T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU"

Transkript

1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2008

2 İÇİNDEKİLER BAŞKANIN SUNUŞU I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER 1-8 II- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 9 II.1- PERSONEL GİDERLERİ 10 II.2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 11 II.3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ II.4- CARİ TRANSFERLER 14 II.5- SERMAYE GİDERLERİ II.6- SERMAYE TRANSFERLERİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ (Tablo) 19 III-TEMMUZ-ARALIK 2008 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER IV-TEMMUZ-ARALIK 2008 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 22-25

3 BAŞKAN SUNUŞU Mükellef odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde, tarihinde yeniden yapılanan Başkanlığımız, kamu hizmetlerinde şeffaflığı, hesap verilebilirliği, katılımcılığı ve verimliliği ön plana çıkarmış; sürekli gelişim prensibine bağlı yönetim anlayışına inanan her kademedeki çalışanı ile birlikte yenilik ve iyileşme sürecindeki adımları istek ve kararlılıkla atmış ve atmaya devam etmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı, sağlıklı ekonomik kararların verilmesine katkı sağlamak ve yürütülen faaliyetleri kamuoyu ile paylaşmak için 1998 yılından bu yana faaliyet sonuçlarını yayınlayarak kamuda şeffaf bir uygulamaya geçilmesi yönünde örnek bir idare olmuştur sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile mali yönetimde saydamlığı sağlamak, yetkilileri ve kamuoyunu bilgilendirmek için kamuda raporlama, mali istatistikler oluşturma ve faaliyet raporlarının hazırlanması ve yayınlanması sistemine geçilmiştir. Hesap verme sorumluluğu çerçevesinde; Temmuz ayı içerisinde Gelir İdaresi Başkanlığı bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile Başkanlığımız amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetleri kapsayan mali durumun kamuoyuna açıklanması büyük önem taşımaktadır. Sözü edilen ilke ve anlayışla, 5018 sayılı Kanun gereği hazırlanan Gelir İdaresi Başkanlığı 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu nu kamuoyunun bilgisine sunarım. Mehmet Akif ULUSOY Gelir İdaresi Başkanı

4 I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Ocak-Haziran 2008 döneminde Başkanlığımız tarafından bütçe gelir performansının artırılması amacıyla gerçekleştirilmiş olan faaliyetler aşağıda yer almaktadır: Mükellef Odaklı Hizmet Anlayışı Çerçevesinde Yapılan Çalışmalar; 1995 yılında başlayan ve bugün de devam etmekte olan her mükellefe yaşam boyu tek vergi kimlik numarası uygulaması tarihinden itibaren gerçek kişi mükelleflerde Vergi Kimlik Numarası yerine T.C. Kimlik Numarasının kullanılması yöntemine dönüşmüştür. Bu amaçla MERNİS sistemi aracılığıyla mevcut gerçek kişi mükelleflerin % 99 unun vergi kimlik numaraları T.C.Kimlik Numaraları ile eşleştirilmiştir. Bir e-devlet uygulaması olan e-beyanname ile vergi beyannameleri ve beyanname ekleri internetten alınmakta, bu uygulama kanuni süresinde verilen beyannameleri, pişmanlık talepli ve kanuni süresinden sonra kendiliğinden verilen beyannameleri de kapsamaktadır. E-beyanname uygulaması başarıyla yürütülmekte olup, elektronik ortamda beyanname gönderme oranı %94, 2007 dönemi kurumlar vergisinin elektronik ortamda gönderilme oranı ise %99,7 dir. İnternetten beyanname göndermek isteyen mükelleflere yardımcı olmak üzere bilgi işlem merkezinde no lu telefondan 7 gün 24 saat hizmet veren çağrı merkezi Ekim 2004`ten beri hizmete devam etmektedir. İnternet ve Intranet uygulamaları, bilgi güvenliğinin en üst düzeyde sağlanabilmesi amacıyla, elektronik imzanın yaygın olarak kullanılmasına yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Vergi mevzuatında yapılan değişiklikler ile Gelir İdaresi elektronik imza uygulamasına hazır hale gelmiştir. Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) projesi uygulamaya başlanmıştır. Bu kapsamda yapılan protokollerle sisteme alınan mükellefler tarafından bilgi işlem sistemleri aracılığı ile elektronik belge olarak düzenlenen faturalarda bulunan bilgilerin belirlenen standartlarda ve elektronik ortamda Başkanlığımıza aktarılması suretiyle faturalara ait ikinci nüshaların kağıt ortamında saklanması zorunluluğu ortadan kaldırılmış, belli şartlar dahilinde faturalara ait birinci nüshaların elektronik ortamda oluşturulması ve alıcılara iletilmesine imkan sağlanmıştır. Vergi Dairelerine gelen mükellef profilini belirlemek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla Mükellef Odaklı Dönüşüm Projesi kapsamında Şubat ayı içerisinde 8 Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı 25 Vergi Dairesinde anket yapılmıştır. TR sayılı AB'ye Katılım Sürecinde Türk Gelir İdaresinde Kalite Yönetimine Geçilmesi Projesi ne yönelik çalışmalar devam etmektedir. TR sayılı Türk Gelir İdaresinin Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi ne yönelik çalışmalar devam etmektedir. Buna göre; On-line sunulan hizmetlerin sayısı artırılmış, 1

5 E-beyanname ve e-tahsilat uygulamaları sayesinde mükelleflerin vergiye uyum maliyeti azaltılmıştır. internet adresi; Türkçe İngilizce Almanca İspanyolca olmak üzere 4 dilde hizmete devam etmektedir. Bilgi İşlem Faaliyetleri Kapsamında; Vergi Dairesi Otomasyon Projesi (VEDOP), Client-server mimaride çalışan vergi daireleri otomasyonu (VDO), merkezi yapıda çalışan vergi daireleri otomasyonu (e-vdo) olmak üzere iki ayrı sistem ile yürütülmektedir. VEDOP 3 kapsamında; VDO otomasyon sistemini kullanan vergi dairelerinin ve malmüdürlükleri gelir servislerinin e VDO otomasyon sistemine geçirilmesi planlanmış olup çalışmalar sürdürülmektedir. Haziran 2008 tarihi itibariyle; 190 vergi dairesi (VDO), 258 vergi dairesi (e-vdo), 507 malmüdürlüğü (e-vdo) otomasyon kapsamında bulunmaktadır. Takdir Komisyonu Otomasyonu kapsamında takdir komisyonu iş ve işlemlerinin otomasyonu kapsamında, birinci aşama ile ilgili olarak 23 Takdir Komisyonu için altyapı ve donanımların kurulumu yapılmıştır. İkinci aşama ile ilgili olarak Takdir Komisyonu iş ve işlemlerinin analiz, tasarım çalışmaları tamamlanmış olup, yazılım çalışmalarına başlanılmıştır. Vergi İletişim Merkezi ( ) Çağrı Merkezi Uygulaması, Mükelleflere vergi konusunda doğrudan ve tek merkezden telefonla hizmet vermek amacıyla 2007 yılında Alo Maliye 189`un yerine Ankara`da hizmete giren Vergi İletişim Merkezi, 2008 yılında tüm illere yaygınlaştırılmıştır. İnternette e-devlet Uygulamalarımız; İnternet Vergi Dairesi, E-beyanname, Vergi Kimlik No.su Sorgulama, Gecikme Faizi, Gelir Vergisi, MTV Hesaplama, Motorlu taşıt sorgulaması, Yurtdışı çıkış yasağı sorgulama, Dijital beyannameler, formlar, broşürler, dilekçe örnekleri, Tebliğ vb.lerinin internette yarım gün içinde yayınlanması, Kanun değişiklerinin mevzuat kısmında en geç 24 saat içinde güncellenmesi, Taşra İletişim Bilgileri, Yabancı Gelir İdareleri internet sayfaları, E- vergi levhası, 2

6 Dilekçematik, Dilekçe sorgulama sayfası, Vergisel istatistikler, 2007 yılı kira geliri beyanname yardımı, E-posta bilgilendirme, Haber akış servisi RSS`nin hizmete açılması, Öneri geliştirme sistemi, Vergilerimiz nereye harcanıyor? olarak sıralanmaktadır. Mükellef Hizmetleri Kapsamında; Vergi İletişim Merkezi (VİMER), ülke genelinde çağrılara cevap vermektedir. Mükelleflere yüz yüze hizmet vermek amacıyla Mükellef Hizmetleri Merkezi Ankara`da hizmet vermeye başlamıştır. Vergi dairelerinde mükelleflere doğrudan hizmet sunan çalışanlara yönelik Türkiye genelinde gerçekleştirilen Mükellef Hizmetleri Temel Teknikleri eğitimleri sürdürülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ile Yürütülen Ortak Çalışmalar; Vergi bilincini artırmak amacıyla, Vergi Konulu Resim, Şiir, Afiş Yarışması, Ülkemi Seviyorum Belgemi Alıyorum Kampanyası, VerGİBilir Projesi Tanıtım Töreni yapılmıştır. Rehber Hazırlama Çalışmaları Kapsamında; Ticari Kazançların Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi, Kira Geliri Elde Edenler İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi, Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi, Dar Mükellefler için Kira Geliri Rehberi Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi revize edilerek basım ve dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Faaliyet Raporu, İş Planı, Eylem Planı Kapsamında, 2007 yılı Gelir İdaresi Başkanlığı Faaliyet Raporu yayınlanmıştır. 3

7 2008 yılı iş planları Merkez ve Taşra Teşkilatı kapsamında tamamlanmış olup, uygulama ve raporlama çalışmaları devam etmektedir. Başkanlığımızın koordinatörlüğünde Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı hazırlanmıştır. Mükellefe Yardım Faaliyetleri Kapsamında, Beyanname döneminde Özürlülere ve Yaşlılara Evlere Vergi Servisi hizmeti sunulmuştur. GMSİ mükelleflerinden yaşlılar ve diğer mükelleflere vergi dairelerinde ve alışveriş merkezlerinde beyanname yardım masaları aracılığıyla beyan döneminde hizmet verilmiştir. Kira Geliri Beyannameleri için e-beyanname uygulamasını yaygınlaştırma faaliyetleri devam etmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı merkez binasının giriş katında, gelen mükellefleri bilgilendirmek ve yönlendirmek amacıyla bir danışma odası oluşturulması yönündeki çalışmalar tamamlanmıştır. Mevzuat Çalışmaları Kapsamında, 5766 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda; Amme alacaklarını tanımlayan bazı terimler eklenmiş, kanunda yer alan bazı terimler değiştirilmiş, geçici 8 inci maddesinin uygulama süresi uzatılmış, kamu alacaklarının tahsilinin güvence altına alınması amacıyla borçlunun yurt dışına çıkışı sınırlanmış, bazı işlemlerde vergi borcu olmadığına ilişkin yazı alınması zorunluluğu getirilmiş, limited şirket ortaklarının şirketin ödenmeyen borçlarından sorumluluğu ve kanuni temsilcilerin sorumluluğuna ilişkin hükümlerde aksayan yönlerin güncel mevzuata uyumu sağlanmış, elektronik haciz uygulaması kapsamına alınan kuruluşlardan belli bir tarih aralığında kağıt ortamında tebliğ edilen haciz bildirilerine süresinde cevap veremeyenlere süresinde cevap verilmiş sayılmaları için yeni bir imkan tanınmış, amme alacağının tecili müessesesi yeniden düzenlenmiş, spor kulüplerinin 6183 sayılı Kanun kapsamındaki borçları yapılandırılmıştır. Ayrıca, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda, 213 sayılı Vergi Usul Kanununda, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda, 492 sayılı Harçlar Kanununda, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununda, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. 4

8 379 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Bu Tebliğ ile; Kıymetli maden alım/satımında belge düzeni, Serbest meslek faaliyetinde bulunan hekimler (diş hekimleri ile veteriner hekimler dahil) tarafından kullanılacak kredi kartı okuyucuları, Anlaşmalı eczanelerce sosyal güvenlik kurumu adına düzenlenen faturalarda süre, İlaç satış mümessilleri tarafından taşınan promosyon ürünleri ile numune ilaçlarda sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği, 3568 sayılı kanununa göre yetki almış meslek mensuplarına ve avukatlık kanununa göre yetki verilen avukatlara uzlaşma görüşmelerinde ibraz etme zorunluluğu getirilen belgeler, hakkında açıklamalara yer verilmiştir. 380 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2007 yılı sonu itibariyle uygulanacak kurlar belirtilmiştir. 107 seri No lu KDV Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ile tevkifat kapsamına alınan teslim ve hizmetler ile orana(1/2) yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca; yiyecek ve içecek sunulan yerlerde ve geceleme hizmetlerinde uygulanacak katma değer vergisi oranlarına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. İndirimli orana tabi işlemlerden doğan katma değer vergisi iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi tutarının iade konusu yapılamayacak kısmı 2008 yılı için YTL olarak belirlenmiştir. 48, 84 ve 86 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde değişiklikler yapılmıştır. 108 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ile, konaklama tesislerinde KDV uygulamasına yönelik açıklamalara yer verilmiştir. Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimlerinde tevkifat oranı %90 olarak belirlenmiş, büyük ve küçükbaş hayvan etlerinin teslimleri tevkifat kapsamına alınmıştır. Ayrıca, tevkifat kapsamına alınan işlemlere ilişkin olarak satıcılara bildirim zorunluluğu getirilmiştir. 1 Sıra No'lu Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Sözleşmelerine İlişkin Bildirimlerinin ve Sürekli Bilgi Verme Yükümlülüklerinin Elektronik Ortamda Yerine Getirilmesi Hakkında Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 5

9 361 Sıra No`lu V.U.K. Genel Tebliği uyarınca elektronik ortamda defter ve belge tutma konusunda başvuru yapan mükelleflerin değerlendirilmesi süreci devam etmektedir. Halen beş firma ile Başkanlık arasında protokol imzalanarak ikinci nüsha faturaların elektronik ortamda saklanması izni verilmiştir. 109 Seri No.lu KDV Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ile Hızlandırılmış KDV İade Sistemi (HİS) uygulamasına geçilmiştir. 2 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış olup, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin uygulanmasına ilişkindir. 2 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış olup, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 1 Sıra No.lu 5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır sayılı kanunun 1 inci maddesinin uygulanmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. 4 Sıra No.lu 5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır sayılı Kanunun 1 inci maddesinden yararlanmak üzere yapılacak başvuruların süresi Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır. 382 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup Tebliğ de; belge düzeni ile serbest meslek faaliyetinde bulunan hekimler (diş hekimleri ile veteriner hekimler dahil) tarafından kullanılacak kredi kartı okuyucularını bulundurma ve kullanma mecburiyetinin başlama tarihinin olarak yeniden belirlenmesi hakkında açıklamalar yapılmıştır. Seri :B Sıra No:2 Tahsilat Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye'de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerinin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip ve tahsil edilen bazı borçlarının anılan kanunun 48 inci maddesi uyarınca taksitlendirilmesine yönelik düzenlemeler yer almaktadır. 6

10 Seri:A Sıra No:2 Tahsilat Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. (Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinin ilgili bölümlerine işlenmek üzere) 5766 sayılı Kanunla 6183 sayılı Kanunda yapılan değişikliklere ilişkin olarak; 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesinde yer alan vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranması uygulamasına, Limited şirket ortaklarının, kanuni temsilcilerin şirketin ödenmeyen borçlarından sorumluluğuna, Yurtdışı çıkış tahdidi uygulamasına, - Tecil müessesesinin 5766 sayılı Kanunla değiştirilmesi üzerine maddenin uygulamasına, 6183 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin verdiği yetkiye istinaden, kurumlar vergisi mükelleflerinin tarihinden itibaren kanuni süresinde verecekleri KDV, Kurum V. Stopaj, Gelir V. Stopaj beyannameleri üzerine tarh olunacak vergilerin ödeme şekline, yönelik açıklamalara yer verilmiştir. Seri:B Sıra No:3 Tahsilat Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir sayılı Kanunun 5766 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile değişik Geçici 1 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, 5667 sayılı Kanun kapsamında bulunan ve anılan Kanunda belirtilen bankalarda off-shore hesabı bulunanların elde ettikleri menkul sermaye iradı nedeniyle ödemeleri gereken gelir vergisinin ertelenmesi ve terkin usullerine yönelik açıklamalar yapılmıştır. 383 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış olup Tebliğde; Taşıt Kimlik Birimi Sisteminde yer alan unsurlar ve teknik özellikleri, Taşıt Kimlik Birimi Sisteminin uygulanmasına dair esaslar ve akaryakıt pompalarından yapılan satışlara ilişkin bilgilerin Bakanlığımıza aktarılması gibi konulara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 384 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup Tebliğde; ikmalen, re sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin usuller kapsamında açıklamaya dahil olacak ve açıklamalar dışında tutulacak mükelleflere ve borçlara ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Etkin Bir Vergi Yönetimi ve Denetimi Kapsamında; Kayıtdışılığı kavramaya yönelik teknolojik imkânlardan daha fazla yararlanılmaya başlanılmıştır. Ekonomide nakit kullanımı daraltılmış, ödemelerin bankacılık sistemi aracılığı ile gerçekleştirilmesi uygulaması sürdürülmüştür. Ba/Bs formları alınmaya devam edilmiştir. 7

11 Benzin istasyonlarındaki pompalarda yazarkasa uygulaması yaygınlaştırılmıştır. Akaryakıt satışlarında, iş akışını hızlandırmak ve doğru bilgi girişini temin etmek amacıyla geliştirilen Taşıt Kimlik Birimi uygulaması çalışmaları devam etmektedir. E-tahsilat konusundaki çalışmalar devam etmektedir. Mükelleflerin otomasyon öncesine ait borçlarının bilgisayar ortamına aktarılması projesi tamamlanarak ilgili uygulamalar izlenmektedir. VİMER intranet sayfası kullanıma açılmıştır. Hızlandırılmış KDV İade Sistemi (HİS) uygulamasına geçilmiştir. Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri Kapsamında; 2008 yılı Ocak Haziran dönemi gerçekleşen toplam vergi gelirleri, hedef vergi gelirleri toplamının üzerinde gerçekleşmiştir. Hedefin üzerindeki gerçekleşmenin Kurumlar Vergisi, Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler ve Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergilerden kaynaklandığı görülmektedir yılı Ocak-Mayıs döneminde ithalatta %36,9 oranında gerçekleşen artıştan anlaşılacağı gibi ithalatta artış sürmektedir ve buna bağlı olarak, ithalatta alınan KDV de artış gerçekleşmiş ve dolayısıyla Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergilerde artış görülmüştür. Dahilde alınan KDV, tüketim talebinde görülen azalmaya ve ihracat artışına bağlı KDV iadelerindeki artışa bağlı olarak bir önceki yıl artış oranı ile kıyaslandığında daha düşük artış göstermiştir. Diğer taraftan, akaryakıt üzerinden alınan ÖTV de ise Kasım 2007 de yapılan gelir artırıcı uygulamaların 2008 yılsonu için bütçede tahmin edilen ÖTV gelirlerini gerçekleştirebilmesinin mümkün olmadığı görülmektedir. 8

12 II- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Gelir İdaresi Başkanlığı nın 2008 yılı bütçesine Ocak-Haziran döneminde YTL ödenek verilmiş olup, söz konusu ödeneğin % 48,46 sı olan YTL lık kısmı harcanmıştır yılı aynı dönemine bakıldığında ise toplam ödeneğin % 47,40 ı olan YTL harcama yapıldığı ve 2008 yılında harcamalarda % 9,98 oranında bir artış olduğu görülmektedir. Grafik 1 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri 1.600, , , , , ,9 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 Milyon YTL 604, ,4 Toplam Ödenek Harcama 9

13 Grafik Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri ,7 500,9 400 Milyon YTL , ,3 54,1 96,5 0 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2,3 3,9 6,2 3,7 0 0 Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri II.1. Personel Giderleri Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında toplam personel istihdam edilmektedir (30 Haziran) 2008 (30 Haziran) Merkez Taşra Toplam Personel Giderleri 2008 yılı başlangıç ödeneği YTL olup, Ocak-Haziran döneminde başlangıç ödeneğinin % 52,10 u olan YTL harcanmıştır yılı aynı döneminde ise % 51,44 ü olan YTL harcanmıştır. Bir önceki yıl harcamasına göre % 11,62 oranında artış gerçekleşmiştir. Bu artış, memur maaşlarında yapılan artışlar ile sınavla 10

14 kurum dışından açıktan atananlarla, kurum içinden adet gelir uzmanının alınmasından meydana gelen ücret artışlarından kaynaklanmıştır. Grafik 3 Personel G iderleri O cak-h aziran D önem i G erçekleş meleri ,4 961,3 Milyon YTL ,7 500, Toplam Ödenek Harcama II.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2008 yılı başlangıç ödeneği YTL olup, Ocak-Haziran döneminde başlangıç ödeneğinin %51,71 i olan YTL harcanmıştır yılı aynı döneminde ise başlangıç ödeneğinin % 53,10 u oranında, YTL harcanmıştır. Buna göre, bir önceki yıl harcamasına göre bu harcama kaleminde % 7,54 oranında artış gerçekleşmiştir. Bu artış, yukarıda da belirtildiği üzere memur maaşlarında yapılan artışlar ile kurum dışından açıktan atananlar ile kurum içinden gelir uzmanının alınması nedeniyle meydana gelen ücret artışlarından kaynaklanmıştır. Grafik 4 Sosyal G üvenlik K urum ları na D evlet Prim i G iderleri O cak-h aziran D önem i G erçekleş m eleri ,8 104,7 Milyon YTL ,3 54, Toplam Ödenek Harcama

15 II.3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve Hizmet Alımları için YTL ödenek konulmuş buna ilave olarak Görev Giderlerine YTL yedek ödenek tertibinden aktarma yapılmış, Ocak-Haziran dönemi itibariyle toplam ödenek tutarı YTL olmuştur. Mevcut ödeneğin % 42,65 i olan YTL harcanmıştır yılının aynı döneminde ise ödeneğin % i olan YTL harcanmış olup, harcamalarda bir önceki yıla göre % 5,37 artış söz konusudur. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 2008 yılı başlangıç ödeneği YTL olup, bu ödeneğin YTL lik kısmı Temsil ve Tanıtma Giderlerine aktarılmış geriye kalan miktarın % 31,55 i olan YTL harcanmıştır yılı aynı döneminde ise ödeneğin %40,59 u olan YTL harcanmıştır. Bir önceki yıl harcamasına göre % 11,00 oranında artış gerçekleşmiştir. Yolluklardan 2008 yılı başlangıç ödeneği YTL olup, Ocak-Haziran döneminde başlangıç ödeneğinin % u olan YTL harcanmıştır yılı aynı döneminde ise % 35,56 sı olan YTL harcanmıştır. Bir önceki yıl harcamasına göre % 32,02 oranında artış gerçekleşmiştir. Yolluklardaki harcama artışı Çalışan ve Mükellef Odaklı Dönüşüm Projesi kapsamında Mükellef Hizmetleri Temel Teknikleri Eğitimi, EVDO Semineri ile vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi ve belge düzeninin yerleştirilmesi amacıyla yaygın ve yoğun vergi denetimleri için görevlendirilen personele ödemelerden kaynaklanmıştır. Görev Giderlerinde yer alan beyiye aidatları ile mahkeme harç ve giderlerinden yapılan harcamaların, 2008 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (E) cetvelinde ödenek gönderme belgesi aranmaksızın muhasebe yetkilileri tarafından ödeneceği ve gerekli ödeneğin ilgili kurum tarafından Maliye Bakanlığından talep edileceği hükmü bulunmaktadır. Bu nedenle, 2008 yılı başlangıç ödeneği YTL olmasına rağmen Ocak-Haziran döneminde Beyiye Aidatları ile Mahkeme Harç ve Giderlerinden YTL, Oranı Kanunla Belirlenmiş Aidat ve İkramiyeler Yasal Giderler ile Ödenecek Vergi Resim Harç ve Benzeri Giderler için de YTL olmak üzere toplam % 451,04 ü olan YTL harcanmıştır yılı aynı döneminde ise % 52,71 i olan YTL harcanmıştır. Bir önceki yıl harcamasına göre % 3,61 oranında azalma gerçekleşmiştir. Hizmet Alımları 2008 yılı başlangıç ödeneği YTL olup, Ocak-Haziran döneminde başlangıç ödeneğinin % 33,86 sı olan YTL harcanmıştır yılı aynı döneminde ise ödeneğin % 34,55 i olan YTL si harcanmıştır. Bir önceki yıl harcamasına göre % 5,67 oranında artış gerçekleşmiştir. Bu artış, müteahhitlik hizmetlerindeki hizmet genişlemesi nedeniyle işçi sayısı ve asgari ücretteki artış ile posta ve telefon ücretleri ile kiralarda meydana gelen artıştan kaynaklanmıştır. Temsil ve Tanıtma Giderlerinde 2008 yılı başlangıç ödeneği YTL olup, Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımlarından YTL aktarılmıştır. Ocak-Haziran döneminde başlangıç ödeneğinin % i olan YTL harcanmıştır yılı aynı döneminde ise % 66,12 si olan YTL harcanmıştır. Bir önceki yıl harcamasına göre % 86,72 oranında artış gerçekleşmiştir. Bu artış Vergi Haftası etkinlikleri ile toplumun tüm 12

16 kesimlerinde vergi bilincinin artırılmak üzere yürütülen Ülkemi Seviyorum Belgemi Alıyorum kampanyası harcamalarından kaynaklanmıştır. Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderlerinden 2008 yılı başlangıç ödeneği YTL olup, Ocak-Haziran döneminde başlangıç ödeneğinin % 21,76 sı olan YTL harcanmıştır yılı aynı döneminde ise ödeneğin % 27,06 sı olan YTL harcanmıştır. Buna göre, bir önceki yıl harcamasına göre % 62,94 oranında artış gerçekleşmiştir yılı harcamalarındaki bu artış bilgi işlem sistemlerinin soğutulması için klima alımları, piyasada sahte paranın artması nedeniyle yapılan para sayma makinesi alımları, bakım onarım sözleşme bedellerindeki artış, yaygın ve yoğun vergi denetimi için Akdeniz ve Ege bölgelerinde kullanılan araçların bakım giderlerinin artması ile hizmet yerleri donatım ve döşemesine yönelik alımların artması gibi nedenlerden meydana gelmiştir. Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderlerinden 2008 yılı başlangıç ödeneği YTL olup, Ocak-Haziran döneminde başlangıç ödeneğinin % 19,44 ü olan YTL harcanmıştır yılı aynı döneminde ise ödeneğin % 11,16 sı olan YTL harcanmıştır. Bir önceki yıl harcamasına göre % 80,32 oranında artış gerçekleşmiştir. Artış nedeni bir önceki yıla göre daha fazla bina ve lojman bakım ve onarımlarının yapılmasından gerçekleşmiştir. Tedavi ve Cenaze Giderlerinden 2008 yılı başlangıç ödeneği YTL olup Ocak- Haziran döneminde başlangıç ödeneğinin % 44,51 i olan YTL harcanmıştır yılı aynı döneminde ise ödeneğin % 50,68 i olan YTL harcanmıştır. Buna göre, bir önceki yıl harcamasına göre % 2,99 oranında azalma gerçekleşmiştir. Grafik 5 M al ve H izm et A lı m G iderleri O cak-h aziran D önem i G erçekleş m e le r ,6 238,6 Milyon YTL ,6 101, T o p la m Ö d e n e k H a r c a m a 13

17 II.4. Cari Transferler Cari Transfer için 2008 yılında YTL ödenek verilmiş olup, Ocak-Haziran döneminde ödeneğin % 50 si olan YTL harcanmıştır yılı aynı döneminde ise ödeneğin % 32,74 ü olan YTL harcanmıştır. Buna göre, bir önceki yıl harcamasına göre % 69,61 oranında artış gerçekleşmiştir. Cari Transferler kapsamında yapılan harcamalar, Memurların Öğle Yemeğine Yardım dır. Grafik 6 Cari Transferler O cak-h aziran Dönemi G erçekleş m eleri ,1 7,9 Milyon YTL ,3 3, Toplam Ödenek Harcama II.5. Sermaye Giderleri Sermaye giderleri, sabit sermaye edinimleri, gayrimenkuller ya da gayri maddi aktiflerin edinimi için yapılan ve devlet mal varlığını artıran yatırım harcamalarıdır. Başkanlığımıza sermaye giderleri için 2008 yılı bütçesi ile YTL ödenek verilmiştir. Ayrıca Vergi Dairesi Tam Otomasyonu Projesi 3'üncü aşaması için kullanılmak üzere YTL ödeneğin yedek ödenekten aktarılması Yüksek Planlama Kurulunca uygun görülmüştür. Bu ödeneğin YTL lik kısmı Ocak-Haziran döneminde aktarılmış geri kalan kısmı ise yılın ikinci yarısında aktarılacaktır. Sermaye giderlerindeki ödeneğin YTL kısmı malmüdürlükleri gelir servislerinin alt yapısı için Muhasebat Genel Müdürlüğünün bütçesine, hizmet binası inşaatı için YTL si de Bayındırlık ve İskan Bakanlığının bütçesine aktarılmıştır. Sermaye Giderleri için Ocak-Haziran döneminde YTL lik ödeneğin % 6,42 si olan YTL lik kısmı harcanmıştır yılı aynı döneminde ise ödeneğin % 8,87 si olan YTL harcanmıştır. Bir önceki yıl harcamasına göre % 39,58 oranında azalma gerçekleşmiştir. 14

18 Toplam ödeneğin % 93,58 i yılın ikinci yarısında kullanılacaktır. Sermaye giderlerinden Başkanlığımızın yürüttüğü 5 adet yatırım projesi ile 1 adet Sermaye Transferine ilişkin bilgiler aşağıda açıklanmaktadır. PROJE KARAKTERİSTİK 2008 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ EKLENEN DÜŞÜLEN 2008 YILI TOPLAM ÖDENEK Vergi Daireleri İnşaat Onarım ve Bilgisayar Alımı * Adet İnşaat- Onarım Makine- Teçhizat İdari Bina Onarımları Onarım, Tefriş, Donanım ,000 Makine Teçhizat Alımı ve Onarımı Makine-Teçhizat, Onarım Bilgisayar Donanım Yazılım Alım ve Onarımları Yazılım, Donanım, Onarım (**) Taşıt Alımı T-5 30 Ad. T-9 60 Ad. Taşıt Alımı GENEL TOPLAM * Bu projeden bilgisayar alımı yapılmamaktadır. Proje 2000 yılına ait olup proje adında değişiklik yapılamamaktadır. ** Yüksek Planlama Kurulu Kararı çıkmış olup bu ödeneğin YTL kısmı aktarılmış YTL kısmı yılın ikinci yarısında aktarılacaktır. Bilgisayar Donanım Yazılım Alım ve Onarımları Projesine, 2008 yılı bütçesinden YTL ödenek ayrılmış bu ödeneğe ilk etapta yedek ödenek tertibinden YTL aktarılmış, bunun YTL lik kısmı Malmüdürlükleri Gelir Servislerinin alt yapısı için Muhasebat Genel Müdürlüğünün Bütçesine aktarılmıştır yılı ödeneği YTL olup, bu ödeneğin Ocak- Haziran döneminde % 5,15 i olan YTL si harcanmıştır yılının aynı döneminde ise YTL harcanmıştır. Bir önceki yıl harcamasına göre % 26,13 oranında azalma gerçekleşmiştir. Bilgisayar Donanım Yazılım Alım ve Onarımları Projesi Sermaye Giderlerinin % 44,48 ni oluşturmaktadır. 15

19 Vergi Daireleri İnşaat Onarım ve Bilgisayar Alımı toplulaştırılmış projesi kapsamında Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Manisa ve Muğla Vergi Dairesi Başkanlıkları hizmet binaları; Balıkesir Ayvalık, Burdur Bucak, Çanakkale Gelibolu, Hakkari Merkez, İzmir Bornova, Karşıyaka ve Uşak Banaz Vergi Dairesi Müdürlükleri hizmet binaları; Konya Yedekleme Merkezi ile Uşak Gelir Birimleri hizmet binaları etüd, proje ve inşaatı yer almaktadır. Bu toplulaştırılmış proje için 2008 yılı bütçesinden YTL ödenek ayrılmış, bu ödeneğin Ocak- Haziran döneminde YTL si Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı hizmet binası inşaatı için, YTL si Hakkari Merkez Vergi Dairesi Müdürlüğü inşaatına olmak üzere toplam YTL ödenek Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bütçesine aktarılmıştır yılı Ocak- Haziran döneminde ödeneğin % 16,44 ü olan YTL harcanmıştır. Vergi Daireleri İnşaat Onarım ve Bilgisayar Alımı Projesi Sermaye Giderlerinin % 18,43 ünü oluşturmaktadır. İdari Bina Onarımları Projesine 2008 yılı bütçesinden YTL ödenek ayrılmış bu ödeneğin Ocak- Haziran döneminde % 12,21 i olan YTL lik kısmı harcanmıştır yılının aynı döneminde ise YTL harcanmıştır. Bir önceki yıl harcamasına göre % 24,56 oranında azalma gerçekleşmiştir. İdari Bina Onarımları Projesi, Sermaye Giderlerinin % 17,17 sini oluşturmaktadır. Makine Teçhizat Alımı ve Onarımı Projesine 2008 yılı bütçesinden YTL ödenek ayrılmış bu ödeneğin Ocak- Haziran döneminde % 13,93 ü olan YTL lik kısmı harcanmıştır yılının aynı döneminde ise YTL harcanmıştır. Bir önceki yıl harcamasına göre % 26,32 oranında artış gerçekleşmiştir. Makine Teçhizat Alımı ve Onarımı Projesi Sermaye Giderlerinin % 14,50 sini oluşturmaktadır. Taşıt Alımı Projesine 2008 yılı bütçesinden YTL ödenek ayrılmış olup, bu ödeneğin YTL si 15 adet T-5 minibüs ve 55 adet T-9 panel satın alınması için DMO hesabına kredi olarak aktarılmıştır. Taşıt Alımı Projesi Sermaye Giderlerinin % 5,32 sini oluşturmaktadır. Grafik 7 Serm aye G iderleri O cak-h aziran D önem i G erçekleş m eleri ,2 Milyon YTL ,2 3, T oplam Ö denek Harcama 16

20 II.6. Sermaye Transferleri PROJE KARAKTERİSTİK 2008 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ EKLENEN DÜŞÜLEN 2008 YILI TOPLAM ÖDENEK Bilgi Des.Tekn.Sis.Mod. (GEL) (AB Müktesebatına Uyum) Muhtelif Sermaye transferleri için Başkanlığımıza 2008 yılı bütçesi ile YTL ödenek verilmiştir. Bu ödenek, Türkiye-AB Mali İşbirliği 2004 yılı programlaması çerçevesinde Avrupa Birliği fonlarından destek sağlamak amacıyla bilgisayar destekli vergi incelemesi ve çağrı merkezi oluşturmaya yönelik olarak Hesap Uzmanları Kurulu ve Başkanlığımızca ortak hazırlanan ve AB Phare Komitesinde kabul edilen proje kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımlarından yatırım kapsamında yer alanların AB komisyonu ve Maliye Bakanlığınca eş finansman yöntemiyle finanse edilmesi gerektiğinden Başkanlığımız katkı payını karşılamak üzere konulmuştur yılının Ocak- Haziran döneminde harcama söz konusu değildir yılının Ocak- Haziran döneminde de harcama yapılmamış 2007 yılsonu harcaması da gerçekleşmemiştir Yılsonu Gerçekleşmeleri ile 2008 Yılı Başlangıç Ödeneklerine ilişkin gerçekleşme oranları aşağıdaki grafiklerde yer almaktadır. Grafik YILI GERÇEKLEŞME TOPLAMI 18% 7% 1% 5% 0% 69% 01 - PERSONEL GİDERLERİ 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 05 - CARİ TRANSFERLER 06 - SERMAYE GİDERLERİ 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 17

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2009 İÇİNDEKİLER I- OCAK-HAZİRAN 2009 DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I.1- MÜKELLEF ODAKLI

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2009 BAŞKAN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun amacı, kalkınma planları

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2007 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 214/Ankara 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 2011 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde,

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

GELİR İDARESİNİN MÜKELLEF HİZMETLERİNE YAKLAŞIMI. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı 13 Aralık 2014 BURSA

GELİR İDARESİNİN MÜKELLEF HİZMETLERİNE YAKLAŞIMI. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı 13 Aralık 2014 BURSA GELİR İDARESİNİN MÜKELLEF HİZMETLERİNE YAKLAŞIMI Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı 13 Aralık 2014 BURSA Mükellef Hizmetleri Kavramı Gönüllü Uyum Mükellef Hak, Ödev ve Memnuniyeti

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2007 YILI BİRİNCİ ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER.

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 31.07.2013 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (OCAK-HAZİRAN) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YILI İLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2012) 0

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2012) 0 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2012) 0 Giriş 5018 Sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanunun 30.maddesinde, Genel Yönetim Kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları,

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2011 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim

Detaylı

Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Pazar, 22 Ocak 2012

Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Pazar, 22 Ocak 2012 Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Pazar, 22 Ocak 2012 Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Vergi Ýdaresindeki Deðiþimin Farkýnda mýsýnýz? Türkiyede pek çok kurumda gerçekleþen deðiþimler özellikle

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER 1. 2014 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 27 - KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 27 - Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 214 DÖNEMİ

Detaylı

T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA TEMMUZ 2014 1 KURUMSAL

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10 ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri. 4 01. Personel Giderleri 6 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

Yönetici Sunuşu. gerçekleştirilmesidir.

Yönetici Sunuşu. gerçekleştirilmesidir. Yönetici Sunuşu gerçekleştirilmesidir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya

Detaylı

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Tarih No İçerik 30.12.2013 117 2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Kayıtların Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası ve İbrazına Dair Usul ve Esaslar Hakkında 431 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Temmuz-2008 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I Sayılı Cetvelde

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2011 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012 TEMMUZ-2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana / Temmuz - 2012 SUNUŞ... 2 I.OCAK-HAZİRAN 2012

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz 214 yılı bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna bu uygulamalarla ilgili bilgi verme amacı taşıyan 214 Yılı Kurumsal Mali Durum

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ (Form:3A-3B)... 15-9 FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 1.071.862.867,43 1.167.829.232,66 8,95 1 1 0 0 Memurlar 1.038.286.996,43

Detaylı

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015 Artvine Bağlı Bazı İlçelerdeki Mükelleflerin Vergi Borçlarının Taksitlendirilmesine İlişkin Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:8) Resmi Gazetede Yayımlandı. Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2016 Üniversitemizde tüm kurumsal faaliyetler ile bunlara ilişkin kaynak kullanımı Ülkemiz 2023 vizyonu başta

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz 213 yılı bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna bu uygulamalarla ilgili bilgi verme amacı taşıyan 213 Yılı Kurumsal Mali Durum

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Serhat PAZARLIOGLU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Sayın Üyemiz, 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas

Detaylı

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 1 İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 01. Personel Giderleri... 6 02. Sosyal

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, Artvin İline bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde 24/8/2015 tarihinde meydana gelen doğal

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 2 STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV-YETKĠ

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA - 2007 BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2013 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 2 I-OCAK-HAZİRAN

Detaylı

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU OCAK- HAZİRAN

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU OCAK- HAZİRAN BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU OCAK- HAZİRAN İÇİNDEKİLER I- OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A.Bütçe Giderleri... 4 01.Personel Giderleri...

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 10.07.2013 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) mali yılı gelir bütçemiz mali yılına göre

Detaylı

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş 01 Özet Tablo Dizini Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş Tablo Dizini 3 Özet 5 Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste 6 Kesin Cetvelleri Bütçe Giderleri Kesin Cetveli 7 Bütçe

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kırıkkale Üniversitesi 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Kırıkkale Üniversitesi 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Temmuz 2011 Üst Yönetici Sunuşu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30.

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2011 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- Bütçe Giderleri..... a)personel Giderleri... b)sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... c)mal ve Hizmet

Detaylı

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GELİR İDARESİNDE KULLANIMI (VEDOP) Öğr.Grv.Dr. Şennur ÖZTÜRK Anadolu Üniversitesi AÖF VERGİ

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 15.09.2015 Sayı: 2015/149 Ref: 4/149

SİRKÜLER İstanbul, 15.09.2015 Sayı: 2015/149 Ref: 4/149 SİRKÜLER İstanbul, 15.09.2015 Sayı: 2015/149 Ref: 4/149 Konu: ARTVİN İLİNDE MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLEN İLÇELERDEKİ MÜKELLEFLERİN VERGİ DAİRELERİNE OLAN BORÇLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİNE DAİR

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nın Artvin Valiliğine hitaben yazdığı 25/11/2015 tarih ve 80100189-105[13-1227]-111814

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2009 OCAK-HAZİRAN HARCAMALAR

2009 OCAK-HAZİRAN HARCAMALAR 1 GİDERLER (BİN ) 1- OCAK HAZİRAN 2009 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERLERİ 01- Personel Giderleri 95.063.569,05 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 11.702.505,63 03- Mal

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-215 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008 Abide-i Hürriyet Cad Bolkan Center No 285 C Blok, Kat 2 34381 Şişli İstanbul T +90 (0) 212 373 00 00 F +90 (0) 212 291 77 97 E infoist@gtturkey.com VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008 KONU

Detaylı

Dolayısıyla bu Tebliğ kapsamına yukarıda belirtilen doğal afet nedeniyle ilan edilmiş olan mücbir sebep hali girmektedir.

Dolayısıyla bu Tebliğ kapsamına yukarıda belirtilen doğal afet nedeniyle ilan edilmiş olan mücbir sebep hali girmektedir. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/62

Detaylı

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21 İçindekiler Sunuş... 2 I-OCAK HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 6 03. Mal ve

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 1 GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3' uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR.

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. Değerli üyemiz, 05/11/2008 Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik kriz hükümetler başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları

Detaylı