T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU"

Transkript

1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2008

2 İÇİNDEKİLER BAŞKANIN SUNUŞU I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER 1-8 II- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 9 II.1- PERSONEL GİDERLERİ 10 II.2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 11 II.3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ II.4- CARİ TRANSFERLER 14 II.5- SERMAYE GİDERLERİ II.6- SERMAYE TRANSFERLERİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ (Tablo) 19 III-TEMMUZ-ARALIK 2008 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER IV-TEMMUZ-ARALIK 2008 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 22-25

3 BAŞKAN SUNUŞU Mükellef odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde, tarihinde yeniden yapılanan Başkanlığımız, kamu hizmetlerinde şeffaflığı, hesap verilebilirliği, katılımcılığı ve verimliliği ön plana çıkarmış; sürekli gelişim prensibine bağlı yönetim anlayışına inanan her kademedeki çalışanı ile birlikte yenilik ve iyileşme sürecindeki adımları istek ve kararlılıkla atmış ve atmaya devam etmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı, sağlıklı ekonomik kararların verilmesine katkı sağlamak ve yürütülen faaliyetleri kamuoyu ile paylaşmak için 1998 yılından bu yana faaliyet sonuçlarını yayınlayarak kamuda şeffaf bir uygulamaya geçilmesi yönünde örnek bir idare olmuştur sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile mali yönetimde saydamlığı sağlamak, yetkilileri ve kamuoyunu bilgilendirmek için kamuda raporlama, mali istatistikler oluşturma ve faaliyet raporlarının hazırlanması ve yayınlanması sistemine geçilmiştir. Hesap verme sorumluluğu çerçevesinde; Temmuz ayı içerisinde Gelir İdaresi Başkanlığı bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile Başkanlığımız amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetleri kapsayan mali durumun kamuoyuna açıklanması büyük önem taşımaktadır. Sözü edilen ilke ve anlayışla, 5018 sayılı Kanun gereği hazırlanan Gelir İdaresi Başkanlığı 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu nu kamuoyunun bilgisine sunarım. Mehmet Akif ULUSOY Gelir İdaresi Başkanı

4 I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Ocak-Haziran 2008 döneminde Başkanlığımız tarafından bütçe gelir performansının artırılması amacıyla gerçekleştirilmiş olan faaliyetler aşağıda yer almaktadır: Mükellef Odaklı Hizmet Anlayışı Çerçevesinde Yapılan Çalışmalar; 1995 yılında başlayan ve bugün de devam etmekte olan her mükellefe yaşam boyu tek vergi kimlik numarası uygulaması tarihinden itibaren gerçek kişi mükelleflerde Vergi Kimlik Numarası yerine T.C. Kimlik Numarasının kullanılması yöntemine dönüşmüştür. Bu amaçla MERNİS sistemi aracılığıyla mevcut gerçek kişi mükelleflerin % 99 unun vergi kimlik numaraları T.C.Kimlik Numaraları ile eşleştirilmiştir. Bir e-devlet uygulaması olan e-beyanname ile vergi beyannameleri ve beyanname ekleri internetten alınmakta, bu uygulama kanuni süresinde verilen beyannameleri, pişmanlık talepli ve kanuni süresinden sonra kendiliğinden verilen beyannameleri de kapsamaktadır. E-beyanname uygulaması başarıyla yürütülmekte olup, elektronik ortamda beyanname gönderme oranı %94, 2007 dönemi kurumlar vergisinin elektronik ortamda gönderilme oranı ise %99,7 dir. İnternetten beyanname göndermek isteyen mükelleflere yardımcı olmak üzere bilgi işlem merkezinde no lu telefondan 7 gün 24 saat hizmet veren çağrı merkezi Ekim 2004`ten beri hizmete devam etmektedir. İnternet ve Intranet uygulamaları, bilgi güvenliğinin en üst düzeyde sağlanabilmesi amacıyla, elektronik imzanın yaygın olarak kullanılmasına yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Vergi mevzuatında yapılan değişiklikler ile Gelir İdaresi elektronik imza uygulamasına hazır hale gelmiştir. Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) projesi uygulamaya başlanmıştır. Bu kapsamda yapılan protokollerle sisteme alınan mükellefler tarafından bilgi işlem sistemleri aracılığı ile elektronik belge olarak düzenlenen faturalarda bulunan bilgilerin belirlenen standartlarda ve elektronik ortamda Başkanlığımıza aktarılması suretiyle faturalara ait ikinci nüshaların kağıt ortamında saklanması zorunluluğu ortadan kaldırılmış, belli şartlar dahilinde faturalara ait birinci nüshaların elektronik ortamda oluşturulması ve alıcılara iletilmesine imkan sağlanmıştır. Vergi Dairelerine gelen mükellef profilini belirlemek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla Mükellef Odaklı Dönüşüm Projesi kapsamında Şubat ayı içerisinde 8 Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı 25 Vergi Dairesinde anket yapılmıştır. TR sayılı AB'ye Katılım Sürecinde Türk Gelir İdaresinde Kalite Yönetimine Geçilmesi Projesi ne yönelik çalışmalar devam etmektedir. TR sayılı Türk Gelir İdaresinin Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi ne yönelik çalışmalar devam etmektedir. Buna göre; On-line sunulan hizmetlerin sayısı artırılmış, 1

5 E-beyanname ve e-tahsilat uygulamaları sayesinde mükelleflerin vergiye uyum maliyeti azaltılmıştır. internet adresi; Türkçe İngilizce Almanca İspanyolca olmak üzere 4 dilde hizmete devam etmektedir. Bilgi İşlem Faaliyetleri Kapsamında; Vergi Dairesi Otomasyon Projesi (VEDOP), Client-server mimaride çalışan vergi daireleri otomasyonu (VDO), merkezi yapıda çalışan vergi daireleri otomasyonu (e-vdo) olmak üzere iki ayrı sistem ile yürütülmektedir. VEDOP 3 kapsamında; VDO otomasyon sistemini kullanan vergi dairelerinin ve malmüdürlükleri gelir servislerinin e VDO otomasyon sistemine geçirilmesi planlanmış olup çalışmalar sürdürülmektedir. Haziran 2008 tarihi itibariyle; 190 vergi dairesi (VDO), 258 vergi dairesi (e-vdo), 507 malmüdürlüğü (e-vdo) otomasyon kapsamında bulunmaktadır. Takdir Komisyonu Otomasyonu kapsamında takdir komisyonu iş ve işlemlerinin otomasyonu kapsamında, birinci aşama ile ilgili olarak 23 Takdir Komisyonu için altyapı ve donanımların kurulumu yapılmıştır. İkinci aşama ile ilgili olarak Takdir Komisyonu iş ve işlemlerinin analiz, tasarım çalışmaları tamamlanmış olup, yazılım çalışmalarına başlanılmıştır. Vergi İletişim Merkezi ( ) Çağrı Merkezi Uygulaması, Mükelleflere vergi konusunda doğrudan ve tek merkezden telefonla hizmet vermek amacıyla 2007 yılında Alo Maliye 189`un yerine Ankara`da hizmete giren Vergi İletişim Merkezi, 2008 yılında tüm illere yaygınlaştırılmıştır. İnternette e-devlet Uygulamalarımız; İnternet Vergi Dairesi, E-beyanname, Vergi Kimlik No.su Sorgulama, Gecikme Faizi, Gelir Vergisi, MTV Hesaplama, Motorlu taşıt sorgulaması, Yurtdışı çıkış yasağı sorgulama, Dijital beyannameler, formlar, broşürler, dilekçe örnekleri, Tebliğ vb.lerinin internette yarım gün içinde yayınlanması, Kanun değişiklerinin mevzuat kısmında en geç 24 saat içinde güncellenmesi, Taşra İletişim Bilgileri, Yabancı Gelir İdareleri internet sayfaları, E- vergi levhası, 2

6 Dilekçematik, Dilekçe sorgulama sayfası, Vergisel istatistikler, 2007 yılı kira geliri beyanname yardımı, E-posta bilgilendirme, Haber akış servisi RSS`nin hizmete açılması, Öneri geliştirme sistemi, Vergilerimiz nereye harcanıyor? olarak sıralanmaktadır. Mükellef Hizmetleri Kapsamında; Vergi İletişim Merkezi (VİMER), ülke genelinde çağrılara cevap vermektedir. Mükelleflere yüz yüze hizmet vermek amacıyla Mükellef Hizmetleri Merkezi Ankara`da hizmet vermeye başlamıştır. Vergi dairelerinde mükelleflere doğrudan hizmet sunan çalışanlara yönelik Türkiye genelinde gerçekleştirilen Mükellef Hizmetleri Temel Teknikleri eğitimleri sürdürülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ile Yürütülen Ortak Çalışmalar; Vergi bilincini artırmak amacıyla, Vergi Konulu Resim, Şiir, Afiş Yarışması, Ülkemi Seviyorum Belgemi Alıyorum Kampanyası, VerGİBilir Projesi Tanıtım Töreni yapılmıştır. Rehber Hazırlama Çalışmaları Kapsamında; Ticari Kazançların Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi, Kira Geliri Elde Edenler İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi, Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi, Dar Mükellefler için Kira Geliri Rehberi Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi revize edilerek basım ve dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Faaliyet Raporu, İş Planı, Eylem Planı Kapsamında, 2007 yılı Gelir İdaresi Başkanlığı Faaliyet Raporu yayınlanmıştır. 3

7 2008 yılı iş planları Merkez ve Taşra Teşkilatı kapsamında tamamlanmış olup, uygulama ve raporlama çalışmaları devam etmektedir. Başkanlığımızın koordinatörlüğünde Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı hazırlanmıştır. Mükellefe Yardım Faaliyetleri Kapsamında, Beyanname döneminde Özürlülere ve Yaşlılara Evlere Vergi Servisi hizmeti sunulmuştur. GMSİ mükelleflerinden yaşlılar ve diğer mükelleflere vergi dairelerinde ve alışveriş merkezlerinde beyanname yardım masaları aracılığıyla beyan döneminde hizmet verilmiştir. Kira Geliri Beyannameleri için e-beyanname uygulamasını yaygınlaştırma faaliyetleri devam etmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı merkez binasının giriş katında, gelen mükellefleri bilgilendirmek ve yönlendirmek amacıyla bir danışma odası oluşturulması yönündeki çalışmalar tamamlanmıştır. Mevzuat Çalışmaları Kapsamında, 5766 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda; Amme alacaklarını tanımlayan bazı terimler eklenmiş, kanunda yer alan bazı terimler değiştirilmiş, geçici 8 inci maddesinin uygulama süresi uzatılmış, kamu alacaklarının tahsilinin güvence altına alınması amacıyla borçlunun yurt dışına çıkışı sınırlanmış, bazı işlemlerde vergi borcu olmadığına ilişkin yazı alınması zorunluluğu getirilmiş, limited şirket ortaklarının şirketin ödenmeyen borçlarından sorumluluğu ve kanuni temsilcilerin sorumluluğuna ilişkin hükümlerde aksayan yönlerin güncel mevzuata uyumu sağlanmış, elektronik haciz uygulaması kapsamına alınan kuruluşlardan belli bir tarih aralığında kağıt ortamında tebliğ edilen haciz bildirilerine süresinde cevap veremeyenlere süresinde cevap verilmiş sayılmaları için yeni bir imkan tanınmış, amme alacağının tecili müessesesi yeniden düzenlenmiş, spor kulüplerinin 6183 sayılı Kanun kapsamındaki borçları yapılandırılmıştır. Ayrıca, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda, 213 sayılı Vergi Usul Kanununda, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda, 492 sayılı Harçlar Kanununda, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununda, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. 4

8 379 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Bu Tebliğ ile; Kıymetli maden alım/satımında belge düzeni, Serbest meslek faaliyetinde bulunan hekimler (diş hekimleri ile veteriner hekimler dahil) tarafından kullanılacak kredi kartı okuyucuları, Anlaşmalı eczanelerce sosyal güvenlik kurumu adına düzenlenen faturalarda süre, İlaç satış mümessilleri tarafından taşınan promosyon ürünleri ile numune ilaçlarda sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği, 3568 sayılı kanununa göre yetki almış meslek mensuplarına ve avukatlık kanununa göre yetki verilen avukatlara uzlaşma görüşmelerinde ibraz etme zorunluluğu getirilen belgeler, hakkında açıklamalara yer verilmiştir. 380 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2007 yılı sonu itibariyle uygulanacak kurlar belirtilmiştir. 107 seri No lu KDV Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ile tevkifat kapsamına alınan teslim ve hizmetler ile orana(1/2) yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca; yiyecek ve içecek sunulan yerlerde ve geceleme hizmetlerinde uygulanacak katma değer vergisi oranlarına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. İndirimli orana tabi işlemlerden doğan katma değer vergisi iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi tutarının iade konusu yapılamayacak kısmı 2008 yılı için YTL olarak belirlenmiştir. 48, 84 ve 86 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde değişiklikler yapılmıştır. 108 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ile, konaklama tesislerinde KDV uygulamasına yönelik açıklamalara yer verilmiştir. Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimlerinde tevkifat oranı %90 olarak belirlenmiş, büyük ve küçükbaş hayvan etlerinin teslimleri tevkifat kapsamına alınmıştır. Ayrıca, tevkifat kapsamına alınan işlemlere ilişkin olarak satıcılara bildirim zorunluluğu getirilmiştir. 1 Sıra No'lu Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Sözleşmelerine İlişkin Bildirimlerinin ve Sürekli Bilgi Verme Yükümlülüklerinin Elektronik Ortamda Yerine Getirilmesi Hakkında Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 5

9 361 Sıra No`lu V.U.K. Genel Tebliği uyarınca elektronik ortamda defter ve belge tutma konusunda başvuru yapan mükelleflerin değerlendirilmesi süreci devam etmektedir. Halen beş firma ile Başkanlık arasında protokol imzalanarak ikinci nüsha faturaların elektronik ortamda saklanması izni verilmiştir. 109 Seri No.lu KDV Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ile Hızlandırılmış KDV İade Sistemi (HİS) uygulamasına geçilmiştir. 2 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış olup, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin uygulanmasına ilişkindir. 2 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış olup, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 1 Sıra No.lu 5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır sayılı kanunun 1 inci maddesinin uygulanmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. 4 Sıra No.lu 5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır sayılı Kanunun 1 inci maddesinden yararlanmak üzere yapılacak başvuruların süresi Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır. 382 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup Tebliğ de; belge düzeni ile serbest meslek faaliyetinde bulunan hekimler (diş hekimleri ile veteriner hekimler dahil) tarafından kullanılacak kredi kartı okuyucularını bulundurma ve kullanma mecburiyetinin başlama tarihinin olarak yeniden belirlenmesi hakkında açıklamalar yapılmıştır. Seri :B Sıra No:2 Tahsilat Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye'de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerinin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip ve tahsil edilen bazı borçlarının anılan kanunun 48 inci maddesi uyarınca taksitlendirilmesine yönelik düzenlemeler yer almaktadır. 6

10 Seri:A Sıra No:2 Tahsilat Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. (Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinin ilgili bölümlerine işlenmek üzere) 5766 sayılı Kanunla 6183 sayılı Kanunda yapılan değişikliklere ilişkin olarak; 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesinde yer alan vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranması uygulamasına, Limited şirket ortaklarının, kanuni temsilcilerin şirketin ödenmeyen borçlarından sorumluluğuna, Yurtdışı çıkış tahdidi uygulamasına, - Tecil müessesesinin 5766 sayılı Kanunla değiştirilmesi üzerine maddenin uygulamasına, 6183 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin verdiği yetkiye istinaden, kurumlar vergisi mükelleflerinin tarihinden itibaren kanuni süresinde verecekleri KDV, Kurum V. Stopaj, Gelir V. Stopaj beyannameleri üzerine tarh olunacak vergilerin ödeme şekline, yönelik açıklamalara yer verilmiştir. Seri:B Sıra No:3 Tahsilat Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir sayılı Kanunun 5766 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile değişik Geçici 1 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, 5667 sayılı Kanun kapsamında bulunan ve anılan Kanunda belirtilen bankalarda off-shore hesabı bulunanların elde ettikleri menkul sermaye iradı nedeniyle ödemeleri gereken gelir vergisinin ertelenmesi ve terkin usullerine yönelik açıklamalar yapılmıştır. 383 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış olup Tebliğde; Taşıt Kimlik Birimi Sisteminde yer alan unsurlar ve teknik özellikleri, Taşıt Kimlik Birimi Sisteminin uygulanmasına dair esaslar ve akaryakıt pompalarından yapılan satışlara ilişkin bilgilerin Bakanlığımıza aktarılması gibi konulara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 384 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup Tebliğde; ikmalen, re sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin usuller kapsamında açıklamaya dahil olacak ve açıklamalar dışında tutulacak mükelleflere ve borçlara ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Etkin Bir Vergi Yönetimi ve Denetimi Kapsamında; Kayıtdışılığı kavramaya yönelik teknolojik imkânlardan daha fazla yararlanılmaya başlanılmıştır. Ekonomide nakit kullanımı daraltılmış, ödemelerin bankacılık sistemi aracılığı ile gerçekleştirilmesi uygulaması sürdürülmüştür. Ba/Bs formları alınmaya devam edilmiştir. 7

11 Benzin istasyonlarındaki pompalarda yazarkasa uygulaması yaygınlaştırılmıştır. Akaryakıt satışlarında, iş akışını hızlandırmak ve doğru bilgi girişini temin etmek amacıyla geliştirilen Taşıt Kimlik Birimi uygulaması çalışmaları devam etmektedir. E-tahsilat konusundaki çalışmalar devam etmektedir. Mükelleflerin otomasyon öncesine ait borçlarının bilgisayar ortamına aktarılması projesi tamamlanarak ilgili uygulamalar izlenmektedir. VİMER intranet sayfası kullanıma açılmıştır. Hızlandırılmış KDV İade Sistemi (HİS) uygulamasına geçilmiştir. Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri Kapsamında; 2008 yılı Ocak Haziran dönemi gerçekleşen toplam vergi gelirleri, hedef vergi gelirleri toplamının üzerinde gerçekleşmiştir. Hedefin üzerindeki gerçekleşmenin Kurumlar Vergisi, Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler ve Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergilerden kaynaklandığı görülmektedir yılı Ocak-Mayıs döneminde ithalatta %36,9 oranında gerçekleşen artıştan anlaşılacağı gibi ithalatta artış sürmektedir ve buna bağlı olarak, ithalatta alınan KDV de artış gerçekleşmiş ve dolayısıyla Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergilerde artış görülmüştür. Dahilde alınan KDV, tüketim talebinde görülen azalmaya ve ihracat artışına bağlı KDV iadelerindeki artışa bağlı olarak bir önceki yıl artış oranı ile kıyaslandığında daha düşük artış göstermiştir. Diğer taraftan, akaryakıt üzerinden alınan ÖTV de ise Kasım 2007 de yapılan gelir artırıcı uygulamaların 2008 yılsonu için bütçede tahmin edilen ÖTV gelirlerini gerçekleştirebilmesinin mümkün olmadığı görülmektedir. 8

12 II- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Gelir İdaresi Başkanlığı nın 2008 yılı bütçesine Ocak-Haziran döneminde YTL ödenek verilmiş olup, söz konusu ödeneğin % 48,46 sı olan YTL lık kısmı harcanmıştır yılı aynı dönemine bakıldığında ise toplam ödeneğin % 47,40 ı olan YTL harcama yapıldığı ve 2008 yılında harcamalarda % 9,98 oranında bir artış olduğu görülmektedir. Grafik 1 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri 1.600, , , , , ,9 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 Milyon YTL 604, ,4 Toplam Ödenek Harcama 9

13 Grafik Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri ,7 500,9 400 Milyon YTL , ,3 54,1 96,5 0 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2,3 3,9 6,2 3,7 0 0 Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri II.1. Personel Giderleri Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında toplam personel istihdam edilmektedir (30 Haziran) 2008 (30 Haziran) Merkez Taşra Toplam Personel Giderleri 2008 yılı başlangıç ödeneği YTL olup, Ocak-Haziran döneminde başlangıç ödeneğinin % 52,10 u olan YTL harcanmıştır yılı aynı döneminde ise % 51,44 ü olan YTL harcanmıştır. Bir önceki yıl harcamasına göre % 11,62 oranında artış gerçekleşmiştir. Bu artış, memur maaşlarında yapılan artışlar ile sınavla 10

14 kurum dışından açıktan atananlarla, kurum içinden adet gelir uzmanının alınmasından meydana gelen ücret artışlarından kaynaklanmıştır. Grafik 3 Personel G iderleri O cak-h aziran D önem i G erçekleş meleri ,4 961,3 Milyon YTL ,7 500, Toplam Ödenek Harcama II.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2008 yılı başlangıç ödeneği YTL olup, Ocak-Haziran döneminde başlangıç ödeneğinin %51,71 i olan YTL harcanmıştır yılı aynı döneminde ise başlangıç ödeneğinin % 53,10 u oranında, YTL harcanmıştır. Buna göre, bir önceki yıl harcamasına göre bu harcama kaleminde % 7,54 oranında artış gerçekleşmiştir. Bu artış, yukarıda da belirtildiği üzere memur maaşlarında yapılan artışlar ile kurum dışından açıktan atananlar ile kurum içinden gelir uzmanının alınması nedeniyle meydana gelen ücret artışlarından kaynaklanmıştır. Grafik 4 Sosyal G üvenlik K urum ları na D evlet Prim i G iderleri O cak-h aziran D önem i G erçekleş m eleri ,8 104,7 Milyon YTL ,3 54, Toplam Ödenek Harcama

15 II.3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve Hizmet Alımları için YTL ödenek konulmuş buna ilave olarak Görev Giderlerine YTL yedek ödenek tertibinden aktarma yapılmış, Ocak-Haziran dönemi itibariyle toplam ödenek tutarı YTL olmuştur. Mevcut ödeneğin % 42,65 i olan YTL harcanmıştır yılının aynı döneminde ise ödeneğin % i olan YTL harcanmış olup, harcamalarda bir önceki yıla göre % 5,37 artış söz konusudur. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 2008 yılı başlangıç ödeneği YTL olup, bu ödeneğin YTL lik kısmı Temsil ve Tanıtma Giderlerine aktarılmış geriye kalan miktarın % 31,55 i olan YTL harcanmıştır yılı aynı döneminde ise ödeneğin %40,59 u olan YTL harcanmıştır. Bir önceki yıl harcamasına göre % 11,00 oranında artış gerçekleşmiştir. Yolluklardan 2008 yılı başlangıç ödeneği YTL olup, Ocak-Haziran döneminde başlangıç ödeneğinin % u olan YTL harcanmıştır yılı aynı döneminde ise % 35,56 sı olan YTL harcanmıştır. Bir önceki yıl harcamasına göre % 32,02 oranında artış gerçekleşmiştir. Yolluklardaki harcama artışı Çalışan ve Mükellef Odaklı Dönüşüm Projesi kapsamında Mükellef Hizmetleri Temel Teknikleri Eğitimi, EVDO Semineri ile vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi ve belge düzeninin yerleştirilmesi amacıyla yaygın ve yoğun vergi denetimleri için görevlendirilen personele ödemelerden kaynaklanmıştır. Görev Giderlerinde yer alan beyiye aidatları ile mahkeme harç ve giderlerinden yapılan harcamaların, 2008 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (E) cetvelinde ödenek gönderme belgesi aranmaksızın muhasebe yetkilileri tarafından ödeneceği ve gerekli ödeneğin ilgili kurum tarafından Maliye Bakanlığından talep edileceği hükmü bulunmaktadır. Bu nedenle, 2008 yılı başlangıç ödeneği YTL olmasına rağmen Ocak-Haziran döneminde Beyiye Aidatları ile Mahkeme Harç ve Giderlerinden YTL, Oranı Kanunla Belirlenmiş Aidat ve İkramiyeler Yasal Giderler ile Ödenecek Vergi Resim Harç ve Benzeri Giderler için de YTL olmak üzere toplam % 451,04 ü olan YTL harcanmıştır yılı aynı döneminde ise % 52,71 i olan YTL harcanmıştır. Bir önceki yıl harcamasına göre % 3,61 oranında azalma gerçekleşmiştir. Hizmet Alımları 2008 yılı başlangıç ödeneği YTL olup, Ocak-Haziran döneminde başlangıç ödeneğinin % 33,86 sı olan YTL harcanmıştır yılı aynı döneminde ise ödeneğin % 34,55 i olan YTL si harcanmıştır. Bir önceki yıl harcamasına göre % 5,67 oranında artış gerçekleşmiştir. Bu artış, müteahhitlik hizmetlerindeki hizmet genişlemesi nedeniyle işçi sayısı ve asgari ücretteki artış ile posta ve telefon ücretleri ile kiralarda meydana gelen artıştan kaynaklanmıştır. Temsil ve Tanıtma Giderlerinde 2008 yılı başlangıç ödeneği YTL olup, Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımlarından YTL aktarılmıştır. Ocak-Haziran döneminde başlangıç ödeneğinin % i olan YTL harcanmıştır yılı aynı döneminde ise % 66,12 si olan YTL harcanmıştır. Bir önceki yıl harcamasına göre % 86,72 oranında artış gerçekleşmiştir. Bu artış Vergi Haftası etkinlikleri ile toplumun tüm 12

16 kesimlerinde vergi bilincinin artırılmak üzere yürütülen Ülkemi Seviyorum Belgemi Alıyorum kampanyası harcamalarından kaynaklanmıştır. Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderlerinden 2008 yılı başlangıç ödeneği YTL olup, Ocak-Haziran döneminde başlangıç ödeneğinin % 21,76 sı olan YTL harcanmıştır yılı aynı döneminde ise ödeneğin % 27,06 sı olan YTL harcanmıştır. Buna göre, bir önceki yıl harcamasına göre % 62,94 oranında artış gerçekleşmiştir yılı harcamalarındaki bu artış bilgi işlem sistemlerinin soğutulması için klima alımları, piyasada sahte paranın artması nedeniyle yapılan para sayma makinesi alımları, bakım onarım sözleşme bedellerindeki artış, yaygın ve yoğun vergi denetimi için Akdeniz ve Ege bölgelerinde kullanılan araçların bakım giderlerinin artması ile hizmet yerleri donatım ve döşemesine yönelik alımların artması gibi nedenlerden meydana gelmiştir. Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderlerinden 2008 yılı başlangıç ödeneği YTL olup, Ocak-Haziran döneminde başlangıç ödeneğinin % 19,44 ü olan YTL harcanmıştır yılı aynı döneminde ise ödeneğin % 11,16 sı olan YTL harcanmıştır. Bir önceki yıl harcamasına göre % 80,32 oranında artış gerçekleşmiştir. Artış nedeni bir önceki yıla göre daha fazla bina ve lojman bakım ve onarımlarının yapılmasından gerçekleşmiştir. Tedavi ve Cenaze Giderlerinden 2008 yılı başlangıç ödeneği YTL olup Ocak- Haziran döneminde başlangıç ödeneğinin % 44,51 i olan YTL harcanmıştır yılı aynı döneminde ise ödeneğin % 50,68 i olan YTL harcanmıştır. Buna göre, bir önceki yıl harcamasına göre % 2,99 oranında azalma gerçekleşmiştir. Grafik 5 M al ve H izm et A lı m G iderleri O cak-h aziran D önem i G erçekleş m e le r ,6 238,6 Milyon YTL ,6 101, T o p la m Ö d e n e k H a r c a m a 13

17 II.4. Cari Transferler Cari Transfer için 2008 yılında YTL ödenek verilmiş olup, Ocak-Haziran döneminde ödeneğin % 50 si olan YTL harcanmıştır yılı aynı döneminde ise ödeneğin % 32,74 ü olan YTL harcanmıştır. Buna göre, bir önceki yıl harcamasına göre % 69,61 oranında artış gerçekleşmiştir. Cari Transferler kapsamında yapılan harcamalar, Memurların Öğle Yemeğine Yardım dır. Grafik 6 Cari Transferler O cak-h aziran Dönemi G erçekleş m eleri ,1 7,9 Milyon YTL ,3 3, Toplam Ödenek Harcama II.5. Sermaye Giderleri Sermaye giderleri, sabit sermaye edinimleri, gayrimenkuller ya da gayri maddi aktiflerin edinimi için yapılan ve devlet mal varlığını artıran yatırım harcamalarıdır. Başkanlığımıza sermaye giderleri için 2008 yılı bütçesi ile YTL ödenek verilmiştir. Ayrıca Vergi Dairesi Tam Otomasyonu Projesi 3'üncü aşaması için kullanılmak üzere YTL ödeneğin yedek ödenekten aktarılması Yüksek Planlama Kurulunca uygun görülmüştür. Bu ödeneğin YTL lik kısmı Ocak-Haziran döneminde aktarılmış geri kalan kısmı ise yılın ikinci yarısında aktarılacaktır. Sermaye giderlerindeki ödeneğin YTL kısmı malmüdürlükleri gelir servislerinin alt yapısı için Muhasebat Genel Müdürlüğünün bütçesine, hizmet binası inşaatı için YTL si de Bayındırlık ve İskan Bakanlığının bütçesine aktarılmıştır. Sermaye Giderleri için Ocak-Haziran döneminde YTL lik ödeneğin % 6,42 si olan YTL lik kısmı harcanmıştır yılı aynı döneminde ise ödeneğin % 8,87 si olan YTL harcanmıştır. Bir önceki yıl harcamasına göre % 39,58 oranında azalma gerçekleşmiştir. 14

18 Toplam ödeneğin % 93,58 i yılın ikinci yarısında kullanılacaktır. Sermaye giderlerinden Başkanlığımızın yürüttüğü 5 adet yatırım projesi ile 1 adet Sermaye Transferine ilişkin bilgiler aşağıda açıklanmaktadır. PROJE KARAKTERİSTİK 2008 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ EKLENEN DÜŞÜLEN 2008 YILI TOPLAM ÖDENEK Vergi Daireleri İnşaat Onarım ve Bilgisayar Alımı * Adet İnşaat- Onarım Makine- Teçhizat İdari Bina Onarımları Onarım, Tefriş, Donanım ,000 Makine Teçhizat Alımı ve Onarımı Makine-Teçhizat, Onarım Bilgisayar Donanım Yazılım Alım ve Onarımları Yazılım, Donanım, Onarım (**) Taşıt Alımı T-5 30 Ad. T-9 60 Ad. Taşıt Alımı GENEL TOPLAM * Bu projeden bilgisayar alımı yapılmamaktadır. Proje 2000 yılına ait olup proje adında değişiklik yapılamamaktadır. ** Yüksek Planlama Kurulu Kararı çıkmış olup bu ödeneğin YTL kısmı aktarılmış YTL kısmı yılın ikinci yarısında aktarılacaktır. Bilgisayar Donanım Yazılım Alım ve Onarımları Projesine, 2008 yılı bütçesinden YTL ödenek ayrılmış bu ödeneğe ilk etapta yedek ödenek tertibinden YTL aktarılmış, bunun YTL lik kısmı Malmüdürlükleri Gelir Servislerinin alt yapısı için Muhasebat Genel Müdürlüğünün Bütçesine aktarılmıştır yılı ödeneği YTL olup, bu ödeneğin Ocak- Haziran döneminde % 5,15 i olan YTL si harcanmıştır yılının aynı döneminde ise YTL harcanmıştır. Bir önceki yıl harcamasına göre % 26,13 oranında azalma gerçekleşmiştir. Bilgisayar Donanım Yazılım Alım ve Onarımları Projesi Sermaye Giderlerinin % 44,48 ni oluşturmaktadır. 15

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2007 YILI BİRİNCİ ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER.

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2011 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2013 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi, kullanılması ve

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2009 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçeleme sürecine yeni bir anlayış gelmiş; kamu idarelerine bütçeleme sisteminde

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANKARA-2010

FAALİYET RAPORU ANKARA-2010 FAALİYET RAPORU 2009 ANKARA-2010 T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 112 Nisan 2010 www.gib.gov.tr www.vergibilir.gov.tr 444 0 189 Hazırlık - Baskı

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 187 Nisan 2014 2 3 4 BAKAN SUNUŞU Ülkemiz, AK Parti Hükümetleri döneminde sağlanan siyasi istikrar ve uygulamaya

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. 2014 YILI Faaliyet Raporu

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. 2014 YILI Faaliyet Raporu GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI Faaliyet Raporu Ş u b a t 2 0 1 5 Y a y ı n N o : 1 9 9 1 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU... 9 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 11 I-GENEL BİLGİLER... 12 A-Misyon ve Vizyon... 12 B- Yetki,

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2012 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 I. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 5 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

YILI PERFORMANS PROGRAMI

YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 156 Ocak-2013 www.gib.gov.tr 444 0 189 2 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS

Detaylı

2012Yılı Performans Programı

2012Yılı Performans Programı 2012Yılı Performans Programı BÜİS (Bandrollü Ürün İzleme Sistemi) e-defter DYİAS 2012 Y I L I PERFORMANS PROGRAMI 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2014 2014 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz 2014 i GİRİŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...1 I. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

Gelir İdaresi Başkanlığı nda e-devlet uygulamaları

Gelir İdaresi Başkanlığı nda e-devlet uygulamaları Gelir İdaresi Başkanlığı nda e-devlet uygulamaları I. GİRİŞ Günümüzde gittikçe yaygınlaşan ve toplumsal yaşamın her alanında kendini hissettiren e devlet uygulamalarının başarılı bir şekilde kullanıldığı

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2013 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 2 I-OCAK-HAZİRAN

Detaylı

VERGİ DAİRESİ OTOMASYON PROJESİ (VEDOP)

VERGİ DAİRESİ OTOMASYON PROJESİ (VEDOP) VERGİ DAİRESİ OTOMASYON PROJESİ (VEDOP) Nilüfer KİBAR BİLGİNLİ Sayıştay Denetçisi GİRİŞ Küreselleşmenin etkilerinin birçok alanda önemli boyutlarda hissedildiği günümüz dünyasında, bilgiye ulaşmadaki kolaylığa

Detaylı

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler... 7 1- Fiziksel Yapı... 7 2- Örgüt Yapısı... 7 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı

H. Abdullah KAYA Milli Emlak Genel Müdürü

H. Abdullah KAYA Milli Emlak Genel Müdürü 1 Gelişen ve dinamik bir ekonomiye sahip olan ülkemizde taşınmaz piyasasının önemi her geçen gün artmaktadır. Geniş bir taşınmaz portföyüne sahip bulunan Milli Emlak Genel Müdürlüğü; Hazineye ait taşınmazları

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Temmuz-2008 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I Sayılı Cetvelde

Detaylı

2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1

2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2 Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2012 2011

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI VERGİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI VERGİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI VERGİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-96-3 YAYIN NO: KB: 2896 - ÖİK: 736 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara

Detaylı

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2011-2013) VI. DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (Nisan-Haziran 2013)

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2011-2013) VI. DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (Nisan-Haziran 2013) T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2011-2013) VI. DÖNEM RAPORU (Nisan-Haziran 2013) Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (II) Kayıt

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU T.C. MALĠYE BAKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU TEMMUZ 2015 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kalkınma planları ve programlarda

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ÇANKIRI syf. 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... II I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE

Detaylı