T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2762 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1720 DOSYALAMA ARŞİVLEME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2762 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1720 DOSYALAMA ARŞİVLEME"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2762 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1720 DOSYALAMA ARŞİVLEME Yazarlar Öğr.Gör. Orkun ŞEN (Ünite 1, 8) Öğr.Gör. Salih GÜMÜŞ (Ünite 2) Öğr.Gör. Serap UĞUR (Ünite 3) Arş.Gör. İlker KAYABAŞ (Ünite 4) Öğr.Gör. Ruşen YILMAZ (Ünite 5) Öğr.Gör. Can GÜLER (Ünite 6) Öğr.Gör. G. Deniz DİNÇER (Ünite 7) Editör Yrd.Doç.Dr. M. Emin MUTLU ANADOLU ÜNİVERSİTESİ i

2 Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Öğretim tekniğine uygun olarak hazırlanan bu kitabın bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan izin almadan kitabın tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt veya başka şekillerde çoğaltılamaz, basılamaz ve dağıtılamaz. Copyright 2013 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN ÖĞRETİM TASARIM BİRİMİ Genel Koordinatör Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Genel Koordinatör Yardımcısı Doç.Dr. Hasan Çalışkan Öğretim Tasarımcıları Yrd.Doç.Dr. Seçil Banar Öğr.Gör.Dr. Mediha Tezcan Grafik Tasarım Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Öğr.Gör. Cemalettin Yıldız Öğr.Gör. Nilgün Salur Kitap Koordinasyon Birimi Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Öğr.Gör. Cemalettin Yıldız Grafikerler Gülşah Karabulut Kenan Çetinkaya Özlem Ceylan Dizgi Açıköğretim Fakültesi Dizgi Ekibi Dosyalama Arşivleme ISBN Baskı Bu kitap ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Web-Ofset Tesislerinde.000 adet basılmıştır. ESKİŞEHİR, Ocak 2013 ii

3 İçindekiler Önsöz... iv 1. Belge Akışı 2 2. Dosyalama Sistemleri Dosyalama Sisteminin Kurulması Belge Değişim Süreci Elektronik Belgeler: Üretme ve Koruma Elektronik Belge Yönetim Sistemi E-Devlet İle Belge Yönetimi Arşivleme iii

4 Önsöz Çağımız bilgi çağı. Bilgi çağının kurum ve kuruluşlara yönelik temel etkisi bilgi üretme, bilgiye erişme, bilgiyi işleme, bilgiyi iletme, bilgiyi saklama faaliyetlerinin yaşamsal önem kazanmasına yol açması ve bu alandaki etkililik ve verimliliğin kurum ve kuruluşların başarısını doğrudan etkilemesidir. Bürokratik örgütlerin yaygınlaşması 19. yüzyılda gerçekleşmiştir ve belgelerin o dönemde örgütlerin yönetiminde ve işleyişinde önemi artmaya başlamış, günümüzde ise her kurum ve kuruluşta bilgi ve belge yönetimi temel bir işlev haline gelmiştir. Belgeler kurum içinde üretilebildikleri gibi, kurum dışından gelebilirler ya da kurum dışına gönderilebilirler. Belgelerin bu hareketi bilginin ve işlemlere ait kanıtların hareketini oluşturur. Giderek büyüyen kuruluşlarda bu belge akışının başarıyla yönetilmesi kuruluşun büyümesindeki sürdürülebilirlik için gereklidir. Belgelerin sayısının artması, belgelerin dosyalanması ve istenildiğinde tekrar erişilebilmesi için çeşitli tekniklerin, araçların ve süreçlerin geliştirilmesini gerektirmiştir. Kuruluşlarda dosyalama sistemlerinin gereksinim analizi, tasarımı, geliştirilmesi, uygulamaya konulması ve denetlenmesi bir bilgi sistemi tasarımı süreci haline gelmiştir. Günümüzde her bilginin dosyalanabilir olması dosyalanan her bilginin belge olmasını gerektirmemektedir. Belgenin yasal tanımı, özellikleri ve ulusal/uluslararası standartları bulunmaktadır. Bir belgenin ilk ortaya çıkışından, iletilmesi, saklanması ve imha edilmesini kadar geçen evreleri belge yaşam döngüsünü oluşturmaktadır ve bu yaşam döngüsü bir belge yönetim sistemi ile yönetilir. Günümüzde belgelerin bilgisayar ortamına aktarılması ve yaşam döngülerinin bilgisayar ortamında yönetilmesi maliyet, hız ve güvenilirlik açısından vazgeçilmez bir yöntem haline gelmiştir. Bu dönüşüm tekil kurum ve kuruluşların boyutunu aşarak tüm devlet mekanizması için de geçekleşmeye başlamış ve vatandaşların tüm devlet kurumlarıyla olan yasal işlemlerinin bilgisayar ve internet üzerinden gerçekleştirmelerini sağlayan e-devlet sistemi ortaya çıkmıştır. Böylece bir bireyin doğumundan başlayarak, sağlık, eğitim, adalet ve çalışma hayatına ait bütün evrak işlemleri internet üzerinden gerçekleştirilebilmekte, takip edilebilmekte ve sonuçlandırılabilmektedir. Bir toplumdaki bütün kişiler hakkında ve gerçekleştirilen bütün araştırma, yönetim, üretim, pazarlama ve finans süreçleri için milyarlarca belge üretilmekte, kullanım süresi geçen belgeler ise belirli sürelerle saklanmakta ve bu belgelerin bir bölümü de arşivlenmektedir. Arşivler ülkelerin milli kaynaklarından birisidir ve ülkelerin geçmişi, bugünü ve geleceği arasında bir köprü rolünü üstlenirler. Bu kitabın sizlerin iş yaşamınızdaki süreçlerde karşı karşıya geldiğiniz bilgi ve belgeleri yönetmenize destek olacağını, edineceğiniz dosyalama ve arşivleme deneyimi ile bilgi ve belge yoğunluğu altında boğulmadan iş verimliliğinizi artıracağınızı umut ediyorum. Başarı dileklerimle. Editör Yrd.Doç.Dr. M. Emin MUTLU iv

5

6 1 Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; Dosyalama ve arşivleme ile ilgili temel kavramları açıklayabilecek, Belge ve türlerini ayırt edebilecek, Gelen belgelerin kontrolünü ve izlenmesini açıklayabilecek, Belge sınıflandırma ve kayıt alma çeşitlerini açıklayabilecek, Belge çoğaltma araçlarını sıralayabilecek, Zarflama, paketleme ve gönderme yöntemlerini açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Anahtar Kavramlar Belge Belge Yönetimi Dosya Dosya Planı Kayıt Kayıt Yönetimi Arşiv Dosyalama İçindekiler Giriş Dosyalama ve Arşivleme İle İlgili Temel Kavramlar Kayıt Yönetimi Belge ve Türleri Gelen Belgelerin Kontrolü ve İzlenmesi Belge Sınıflandırma ve Kayıt Alma Çeşitleri Belge Çoğaltma Araçları Zarflama ve Gönderme Yöntemleri 2

7 Belge Akışı GİRİŞ Örgüt içerisindeki iletişim kanallarının işlerliği örgüt içindeki personelin birbirleriyle iletişim kurması ve eşgüdüm içinde çalışarak örgütsel amaçlara ulaşmaları açısından büyük önem taşımaktadır. Bu iletişim kanallarını oluşturan bilgiler ve bu bilgileri taşıyan kayıtlar geçmişte olduğu gibi günümüzde de örgüt içerisinde önemini korumaktadır. İşletme yönetimi içerisinde dolaşım halinde bulunan bilgilerin belli bir taşıyıcı ortam üzerinde kayıtlı halde bulundurulması, diğer bir ifade ile belge haline dönüştürülmesi durumunda iletişimin kalıcılığından bahsedilebilir. Örgütlerde yönetim faaliyetlerinin etkili bir biçimde yürütülmesini sağlayan bilgi ve bilgi yönetimi kaynaklarının büyük bir kısmını belgeler oluşturmaktadır. Hukuksal yapıda yasal temeldeki işlevlerin belgelere dayandırılması, örgüt içi faaliyet yönetiminin belgeler yoluyla yapılandırılması ve işlenmesi bilgi yönetimi ile birlikte belge yönetimi kavramının önemini işletmeler açısından ortaya koymaktadır. Örgüt içerisinde üretilen bilgilerin ve bilgi kaynaklarının kaydedilen ortam gözetilmeksizin denetimini ifade eden bilgi yönetimi kavramı ve belgelerin üretiminden depolanmasına ve yok edilmesine kadar oluşan süreci ifade eden belge yönetimi kavramları işletme yönetimi içerisinde günden güne artan öneme sahip olmaya başlamıştır. Yönetim kavramının alt disiplinlerini oluşturan bilgi ve belge yönetimi kavramları örgüt içerisindeki diğer yönetim faaliyetleri ile birlikte uygulanmaya başlanmış, iletişim kanallarının etkili bir biçimde kullanılması belge akışı ve dosyalama faaliyetlerinin birlikte kullanılması ile uygulamaya geçirilmiştir. bir önem taşır. Bir örgütte bilgi akışının sağlıklı olması işletme açısından yaşamsal DOSYALAMA VE ARŞİVLEME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR İşletme içerisinde yapılan yönetsel faaliyetlerde iletişim ve dağıtım kanalları ile birlikte yapılan önemli işlerden biri de dosyalama işlemidir. Örgüt içerisinde yapılan yazışmalar, kayıtlar ve dosyalama işlemi birbirini takip eden bir süreç içindeki unsurlardır. Bu işlemlerin birbiri ile uyumlu ve koordineli bir biçimde yürütülmesi örgüt içindeki yönetsel faaliyetler açısından hayati önem taşımaktadır. Bu koordinasyonun sistemli ve birbiri ile çelişmeyen bir yapıda olması gerekmektedir. Dosyaların bu yapılar dâhilinde düzenli bir biçimde oluşturulması ve sınıflandırılması ulaşılmak istenen evraklara kolay ve hızlı bir biçimde ulaşmayı sağlamaktadır. Örgütler kendi iç çevresinde olduğu gibi içinde bulunduğu sektör, devlet yönetimi ve kamu yapıları gibi dış çevre unsurlarıyla da iletişim-etkileşim içerisinde bulunmaktadır. Bu ilişkilerin bir kısmı yasal zorunluluk çerçevesinde yapıldığı için yazışmalar dâhilinde belgelerin oluşmasını sağlamaktadır. Bu belgeler ise iletişim ve etkileşimin yasallaşmasını sağlayan en önemli unsurlardan birisidir. Bu yazışmalar örgüt içi ve örgüt dışı ilişkilerde, faaliyet alanlarında ve alınan kararlarda kanıt niteliği taşımaktadır. İş tanımları ve iş gerekleri kapsamında olsa dahi yetki aşımı gibi durumların oluşmaması adına özellikle iç yazışmalar önem kazanmaktadır. Örgüt içerisinde yazışmalar kapsamında oluşturulan belgeler örgüt içi yönetiminin sağlıklı bir biçimde yürütülmesine yardımcı olmaktadır. 3

8 KAYIT YÖNETİMİ Bir yazının, bir hesabın tarih, numara vb.nin veya kopyasının bir yerde yazılı olarak bulunmasını ve aynı zamanda bilgiyi taşımasını ifade eden kayıt kavramı, günümüz dünyasında organizasyonların temelini oluşturmaktadır. Önceden söz edildiği gibi bilginin herhangi bir taşıyıcı ortam üzerine kaydedilmesi durumunda belge kavramı ortaya çıkar ve ancak belge ile örgüt içi bilgi iletişim sürecinin kalıcı bir değeri olabilir. Belgelerin bir olayın gerçeğe uygunluğunu veya bir olayın varlığını kanıtlayan her türlü bilgi kaynağı olması, yönetim kararlarını gösteren ve doğrulayan bir kavram olmasını ifade eder. Örgütsel iletişimin en önemli araçlarından biri olan belgeler örgütsel yönetimin ve yapının korunmasında da zorunlu olan biçimsel iletişim araçlarıdır. Bilgileri taşıyan kayıtlar örgüt içerisinde birimler arasında olabileceği gibi örgütten dışarıya veya dışarıdan örgüte biçiminde de olabilir. Bu iletişim kanalları içerisinde daha da karmaşık yapılara kavuşabilen bilgiler yazılı, sözlü, sesli veya görüntülü bir biçimde dolaşabilme imkânına da sahiptir. Örgüt ile ilgili olan örgüt içi veya dışı her türlü yazışmalar, çekler, faturalar, siparişler, garanti belgeleri, sözleşmeler, raporlar, broşürler, kataloglar, envanter kayıtları, personel kayıtları, fotoğraflar, bilgisayar diskleri vb.ler kayıt kavramına örnek olarak gösterilebilir. Kayıt yönetimi; belgeleri oluştuğu aşamadan itibaren ele alır ve belgelerin dosyalanması, depolanması, imha programlarının oluşturulması, dosya transferi ve çoğaltma gibi etkinliklerden oluşur. Kayıt yönetimi aynı zamanda gereksiz belge oluşumunu engeller, gerekli ve değerli belgeleri koruma altına alır ve her gerektiğinde onların tekrar kullanımını sağlar. Kayıtların kontrolü etkili bir depolama ve erişim amacıyla tasarlanmış dosyalama sistemini gerektirir. Kayıtların ne kadar iyi şekilde yönetildiği ve dosyalama sisteminin ne kadar iyi olduğunun kanıtı belgelere ne kadar kolay erişilebildiği ile ilgilidir. Ülkemizde bulunan büyük şirketler ile KOBİ olarak ifade edilen küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin kayıt yönetimleri arasında fark var mıdır? Doküman Yönetimi Doküman yönetim sistemi (DYS), kağıt dokümanların taranarak dijitalleştirilmesi ile elde edilen imajların ve elektronik dokümanların saklanmasını ve yönetilmesini sağlayan yazılımlara verilen genel isimdir. Doküman yönetim sistemi yazılımlarını kullanarak, kurumlar tüm belgelerini tek bir merkezi alanda toplarlar ve belirledikleri yetki kuralları çerçevesinde paylaşabilirler. İdeal doküman yönetim sistemleri, dokümanların sadece saklanmasını ve paylaşımını değil check-in/check-out, versiyon kontrolü ve denetim bileşenleri ile dokümanların oluşum süreçlerini de yönetirler. Doküman yönetim sistemleri, bu bahsedilen temel fonksiyonların yanısıra iş akış özelliklerini de sağlayarak veya diğer iş akış sistemleri ile entegre olarak dokümanların kurum içerisinde dağıtılmasında da önemli rol oynarlar. Yapılan araştırmalar, çalışanların zamanlarının ciddi bir kısmını evrak arayarak geçirdiğini ortaya koymuştur. Arama, düzenleme, benzer evrakları tekrar oluşturma, ciddi bir iş gücü maliyeti getirmektedir. Doküman yönetim sistemleri, bu süreyi minimuma indirerek hem iş gücü kaybını engellemekte, hem de hızlı ve kaliteli hizmet olanağı sağlamaktadır. Kaynak: Kayıt yönetimi amaçlarının ilk bölümünde yer alan kayıt oluşturma amaçları arasında gereksiz kayıtların ortadan kaldırılması, denetleme, planlama ve kayıt oluşturma için gerekli üretim ve denetim standartlarına başvurma ilk amaç olarak ortaya çıkmaktadır. Örgüt içi dağıtım ve iletişim kanallarının başlangıç aşamalarını oluşturan bu ilk amaç özellikle standartlaşmayı diğer bir ifade ile örgütün tüm birimlerinde aynı biçimde kayıt oluşturulmasını sağlamaktadır. Diğer bir amaç olan kayıt depolama 4

9 amaçları, kodlama veya sınıflandırma sistemi geliştirme, uygun donanım ve araçları seçme, koruma sürecini sürdürme ve geliştirme ve dosyalama personelini seçme ve eğitme aşamalarından oluşmaktadır. Bu amaç içerisinde yer alan özellikle dosyalama personelini seçme ve eğitme ilkesi en problemli aşama olarak göze çarpmaktadır. Örgüt yapılarının içinde dosyalama personelinin fazladan bir maliyet kalemi gibi görülmesi, iş tanımlarında yer almamasına rağmen farklı birimlerde çalışan personelin dosyalama işleriyle ilgilenmesi işletmeler açısından ileri safhalarda görülebilecek zaman ve maliyet kayıplarına yol açmaktadır. Kayıt erişim amaçları arasında ise istenilen bilgiye anında ulaşabilmeyi sağlama, kayıtların aktarılması sırasında uygulanan süreçlerin geliştirilmesi ve kayıtların iadesini denetleme aşamaları yer alır. Diğer bir amaç olan kayıt sürdürme amaçları arasında ise kayıt tutma aşamalarında sınıflandırma sistemleri geliştirme, tutulan kayıt miktarları ve türleri için plan veya planlar oluşturma, kayıtlar için saklama süresi çizelgesi hazırlama ve etkin olan veya işlemde olmayan kayıtların nasıl muhafaza edileceği belirlenir. Kayıt yönetiminin en son amacını ise kayıt işlem amaçları oluşturmaktadır. Bu amaçlar arasında ise, aktif olmayan kayıtlar için kayıt merkezi oluşturma, mümkün olabilecek durumlarda kayıt sayısını en düşük düzeye indirme, güncelliğini yitirmiş (pasif) olan kayıtları gerekli bölümlere aktarma ve arşivde yasal sürelerini dolduran ve/veya önemsiz hale gelen dosyaların imhası ve güncelliğini yitirmiş olan kayıtlar için denetim yöntemlerinin geliştirilmesi aşamaları yer almaktadır. İyi bir bilgi ve kayıt yönetim sistemine sahip olan örgütlerin bulundukları pazarlarda rekabet avantajına sahip olacakları açıktır. Fakat örgütler yönetim kararlarını yalnızca kendi ürettikleri ürünler hakkındaki bilgilere değil, müşteriler ve piyasa ile ilgili güncel bilgilere dayandırırlarsa başarı şanslarının artacağını unutmamalıdırlar. Örgüt içerisindeki kayıt trafiğinin farklı koşullara (büyüme, birleşme, sektör değiştirme vb.) bağlı olarak artması ve işletme içerisinde yapılan hatalar ve uygulama eksiklikleri aynı zamanda yönetim maliyetlerinin de artmasına sebep olmaktadır. İşletme içerisinde yapılan hatalar ve uygulama eksiklikleri arasında; gereksiz kayıt tutulması, dosya çekmecelerinin ve klasörlerinin aşırı doldurulması, yanlış dosyalama, mükerrer kayıt ve kayıt tutmanın önemi konusunda anlayış yetersizliği ve eğitim noksanlığı gelmektedir. Bu gibi problemlerin önüne geçmek ve içinde bulunulan koşullara uyum sağlamak açısından kayıt yönetim programları geliştirilmiştir. Kayıt yönetim programları tasarlanırken her örgüt kendi yapısına uygun bir biçimde tasarlamaya özen göstermelidir. Fakat genel olarak dikkat edilmesi gereken noktalar arasında bulunan genel doğrular da mevcuttur. Kaydın tutulması gereken zaman uzunluğunun bilinmesi, depolanacak kayıtların kapsamı, hacmi ve bu hacmin büyüme derecesinin bilinmesi, belli bir kayda ulaşmak için umulan ya da talep edilen erişim süresinin uzunluğu, bu bilgilere ulaşacak kişilerin sayısı ve ne sıklıkla ulaşmak isteyecekleri, kayıtların depolanma süresi ve arşivde saklanma süreleri, orijinal kaydın özelliğinin ve biçiminin bilinmesi, depolama maliyetlerinin miktarı ve tabi olunan yasal zorunlulukların göz önünde tutulması kayıt yönetim programları tasarlanırken dikkat edilmesi gereken noktalar arasında yer almaktadır. Kayıtların da organizmalar ve örgütler gibi yaşam süreci vardır. Diğer bir ifade ile kayıtlar oluşur, kendi içlerinde ve kendilerine göre gelişirler ve en sonunda da yok edilirler. Kayıtlar işletmelerde kullanılma süresi içerisinde farklı aşamalardan geçerler. Bu aşamalar dâhilinde kayıtların yaşam süreci; kayıtların yaratılması, kayıtların depolanması, eski kayıtlara erişim, kayıtların sürdürülmesi ve kayıtların imhasından oluşur. Kayıtların yaşam süreci onun kendisinden kaynaklanan değere ve içinde bulunduğu konu alanına bağlıdır. Ayrıca belgenin güncel olmasına, var olan bilgi birikimi ile ilgili olmasına, bilgi ve kayıt merkezinin amaçlarına ve kullanıcı gereksinimlerine bağlı olarak da değişebilir. Örgüt içerisinde bu ölçütler kapsamındaki kayıt yaşam süreci, herhangi bir zamanda belirli bir gereksinimi karşılamak üzere üretilen bir belgenin yararlılığı, bu belgeye duyulan gereksinim ortadan kalkıncaya dek sürer, azalır ve nihayetinde sona erer. Arşiv Yönetimi Örgüt yapısına dışarıdan gelen, örgüt içi faaliyetler sonucunda oluşan veya örgütten dışarıya gönderilen belgeler, işletme içerisinde dosyalama işlemi ile birlikte bir süre tutulduktan sonra aktif olarak kullanımdan kaldırılır. Aktif kullanımları son bulan dosyaların öncelikle yasal gereklilikler dolayısıyla saklanması gerekmektedir. Saklama işlemine tabi olan dosyalar teker teker incelenirler ve arşiv adı 5

10 verilen farklı bir depolama alanına transfer edilirler. Arşiv alanında tutulan dosyalar faaliyetler sonucu oluşan olayların gerektiğinde kanıtı niteliğinde kullanılabileceği gibi yasal saklama süresi nedeniyle de kendilerine kullanım alanı bulurlar. Kayıtların örgüt içerisindeki dosyalama alanlarından arşive transfer edilmesi ile ilgili farklı uygulamalar mevcuttur ve artık kanıt gereği duyulmayan veya yasal süre aşımı sebebiyle saklanmasına gerek duyulmayan belgelerin ise kurallar çerçevesinde imha edilmesi gerekmektedir. Arşiv kavramı, örgüt içindeki iletişim ve dağıtım kanallarının kullanımı ile ilgili olarak oluşan belgelerin dosyalanma gereksiniminin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Belirli bir standarttan yoksun olarak yapılan dosyalama ve sonucunda oluşan arşiv sistemi sebebiyle örgüt içi birçok karmaşa ortaya çıkacaktır. Gün geçtikçe artan ve yığılan belgelere erişim zorluğu, ister fiziksel isterse elektronik ortamda olsun kısıtlı bir yapı içerisinde olacağından zaman ve maliyet konularında işletmenin zarar etmesine sebep olur. Aynı zamanda örgüt personelinin düzensiz bir ortamda bulunmasına ve çalışma koşullarının zorlaşmasına da sebebiyet vermektedir. Arşivin önemi karmaşıklaşan örgüt içi ve örgütler arası ilişkiler sonucunda giderek artmaktadır. Arşivler örgüte dışarıdan veya içeriden bağlı olan bireylerin, örgüt çalışanlarının ve örgütün kendisinin haklarını belgeler ve ortaya çıkabilecek olumsuz durumlardan korur. Aynı zamanda bilimsel çalışmalara imkân sağlar ve toplumsal hafıza rolünü üstlenerek topluma fayda işlevini de gerçekleştirmiş olur. BELGE VE TÜRLERİ Arşivler kişilerin, örgütlerin ve devletlerin hafızası niteliğindedir. Örgütlerde belgelerin dolaşımı daha önceden de bahsedildiği gibi örgüt içerisinden gelen belgeler, örgüt dışarısından gelen belgeler ve örgütün dışarıya gönderdiği belgeler şeklinde olmaktadır. Örgüt içerisinde yaratılan belgeler, fiziksel olarak mevcut yönetim binasında olabileceği gibi örgütün farklı fiziksel yapılarındaki hatta farklı şehirlerdeki veya ülkelerdeki şubelerinden de gelebilir. Örgütün dış çevre birimleri ile yapmış olduğu belge alışverişi ve belge yaratımı süreci, diğer işletmelerden olabileceği gibi resmi dairelerden, gerçek ve tüzel kişiliğe sahip farklı birimler arasından olabilir. Alışveriş halinde olan belgelerin genellikle örgütün ilişkili bulundukları kuruluşlardan gelmesi ve onlara gitmesi gelen giden belge konusunda standartlaşmanın etkililiğini gerektirmektedir. Örgütlere gelen ve giden belgelerin dolaşımı, işletmenin bulunduğu bölgedeki posta kuruluşları aracılığıyla, özel kuryeler veya işletmelere bağlı kuryelerle, faks ve teleteks yoluyla, kargo yoluyla veya e-posta gibi haberleşme araçları yoluyla sağlanmaktadır. Şehirlerarası gönderilecek olan belgelerde genellikle posta kuruluşları ve kargo şirketleri örgütler tarafından kullanılırken, şehir içi belge dolaşımı zaman açısından avantaj kazandırdığından dolayı özel kuryeler tarafından yapılmaktadır. Belge dolaşımının daha çok bilgisayar ortamında yapıldığı örgütlerde zaman ve maliyet giderlerinin önüne geçilmesi ve bürokratik işlerin azaltılması açısından gizlilik derecesi yüksek olan belgeler dışındaki evraklar bilgi teknolojisi araçları vasıtasıyla gönderilmektedir. Literatürde belge, örgüt içerisinde görülen ve yapılan faaliyetler ve iletişimler sırasında her türlü, yazılmış, basılmış, kayda alınmış, şifrelenmiş ve resmedilmiş evrakların tümüne verilen ad olarak tanımlanmaktadır. Fiziksel şekline, özelliğine ve hangi araç üzerinde olduğuna bakılmaksızın herhangi bir kuruluş tarafından üretilen, alınan, sahip olunan ve kullanılan bütün yazışmalar, haritalar, sunular, manyetik veya kâğıt kayıtlar, fotoğrafik filmler, çıktılar vb. dokümanlardır (Electronic Records, 2002b:6, Akt: Odabaş, e-devlet). Örgüt yapıları içinde iletişim kanalları dâhilinde gerçekleştirilen kayıtlar dosyalama sistemleri ile birlikte kalıcı olabilir ve saklanma süreleri uzayabilir. Yapılan faaliyetler içerisinde herhangi bir problem oluştuğunda veya kanıtlanmaya ihtiyaç duyulan bir durum oluştuğunda ilgili dosya içerisindeki belge incelenerek gerekli tedbirler alınabilir. Belge yönetimi süreci ise, örgüt içerisindeki güncel olan veya olmayan belgelerin belirli standartlar dâhilinde yönetilmesini, örgüt yapısı içerisinde varolan ve iletişim kanalları aracılığıyla gerçekleşen bilgi alışverişinin etkili bir biçimde yürütülmesini ve denetimini sağlamaktadır. Arşivcilik Terimleri Sözlüğü ne göre belge yönetimi belgelerin üretim, korunma, kullanım ve düzenlenmesinde veya bütün 6

11 yaşam döngüsü süresince etkinlik ve ekonomi sağlamayı güden idari yönetimin bir bölümü şeklinde ifade edilmiştir. Örgütlerin içerisinde belge yönetimi kavramı belgelerin tüm yaşam döngüsünü kapsadığından yönetsel faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası niteliğindedir. 20. yy. sonlarında ve özellikle 21. yüzyılın başlarında internet ve intranet (iç ağ) kavramlarının örgüt içi yönetsel faaliyet alanlarındaki yoğun kullanımı sayesinde iletişim kanallarında ve belge alışverişlerinde e-posta kavramı ortaya çıkarak belge yönetimi yeni bir boyut kazanmıştır. Kamu veya özel sektör farkı ayırt edilmeksizin örgüt yapılarındaki dağıtım ve iletişim kanallarında güvenlik önlemleri alınarak belge alışverişleri elektronik olarak iletilmeye ve saklanmaya başlanmıştır. Bu ortamların kullanımının işletmelerce artması sonucunda ise Belge Yönetim Sistemi kavramı ortaya çıkmış ve belge alışverişi ve dosyalama faaliyetlerinde etkililiğin artması hedeflenmiştir. Belge yönetim sistemleri, belgeye dayanan kayıtların ve bilgilerin elektronik ortamlara aktarılmasını, akışını ve erişimini kolaylaştıran bir sistemdir. Bu sistem sayesinde bilgisayar ortamında taratılan her türlü bilgiye, kayda ve belgeye kişisel bilgisayarlar, internet ve intranet üzerinden hızlı bir biçimde erişim sağlanabilmektedir. Bu sayede yönetim faaliyetlerinin gerektirdiği bürokratik problemlerin önüne geçilerek zaman ve maliyet açısından da fayda sağlanmaktadır. Kaydedilen belgeler bilgiyi kalıcı kılmaktadır. Belge yönetim sistemlerinin etkili olarak kullanılabilmesi için belge ile ilgili sistemlerin düzenlenmesinden ve yürütülmesinden sorumlu olan yöneticilerin ve bilgi yönetimi ile ilgilenen üst kademe çalışanların eğitilmesi ve ortak bir çaba içerisinde olması gerekmektedir. Belge yönetim sistemlerinin yönetsel faaliyetlere getirdiği yararların yanı sıra aynı zamanda dikkat edilmesi gereken noktalar da bulunmaktadır: Belge yönetim sistemlerinin kurulumu için gerekliliklerin belirlenmesi gerekmektedir. Aynı sektör içerisinde benzer sistemler kullanılsa da her örgüt yapısının kendine özgü bir karakteri olduğu için sistem bu duruma göre düzenlenmelidir. Böylece yönetsel faaliyetlerin karar aşamalarında sistemin desteği üst düzeye çıkarılabilir. Belge yönetim sistemlerinde belgeleri kayıt altında verimli bir biçimde tutabilmek adına belge envanteri oluşturulmalıdır. Böyle bir oluşum bürokrasi faaliyetlerini ve maliyetlerini azaltır. Belge yönetimine sistematik bir biçimde yaklaşım sağlayacağı için örgüt içi faaliyetlerde standartlaşmanın oluşmasını sağlar. Bu standartlaşmanın sonucunda örgütsel ve yönetsel faaliyetlerde etkinlik sağlanır. Belgeler örgütsel hafızanın oluşumunda önemli bir role sahiptir. Örgütün bilgi ihtiyacını karşılayarak aynı zamanda toplumsal ve tarihsel araştırmalara da kaynak sağlar. Örgütsel hafıza rolünü üstlendiği için bilgilerin korunması konusunda ihtiyaç duyulan güvenlik önlemlerinin alınması da önemli bir konudur. Arşiv çalışmalarının niteliğini arttırarak süresi dolmuş olan belgelerin imha edilmesi konusunda da planlama faaliyetinin standart bir biçimde uygulanmasına olanak sağlamaktadır. 7

12 Büyüme Sağlamak İçin Kaynaklarınızı Doğru ve Verimli Kullanın Xerox Doküman Hareketi İşleme Sistemleri ile kurum dâhilindeki departmanlar bir bilgi kaynağına daha hızlı erişim şansı elde ederler. Bu sayede müşteri talebinin işleme alınmasından araştırılmasına kadar geçen süreyi kısaltarak daha hızlı bir geri dönüş sağlarlar. Xerox Doküman Hareketi İşleme Sistemleri; Nakit akışını hızlandırmak için yeni satış kanalı oluşturma işlemlerini iyileştirmek, İşlem maliyetlerini azaltmak ve finansal işlemlerde doğruluğu ve etkililiği artırmak, Çalışanların işe alım, işe alışma sürecini ve iletişim işlemlerini basitleştirmek, standartlaştırmak ve merkezileştirmek, Kurulan ilişkileri korumak ve geliştirmek için, müşteri deneyiminin gerçek ihtiyaçlarını yakalayarak geliştirmek, İşin en yoğun olduğu dönemlerde bile iş yoğunluğunun az olduğu dönemlerdeki gibi tutarlı ve güvenilir müşteri hizmeti sunmak, Büro arkası işlemleri takip edilebilir hale getirmek büyüme sağlamak için bilgi kaynaklarının doğru ve verimli kullanılmasını sağlamaktadır. Kaynak: Belge Türleri Literatürde, örgütsel faaliyetler sonucunda ortaya çıkan birçok belge çeşidi bulunmaktadır. Örgüt yapıları içerisinde üretilen belgeler; yapıları, üretim ve kullanım amaçları veya kayıt türleri gibi birçok faktöre bağlı olarak sınıflandırılmaktadır. Sunum Formatına Göre Belgeler Belgeler sunum formatı açısından incelendiğinde; yazılı, basılı ve manyetik belgeler olarak üçe ayrılmaktadır. Yazılı Belgeler: El ile veya klavye ile yazılan belgelerdir. Kamu sektörü veya özel sektör fark etmeksizin günümüz örgüt yapılarındaki faaliyetlerde halen en fazla kullanım alanı bulan belge türü arasında yer almaktadır. İşletme içerisinde üretilen yazışmalarda, raporlarda ve formlarda halen bu tür belgelerin kullanımı sıklıkla görülmektedir. Basılı Belgeler: Yazılı belgelerin fotokopi, matbaa vb. çoğaltma araçları ile basılan ve çoğaltılan dokümanlardır. Basılı raporlar, fotoğraflar, broşürler, dergiler vb. bu kategoride değerlendirilen belge türleridir. Manyetik Belgeler: Manyetik kayıt gereçleri üzerinde üretilen veya bu ortamlara aktarılan ve bu ortamlar üzerinde kullanıma sunulan ve depolanan belgelerdir. Mikrofilmler ve mikroformların türleri, bilgisayarın sabit diskinde olan veriler, harici diskler, CD ve DVD gibi medya ortamı üzerinde bulunan belge türleri manyetik belgelere örnek olarak verilebilir. Kullanım Türlerine Göre Belgeler Kullanım türlerine göre belgeler ise; işlem belgeleri ve danışma belgeleri şeklinde iki grupta incelenmektedir. İşlem Belgeleri: Bu tür belgeler işletme içerisinde günlük işlemlerin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan belge türüdür. Örnek olarak; faturalar, sipariş formları, kontratlar, çekler, bakım raporları gibi günlük faaliyetleri gerçekleştirmeye yönelik belgeler örnek gösterilebilir. 8

13 Danışma Belgeleri: İşletme içerisinde kuruluşundan bu yana veya uzun bir süredir devam eden faaliyetlerle ilgili olan belgelerdir. Örgüt planları, yönetim kurulu kararları, memorandumlar, örgütler arasında yapılan yazışmalar danışma belgelerine örnek olarak verilebilir. Üretim Yerlerine Göre Belgeler Üretim yerlerine göre belgeler örgüt dışı ve örgüt içi belgeler olarak gruplandırılır. Örgüt Dışı Belgeler: Örgüt dışı belgeler, örgüt dışı ile ilgili faaliyetlerle ilişkili olan belge türleridir. Örgütün dış çevresi, müşterileri, ortakları ve kamu kuruluşları ile olan iletişimlerinde kullanılan belgeler örgüt dışı belgelere örnek olarak verilebilir. Örgüt İçi Belgeler: Örgüt içi belgeler, örgütlerin yönetsel faaliyetleri ile ilgili olan belge türleridir. Özellikle söz konusu örgüt ile ilgili faaliyetleri içerirler. Bu tür belgeler örgüt yapısı içerisinde üretilebileceği gibi örgüt yapısı dışında da üretilebilmektedir. Örgüt içinde birimler arası yapılan yazışmalar bu kategoride değerlendirilir. Nitelikleri Bakımından Belgeler Nitelikleri bakımından incelendiğinde belgeler dört ayrı kategoride değerlendirilirler. Resmi Belgeler: Kamu kurumları veya işletmeleri tarafından üretilen veya örgütler tarafından sürdürülen bir faaliyetin belgeleri olarak kamu kurumlarına gönderilen, üretim ve yazım standardı kamu idarelerince belirlenmiş olan yazılar bu kategoriye girmektedir. Mali Belgeler: Üretim ve kullanım standartları yasal olarak korunan, maddi içerikli belgelerdir. Bu tür belgeler örgütlerin alım-satım, ihale ve yatırım gibi mali faaliyetlerinin kanıtları olarak değerlendirilirler. Gizli Belgeler: Örgüt içerisinde erişim kısıtı birey veya örgüt düzeyinde olan, içeriği gizlilik gerektiren belge türleri gizli belgeler olarak ifade edilir. Bu tür belgelere erişim ve yararlanma olanağı örgüt tarafından ortaya konularak güvenlik düzeyi bireysel veya kurumsal olarak belirlenebilir. Kıymetli Belgeler: Örgüt faaliyetleri içerisinde önem derecesi yüksek olan belgeler kıymetli belgeler olarak ifade edilir. Teminat mektupları, senetler, ticari anlaşmalar gibi belgeler bu kategoriye örnek olarak gösterilebilir. Resmi yazışmalarda uygulanacak esas ve usuller hakkında yönetmelik konusunu adresinde bulabilirsiniz. Taşıdıkları Değer Açısından Belgeler Taşıdıkları değer açısından da belgeler gruplandırılabilmektedir. İdari Değer Açısından Belgeler: Örgütlerin günlük faaliyetleri sırasında ortaya çıkan ve gereksinim duydukları belgelerdir. Örgütsel faaliyetlerin yürütülmesi aşamasında sürekli ihtiyaç duyulan bu belgelerin, yönetsel amaçları desteklemeye devam ettikleri sürece değerleri devam etmektedir. Örgütsel faaliyetlerin yapılanması ve sürdürülebilmesi konusunda bu belge türünün önem ve gereklilik derecesi yüksektir. Mali Değer Açısından Belgeler: Örgüt yapıları içerisinde mali faaliyetlerin sonucunda ortaya çıkan belge türleridir. Her türlü ticari işlemin ve personele ödenen maaşların bu belge türleri ile dosyalanması gerekmektedir. İleride olabilecek denetlemelere ve problemlere karşı kanıt niteliği taşıdıklarından önem derecesi yüksek olan bir belge türüdür. 9

14 Üretilen belgeler her örgüt yapısı içerisinde aynı biçimde mi gruplandırılmaktadır? Yasal Değer Açısından Belgeler: Örgüt yapıları içerisinde yapılan faaliyetler ayrıntılı bir yasal çerçeve içerisinde sürdürülür. Bu belgeler yasalar yoluyla üretilir, saklanır ve korunur. Gelecekte doğabilecek problemler ve aksaklıkların önüne geçilebilmesi açısından yasal değer taşıyan belgeler hukuki dayanak oluşturarak gerektiğinde kanıt niteliği taşırlar. Araştırma Değeri Açısından Belgeler: Sosyal, ekonomik, kültürel veya tarihsel olaylara konu olabilecek örgütsel faaliyetler bu kategori altında değerlendirilebilir. Örgütsel faaliyetler kapsamında arşive gönderilen belgelerin büyük bir kısmı yönetsel, hukuki ve mali değerlerini kaybederlerken araştırma değerleri ise artmaktadır. Doğrudan ya da Dolaylı Olarak Erişilen Belgeler Belgeler birincil ve ikincil kaynak kategorisinde de ele alınabilirler. Belgeler açısından değerlendirildiğinde örgütün kendisinin içinde bulunduğu faaliyetler sonucu ortaya çıkan belgelerin veya bilgilerin kullanılarak sonuca ulaşıldığı araştırma, süreç vb.lerde başvurulan belgeler birincil kaynak olarak ifade edilir. Aynı zamanda örgütsel faaliyetler veya araştırmalar için kullanılabilen örgüt personelinin veya örgütün yetkilendirdiği bir kişinin ilk elden ulaşabildiği edebiyat veya sanat eserleri, raporlar, anketler, istatistikler vb. birincil kaynak olarak kabul edilir. İkincil kaynak ise, daha önce başkaları tarafından araştırılmış, derlenmiş veya değerlendirilmiş olan araştırmaların veya faaliyetlerin sonuçlarının kullanılması veya bunlara başvurulması dâhilinde ortaya çıkar. Önceliği Olan Belgeler Bu tür belgeler çalışma ortamında ergonomik olarak personelin en çabuk ulaşabileceği ve göz önünde bulundurması gereken belge türleri kapsamına girmektedir. Genellikle çalışanların ve yöneticilerin herhangi bir zaman kaybı yaşanmadan yapması gereken günlük işlerden veya o gün içerisinde yapılması gereken işlerden oluşur. Danışma Niteliği Olan Belgeler Örgütün faaliyetleri ile ilgili işleyişin veya sürecin yer aldığı günlük veya dönemlik belge türleri bu kategoride yer alır. Personelin ihtiyaç anında danışabileceği düşünülerek ergonomik açıdan personele yakın olması gereken belge türleri arasındadır. Dosyalanacak Belgeler Faaliyet süreci içerisinde görevi devam eden, arşive gönderilecek düzeye gelmemiş ve ileride başvurulabilecek belge türleri bu kategoride yer almaktadır. Dosyalama sisteminin etkili bir biçimde işlenmesi isteniyorsa bu tür belgeler özenle incelenmeli ve sistemde bir gecikme yaşanmaması açısından günlük olarak dosyalama yapılmalıdır. Örgüt faaliyetleri içerisinde genellikle en çok istenen belgelerin en yeni belgeler olması dosyalama işleminin günlük olarak yapılmasının önemini ortaya koyan bir durum olarak göze çarpmaktadır. Arşive Gönderilecek Belgeler Örgüt faaliyetleri içerisindeki sürecini tamamlayan ve yasal düzenlemeler sebebiyle arşive gönderilmesi ve muhafaza edilmesi gereken belge türleri arasında yer almaktadır. Günlük faaliyet süreçleri ile karışmaması açısından dikkatle incelenip bu ayrımın yapılması gerekmektedir. 10

15 EASY Doküman Yönetim Sistemi Bugünün bilgi toplumunda, verilerin ve dokümanların ofislerdeki inanılmaz şekilde artışı; dokümanları yönetmek ve arşivlemek hem çok zamana, hem de yüksek maliyetlere yol açmaktadır. EASY Doküman Yönetim Sistemi (DMS), iş yükünüzü ve maliyetlerinizi gözle görülür şekilde azaltarak kurumunuza büyük faydalar sağlar, işletme giderlerinizi azaltır ve üretkenliğinizi artırır. Bu sistem ile doküman aramak için harcanan zamanı, bilgi karışıklığı nedeniyle kaybolan zamanı geri kazanma şansınız mevcut hale gelmektedir. İşlerin doğası gereği her ölçekteki şirket, organizasyon ve iş, zamanında ve doğru kararlar alabilmek, müşterilere iyi servis verebilmek, iç ve dış iletişimi kuvvetlendirmek ve böylece gerçek bir rekabet ortamı hazırlayabilmek için bilgiye zamanında ve etkin bir şekilde ulaşabilme yeterliliğine gereksinim duymaktadır. Dokümanların ve bilgilerin bazen yıllarca saklanmasındaki yasal zorunluluklarla birlikte bu evrak ve bilgilerin özellikle günümüzdeki en küçük bir işletmenin doküman akışı dahi göz önünde bulundurulduğunda kağıda dayalı dosyalama çözümleri yeterli olmamaktadır. Doğru dokümanları bulmak kağıt yığınları arasında zorlu bir araştırma gerektirmektedir. Bu sistem sayesinde lokal ve network araştırmalarındaki kağıt yığınlarının arasında kaybolma zorunluluğunu ortadan kaldırarak hızlı arama ve geri kazanım sağlamaktadır. İndeks bilgisi veya tam metin aramasına dayalı arama sonucunda bulunan uygun belgeler listesi kullanıcıya sunulur ve daha sonra istendiğinde bu dokümanlar veya faks olarak, elektronik notlar eklenerek veya sadece dokümandaki istenen bölümlerin diğer doküman içeriğine eklenmesi şeklinde kullanılabilmektedir. İnternet üzerinden işlemlerin yapılması gittikçe çekici hale gelmektedir ancak beraberinde güvenlik kaygılarını da getirmektedir. Bu durum tıpkı ıslak imzalardaki gibi yasal olarak bağlayıcı olan elektronik imzaların yapılandırılması ile sonuçlanmıştır. Bir elektronik dokümanın yasal olarak bağlayıcı olabilmesi için gönderici bunu elektronik olarak imzalamalı, alıcı ise dokümanı kontrol etmeli, uygun kaydı tutmalı ve ilgili verileri saklamalıdır. Global değerde kanunlar dijital imzaları ıslak imzalar ile eş değer saymaya başlamışlardır. İmha Edilecek Belgeler Herhangi bir kategori içerisinde yer almayan ve bütün süreç içerisinde ömrünü tamamlamış olan belgeler bu kategoride yer alır. Genellikle arşivlemeden sonra bu aşama dikkate alınır. Gerekli yasal düzenlemelerin dikkatlice incelenmesi ve imha işleminin yasal çerçevelerce yapılması dikkat edilmesi gereken noktalar arasındadır. Dosya Planı Örgüt içerisinde yapılan yönetsel faaliyetlerin istenilen bir biçimde olması dosyalama faaliyetinin belirli bir standartta yapılabilmesine bağlıdır. Dosyalama sisteminin içeriğinin bilinmesine, dosya adlarının ve numaralarının düzenli bir biçimde bulunmasına olanak sağlayan listelere dosya planı adı verilmektedir. Dosya planları örgüt içerisinde yapılan faaliyetler sonucunda oluşan tüm belgelerin bölüm ve/veya konu tasnifi yapılarak belirli bir standart dâhilinde oluşturulması işlemidir. Dosya planı içinde belgeler belirli kodlara veya numaralara göre sınıflanmış halde bulunurlar. Örgüt faaliyetleri kapsamında yeni açılan dosyalar vakit geçirilmeden dosya planına dâhil edilirler. Dosya planları örgüt yapılarına göre değişiklik göstermekle birlikte ana gruplardan ve onlara bağlı alt ve tek gruplardan oluşabilir. Bir örgüt yapısı için hazırlanmış olan dosya planı standardizasyon açısından örgüte bağlı yapılan tüm faaliyetleri içerecek şekilde tasarlanmalıdır. 11

16 Şekil 1.1: Örnek dosya veya klasör etiketi Bir taşıtın trafiğe çıkması için nasıl plaka gerekiyorsa, bir dosyanın da kullanıma sunulabilmesi için etiketlenmesi gerekir. Dosya planının hazırlanmasında genel olarak örgüt içi yapılan işler ve hizmetler dikkate alınmaktadır. Belgeler kodlanırken belgenin konusu, faaliyete konu olan kişilerin veya kurumların isimleri, faaliyet alanları, bölümleri vb. konu başlıkları esas alınabilir. Kodlamalarda ana gruplar bu konu başlıklarına göre düzenlenirse yapılan faaliyetler ile ilgili bağlamlar oluşturulabilir. Dosya planı içerisinde yeni bir dosya planı açılmak istendiğinde, önceki konu adlarına veya numaralarına göre yapılandırılarak grubun açılması gerekmektedir. Planın verimliliğini arttırmak ve sürdürmek, plan içi standartlaşma konusuna hayati derecede bağlıdır. Sistemin oluşturulması, yürütülmesi ve denetimi aşamalarında uzman personellerden yararlanılmalı, gereken koşullarda personele bu konu ile ilgili eğitim imkânları sağlanmalıdır. Kodlama kavramı belgelerin hangi dosyaya yerleştirileceğinin belirlenmesine yönelik yapılan bir faaliyettir. Belgelerin dosyalama sistemi içerisindeki yerini belirlemek amacıyla hazırlanan kodlar, belgenin veya bulunduğu elektronik ortamın (DVD, harici disk vb.) üzerinde yazı ile belirtilir. Bu kodlama işi yapılırken de mevcut dosya planı ve dosyalama sistemi göz önünde bulundurulmalı ve standartlara uyulmalıdır. Kodlama işlemine yardımcı olmak adına etiketler de kullanılabilir. 12

17 HUKUK İŞLERİ 640 Hukuk İşleri 641 Dava Dosyaları 01 Adli Davalar 02 İdari Davalar 03 İcra Davaları 04 Ceza Davaları 05 Vergi Davaları 06 Temyiz İşlemleri 99 Diğer 642 İcra Takipleri 01 İlamlı İcra Takipleri 02 İlamsız İcra Takipleri 99 Diğer 643 Haciz İşlemleri 01 Haciz Konulması 02 Haciz İşlemlerinin Kaldırılması 99 Diğer 644 İhtiyati Tedbir Uygulamaları 01 İhtiyati Tedbirin Kaldırılması 645 Tebligatlar 646 Vekaletnameler, Azilnameler 01 Vekaletnameler 02 Azilnameler 647 Hukuki ve İstişari Görüşler 01 Danıştay ın İstişari Görüşleri 02 Yargıtay Kararları 03 Hukuki Görüşler 01 Kurum içi Hukuki Görüşler 02 Kurum dışı Hukuki Görüşler 99 Diğer 648 Soruşturmalarla İlgili Yazılar 01 Adli soruşturmalar 02 İdari soruşturmalar 99 Diğer 649 İdari Yargı Usulü Kanunu Kapsamındaki Talepler 659 Hukukla ilgili Diğer İşler Şekil 1.2: Dosya planı örneği 13

18 Bir belgenin hangi dosyaya yerleştirileceğini belirlemek amacıyla yapılan ölçüt tespiti sonucunda ortaya çıkan kritere kod, bu kriterleri belirleme işlemine de kodlama adı verilir. Belgelerin dosya planı çerçevesinde dosyalama sistemine dâhil edilmesi eğitimli bir personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Sistem içerisinde yer alan sürekli dosyalar bu personel tarafından incelenmeli ve teklifi veya danışmanlığı sonrasında sisteme entegre edilmelidir. Dosya, ancak o faaliyetler ile ilgili bir belge bulunduğu zaman yaratılmalı veya oluşturulmalı, konuyla ilgili herhangi bir belge oluşmamışsa geleceğe yönelik avantaj sağlaması düşüncesiyle dosya açılmamalıdır Dosyalama sistemi ve dosya planı ile ilgilenen personelin örgüt yapısını, dosyalama sistemini ve planını iyi bir biçimde analiz etmesi gerekmektedir. Gerekli görüldüğü takdirde bu konularla ilgili kendisine eğitim verilmeli ve işletmenin bütünü ile ilgili de oryantasyon eğitimlerine tabi tutulmalıdır. Bu konularla ilgili bilgilerden yoksun bir dosyalama personeli örgüt yapısına hem finansal hem de zamansal bir maliyet oluşturacaktır. Şekil 1.3: Dosya planı içeriği 14

19 Belgeler ve dosyalar örgütlerin sürekli kullandıkları bilgi kaynakları olduklarından işletme personelinin, istedikleri veya istenilen belgeye/dosyaya en kısa sürede ulaşması gerekmektedir. geçmemelidir. Etkin bir dosyalama sisteminde belgelere ulaşım 45 saniyeyi Belge ve dosya kullanımında zaman maliyetinin önüne geçen en önemli etmenlerden bir tanesi de fihrist (indeks) kullanımının örgüt içinde yaygınlaştırılmasıdır. Bütün bölümlerde ve birimlerde yapılan işlerde ve faaliyetlerde kullanılan dosya planına ve dosyalama sistemine uygun, standartlaştırılmış bir fihristleme sistemi çalışan personele ve örgüte önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Fihristler genellikle konu esasına göre, kişiler veya örgütler dikkate alınarak, coğrafi biçimde veya alfabetik olarak hazırlanmaktadır. Şekil 1.4: Dosya planı örneği Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün standart dosya planı uygulamasını adresinde bulabilirsiniz. 15

20 Zamanı Etkili Kullanma Örgüt yapıları içinde zamanı etkili olarak kullanmanın tüm yönetsel faaliyetler içerisine yayılması, örgüt amaçlarına etkili bir biçimde ulaşabilmenin yanında çalışan personelin de motivasyonuna katkıda bulunması açısından önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Zamanı etkili kullanmanın yönetsel faaliyetlere doğrudan etki eden zaman yönetimi kavramıyla ilişkilendirilmesi, zaman denilen ve bireylerden bağımsız olan kavramın oluşturacağı maliyetlerin önüne geçilmesine olanak tanımaktadır. Örgüt içerisindeki faaliyetlerde zaman yönetimi kavramının yöneticilerce ve çalışanlarca benimsenmesi örgüt verimliliğini attıran bir durum yaratarak, katlanılması gereken maliyetler konusunu da aşağıya çeken bir etken olmaktadır. Yoğun rekabet ortamı içerisinde harcanan saatlerin efektif bir biçimde kullanılıp, örgütün yararına olacak biçimde değerlendirilebilmesi adına yapılan her türlü organizasyon çabası olarak da adlandırabileceğimiz zaman yönetimi kavramı dosyalama sistemleri içerisinde de örgütün her aşamasında olduğu gibi ayrı bir öneme sahiptir. Yapılan faaliyetler sonucunda ortaya çıkmış olan ve o anki işlem süreci bitmiş olan belgelerin tekrar tekrar işlem sürecine dâhil edilmemesi adına dosyalama sistemine geçirilmesi gerekmektedir. Bu işlemin verimli bir biçimde yapılabilmesi için personelin zamanlarını planlaması ve bu planlama ilkelerine göre çalışma koşullarını iyileştirmeye gitmesi gerekmektedir. Çalışan personelin ergonomi, iş etüdü, hareket etüdü ve iş ekonomisi ilkelerine göre çalışma ortamlarını düzenlemesi örgüt verimliliğine doğrudan etki eden bir faktör konumundadır. Bu ilkeler ışığında belgelerin düzenlenmesi ve sınıflandırılması çalışma ortamında istenilen düzenin de oluşmasını sağlayacaktır. bağlıdır. Belgelerin sınıflandırılması eğitimin yanısıra çalışma deneyimine de Bu ve bunun gibi sınıflandırmalar yapıldığı takdirde, örgüt içerisindeki zaman kaybının azalması, verimliliğin artması ve çalışanların daha efektif bir biçimde işlerine yoğunlaşmaları sağlanabilecektir. Belgelerin ortaya çıkardığı gereksiz karmaşa ortadan kalkabilecek ve sonucunda örgüt yapısının ileriye yönelik aşamaları da daha etkili çalışmaya başlayacaktır. Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunu adresinde bulabilirsiniz. GELEN BELGELERİN KONTROLÜ VE İZLENMESİ Örgütler birer açık sistem olduklarından örgüt içerisinde yapılan faaliyetler sonucu ortaya çıkan belgeler sadece kendi yapıları kapsamında ele alınmazlar. Faaliyetler sonucunda ortaya çıkan belgeler dışarıya gönderilebileceği gibi ihtiyaç veya bilgilendirme durumunda da dışarıdan belge kabul edilmesi gerekmektedir. Örgüte dışarıdan gelen belgelerin de örgüt içerisinde üretilen belgeler gibi belli bir standart dâhilinde dosyalanması ve bunun öncesinde kabulü gerekmektedir. Gelen Belgelerin Teslim Alınması Örgüte gelen belgelerin teslim alınması belgenin geliş yoluna ve türüne göre değişebilir. Posta İle Gelen Belgeler Posta yoluyla gelen belgelerin teslim alınmasında herhangi bir prosedür uygulanmamaktadır. Belgeler, postacılar tarafından ilgili birimlere veya posta kutularına bırakılır. 16

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2679 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1645 BÜRO TEKNOLOJİLERİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2679 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1645 BÜRO TEKNOLOJİLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2679 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1645 BÜRO TEKNOLOJİLERİ Yazarlar Doç.Dr. İ. Cemil ULUKAN (Ünite 1, 4, 8) Doç.Dr. A. Barış BARAZ (Ünite 2, 3, 5, 6) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2862 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1819 SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Oğuz IŞIK (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Ali YILMAZ (Ünite 2, 3) Doç.Dr.

Detaylı

ULUSLARARASI LOJİSTİK

ULUSLARARASI LOJİSTİK T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2625 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1593 ULUSLARARASI LOJİSTİK Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Güvenç ŞAHİN (Ünite 1) Doç.Dr. Aydın SİPAHİOĞLU (Ünite 2,3) Dr. Zehra KAMIŞLI

Detaylı

BELGE YÖNETİMİ VE OFİS UYGULAMALARI

BELGE YÖNETİMİ VE OFİS UYGULAMALARI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2524 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1495 BELGE YÖNETİMİ VE OFİS UYGULAMALARI Yazarlar Doç.Dr. Serap BENLİGİRAY (Ünite 1) Doç.Dr. Erhan GÜMÜŞ (Ünite 2) Doç.Dr. Erdal

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2861 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1818 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özgür UĞURLUOĞLU (Ünite 1) Prof.Dr. Yusuf ÇELİK (Ünite 2, 3, 5) Prof.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2913 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1870 TÜREV ARAÇLAR

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2913 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1870 TÜREV ARAÇLAR T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2913 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1870 TÜREV ARAÇLAR Yazarlar Doç.Dr. Abdullah YALAMA (Ünite 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8) Doç.Dr. Metin COŞKUN (Ünite 4) Editör Prof.Dr.

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİMİ-I

ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİMİ-I T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3066 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1999 ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİMİ-I Yazarlar Erdinç YÜKSEK (Ünite 1-4) Gökçe AKAR (Ünite 5) Haluk ŞANLI (Ünite 6) Editör Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2823 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1781 LOJİSTİK YÖNETİMİ. Yazar Yrd.Doç.Dr. Gülsen Serap ÇEKEROL (Ünite 1-8)

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2823 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1781 LOJİSTİK YÖNETİMİ. Yazar Yrd.Doç.Dr. Gülsen Serap ÇEKEROL (Ünite 1-8) T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2823 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1781 LOJİSTİK YÖNETİMİ Yazar Yrd.Doç.Dr. Gülsen Serap ÇEKEROL (Ünite 1-8) Editör Prof.Dr. Mehmet Necdet TİMUR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2493 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1464 E-İŞ SÜREÇLERİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2493 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1464 E-İŞ SÜREÇLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2493 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1464 E-İŞ SÜREÇLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Esra TURHAN (Ünite 1, 2) Arş.Gör.Dr. Ozan AĞLARGÖZ (Ünite 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ertan ÇINAR

Detaylı

ELEKTRONĐK BELGE DÜZENLEME YAKLAŞIMLARI VE TÜRKĐYE DE E-DEVLET UYGULAMALARINDA ELEKTRONĐK BELGE YÖNETĐMĐ

ELEKTRONĐK BELGE DÜZENLEME YAKLAŞIMLARI VE TÜRKĐYE DE E-DEVLET UYGULAMALARINDA ELEKTRONĐK BELGE YÖNETĐMĐ ELEKTRONĐK BELGE DÜZENLEME YAKLAŞIMLARI VE TÜRKĐYE DE E-DEVLET UYGULAMALARINDA ELEKTRONĐK BELGE YÖNETĐMĐ Hüseyin ODABAŞ * Özet : Günümüzde özel ve kamu sektörlerinde geçmişe oranla çok daha fazla elektronik

Detaylı

Belge Yönetiminin Bir Unsuru Olarak Yazışma Yönetimi. Correspondence Management as a Component of Records Management

Belge Yönetiminin Bir Unsuru Olarak Yazışma Yönetimi. Correspondence Management as a Component of Records Management Belge Yönetiminin Bir Unsuru Olarak Yazışma Yönetimi Correspondence Management as a Component of Records Management Hüseyin Odabaş * Fatih Rukancı ** Öz: Günümüzde kurumsal faaliyetler sonucu üretilen

Detaylı

Abstract. Deniz TÜMER** ve Özgür KÜLCÜ*** BİLGİ DÜNYASI, 2010, 11 (2) 408-443

Abstract. Deniz TÜMER** ve Özgür KÜLCÜ*** BİLGİ DÜNYASI, 2010, 11 (2) 408-443 BİLGİ DÜNYASI, 2010, 11 (2) 408-443 İlk ve Ortaöğretim Okullarında Belge Yönetimi Programları ve Türkiye deki Durum Records Management Programs in Primary and Secondary Schools and Situation in Turkey

Detaylı

BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ

BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2531 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1502 BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Can Tansel TUĞCU (Ünite 1) Prof.Dr. Ekrem ERDEM (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. Faik

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2819 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1777 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN (Ünite 3, 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

ÇAĞDAŞ LOJİSTİK UYGULAMALARI

ÇAĞDAŞ LOJİSTİK UYGULAMALARI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2752 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1710 ÇAĞDAŞ LOJİSTİK UYGULAMALARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Muhittin Hakan DEMİR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Atıl TAŞER (Ünite 3, 7) Doç.Dr.

Detaylı

ÖZET. Anahtar kelimeler: Belge, Belge Yönetimi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi

ÖZET. Anahtar kelimeler: Belge, Belge Yönetimi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi i ÖZET Belge, bilginin belirli bir sistematik içinde depolandığı yer olarak tanımlanabilir. Belge yönetimi, belgelerin tasarımından başlayarak üretilmeleri, korunmaları, düzenlenmeleri, erişilmeleri ve

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2594 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1562 KURUMSAL İLETİŞİM

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2594 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1562 KURUMSAL İLETİŞİM T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2594 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1562 KURUMSAL İLETİŞİM Yazarlar Prof.Dr. Ferruh UZTUĞ - Arş.Gör. Gülcan ŞENER (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Nuray TOKGÖZ (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. B. Tuğberk TOSUNOĞLU (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. B. Kağan ÖZDEMİR (Ünite 2) Arş.Gör.Dr. Tuğba

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) NİN FAYDALARI VE KURUM BÜNYESİNDE EBYS YAPILANDIRMAYA YÖNELİK BİR YOL HARİTASI

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) NİN FAYDALARI VE KURUM BÜNYESİNDE EBYS YAPILANDIRMAYA YÖNELİK BİR YOL HARİTASI ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) NİN FAYDALARI VE KURUM BÜNYESİNDE EBYS YAPILANDIRMAYA YÖNELİK BİR YOL HARİTASI Mehmet Bilge Kağan ÖNAÇAN * Tunç Durmuş MEDENİ ** Özlem ÖZKANLI *** ÖZET Bu çalışmanın

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI Yazarlar Doç.Dr. Abdullah YALAMA (Ünite 1,5) Yrd.Doç.Dr. Çetin POLAT (Ünite 2,8) Öğr.Gör. Ekrem MERİÇ

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBĐ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLĐK PROGRAMI

ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBĐ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLĐK PROGRAMI ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBĐ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLĐK PROGRAMI DERS NOTLARI Öğr.Gör.Fikret CEYLAN BURSA 2014 U.Ü. SHMYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE DESTEK HİZMETLERİ

OTEL İŞLETMELERİNDE DESTEK HİZMETLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2500 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1471 OTEL İŞLETMELERİNDE DESTEK HİZMETLERİ Yazarlar Prof.Dr. Meryem AKOĞLAN KOZAK (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Murat AZALTUN (Ünite 2)

Detaylı

HALK KÜTÜPHANELERİ VE YÖNETİM

HALK KÜTÜPHANELERİ VE YÖNETİM HALK KÜTÜPHANELERİ VE YÖNETİM İçerik Yönetim Örgüt ve Örgüt Kültürü Stratejik Yönetim Yöneticilik Kütüphaneler ve Yönetim Halk Kütüphaneleri ve Yönetim (Bütçe, Derme, Bina, Personel, Kullanıcı, Eğitim)

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK Yazarlar Doç.Dr. Mehmet BAŞAR (Ünite 1, 2, 5, 6) Prof.Dr. Yılmaz ÜRPER (Ünite 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Burak Tuğberk

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2852 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1809 PORTFÖY YÖNETİMİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2852 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1809 PORTFÖY YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2852 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1809 PORTFÖY YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Turhan KORKMAZ (Ünite 1, 3, 4, 6, 7, 8) Prof.Dr. Nurhan AYDIN (Ünite 2) Prof.Dr. Güven

Detaylı

SAĞLIK SİGORTACILIĞI

SAĞLIK SİGORTACILIĞI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2527 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1498 SAĞLIK SİGORTACILIĞI Yazarlar Doç.Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (1,2,3) Yrd.Doç.Dr. Türkan YILDIRIM (4,7,8) Doç.Dr. Yasemin

Detaylı

ŞİRKETLER MUHASEBESİ

ŞİRKETLER MUHASEBESİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2887 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1844 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Yazarlar Doç.Dr. Salim ŞENGEL (Ünite 1, 6, 7) Prof.Dr. Seval SELİMOĞLU (Ünite 2) Prof.Dr. Ercan BAYAZITLI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BELGE AKIŞI 346SBI007

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BELGE AKIŞI 346SBI007 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BELGE AKIŞI 346SBI007 Ankara 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2955 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1910 ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Yazarlar Prof.Dr. Hasan Hüseyin ÇEVİK (Ünite 1) Prof.Dr. Aytekin GELERİ (Ünite

Detaylı