Ba ms zl k kutlad lar, Türkiye ye kin kustular

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ba ms zl k kutlad lar, Türkiye ye kin kustular"

Transkript

1 SAYFA YILLIK TAR H N AZ Z HATIRASINA İz. PİM. PP MART 2011 ÇARfiAMBA - Y l: 3 Say : 124 ISSN X Ba ms zl k kutlad lar, Türkiye ye kin kustular Bakan Davuto lu Atina da bar fl güvercini uçurdu DIfi filer D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu, Türkiye ile Yunanistan iliflkilerinde eski paradigman n bitti ini, art k gizli gündemler, farkl kayg lar ve flüphelerin olmad yeni bir paradigma kurmak gerekti ini söyledi. Atina ziyareti çerçevesinde Yunanistan Baflbakan Yorgo Papandreu ve D fliflleri Bakan Dimitri Druças ile görüflen Davuto lu, Yunanistan D fliflleri Bakanl nda Ahmet Davuto lu Dimitri Druças Druças ile birlikte düzenledi i ortak bas n toplant s nda sorular yan tlad. 3 te Bosna-Hersek te hükümet görüşmelerinde sona doğru PR fit NE Büyükelçisi Songül Ozan, nüfus say m n n Kosova'da yaflayan tüm topluluklar ile Türk toplumu aç s ndan çok önemli bir dönemeç oldu unu, Kosova'n n gelece ine iliflkin tüm planlar n BULGAR STAN n ba ms zl k kutlamalar, Türkiye ye ve Türklere öfke gününe döndü. Irkç ATA- KA Partisi hükümeti deste ini çekmekle tehdit ederken, Türkçe haberlerin kald r lmas n, ezan n yasaklanmas n istedi. Parti lideri Volen Siderov 17 May s n da sözde Bulgar Soyk r m Günü olarak kabul edilmesini istedi. 5 te Büyükelçi Ozan, Kosova daki nüfus say m na dikkat çekti bu nüfus say m na göre düzenlenece ini söyledi. Ozan, Türk toplumunun Kosova'da kal c l ve Kosova'daki Türkleri gelece e tafl mak aç s ndan say mlar n çok önemli oldu unu vurgulad. 4 te Türk köyü Faymonville de geleneksel karnaval çoflkusu TURU Sayfa 4 te Sayfa 5 te Sayfa 9 da BELÇ KA'daki "Türk köyü" Faymonville'de karnaval coflkulu geçti. Kendilerini as rlard r "Türk" olarak adland ran Faymonville'liler, Türk bayrakl süvarilerin öncülü ünde kortejde bafl çekerken, her y l farkl ülkeleri temsil eden komflu köyler ilginç k yafetleri ve danslar yla dikkati çekti. Sırbistan, Türk sikkelerini Bakan Günay a teslim etti KÜLTÜR ve Turizm Bakan Ertu rul Günay, 2004 y l nda S rbistan-h rvatistan aras ndaki Batrovçi S n r Kap s 'nda ele geçirilen Türkiye'ye ait sikke ve arkeolojik eserleri, Belgrad'da düzenlenen törenle teslim ald. Belgrad'da, Milli Müzenin atriyumunda eserlerin teslimi için tören düzenlendi. 5 te Bulgaristan nüfus sayımını tamamladı Sırbistan da muhalefetin erken seçim ısrarı Gümücine de vahşi katliam Protokol ve geri kalanlar Rifat SAİT Sayfa 3 te Yıl 1857 GENEL seçimlerin yap ld 3 Ekim 2010'dan bu yana 5 ay geçmesinin ard ndan, Bosna- Hersek'i oluflturan iki entiteden biri Bosna Hersek Federasyonu'nda, hükümetin kurulmas için daha önce yap - lan görüflmelerde uzlaflmaya varan Sosyal Demokratlarla Boflnak ve H rvat partilerin, bu entite hükümetini gelecek hafta kuraca aç kland. Dr. Serpil ESLEK Adımın tarihi Ahmet GÖKSAN Sayfa 10 da Sayfa 9 da

2 SAYFA 02 2 Röportaj Çarflamba

3 SAYFA 03 3 Çarflamba Balkan Haberleri Rifat SAİT Baflbakan dan Kosova jesti B azen gazeteci bazen STK temsilcisi bazen de meclis üyesi olarak çok sık protokolün katıldığı toplantılara davet alıyoruz. Zaman ve imkân elverdiğince bu davetlere icabet ediyoruz. Böylesi toplantılarda oturma düzeni ve protokol büyüklerinin hareketlerine dikkat kesilirim. Uzun zamandır da bu konuda yazmak istiyordum. Kısmet bugüneymiş. Efendim, ünlü komedyen Cem Yılmaz bir gün Giresun da şovuna çıkarken, kulistekiler kendisini uyarır: Aman ne olur dikkat edin, sahnenin ön tarafında oturanlar protokoldür, onlar Giresun un ileri gelenleridir, lütfen onlarla dalga geçmeyin! Aslında böyle bir uyarı, Cem Yılmaz için çok iyi bir malzemedir. Nitekim Cem Yılmaz sahneye çıkar ve seyirciye sorar: İçerde beni uyardılar, siz ön taraftakiler Giresun un ileri gelenleriymişsiniz, diğerleri Giresun un geri kalanları mı? Herkeste bir kahkaha ve alkış TRAJİKOMİK PROTOKOL VE GERİ KALANLAR Trajikomik bu olsa gerek. Aslında gittiğim protokol toplantılarında hep yaşıyorum. Herkeste bir yer kavgası olur ki sormayın. Genelde Bakan, Vali, Belediye Başkanı ya da Milletvekili nin yeri ayrılmıştır. Ama onlardan biri veya bir kaçı geç gelince, muhtemelen doldurulan yerlerinin boşaltılması ya da sonradan gelen protokole en önde yer bulma çabası vardır. Bu çaba ve telaş, kimi zaman toplantının veya konferansın kimliğini bozar, manevi havasını bulandırır. Hele bazen hiç hesapta olmayan protokol gelir ya, işte o zaman tam curcuna olur. Gelen protokol keşke toplantıyı izlese. Notlar alsa. Fakat genelde konuşmalarını müteakip dakika içinde kalkarlar. Zira o ileri gelendir, geri kalan onu dinlemekle görevlidir. Protokol içinde en kıdemli kalktı mı, diğerleri için gitme zamanı gelmiştir. Aynı anda toplu olarak kalkarlar. Biraz önce en önde olan oturma yarışı, biran önce toplantıyı terk etme yarışına döner. Onlar gidince arkada ayakta duran geri kalanlar, ön tarafa gelir ve otururlar. Koskoca salon biranda bomboş olur. Protokolde konuşma düzeni de ilginçtir. Küçükten büyüğe sırasıyla konuşurlar. Arada biri unutulursa artık geri dönüş yoktur. Araya kaynak olamaz. Sıralama büyüğe doğru devam eder. Böyle bir uyulması gereken kurallar dizini vardır. Kim icat ettiyse? Protokol, ciddiyettir, protokol resmiyettir. Üstat Necip Fazıl ın dediği gibi Çatık kaş, hükümet dedikleri zat, Beni Allah tutmuş, kim eder azat? İngilizlerin poker face dedikleri bastırılmış duyguların saklandığı yapmacık gülüşler ve tiyatro ciddiyetleri bize yabancı olan şeylerdir. Toplanmakta elbette güzellik vardır. Yeter ki samimiyet, selam, tebessüm olsun. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bir günlük çalışma ziyareti için geldiği İzmir de Balkan-Rumeli göçmenlerini unutmadı. Kendisine verilen Kosova Cumhuriyeti atkısını üzerine takan Başbakan Erdoğan, Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı ve Kosova Derneği Asbaşkanı Rifat Sait, AK Parti İzmir İl Başkanı Ömer Cihat Akay ve İzmirli İşadamı Sabri Çetin ile bir hatıra fotoğrafı çektirdi. Bilindiği gibi geçen hafta 3. Bağımsızlık Yıldönümünü kutlayan kardeş Kosova Cumhuriyeti ni ilk tanıyan devlet Türkiye olmuştu. Bu yüzden Kosovalılarca oldukça sevilen Başbakan Erdoğan, böylece Kosovalı vatandaşlara da güzel bir mesaj vermiş oldu. 13 Mart tarihinde Türkiye yi (İstanbul u) resmi olarak ziyaret edecek olan Kosova Başbakan ı Haşim Taçi, Başbakan Erdoğan ile görüşecek. Bakan Davuto lu Atina da bar fl güvercini uçurdu ATİNA- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinde eski paradigmanın bittiğini, artık gizli gündemler, farklı kaygılar ve şüphelerin olmadığı yeni bir paradigma kurmak gerektiğini söyledi. Atina ziyareti çerçevesinde Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu ve Dışişleri Bakanı Dimitri Druças ile görüşen Davutoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanlığında Druças ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında soruları yanıtladı. Başbakan Papandreu ve Druças'ı Türkiye'ye mayıs ayı başında yapılacak olan "En Az Gelişmiş Ülkeler Zirvesi"ne davet ettiğini kaydeden Davutoğlu "Bugün buradan çıkan mesaj, vermek istediğimiz mesaj, dostluk komşuluk ve ortak kader mesajıdır. Önümüzdeki dönemde bütün dünya Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin ne kadar geliştiğine şahit olacak ve biz buradan bütün dünyaya barış mesajı vereceğiz" diye konuştu. Bir Yunan gazetecinin Davutoğlu'nun Katimerini gazetesindeki demecinden "Türkiye'nin bazı adaların statüsünü kesin bir şekilde tanımadığı" fikrini çıkardığını ifade etmesi ve "Eğer öyleyse Türkiye bu konuda Yunanistan ile nasıl bir işbirliği içinde bulunabilir" diye sorması üzerine mülakat üzerinde değişik yorumlar yapıldığına dikkati çeken Davutoğlu, bu konuyu aydınlatmak istediğini ifade etti. Herhangi bir ada ya da özellikle Meis adası üzerinde bir tartışma yapmadıklarını kaydeden Davutoğlu, "Meis adası Yunan adasıdır, bu hususta da bir tartışma bizim açımızdan söz konusu değildir" dedi.

4 SAYFA 04 4 Balkan Haberleri Çarflamba Prof.Dr. Ata ATUN zmir'de Balkan Rumeli İsmet TOPALOĞLU T ürkiye nin bölgesel güç olmasını engellemek için sahneye konan müthiş bir oyun var. Bu denli detaya kadar inebilen ve en az üç veya dört ayrı eylem kurgusu yazıp bunları ayrı ayrı senaryolaştırdıktan sonra bunları tek bir hedefe yöneltebilen senaristleri kutlamak gerekir. Senaryonun hedefi belli. Hedef, Türkiye yi Kıbrıs adasından sökmek ve bir daha ada üzerinde hak sahibi olmamak üzere geri Anadolu ya göndermek. Bunu anlayabilmek için son iki-üç ayda yaşananlara, büyük pencereden bakmak gerekli. Tezgâhlanan oyun tamı tamına dört perde. Aslında dört ayrı tiyatroda oynanıyor bu dört faklı perde ve en sonuncu final perdesi de, tüm oyuncuların katılımı ile tek bir yerde, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde sahneye konacak. İlk perde 2002, 2003 ve 2004 yıllarında BM, AB, İngiltere ve Amerika kanalı ile sahneye kondu. Kıbrıslı Türkler, Ayrılıkçı Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş a rağmen Annan Planı na Evet dedirtilerek, hem Türk askerinin adadan tek bir kurşun atılmadan ve kan dökülmeden çıkması sağlanacaktı hem de referandumdan hemen sonra Birleşik Kıbrıs Federal Cumhuriyeti nin AB ye girmesi ile de Türkiye nin garantörlüğünün hukuken yok olduğu iddia edilerek, ada Türkiye nin elinden tereyağından kıl çeker gibi alınacaktı. YALAN GARANTİ KIBRIS TA ALTINCI GÜÇ Bu senaryoyu yazanlar, dönemin Cumhurbaşkanı Tassos Papadopulos un, Kıbrıs Rum Cumhuriyeti nin AB ye sorunsuz girebilmesi için AB nin Genişlemeden Sorumlu Komisyon Başkanı Verhaugen e vermiş olduğu Yalan garantiye güvenerek Rumların referanduma, bu sözü veren Cumhurbaşkanları da dahil olmak üzere Hayır diyebileceklerini hiç hesaba katmamışlardı. Referandumdan Hayır çıkınca tüm oyun bozuldu ama bu dönem içinde özellikle KKTC de oluşturulan dostluklar, kurulan tabela dernekleri, paraya boğulan Sivil Toplum Örgütleri ve bazı önde gelen kamu görevlileri ile ilişkiler hep taze tutuldu ve çeşitli menfaatlere sağlanarak aksamasız bir şekilde yeni bir senaryo yazılıp sahneye konana değin istendiği zaman eyleme hazır uyutulmuş askerler gibi canlı tutuldu. İkinci perde, Kıbrıs adasının çevresindeki hidrokarbon yataklarına Türkiyesiz el koymak hedefi. Daha evvel bunun peşine Kıbrıslı Rumlar düşmüşlerdi ve 1958 II. Cenevre Konferansı sonuçlarına göre Türkiye nin güney kıyıları ile Mısır ın kuzey kıyıları arasında kalan Doğu Akdeniz in yarısı üzerinde hak sahibi olan Türkiye yi, bu sulardan atmak ve Münhasır Ekonomik Bölge ye hâkim olabilmek için Türkiye nin altında imzası bulunmayan 1982 III. Deniz Hukuku Konferansı nı (UNC- LOS) öne sürmeye başlamışlardı. Kıbrıs adasının güneyinde ve İsrail ile Kıbrıs Rum Cumhuriyetinin 1982 tarihli UNCLOS a göre var olduğunu iddia ettikleri Münhasır Ekonomik Bölgeler içinde Doğal Gaz ın varlığı ortaya çıkınca, işin boyutu değişti ve devreye İsrail de girdi. İsrail, ABD kanalı ile Türkiye nin askeri gücünü çok iyi bildiğinden Türkiye ile yüz yüze çatışmak yerine hemen Rakibimin Düşmanı Benim Dostumdur felsefesi ile yola çıkarak, önce Mavi Marmara olayını yarattı, sonra da Türkiye nin güneyinde Yunanistan- Kıbrıs Rum ve İsrail blokunu oluşturmanın girişimlerini başlattı. Buradaki hesap, Türkiye nin her üç ülkeyi de açık ve net olarak karşısına alamayacağı varsayımıydı. Üçüncü perde, Avrupa Birliği kanalı ile Türkiye yi sürekli taciz ederek, üzerinde baskı kurmak ve Türkiye-Avrupa Birliği Müzakerelerini çıkmaza sokmak hedefi. Bunun en güzel örneğini Kıbrıs Rum siyasi partileri verdi. Kıbrıs Rum tarafındaki EDEK, EUROKO ve Ekologlar, Kıbrıs la ilgili bazı sözleri tehdit diye öne sürerek Türkiye yi Avrupa Parlamentosu ndaki siyasi gruplara şikâyet ettiler. Tabii ki bu, Türkiye ile ilgili şikayetlerin bir başlangıcı. Şikayetlerin arkası, her seferinde biraz daha büyütülerek AB nin ilgili, ilgisiz tüm birimlerine durmadan yapılacak. Dördüncü ve son perde ise Kıbrıslı Türkleri, anavatan Türkiye ye karşı kışkırtarak, artık KKTC de Türkiye yi istemediklerini alenen söyletmek hedefi. Bunun ilk adımı 28 Ocak mitinginde atıldı. 2 Mart mitinginde ise, 28 Şubat mitinginde küçük bir grubun yaptığı iddia edilen bu eylemenin boyutları genişletildi, güya sendikalar tarafından alındığı iddia edilen bütün önleyici önlemlere rağmen tüm Kıbrıs Türk Halkı Türkiye yi istemiyormuş havası verilmeye çalışıldı. Sonra da Mübarek e yapılan Çekil baskısı gibi, Türkiye ye de Adadan çekil, artık seni istemiyorlar baskısı, her yönden ve ilgili ilgisiz birçok yurt dışı kuruluştan başlayacak. Silahla yapılamayacağı çok anlaşılan Türkiye yi adadan atmak senaryosu, demokratik hakların arkasına saklanılarak 6. Güç faaliyetleri ile yapılmaya başlandı. Topsuz, tüfeksiz, kansız, gözyaşısız, bir can ve bir servet harcanmadan. Tüm eylemleri zaten KKTC hazinesi endirekt olarak finanse ediyor. Platformu kuruldu - AYDIN- Gültepe Makedonya Göçmenleri Dayanışma Derneği üyeleri Kuşadası nda buluştu. Makedonya Büyükelçisi Goran Taskovkski nin de katıldığı gecede Rumeli türküleri eşliğinde halaylar çekildi, şarkılar söylendi. Gece geç saatlere kadar süren ve renkli geçen dayanışma yemeğine Makedonya Ticari Ateşesi Alev Süleyman, Aydın Tepecik Belediye Başkanı Tuncay Olgun, İzmir Giritliler Derneği Başkanı Adnan Kavur, Makedonya Birleştirme Derneği Başkanı Şaban Yaprak ve eşleriyle birlikte 250 dernek üyesi Türkiye'de yapılacak olan genel seçimler öncesi, İzmir'deki Rumeli-Balkan toplumu organize olmaya çalışıyor. İzmir'de Rumeli Birliği'ni oluşturmak gayesiyle Balkan-Rumeli Platformu kuruldu. Bu amaçla İzmir'deki Rumelililer bir süre önce Buca Mevlana Tesisleri nde Mevlana'nın "Ne olursan ol gel" çağrısı altında ilk toplantısını gerçekleştirmişlerdi. Rumeli platformu toplantılarının ikincisi İzmir'de en fazla üyeli Balkan Derneği olan Makedonya Göçmenleri Derneği'nin Karşıyaka'daki genel merkezinde yapıldı. Toplantıya 15 Balkan Derneği'nin başkan ve temsilcileri katıldılar. Toplantıda yapılan istişareler doğrultusunda, Birlik ve beraberliği sağlanması, Rumeli platformu toplantılarına devam edilmesi ve seçimlerde Rumelili adayların seçilebilecek sıralardan olması için gerekli çalışmaların yapılması ve de seçilebilecek sıradaki Rumelili adayların hangi partiden olursa olsun desteklenmesi kararları alındı. Makedonya derneğindeki toplantıda ortak karar sonucu BASAM Başkanı Rifat Sait, Batı Trakya Derneği Başkanı Aydın Özcan, Makedonya Göçmenleri Dernek Başkan Yardımcısı İlhami Yıldız, Kosova Rumeli Derneği Genel Sekreteri Ercan katıldı. Makedonya Büyükelçisi Goran Taskovski, İzmir de yaşayan Makedonya dan göç edenlerin dayanışmasının kendisini mutlu ettiğini belirtti. Taskovski gecede bir de müjde verdi. Makedonca dil kursu açmak isteyen derneklere öğretmen desteği vereceklerini ifade eden Büyükelçi gece boyunca şarkılara eşlik etti. Gültepe Makedonya Göçmenleri Dayanışma Derneği Başkanı Adnan Yetişkin, gecenin birlik ve beraberlik içinde geçtiğini vurgulayarak, Ege Bölgesi nde Makedonya derneklerinin bir çatı altında toplanacağı bir federasyonun kurulması gerektiğini söyledi. Kılınçcı ve Buca Belediyesi meclis üyesi Adnan Öztekin platformun geçici yürütme kurulana seçildiler. İzmir Rumeli-Balkan Platformu'nun üçüncüsü Kosova Rumeli Derneği nde yapılacak. Kosova Rumeli Derneği ndeki toplantıya İzmir'deki diğer Balkan derneklerinin de katılması bekleniyor. Makedonya göçmenleri Kuşadası nda buluştu Türkiye ile Romanya arasında akademik köprü kuruldu Ege Üniversitesi ile Romanya nın Bükreş Üniversitesi arasında ikili işbirliği protokolü imzalandı. EÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Atilla Silkü ile Bükreş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mırcea Dumıtru arasında imzalanan anlaşma ile her iki üniversitenin ilgili fakülteleri arasında akademik işbirliğinin yanı sıra öğrenci ve öğretim üyesi değişimleri gerçekleştirilecek. Ege Üniversitesi nin Bologna sürecinde ikili anlaşmalara gereken önemi verdiğine değinen Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Atilla Silkü Bu süreç içerisinde öğrenci ve öğretim üyeleri için yurt dışında olanak yaratarak Türk kültürünü ve bilim dünyasını tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu anlamda Bükreş Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğinin oldukça önemli olduğunu düşünüyorum diye konuştu. Romanya İzmir Başkonsolosu Cosmin Victor Lotreanu nun da yer aldığı bir heyet ile Prof.Dr. Atilla Silkü yü makamında ziyaret eden Prof.Dr. Dumıtru. işbirliğinin, eğitim ve kültür anlamında çok verimli geçecek bir dönemin başlangıcı olması temennisinde bulundu. Bükreş Üniversitesi heyeti ile Ege Üniversitesi nde incelemelerde bulunan Prof.Dr. Dumıtru, Sadece bu tür uluslararası işbirlikleri sayesinde üniversitelerimizin gelişeceğinin, öğrencilerimizin birbirlerini, kültürlerini ve ülkelerini daha iyi tanıyabileceklerinin farkındayız. Umut ediyorum ki yakın gelecekte insani ve sosyal bilimlerde programlar oluşturacağız. Bunun, eğitim ve kültürel işbirliğinde çok verimli bir dönemin başlangıcı olabileceğini düşünüyoruz dedi. Bulgaristan nüfus say m n tamamlad SOFYA PRİŞTİNE- Bulgaristan'da iki aşamalı olarak yapılan 17. nüfus sayımı sona erdi. Milli İstatistik Enstitüsü (NSİ) tarafından gerçekleştirilen ve 1 Şubatta başlayan nüfus sayımının 9 gün süren ilk etabı internet üzerinden yapıldı. Sayımın 9 Şubat da başlayan ikinci etabında ise yaklaşık 45 bin sayım görevlisi vatandaşların evlerini tek tek ziyaret ederek sayım formlarını doldurdu. NSİ'den yapılan açıklamada internet üzerinden yapılan ilk etaba yaklaşık 3 milyon kişinin katıldığı bildirildi. Sayıma katılmayanlara 120 leva (yaklaşık 120 TL) para cezası uygulanacak. Bulgaristan'da 2010 Ocak ayı itibariyle nüfus 7 milyon BULGAR BAKANLARIN SEYAHATLERİNİN GERÇEK AMACI NEYDİ! D üne kadar Türkiye nin üyeliği konusunda ieaeiabulgaristan devletinin iki bakanı Şubat 2011 ayında İstanbul daydılar. Ekonomi Bakanı Simeon Dyankov, kapatılan Dış Bulgarlar Bakanlığı görevini de üslendi. Türk kökenli Vejdi Raşidov ise hali hazırda GERB hükümetinde Kültür Bakanı olarak görev yapıyor. Bulgar iki Bakan, İstanbul Valisi Sn. Hüseyin Avni Mutlu nun yanı sıra İstanbul Ticaret Odası Başkanı Sn. Murat Yalçıntaş ve Türk iş adamları ile görüşmeler yaptılar. Bilindiği üzere Bulgaristan da en çok Türkiye den iş adamları faaliyet gösteriyor. Ancak buna karşın Türk iş adamların yatırımları, başka ülkelere mensup iş adamlarının yatırımlarından daha geride kalıyor. İstanbul 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti seçildi. Bulgaristan Kültür Bakanı Vejdi Raşidov özellikle 2019 yılında Sofya nın Avrupa Kültür Başkenti seçilmesi için İstanbul un tecrübelerinden yararlanmak istediklerini açıkladı. Ayrıca Türkiye ile Bulgaristan arasında kültür ve sanat alanında ilişkilerin bugünden daha ileriye götürülmesi arzusunda olduklarını söyledi. Ayrıca 2019 yılında Sofya nın Avrupa Kültür Başkenti adaylığı için destek istediklerini de ekledi. Bulgaristan dan Türkiye ye göç eden Türkler, Bulgar Bakanların İstanbul ziyaretlerini yakından takip ettiler yılı öncesi Türkiye ye göç eden Bulgaristan vatandaşlarının doğdukları ülkelerine gitmeleri için vize almaları gerekiyor yılı zorunlu göçle yurt dışı edilenlerin 21 yıldır sosyal haklarında bir ilerleme görülmedi yılında Bulgaristan hükümeti tarafından haksız yere ceza evlerine atılanların, Belene ölüm kampına gönderilenlerin ve sebepsiz sürgün edilenlerin tam anlamıyla tazminatlarının verilmesinin artık zamanı gelmedi mi? Türkiye de İstanbul ile Trakya da faaliyet gösteren derneklerle iki bakanın bir araya gelmesi ise başka bir merak konusu. Kültür Bakanı Vejdi Raşidov, özellikle Başbakan Boyko Borisov un Türkiye de dernek temsilcileriyle ileride yapmayı planladığı görüşmeye dair ön bilgilendirme toplantısı yaptıklarına dair açıklamada bulundu. Bilindiği gibi HÖH ün ikinci adamı partiden ihraç edildi. Bu durumdan istifade etmek için GERB yönetiminin Türkiye de faaliyet gösteren derneklerle görüşüp, HÖH hareketini parçalamaya çalışmak suretiyle seçmen oylarını zayıflatmak isteyebileceği şüpheleri de akıllarımıza gelmiyor değil, umarım bu tür senaryolar sadece sözde kalır!!! 564 bin olarak tespit edilmişti. Nüfus sayımında vatandaşlara etnik kökenleri ile hangi dine mensup oldukları da soruldu. Yanıtlanması zorunlu sorular arasında evlerdeki televizyon ve buzdolabı sayıları ile ısınma yöntemi ve evin dış cephe izolasyonu gibi konuların yer alması dikkat çekti. Nüfus sayımının ilk sonuçlarının Nisan, nihai sonuçların ise Temmuz ayında açıklanması bekleniyor. Büyükelçi Ozan, Kosova daki nüfus sayımına dikkat çekti Priştine Büyükelçisi Songül Ozan, nüfus sayımının Kosova'da yaşayan tüm topluluklar ile Türk toplumu açısından çok önemli bir dönemeç olduğunu, Kosova'nın geleceğine ilişkin tüm planların bu nüfus sayımına göre düzenleneceğini söyledi. Priştine Büyükelçisi Songül Ozan, Türk toplumunun Kosova'da kalıcılığı ve Kosova'daki Türkleri geleceğe taşımak açısından sayımların çok önemli olduğunu vurguladı. Ozan, kardeş ve dost Kosova'nın nüfus sayımıyla Balkanlar'da barış ve istikrarın örnek ülkesi olacağını, tüm toplulukların barış ve hoşgörü içinde bir arada yaşadığı ülke olarak Avrupa'da gösterileceğini söyledi.

5 SAYFA 05 5 Çarflamba Balkan Haberleri Kenan KURTEŞ Ba ms zl k kutlad lar, Sibel MUSTAFAOĞLU T urist girişinin artmasına karşın turizm gelirinin azaldığı ve kişi başına harcamaların 546 dolara kadar düştüğü 2010'da, Türkiye'nin turizm giderleri gelirlerinin yüzde 31'ine ulaştı. Turizm sektörü artık, döviz açığını kapamada önemli bir koz olmaktan çıkıyor. Türkiye'nin turizm gelirlerindeki artışın yıllık yüzde 9.3'te kaldığı döneminde, turizm giderlerindeki artışın yıllık yüzde 12.5'e çıkması, net turizm gelirinin azalmasına neden oldu. Türkiye'nin ihracattan sonra en önemli döviz kazandırıcı faaliyeti olan turizmde, net gelirler azalmaya başladı. Türkiye'nin turizm giderlerinin, turizm gelirlerinden daha hızlı artmasıyla net turizm gelirleri son 2 yılda geriledi ve Türklerin seyahat harcamaları, turizm gelirlerinin yüzde 31'ine kadar çıktı. Kısa adı TURAD olan Turizm Araştırmaları Derneği'nin, dönemi yabancı ziyaretçi girişi, gelirler ve Türklerin dış seyahat giderleri üstüne yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, turizm, döviz açığını kapamada önemli bir koz olmaktan çıkıyor. Bu sonuçta, izlenen düşük kur politikasının harcamaları özendirmesi ve turizmde dampingli satışların gelirleri azaltması etkili oldu. GELİRLER AZALIYOR... TURAD'ın araştırmasına göre döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı yılda yüzde 11 dolayında artarak 2010'da 28.5 milyona ulaştı ve son 10 yılda Türkiye'ye 200 milyonun üstünde yabancı giriş yaptı. Ziyaretçilerin son 10 yılda Türkiye'de yaptıkları turizm harcaması 127 milyar dolar olarak gerçekleşti ve 2010 yılında 15.6 milyar dolara yaklaştı. Ziyaretçi sayısında son 10 yıldaki yıllık yüzde 11 artışa karşılık gelirlerdeki artış yıllık yüzde 9.3'te kaldı ve turist başına gelir düştü. Son 10 yılın ortalama turist başına geliri 634 dolar olarak belirlenirken, turist başına gelirin sürekli gerileme eğilimi içinde olduğu belirlendi yılında 703 dolara kadar çıkan turist başına gelirin, izleyen yıllarda gerilediği ve 2010 yılında 546 dolara kadar düştüğü gözlendi. Araştırmaya göre turist başına gelirin düşmesinde, öteden beri eleştirilen yıkıcı rekabet önemli etken oldu. Küresel krizin Avrupa pazarında yarattığı talep düşüşün de etkisiyle, tesislerin belli bir doluluğu korumak için ortalama kar oranlarından feragat ettikleri ve fiyat indirdikleri gözlendi. Özellikle Güney tesislerinde bu eğilimin sürdüğü görüldü. GİDERLER ARTIYOR... NET TURİZM GELİRİMİZ AZALDI... Kişi başına turist gelirinin 2010'da 546 dolara kadar inmesinde somutlaşan turizm gelirlerindeki düşüşe, turizm giderlerindeki tempo artışı eşlik etti ve net turizm gelirleri geriledi. Türkiye'nin 2001'de 1.7 milyar dolar olan turizm harcamaları, 2010'da 4.8 milyar dolara kadar çıktı. Son 10 yılda turizm gelirleri toplamı 127 milyar doları bulurken, Türklerin yurt dışı seyahat harcamaları da 30 milyar dolara yaklaştı. Böylece son 10 yılın toplam net turizm gelirleri 97 milyar dolara indi. Bu, son 10 yılda toplam giderlerin, gelirlerin yüzde 23'ünü geçmesi anlamına geldi. DIŞ SEYAHAT HARCAMALARINDA ARTIŞIN NEDENLERİ Eğilim olarak, dış seyahat harcamalarının artış temposu, gelirlerin temposunun üstünde gerçekleşti. Son 10 yılda gelirlerdeki yıllık artış yüzde 9,3 te kalırken, giderlerdeki artış yıllık yüzde 12.5'in üstüne çıktı. Böylece 2010 yılında, Türkiye'nin turizm giderleri, gelirlerinin yüzde 31'ini buldu. Dış seyahat harcamalarının artışında, izlenmekte olan kur politikası etkili oldu. Bunun yanı sıra, tur hizmeti veren kuruluşların sağladığı taksit imkanları, erken rezervasyona indirim kampanyaları da talebi olumlu etkiledi. Özellikle Avrupa destinasyonlarında, küresel krizin de etkisiyle, fiyatların çekici düzeye gelmesi, Türklerin dış seyahat talebini olumlu etkileyen faktörler arasında yer aldı. Türkiye'nin uluslararası işbölümünde, karşılaştırmalı üstünlüğe sahip sektörlerinden biri olan turizmde, gelir artışının yavaşlaması, hatta turist başına gelirin yıldan yıla azalması, buna karşılık dış seyahat harcamalarının hızla artması, net turizm döviz gelirlerini azaltıcı sonuçlar yarattı. Bu da, 2010 yılında 48.5 milyar dolar cari(döviz) açık veren ve bu açığı, milli gelirinin yüzde 6.5'ine ulaşan Türkiye için kaygı verici bir sonuç olarak değerlendirildi. Türkiye ye kin kustular SOFYA- Bulgaristan'ın Osmanlı Devleti'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin 133. yıl dönümü olan 3 Mart Ulusal Bayramı, ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar, Başkent Sofya'da Meçhul Asker Anıtı önünde resmi geçit töreniyle başladı. Cumhurbaşkanı Georgi Pırvanov, Parlamento Başkanı Tzetzka Tzaçeva, Başbakan Boyko Borisov, bakanlar, milletvekilleri, yabancı misyon temsilcileri ve kalabalık bir yurttaş topluğunun katıldığı törende 21 pare top atışı yapılarak, Bulgaristan'ın özgürlüğü için hayatlarını kaybedenlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu. Osmanlı- Rus Savaşı'nın sonunu belirleyen yer olarak sembolize edilen Şipka Tepesi'ndeki ulusal anıta da çelenkler konuldu. Bulgaristan daki Rusya Dostları Birliği ve Bulgaristan Kahramanları Vakfı üyeleri de, Sofya Merkez Orduevi'nin arkasındaki bulunan Şipka anıtının önünde ayrı bir tören düzenledi. Rusya Büyükelçiliği yetkilileri ve askeri ateşlerinin katıldığı törende milliyetçi marşlar eşliğinde Osmanlı-Rus savaşını anlatan kahramanlık konuşmaları yapıldı. Bu arada bağımsızlık bayramı kutlamalarına ırkçı ve aşırı milliyetçi görüşleriyle bilinen ATAKA partisi yine gölge düşürdü. ATAKA tarafından bağımsızlık bayramı dolayısıyla başkent Sofya'da bir miting düzenlendi. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı mitingde bir konuşma yapan ATAKA lideri Volen Siderov Türklere ve Türkiye'ye adeta kin kustu. Konuşmasında Bulgarların Osmanlı döneminde yaklaşık 500 yıl boyunca "Soykırıma maruz kaldığını" öne süren Siderov 17 Mayıs ın sözde "Bulgar Soykırımı Günü" olarak kabul edilmesini isteyerek, bu teklife karşı çıkan milletvekillerini "vatan haini" ilan edilecekleri tehdidinde bulundu. Bulgaristan'ın ancak milliyetçilerin iktidara gelmesi durumunda kurtulacağını ileri süren ırkçı lider, "Kimin düşman, kimin dost olduğunu sadece biz biliriz. Ben yetişmiş bir savaşçıyım. Bulgaristan'ın savaşı bitmedi. Milliyetçiler iktidara gelene kadar bu savaş sürecek" diye konuştu. Volen Siderov, iktidardaki Boyko Borisov hükümetini de tehdit ederek, "Verdiğimiz destek artık koşulsuz değil. Bizim isteklerimizin yerine getirilmesi gerekiyor" dedi. Hükümete iki hafta süre veren ırkçı lider bu süre zarfında Bulgaristan Ulusal Televizyonu ndaki Türkçe haber bültenlerinin kaldırılmasını ve camilerde ezan okunmasının yasaklanmasını istedi. Siderov, "Bulgaristan'da resmi dil Bulgarcadır. Umumi tuvaletlerde bile sadece Bulgarca konuşulmalıdır. Ayrıca Hristiyan Bulgaristan da cami inşaatlarını durdurmak için mutlaka iktidara gelmeliyiz" ifadelerini kullandı. Bosna-Hersek te hükümet görüflmelerinde sona do ru SARAYBOSNA Genel seçimlerin yapıldığı 3 Ekim 2010'dan bu yana 5 ay geçmesinin ardından, Bosna-Hersek'i oluşturan iki entiteden biri Bosna Hersek Federasyonu'nda, hükümetin kurulması için daha önce yapılan görüşmelerde uzlaşmaya varan Sosyal Demokratlarla Boşnak ve Hırvat partilerin, bu entite hükümetini gelecek hafta kuracağı açıklandı. Bosna-Hersek'te 3 Ekim'de yapılan seçimlerin ardından, Federasyonda hükümet kurma konusunda 2010 yılının Aralık ayında uzlaşma sağlayan Sosyal Demokrat Parti (SDP) Genel Başkanı Zlatko Lagumciya, Boşnakların en büyük partisi Demokrat Hareket Partisi (SDA) Genel Başkanı Süleyman Tihiç, ülkedeki Hırvatları temsil eden partilerden Sırbistan, Türk sikkelerini Bakan Günay a teslim etti BELGRAD NSRZB'nin lideri Mladen İvankoviç ile HSP Genel Başkanı Zvonko Yurişiç, parlamento binasında bir araya geldi. Görüşmenin ardından, 4 parti adına yapılan yazılı açıklamada, hükümetin önümüzdeki hafta kurulacağı belirtildi. Milliyetçi Hırvat partiler ''Hırvat Demokrat Birliği Bosna Hersek'' (HDZ Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 2004 yılında Sırbistan-Hırvatistan arasındaki Batrovçi Sınır Kapısı'nda ele geçirilen Türkiye'ye ait sikke ve arkeolojik eserleri, Belgrad'da düzenlenen törenle teslim aldı. Belgrad'da, Milli Müzenin atriyumunda eserlerin teslimi için tören düzenlendi. Törene, Bakan Ertuğrul Günay, Sırbistan Kültür Bakanı Neboyşa Bradiç, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Murat Süslü, Tanıtma Genel Müdürü Cumhur Güven Taşbaşı da katıldı. Törende, Beogradski Perkusionisti Müzik Grubu'nun gösterisinin ardından Bakan Günay, müzedeki, Batrovçi Sınır Kapısı'nda 2004 yılında ele geçirilen Türkiye'ye ait sikke ve arkeolojik eserleri inceledi. Daha sonra, Sırbistan Kültür Bakanı Bradiç, Bakan Günay'a temsili olarak sikkelerden birini vererek, eserleri teslim etti. lber Ortayl : zmir de siyaset Balkanlardan geçiyor İSTANBUL BiH) ve ''Hırvat Demokrat Birliği 1990''ın (HDZ 1990), kendilerine sunulan hükümete katılma programını reddettiğine işaret edilen açıklamada, SDP, SDA, HSP ve NSRZB'ın koalisyonu kapsamında Bosna Hersek Federasyonu'nda hükümetin kurulmasına karar verildiği bildirildi. Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BA- SAM) Başkanı Rifat Sait, Topkapı müzesi müdürü ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı makamında ziyaret etti. Topkapı müzesinde yapılan görüşmede, Balkanlar ve İzmir konuşuldu. Önümüzdeki günlerde Nazilli'de bir konferansa gelecek olan Prof. Dr.Ortaylı, İzmir'i yakından takip ettiğini belirterek, "İzmir'de çok sayıda Balkan göçmeni yaşadığını biliyorum, İzmir'deki siyaset Balkanlar'dan geçiyor" dedi. Osmanlı'nın bir Balkan İmparatorluğu olduğunu hatırlatan Prof. Dr. İlber Ortaylı, tarihin önemine vurgu yaptı. BASAM Başkanı Rifat Sait, ülkeye yaptığı güzel hizmetlerden dolayı Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya teşekkür ederek, kendisini İzmir'e davet etti. BATI TRAKYA TÜRK KADINI K adının seçme ve seçilme hakkı, eğitimi, kamu hayatına katılması yasalar önünde erkekle eşit konuma gelmesi yıllar almıştır. Kadınların siyasete karar alma süreçlerine katılımı halen çok yetersizdir. Özellikle Batı Trakya'da siyasetteki Türk kadınları yok denilebilecek kadar azdır yılında Avrupa Konseyi rakamlarına göre Yunanistan parlamentosundaki kadın milletvekili oranı, Avrupa Birliği üyeleri arasında 8.67 ile en düşük olanıdır. Bu rakam Batı Trakya'daki Türk kadınları arasında sıfırdır. Yunanistan'da 1967 Askeri Cunta rejiminin devrilmesinin ardından kabul edilen 1975 anayasası ile kanun önünde kadın erkek eşitliği sağlanmıştır. 1981'de Papandreu hükümetinin iktidara gelişi ve AB tam üyeliğiyle birlikte aile, eğitim ve çalışma hayatında kadına karşı ayrımcılığı önlemeye yönelik, çok sayıda yasal düzenleme gerçekleşmiştir. Bunlar bir ölçüde AB'ye uyum sürecinde gerçekleşmiş olan düzenlemelerdir. 1980'lerin sonuna doğru sosyal haklar, çalışma hayatında pozitif ayrımcılık ve kadına karşı bakışın değişmesiyle örgütlü yapılanmaya geçilmiştir. 1980'li yıllarda kadın ücretleri ve istihdamı artmış, çalışma alanları tarım ve el sanatlarından hizmetler sektörüne kaymış ve kadının konumuna ilişkin önemli iyileşmeler kaydedilmiştir. Ancak kadın işsizliği halen erkek işsizliğinin iki katı kadardır. Bu gelişmeler Batı Trakya Türk kadını için geçerli değildir. Batı Trakya'da kadınların, özellikle kırsal alanda yaşayanların yüzde sekseni halen tarımla uğraşmaktadır. Kendi işi dışında çalışan kadın sayısı çok azdır. 30 yıldır Avrupa Birliği üyesi olan Yunanistan'da demokratikleşme sürecinde kadına karşı ayrımcılığın önlenmesine yönelik önemli çalışmalar yapılmıştır. Bu süreçte AB üyeliğinin önemli etki ve katkıları olmuştur. Her ne kadar 90'lı yıllarda siyasal ve toplumsal dönüşüm sürecinde geleneksel toplum modellerine eğilim zaman zaman artmışsa da bu 2000'li yıllara gelindiğinde kadın-erkek eşitliğine dair bir bilince dönüşmüş ve toplumsal cinisiyet eşitliği ortaya çıkmıştır. Seçilmiş Türk kadın yerel meclis üyelerine bakıldığında bu güne kadar bu rakam bir elin beş parmağını geçmemektedir. Son dönemlerde seçimle iş başına gelen valilik ve eyalet meclislerine bakıldığında da bu rakam pek farklı değildir. Bireylerin ailelerin ve toplumların eğitim seviyeleri yükseldikçe kadına ve genel olarak insana bakış açısında da olumlu bir gelişme söz konusudur. Batı Trakya'nın coğrafi konumu, tarihi, siyasi yapısı ve çok kültürlü toplum dinamiği ele alındığında kadının karşılaştıgı sorunlar, engeller, kendini ifade etmekte yaşadığı sıkıntı, içinde bulunduğu ruh hali, ikilemleri ve bunların beraberinde getirdiği çatışma kadının yaşam alanını sınırlamıştır. Bir de buna azınlık olmanın verdiği sorumluluklar yüklenince, Batı Trakya Türk kadınının kendi potansiyelinin farkına varabilmesi ancak 20. asrın sonlarına denk gelmiştir. KIZ ÇOCUKLARININ OKUMA İMKÂNI Osmanlı döneminden 1950'li yıllara kadar neredeyse tamamen kapalı kapılar ardında yaşayan kadınların eğitim düzeyi oldukça düşüktür yılında Gümülcine'de açılan Celal Bayar Azınlık Ortaokul ve Lisesi Batı Trakya'da kız çocuklarının ilkokuldan sonra da okumasına imkan yaratmıştır. Celal Bayar Lisesinden mezun olan kız öğrencilerin bir kısmı Türkiye'deki Öğretmen okullarına bir kısmı da çeşitli üniversitelere devam etmişlerdir. Mezun olduklarında Batı Trakya'ya geri dönen genç hanımlar Batı Trakya'da o dönemin kadına bakışını, kadının bakışını ve kadının sosyal toplumdaki yerini yükselmiştir. Bununla birlikte, kırsal alanda yaşayan ve azınlık olduğu için resmi makamların ihmali ve bilinçli uygulamaları ile hala geleneksel kapalı bir yaşam süren kadınların sayısı azımsanmayacak kadar çoktur. Yunanistan'ın Avrupa Birliği'ne üyeliğiyle birlikte 1980'li yıllar ve daha sonrası Türk toplumunun geleneksel yapısını da olumlu etkilemiştir.kadını yaşam alanı genişlemiştir.batı Trakya Türk kadının toplum içindeki yeri her geçen gün biraz daha çağdaş duruma gelmektedir. Ancak unutulmaması gereken önemli bir gerçek Batı Trakya Türk azınlığının genelde tarım topluluğu oluşudur.tarım toplumları diğer toplumlara nazaren daha geleneksel yapıya sahip ve değişimleri kolay kolay edemeyen topluluklardır. Azınlığın kimlik problemi pek çok sosyal konunun önünde gelmiş ve Türk kimliğinin Yunan devleti tarafından tanınmayışı sosyal sorunları beraberinde getirmiştir. 2000'li yılların başında Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği azınlığın kapatılan diğer dernekleri gibi isminde Türk kelimesi bulunduğu için Yunan Yargıtayı tarafından tanınmamıştır. Derneğin davası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götürülmüş ve halen kararı beklenmektedir.türk kadınlarının özgürce örgütlenmesi karar alma mekanizmalarında aktif rol oynamaları sosyal topluma katkıları günümüzün AB üyesi Yunanistan'da hala bazı kısıtlamalarla karşı karşıyadır. Bu uygulamalar kadınların siyasi ortama girmeleri ve karar organlarında yer almaları konusunda çok da teşvik edici değildir. Bu nedenle Batı Trakya'da siyasetle ilgilenen sivil toplum kuruluşlarında yönetim birimlerinde yer alan kadınların oranı erkeklere nazaran çok düşüktür. Türk azınlığının gelişimi ve ilerlemesi için kadınların mutlaka karar mekanizmalarında ve siyasi oluşumlarda yer almaları gerekmektedir. Bu bağlamda Batı Trakya'da istatistiksel olarak belki de yarısından fazlasını oluşturan kadınlarımızın kenara itilmişliği sona ermeli ve bu dinamizmin topluma kazandırılması konusunda kadın dernekleri kurulmalı ve gerekli alanlarda kadınlarımız desteklenmelidir. Batı Trakya kadınları ve kadın dernekleri ülkemiz Yunanistan ve anavatanımız Türkiye başta olmak üzere, bütün bölgesel ve uluslar arası kadın örgütleriyle yakın ve verimli bir ilişki içerisinde olup kadın potansiyelinin bölgesel, ulusal ve uluslar arası platformda pozitif katkıya dönüştürülmesini sağlamalıdır.

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Haziran / Temmuz 2011 Yıl 3 Sayı 19 Yerel Süreli Yayın

Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Haziran / Temmuz 2011 Yıl 3 Sayı 19 Yerel Süreli Yayın STSO AÇILIM Haziran / Temmuz 2011 Yıl 3 Sayı 19 Yerel Süreli Yayın İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Şehnaz DERELİ Yayın Kurulu Servet

Detaylı

AYIN TARİHİ. Merhaba, 13 Mayıs 2014, saat 15.10, Soma. BYEGM Adına İmtiyaz Sahibi Murat KARAKAYA

AYIN TARİHİ. Merhaba, 13 Mayıs 2014, saat 15.10, Soma. BYEGM Adına İmtiyaz Sahibi Murat KARAKAYA AYIN TARİHİ BYEGM Adına İmtiyaz Sahibi Murat KARAKAYA Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali GÜNEŞ Aylık Süreli Derleme Yayın Mayıs 2014 ISSN: 1301-9325 Hazırlayanlar Yayın Hizmetleri Birimi Görsel Tasarım Yönetmeni

Detaylı

GÜN DEM 21 Ağusto s 2 015 Y l: 19 Haf talık Si ya si ve Ak tü el G a ze te S ayı: 942 Fi yatı: 0. 80 Eu ro

GÜN DEM 21 Ağusto s 2 015 Y l: 19 Haf talık Si ya si ve Ak tü el G a ze te S ayı: 942 Fi yatı: 0. 80 Eu ro gundem_942_layout 1 24.08.2015 11:51 Page 1 Gün dem oku, gün de miya ka la... GÜN DEM 21 Ağusto s 2 015 Y l: 19 Haf talık Si ya si ve Ak tü el G a ze te S ayı: 942 Fi yatı: 0. 80 Eu ro Öğrencilere»12-13

Detaylı

Yola çıktığımız 2002 den bu yana önce hizmet, önce insan

Yola çıktığımız 2002 den bu yana önce hizmet, önce insan EDİTÖRDEN 1 2013 ten 2023 e Nice Ak Yıllara Hüseyin ÇELİK Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gaziantep Milletvekili Yola çıktığımız 2002 den bu yana önce hizmet, önce insan dedik ve milletten

Detaylı

Karada da Balkanlar n

Karada da Balkanlar n SAYFA 01 600 YILLIK TAR H N AZ Z HATIRASINA İz. PİM. PP 104 15 HAZ RAN 2015 PAZARTES - Y l: 7 Say : 325 www.balkangunlugu.com Karada da Balkanlar n AVRUPA YOLU çizildi Slovenya Cumhurba kan Pahor da Güneydo

Detaylı

Yunanistan ile Arnavutluk aras nda PETROL KR Z YUNANİSTAN'ın sınır oluşturan tartışmalı

Yunanistan ile Arnavutluk aras nda PETROL KR Z YUNANİSTAN'ın sınır oluşturan tartışmalı SAYFA 01 600 YILLIK TAR H N AZ Z HATIRASINA İz. PİM. PP 104 25 MAYIS 2015 PAZARTES - Y l: 7 Say : 323 www.balkangunlugu.com CUMHURBA KANI ERDO AN Bosna y bir kez daha fethetti Balkanlar a ard arda sefer

Detaylı

Anayasa Platformu toplantıları 12 TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken in de katıldığı Anayasa Platformu toplantıları devam ediyor.

Anayasa Platformu toplantıları 12 TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken in de katıldığı Anayasa Platformu toplantıları devam ediyor. İ Ç İ N D E K İ L E R KÜNYE TÜRKİYE ESNAF VE SANATKÂRLARI KONFEDERASYONU AYLIK YAYIN ORGANI İMTİYAZ SAHİBİ: TESK OTEL (Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu) adına Genel Başkan Bendevi PALANDÖKEN

Detaylı

Dünyanın gözü BU PORTREDE!

Dünyanın gözü BU PORTREDE! SAYFA 01 Göremiyorsa ben yardımcı olayım! Hükümetin İzmir i ihmal ettiğine yönelik eleştirileri cevaplayan AK Parti İzmir İl Başkanı Akay, İzmir de el atmadığımız alan kalmadı. Harcanan para da yapılan

Detaylı

KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI 2013 FAALİYET RAPORU

KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI 2013 FAALİYET RAPORU KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI 2013 FAALİYET RAPORU ORMAN ÜRÜNLERİ YATIRIM ALTERNATİFLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Odamız tarafından oluşturulan Orman Ürünlerinin Değerlendirilmesine Yönelik Yatırım Alternatifleri

Detaylı

Ülkemizin göz pınarları artık kurumak üzere

Ülkemizin göz pınarları artık kurumak üzere Ülkemizin göz pınarları artık kurumak üzere Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Değerli Üyelerimiz ve Okuyucularımız, Van depremi ve terör nedeniyle kaybettiğimiz insanlarımız

Detaylı

Bu sürecin sonunda hepimiz kazanacağız, gelecek nesillerimiz kazanacak

Bu sürecin sonunda hepimiz kazanacağız, gelecek nesillerimiz kazanacak EDİTÖRDEN 1 Bu sürecin sonunda hepimiz kazanacağız, gelecek nesillerimiz kazanacak Hüseyin ÇELİK Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gaziantep Milletvekili Terör sorunu, ülkemizin refahının,

Detaylı

AYIN TARİHİ. Cenevre den Tarihi Anlaşma Çıktı. Müzakerelerde 22 nci Fasıl Açıldı

AYIN TARİHİ. Cenevre den Tarihi Anlaşma Çıktı. Müzakerelerde 22 nci Fasıl Açıldı AYIN TARİHİ Kasım 2013 T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından aylık yayımlanır. Yaygın süreli yayınların derlemelerinden oluşur. Cenevre den Tarihi Anlaşma Çıktı İran ile

Detaylı

Sayın Cumhurbaşkanımız

Sayın Cumhurbaşkanımız Üretken Üniversite NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ GAZETESİ YIL: 1 SAYI: 2 NİSAN 2010 ÜNİVERSİTE REKTÖRLERİ CUMHURBAŞKANLIĞI NDAKİ YEMEKTE BİRARAYA GELDİ Çankaya da Yükseköğretim Zirvesi Sayın Cumhurbaşkanımız

Detaylı

EDİTÖRDEN ESAS HEDEF, SİLAHLARIN SUSMASI DEĞİL SİLAHLARIN BIRAKILMASIDIR

EDİTÖRDEN ESAS HEDEF, SİLAHLARIN SUSMASI DEĞİL SİLAHLARIN BIRAKILMASIDIR EDİTÖRDEN 1 ESAS HEDEF, SİLAHLARIN SUSMASI DEĞİL SİLAHLARIN BIRAKILMASIDIR Hüseyin ÇELİK Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gaziantep Milletvekili Bu ülkede şiddet, terör, kaba kuvvet,

Detaylı

Başkan dan. Dünya Kenti-Avrupa Kültür Başkenti: İSTANBUL. Birlik 2008/5 1. SAHİBİ T.C. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği adına Kadir TOPBAŞ

Başkan dan. Dünya Kenti-Avrupa Kültür Başkenti: İSTANBUL. Birlik 2008/5 1. SAHİBİ T.C. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği adına Kadir TOPBAŞ Bir Baþarý Öyküsü BURSA /YILDIRIM Başkan dan Dünya Kenti-Avrupa Kültür Başkenti: İSTANBUL İstanbul, geçmişi 8000 yıl öncesine dayanan, asırlar öncesinden başladığı medeniyet yolculuğu boyunca sayısız uygarlık

Detaylı

1 Temmuz tarihi itibariyle ticaret hayatımızda yeni bir dönem başladı. Yürürlüğe giren yeni Türk

1 Temmuz tarihi itibariyle ticaret hayatımızda yeni bir dönem başladı. Yürürlüğe giren yeni Türk BAŞLARKEN > Değerli Üyelerimiz; 1 Temmuz tarihi itibariyle ticaret hayatımızda yeni bir dönem başladı. Yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu ile özel sektörümüz dünya ile rekabetinde büyük bir avantaja

Detaylı

Özgecan ın adı tesise verildi Gereken yapılacak

Özgecan ın adı tesise verildi Gereken yapılacak EFSANE RÖPORTAJLAR Vatandaşta ve medyada 17 Şubat 2015 Salı Fiyatı 25 Kr Fehmi Koru Ölümün teğet geçtiği kadınların öfkesi bu... 3. Sayfada Prof.Dr. Nurullah Çetin Türkçe Bakış 9. Sayfada Hayrettin İvgin

Detaylı

Çetin Osman BUDAK. Odamızın Sevgili Üyeleri ve ATSOVİZYON Okuyucuları,

Çetin Osman BUDAK. Odamızın Sevgili Üyeleri ve ATSOVİZYON Okuyucuları, Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Eğitim sistemimizde reformun her tür siyasi yaklaşımdan uzak biçimde, uzmanların görüş ve raporlarıyla desteklenerek, herkesin içine

Detaylı

Türk Dış Politikası Gündemi. Ocak-2014. Gözde KILIÇ YAŞIN

Türk Dış Politikası Gündemi. Ocak-2014. Gözde KILIÇ YAŞIN Türk Dış Politikası Gündemi Ocak-2014 Gözde KILIÇ YAŞIN DAVUTOĞLU NDAN TIR AÇIKLAMASI Ocak-2014 Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları değerlendirdi.

Detaylı

Kadının İnsan Hakları

Kadının İnsan Hakları Kadının İnsan Hakları ÇALIŞTAYI 0312 472 37 73 0312 472 37 73 06.03.2014 Kadının İnsan Hakları ÇALI TAYI ANKARA, 06.03.2014 Türkiye İnsan Hakları Kurumu 0312 472 37 73 Kadının İnsan Hakları ÇALIŞTAYI

Detaylı

Dünya gördü ama. Ankara hala uyuyor. Hasta çok PARA YOK! İzmir Büyükşehir'den BEDAVA internet! Bakanlıktan İzmir'e AB ofisi

Dünya gördü ama. Ankara hala uyuyor. Hasta çok PARA YOK! İzmir Büyükşehir'den BEDAVA internet! Bakanlıktan İzmir'e AB ofisi SAYFA 1 SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI CHP deki CHP deki ve ve meclisteki meclisteki üyeliğinden üyeliğinden istifa istifa ettiğini ettiğini açıklayan açıklayan Fatma Fatma Esen Esen Kabadayı, Kabadayı, ikinci

Detaylı

Merhaba, Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Aralık 13 - Ocak 2014 Yıl 5 Sayı 34 Yerel Süreli Yayın

Merhaba, Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Aralık 13 - Ocak 2014 Yıl 5 Sayı 34 Yerel Süreli Yayın STSO AÇILIM Aralık 13 - Ocak 2014 Yıl 5 Sayı 34 Yerel Süreli Yayın İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Necmi ALIÇ Yayın Kurulu Haluk AKYÜZ

Detaylı

Kapak. Haber. Sektör. Görüş

Kapak. Haber. Sektör. Görüş borsa 21 1 kapak 2 borsa 21 kapak içindekiler DİYARBAKIR TİCARET BORSASI YIL8 SAYI: 43 Sahibi Diyarbakır Ticaret Borsası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir BAL Yazı İşleri Müdürü Kamiran KARADAĞ (Genel

Detaylı

Kurban Bayramınızı, saglık ve mutluluklar dileriz.

Kurban Bayramınızı, saglık ve mutluluklar dileriz. Kurban Bayramınızı, en içten dileklerimizle kutlar;, saglık ve mutluluklar dileriz. DİYARBAKIR TİCARET BORSASI MECLİS ÜYELERİ DİYARBAKIR TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU 3 Kapak içindekiler Haber 20 48 2

Detaylı

DAİMA HİZMET DAİMA MİLLET

DAİMA HİZMET DAİMA MİLLET EDİTÖRDEN 1 DAİMA HİZMET DAİMA MİLLET Hüseyin ÇELİK Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gaziantep Milletvekili açık karanlığa kapalı diyerek çıktık bu yola. Gecemizi gündüzümüze kattık,

Detaylı

kasım gündemi KASIM 2007 / YIL: 24 SAYI: 282 SAHİBİ Ege Bölgesi Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Tamer TAŞKIN

kasım gündemi KASIM 2007 / YIL: 24 SAYI: 282 SAHİBİ Ege Bölgesi Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Tamer TAŞKIN KASIM 2007 / YIL: 24 SAYI: 282 SAHİBİ Ege Bölgesi Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Tamer TAŞKIN SORUMLU MÜDÜR Mustafa KALYONCU (Genel Sekreter) YAYIN İCRA KOMİTESİ Tamer TAŞKIN Nedim KALPAKLIOĞLU

Detaylı

K. Kaan Kavaloğlu: 3 yıldızlı otele gelecek turist yok mu? Mehmet Aygün, Titanic Hotels in hedefini açıkladı. Mehmet Ersoy: Kalitemizle zirvedeyiz

K. Kaan Kavaloğlu: 3 yıldızlı otele gelecek turist yok mu? Mehmet Aygün, Titanic Hotels in hedefini açıkladı. Mehmet Ersoy: Kalitemizle zirvedeyiz T e m m u z - A ğ u s t o s 2 0 1 4 K. Kaan Kavaloğlu: 3 yıldızlı otele gelecek turist yok mu? Mehmet Aygün, Titanic Hotels in hedefini açıkladı Mehmet Ersoy: Kalitemizle zirvedeyiz Erkan Yıldırım: 2014,

Detaylı

DENİZ TİCARETİ. Nisan 2015 Yıl 22 Sayı 275

DENİZ TİCARETİ. Nisan 2015 Yıl 22 Sayı 275 DENİZ TİCARETİ Nisan 2015 Yıl 22 Sayı 275 8. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası TOBB da Gerçekleştirildi Ertuğrul Sergisi İstanbul da Mersin Limanı Son On Yıllık Konteyner Hareketleri Dökme Yükte Tam Rekabet

Detaylı

MAALESEF ÖZEL SAYI. Bütünşehir isyanı. AK Parti tarafından hazırlanan yasa tasarına yönelik tepkiler çığ gibi büyüyor

MAALESEF ÖZEL SAYI. Bütünşehir isyanı. AK Parti tarafından hazırlanan yasa tasarına yönelik tepkiler çığ gibi büyüyor SAYFA 01 MAALESEF İzmir Barosu Başkanı Sema Pekdaş kapıdaki seçim öncesinde Gönül Soyoğul un sorularına içtenlikle yanıt verdi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Pekdaş, Barolar da ele geçirilmek isteniyor

Detaylı