Ba ms zl k kutlad lar, Türkiye ye kin kustular

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ba ms zl k kutlad lar, Türkiye ye kin kustular"

Transkript

1 SAYFA YILLIK TAR H N AZ Z HATIRASINA İz. PİM. PP MART 2011 ÇARfiAMBA - Y l: 3 Say : 124 ISSN X Ba ms zl k kutlad lar, Türkiye ye kin kustular Bakan Davuto lu Atina da bar fl güvercini uçurdu DIfi filer D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu, Türkiye ile Yunanistan iliflkilerinde eski paradigman n bitti ini, art k gizli gündemler, farkl kayg lar ve flüphelerin olmad yeni bir paradigma kurmak gerekti ini söyledi. Atina ziyareti çerçevesinde Yunanistan Baflbakan Yorgo Papandreu ve D fliflleri Bakan Dimitri Druças ile görüflen Davuto lu, Yunanistan D fliflleri Bakanl nda Ahmet Davuto lu Dimitri Druças Druças ile birlikte düzenledi i ortak bas n toplant s nda sorular yan tlad. 3 te Bosna-Hersek te hükümet görüşmelerinde sona doğru PR fit NE Büyükelçisi Songül Ozan, nüfus say m n n Kosova'da yaflayan tüm topluluklar ile Türk toplumu aç s ndan çok önemli bir dönemeç oldu unu, Kosova'n n gelece ine iliflkin tüm planlar n BULGAR STAN n ba ms zl k kutlamalar, Türkiye ye ve Türklere öfke gününe döndü. Irkç ATA- KA Partisi hükümeti deste ini çekmekle tehdit ederken, Türkçe haberlerin kald r lmas n, ezan n yasaklanmas n istedi. Parti lideri Volen Siderov 17 May s n da sözde Bulgar Soyk r m Günü olarak kabul edilmesini istedi. 5 te Büyükelçi Ozan, Kosova daki nüfus say m na dikkat çekti bu nüfus say m na göre düzenlenece ini söyledi. Ozan, Türk toplumunun Kosova'da kal c l ve Kosova'daki Türkleri gelece e tafl mak aç s ndan say mlar n çok önemli oldu unu vurgulad. 4 te Türk köyü Faymonville de geleneksel karnaval çoflkusu TURU Sayfa 4 te Sayfa 5 te Sayfa 9 da BELÇ KA'daki "Türk köyü" Faymonville'de karnaval coflkulu geçti. Kendilerini as rlard r "Türk" olarak adland ran Faymonville'liler, Türk bayrakl süvarilerin öncülü ünde kortejde bafl çekerken, her y l farkl ülkeleri temsil eden komflu köyler ilginç k yafetleri ve danslar yla dikkati çekti. Sırbistan, Türk sikkelerini Bakan Günay a teslim etti KÜLTÜR ve Turizm Bakan Ertu rul Günay, 2004 y l nda S rbistan-h rvatistan aras ndaki Batrovçi S n r Kap s 'nda ele geçirilen Türkiye'ye ait sikke ve arkeolojik eserleri, Belgrad'da düzenlenen törenle teslim ald. Belgrad'da, Milli Müzenin atriyumunda eserlerin teslimi için tören düzenlendi. 5 te Bulgaristan nüfus sayımını tamamladı Sırbistan da muhalefetin erken seçim ısrarı Gümücine de vahşi katliam Protokol ve geri kalanlar Rifat SAİT Sayfa 3 te Yıl 1857 GENEL seçimlerin yap ld 3 Ekim 2010'dan bu yana 5 ay geçmesinin ard ndan, Bosna- Hersek'i oluflturan iki entiteden biri Bosna Hersek Federasyonu'nda, hükümetin kurulmas için daha önce yap - lan görüflmelerde uzlaflmaya varan Sosyal Demokratlarla Boflnak ve H rvat partilerin, bu entite hükümetini gelecek hafta kuraca aç kland. Dr. Serpil ESLEK Adımın tarihi Ahmet GÖKSAN Sayfa 10 da Sayfa 9 da

2 SAYFA 02 2 Röportaj Çarflamba

3 SAYFA 03 3 Çarflamba Balkan Haberleri Rifat SAİT Baflbakan dan Kosova jesti B azen gazeteci bazen STK temsilcisi bazen de meclis üyesi olarak çok sık protokolün katıldığı toplantılara davet alıyoruz. Zaman ve imkân elverdiğince bu davetlere icabet ediyoruz. Böylesi toplantılarda oturma düzeni ve protokol büyüklerinin hareketlerine dikkat kesilirim. Uzun zamandır da bu konuda yazmak istiyordum. Kısmet bugüneymiş. Efendim, ünlü komedyen Cem Yılmaz bir gün Giresun da şovuna çıkarken, kulistekiler kendisini uyarır: Aman ne olur dikkat edin, sahnenin ön tarafında oturanlar protokoldür, onlar Giresun un ileri gelenleridir, lütfen onlarla dalga geçmeyin! Aslında böyle bir uyarı, Cem Yılmaz için çok iyi bir malzemedir. Nitekim Cem Yılmaz sahneye çıkar ve seyirciye sorar: İçerde beni uyardılar, siz ön taraftakiler Giresun un ileri gelenleriymişsiniz, diğerleri Giresun un geri kalanları mı? Herkeste bir kahkaha ve alkış TRAJİKOMİK PROTOKOL VE GERİ KALANLAR Trajikomik bu olsa gerek. Aslında gittiğim protokol toplantılarında hep yaşıyorum. Herkeste bir yer kavgası olur ki sormayın. Genelde Bakan, Vali, Belediye Başkanı ya da Milletvekili nin yeri ayrılmıştır. Ama onlardan biri veya bir kaçı geç gelince, muhtemelen doldurulan yerlerinin boşaltılması ya da sonradan gelen protokole en önde yer bulma çabası vardır. Bu çaba ve telaş, kimi zaman toplantının veya konferansın kimliğini bozar, manevi havasını bulandırır. Hele bazen hiç hesapta olmayan protokol gelir ya, işte o zaman tam curcuna olur. Gelen protokol keşke toplantıyı izlese. Notlar alsa. Fakat genelde konuşmalarını müteakip dakika içinde kalkarlar. Zira o ileri gelendir, geri kalan onu dinlemekle görevlidir. Protokol içinde en kıdemli kalktı mı, diğerleri için gitme zamanı gelmiştir. Aynı anda toplu olarak kalkarlar. Biraz önce en önde olan oturma yarışı, biran önce toplantıyı terk etme yarışına döner. Onlar gidince arkada ayakta duran geri kalanlar, ön tarafa gelir ve otururlar. Koskoca salon biranda bomboş olur. Protokolde konuşma düzeni de ilginçtir. Küçükten büyüğe sırasıyla konuşurlar. Arada biri unutulursa artık geri dönüş yoktur. Araya kaynak olamaz. Sıralama büyüğe doğru devam eder. Böyle bir uyulması gereken kurallar dizini vardır. Kim icat ettiyse? Protokol, ciddiyettir, protokol resmiyettir. Üstat Necip Fazıl ın dediği gibi Çatık kaş, hükümet dedikleri zat, Beni Allah tutmuş, kim eder azat? İngilizlerin poker face dedikleri bastırılmış duyguların saklandığı yapmacık gülüşler ve tiyatro ciddiyetleri bize yabancı olan şeylerdir. Toplanmakta elbette güzellik vardır. Yeter ki samimiyet, selam, tebessüm olsun. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bir günlük çalışma ziyareti için geldiği İzmir de Balkan-Rumeli göçmenlerini unutmadı. Kendisine verilen Kosova Cumhuriyeti atkısını üzerine takan Başbakan Erdoğan, Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı ve Kosova Derneği Asbaşkanı Rifat Sait, AK Parti İzmir İl Başkanı Ömer Cihat Akay ve İzmirli İşadamı Sabri Çetin ile bir hatıra fotoğrafı çektirdi. Bilindiği gibi geçen hafta 3. Bağımsızlık Yıldönümünü kutlayan kardeş Kosova Cumhuriyeti ni ilk tanıyan devlet Türkiye olmuştu. Bu yüzden Kosovalılarca oldukça sevilen Başbakan Erdoğan, böylece Kosovalı vatandaşlara da güzel bir mesaj vermiş oldu. 13 Mart tarihinde Türkiye yi (İstanbul u) resmi olarak ziyaret edecek olan Kosova Başbakan ı Haşim Taçi, Başbakan Erdoğan ile görüşecek. Bakan Davuto lu Atina da bar fl güvercini uçurdu ATİNA- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinde eski paradigmanın bittiğini, artık gizli gündemler, farklı kaygılar ve şüphelerin olmadığı yeni bir paradigma kurmak gerektiğini söyledi. Atina ziyareti çerçevesinde Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu ve Dışişleri Bakanı Dimitri Druças ile görüşen Davutoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanlığında Druças ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında soruları yanıtladı. Başbakan Papandreu ve Druças'ı Türkiye'ye mayıs ayı başında yapılacak olan "En Az Gelişmiş Ülkeler Zirvesi"ne davet ettiğini kaydeden Davutoğlu "Bugün buradan çıkan mesaj, vermek istediğimiz mesaj, dostluk komşuluk ve ortak kader mesajıdır. Önümüzdeki dönemde bütün dünya Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin ne kadar geliştiğine şahit olacak ve biz buradan bütün dünyaya barış mesajı vereceğiz" diye konuştu. Bir Yunan gazetecinin Davutoğlu'nun Katimerini gazetesindeki demecinden "Türkiye'nin bazı adaların statüsünü kesin bir şekilde tanımadığı" fikrini çıkardığını ifade etmesi ve "Eğer öyleyse Türkiye bu konuda Yunanistan ile nasıl bir işbirliği içinde bulunabilir" diye sorması üzerine mülakat üzerinde değişik yorumlar yapıldığına dikkati çeken Davutoğlu, bu konuyu aydınlatmak istediğini ifade etti. Herhangi bir ada ya da özellikle Meis adası üzerinde bir tartışma yapmadıklarını kaydeden Davutoğlu, "Meis adası Yunan adasıdır, bu hususta da bir tartışma bizim açımızdan söz konusu değildir" dedi.

4 SAYFA 04 4 Balkan Haberleri Çarflamba Prof.Dr. Ata ATUN zmir'de Balkan Rumeli İsmet TOPALOĞLU T ürkiye nin bölgesel güç olmasını engellemek için sahneye konan müthiş bir oyun var. Bu denli detaya kadar inebilen ve en az üç veya dört ayrı eylem kurgusu yazıp bunları ayrı ayrı senaryolaştırdıktan sonra bunları tek bir hedefe yöneltebilen senaristleri kutlamak gerekir. Senaryonun hedefi belli. Hedef, Türkiye yi Kıbrıs adasından sökmek ve bir daha ada üzerinde hak sahibi olmamak üzere geri Anadolu ya göndermek. Bunu anlayabilmek için son iki-üç ayda yaşananlara, büyük pencereden bakmak gerekli. Tezgâhlanan oyun tamı tamına dört perde. Aslında dört ayrı tiyatroda oynanıyor bu dört faklı perde ve en sonuncu final perdesi de, tüm oyuncuların katılımı ile tek bir yerde, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde sahneye konacak. İlk perde 2002, 2003 ve 2004 yıllarında BM, AB, İngiltere ve Amerika kanalı ile sahneye kondu. Kıbrıslı Türkler, Ayrılıkçı Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş a rağmen Annan Planı na Evet dedirtilerek, hem Türk askerinin adadan tek bir kurşun atılmadan ve kan dökülmeden çıkması sağlanacaktı hem de referandumdan hemen sonra Birleşik Kıbrıs Federal Cumhuriyeti nin AB ye girmesi ile de Türkiye nin garantörlüğünün hukuken yok olduğu iddia edilerek, ada Türkiye nin elinden tereyağından kıl çeker gibi alınacaktı. YALAN GARANTİ KIBRIS TA ALTINCI GÜÇ Bu senaryoyu yazanlar, dönemin Cumhurbaşkanı Tassos Papadopulos un, Kıbrıs Rum Cumhuriyeti nin AB ye sorunsuz girebilmesi için AB nin Genişlemeden Sorumlu Komisyon Başkanı Verhaugen e vermiş olduğu Yalan garantiye güvenerek Rumların referanduma, bu sözü veren Cumhurbaşkanları da dahil olmak üzere Hayır diyebileceklerini hiç hesaba katmamışlardı. Referandumdan Hayır çıkınca tüm oyun bozuldu ama bu dönem içinde özellikle KKTC de oluşturulan dostluklar, kurulan tabela dernekleri, paraya boğulan Sivil Toplum Örgütleri ve bazı önde gelen kamu görevlileri ile ilişkiler hep taze tutuldu ve çeşitli menfaatlere sağlanarak aksamasız bir şekilde yeni bir senaryo yazılıp sahneye konana değin istendiği zaman eyleme hazır uyutulmuş askerler gibi canlı tutuldu. İkinci perde, Kıbrıs adasının çevresindeki hidrokarbon yataklarına Türkiyesiz el koymak hedefi. Daha evvel bunun peşine Kıbrıslı Rumlar düşmüşlerdi ve 1958 II. Cenevre Konferansı sonuçlarına göre Türkiye nin güney kıyıları ile Mısır ın kuzey kıyıları arasında kalan Doğu Akdeniz in yarısı üzerinde hak sahibi olan Türkiye yi, bu sulardan atmak ve Münhasır Ekonomik Bölge ye hâkim olabilmek için Türkiye nin altında imzası bulunmayan 1982 III. Deniz Hukuku Konferansı nı (UNC- LOS) öne sürmeye başlamışlardı. Kıbrıs adasının güneyinde ve İsrail ile Kıbrıs Rum Cumhuriyetinin 1982 tarihli UNCLOS a göre var olduğunu iddia ettikleri Münhasır Ekonomik Bölgeler içinde Doğal Gaz ın varlığı ortaya çıkınca, işin boyutu değişti ve devreye İsrail de girdi. İsrail, ABD kanalı ile Türkiye nin askeri gücünü çok iyi bildiğinden Türkiye ile yüz yüze çatışmak yerine hemen Rakibimin Düşmanı Benim Dostumdur felsefesi ile yola çıkarak, önce Mavi Marmara olayını yarattı, sonra da Türkiye nin güneyinde Yunanistan- Kıbrıs Rum ve İsrail blokunu oluşturmanın girişimlerini başlattı. Buradaki hesap, Türkiye nin her üç ülkeyi de açık ve net olarak karşısına alamayacağı varsayımıydı. Üçüncü perde, Avrupa Birliği kanalı ile Türkiye yi sürekli taciz ederek, üzerinde baskı kurmak ve Türkiye-Avrupa Birliği Müzakerelerini çıkmaza sokmak hedefi. Bunun en güzel örneğini Kıbrıs Rum siyasi partileri verdi. Kıbrıs Rum tarafındaki EDEK, EUROKO ve Ekologlar, Kıbrıs la ilgili bazı sözleri tehdit diye öne sürerek Türkiye yi Avrupa Parlamentosu ndaki siyasi gruplara şikâyet ettiler. Tabii ki bu, Türkiye ile ilgili şikayetlerin bir başlangıcı. Şikayetlerin arkası, her seferinde biraz daha büyütülerek AB nin ilgili, ilgisiz tüm birimlerine durmadan yapılacak. Dördüncü ve son perde ise Kıbrıslı Türkleri, anavatan Türkiye ye karşı kışkırtarak, artık KKTC de Türkiye yi istemediklerini alenen söyletmek hedefi. Bunun ilk adımı 28 Ocak mitinginde atıldı. 2 Mart mitinginde ise, 28 Şubat mitinginde küçük bir grubun yaptığı iddia edilen bu eylemenin boyutları genişletildi, güya sendikalar tarafından alındığı iddia edilen bütün önleyici önlemlere rağmen tüm Kıbrıs Türk Halkı Türkiye yi istemiyormuş havası verilmeye çalışıldı. Sonra da Mübarek e yapılan Çekil baskısı gibi, Türkiye ye de Adadan çekil, artık seni istemiyorlar baskısı, her yönden ve ilgili ilgisiz birçok yurt dışı kuruluştan başlayacak. Silahla yapılamayacağı çok anlaşılan Türkiye yi adadan atmak senaryosu, demokratik hakların arkasına saklanılarak 6. Güç faaliyetleri ile yapılmaya başlandı. Topsuz, tüfeksiz, kansız, gözyaşısız, bir can ve bir servet harcanmadan. Tüm eylemleri zaten KKTC hazinesi endirekt olarak finanse ediyor. Platformu kuruldu - AYDIN- Gültepe Makedonya Göçmenleri Dayanışma Derneği üyeleri Kuşadası nda buluştu. Makedonya Büyükelçisi Goran Taskovkski nin de katıldığı gecede Rumeli türküleri eşliğinde halaylar çekildi, şarkılar söylendi. Gece geç saatlere kadar süren ve renkli geçen dayanışma yemeğine Makedonya Ticari Ateşesi Alev Süleyman, Aydın Tepecik Belediye Başkanı Tuncay Olgun, İzmir Giritliler Derneği Başkanı Adnan Kavur, Makedonya Birleştirme Derneği Başkanı Şaban Yaprak ve eşleriyle birlikte 250 dernek üyesi Türkiye'de yapılacak olan genel seçimler öncesi, İzmir'deki Rumeli-Balkan toplumu organize olmaya çalışıyor. İzmir'de Rumeli Birliği'ni oluşturmak gayesiyle Balkan-Rumeli Platformu kuruldu. Bu amaçla İzmir'deki Rumelililer bir süre önce Buca Mevlana Tesisleri nde Mevlana'nın "Ne olursan ol gel" çağrısı altında ilk toplantısını gerçekleştirmişlerdi. Rumeli platformu toplantılarının ikincisi İzmir'de en fazla üyeli Balkan Derneği olan Makedonya Göçmenleri Derneği'nin Karşıyaka'daki genel merkezinde yapıldı. Toplantıya 15 Balkan Derneği'nin başkan ve temsilcileri katıldılar. Toplantıda yapılan istişareler doğrultusunda, Birlik ve beraberliği sağlanması, Rumeli platformu toplantılarına devam edilmesi ve seçimlerde Rumelili adayların seçilebilecek sıralardan olması için gerekli çalışmaların yapılması ve de seçilebilecek sıradaki Rumelili adayların hangi partiden olursa olsun desteklenmesi kararları alındı. Makedonya derneğindeki toplantıda ortak karar sonucu BASAM Başkanı Rifat Sait, Batı Trakya Derneği Başkanı Aydın Özcan, Makedonya Göçmenleri Dernek Başkan Yardımcısı İlhami Yıldız, Kosova Rumeli Derneği Genel Sekreteri Ercan katıldı. Makedonya Büyükelçisi Goran Taskovski, İzmir de yaşayan Makedonya dan göç edenlerin dayanışmasının kendisini mutlu ettiğini belirtti. Taskovski gecede bir de müjde verdi. Makedonca dil kursu açmak isteyen derneklere öğretmen desteği vereceklerini ifade eden Büyükelçi gece boyunca şarkılara eşlik etti. Gültepe Makedonya Göçmenleri Dayanışma Derneği Başkanı Adnan Yetişkin, gecenin birlik ve beraberlik içinde geçtiğini vurgulayarak, Ege Bölgesi nde Makedonya derneklerinin bir çatı altında toplanacağı bir federasyonun kurulması gerektiğini söyledi. Kılınçcı ve Buca Belediyesi meclis üyesi Adnan Öztekin platformun geçici yürütme kurulana seçildiler. İzmir Rumeli-Balkan Platformu'nun üçüncüsü Kosova Rumeli Derneği nde yapılacak. Kosova Rumeli Derneği ndeki toplantıya İzmir'deki diğer Balkan derneklerinin de katılması bekleniyor. Makedonya göçmenleri Kuşadası nda buluştu Türkiye ile Romanya arasında akademik köprü kuruldu Ege Üniversitesi ile Romanya nın Bükreş Üniversitesi arasında ikili işbirliği protokolü imzalandı. EÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Atilla Silkü ile Bükreş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mırcea Dumıtru arasında imzalanan anlaşma ile her iki üniversitenin ilgili fakülteleri arasında akademik işbirliğinin yanı sıra öğrenci ve öğretim üyesi değişimleri gerçekleştirilecek. Ege Üniversitesi nin Bologna sürecinde ikili anlaşmalara gereken önemi verdiğine değinen Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Atilla Silkü Bu süreç içerisinde öğrenci ve öğretim üyeleri için yurt dışında olanak yaratarak Türk kültürünü ve bilim dünyasını tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu anlamda Bükreş Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğinin oldukça önemli olduğunu düşünüyorum diye konuştu. Romanya İzmir Başkonsolosu Cosmin Victor Lotreanu nun da yer aldığı bir heyet ile Prof.Dr. Atilla Silkü yü makamında ziyaret eden Prof.Dr. Dumıtru. işbirliğinin, eğitim ve kültür anlamında çok verimli geçecek bir dönemin başlangıcı olması temennisinde bulundu. Bükreş Üniversitesi heyeti ile Ege Üniversitesi nde incelemelerde bulunan Prof.Dr. Dumıtru, Sadece bu tür uluslararası işbirlikleri sayesinde üniversitelerimizin gelişeceğinin, öğrencilerimizin birbirlerini, kültürlerini ve ülkelerini daha iyi tanıyabileceklerinin farkındayız. Umut ediyorum ki yakın gelecekte insani ve sosyal bilimlerde programlar oluşturacağız. Bunun, eğitim ve kültürel işbirliğinde çok verimli bir dönemin başlangıcı olabileceğini düşünüyoruz dedi. Bulgaristan nüfus say m n tamamlad SOFYA PRİŞTİNE- Bulgaristan'da iki aşamalı olarak yapılan 17. nüfus sayımı sona erdi. Milli İstatistik Enstitüsü (NSİ) tarafından gerçekleştirilen ve 1 Şubatta başlayan nüfus sayımının 9 gün süren ilk etabı internet üzerinden yapıldı. Sayımın 9 Şubat da başlayan ikinci etabında ise yaklaşık 45 bin sayım görevlisi vatandaşların evlerini tek tek ziyaret ederek sayım formlarını doldurdu. NSİ'den yapılan açıklamada internet üzerinden yapılan ilk etaba yaklaşık 3 milyon kişinin katıldığı bildirildi. Sayıma katılmayanlara 120 leva (yaklaşık 120 TL) para cezası uygulanacak. Bulgaristan'da 2010 Ocak ayı itibariyle nüfus 7 milyon BULGAR BAKANLARIN SEYAHATLERİNİN GERÇEK AMACI NEYDİ! D üne kadar Türkiye nin üyeliği konusunda ieaeiabulgaristan devletinin iki bakanı Şubat 2011 ayında İstanbul daydılar. Ekonomi Bakanı Simeon Dyankov, kapatılan Dış Bulgarlar Bakanlığı görevini de üslendi. Türk kökenli Vejdi Raşidov ise hali hazırda GERB hükümetinde Kültür Bakanı olarak görev yapıyor. Bulgar iki Bakan, İstanbul Valisi Sn. Hüseyin Avni Mutlu nun yanı sıra İstanbul Ticaret Odası Başkanı Sn. Murat Yalçıntaş ve Türk iş adamları ile görüşmeler yaptılar. Bilindiği üzere Bulgaristan da en çok Türkiye den iş adamları faaliyet gösteriyor. Ancak buna karşın Türk iş adamların yatırımları, başka ülkelere mensup iş adamlarının yatırımlarından daha geride kalıyor. İstanbul 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti seçildi. Bulgaristan Kültür Bakanı Vejdi Raşidov özellikle 2019 yılında Sofya nın Avrupa Kültür Başkenti seçilmesi için İstanbul un tecrübelerinden yararlanmak istediklerini açıkladı. Ayrıca Türkiye ile Bulgaristan arasında kültür ve sanat alanında ilişkilerin bugünden daha ileriye götürülmesi arzusunda olduklarını söyledi. Ayrıca 2019 yılında Sofya nın Avrupa Kültür Başkenti adaylığı için destek istediklerini de ekledi. Bulgaristan dan Türkiye ye göç eden Türkler, Bulgar Bakanların İstanbul ziyaretlerini yakından takip ettiler yılı öncesi Türkiye ye göç eden Bulgaristan vatandaşlarının doğdukları ülkelerine gitmeleri için vize almaları gerekiyor yılı zorunlu göçle yurt dışı edilenlerin 21 yıldır sosyal haklarında bir ilerleme görülmedi yılında Bulgaristan hükümeti tarafından haksız yere ceza evlerine atılanların, Belene ölüm kampına gönderilenlerin ve sebepsiz sürgün edilenlerin tam anlamıyla tazminatlarının verilmesinin artık zamanı gelmedi mi? Türkiye de İstanbul ile Trakya da faaliyet gösteren derneklerle iki bakanın bir araya gelmesi ise başka bir merak konusu. Kültür Bakanı Vejdi Raşidov, özellikle Başbakan Boyko Borisov un Türkiye de dernek temsilcileriyle ileride yapmayı planladığı görüşmeye dair ön bilgilendirme toplantısı yaptıklarına dair açıklamada bulundu. Bilindiği gibi HÖH ün ikinci adamı partiden ihraç edildi. Bu durumdan istifade etmek için GERB yönetiminin Türkiye de faaliyet gösteren derneklerle görüşüp, HÖH hareketini parçalamaya çalışmak suretiyle seçmen oylarını zayıflatmak isteyebileceği şüpheleri de akıllarımıza gelmiyor değil, umarım bu tür senaryolar sadece sözde kalır!!! 564 bin olarak tespit edilmişti. Nüfus sayımında vatandaşlara etnik kökenleri ile hangi dine mensup oldukları da soruldu. Yanıtlanması zorunlu sorular arasında evlerdeki televizyon ve buzdolabı sayıları ile ısınma yöntemi ve evin dış cephe izolasyonu gibi konuların yer alması dikkat çekti. Nüfus sayımının ilk sonuçlarının Nisan, nihai sonuçların ise Temmuz ayında açıklanması bekleniyor. Büyükelçi Ozan, Kosova daki nüfus sayımına dikkat çekti Priştine Büyükelçisi Songül Ozan, nüfus sayımının Kosova'da yaşayan tüm topluluklar ile Türk toplumu açısından çok önemli bir dönemeç olduğunu, Kosova'nın geleceğine ilişkin tüm planların bu nüfus sayımına göre düzenleneceğini söyledi. Priştine Büyükelçisi Songül Ozan, Türk toplumunun Kosova'da kalıcılığı ve Kosova'daki Türkleri geleceğe taşımak açısından sayımların çok önemli olduğunu vurguladı. Ozan, kardeş ve dost Kosova'nın nüfus sayımıyla Balkanlar'da barış ve istikrarın örnek ülkesi olacağını, tüm toplulukların barış ve hoşgörü içinde bir arada yaşadığı ülke olarak Avrupa'da gösterileceğini söyledi.

5 SAYFA 05 5 Çarflamba Balkan Haberleri Kenan KURTEŞ Ba ms zl k kutlad lar, Sibel MUSTAFAOĞLU T urist girişinin artmasına karşın turizm gelirinin azaldığı ve kişi başına harcamaların 546 dolara kadar düştüğü 2010'da, Türkiye'nin turizm giderleri gelirlerinin yüzde 31'ine ulaştı. Turizm sektörü artık, döviz açığını kapamada önemli bir koz olmaktan çıkıyor. Türkiye'nin turizm gelirlerindeki artışın yıllık yüzde 9.3'te kaldığı döneminde, turizm giderlerindeki artışın yıllık yüzde 12.5'e çıkması, net turizm gelirinin azalmasına neden oldu. Türkiye'nin ihracattan sonra en önemli döviz kazandırıcı faaliyeti olan turizmde, net gelirler azalmaya başladı. Türkiye'nin turizm giderlerinin, turizm gelirlerinden daha hızlı artmasıyla net turizm gelirleri son 2 yılda geriledi ve Türklerin seyahat harcamaları, turizm gelirlerinin yüzde 31'ine kadar çıktı. Kısa adı TURAD olan Turizm Araştırmaları Derneği'nin, dönemi yabancı ziyaretçi girişi, gelirler ve Türklerin dış seyahat giderleri üstüne yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, turizm, döviz açığını kapamada önemli bir koz olmaktan çıkıyor. Bu sonuçta, izlenen düşük kur politikasının harcamaları özendirmesi ve turizmde dampingli satışların gelirleri azaltması etkili oldu. GELİRLER AZALIYOR... TURAD'ın araştırmasına göre döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı yılda yüzde 11 dolayında artarak 2010'da 28.5 milyona ulaştı ve son 10 yılda Türkiye'ye 200 milyonun üstünde yabancı giriş yaptı. Ziyaretçilerin son 10 yılda Türkiye'de yaptıkları turizm harcaması 127 milyar dolar olarak gerçekleşti ve 2010 yılında 15.6 milyar dolara yaklaştı. Ziyaretçi sayısında son 10 yıldaki yıllık yüzde 11 artışa karşılık gelirlerdeki artış yıllık yüzde 9.3'te kaldı ve turist başına gelir düştü. Son 10 yılın ortalama turist başına geliri 634 dolar olarak belirlenirken, turist başına gelirin sürekli gerileme eğilimi içinde olduğu belirlendi yılında 703 dolara kadar çıkan turist başına gelirin, izleyen yıllarda gerilediği ve 2010 yılında 546 dolara kadar düştüğü gözlendi. Araştırmaya göre turist başına gelirin düşmesinde, öteden beri eleştirilen yıkıcı rekabet önemli etken oldu. Küresel krizin Avrupa pazarında yarattığı talep düşüşün de etkisiyle, tesislerin belli bir doluluğu korumak için ortalama kar oranlarından feragat ettikleri ve fiyat indirdikleri gözlendi. Özellikle Güney tesislerinde bu eğilimin sürdüğü görüldü. GİDERLER ARTIYOR... NET TURİZM GELİRİMİZ AZALDI... Kişi başına turist gelirinin 2010'da 546 dolara kadar inmesinde somutlaşan turizm gelirlerindeki düşüşe, turizm giderlerindeki tempo artışı eşlik etti ve net turizm gelirleri geriledi. Türkiye'nin 2001'de 1.7 milyar dolar olan turizm harcamaları, 2010'da 4.8 milyar dolara kadar çıktı. Son 10 yılda turizm gelirleri toplamı 127 milyar doları bulurken, Türklerin yurt dışı seyahat harcamaları da 30 milyar dolara yaklaştı. Böylece son 10 yılın toplam net turizm gelirleri 97 milyar dolara indi. Bu, son 10 yılda toplam giderlerin, gelirlerin yüzde 23'ünü geçmesi anlamına geldi. DIŞ SEYAHAT HARCAMALARINDA ARTIŞIN NEDENLERİ Eğilim olarak, dış seyahat harcamalarının artış temposu, gelirlerin temposunun üstünde gerçekleşti. Son 10 yılda gelirlerdeki yıllık artış yüzde 9,3 te kalırken, giderlerdeki artış yıllık yüzde 12.5'in üstüne çıktı. Böylece 2010 yılında, Türkiye'nin turizm giderleri, gelirlerinin yüzde 31'ini buldu. Dış seyahat harcamalarının artışında, izlenmekte olan kur politikası etkili oldu. Bunun yanı sıra, tur hizmeti veren kuruluşların sağladığı taksit imkanları, erken rezervasyona indirim kampanyaları da talebi olumlu etkiledi. Özellikle Avrupa destinasyonlarında, küresel krizin de etkisiyle, fiyatların çekici düzeye gelmesi, Türklerin dış seyahat talebini olumlu etkileyen faktörler arasında yer aldı. Türkiye'nin uluslararası işbölümünde, karşılaştırmalı üstünlüğe sahip sektörlerinden biri olan turizmde, gelir artışının yavaşlaması, hatta turist başına gelirin yıldan yıla azalması, buna karşılık dış seyahat harcamalarının hızla artması, net turizm döviz gelirlerini azaltıcı sonuçlar yarattı. Bu da, 2010 yılında 48.5 milyar dolar cari(döviz) açık veren ve bu açığı, milli gelirinin yüzde 6.5'ine ulaşan Türkiye için kaygı verici bir sonuç olarak değerlendirildi. Türkiye ye kin kustular SOFYA- Bulgaristan'ın Osmanlı Devleti'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin 133. yıl dönümü olan 3 Mart Ulusal Bayramı, ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar, Başkent Sofya'da Meçhul Asker Anıtı önünde resmi geçit töreniyle başladı. Cumhurbaşkanı Georgi Pırvanov, Parlamento Başkanı Tzetzka Tzaçeva, Başbakan Boyko Borisov, bakanlar, milletvekilleri, yabancı misyon temsilcileri ve kalabalık bir yurttaş topluğunun katıldığı törende 21 pare top atışı yapılarak, Bulgaristan'ın özgürlüğü için hayatlarını kaybedenlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu. Osmanlı- Rus Savaşı'nın sonunu belirleyen yer olarak sembolize edilen Şipka Tepesi'ndeki ulusal anıta da çelenkler konuldu. Bulgaristan daki Rusya Dostları Birliği ve Bulgaristan Kahramanları Vakfı üyeleri de, Sofya Merkez Orduevi'nin arkasındaki bulunan Şipka anıtının önünde ayrı bir tören düzenledi. Rusya Büyükelçiliği yetkilileri ve askeri ateşlerinin katıldığı törende milliyetçi marşlar eşliğinde Osmanlı-Rus savaşını anlatan kahramanlık konuşmaları yapıldı. Bu arada bağımsızlık bayramı kutlamalarına ırkçı ve aşırı milliyetçi görüşleriyle bilinen ATAKA partisi yine gölge düşürdü. ATAKA tarafından bağımsızlık bayramı dolayısıyla başkent Sofya'da bir miting düzenlendi. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı mitingde bir konuşma yapan ATAKA lideri Volen Siderov Türklere ve Türkiye'ye adeta kin kustu. Konuşmasında Bulgarların Osmanlı döneminde yaklaşık 500 yıl boyunca "Soykırıma maruz kaldığını" öne süren Siderov 17 Mayıs ın sözde "Bulgar Soykırımı Günü" olarak kabul edilmesini isteyerek, bu teklife karşı çıkan milletvekillerini "vatan haini" ilan edilecekleri tehdidinde bulundu. Bulgaristan'ın ancak milliyetçilerin iktidara gelmesi durumunda kurtulacağını ileri süren ırkçı lider, "Kimin düşman, kimin dost olduğunu sadece biz biliriz. Ben yetişmiş bir savaşçıyım. Bulgaristan'ın savaşı bitmedi. Milliyetçiler iktidara gelene kadar bu savaş sürecek" diye konuştu. Volen Siderov, iktidardaki Boyko Borisov hükümetini de tehdit ederek, "Verdiğimiz destek artık koşulsuz değil. Bizim isteklerimizin yerine getirilmesi gerekiyor" dedi. Hükümete iki hafta süre veren ırkçı lider bu süre zarfında Bulgaristan Ulusal Televizyonu ndaki Türkçe haber bültenlerinin kaldırılmasını ve camilerde ezan okunmasının yasaklanmasını istedi. Siderov, "Bulgaristan'da resmi dil Bulgarcadır. Umumi tuvaletlerde bile sadece Bulgarca konuşulmalıdır. Ayrıca Hristiyan Bulgaristan da cami inşaatlarını durdurmak için mutlaka iktidara gelmeliyiz" ifadelerini kullandı. Bosna-Hersek te hükümet görüflmelerinde sona do ru SARAYBOSNA Genel seçimlerin yapıldığı 3 Ekim 2010'dan bu yana 5 ay geçmesinin ardından, Bosna-Hersek'i oluşturan iki entiteden biri Bosna Hersek Federasyonu'nda, hükümetin kurulması için daha önce yapılan görüşmelerde uzlaşmaya varan Sosyal Demokratlarla Boşnak ve Hırvat partilerin, bu entite hükümetini gelecek hafta kuracağı açıklandı. Bosna-Hersek'te 3 Ekim'de yapılan seçimlerin ardından, Federasyonda hükümet kurma konusunda 2010 yılının Aralık ayında uzlaşma sağlayan Sosyal Demokrat Parti (SDP) Genel Başkanı Zlatko Lagumciya, Boşnakların en büyük partisi Demokrat Hareket Partisi (SDA) Genel Başkanı Süleyman Tihiç, ülkedeki Hırvatları temsil eden partilerden Sırbistan, Türk sikkelerini Bakan Günay a teslim etti BELGRAD NSRZB'nin lideri Mladen İvankoviç ile HSP Genel Başkanı Zvonko Yurişiç, parlamento binasında bir araya geldi. Görüşmenin ardından, 4 parti adına yapılan yazılı açıklamada, hükümetin önümüzdeki hafta kurulacağı belirtildi. Milliyetçi Hırvat partiler ''Hırvat Demokrat Birliği Bosna Hersek'' (HDZ Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 2004 yılında Sırbistan-Hırvatistan arasındaki Batrovçi Sınır Kapısı'nda ele geçirilen Türkiye'ye ait sikke ve arkeolojik eserleri, Belgrad'da düzenlenen törenle teslim aldı. Belgrad'da, Milli Müzenin atriyumunda eserlerin teslimi için tören düzenlendi. Törene, Bakan Ertuğrul Günay, Sırbistan Kültür Bakanı Neboyşa Bradiç, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Murat Süslü, Tanıtma Genel Müdürü Cumhur Güven Taşbaşı da katıldı. Törende, Beogradski Perkusionisti Müzik Grubu'nun gösterisinin ardından Bakan Günay, müzedeki, Batrovçi Sınır Kapısı'nda 2004 yılında ele geçirilen Türkiye'ye ait sikke ve arkeolojik eserleri inceledi. Daha sonra, Sırbistan Kültür Bakanı Bradiç, Bakan Günay'a temsili olarak sikkelerden birini vererek, eserleri teslim etti. lber Ortayl : zmir de siyaset Balkanlardan geçiyor İSTANBUL BiH) ve ''Hırvat Demokrat Birliği 1990''ın (HDZ 1990), kendilerine sunulan hükümete katılma programını reddettiğine işaret edilen açıklamada, SDP, SDA, HSP ve NSRZB'ın koalisyonu kapsamında Bosna Hersek Federasyonu'nda hükümetin kurulmasına karar verildiği bildirildi. Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BA- SAM) Başkanı Rifat Sait, Topkapı müzesi müdürü ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı makamında ziyaret etti. Topkapı müzesinde yapılan görüşmede, Balkanlar ve İzmir konuşuldu. Önümüzdeki günlerde Nazilli'de bir konferansa gelecek olan Prof. Dr.Ortaylı, İzmir'i yakından takip ettiğini belirterek, "İzmir'de çok sayıda Balkan göçmeni yaşadığını biliyorum, İzmir'deki siyaset Balkanlar'dan geçiyor" dedi. Osmanlı'nın bir Balkan İmparatorluğu olduğunu hatırlatan Prof. Dr. İlber Ortaylı, tarihin önemine vurgu yaptı. BASAM Başkanı Rifat Sait, ülkeye yaptığı güzel hizmetlerden dolayı Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya teşekkür ederek, kendisini İzmir'e davet etti. BATI TRAKYA TÜRK KADINI K adının seçme ve seçilme hakkı, eğitimi, kamu hayatına katılması yasalar önünde erkekle eşit konuma gelmesi yıllar almıştır. Kadınların siyasete karar alma süreçlerine katılımı halen çok yetersizdir. Özellikle Batı Trakya'da siyasetteki Türk kadınları yok denilebilecek kadar azdır yılında Avrupa Konseyi rakamlarına göre Yunanistan parlamentosundaki kadın milletvekili oranı, Avrupa Birliği üyeleri arasında 8.67 ile en düşük olanıdır. Bu rakam Batı Trakya'daki Türk kadınları arasında sıfırdır. Yunanistan'da 1967 Askeri Cunta rejiminin devrilmesinin ardından kabul edilen 1975 anayasası ile kanun önünde kadın erkek eşitliği sağlanmıştır. 1981'de Papandreu hükümetinin iktidara gelişi ve AB tam üyeliğiyle birlikte aile, eğitim ve çalışma hayatında kadına karşı ayrımcılığı önlemeye yönelik, çok sayıda yasal düzenleme gerçekleşmiştir. Bunlar bir ölçüde AB'ye uyum sürecinde gerçekleşmiş olan düzenlemelerdir. 1980'lerin sonuna doğru sosyal haklar, çalışma hayatında pozitif ayrımcılık ve kadına karşı bakışın değişmesiyle örgütlü yapılanmaya geçilmiştir. 1980'li yıllarda kadın ücretleri ve istihdamı artmış, çalışma alanları tarım ve el sanatlarından hizmetler sektörüne kaymış ve kadının konumuna ilişkin önemli iyileşmeler kaydedilmiştir. Ancak kadın işsizliği halen erkek işsizliğinin iki katı kadardır. Bu gelişmeler Batı Trakya Türk kadını için geçerli değildir. Batı Trakya'da kadınların, özellikle kırsal alanda yaşayanların yüzde sekseni halen tarımla uğraşmaktadır. Kendi işi dışında çalışan kadın sayısı çok azdır. 30 yıldır Avrupa Birliği üyesi olan Yunanistan'da demokratikleşme sürecinde kadına karşı ayrımcılığın önlenmesine yönelik önemli çalışmalar yapılmıştır. Bu süreçte AB üyeliğinin önemli etki ve katkıları olmuştur. Her ne kadar 90'lı yıllarda siyasal ve toplumsal dönüşüm sürecinde geleneksel toplum modellerine eğilim zaman zaman artmışsa da bu 2000'li yıllara gelindiğinde kadın-erkek eşitliğine dair bir bilince dönüşmüş ve toplumsal cinisiyet eşitliği ortaya çıkmıştır. Seçilmiş Türk kadın yerel meclis üyelerine bakıldığında bu güne kadar bu rakam bir elin beş parmağını geçmemektedir. Son dönemlerde seçimle iş başına gelen valilik ve eyalet meclislerine bakıldığında da bu rakam pek farklı değildir. Bireylerin ailelerin ve toplumların eğitim seviyeleri yükseldikçe kadına ve genel olarak insana bakış açısında da olumlu bir gelişme söz konusudur. Batı Trakya'nın coğrafi konumu, tarihi, siyasi yapısı ve çok kültürlü toplum dinamiği ele alındığında kadının karşılaştıgı sorunlar, engeller, kendini ifade etmekte yaşadığı sıkıntı, içinde bulunduğu ruh hali, ikilemleri ve bunların beraberinde getirdiği çatışma kadının yaşam alanını sınırlamıştır. Bir de buna azınlık olmanın verdiği sorumluluklar yüklenince, Batı Trakya Türk kadınının kendi potansiyelinin farkına varabilmesi ancak 20. asrın sonlarına denk gelmiştir. KIZ ÇOCUKLARININ OKUMA İMKÂNI Osmanlı döneminden 1950'li yıllara kadar neredeyse tamamen kapalı kapılar ardında yaşayan kadınların eğitim düzeyi oldukça düşüktür yılında Gümülcine'de açılan Celal Bayar Azınlık Ortaokul ve Lisesi Batı Trakya'da kız çocuklarının ilkokuldan sonra da okumasına imkan yaratmıştır. Celal Bayar Lisesinden mezun olan kız öğrencilerin bir kısmı Türkiye'deki Öğretmen okullarına bir kısmı da çeşitli üniversitelere devam etmişlerdir. Mezun olduklarında Batı Trakya'ya geri dönen genç hanımlar Batı Trakya'da o dönemin kadına bakışını, kadının bakışını ve kadının sosyal toplumdaki yerini yükselmiştir. Bununla birlikte, kırsal alanda yaşayan ve azınlık olduğu için resmi makamların ihmali ve bilinçli uygulamaları ile hala geleneksel kapalı bir yaşam süren kadınların sayısı azımsanmayacak kadar çoktur. Yunanistan'ın Avrupa Birliği'ne üyeliğiyle birlikte 1980'li yıllar ve daha sonrası Türk toplumunun geleneksel yapısını da olumlu etkilemiştir.kadını yaşam alanı genişlemiştir.batı Trakya Türk kadının toplum içindeki yeri her geçen gün biraz daha çağdaş duruma gelmektedir. Ancak unutulmaması gereken önemli bir gerçek Batı Trakya Türk azınlığının genelde tarım topluluğu oluşudur.tarım toplumları diğer toplumlara nazaren daha geleneksel yapıya sahip ve değişimleri kolay kolay edemeyen topluluklardır. Azınlığın kimlik problemi pek çok sosyal konunun önünde gelmiş ve Türk kimliğinin Yunan devleti tarafından tanınmayışı sosyal sorunları beraberinde getirmiştir. 2000'li yılların başında Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği azınlığın kapatılan diğer dernekleri gibi isminde Türk kelimesi bulunduğu için Yunan Yargıtayı tarafından tanınmamıştır. Derneğin davası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götürülmüş ve halen kararı beklenmektedir.türk kadınlarının özgürce örgütlenmesi karar alma mekanizmalarında aktif rol oynamaları sosyal topluma katkıları günümüzün AB üyesi Yunanistan'da hala bazı kısıtlamalarla karşı karşıyadır. Bu uygulamalar kadınların siyasi ortama girmeleri ve karar organlarında yer almaları konusunda çok da teşvik edici değildir. Bu nedenle Batı Trakya'da siyasetle ilgilenen sivil toplum kuruluşlarında yönetim birimlerinde yer alan kadınların oranı erkeklere nazaran çok düşüktür. Türk azınlığının gelişimi ve ilerlemesi için kadınların mutlaka karar mekanizmalarında ve siyasi oluşumlarda yer almaları gerekmektedir. Bu bağlamda Batı Trakya'da istatistiksel olarak belki de yarısından fazlasını oluşturan kadınlarımızın kenara itilmişliği sona ermeli ve bu dinamizmin topluma kazandırılması konusunda kadın dernekleri kurulmalı ve gerekli alanlarda kadınlarımız desteklenmelidir. Batı Trakya kadınları ve kadın dernekleri ülkemiz Yunanistan ve anavatanımız Türkiye başta olmak üzere, bütün bölgesel ve uluslar arası kadın örgütleriyle yakın ve verimli bir ilişki içerisinde olup kadın potansiyelinin bölgesel, ulusal ve uluslar arası platformda pozitif katkıya dönüştürülmesini sağlamalıdır.

6 SAYFA 06 6 Yerel Haberler Çarflamba Hepsi Hikaye... Ergün DUR Y ani saçları kestirince durum düzelir mantığı mı ortaya çıkıyor? Neyse bu konu ciddi. Konuyu bir kez daha irdeleyelim. 8 Mart 1857 tarihinde ABD"nin New York kentinde 40 bin dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda çoğu kadın 129 işçi can verdi. İşçilerin cenaze törenine 100 bini aşkın kişi katıldı Ağustos 1910 tarihinde Danimarka"nın Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında (Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı) Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart"ın "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" olarak anılması önerisini getirdi ve öneri oybirliğiyle kabul edildi MOSKOVA KARARI KADININ SAÇI UZUN, AKLI?! -1- İlk yıllarda belli bir tarih saptanmamıştı ve değişen tarihlerde fakat her zaman ilkbaharda anılıyordu. Tarihin 8 Mart olarak saptanışı 1921"de Moskova"da gerçekleştirilen 3. Uluslararası Kadınlar Konferansı"nda gerçekleşti. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yılları arasında bazı ülkelerde anılması yasaklanan Dünya Kadınlar Günü, 1960"lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri"nde de anmaya başlanmasıyla daha güçlü bir şekilde gündeme geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart"ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmasını kabul etti. Türkiye"de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında "Emekçi Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya başlandı yılında daha yaygın olarak kutlandı ve sokağa taşındı. "Birleşmiş Milletler Kadınlar On Yılı" programından Türkiye"nin de etkilenmesiyle, 1975 yılında "Türkiye 1975 Kadın Yılı" kongresi yapıldı. 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi"nden sonra dört yıl süreyle herhangi bir kutlama yapılmadı. 1984"ten itibaren her yıl çeşitli kadın örgütleri tarafından "Dünya Kadınlar Günü" kutlanmaya başlandı. DEVAMI GELECEK SAYIDA... Balkan Ülkeleri Medya Forumu Nisan da Bursa da BURSA- Bursa da yapılması planlanan Balkan Ülkeleri Medya Forumu için Başbakanlık Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) Basın-Yayın Daire Başkanı Bahattin Akyön ve BYEGM Enformasyon Daire Başkanı Arif Gülen, Atatürk Kongre Kültür Merkezi nde incelemelerde bulundu. Atatürk Kongre Kültür Merkezi ni ziyaret eden konuklara yapı ve çalışmalar hakkında bilgi veren Merinos AKKM Genel Koordinatörü Mehmet Semih Pala, Geçtiğimiz yılın Haziran ayında Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Merinos AKKM de yerel, ulusal ve uluslararası nitelikte 420 etkinlik yapıldı. Bu etkinliklerde yaklaşık 300 bin ziyaretçiyi tesislerimizde ağırladık. Kısa zamanda Türkiye ye örnek bir işletme haline gelen Merinos AKKM den herkes ve her kesim yararlanabilmektedir dedi. Bursa nın en önemli kültür merkezlerinden biri olan Atatürk Kongre Kültür Merkezi nde teknik, sosyal ve ekonomik her çeşit etkinliğin yapılabildiğini anlatan Çiğli Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi nin Çiğli nin değişik mahallelerde başlattığı alt yapı çalışmaları hızını kesmeden devam ediyor. Yol açma, tretuvar, bordür ve asfaltlama çalışmaları Harmandalı, Uğur Mumcu, Balatçık, İnönü, Atatürk, Küçükçiğli Mahallelerinden başladı. Bazı bölgelerde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yol ve asfaltlama çalışmaları yapılırken, bazı bölgelerde Pala, Basın-Yayın Daire Başkanı Bahattin Akyön, Enformasyon Daire Başkanı Arif Gülen ve diğer misafirlere tüm salon ve birimleri gezdirerek teknik, ses, işletim sistemiyle ilgili bilgiler sundu. Baflkan S tk Kürüm e Giritliler den teflekkür plaketi Ege Bölgesi ndeki Giritliler i bir araya getiren İzmir Giritliler Derneği nin Başkanı Adnan Kavur, Karabağlar Belediye Başkanı Sıtkı Kürüm e derneğin faaliyetlerine katkılarından dolayı teşekkür plaketi sundu. Derneğin, Çalıkuşu Kongre ve Nikah Salonu nda düzenlenen, Fethinden Kaybına Girit programda Girit teki tarihsel süreç ele alındı. Prof. Dr. Ayşe Nükhet Adıyeke ve Yrd. Doç. Dr. Nuri Adıyeke, Girit ve Giritliler in tarihini, verilerle anlattı. Yoğun ilgi gören program sonrası düzenlenen kokteyle katılan Başkan Kürüm e, Dernek Başkanı ve aynı zamanda Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi Adnan Kavur, katkılarından dolayı teşekkür ederek, plaket sundu. Kavur, Başkan Kürüm ün aynı zamanda fahri hemşehrileri olduğunu da vurguladı. Başkan Kürüm ise Karabağlar, her kültürü içinde yaşatan bir mozaik. Farklı bölgeler, kültürler, yaşam biçimleri, tarihler, gelenek ve görenekler bizim zenginliğimizdir dedi. Karabağlar Girit Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği adıyla kurulduklarını hatırlatan Kavur, isim değişikliğine giderek, Ege Bölgesi ni kapsayan bir yapılanma oluşturduklarını söyledi. Kavur, Birlik ve beraberlik içinde giderek büyüyoruz. Sadece Karabağlar da 20 binin üzerinde hemşerimiz var. Başkan Kürüm de verdiği destek ve gösterdiği özveriyle bizden biridir dedi. Çiğli Belediyesi altyapıya yöneldi de Çiğli Belediyesi tarafından çalışmalar yürütülüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen ve devam eden çalışmalarla ilgili bilgi alan Çiğli Belediye Başkan Metin Solak a Küçükçiğli Mahalle Muhtarı Halit Pazarcı ile Başkan Yardımcısı Muharrem Aslan eşlik etti. Çiğli nin devam eden alt yapı çalışmalarıyla Çiğli nin yol, tretuvar ve bordür eksiklerinin giderildiğini, sokakların yeniden düzenlendiğini belirten Başkan Solak, aynı anda çok sayıda ekibin çalışmasından dolayı zaman kazanıldığını söyledi. Timuçin GÜNDEM GELECEĞE DAİR UMUTLARIMIZI ÇÖPE ATMAYIN!! Ü lkemiz, yeni bir seçim sathı mailine girmiş durumda. Partiler stratejilerini belirleyerek yol haritalarını hazırlamaya, adaylarını gün ışığına çıkarmaya başladılar. Seçim bütçelerini eritecek olan propaganda kampanyalarını şekillendirmenin heyecan ve telaşındalar. Şimdiden bayrak, flama, ilan, afiş, rozet ve özendirme siparişleri verilmeye başlandı bile. Bu seçim döneminde de bol curcunalı kampanyalar bizi bekliyor. Harcamanın ötesinde, israf çılgınlığını andıran, bol jan janlı kampanyalar yakınımızda. Kesenin ağzı açıldı. Trilyonlar, kuru gürültüler arasında bir kez daha sokak, cadde ve meydanlarda, ayaklar altına serpilecek. Har vurup, harman savrulacak. Geleceğe ait, kamyonlar dolusu umutlarımız çöp olup, çöpe atılacak. Basit bir işlemle çöpe gideceklere bir bakalım. Hemen her iki senede bir, genel ya da yerel seçim sürecini yaşayacağımız gelecek 10 yılı ( ) öncelikle baz alalım. Bu dönemde 3 genel, 3 te yerel olmak üzere 6 seçim yaşayacağız (olası referandumlar hariç). Bu seçimlerin beherinde, genel bütçeden pay alan partilerce, geçmiş tecrübeler ışığında ortalama 175 trilyon harcanacağını varsayalım. Buna göre altı seçim kampanyasında, partilerce israf edilecek miktar 1050 katrilyon. Yapılan tüm materyallerin ucuz yollu olması kaydıyla, hesap bu. GEÇMİŞ UMURSAMAZLIKLAR Gündemce... Bildiğiniz gibi, geçmiş dönemlerin umursamaz kampanya harcamaları inanılması zor boyutlardaydı. Geçmiş umursamazlıklar, önümüzdeki seçim kampanyalarına da damgasını vuracağa benziyor. ABD ile başlayan seçim kampanyaları çılgınlığı, 1950 den beri bize de sirayet etti. Taklitçi zihniyet bu alana da taştı. ABD. nin bu tür giderleri için, gelişmişlikleri açısından oralarda dikkate bile alınmaz. Umursamazlar diyebiliriz. Ülkemiz için durum hiçte öyle değil. Bunları umursamak zorundayız. İnancımız gereği, insani değerlerimiz gereği umursamak zorundayız. Karnını doyurmak için çöpten ve pazar artıklarından medet uman vatandaşlarımız varken, umursamalıyız. Yoksulluktan evine ekmek götüremeyenler için umursamalıyız. Komşusu açken, tok yatan bizden değildir. Hadis-i Şerifi gereği umursamalıyız tüm bunları. Partiler, seçimi kazanıp ülkeyi düze çıkarma hülyasındayken de, birilerince umursanmalı. Ve dur denmeli bu savurganlığa. Aklıselim sahipleri defalarca ikazda bulundular. Ancak ikazlara kulak asan olmadı. Her seçim öncesi durum, bir öncekini aratır cinsten. Savurganlık, bu seçimde de diğerlerinden farksız olacak. Bu keresinde de hamam aynı, tas aynı olacak gibi. Değişen seçmen tavırlarına rağmen değişmeyen tek şey savurganlık olacak. Parti bayrağı ve flamalara değer vermeyen, afiş ve ilanları önemsemeyen seçmene rağmen kampanyalara itibar had safhada. Bir şeyler değişsin artık. İsraf edilecek olan bu para, vatandaşa refah olarak dönsün. O na iş olsun, ekmek olsun. Aş olsun. Seçim kampanyalarına elbet karşı değilim. Bu tür kampanyalar; demokrasi kültürünün yaygınlaşması ve oy kullanmayı teşvik etmesi bakımından yararlıdır. Parti politikaları hakkında bilgilenilmesi, adayların tanınması açısından faydalı oldukları da bir gerçek. Bunların hepsine eyvallah. Ama bunun yolu israf olmamalı. Karşısında olduğum, sonu çer çöp olacaklara dudak uçuklatan harcamalardır. Çöpe atılacak milli servetimizdir. Birde, böylesi kampanyaların demokratikleşmenin göstergesi olarak lanse edilmesidir. Heba edilen milli servetle demokratikleşmenin uzak yakın alakası yoktur. Gerisi laf-ı güzaftır. Bayraklarla, afişlerle, kuru gürültüden öte gidemeyen müzikli propagandalarla, uzun uzun araç konvoyları ile seçim kazanıldığı nerde görülmüş? Seçmen artık bunlara prim vermiyor, ey ahali!. Duyduk duymadık demeyin. Seçmen, refah ve huzur verene veriyor oyunu. Güvenilir, sözünün eri, menfaatlerimize yönelik proje sahiplerine, değerini veriyor. Geçmişte de iradesini bu yönde sergilemişti. Bu seçimde de aynen sergileyecek. Bu temel psikolojiyi kavramak, siyasi iletişim ve etkileşim için çok önemli. Ülke ve parti menfaatler içinse daha da önemli. Sonuç itibariyle; gelişmiş ülke statüsüne eremeyiş sebeplerimiz bir nebzede olsa gözler önünde. Nüfusunun yüzde 13 ü işsiz olan, milyonlarca insanının yoksulluk ve açlık sınırında yaşadığı bir ülkede manzara bu olmamalı. Gözün göremediği tek şey, burnunun dibindeki diğer gözdür. Göremediğiniz diğer göz ise halkımızdır. Görebilmeniz umuduyla. Sağ ve esen kalın.

7 SAYFA 07 7 Çarflamba Yerel Haberler İzzet KARASU İKİ YAKA MIZ NEDEN BİR ARAYA GELMEZ? U zun zamandır pek siyaset ilgili yazı yazmıyordum. Aslında pek yazmayı da aklımdan geçirmiyordum. Yalnız İzmir'de yıllardır yayın yapan bir bölge gazetesinde bir haber okuyunca geçici de olsa bu fikrimden vazgeçtim. Niye mi? Hemen anlatayım. Tüm İzmirlilerin bildiği gibi pazar günü İzmir'in Türk siyasetinin iki etkili ismi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Ana Muhalefet Partisi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Aliağa-Menderes hafif raylı banliyo sisteminin açılışı için bir araya gelmişlerdi. Açılış öncesi Sayın Başbakan ile Sayın Kılıçdaroğlu'nu havaalanının VIP salonunda karşılamaya gelen içlerinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dayısının gelini Gülsüm Satıoğlu'nun da bulunduğu AKP'li kadınların CHP İzmir milletvekili Canan Arıtman ile samimi bir fotoğraf çekilmesinin, kriz yarattığı konusunda tartışmaları içeren bir haberi okudum. Her ne kadar İzmir AKP il Başkanı Ömer Cihat Akay'ın "Çekilen fotoğraflarla ilgili kriz yok" açıklaması yapmış olmasına rağmen, bu konunun basında tartışma konusu olarak yer almasını hayretle karşılıyorum. Bu ülke niye böyle oldu? Niçin farklı iki siyasi görüşe sahip kişilerin birbirleri ile çektirmiş oldukları bir samimi fotoğraf bu kadar sorun oluyor? Siyasetteki kişiler yanyana gelmekten çekiniyor? Spor camiasındaki kişiler kolay kolay bir araya gelmekten çekiniyor? Niye? Peki şimdi size bir kaç sorum olacak efendiler! Siz hiç market ya da fırından ekmek alırken alışveriş yaptığınız kişinin, hangi siyasi fikre sahip olduğunu, ya da hangi takımı tuttuğunu soruyor musunuz? Ya da işe dolmuş ile giderken yayınızdaki boş koltuğa oturmak isteyen kişiye siz AKP'li, CHP'li, MHP'li ya da başka bir siyasi görüşe sahip olup olmadığını soruyor musunuz? Verdiğiniz cevabı duyar gibi oluyorum... Ya da diyelim maça gittiniz... Gişeden bir tane kapalı bilet alacaksınız... Gişe görevlisi; AKP'liler kapalı tribüne, CHP'liler kapalı alt MHP'liler açık, diğer partilerde kale arkası bilet alabilir demiş olsa ne yapardınız? Hadi son bir örnek daha vereyim... Cuma günü camiye cuma namazı için gittiniz... Ezan vakti namaza duracaksınız, hiç yanınızdaki kişinin hangi partiden olduğunu düşünüyor musunuz? Ya da hangi takımı tuttuğunu? Ola ki bir tanıdık biri geldi... Sizinle aynı fikirde olmayan veya aynı takımı tutmayan... Ne yapacaksınız? Namaz kılmaktan vaz mı geçeceksiniz? Ya da ben sizinle yan yana namaz kılmam arkadaş mı diyeceksiniz? Bu soruların cevapları hepsi bellidir... Hayatımızın içinde birbirimiz ile o kadar iç içe iken, birbirimizi sorgulama ihtiyacı hissetmiyoruz da. Siyaset içinde ya da Spor müsabakalarında bir araya gelmekten çekinir olduk. Maçlardan önce büyük bir coşku ile tüm stad İstiklal Marşı mızı okurken hep bir yürek oluyor da, maçın başlama düdüğü ile niye birbirlerini düşman oluyorlar, niye birbirlerinden bu kadar nefret edecek hale geliyorlar? Bir hatıra resmi çektirirken bir araya gelen, aynı ilde yaşayan, ancak farklı siyasi fikirlere sahip iki grubun resim çektirmesi niye bu kadar olay oluyor? Bu yüzden mi biz vatandaşların hayatları boyunca iki yakası bir araya gelmiyor? Siz ne dersiniz? Balkan Yemekleri Festivali May s 2011 de yap lacak - Buca Belediye Başkanı Ercan Tatı, Mayıs tarihlerinde yapılacak olan Balkan Yemekleri Festivali için Sivil Toplum Örgütleri ve Balkan dernekleriyle Buca Gölet Tesisleri nde bir araya geldi. Buca Belediyesi Kültür Müdürlüğü nün düzenlediği toplantıda Mayıs ayında yapılacak olan Balkan Yemekleri Festivali nin çalışma takvimi çıkartıldı. Ortak bir çatının oluşturulduğu toplantıya ev sahipliği yapan Başkan Ercan Tatı, Sivil Toplum Örgütleri ve Balkan derneklerinin festivalle ilgili talep ve önerilerini dinledi. Balkan derneklerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Balkan Yemekleri Festivali nin startı verildi. Mayıs ayında yapılacak olan festivalin İzmir den Türkiye ye ses getireceğini ve sonraki festivallerle tüm dünyaya - Avrupa Birliği Projeleri kapsamında hazırlanan Invisible Screams of Environment (Çevrenin Görünmeyen Çığlıkları) projesine imza atan beş ülkeden 38 üniversite öğrencisi çevreye ve doğaya duyarlılığından ötürü Konak Belediyesi Dr. Hakan Tartan a teşekkür plaketi takdim etti. Bulgaristan, Fransa, Litvanya, Polonya ve Türkiye den üniversite öğrencileri dikkati çevreye çekmek için Invisible Screams of Environment (Çevrenin Görünmeyen Çığlıkları) adlı bir proje hazırladılar. Proje liderliğini Burak Dündar ın yaptığı etkinlik kapsamında 26 Avrupalı öğrenci 10 gün boyunca İzmir de kalacak ve projenin sürekliliğini sağlayacaklar. Konak Belediye Başkanı Dr. Hakan Tartan ın çevre ve doğa konusunda gerçekleştirdiği çalışmaları basından takip eden genç çevreciler İzmir de ve Türkiye de bu konuda öncü olan ve köklü projeleri hayata geçiren Başkan Tartan a bir plaketle teşekkür ettiler. Hakan Tartan, Çevre ve geleceğe ait bütün doğru kararlar gençlerin etkisiyle verilecektir. Burada beş ülkenin pırıl pırıl gençleri var ve çevre adına, insanlık Balkanların rüzgarını estireceğini söyleyen Buca Belediye Başkanı Ercan Tatı, Mayıs tarihlerin de yapılacak olan Balkan Yemekleri Festivali nde İzmir de ki Balkanların varlığını hatırlatacağız. Balkan kardeşlerimiz adına Biz buradayız diyeceğiz. Burada toplanan kalabalığı görünce yapacak olacağımızın festivalimizin diğer festivallere örnek olacağına şimdiden inanıyorum dedi. Baflkan Tartan dan Çevre Projesi ne destek adına, sevgi adına önemli ve ortak bir adım atıyorlar. Gerçekleştirdiğiniz bu güzel proje için sizleri kutluyorum. Biz de sağlıklı bir geleceğin gençlere en önemli hizmetimiz olduğunu düşünüyoruz. Bütün çabamız bunun için dedi. Barış KOŞUCU İDEALİST İNSANIN VEFATI İ dealist bir insan daha vefat etti. Necmettin Erbakan. Tüm Türkiye Cumhuriyeti nin ve İslam âleminin başı sağolsun. Balkanlar daki Türk ve Müslüman insanlarımıza katkısı tartışılmazdı Necmettin Erbakan ın ve Milli Görüş düşüncesinin. 5 yıl önce Makedonya Türkleri nin Kalkınma Partisi (MTKP) Genel Başkanı İdris Fatih Şahin, tek başlarına seçime girmeden önce Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan dan aldığımız ilhamla Milli Görüş düşüncesini Balkanlar da yayma heyecanı içindeyiz. demişti. İslami fikirlerini, devlet ve millet sevgisiyle aynı pota içerisinde bilinçli bir şekilde, ideallerini de katarak kaynaştırmayı başarmış çok ender liderlerden birisiydi Erbakan. Balkanları da etkileyen hamlelerinden birisi olan Kıbrıs Harekatı nda Ecevit in aksine tüm Kıbrıs ın alınması yönünde tavır alışı, bu anlamda milli inanç ve korkusuzluğunu ortaya serişi, Yunan zulümlerine tavrını koyan nadir liderlerden birisi oluşu asla hatıralarımızdan ve zihnimizden silinmeyecektir; eminim. SAYGIYA DEĞER Ama şahsi fikrim olarak belki bizim insanlarımız arasında kendi fikrine pek ortak bulamadı Erbakan ama her ne olursa olsun saygıya değer bir insan olarak anıldı aramızda. Tekrar tekrar Allah rahmet eylesin! Bu hafta Balkanlarda Türkiye nin etkisi konusunda çok ilgimi çeken bir sözü de Aman Uluslar arası İlişkiler ve Güvenlik Analisti Dusan Reljic kaydetti: Siyasi açıdan bölge daha çok ABD, AB ve Rusya dan destek aramaya devam edecektir. Bunun nedeni, bölgenin siyasi açıdan ihtiyacı olan AB ve NATO üyeliği ve enerji güvenliğinin güvence altına alınmasının, Türkiye nin sağlayabileceği şeyler olmamasıdır. Yani Balkanlar daki etkiniz konusunda kısaca Kendi kendinize gelin güvey olmayın diyor Dusan Reljic. Israrla ben de katılıyorum kendisine. Balkanlar, bizim için çok iyi bir ticaret kapısı emin olun ki. Ama asla bir siyaset kapısı değil. Bergama da tapu sevinci Bergama Belediyesi nin uygulamaya koyduğu yeni imar planları sonucunda Atatürk Mahallesi nde yaşayan 122 kişi tapularına kavuştu. Uzun yıllardır bekledikleri tapularına kavuşma sevinci taşıyan Atatürk Mahallesi sakinleri meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda mahallelinin katıldığı törenle tapularını Bergama Belediye Başkanı nın elinden aldı. Belediyenin çalışmalarıyla hisseli olan arsalar müstakil hale getirildi. Tapularını teslim alan vatandaşların uzun yıllardır inşaat alım-satım vb. konularda yaşadıkları sıkıntılar son bulacak. Dağıtılan tapuların birçok ailede sevinç yarattığını belirten Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç; Vatandaşlarımız uzun yıllardır bu önemli sorunun çözümünü bekliyorlardı. Tapuları sorunlu olan arsalar yüzünden alım, satım, inşaat vb. işlemlerde sıkıntı yaşayan mahalle sakinleri 2010 yılında Tapu Müdürlüğü ne yaptığımız başvuru sonucunda bugün nihayet tapularını ellerine alıyorlar. Aynı zamanda benzer bir problemin yaşandığı Selcuk Mahallesi ndeki vatandaşların da yaklaşık 30 yıldır çözülmeyi bekleyen tapu problemlerine de el attık dedi. Gaziemir Belediyesi nin kadın gücü - Gaziemir Kent Konseyi Kadın Meclisi, mahalle toplantılarına Aktepe den başladı. Cumhuriyet Semt Evi ndeki toplantıya, Gaziemir Belediye Başkan Vekili Meliha Yaman Yurdagül de 3 kadın müdür ile katıldı. Belediye Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ayşe Özgüven, Park ve Bahçeler Müdürü Efran Kalfa ve Sağlık İşleri Müdürü Doktor Nuran Elçin, Aktepe de yaşayan kadınların istek ve sorunlarını dinledi. Kadın ve çocuğun birbirinden ayrılmayacağını ifade eden Belediye Başkan Vekili Meliha Yaman Yurdagül, Kadınlarımızın çocukları ile ilgili istediği haklı eğitim ve sağlık talebi ile ilgili belediye olarak elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret ediyoruz. Ancak yerel yönetimlerin bu konularda çalışma yapmalarıyla ilgili yasal zorluklar var. Tüm imkanlarımızı eğitim ve sağlık için seferber ediyoruz. Toplumun yükü kadınlarımızın sırtında. Belediyemizin ücretsiz psikolojik ve hukuki danışmanlık hizmeti veren Kadın Danışma Merkezi ne tüm kadınlarımızı bekliyoruz dedi.

8 SAYFA 08 8 Balkan Haberleri Çarflamba Süheyl ÇOBANOĞLU F ransa da özellikle Müslüman toplumları hedef alan göçmen karşıtı politikalarıyla tepki toplayan Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy'nin ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı David Cameron'un "Çok kültürlülük tam bir başarısızlık oldu" açıklaması Danimarka'dan gelen bir haber ile gölgede kaldı. Danimarka hükümeti, adeta kölelik dönemini çağrıştıran bir yasa tasarısı hazırlayarak 'dine göre maaş' uygulaması getiriyor. Bize sürekli ahkâm kesip, insan hakları ve demokrasi dersleri vermeye çalışan, ikide bir arsızca tehdit edip şunları, bunları yapmazsanız AB ye giremezsiniz diyen sözde müttefiklerimiz bu herifler. Adamlardaki komplekse, kin ve nefrete bakar mısınız. Diyeceksiniz ki Haçlı seferlerini yapanlar da bunlardı. Yağma, talan, soykırım ve vahşet genetik yapılarında zaten bilinen bir şey değil mi? Danimarka da yaşanan ilk vukuat değil bu; 30 Eylül 2005'te de Jyllands Posten adlı gazetede yayımlanan Hz. Muhammed karikatürleri, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar tarafından tepkiyle karşılanmış ve ülkelerarası kriz çıkartmıştı. Söz konusu karikatürlerde Hz. Muhammed bir terörist olarak gösteriliyor ve ülkede yaşayan Müslümanlar hedef alınıyordu. Krizinin fikir babası olarak bilinen Danimarkalı gazeteci Flemming Rose, geçtiğimiz yıl da 'Tavshedens tyranniyeni' (sessizliğin zulmü) kitabını piyasaya sunarak, Müslüman dünyasında infiale neden oldu. Bunların bayrağına ve futbol takımlarının formasına bakarsanız tam anlamıyla bir haçlıdırlar. Ama bazı kendini bilmez AB yetkilileri duvarlardan Atatürk resimlerini kaldırmamızı ve bayrağımızı değiştirmemizi öneriyorlardı geçtiğimiz yıllarda. Gerçi aklıselim sahibi olanlar da yok değil. Örneğin Hükümetin Entegrasyon Bakanı Birthe Ronn Hornbech, tasarıyı 'hoş olmayan bir teklif" olarak değerlendirmiş. Bir milyondan fazla üyesi olan Danimarka Ticaret Odaları Konfederasyonu Başkanı Harold Börsting de "Bu olağandışı şekilde aptalca bir tasarı. Böyle bir uygulama kabul edilemez" demiş. 21.nci yüzyılda Avrupa nın ortasında hem de aydın geçinen birtakım insanların böyle bir düşünceye sahip olmaları bence utanç verici ve Avrupa nın yüzkarasıdır. MÜNİH İDARE MAHKEMESİ Türkler özellikle turistik seyahat amacıyla, vizesiz Almanya ya giriş yapabilir, oturum almadan 3 ay kalabilir kararını vermiş. Dedim ya bazı dürüst adamlar da var. Bildiğim kadarıyla bugün AB üyesi ülkelerde 5 milyon Türk yaşamakta. Bu sayı birçok Avrupa ülkesinin nüfusundan daha çok. Yani bir anlamda Türkler zaten AB vatandaşı olmuş, orada iş kurmuş, işdamı, esnaf ve tüccar olmuş, sporcu, sanatçı ve siyasetçi olmuş. Artık misafir işçilik dönemi geride kalmış oranın yerlisi olmuşlar. Neyin vizesini uyguluyorlar bunlar? Konu PKK lı teröristlerse, yıllardır göz yuman ve hatta belki de besleyenler zaten oraların gizli servisleri. Uyuşturucu vs. kaçakçılığı ise kürt teröristler finansmanlarını büyük ölçüde bu yolla temin etmiyorlar mı? Alman polisi göz yummasa kuş uçmazken nasıl kaçakçılık yapılabiliyor!!! Toplumsal Varoluş Mitingi'de Türkiye karşıtı çirkin pankartlar açıldı. En çok tepki çeken pankart ise 'Kurtarıldık mı HAS TİR' pankartı oldu. Hafıza-i beşer nisyan ile malulmüş. Şimdiki gençler bilmezler Kıbrıslı kardeşlerimizin Rumlar tarafından katledilmesi Türk milleti için bir yaraydı. Nihayetinde dönemin Yunan hükümeti işi oldu bittiye getirip Nikos Sampson un darbesiyle adayı Yunanistan a bağlamaya çalışmış ama anlaşmalardan doğan garantörlük hakkını kullanan Türk askerinin tokadı hem Kıbrıslı Türkleri Rum-Yunan ikilisinin zulmünden kurtarmış hem de Yunanistan a demokrasi getirmişti. Şimdi protesto eden genç Kıbrıslılara birilerinin gerçekleri anlatması lazım. AB vatandaşı olmak iyidir ama yarın ne olacağınız meçhuldur. Bugün açtığınız pankarttaki çirkin ifadeyi yarın Rumlara söyliyebilecek misiniz? Unutmayın Yes be annem demiştiniz ama Rumlar yine de Hayır cevabını vermişlerdi ten beri (Has tir) dediğiniz bu milletin kanıyla, canıyla, emeğiyle bedelini ödediği yüksek bir refah düzeyinde huzur içinde yaşıyorsunuz. Alet olmayın elalemin ajanına, provokatörüne. Kıbrıslı olabilirsiniz ama neticede Türksünüz. Vefasızlık etmeyin bu yüce millete SAYIN TERÖRİST AB DE TÜRK- MÜSLÜMAN DÜŞMANLIĞI BDP lilerin teröristbaşı katili ısrarla sayın şeklinde nitelemeleri kamu vicdanını yaralıyor. Yine BDP'li Hasip Kaplan'la Sırrı Sakık, terör suçlarından yargılananların öğrenci affı kapsamı dışında tutulmasına tepki gösterirken terörist Öcalan a sayın dediği için kendini eleştirenlere yumrukla saldırdı. Adamlar her sorunu şiddet kullanarak çözme eğilimde olduğu için Meclis te bile işi buraya vardırmaktan utanmıyorlar. Ama demokrasi, hukuk vs gibi lafları en çok onlar kullanıyorlar. Gerçek yüzleri ortada... H er kesim insanın kendini Atatürk te farklı görmesi, ona her kesimin sahip çıkabileceğinin bir göstergesi değil midir? Onu büyük, hata etmez, doğruları söyleyen bir lider olarak görmeye çalışanlar gibi, onu bizden biri olarak görmeye çalışanlar, her günkü hayatımızdan bir büyüğümüz ve bizden biri olarak bakmak ve sevebilmek isteyenler de çıkabilir. Bunlar dillendirilmeye çalışılmıştı yazıda. Doğru veya yanlış bir görüştü, farklı bir çift Rumeli gözünün bakışıydı. Tarih zaten dogma değil ki! Tarihî büyük şahsiyetler de dogma anlatımlara bağlı kalamazlar. Tarih bir bilimse, yeni araştırmalarla ve yeni sorularla gelişmesi gerekmez mi? Yeni bulgular ve yeni araştırmalar, yeni bir bakışı ve doğruları ortaya koyabildiği gibi daha büyük yanlışlara da itebilir insanı. Ama biz farklı düşünebileceğimizi de göstermeliyiz. Yaptığımız da bu zaten. Diğer yandan İnönü meselesi konusunda Rumelilerin, az veya çok eleştiri dozajları farklı bir eleştirel yaklaşımları bulunuyor. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI Bulundurmayan kesimler de vardır muhakkak. O da önemli bir devlet adamıydı. Bunun da tarihi perspektiften sunulacak örneklerle ispat edilmesi beklenirdi, yazıya eleştiri getiren arkadaşlardan. Mesela İkinci Dünya Savaşı hakkında, Sizleri aç bıraktım belki, ama kimseyi evlatsız bırakmadım, Sani DEMİRİ RUMELİ TEK TİPLİLİĞİ -2- şeklindeki sözleri önem arz ediyor bu konuda. Sayın İnönü nün bu söylemi, onun devlet adamlılığının bir göstergesi değil mi? İkinci Dünya Savaşı na girmeyen bir Türkiye, onun sayesinde olmadı mı? Bu da bir görüş farkı değil mi? Ben bu tür bir eleştiri bekliyordum açıkçası. Hiçbir şekilde hakaret beklemiyordum. Rumeli insanı hakaret etmez! Bir de hala Rumeli de yaşayan bizler.. Son zamanlarda bunun veya onun partisinden, bu veya o kesime yakın, Türkiye de mevcut kalıplaşma geleneğine bizleri de sokmaya çalışanlara yönelikti o yazı. Makedonya Türkleri iktidara yakın, Bulgaristandakiler ise uzak gibi söylemlere cevaben yazılmıştı. Yok biz Osmanlıcıymışız da diğerleri Cumhuriyetçiymiş! Bu gibi polemiklere bizi çekerseniz, bu tür yazılara da hazır olmanız gerekir. Bizler azınlığın getirdiği bütün dezavantajları zaten çekiyoruz. Bir de bizler Türkiye de iç siyaset malzemesi yapılmaya kalkışılırsa bu tür eleştirilere de hazır olunması gerekir. Bizler farklı ortamlarda, farklı sistemlerde yetişmişiz. Farklı hassasiyetlere sahibiz. Buna göre eleştiri de farklı olur. Bizler, sizin bir parçanız olarak kabul edileceksek, marjinalleştirmeden hepimize kucak açılmalıdır. Bu gibi tartışmalar her sağlıklı toplumda yapılıyor. Bu da özgür düşünme ve özgür tartışmanın birer kaçınılmaz parçasıdır. Biz de düşünmekten ve düşünceleri ifade etmekten korkmamalıyız. Fikirlerimizin özgürce dillendirmesini burada, Balkanlarda, yaptığımız gibi, günden güne daha da demokratikleşen bir Türkiye de de yapmamıza imkan tanınmalıdır. Diğer yandan dünya küçülüyor. Sana bizden ne denilemez ve denmemelidir. Globalleşen aynı dünyayı paylaşıyoruz çünkü. Bir de aynı milleten ve aynı geçmişten geldiğimizi de göz önünde bulundurduğumuzda, bu tür farklı görüşlerin ortaya atılması kaçınılmazdır. Siyasî değerler hızla değiştiği, bilgi ve iletişim çağında yaşıyoruz. İnsan sürekli daha iyisini aramakta. Bunu da araştırma ve sorgulamakla elde edeceğini, buna bilimsel bir yaklaşımla ulaşabileceğini biliyoruz. Neden sorusu hep sorulmalı. Niçin de elden bırakılmamalı. Ancak böyle yaklaşımlarla doğrular ortaya çıkacaktır. Hepimiz (okuyun: kendimiz) daha çok konuşup daha çok araştıralım. Doğrulara ancak böyle ulaşılır. Demokrasi ve insan haklarının sadece kendimiz için değil, tüm insanlık için geçerliliğini kabul edip bu yönde çalışmalarımıza devam etmeliyiz. BİTTİ... MAKEDONYA GÖÇMENLER BU K TABI OKUMAYA DOYAMAYACAK İZZET KARASU-MANİSA Manisa Makedonya göçmenleri için çok önemli bir haftaya girmiş bulunmaktayız. Nedenini soracak olursanız, 1955 yılında yaşanan ve çoğunluk olarak Türkiye ye yapılan Büyük Göç sonrası İzmir, Manisa, Bursa ve ülkemizin diğer kentlerine yerleşen hemşerilerimiz, Makedonya daki akrabalarını, topraklarını, tarihlerini, mutluluklarını, acılarını, gelenek ve göreneklerini geride bırakmak zorunda kalmışlardı. 55 yılı aşkın geçen zaman dilimi içinde, Makedonya da kalan yakın akrabalar ile karşılıklı ziyaretler mevcudiyetini halen korumaktadır. Fakat Makedonya dan göç eden hemşerilerimizin tarihleri başta olmak üzere, Türkiye ye göç ün nedenleri, dini kökenlerimiz, Asimilasyon döneminde atalarımızın çekmiş oldukları acılar, ağızdan ağza dolaşmasına rağmen, sağlıklı bir şekilde kayıt altına alınamayan yine de ekonomik şartlar zorlanarak yapılmaya çalışılan gelenek ve göreneklerimiz, folklor umuz, şarkılarımız ve türkülerimiz nelerdir? Sorularına aradığımız cevapları çok şükür bulacağımız bir kitap, Manisa da araştırmacı yazar İlber Şiyak tarafından kaleme alındı. Kitabımızın ismi Makedonya Reka lar kazasında Türk izleri Siz değerli Balkan Günlüğü Gazetesi okurları için Sayın İlber Şiyak ile kitap hakkında küçük bir söyleşi yaptım. Sayın Şiyak, söyleşiye başlamadan önce kısaca kendinizden bahseder misiniz? Makedonya nın Jirovnisa köyünde dünyaya geldim. Çocukluk yıllarım bu köyde geçti yılında Manisa ya göç ettim. İkisi kız biri erkek olmak üzere 3 çocuk babasıyım. Ayrıca 5 tane de torunum vardır. Sizin Balkan müziklerine karşı büyük ilginiz olduğunu da biliyorum, Kitap ile ilgili sorularıma geçmeden önce bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Balkan müziklerine karşı çok büyük bir ilgim vardı. Yakın arkadaşlarım olan Şaban Kaya ve Hasan Bahçe ile birlikte 1980 yılında bir saz ekibi kurduk yılında TRT İzmir Radyo Müdürlüğü nün açmış olduğu amatör lber fiiyak sesler yarışmasında, Rumeli sanatçısı olarak 100 üzerinden 97 puan alarak birinci olduk yılında ses sanatçıları Arif Şentürk, Soner Özbilen ve Fuat Erenoğlu ile tanıştım. Onlarla birlikte çeşitli zaman dilimleri içinde Bursa, Manisa ve İstanbul da sahneye çıktım yılında kurucu üyeleri arasında yer aldığım Manisa Mak-Göç Derneği nin 2002 yılına kadar her türlü müzik ve folklor oyunları ile ekiplerinin hazırlanması görevlerini aralıksız olarak yürüttüm. Bu kitabı yazma fikri sizde ne zaman ve nasıl oluştu? 2002 yılında sağlık sorunlarından dolayı, aktif olarak müzik ve halk oyunları eğitmenliğini bırakmak zorunda kalmıştım yılında ise 30 yıllık birikimlerim olan ve atalarımızın öncesi ve sonrası ile Rumeli deki yaşamları, tarihleri, gelenek ve görenekleri ile yaşadıkları acıları araştırıp bir kitap haline getirmeye çalıştım. Tek düşüncem, burada yaşayan hemşerilerimizin çocuklarına ve torunlarına kalıcı bir eser bırakabilmekti. Şükürler olsun ki rabbime bugünleri gösterdi bana Kitapta bahsi geçen Reka nın anlamı nedir? Reka, Makedonca bir sözcük olup, kelime anlamı ırmak tır metre rakımlı Korab dağının Malkorab yani (Küçük korab)ın zirvesindeki kar sularının ve kayadan çıkan bir kaynaktan önce aşağı toprağa süzülen ve eşsiz güzelliklere sahip Radika kanyonunun içinden coşkulu bir şekilde akıp giden Radika nehrinin Tanuşayne köyünden başlayarak Debre de Struga dan gelen ve Kara dirim nehri ile birleştikten sonra Arnavutluk toprakları, oradan da Durus kentinden Adriyatik denizine kadar dökülen bu nehrin etrafında sağlı-sollu, bir çok köyün birlikte getirdiği bir coğrafi olgudur. Reka bölgesi Dolna Reka (Reka-i Zir)ve Gorna Reka(Reka-i Bala) olarak ikiye ayrılır. Kitabımda bunlarla ilgili Osmanlı arşivlerinden bulduğum belgeleri daha ayrıntılı olarak takip edebilirsiniz. Manisa da bu Reka vadisinde bir dönem yaşamış olup ta göç edenler hangi köylerde yaşamışlardır? Bunları iki kısımda değerlendirmekte fayda var. Birincisi, Dolna Reka yani Aşağı Reka vadisinde Merkezi Trebişte olan, Rostuşe, Velebardo, Bituşe, Prisenica, Yançe, Skudrunye başlıca köylerdir. İkinci olarak Gorna Reka, yani yukarı reka adını verdiğimiz merkezi jirovnisa olan, Boletin, Viduşe, Vrbyane, Sence; Trnica, Mavrovo, Galiçnik ve Taşuyane köylerinden ibarettir. Manisa da genellikle Jirovnisa, Boleten, Viduşe, Yance, Varbyane köylerinden göç edenler bulunmaktadır. Kitabınızı incelediğimde çeşitli Osmanlı arşivleri gözüme çarptı. Bu belgelere nasıl ulaştınız? Kitabımın arka sayfasında, kitabımın hazırlanması esnasında faydalandığım tüm kaynak eserlerin isimlerini tek tek yazdım. Sayısı oldukça fazla Osmanlı arşivleri ile ilgili belgeleri, TC Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığı nın, Osmanlı yönetiminde Makedonya eserinde fazlasıyla bulabilirsiniz. Kitabınızda Rekalar kazasının sosyal, kültürel ve tarihi oluşumundan çok geniş bir şekilde bahsetmişsiniz. Bunlara ilaveten halk kültürümüz ve özellikle folklor ve sosyal yaşantımız içinde her zaman yer almış olan geleneksel özel günlerimiz ve adetlerimiz günümüzde ne şekilde uygulanmaktadır? Gelenek ve görenekler bir toplumun hayatına renk katan en önemli kültürel öğelerinden birisidir. Farklı etnik kimliklere sahip toplumların, çok eski tarih dilimlerinden başlayarak bugüne kadar gelmiş ve halen uygulanmakta olan çeşitli gelenek ve görenekleri mevcuttur. Manisa da yaşayan hemşerilerimiz, ekonomik durumları elverdiği sürece atalarımızın Makedonya da uyguladıkları gelenek ve görenekleri burada da yaşatmaya çalışmaktadırlar. Artıları ve eksileri ile Geleneksel özel günler ve Adetler bölümünde bu konuya çok geniş olarak yer verdim. Sayın İlber Şiyak, bu kitabın devamı gelecek mi? Allah kısmet ederse Türkiye de geçirdiğimiz son yılın geniş özetini ve gerçek göç hikayelerini, hemşerilerimizin yaşamış olduğu çeşitli zorlukları içeren bir kitap daha yazmak istiyorum. Ayrıca size de destekleriniz için size de teşekkür ederim. NATO ENERJİ POLİTİKALARI-8 SR Bas n Yay n Da t m E itim Reklam Org. Dan. nfl. D fl Tic. Ltd. fiti. ad na mtiyaz Sahibi Rifat SA T Genel Yay n Yönetmeni ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Rifat SA T Yay n Grubu Baflkan Sevilay SA T Yaz flleri Müdürü Hakan SERBEST TEMS LC L KLER ANKARA Ahmet ÇOLAK SAMSUN Ak n ÜNER BURSA Hüseyin TOY MU LA Mehmet TOKGÖZ MAN SA Ersin AKBAfi ANTALYA Kenan KURTEfi STANBUL Kadri L MAN DEN ZL Fahrettin KOYUNCU DIfi TEMS LC L KLER ARNAVUTLUK Sokol BRAHAJ BULGAR STAN smet TOPALO LU SOFYA DR. Sunay YILMAZ KOSOVA fiar k C BO ROMANYA Erkan ERUYSAL YUNAN STAN Varol HAL LO LU BOSNA-HERSEK Murat ÖZKAYA KKTC Mehmet ALDEM R Yahya Kemal TATLISU A B üyesi olmayan Avrupalı NATO müttefiklerinin (Türkiye, Norveç ve İzlanda) AB misyonlarına önemli katkı yaptığı vurgulanarak, ''NATO ve AB arasında stratejik ortaklık için AB üyesi olmayan Avrupalı NATO müttefiklerinin bu çabalara bütünüyle katılımı elzemdir'' denilmektedir.(2) Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin ısrarlı talebiyle metne giren bu ifadenin, Türkiye'nin Avrupa Savunma Ajansı'na ortak üyeliği, Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası'na dahil olması ve operasyonlarda karar mekanizmasına katılım beklentilerini yansıttığını kaydetmektedir.(3) Bir diğer olumlu husus gelişen NATO-Rusya ilişkileridir. NA- TO ile Rusya arasında, Füze Kalkanı konusunda işbirliği kurulmuş, böylece Rusya, NATO nun anti-balistik füze savunma sistemine destek vermeyi ve kendi sistemini bu sistemle ilişkilendirmeyi kabul etmiştir. Rusya ile NATO arasındaki bu işbirliği ve sürdürülen iyi ilişkiler şüphesiz Türkiye için büyük önem taşımaktadır, zira olası bir husumet veya rekabet durumunda arada kalacak; Karadeniz, Orta Asya ve Balkanlar daki çıkarları tehlikeye girecek olan ülke Türkiye dir. Ayrıca nükleer silahtan arındırılmış bir bölge amacındaki Türkiye için Rusya ile bu konuda ilerletilecek işbirliği ileride olumlu sonuçlar doğurabilecektir.(4) Sonuç olarak Türkiye açısından büyük bir zafer söz konusu olmasa da Lizbon Zirvesi nde Türkiye nin Batı için ne kadar önemi olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. Ayrıca Türkiye Batı ülkelerine eksen kayması yok mesajını vermiştir. Türkiye nin gerçek başarısı yeni stratejik konsept ile kabul edilen ilkelerin pratiğe dökülmesi aşamasında ortaya çıkacaktır. Bu aşamada Türk hükümetinin karşılaşacağı tek zorluk Müttefikler arasındaki görüş ayrılıkları olmayacak, Türk toplumunun yükselen NATO karşıtı eğilimi de mevzu bahis hale gelecektir. Zira 2004 te NA- TO yu güvenlikleri açısından önemli gören Türklerin sayısı yüzde 53 iken 2010 da bu sayı yüzde 30 a gerilemiştir.(5) Özetle, Türkiye yi asıl bundan sonra zorlu bir süreç beklemektedir. Kaynaklar : -Ataöv T. (2006) Amerika Nato ve Türkiye,İstanbul:İleri yayınları. -http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/ PDF/ataturk/2002-1(1)/ - BİTTİ... YAYIN KURULU Dr. HAKAN TARTAN KORAY BAfiOL SMET TOPALO LU NAZ F MANDACI SOKOL BRAHAJ BALKAN DEVLEN B LG N ÇEL K AYfiE KARADAN GÖRSEL YÖNETMEN ÜM T GÖZLEMEC OKUR ED TÖRÜ SEV LAY SA T MAL filer KUTLU KARAN B LG filem KEMAL B ÇER YAYINTÜRÜ: ULUSLARARASI HAFTALIK SÜREL YAYIN YÖNET M YER : Yi itler Mah. Menderes Cad. No:250 D:2 fiirinyer-buca/ ZM R TEL: FAX: BASKI TAR H : 9 MART 2011 BASKI: STAR MEDYA YAYINCILIK A.fi. ADRES: Gaziemir Tren stasyonu Karfl s Eski Betontafl Tesisleri çi GAZ EM R/ ZM R TEL: Köfle yaz lar n n sorumlulu u yazar na aittir. Y ll k abone bedeli 500 TL olup ulusal ve uluslararas aboneler için posta ücreti ilave olunur.

9 SAYFA 09 9 Çarflamba Balkan Haberleri Ahmet GÖKSAN ADIMIN TARİHİ Hayatta muvaffakiyetin en büyük sırrı, her işe başlamadan önce ulaşılacak hedefin daima uzak olduğunu takdir ederek ona göre hazırlanmaktır. Dr. Fazıl KÜÇÜK S on dönemde mendil büyüklüğündeki ülkeyi yönetenler, Münhasır Ekonomik Bölge anlaşmalarını peş peşe yapıyorlar. Türkiye nin dışında kalan bütün komşu ülkelerle anlaşabilmek için her yolu deniyorlar. Daha önce de belirttiğimiz gibi son olarak Yunanistan la anlaşmak için görüşmelerin sürmekte olduğu açıklandı. Burada üzerinde durulması gereken en önemli hususun İsrail ile yapılmış olan anlaşma olduğunu kaydetmek istiyoruz. Geçtiğimiz Aralık ayında imzalanan anlaşma sonrasında Türkiye nin İsrail i kınadığını anımsatmak durumundayız. O günlerde Jeruselem Post gazetesi Türkiye nin bu çıkışını uluslararası toplulukta eşine rastlanmamış bir küstahlık olarak değerlendiriyordu. Bu noktadan sonra gergin olan Türkiye İsrail ilişkileri yeniden gergin döneme giriyordu. Rum Temsilciler Meclisi, İsrail le imzalanan doğalgaz sondaj çalışmalarıyla ilgili, Münhasır Ekonomik Bölge nin belirlenmesine ilişkin anlaşmayı 17 Şubat 2011 gününde kabul ederek yasalaşmasını sağladı. Rum Yönetiminin Enerji Dairesi Başkanı Solanas Kasinis, 12. parsel de sondaj yapılması ve doğalgaz yataklarının belirlenmesi için kısa sürede ihaleye çıkılacağını duyuruyor. Adı geçen yönetimin Dışişleri Bakanı Markos Kipriyanu, alınan bu kararı Tarihi Adım olarak tanımlıyordu. TÜRKİYE NİN BÖLGEDEKİ DURUMU Anlaşmaya göre, Amerikan Noble Energy şirketi sondaj çalışmalarının finanse edilmesinin yanı sıra, doğalgazın çıkarılması ve taşınmasını da üstlendiği belirtiliyor. Bu anlaşma sonrasında Türkiye nin bölgedeki durumu da zora girmektedir. Bölgede uluslararası sularda normal görevini yapmakta olan Deniz Kuvvetleri şimdilerde bu görevini yaparken bir hayli zorlanacaktır. Bu durumda Doğu Akdeniz deki dengeleri Rumlar, kendi lehlerine değiştirmiş oluyorlar. İsrail le birlikte anılan şirket aracılığı ile Amerika da bölgede söz sahibi olacaktır. Türkiye önümüzdeki Haziran ayında genel seçimlere hazırlanırken, mendil büyüklüğündeki ülke, elini güçlendirecek çalışmalarına devam edecektir. Bundan kuşku duymadığımızın bilinmesini istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını savunmak durumundadır. Kınama veya nota vermenin yeterli olmadığı bir kez daha görülmüştür. BM Güvenlik Konseyi nin de Rum yayılmacılığına dur demesi gerekmektedir. Rumların bu tavırlarını, bölgedeki egemenlik alanlarını genişletmeye yönelik bir hareket olarak değerlendiriyoruz. Yayılmacılığı önleyebilmek için Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki denizin, iki ülkenin Münhasır Ekonomik Bölgesi ilan edilerek bir anlaşmanın yapılmasını kaçınılmaz görüyoruz. Bu kadar pervasızca hareket edenlere karşı önlem almanın zamanı gelmiş hatta geçmektedir. TBMM nin de konuya ilişkin olarak olaya el koyması gerektiğini düşünüyoruz. Siyasetçilerin kısır çekişmeleri ve sürtüşmeleri bir kenara bırakarak yaşamsal önemdeki Rum yayılmacılığına dur demeleri gerektiğini kaydetmek istiyoruz. Mendil büyüklüğündeki ülkenin en önde gideni Dimitris Hiristofyas, Türkiye yi AB ne şikayet ederek Kıbrıs Türklerinin koruma altına alınmasını istiyor. Kıbrıs Türklerini korumak bu baya kalmamıştır. Bu güne değin Kıbrıs Türklerini nasıl koruduklarını ağababaları da çok iyi bilmektedir. Bu açıklamaları ile sokakta gezinerek konuşanların durumuna da düşmüş oluyor. Koruma adı altında Kıbrıs Türkleri nin onuru ile oynama hakkını hiç kimse kendisine vermemiştir. Şom ağzını açarak salyalarını akıtanlara artık dur demek gerekiyor mu ne Sevgi ile kalınız... Akın ÜNER Gümülcine de vahşet! GÜMÜLCİNE EŞKIYA BU DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ -2- M ustafa Kemal Piç Vasil i hemen durdurur ve çok sert bir ses tonuyla sorar: Sen kim oluyorsun da,çarşı içerisinde bir silahla dolaşıyorsun?kimin emrindesin?.. Çevresinde, yüksek kademedeki Türk subaylarını görüpte şaşıran Piç Vasil, ona ancak şunu söyleyebilir: Efendi Osmanlı Devleti nin emriyle Mustafa Kemal sözünü keserek ona bir tokat atar ve şöyle der: Ben size minare dibinde salyangoz satmanın ne demek olduğunu gösteririm ve şöyle diyerek kovar onu: Devril gözümün önünden. Yani Kaybol gözümün önünden demek ister. Piç Vasil karşı koyamaz, beyaz atına binerek ortadan kaybolur. Mustafa Kemal henüz 3 sokak aşağıya doğru ilerlememiştir ki, önünde silahlı bir atlı daha belirir. Havza kent merkezine doğru giden atlıyı durdurur ve sorar: Sen kimsin ve kimin emriyle, kimden izin alarak böyle silahlı vaziyette çarşıya doğru gidiyorsun? Tepeden tırnağa silah kuşanmış kişi de sinirlenir ve söylenceye göre Kemal ve eşine şöyle der: Asıl sen kimsin, böyle birdenbire benim karşıma çıkıyorsun? Kemal, silahlı atlının kararlılığını görünce, geriye çekilir ve onun geçmesine izin verir. Başını bilhassa geriye çevirir, atlının gidişini izler. İnsan şöyle bir düşünüyor da, eğer her zamanki alışkanlıkla, Piç Vasil tokadı yediğinde içerleyip, soğukkanlılığını korumasaydı ve bıçağını çıkartıp çekmiş olsaydı o anda Kemal ölmüş demekti. Veya eğer Kemal zırhlara bürünmüş atlıya karşı çıksaydı ki o atlı Deli Sokrat tı, yine bir cinayetin işlenmesi işten bile değildi PİŞ VASİL VE DELİ SOKRAT Görüldüğü gibi Yunanlı yazarın, pek çok maddi hata ile dolu bu menkibesinde dönemin ünlü eşkıyaları Piç Vasil ve Deli Sokrat tan övgüyle bahsetmektedir. Asıl adı Çavuşidis Vasilos olan Piç Vasil, Havza yöresinde, Deli Sokrat ise Ladik ilçesindeki Pontus çetecilerinin başı idi. Haklarında dönemin adli kayıtlarına girmiş pek çok adam öldürme, soygun, köy basma, yakıp yıkma Gümülcine nin Ircan köyünde Sali Fikret e ait ağıla kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırı gerçekleştirildi; saldırganlar ağılda bulunan koyunlardan otuzunu öldürdü.* Birlik in haberine göre sürünün sahibi Sali Fikret, koyunların boğazından kesildiğini ancak bir tanesinin bile çalınmadığını ifade etti. Saldırının gerçekleştiği gece saldırganlar üç araç ile iki traktörün de lastiklerini kestiler. Yine aynı gece Ircan köyünde Batı Trakya Türk Azınlığı üyesi bir başka kişiye ait büyükbaş hayvanlara ait barınak da yakıldı. Birlik e göre bu saldırı Gümülcine de gerçekleşen istisnai bir saldırı değil Zira Birlik, yaklaşık 4 haftadır Gümülcine de Batı Trakya Türk Azınlığı na ait mallara yönelik saldırılar gerçekleştiriliyor. suçu olan bu iki isimden bizimkiler iğrenç eşkıyalar olarak söz ederken Rumlar ın nazarında bu adamlar birer milli kahramandır. Tıpkı Makedonya dan gelen Türk mübadillerin Debreli Hasan, İskender, Meto gibi isimleri kahraman görürken, Yunanlılar ın onlardan hırsız diye bahsetmesi gibi... Piç Vasil le ilgili benim elimdeki adli kayıtlarda Posta memuru Hasan, Karaköyde oturan Arnavut İslam, Hatip İsmail Efendinin oğlu Hamza gibi kurbanlarının isimleri var. Kayıtlara girmeyen ya da kayıtlarda Rum çeteciler diye geçen onlarca cinayet ve köy baskınından da mesul olduğu şüphesiz. Deli Sokrat a gelince... Rumlar ın yere göğe koyamadıkları bu isim de bendeki belgelere Ladik ve çevresinde yaptığı hayvan hırsızlıkları ile girmiş. Hatta Sokrat ismine en azılı Pontus çetecileri listelerinde pek rastlamıyoruz. Kilikli İstavri, Piç İlya, Taflanlı Lefter gibi isimlerin yanında Deli Sokrat ın bir nebze gölgede kaldığını bile söyleyebiliriz. Her ne sebeple dağa çıkmış ve her ne sebeple nam salmış olurlarsa olsunlar, eşkıya hiç bir zaman hükümdar olamamış. En nihayet birer türkü sözü olarak toplumsal hafızalarda bir iz bırakmakla yetinmek zorunda kalmışlar. BİTTİ... ABTTF, müftü sorununu BM ye tafl d WİTTEN- Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi 16. Oturumu na Muvafık Liderlerini Seçme ve Din Özgürlüğü Hakkı ve Yunanistan da Müftü Sorunu başlıklı bir yazılı bildiri sundu. Yazılı bildiride ABTTF, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin Yunanistan da PASOK un iktidarı ile birlikte yeni bir boyut kazandığını not etmekle birlikte müftü sorunu konusunda henüz bir çözüm üretilmediğini dile getirdi. ABTTF, mevcut sorununun çözülmesi amacı ile Yunan hükümetinin yeni bir seçim gerçekleştirme yoluna gitmesi durumunda Lozan Antlaşması ile Atina Antlaşması ve 3. Protokol e uygun hareket etmesini istedi. Tarihsel bir bakış açısı ile müftü sorununun nedenleri ile birlikte ortaya çıkışının ayrıntılı bir şekilde dile getirildiği yazılı bildiride, Batı Trakya Türk Azınlığı nın 1990 yılında dini liderlerini seçerek duruma tepki gösterdiği ifade ediliyor. Yunan Devleti ve temsilcisi hükümetin o dönemde azınlık tarafından seçilen liderleri tanımadığı hatta dini sembollerin yasadışı Uysallı Köyü camisine saldırı! GÜMÜLCİNE olarak kullanıldığı gerekçesi ile müftülerin yargılanarak hapse gönderildiği belirtilen bildiride, seçilmiş liderlerin bugün de devlet ve temsilcisi hükümet tarafından tanınmayarak atanmış müftü Cemali Meço nun görev süresinin Aralık 2010 da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile uzatıldığı belirtiliyor. Gümülcine ye bağlı Uysallı köyü camisi kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırıya uğradı. Birlik in haberine göre saldırıda caminin iki penceresi saldırganların beraberinde getirdikleri asfalt parçaları ve taşlarla kırıldı. Saldırıyı sabah namazı için camiye gelen din görevlisi fark ederek durumu polise bildirdi. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu, Uysallı köyü camisine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin olumlu seyrettiği bir dönemde, Başbakan Papandreu nun Batı Trakya yı ziyaretinin hemen sonrasında gerçekleştirilen bu saldırı provokasyon amaçlı bir saldırı gibi Ancak Batı Trakya Türk Azınlığı nın provokasyonlara alet olmayacağını herkes bilmelidir. açıklamasında bulundu. Ebru ASLIER HALK ve ÖNDER- MİLLET ve DEVLET T ürkiye nin Ortadoğu komşuları ve yakın bölgesinde gerçekleşen olaylara baktığımızda, bölgemiz hakkında henüz netlik kazanmasa da bir takım planların, halk ve halkın istekleri ön plana çıkarılarak uygulama sahasına sokulduğu hissi sanırım hepimizde uyanmaktadır. Bugün İslam coğrafyasında süregelen olaylara baktığımızda, kutlu İslam inancını paylaşan her inanç sahibi gibi, bizlerinde içini çok acıtan, yüreklerini sızlatan, ruhlarımızı dara, kalplerimizi sıkıntıya sokan görüntülere şahit oluyoruz. İslam coğrafyasında uzun yıllardan beri, çobanın sürüsünü güttüğü gibi devlet yöneterek, kendilerine lider diyenlerin, liderlik ettikleri halkların taleplerine karşı ne kadar duyarsız, seslerine ise ne kadar anlayışsız ve sabırsız olduklarını, tüm sansürlere rağmen rahatça görmekte, meydana gelen ölüm ve yaralanmalardan, zulmün boyutlarının ne denli ayyuka çıktığını üzülerek müşahede etmekteyiz. Henüz 90 yıl öncesine kadar aynı topraklarda tek bir devletin idaresini ortaklaşa kabul ettiğimiz bu coğrafya insanın makûs talihinin hala devam ediyor olduğunu görmek, özgürlüğe, hür düşünceye, serbest bir vicdana sahip insanımızın rahatsızlığının bir kat daha artmasına sebep olmaktadır. MİLLİYETLERİ AYRI AMAÇLARI AYNI Doksan yıl önce Erzurum da, Erzincan da, Çanakkale de, İzmir de yaşadığımız despotluk ve kıyımların, İkinci Dünya Savaşı nın hemen evvelinde Libya da, Tunus ta, Cezayir de, Fas ta, Mısır da, Suriye ve Irak ta, bu toprakları ellerimizden alan, bizleri bölen, bizleri birbirimize yabancı kılan, milliyetleri ayrı fakat amaçları aynı olanlar tarafından nasıl devam ettirildiğini unutmadık. II. Dünya savaşının hemen ardında da Filistin de, Pakistan da, Kırım da, tüm orta Asya ve Doğu Türkistan da, Kafkaslarda ve Balkanlarda olan biteni dişlerimizi sıkarak, kimimizin elleri arkadan bağlı, kimilerimizin de başları öne eğik bir şekilde izledik Yakın geçmişimizde Kıbrıs ta, Kuzey Irakta, Azerbaycan da, Çeçenistan da, Bulgaristan da, Batı Trakya da, Makedonya da, Kosova da ve Bosna-Hersek te gerçekleştirilen, kıyım, katliam, asimilasyon ve haksızlıkların tamamını, çoğu zaman hızlı kalp çarpıntıları, kızarmış bir yüz, tarihin yüksek şahsiyetlerinden ve mücahit yapıya sahip olan inancımızdan utanarak seyrettik Tüm bunlar olurken; bizi bir kılan, iri yapan ve diri eden şey bir gün gerçekleştireceğimize olan birlik inancı, tesellimiz ise bu zulümlerin bize, bizden gelmiyor olmasıydı. Dünyamızda iki büyük medeniyetten biri olan mensubu olduğumuz medeniyetimiz, kendisine hiç yakışmayan; despotizmin, esaretin, işgalin, adaletsizliğin, haksızlığın, hukuksuzluğun, işsizliğin, fakirliğin, açlığın, sosyal ayrımcılığın, cehaletin, ataletin, haksız kazancın, bencilliğin, tecavüzün, aldatmanın, riyanın, vurdumduymazlığın, kinin, kibrin, işittirmeye çalışmanın, üstünlük hevesinin, iftiranın, kavga etmenin, minnet altına almaya çalışmanın, intikam almaya çalışmanın ve gayri görerek öldürmek istemenin pençesine düşmüş kıvranmaktadır. NOKSAN DEĞERLER Ebruli Damlalar Bize ait olmayan bu noksan değerlerin pençesinde, bizi bize düşman kılan yabancılıklardan kurtulmanın tek yolu, hiç kuşku yok ki halkın kendine ait hür iradesine teslim olmak, doğruluktaki ittifakına uygun politikalar geliştirmek ve halkın önüne bu politikalar ile çıkmaktır. Halkın iradesine uygun olarak, demokrasiyi, sosyal adaleti ve hukukun üstünlüğünü, fikir, vicdan, irfan ve teşebbüs hürriyetini kendisine şiar edinmiş, buna inanmış ve bununla halka mal olmuş yönetimler elbette ki medeniyetimizin üzerindeki haksız karanlığı ortadan kaldıracak şafağı yeniden söktüreceklerdir. Doksan yıl öncesinin vatandaşları, bugünün komşu ve kardeş halkları ile paylaşacağımız şey sadece üzüntü ve keder olmamalıdır. Sevinç ve güzelliklerin, kazanç ve bolluğun da bu muhteşem coğrafyanın tüm insanları tarafından kardeşçe ve adalet ile paylaşılması için, bugün Türkiye Cumhuriyeti ne, tüm tarihi boyunca olduğundan çok daha fazla görev ve sorumluluk düşmektedir. Ülkemiz bu sorumluluğun bilinci ve yönetiminde olduğu sürece bu coğrafya insanı makûs talihini yenme hususundaki inancına daha fazla sahip çıkacaktır. Bu konuda gücünü makamından alan değil, varlığı ile bulunduğu makamı güçlendiren liderlere tüm İslam coğrafyasında daha çok ihtiyaç vardır...

10 SAYFA Kültür-Sanat 5 ayr kad ndan Dr. Serpil ESLEK Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Çarflamba 4 ayr müzik ziyafeti Buca Çaml k lkö retim Okulu na yeni kütüphane Uluslararası Kadın Festivali nde Bornova da 5 kadın sanatçı müziğin değişik alanlarında keyifli dakikalar yaşattı. Niran Ünsal ve Maral, Bornova Cumhuriyet Meydanı nda sevenlerini coşturdu. Flüt sanatçısı Mihriban Aviral ile keman sanatçısı İrina Nikotina da Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampusü nde müzik ziyafeti sundu. Kardeş Türküler in solistlerinden Feryal Öney de kadınların yapıp söylediği türküleri hikayeleri ile birlikte ortaya koydu, etkileyici sesiyle izleyenlerin beğenisini kazandı. Uluslararası Kadın Festivali nin birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yaptığını vurgulayan Bornova Belediye Başkanı Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediğimiz bu festival büyük ilgi görüyor. Kadın sanatçılar, değişik alanlarda görülmeye değer eserler ortaya koyuyor. Ülkemizin değişik alanlarda önemli sanatçılarından olan Niran Ünsal, Maral, Mirbiran Aviral, İrina Nikotina ve Feryal Öney de İzmirlilere keyifli dakikalar yaşattı. Ben sanatçılarımıza festivalimize katıldıkları için çok teşekkür ediyorum dedi. Buca Çamlık İlköğretim Okulu na Türk Kadınlar Birliği üyesi Dr. Nevin Ercan tarafından yaptırılan kütüphanenin açılışı çok görkemli oldu. Törene Buca İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Yanık ve Şube Müdürleri, çevre okul müdürleri, Buca Belediyesi temsilcileri, Muhtarlar Derneği Başkanı, Çamlık Mahalle Muhtarı ve çok sayıda muhtar, Türk Kadınlar Birliği üyeleri ile okul velileri katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı nın okunmasının ardından okul folklor ekibinin Kütahya yöresi halk oyunları gösterisi ile devam etti. Okul Müdürü Servet Aras, okumanın ve kütüphanelerin önemini vurguladığı konuşmasında okulun bu ihtiyacını karşılayan Türk Kadınlar Birliği ne ve Dr. Nevin Ercan hanımefendiye teşekkür etti. Tören, Türk Kadınlar Birliği Başkanı Şermin Akman ve Buca İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Yanık ın konuşmalarının ardından Dr. Nevin Ercan a kütüphanenin yapımındaki emekleri için plaket takdim edilmesiyle devam etti. Okul öğrencilerinin okuduğu şiirler ve teşekkür konuşmalarının ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Okul kütüphanesinde 1500 e yakın kitap, internet bağlantılı bilgisayar ve projeksiyon yer alıyor. İsmet Topaloğlu nun 2. kitabı da yayınlandı Gazeteci-Yazar İsmet Topaloğlu 2006 yılında yayımlanan Rodoplar da Türk kalmak adlı hatıratında çocukluğundan itibaren Bulgaristan da yaşadıklarını etkili bir dille anlatmış ve eser geniş yankı uyandırmıştı. Çok güçlü bir hafızaya ve muhayyileye sahip olan yazar, bu kez de 1912 öncesi ve 1923 yılları arası Doğu Rodoplar da Türklerin hayatını aile büyüklerinden MERSİN- dinlediği yaşanmış olaylardan yola çıkarak dedelerinin hayatını anlatıyor. Eser Rodoplar da yaşayan Türklerin günlük hayat sahnelerini canlı tablolar halinde gözler önüne seriyor. Fakat asıl anlatılan Rodop-Tuna Türklüğü nün varlık mücadelesi. Balkan bozgunundan sonra buralarda Türk kalmanın ne çetin bir mücadeleyi gerektirdiği çarpıcı bir dille ortaya konuluyor. Mehmet Akif Dünya Şairi oluyor Mersin'in Yenişehir Kaymakamlığı'nca Türkiye'de ilk defa hayata geçirilen; 'Dünya Dillerinde Safahat Projesi' kapsamında Ersoy'un 'Safahat' adlı eseri Türkçe, İngilizce ve Osmanlıca olarak internet ortamına wiki yazılımlı olarak yüklendi. 2.5 yıldan bu yana yüzlerce öğretmen ve binlerce öğretmen tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 'Safahat'ın dünya dillerine çevrilirken, bu konudaki çalışmaların da sürdürüldüğü bildirildi. YIL 1857 Y ıl 1857 günlerden 8 Mart, ABD New York da 40 bin dokuma işçisi, çalışma koşullarına, emeğe biçilen değere karşın greve gidiyor kadınlı erkekli. Güvenlik güçleri acımasızca saldırıyor. Fabrikada yangın çıkıyor, güvenlik güçleri fabrika kapısını kilitlediği ve barikatlar kurduğu için, 129 işçi can veriyor, çoğu kadın. Kadın ağırlıklı bu katliam yıllar geçtikçe kadınlar içindeki öfkeyi besliyor, 1910 da ve 1921 de Sosyalist Kadınlar Enternasyonali nin çalışmaları akabinde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü olarak kabul ediliyor. Dünya kadınlarının öfkesi özellikle 1960 lı yıllarda, 'Ekonomik sistemi ne olursa olsun' her ülkede sesini duyurmayı arttırdığında, ABD de duyarsız kalamıyor. 16 Aralık 1977 de BM Genel Kurulu "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü resmen kabul ediyor. Ülkemizde ağırlıkla 1921 yılından sonra kutlanan, 1980 den sonra uzunca bir süre sekteye uğratılan kutlamalar, 1990 yılı sonrasında yeniden yoğunlaşarak sürdürülüyor. Peki, Dünya Kadınlar Günü, kadınlar için ne ifade ediyor?. BM, "kadınlara eşit haklar verilmesinin dünya barışını güçlendireceğini" vurguluyor. Bu eşit haklar, ters çevirilince kadına yönelik eşitsizliklerin neler olduğunu sorgulamak gerekiyor o halde. VARAN BİR Dünyada pek çok ülkede kadın, 'Hangi gelişmişlik düzeyinde olursa olsun', yoğun bir emek sömürüsü yaşıyor. BM tarafından 2001 yılında yaptırılan bir araştırmada; "Dünyadaki işlerin yüzde 66 sının kadınlar tarafından görülmekte olduğunu, ancak dünya toplam gelirinin yüzde 10 unu alabildiklerini" ortaya çıkarıyor. Yani en temel çalışma hakkı olan eşit işe eşit ücret ödenmesi hakkı, kadınlar yönünden uygulanmıyor ve uygulanmamaya devam ediliyor. Aynı araştırma, kadınların dünya mal varlığının yüzde 1 ine sahip olduğunu da ortaya koyuyor. Bağımsız mülkiyet edinme hakkı da, kadınlar yönünden ayak altına alınıyor böylece. VARAN İKİ Yine aynı araştırmada ortaya çıkan vahim sonuç; "Şehirlerde evli kadınların yüzde 18 i, köylerde yüzde 76 sı eşleri tarafından şiddet görüyor". Gerçekten, kadına yönelik şiddetin boyutları artarak devam ediyor. Kadınlar sadece evlilik içi değil, evlilik dışında da cinsel istismar ile karşı karşıya kalıyorlar. Şiddet, taciz, tecavüz gibi insanlık dışı muamele, Anayasada güvence altına alınan vücut dokunulmazlığına rağmen, resmi makamlarca yeterince önemsenmeyerek, karşı tarafa cesaret vermeye devam ediyor. Ülkemizde adli makamlara ya da kamu oyuna yansıdığı kadarıyla tespit edilen, evlilik içi, kadının isteği dışında cinsel beraberliğe zorlanması ya da eşin farklı cinsel tercihleri gibi hususlar ise dikkate dahi alınmıyor. Kadına yönelik şiddet ve istismarın artarak sürmesine rağmen, en az cezalandırılan suç olduğu da yapılan istatistiklerde ortaya çıkıyor. Kadının giyimi, yaşam tarzı vb hususlar ülkemizde tahrik ve hafifletici unsur olarak halen kabul görüyor. Ülkemizdeki geleneksel yapı, mahalle baskısı, kadının ekonomik bağımlılığı gibi nedenlerle, sayısal olarak yeterli verilere ulaşılamasa da, şiddetin hamilelik döneminde dahi sürdüğü bir bilimsel çalışma ile ortaya konuyor yılında, 'Anadolu Psikiyatrı Dergisi' kaynağından alınan ve Eskişehir de yapılan bir çalışmada 154 hamile kadın ile görüşülüyor. 110 kadın hamileliği sırasında, fiziksel, cinsel, ruhsal ya da sözel şiddet türlerinden bir ya da bir kaçına maruz kaldığını açıklıyor. Yine 'Türk Psikiyatri Derneği', 2006 yılında yaptığı bir çalışmasında; Hastalarının yüzde 63 ünün çocukluğunda, yüzde 62 sinin evliliğinde en az bir kere fiziksel şiddet gördüğünü ortaya koyuyor. BM lerin 2007 yılı rakamlarında ise fuhşa zorlanan kadın oranının 4 milyarı aştığı, bu yolla sağlanan kazancın ise 12 milyon dolar üzerinde olduğu belirtiliyor. Sayıların konuştuğu bu ortamda bize fazla söze ne hacet demek kalıyor. VARAN ÜÇ Kadın cinayetleri, şiddetin, cinsel istismarın ve tecavüzlerin son noktası. Ülkemizde kadın cinayetlerinin son yıllarda yüzde1400 oranında arttığı, basında çıkan haberlerle vurgulanıyor. En sağlıklı veriler olarak başvurduğumuz BM kaynaklarına göre, dünyadaki kayıplar arasında, milyon kadın kayıp(yok) görümünde. Kadın kayıp oranları ve kadın cinayetleri özellikle ülkemizi alnına sürülmüş kara bir leke olarak, tarihe yazılmaya devam ediyor. Sonuç itibariyle, tüm kadın sorunları ile birlikte, 'kadın sağlığı da dahil', en önemli ve vahamet içeren kadın sorunları olarak ele aldığımız sorunlarımızla bir 8 Mart daha kutlanacak. Aslında buna kutlama demek pek doğru olmasa gerek, bu sorunlar masaya yatırılacak, konuşulacak, bir yıl sonraki 8 Mart ta kadar. Aslında kökeni emek mücadelesine dayanan 8 Mart, iş hayatına dahi giremeyen, ekonomik özgürlüğünü kazanamamış kadının bağımlılık öyküsünün tartışılması gereken bir zemin olarak karşımıza çıkıyor. Seçme ve seçilme hakkını tam olarak kullanamayan, mecliste yeterince temsil edilemeyen, eğitim hakkından kız çocuğu olarak yeterince yararlandırılmayan kadınlarımızın, bu sorunlarının kendiliğinden çözülmesini beklemenin de gerçekçi bir yaklaşım olamayacağı yadsınmaz bir gerçek. Her 8 Mart, kadınların mücadelelerini sürdürebilmesi için yeni bir kıvılcım. Öncelikle şu soruları sorarak başlayalım. Meclise seçilmiş kadın vekiller kadın sorunlarına ne kadar eğilmişlerdir? Suçlusunun erkek, emniyet teşkilatının, savcısının, hâkiminin ağırlıkla erkek olduğu bir sistemde mağduriyetler ne derece giderilebilmiştir? Kadının kadına yabancılaşması, belli makamlara kadar gelebilen kadınların bu makamlarda erkekleşmesi ve sosyolojik boyutta ortaya çıkan kadın-erkek-erkekleşmiş kadın sorunu tartışılmakta mıdır? Tabi bu soruların daha yüzlercesi sorulabilir. Yanıtlar içimizde gizlidir. Yanıtlarını bulmak sadece Türk kadının değil tüm dünya kadınlarının sorununa ışık tutacaktır. Tekrar başa dönelim ve diyelim ki; Kadınlara eşit hakların verilmesi ve bu hakların kullanılmasında uygun zeminin yaratılması dünya barışını güçlendirecektir. Unutmayalım ki savaşlarda en büyük zararı kadınlar görmektedir ve bu kadınlar bizim anamız bacımız eşlerimizdir. Beyler, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nüz kutlu Olsun.

11 SAYFA 11 Çarflamba Tar m Teknolojileri 11 ABALIO LU, beflinci yem fabrikas n Mersin de açt Ayşe ALTAY KIRMIZI ET ÜRETİMİNE GENEL BAKIŞ -1- MERSİN Ülkemizin ilk özel sektör yem kuruluşu unvanıyla 1969 yılında faaliyete başlayan ABALIOĞLU Grubu, pazar lideri olduğu yem sektörünün yanı sıra tarım-hayvancılık ve gıda sektörlerinde sürdürdüğü faaliyetleriyle sektörüne öncü yatırımlar yapmaya devam ediyor. Kısa süre önce Lezita markası ile Türkiye nin en büyük ve modern Et Entegre Tesisi ni ülkemize kazandıran ABALIOĞLU Grubu, şimdi de 15 milyon dolarlık büyük bir yatırımın eseri olarak hayata geçirdiği beşinci yem fabrikasını Mersin de hizmete açtı. ABALI- OĞLU Yem Sanayi Mersin Yem Fabrikası açılış töreni, enice Belediye Başkanı Ali Kuru nun katılımıyla, ABALIOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Abalıoğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ender Abalıoğlu, Baha Abalıoğlu ve Ergun Abalıoğlu nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Mersin Yem Fabrikası ile beraber üretim kapasitesi ülke çapında 2,5 milyon tona ulaşacak olan ABALIOĞLU Grubu, Türkiye yem sektöründeki tartışmasız liderliğini de sağlamlaştırdı. ABALIOĞLU isminin 42 yılda dürüstlüğün, güvenin, kalitenin ve çalışkanlığın simgesi haline geldiğini vurgulayan ABALI- OĞLU Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Abalıoğlu, açılış töreni konuşmasında sözlerini şöyle sürdürdü: 1969 yılında ilk yem fabrikamızı Denizli de açtıktan sonra geçen 42 yılda bu sektöre çok önemli yatırımlar yaptık li yıllar ABALIOĞLU grubu olarak, atağa kalktığımız altın yıllar oldu de Biga, 2006 da Polatlı, 2009 da İzmir ve bugün de Mersin olmak üzere beş fabrikamız ile sektörün en büyük firması olduk. Açılışını yaptığımız eşsiz özelliklere sahip Mersin yem fabrikamızın, başta Mersin yöresi olmak üzere, tüm tedarikçilerimize, bayilerimize, iş ortaklarımıza, tüketicilerimize, toplumumuza, kıymetli çalışanlarımız ve aileleri ile birlikte ülkemize faydalı olmasını diliyorum. Alltech Sempozyum 2011 de Oyunu Değiştiriyor LEXINGTON İster spor karşılaşmalarında olsun, ister gerçek hayatta; kaybedeni zafere taşıyan, sıradan olanı unutulmaz yapan dönüm noktaları vardır Mayıs 2011 tarihleri arasında Lexington, Kentucky, ABD de gerçekleştirilecek olan Alltech in 27. Uluslararası Hayvan Sağlığı ve Beslenmesi Sempozyumu, hayvan sağlığı ve yem endüstrisinde Oyunu Değiştirenler i inceleyecek. Alltech in kurucusu ve başkanı olan Dr. Pearse Lyons Bu günün sorunları oyunun kitabının yeniden yazılması gerektiğini işaret ediyor dedi. Hammaddeler artık nadir maddeler haline geliyor. En az maliyetli rasyonlar başarısız olan stratejinin bir örneği. Geleneksel uygulamalarla sürdürülebilirlik şüphelidir ve tüketicinin güveni ise en iyi haliyle bile zayıf düzeydedir. Alltech 2011 Uluslararası Hayvan Sağlığı ve Beslenmesi Sempozyumu; su ürünleri, kırmızı et, süt, at, kanatlı, pet maması, ruhsatlandırma, gıda kalitesi, izlenebilirlik ve tarımda iletişim alanlarında düzenlenen oturumlarla, profesyonellerin bir araya getirildiği zamanın ilerisinde bir platform olarak düşünülmektedir. Küçükbafl sütünde fiyatlar ilk aç klayan zmir Ege Üniversitesi(EÜ) Ziraat Fakültesi, İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, Akhisar Belediyesi ve Akhisar Ticaret Borsası tarafından organize edilen Ulusal Zeytin Kongresi nde, EÜ Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi Geçtiğimiz günlerde İzmir'in 5 ilçesinde koyun ve keçi sütü toplama çalışmasını başlatan İzmir İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 2011 yılı fiyatlarını açıkladı. İnek sütündeki düşüşe karşın koyun ve keçi sütü fiyatlarında bir değişiklik olmadı, sezon geçen yılın fiyatları olan koyun sütünde 1.80 TL, keçi sütünde 1.30 TL fiyatlarıyla açıldı. Bu yıl İzmir'in 16 ilçesinde koyun ve keçi sütü toplayacak olan İzmir İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği geçtiğimiz hafta Karaburun, Aliağa, Menemen, Güzelbahçe ve Seferihisar olmak üzere İzmir'in 5 ilçesinde koyun ve keçi sütü toplama çalışmalarını başlattı. Süt toplama çalışmalarının başlamasıyla birlikte İzmir birliği yeni dönem fiyatlarını da açıkladı. Türkiye'nin uzun bir süredir gündeminden düşmeyen inek sütü fiyatlarındaki düşüşe karşın İzmir'de koyun ve keçi sütünde düşüş yaşanmadı. İzmir İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği geçen sene müstahsile ödediği keçi sütünde 1.30 TL, koyun sütünde 1.80 TL fiyatları bu yılın da ilk fiyatları oldu. İzmir Birliğinden yapılan açıklamada koyun ve keçi sütünün Türkiye piyasasındaki hareketlenmenin birlik fiyatlarına da yansıyacağını ifade etti. İnek sütündeki fiyat düşüşü nedeniyle koyun ve keçi sütü fiyatlarında da bir düşüş beklentisinin yanlış olduğuna dikkat çeken İzmir İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Özer Türer: "Koyun/ keçi sütü ve süt ürünleri Türkiye için özel bir ürün" dedi. Ege, zeytin üretiminde Türkiye de ilk s rada Dr. Harun D raman Özer Türer ve Beslenme Bölümü öğretim elemanlarının, ülkemizde zeytin yetiştiriciliği yapılan alanların coğrafik dağılımı konusunda yaptıkları araştırma sunuldu. EÜ Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Beslenme Bölümü nün yaptığı araştırmada şu tespitler yapıldı. Zeytinin, kuzey ve güney enlemleri arasındaki ılık ve subtropik koşullarında yer alan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Yukarı Mezopotamya, Güney Ön Asya da yayılım gösterdiği görülmektedir. Dünya nın önemli zeytin yetiştiriciliği yapan ülkeleri arasında yeralan Türkiye iklim ve toprak özellikleri bakımından büyük bir zeytin üretim potansiyeline sahiptir. S on zamanlarda ithal hayvanların insan sağlığı açısından etkileri konusunda ki bir takip söylentiler kafa karışıklığına yol açmakta. Bu belirsizlikle birlikte pek çok alıcı yerli hayvanların etlerine talep etmeye başladı. Tarım Bakanlığı nın ithal kırmızı et konusunda yeterli açıklamalarda bulunmaması da bu karışıklığı körüklemektedir. Türkiye Kasaplar Federasyon Başkanı Fazlı Yalçındağ ile kırmızı et konusunda sohbet etme imkânım oldu. İçten sohbeti için başkan Yalçındağ a çok teşekkür ederim. İnsanların daha uzun, daha sağlıklı ve daha aktif yaşam sürmeleri için beslenmeleri önemli olup temel hakları arasında yeterli miktarda ve güvenilir gıdaya erişim bulunmaktadır. Bir ülkeyi yönetenlerin en önemli sorumluluklarından biri de yurttaşlarının fiziksel ve zihinsel gelişimlerini sağlamak için yeterli gıdaya ulaşmaları ve gıdaların sağlık yönünden güvenli olmasını, devredilemez ve ertelenemez temel görev olarak görmeleridir. Özellikle hayvansal proteinlerin yetişkinlerden ziyade gelişmekte olan genç beyinler için önemi tartışılmaz bir gerçektir. Gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında halkımızın büyük çoğunluğunun yeteri kadar hayvansal ürün tüketemediği çok sayıda araştırma ve istatistikle ortaya konulmuştur. Et ve süt gibi hayvansal ürün tüketim verilerimizin Avrupa nın gelişmiş ülkelerinden 3 kat, ABD den ise 5 kat daha az olduğu bilinmektedir. Tüketicilerin daha ekonomik fiyattan gıda alma anlayışı haklı bir taleptir. Bunun yanında temel gıda maddeleri arasında yer alan et ve süt gibi hayvansal ürünlerin stratejik ürün olması nedeniyle dışa bağımlı olunmaması için sürdürülebilir ve yeterli üretim yapılması zorunludur. Nüfus artış hızı, kişi başına gelirdeki artış, halkımızın hayvansal gıdalara olan ilgisinin artması, ülkemize daha fazla sayıda turist gelmesi gibi nedenlerle ete olan talep giderek artmaktadır. Buna karşın büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısında meydana gelen azalma yanında mevcut üretim planlaması talebi karşılamadığından arz/talep dengesinin bozulması nedeniyle et fiyatları artış göstermiştir. Diğer taraftan buzağılama sezonunda dönemsel olarak artan inek sütü üretimindeki pazarlama sorunları nedeniyle çiğ süt fiyatları belirli dönemlerde düşmektedir. Hayvan varlığı; geleneksel olarak mera hayvancılığı yapılan bölgelerde uzun süren güvenlik sorunlarından dolayı meralara çıkarılamayan hayvanların kesime gönderilmesi, aynı dönemde İran ve Irak tan ülkemize kaçak hayvan girişlerinin olması, kuraklık ve yem sorunları, istikrarsız süt fiyatlarına bağlı olarak maliyet kıskacından çıkamayan sağmal süt ineklerinin kesilmesi, etkin bir ıslah politikasının olmaması, destekleme politikalarının sıkça değişmesi, kalıcı bir hayvancılık stratejisinin bulunmaması, hayvan hastalıkları ve kırsal alandan göç gibi nedenlere bağlı azalmıştır. Bu dönemde kırmızı et fiyatları uzun süre yatay seyretmiştir. Hatta koyun eti fiyatı oldukça düşük şekillenmiştir. DEVAMI GELECEK SAYIDA...

12 SAYFA YILLIK TAR H N AZ Z HATIRASINA Çarflamba Türk atletleri Avrupa Süper Ligi ni hedefliyor - N evin Yanıt, Elvan Abeylegesse, Alemitu Bekele ve Aslı Çakır gibi sporcuların başarılarıyla dünya atletizm çevrelerinin dikkatlerini çekmeye başlayan Türkiye, Haziran ayında İzmir de düzenlenecek 2011 Atletizm Avrupa Takımlar Şampiyonası nda, tarihinde ilk kez Avrupa Süper Ligi ne yükselmeyi hedefliyor. Türk atletizmi, 2010 yılında tarihinin en başarılı dönemlerinden birini yaşadı. Nevin Yanıt Barselona da ile Türkiye rekoru kırarak 100 metre engelli branşında Avrupa şampiyonu olurken, yine aynı şampiyonada Elvan Abeylegesse ile 10 bin metrede altın, 5 bin metrede gümüş, Alemitu Bekele ile 5 bin metrede altın madalya kazanan Türkiye, dünya atletizminin gündemine girmeyi başardı yılından bu yana Avrupa Atletizm 1. Ligi nde mücadele eden ay-yıldızlı ekip, şimdi tarihinde ilk kez Süper Lig e yükselmeyi hedefliyor. Türkiye Atletizm Federasyonu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi nin işbirliğiyle Haziran tarihlerinde İzmir de düzenlenecek 2011 Atletizm Avrupa Takımlar Şampiyonası, Türkiye nin bu hedefi açısından büyük önem taşıyor. Atletizm Avrupa Takımlar Şampiyonası na 12 ülkeden 600 sporcu ile birlikte yaklaşık 1200 kişinin katılacağını belirten Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Mehmet Terzi, daha önce Akdeniz Oyunları, Universiade ve birçok büyük organizasyonu üstlenen İzmir in bu organizasyonu da tecrübesi, uygun tesisleri ve spor potansiyeli sayesinde başarı ile gerçekleştireceğine inandığını söyledi. Avrupa Takımlar Şampiyonası nda 1. Lig de yer alan milli takımımızın Süper Lig e çıkmak için büyük bir şans yakaladığını dile getiren Terzi, Ev sahibi olma avantajını kullanmak istiyoruz. İzmir in spora olan ilgisi ile birlikte seyirci desteğini arkamıza alarak hedefe ulaşacağımıza inanıyorum dedi. Kosova Gürefl Federasyonu Baflkan Muja, Türkiye'ye geldi İSTANBUL- K osova Güreş Federasyonu Başkanı Naim Muja ve başkan yardımcısı Dr. Mahmut Mumcu bir dizi etkinliklere katılmak üzere İstanbul'a geldiler. İstanbul'da düzenlenen Kosova Bağımsızlık Gecesi nde Balkan dernek başkanları ile biraraya gelen heyet üyeleri, Türkiye'ye güzel mesajlar verdiler. Kosova Güreş Federasyonu Başkanı Muja, "Balkanlar'dan ve özellikle Türkiye'den çok önemli güreşçilerin çıktığını belirterek, Kosova ile Türkiye'nin bu alanda işbirliği yapmasını istediklerini söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyada tanınmamasına rağmen KKTC güreşçilerini Kosova'da misafir ettiklerini hatırlatan Naim Muja, aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti de Kosova'yı ilk tanıyan ülke olarak tarihimize geçmiştir" dedi. Kendisi de eski bir güreşçi olan BASAM Başkanı Rifat Sait, önümüzdeki günlerde İzmir'de bu alanda Kosova ile ortak organizasyonlar yapmayı hedeflediklerini söyledi. Batı Trakyalı Emine Taekwondo da Almanya şampiyonu oldu WİTTEN Witten Batı Trakya Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticilerimizden Levent Hasanoğlu`nun kızı aynı zamanda Gençlik Kolu üyesi İskeçe Koru köylü Emine Hasanoğlu, Münih şehrinde yapılan Gençler Taekvando Şampiyonası`nda 53 kg da Almanya şampiyonu oldu. 3 Eyalet Şampiyonluğu, 1 Çocuklar Avrupa Şampiyonluğu bulunan Emine Hasanoğlu Temmuz ayında Rusya da yapılacak Avrupa şampiyonasında Almanya yı temsil edecek.

EDİRNE ROTARY KULÜBÜ 1977

EDİRNE ROTARY KULÜBÜ 1977 EDİRNE ROTARY KULÜBÜ 1977 2016-2017 K.R.Ravi RAVINDRAN (UR Bşk.) M.Sabri GÖRKEY (2420.Böl.Guv.) Erdal ATAÖZDEN (2.Grup.Guv.Yrd.) Tarih :08.03.2016 Toplantı No: 1929 Bülten No: 1508 Kuruluş Tarihi: Mart1977

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU

BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU Kasım 29, 2006-12:00:00 BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK

Detaylı

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU 129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU Kadınlar Günü MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde Coşkuyla Kutlandı MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğine,

Detaylı

YAŞ ta bedelliye olumlu bakıldı

YAŞ ta bedelliye olumlu bakıldı YAŞ ta bedelliye olumlu bakıldı Aralık 05, 2014-3:06:00 Başbakan Davutoğlu, bedelli askerlik konusunun Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) görüşüldüğünü ve olumlu kanaatlerin ifade edildiğini söyledi. Başbakan

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

KUSADASl - demokrat 24 Nisan 2010 Sayfa 6 1. BALKAN TÜRKLERİ ŞENLİĞİ AYDIN'DA YAPILDI - Arif Şentürk'ün sahne aldığı gecede davetliler doyasıya eğlendi. Aydın Belediyesi ile Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma

Detaylı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı Sayfa 4 15 Temmuz Demokrasi Parkı törenle açıldı Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz 3 10/Kasım/2016 DİDİM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi ve Halk Masası 444

Detaylı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu Ağustos 21, 2017-1:53:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde

Detaylı

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Mart 25, 2008-12:00:00 AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütüne yönelik

Detaylı

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesinde saha çalışması

Detaylı

BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANE

BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANE BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANE Aralık 03, 2006-12:00:00 BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANEY

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

Onlar konuşur, AK Parti yapar

Onlar konuşur, AK Parti yapar Onlar konuşur, AK Parti yapar Nisan 21, 2015-8:15:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin vadettiği şeyleri kesinlikle yapacağının altını çizdi. Davutoğlu, Ankara Atatürk Spor

Detaylı

Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti

Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti H A B E R B Ü L T E N İ Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti Hollanda Türkevi Topluluğu, geçtiğimiz hafta Ankara da hem yeni görevleri dolayısıyla dostları tebrik etmek, hem de gerek mevcut işbirliğinin

Detaylı

Bodrum Yarımadası nın Başkanı Mehmet Kocadon

Bodrum Yarımadası nın Başkanı Mehmet Kocadon Bodrum Yarımadası nın Başkanı Mehmet Kocadon Seçim sonuçlarını CHP Bodrum Merkez Seçim Ofisi Yağhane de takip eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, rakamların belli olmaya başlamasının ardından

Detaylı

BASKAN TOPRAK ISTANBUL ÜNIVERSITESI REKTÖRÜ PROF. DR. YUNUS SÖ...

BASKAN TOPRAK ISTANBUL ÜNIVERSITESI REKTÖRÜ PROF. DR. YUNUS SÖ... BASKAN TOPRAK ISTANBUL ÜNIVERSITESI REKTÖRÜ PROF. DR. YUNUS SÖ... Portal : www.habermrt.com İçeriği : Gündem Adres : http://www.habermrt.com/3-bolge/avcilar/baskan-toprak-istanbul-universitesi-rektoru-prof-dr-yunus-soyleti-agir

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

Başbakan Davutoğlu Bosna-Hersek te

Başbakan Davutoğlu Bosna-Hersek te Başbakan Davutoğlu Bosna-Hersek te Temmuz 10, 2015-3:01:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, özel uçak "TUR" ile saat 13.30'da Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya geldi. Davutoğlu'nu, Saraybosna Uluslararası

Detaylı

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Eylül 26, 2014-2:33:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yine böyle bir şölenle inşallah, bir gün biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bana tevdi ettiği bu görevi bir başka kardeşimize

Detaylı

Kuzey Hendeği nden Türk Sanat Müziği ezgileri yükseldi

Kuzey Hendeği nden Türk Sanat Müziği ezgileri yükseldi Kuzey Hendeği nden Türk Sanat Müziği ezgileri yükseldi Bodrum Belediyesi Türk Musikisi Derneği Klasik Müzik Korosu tarafından Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği nde Bestekar Erol Sayan Özel Konseri düzenlendi.

Detaylı

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilci Ali Güz Borsamızca Derneklerine yapılan yardımlardan dolayı Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry EYLÜL 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (28.08.2015-18.09.2015)

Detaylı

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT İÇİ HAFTALIK BÜLTENİ YIL: 2013 SAYI : 198 22-29-TEMMUZ 2013 İstanbul, geleneksel iftarımızda buluştu Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak anlamına gelmez Ülkedeki

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı 2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı YÖNETİM KURULU 2011 FAALİYETLERİ 13.07.2011 Batı Akdeniz bölgesinin istihdam sorununa çözüm yaratmak amacıyla Akdeniz Radyo Televizyon

Detaylı

ULAŞTIRMA BAKANI YILDIRIM: BAŞBAKAN IN İLETİŞİM VERGİSİNDE KAMUYA VERDİĞİ BEYANAT, BİZİM İÇİN BİR

ULAŞTIRMA BAKANI YILDIRIM: BAŞBAKAN IN İLETİŞİM VERGİSİNDE KAMUYA VERDİĞİ BEYANAT, BİZİM İÇİN BİR ULAŞTIRMA BAKANI YILDIRIM: BAŞBAKAN IN İLETİŞİM VERGİSİNDE KAMUYA VERDİĞİ BEYANAT, BİZİM İÇİN BİR Kasım 09, 2006-12:00:00 ULAŞTIRMA BAKANI YILDIRIM: ''BAŞBAKAN'IN İLETİŞİM VERGİSİNDE KAMUYA VERDİĞİ BEYANAT,

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :11. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Selvitopu

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

Turizm ve Çevre Bakanlığı, turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları çerçevesinde KKTCyi Azerbaycanda düzenlediği road show etkinliğiyle tanıttı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı, turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları çerçevesinde KKTCyi Azerbaycanda düzenlediği road show etkinliğiyle tanıttı. AVRASYA İNCELEMELERİ MERKEZİ CENTER FOR EURASIAN STUDIES KKTC, AZERBAYCAN'DA TANITILDI - 06.12.2016 6 Aralık 2016 kibrispostasi.com Turizm ve Çevre Bakanlığı, turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları çerçevesinde

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Kasım 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçesi CHP Belediye Başkanı aday adaylarının

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 30.09.2015

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 30.09.2015 İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 30.09.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Her gün gelen şehit haberlerine YETER İki yıldır bitmeyen seçim maratonuna YETER Siyasetçilerin

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

8-Haz-16 Türkiye-Filistin İş Forumu

8-Haz-16 Türkiye-Filistin İş Forumu 8-Haz-16 Türkiye-Filistin İş Forumu 29-30 Mayıs 2016, Kudüs, Ramallah, Nablus Türkiye-Filistin İş Forumu Ramallah Toplantısı 1 29-30 Mayıs 2016, Kudüs, Ramallah, Nablus Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)

Detaylı

EVDE ÇOCUK BAKIM PROJESİNİN TANITIMI İZMİR DE GERÇELEŞTİRİLDİ.

EVDE ÇOCUK BAKIM PROJESİNİN TANITIMI İZMİR DE GERÇELEŞTİRİLDİ. EVDE ÇOCUK BAKIM PROJESİNİN TANITIMI İZMİR DE GERÇELEŞTİRİLDİ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) ve Avrupa Birliği (AB) ile ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından

Detaylı

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem NEDEN Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem YERLi VE MiLLi BiR SiSTEM Türkiye, artık daha büyük. Dünyada söz söyleyen ülkeler arasında. Milletinin refahını artırmaya başladı. Dünyanın en büyük altyapı

Detaylı

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin / Mezitli Belediye Başkanı nı ziyaret ederek

Detaylı

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı,

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı, AHMET BAHA ÖĞÜTKEN 24.DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI 1961'de İstanbul, Fatih te doğdu, Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

Avrupalıların Müstakbel Bir AB Üyesi Olarak Türkiye ye Bakışları ve Türkiye nin Avrupalılaşma Sorunları

Avrupalıların Müstakbel Bir AB Üyesi Olarak Türkiye ye Bakışları ve Türkiye nin Avrupalılaşma Sorunları Avrupalıların Müstakbel Bir AB Üyesi Olarak Türkiye ye Bakışları ve Türkiye nin Avrupalılaşma Sorunları Merkezi Finans ve İhale Birimi AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Üniversiteler

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 28.09.2015 Eylül ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 25 üyeye Kapasite Raporu, 5 üyemize Ekspertiz Raporu ve

Detaylı

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden Neler Yaptık? Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın himayesinde 15 16 Eylül 2015 tarihleri

Detaylı

ROMANYA KÖSTENCE TİCARET ODASI İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

ROMANYA KÖSTENCE TİCARET ODASI İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ ROMANYA KÖSTENCE TİCARET ODASI İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ Eskişehir Ticaret Odası nın küresel vizyonuna güç katmak kentimizdeki iş adamlarına yeni hedef pazarlar sağlamak amacıyla 24 Mart Perşembe günü Romanya

Detaylı

Başbakan Sayın Binali YILDIRIM KANAAT ÖNDERLERİ VE STK İLE BULUŞMASI KAYSERİ

Başbakan Sayın Binali YILDIRIM KANAAT ÖNDERLERİ VE STK İLE BULUŞMASI KAYSERİ Başbakan Sayın Binali YILDIRIM KANAAT ÖNDERLERİ VE STK İLE BULUŞMASI KAYSERİ 02.04.17 Sayın Başbakanım, Sayın Bakanlarım, Sayın Valim, Milletvekillerim, Büyükşehir Belediyesi Başkanım, İş ve Siyaset Dünyasının,

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI AĞUSTOS 2017 Bülten 4 AĞUSTOS 2017 BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI Burdur 1 inci, 2 inci Organize Sanayi Bölgesi ve Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi

Detaylı

TOBB, SELİMİYE Yİ KORUYUP YAŞATMAK İÇİN VAKIF KURDU

TOBB, SELİMİYE Yİ KORUYUP YAŞATMAK İÇİN VAKIF KURDU TOBB, SELİMİYE Yİ KORUYUP YAŞATMAK İÇİN VAKIF KURDU Yap-işlet-devret modeliyle sınır kapılarını modernize etmek üzere TOBB ile 137 oda ve borsanın ortaklığı ile kurulan Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret

Detaylı

Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus CHP İlçe Örgütünü ziyaret ederek,

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

29 Ekim Cumhuriyet bayramı okulumuzun bahçesinde coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet bayramı okulumuzun bahçesinde coşkuyla kutlandı. Yıl:2016 Sayı:2 29 Ekim Cumhuriyet bayramı okulumuzun bahçesinde coşkuyla kutlandı. Saygı duruşu ve ardından istiklal marşımızın okunmasıyla başlayan törenin ardından beden eğitimi öğretmenimiz Levent

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ 1. 2014 Türkiye Kitap Pazarı İstatistikleri Açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ISBN Ajansı, Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü ve Yayımcı Meslek

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN 2017 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (24.02.2017-30.03.2017) Oda Meclisimizin 30 Mart 2017 tarih ve 49 sayılı toplantısının gündeminde yer alan, Yönetim

Detaylı

KKTC deki Türk Vatandaşları İçin Sağlık Hizmetlerinde Yeni Dönem

KKTC deki Türk Vatandaşları İçin Sağlık Hizmetlerinde Yeni Dönem KKTC deki Türk Vatandaşları İçin Sağlık Hizmetlerinde Yeni Dönem BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY: -TÜRKİYE SON YILLARDA SAĞLIK ALANINDA BÜYÜK REFORMLAR YAPARAK BİRÇOK UYGULAMA BAŞLATTI SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

GELİBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK-ŞUBAT-MART 2015 BÜLTENİ

GELİBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK-ŞUBAT-MART 2015 BÜLTENİ GELİBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK-ŞUBAT-MART 2015 BÜLTENİ Feshane Uluslararası Fuar Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlayan "Çanakkale Tanıtım Günleri"nde Gelibolu standı ilgi odağı oldu. Kazan başına

Detaylı

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Genel Merkezi tarafından Bingöl ilinden sorumlu Milletvekili

Detaylı

AKM restorasyonu için protokol imzalandı

AKM restorasyonu için protokol imzalandı AKM restorasyonu için protokol imzalandı Şubat 15, 2012-1:25:01 Atlas Pasajı'ndaki İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğünde düzenlenen imza töreninde Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile Sabancı Holding

Detaylı

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ 12 Eylül Darbesi 1973 seçimlerinden 1980 yılına kadar gerçekleşen seçimlerde tek başına bir iktidar çıkmadığından bu dönem hükümet istikrarsızlığı ile geçen bir dönem olmuştur.

Detaylı

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Temmuz 15, 2015-4:50:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, salonda bulunanlara, "Bayrama ulaşmadan önce bir bayramı daha sizlerle yapabilmek için bu atama merasimi gerçekleştirme

Detaylı

NİSAN AYI BÜLTENİ 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu

NİSAN AYI BÜLTENİ 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu Teke Yöresi 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 27-30 Nisan tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilere açtı. Üreticinin yeni teknolojilerle buluştuğu fuarı ilk gün

Detaylı

"Türkiye, Gürcistan'a ilham kaynağı olabilir"

Türkiye, Gürcistan'a ilham kaynağı olabilir Wider Black Sea: Perspectives for International and Regional Security Yerevan, 14-15.01.2008 гÛÏ³Ï³Ý ÙÇç³½ ³ÛÇÝ ïýï»ë³ï³ý ѻﳽáïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ËáõÙµ Turkish Media Reactions (In Turkish) "Türkiye, Gürcistan'a

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı / Temmuz - Ağustos 2013 - Sayı: 27 15 Temmuz 2013: Tuzhurmatu olaylarının araştırılması

Detaylı

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Cumhuriyetin kuruluşu Anadolu insanının iman, namus, bağımsızlık, özgürlük, vatan ve millete sevgi ile bağlılığının inancı ve iradesi ile kendisine önderlik yapan Mustafa

Detaylı

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi, Bodrum Ticarete Odası ve Bodrum Belediyesinin katkıları ile tamamlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Detaylı

26. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ NİSAN AYI ÇALIŞMA PROGRAMI

26. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ NİSAN AYI ÇALIŞMA PROGRAMI MİLLETVEK 01.04.2016 14:00 DİYARBAKIR 02.04.2016 15:00 VİYANA 03.04.2016 17:00 VİYANA 05.04.2016 10:00 ANKARA 07.04.2016 14:00 ANKARA 09.04.2016 12:00 ŞEHZADELER 09.04.2016 15:00 ŞEHZADELER 09.04.2016

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan 3. Yaş Baharı Kongresine Katıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: - SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN AĞUSTOS 2016 YIL 1 SAYI 18 09.09.2016 1 UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN SAYI:18 UTSO KOSGEB DESTEKLERİNE DEVAM EDİYOR (03/08/2016) Uzunköprü Ticaret

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Nisan 14, 2017-7:12:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Sincan ilçesi Lale Meydanı'nda mitinge katılarak vatandaşlara hitap

Detaylı

Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001)

Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001) Adı ve Soyadı : Gökhan TENİKLER Doğum Tarihi : 11/10/1974 Medeni Durumu : Evli Uyruğu : T.C. Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001) EĞİTİM DURUMU İlk ve Ortaöğrenimini İzmir de Tamamlamıştır.

Detaylı

Türkiye-Yunanistan İş Forumu. İzmir, 8 Mart Ömer Cihad Vardan DEİK Başkanı

Türkiye-Yunanistan İş Forumu. İzmir, 8 Mart Ömer Cihad Vardan DEİK Başkanı Türkiye-Yunanistan İş Forumu İzmir, 8 Mart 2016 Ömer Cihad Vardan DEİK Başkanı T.C. Başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu; Yunanistan Başbakanı Sayın Alexis Tsipras; Saygıdeğer Bakanlarım; Değerli Türk ve Yunan

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 24.06.2015

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 24.06.2015 İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 24.06.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2001 yılında Üniversitemizin ilk açılışında bizimle birlikteydi 10 yıl boyunca İzmir Ekonomi

Detaylı

ILKADIM'DA BÜYÜK BALKAN KONGRESI

ILKADIM'DA BÜYÜK BALKAN KONGRESI ILKADIM'DA BÜYÜK BALKAN KONGRESI Portal : http://kalemmedyahaber.com İçeriği : Haber Tarih : 21.12.2015 Adres : http://kalemmedyahaber.com/kultur-sanat/ilkadimda-buyuk-balkan-kongresi-p-1311.html?oscsid=e6530b313259

Detaylı

BODRUM DA JAPONLARIN RENKLİ ETKİNLİKLERİ İLGİ ÇEKTİ

BODRUM DA JAPONLARIN RENKLİ ETKİNLİKLERİ İLGİ ÇEKTİ BODRUM DA JAPONLARIN RENKLİ ETKİNLİKLERİ İLGİ ÇEKTİ Japonya ile Türkiye arasında diplomatik ilişki kurulmasının 90. yıl dönümü, Bodrum da da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Bodrum Belediyesi ve Japon

Detaylı

Başkan Kocadon, personelinin yeni yılını kutladı

Başkan Kocadon, personelinin yeni yılını kutladı Başkan Kocadon, personelinin yeni yılını kutladı MAZLUM AĞAN DA KUTLAMAYA KATILDI Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, düzenlediğini davette Bodrum Belediyesi personelinin yeni yılını kutladı. Bodrum

Detaylı

NATO Zirvesi'nde Gündem Suriye ve Rusya

NATO Zirvesi'nde Gündem Suriye ve Rusya NATO Zirvesi'nde Gündem Suriye ve Rusya Zirveye, aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Obama nın da bulunduğu 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanı katılıyor. 09.07.2016 / 10:21 Türkiye'yi Cumhurbaşkanı

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

Bodrumlu seçmenden yoğun katılım

Bodrumlu seçmenden yoğun katılım Bodrumlu seçmenden yoğun katılım Kocadon ve CHP ye Demir, CHP ye katılan vatandaşlara rozet taktı CHP li Başkan Kocadon: Barışa en yakın parti CHP dir CHP li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, CHP

Detaylı

Meclis'te sık sık. Babası yoksa

Meclis'te sık sık. Babası yoksa 4 NİSAN 2013 www.reisgida.com.tr Babası yoksa CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan a yönelik sözleri TBMM Genel Kurulu'nda gerginliğe neden oldu. Genç, eleştirileriyle

Detaylı

MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN

MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN Muğla Gazeteciler Cemiyeti 12. Seçimli Genel Kurulu Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde gerçekleşti. 23 yıldır cemiyet başkanlığını yürüten duayen gazeteci

Detaylı

ihh 6. ULUSLARARASI ÇOCUK BULUŞMASI RAPORU

ihh 6. ULUSLARARASI ÇOCUK BULUŞMASI RAPORU ihh 6. ULUSLARARASI ÇOCUK BULUŞMASI RAPORU 18 EKiM 2014 Uluslararası Çocuk Buluşması, İHH İnsani Yardım Vakfı nın dünyanın farklı coğrafyalarında gerçekleştirdiği yetim çalışmalarını Türkiye halkına anlatmak

Detaylı

12. Uluslararası Bodrum Bale Festivali başladı

12. Uluslararası Bodrum Bale Festivali başladı 12. Uluslararası Bodrum Bale Festivali başladı Bodrum da, bu yıl 12 incisi düzenlenen Uluslararası Bale Festivali, Çalıkuşu isimli gösteri ile başladı. 19 Temmuz 6 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2 Hazırlayan: Müge ÇAKAR İÇİNDEKİLER 1. AB- TÜRKİYE SON DAKİKA 1.1. AB-Türkiye İlişkileri nde Kıbrıs 2. AB den ÖNEMLİ BAŞLIKLAR 2.1. Avrupa Birliği nde Tarihi Genişleme AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ

Detaylı

KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ

KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ BASINDAN EKONOMİ HABERLERİ 24 MAYIS 2016 SALI KIBRIS GENÇ TV (23.05.2016) KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ Kalkınma Bankası'nın Türkiye Kalkınma Bankası ile yürüttüğü Teknik İşbirliği Programı kapsamında;

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK:

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: -BU FORUM KASIM AYINDA KATAR DA DÜZENLENECEK DÜNYA SOSYAL GÜVENLİK FORUMU NA IŞIK TUTACAKTIR -TÜRKİYE BUGÜN DÜNYANIN

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Nisan 20, 2017-11:17:00 Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan

Detaylı

Araştırmanın Künyesi;

Araştırmanın Künyesi; Araştırmanın Künyesi; Araştırma; 05 06 Nisan 2008 günleri Türkiye nin 7 coğrafi bölgesinde, 26 il ve 68 ilçede bunlara bağlı 81 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 724 ü kadın

Detaylı

21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi

21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi 21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi Doğu Akdeniz de Son Gelişmeler ve Kıbrıs, İKÇÜ de Ele Alındı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çelebi Avrupa Birliği Merkezi nin

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Gülnar İlçesi Bozağaç Köy ünde yapılan Kültür ve Dayanışma

Detaylı

ÖMER GÜNEY CHP MENEMEN BELEDİYE BAŞKAN A.ADAYI

ÖMER GÜNEY CHP MENEMEN BELEDİYE BAŞKAN A.ADAYI 1 26 EYLÜL 2013, Saygıdeğer Menemen Halkımla, Belediye Başkan Aday Adaylığımı açıkladığım o güzel gündeki konuştuklarımı ölümsüzleştirmek istedim. Sevgi ve Saygılarımla 2 Kıymetli Büyüklerim, Partimizin

Detaylı

2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması

2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması Sosyal Araştırmalar Enstitüsü için gerçekleştirilmiştir. 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması 8 Haziran 2015 2015 Ipsos. Tüm Hakları Saklıdır. Bu dosya içeriği, Ipsos'un izni olmaksızın medya da

Detaylı

KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ

KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ Kariyer Günleri kapsamında lise öğrencilerimize 14.05.2014 Salı günü tıp fakültesi tanıtımı yapıldı. Tanıtıma,TED Kayseri Koleji Vakfı yönetim kurulu üyesi Sayın Op. Dr. Suat

Detaylı

Saadet Partisi Yerel Basınla Buluştu Saadet Partisi Beykoz İlçe Teşkilatı Yerel Basınla biraraya geldi.

Saadet Partisi Yerel Basınla Buluştu Saadet Partisi Beykoz İlçe Teşkilatı Yerel Basınla biraraya geldi. Saadet Partisi Yerel Basınla Buluştu Saadet Partisi Beykoz İlçe Teşkilatı Yerel Basınla biraraya geldi. 1 / 18 Toplantı İstanbul kahvaltıyla Büyükşehir başladı. Belediyesi Beykoz Korusu Tesisleri'nde gerçekleşti.

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı