T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLARIN ATANMASINA DAİR İŞLEM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLARIN ATANMASINA DAİR İŞLEM"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Mart 2015 CUMARTESİ Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLARIN ATANMASINA DAİR İŞLEM T.C. BAŞBAKANLIK 2 Mart / sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca, 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacaktır. Yüksek Seçim Kurulunun tarihli ve 100 sayılı kararı ile seçimin başlangıç tarihi 10 Mart 2015 Salı günü olarak tespit edilmiştir. Bu sebeple, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 114 üncü maddesi uyarınca 7 Mart 2015 tarihinden geçerli olmak üzere görevlerinden çekilen Bakanlardan; Adalet Bakanlığına Kenan İPEK, İçişleri Bakanlığına Sebahattin ÖZTÜRK, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına Feridun BİLGİN in atanmaları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının mezkûr maddesi gereğince uygun görülmüştür. Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan Kuruluşu : 7 Ekim İçindekiler 160. Sayfadadır. e-posta:

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 7 Mart 2015 Sayı : T.C. BAŞBAKANLIK 2 Mart /2559 CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca, 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacaktır. Yüksek Seçim Kurulunun tarihli ve 100 sayılı kararı ile seçimin başlangıç tarihi 10 Mart 2015 Salı günü olarak tespit edilmiştir. Bu sebeple, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 114 üncü maddesi uyarınca görevlerinden çekilen Bakanlardan; Adalet Bakanlığına Kenan İPEK, İçişleri Bakanlığına Sebahattin ÖZTÜRK, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına Feridun BİLGİN in atanmaları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının mezkûr maddesi gereğince uygun görülmüştür. Bilgilerinize saygıyla arz ederim. Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI 6 Mart BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 2/3/2015 tarihli ve /2559 sayılı yazınız sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca, 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacağı, Yüksek Seçim Kurulunun 31/01/2015 tarihli ve 100 sayılı kararı ile seçimin başlangıç tarihinin 10 Mart 2015 Salı günü olarak tespit edildiği, bu sebeple Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 114 üncü maddesi uyarınca 7 Mart 2015 tarihinden geçerli olmak üzere görevlerinden çekilen Bakanlardan; Adalet Bakanlığına Kenan İPEK, İçişleri Bakanlığına Sebahattin ÖZTÜRK, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına Feridun BİLGİN in Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının mezkûr maddesi gereğince, Başbakan tarafından atanmış olduklarını bildiren ilgi yazınız alınmıştır. Bilgilerini rica ederim. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

3 7 Mart 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 YÖNETMELİKLER Karar Sayısı : 2015/7324 Ekli Kamu İhale Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı (Kamu İhale Kurumu) nın 19/1/2015 tarihli ve 1336 sayılı yazısı üzerine, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 11/2/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. KURTULMUŞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı B. BOZDAĞ A. İSLAM A. İSLAM V. EROĞLU Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı V. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V. F. ÇELİK İ. GÜLLÜCE E. ALA M. ŞİMŞEK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı V. Ekonomi Bakanı V. T. YILDIZ İ. GÜLLÜCE F. ÇELİK N. CANİKLİ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı V. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V. Gümrük ve Ticaret Bakanı E. ALA C. YILMAZ N. AVCI M. ŞİMŞEK İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı V. Maliye Bakanı N. AVCI İ. YILMAZ V. EROĞLU Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı M. MÜEZZİNOĞLU L. ELVAN Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 7 Mart 2015 Sayı : 29288

5 7 Mart 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: GÜVENCE HESABI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 26/7/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Güvence Hesabı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (3) Yönetim Komitesi aşağıdaki şekilde belirlenen altı üyeden oluşur: a) Hayat dışı sigorta gruplarında faaliyet gösteren şirketlerin genel müdür sıfatını haiz personeli arasından Birlik Hayat Dışı Yönetim Komitesince seçilecek iki üye. b) Birlik Yönetim Kurulunca seçilecek genel müdür sıfatını haiz bir üye. c) Zorunlu sigortalarda faaliyet ruhsatı bulunan Birlik Yönetim Kurulu ve Hayat Dışı Yönetim Komitesi üyesi olmayan hayat dışı sigorta gruplarında faaliyet gösteren şirketlerce bildirilecek genel müdür sıfatını haiz adaylar arasından Müsteşarlıkça belirlenecek iki üye. ç) Müsteşarlık temsilcisi. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 13 (1) Hesabın mevcutları, 11/9/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği çerçevesinde Müsteşarlık tarafından belirlenecek esaslar dâhilinde değerlendirilir. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Yönetim Komitesinin teşkili GEÇİCİ MADDE 4 (1) Yönetim Komitesi üyelerinden bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlara sahip olanların üyelikleri devam eder, söz konusu şartlara sahip olmayan üyelerin yerine bu maddenin yayımından itibaren bir ay içerisinde görevlendirme yapılır. MADDE 4 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 5 Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 26/7/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 1-19/6/ /3/

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 7 Mart 2015 Sayı : Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 14/7/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 14/7/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 1-6/2/ /5/ /6/ /12/ /9/ /12/ /6/ /11/ /8/ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: OLAĞANDIŞI RİSKLER YÖNETİM MERKEZLERİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 26/12/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Olağandışı Riskler Yönetim Merkezleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (c) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. c) Özellik arz eden risk: Müsteşarlıkça teminat bulunmasında fiyat veya kapasite bakımından sorun olduğu tespit edilen risk, MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan nükleer riskler gibi ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 26/12/

7 7 Mart 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: SİGORTA BİLGİ VE GÖZETİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 9/8/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) Müsteşarlık tarafından Merkezin görev ve yetki alanı çerçevesinde talep edilen her türlü uygulama ve çalışmalar ayrıca bir işleme gerek olmaksızın münhasıran Müsteşarlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Merkez tarafından yerine getirilir, gerekli sistemler kurulur. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 9/8/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 1-19/6/ /12/ /5/ /3/ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) ndan: TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN PAYLAŞIMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce üretilen veya arşivlenen verilerin paylaşılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce üretilen veya arşivlenen verilerin elektronik ortamda veya doküman olarak kişi ve kurumların paylaşımına açılmasına ilişkin usul ve esasları kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1020 nci maddesi, 25/11/2010 tarihli ve 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi, 8 inci maddesinin yedinci fıkrası, 9 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 17/8/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tapu Sicili Tüzüğünün 14 üncü ve 15 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 7 Mart 2015 Sayı : Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Diğer paylaşım halleri: Elektronik ortam dışındaki veri paylaşımını, b) Elektronik kabul beyanı: Protokol imzalananlar dışında kalan taşınmaz malikleri, taşınmaz üzerinde hak sahibi olanlar ile taşınmazın tanımlayıcı bilgilerini talep eden gerçek ve tüzel kişilerin elektronik ortamda bilgisine sunulan metni kabulüne ilişkin beyanlarını, c) Genel Müdürlük: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını, ç) Kişiler: Kurumlar dışında kalan gerçek ve tüzel kişileri, d) Kurum: T.C. Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığınca hazırlanan Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sisteminde (KAYSİS) yer alan kamu kurum ve kuruluşlarını, e) Protokol: Tapu ve kadastro verilerini talep eden kurumlar, kendi işleriyle sınırlı olmak üzere kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve taşınmaza ilişkin konularda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler ile imzalanan protokolü, f) Sözleşme: Protokol imzalananlar dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerin, elektronik kabul beyanıyla kabul ettikleri metin ya da Genel Müdürlükle imzaladıkları sözleşmeyi, g) TAKBİS: Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemini, ğ) Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi (TAKPAS): Genel Müdürlükçe üretilen veya arşivlenen verilerin kurumlar ve kişilerle paylaşılmasına imkân sağlayan sistemi, h) Taşınmazı Tanımlayıcı Bilgiler: Taşınmazın bulunduğu il, ilçe, mahalle/köy, mevkii, ada/parsel numarası, niteliği, yüzölçümü, kat irtifakı veya kat mülkiyeti durumu, varsa blok ve bağımsız bölüm numarasını, ı) Veri: Genel Müdürlük tarafından üretilen veya arşivlenen her türlü bilgi ve belgeyi, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Tapu ve Kadastro Paylaşım Sisteminin Çalışma Esasları Tapu ve kadastro verileri MADDE 5 (1) TAKPAS taki veriler; taşınmazın gerçek ve tüzel kişiyle ilişkilendirilmesi ve üzerindeki hakların gösterilmesine ilişkin bilgileri içerir. Bu veriler elektronik tapu siciline geçilinceye kadar bilgilendirme amaçlı olarak kullanılabilir. (2) TAKBİS üzerindeki kayıtlar, her bir birim için, sicillerin elektronik ortamda tutulmaya başlandığı tarihte aktif olan ve bu tarihten sonra oluşan bilgileri içerir. (3) TAKBİS öncesi pasif kayıtlara yönelik talepler, kişi ve kurumlar tarafından taşınmazın kaydına ulaşılmasını sağlayacak tanımlayıcı bilgileri belirtilerek tapu sicilinin tutulduğu ve dayanak belgelerin arşivlendiği ilgili birimlere yapılır. 30/4/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır. Özel hayatın gizliliği ve diğer sınırlamalar MADDE 6 (1) TAKPAS ın işletilmesinde, paylaşılmasında ve kullanılmasında T.C. Anayasası, uluslararası sözleşmeler ve diğer mevzuatta yer alan; Devlet sırrına, kişisel verilerin korunmasına, özel hayatın ve soruşturmanın gizliliğine, mahkemelerce verilen gizlilik kararlarına, gizli tanıklığa, 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında alınan tedbir kararlarına ilişkin hükümler esas alınır.

9 7 Mart 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 Başvuru, sözleşme ve protokol MADDE 7 (1) Protokol/sözleşme, 6083 sayılı Kanun, 4721 sayılı Kanun, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, Tapu Sicili Tüzüğü ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde imzalanır. (2) TAKPAS tan yararlanmak isteyen kurumlar ve kişiler, Genel Müdürlüğe başvururlar. Yapılan başvurularda, talep edilen bilgilerin kullanım amacının ve varsa yasal dayanağının bildirilmesi gerekir. (3) Genel Müdürlük, TAKPAS ta bulunan verileri, bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar uyarınca Genel Müdürlük ile kurumlar ve kişiler arasında yapılacak ve Genel Müdürlükçe belirlenecek tip protokol veya sözleşme çerçevesinde paylaşıma açabilir. (4) Kurumlar ve kişiler aldıkları verilerin gizliliğini korumakla yükümlüdürler. Alınan veriler kullanım amacı veya sözleşmede/protokolde tanımlanmış hizmetlerin yerine getirilmesi dışında başka amaçla kullanılamaz. (5) Protokol yapılan kişi ve kurumlarla veri paylaşımı salt elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilir. Bu kapsamdaki kişi ve kurumların elektronik ortam dışındaki veri talepleri karşılanmaz. TAKBİS öncesi pasif kayıtlara ilişkin bilgiler ve belge örnekleri ilgili kamu kurumlarının yazılı talebi üzerine verilir. Sözleşme veya protokolde bulunması gereken hususlar MADDE 8 (1) Sözleşme veya protokollerde aşağıda belirtilen hususlara yer verilir: a) Kurumların veya kişilerin yetkileri, yetki alanı ve paylaşıma sunulacak veriler. b) Kayıtlara erişimin şekli, kontrolü ve güvenliği. c) Sözleşme/protokol süresi. ç) Kurumların veya kişilerin TAKPAS ı kullanma amacı ve varsa yasal dayanağı. d) Sorumluluk. e) Sınırlamalar. f) Eğitim. g) Ücretlendirme. ğ) Genel Müdürlükçe uygun görülecek diğer hususlar. Verilerin paylaşımı MADDE 9 (1) Kurumlar ve kişilerin TAKPAS ta hangi sorgulamaları yapabilecekleri ve hangi bilgileri alabilecekleri sözleşme veya protokoller çerçevesinde belirlenir. (2) Kurumlar ve kişiler için her bir sorgulama, sorgu sonucu gönderilecek internet servisleri ve internet sayfaları için yetkilendirme yapılır. Kurum ve kişilerin, günlük en fazla kaç kez sorgulama yapabileceği, süreleri, yaptığı işlemler için ne düzeyde izleme bilgisi tutulacağı gibi bilgi ve kısıtlamalar ile diğer hususlar sözleşme veya protokoller çerçevesinde belirlenir. (3) Genel Müdürlük, TAKPAS ı kullanacak kurum ve kişileri sistemde tanımlar. Tanımlanan her bir kurumun TAKPAS ta kendini tanıtabilmesi ve giriş yapabilmesi için Genel Müdürlük tarafından güvenlik kodları, kullanıcı adı ve şifreleri tahsis edilir. (4) Genel Müdürlük, TAKPAS ta veri paylaşım ve güvenliği esaslarını düzenlemeye ve değiştirmeye yetkilidir. (5) İlgili idarelerce düzenlenen taşınmaz üzerindeki tasarrufları kısıtlayıcı veya yasaklayıcı nitelikteki haciz, tedbir ve benzeri bildirimler, elektronik imza, kayıtlı şifre ve benzeri yöntemlerle elektronik ortamda Genel Müdürlüğe bildirilebilir ve bu bildirimlere Genel Müdürlükçe elektronik ortamda cevap verilebilir. Elektronik ortamda yapılacak bildirime ve cevapların elektronik ortamda verilebilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir.

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 7 Mart 2015 Sayı : TAKPAS üzerinden verilecek hizmet türleri ile erişim hakkı, erişim ve bilgi güvenliği MADDE 10 (1) TAKPAS hizmetleri, kurumlar ve kişilerin internet sayfaları ile ulaşabilecekleri etkileşimli sorgulamalar ve kendi yazılım uygulamaları içerisine ekleyecekleri bölümler ile sorgulama yapmalarına olanak verecek internet servislerinden oluşur. Tüm sorgulamalarda kurum ve kişilerin almaya yetkili olduğu ve TAKPAS ta bulunan bilgiler sorgu sonucu olarak gönderilir. Kurumlar ve kişilere yetkisi dâhilinde olmayan bilgilerin gönderilmesi engellenir. (2) Mahkemeler, Cumhuriyet savcılıkları, icra ve iflas müdürlükleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının görevleriyle ilgili taşınmaz verilerine erişimi protokol düzenlenerek belirlenebilir. (3) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile taşınmaza ilişkin konularda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler kendi işleriyle sınırlı olmak üzere, düzenlenecek protokol kapsamında gerekli verilere erişebilirler. (4) Taşınmaz malikleri ile taşınmaz üzerinde hak sahibi olanlar, elektronik kabul beyanı ile oluşturulan sözleşme şartları dâhilinde verilere erişebilirler. (5) Tapu sicilinin açıklığı ilkesi gereğince, taşınmazın tanımlayıcı bilgileri herkes tarafından elektronik kabul beyanı ile oluşturulan sözleşme şartları kapsamında sorgulanabilir. (6) Tapu siciline yönelik her türlü tescil, şerh, beyan, terkin taleplerinde, malike ait T.C. kimlik numarası, ad, soyad, baba adı gibi kimlik bilgilerinin yanında TAKPAS tan erişilen taşınmaz ada, parsel ve varsa bağımsız bölüm bilgilerinin de protokol yapılan kurumlarca tapu müdürlüklerine sunulması gerekir. Aksi halde söz konusu talepler ilgili müdürlüklerce reddedilir. Paylaşım yöntem ve ilkeleri MADDE 11 (1) Ülke düzeyinde veri talebi veya sorgulama yapılabilmesi için Genel Müdürlük ile protokol veya sözleşme yapılması zorunludur. (2) Tapu Sicili Tüzüğü 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca kendi işleriyle sınırlı olmak üzere kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve taşınmaza ilişkin konularda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler ile imzalanan protokoller kapsamında yapılacak sorgulamalar için ek-3 belgenin ilgililerce doldurulması gerekir. (3) TAKPAS tan hizmet alanların yapabileceği sorgulamalar, sorgulama sonucu olarak gönderilen bilgiler ve erişilebilecek internet sayfaları kurum veya kullanıcı bazında Genel Müdürlükçe belirlenir. Hizmet alanların kendilerine verilen yetkiler dışında işlem yapması ve bilgi alması engellenir. (4) TAKPAS tan alınan verilere ait çıktılarda kurum adı, kullanıcı adı, tarih ve saat bilgisi yer alır. (5) Erişim ve paylaşım işlemleri ile sonuçlarına, erişilen ve paylaşılan verilerin kullanımına ait kütük (log) kayıtlarının her iki tarafın kendi sisteminde tutulduğunun bilindiği taraflarca protokolde veya sözleşmede imza altına alınır. (6) Genel Müdürlüğün yazılımda güncelleme ve yenileme yapma hakkı saklıdır. Sorgulama kriterleri MADDE 12 (1) TAKBİS teki veriler kişi ya da taşınmaz bilgileri esas alınarak sorgulanabilir. Sözleşme veya protokol yapılan kurum ve kişilerce TAKBİS te yer alan verilerin sorgulanmasında aşağıdaki kriterler dikkate alınır. a) Kişi bilgileri ile sorgulamada; 1) Gerçek kişiler için öncelikli olarak T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapılması esastır. Ancak, TAKBİS veri tabanında eksik olan malik nüfus bilgileri ve T.C. kimlik numarası entegrasyon işlemleri tamamlanıncaya kadar en az ad, soyad, baba adı kriterleri kullanılarak sorgulama yapılabilir.

11 7 Mart 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 11 2) Tüzel kişiler için sorgulamada öncelikli olarak vergi kimlik numarası ile sorgulama yapılması esastır. Ancak TAKBİS veri tabanında bulunmayan malik unvan bilgileri ile vergi kimlik numarası entegrasyon işlemleri tamamlanıncaya kadar salt unvan bilgisi kullanılarak sorgulama yapılabilir. b) Taşınmaz bilgileri ile sorgulamada; 1) Taşınmazın ili, ilçesi, mahallesi/köyü, ada ve parsel numarası, 2) Kat mülkiyetine tabi bağımsız bölümlerin sorgulaması için birinci alt bende ek olarak varsa blok ve bağımsız bölüm numarası, 3) Varsa T.C. taşınmaz numarası, 4) TAKBİS zemin sistem numarası, 5) İmar, kamulaştırma, toplulaştırma ve benzeri uygulamalar sebebiyle toplu olarak taşınmaz bilgilerine erişilmesi için protokolde hüküm bulunması ve sorgulama zaman diliminin Genel Müdürlükçe belirlenerek özel sorgulama yetkisi verilmiş olması, gerekir. (2) Sözleşme veya protokol yapılmayan kurum ve kişiler TAKPAS tan yararlanamaz. Bu kurum ve kişiler tapu ve kadastro verilerine yönelik sorgulama taleplerini yürürlükteki mevzuat kapsamında taşınmaz kaydının bulunduğu tapu veya kadastro müdürlüklerine iletirler. (3) Sorgulama kriterlerini yeniden belirlemeye ve değiştirmeye Genel Müdürlük yetkilidir. Söz konusu değişiklikler hakkında protokol/sözleşme yapılan kişi veya kurumlara 30 gün önceden yazılı ya da elektronik ortamda bilgi verilir. Harita verilerinin paylaşımı MADDE 13 (1) Harita verileri, 15/11/1991 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Yönetmeliği ile 31/8/1994 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliği esaslarına göre TAKPAS üzerinden paylaşılabilir. Kadastral verilerin paylaşılması MADDE 14 (1) Taşınmazı tanımlayıcı bilgiler, yer kontrol noktaları ve detay koordinatlar TAKPAS üzerinden sözleşme veya protokol düzenlenen kişi veya kurumlar ile paylaşılabilir. Tapu tahrir defterlerinin paylaşılması MADDE 15 (1) Tapu tahrir defterlerine ait kayıtlar elektronik ortamda TAKPAS üzerinden sözleşme veya protokol düzenlenen kişi veya kurumlar ile paylaşılabilir. Veri paylaşımı ilkelerinin ihlali ve hukuki sorumluluk MADDE 16 (1) Erişilen ve paylaşılan veriler; Genel Müdürlüğün yazılı izni olmadıkça, tarafların kendi görev ve faaliyet alanı kapsamında gerçekleştirecekleri işlemler haricinde başka kurum, kuruluş ve diğer kişilere kullandırılamaz ve yayınlanamaz. (2) TAKPAS taki verilere erişimde kısıtlama yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir. Verilere erişim hakkının kötüye kullanılması halinde, özel kanun hükümleri saklı kalmak üzere, sisteme erişim derhal durdurulur. (3) Sözleşme/protokol hükümleri yerine getirilmediği takdirde kurumların ve kişilerin TAKPAS tan faydalanması geçici olarak askıya alınır veya iptal edilir. (4) Erişilen ve paylaşılan verilerin bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak kullanılmasından doğan; hukuki, cezai, idari ve mali sorumluluklar veriyi alan ve/veya kullanana aittir. TAKPAS kapsamında paylaşılan bilgilerden faydalanan diğer görevliler de bu hükme tabidir. TAKPAS ın bütün aşamalarında görev yapan yetkililer de sözleşme/protokolde belirtilen esaslara uymakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük, kişilerin görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder.

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 7 Mart 2015 Sayı : Hizmet sunumu MADDE 17 (1) Zorunlu haller veya protokolde/sözleşmede Genel Müdürlükçe belirlenecek özel haller dışında TAKPAS tan kesintisiz hizmet verilir. Genel Müdürlük kullanıcıları MADDE 18 (1) Genel Müdürlük kullanıcılarının tanımlanması ve yetkilendirilmeleri Genel Müdürlükçe yapılır. (2) Bu yetkilendirme ile Genel Müdürlük kullanıcılarının sadece kendilerine yetki verilen işlemleri yapabilmeleri sağlanır. Genel Müdürlük kullanıcılarının yaptığı her türlü işlemin izleme bilgileri tutulur. Kurum ve kişi kullanıcıları MADDE 19 (1) Genel Müdürlük, TAKPAS a bağlanan kurum ve kişi kullanıcılarının kontrol edilmesi, verilen yetki çerçevesinde bilgi alınması ve tanımlanan kullanıcılara ait tüm bilgilerin TAKPAS ta tutulması için her türlü tedbiri alır. TAKPAS veri sunum şekli ve bağlantı kontrol sistemi MADDE 20 (1) Kurumlar ve kişiler, Genel Müdürlükçe belirlenen web servisleri üzerinden, Genel Müdürlüğün belirleyeceği metotlar ile sunulan verilerin kullanılması için gerekli yazılım ve donanımı sağlamakla yükümlüdür. (2) TAKPAS a bağlanmak isteyen kurumlar ve kişilere ait güvenlik kodları kontrol edildikten sonra, hizmet alanların güvenlik duvarları ile sistem güvenlik duvarları arasında özel şifrelenmiş güvenli ağ bağlantısı kurularak iki bağlantı noktası arasında hizmet verilir. (3) Kurumlar ve kişiler TAKPAS ile kurulan ve standartları Genel Müdürlükçe belirlenen güvenli ağ bağlantısını protokol veya sözleşmede belirlenen amaçlar doğrultusunda diğer bağlı birimlerinde de sağlar. Hizmet alanlar kendine bağlı birimler dışındaki kuruluşları ve kişileri TAKPAS tan faydalandıramaz. İzleme bilgilerinin oluşturulması MADDE 21 (1) TAKPAS tan yapılan her türlü işlem, işlemin tarihi, saati, işlemi yapan kullanıcı, yapılan sorgulama bilgileri izleme bilgisi olarak tutulur ve bu bilgiler yedeklenir. Tutulan izleme bilgisi sorgu sonucunu içerir. Genel Müdürlük kullanıcıları tarafından izleme bilgileri sorgulanarak TAKPAS tan yapılan işlemler takip edilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Takip ve değerlendirme MADDE 22 (1) Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulan kullanıcı bilgileri takip edilip değerlendirilir. Bu raporlar; bir kuruma ait genel bilgiler, kullanıcı taraf listesi ve belirlenen saat aralığında kullanıcı tarafların yaptıkları işlemlerin izlenmesine ilişkin tüm sorgulama bilgilerini kapsar. Yedekleme MADDE 23 (1) TAKPAS ta oluşabilecek veri kayıplarının önlenmesi için, TAKPAS ın Genel Müdürlüğün belirleyeceği aralıklarla yedeklenmesi sağlanır. Donanım güvenliği MADDE 24 (1) TAKPAS ın bulunacağı yerdeki donanımın sahip olması gereken güvenlik ihtiyaçlarının tespit edilmesi, sistem odasına veya sistem konsollarına erişimde yetkisiz erişimin engellenmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması hususunda Genel Müdürlükçe gerekli tedbirler alınır. Sözleşme veya protokolün geçerlilik süresi MADDE 25 (1) Kurum ve kişilerle imzalanan sözleşmenin/protokolün geçerlilik süresi taraflarca belirlenir. (2) Sözleşme/protokol hükümlerinin değiştirilmesinin talep edilmesi halinde ek sözleşme/protokol yapılabilir veya yenilenebilir.

13 7 Mart 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 Eğitim MADDE 26 (1) Genel Müdürlük ile sözleşme veya protokol yapılan kurum personeli ve kişilere, ihtiyaç duyulması halinde TAKPAS ile ilgili uygulamalar hakkında eğitim verilebilir. TAKPAS kullanımının ücretlendirilmesi MADDE 27 (1) Bu Yönetmelik kapsamında alınacak hizmetler 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca döner sermaye hizmet bedeline tabidir. (2) Döner sermaye hizmet bedeli, 6083 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ve aynı Kanuna ekli III sayılı tarife cetveli kapsamında belirlenir. (3) Bu Yönetmelik kapsamında alınacak hizmetlerin karşılığında ödenecek döner sermaye hizmet bedelinin ödeme usul ve esasları protokol veya sözleşme taraflarınca belirlenecektir. (4) Kanunlardaki özel hükümler saklıdır. Diğer paylaşım hallerine ilişkin usul ve esaslar MADDE 28 (1) Mevzuat gereği yetkili kişi ve kurumların görevleri kapsamındaki bilgi ve belge istemlerinde, kayıtların tutulduğu ilgili birimlerden yazılı olarak talepte bulunmaları halinde bilgi ve belge örneklerinin verilmesi mümkündür. (2) Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yetki alanı dışındaki tapu işlemleri hariç olmak üzere tapu siciline yönelik tescil, şerh, beyan, terkin ve TAKPAS ta yer almayan veri talepleri ile uyumsuz kayıt iddialarına ilişkin taleplerin asli sicillerinin bulunduğu tapu müdürlüklerine yapılması gerekir. Söz konusu taleplerde taşınmazın tanımlayıcı bilgilerinin bildirilmesi zorunludur. Bunun dışındaki talepler karşılanmaz. (3) Taşınmaz malikleri ve taşınmaz üzerinde hak sahibi olanlar ile 4721 sayılı Kanunun 1020 nci maddesi uyarınca ilgisini inanılır kılanlar; kayıtların tutulduğu ilgili birimlerden yazılı olarak talepte bulunmaları halinde bilgi ve belge örneklerini edinebilir. (4) TAKPAS tan herhangi bir nedenle uzun süreli olarak veri alınamaması halinde de birinci fıkra hükümleri uygulanır. (5) Bu madde kapsamında verilerin doküman olarak paylaşılması da bu Yönetmeliğin 27 nci madde hükmüne tabidir. (6) İlgililerince sorgulama sonucunu gösterir belge/tapu kayıt örneğinin istenilmesi durumunda ise 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince kayıt ve belge örneği verilmesine ilişkin harcın tahsil ettirilmesi gerekmektedir. (7) Tapu kadastro verileri, çevrimdışı (offline) olarak taşınabilir bellek, CD, DVD ve benzeri ortamlarda paylaşılamaz. (8) Kanunlardaki özel hükümler saklıdır. Yabancı uyruklu kişiler MADDE 29 (1) Yabancı uyruklu kişilerin ve yabancı sermayeli şirketlerin münferit verilerinin paylaşılmasında da bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar geçerlidir. Yabancı uyruklu kişilere ilişkin sorgulama kriterleri sözleşme ve protokollerde ayrıca belirlenebilir. (2) Yabancı uyruklu kişilerin ve yabancı sermayeli şirketlerin toplu verilerinin paylaşılmasına ilişkin usul ve esaslar, yapılacak sözleşme veya protokollerde Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 7 Mart 2015 Sayı : Yetki MADDE 30 (1) Mevzuatta yapılan düzenlemeler ve hizmet gereği duyulacak ihtiyaçlar çerçevesinde TAKPAS üzerinden paylaşılacak verileri belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir. (2) TAKPAS ın kullanılması için kurumlarla bu Yönetmeliğin ekinde yer alan ek-1 Tip Protokol, kişilerle ek-2 Tip Sözleşme yapılır. Ek-1, ek-2 ve ek-3 belgeler ile TAKPAS form-1, TAKPAS form-2, TAKPAS form-3 ve TAKPAS form-4 belgelerini değiştirmeye Genel Müdürlük yetkilidir. Veri paylaşım komisyonu oluşumu ve görevleri MADDE 31 (1) Komisyon, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının koordinasyonu ve görevlendireceği (2) iki üyeden, yine aynı başkanlıkça belirlenecek, birisinin başkanlığında; Tapu Dairesi Başkanlığından (1) bir, Kadastro Dairesi Başkanlığından (1) bir, Hukuk Müşavirliğinden (1) bir, Harita Dairesi Başkanlığından (1) bir, Arşiv Dairesi Başkanlığından (1) bir, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığından (1) bir ve Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden (1) bir üyenin görevlendirilmesi ile toplam 9 asil üyeden oluşur. Ayrıca, Komisyonda temsil edilen her başkanlıkça aynı sayıda yedek üye görevlendirilir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca görevlendirilecek üyelerden birinin Mali Hizmetler Uzmanı kadrosunda görevli olması zorunludur. Mali Hizmetler Uzmanı için belirlenecek yedek üyenin de aynı kadroda olması gerekir. (2) Diğer başkanlıklar ilgisi halinde Komisyon Başkanının yazılı daveti üzerine komisyonda temsil edilir. (3) Komisyon, Komisyon Başkanının uygun göreceği zamanlarda asgarî beş üye ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde, Komisyon Başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Başkanının yazılı daveti üzerine komisyonda temsil edilen Başkanlıkların da oy hakkı vardır. (4) Komisyonun sekretarya işlemleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yürütülür. Koordinasyon birimleri tarafından tüm alt detayları ile hazırlanan taleplerin gündeme alınıp alınmayacağına dair hazırlanan konu başlıklarını, gündeme alınması için Komisyon Başkanlığına sunmak ve toplantı tarihi ve yeri ile ilgili süreçleri takip etmek görevi Komisyon Sekretaryasına aittir. (5) Komisyonun görevleri şunlardır: a) Veri paylaşım talepleri için görüş bildirmek. b) Sözleşme ve protokol metinlerini ve eklerini, gerektiğinde madde eklemek ya da çıkarmak suretiyle, düzenlemek ve hazırlamak. c) Komisyon sekretaryasınca gündeme alınan konular hakkında görüş bildirmek. Elektronik sicile geçiş süreci GEÇİCİ MADDE 1 (1) Elektronik tapu siciline geçilene kadar ihtilaf halinde tapu sicili bilgileri esastır. Mevcut protokollerin güncellenmesi GEÇİCİ MADDE 2 (1) Mevcut protokollerin bu Yönetmeliğe aykırı hükümlerinin olması halinde bu Yönetmelik hükümleri geçerli olup mevcut protokoller bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde Yönetmeliğe uygun hale getirilir. Yürürlük MADDE 32 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 33 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

15 7 Mart 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 15

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 7 Mart 2015 Sayı : 29288

17 7 Mart 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 17

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 7 Mart 2015 Sayı : 29288

19 7 Mart 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 19

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 7 Mart 2015 Sayı : 29288

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) ndan: TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN PAYLAŞIMI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) ndan: TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN PAYLAŞIMI HAKKINDA YÖNETMELİK 7 Mart 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29288 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) ndan: TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN PAYLAŞIMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Eylül 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 18 Eylül 2014 69471265-305-8193

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Ocak 2015 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29239 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2014/7069 Türkiye

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Ekim 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29138 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2014/6794 Hükümetimiz

Detaylı

KĠMLĠK PAYLAġIMI SĠSTEMĠ YÖNETMELĠĞĠ

KĠMLĠK PAYLAġIMI SĠSTEMĠ YÖNETMELĠĞĠ KĠMLĠK PAYLAġIMI SĠSTEMĠ YÖNETMELĠĞĠ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/11/2006 No : 2006/11249 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/4/2006 No : 5490 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/12/2006 No : 26370

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Aralık 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29209 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2014/6999 16

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Ağustos 2015 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29453 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2015/8015

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 2 Nisan 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28960 Karar Sayısı : 2014/5934 BAKANLAR KURULU KARARI Ekli Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü nün yürürlüğe konulması; Sermaye Piyasası Kurulunun önerisine

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Haziran 2015 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29392 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2015/7389

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29002 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/6109 1) Üst

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 26 Mart 2015 69471265-305-3475

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Şubat 2015 SALI YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 29270 VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28642 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4614 Rekabet

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kimlik Paylaşımı Sistemi Uygulama Yönetmeliği (22/12/2006 GÜNLÜ VE 26384 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN KİMLİK PAYLAŞIMI SİSTEMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR

Detaylı

Konu: 6518 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Hakkında

Konu: 6518 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Hakkında Sayı: Rehber.2014/008 Ankara,01.03.2014 Konu: 6518 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Hakkında 6518 Sayılı AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI Adalet Bakanlığından: Karar Sayısı : 2013/820 1 Açık bulunan Bakanlık Yüksek

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Kasım 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Sayı : 29162

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Şubat 2015 ÇARŞAMBA Sayı : 29271 YASAMA BÖLÜMÜ KANUN MADEN KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 31 Mayıs 2012 Yayımlandığı Tarih 31 Mayıs 2012 Sayı 2012-10 İÇİNDEKİLER - - - - Tapu ve Kadastro Genel

Detaylı

HAZİRAN 2014 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

HAZİRAN 2014 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAZİRAN 2014 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 3.6.2014/ 29019 R.G. 2014/6388 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Nisan 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 21 Nisan 2014 69471265-305-3044

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 1 Mart 2013 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 28574 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Şubat 2013 CUMARTESİ Sayı : 28568 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2013/4286

Detaylı

Çeşitli Vergi Düzenlemeleri İçeren 6518 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2014/14

Çeşitli Vergi Düzenlemeleri İçeren 6518 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2014/14 İstanbul, 21.02.2014 Çeşitli Vergi Düzenlemeleri İçeren 6518 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO:2014/14 06.02.2014 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan ve içerisinde

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 24 Kasım 2012 CUMARTESİ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 24 Kasım 2012 CUMARTESİ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 24 Kasım 2012 CUMARTESİ Sayı : 28477 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Haziran 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29377 MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2015/7586 17

Detaylı