2011 ARAP DEVRİMLERİ I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2011 ARAP DEVRİMLERİ I"

Transkript

1 DÜBAM HAZIRLAYAN: ERTUĞRUL AYDIN 2011 ARAP DEVRİMLERİ I DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI - DÜBAM

2 Genel Yayın Yönetmeni Akif Emre Yayın Koordinatörü Ertuğrul Aydın Temmuz 2011 DÜBAM Yayınları Küresel ĠletiĢim Merkezi Barbaros Bulvarı, Balmumcu / BeĢiktaĢ Tel: (0212)

3 Sunuş Muhammed Buazizi nin Tunus taki yoz kamu yönetimi yüzünden kendini yaktığı 17 Aralık 2010 tarihinden bu yana Arap dünyasında yaģanan geliģmeleri izliyoruz. Özne konumundaki siyasetçilerin hiç değilse olayların baģında planlı bir eylem yürütemediklerini iddia edebiliriz. GeliĢmeleri onlar da seyrettiler ve sırası geldiğinde, çıkarları çerçevesinde ülke-ülke geliģmelere müdahil olmaya çalıģtılar, çalıģıyorlar. Buradaki analizcilerin, gözlemcilerin ve yorumcuların yapabilecekleri, asgari, gözlemci kulesinden bu geliģmeleri tahlil etmek, tasvir etmek-açıklamak ve yorumlamak, azami, yol göstermektir ancak gözlemci kulesi de akıntıda yüzdüğünden dolayı geriye dönüp bakan bir tarihçinin konforuna sahip değiller. Bu dosyadaki metinler, seyir halinde olan gözlemci kulelerinden yazıldığı için tarihte ileriye veya geriye doğru değerlendirme yaparken bu ayrıntıyı da dikkate almalıdır. Arap ülkelerinde yaģananlar önce Arap Devrimleri sonra Arap UyanıĢı en son da Arap Baharı, olarak nitelendirildi. YaĢanmakta olanlar devrim mi değil mi? sorusu önemli bir sorudur ve bu soruyu soranlar arasında geliģmelerin adını doğru koyma çabasında olanlar var Ģüphesiz. Ancak bu isimlendirmeler-nitelendirmeler belirli bazı tarafların bulundukları nokta-i nazardan ne gördüklerini değil neyi, nereden görmek istediklerini de ifģa etmektedir. Biz, henüz tartıģmalı da olsa ilk nitelendirmeye sâdık kaldık ve Dünya Bülteni çevirilerinden, haber analiz metinlerinden, makalelerinden oluģan bu dosyanın adını 2011 Arap Devrimleri koyduk. Toplam beģ bölümden oluģan dosya, 117 makalenin yanısıra 2 röportajdan oluģuyor. Metinler sırf Arap Devrimlerini değil onun Türkiye dâhil bölgesel ve uluslararası politik etkilerini de konu edinmektedir. BaĢka kaynaklardan da istifade ederek geriye dönük inceleme yapanların iģlerini kolaylaģtırmak amacıyla metinler tarihi sırasına göre dizilmiģtir. Böylelikle, okuyucu olayları gün be gün tarihi sürekliliği içerisinde takip edebilecektir. Ancak ceteris paribus, her iģin baģı iyi niyettir ve bu kaide doğru bir okuma için de geçerlidir. Faydalı olması dileğiyle Ertuğrul Aydın DÜBAM 3

4 İçindekiler Bir diktatörün ironik sonu Akif Emre...5 Tunus'ta halk hareketi ve sosyal ağlar - Ġbrahim Tığlı...7 Halk hareketinden 'parfüm devrimi' çıkartmak Akif Emre...9 Tunus ta balyoz rejimi yıkıldı! Mustafa Özcan Orta sınıf devrimi - Eric Goldstein 'Tunus Devrimi'nin arkasındaki Ġslami hareketler -Abdullah Aydoğan Kalabalık Yolsuzluk diktatörlüğün yoldaģıdır Fehmi Hüveydi Mısır'da 34 yıllık sabır taģtı mı? - Abdullah Aydoğan Kalabalık Tunus Mısır'ın deneme tahtası mıydı? Akif Emre Fas: Bin AlileĢme sonrası Ģimdi de TunuslaĢma mı? - Ebubekir Cemai Mısır da değiģim manisfestosu - Muhammed el Baradey Mısır ın yeni güçlü adamı: Süleyman - Issandr Amrani Ġsrail'le radikalizm kıskacında devrim Akif Emre Amerika nın Ġslamcı ikilemi - ġâdi Hamid Mısır yapbozunda taraflar, dengeler - Sinan Özdemir Mübarek kime yaslandı; Esad kime seslendi? Akif Emre Arap 1848 i: Despotlar yalpalayıp devriliyor - Tarık Ali Mısır isyanında son Cuma - Abdullah Aydoğan Kalabalık Mısır daki Ayaklanma Sahra-altı Afrika yı Nasıl Etkiler? - Serhat Orakçı Mısır ve Endonezya - Thomas Carothers Mısır'da post-kemalist sürecin aktörleri Akif Emre Mısır ın Berlin Duvarı ânı - Richard Falk Tel Aviv de korku ve daraltının üstesinden gelmek - Aluf Benn

5 Bir diktatörün ironik sonu Akif Emre Tunus'ta yaģananlar Magrip baģta olmak üzere Arap dünyasında statükonun sarsılmaya baģladığının göstergesi. Henüz olayların geliģine bakarak bir halk devrimi gerçekleģtiğini söyelemek erken. Ancak statükonun ciddi biçimde sarsıldığı hatta eski duruma dönülemeyecek bir eģiğe geldiği söylenebilir. Tunus'u katı laikçi yöntemlerle yıllardır demir pençesinde yöneten bin Ali'nin ülkeyi terk etmek zorunda kalması ardından bir halk ayaklanmasının zaferiyle sonuçlanıp sonuçlanmayacağını zaman gösterecek. ġu ana kadar sistem geliģmelere hakim olduğu görüntüsü vermeye çalıģıyor. Bundan sonraki adımlar ne olabilir? Muhtemel senaryolara girmeden önce aktörlerin pozisyonu, iç ve dıģ faktörlerin iyi analiz edilmesi gerekiyor. Yıllardır baskı altında yönetilen, yoksulluk ve yoksunluk sınırının altında yaģamaya zorlanan Tunusluların buldukları fırsatta bu rejimi baģlarından atmak istediklerini sokak harketiyle göstermiģ oldular. AncaZeynel Abidin bin Ali acımasız baskıcı uygulamaları sayesinde ülke içinde alternatif organize muhalefeti ezdi. Böylesi bir halk devrimini yönlendirecek birleģtirici bir liderliğin ortaya çıkağından emin değiliz henüz. Niteki aarap dünyasında runuslulara çağrı yapan baz ulemanın, devrimin çaldırılmaması uyarısı yapmaları öenmli. Tunus'un da tıpkı Cezayir gibi sömürge döneminden kalma Ģifreleri Fransızlar tarafından belirlendi. Fransız etkisi tümden ihmal edilmese de Amerika'nın geliģmeler karģısında tavrı merak edilecektir. ġu ana kadar Amerika, geliģmeler karģısında sanki hazırlıksız yakalandığı izlenimini uyandıracak bir tutum sergiledi. Devrik baģkanın ilk fırsatta kaçması ise en azından daha önce verilen dıģ destekten mahrum olduğunu gösteriri. Bu arada en-nahda hareketinin sürgündeki lideri RaĢid GannuĢi'nin ilk fırsatta Tunus'a döönmeye hazırlandığı yönündeki haberlere ilaveten hareketin yasallaģması Ģartıyla kurulacak bir koalisyon hükümetinde yer alabileceklerini açıklaması altı çiģziimersi gereken ayrıntılar ((gerçi koalisyon hükümetine katılmayacaklarını açıklasa da uzun vadede yönetimde partner olmaya hazır görünüyor). Bu açıklamanın önemi GannuĢi harketinin Tunus'taki gücünden, kendi karizmasından çok muhtemel geliģmelerde hangi aktörlerin öne çıkabileceğini göstermesi açısından önemli. Amerika'nın el Kaide benzeri örgütlerin ismini öne çıkartarak bölgede bir düzenlemeye gitmek isteyeceği beklentisi hayli yüksek. Bu düzenlemenin de bir tür Büyük Ortadoğu Projesi'nin daha "akıllıca dizayn" edilmiģ versiyonu olması da muhtemeldir. Bu noktafa GannuĢi isminin öne çıkması bir tür 'makul Ġslam' baģka ifadeyle "ılımlı Ġslam" projesiyle Afrika açılımına start vermek isteyeceğini akla getiriyor. ZiraĠngiltere'de sürgün hayatı yaģayan GannuĢi'nin liberal-ġslam çizgisine yaklaģtığı söylenebilir. Böylesi bir operasyonun Mısır'a kadar uzanması, Mısır'daki statükoyu yerinden edecek geliģmeleri tetikleyeceğinden söz edenlerin dikkate alması gereken bir husus Ġsrail faktörüdür. Ġsrail faktörünün olumlamayacağı bir geliģme Mısır söz konusu olduğundan zor görünüyor. Oysa Amerika Lübnan baģta olmak üzere Suriye, Ġran konusunda hayli sıkıģık durumda. Bu arada Mısır muhalefetinin alternatif parlameto kurması ve buna Müslüman KardeĢler dahil geniģ bir muhalefet yelpazesinin katılması muhtemel geliģmeler için iģaret olabilir. 5

6 Ancak Ģimdiden Moritanya'dan Ürdün'e kadar uzanan geniģ Arap coğrafyasında Tunus halk hareketinin bir heryecan oluģturduğu bir gerçek. Cezayir'de, Moritanya'da en önemlisi dün sabah Mısır'da insanlar kendilerini ateģe verdi. Ekonomik yoksulluk ve siyasal yoksunluk duygusu kitleleri patlama noktasına getirdi. Bunu sadece bazı Arap rejimlerinin yaptığı gibi gıda fiyatlarında indirim yaparak durumu kurtarmaları ne kadar mümkün? Tunus'u terk eden bin Ali'nin içine düģtüğü durum tam bir ironi gibi. Fransa tarafından kabul edilmeyiģi, Tunuslu yöneticileri hesaplarını Ġsviçre tarafından incelemeye alınması Tunus'ta rejimin geleceği açısından önemli bir sinyal. Asıl trajik olan, iktidarını en katı Ģekliyle uyguladığı baģörtüsü yasaklarına adamıģ bir tiranın EĢinin baģı kapalı gezmek zorunda oldu Suudi Arabistan'a sığınmıģ olması. Ġslamcılarla mücadele adına baģta Fransa tarafından desteklenen ve baģörtü yasağı ile öne çıkan bir diktatörün hazin sonu diğerlerine ders olmalı. Yenişafak, 18 Ocak

7 Tunus'ta halk hareketi ve sosyal ağlar - İbrahim Tığlı Tunus taki sokak isyanı yeni toplumsal hareketlerin gerçekleģtirdiği ilk devrimdir. Ġktidarın muhalefeti kontrol altına almadığını ve denetleyemediğini göstererek iktidar her yerdedir mantığını da çürütmüģtür. Çünkü Tunus ta devlet uydu aracığı ile televizyonlara sansür uygulasa, sadece kendi iktidar medyasına izin verse de sosyal ağlar üzerinde bir hakimiyet kuramamıģ, siyasi baskısını toplumsal ağlar üzerinde hissettirememiģtir. Gösteriler, Facebook, Twitter, Youtube, Dailymotion gibi sosyal paylaģım siteleri kanalıyla organize edilmiģ, farklı sosyal yapıdaki bireyler, cep telefonları ve bu ağlarla iletiģim kurabilmiģtir. Devlet sosyal ağlarla oluģturulan muhalif medyanın ötesine geçemeyerek karnavalistik eylemleri önleyememiģtir. Ġktidar gücüne karģı soysal medyanın kullanılması, yalnız yeni sosyal hareketlerin baģvurduğu bir muhalif örgütlenme biçimidir. Tunus taki halkın kendilerini ifade etme aracı olarak sosyal paylaģım sitelerin kullanılması bu yeni sosyal hareketlere özgüdür. Ġktidarı elinde bulunduran tekele karģı medya araçlarının kullanıldığı tikellikler geliģtirilerek iktidarın parçalandığı görülmüģtür. Bu dönemde, sol ve yeni liberal akımların indirgemeci anlayıģlarının da artık toplumsal dönüģümü sağlamada ve toplumu harekete geçirmede yetersiz kaldıkları gerçeği teyit edilmiģtir. Çünkü burada bu tür hareketlerin muhalifliliklerinin toplum tabanında karģılık bulmadığını söyleyebiliriz. Toplumsal dönüģüm ile iktidar arasındaki farklılaģma da internet ve telefon kullanımıyla iktidarın gücüne karģı toplumsal alternatif bir güce dönüģmektedir. Sosyal ağların bir muhalif aygıta dönüģmesi propaganda kültürünün yaygınlaģtırmakta kolektif bir iģbölümü katmaktadır. Yeni sosyal hareketlerin muhalifliği içselleģtirmeleri ve bu doğrultuda gösterilere yönelmeleri sağlamak için propaganda yöntemleri sosyal ağlarla gerçekleģtirilmektedir. Bu bağlamda sosyal ağlara kitlelere düģüncelerini yaygınlaģtırma ve birlikte hareket etmeleri için geniģ imkân sağlamaktadır. Tunus taki sokak gösterilerine baktığımızda belirli bir siyasi örgütlenme göze çarpmamakta iktidar karģı muhalefet alıģılageldik ideolojik unsurlarla yürütülmediği anlaģılmaktadır. Sosyal ağların kitlerin iletiģime geçmesi ve organizasyonunda belirleyici rol oynamaları sosyal alanın siyasi alan geçiģini de kolaylaģtırmıģtır. Ortadoğu ülkelerindeki yönetimlerin sosyal ağlar karģısında etkisizleģtiğini, yeni sorunlara karģı adapte olamadıkları görülmekte, muhalif hareketlerin iletiģim gücünü kırmada zaafa uğradıkları, engellemelere ve baskılara karģı sosyal ağlar karģısında çaresiz kaldıkları görülmektedir. Tunus ve diğer Arap ülkelerinde devlet iktidarı geniģ kitleri etkisizleģtirerek onlar üzerinde egemenlik kurarken yeni toplumsal hareketlerin bu ülkelerde sosyal medya Bin ali iktidarı göstericilerin iletiģim gücünü kırmak ve onları etkisizleģtirmekte baģarı gösteremedi. Göstericiler, iktidarın etki alanı dıģına çıkarak güvenlik güçlerini etkisizleģtirmiģlerdir. Tunus ta sosyal ağların gücü siyasi iktidarın önüne geçmiģtir. Sosyal ağlar kanalıyla iktidara karģı olma hali toplumsallaģtırılmıģtır. Artık Tunus ta toplum merkezli bir siyaset yapabilmenin yolu sosyal ağlar üzerinden gerçekleģecek ve sosyal medya iktidarın oluģmasında etkin bir rol üstlenecektir. 7

8 Burada Antony Negri ni deyimiyle çoğunluğun yerini çokluk almaya baģlamıģ çokluk karģısında iktidar parçalanmıģtır. Artık Ortadoğu ülkelerinde rejim karģıtı muhalif hareketlerin toplumsallaģmasında sosyal ağlar belirleyici olacaktır. Tunus ve diğer Arap ülkelerinde gündemin belirlemesi iktidar eliyle olurken, artık gündemin belirlenmesinde toplum bir adım daha öne geçmiģtir. Kıta Avrupa sı sosyologları yeni toplumsal hareketlerin baģarısının geliģmiģ, modern ülkelerde olacağını savunmuģlar, Ortadoğu ülkelerinde yeni geliģmekte olan sosyal hareketlere fazla Ģans tanımamıģlardı. Fakat Tunus ta yaģananlar gösterdi ki, yeni sosyal hareketlerin baģarısı modern, demokratik konsepte yakından ilgili değildir. Artık tek partili Arap yönetimleri için en büyük tehdit sol, milliyetçi ya da Ģiddeti benimsemiģ marjinal siyasi örgütlenmeler değildir. Onlar için en büyük tehdit sosyal ağlarla yeniden kurulan sosyal hareketlerdir. Mısır da 85 yıllık Müslüman kardeģlerinin baģarmadığını Tunus ta iģsiz gençlerin nasıl baģardığını görmek gerekli ve herkes kendi durumundan vazife çıkarmalıdır. Ġnternet Ģimdiye kadar olan bütün medya araçlarını toplayan hem de en etkili olan iletiģim araçları haline gelmiģtir. Ġnternetin yaygınlaģması ile etki alnı da yaygınlaģmakta sinema, televizyon gazeteye nazaran daha geniģ kitlere yayılmaktadır. Diğer medya organlarında hizmeti alan pasif iken internet kullanıcısı daha aktif olup internetin verdiği olanaklarla kendini ifade etmede daha baģarılıdır. Sosyal ağların baģarısı devletin koyduğu sınırları aģabilmesi ve herksin katılımının olabileceği ortamları gerçekleģtirebilmesidir. Tunus toplumu sosyal ağlar sayesinde yönetime karģı birbirleriyle nasıl iletiģim kuracaklarını kurabildiklerini ve bu iletiģimi nasıl bir toplum gücüne dönüģtürebildiklerini dünyaya gösterdiler, Acaba bu sosyal ağlarla oluģturdukları sosyal dönüģümün siyasette kapsamı ne kadar olacak, bunu da zaman gösterecek 20 Ocak 2011, Dünya Bülteni 8

9 Halk hareketinden 'parfüm devrimi' çıkartmak Akif Emre Bin Ali'nin 30 yılı aģkın iktidarda tutulmasının tek nedeni olan Ġslamcı En-nahda Hareketi'nin Tunus'taki sözcüsü yaģananları bir devrim süreci olarak tanımlıyor. Bu sözü bir kenara not edip Türkiye'deki devrim/ci yorumlara göz atalım. Aslında Tunus'ta yaģananlar bu anlamda bir zihniyet çözümlemesi, hatta ideolojik önyargıların aynası sayılabilir. Tunus'ta yaģananların bir devrim mi, halkın ekmek kavgasından ibaret bir ayaklanma mı yoksa sistem içi bir yenilenme mi olduğu konusunda hemen herkes zihnindeki hazır kalıplara bakarak konuģtu. Bunda en önemli faktör Tunus'un dıģarıya kapalı olması ve olayların ani bir biçimde geliģmesi kadar bu Arap-Mağrip coğrafyasına olan yabancılığımızdır. Tıpkı komģumuz Irak'a gerçekte ne kadar ırak oluģumuzu geç fark eden medya ve entelijansiyamızın durumu gibi... Tunus'ta yaģananları anlamlandırmak için ortaya konan görüģler; çok moda hale gelen ve hemen hiçbir risk içermeyen ve genellemelerle yüklü jeopolitik, jeostratejik analizler adeta hazır ders notlarından çıkarılmıģ yazılar gibiydi. Bölgeye dair bilgisizliğimizi yaldızlı genellemelerle kapatmaya yönelik çabalar... Bir halk hareketinden, muhalif bir baģkaldırıdan heyecan duyması beklenen; baskı karģıtı ve özgürlüklerden yana olmakla övünen önemli bir kesim olaya ilk günden itibaren istihzaî bir bakıģ sergiledi. "Bu Ġslamcılar zaten devrim yapamaz" demeye getiren bir yaklaģım... Oysa Cezayir'de, Tunus'ta ekonomik ve siyasal hak taleplerinin nasıl bastırıldığını, sistem içi meģru yoldan iktidar yürüyüģünün nasıl provoke edilerek kitlesel ayaklanmaya ve ardından silahlı çatıģmaya çekildiğini bilmeyen yok. Zeynel Abidin Bin Ali'nin baģta Fransa olmak üzere "geliģmiģ Batılı demokrasi"nin kıblesi ülkelerce Ġslamcı muhalefeti en acımasız yöntemlerle nasıl bastırdığını hatırlamak gerek. Foreign Policy'de Michael Koplow tam da bu konuya parmak basarak "Tunus devriminin niçin Ġslamcı olamayacağı"nı ispatlamaya çalıģmıģ. Rejimin acımasızlığı, her türlü muhalefeti yerle bir ettiği, ülkenin en güçlü muhalefet hareketi En-nahda'nın hangi iģkence yöntemleriyle yok edildiğini sıralamıģ. Bu tez bizdeki istihzadan daha tutarlı görünse de Tunus'taki toplumsal dinamikleri okumaktan uzak görünüyor. Ġslamcı muhalefetin gücünün organizasyon yeteneğinden çok taleplerinin toplumsallığından, sahihliğinden kaynaklandığını atlayan bir bakıģ açısı. Nitekim rejimi elinde tutanlar yeni düzenlemelere her an hazır olsalar da tek çekinceleri; daha özgürlükçü bir sisteme Ġslamcıların damgasını vurmalarıdır. Sürgündeki lider GannuĢi'nin dönüģü yeni dönemin önündeki en büyük sorun. Bu sorun ileri demokrasinin beģiği ülkeler için de hâlâ geçerli. Her ne kadar GannuĢi'ye Ġngiltere sığınma hakkı tanısa da, tatilini Tunus'un muhteģem sahillerinde yapması için Fransa, Almanya hatta Ġngiltere'nin Bin Ali'nin hâlâ dostu olduğunu söylüyor, Robert Fisk. Tunus'ta gerçek bir devrimin yaģandığına inanmak isteyen ve geliģmeleri alabildiğine abartarak erken zafer ilan eden çevreler ise adeta önü açılmak istenen devrimin ne türden bir Ġslamcılık olduğuyla yüzleģme cesaretinden yoksunlar. Türkiye modelini Ġslamcılık olarak hazmedebilenlerin, Tunus aynasında kendilerini görerek içlerine sindiremedikleri durumu meģrulaģtırmak isteyen bir halleri var. Baskı ve yok etme siyasetiyle ehlileģtirilen, 'makulleģtirilen' eski Ġslamcıların gelinen noktayı dönüģümlerinin baģarısı ve haklılığı olarak görme eğilimleri Tunus'ta uç verdi. 9

10 Bu nasıl devrimdir ki, diktatör ülkeden apar topar kaçıyor ama yerine kimse gelmiyor? Ennahda Hareketi'nden nefret eden sistemin sahiplerinin ılımlı geçiģi kendi kontrollerinde gerçekleģtirmek istediklerini söylemeye gerek yok. Sistem değiģecek, demokratikleģecek ama seçkinler kadrosu ayrıcalıklarını sürdürecek... Bu sihirli formül her zaman iģlemeyebilir. Eğer küresel bir dizaynın parçası olarak gerçekleģiyorsa (Genelkurmay BaĢkanı'nın Amerika ile temas kurduktan sonra diktatöre kapıyı gösterdiği yönündeki söylentiler bunun iģareti) makul bir Ġslamcılıkla pekâlâ gerçekleģtirilebilir bu süreç. 'MakulleĢtirilmiĢ' bir Ġslamcılık dizayn ediliyorsa zafer iģareti yapmak Ģöyle dursun, bundan ilk önce Ġslamcılık iddiasındakilerin kaygı duyması beklenir. Sonuçta, Ġslamcılık iddiasından vazgeçtikleri oranda sistemden yararlandıkları pragmatist örnekler bol miktarda mevcut. Tunus muhalefeti 'sistem'in pasta rüģveti sınavıyla karģı karģıya. Sonuçta ortaya çıkacak olan: Ya sistemde gerçek bir dönüģüm yaģanacak ya da parfüm devrimi... Yenişafak, 20 Ocak

11 Tunus ta balyoz rejimi yıkıldı! Mustafa Özcan Balyozu Türkiye deki darbe eskizlerinden tanıyoruz. Kuvveden fiile çıkmıģ olsaydı herhalde Bin Ali rejimine benzer bir hal yaģardık. Balyoz rejimini merak edenler Tunus aynasına bakabilirler. Bir biçimde balyoz rejimine Big Brother rejimi de diyebiliriz. Bin Ali nin Tunus u, (meģhur roman yazarı) George Orwell in 1984 romanından çıkmıģ gibi. Neden Bin Ali nin Tunus u Orwell vari bir rejim? Tunus la ilgili veriler, nedeni ve cevabını açıkça ortaya koymaktadır. Tunus da oy kullanma yaģına gelmiģ Tunusluların yüzde 55 i fiģlenmiģ. Bu fiģleme nedeniyle halk intifada sırasında polis merkezlerine saldırmıģ ve buradaki dosyaları itlaf etmeye çalıģmıģtır. Ya da Bin Ali nin RCD Partisinin merkezlerine saldırarak kayıtları ele geçirmeye çabalamıģtır. Bu bir Ģeyi ortaya koyuyor: Tunus halkı fiģlenmekten bıkmıģ ve bu nedenle ilk saldırdığı mekanlar arasında kayıt merkezleri yer aldı. Ġlk akıllarını gelen Big Brother sisteminin beyni ve arģivi olan sicilleri itlaf etmek oluyor. Tunus ta fiģlenenlerin sayısı 2 milyon 180 bin olarak veriliyor. Bu da yetiģmiģ nüfusunun yüzde 50 sinden fazlasına tekabül ediyor. Tunus ta Nahda gibi siyasi partiler yasaklanırken basın da feci bir Ģekilde denetim ve kontrol altına alınıyor. Adeta felç edilmiģ. Ülke göbekten Fransa ya bağlı olmasına rağmen iç güvenlik nedeniyle Fransız basını bile ülkeye giriģte sansüre tabi tutulmaktadır. Ancak sansürden sonra Fransız basını yerel basın ağı tarafından dağıtılabilmekte idi. Keza internet müdavimleri de Tunus ta fiģlenen ve takip altına alınan zanlı veya potansiyel suçlu kesimleri oluģturuyor. Bununla birlikte, olayların hızı Bin Ali nin siber alanı tam kontrol altına almasına imkan vermemiģtir. Bu nedenle sansürlenen basın Muhammed Buazizi yi haber bile yapmakta zorlanırken devrimi tetikleyen dizginlenemeyen post modern basın olmuģtur. Twitter, facebook ve bloglar Yasemin Devriminin araçları olmuģtur. Devrimin bir yanında yolsuzluklar, yoksulluk yer alırken diğer tarafında ise öfkeyi organize eden twitter ve facebook gerçeği vardı. Elbette tarafsız kalan ordunun da payını unutmamak gerekir yılında Ġran da Nejad ın ikinci kez seçildiği lakin muhalefetin sonuçları hileli ilan ettiği süreçte de alternatif basın etkili olmuģ lakin rejim post modern basını kontrol altına almayı baģarmıģtır. * Bin Ali rejiminin ansın devrilmesinden sonra basın da silkelenmeye karar verdi ve sansürün kayıtlarını ve zincirlerini kırma arayıģına girdi. Tunus un ulusal basını, Muhammed Buazizi nin kendisini yakması eylemi karģısında gerçekler yerine yalanlara ve çarpıtmalara baģvuruyor. Wikileaks sızıntılarındaki tasvirle ülkenin Ġmelda Markos u olan first lady Leyla Trablusi nin keleptokrasinin somutlaģmıģ hali olması da, Buazizi nin kendisini yakması kadar etkili olmalıdır. Buazizi nin kendisini ateģe vermesi üzerine Tunus da korku duvarı, psikolojik duvar yıkılıyor. Psikolojik Berlin Duvarı yıkılınca reiim de enkazı altında kalıyor. 20 yaģındaki öğrenci Seher Bin Yunus bu durumu Ģöyle tasvir ediyor: Önceleri Facebook ta Bin Ali ve ailesine iliģmekten çekiniyorduk. Oldukça dikkatli davranıyorduk. Lakin fakir adamın kendisini yakmasından ve gösterilerin baģlamasından itibaren korkuyu üzerimizden attık. Twitter ve facebook yerine gazete ve televizyonlara bağımlı kalsaydık olan biteni ve detayları hiçbir zaman öğrenemeyecektik (Tunisian media throw off censor's shackles after decades of fear and collaboration By Kim Sengupta in Tunis Thursday, 20 January 2011, The Independent). BaĢbakan Muhammed GannuĢi, ülkeye tam basın özgürlüğü vaat ederken tanıtım bakanlığını da kaldırmayı da taahhüt ediyor. 11

12 * Tunus ta sadece ekonomik sefalet değil, sosyal sefalet de yaygın. Veriler bunu ortaya koyuyor. Tunus gençliği büyük bir buhran içinde. Erkeklerin yüzde 39 u ve kızların yüzde 46 sı hayat boyunca hiç evlenmeyi düģünmüyor. Bu Tunus un hızlı bir biçimde yaģlanması anlamına geliyor. Bin Ali nin hem despot hem de seküler rejimi sonuçta sosyal bağları ve ağları gevģetmiģ ve bu bitik manzarayı ortaya çıkarmıģtır. Arap rejimleri 1970 ve 1980 li yıllarda ekmek devrimleriyle çalkalanmıģtı. Bu bağlamda, Mısır da 1977 de ekmek isyanı patlak verdi ve büyük bir kargaģaya yol açtı. Burgiba da benzeri bir ekmek isyanıyla karģı karģıya kalmıģ ve Bin Ali tarafından bir saray darbesiyle devrilmesinden üç yıl evvel yani 1984 yılında patlak veren sosyal olaylar zincirini zar zor kontrol altına alabilmiģti. Bin Ali ise bu kadar Ģanslı olmadı ve ekmek devrimi, rejimini kısa sürede sildi süpürdü. Ne ilginç ve ne hazindir ki, refah göstergesi olan benzin domino etkisi yapan son intihar salgınlarıyla birlikte Arap dünyasındaki yeni suç aleti konumuna düģmüģtür. Fas aracı olmayanlara veya Ģüpheli kiģilere benzin satıģını durdurmuģ bulunuyor! 21 Ocak 2011, Dünya Bülteni 12

13 Orta sınıf devrimi - Eric Goldstein Ġnsan Hakları Ġzleme Komitesi adına 1990 lardan beri Tunus a gidip gelirken otokrat baģkanları Zeynel Abidin bin Ali ye karģı halkın her an ayaklanabileceğini söyleyen Tunuslu muhaliflerinden iyice yorulmuģtum. Hayal kurmaya devam edin diye düģünürdüm. Bu ülke devrime hazır değildi. Bölgeye giden herkes bilir ki Tunus un nispeten yüksek bir hayat standardı ve hayat kalitesi vardır. Ülkede kiģi baģı milli gelir Fas ve Mısır ın iki katıdır. Cezayir de petrol varken doğu daki bu komģusunda hiç yoktur ama kiģi baģı milli geliri Cezayir den de yüksektir. Tunus, fakirliğin azaltılması, okuryazarlık, eğitim, doğum kontrolü ve kadın hakları konularında yüksek puana sahiptir. Yeraltından çıkan petrolü pompalayarak değil çok çalıģarak orta sınıf toplumu yaratmıģtır; Tunuslular tekstil mâmülleri ve zeytin yağı ihraç eder, her yıl Avrupalı yüz binlerce turisti ağırlarlar. Zeynel Abidin Tunus u bir polis devletiydi ama halkla yaptığı zımni anlaģma çeneni kapat ve tüketmene bak tutmuģ gibiydi, ki çatıģma yorgunu Cezayir ve Kaddafi Libya sının arasında yer alan Tunus, huzurlu bir cennet gibi görünürdü. Ancak bir seyyar satıcının trajik protestosu, görünür olmasa da uzun zamandır var olan Ģikâyetlerin açığa çıkmasına yol açtı ve maskeyi düģürüp Tunus un istikrar Ģöhretinin asılsız olduğunu gösterdi. Zeynel Abidin in pazarlığını kabul etmeyen nadide eylemciler nazarında az bir otoriteryanizm değildi bu: BaĢkan 23 yıllık yönetimi sırasında çoğu Ġslamcı olduğu iddia edilen binlerce kiģiyi tutukladı, Ģiddet olayları planlamakla veya düzenlemekle suçlanmamıģ olmalarına rağmen yıllarca hapsetti. Kimi gazeteciler, sol veya insan hakları eylemcileri veya hukukçular, iftira veya yanlıģ bilgi yaymakla suçlanıp yahut suç uydurmak yoluyla hapsedildi. Sivil polis, gözetim altındaki zanlılara iģkence yaptı ve en küçük sokak gösterilerini bile kırdı geçirdi, eleģtirenleri hırpaladı, yabancı gazetecileri ve insan hakları çalıģanlarını takibe aldı. Baskıyı hissedenler 10 milyonluk Tunus ta azınlıktı. Sessiz çoğunluk arasında 1990 ların baģından beri siyasi hayatı dengeleyen entelijansiya da vardı. Bazıları yönetimi desteklediler çünkü Zeynel Abidin bin Ali iktidarı eline almadan önce iyice güçlenmiģ olan Ġslamcılardan korkuyorlardı. Diğer bazıları ise deri ceketli ve siyah güneģ gözlüklü polislerin insafsız tâcizine uğramak, kamu görevlerinden mahrum olmak ve seyahatin kısıtlanması gibi bedeller karģısında topal muhalefete katılmak için bir neden göremediler. Sıradan Tunuslular baģlarını öne eğip iģlerine baktılar. Pek çok iģ fırsatı da vardı: KomĢu ülkelerle kıyaslanınca, kahvehanelerde aylak aylak vakit geçiren adamların ve kaldırım bekçisi Hititlerin Cezayir de tüm günlerini cadde ve sokak köģelerinden geçiren gençler için kullanılan bir argo sözcüktür - sayısı azdı. Tunuslu kadınlar kamusal alanda görünür haldeydiler ve profesyonel mesleklerde temsil ediliyorlardı. 13

14 Yönetimi eleģtirenler her daim vardı fakat bin Ali nin muhalifleri ezmesi, sayılarını azaltmıģ, bir avuç çekirdek kadro kalmıģtı. Bu hukukçular, yazarlar ve eylemciler cesaretleri dolayısıyla Paris ve Brüksel de selamlandılar fakat Tunus ta fiilen tanınmıyorlardı çünkü uygulanan baskı, hareketlerini atomlara ayırmıģ ve medya onlar hakkında haber yapmayı reddetmiģti. Sıradan Tunusluların usandığını ve ayaklanmaya hazır olduğunu söyleyenler bu çekirdek kadroydu. Tunus ekonomi mûcizesinin bir yanılsama olduğunu iddia ediyorlardı. Sıradan Tunuslu, bölgesel eģitsizliklere, hayat standartlarının aģınmasına, polisin ve mahalli yetkililerin kötü muamelelerine, haraca bağlamalarına, dev yolsuzluk hikâyelerine ve baģkan ın ahbap-çavuģlarının servetine köpürüyordu. Küçük bir siyasi muhalif halkası 2000 yılı baģlarında geniģlemeye baģladı. Çekirdek kadronun etrafında daha geniģ bir halka oluģmuģtu: Ortalığı karıģtırmadan da olsa, baskıya hayır diyenler arasında sayılmayı istediler. BaĢkanın sırf Ġslamcılarla değil yönetimini eleģtiren herkesle sorunu olduğunu fark eden entelektüeller de iģin içindeydi. Bir gazetecilik profesörü, polis sorgulamasına yol açar diye 1999 da benimle görüģmeyi tercih etmemiģti ama sonra beni açıkça ağırlamaya ve kuģatma altındaki insan hakları câmiasının düzenlediği dar katılımlı toplantılara gitmeye baģlamıģtı. Bu dıģ halka arasında siyasi mahkûmların aileleri de vardı. Bu aileler 1990 ların ortalarında korkuya kapılmıģlardı ama aradan geçen beģ yıl sonra kaybedecek bir Ģeyleri olmadığına hükmettiler. Bu halkaya eski siyasi mahkûmlar da katıldı. Sessiz kalmakla hiçbir yere varılamayacağına onlar da hükmettiler çünkü devlet politikası ıslah etmek için değil tâciz, izleme, seyahat ve iģ kısıtlamaları yoluyla onları ezmek içindi. Seyyar satıcılık yapan Muhammed Buazizi 17 Aralık ta Sidi Buzid de kendisini kurban edip haftalarca süren ve bin Ali nin devrilmesiyle sonuçlanan protestoların fitilini ateģlemeden çok önceleri, eski bir siyasi tutuklu, hükümet çalıģmasını engellediği için ailesine bakacak durumda olmadığını ve bu yüzden çocuklarını satmak istediğini belirten bir pankart açmıģtı. 14 yıl hapis yattıktan sonra 2004 yılında serbest kalan Cundubalı bir ziraat mühendisi, normal bir hayat sürme Ģansını yok edecek Ģekilde 16 yıl süreyle kamusal haklarının kısıtlanmasına maruz kalmıģtı. Bu dıģ halkaya katılanlar arasında rejimin Ģiddet taktiklerinin kurbanı olanların sadece muhalifler olmadığını keģfeden iģ dünyasının seçkinleri de var. Tunus ta saygın bir özel eğitim kurumunun kurucusu Muhammed Buebdelli, siyasete ilgisi olmayan nezih bir giriģimciydi ta ki baģkanın ahbap-çavuģları çocukları için özel muamele talep edene dek. Buebdelli bu istekleri reddedince misillemelerle karģılaģtı. Rejimin Ģiddet taktiklerini alenen eleģtirince de onun kurduğu özel üniversite uydurma gerekçelere dayanarak mahkeme kararıyla elinden alındı. Ülkenin pek çok seçkinin ve onların çocuklarını eğiten Buebdelli bir gecede ateģli muhalife dönüģmüģtü. 14

15 Ancak bir Ģekilde geniģleyen bu halkanın ötesinde bir de nispeten rahatlık içerisinde yaģayan, gizli polisin ve hizmet ve iltimasları ulaģtıran ve esirgeyen hâkim parti aygıtının gücü hakkında ciddi bir farkındalığı bulunan siyaseten iğdiģ edilmiģ bir Tunuslu çoğunluk vardı. KonuĢtuğum Tunuslular, ülkelerinin demokrasiye hazır olduğunu söylerlerdi zira halkı ılımlı, hoģgörülü, eğitimli ve orta sınıftı. Polisin tezgâhına el koymasından sonra Buazizi nin kendisini yakmasının niçin böylesi tahrik edici bir olay olduğunu iģte bu benlik bilinci kısmen açıklamaktadır. Buazizi sıradan bir seyyar satıcı değildi bu bayağı iģi ve bu iģ dolayısıyla yetkililerin tâcizini kabul etmeye mecbur kalmıģ üniversite mezunu bir kiģiydi. Zeynel Abidin bin Ali nin devirdiği ilk baģkanları Habib Burgiba nın yeģerttiği eğitim sitemiyle gurur duyan Tunusluların yutkunmakta zorlandığı bir Ģeydi bu. Ġntiharların genelde kendileriyle beraber alabildiğince çok sayıda masumu da öldüren fanatiklerle iliģkilendirildiği bir yerde Buazizi nin sırf kendi hayatına kıymıģ olması, onu ve onun gibi olanların durumunu dramatize etmiģtir. Onunkisi çaresizlikten kaynaklanan bir hareketti ve Tunusluların kendileri hakkındaki bilinçlerine sâdık kalarak hiç kimseyi incitmemiģti. Ayaklanmayı kolaylaģtıran bir etken olarak onu gücüne eklemlenmiģti bu. Tunusluların bin Ali ye karģı ayaklanacağını öngörmemiģ de olsam 10 Ocak ta televizyonda istihdam yaratma sözü verirken gördüğüm an artık bittiğini anladım. Bin Ali korkuyla yönetmiģti ve yönetimin Tunus sokaklarına bu Ģekilde cevap vereceğini ima ettiği anda o artık bin Ali değildi. Çıplak imparatordu. Sessiz çoğunluk yahut en azından sessiz çoğunluğun sağlıklı bir kesimi sokaklara düģtü ve onu devirdi. Protestoları alevlendiren ve sürmesini sağlayan pek çok etken vardı; el Cezire nin haberleri, sıradan Tunusluların cep telefonlarıyla çekip YouTube ve Facebook ta yayınladıkları ve Twitter da reklamını yaptıkları görüntüler hatta Amerika nın bir müttefik olarak bin Ali den rahatsızlık duyduğunu bildiren Wikileaks içerikleri de bu etkenler arasındadır. Tüm bunlar öteki otokratlara ve onları destekleyen batılı devletlere uyarı anlamı taģımalıdır: Muhalefeti ezen ve medyayı sansürden geçiren bir yönetim nispi bir refaha nezaret edebilir, trenlerin vaktinde kalkmasını sağlayabilir ama vatandaģları barıģçıl ve açık kanallar üzerinden Ģikâyetlerini ifade edemedikleri müddetçe gerçek istikrarı Ģüphelidir. Tunuslu dostlarım haklıydılar: Bir polis devleti istikrarlı görünebilir ta ki artık öyle görünmediği güne kadar. Kaynak: Foreign Policy, 21 Ocak 2011 Çeviren: M. Alpaslan Balcı 15

AK PARTĠ GENEL MERKEZ DIġ ĠLĠġKĠLER BAġKANLIĞI

AK PARTĠ GENEL MERKEZ DIġ ĠLĠġKĠLER BAġKANLIĞI ORTADOĞU GÜNDEMĠ... 2 Halep'te otele saldırı: 50 ölü... 2 Filistin barıģ müzakerelerine hazır... 2 Ġsrail'den Nisan ayında 135 gözaltı... 3 Mısır'da seçim kampanyaları Ġhvan karģıtlığı üzerine kurulu...

Detaylı

AK PARTĠ GENEL MERKEZ DIġ ĠLĠġKĠLER BAġKANLIĞI TÜRKĠYE GÜNDEMĠ... 3. Ġç barıģı erteleyip dıģ maceralara mı girelim? Mehmet Barlas Sabah Gazetesi...

AK PARTĠ GENEL MERKEZ DIġ ĠLĠġKĠLER BAġKANLIĞI TÜRKĠYE GÜNDEMĠ... 3. Ġç barıģı erteleyip dıģ maceralara mı girelim? Mehmet Barlas Sabah Gazetesi... İçindekiler TÜRKĠYE GÜNDEMĠ... 3 Türkiye'nin Musul Konsolosluğu'na baskın... 3 Çankaya KöĢkü'nde Musul zirvesi yapıldı... 3 NATO: Türk halkıyla birlikteyiz... 4 Ban Ki Moon: YaĢadığım Ģoku anlatamam...

Detaylı

AK PARTĠ GENEL MERKEZ DIġ ĠLĠġKĠLER BAġKANLIĞI

AK PARTĠ GENEL MERKEZ DIġ ĠLĠġKĠLER BAġKANLIĞI Ġçindekiler TÜRKİYE GÜNDEMİ... 3 Yaralı Filistinliler uçakla Türkiye'ye getiriliyor... 3 Askere saldırı: 1 Ģehit... 3 FLAġ Ġmralı açıklaması... 3 YÖK baģkanı hakkında soruģturma açıldı... 3 Yaralı Filistinliler

Detaylı

AK PARTĠ GENEL MERKEZ

AK PARTĠ GENEL MERKEZ İçindekiler TÜRKĠYE GÜNDEMĠ... 2 Paralel çete Alevi önderlerini de dinlemiģ... 2 Ekmel Bey Esed'in ağzıyla konuģtu... 2 Paralel yapı polislerinin Ģark oyunu... 3 Ünlü anket Ģirketinden ĢaĢırtan tahmin...

Detaylı

Sivil Toplum ve Sosyal Medya Perspektifinde Arap Baharı ve Wall Street i İşgal Et Eylemleri

Sivil Toplum ve Sosyal Medya Perspektifinde Arap Baharı ve Wall Street i İşgal Et Eylemleri Sivil Toplum ve Sosyal Medya Perspektifinde Arap Baharı ve Wall Street i İşgal Et Eylemleri Nihat AKBIYIK 1 Musa ÖZTÜRK 2 Aristo dan günümüze birçok Ģekilde tanımlanmıģ olan Sivil toplum ve onun vücut

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN IN ARDINDAN

NECMETTİN ERBAKAN IN ARDINDAN DÜBAM NECMETTİN ERBAKAN IN ARDINDAN DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI - DÜBAM Genel Yayın Yönetmeni Akif Emre Yayın Koordinatörü Ertuğrul Aydın Mayıs 2011 DÜBAM Yayınları Küresel ĠletiĢim Merkezi Barbaros

Detaylı

Bu rapor, dağdan iniģ ve PKK nin silahlarını sonsuza dek nasıl bırakabileceği konusuyla sınırlı tutulmuģtur.

Bu rapor, dağdan iniģ ve PKK nin silahlarını sonsuza dek nasıl bırakabileceği konusuyla sınırlı tutulmuģtur. Dağdan İniş - PKK Nasıl Silah Bırakır? Kürt Sorunu nun Şiddetten Arındırılması Cengiz Çandar TESEV YAYINLARI Temmuz 2011 CENGİZ ÇANDAR Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ni bitirdikten sonra

Detaylı

TUNUS DEVRİMİ 2010-2011

TUNUS DEVRİMİ 2010-2011 VAADLER VE ZORLUKLAR: TUNUS DEVRİMİ 2010-2011 Bu Rapor Mart 2011 de Uluslararası Tunus Avukatlar Delegasyonunun Aşağıdaki Üyelerince Hazırlanmıştır: Ulusal Avukatlar Loncası (ABD)- National Lawyers Guild

Detaylı

MÜSLÜMAN KARDEŞLER BİR SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ MÜ?

MÜSLÜMAN KARDEŞLER BİR SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ MÜ? MÜSLÜMAN KARDEŞLER BİR SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ MÜ? Cenap ÇAKMAK Özet En önemli ve tartışmalı modern İslamcı akımlardan biri olan Müslüman Kardeşler hareketi kendisi dışındaki akımların ilham kaynağı olmakla

Detaylı

AK PARTĠ GENEL MERKEZ

AK PARTĠ GENEL MERKEZ İçindekiler TÜRKİYE GÜNDEMİ... 2 Erdoğan: Biz bu iģin dıģında kalamayız... 2 DıĢiĢleri'nden Türk iģçilerle ilgili açıklama... 2 Tezkerede Ġncirlik ve yabancı asker baģlıkları yok... 3 Darbecilerle aynı

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

HAFIZALAR ÇEKİŞMESİ. Ayda Bir Merhaba HATIRALARIN RETORİĞİ, GEÇMİŞ ZAMAN VE TOPLUMSAL DEĞİŞİM

HAFIZALAR ÇEKİŞMESİ. Ayda Bir Merhaba HATIRALARIN RETORİĞİ, GEÇMİŞ ZAMAN VE TOPLUMSAL DEĞİŞİM HAFIZALAR ÇEKİŞMESİ HATIRALARIN RETORİĞİ, GEÇMİŞ ZAMAN VE TOPLUMSAL DEĞİŞİM Ayda Bir Merhaba T ürkiye ve Ortadoğu daki değişim/dönüşüm süreçlerinin farklı bir evreye geçtiği görülüyor. PKK nın silah bırakma

Detaylı

ARAP BAHARI İLE ORTADOĞU DA YAŞANAN DEĞİŞİM

ARAP BAHARI İLE ORTADOĞU DA YAŞANAN DEĞİŞİM ARAP BAHARI İLE ORTADOĞU DA YAŞANAN DEĞİŞİM Ortadoğu ve Arap Yarımadası geçmişten günümüze dünya tarihinin seyrini değiştiren pek çok önemli olaya sahne olmuştur. Dinler tarihinde, sömürgecilik tarihinde

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g N i s a n 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g N i s a n 2 0 1 1 M I S I R D A D Ö N Ü Ş Ü M Ü N A N AT O M İ S İ seta RAPOR S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g N i s a n 2 0 1 1 25 OCAK TAN

Detaylı

ATĠK Program TartıĢma Taslakları BroĢürü

ATĠK Program TartıĢma Taslakları BroĢürü ATĠK Program TartıĢma Taslakları BroĢürü -I- ÖNSÖZ Değerli ATĠK aktivistleri, sevgili dostlar; Avrupa Türkiyeli ĠĢçiler Konfederasyonu (ATĠK), 20 yılı sonunda çeyrek asırlık bir tarihsel mücadele sürecini

Detaylı

MISIR: DEVRİMDEN DARBEYE BATI HEGEMONYASI, ARAP UYANIŞI VE İSLÂMCI SİYASET

MISIR: DEVRİMDEN DARBEYE BATI HEGEMONYASI, ARAP UYANIŞI VE İSLÂMCI SİYASET MISIR: DEVRİMDEN DARBEYE BATI HEGEMONYASI, ARAP UYANIŞI VE İSLÂMCI SİYASET Ayda Bir Merhaba 25 Ocak 2011 devriminin gerçekleşmesinin ardından Mısır da yeni bir dönemin kapıları açıldı. Bu yeni dönem hem

Detaylı

Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Medya Bağlamında Renkli Devrimler ve Arap Baharı Süreçlerinin Karşılaştırmalı Analizi

Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Medya Bağlamında Renkli Devrimler ve Arap Baharı Süreçlerinin Karşılaştırmalı Analizi Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Medya Bağlamında Renkli Devrimler ve Arap Baharı Süreçlerinin Karşılaştırmalı Analizi Suat Tayfun Topak T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel

Detaylı

DOSYA Mısır da Sendikal Hareket Hazırlayan: Petrol-İş Dış İlişkiler Servisi

DOSYA Mısır da Sendikal Hareket Hazırlayan: Petrol-İş Dış İlişkiler Servisi DOSYA Mısır da Sendikal Hareket Hazırlayan: Petrol-İş Dış İlişkiler Servisi DOSYA: MISIR DA SENDİKAL HAREKET Mısır da yeni bir tarihi süreç başlatan halk hareketinin kendisi de belli tarihi süreçlerin

Detaylı

Alaturka Laiklik. Alaturka Laiklik: Ey Türk Gençliği! Beni bir bir sen anladın, sen de yanlış anladın!

Alaturka Laiklik. Alaturka Laiklik: Ey Türk Gençliği! Beni bir bir sen anladın, sen de yanlış anladın! Alaturka Laiklik: Ey Türk Gençliği! Beni bir bir sen anladın, sen de yanlış anladın! 1 Bu kitap Derin Düşünce Fikir Platformu nun okurlarına armağanıdır. 2 3 Ġçindekiler Önsöz... 6 Din Özgürlüğü ne Genel

Detaylı

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:10.Sayı:2.Aralık 2006 ss.60-94 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Kayahan TÜM 1 Efendiler, iktisadiyat sahasında

Detaylı

Bilâd-ı Ekrâd: Kürdistan

Bilâd-ı Ekrâd: Kürdistan Kürt diyarının Bilinmeyen Saklı Tarihi Bilâd-ı Ekrâd: Kürdistan FARUK ARSLAN 1 FARUK ARSLAN 12 Nisan 1969'de Ankara'da doğdu. Aslen Çorumludur. 3 yıllık GATA Sağlık Astsubay Hazırlama Okulu'ndan mezun

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2012 113

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2012 113 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2012 113 ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞ SONRASINDA İLK MUHALEFET PARTİSİ: MİLLİ KALKINMA PARTİSİ B. Zakir AVŞAR ve Elif EMRE KAYA Özet ÇalıĢmanın konusu,

Detaylı

TAKSİM GEZİ PARKI EYLEMLERİ RAPORU

TAKSİM GEZİ PARKI EYLEMLERİ RAPORU STRATEJİK DÜŞÜNCE ENSTİTÜSÜ (SDE) TAKSİM GEZİ PARKI EYLEMLERİ RAPORU GEZİ PARKI ETRAFINDA YAŞANAN TOPLUMSAL OLAYLARA İLİŞKİN İZLEME VE DEĞERLENDİRME Haziran 2013 Bilgi Notu: Enstitümüz tarafından 07 Haziran

Detaylı

HARĠTA VE KADASTRO SEKTÖRÜNDE BĠR YENĠDEN DÜZENLEMENĠN PARADĠGMASI

HARĠTA VE KADASTRO SEKTÖRÜNDE BĠR YENĠDEN DÜZENLEMENĠN PARADĠGMASI KÖKTÜRK, Erol, Harita ve Kadastro Sektöründe Bir Yeniden Düzenlemenin Paradigması, 6. Harita Kurultayı, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 3-7 Mart 1997, Ankara, 22 s. HARĠTA VE KADASTRO SEKTÖRÜNDE

Detaylı

ĠġTE TÜRKĠYE GERÇEĞĠ

ĠġTE TÜRKĠYE GERÇEĞĠ ANKARA TĠCARET ODASI ĠġTE TÜRKĠYE GERÇEĞĠ TURGUT ÖZBAY Ocak - 2003 Ankara "EĞER, ġunun BUNUN TEVECCÜHÜNDEN KUVVET ALMAYA TENEZZÜL^EDERSENĠZ HALĠNĠZĠ BĠLMEM, FAKAT ÂTĠNĠZ ÇÜRÜK OLUR" M. KEMAL ATATÜRK SUNUġ

Detaylı

TÜRKĠYE KOMÜNĠST PARTĠSĠ MERKEZ KOMĠTESĠ'NĠN DUYURUSU

TÜRKĠYE KOMÜNĠST PARTĠSĠ MERKEZ KOMĠTESĠ'NĠN DUYURUSU TKP MK Genel Sekreteri Haydar Kutlu Yoldaşın MK 5. Plenumunda Okuduğu Politik Büro Çalışma Raporu Aralık 1985 TKP Yayınları Herausgeber ERMĠġ Verlag Postfach 10 10 16 43 ESSEN 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1- TKP Merkez

Detaylı

Türk Solu İktidar Olur mu?

Türk Solu İktidar Olur mu? Türk Solu İktidar Olur mu? Solda özgürlükçü hareketler Kemalizm Ulusalcı akımlar Sol ve İslâm Cumhuriyet Gazetesi 2 Bu kitap Derin DüĢünce Fikir Platformu nun okurlarına armağanıdır. Özgürce paylaģabilirsiniz.

Detaylı

BASIN KONSEYĠ YILLIK RAPORU (2011) ( 1 OCAK 2011 31 ARALIK 2011 )

BASIN KONSEYĠ YILLIK RAPORU (2011) ( 1 OCAK 2011 31 ARALIK 2011 ) BASIN KONSEYĠ YILLIK RAPORU (2011) ( 1 OCAK 2011 31 ARALIK 2011 ) 14 NĠSAN 2012 TARĠHĠNDE BASIN KONSEYĠ ÜYELER KURULU NA SUNULAN YILLIK RAPOR Halaskargazi Cd. No: 110 K: 7 34260 Osmanbey Ġstanbul Türkiye

Detaylı

AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ

AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLIŞKİLER VE DİPLOMASİ BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SUUDİ ARABİSTANʼIN DIŞ POLİTİKASINDA ENERJİ FAKTÖRÜ SELİMLİ FATİME TEZ

Detaylı

DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 4, TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ TUTANAK DERGĠSĠ CĠLT : 122, 110. BrlĢm, 1 Haziran 2006 Perşembe

DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 4, TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ TUTANAK DERGĠSĠ CĠLT : 122, 110. BrlĢm, 1 Haziran 2006 Perşembe DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 4, TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ TUTANAK DERGĠSĠ CĠLT : 122, 110. BrlĢm, 1 Haziran 2006 Perşembe Töre ve Namus Cinayetleri ile Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Şiddet Konusunda Meclis

Detaylı