T.C.. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 CUMARTESİ. Bakanlar Kurulu Kararı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C.. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 CUMARTESİ. Bakanlar Kurulu Kararı"

Transkript

1 T.C.. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yaz İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat 2 Nisan 1983 Daire Başkanlığına başvurulur CUMARTESİ Sayı: YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı : 83/6151 Bakanlar Kurulu Kararı SİSAV- Siyasi ve Sosyal Araştırmalar Vakfına, 903 sayılı Kanun ve vakıf resmi senedine uygun faaliyette bulunduğu dönemlere münhasır olmak üzere vergi muafiyeti tanınması; Maliye Bakanlığının 18/2/1983 tarihli ve KVK/ /10461 sayılı yazısı üzerine, 13/7/1967 tarihli ve 903 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 11/3/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. B. ULUSU Başbakan Kenan EVREN Cumhurbaşkanı Z. BAYKARA Devlet Bak. - Başbakan Yrd. S. B. PASİN Devlet Bakanı I. TÜRKMEN Dışişleri Bakanı K. CANTORK Ticaret Sakanı Prof. Dr. S. ÖZBEK Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. I. ÖZTRAK Devlet Bakanı R. BAY AZIT Adalet Bakanı A. B. KAFAOÖLU Maliye Bakanı Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı Prof. Dr. T. ESENER SDSDSDSDSDSDSD Çatışma Bakanı M. ÖZGÛNE$ Devlet Bakanı Ü. H. BAYÛLKEN MIHI Savunma Bakanı H. SAĞLAM Milli Eğitim Sakanı Prof. Dr. A. BOZER Gümrük ve Tekel Bakanı M. TURGUT Sanayi ve Teknoloji Bakanı Prof. Dr. M P. ÖZDAŞ Devlet Bakanı S ÇETİNER İçişleri Bakanı Dr. T. ÖNAIP Bayındırlık Bakanı Prof. Dr. M. AYSAN Ulaştırma Bakanı f. İLKEL Enerji ve Tabir Kav. Bakan Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : Resmi Gazete Fihristi 64. Sayfadadır.

2 Sayfa: 2 RESMİ GAZETE 2 Nisan 1983 Sayı: I. EVLİYAOĞLU Prof. Dr. A. SAMSUNLU M. R. GÜNEY V. ÖZGÜL Kültür v» Turizm Bakanı İmar va iskân Bakanı Köy İsleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı S. ŞİDE Sosyal Güvenlik Bakanı Üniversitesinden: Yönetmelik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretmenlik Sertifikası Programı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik MADDE I Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretmenlik sertifikası Programı Yönetmeliğinin 1., 3., 4. ve 5. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 1 öğretmenlik Sertifikası Programı Temel Eğitim ve orta öğretimde öğretmenlik yapacaklara pedagojik formasyon vermek üzere, bu yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Madde 3 Fakülte Kurulu, başvuran öğrencileri saptamada-, Fakültenin öğretim kapasitesini ve M E. B.'nin istihdam olanaklarını gözönüne alarak, Üniversitesinde, öğretmenlik alanında alan bilgisi veren Fakültelerin öğrencilerine ve temel eğitim ve orta öğretimde öğretmenlik yapabilmek için gerekli dallarda alan öğrenimi görmüş ya da görmekte olan adaylara öncelik tanır. Madde 4 Öğretmenlik Sertifikası programına kaydolan öğrenciler, bu yönetmelikte belirtilen lisans derslerine devam ederler. Bu öğrenciler Üniversitesi ve Eğitim Bilimleri Fakültesi Lisans öğretim ve Sınav Yönetmeliklerinin devam ve sınavla ilgili hükümlerine tabidirler. Bu öğrencilerden kayıt tarihinden itibaren iki yıl içinde sınavlarını vermemiş olanların kayıtları silinir. Madde 5 Eğitim Programları ve öğretim Bölümü Başkanının veya onun görevlendireceği bir öğretim üyesinin başkanlığında EPÖ Bölümünden iki, EYP ve EPH Bölüm Başkanlarının görevlendireceği birer öğretim üyesinden oluşan bir komisyon tarafından yürütülür. MADDE II Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretmenlik Sertifikası Program Yönetmeliğinin 8. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE III Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretmenlik Sertifikası Program Yönetmeliğine aşağıdaki dört madde ve bir geçici madde ilave edilmiştir. Madde 9 Mesleki ve teknik okullarda, atelye, laboratuvar, mesleki ve teknik dersleri okutacak EPÖ 111 Mesleki ve Teknik Eğitimin Esasları ve EPÖ 407 Mesleki ve Teknik Eğitimde Program Geliştirme derslerini mecburi olarak alırlar. Madde 10 Seçimlik derslerden her dönemde hangilerinin açılacağı, EPÖ Bölümünün önerisi üzerine Fakülte Kurulu'nca kararlaştırılır. Madde 11 EPH 104 öğrenme Psikolojisi dersi öğretmenlik Sertifikası programında mecburi dersler arasında yer alır. Madde 12 Sertifika Programını tamamlayabilmek için bu programdaki öğrencilerin 7 mecburi ve 2 seçimlik dersten başarılı olmaları gerekir. GEÇİCİ MADDE Bu yönetmelik hükümleri yayımından sonra Fakülteye kayıtlan yapılan öğrencilere uygulanır. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce Fakülte kayıtları yapılmış olan öğrenciler, bu yönetmeliğin yayımından önce bulunan yönetmelik hükümlerine tabi olmaya devam ederler. MADDE IV Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 2 Nisan 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa: S Tebliğ Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Sermaye Piyasası Kurulu Kaydına Alınan Anonim Ortaklıklar Seri : VIII No : 4 Kısaltmalar : Kurul : Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklık : Anonim Ortaklık Kurul Denetimine Tabi Anonim Ortaklıklar Madde 1- Menkul kıymetleri halka arzolunmuş veya arzolunmuş sayılan ortaklıklardan, tarihine kadar Kurul kaydına alınanlardan; hisse senetleri halka arzedilmiş olan ortaklıklar Ek liste I'de, tahvilleri halka arzedilmiş olan ortaklıklar Ek Liste II'de gösterilmiştir. Menkul kıymetlerini halka arzetmiş veya ortak sayısınız 100 den fazla olması nedeniyle menkul kıymetlerini halka arzetmiş sayılan ortaklıklardan bu listede yer almayanların Kurul kaydına alınmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu Meşrutiyet Caddesi No: 24 ANKARA adresine başvuruda bulunmaları zorunludur. Yürürlük Madde 2- Bu tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Ek Liste I Asil Çelik Sanayi ve Arçelik A.Ş. Aygaz A.Ş. Alpa Alet ve Dayanıklı Tüketim Mamulleri Pazarlama A.Ş. Aymar Yağ Sanayii A.Ş. Akdağ Deri Sanayii ve Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 2 Nisan 1983 Sayı : Aktentaş Aksaray Tarım Endüstri Aksaray Akyem Akşehir Yem Sanayii A.Ş. Akşehir Abana Elektromekanik Sanayii ve Ticaret A.^. Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisleri A.Ş. Çeşme Ay su Holding A.Ş. izmir Afyon Un-lrmik ve Makarna Sanayii ve Afyon Aysan Aydın Transmisyon Zincirleri ve tforging Sanayi Afyon Ainr-Akhisar Un Fabrikası A.Ş. izmir Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Acıpayam Aydın Tekstil (İplik ve Dokuma) ve Nebati Yağlar Sanayii İşletmeleri A.Ş. Avdın Ayes Akdeniz Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. İsparta Akçimento Aksaray Yem Fabrikası A.Ş. Aksaray Anadolu Sabun-Yag Sanayi ve izmir Aykent Gıda Sanayii ve Ticareti A.Ş. izmir Anpa Anadolu Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Sanayi A.Ş. İzmir Ay-Mas Ayakkabı ve Malzemesi Sanayi ve Ticaret A.Ş. izmir Aktop Aksalur Topuzdaki Gıda Sanayii A.Ş. Ürgüp Akisaş Hayvancılık ve Yem Sanayii A.Ş. Bünyan ACS Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Mersin Anso Antalya Soğuk Hava-Buz ve Su Tesisleri A.Ş. Antalya An-Tav Antalya Tavuk Yumurta işletme ve Ticareti A.Ş. Antalya Alaca Hayvancılık Organizasyon ve Yatırım A.Ş. Aykim Aydın Kimya Sanayi ve Aydın Astaş Azim Cıvata Sanayi ve Denizli Ak-Tur Turizm ve Endüstri A.Ş. Muğla Aksan Turizm İşletmecilik ve Marmaris Adela Ayakkabı-Deri ve Lastik Sanayii A.Ş. Aküsantaş Aldrnülatör Sanayi İzmir YOrOtnra ve İdare Bolumu Sayfa : 4

5 2 Nisan 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa: 5 Anka ilaçları Kimya Sanayii ve Asaş Ağaç Sanayii A. J. Antuğ Antalya Tuğla, Kiremit, Kireç ve İnşaat Taahhüt A.Ş. Akdağ İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Aile Zirai ürünleri Sanayii ve Ticaret A*Ş. Ar-Tur Turizm Endüstrisi A.Ş. Ansa Ambalaj Sanayii ve Aykaş - Avdın Kağıt ve Ambalaj Sanayii A.Ş. Admel Hassas Kağıt Sanayi ve Antalya Pamuklu Dokuma Sanayii T.A.Ş. Akademik öğretim A.Ş. Ahi Kiremit Tuğla Sanayi ve Aktek Akçaalan Tekstil Sanayi A.Ş. Altınbuğday Sakarya Gıda ve Un Sanayi Ticaret A.Ş. Adapazarı Yatırım Holding A.Ş. Akkoza ^ensucat Sanayi ve Ak-Gıda Akdağmadeni Gıda Maddeleri Sanayii Ticaret ve Pazarlama A.Ş. Afyon Santaş Dokuma ve Makina Sanayii A.Ş. Astaş Anadolu Zeytincilik ve Gıda Ticareti A.Ş. Asya Meyve Suyu ve Gıda Sanayi A.Ş. Ayvacık Cam Sanayi ve Altmbaşak Un Fabrikası A.Ş. Akçataş İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. Aker Tarım Makinaları Ticaret ve Sanayi A.Ş. Anavatan-Timtaş Tüm İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Atlas Halıcılık İşletmesi A.Ş. Afyon Çimtaş Afyon Çimento Fabrikası Mensunları Nakliyat ve Akalsan Akşehir Aliiminyum Sanayii ve Adım Yapı Ürünleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. Akmersan Akşehir Mermer İşletmesi ve Madencilik A.S. izmir Zonguldak Antalya Yerköy Burhaniye Mersin Aydın Antalya Kırşehir Gedir Adapazarı Adapazarı Gaziantep Akdağmadeni Afyon Bandıâma Ayvacık Polatlı Akçaebat Balıkesir Tokat Kayseri Afyon Anicara İsparta Akşehir YOrittro» v» İdare Bölümü Sayfa: C

6 Sayfa: 6 RJBSMI GAZETE 2 Nisan 1088 Sayı: Arha8 Arhavi Su-Toprak ve Orman Ürünleri Sanayii A.Ş. Aksantaş Akşehir Tuğla, Sunta, Süt, Yağ, Demir Haddehanesi ve Soğuk Hava Depoculuğu işletmeciliği Sanayi ve ACS Anadolu Yem Sanayi A.Ş. Balıkesir Yem Sanayii ve Bartuğsan Bartın Tuğla Sanayii A.Ş. Barkisan Bartın Kireç Sanayii A.Ş. Balıkesir Pamuklu Dokuma Sanayii T.A.Ş. Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. Bakırsan Bakır Sanayi Mamulleri ve Bünsa Döküm Makina Alet Sanayii ve Balıksân Balık İşleme Sanayii ve Bimtaş Bilumum İnşaat Malzemeleri Baksan Bakkallar Ticaret ve Sanayi A.Ş. Burtrak-Burdur Traktör ve önyükleyici Sanayii ve Balsa Balıkesir Meşruhat Sanayii A.Ş. Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. Bintaş Bartın İnşaat Sanayi ve. Bolu Çimento Sanayii A.Ş. Bumas - Karaman Bulgur Sanayi Ve Birko birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. B-iigdüz Halı Atölveleri Sanayi ve Bamaş Büvük Anadolu Madenleri A.Ş. Betonsan Konut Sanayi ve Bağaş Bag Plânlama, Pazarlama ve Borusan Boru Sanayii A.Ş. Bintaş Birleşmiş İnşaatçılar İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Bilfar Holding A.Ş. Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi işletmesi A.Ş, Bütaş Balova Gıda Maddeleri Üretim Tüketim Çiftliği ve YOrttm* vw Idm Uluma Styf*: e Arhas Akşehir Balıkesir Balıkesir izmir Bünyan Sinop izmir Burdur Balıkesir Bursa Bartın Bolu Karaman Mgde Burdur Manisa Konya Kayseri

7 2 Nisan 1983 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 7 Birsan birleşik ilaç Sanayii Holding A.Ş. Boyar Ziraat Sanayii ve Silifke Bestaş Birlik Ecza Sanayi ve Samsun Buryem Burdur Yem Sanayii ve Burdur Bor Toprak Mamulleri Sanayi Bor Beta Ziraat ve Baksan Bayburt Yem Sanayi ve Bayburt Barantaş Barani Çimento Sanayi ve Baytaş Bayburt Toprak Sanayi ve Bayburt Birtaş Birlik Gıda inşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. Antalya Burmesan Döküm-Makina Sanayii ve Bursa Besaş Bursa Ekmek ve Besin Sanayi ve Bursa Bursan Bursa Meyve Suları-Gıda Sanayi ve Pazarlama A.Ş. Bursa Baştaş Başkent Çimento Sanayii ve Borova Holding A.Ş. Balıkesir Çimento Sanayii T.A.Ş. Balıkesir Bartın Çimento Sanayi A.Ş. Bartın Balko Bakkallar Ticaret ve Sanayi A.Ş. Balıkesir Bidaş Bursalı işçiler Depoculuk A.Ş. Bursa Bursa Özel Sağlık Tesisleri A.Ş. Bursa BavramoŞlu Sahil Mahalle"i imar, idare ve Bakım işleri A.Ş. Darıca Bucak Yem Sanayi ve Bucak Bil-Mer-Taş Bilecik Mermercilik Sanayi Ticaret ihracat A.Ş. Bilecik Bintaş Biga Nakliyecilik ve Biga Bilyemtaş Bilecik Yem Sanayi ve Bilecik Borusan Holding A.Ş. Bir-Emek Elektrik Ve Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Denizli Bavsan Bayatlılar Tarım ürünleri Nakliyat Sanayi ve Çorum Bafay Bafra Ayçiçeği Yağı ve Yağla *apılan Maddeler Fabrikası Tesislerini Karma işletme ve Bafra VOrûtme ve İdare Bolumu Sayfa: T

8 Sayfa 8 RESMİ GAZETE 2 Nisan 1983 Sayı: Cisan Cide Orman Ürünleri Sanayi ve Cidaş Cide Ağaç Sanayi ve Ceytaş Ceyhan Tekstil Sanayii A.Ş. Çumra Kağıt Sanayii A.Ş. Çukurova Elektrik A.Ş. Çanakkale Çimento Sanayii A.Ş. Çeştaş Çukurova Elektrik Sanayi ve Çukurova Çimento Sanayii T.A.Ş. Çum-Saş Çumra Patates ve Zirai Ürünleri Değerlendirme Sanayi A.Ş. Çukurova Makina İmalat ve Çimsetaş-Çukurova İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Çanakkale Seramik Fabrikaları A.Ş. Çupasan Çukurova Plastik Sanayi ve Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. Çamsan Ağaç Sanayi ve Çalışkur Tarım Ürünleri Sanayii ve Çay s an Doğu Karadeniz Çay Entegre Sanayii A.Ş. Çimsa Çimento Sanayi ve Çepni Gücü Yem Sanayii ve Besicilik A.Ş. Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. Çorum Yem Fabrikası A.Ş. Çimkur Çinko Kurşun Metal Sanayi A.Ş. Çaktaş Çankırı Alçı, Kiremit Tuğla ve İnşaat Taahhüt A.Ş. Çaldag Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve ÇukurovaKimya Endüstrisi A.Ş. Çorum Çimento Sanayii T.A.Ş. Çantaş Çankırı Tuz Ürünleri Üretim ve Dağıtım A.Ş. Yaratma v«idere Bolumu Sayfa: B Cide Cide Ceyhan Adana Adana Adana Konya Mersin Mersin Bursa Çarşamba Rize Mersin Gemerek Çorum Kayseri Çankırı Haymana Çorum Çankırı

9 2 Nisan 1983 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 9 Çaytaç Zonguldak İnşaat Malzemeleri Sanayii ve Çumtaş - Çarşamba Bitkisel Yağ Un ve Mamulleri Sanayi ve Çankırı Yünlü Sanayii A.Ş. Donakkent İnşaat Turizm Sanayii ve Deva Holding A.Ş. Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. Dokusan Dokuma Sanayi ve Ticaret A.Ş. Demaş Su Ürünleri Sanayii ve Pazarlama A.Ş. Dokap Gıda Sanayi ve Dentaş Oluklu Mukavva Sanavii ve Devsan Gıda Sanayii A.Ş. Demko Demirci Konservecilik A.Ş. Dosan Konserve Sanayi ve Disütaş Damızlık inek ve Süt Ürünleri Devrektaş Devrek Orman Ürünleri Sanayii ve Ditaş Doğan Yedek Parça imalat ve T e knik A.Ş. Derkosan Deri Konfeksiyon Sanayi İşletmeleri A.ş. Doğusan Boru Sanayii ve Doğusan Halk Holding Yatırımlar A.Ş. Dostel Alüminyum Sülfat Sanayii A.Ş. Daçka İnşaat Sanayi ve Deksaş Kocaeli Defter ve Kağıt Yan Sanayi ve Dostaş Düzce Otomotiv Sanayi ve Denizli Gam Sanayii ve Diyarbakır Tuğla ve Kiremit Sanayi ve Ticaret Depstaş Denizli Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Doğu Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş. Zonguldak Samsun Denizli Zonguldak Niğde Konya Erzincan Erzincan izmit Düzce Denizli A.Ş. Diyarbakır Denizli Erzurum Yürütme ve idare Bolumu Sayfa: 9

10 Sayfa: lo RESMİ GAZETE 2 Nisan 1983 Sayı: Denizli Basma ve Boya Sanayi A.Ş. Datça-Tur Turizm ve Endüstri A.Ş. Denizli Plastik Sanayi ve Ercan Holding A.Ş. Evun Evculer Un Sanayi ve Elmor Tesisat NaLzemesi Ege Mosan Motorlu Araçlar Sanayi ve Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Ege Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Ege Gübre Sanayii A.Ş. Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. Elektro - Mekanik Sanayi Tesisleri A.Ş. Emistaş Eskişehir Mobilya İmalat Sanayii ve Eskişehir Çimento Fabrikası T.A.Ş. Enka Holding Yatırım A.Ş. Elbistan Tuğla Sanayi ve '^icaret A.Ş. Ergani Gıda Sanayii A.Ş. Egecam Cam Sanayii ve Ergaz Likit Gaz Sanayii ve Ekstaş Holding - Yatırımlar A.Ş. E.O.S. Ege Otomotiv Sanayi Elsan, Eıgde Ambalaj Sanayii ve Elektronal Elektronik Aletler Sanayi ve Elbeton Keban Iıolding ve Ortakları Beton Sanayii A.Ş. Ersan Erzincan Gıda n addeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Eaek Holding A.Ş. Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. Egeplast Ege Plastik Ticaret Sanayi A.Ş. Eknıaş Ekmek ve Gıda haddeleri A.Ş. Esgimtaş Esnaf ve Sanatkarlar Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Temin Tedarik Sanayi ve Eskişehir Ecza A.ş. Denizli Muğla Denizli Afyon İzmir Karadeniz/Ereğli İzmir izmir BALIKESİR Eskişehir Eskişehir Ergani Denizli Erzurum izmir Niğde Elazığ Erzincan İzmir Eskişehir Eskişehir Yürütme ve İdare Bolumu Sayfa: 10

11 2 Nisan 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 11 Ensar Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret Sanayi A.Ş. Eksan Undan Mamul Maddeler İmalat ve Pazarlama A, Bkmaş Niğde Gıda Sanayi ve Blbir Ambalaj Sanayi ve Finsan- Finsan Finansman Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. PuLtas İlâç - Kozmetik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Filament Sentetik iplik ve Elyaf Sanayii A.Ş. Farmaş Eczacılar Ecza Ticaret ve Sanayi A.Ş. Fazilet Neşriyat ve Güdesan Gümüşhane Değirmencilik-Dericilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. Gimtaş Kablo Sanayii A.Ş. Gesaş Genel Gıda Sanayii ve Gübre Fabrikaları T.A.Ş. Goodyear Lâstikleri T.A.Ş. Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Güneysu Meyve Suyu Gıda Sanayii ve Zirai Maddeler A.Ş. Güney Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Gitaş Gıda ve ihtilaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. Gediz Soylu Kömürleri A.Ş. Gentaş Genel Metal Sanayi ve Güraş Gıda Ürünleri Sanayii ve Gümüşkale Kireç Sanayii ve Ticaret T.A.Ş. Gimsan Gediz iplik Mensucat Sanayii A.Ş. Gediz Madencilik A.Ş. Getaş Gediz Taşıma ve Ticaret A.Ş» Gür/em Yem Sanayii ve Gistaş Gıda Sanayi ve Gaziantep Çimento Sanayi A.Ş. Gediz Bilumum Sanayi Ticaret ve Madencilik A.Ş, Gönen Kaplıcalar işletmesi A.Ş. Malatya Ş. Niğde Bozoyük İzmir Bursa Konya Gümüşhane Konya Göltaş Dörtyol Adana Konya Gediz Gümüşhacıköy Gümüşhane Gediz Gediz Gediz Trabzon Manyas Gaziantep Gediz Gönen VOrOtme va İcar* Bolumu Sayfa: 11

12 Sayfa: 12 EUDSMI GAZETE 2 Nisan 1983 Sayı } Göktarsan GöksınTarım Sanayi ve Gönen Gıda Sanayi A.Ş. Güney-Çelik Makina ve Döküm Sanayi A.Ş. Göksan Göynük Kalker ve Yar>ı Sanayi A.Ş. Gesgimtaş Gölcük Esnaf ve Sanatkârlar Gıda ve Ihtivaç Maddeleri Tenin Tedarik Sanayi ve Gül Un Fabrikası Sanayi ve Garanti Ticaret TA.Ş. Gediz Ambalaj Sanayii ve Hektaş Ticaret T.A.Ş. Hes Hacılar Elektrik Sanayi ve Hinttaş Hitit Ziraat ve Nebati Yağ Sanayii A.Ş. Hasat Holding A.Ş. Hürriyet Haber Ajansı A.Ş. Hür Yayın ve Hürgün Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Hataş Hatay Tarım Ürünleri Sanayi ve Huzur İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Tiearet A.Ş. İşbir Holding A.Ş. İşbir Sentetik Dokuma Sanayii A.Ş. İşbir Elektrik Sanayii A.Ş. Istaş İnegöl Sanayi Tesisleri ve Tekstil A.Ş. İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. İdeal Kuru Pil Sanayi ve Istuk İslahiye Tugla-Kiremit Sanayii A.Ş. İşbir-Çarşancak Gıda Sanayii A.Ş. Intema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Işkur tşçi-î:;adamı Kimya Sanayii Kuruluşları A. lltaş İlaç Sanayii ve llsantaş Ilgın Kireç Sanayii ve İmrentaş Prefabrik Beton Sanayi Ticaret A.ş. lisan ilâç ve Hammaddeleri Sanayii A.y. Yürütme ve İdare Bolumu Sayfa: 12 K.Maraş Gönen iskenderun Gövnük Gölcük Polatlı Gediz Kayseri Tarsus Denizli Hatay Bafra Balıkesir inegöl İslahiye Elazıî* Istannul } 0 Konya Osmancık

13 2 Nisan 1983 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 13 İnkamak inşaat Makinaları Sanayi ve Ispak izmit Sıvı Paketleme Sanayii A.. 4 ;. Ibeftaş inegöl Beledivesi Ekmek Fabrikası A.Ş. Inesgimtaş inegöl Esnaf ve Sanatkarlar Gıda ve ihtiyaç Maddeleri Temin ve Tedarik Sanayi ve îs-bir Alüminyum Doğrama ve Eloksal Sanayi A.Ş. loaş Ihtivaç Maddeleri ^azarlama ve Inteks Naylon Tekstil Sanayii ve Ivaliz Holding A.Ş. Jaraak Jant ve Makina imalat Sanayii ve Jantaa Jant Sanayii ve Koç Yatırım ve Sanayi Mamulleri Pazarlama A.Ş. Kav Orman Sanayii A.Ş. Kızılırmak Holding A.Ş. Konsantaş Konya Döküm Makina Sanayii ve Korusan Karadeniz Orman Ürünleri Sanayii A.Ş. Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş. Koruma Tarımllaçları A.Ş. Kumaş Kütahya Manyezit İşletmeleri A.Ş. Kulusan Kulu Yem ve Un Sanayi A.Ş. Konya Çimento Sanayii A.Ş. Kariş Karadeniz Nişasta-Glikoz-Mısırözüyağı Sanayii ve Ticaret A.-Ş. Karpaş Karadeniz Pazarlama ve Kaplamin Ambalaj Sanayii ve Ticaret Halk A.Ş. Kemsan Kayseri Et Ürünleri ve Margarin Sanayii A.Ş. Kidaş Mardin-Kızıltepe Inlik ve Dokuma Sanayii ve ticaret A.Ş. Kemitaş Karadeniz Elektrik ^akina İmalât Sanayi ve x ıcaret A.Ş. Karsusan Karediniz Su Ürünleri Sanayii A.v. halefle» Yer Döşemeleri Sanayi A.y. İz-nit İnegöl inegöl Sivas Eskişehir Atça Çorum Konya Çayeli Kuşadası Kulu Konya Samsun Samsun İzmir Kayseri Kızıltepe Çarşamba Trabzon Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 13

14 Sayfa: 14 RESMİ GAZETE 2 -Nisan 1083 Sayı: Kütahya Porselen Sanayii A.Ş. Kütahya Koç Holding A.Ş. Kale Porselen Elektroteknik Sanayi A.Ş. Keban Plastik Keban Holding ve Ortakları Plastik Sanayii A.Ş. Elâzığ Köytaş Köy Tarım ve Sanayi ix akinaları Sanayi ve Ortaca Kars - Et Hayvansal ürünler Sanayii ve Ardahan Koysan Gıda, Lokuma, Turizm ve Motorlu Araçlar Sanayi Karamanlı Un-Makarna ve Çocuk Maması Fabrikası Karamanlı Karadeniz Bakır işletmeleri A.Ş. Kelkitliler Toprak Mahsullerini Üretme Değerlendirme Ticaret ve Sanayii A.Ş. Kelkit Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. Kırşehir Holding A.Ş. Kırşehir Kemaliye Halı Sanayi ve Kuzey Holding A.Ş. Trabzon Konestaş Konya Unlu Gıda imali ve Ticaret- A.Ş. Konya Kepez ve Antalya Havalisi Elektrik Santralleri T.A.Ş. Antalya Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayii A.Ş. Kıntaş Kınık Köyü Toprak Sanayii ve Ticaret A.Ş. Pazaryeri Kuzey ^imya Sanayii A.Ş. Trabzon Köseler inşaat halzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. Kışla Civar Köyleri Tekstil ve Çimento Sanayii ITLubey Karsu Tekstil Sanavii ve Ticaret A.ş. Kayseri Kar-bes Ktıramanlı Besin ve Kimya Sanayi A.Ş. Burdur Ketaş - Karadeniz Elektroteknik Sanayi ve Karbasan Karadeniz Balık Sanayii ve ticaret A.Ş. Pazar Köytaş Tekstil Sanayi ve Nazilli Ketsan Entegre Keten Sanayii A.Ş. izmit yarotma ve İdare Boluma Sayfa: 14

15 2 Nisan 1963 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 15 Konsunta Konya Maden Sanayi ve Karstaş Kars Deri Ticaret ve Sanayii A.Ş. Kittaş Karaman Işkur Tavukçuluk ve Kimsan Re.jenere Kauçuk Sanayii ve Keban Holding ve Ortakları Ağın Dericilik Sanayii A.Ş. Kartonsan, Karton Sanayi ve Kristal Tuz Rafinerisi Sanayii ve Kale Tuğla ve Kiremit Sanayii A.Ş. Kireç ve Tuğla.anayii Karadeniz Kireç ö anayii ve İnşaat Endüstrisi A.Ş. Kırşehir-Mestaş Kireç ve TuŞla Fabrikaları Ticaret ve Sanayii A.Ş. Kızılırmak Gıda Sanayi ve Konutsan ^arım - Turizm ve İnşaat Sanayii A.Ş. Kars Yem Fabrikası A.Ş. Karaman Yem-Gıda Sanayi ve ^icaret A.Ş. Kurts an Yem Sanayii A.Ş. Kırşehir Kervansaray işçi Emeği Yem Sanayii ve Kütahya Toprak Sanayii A.Ş. Kistaş Kızılçakır inşaat Malzemeleri Sanayi ve Konya Konaltaş Alüminyum Sanayii ve Keban Holding ve Ortakları ^emir-çelik Sanayii A.Ş. Karyer Karaman Yeraltı ve Yerüstü Kaynakları ile Tarım Ürünleri Değerlendirme A.Ş. Keban Holding A.Ş. ^eban Holding ve Ortakları ^eton Sanayii A.Ş. Keltepe Turistik Tesisleri işletmesi A.Ş. Kartal Halk Ekmek Kartal Yöresi Un Mamulleri Sanayi ve Kar-Taş Kargı Orman Ürünleri anayi ve Konya Kars Karaman Elâzığ Kavseri Osmaniye Trabzon Kırşehir Alaca Kars Karaman Kırşehir Kütahya Kızılçakır Konya Elâzığ Karaman Elazığ Elazığ İzmit Kargı Yürütme ve İdare Balomu Sayfa: 15

16 Sayfa: 16 RESMİ GAZETE 2 Nisan 1983 Sayı : Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş. Lassa Lastik Sanayi ve M.T.E. Makina- X akım Endüstrisi A.Ş. Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş. Mavsan Makine ve Yedek Parça Sanayi ve Mayda Makine ve ^edekparça Sanayi ve Mis süt Sanayii A.Ş. Mars Ticaret ve Sanayi A.Ş. Metaş izmir Metaloji Fabrikası T.A.Ş. Mavi Çelik Sanayi ve Meray Yağ Sanayii ve Mimtaş Modern Iş Merkezleri Tesis ve işletme A.Ş. Mensucat Santral T.A.Ş. Maksan Malatya Makina Sanayii A.Ş. Metal ve Agaç işleri Sanayii A.Ş. Mosan Mobilya ve Agaç Ürünleri ü anayi A.Ş. MŞM Endüstri A.Ş. Mormaş Malatya Orman Ürünleri ve Mobilya Tesisleri A.Ş. Meriç '^ekstil ü anayi ve A icaret A.Ş. Meytaş Kireç ve ^uğla Fabrikaları Ticaret ve Sanayii A.Ş. Meriç Dokuma ö anayii A.Ş. Mostaş i%nisa Mobilya ^anayii ve ^'icaret A.Ş. Muş Meyan Kökü Sanayi ve x 'icaret A.Ş. Mardin Çimento "anayii ve icaret A.** 1. Marsan Mardin Kireç ve Tuğla, Nebati A ağ, inşaat Malzemeleri, Halıcılık Ticaret ve Sanayii A.Ş. Mistaş, Meram inşaat Sanayi ve Manisa Yem Fabrikası Anonim Şirketi, Mesan Metal Sanayi ve Tesisat A.Ş. Madımak Un-Hakarna-Yem Sanayii ve ^icaret A.Ş, Midyat Tarım Ürünleri Gıda Sanayii ve ^icaret A. Kayseri Bursa Bursa izmir Merzifon Malatya Konya Gaziantep -' stanbul Malatya Manisa Mardin Mardin Konya Manisa Şarkışla Mardin Yürütme ve idare Bolumu Sayfa: 18

17 2 Nisan 1983 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 17 Ilaryem Kahramanın araş Yem Sanayii A.Ş. Hersin Turistik Tesisler A.Ş. Maksan Malatya Makina Sanayii A.Ş. Mustafa Kemalpaşa Tarımsal Aletler Sanayi ve Milen Merzez İlâç Endüstrisi A.Ş. Meytaş Medet Yem Fabrikası T.A.Ş. Maçka Hayvancılık Ormancılık ve Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, Marlit Mardin Asbest Boru Sanayii ve Milsan Maraş ili Maden Sanayii A.Ş. Niksan Niksar Gıda Sanayi ve Nasaş Alüminyum Sanayii ve icaret A."»'. Nüksetaş Nusaybin iplik ve Dokuma Sanayii Nimsa Niğde Meyve Suyu ve Gıda ^anayi A.Ş. Nobel ilâç Sanayii ve Nastaş Nazilli Deri Sanayii ve Net Turizm Ticaret ve ^anayi A.Ş. Nurdağ Yatırım Holding A.Ş. Niğde Çimento Sanayii A.Ş. 19 Mayıs Mağazaları Aile Tüketim Malları Otosan Otomobil Sanayii A.Ş. Ovak Yatırım ve 1A olding A.Ş. Orsan Gıda inşaat ve Madencilik A.Ş. Ortadoğu Gıda r azarlama A.Ş. Odöksan Ormaneli Döküm Sanayi ve ^icaret A.Ş. Olmuk Mukavva Sanayii ve Otoyol Pazarlama A.Ş, Olgun Çelik Sanayi ve icaret A.*. Ordo Holding A.Ş. A Ortaş Orman Ürünleri icaret ve s anayii A.**. Otimsaş Ortadoğu Teknik inşaat Malzemeleri Sanayii A.Ş, Ortaş Ortaca Sunta ve kaplama ü anayi ve Ticaret A.Ş, KahraTianmaraş Mersin Malatya Mustafakemalrjat Tavas Mardin Kahramanmaraş Niksar Nusaybin Nazilli Ordu Konya izmir Bize Edremit Sivas Yürütme ve İdare Bolumu Sayfa: 17

18 Sayfa: 18 RESMİ GAZETE 2 Nisan 1883 Sayı: Osüttaş Yedigöller Orman Sanayii Ürünleri ve Turizm Devrek Obetaş Ekmek Fabrikası A.Ş. Orhangazi Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi T.A.Ş. özyem Silivri Yem Sanayii ve ticaret A.Ş Silivri ö Özbisan 0"zbirlik Otomotiv Parçaları anayi ve ticaret A.Ş. ödemiş '^ekstil ticaret ve Sanayi A.Ş. örgi Örme ve Giyim Sanayii A.Ş. Özel Antalya KoloJiEğitim Tesisleri A.Ş. Polylen Sentetik ît>lik Sanayii A.Ş. fınar Süt i'ıamullori Sanayii A.Ş. Pancar Motor Sanayi ve '^icaret A.Ş. i-imaş T.lastik İnşaat ılalzemeliri A.Ş. I martaş Devrek-Panırönü İnşaat Elemanları Sanayi ve Profilo Holding A.Ş. Penko Profile Elektirik Motorları ve Kompresör Sanayii A.Ş. Peg Profilo Elektirikli Gereşler Sanayii A.Ş. Pastaş Parzarlama ve Pınar Konservecilik A.Ş. Petrokent Turizim A.Ş. Plastel Plastik ve Kavuçuk Sanayi A.Ş. Poriş Porsuk İşçileri Makina Sanayi ve Rabak Elektrolitik Bakır ve Mamulleri A.Ş. Ray Sigorta A.Ş. Rejenere Kauçuk Sanayii ve Reklam İş Ambalaj Sanayii ve Siirtur Turizim İnşaat Sanavi ve Süreksim Tarım Ürünleri Pazarlama Sanayi ve SÖ''üt Seramik Saniyi A.Ş. Selpaş Selüloz ve Kimya ürünleri Pazarlama Selkim Selüloz Kimya Sanayii ve YûrOtme ve İdare Bolumu Sayfa: IS Samsun ödemiş Kalaba Antalya Bursa İzmir Devrek Nazilli Eskişehir Söğüt Nazilli Nazilli

19 2 Nisan 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa: 19 Söktaş Pamuk ve Tarım Ürünlerini Değerlendirme Ticaret ve Sanayii A.Ş. Sifaş Sentetik iplik Fabrikaları A.Ş. Seyaltaş Seydişehir Alüminyum Sanayi ve Sörmaş Söğüt Hefrakter Malzemeleri A.Ş. Sanlar Motorlu Araçlar ve Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş. Semtaş Samsun Elektrolitik Bakır ve Maden Sanayii ve Sumaş Sun*i Tahta ve Mobilya Sanayii A.ş. Sidaş Sivas Dokuma Sanayi A.Ş. Soksa Sinop örme ve Konfeksiyon Sanayi ve Sunta Tahta Sanayii T.A.Ş. SMS Samsun Makina Sanayii A.Ş. Sürtaş Haddecilik Sanayii ve Ticaret A.ş. Santral Holding A.Ş. Sestaş Sun*i ve Sentetik Elyaf Sanayii ve Soda Sanayii A.Ş. Safir Tekstil Sanayi ve Sun-Ova Yağ ve Gıda Sanayii A.ş. Sistaş Siirt Me-^an Kökü Sanayi ve Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Simpaş Sakarya İnşaat Malzemeleri ve Gıda Maddeleri x azarlama ve Sakarya Holding A.Ş. Sönerler Gıda İnşaat Sanayi ve Sastaş Sakarya Makina imalat Sanayi ve Su-San Suluova Yem Sanayii A.Ş. Sağtaş Sağlık Tesisleri ve Eğitim Müesseseleri A.ş. Sörmaş Söğüt Refrakter Malzemeleri A.Ş. Sitsataş Sivrihisar Tot>rak Sanayi ve Söke Bursa Seydişehir Söğüt izmir Samsun Edremit Sivas Sinop Samsun Manisa Mersin Manisa Elazığ Adatı az arı izmir Adapazarı Suluova izmir Söğüt Sivrihisar VOrntnM ve İdare Bölümü Sayfa: IS

20 Sayfa: 20 RESMİ GAZETE 2 Nisan 1083 Sayı: Sadaş Sod-^um Sanayi A..?. Savranoğulları Gıda-İnşaat -Makina Sanayi ve Sahmanis Linyit Kömürleri İşletmesi A.Ş. A Suşehri Un, rmik, Makarna ve Yem Sanayi A.Ş. Saray ^alı A.Ş. Şeker Sigorta A.Ş. Şark Değirmenleri T.A.Ş. vahin Holding A.Ş. Şihsan Şihbarak Halı İriliği Sanayii A.Ş. Şener Makina Sanayi A.Ş. Tire Kutsan Oluklu Mukavva ve Kutu Sanayii A.Ş. Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Tatsan Turizm ve ^arım Sanayii A.Ş. Türksan Kağıt ve Kaplama Sanayii A.Ş. Tüm Döküm Sanayii A.Ş. Türksan İşçi Emeği Sanayi ve Terme Bakır Sanayii ve Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş. Tekersan Jant Sanayi A.Ş. Tüpko Tüp ve Komrjoment Sanayi ve Türk Siemens Kablo ve Elektrik Sanayii A.Ş. Trutaş Truva Gıda Sanayii Tarım İşletmeleri ve Trabzon Givim Sanayii A.Ş. Teknik Emprime Sanayii A.Ş. Transtürk Holding A.Ş. Turistik Gönen Kaplıcaları İşletmesi A.Ş. Tek Tarım Makinaları Ticaret ve Sanayii A.Ş. Tabaş Petrolcülük A.Ş. Timgaş Tavaslılar İhtiyaç Maddeleri ve Gıda Sanayii A.Ş. Tosya Yem ve Gıda Sanayii A.Ş. Teztaş Tüm Eczacılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. Türkmen Kadife Türkmenli Tekstil Sanayi ve Türkive vişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. İzmir Balıkesir Van Suşehni Kayseri Bursa Tire Balıkesir Terme Mudanya İzmir Trabzon Gönen Manisa Tavas Tosya Vürtttro» v«idara BolOmO Styta :»

21 2 Nisan 1863 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 21 Teletrans Sanavi ve ^atırım ve Pazarlama A.Ş. Türsant Tokat ^'arım ürünleri Sanayii ve Tokat Tektaş Yozgat Teknik İnşaat ve Yozgat Tugsan Gemerek Toprak Sanayi ve Gemerek Tisaş Tekstil Sanayi A.Ş. Bursa Ta-Iiak Tarım Makinaları ve Motor Yedek Parça imalat Sanayi A.Ş. Konya Turuva Deri ve Giyim Sanayii A.Ş. Çanakkale Tüsan Tütün Ticaret ve b anayi A.Ş. Trakya Yag Sanayii A.Ş. Tosya Meyve Suyu Fabrikası ve Hava Tesisleri ü anayi ve Tosya Toktaş inşaat Turizm Sanayi ve ^icaret A.Ş. Muğla Türktur inşaat ve Turizm A.Ş. Uniroval Endüstri T.A.Ş. Uzertaş Boya Sanayi ve Ticareti A.Ş. Ulutaş Toprak Sanayii ve Ulübey Uygar Motor ve ' arçaları Dökün Sanayi Denizli Utraaş Uşak Pamuklu Mensucat A.Ş. Uşak Upaş Uşak Elektro Porselen A.Ş. Uşak ür;ak Yem Fabrikası A.Ş. Uşak Uşak I'lerner Sanayii ve Madencilik A.Ş. Uşak Uz-Yem Uzunköprü Yem Sanayii ve Jzunkönrü Ürgüp Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. Ürgüp Üps ihtiyaç Maddeleri üretim ve Pazarlama A.Ş. izmit Cİstaş Ürgüp Gıda Sanayii Turizm ve Ürgüp Vetaş Veteriner ve Tarım ilâçları A.Ş. Venüs Turizm Tesia ve işletmeleri A.Ş. izmir Van-Et Entegre Et Sanayi ve Van "Varlık" Sanayi Ithalat-Ihracat ve Van Yün ipliği Sanayi Wat Elektromekanik Cihazlar ve Motor Sanayii A.Ş. Yetsun Yeter Sunta Sanayi ve Bize Yifaş Yeşilyurt Tekstil Sanayi ve Malatya Yonpasan Yonga Levha Sanayii ve Ticaret A.i. izmir Yürütme v% İdare Bolumu sayfa 2«

22 Sayfa: 33 RBBm OAZBTHl 2 Nisan 1983 Sayı: Yaşar Yatırım Sanayi ve Yen-Tur Turistik ^esişler ve işletmeler A.Ş. Yibitaş Yozgat işçi -^irliği inşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yenice Gıda Sanayii A.Ş. Yurdumuz Holding A.Ş. Yetaş Yapı Elemanları Endüstri ve Yes-Aş Yenişehir Ekmek Sanayii ve Yebitaş Holding A.Ş. Yeşilova Halı Yün ipliği ve Battaniye Fabrikası Yatırımlar Holding A.Ş. Yemtaş ^akarya Yem Sanayi Yenisan Yenileme Sanayii A.Ş. Yibitaş Kraft Torba Sanayii ve Yakış Yozgat Anadolu Konfeksiyon imalat Sanayii ve '^icaret A.Ş. Yonga Mobilya Sanayi ve Yöntüş B irlik ü anayi ve Zonguldak Mankap inşaat Malzemeleri ve İşçi Güoii Sanayi ve izmir Yozgat Yenice Sandıklı Yenişehir Biîrdur Adapazarı Afyon Gökçebey Ek Liste II Atılım Davanıklı Tüketim 1-i alları Pazarlama A.Ş. Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş. Aksa Akrilit ^irnya Sanayii A.Ş. Aksu içlik Dokuma ve " oya Apre Fabrikaları T.A.Ş. Argon Kimya Sanayi ve Anadolu Eksport A.Ş. Anadolu fiiracılık Malt ve Gıda ^anayii A.Ş. Anadolu Endüstri Holding A.Ş» Ak-Kardan Sanayi ve Gebze An-Pa Anadolu Pazarlama ve Dağıtım AOS Anadolu Otomotiv Sanayi ve Atermit özgür Atermit Sanayi ve '^icaret A.Ş. Adana Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. Anadolu Makine Endüstri ve Astel Armatör Sanayi Yatırım ve "^azarlama A.Ş. Vûrötmi ve (d«n Boluma tayfa: 22

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 8 Şubat 1990 PERŞEMBE Sayı : 20427. Bakanlar Kurulu Kararları

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 8 Şubat 1990 PERŞEMBE Sayı : 20427. Bakanlar Kurulu Kararları c. T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 8 Şubat 1990 PERŞEMBE Sayı :

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri İçin Başbakanlık Neşriyat 25 Eylül Eylül 1982 Daire Başkanlığına CUMARTESİ başvurulur Sayı: 17823 YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ YÜKSEK SAVCILAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ YÜKSEK SAVCILAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönelim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdavvenai Genel Müdürlüğüne başvurulur. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ Sayı : 16026 YARGI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler T.C. Resmî Gazete r Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 25 Ekim 1982 PAZARTESİ Sayı : 17849 Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YÜRÜTME VE İDARE

Detaylı

Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 20 Mayıs 1983 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 20 Mayıs 1983 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Res mı Gazet e Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İsleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 20 Mayıs 1983 CUMA Sayı: 18052 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T. C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 190 Yönetim ve Yazı işleri í için Başbakanlık Neşriyat al ve Müdevvenal Genel Müdürlüğüne başvurulur. ur. 15 Ağustos 1977 PAZARTESİ Sayı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ Sayı :

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 15 Eylül 1981 SALİ Sayı: 17459 YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

-T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ekim 1998 SALI. TBMM Kararları

-T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ekim 1998 SALI. TBMM Kararları -T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 20 Ekim 1998 SALI Sayı: 23499 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararları (9/18) Esas Numaralı Meclis Soruşturması

Detaylı

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 12 ŞUBAT 1977 CUMARTESİ

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 12 ŞUBAT 1977 CUMARTESİ e v T.C. Re smı Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 336) - 7 Ekim 920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 2 ŞUBAT 977 CUMARTESİ Sayı: 5848 >>

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 i Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 22 Kasım 1983 SALI Sayı: 18229 J YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR

Detaylı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 21 Mart 1993 PAZAR Sayı: 21531 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Meksika

Detaylı

233 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (SON HALİ)

233 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (SON HALİ) MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 233 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (SON HALİ) 1 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) 08/06/1984

Detaylı

Türkiye'de Sanayi ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Yrd.Doç.Dr. Gaye ERTİN

Türkiye'de Sanayi ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Yrd.Doç.Dr. Gaye ERTİN Türkiye'de Sanayi Yazar Yrd.Doç.Dr. Gaye ERTİN ÜNİTE 10 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Türkiye'de sanayinin gelişimi ve bu gelişim üzerinde etkili olan faktörler hakkında fikir sahibi olacak, Türkiye'de

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kurulu? Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Ekim 1977 CUMA. Bakanlara vekillik etme işlemleri

T.C. Resmi Gazete. Kurulu? Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Ekim 1977 CUMA. Bakanlara vekillik etme işlemleri T.C. Resmi Gazete Kurulu? Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YönetimveYazıişleri için Başbakalık lık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Ekim 1977 CUMA Sayı : 16084 YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Aralık 1999 CUMARTESİ. Kanunlar

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Aralık 1999 CUMARTESİ. Kanunlar T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Aralık 1999 CUMARTESİ Sayı: 23896 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Yayımlandığı R.G. Tarihi : 18/6/1984 No : 18435 (Mük.)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Yayımlandığı R.G. Tarihi : 18/6/1984 No : 18435 (Mük.) KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 8/6/1984 No : 233 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 18/6/1984 No : 18435

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ekim 1998 CUMA. TBMM Kararları

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ekim 1998 CUMA. TBMM Kararları T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 9 Ekim 1998 CUMA Sayı: 23488 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararları Başbakanlık Örtülü Ödeneğini 1050

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI www.trakyaka.org.tr 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Kararın uygulanmasına

Detaylı

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011 100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011 Sunuş Hükümet tarafından 4 Haziran 2009 tarihinde, temel amacı Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile uluslararası anlaşmalara uygun olarak, tasarrufları

Detaylı

T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştîrme ve Yayın Görsel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ocak 1992 PAZARTESİ. Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi

T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştîrme ve Yayın Görsel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ocak 1992 PAZARTESİ. Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi RESMİ GAZETE T.C Başbakanlık Mevzuatı Geliştîrme ve Yayın Görsel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim.1920 20 Ocak 1992 PAZARTESİ Sayı : 21117 YÜRÜTME VE İDARE BOLÜMÜ Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi

Detaylı

Önsöz. Saygılarımla. M.Arif PARMAKSIZ Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi

Önsöz. Saygılarımla. M.Arif PARMAKSIZ Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi 96 T.C. NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI H em eski teşvik sisteminin etkinliğinin azalması hem de bölge içinde yer alan illerin zaman içinde gelişmişlik göstergelerinin farklılaşması nedeniyle teşvik sisteminin

Detaylı

T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920

T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Mudevvenat Genel Müdürlüğüne Başvurulur 19 HAZİRAN 1968 ÇARŞAMBA Sayı: 12928 K A R A R N A M E L

Detaylı

Yatırım Teşvikleri KDV Tevkifatları Vergi Uyuşmazlığı Çözüm Yolları. Zihni KARTAL E. Baş Hesap Uzmanı Yeminli Mali Müşavir

Yatırım Teşvikleri KDV Tevkifatları Vergi Uyuşmazlığı Çözüm Yolları. Zihni KARTAL E. Baş Hesap Uzmanı Yeminli Mali Müşavir Yatırım Teşvikleri KDV Tevkifatları Vergi Uyuşmazlığı Çözüm Yolları Zihni KARTAL E. Baş Hesap Uzmanı Yeminli Mali Müşavir YATIRIM TEŞVİKLERİ Zihni KARTAL E. Baş Hesap Uzmanı Yeminli Mali Müşavir Yasal

Detaylı

Yatırım Teșvikleri KDV Tevkifatları Vergi Uyușmazlığı Çözüm Yolları İnșaat İșlerinde KDV Uygulaması Serbest Bölgelerde Vergileme Teknokent Teșvikleri

Yatırım Teșvikleri KDV Tevkifatları Vergi Uyușmazlığı Çözüm Yolları İnșaat İșlerinde KDV Uygulaması Serbest Bölgelerde Vergileme Teknokent Teșvikleri Yatırım Teșvikleri KDV Tevkifatları Vergi Uyușmazlığı Çözüm Yolları İnșaat İșlerinde KDV Uygulaması Serbest Bölgelerde Vergileme Teknokent Teșvikleri Zihni KARTAL E. Baş Hesap Uzmanı Yeminli Mali Müşavir

Detaylı

TÜRKİYE'NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU - 2008

TÜRKİYE'NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU - 2008 TÜRKİYE'NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU - 2008 2008 yılı 500 Büyük Kuruluş Sıra No 2007 yılı 500 Büyük Kuruluş Sıra No Kuruluşlar Bağlı Bulunduğu Oda / Kamu Kamu Sıra No Özel Sıra No Üretimden Satışlar Net

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 21 Ağustos 1987 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararları

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 21 Ağustos 1987 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararları T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur 21 Ağustos 1987 CUMA Sayı : 19551

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR. Kırşehir Yatırım Destek Ofisi. www.ahika.gov.tr

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR. Kırşehir Yatırım Destek Ofisi. www.ahika.gov.tr YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR www.ahika.gov.tr Kırşehir Yatırım Destek Ofisi 0 1 Önsöz D evletlerin doğrudan üretim faaliyetlerinden ziyade piyasalarda denetleyici ve düzenleyici bir rol alması ve dünya

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı : 212/335 Bakanlar Kurulu; 19.6.212 tarih ve 232 sayılı R.G. Ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetimve YAZıişleriiçin BaşbakanlıkNeşriyatvemüdevvenat başvurulur. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA Sayı : 16460 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlara

Detaylı