T.C.. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 CUMARTESİ. Bakanlar Kurulu Kararı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C.. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 CUMARTESİ. Bakanlar Kurulu Kararı"

Transkript

1 T.C.. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yaz İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat 2 Nisan 1983 Daire Başkanlığına başvurulur CUMARTESİ Sayı: YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı : 83/6151 Bakanlar Kurulu Kararı SİSAV- Siyasi ve Sosyal Araştırmalar Vakfına, 903 sayılı Kanun ve vakıf resmi senedine uygun faaliyette bulunduğu dönemlere münhasır olmak üzere vergi muafiyeti tanınması; Maliye Bakanlığının 18/2/1983 tarihli ve KVK/ /10461 sayılı yazısı üzerine, 13/7/1967 tarihli ve 903 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 11/3/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. B. ULUSU Başbakan Kenan EVREN Cumhurbaşkanı Z. BAYKARA Devlet Bak. - Başbakan Yrd. S. B. PASİN Devlet Bakanı I. TÜRKMEN Dışişleri Bakanı K. CANTORK Ticaret Sakanı Prof. Dr. S. ÖZBEK Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. I. ÖZTRAK Devlet Bakanı R. BAY AZIT Adalet Bakanı A. B. KAFAOÖLU Maliye Bakanı Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı Prof. Dr. T. ESENER SDSDSDSDSDSDSD Çatışma Bakanı M. ÖZGÛNE$ Devlet Bakanı Ü. H. BAYÛLKEN MIHI Savunma Bakanı H. SAĞLAM Milli Eğitim Sakanı Prof. Dr. A. BOZER Gümrük ve Tekel Bakanı M. TURGUT Sanayi ve Teknoloji Bakanı Prof. Dr. M P. ÖZDAŞ Devlet Bakanı S ÇETİNER İçişleri Bakanı Dr. T. ÖNAIP Bayındırlık Bakanı Prof. Dr. M. AYSAN Ulaştırma Bakanı f. İLKEL Enerji ve Tabir Kav. Bakan Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : Resmi Gazete Fihristi 64. Sayfadadır.

2 Sayfa: 2 RESMİ GAZETE 2 Nisan 1983 Sayı: I. EVLİYAOĞLU Prof. Dr. A. SAMSUNLU M. R. GÜNEY V. ÖZGÜL Kültür v» Turizm Bakanı İmar va iskân Bakanı Köy İsleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı S. ŞİDE Sosyal Güvenlik Bakanı Üniversitesinden: Yönetmelik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretmenlik Sertifikası Programı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik MADDE I Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretmenlik sertifikası Programı Yönetmeliğinin 1., 3., 4. ve 5. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 1 öğretmenlik Sertifikası Programı Temel Eğitim ve orta öğretimde öğretmenlik yapacaklara pedagojik formasyon vermek üzere, bu yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Madde 3 Fakülte Kurulu, başvuran öğrencileri saptamada-, Fakültenin öğretim kapasitesini ve M E. B.'nin istihdam olanaklarını gözönüne alarak, Üniversitesinde, öğretmenlik alanında alan bilgisi veren Fakültelerin öğrencilerine ve temel eğitim ve orta öğretimde öğretmenlik yapabilmek için gerekli dallarda alan öğrenimi görmüş ya da görmekte olan adaylara öncelik tanır. Madde 4 Öğretmenlik Sertifikası programına kaydolan öğrenciler, bu yönetmelikte belirtilen lisans derslerine devam ederler. Bu öğrenciler Üniversitesi ve Eğitim Bilimleri Fakültesi Lisans öğretim ve Sınav Yönetmeliklerinin devam ve sınavla ilgili hükümlerine tabidirler. Bu öğrencilerden kayıt tarihinden itibaren iki yıl içinde sınavlarını vermemiş olanların kayıtları silinir. Madde 5 Eğitim Programları ve öğretim Bölümü Başkanının veya onun görevlendireceği bir öğretim üyesinin başkanlığında EPÖ Bölümünden iki, EYP ve EPH Bölüm Başkanlarının görevlendireceği birer öğretim üyesinden oluşan bir komisyon tarafından yürütülür. MADDE II Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretmenlik Sertifikası Program Yönetmeliğinin 8. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE III Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretmenlik Sertifikası Program Yönetmeliğine aşağıdaki dört madde ve bir geçici madde ilave edilmiştir. Madde 9 Mesleki ve teknik okullarda, atelye, laboratuvar, mesleki ve teknik dersleri okutacak EPÖ 111 Mesleki ve Teknik Eğitimin Esasları ve EPÖ 407 Mesleki ve Teknik Eğitimde Program Geliştirme derslerini mecburi olarak alırlar. Madde 10 Seçimlik derslerden her dönemde hangilerinin açılacağı, EPÖ Bölümünün önerisi üzerine Fakülte Kurulu'nca kararlaştırılır. Madde 11 EPH 104 öğrenme Psikolojisi dersi öğretmenlik Sertifikası programında mecburi dersler arasında yer alır. Madde 12 Sertifika Programını tamamlayabilmek için bu programdaki öğrencilerin 7 mecburi ve 2 seçimlik dersten başarılı olmaları gerekir. GEÇİCİ MADDE Bu yönetmelik hükümleri yayımından sonra Fakülteye kayıtlan yapılan öğrencilere uygulanır. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce Fakülte kayıtları yapılmış olan öğrenciler, bu yönetmeliğin yayımından önce bulunan yönetmelik hükümlerine tabi olmaya devam ederler. MADDE IV Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 2 Nisan 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa: S Tebliğ Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Sermaye Piyasası Kurulu Kaydına Alınan Anonim Ortaklıklar Seri : VIII No : 4 Kısaltmalar : Kurul : Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklık : Anonim Ortaklık Kurul Denetimine Tabi Anonim Ortaklıklar Madde 1- Menkul kıymetleri halka arzolunmuş veya arzolunmuş sayılan ortaklıklardan, tarihine kadar Kurul kaydına alınanlardan; hisse senetleri halka arzedilmiş olan ortaklıklar Ek liste I'de, tahvilleri halka arzedilmiş olan ortaklıklar Ek Liste II'de gösterilmiştir. Menkul kıymetlerini halka arzetmiş veya ortak sayısınız 100 den fazla olması nedeniyle menkul kıymetlerini halka arzetmiş sayılan ortaklıklardan bu listede yer almayanların Kurul kaydına alınmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu Meşrutiyet Caddesi No: 24 ANKARA adresine başvuruda bulunmaları zorunludur. Yürürlük Madde 2- Bu tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Ek Liste I Asil Çelik Sanayi ve Arçelik A.Ş. Aygaz A.Ş. Alpa Alet ve Dayanıklı Tüketim Mamulleri Pazarlama A.Ş. Aymar Yağ Sanayii A.Ş. Akdağ Deri Sanayii ve Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 2 Nisan 1983 Sayı : Aktentaş Aksaray Tarım Endüstri Aksaray Akyem Akşehir Yem Sanayii A.Ş. Akşehir Abana Elektromekanik Sanayii ve Ticaret A.^. Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisleri A.Ş. Çeşme Ay su Holding A.Ş. izmir Afyon Un-lrmik ve Makarna Sanayii ve Afyon Aysan Aydın Transmisyon Zincirleri ve tforging Sanayi Afyon Ainr-Akhisar Un Fabrikası A.Ş. izmir Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Acıpayam Aydın Tekstil (İplik ve Dokuma) ve Nebati Yağlar Sanayii İşletmeleri A.Ş. Avdın Ayes Akdeniz Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. İsparta Akçimento Aksaray Yem Fabrikası A.Ş. Aksaray Anadolu Sabun-Yag Sanayi ve izmir Aykent Gıda Sanayii ve Ticareti A.Ş. izmir Anpa Anadolu Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Sanayi A.Ş. İzmir Ay-Mas Ayakkabı ve Malzemesi Sanayi ve Ticaret A.Ş. izmir Aktop Aksalur Topuzdaki Gıda Sanayii A.Ş. Ürgüp Akisaş Hayvancılık ve Yem Sanayii A.Ş. Bünyan ACS Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Mersin Anso Antalya Soğuk Hava-Buz ve Su Tesisleri A.Ş. Antalya An-Tav Antalya Tavuk Yumurta işletme ve Ticareti A.Ş. Antalya Alaca Hayvancılık Organizasyon ve Yatırım A.Ş. Aykim Aydın Kimya Sanayi ve Aydın Astaş Azim Cıvata Sanayi ve Denizli Ak-Tur Turizm ve Endüstri A.Ş. Muğla Aksan Turizm İşletmecilik ve Marmaris Adela Ayakkabı-Deri ve Lastik Sanayii A.Ş. Aküsantaş Aldrnülatör Sanayi İzmir YOrOtnra ve İdare Bolumu Sayfa : 4

5 2 Nisan 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa: 5 Anka ilaçları Kimya Sanayii ve Asaş Ağaç Sanayii A. J. Antuğ Antalya Tuğla, Kiremit, Kireç ve İnşaat Taahhüt A.Ş. Akdağ İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Aile Zirai ürünleri Sanayii ve Ticaret A*Ş. Ar-Tur Turizm Endüstrisi A.Ş. Ansa Ambalaj Sanayii ve Aykaş - Avdın Kağıt ve Ambalaj Sanayii A.Ş. Admel Hassas Kağıt Sanayi ve Antalya Pamuklu Dokuma Sanayii T.A.Ş. Akademik öğretim A.Ş. Ahi Kiremit Tuğla Sanayi ve Aktek Akçaalan Tekstil Sanayi A.Ş. Altınbuğday Sakarya Gıda ve Un Sanayi Ticaret A.Ş. Adapazarı Yatırım Holding A.Ş. Akkoza ^ensucat Sanayi ve Ak-Gıda Akdağmadeni Gıda Maddeleri Sanayii Ticaret ve Pazarlama A.Ş. Afyon Santaş Dokuma ve Makina Sanayii A.Ş. Astaş Anadolu Zeytincilik ve Gıda Ticareti A.Ş. Asya Meyve Suyu ve Gıda Sanayi A.Ş. Ayvacık Cam Sanayi ve Altmbaşak Un Fabrikası A.Ş. Akçataş İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. Aker Tarım Makinaları Ticaret ve Sanayi A.Ş. Anavatan-Timtaş Tüm İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Atlas Halıcılık İşletmesi A.Ş. Afyon Çimtaş Afyon Çimento Fabrikası Mensunları Nakliyat ve Akalsan Akşehir Aliiminyum Sanayii ve Adım Yapı Ürünleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. Akmersan Akşehir Mermer İşletmesi ve Madencilik A.S. izmir Zonguldak Antalya Yerköy Burhaniye Mersin Aydın Antalya Kırşehir Gedir Adapazarı Adapazarı Gaziantep Akdağmadeni Afyon Bandıâma Ayvacık Polatlı Akçaebat Balıkesir Tokat Kayseri Afyon Anicara İsparta Akşehir YOrittro» v» İdare Bölümü Sayfa: C

6 Sayfa: 6 RJBSMI GAZETE 2 Nisan 1088 Sayı: Arha8 Arhavi Su-Toprak ve Orman Ürünleri Sanayii A.Ş. Aksantaş Akşehir Tuğla, Sunta, Süt, Yağ, Demir Haddehanesi ve Soğuk Hava Depoculuğu işletmeciliği Sanayi ve ACS Anadolu Yem Sanayi A.Ş. Balıkesir Yem Sanayii ve Bartuğsan Bartın Tuğla Sanayii A.Ş. Barkisan Bartın Kireç Sanayii A.Ş. Balıkesir Pamuklu Dokuma Sanayii T.A.Ş. Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. Bakırsan Bakır Sanayi Mamulleri ve Bünsa Döküm Makina Alet Sanayii ve Balıksân Balık İşleme Sanayii ve Bimtaş Bilumum İnşaat Malzemeleri Baksan Bakkallar Ticaret ve Sanayi A.Ş. Burtrak-Burdur Traktör ve önyükleyici Sanayii ve Balsa Balıkesir Meşruhat Sanayii A.Ş. Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. Bintaş Bartın İnşaat Sanayi ve. Bolu Çimento Sanayii A.Ş. Bumas - Karaman Bulgur Sanayi Ve Birko birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. B-iigdüz Halı Atölveleri Sanayi ve Bamaş Büvük Anadolu Madenleri A.Ş. Betonsan Konut Sanayi ve Bağaş Bag Plânlama, Pazarlama ve Borusan Boru Sanayii A.Ş. Bintaş Birleşmiş İnşaatçılar İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Bilfar Holding A.Ş. Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi işletmesi A.Ş, Bütaş Balova Gıda Maddeleri Üretim Tüketim Çiftliği ve YOrttm* vw Idm Uluma Styf*: e Arhas Akşehir Balıkesir Balıkesir izmir Bünyan Sinop izmir Burdur Balıkesir Bursa Bartın Bolu Karaman Mgde Burdur Manisa Konya Kayseri

7 2 Nisan 1983 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 7 Birsan birleşik ilaç Sanayii Holding A.Ş. Boyar Ziraat Sanayii ve Silifke Bestaş Birlik Ecza Sanayi ve Samsun Buryem Burdur Yem Sanayii ve Burdur Bor Toprak Mamulleri Sanayi Bor Beta Ziraat ve Baksan Bayburt Yem Sanayi ve Bayburt Barantaş Barani Çimento Sanayi ve Baytaş Bayburt Toprak Sanayi ve Bayburt Birtaş Birlik Gıda inşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. Antalya Burmesan Döküm-Makina Sanayii ve Bursa Besaş Bursa Ekmek ve Besin Sanayi ve Bursa Bursan Bursa Meyve Suları-Gıda Sanayi ve Pazarlama A.Ş. Bursa Baştaş Başkent Çimento Sanayii ve Borova Holding A.Ş. Balıkesir Çimento Sanayii T.A.Ş. Balıkesir Bartın Çimento Sanayi A.Ş. Bartın Balko Bakkallar Ticaret ve Sanayi A.Ş. Balıkesir Bidaş Bursalı işçiler Depoculuk A.Ş. Bursa Bursa Özel Sağlık Tesisleri A.Ş. Bursa BavramoŞlu Sahil Mahalle"i imar, idare ve Bakım işleri A.Ş. Darıca Bucak Yem Sanayi ve Bucak Bil-Mer-Taş Bilecik Mermercilik Sanayi Ticaret ihracat A.Ş. Bilecik Bintaş Biga Nakliyecilik ve Biga Bilyemtaş Bilecik Yem Sanayi ve Bilecik Borusan Holding A.Ş. Bir-Emek Elektrik Ve Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Denizli Bavsan Bayatlılar Tarım ürünleri Nakliyat Sanayi ve Çorum Bafay Bafra Ayçiçeği Yağı ve Yağla *apılan Maddeler Fabrikası Tesislerini Karma işletme ve Bafra VOrûtme ve İdare Bolumu Sayfa: T

8 Sayfa 8 RESMİ GAZETE 2 Nisan 1983 Sayı: Cisan Cide Orman Ürünleri Sanayi ve Cidaş Cide Ağaç Sanayi ve Ceytaş Ceyhan Tekstil Sanayii A.Ş. Çumra Kağıt Sanayii A.Ş. Çukurova Elektrik A.Ş. Çanakkale Çimento Sanayii A.Ş. Çeştaş Çukurova Elektrik Sanayi ve Çukurova Çimento Sanayii T.A.Ş. Çum-Saş Çumra Patates ve Zirai Ürünleri Değerlendirme Sanayi A.Ş. Çukurova Makina İmalat ve Çimsetaş-Çukurova İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Çanakkale Seramik Fabrikaları A.Ş. Çupasan Çukurova Plastik Sanayi ve Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. Çamsan Ağaç Sanayi ve Çalışkur Tarım Ürünleri Sanayii ve Çay s an Doğu Karadeniz Çay Entegre Sanayii A.Ş. Çimsa Çimento Sanayi ve Çepni Gücü Yem Sanayii ve Besicilik A.Ş. Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. Çorum Yem Fabrikası A.Ş. Çimkur Çinko Kurşun Metal Sanayi A.Ş. Çaktaş Çankırı Alçı, Kiremit Tuğla ve İnşaat Taahhüt A.Ş. Çaldag Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve ÇukurovaKimya Endüstrisi A.Ş. Çorum Çimento Sanayii T.A.Ş. Çantaş Çankırı Tuz Ürünleri Üretim ve Dağıtım A.Ş. Yaratma v«idere Bolumu Sayfa: B Cide Cide Ceyhan Adana Adana Adana Konya Mersin Mersin Bursa Çarşamba Rize Mersin Gemerek Çorum Kayseri Çankırı Haymana Çorum Çankırı

9 2 Nisan 1983 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 9 Çaytaç Zonguldak İnşaat Malzemeleri Sanayii ve Çumtaş - Çarşamba Bitkisel Yağ Un ve Mamulleri Sanayi ve Çankırı Yünlü Sanayii A.Ş. Donakkent İnşaat Turizm Sanayii ve Deva Holding A.Ş. Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. Dokusan Dokuma Sanayi ve Ticaret A.Ş. Demaş Su Ürünleri Sanayii ve Pazarlama A.Ş. Dokap Gıda Sanayi ve Dentaş Oluklu Mukavva Sanavii ve Devsan Gıda Sanayii A.Ş. Demko Demirci Konservecilik A.Ş. Dosan Konserve Sanayi ve Disütaş Damızlık inek ve Süt Ürünleri Devrektaş Devrek Orman Ürünleri Sanayii ve Ditaş Doğan Yedek Parça imalat ve T e knik A.Ş. Derkosan Deri Konfeksiyon Sanayi İşletmeleri A.ş. Doğusan Boru Sanayii ve Doğusan Halk Holding Yatırımlar A.Ş. Dostel Alüminyum Sülfat Sanayii A.Ş. Daçka İnşaat Sanayi ve Deksaş Kocaeli Defter ve Kağıt Yan Sanayi ve Dostaş Düzce Otomotiv Sanayi ve Denizli Gam Sanayii ve Diyarbakır Tuğla ve Kiremit Sanayi ve Ticaret Depstaş Denizli Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Doğu Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş. Zonguldak Samsun Denizli Zonguldak Niğde Konya Erzincan Erzincan izmit Düzce Denizli A.Ş. Diyarbakır Denizli Erzurum Yürütme ve idare Bolumu Sayfa: 9

10 Sayfa: lo RESMİ GAZETE 2 Nisan 1983 Sayı: Denizli Basma ve Boya Sanayi A.Ş. Datça-Tur Turizm ve Endüstri A.Ş. Denizli Plastik Sanayi ve Ercan Holding A.Ş. Evun Evculer Un Sanayi ve Elmor Tesisat NaLzemesi Ege Mosan Motorlu Araçlar Sanayi ve Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Ege Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Ege Gübre Sanayii A.Ş. Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. Elektro - Mekanik Sanayi Tesisleri A.Ş. Emistaş Eskişehir Mobilya İmalat Sanayii ve Eskişehir Çimento Fabrikası T.A.Ş. Enka Holding Yatırım A.Ş. Elbistan Tuğla Sanayi ve '^icaret A.Ş. Ergani Gıda Sanayii A.Ş. Egecam Cam Sanayii ve Ergaz Likit Gaz Sanayii ve Ekstaş Holding - Yatırımlar A.Ş. E.O.S. Ege Otomotiv Sanayi Elsan, Eıgde Ambalaj Sanayii ve Elektronal Elektronik Aletler Sanayi ve Elbeton Keban Iıolding ve Ortakları Beton Sanayii A.Ş. Ersan Erzincan Gıda n addeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Eaek Holding A.Ş. Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. Egeplast Ege Plastik Ticaret Sanayi A.Ş. Eknıaş Ekmek ve Gıda haddeleri A.Ş. Esgimtaş Esnaf ve Sanatkarlar Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Temin Tedarik Sanayi ve Eskişehir Ecza A.ş. Denizli Muğla Denizli Afyon İzmir Karadeniz/Ereğli İzmir izmir BALIKESİR Eskişehir Eskişehir Ergani Denizli Erzurum izmir Niğde Elazığ Erzincan İzmir Eskişehir Eskişehir Yürütme ve İdare Bolumu Sayfa: 10

11 2 Nisan 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 11 Ensar Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret Sanayi A.Ş. Eksan Undan Mamul Maddeler İmalat ve Pazarlama A, Bkmaş Niğde Gıda Sanayi ve Blbir Ambalaj Sanayi ve Finsan- Finsan Finansman Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. PuLtas İlâç - Kozmetik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Filament Sentetik iplik ve Elyaf Sanayii A.Ş. Farmaş Eczacılar Ecza Ticaret ve Sanayi A.Ş. Fazilet Neşriyat ve Güdesan Gümüşhane Değirmencilik-Dericilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. Gimtaş Kablo Sanayii A.Ş. Gesaş Genel Gıda Sanayii ve Gübre Fabrikaları T.A.Ş. Goodyear Lâstikleri T.A.Ş. Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Güneysu Meyve Suyu Gıda Sanayii ve Zirai Maddeler A.Ş. Güney Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Gitaş Gıda ve ihtilaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. Gediz Soylu Kömürleri A.Ş. Gentaş Genel Metal Sanayi ve Güraş Gıda Ürünleri Sanayii ve Gümüşkale Kireç Sanayii ve Ticaret T.A.Ş. Gimsan Gediz iplik Mensucat Sanayii A.Ş. Gediz Madencilik A.Ş. Getaş Gediz Taşıma ve Ticaret A.Ş» Gür/em Yem Sanayii ve Gistaş Gıda Sanayi ve Gaziantep Çimento Sanayi A.Ş. Gediz Bilumum Sanayi Ticaret ve Madencilik A.Ş, Gönen Kaplıcalar işletmesi A.Ş. Malatya Ş. Niğde Bozoyük İzmir Bursa Konya Gümüşhane Konya Göltaş Dörtyol Adana Konya Gediz Gümüşhacıköy Gümüşhane Gediz Gediz Gediz Trabzon Manyas Gaziantep Gediz Gönen VOrOtme va İcar* Bolumu Sayfa: 11

12 Sayfa: 12 EUDSMI GAZETE 2 Nisan 1983 Sayı } Göktarsan GöksınTarım Sanayi ve Gönen Gıda Sanayi A.Ş. Güney-Çelik Makina ve Döküm Sanayi A.Ş. Göksan Göynük Kalker ve Yar>ı Sanayi A.Ş. Gesgimtaş Gölcük Esnaf ve Sanatkârlar Gıda ve Ihtivaç Maddeleri Tenin Tedarik Sanayi ve Gül Un Fabrikası Sanayi ve Garanti Ticaret TA.Ş. Gediz Ambalaj Sanayii ve Hektaş Ticaret T.A.Ş. Hes Hacılar Elektrik Sanayi ve Hinttaş Hitit Ziraat ve Nebati Yağ Sanayii A.Ş. Hasat Holding A.Ş. Hürriyet Haber Ajansı A.Ş. Hür Yayın ve Hürgün Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Hataş Hatay Tarım Ürünleri Sanayi ve Huzur İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Tiearet A.Ş. İşbir Holding A.Ş. İşbir Sentetik Dokuma Sanayii A.Ş. İşbir Elektrik Sanayii A.Ş. Istaş İnegöl Sanayi Tesisleri ve Tekstil A.Ş. İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. İdeal Kuru Pil Sanayi ve Istuk İslahiye Tugla-Kiremit Sanayii A.Ş. İşbir-Çarşancak Gıda Sanayii A.Ş. Intema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Işkur tşçi-î:;adamı Kimya Sanayii Kuruluşları A. lltaş İlaç Sanayii ve llsantaş Ilgın Kireç Sanayii ve İmrentaş Prefabrik Beton Sanayi Ticaret A.ş. lisan ilâç ve Hammaddeleri Sanayii A.y. Yürütme ve İdare Bolumu Sayfa: 12 K.Maraş Gönen iskenderun Gövnük Gölcük Polatlı Gediz Kayseri Tarsus Denizli Hatay Bafra Balıkesir inegöl İslahiye Elazıî* Istannul } 0 Konya Osmancık

13 2 Nisan 1983 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 13 İnkamak inşaat Makinaları Sanayi ve Ispak izmit Sıvı Paketleme Sanayii A.. 4 ;. Ibeftaş inegöl Beledivesi Ekmek Fabrikası A.Ş. Inesgimtaş inegöl Esnaf ve Sanatkarlar Gıda ve ihtiyaç Maddeleri Temin ve Tedarik Sanayi ve îs-bir Alüminyum Doğrama ve Eloksal Sanayi A.Ş. loaş Ihtivaç Maddeleri ^azarlama ve Inteks Naylon Tekstil Sanayii ve Ivaliz Holding A.Ş. Jaraak Jant ve Makina imalat Sanayii ve Jantaa Jant Sanayii ve Koç Yatırım ve Sanayi Mamulleri Pazarlama A.Ş. Kav Orman Sanayii A.Ş. Kızılırmak Holding A.Ş. Konsantaş Konya Döküm Makina Sanayii ve Korusan Karadeniz Orman Ürünleri Sanayii A.Ş. Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş. Koruma Tarımllaçları A.Ş. Kumaş Kütahya Manyezit İşletmeleri A.Ş. Kulusan Kulu Yem ve Un Sanayi A.Ş. Konya Çimento Sanayii A.Ş. Kariş Karadeniz Nişasta-Glikoz-Mısırözüyağı Sanayii ve Ticaret A.-Ş. Karpaş Karadeniz Pazarlama ve Kaplamin Ambalaj Sanayii ve Ticaret Halk A.Ş. Kemsan Kayseri Et Ürünleri ve Margarin Sanayii A.Ş. Kidaş Mardin-Kızıltepe Inlik ve Dokuma Sanayii ve ticaret A.Ş. Kemitaş Karadeniz Elektrik ^akina İmalât Sanayi ve x ıcaret A.Ş. Karsusan Karediniz Su Ürünleri Sanayii A.v. halefle» Yer Döşemeleri Sanayi A.y. İz-nit İnegöl inegöl Sivas Eskişehir Atça Çorum Konya Çayeli Kuşadası Kulu Konya Samsun Samsun İzmir Kayseri Kızıltepe Çarşamba Trabzon Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 13

14 Sayfa: 14 RESMİ GAZETE 2 -Nisan 1083 Sayı: Kütahya Porselen Sanayii A.Ş. Kütahya Koç Holding A.Ş. Kale Porselen Elektroteknik Sanayi A.Ş. Keban Plastik Keban Holding ve Ortakları Plastik Sanayii A.Ş. Elâzığ Köytaş Köy Tarım ve Sanayi ix akinaları Sanayi ve Ortaca Kars - Et Hayvansal ürünler Sanayii ve Ardahan Koysan Gıda, Lokuma, Turizm ve Motorlu Araçlar Sanayi Karamanlı Un-Makarna ve Çocuk Maması Fabrikası Karamanlı Karadeniz Bakır işletmeleri A.Ş. Kelkitliler Toprak Mahsullerini Üretme Değerlendirme Ticaret ve Sanayii A.Ş. Kelkit Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. Kırşehir Holding A.Ş. Kırşehir Kemaliye Halı Sanayi ve Kuzey Holding A.Ş. Trabzon Konestaş Konya Unlu Gıda imali ve Ticaret- A.Ş. Konya Kepez ve Antalya Havalisi Elektrik Santralleri T.A.Ş. Antalya Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayii A.Ş. Kıntaş Kınık Köyü Toprak Sanayii ve Ticaret A.Ş. Pazaryeri Kuzey ^imya Sanayii A.Ş. Trabzon Köseler inşaat halzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. Kışla Civar Köyleri Tekstil ve Çimento Sanayii ITLubey Karsu Tekstil Sanavii ve Ticaret A.ş. Kayseri Kar-bes Ktıramanlı Besin ve Kimya Sanayi A.Ş. Burdur Ketaş - Karadeniz Elektroteknik Sanayi ve Karbasan Karadeniz Balık Sanayii ve ticaret A.Ş. Pazar Köytaş Tekstil Sanayi ve Nazilli Ketsan Entegre Keten Sanayii A.Ş. izmit yarotma ve İdare Boluma Sayfa: 14

15 2 Nisan 1963 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 15 Konsunta Konya Maden Sanayi ve Karstaş Kars Deri Ticaret ve Sanayii A.Ş. Kittaş Karaman Işkur Tavukçuluk ve Kimsan Re.jenere Kauçuk Sanayii ve Keban Holding ve Ortakları Ağın Dericilik Sanayii A.Ş. Kartonsan, Karton Sanayi ve Kristal Tuz Rafinerisi Sanayii ve Kale Tuğla ve Kiremit Sanayii A.Ş. Kireç ve Tuğla.anayii Karadeniz Kireç ö anayii ve İnşaat Endüstrisi A.Ş. Kırşehir-Mestaş Kireç ve TuŞla Fabrikaları Ticaret ve Sanayii A.Ş. Kızılırmak Gıda Sanayi ve Konutsan ^arım - Turizm ve İnşaat Sanayii A.Ş. Kars Yem Fabrikası A.Ş. Karaman Yem-Gıda Sanayi ve ^icaret A.Ş. Kurts an Yem Sanayii A.Ş. Kırşehir Kervansaray işçi Emeği Yem Sanayii ve Kütahya Toprak Sanayii A.Ş. Kistaş Kızılçakır inşaat Malzemeleri Sanayi ve Konya Konaltaş Alüminyum Sanayii ve Keban Holding ve Ortakları ^emir-çelik Sanayii A.Ş. Karyer Karaman Yeraltı ve Yerüstü Kaynakları ile Tarım Ürünleri Değerlendirme A.Ş. Keban Holding A.Ş. ^eban Holding ve Ortakları ^eton Sanayii A.Ş. Keltepe Turistik Tesisleri işletmesi A.Ş. Kartal Halk Ekmek Kartal Yöresi Un Mamulleri Sanayi ve Kar-Taş Kargı Orman Ürünleri anayi ve Konya Kars Karaman Elâzığ Kavseri Osmaniye Trabzon Kırşehir Alaca Kars Karaman Kırşehir Kütahya Kızılçakır Konya Elâzığ Karaman Elazığ Elazığ İzmit Kargı Yürütme ve İdare Balomu Sayfa: 15

16 Sayfa: 16 RESMİ GAZETE 2 Nisan 1983 Sayı : Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş. Lassa Lastik Sanayi ve M.T.E. Makina- X akım Endüstrisi A.Ş. Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş. Mavsan Makine ve Yedek Parça Sanayi ve Mayda Makine ve ^edekparça Sanayi ve Mis süt Sanayii A.Ş. Mars Ticaret ve Sanayi A.Ş. Metaş izmir Metaloji Fabrikası T.A.Ş. Mavi Çelik Sanayi ve Meray Yağ Sanayii ve Mimtaş Modern Iş Merkezleri Tesis ve işletme A.Ş. Mensucat Santral T.A.Ş. Maksan Malatya Makina Sanayii A.Ş. Metal ve Agaç işleri Sanayii A.Ş. Mosan Mobilya ve Agaç Ürünleri ü anayi A.Ş. MŞM Endüstri A.Ş. Mormaş Malatya Orman Ürünleri ve Mobilya Tesisleri A.Ş. Meriç '^ekstil ü anayi ve A icaret A.Ş. Meytaş Kireç ve ^uğla Fabrikaları Ticaret ve Sanayii A.Ş. Meriç Dokuma ö anayii A.Ş. Mostaş i%nisa Mobilya ^anayii ve ^'icaret A.Ş. Muş Meyan Kökü Sanayi ve x 'icaret A.Ş. Mardin Çimento "anayii ve icaret A.** 1. Marsan Mardin Kireç ve Tuğla, Nebati A ağ, inşaat Malzemeleri, Halıcılık Ticaret ve Sanayii A.Ş. Mistaş, Meram inşaat Sanayi ve Manisa Yem Fabrikası Anonim Şirketi, Mesan Metal Sanayi ve Tesisat A.Ş. Madımak Un-Hakarna-Yem Sanayii ve ^icaret A.Ş, Midyat Tarım Ürünleri Gıda Sanayii ve ^icaret A. Kayseri Bursa Bursa izmir Merzifon Malatya Konya Gaziantep -' stanbul Malatya Manisa Mardin Mardin Konya Manisa Şarkışla Mardin Yürütme ve idare Bolumu Sayfa: 18

17 2 Nisan 1983 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 17 Ilaryem Kahramanın araş Yem Sanayii A.Ş. Hersin Turistik Tesisler A.Ş. Maksan Malatya Makina Sanayii A.Ş. Mustafa Kemalpaşa Tarımsal Aletler Sanayi ve Milen Merzez İlâç Endüstrisi A.Ş. Meytaş Medet Yem Fabrikası T.A.Ş. Maçka Hayvancılık Ormancılık ve Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, Marlit Mardin Asbest Boru Sanayii ve Milsan Maraş ili Maden Sanayii A.Ş. Niksan Niksar Gıda Sanayi ve Nasaş Alüminyum Sanayii ve icaret A."»'. Nüksetaş Nusaybin iplik ve Dokuma Sanayii Nimsa Niğde Meyve Suyu ve Gıda ^anayi A.Ş. Nobel ilâç Sanayii ve Nastaş Nazilli Deri Sanayii ve Net Turizm Ticaret ve ^anayi A.Ş. Nurdağ Yatırım Holding A.Ş. Niğde Çimento Sanayii A.Ş. 19 Mayıs Mağazaları Aile Tüketim Malları Otosan Otomobil Sanayii A.Ş. Ovak Yatırım ve 1A olding A.Ş. Orsan Gıda inşaat ve Madencilik A.Ş. Ortadoğu Gıda r azarlama A.Ş. Odöksan Ormaneli Döküm Sanayi ve ^icaret A.Ş. Olmuk Mukavva Sanayii ve Otoyol Pazarlama A.Ş, Olgun Çelik Sanayi ve icaret A.*. Ordo Holding A.Ş. A Ortaş Orman Ürünleri icaret ve s anayii A.**. Otimsaş Ortadoğu Teknik inşaat Malzemeleri Sanayii A.Ş, Ortaş Ortaca Sunta ve kaplama ü anayi ve Ticaret A.Ş, KahraTianmaraş Mersin Malatya Mustafakemalrjat Tavas Mardin Kahramanmaraş Niksar Nusaybin Nazilli Ordu Konya izmir Bize Edremit Sivas Yürütme ve İdare Bolumu Sayfa: 17

18 Sayfa: 18 RESMİ GAZETE 2 Nisan 1883 Sayı: Osüttaş Yedigöller Orman Sanayii Ürünleri ve Turizm Devrek Obetaş Ekmek Fabrikası A.Ş. Orhangazi Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi T.A.Ş. özyem Silivri Yem Sanayii ve ticaret A.Ş Silivri ö Özbisan 0"zbirlik Otomotiv Parçaları anayi ve ticaret A.Ş. ödemiş '^ekstil ticaret ve Sanayi A.Ş. örgi Örme ve Giyim Sanayii A.Ş. Özel Antalya KoloJiEğitim Tesisleri A.Ş. Polylen Sentetik ît>lik Sanayii A.Ş. fınar Süt i'ıamullori Sanayii A.Ş. Pancar Motor Sanayi ve '^icaret A.Ş. i-imaş T.lastik İnşaat ılalzemeliri A.Ş. I martaş Devrek-Panırönü İnşaat Elemanları Sanayi ve Profilo Holding A.Ş. Penko Profile Elektirik Motorları ve Kompresör Sanayii A.Ş. Peg Profilo Elektirikli Gereşler Sanayii A.Ş. Pastaş Parzarlama ve Pınar Konservecilik A.Ş. Petrokent Turizim A.Ş. Plastel Plastik ve Kavuçuk Sanayi A.Ş. Poriş Porsuk İşçileri Makina Sanayi ve Rabak Elektrolitik Bakır ve Mamulleri A.Ş. Ray Sigorta A.Ş. Rejenere Kauçuk Sanayii ve Reklam İş Ambalaj Sanayii ve Siirtur Turizim İnşaat Sanavi ve Süreksim Tarım Ürünleri Pazarlama Sanayi ve SÖ''üt Seramik Saniyi A.Ş. Selpaş Selüloz ve Kimya ürünleri Pazarlama Selkim Selüloz Kimya Sanayii ve YûrOtme ve İdare Bolumu Sayfa: IS Samsun ödemiş Kalaba Antalya Bursa İzmir Devrek Nazilli Eskişehir Söğüt Nazilli Nazilli

19 2 Nisan 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa: 19 Söktaş Pamuk ve Tarım Ürünlerini Değerlendirme Ticaret ve Sanayii A.Ş. Sifaş Sentetik iplik Fabrikaları A.Ş. Seyaltaş Seydişehir Alüminyum Sanayi ve Sörmaş Söğüt Hefrakter Malzemeleri A.Ş. Sanlar Motorlu Araçlar ve Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş. Semtaş Samsun Elektrolitik Bakır ve Maden Sanayii ve Sumaş Sun*i Tahta ve Mobilya Sanayii A.ş. Sidaş Sivas Dokuma Sanayi A.Ş. Soksa Sinop örme ve Konfeksiyon Sanayi ve Sunta Tahta Sanayii T.A.Ş. SMS Samsun Makina Sanayii A.Ş. Sürtaş Haddecilik Sanayii ve Ticaret A.ş. Santral Holding A.Ş. Sestaş Sun*i ve Sentetik Elyaf Sanayii ve Soda Sanayii A.Ş. Safir Tekstil Sanayi ve Sun-Ova Yağ ve Gıda Sanayii A.ş. Sistaş Siirt Me-^an Kökü Sanayi ve Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Simpaş Sakarya İnşaat Malzemeleri ve Gıda Maddeleri x azarlama ve Sakarya Holding A.Ş. Sönerler Gıda İnşaat Sanayi ve Sastaş Sakarya Makina imalat Sanayi ve Su-San Suluova Yem Sanayii A.Ş. Sağtaş Sağlık Tesisleri ve Eğitim Müesseseleri A.ş. Sörmaş Söğüt Refrakter Malzemeleri A.Ş. Sitsataş Sivrihisar Tot>rak Sanayi ve Söke Bursa Seydişehir Söğüt izmir Samsun Edremit Sivas Sinop Samsun Manisa Mersin Manisa Elazığ Adatı az arı izmir Adapazarı Suluova izmir Söğüt Sivrihisar VOrntnM ve İdare Bölümü Sayfa: IS

20 Sayfa: 20 RESMİ GAZETE 2 Nisan 1083 Sayı: Sadaş Sod-^um Sanayi A..?. Savranoğulları Gıda-İnşaat -Makina Sanayi ve Sahmanis Linyit Kömürleri İşletmesi A.Ş. A Suşehri Un, rmik, Makarna ve Yem Sanayi A.Ş. Saray ^alı A.Ş. Şeker Sigorta A.Ş. Şark Değirmenleri T.A.Ş. vahin Holding A.Ş. Şihsan Şihbarak Halı İriliği Sanayii A.Ş. Şener Makina Sanayi A.Ş. Tire Kutsan Oluklu Mukavva ve Kutu Sanayii A.Ş. Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Tatsan Turizm ve ^arım Sanayii A.Ş. Türksan Kağıt ve Kaplama Sanayii A.Ş. Tüm Döküm Sanayii A.Ş. Türksan İşçi Emeği Sanayi ve Terme Bakır Sanayii ve Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş. Tekersan Jant Sanayi A.Ş. Tüpko Tüp ve Komrjoment Sanayi ve Türk Siemens Kablo ve Elektrik Sanayii A.Ş. Trutaş Truva Gıda Sanayii Tarım İşletmeleri ve Trabzon Givim Sanayii A.Ş. Teknik Emprime Sanayii A.Ş. Transtürk Holding A.Ş. Turistik Gönen Kaplıcaları İşletmesi A.Ş. Tek Tarım Makinaları Ticaret ve Sanayii A.Ş. Tabaş Petrolcülük A.Ş. Timgaş Tavaslılar İhtiyaç Maddeleri ve Gıda Sanayii A.Ş. Tosya Yem ve Gıda Sanayii A.Ş. Teztaş Tüm Eczacılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. Türkmen Kadife Türkmenli Tekstil Sanayi ve Türkive vişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. İzmir Balıkesir Van Suşehni Kayseri Bursa Tire Balıkesir Terme Mudanya İzmir Trabzon Gönen Manisa Tavas Tosya Vürtttro» v«idara BolOmO Styta :»

21 2 Nisan 1863 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 21 Teletrans Sanavi ve ^atırım ve Pazarlama A.Ş. Türsant Tokat ^'arım ürünleri Sanayii ve Tokat Tektaş Yozgat Teknik İnşaat ve Yozgat Tugsan Gemerek Toprak Sanayi ve Gemerek Tisaş Tekstil Sanayi A.Ş. Bursa Ta-Iiak Tarım Makinaları ve Motor Yedek Parça imalat Sanayi A.Ş. Konya Turuva Deri ve Giyim Sanayii A.Ş. Çanakkale Tüsan Tütün Ticaret ve b anayi A.Ş. Trakya Yag Sanayii A.Ş. Tosya Meyve Suyu Fabrikası ve Hava Tesisleri ü anayi ve Tosya Toktaş inşaat Turizm Sanayi ve ^icaret A.Ş. Muğla Türktur inşaat ve Turizm A.Ş. Uniroval Endüstri T.A.Ş. Uzertaş Boya Sanayi ve Ticareti A.Ş. Ulutaş Toprak Sanayii ve Ulübey Uygar Motor ve ' arçaları Dökün Sanayi Denizli Utraaş Uşak Pamuklu Mensucat A.Ş. Uşak Upaş Uşak Elektro Porselen A.Ş. Uşak ür;ak Yem Fabrikası A.Ş. Uşak Uşak I'lerner Sanayii ve Madencilik A.Ş. Uşak Uz-Yem Uzunköprü Yem Sanayii ve Jzunkönrü Ürgüp Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. Ürgüp Üps ihtiyaç Maddeleri üretim ve Pazarlama A.Ş. izmit Cİstaş Ürgüp Gıda Sanayii Turizm ve Ürgüp Vetaş Veteriner ve Tarım ilâçları A.Ş. Venüs Turizm Tesia ve işletmeleri A.Ş. izmir Van-Et Entegre Et Sanayi ve Van "Varlık" Sanayi Ithalat-Ihracat ve Van Yün ipliği Sanayi Wat Elektromekanik Cihazlar ve Motor Sanayii A.Ş. Yetsun Yeter Sunta Sanayi ve Bize Yifaş Yeşilyurt Tekstil Sanayi ve Malatya Yonpasan Yonga Levha Sanayii ve Ticaret A.i. izmir Yürütme v% İdare Bolumu sayfa 2«

22 Sayfa: 33 RBBm OAZBTHl 2 Nisan 1983 Sayı: Yaşar Yatırım Sanayi ve Yen-Tur Turistik ^esişler ve işletmeler A.Ş. Yibitaş Yozgat işçi -^irliği inşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yenice Gıda Sanayii A.Ş. Yurdumuz Holding A.Ş. Yetaş Yapı Elemanları Endüstri ve Yes-Aş Yenişehir Ekmek Sanayii ve Yebitaş Holding A.Ş. Yeşilova Halı Yün ipliği ve Battaniye Fabrikası Yatırımlar Holding A.Ş. Yemtaş ^akarya Yem Sanayi Yenisan Yenileme Sanayii A.Ş. Yibitaş Kraft Torba Sanayii ve Yakış Yozgat Anadolu Konfeksiyon imalat Sanayii ve '^icaret A.Ş. Yonga Mobilya Sanayi ve Yöntüş B irlik ü anayi ve Zonguldak Mankap inşaat Malzemeleri ve İşçi Güoii Sanayi ve izmir Yozgat Yenice Sandıklı Yenişehir Biîrdur Adapazarı Afyon Gökçebey Ek Liste II Atılım Davanıklı Tüketim 1-i alları Pazarlama A.Ş. Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş. Aksa Akrilit ^irnya Sanayii A.Ş. Aksu içlik Dokuma ve " oya Apre Fabrikaları T.A.Ş. Argon Kimya Sanayi ve Anadolu Eksport A.Ş. Anadolu fiiracılık Malt ve Gıda ^anayii A.Ş. Anadolu Endüstri Holding A.Ş» Ak-Kardan Sanayi ve Gebze An-Pa Anadolu Pazarlama ve Dağıtım AOS Anadolu Otomotiv Sanayi ve Atermit özgür Atermit Sanayi ve '^icaret A.Ş. Adana Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. Anadolu Makine Endüstri ve Astel Armatör Sanayi Yatırım ve "^azarlama A.Ş. Vûrötmi ve (d«n Boluma tayfa: 22

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

K U R U L K A R A R I Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010

K U R U L K A R A R I Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010 1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu nun 16/12/2010 tarihli toplantısında, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Tüzel

Detaylı

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 2002-2016 YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 1 ADANA SANAYİ ODASI 2 ADANA TİCARET BORSASI 3 ADANA TİCARET ODASI 4 ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 5 AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI 6 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 30 *büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 1.BÖLGE TR10 (İstanbul) 2423

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler EK - 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ TEŞVİK BELGELERİ 1//2010-31//2010 TARİHLERİ ARASINDA VERİLEN TEŞVİK BELGELERİ () Sn Belge No Belge Tarihi Firmanın Adı Yatırımın Sektörü Yatırımın Yeri Firmanın Adresi Yatırımın Belge Türü Cinsi 1 2 3

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON GAZİANTEP (735) EK - 2 SÖZLEŞMELİ YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN POZİSYONLAR 2 DİYARBAKIR Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 230 15 10 1 1 1 1 4 263 3 DİYARBAKIR Diyarbakır 2 Nolu

Detaylı

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE 22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki S.NO 1 2 LİSTE BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) 1 Antalya

Detaylı

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ

Detaylı

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR Tüvturk Araç Muayene işleminin araç sahiplerine en az zaman kaybettirerek gerçkeleştirilmesi amaçlanarak kurulan araç muayene randevu sistemi yoğunluğu

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ Sayfa 1 / 12 İLLER BAZINDA SURİYE YAPILAN İHRACAT -2011 Sayfa 2 / 12 GAZIANTEP SURİYE 98.011.759,68 HATAY SURİYE 102.197.108,56 SAKARYA SURİYE 2.432.730,63

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 yılında 726 firma ile 777 milyon dolar ihracat, 44 firma ile 344 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 121 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2016 yılı

Detaylı

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10 ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA ADANA CEYHAN HATAY İSKENDERUN ERDEMLİ MERSİN - ÖĞRETİM DÖNEMİNDE BİR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA GİRMEYE HAK KAZANAN VE TA BARINMAK İSTEYEN(Hazırlık ve.sınıf Öğrencileri-) ADANA

Detaylı

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR BAYAT KIZ AFYONKARAHİSAR DİNAR ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ 1/5/2010-31/5/2010 TARİHLERİ ARASINDA VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ () Sn Belge No Belge Tarihi Firmanın Adı Yatırımın Sektörü Yatırımın Yeri Firmanın Adresi Yatırımın Belge

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN KADRO KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KURUM ADI KADRO ÜNVANI 3121011 1 0 69,888 69,888 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE BOLU Merkez 3121013 1 0 73,867 73,867 ABANT İZZET

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri'10 Projesi kapsamında 81 ilde bulunan 122 okulun makine/teçhizat donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. Bununla birlikte proje çerçevesinde verilecek

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

Türkiye nin Rekabet Haritası

Türkiye nin Rekabet Haritası Türkiye nin Rekabet Haritası Kasım 2014 TÜGİAD tugiad@tugiad.org.tr METODOLOJİ ve VERİLER Söz konusu çalışma ile 77 ildeki her bir sektör için rekabetçilik analizleri gerçekleştirilmiştir. Söz konusu analizlerde

Detaylı

2015 YILI 3.ÇEYREK NET DÖNEM KARLARI

2015 YILI 3.ÇEYREK NET DÖNEM KARLARI MCT Danışmanlık 226-236 a.d. 711-852 a.d. 141 13 977 344-48 -414 133 25.191 44 10,0 59,6 Kiler Gıda -20.915-21.630 a.d. -134.455-40.330 a.d. -43.752 375 a.d. -69.788-7.380 15.336 6.594 658.292 169-124,5

Detaylı

1 of 10 EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT.

1 of 10 EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT. KURUM ADI KADRO ADI 1241011 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU MERKEZ Merkez 2 0 88,10220 88,56604 1241013 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU MERKEZ Merkez 1 0 85,43244

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Aralık 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. MART 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 87,81939 87,81939 110110001 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (ANKARA / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 86,22335 86,22335 110140001

Detaylı

Süt Üretimi Üzerine Sektör Analizi. Rapor No:5

Süt Üretimi Üzerine Sektör Analizi. Rapor No:5 Süt Üretimi Üzerine Sektör Analizi Rapor No:5 Hazırlayan: Handan KAVAKOĞLU(Gıda Yüksek Mühendisi/AR-GE) Yasemin OKUR(Kimya Mühendisi/AR-GE) Esra KAYA(Ziraat Mühendisi/AR-GE) İÇİNDEKİLER 1. TÜRKİYE DE SÜT

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

KPSS 2011/1 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 07.07.2011)

KPSS 2011/1 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 07.07.2011) 3111223 1 0 82,064 82,064 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AVUKAT (BOLU Merkez) 3111225 1 0 82,763 82,763 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (BOLU Merkez) 3111227 1 0 80,763 80,763 ABANT

Detaylı

BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. KODU KONT. PUAN PUAN

BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. KODU KONT. PUAN PUAN 210010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Memur (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 87,93240 87,93240 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sekreter (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 84,06045 84,06045 210020001

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı T.C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için 13 Haziran 1979 Sayı: 16665 Başbakanlık Neşriyat ve Müdevrenat Genel Müdürlüğüne ÇARŞAMBA MÜKERRER başvurulur.

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

Ek-2 AYNI BİRİKTİRME EKİPMANI İÇERİSİNDE BİRİKTİRİLEBİLECEK ATIKLAR

Ek-2 AYNI BİRİKTİRME EKİPMANI İÇERİSİNDE BİRİKTİRİLEBİLECEK ATIKLAR 15 01 01 Kağıt ve karton ambalaj 15 01 05 Kompozit ambalaj 20 01 01 Kâğıt ve karton 15 01 02 Plastik ambalaj 20 01 39 Plastikler 02 01 04 Atık Plastikler 16 01 19 Plastikler 15 01 03 Ahşap ambalaj 20 01

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI

SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI Sahibinden Fren Test Cihazı Adana, Sahibinden Satılık Fren Test Cihazı Adana, Sahibinden Satılık Ucuz Fren Test Cihazı Adana Sahibinden Fren Test Cihazı Adıyaman, Sahibinden

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI FAALİYET PROGRAMI ( ) GÜNCELLEME TARİHİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI FAALİYET PROGRAMI ( ) GÜNCELLEME TARİHİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI FAALİYET PROGRAMI (05.12.2016) GÜNCELLEME TARİHİ SPOR DALI KATEGORİ TÜR BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ YARIŞMA MERKEZLERİ ATICILIK GENÇLER A (K-E) GRUP 07 Mayıs

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 10 3162 100110399 Makine Mühendisliği 9 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 29 11 2014 Sayı 32 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni Temmuz 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Temmuz 2014 verilerinin değerlendirildiği- 32.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 1 0 081.206 081.206 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157655 1 0 088.005 088.005 MEMUR (BOLU)

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KURUM ADI UNVANI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 75,69951 75,69951 310010019 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 73,21259

Detaylı

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 ) 1931251 1 0 086.336 086.336 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931253 1 0 089.445 089.445 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931255 1 0 093.573 093.573 ADNAN MENDERES

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 13 3162 100110399 Makine Mühendisliği 13 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve

Detaylı

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/2) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/2) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB ADI Sütun1 Sütun2 Sütun3 Sütun4 Sütun5 Sütun6 Sütun7 Sütun8 Sütun10 Sütun11 Sütun12Sütun13Sütun14Sütun15Sütun16Sütun17Sütun18Sütun19Sütun20Sütun21Sütun22Sütun23Sütun24Sütun25Sütun26Sütun27 210890001 25333

Detaylı

746 Abant ve Bolu Çevresi Turizmi A.Ş. 100 Adalet Bakanlığı. 761 Adana Kağıt Torba Sanayii T.A.Ş. 101 Adli Tıp Kurumu Başkanlığı

746 Abant ve Bolu Çevresi Turizmi A.Ş. 100 Adalet Bakanlığı. 761 Adana Kağıt Torba Sanayii T.A.Ş. 101 Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Devlet Arşiv Kodları Metin Boyutu [-] [+] Arşiv Kodu Kurum / Kuruluş Adı 746 Abant ve Bolu Çevresi Turizmi A.Ş. 100 Adalet Bakanlığı 761 Adana Kağıt Torba Sanayii T.A.Ş. 101 Adli Tıp Kurumu Başkanlığı

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 30 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2014 verilerinin değerlendirildiği- 30. sayısında sigortalı ücretli

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Ocak 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI ADI 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 87,55615 87,55615 110010005 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYİ (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 85,02996

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar 100110399 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği 13 0 58,33333 76,66667 100110415 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 11.06.2015 Sayı 39 Eki-08 Oca-09 Nis-09 Tem-09 Eki-09 Oca-10 Nis-10 Tem-10 Eki-10 Oca-11 Nis-11 Tem-11 Eki-11 Oca-12 Nis-12 Tem-12 Eki-12 Oca-13 Nis-13 Tem-13 Eki-13 Oca-14 Nis-14 Tem-14 Eki-14 Oca-15

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ Yayımlandığı R.Gazete: 01.03.2001-24333 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; İthal ve ihraç edilecek gıdaların kontrolü

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 07 2014 Sayı 27 Genel Değerlendirme Şubat 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şubat 2014 verilerinin değerlendirildiği- 27. sayısında sigortalı

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı