Fotoğraf: A.Rıza Baykan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fotoğraf: A.Rıza Baykan"

Transkript

1

2 Fotoğraf: A.Rıza Baykan

3 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Hasan Z. SARIKAYA (Müsteşar) Yayın Koordinatörü Enver KURGUN (EYD Başkanı) Yazı İşleri Müdürü Aycan SARGIN Haber Müdürü Sinan DELİDUMAN Redaksiyon Semih ŞEYDA İ.Ethem AVŞAR T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca Hazırlatılmıştır. Grafik Tasarım - Baskı Başak Matbaacılık Kazım Karabekir Cad. Tuna İşhanı No:101/2-G İskitler / ANKARA Tel: (0312) Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Söğütözü Cad. No:14/E Kat:3 Beştepe - ANKARA Tel: (0312) Faks: (0312) Baskı Tarihi: Dergide yer alan yazılardan doğacak her türlü sorumluluk yazı sahiplerine aittir. Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2008 yılının üçüncü sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içindeyim. Orman yangınları için büyük risk olan sıcak bir yaz mevsimini daha geride bıraktık. Bu yıl da çeşitli sebeplerle çıkan büyüklü küçüklü orman yangınları ile başarıyla mücadele ettik. Çalışmalarımızda canını ortaya koyarak gece gündüz özveri ile çalışan bütün personelimize ve katkı sağlayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi, Türkiye; aynı iklim kuşağına sahip Akdeniz bölgesindeki ülkere göre yangınla mücadelede çok başarılı durumdadır. Bu başarı hiç kuşkusuz çalışanlarımızla birlikte bütün vatandaşlarımızındır. Ülkemizin en önemli kaynaklarından olan ormanlarımızın korunması ve mevcut orman alanlarımızın arttırılması konusunda hepimizin gerekli hassasiyeti göstermesi gerekmektedir. Türkiye yi daha yeşil bir ülke haline getirmek için Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül ve Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ın himayelerinde Bakanlığımızca başlatılan Milli Ağaçlandırma Seferberliği nde ilk 6 ayda hedeflerimizi aştık. Bakanlığımızın eylem planı kapsamında 2008 yılı programında birinci 6 aylık hedefimiz olan hektar alanı aşarak toplam hektar alanda fidanı toprakla buluşturduk. Bu konuda duyarlılık gösteren, fidan dikimi için seferberliğe katılarak bağış yapan bütün kurum, kuruluş ve vatandaşlarımıza tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Gayretimiz daha yeşil, daha yaşanabilir bir TÜRKİYE için... Bir sonraki sayıda buluşmak dileğiyle.. Prof. Dr. Hasan Zuhuri SARIKAYA Müsteşar

4 04 İçindekiler 07 Son Altı Yılda Gerçekleştirilen Çevre Yatırımları Açıklandı Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar ile Meteoroloji Üzerine Bir Söyleşi 24 Çevre Yatırımlarıyla Dünyanın İncisi İstanbul un Çehresi Değişti 18 Ağaçlandırma Seferberliği nde İlk Ayda Hedefler Aşıldı 23 Türkiye İklimi Orman Yangınları 28 Karabük ve Safranbolu İçme Suyu Karasu Kaynağı Koruma Alanı İlan Edildi. 32 Arsenik Giderme Avrupa Birliği Eko-Etiket Planı Nedir?

5 Uluslararası Standartlarda Bir Denetim İç Denetim Ultraviyole Radyasyonunun Biyolojik Etkileri 51 Uluabat Gölü Sulak Alan Yönetim Planı Türkiye Çöplük Olmasın Girişimi 60 Dünya ya Örnek Olan Bölgesel Kalkınma Projeleri Doğal Hayatı Koruma Vakfı Çevreden 1.Orman Yangınları ile Mücadele Sempozyumu Bulmaca

6 Son Altı Yılda Gerçekleştirilen Çevre Yatırımları Açıklandı Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından son altı yılda ( ) gerçekleştirilen çevre yatırımları bir rapor olarak sunuldu: Çevre Çalışmaları ve Yatırımları ( ) 1.Mevzuatla İlgili Çalışmalar 15 yıl boyunca sürüncemede kalan Çevre Kanunu günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden düzenlenerek çevre hakkı birçok gelişmiş ülkeden daha çağdaş bir yaklaşımla ele alınmıştır. İlk defa Çevreye Karşı İşlenen Suçlar Türk Ceza Kanunu kapsamına alınmıştır yılından itibaren çevre mevzuatında %250 lik bir artışla, 32 olan düzenleme sayısı 110 a çıkarılmıştır. 2.Atık Yönetimi Çalışmaları En önemli çevre problemlerinden biri olan katı atıkların düzenli depolanması konusunda yapılan çalışmalarla 2003 yılında sadece 15 olan katı atık düzenli depolama tesisi sayısı 2008 yılında 34 e çıkarılmıştır. Hazırlanan Katı Atık Eylem Planı ile 2012 yılına kadar bu sayısı 130 a yükseltilerek 50 milyon kişinin atıkları düzenli şekilde bertaraf edilecektir. Ambalaj Atıklarının Kontrollü Ayrıştırılması Yönetmeliği hazırlanmıştır yılında 350 bin ton olan geri kazanılan ambalaj atığı miktarı, 2008 yılında 2,5 milyon tona çıkarılmıştır.0 Toplama ve ayırma tesisi sayısı ise 28 den 145 e yükseltilmiştir. Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan atıkların sebep olabileceği tehlike risklerinin ortadan kaldırılması için tapılan çalışmalar neticesinde 2003 yılına kadar 4 adet olan düzenli bertaraf tesisi sayısı 21 e yükselmiştir. Su kirliliğinin önlenmesi maksadıyla sanayi ve belediyelerde kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisi çalışmaları hızlandırılmıştır yılında 145 atıksu arıtma tesisi ile hizmet edilen belediye sayısı 248 iken, 2008 yılı itibariyle 205 arıtma tesisi ile hizmet edilen belediye sayısı 419 a ulaşmıştır. Belediyelerin atıksu arıtma tesislerinin ülke ihtiyaçlarına uygun önceliklerde yapılmasını sağlamak için bir Atıksu Arıtma Eylem Planı hazırlanmıştır. Yapılan planlamalarda atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen nüfusun toplam belediye nüfusuna oranı 2010 yılında %73 e, 2012 yılında ise %80 e ulaşması hedeflenmektedir. Bu hedeflere ulaşabilmek için atıksu arıtma tesislerinin su havzalarına göre planlanmasına başlanmış, bu çerçevede 6 havzada Havza Koruma Eylem Planı çalışmaları tamamlanmıştır. Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ile 2008 yılından itibaren Belediyelere konutlardan kullanılmış kızartmalık yağların toplanması yükümlülüğünü getirilmiştir. AB müktesebatı uyum çalışmaları kapsamında Tehlikeli Kimyasalların İthalat ve İhracatı Tüzüğü ile Kalıcı Organik Kirleticiler Tüzüğü ne uyum çalışmaları devam etmektedir. Gürültü kirliliği konusunda 2008 yılı itibarıyla AB direktifi de dikkate alınarak yayımlanan Çevresel Gürültü Yönetmeliği ile sorumlu kurum ve kuruluşlar net olarak belirlenmiş, gürültü kontrolü için uluslararası çevre politikalarıyla paralel bir strateji tespit edilmiştir. Bu strateji doğrultusunda öncelikle şehirlerde havaalanı, otoyol, demiryolu gibi önemli gürültü kaynakları civarında gürültü haritaları çıkarılacak, daha Yıllara Göre Mevzuat Düzenleme Sayısı Düzenli Depolama Tesis Sayısı Yıllar İtibarıyla Atıksu Arıtma Hizmeti Veren Belediye Sayısı Yıllara Göre Otomatik Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu Sayısı 4 Çevre ve ve İnsan 2008/3 Sayı:74

7 sonra gürültü eylem planları hazırlanarak, gürültü paneli ve benzeri uygulamalara geçilecektir yılına kadar nüfusu 250 binin üzerindeki yerleşim alanlarında gürültü haritaları ve eylem planları tamamlanmış olacaktır. Atık yönetimi konusunda önem verilen bir başka başlık ise hava kirliliğinin önlenmesidir. Hava kirliliğinin önlenmesi ve solunabilir temiz bir hava için; 1986 yılından beri uygulanmakta olan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği, Avrupa Birliği direktifleri de dikkate alınarak değiştirilmiş ve kirlilik kaynakları (ısınma, sanayi, motorlu taşıtlar) ve yakıt kalitesi dikkate alınarak yılları arasında 4 adet yeni yönetmelik hazırlanmış, projeler yapılmış ve hava kalitesi ölçüm ağı sistemi kurulmuştur. Bugün hava kalitesi sürekli takip edilen 81 ilimize ait yapılan ölçümleri, internet üzerinden Çevre ve Orman Bakanlığı web sayfasında 24 saat boyunca izlemek mümkündür. Küresel iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarına ulusal ve uluslararası ölçekte önem verilmiştir. Küresel bir sorun olan iklim değişikliği ile mücadele bağlamında ülkemiz 24 Mayıs 2004 tarihinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ne (BMİDÇS) taraf olmuştur. BMİDÇS kapsamındaki en önemli taahhütlerimizden birini yerine getirmek amacıyla ilgili Bakanlıklarla birlikte Çevre ve Orman Bakanlığı İklim Değişikliği I. Ulusal Bildiriminin hazırlanmasını koordine ederek UNDP ve GEF in finansman desteğiyle İklim Değişikliği Birinci Ulusal Bildirim Raporu hazırlanmış ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryasına Şubat 2007 de gönderilmiştir. Kyoto Protokolü ne taraf olunması için Bakanlar Kurulu kararı TBMM ye gönderilmiş, ilgili komisyonlarda görüşüldükten sonra Genel Kurul gündemine alınmıştır. Atık sektörüne yönelik olarak, öncelikle atıkların kaynağında azaltılması, geri kazanılması, düzenli depolanması ve oluşan depo gazının enerjiye dönüştürülmesi çalışmaları yaygınlaştırılmaktadır. 3.Çevre Düzeni Planları Çevre Düzeni Planı; dengeli ve sürekli kalkınma amacına uygun olarak ekolojik ve ekonomik kararların bir arada değerlendirilmesini sağlamak üzere ekolojik, biyolojik, ekonomik, sosyal ve mekansal veriler kullanılarak ve korumakullanma dengesi gözetilerek kirliliğin oluşmadan önce önlenebilmesi ve sağlıklı çevrenin oluşturulmasına yönelik; tarım, turizm, konut, sanayi, ulaşım ve benzeri genel arazi kullanım kararlarının ve bu kararlara ilişkin politika ve stratejilerini belirlendiği ve alt ölçekli planları yönlendiren üst ölçekli fiziki planlardır yılı itibariyle ülkemizin %5 inde Çevre Düzeni Planı varken, bugün ülkemizin yarısı Çevre Düzeni Planına kavuşmuştur yılına kadar tamamlayacağımız bu stratejik planlar, toprak kaynaklarımızın doğru şekilde kullanımını hedeflemektedir. 4.Ağaçlandırma Çalışmaları Ülkemizin %27,2 si ormanlarla kaplıdır. Ancak bu ormanlarımızın %50 si iyileştirmeye muhtaçtır. Hedefimiz ormanlarımızı en kısa sürede iyileştirmektir yılından beri ormanların iyileştirilmesi ile ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarında büyük bir hamle gerçekleştirilmektedir yılında hektar ağaçlandırma, erozyon kontrolü, rehabilitasyon çalışması yapılırken 2008 yılında bu miktar 4,5 kat arttırılarak hektara çıkarılmıştır. Uluslararası Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) raporlarına göre, ağaçlandırma çalışmalarımızla dünya genelinde en fazla ağaçlandırma yapan ilk 10 ülke içinde yer almayı başarmıştır. Ancak bununla yetinilmemiş, yıllarını kapsayacak şekilde Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Eylem Planı hazırlanarak faaliyete başlanmıştır. Bu eylem planı kapsamında Ülke Genelinde 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planları Yıllara Göre Oranı Yıllar İtibarıyla Ağaçlandırma ve Rehabilitasyon Çalışmaları Yönetim Planı Yapılan Sulak Alan Sayısı 2008/3 Sayı:74 Çevre ve ve İnsan55

8 yılları arasında 2 milyon 300 bin hektar, diğer bir ifade ile yaklaşık olarak Trakya büyüklüğünde bir sahada ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve ormanların iyileştirilmesi çalışması yapılacaktır. Milli Ağaçlandırma Seferberliği için Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Eğitim, Ulaştırma, Sağlık, Sanayi Bakanlığı gibi pek çok kurum ve kuruluşla protokoller imzalanmıştır yılında 117 milyon adet fidan üretilmekteyken, 2008 yılında bu miktar 4 kat arttırılarak 400 milyon adede çıkarılmıştır yılında hektar olan özel ağaçlandırma miktarı yapılan teşvik ve destekler neticesinde 5 kat arttırılarak 2008 yılında hektara çıkarılmıştır. Sayıları her geçen gün artan Kent Ormanları da bir taraftan şehirlerde karbon yutağı vazifesi görecek, diğer taraftan da insanımızı yaşadığı yerin yanı başında yeşille buluşturacaktır. Bu kapsamda yılları arasında 63 Kent Ormanı kurulmuştur. Dünyanın her tarafında ormanları tehdit eden risklerin başında gelen orman yangınları konusunda da büyük ilerleme kaydedilmiştir. Son 5 yılda yangına müdahale süresi 1 saatten 15 dakikaya indirilmiştir. Orman yangınları ile mücadele için Kameralı Yangın Takip Sistemi kurulmuştur. Bu proje ile duman başlangıcından saniye içinde bulunmakta, Yangın Yönetim Merkezine alarm gönderilmektedir. Yer ekibi güçlendirilerek 600 olan arazöz sayısı ise 1100 e çıkarılmıştır. Son 3 yılda 600 adet havuz ve su toplama çukurları oluşturulmuştur. 5. Biyolojik Çeşitliliğin Korunması Çalışmaları Bütün kıta Avrupa sında bitki türü varken Türkiye de bitki türü vardır. Bu bitkilerin 4 binden fazlası endemiktir. Yine bütün kıta Avrupa sında hayvan türü varken Türkiye de tür vardır. Ülkemizin önemli doğal ve kültürel kaynaklarının korunması maksadıyla korunan alan ilan çalışmalarına hız verilmiştir yılından bugüne kadar 6 Milli Park, 16 Tabiat Anıtı, 12 Tabiat Parkı ilan edilmiştir. Bu sayede sadece 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamındaki korunan alanların toplamı hektara ulaşmıştır. 6 yılda, planı ve çalışmaları tamamlanan korunan alanların sayısı, ilk Milli Parkın ilan edildiği 1958 yılından itibaren geçen 45 yıllık süredekinden tam 3 kat fazladır den 2003 yılına kadar 44 yılda toplam 14 alan planlanmışken; yılları arasında 35 alan planlanmış olup, 8 alanda da plan çalışmaları devam etmektedir. Ülkemizde ilk kez Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi 2008 yılında Muğla Dalaman da kurulmuştur. Dünyada nesli tükenmiş olan ve sadece 40 adet olan Kelaynaklar, Urfa Birecik te çoğaltılarak 110 adete ulaştırılmış ve doğal göçlerinin devamlılığı sağlanmıştır. Akdeniz kıyılarında nesli tükenmekte olan Akdeniz Foku Koruma Programı başarı ile sürdürülmektedir. 6.Su Kaynakları Yönetimi Küresel iklim değişikliğinin en fazla etkilediği sektörlerden biri olan su kaynakları konusunda bütün tarafların ihtiyaçlarını dikkate alan entegre havza yönetimi anlayışıyla 457 tesis hizmete alınmıştır. 124 adeti baraj ve gölet, 21 adeti içme suyu projesi olan tesislerden 90 a yakını sulama tesisi olup, 600 bin hektar arazi sulu tarıma kavuşturulmuştur. İçme Suyu Eylem Planı ve Sulama Eylem Planı ile bütün Türkiye nin su ihtiyacı il il planlanmıştır. Temiz bir enerji olan su kaynaklarının enerji üretiminde kullanılması için Su Kullanım Hakkı Anlaşması Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. GAP Eylem Planı ile özellikle sulama yatırımlarına hız verilmiş, ilave kaynak aktarılmıştır. İlk olarak 2002 yılında çıkarılan Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği 2005 yılında revize edilerek AB Direktiflerine uyumlu hale getirilmiştir. Etkin bir koruma kullanma dengesini kurmak maksadıyla sulak alanlarımızda 25 adet koruma bölgesi belirlenmiştir yılına kadar 3 alanda yapılan sulak alan yönetim planı çalışmaları 2008 yılı itibarıyla 15 e çıkarılmıştır. Kirlilik nedeniyle kaybedilen AB Korunan Alan A Sınıfı diploması gerçekleştirilen projeler sayesinde Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı nın A Sınıfı Diploması ülkemize yeniden kazandırılmıştır. Su kaynaklarının uluslararası ölçekte değerlendirilmesi için 5. Dünya Su Forumu, ülkemizde yapılacaktır Mart 2008 tarihleri arasında İstanbul da düzenlenecek olan 5. Dünya Su Forumu, coğrafi sınır tanımayan su problemlerine karşı birlikte hareket etmek için iyi fırsat sağlayacaktır. Dünyanın en önemli su zirvesi olan Forum da su kaynakları ve iklim değişikliğine uyum konusu da bütün yönleriyle bilimsel olarak ele alınacaktır. 7.Özel Çevre Koruma Bölgelerindeki Çalışmalar Ülke genelinde belirlenen 14 Özel Çevre Koruma Bölgesinde, 2002 yıllına kadar 76 adet proje gerçekleştirilmişken, 2008 yıllı itibarıyla toplam 296 adet proje gerçekleştirilmiştir. 6 yılda 3 adet katı atık düzenli depolama tesisi ve 6 adet transfer istasyonu tamamlanmıştır. 66 Çevre ve ve İnsan 2008/3 Sayı:74

9 Çevre Yatırımlarıyla Dünyanın İncisi İstanbul un Çehresi Değişti Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, son 6 yılın çevre yatırımları hakkında bilgi verdiği basın toplantısında kendisine yöneltilen sorular üzerine İstanbul da gerçekleştirilen çevre yatırımlarını anlattı. Bütün Türkiye de olduğu gibi İstanbul da da yapılan yatırımlarla şehrin çehresi değişti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde hızlanan ve devam ettirilen çevre çalışmalarıyla İstanbul da içme suyundan atık bertarafına, hava kirliliğinden ağaçlandırmaya kadar pek çok ilke imza atıldı. Çöp Patlamalarına Son Verildi 1994 öncesinde çöplerin toplanmadığı, çöp patlamalarının yaşandığı İstanbul da ilk defa Asya ve Avrupa yakasında birer adet olmak üzere katı atık düzenli depolama tesisleri hizmete açıldı. İstanbul tarihinde ilk defa tıbbi atıklar mevzuata uygun olarak ayrı toplandı ve yakma tesisinde bertaraf edilmeye başlandı. Alt kademe belediyelerinin topladığı katı atıkların çevreci, ekonomik olarak taşınmasını sağlamak için 6 adet katı atık aktarma merkezi yapıldı. Türkiye de ilk defa çöplerden elektrik üretimi yine bu dönemde gerçekleştirildi. Bütün eski vahşi çöp döküm alanları ıslah edilerek yeşillendirildi, gençler için spor alanları haline getirildi. 42 vatandaşımızı kaybettiğimiz, Ümraniye Hekimbaşı çöplüğü ıslah edilerek, spor tesisleri ve yeşil alan olarak İstanbulluların hizmetine sunulmuştur. Türkiye nin en büyük kompost tesisinin temeli aynı dönemde atılmıştır. Şu an bu tesiste organik gübre kriterlerini sağlayan kompost üretilmekte, bir günde 50 ton çimento fabrikası için atıktan türetilmiş yakıt ve 40 ton plastik hammaddesi granül üretilmektedir. İstanbul un asırlardır devam eden ve karikatürlere mevzu olmuş su meselesi, 1994 yılından itibaren kısa süre içinde yapılan 7 adet baraj, dev isale hatları, su hazneleri, terfi merkezleri ve şebekenin yenilenmesiyle çözülmüştür. İstanbul da su kesintileri son bulmuştur. Su kayıpları %65 ten %25 e fiziki kayıplar ise %5 in altına çekilmiştir. 7 Tepeye 7 Barajla Su Getirildi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın Belediye Başkanlığı döneminde, İstanbul daki mevcut bütün su arıtma tesisleri yenilenmiş, Türkiye de ilk defa ozonlama ve aktif karbon gibi ileri arıtma teknikleri kullanılmaya başlanmıştır. Su arıtma tesislerinin kapasitesi günde m3ten m 3 e çıkarılmıştır. İstanbul un sadece o günü değil, geleceği de kurtulmuştur. Halihazırda çalışan su arıtma tesisleriyle İstanbul, AB standartlarındaki kaliteyle, Avrupa şehirlerinin içinde en kaliteli suyu halkına sunabilen şehirlerden birisidir. Mart 1994 den önce atıksu arıtımı için sadece Yenikapı ve Üsküdar da ön arıtma tesisi ve deniz deşarjı tesisi mevcuttu. Ancak bu tesislerin kolektörleri, atıksu kanalları ve kanal bağlantıları yapılamadığı için, İstanbul da oluşan atık suların sadece %5 i ön arıtmadan geçiyor, 2 milyon m 3 atıksuyun %95 i olan 1,9 milyon m 3 atıksu Haliç e ve denize dökülüyordu. Haliç te o dönemde hiçbir canlı yaşamaz hale gelmişti. Çevre Yılı ilan edilen 1996 dan itibaren atıksu ve çevre yatırımlarına hız verilmiş, İstanbul da ilk biyolojik ve ileri biyolojik atıksu arıtma tesisleri inşa edilmiştir. Bu çerçevede; 1)Baltalimanı Ön Arıtma Tesisi ve Deniz Deşarjı 2)Terkos İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 3)Tuzla Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Deniz Deşarjı 4)Büyükçekmece Ön Arıtma Tesisi ve Deniz Deşarjı 5)Küçükçekmece Ön Arıtma Tesisi ve Deniz Deşarjı 6)Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve tünelleri 7)Kadıköy Ön Arıtma Tesisi ve Deniz Deşarjı 8)Küçüksu Ön Arıtma Tesisi ve Deniz Deşarjı nın temelleri atılmış ve hızla tamamlanmıştır. Ayrıca bu tesislere atıksu bağlantılarını sağlayan kanallar, kolektörler ve dev atıksu tünelleri inşa edilmiştir. Böylece atıksu, arıtma tesislerinden geçirildikten sonra denize deşarj edilen atıksu oranı 1994 yılında %5 iken, bu oran %85 e yükselmiştir. Haliç Temizliği 1994 yılından önce ağır kokuların yükseldiği Haliç, hiçbir canlının yaşayamadığı, adeta bir bataklık halindeydi. Organik maddelerin havasız ayrışmasından doğan metan, hidrojen sülfür gibi gazların kokusu kilometrelerce öteden hissediliyordu. Bu manzarayı gören yabancı uzmanlar, Haliç artık kullanılamaz, en iyisi tamamen doldurulup değerlendirilmelidir diye rapor vermişler ve bu raporlar taraftar da bulmuştu. Su meselesinin halledilmesinden sonra 1997 yılı Haliç Yılı olarak ilan edilmiş, Güney Haliç ve Kuzey Haliç tünelleri kısa sürede bitirilerek, Haliç tabanındaki 5 milyon m 3 çamur, dünyada nadir olarak uygulanan bir teknolojiyle Alibeyköy deki eski bir taş ocağına pompalanmıştır. Burada çöken çamurun üst kısmındaki duru faz filtrelerden süzülerek tekrar Haliç e verilmiştir. Böylece çok düşük maliyetle ve kimseyi rahatsız etmeden Haliç temizlenmiş, eski günlerine döndürülmüştür. Kısa süre içinde Haliçte 33 tür balık ve su canlısı yaşamaya başlamış, çevre düzenlemeleriyle Haliç eski güzelliğine kavuşmuş, insanlar mesire yeri olarak kullanmaya başlamıştır. Haliç, bataklıktan altın boynuza dönüştürülmüştür. Hava Kirliliğinin Önüne Geçildi İstanbul da hava kirliğinin önlenmesi için de tarihinin en büyük hamlesi başlatılmıştır. Havadaki kükürtdioksit konsantrasyonun mikrogram/m 3 gibi standartların 6 ile 10 katı kadar anormal değerlere çıktığı şehirde ilk defa yakıt kalitesine standart getirilmiş, hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerden başlanarak doğalgaza kavuşturulmuştur. Yol kenarları ağaçlandırılmış, yeni parklar açılmış, çöplük halindeki Kadıköy-Tuzla civarı sahilleri, Avrupa yakasında Haliç ten Büyükçekmece ye kadar bütün sahiller yeşillendirilerek parklarla İstanbul un nefes alabileceği yeşil alanlar teşkil edilmiştir. Kısaca İstanbul un su, katı ve tıbbi atık meselesi o dönemde yapılan tesislerle çözüme kavuşturulmuştur. 2008/3 Sayı:74 Çevre ve ve İnsan77

10 Ağaçlandırma Seferberliği nde İlk Ayda Hedefler Aşıldı Bir ülkenin en önemli tabii kaynaklarından biri olan ormanların korunması ve artırılması konusunda atalarımızın gösterdiği hassasiyeti devam ettirmek, Türkiye yi yeşil ve mavinin kucaklaştığı bir ülke haline getirmek için Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Milli Ağaçlandırma Seferberliği nde ilk altı aylık hedefler aşılarak, %127 gerçekleşme sağlandı Türkiye; topografik yapısı, iklimi, uygulanan zirai yöntemleri, aşırı mera ve orman tahriabatı ve toprakları çoğunlukla erezyona duyarlı olması nedeni ile dünya yüzünde yüksek düzeyde erozyana maruz kalan ülkeler arasında yer almaktadır. En kısa sürede orman varlığının artırılması, bozuk ormanların rehabilite edilmesi, erozyanla mücadele ederek topraklarımızın göllere, barajlara ve denizlere taşınmasının önlenmesi gayesiyle Milli Ağaçlandırma Seferberliği başlatılmıştır. Bu maksatla 01 Kasım 2007 tarihli resmi gaztede yayımlanarak yürürlüğe giren Ağaçlandırma Seferberliği konulu 2007/28 nolu Genelge doğrultusunda Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Eylem Planı hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. Eylem Planında 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanununa işlerik kazandırılması gayesiyle bir çok kamu kurum ve kuruluşuna ve sivil toplum kuruluşlarına da görevler verilmiştir. Bu eylem planı, yılları arasını kapsamaktadır. Plan kapsamında beş yılık süre içerisinde hektar alanda ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon kontrolü ve mera ıslahı çalışması ile 2 milyar 300 milyon adet fidan dikilmesi planlanmıştır. Bu miktarın hektarında Çevre ve Orman Bakanlığı, hektarında ise diğer kurum ve kuruluşlar çalışma yapacaklardır. Çalışmaların toplam maliyeti YTL olarak öngörülmektedir. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül ve Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ın himayelerinde Ağaçlandırma Seferberliği başlatılmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül 29 Kasım 2007 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Köşkünün Bahçesine fidan dikerek Ağaçlandırma Seferberliği ni başlatmıştır. 8 Çevre ve İnsan 2008/3 Sayı:74

11 Protokoller 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği kanunu çercevesinde çeşitli kurum ve kuruluşlar ile protokoller imzalandı. 14 Kasım 2007 Tarihinde Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral Ergin Saygun ile protokol imzalandı. 12 Aralık 2007 tarihinde Milli Eğitim Bakanı Doç. Dr. Hüseyin Çelik ile protokol imzalandı. 18 Aralık 2007 tarihinde Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile protokol imzalandı. 24 Ocok 2008 tarihinde Devlet Bakanı Prof. Dr. M. Sait Yazıcıoğlu ve Diyanet İşleri Bakanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ile protokol imzalandı. 06 Ocok 2008 tarihinde Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ile protokol imzalandı. 04 Mart 2008 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan ile protokol imzalandı. 02 Aralık 2007 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın katılımıyla İstanbul da düzenlenen bir törenle Ağaçlandırma Seferberliği Eylem Planı kamuoyuna tanıttığı, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Eylem Planı Kitabı ve Çevre Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan genelge 81 ilin valiliğine gönderilmiştir. Yazılı basın için, Milli Ağaçlandırma Seferberliği çalışmalarının ülkemiz ve halkımıza kazandıracağı değerlerin anlatıldığı ve çalışma seyrinin nasıl olacağına dair bilgi verilen bir basın toplantısı düzenlenmiştir. İl Valileri nezdinde bütün kamu kurum ve kuruluşlarının iştirakleri ile bilgilendirme ve il eylem planları çalışmaları yapılacaktır. Yine ileride İl Çevre ve Orman Müdürlükleri ile Orman Bölge Müdürlükleri vasıtasıyla okullarda ve Halk Eğitim Merkezlerinde bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Halkımızın seferberliğe kolay katılabilmesi için yeşil masallar oluşturulmuş ve web sayfası hazırlanmıştır. Bakanlığımızın gov.tr adresinde ağaçlandırma seferberliği sayfası oluşturulmuştur. Yapılan çalışmalar Bölge İl Müdürlüklerince günlük olarak web sayfasına işlenmekte, böylece kamuoyunca yapılan çalışmaların takip edilmesi sağlanmaktadır. Geliştirilen ve güncellenen web sayfasıyla birlikte, çalışmalarımızı şeffaf bir biçimde çağdaş paylaşım ortamında kamuoyuna sunulmaktadır. Bağış Kampanyaları Halkımızın, kamu kurum ve kuruluşlarının Milli Ağaçlandırma Seferberliği ne desteğini sağlamak maksadıyla çeşitli hesaplar açılmış ve banka hesabı haricinde her ortamdan katılımın gerçekleşebileceği SMS kampanyası başlatılmıştır. Halkımızın katılım sağlaması için T.C. Ziraat Bankası Emek Şubesinde 1923 nolu hesap açılmıştır. Bütün GSM operatörlerinden 1 SMS 1 fidan (5 Ytl.) kampanyası başlatıldı İl Özel İdareleri, Kurum ve Kuruluşlarının bütçelerine ağaçlandırma faaliyetleri için kaynak ayrılması sağlanmıştır. İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinde şartlı bağış hesapları açılmıştır. Faaliyetler Ağaçlandırma (Bakanlık) Ağaçlandırma (Diğer kurumlar) Erozyon Kontrölü Rehabilitasyon Mera Islah 2008 Ha 2009 Ha 2010 Ha 2011 Ha 2012 Ha Toplam Ha Toplam /3 Sayı:74 Çevre ve İnsan 9

12 Seferberlik Eylem Planı Kapsamında 2008 Yılı İlk Altı Aylık Uygulama Sonuçları Milli Ağaçlandırma Seferberliği çerçevesinde fidan üretimi ve ağaçlandırılacak alanların tesbit çalışmaları yapılmıştır. Seferberlik için ihtiyaç duyulan 400 milyon adet fidan üretimi gerçekleştirilmektedir. Bakanlığımızın Eylem Planı kapsamında 2008 yılı programı hektar olup 2008 yılı birinci altı aylık hedefi hektara karşılık hektar olarak gerçekleşmiş, adet fidan dikilmiştir. Ayrıca meşe palamudu ve badem tohumu doğrudan sahalara ekilerek 20 milyon adet fidan elde edilmiştir. Ankara Yeşillenyor Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında pilot il seçilen Ankara da 2008 yılı içerisinde adet fidan dikilmiştir. Bakanlığımızca Fidan Desteği Eylem Planı kapsamında askeri birliklere, okulara, belediyelere, köy tüzel kişiliklerine, diğer kişi ve kuruluşlara 15 milyon adet fidan bedelsiz olarak verilmiştir. Kurum ve Kuruluşların Ağaçlandırma Çalışmalarından Örnekler Milli Ağaçlandırma Seferberliği çercevesinde il valiliklerimiz, belediyelerimiz ve sivil toplum kuurluşları tarafından bu çalışmalar kendilerine özgü kampanyalar haline getirilerek çalışmalara yoğun bir katılım sağlanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri Tarafından Yapılan Ağaçlandırma Faaliyetleri Genelkurmay Başkanlığı ile yapılan protokol kapsamında 714,2 hektarda adet fidan dikilerek ağaçlandırılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı Tarafından Yapılan Ağaçlandırma Faaliyetleri Diyanet İşleri Başkanlığı ile yapılan protokol kapsamında 259 adet ibadethanenin 20 hektar alanında adet fidan dikilerek çevresinin ağaçlandırılması sağlanmıştır adet mezarlıkta adet fidan dikilerek 2900 ha alan ağaçlandırılmıştır. Karayolları Ağaçlandırıyor Ulaştırma Bakanlığı ( Karayolları Genel Müdürlüğü) ile yapılan protokol kapsamında 465 km. uuznluğundaki 42 adet farklı karayolunda toplam adet fidan dikilerek kara yolu kenarları ağaçlandırılmıştır. Köy Yollorı Ağaçlandırılıyor 542 Hektar alanda adet fidan dikilerek adet köy yolunun ağaçlandırılması sağlanmıştır. Hastane ve Sağlık Ocakları Ağaçlandırılıyor Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında 412 adet sağlık ocağı ve hastanede 107 hektar alanda adet fidan dikilerek sağlık ocağı ve hastane bahçelerinin ağaçlandırılması gerçekleştirilmiştir. Okul Bahçeleri Ağaçlandırılıyor Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında adet okulda toplam hektarda adet fidan dikilerek okul bahçelerinin ağaçlandırılması gerçekleştirilmiştir. İlk 6 Aylık Hedef Aşıldı Halkımızın vermiş olduğu destekle; ilk 6 aylık hedef olan hektar alana karşılık hektar alanda çalışma yapılarak adet fidan toprakla buluşmuştur. Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Eylem Planı nın ilk 6 aylık hedefi aşılarak %127 gerçekleşme sağlanmıştır. Milli Ağaçlandırma Seferberliğne Halkımızdan Büyük Destek Bakanlığımız haricindeki diğer kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, özel ve tüzel kişilikler için hektar olan program hektar olarak gerçekleşmiş 8.1 Milyon adet fidan dikilmiştir. 10 Çevre ve İnsan 2008/3 Sayı:74

13 İllere Göre 6 Aylık Çalışma Sonuçlar: İl Adı 2008 Yılı Programı (Ha.) İlk 6 Aylık Program (Ha.) Çalışma Yapılan Alan (Ha.) Dikilen Fidan Miktarı (Adet) Toplam olarak ilk altı aylık hedef olan hektar programa karşılık hektar alanda çalışma yapılarak adet fidan toprakla buluşmuştur yılı Eylem Planı hedefi olan hektar programın ilk 6 ayında hektarı gerçekleştirilmiştir. Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında 2008 yılında; T.C. Ziraat Bankası 1923 nolu Ağaçlandırma Seferberliği hesabı ile 81 İl ve Çevre Orman Müdürlüklerinin hesaplarında toplam YTL bağış birikmiştir. SEFERBERLİK SONUCUNDA Orman varlığımız artacak Bozuk orman alanları iyileştirilecek Erozyon azaltılacak Su kaynakları korunacak Fidan dikme alışkanlığı yaygınlaştırılacak Baraj, göl ve göletlerin rusubatla dolması önlenecek Sel ve taşkınlar azalacak İklim değişikliği ve çölleşme en aza indirilecek Kırsal kesime istihdam sağlanacak Bozulan tabii denge tesis edilerek GELECEK NESİLLERE YEŞİL VE YAŞANABİLİR BİR ÜLKE BIRAKILACAKTIR Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Amasya Ankara Antalya Artvin Aydın Balıkesir Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari HAtay Isparta Mersin İstanbul İzmir Kars Kastamonu Kayseri Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Kahramanmaraş Mardin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Şanlıurfa Uşak Van Yozgat Zonguldak Aksaray Bayburt Karaman Kırıkkale Batman Şırnak Bartın Ardahan Iğdır Yalavo Karabük Kilis Osmaniye Düzce /3 Sayı:74 Çevre ve İnsan 11

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER 1. MEVZUAT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 3 1.1 MEVCUT DURUM... 3 1.2 İLERİYE DÖNÜK HEDEFİMİZ:... 3 2. ÇEVRE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 4 2.1 ATIK YÖNETİMİ... 4 2.1.1 Düzenli Depolama Tesisleri ve

Detaylı

T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bizim dünyamız - bilirsiniz - topraktan, sudan ve havadan oluşmuştur. Hayatın da, esas unsurları, bunlar değil

Detaylı

(03.05.1935, Havacılık Hakkında Konuşma.)

(03.05.1935, Havacılık Hakkında Konuşma.) Bizim dünyamız - bilirsiniz - topraktan, sudan ve havadan oluşmuştur. Hayatın da, esas unsurları, bunlar değil midir? Bu unsurlardan birinin eksikliği, yalnız eksikliği değil, sadece bozukluğu, hayatı

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE SUNUŞU. İdris GÜLLÜCE. Çevre ve Şehircilik Bakanı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

2015 YILI BÜTÇE SUNUŞU. İdris GÜLLÜCE. Çevre ve Şehircilik Bakanı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2015 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu İdris GÜLLÜCE Çevre ve Şehircilik Bakanı 20 Kasım 2014 2015yılı bütçe sunuşu TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU İDRİS GÜLLÜCE Çevre ve Şehircilik Bakanı 20

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013 2017

STRATEJİK PLAN 2013 2017 + T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013 2017 Ankara 2012 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2017 STRATEJİK PLANI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ

Detaylı

Orman ve Biyolojik Çeşitlilik

Orman ve Biyolojik Çeşitlilik yayın dünyası Orman ve Biyolojik Çeşitlilik Doğadan faydalanırken doğayı gözetme son zamanlarda üstünde sıklıkla durulan bir konu olmuştur. Dünyamızda var olan ekosistemlerin %80 nin bozulmuş olması da

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü FAALİYET RAPORU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü FAALİYET RAPORU T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü FAALİYET RAPORU 2014 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 2014 Ankara - 2015 Bizim dünyamız - bilirsiniz

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2010

FAALİYET RAPORU 2010 DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU TC ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü FAALİYET RAPORU 2010 Hayatı, hele milli hayatı seven, onu korumak

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 2013 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Başkanlığı ANKARA - 2013 T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI 201 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA ÖNSÖZ Tabii kaynaklar insanoğlu için yeterli olmasına rağmen sınırsız değildir ve

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ GTO NUN 4 ÜYESİ DAHA İHRACATA İLK ADIMINI ATTI

TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ GTO NUN 4 ÜYESİ DAHA İHRACATA İLK ADIMINI ATTI TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI AKBANK İLE PROTOKOL İMZALADIK: Özel ürün ve hizmetler sizlerle Dünyayı Umutlandıran Buluş Hannover Fuarına na - GTO Damgası - OSMAN HAMDİ

Detaylı

(TUJJB) TÜRKİYE ULUSAL METEOROLOJİK ve HİDROLOJİK AFETLER PROGRAMI (TUMEHAP) (TASLAK-4)

(TUJJB) TÜRKİYE ULUSAL METEOROLOJİK ve HİDROLOJİK AFETLER PROGRAMI (TUMEHAP) (TASLAK-4) 1948 1948 TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ VE VE JEOFİZİK JEOFİZİK BİRLİĞİ BİRLİĞİ (TUJJB) TÜRKİYE ULUSAL METEOROLOJİK ve HİDROLOJİK AFETLER ULUSAL METEOROLOJİK- PROGRAMI HİDROLOJİK AFETLER (TUMEHAP) PROGRAMI (TASLAK-4)

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ), ÜLKEMİZİN TÜM SU KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDEN MESUL ANA YATIRIMCI KURULUŞTUR.

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU A Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU 1 Türkiye Çevre Durum Raporu / 2011 Yayın no: 11 ISBN: 978-605-5294-01-4 Hazırlayanlar Dr. A. Çağatay DİKMEN, Daire Başkanı Erdal SARAÇOĞLU, Şube Müdürü Ziya DURUCAN,

Detaylı

TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ TASLAK RAPORU

TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ TASLAK RAPORU 2013 TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ TASLAK RAPORU Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 22.07.2013 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 1.1 TAŞKIN DIREKTIFI UYGULAMA AŞAMALARI... 1 1.2 PİLOT HAVZADAKİ TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDIRMESİ...

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2004 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ

Detaylı

2015-2019 KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI

2015-2019 KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI 2015-2019 KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI Bir Başarı Öyküsü Güzel bir hayat sürmenin ön koşulu, güzel şartlarda, güzel bir çevrede yaşamaktır. Büyükşehirlerde yaşayanlar

Detaylı

2012 PERFORMANS PROGRAMI

2012 PERFORMANS PROGRAMI T.C. ORMAN VE SU ÝÞLERÝ BAKANLIÐI Meteoroloji Genel Müdürlüðü 2012 PERFORMANS PROGRAMI M E ZL Ö G ÝN M H TA M U N SU L SA M ÝM RU LÝÞ U K GE SGDB T.C ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TASLAK

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TASLAK T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TASLAK EROZYONLA MÜCADELE EYLEM PLANI 2013-2017 Niğde - Çakıt - Erozyon Kontrolü Çalışması Küresel ısınma, iklim değişikliği ve çölleşme, başta bilim adamları olmak üzere

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI Yayına Hazırlayan STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKAN

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU Nişantaşı Rumeli Caddesi No: 48 Kat: 7 Şişli - 34365 İstanbul www.dask.gov.tr 0212 368 0 800 İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetim Kurulu

Detaylı

S rumluluk. Kentsel Dönüşüm tamam, www.tukcev.org.tr. ...yükümlülüklerini yerine getirmelerinde bizimle iş birliği yapan bazı firmalar...

S rumluluk. Kentsel Dönüşüm tamam, www.tukcev.org.tr. ...yükümlülüklerini yerine getirmelerinde bizimle iş birliği yapan bazı firmalar... S rumluluk Ekim-Kasım-Aralık 2012...yükümlülüklerini yerine getirmelerinde bizimle iş birliği yapan bazı firmalar... Kentsel Dönüşüm tamam, Peki ya Çevre? Çevre Komisyonu Çevreye karşı Başkanı sorumluluğumuz

Detaylı

bölgesel kalkınma 133

bölgesel kalkınma 133 bölgesel kalkınma 133 Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Adına Sahibi Genel Sekreter Dr. İlhan KARAKOYUN Genel Yayın Yönetmeni Mehmet ÖZTEK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Osman YAKUT Hukuk Danışmanı

Detaylı

Daha önceki sayılarımızdaki gibi umutlu bir giriş yazamayacağım için üzgünüm

Daha önceki sayılarımızdaki gibi umutlu bir giriş yazamayacağım için üzgünüm İrem Nurgül Durmuş Sorumlu Yazı İşleri Müdürü i.durmus@ekoteknikisg.com Daha önceki sayılarımızdaki gibi umutlu bir giriş yazamayacağım için üzgünüm Soma... Soma haber oldu; ya haber olmayanlar? Ortalama

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı Basyazı, Yıl: 52 Sayı: 614 Temmuz 2013 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet PELİT Yayına Hazırlayanlar Önder KUNT Hatice ALTIN A. Sabit YÖNEY Funda ÖZEN

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TABLOLAR Tablo 1. Hatay İli Su Kaynakları ve Sulama Alanları... 4 Tablo 2. Kahramanmaraş İli Su Kaynakları ve Sulama Alanları...

Detaylı

TR22 GÜNEY MARMARA BÖLGESİ BÖLGE PLANI 2014-2023

TR22 GÜNEY MARMARA BÖLGESİ BÖLGE PLANI 2014-2023 TR22 GÜNEY MARMARA BÖLGESİ BÖLGE PLANI 2014-2023 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 5 TABLOLAR... 8 BİRİNCİ BÖLÜM... 13 1 YÖNETİCİ ÖZETİ... 13 2 PLANLAMA YAKLAŞIMI ve YÖNTEM... 19 Paydaş Analizi

Detaylı