İletişim Bilgileri: Kamu Gözetimi. Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Söğütözü Mah

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İletişim Bilgileri: Kamu Gözetimi. Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Söğütözü Mah. 2177."

Transkript

1

2 Faaliyet Raporu

3 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Yıllık Faaliyet Raporu, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda ilgili mercileri ve kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmaktadır. İletişim Bilgileri: Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Söğütözü Mah Sokak No:4 Çankaya / ANKARA Telefon : (312) / Faks: (312) İnternet adresi: E-posta: Ankara, 2014 Bu yayının her hakkı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna aittir. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından izinsiz çoğaltılamaz ve dağıtılamaz. Rapor tüm içeriğiyle birlikte adresinde yer almaktadır.

4 İçindekiler 1. Bölüm Genel Bilgiler Misyonumuz ve Vizyonumuz Yetki, Görev ve Sorumluluklar Kuruma İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Teşkilat Yapısı Kurumumuz Hizmet Birimlerinin Görev ve Yetkileri İnsan Kaynakları Kurum Kadro Cetveli Kurum Personel Sayısının Yüzdelik Dağılımı Meslek Personelinin Kıdemine Göre Yüzdelik Dağılımı Personelin Yaş Yüzdelik Dağılımı Öğrenim Durumlarına Göre Personel Sayısı Bölüm Amaç ve Öncelikler... 37

5 İçindekiler İçindekiler 3. Bölüm Kurumun Yıllık Faaliyetleri Kurum Faaliyetleri Yönetim Faaliyetleri Hizmet Birimleri Faaliyetleri Muhasebe Standartları Daire Başkanlığı Denetim Standartları Daire Başkanlığı Gözetim ve Denetim Daire Başkanlıkları Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı Bilgi Sistemleri Yönetimi Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Bölüm Genel Değerlendirme Bölüm Mali Bilgiler Kurum Bütçesi Kurum Gelirleri Bütçe ve Uygulama Sonuçları Gelir Bütçesi Gider Bütçesi Yılı Bütçe Kesin Hesap Durumu... 93

6 Tablolar ve Grafikler Tablo 1 Kurum Kadro Cetveli...31 Tablo 2 Kurum Personel Sayısının Yüzdelik Dağılımı...32 Tablo 3 Öğrenim Durumlarına Göre Personel Sayısı...33 Tablo 4 Resmî Gazete de Yayımlanan Tebliğler Tablo 5 Kurul Kararlarını Açıklama Örneği Tablo 6 Geçiş Dönemi Eğitimleri İçin Yetki Verilen Üniversiteler Tablo 7 Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ait Bilgiler Tablo 8 İlk Defa Yetkilendirilen 5 Bağımsız Denetim Kuruluşuna İlişkin Bilgiler Tablo Yılında Takibi Sağlanan Davalar ve İcra Dosyaları...73 Tablo Yılı Gelir Bütçesi Tablo Yılı Gider Bütçesi...92 Tablo Yılı Bütçe Kesin Hesap Durumu...93 Grafik 1 Meslek Personelinin Kıdemine Göre Yüzdelik Dağılımı...32 Grafik 2 Personelin Yaş Yüzdelik Dağılımı...33 Grafik Yılında Kuruma Yapılan Bilgi Edinme Başvurularına İlişkin Bilgiler...47 Grafik 4 Yetkilendirilen Bağımsız Denetçilere Ait Bilgiler Grafik 5 Yetkilendirilen Şirketlerin İllere Göre Dağılımı Grafik 6 Diğer Kurumlardan Naklen Atanan Personele Ait Bilgiler Grafik 7 Gelir Çeşitleri... 91

7 Kısaltmalar Kısaltmalar AB ABD AKTS BDDK BDS DENKUR EPDK EYBİS FASB GDEP HYS IAS IASB IFAC IFIAR IFRIC IFRS KAYİK KHK KKS KOBİ LPG RESİCİL SBG SMMM SOME SPK TDS TFRS TMS TMSK TR TTK US GAAP UYAP XBRL YMM Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Kredi Transfer Sistemi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bağımsız Denetim Standartları Bağımsız Denetim Kuruluşları Bilgi kayıt Sistemi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Eğitim Yetkilendirme Bilgi Sistemi Amerika Birleşik Devletleri Finansal Muhasebe Standartları Kurumu Geçiş Dönemi Eğitim Faaliyetleri Programı Harcama Yönetim Sistemi Uluslararası Muhasebe Standartları Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu Uluslararası Denetim Otoriteleri Forumu Uluslararası Finansal Raporlama Yorumlama Komitesi Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar Kanun Hükmünde Kararname Kalite Kontrol Standardı Küçük ve Orta Bütçeli İşletmeler Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Bağımsız Denetçilik Resmî Sicil Portalı Sözleşme Bilgi Giriş Portalı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Siber Olaylara Müdahale Ekibi Sermaye Piyasası Kurulu Türkiye Denetim Standartları Türkiye Finansal Raporlama Standardı Türkiye Muhasebe Standartları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Türkiye Cumhuriyeti Türk Ticaret Kanunu Amerika Birleşik Devletlerinde Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemleri Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili Yeminli Mali Müşavir

8 yılı içinde 5049 meslek mensubu Bağımsız Denetçi olmaya hak kazandı yılı içerisinde Kurumumuza 2299 Bilgi Edinme Başvurusu nda bulunuldu yılı içinde 62 Kurul toplantısı yapılmış ve 155 Kurul Kararı alındı yılı içerisinde Kurumumuza müracaat eden 32 Bağımsız Denetim Kuruluşu yetkilendirildi. 25 Üniversite ile iş birliği sayesinde meslek mensuplarına bulundukları illerde eğitim alma imkânı sunuldu yılı içerisinde 17 Çalışma komisyonu oluşturulmuştur. 16 adet BDS ve 1 adet KKS Resmî Gazete de yayımlandı.

9 Faaliyet Raporu Başkan ın Sunuşu

10 Bağımsız denetim alanında, 2000 li yılların başından itibaren ABD de, daha sonra ise diğer gelişmiş ülke ekonomilerinde karşılaşılan büyük şirketlerin iflasları, finansal tabloları hazırlama ve denetleme sürecinde yer alanların güvenilirliklerine büyük ölçüde zarar vermiştir. Bu skandallardan etkilenenlerin başında sermaye piyasası yatırımcıları gelmektedir. Başta ABD olmak üzere birçok gelişmiş ülke, bireysel yatırımcıyı korumak ve finansal raporlama sürecinin güvenilirliğini tekrar sağlamak için daha sıkı tedbirler almak zorunda kalmıştır. Bu tedbirlerin en somut ve yaygın olanı, muhasebe ve denetim üzerindeki kontrollerin sıkılaştırılması ve bu alanda kamu gözetimi sistemlerinin kurulmasıdır. Gelişmiş ülke uygulamalarında, daha önce meslek kuruluşları tarafından muhasebe ve denetime ilişkin yürütülen hizmetler, devlet otoritesine bağlı gözetim kurumlarına verilmek suretiyle bağımsız denetim üzerinde kamunun vesayeti tesis olunmuştur. İşte tüm bu gelişmeler ve ihtiyaçlar neticesinde, dünyadaki örnekleri de dikkate alınarak

11 BAŞKAN IN SUNUŞU 2011 yılı sonlarında 660 sayılı KHK ile Kurumumuz kurulmuştur. Böylece, bağımsız denetim konusunda bütüncül bir hukuki yapı oluşturulmuştur. Kurumumuzun görev ve yetkileri özetle; Uluslararası standartlarla uyumlu bir şekilde; Türkiye Muhasebe Standartlarını (TMS) oluşturmak ve yayımlamak, Türkiye Denetim Standartlarını (TDS) oluşturmak ve yayımlamak, Bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarını yetkilendirmek, Bağımsız Denetim Resmî Sicili ni oluşturmak, bu sicili sürekli olarak kamu erişimine açık tutmak, ilgili ülkelerle bilgi paylaşımı ve iş birliği yapmak, Bağımsız denetim alanında kamu gözetimi yapmak ve böylece bağımsız denetimde uygulama birliğini, gerekli güveni ve kaliteyi sağlamaktır. Kurumumuz 2013 faaliyet yılı içerisinde; TMS lerin oluşturulması ve yayımlanmasına ilişkin olarak Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ile telif anlaşması yapılmıştır. Uluslararası Muhasebe Standartlarının tamamının Türkçe çevirileri bitirilmiş ve gerekli tüm değişiklikler yapılarak standartlar güncel hâle getirilmiştir. Yürürlükte bulunan standartların revizyonu amacıyla 17 adet çalışma komisyonu oluşturulmuştur. Komisyonlara, ilgili tüm tarafların katılımı sağlanmıştır. Bu çalışmalar tamamlandığında TMS ler daha anlaşılır ve kolay uygulanabilir olacaktır. Yine bu kapsamda, Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca hazırlanacak finansal tablolara ilişkin olarak TMS ler ile uyumlu finansal tablo formatları yayımlanmıştır. Türkiye Denetim Standartlarının oluşturulması ve yayımlanmasına ilişkin olarak uluslararası denetim standartlarını yayınlayan Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) ile telif anlaşması imzalanmıştır. Uluslararası Denetim Standartlarıyla uyumlu olarak Türkiye Denetim Standartlarının adaptasyon süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda, 4 adet çalışma ile 1 adet gözden geçirme komisyonu kurulmuştur. IFAC tarafından yayımlanan standartların tamamı Türkiye Denetim Standartları ana başlığı altında mevzuatımıza kazandırılacaktır. Türkiye Denetim Standartları çatısı altında; Kalite Kontrol Standardı (KKS), Bağımsız Denetim Standartları (BDS ler), Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı, Diğer Güvence Denetimleri Standartları, İlgili Hizmetler Standartları, Etik Kurallar (İlkeler), Eğitim Standartları ile bilgi sistemleri denetimine ilişkin uluslararası standartlar mevzuatımıza kazandırılacaktır yılı içerisinde 16 adet BDS ve 1 adet KKS Resmî Gazete de yayımlanmıştır. Bağımsız denetçilere yönelik yetkilendirme faaliyetlerine ilişkin olarak geçiş dönemi hükümleri çerçevesinde, geçiş dönemi eğitimleri üniversitelerle iş birliği hâlinde ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ile uyumlu biçimde lisansüstü seviyede yürütülmüştür. Bu çerçevede, iş birliği yapılan 25 üniversite eğitim faaliyetlerini ülke çapında yürütmektedir. Bu tür bir uygulama, ülkemizde ilk defa yapılmıştır. Bu uygulama ile meslek mensupları için bulundukları illerde eğitim alma imkânı sağlanmıştır. Eğitimi yürüten üniversitelerimizde bu güne kadar yaklaşık meslek mensubu geçiş dönemi eğitimlerini tamamlamıştır. Gerek kamu kurumlarından alınmış Bağımsız Denetim Lisans Belgesi olan gerekse daha önce yapılan sınavlarda başarılı olan veya geçiş dönemi eğitimlerini tamamlayan meslek mensuplarından bu dönemde kişi (Bu kişilerin si YMM, i SMMM dir.) bağımsız denetçi olmaya hak

12 kazanmıştır. Hâlen kişi Bağımsız Denetim Resmî Siciline tescil edilmiştir. (Bu kişilerin i YMM, i SMMM dir.) Ülkemizde civarında meslek mensubu bulunduğu dikkate alındığında bağımsız denetim alanında yeterli denetçi kapasitesinin kısa zamanda oluşturulacağı Kurumumuzca öngörülmektedir. Bu kapsamda, tarihinde Bağımsız Denetçilik Sınavı yapılmış, bu sınava aday müracaat etmiştir tarihinde de Bağımsız Denetçi Belgesi almaya hak kazanan 1400 meslek mensubuna törenle belgeleri teslim edilmiştir. Bunun yanında, Kurumumuz faaliyetlerinin elektronik ortamda, güvenli e-imza ile yürütülmesi konusuna hassasiyet gösterilmektedir. Yetkilendirme işlemleri kurumumuz tarafından hazırlanarak hizmete konulan Eğitim Yetkilendirme Bilgi Sistemi EYBİS te üzerinde elektronik olarak 7/24 esasına göre yürütülmektedir. Bağımsız denetim kuruluşlarına yönelik yetkilendirme faaliyetleri ile ilgili olarak; Mevcut bağımsız denetim kuruluşları için 2013 yılı geçiş dönemi olarak öngörülmüştür. Bu dönemde daha önce yetkilendirilmiş olan 92 kuruluşun denetim yetkisi kabul edilmiş ve 1 yıl içinde uyum sağlamaları istenmiştir. 92 bağımsız denetim kuruluşundan 65 i Kurumumuza intibak etmek üzere müracaat etmiştir. Bunlardan 30 unun incelemesi tamamlanarak bağımsız denetim kuruluşu olarak yetkilendirilmiş olup ilk defa yetkilendirilenlerde dâhil olmak üzere bu güne kadar yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu sayısı ise 32 dir. Kurumumuzun gözetim fonksiyonu ile ilgili olarak uluslararası kuruluşlarla ve diğer ülkelerin ilgili kurumlarıyla iş birliği çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda, Uluslararası Denetim Otoriteleri Forumu na (IFIAR) üyelik süreci başlatılmış olup yakında sonuçlanması beklenmektedir. Diğer taraftan başta ABD olmak üzere IFIAR üyesi ülkelerin kamu gözetimi otoriteleriyle iş birliği çalışmaları başlatılmıştır. Gözetim ve denetim faaliyetlerine temel oluşturmak üzere, ABD ve diğer gelişmiş ülkelerin bağımsız denetim otoriteleriyle iş birliği çalışmaları başlatılmış, örnek bir denetim rehberi oluşturulması çalışmalarına da hız verilmiş olup bu çalışmaların neticesinde, gerek kalite güvence denetimleri gerekse risk esasına göre seçilmiş denetim dosyalarının denetimi için sistematik bir gözetim süreci oluşturulacaktır. Kurumumuzun gözetim ve denetim fonksiyonunu, bağımsız denetim faaliyetleriyle eş zamanlı olarak yürütebilmesi için hizmete konulan Sözleşme Bilgi Giriş Portalı etkin bir yazılım oluşturma çalışmalarına ilk adım atılmıştır. Bu çalışmalar sona erdiğinde kapsamlı ve etkin bir gözetim sistemi Kurumumuz bünyesinde oluşturulmuş olacaktır. Kurumumuzun kurulması ile birlikte, ülkemiz açısından yüksek kalitede ve güvenilir bir finansal raporlama ve bağımsız denetim ortamının oluşturulması yönünde önemli bir adımın atıldığını ve Kurumumuzun sahip olduğu personel ve kendisine tahsis olunan bu bütçe ile görevlerini en iyi şekilde yerine getirerek, dünyanın önde gelen bağımsız denetim otoriteleri arasındaki yerini alma azmi ve çabası içerisinde olacağını belirtmek isterim. Kamu Gözetimi Kurumu açısından, önemli gelişmeleri kapsayan 2013 Faaliyet Raporunu bilgilerinize sunuyor, gelecek dönemin ülkemiz ve bağımsız denetim sektörü açısından verimli geçmesini temenni ediyorum.

13 Faaliyet Raporu Kurul Üyelerimiz

14 KURUL ÜYELERİMİZ Seyit Ahmet BAŞ Başkan 1968 yılında Karaman da doğdu yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu yılları arasında ABD Boston Üniversitesinde Finans alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı yılları arasında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı, yılları arasında Gelir İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı, yıllarında Maliye Bakanlığı Bakan Danışmanı, yılları arasında Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü Kurucu Genel Müdür, yıllarında Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı yılları arasında Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Vergi ve Teşvikler Komitesi eş başkanlığı, yılları arasında Koordinasyon Kurulu üyeliği ile İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi Vergi Komitesi Başkanlığı görevlerini yürüttü yıllarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yapılan yardım programı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Teknik Heyeti Başkanı olarak görev yaptı tarihinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Başkan olarak atandı. Evli 4 çocuk babası. İngilizce ve Arapça bilmektedir. İmdat ERSOY II.Başkan 1973 yılında Almanya da doğdu yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Çalışma hayatına 1997 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. Aynı Bakanlıkta sırasıyla Müfettiş, Başmüfettiş ve Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu yılları arasında ABD de Elektronik Ticaret Hukuku alanında incelemelerde bulundu yılları arasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili olarak görev yaptı tarihinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Kurul üyesi olarak atandı. Evli 2 çocuk babası. İngilizce ve Almanca bilmektedir. Prof. Dr. Yusuf BALCI Üye 1958 yılında Kemaliye de doğdu yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden şeref öğrencisi olarak mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Aynı Fakültede 1985 yılında yüksek lisans 1990 yılında da doktora eğitimini tamamladı yılları arasında Amerika Bileşik Devletleri Temple Üniversitesinde misafir akademisyen olarak görev yaptı yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde Yrd. Doç. Dr yılları arasında da Doç. Dr. olarak görev yaptı yıllarında Kültür Bakanlığı Bakan Danışmanı, yılları arasında İslam Kalkınma Bankası Ekonomik Politika ve Stratejik Planlama Bölümünde Ekonomist olarak görev yaptı yılları arasında Türk Patent Enstitüsü Başkanı, yılları arasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yaptı yılında Başbakan Başmüşavirliğine atandı yıllarında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde Prof. Dr. olarak görev yaptı. Ayrıca, yıllarında Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanlığı, yıllarında Avrupa Patent Organizasyonu (EPO) İdari Konsey Üyeliği, yıllarında Avrupa Patent Akademisi Yönetim Kurulu Üyeliği, yıllarında Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) Koordinasyon Komitesi Üyeliği, yılları arasında da KOSGEB İcra Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu tarihinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Kurul Üyesi olarak atandı. Evli 3 çocuk babası, İngilizce bilmektedir. Bülent BÜYÜKDIĞAN Üye Aslen Ispartalı olup 1967 yılında Erzincan da doğdu yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu yılında Maliye Bakanlığında Stajyer Gelirler Kontrolörü olarak göreve başladı yılında İngiltere de bir yıl mesleki çalışma yaptı yılları arasında Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, yılları arasında Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir İdaresi Grup Başkanlığı, yılları arasında Gelir İdaresi Başkanlığı Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu tarihinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Kurul üyesi olarak atandı. Evli üç çocuk babası. İngilizce bilmektedir. Aziz DOĞAN Üye 1955 yılında Kayseri de doğdu yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye bölümünden mezun oldu yılında İskoçya da Institute of Chartered Accountants of Scotland ICAS da Uluslararası Denetim Standartları ve Uluslararası Muhasebe Standartları konusunda teorik ve uygulamalı eğitimi başarıyla tamamladı yılları arasında Hazine Kontrolörü, Hazine Başkontrolörü ve Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkan Yardımcısı, yılları arasında T.C. Riyad Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müşaviri, yılları arasında T.C. Londra Büyükelçiliği Ekonomi Başmüşaviri görevlerinde bulundu yılları arasında Dünya Bankası projelerinin uluslararası denetim standartlarına uygun olarak denetiminde bağımsız denetçi ve sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı yılları arasında AB den sağlanan fonların uluslararası denetim standartlarına uygun olarak denetiminde sorumlu Başkan Yardımcısı ve Denetim Otoritesi nde denetim ekibi başkanı olarak görev yaptı tarihinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Kurul üyesi olarak atandı. Evli ve 2 çocuk babası. İngilizce bilmektedir.

15 İsmail ERDEMİR Üye 1956 yılında Bayburt ta doğdu yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye bölümünden mezun oldu.1990 yılında ABD Boston Northeastern Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstiüsünde Bankacılık alanında tez aşamasında hâlen doktorasına devam etmektedir yılında Maliye Bakanlığı HAZMİİT te hazine uzmanı olarak göreve başladı. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünde; yılları arasında Mali İzleme Şube Müdürü, yılları arasında T.C. Almanya Frankfurt Başkonsolosluğu Ekonomi Müşaviri, Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünde yılları arasında Sermaye Piyasası Daire Başkanı, 2004 yılında ise vekaleten Genel Müdür, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda yılları arasında Başkan yardımcısı olarak görev yaptı tarihinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu na Kurul üyesi olarak atandı. Evli ve 3 çocuk babası. İngilizce bilmektedir. Uğur SAÇMACIOĞLU Üye 1978 yılında Ankara da doğdu yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu yılında Amerika Birleşik Devletleri nde University of Rochester Simon Business School da Finans alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünde Doktora yapmaktadır yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanı, 2011 yılında Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Genel Sekreteri olarak görev yaptı yılında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Kurul üyesi olarak atandı.evli ve bir çocuk babası. İngilizce bilmektedir. Mustafa DÖNMEZ Üye 1953 yılında Kütahya da doğdu yılında Eskişehir İktisadi Ticari İlimler Akademisini, 1991 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi yılları arasında Maliye Bakanlığı nda çeşitli görevlerde bulundu yılları arasında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalıştı yılında Yeminli Mali Müşavirlik unvanını aldı yılları arasında Serbest Avukatlık yaptı yılları arasında Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı görevinde bulundu yılları arasında TOBB Yüksek Disiplin Kurulu Raportör Üyeliğini yürüttü tarihinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Kurul üyesi olarak atandı. Ayrıca Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünde öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. Evli iki çocuk babası. Fransızca bilmektedir. Prof. Dr. Orhan ÇELİK Üye Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünden 1994 yılında mezun oldu. Ankara Üniversitesinde yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi nde; yıllarında Araştırma Görevlisi, yılları arasında Yrd. Doç yılından itibaren Doçent olarak görev yapmıştır. Doktora çalışmaları kapsamında Case Western Reserve Universitesi Weatherhead School of Management, Department of Accountancy da (Cleveland, Ohio) burslu olarak misafir öğretim elemanı olarak çalışmıştır yılında Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum und Wettbewerbs- und Steuerrecht de (Munich) burslu olarak marka değerlemesi konusunda doktora sonrası çalışmalar yürütmüştür. TÜRMOB bünyesinde sürdürülen Uzaktan Sürekli Eğitim projelerinde yılları arasında koordinatör, yılları arasında Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Kurul Üyesi, 2010 yılında Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Kurul Başkanı olarak görev yapmıştır tarihinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu na Kurul üyesi olarak atanmıştır. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, muhasebe ve finansman konusunda uluslararası ve ulusal yayınları bulunmaktadır. Evli 1 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir. *Prof Dr. Orhan ÇELİK Tarihinde Kurul Üyeliğinden Ayrılmıştır.

16 Faaliyet Raporu 1. Bölüm - Genel Bilgiler

17 1. GENEL BİLGİLER Bilindiği üzere, dünyada muhasebe ve denetim alanında yaşanan skandallar ülkeleri finansal denetim alanında daha sıkı tedbirler almaya sevk etmiştir. Bu gelişmelerin en somut örneği Avrupa Birliğinin 2006/43/ EC sayılı direktifi olup söz konusu direktif üye ülkelerde denetim alanında kalite güvence ve kamu gözetim sisteminin oluşturulmasını öngörmektedir. Türkiye de belirli alanları düzenlemek ve denetlemekle görevlendirilen kurum ve kurullara kendi alanlarında yapılacak finansal tablo denetimini düzenleme yetkisi de verilmiştir. İlgili kurum ve kurullara verilen bu yetki neticesinde ülkemizde bağımsız denetim alanında parçalı bir yapı oluşmuştur. Bu durum, dağınık yapının giderilmesi ve kamu gözetimi alanındaki eksikliğin ortadan kaldırılması için yetkin bir otoritenin kurulması ihtiyacını doğurmuştur. Bu çerçevede, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile birlikte, uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını (TMS) oluşturmak ve yayımlamak, denetim standartlarını belirlemek, bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarını yetkilendirmek ve bunların faaliyetlerini denetlemek, bağımsız denetim alanında kamu gözetimi yaparak bağımsız denetimde gerekli güveni ve kaliteyi sağlamak üzere Kurumumuz kurulmuştur Misyonumuz ve Vizyonumuz Kurum olarak misyonumuz; Finansal raporların uluslararası standartlarla uyumlu olarak düzenlenmesini ve denetlenmesini sağlayacak standartları koymak, Etkin bir kamu gözetimi gerçekleştirmektir. Kurum olarak vizyonumuz; Yüksek kalitede ve güvenilir bir finansal raporlama ve bağımsız denetim ortamı oluşturmaktır Yetki, Görev ve Sorumluluklar Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, 660 sayılı KHK da belirtilen görevleri yerine getirmekle görevli ve yetkili, kamu tüzel kişiliğini haiz ve idari özerkliğe sahip bir kurumdur. Bu çerçevede, Kurumumuzun kuruluş amacı özetle; Uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını oluşturmak ve yayımlamak, bağımsız denetimde uygulama birliğini, gerekli güveni ve kaliteyi sağlamak, Denetim standartlarını belirlemek, bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarını yetkilendirmek ve bunların faaliyetlerini denetlemek, Bağımsız denetim alanında kamu gözetimi yapmaktır. 660 sayılı KHK nın 9. Maddesinde Kurulun görev ve yetkileri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır: 1. Tabi oldukları kanunlar gereği defter tutmakla yükümlü olanlara ait finansal tabloların ihtiyaca uygunluğunu, şeffaflığını, güvenilirliğini, anlaşılabilirliğini, karşılaştırılabilirliğini ve tutarlılığını sağlamak amacıyla, uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını oluşturmak ve yayımlamak, 2. Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulamasına yönelik ikincil düzenlemeleri yapmak ve gerekli kararları almak, bu konuda kendi alanları itibarıyla düzenleme yetkisi bulunan kurum ve kuruluşların yapacakları düzenlemeler hakkında onay vermek, 21

18 1. Bölüm Genel Bilgiler 3. Finansal tabloların; işletmelerin finansal durumunu, performansını ve nakit akışlarını Türkiye Muhasebe Standartları doğrultusunda gerçeğe uygun olarak sunumunu, kullanıcıların ihtiyaçlarına uygunluğunu, güvenilirliğini, şeffaflığını, karşılaştırılabilirliğini ve anlaşılabilirliğini sağlamak amacıyla, kamu yararını da gözetmek suretiyle, bilgi sistemleri denetimi dâhil uluslararası standartlarla uyumlu ulusal denetim standartlarını oluşturmak ve yayımlamak, 4. Bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarının kuruluş şartlarını ve çalışma esaslarını belirlemek, bu şartları taşıyan kuruluşları ve bağımsız denetim yapacak meslek mensuplarını yetkilendirerek listeler hâlinde ilan etmek, bunları oluşturacağı resmî sicile kaydederek Kurumun internet sitesinde kamuoyunun erişimine sürekli olarak açık tutmak, 5. Bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetleri ile denetim çalışmalarının, kurumca yayımlanan standart ve düzenlemelere uyumunu gözetlemek ve denetlemek, 6. İnceleme ve denetimler sonucunda aykırılıkları saptanan bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyet izinlerini askıya almak veya iptal etmek, 7. Bağımsız denetim yapacak meslek mensuplarına yönelik sınav, yetkilendirme ve tescil yapmak, disiplin ve soruşturma işlemlerini yürütmek, sürekli eğitim standartları ile mesleki etik kurallarını belirlemek, bunlara yönelik olarak kalite güvence sistemini oluşturmak ve bu alanlardaki eksikliklerin düzeltilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, 8. Yabancı ülkelerin Kurulun görev alanıyla ilgili konularda yetkili birimleriyle iş birliği yapmak, mütekabiliyet esasına göre Türkiye de bağımsız denetim yapmasına yetki verilen yabancı ülke denetim kuruluşları ve denetçilerini listeler hâlinde ilan etmek ve bunları oluşturacağı resmî sicile kaydederek Kurumun internet sitesinde kamuoyunun erişimine sürekli olarak açık tutmak, 9. Denetimin bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlanmasına, denetime olan güven ile denetimin kalitesinin artırılmasına yönelik düzenlemeler yapmak ve gerekli tedbirleri almak, 10. Düzenlemek ve denetlemekle görevli olduğu alanla ilgili ikincil düzenlemeleri yapmak ve bu konularda gerekli kararları almak, 11. Görev alanıyla ilgili uluslararası uygulama ve gelişmeleri izlemek, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ve Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu ile muhasebe ve denetim alanında çalışmalar yapan diğer uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, lisans ve telif anlaşmaları akdetmek ve gerektiğinde bu kuruluşlara üye olmak, 12. Muhasebe standartları ve denetim standartlarının benimsenmesi ve uygulanması ile görev alanıyla ilgili konularda kamu bilincinin yerleştirilmesine yönelik olarak toplantı, konferans ve benzeri etkinlikler ile gerekli yayınlarda bulunmak, 13. Kurumun ana stratejisini, performans ölçütlerini, amaç ve hedeflerini, hizmet kalite standartlarını belirlemek, insan kaynakları ve çalışma politikalarını oluşturmak, Kurumun hizmet birimleri ve bunların görevleri hakkında öneride bulunmak, 14. Kurumun ana stratejisi ile amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan bütçesini görüşmek ve karara bağlamak, 15. Kurumun performansını ve mali durumunu gösteren raporları onaylamak, 16. Taşınmaz alımı, satımı ve kiralanması konularındaki önerileri görüşüp karara bağlamak, 17. Başkanın önerisi üzerine, başkan yardımcıları ve daire başkanlarını atamak, 18. Çalışma ve danışma komisyonlarının üyelerini belirlemek, 19. Mevzuatla verilen diğer benzeri görevleri yapmak. 22

19 1.3.Kuruma İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Kurumun merkezî Ankara dadır. Kurum, faaliyetlerini Haziran 2012 tarihinden itibaren Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak No: 4 Çankaya / ANKARA adresindeki hizmet binasında yürütmektedir. 23

20 1. Bölüm Genel Bilgiler Teşkilat Yapısı 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde sayılan dokuz düzenleyici ve denetleyici kurumdan biri olan Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, 660 sayılı KHK nın 3/(1) Maddesi uyarınca Başbakanlığın ilişkili kuruluşudur tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan, tarihli ve sayılı Başbakanlık tezkeresi ve Cumhurbaşkanlığı makamının tarihli ve 781 sayılı yazısıyla kurum, Maliye Bakanlığı ile ilgilendirilmiştir tarihinde kurum, kamu tüzel kişiliğini haiz idari özerkliğe sahip bir otorite olarak teşkil edilmiş olup görevini yaparken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci ve kişi, kurumun nihai kararını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez. Kurum teşkilatı; kurul, başkanlık ve hizmet birimlerinden oluşmaktadır. Kurul; biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere toplam 9 üyeden teşekkül etmektedir. Kurul üyeleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından önerilecek dörder aday arasından ikişer kişi, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun bağlı olduğu Bakanlıklar ile Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından önerilecek ikişer aday arasından birer kişi olmak üzere, Bakanlar Kurulu tarafından atanır. Bakanlar Kurulu, kurul üyeleri arasından başkanı atar. Kurul, başkanın önerisi üzerine üyelerden birini ikinci başkan olarak seçer. Hizmet birimleri, daire başkanlıkları şeklinde teşkilatlanmış ana hizmet birimleri, danışma birimleri ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur. 24

FAALİYET RAPORU2012. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

FAALİYET RAPORU2012. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu FAALİYET RAPORU2012 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu FAALİYET RAPORU 2012 İletişim: T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim

Detaylı

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU Geçtiğimiz günlerde muhasebe ve denetim sistemi ile ilgili olarak düzenleme ve denetim yapmak üzere yeni, güçlü ve özerk bir kurul oluşturuldu. Bu

Detaylı

İletişim bilgileri: BDDK Doküman Merkezinde 800 adet basılmıştır.

İletişim bilgileri: BDDK Doküman Merkezinde 800 adet basılmıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Yıllık Faaliyet Raporu, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda ilgili mercileri ve kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmaktadır. İletişim bilgileri:

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU YILLIK FAALİYET RAPORU 2006 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Yıllık Faaliyet Raporu Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda ilgili mercileri ve kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Nisan, 2012

FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Nisan, 2012 FAALİYET RAPORU 2011 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan, 2012 1 FAALİYET RAPORU / 2011 4 5 FAALİYET RAPORU / 2011 8 BAKAN SUNUŞU Bütçeyle ödenek tahsis edilen harcamacı kurum ve kuruluşların

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU 9755 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 5502 Kabul Tarihi : 16/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/5/2006 Sayı : 26173 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler Kanun No: 5502 Kabul Tarihi: 16.05.2006 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler Amaç ve kuruluş MADDE 1 Bu Kanunun amacı, Sosyal Güvenlik Kurumunun kuruluş, teşkilât, görev ve yetkilerine ilişkin

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 A) Vizyon-Misyon... 1 B) Görev ve Yetkiler... 1 C) Ajansa İlişkin Bilgiler... 2 1. Fiziksel Yapı... 2 i.

İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 A) Vizyon-Misyon... 1 B) Görev ve Yetkiler... 1 C) Ajansa İlişkin Bilgiler... 2 1. Fiziksel Yapı... 2 i. İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 A) Vizyon-Misyon... 1 B) Görev ve Yetkiler... 1 C) Ajansa İlişkin Bilgiler... 2 1. Fiziksel Yapı... 2 i. Araç Temini... 3 2. Teşkilat Yapısı... 3 a. Kalkınma Kurulu...

Detaylı

g) Genel müdürler: Sosyal Sigortalar Genel Müdürü, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü, Primsiz Ödemeler Genel Müdürü ve Hizmet Sunumu Genel Müdürünü,

g) Genel müdürler: Sosyal Sigortalar Genel Müdürü, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü, Primsiz Ödemeler Genel Müdürü ve Hizmet Sunumu Genel Müdürünü, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 5502 Kanun Kabul Tarihi : 16/05/2006 Resmi Gazete Tarihi : 20/05/2006 Resmi Gazete Sayısı : 26173 BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, TANIMLAR, KURULUŞ VE GÖREVLER AMAÇ

Detaylı

:& İÇİNDEKİLER Bakanın Mesajı... Müsteşarın Sunuşu...7 I - GENEL BİLGİLER...9 A. Misyon ve Vizyon...9 B. Yetki ve Sorumluluklar...9 C. İdareye İlişkin Bilgiler.... Örgüt Yapısı... 2. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 187 Nisan 2014 2 3 4 BAKAN SUNUŞU Ülkemiz, AK Parti Hükümetleri döneminde sağlanan siyasi istikrar ve uygulamaya

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2013 BAKAN

Detaylı

Haziran 2013 - Ankara

Haziran 2013 - Ankara Haziran 2013 - Ankara KAMU İHALE KURUMU Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No: 186 06520 Balgat-ANKARA Tel: 0 312 218 45 00 www.kik.gov.tr www.ihale.gov.tr https://ekap.kik.gov.tr İçindekiler BAŞKANIN SUNUŞU...

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU 9755 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 5502 Kabul Tarihi : 16/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/5/2006 Sayı : 26173 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar,

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU OCAK 2009 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2011 ANKARA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2011 ANKARA MART 2011 T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2011 ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa I-GENEL BİLGİLER... - 3 - A-HESAP UZMANLARI KURULU

Detaylı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2010 İdare Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2011 1 2 3 BAKAN SUNUŞU XXI. yüzyılda her alanda, verimlilik, etkinlik

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. 2014 YILI Faaliyet Raporu

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. 2014 YILI Faaliyet Raporu GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI Faaliyet Raporu Ş u b a t 2 0 1 5 Y a y ı n N o : 1 9 9 1 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU... 9 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 11 I-GENEL BİLGİLER... 12 A-Misyon ve Vizyon... 12 B- Yetki,

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU

2011 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2011 FAALİYET RAPORU Yayın No: 28 Nisan 2012 - Ankara KAMU İHALE KURUMU Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No: 186 06520 Balgat-ANKARA Tel: 0 312 218 45 00 www.kik.gov.tr

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2 İÇİNDEKİLER SERMAYE PİYASASI KURULU.....2 SERMAYE PİYASASININ TEMEL KURUMLARI....3 KURULUN İŞLEYİŞİ VE ORGANİZASYON YAPISI...4 HİZMET BİRİMLERİ...5 DENETLEME DAİRESİ...5 ORTAKLIKLAR

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı. iii

BAKAN SUNUŞU. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı. iii ii BAKAN SUNUŞU Hükümetimiz döneminde gerçekleştirilen kamu yönetimi reformu çerçevesinde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, kamu idarelerinin şeffaflık ve hesap verme

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 5 BÖLÜM I... 7 GENEL BİLGİLER... 7 A. MİSYON VE VİZYON... 7 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 7 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

2014-2018 STRATEJİK PLAN

2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014 2015 2016 2017 2018 20 016 2015 2017 2014 2018 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014-2018 STRATEJİK PLANI 2013 ANKARA 2014-2018 STRATEJİK PLANI 1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu kurum ve kuruluşlarına; idarelerinin stratejik plan ve performans programları çerçevesinde yürüttükleri faaliyetlerini,

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ)

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU i I- GENEL BİLGİLER 1 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 1 B- Teşkilat Yapısı 22 C- Fiziksel Kaynaklar 27 1- Fiziksel

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI FAALİYET RAPORU Mayıs 2010 Kesin zaruret olmadıkça, piyasalara karışılmaz; bunula beraber, hiçbir piyasa da başıboş değildir. BAŞKANIN SUNUŞU Enerji sektörü toplumsal yaşam ve ekonomik gelişme

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı