İçindekiler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçindekiler 2 3 5 6 8 9 11 13 14 16"

Transkript

1 İçindekiler Başyazı Avşar Çelik Önsöz Yerine Öğrenci Konseyi İMO Şubeleri Daha Güçlü Bir Orçun İlhan Öğrenciyim abi.. Avşar Çelik 08 li olmak Sabri İnce İş Güvenliği ve Sağlığı Fatih Yazar Eylül Fırtınası Barış Çetinkaya Katılaşan Rejim, Buharlaşan Haklar Hüseyin Onur Gümüş Yüksek Öğretimde Hedef Ne? Sabri İnce Nükleer Çağın Tehdidi Metin Görgeç MÜDEK Selcan Sovukluk Ölüler Altın Takmaz Orçun İlhan Palavralar Özgür Onur Polat Kraldan Çok Kralcı Avşar Çelik Turnike Sistemi Uğur Uğural Yahya Kaya Kentsel Dönüşüm Gerçeği İrem Yüksekol Öğrenci Meclisi Konuşmaları Avşar Çelik Erkay Kılıç Orçun İlhan Kurultay Duyurusu özel sayısı TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Adına Sahibi H. Serdar HARP Yazı İşleri Müdürü Zeki ERGİNBAY Zeki ERGİNBAY ( ) Levent DARI Yönetim Yeri: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Necatibey Cad. No: Kızılay / Ankara Tel: Faks: E-Posta: Web: Ekim 2008, özel sayısı, yerel süreli yayın. ISSN: Baskı: Mattek Matbaacılık Basın, Yayın Tanıtım Tic.San.Ltd.Şti. GMK Bulvarı No: 83/23 Maltepe-Ankara / Baskı Tarihi: 15 Ekim 2008 / adet basılmıştır. Üyelerine parasız dağıtılır. 1

2 Başyazı İnşaat mühendisi olmak için yola çıktık. Çoğumuz evimizden ailemizden ayrı; izbe yurt odalarında, öğrenci evi köşelerinde, bol sigara dumanlı kantinlerde, soruşturmalı ve uzaklaştırmalı okullarda, olmayan statik laboratuarlarında, belimizi kıran o kahverengi sıralarda inşaat mühendisi olabilmek için emek ve mücadele veriyoruz. Verdiğimiz bu emeğin ve mücadelenin bir anlamı var, insanlığa ve geleceğe miras bırakmak istediğimiz bütün bir uygarlığın yaşam alanlarını, enerji kaynaklarını, yollarını ve köprülerini yaratmak gibi kutsal bir anlamı. Bu ağır ve onurlu görevi yerine getirebilmek için, emeğimizi, düşüncelerimizi ve hayallerimizi bir yapıya dönüştürmek için bütün çabamız. Hayal ettiğimiz dünya sadece binalardan ve yapılardan ibaret değil elbet, biz aynı zamanda daha adil, daha özgür, daha eşit bir dünya istiyoruz. Geleceğin daha mutlu ve yaşanabilir olması için bütün mücadelemiz. Başka bir dünyanın mümkün olduğunu söylüyoruz. Bunu söylerken sesimizi boğmaya çalışanlara karşı bir arada durabilmek, hatta sesimizi daha da yükseltebilmek, haktan, emekten ve adaletten yana bütün sözlerimizi kararlı ve inançlı bir biçimde dile getirebilmek için bir arada olmaya her şeyden çok ihtiyacımız var. Hakkımız olanı alabilmek, ekmeğimizi büyütmek, ülke ve dünya kaynaklarının sadece ayrıcalıklı bir sınıfın değil, bütün insanlığın hizmetine sunulması için bu beraberliğin artık bir tercihten çok zorunluluk olduğunun farkındayız. Örgütsüz bir yalnızlığa ve umutsuzluğa gömülmek yerine, mücadeleyi örgütlü bir alana taşımak adına bütün inşaat mühendisliği öğrencilerini ya üye olmaya davet ediyoruz. Mesleğimizi en iyi şekilde öğrenebilmek, kendimizi topluma en faydalı olabilecek şekilde yetiştirebilmek ve düzenin bize dayattığı bu eşitsiz eğitim sistemine, ücretli kölelik düzenine, işsizliğe karşı taleplerimizi dile getirebilmek için gelin yu beraber büyütelim, daha umutlu ve daha mutlu bir geleceği hep beraber inşa edelim. Avşar Çelik İMO Öğrenci Konseyi Başkanı 2

3 Önsöz Yerine Öğrenci Konseyi İnşaat Mühendisleri Odası, 6235 (7303) sayılı yasalarla kurulmuş olan kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütüdür. İnşaat Mühendisleri Odası, mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ülkemizdeki inşaat mühendislerini temsil etmek, onların hak ve çıkarlarını halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek, mesleki, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak ve mesleki birikimlerini toplum yararına kullanmalarının zeminini yaratmak amacındadır. Bu amaçla mesleki alanlarıyla ilgili gelişmelerin leri ve politikaların sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel boyutlarını derinlemesine kavramak, yorumlamak ak ve toplumu bilgilendirmek; bu politikaların toplum yararına düzenlenmesi için öneriler geliştirmek ve bunların yaşama geçirilmesi için mücadele etmek kararlılığındadır. rlıl ığındadır. İnşaat Mühendisleri eri Odası, ülkemizdeki ki üniversitelerin e erin inşaat mühendisliği bölümlerinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin; in; akademik, adem sosyal ve kültürel ürel sorunlarına rına demokratik ve bilimsel üniversite ekseninde çözüm üretmek için, bu süreçte Meslek Odalarını tanımalarını n ve Oda faaliyetleri içinde yer almalarını sağlamak için 27 Nisan 2007 tarihinde İMO Öğrenci Üye Yönetmeliğini ni uygulamaya almıştır. Böylelikle İnşaat Mühendisleri Odası üniversitelerde eler e oluşturulacak u ulacak ak öğrenci örgütlenmesi ve mühen- dislik eğitimi sorunlarının rını n çözümü için ilk adımı atmış bulunmaktadır. Neden Örgütlenmeliyiz? li Türkiye nin 44 farklı üniversitesinin inşaat mühendisliği bölümlerinde eğitim almaktayız. Belki farklı yerlerden geldik, farklı görüşlerimiz var ama hepimizin ortak bir noktası var: Hepimiz yaşamak için, geleceğimizi kurtarmak için mesleğimizi öğrenmeye çalışıyoruz. Çok az bir azınlığın sahip olduğu imkânlarla eğitim alıyoruz. Dertlerimiz aynı sorunlarımız ortak. Hepimiz eşit parasız-demokratik emok ratik bir eğitim almak istiyoruz. Laboratuarı olmayan, hocası olmayan üniversitelerde eğitim i almak istemiyoruz. Stajlarımızı sigortalı, ücretli yapmak istiyoruz. Çünkü arkadaşlarımız stajlarında kaza geçirdikle- rinde firmalar ihmalleri kader olarak algılatmaya çalışıyorlar. a Hepimiz iş garantisi istiyoruz. Sağlıklı koşullarda çalışmaka istiyoruz. Çalışma sürelerinin kıslamasını sı istiyoruz. İnsanca yaşayabileceğimiz iz bir ücret istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bugün binlerce mühendis yok- sulluk sınırının altında ücret alıyor. 3

4 Örgütlenmek, Ortak Çıkarlar Temelinde, Ortak Hedefler İçin Birleşmek Demektir. Yüzlerce, Binlerce Öğrenci Yenilmez Bir Güçtür. Eğitim sistemimiz ile ilgili söz sahibi olmak istiyoruz. Eğitim müfredatlarının tekleştirilmesini, tekrar düzenlenmesini istiyoruz. Hafta sonları sınav istemiyoruz. Çünkü biz sürekli üretim içinde olan bir makine değil insanız ve kendimize, ailemize daha fazla zaman ayırabilmek, okumak, gezmek, eğlenmek de istiyoruz. Peki, hakkımızı neden alamıyoruz? Çünkü örgütlü değiliz. ÖRGÜTLENMEK, ortak çıkarlar temelinde, ortak hedefler için birleşmek demektir. Yüzlerce, binlerce öğrenci YENİLMEZ BİR GÜÇTÜR. Nedir? TMMOB ye bağlı İnşaat Mühendisleri Odası nın (İMO), İnşaat mühendisliği öğrencilerinin sorunlarının inşaat mühendisliği mesleğinin yaşamakta olduğu sorunlarından bağımsız olmadığı bilinciyle oluşturduğu öğrenci örgütlenmesidir. öğrencilerin; akademik, sosyal ve kültürel sorunlarına demokratik ve bilimsel üniversite ekseninde çözüm üretmeye çalışır, bu süreçte Meslek Odalarını tanımalarını ve Oda faaliyetleri içinde yer almalarını sağlamaya çalışır. Kısacası öğrencilerin birliğini etkin bir güce dönüştüren bir mekanizmadır. nun Yapısı ve İşleyişi Nasıldır? nun işleyişi ve organları 27 Nisan 2007 yılında yayınlanan İMO Öğrenci Üye Yönetmeliğine göre düzenlenir. İMO Öğrenci Konseyi Şube Öğrenci Kurulu Üniversite Temsilcisi Sınıf Temsilcisi Sınıf Temsilcisi Sınıf Temsilcisi Sınıf Temsilcisi da üniversite-sınıf temsilcileri seçimi her akademik yılın ilk ayında İMO Şubelerinde gerçekleştirilir. Öğrenci Konseyi seçimleri, sınıf ve üniversite temsilcilerinin oluşturduğu Öğrenci Meclisi nde yapılır. çalışmaları Merkezde; Oda merkezi ile koordineli olarak Öğrenci Konseyi ile Şubede ve üniversitelerde; şubeler ile koordineli olarak Şube Öğrenci Kurulu, Üniversite ve Sınıf Temsilciliği ile yürütülür. Neden ya üye olmalıyız? Üniversite Eğitiminin eşit parasız demokratik olmasını istiyorsan ya üye olmalısın. Altyapısı yeterli, parasız üniversitelerde eğitim almak istiyorsan, stajlarını sigortalı ve ücretli yapmak istiyorsan, bölümde üniversitede söz sahibi olmak istiyorsan ya üye olmalısın. Mezun olduğunda iş garantisi istiyorsan, köle gibi çalışmak istemiyorsan, mesleki anlamda kendini geliştirmek istiyorsan ya üye olmalısın. 4

5 ya üye olursan, yayınlarda %10 un, etkinliklerde %40 ın altında olmamak üzere Oda nın etkinliklerinden indirimli faydalanabilirsin. ya üye olursan Oda nın staj yeri olanaklarından yararlanabilirsin. ya üye olursan Oda nın ücretsiz dağıtılan yayınlardan yararlanabilirsin. ya üye olursan Oda ve Şube nin komisyonlarına katılabilirsin. Gücümüz örgütlülüğümüzdür ilkesiyle hareket eden İnşaat Mühendisleri Odası, Örgütlülüğüne, ülkesine ve geleceğine sahip çıkan inşaat mühendisliği öğrencilerini davet etmekte ve yönetmelikte tariflenen İMO-Genç örgütlülüğü birimlerinde görev almaya çağırmaktadır. İMO Şubeleri Adana Şube: Reşatbey Mah. 8. Sok. No:9 Adana Tel: Faks: Ankara Şube: Necatibey Cad. No:57 Kat:4-5 Kızılay / Ankara Tel: Faks: Antalya Şube: Meltem Mah Sok. No:18 Antalya Tel: Faks: Aydın Şube: Kurtuluş Mah. Adnan Menderes Blv Sok. No:6/1 Aydın Tel: Faks: Balıkesir Şube: Eski Kuyumcular Mah. Çağrı Sok. Lale Apt. No:2 Balıkesir Tel: Faks: Bursa Şube: F. Çakmak C. Değirmen S. G. Gündoğdu İşm. B Blk No:9 Bursa Tel: Faks: Çanakkale Şube: Cevat Paşa M. İnönü Cad. Bakırlar Apt. No:3/1 Çanakkale Tel: Faks: Denizli Şube: Uçancıbaşı Mah Sok. No.4 K:2 Denizli Tel: Faks: Diyarbakır Şube: Ali Emir 5. Sok. Yılmaz 2000 Apt. Kat:1 No:5-8 Diyarbakır Tel: Faks: Erzurum Şube: A. Mumcu Cad. Devlet Tiyatrosu Üstü Kat.4 No:22 Erzurum Tel: Faks: Eskişehir Şube: Büyükdere Mah. Bayraktepe Sok. No:22 Eskişehir Tel: Faks: Gaziantep Şube: Emek Mah. Cemil Cahit Güzelbey Cad. No:38 Şehitkamil Tel: Faks: Hatay Şube: Şehit Osman Durmaz Cad. Feza Civelek İşhanı K:1 Hatay Tel: Faks: Mersin Şube: Silifke Cad. Plaj Yolu Durağı Olimpiyat Apt. No:460/1 Mersin Tel: Faks: İstanbul Şube: Halaskargazi Cad. No:35/1 Harbiye / İstanbul Tel: Faks: İzmir Şube: Tepekule İş Merkezi Anadolu Cad. No:40/1 Bayraklı / İzmir Tel: Faks: Kocaeli Şube: Ömerağa Mah. Naci Girginsoy Sok. No:15 K:2 Kocaeli Tel: Faks : Konya Şube: Ferhuniye Mah. Sultanşah Cad.No:9 Selçuklu / Konya Tel: Faks: Manisa Şube: Akgün Mah. Uçar Sok. No: 13 Manisa Tel: Faks: Muğla Şube: Orhaniye Mah. İsmet Çatak Cad. Eren Sitesi 1. Blok No:37 Muğla Tel: Faks : Sakarya Şube: Cumhuriyet Mah. Çark Cad. Burak Sok. No: 18/A Adapazarı / Sakarya Tel: Faks: Samsun Şube: Bahçelievler Mah. Mevlana Cad. No:5 Samsun Tel: Faks: Tekirdağ Şube: Hükümet Cad. Belediye İşm. K:6 No:602 Tekirdağ Tel: Faks: Trabzon Şube: Cumhuriyet Mah. N.Cemal Sok. No:13 Trabzon Tel-Faks: Uşak Şube: Ünalan Mah. Müjde Sokak No:22/ 1 Uşak Tel: Van Şube: Tepebaşı Mah. Akay İş Mrk. Kat:4 No:20-22 Van Tel:

6 Daha Güçlü Bir Orçun İlhan Öğrenci Konseyi Üyesi Balıkesir Üniversitesi Yeni bir öğretim yılı daha başlıyor. Bu dönemin diğerlerinden farkı, nun daha örgütlü, daha derli toplu ve ne yapacağını bilen bir şekilde yol almasıdır. Bu dönemde örgütlülüğümüzü güçlendirmek, çoğaltmak için çalışacağız, kafa yoracağız. Örgütlülüğümüzü ve başlangıç noktamızı oluşturan mesleğimizden yola çıkarak dünyayı anlamanın olanaklarını arayacağız. Önemli olan herkesin yazarak fikirlerini söylediği, kendini geliştirdiği ve böylece sahip çıktığı bir dergi yaratmaktır. nasıl kavranmalı;, mühendislik fakültelerinde boy veren, mühendislik eğitimi dışında hayatın her alanında da dallanan, beslendiği kaynağı genişletmenin yollarını arayan ve verdiği meyveleri toplumun sayan bir fidandır. Yaşamlarının ortak paydası inşaat mühendisliği olan öğrencilerin diktiği bir fidandır. Toplumlar böyle birimlere bölünmüştür ve bu birimlerin ortak amacı hayatı yeniden yeşertmek, birleştirmektir. İnşaat Mühendisleri Odası nın Mühendislik Fakültelerinde ki öğrenci örgütlülüğü, mesleki odamızı tanımak ve bizim ona katabileceklerimiz kadar örgütümüzün güçleneceğini anlamak için bir alandır. Koyduğumuz görevler nelerin sonuçlarıdır; Birkaç başlık altında nun yüklendiği görevleri sıralayabiliriz. Yapmak istediklerimiz, taşıdığımız kaygılar, hassasiyetler, olması gerekenler ve iyi olanı düşünmenin sonuçlarıdır. Önümüzde ki seçeneklerin mutlak olmadığını anlamanın, değişebileceğine inanmanın yüklediği tarihsel görevlerdir. Aldığımız mühendislik eğitimini değerlendirmek, eksiklerini tartışmak, çözüm yollarını aramak ve bir bütün olarak üniversiteyi ele almak. Günümüzde yaratılan insani değerlere karşı alternatif ve insana yaraşır değerler yaratmak, yaşama geçirmek. Örgütlülük bilincini almak. Eğitimimiz ve mesleğimizle ilgili haklarımızı, ülke sorunlarından ayırmadan tek bir ağızdan savunmak. Sosyal alanları değerlendirmek, yenilerini yaratmak, birlikte iş yapıp paylaşımı ve kolektif yaşamı örmek. Mesleğimizle ilgili bir takım etkinlikler yapıp(teknik gezi, seminer, kurs, proje vs), elimizdeki olanaklarla kendimizi geliştirmek. Bir araç olarak yayın ve kullanılması; Koyduğumuz hedeflere gitmenin yolu örgütlülüğümüzü nitel ve nicel olarak çoğaltmaktan geçiyor. 6

7 Bunun araçlarından rınd an bir tanesi elbette ki yayınımızdır. çalışmasının asının en önemli ayağını turacak yayınımız, doğru kullanıldığı lanı ldığı zaman (ileride göreceğiz) ancak görevlerini yerine getirecektir. ecektir. Yayının kullanımı ve yaşatılması atılması konusunda bir şeyler söylemek gerekiyor. Türkiye genelinde inşaat mühendisliği bölümlerinde e dağıtılacak olan yayınımız ımız sesimizi i i ortaklaştıracaktır. tıra ktır Bütün inşaat mühendisliği öğrencilerini aynı çatı altında toplamanın ve onlara ulaşmanın vazgeçilmez aracı olacaktır. Çıktığı zamanlarda örgütümüzü harekete geçirecek eceke ve canlandıracaktır. Ortak tartışmalarımızda ve fikir alış-verişlerimizde bir platform görevi üstlenecektir. ektir. Yayınımızın devamlı olması için yazı akışının sağlanması gerekiyor. ekiyor Her inşaat mühendisliği öğrencisi bu yayına yazı yazmalı ve sahiplenmelidir. Gönderilecek ecek yazılar mesleğimizle ilgili, etkinliklerimizle ilgili, üniversitelerimizdeki eki ve ülkemizdeki sorunlarla ilgili, i, kendi ilgi alanlarımız ilgili(sanat, edebiyat, ebiy kitap eleştirisi, film eleştirisi, şiir vs) olabilir. Bir kaç kişinin yazdığı yazılarla çıkacak bir dergi istediğimiz bir araç olmayacaktır. Önemli olan herkesin yazarak fikirlerini ini söylediği, kendini geliştirdiği ve böylece sahip çıktığı bir dergi oluş- yaratmaktır. Kurultaya a nasıl bakmalıyız; Kurultay, örgütlülüğünün lüğü en ileri unsurlarının bir araya geldiği bir toplantıdır. tıdır. Kurultay başlığı etrafında tartışmaların arın olduğu, dönem içinde yapılan işlerin değerlendirildiği dirildiği ve önümüze yeni hedefler koyduğumuz bir platformdur. En önemli yanlarından arında biri ise gücümüzü görebileceğimiz bir toplantı olmasıdır. Tartışmalarımızın içeriği ve katılımımız ımımızız bizlerin önünü açacak, acak, ufkumuzu genişletecektir. Bunun yanında yüz yüze gelip bir birimizi tanıyacağımız ve deneyimlerimizi eyimlerimizi aktaracağımız bulunmaz bir fırsat olacaktır. Neden Parasız-Bilimsel-Demokratik i sel-demokratik Eğitim ; Türkiye deki bütün eğitim kurumlarını kapsayan ve yakıcı bir sorun olan bu başlık, nun nun önüne koyduğu en büyük taleplerden bir tanesidir. Anayasal bir hak olan parasız eğitim alma hakkının, uygulamada kaldırıldığı bu dönemde üniversite öğrencileri olarak bu hakka sahip çıkmak bizlerin vazgeçilmez talebi olmalıdır. Aldığımız eğitimin niteliksizliği, bilimsellik llik den uzak oluşu bizleri çaresizlik içinde bırakmaktadır. Teorikle, pratiğin yan yana olmadığı bir eğitim; kitaptan okuyarak araba kullanmayı öğrenmek gibi bir şeydir. Bu talebe sahip çıkmak insanlığın geleceğine sahip çıkmaktır. Üniversitelerde en fazla nüfusa sahip olan ama üniversite de karar alma mekanizmasının dışında olan öğrencilerin demokratik eğitim talebi yakıcıdır. Bizlerin fikirleri önemlidir ve dikkate alınmalıdır. alıdır. Her türden gerici fikre karşı, içinde insan kaygısı taşıyan bizlerin bu taleplere ere sahip çıkması önemlidir. rultayımızda da bu sorunları tartışıp, fikirler üretip pratikte neler yapabileceğimizi ortaya çıkarmalıyız. Ku- Kurultayı nasıl planladık; Kurultayın nasıl ilerleyeceğine dair bir plan hazırladık. Bu plan dâhilinde bütün şubeler kendilerine bir alt başlık seçip kendi çalıştaylarını arını yaparak kurultaya gelecekler. Seçtikleri konu dışında kurultayımızın ana başlığı olan Parasız-Bilimsel-Demokratik-Eğitim emok im konusunu da tartışılmalıdır. Böylece daha verimli bir kurultay geçirmiş olacağız. ağız Şubelerde yapılan çalıştaylar bütün üyelerin katıldığı bir toplantı şeklinde yapılmalı ve orada da tartışmalar yürütülmelidir. Bu tartışmalar sonun da çıkacak sonuçlar bir sunum olarak kurultayda sunulacaktır. Gücümüz örgütlülüğümüzdür; r; Yeni dönemde çalışmalarımızı daha iyi planlamalı ve kurultaya hazırlanmalıyız. Mesleki, sosyal ve kültürel gelişimimizde birlikteliğimizi iyi değerlendirmeliyiz. erle Günümüzde bunun önemi her zamankinden daha fazladır. Unutmamalıyız ki birlikte çok daha güçlüyüz. üyüz. 7

8 Öğrenciyim abi.. Avşar Çelik Öğrenci Konseyi Başkanı ODTÜ Geleneksel bir durum(du) Türkiye toplumunda öğrenciye kolaylık gösterilmesi. Öğrenciyim abi... diye başlayan mülteci isteklerimiz, pazarlıklarımız olur, belediye otobüslerine indirimli bineriz (Ankara hariç), müzelere ücretsiz gireriz, kütüphanelere bedelsiz üye olabiliriz v.s..bu öğrenciyi koruyan uygulamaların gizli mantığı ; öğrencilerin para kazanamaması ve (genelde) gurbette olmalarıdır. Sistem bir kaç sene sonra tepesine bineceği körpe kölelerine bir süre müsemma göster(di). Evet bu anlatılarım yavaş yavaş tarih olmaya başladı. Öğrenciyim bahanesini artık sallamaz oldu sistem. Bir yandan yıllardır sırtımızdaki harç yükü, okullara ayrılan kısıtlı bütçelerin trajikomik sonuçları, (üniversite eğitimini güdükleştiren ve bilim den uzaklaştıran olanaksızlıklar, yetersizlikler) burs ve kredi sistemlerinin çarpıklığı ve tıkanıklığı ve bunların tuzu biberi YÖK (seni unutur muyum hiç 12 Eylül ün güzeli!). Bütün bu saydıklarım bizleri iyice bunaltmaya başladı. Toplum ve dünya gerçekliğinden ayrı değil tabiî ki bizim dünyamız, kapitalizmin ve onun getirdiği yozlaşmanın etkisi altında değişen ve dönüşen toplumda tıpkı devleti gibi öğrenciye sırtını dönmüş ve bu kitleyi en çok yolunacak kaz gibi görmekte. Kirası x lira olan bir ev öğrenci için 3x olurken, öğrencilerin yoğunlaştığı bölgelerde öğrenciye ucuz hizmet vermek yerine mecburiyet lerinden faydalanıp fahiş fiyatlarla soygunculuk yapan işletmeler (nasıl oluyorsa?) okul yönetimlerinin de desteğiyle kampüsümüze kadar girmiş durumda. Ders kitaplarının (özellikle yabancı dilde eğitim veren üniversitelerin kullandığı ithal kitaplar) pahalılığı, yüzlerce lirayı bulan fotokopi masrafları, yemekhanelerin yenilemeyen yemekleri ve böcekleri... daha neler neler... Hayat karşısında vereceğimiz zorlu mücadele daha şimdiden başlıyor. Sömürülecek emeğimizi henüz üretemediğimiz için satın alamayan sistem, cebimizdeki üç kuruş harçlığa da aç gözlü bir biçimde el uzatıyor, gasp ediyor. Bütün coğrafyaları, değerleri, sanatı ve doğayı birer rant kapısına çeviren, (kibar adıyla) globalleştiren kapitalizmin öğrencilere merhamet etmesini beklemek (hele bizim gibi yarı sömürge bir ülkede) herhalde saflık olur. Her geçen gün kazanılmış haklarımız tek tek elimizden alınırken bakalım üniversite gençliği 80 darbesinin ve YÖK ün üzerine ve beynine serptiği ölü toprağını ne zaman silkecek, ne zaman depolitizasyonun dondurucu etkisinden kurtulacak, geleceğine ve gençliğine nasıl sahip çıkacak? En önemlisi olan biten in farkında olan bizler bu süreci nasıl yönlendireceğiz ve nasıl müdahil olacağız bu sürece. Umut etmekle başlayabilir her şey. 8

9 08 li olmak Sabri İnce Ege Üniversitesi Öğrenci Konseyi Üyesi Okuduğumuz kitaplarda 68 liler, 78 liler farklı bir ülkede yaşamış, farklı bir siyasi bilince sahip insanlar gibi geliyor insana. O dönemler siyasi hareketlerin içinde aktif olmuş hangi büyüğümüzü görsek liderliği ve özgüveni hissediyoruz. Çünkü aç kalmışlar, dövülmüşler, ezilmişler, işkence görmüşler fakat vazgeçmemiş, yılmamışlar. Kendileri için değil ülkeleri için ideolojilerine bağlı kalmışlar. Bizler aslında çok daha güçlü gençler olmalıyız. Çünkü 68 lilerin, 78 lilerin çocuklarıyız. O dönemde yapılan hatalar ve ülkenin hareketliliği, gelişen devrimci gençlik hareketini ve solu böldü. Ama ailelerimiz tarafından oluşturulan bilinç ile bizler eski kuşaklarımızın yaptığı hataları yapmayabiliriz. Daha bilinçli ve istikrarlı politikalar aslında bugün bizim kuşağımız tarafından üretilebilmelidir. Çünkü ülkemizdeki darbeleri yaşayanların, en güçlü liderlerin çocuklarıyız. Fakat darbeler ile aşılanan toplumsal korku, ailelerin çocuklarını koruma içgüdüsüyle birleşince siyasi körlük oluşmuş, olması gerekenler unutturulmuştur. Verilen mesaj o kadar netti ki, bazı kişiler siyasetle hiç ilgisi olmasa da, halktan biri olduğu için tutuklanmış ve işkence görmüş, kim olursan ol bu ülkede siyaset üretme ve üretilmesine müsaade etme denmişti. Demokrasi engellenmiş, demokratik bir sürecin tekrar başlamaması için tüm önlemler alınmıştı. Geçtiğimiz dönem bazı TMMOB bileşenlerinin öğrenci komisyonlarınca düzenlenen bir belgesel gösteriminde DEVRİMCİ GENÇLİK KÖPRÜSÜ izlendi. Belgesel başından sonuna insanı farklı bir dünyaya götürüyor. 68lerin Türkiye sinde ve bugünün Doğu Anadolu sunda geziniyorsunuz. Sanki ikisi de bize çok uzak. O günlerde tiyatro, varoşlarda yaşayanlara, kültür ve bilinç aşılamak için kullanılıyor. Öğrenciler halktan kopuk siyaset yapılamayacağına, siyasette istikrar isteniyorsa halkın siyasi düşüncesinin olgunlaşması gerektiğine inanıyorlar. Üniversite öğrencileri işçisiyle, emekçisiyle bir olmuş sokakta slogan atıyor. Halk ile üniversite arasında toplumsal bir köprü var. Üniversitenin toplum için olduğunu, önemli olanın toplum için mücadele etmek olduğunu derinden kavramışlar. Belgeselde Boğaz köprüsüne karşı çıkılıyor. Çünkü boğaz köprüsü trafik sorununu çözmeyecek kendi trafiğini yaratacak, göçü arttıracak, büyümesi kontrolden çıkmaya başlayan İstanbul u tamamen kontrolden çı- 9

10 kısmı köprü inşaatında çalışmak için yola çıkıyor. kartacak. Nitekim söylemlerde hiçbir yanlış olmadığı bugünün İstanbul una bakıldığında görülüyor. O dönemin mühendis ve mimarları tarafından yayınlanan bir raporu okuması ile dönemin İTÜ İnşaat Fakültesi öğrencisi Yaşar YILMAZ köprü inşaatına karşı çıkıyor. Batıya ve doğuya eşit yatırım düşüncesiyle Hakkari de Zap suyu üzerine bir köprü yapılmasını öneriyor. Milliyet gazetesinin yardımıyla toplanan bağışlar sayesinde köprü inşaatına başlamak üzere 70 üniversite öğrencisi bir kısmı o bölgede inceleme yapmak, bir Yaklaşık 3 ay süren inşaat süresince gazetede sürekli köprü inşaatı ile ilgili yazılar çıkıyor, doğudan batıya haber akıyor. Ankara ya sesini iletemeyen doğu artık gazetelerde ilk sayfada yer alıyor. Bugünün bir dizi filmi izlenir gibi o günlerde gazeteden bir ideoloji okunuyor. Halk köprü inşaatını bir dizi gibi takip ediyor, doğuyu düşünüyor, devletin yapmadığı hizmeti kendisine bir tehlike gibi yansıtılan gençlerin yaptığını görüyor. 68 lerde gençlik sadece ideoloji savunuculuğu yapmıyor. İdeolojisini, üretmek için kullanıyor. Mevcut sorun üzerinde dolanarak siyaset yapmıyor, sorunu çözmek için kendi siyasi düşüncesini kullanıyor. Bizler eğer bugün bir bilinç yaratmak istiyorsak insanlara ulaşmak için belli etkinliklerimiz olmak zorunda. Bir tiyatro oyunu sergilemek, köprü inşa etmek ve bunu 3 ay boyunca gazeteden yayınlamak o gün kullanılmış araçlar. Bizler de neler yapabileceğimizi düşünmeli kendimizi göstermekten korkmamalıyız. Biz arkadaşlarımız ilgisiz, siyasetten uzak, politikleşmemiş veya köreltilmiş gibi bahanelerle örgütlenmekten vazgeçersek, halkı cahil olmakla ve kendisi için iyi olanı bilmemekle suçlayıp daha cahil bırakan burjuva iktidarı ile aynı çizgide yer alırız. Kendi köyünde şampiyon olmak, bizim toplumsal düşüncemiz ile asla örtüşemez. Her etkinliğimizde kalabalıklaşmanın, çoğalmanın, kitleselleşmenin yollarını açmalıyız. Bir işi başardığımızda bunun birkaç kişinin başarısı değil, orada bulunan herkesin başarısı olduğunu bilince çıkarmalıyız. Bahriye KABADAYI belgeseli çekmekle, Enis RIZA belgeselin fikir babalığını yapmakla, Yaşar YILMAZ köprü inşaatını başlatıp arkadaşlarıyla birlikte inşaatı bitirmekle, TMMOB bileşenlerindeki öğrenci komisyonları bu etkinliği ortaklaştırarak daha çok insana ulaşmakla, etkinliğe katılanlar arkadaşlarına destek vermekle ve bu örgütlenme ile bir paylaşımda bulunmakla toplumu ve kendilerini bir adım öne taşıdılar. Bir sonraki adımı beraber atmak dileğiyle 10

11 İş Güvenliği ve Sağlığı Fatih Yazar İstanbul Teknik Üniversitesi Kader ve kaza günlük hayatımızda hemen hemen hergün karşımıza çıkan iki kelime. Her kazadan sonra kazazede yakınları kader iş yeri sahipleri ise mukadderat kelimelerini kullanmaktadır. Bu iki kelime bazen çaresizliğin işareti bazen de teslimiyetin simgesi olmakta. Tanrıya inanmak ve bunun önüne geçemiyor olma düşüncesi aynı zamanda bizi rahatlatan bir etkisi de var bu iki kelimenin. Bütün sorumlulukları üzerimizden alması da cabası Ne yapabiliriz ki kader. Bu iki kelime aslında bir çelişki zinciri madem kadere inanıyoruz nasıl oluyor da kazadan sonra hemen mahkeme kapısına dayanıp kazanın sorumlusunun ortaya çıkarılması ve cezalandırılması için hukuksal mücadele veriyoruz. Kısacası kazaların kader ya da mukadderat olmadığı bir ihmalkarlık olduğunu görmekteyiz. ILO (Uluslar Arası Çalışma Örgütü) kaynaklarına göre her yıl 1,2 milyon kadın ve erkek iş kazaları ve meslek hastalıkları dolayısıyla hayatını kaybetmektedir. Her yıl 250 milyon insan iş kazaları 160 milyon insan ise meslek hastalıkları sonucu ortaya çıkan zararlara maruz kalmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği emeği ile geçinen insanları doğrudan ilgilendirmektedir. Bu kavram ülkeden ülkeye, toplumdan topluma farklı algılanmaktadır. Aslına bakılırsa; ülkelerin gelişmişlik düzeyinin ve toplumu oluşturan bireylerin kültürel ve sosyal bilinç yapısının bir göstergesidir. Gelişmiş ülkelerde yasal önlemler ve toplumsal eğitim ve bilinçlendirme ile sorunun çözümü doğrultusunda önemli mesafeler kat etmişlerdir; fakat ülkemizde durum bu şekilde iç açıcı değildir. Ülkemizde şantiyelerde, maden ocaklarında ve tersanelerde iş güvenliği anlamında ki çalışmalar son derece yüzeysel ve kağıt üzerinde kalmıştır. Aynı zamanda her 5 iş kazasının ve bunun sonucu gerçekleşen her 3 ölümün inşaat sektöründe yaşanmış olması bir rastlantı olamaz; çünkü İnşaat sektöründe göçmen veya çocuk işçi çalıştırma, eğitimsiz iş gücü sigortasız ve kuralsız çalışma ortamları ergonomik olmayan iş güvenliğine uygun tasarlanmayan teknolojiler her yıl binlerce cana mal olmaktadır. Bununla beraber ve en önemli etken olan devlet kontrol mekanizmasının zayıf olmasından ve sorunların çözüm üretilmeyişinden kaynaklanmaktadır. İş güvenliği konusunda ülkemizde eğitimli ve deneyimli personel açığı bulunmaktadır. İş yeri hekimliği nasıl hekimlik temel eğitimi üzerine kurulu ise ve iş sağlığı uzmanı olarak tanımlanmamışsa, iş güvenliği mühendisli- 11

12 Ülkemizde şantiyelerde, maden ocaklarında ve tersanelerde iş güvenliği anlamında ki çalışmalar son derece yüzeysel ve kağıt üzerinde kalmıştır. ği de mühendislik temel eğitimi üzerine kurulmalıdır ülkemizde eleman yetersizliğinin devletin ve özel sektörün oluşturacağı çeşitli seminerler ve eğitim kursları ile aşılacağı ön görülse de mühendislik öğrencilerine lisans seviyesinde yoğun bir iş güvenliği ve işçi sağlığı formasyonu verilerek bu açık daha çabuk kapatılacağının kanısında olduğumuzu belirmek isteriz. Bununla beraber iş güveliği konusunun özellikle öğrenciler açısından önemli boyutu da staj yapan öğrencilerin durumları ile ilgilidir. Mühendislik alanında stajer öğrencilik kavramının ülkemizde yeterince önemsenmemiş ve hukuksal çevçeveye oturtulmamış olmasından dolayı biz mühendis adayları şantiyelerde işçilerle beraber tüm tehlikeli çalışma şartları içerisinde çalıştırılmaktayız. İş güvenliği konusunda yeterli bilince ve formasyona sahip olmayan öğrencilerin mezun olmaları durumda bu konunun takipçisi ve çözüm üretecek olan bizlerin daha öğrenciyken bu çıkmazın bir parçası olması bizim açımızdan en büyük sorundur. Özellikle stajer öğrencilerin sigortasız çalıştırılması ve bu konuda ne okulların ne de inşaat mühendisleri odasının yeter baskı unsuru oluşturmayışı, öğrencilerin staj yerlerini seçerken sadece staj defterlerini doldurmak adına iş güvenliği konusunda duyarsız olan şirketlerde staj yapmaları bu meselenin çözümünde engel oluşturmaktadır. Bizim asıl isteğimiz meslek odalarının ve üniversitelerin genel olarak iş güvenliği konusunda yeterli duyarlılığı göstermeleri bu konuda zorlayıcı ve takipçi unsur olmaları ve de öğrencileri staja gönderirken iş güvenliği konusunda bilinçlendirmeleri gerekmektedir. Bunun için iş güvenliği dersinin zorunlu hale getirilmesi ve staj yapacak öğrencilere staj döneminden önce bu konu ile ilgili bir seminer ya da bilgilendirme toplantısı düzenleyerek öğrencilerin staj sırasında karşılaşacak sorunları minimuma indirilmesi sağlanmalıdır. Türkiye de yaşanan kazalardan da anlaşılacağı gibi gerek inşaat şantiyeleri, gerek maden ocakları, gerekse de tersanelerde çalışan işçiler, stajer öğrenciler ve mühendisler için durum ortadadır, fakat her şeyin bu kadar açık ve net olduğu bu duruma kulakları olanların duymaması, gözleri olanların görmemesi kabullenilecek bir durum değildir. Bir önlem alma çalışmalarının başlaması için daha ne kadar bedel ödenmesi gerekmektedir. 12

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİ ANKARA DA BULUŞTU

MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİ ANKARA DA BULUŞTU Öğrenci Üye Kurultayı 2011 düzenlendi... MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİ ANKARA DA BULUŞTU TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen Öğrenci Üye Kurultayı 2011, Ankara da İMO Teoman Öztürk Konferans

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İmzalı yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir

İÇİNDEKİLER. İmzalı yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir İÇİNDEKİLER İmzalı yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir 17. KÖMÜR KONGRESİ 2-4 HAZİRAN 2010 TARİHLERİNDE ZONGULDAK TA YAPILDI...4 TÜRKİYE 17. KÖMÜR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ...7 DİYARBAKIR ŞUBEMİZİN

Detaylı

ISSN: 2149-1356 Ocak 2015

ISSN: 2149-1356 Ocak 2015 ISSN: 2149-1356 Ocak 2015 İÇİNDEKİLER Sevgili Tarım Orman Emekçileri, Fotoğraf: Yasemin MİRİK Merhaba Dostlar / Hamit KURT...1 Tarım Ekonomisi ve Kapitalizmle Mücadele / Özkan YORGUN...2 Sendikal Hareketin

Detaylı

BATMAN, SİİRT, ŞIRNAK İLLERİ ENERJİ FORUMU 2011 BİLDİRİLER KİTABI

BATMAN, SİİRT, ŞIRNAK İLLERİ ENERJİ FORUMU 2011 BİLDİRİLER KİTABI 1954 TMMOB BATMAN, SİİRT, ŞIRNAK İLLERİ BATMAN, SİİRT, ŞIRNAK İLLERİ BİLDİRİLER KİTABI 1. Baskı, Diyarbakır, Ocak 2012 ISBN: 978-605-01-0270-3 EMO Yayın No: SK/2012/2 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

Detaylı

İMAR AFFIYLA YENİ FELAKETLERE DAVETİYE ÇIKARILMIŞTIR TMMOB NIN TÜRKİYE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALARI:

İMAR AFFIYLA YENİ FELAKETLERE DAVETİYE ÇIKARILMIŞTIR TMMOB NIN TÜRKİYE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALARI: YÜKSEK ÖĞRENİM SİSTEMİ PARAMPARÇA Yeni YÖK Yasası Taslağı nın hazırlıkları tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan tasarı, Bakanlar Kurulu na sunulmaya hazır hale geldi. Taslak aynen kabul

Detaylı

ŞUBELERİMİZ MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZ BÜLTENE YAZI GÖNDERENLERİN DİKKATİNE

ŞUBELERİMİZ MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZ BÜLTENE YAZI GÖNDERENLERİN DİKKATİNE Ocak 2015 YIL: 25 SAYI: 93 ISSN 1300/3534 2 AYDA BİR YAYIMLANIR. YAYGIN SÜRELİ YAYINDIR. ÜCRETSİZDİR. www.hkmo.org.tr HKMO Adına Sahibi: Ertuğrul Candaş Genel Yayın Yönetmeni: Harun Reşit Sever Yazı İşleri

Detaylı

Bizler, önümüzdeki bu zorlu dönemden de, tüm örgütlü üyelerimizin desteği ve katkısı ile başarılı bir şekilde çıkacağımıza olan inancımız tamdır.

Bizler, önümüzdeki bu zorlu dönemden de, tüm örgütlü üyelerimizin desteği ve katkısı ile başarılı bir şekilde çıkacağımıza olan inancımız tamdır. 13. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan, en geniş

Detaylı

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube 13. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan, en geniş

Detaylı

TMMOB 224 EK ISSN 1300-7300

TMMOB 224 EK ISSN 1300-7300 TMMOB Habe r Bült en i 224 EK ISSN 1300-7300 2014 KADIN. ÖZEL EKI 3 TMMOB Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın Haber Bülteni Eki Oda birimlerine ve üyelere ücretsiz gönderilir. Yayın İdare Merkezi Atatürk Bulvarı

Detaylı

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler)

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Ankara - 2010 SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA

Detaylı

22-23 - 24 Eylül 2011 / TEPEBAŞI - ESKİŞEHİR

22-23 - 24 Eylül 2011 / TEPEBAŞI - ESKİŞEHİR 22-23 - 24 Eylül 2011 / TEPEBAŞI - ESKİŞEHİR SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 7. YIL KONFERANSI 2020 SAĞLIK POLİTİKALARI VE YEREL SEVİYEDE SAĞLIĞIN YÖNETİMİ 22 23 24 Eylül 2011 TEPEBAŞI ESKİŞEHİR KONFERANS KİTABI

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: 0.312.294 30 00 - Faks: 0.312.294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: 0.312.294 30 00 - Faks: 0.312.294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: 0.312.294 30 00 - Faks: 0.312.294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org.tr Baskı: Mattek Matbaacılık, Basın, Yayın Tanıtım San. Tic.

Detaylı

CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2012 Sayı: 1. Tıpkı insanlar gibi. kurumlar da kendi kişiliklerini geliştirirler

CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2012 Sayı: 1. Tıpkı insanlar gibi. kurumlar da kendi kişiliklerini geliştirirler CSR Turkey Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2012 Sayı: 1 Tıpkı insanlar gibi kurumlar da kendi kişiliklerini geliştirirler C M Y CM MY CY CMY K Çocuk okuru olmayan bir toplumun büyük okuru

Detaylı

TOPRAK KAYBI MI, TOPRAK GASPI MI?... 7. BÜYÜKŞEHİR E DÖNÜŞMENİN SONUÇLARI...11 Osman GÜRÜN. BÜTÜNŞEHİRE DÖNÜŞMENİN GETİRECEĞİ MALİYET...

TOPRAK KAYBI MI, TOPRAK GASPI MI?... 7. BÜYÜKŞEHİR E DÖNÜŞMENİN SONUÇLARI...11 Osman GÜRÜN. BÜTÜNŞEHİRE DÖNÜŞMENİN GETİRECEĞİ MALİYET... İÇİNDEKİLER TOPRAK KAYBI MI, TOPRAK GASPI MI?... 7 Bahar TANRISEVER YALÇIN BÜYÜKŞEHİR E DÖNÜŞMENİN SONUÇLARI...11 Osman GÜRÜN BÜTÜNŞEHİRE DÖNÜŞMENİN GETİRECEĞİ MALİYET...13 İsmail OK BÜYÜKŞEHİR YASASI...14

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi nin aylık yayın organıdır. İMO Ankara Şubesi üyelerine ücretsiz gönderilir.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi nin aylık yayın organıdır. İMO Ankara Şubesi üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayı: 2009/03 Mart 2009 Makro Programlama Kursu içindekiler 2 Başyazı 6 Uluslararası Katılımlı 3. Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyumu ve Sergisi 8 İMO II. Öğrenci Üye Kurultayı 9 TMMOB 40. Dönem II.

Detaylı

TMMOB 41. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

TMMOB 41. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi sayı 204 / 15 haziran 2010 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR İMO İlk Danışma Kurulu 15 Haziran 2010 1 toplantısını gerçekleştirdi...2 de Sadık Gökçe röportajı...8 de İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi nin aylık yayın organıdır. İMO Ankara Şubesi üyelerine ücretsiz gönderilir.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi nin aylık yayın organıdır. İMO Ankara Şubesi üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayı: 2008/12 Aralık 2008 içindekiler 2 Başyazı 3 İnşaat Mühendisliği Haftası Etkinlikleri 8 Sonbahar Dönemi Seminerleri Yapıldı 12 14 15 18 21 28 32 Hidroelektrik Santrallerin Yapımı İle İlgili İMO Görüşü

Detaylı

ÇİZGİDEN GERÇEĞE 10. YILINDA...

ÇİZGİDEN GERÇEĞE 10. YILINDA... İmaj Center Macun Mah. 3. Cad. No: 2 / (A Giri i) İstanbul Yolu 6. Km. Yenimahalle - ANKARA Tel: 0.312 397 91 40 Faks: 0.312 397 41 54 www.danajans.com ÇİZGİDEN GERÇEĞE 10. YILINDA... Başkan dan Başkan

Detaylı

Business. Nano Teknoloji Farkındalığı. Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı Nihat Ergün: Kalkınma İçin Yerli Sanayi Üniversite-Sanayi İşbirliği

Business. Nano Teknoloji Farkındalığı. Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı Nihat Ergün: Kalkınma İçin Yerli Sanayi Üniversite-Sanayi İşbirliği Business Sanayici ve İşadamları Derneği Aralık 2013 / Sayı:2 /ISSN: 2247-9593 Nano Teknoloji Farkındalığı Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı Nihat Ergün: Kalkınma İçin Yerli Sanayi Üniversite-Sanayi İşbirliği

Detaylı

Gamze Aşnük Kurumsal Koordinatör

Gamze Aşnük Kurumsal Koordinatör İmtiyaz Sahibi MB Holding adına Muharrem Balat Genel Yayın Yönetmeni Gamze Aşnük Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Editör Şeyda Helvacı Kerse Yayın Kurulu Şeyda Helvacı Kerse Arif Suğra Bolat Lale Aras Ömer Okuyucu

Detaylı

Başkan dan KENTSEL DÖNÜŞÜM. Merhaba,

Başkan dan KENTSEL DÖNÜŞÜM. Merhaba, Başkan dan KENTSEL DÖNÜŞÜM Merhaba, Türkiye de günden güne pozitif ivme kazanan belediyecilik, günü kurtaracak çalışmaların yapılmasını engellemekte, yarınlara yönelik yatırımlar yapılmasını sağlamaktadır.

Detaylı

BÜLTEN ÇALIŞMA MECLİSİ 9 YIL ARADAN SONRA TOPLANDI ISSN: 2147-6497 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HABER BÜLTENİ

BÜLTEN ÇALIŞMA MECLİSİ 9 YIL ARADAN SONRA TOPLANDI ISSN: 2147-6497 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HABER BÜLTENİ T.C. ÇALIŞMA VE ISSN: 2147-6497 BÜLTEN T.C. ÇALIŞMA VE ÇALIŞMA VE HABER BÜLTENİ ÇALIŞMA MECLİSİ 9 YIL ARADAN SONRA TOPLANDI SAYI : 4 EYLÜL-EKİM 2013 ÇSGB BÜLTEN ÇALIŞMA VE HABER BÜLTENİ Sayı:4 Eylül-Ekim

Detaylı

Sayı: 16 Yaygın süreli 23 Eylül-4 Ekim 2011 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X ZULÜM. Arap sokağında demokrasi dersleri:

Sayı: 16 Yaygın süreli 23 Eylül-4 Ekim 2011 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X ZULÜM. Arap sokağında demokrasi dersleri: Gerze halkı termik santrale karşı nöbet tutuyor Talanın açık adresi olan Anadolu Grubu, Sinop-Gerze nin Yaykıl köyünde devlet desteğinde terör estiriyor. Köylüler kurdukları direniş çadırı ile nöbet tutuyor.

Detaylı

eği Aylık Liseli Gençlik Dergisi * Sayı: 49 * Şubat 2013 * Fiyatı: 1TL

eği Aylık Liseli Gençlik Dergisi * Sayı: 49 * Şubat 2013 * Fiyatı: 1TL , t İ ş E z ı s a r pa! m İ t eği Aylık Liseli Gençlik Dergisi * Sayı: 49 * Şubat 2013 * Fiyatı: 1TL z ı s v Sına! e t İ s r e v İ ün - Lİselİlerİn Sesİ İçindekiler 3 6 Öğrencilerden 8 Karneler 12 Sana

Detaylı

Kendine nasıl davranılmasını istiyorsan ba kalarına da öyle davran, çocuklar dâhil!

Kendine nasıl davranılmasını istiyorsan ba kalarına da öyle davran, çocuklar dâhil! Ekim 2010 Sayı 25 ISSN 1306-5297 Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve STGM tarafından yürütülen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi Projesi bültenidir, iki ayda bir yayımlanır. Kendine nasıl

Detaylı

Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın

Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, basınımızın seçkin

Detaylı

Değerli Meslektaşımız

Değerli Meslektaşımız Değerli Meslektaşımız Şubemiz yayını Bülten'in yeni sayısından hepinize merhaba. Yeni yılın bu ilk sayısı birbirinden farklı etkinlik, değerlendirme ve görüşlerle elinizde. Ülke gündemini ilgilendiren

Detaylı

ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534

ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 Aralık 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 2 AYDA BİR YAYINLANIR. YAYGIN SÜRELİ YAYINDIR. ÜCRETSİZDİR. www.hkmo.org.tr HKMO Adına Sahibi: Ertuğrul Candaș Genel

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Yayın Türü: Yaygın Süreli Yayın Basım Yeri ve Tarihi: İstanbul-Haziran 2012

İÇİNDEKİLER. Yayın Türü: Yaygın Süreli Yayın Basım Yeri ve Tarihi: İstanbul-Haziran 2012 HAZİRAN 2012 İÇİNDEKİLER 1 3 4 6 9 10 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 HDK Büyüyor, İlerliyor! Zafer Direnen Halkların Olacak! Atılan Tohum Tuttu! HDK 1. Genel Kurulu HDK 1. Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi

Detaylı