İçindekiler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçindekiler 2 3 5 6 8 9 11 13 14 16"

Transkript

1 İçindekiler Başyazı Avşar Çelik Önsöz Yerine Öğrenci Konseyi İMO Şubeleri Daha Güçlü Bir Orçun İlhan Öğrenciyim abi.. Avşar Çelik 08 li olmak Sabri İnce İş Güvenliği ve Sağlığı Fatih Yazar Eylül Fırtınası Barış Çetinkaya Katılaşan Rejim, Buharlaşan Haklar Hüseyin Onur Gümüş Yüksek Öğretimde Hedef Ne? Sabri İnce Nükleer Çağın Tehdidi Metin Görgeç MÜDEK Selcan Sovukluk Ölüler Altın Takmaz Orçun İlhan Palavralar Özgür Onur Polat Kraldan Çok Kralcı Avşar Çelik Turnike Sistemi Uğur Uğural Yahya Kaya Kentsel Dönüşüm Gerçeği İrem Yüksekol Öğrenci Meclisi Konuşmaları Avşar Çelik Erkay Kılıç Orçun İlhan Kurultay Duyurusu özel sayısı TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Adına Sahibi H. Serdar HARP Yazı İşleri Müdürü Zeki ERGİNBAY Zeki ERGİNBAY ( ) Levent DARI Yönetim Yeri: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Necatibey Cad. No: Kızılay / Ankara Tel: Faks: E-Posta: Web: Ekim 2008, özel sayısı, yerel süreli yayın. ISSN: Baskı: Mattek Matbaacılık Basın, Yayın Tanıtım Tic.San.Ltd.Şti. GMK Bulvarı No: 83/23 Maltepe-Ankara / Baskı Tarihi: 15 Ekim 2008 / adet basılmıştır. Üyelerine parasız dağıtılır. 1

2 Başyazı İnşaat mühendisi olmak için yola çıktık. Çoğumuz evimizden ailemizden ayrı; izbe yurt odalarında, öğrenci evi köşelerinde, bol sigara dumanlı kantinlerde, soruşturmalı ve uzaklaştırmalı okullarda, olmayan statik laboratuarlarında, belimizi kıran o kahverengi sıralarda inşaat mühendisi olabilmek için emek ve mücadele veriyoruz. Verdiğimiz bu emeğin ve mücadelenin bir anlamı var, insanlığa ve geleceğe miras bırakmak istediğimiz bütün bir uygarlığın yaşam alanlarını, enerji kaynaklarını, yollarını ve köprülerini yaratmak gibi kutsal bir anlamı. Bu ağır ve onurlu görevi yerine getirebilmek için, emeğimizi, düşüncelerimizi ve hayallerimizi bir yapıya dönüştürmek için bütün çabamız. Hayal ettiğimiz dünya sadece binalardan ve yapılardan ibaret değil elbet, biz aynı zamanda daha adil, daha özgür, daha eşit bir dünya istiyoruz. Geleceğin daha mutlu ve yaşanabilir olması için bütün mücadelemiz. Başka bir dünyanın mümkün olduğunu söylüyoruz. Bunu söylerken sesimizi boğmaya çalışanlara karşı bir arada durabilmek, hatta sesimizi daha da yükseltebilmek, haktan, emekten ve adaletten yana bütün sözlerimizi kararlı ve inançlı bir biçimde dile getirebilmek için bir arada olmaya her şeyden çok ihtiyacımız var. Hakkımız olanı alabilmek, ekmeğimizi büyütmek, ülke ve dünya kaynaklarının sadece ayrıcalıklı bir sınıfın değil, bütün insanlığın hizmetine sunulması için bu beraberliğin artık bir tercihten çok zorunluluk olduğunun farkındayız. Örgütsüz bir yalnızlığa ve umutsuzluğa gömülmek yerine, mücadeleyi örgütlü bir alana taşımak adına bütün inşaat mühendisliği öğrencilerini ya üye olmaya davet ediyoruz. Mesleğimizi en iyi şekilde öğrenebilmek, kendimizi topluma en faydalı olabilecek şekilde yetiştirebilmek ve düzenin bize dayattığı bu eşitsiz eğitim sistemine, ücretli kölelik düzenine, işsizliğe karşı taleplerimizi dile getirebilmek için gelin yu beraber büyütelim, daha umutlu ve daha mutlu bir geleceği hep beraber inşa edelim. Avşar Çelik İMO Öğrenci Konseyi Başkanı 2

3 Önsöz Yerine Öğrenci Konseyi İnşaat Mühendisleri Odası, 6235 (7303) sayılı yasalarla kurulmuş olan kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütüdür. İnşaat Mühendisleri Odası, mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ülkemizdeki inşaat mühendislerini temsil etmek, onların hak ve çıkarlarını halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek, mesleki, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak ve mesleki birikimlerini toplum yararına kullanmalarının zeminini yaratmak amacındadır. Bu amaçla mesleki alanlarıyla ilgili gelişmelerin leri ve politikaların sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel boyutlarını derinlemesine kavramak, yorumlamak ak ve toplumu bilgilendirmek; bu politikaların toplum yararına düzenlenmesi için öneriler geliştirmek ve bunların yaşama geçirilmesi için mücadele etmek kararlılığındadır. rlıl ığındadır. İnşaat Mühendisleri eri Odası, ülkemizdeki ki üniversitelerin e erin inşaat mühendisliği bölümlerinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin; in; akademik, adem sosyal ve kültürel ürel sorunlarına rına demokratik ve bilimsel üniversite ekseninde çözüm üretmek için, bu süreçte Meslek Odalarını tanımalarını n ve Oda faaliyetleri içinde yer almalarını sağlamak için 27 Nisan 2007 tarihinde İMO Öğrenci Üye Yönetmeliğini ni uygulamaya almıştır. Böylelikle İnşaat Mühendisleri Odası üniversitelerde eler e oluşturulacak u ulacak ak öğrenci örgütlenmesi ve mühen- dislik eğitimi sorunlarının rını n çözümü için ilk adımı atmış bulunmaktadır. Neden Örgütlenmeliyiz? li Türkiye nin 44 farklı üniversitesinin inşaat mühendisliği bölümlerinde eğitim almaktayız. Belki farklı yerlerden geldik, farklı görüşlerimiz var ama hepimizin ortak bir noktası var: Hepimiz yaşamak için, geleceğimizi kurtarmak için mesleğimizi öğrenmeye çalışıyoruz. Çok az bir azınlığın sahip olduğu imkânlarla eğitim alıyoruz. Dertlerimiz aynı sorunlarımız ortak. Hepimiz eşit parasız-demokratik emok ratik bir eğitim almak istiyoruz. Laboratuarı olmayan, hocası olmayan üniversitelerde eğitim i almak istemiyoruz. Stajlarımızı sigortalı, ücretli yapmak istiyoruz. Çünkü arkadaşlarımız stajlarında kaza geçirdikle- rinde firmalar ihmalleri kader olarak algılatmaya çalışıyorlar. a Hepimiz iş garantisi istiyoruz. Sağlıklı koşullarda çalışmaka istiyoruz. Çalışma sürelerinin kıslamasını sı istiyoruz. İnsanca yaşayabileceğimiz iz bir ücret istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bugün binlerce mühendis yok- sulluk sınırının altında ücret alıyor. 3

4 Örgütlenmek, Ortak Çıkarlar Temelinde, Ortak Hedefler İçin Birleşmek Demektir. Yüzlerce, Binlerce Öğrenci Yenilmez Bir Güçtür. Eğitim sistemimiz ile ilgili söz sahibi olmak istiyoruz. Eğitim müfredatlarının tekleştirilmesini, tekrar düzenlenmesini istiyoruz. Hafta sonları sınav istemiyoruz. Çünkü biz sürekli üretim içinde olan bir makine değil insanız ve kendimize, ailemize daha fazla zaman ayırabilmek, okumak, gezmek, eğlenmek de istiyoruz. Peki, hakkımızı neden alamıyoruz? Çünkü örgütlü değiliz. ÖRGÜTLENMEK, ortak çıkarlar temelinde, ortak hedefler için birleşmek demektir. Yüzlerce, binlerce öğrenci YENİLMEZ BİR GÜÇTÜR. Nedir? TMMOB ye bağlı İnşaat Mühendisleri Odası nın (İMO), İnşaat mühendisliği öğrencilerinin sorunlarının inşaat mühendisliği mesleğinin yaşamakta olduğu sorunlarından bağımsız olmadığı bilinciyle oluşturduğu öğrenci örgütlenmesidir. öğrencilerin; akademik, sosyal ve kültürel sorunlarına demokratik ve bilimsel üniversite ekseninde çözüm üretmeye çalışır, bu süreçte Meslek Odalarını tanımalarını ve Oda faaliyetleri içinde yer almalarını sağlamaya çalışır. Kısacası öğrencilerin birliğini etkin bir güce dönüştüren bir mekanizmadır. nun Yapısı ve İşleyişi Nasıldır? nun işleyişi ve organları 27 Nisan 2007 yılında yayınlanan İMO Öğrenci Üye Yönetmeliğine göre düzenlenir. İMO Öğrenci Konseyi Şube Öğrenci Kurulu Üniversite Temsilcisi Sınıf Temsilcisi Sınıf Temsilcisi Sınıf Temsilcisi Sınıf Temsilcisi da üniversite-sınıf temsilcileri seçimi her akademik yılın ilk ayında İMO Şubelerinde gerçekleştirilir. Öğrenci Konseyi seçimleri, sınıf ve üniversite temsilcilerinin oluşturduğu Öğrenci Meclisi nde yapılır. çalışmaları Merkezde; Oda merkezi ile koordineli olarak Öğrenci Konseyi ile Şubede ve üniversitelerde; şubeler ile koordineli olarak Şube Öğrenci Kurulu, Üniversite ve Sınıf Temsilciliği ile yürütülür. Neden ya üye olmalıyız? Üniversite Eğitiminin eşit parasız demokratik olmasını istiyorsan ya üye olmalısın. Altyapısı yeterli, parasız üniversitelerde eğitim almak istiyorsan, stajlarını sigortalı ve ücretli yapmak istiyorsan, bölümde üniversitede söz sahibi olmak istiyorsan ya üye olmalısın. Mezun olduğunda iş garantisi istiyorsan, köle gibi çalışmak istemiyorsan, mesleki anlamda kendini geliştirmek istiyorsan ya üye olmalısın. 4

5 ya üye olursan, yayınlarda %10 un, etkinliklerde %40 ın altında olmamak üzere Oda nın etkinliklerinden indirimli faydalanabilirsin. ya üye olursan Oda nın staj yeri olanaklarından yararlanabilirsin. ya üye olursan Oda nın ücretsiz dağıtılan yayınlardan yararlanabilirsin. ya üye olursan Oda ve Şube nin komisyonlarına katılabilirsin. Gücümüz örgütlülüğümüzdür ilkesiyle hareket eden İnşaat Mühendisleri Odası, Örgütlülüğüne, ülkesine ve geleceğine sahip çıkan inşaat mühendisliği öğrencilerini davet etmekte ve yönetmelikte tariflenen İMO-Genç örgütlülüğü birimlerinde görev almaya çağırmaktadır. İMO Şubeleri Adana Şube: Reşatbey Mah. 8. Sok. No:9 Adana Tel: Faks: Ankara Şube: Necatibey Cad. No:57 Kat:4-5 Kızılay / Ankara Tel: Faks: Antalya Şube: Meltem Mah Sok. No:18 Antalya Tel: Faks: Aydın Şube: Kurtuluş Mah. Adnan Menderes Blv Sok. No:6/1 Aydın Tel: Faks: Balıkesir Şube: Eski Kuyumcular Mah. Çağrı Sok. Lale Apt. No:2 Balıkesir Tel: Faks: Bursa Şube: F. Çakmak C. Değirmen S. G. Gündoğdu İşm. B Blk No:9 Bursa Tel: Faks: Çanakkale Şube: Cevat Paşa M. İnönü Cad. Bakırlar Apt. No:3/1 Çanakkale Tel: Faks: Denizli Şube: Uçancıbaşı Mah Sok. No.4 K:2 Denizli Tel: Faks: Diyarbakır Şube: Ali Emir 5. Sok. Yılmaz 2000 Apt. Kat:1 No:5-8 Diyarbakır Tel: Faks: Erzurum Şube: A. Mumcu Cad. Devlet Tiyatrosu Üstü Kat.4 No:22 Erzurum Tel: Faks: Eskişehir Şube: Büyükdere Mah. Bayraktepe Sok. No:22 Eskişehir Tel: Faks: Gaziantep Şube: Emek Mah. Cemil Cahit Güzelbey Cad. No:38 Şehitkamil Tel: Faks: Hatay Şube: Şehit Osman Durmaz Cad. Feza Civelek İşhanı K:1 Hatay Tel: Faks: Mersin Şube: Silifke Cad. Plaj Yolu Durağı Olimpiyat Apt. No:460/1 Mersin Tel: Faks: İstanbul Şube: Halaskargazi Cad. No:35/1 Harbiye / İstanbul Tel: Faks: İzmir Şube: Tepekule İş Merkezi Anadolu Cad. No:40/1 Bayraklı / İzmir Tel: Faks: Kocaeli Şube: Ömerağa Mah. Naci Girginsoy Sok. No:15 K:2 Kocaeli Tel: Faks : Konya Şube: Ferhuniye Mah. Sultanşah Cad.No:9 Selçuklu / Konya Tel: Faks: Manisa Şube: Akgün Mah. Uçar Sok. No: 13 Manisa Tel: Faks: Muğla Şube: Orhaniye Mah. İsmet Çatak Cad. Eren Sitesi 1. Blok No:37 Muğla Tel: Faks : Sakarya Şube: Cumhuriyet Mah. Çark Cad. Burak Sok. No: 18/A Adapazarı / Sakarya Tel: Faks: Samsun Şube: Bahçelievler Mah. Mevlana Cad. No:5 Samsun Tel: Faks: Tekirdağ Şube: Hükümet Cad. Belediye İşm. K:6 No:602 Tekirdağ Tel: Faks: Trabzon Şube: Cumhuriyet Mah. N.Cemal Sok. No:13 Trabzon Tel-Faks: Uşak Şube: Ünalan Mah. Müjde Sokak No:22/ 1 Uşak Tel: Van Şube: Tepebaşı Mah. Akay İş Mrk. Kat:4 No:20-22 Van Tel:

6 Daha Güçlü Bir Orçun İlhan Öğrenci Konseyi Üyesi Balıkesir Üniversitesi Yeni bir öğretim yılı daha başlıyor. Bu dönemin diğerlerinden farkı, nun daha örgütlü, daha derli toplu ve ne yapacağını bilen bir şekilde yol almasıdır. Bu dönemde örgütlülüğümüzü güçlendirmek, çoğaltmak için çalışacağız, kafa yoracağız. Örgütlülüğümüzü ve başlangıç noktamızı oluşturan mesleğimizden yola çıkarak dünyayı anlamanın olanaklarını arayacağız. Önemli olan herkesin yazarak fikirlerini söylediği, kendini geliştirdiği ve böylece sahip çıktığı bir dergi yaratmaktır. nasıl kavranmalı;, mühendislik fakültelerinde boy veren, mühendislik eğitimi dışında hayatın her alanında da dallanan, beslendiği kaynağı genişletmenin yollarını arayan ve verdiği meyveleri toplumun sayan bir fidandır. Yaşamlarının ortak paydası inşaat mühendisliği olan öğrencilerin diktiği bir fidandır. Toplumlar böyle birimlere bölünmüştür ve bu birimlerin ortak amacı hayatı yeniden yeşertmek, birleştirmektir. İnşaat Mühendisleri Odası nın Mühendislik Fakültelerinde ki öğrenci örgütlülüğü, mesleki odamızı tanımak ve bizim ona katabileceklerimiz kadar örgütümüzün güçleneceğini anlamak için bir alandır. Koyduğumuz görevler nelerin sonuçlarıdır; Birkaç başlık altında nun yüklendiği görevleri sıralayabiliriz. Yapmak istediklerimiz, taşıdığımız kaygılar, hassasiyetler, olması gerekenler ve iyi olanı düşünmenin sonuçlarıdır. Önümüzde ki seçeneklerin mutlak olmadığını anlamanın, değişebileceğine inanmanın yüklediği tarihsel görevlerdir. Aldığımız mühendislik eğitimini değerlendirmek, eksiklerini tartışmak, çözüm yollarını aramak ve bir bütün olarak üniversiteyi ele almak. Günümüzde yaratılan insani değerlere karşı alternatif ve insana yaraşır değerler yaratmak, yaşama geçirmek. Örgütlülük bilincini almak. Eğitimimiz ve mesleğimizle ilgili haklarımızı, ülke sorunlarından ayırmadan tek bir ağızdan savunmak. Sosyal alanları değerlendirmek, yenilerini yaratmak, birlikte iş yapıp paylaşımı ve kolektif yaşamı örmek. Mesleğimizle ilgili bir takım etkinlikler yapıp(teknik gezi, seminer, kurs, proje vs), elimizdeki olanaklarla kendimizi geliştirmek. Bir araç olarak yayın ve kullanılması; Koyduğumuz hedeflere gitmenin yolu örgütlülüğümüzü nitel ve nicel olarak çoğaltmaktan geçiyor. 6

7 Bunun araçlarından rınd an bir tanesi elbette ki yayınımızdır. çalışmasının asının en önemli ayağını turacak yayınımız, doğru kullanıldığı lanı ldığı zaman (ileride göreceğiz) ancak görevlerini yerine getirecektir. ecektir. Yayının kullanımı ve yaşatılması atılması konusunda bir şeyler söylemek gerekiyor. Türkiye genelinde inşaat mühendisliği bölümlerinde e dağıtılacak olan yayınımız ımız sesimizi i i ortaklaştıracaktır. tıra ktır Bütün inşaat mühendisliği öğrencilerini aynı çatı altında toplamanın ve onlara ulaşmanın vazgeçilmez aracı olacaktır. Çıktığı zamanlarda örgütümüzü harekete geçirecek eceke ve canlandıracaktır. Ortak tartışmalarımızda ve fikir alış-verişlerimizde bir platform görevi üstlenecektir. ektir. Yayınımızın devamlı olması için yazı akışının sağlanması gerekiyor. ekiyor Her inşaat mühendisliği öğrencisi bu yayına yazı yazmalı ve sahiplenmelidir. Gönderilecek ecek yazılar mesleğimizle ilgili, etkinliklerimizle ilgili, üniversitelerimizdeki eki ve ülkemizdeki sorunlarla ilgili, i, kendi ilgi alanlarımız ilgili(sanat, edebiyat, ebiy kitap eleştirisi, film eleştirisi, şiir vs) olabilir. Bir kaç kişinin yazdığı yazılarla çıkacak bir dergi istediğimiz bir araç olmayacaktır. Önemli olan herkesin yazarak fikirlerini ini söylediği, kendini geliştirdiği ve böylece sahip çıktığı bir dergi oluş- yaratmaktır. Kurultaya a nasıl bakmalıyız; Kurultay, örgütlülüğünün lüğü en ileri unsurlarının bir araya geldiği bir toplantıdır. tıdır. Kurultay başlığı etrafında tartışmaların arın olduğu, dönem içinde yapılan işlerin değerlendirildiği dirildiği ve önümüze yeni hedefler koyduğumuz bir platformdur. En önemli yanlarından arında biri ise gücümüzü görebileceğimiz bir toplantı olmasıdır. Tartışmalarımızın içeriği ve katılımımız ımımızız bizlerin önünü açacak, acak, ufkumuzu genişletecektir. Bunun yanında yüz yüze gelip bir birimizi tanıyacağımız ve deneyimlerimizi eyimlerimizi aktaracağımız bulunmaz bir fırsat olacaktır. Neden Parasız-Bilimsel-Demokratik i sel-demokratik Eğitim ; Türkiye deki bütün eğitim kurumlarını kapsayan ve yakıcı bir sorun olan bu başlık, nun nun önüne koyduğu en büyük taleplerden bir tanesidir. Anayasal bir hak olan parasız eğitim alma hakkının, uygulamada kaldırıldığı bu dönemde üniversite öğrencileri olarak bu hakka sahip çıkmak bizlerin vazgeçilmez talebi olmalıdır. Aldığımız eğitimin niteliksizliği, bilimsellik llik den uzak oluşu bizleri çaresizlik içinde bırakmaktadır. Teorikle, pratiğin yan yana olmadığı bir eğitim; kitaptan okuyarak araba kullanmayı öğrenmek gibi bir şeydir. Bu talebe sahip çıkmak insanlığın geleceğine sahip çıkmaktır. Üniversitelerde en fazla nüfusa sahip olan ama üniversite de karar alma mekanizmasının dışında olan öğrencilerin demokratik eğitim talebi yakıcıdır. Bizlerin fikirleri önemlidir ve dikkate alınmalıdır. alıdır. Her türden gerici fikre karşı, içinde insan kaygısı taşıyan bizlerin bu taleplere ere sahip çıkması önemlidir. rultayımızda da bu sorunları tartışıp, fikirler üretip pratikte neler yapabileceğimizi ortaya çıkarmalıyız. Ku- Kurultayı nasıl planladık; Kurultayın nasıl ilerleyeceğine dair bir plan hazırladık. Bu plan dâhilinde bütün şubeler kendilerine bir alt başlık seçip kendi çalıştaylarını arını yaparak kurultaya gelecekler. Seçtikleri konu dışında kurultayımızın ana başlığı olan Parasız-Bilimsel-Demokratik-Eğitim emok im konusunu da tartışılmalıdır. Böylece daha verimli bir kurultay geçirmiş olacağız. ağız Şubelerde yapılan çalıştaylar bütün üyelerin katıldığı bir toplantı şeklinde yapılmalı ve orada da tartışmalar yürütülmelidir. Bu tartışmalar sonun da çıkacak sonuçlar bir sunum olarak kurultayda sunulacaktır. Gücümüz örgütlülüğümüzdür; r; Yeni dönemde çalışmalarımızı daha iyi planlamalı ve kurultaya hazırlanmalıyız. Mesleki, sosyal ve kültürel gelişimimizde birlikteliğimizi iyi değerlendirmeliyiz. erle Günümüzde bunun önemi her zamankinden daha fazladır. Unutmamalıyız ki birlikte çok daha güçlüyüz. üyüz. 7

8 Öğrenciyim abi.. Avşar Çelik Öğrenci Konseyi Başkanı ODTÜ Geleneksel bir durum(du) Türkiye toplumunda öğrenciye kolaylık gösterilmesi. Öğrenciyim abi... diye başlayan mülteci isteklerimiz, pazarlıklarımız olur, belediye otobüslerine indirimli bineriz (Ankara hariç), müzelere ücretsiz gireriz, kütüphanelere bedelsiz üye olabiliriz v.s..bu öğrenciyi koruyan uygulamaların gizli mantığı ; öğrencilerin para kazanamaması ve (genelde) gurbette olmalarıdır. Sistem bir kaç sene sonra tepesine bineceği körpe kölelerine bir süre müsemma göster(di). Evet bu anlatılarım yavaş yavaş tarih olmaya başladı. Öğrenciyim bahanesini artık sallamaz oldu sistem. Bir yandan yıllardır sırtımızdaki harç yükü, okullara ayrılan kısıtlı bütçelerin trajikomik sonuçları, (üniversite eğitimini güdükleştiren ve bilim den uzaklaştıran olanaksızlıklar, yetersizlikler) burs ve kredi sistemlerinin çarpıklığı ve tıkanıklığı ve bunların tuzu biberi YÖK (seni unutur muyum hiç 12 Eylül ün güzeli!). Bütün bu saydıklarım bizleri iyice bunaltmaya başladı. Toplum ve dünya gerçekliğinden ayrı değil tabiî ki bizim dünyamız, kapitalizmin ve onun getirdiği yozlaşmanın etkisi altında değişen ve dönüşen toplumda tıpkı devleti gibi öğrenciye sırtını dönmüş ve bu kitleyi en çok yolunacak kaz gibi görmekte. Kirası x lira olan bir ev öğrenci için 3x olurken, öğrencilerin yoğunlaştığı bölgelerde öğrenciye ucuz hizmet vermek yerine mecburiyet lerinden faydalanıp fahiş fiyatlarla soygunculuk yapan işletmeler (nasıl oluyorsa?) okul yönetimlerinin de desteğiyle kampüsümüze kadar girmiş durumda. Ders kitaplarının (özellikle yabancı dilde eğitim veren üniversitelerin kullandığı ithal kitaplar) pahalılığı, yüzlerce lirayı bulan fotokopi masrafları, yemekhanelerin yenilemeyen yemekleri ve böcekleri... daha neler neler... Hayat karşısında vereceğimiz zorlu mücadele daha şimdiden başlıyor. Sömürülecek emeğimizi henüz üretemediğimiz için satın alamayan sistem, cebimizdeki üç kuruş harçlığa da aç gözlü bir biçimde el uzatıyor, gasp ediyor. Bütün coğrafyaları, değerleri, sanatı ve doğayı birer rant kapısına çeviren, (kibar adıyla) globalleştiren kapitalizmin öğrencilere merhamet etmesini beklemek (hele bizim gibi yarı sömürge bir ülkede) herhalde saflık olur. Her geçen gün kazanılmış haklarımız tek tek elimizden alınırken bakalım üniversite gençliği 80 darbesinin ve YÖK ün üzerine ve beynine serptiği ölü toprağını ne zaman silkecek, ne zaman depolitizasyonun dondurucu etkisinden kurtulacak, geleceğine ve gençliğine nasıl sahip çıkacak? En önemlisi olan biten in farkında olan bizler bu süreci nasıl yönlendireceğiz ve nasıl müdahil olacağız bu sürece. Umut etmekle başlayabilir her şey. 8

9 08 li olmak Sabri İnce Ege Üniversitesi Öğrenci Konseyi Üyesi Okuduğumuz kitaplarda 68 liler, 78 liler farklı bir ülkede yaşamış, farklı bir siyasi bilince sahip insanlar gibi geliyor insana. O dönemler siyasi hareketlerin içinde aktif olmuş hangi büyüğümüzü görsek liderliği ve özgüveni hissediyoruz. Çünkü aç kalmışlar, dövülmüşler, ezilmişler, işkence görmüşler fakat vazgeçmemiş, yılmamışlar. Kendileri için değil ülkeleri için ideolojilerine bağlı kalmışlar. Bizler aslında çok daha güçlü gençler olmalıyız. Çünkü 68 lilerin, 78 lilerin çocuklarıyız. O dönemde yapılan hatalar ve ülkenin hareketliliği, gelişen devrimci gençlik hareketini ve solu böldü. Ama ailelerimiz tarafından oluşturulan bilinç ile bizler eski kuşaklarımızın yaptığı hataları yapmayabiliriz. Daha bilinçli ve istikrarlı politikalar aslında bugün bizim kuşağımız tarafından üretilebilmelidir. Çünkü ülkemizdeki darbeleri yaşayanların, en güçlü liderlerin çocuklarıyız. Fakat darbeler ile aşılanan toplumsal korku, ailelerin çocuklarını koruma içgüdüsüyle birleşince siyasi körlük oluşmuş, olması gerekenler unutturulmuştur. Verilen mesaj o kadar netti ki, bazı kişiler siyasetle hiç ilgisi olmasa da, halktan biri olduğu için tutuklanmış ve işkence görmüş, kim olursan ol bu ülkede siyaset üretme ve üretilmesine müsaade etme denmişti. Demokrasi engellenmiş, demokratik bir sürecin tekrar başlamaması için tüm önlemler alınmıştı. Geçtiğimiz dönem bazı TMMOB bileşenlerinin öğrenci komisyonlarınca düzenlenen bir belgesel gösteriminde DEVRİMCİ GENÇLİK KÖPRÜSÜ izlendi. Belgesel başından sonuna insanı farklı bir dünyaya götürüyor. 68lerin Türkiye sinde ve bugünün Doğu Anadolu sunda geziniyorsunuz. Sanki ikisi de bize çok uzak. O günlerde tiyatro, varoşlarda yaşayanlara, kültür ve bilinç aşılamak için kullanılıyor. Öğrenciler halktan kopuk siyaset yapılamayacağına, siyasette istikrar isteniyorsa halkın siyasi düşüncesinin olgunlaşması gerektiğine inanıyorlar. Üniversite öğrencileri işçisiyle, emekçisiyle bir olmuş sokakta slogan atıyor. Halk ile üniversite arasında toplumsal bir köprü var. Üniversitenin toplum için olduğunu, önemli olanın toplum için mücadele etmek olduğunu derinden kavramışlar. Belgeselde Boğaz köprüsüne karşı çıkılıyor. Çünkü boğaz köprüsü trafik sorununu çözmeyecek kendi trafiğini yaratacak, göçü arttıracak, büyümesi kontrolden çıkmaya başlayan İstanbul u tamamen kontrolden çı- 9

10 kısmı köprü inşaatında çalışmak için yola çıkıyor. kartacak. Nitekim söylemlerde hiçbir yanlış olmadığı bugünün İstanbul una bakıldığında görülüyor. O dönemin mühendis ve mimarları tarafından yayınlanan bir raporu okuması ile dönemin İTÜ İnşaat Fakültesi öğrencisi Yaşar YILMAZ köprü inşaatına karşı çıkıyor. Batıya ve doğuya eşit yatırım düşüncesiyle Hakkari de Zap suyu üzerine bir köprü yapılmasını öneriyor. Milliyet gazetesinin yardımıyla toplanan bağışlar sayesinde köprü inşaatına başlamak üzere 70 üniversite öğrencisi bir kısmı o bölgede inceleme yapmak, bir Yaklaşık 3 ay süren inşaat süresince gazetede sürekli köprü inşaatı ile ilgili yazılar çıkıyor, doğudan batıya haber akıyor. Ankara ya sesini iletemeyen doğu artık gazetelerde ilk sayfada yer alıyor. Bugünün bir dizi filmi izlenir gibi o günlerde gazeteden bir ideoloji okunuyor. Halk köprü inşaatını bir dizi gibi takip ediyor, doğuyu düşünüyor, devletin yapmadığı hizmeti kendisine bir tehlike gibi yansıtılan gençlerin yaptığını görüyor. 68 lerde gençlik sadece ideoloji savunuculuğu yapmıyor. İdeolojisini, üretmek için kullanıyor. Mevcut sorun üzerinde dolanarak siyaset yapmıyor, sorunu çözmek için kendi siyasi düşüncesini kullanıyor. Bizler eğer bugün bir bilinç yaratmak istiyorsak insanlara ulaşmak için belli etkinliklerimiz olmak zorunda. Bir tiyatro oyunu sergilemek, köprü inşa etmek ve bunu 3 ay boyunca gazeteden yayınlamak o gün kullanılmış araçlar. Bizler de neler yapabileceğimizi düşünmeli kendimizi göstermekten korkmamalıyız. Biz arkadaşlarımız ilgisiz, siyasetten uzak, politikleşmemiş veya köreltilmiş gibi bahanelerle örgütlenmekten vazgeçersek, halkı cahil olmakla ve kendisi için iyi olanı bilmemekle suçlayıp daha cahil bırakan burjuva iktidarı ile aynı çizgide yer alırız. Kendi köyünde şampiyon olmak, bizim toplumsal düşüncemiz ile asla örtüşemez. Her etkinliğimizde kalabalıklaşmanın, çoğalmanın, kitleselleşmenin yollarını açmalıyız. Bir işi başardığımızda bunun birkaç kişinin başarısı değil, orada bulunan herkesin başarısı olduğunu bilince çıkarmalıyız. Bahriye KABADAYI belgeseli çekmekle, Enis RIZA belgeselin fikir babalığını yapmakla, Yaşar YILMAZ köprü inşaatını başlatıp arkadaşlarıyla birlikte inşaatı bitirmekle, TMMOB bileşenlerindeki öğrenci komisyonları bu etkinliği ortaklaştırarak daha çok insana ulaşmakla, etkinliğe katılanlar arkadaşlarına destek vermekle ve bu örgütlenme ile bir paylaşımda bulunmakla toplumu ve kendilerini bir adım öne taşıdılar. Bir sonraki adımı beraber atmak dileğiyle 10

11 İş Güvenliği ve Sağlığı Fatih Yazar İstanbul Teknik Üniversitesi Kader ve kaza günlük hayatımızda hemen hemen hergün karşımıza çıkan iki kelime. Her kazadan sonra kazazede yakınları kader iş yeri sahipleri ise mukadderat kelimelerini kullanmaktadır. Bu iki kelime bazen çaresizliğin işareti bazen de teslimiyetin simgesi olmakta. Tanrıya inanmak ve bunun önüne geçemiyor olma düşüncesi aynı zamanda bizi rahatlatan bir etkisi de var bu iki kelimenin. Bütün sorumlulukları üzerimizden alması da cabası Ne yapabiliriz ki kader. Bu iki kelime aslında bir çelişki zinciri madem kadere inanıyoruz nasıl oluyor da kazadan sonra hemen mahkeme kapısına dayanıp kazanın sorumlusunun ortaya çıkarılması ve cezalandırılması için hukuksal mücadele veriyoruz. Kısacası kazaların kader ya da mukadderat olmadığı bir ihmalkarlık olduğunu görmekteyiz. ILO (Uluslar Arası Çalışma Örgütü) kaynaklarına göre her yıl 1,2 milyon kadın ve erkek iş kazaları ve meslek hastalıkları dolayısıyla hayatını kaybetmektedir. Her yıl 250 milyon insan iş kazaları 160 milyon insan ise meslek hastalıkları sonucu ortaya çıkan zararlara maruz kalmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği emeği ile geçinen insanları doğrudan ilgilendirmektedir. Bu kavram ülkeden ülkeye, toplumdan topluma farklı algılanmaktadır. Aslına bakılırsa; ülkelerin gelişmişlik düzeyinin ve toplumu oluşturan bireylerin kültürel ve sosyal bilinç yapısının bir göstergesidir. Gelişmiş ülkelerde yasal önlemler ve toplumsal eğitim ve bilinçlendirme ile sorunun çözümü doğrultusunda önemli mesafeler kat etmişlerdir; fakat ülkemizde durum bu şekilde iç açıcı değildir. Ülkemizde şantiyelerde, maden ocaklarında ve tersanelerde iş güvenliği anlamında ki çalışmalar son derece yüzeysel ve kağıt üzerinde kalmıştır. Aynı zamanda her 5 iş kazasının ve bunun sonucu gerçekleşen her 3 ölümün inşaat sektöründe yaşanmış olması bir rastlantı olamaz; çünkü İnşaat sektöründe göçmen veya çocuk işçi çalıştırma, eğitimsiz iş gücü sigortasız ve kuralsız çalışma ortamları ergonomik olmayan iş güvenliğine uygun tasarlanmayan teknolojiler her yıl binlerce cana mal olmaktadır. Bununla beraber ve en önemli etken olan devlet kontrol mekanizmasının zayıf olmasından ve sorunların çözüm üretilmeyişinden kaynaklanmaktadır. İş güvenliği konusunda ülkemizde eğitimli ve deneyimli personel açığı bulunmaktadır. İş yeri hekimliği nasıl hekimlik temel eğitimi üzerine kurulu ise ve iş sağlığı uzmanı olarak tanımlanmamışsa, iş güvenliği mühendisli- 11

12 Ülkemizde şantiyelerde, maden ocaklarında ve tersanelerde iş güvenliği anlamında ki çalışmalar son derece yüzeysel ve kağıt üzerinde kalmıştır. ği de mühendislik temel eğitimi üzerine kurulmalıdır ülkemizde eleman yetersizliğinin devletin ve özel sektörün oluşturacağı çeşitli seminerler ve eğitim kursları ile aşılacağı ön görülse de mühendislik öğrencilerine lisans seviyesinde yoğun bir iş güvenliği ve işçi sağlığı formasyonu verilerek bu açık daha çabuk kapatılacağının kanısında olduğumuzu belirmek isteriz. Bununla beraber iş güveliği konusunun özellikle öğrenciler açısından önemli boyutu da staj yapan öğrencilerin durumları ile ilgilidir. Mühendislik alanında stajer öğrencilik kavramının ülkemizde yeterince önemsenmemiş ve hukuksal çevçeveye oturtulmamış olmasından dolayı biz mühendis adayları şantiyelerde işçilerle beraber tüm tehlikeli çalışma şartları içerisinde çalıştırılmaktayız. İş güvenliği konusunda yeterli bilince ve formasyona sahip olmayan öğrencilerin mezun olmaları durumda bu konunun takipçisi ve çözüm üretecek olan bizlerin daha öğrenciyken bu çıkmazın bir parçası olması bizim açımızdan en büyük sorundur. Özellikle stajer öğrencilerin sigortasız çalıştırılması ve bu konuda ne okulların ne de inşaat mühendisleri odasının yeter baskı unsuru oluşturmayışı, öğrencilerin staj yerlerini seçerken sadece staj defterlerini doldurmak adına iş güvenliği konusunda duyarsız olan şirketlerde staj yapmaları bu meselenin çözümünde engel oluşturmaktadır. Bizim asıl isteğimiz meslek odalarının ve üniversitelerin genel olarak iş güvenliği konusunda yeterli duyarlılığı göstermeleri bu konuda zorlayıcı ve takipçi unsur olmaları ve de öğrencileri staja gönderirken iş güvenliği konusunda bilinçlendirmeleri gerekmektedir. Bunun için iş güvenliği dersinin zorunlu hale getirilmesi ve staj yapacak öğrencilere staj döneminden önce bu konu ile ilgili bir seminer ya da bilgilendirme toplantısı düzenleyerek öğrencilerin staj sırasında karşılaşacak sorunları minimuma indirilmesi sağlanmalıdır. Türkiye de yaşanan kazalardan da anlaşılacağı gibi gerek inşaat şantiyeleri, gerek maden ocakları, gerekse de tersanelerde çalışan işçiler, stajer öğrenciler ve mühendisler için durum ortadadır, fakat her şeyin bu kadar açık ve net olduğu bu duruma kulakları olanların duymaması, gözleri olanların görmemesi kabullenilecek bir durum değildir. Bir önlem alma çalışmalarının başlaması için daha ne kadar bedel ödenmesi gerekmektedir. 12

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI. - EMO Genç Etkinliklerimiz

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI. - EMO Genç Etkinliklerimiz TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI - EMO Genç Etkinliklerimiz 9. dönem çalışma raporu / 2010-2011 EMO-GENÇ ETKİNLİKLERİ EMO nun toplumsal yaşamdaki yerini bugünün

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası Öğrenmek İstiyorum Kampanyası TRABZON DA KAMPANYAYA İLGİ ARTIYOR sağlık üreme sağlığı bilgilerinin girmesine yönelik olarak başlanan Öğrenmek İstiyorum Kampanyası kapsamında Trabzon da ilgi gün geçtikçe

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU ve ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU ve ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU ve ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu ve Öğrenci Konseyi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI Bu yasa hazırlığı ile ilgili tartışmaya açılmış bir taslak bulunmamaktadır. Ancak hükümetin bir çalışma yaptığı ve bu çalışmanın tamamlanma

Detaylı

MESLEKİ, DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİMİZ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İMO. nedir? ne yapar?

MESLEKİ, DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİMİZ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İMO. nedir? ne yapar? MESLEKİ, DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİMİZ İMO İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI genç-imo nedir? ne yapar? TMMOB nedir? 1954 yılında yayınlanan 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu ile

Detaylı

BİZ KİMİZ? ODTÜ Atatürkçü Düşünce Topluluğu, Atatürk ü ve ideolojisini daha iyi tanımak ve tanıtmak için 1989 yılında ODTÜ Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan bir düşünce topluluğudur. Atatürkçü

Detaylı

Enerji Verimliliği Forum ve Fuarına Enervis Çıkartma Yaptı

Enerji Verimliliği Forum ve Fuarına Enervis Çıkartma Yaptı ENERJİ GÜNDEMİ SAYI 12 OCAK 2015 02 Yeşil Sanayi Zirvesi ne Enervis in Enerji Verimliliği Projesi Damga Vurdu 03 Enerji Verimliliği Forum ve Fuarına Enervis Çıkartma Yaptı 04 Almanya da Güneş Elektriği

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 BİLİM OLİMPİYATLARI, MADALYALAR VE ÇAN EĞRİSİ Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 8 Aralık 2013 Milliyet Gazetesi nde belki de Milliyet okuyucularından çoğunun da

Detaylı

İktidarıyla, muhalefetiyle bütün Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımın da aynı bilinçle görev yaptığına inanıyorum.

İktidarıyla, muhalefetiyle bütün Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımın da aynı bilinçle görev yaptığına inanıyorum. Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri Bandırmalıların güveni ve desteği ile göreve gelen bu yüce meclis, halkımıza ve bu güzel kente hizmet yolunda bir yılı geride bıraktı. Geçen bir yıllık sürede, kentimizin

Detaylı

ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU

ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU T.C. Milli Eğitim Bakanlığı AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü nün 2011 yılı IPA-I (IPA - Katılım Öncesi Mali Destek

Detaylı

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİMDE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ 19 /04/ 2010 Azize Gökmen Genç Nüfus Yapısına Sahip Türkiye Bugün; GENÇ İŞSİZLER Sorununu Tartışmaktadır.

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı GENÇLİK PROGRAMI EYLEM 1.3 ve 5.1 PROJELERİNDEN ÖRNEKLER TR-5.1-7-2008-R3 Gelecek Bugündür-Gençlik Politikalarına

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ndeki tüm fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görmekte olan öğrencilere

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

TANDEM - KÜLTÜR YÖNETİCİLERİ DEĞİŞİM PROGRAMI TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ 2015-2016

TANDEM - KÜLTÜR YÖNETİCİLERİ DEĞİŞİM PROGRAMI TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ 2015-2016 TANDEM - KÜLTÜR YÖNETİCİLERİ DEĞİŞİM PROGRAMI TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ 2015-2016 SIK SORULAN SORULAR 1. TANDEM: Kültür Yöneticileri Değişimi Nedir? TANDEM Kültür Yöneticileri Değişimi Türkiye-Avrupa Birliği

Detaylı

Ücretsiz bir hizmet. Yemek masrafınız ayırdığınız bütçe kadar olsun.

Ücretsiz bir hizmet. Yemek masrafınız ayırdığınız bütçe kadar olsun. Ücretsiz bir hizmet. Yemek masrafınız ayırdığınız bütçe kadar olsun. Nasıl Çalışır? Herhangi bir yere giderken yolda acıktınız ve yemek yemeniz gerekiyor. Yemek bütçenizi 20 TL olarak belirlediniz ancak

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELEDE SOSYAL DİYALOG GAZİANTEP HAK-İŞ,DİSK,TÜRK-İŞ,TİSK ve SOSYAL ORTAKLAR

KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELEDE SOSYAL DİYALOG GAZİANTEP HAK-İŞ,DİSK,TÜRK-İŞ,TİSK ve SOSYAL ORTAKLAR KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELEDE SOSYAL DİYALOG GAZİANTEP HAK-İŞ,DİSK,TÜRK-İŞ,TİSK ve SOSYAL ORTAKLAR KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELEDE SOSYAL DİYALOG BUGÜN 1,5 MİLYON NÜFUSA YAKLAŞAN GAZİANTEP, 2.3 MİLYAR

Detaylı

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Standart Eurobarometer 76 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Bu araştırma Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü tarafından talep ve koordine edilmiştir. Bu rapor

Detaylı

GELECEGIN MUCITLERI ROBOT YAPMAYI ÖGRENIYOR

GELECEGIN MUCITLERI ROBOT YAPMAYI ÖGRENIYOR GELECEGIN MUCITLERI ROBOT YAPMAYI ÖGRENIYOR Portal : www.haberinozu.com İçeriği : Gündem Tarih : 03.01.2016 Adres : http://www.haberinozu.com/genel/gelecegin-mucitleri-robot-yapmayi-ogreniyor-h303269.html

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGULADIĞI EĞİTİM, ULUSAL TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON KURULU (UTEAK) TARAFINDAN AKREDİTE EDİLEN ÜLKEMİZDEKİ SAYILI TIP FAKÜLTELERİNDEN BİRİSİ http://tip.marmara.edu.tr

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU

2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU 2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneğinin düzenlediği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı nın katkılarıyla

Detaylı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Emeğin Örgütlenmesi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Emeğin Örgütlenmesi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Emeğin Örgütlenmesi Ertuğrul Bilir Makina Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı (C) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği - Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ÖDENEN BEDELLER İş kazası

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TC MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 Bu yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimininçalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

KALİTE YOLCULUĞU. Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi Rektörü. www.sakarya.edu.tr. EFQM KAZANANLAR KONFERANSI (WINCO) 19 Şubat 2014, İstanbul

KALİTE YOLCULUĞU. Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi Rektörü. www.sakarya.edu.tr. EFQM KAZANANLAR KONFERANSI (WINCO) 19 Şubat 2014, İstanbul KALİTE YOLCULUĞU Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi Rektörü EFQM KAZANANLAR KONFERANSI (WINCO) 19 Şubat 2014, İstanbul 1970 : Sakarya Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu 1971 : Sakarya Devlet

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam: Madde 1- Bu yönergenin amacı Girne Amerikan Üniversitesi nin önlisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık,

Detaylı

Başlamadan, önce KMO Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri sevgi ve saygı ile selamlarım.

Başlamadan, önce KMO Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri sevgi ve saygı ile selamlarım. Sayın Birlik Başkanım, Odamızın Değerli Yöneticileri, Sevgili Öğrenci Arkadaşlarım; Başlamadan, önce KMO Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri sevgi ve saygı ile selamlarım. İstanbul dan, İzmir den, Sivas

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nde öğrenim gören

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU Sevgili U.Ü.Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Programı Öğrencileri, Aralık,2013 Uludağ Üniversitesi

Detaylı

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi Ruh sağlığı uzmanlarıyla beraber yürütülen 40 saatlik çalıştay programının, trans danışanlara yönelik beşinci ve son kısmı; 3 Kasım'da İstanbul Bilgi

Detaylı

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Biz kimiz Neden platform? Üniversitelerde; İSG farkındalığını nasıl arttırabiliriz? İSG kültürünü nasıl geliştirebiliriz?

Detaylı

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI Meşrutiyet Caddesi 22/13 Kızılay/ANKARA Tel: 0312 418 28 46-47 Faks : 0312 418 28 43 E-Posta : gidamo@gidamo.org.tr Web : http://www.gidamo.org.tr MERSİN ŞUBE GENEL MERKEZ

Detaylı

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU DEMOKRASİ BİLİNCİ VE KATILIM 14 18 MAYIS 2012

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU DEMOKRASİ BİLİNCİ VE KATILIM 14 18 MAYIS 2012 14 18 MAYIS 2012 GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU DEMOKRASİ BİLİNCİ VE KATILIM ANKARA - 2012 D E M O K R A S İ B İ L İ N C İ V E K A T I L I M GİRİŞ İ nsana yatırımı öncelemek, gelecek nesilleri güvence

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 İpek Üniversitesinden: YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGULADIĞI EĞİTİM ULUSAL TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON KURULU TARAFINDAN AKREDİTE EDİLEN ÜLKEMİZDEKİ SAYILI TIP FAKÜLTELERİNDEN BİRİSİ İSTANBUL DA TEK TIP FAKÜLTESİ http://tip.marmara.edu.tr

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

%30 u İngilizcedir. MÜDEK 2/27

%30 u İngilizcedir. MÜDEK 2/27 MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği dir. Müdek, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları

Detaylı

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015 ARGETUS ARAŞTIRMA, DANIŞMANLIK, EĞİTİM, PROJE VE ORGANİZASYON AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI 25 AĞUSTOS 2015 Mehmet Akif Mah.Recep Ayan Cad. Günaydın Sok. No:6 Kat:3 Çekmeköy

Detaylı

TOBB, SELİMİYE Yİ KORUYUP YAŞATMAK İÇİN VAKIF KURDU

TOBB, SELİMİYE Yİ KORUYUP YAŞATMAK İÇİN VAKIF KURDU TOBB, SELİMİYE Yİ KORUYUP YAŞATMAK İÇİN VAKIF KURDU Yap-işlet-devret modeliyle sınır kapılarını modernize etmek üzere TOBB ile 137 oda ve borsanın ortaklığı ile kurulan Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret

Detaylı

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde 2011 Şubat ayında kurulan Tarım Topluluğu, Ziraat Mühendisliği eğitimi alan öğrencilerin her alanda

Detaylı

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan

Detaylı

Türkiye'de "Decentralization" Süreci

Türkiye'de Decentralization Süreci Türkiye'de "Decentralization" Süreci 30 Nisan 2013 Bahçeşehir Üniversitesi İlker Girit Ahmet Ketancı Türkiye'de "Decentralization" Süreci Decentralization Prensipleri Türkiye deki Tarihi Süreç Türkiye

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

Meslek alanlarıyla ilgili her türlü standartları, teknik şartnameleri ve tip sözleşmeleri hazırlamak,

Meslek alanlarıyla ilgili her türlü standartları, teknik şartnameleri ve tip sözleşmeleri hazırlamak, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Anayasanın 135. Maddesi doğrultusunda çıkarılan 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) kanununa göre 1954 yılında kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir

Detaylı

14.30-16.00: II. OTURUM GÖÇ KONULARINDA KAMU GÜVENİ İNŞA EDİLMESİ OTURUMU GENEL KONUŞMA NOTU

14.30-16.00: II. OTURUM GÖÇ KONULARINDA KAMU GÜVENİ İNŞA EDİLMESİ OTURUMU GENEL KONUŞMA NOTU 14.30-16.00: II. OTURUM GÖÇ KONULARINDA KAMU GÜVENİ İNŞA EDİLMESİ OTURUMU GENEL KONUŞMA NOTU 1 SAYIN BAKANLAR, KIYMETLİ TEMSİLCİLER; ÖNCELİKLE BURADA BULUNMAKTAN DUYDUĞUM MEMNUNİYETİ İFADE ETMEK İSTİYORUM.

Detaylı

- 46 - ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ 2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU

- 46 - ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ 2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU 11 Ekim 2012 Şube EMO-Genç Komisyonu toplantısı Şube Eğitim Salonunda yapıldı. Şube Örgütlenme Sekreteri Kaan Hürler'in katılım sağladığı toplantıya yaklaşık 40 EMO-Genç üyesi katılım sağlarken, yeni dönem

Detaylı

30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU. www.orcarastirma.com.tr

30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU. www.orcarastirma.com.tr 30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU SUNUŞ ARAŞTIRMANIN AMACI Bu araştırmanın amacı; 2014 yerel seçimleri öncesinde Büyükşehirlerde seçmenlerin siyasi parti tercihlerini tespit etmek ve kamuoyu

Detaylı

MÜHENDİSLİK KARİYERİ Mühendislik Kariyeri Mezun olduktan sonra çalışmak için seçtiğiniz şirket ne olursa olsun genelde işe basit projelerle başlayacaksınız. Mühendis olmak için üniversitede 4 yıl harcamanıza

Detaylı

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI 123 11 Nisan 2008 - Yıldız Teknik Üniversitesi Tiyatro Kulübü nün Kızılötesi Aydınlık isimli oyununa gidildi. 12 Nisan 2008-15 EMO-Genç üyesinin katılımıyla AutoCad semineri gerçekleştirildi.

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :8. Syf Sayfası :11. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Meslekdaşlardan Selvitopu na Ziyaret Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi yönetimi, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin

Detaylı

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU Uyguladığı kooperatif modeli ile eğitimde ülkemizde tek ve örnek bir kurum olan Çağdaş Eğitim Kooperatifi, kurulduğu tarihten bu yana hep eğitimin

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 07 2014 Sayı 27 Genel Değerlendirme Şubat 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şubat 2014 verilerinin değerlendirildiği- 27. sayısında sigortalı

Detaylı

Osteoporozdan korunmak için Sağlık için Sağlıklı süt için! Programı Tanıtımı ve İl Düzeyinde Yürütülmesi

Osteoporozdan korunmak için Sağlık için Sağlıklı süt için! Programı Tanıtımı ve İl Düzeyinde Yürütülmesi Osteoporozdan korunmak için Sağlık için Sağlıklı süt için! Programı Tanıtımı ve İl Düzeyinde Yürütülmesi Nazime Yüksekkaya Ziraat Yüksek Mühendisi (Süt Teknolojisi Bölümü) Tespitler Süt ve süt ürünlerinin

Detaylı

Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur

Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur Bayraktar Kayıtdışı yüzde 53 ten yüzde 33 e düştü bu bir rekordur Sosyal Güvenlik Kurum Başkanlığı ve Türkiye Ziraat odaları Birliği tarafından düzenlenen bilgilendirme, toplantısında konuşan Ziraat odaları

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0 ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI Eğitimin kalitesi, öğrenme ortamlarının kalitesiyle doğru orantılıdır. Nitelikli öğrencilerin yetişmesi için nitelikli öğretmenlerin yanında öğrenme ortamlarının

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

I. ULUSAL ÜNİVERSİTELER ÇEVRE MERKEZLERİ TOPLANTISI

I. ULUSAL ÜNİVERSİTELER ÇEVRE MERKEZLERİ TOPLANTISI I. ULUSAL ÜNİVERSİTELER ÇEVRE MERKEZLERİ TOPLANTISI 20.05.2009 tarih ve 27233 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Adnan Menderes Üniversitesi Şehir Sağlığını Geliştirme Araştırma ve Uygulama

Detaylı

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE:

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE: DUYURU Tarih: (01.12.2015) ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE: 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN (DİKEY VE YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİLERİ DAHİL) YENİ ÖĞRENCİ ANKET FORMU, BİLGİ TOPLAMA ANKETİ VE ÖĞRENCİ TANITIM-İLETİŞİM FORMLARINI

Detaylı

Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Yönetim Kurulu Başkanı

Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Yönetim Kurulu Başkanı Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Yönetim Kurulu Başkanı Kısaca Konya Sanayisi Konya, tarımın yanı sıra, sanayicilik kültürü nün oluştuğu, Türkiye nin toplam sanayi üretiminin yüzde 4 ünü gerçekleştiren, İhracatının

Detaylı

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini,

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini, 1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KARİYER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

w w w. b e z m i a l e m. e d u. t r

w w w. b e z m i a l e m. e d u. t r w w w. b e z m i a l e m. e d u. t r Dünden Bugüne... Yıl 1843 Osmanlı Padişahı II.Mahmut un eşi ve Padişah Abdülmecit in annesi Bezmiâlem Valide Sultan, bir rüya görecek ve bu rüyadan sonra, İncelikler

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BOLOGNA SÜRECİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BEK TOPLANTISI

BOLOGNA SÜRECİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BEK TOPLANTISI BOLOGNA SÜRECİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BEK TOPLANTISI Fahri YAVUZ 4 Mart 2010 Çarşamba, Dış İlişkiler Ofisi Gündem Tanışma Bologna Süreci ve Atatürk Üniversitesi BEK ve Görevleri Önümüzdeki çalışma planının

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü

Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü Üniversite Sanayi İşbirliğinde Yaklaşımlar 29 Mart 2013 Elazığ Önsöz Çeşitli

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BECERİ AÇIĞI VE İYİ ÖRNEKLER

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BECERİ AÇIĞI VE İYİ ÖRNEKLER BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BECERİ AÇIĞI VE İYİ ÖRNEKLER Editör DR. CEYHUN GÖCENOĞLU Türkiye Bilişim Vakfı na verdiği destekten ötürü teşekkür ederiz. ÖNSÖZ Haziran 2016 Ekonomik kalkınma kapsamında;

Detaylı

PÜF NOKTALARI: SINIF İÇİNDE ÖĞRENCİLERİN KATILIM HAKKININ GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMAK

PÜF NOKTALARI: SINIF İÇİNDE ÖĞRENCİLERİN KATILIM HAKKININ GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMAK PÜF NOKTALARI: SINIF İÇİNDE ÖĞRENCİLERİN KATILIM HAKKININ GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMAK İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi Görüşlerini ifade etmek ve kendisiyle ilgili kararlara etki edebilmek

Detaylı

UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu. Konya. 8 Eylül 2015

UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu. Konya. 8 Eylül 2015 UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu Konya 8 Eylül 2015 UCLG-MEWA Projeler Departmanı Randa AL SABBAGH Akıllı Şehirler Komitesi Sorumlusu 30.10.2015 1 / 6 Arka plan UCLG-MEWA Akıllı Şehirler

Detaylı

Altın Ayarlı İslâmi Finans

Altın Ayarlı İslâmi Finans Altın Ayarlı İslâmi Finans 09 Ağustos 2011 Salı Uluslararası platformlarda paranın İslâmileştirilmesi konusu epeydir gündemde. Paranın İslâmileştirilmesinden kasıt para ile ilgili ne varsa, ekonomik faaliyetlerden

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014, IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014 6360 sayılı

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bartın Üniversitesinden: BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesi

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

ELECO 2005 3. Uluslar arası Elektrik, Elektronik, Aydınlatma, Otomasyon ve İletişim Fuarı. 7 11 Aralık 2005. Ziyaretçi Araştırması Özet Sonuçları

ELECO 2005 3. Uluslar arası Elektrik, Elektronik, Aydınlatma, Otomasyon ve İletişim Fuarı. 7 11 Aralık 2005. Ziyaretçi Araştırması Özet Sonuçları ELECO 2005 3. Uluslar arası Elektrik, Elektronik, Aydınlatma, Otomasyon ve İletişim Fuarı 7 11 Aralık 2005 Ziyaretçi Araştırması Özet Sonuçları TÜYAP BURSA FUARCILIK A.Ş. TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için IX. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın! Uluslararası

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ VE BOLOGNA SÜRECİ PROF.DR.SERMİN ÖRNEKTEKİN

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ VE BOLOGNA SÜRECİ PROF.DR.SERMİN ÖRNEKTEKİN İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ VE BOLOGNA SÜRECİ PROF.DR.SERMİN ÖRNEKTEKİN 2 DÜNYADA EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2013 3 İŞ HAYATINDAKİ DEĞİŞİM DAHA HIZLI ÇALIŞMA DAHA UCUZA ÇALIŞMA BAŞKA YERDE ÇALIŞMA 4 İŞ VE YERLEŞİM

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR?

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Haziran 2010 SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Proje Koordinatörleri: İndeks Araştırma Ekibi Simge Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Giriş:

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ

UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ TMMOB Makina Mühendisleri Odası I. Ulusal Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı 12 Mayıs 2001 Eskişehir-Türkiye UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ Mehmet Nazım

Detaylı