HİPERTANSİF ACİL DURUMLAR YAKLAŞIM VE TEDAVİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HİPERTANSİF ACİL DURUMLAR YAKLAŞIM VE TEDAVİ"

Transkript

1 YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE DAHİLİ SORUNLAR HİPERTANSİF ACİL DURUMLAR YAKLAŞIM VE TEDAVİ Prof.Dr.Hakan Tezcan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

2 Hipertansif kriz Hypertensive emergency (acil) KB ciddi yükselme ve akut hedef organ hasarı mevcut Hypertensive urgency KB ciddi yükselme var, akut hedef organ hasarı yok Malign hipertansiyon; ciddi KB yüksekliği ve papil ödemi (grade 4 retinopati), ensefalopati, akut nefropati

3 Hedef organ hasarı Hipertansif sol ventrikül yetmezliği Hipertansiyon ve akut koroner sendrom Hipertansiyon ve aort diseksiyonu Hipertansiyon ve subaraknoid kanama,iskemik stroke, hemorajik stroke Hipertansif ensefalopati Hipertansif retinopati ve papilla ödemi Hipertansif nefropati

4 Hipertansif acil durum KB>180/120 mmhg Kan basıncındaki ani yükselmeye akut hedef organ hasarı eşlik eder Kan basıncının dakikalar içinde parenteral ilaçlar kullanılarak düşürülmesi ve hastanın yoğun bakım şartlarında takibi gereklidir

5 Hypertensive urgency Ciddi kan basıncı yüksekliği( >180/120 mmhg) Akut hedef organ hasarı yok Oral ajanlarla KB düşürülebilir, kontrollü olarak düşürülür Yatış gerekmez acil serviste halledilebilir, ayaktan takip edilir

6 Hipertansif acil durumlar Hipertansif ensefalopati Akut koroner sendrom Pulmoner ödem Aort diseksiyonu İntraserebral/subaraknoid kanama Akut beyin infarktı Akut kafa travması Akut böbrek yetmezliği Feokromasitoma krizi Akut spinal kord hasarı Eklempsi Postop hipertansiyon Ciddi epistaksis

7 Hipertansif kriz nedenleri Esansiyel hipertansiyon Böbrek hastalıkları( renovasküler ve parenkimal hastalıklar:kronik pyelonefrit,glomerulonefrit, tubulointertisyal nefrit) Metildopa nın ani kesilmesi, kokain, amfetamin ve diğer sempatomimetik ajanlar, MOI ile TCA kullanımı, siklosporin Eklempsi ve preeklempsi Endokrin hastalıklar(feokromositoma,primer aldosteronism, glukokortikoid fazlalığı,renin salgılayan tümörler) MSS hastalıkları( kanama, kafa travması) Postoperatif hipertansiyon Ciddi yanıklar İlaçlar (sempatomimetikler, amfetamin, kokain,siklosporin)

8 Ağrı Yoğun bakımda yüksek kan basıncı Anestezinin kesilmesi-recovery dönemi Antihipertansif ilaçların kesilmiş olması Mesane distansiyonu Hiperkapni Asidoz Hipoglisemi Girişimler(kateterler, damara girme, trakeal tüp mobilizasyonu, hasta mobilizasyonu) Ses ve gürültüye bağlı stress Anksiyete Diğer ilaçlar (steroid,nsaid,beslenme sıvıları)

9 Patofizyoloji/malign hipertansiyon Damar duvarındaki artmış mekanik stres endotel hasarına neden olur, vazokonstriktör ajanlar salınır (AII, endotelin) Endotel disfonksiyonu nedeniyle kompensatuar mekanizmalar devreye giremez (NO) Endotel hasarıyla endotel permeabilitesi artar, lokal fibrinolitik aktivite inhibe olur, lokal pıhtılaşma faktörleri aktive olur ve arteriolar mikrotrombozlar oluşur Basınç yüksekliğine bağlı gelişen tuz ve su kaybı, böbreklerden renin salınımını tetikler

10 Artmış KB ve Mekanik stres Endotel hasarı Spontan natriürez Platelet ve fibrin depolanması Fibrinoid nekroz İntimal proliferasyon NO ve PGI azalır Sıvı kaybı Renin Anjiotensin Katekolaminler artar Ciddi kan basıncı yükselmesi Hedef organ hasarı

11 Retinopati Hafif; arterlerde vazospazma bağlı daralma, kalınlaşma, A-V crossing Orta; nokta yada alev şeklinde retina kanamaları,iskemiye bağlı atılmış pamuk görünümünde eksudalar, genişlemiş retinal venler Ağır; papilla ödemi

12 Grade IV hypertensive retinopathy Papilledema due to malignant hypertension.there is blurring of the margins of the optic disc, distension of the retinal veins,two cotton wool spots inferior to the disc, and a flame-shaped hemorrhage at a venous bifurcation (arrow). Reproduced by permission from Gallasch, G, Ritz, E, Nephrol Dial Transplant 1997; 12:1518.

13 Grade IV hypertensive retinopathy Grade IV hypertensive retinopathy in a patient with malignant hypertension.the optic disc is swollen with indistinct borders. There is venous tortuosity with multiple cotton wool spots and numerous flameshaped (large arrows) and punctate hemorrhages (small arrow). Reproduced by permission from Gallasch, G, Ritz, E, Nephrol Dial Trans 1997; 12:1518.

14 Nefropati Hafif hipertansiyon: Afferent arteriollerde skleroz ve kalınlaşma, hipertansif nefroskleroz Asemptomatik veya noktüri, Mikroalbüminüri,proteinüri Kreatinin yüksekliği Akut veya ciddi HT: Afferent arteriollerde fibrinoid nekroz Akut böbrek yetmezliği

15 Malignant nephrosclerosis Mucoid intimal thickening and luminal narrowing in a small muscular renal artery (arrow) in the early stages of healing in malignant nephrosclerosis.

16 Light micrograph reveals fibrinoid necrosis in the preglomerular afferent arteriole. The normal muscle layer of the media has been replaced by the fibrinoid material

17 Anamnez (HT öyküsü) Fizik muayene: -Uygun teknikle KB ölçümü -KVS Değerlendirme -Nörolojik muayene;göz dibi,mental durum,motor defisit,serebellar disfonksiyon Lab: İdrar,BUN,kreatinin,elektrolitler,hemogram PRA,Aldosteron,Katekolaminler EKG,AC grafisi Gerekirse EKO,BT(kranial,torako-abdominal),US

18 Hipertansif kriz Klinik özellikler Nörolojik bulgular:baş ağrısı,konfüzyon, konvülsiyonlar, koma, fokal defisitler Kardiyovasküler bulgular:kky, akut MI, aort diseksiyonu Gastrointestinal bulgular:bulantı, kusma, akut abdomen (mesenter iskemisi), akut pankreatit Renal bulgular:oligüri, azotemi

19 Hipertansif ensefalopati Kan basıncındaki ani yükselmeye bağlı gelişen beyin ödemi Klinik: Baş ağrısı (sürekli,lokalize olmayan, ağrı kesicilere cevap vermeyen),kusma,görme bozukluğu (görme kaybı ve görsel hallüsinasyonlar), huzursuzluk,konfüzyon, nöbet, koma Retinopati veya proteinüri eşlik etmeyebilir FM: Papil ödemi (normal fundoskopi ekarte ettirmez) BT:Kanamayı ekarte eder EEG:Elektrik aktivitede generalize yavaşlama, predominant posterior alfa ritm kaybı, posterior epileptik deşarj MRI: Posterior,parieto-oksipital bölgede beyaz cevherde ödem (posterior lökoensefalopati sendromu) Pontin ödem(hipertansif beyin sapı ensafalopatisi)

20 Hipertansif ensefalopati Serebral hiperperfüzyona bağlı olarak gelişir Serebral otoregülasyon işlemez Normal şartlarda MAP mmhg arasında otoregulasyon nedeniyle serebral kan akımı sabittir Hipertansiflerde otoregülasyon için eşik değerler daha yüksek (MAP mmhg) Endotel disfonksiyonu,artmış mikrovasküler permeabilite ve serebral ödem söz konusu Otopsilerde serebral ödem,arteriollerde fibrinoid nekroz, fibrin tıkaçları ve mikroinfarktüsler saptanır KB kontrol altına alınırsa bulgular reversible, aksi takdirde koma ve ölüme yol açabilir

21 Normal autoregulation of cerebral blood flow

22 Cerebral autoregulation in hypertension Autoregulation of cerebral blood flow in normotensive and hypertensive subjects. Kaplan, NM, Lancet 1994; 344:1335.

23 MRI A-B shows hyperintensity regions, suggestive of facilitated water diffusion and vasogenic edema. Follow-up images C- D. Courtesy of Eric D Schwartz, MD.

24 Tedavi-Hipertansif kriz Hasta hospitalize edilip,kb sürekli monitorize edilmeli Kan basıncı hemen ancak yavaş olarak, parenteral ilaçlar ile düşürülmeli İlk hedef KB da parsiyel düşüş sağlamak, normalizasyon değil Tedavi KB düzeyinden çok, hedef organ hasarına göre düzenlenmelidir

25 Tedavi-Hipertansif kriz KB ilk birkaç saatte %20-25 oranında düşürülmeli Agresif düşürmek MI,stroke ve renal yetmezliğe yol açabilir Akut sol kalp yetmezliği ve aort diseksiyonunda kontrollü hipotansiyon önerilir (SKB< mmhg) SVO da daha kontrollü ve yavaş düşürülmeli Hipertansif ensefalopatide de ortalama KB %20 oranında düşürülmelidir, DKB mmhg olacak şekilde Hipovolemi eşlik ediyorsa volume replasmanı yapılmalı, özellikle venodilatörler kullanılırken dikkat (ventriküler dolum azalır)

26 Akut stroke Akut stroklu hastalarda antihipertansif tedavi rutin olarak önerilmez İskemik alanda kan akımı otoregülasyonu bozuk,kb düşüklüğü perfüzyonu daha da düşürüp infarkt alanını genişletebilir Serebral iskemi sonrası hipertansiyon koruyucu ve geçicidir İskemik stroke durumunda KB> / mmhg ise (OKB>140 mmhg ) Hemorajik stroke ta 180/105 mmhg nın üzerindeyse tedavi önerilir, ilk başta 10-15% düşür Trombolitik alanlarda 185/110 mmhg altında tut

27 Akut postop hipertansiyon Cerrahi girişimlerden sonra %5-35 hastada, ilk 2-6 saatte Özellikle kardiyotorasik, vasküler, baş-boyun, nöroşirürjik operasyonlar sonrası Adrenerjik stimulasyon söz konusu Genelde preop değerlerin %20 si kadarında tutmak uygundur Kardiyotorasik op sonrası ise 140/90 mmhg altında tutulmalı Beta blokerler,nitroprusside,nitrogliserin, fenoldopam kullanılabilir

28 Değişik klinik durumlara göre tercih edilecek ilaçlar Hipertansif atak (hedef organ hasarı-tehdidi yok) Kaptopril oral Hipertansif ensefalopati Sodyum nitroprusside, fenoldopam,labetolol,nicardipin Böbrek yetmezliği Fenoldopam,nicardipin, sodyum nitroprusside, labetalol, gerekirse diyaliz SVO Labetolol, nicardipine, fenoldopam Akut koroner sendrom Nitrogliserin,esmolol,metoprolol,labetolol

29 Değişik klinik durumlara göre tercih edilecek ilaçlar Akut sol ventrikül yetmezliği Nitrogliserin, sodyum nitroprusside, furosemid Aort diseksiyonu Nitroprusside,esmolol,labetalol Eklempsi MgSO4,verapamil,nicardipin,labetolol,diazepam Cocain,amfetamin toksisitesi Labetalol,nitratlar Postop hipertansiyon Esmolol,nicardipin (periop) Feokromasitoma IV alfa bloker (fentolamin) sonra beta bloker,labetalol

30 Oral kullanılan ilaçlar Kaptopril Doz; mg oral Etki dk max,yarı ömrü 1.9 saat Furosemid,Labetalol,Amlodipin,Prazosin

31 Sodium nitroprusside Arteriyel ve venöz dilatasyon yapar Pulmoner ödem, LV yetmezliği, aort diseksiyonu Işıktan korunmalıdır Intraarteriyel KB monitorizasyonu gereklidir Arter ve venlerde vazodilatasyon yapar Aort diseksiyonu için kullanıldığında,beraberinde beta bloker kullanılmalı İntrakraniyal basıncı artırabilir,serebral akım hızını azaltabilir,koroner perfüzyonu bozabilir (coronary steal)

32 Sodium nitroprusside Doz: micg/kg/dk infüzyon, etki hemen başlar Etki süresi 1-2 dak, yarılanma ömrü 3-4 dk Yan etki:hipotansiyon,kusma,siyanid toksisitesi Siyanid karaciğerde metabolize olur ve böbreklerden atılır Siyanid toksisitesi:(kalp durması,koma ensefalopati) tedavide thiosülfat ve hidroksikobalamin infüzyonu önerilir

33 Nitrogliserin Kan basıncı monitorizasyonu ile doz titrasyonu IV nitrogliserin 10 g/dk başlanıp titre edilir İlk saatte -geniş anterior MI - refrakter veya rekürran angina - hipertansiyon - konjestif kalp yetmezlikli hastalar Kan basıncı<90 mmhg Sildenafil almış olanlar RV infarktüsü olanlarda kullanılmaz

34 Nitrogliserin Potent venodilatör, yüksek dozlarda arterlerde de dilatasyon yapar Sıvı kaybı olan hastalarda ciddi hipotansiyon ve taşikardi yapabilir Kalbin ön yükünü ve kalp debisini azaltır, kalp debisinin azalması serebral ve renal perfüzyon bozukluğu olanlarda istenmeyen bir durumdur Pulmoner ödem ve akut koroner sendromda, antihipertansif tedaviye ek olarak düşük dozda kullanılabilir Yan etki; Başağrısı,çarpıntı,kusma,flushing Uzun süre kullanıldığında tolerans gelişebilir

35 Esmolol Kısa etkili bir beta bloker,kardiyoselektif 1 dk da etkisini gösterir, etki süresi dk. Özellikle postop HT da etkilidir Doz: mg/kg yükleme dozu micgr/kg/dk infüzyon Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarından etkilenmez AV blok,kky,astım olanlarda dikkat

36 Alfa ve beta bloker Labetalol Etkisi 5-10 dk da başlar, 2-6 saat sürer Kalp debisini,serebral,renal ve koroner kan akımını düşürmez Plasentadan geçmediği için eklempsi seyrinde de kullanılabilir mg yükleme dozunu takiben1-2 mg/dk infüzyon Yan etki: Bulantı,kusma,bronkospazm,AV blok

37 Metoprolol IV 5 mg IV bolus, 15 mg dek çıkılabilir MI hastalarında kullanılabilir Mortalite,reinfarktüs, rüptür, VF riskini azaltır AV blok, bradikardi,hipotansiyon,ağır KKY ciddi reaktif havayolu hastalığında kullanılmaz

38 Dopamin (D1) agonisti Fenoldopam Renal ve sistemik vazodilatasyon yapar Renal kan akımını ve Na atılımını arttırır Dopamine göre 10 kat daha güçlü bir renal vazodilatördür Hemen her tür hipertansif acilde kullanılabilir, özellikle renal yetmezlikte Doz: micgr/kg/dk infüzyon Etkisi 5-10 dk da başlar, 15 dk sürer Karaciğerde metabolize olur Yan etki:başağrısı,hipotansiyon

39 Nicardipine Dihidropiridin türevi Ca kanal blokeridir Serebral ve koroner kan akımını arttırır, iskemiyi düzeltir Etkisi 5-10 dk da başlar 2-4 saat sürer Başlangıç inf dozu 2-10 mg/saat, max doz 30mg/saat Yan etki: Refleks taşikardi,flushing

40 Diüretikler Furosemide; mg,5 dk etki başlar, 2 saat etki sürer Pulmoner ödem ve sıvı yüklenmesinde kullanılabilir Hipertansif krizde sıvı kaybı olduğundan, diğer antihipertansiflerle birlikte kullanımı hipotansiyona neden olabilir

ACİL HİPERTANSİYON TEDAVİSİ

ACİL HİPERTANSİYON TEDAVİSİ ACİL HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Dr. Yasemin Erten Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Hipertansiyon Türkiye %31.8 Avrupa %44 Kuzey Amerika %28 Kanada %27 Dünyada >1 milyar üzeri hipertansif

Detaylı

Hipertansif Aciller. Doç. Dr. Deniz Kumbasar. Epidemiyoloji

Hipertansif Aciller. Doç. Dr. Deniz Kumbasar. Epidemiyoloji Klinik Geliflim 18 (2) - (15-24) 2005 Hipertansif Aciller Doç. Dr. Deniz Kumbasar Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal Özet Kan bas nc n n dakikalar ya da saatler içinde düflürülmesini

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı

ESANSİYEL HİPERTANSİYON HASTALARINDA DİÜRNAL KAN BASINCI RİTMİNİN AORTUN ELASTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ

ESANSİYEL HİPERTANSİYON HASTALARINDA DİÜRNAL KAN BASINCI RİTMİNİN AORTUN ELASTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOŞUYOLU KALP EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Doç.Dr.YELDA BAŞARAN ESANSİYEL HİPERTANSİYON HASTALARINDA DİÜRNAL KAN BASINCI RİTMİNİN AORTUN ELASTİK

Detaylı

Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar

Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com Konuşma planı Kan basıncının düzenlenmesi ve hipertansiyon hakkında bilgi Antihipertansif ilaçlar hakkında bilgi 2 1

Detaylı

Yoğun Bakım Prensipleri. Doç. Dr. Emrah Oğuz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

Yoğun Bakım Prensipleri. Doç. Dr. Emrah Oğuz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir Yoğun Bakım Prensipleri Doç. Dr. Emrah Oğuz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir Yoğun Bakımda Bakımda Takip Edilen Parametreler EKG (ritm, ST değişiklikleri) Arteriyel

Detaylı

Preoperatif değerlendirme. Dr. Tuba T. Duman-Ekim 2011

Preoperatif değerlendirme. Dr. Tuba T. Duman-Ekim 2011 Preoperatif değerlendirme Dr. Tuba T. Duman-Ekim 2011 Amaç Cerrahi girişimin yarattığı riski belirlemek ve en aza indirmektir. Bilinmeyen komorbid bir hastalığı ve cerrahi risk faktörlerini tanımak Preoperatif

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ 01.02.2012 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ EPİDEMİYOLOJİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ 01.02.2012 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ EPİDEMİYOLOJİ ABY; renal fonksiyonlarda saatler ve günler içinde kötüleşme sonucu ortaya çıkan, toksik madde birikimi ve internal homeostaz bozulmasıdır Klinikte sadece GFR azalmasının indirek azalması gösterilerek

Detaylı

KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ

KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ KISIM 2 KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ BÖLÜM 2.1 BÖLÜM 2.2 Pratikte Kalp Yetersizliği: Kılavuzlar ve Klinik Kanıtlarla; Akut/Kronik KY de Teşhis, Tedavi, Ayırıcı Tanı, Korunma ve Tedavi Sorunları Prof. Dr. Rasim

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Anestezi/1 Anestezi/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Anestezi/3 Hakkımda:

Detaylı

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment doi: 10.5262/tndt.2011.1002.02 Derleme/Review Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment Öz Hiponatremi; klinik uygulamada en sık görülen elektrolit bozukluğudur.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sempozyum Daveti 3 Sempozyum Düzenleme Kurulu 4 Oturum Başkanları ve Konuşmacılar 5 Davetli Yabancı Konuşmacılar 6 BİLİMSEL PROGRAM 7

İÇİNDEKİLER. Sempozyum Daveti 3 Sempozyum Düzenleme Kurulu 4 Oturum Başkanları ve Konuşmacılar 5 Davetli Yabancı Konuşmacılar 6 BİLİMSEL PROGRAM 7 ÇNDK Sempozyum Daveti 3 Sempozyum Düzenleme Kurulu 4 turum Başkanları ve Konuşmacılar 5 Davetli Yabancı Konuşmacılar 6 BS PG 7 K Z 17 K01 HPNSYND BNGIÇ DVS ÇN N 19 Prof. Dr. ustafa rıcı K02 BK SNDD SÇKN

Detaylı

SUBARAKNOİD KANAMA SUBDURAL KANAMA İNTRAKRANYAL KANAMA KAYNAK: TINTINALLI

SUBARAKNOİD KANAMA SUBDURAL KANAMA İNTRAKRANYAL KANAMA KAYNAK: TINTINALLI SUBARAKNOİD KANAMA SUBDURAL KANAMA İNTRAKRANYAL KANAMA KAYNAK: TINTINALLI 1 SUBARACNOİD KANAMA SAK kanın subaraknoid boşluğa sızmasıdır. %75 i anevrizma rüptürü sonucu oluşur. SAK ı olan hastaların % 20

Detaylı

Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care

Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care Smyrna Tıp Dergisi 62 Smyrna Tıp Dergisi Derleme Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care Esat Veli Karakoç 1, Ziya Ömer 2, Hüseyin Can 3 1 Uzm.Dr., İzmir Üniversitesi

Detaylı

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit HEPATİK KOMA Giriş Hepatik koma, ciddi karaciğer disfonksiyonu (fulminan karaciğer yetmezliği ve kronik parankimal karaciğer hasarının alevlenmesi) sonucu ortaya çıkan, kompleks ve mortalitesi çok yüksek

Detaylı

NÖROLOJİ CEP KİTABI NÖROLOJİ ÖZET BİLGİLER VE GÜNCEL NOTLAR GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ

NÖROLOJİ CEP KİTABI NÖROLOJİ ÖZET BİLGİLER VE GÜNCEL NOTLAR GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ NÖROLOJİ CEP KİTABI NÖROLOJİ ÖZET BİLGİLER VE GÜNCEL NOTLAR GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ NÖROLOJİ CEP KİTABI NÖROLOJİ ÖZET BİLGİLER VE GÜNCEL NOTLAR Editörler M. BRANDON WESTOVER, MD, PHD Resident, Partners

Detaylı

Anestezi Özet Teorik Bilgiler El Kitapçığı Anest.Ahmet Emre AZAKLI

Anestezi Özet Teorik Bilgiler El Kitapçığı Anest.Ahmet Emre AZAKLI İçindekiler ANESTEZİYE GİRİŞ... 3 ANESTEZİ RİSKİNİN BELİRLENMESİ... 3 SIVI VE GIDA ALIMININ SINIRLANDIRILMASI... 4 PREMEDİKASYON... 4 GENEL ANESTEZİ... 8 ANESTEZİ İNDÜKSİYONU... 8 ANESTEZİ İDAMESİ... 10

Detaylı

OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY

OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D/ NEFROLOJİ B.D. OLGU 1 41 yaşında erkek bilinç bulanıklığı ile

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. TIBBİ ÜRÜNÜN TİCARİ ADI DELAPRİD 30 mg + 2,5 mg çentikli tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir. Yardımcı

Detaylı

KARDİOVASKÜLER SİSTEM

KARDİOVASKÜLER SİSTEM KARDİOVASKÜLER SİSTEM BEBEK VE ÇOCUKLARDA NORMAL KALP HIZLARI KALP HIZI YAŞ Uyanık Uykuda Ateş; Ağlarken, Egzersiz Yenidoğan 100-180 80-160 220 ye kadar I hafta-3 ay 100-200 80-220 220 ye kadar 3 ay-2

Detaylı

KOLİNOMİMETİKLERİN ENDİKASYONLARI

KOLİNOMİMETİKLERİN ENDİKASYONLARI Antikolinesterazlar: Kolinesteraz enzimini inhibe eden ilaçlar, inhibisyonun reverbisl ve irreverbisl olmasına göre iki grupta incelenmektedir. Kolinerjik asetilkolin birikimine neden olarak muskarinik

Detaylı

ANTİTROMBOTİK İLAÇ KULLANAN HASTALARDA ORAL CERRAHİ PRENSİPLERİ

ANTİTROMBOTİK İLAÇ KULLANAN HASTALARDA ORAL CERRAHİ PRENSİPLERİ T.C Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı ANTİTROMBOTİK İLAÇ KULLANAN HASTALARDA ORAL CERRAHİ PRENSİPLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Fatma KÖKSEL Danışman Öğretim Üyesi : Prof.

Detaylı

EPİDURAL MORFİN UYGULAMASINI TAKİBEN EPİDURAL HASTA KONTROLLÜ BUPİVAKAİN, LEVOBUPİVAKAİN VE ROPİVAKAİNİN ETKİLERİ

EPİDURAL MORFİN UYGULAMASINI TAKİBEN EPİDURAL HASTA KONTROLLÜ BUPİVAKAİN, LEVOBUPİVAKAİN VE ROPİVAKAİNİN ETKİLERİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANADİLİM DALI EPİDURAL MORFİN UYGULAMASINI TAKİBEN EPİDURAL HASTA KONTROLLÜ BUPİVAKAİN, LEVOBUPİVAKAİN VE ROPİVAKAİNİN ETKİLERİ Dr.

Detaylı

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ Akut böbrek yetersizliği (ABY), böbrek fonksiyonlarının ani bozulması sonucu üre, kreatinin gibi bazı metabolitlerin kanda birikim göstermesidir. Çoğunlukla, idrar atılımında azalma

Detaylı

LOMBER DİSK CERRAHİSİ PLANLANAN HASTALARDA EPİDURAL ANESTEZİ İLE GENEL ANESTEZİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

LOMBER DİSK CERRAHİSİ PLANLANAN HASTALARDA EPİDURAL ANESTEZİ İLE GENEL ANESTEZİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI LOMBER DİSK CERRAHİSİ PLANLANAN HASTALARDA EPİDURAL ANESTEZİ İLE GENEL ANESTEZİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI UZMANLIK

Detaylı

Sistemik Arter Hipertansiyonu

Sistemik Arter Hipertansiyonu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 43-56 Sistemik Arter Hipertansiyonu Dr. Bur çak Kı

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şef V.: Uzm. Dr. Yasemin Akın YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ

Detaylı