TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TS Elektronik Belge Yönetim Sistemi Belgelendirmeleri TS ISO/IEC ve Yazılım Testleri Mustafa YILMAZ

2 Sunum İçeriği TS Tanımlar TS Faydalar TS Tarihçe ve Dayanaklar TS Denetleme TS Standard Gereksinimleri TS / T1 Yazılım Felaketleri Yazılım Test Amaçları TS ISO/IEC Standard Gereksinimleri

3 TS Tanımlar Doküman Belge Dosya Tasnif Planı Elektronik Belge Yönetimi Tasfiye Standard Dosya Planı İdari Birim Kimlik Kodları Ortak Alan-Ana Hizmet Faaliyetleri

4 TS Faydalar Belgelere hızlı erişimin sağlanması, Belgelerin kaybolması yıpranması vs gibi fiziksel sorunların ortadan kalması, Kağıt tasarrufu, Belgelerin saklama planları çerçevesinde hızlı bir şekilde arşivlenmesi, Arşivleme için gerekli fiziksel materyallerin (dolaplar,dosyalar vs) kullanımın azalması, İşlemlerin hızlı gerçekleşmesinden dolayı müşteri memnuniyetinin artması, Kurumsal hafızanın ve toplum hafızasının korunması Kurumların ve bireylerin hak kaybına uğramaması

5 TS Tarihçe ve Dayanaklar Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü- Marmara Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 2005-Referans Model v Referans Model v TS TS son versiyon 2012-TS 13298/T1

6 TS Tarihçe ve Dayanaklar Uluslar arası Uygulamalar Design Criteria Standard for Electronic Records Management Software Applicaitons. DoD STD. Digital recordkeeping: guidelines for creating, managing and preserving digital records. National Archives of Australia MoReq Specification: Model requirements for the management of electronic records. Prepared for the IDA Programme of the European Commission Records/Document/Information Management (RDIM): Integrated Document Management System for the Government of Canada. Requirements for Electronic Records Management Systems. Londra: Public Record Office, 2002.

7 TS Tarihçe ve Dayanaklar Resmi Standartlar ANSI/ARMA Vital Records Programs: Identifying, Managing, and Recovering Business-Critical Records. ARMA International, ISBN: BSI DISC PD008. A code of practice for Legal Admissibility and Evidential Weight of Information Stored Electronically. London: BSI, ISO : Information and Documentation Records Management. Part 1: General. Cenevre: ISO, ISO : Information and Documentation Records Management. Part 2: Guidelines. Cenevre: ISO, 2001.

8 TS Tarihçe ve Dayanaklar Kanunlar Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Kanun No : 3473 Tarihi: 28 Eylül 1988 Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik. (2004). Resmî Gazete, Sayı: 25445, 27 Nisan 2004 Elektronik İmza Kanunu. (2004). Resmî Gazete, Sayı: 25355, 23 Ocak 2004

9 TS Tarihçe ve Dayanaklar Genelgeler Standart Dosya Planı. 2005/7 Başbakanlık Genelgesi. 25 Mart 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete Elektronik Belge Standartları. 2008/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi. 16 Temmuz 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete Kamu Bilgi Sistemlerinde Birlikte Çalışabilirlik Esasları. 2009/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi. 28 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete

10 TS Tarihçe ve Dayanaklar EBYS Genelgesi

11 TS Denetleme TSE-Tetkik,Belgelendirme Devlet Arşivleri: Kamu Kuruluşları; denetimrapor Laboratuar: Testler-Değerlendirme

12 TS Denetleme Mevcut durum ve link 23 Firma belgeli TS Firma başvuruda

13 TS Standart Gereksinimleri Sistem Kriterleri Belge Kriterleri Metadata Kriterleri

14 TS Standart Gereksinimleri Dosya Tasnif Planları Saklama Planları Elektronik Belge Kayıt İşlemleri EBYS Kullanım Özellikleri Erişim Kontrolü ve Güvenlik Sistem Tasarımı ve Yönetimi Belge Özellikleri Doküman Yönetimi Elektronik Olmayan Sistemlerle Uyumluluk Digital Görüntüleme Sistemleri Metadata Kriterleri

15 TS / T1 Nisan 2012 Not - TS uyumlu yazılım, aynı zamanda TS ISO/IEC standardının maddelerini gerçekleştirmeli ve bunu gerektirdiğinde belgeleyebilmelidir. 9.3 Performans ve ölçeklenebilirlik B maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. b) EBYS tarafından performans açısından aşağıdaki kriterlere uygun süreler için yapılan beyanlar Onaylı Laboratuarlar tarafından doğrulanmalıdır

16 Yazılım Felaketleri-Başarısızlık Örnekleri Londra Borsası Kağıtsız Hisse Tahakkuk Sistemi projesi: Başlangıç Aşaması Tahmini Bütçe : 6 Milyon Sterlin Proje durduruldu. Çıkan maliyet: 800 Milyon Sterlin

17 Yazılım Felaketleri-Başarısızlık Örnekleri ABD Washington Eyaleti, Motorlu Taşıtlar İdaresi araç tescil ve ehliyet yenileme için Ehliyet Başvuru Projesi : Proje Başlangıç:1995 Proje Bütçesi:16 milyon dolar öngörü Proje Bitiş:1997 Proje Bitiş Bütçesi:40 milyon dolar harcama ve 27 milyon dolar ek bütçe

18 Yazılım Felaketleri-Başarısızlık Örnekleri Denver Havaalanı Otomatik Bagaj Sistemi Projesi: Proje açıklaması: Dünyanın ikinci büyük uluslararası havaalanı, Otomatik bagaj sistemi projesi Proje bütçe ve tarihi:186 milyon dolarlık bir yazılımla yönetilerek 31 Ekim 1993 de açılması planlanıyor. Proje Hizmet alınma tarihi: 28 Şubat 1995 Gecikme maliyeti: Gecikme nedeniyle oluşan toplam zararın 340 milyon dolar Ek tedbir:70 milyon dolarlık yedek bir proje devreye sokuldu. Ek tedbirin kaldırılması:2005 yılı

19 Yazılım Felaketleri-Başarısızlık Örnekleri Hedefi Iskalayan Patriot Füzeleri: 25 Şubat 1991 tarihinde Körfez Savaşı sürerken Amerika nın Suudi Arabistan a yerleştirdiği Patriot füzelerinden biri Irak tan gelen Scud füzesini ıskaladı ve bir Amerikan askeri barakasına isabet eden füze 28 Amerikan askerinin ölümüne yol açtı. Yapılan incelemede Patriot füzelerinde zaman hesaplamasında kullanılan 24 bitlik değişkende oluşan hatanın buna neden olduğu anlaşıldı. 100 saat açık kalan Patriot sistemindeki zaman hatası 0.34 saniyeyi bulmuştu ve bu da füzenin 600 metrelik bir sapma yapmasına neden olmuştu. Radar füzeyi doğru tespit etmiş ancak bir sonraki anda bakması gereken yerde füzeyi bulamamıştı.

20 Yazılım Felaketleri-Başarısızlık Örnekleri *

21 Yazılım Felaketleri-Başarısızlık Örnekleri Standish Group'un 2009 yılı raporuna göre aynı yıl içinde gerçekleştirilen yazılım projelerinin yaklaşık % 68'i başarısızlıkla sonuçlanmıştır: % 44 ü zaman, bütçe veya isterler açısından başarısız, % 24 ü bitirilemeyen projeler) * Proje Başarısızlık Faktörleri Kullanıcı girdisinin olmaması %12.8 Tamamlanmamış İsterler ve Belirtimler %12.3 Değişen İsterler ve Belirtimler %11.8 Yönetim desteğinin olmaması %7.5 Teknolojik yetersizlik %7.0 Kaynak yetersizliği %6.4 Gerçekçi olmayan beklentiler %5.9 Açık olmayan hedefler %5.3 Gerçekçi olmayan zamanlama tahminleri %4.3 Yeni Teknoloji %3.7 Diğerleri %23 *

22 Yazılım Test Amaçları Yazılım testi temel olarak elde edilen ürünün beklenen kalitede olduğunu belirlemek, değilse istenilen kaliteye ulaştırılmasını sağlamak için kullanılan bir süreçtir. Test, hata bulma amaçlı, planlı bir şekilde gerçekleştirilen eylemler dizisi, bir doğrulama metodudur.

23 Yazılım Test Amaçları Hata bulmak ve tekrarlanan hataları önlemek Nihai üründe meydana gelecek riskleri azaltmak Sapmaları belirlemek Yazılımı doğruluk,tamlık,güvenirlik,hız ve verimlilik gibi açılardan değerlendirmek Yazılımın kalitesini arttırmak Yazılım geliştirme süreçlerinde meydana gelmiş ve gizli kalmış hataları ortaya çıkartmak Müşteriye hatalardan arındırılmış yazılım teslim etmek.

24 TS ISO/IEC Standard Gereksinimleri ISO/IEC Yazılım Mühendisliği - Yazılım Ürünü Kalite Gereksinimleri ve Değerlendirmesi (Software product Quality Requirements and Evaluation SQuaRE) standart ailesi içerisinde: Ticari Kullanıma Hazır (Commercial Off The Shelf - COTS) Yazılım Ürünü Kalitesi İçin Gereksinimler ve Test Yönergeleri Standardı. COTS Yazılım Ürünü Bir pazar beklentisi ile piyasaya sürülen, Ticari olarak rafta hazır, Ticari kullanım için uygun, kullanıma hazır yazılımdır. Bir COTS yazılım ürünü, ürün açıklaması, kullanım dokümantasyonu (yazılımı kurma ve kullanmak için) ve yazılımı kapsar.

25 25 Ne Tür Yazılımları Kapsar? Bilgi yönetimi ve bilgi sistemi yazılımları Kaynak yönetimi yazılımları Hastane bilgi sistemi yazılımları Kurumsal bilgi yönetim sistemleri Satış yönetimi ve kurumsal planlama yazılımları Web tabanlı yazılımlar...

26 26 TS ISO/IEC İçeriği COTS Yazılım Ürünü Gereksinimleri 5.1 Ürün Açıklaması Gereksinimleri 5.2 Kullanıcı Dokümantasyonu Gereksinimleri 5.3 Yazılım için Kalite Gereksinimleri Test Dokümantasyonu için Gereksinimler

27 27 Yazılım Kalite Gereksinimleri İşlevsellik: Yazılımın bütün fonksiyonlarının verilen sınırlar içinde yerine getirilip getirilmediğinin, Güvenilirlik: Yazılımın belirtilen sınırlamalar içerisinde kullanıldığında veri kaybetmediğinin, hatalardan dolayı beklenmedik davranışlar sergilemediğinin; işletime devam ettiğinin (hatayı tolere ettiğinin), Kullanılabilirlik: Yazılımın, kullanıcı arayüzlerinin, anlaşılır, kolay erişilebilir olduğunun, Verimlilik: Yazılımın verimli çalışması için ihtiyaç duyduğu kaynak değerlendirmenin, zaman davranışının sağlandığının, Sürdürülebilirlik: Yazılımın kararlılığının, değişikliklere karşı uyarlama yapabilme kabiliyeti (değiştirilebilirlik) olduğunun, Taşınabilirlik: Yazılımın farklı konfigürasyonları ve sistemleri desteklediğinin, test edilmesidir.

28 28 Test Dokümantasyonu Gereksinimleri Test Dokümantasyonu: Test planı, test açıklamaları, test sonuçları ve hata (anormallik) raporlarından oluşan dokümantasyon setidir. Genel gereksinimler Amaç Tutarlılık İçerik (Tanımlar, Kısaltmalar, Referanslar vb) Test planı gereksinimleri Yaklaşım Geçti/kaldı kriteri Test ortamı Zaman planı Test açıklama gereksinimleri Test örnekleri açıklaması Test prosedürleri Test sonuçları gereksinimleri Yürütme raporu Anormallik raporu Test sonuçlarının değerlendirilmesi

29 Kaynakça TS Elektronik Belge Yönetimi (Electronic Records Management), Türk Standartları Enstitüsü, Haziran, 2009 Kandur, Hamza (2006). Elektronik belge yönetimi sistem kriterleri referans modeli Göz. geç. 2.bs/ Ankara: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı ISO : Information and Documentation Records Management. Part 1: General. Cenevre: ISO,2001. ISO : Information and Documentation Records Management. Part 2: Guidelines. Cenevre:ISO, Adnan Yıldız-Muhammet Safi Standart Dosya Planı Sunum Niyazi Çiçek Başbakanlık Standart Dosya Planı Sunum 2005/7 Sayılı Başbakanlık Standadt Dosya Planı Genelgesi 1991/17 Sayılı Başbakanlık Kodlama Sistemi ile ilgili Eğitim ve Uygulama Genelgesi 2008/16 Sayılı Başbakanlık Elektronik Belge Standartları Genelgesi TS ISO/IEC Yazılım Test ve Kalite Değerlendirme Merkezi Yazılım Proje Yönetiminde Proje Başarısını Getiren Faktörler Bildiri( Serkan AKAGÜNDÜZ, Salih KURNAZ, Mustafa SARI)

30 TEŞEKKÜRLER Mustafa YILMAZ

Factors That Make The Success Of The Project In Software Project Management

Factors That Make The Success Of The Project In Software Project Management Yazılım Proje Yönetiminde Proje Başarısını Getiren Faktörler Serkan AKAGÜNDÜZ 1, Salih KURNAZ 1, Mustafa SARI 1 1 TÜBİTAK BİLGEM, Gebze / Kocaeli serkan.akagunduz@bte.tubitak.gov.tr, salih.kurnaz@bte.tubitak.gov.tr,mustafa.sari@bte.tubitak.gov.tr

Detaylı

e-belge Yönetimi Sistemlerine Dönük Ulusal ve Uluslararası Koşullar: InterPARES Projesi Deneyiminin Ardından

e-belge Yönetimi Sistemlerine Dönük Ulusal ve Uluslararası Koşullar: InterPARES Projesi Deneyiminin Ardından 1 e-belge Yönetimi Sistemlerine Dönük Ulusal ve Uluslararası Koşullar: InterPARES Projesi Deneyiminin Ardından National and International Conditions on e-records Management Systems: Behind the Experience

Detaylı

Elektronik Belge Yönetimine Geçiş Sürecinde Kurumsal Sorumluluklar ve Yol Haritası. Tekirdağ 25 Haziran 2012

Elektronik Belge Yönetimine Geçiş Sürecinde Kurumsal Sorumluluklar ve Yol Haritası. Tekirdağ 25 Haziran 2012 Elektronik Belge Yönetimine Geçiş Sürecinde Kurumsal Sorumluluklar ve Yol Haritası Tekirdağ 25 Haziran 2012 Prof. Dr. Hamza KANDUR Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı / Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) NİN FAYDALARI VE KURUM BÜNYESİNDE EBYS YAPILANDIRMAYA YÖNELİK BİR YOL HARİTASI

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) NİN FAYDALARI VE KURUM BÜNYESİNDE EBYS YAPILANDIRMAYA YÖNELİK BİR YOL HARİTASI ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) NİN FAYDALARI VE KURUM BÜNYESİNDE EBYS YAPILANDIRMAYA YÖNELİK BİR YOL HARİTASI Mehmet Bilge Kağan ÖNAÇAN * Tunç Durmuş MEDENİ ** Özlem ÖZKANLI *** ÖZET Bu çalışmanın

Detaylı

DEĞİŞEN KOŞULARDA BELGE YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI VE ULUSLARARASI UYGULAMALAR

DEĞİŞEN KOŞULARDA BELGE YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI VE ULUSLARARASI UYGULAMALAR DEĞİŞEN KOŞULARDA BELGE YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI VE ULUSLARARASI UYGULAMALAR Özgür Külcü Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 06800 Beytepe, Ankara. kulcu@hacettepe.edu.tr ÖZET Gelenesel

Detaylı

8.ULUSAL BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KONGRESİ 14-16 EKİM 2009, ANKARA Sunulan Bildiri Metni

8.ULUSAL BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KONGRESİ 14-16 EKİM 2009, ANKARA Sunulan Bildiri Metni 8.ULUSAL BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KONGRESİ 14-16 EKİM 2009, ANKARA Sunulan Bildiri Metni Özet BELGE YÖNETİMDE DEĞİŞİM SÜRECİ: E-Belgelere Çok Yönlü Yaklaşım Fahrettin Özdemirci 1 ve Bahattin Yalçınkaya

Detaylı

Değişen Koşullarda Kurumsal Belge ve Arşiv Hizmetleri: Bir Uygulama Örneği Olarak Türkiye Kızılay Derneği

Değişen Koşullarda Kurumsal Belge ve Arşiv Hizmetleri: Bir Uygulama Örneği Olarak Türkiye Kızılay Derneği Değişen Koşullarda Kurumsal Belge ve Arşiv Hizmetleri: Bir Uygulama Örneği Olarak Türkiye Kızılay Derneği Hande Uzun Külcü Türkiye Kızılay Derneği, Ankara handeuzun@kizilay.org. Yrd.Doç.Dr.Özgür Külcü

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI (Bahar Dönemi) 11005044 - ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİVLER

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI (Bahar Dönemi) 11005044 - ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİVLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI (Bahar Dönemi) 11005044 - ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİVLER Elektronik Belge Yönetimi Sistemi (EBYS) Gerekleri Hazırlayan:

Detaylı

The First International Records Management Standard: A Point of View

The First International Records Management Standard: A Point of View Özdemirci, Fahrettin. Đlk Uluslararası Belge Yönetim Standardı: Ülkemiz Açısından Bir Değerlendirme= The First International Records Management Standard: A Point of View, Türk Kütüphaneciliği, 17: 3 (2003),

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ Hamza KANDUR ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.2.0) Gözden geçirilmiş 2. Basım İstanbul 2006 Ofset Hazırlık: Yücel Dağlı Baskı & Cilt: Kitap Matbaacılık (212) 501 46 36 Kapak:

Detaylı

Elektronik Belge Yönetimine Geçiş: Sistem Gereksinimleri ve Kurumsal Model Oluşturma Çalıştayı

Elektronik Belge Yönetimine Geçiş: Sistem Gereksinimleri ve Kurumsal Model Oluşturma Çalıştayı Elektronik Belge Yönetimine Geçiş: Sistem Gereksinimleri ve Kurumsal Model Oluşturma Çalıştayı Doç. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ TÜBİTAK-SOBAG-110K592 Numaralı Proje Yürütücüsü fozdemirci@gmail.com Doç. Dr.

Detaylı

Yukarıda bilgileri yazılı olan projemin sonuç raporunun e-kütüphanede yayınlanmasını; İSTİYORUM

Yukarıda bilgileri yazılı olan projemin sonuç raporunun e-kütüphanede yayınlanmasını; İSTİYORUM ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE Proje Türü Proje No Proje Yöneticisi Proje Konusu : ALTYAPI PROJESİ : 12Y5358002 : Prof. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ :

Detaylı

ELEKTRONİK DÖKÜMAN YÖNETİM SİSTEMLERİ GENEL BİLGİLENDİRME

ELEKTRONİK DÖKÜMAN YÖNETİM SİSTEMLERİ GENEL BİLGİLENDİRME ELEKTRONİK DÖKÜMAN YÖNETİM SİSTEMLERİ GENEL BİLGİLENDİRME Adnan Özgüner ERDURSUN Bilgisayar Mühendisi, ARF Bilgi Teknolojileri ÖZET Herşeyin elektronikleştiği günümüzde, kurumların iç birimleriyle ve dış

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : 66968699/602.05/4759210 22/10/2014 Konu: Kamu Kurumlarının Uyması Gereken Asgari Bilgi Güvenliği Kriterleri -----------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.1.0)

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.1.0) ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.1.0) Doç. Dr. Hamza KANDUR Marmara Üniversitesi İstanbul 2005 Proje Yöneticisi Doç. Dr. Yusuf SARINAY Devlet Arşivleri Genel Müdürü Proje

Detaylı

Kamu Kurumlarının Uyması Gereken Asgari Bilgi Güvenliği Kriterleri

Kamu Kurumlarının Uyması Gereken Asgari Bilgi Güvenliği Kriterleri Kamu Kurumlarının Uyması Gereken Asgari Bilgi Güvenliği Kriterleri HAZIRLAYAN Siber Güvenlik Enstitüsü İÇİNDEKİLER 1 Giriş... 3 1.1 Kısaltmalar... 5 1.2 Amaç... 6 1.3 Kapsam... 6 1.4 Güncelleme... 6 2

Detaylı

SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI (SUE) (SSL, EV SSL, NİMS ve benzeri elektronik sertifikalar içindir)

SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI (SUE) (SSL, EV SSL, NİMS ve benzeri elektronik sertifikalar içindir) (SUE) (SSL, EV SSL, NİMS ve benzeri elektronik sertifikalar içindir) SÜRÜM : 09 TARİH : 01.12.2014 1. GİRİŞ... 10 1.1. Genel Bakış... 10 1.2. Kitapçık Adı ve Tanımlama... 11 1.3. Taraflar... 11 1.3.1.

Detaylı

Belge Yönetiminin Değişen Yüzü: Standartlaşma Çalışmaları ve Uluslararası Uygulamalar

Belge Yönetiminin Değişen Yüzü: Standartlaşma Çalışmaları ve Uluslararası Uygulamalar Bilgi Dünyası 2007, 8(2): 230-279 Belge Yönetiminin Değişen Yüzü: Standartlaşma Çalışmaları ve Uluslararası Uygulamalar Change in the Task of Records Management: Standardization Studies and International

Detaylı

SERTİFİKA İLKELERİ (Sİ) (SSL, EV SSL, NİMS ve benzeri elektronik sertifikalar içindir)

SERTİFİKA İLKELERİ (Sİ) (SSL, EV SSL, NİMS ve benzeri elektronik sertifikalar içindir) (Sİ) (SSL, EV SSL, NİMS ve benzeri elektronik sertifikalar içindir) SÜRÜM : 09 TARİH : 01.12.2014 1. GİRİŞ... 10 1.1. Genel Bakış... 10 1.2. Kitapçık Adı ve Tanımlama... 11 1.3. Taraflar... 11 1.3.1.

Detaylı

TÜRK STANDARDI TASARISI. DRAFT TURKISH STANDARD Ön söz

TÜRK STANDARDI TASARISI. DRAFT TURKISH STANDARD Ön söz üst TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD Ön söz Bu tasarı; TSE Bilgi Teknolojileri ve İletişim İhtisas Kurulu na bağlı TK01 Bilişim Teknolojileri Teknik Komitesi nce hazırlanmıştır. tst XXX ICS

Detaylı

EGE Danışmanlık Ltd. Şti.

EGE Danışmanlık Ltd. Şti. Eğitim Notu Konu : ISO 9000 2000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ STANDARDI Hazırlayan : Vahit YAVUZ* *EGE Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. ANKARA- İZMİR İSTANBUL 1 KALİTE ; - Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu

Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu Güncelleştirilmiş Sürüm Temmuz 2015 Kılavuzla ilgili sorularınız ve güncelleştirme

Detaylı

Yazılım İçin Ömür Devri Boyunca Birleştirilmiş NATO Kalite Gereksinimleri

Yazılım İçin Ömür Devri Boyunca Birleştirilmiş NATO Kalite Gereksinimleri Yazılım İçin Ömür Devri Boyunca Birleştirilmiş NATO Kalite Gereksinimleri BASKI 1 (Temmuz 2001) i ii KUZEY ATLANTİK PAKTI TEŞKİLATI ASKERİ SATANDARDİZASYON AJANSI (MAS) NATO YAYIN MEKTUBU Temmuz 2001 1.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİLGEM BİLGEM TEKNOLOJİ TRANSFER VE SANAYİLEŞTİRME BİLGEM STRATEJİK PLANLAMA, İŞ GELİŞTİRME, PROGRAM VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ

İÇİNDEKİLER BİLGEM BİLGEM TEKNOLOJİ TRANSFER VE SANAYİLEŞTİRME BİLGEM STRATEJİK PLANLAMA, İŞ GELİŞTİRME, PROGRAM VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BİLGEM BİLGEM TEKNOLOJİ TRANSFER VE SANAYİLEŞTİRME BİLGEM STRATEJİK PLANLAMA, İŞ GELİŞTİRME, PROGRAM VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ BİLGEM TEST VE DEĞERLENDİRME BİLGEM KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ 4 8

Detaylı

Kurumlar Arası e-yazışma Çalışma Raporu

Kurumlar Arası e-yazışma Çalışma Raporu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Çalışma Raporu 1 Kurumlar Arası e-yazışma Çalışma Raporu Dilek YÜKSEL CİVELEK Hamide KARAHAN TURAN Eylül 2010 01 Eylül 2010 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001:2000 (T1: Kasım 2001 Dahil) ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey

Detaylı

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Bakan Sunuşu Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık Bakanı 4 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 19 Mart 2012 tarihinde faaliyetlerine başlamış olup, sağlık hizmetlerinin bir ülkeyi yaşanır kılan en önemli ölçütlerinden

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS ISO/IEC 27001 Mart 2006 ICS 35.040 BİLGİ TEKNOLOJİSİ GÜVENLİK TEKNİKLERİ - BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ GEREKSİNİMLER Information technology Security techniques

Detaylı

KAMUSAL BİLGİ VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ

KAMUSAL BİLGİ VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ Uluslararası InterPARES ve TÜBİTAK 109K518 Projesi Çerçevesinde Türk Kütüphaneciler Derneğinin Katkılarıyla KAMUSAL BİLGİ VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ ORGANİZASYONLAR VE ÜNİVERSİTELERE YÖNELİK KOŞULLARIN

Detaylı