Environment-Biology ALBANIA ARNAVUTLUK ELVIANA ALIAJ ENXHI JEGENI. Proje Adı: İÇME SUYU KİRLİLİĞİ. Project Name: DRINKING WATER POLLUTION

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Environment-Biology ALBANIA ARNAVUTLUK ELVIANA ALIAJ ENXHI JEGENI. Proje Adı: İÇME SUYU KİRLİLİĞİ. Project Name: DRINKING WATER POLLUTION"

Transkript

1 Environment-Biology ARNAVUTLUK ALBANIA ELVIANA ALIAJ ENXHI JEGENI Proje Adı: İÇME SUYU KİRLİLİĞİ Project Name: DRINKING WATER POLLUTION Temiz su nedir? Onu kirletenler nelerdir? Kimyasal Analiz Kimyasal Analiz örneği ve sonuçları Kirli suyu temizleyen filtreler Kimyasal olarak temiz su doğada herhangi bir ölçülebilir sürede kalmaz. Bunun anlamı bazı kirliliklerin mevcut olduğudur. Ancak bu kirlilikler belediyelerin içme suyu arıtma tesislerinde ortadan kaldırılabilir veya zararsız hale getirilebilir. Suyu kirleten faktörlerden bazıları böcek öldürücüler, gübreler, besin maddeleri, kirli yağ, gaz yağı ve katkıları, madencilik, tortular, kişisel bakım ürünleri, ev temizlik ürünleri ve ilaçlardır. SUMMARY OF THE PROJECT What are pure water and its pollutants? Chemical analysis A sample of a chemical analysis and its results Filters to clean polluted water Chemically pure water does not exist for any appreciable length of time in nature. This means that there are some impurities present.however these impurities can be removed or rendered harmless in municipal drinking water treatment plants. Some of the pollutants of the water can be pesticides, fertilizers/nutrient pollution oil, gasoline and additives, mining, sediment, personal care products, household cleaning products, and pharmaceuticals. To analyse the water we take samples from 31 different controlling areas in Tirana. These samples are tested daily for the presence of these pollutants: ammonia, nitrates, and chlorine. The sample is taken from our school, Memorial International School of Tirana, which is one of the 31 controlling points. The results will show the level of pollution of the water we drink. The analyses were performed at the Public Health Directory of Tirana. Filtering water is a very important issue which is also presented in our project. Different filters and filtering methods are shown and explained. These methods provide clean drinking water even at home or domestic environments. Supervisor: ENTELA MALKAJ 01 46

2 Environment-Biology ARNAVUTLUK ALBANIA Andi Mara Proje Adı: Sarimsak mi Yoksa Antibiotikler mi? Project Name: Garlic or Antibiotics? Projemizin amacı sarımsağın antibiotik özelligini araştirmak ve sarımsağın antibiotik etkisini bugün kullanılmakta olan antibiotiklerin etkisiyle karşılaştırmak. Antibiotikler ilginç ve sağlık için yararlı bileşiklerdir. Bu bileşikler bir microorganizmanın diğer microorganizmaları önleyen veya öldüren yan ürünleridir. Latince ismi Allium sativum L. olan sarımsak Alliaceae soğangiller ailesinin bir türüdür. Sarımsağın birçok bakteriyi öldüren geniş kapsamlı bir antibiotik olduğu düşünülüyor (antibakteriyel etkisinin yaninda mantarlar, parazitler, protistler ve virüslere karşı etkili olduğu da düşünülüyor). Oysa birçok antibiyotik ilacı sadace bu hastalık yapan microorganizmalarin az bir kısmını etkileyebiliyor. Sarımsak ezildiğinde allisin bileşiği ortaya çıkar, bu bileşiğin antibiotik özelliği gösterdiği düşünülüyor. Sarımsağın evde sağlığa yararlı bir malzeme olarak boğaz şişkinliğine iyi gelmesi ve diğer soğangiller ailesindeki turlerden farklı olarak uzun süre bozulmaması, bizi sarımsağın antibiotik etkisi hakkında bir araştırma yapmaya teşvik etti. Araştırmamızda sarımsağın antibiotik etkisini 18 farklı çeşit antibiotikle birçok bakteri çeşidi üzerinde agar difüzyon metodu nu kullanarak karşılaştırdık. Sonuç olarak sarımsağın bir sürü farklı bakteri çeşidini önlemede çoğu antibiotikten daha etkili olduğunu; bakterileri öldürürken zararlı bakterilerle yararlı bakteriler arasında ayrım yaptığını, yararlı bakterileri öldürmediğini gördük. Ayni zamanda sarımsağın öldürebildiği zararlı bakterilerin tümünü ortadan kaldırdığını yani sarımsağa karşı hayatta kalabilen bakteri kalmadığını da gözlemledik. The objective of this research is to investigate the antibiotic property of garlic and to compare the antimicrobial efficiency of garlic with that of antibiotics. Antibiotics (anti: against; bios: life) are interesting and therapeutically useful group of compounds. These chemicals are characterized as being metabolic by-products of one microorganism that is able to kill or inhibit other microorganisms. Allium sativum L., commonly known as garlic, is a species in the onion family Alliaceae. Garlic is thought to be a broad spectrum antibiotic, killing a wide variety of bacteria (garlic is thought to be antibacterial, antifungal, antiparasitic, antiprotozoan and antiviral). Many pharmaceutical antibiotics kill only a narrow range of these germs. When crushed, Allium sativum yields allicin, compound considered to be antibiotic and antifungal. To use garlic as a home remedy to help speed recovery from strep throat, and not to spoil for a long time unlike other onion family species enable us to make research about the antibiotic properties of garlic. We compared the antimicrobial activity of garlic with 18 different kinds of antibiotics by agar diffusion method (also known as Kirby-Bauer method or dilution method) on many different species of bacteria. We found that garlic is much more efficient than most of the antibiotics in elimination of many different bacteria; and garlic mostly differentiates between pathogen (disease causing) and normal flora (disease non-causing) bacteria, keep normal flora untouched. We also found that there were no signs of microbial resistance to garlic (the development of resistant strains of bacteria). Supervisor: Sadık Çiğdem 02 47

3 Environment-Biology ARNAVUTLUK ALBANIA Shaban Kaçuli Proje Adı: Diş sağlığı için hangisi daha iyidir? Misvak mı? Diş macunu mu? Bu araştırmanın amacı misvakın ve diş macununun asidik etkisinin (ph) ağızda yaşayan mikroorganizmalara olan etkisini araştırmaktır. Misvak (sivak) arak ağacı veya peelu ağacı olarak da bilinen Salvadora persica ağacının ince dallarından yapılan doğal bir diş fırçasıdır. Misvak kullanımı hadislerde sık sık tavsiye edilmektedir. Misvak ile normal diş fırçasının kullanımını karşılaştıra bilimsel araştırmalar sonucun fırçalama usulünü biliyorlarsa misvak kullananların lehine olduğu sonucuna varmıştır. WHO (Dünya Sağlık Örgütü) 1986 ve 2000 yılında diş sağlığı üzerine yayınlanan uluslar arası konsensüs raporunda misvak kullanımını tavsiye etmiş ve misvakın etkisini belgelendirmek için daha çok araştırmaya ihtiyaç olduğu sonucuna varmıştır. Dişetlerini kuvvetlendirme, diş çürümesini engelleme ve diş ağrılarını ortadan kaldırmanın yanında misvakın daha önce başlamış olan bir çürüğün daha fazla ilerlemesini durdurduğu da söylenmektedir. Ayrıca misvakın ağızda hoş bir koku meydana getirdiği, kötü kokuyu giderdiği, tat alma duyusunu iyileştirdiği ve dişleri parlattığı iddia edilmektedir. Diş ve dişetleriyle ilgili olmayan diğer faydaların hafızayı keskinleştirmek, baş ağrılarını iyileştirmek, devamlı kullananın yüzünde parlaklık, görmeyi kuvvetlendirme, sindirimde kolaylık ve sesi iyileştirme ile ilgili olduğu iddia edilmektedir. Ancak bu iddiaların hiçbiri bilimsel olarak araştırılmamıştır. Misvak kullananların sağlıklı dişleri, onların misvakı övmeleri ve misvakla ilgili pek fazla bilimsel araştırma olmaması bize misvakın antimikrobiyal etkisini araştırmamız için ilham verdi. Misvakın antimikrobiyal etkisini diş macunun, dezenfektanların, antiseptiklerin ve formaldehitin ağızdaki kalıntılar üzerindeki aktivitesini filtre kağıdı disk metodu ile karşılaştırdık; ayrıca misvakın ve diş macununun aktivitesini karşılaştırıp asiditenin dişler üzerindeki etkisini gösterdik. Misvakın pek çok mikroorganizmanın ortadan kaldırılmasında formaldehitten değil ama diş macunundan, dezenfektanlardan ve antiseptiklerden daha etkili olduğunu gösterdik. Project Name: Which One is Better for Dental Health: Miswak or Toothpaste? The aim of this research is to compare the effects of miswak and toothpaste on microorganisms living in mouth, to investigate the acidic nature (ph) of miswak and toothpaste. The miswak (miswaak, siwak) is a natural toothbrush made from the twigs of the Salvadora persica tree, also known as the arak tree or the peelu tree. The use of the miswak is frequently advocated in the Hadith (the traditions relating to the life of Muhammad). The scientific studies comparing the use of miswak with ordinary toothbrushing concluded that the results clearly were in favor of the users who had been using the miswak if they had known how to brush by miswak. The WHO recommended the use of the miswak in 1986 and in 2000 an international consensus report on oral hygiene concluded that further research was needed to document the effect of the miswak. In addition to strengthening the gums, preventing tooth decay and eliminating toothaches, the miswak is also said to halt further increase in decay that has already set in. Furthermore, it is claimed to create a fragrance in the mouth, eliminate bad odour, improve the sense of taste and cause the teeth to glow and shine. Supposed benefits not related to the teeth and gums include sharpening memory, curing headaches, creating a glow on the face of the one who continually uses it, strengthening the eyesight, assisting in digestion and clearing the voice. None of these claims, however, have been researched scientifically. The healthy teeth of miswak users, their praise about miswak and unavailability of much scientific research on miswak inspired us to research about the antimicrobial effect of miswak. We compared the antimicrobial activity of miswak with that of toothpaste, disinfectants, anticeptics and formaldehyde by filter paper disc method on mouth residents; compared the acidity of miswak and toothpaste and demonstrated the effect of acidity on teeth. We showed that miswak is more effective than toothpaste, disinfectants and anticeptics but not as much as formaldehyde in elimination of many microorganisms. Supervisor: Sadık Çiğdem 03 48

4 Environment-Chemistry ARNAVUTLUK ALBANIA Teodor Rupi Proje Adı: Paslı demir kullanımı ile Cr+6 giderimi-en ekolojik, en ekonomik ve en etkili metod Makedonya da tekstil endüstrisi, deri endüstrisi ve ferrokrom alaşımları işletme endüstrilerinin gelişmesi tarım alanlarında Cr+6 değerinin yükselmesine neden olmuştur. Bunun başlıca sebeplerinden biri Cr+6 un yukarıda adı geçen endüstri çeşitlerinde kullanılması ve endüstri atık sularıyla ön temizleme yapılmadan doğrudan doğruya doğaya atılmasıdır. Bu önemli sorundan yola çıkarak endüstri atık sularında yüksek miktarda bulunan Cr+6 nın en kullanışlı, en ekonomik ve en ekolojik bir şekilde temizleme yöntemini bulmaya karar verdik. Uzun araştırmalar sonucu, Cr+6 nın moleküler yapısından yola çıkarak, paslı demiri Cr+6 gideriminde kullanmak gibi bir hipotez oluşturduk. Spektrometrik metod kullanarak hipotezimizin doğru olduğunu yani paslı demirin %99, 8 verimlilik ile Cr+6 gideriminde kullanılabileceğini kanıtladık. Bulduğumuz yeni Cr+6 giderim metodunun etkisini tarım ürünleri (Domates ve biber) üzerinde test etmek istedik. Bitkilerin bir bölümü 0.7 mg/l Cr+6 konsantre su ile diğer bir bölümü ise aynı Cr+6 konsantrasyonu fakat sonrasında paslı demir ile temizlenen su ile sulandı. 20 gün boyunca çimlenme hızı, bitki yüksekliği, yaprak büyüme hızı ve suyu topraktan absorbe etme hızı gibi parametreler gözlendi ve analiz edildi. Paslı demir kullanarak temizlenmiş su ile sulanan bitkilerde hiçbir biyolojik süreçte sorun görülmezken, 0.7 mg/l Cr+6 konsantre su ile sulanan bitkide bircok negatif etki görüldü. Bu şekilde metodumuzun doğa üzerindeki pozitif etkisini de ispatlamış olduk. Yeni bulduğumuz Cr+6 giderim metoduyla bir atığın temizlenmesi için atık madde kullanmaktayız. Projemizin ileride yaşama geçirilmesi de kolaydır. İleriye dönük planlarımız atık paslı demirlerden bariyerler inşa etmek, bu bariyerlerin Cr+6 kullanan fabrikalarda atık suların doğaya atılmasından önce suyun temizlenmesi için kullanılmasıdır. Bu şekilde atık sular Cr+6 dan ekonomik ve ekolojik bır şekilde temizlenecek ve Cr+6 nın zehirli etkisinden ne doğa ne de insan etkilenecek. Ridgers Mema Project Name: Titanium Dioxide, the world cleaner. ow roads can be the world cleaner. Maybe you find it like a joke but it is only the truth provided by our project. In our dailylife pollution is one of the most dangerous problems all over the world. There exist two many substancesthe pullute our world, for example Smoke of any kind (cigarette, smoke of cars, etc) Odour of fried food Odours of sweat Ammoniac Acetone Nitrogen Oxides (NO NO2 N2O4) Sulphate and Sulphite (SO3 and SO2) Carbon Oxide (CO) Benzene (C6H6) Ozone (O3) Smog CH2O Etilbenzene (C8H10) Toluene Ethanol Methanol Dust (PM 10 PM 2.5) Practically all the substances which derive from organic molecules and can be found dispersed in the air of our daily life. The fact that using energy to eliminate such environmental contamination increases emission of CO2 resulting in more global warming, however, leads us to a dilemma not to use energy to achieve our antipollution goal. Under such circumstances, we have come to the conclusion that we need a new material that can gently harmonize the contaminated environment to restore original conditions by using natural energy which is a part of the environment and low-cost energy supplied to our daily home life. One solution to that problem is our proposal, TiO2, the world cleaner. TiO2 cleans all this harmful substances by the natural, bio-friendly process, photo-catalysis. And for this ecological process only sun light is used. Photo-catalysis is a fantastic way to clean facilities, houses, and living environments. By modifying and further developing this technology, we can reduce pollution in our air and water.. This cleaner way of life would benefit everyone around the world. Photo-catalysis is the acceleration of a photoreaction in the presence of a catalyst. In catalyzed photolysis, light is absorbed by an adsorbed substrate. In photo generated catalysis the photo catalytic activity (PCA) depends on the ability of the catalyst to create electron hole pairs, which generate free radicals (hydroxyl radicals: OH) able to undergo secondary reactions. Its comprehension has been made possible ever since the discovery of water electrolysis by means of the titanium dioxide Supervisor: Nazim Cinni 04 49

5 Environment-Biology AZERBAYCAN AZERBAIJAN Aygun Eminova Proje Adı: Nişasta ve bitki artıklarından geridönüşümlü biyoplastik eldesi Petrol kaynaklı plastikleri mikroorganizmalar yiyemiyorsa, o zaman onların gıda olarak kullanabilecekleri veya kullandıkları! bir plastik üretilip kullanıldığında çevre kirliliği problemi ortadan kalkacak demektir Bizim projemizde ise biylojik çözünürlüğü olan yani tabiatta kolayca ayrışabilen plastik elde etmektir. Bunun için lazım olan maddeler Hazır nişasta veya patates Sirke Rende Dövme kabı Bek alevi ısıtmak için Fırın Eğer hazır nişastadan yapmak istemiyorsak patatesi rendeden geçirmek lazım daha sonra dövme kabında iyice ezilene kadar döveriz. Dövülmüş patatesleri sudan geçirir ve suyun dibinde kalmış nişastalari bir kaba dökeriz. Kaba konulan nişastaya biraz su ilave ederiz.daha sonra ısıtırız.nişasta koyu kıvama gelene kadar(muhallebi kıvamına) karıştırırız. Koyu kıvamlı nişastayı bir kaba boşaltır ve fırınlarız. Biyolojik plastikler hazır demektır. Feride Aliyeva Project Name: Obtaining of Biodegredable Bioplastics from Starch and other plant wastes we want to produce sustainable biodegredable plastics from starch. Plastics are still one of the most toxic matter,but according to its usage we can not quit using it.but plastics are not degredable. So according to our project we produced bioplastics from starch. To overcome the problems due to plastic wastes. To substitute non-degradable petroleum based polymers with biodegradable plastics. To introduce bioplastics from renewable resources into market. Bu plastiklerin diğer sentetik plastiklerden hiç bir farkı yoktur.kullanılma yerleri ve dayanıklılığı aynidır Supervisor: Burak Eti 05 50

6 Environment-Chemistry AZERBAYCAN AZERBAIJAN Cingiz AleskerliI Proje Adı: RADYASYONA KARŞI KORUYUCU ÖZELLİĞİ OLAN 3-İNDOLİL ASETİK ASİTİN HAZIRLANMASI Çevrenin esas kirleticilerinden biri radyasyondur. Bu radyoaktif özelliği olan zirai, endüstriyel ve medikal aletlerinin kullanımından kaynaklanmaktadır. Bu yüzden canlı organizmaları dış radyoaktif etkilere karşı korumak çok önemlidir. Aynı zamanda bizi radyasyona karşı koruyacak bazı materyaller üretmek yüksek derecede önemlidir. Azot içeren organik birleşmeler canlı organizmalara karşı radyasyonun zararlı etkilerini azaltan önemli birleşmelerden biridir. Ve bu tür bileşiklerin sentezi çok önemlidir. Çeşitli element tipleri içeren bazı organik birleşmelerin g- radyasyon etkisini azalttığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda bazı deneyler bize gösterir ki, organik bileşiklerdeki hususi fonksiyonel gruplar biyolojik aktivitelerin artmasına ve toksit etkilerinin azalmasına sebep olur. Fail Qurbanov Project Name: To obtain protective and effective organic merger of 3-acetic acid indolil against radioactive rays. One of the main pollutant of enviroment is radioactıvity. This ıs the result of ındustrıal, agrıcultural, medıcal, usage of radıactıvıty. So ıt ıs very ımportant that protectıng the lıvıng organısms agaı of nst external radioactive effects. And also it is highly important producing some materials which protect us against radioactivity. Nitrogen containing organic compounds is one of the major compounds which reduces the harmful effects of radioactivity against living organism. And synthesis of these kind of compounds are very important. It detected that some of the organic compounds which contains various types of elements reduces the effect g- radiation. Also experiments show us that specific functional groups in organic compounds causes increasing of biological activity and decreasing of toxical effect. Supervisor: Nahsen Gungormez 06 51

7 Environment-Physics AZERBAYCAN AZERBAIJAN Proje Adı: Deniz yüzeyinden yağın temizlenmesi Reşad Abdullayev Ferid Ahmedli Project Name: Cleaning of the oil from sea surface Boş bir kaba su doldurduk ve üzerine birkaş damla petrol damlattık. Petrolün suyun yüzeyine yayılmasını bekledik. Su yüzeyindeki petrolün büyük bir kısmını gazete kağıdı ile topladık. Su yüzeyinde kağıtla toplanmayan ince bir kat kaldı. Daha sonra su yüzeyine hazırladığımız Fe3O4 serptik. Serptiğimiz Fe3O4 bir süre sonra su yüzeyindeki petrolü toplamaya başladı. Yaklaşık 2 saat bekledikten sonra bir mıknatıs yardımı ile Fe3O4ü su yüzeyinden topladık. Topladığımız petrolü ve Fe3O4ü benzin ile yıkadık ve birbirlerinden ayırdık. Ayırdığımız petrol ve Fe3O4 tekrar kullanılabiliyor. We take a container and fill it with water. Than we drop a few drop of oil(petrol). The oil will stay at the surface of the water because its density is less then water. Than we collect the oil from the surface of the water by using paper. A huge amount of oil is collected from the surface of the water. But there is a thin film oil layer at the surface of the water. Than to collect the rest of the oil we scatter the special powder over the water. Approximately 2 hours later the powder collects the oil and the oil stick to the powder. By using a magnet we collect the powder from the surface of the water. Then by using gasoline we separate the oil from the powder. After the process we can use the oil and the powder again. Supervisor: HALIL ASIRET 07 52

8 Environment-Social Sciences AZERBAYCAN AZERBAIJAN Emil kerimov Proje Adı: MOTORLU TASITLARDA FRENLEME GUCU GERI KAZANIM SISTEMLERI Bu projede, motorlu taşıtlarda frenleme sırasında kaybedilen enerjinin geri kazanılması hedeflenmiştir. Bunun için seyir sırasında en çok frenleme yapan taşıtlardan birisi olan, şehiriçi toplu taşıma otobüsleri üzerine hidrolik sistem tasarımı yapılarak, frenleme sırasında sürtünmeyle ısı olarak dışarı atılacak enerji, aracın ilk hareketinde kullanılmak üzere hidrolik enerjiye dönüştürülerek depolanması, yakıt tasarrufu ve taşıtlardan atılan zararlı emisyonların azaltılması hedeflenmiştir. Ceyhun meherremli Project Name: To restore the energy by breaking force In motor vehichles In this project the aim is restoring the lost energy back in motored vehicles during the braking process. For this during the movement the buses, which are considered to be one of the vehicles which use brakes frequently, hydraulic system design is made on and the aim is to restore the outlet energy in the very first movement of vehicle by turning it into hydraulic energy and to decrease the dangerous emission. Key words: Hydraulic Hybrid, Braking Energy, Kinetic Energy, Energy Conservation, Motored Vehicle, to restore Braking energy back Supervisor: mesut kizil 08 53

9 Environment-Biology BEYAZ RUSYA BELARUS Siarhei Eutushenka Proje Adı: EV TİPİ SENTETİK DETERJAN KULLANIMINDA MİKROFLORA TEPKİMESİ Bir apartman dairesinin ekolojik dengesini örnek alıp kullanarak, mikroorganizma popülasyonları arasında kompleks ve dallanmış işbirliği sistemi gösterilmiştir. Sübstrat ya da metabolit kulanımındaki eksiklik veya fazlalık ekolojik sistemin ilgili bölümünün yoğun gelişiminin veya tahribatının göstergesidir. Amaç; Bir dairedeki mikroorganizmaların, ev tipi sentetik deterjanlara olan tepkilerinin araştırılması: Çözülecek problemler: 1. Modern ev tipi sentetik deterjanların bakteriyostatik etkimelerinin değerlendirilmesi. 2. Ev tipi sentetik deterjanlarının bakteri ve mantar öldürücü etkimelerinin değerlendirilmesi. 3. Mikroorganizmaların sentetik deterjanlara olan özel hassasiyetlerinin ve kimyasal faktöre uyarlanabilir tepkilerinin değerlendirilmesi 4. Apartman dairesinin mikrobiyolojik açıdan en hijyenik yerinin tespiti. 5. Ev tipi sentetik deterjan kullanımıyla ilgili önerilerin geliştirilmesi Araştırma öğeleri: Dairenin mutfağı ve banyo yüzeyleri üzerindeki mikroorganizmalar. Araştırma konusu: Yüzeylerin mikrobiyolojik kirlilik endeksi Metotlar: art mikrobiyolojik metotlar. Sonuçlar: 1- Septocid - Synergy, Bingo OV, ve Chlormix deterjanları sırasıyla Sh sonnei, St. аureus, and E. сoli, için bakteriostatiktir. 2- Septocid-Synergy deterjanı St.Aureus ve Bacillus sp için bir bakterisittir (bakteri öldürücüdür). Chlormix ise Candida için bir fungisittir (mantar öldürücüdür). 3-Araştırdığımız yüzeylerde sentetik deterjan kullanımı yüzey mikroflorasında bu deterjanlara karşı en dirençli yeni mikroorganizmaların işgaliyle değişikliklere sebep olmaktadır; yani ekolojik konum değişikliği meydana gelmektedir 4- Mikrobiyolojik açıdan mutfak dairenin en hijyenik yeridir. 5- Banyo için deterjan kullanımı sıklığı ve değişikliğini içeren bir temizlik prosedürü değişikliğini öneriyoruz. Project Name: FLAT MICROFLORA REACTION TO HOUSEHOLD USE OF SYNTHETIC DETERGENTS (SD) Using the ecological system of a flat as an example, the existence of a rather complex ramified system of cooperation between microorganism populations is shown. The deficiency or the excess of any substratum or metabolite is a signal for intensifying development or destruction of the relevant section of the ecological system. Objective. Study of flat microorganism reactions to household use of SD. Problems to be sold: 1. Evaluation: of bacteriostatic action of modern domestic SD. 2. of bactericidal and fungicidal actions of domestic SD. 3. of the specific sensitivity of microorganisms to SD and adaptive response to the chemical factor. 4. determination of the microbiologically purest place in the flat. 5. development of advices on household use of SD. Supervisor IVAN RUSSKIKH 09 54

10 Environment-Biology BEYAZ RUSYA BELARUS Uladzislau Pranko Proje Adı: SOĞAN FUSARİUM ROT MANTARINA KARŞI TRIKO- DERMA FAMILYASI MANTARLARI: BİYOKONTROL STRATE- 11 Nolu Lise, Soligorsk, Belarus. Belarusta depolama esnasında yuvarlak soğanda (Allium cepa) yumru firesi %50 yi aşmaktadır. Bunun temel nedeni hastalık yapıcı mikroorganizmalardır. Fusarium rot olarak da bilinen Fungus Fusarium, oxysporum f.cepae (F) yuvarlak soğan hastalığına sebep en tehlikeli türdür. Araştırmanın amacı Fungus F nin kontrolünde ekolojik bakımdan güvenli metotların araştırılması idi. Araştırma problemi saprotrofik toprak mantarları Trichoderma viride 408 ve Т hamatum 431 in patojene antagonistic (zıt) etkimesinin değerlendirilmesidir. Trichoderma familyasının incelenen bütün suşları Fungus F ye antagonistiktir ve onların inhibe edici etkisi Trichoderma familyasının mantar suşuna ve ekim modifikasyonlarına bağlıdır. Fungus F nin en büyük inhibisyonu (94,3 %) Trichoderma familyasının mantarlarının bir substratum (alt katman) üzerinde incelenen bütün suşlarının ilk ekimi esnasında gözlenmiştir. Trichoderma familyasının mantar kolonilerinin patojen kolonilerde maksimum büyüme derecesi (4 derece) Trichoderma familyasının incelenen bütün mantarlarında ilk ekim esnasında, sadece T. viride 408 de eş zamanlı ekim esnasında gözlenmiştir. Fungus F nin Trichoderma familyasından antagonistlerle korelasyon türleri bölgesel antagonizm, karşılıklı antagonizm veya fungistatik beslenme (tek taraflı) antagonizmi olarak nitelendirilir. Bu, yuvarlak soğanın ekolojik olarak güvenli biyolojik ürünlerinin fusarium rot tan korunmasının temelinin oluşturulmasında kullanılabilir. Project Name: FUNGI FROM THE GENUS TRICHODERMA AGAINST OF ONION FUSARIUM ROT: STRATEGY OF BIO- The losses of bulbs of Bulb onion (Allium cepa) during the storage exceed 50 percent in Belarus. The main reasons are plant pathogenic microorganisms. Fungus Fusarium oxysporum f. cepae (F) that causes bulb onion disease known as fusarium rot is one of the most dangerous among them. Searching of ecologically safe methods of control of fungus F was the purpose of researches. The research problem is an estimation of antagonistic activity of saprotrophic soil fungi Trichoderma viride 408 and Т hamatum 431 to the pathogene. There were used standard microbiological methods in the work. All studied strains genus Trichoderma are antagonists to fungus F and their inhibiting effect depends on the fungus strain genus Trichoderma and sowing modifications. The greatest inhibition of fungus F (94,3 %) was observed at preliminary sowing of fungi genus Trichoderma of all studied strains on a substratum. The maximum degree of growth of colonies of fungi genus Trichoderma on pathogen colonies (4 points) was registered for all studied fungi genus Trichoderma at its preliminary sowing and only for T. viride 408 at simultaneous sowing. Types of correlations of fungus F with antagonists from genus Trichoderma have been characterized as territorial antagonism, mutual antagonism or fungistatic alimentary (unilateral) antagonism. That can be used in further creation on their basis of ecologically safe biological products of bulb onion protection from fusarium rot. All studied strains genus Trichoderma are antagonists to fungus F and their inhibiting effect depends on the fungus strain genus Trichoderma and sowing modifications. Supervisor: IVAN RUSSKIKH 10 55

11 Environment-Biology BOSNAHERSEK BOSNIA AND HERZEGOVINA Emil Klapija Proje Adı: Cyclops spp. Kullanılarak su kirliliğinin tayini Bu projede ozellikle Saraybosna bolgesindeki 3 farkli akarsuyun kirlilik seviyesi Cyclops sp. denilen bir eklembacakli cinsi ile olculmustur. Bunun icin oncelikle ayni nehirden biri sehire gelmeden temiz sudan, digeri sehirden ciktiktan sonraki kirli sudan olmak uzere 2 farkli ornek alinmistir. Daha sonra bu orneklere Cyclops sp. denilen bir eklembacakli turu eklenmistir ve gozlemlenmeye baslanmistir. gunlere bagli gozlemlerden sonra, tahmin edildigi gibi sehirden sonraki kirli suda Cyclops sp. uremesinin cok fazla oldugu belirlenmistir. Bu arada bir nehirin sonucunun farkli cikmasi da degerlendirilmis ve nehire dokulen agir metallerin canli uremesini negatif etkiledigi belirtilmistir. sonuc olarak bu proje ile suyun kirlilik orani kolayca tesbit edilebilecegi gibi tum dunyada rahatlikla kullanabilecegi belirtilmis ve kirlilik belirlenmesine alternatif bir yaklasim getirilmistir. Bu projede ozellikle Saraybosna bolgesindeki 3 farkli akarsuyun kirlilik seviyesi Cyclops sp. denilen bir eklembacakli cinsi ile olculmustur. Bunun icin oncelikle ayni nehirden biri sehire gelmeden temiz sudan, digeri sehirden ciktiktan sonraki kirli sudan olmak uzere 2 farkli ornek alinmistir. Daha sonra bu orneklere Cyclops sp. denilen bir eklembacakli turu eklenmistir ve gozlemlenmeye baslanmistir. gunlere bagli gozlemlerden sonra, tahmin edildigi gibi sehirden sonraki kirli suda Cyclops sp. uremesinin cok fazla oldugu belirlenmistir. Bu arada bir nehirin sonucunun farkli cikmasi da degerlendirilmis ve nehire dokulen agir metallerin canli uremesini negatif etkiledigi belirtilmistir. sonuc olarak bu proje ile suyun kirlilik orani kolayca tesbit edilebilecegi gibi tum dunyada rahatlikla kullanabilecegi belirtilmis ve kirlilik belirlenmesine alternatif bir yaklasim getirilmistir. Merdan Hodzic Project Name: Determination of water pollution level by cyclops spp Bosna is central river in Bosnia and Herzegovina. Our medieval state got name by this river. It belongs to our country by its complete course in length of 308 km. It springs under under the Igman Mountain and it flows into river Sava, which belongs to the Black Sea flow. Main economic centers of Bosnia and Herzegovina, like Sarajevo, Zenica and Doboj are situated in the valley of Bosna. Main tributaries of Bosna in Sarajevo region are rivers Željeznica and Miljacka. River Željeznica springs under the ridge Rogoj, near town Trnovo, south-east of Sarajevo. Partialy it flows through populated area and partialay through the Countryside, the unpopulated area. Željeznica flows into Bosna in Osijek, suburban of Sarajevo. Lenght of its course is 32 km. Paljanska Miljacka and Mokranjska Miljacka together form a course of Miljacka. River Miljacka is 24 km long and by the most of its lenght is flowing through the city of Sarajevo. Miljacka flows into Bosna in Doglodi, outer of Sarajevo. Main characteristic of rivers of Sarajevo region is that they are all mountain rivers which flow through the populated settlements, and because of that the waste waters, mostly drainage, system of sewage, get in those rivers. Because industrial part of the city is mostly situated in Ilidža, waste industrial waters are flowing into Željeznica. In the upper parts of rivers Bosna, Željeznica and Miljacka water is fast and temperature is low. Those waters are rich with oxygen, and the bottom is mostly stony. Characteristics of middle and lower part are that the water is slow and temperature various a lot, gravely or muddy bottom rich with detritus, small amount of oxygen and high concentration of CO2. Because of more favourable life conditions, more divers life species are present here than in the upper part of rivers. These researches have been accomplished to explore levels of surviving and reproduction of planktonic shrimps of running waters in Sarajevo region. We have used units of Cyclops Supervisor: İbrahim Erdoğan 11 56

12 Environment-Biology BREZİLYA BRAZIL Victor Paolillo Neto Proje Adı: GÜNEYDOĞU BREZİLYA DAKİ KIRSAL BÖLGELERDE ARAZI KULLANIMIN SU KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN Suyun gezegenimizdeki çeşitli eko sistemler üzerindeki büyük önemini ve su kaynaklarının karşı karşıya kaldığı bozulma sürecini göz önüne alırsak su eko sistemini korumaya ve eko sistemdeki doğal hayatı sürdürmeye yönelik yeni yollar bulunması gerektiği açıktır. Bu proje EMBRAPA Pecuária Sudeste (Brezilya Güneydoğu Hayvancılık ve Tarım Araştırma Girişimi) de bulunan üç bent ve Bom Repouso-MG ciftlik alanında bulunan 10 kaynağı kapsıyor, bunların her ikisi de güneydoğu Brezilya da bulunuyor. Bu çevresel teşhisi uygulamak için, bu üç bent ve 10 kaynağın fiziksel, kimyasal,ve biyolojik parametreleri incelendi: ısı, ph, iletkenlik, çözülmüş oksijen, suyun berraklığı, besin maddeleri, koliformler metaller, organ klorit pestisitler (böcek öldürücüler) ve ekotoksikolojik testler Daphnia similis ve Ceriodaphnia silvestrii kullanılarak yapıldı, sonuçlarla her bir farklı çevre etkisi arasında ilişki kuruldu. Habitat çeşitliliğinin kısa bir değerlendirmesini yapmak ve bentlerle kaynakların ekolojik şartlarının mevcut korunma seviyelerini kontrol etmek için bir protocol uygulandı ve sonuçlarla farklı suyla çevrili alanların kullanımı arasında ilişki kuruldu. Sonuçlara göre her bir tür toprak etkisindeki suyun niteliğinde önemli farklılıklar kaydedildi. Değerlendirilen sistemlerde iletkenlik, ph ve çözülmüş oksijen arasındaki değişkenliklere tarım alanlarında özellikle toprağa yüksek miktarda gübre ilave edilen patates yetiştiriciliğinde rastlandı; hayvanların suya yakın olduğu hayvancılık alanlarında da yüksek koliform seviyelerine rastlanıldı. Project Name: ASSESSMENT OF LAND USES EFFECTS ON THE WATER QUALITY OF RURAL AREAS IN SOUTHEAST BRAZIL Considering the great importance of water to the various ecosystems in the planet as well as the degradation process to which the hydro resources have been exposed to, there is a need to find new ways to preserve the aquatic ecosystem and assure the maintenance of life. In this project an environmental diagnosis of three weirs situated in EMBRAPA Pecuária Sudeste (Brazilian Research Enterprise of Livestock and Agriculture of Southeast) and in ten springs located in Bom Repouso - MG farming area, both located on Southeast Brazil. In order to carry out this environmental diagnosis, physic, chemical and biological parameters of the water of this three weirs and ten springs were analyzed: temperature, ph, conductivity, dissolved oxygen, water transparency, nutrients, coliforms, metals and organ chloride pesticides as well as ecotoxicological tests, using Daphnia similis and Ceriodaphnia silvestrii, correlating the results to each different environmental impact. A protocol was applied to make a brief assessment of the habitat diversity in order to check the current conservation level of the weirs and springs ecological conditions establishing a relationship between the results and the different water surrounding land uses. According to the results, significant differences on the water quality were registered from each kind of land effect. In the evaluated systems, the variations among conductivity, ph, and dissolved oxygen were small although greater contents of nutrients was found in agricultural areas, especially with potato culture where fertilizers are largely applied on the soil and higher levels of coliforms was found in the livestock areas where animals are near to the water. Supervisor: ALVARO ROBERTO SCUR 12 57

13 Environment-Physics BREZİLYA BRAZIL Proje Adı: ABS PLASTİĞİNİN TEKRAR KULLANIMI Guilherme Mikael Schenkel Project Name: REUSE OF ABS PLASTIC Bu araştırma,abs plastiğinin geri dönüşümde daha iyi sonuçlar alma ihtiyacına dayalıdır. Günümüzde ABS plastiğini dönüştüren bir çok fabrika, maliyeti azaltmak ve geri dönüşüm için, ana malzeme üretiminde %20 oranında atık malzeme kullanıyor. Bu proje bazı fiziksel özelliklerini iyileştirerek ABS plastiğinin geri dönüşümünde %80 oranında atık ve %20 oranında bir polimer türü kullanmayı amaçlıyor; ancak acaba kullanılmamış polimer ilavesi ABS plastiği atığına ilave edildiğinde bazı fiziksel özellikler aynı olacak mı ve bu kullanılıp şirket ekonomisine katkıda bulunulabilecek mi? Bu proje diğer özelliklerin yanında gerilme direnci, sertlik, darbe gibi bazı fiziksel özelliklerin tekrar elde edilmesi için ABS plastik hurdasına bir tür kullanılmamış polimer ilave edilmesini içeriyor. Bu projenin özel amacı bu polimer türünü tespit etmektir. Üç farklı formülasyonda - birinde%100 kullanılmamış ABS, birinde %100 atık ve birinde de %80 atık ve %20 polimer - gerilme sertlik ve darbe testleri yapıldı. Test sonuçları alındıktan sonra bu sonuçlar polimer ilavesiyle herhangi bir iyileşme sağlanıp sağlanmadığını anlamak için karşılaştırıldı. ANAHTAR KELİMELER: Geri dönüşüm, atık, ABS + kauçuk polimer. Mekanik özellikler. This study was based on the need to obtain a better income in the recycling of plastic ABS. Nowadays, there are many factories that recycle the plastic ABS using 20% of scrap in the production of virgin material as cargo in order to reduce costs and recycle it. The project aims to recycle the plastic ABS, using 80% of scrap and 20% of a certain type of polymer, recovering some of the physical properties of it, but the problem is that will the addition of a virgin polymer to a quantity of scrap of plastic ABS, recover some of the physical properties of the same, enabling its use and providing economy to the company? This project consists in adding a type of virgin polymer to ABS plastic scrap in order to recover some of the physical properties, such as tensile strength, hardness, impact, among others. This project has as specific objective to identify the type of polymer. Were madden tensile, hardness and impact tests in three different formulations, one containing 100% virgin ABS, one with 100% scrap and another with 80% scrap and 20% polymer. After the tests results, the results were compared to verify any improvements with the polymer addition and take the conclusions of the project. KEY WORDS: Recycling, scrap, ABS + rubber polymer. Mechanical Properties. Supervisor: ALVARO ROBERTO SCUR 13 58

14 Environment-Biology BULGARİSTAN BULGARIA Emel Chaush Proje Adı: Anaerobik filtrelerin biyolojik olarak takviyesi: Mandıra atık sularının biyolojik olarak parçalanmasını Anaerobik arıtmanın mandıra atıklarının arıtılmasında etkili bir yöntem olduğu sık sık bildirilmektedir. Bu araştırmanın amacı mandıra atık sularının anareboik arıtılmasındaki araştırma çabalarını ve vaka incelemelerini özetlemektir. Endüstriyel mandıra atık akıntılarının ana özellikleri tespit edildi ve mandıra atık sularındaki ana bileşenlerin anaerobik parçalanma mekanizmaları yani karbonhidratlar (temelde laktoz), proteinler ve lipitler tanımlandı. O zaman dikkat mandıra atık suları için benç-pilot tam ölçek anaerobik arıtma çabaları üzerinde yoğunlaştırıldı. Kombine(anaerobik aerobik) arıtma metotları tartışıldı. Son olarak daha fazla araştırma ve dikkatin gerekli olduğu alanlar tespit edildi. Viktoriya Balijagic Project Name: Bio-augmentation of anaerobic filters: an attempt to enhance biodegradation of dairy wastewaters Anaerobic treatment is often reported to be an effective method for treating dairy effluents. The objective of this paper is to summarize recent research efforts and case studies in anaerobic treatment of dairy wastewaters. The main characteristics of industrial dairy waste streams are identified and the anaerobic degradation mechanisms of the primary constituents in dairy wastewaters, namely carbohydrates (mainly lactose), proteins and lipids are described. Primary attention is then focused on bench pilot full-scale anaerobic treatment efforts for dairy waste effluents. Combined(anaerobic aerobic) treatment methods are also discussed. Finally, areas where further research and attention are required are identified. Supervisor: Orhan Bıdıkoğlu 14 59

15 Environment-Biology BURKİNA FASO BURKINA FASO Proje Adı: SU ARITMA Khair Eddine Ismael Compaore Project Name: WATER PURIFICATION PURPOSE OF THIS PROJECT IS TO PURIFY THE DIRTY WATER. WE HAVE TO MAKE A POWDER FROM THE SEEDS,MAKE A PASTE WITH SOME CLEAN WATER AND THE POWDER.THEN PUT THE PASTE IN THE DIRTY WATER AND SHAKE IT AND LET IT REST UNTIL SOLID PARTS MOVE TO THE BOTTOM AND REMOVE THE CLEAN WATER AND BOIL IT.THEN YOU CAN HAVE A CLEAR WATER IN WHICH MORE THAN 99% OF BACTERIA AND MICRO- ORGANISMES ARE KILLED. Proje Moringa Olleifera denilen yöresel bir bitkinin tohumlarıyla su arıtma ile ilgilidir. Bu projenin amacı kirli suyu arıtmaktır. Biz önce tohumları toz haline getirmeli ve temiz suyla bu tozu karıştırıp bir bulamaç haline getirmeliyiz. Sonra bu bulamacı kirli suya koyup sallamalı ve katı maddeler suyun dibine çökünceye kadar suyu dinlendirmeliyiz. Daha sonra temiz suyu alıp kaynatmalıyız. Bu işlem sonunda bakterilerin ve mikroorganizmalarını %99 undan fazlasının öldüğü temiz bir suya sahip oluruz. THE PROJECT IS ABOUT HOW TO PURIFY WATER WITH THE SEEDS OF A LOCAL PLANT CALLED MORINGA OLEIFERA. THE PURPOSE OF THIS PROJECT IS TO PURIFY THE DIRTY WATER. WE HAVE TO MAKE A POWDER FROM THE SEEDS,MAKE A PASTE WITH SOME CLEAN WATER AND THE POWDER.THEN PUT THE PASTE IN THE DIRTY WATER AND SHAKE IT AND LET IT REST UNTIL SOLID PARTS MOVE TO THE BOTTOM AND REMOVE THE CLEAN WATER AND BOIL IT.THEN YOU CAN HAVE A CLEAR WATER IN WHICH MORE THAN 99% OF BACTERIA AND MICRO- ORGANISMES ARE KILLED. Supervisor: Ali İhsan Bağcı 15 60

16 Environment-Biology BURMA BURMA Soe Thanda Kyaw Seint Sandi Zaw Proje Adı: KELEBEKLER, SAĞLIKLI ÇEVRELERİN GÖSTERGELERİ İki aileye ait üç kelebek türü Papilionidae (Papilio polytes Cramer,1775, Graphium doson Felder, 1864,) and Danaidae (Euploea godarti Lucas,1853) projemizin çalışma dönemi olan Aralık ile 2009 Nisan arasında kaydedildi. Üç kelebek türü yumurtalar yetiştirilerek ve doğadaki konakçı bitkilerden çeşitli gelişme safhalarında toplandı. Örnekler sadece sağlıklı bitkilerin yetiştiği yerlerden toplanabildi. Böylece projemize Kelebekler, Sağlıklı Çevrelerin Göstergeleri ismi seçildi. Kelebeklerin yetiştirilmesi kelebeklerle konakçı bitkiler (larvalar için yiyecek bitkileri) arasında güçlü ilişkiler gösterdi. Kaydedilen kelebek türleri, onların konakçı bitkileri ve P. polytes, G. doson and E. Godarti nin bütün hayat döngüleri fotoğraflarla belgelendirilip sunuldu. Kelebeğin hayat döngüsü insanların çoğunun bildiği zarif yetişkin kelebeklerin gelişme safhasının karmaşıklığını ortaya çıkardı. Fiziksel faktörlerin canlı organizmaya etkisi kelebeğin gelişme safhaları sırasında net bir şekilde kaydedildi. Kelebek larvalarının dışkılarının biyolojik gübre olarak kullanılabileceğini göstermek için iki narenciye bitkisiyle yapılan deney kelebek larvalarının dışkıları bırakılan narenciyenin kontrol bitkisine oranla daha sağlıklı yapraklara sahip olduğunu ve daha hızlı büyüdüğünü gösterdi. Yetişkin kelebeklerin ömrü kısadır. Bu yüzden yetişkin kelebekler hayvana eziyet etmeden süs amacıyla kullanılabilir. Sistematik olarak çerçevelenen kelebekler kelebeğin türüne göre makul veya yüksek fiyatlar getirmektedir. Ayrıca kelebek yetiştirme bütün dünyada popüler hale geliyor. Kelebeklerin bilimsel olarak başarılı bir şekilde yetiştirilmesi uygulaması hem eğlence hem de ticaret maksadıyla bir kelebek çiftliği kurulmasına yol açacaktır. Projemizin fiziksel faktörlerin organizmaların hayatları üzerindeki önemine dikkat çekeceğine inanıyoruz. Project Name: BUTTERFLIES, INDICATORS OF HEALTHY ENVI- RONMENTS BUTTERFLIES, INDICATORS OF HEALTHY ENVIRONMENTS Abstract Three butterfly species belonging to two families Papilionidae (Papilio polytes Cramer,1775, Graphium doson Felder, 1864,) and Danaidae (Euploea godarti Lucas,1853) were recorded in our project within the study period from December to April The three butterfly species were obtained by rearing the eggs and various developmental stages collected from respective host plants from nature. The specimens could be collected in areas only where healthy plants are grown. Thus, the topic Butterflies, indicators of healthy environments is chosen for our project. Rearing of butterflies showed strong close relationship between butterflies and the host plants (food plants for the larvae). Recorded butterfly species and their respective host plants and the entire life cycle of P. polytes, G. doson and E. godarti are presented with photographic evidences. The life cycle of butterfly revealed the complexity of developmental stages before the emergence of elegant adult butterflies that most people are aware of. The influence of physical factors on living organisms is clearly recorded while rearing the developmental stages of the butterfly. An experiment conducted with two citrus plants to show that faeces of the butterfly larvae can be used as biological fertilizer showed that the one applied with butterfly larvae faeces grew faster with healthy leaves than the control. The life span of adult butterflies is short. Therefore, the adult butterflies could be used as ornamental purposes without being cruel to the animal. Systematically framed butterflies fetch reasonable or high price depending on the butterfly species. Furthermore, butterfly farming is getting to be popular throughout the world. The practice of scientific and successful rearing of butterflies would lead to establishing a butterfly farm both for recreation and commercial trade. We trust that our project would highlight the importance of physical factors on the lives of organisms. Supervisor: Himmet Babacan 16 61

17 Environment-Chemistry KANADA CANADA Proje Adı: Atık Kahve Çekirdeği Mucizesi Bekir Buyukkocabas Kanan Suleymanov Project Name: Waste Coffee Bean Miracle Petrole dayalı ürünler olan talebin devamlı olarak artmasını göz önüne alırsak ekonomimizin sonunda pek çok enerji felaketine maruz kalacağını görürüz. Diğer pek çok çevre dostu ürüne ilaveten biyodizelin petrole dayalı enerji üretimine ümit verici alternatifler olduğu biliniyor. Sürdürülebilir ve yenilenebilir bir biyoyakıt olan biyodizelin petrole dayalı ekonominin minyatür bir bölümünü oluşturmada bir başlangıç noktası olacağını hesapladık. Biyodizel üretiminde başka bir organik kaynak keşfetmek için araştırma yaptık ve bundan dolayı çekirdek üretimi için kahve atıklarının en iyi kaynak olduğunu bulduk. Bunu göz önünde bulundurarak çekirdek kahve atıklarından kalan yağı nasıl çıkarabileceğimizi hesapladık. Bu yüzden Soxhlet ekstraktöründe ihtiyaçlarımız için dikkatli bir şekilde araştırmamızı yürüttük ve bir süre sonra onun bizim kriterlerimize uygun olduğu sonucuna vardık. Bu ekstraktörü ve yaygın transesterifikasyon sürecini kullanarak atık kahve çekirdeklerinden kalan yağları çıkararak biyodizel için uygulanabilir bir kaynak haline dönüştürdük. Hipotezimiz deneyin sonuçlarıyla doğrulandı ve biyodizelin aslında atık kahve çekirdeğinden elde edilebileceğini ispatladı. Ayrıca biyodizelin alternatif yağlı tohumlara pek çok yönden üstün olduğu gerçeğini de destekledi. Genel olarak atık kahve çekirdeğinin ekonomimizde bir gübre alternatifi olmaktan başka faydalarının olduğu da görülüyor. Bu biyodizel çeşidinden ilave sermaye ve çevresel yardım gelecek yıllarda büyük ölçüde elde edilecektir. Observing that demand for petroleum-based products is constantly rising, our economy will ultimately stumble upon many energy disasters. Biodiesel, in addition to many other environmentally friendly products, are known to be very tantalizing alternatives to petroleumbased energy production. We figured Biodiesel, a sustainable and renewable biofuel, would be a decent starting point into removing a miniature portion of the petroleum-based economy. However, we sought to discover another organic source for the production of Biodiesel and therefore, coffee bean wastes were the most prominent from them all. Keeping this in mind, we also wanted to figure how we could extract the remaining oil from coffee bean wastes. For this reason, we carefully conducted research on the Soxhlet extractor for our needs; and in due course came to conclusion of it being appropriate for our criterion. Using this extractor and the common transesterification process, we accomplished extracting the remaining lipids from the coffee bean wastes into a viable source for Biodiesel. Our hypothesis was validated by the results of our experiment and did prove the fact that Biodiesel could in fact be derived from waste coffee beans. It also supported the fact that coffee biodiesel possesses many important and competent aspects over common alternative oilseeds. Overall, it seems as though coffee bean wastes do have another use in our economy then being used as just a compost alternative. The supplementary capital and environmental aid from this Biodiesel variation could vastly procure much consideration in the coming years. Supervisor: Anar Mehraliyev 17 62

18 Environment-Chemistry MISIR EGYPT Sarah Mostafa Al shaarawi Proje Adı: KARBONDİOKSİTİN BİYOLOJİK TEDAVİDE ÇARE ÖZELLİĞİ Bu yazıda, yeryüzünün karşılaştığı en büyük problemlerden biri olan küresel ısınmaya değinecek; onun yok edici sonuçlarını azaltabilecek bir fikir önereceğiz. Bizim önerimiz küresel ısınmanın tüm problemini çözmeyi iddia etmemekte, onun yerine küresel ısınmanın ana sebebi sayılan sera etkisi probleminin çözümüne katkıda bulunmaktadır. Artan sera etkisinin sebebi atmosferdeki sera gazlarının oranındaki artış ve bu artışın da dünyanın ortalama yüzey sıcaklığında bir artışa sebep olmasıdır. Karbondioksit en yaygın sera gazlarından biridir.(sera gazlarının %72 si (1)). Bizim önerimiz iki ana adımdan oluşuyor : birinci adım mevcut teknolojileri kullanarak karbondioksiti yakalamak (2), ikinci adım ise yakalanan karbondioksiti katalizör olarak kullanacağımız Karbonik Anhidraz enziminin yardımıyla Karbonik Aside dönüştürmek. Üretilen karbonik asit daha sonra hem inşaat hem de petrol sektörlerinde yaygın olarak kullanılan kalsiyum karbonat üretimi gibi bir kaç sektörde kullanılabilir (3). Çözümümüzün enerji üretim tesislerinde kullanılmasını öneriyoruz çünkü bu tesislerde karbondioksit salınımı çok yüksektir (toplam karbondioksitin % 29,5 i (4)). Çözümümüz ayrıca doğal gaz işleme tesisleri ve yüksek karbondioksit salınımına sebep olan sektörler gibi büyük karbondioksit çıkaran kaynaklarda da kullanılabilir ; böylece daha fazla karbondioksitin havaya ulaşması engellenerek küresel ısınmayı arttırmasına izin verilmemiş olur. Ahmed Mohamed Hassan Project Name: The cure in the biological treatment t of carbon dioxide In this paper we will discuss one of the major problems facing the Earth, which is Global Warming; suggesting an idea which might eventually be used to reduce its devastating consequences. Our idea -however- is not supposed to solve the whole problem of Global Warming, Instead it is supposed to contribute in solving the problem of Greenhouse effect which is considered the main cause of Global Warming. This enhanced Greenhouse effect is due to the increase in the percentage of Greenhouse gases in the atmosphere causing a rise in the Earth s average surface temperature. One of the most common Greenhouse gases is Carbon Dioxide (72%of greenhouse gases (1)). Our idea consists of two major steps; the first one is capturing Carbon Dioxide using existing technologies (2), while the second is converting the captured Carbon Dioxide into Carbonic Acid with the help of Carbonic Anhydrase enzyme which acts as a catalyst. The produced Carbonic Acid can then be used in several industries such as forming Calcium Carbonate which is commonly used in both the construction and oil industries(3). We suggest applying our solution to power plant areas; since the emissions of Carbon Dioxide there are very high (29.5% of total carbon dioxide (4)). Our solution can also be applied to large point sources of Carbon Dioxide such as natural gas processing plants and industries with major Carbon Dioxide emissions; thus preventing more Carbon Dioxide from reaching the air instead of allowing it to contribute in Global Warming. Supervisor: Aya Ihab Rezeika 18 63

19 Environment-Social Sciences MISIR EGYPT Ahmed Tarek Mohamed FAHMY Proje Adı: TOPLUMDA İŞİTME ENGELLİLERİN İLETİŞİMİNİ NASIL ARTIRABİLİRİZ Araştırmamızda,toplumdaki işitme engellilerin iletişimini inceledik. İşitme engelli deney grubuna onların iletişimdeki eksiklik seviyesini ölçmek için bir iletişim değerlendirme testi uyguladık. Sonra, işaret dilini kelimelere çeviren bir cihaz icat ettik; daha sonra da bu cihazın verimliliğini ispat etmek için deney grubuna bunu uyguladık ve iletişimi tekrar ölçtük. İşitme engellilerin en çok kullandıkları kelimeleri tavsiye etmek için bir kelime anketi düzenledik; bunun amacı da cihaza bu kelimeleri yüklemekti. Ibrahim Mohamed Hani Ahmed Project Name: How to increase the communication of deaf in the society Personal communication skills Accordingly, what is needed is a portable, simple, accurate, hardware\ software system to translate carefully selected sign language words made by deaf to text characters, which are displayed visibly to be read by normal ones. In our research we studied the communication of deaf in the society through applying the communication assessment on the test sample of deaf in order to measure their defect in communication, then we invented a device which translates sign language into words, then we measured the communication after applying it on the test sample in order to prove the device efficiently. We also made a word questionnaire to recommend the most frequently words used by deaf, in order to feed the device with these words. Supervisor: Khalaf Ahmed Mahmoud Bekhiet 19 64

20 Environment-Biology ESTONYA ESTONIA Kristina Aare Proje Adı: Pseudomonas Putida toprak bakterisinin fenole dayanıklılığını etkileyen faktörler Ekstremofilik bakterilerin çevrede biriken fenolik bileşikleri ayrıştırma için kullanılma perspektifinin günümüzde gerçekten etkili olduğu düşünülmektedir. Aromatiklere karşı dayanıklı olan pek çok bakteri bu bileşikleri ayrıştırabilmektedir ve onlar Pseudomonas bakteri familyasının temsilcileridirler. Bu organizmalar organik solventlerin biyolojik olarak ayrışırılmasında kullanılmadan önce pratik olarak uygulamadan önce bakteri hücrelerinin aromatik bileşiklere olan tepkilerininin incelenmesi gerekir. Bununla ilgili olarak bu çalışma toprak bakterileri Psedomonas putida mutant suşlarına dayanıklılığı oluşturan uyarlanabilir mekanizmaları etkileyen faktörleri incelemeye tahsis edilmiştir. Project Name: FACTORS AFFECTING THE TOLERANCE TO PHE- NOL OF SOIL BACTERIA PSEUDOMONAS PUTIDA The perspective of using extremophilic microorganisms for decomposition of phenolic compounds accumulating in environment is supposed to be really efficient nowadays. A great number of bacteria that are tolerant to aromatics manage to degrade them and are the representatives of bacterial family Pseudomonas. Before the practical application of these organisms for biodegradation of organic solvents it is necessary to study the responses of bacterial cells to the influence of aromatic compounds. With reference to that this research is dedicated to the study of factors affecting the adaptive mechanisms that form the tolerance of soil bacteria Pseudomonas putida mutant strains to phenol. Supervisor: Kristel Toom 20 65

C D E F G H I. Terminology of the New Science "Metabolism of the Antroposphere"

C D E F G H I. Terminology of the New Science Metabolism of the Antroposphere W I E N Technische Universität Wien Institut für Wassergüte und Abfallwirtschaft Terminology of the New Science "Metabolism of the Antroposphere" A Deutsch-Englisch Terminologie der neuen Wissensdisziplin

Detaylı

FP7 2012 çağrıları 1

FP7 2012 çağrıları 1 FP7 2012 çağrıları 1 Sayın İlgili, İlgilendiğiniz proje çağrısı ve/veya başka ortaklık arayışlarınız için Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM ) personeli ile iletişime

Detaylı

1 2 3 4 Editör Editor editor@degirmencidergisi.com 2012 ye adım atarken While entering 2012 Değerli okurlar, Öncelikle Parantez Group ve Değirmenci Dergisi ailesi olarak tüm sektör mensuplarımızın

Detaylı

ÜDS DENEME SINAVI FEN BİLİMLERİ - 15 A

ÜDS DENEME SINAVI FEN BİLİMLERİ - 15 A ÜDS DENEME SINAVI A İçindekiler: Cevap Kağıdı Deneme Sınavı Cevap Anahtarı Sınavın Yabancı Kelimeleri Uyarılar: 1. Bu testte 80 soru vardır. Bu sorular için toplam 3 saat (180 dakika) süre ayrılmıştır.

Detaylı

ÜDS DENEME SINAVI FEN BİLİMLERİ - 3 A

ÜDS DENEME SINAVI FEN BİLİMLERİ - 3 A ÜDS DENEME SINAVI A İçindekiler: Cevap Kağıdı Deneme Sınavı Cevap Anahtarı Sınavın Yabancı Kelimeleri Uyarılar: 1. Bu testte 80 soru vardır. Bu sorular için toplam 3 saat (180 dakika) süre ayrılmıştır.

Detaylı

ÜDS DENEME SINAVI FEN BİLİMLERİ - 10 A

ÜDS DENEME SINAVI FEN BİLİMLERİ - 10 A ÜDS DENEME SINAVI A İçindekiler: Cevap Kağıdı Deneme Sınavı Cevap Anahtarı Sınavın Yabancı Kelimeleri Uyarılar: 1. Bu testte 80 soru vardır. Bu sorular için toplam 3 saat (180 dakika) süre ayrılmıştır.

Detaylı

Yayın Kimlik No: OK-016 Yayının Kaynağı: 10. Kongre Bildirileri Cilt No: 1 Tarihi: Mayıs 2000

Yayın Kimlik No: OK-016 Yayının Kaynağı: 10. Kongre Bildirileri Cilt No: 1 Tarihi: Mayıs 2000 Hydrometallurgıcal Leachıng-The Corrosıon Reactıons We Have To Have I.M.Rıtchıe All corrosion scientists and engineers are committed to minimising the cost of corrosion. To this end, corrosion reactions

Detaylı

ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) İLKBAHAR DÖNEMİ İNGİLİZCE. 22 Mart 2009

ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) İLKBAHAR DÖNEMİ İNGİLİZCE. 22 Mart 2009 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) İLKBAHAR DÖNEMİ İNGİLİZCE 22 Mart 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI

Detaylı

ÜDS DENEME SINAVI SAĞLIK BİLİMLERİ - 11 A

ÜDS DENEME SINAVI SAĞLIK BİLİMLERİ - 11 A ÜDS DENEME SINAVI A İçindekiler: Cevap Kağıdı Deneme Sınavı Cevap Anahtarı Sınavın Yabancı Kelimeleri Uyarılar: 1. Bu testte 80 soru vardır. Bu sorular için toplam 3 saat (180 dakika) süre ayrılmıştır.

Detaylı

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi : 965-966, ISBN: 978-975-96260-3-7 Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi The Process of Building a City Brand and a Model Proposal for Branding of Istanbul City

Detaylı

INDEX. 19 TH International Environmental Project Olympiad 19. Ulusal Çevre Proje Olimpiyatı

INDEX. 19 TH International Environmental Project Olympiad 19. Ulusal Çevre Proje Olimpiyatı INDEX Inepo Çevre Proje Olimpiyatı 2 Yaşanabilir Bir Dünya İçin 4 Vakit Geçmeden, Hemen Şimdi: Çevre Bilinci 6 Teşekkür 7 Uluslararası Inepo Jüri Üyeleri 8 Ulusal Inepo Jüri Üyeleri 9 Inepo ya Katılan

Detaylı

Doğal yaşama hakkı. Right to lead a natural life DR. MURAT YALÇINTAŞ İ TOVİ ZYON MART/MARCH 2011-1-

Doğal yaşama hakkı. Right to lead a natural life DR. MURAT YALÇINTAŞ İ TOVİ ZYON MART/MARCH 2011-1- BAŞ Ş KAN DAN-FROM A N THE PRESIDENT Doğal yaşama hakkı Right to lead a natural life Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın verilerine göre dünyada organik ürün pazarı, 35 40 milyar dolarlık bir hacme ulaştı.

Detaylı

4. EKONOMIC BENEFITS ( EKONOMİK FAYDALARI) PREFACE ( ÖNSÖZ )

4. EKONOMIC BENEFITS ( EKONOMİK FAYDALARI) PREFACE ( ÖNSÖZ ) NANOTECHNOLOGIES SERVİNG AGRICULTURE ( NANOTEKNOLOJİLERİN TARIM HİZMETİ) CONTENTS (İÇİNDEKİLER) 1. PREFACE (ÖNSÖZ) 2. OUR TECHNOLOGY (TEKNOLOJİMİZ) 3. OUR PRODUCT ( ÜRÜN) 4. EKONOMIC BENEFITS ( EKONOMİK

Detaylı

NEIDERMEYER AİLESİ YÜZ YILLIK SOHBETLERİN KIDEMLİ FERDİ: NARGİLE SİZİ DAHA MUTLU EDECEK 8 ADIM FAMILY NEIDERMEYER

NEIDERMEYER AİLESİ YÜZ YILLIK SOHBETLERİN KIDEMLİ FERDİ: NARGİLE SİZİ DAHA MUTLU EDECEK 8 ADIM FAMILY NEIDERMEYER www.maritim.com.tr Say / Issue 10 Ocak - Mart 2014 January - March 2014 YÜZ YILLIK SOHBETLERİN KIDEMLİ FERDİ: NARGİLE NEIDERMEYER AİLESİ SİZİ DAHA MUTLU EDECEK 8 ADIM ISENIOR PARTICIPANT OF CENTURY-LONG

Detaylı

18. ULUSLARARASI ÇEVRE PROJE OLİMPİYATI INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL PROJECT OLYMPIAD INDE. Inepo Çevre Proje Olimpiyatı 2

18. ULUSLARARASI ÇEVRE PROJE OLİMPİYATI INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL PROJECT OLYMPIAD INDE. Inepo Çevre Proje Olimpiyatı 2 INDE Inepo Çevre Proje Olimpiyatı 2 Yaşanabilir Bir Dünya İçin 4 Vakit Geçmeden, Hemen Şimdi: Çevre Bilinci! 6 Teşekkür 7 Uluslararası Inepo Jüri Üyeleri 8 Ulusal Inepo Jüri Üyeleri 9 Inepo ya Katılan

Detaylı

1 2 12 13 Editör Editor Küresel ticarette başarı ve otomasyon Değerli okurlar, Günümüzde dünya, ticaret açısından sınırların her geçen gün ortadan kalktığı bir arenaya dönüşüyor. Dünyanın farklı

Detaylı

EVALUATING WASTE COOKING OILS AS ALTERNATIVE DIESEL FUEL

EVALUATING WASTE COOKING OILS AS ALTERNATIVE DIESEL FUEL G.Ü. Fen Bilimleri Dergisi 18(1):81-91 (2005) ISSN 1303-9709 G.U. Journal of Science 18(1):81-91 (2005) EVALUATING WASTE COOKING OILS AS ALTERNATIVE DIESEL FUEL Mustafa ÇANAKÇI, A. Necati ÖZSEZEN* Kocaeli

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ARAŞTIRMA PROJELERİ ÖZETLERİ (2010 2011 YILLARI) İSTANBUL, 2013 2 Kapak Tasarımı Mehtap Kul Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel

Detaylı

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE ISSN 2148-4880

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE ISSN 2148-4880 INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE ISSN 2148-4880 Volume (1) İssue I (1) _April 2014 İÇİNDEKİLER GÜNÜMÜZ YAPILARININ FİZİKSEL AÇIDAN KORUNMALARINDA ISI, NEM VE SESLE İLGİLİ YALITIM

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) 7 NİSAN 2013 PAZAR İNGİLİZCE

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) 7 NİSAN 2013 PAZAR İNGİLİZCE T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) 7 NİSAN 2013 PAZAR İNGİLİZCE Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

2009 Irak Yılı 2009 Year of Iraq. Küresel Ekonomik Kriz ve Alternatif Pazarların Önemi Global Economic Crisis and Importance of Alternative Markets

2009 Irak Yılı 2009 Year of Iraq. Küresel Ekonomik Kriz ve Alternatif Pazarların Önemi Global Economic Crisis and Importance of Alternative Markets HİDROMAS IN YAYIN ORGANIDIR. KASIM / NOVEMBER 2009 Sayı / Issue: 3 2009 Irak Yılı 2009 Year of Iraq Küresel Ekonomik Kriz ve Alternatif Pazarların Önemi Global Economic Crisis and Importance of Alternative

Detaylı

İçindekiler ÖNSÖZ 2 KURULLAR 3 BİLİMSEL PROGRAM 4 KONUŞMA ÖZETLERİ 9 SERBEST BİLDİRİLER 25 SÖZLÜ BİLDİRİLER 41 POSTER BİLDİRİLERİ 61

İçindekiler ÖNSÖZ 2 KURULLAR 3 BİLİMSEL PROGRAM 4 KONUŞMA ÖZETLERİ 9 SERBEST BİLDİRİLER 25 SÖZLÜ BİLDİRİLER 41 POSTER BİLDİRİLERİ 61 İçindekiler ÖNSÖZ KURULLAR 3 BİLİMSEL PROGRAM 4 KONUŞMA ÖZETLERİ 9 SERBEST BİLDİRİLER 5 SÖZLÜ BİLDİRİLER 4 POSTER BİLDİRİLERİ 6 Önsöz Değerli Meslektaşlarım, 7-8 Nisan 0 tarihleri arasında İstanbul, Point

Detaylı

Proje Yönetiminde Deneyimin Sesi. The Voice of Experience in Project Management. www.siemens.com/answers

Proje Yönetiminde Deneyimin Sesi. The Voice of Experience in Project Management. www.siemens.com/answers Proje Yönetiminde Deneyimin Sesi The Voice of Experience in Project Management www.siemens.com/answers Proje Yönetiminde Deneyimin Sesi The Voice of Experience in Project Management 1 KÜNYE Yayına Hazırlayanlar

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ARAŞTIRMA PROJELERİ ÖZETLERİ (2012 YILI) İSTANBUL, 2013 1 Kapak Tasarımı Mehtap Kul Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma

Detaylı

1. Ulusal Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojisi Çalıştayı 3-5 Nisan 2014, Sapanca

1. Ulusal Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojisi Çalıştayı 3-5 Nisan 2014, Sapanca 1. ULUSAL SU ÜRÜNLERĠ YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠNDE GAMET BĠYOLOJĠSĠ ÇALIġTAYI 3-5 NĠSAN 2014, SAPANCA ÇALIġTAY ÖZET KĠTABI 1 st National Workshop on Gamete Biology in Aquaculture 3-5 April 2014, Sapanca Abstract

Detaylı

YAN DERELERDE EROZYON VE RÜSUBAT KONTROLÜ

YAN DERELERDE EROZYON VE RÜSUBAT KONTROLÜ YAN DERELERDE EROZYON VE RÜSUBAT KONTROLÜ EROSION AND SEDIMENT CONTROL IN TRIBUTARIES Yaşar DİNÇSOY Orman Mühendisi/Forest Engineer I YAN DERELERDE EROZYON VE RÜSUBAT KONTROLÜ EROSION AND SEDIMENT CONTROL

Detaylı

tepav tepav tepav 7. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Kırsal Kalkınma Politikasının Yönetişimi 13-14 Aralık, 2012 Bildiri Kitabı

tepav tepav tepav 7. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Kırsal Kalkınma Politikasının Yönetişimi 13-14 Aralık, 2012 Bildiri Kitabı tepav 7. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Kırsal Kalkınma Politikasının Yönetişimi Bu kitap TEPAV ve Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÇAM) işbirliğiyle

Detaylı

The effect of user participation in satisfaction: Beyciler after-earthquake houses in Düzce

The effect of user participation in satisfaction: Beyciler after-earthquake houses in Düzce ITU A Z VOL: 7 NO: 1 18-37, 2010-1 The effect of user participation in satisfaction: Beyciler after-earthquake houses in Düzce Deniz ERĠNSEL ÖNDER*, Emine KÖSEOĞLU *, Ömer BĠLEN**, Venhar DER Yıldız Technical

Detaylı

ÜDS DENEME SINAVI SAĞLIK BİLİMLERİ - 15 A

ÜDS DENEME SINAVI SAĞLIK BİLİMLERİ - 15 A ÜDS DENEME SINAVI A İçindekiler: Cevap Kağıdı Deneme Sınavı Cevap Anahtarı Sınavın Yabancı Kelimeleri Uyarılar: 1. Bu testte 80 soru vardır. Bu sorular için toplam 3 saat (180 dakika) süre ayrılmıştır.

Detaylı