BARAJ GÖLLERİNDE DEPREM SIRASINDA OLUŞAN HİDRODİNAMİK BASINÇLARIN SAYISAL BENZETİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BARAJ GÖLLERİNDE DEPREM SIRASINDA OLUŞAN HİDRODİNAMİK BASINÇLARIN SAYISAL BENZETİMİ"

Transkript

1 Eskişehir Osmangazi Üniversiesi Mühendislik Mimarlık Fakülesi Dergisi Cil:XXII, Sayı:3, 29 Journal of Engineering and Archiecure Faculy of Eskişehir Osmangazi Universiy, Vol: XXII, No:3, 29 Makalenin Geliş Tarihi : Makalenin Kabul Tarihi :.8.29 BARAJ GÖLLERİNDE DEPREM SIRASINDA OLUŞAN HİDRODİNAMİK BASINÇLARIN SAYISAL BENZETİMİ Ender DEMİREL, İsmail AYDIN 2 ÖZET: Deprem sırasında baraj-hazne siseminde oluşan hidrodinamik basınçların benzeimi için serbes yüzey ve sıkışma ekilerini içeren bir hesaplama modeli gelişirilmişir. Navier- Sokes denklemleri ve basınç denklemi boyusuzlaşırılarak boyusuz sayılar anımlanmışır. Hareke denklemleri sonlu hacim meodu ile çözülmüşür. Serbes yüzeyin konumu derinlik boyunca inegre edilmiş süreklilik denklemi ile akip edilmişir. Basınç ve yüzey dalgalarının gölün mansabından yansıyarak geri dönmesini önlemek için yansımayan sınır koşulu ve sönümleyici bölge meodu eş zamanlı uygulanmışır. Baraj yüzeyinde oluşan hidrodinamik basınçlar sıkışır ve sıkışmaz durumlar için hesaplanmış ve sonuçlar lieraür verileri ile karşılaşırılmışır. ANAHTAR KELİMELER: Deprem, baraj gölü, serbes yüzey, sonlu hacim, yansımayan sınır. NUMERICAL SIMULATION OF HYDRODYNAMIC PRESSURE IN DAM-RESERVOIRS DURING EARTHQUAKES ABSTRACT: A compuaional model is developed o simulae hydrodynamic pressure in damreservoir during earhquakes including free-surface and compressibiliy effecs. Navier-Sokes equaions and pressure equaion are non-dimensionalized and relevan dimensionless numbers are idenified. Governing equaion ns are discreized using finie volume mehod. Free-surface posiion is racked using deph-inegraed coninuiy equaion. Non-reflecing boundary condiion and dissipaion zone mehod are applied simulaneously o preven he pressure and surface waves reflecing from he boundary back ino he domain. Hydrodynamic pressures on dam-face are compued for compressible and incompressible cases and resuls are compared o daa available in he lieraure. KEYWORDS: Earhquake, dam reservoir, free-surface, finie volume, non-reflecing boundary. Eskişehir Osmangazi Üniversiesi, Mühendislik Mimarlık Fakülesi, İnşaa Mühendisliği Blm., Meşelik Kamp., 2648 ESKİŞEHİR 2 Oradoğu Teknik Üniversiesi, Mühendislik Fakülesi, İnşaa Mühendisliği Bölümü, İnönü Bulvarı, 653 ANKARA

2 36 Ender DEMİREL, İsmail AYDIN I. GİRİŞ Barajlar büyük mikarda suyu depolayan yapılardır. Ülkemizde inşaaı amamlanmış ve inşa edilmesi planlanan pek çok baraj vardır. Barajların üm doğal risklere karşı doğru bir şekilde projelendirilmesi yaşamsal önem aşır. Barajların projelendirilmesinde, maruz kaldıkları saik yüklerin yanında deprem, oprak kayması gibi olası dinamik ekilerin de dikkae alınması zorunludur. Ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu göz önüne alındığında, barajların öngörülen kullanım ömrü içinde bir veya birden fazla büyük depremle karşılaşma olasılığı oldukça yüksekir. Depremin gerçekleşmesi halinde baraj yapısının nasıl davranacağı ve hasar görme olasılıklarının önceden bilinmesi yakın çevrenin güvenliği bakımından önemlidir. Barajın yıkılması sadece yapının kaybına değil, baraj mansabındaki yerleşim alanlarını beklenmedik bir aşkınla karşı karşıya bırakması nedeniyle çok daha büyük mal ve can kayıplarına neden olabilir. Baraj haznelerinde çok büyük mikarlarda su birikiğinden, gövdenin yıkılması durumunda, doğal koşullarda beklenmeyecek büyüklüke ani aşkınlara neden olabilir. Bu çalışmada deprem sırasında baraj haznesinde meydana gelen hidrodinamik basınçları üm fiziksel ekileri dikkae alarak hesaplayan NASSLARD adında bir hesaplama modeli ve bilgisayar programı gelişirilmişir. Serbes yüzey, hazne içindeki oplam su hacmini koruyan derinlik boyunca inegre edilmiş süreklilik denklemi ile hareke eirilmişir [-4]. Baraj yüzeyindeki hidrodinamik basınçlar sıkışır ve sıkışmaz durumlar için hesaplanmış ve lieraür verileri ile karşılaşırılmışır. II. MATEMATİK MODEL VE SAYISAL ÇÖZÜM Baraj haznesi içindeki sıvının harekei düşey düzlemdeki 2 boyulu sıkışabilir boyusuz NS denklemleri, süreklilik denklemi ve serbes yüzey denklemi ile ifade edilmişir [5]. S ( u + u ) d + CS p uv. d A = + 2 Fr x 3R + u. d A R e CS e u w + d x x z ()

3 Baraj Göllerinde Deprem Sırasında Oluşan Hidrodinamik Basınçların Sayısal Benzeimi 37 S ( w + w ) d + CS p wv. d A = Fr z 3R + w. d A R e CS e u w + d z x z (2) S F 2 a pd = CS V.d A (3) h h + udz = S x (4) Burada u ve w akışkanın sırayla x- ve z- yönündeki hız bileşenleri, u ve w yaay ve düşey yöndeki yer hızları, V ur hız vekörü, zaman, ur del operaörü, konrol hacmi, CS konrol yüzeyi, d hücrenin hacmi, d A ilgili yüzey alanı, p basınç, S Srouhal sayısı, Fr Froude sayısı, Re Reynolds sayısı ve Fa Akusik Froude sayısıdır. Hesap alanının ve referans koordina siseminin yer ile birlike hareke eiği düşünülerek yer hızları hareke denklemlerine kaılmışır. Deprem ekisindeki baraj-hazne sisemi şemaik olarak Şekil de göserilmişir. Denklemlerdeki boyusuz sayılar aşağıdaki gibi anımlanmışlardır. v T S =, m h vm Fr =, gh ρv h R = m e µ, a F a = (5) gh Burada v m deprem sırasında meydana gelen en büyük yer hızı, T deprem ivmesinin periyodu, h haznede depremden önceki su derinliği, g yer çekimi ivmesi, ρ suyun yoğunluğu, µ dinamik viskozie kasayısı ve a su içindeki ses hızıdır. Su içindeki ses hızı 438 m/s alınmışır. Hareke denklemleri kaydırılmış hesaplama ağı üzerinde ayrıklaşırılarak sayısal çözüm gerçekleşirilmişir [, 6].

4 38 Ender DEMİREL, İsmail AYDIN Deprem sırasında serbes yüzeyde oluşan yüzey dalgalarının ve hazne içindeki basınç dalgalarının haznenin uzak-kenarında yansıyarak geri dönmesini önlemek için Sommerfeld yansımayan sınır koşulu ve sönümleyici bölge meodu eş zamanlı uygulanmışır [7-8]. φ + a S x φ + c = x (6) p damp ( x).w( x,h,) = S. α (7) Burada φ dalga formunda ilerleyen yaay ve düşey hız bileşeni, a x yaay yöndeki deprem ivmesi ve c dalganın hızıdır. Buradaki φ fiziki büyüklüğü hesaplama bölgesinde c dalga hızı ile seyaha eder ve bu hızla bölgeyi erk eder. Derin denizlerde ve sığ sularda ilerleyen düzenli dalgaların dalga hızları için analiik formüller vardır [9]. z h h a z () a x () x Şekil. Deprem ekisindeki baraj-hazne siseminin görünüşü.

5 Baraj Göllerinde Deprem Sırasında Oluşan Hidrodinamik Basınçların Sayısal Benzeimi 39 NASSLARD ın akış diyagramı Şekil 2 de göserilmişir. Şekilde görüldüğü gibi NASSLARD öncelikle bir veri giriş dosyasından giriş paramerelerini okur, hesaplama ağını oluşurur. Problemin başlangıç koşulları uygulanır ve hücreler eikelendirilerek boyusuz sayılar hesaplanır. Sabilie şarına göre zaman adımı hesaplanır. Serbes yüzeyin konumuna göre hücreler eikelendirilir, serbes yüzey sınır koşulları uygulanır, F ve G geçici hız alanları hesaplanır, Basınç Poisson Denklemi nin (BPD) sağ arafı hesaplanır ve çözüm PSOR (Poin Successive Over Relaxaion) meodu kullanılarak yapılır. Sonra n+ zaman adımındaki hızlar hesaplanarak problemin çözümü zamanda adım adım gerçekleşirilmişir. Şekil 2. NASSLARD ın akış diyagramı.

6 4 Ender DEMİREL, İsmail AYDIN Şekil 2 de verilen akış şemasında bilgisayar koşurma süreleri açısından en uzun zamanı BPD nin sayısal çözümü almakadır. Özellikle sıkışma ekilerinin önemli olduğu durumlarda basınç çözümünün yakınsamasının uzun zaman aldığı gözlenmişir. III. BOYUTSUZ SAYILAR VE HAZNE DİNAMİĞİ Deprem sırasında meydana gelen en büyük yer hızının, deprem periyodunun ve hazne su derinliğinin aşağıdaki aralıklarda verilen değerleri kullanılarak analizler yapılmışır.. T 3. s. vm 3. m / s h m (8) Yukarıdaki verilerin sınır değerlerine göre giriş paramerelerinin en büyük ve en küçük değerlerinin birleşiminden oluşan 8 farklı fiziki durum oraya çıkar ve bu durumlar için boyusuz sayılar hesaplanarak Çizelge de göserilmişir. Bu 8 duruma ilave özel bir durum olarak rezonans durumu da Çizelge de göserilmişir. Çizelge. Baraj-hazne probleminde incelenen durumlar Durum v m (m/s) T(s) h (m) Fa Fr S Re,, 45,9,,,x 6 2,, 4,52,,,x 8 3, 3, 45,9,,3,x 6 4, 3, 4,52,,3,x 8 5 3,, 45,9,33,3 3,x 7 6 3,, 4,52,3,3 3,x 9 7 3, 3, 45,9,33,9 3,x 7 8 3, 3, 4,52,3,9 3,x 9 Rezonans, , ,9 33,95,9,22,45x 8

7 Baraj Göllerinde Deprem Sırasında Oluşan Hidrodinamik Basınçların Sayısal Benzeimi 4 Şekil 3 e rezonans durumu için = 5T süresince farklı ağ düzenlemeleri kullanılarak baraj opuğundaki basıncın (p b ) zamanla değişimi verilmiş ve Chopra nın [] analiik çözümleri ile karşılaşırılmışır. Şekilde görüldüğü gibi rezonans durumunda sıkışma ekileri nedeniyle baraj opuğundaki hidrodinamik basınçlar zamanla armakadır. Şekil 3 e görüldüğü gibi, 9x6 ağ düzenlemesi kullanıldığında analiik sonuçlar ile sayısal sonuçlar uyumludur ve NASSLARD baraj opuğundaki hidrodinamik basınçları başarılı bir şekilde hesaplayabilmekedir. 4 2 Chopra (967) 32x26 4x4 9x6 p b Şekil 3. Baraj opuğundaki basıncın farklı ağ düzenlemeleri için zamanla değişimi. Hazne içindeki sıkışma ekilerinin sonuçlar üzerindeki ekisini araşırmak için Çizelge deki Durum 2 alınmış ve sıkışma ekilerinin dahil edildiği ve ihmal edildiği durumlar için baraj opuğuna komşu hesaplama hücresindeki hidrodinamik basınçların değişimi Şekil 4 e karşılaşırılmışır. Sıkışmaz durumda hazne içindeki su riji kaı bir cisim gibi davrandığı için hidrodinamik basınçlar deprem ivmesi gibi sinüzoidal formdadır ve sıkışmaz durumda basınç dalgalarının hızı sonsuz büyüklüke olduğundan gerçek dışı bir basınç değişimi oraya çıkmışır. Ele alınan problemde hazne su derinliği ve deprem frekansı en büyük olduğu için sıkışma ekileri de büyük olacakır. Sıkışır durumda hazne içindeki basınç dalgaları sonlu hızda seyaha

8 42 Ender DEMİREL, İsmail AYDIN eder ve baraj opuğundaki basınç değişimi deprem ivmesi ile aynı formda değildir [5, ]. Burada görüldüğü gibi deprem ekisindeki baraj-hazne siseminde hazne içindeki sıkışma ekilerinin baraj yüzeyinde oluşan basınçlar üzerinde önemli bir ekisi vardır..5,5.25,25 Sıkışmaz Sıkışır p , ,5.25,25.5,5.75,75 Şekil 4. Sıkışır ve sıkışmaz durumlarda baraj opuğundaki basıncın zamanla değişimi. IV. SONUÇLAR VE ÖNERİLER Deprem ekisindeki baraj haznesinde meydana gelen hidrodinamik basınçları hassas bir şekilde hesaplayan bir hesaplama modeli gelişirilmişir. Model sıkışır Navier-Sokes denklemleri, süreklilik denklemi ve derinlik boyunca inegre edilmiş süreklilik denkleminin sonlu hacimler meodu ile eş zamanlı çözümüne dayanır. Haznenin uzak-kenarında serbes yüzey dalgalarını ve basınç dalgalarını yansımayan Sommerfeld yansımayan sınır koşulu ve sönümleyici bölge meolarının birleşiminden oluşan bir sınır koşulu uygulanmışır. Rezonans durumunda baraj opuğundaki hidrodinamik basınçların zamanla değişimi elde edilmiş ve sonuçların lieraür verileri ile uyumlu olduğu göserilmişir. Deprem sırasında şoklardan dolayı hazne içinde meydana gelen sıkışma ekilerinin hidrodinamik basınçlar üzerinde ekili olduğu göserilmişir.

9 Baraj Göllerinde Deprem Sırasında Oluşan Hidrodinamik Basınçların Sayısal Benzeimi 43 V. KAYNAKLAR [] E. Demirel and İ. Aydın, Toal volume conservaion in simulaion of unseady free-surface flows, Turkish Journal of Engineering and Environmenal Sciences, Vol.3, pp. 3-32, 27. [2] E. Demirel ve İ. Aydın, Zamanda Değişken Serbes Yüzeyli Akımların Benzeiminde Hacim Korunumu, III. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, -4 Eylül 27, İzmir, Bildiri Kiabı, ss [3] V. Casulli, A semi-implici finie difference mehod for non-hydrosaic, free surface flows, Inernaional Journal for Numerical Mehods in Fluids, Vol.3, pp , 999. [4] V. Casulli and P. Zanolli. Semi-implici numerical modeling of nonhydrosaic freesurface flows for enviromenal problems, Mahemaical and Compuer Modeling, Vol.36, pp.3-49, 22. [5] E. Demirel, "Baraj Göllerinde Deprem Sırasında Oluşan Hidrodinamik Basınçların Analizi", ESOGÜ Fen Bilimleri Ensiüsü, Dokora Tezi, Eskişehir, 28. [6] M. Griebel, T. Dornseifer and T. Neunhoeffer, Numerical Simulaion in Fluid Dynamics. SIAM: Philadelphia, 998. [7] K.M.T. Kleefsman, G. Fekken, A.E.P. Veldman, B. Iwanowski and B. Buchner, A volume-of-fluid based simulaion mehod for wave impac problems, Journal of Compuaional Physics, Vol. 26, pp , 25. [8] J.H. Weshuis, The Numerical Simulaion of Nonlinear Waves in a Hydrodynamic Model Tes Basin, Dokora Tezi, Universiy of Twene, The Neherlands, 2. [9] M. Rahman, Waer Waves, Oxford Universiy Press Inc., New York, 995. [] A.K. Chopra, Hydrodynamic pressures on dams during earhquakes, Journal of The Engineering Mechanics Division, ASCE, Vol.93, pp , 967.

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2009, C.14, S.1 s.99-114. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2009, Vol.14,

Detaylı

SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA İLE UYDU LİNK TASARIMI

SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA İLE UYDU LİNK TASARIMI HAVACILIK VE UZAY EKOLOJİLERİ DERGİSİ EMMUZ CİL 5 SAYI (43-58) SÜREKLİ PARAMERELİ GEEİK ALGORİMA İLE UYDU LİK ASARIMI Hv.Mu.Üğm. Mura BAĞCI* Hava Harp Okulu Havacılık ve Uzay eknolojileri Ensiüsü Uzay

Detaylı

EKONOMİK BİR UYGULAMA İLE KENDİNDEN UYARIMLI EŞİKSEL DEĞİŞEN VARYANSLI OTOREGRESİF MODEL

EKONOMİK BİR UYGULAMA İLE KENDİNDEN UYARIMLI EŞİKSEL DEĞİŞEN VARYANSLI OTOREGRESİF MODEL EKONOMİK BİR UYGULAMA İLE KENDİNDEN UYARIMLI EŞİKSEL DEĞİŞEN VARYANSLI OTOREGRESİF MODEL Ümran M. TEKŞEN KAHRAMAN *, Aşır GENÇ ** ÖZET Bu çalışmada, eşiksel ooregresif (TAR) modeller sınıfından kendinden

Detaylı

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Finansal İsikrarın Bankacılık Siseminin Borç Verme Poliikaları Üzerindeki Ekisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Öze Ekrem ERDEM * M. Faih İLGÜN ** Cüney DUMRUL *** 2008 yılında

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Öze Bu çalışmada Türkiye de devle iç borçlanma seneleri,

Detaylı

Bankaların Hisse Senedi Getirilerinde Faiz Oranı Riski: Dalgacıklar Analizi ile Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama

Bankaların Hisse Senedi Getirilerinde Faiz Oranı Riski: Dalgacıklar Analizi ile Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama Bankacılar Dergisi, Sayı 59, 26 Bankaların Hisse Senedi Geirilerinde Faiz Oranı Riski: Dalgacıklar Analizi ile Türk Bankacılık Sekörü Üzerine Bir Uygulama Dr. Alper Özün * - Ailla Çifer ** Bu makale göserge

Detaylı

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Bilis Eren Üniversiesi Fen Bilimleri Dergisi Bilis Eren Universiy Journal of Science ISSN: 2147-3129 Cil / Volume: 2 Sayı / Number: 2 Yıl / Year: 213 Yazışma Adresi: Bilis Eren Üniversiesi Fen Bilimleri

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH- YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ ÖZET Yard.Doç. Dr. Tülin ATAKAN İsanbul Üniversiesi, İşleme Fakülesi, Finans Anabilim Dalı Bu çalışmada,

Detaylı

İnersiyal Algılayıcı Tabanlı Hareket Yakalama Inertial Sensor Based Motion Capture

İnersiyal Algılayıcı Tabanlı Hareket Yakalama Inertial Sensor Based Motion Capture İnersiyal Algılayıcı Tabanlı Hareke Yakalama Inerial Sensor Based Moion Capure Tuba Kurban 1, Erkan Beşdok 1 1 Mühendislik Fakülesi Erciyes Üniversiesi ubac@erciyes.edu.r, ebesdok@erciyes.edu.r Öze Biyomekanik,

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE SAKLI MARKOV MODELİ İLE BİR TAHMİNLEME 1

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE SAKLI MARKOV MODELİ İLE BİR TAHMİNLEME 1 Ekonomik Yaklaşım, Cil : 20, Sayı : 72, ss. 59-85 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE SAKLI MARKOV MODELİ İLE BİR TAHMİNLEME Ersoy ÖZ 2 Öze Ülkemizde son yıllarda finans sekörü üzerine yapılan geleceğe

Detaylı

Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi

Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 4 Sayı: 2 Nisan 204 ss. 2-220 Türk Sermaye Piyasasında Fiya ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimerik Nedensellik Analizi Price and Trade Volume Relaionship

Detaylı

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX Dumlupınar Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar Universiy Journal of Social Sciences BORSA YATIRIM FONLARININ ENDEKS PİYASALARDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMKB-30 ENDEKSİ ÜZERİNE

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66 Dokuz Eylül Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Cil:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66 SPOT VE VADELİ İŞLEM FİYATLARININ VARYANSLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK TESTİ Emrah İsmail ÇEVİK * Mehme

Detaylı

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK Nuray ERGÜL ÖZET Son yıllarda, Türk Sermaye Piyasalarında hukuk, muhasebe ve deneim alanlarında, uluslararası kuralların uygulanması için büyük değişiklikler

Detaylı

FARKLI TAŞIYICI SİSTEME SAHİP AYAKLI DEPOLARIN ZEMİN SINIFLARINA GÖRE DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ

FARKLI TAŞIYICI SİSTEME SAHİP AYAKLI DEPOLARIN ZEMİN SINIFLARINA GÖRE DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ FARKLI TAŞIYICI SİSTEME SAHİP AYAKLI DEPOLARIN ZEMİN SINIFLARINA GÖRE DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ Ramazan LİVAOĞLU Adem DOĞANGÜN Özet - Bu çalışmanın amacı, farklı taşıyıcı sisteme sahip ayaklı

Detaylı

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Cüney KILIÇ Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Biga İ.İ.B.F., İkisa Bölümü Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BAYAR Karabük Üniversiesi

Detaylı

Erkan Özata 1. Econometric Investigation of the Relationships Between Energy Consumption and Economic Growth in Turkey

Erkan Özata 1. Econometric Investigation of the Relationships Between Energy Consumption and Economic Growth in Turkey 1 Öze: Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerinin sürükleyici unsuru ve en emel gereksinimlerinden biri enerjidir. Đş yapma kapasiesi olarak anımlanan enerjiye gelişmiş ülkelerle birlike, gelişmek iseyen

Detaylı

Kamu Borçlanması, Sermaye Stoku ve Tüketim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli

Kamu Borçlanması, Sermaye Stoku ve Tüketim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli Kamu Borçlanması, Sermaye Soku ve Tükeim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli Kamu Borçlanması, Sermaye Soku ve Tükeim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli İler ÜNLÜKAPLAN

Detaylı

GÜN İÇERİSİNDEKİ GÜNEŞ IŞINIMININ KAPALI ORTAMLARDAKİ DOĞAL TAŞINIMLA ISI TRANSFERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN SAYISAL İNCELENMESİ

GÜN İÇERİSİNDEKİ GÜNEŞ IŞINIMININ KAPALI ORTAMLARDAKİ DOĞAL TAŞINIMLA ISI TRANSFERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN SAYISAL İNCELENMESİ GÜN İÇERİSİNDEKİ GÜNEŞ IŞINIMININ KAPALI ORTAMLARDAKİ DOĞAL TAŞINIMLA ISI TRANSFERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN SAYISAL İNCELENMESİ ÖZET Birol ŞAHİN İki boyutlu kapalı ortamlarda yaz ve kış sınır koşullarında,

Detaylı

FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME SIÇRAMA DİFÜZYON MODELİ

FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME SIÇRAMA DİFÜZYON MODELİ Marmara Üniversiesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 7, CİLT XXII, AYI 1 FİNANAL ZAMAN ERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME IÇRAMA DİFÜZYON MODELİ Doç. Dr. Ömer ÖNALAN * Öze Bu çalışmada, finansal menkul kıyme zaman serilerinin

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

Hareketi Algılayan Kamera Destekli Güvenlik Programı. Motion Detecting Camera Assisted Security Program

Hareketi Algılayan Kamera Destekli Güvenlik Programı. Motion Detecting Camera Assisted Security Program BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 4, SAYI: 2, MAYIS 2011 19 Harekei Algılayan Kamera Desekli Güvenlik Programı Hüseyin ÇAKIR 1, Habibe Kübra BABACAN 2 1, 2 Bilgisayar Eğiimi Bölümü, Gazi Üniversiesi,

Detaylı

Geriye Dönük Testlerin Karşılaştırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama

Geriye Dönük Testlerin Karşılaştırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama Bankacılar Dergisi, Sayı 6, 7 Geriye Dönük Teslerin Karşılaşırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama Ailla Çifer * - Dr. Alper Özün ** - Sai Yılmazer *** Bu çalışmada, riske maruz değer modellerinin

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME VE BİLGİ DİFÜZYONU YÖNTEMLERİ İLE TAŞKIN RİSK ANALİZİ

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME VE BİLGİ DİFÜZYONU YÖNTEMLERİ İLE TAŞKIN RİSK ANALİZİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME VE BİLGİ DİFÜZYONU YÖNTEMLERİ İLE TAŞKIN RİSK ANALİZİ Aybike

Detaylı

= t. v ort. x = dx dt

= t. v ort. x = dx dt BÖLÜM.4 DOĞRUSAL HAREKET 4. Mekanik Mekanik konusu, kinemaik ve dinamik olarak ikiye ayırmak mümkündür. Kinemaik cisimlerin yalnızca harekei ile ilgilenir. Burada cismin hareke ederken izlediği yol önemlidir.

Detaylı

Nehir Tipi Hidroelektrik Santrallerin Bilgisayar Destekli Ön Tasarımı *

Nehir Tipi Hidroelektrik Santrallerin Bilgisayar Destekli Ön Tasarımı * İMO Teknik Dergi, 2014 6925-6941, Yazı 426 Nehir Tipi Hidroelektrik Santrallerin Bilgisayar Destekli Ön Tasarımı * Emir ALİMOĞLU* Zafer BOZKUŞ** A. Melih YANMAZ*** ÖZ Nehir tipi hidroelektrik santraller,

Detaylı

YERBİLİMLERİNDE ISI TRANSFERİ MODELLEMESİ: KARARLI-HAL KONDÜKTİF ISI İLETİMİ

YERBİLİMLERİNDE ISI TRANSFERİ MODELLEMESİ: KARARLI-HAL KONDÜKTİF ISI İLETİMİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 3 sh. 67-80 Ekim 2002 YERBİLİMLERİNDE ISI TRANSFERİ MODELLEMESİ: KARARLI-HAL KONDÜKTİF ISI İLETİMİ (HEAT TRANSFER MODELING IN EARTH SCIENCES:

Detaylı

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ 45 ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ Zehra ABDİOĞLU * ÖZET Bu çalışma Türkiye için 2005-2012 dönemi iibariyle ara malı, dayanıklı ükeim malı, dayanıksız ükeim malı, enerji ve sermaye malı

Detaylı