ÜÇGENĠN ĠÇĠNDEKĠ GĠZEMLĠ ALTIGEN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜÇGENĠN ĠÇĠNDEKĠ GĠZEMLĠ ALTIGEN"

Transkript

1 ÖZEL EGE ORTAOKULU ÜÇGENĠN ĠÇĠNDEKĠ GĠZEMLĠ ALTIGEN HAZIRLAYAN ÖĞRENCĠLER: Olçr ÇOBAN Sevinç SAYAR DANIġMAN ÖĞRETMEN: Gizem GÜNEL AÇIKSÖZ ĠZMĠR 2014

2

3 ĠÇĠNDEKĠLER 1. PROJENĠN AMACI GĠRĠġ KULLANILAN YÖNTEM SONUÇLAR ve TARTIġMA PROJE BÜTÇESĠ PROJE ÇALIġMA TAKVĠMĠ... 8 KAYNAKLAR

4 1. PROJENĠN AMACI Tbnı dr çılı bir üçgen oln bir üçgen pirmit (vey prizm) lınsın. Pirmidin (vey prizmnın) tbnınd yer ln üçgenin her bir kenrının ort noktsındn üçgenin diğer iki kenrın dikmeler inilsin. Bu projenin mcı, bu çizimlerden sonr üçgenin iç bölgesinde oluşn ltıgen üzerine pirmidin (vey prizmnın) yüksekliği ile ynı oln bir ltıgen pirmit (vey prizm) kurulduğund oluşn bu ktı cismin hcmi ile bşt lınn ktı cismin hcmi rsındki ilişkiyi belirlemektir. Projede, özel olrk tbnı eşkenr üçgen oln pirmit (prizm) incelenmiş ve oluşn düzgün ltıngenin çevrel çemberinin üzerine pirmidin (prizmnın) yüksekliği ile ynı oln bir koni yerleştirildiğinde, koninin hcmi ile üçgen pirmidin (vey prizmnın) ve ltıgen prizmnın (vey pirmidin) hcimleri rsındki ilişkinin bulunmsı hedeflenmiştir. 2. GĠRĠġ Bu proje şğıdki sorudn yol çıkılrk hzırlnmıştır: SORU [1] Dr çılı bir ABC üçgeni verilsin. Üçgenin her bir kenrının ort noktsındn diğer iki kenrın dikmeler inilsin. Üçgenin iç bölgesinde oluşn ltıgensel bölgenin lnının ABC üçgensel bölgesinin lnının yrısın eşit olduğunu gösteriniz. Öncelikle bu ilginç problemin çözümünü yptık. Sonr tbnı dr çılı üçgen oln bildiğimiz ktı cisimlerin içine bu şekilde ltıgenler çizdik. Yükseklikleri bşt seçtiğimiz ktı cismin yüksekliği ile ynı oln ve tbnı, oluşturduğumuz ltıgen oln ktı cisimlerin hcimlerini belirlemeye krr verdik. Özel olrk, tbnı eşkenr üçgen oln ktı cisimler ldığımızd ise oluşn düzgün ltıgenin çevrel çemberini tbn kbul eden koninin hcmini de diğer ktı cisimlerin hcmi ile krşılştırdık. Oluşn tüm durumlrın modellerini yprk projeyi sonlndırdık. 2

5 3. KULLANILAN YÖNTEM 1. Önce yukrıd yer ln sorunun çözümünü yptık. Sorunun çözümü için ġekġl 1 i inceleyelim. ÇÖZÜM: Ġstenilen özelliklerde ABC üçgeni lıp Ģğıdki Ģekli çizelim. A H K D L M R E O P A olsun. B F N D ile E, D ile N ve N ile E noktlrını birleştirelim. ort tbn olduğundn olur. Burdn, DBNE, DNCE ve DNEA dörtgenleri prlel kenrdır. G C S 3 R S 2 Oluşn ADE, DBN, ENC üçgenleri eştir. Bu üçgenlerin yükseklik merkezleri de sırsıyl R, M ve O olur. Diğer trftn, ADR, DBM ile ENO üçgenleri, DMN, EOC ile ARE üçgenleri ve MBN, ONC ile RDE üçgenleri eştir. D S 1 S S 2 S 1 +S 2 +S 3 3 S M 3 O E S 2 b Bu üçgenlerin lnlrı sırsıyl S 3, S 2, S 1 olsun. Yni, Aln(MBN)=Aln (ONC)=Aln(RDE)=S B 1 S 1 N S 1 C Aln(DMN)=Aln (ARE)=Aln(EOC)=S 2 Aln(DMB)=Aln(ADR)=Aln (ENO)=S 3 DBNE prlel kenr olduğundn Aln (DNE)= S 1 + S 2 +S 3 olur. Burdn, Aln (DMNOER)= 2(S 1 + S 2 +S 3 ) iken Aln (ABC)= 4(S 1 + S 2 +S 3 ). Yni, oluşn ltıgenin lnı, ABC üçgenin lnının yrısıdır. ġekġl 1 3

6 2. Dh sonr, mket krtonun üzerine cetvel, pergel ve çı ölçer yrdımı ile dr çılı bir ABC üçgeni çizdik. ABC üçgensel bölgesinin lnı 2A olsun. Bu üçgenin her bir kenrının ort noktsını belirleyerek, diğer iki kenr bu ort noktlrdn pergel yrdımı ile dikmeler indik ve sorud yer ln ltıgensel bölgeyi oluşturduk (ġekġl 1). Bu ltıgensel bölgenin lnı A olur. içine, 3. ABC üçgenini tbn kbul eden ve yüksekliği h birim oln bir üçgen prizmnın ) tbnı oluşturduğumuz ltıgen oln ve yüksekliği h birim oln bir ltıgen prizm b) tbnı oluşturduğumuz ltıgen oln ve yüksekliği h birim oln bir ltıgen pirmit gömdük. Bu durumd, olur. ) Üçgen prizmnın hcmi=2ah b) Altıgen prizmnın hcmi=ah c) Altıgen pirmitin hcmi=(1/3)ah 4

7 4. Dh sonr, tbnı ABC üçgeni ve yüksekliği h birim oln bir üçgen pirmit ldık. Bu pirmitin içine tbnı oluşturduğumuz ltıgen oln ve yüksekliği h birim oln bir ltıgen pirmit gömdüğümüzde ise olur. ) Üçgen pirmidin hcmi=(1/3)2ah b) Altıgen pirmidin hcmi=(1/3)ah 5. Özel olrk, ABC üçgenini eģkenr üçgen olrk ldığımızd ise üçgenin içinde oluşn ltıgenin düzgün ltıgen olduğunu isptldık. (ġekġl 2) A 60 0 R D 2 E M O B N C 2 ġekġl 2 2 5

8 6. Bu düzgün ltıgenin çevrel çemberini çizerek yüksekliği h birim oln bir koni oluştuduk. Bu durumd, tbnı ABC üçgeni ve yüksekliği h birim oln bir üçgen pirmit içine bu koniyi gömersek olur. ) Üçgen pirmidin hcmi=(1/3)2ah b) Altıgen pirmidin hcmi=(1/3)ah c) Küçük Koninin hcmi= (1/3)((2π )/9)Ah, d) Büyük Koninin hcmi= (1/3)((8π )/9)Ah DÜZGÜN ALTIGEN VE ÇEVREL ÇEMBER R A D E M X 2 O B X C N =A X merkezli, 2 yrıçplı direnin lnı= = (Altıgenin Çevrel Çemberinin Alnı) Aln (ABC) = = =2A X merkezli, 4 yrıçplı direnin lnı= = (ABC Üçgeninin Çevrel Çemberinin Alnı) 6

9 7) Tbnı ABC üçgeni ve yüksekliği h birim oln bir üçgen prizm içine bu koniyi gömersek olur. ) Üçgen prizmnın hcmi=2ah b) Altıgen prizmnın hcmi=(1/3) Ah c) Koninin hcmi= (1/3)((2π )/9)Ah 4. SONUÇLAR VE TARTIġMA: Çlışmmızın sonund 1) Üçgen prizmnın içine, tbnı oluşturduğumuz ltıgen oln ve yüksekliği üçgen prizm ile ynı oln oln ltıgen ) prizmyı yerleştirdiğimizde, üçgen prizmnın hcminin ltıgen prizmnın hcminin iki ktı kdr, b) pirmidi yerleştirdiğimizde, üçgen prizmnın hcminin ltıgen prizmnın hcminin ltı ktı kdr, 2) Üçgen pirmidin içine, tbnı oluşturduğumuz ltıgen oln ve yüksekliği üçgen pirmit ile ynı oln oln ltıgen pirmidi yerleştirdiğimizde üçgen pirmidin hcminin ltıgen pirmidin hcminin iki ktı kdr, 3) Özel olrk ABC üçgenini eşkenr üçgen olrk ldığımızd ise, ) ABC üçgen pirmidinin içine tbnı oluşturduğumuz ltıgenin çevrel çemberi oln ve yüksekliği üçgen pirmit ile ynı oln koni yerleştirdiğimizde, pirmidin hcminin koninin hcminin ((3 3)/ π) ktı b) ABC üçgen prizmsının içine tbnı oluşturduğumuz ltıgenin çevrel çemberi oln ve yüksekliği üçgen prizm ile ynı oln koni yerleştirdiğimizde, prizmnın hcminin koninin hcminin ((9 )/ π) ktı 7

10 olduğunu belirledik. 5. PROJE BÜTÇESĠ Mket Krtonu, ypıştırıcı ve el işi kğıtlrı için toplm 10 TL hrcnmıştır. 6. PROJE ÇALIġMA TAKVĠMĠ 1 Ekim Ksım 2013: Proje konusunun rştırılmsı ve belirlenmesi 1 Ksım Arlık 2013: Gerekli ispt ve hesplmlrın ypılmsı 1 Arlık Arlık 2013: Proje Rporunun Yzılmsı KAYNAKLAR [1] Serkn Küpeli, 2010, 100 Yılın Olimpiyt Sorulrıyl Geometri, Altın Nokt Yyınevi, İzmir. [2] Ömer Gürlü, 2004, Merklısın Geometri, Zmbk Yyınlrı, İstnbul. 8

DOĞRUDA AÇILAR. Temel Kavramlar ve Doğruda Açılar. Açı Ölçü Birimleri. Açı Türleri. çözüm. kavrama sorusu

DOĞRUDA AÇILAR. Temel Kavramlar ve Doğruda Açılar. Açı Ölçü Birimleri. Açı Türleri. çözüm. kavrama sorusu OĞRU ÇILR Temel Kvrmlr ve oğrud çılr Nokt: Nokt geometrinin en temel terimidir. ni, boyu vey yüksekliği yoktur. İnce uçlu bir klemin kğıt üzerinde bırktığı iz olrk düşünebilirsiniz. oğru: üz, klınlığı

Detaylı

ÜÇGEN VE PİSAGOR BAĞINTISI

ÜÇGEN VE PİSAGOR BAĞINTISI ÜÇGEN VE PİSGOR ĞINTISI KZNIMLR Üçgen kvrmı Üçgen çizimi Üçgenin kenrlrı rsındki ğıntılr Üçgen eşitsizliği Üçgenlerde yükseklik Üçgenlerde kenrorty Üçgenlerde çıorty Kenr ort dikme kvrmı Pisgor ğıntısı

Detaylı

TOMRUKLARDAN MAKSİMUM KERESTE RANDIMANI ELDE ETMEK İÇİN İKİ BOYUTLU GEOMETRİK TEORİ 1. Süleyman KORKUT

TOMRUKLARDAN MAKSİMUM KERESTE RANDIMANI ELDE ETMEK İÇİN İKİ BOYUTLU GEOMETRİK TEORİ 1. Süleyman KORKUT Süleymn Demirel Üniversitesi Ormn Fkültesi Dergisi Seri: A, Syı:, Yıl: 004, ISSN: 130-7085, Syf:160-169 TOMRUKLARDAN MAKSİMUM KERESTE RANDIMANI ELDE ETMEK İÇİN İKİ BOYUTLU GEOMETRİK TEORİ 1 Süleymn KORKUT

Detaylı

PARÇA MODELLEME MONTAJ TEKNİK ÇİZİM. SolidWorks2007 ÖZGÜN BİR ÇALIŞMA. Yaşar Balbaşı. Mayıs 2007 ANTALYA

PARÇA MODELLEME MONTAJ TEKNİK ÇİZİM. SolidWorks2007 ÖZGÜN BİR ÇALIŞMA. Yaşar Balbaşı. Mayıs 2007 ANTALYA PARÇA MODELLEME MONTAJ TEKNİK ÇİZİM SolidWorks2007 ÖZGÜN BİR ÇALIŞMA Yşr Blşı Myıs 2007 ANTALYA Modelleme İşlemleri Gövde 1. SolidWorks progrmı çlıştırıldığınd çıln ön editörde Stndrt rç çuuğundn New utonunu

Detaylı

steme Adresi Ekstrem Yayıncılık Tlf: (0322) 235 64 65 Belgeç : (0322) 232 86 27 www.ekstrem.com.tr Grafik Tasar m Dizgi Ekstrem Yay nc l k

steme Adresi Ekstrem Yayıncılık Tlf: (0322) 235 64 65 Belgeç : (0322) 232 86 27 www.ekstrem.com.tr Grafik Tasar m Dizgi Ekstrem Yay nc l k u kit n her hkk skl d r ve kstrem Y nc l k ittir. Kit it metin ve sorulr, knk gösterilerek de ols kulln lmz. Kit n hz rln fl öntemi tklit edilemez. ISN: 978 0 9 8 9 steme dresi kstrem Yıncılık Tlf: (0)

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Mdde 1- Bu tlimt, Stdyum ve Güvenlik Komitesinin, görev, yetki ve sorumluluğunu, çlışm ess ve usullerini, denetleme fliyetlerini

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

2. BÖLÜM AKIŞKANLARIN STATİĞİ

2. BÖLÜM AKIŞKANLARIN STATİĞİ . BÖLÜM AKIŞKANLARIN STATİĞİ Akışknlr mekniğinin birçok probleminde reket yoktur. Bu tip problemlerde durn bir kışkn içinde bsınç dğılımı ve bu bsınç dğılımının ktı yüzeylere ve yüzen vey dlmış cisimlere

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KISA ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT PLAKLARDA TİTREŞİM ANALİZİ Sit Özmen ERUSLU DOKTORA TEZİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI TEZ DANIŞMANI: Doç Dr. Metin AYDOĞDU

Detaylı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı Nkil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomtik Krciğer Bölütleme Yordmı M. Alper SELVER, Aykut KOCAOĞLU, Htice DOĞAN, Güleser K. DEMİR, Oğuz DİCLE b, Cüneyt GÜZELİŞ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Örnek...2 : x=2, x=4, y=2, y= 5 doğruları arasında kalan

Örnek...2 : x=2, x=4, y=2, y= 5 doğruları arasında kalan KAT CİSİMLERİN HACİMLERİ Örnek...2 : =2, =4, =2, = 5 doğrulrı rsınd kln ölgenin O ekseni etrfınd 360 o döndürülm esi le oluşck ktı cism in hcm ini ulunuz İNTEGRAL İLE HACİM HESAB 1. X EKSENİNDE DÖNDÜRMELER

Detaylı

ÜÇGENDE AÇI-KENAR BAĞINTILARI

ÜÇGENDE AÇI-KENAR BAĞINTILARI ÜÇGN ÇI-NR ĞINTILRI ir üçgende üük çı krşısınd üük kenr, küçük çı krşısınd küçük kenr ulunur. 3 Şekildeki verilere göre, en uzun kenr şğıdkilerden hngisidir? 3 3 üçgeninde, kenrlr rsınd > > ğıntısı vrs,

Detaylı

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMLERİ FİZİK

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMLERİ FİZİK ÖĞRETMENİ AAN BİGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMERİ FİZİ. v 0 c 0 036c c 0 ñú 0,36 3. Negtif yüklü elektroskob dokunduğund yprklr hreket etiyors nin işreti ile elektroskobun yük işretleri ve potnsiyelleri ynıdır.

Detaylı

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012 HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ 18-19 Ekim 2012 2. Oturum... 37 Hrtmut BEYER- Hmburg Universl Trnsport Consulting Genel Müdürü... 38 Prof. Dr. Frncesco FILIPPI- Rom Spienz Üniversitesi Öğretim Üyesi,

Detaylı

TAM DEĞER ARDIŞIK TOPLAMLAR

TAM DEĞER ARDIŞIK TOPLAMLAR ÖZEL EGE LİSESİ TAM DEĞER VE ARDIŞIK TOPLAMLAR HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ: Tilbe GÖKÇEL DANIŞMAN ÖĞRETMEN: Gizem GÜNEL İZMİR 01 İÇİNDEKİLER 1. PROJENİN AMACI.... GİRİŞ..YÖNTEM. ÖN BİLGİLER.. 5.ARDIŞIK TOPLAMLARIN

Detaylı

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI 5.1. SĐSTEM... 5/ 5.. YÜKLER... 5/4 5..1. Düşey Yükler... 5/4 5... Deprem

Detaylı

TANELİ ÜRÜNLERDE ÜRÜN ŞEV KARAKTERİSTİKLERİNE BAĞLI DEPOLAMA YÜKLERİ

TANELİ ÜRÜNLERDE ÜRÜN ŞEV KARAKTERİSTİKLERİNE BAĞLI DEPOLAMA YÜKLERİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 006,1(1):13-139 J. of Fc. of Agric., OMU, 006,1(1):13-139 TANELİ ÜRÜNLERDE ÜRÜN ŞEV KARAKTERİSTİKLERİNE BAĞLI DEPOLAMA YÜKLERİ Turgut ÖZTÜRK Hkn KİBAR Ondokuz Myıs Üniversitesi Zirt

Detaylı

38. Ulusal Hematoloji Kongresi

38. Ulusal Hematoloji Kongresi Temmuz-Ağustos 2012 Syı 4 İki yd bir yyımlnır. ATİLLA YALÇIN HOCAMIZI KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ 38. Ulusl Hemtoloji Kongresi 31 Ekim-3 Ksım 2012 Trihleri Arsınd Mritim Pine Bech Hotel Kongre

Detaylı

VE ÇOK YÜZEYLİ KAPALI YÜZEYLER VE KATI CİSİMLER

VE ÇOK YÜZEYLİ KAPALI YÜZEYLER VE KATI CİSİMLER EK VE ÇK YÜZEYLİ KPLI YÜZEYLER VE KI İSİMLER Sf No tek ve çok üeli kplı üele ve ktı cisimle.................................. KVRMSL IM EK VE ÇK YÜZEYLİ KPLI YÜZEYLER VE KI İSİMLER Üç boutlu nesnelee ktı

Detaylı

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri.

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri. Türkiye Ürün Rehberi Dünynın en profesyonel tesislerinde kullnıln en iyi Absorbn Mtlr,Dökülme Kitleri ve Toplm Ürünleri. PIG Ürünleri ile Yetkili Dğıtıcınızdn size ulşn mükemmel çözümler! New Pig ve Yetkili

Detaylı

Yorumsal Rapor. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ

Yorumsal Rapor. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ Yorumsl Rpor Ell Explorer 2 Arlık 28 GİZLİ Yorumsl Rpor Ell Explorer Giriş 2 Arlık 28 Giriş Rporun kullnımı Uyrı: 16PF'den elde edilmiş ilgiyi kullnrk krr verme, sdee, ir ireyin sonuçlrını kendi profesyonel

Detaylı

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Multi PC Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Multi PC Projection Uygulmsın Giriş EsyMP Multi PC Projection Uygulmsının Özellikleri... 5 Çeşitli Aygıtlr Bğlntı... 5 Dört Pnelli Ekrn...5

Detaylı

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI 2011 Şut KIVIRMA İŞEMİNİN ŞEKİ ve BOYUTARI Hzırlyn: Adnn YIMAZ AÇINIM DEĞERERİ 50-21 DİKKAT: İyi niyet, ütün dikkt ve çm krşın ynlışlr olilir. Bu nedenle onucu orumluluk verecek ynlışlıklr için, hiçir

Detaylı

Easy Interactive Tools Ver.3.0 Kullanım Kılavuzu

Easy Interactive Tools Ver.3.0 Kullanım Kılavuzu Esy Interctive Tools Ver.3.0 Kullnım Kılvuzu Esy Interctive Tools Ver.3.0 Kullnım Kılvuzu Esy Interctive Tools Özeti 3 Özellikler Esy Interctive Tools, ynsıtıln görüntüler üzerinde çizim ypmnız olnk tnıyn

Detaylı

46. 48. yatay F 3 F 1. çubuğa 3m kütleli X cismi ve kütlesi bilinmeyen Y cismi şekildeki gibi asõldõğõnda yatay denge sağlanõyor.

46. 48. yatay F 3 F 1. çubuğa 3m kütleli X cismi ve kütlesi bilinmeyen Y cismi şekildeki gibi asõldõğõnda yatay denge sağlanõyor. 46 48 F O F 1 F2 4 1 2 m ip ip N R ip yty I Sürtünmesiz yty bir düzlemde hreketsiz tutuln noktsl cismi serbest bõrkõldõğõnd, üzerine uygulnn dört kuetin etkisiyle, deki O yönünde hreket ediyor Bu kuetlerden

Detaylı

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Multi PC Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Multi PC Projection Hkkınd EsyMP Multi PC Projection Trfındn Önerilen Toplntı Stilleri... 5 Birden Çok Görüntü Kullnrk Toplntı Ypm... 5 Ağ

Detaylı

b göz önünde tutularak, a,

b göz önünde tutularak, a, 3.ALT GRUPLAR Tnım 3.. bir grup ve G, nin boş olmyn bir lt kümesi olsun. Eğer ( ise ye G nin bir lt grubu denir ve G ile gösterilir. ) bir grup Not 3.. ) grubunun lt grubu olsun. nin birimi ve nin birimi

Detaylı

4. BÖLÜM GEOMETRİK ÇİZİMLER

4. BÖLÜM GEOMETRİK ÇİZİMLER 4. ÖLÜM GEOMETRİK ÇİZİMLER MHN 113 Teknik Resim ve Tasarı Geometri 2 4. GEOMETRİK ÇİZİMLER 4.1. ir doğruyu istenilen sayıda eşit parçalara bölmek 1. - doğrusunun bir ucundan herhangi bir açıda yardımcı

Detaylı

Mıknatıs mantığında oluşan N S Kutuplaşması kullanılarak N kutbu tarafına S kutbu gelecek vada S kutbu tarafında N kutbu gelecek şekilde akımın yönü

Mıknatıs mantığında oluşan N S Kutuplaşması kullanılarak N kutbu tarafına S kutbu gelecek vada S kutbu tarafında N kutbu gelecek şekilde akımın yönü 1. DC MOTORLAR Mntık olrk bobin üzerinden geçen kıın sonucund oluşturduğu ğnetik kçklr syesinde oluşturduğu kutuplşyı ileri ve geri yönlü olrk kullnrk yni zıt kutuplrın çekesi vd ynı kutuplrın birbirini

Detaylı