tmmob makina mühendisleri edası V. DANILEVSKY İMALAT MÜHENDİSLİĞİ Çeviren: Mak. Müh. Emin Bahadır KANTAROGLU YAYIN NO: 121

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "tmmob makina mühendisleri edası V. DANILEVSKY İMALAT MÜHENDİSLİĞİ Çeviren: Mak. Müh. Emin Bahadır KANTAROGLU YAYIN NO: 121"

Transkript

1 tmmob makina mühendisleri edası V. DANILEVSKY İMALAT MÜHENDİSLİĞİ Çeviren: Mak. Müh. Emin Bahadır KANTAROGLU YAYIN NO: 121

2 »I-k t TMMOB MAKINA MÜHENDiSLERi ODASI OCAK1M7 YAYIN NO. 121 BASKI: Yon» BMM Y«y«ıSM«yM Ud. Şti. TA296I20 ANKARA

3 22. KISIM REVOLVER ve DiK TEZGAHLARDA TORNA ve DELİK FREZELEME OPERASYONLARI Yatay Rovehrer Torna Operasyonları Yatay revolver tornaların, veya basit adıyla revolver tornaların normal torna tezgahlarından farktan, taretlerine veya çapraz sportlanna belli bir şurayla yerleştirilmiş kesici takımlarla bir çok operasyonu yapabilmeleridir. Bu nedenle revolver tornalar normal tornalardan çok daha yüksek kapasiteli olup yığın imalatlarında kullanılırlar. Revolver tornalar parça, kaba parça veya çubuk malzeme üzerinde her türlü torna işlemlerini yaparlar. tç ve dış yüzeylerin sıralı veya aynı anda torna edilmeleri, işlenmeleri, delinmeleri, deliklerinin genişletilmesi, kılavuz salınması yani birçok takımın aynı anda operasyonda bulunmalarını gerektiren hallerde ve aynca parçaların yığın halinde imal edilmeleri gerektiğinde revolver torna tezgahlarının kullanılmaları ekonomik yönden uygun ohır. Normal torna tezgahlarıyla karşılaştırıldığında elleme zamanı çok azaldığı için revolver tornalarda zamandan büyük ölçüde tasarruf sağlandığı görülür. Bununla beraber bir faktörü dikkate almamız gerekir; kesme hızlan ilerleme hızlan ve kesme derinlikleri revolver tezgahlarda çok daha azdır, çünkü tezgah-bağlama aparab-takım- iş parçası (TBTt) sisteminin rijltliği yetersizdir. Buna ek olarak revolver tezgahların ayarlarının karışıklığı da çok önemlidir. Genel Ur ifade kullanmamız gerekirse çok sayıda kesici takımı bulunan donanımlann ayarlanman, sadece büyük yığınlar işlendiğinde ekonomik olmaktadır. Bu düşünce revolver tezgahlarda, seçilmiş benzer parçalar "ailesi" işlenirken sadece çok küçük yeniden ayarlamalan gerektiren grup donanımlarının büyük ölçüde kullanılmasına yol açmıştır. Dizayn olarak yatay revolver tezgahın normal torna tezgahından fr> kuyruk puntasının olmaması bunun yerine taret ve semerden meydana gelen' bir taret <u«oasının bulunmasıdır. Diğer bir fark da revolver tornada, iş milinin mil içerisinden geçen çubuk malzemeyi ilerletmek ve keneâemek için bir pensli sıkma aleti bulunmasıdır. Taretler çeşitli tiplerde olabilirler en yaygın olarak kullanüanlan dikey bir eksene göre indeksleme yapan altıgen taretler (Şekil 164-a) ve yatay bir eksene göre indeksten» yapın dairesel taretlerdir (Seldi 164-b) 274

4 No.5 Şekil 164. Torna tareti çeşitleri ve takım donanım şemaları a- dik bir eksene göre indeksleme yapan altıgen taret; b- yatay dönüş ekseni bulunan dairesel taret. Dikey bir eksene göre indeksleme yapan Altıgen taretlerde altı adet takım sapı deliği vardır. Bu tip taretleri bulunan revolver tezgahlarda genellikle üzerinde bir ön çapraz sport veya bir ön bir arka çapraz bulunan sport arabası vardır. Bu arka sport yank açılması, faturaların dip yüzlerinin torna edilmesi veya parça çubuk malzemeden işleniyorsa parçanın kesilip ayarlanması için kullanılır. Arka sporta bağlı kalemler sadece çapraz olarak (mil eksenine dik düzlem içerisinde yatay olarak) hareket ederler, ön sporttaki kalemler diş açmanın dışında normal torna tezgahındaki bütün operasyonları yapacak şekilde kullanılır. Revolver tezgahlarda dış dişler genellikle taret üzerine yerleştirilmiş yuvarlak paftalarla iç dişler ise yine taret üzerindeki kılavuzlarla işlenirler. Revolver tezgahlar dolu malzemeye delik delinmesi, maça deliği delinmesi ve raybalama gibi operasyonlarda kolaylıkla kullanılabilirler. Bütün revolver tornaların taretleri, fener mili ekseni boyunca ve bur stopa kadar hareket ederler. 275

5 * «'» * (a) (b) Şekil 165. Operasyon elemanlarının birleştirilmesi Yatay eksene göre dönen taretlerde genellikle on iki ile on altı adet kalem sapı deliği vardır. Bu tip taretler delikten deliğe indekslenirler (iş parçasını sırasıyla çok sayıda kalem veya kesici takımla işlemek için) veya yavaşça ve devamlı olarak ilerletilebilirler (alın tornası yapmak, kanal açmak ve kesme operasyonları için). Bu tip taret, tarete bağlı kalemlerin çapraz ilerlemesiyle birçok operasyon elemanının gerçekleştirildiği hallerde verimli bir şekilde kullanılırlar. Revolver tornanın ayarlanması şöyle yapılır; kesici takımlar seçilir ve tutucuların içerisinde uygun bir şekilde yerleştirilirler, takımlar veya takım saplan taretteki ve çapraz sporttaki deliklere belli bir sıra ile yerleştirilirler, kesici takımlar eksenel ve radyal yönlerde ayarlanırlar ve bütün stoplar ayarlanır. 276 Şekil 166. Tek uçlu takınılan tutmak için kullanılan torna aksesuarı: a-düz torna; b- kesme; c-delik işleme; d-ayarlanabilir düz torna; e- dik sport.

6 Eğer donanım, birçok operasyon elemanını gerçekleştirebilecek şekilde düzenlenmiş İM revolver torna çok daha randımanlı olarak kullanılabilir, örneğin basit bir operasyon elemanında kademeli merkez deliğini işlerken aynı anda birçok dış yüzeyide torna etmek mümkündür; punta deliği açma veya matkapla delme işlemi tek uçlu kalemle yapılan dış torna işlemiyle birleştirilebilir. Şekil 165 deki donanımlarda dikey eksene göre indeksleme yapan tarette (Şekil 165- a,b,c) ve yatay eksene göre dönüş yapan tarette (Şekil 165- d,e,f) operasyon elemanlarının nasıl birleştirildikleri gösterilmektedir. Bu donanımlarda kombine takımlar;, çoklu kalem tutucular, çoklu torna kafaları veya tek bir taret deliğinde çok sayıda kalemin tutulmasını sağlıyan özel tutucular kullanılmıştır. Şekil 166 da gösterilen kalem tutucular çeşitli tek uçlu kalemlerin taretlere tesbit edilmeleri için kullanılırlar. Revolver torna tezgahlarının bu ayarlanabilme özellikleri, onların iş parçalarının yükleme ve boşaltılmasını da yapan donanım ve aletlerle donatılarak işleme saykilının tamamen otomatik hale getirilmesini sağlayabilir Dikey Revolver Tornalar, Dikey Tornalama ve Delik İşleme Frezeleri ve Alın Tornası Operasyonları Dikey revolver tornalar ve dikey tornalama ve delik işleme frezeleri, normal torna tezgahlarına yerleştirilmeleri çok güç olan ıskarçalarım işlemek için kullanılırlar Dikey revolver tornaların ve dikey delik frezelerinin standart modellerinde 300 'V 7000 mm çaplan arasındaki iş parçalan işlenebilir, özel dik tornalama ve delik işleme frezelerinde 20 metre çapında parçalar da işlenebilir. Böyle büyük tezgahların ağırlıktan 1800 tona kadar çıkabilir. Bu takım tezgahlan, diş açmanın dışında normal torna tezgahının bütün operasyonlarım yapabilirler ve aynı anda çalışan 4^/5 kalemleri vardır. Tek bir kolonu veya gövdesi bulunan daha küçük tezgahlara dikey revolver torna denir. Diğer özellikleri ise çapraz bankodaki takım kafasına monte edilen beş kenarlı taretinin veya takım tutucusunun aynı zamanda yan takım kafasında ise bir kare taretin bulunmasıdır. 1,5 veya 2 m çapında iş parçalarını alabilen daha büyük tezgahlar dikey tornalama ve delik işleme frezeleri diye adlandırılırlar. Bu tezgahlarda 18 veya daha fazla tabla hız.kademesi vardır, örneğin bir modelde 5,85 ^ 134 devir/dak. arasında değişmek üzere 36 hız kademesi bulunmaktadır, böylece 1000 mm çapında yüzeyler 420 m/dak. kesme hızında işlenebilir. Basit bir tornalama veya delik işleme ferezesinin yan takımı kafasında bir veya iki tek uçlu kalem bağlıdır. Bunlar ya yatay veya dikey yönde hareket ederler. Ana takım kafası çapraz sport bankosuna monte edilmiştir, bunun üzerinde yatay olarak hareket eder, bu çapraz sportla birlikte de dikey yönde hareket eder. Beş kenarlı taret çapraz banko takım kafasının içerisinde dikey olarak hareket eden bir kola monte edilmiştir. Bu taret bir manivela yardımıyla delikten deliğe kolayca indekslenip kenetlenebilir. Takımlar taret içerisindeki takım sapı deliklerine yatay revolver tezgahta olduğu gibi yerleştirilip tesbit edilirler. 277

7 Gerek çapraz sport üzerindeki gerekse yandaki takım kafalarının hepsi motor gücüyle öne ve arkaya doğru kesim ilerlemesi yapabildikleri gibi kalemin iş parçasına çabuk yaklaşıp uzaklaşmasını sağlayan sisteme de sahiptir. Alın tornalan, parça imalatında ve onanm atölyelerinde kullanılır. Bunlar yükseklikleri oldukça küçük çaplan büyük olan, volanlar, diskler gibi parçaların işlenmeleri amacıyla kullanılırlar, tş parçası alın plakasına genellikle boyunduruk tipi kenetlerle bağlanır. Şekil 167. Alın işleme toma tezgahlarının ana tipleri Alın plakalan 1000 ^ 4000 mm çapında olan modem alın torna tezgahlan mevcuttur. Daha büyük tornalarda alın plakası hızlan 17 'v 20 Dev/dak civarındadır. Alın toma tezgahlan iki ana tipte imal edilirler: araba (veya arabaları) ayn bir banko üzerine monte edilmiş halde (Şekil 167 a) ve araba (veya arabaları) kafa ile birlikte aynı tek banko üzerine monte edilmiş olarak (Şekil 167 b), Ana-hareket elektrik motoru l kafanın (vites kutusunun) 2 üzerine m.^nte edilmiştir. Alın plakası 3 fener milinin ucuna monte edilmiş olup dört adet bağımsız ayağı vardır. Tek uçlu torna kalemi arabaya 4 (torna tezgahının bir ön bir arka arabası olabilir) monte edilmiş olan basit bir kalemliğe 7 yerleştirilmiştir. Eğer araba tek bir banko üzerine monte edilmişse (Şekil 167 b) bu ilerletme kutusundan 5 çıkan ilerletme mili 6 ile hareket ettirilir. 278 Jtö

ÜNİTE MAKİNA VE TEÇHİZAT İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Ayhan ÇELİK HEDEFLER TALAŞLI ÜRETİM YÖNTEMLERİ

ÜNİTE MAKİNA VE TEÇHİZAT İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Ayhan ÇELİK HEDEFLER TALAŞLI ÜRETİM YÖNTEMLERİ TALAŞLI ÜRETİM YÖNTEMLERİ İÇİNDEKİLER Üretim Yöntemlerinin Sınıflandırılması Talaşlı Üretimin Temelleri Talaşlı Üretim Yöntemleri CNC ile İşleme MAKİNA VE TEÇHİZAT Prof. Dr. Ayhan ÇELİK HEDEFLER Bu üniteyi

Detaylı

İMALAT İŞLEMLERİ II DERS NOTLARI

İMALAT İŞLEMLERİ II DERS NOTLARI 1 İMALAT İŞLEMLERİ II DERS NOTLARI 4. KESİCİ TAKIM BİLGİSİ VE KESİCİ TAKIM SEÇİMİ Talaşlı imalatta, iş parçalarının istenilen boyutta ve şekilde üretilebilmesi için iş parçası üzerinden uygun bir şekilde

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ TEMEL TORNALAMA İŞLEMLERİ 2 ANKARA 2005 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC TORNA TEZGÂHLARI ANKARA-2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Şekil 1 Talaş kaldırma işlemi

Şekil 1 Talaş kaldırma işlemi TALAġLI ĠMALAT YÖNTEMĠ Hammadde halindeki bir malzemeye belirli bir şekil vermek için ucu (ağzı) keskin takımlar yardımıyla parça üzerinden küçük parçacıklar halinde malzeme kaldırma işlemidir, kaldırılan

Detaylı

Bilgisayar Destekli İmalat

Bilgisayar Destekli İmalat Bilgisayar Destekli İmalat Bilgisayar Destekli Đmalat (Computer Aided Manufacturing-CAM) CAM, planlama, yönetme ve bir imalat işleminin kontrolünün doğrudan veya dolaylı olarak bilgisayar yardımı ile yapılmasıdır.

Detaylı

C A M MESLEKİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

C A M MESLEKİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI C A M MESLEKİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI CNC TEZGAHLARI Günümüzde tarım ve diğer insan iş gücü gereksinimini azaltmak ve seri imalata yani fabrikasyona geçebilmek için makinalar ve bu makinalar için takım

Detaylı

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ ÖLÇME VE KONTROL Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, kendi cinsinden bilinmeyen bir değeri kıyaslamaya (karşılaştırmaya) ÖLÇME denir. Parçaların istenilen ölçü sınırları içersinde yapılıp yapılmadıkları

Detaylı

Sayısal kontrol, metal ve metal olmayan her türlü malzemelerin talaş kaldırmak suretiyle işlenmesinde kullanılan tüm takım tezgahlarında kullanılır.

Sayısal kontrol, metal ve metal olmayan her türlü malzemelerin talaş kaldırmak suretiyle işlenmesinde kullanılan tüm takım tezgahlarında kullanılır. 1. NC (NUMERİCAL CONTROL) Sayısal kontrol (NC Numerical Control), takım tezgahlarının sayı harf vb. sembollerden meydana gelen ve belirli bir mantığa göre kodlanmış komutlar yardımıyla işletilmesidir.komutlar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC TORNA TEZGÂHLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC TORNA TEZGÂHLARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC TORNA TEZGÂHLARI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

AYAKKABI MAKİNELERİ BİLGİSİ (FOOTWEAR MACHINES)

AYAKKABI MAKİNELERİ BİLGİSİ (FOOTWEAR MACHINES) AYAKKABI MAKİNELERİ BİLGİSİ (FOOTWEAR MACHINES) Öğr. ÖĞR.GÖR.ÖMER UÇTU DERS 1 (LECTURE 1) Makine nedir? (What is machine?) Ayakkabı makineleri (Footwear machines) Ayakkabının kısımları. (Parts of footwear)

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1. 1.HELĠS DĠġLĠ AÇMA

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1. 1.HELĠS DĠġLĠ AÇMA ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 AMAÇ Frezede helis diģli açma iģlemlerini yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Çevrenizdeki iģletmelerin, helis diģli imalat yöntemlerini araģtırınız, topladığınız bilgileri

Detaylı

MUSTAFA AYDOĞDU Yönetim Kurulu Başkanı

MUSTAFA AYDOĞDU Yönetim Kurulu Başkanı MUSTAFA AYDOĞDU Yönetim Kurulu Başkanı Saygıdeğer Sanayici Dostlarım; Türkiye de sanayi sektörüne teknoloji anlamında destek olan ürün arayışlarımız devam etmekle birlikte, satışı yapılmış olan tezgahlara

Detaylı

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I ve MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY KİTABI İÇİNDEKİLER

Detaylı

Teknik makale. Kesme ve Kanal Açma: 21. yüzyılda daha yüksek performans, kalite ve takım ömrü nasıl sağlanır. Mayıs 2015. 40 yıl önce başladı

Teknik makale. Kesme ve Kanal Açma: 21. yüzyılda daha yüksek performans, kalite ve takım ömrü nasıl sağlanır. Mayıs 2015. 40 yıl önce başladı Teknik makale Mayıs 2015 Kesme ve Kanal Açma: 21. yüzyılda daha yüksek performans, kalite ve takım ömrü nasıl sağlanır Kesme ve kanal açma zorluklarının üstesinden gelmek isteyen üretim mühendisleri üretkenlik,

Detaylı

Programa bakış Grup 2

Programa bakış Grup 2 Programa bakış Grup 2 2.1 System Konstrüksiyon prensibi 2.1.0-2.1.3 2.2 Blue Max Delik ve Presleme Otomatı i Ürün çeşitleri 2.2.4 2.3 Delik delme şablonu ve yardımcı aparatları i Ürün çeşitleri 2.3.0-2.3.1

Detaylı

SIVAMA YÖNTEMLERİ VE SIVAMA MAKİNESİ TASARIMI

SIVAMA YÖNTEMLERİ VE SIVAMA MAKİNESİ TASARIMI T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SIVAMA YÖNTEMLERİ VE SIVAMA MAKİNESİ TASARIMI Barış GÜN YÜKSEK LİSANS TEZİ TASARIM VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GEBZE

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZELEME İŞLEMLERİ 2 ANKARA-2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

CNC TAKIM TEZGAHLARI ve CNC PROGRAMLAMA BALIKESİR 2012 ÖNSÖZ Balıkesir Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde verilmekte olan CNC tezgahlar dersi içeriğine uygun olarak hazırlanan bu ders notlarında

Detaylı

BÖLÜM 1. ÖLÇME VE KONTROL 1.1. ÖLÇME

BÖLÜM 1. ÖLÇME VE KONTROL 1.1. ÖLÇME BÖLÜM 1. ÖLÇME VE KONTROL 1.1. ÖLÇME Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, aynı cinsten bilinmeyen bir değeri karşılaştırmaya ÖLÇME denir. Örneğin ; cetvel, kumpas ve mikrometre Çelik cetvel ve şerit

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME KAT KALORİFERİ TESİSATI - 1 ANKARA - 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ ENJEKSİYON MAKİNELERİNDE ÜRETİM-1 ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ OVALAMA YÖNTEMĠ ĠLE ĠÇ VĠDA AÇMA. Ali ACIYAN YÜKSEK LĠSANS. Makine Eğitimi Anabilim Dalı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ OVALAMA YÖNTEMĠ ĠLE ĠÇ VĠDA AÇMA. Ali ACIYAN YÜKSEK LĠSANS. Makine Eğitimi Anabilim Dalı T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ OVALAMA YÖNTEMĠ ĠLE ĠÇ VĠDA AÇMA Ali ACIYAN YÜKSEK LĠSANS Makine Eğitimi Anabilim Dalı Aralık 011 KONYA Her Hakkı Saklıdır TEZ BĠLDĠRĠMĠ Bu tezdeki bütün

Detaylı

A.I.8 YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÖLÇÜM ALETLERİ A.I.8.1 Yüzey pürüzlülüğü için spesifikasyonlar

A.I.8 YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÖLÇÜM ALETLERİ A.I.8.1 Yüzey pürüzlülüğü için spesifikasyonlar A.I.8 YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÖLÇÜM ALETLERİ A.I.8.1 Yüzey pürüzlülüğü için spesifikasyonlar Pürüzlülük parametreleri hakkında yeterince bilgi verilmiştir. Şek 28 bunları hatırlatmaktadır. Nispeten küçük aralıklı

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Kesit Alma

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Kesit Alma TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi Kesit Alma 2/45 Kesit Alma Kesit Alma Kesit Alma Nedir? Kesit Almanın Amacı Kesit Düzlemi Kesit Yüzeyi Tam Kesit Bina Tam Kesit Kesit

Detaylı

VAROL MAKİNA 1994 yılından bugüne ağaç işleme ve mobilya makinaları sektöründe

VAROL MAKİNA 1994 yılından bugüne ağaç işleme ve mobilya makinaları sektöründe w w w. v a r o l m a k i n a. c o m VAROL MAKİNA 1994 yılından bugüne ağaç işleme ve mobilya makinaları sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu süreçte daima yüksek kalite ve hizmet anlayışını kendine görev

Detaylı

kuru işleme ve MMS minimal yağlama sistemi

kuru işleme ve MMS minimal yağlama sistemi kuru işleme ve MMS minimal yağlama sistemi İmalat maliyetlerini düşürmek için uygulanan önemli ve aktuel teknoloji, kuru işleme ve minimal miktarda yağlama (MMS) sistemleridir. Gühring bu konuyla ilgili

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ MOZAİK KESİMİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ MOZAİK KESİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ MOZAİK KESİMİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

Yüksek teknoloji takımları ile daima herkesten önde olun.

Yüksek teknoloji takımları ile daima herkesten önde olun. _ METAL İŞLEMEDE UZMANLIK VE YETERLİLİK Yüksek teknoloji takımları ile daima herkesten önde olun. Branşlar ve Çözümler Otomotiv endüstrisi HIZLI İLERLEME TUTKUSU İLE BÜTÜNLEŞEN METAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ

Detaylı

Programa bakış Grup 8

Programa bakış Grup 8 Programa bakış Grup 8 8.1 Hafif yapılı levhalar için bağlantı teknolojisi i Ürün çeşitleri 8.1.0 8.2 Bağlantı elemanları i Ürün çeşitleri 8.2.0-8.2.1 8.3 Yataklar ve döşemeli mobilyalar için bağlantı elemanları

Detaylı