Petek Yapılı Kompozit Levhaların Eğilme Davranışlarının İncelenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Petek Yapılı Kompozit Levhaların Eğilme Davranışlarının İncelenmesi"

Transkript

1 Fırat Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Enginering 22 (1), 1-11, (1), 1-11, 2010 Petek Yapılı Kompozit Levhaların Eğilme Davranışlarının İncelenmesi M. Yavuz SOLMAZ, Mete Onur KAMAN, Kadir TURAN, Adın TURGUT Fırat Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 23119, Elazığ (Geliş/Received: ; Kabul/Accepted: ) Özet Bu çalışmada, altıgen petek (balpeteği) apılı kompozit levhaların eğilme davranışları incelenmiştir. Kompozit levhaların üze örtüsü, polester/cam fiberden üretilmiş olup petek hücre malzemesi olarak polester emdirilmiş kâğıt ve alüminum kullanılmıştır. Farklı hücre boutlarında anı hacme sahip petek apılı levhalar üç nokta eğilme deneine maruz bırakılarak hücre oğunluğu ve petek malzemesinin eğilme daanımına etkisi araştırılmıştır. Sonuçta levhaların eğilme daanımı, petek hücrelerin kama rijitlikleri ve modülü tespit edilmiştir. Kâğıt hücreli levhaların eğilme daanımlarının alüminum hücrelilere göre daha üksek olduğu bulunmuştur. Alüminum hücreli levhalarda ük ugulanan bölge civarında bölgesel hücre ezilmesi ve kama hasarları, kâğıt hücreli levhalarda ise bu hasarlara ek olarak bölgesel çatlaklar ve kısmen üze örtüsü/hücre arılması gözlemlenmiştir. Petek apı hücre oğunluğunun artmasıla levhaların eğilme daanımları ve hücrelerin kama rijitlikleri artmıştır. Anahtar kelimeler: Balpeteği kompozit levhalar, Üç nokta eğme denei, Kompozit malzemeler. Investigation of Bending Behaviors of Honecomb Sandwich Panels Abstract In this stud, bending behavior of honecomb sandwich panels was investigated. Face sheet of honecomb sandwich panels was produced from polester/glass fiber composite. For core materials, polester impregnated paper and aluminum were used. Effect of core densit and core material on bending strength was examined b using three point bending test for honecomb sandwich panels with the same volume but different core dimensions. The results of bending tests were used to determine the bending strength of panels and shear stiffness and modulus of cores. It was found that bending strength of paper core was higher than that of aluminum core. At the near field of the loaded zone, local core crush and shear failure were observed for the aluminum core panels. However, for the paper core panels, in addition to these failures local cracks and partl face sheet core debonding were observed. Bending strength and shear stiffness of cores increased with increasing core densit of honecomb sandwich panels. Kewords: Honecomb sandwich panels, Three point bending test, Composite materials. 1. Giriş Petek apılı kompozit levhaların üretimi zor ve pahalı olmasına rağmen; üksek enerji sönümleme kabilieti, hafiflik, üksek kama ve eğilme rijitliği gibi özellikleri nedenile kullanım alanını havacılık, uza ve otomotiv endüstrisinde hızla arttırmaktadır. Petek apılı kompozit levhaların hücre kısmını altıgen petek a da balpeteği denilen hafif oğunluklu kısım oluşturur (Şekil 1). Petek hücre boutları levhanın oğunluğunu belirler. Balpeteği hücrelerin alt ve üst üze örtüsü ile kaplanması sonucunda sandviç kompozit levhalar elde edilmiş olur. Yüze örtüsü olarak genellikle kompozit plakalar kullanılır. Hücre oğunluğu, üksekliği ve malzemesinin anında kompozit üze örtü malzemesi seçimi petek apılı kompozit levhaların kullanılacağı ere göre tasarımcılar için çeşitli seçenekler sunar. Bu durumda ideal petek apılı kompozit levha seçiminde, belirlenen levhanın mekanik

2 M. Yavuz Solmaz, Mete Onur Kaman, Kadir Turan, Adın Turgut özellikleri ön plana çıkar. Özellikle üze örtü malzemesi, petek apılı kompozit levhaların eğilme daanımı üzerinde önemli role sahiptir. Paik ve diğ. [1], denesel ve teorik olarak gerçekleştirdikleri çalışmalarında alüminum petek hücreli kompozit levhaların daanımlarını tespit etmişlerdir. Basitleştirilmiş teorik bağıntılardan ararlanarak buldukları levha daanımlarını üç nokta eğme, eksenel basma ve anal ezilme deneleri sonucunda elde ettikleri sonuçlarla karşılaştırmışlar ve sonuçları grafikler halinde sunarak kompozit levhalarda oluşan hasar karakteristiklerini belirlemişlerdir. Bunawanichakul ve diğ. [2], hücre malzemesi olarak kâğıt, üze örtüsü olarak ise karbon fiber/epoksi kompozit levha kullanarak ortasında pim bulunan petek apılı levhalardan tek pimi çıkarma testi (pull-out) gerçekleştirmişlerdir. Hücre kaması ve burkulması, üze örtüsü hasarı ve pimin kompozit levhadan çıkması sırasında oluşturduğu ezilme hasarlarını lineer olmaan sonlu elemanlar metodula modelleerek sonuçları denesel verilerle karşılaştırmışlardır. Akta ve diğ. [3], sonlu elemanlarda katı modellemee ugun homojenleştirilmiş malzeme modeli ve arı uarlamalı saısal eşleşme (SAC) tekniği kullanarak petek apılı kompozit levhaların ezilme davranışlarını modellemişler ve SAC modelinin ezilme davranışı ve hasar oluşumunu modellemee daha ugun olduğunu tespit etmişlerdir. Yüze örtüsü Petek apılı hücre Şekil 1. Petek apılı kompozit levha ve hücre boutları. Galletti ve diğ. [4] tarafından, eğilmee maruz petek apılı kompozit levhaların hasar tipleri ve daanımları araştırılmıştır. Çalışmada hasar oluşumunun üze örtüsünün mekanik daanımının aşıldığı durumda medana geldiğini belirlenmiştir. Fiedler ve Öchsner [5], farklı hücre tipindeki sandviç apıların eğilme davranışlarını inceleerek bu apıların eğilme daanımlarını ve hasar tiplerini belirlemişlerdir. Hücre malzemesi olarak; petek, alüminum köpük ve küre şeklinde boşluklu metal apılar kullanmışlardır. He ve Hu [6], petek apılı kompozit levhalarda üze örtüsü ile hücre ağırlık oranlarının % arasında olması gerekliliğini belirlemişlerdir. Bu ağırlık oranı aralığında üretilen numunelerin eğilme daanımları ile teoriksel değerler arasında uumlu sonuçlar elde etmişlerdir. Belouettar ve diğ. [7], dört nokta eğme testi ugulaarak petek apılı kompozit levhaların orulma davranışlarını incelemişlerdir. Çalışmalarında petek hücre oğunluğu ve boutunun maksimum ük, hasar başlangıcı ve ilerlemesi üzerine etkisini araştırmışlardır. Jen ve diğ. [8], petek apılı kompozit levhalarda üze örtüsü ile petek hücrenin apıştırıcı ile birleştirilmesi durumunda kullanılan apıştırıcı miktarının eğilme orulması üzerine etkisini araştırmışlardır. Sonlu 2

3 Petek Yapılı Kompozit Levhaların Eğilme Davranışlarının İncelenmesi elemanlar metodunu kullanılarak ara üze gerilmelerini elde etmiş ve bu gerilmeleri orulma ömrünün tahmini için kullanmışlardır. Othman ve Barton [9] statik ve dinamik çarpma ükü etkisindeki petek apılı kompozit levhalarda hasar başlangıcı ve ilerlemesini araştırmışlardır. Üç nokta eğme denei aparak sandviç levhaların ük taşıma, enerji sönümleme karakteristikleri ve hasar mekanizmalarını tespit etmişlerdir. Etkili hasar mekanizmalarını; ük temas üzei etrafında basınç hasarı, hücre ezilmesi ve üze örtüsü çekme hasarı olarak belirlemişlerdir. Daniel ve Abot [10], denesel olarak sandviç levhaların eğilme davranışlarını denesel olarak araştırmış ve elde ettikleri sonuçları teoriksel sonuçlarla karşılaştırarak, sonuçların birbirile uumlu olduğunu göstermişlerdir. Pan ve diğ. [11] tarafından alüminum petek hücreli kompozit levhaların eksenel kama deformason davranışı incelenmiştir. Kama testi sonucunda ük-er değiştirme grafiğinden; kama ükünün maksimum bir değere ulaştığını bu değerden sonra ani bir düşüş gösterdiğini ve daha sonra ükün sabit kaldığını gözlemlemişlerdir. Kama deformason sürecini; elastik deformason, plastik deformason, hücre duvarı kırılması ve petek hücreleri ile üze örtüsünün arılması şeklinde tanımlamışlardır. Arslan ve Kaman [12], alüminum, polester reçine emdirilmiş cam elaf ve kâğıt petek hücreli kompozit levhalar üreterek, basma ve çarpma ükleri altında bu levhaların, maksimum daanım, kırılma, deformason ve enerji sönümleme özelliklerini araştırmışlardır. Bu çalışmada, farklı hücre oğunluklarında anı hacme sahip kâğıt ve alüminum petek hücreli kompozit levhalar üretilmiştir. Hücrelerin alt ve üst üzeleri rastgele dağılımlı cam fiber/polester kompozit plakalarla örtülerek kompozit sandviç apılar elde edilmiş ve bu numuneler üç nokta eğme deneine tabi tutulmuştur. Eğme denei sonucunda sandviç levhaların eğilme daanımları ve petek hücre apılarının kama rijitlikleri tespit edilmiştir. 2. Petek Yapılı Kompozit Levhaların Üretimi Petek apılı kompozit levhalar; balpeteği şeklindeki hücrelerin ve üze örtüsü plakalarının üretilmesi ve daha sonra bu iki apının birleştirilmesile elde edilirler. Petek apıların üretiminde uzatma ve kıvırarak şekil verme olmak üzere genellikle iki temel teknik kullanılır [12]. Bu çalışmada petek hücre malzemesi olarak 0.15 mm kalınlığında alüminum ve ortalama 0.45 mm kalınlığında polester reçine emdirilmiş kâğıt kullanılmıştır. Polester emdirilmiş kağıdın polester hacim oranı % 77.8, kağıdın hacim oranı ise % 22.2 dir. 48 mm genişliğinde şerit halinde hazırlanan petek malzemeleri öncelikle altıgen kesitli metal kalıplar arasına erleştirilmiş daha sonra kalıplar sıkıştırılarak kıvrılmış şeritler elde edilmiştir. Üretilen şeritlerin hücre duvarları apıştırıcı kullanılarak birleştirilmiş ve altıgen kesitli petek apılı (balpeteği) hücreler elde edilmiştir (Şekil 2). Alüminum levha Kıvrılmış şerit Şeritlerin birleştirilmesile elde edilen petek apılı hücre Kıvırma kalıpları Şekil 2. Petek hücrelerinin üretim aşamaları. 3

4 M. Yavuz Solmaz, Mete Onur Kaman, Kadir Turan, Adın Turgut Şekil 3. Farklı hücre boutlarına sahip metal kalıplar ve üretilen petek apılı hücreler. Levhaların sıkıştırılması esnasında kalıp ile levhalar arasındaki sürtünmeden dolaı petek malzemesinde oluşacak kesme ve ırtılma hasarını önlemek amacıla kalıp ağlanmıştır. Şekil 3 de şerit halindeki levhaların kıvrılma işleminde kullanılan farklı hücre boutuna sahip kalıplar ve üretilen balpeteği hücreler gösterilmiştir. Bu çalışmada üze örtü malzemesi olarak cam fiber ve polester reçineden oluşan kompozit levhalar kullanılmıştır. Matris malzemesi olarak, Erco Polester E-6 döküm tipi polester reçine, sertleştirici (hardener) olarak Erco Mek Peroksit Ece Perox ve hızlandırıcı olarak da Erco Kobalt Oktaat (%6) - Ece Drer kullanılmıştır. Karışım oranı olarak 50 gr reçinee karşılık 4 gr sertleştirici ve 4 gr hızlandırıcı seçilmiştir (50:4:4). Matris malzemesi içerisine iki tabaka halinde rastgele dağılıma sahip cam fiber erleştirilerek ortalama t =2.4 mm kalınlığında kompozit üze örtüsü plakaları üretilmiştir. Üretilen polester/cam fiber üze örtüsünün fiberin hacim oranı % 49.32, polester hacim oranı ise % dir. Kompozit plakaların katılaşması sırasında petek hücreler plakaların üzerine erleştirilerek üze örtüsü ile petek hücrelerin sıvı haldeki matris ardımıla birleşmesi sağlanmıştır. Bu işlem neticesinde matris malzemesi ile üze örtü malzemesinin ük altında ideal etkileşimi sağlanmıştır. Katılaşma sürecini tamamlaan kompozit plaka ile ona apışmış haldeki petek hücre apısının diğer üzei de anı işlemler tekrarlanılarak petek hücrelerin her iki tarafı kompozit plakalar ile kapatılmıştır (Şekil 4). Oda sıcaklığında katılaşma sürecini tamamlaan sandviç apı tel testere ile petek hücre boutlarında kesilerek dene numuneleri hazırlanmıştır. 3. Üç Nokta Eğme Denei Üretilen kompozit levhaların eğilme davranışları üç nokta eğme denei ile incelenmiştir. H=5, 15 ve 25 mm olmak üzere üç farklı hücre boutunda üretilen petek apıların resmi ve hücre saıları ise Tablo 1 de, dene numunelerinin boutları ise Şekil 5 de verilmiştir. Eğme deneleri UTEST (1kN) marka üniversal çekme/basma test cihazında 0.5 mm/dak. basma hızında gerçekleştirilmiştir. Dene sonucunda farklı hücre oğunluğuna sahip numunelerin ük-sehim grafikleri elde edilmiştir. Şekil 4. Petek hücre ile kompozit plakanın birleştirilmesi. 4

5 Petek Yapılı Kompozit Levhaların Eğilme Davranışlarının İncelenmesi Malzeme Tablo 1. Eşit hacimli numunelerin hücre bout ve saıları. Hücre boutu (H:mm) Alüminum Hücre Saısı Hücre boutu (H:mm) Kâğıt Hücre Saısı Yüze örtüsünün eğilme gerilmesi (σ), petek hücrelerin ise kama gerilmesi taşıdığı kabul edilerek (Şekil 5); levhaların apmış olduğu toplam sehim miktarı; 3 Pl Pl δ = + (1) 48 E I 4 AG h şeklinde azılabilir [1,13,14]. Burada; E : Yüze örtüsünün elastisite modülü, I : Atalet momenti, P : Ugulanan ük, l : Mesnetler arası mesafe, A : Petek hücrenin kesit alanı ( A = T W ), G h : Petek hücrenin kama modülüdür. Şekil 5 e göre üze örtünün eğilme rijitliği; 5

6 M. Yavuz Solmaz, Mete Onur Kaman, Kadir Turan, Adın Turgut Yük (P) 85 mm 85 mm σ t τ x T P/2 l=125 mm P/2 W=45 mm t Şekil 5. Dene şartları ve numune boutları. 2 3 T + t t D = E = I E 2 W t + (2) 2 12 olarak azılır [6]. Pratik ugulamaların çoğunda t 0.02 < < 0.1 oranı geçerli olup, T çalışmamızda bu oran 0.05 tir. T + t T kabul edildiğinde (2) eşitliği aşağıdaki şekle dönüşür [1,6, 10]. D E I 1 E 2 W t T 2 = = (3) Yüze örtüsünün elastisite modülünü hesaplamak amacıla çekme numunesi hazırlanmış ve dene sonucunda elde edilen gerilme-şekil değiştirme grafiği Şekil 6 da verilmiştir. Kompozit malzemenin fiber doğrultusu rasgele dağılımlı olduğundan fiber takviesi (1) ve fiber takviesine dik doğrultudaki (2) elastisite modülleri birbirine eşit olup Şekil 6 daki gerilme-şekil değiştirme grafiğinin eğiminden E1 = E2 = E = 5500 MPa olarak hesaplanmıştır. (3) eşitliği kullanılarak, petek apılı kompozit levhaların eğilme rijitliği D = Nmm 2 olarak bulunmuştur. Üretilen petek hücrelerin kama rijitliklerini hesaplamak amacıla (1) eşitliği; l S = Gh A = (4) 3 1 l 4( ) m 48 D şeklinde azılabilir. Burada; m : Her bir eğilme numunesine ait ük-sehim sehim grafiğinin başlangıç eğimidir ( δ P ). Petek apılı kompozit levhanın maksimum eğilme daanımı; E M σ = (5) D dır. Burada; : üze örtüsü kesitinin tarafsız eksenden olan uzaklığı olup, M : maksimum eğilme momenti ise, P l M = (6) 4 değerine eşittir. P : Eğilme denei sonucu elde edilen ük sehim grafiğindeki maksimum kritik T + t T ük değeridir. = şartı azılarak 2 2 (5) eşitliği; σ = P l 4W T t (7) olarak elde edilir [1,6]. 6

7 Petek Yapılı Kompozit Levhaların Eğilme Davranışlarının İncelenmesi Gerilme (MPa) P ,015 0,03 0,045 0,06 0,075 0,09 Şekil değiştirme oranı (%) Balpeteği üze örtüsü malzemesi, polester/cam fiber Şekil 6. Yüze örtüsünün gerilme-şekil değiştirme grafiği. 4. Sonuçlar Üç nokta eğme denei sonucunda farklı hücre boutlarına sahip alüminum ve kâğıt petek apılı kompozit levhalar için elde edilen ük-sehim grafikleri sırasıla Şekil 7 ve 8 de verilmiştir. Levhaların maksimum eğilme daanımları ve hücrelerin kama gerilmeleri Şekil 7 ve 8 de görülen ük-sehim grafiklerinin lineer bölgesinden ararlanılarak tespit edilmiştir. Grafikler incelendiğinde kâğıt hücreli levhaların maksimum kritik ük değerinin alüminum hücreli levhalara göre daha üksek olduğu görülmektedir. Polester emdirilmiş kâğıdın elastisite modülü aklaşık olarak 7 GPa (Şekil 9), alüminumun elastisite modülü ise 70 GPa olmasına rağmen, kâğıdın et kalınlığının (0.45 mm) alüminuma göre (0.15 mm) daha fazla olması, buna bağlı olarak da ük etkisindeki altıgen kesit kalınlığının artması bu sonucun ortaa çıkmasına neden olmaktadır. En üksek kritik ük değeri H=5 mm için kâğıt petek apılı levhada N olarak, en düşük ük değeri ise alüminum malzeme için H= 25 mm hücre boutunda N olarak bulunmuştur. Hücre boutunun artmasına bağlı olarak hem maksimum ük değerinin hem de rijitliğin her iki petek hücre malzemesi için azaldığı görülmüştür. Yük-sehim grafiklerinden elde edilen eğim ve maksimum kritik ük değerleri kullanılarak (4) ve (7) eşitlikleri ardımıla alüminum ve polester reçine emdirilmiş kâğıt hücreli kompozit levhaların farklı hücre boutu için eğilme daanımları ( σ ), petek hücre kama rijitlikleri ( S ) ve kama modülleri ( G h ) elde edilmiş ve Tablo 2 de verilmiştir. Hücre boutunun artması maksimum kritik ük değerinin azalmasına dolaısıla da numunelerin eğilme daanımlarında düşüşe neden olmuştur. Kâğıt hücreli levhaların tamamının eğilme daanımları alüminum hücreli olanlardan daha üksektir. H=25 mm hücre boutundaki kâğıt hücreli levha için σ = 8.71 MPa iken, H= 5 mm alüminum hücreli levha için bu değer 8.32 MPa dır. 7

8 M. Yavuz Solmaz, Mete Onur Kaman, Kadir Turan, Adın Turgut = 1831,2x + 175,53, H=5 mm Yük (N) = 904,62x - 45,147, H=15 mm = 503,75x + 65,575, H=25 mm Sehim (mm) H=5 mm H=25 mm H=15 mm H=5 mm kritik ük değeri H=15 mm kritik ük değeri H=25 mm kritik ük değeri Şekil 7. Alüminum petek hücreli kompozit levhaların farklı hücre boutları için ük-sehim grafikleri Yük (N) = 2945,6x + 32,857, H=5 mm = 2200,2x - 93,737, H=15 mm = 1056,3x + 17,327, H=25 mm Sehim (mm) H=5 mm H=15 mm H=25 mm H=5 mm kritik ük değeri H=15 mm kritik ük değeri H=25 mm kritik ük değeri Şekil 8. Kâğıt petek hücreli kompozit levhaların farklı hücre boutları için ük-sehim grafikleri. Hücre boutunun artmasıla hem kâğıt hem de alüminum hücrelerin kama modülleri azalmıştır. En üksek kama modülü H=5 mm de MPa olarak kâğıt için elde edilmiştir. Anı hücre boutuna sahip kâğıt hücrelerin kama modülleri Al göre daha üksektir. Petek apılı kompozit levhaların eğilme daanımlarının anı sıra oluşan hasar tiplerinin de belirlenmesi önemlidir. Hücre malzemesinin anı sıra petek hücre ile üze örtüsünü birleştirmek amacıla kullanılan apıştırıcının, ük temas üzei etrafında oluşan hücre ezilmesi, kama davranışı vb. hasar tipleri oluşumu üzerine önemli etkisi vardır. Çalışmada kompozit plakanın petek apı ile katılaşma öncesi birleştirilmesi sağlanmış, dolaısıla da cam fiber/polester plaka ile petek apının etkileşimi hasar tiplerini etkilemiştir. 8

9 Petek Yapılı Kompozit Levhaların Eğilme Davranışlarının İncelenmesi Gerilme (MPa) = 7081,7x - 3, ,005 0,01 0,015 0,02 Şekil değiştirme oranı (%) Kağıt/polester hücre malzemesi Doğrusal eğim Şekil 9. Polester emdirilmiş kâğıt hücre malzemesinin gerilme-şekil değiştirme grafiği. Tablo 2. Farklı hücreli petek apılı kompozit levhaların eğilme daanımları ve hücre kama rijitlikleri. H m (N/mm) P (N) σ (N/mm 2 ) S (N) G h (N/mm 2 ) Kâğıt Alüminum Alüminum hücreli kompozit levhalarda ük temas üzei etrafında dene başlangıcında petek hücre duvarı burkulması, bölgesel hücre ezilmesi ve de ük artışına bağlı olarak üze örtüsü ile hücre birleşim bölgesinde kama gözlemlenmiştir (Şekil 10). Bu durum diğer hücre boutundaki alüminum petek apılı kompozit levhalar için de geçerlidir. Kâğıt petek hücreli kompozit levhaların hasar davranışları, alüminum petek hücreli kompozit levhadakiler ile benzer davranışlar göstermiştir. Ancak ük temas bölgesi etrafında belirli bir ük sonrası eğilme etkisile oluşacak kama gerilmesi, H=15 9 ve 25 mm hücre boutlarında hücre duvarı burkulması sonrasında 45 0 lik açılarda çatlak oluşumlarına sebep olmuştur [2, 7]. Bu durum H= 15 mm hücre boutu için Şekil 11 de gösterilmiştir. H=5 mm boutundaki hücreler için ise kama rijitliğinin artmasından dolaı hasar üze örtüsü ile hücrelerin arılması şeklinde oluşmuştur (Şekil 12). Yük artışı ile alüminum hücrelerdekine benzer olarak, ükün ugulanma bölgesi civarında hücre ezilmesi hasarı medana gelmiştir.

10 M. Yavuz Solmaz, Mete Onur Kaman, Kadir Turan, Adın Turgut Bölgesel hücre ezilmesi Hücre kamaları Şekil 10. H=25mm için alüminum petek hücreli kompozit levhanın hasar aşamaları Hücre duvarı burkulması Hücre ezilmesi 45 0 çatlak oluşumu Şekil 11. H=15mm için kâğıt petek hücreli kompozit levhanın hasar aşamaları. Bölgesel hücre / üze arılması Şekil 12. H=5mm için kâğıt petek hücreli kompozit levhanın hasar aşamaları. 5. Tartışma Petek apılı kompozit levhalar gittikçe artan kullanım alanlarıla günümüzün mühendislik apılarındandır. Hücre boutu, et kalınlığı ve üze örtü malzemesi petek apılı kompozit apıların kullanım eri ve amacına ugun olarak optimum özelliklerde belirlenmesi gereken parametrelerdir. Bu çalışmada H=5, 15 ve 25mm hücre boutlarında alüminum ve polester 10 reçine emdirilmiş petek apılı kompozit levhaların üç nokta eğme denei ile eğilme daanımları, petek hücrelerin ise kama rijitlikleri tespit edilmiştir. Dene sonucunda alüminum ve kâğıt hücreli levhalarda oluşan hasar mekanizmaları incelenmiş ve elde edilen sonuçlar aşağıda sunulmuştur:

11 Petek Yapılı Kompozit Levhaların Eğilme Davranışlarının İncelenmesi Petek apılı kompozit levhaların üze örtüsü olan cam fiber/polester kompozit plakanın eğilme rijitliği Nmm 2 olarak hesaplanmıştır. Polester reçine emdirilmiş kâğıt hücreli kompozit levhaların eğilme daanımları, bütün hücre boutları için alüminum hücreli kompozit levhalardan daha üksek olarak elde edilmiştir. Hücre boutunun artmasına bağlı olarak, eğilme daanımında hem kâğıt hem de alüminum hücreli numuneler için azalma gözlenmiştir. Kâğıt hücreli levhaların kama rijitlikleri ve kama modülleri anı hücre boutuna sahip alüminum levhalara göre daha üksek olarak tespit edilmiştir. Alüminum hücreli bütün kompozit levhalarda medana gelen hasarlar; ük temas üzei etrafında petek hücre duvarı burkulması, bölgesel hücre ezilmesi ve artan üklerde üze örtüsü ile hücrelerin birleşim bölgesindeki hücreler arasında kama şeklindedir. Kâğıt hücreli kompozit levhalarda medana gelen hasarlar; H=15 ve 25 mm hücre boutları için, ük temas üzei etrafında hücre duvarı burkulması, ük artışına bağlı olarak 45 0 lik açılarda çatlak oluşumları ve bölgesel hücre ezilmesi şeklindedir. H=5 mm hücre boutuna sahip numunelerde; hücre boutunun azalmasından dolaı kama rijitliği arttığı için kompozit plaka ile hücreler arası arılma hasarı medana gelmiştir. Kanaklar 1. Paik, J.K., Anil K. Thaamballi, A.K. and Kim, G.S. (1999). The strength characteristics of aluminum honecomb sandwich panels. Thin- Walled Structures, 35(3), Bunawanichakul, P., Castanié, B. and Barrau, J.J. (2008). Non-linear finite element analsis of inserts in composite sandwich structures. Composites: Part B, 39(7-8), Akta, L., Johnson, A. F. and Kroplin, B.H. (2008). Numerical modelling of honecomb core crush behaviour. Engineering Fracture Mechanics, 75(9), Galletti, G.G., Vinquist, C. and Es-Said, O.S. (2008). Theoretical design and analsis of a honecomb panel sandwich structure loaded in pure bending. Engineering Failure Analsis, 15(5), Fiedler, T. and Ochsner, A.(2008). Experimental analsis of the flexural properties of sandwich panels with cellular core materials. Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, 39(2), 121, He, M. and Hu, W. (2008). A stud on composite honecomb sandwich panel structure. Materials and Design, 29(3), Belouettar, S., Abbadi, A., Azari, Z., Belouettar, R. and Freres, P.(2009).Experimental investigation of static and fatigue behaviour of composites honecomb materials using four point bending tests. Composite Structures, 87(3), Jen,Y.M., Ko, C. W. and Lin, H.B. (2009). Effect of the amount of adhesive on the bending fatigue strength of adhesivel bonded aluminum honecomb sandwich beams. International Journal of Fatigue, 31(3), Othman, A.R. and Barton, D.C.(2008). Failure initiation and propagation characteristics of honecomb sandwich composites. Composite Structures, 85(2), Daniel, I.M. and Abot, J.L. (2000). Fabrication, testing and analsis of composite sandwich beams. Composites Science and Technolog, 60(12-13), Pan, S.D., Wu, L.Z., Sun, Y.G., Zhou, Z.G. and Qu, J.L. (2006). Longitudinal shear strength and failure process of honecomb cores. Composite Structures, 72(1), Arslan, N. ve Kaman, M.O.(2002). Alüminum, kağıt ve cam elaf petek apılı kompozitlerin üretim teknikleri ve mekanik özelliklerinin araştırılması. Dokuz Elül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 4(3), Hazizan, M.A. and Cantwell, W.J. (2003). The low velocit impact response of an aluminium honecomb sandwich structure. Composites: Part B, 34(8), Hexcel Composites. (2000). Hexweb TM Honecomb Sandwich Design Technolog, Publication No. AGU 075b, 28s. 11

Murat Yavuz Solmaz Accepted: January 2010. ISSN : 1308-7231 mysolmaz@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Murat Yavuz Solmaz Accepted: January 2010. ISSN : 1308-7231 mysolmaz@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 1, Article Number: 1A0062 ENGINEERING SCIENCES Received: September 2009 Murat Yavuz Solmaz Accepted: January 2010 Mete Onur

Detaylı

PETEK YAPILI SANDVİÇ YAPILARDA KÖPÜK DOLGUNUN KRİTİK BURKULMA YÜKÜNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK TESPİTİ

PETEK YAPILI SANDVİÇ YAPILARDA KÖPÜK DOLGUNUN KRİTİK BURKULMA YÜKÜNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK TESPİTİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi 11-12 Kasım 2010- Balıkesir PETEK YAPILI SANDVİÇ YAPILARDA KÖPÜK DOLGUNUN KRİTİK BURKULMA YÜKÜNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK TESPİTİ Murat Yavuz SOLMAZ*, İsmail

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.ÖMER KADİR

Detaylı

MATERIALS. Basit Eğilme. Third Edition. Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf. Lecture Notes: J. Walt Oler Texas Tech University

MATERIALS. Basit Eğilme. Third Edition. Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf. Lecture Notes: J. Walt Oler Texas Tech University CHAPTER BÖLÜM MECHANICS MUKAVEMET OF I MATERIALS Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf Basit Eğilme Lecture Notes: J. Walt Oler Teas Tech Universit Düzenleen: Era Arslan 2002 The McGraw-Hill

Detaylı

ELİPSOİT PETEK YAPILI SANDVİÇ YAPILARIN BURKULMA DİRENÇLERİNİN SAYISAL VE DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI ÖZET ABSTRACT

ELİPSOİT PETEK YAPILI SANDVİÇ YAPILARIN BURKULMA DİRENÇLERİNİN SAYISAL VE DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI ÖZET ABSTRACT ELİPSOİT PETEK YAPILI SANDVİÇ YAPILARIN BURKULMA DİRENÇLERİNİN SAYISAL VE DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI Murat Yavuz SOLMAZ 1, Tolga TOPKAYA 1 mysolmaz@firat.edu.tr Fırat Üniversitesi, Makine Mühendisliği

Detaylı

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 201 s.119-126 DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Final Sınavı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Final Sınavı KOCEİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik akültesi Makina Mühendisliği ölümü Mukavemet I inal Sınavı dı Soadı : 9 Ocak 0 Sınıfı : h No : SORU : Şekildeki ucundan ankastre, ucundan serbest olan kirişinin uzunluğu

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ (TEK EKSENLİ EĞİLME DENEYİ) ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR. AHMET TEMÜGAN DERS ASİSTANI ARŞ.GÖR. FATİH KAYA

Detaylı

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir.

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir. ÇEKME DENEYİ Genel Bilgi Çekme deneyi, malzemelerin statik yük altındaki mekanik özelliklerini belirlemek ve malzemelerin özelliklerine göre sınıflandırılmasını sağlamak amacıyla uygulanan, mühendislik

Detaylı

BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DOĞA BĠLĠMLERĠ, MĠMARLIK VE MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DOĞA BĠLĠMLERĠ, MĠMARLIK VE MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DOĞA BĠLĠMLERĠ, MĠMARLIK VE MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KOMPOZĠT VE SERAMĠK MALZEMELER ĠÇĠN ÜÇ NOKTA EĞME DENEYĠ FÖYÜ BURSA - 2016 1. GĠRĠġ Eğilme deneyi

Detaylı

Tablo 1 Deney esnasında kullanacağımız numunelere ait elastisite modülleri tablosu

Tablo 1 Deney esnasında kullanacağımız numunelere ait elastisite modülleri tablosu BASİT MESNETLİ KİRİŞTE SEHİM DENEYİ Deneyin Amacı Farklı malzeme ve kalınlığa sahip kirişlerin uygulanan yükün kirişin eğilme miktarına oranı olan rijitlik değerin değişik olduğunun gösterilmesi. Kiriş

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ GİRİŞ Yapılan herhangi bir mekanik tasarımda kullanılacak malzemelerin belirlenmesi

Detaylı

Nlαlüminyum 5. αlüminyum

Nlαlüminyum 5. αlüminyum Soru 1. Bileşik bir çubuk iki rijit mesnet arasına erleştirilmiştir. Çubuğun sol kısmı bakır olup kesit alanı 60 cm, sağ kısmı da alüminum olup kesit alanı 40 cm dir. Sistem 7 C de gerilmesidir. Alüminum

Detaylı

KADEMELENDİRİLMİŞ KÖPÜK MALZEMELERİN SANDVİÇ KİRİŞİN DARBE DAVRANIŞINA ETKİSİ

KADEMELENDİRİLMİŞ KÖPÜK MALZEMELERİN SANDVİÇ KİRİŞİN DARBE DAVRANIŞINA ETKİSİ KADEMELENDİRİLMİŞ KÖPÜK MALZEMELERİN SANDVİÇ KİRİŞİN DARBE DAVRANIŞINA ETKİSİ Uğur Özmen 1 ve Buket Okutan Baba 1 1 Celal Bayar University, Engineering Faculty, Mechanical Engineering Department, 45140

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI DENEY ADI: EĞİLME (BÜKÜLME) DAYANIMI TANIM: Eğilme dayanımı (bükülme dayanımı veya parçalanma modülü olarak da bilinir), bir malzemenin dış fiberinin çekme dayanımının ölçüsüdür. Bu özellik, silindirik

Detaylı

Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması.

Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması. 1 Deneyin Adı Çekme Deneyi Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması. Teorik Bilgi Malzemelerin statik (darbesiz) yük altındaki mukavemet özelliklerini

Detaylı

BURKULMA DENEYİ DENEY FÖYÜ

BURKULMA DENEYİ DENEY FÖYÜ T.C. ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ MKİN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BURKULM DENEYİ DENEY FÖYÜ HZIRLYNLR Prof.Dr. Erdem KOÇ Yrd.Doç.Dr. İbrahim KELEŞ EKİM 1 SMSUN BURKULM DENEYİ 1. DENEYİN MCI

Detaylı

MECHANICS OF MATERIALS

MECHANICS OF MATERIALS T E CHAPTER 2 Eksenel MECHANICS OF MATERIALS Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf Yükleme Fatih Alibeyoğlu Eksenel Yükleme Bir önceki bölümde, uygulanan yükler neticesinde ortaya çıkan

Detaylı

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR:

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR: BURULMA DENEYİ 1. DENEYİN AMACI: Burulma deneyi, malzemelerin kayma modülü (G) ve kayma akma gerilmesi ( A ) gibi özelliklerinin belirlenmesi amacıyla uygulanır. 2. TANIMLAMALAR: Kayma modülü: Kayma gerilmesi-kayma

Detaylı

Beton Yol Kalınlık Tasarımı. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Beton Yol Kalınlık Tasarımı. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Beton Yol Kalınlık Tasarımı Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Esnek, Kompozit ve Beton Yol Tipik Kesitleri Beton Yol Tasarımında Dikkate Alınan Parametreler Taban zemini parametresi Taban zemini reaksiyon modülü

Detaylı

Fiber Takviyeli Polimer (FRP) Uygulanan Betonarme Kirişlerde Moment-Eğrilik İlişkisi

Fiber Takviyeli Polimer (FRP) Uygulanan Betonarme Kirişlerde Moment-Eğrilik İlişkisi Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2010 (42-56) Electronic Journal of Construction Technologies Vol: 6, No: 2, 2010 (42-56) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1305-631x

Detaylı

Çekme testi ve gerilme-birim uzama diyagramı

Çekme testi ve gerilme-birim uzama diyagramı MCHANICS OF MATRIALS Beer Johnston DeWolf Maurek Çekme testi ve gerilme-birim uama diagramı Sünek bir maleme için çekme testi diagramı P P Lo P 2009 The McGraw-Hill Companies, Inc All rights reserved -

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ. 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ. 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri Malzemeler genel olarak 3 çeşit zorlanmaya maruzdurlar. Bunlar çekme, basma ve kesme

Detaylı

DÖRTGEN DELİKLİ KOMPOZİT LEVHALARDA ELASTO- PLASTİK GERİLME ANALİZİ

DÖRTGEN DELİKLİ KOMPOZİT LEVHALARDA ELASTO- PLASTİK GERİLME ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K Bİ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 000 : 6 : 1 : 13-19

Detaylı

Tek Tesirli Yapıştırma Bağlantılarında İlerlemeli Hasar Analizi Progressive Failure Analysis on the Single Lap Bonded Joints

Tek Tesirli Yapıştırma Bağlantılarında İlerlemeli Hasar Analizi Progressive Failure Analysis on the Single Lap Bonded Joints Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 16, Sayı 3, 2010, Sayfa 315-323 Tek Tesirli Yapıştırma Bağlantılarında İlerlemeli Hasar Analizi Progressive Failure Analysis on the Single Lap

Detaylı

FL 3 DENEY 4 MALZEMELERDE ELASTĐSĐTE VE KAYMA ELASTĐSĐTE MODÜLLERĐNĐN EĞME VE BURULMA TESTLERĐ ĐLE BELĐRLENMESĐ 1. AMAÇ

FL 3 DENEY 4 MALZEMELERDE ELASTĐSĐTE VE KAYMA ELASTĐSĐTE MODÜLLERĐNĐN EĞME VE BURULMA TESTLERĐ ĐLE BELĐRLENMESĐ 1. AMAÇ Malzemelerde Elastisite ve Kayma Elastisite Modüllerinin Eğme ve Burulma Testleri ile Belirlenmesi 1/5 DENEY 4 MAZEMEERDE EASTĐSĐTE VE KAYMA EASTĐSĐTE MODÜERĐNĐN EĞME VE BURUMA TESTERĐ ĐE BEĐRENMESĐ 1.

Detaylı

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI Cemal EYYUBOV *, Handan ADIBELLİ ** * Erciyes Üniv., Müh. Fak. İnşaat Müh.Böl., Kayseri-Türkiye Tel(0352) 437 49 37-38/

Detaylı

YARI-KÜRESEL ENGEL KONULAN BİR KANAL İÇERİSİNDE ISI GEÇİŞİ VE AKIŞIN SAYISAL İNCELENMESİ

YARI-KÜRESEL ENGEL KONULAN BİR KANAL İÇERİSİNDE ISI GEÇİŞİ VE AKIŞIN SAYISAL İNCELENMESİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXII, Saı:3, 2009 Journal of Engineering and Architecture Facult of Eskişehir Osmangazi Universit, Vol: XXII, No:3, 2009 Makalenin

Detaylı

Geliş Tarihi/Received : 30.09.2009, Kabul Tarihi/Accepted : 09.12.2009. tabaka dizilimi için ve en düşük hasar yükü ise 467.483 N ile [60 0 ] 4

Geliş Tarihi/Received : 30.09.2009, Kabul Tarihi/Accepted : 09.12.2009. tabaka dizilimi için ve en düşük hasar yükü ise 467.483 N ile [60 0 ] 4 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 16, Sayı 2, 2010, Sayfa 213-220 Pim Bağlantılı Tabakalı Kompozit Levhalarda Fiber Takviye Açısının Hasar Tipine Etkisi Effect of Fiber Orientation

Detaylı

2. Amaç: Çekme testi yapılarak malzemenin elastiklik modülünün bulunması

2. Amaç: Çekme testi yapılarak malzemenin elastiklik modülünün bulunması 1. Deney Adı: ÇEKME TESTİ 2. Amaç: Çekme testi yapılarak malzemenin elastiklik modülünün bulunması Mühendislik tasarımlarının en önemli özelliklerinin başında öngörülebilir olmaları gelmektedir. Öngörülebilirliğin

Detaylı

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Kompozit Malzemeler ve Mekaniği Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 4 Laminatların Makromekanik Analizi Kaynak: Kompozit Malzeme Mekaniği, Autar K. Kaw, Çevirenler: B. Okutan Baba, R. Karakuzu. 4 Laminatların

Detaylı

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Farklı sonlu eleman tipleri ve farklı modelleme teknikleri kullanılarak yığma duvarların

Detaylı

Malzemelerin Mekanik Özellikleri

Malzemelerin Mekanik Özellikleri Malzemelerin Mekanik Özellikleri Bölüm Hedefleri Deneysel olarak gerilme ve birim şekil değiştirmenin belirlenmesi Malzeme davranışı ile gerilme-birim şekil değiştirme diyagramının ilişkilendirilmesi ÇEKME

Detaylı

Mukavemet 1. Fatih ALİBEYOĞLU. -Çalışma Soruları-

Mukavemet 1. Fatih ALİBEYOĞLU. -Çalışma Soruları- 1 Mukavemet 1 Fatih ALİBEYOĞLU -Çalışma Soruları- Soru 1 AB ve BC silindirik çubukları şekilde gösterildiği gibi, B de kaynak edilmiş ve yüklenmiştir. P kuvvetinin büyüklüğünü, AB çubuğundaki çekme gerilmesiyle

Detaylı

DAİRESEL DELİKLİ TABAKALI KOMPOZİT LEVHALARDA DENEYSEL VE SAYISAL HASAR ANALİZİ

DAİRESEL DELİKLİ TABAKALI KOMPOZİT LEVHALARDA DENEYSEL VE SAYISAL HASAR ANALİZİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 009, Karabük, Türkiye DAİRESEL DELİKLİ TABAKALI KOMPOZİT LEVHALARDA DENEYSEL VE SAYISAL HASAR ANALİZİ EXPERIMENTAL AND NUMERICAL FAILURE

Detaylı

Malzemenin Mekanik Özellikleri

Malzemenin Mekanik Özellikleri Bölüm Amaçları: Gerilme ve şekil değiştirme kavramlarını gördükten sonra, şimdi bu iki büyüklüğün nasıl ilişkilendirildiğini inceleyeceğiz, Bir malzeme için gerilme-şekil değiştirme diyagramlarının deneysel

Detaylı

Saf Eğilme (Pure Bending)

Saf Eğilme (Pure Bending) Saf Eğilme (Pure Bending) Bu bölümde, doğrusal, prizmatik, homojen bir elemanın eğilme etkisi altındaki deformasonları incelenecek. Burada çıkarılacak formüller, en kesiti an az bir eksene göre simetrik

Detaylı

BETONARME KİRİŞLERİN KOMPOZİT MALZEMELER İLE GÜÇLENDİRİLMESİ. Zeki ÖZCAN 1 ozcan@sakarya.edu.tr

BETONARME KİRİŞLERİN KOMPOZİT MALZEMELER İLE GÜÇLENDİRİLMESİ. Zeki ÖZCAN 1 ozcan@sakarya.edu.tr BETONARME KİRİŞLERİN KOMPOZİT MALZEMELER İLE GÜÇLENDİRİLMESİ Zeki ÖZCAN 1 ozcan@sakarya.edu.tr Öz:Kompozit malzemelerin mühendislik yapılarının güçlendirilmesinde ve onarımında kullanılması son yıllarda

Detaylı

Pirinç(MS58) ve Çelik(ST37) Malzemelerinden Yapılmış Kirişlerin Deneysel, Teorik ve Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Çökme Analizinin Yapılması

Pirinç(MS58) ve Çelik(ST37) Malzemelerinden Yapılmış Kirişlerin Deneysel, Teorik ve Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Çökme Analizinin Yapılması Fırat Üniv. Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 28(1),51-56, 2016 28(1),51-56, 2016 Pirinç(MS58) ve Malzemelerinden Yapılmış Kirişlerin sel, Teorik ve Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak

Detaylı

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Kompozit Malzemeler ve Mekaniği Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 4 Laminatların Makromekanik Analizi Kaynak: Kompozit Malzeme Mekaniği, Autar K. Kaw, Çevirenler: B. Okutan Baba, R. Karakuzu. 4 Laminatların

Detaylı

Burulma (Torsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler

Burulma (Torsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler ifthmechanics OF MAERIALS 009 he MGraw-Hill Companies, In. All rights reserved. - Burulma (orsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler ifthmechanics OF MAERIALS ( τ ) df da Uygulanan

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s Ocak 2006 SOĞUK ÇEKİLMİŞ LEVHA MALZEMELERDE GERİLME ANALİZİ

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s Ocak 2006 SOĞUK ÇEKİLMİŞ LEVHA MALZEMELERDE GERİLME ANALİZİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 129-138 Ocak 2006 SOĞUK ÇEKİLMİŞ LEVHA MALZEMELERDE GERİLME ANALİZİ (STRESS ANALYSIS OF COLD-FORMED STEEL STRIPS) S. Özmen ERUSLU*,

Detaylı

Düzlemine Dik Doğrultuda Yüklenmiş Tabakalı Kompozit Levhalarda Elasto-Plastik Gerilme Analizi

Düzlemine Dik Doğrultuda Yüklenmiş Tabakalı Kompozit Levhalarda Elasto-Plastik Gerilme Analizi Fırat Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Enginering 21 (1), 63-70, 2009 21(1), 63-70, 2009 Düzlemine Dik Doğrultuda Yüklenmiş Tabakalı Kompozit Levhalarda Elasto-Plastik Gerilme

Detaylı

Momentum iletimi. Kuvvetin bileşenleri (Momentum akısının bileşenleri) x y z x p + t xx t xy t xz y t yx p + t yy t yz z t zx t zy p + t zz

Momentum iletimi. Kuvvetin bileşenleri (Momentum akısının bileşenleri) x y z x p + t xx t xy t xz y t yx p + t yy t yz z t zx t zy p + t zz 1. Moleküler momentum iletimi Hız gradanı ve basınç nedenile Kesme gerilmesi (t ij ) ve basınç (p) Momentum iletimi Kuvvetin etki ettiği alana dik ön (momentum iletim önü) Kuvvetin bileşenleri (Momentum

Detaylı

HAVACILIKTA KULLANILAN KOMPOZİT YAPILARDA İKİLİ BURÇ UYGULAMASININ İNCELENMESİ

HAVACILIKTA KULLANILAN KOMPOZİT YAPILARDA İKİLİ BURÇ UYGULAMASININ İNCELENMESİ V. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 8-10 Eylül 2014, Erciyes Üniversitesi, Kayseri HAVACILIKTA KULLANILAN KOMPOZİT YAPILARDA İKİLİ BURÇ UYGULAMASININ İNCELENMESİ Gazi Serten BAKIR * TUSAŞ/Ankara Prof.

Detaylı

DELİK AÇILMIŞ PVC KOR İÇEREN DENİZEL SANDVİÇ KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

DELİK AÇILMIŞ PVC KOR İÇEREN DENİZEL SANDVİÇ KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ DELİK AÇILMIŞ PVC KOR İÇEREN DENİZEL SANDVİÇ KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Fatih Balıkoğlu 1, Mustafa Yıldız 2, T.Kerem Demircioğlu 3, Nurettin ARSLAN 4 Balıkesir Üniversitesi,

Detaylı

Geliş Tarihi/Received : 30.09.2009, Kabul Tarihi/Accepted : 09.12.2009. tabaka dizilimi için ve en düşük hasar yükü ise 467.483 N ile [60 0 ] 4

Geliş Tarihi/Received : 30.09.2009, Kabul Tarihi/Accepted : 09.12.2009. tabaka dizilimi için ve en düşük hasar yükü ise 467.483 N ile [60 0 ] 4 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 16, Sayı 2, 2010, Sayfa 213-220 Pim Bağlantılı Tabakalı Kompozit Levhalarda Fiber Takviye Açısının Hasar Tipine Etkisi Effect of Fiber Orientation

Detaylı

PROF.DR. MURAT DEMİR AYDIN. ***Bu ders notları bir sonraki slaytta verilen kaynak kitaplardan alıntılar yapılarak hazırlanmıştır.

PROF.DR. MURAT DEMİR AYDIN. ***Bu ders notları bir sonraki slaytta verilen kaynak kitaplardan alıntılar yapılarak hazırlanmıştır. PROF.DR. MURAT DEMİR AYDIN ***Bu ders notları bir sonraki slaytta verilen kaynak kitaplardan alıntılar yapılarak hazırlanmıştır. Ders Notları (pdf), Sınav soruları cevapları, diğer kaynaklar için Öğretim

Detaylı

MENGENE HESAPLARI A-VĐDALI MENGENE MĐLĐ. www.muhendisiz.net

MENGENE HESAPLARI A-VĐDALI MENGENE MĐLĐ. www.muhendisiz.net www.muhendisiz.net MENGENE HESAPLARI A-VĐDALI MENGENE MĐLĐ Hareket civatasında bir güç iletimi söz konusu olduğundan verimin yüksek olması istenir.bu nedenle Trapez profilli vida kullanılır. Yük ; F =

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net

MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net GEÇEN HAFTA KRİSTAL KAFES NOKTALARI KRİSTAL KAFES DOĞRULTULARI KRİSTAL KAFES DÜZLEMLERİ DOĞRUSAL VE DÜZLEMSEL YOĞUNLUK KRİSTAL VE

Detaylı

Derin Çekme İşlemi Üzerine Kalıp Geometrisinin Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi

Derin Çekme İşlemi Üzerine Kalıp Geometrisinin Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(1),2013 43 KSU. Journal of Engineering Sciences, 16(1),2013 Derin Çekme İşlemi Üzerine Kalıp Geometrisinin Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi Vedat TAŞDEMİR 1 * 1 Kahramanmaraş

Detaylı

DÜZLEM ÇUBUK ELEMAN RİJİTLİK MATRİSİNİN DENEYSEL OLARAK BELİRLENMESİ

DÜZLEM ÇUBUK ELEMAN RİJİTLİK MATRİSİNİN DENEYSEL OLARAK BELİRLENMESİ XIX. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ 24-28 Ağustos 2015, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon DÜZLEM ÇUBUK ELEMAN RİJİTLİK MATRİSİNİN DENEYSEL OLARAK BELİRLENMESİ Orhan Yapıcı 1, Emre Karaman 2, Sezer Öztürk

Detaylı

Kompozit Malzemeler. Tanım:

Kompozit Malzemeler. Tanım: Kompozit Malzemeler Kompozit Malzemeler Kompozit Malzemeler Kompozit Malzemeler Tanım: Kompozit Malzemeler En az 2 farklı malzemenin birbiri içerisinde fiziksel olarak karıştırılmasıyla elde edilen yeni

Detaylı

BASINÇ ALTINDAKİ ÇELİK ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ HESABI

BASINÇ ALTINDAKİ ÇELİK ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ HESABI BASINÇ ALTINDAKİ ÇELİK ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ HESABI Dr. O. Özgür Eğilmez Yardımcı Doçent İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Bölümü Zamanda Yolculuk İÇERİK Taşıma Gücü Hesabı ve Amaç

Detaylı

ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT MALZEMELER İÇİN MİKROMEKANİK ESASLI KIRIM KISTASI EMRE FIRLAR KAAN BİLGE MELİH PAPİLA 0º 90º 90º 0º

ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT MALZEMELER İÇİN MİKROMEKANİK ESASLI KIRIM KISTASI EMRE FIRLAR KAAN BİLGE MELİH PAPİLA 0º 90º 90º 0º ELYAF TAKVİYELİ KOPOZİT ALZEELER İÇİN İKROEKANİK ESASLI KIRI KISTASI x z θ y 0º 90º 90º 0º ERE FIRLAR KAAN BİLGE ELİH PAPİLA UHUK-2008-074 II. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 15-17 Ekim 2008, İTÜ,

Detaylı

MMU 420 FINAL PROJESİ. 2015/2016 Bahar Dönemi. Bir Yarı eliptik yüzey çatlağının Ansys Workbench ortamında modellenmesi

MMU 420 FINAL PROJESİ. 2015/2016 Bahar Dönemi. Bir Yarı eliptik yüzey çatlağının Ansys Workbench ortamında modellenmesi MMU 420 FNAL PROJESİ 2015/2016 Bahar Dönemi Bir Yarı eliptik yüzey çatlağının Ansys Workbench ortamında modellenmesi Giriş Makine mühendisliğinde mekanik parçaların tasarımı yapılırken temel olarak parça

Detaylı

REZA SHIRZAD REZAEI 1

REZA SHIRZAD REZAEI 1 REZA SHIRZAD REZAEI 1 Tezin Amacı Köprü analiz ve modellemesine yönelik çalışma Akberabad kemer köprüsünün analizi ve modellenmesi Tüm gerçek detayların kullanılması Kalibrasyon 2 KEMER KÖPRÜLER Uzun açıklıklar

Detaylı

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi YDGA2005 - Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, 17 Şubat 2005, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/MEKANİK ANABİLİM DALI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/MEKANİK ANABİLİM DALI 1991-2017 yılları arasında özgeçmiş BUKET OKUTAN BABA PROFESÖR E-Posta Adresi obuket@gmail.com Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 2323293535-3791 5354698167 Öğrenim Bilgisi Doktora 1996-2002 Yüksek

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ GİRİŞ Mekanik tasarım yaparken öncelikli olarak tasarımda kullanılması düşünülen malzemelerin

Detaylı

Alüminyum Bal Peteği Yapılarda Oluşan Eğilme Kuvvetlerinin Çoklu Regresyon İle İncelenmesi

Alüminyum Bal Peteği Yapılarda Oluşan Eğilme Kuvvetlerinin Çoklu Regresyon İle İncelenmesi Alüminyum Bal Peteği Yapılarda Oluşan Eğilme Kuvvetlerinin Çoklu Regresyon İle İncelenmesi Harun AKKUŞ 1*, Hayrettin DÜZCÜKOĞLU 2, Ömer Sinan ŞAHİN 3 1 Amasya Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

MUKAVEMET SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-I DERS NOTU

MUKAVEMET SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-I DERS NOTU MUKAVEMET MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-I DERS NOTU Mukavemet Hesabı / 80 1) Elemana etkiyen dış kuvvet ve momentlerin, bunların oluşturduğu zorlanmaların cinsinin (çekme-basma, kesme, eğilme,

Detaylı

Burma deneyinin çekme deneyi kadar geniş bir kullanım alanı yoktur ve çekme deneyi kadar standartlaştırılmamış bir deneydir. Uygulamada malzemelerin

Burma deneyinin çekme deneyi kadar geniş bir kullanım alanı yoktur ve çekme deneyi kadar standartlaştırılmamış bir deneydir. Uygulamada malzemelerin BURMA DENEYİ Burma deneyinin çekme deneyi kadar geniş bir kullanım alanı yoktur ve çekme deneyi kadar standartlaştırılmamış bir deneydir. Uygulamada malzemelerin genel mekanik özelliklerinin saptanmasında

Detaylı

PLANE LOADED COMPOSITE LAMINATE PLATES RESIDUAL STRESS ANALYSIS

PLANE LOADED COMPOSITE LAMINATE PLATES RESIDUAL STRESS ANALYSIS DÜZLEMSEL YÜKLÜ TABAKALI KOMPOZİT PLAKALARDA ARTIK GERİLME ANALİZİ * *Dicle Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksek Okulu, 735 ŞIRNAK hadin@dicle.edu.tr ÖZET Bu çalışmada, üniform yayılı düzlemsel çekme yüklerine

Detaylı

MATERIALS. Kavramı. Third Edition. Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf. Lecture Notes: J. Walt Oler Texas Tech University

MATERIALS. Kavramı. Third Edition. Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf. Lecture Notes: J. Walt Oler Texas Tech University Third E CHAPTER BÖLÜM 2 Şekil MECHANICS MUKAVEMET OF I MATERIALS Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf Lecture Notes: J. Walt Oler Texas Tech University Değiştirme Kavramı Düenleyen:

Detaylı

Şekil 1.1. Beton çekme dayanımının deneysel olarak belirlenmesi

Şekil 1.1. Beton çekme dayanımının deneysel olarak belirlenmesi Eksenel çekme deneyi A-A Kesiti Kiriş eğilme deneyi A: kesit alanı Betonun çekme dayanımı: L b h A A f ct A f ct L 4 3 L 2 2 bh 2 bh 6 Silindir yarma deneyi f ct 2 πld Küp yarma deneyi L: silindir numunenin

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI 1) Yukarıdaki şekilde AB ve BC silindirik çubukları B noktasında birbirleriyle birleştirilmişlerdir, AB çubuğunun çapı 30 mm ve BC çubuğunun çapı ise 50 mm dir. Sisteme A ucunda 60 kn

Detaylı

CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR

CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR Çalışmanın amacı. SUNUM PLANI Çalışmanın önemi. Deney numunelerinin üretimi ve özellikleri.

Detaylı

7. STABİLİTE HESAPLARI

7. STABİLİTE HESAPLARI 7. STABİLİTE HESAPLARI Çatı sistemlerinde; Kafes kirişlerin (makasların) montaj aşamasında ve kafes düzlemine dik rüzgar ve deprem etkileri altında, mesnetlerini birleştiren eksen etrafında dönerek devrilmelerini

Detaylı

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması 1 Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması Arş. Gör. Murat Günaydın 1 Doç. Dr. Süleyman Adanur 2 Doç. Dr. Ahmet Can Altunışık 2 Doç. Dr. Mehmet Akköse 2 1-Gümüşhane

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 3 sh. 113-123 Ekim 2002

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 3 sh. 113-123 Ekim 2002 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 3 sh. 113-123 Ekim 2002 ALÜMİNYUM, KAĞIT VE CAM ELYAF PETEK YAPILI KOMPOZİTLERİN ÜRETİM TEKNİKLERİ VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

ALÜMİNYUM METALİK KÖPÜK İHTİVA EDEN SANDVİÇ YAPILARIN MAYIN PATLAMASI YÜKLERİNE KARŞI DAVRANIŞININ SAYISAL YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ

ALÜMİNYUM METALİK KÖPÜK İHTİVA EDEN SANDVİÇ YAPILARIN MAYIN PATLAMASI YÜKLERİNE KARŞI DAVRANIŞININ SAYISAL YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ ALÜMİNYUM METALİK KÖPÜK İHTİVA EDEN SANDVİÇ YAPILARIN MAYIN PATLAMASI YÜKLERİNE KARŞI DAVRANIŞININ SAYISAL YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ Alper TAŞDEMİRCİ, Mustafa Güden, Çağrı ERGÖNENÇ (c) Yrd. Doç. Dr. İYTE,

Detaylı

MMU 402 FINAL PROJESİ. 2014/2015 Bahar Dönemi

MMU 402 FINAL PROJESİ. 2014/2015 Bahar Dönemi MMU 402 FNAL PROJESİ 2014/2015 Bahar Dönemi Bir Yarı eliptik yüzey çatlağının Ansys Workbench ortamında modellenmesi Giriş Makine mühendisliğinde mekanik parçaların tasarımı yapılırken temel olarak parça

Detaylı

Geometriden kaynaklanan etkileri en aza indirmek için yük ve uzama, sırasıyla mühendislik gerilmesi ve mühendislik birim şekil değişimi parametreleri elde etmek üzere normalize edilir. Mühendislik gerilmesi

Detaylı

Prof.Dr.İrfan AY. Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU. Öğr. Murat BOZKURT. Balıkesir - 2008

Prof.Dr.İrfan AY. Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU. Öğr. Murat BOZKURT. Balıkesir - 2008 MAKİNA * ENDÜSTRİ Prof.Dr.İrfan AY Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU Öğr. Murat BOZKURT * Balıkesir - 2008 1 PLASTİK ŞEKİL VERME YÖNTEMLERİ METALE PLASTİK ŞEKİL VERME İki şekilde incelenir. * HACİMSEL DEFORMASYONLA

Detaylı

İKİ BOYUTLU RASGELE DAĞILI E-CAM LİFİ/POLYESTER MATRİS KOMPOZİTLERDE YÜKLEME HIZININ MUKAVEMET ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

İKİ BOYUTLU RASGELE DAĞILI E-CAM LİFİ/POLYESTER MATRİS KOMPOZİTLERDE YÜKLEME HIZININ MUKAVEMET ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2003 İKİ BOYUTLU RASGELE DAĞILI E-CAM LİFİ/POLYESTER MATRİS KOMPOZİTLERDE YÜKLEME HIZININ MUKAVEMET ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

δ / = P L A E = [+35 kn](0.75 m)(10 ) = mm Sonuç pozitif olduğundan çubuk uzayacak ve A noktası yukarı doğru yer değiştirecektir.

δ / = P L A E = [+35 kn](0.75 m)(10 ) = mm Sonuç pozitif olduğundan çubuk uzayacak ve A noktası yukarı doğru yer değiştirecektir. A-36 malzemeden çelik çubuk, şekil a gösterildiği iki kademeli olarak üretilmiştir. AB ve BC kesitleri sırasıyla A = 600 mm ve A = 1200 mm dir. A serbest ucunun ve B nin C ye göre yer değiştirmesini belirleyiniz.

Detaylı

Batman Üniversitesi Batman M.Y.O., Batman, Türkiye, E-posta: bahattini@yahoo.com

Batman Üniversitesi Batman M.Y.O., Batman, Türkiye, E-posta: bahattini@yahoo.com 5 Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozumu (IATS 9), 3-5 Maıs 9, Karabük, Türkie YAPIŞTIRICI MALZEME İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ Z TİPİ BAĞLANTILARDA BİNDİRME MESAFESİNİN ETKİSİ EFFECT OVERLOP OF DİSTANCE MECHANİCAL

Detaylı

6.1. Yüksek Lisans Tezleri 6.2. Doktora Tezleri. 7. Yayınlar

6.1. Yüksek Lisans Tezleri 6.2. Doktora Tezleri. 7. Yayınlar ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Salih AKPINAR 2. Doğum Tarihi: 03.12.197 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Eğitimi Fırat Üniversitesi 2005 Y. Lisans Makine

Detaylı

KAYIT FORMU TEL : 0 (354) 242 1002 FAKS :. 0 (354) 242 1005. E-MAİL 1 : zbabayev@erciyes.edu.tr E-MAİL 2 :...

KAYIT FORMU TEL : 0 (354) 242 1002 FAKS :. 0 (354) 242 1005. E-MAİL 1 : zbabayev@erciyes.edu.tr E-MAİL 2 :... Türkiye İnşaat Mühendisliği XVII. Teknik Kongre ve Sergisi KAYIT FORMU İnşaat Mühendisleri Odası TMMOB ADI SOYADI : Ziyafeddin BABAYEV KURULUŞ :. Erciyes Üniversitesi YAZIŞMA ADRESİ :. E.Ü. Yozgat Müh.

Detaylı

29- Eylül KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ( 1. ve 2. Öğretim 2. Sınıf / B Şubesi) Mukavemet Dersi - 1.

29- Eylül KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ( 1. ve 2. Öğretim 2. Sınıf / B Şubesi) Mukavemet Dersi - 1. SORU-1) Şekildeki dikdörtgen kesitli kolonun genişliği b=200 mm. ve kalınlığı t=100 mm. dir. Kolon, kolon kesitinin geometrik merkezinden geçen ve tarafsız ekseni üzerinden etki eden P=400 kn değerindeki

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Mak. Müh. Kaan ÖZEL YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisliği ANA

Detaylı

BİR ASANSÖR KABİNİ SÜSPANSİYONU İÇİN DÜŞME ANALİZİ

BİR ASANSÖR KABİNİ SÜSPANSİYONU İÇİN DÜŞME ANALİZİ BİR ASANSÖR KABİNİ SÜSPANSİYONU İÇİN DÜŞME ANALİZİ Zeki KIRAL, Binnur GÖREN KIRAL ve Mustafa ÖZKAN Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 35100, Bornova-İzmir, Tel:

Detaylı

ON COMPOSITE LAMINATED PLATES WITH PLANE LOADED ELASTIC STRESS ANALAYSIS

ON COMPOSITE LAMINATED PLATES WITH PLANE LOADED ELASTIC STRESS ANALAYSIS Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları; 7 DÜZLEMSEL YÜLÜ TABAALI OMPOZİT PLAALARDA ELASTİ GERİLME ANALİZİ *Hamit ADİN, **Bahattin İŞCAN *Dicle Üniversitesi Şırna Mesle Yüseoulu ŞIRNA **Batman Üniversitesi

Detaylı

Sandviç Malzeme Geliştirmede Polimer Köpük Çekirdek Kalınlığının Eğilme Dayanımına Etkisinin Deneysel olarak Araştırılması

Sandviç Malzeme Geliştirmede Polimer Köpük Çekirdek Kalınlığının Eğilme Dayanımına Etkisinin Deneysel olarak Araştırılması Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 32(2), ss. 13-22, Haziran 2017 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 32(2), pp. 13-22, June 2017 Sandviç

Detaylı

Uzay Çatı Sistemlerinin ANSYS Paket Programı Kullanılarak Statik Analizi

Uzay Çatı Sistemlerinin ANSYS Paket Programı Kullanılarak Statik Analizi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (1), 105-112, 2006 18 (1), 105-112, 2006 Uzay Çatı Sistemlerinin ANSYS Paket Programı Kullanılarak Statik Analizi M. Yavuz SOLMAZ

Detaylı

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir.

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. BASINÇ ÇUBUKLARI Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. Basınç çubukları, sadece eksenel basınç kuvvetine maruz kalırlar. Bu çubuklar üzerinde Eğilme ve

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI YORULMA P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L İ HOĞ LU Aloha Havayolları Uçuş 243: Hilo dan Honolulu

Detaylı

GEMİLERİN MUKAVEMETİ. Dersi veren: Mustafa İNSEL Şebnem HELVACIOĞLU. Ekim 2010

GEMİLERİN MUKAVEMETİ. Dersi veren: Mustafa İNSEL Şebnem HELVACIOĞLU. Ekim 2010 GEMİLERİN MUKAVEMETİ VE YAPISAL BÜTÜNLÜĞÜ Hazırlayan: Yücel ODABAŞI Dersi veren: Mustafa İNSEL Şebnem HELVACIOĞLU Ekim 2010 8.1 GENEL MUKAVEMET KAVRAMI İç ve dış yükler altındaki bir yapının yapısal bütünlüğüne

Detaylı

El Freni Spiral Bağlantı Sacının Bükme Kalıbınında Üretilmesinin Teorik ve Uygulamalı İncelenmes (Hand Brake Spiral Mounting Plate)

El Freni Spiral Bağlantı Sacının Bükme Kalıbınında Üretilmesinin Teorik ve Uygulamalı İncelenmes (Hand Brake Spiral Mounting Plate) El Freni Spiral Bağlantı Sacının Bükme Kalıbınında Üretilmesinin Teorik ve Uygulamalı İncelenmes (Hand Brake Spiral Mounting Plate) Aslı UYAR- Kerim ÇETİNKAYA *Karabük Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ÖZHENDEKCİ BASINÇ ÇUBUKLARI

ÖZHENDEKCİ BASINÇ ÇUBUKLARI BASINÇ ÇUBUKLARI Kesit zoru olarak yalnızca eksenel doğrultuda basınca maruz kalan elemanlara basınç çubukları denir. Bu tip çubuklara örnek olarak pandül kolonları, kafes sistemlerin basınca çalışan dikme

Detaylı

Mukavemet. Betonarme Yapılar. Giriş, Malzeme Mekanik Özellikleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği

Mukavemet. Betonarme Yapılar. Giriş, Malzeme Mekanik Özellikleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Mukavemet Giriş, Malzeme Mekanik Özellikleri Betonarme Yapılar Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği GİRİŞ Referans kitaplar: Mechanics of Materials, SI Edition, 9/E Russell

Detaylı

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ 11 1.1. SI Birim Sistemi 12 1.2. Boyut Analizi 16 1.3. Temel Bilgiler 17 1.4.Makine Elemanlarına Giriş 17 1.4.1 Makine

Detaylı

BETONARME KİRİŞLERİN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ SHEAR STRENGTHENING OF REINFORCED CONCRETE BEAMS WITH STEEL PLATES

BETONARME KİRİŞLERİN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ SHEAR STRENGTHENING OF REINFORCED CONCRETE BEAMS WITH STEEL PLATES Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, (2015), 13-20 BETONARME KİRİŞLERİN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ Hamide TEKELİ 1*, Barış ESEN 2, Halil Melih ÖVEY 1, Mehmet

Detaylı

34. Dörtgen plak örnek çözümleri

34. Dörtgen plak örnek çözümleri 34. Dörtgen plak örnek çözümleri Örnek 34.1: Teorik çözümü Timoshenko 1 tarafından verilen dört tarafından ankastre ve merkezinde P=100 kn tekil yükü olan kare plağın(şekil 34.1) çözümü 4 farklı model

Detaylı

MALZEME SEÇİMİ ve PRENSİPLERİ

MALZEME SEÇİMİ ve PRENSİPLERİ MALZEME SEÇİMİ ve PRENSİPLERİ 1 MEKANİK ÖZELLİKLER Bu başlıkta limit değeri girilebilecek özellikler şunlardır: Young modülü (Young s modulus), Akma mukavemeti (Yield strength), Çekme mukavemeti (Tensile

Detaylı

KAYMA GERİLMESİ (ENİNE KESME)

KAYMA GERİLMESİ (ENİNE KESME) KAYMA GERİLMESİ (ENİNE KESME) Demir yolu traversleri çok büyük kesme yüklerini taşıyan kiriş olarak davranır. Bu durumda, eğer traversler ahşap malzemedense kesme kuvvetinin en büyük olduğu uçlarından

Detaylı

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan ELASTİSİTE TEORİSİ I Yrd. Doç Dr. Eray Arslan Mühendislik Tasarımı Genel Senaryo Analitik çözüm Fiziksel Problem Matematiksel model Diferansiyel Denklem Problem ile ilgili sorular:... Deformasyon ne kadar

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR II DERSİ EĞME DENEYİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR II DERSİ EĞME DENEYİ ENEYİN AI: T.C. BİLECİK ŞEY EEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜENİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜENİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜENİSLİKTE ENEYSEL METOLAR II ERSİ Malzemelerin Eğme eneyi ENEYİN AMACI: EĞME ENEYİ eney Sorumlusu:

Detaylı