AYDIN ESK ÇNE AHMET GAZ CAM MNBER THE MINBAR OF AHMET GAZ MOSQUE IN OLD ÇNE, AYDIN Elif GÜRSOY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYDIN ESK ÇNE AHMET GAZ CAM MNBER THE MINBAR OF AHMET GAZ MOSQUE IN OLD ÇNE, AYDIN Elif GÜRSOY"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April AYDIN ESK ÇNE AHMET GAZ CAM MNBER THE MINBAR OF AHMET GAZ MOSQUE IN OLD ÇNE, AYDIN Elif GÜRSOY Öz Aydın ili Eski Çine Köyü nde Cami Mahallesi nde bulunan, ina tarihi 1308 olarak bilinen Eski Çine Ahmet Gazi Cami, 14. Yüzyılın ilk yarısında Çine hakimi olan Menteeolu Hızır Bey tarafından ina ettirilmi ve Ahmet Gazi Bey tarafından onarılmıtır. Bu çalımada, Menteeolu Beylii dönemine tarihlenen, kare planlı ve tek kubbeli bir yapı olan Eski Çine Ahmet Gazi Cami içerisinde yer alan, ahap minberin tanıtılması amaçlanmıtır. Türkiye de gerek müzelerde, gerek camilerde bulunan ahap minberler halen çok fazla tanınmamaktadır. Ahap sanatı ile ilgili çalımalar da sayılı olmakla birlikte, hemen hepsinde yapım ve süsleme teknikleri hakkında bilgiler verilmitir. Yapım teknikleri konusunda fikir birlii bulunmasına ramen, süsleme tekniklerinin sınıflandırılmasında farklılıklar yer almaktadır. Süsleme tekniklerinin sınıflandırılmasında Rüstem Bozer in çalıması en doru kabul edilmitir ki son yapılan kapsamlı çalımalar da bu sınıflandırmayı esas almaktadır. Çalımanın konusunu oluturan ahap minberin yüzeyi, sonradan yeil boya ile boyanmıtır. Bunun dıında oldukça iyi durumdaki eser, halen cami içerisinde kullanılmaktadır. Eser, öncelikle yerinde incelenmi, fotoraflanmı ve tanıtımının daha iyi yapılabilinmesi için çizimleri yapılmıtır. Yapım teknii, süsleme teknikleri deerlendirildikten sonra kullanılan süslemeler, öncesi ve sonrası örnekleri ile karılatırılmaya çalıılmıtır. Eserin süsleme kompozisyonunda ve minberi oluturan bölümlerin uygulanıında Selçuklu devri geleneinin izleri gözlenmekle birlikle daha sonraki dönemlere, Osmanlı dönemine etkileri konusunda tespitler yapılmaya çalıılmıtır. Eserin fotoraf ve çizimler eliinde tanıtımıyla, Beylikler devri ahap sanatı ve Türk ahap sanatı içerisindeki yerini kazanması hedeflenmitir. Anahtar Kelimeler: Ahap Sanatı, Ahap Süsleme, Ahap Minber, Geometrik Süsleme, Bitkisel Süsleme. Abstract Ahmet Gazi Mosque, which is knowntobuilt in 1308, is builtby Menteeolu Hızır Bey, in thefirsthalf of the 14th century. Andthemosque is restoredby Ahmet Gazi Bey. Inthisstudy, is aimedtointroducethewoodenminbar, datingfromtheperiod of the Menteeolu, which is in a domedstructurewith a square plan and is locatedwithin Ahmet Gazi Mosque in Old Çine. Thesurface of woodenminbarwhich is thesubject of thisstudy, paintedwithgreenpaint. Exceptthegreenpainttheminbar is in goodcondition, and stil used in themosque. Firstlythework is inspected in themosqueandphotographedandplotted. Inthestudy, utilized in constructiontechnique, decorationtechniqueswhichused in thedecorations. Thentocomparewiththebeforeexamplesandafterexamples. Inthestudy, be seeneffect of Seljukperiod in thedecoration of thecomposition, andtheeffect of thelaterperiod. Withtheintroduction of theworkwithphotographsanddrawings, targetedthework in wooden art. Keywords: Woodcraft, Woodenornament, Woodenminbar, Geometricornament, Plantalornament. Aydın ili Çine kazasına balı, Çine ye yaklaık 10 km. uzaklıktaki Eski Çine Köyü nde Cami Mahallesi nde bulunan, ina tarihi 1308 (Uzunçarılı, 1929: 154) olarak bilinen Eski Çine Ahmet Gazi Cami, 14. Yüzyılın ilk yarısında Çine hakimi olan Menteeolu Hızır Bey tarafından ina ettirilmi ve Ahmet Gazi Bey tarafından onarılmıtır (Duran, 2003: 500). Yapı ayrıca, 1904 yılında (Uzunçarılı, 1929: 154), 1978 yılında ve 1990 yılında onarım geçirmitir (Duran, 2003: 500). Eserin Tanıtımı Mentee Beylii dönemine ait yapıdaki, oldukça özenli içilie sahip ahap minber, ceviz aacından yapılmıtır. Dokuz basamaklı minberde, yapım teknii olarak çatma (gerçek kündekâri) kullanılmıtır (Resim 1). Yrd. Doç. Dr., Uak Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü.

2 Daha çok süsleme teknii olarak tanınan gerçek kündekâri teknii, aynı zamanda, bir yapım tekniidir. Teknikte, geometrik süslemeler meydana getirilirken, aynı zamanda süslenecek yüzey de kendiliinden oluur (Bozer, 1992: 19-21; Bozer, 2006: ). Uygulanacaı yerde öncelikli yapılacak ilem, ana iskeleti oluturmaktır. Böylece oluturulan alanda, yüzeye baka bir teknik uygulanmasa da ortaya çıkan kompozisyon bezemeye de ait durumdadır (Bayrakal, 2007: 10). Minberin yan aynalıklarında, onikigen formların iç içe yerletirilmesi ile oluan altı kollu yıldız ve poligonaller kullanılarak geometrik bezeme salanmıtır (Çizim 1). Yan aynalık geometrik süslemesi, Çorum Ulu Cami minberi (1306) merdiven korkuluunda ve Trabzon Orta Hisar Cami minberi (15. yüzyıl) yan aynalıında görülmektedir. Bezemenin oluturulmasında çıtalar birbirine kündekari geçmeler halinde birletirilmitir. Çıtalarla yapılan kafes teknii olarak tanımlanan teknikte, çıtalar, oluturulmak istenen motife uygun olarak birbirine çakılmakta veya yuva açılarak geçirilmektedir (Bayrakal, 2007: 14). Bu görünümüyle kafes ii kündekâri olarak da tanımlayabileceimiz tekniin Ürgüp Takınpaa Cami minberi (14. yüzyıl ) aynalıında ve Kayseri Lala Paa Cami minberi (13. yüzyıl) aynalıında görüldüü söylenmekte olup çatma kafes olarak tanımlanmaktadır (Öney, 1970: 144). Ancak iki eserde de gerçek kündekâri teknii kullanılmıtır, geometrik parçaların dökülmesi sonucu çıtalarının kalması nedeniyle hatalı bir gruplandırma söz konusu olmutur (Bozer, 1992: 32). Yan aynalıı, üç yönden yuvarlak yüzeyli oyma teknii ile yapılmı, birbiri içine girmi rumili kıvrım dallardan oluan bitkisel bezemeli bordür çevrelemitir (Çizim 3). Kayseri Ulu Cami ahap minberinde bu süslemenin benzeri yer almakta olup kapıda kanatların etrafını, yan sövelere ve üstteki kapı kemerine uygun olarak dolaan, sapları ile kıvrımlar yaparak birbirine balı, salı-sollu iki tüveyçli çiçeklerden ibaret bir su görülmektedir. Ayrıca Birgi Ulu Cami minberinde de aynı bordür kullanılmıtır. Eserde yan aynalık ile süpürgelik arasında yer alan bitkisel süslemeli bordürde de birbiri içine girmi rumili kıvrım dallardan oluan bitkisel süslemeli bordürün farklı bir varyasyonu kullanılmıtır (Çizim 4). Minberin dolap aynalıklarında, ortada yer alan kare ve dikdörtgenlerden meydana gelmi, merkezdeki kare formu çevreleyen çarkıfelek motifinden oluan geometrik kompozisyon, gerçek kündekâri teknii ile yapılmıtır (Çizim 5). Benzer tarzda geometrik kompozisyona Nayin Camisi minberi (10. yüzyıl) dolap aynalıında, Afyon Ulu Cami minberi (1272) dolap aynalıında, Manisa vaz Paa Cami minberi (15. yüzyıl)dolap aynalıında ve Manisa Hatuniye Cami minberi (15. Yüzyıl) dolap aynalıında rastlanmaktadır. Bu bölümde hem dolap aynalıının çevresini hem de geometrik bezemeyi oluturan profilli parçaların üzerinde, üçgen aynalıkta kullanılan rumili kıvrım dallardan ibaret bitkisel süslemeli bordürün bir varyasyonu kullanılmıtır (Çizim 5). Dolap aynalıı ile kök korkuluu arasında yer alan sülüs yazı panosunu çevreleyen yuvarlak yüzeyli oyma teknikli süslemeli bordür, eserdeki bir dier bitkisel bordürdür. Bu bordür de dier bitkisel süslemeli bordürlere benzer tarzda ancak palmet motiflidir. Kıvrım dallarla birbirine balanan palmetler süslemenin merkezinde yer almakta, palmetlerin iki yanında yine palmetlerin kollarından gelien Rumiler yer almaktadır (Çizim 6). Kök korkuluu ile dolap aynalıı arasında kalan bölümde sülüs karakterde yazılmı yuvarlak yüzeyli oyma teknikli yazı panosunda da hadis metni yer almaktadır. Minberin batı cephesindeki bölümde: Hz. Peygamber (s.a.v.): Kim ki, özürsüz olarak Cuma (namazını) terk ederse, bir dinar sadaka versin buyurdu., doudaki panoda ise; Hz. Peygamber (s.a.v.) öyle buyurdu: Kim ki, be vakit (namazını) vakitleri içinde kılmaya itina gösterirse kendisi için bir nur olur. hadisi yazılıdır (Duran, 2003: 497). Merdiven korkuluunda, yan aynalıktaki gibi çatma kafes teknii ya da kafes ii kündekâri teknii ile yapılan geometrik süslemede altıgen, kare ve dört kollu yıldızlar kullanılmıtır (Çizim 7). Geometrik süslemede yatayda ve dikeyde iki eksen yer almıtır. Yataydaki eksenden birinde altıgen ile kare form atlamalı yerletirilmiken dierinde yıldız ve altıgen bulunmaktadır. Dikeyde de eksenin birinde yıldız ile altıgen, dierinde altıgen ve kare atlamalı olarak karımıza çıkmaktadır. Merdiven korkuluunu alttan dolanan bordür, üçgen aynalıktaki bitkisel bordürün aynısıdır (Çizim 3). Korkuluun taht bölümü ile kapı sövesine bititii kesimde de yine aynı bordür tekrarlanmıtır (Çizim 3). Bordürün üst kesimi yarım palmet süslemesi eklinde oyulmu köebentle sonlanmıtır. Korkuluun üst kesiminde yer alan boydan boya uzanan sülüs karakterli yazı eridi, dier yazı süslemeleri gibi yuvarlak yüzeyli oyma teknii ile yapılmıtır. Dört hadisten oluan yazı eridi, minberin batı korkuluunun taht kısmından balamakta ve dou korkuluun taht kısmında sona ermektedir. Bordürde Türkçe, Resulullah (s.a.v.) buyurdu: Kim Cuma günü yıkanarak en güzel elbiselerini giyer, yanında varsa koku sürünür sonra Cuma ya gelip kimsenin omzunu çinemeden Allah ın kendine farz kıldıını kılar, imam hutbeye çıktıı andan namazı bitirinceye kadar konumazsa, bu Cuma ile bir önceki Cuma arasındaki kusurlara keffaret olur. Ebu Hureyre den (r.a.) Resulullah (s.a.v.) öyle buyurmutur: Üzerine günein doduu günlerin en hayırlısı Cuma günüdür. Adem (a.s.) o günde yaratıldı, o günde Cennet e konuldu, yine o günde Cennet ten çıkarıldı. Kıyamet de ancak Cuma günü kopacaktır. Hz. Peygamber öyle buyurdu: Cuma da öyle bir saat vardır ki, ayet bir

3 müslüman o saate rastlar da Allah tan bir hayır dilerse, Allah onu kendisine mutlaka verir (Ravi: O çok az bir zamandır dedi.). Hz. Peygamber öyle buyurdu: Kim, önemsemiyerek üç kere Cuma (namazını) terk ederse, Allah onun kalbini mühürler yazılıdır (Duran, 2003: 496). Merdiven korkuluu, panolara bölünmeden, kapıdan köke kadar tek parça olarak tasarlanmıtır. Benzer uygulamalar, Nayin Camisi minberi (10. yüzyıl), Mescidi-i Aksa Cami minberi (12. yüzyıl), Kayseri Ulu Cami minberi (13. yüzyıl), Çorum Ulu Cami minberi (1306), Birgi Ulu Cami minberi (1322), Ürgüp DamsaköyTakınpaa Cami minberi (14. yüzyıl), Bursa Ulu Cami minberi ( ) dou cephe ve Küre Ulu (Hoca emsüddin) Cami minberinde (15. yüzyıl) karımıza çıkmaktadır. Kök korkuluunda, merdiven korkuluunda kullanılan geometrik süsleme tekrarlanmıtır (Çizim 7). Ayrıca üçgen aynalıı üç yönden dolanan, merdiven korkuluu alt ve iki yan kesiminde de gördüümüz rumili kıvrım dallardan oluan bitkisel süslemeli bordür ile çevrelenmitir (Çizim 3). Minberin süpürgelik kısmında, on adet dikdörtgen formlu bölüm kullanılmıtır. Bu bölümlerin aralarında da üçgen aynalıklar ile süpürgelik arasındaki bordürde kullanılan bitkisel bordür süslemesi tekrarlanmıtır (Çizim 4). Kapı bölümünün alt kesiminde de aynı bölüm devam etmitir (Çizim 8). Süpürgelik bölümü dou ve batı bölümünün yanında kuzeyde de kullanılmasıyla minberin kaidesi görünümünü ile karımıza çıkmıtır. Minber, douda ve batıda dilimli kemerlerin, kuzeyde Bursa kemerinin kullanıldıı baldaken bir kök ve üzerini örten bir külahla sona erer. Dilimli kemerin üst kısmında yuvarlak yüzeyli oyma teknii ile yapılmı bir sülüs yazı eridi bulunur. Hadis içerikli yazı, batıda balayarak doudaki bölümde tamamlanmaktadır. Hadiste, _Safran (r.a.) Resulullah tan minberde okurken öyle iittim: Hz. Nebi öyle buyurdu: Cuma (namazı), kadınlar, çocuklar, hastalar, köleler ve yolcuların dıındaki bütün Müslümanlara farzdır yazılıdır. Minber taht kısmının ön yüzünde ise u ayet yazılıdır: Cehennem de öyle seslenirler: Ey nöbetçi! Rabbin hiç deilse canımızı alsın. Nöbetçi: Siz böyle kalacaksınız yazılıdır (Duran, 2003: 497). Kök bölümü, iki yanda boydan boya süpürgelik bölümüne kadar, üçgen aynalıı üç yönden dolanan, merdiven korkuluu alt ve iki yan kesiminde yer alan rumili kıvrım dallardan oluan bitkisel süslemeli bordür ile süslenmitir (Çizim 3). Kök bölümü üzeri külah ile örtülü olup, kasnak kullanılmamıtır. Piramidal külah pirinç malzemeden yapılmı bir alem ile sonlanmıtır (Çizim 1). Minberin kapısında, dı çerçeveyi oluturan pervazlar süslemesiz olup, kapı pervazının süslemesiz oluu ilk kez Çorum Ulu Cami minberinde görülmektedir (Karamaaralı, 1965: 122). Minberin kapı çerçevesinde de üçgen aynalık ile süpürgelik arasında kullanılan bitkisel bordür tekrarlanmıtır (Çizim 4). Dikdörtgen açıklıa sahip kapı çerçevesinin üst kısmında, dört sıra mukarnastan oluan bir alınlık yer almıtır (Çizim 8). Mukarnas dizisi ve üstteki yazı panosu eserdeki dier yazı panolarındaki gibi sonradan yaldızla boyanmıtır. Sonradan yapılan boyama ileminde ilk sıra mukarnas dizisinde atlamalı olarak ay motifi eklenmitir. Ahap minber kapısı üstü mukarnas uygulamasını Kahire Kayıtbay Cami minberi (1475) kapısında, Mescid-i Aksa Cami minberi(12. yüzyıl) kapısında ve Anadolu da Trabzon Orta Hisar Cami minberi (15. yüzyıl) kapısında görmekteyiz. Mukarnaslı alınlık ile dikdörtgen kapı çerçevesini üç yönde dolanan bitkisel bordür arasında, dolap aynalıı üzerindeki yazı panosunu çevreleyen palmet dizilerinin kıvrım dallarla birbirine balandıı bitkisel bordür tekrarlanmıtır (Çizim 6). Kapıda, mukarnaslı bölümün hem üstünde, hem de dou ve batıya bakan yan sövelerinde de sülüs karakterli yazı panoları görülür. Kapı üzerindeki mukarnaslı kısmın alınlıında yer alan ayet ve bir hadis metninde: (Hz. Peygamber) dedi ki: Kim ki Allah için bir mescid bina ederse, Allah a Cennet te onun için bir ev bina eder, ayet metninde: Mescidler üphesiz Allah ındır, öyleyse oralarda Allah a yalvarırken bakasını koymayın yazılıdır (Duran, 2003: 497). Minber yan yüzeyi üzerinde, özellikle yan aynalıı üç yönde minberin dier bölümlerine balayan kesimlerde basit formlu madeni levhalar yer almıtır. Yan aynalık ile süpürgelik arasındaki bölümde farklı olarak yarım olarak kullanılan levha ile bir cephede toplam on adet levha kullanılmıtır (Çizim 9). Benzer ekilde kapı çerçevesi üzerinde de çiçek formunda iki adet rozas uygulanmıtır (Çizim 10). Deerlendirme ve Sonuç Selçuklu minber geleneine göre, Beylikler dönemi minberlerinin boyutlarında, zamanla büyüme gözlenmektedir (Bayrakal, 2008: 51). Birgi Ulu Cami minberi (1322) ve Manisa Ulu Cami minberi ( ) büyük boyutlu örnekler arasında yer almaktadır. Bununla birlikte Erken Dönem Osmanlı minber örneklerinden Bursa Ulu Cami minberi ( ) de büyük boyutludur. Çalıma kapsamında

4 incelediimiz eser büyük boyutlu bir örnek olmayarak, Selçuklu geleneinin izlerinin devam ettiini göstermektedir. Selçuklu minberleri dini mahiyetteki yazılar bakımından çok yüklüdür (Karamaaralı, 1965: 128). Sülüs ve kufi karakterdeki yazı, budönemde ahap sanatçıları tarafından sıkça kullanılmıtır (Bayrakal, 2008: 55). Beylikler devri minberlerinde ise yazının yerini dier süslemeler almıtır (Karamaaralı, 1965, s.128). ncelediimiz eserde ise bolca karılaılan ayet ve hadis içerikli yazı süslemesinde, genel olarak Cuma namazının ve mescit inasının öneminin vurgulandıı görülmütür. Benzer ekilde Cuma namazını ve mescit inasına vurgu yapan ayet ve hadislerle, Siirt Ulu Camii minberi (13. yüzyıl), Divrii Ulu Cami minberi ( ), Malatya Ulu Cami minberi (13. yüzyıl), Çorum Ulu Cami minberi (1306), Birgi Ulu Cami minberi (1322), Manisa Ulu Cami minberi ( ), Çorum Hamit Yahut Muzaffer Paa Cami minberi ( ) örneklerinde karılaılmaktadır (Oral, 1962: 39/43-47/49/59/60/66/69). Bu bakımdan yazı süslemesinin içerii açısından, Selçuklu devri geleneinin devam ettii, 14. yüzyıl örnekleri ile benzerlii dikkat çekmektedir. Bu özellikleri ile Selçuklu geleneinin devamı niteliinde tasarlanmı eser, merdiven korkuluu düzenlemesiyle, Osmanlı dönemi ahap minber sanatının geliimine de katkıda bulunmaktadır. Panolara bölünmeden kapıdan köke kadar tek parça uzanan korkuluk düzenlemesi, Çorum Ulu Cami minberi (1306) örneinde olduu gibi (Karamaaralı, 1965: 127), Osmanlı minberlerindeki korkuluk uygulamalarının balangıcı kabul edilebilmektedir. Kapı pervazının süslemesiz oluunun ilk kez Çorum Ulu Cami minberinde görüldüü göz önüne alındıında bu özellii ile de aynı döneme tarihlenen Çorum Ulu Cami minberine benzerlik göstermektedir. Menteeoulları dönemine, 14. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilen Eski Çine Ahmet Gazi Cami içerisinde kullanılmakta olan çatma kafes ya da kafes ii kündekâri tekniinin kullanıldıı ahap minber, tasarımı ve süsleme kompozisyonu açısından Selçuklu geleneini devam ettirirken, Beylikler dönemi özelliklerini de bünyesinde bulundurmakta ve Osmanlı geleneinin öncüsü eserler arasında yerini almaktadır.

5 Resim1- Minber-Dou Cephe.

6 Çizim1- Minber-Dou Cephe. Çizim 2-Minber-Yan Aynalık Süslemesi.

7 Çizim 3-Minber-Bordür Süslemesi. Çizim 4-Minber-Bordür Süslemesi Çizim 5-Minber-Dolap Aynalıı Süslemesi

8 Çizim 6-Minber-Bitkisel Süslemesi Çizim 7-Minber-Korkuluk Süslemesi

9 Çizim 8-Minber-Kapı Çizim 9-Minber-Madeni Levhaları Çizim 10-Minber-Kapı Rozası

10 KAYNAKÇA BAYAT, Ali Haydar (1991). BirgiUluCamiMinberi (712/1322), VakıflarDergisi, S. 22, s BAYRAKAL, Sedat (2007). ErkenDönemOsmanlıMinberleri ( ), YayımlanmıDoktoraTezi, zmir: EgeÜniversitesiSosyalBilimlerEnstitüsü. BAYRAKAL, Sedat (2008). ErkenDönemOsmanlıMinberleri, Ankara: Gökkubbe. BOZER, Rüstem (1992). 15. YüzyılınOrtasına Kadar AnadoluTürkSanatındaAhapKapılar, YayımlanmamıDoktoraTezi, Ankara: Ankara ÜniversitesiSosyalBilimlerEnstitüsü. BOZER, Rüstem (2002). OrtaçaAnadoluTürkAhapSanatındaKündekâriTeknii, Türkler, S. 7, s ÇAYIRDA, M. (1976). Kayseri Ulu Camii Ahap Minberi, Türk Etnorafya Dergisi, S. 15, s DURAN, Remzi (2003). OrtaçaTürkMimarisininÖnemliBirEseri: EskiÇine-Ahmed GaziCamii, SelçukÜniversitesiSosyalBilimlerEnstitüsüDergisi, S. 10, s KARAMAARALI, Haluk (1965). ÇorumUluCamiindekiMinber, SanatTarihiYıllıı, , s ORAL, Mehmet Zeki (1962). Anadolu dasanatdeeri Olan AhapMinberler, KitabeleriVeTarihçeleri, VakıflarDergisi, S. 5, s ÖNEY, Gönül (1970). Anadolu daselçukluvebeyliklerdevriahapteknikleri, SanatTarihiYıllıı, S. 3, s UZUNÇARILI, smail Hakkı (1929).KitabelerVeSahip, Saruhan, Aydın, Mentee, nanç, HamitOullarıHakkındaMalumat, stanbul.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti 2011 Takvimi

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti 2011 Takvimi Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti Takvimi Minber: Yükseklik manasına gelmektedir. İlk defa Hz. Peygamber in ayakta yorulmaması ve dayanması için Mescid i Saadet te hurma ağacından bir direk konmuş

Detaylı

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ Ulu Cami Medresesi, kuzey-batı köşesine sokulmuş olan Küçük Mescit ve onun bitişiğindeki muhdes bir yapı sebebiyle düzgün bir plân şeması ve âbidevi bir görünüş arz etmez. Bununla beraber

Detaylı

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez)

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) CAMÝÝ VE MESCÝTLER Ekleyen kapadokya Pazartesi, 12 Mayýs 2008 Son Güncelleme Pazar, 24 Aðustos 2008 Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) Nevþehir il merkezinde bulunan Damat Ýbrahim

Detaylı

Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations

Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations www.libridergi.org Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations Volume II (2016) S. KILIÇ, Antalya da Tek Kubbeli Cami ve Mescitler (Osmanlı Dönemi). Antalya

Detaylı

Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number XVI/1 Nisan/April 2007, 1-9

Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number XVI/1 Nisan/April 2007, 1-9 Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number XVI/1 Nisan/April 2007, 1-9 BALIKESİR ZAĞANOS MEHMED PAŞA CAMİSİ MİNBER KAPISI NIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Sedat BAYRAKAL* ÖZET 1461 tarihli vakfiye kitabesi olan cami, 1577 ve

Detaylı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Üç Şerefeli Camii Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Üç Şerefeli Cami......................... 4 0.1.1 Osmanlı Mimarisinde Çığır Açan İlklerin Buluştuğu Cami............................

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ İran üzerinden geçerek Batı Anadolu'ya yerleşen Türk boyların dan bir bölümü 13. yüzyıl sonlarında

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks ORTA ÇAĞ TAŞ İŞÇİLİĞİNDE PALMET MOTİFİ: KAYSERİ ÖRNEĞİ

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks ORTA ÇAĞ TAŞ İŞÇİLİĞİNDE PALMET MOTİFİ: KAYSERİ ÖRNEĞİ ZfWT Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks ORTA ÇAĞ TAŞ İŞÇİLİĞİNDE PALMET MOTİFİ: KAYSERİ ÖRNEĞİ THE PALMETTE MOTIF IN MEDIEVAL STONE ORNAMENTATION: KAYSERİ REFERENCE Lokman TAY

Detaylı

DOU KARADENZ KÖY CAMLERNDE BEZEME ANLAYII * THE ORNAMENTATION PERCEPTION OF THE VILLAGE MOSQUES IN THE EAST BLACK SEA REGION

DOU KARADENZ KÖY CAMLERNDE BEZEME ANLAYII * THE ORNAMENTATION PERCEPTION OF THE VILLAGE MOSQUES IN THE EAST BLACK SEA REGION DOU KARADENZ KÖY CAMLERNDE BEZEME ANLAYII * THE ORNAMENTATION PERCEPTION OF THE VILLAGE MOSQUES IN THE EAST BLACK SEA REGION Mehmet YAVUZ Özet Bu aratırmada, Dou Karadeniz Köy camilerindeki bezeme anlayıı

Detaylı

Ahşap İşçiliğinin 700 Yıllık Şaheseri: Eşrefoğlu Camii [Beyşehir/KONYA]

Ahşap İşçiliğinin 700 Yıllık Şaheseri: Eşrefoğlu Camii [Beyşehir/KONYA] Orta Asya'daki ağaç direkli ahşap camilerin Anadolu'daki örnekleri Selçuklu'nun ahşap ustalıkları ile 13.yy dan günümüze ulaşmıştır. Ayakta kalan örnekleri Afyon ve Sivrihisar Ulu Camileri, Ankara Arslanhane

Detaylı

An#t#n ad#: Divri#i Ulu Cami. #ehir: Divri#i, Sivas, Türkiye. #n#a tarihi: H. 626 / M Bani(ler): Ahmet #ah bin Süleyman #ah.

An#t#n ad#: Divri#i Ulu Cami. #ehir: Divri#i, Sivas, Türkiye. #n#a tarihi: H. 626 / M Bani(ler): Ahmet #ah bin Süleyman #ah. An#t#n ad#: Divri#i Ulu Cami #ehir: Divri#i, Sivas, Türkiye #n#a tarihi: H. 626 / M. 1228-29 Photograph: Mehmet Ko#tumo#lu Mimar(lar) / usta(lar): Ahmet Nakka# H#latî (mimar), Hürrem #ah bin Mu#is El-H#latî

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz.

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz. Karahanlılar Dönemine ait Kalyan Minaresi (Buhara) Selçuklular Döneminden kalma bir seramik tabak Selçuklulara ait "Varka ve Gülşah adlı minyatür Türkiye Selçuklu halısı, XIII. yüzyıl İlk dönemlere Türk

Detaylı

KİTAP TANITIMI / BOOK REVIEW. Şakir Çakmak, Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Taçkapılar (I ), Ankara 200 ı.

KİTAP TANITIMI / BOOK REVIEW. Şakir Çakmak, Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Taçkapılar (I ), Ankara 200 ı. KİTAP TANITIMI / BOOK REVIEW Şakir Çakmak, Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Taçkapılar (I 300-1500), Ankara 200 ı. Savaş YILDIRIM. Son yıllardaki Anadolu Türk Mimarisine yönelik araştırmalara bakıldığında

Detaylı

BURDUR- DENGERE KÖYÜ CAMİSİ NİN AHŞAP ÜZERİNE KALEMİŞİ BEZEMELERİ THE ORNAMENTS ON THE WOOD OF THE DENGERE MOSQUE AT BURDUR

BURDUR- DENGERE KÖYÜ CAMİSİ NİN AHŞAP ÜZERİNE KALEMİŞİ BEZEMELERİ THE ORNAMENTS ON THE WOOD OF THE DENGERE MOSQUE AT BURDUR Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 25 Volume: 6 Issue: 25 -Prof. Dr. Hamza GÜNDOĞDU Armağanıwww.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BURDUR-

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 SÜSLEME ÖZELLKLERYLE DEVEL DE K TÜRBE

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

TİLLO İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

TİLLO İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları TİLLO İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 43 3.2. TİLLO İLÇESİ 3.2.1. İBRAHİM HAKKI (İSMAİL FAKİRULLAH) TÜRBESİ Tillo merkezde İsmail Fakirullah mezarlığının içerisindedir. Üzerinde kim tarafından ve ne

Detaylı

ERKEN OSMANLI SANATI. (Başlangıcından Fatih Dönemi Sonuna Kadar) Yıldız Demiriz

ERKEN OSMANLI SANATI. (Başlangıcından Fatih Dönemi Sonuna Kadar) Yıldız Demiriz ERKEN OSMANLI SANATI (Başlangıcından Fatih Dönemi Sonuna Kadar) Yıldız Demiriz Osmanlı mimarisinin erken döneminden günümüze gelen yapıların çoğu dini mimariye bağlıdır. Dönem üsluplarını ve plan gelişmesini

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ilahiyat FAKÜLTESi DERGiSi SAYI:22

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ilahiyat FAKÜLTESi DERGiSi SAYI:22 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ilahiyat FAKÜLTESi DERGiSi SAYI:22 SAMSUN 2006 ilahiyat FAKÜLTESi DERGiSi SAYI:22 SAMSUN 2006 Sahibi: OMÜ ilahiyat Fakültesi Adına: Prof. Dr. Ferit BERNAY Yazı İşleri Müdürü:

Detaylı

"MİMARİ ÖZELLİKLERİ VE SÜSLEMELERİ AÇISINDAN ADANADAKİ ESKİ CAMİLER VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMLARI"

MİMARİ ÖZELLİKLERİ VE SÜSLEMELERİ AÇISINDAN ADANADAKİ ESKİ CAMİLER VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMLARI "MİMARİ ÖZELLİKLERİ VE SÜSLEMELERİ AÇISINDAN ADANADAKİ ESKİ CAMİLER VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMLARI" Öğr.Gör. Atanur Meriç İlk çağlardan beri bir konaklama yeri olan Adana, aynı zamanda önemli bir güzergahın,

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 2/1, Haziran 2014, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 2/1, Haziran 2014, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 2/1, Haziran 2014, s. 121-132 Oktay HATİPOĞLU 1 USTA ŞAGİRD (ULU) KÜMBETİ TAŞ SÜSLEMELERİ Özet Türkiye nin doğusunda, Bitlis iline bağlı bir ilçe olan

Detaylı

www.yilcaykundekari.com

www.yilcaykundekari.com www.yilcaykundekari.com Firmamız Yılçay Kündekari adı ile Ahmet Yılçay tarafından 1988 yılında kurulmuştur. Ahşaptan mamül cami işleri firmamızca yapılmaktadır. Örneğin, mukarnaslı mihrap, minber, kürsü,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANADOLU SELÇUKLU CAMİİLERİ Konya Alâeddin Camii - 1155-1219 Niğde Alâeddin Camii 1223 Malatya Ulu Camii 1224

Detaylı

GELENEKSEL TÜRK EVİ AHŞAP TAVAN SÜSLEME ÖZELLİKLERİNİN VE YAPIM TEKNİKLERİNİN ÇEŞİTLİLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

GELENEKSEL TÜRK EVİ AHŞAP TAVAN SÜSLEME ÖZELLİKLERİNİN VE YAPIM TEKNİKLERİNİN ÇEŞİTLİLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME GELENEKSEL TÜRK EVİ AHŞAP TAVAN SÜSLEME ÖZELLİKLERİNİN VE YAPIM TEKNİKLERİNİN ÇEŞİTLİLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Kemal YILDIRIM M. Lütfi HİDAYETOĞLU ÖZET Bu çalışmada, geleneksel Türk evi ahşap tavanlarının

Detaylı

3. AHMET ÇEŞMESİ (İSTANBUL - SULTANAHMET MEYDANI)

3. AHMET ÇEŞMESİ (İSTANBUL - SULTANAHMET MEYDANI) 3. AHMET ÇEŞMESİ (İSTANBUL - SULTANAHMET MEYDANI) İstanbul da Bâb-ı Hümâyun ile Ayasofya arasında XVIII. yüzyıla ait büyük meydan çeşmesi ve sebil. Osmanlı dönemi Türk sanatının çeşme mimarisinde meydana

Detaylı

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN TÜRBESİ

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN TÜRBESİ KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN TÜRBESİ İstanbul, Süleymaniye de, Süleymaniye Külliyesi içinde, güney yönünde, caminin mihrap duvarı arkasındaki hazire alanı içinde yer alan Kanunî Sultan Süleyman Türbesi, Mimar

Detaylı

İZMİR MİNBERLERİ. Ankara 4-8 Ekim 1999, Kongreye Sunulan Bildiriler, III. cilt, II. kısım, Ankara 2002, s

İZMİR MİNBERLERİ. Ankara 4-8 Ekim 1999, Kongreye Sunulan Bildiriler, III. cilt, II. kısım, Ankara 2002, s Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number:XIII/2 Ekim/October 2004, 19-49 İZMİR MİNBERLERİ Sedat BAYRAKAL Günümüzde, İzmir İl Merkezi nde, tarihi nitelikte olan cami ve mescitlerin sayısı 40 civarındadır. Bugünkü

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks NEVŞEHİR-HACIBEKTAŞ İLÇESİ NDEN İKİ CAMİ ÖRNEĞİ: BAŞKÖY CAMİ VE İLİCEK KÖYÜ CAMİ

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks NEVŞEHİR-HACIBEKTAŞ İLÇESİ NDEN İKİ CAMİ ÖRNEĞİ: BAŞKÖY CAMİ VE İLİCEK KÖYÜ CAMİ ZfWT Vol. 7, No. 2 (2015) Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks NEVŞEHİR-HACIBEKTAŞ İLÇESİ NDEN İKİ CAMİ ÖRNEĞİ: BAŞKÖY CAMİ VE İLİCEK KÖYÜ CAMİ TWO MOSQUES FROM NEVŞEHİR-HACIBEKTAŞ

Detaylı

GRESUN YALIDERE TEKKE KÖYÜ CAM KALEM BEZEMELER* WALL PAINTINGS OF TEKKE VILLAGE MOSQUE AT YALIDERE IN GIRESUN erife TAL**

GRESUN YALIDERE TEKKE KÖYÜ CAM KALEM BEZEMELER* WALL PAINTINGS OF TEKKE VILLAGE MOSQUE AT YALIDERE IN GIRESUN erife TAL** GRESUN YALIDERE TEKKE KÖYÜ CAM KALEM BEZEMELER* WALL PAINTINGS OF TEKKE VILLAGE MOSQUE AT YALIDERE IN GIRESUN erife TAL** Öz Bu çalımada, Giresun ili Yalıdere ilçesine balı Tekke Köyünde yer alan caminin

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Tezyinat, Memlük, Kur an-ı Kerim. Abstract

Anahtar Kelimeler : Tezyinat, Memlük, Kur an-ı Kerim. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 28 Volume: 6 Issue: 28 Güz 2013 Fall 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MEMLÜK DÖNEM MÜZEHHB

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

ORTAÇAĞ TÜRK MİMARİSİNİN ÖNEMLİ BİR ESERİ: ESKİ ÇİNE - AHMED GAZİ CÂMİİ. Remzi DURAN * ABSTRACT

ORTAÇAĞ TÜRK MİMARİSİNİN ÖNEMLİ BİR ESERİ: ESKİ ÇİNE - AHMED GAZİ CÂMİİ. Remzi DURAN * ABSTRACT ORTAÇAĞ TÜRK MİMARİSİNİN ÖNEMLİ BİR ESERİ: ESKİ ÇİNE - AHMED GAZİ CÂMİİ Remzi DURAN * ABSTRACT The Old Çine Ahmet Gazi Mosque, from Menteşe Principality Period well-known for its revolutionary architectural

Detaylı

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları PERVARİ İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 185 3.6. PERVARİ İLÇESİ 3.6.1. PALAMUT KÖYÜ UMURLU MEZRASI HANI Han Umurlu Mezrasının hemen dışındadır. Yapı üzerinde kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığını

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

An#t#n ad#: Nur-u Osmaniye Camii. #n#a tarihi: H / M Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi

An#t#n ad#: Nur-u Osmaniye Camii. #n#a tarihi: H / M Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi An#t#n ad#: Nur-u Osmaniye Camii #ehir: Kapal#çar##'n#n biti#i#indedir, Çemberlita#, #stanbul, Türkiye #n#a tarihi: H. 1169 / M. 1755 Mimar(lar) / usta(lar): Mimar Rum Simon (Semyon, Simeon) Kalfa. Hattatlar:

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks AKÇAKOCA EVLERİNDE SÜSLEME THE ORNAMENTATION IN THE AKÇAKOCA HOUSE

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks AKÇAKOCA EVLERİNDE SÜSLEME THE ORNAMENTATION IN THE AKÇAKOCA HOUSE ZfWT Vol. 6, No. 2 (2014) Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks AKÇAKOCA EVLERİNDE SÜSLEME THE ORNAMENTATION IN THE AKÇAKOCA HOUSE Funda NALDAN Özet: Bu çalışmada, Akçakoca evlerindeki

Detaylı

Erzurum Çifte Minareli Medrese nin Çinileri ve Özellikleri

Erzurum Çifte Minareli Medrese nin Çinileri ve Özellikleri Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17 (2): 59-76 Erzurum Çifte Minareli Medrese nin Çinileri ve Özellikleri Nevin Ayduslu (*) Öz: Erzurum Çifte Minareli Medrese tamamlanamadığı

Detaylı

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number:XIII/1 Nisan/April2004, 169-180 İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Kadriye Figen VARDAR Osmanlı Devleti XVIII. yüzyıldan

Detaylı

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri http://yenidunyadergisi.com// 2015 HAZİRAN sayısında yayınlanmıştır Ebû Hüreyre (ra) den Rasûlullâh In (sav) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Kim inanarak

Detaylı

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi Eski Mağara Camisi'ne Yeni Mağara Camisi'nin batı duvarının yanından gidilerek ulaşılmaktadır. Tamamen terk edilmiş olan yapının içinin ve cephesi her geçen gün daha fazla tahrip olduğu görülmektedir.

Detaylı

MANİSA MURADİYE CAMİİ NİN KAYIP ÇİNİLERİ

MANİSA MURADİYE CAMİİ NİN KAYIP ÇİNİLERİ Sanat Tarihi Dergisi Cilt/Volume: XXI, Sayı/Number:1 Nisan/ April 2012, 87-96 MANİSA MURADİYE CAMİİ NİN KAYIP ÇİNİLERİ Sevinç Gök ÖZET Manisa Muradiye Camii, gerek mimari kuruluşu, gerekse süslemeleriyle

Detaylı

ANKARA (MERKEZ) CAMİ ve MESCİTLERİNDEKİ AHŞAP TAVAN GÖBEKLERİ

ANKARA (MERKEZ) CAMİ ve MESCİTLERİNDEKİ AHŞAP TAVAN GÖBEKLERİ ANKARA (MERKEZ) CAMİ ve MESCİTLERİNDEKİ AHŞAP TAVAN GÖBEKLERİ Demet TAŞKAN ÖZET Anadolu da Türk Süsleme Sanatları içerisinde ayrı bir önem taşıyan ahşap tavan göbeklerini, Ankara Cami ve Mescitlerinin

Detaylı

KOCAELİ GEBZE - ÇOBAN MUSTAFA PAŞA KÜLLİYESİ

KOCAELİ GEBZE - ÇOBAN MUSTAFA PAŞA KÜLLİYESİ Kocaeli Gebze ilçesinde bulunan Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılmış en büyük külliyelerden birisidir. Yapı topluluğu cami, medrese, imaret, kütüphane, dergah, kervansaray,

Detaylı

DİYARBAKIR DAKİ BAZI OSMANLI DÖNEMİ ÇİNİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AN ASSESMENT ON SOME TILES FROM OTTOMAN PERIOD IN DİYARBAKIR

DİYARBAKIR DAKİ BAZI OSMANLI DÖNEMİ ÇİNİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AN ASSESMENT ON SOME TILES FROM OTTOMAN PERIOD IN DİYARBAKIR ISSN: 2147 3390 DOI: Year: 2014 Fall Issue:8 DİYARBAKIR DAKİ BAZI OSMANLI DÖNEMİ ÇİNİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET Araş. Gör. Cemal ÇIĞ 1 Osmanlı döneminde çini üretim merkezlerinden biri olarak

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

ALİ PASA KÜTÜPHAIIESİ

ALİ PASA KÜTÜPHAIIESİ Şehit Ali Paşa Kütüphanesinde (giriş, sol taraf) üst nişlerden biri. - One of the upper niches (entrance, left side) in the Şehit Ali Pasha Library. ALİ PASA KÜTÜPHAIIESİ İstanbul'un fethinden sonra dini

Detaylı

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar.

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ( 1102 1409 ) Diyarbakır, Harput, Mardin Diyarbakır Artuklu Sarayı İlk Artuklu Medresesi İlgazi tarafundan Halep te yaptırıldı. Silvan (Meyyafarkin)

Detaylı

Ahlat Arkeoloji Kazı. Çini Örnekleri ve EL SANATLARI KATALOĞU

Ahlat Arkeoloji Kazı. Çini Örnekleri ve EL SANATLARI KATALOĞU Ahlat Arkeoloji Kazı Çini Örnekleri ve EL SANATLARI KATALOĞU Ahlat Arkeoloji Kazı Çini Örnekleri AHLAT ARKEOLOJİ KAZI ÇİNİ ÖRNEKLERİ AHLAT ARKEOLOJİ KAZI ÇİNİ ÖRNEKLERİ AHLAT ARKEOLOJİ KAZI ÇİNİ ÖRNEKLERİ

Detaylı

YAVUZ SULTAN SELİM CAMİİ TAŞ SÜSLEMELERİ

YAVUZ SULTAN SELİM CAMİİ TAŞ SÜSLEMELERİ ART-SANAT 2/2014 YAVUZ SULTAN SELİM CAMİİ TAŞ SÜSLEMELERİ KADRİYE FİGEN VARDAR Yrd.Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Sanatı Tarihi Anabilim Dalı kadriyevardar@hotmail.com

Detaylı

ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ

ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ İlk bölümde Orta Asya mimarisinin bazı unsurlarının Anadolu yu etkilediğinden söz etmiştik. Bu etkileşim İran üzerinden Erzurum-Sivas hattından Anadolu nun batısına doğru yayılır.

Detaylı

BURSA YEŞİL CAMİİ MİHRABI

BURSA YEŞİL CAMİİ MİHRABI Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 47, 1 (2007) 165-177 BURSA YEŞİL CAMİİ MİHRABI Savaş Yıldırım Özet Yeşil Camii, mimari ve süsleme özellikleriyle Erken Osmanlı döneminin en önemli

Detaylı

PINARBAŞI-UZUNYAYLA DAKİ AHŞAP DİREKLİ CAMİLER*

PINARBAŞI-UZUNYAYLA DAKİ AHŞAP DİREKLİ CAMİLER* PINARBAŞI-UZUNYAYLA DAKİ AHŞAP DİREKLİ CAMİLER* Doç. Dr. Mustafa DENKTAŞ Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi mdenktas@erciyes.edu.tr Özet Bu araştırmada bugüne kadar üzerine hiçbir çalışma yapılmamış

Detaylı

Istanbul BEYLERBEYİ CAMİİ. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER. Son cemaat yerindeki kitabe. Beylerbeyi sırtlarından (Gravür)

Istanbul BEYLERBEYİ CAMİİ. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER. Son cemaat yerindeki kitabe. Beylerbeyi sırtlarından (Gravür) Istanbul BEYLERBEYİ CAMİİ Zübeyde Cihan ÖZSAYINER Son cemaat yerindeki kitabe Beylerbeyi sırtlarından (Gravür) 18 Caminin denizden görünümü. İstanbul da Beylerbeyinde denizden bakılınca, mermer rıhtımı,

Detaylı

ESERİN ADI : BÜYÜK BÜRÜNGÜZ ALAÜDDEVLE CAMİSİ

ESERİN ADI : BÜYÜK BÜRÜNGÜZ ALAÜDDEVLE CAMİSİ ESERİN ADI : BÜYÜK BÜRÜNGÜZ ALAÜDDEVLE CAMİSİ İnceleme Tarihi : Temmuz 2006 Yeri : Kayseri ili, Bünyan ilçesi, Büyük Bürüngüz Kasabasında, Mırık Mahallesinde bulunmaktadır. Bugünkü durumu : Sağlam ve ibadete

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

ANADOLU DA TEK ÖRNEK: RÖLYEF TUĞLALI ÇİNİ MOZAİK (ERZURUM ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE)

ANADOLU DA TEK ÖRNEK: RÖLYEF TUĞLALI ÇİNİ MOZAİK (ERZURUM ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE) EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 15 Sayı: 49 (Güz 2011) 141 ANADOLU DA TEK ÖRNEK: RÖLYEF TUĞLALI ÇİNİ MOZAİK Nevin AYDUSLU (*) Özet Hatuniye Medresesi, daha çok Çifte Minareli Medrese olarak tanınan, Anadolu

Detaylı

ANKARA (KARANLIK) SABUNĐ MESCĐDĐ RAPOR. Aralık 2006. Hazırlayan: Dr. Ümit Özcan Şehir Plancısı

ANKARA (KARANLIK) SABUNĐ MESCĐDĐ RAPOR. Aralık 2006. Hazırlayan: Dr. Ümit Özcan Şehir Plancısı ANKARA (KARANLIK) SABUNĐ MESCĐDĐ RAPOR Aralık 2006 Hazırlayan: Dr. Ümit Özcan Şehir Plancısı ANKARA (KARANLIK) SABUNĐ MESCĐDĐ Ankara da, Altındağ Đlçesi nde, Hamamönü Semti nde, Turan (Sabuni) Mahallesi

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

Çinileri. Topkapı Sarayı. Harem Dairesi

Çinileri. Topkapı Sarayı. Harem Dairesi Topkapı Sarayı Harem Dairesi Çinileri Topkapı Sarayının inşaatına 1465 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından başlanmış ve 1478 yılında tamamlanmıştır. Saray 18. yüzyıl dek pek çok onarımlar ve ek yapılara

Detaylı

ZAMANA YENİK DÜŞEN BİR ESERE GÖRGÜ TANIĞI OLMAK: AMASYA KALEKÖY CAMİİ

ZAMANA YENİK DÜŞEN BİR ESERE GÖRGÜ TANIĞI OLMAK: AMASYA KALEKÖY CAMİİ ZAMANA YENİK DÜŞEN BİR ESERE GÖRGÜ TANIĞI OLMAK: AMASYA KALEKÖY CAMİİ Fazilet KOÇYİĞİT TEPE ** ÖZET Uzun bir geçmişe sahip olan Amasya, bu tarihi süreç içerisinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.

Detaylı

BİR SELÇUKLU ÇİNİ TEKNİĞİ; SIR KAZIMA. Nevin AYDUSLU. Yrd.Doç.Dr., Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi. Seramik Bölümü

BİR SELÇUKLU ÇİNİ TEKNİĞİ; SIR KAZIMA. Nevin AYDUSLU. Yrd.Doç.Dr., Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi. Seramik Bölümü BİR SELÇUKLU ÇİNİ TEKNİĞİ; SIR KAZIMA Nevin AYDUSLU Yrd.Doç.Dr., Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü nayduslu@atauni.edu.tr Öz Sır kazıma tekniği, Selçuklu çini tekniklerinden

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER Fatımiler Hz. Muhammed in kızı Fatma nın soyundan geldiklerine inanılan dini bir hanedanlıktır.tarihsel olarak Fatımiler İspanya Emevileri ile Bağdat taki

Detaylı

Niğde deki Türk Dönemi (13-15. Yüzyıl) Yapılarında Taç Kapı-Mihrap Tasarımı ve Bezeme İlişkisi

Niğde deki Türk Dönemi (13-15. Yüzyıl) Yapılarında Taç Kapı-Mihrap Tasarımı ve Bezeme İlişkisi EFD / JFL Edebiyat Fakültesi Dergisi / Journal of Faculty of Letters Cilt / Volume 30 Sayı / Number 1 (Haziran / June 2013) Niğde deki Türk Dönemi (13-15. Yüzyıl) Yapılarında Taç Kapı-Mihrap Tasarımı ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ RUMİ MOTİFLERİ -1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ RUMİ MOTİFLERİ -1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ RUMİ MOTİFLERİ -1 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

OSLU MÜDERRS HACI HASAN EFEND VE ONUN MANEV ETK ALANINDA OLUAN MMAR YAPILAMA

OSLU MÜDERRS HACI HASAN EFEND VE ONUN MANEV ETK ALANINDA OLUAN MMAR YAPILAMA OSLU MÜDERRS HACI HASAN EFEND VE ONUN MANEV ETK ALANINDA OLUAN MMAR YAPILAMA OSLU MÜDERRIS HACI HASAN EFENDI AND THE ARCHITECTURE DEVELOPED IN HIS MENTAL SPHERE OF INFLUENCE Mehmet YAVUZ * Özet Bu çalımada

Detaylı

Beylikler,14.yy. başı BEYLİKLER DÖNEMİ

Beylikler,14.yy. başı BEYLİKLER DÖNEMİ BEYLİKLER DÖNEMİ Beylikler,14.yy. başı Sınırlara yerleştirilmiş olan Türkmen beylikleri, Selçuklulardan sonra bağımsızlıklarını kazanarak Anadolu Türk mimarisine canlılık getiren yapıtlar vermişlerdir.

Detaylı

ÖNSÖZ... İÇİNDEKİLER... RESİMLER LİSTESİ... ÇİZİMLER HİSTESİ... Birinci Bölüm TANIMLAR VE TÜRK ÇİNİ SANATININ TARİHİ GELİŞİMİ

ÖNSÖZ... İÇİNDEKİLER... RESİMLER LİSTESİ... ÇİZİMLER HİSTESİ... Birinci Bölüm TANIMLAR VE TÜRK ÇİNİ SANATININ TARİHİ GELİŞİMİ İçindekiler 1 İçindekiler ÖNSÖZ... İÇİNDEKİLER... RESİMLER LİSTESİ... ÇİZİMLER HİSTESİ... Birinci Bölüm TANIMLAR VE TÜRK ÇİNİ SANATININ TARİHİ GELİŞİMİ 1.1. Seramiğin Tanımı... 1.2. Çininin Tanımı... 1.3.

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

Katalog No : 38 Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi Adresi İnceleme Tarihi Fotoğrafl ar ve çizimler Kat adedi Bahçede bulunan elemanlar Tanımı

Katalog No : 38 Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi Adresi İnceleme Tarihi Fotoğrafl ar ve çizimler Kat adedi Bahçede bulunan elemanlar Tanımı Dr. Doğan DEMİRCİ Katalog No : 38 Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Sarıtepelerin Evi olarak bilinmektedir. 19. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Adresi: Emre Mahallesi, 3805.

Detaylı

DİYARBAKIR CAMİLERİ 2 PROF. DR. YUSUF KENAN HASPOLAT

DİYARBAKIR CAMİLERİ 2 PROF. DR. YUSUF KENAN HASPOLAT DİYARBAKIR CAMİLERİ 2 PROF. DR. YUSUF KENAN HASPOLAT DİYARBAKIR CAMİLERİ 2 Prof. Dr. Yusuf Kenan Haspolat Tür Araştırma Sayfa Tasarımı Erdinç Baş Birinci Baskı AĞUSTOS 2014(e-kitap) Bu kitabın her türlü

Detaylı

ANKARA DAKİ SELÇUKLU VE OSMANLI DÖNEMİ CAMİLERİN SÜSLEMELERİNİN İNCELENMESİ. Hasan KURTTAP

ANKARA DAKİ SELÇUKLU VE OSMANLI DÖNEMİ CAMİLERİN SÜSLEMELERİNİN İNCELENMESİ. Hasan KURTTAP ANKARA DAKİ SELÇUKLU VE OSMANLI DÖNEMİ CAMİLERİN SÜSLEMELERİNİN İNCELENMESİ Hasan KURTTAP YÜKSEK LİSANS TEZİ MOBİLYA VE DEKORASYON EĞİTİMİ ANABİLİM DALI GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞUBAT

Detaylı

ULU M 17/12/13111. Prof. Dr. Ali Haydar BAYAT

ULU M 17/12/13111. Prof. Dr. Ali Haydar BAYAT ULU M 17/12/13111 O) Tere an Prof. Dr. Ali Haydar BAYAT alazgirt zaferinden sonra, eski bir Hıristiyan ülkesi olan Anadolu'da kesif göçlerle nüfusun ekseriyetini göçebe Türkler'in teşkil ettiği Anadolu

Detaylı

Trabzon dan Ahşap Bir Cami Örneği: Of Bölümlü Mithat Paşa Camii

Trabzon dan Ahşap Bir Cami Örneği: Of Bölümlü Mithat Paşa Camii Journal of History Culture and Art Research (ISSN: 2147-0626) Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi Vol. 6, No. 2, March 2017 Revue des Recherches en Histoire Culture et Art Copyright Karabuk University

Detaylı

OSMANLI DÖNEMİ BİR GRUP HAMAM YAPISINDA MALZEME KULLANIMI

OSMANLI DÖNEMİ BİR GRUP HAMAM YAPISINDA MALZEME KULLANIMI OSMANLI DÖNEMİ BİR GRUP HAMAM YAPISINDA MALZEME KULLANIMI KADER REYHAN 1, BAŞAK İPEKOĞLU 2 ÖZET Osmanlı dönemi mimarisinde malzeme kullanımının; yapının işlevi, büyüklüğü ve inşa edildiği yerleşim yerinin

Detaylı

ANKARA HACI İVAZ MESCİDİ

ANKARA HACI İVAZ MESCİDİ Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 47, 1 (2007) 179-201 ANKARA HACI İVAZ MESCİDİ Mustafa Beyazıt Özet Erken Osmanlı Devri mimari eserlerinden biri olan yapı, Ankara da Oğuz Mahallesi

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ)

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Oniki Havariler Kilisesi olarak da bilinen Kümbet Camii, Kars Kalesi nin güneye bakan yamacında bulunmaktadır. Üzerinde yapım tarihini veren

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: Sedat Bayrakal 2. Doğum Tarihi: 17.08.1969 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1995 Y. Lisans Sanat Tarihi Ege

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

Tarihi Beyşehir Eşrefoğlu Camii nde Geleneksel Yapı Malzemeleri ve Onarım Çalışmalarının Değerlendirilmesi

Tarihi Beyşehir Eşrefoğlu Camii nde Geleneksel Yapı Malzemeleri ve Onarım Çalışmalarının Değerlendirilmesi Vol.2, No.1, 58-69, 2014 Cilt 2, Sayı 1, 58-69, 2014 Research Article Araştırma Makalesi Tarihi Beyşehir Eşrefoğlu Camii nde Geleneksel Yapı Malzemeleri ve Onarım Çalışmalarının Değerlendirilmesi Nazım

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

2. CANDAROĞLU MAHMUT BEY CAMİİ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

2. CANDAROĞLU MAHMUT BEY CAMİİ MİMARİ ÖZELLİKLERİ Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 10 Sayı: 48 Volume: 10 Issue: 48 Şubat 2017 February 2017 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GELENEKSEL

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TAVŞANLI ZEYTİNOĞLU İLÇE HALK KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN EL YAZMASI ESER CİLTLERİNİN İNCELENMESİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TAVŞANLI ZEYTİNOĞLU İLÇE HALK KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN EL YAZMASI ESER CİLTLERİNİN İNCELENMESİ DOI: 10.7816/kalemisi-03-06-07 kalemisi, 2015, Cilt 3, Sayı 6, Volume 3, Issue 6 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TAVŞANLI ZEYTİNOĞLU İLÇE HALK KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN EL YAZMASI ESER CİLTLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ÇARAMBA DA YIKILMAK ÜZERE OLAN AHAP CAMLERDEN BR: PAAYAZI KÖYÜ CAM ONE OF TO FALL AS WOODEN

Detaylı

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul 191 Camii minaresi Camii, Ýstanbul un Fatih ilçesinde, Hýrka-i Þerif civarýnda, Hüsrev Paþa Türbesi yakýnýnda, caddesi, Hoca Efendi sokaðýnda bulunmaktadýr. Bu camiin bânîsi, Sultan Ýkinci Bayezid in veziri

Detaylı

İZNİK ELMALI AHŞAP CAMİİ YAPISAL ÖZELLİKLERİ

İZNİK ELMALI AHŞAP CAMİİ YAPISAL ÖZELLİKLERİ Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences ISSN:1304-0278 Bahar-2015 Cilt:14 Sayı:53 (37-47) Spring-2015 Volume:14 Issue:53 İZNİK ELMALI AHŞAP CAMİİ YAPISAL

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

Kula Evleri, Kapı Tokmakları ve Halkaları

Kula Evleri, Kapı Tokmakları ve Halkaları Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi/Journal of Turkish World Studies 16/2 Kış-Winter 2016 Kula Evleri, Kapı Tokmakları ve Halkaları Door Knockers and Rings in the Kula Houses Yrd. Doç. Dr. Serap ERÇİN KOÇER

Detaylı

ERKEN DÖNEM OSMANLI SELÂTİN CAMİ MİHRAPLARI *

ERKEN DÖNEM OSMANLI SELÂTİN CAMİ MİHRAPLARI * stem Yıl:6 ayı:11 2008 s.203-248 RKN DÖN OANLI LÂN CA HRAPLARI * Dr. olga BOZKUR elçuk Üniversitesi Fen debiyat Fakültesi anat arihi Bölümü ÖZ rken dönem Osmanlı selâtin cami mihrapları, Anadolu elçuklu

Detaylı

SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ

SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ BAKİ SARISAKAL SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ (İSHAK PAŞA CAMİSİ) Selanik Alaca İmaret Camisi Alaca İmaret Camisi Selanik şehir merkezinin kuzey bölümünde bulunmaktadır. Aziz Dimitris

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER

KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER Erzurum Ulu Camii, 12.yy. KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER Erzurum Ulu Camii, 12.yy. KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER Kırlangıç kubbe iç

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR 840 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR MEZARLIKLAR 841 ALİYENLER MEZARLIĞI Karatay İlçesi, Yanık Camii Esiri Mehmet Sokakta yer almaktadır. 06.01.1989-370 Mezarlığa

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Kasım İNCE. Çaykara/Trabzon

Yard. Doç. Dr. Kasım İNCE. Çaykara/Trabzon 2- Yard. Doç. Dr. Kasım İNCE Kabataş Köyü Merkez Camii/ Çaykara/Trabzon KABATAŞ KÖYÜ MERKEZ CAMİİ/CAYKARA-TRABZON Kabataş Köyü, Çaykara'nın kuzeydoğusunda ve buraya 7 km. mesafededir. Arazinin hafredilmesiyle

Detaylı

Yanıkoğlu Camisi, tavan süslemesi. Yanıkoğlu Camisi, mihrap. 156 Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

Yanıkoğlu Camisi, tavan süslemesi. Yanıkoğlu Camisi, mihrap. 156 Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri Yanıkoğlu Camisi, tavan süslemesi. Yanıkoğlu Camisi, mihrap. 156 Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri ESERİN ADI : BOZATLIPAŞA NARLI MESCİDİ İnceleme Tarihi : Eylül 2006 Yeri : Bozatlı Hasan Bey

Detaylı

Develi Ulu Câmii Ndnberi

Develi Ulu Câmii Ndnberi Develi Ulu Câmii Ndnberi Mehmet ÇAYI RDAĞ Sadece Develi Camii Minberi ve Kayseri Ulu Camii kapısı olarak teslim edilen bu ikinci kısım parçalar, Etnoğrafya Müzesinde biraraya getirilip kurulduğunda, ortaya

Detaylı

FAS IN FES EHRNDEK KARAVYYN CAM QARAWIYIN MOSQUE IN FEZ CITY OF MOROCCO Hayrunnisa TURAN

FAS IN FES EHRNDEK KARAVYYN CAM QARAWIYIN MOSQUE IN FEZ CITY OF MOROCCO Hayrunnisa TURAN Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 FAS IN FES EHRNDEK

Detaylı

Mimar Hüdavendigar AKMAYDALI. Diyarbakır Merkez Safa (Parlı) Camii

Mimar Hüdavendigar AKMAYDALI. Diyarbakır Merkez Safa (Parlı) Camii 141 Mimar Hüdavendigar AKMAYDALI Diyarbakır Merkez Safa (Parlı) Camii DİYARBAKIR MERKEZ SAFA (PARLH CAMİİ Diyarbalcır; M.Ö. 69-M.S. 639 yıllan arasında Romalılar, Partlar, Sasaniler ve Bizanslılar idaresinde

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı