ROBOT FĠGÜRLÜ OYUN GRUBU ALIMINA AĠT TEKNĠK ġartname

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ROBOT FĠGÜRLÜ OYUN GRUBU ALIMINA AĠT TEKNĠK ġartname"

Transkript

1 ROBOT FĠGÜRLÜ OYUN GRUBU ALIMINA AĠT TEKNĠK ġartname MODELE AĠT TEKNĠK ÇĠZĠMLER OYUN GRUBU AKSAMLARI: 2 ADET POLĠETĠLEN ROBOT FĠGÜRLÜ KARE OYUN GRUBU ÇATISI 1 ADET POLĠETĠLEN ALTIGEN OYUN GRUBU ÇATISI 1 ADET POLĠETĠLEN KARIġIK TÜNEL KAYDIRAK ġeffaf PARÇALI h:250cm 1 ADET POLĠETĠLEN DÜZ PARÇALI (BAĞLI) KAYDIRAK h:150cm 1 ADET POLĠETĠLEN DALGALI KAYDIRAK h:150cm 2 ADET POLĠETĠLEN KAVĠSLĠ KAYDIRAK h:100cm 4 ADET POLĠETĠLEN KAYDIRAK GĠRĠġ BARĠYERĠ 8 ADET POLĠETĠLEN FĠGÜRLÜ PLATFORM BARĠYERĠ 10 ADET POLĠETĠLEN UFAK FĠGÜRLÜ PLATFORM BARĠYERĠ 14 ADET POLĠETĠLEN OYUN GRUBU FĠGÜRÜ 4 ADET KARE PLATFORM 1 ADET ALTIGEN PLATFORM 2 ADET MERDĠVEN h:100 cm 2 TAKIM POLĠETĠLEN MERDĠVEN KORKULUĞU 2 ADET ARA TIRMANMA h:50 cm 2 ADET ARA TIRMANMA h:100 cm GiriĢ ĠĢbu teknik Ģartnamede yazılı tüm maddelerde belirtilen ölçüler TS EN /7 den alınmıģ standartlara göre düzenlenmiģtir. Oyun grubunda kullanılacak malzeme cinsleri teknik Ģartnamede mevcut olup TS EN /7 standartlarını sağlamak yüklenicinin sorumluluğundadır. KULE BORULARI Kule boruları, minimum 114mm (4 ) çapında ve minimum 2,50mm et kalınlığında soğuk Ģekillendirilerek yüksek frekans kaynağı ile kaynak edilmiģ, standartlardaki tolerans, boyut ve kesit ölçü aralığında imal edilmiģ daire kesitli çelik borulardan oluģmalıdır.

2 Kule boruları, tek parça halinde ve kusursuz olmalıdır. Yüzeyinde dikiģ izleri olan borular imalatta kullanılmamalıdır. Boruların boyu ekleme, kaynak vb. iģlem ile uzatılmıģ olmamalıdır. Kule borularının üst kısımlarındaki açık kısımları, su ve nemden kaynaklanabilecek paslanmayı önlemek amacıyla, detaylandırılmıģ yarım küre formunda, enjeksiyon kalıplarla ĢekillendirilmiĢ, 4-6 mm et kalınlığında, kendinden renkli plastik kapaklarla kapatılacaktır. Kule borularının üzerinde herhangi kaynaklı bir iģlem (platform, korkuluk ya da kelepçe bağlantısı amacı ile) olmayacaktır. KUMLAMA VE ELEKTROSTATĠK TOZ FIRIN BOYA Kumlama: Kumlama iģlemi, boyanın metal yüzeye tutunmasını güçlendiren ve yüzeydeki pas, yağ, kaynak cürufu gibi istenmeyen kusurları tamamen ortadan kaldıran bir yüzey temizleme iģlemidir. Elektrostatik boya öncesinde metal malzeme, S-330/390 tipindeki çelik gridler ile 4-5 dakika boyunca kumlanarak yüzey temizleme iģlemine tabi tutulmalıdır. Kumlama iģlemi, TS EN ISO SA 2,5 standardı kalitesinde olmalıdır. Yağ alma ve fosfatlı yıkama ĠĢlemi: Otomatik boyahane sistemine asılan metal ürünler, yağ ve fosfat banyosunda 80 derece sıcaklıkta basınçlı sıvı kimyasallar kullanılarak temizlenmelidir. Durulama ĠĢlemi: TemizlenmiĢ metal ürünler, pasivasyon katkılı sıvı kimyasal kullanılarak yüksek basınçtaki su ile durulanmalıdır. Kurutma ĠĢlemi: DurulanmıĢ metal ürünler, durulama sonrasında ürünlerin yüzeyinde oluģan ıslaklığı almak için kurutma fırınında derecede sıcak hava ile kurutulmalıdır. Boyama ĠĢlemi: Boyama kabinine gelen kurutulmuģ metal ürünler, otomatik elektrostatik tabancalar ile polyester esaslı kurģunsuz toz boya ile mikron kalınlığında kaplanmalı ve boya tutunması zayıf kalan bölümler varsa manuel olarak desteklenmelidir. PiĢirme ĠĢlemi: BoyanmıĢ metal ürünler piģirme fırınında derece sıcaklıktaki fırında 10 dakika süreyle piģirilerek boyanın piģmesi sağlanmalıdır. Metal üzeri kaplamalarda TS EN MADDE TEHLİKELİ MADDELER sınıfına uyunulmak zorunluluğu mevcuttur. (Örnek: Çinko, kükürt, krom, kurģun, karbon vb. oranlar %1 den az olmalıdır). POLĠETĠLEN MALZEME ÖZELLĠKLERĠ DüĢük yoğunluklu polietilen (LLDPE-Linear Low Density Polyethylene) malzemeden rotasyon kalıplama metoduyla, tek parça halinde ve kendisinden renkli olarak imal edilmelidir. Polietilen ürünleri renklendirmek için kullanılan masterbatch boyaların ıģık haslığı test değeri 6 veya üzeri olmalıdır. Elektriklenmeyi önlemek için polietilenin içine antistatik toz madde ilave edilmelidir. Ürün et kalınlığı malzemenin basınca ve sürtünmeye maruz kalan noktalarında min. 6 mm; herhangi bir basınca maruz kalmayan bariyer ve gölgelik amaçlı ürünlerde min. 4 mm olmalıdır. Polietilen malzemelerin imalatında kullanılan kalıplar; üründe kusursuz yüzey kalitesinin sağlanması, renklerin parlak çıkması ve kullanım esnasında oluģabilecek çiziklerin ve deformasyonların engellenmesi amacıyla kumlanmıģ ve ardından teflon kaplanmıģ olmalıdır. Polietilen malzemelerin kalıp birleģim yerlerindeki saçaklar, kullanıcının güvenliğinin olumsuz etkilememesi için traģlanmalı ve pürüzsüz hale getirilmelidir. POLĠETĠLEN KAYDIRAKLAR Kaydırak çıkıģ yeri alın radüsü 50mm çapında kavis oluģturmalıdır. Kaydırağın yatayla yaptığı açı herhangi bir noktada 60 yi ve ortalamada 40 yi geçmemelidir. Kaydırak yan koruma yüksekliği 15 cm den düģük olmamalıdır. Kaydıraklarda kayılan yerin geniģliği 950mm den büyük veya 700mm den küçük olmalıdır. Kaydıraklar su tutmayacak ve su birikintileri oluģturmayacak Ģekilde tasarlanmıģ olmalıdır. 2

3 Kaydıraklarda giriģ yerinde 600mm ile 900mm arasında tutma çubuğu (kaydırak giriģ korkuluğu) sağlanmalıdır. Kaydırak yan yüzeylerinde rakam, sayı vb. figürler ürünle bütünleģik (yekpare) olacak Ģekilde imal edilmelidir. Kaydırağın zemine montajı, min. 32mmx2,5mm boru ve 40x20x2mm profilden oluģan ankraj ile zemine sabitlenmelidir. Ürünlerin üzerinde üretici firmanın logosu bulunmalıdır. KAVĠSLĠ KAYDIRAK: 100±10cm yüksekliğindeki platformlara bağlanacak Ģekilde lineer düģük yoğunluklu polietilenden, çift cidarlı, min. 22,5kg ağırlığında ve kendinden renkli olarak imal edilmelidir. Kaydırağın çıkıģ yeri uzunluğu en az 30cm olmalıdır. Ürün yüzeyinde kalıptan kaynaklanan taģlama, kaynak izi veya elin takılabileceği herhangi bir pürüz kesinlikle bulunmamalıdır. DALGALI KAYDIRAK: 150±10cm yüksekliğindeki platformlara bağlanacak Ģekilde lineer düģük yoğunluklu polietilenden, çift cidarlı, min. 37,5kg ağırlığında ve kendinden renkli olarak imal edilmelidir. Kaydırağın çıkıģ yeri uzunluğu en az 50cm olmalıdır. Ürün yüzeyinde kalıptan kaynaklanan taģlama, kaynak izi veya elin takılabileceği herhangi bir pürüz kesinlikle bulunmamalıdır. DÜZ (BAĞLI ) PARÇALI KAYDIRAK: 150±10cm yüksekliğindeki platformlara bağlanacak Ģekilde lineer düģük yoğunluklu polietilenden, çift cidarlı, min. 53kg ağırlığında ve kendinden renkli olarak imal edilmelidir. Kaydırak, 3 ayrı parçanın bağlantı elemanları yardımı ile birleģtirilmesiyle oluģturulmalıdır. GiriĢ parçası:8kg; Orta uzatma parçası:10kg; ÇıkıĢ parçası: 12 kg imal edilmelidir. GiriĢ parçası:1ad; Orta uzatma parçası:3ad; ÇıkıĢ parçası:1ad kullanılmalıdır. Kaydırağın parça birleģim yerleri, güvenlik standartlarına uygun olarak ve kullanıcının güvenliğini riske atan açıklıklar yer almayacak Ģekilde imal edilmelidir. Kaydırak, en az iki farklı renkteki parçadan meydana gelmelidir. Kaydırak, TS EN güvenlik standartlarına uygun olarak üretilmiģ olmalıdır. 3

4 ġeffaf PARÇALI TÜNEL KAYDIRAK: 250±10cm yüksekliğindeki platformlara bağlanabilecek ölçüde toplanmıģ tünel kaydırak 130 kg ağırlığında imal edilmelidir. Tünel kaydırağı oluģturan parçalar teknik çizimde belirtilen Ģekilde düģük yoğunluklu Polietilen ve Ģeffaf Polikarbonat malzemeden üretilmiģ olmalıdır. Ürün et kalınlığı malzemenin basınca ve sürtünmeye maruz kalan noktalarında min. 6 mm; herhangi bir basınca maruz kalmayan bariyer ve gölgelik amaçlı ürünlerde min. 4 mm olmalıdır. Platformlardan maksimum 40 eğimli inecek Ģekilde imal edilmeli ve Üstte çocukların kaydırağa güvenli giriģini sağlamak amacıyla polietilen pano bağlı olmalıdır. Tünel kaydırağın iki parçasının birleģtirilmesinde kullanılacak olan flanģlar tünel kaydırağın iki uç yanağında bulunmalıdır. Tünel kaydırak kullanım esnasında 60x3,6mm boru ile desteklenerek esnememesi sağlanmalıdır. Kayma yüzeyine dik olarak ölçme yapıldığında, tünel kaydırakların kapalı bölümlerinin iç yüksekliği ve iç geniģliği asgarî 750 mm olmalıdır. Tüm tünel kaydıraklarda güvenlik amacıyla, cıvata ve somunların dıģarıda kalmasını engelleyecek plastik kapaklar kullanılacaktır. Tünel kaydırakların çıkıģ parçaları çift cidarlı olarak imal edilecektir. Tünel kaydırak modeli teknik resimdeki görünüm ve ölçülerine uygun olarak montajlanmıģ olmalıdır. ġeffaf Polikarbonat Malzemenin Özellikleri: Kaydırağı oluģturan ve teknik çizimde belirtilen Ģeffaf parçalar, ġeffaf Polikarbonat malzeme kullanılarak enjeksiyon yöntemi ile imal edilmiģ olmalıdır. Yoğunluk:1,2 gr/cm³ (ISO 1183) Elastisite Modülü:2400Mpa (ISO 527-1_ ISO ) Akma Dayanımı:63Mpa (ISO 527-1_ ISO ) Yanıcılık: Yok (UL94) özelliklerini taģımalıdır. Zararlı bileģik: Bulundurmamaktadır (MSDS Raporu) 4

5 POLĠETĠLEN ÇATILAR Kullanıcının hava Ģartlarından korunması ve oyun grubuna estetik görüntü katılması amacıyla kullanılan, üzerine çıkılması ve doğrudan kullanılması engellenmiģ yapılardır. Çatıların saçak alt kenarı ile platform arasında min. 1800mm açıklık bulunmalıdır. Çatılar bağlanıldığı yerde mutlaka sistemin taģıyıcı borularını oluģturan Ø114mm lik boruların üzerine direkt bağlanacak Ģekilde olmalıdır. Arada ayrı bir bağlantı elemanı kullanılmamalıdır. ROBOT ÇATI: Robot çatı, 190cm çapında, 130cm derinliğinde üretilmiģ olmalıdır. Çatı, kare platformda kullanılmak amacıyla, rotasyon yöntemi ile ve polietilen malzeme kullanılarak üretilmiģ olmalıdır. Çatı, min. 70kg ağırlığında olmalıdır. Çatının bağlantısı, sistemin taģıyıcı borularını oluģturan Ø114mm çapındaki borulara doğrudan bağlanacak Ģekilde olmalıdır. Ayrıca bir bağlantı elemanı kullanılmamalıdır. Çatı üzerinde çatı modeline uygun desenler bulunmalıdır. Çatıyı oluģturan parçalar min. 3 farklı renk içerecek Ģekilde imal edilecektir. (Ġdarenin istediği renklerde üretilebilecektir.) ALTIGEN UZAY ÇATI: Altıgen çatı, 260cm çapında, 110cm derinliğinde üretilmiģ olmalıdır. Çatı, altıgen platformda kullanılmak amacıyla, rotasyon yöntemi ile ve polietilen malzeme kullanılarak üretilmiģ olmalıdır. Altıgen çatı min. 90kg ağırlığında olmalıdır. Çatının bağlantısı, sistemin taģıyıcı borularını oluģturan Ø114mm çapındaki borulara doğrudan bağlanacak Ģekilde olmalıdır. Ayrıca bir bağlantı elemanı kullanılmamalıdır. Çatı üzerinde çatı modeline uygun desenler bulunmalıdır. Çatıyı oluģturan parçalar min. 3 farklı renk içerecek Ģekilde imal edilecektir. (Ġdarenin istediği renklerde üretilebilecektir.) POLĠETĠLEN GÜVENLĠK PANOLARI Kullanıcının platform üzerinde güvenli Ģekilde oynamasını sağlayan oyun grubu elemanlarıdır. Tüm panolar demonte olarak Ø 114mm lik borulara bağlanacak olup istenildiğinde Ģekil değiģikliğine müsait olmalıdır. Bu ürünlerin ebatları teknik çizime uygun olarak min.105 cm x 92 cm +/-5cm olmalıdır. Panolar çocuk zevkine uygun motiflerle tasarlanmıģ olmalıdır. Pano yüzeylerinde güvenliği tehlikeye atacak iğne delikleri veya dalgalanmalar olmamalıdır. Panoların renkleri canlı olacak, ürünler kalıptan kendi renklerinde çıkarılmalıdır. 5

6 Pano üzerindeki delikli Ģekiller; TSE de belirtilen baģ ve boyun yakalaması kurallarına uygun tasarlanmıģ olmalıdır. 89mm çapından büyük delikler bulunmamalıdır. Ürünlerin üzerinde üretici firmanın logosu bulunmalıdır. ROBOT FĠGÜRLÜ POLĠETĠLEN PANOLAR: POLĠETĠLEN KAYDIRAK GĠRĠġ KORKULUKLARI Polietilen kaydırak giriģ korkulukları, plastik kelepçeler ile ana destek borularına bağlanmalıdır. Polietilen kaydırak giriģ korkulukları, sayılar veya değiģik figürlü yüzey Ģekillerinde imal edilmeli ve oyun grubuna aktivite kazandırmalıdır. Polietilen kaydırak giriģ korkulukları üzerindeki harf, rakam ve Ģekiller kesinlikle sonradan yapıģtırma olmamalı, kendinden renkli olarak imal edilmiģ olmalıdır. Polietilen kaydırak giriģ korkuluklarının et kalınlığı 4-6mm olmalıdır. POLĠETĠLEN SÜSLER Kendinden renkli düģük yoğunluklu polietilen malzemeden rotasyon kalıplama metoduyla, kendisinden renkli imal edilmiģ olmalıdır. Süsler, polietilen malzemeden, oyun grubuna canlılık vermek için tasarlanmıģ, 114mm çapındaki kule borusuna doğrudan bağlanacak Ģekilde tasarlanmıģ olmalıdır. Süsler, platform üzerinden veya ayakta durma seviyesinden min. 150cm yüksekte olacak Ģekilde, teknik Ģartname ve tasarımlarda belirtilen özelliklere uygun, kendinden renkli polietilenden üretilmiģ olmalıdır. PLATFORMLAR Genel olarak düz ( yatayla 2 açı yapacak Ģekilde ) olmalı ve üzerinde pislik toplanmasına izin vermeyecek Ģekilde tasarlanmıģ olmalıdır. Platform yüzeyinde su ve kir birikmemesi ve sıvı kauçuğun alt ve üst yüzeyde bağlanmasını kuvvetlendirmek amaçlarıyla maksimum 8mm çapındaki delikler, sahanlığa estetik görünüm katacak dizi ile yerleģtirilmiģ olmalıdır. Sahanlık alnındaki montaj delikleri önceden açılmıģ olmalıdır. Montaj esnasında kaydırak, sahanlık veya köprü bağlamak için sahanlığa ayrıca delik açılmamalıdır. 6

7 Platformda güvenliği riske atabilecek hiçbir sivri ya da keskin kenar, köģe ya da nokta ve açık kesitli profiller, yükseltiler olmamalıdır. Platformlar ana taģıyıcı borulara kelepçe veya vidayla dıģarıdan görünmeyecek Ģekilde montaj edilmelidir. Platformların üretiminde saclar lazer ile kesilmeli ve delikleri 8mm lik punç ile delinmelidir. DüĢme sonucu oluģabilecek yaralanmaları önlemek için platformların üst, alt ve yan yüzeyleri 60 shore ve minimum 2mm et kalınlığında; içerisinde çinko kükürt, krom, kurģun, karbon vb. oranı %1 den az olan ftalatsız daldırma sıvı kauçuk malzeme kullanılarak; 200derecede fırınlanarak kaplanmalıdır. (Ġdarenin isteğiyle, kullanılan Sıvı kauçuğun ftalat analiz raporu, TSE EN ISO/IEC standartını kapsayan TÜRKAK tarafından akredite edilmiģ lisanslı laboratuvarda yaptırılmıģ analiz raporu istenebilir. KARE PLATFORM: Kare platform min. 115x115 cm veya min. 1,32 m² ye denk gelen büyüklükte imal edilmelidir. Sahanlık, 2mm sac kullanılarak üst yüzeyi ve kenar montaj delikleri önceden açılmıģ 80mm alın yüksekliğine sahip olmalıdır. Sahanlık alt Ģase için 7 adet 2mm kalınlığında bükümlü sac profiller kaynak yöntemiyle sahanlığın alt yüzeyine birleģtirilmelidir. Sahanlık yüzeyinde esneme, bombe vs. kesinlikle olmamalıdır. ALTIGEN PLATFORM: Altıgen platform, min. Altı kiģinin oynayabileceği Ģekilde 115cm kenar boyutlarında altıgen geometriye sahip ve min. 3,42m² ye denk gelen büyüklükte imal edilmelidir. Sahanlık, 2mm sac kullanılarak üst yüzeyi ve kenar montaj delikleri önceden açılmıģ 80mm geniģliğinde alın yüksekliğine sahip olmalıdır. Sahanlık alt Ģase için 18 adet 2mm kalınlığında bükümlü sac profiller kaynak yöntemiyle sahanlığın alt yüzeyine birleģtirilmelidir. Sahanlık yüzeyinde esneme, bombe vs. kesinlikle olmamalıdır. MERDĠVENLER: Platformdan platforma veya zeminden platforma kot farkına eriģebilecek Ģekilde min. 4 basamaklı ve tek parçadan imal edilmiģ olmalıdır. Basamaklar delikli sacdan, basamak aralıkları dâhil kapalı olacak Ģekilde imal edilmelidir. Merdiven üzerinde olması gereken tüm delikler önceden açılmıģ olmalı ve montaj sırasında delikler ile ilgili olarak herhangi bir iģlem yapılmamalıdır. Ayrıca delik delinerek malzeme deforme edilmemelidir. Merdivenlerin eni (ileri gidiģ yönü) minimum 14cm maksimum 25cm olmalıdır. Basamak yüksekliği minimum 11cm maksimum 23 cm olmalıdır. Merdiven geniģliği minimum 65 cm maksimum 90 cm olmalıdır. Merdivenlerin tamamı kapalı olacak Ģekilde tasarlanmıģ ve tek parça halinde imal edilmiģ olmalıdır. DüĢme sonucu oluģabilecek yaralanmaları önlemek için platformların üst, alt ve yan yüzeyleri 60 shore ve min. 2mm et kalınlığında, içerisinde çinko kükürt, krom, kurģun, karbon vb. oranı %1 den az olan ftalatsız daldırma sıvı kauçuk malzeme kullanılarak 200 C de fırınlanarak kaplanmalıdır. Ayrıca metal üzeri kaplamalarda TS EN MADDE TEHLĠKELĠ MADDELER sınıfına uyulmak zorundadır. (örn: çinko, kükürt, krom, kurģun, karbon, vb oranları %1 den az olmalıdır.) POLĠETĠLEN MERDĠVEN KORKULUĞU: Zeminden 90cm yüksekliğindeki sahanlığa çıkmak için polietilen malzemeden rotasyon yöntemi ile üretilmiģ olmalıdır. Merdiven korkuluğu min. 25kg ağırlığında olmalıdır. 7

8 Korkuluk tutma yeri 40mm çapında ve ürün üzerindeki delikler TSE normlarında tasarlanmıģ olmalıdır. Korkuluk üzerinde çocuklar için tasarlanmıģ desenler bulunmalıdır. Ürün yüzeyinde kalıptan kaynaklanan taģlama, kaynak izleri, ele takılabilecek pürüzler kesinlikle bulunmamalıdır. ARA TIRMANMALAR: Aralarında seviye olan ve bir kenarları dikeyde aynı doğrultu üzerinde bulunan platformlar arasında geçiģ elemanı ve aynı zamanda platformlar arasındaki boģluğu kapatmak için korkuluk vazife gören tırmanma elemanıdır. Ġmalatında, 1 ve ¾ çapında borular uygun büküm verildikten sonra gaz altı kaynağı ile birleģtirilmelidir. Kullanım esnasında boru üzerindeki boyaların aģınmasını önlemek için ürünün tüm boru yüzeyleri 60 shore ve min. 2mm et kalınlığında, içerisinde çinko kükürt, krom, kurģun, karbon vb. oranı %1 den az olan ftalatsız daldırma sıvı kauçuk malzeme kullanılarak 200 C de fırınlanarak kaplanmalıdır. Tüm elemanlar aģağıdaki teknik çizimlere uygun imal edilmiģ olmalıdır. BAĞLANTI KELEPÇELERĠ Kelepçe Tasarım ve Konstrüksiyonu: Oyun grubuna bağlı elemanların (pano, kaydırak giriģi ve korkuluklar) 114 lük taģıyıcı sistemine sabitlenmesini sağlayan kelepçe sistemidir. TaĢıyıcı kelepçeler enjeksiyon yöntemi ile yapılmıģ elyaflı polyamid (naylon 66) hammaddesinden imal edilmiģ olmalıdır. Kelepçe Ġç çapı(ģekil:1) 114mm boruya uygun olarak tasarlanmalıdır. Sıkıldığında boru yüzeyinde dönme yapmamalıdır. Tüm bağlantı elemanları demonte ve sökülebilir olmalıdır. Oyun grubuna bağlanan panoların bariyerlerin zamanla bağlı olduğu yerden dönerek çıkmamasını sağlamak için, kelepçeler ve düz bağlantıların iç yüzeylerinde birbirine kilitlenen tırnaklar olacak Ģekilde imal edilmedir. Panoları bağlamaya yarayan düz bağlantılar (Ģekil:2) manģonlu olarak imal edilmiģ olmalıdır. Ekstradan metal manģonlar kullanılmamalıdır. Merdiven ve tırmanma korkuluklarının 114 lük boruya bağlanmasını sağlamak için Ģekil:3 te gösterilen düz bağlantılar kullanılmalıdır. 8

9 Kelepçe bağlantısı sağlandıktan sonra kelepçenin hiçbir kısmında yaralanmaya sebebiyet verebilecek çıkıntılar veya keskin köģeler olmamalıdır. Cıvata bağlantıları kendiliğinden gevģemeyecek Ģekilde tasarlanmalıdır. Cıvata baģları ve somunlar plastik ürünün içinde kalmalıdır. Kelepçe, üzerinde imalatçı firmanın ayırt edici iģaretini ya da ismini taģımalıdır. Bu iģaret ya da isim sonradan kelepçenin üzerine monte edilmemiģ olup, ürün kalıptan baskılı çıkmıģ olmalıdır. Metal Bağlantılar minimum 32mm (1 ) çaplı borulara bağlanabilecek Ģekilde tasarlanmalıdır. CIVATA, SOMUN VE PULLAR: Oyun sistemlerinde kullanılan cıvata, pul ve somunlar galvaniz veya dakromat kaplamalı olmalıdır. Oyun grubunun hiçbir yerinde somun ve cıvata çıkıntısı bulunmamalıdır. Oyun grubu bünyesindeki tüm somunlar fiberli somun olmalıdır. OYUN GRUBU MONTAJI Oyun grupları, Ġdarenin isteği doğrultusunda toprak veya beton zemine göre iki farklı Ģekilde imal edilebilir olmalıdır. Toprak zemine montaj detayları: Oyun grubu kurulacak alanda planlama yapıldıktan sonra Ģase konacak yerler 150x150cm en az 20 cm en fazla 25 cm kazılacaktır. Kazılan alana Ģase yerleģtirilerek kule boruları Ģase üzerindeki 90mm çapındaki borulara geçirilecektir. Sahanlıklar merdivenler polietilen aksamlar bağlanarak cıvata aksamları sıkılacaktır, kule teraziye alındıktan sonra çakıl ve çimento karıģımlı beton ile betonlanacaktır. Montaj detayları aģağıda verilmiģtir. 9

10 MONTAJ Oyun grubu kurulacak alana, C20 kalitesinde beton terazisinde atılmıģ olmalıdır. Kule boruları zemine gelen tarafına min. 230mm çap ve min. 5mm kalınlığındaki flanģ çepeçevre kaynak ile birleģtirilmiģ olmalıdır. Oyun grubu kurulumu terazisinde kurulduktan sonra boru üzerinde bulunan flanģlar üzerindeki deliklerden 3 adet M12 çelik dübel ile zemine sabitlenmelidir. Kullanıcı güvenliği için kullanılacak çelik dübel, soğuk ĢekillendirilmiĢ, min. 5µm çinko kaplı karbon çeliğinden imal edilmiģ M12 klipsli çektirme dübel olmalıdır. Teknik Ģartnamede var olan resim ve görünüģler ürünü tanımlamak için kullanılmıģ olup idarenin onayıyla min. ölçüler, kilogramlar ve diğer teknik koģullar sağlanması Ģartıyla farklı görüntüde (kaydırak tiplerine sadık kalarak, oyun grubunun üst görüntüsü değiģtirilmeden) VEYA DENGĠ ürünler kabul edilebilir. Ġlgili teknik Ģartnamedeki ve çizimlerdeki ölçüler min. ölçüler olup maksimum ölçüler serbest bırakılmıģtır. KALĠTE BELGELERĠ TS EN ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları ) TS EN ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 2: Salıncaklar Ġçin Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları ) TS EN ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 3 Kaydıraklar Ġçin Ġlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları ) TS EN ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 5: Atlı Karıncalar Ġçin Ġlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları ) TS EN ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 6: Sallanma Elemanları Ġçin Ġlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları ) TS ( Yetkili servisler Oyun, spor ve av amaçlı alet ve makineler için Kurallar ( HĠZMET YETERLĠLĠK BELGESĠ ) ISO 9001:2008 KALĠTE SĠSTEM SERTĠFĠKASI ISO 14001:2004 KALĠTE SĠSTEM SERTĠFĠKASI OHSAS 18001:2007 KALĠTE SĠSTEM SERTĠFĠKASI TUZLU SU SĠSĠ DENEYĠ RAPORU: ISO 9227 ve ASTM B Standartları na uygun olarak 400 saatlik yapılmıģ olmalıdır. ÜRETĠCĠ ÜRÜN SORUMLULUK SĠGORTASI (Tasarım-Üretim ve montaj hatalarından dolayı oluģabilecek kazalar sebebiyle idareye açılabilecek tazminat davalarını karģılamak üzere kaza baģına minimum TL teminat bedeli içeren sigorta poliçesi) 10

YENĠ NESĠL OYUN GRUBU TEKNĠK ġartnamesġ

YENĠ NESĠL OYUN GRUBU TEKNĠK ġartnamesġ YENĠ NESĠL OYUN GRUBU TEKNĠK ġartnamesġ MODELE AĠT TEKNĠK ÇĠZĠMLER OYUN GRUBU ĠÇERĠSĠNDEKĠ ÜRÜNLER 1. 1 TAKIM TAġIYICI KONSTRÜKSĠYON: ÜÇ AYAKLI KULE 2. 1 TAKIM KULE TIRMANMA 3. 1 TAKIM KAKTÜS TIRMANMA

Detaylı

AHŞAP OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

AHŞAP OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ AHŞAP OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ Kurulum Alanı 5.50 X 4.00 m Güvenlik Alanı 8.50 X 7.00 m Ahsap Cinsi İthal Sarıçam Ahsap Boya Vakum Emprenye --------------------------------------------------

Detaylı

ĠZGAZ A.ġ. ENDÜSTRĠYEL VE BÜYÜK TÜKETĠMLĠ TESĠSLERDE DOĞALGAZA DÖNÜġÜM TEKNĠK ESASLARI

ĠZGAZ A.ġ. ENDÜSTRĠYEL VE BÜYÜK TÜKETĠMLĠ TESĠSLERDE DOĞALGAZA DÖNÜġÜM TEKNĠK ESASLARI ĠZGAZ A.ġ. ENDÜSTRĠYEL VE BÜYÜK TÜKETĠMLĠ TESĠSLERDE DOĞALGAZA DÖNÜġÜM TEKNĠK ESASLARI ĠZMĠT GAZ DAĞITIM SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ DD.75.39 YAYIN TARĠHĠ 20.06.2008 REVĠZYON (2) 1/70 ÖNSÖZ Doğalgaz

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2012 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci bir enerji kaynağının kullanımının her geçen gün daha da yaygınlaşıyor olması, insanımız ve ülkemiz için sevindirici

Detaylı

BAġKENTGAZ BAġKENTDOĞALGAZ DAĞITIM A.ġ.

BAġKENTGAZ BAġKENTDOĞALGAZ DAĞITIM A.ġ. BAġKENTGAZ BAġKENTDOĞALGAZ DAĞITIM A.ġ. BĠNALAR ĠÇĠN DOĞALGAZ TESĠSATI TEKNĠK ESASLARI 1 BAġKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.ġ. KASIM 2009 Tüm yayın hakkı BAġKENTDOĞALGAZ a aittir. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BOYA VE BADANA İŞLERİ (İNŞAAT)... 1. 1.2 Standartlar... 2. 1.3 Ahşap Yüzeylerin Hazırlanması ve Boyanması... 4

İÇİNDEKİLER 1. BOYA VE BADANA İŞLERİ (İNŞAAT)... 1. 1.2 Standartlar... 2. 1.3 Ahşap Yüzeylerin Hazırlanması ve Boyanması... 4 İÇİNDEKİLER 1. BOYA VE BADANA İŞLERİ (İNŞAAT)... 1 1.1 Genel... 1 1.2 Standartlar... 2 1.3 Ahşap Yüzeylerin Hazırlanması ve Boyanması... 4 1.4 Demir Yüzeylerin Hazırlanması ve Boyanması... 5 1.5 Badanasız

Detaylı

PALGAZ DOĞALGAZ ĠÇ TESĠSAT TEKNĠK ġartnamesġ (BĠNALAR ĠÇĠN) (2015)

PALGAZ DOĞALGAZ ĠÇ TESĠSAT TEKNĠK ġartnamesġ (BĠNALAR ĠÇĠN) (2015) PALGAZ DOĞALGAZ ĠÇ TESĠSAT TEKNĠK ġartnamesġ (BĠNALAR ĠÇĠN) (2015) 0 İçindekiler Tablosu 1 AMAÇ,KAPSAM,DAYANAK,AÇIKLAMA... 4 1.1 Amaç... 4 1.2 Kapsam... 4 1.3 Dayanak... 4 1.4 Açıklama... 4 2 ATIF YAPILAN

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. : 10 Adet Okul Binasının Onarımının Yapılması İşi İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa No 1. Pursantaj Poz No İmalatın Cinsi Birim No

TEKNİK ŞARTNAME. : 10 Adet Okul Binasının Onarımının Yapılması İşi İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa No 1. Pursantaj Poz No İmalatın Cinsi Birim No İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa 1 El ile yumuşak toprak kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum ve benzeri zeminler) m³ 0,008717 * Güzelyalı İ.Ö.O nun projesinde belirtildiği gibi anasınıfı

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP)

İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP) ZEMİN KAT VE NORMAL KATLAR I. SALON İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP) Döşeme : Tesviye tabakası (27.581) + Şap (27.583) + Laminant parke (Özel 16)+Koridor birleşimlerine metal kot profili Duvar

Detaylı

PALEN A.Ş İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

PALEN A.Ş İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ PALEN A.Ş İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 2 3 BİNALAR İÇİN DOĞALGAZ TEKNİK ESASLARI AMAÇ Bu teknik şartnamenin amacı, doğalgazın tüketimine yönelik olarak kullanılacak her türlü cihaz, ekipman ve tesislerin

Detaylı

AGDAŞ ENDÜSTRİYEL TESİSLER DOĞALGAZ TEKNİK ESASLARI ŞARTNAMESİ

AGDAŞ ENDÜSTRİYEL TESİSLER DOĞALGAZ TEKNİK ESASLARI ŞARTNAMESİ AGDAŞ ENDÜSTRİYEL TESİSLER DOĞALGAZ TEKNİK ESASLARI ŞARTNAMESİ İTS002 YAYIN TARİHİ: 16/04/2012 /REV:0 / REV TAR.- SAYFA NO: 1/92 İÇİNDEKİLER : 1. AMAÇ 4 2. KAPSAM 4 3. TANIMLAR 4 4. ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE

Detaylı

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ YANGIN TESĠSATI KONTROLÜ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

PALGAZ BİNALAR İÇİN DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

PALGAZ BİNALAR İÇİN DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ PALGAZ BİNALAR İÇİN DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİNALAR İÇİN DOĞALGAZ TEKNİK ESASLARI AMAÇ................................................................................ 4 KAPSAM.............................................................................

Detaylı

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ BĠNA VE TESĠS YANGIN GÜVENLĠK TEDBĠRLERĠ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠNE AĠT. ÖZEL ĠDARĠ VE TEKNĠK ġartname

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠNE AĠT. ÖZEL ĠDARĠ VE TEKNĠK ġartname ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠNE AĠT ÖZEL ĠDARĠ VE TEKNĠK ġartname ( Ġġ BU ÖZEL ĠDARĠ VE TEKNĠK ġartname; ĠHALE KONUSU YAPILACAK Ġġ, Ġġ KALEMĠ

Detaylı

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ

ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ t.c. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ TEMEL ELEKTRĠK 2 525MT0275 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

HACĠM KALIP TASARIMI VE UYGULAMA

HACĠM KALIP TASARIMI VE UYGULAMA T.C. MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNĠK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ MAKĠNE EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ HACĠM KALIP TASARIMI VE UYGULAMA ( BĠTĠRME TEZĠ) HAZIRLAYANLAR TEZ DANIġMANI : 161008811 Fatih ALTUNBAġ : 2702006 Fatih ALKAN : 2702011

Detaylı

RULMANLAR & RULMANLI YATAKLAR

RULMANLAR & RULMANLI YATAKLAR ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKĠNE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI MALZEME PLANLAMA ġube MÜDÜRLÜĞÜ RULMANLAR & RULMANLI YATAKLAR Hazırlayan = Mak. Yük. Müh. Metin BIÇAKÇI ġubat-1999 RĠZE Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R Sayfa

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME YER ALTI TESİSLERİ REFERANS DÖKÜMANI

ELEKTRONİK HABERLEŞME YER ALTI TESİSLERİ REFERANS DÖKÜMANI ELEKTRONİK HABERLEŞME YER ALTI TESİSLERİ REFERANS DÖKÜMANI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 1 Amaç Elektronik Haberleşme Altyapısına İlişkin Yer Altı Tesisleri Referans Dokümanı, 27/12/2012 tarihli

Detaylı

1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5. 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6. 5.1 Genel... 6

1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5. 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6. 5.1 Genel... 6 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6 5.1 Genel... 6 5.2 Yönetmenlikler, St andartlar ve İşçilik... 7 5.3 Montaj ve Yerleştirme... 8 5.4 Proje

Detaylı

EVSEL VE KÜÇÜK TÜKETİMLİ TİCARİ TESİSLERDE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

EVSEL VE KÜÇÜK TÜKETİMLİ TİCARİ TESİSLERDE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ EVSEL VE KÜÇÜK TÜKETİMLİ TİCARİ TESİSLERDE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ REVİZYON BÖLÜMÜ ESKİ YENİ (Kasım 2009 R1) Sayfa 5; 5.Terim ve Tarifler Yapı yüksekliği: Bodrum katlar, asma katlar ve çatı

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 4. 1.1 İşin Kapsamı... 4. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 4. 1.3 Uygulanabilir Standartlar... 4

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 4. 1.1 İşin Kapsamı... 4. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 4. 1.3 Uygulanabilir Standartlar... 4 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 4 1.1 İşin Kapsamı... 4 1.2 Tasarım ve İşçilik... 4 1.3 Uygulanabilir Standartlar... 4 1.4 Ölçü Birimleri... 5 1.5 Toleranslar... 5 1.6 Gerilmeler ve Emniyet Faktörü...

Detaylı

T.C. BURSA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ. BASINÇLI SULAMA SĠSTEMLERĠNDE KULLANILAN MALZEMELERĠN TEKNĠK ġartnamesġ

T.C. BURSA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ. BASINÇLI SULAMA SĠSTEMLERĠNDE KULLANILAN MALZEMELERĠN TEKNĠK ġartnamesġ T.C. BURSA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ BASINÇLI SULAMA SĠSTEMLERĠNDE KULLANILAN MALZEMELERĠN TEKNĠK ġartnamesġ 1-BASINÇLI SULAMA SĠSTEMLERĠNDE KULLANILAN BORULARA AĠT TEKNĠK ġartname : A- PVC BORULAR : a)kapsam :

Detaylı

BİNA İÇİ TELEKOM (ANKASTRE) TESİSİ

BİNA İÇİ TELEKOM (ANKASTRE) TESİSİ BİNA İÇİ TELEKOM (ANKASTRE) TESİSİ 13. BİNA İÇİ TELEKOM TESİSATI (ANKASTRE) TESİSİ 13.1. Konu 13.2. Bakır Kablo Ġle Bina Ġçi Telekom Tesisatı (Ankastre) Tesisi 13.2.1. Bina Ana GiriĢ Terminal Kutuları

Detaylı

NUMUNE ALMA KILAVUZU

NUMUNE ALMA KILAVUZU NUMUNE ALMA KILAVUZU A. AMAÇ Bu kılavuz muayene ve analiz için gümrük laboratuvarlarına gönderilmek üzere tır, tank, varil, konteyner, bidon, kutu, çuval vb. çeģitli taģımacılık araçlarından katı, sıvı

Detaylı

ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞALGAZA DÖNÜŞÜM TEKNİK ŞARTNAMESİ. Revizyon: 00

ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞALGAZA DÖNÜŞÜM TEKNİK ŞARTNAMESİ. Revizyon: 00 Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerde Doğal Gaza Dönüşüm Teknik Şartnamesi Revizyon: 00. -2005-1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ 3 2. KAPSAM 3 3.1 TANIMLAR 3 3.2 TARiFLER 4 4.ENDÜSTRiYEL TESiSLERDE DOĞALGAZ TESiSATI

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 3. 1.1 İşin Kapsamı... 3. 1.2 Şantiye Tesisleri... 3. 1.3 Uygulanacak Standartlar... 3

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 3. 1.1 İşin Kapsamı... 3. 1.2 Şantiye Tesisleri... 3. 1.3 Uygulanacak Standartlar... 3 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 3 1.1 İşin Kapsamı... 3 1.2 Şantiye Tesisleri... 3 1.3 Uygulanacak Standartlar... 3 1.4 Markalama ve İsim Plakaları... 4 1.5 Projelendirme... 4 1.6 Malzemeler, İşçilik

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike Sınıflandırması BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ ÇOK AMAÇLI SALON TUĞLA DUVAR VE ÇATI PROJESİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ A.GENEL

19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ ÇOK AMAÇLI SALON TUĞLA DUVAR VE ÇATI PROJESİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ A.GENEL 19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ ÇOK AMAÇLI SALON TUĞLA DUVAR VE ÇATI PROJESİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ A.GENEL İş, Girne Belediyesi Bayındırlık ve İmar Bölümü yetkililerinin kontrolünde K.K.T.C. Bayındırlık ve

Detaylı

AKMERCAN GEPA ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM UYGULAMA ESASLARI

AKMERCAN GEPA ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM UYGULAMA ESASLARI AKMERCAN GEPA ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM UYGULAMA ESASLARI AKMERCAN GEPA DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. ÖNSÖZ Doğalgaz piyasa gereksinimlerinin karşılanması amacıyla

Detaylı