ANAHTAR SÖZCÜKLER VE KODLARI TABLOSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANAHTAR SÖZCÜKLER VE KODLARI TABLOSU"

Transkript

1 1.001 Aerodinamik Akışkanlar Mekaniği Akustik ve Titreşimler Analitik Kimya Anorganik Kimya * Atmosfer Bilimleri * Ayırma İşlemleri Bakteriyoloji Bilgi ve Kodlama Teorisi (Information and Coding Theory) Bilgisayar Destekli Tasarım Bilgisayar Sistem Yapısı ve Donanımı (Computer Systems and Arcitecture) Bilgisayar Yazılımı (Software Engineering) Bitki Fizyolojisi Bitki Morfolojisi ve Anatomisi Bitki Sistematiği Biyofizik Biyo-enformatik (Bio-informatics) Biyokimya Biyo-medikal Biyo-mekanik Biyo-teknoloji Bölge Planlama Cebir ve Sayılar Teorisi Coğrafi Bilgi Sistemleri Çevre Sistemleri ve Modelleme Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Deprem Mühendisliği Deri Teknolojisi Devreler ve Sistem Teorisi Ekoloji Elektrik Makineleri ve Enerji Dönüşümü (Electrical Machines and Energy Conversion) Elektromanyetik ve Mikrodalga (Electromagnetic and Microwave) Elektronik (Electronic) Ürün Tasarımı Endüstriyel Mikrobiyoloji Enerji Teknolojileri Ergonomi Fiziksel Çevre Denetimi Fiziksel Kimya Fotogrametri Gelişim Biyolojisi Gemi İnşaatı Gemi Yönetimi Gen Mühendisliği Genel Jeoloji Genetik * Bu anahtar sözcük çıkartılmıştr. 1

2 1.049 Geometri Geoteknik Mühendisliği Gıda Bilimi Gıda Teknolojileri Haberleşme (Communications) Hava Kirliliği ve Kontrolü Hava-Uzay Araçları Tasarımı ve Malzemesi Hava-Uzay Ulaşım Hayvan Fizyolojisi-Ekofizyolojisi Hayvan Sistematiği Hesaplama Bilimleri Hidrobiyoloji Hidrojeoloji İç Mimari Tasarım Bilgisayar ve İletişim Ağları (Computer and Communcation Networks) İmmünoloji Isı Transferi İstatistiksel Analiz İşaret İşleme (Signal Processing) İtki Sistemleri Jeodezi Kalite Yönetimi Karar Destek Sistemleri Kartografya Katı Cisimler Mekaniği Katı ve Tehlikeli Atıklar * Kaya Mekaniği Kentsel Planlama Kentsel Tasarım Kimyasal Proses Tasarımı Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği Kimyasal-Biyolojik Kazanma Teknikleri ve Cevher Hazırlama Kırılma Mekaniği Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği Kontrol Teorisi ve Uygulamaları (Control Theory and Its Applications) Koruma, Yenileme ve Restorasyon Kütle Transferi Maden Mühendisliği Proses Tasarımı, İşletme ve Ekonomisi Maden Yatakları ve Jeokimya Madencilik Yöntemleri ve Maden Sistem Analizi Makine Tasarımı ve Makine Elemanları Makine Teorisi ve Dinamiği Malzeme Bilimi Malzeme Tasarım ve Davranışları Malzeme Üretim Teknolojileri Matematiksel Analiz Mekatronik * Bu anahtar sözcük çıkartılmıştr. 2

3 1.097 Meteoroloji Mikoloji Mimari Tasarım Mimari Tasarım Kuramları Mimarlık Tarihi Mimarlıkta Malzeme ve Teknoloji Mineraloji-Petrografi Moleküler Genetik Hücre Biyolojisi Mühendislik Ekonomisi Nükleer Bilimler Nükleer Fizik Nükleer Teknoloji Olasılık ve Stokastik Süreçler Optik, Fotonik Organik Kimya Oşinografi Parazitoloji Petrol ve Gaz Üretimi Peyzaj Tasarımı Polimer Bilimi Polimer Teknolojisi Proje ve Yapım Yönetimi Rezervuar Mühendisliği Risk Analizi Seramik/İnorganik Malzemeler Sismoloji Sondaj Su Kaynakları ve Su Yapıları Su Kirliliği ve Kontrolü Sürekli Ortam Mekaniği Tekstil Bilimi Tekstil Teknolojisi Teorik Kimya Termodinamik Topoloji Toprak Kirliliği ve Kontrolü Ulaşım Mühendisliği Uydu Teknolojileri Uygulamalı Jeofizik Uygulamalı Jeoloji Uygulamalı Matematik Uzaktan Algılama Üretim Teknolojileri Üretim ve Servis Sistemleri Viroloji Yapı Malzemeleri Yapı Mühendisliği * Bu anahtar sözcük çıkartılmıştr. 3

4 1.145 Yapısal Bütünlük ve Hasar Yer Fiziği * Yöneylem Araştırması Yüksek Enerji ve Parçacık Fiziği Elektrik Enerjisi ve Güç Sistemleri (Electrical Energy and Power Systems) Yapı ve Yapım Teknolojisi Oral İmplantoloji Eczacılık İşletmeciliği Klinik Eczacılık Radyofarmasi Farmasotik Mikrobiyoloji Farmasotik Biyoteknoloji Sinir Bilim Sosyal Psikiyatri ve Toplum Ruh Sağlığı Tıbbi Bilişim Astronomi ve Uzay Bilimleri Astrofizik Gravitasyon Teorileri Atom ve Molekül Fiziği Plazma Fiziği Yoğun Madde Fiziği İstatistik Fizik Katıların Kimyası Biyometri Evrim Hayvan Morfolojisi ve Anatomisi Optimizasyon ve Teknikleri Akıllı Elektrik Şebekeleri (Smart Power Networks) Mikroelektronik (Microelectronics) MEMS ve Mikrosistem Teknolojileri (MEMS and Micro-system Technologies) Nanosistemler ve Nanoteknoloji (Nanosystems and Nanotechnology) Gömülü Sistemler (Embedded Systems) Algoritmalar ve Hesaplama Kuramı (Algorithms and Theory of Computing) Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji (Information Security and Criptology) Bilişim Sistemleri (Information Systems) Paralel ve Dağıtık Sistemler (Parallel and Distributed Systems) Yapay Zeka (Artificial Intelligence) Biyo-malzeme Eko-Enformatik (Ecoinformatics) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Zemin Mekaniği Afet Yönetimi Petrol ve Doğalgaz Jeotermal Endüstriyel Hammaddeler Metalik Madenler Kömür * Bu anahtar sözcük çıkartılmıştr. 4

5 1.193 Kompozit Malzemeler Metalik Malzemeler Toz Teknolojisi Kaplama Teknolojisi Arazi Yönetimi (Kamu Ölçmeleri Yerine) Mimarlık, Planlama ve Tasarımda Kuram, Eleştiri, Yöntem Estetik * Kent Morfolojisi Kentsel Arkeoloji Kentsel Estetik * Planlama Teknikleri Etkileşim Tasarımı Mimarlık Eğitimi Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitimi Planlama Eğitimi Yerleşme Tarihi Şehir Planlama Tarihi Bölge Planlama Tarihi Kent Tarihi Endüstri Ürünleri Tasarımı Tarihi Yapı, Çevre, Yerleşim ve Ürünlerde Koruma, Restorasyon, Yenileme Tarihi Çevre Koruma Planları Kentsel Koruma, Yenileme Kültürel ve Doğal Miras * Proje ve Yapım Yönetimi Yapımda Maliyet Yönetimi * Yapı Hukuku ve İmar Hukuku Yapıda ve Çevrede Kalite Yönetimi Katılım ve Yönetişim Planlamanın Yasal ve Yönetsel Boyutu Kentsel Alan Yönetimi Afet, Risk Yönetimi ve Sakınım Planlaması Yapı ve Yapım Sistemleri Aydınlatma İklimsel Denetim Mimarlık ve Tasarımda Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji Yeşil Yapılar ve Çevreler Mimarlık ve Tasarımda Bilgi Teknolojileri Planlamada Nicel Yöntemler ve Modelleme Ulaşım Planlaması Çevresel Etki Değerlendirmesi Yapı ve Yapım Enformatiği Tasarım Araçları ve Teknolojisi Yapı ve Çevre Biyolojisi * Bu anahtar sözcük çıkartılmıştr. 5

6 1.242 Ekolojik Tasarım / Planlama Sürdürülebilirlik Ekolojik Çevre Tasarımı * Güvenlik ve Tasarım Evrensel ve Engelsiz Tasarım Kentsel Coğrafya Mimarlık ve Çevre Psikolojisi Kentsel Politika Kentsel / Yerel Siyaset Kent Ekonomisi Ürün Kullanıcı ve Kullanım Değerlendirmeleri Mimari, Yerleşim ve Endüstriyel Ürünlerde Tasarım, Plan ve Proje Uygulama Sayısal Tasarım Kırsal Alan Planlaması * Güverte ve Seyir Mühendisliği Adli Sosyal Bilimler Adli Fen Bilimleri Adli Sağlık Bilimleri Planlama Kuram ve Teknikleri Bitkisel Tasarım Tasarım Kuram ve Eleştirisi Peyzaj Tasarım Kuramı Şehircilik Tarihi Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri Peyzaj Planlama ve Tasarımda Bilgisayar Teknolojileri Planlamada CBS ve Bilgi Teknolojileri Peyzaj Planlama ve Tasarımda Teknoloji Planlamada Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji Akustik ve Gürültü Denetimi Peyzaj Aydınlatma Tasarımı Peyzaj Konstrüksiyonu Peyzaj Malzemesi ve Teknolojisi Peyzaj Onarımı ve Restorasyon Peyzaj Yönetimi Peyzaj Arkeolojisi Kırsal Peyzaj Planlaması Ürün Tasarımının Yasal ve Yönetsel Boyutu Ürün Kullanılabilirliği * Şehir ve Bölge Planlama Eğitimi İç Mimari Tasarım Eğitimi Peyzaj Mimarlığı Eğitimi İç Mimari Tasarım Tarihi Peyzaj Mimarlığı Tarihi Yeşil Şehircilik * Bu anahtar sözcük çıkartılmıştr. 6

7 1.290 Mimarlıkta Estetik Koruma Kuram ve Politikası Kırsal Alan Planlaması Kimyasal Süreç Denetimi Katalizörler ve Katalitik Tepkimeler Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri Deniz Ulaşımı Gemilerde Enerji Ekonomisi Gemi Ana ve Yardımcı Makineleri Gemi Adamlarının Eğitimi Gemi Simülasyonları Gemi Elektroniği ve Otomasyonu Gemi Hareketleri ve Kontrolü Gemi Haberleşmesi Davranış Biyolojisi Genel Fizik Malzeme Fiziği Medikal Fizik Nano Yapıların Fiziği Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik Aktüerya Radyobiyoloji Adalet ve Suç Psikolojisi Aile Sosyolojisi Anayasa Hukuku Anayasa ve Siyasal Kurumlar Arkeometri Arşiv Askeri Coğrafya Avrupa Birliği Hukuku Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri Bilim ve Teknoloji Tarihi Biyocoğrafya Bölgesel İktisat Bütçe ve Mali Planlama Büyüme İktisadı Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Çalışma İktisadı ve İktisadi Demografi Çalışma Psikolojisi Çalışma Sosyolojisi Çevre Hukuku Çevre Politikası Değer Felsefesi Değişme, Azgelişmişlik ve Modernleşme Sosyolojisi Deniz Hukuku Deniz İşletmeciliği Dil Felsefesi * Bu anahtar sözcük çıkartılmıştr. 7

8 2.027 Dil Psikolojisi Din Felsefesi Din Psikolojisi Din Sosyolojisi Dinler Tarihi Doğal Kaynaklar ve Çevre İktisadı Dokümantasyon Eğitim İktisadı Ekonomik Coğrafya Ekonomik Demografi Bilgi ve Bilim Felsefesi Eskiçağ Felsefesi Etik ve Uygulamalı Etik Etnoloji Ev Ekonomisi Finans Finansal İktisat * Gazetecilik Gelişme İktisadı Genel Kamu Hukuku Hadis * Halkla İlişkiler Hidrografya Hukuk Felsefesi Hukuk Tarihi İdare Hukuku İktisadi Modeller ve Programlama İktisat Metodolojisi İletişim Ekonomisi İletişim Etiği İletişim Psikolojisi İletişim Sosyolojisi İnsan Felsefesi İnsan Kaynakları Yönetimi İslam Felsefesi İslam Hukuku İslam Mezhepleri Tarihi İslam Tarihi İş ve Örgütler Sosyolojisi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Jeoarkeoloji Jeomorfoloji Karşılaştırmalı Hukuk Kelam Kişilerarası İletişim * Bu anahtar sözcük çıkartılmıştr. 8

9 2.075 Kişilik Psikolojisi Kitle İletişimi Klimatoloji Kooperatifçilik Kırsal Alanlar Sosyolojisi Kültürlerarası İletişim Kütüphanecilik Mali Hukuk Mali İktisat Maliye Kuramı Mantık Medeni Hukuk Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Muhasebe Nüfus Coğrafyası Ontoloji Ortaçağ Felsefesi Örgüt ve Grup İletişimi Örgütsel Davranış Polis ve İç Güvenlik Araştırmaları Primatoloji Psikolojide Ölçme Teknikleri Radyo-Televizyon Refah İktisadı Reklam Roma Hukuku Sağlık İktisadı Sağlık Kurumları Yönetimi Sağlık Psikolojisi Sağlık ve Beden Sosyolojisi Sanat Felsefesi Sanayi İktisadı Sinema Sınıf ve Tabakalaşma Sosyolojisi Sivil Havacılık Yönetimi Siyasal Akımlar ve Siyasal Düşünce Tarihi Siyasal Coğrafya Siyaset Bilimi Metodolojisi Siyaset Felsefesi Siyaset Psikolojisi Siyaset Sosyolojisi Siyasi Düşünce Tarihi Siyasi İletişim Sosyal Demografi Sosyal Güvenlik Sosyal Hareketler ve Kimlikler Sosyolojisi Sosyal Hizmet Sosyoloji Kuramları, Tarihi ve Metodolojisi * Bu anahtar sözcük çıkartılmıştr. 9

10 2.123 Spor Psikolojisi Su Altı Arkeolojisi Suç ve Sapma Sosyolojisi Tarım İktisadı Tasavvuf Tefsir Teknik Demografi Teknoloji ve Yenilik İktisadı Teknoloji ve Yenilik Yönetimi Ticaret Hukuku Toplum ve Tarih Felsefesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Toprak Coğrafyası Trafik Psikolojisi Turizm ve Otelcilik İşletmeciliği Türk Dış Politikası Türk Siyasal Hayatı Uluslararası İletişim Uluslararası İşletmecilik Milletlerarası Kamu Hukuku Uluslararası Kurumlar Milletlerarası Özel Hukuk Uluslararası Siyaset Uluslararası Ticaret Yeniçağ Felsefesi Yerleşim Arkeolojisi Yerleşme Coğrafyası Yirminci Yüzyıl Felsefesi Yönetim Psikolojisi Yönetim Sosyolojisi Bilişsel Psikoloji Biyo Psikoloji Öğrenme Psikolojisi Türkiye Fiziki Coğrafyası Türkiye Beşeri Coğrafyası Türkiye Ekonomik Coğrafyası * Türkiye de Ortam Sorunları Kıtalar Coğrafyası Ülkeler Coğrafyası Bölge-Bölüm-Yöre Analizleri Panel Veri Ekonometrisi Zaman Serisi Analizi Uygulamalı Ekonometri Deneysel İktisat Hukuk ve İktisat Endüstriyel Organizasyon Finansal Türev Araçları * Bu anahtar sözcük çıkartılmıştr. 10

11 2.171 İşlemler Yönetimi Kurumsal Yönetişim İş Etiği ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Stratejik Yönetim İletişim Araştırmaları İletişim Eğitimi İletişim Kuramları İletişim Sistemleri İletişim Tarihi Medya Okur-Yazarlığı Siyasal İletişim Radyo Yayıncılığı İtibar Yönetimi Kurumsal İletişim Pazarlama İletişimi Bilişim İnternet İnternet Gazeteciliği Yeni İletişim Teknolojileri Web Tasarımı Uluslararası Politik İktisat Politik Ekonomi Politik Antropoloji Politik Psikoloji Avrupa ve Bölge Çalışmaları Sağlık Sosyolojisi Kurumlar Tarihi Tarih Metodolojisi * Ortaçağ Arkeolojisi Hukuk ve Devlet Felsefesi Siyaset ve Devlet Felsefesi Toplum ve Siyaset Felsefesi Toplum ve Devlet Felsefesi Tarih Felsefesi Kültür Felsefesi Türk İslam Düşüncesi Hukuk Sosyolojisi Psikometri Nöropsikoloji Aile Psikolojisi * * Bilgi ve Bilim Sosyolojisi Kültür Sosyolojisi Tarihsel Sosyolojisi Endüstri Sosyolojisi Kent Sosyolojisi * Bu anahtar sözcük çıkartılmıştr. 11

12 2.219 Göç Sosyolojisi Çoklu Ortam Tasarımı Deneysel Video Masaüstü Yayıncılık Dijital Halkla İlişkiler Etkinlik Yönetimi Halkla İlişkiler Kampanya ve Uygulamaları Halkla İlişkiler Planlaması Halkla İlişkiler Yazarlığı Kriz Yönetimi Konu Yönetimi Kurumiçi Halkla İlişkiler Risk Yönetimi İletişim Hukuku * Medya Araştırmaları Medya Etkileri Medya Planlaması Medya Teknolojileri Sosyal Medya Çalışmaları Televizyon Sosyolojisi Televizyon Yayımcılığı Bütünleşik Pazarlama İletişimi Dijital Reklamcılık Reklam Araştırmaları Reklam Medya Planlamaları Reklam Psikolojisi Reklam Sosyolojisi Reklam Stratejileri Reklam Tarihi Reklam Yapımı Reklam Yönetmenliği Siyasal Reklamcılık Sosyal Reklamcılık Politik Sinema Sinema Gösterge Bilim Sinema Sosyolojisi Tarihi Coğrafya Paleocoğrafya Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme Kıraat Türk-İslam Edebiyatı Türk-İslam Sanatları Tarihi Türk Din Musıkısi Felsefe Tarihi Yahudilik Araştırmaları Hıristiyanlık Araştırmaları Hint ve Uzak Doğu Dinleri Araştırmaları * Bu anahtar sözcük çıkartılmıştr. 12

13 2.267 Din Hizmetlerinde Rehberlik ve Halkla İlişkiler Dini Hitabet Din Öğretimi Özel Yöntemleri Din Hizmetleri Yönetim ve Denetimi Mistik Dini Müzik Ahlak Metafiziği İslam Ahlak Felsefesi İslam Bilim Tarihi Türk Düşünce Tarihi Yaygın Din Öğretimi ve Uygulamaları Bilişim ve Teknoloji Hukuku Kamu Güvenliği Kolluk Faaliyetleri Stratejik ve İstihbarat Suç Araştırmaları Bilişsel Bilim Deniz İşletmeciliği Asya Tarihi Afrika Tarihi Amerika Tarihi Rusya Tarihi Orta Doğu Tarihi Latin Amerika Tarihi Avrupa Tarihi Selçuklu Tarihi Osmanlı Tarihi Balkan Tarihi Toplum Tarihi Yönetim ve Kurumlar Tarihi Kültür Tarihi Askeri Tarih Haçlı Seferleri Tarihi ve Bizans Tarihi Hellen ve Roma Tarihi Nümizmatik Genç Antik Çağ Tarihi Eskiçağ İran Tarihi Eskiçağ Akdeniz Tarihi Ağaç Malzeme Eğitimi * Aydınlatma ve Tesisat Eğitimi Baskı ve Dizgi Eğitimi Beslenme Eğitimi Bilgisayar Sistemleri Eğitimi Büro Yönetimi Eğitimi Çocuk Gelişimi Eğitimi Dekoratif Ürünler Eğitimi Dokuma-Örgü ve Nakış Eğitimi Döküm ve Model Eğitimi * Bu anahtar sözcük çıkartılmıştr. 13

14 3.012 Elektrik Makineleri Eğitimi Elektronik Eğitimi Endüstriyel Teknoloji Eğitimi Enerji Eğitimi Enerji Tesisleri Eğitimi Giyim Endüstrisi Eğitimi Grafik Eğitimi Kaynak Eğitimi Kontrol Eğitimi Masa Üstü Yayıncılık Eğitimi Mekanik Metalurji ve Malzeme Eğitimi Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Moda Tasarımı Eğitimi Muhasebe ve Finansman Eğitimi Otomotiv Eğitimi Seramik Eğitimi Talaşlı Üretim ve Kalıpçılık Eğitimi Tasarım ve Konstrüksiyon Eğitimi Tekstil Teknolojisi Eğitimi Tekstil Terbiye Tekniği Eğitimi Telekomünikasyon Eğitimi Turizm İşletmeciliği Eğitimi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Eğitimi Yapı Bilgisi Eğitimi Yapı Tasarımı Eğitimi Yönetim ve Organizasyon Eğitimi Alman Dili ve Edebiyatı Amerikan Edebiyatı Arap Dili, Edebiyatı ve Belağatı Bulgar Dili ve Edebiyatı Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Çin Dili ve Edebiyatı * Ermeni Dili, Edebiyatı ve Kültürü Eski Anadolu Türkçesi Eski Türk Edebiyatı Fars Dili, Edebiyatı ve Kültürü Fransız Dili ve Edebiyatı * * Hindoloji Hititoloji Hollanda Dili ve Edebiyatı İngiliz Dili ve Edebiyatı İspanyol Dili ve Edebiyatı İtalyan Dili ve Edebiyatı Japon Dili ve Edebiyatı Karşılaştırmalı Edebiyat * Bu anahtar sözcük çıkartılmıştr. 14

15 4.024 Kore Dili ve Edebiyatı * * * Latin Dili ve Edebiyatı Latin-Yunan Epigrafisi Leh Dili ve Edebiyatı Hungaroloji * * Rus Dili ve Edebiyatı Sümeroloji Türkiye Türkçesi Urdu Dili * Yeni Türk Edebiyatı Yunan Dili ve Edebiyatı Türk Halk Bilimi Türk Dünyası Edebiyatları Eski Türkçe Orta Türkçe Kuzey Batı: Kıpçak Grubu Türk Dilleri Güney Batı: Oğuz Grubu Türk Dilleri Güney Doğu: Yeni Uygurca ve Özbekçe Kıyı Dilleri: Çuvaşça, Yakutça, Tuvaca, Hakasça, Sarı Uygurca, Halaçça Boşnak Dili ve Edebiyatı Hırvat Dili ve Edebiyatı Arnavut Dili ve Edebiyatı Slav Dili ve Edebiyatı Kafkas Dilleri ve Edebiyatları Çeviribilim Halk Edebiyatı * Akaroloji Avlama Teknolojileri Bağ Yetiştirme ve Islahı Bakteriyel Bitki Hastalıkları Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Drenaj Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Fungal Bitki Hastalıkları Hasat Sonrası İşlemleri * * Herboloji * Bu anahtar sözcük çıkartılmıştr. 15

16 5.017 İşleme Teknolojileri Kanatlı Hayvan Yetiştirme ve Islahı Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı Meyve Yetiştirme ve Islahı Nematoloji Orman Amenajmanı ve Hasılatı Orman Ekonomisi ve İşletmeciliği Orman Koruma * Orman Ürünleri Transportu Peyzaj Planlama Sebze Yetiştirme ve Islahı Silvikültür Su Ürünleri Yetiştiriciliği Sulama Süs Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Tahıl Yetiştirme ve Islahı Tarım Makineleri Tarım Politikası Tarımda Enerji Kullanımı Tarımsal Biyoteknoloji Tarımsal Pazarlama Tarımsal Yapılar Tarımsal Yayım ve Haberleşme Toprak Bilimi Toprak Ekolojisi Toprak-Su Koruma * * * * * * * * * * * * Viral Bitki Hastalıkları Yem Teknolojisi * * * Fitopatoloji Entomoloji Ormancılık Politikası Odun Koruma Teknolojisi * Bu anahtar sözcük çıkartılmıştr. 16

17 5.065 Kadastro ve Mülkiyet Yaban Hayatı Yönetimi Havza Yönetimi Tarım İşletmeciliği Hidroloji Arı ve İpek Böceği Yetiştiriciliği ve Islahı Su Ürünleri Sağlığı ve Hastalıkları Limnoloji Osinoloji Su Kalitesi ve Su kirliliği Akuatik Toksikoloji Süt Teknolojisi Yemeklik Tane Baklagiller Yetiştirme ve Islahı Su Ürünleri Hastalıkları Ormancılık Hukuku Orman Ürünleri Kimyası Lif ve Kağıt Teknolojisi Fiziksel ve Mekanik Ağaç Teknolojisi Ahşap İşleme ve Mobilya Teknolojisi Kırsal Kalkınma Arazi ve Su Kaynakları Bitkisel Biyoteknoloji Hayvansal Biyoteknoloji Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji Alman Dili Eğitimi Arap Dili Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Biyoloji Eğitimi Coğrafya Eğitimi Çok Engellilerin Eğitimi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Eğitim Felsefesi Eğitim Programları ve Öğretim Eğitim Psikolojisi Eğitim Sosyolojisi Eğitim Tarihi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Felsefe Grubu Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Fizik Eğitimi Fransız Dili Eğitimi Görme Engelliler Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi İşitme Engelliler Eğitimi Japon Dili Eğitimi Kimya Eğitimi * Bu anahtar sözcük çıkartılmıştr. 17

18 6.025 Konuşma Engelliler Eğitimi Ortaöğretim Matematik Eğitimi Müzik Eğitimi Okul Öncesi Eğitimi Özel Eğitim Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Resim İş Eğitimi * Tarih Eğitimi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Türkçe Eğitimi Üstün Zekalılar Eğitimi Yetişkinler Eğitimi/Halk Eğitimi Zihinsel Engelliler Eğitimi İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi İlköğretim Matematik Eğitimi İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi * Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Aile Kaynakları Eğitimi Din Eğitimi Cilt Çini Çizgi Film-Animasyon Dans ve Koreografi Fotoğraf Grafik Tasarımı Halı, Kilim ve Dokuma Hat Heykel Kompozisyon Müzik Teknolojileri Müzik Teorileri Müzikoloji Opera Şarkıcılığı ve Rejisörlüğü Oyunculuk-Reji Resim Sahne Tasarımı * Sinema-TV Yapım ve Yönetimi Tekstil ve Moda Tasarımı Tezhip Tiyatro Kuramı Türk Halk Müziği Türk Sanat Müziği Yorumculuk Yorum-Dramatik Yazarlık Belgesel Film * Bu anahtar sözcük çıkartılmıştr. 18

19 7.028 Film Eleştirisi Film Yapımı Film Yapım-Yönetim Sinema ve Estetik Sinema Kuramları Sinema Tarihi Canlandırma/Animasyon Dijital İletişim Dijital Oyun Dijital Yayıncılık Etkileşim Tasarımı Gösterge Bilim Görsel Tasarım Gülmece/Karikatür Video Sanatı Oyun Kuramı Seramik Tasarımı Cam Tasarımı Baskı Sanatları * Bu anahtar sözcük çıkartılmıştr. 19

LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER ADAYA AİT MEZUN OLUNULAN PROGRAM KODLARI NİTELİK KODU ÖĞRENİM KOŞULU

LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER ADAYA AİT MEZUN OLUNULAN PROGRAM KODLARI NİTELİK KODU ÖĞRENİM KOŞULU NİTELİK 4001 4003 4005 4007 4009 4011 4012 4013 4015 4016 4017 4019 4021 4023 4025 4027 4029 4031 4033 4035 4037 4039 4041 4043 4045 4047 4049 4051 Herhangi bir lisans programından mezun Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

2014 Yurtdışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar

2014 Yurtdışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar Seçme Sonuçlarına İlişkin ve lar Öğrenim Grubu Öğrenim Grubu Adı Türü Yerl. 101 ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ EA/SAY 6 6 0 72,52671 81,98998 102 AĞ, YAZILIM STRATEJİ VE EKONOMİSİ EA/SAY 6 6 0 83,78498 88,87421

Detaylı

2014 Temmuz / ÖYP Yerleştirme Puanları (İlan Numarasına Göre)

2014 Temmuz / ÖYP Yerleştirme Puanları (İlan Numarasına Göre) 2014 Temmuz / ÖYP Yerleştirme Puanları (İlan Numarasına Göre) Satır Etiketleri En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN 19118 78,61 78,61 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 78,61 78,61 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 78,61

Detaylı

20/02/2014 TARİH 9 SAYILI KARARA GÖRE ÖĞRETMENLİĞE KAYNAKLIK EDEN PROGRAM/BÖLÜM/DAL MEZUNLARININ ATANABİLECEĞİ ALANLAR(*)

20/02/2014 TARİH 9 SAYILI KARARA GÖRE ÖĞRETMENLİĞE KAYNAKLIK EDEN PROGRAM/BÖLÜM/DAL MEZUNLARININ ATANABİLECEĞİ ALANLAR(*) 20/02/2014 TARİH ve 9 SAYILI KARARA GÖRE ÖĞRETMENLİĞE KAYNAKLIK EDEN PROGRAM/BÖLÜM/DAL MEZUNLARININ ATANABİLECEĞİ ALANLAR (*) MEZUN OLUNAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/BÖLÜMÜ/DALI ATANABİLECEĞİ ALAN/ALANLAR

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU

SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 2015 YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ UYARINCA SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) KILAVUZU Yükseköğretim Kurulu Ankara Bu kılavuz 09/04/2015 tarihinde kurulumuz web sitesinde

Detaylı

MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMI

MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Türü Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı En Küçük En Büyük OBK En Küçük OBK En Büyük ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3

Detaylı

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI)

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) Satır Etiketleri En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 80,597 80,839 AKTÜERYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 79,747 79,747 ANTRENÖRLÜK

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI ŞUBAT, 2014 İÇİNDEKİLER ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI... 1 1. ADALET...

Detaylı

MEZUNİYET KODLARI ÖĞRENİM KOŞULU

MEZUNİYET KODLARI ÖĞRENİM KOŞULU 3001 3002 Herhangi bir önlisans programından mezun Adalet Meslek Eğitimi önlisans programından 9339 3003 3004 3005 3007 3008 3009 3011 3013 3015 3016 3017 Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

1 Doğa bilimleri. 1.1 Matematik

1 Doğa bilimleri. 1.1 Matematik 1 Doğa bilimleri 1.1 Matematik -Teorik Matematik, Uygulamalı Matematik; İstatistik ve olasılık Bu bölüm, istatistiki yöntemlerle ilgili araştırmaları kapsamaktadır - İlgili uygulama alanında (örneğin:

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

* Alan İndeksleri (Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı için)

* Alan İndeksleri (Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı için) Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı: Bu tablo ile ilgili kısaltmalar ve tanımlar dökümanın sonunda yer almaktadır. Başvuru Koşulları: Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI Program ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 5 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 6 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 5 15, 17,

Detaylı

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 277,83369 311,06335 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim

Detaylı

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir:

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir: MESLEKLER REHBERİ MESLEK SEÇĠMĠ Meslek : Meslek en genel anlamda yaşam boyu yapılan faaliyetler bütünüdür. Yaşam boyu yapılan bir faaliyetten insanın mutlu olabilmesi için seçtiği mesleği severek ve isteyerek

Detaylı

SEVĠYE TESPĠT SINAVI (STS) KILAVUZU

SEVĠYE TESPĠT SINAVI (STS) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU 2014 YURTDIġI YÜKSEKÖĞRETĠM DĠPLOMALARI DENKLĠK YÖNETMELĠĞĠ UYARINCA SEVĠYE TESPĠT SINAVI (STS) KILAVUZU Yükseköğretim Kurulu Ankara Bu kılavuz 20.03.2014 tarihinde güncellenerek kurulumuz

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ VE DÜNYADAKİ MİMARLIK EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ İLE KÜRESELLEŞMENİN MİMARLIK EĞİTİMİNE ETKİSİNİN İRDELENMESİ

TÜRKİYE DEKİ VE DÜNYADAKİ MİMARLIK EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ İLE KÜRESELLEŞMENİN MİMARLIK EĞİTİMİNE ETKİSİNİN İRDELENMESİ TÜRKİYE DEKİ VE DÜNYADAKİ MİMARLIK EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ İLE KÜRESELLEŞMENİN MİMARLIK EĞİTİMİNE ETKİSİNİN İRDELENMESİ Hande NALÇAKAN*, Çiğdem POLATOĞLU YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü,

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

2015 YILINDA İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK LİSANS PROGRAMLARI

2015 YILINDA İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK LİSANS PROGRAMLARI Acil Yardım ve Afet Yönetimi 300212002 GİRNE Girne Amerikan Ü. Sağlık Bilimleri Fak. %75 Burslu - 5 0 0 300212011 GİRNE Girne Amerikan Ü. Sağlık Bilimleri Fak. %50 Burslu - 5 0 0 300512326 LEFKOŞA Yakın

Detaylı

TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI

TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI Lise, Yabanc ý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lises i, Yabancý Dille Yapan Özel Lise,

Detaylı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Yasemin Afacan Evrensel tasarım, mutfak tasarımı, mimarlık eğitimi, bilgisayar destekli tasarım ve tasarım sürecinde kullanıcı ihtiyaçlarına ilişkin çalışmalar yapan

Detaylı

Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.

Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM Konuralp Yerleşkesi, 81620 DÜZCE Tel: (0 380)

Detaylı

TÜRKİYE DE EĞİTİM SİSTEMİ VE 02EĞİTİM İMKÂNLARI

TÜRKİYE DE EĞİTİM SİSTEMİ VE 02EĞİTİM İMKÂNLARI İstanbul Kalkınma Ajansı Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek Programı MESLEKİ EĞİTİM, REHBERLİK VE KARİYER DANIŞMANLIĞI MERKEZİ PROJESİ TÜRKİYE DE EĞİTİM

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ANABĠLĠM DALI BAHÇE BĠTKĠLERĠ GaziosmanpaĢa Üniversitesi 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Enstitülere alınacak Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Ġlanı FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠLĠM DALI Meyvecilik

Detaylı

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır.

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Kod Bilim Alanı Koşul No 1101 Atatürk İnkılapları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 AĞUSTOS 2014 SAYI: 2683 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve

Detaylı