STATICS. Atalet Momentleri (Moments. of Inertia) VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: Yapı. özellikle de kesit alanının n 2. momenti veya atalet

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STATICS. Atalet Momentleri (Moments. of Inertia) VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: Yapı. özellikle de kesit alanının n 2. momenti veya atalet"

Transkript

1 CHAPTER 9 Seventh Edition VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Ferdinand P Beer, E Russell Johnston, Jr & RC HIBBELER in STATICs kitaplarından düzenlenmi zenlenmiştir tir 10 HAFTA Düzenleen zenleen:: Dr N MEYDANLIK Traka Universit EDİİRNE Atalet Momentleri (Moments of Inertia) All rights reserved to bana GİRİ İ Yapı elemanlarının n mukavemeti büük b k oranda onların n kesit büüklb klüklerine klerine ve şekline bağlıdır, özellikle de kesit alanının n momenti vea atalet momentine bağlıdır All rights reserved to bana --

2 UYGULAMALAR Kiriş ve kolon gibi bir çok apı elemanı have cross sectional shapes like I, H, C, etc Diğerleri içi dolu kare ada daire kesitlerden çok tüb şeklindedir Wh do the usuall not have solid rectangular, square, or circular cross sectional areas? Tasarımda bu elemanların hangi özellikleri daha etkendir? How can we calculate this propert? All rights reserved to bana -- Atalet Momenti, Statik hesaplarında kullanılmaz ama hesaplanması ağırlık merkezi hesaplarına benzediği için statik dersi içinde gösterilir Atalet momenti daha çok mukavemet (malzeme mekaniği), dinamik ve akışkanlar mekaniği derslerinde ve hesaplamalarında kullanılır Bir cismin atalet momenti onun dönmee karşı direncinin bir ölçümüdür Günlük tecrübelerimizden de biliriz ki dönen büük bir tekerleği durdurmak vea dönmee başlatmak küçük tekerlekten daha zordur Matematiksel olarak da bu olaın büük tekerleğin daha büük atalet momentine sahip olması nedenile olduğu gösterilebilir Atalet momenti çeşitli mühendislik hesaplamalarında kullanılır; - Hidrostatik basınç kuvvetlerinin bileşkesinin erini bulmak için, - Kirişlerde gerilme ve sehim hesapları için, - Dönen cisimlerin kütle atalet momentleri hesabı All rights reserved to bana --

3 MOMENTS OF INERTIA FOR AREAS Sıvı içine daldırılmış bir plağı göz önüne alalım Yüzeden z kadar aşağıdaki sıvı basıncı pγz ile verilir where γ is the specific weight of the liquid Bu noktada da alanına etki eden kuvvet df p da (γ z) da Bu kuvvet nedenile x-eksenine göre moment z(df) dir The total moment is A z df A γ z da γ A (z da) This integral term is referred to as the moment of inertia of the area of the plate about an axis All rights reserved to bana MOMENTS OF INERTIA FOR AREAS 10cm cm 1cm (A) 10cm 1cm (B) 10cm (C) cm x A F B AB kirişi için farklı kesit şekli ve alanı göz önüne alalım Toplam alanlar eşit ve anı malzemeden apılmış, dolaısıla birim uzunluk için kütleleri anı - Verilen ükleme hali için hangisini tercih edersiniz? Niçin? (daha az gerilme ve çökmei dikkate alın) Yanıt x-eksenine göre atalet momentine bağlıdır x-ekseninden en uzak alanların çoğu (A) da olduğu için en büük atalet momentine sahip olan (A) dır Bu nedenle de en az gerilme ve çökmei (δ) veren de A şıkkıdır Atalet momenti arttıkça (δ) ve gerilme düşer All rights reserved to bana -- 66

4 İntegrasonla bir alanın n atalet momentinin bulunması : Herhangi bir alanın x ve eksenlerine göre ikinci Momenti or atalet momenti, I x da I x da da alanının koordinat eksenlerine parelel ince şerit halinde seçilmesi (I x için ata, I için düşe eleman) integral hesabını basitleştirir All rights reserved to bana di x da di x da Moment of Inertia of an Area b Integration For a rectangular area, h 1 Ix da bd bh 0 Dikdörtgen alan için bulunan ifade eksenlere parelel olarak seçilecek ince şeritlere de ugulanabilir, örneğin bir tek düşe şerit eleman seçilerek her iki eksene göre atalet momentleri di x 1 dx di x da x dx All rights reserved to bana -- 88

5 Polar Moment of Inertia Polar Atalet momenti, dönen silindirik millerin burulmasında önemli bir parametredir J 0 r da Polar atalet momenti ile dik atalet momentleri arasındaki ilişki, J J 0 0 ( x + ) r da da x da+ I + I x da Atalet momentinin birimi uzunluğun kuvvetidir (m ) All rights reserved to bana Bir alanın n atalet arıçap apı Atalet momeni I x olan bir alanı göz önüne alalım Bu alanın erine x-eksenine parelel ve atalet momenti ine I x e eşdeğer bir dikdörtgen şerit düşünürsek, I x kx A kx k x I x A x eksenine göre atalet arıçapı All rights reserved to bana Similarl, I J O O k k O x A A k k + k k k O I A J A Atalet arıçapı özellikle kolonların tasarımında önemlidir O -- 10

6 Sample Problem 91 SOLUTION: A differential strip parallel to the x axis is chosen for da di x da da l d For similar triangles, l b h h l h b h da h b d h Üçgen alanın tabanına göre atalet momentini hesaplaınız 0 dan h a kadar di x in integrasonu, I x b h h h h b da b d h h 0 h 0 h 0 ( h ) bh I x 1 d All rights reserved to bana Sample Problem 9 SOLUTION: An annular differential area element is chosen, dj J O O u da r da π u du djo u ( π u du) π 0 J O r 0 u π r du a) Dairesel bir alanın polar atalet momentini bulunuz b) a şıkkında bulduğunuz sonucu kullanarak, dairesel alanın çapından geçen x-eksenine göre atalet momentini bulunuz From smmetr, I x I, π JO Ix + I Ix r I I x diameter I x π r All rights reserved to bana -- 1

7 Sample Problem 9 Given: The shaded area shown in the figure Find: The MoI of the area about the x- and -axes (x,) cm Solution I x da da ( x) d ( /) d I x 0 ( /) d [ (/) (1/0) 5 ] 0 1 cm cm All rights reserved to bana -- 1 (x,) cm I x da x dx x ( x) dx 0 x 5 dx [ (/5) x 5 ] 0 cm 71 cm In the above example, it will be difficult to determine I using a horizontal strip However, I x in this example can be determined using a vertical strip So, I x (1/) dx (1/) ( x) dx All rights reserved to bana -- 1

8 Sample Problem 9 Given: The shaded area shown Find: I x and I of the area (x,) Solution I x (1/) dx 8 0 (1/) x dx [x / 6 ] in 8 All rights reserved to bana (x,) I Y x da x dx x ( x (1/) ) dx 8 0 x (7/) dx [(/10) x (10/) ] in All rights reserved to bana -- 16

9 1 When determining the MoI of the element in the figure, di equals A) x d B) x dx ATTENTION QUIZ C) (1/) dx D) x 5 dx x (x,) Similarl, di x equals A) (1/) x 15 dx B) da C) (1/1) x d D) (1/) x dx All rights reserved to bana Parelel eksenler Teoremi & Bileşik ik alanların n atalet momentleri Yapı elemanlarının kesit alanları genellikle basit şekillerden ada ilkel basit şekillerin birleşmesinden oluşmuştur Bu basit alanların atalet momentlerini bulmak için integrason öntemi ile karşılaştırıldığında daha basit öntemler var mıdır???? All rights reserved to bana EVET

10 PARALLEL-AXIS THEOREM FOR AN AREA Bu teorem bir alanın ağırlık merkezinden geçen eksenlere göre atalet momentinin ine bu eksenlere parelel başka eksenlere göre atalet momentleri ile ilgilidir Bileşik alanların atalet momentlerinin bulunması için pratik bir öntemdir Gözönüne alınan alanın ağırlık merkezi C dir x' and ' axes ağ mer C den geçmektedir x -eksenine parelel ve d kadar mesafede bir x-eksenine göre atalet momenti parelel eksen teoremi ile bulunur All rights reserved to bana Parelel Eksen Teoremi I X A da A (' + d ) da A ' da + d A ' da + d A da + d Ağırlık merkezinin tanımını kullanarak: ' ( A ' da) / ( A da) Now since C is at the origin of the x' ' axes, ' 0, and hence A ' da 0 Thus I X I X ' + A d Similarl, I Y I Y ' + A d X and J O J C + A d All rights reserved to bana -- 0

11 All rights reserved to bana -- 1 All rights reserved to bana --

12 Parallel Axis TeoremiT örnek Use the value of I for a circle from the table on the following page and the parallel-axis theorem to find I T, the moment of inertia about an axis tangent to the circle I T I + Ad 5 π r 1 π r + ( π r ) r All rights reserved to bana Use the value of I AA along the base of a triangle from the table on the following page and the parallel-axis theorem to find I BB, the moment of inertia along a parallel axis through the centroid of the triangle I I + Ad I AA BB I 6 1 BB AA bh Ad 1 1 bh 1 bh ( 1 h) -- En çok bilinen bazı ilkel kesitlerin atalet momentleri All rights reserved to bana --

13 En çok bilinen bazı ilkel kesitlerin atalet momentleri All rights reserved to bana -- 5 All rights reserved to bana -- 6

14 CONCEPT QUIZ 1 For the area A, we know the centroid s (C) location, area, distances between the four parallel axes, and the MoI about axis 1 We can determine the MoI about axis b appling the parallel axis theorem A) directl between the axes 1 and d d d 1 A C Axis 1 B) between axes 1 and and then between the axes and C) between axes 1 and and then axes and D) None of the above All rights reserved to bana -- 7 d d d 1 CONCEPT QUIZ A C Axis 1 smallest MoI For the same case, consider the MoI about each of the four axes About which axis will the MoI be the smallest number? A) Axis 1 B) Axis C) Axis D) Axis E) Can not tell All rights reserved to bana -- 8

15 ATTENTION QUIZ 1 For the given area, the moment of inertia about axis 1 is 00 cm What is the MoI about axis (the centroidal axis)? A) 90 cm B) 110 cm C) 60 cm D) 0 cm d d 1 C C A10 cm d 1 d cm 1 I 1 I + Ad I I 1 - Ad 00-10() 0 cm All rights reserved to bana -- 9 ATTENTION QUIZ The moment of inertia of the rectangle about the x-axis equals A) 8 cm B) 56 cm C) cm D) 6 cm cm cm cm d x x I x I x + Ad I x (bh )/1 + Ad ( ) / cm All rights reserved to bana -- 0

16 EXAMPLE Given: Find: The beam s cross-sectional area The moment of inertia of the area about the -axis and the radius of gration k Solution [1] [] [] 1 The cross-sectional area can be divided into three rectangles ( [1], [], [] ) as shown The centroids of these three rectangles are in their center The distances from these centers to the -axis are 0 mm, 875 mm, and 875 mm, respectivel All rights reserved to bana -- 1 EXAMPLE From the inside back cover of the book, the MoI of a rectangle about its centroidal axis is (1/1) b h I [1] (1/1) (5mm) (00mm) 565 (10 6 ) mm [1] [] [] Using the parallel-axis theorem, I Y[] I Y[] I Y + A (d X ) (1/1) (100) (5) + (5) (100) ( 875 ) 197 (10 6 ) mm All rights reserved to bana --

17 EXAMPLE I I 1 + I + I 98 ( 10 6 ) mm k ( I / A) A 00 (5) + 5 (100) + 5 (100) 1,500 mm k ( 979) (10 6 ) / (1500) 871 mm All rights reserved to bana -- MOMENT OF INERTIA FOR A COMPOSITE AREA A composite area is made b adding or subtracting a series of simple shaped areas like rectangles, triangles, and circles For example, the area on the left can be made from a rectangle minus a triangle and circle The MoI of these simpler shaped areas about their centroidal axes are found in most engineering handbooks as well as the inside back cover of the textbook Using these data and the parallel-axis theorem, the MoI for a composite area can easil be calculated All rights reserved to bana --

18 STEPS FOR ANALYSIS 1 Divide the given area into its simpler shaped parts Locate the centroid of each part and indicate the perpendicular distance from each centroid to the desired reference axis Determine the MoI of each simpler shaped part about the desired reference axis using the parallel-axis theorem ( I X I X + A ( d ) ) The MoI of the entire area about the reference axis is determined b performing an algebraic summation of the individual MoIs obtained in Step (Please note that MoI of a hole is subtracted) All rights reserved to bana -- 5 READING QUIZ 1 The parallel-axis theorem for an area is applied between A) an axis passing through its centroid and an corresponding parallel axis B) an two parallel axis C) two horizontal axes onl D) two vertical axes onl The moment of inertia of a composite area equals the of the MoI of all of its parts A) vector sum B) algebraic sum (addition or subtraction) C) addition D) product All rights reserved to bana -- 6

19 EXAMPLE Given: The shaded area as shown in the figure Find: The moment of inertia for the area about the x-axis and the radius of gration k X (a) (b) (c) Solution 1 The given area can be obtained b subtracting both the circle (b) and triangle (c) from the rectangle (a) Information about the centroids of the simple shapes can be obtained from the inside back cover of the book The perpendicular distances of the centroids from the x-axis are: d a 5 in, d b in, and d c 8in All rights reserved to bana -- 7 EXAMPLE I Xa (1/1) 6 (10) + 6 (10)(5) 000 in I Xb (1/) π () + π() () 16 in (a) (b) (c) I Xc (1 /6) () (6) + (½) () (6) (8) 59 in I X I Xa I Xb I Xc 1190 in k X ( I X / A ) A 10 ( 6 ) π () (½) () (6) 8 in k X (119 / 8) 557 in All rights reserved to bana -- 8

BÖLÜM -1 MALZEME BİLGİSİ

BÖLÜM -1 MALZEME BİLGİSİ 1 BÖLÜM -1 MALZM BİLGİSİ İçindekiler 1.1-Birim Sistemler 1.3-Genel Bilgiler ve Kabuller 1.3- Üst Yapı Malzemeler a- Betonarme Malzemesi b- Çelik Malzemesi c- Ahşap Malzemesi d- Birleştirme Malzemesi 1.4-

Detaylı

Titreşim ile ilgili temel bilgiler:

Titreşim ile ilgili temel bilgiler: Titreşim ile ilgili temel bilgiler: TİTREŞİM İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER Titreşim ile ilgili temel bilgiler Titreşim Nedir Titreşimlerin Nedenleri Titreşim kaynakları Titreşimlerin Etkileri Temel Kavramlar

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ TAŞIT TEKNOLOJİSİ ŞASİ, ÇERÇEVE ve GÖVDE - KAROSER/İ Şasinin Çalışma Koşulları ve Traversler Dr. PaulJ. Aisopoulos, Chassis Design,

Detaylı

Maddesel Nokta Statiği 2.1. HAFTA. Đçindekiler S T A T İ K :

Maddesel Nokta Statiği 2.1. HAFTA. Đçindekiler S T A T İ K : --11-- Maddesel Nkta Statiği 2.1. HATA --22-- Đçindekiler Mekaniğe Giriş Đki kuvvetin bileşkesi Vektörler Vectörel işlemler Bir nktada kesişen kuvvetlerin bileşkesi Örnek Prblem 2.1 Örnek Prblem 2.2 Bir

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ Aerodinamik Özellikler ve Direnç Katsayısının Ölçülmesi HAZIRLAYAN: Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Aerodinamik Geometrik benzerlik: Boyutlar(uzunluklar) arasındaki

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (2. Hafta)

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (2. Hafta) AĞIRLIK MERKEZİ STATİK (2. Hafta) Ağırlık merkezi: Bir cismi oluşturan herbir parçaya etki eden yerçeki kuvvetlerinin bileşkesinin cismin üzerinden geçtiği noktaya Ağırlık Merkezi denir. Şekil. Ağırlık

Detaylı

Firma Profili / Firm Profile

Firma Profili / Firm Profile Firma Profili / Firm Profile Uygulamalar Applications İçindekiler Endüstriyel Profiller Industrial Profiles Bağlantı Elemanları Connection Equipments Bağlantı Parçaları Connection Parts Kabin Malzemeleri

Detaylı

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı.

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı. POLİTEKNİK Grubuna ait ilk şirket 1976 yılında Ankara da kuruldu. Mühendislik ağırlıklı bu şirket zamanla büyük çaplı kompansatörlerin ve elektrostatik filtrelerin imalatına odaklandı. Grup 1988 de İstanbul

Detaylı

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı.

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı. POLİTEKNİK Grubuna ait ilk şirket 1976 yılında Ankara da kuruldu. Mühendislik ağırlıklı bu şirket zamanla büyük çaplı kompansatörlerin ve elektrostatik filtrelerin imalatına odaklandı. Grup 1988 de İstanbul

Detaylı

Program Revision Proposal Form

Program Revision Proposal Form EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee Program Revision Proposal Form (Latest update: 10/05/2005) Part I. Program Information Program Title CIVIL ENGINEERING Program code 22 Faculty

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İnş.Müh. Alican TÖREN İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee

EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee Program Title CIVIL ENGINEERING Program code 22 Faculty / School ENGINEERING Department CIVIL ENGINEERING Level 2-Year Associate 3-Year

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (YÖS) TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ (TÖBT)

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (YÖS) TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ (TÖBT) ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (YÖS) TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ (TÖBT) THE ENTRANCE EXAMINATION FOR FOREIGN STUDENTS THE BASIC

Detaylı

AĞIRLIK MERKEZİ VE ALAN ATALET MOMENTLERİ

AĞIRLIK MERKEZİ VE ALAN ATALET MOMENTLERİ AĞIRLIK MERKEZİ VE ALAN ATALET MOMENTLERİ AĞIRLIK MERKEZİ VE ALAN ATALET MOMENTLERİ Bu konular denge problemelerinden tamamen bağımsızdır. Alanların ağırlık merkezi ve atalet momenti ismi verilen geometrik

Detaylı

Pt/A ÞAFT MONTAJLI HELÝSEL REDÜKTÖR SHAFT MOUNTED SPEED REDUCER. K.NO: P - Pt/A 02/2011. Serisi Series. Serisi Series

Pt/A ÞAFT MONTAJLI HELÝSEL REDÜKTÖR SHAFT MOUNTED SPEED REDUCER. K.NO: P - Pt/A 02/2011. Serisi Series. Serisi Series R Pt/A Serisi Series POLAT GROUP REDÜKTÖR San. ve Tic. A.Þ. ASTÝM ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 1 SOKAK NO:6 P.K: 5 AYDIN / TÜRKÝYE Tel Fax Web Email : : : : + 256 231 04 74 + 256 231 07 62 www.pgr.com.tr info@pgr.com.tr

Detaylı

Pt/A ÞAFT MONTAJLI HELÝSEL REDÜKTÖR SHAFT MOUNTED SPEED REDUCER. K.NO: P - Pt/A 02/2011. Serisi Series. Serisi Series

Pt/A ÞAFT MONTAJLI HELÝSEL REDÜKTÖR SHAFT MOUNTED SPEED REDUCER. K.NO: P - Pt/A 02/2011. Serisi Series. Serisi Series R Pt/A Serisi Series POLAT GROUP REDÜKTÖR San. ve Tic. A.Þ. ASTÝM ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 1 SOKAK NO:6 P.K: 5 AYDIN / TÜRKÝYE Tel Fax Web Email : : : : + 256 231 04 74 + 256 231 07 62 info@pgr.com.tr Ýtimat

Detaylı

ÖNSÖZ Matematik bir yönüyle, karmaşık yapılarda düzen arama bilimidir. Bu tanım, hem matematik bilimine katkı sağlamak hem de matematiğin en verimli bir şekilde nasıl öğretileceği yollarını aramak için

Detaylı

Galva info Sıcak Daldırma Galvaniz için Teknik Bilgiler Technical Information Regarding Hot-Dip Galvanizing

Galva info Sıcak Daldırma Galvaniz için Teknik Bilgiler Technical Information Regarding Hot-Dip Galvanizing Galva info Sıcak Daldırma Galvaniz için Teknik Bilgiler Technical Information Regarding Hot-Dip Galvanizing www.galvaniz.com Sıcak daldırma galvaniz kaplama Demir veya çelik ürünlerin korozyondan korunması

Detaylı

Gelir Dağılımı ve Yoksulluk

Gelir Dağılımı ve Yoksulluk 19 Decembre 2014 Gini-coefficient of inequality: This is the most commonly used measure of inequality. The coefficient varies between 0, which reflects complete equality and 1, which indicates complete

Detaylı

A Concept of Accumulation Point and Its Usage

A Concept of Accumulation Point and Its Usage Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 6, Sayı 2, Aralık 2012, sayfa 217-233. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

Açık Ocak Albit İşletmesindeki Kaya Şevlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Duraylılık Değerlendirmesi

Açık Ocak Albit İşletmesindeki Kaya Şevlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Duraylılık Değerlendirmesi Jeoloji Mühendisliği Dergisi 38 (1) 2014 1 Araştırma Makalesi / Research Article Açık Ocak Albit İşletmesindeki Kaya Şevlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Duraylılık Değerlendirmesi Slope Stability

Detaylı

Daha Yükseğe, Daha Güvenle... More Higher, More Safely...

Daha Yükseğe, Daha Güvenle... More Higher, More Safely... Pratik İskele ve Kalıp Sistemleri Practical Scaffolding and Formwork Systems ve KALIP SİSTEMLERİ Daha Yükseğe, Daha Güvenle... More Higher, More Safely... PRATİK İSKELE İML. İTH. İHR. İNŞ. SAN. TİC. LTD.

Detaylı

DUDLEY KNOX LIBRARY NAVAL PC lduate SCHOOL MONTERFY. CALIFOR1IIA 03943

DUDLEY KNOX LIBRARY NAVAL PC lduate SCHOOL MONTERFY. CALIFOR1IIA 03943 Author(s) Akinsel, Serdar Title Reduction in bandwidth by using variable le Publisher Issue Date 1985 URL http://hdl.handle.net/10945/21522 This document was downloaded on August 18, 2015 a DUDLEY KNOX

Detaylı

HİBRİD ARAÇLAR. «Her tercih bir vazgeçiştir»

HİBRİD ARAÇLAR. «Her tercih bir vazgeçiştir» HİBRİD ARAÇLAR «Her tercih bir vazgeçiştir» BİREYSEL ULAŞIM - GELECEĞİN OTOMOBİLİ - TANIMLAYICI FAKTÖRLER Artan yakıt fiyatı Kaynaklar/tahrik teknolojilerinin mevcudu Artan tıkanıklık problemi Değişen

Detaylı

BİR ASENKRON MOTOR ARIZA TESPİTİ ÖĞRETİM ARACI AN INDUCTION MOTOR FAULT DIAGNOSIS INSTRUCTIONAL TOOL

BİR ASENKRON MOTOR ARIZA TESPİTİ ÖĞRETİM ARACI AN INDUCTION MOTOR FAULT DIAGNOSIS INSTRUCTIONAL TOOL BİR ASENKRON MOTOR ARIZA TESPİTİ ÖĞRETİM ARACI AN INDUCTION MOTOR FAULT DIAGNOSIS INSTRUCTIONAL TOOL Veli TÜRKMENOĞLU 1, Necati KOCYİGİT 2 ÖZET Bu çalışmada, 3 fazlı asenkron motorlar için arıza bulmada

Detaylı

FARKLI KESİT GEOMETRİLERİNE SAHİP BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF RC COLUMN BEHAVIOUR HAVING DIFFERENT GEOMETRY

FARKLI KESİT GEOMETRİLERİNE SAHİP BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF RC COLUMN BEHAVIOUR HAVING DIFFERENT GEOMETRY FARKLI KESİT GEOMETRİLERİNE SAHİP BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ * 1 Naci Çağlar, 2 Abdulhalim Akkaya, 1 Aydın Demir, 1 Hakan Öztürk * 1 Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, Sakarya

Detaylı

Çeviri: Sayfa 104-116 arası

Çeviri: Sayfa 104-116 arası Çeviri: Sayfa 104-116 arası Çeviri Aydok MORALIOĞLU ve Emrah BİLGİÇ tarafından yapılmış olup Fuzzy Thinking doktora dersi ödevi bu çevirinin düzeltilmesi idi. Düzelten: Elyase İSKENDER What the Uncertainity

Detaylı

6. Ders. Lineer Olmayan Optimizasyon Lineer Olmayan Regresyon Analizi. http://tr.wikipedia.org/wiki/optimizasyon (Nisan2012)

6. Ders. Lineer Olmayan Optimizasyon Lineer Olmayan Regresyon Analizi. http://tr.wikipedia.org/wiki/optimizasyon (Nisan2012) 6. Ders Lineer Olmayan Optimizasyon Lineer Olmayan Regresyon Analizi http://tr.wikipedia.org/wiki/optimizasyon (Nisan0) Matematikte matematiksel programlama ya da optimizasyon terimi; bir gerçel fonksiyonu

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ Ürün Doğrulama Testleri Ömür Testleri HAZIRLAYAN: Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Yerli otomobil ve test merkezi Okuma Parçası: Otomotiv test merkezi projesi;

Detaylı

Design And Application Guide For High Speed MOSFET Gate Drive Circuits

Design And Application Guide For High Speed MOSFET Gate Drive Circuits Design And Application Guide For High Speed MOSFET Gate Drive Circuits By Laszlo Balogh ABSTRACT The main purpose of this paper is to demonstrate a systematic approach to design high performance gate drive

Detaylı