15 STOKLAR. Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "15 STOKLAR. Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri;"

Transkript

1 15 STOKLAR Stoklar işletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal, yan ürün, artık ve hurda gibi varlıklardan oluşur. Bu grup şu hesaplardan oluşur : 150 İLK MADDE VE MALZEME 151 YARI MAMULLER ÜRETİM 152 MAMULLER 153 TİCARİ MALLAR 157 DİĞER STOKLAR 158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri; 1) Satın alınan stoklarda; satın alma bedeli, stokun işyerine getirilmesine kadar ödenen taşıma, yükleme, boşaltma, istifleme, ve sigorta giderleri, ödenen alış komisyonları, stok edinilmesinde kullanılan kredilerin faizleri, ithal edilen stokların akreditif giderleri, gümrük vergileri, kur farkları vb. satın alınan stokun maliyet değerini oluşturur. 2) İmal edilen stoklarda; işletmede uygulanan maliyet muhasebe çerçevesince yüklenen direkt ve endirekt giderler maliyet değerini oluşturur. Bir malın edilmesi aşamasında alışta ödenen Katma Değer Vergisi (KDV) malın maliyetine eklenmez. KATMA DEĞER VERGİSİ 191- İndirilecek KDV: Her türlü mal ve hizmetin satın alınması sırasında satıcılara ödenen KDV, 191 İndirilecek KDV hesabının borcuna kaydedilir Hesaplanan KDV: Teslim edilen veya satılan mal ve hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV olup, 391- Hesaplanan KDV hesabının alacağına kaydedilir. KDV MAHSUBU İşletmeler her ayın sonunda mal veya hizmet alımı nedeniyle ödedikleri ve 191- İndirilecek KDV hesabına kaydettikleri tutarları, mal veya hizmet satışı nedeniyle tahsil ettikleri ve 391- Hesaplanan KDV hesabına kaydettikleri tutarlardan indirir. Hesaplanan KDV > İndirilecek KDV ise bir sonraki ayın 26 sına kadar ödenmek üzere 360- Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabının alacağına kaydedilir. Hesaplanan KDV < İndirilecek KDV ise bu durumda fark bir sonraki ayda indirilmek üzere 190- Devreden KDV hesabına alınır.

2 Faturada KDV Hariç ve KDV dahil Tutarlar KDV tutarı = Mal veya Hizmet Bedeli x KDV Oranı Örneğin mal bedeli TL ve KDV oranı %18 olan bir malın KDV si : KDV tutarı = x 0.18 = TL Toplam = = TL KDV dahil ise; KDV hariç tutar = KDV Dahil Tutar / (1+KDV Oranı) Örneğimize göre ; KDV hariç tutar = / ( ) = TL 153 TİCARİ MALLAR Herhangi bir değişikliğe tabi tutulmadan satmak amacı ile işletmeye alınan ticari mallar (emtia) bu hesapta izlenir. Satın alınan ticari mallar, maliyet bedeli ile bu hesaba borç, satılanlar veya çeşitli nedenlerle elden çıkarılanlar maliyet bedeli ile alacak kaydedilir. İşletmelerin ticari mallar alım ve satım işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılan iki temel yöntem mevcuttur. Bunlar : 1 Aralıklı Envanter Yöntemi 2 Devamlı Envanter Yöntemi Her iki yöntemde de kullanılacak hesaplar şunlardır : 153 Ticari Mallar 600 Yurtiçi Satışlar 601 Yurtdışı Satışlar 610 Satıştan İadeler (-) 611 Satış İskontoları (-) 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 1 ARALIKLI ENVANTER YÖNTEMİ Aralıklı envanter yöntemi, işletmedeki mal mevcudunun bilinmesi belirli aralarla yapılacak sayım ve değerlemeye bağlı olduğu yöntemdir. Alım ve satım işlemlerinden doğan kar veya zarar da ancak mal mevcudunun tespitinden sonra yapılacak bazı hesaplamalarla belirlenir. Mal çeşidinin çok fakat küçük hacimli ve nispeten ucun fiyatlı birimlerden oluştuğu işletmelerde (bakkal, kırtasiye, tuhafiye v.s), mal alım satım işlemleri aralıklı envanter yöntemine göre kaydedilir. Çünkü bu işletmelerde satılan her malın maliyetinin bilinmesi ve

3 buna bağlı olarak her bir satıştan elde edilen kar ya da zararın muhasebe kayıtlarında izlenmesi çok güç hatta olanaksızdır. Ayrıca söz konusu malların satış ve mevcudunun miktar olarak da kayıtlarda izlenmesi aynı derecede güçtür. 153Ticari Mallar H. 621-Satılan TicariMal. Maliyeti 600-Yurtiçi Satışlar H. 1) D.B Stok XX 4) Alıştan İade. XX 2) Alışlar XXX 5) Alış İsk. XX 9) XXX XXX XXX XXX 6) 3) Alış Gid.XXX 9) S.T.M.M XXX 610-Satıştan İadeler H. 7) XX XX 611-Satış İskontoları H. 8) XX XX 690-Dönem K/Z XXX XXX ARALIKLI ENVANTER YÖNTEMİNDE HESAPLARIN İŞLEYİŞİ 1) Dönem Başı Stok Geçen dönemin sonunda bilançoda yer alan ticari mallar stoku yeni dönemin dönem başı bilançosunda yer alır. Açılış maddesiyle birlikte büyük defterde yeni dönemin başlangıç stokunu oluşturur. X işletmesinin tarihli kuruluş bilançosu aşağıdaki gibidir: X İşletmesi Aktif Tarihli Kuruluş Bilançosu Pasif KASA ,- SERMAYE TİCARİ MALLAR ,- DEMİRBAŞLAR ,- Aktif Toplamı Pasif Toplamı

4 100 KASA TİCARİ MALLAR HS DEMİRBAŞLAR SERMAYE Açılış Kaydı 2) Ticari Mal Alışları Dönem içindeki ticari mal alışları varlıkları arttırdığı için 153 Ticari Mallar hesabının borcuna kaydedilir. İşletme TL lık ticari mal satın almıştır. % 10 KDV peşin ödenmiş kalan tutar için satıcıya borçlanılmıştır. 3 ) Alış Giderleri 153 TİCARİ MALLAR HS İNDİRİLECEK KDV KASA SATICILAR Mal Alışı Satın alınan ticari malların satışa hazır hale gelinceye kadar yapılan giderler bir maliyet unsuru olarak 153 Ticari Mallar borcuna kaydedilir. Bu giderlerden başlıcaları nakliye, sigorta, komisyon vb. dir. İthal edilen ticari mallarda ayrıca akreditif giderleri, gümrük vergileri, komisyonlar ve kur farkları maliyete eklenir. Satın alınan mallar için TL + % 10 KDV nakliye gideri ödenmiştir. 153 TİCARİ MALLAR HS İNDİRİLECEK KDV KASA Nakliye Gideri 4) Alıştan İadeler Yapılan anlaşmalardaki kalite koşullarına uygun olmayan veya kusurlu olduğu saptanan mallar satıcıya iade edilir. İade edilen mallar işletmenin mal mevcudunu azaltacağından 153 Ticari Mallar hesabının alacağına kaydedilir.

5 İşletme satın aldığı mallardan TL lık kısmını istenilen kalitede olmadığından iade etmeye karar vermiştir. İade tutarı ve KDV si işletmenin borcundan düşülmüştür. 320 SATICILAR TİCARİ MALLAR HESAPLANAN KDV Mal İadesi 5 ) Alış İskontoları Satın alınan mallar için satıcıların satış tarihinden sonra yaptıkları kasa veya miktar iskontoları satın alınan malların maliyetini azalttığından 153 Ticari Mallar hesabının alacağına kaydedilir. İskonto genellikle üç biçimde yapılır ; a) Ticari İskonto : Satıcıların satış anında yaptıkları ve faturada gösterilen iskontodur. Ticari mallar net değeriyle kayıtlara alındığından iskonto için ayrı bir kayıt yapılmaz. b) Kasa İskontosu : Kredili satışlarda satıcı işletmenin borcun vadesinden ödenmesi halinde yaptığı iskontodur. c) Miktar İskontosu : Satıcıların belirli bir miktar veya tutar üzerinde alış yapan alıcılara sağladığı iskontodur. Satın alma sürecinde elde edilen kasa ve miktar iskontolarının maliyetleri azaltacağı düşüncesiyle 153 Ticari Mallar hesabının alacağına kaydedilmesi uygundur. Satıcı firma, dönem sonunda işletmeye TL iskonto sağlamıştır. Satıcı firma iskonto bedeli ve %10 KDV sini işletmenin borcundan düşmüştür. 320 SATICILAR TİCARİ MALLAR HESAPLANAN KDV Alış İskontosu 6 ) Satışlar THP ye göre müşterilere yapılan satışlar aralıklı envanter yöntemi uygulandığında da 600 Yurtiçi Satışlar veya 601 Yurtdışı Satışlar hesabının alacağına kaydedilir. İşletme bir müşterisine TL + % 10 KDV bedelle ticari malı kredili olarak satmıştır.

6 120 ALICILAR YURTİÇİ SATIŞLAR HESAPLANAN KDV Kredili Mal Satışı 7) Satıştan İadeler Müşterilerin satın aldıkları malları kusurlu veya anlaşma koşullarına uygun olmaması gibi nedenlerle iade etmeleri halinde bu durum işletmenin satış hasılatını azaltacaktır. THP ye göre müşterilerin yaptıkları iadeler 610 Satıştan İadeler hesabının borcuna kaydedilir. Müşteriler satın aldık mallardan TL lık kısmını iade etmişlerdir. İade bedeli ve % 10 KDV si müşterilerin borçlarından düşülmüştür. 610 SATIŞTAN İADELER İNDİRİLECEK KDV ALICILAR Satıştan İadeler 8) Satış İskontoları Müşterilere mal satışı yapıldıktan sonra, ileri tarihte yapılan kasa ve miktar iskontolarının satış hasılatını azaltıcı etkisi vardır. THP ye göre ileri tarihte yapılan bu tür iskontolar 611 Satış İskontoları hesabının borcuna kaydedilir. İşletme daha önceden satmış olduğu mallar için müşterilere TL iskonto yapmaya karar vermiştir. İskonto tutarı ve KDV si müşterilerin borcundan düşülmüştür. 611 SATIŞ İSKONTOLARI İNDİRİLECEK KDV ALICILAR Satış İskontosu 9) Satış Giderleri Satış faaliyetleri ile ilgili giderler, işletmenin pazarlama fonksiyonuna ilişkin bir gider olduğundan maliyetlerle ilişkilendirilmezler. Satış giderleri dönem gideri olarak kabul edilip 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri hesabında izlenirler. İşletme yapılan satış için bir komisyoncuya TL + % 10 KDV ödemiştir.

7 760 PAZARLAMA SATIŞ ve DAĞITIM GİDERLERİ 191 İNDİRİLECEK KDV KASA Satış Gideri SATILAN TİCARİ MAL MALİYETİNİN HESAPLANMASI Aralıklı envanter yönteminde dönem içinde satılan malların maliyeti bilinmediği için dönem sonunda stokların değeri, satılan malın maliyeti ve satış karının saptanması mümkün olmamaktadır. Bunun için dönem sonunda ticari mal stokunun sayılarak değerinin saptanması gerekir. Satılan malın maliyetinin bulunabilmesi için satışa elverişli mal mevcudundan dönem sonu stokunun çıkarılması gerekmektedir. Yukarıdaki tüm işlemlerden sonra 153 Ticari Mallar hesabının görünümü şöyledir. 153 Ticari Mallar DB. Stok Alıştan iadeler Alışlar Alış İskontoları Alış Giderleri Yapılan sayım neticesinde işletmede YTL lik ticari mal mevcudiyeti saptanmıştır. Bu bilgilere göre Satılan Ticari Mallar Maliyeti şöyle hesaplanacaktır : A. Dönem Başı Ticari Mal Stoku B. Dönem İçi Alışların Net Değeri Alışlar Alış Giderleri Alıştan İadeler ( ) - Alış İskontoları ( ) A+B Satışa Hazır Ticari Mal Maliyeti C. Dönem Sonu Ticari Mal Stoku (-) ( ) Satılan Ticari Mal Maliyeti Bu aşamadan sonra bilançoda stokların gerçek değeriyle görülebilmesi için bulunan Satılan Ticari Mal Maliyeti tutarı 153 Ticari Mallar hesabının alacağına kaydedilir. Aynı zamanda satış kar ve zararının hesaplanabilmesi için bu tutar, 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti nin borcuna kaydedilir.

8 621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ 153 TİCARİ MALLAR Dönem sonunda KDV mahsubu yapılmalıdır. 391 HESAPLANAN KDV DEVREDEN KDV İNDİRİLECEK KDV KDV mahsubu Dönem sonunda mal satış kar veya zararının bulunabilmesi için gelirler ve giderler 690 Dönem Kar veya Zararı hesabına aktarılır. Buna göre ; 600 YURTİÇİ SATIŞLAR DÖNEM KAR VEYA ZARARI Gelir Hs. Kar Zarar Devri 690 DÖNEM KAR VEYA ZARARI SATIŞTAN İADELER SATIŞ İSKONTOLARI SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ DÖNEM KAR VEYA ZARARI DÖNEM NET KARI X Ticaret İşletmesi 1-31 Aralık 2011 Dönemi Gelir tablosu A. Brüt Satışlar B. Satış İndirimleri (-) Satıştan İadeler Satış İskontoları C. Net Satışlar D. Satışların Maliyeti Satılan Ticari Mallar Maliyeti Brüt Satış Kar veya Zararı

9 100 1) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

10 2. DEVAMLI (SÜREKLİ) ENVANTER YÖNTEMİ Bu yöntemde satın alınan mallar maliyet değeri ile Ticari Mallar hesabına borç kaydedilirken, satılanlar da her bir satış işleminde maliyet değeriyle söz konusu hesaba alacak kaydedilirler. Dolayısıyla Ticari Mallar hesabının borç kalanı, işletmede olması gereken ticari malın maliyet değerini gösterir. Devamlı envanter yönteminde her bir satış işleminin iki yönü ile kayda alınması gerekmektedir. Birincisi satıştan elde edilen hasılatın kaydı; ikincisi de söz konusu hasılatın elde edilebilmesi için katlanılan maliyetin kaydıdır. Mal hareketlerinin hasılat ve maliyet yönleri ile sürekli olarak izlenmesi işletmenin mal satışından elde ettiği kar veya zararı istediği an saptamasına olanak sağlanmaktadır. Satış işleminde satılan malın maliyetinin belirlenebilmesi için, her bir ticari mal türü için stok karları düzenlenmesi ve bu kartlarda stok giriş ve çıkışlarının miktar ve değer olarak izlenmesi gerekmektedir. Böylece bu kartlar yardımıyla her bir mal satışında satılan ticari mal maliyeti saptanabileceği gibi stokta kalan mevcut malların maliyet değeri izlenebilecektir. Yöntem stok hareketlerinin ayrıntılı bir biçimde izlenmesini zorunlu kıldığından pahalı ve ayrıntılı kayıt işlemini gerektirmektedir. Özellikle birim değeri yüksek ve çeşit sayısı az olan malları satan beyaz eşya, mobilya, otomobil ve makine satıcıları gibi ticari işletmelerde bu yöntem uygulanabilmektedir. Ancak günümüzde bilgisayar kullanımının işletmelerde yaygınlaşması, barkod okuyucu sistemlerle satışların ve stokların entegre programlarla izlenebilmesi yöntemin maliyetini düşürmüş ve uygulama sahasını genişletmiştir ) D.B Stok XX 4) Alıştan İade. XX 2) Alışlar XXX 5) Alış İsk. XX 6) XXX XXX XXX XXX 6) 3) Alış Gid.XXX 6) S.T.M.M XXX 7) Satış İade. XX (Maliyet Kaydı) 610 7) XX XX 611 8) XX XX 690 XXX XXX

11 DEVAMLI ENVANTER YÖNTEMİNDE HESAPLARIN İŞLEYİŞİ 1 Dönem Başı Ticari Mal Mevcudu İşe başlama bilançosunda veya dönem başı bilançosunda yer alan ticari mal mevcudu açılış kaydı ile birlikte yevmiye ve büyük deftere işlenecek ve başlangıç stoku olarak yer alacaktır. : X işletmesinin işe başlayış bilançosu aşağıdaki gibidir: X İşletmesi Aktif Tarihli Kuruluş Bilançosu Pasif KASA ,- SERMAYE TİCARİ MALLAR ,- DEMİRBAŞLAR ,- Aktif Toplamı Pasif Toplamı KASA TİCARİ MALLAR HS A malı 5 Ad.x = B malı 20 Ad.x = DEMİRBAŞLAR SERMAYE Açılış Kaydı 2 Ticari Mal Alımı Dönem içinde satın alınan ticari mallar varlıklarda artışa neden olduğu için maliyet değeri ile 153 Ticari Mallar hesabının borç tarafına kaydedilir. İşletme Kale işletmesinden birim fiyatı TL olan A malından 10 adet satın almıştır. Fatura bedelinin TL si peşin ödenmiş, kalan TL si için satıcı işletmeye borçlanılmıştır. 153 TİCARİ MALLAR HS A malı 10 Ad.x = İNDİRİLECEK KDV KASA SATICILAR Kale İşletmesi Mal Alışı

12 3 Alış Giderleri Satın alınan malların alış bedelinden başka işletmenin deposuna girinceye kadar katlanılan nakliye, sigorta, komisyon vb. tüm alış giderleri satın alınan malların maliyetine eklenir. Bir nakliyeci firma ile anlaşılarak satın alınan A malının işletmeye nakli için TL + % 10 KDV nakliye bedeli peşin olarak ödenmiştir. 153 TİCARİ MALLAR HS A malı 191 İNDİRİLECEK KDV KASA Nakliye Bedeli İşletme Polo işletmesinden 30 adet B malını işyerinde teslim koşulu ile tüm giderler satıcıya ait olmak üzere toplam TL + % 10 KDV bedelle tamamını kredili olarak satın almıştır. 4 Alıştan İadeler 153 TİCARİ MALLAR HS B malı 30 Ad.x = İNDİRİLECEK KDV SATICILAR Polo İşletmesi Mal Alımı Satın alınan mallar bozuk çıkması, kusurlu olması veya istenilen kalitede olmaması gibi nedenlerle satıcısına iade edilebilir. Bu durumda 153 Ticari Mallar hesabı alış değeriyle alacaklandırılır. İşletme Kale İşletmesinde adeti TL olan 2 Adet A malını satıcı işletmeye iade etmiştir. İade bedeli TL ve %10 KDV si işletmenin borcundan düşülmüştür. 320 SATICILAR Kale işletmesi 153 TİCARİ MALLAR A malı 2 Ad.x HESAPLANAN KDV Mal İadesi

13 5 Alış İskontoları Satın alınan mallar için satın alama tarihinden sonra elde edilen kasa ve miktar iskontoları satın alınan malların maliyetini azaltacağından 153- Ticari Mallar hesabının alacağına kaydedilir. İşletme satıcı Polo işletmesine olan borcunun TL sini vadesinden önce ödemiştir. Satıcı Polo işletmesi erken ödemeden dolayı işletmeye TL iskonto sağlamıştır. İskonto bedeli ve % 10 KDV si işletmenin borcundan düşülmüştür. 6 SATIŞLAR 320 SATICILAR KASA TİCARİ MALLAR B malı 391 HESAPLANAN KDV Alış İskontosu Devamlı envanter yönteminde bir satış işleminde hasılat ve maliyet kayıtlarının aynı zamanda yapılması gerekmektedir. Elde edilen hasılat 600 Yurtiçi Satışlar hesabının alacak tarafına gelir olarak kaydedilir. Öte yandan bir başka madde ile satılan malın maliyeti 153 Ticari Mallar hesabının alacak tarafına kaydedilerek stoktan düşülmekte ve 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı borçlandırılmak suretiyle de gider kaydı yapılmaktadır. İşletme Petek Ltd. Şti. ne 8 adet A malını TL + % 10 KDV bedelle yarısı peşin diğer yarısı veresiye olmak üzere satmıştır. Satılan malın birim maliyeti TL dir. 100 KASA ALICILAR Petek Ltd. Şti. 600 YURTİÇİ SATIŞLAR HESAPLANAN KDV A malı 8 Ad.x = Ticari Mal Satışı 621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ 153 TİCARİ MALLAR A malı 8 Ad.x = Maliyet Kaydı

14 İşletme Ali Demir ve Ortakları Koll. Şti. ne 40 adet B malını TL + % 10 KDV fiyatla tamamen kredili olarak satmıştır. Satılan malların maliyeti TL dir. 120 ALICILAR Ali Demir ve Ort. Koll. Şti. 600 YURTİÇİ SATIŞLAR HESAPLANAN KDV B malı 40 Ad.x = Ticari Mal Satışı 7 Satıştan İadeler 621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ 153 TİCARİ MALLAR B malı 40 Ad.x = Maliyet Kaydı Alıcılar satın aldıkları malları iade ettiklerinde satış işleminde olduğu gibi hasılat ve maliyet kaydının yapılması gerekmektedir. Alıcıların iadeleri işletmenin satış hasılatını azaltacağından iade bedelinin THP ye göre 610- Satıştan İadeler hesabının borç tarafına kaydedilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan söz konusu malların satış aşamasında stoktan çıkışı yapıldığından, bu aşamada yeniden maliyet bedeli ile 153- Ticari Mallar hesabına giriş yapılmalı ve 621- Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı alacaklandırılmak suretiyle maliyet düzeltimi gerçekleştirilmelidir. Müşteri işletme Ali Demir ve Ortakları Koll. Şti. satın almış olduğu mallardan 5 Adet B malını iade etmiştir. İade bedeli TL ve TL KDV si toplamı olan TL müşteri işletmenin borcundan düşülmüştür. İade alınan malların maliyeti TL dır. 610 SATIŞTAN İADELER İNDİRİLECEK KDV ALICILAR Ali Demir ve Ort. Koll. Sti. B malı 5 Ad.x = Satıştan İadeler 153 TİCARİ MALLAR MALLAR MALİYETİ 621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ B malı 5 Ad.x = Maliyet Kaydı

15 8 Satış İskontoları Satış gerçekleştirildikten sonra müşterilere yapılan kasa ve miktar iskontoları hasılatı azaltacağından THP ye göre 611 Satış İskontoları hesabının borcuna kaydedilir. Petek Ltd. Şti. ne TL tutarında iskonto yapılmıştır. İskonto bedeli ve %10 KDV si müşterinin borcundan düşülmüştür. 611 SATIŞ İSKONTOLARI İNDİRİLECEK KDV ALICILAR Petek Ltd. Şti. Satış İskontosu Tüm bu işlemlerden sonunda işletmenin kar veya zararının bulunabilmesi için sonuç hesaplarının 690- Dönem Karı veya Zararı hesabına devredilmesi gerekmektedir. 600 YURTİÇİ SATIŞLAR DÖNEM KAR VEYA ZARARI Gelir Hs. Kar Zarar Devri 690 DÖNEM KAR VEYA ZARARI SATIŞTAN İADELER SATIŞ İSKONTOLARI SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ Gider Hs. Kar Zarar Devri 690 DÖNEM KAR VEYA ZARARI DÖNEM NET KARI Bu bilgilerden yararlanarak işletmenin gelir tablosunu brüt satış kar veya zararı bölümüne kadar aşağıdaki gibi düzenleyebiliriz : X Ticaret İşletmesi Aralık 2011 Dönemi Gelir tablosu A. Brüt Satışlar B. Satış İndirimleri (-) Satıştan İadeler Satış İskontoları C. Net Satışlar D. Satışların Maliyeti Satılan Ticari Mallar Maliyeti Brüt Satış Kar veya Zararı

16 A ve B mallarına ilişkin stok kartları aşağıdaki gibidir. Söz konusu kartlar hareketli ortalama maliyet yöntemine göre hazırlanmıştır. A malı Tarih Açıklama Giren Çıkan Kalan Miktar B.Maliyet Tutar Miktar B.Maliyet Tutar Miktar B.Maliyet Tutar D.B. Stok Alış Nakliye Alıştan İade Satış B malı Tarih Açıklama Giren Çıkan Kalan Miktar B.Maliyet Tutar Miktar B.Maliyet Tutar Miktar B.Maliyet Tutar D.B. Stok Alış Alış İskontosu Satış Satıştan İade

17 UYGULAMA (Aralıklı Envanter Yöntemi) X Ticaret İşletmesinin dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir. AKTİF X Ticaret İşletmesi x1 Tarihli Bilançosu PASİF KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER SERMAYE BANKALAR ALICILAR TİCARİ MALLAR DEMİRBAŞLAR BİR AMORTİSMANLAR ( ) a) % 10 KDV bedelle ticari mal satın alınmıştır. Fatura bedelinin TL. si peşin ödenmiş, TL: si için çek keşide edilmiş, TL. si için çek ciro edilmiş, kalanı için satıcıya borçlanılmıştır. b) Söz konusu malların işletmeye nakli için TL + % 10 KDV nakliye gideri peşin ödenmiştir. c) Keşide edilen TL. lık çekin işletmenin banka hesaplarından alındığı anlaşılmıştır. d) Satınalınan mallardan TL. lık kısmının kusurlu olduğundan iade edilmiş. İade tutarı ve % 10 KDV tutarı işletmenin borcundan düşülmüştür. e) TL. + % 10 KDV bedelle mal satılmıştır. Alıcı fatura bedelinin TL. sini peşin ödemiş, TL. sı için çek vermiş, kalanı için borçlanmıştır. f) Alıcı satın aldığı mallardan TL. lık kısmını işletmeye iade etmiş, iade bedeli + %10 KDV si alıcının hesabından düşülmüştür. g) Alıcı borcunun TL lık kısmını vadesinden önce ödemiştir. Erken ödemeden dolayı alıcıya TL + % 10 KDV erken ödeme iskontosu yapılmış ve alıcının hesabından düşülmüştür. h) Satıcı işletmemize TL iskonto yaptığını bildirmiştir. İskonto bedeli + %10 KDV si işletmenin satıcıya borcundan düşülmüştür. i) Dönem sonunda yapılan sayım neticesi TL. lık mal mevcudu saptanmıştır. İSTENEN Dönem başı bilançosunu düzenleyiniz. Açılış, dönem içi ve dönem sonuna ilişkin yevmiye ve büyük defter kayıtlarını yapınız. Satılan Malın Maliyetini ve Gelir Tablosunu düzenleyiniz x KASA H ALINAN ÇEKLER H BANKALAR H ALICILAR H TİCARİ MALLAR H DEMİRBAŞLAR H Açılış maddesi 257- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 320- SATICILAR H SERMAYE H TİCARİ MALLAR H İNDİRİLECEK KDV H KASA H ALINAN ÇEKLER H VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ H SATICILAR H No lu fatura ile ticari mal alımı

18 TİCARİ MALLAR H İNDİRİLECEK KDV H KASA H No lu fatura ile nakliye gideri ödenmesi 103- VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ H BANKALAR H Çek bedelinin hesaplardan alınması 320- SATICILAR H TİCARİ MALLAR H HESAPLANAN KDV H No lu fatura ile ticari malların satıcıya iadesi 100- KASA H ALINAN ÇEKLER H ALICILAR H YURT İÇİ SATIŞLAR H HESAPLANAN KDV H No lu fatura ile ticari mal satışı 610- SATIŞTAN İADELER H İNDİRİLECEK KDV H ALICILAR H No lu fatura ile satış iadesi 100-KASA H SATIŞ İSKONTOLARI H İNDİRİLECEK KDV H ALICILAR H No lu fatura ile satış iskontosu 320- SATICILAR H TİCARİ MALLAR H HESAPLANAN KDV H No lu fatura ile ticari mal iskontosu Satılan Ticari Mallar Maliyeti A- Dönem Başı Ticari Mal Mevcudu TL B- Dönemde Satın Alınan Ticari Mal Maliyeti TL + Ticari Mal Alışları TL + Alış Giderleri TL - Alıştan İadeler ( TL) - Alış İskontoları ( TL) A+B Satışa Elverişli Ticari Mal Maliyeti TL C- Dönem Sonu Ticari Mal Maliyeti (-) ( TL) SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ TL SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ H TİCARİ MALLAR H Ticari mal maliyeti aktarımı YURT İÇİ SATIŞLAR H DÖNEM KAR VEYA ZARARI H. Gelirlerin kar veya zarar hesabına devri

19 DÖNEM KAR VEYA ZARARI H SATIŞTAN İADELER H SATIŞ İSKONTOLARI H SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ H. Giderlerin kar veya zarar hesabına devri X TİCARET İŞLETMESİ... DÖNEMİ GELİR TABLOSU A BRÜT SATIŞLAR B SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) ( ) 1. Satıştan İadeler Satış İskontoları C NET SATIŞLAR D SATIŞLARIN MALİYETİ (-) ( ) BRÜT SATIŞ KAR VEYA ZARARI E FAALİYET GİDERLERİ - Genel Yönetim Giderleri FAALİYET KAR VEYA ZARARI F DİĞ. FAAL. OLAĞAN. GELİR VE KARLAR - G DİĞ. FAAL. OLAĞAN. GİDER VE ZARARLAR - H FİNANSMAN GİDERLERİ (-) - OLAĞAN KAR VEYA ZARAR I OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR - J OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR - DÖNEM KARI VEYA ZARARI K DÖN. KAR. VERGİ VE DİĞ. YAS. YÜK. KARŞ. - DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI KASA H ALINAN ÇEKLER H 1) ) ) ) ) ) ) ) BANKALAR H VER. ÇEK. VE ÖD. EM. H. 1) ) ) ) ALICILAR H TİCARİ MALLAR H. 1) ) ) ) ) ) ) ) ) ) İNDİRİLECEK KDV H DEMİRBAŞLAR H. 2) ) ) ) ) 100.-

20 257- BİR. AMORTİSMANLAR H SATICILAR H. 1) ) ) ) ) HESAPLANAN KDV H SERMAYE H. 5) ) ) ) DÖNEM NET KARI H YURTİÇİ SATIŞLAR H. 11) ) SATIŞTAN İADELER H SATIŞ İSKONTOLARI H. 7) ) ) ) SATILAN TİCARİ MALLAR 690- DÖNEM KAR VEYA ZARARI H. MALİYETİ H. 10) ) ) )

21 UYGULAMA (Devamlı Envanter Yöntemi) Y Ticaret İşletmesinin dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir. AKTİF Y Ticaret İşletmesi x1 Tarihli Bilançosu PASİF KASA SATICILAR BANKALAR SERMAYE ALICILAR TİCARİ MALLAR İşletme TL.'lık ticari mal satın almıştır. Fatura bedelinin % 10 KDV si peşin ödenmiş, TL'si için çek keşide edilmiş ve kalan tutar için borçlanılmıştır. 2- Satın alınan ticari malın nakliyesi için TL ve % 10 KDV'si bankadan havale edilmiştir. 3- Satın alınan mallardan TL'lık bölümünün istenilen nitelikte olmadığı anlaşıldığı için satıcıya iade edilmiş, iade bedeli ve % 10 KDV'si işletmenin borcundan düşülmüştür. 4- İşletme maliyet bedeli TL olan ticari malı TL + %10KDV bedelle satmıştır. Müşteri TL sını işletmenin bankadaki hesaplarına havale etmiş, TL'si için çek vermiş, kalanı için borçlanmıştır. 5- Müşteri satınaldığı mallardan TL.'lık bölümünü iade etmiş, iade bedeli ve % 10 KDV'si müşterinin borcundan düşülmüştür. İade alınan ticari malı maliyeti TL'dır. 6- Müşterinin TL iskonto talebi işletmece kabul edilmiş, iskonto bedeli % 10 KDV'si ile birlikte alıcının borcundan düşülmüştür. 7- Satıcı, işletmemize TL mal alış iskontosu sağlamış, iskonto bedeli ve % 10 KDV'si işletmenin borcundan düşülmüştür. - İSTENEN- - Açılış ve dönem içi işlemlerine ilişkin yevmiye ve büyük defter kayıtlarını yapınız KASA H BANKALAR H ALICILAR H TİCARİ MALLAR H /a Açılış maddesi 320- SATICILAR H SERMAYE H TİCARİ MALLAR H İNDİRİLECEK KDV H KASA H VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ H SATICILAR H No lu fatura ile ticari mal alımı 153- TİCARİ MALLAR H İNDİRİLECEK KDV H BANKALAR H No lu fatura ile nakliye gideri 320- SATICILAR H TİCARİ MALLAR H HESAPLANAN KDV H No lu fatura ile ticari malların satıcıya iadesi 101- ALINAN ÇEKLER H BANKALAR H ALICILAR H YURT İÇİ SATIŞLAR H HESAPLANAN KDV H No lu fatura ile ticari mal satışı

22 5/b 621- SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ H TİCARİ MALLAR H Ticari mal maliyeti aktarımı 6/a 6/b SATIŞTAN İADELER H İNDİRİLECEK KDV H ALICILAR H No lu fatura ile satış iadesi 153- TİCARİ MALLAR H SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ H. İade alınan ticari mal maliyeti düzeltimi 611- SATIŞ İSKONTOLARI H İNDİRİLECEK KDV H ALICILAR H No lu fatura ile satış iskontosu 320- SATICILAR H TİCARİ MALLAR H HESAPLANAN KDV H No lu fatura ile ticari mal iskontosu Dönem Sonunda YURT İÇİ SATIŞLAR H DÖNEM KAR VEYA ZARARI H. Gelirlerin kar veya zarar hesabına devri 690- DÖNEM KAR VEYA ZARARI H SATIŞTAN İADELER H SATIŞ İSKONTOLARI H SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ H. Giderlerin kar veya zarar hesabına devri X TİCARET İŞLETMESİ... DÖNEMİ GELİR TABLOSU A BRÜT SATIŞLAR B SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) ( ) 1. Satıştan İadeler Satış İskontoları C NET SATIŞLAR D SATIŞLARIN MALİYETİ (-) ( ) BRÜT SATIŞ KAR VEYA ZARARI E FAALİYET GİDERLERİ - Genel Yönetim Giderleri FAALİYET KAR VEYA ZARARI F DİĞ. FAAL. OLAĞAN. GELİR VE KARLAR - G DİĞ. FAAL. OLAĞAN. GİDER VE ZARARLAR - H FİNANSMAN GİDERLERİ (-) - OLAĞAN KAR VEYA ZARAR I OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR - J OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR - DÖNEM KARI VEYA ZARARI K DÖN. KAR. VERGİ VE DİĞ. YAS. YÜK. KARŞ. - DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 14. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I Stoklar ve Kayıt Yöntemleri Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 15-Stoklar Grubu 15-Stoklar Grubu Stoklar, İşletmenin satmak üretimde kullanmak veya

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 2016/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 ARALIK 2016 PAZAR Soru : (X) Anonim Şirketimin 01.01.2015 tarihli açılış yevmiye maddesi aşağıdaki gibi yapılmış,

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 14. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Monografi Uygulaması Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Monografi Uygulaması

Detaylı

2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar

2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar 2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar - 09.00-12.00 Soru : (X) Anonim Şirketimin 01.01.2015 tarihli açılış yevmiye maddesi aşağıdaki

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

KDV HESAPLARINA İLİŞKİN ÖRNEKLER

KDV HESAPLARINA İLİŞKİN ÖRNEKLER KDV HESAPLARINA İLİŞKİN ÖRNEKLER ÖRNEK: İşletme 4.600.000 TL'ye (%15 KDV Dahil) mal satın almış,karşılığında 2.400.000 TL nakit vermiş,2.200.000. TL için de cüzdanındaki aynı tutarda bir alacak senedini

Detaylı

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 Lale Ticaret Ltd. Şti. nin 01.01.2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir; Lale

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1DÖNEM T Ü R K İ Y E C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6.

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6. VAKA F Hasan TUGAY (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2013 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları

Detaylı

Uygulama 4. ALACAK SENETLERİ HESABI , - -Protestolu Alacak Senetleri

Uygulama 4. ALACAK SENETLERİ HESABI , - -Protestolu Alacak Senetleri Uygulama 4 Aktif Gültekin ATAOL İşletmesi nin 01.12.2015 Tarihli Bilançosu Pasif KASA 70.000,- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 24.000,- ALINAN ÇEKLER 9.000,- BORÇ SENETLERİ 3.000,- BANKALAR 34.000,- ALINAN SİPARİŞ

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2 Aralık 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: AHMETLER A.Ş., ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin

Detaylı

VARLIK HESAPLARI: DÖNEN VARLIKLAR

VARLIK HESAPLARI: DÖNEN VARLIKLAR 3. Hafta Ders İçeriği VARLIK HESAPLARI: DÖNEN VARLIKLAR 15 Stoklar Grubu 150 İlk Madde ve Malzeme 151 Yarı Mamuller Üretim 152 Mamuller 153 Ticari Mallar 157 Diğer Stoklar 158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı

Detaylı

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI Açıklamalar Sınav süresi altmış (60) dakikadır. SORU 1 (A) İşletmesi mal hareketlerini devamlı envanter yöntemine göre izlemektedir. İşletmenin döneme ilişkin bilgileri şöyledir. (Soruları sırasıyla cevaplandırınız)

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir MUHASEBE SÜRECİ Açılış Bilançosu Düzenlenir Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir Günlük İşlemler Kaydedilir Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir KDV Hesapları (191-391)

Detaylı

Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,-

Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,- VAKA D Selim ATAKOL (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2014 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ ARA SINAVI

FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ ARA SINAVI Sınav süresi 45 dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. İşletme mal hareketlerini aralıklı envanter yöntemine göre izlemektedir. 1-7. sorular için sadece günlük defter kayıtlarını yapınız. SORU 1: İşletme,

Detaylı

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF 2013/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 Ortadoğu Ticaret İşletmesi nin 31.12.2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir.

Detaylı

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 17 Mart 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Orta Doğu Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Örnek Ticaret işletmesinin 31.12.2010 Tarihli Bilançosu, 2011 yılında gerçekleştirdiği

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar için ödenen KDV 12.600,- Satıcı V ye senetsiz borç 35.000,- Alıcı Z den senetsiz alacak 42.

Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar için ödenen KDV 12.600,- Satıcı V ye senetsiz borç 35.000,- Alıcı Z den senetsiz alacak 42. VAKA B Sevim ERASLAN oyuncak eşya alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2012 tarihinde bir işletme (tek şahıs) kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar

Detaylı

Sermaye = Varlıklar - (Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar) Sermaye = ( ) Sermaye = TL.

Sermaye = Varlıklar - (Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar) Sermaye = ( ) Sermaye = TL. ÖRNEK MONOGRAFİ ŞARŞAR Ticaret İşletmesi 01.12.2016 tarihinde aşağıdaki varlık ve kaynaklarla işe başlıyor. 100.01.01 Merkez Kasa 80.000 102.01.01 Z Bankası 0001 Nolu Hesap 20.000 153.01.01 Sehpa 60.000

Detaylı

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 01.02.2016 da kurulmuş olan. ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

Kasadaki mevcut para ,- Depodaki giyim eşyası ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- K Bankası ndan alınan kredi 25.

Kasadaki mevcut para ,- Depodaki giyim eşyası ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- K Bankası ndan alınan kredi 25. VAKA A Ceylan ÇALIŞKAN (tek şahıs) giyim eşyası alım-satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2016 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki mevcut para 105.000,- Depodaki

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 12. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gider Hesapları (61, 62, 63, Hesap Sınıfları) Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr I. Giriş Gelir tablosu, hesaplarına sonuç hesapları da denilmektedir.

Detaylı

NSBMYO/İşletme Yönetimi

NSBMYO/İşletme Yönetimi 1 15 Stokların Uygulaması 1. İşletme 15kasım tarihinde 50.000,- TL nakit para, 12.500,- TL Ziraat Bankası ticari mevduat hesabı, 5.000,- TL Vakıfbank ticari mevduat hesabı, 5.000,- TL demirbaş ile işe

Detaylı

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu na

Detaylı

2.000 V.Özkaynaklar 500 Sermaye Ödenmemiş Sermaye (2.000) Aktif Toplamı Pasif Toplamı 2.000

2.000 V.Özkaynaklar 500 Sermaye Ödenmemiş Sermaye (2.000) Aktif Toplamı Pasif Toplamı 2.000 1 Örnek Monografi 1. Bay Ali Acar 1 Kasım günü 4.000 TL sermaye taahhüdünde bulunarak bir şirket kurmuş ve 2.000 TL nakit para ile sermaye taahhüdünün bir kısmını yerine getirmiştir.(kdv ve maliyet hesapları

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

15 MART 2009-2009/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI

15 MART 2009-2009/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI 15 MART 9-9/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI Lale Ticaret Ltd. Şti.nin 01.01.8 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir: Lale Ticaret Ltd. (01.01.8 Tarihli)

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF GÜNEY BATI TİCARET İŞLETMESİ 31/12/2011 TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF I. DÖNEN VARLIKLAR I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2015 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Kasım 2015 Pazar 09:00 12:00 SORU: Anonim Şirketi nin 01.01.2014 Tarihli Açılış Bilançosu aşağıda verilmiştir.

Detaylı

Kasadaki para 80.000,- Yapımı devam eden raf 1.450,- Depodaki gıda maddeleri 45.000,- Düzenlenen bonolar 12.000,-

Kasadaki para 80.000,- Yapımı devam eden raf 1.450,- Depodaki gıda maddeleri 45.000,- Düzenlenen bonolar 12.000,- VAKA T Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Edip YIKILMAZ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2014 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para 80.000,- Yapımı

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 1)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 1) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 1) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Özer KALEM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihli bilânço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para

Detaylı

1 DÖNEN VARLIKLAR 15 STOKLAR Stoklar, işletmenin satmak, üretimde kullanmak ve tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, ticari mal, yarı

1 DÖNEN VARLIKLAR 15 STOKLAR Stoklar, işletmenin satmak, üretimde kullanmak ve tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, ticari mal, yarı 1 DÖNEN VARLIKLAR 15 STOKLAR Stoklar, işletmenin satmak, üretimde kullanmak ve tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, ticari mal, yarı mamul, mamul ve hurda gibi varlıklar ile kendi ürettiği

Detaylı

1. AKKURT TİCARET İşletmesinin ve Ocak ayında yaptığı işlemler aşağıdaki gibidir. Gerekli Muhasebe kayıtlarını (yevmiye defteri) yapınız?

1. AKKURT TİCARET İşletmesinin ve Ocak ayında yaptığı işlemler aşağıdaki gibidir. Gerekli Muhasebe kayıtlarını (yevmiye defteri) yapınız? Sorular 1. AKKURT TİCARET İşletmesinin ve Ocak ayında yaptığı işlemler aşağıdaki gibidir. Gerekli Muhasebe kayıtlarını (yevmiye defteri) yapınız? a) 03.01.2015 Tarihinde işletmenin Ziraat Bankasındaki

Detaylı

GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II

GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II GELİR TABLOSU 14. Hafta Ders İçeriği Gelir Tablosunun Tanımı ve Kapsamı Gelir Hesapları Gider Hesapları Gelir Tablosu nun Kar/Zarar İle İlgili Hesapları Gelir Tablosu

Detaylı

2015/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 22 Mart 2015-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2015/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 22 Mart 2015-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: AKTİF I DÖNEN VARLIKLAR 20151.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 22 Mart 2015-Pazar 09:00-12:00 SORULAR X ANONİM ŞİRKETİ ( 01.01.2013-31.12.2013 ) BİLANÇOSU PASİF

Detaylı

2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00

2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00 2015.3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 29 KASIM 2015 Pazar 09.00 12.00 SORU:. Anonim Şirketi nin 01.01.2015 Tarihli Açılış Bilançosu aşağıda verilmiştir. AKTİF (X) ANONİM

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ 1. ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET A.Ş. ye ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Bilanço ve gelir tablosunu kullanarak ilgili şirketin yatay analizini yapınız. (50 puan) 2. Kredi

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

Kasa Hesabı 3.985,- Faiz Gelirleri Hesabı 395,- Alacak Senetleri Hesabı 3.590,- - Protestolu Senetler

Kasa Hesabı 3.985,- Faiz Gelirleri Hesabı 395,- Alacak Senetleri Hesabı 3.590,- - Protestolu Senetler VAKA-Z Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Atıf ÇAKA (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2013 tarihli bilânço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para 77.000,- Depodaki giyim eşyaları

Detaylı

Aktif Tamer TUNAGİL İşletmesi nin 01.12.2012 Tarihli Kuruluş Bilançosu Pasif

Aktif Tamer TUNAGİL İşletmesi nin 01.12.2012 Tarihli Kuruluş Bilançosu Pasif UYGULAMA 8 Aktif Tamer TUNAGİL İşletmesi nin 01.12.2012 Tarihli Kuruluş Bilançosu Pasif KASA 160.000,- BANKALAR 75.000,- ALACAK SENETLERİ 74.000,- TİCARİ MALLAR 80.000,- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 6.000,-

Detaylı

DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU. Ayrıntılı Bilanço Tablosu. Sayfa 1 / 8

DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU. Ayrıntılı Bilanço Tablosu. Sayfa 1 / 8 DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU Ayrıntılı Bilanço Tablosu 2011 Tüm Yıl 2012 Tüm Yıl Grup % Genel % I. DÖNEN VARLIKLAR 1.467.741,62 2.372.071,48 94,20 A. Hazır Değerler 52.807,83 40.472,41 1,71 1,61 1.

Detaylı

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR KASIM 008-008/. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR Bilgin Ticaret LTD. nin 007 yılı açılış bilançosu ve 007 yılı işlemleri aşağıdaki gibidir. (Rakamlarda yuvarlaklaştırma

Detaylı

30.12 : İşletme, A Bankası ndaki ticari mevduatta kalan parasını işleyen 0,10 oranındaki faiziyle birlikte nakit olarak çekmiştir.

30.12 : İşletme, A Bankası ndaki ticari mevduatta kalan parasını işleyen 0,10 oranındaki faiziyle birlikte nakit olarak çekmiştir. VAKA D Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Servet POLAT (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para 150.000,- Kabul

Detaylı

GENEL MUHASEBE SORULARI

GENEL MUHASEBE SORULARI GENEL MUHASEBE SORULARI 1) Hesapların bulunduğu muhasebe defterine ne ad verilir? a) Büyük defter b) Yevmiye defteri c) Envanter ve Bilanço defteri d) Đşletme defteri 2) Büyük defterdeki kayıtların ayrıntılarını

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

MUHASEBE YER ALAN HESAPLARIN İNCELENMESİ (HESAPLAR VE İŞLEY LEYİŞİ)

MUHASEBE YER ALAN HESAPLARIN İNCELENMESİ (HESAPLAR VE İŞLEY LEYİŞİ) MUHASEBE TEMEL FİNANSAL F TABLOLARDA YER ALAN HESAPLARIN İNCELENMESİ (BÖLÜM M II) (HESAPLAR VE İŞLEY LEYİŞİ) HESAPLARIN SINIFLANDIRILMASI Hesapların bir kısmının fazlalıkları bilançoda bir kısmının fazlalıkları

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

Uygulama 5. Aktif Atamer ÇELTİKLİ İşletmesi nin 01.12.2015 Tarihli Açılış Bilançosu Pasif KASA 90.000,- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 26.

Uygulama 5. Aktif Atamer ÇELTİKLİ İşletmesi nin 01.12.2015 Tarihli Açılış Bilançosu Pasif KASA 90.000,- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 26. Uygulama 5 Aktif Atamer ÇELTİKLİ İşletmesi nin 01.12.2015 Tarihli Açılış Bilançosu Pasif KASA 90.000,- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 26.000,- ALINAN ÇEKLER 12.000,- ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 14.000,- BANKALAR

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI 1 AHMETLER AŞ,, ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin 31.12.212 tarihinde aldığı mizan, bu tarih itibariyle gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler ve dönem sonu envanter işlemleri

Detaylı

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Asım KALELER (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2014 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para 90.000,-

Detaylı

2010/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 5 Aralık 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2010/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 5 Aralık 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2010/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 5 Aralık 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Aşağıdaki soruları cevap kâğıdınızın 11. sayfasına kısaca cevaplandırınız.

Detaylı

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

Uygulama 7. Aktif Emir SÖZEN İşletmesi nin Tarihli Bilançosu Pasif KASA ,- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 3.000,-

Uygulama 7. Aktif Emir SÖZEN İşletmesi nin Tarihli Bilançosu Pasif KASA ,- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 3.000,- Uygulama 7 Aktif Emir SÖZEN İşletmesi nin 01.12.2015 Tarihli Bilançosu Pasif KASA 45.000,- 3.000,- ALINAN ÇEKLER 54.000,- BORÇ SENETLERİ 14.000,- BANKALAR 25.000,- ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KESİNTİLERİ 560,-

Detaylı

Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 17.800,- K Bankası ndan alınan kredi 35.

Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 17.800,- K Bankası ndan alınan kredi 35. VAKA C Serdar KUTLU (tek şahıs) kuruyemiş alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2015 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler

Detaylı

2015/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 26 Temmuz 2015-Pazar 09:00-12:00

2015/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 26 Temmuz 2015-Pazar 09:00-12:00 20152.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 26 Temmuz 2015-Pazar 09:00-12:00 SORULAR AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ'nin 31.12.2013 BİLANÇOSU 100 KASA 15.900,00 300 BANKA KREDİLERİ

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

2016 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE. 28 Ağustos 2016 Pazar Sınav Süresi: 3Saat

2016 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE. 28 Ağustos 2016 Pazar Sınav Süresi: 3Saat 016 /. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE 8 Ağustos 016 Pazar - 09.00 Sınav Süresi: 3Saat Soru : X A.Ş. nin 015/3. Geçii vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki

Detaylı

GENEL MUHASEBE - MONOGRAFİ 02 - SATIŞLAR

GENEL MUHASEBE - MONOGRAFİ 02 - SATIŞLAR GENEL MUHASEBE - MONOGRAFİ 02 - SATIŞLAR ABC Pazarlama Ticaret A.Ş. Garanti Bankası Çivril şubesindeki 30.000 TL lik mevduatını, 8.000 TL parasını, 25.000 TL lik taşıtını ve 7.000 TL tutarında büro malzemesini

Detaylı

ÜNİTE GENEL MUHASEBE İÇİNDEKİLER HEDEFLER TİCARİ MALLAR. Prof.Dr.M. Suphi ORHAN

ÜNİTE GENEL MUHASEBE İÇİNDEKİLER HEDEFLER TİCARİ MALLAR. Prof.Dr.M. Suphi ORHAN HEDEFLER İÇİNDEKİLER TİCARİ MALLAR Ticari Mal Hesabı Aralıklı Envanter Yöntemi Sürekli Envanter Yöntemi Ticari Mallarda Zayi Olma, Değeri Düşme ve Fire ve Karşılıkları GENEL MUHASEBE Prof.Dr.M. Suphi ORHAN

Detaylı

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer 6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satışindirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer faaliyetlerden gelir ve kârlar, diğer faaliyetlerden gider

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016 60 Mali Tablolar 61 Ayrıntılı Bilanço Aktif Dönem 31/12/2015 31.12.2016 1 Dönen Varlıklar 9,045,991.31 10,024,339.68 10 Hazır Değerler 5,021,070.19 6,665,583.60 100 Kasa Hesabı 621.58 622.28 102 Bankalar

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Mustafa FEVZİ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para? B

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)?

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)? 1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı 100.01 Problem 1. a) Gelir tahakkukları b) hisse senetleri c) gelecek aylara ait giderler d) özel fonlar

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

VAKA-T ,- Sermaye ,- Aralık 2016 Dönemi Günlük işlemleri:

VAKA-T ,- Sermaye ,- Aralık 2016 Dönemi Günlük işlemleri: VAKA-T Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Tuna VARLIKLI (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihli bilânço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki Türk Lirası 95.000,- Alıcı

Detaylı

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 ÖRNEK SORULAR Topluca geçmiþ yýllarda çýkan sorular 100. Ticaret iþletmelerinde envanter çýkarýlýrken üzerinde en çok

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında gerçekleşen ekonomik işlemler ile 2013 mali yılına ait dönem sonu envanter işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

Detaylı

kpss 2013 muhasebe ÖSYM sınav formatına %100 uygun

kpss 2013 muhasebe ÖSYM sınav formatına %100 uygun kpss 2013 muhasebe ÖSYM sınav formatına %100 uygun 10 tamamı çözümlü Komisyon KPSS MUHASEBE TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-223-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın Adı Tutar Kalan Borç Alacak Borç Alacak 1 100 Kasa Hs. 145. 135. - 2 101 Alınan Çekler Hs 35.000 32.000 3.000-3

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

SMMM Staja Giriş Sınavı Finansal Muhasebe Bölüm 08 STOKLAR

SMMM Staja Giriş Sınavı Finansal Muhasebe Bölüm 08 STOKLAR STOKLAR 150. İlk madde ve malzeme 151. Yarı mamuller Üretim 152. Mamuller 153. Ticari Mallar 157. Diğer Stoklar 158. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 159. Verilen Sipariş Avansları Dönem sonu envanter

Detaylı

2009/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 6 Aralık 2009-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2009/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 6 Aralık 2009-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2009/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 6 Aralık 2009-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Seda Ticaret Ltd. Şti.nin 01.01.2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir:

Detaylı

2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Muhasebe ve Finansal Raporlamada Tahakkuk Esası ne demektir? Kısaca açıklayınız.

Detaylı

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 30 Haziran 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz.

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. SORU: (A) İşletmesi nin 31.12.2008 Tarihli Genel Geçici Mizanı aşağıdaki

Detaylı

5 TEMMUZ 2009-2009/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK FĐNANSAL MUHASEBE SINAVI

5 TEMMUZ 2009-2009/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK FĐNANSAL MUHASEBE SINAVI 5 TEMMUZ 2009-2009/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK FĐNANSAL MUHASEBE SINAVI Adasal Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 1 Ocak 2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıdaki gibidir: Adasal Tic. Ve San. AŞ 1

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri. Monografi Çözümü

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri. Monografi Çözümü Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Monografi Çözümü Teknik A.Ş. nin 31.12.2016 tarihli genel geçici mizanı aşağıdaki gibidir. Dönem sonu işlemlerine ait bilgiler şöyledir; KDV mahsup kaydı yapılmıştır. Yapılan

Detaylı

2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00)

2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00) 2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00) SORU AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ (01.01.2013 31.12.2013 )BİLANÇOSU PASİF I DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 29 Haziran 2014-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı