İşletme Organizasyon Teorisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İşletme Organizasyon Teorisi"

Transkript

1 Küresel İşletme Yönetimi 2013 Bahar Dönemi Ders Müfredatı Dersin Amacı: Küresel İşletme Yönetimi dersinin amacı; ulusal ve uluslararası şirket mukayesesini yapabilecek, küresel işletmelerin uyguladıkları plitika ve stratejileri bilecek, bunları knjnktüre göre değerlendirebilecek kişilere fırsat tanımaktır. Dersin Knusu Küresel İşletme Yönetimi dersinin içerisinde yer alan knular aşağıdaki kümede özetlenmiştir. Bu perspektifte küresel işletmelerin dğuşuna neden lan dış ticaret veya uluslararası ticaret ile başlangıç ile ilk adım atılmış lur. Uluslararası İktisat Terisi nin içerisinde yer alan Uluslararası Ticaret Terilerinin ele alınması ile devam eder. İşletme kavramı içerisinde yer alan işletme, ulusal işletme, uluslararası işletme, uluslarüstü işletme gibi tanımlar İşletme dersine atıfta bulunarak değerlendirilecektir. İktisat Dış Ticaret Uluslararası İlişkiler Kurumsal Yönetim Ssylji İşletme Organizasyn Terisi Organizasynel Davranış Küresel bir işletme nasıl lunur? İşletmeler neden farklı bir ülkeye yatırım yapar. Başka bir ülkeye yatırım yapmanın cazibesi ve riskleri Küresel İşletmeciliğin Çevresi ile beraber ele alınacaktır. Küresel İşletme Yönetimi Ders Prgramı Page 1

2 Küresel işletmelerin bir başka ülkeye girme şekli nasıl gerçekleşir? Lisanslama, rtaklık kurma veya satın alma gibi işlemlerin gerçekleşmesi nelere bağlıdır? Bu birleşmelerde fiyat nasıl belirlenir? Fiyat dışında birleşmeyi etkileyen unsurlar nelerdir? Küresel işletmelerin plitika ve stratejileri Mikr İktisat ın knusu lan tüketici beklentileri de dikkate alınarak işlenecektir. Küreselleşme mi? Bölgeselleşme mi? Belirli cğrafyadaki ülkeler birbirleri ile lan ticaret hacmini genişletmek amacıyla EFTA, NAFTA, AB gibi Bölgesel veya eknmik Örgütler kurmaktadır. Bu süreç küreselleşmeden bölgesel kalkınmaya dğru bir akım mıdır? Yksa dünya kaynaklarının sürdürülebilir kalkınma hedeflerine en uygun bir şekilde kullanımına izin vermek amacıyla kurulan Dünya Ticaret Örgütü, uluslararası ticareti genişletmek gibi misynu lan IMF gibi kuruluşlar küreselleşme ylunda daha etkin bir rl mü ynamaktadır? Küresel İşletmeciliğin dğrudan ilişki içerisinde lduğu bu tür rganizasynlar başarılı mıdır? Küresel İşletmecilik açısından beklentileri karşılamakta mıdır? Sadece tplumların değil şirketlerin de kültürleri ve değerleri vardır. Bir şirketin kişilik kazanması ile beraber şirketin kurulduğu çevre, şirket yöneticilerinin ve hissedarlarının durumu, şirketin diğer işletmeler ile ilişkisi gibi knular Ssyljinin de alanına girmekte ve küresel işletmeleri etkilemektedir. Küresel İşletmelerin rganizasyn yapıları Organizasyn Terisi ile dğrudan ilişkilidir. Küresel İşletmelerin yer aldıkları ülkelerin, ürün gamlarının veya hizmet plitikaların nların rganizasynların ne şekilde etkilediği, bölgesel, ürüne veya hizmete bağlı luşumları neden etkilediği de anlatılacak knular arasında yer alacaktır. İyi bir şirketin yönetimi şirket içerisinde yer alan tüm paydaşların haklarının krunması, kamuya duyurulması gereken tüm bilgilerin vaktinde ve tam larak açıklanması, şirket içerisinde yapılan işlemlerin şüpheciliğe yer vermeden kayıt altına alınması gibi birçk değişkenin bir arada bulunması ile mümkündür. Bu çerçevede kurumsal yönetimin ülkeler ve şirketler açısından değerlendirilmesi de kaçınılmazdır. Küresel işletmelerin yönetim yapısı incelerken istihdam plitikaları, persnelin beklentileri ve çalışma usul ve esasları gibi knular da küresel işletme yönetiminde Organizasynel Davranış ile de tanışmamızı sağlayacaktır. Küresel İşletme Yönetimi dersinde ele alınacak knu başlıkları aşağıdaki tablda gösterilmiştir. Küresel İşletme Yönetimi Ders Prgramı Page 2

3 Dersin Knuları Ulusal ve Uluslararası İşletmecilik Tanımlar Uluslararası Şirketler ile Ulusal Şirketlerin Benzer ve Farklı Özellikleri Uluslararası, Uluslarüstü Şirket Olma Kşulları Glbal Şirket Olma Kşulları Küreselleşmenin Şirketler Üzerindeki Etkisi - Tarihi Gelişim Uluslararası Yatırımı Destekleyen Teriler İlkel Teriler Merkantilizm Adam Smith - Mutlak Üstünlük Terisi David Ricrd - Karşılaştırmalı Üstünlükler Terisi Hecler Ohlin - Faktör Dağılımı Gelişmiş Teriler Kurumsallaşma Terisi Kaynak Bağımlılığı Yaklaşımı Küreselleşme - Bölgeselleşme Uluslararası Organizasynlar Birleşmiş Milletler Dünya Bankası IMF Dünya Ticaret Örgütü Uluslararası Çalışma Örgütü Bölgesel Organizasynlar EFTA NAFTA AB Endüstri Antlaşmaları OPEC OAPEC IEA Küresel İşletmeciliğin Çevresi - Glbal Şirketlerin Yatırımlarını Etkileyen Unsurlar ve Yatırım Şekilleri Glbal Şirketlerin Yatırımlarını Etkileyen Unsurlar Fiyat - Crprate Finance Fiyat nasıl belirlenir Kültürel Farklılıklar Yasalar Uyum Vergi Oranları Yatımların Faydaları - Riskleri - SWOT Analizi Ev Sahibi Ülke - Hst Cuntry Yönetim Transferleri Teknlji Transferleri Sermaye transferleri Ana Ülke - Parent Cmpany Sermaye Ucuz Emek Marka Explitatin & Explratin Kavramları Glbal Şirketlerin Yatırım Şekilleri - Uluslararası Pazarlara Giriş yöntemleri İhracat Lisans Antlaşmaları Franchising Jint Venture Küresel İşletme Yönetimi Ders Prgramı Page 3

4 Uluslararası İşletmelerde Plitika ve Stratejiler ve Ödemeler Dengesine Etkisi Plitika ve Stratejiler Uluslararası İşletmelerin Uyguladıkları Pazarlama Stratejileri Uluslararası İşletmelerin Uyguladıkları Üretim Stratejileri Ulusal ve Uluslararası İşletmelerin Stratejik Yaklaşımları Ödemeler Dengesi Cari Hesap Sermaye Hesabı Rezerv İşlemleri Ulusal ve Uluslararası İşletmelerde Örgütsel Yapılanma Fnksiynel Bölgesel Ürün Karma -Hibrid E-rganizasyn Glbal Şirketlerin İnsan Kaynakları Plitikası İşe Alma Eğitim ve Gelişme Perfrmans Değerlendirme Ücret Yönetimi İşçi ve İşveren İlişkileri Kurumsal Yönetim ve Küresel İşletmeler Açısından Değerlendirme Kurumsal Yönetim nedir? Kurumsal Yönetim ve Aile İşletmeleri Ülkelere ve Yönetim Biçimlerine Göre Kurumsal Yönetim Türkiye'de Kurumsal Yönetim Faaliyetleri Glbal Şirketlerin Finansal Yapısını Etkileyen Unsurlar - Genel Değerlendirme Uluslararası Kabul Görmüş Muhasebe ve Finansal Raprlama Standartları SOX IAS IFRS Hyperian Sistemin Etkisi ve Innvasyn Türkiye'de Küresel İşletme Yönetimi - İstatistiki Analiz Türkiye'nin Eknmik Analizi Türkiye'ye Yapılan Yatırımlar Türkiye'nin Pazar Yapısı, Türkiye'de Yer Alan Küresel işletmeler, Yer Almayan İşletmeler Türkiye'den Diğer Ülkelere Yapılan Yatırımlar Türkiye'ye Gelen Dğrudan Yatırım Tutarları - Ülkeler Türkiye'den Yurtdışına Yapılan Yatırımlar Türkiye'den Çıkan İşletmeler Ulusal ve Uluslararası İşletmelerde Etik Kavramı Cde f Cnducts - Ahlak Kuralları Sessiz Dönem İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Whistleblwing Küresel İşletme Yönetimi Ders Prgramı Page 4

5 Sunum Ödev Küresel İşletme Yönetimi nde yer alan knuları bitirdikten snra, öğrenilen bilgilerin pratik açıdan uygulanmasını hedef alan bir grup çalışması yapılacaktır. Bunun için aşağıdaki listede yer alan şirketlerden her bir grup farklı bir şirket seçecek ve bu şirketler derste işlenecektir. Şirketlerle ilgili larak ele alınacak knular; Şirketin tarihçesi hakkında bilgi vermek, Glbal lmasının arkasında yatan nedenler, Uluslararası piyasalara giriş öyküsü ya da glbal dğuşu Uluslararası piyasaya girişine neden lan dürtü Karşılaşılan zrluklar, Bugün gelinen nktada dünyadaki knumu ve gücü Dünya ticaretindeki yeri Rakiplerine göre finansal ve perasynel perfrmansı Üretim, satış ve pazarlama açısından rakipleri ile kıyaslaması Cre cmpetence Şirketi tanımlayan gücü Türkiye de aynı sektörde bulunan şirketlerle karşılaştırılması Pazarlama ve Satış Plitikaları Üretim ve ljistik plitikaları Organizasynel yapılanma Bölgesel, fnksiynel vb. Finansman kaynakları ve kaynaklara ulaşım şekilleri İstihdam plitikaları Finansal snuçlar sn 5 yıla ilişkin gelir, kar, pex, ebitda gibi değerlerin açıklanması Gruplar ve knu anlatımı ile ilgili bilgiler; Gruplar en fazla üç kişilik lacaktır. Knu ile ilgili 10 sayfadan az 15 sayfadan fazla lmamak kaydıyla bir dküman hazırlanacak ve sunumdan önceki hafta sınıf ile paylaşılacaktır. Hazırlanan ödevde, dipnt kurallarına uyulacak, kaynakça yer alacak, tabl, şekiller ve içindekiler gibi kısımlara dikkat edilecektir. Knu sınıfta işleneceği için sunum hazırlanacak ve anlatılacaktır. Küresel İşletme Yönetimi Ders Prgramı Page 5

6 2012 Frtune 500 Listesinde Yer Alan İlk 100 Şirket Sıra Şirket Sıra Şirket 1 Exxn Mbil 51 Intel 2 Wal-Mart Stres 52 United Parcel Service 3 Chevrn 53 Best Buy 4 CncPhillips 54 Lwe's 5 General Mtrs 55 Prudential Financial 6 General Electric 56 Amazn.cm 7 Berkshire Hathaway 57 Merck 8 Fannie Mae 58 Lckheed Martin 9 Frd Mtr 59 Cca-Cla 10 Hewlett-Packard 60 Express Scripts Hlding 11 AT&T 61 Sunc 12 Valer Energy 62 Enterprise Prducts Partners 13 Bank f America Crp. 63 Safeway 14 McKessn 64 Cisc Systems 15 Verizn Cmmunicatins 65 Sears Hldings 16 J.P. Mrgan Chase & C. 66 Walt Disney 17 Apple 67 Jhnsn Cntrls 18 CVS Caremark 68 Mrgan Stanley 19 Internatinal Business Machines 69 Sysc 20 Citigrup 70 FedEx 21 Cardinal Health 71 Abbtt Labratries 22 UnitedHealth Grup 72 DuPnt 23 Krger 73 Ggle 24 Cstc Whlesale 74 Hess 25 Freddie Mac 75 Supervalu 26 Wells Farg 76 United Cntinental Hldings 27 Prcter & Gamble 77 Hneywell Internatinal 28 Archer Daniels Midland 78 CHS 29 AmerisurceBergen 79 Humana 30 INTL FCStne 80 Gldman Sachs Grup 31 Marathn Petrleum 81 Ingram Micr 32 Walgreen 82 Oracle 33 American Internatinal Grup 83 Delta Air Lines 34 MetLife 84 Liberty Mutual Insurance Grup 35 Hme Dept 85 Wrld Fuel Services 36 Medc Health Slutins 86 New Yrk Life Insurance 37 Micrsft 87 Plains All American Pipeline 38 Target 88 TIAA-CREF 39 Being 89 Aetna 40 Pfizer 90 Sprint Nextel 41 PepsiC 91 News Crp. 42 Jhnsn & Jhnsn 92 General Dynamics 43 State Farm Insurance Cs. 93 Allstate 44 Dell 94 HCA Hldings 45 WellPint 95 American Express 46 Caterpillar 96 Tysn Fds 47 Dw Chemical 97 Deere 48 United Technlgies 98 Murphy Oil 49 Cmcast 99 Philip Mrris Internatinal 50 Kraft Fds 100 Natinwide Küresel İşletme Yönetimi Ders Prgramı Page 6

7 Faydalı Makaleler Makale Adı Kaynak Yazar Küreselleşme 1 Küreselleşme Nedir Ne Değildir? 2 Küreselleşme Sürecinde Gelişmekte Olan Ülke Eknmilerinde Ortaya Çıkan Yönelim Ve Tepkiler Süleyman Demirel Üniversitesi Yrd. Dç. Mevlüt Karabıçak 3 Küreselleşme Ve Kültür Cumhuriyet Üniversitesi Gönül İçli 4 Küreselleşme, Bilgi Tplumu Ve Eğitim Ankara Üniversitesi Refik BALAY 5 Nedir Bu Küreselleşme? Kaçabilir Miyiz? Kullanabilir Miyiz? Dkuz Eylül Üniversitesi OĞUL ZENGİNGÖNÜL Fikret Şenses 6 Neliberal Küreselleşme Kalkınma İçin Bir Fırsat Mı, Engel Mi? ERC Wrking Paper in Ecnmic Uluslararası İşletmeciliğin Tarihsel Gelişimi ve Uluslararası Ticaret Terileri 7 A Resurce-Based Analysis f Sustainable Cmpetitive Advantage İn A Glbal Envirnment Industrial Business Review Jhn Fahy 8 Edıth Penrse S Cntrıbutın T The Resurce-Based Vıew Of Strategıc Management Strategic Management Jurnal ALAN M. RUGMAN ALAIN VERBEKE 9 Internatinal Business Cycles Thery And Evidence Natinal Bureau f Ecnmic Research David K Backus Patrick Kehe vd. Uluslararası İşletmeciliğe Giriş 10 Changıng Busıness Envırnment Başkent Üniversitesi Süleyman AÇIKALIN 11 Glbal Busıness Cycles: Cnvergence r Decuplıng? NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH M. Ayhan Kse Christpher Otrk vd. 12 İşletme Eğitiminde Glbal Perspektif Selçuk Üniversitesi Nazan YELKİKALAN Yener PAZARCIK 13 Küreselleşme Ve İşletmelerin Küreselleşme Süreçleri : Karşılaşılan Fırsatlar Ve Tehditler Eknmik ve Ssyal Araştırmalar Dergisi Salih YES L 14 Küreselleşme Süreci Ve Çkuluslu İşletmelerin Küreselleşme Sürecine Etkisi Cumhuriyet Üniv Hasan TAĞRAF The Determinats Of Cmpetitive Advantage And Success Factrs Of Firms Within The Glbal Dç Aslı Küçükarslan 15 Cmpetitin Marmara Üniversitesi Yrd. D. Nezihe Figen Ersy 16 Uluslararası Ticarette Rekabet Gücü Elde Etmede Küçük Ve Orta By İşletmelerin Rlü Ve Önemi Dr. Murat Bayat Mustafa Kemal Üniversitesi 17 Yeni Rekabet Kşullarında İşletmelerin Yl Haritası Süleyman Demirel Üniversitesi İntikam BEŞİROV 18 Yerel Ve Küresel: Küreselleşme Ve Etniklik Stuart Hall Küresel İşletme Yönetimi Ders Prgramı Page 7

8 Makale Adı Kaynak Yazar Uluslararası Plitika ve Stratejiler 19 Acquısıtıns Versus Greenfıeld Investments: Internatınal Strategy And Management f Entry Strategic Management Jurnal ANNE-WIL HARZING Mdes 20 An Overall View f Knwledge Management Challenges Fr Glbal Business Business Prcess Management Jurnal Veli Denizhan Kalkan 21 Çk Uluslu Şirketlerin Davranışlarının Genel Açıklamaları Ve Terik Yaklaşım Stradigma Dergisi Afşin Şahin 22 Çkuluslu Şirketlerin Ortak Girişim Stratejisini Kullanma Ve Snlandırma Nedenleri Ankara Üniversitesi SBF Dergisi Dr. Dilber Ulaş 23 Glbal Business Drivers: Aligning İnfrmatin Technlgy T Glbal Business Strategy IBM SYSTEMS JOURNAL, IVES, JARVENPAA, AND MASON 24 Glbal İşletmelerin Yerel Ürün Kararları ve Tüketicilerin Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi Adnan Menderes Üniversitesi Fatma ÇAKIR Mesut ÇAKIR vd. 25 Glbal Marketıng Management JOHN WILEY & SONS, INC. Masaaki Ktabe Kristiaan Helsen 26 Glbal Strategic Management Palgrave Macmillan Philippe Lasserre 27 Glbal Strategies Fr SME-Business: Applying The Small Framewrk Lgistics Infrmatin Management Emmanuel Tetteh, Janice Burn 28 Hw Glbal Cmpanies Win Out HARVARD BUSINESS REVIEW Thmas Hut, Michael E. Prter, and Eileen Rudden 29 Küresel Dğan İşletme Kavramı Ve İşletmelerin Küresel Dğmasına Etki Eden Kurucu/Üst Düzey Yönetici Özellikleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma Gazi Üniversitesi Selma KALYONCUOĞLU M. Mithat ÜNER 30 Küresel Eknmilerde Markanın Finansal Değeri Nasıl Belirlenir? Niğde Üniversitesi Tülin DURUKAN Cihat KARTAL 31 Küresel Rekabet Açısından Halka Açık Sirketlerde Stratejik Risk Yönetim ve Mali Tabllarda Sunumu: İMKB Uygulaması Karamanglu Mehmetbey Üniversitesi Rabia Özpeynirci Ercan Oktay 32 Küresel Stratejilerden Çkuluslu Stratejilere Geçiş: Küresel Düşün Yerel Davran Selçuk Üniversitesi Hasan Tağraf 33 Küresel Teknlji, Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Ve Yenilik İlişkisi Selçuk Üniversitesi Muammer ZERENLER Necdet TÜRKER 34 Küresel Ürünler Ve Markalar Alper Özer 35 Küreselleşme Sürecinde Öğrenen Ve Öğreten Pazarlama Karamanglu Mehmetbey Üniversitesi 36 Küreselleşme Sürecinde Firmalar Arası Stratejik İşbirliği Ankara Üniversitesi Orhan Çelik 37 Küreselleşme, Rekabet Ve Sınırötesi Birleşmeler Daimler Benz - Chrysler Örneği Süleyman Demirel Üniversitesi Muzaffer Aydemir 38 The Glbalizatin Strategies Of Business-T-Business Brn Glbal Firms İn The Wireless Technlgy İndustry Industrial Marketing Management Riku Laanti Mika Gabrielssn Peter Gabrielssn 39 The Lure f Glbal Branding HARVARD BUSINESS REVIEW David A. Aaker Erich Jachhimsthaler 40 The Pwer Of Activism: Assessıng The Impact Of Ngs On Glbal Busıness CALIFORNIA MANAGEMENT REVIEW Debra L. Spar Lane T. La Mure 41 Uluslararası Zincir Mağazaların Büyüme Stratejileri: Mark & Sprencer Örneği Süleyman Demirel Üniversitesi İpek Savaşçı Küresel İşletme Yönetimi Ders Prgramı Page 8

9 Makale Adı Kaynak Yazar Küresel İşletmeler ve Türkiye 42 Dğrudan Yabancı Yatırımlar istihdam İlişkisi: Türkiye Örneği İnönü Üniversitesi M. Ozan SARAY 43 Dünyada Ve Türkiye'de Dğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları TR Kalkınma Bankası Fulya Bayraktar 44 Küresel Bir Şirketin Üst Düzey Yöneticilerinin Türkiye'de Yatırım Yapmayı Tercih Etme Ve Etmeme Hamide KOCADORU Nedenlerini Ortaya Çıkarmaya Yönelik Bir Görüşme 45 Küresel Girişimler Ve Türkiye'deki Uygulamalar Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme Mustafa Kemal Üniversitesi Dç. Dr. Mehmet ÖZBİRECİKLİ 46 Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine Yapılan Sermaye Transferlerine Etki Eden Eknmik Faktörlerin İnönü Üniversitesi Arş. Görv. Hüseyin ALT AY Türkiye Kökenli Uluslararası Firmaların Yöneticileri Açısından Değerlendirilmesi 47 Türkiye Küreselleşme Literatürü: Kırıkkale Üniversitesi Kudret Bülbül 48 Türkiye'ye Gelen Dğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Özellikleri Ve Türk Ye Eknmisi GAZ ÜN VERS TES Gökhan NAR N Üzerindeki Olası Etkileri Küresel İşlemeler ve Ssy - Kültürel Güç 49 Culture, Entrepreneurial Orientatin, And Glbal Cmpetitiveness Jurnal f Wrld Business Sang M. Lee Suzanne J. Petersn 50 Kültürel Farklılıklardan Kaynaklanan Çatışmalara Yönelik Bir Araştırma Dkuz Eylül Üniversitesi Tuncer Asunakutlu Barış Safran 51 Küresel İşletmecilikte Ülkelerin Ssy-Kültürel Yapılarından Kaynaklanan Srunlar Selçuk Üniversitesi Handan TEMİZEL Erl TURAN 52 Küresel Rekabet Ortamında Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Ulusal Ssy-Eknmik Selçuk Üniversitesi Rıfat İRAZ Sisteme Katkıları Açısından Değerlendirilmesi 53 Küreselleşme Sürecinde Türk Kültüründe Yaşanan Dönüşümün Byutları Türk Yat Araştırmaları Derg S Adem ÖĞÜT Ayşe KOCABACAK 54 Rland Rbertsn, Küreselleşme ve Kültür Sakarya Üniversitesi Ali Balcı 55 Uluslararası Ortaklıklar: Kültürel Farklılıklar Ve Bu Farklılıkların Üst Yönetim Grubunun Çalışma Ve Kcaeli Üniversitesi Salih Yeşil Perfrmansına Etkileri Uluslararası İK Yönetimi 56 İnsan Kaynakları Yönetiminde Uluslararası Yaklaşım Gerekliliği Cumhuriyet Üniversitesi Berrin FİLİZÖZ 57 Küreselleşme Ve Çk Uluslu İşletmelerin Çalışma İlişkileri Üzerindeki Etkileri: Makr Ve Mikr Byutta Bir Değerlendirme Süleyman Demirel Üniversitesi Dç Oya Aytemiz Yrd. Dç Hüseyin Çeken 58 Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Alanındaki Güncel Eğilimlerin Stratejik Yaklaşımlar Ve Bölgesel Mdeller Açısından Değerlendirilmesi: Kesitinde Bir İnceleme Business and Ecnmics Research Jurnal Nuray Yapıcı-Akar Onur Dirlik vd. 59 Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi İstanbul Üniversitesi Nurgün Kul Parlak Küresel İşletme Yönetimi Ders Prgramı Page 9

10 Makale Adı Kaynak Yazar Uluslararası İşlemecilikte Etik 60 Glbal Business Citizenship And Vluntary Cdes Of Ethical Cnduct Jurnal f Business Ethics Jeanne M. Lgsdn Dnna J. Wd Diğer 61 Accunting Knwledge And Skills And The Challenges Of A Glbal Business Envirnment Managerial Finance Ehab K.A. Mhamed, Sherif H. Lashine 62 China And Glbal Business Revlutin Cambridge Jurnal f Ecnmics Peter Nlan 63 Küreselleşme Sürecinde Pst Mdern Örgüt Yapıları Süleyman Demirel Üniversitesi Ögr.Gör.Aysun KANBUR 64 Küreselleşme: Ssyal Devletin Snu Mu? Yrd. Dç. Dr. Nihat BULUT 65 Think Manager-Think Male: A Glbal Phenmenn? JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR VIRGINIA E. SCHEIN RUEDIGER MUELLER vd. 66 What Is A Glbal Manager? HARVARD BUSINESS REVIEW Christpher A. Bartlett and Sumantra Ghshal 67 Yabancı Sermaye Yatırımlarının Finansal Risk Unsurlarına Bağımlılığının Analizi: Uluslararası Karşılaştırmalar Cumhuriyet Üniv Mustafa YILDIRAN Referans Kitaplar Internatinal Business Alan M. Rugman, Simn Cllinsn Frentice Hall Financial Times Internatinal Management Managing Acrss Brders and Cultures Text and Cases Helen Deresky Pearsn Internatinal Editin Öğretim Görevlisi: ilhan ÇİFTÇİ Küresel İşletme Yönetimi Ders Prgramı Page 10

GÜNE BAŞLARKEN 20 Ocak 2010

GÜNE BAŞLARKEN 20 Ocak 2010 GÜNE BAŞLARKEN 20 Ocak 2010...eknmikarastirma@halkbank.cm.tr... YURTİÇİ GELİŞMELER Yurtiçi Piyasalar-Döviz B ankalararası döviz piyasasında dlar kuru bugün açılışta, eur dlar paritesinin aşağı yönlü hareketine

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı Giriş Hatırlanacağı gibi 1980 ler tmasyn dönemiydi. Üretimde rbt kullanımı özellikle Batı ülkelerinde çk yaygındı. 1990 larda ise Tplam Kalite Yönetimi

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Kdu Dönemi Zrunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS İST 373 3

Detaylı

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri

1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri AB eşleştirme Prjesi Türkiye Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Perfrmans Yönetimi KURS PROGRAMI 1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri TARİH : Kursun 1. kısmı: 30.5 17.6.2011 2. kısmı 04.07

Detaylı

İŞLETME STAJI RAPORU

İŞLETME STAJI RAPORU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ İŞLETME STAJI RAPORU ONUR DEMİR 1112.00008 ABB TÜRKİYE 2014-2015 İŞLETME STAJI RAPORU HAKKINDA Bu rapr; işletme

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU FİNANSAL OKURYAZARLIK VE ERİŞİM DERNEĞİ Kuruluş tarihi : 4 Ekim 2012 Kurucu üye sayısı: 7 Resmi faaliyetlere başlama tarihi: 14 Kasım 2012 Dernek merkezi : Ayazağa (Ocak 2013

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS İŞLETME İ ANABİLİM DALI, BİLİM DALI DERS HAVUZU DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel

Detaylı

İnovasyon/Yenilik Türleri. Teknoloji ve Yenilik Yönetimi. Hangisi radikal bir yeniliktir? Radikal x Artımsal Yenilik

İnovasyon/Yenilik Türleri. Teknoloji ve Yenilik Yönetimi. Hangisi radikal bir yeniliktir? Radikal x Artımsal Yenilik İşletme Fakültesi - İşletme Bölümü İnovasyon/Yenilik Türleri Teknoloji ve Yenilik Yönetimi 1. Yeniliğe ilişkin yapılabilecek en basit sınıflandırma, yeniliğin yeni olma derecesine ilişkindir. Örnek: Cep

Detaylı

Prof.Dr. Ayten Ayşen Kaya

Prof.Dr. Ayten Ayşen Kaya Dersin Adı DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Kodu ECO 516 Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ BİLGİ BÜLTENİ Sayı-38 Eylül 2006

BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ BİLGİ BÜLTENİ Sayı-38 Eylül 2006 BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ BİLGİ BÜLTENİ Sayı-38 Eylül 2006 Hazırlayan: Makbule Demirkan İÇİNDEKİLER İTO Bilgi Merkezi Yeni Yayınlar Yeni Çıkan İTO Yayınları Özet Bilgileri Bilgi ve Dküman Yönetimi

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ ĠġLETMECĠLĠK Özel sektör ve kamu kuruluşlarının, değişen çevre kşullarına uyum göstererek, etkili, kârlı ve verimli bir

Detaylı

DOĞRU MÜŞTERİYİ SEÇMEK

DOĞRU MÜŞTERİYİ SEÇMEK DOĞRU MÜŞTERİYİ SEÇMEK BAŞARILI BİR STRATEJİNİN İLK ADIMI Rbert Simns- HBS İşletme Prfesörü Bütün şirketler stratejilerini müşteri daklı lduğunu iddia eder ama müşter kelimesi yönetim terisinin en esnek

Detaylı

Bilimsel Alan Bazlı URAP Ünivestite Sıralaması ve Küresel Ölçekte Türk Ünivesitelerinin Yeri 5 Ağustos 2014

Bilimsel Alan Bazlı URAP Ünivestite Sıralaması ve Küresel Ölçekte Türk Ünivesitelerinin Yeri 5 Ağustos 2014 Bilimsel Alan Bazlı URAP Ünivestite Sıralaması ve Küresel Ölçekte Türk Ünivesitelerinin Yeri 5 Ağusts 2014 Özellikle küresel pazara yönelik faaliyetlerin karşılaştırmalı değerlendirmelerini anlamlı ve

Detaylı

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ OKYANUS YÖNETİM Okyanus Yöneticilik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Temel Yöneticilik Becerileri Ekip Çalışması, Tplantı Yönetimi Etkili Liderlik, Kçluk Eğitici Eğitimi, Sunum Teknikleri Telefnda İletişim

Detaylı

- Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8

- Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8 Öğretim Planı Dönemi I Adı - - - - - - 8 - - - - - - 8 - - - - - - 8 - - - - - - 8 Toplam AKTS 32 Dönemi II Adı BUS797 Master Seminar Zorunlu 0 2 0 0 6 ISL797 Yüksek Lisans Seminer Zorunlu 0 2 0 0 4 ISL740

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitim alternatif bir eğitim tarzıdır. Iletişim terisinde ki süreci incelediğimizde kaynak ve alıcı arasındaki süreç farklı fiziksel rtamlarda gerçekleşiyrsa buna uzaktan eğitim

Detaylı

II. ULUSLARARASI TÜRKİYE ENERJİ ZİRVESİ GAS & POWER 2011 KONGRE PROGRAMI I. GÜN

II. ULUSLARARASI TÜRKİYE ENERJİ ZİRVESİ GAS & POWER 2011 KONGRE PROGRAMI I. GÜN 13 Ekim 2011, Perşembe, II. ULUSLARARASI TÜRKİYE ENERJİ ZİRVESİ GAS & POWER 2011 KONGRE PROGRAMI I. GÜN Büyük Bal Salnu Sheratn Htel & Cnventin Center / Ankara 09:00 09:25 Kayıt 09:30 10:30 Açılış Seremnisi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Öğretim Görevlisi Serkan

Detaylı

o Kullanım: Sesli çağrı, kısa mesaj ve SMS için % 43 (% 25 özel iletişim vergisi ve % 18

o Kullanım: Sesli çağrı, kısa mesaj ve SMS için % 43 (% 25 özel iletişim vergisi ve % 18 Turkiye Yunanistan Plnya Prtekiz Özbekistan İngiltere Avusturya Slavenya Arnavutluk Hllanda Azerbaycan İspanya Sırbistan Malta Kıbrıs Karadağ Kazakistan Türkiye de mbil telefn hizmeti ve vergilendirme

Detaylı

HİZMET SEKTÖRLERİ PLATFORMU. Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Hizmet Ticareti Anlaşmaları Dairesi Şubat 2013

HİZMET SEKTÖRLERİ PLATFORMU. Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Hizmet Ticareti Anlaşmaları Dairesi Şubat 2013 HİZMET SEKTÖRLERİ PLATFORMU Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Hizmet Ticareti Anlaşmaları Dairesi Şubat 2013 SUNUMUN İÇERİĞİ I. Hizmet Sektörleri Platfrmu Tanım Ulusal, Bölgesel ve Uluslararası Örnekler Faaliyetler

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

İlhan AKÇAL T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Kütüphane Başkanlığı ilhan@mkutup.gov.tr

İlhan AKÇAL T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Kütüphane Başkanlığı ilhan@mkutup.gov.tr KAMU KURUMLARINDA BİLG İ YÖNETİMİ İlhan AKÇAL T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Kütüphane Başkanlığı ilhan@mkutup.gv.tr ÖZET: Sanayi tplumundan bilgi tplumuna dğru geçişin yaşandığ ı günümüzde, Bu

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Ocak 2016 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler:

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler: İçindekiler: ÇP lerde Hakemlik Prje tekliflerinin değerlendirilmesi Değerlendirme Süreci Evaluatin criteria applicable t Cllabrative prject prpsals Işbirliği Prjeleri Değerlendirme Kriterleri Evaluatin

Detaylı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Sağlık Kurumları İşletmeciliği SKI701 1 3 + 0 8 İşletme ile ilgili temel

Detaylı

MÜŞTERİYE DAHA YAKIN OLMAK

MÜŞTERİYE DAHA YAKIN OLMAK MÜŞTERİYE DAHA YAKIN OLMAK Mantık basit; Eğer şemsiye satıyrsanız, bahar aylarında satışlarınızın artacağını ve hatta yağmurlu günlerde zirveye ulaşacağını bilirsiniz. Pazarlama stratejinizin iskeletini

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Finansman Yapısının Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirme Prjesi II. Faz Genel Sağlık Sigrtası Sağlık Bakım Hizmetleri Ödemeleri için

Detaylı

Muhasebe ve Finans Yönetimi Eğitimleri

Muhasebe ve Finans Yönetimi Eğitimleri Muhasebe ve Finans Yönetimi Eğitimleri İşletmelerde Bütçe Sistemleri ve Bütçe Yönetimi Eğitimi Mali Tabllar Analizi Eğitimi Uluslararası Muhasebe Standartları ve Finansal Raprlama Sistemleri Maliyet Muhasebesi

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ EĞİTİM ADI İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Prgramı Eğitimi EĞİTİMİN AMACI İşletmelerin sahip ldukları en önemli kaynaklardan birisi,

Detaylı

YAPI İŞLETMESİ VE ŞANTİYE TEKNİĞİ 01 YAPI İŞLETMESİ VE ŞANTİYE TEKNİĞİ. Principles of construction management - Roy Pilcher (Yapım Yönetimin İlkeleri)

YAPI İŞLETMESİ VE ŞANTİYE TEKNİĞİ 01 YAPI İŞLETMESİ VE ŞANTİYE TEKNİĞİ. Principles of construction management - Roy Pilcher (Yapım Yönetimin İlkeleri) YAPI İŞLETMESİ VE ŞANTİYE TEKNİĞİ Kaynak: Devam Durumu: Principles f cnstructin management - Ry Pilcher (Yapım Yönetimin İlkeleri) %70 derse katılım, %30 devamsızlık Ders Değerlendirme: Ara sınav: %40

Detaylı

09 Eylül 2014 Salı. İşletme ABD Doktora ve Yüksek Lisans Programları Haftalık Ders Programları. Sayfa 1 / 18

09 Eylül 2014 Salı. İşletme ABD Doktora ve Yüksek Lisans Programları Haftalık Ders Programları. Sayfa 1 / 18 Sayfa 1 / 18 (TEZLİ) FİNANSMAN PROGRAMI Pazartesi 10:00 LAB-1 Finansal Piyasalar ve Borsa Prof. Dr. Berna TANER Salı 13:30 D BLOK - 416 Finansal Analiz Doç. Dr. Mine TÜKENMEZ Çarşamba 10:00 LAB-1 Finans

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Onur KÖPRÜLÜ Giriş... 1 1.1. Güdü, İhtiyaçlar ve Maslow un İhtiyaçlar

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Kasım 2015 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI TEB İnsan Kaynakları Grubu 2013 1/11 İçindekiler A/ Giriş... 3 B/ Amaç... 3 C/ Kapsam... 3 D/ Ücretlendirme Plitikası nın Düzenlenmesi... 3 E/ Sürecin Yönetim ve İdaresi...

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ BİLGİ BÜLTENİ Sayı-35 Mayıs 2006

BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ BİLGİ BÜLTENİ Sayı-35 Mayıs 2006 BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ BİLGİ BÜLTENİ Sayı-35 Mayıs 2006 Hazırlayan: Makbule Demirkan İÇİNDEKİLER İTO Bilgi Merkezi Yeni Yayınlar Yeni Çıkan İTO Yayınları Özet Bilgileri Bilgi ve Dküman Yönetimi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ Okyanus Kalite Eğitimleri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi (Entegre

Detaylı

TEMEL EKONOMİ 1. GİRİŞ

TEMEL EKONOMİ 1. GİRİŞ 1 TEMEL EKONOMİ 1. GİRİŞ 1. GİRİŞ Eknmi Nedir? Üretim lanakları eğrisi Eknminin ilgilendiği temel srular Eknmi plitikasının temel hedefleri Eknmik sistemler Bir ssyal bilim larak eknminin başlangıcı 2

Detaylı

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN Stratejik Pazarlama Planlaması Tolga DURSUN 1 İŞLETME YÖNETİM SÜRECİ PLANLAMA UYGULAMA DENETLEME o Amaçları Belirleme o Strateji ve taktikleri belirleme Örgütleme Kadrolama Yürütme Performans sonuçlarını

Detaylı

İKT 108- Uluslararası İktisat TOBB ETÜ Bahar 2015

İKT 108- Uluslararası İktisat TOBB ETÜ Bahar 2015 Yrd. Doç. Dr. Ünay Tamgaç Tezcan İKT 108- Uluslararası İktisat TOBB ETÜ Bahar 2015 İletişim Bilgileri: e-posta : utamgac@etu.edu.tr Web sitesi : http://unay.weebly.com/ikt-108.html Ofis No : 279 Ofis Saatleri???

Detaylı

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. Uluslararası Bürsu

Detaylı

Her bir kişi hayat kurtarmak için potansiyele sahip. İlk Yardım eğitimleri ve uygulamaları bu hedeflere ulaşmak için kullanılan zaruri kaynaklardır.

Her bir kişi hayat kurtarmak için potansiyele sahip. İlk Yardım eğitimleri ve uygulamaları bu hedeflere ulaşmak için kullanılan zaruri kaynaklardır. İLK YARDIM POLİTİKASI Giriş Bugün Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri dünyada en çk ilk yardım sağlayan derneklerdir. Bu hasta ve yaralılara ayrım yapmaksızın yaralı askerlere ilk yardım yapıldığı Slferin Savaşından

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 27. Toplantısı. Sonuçlanan Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 27. Toplantısı. Sonuçlanan Kararlar Bilim ve Teknlji Yüksek Kurulu 27. Tplantısı Snuçlanan Kararlar İÇİNDEKİLER 1. Snuçlanan Kararlar 1.1. 2011-2013 Yıllarında Kamu Ar-Ge ve Yenilik Fnlarının Kullanımında İzlenecek Plitikalar [2010/202]

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İşletmeye Giriş BBA 101 Güz 3, 0, 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. İşletmeye Giriş BBA 101 Güz 3, 0, 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İşletmeye Giriş BBA 101 Güz 3, 0, 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

18 Eylül 2015 Cuma. İşletme ABD Doktora ve Yüksek Lisans Programları Haftalık Ders Programları. Sayfa 1 / 23

18 Eylül 2015 Cuma. İşletme ABD Doktora ve Yüksek Lisans Programları Haftalık Ders Programları. Sayfa 1 / 23 Sayfa 1 / 23 (TEZLİ) FİNANSMAN PROGRAMI Pazartesi 13:30 LAB-2 Finansal Analiz Doç. Dr. Mine TÜKENMEZ Salı 10:00 D-414 Finans Yönetimi Doç. Dr. Sevinç GÜLER ÖZÇALIK Salı 13:30 LAB-2 Finansal Risk Yönetim

Detaylı

LOJİSTİK MESLEK ELEMANI

LOJİSTİK MESLEK ELEMANI LOJİSTİK MESLEK ELEMANI TANIM Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, hizmet ile hammaddenin; nakliyesi, dağıtımı, barkdlaması (etiketleme) stklanması, paketlenmesi, deplanması ve tüketileceği

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Ramazan Aktaș Mete Doğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Ramazan Aktaș Mete Doğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı FİNANSAL YÖNETİM www.firstgate.cm.tr FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM Prf. Dr. Prf. Dr. Yrd. Dç. Dr. Yrd. Dç. Dr. Ramazan Aktaș Mete Dğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

SİGORTA SEKTÖRÜNÜN EKONOMİK İŞLEVİ VE FON YARATMA KAPASİTESİ

SİGORTA SEKTÖRÜNÜN EKONOMİK İŞLEVİ VE FON YARATMA KAPASİTESİ ISTANBUL YAYIN NO: TİCARET ODASI «94-04 SİGORTA SEKTÖRÜNÜN EKONOMİK İŞLEVİ VE FON YARATMA KAPASİTESİ Dç. Dr. Targan Ünal İSTANBUL TEMEL MATBAACILIK Tel: (0212) 612 13 79-80 ÖNSÖZ Sigrta sektörü eknmik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 18.02.1954 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI TEB İnsan Kaynakları Grubu Aralık 2012 İçindekiler A/ Giriş... 3 B/ Amaç... 3 C/ Kapsam... 3 D/ Ücretlendirme Plitikası nın Düzenlenmesi... 3 E/ Sürecin Yönetim ve İdaresi...

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MAZERET SINAV PROGRAMI TARİH 09:30 10:45 12:00 13:15 14:30 İKT1002 İKTİSADA GİRİŞ II

İKTİSAT BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MAZERET SINAV PROGRAMI TARİH 09:30 10:45 12:00 13:15 14:30 İKT1002 İKTİSADA GİRİŞ II İKTİSAT BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MAZERET SINAV PROGRAMI TARİH 09:30 10:45 12:00 13:15 14:30 Pazartesi Salı Çarşamba KAY1802 ANAYASA HUK. N.K.Öztürk (3) KAY1804 SİYASET BİLİMİ

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1.YARIYIL DERS LİSTESİ 101 Genel Muhasebeye Giriş I Zorunlu 3+0 3 4 105 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3+0 3 4 İKT 101 İktisada

Detaylı

TÜBİTAK DESTEKLERİ ve ÖDÜLLERİ DESTEKLER

TÜBİTAK DESTEKLERİ ve ÖDÜLLERİ DESTEKLER DESTEKLER 1. Knsrsiyumlara Katılma Amaçlı Seyahat Desteği : Hrizn 2020 Prgramı na sunulacak prjelerde, prje yürütücüsü larak görev alacak kişilerin prje pazarları, bilgi günleri, knsrsiyum tplantıları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c M i R e K c K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I Türkiye den Yurtdışına Yönelen Göç Hareketleri Üzerine Brifing N: 2 / 2009 Bu brifing Kç Üniversitesi Göç Araştırmaları

Detaylı

MIM_TKY_ARAÇLAR_BN/2: KIYASLAMA ( benchmarking )

MIM_TKY_ARAÇLAR_BN/2: KIYASLAMA ( benchmarking ) MIM_TKY_ARAÇLAR_BN/2: KIYASLAMA ( benchmarking ) Yrd.Dç.Dr. Emrah ACAR 1 Ocak 2009 (Rev.18. 02/01/2009) 1. NEDİR? Benchmarking sözcüğüne yerli kaynaklarda kıyaslama, örnek edinme/alma, nirengileme gibi

Detaylı

Birleşik Isı -Güç Sistemlerinde Proses Sıcaklığı Değişiminin Elektrik ve Isı Üretimi Üzerine Etkileri

Birleşik Isı -Güç Sistemlerinde Proses Sıcaklığı Değişiminin Elektrik ve Isı Üretimi Üzerine Etkileri KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6( 00 9 KSU J. Science and Engineering 6( 00 Birleşik Isı -Güç Sistemlerinde Prses Sıcaklığı Değişiminin Elektrik ve Isı Üretimi Üzerine Etkileri Ayhan ONAT KSÜ, K.ahramanmaraş

Detaylı

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü BİRİNCİ YIL 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) Dersin Adı T U Kredi Dersin Adı T U Kredi Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1 0 1 Toplum ve Sağlık 0 Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

ODTÜ Kütüphanesi Performans Bütçeleme Projesi ve Toplam Kalite Çalışmaları

ODTÜ Kütüphanesi Performans Bütçeleme Projesi ve Toplam Kalite Çalışmaları ODTÜ Kütüphanesi Perfrmans Bütçeleme Prjesi ve Tplam Kalite Çalışmaları Bülent Karasözen ve Ebru Gürbüz ODTÜ Kütüphane ve Dkümantasyn Daire Başkanlığı Üniversitedeki araştırmaların ve eğitimin en önemli

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2013 VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI Strateji ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı N:33 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 253

Detaylı

Türkiye de STD. Sorunlar and yaklaşımlar

Türkiye de STD. Sorunlar and yaklaşımlar Türkiye de STD Srunlar and yaklaşımlar STD Kurumsal ve Teknik Kapasitenin Geliştirilmesi: Güçlükler/Srunlar STD nin Yatırım ve negatif yatırım fırsatları hakkında karar verme sürecine müdahil lan hükümetleri

Detaylı

Satınalma, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri

Satınalma, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri Satınalma, Ljistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi İleri Derece Satınalma Yönetimi Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi Satınalma da ileri Yönetim

Detaylı

SATINALMA SÜRECİNDE ÜRÜN YAŞAM YÖNETİMİ (PDM/PLM) METİN A. KANSU 26 MAYIS 2011 PERŞEMBE

SATINALMA SÜRECİNDE ÜRÜN YAŞAM YÖNETİMİ (PDM/PLM) METİN A. KANSU 26 MAYIS 2011 PERŞEMBE MAYIS EĞİTİMLERİ YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME ve PAZARLAMA - ŞEFİK ŞENYÜREK 17 MAYIS 2011 SALI SATINALMA SÜRECİNDE ÜRÜN YAŞAM YÖNETİMİ (PDM/PLM) METİN A. KANSU 26 MAYIS 2011 PERŞEMBE Halaskargazi Cad. N : 150,

Detaylı

ilk günü Bir Uyum Yöneticisinin

ilk günü Bir Uyum Yöneticisinin Bir Uyum Yöneticisinin ilk günü Emre Çolak Genel Müdür Yardımcısı, Philip Morris International, TEİD Yönetim Kurulu Üyesi Avukat, 1 598 gündür Uyum Yöneticisi YASAL UYARI TEİD Etik Zirvesinde kullanmak

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT I UİK317 5 2 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT I UİK317 5 2 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT I UİK317 5 2 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

IIRC HAKKINDA. www.theiirc.org Uluslararası Çerçevesi 1

IIRC HAKKINDA. www.theiirc.org Uluslararası <ER> Çerçevesi 1 IIRC HAKKINDA Internatinal Integrated Reprting Cuncil (Uluslararası Entegre Raprlama Knseyi - IIRC), düzenleyici kurumlar, yatırımcılar, şirketler, standart belirleme triteleri, muhasebe uzmanları ve STK'lar

Detaylı

Etkili Liderlik, Koçluk OKYANUS KURUMSAL VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ... ...1 1 BEDEN DİLİ FARKINDALIĞI IĞI EĞİTİMİ...2 2 DUYGUSAL ZEKA EĞİTİMİ...

Etkili Liderlik, Koçluk OKYANUS KURUMSAL VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ... ...1 1 BEDEN DİLİ FARKINDALIĞI IĞI EĞİTİMİ...2 2 DUYGUSAL ZEKA EĞİTİMİ... OKYANUS KURUMSAL VE KİŞİSEL GELİŞİM Okyanus Yöneticilik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Temel Yöneticilik Becerileri Ekip Çalışması, Tplantı Yönetimi Etkili Liderlik, Kçluk Eğitici Eğitimi, Sunum Teknikleri

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN ÜLKEMİZDEKİ GELİŞİMİ ve REKABET VİZYONU

LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN ÜLKEMİZDEKİ GELİŞİMİ ve REKABET VİZYONU LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN ÜLKEMİZDEKİ GELİŞİMİ ve REKABET VİZYONU Dç. Dr. Muazzez BABACAN Dkuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekkulu Pazarlama Prgramı babacan@deu.edu.tr ÖZET Ülkemizde ljistik sektörü sn

Detaylı

TOBB. arih eayı Konu. İlgi: Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun 25.04.2014 tarihli ve ÇİN/2014-789 sayılı yazısı.

TOBB. arih eayı Konu. İlgi: Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun 25.04.2014 tarihli ve ÇİN/2014-789 sayılı yazısı. / AltKARA TICARET BORSASı TOBB GENEL 5EXRETERL!(llBE ANAFAR'I7U.AR CAD.ŞAlI 50K.00:9 ULUS AltKARA 312-3240857 arih eayı Knu TÜRKiYE ODALAR VE BORSALAR BiRLiGi 041 II Cumhurbaşkanımızın ÇHC Ziyareti. \

Detaylı

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt. Y. UÇAK - F303 Türk Dili I - Okt. B. DÜNDAR - F İşletme I (B) - Yrd. Doç. Dr. M. ULUKÖY - F304 Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt.

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

İşlem Saatleri Enstrüman MT4 Sembol Ülke. Spread Lot Marjin Kaldıraç Premium Alış Premium Satış Birimi

İşlem Saatleri Enstrüman MT4 Sembol Ülke. Spread Lot Marjin Kaldıraç Premium Alış Premium Satış Birimi Para İşlem Saatleri Enstrüman MT4 Sembol Ülke Spread Lot Marjin Kaldıraç Premium Alış Premium Satış Birimi (Yerel GMT+2) AMDOCS #AMDOCS US USD 0,06 1.000 0,1 1:10 USD Libor + 2.50% USD Libor - 2.50% 15:30-22:00

Detaylı

Bölüm V Bilişim Kentleri ve Oluşum Süreci

Bölüm V Bilişim Kentleri ve Oluşum Süreci Bölüm V Bilişim Kentleri ve Oluşum Süreci 21. yy la bilginin, üretim faktörlerinden birisi lması nedeniyle Bilgi Çağı denebilir. Böyle bir isimlendirmede Bilişim Teknljilerinin gelişip yaygınlaşmasının

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Yönetim Bilgi Sistemleri BBA 384 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Yönetim Bilgi Sistemleri BBA 384 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Yönetim Bilgi Sistemleri BBA 384 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri MÜDEK Değerlendirme erlendirme Ölçütleri MÜDEK MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme erlendirme Ölçütleri (Sürüm m 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları (Değişti/gelişti)

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriPrjesi UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriPrjesi her beceri

Detaylı

ÖDEMELER DENGESİ TABLOSUNDAKİ DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ KALEMİNİN İÇERİĞİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

ÖDEMELER DENGESİ TABLOSUNDAKİ DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ KALEMİNİN İÇERİĞİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA ÖDEMELER DENGESİ TABLOSUNDAKİ DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ KALEMİNİN İÇERİĞİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Diğer Mal ve Hizmet Gelirlerinin Kapsamı 3. Diğer Gelirlerin

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-10 kayıt no lu Raporlama Süresi

YÖNETİCİ ÖZETİ. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-10 kayıt no lu Raporlama Süresi YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-10 kayıt n lu Raprlama Süresi 4 iş günü Değerlenen Mülkiyet Hakları Tam /

Detaylı

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI I.SINIF

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI I.SINIF Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt. Y. UÇAK - F303 Türk Dili I - Okt. B. DÜNDAR - İşletme I (B) - Yrd. Doç. Dr. M. ULUKÖY - F304 Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt.

Detaylı

5. ÇEYREK DÖNEM. FİNS 511 Finansal Yönetim 4+0+0 3 7,5 İŞ 541 Çağdaş Yönetim 4+0+0 3 7,5 İŞ 551 Pazarlama Yönetimi 4+0+0 3 7,5 TOPLAM 9 22,5

5. ÇEYREK DÖNEM. FİNS 511 Finansal Yönetim 4+0+0 3 7,5 İŞ 541 Çağdaş Yönetim 4+0+0 3 7,5 İŞ 551 Pazarlama Yönetimi 4+0+0 3 7,5 TOPLAM 9 22,5 YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKÇE/TEZLİ HAZIRLIK PROGRAMI* EKON 500 Ekonomi 4+0+0 0 7,5 İSTA 500 İstatistik 4+0+0 0 7,5 İŞ 510 Muhasebe 4+0+0 0 7,5 1. ÇEYREK DÖNEM FİNS 511 Finansal Yönetim 4+0+0 3 7,5 İŞ

Detaylı

PARA ARZININ ENDOJENLĐĞĐ ve TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ

PARA ARZININ ENDOJENLĐĞĐ ve TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ Yönetim, Yıl: 1, Sayı: 1, Haziran 00 PARA ARZININ ENDOJENLĐĞĐ ve TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ Yrd. Dç. Dr. Gökhan Karabulut Đstanbul Üniversitesi Đktisat Fakültesi Bu çalışmanın amacı, para arzı ve para talebi arasındaki

Detaylı

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6 TEZLİ YÜKSEKLİSANS Birinci Dönem ISLYLU1700 ISLYL 543 Uygulamalı İstatistiğe Giriş I (Zorunlu) 3 0 3 6 Toplam 16 0 12 30 ISLYL 503 Yönetim Düşüncesinin Evrimi 3 0 3 6 ISLYL 505 Örgütsel Davranış 3 0 3

Detaylı

1.SINIF DERSLERİ 08:00-13:00 (A-22) 18:00-22:00 (A-22) 131511002 Mikro İktisada Giriş 3 Yrd.Doç.Dr.Esin KILIÇ 16:00-20:00 (A-34) 17:00-21:00 (A-22)

1.SINIF DERSLERİ 08:00-13:00 (A-22) 18:00-22:00 (A-22) 131511002 Mikro İktisada Giriş 3 Yrd.Doç.Dr.Esin KILIÇ 16:00-20:00 (A-34) 17:00-21:00 (A-22) SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 131511002 Mikro İktisada Giriş 3 Yrd.Doç.Dr.Esin KILIÇ 18:00-22:00 131512004 Makro İktisada Giriş 3 Yrd.Doç.Dr.Esin KILIÇ 17:00-21:00 16:00-20:00 (A-34) 131512008

Detaylı