İşletme Organizasyon Teorisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İşletme Organizasyon Teorisi"

Transkript

1 Küresel İşletme Yönetimi 2013 Bahar Dönemi Ders Müfredatı Dersin Amacı: Küresel İşletme Yönetimi dersinin amacı; ulusal ve uluslararası şirket mukayesesini yapabilecek, küresel işletmelerin uyguladıkları plitika ve stratejileri bilecek, bunları knjnktüre göre değerlendirebilecek kişilere fırsat tanımaktır. Dersin Knusu Küresel İşletme Yönetimi dersinin içerisinde yer alan knular aşağıdaki kümede özetlenmiştir. Bu perspektifte küresel işletmelerin dğuşuna neden lan dış ticaret veya uluslararası ticaret ile başlangıç ile ilk adım atılmış lur. Uluslararası İktisat Terisi nin içerisinde yer alan Uluslararası Ticaret Terilerinin ele alınması ile devam eder. İşletme kavramı içerisinde yer alan işletme, ulusal işletme, uluslararası işletme, uluslarüstü işletme gibi tanımlar İşletme dersine atıfta bulunarak değerlendirilecektir. İktisat Dış Ticaret Uluslararası İlişkiler Kurumsal Yönetim Ssylji İşletme Organizasyn Terisi Organizasynel Davranış Küresel bir işletme nasıl lunur? İşletmeler neden farklı bir ülkeye yatırım yapar. Başka bir ülkeye yatırım yapmanın cazibesi ve riskleri Küresel İşletmeciliğin Çevresi ile beraber ele alınacaktır. Küresel İşletme Yönetimi Ders Prgramı Page 1

2 Küresel işletmelerin bir başka ülkeye girme şekli nasıl gerçekleşir? Lisanslama, rtaklık kurma veya satın alma gibi işlemlerin gerçekleşmesi nelere bağlıdır? Bu birleşmelerde fiyat nasıl belirlenir? Fiyat dışında birleşmeyi etkileyen unsurlar nelerdir? Küresel işletmelerin plitika ve stratejileri Mikr İktisat ın knusu lan tüketici beklentileri de dikkate alınarak işlenecektir. Küreselleşme mi? Bölgeselleşme mi? Belirli cğrafyadaki ülkeler birbirleri ile lan ticaret hacmini genişletmek amacıyla EFTA, NAFTA, AB gibi Bölgesel veya eknmik Örgütler kurmaktadır. Bu süreç küreselleşmeden bölgesel kalkınmaya dğru bir akım mıdır? Yksa dünya kaynaklarının sürdürülebilir kalkınma hedeflerine en uygun bir şekilde kullanımına izin vermek amacıyla kurulan Dünya Ticaret Örgütü, uluslararası ticareti genişletmek gibi misynu lan IMF gibi kuruluşlar küreselleşme ylunda daha etkin bir rl mü ynamaktadır? Küresel İşletmeciliğin dğrudan ilişki içerisinde lduğu bu tür rganizasynlar başarılı mıdır? Küresel İşletmecilik açısından beklentileri karşılamakta mıdır? Sadece tplumların değil şirketlerin de kültürleri ve değerleri vardır. Bir şirketin kişilik kazanması ile beraber şirketin kurulduğu çevre, şirket yöneticilerinin ve hissedarlarının durumu, şirketin diğer işletmeler ile ilişkisi gibi knular Ssyljinin de alanına girmekte ve küresel işletmeleri etkilemektedir. Küresel İşletmelerin rganizasyn yapıları Organizasyn Terisi ile dğrudan ilişkilidir. Küresel İşletmelerin yer aldıkları ülkelerin, ürün gamlarının veya hizmet plitikaların nların rganizasynların ne şekilde etkilediği, bölgesel, ürüne veya hizmete bağlı luşumları neden etkilediği de anlatılacak knular arasında yer alacaktır. İyi bir şirketin yönetimi şirket içerisinde yer alan tüm paydaşların haklarının krunması, kamuya duyurulması gereken tüm bilgilerin vaktinde ve tam larak açıklanması, şirket içerisinde yapılan işlemlerin şüpheciliğe yer vermeden kayıt altına alınması gibi birçk değişkenin bir arada bulunması ile mümkündür. Bu çerçevede kurumsal yönetimin ülkeler ve şirketler açısından değerlendirilmesi de kaçınılmazdır. Küresel işletmelerin yönetim yapısı incelerken istihdam plitikaları, persnelin beklentileri ve çalışma usul ve esasları gibi knular da küresel işletme yönetiminde Organizasynel Davranış ile de tanışmamızı sağlayacaktır. Küresel İşletme Yönetimi dersinde ele alınacak knu başlıkları aşağıdaki tablda gösterilmiştir. Küresel İşletme Yönetimi Ders Prgramı Page 2

3 Dersin Knuları Ulusal ve Uluslararası İşletmecilik Tanımlar Uluslararası Şirketler ile Ulusal Şirketlerin Benzer ve Farklı Özellikleri Uluslararası, Uluslarüstü Şirket Olma Kşulları Glbal Şirket Olma Kşulları Küreselleşmenin Şirketler Üzerindeki Etkisi - Tarihi Gelişim Uluslararası Yatırımı Destekleyen Teriler İlkel Teriler Merkantilizm Adam Smith - Mutlak Üstünlük Terisi David Ricrd - Karşılaştırmalı Üstünlükler Terisi Hecler Ohlin - Faktör Dağılımı Gelişmiş Teriler Kurumsallaşma Terisi Kaynak Bağımlılığı Yaklaşımı Küreselleşme - Bölgeselleşme Uluslararası Organizasynlar Birleşmiş Milletler Dünya Bankası IMF Dünya Ticaret Örgütü Uluslararası Çalışma Örgütü Bölgesel Organizasynlar EFTA NAFTA AB Endüstri Antlaşmaları OPEC OAPEC IEA Küresel İşletmeciliğin Çevresi - Glbal Şirketlerin Yatırımlarını Etkileyen Unsurlar ve Yatırım Şekilleri Glbal Şirketlerin Yatırımlarını Etkileyen Unsurlar Fiyat - Crprate Finance Fiyat nasıl belirlenir Kültürel Farklılıklar Yasalar Uyum Vergi Oranları Yatımların Faydaları - Riskleri - SWOT Analizi Ev Sahibi Ülke - Hst Cuntry Yönetim Transferleri Teknlji Transferleri Sermaye transferleri Ana Ülke - Parent Cmpany Sermaye Ucuz Emek Marka Explitatin & Explratin Kavramları Glbal Şirketlerin Yatırım Şekilleri - Uluslararası Pazarlara Giriş yöntemleri İhracat Lisans Antlaşmaları Franchising Jint Venture Küresel İşletme Yönetimi Ders Prgramı Page 3

4 Uluslararası İşletmelerde Plitika ve Stratejiler ve Ödemeler Dengesine Etkisi Plitika ve Stratejiler Uluslararası İşletmelerin Uyguladıkları Pazarlama Stratejileri Uluslararası İşletmelerin Uyguladıkları Üretim Stratejileri Ulusal ve Uluslararası İşletmelerin Stratejik Yaklaşımları Ödemeler Dengesi Cari Hesap Sermaye Hesabı Rezerv İşlemleri Ulusal ve Uluslararası İşletmelerde Örgütsel Yapılanma Fnksiynel Bölgesel Ürün Karma -Hibrid E-rganizasyn Glbal Şirketlerin İnsan Kaynakları Plitikası İşe Alma Eğitim ve Gelişme Perfrmans Değerlendirme Ücret Yönetimi İşçi ve İşveren İlişkileri Kurumsal Yönetim ve Küresel İşletmeler Açısından Değerlendirme Kurumsal Yönetim nedir? Kurumsal Yönetim ve Aile İşletmeleri Ülkelere ve Yönetim Biçimlerine Göre Kurumsal Yönetim Türkiye'de Kurumsal Yönetim Faaliyetleri Glbal Şirketlerin Finansal Yapısını Etkileyen Unsurlar - Genel Değerlendirme Uluslararası Kabul Görmüş Muhasebe ve Finansal Raprlama Standartları SOX IAS IFRS Hyperian Sistemin Etkisi ve Innvasyn Türkiye'de Küresel İşletme Yönetimi - İstatistiki Analiz Türkiye'nin Eknmik Analizi Türkiye'ye Yapılan Yatırımlar Türkiye'nin Pazar Yapısı, Türkiye'de Yer Alan Küresel işletmeler, Yer Almayan İşletmeler Türkiye'den Diğer Ülkelere Yapılan Yatırımlar Türkiye'ye Gelen Dğrudan Yatırım Tutarları - Ülkeler Türkiye'den Yurtdışına Yapılan Yatırımlar Türkiye'den Çıkan İşletmeler Ulusal ve Uluslararası İşletmelerde Etik Kavramı Cde f Cnducts - Ahlak Kuralları Sessiz Dönem İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Whistleblwing Küresel İşletme Yönetimi Ders Prgramı Page 4

5 Sunum Ödev Küresel İşletme Yönetimi nde yer alan knuları bitirdikten snra, öğrenilen bilgilerin pratik açıdan uygulanmasını hedef alan bir grup çalışması yapılacaktır. Bunun için aşağıdaki listede yer alan şirketlerden her bir grup farklı bir şirket seçecek ve bu şirketler derste işlenecektir. Şirketlerle ilgili larak ele alınacak knular; Şirketin tarihçesi hakkında bilgi vermek, Glbal lmasının arkasında yatan nedenler, Uluslararası piyasalara giriş öyküsü ya da glbal dğuşu Uluslararası piyasaya girişine neden lan dürtü Karşılaşılan zrluklar, Bugün gelinen nktada dünyadaki knumu ve gücü Dünya ticaretindeki yeri Rakiplerine göre finansal ve perasynel perfrmansı Üretim, satış ve pazarlama açısından rakipleri ile kıyaslaması Cre cmpetence Şirketi tanımlayan gücü Türkiye de aynı sektörde bulunan şirketlerle karşılaştırılması Pazarlama ve Satış Plitikaları Üretim ve ljistik plitikaları Organizasynel yapılanma Bölgesel, fnksiynel vb. Finansman kaynakları ve kaynaklara ulaşım şekilleri İstihdam plitikaları Finansal snuçlar sn 5 yıla ilişkin gelir, kar, pex, ebitda gibi değerlerin açıklanması Gruplar ve knu anlatımı ile ilgili bilgiler; Gruplar en fazla üç kişilik lacaktır. Knu ile ilgili 10 sayfadan az 15 sayfadan fazla lmamak kaydıyla bir dküman hazırlanacak ve sunumdan önceki hafta sınıf ile paylaşılacaktır. Hazırlanan ödevde, dipnt kurallarına uyulacak, kaynakça yer alacak, tabl, şekiller ve içindekiler gibi kısımlara dikkat edilecektir. Knu sınıfta işleneceği için sunum hazırlanacak ve anlatılacaktır. Küresel İşletme Yönetimi Ders Prgramı Page 5

6 2012 Frtune 500 Listesinde Yer Alan İlk 100 Şirket Sıra Şirket Sıra Şirket 1 Exxn Mbil 51 Intel 2 Wal-Mart Stres 52 United Parcel Service 3 Chevrn 53 Best Buy 4 CncPhillips 54 Lwe's 5 General Mtrs 55 Prudential Financial 6 General Electric 56 Amazn.cm 7 Berkshire Hathaway 57 Merck 8 Fannie Mae 58 Lckheed Martin 9 Frd Mtr 59 Cca-Cla 10 Hewlett-Packard 60 Express Scripts Hlding 11 AT&T 61 Sunc 12 Valer Energy 62 Enterprise Prducts Partners 13 Bank f America Crp. 63 Safeway 14 McKessn 64 Cisc Systems 15 Verizn Cmmunicatins 65 Sears Hldings 16 J.P. Mrgan Chase & C. 66 Walt Disney 17 Apple 67 Jhnsn Cntrls 18 CVS Caremark 68 Mrgan Stanley 19 Internatinal Business Machines 69 Sysc 20 Citigrup 70 FedEx 21 Cardinal Health 71 Abbtt Labratries 22 UnitedHealth Grup 72 DuPnt 23 Krger 73 Ggle 24 Cstc Whlesale 74 Hess 25 Freddie Mac 75 Supervalu 26 Wells Farg 76 United Cntinental Hldings 27 Prcter & Gamble 77 Hneywell Internatinal 28 Archer Daniels Midland 78 CHS 29 AmerisurceBergen 79 Humana 30 INTL FCStne 80 Gldman Sachs Grup 31 Marathn Petrleum 81 Ingram Micr 32 Walgreen 82 Oracle 33 American Internatinal Grup 83 Delta Air Lines 34 MetLife 84 Liberty Mutual Insurance Grup 35 Hme Dept 85 Wrld Fuel Services 36 Medc Health Slutins 86 New Yrk Life Insurance 37 Micrsft 87 Plains All American Pipeline 38 Target 88 TIAA-CREF 39 Being 89 Aetna 40 Pfizer 90 Sprint Nextel 41 PepsiC 91 News Crp. 42 Jhnsn & Jhnsn 92 General Dynamics 43 State Farm Insurance Cs. 93 Allstate 44 Dell 94 HCA Hldings 45 WellPint 95 American Express 46 Caterpillar 96 Tysn Fds 47 Dw Chemical 97 Deere 48 United Technlgies 98 Murphy Oil 49 Cmcast 99 Philip Mrris Internatinal 50 Kraft Fds 100 Natinwide Küresel İşletme Yönetimi Ders Prgramı Page 6

7 Faydalı Makaleler Makale Adı Kaynak Yazar Küreselleşme 1 Küreselleşme Nedir Ne Değildir? 2 Küreselleşme Sürecinde Gelişmekte Olan Ülke Eknmilerinde Ortaya Çıkan Yönelim Ve Tepkiler Süleyman Demirel Üniversitesi Yrd. Dç. Mevlüt Karabıçak 3 Küreselleşme Ve Kültür Cumhuriyet Üniversitesi Gönül İçli 4 Küreselleşme, Bilgi Tplumu Ve Eğitim Ankara Üniversitesi Refik BALAY 5 Nedir Bu Küreselleşme? Kaçabilir Miyiz? Kullanabilir Miyiz? Dkuz Eylül Üniversitesi OĞUL ZENGİNGÖNÜL Fikret Şenses 6 Neliberal Küreselleşme Kalkınma İçin Bir Fırsat Mı, Engel Mi? ERC Wrking Paper in Ecnmic Uluslararası İşletmeciliğin Tarihsel Gelişimi ve Uluslararası Ticaret Terileri 7 A Resurce-Based Analysis f Sustainable Cmpetitive Advantage İn A Glbal Envirnment Industrial Business Review Jhn Fahy 8 Edıth Penrse S Cntrıbutın T The Resurce-Based Vıew Of Strategıc Management Strategic Management Jurnal ALAN M. RUGMAN ALAIN VERBEKE 9 Internatinal Business Cycles Thery And Evidence Natinal Bureau f Ecnmic Research David K Backus Patrick Kehe vd. Uluslararası İşletmeciliğe Giriş 10 Changıng Busıness Envırnment Başkent Üniversitesi Süleyman AÇIKALIN 11 Glbal Busıness Cycles: Cnvergence r Decuplıng? NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH M. Ayhan Kse Christpher Otrk vd. 12 İşletme Eğitiminde Glbal Perspektif Selçuk Üniversitesi Nazan YELKİKALAN Yener PAZARCIK 13 Küreselleşme Ve İşletmelerin Küreselleşme Süreçleri : Karşılaşılan Fırsatlar Ve Tehditler Eknmik ve Ssyal Araştırmalar Dergisi Salih YES L 14 Küreselleşme Süreci Ve Çkuluslu İşletmelerin Küreselleşme Sürecine Etkisi Cumhuriyet Üniv Hasan TAĞRAF The Determinats Of Cmpetitive Advantage And Success Factrs Of Firms Within The Glbal Dç Aslı Küçükarslan 15 Cmpetitin Marmara Üniversitesi Yrd. D. Nezihe Figen Ersy 16 Uluslararası Ticarette Rekabet Gücü Elde Etmede Küçük Ve Orta By İşletmelerin Rlü Ve Önemi Dr. Murat Bayat Mustafa Kemal Üniversitesi 17 Yeni Rekabet Kşullarında İşletmelerin Yl Haritası Süleyman Demirel Üniversitesi İntikam BEŞİROV 18 Yerel Ve Küresel: Küreselleşme Ve Etniklik Stuart Hall Küresel İşletme Yönetimi Ders Prgramı Page 7

8 Makale Adı Kaynak Yazar Uluslararası Plitika ve Stratejiler 19 Acquısıtıns Versus Greenfıeld Investments: Internatınal Strategy And Management f Entry Strategic Management Jurnal ANNE-WIL HARZING Mdes 20 An Overall View f Knwledge Management Challenges Fr Glbal Business Business Prcess Management Jurnal Veli Denizhan Kalkan 21 Çk Uluslu Şirketlerin Davranışlarının Genel Açıklamaları Ve Terik Yaklaşım Stradigma Dergisi Afşin Şahin 22 Çkuluslu Şirketlerin Ortak Girişim Stratejisini Kullanma Ve Snlandırma Nedenleri Ankara Üniversitesi SBF Dergisi Dr. Dilber Ulaş 23 Glbal Business Drivers: Aligning İnfrmatin Technlgy T Glbal Business Strategy IBM SYSTEMS JOURNAL, IVES, JARVENPAA, AND MASON 24 Glbal İşletmelerin Yerel Ürün Kararları ve Tüketicilerin Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi Adnan Menderes Üniversitesi Fatma ÇAKIR Mesut ÇAKIR vd. 25 Glbal Marketıng Management JOHN WILEY & SONS, INC. Masaaki Ktabe Kristiaan Helsen 26 Glbal Strategic Management Palgrave Macmillan Philippe Lasserre 27 Glbal Strategies Fr SME-Business: Applying The Small Framewrk Lgistics Infrmatin Management Emmanuel Tetteh, Janice Burn 28 Hw Glbal Cmpanies Win Out HARVARD BUSINESS REVIEW Thmas Hut, Michael E. Prter, and Eileen Rudden 29 Küresel Dğan İşletme Kavramı Ve İşletmelerin Küresel Dğmasına Etki Eden Kurucu/Üst Düzey Yönetici Özellikleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma Gazi Üniversitesi Selma KALYONCUOĞLU M. Mithat ÜNER 30 Küresel Eknmilerde Markanın Finansal Değeri Nasıl Belirlenir? Niğde Üniversitesi Tülin DURUKAN Cihat KARTAL 31 Küresel Rekabet Açısından Halka Açık Sirketlerde Stratejik Risk Yönetim ve Mali Tabllarda Sunumu: İMKB Uygulaması Karamanglu Mehmetbey Üniversitesi Rabia Özpeynirci Ercan Oktay 32 Küresel Stratejilerden Çkuluslu Stratejilere Geçiş: Küresel Düşün Yerel Davran Selçuk Üniversitesi Hasan Tağraf 33 Küresel Teknlji, Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Ve Yenilik İlişkisi Selçuk Üniversitesi Muammer ZERENLER Necdet TÜRKER 34 Küresel Ürünler Ve Markalar Alper Özer 35 Küreselleşme Sürecinde Öğrenen Ve Öğreten Pazarlama Karamanglu Mehmetbey Üniversitesi 36 Küreselleşme Sürecinde Firmalar Arası Stratejik İşbirliği Ankara Üniversitesi Orhan Çelik 37 Küreselleşme, Rekabet Ve Sınırötesi Birleşmeler Daimler Benz - Chrysler Örneği Süleyman Demirel Üniversitesi Muzaffer Aydemir 38 The Glbalizatin Strategies Of Business-T-Business Brn Glbal Firms İn The Wireless Technlgy İndustry Industrial Marketing Management Riku Laanti Mika Gabrielssn Peter Gabrielssn 39 The Lure f Glbal Branding HARVARD BUSINESS REVIEW David A. Aaker Erich Jachhimsthaler 40 The Pwer Of Activism: Assessıng The Impact Of Ngs On Glbal Busıness CALIFORNIA MANAGEMENT REVIEW Debra L. Spar Lane T. La Mure 41 Uluslararası Zincir Mağazaların Büyüme Stratejileri: Mark & Sprencer Örneği Süleyman Demirel Üniversitesi İpek Savaşçı Küresel İşletme Yönetimi Ders Prgramı Page 8

9 Makale Adı Kaynak Yazar Küresel İşletmeler ve Türkiye 42 Dğrudan Yabancı Yatırımlar istihdam İlişkisi: Türkiye Örneği İnönü Üniversitesi M. Ozan SARAY 43 Dünyada Ve Türkiye'de Dğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları TR Kalkınma Bankası Fulya Bayraktar 44 Küresel Bir Şirketin Üst Düzey Yöneticilerinin Türkiye'de Yatırım Yapmayı Tercih Etme Ve Etmeme Hamide KOCADORU Nedenlerini Ortaya Çıkarmaya Yönelik Bir Görüşme 45 Küresel Girişimler Ve Türkiye'deki Uygulamalar Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme Mustafa Kemal Üniversitesi Dç. Dr. Mehmet ÖZBİRECİKLİ 46 Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine Yapılan Sermaye Transferlerine Etki Eden Eknmik Faktörlerin İnönü Üniversitesi Arş. Görv. Hüseyin ALT AY Türkiye Kökenli Uluslararası Firmaların Yöneticileri Açısından Değerlendirilmesi 47 Türkiye Küreselleşme Literatürü: Kırıkkale Üniversitesi Kudret Bülbül 48 Türkiye'ye Gelen Dğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Özellikleri Ve Türk Ye Eknmisi GAZ ÜN VERS TES Gökhan NAR N Üzerindeki Olası Etkileri Küresel İşlemeler ve Ssy - Kültürel Güç 49 Culture, Entrepreneurial Orientatin, And Glbal Cmpetitiveness Jurnal f Wrld Business Sang M. Lee Suzanne J. Petersn 50 Kültürel Farklılıklardan Kaynaklanan Çatışmalara Yönelik Bir Araştırma Dkuz Eylül Üniversitesi Tuncer Asunakutlu Barış Safran 51 Küresel İşletmecilikte Ülkelerin Ssy-Kültürel Yapılarından Kaynaklanan Srunlar Selçuk Üniversitesi Handan TEMİZEL Erl TURAN 52 Küresel Rekabet Ortamında Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Ulusal Ssy-Eknmik Selçuk Üniversitesi Rıfat İRAZ Sisteme Katkıları Açısından Değerlendirilmesi 53 Küreselleşme Sürecinde Türk Kültüründe Yaşanan Dönüşümün Byutları Türk Yat Araştırmaları Derg S Adem ÖĞÜT Ayşe KOCABACAK 54 Rland Rbertsn, Küreselleşme ve Kültür Sakarya Üniversitesi Ali Balcı 55 Uluslararası Ortaklıklar: Kültürel Farklılıklar Ve Bu Farklılıkların Üst Yönetim Grubunun Çalışma Ve Kcaeli Üniversitesi Salih Yeşil Perfrmansına Etkileri Uluslararası İK Yönetimi 56 İnsan Kaynakları Yönetiminde Uluslararası Yaklaşım Gerekliliği Cumhuriyet Üniversitesi Berrin FİLİZÖZ 57 Küreselleşme Ve Çk Uluslu İşletmelerin Çalışma İlişkileri Üzerindeki Etkileri: Makr Ve Mikr Byutta Bir Değerlendirme Süleyman Demirel Üniversitesi Dç Oya Aytemiz Yrd. Dç Hüseyin Çeken 58 Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Alanındaki Güncel Eğilimlerin Stratejik Yaklaşımlar Ve Bölgesel Mdeller Açısından Değerlendirilmesi: Kesitinde Bir İnceleme Business and Ecnmics Research Jurnal Nuray Yapıcı-Akar Onur Dirlik vd. 59 Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi İstanbul Üniversitesi Nurgün Kul Parlak Küresel İşletme Yönetimi Ders Prgramı Page 9

10 Makale Adı Kaynak Yazar Uluslararası İşlemecilikte Etik 60 Glbal Business Citizenship And Vluntary Cdes Of Ethical Cnduct Jurnal f Business Ethics Jeanne M. Lgsdn Dnna J. Wd Diğer 61 Accunting Knwledge And Skills And The Challenges Of A Glbal Business Envirnment Managerial Finance Ehab K.A. Mhamed, Sherif H. Lashine 62 China And Glbal Business Revlutin Cambridge Jurnal f Ecnmics Peter Nlan 63 Küreselleşme Sürecinde Pst Mdern Örgüt Yapıları Süleyman Demirel Üniversitesi Ögr.Gör.Aysun KANBUR 64 Küreselleşme: Ssyal Devletin Snu Mu? Yrd. Dç. Dr. Nihat BULUT 65 Think Manager-Think Male: A Glbal Phenmenn? JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR VIRGINIA E. SCHEIN RUEDIGER MUELLER vd. 66 What Is A Glbal Manager? HARVARD BUSINESS REVIEW Christpher A. Bartlett and Sumantra Ghshal 67 Yabancı Sermaye Yatırımlarının Finansal Risk Unsurlarına Bağımlılığının Analizi: Uluslararası Karşılaştırmalar Cumhuriyet Üniv Mustafa YILDIRAN Referans Kitaplar Internatinal Business Alan M. Rugman, Simn Cllinsn Frentice Hall Financial Times Internatinal Management Managing Acrss Brders and Cultures Text and Cases Helen Deresky Pearsn Internatinal Editin Öğretim Görevlisi: ilhan ÇİFTÇİ Küresel İşletme Yönetimi Ders Prgramı Page 10

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Ramazan Aktaș Mete Doğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Ramazan Aktaș Mete Doğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı FİNANSAL YÖNETİM www.firstgate.cm.tr FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM Prf. Dr. Prf. Dr. Yrd. Dç. Dr. Yrd. Dç. Dr. Ramazan Aktaș Mete Dğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN ÜLKEMİZDEKİ GELİŞİMİ ve REKABET VİZYONU

LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN ÜLKEMİZDEKİ GELİŞİMİ ve REKABET VİZYONU LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN ÜLKEMİZDEKİ GELİŞİMİ ve REKABET VİZYONU Dç. Dr. Muazzez BABACAN Dkuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekkulu Pazarlama Prgramı babacan@deu.edu.tr ÖZET Ülkemizde ljistik sektörü sn

Detaylı

Satınalma, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri

Satınalma, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri Satınalma, Ljistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi İleri Derece Satınalma Yönetimi Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi Satınalma da ileri Yönetim

Detaylı

Eğitim Kataloğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL

Eğitim Kataloğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL Eğitim Katalğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL KOÇ Yönetim Danışmanlığı ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. kurum veya kuruluşlara yönetimin tüm fnksiynlarında eğitim ve

Detaylı

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101]

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] Yeni Kararlar 5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] KARAR AD NO E 2011/101 Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri ĠLGĠLĠ DĠĞER KARARLA R T...... 2005/201 Ulusal Bilim ve Teknlji

Detaylı

İSTANBUL SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008-2012 STRATEJİK PLANI ve 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI PROJE NİHAİ RAPORU

İSTANBUL SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008-2012 STRATEJİK PLANI ve 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI PROJE NİHAİ RAPORU İSTANBUL SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008-2012 STRATEJİK PLANI ve 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI PROJE NİHAİ RAPORU A. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1. PROJE YÖNETİM ve ORGANİZASYONU Hazırlık sürecinin

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ ĠġLETMECĠLĠK Özel sektör ve kamu kuruluşlarının, değişen çevre kşullarına uyum göstererek, etkili, kârlı ve verimli bir

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2011 FAALİYET RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2011 FAALİYET RAPORU YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2011 FAALİYET RAPORU Mart 2012 1 İçindekiler 1 Rektörün Mesajı... 1 2 Dekanın Önsözü... 2 3 Bölüm Başkanının Önsözü... 3 4 Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi... 4 5 Vizyon...

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU KOORDİNASYON TOPLANTISI BİLİŞİM VE KATILIM 19-21 MAYIS 2009, ANKARA

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU KOORDİNASYON TOPLANTISI BİLİŞİM VE KATILIM 19-21 MAYIS 2009, ANKARA ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU KOORDİNASYON TOPLANTISI BİLİŞİM VE KATILIM 19-21 MAYIS 2009, ANKARA Ulusal Gençlik Parlamentsu (UGP) Krdinasyn tplantısı 19-21 Mayıs 2009 tarihlerinde 71 Kentten 125 temsilcinin

Detaylı

MİKROKREDİ MODELİ YOLUYLA YOKSULLUĞUN AZALTILIVIASI İSTANBUL ÖRNEĞİ

MİKROKREDİ MODELİ YOLUYLA YOKSULLUĞUN AZALTILIVIASI İSTANBUL ÖRNEĞİ ISTANBUL TİCART DASI MİKRKRDİ MDLİ YLUYLA YKSULLUĞUN AZALTILIVIASI İSTANBUL ÖRNĞİ Prje Krdinatörü Prf. Dr. sfender Krkmaz Prje Grubu Üyeleri Yard. Dç. Dr. Burhan Balğlu Yard. Dç. Dr. Kutluk Kağan Sümer

Detaylı

Doğuş Otomotiv* Etik Kod

Doğuş Otomotiv* Etik Kod Dğuş Otmtiv* Etik Kd Ekim 2012 v1.0 İşimizi yaparken en dğru kararları vermek Dürüst yaklaşım, şeffaf iş ilişkisi *Dğuş Otmtiv Servis ve Ticaret A. Ş. ile Dğuş Ot Pazarlama ve Ticaret A.Ş. nin Kurumsal

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI E-DEVLET I. Ödevi. HÜSEYİN BAHÇECİ e115043043

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI E-DEVLET I. Ödevi. HÜSEYİN BAHÇECİ e115043043 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI E-DEVLET I. Ödevi HÜSEYİN BAHÇECİ e115043043 İçindekiler YÖNETĠM BĠLĠġĠM SĠSTEMLERĠ TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI... 1 1 - E-Ticaret Kavramı...

Detaylı

VİZYON HEDEF. 2015 1 Milyar USD 2019 3 Milyar USD 2023 6 Milyar USD

VİZYON HEDEF. 2015 1 Milyar USD 2019 3 Milyar USD 2023 6 Milyar USD SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI SAMSUN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY VİZYON Karadeniz havzasına açılan bir kapı ve yolların kesiştiği bir sanayi ve ticaret şehri olarak; gerek Samsun dan gerekse Türkiye

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2013 VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI Strateji ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı N:33 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 253

Detaylı

SAHİPLİK YAPISI VE TEMETTÜ İLİŞKİSİ: İMKB DE BİR UYGULAMA

SAHİPLİK YAPISI VE TEMETTÜ İLİŞKİSİ: İMKB DE BİR UYGULAMA T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı SAHİPLİK YAPISI VE TEMETTÜ İLİŞKİSİ: İMKB DE BİR UYGULAMA Selim GÜNGÖR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2012 SAHİPLİK YAPISI VE TEMETTÜ

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR, EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİLERİ ve TÜRKİYE UYGULAMASI

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR, EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİLERİ ve TÜRKİYE UYGULAMASI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR, EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİLERİ ve TÜRKİYE UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ ONUR DEMİREL TEZ DANIŞMANI:

Detaylı

AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA YANSITILMASI

AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA YANSITILMASI Ams T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI MUHASEBE DENETİMİ BİLİM DALI AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA

Detaylı

E-TİCARET VE TURİZM SEKTÖRÜ

E-TİCARET VE TURİZM SEKTÖRÜ E-TİCARET VE TURİZM SEKTÖRÜ İÇİNDEKİLER 1. BAŞKAN DAN.... 3 2. ELEKTRONİK TİCARET (E- TİCARET) KAVRAMI. 4 3. E-TİCARETİN AVANTAJLARI.. 6 3.1. E-TİCARETİN FİRMALAR AÇISINDAN AVANTAJLARI 6 3.2. E-TİCARETİN

Detaylı

Murat ÇİFTÇİ* İstanbul Üniversitesi BAP Birimi, No: 589, İstanbul

Murat ÇİFTÇİ* İstanbul Üniversitesi BAP Birimi, No: 589, İstanbul Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2009, Cilt: 11, Sayı: 16, 13-23 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 TÜRKİYE DE ORMAN FAKÜLTELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN SAĞLADIKLARI SOSYAL FAYDA DÜZEYLERİNİN

Detaylı

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 31 Aralık 2014 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 31 Aralık 2014 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu A. GİRİŞ 1. Garanti Hakkında: TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 31 Aralık 2014 Hesap Dönemi Knslide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Rapru 1946 yılında Ankara'da kurulan Garanti Bankası, 31 Aralık 2014

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

YURTDIŞI FUAR DESTEKLERİNİN KOBİ LERİN İHRACAT RAKAMLARINA ETKİSİNİN ANALİZİ*

YURTDIŞI FUAR DESTEKLERİNİN KOBİ LERİN İHRACAT RAKAMLARINA ETKİSİNİN ANALİZİ* YURTDIŞI FUAR DESTEKLERİNİN KOBİ LERİN İHRACAT RAKAMLARINA ETKİSİNİN ANALİZİ* Ali AYCI Dr. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı *Prof. Dr. M. Mithat Üner danışmanlığında

Detaylı

- 583 - * Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü.

- 583 - * Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü. - 583 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 32 Volume: 7 Issue: 32 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KURUMSALLAŞMA KÜÇÜK İŞLETMELER

Detaylı

TC ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ABD TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

TC ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ABD TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TC ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ABD TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İŞLETME ABD TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER HAVUZU Dersin Dersin Adı Dersin TUK Kodu

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN STRATEJİK KARAR ALMA YAKLAŞIMLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

TÜRKİYE DEKİ YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN STRATEJİK KARAR ALMA YAKLAŞIMLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:4 Sayı:7 Bahar 2005/1 s.245-259 TÜRKİYE DEKİ YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN STRATEJİK KARAR ALMA YAKLAŞIMLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Detaylı