10 YIL SONRA HERKESİN BİR PROFESYONEL KOÇU OLACAK MI?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "10 YIL SONRA HERKESİN BİR PROFESYONEL KOÇU OLACAK MI?"

Transkript

1 10 YIL SONRA HERKESİN BİR PROFESYONEL KOÇU OLACAK MI? In 10 years time, will everyone have a professinal coach? Süheyla Zarzık ÖZET Koçluk, çağımızın popüler meslekleri arasında ilk sıralarda yer alan ve bir o kadar da iyi huylu bir tümör gibi yayılan, dokunduğu kişileri etkisi altına alan, yaşattığı farkındalıklarla bazen dibe vurduran bazen de coşkuyu arttıran, anlatarak değil deneyimlenerek tadına bakılacak bir süreçtir. Çalışılan kişi birey olduğundan ve her bireye de özel araçlar (teknikler) kullanıldığından çok özel ve bir o kadar da güzel bir çalışma. Son bilgilere göre dünya nüfusunun olduğunu düşünecek olursak, konu gündemimiz de olabilir. Herkes kendi dünya modelinde yaşar ve insan mükemmedir cümlesinden de anlaşılacağı gibi, her bireyi hayranlıkla, önyargısız, etkin bir şekilde dinleyen Profesyonel Koçlara talep her geçen gün artmaktadır. Koçluk alan ve koçluk eğitimleri veren, bunu hizmet olarak bireylere sunan kişilerin görüşlerinin de yer aldığı, doğduğu günden geleceğine bakmaya ne dersiniz? Anahtar Kelimeler; Profesyonel koç, farkındalık, popüler meslek, süreç, 10 yıl sonra 1

2 ABSTRACK Coaching or our age in the first place is located between the popular professions and a not so good spread like a benign tumor, under the influence of people he touched, he lived with awareness sometimes shot down while sometimes increasing enthusiasm, not telling but to be personally experienced. Taste is a process to look. Is studied in each individual person individual and special tools (techniques) so that it is used special and so beautiful work. According to the latest information of the world population If we think it is, we may be subject agenda. Everyone lives in his own world models and human Madiran splendid variety can be understood from the sentence. As admiration of every individual, unbiased, effective listening to the Professional Coach demand is increasing every day. Coaching and mentoring training area, giving the people offering this service as individuals which also included the wiews of, the day he was born to look to the future what do you think? Keywords: Professional coaches, awareness, popular occupation, process, 10 years later 1. PROFESYONEL BİR KOÇUNUZ VAR MI? Koçluk, spor koçluğu ile başlayıp, yaşam koçluğu derken daha da spesifikleşip yönetici, kariyer, takım, öğrenci, ilişki, sağlık koçluğuna kadar ilerleyen, devamlı gelişen ve son yıllar da çok sıkça duyduğumuz bir kavram. Bireyler ve kurumlar yaşam süreçlerini daha anlamlı, dengeli ve kaliteli sürdürebilmek için değişim ve gelişimi tercih ediyorlar. Ve bu süreci daha sağlıklı geçirebilmek, farklı bakış 2

3 açıları bulabilmek, hayattan keyif alabilmek için de Profesyonel koçlardan destek alıyorlar. 20 yıllık bir zaman dilimin de koçluğun bulunduğu yere gelmesindeki en önemli sebep, koçluğun işe yarayan ve hızlı bir şekilde sonuca götüren bir sistem olmasıdır. Gelişmiş ülkelerde ve özellikle son 5 yılda da ülkemizde bilişim teknolojilerinden sonra en hızlı gelişen alan olduğu görülmektedir. Son yıllarda koç ve koçluk hakkında görsel, yazılı basında ya da kulaktan kulağa günlük hayatımızda çok sık karşılaşır olduk. Yaşam koçumla randevum var; hayatımda çok şey değişti, farkındalıklarım arttı ya da koç mu, o da neymiş; terapi mi yapıyorsunuz; ne tavsiye edersiniz, öneri yok mu, gibi cümlelerle çok karşılaşır olduk. Bunca kavram kargaşasını analiz etmeye, biraz derine inmeye ne dersiniz? 2. KOÇLUĞUN DOĞUŞU VE İLERLEME SÜRECİ Koçluk farklı ülkelerde yaklaşık olarak aynı zamanlarda doğmuş ve ilerleme göstermiştir. Koçluk 1880 li yıllarda ilk olarak spor alanında kullanılmaya başlanmış bir tanımlamadır senesinde W.T. Gallwey yazdığı, Tenisin İçindeki Oyun adlı kitabında spor koçluğundan bahsedilmekte, Werner Erhard ve sonrasında da Thomas Leonard ın öğretiliğini yaptıkları bireysel koçluğa geçişte ilk adım atılmıştır de Thomas Leonard finans dünyasında Yaşamınızı Şekillendiren Yaşam adını verdiği yaşam planlama kursları vermeye başlamıştır. Leonard koçluğun nasıl öğretilebileceğine dair standartlar oluşturmaya başlamış ve bunun tüm dünyada kullanılabilir bir metot olduğunu, bugün geldiğimiz noktada telefonla bile bu sürecin işleyeceğini göstererek, bugünkü koçluğun temellerini oluşturmuştur. Laura Whitworth ve John Withmore da koçluğun bazı temel kurallarını belirleyerek koçluk alanının oluşmasına büyük katkıda bulunmuşlardır (koçluğun tarihçesi/ selfie koçluk/ 24 Kasım 2014). 3

4 Modern anlamda koçluk, spor alanında 1970 yılları başlamış (Inner Game), 1980 li yıllarda İngiltere de kelime olarak otobüs, yolcu vagonu, genellikle iki kapılı otomobil, posta arabası, trenlerde ve uçaklarda yemekli ekonomik sınıf yolcu tarifesi (www.the freedictionary.com) anlamına gelen koç kelimesi 16. yy.da (Evered ve Selman, 1989:31) yüksek kalitede at arabalarının yapıldığı Macaristan ın bir köyünde kullanılan koçs kelimesinden ortaya çıkmıştır. 19.yy.da İngiliz Üniversitesi öğrencileri, akademik kariyerlerinde onları başarıya taşıyan özel öğretmenler için bu kelimeyi kullanmaya başlamıştır (Wilson, 2004:96) Türkçeye ise, TRT de 1980 lerde gösterilen Beyaz Gölge isimli televizyon dizisiyle girmiştir (Arat, 2007:127) Günümüzde koç kavramı çoğunlukla bir kimseyi olduğu yerden olmak istediği yere götürme anlamında kullanılmaktadır (Sebera, 2004:84). Koçluk terimi günümüzdeki anlamında ilk kez 1985 yılında Dr. Dick Borough tarafından kendi liderlik tarzını tanımlamak için kullanılmıştır yılında Forbes dergisinde çıkan Sigmund Freud, Henry Ford a karşı başlıklı makale koçluğun tanım olarak yerleşmesi ve dönüm noktası olarak kabul edilir (koçluğun tarihçesi/ selfie koçluk/ 24 Kasım 2014). Günümüzde iş dünyasındaki birçok örgüt küreselleşme, hızlı bir şekilde büyüyen rekabet ortamı, birçok alanda yaşanan değişim ve gelişim nedeniyle kendilerini revize etmek, çağa ayak uydurmak için sürekli geliştirmek ve değiştirmek zorunda kalmıştır. Örgütlerdeki yöneticiler ve çalışanlar da daha iyiye ulaşmak, performans ve potansiyellerini arttırmak için uzman bir koça ihtiyaç duymaktadır. Son yıllarda da ilişkilerinde mutluluğu ya da daha iyiyi, derslerinde de başarıyı ve doğru seçimleri hedefleyen bireyler profesyonel koçların kapılarını çalmaktadır. Değişimlerle başa çıkmak için iyi bir araç olan koçluk, bireysel ve örgütsel anlamda değişim ve gelişim gereksinimlerine de katkıda bulunmaktadır. 4

5 Koçluk başlangıçta belirli bir oluşum, gelişim dönemi göstermiş ve başlangıcıyla hızlı bir ilerleme trendi göstererek yaygınlaşmıştır. Bu hızlı yükseliş ve talep dahilinde de koçluk dünyada ve son beş yıldır da ülkemizde popülerliği gittikçe artan bir trend olmuştur. Tanım olarak koç, danışanın (müşterinin) potansiyelini, performansını artırmak için, güçlü (sıra dışı) sorular sorarak, gerekirse danışanı zorlayıp meydan okuyarak, yargılamadan ne istediğini ya da istemediğini bulmasını sağlayan, farkındalık yaşatan ve danışanın sorumluluk almasını sağlayan bir ortaklık sürecidir. Koçluğun amacı çeşitli görüşlere göre değişmektedir. Kazanan bir takıma sahip olmak (Field, 2007:4), yöneticilerin davranışlarını değiştirmek (Mazzini, 2007:20), iş görenlerin iş tatminini ve motivasyonunu yükseltmek (Sweeney, 2007: ), öğrencilerin ders başarılarını artırmak ve kendi seçtikleri, yetenek ve becerileri dahilinde mutlu olacakları bir mesleğe yönelmeleri, çiftlerin mutlu, sağlıklı, uzun soluklu bir birliktelik sürdürmeleri koçluğun amaçları arasında sayılabilmektedir. Koçluk duruma göre iki farkı şekilde uygulanmaktadır. Dolaylı (destekleyici) ve dolaysız koçluk. Koçluğun en basit hali olan destekleyici koçluk daha çok kişiye seçenekler sunan kolaylaştırıcılık ve yönlendiricilik sağlayan tarzdır. Dolaylı koçluğu, spor, beslenme, giyim (tarz), vs. konusunda destek arayan kişiler kullanmaktadır. Dolaysız koçluk ise bireylerin ve kurumların tercih ettiği, çözümü güçlü sorularla ve farkındalıkla kendilerinin bulduğu bir yöntemdir. Herhangi bir yönlendirilmenin olmadığı ve kişinin kendi kaynaklarının farkına varıp bu kaynaklarla ilerlemesi bireylerin ve koçların tercih sebebidir. Çoğunlukla dolaysız koçluk dolaylı koçluğa göre etkilidir ve koçlar bu yaklaşımı daha çok tercih etmektedirler. Bacon un yaptığı araştırmaya göre, koçların %60 ı dolaysız koçluğu tercih etmektedir (Bacon, 2003:74). 5

6 Lore Araştırma Enstitüsü nün 1400 koç ile yaptığı koçluk etkinliği anketi sonuçları ise, Bacon un sonuçlarına benzemektedir. Koçların %61 idolaysız koçluk tarzını, %39 u dolaylı koçluk tarzını seçmiştir (Wise ve Voss, 2002:9). Koçluk, hızla değişimin olduğu dünyada bir ihtiyaç olarak doğmuş ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda da ilerleme kaydetmektedir. Koçluk özellikle son yıllarda bu ihtiyaçlar dahilinde alt başlıklara ayrılarak (yönetici, performans, kariyer, yaşam, öğrenci, takım, ilişki ve yeni yeni ilerleme kaydeden sağlık koçu) bireylere ve kurumlara daha spesifik hizmetler sunmaktadır. Yönetici koçluğu, kişisel gelişmeyi desteklemek ve profesyonel amaçlarına ulaşmak amacı ile birey tarafından istenilen yönetsel değişikliklerini gerçekleştirmeyi hedefleyen bir çalışmadır (Mazini, 2007: 20). Bir yöneticinin davranışları sorumluluklarını zedelediği zaman ya da yönetici kişisel gelişimi üzerinden mesleki ilerlemeye gereksinim duyduğu zaman yönetici koçluğuna ihtiyaç duyulmaktadır (Luecke, 2007: 80). Özellikle üst düzey yöneticiler tepeye çıktıklarında yalnızlaşıyorlar ve kurum içinde de sıkıntılarını paylaşacak birilerini bulamıyorlar, bu noktada da koça ihtiyaç duyuyorlar. Performans koçluğu, bir yöneticinin profesyonel olarak gelişimi için farklı beceriler geliştirmesine ve kazanmasına yönelik bir koçluktur. Çalışanların performanslarını yükseltmekte ve hedeflerine ulaşmalarını sağlamaktadır. Çalışanlar bu sayede problemlerini ve gelişmeye açık yönlerini objektif bir biçimde tespit etme ve tanımlama imkanı bulmaktadır (Kaufman, 2006: ). Kariyer koçluğu, kariyer sahibi kişilerin kendi yetkinliklerini görmelerini ve gelecekteki hedeflerine ulaşmaları için ilerlemelerini sağlamaktadır. Bu koçluk türü, kişinin kariyer seçimi, kariyer değişimi gibi durumlarında yardımcı olur (Uçkun ve Kılınç, 2007:44). Kurumsal ve bireysel düzeyde yapılan kariyer koçluğu, şirket içindeki pozisyonların belirlenmesinde ve çalışanların kariyer planlarının yapılmasında önemlidir (Branham, 2000: ). 6

7 Yaşam koçluğu ise, bir başkasının performansını, öğrenmesi ve gelişimini yönlendirme sanatıdır. Bir insanın hayatındaki iş ve kariyer yaşamı, sosyal ilişkiler ve kişisel gelişim gibi tüm yönleri kapsamaktadır (Nixon-Witt, 2008: 9). Bir başka ifadeyle, kişinin gizlilik esasına dayanarak yaşamındaki enerjinin azalmasına yol açan kaynağın koç yardımıyla sona erdirilmesi yaşam koçluğudur (Spinack ve Gerald, 2002: 22-24). Eğitim koçluğu da, öğrencinin eğitimiyle devamlı ilgilenen ve onu başarıya götüren, uzman koçlarla uygulanan bir eğitim sitemi olarak tanımlanabilir. Koç, bireysel ya da takım çalışmasıyla okul, sınav stresi, sosyal aktivite, aile iletişimi, mesleki yönelme, zaman yönetimi, vs. konularda öğrenci ihtiyaçlarına destek sağlamaktadır (Gynnild vd., 2007: 2-3) (iibf.kilis.edu.tr). Takım koçluğu, çalışanların iletişim becerilerini arttırmakta, çatışmaları yapıcı hale getirmekte, problemlerini ve gelişmeye açık yönlerini keşfettirmekte, ekip bilincini geliştirmektedir. İlişki koçluğu, çiftlerin birbirlerine uyumunda daha iyi ve yapıcı olmalarını, çatışmaların bile yumuşak geçişlerle daha iyi hale gelmesini, birbirlerine olan saygının korunmasını sağlamaktadır. Yakın bir zamanda da İsrail, Amerika ve İngiltere de uygulanmaya başlayan Health Coaching (Sağlık Koçluğu), nasıl sağlıklı yaşayarak hayatıma liderlik edebilirim ya da bireyin geçirdiği rahatsızlıkla ve bundan sonra hayatlarının bir parçası olacak bu durumla nasıl hayattan daha çok keyif alabilirim noktasında destek sağlamaktadır. Koçluğun geldiği bu noktada hala ilerleme ve gelişme kaydettiği görülmektedir yılında kar amacı gütmeden gönüllülükle kurulan ICF (International Coach Federation) resmi adıyla (Uluslar arası Koçluk Derneği) artan ilgi ile birlikte koçluk profilini yükseltmek için temel yetkinlikleri ve koçluk alanındaki standartları belirleyerek koçluğun bugüne ulaşmasında ve gelişmesinde önemli bir adım olmuştur. Tüm ülkelerde şubesi ve e 7

8 yakın üyesi olan ICF (International Coach Federation) hem koçların aldıkları eğitimleri hem de koçları akredite edip mesleğin standartlarını belirlemek ve etik kurallar dahilinde koçların bu kurallara uymasını sağlamaktadır. Ayrıca eğitimlerin ve gelişmenin devamlılığını sağlamak için de ICF Credentialing sistemini getirmiştir. Bu işi profesyonel bir şekilde yapmak isteyenler, birkaç günlük eğitimle koç olunamayacağını, bazı bedeller ödemek gerektiğini ve bu süreçte ICF Global ve ICF Türkiye üyesi olunması gerektiğini kavramaktadırlar. Burada önemli olan nokta koçluk yapıyorum diyen her kişinin koç olmadığı gerçeğinin farkında olmaktır. Devamlı gelişme ve ilerleme gerektiren koçluk sürecinde, yenilikleri ve farklı bakış açılarını takip için ICF üyesi olmak bir ayrıcalıktır. Son yıllarda bu konuda bilinçlenen kurumlar hatta bireyler de koçlarda dünya çapında geçerliliği olan koçluk okullarının sertifikalı koçları olmalarına dikkat ediyorlar. Uzmanlar, hiç eğitim almadan kendini koç ilan edenlerin sayısını kestirmenin mümkün olmadığını belirtmektedirler. Koçluk henüz YÖK tarafından onaylı olarak okutulmuyor olmakla beraber üniversiteler koçluk eğitimlerini sertifika programları halinde sunabilmektedirler. Çağımızın kaçınılmaz bir gerekliliği olan teknolojiden de destek almaktadır koçluk. Bireylerin iş, hayat yoğunlukları ve özellikle büyük şehirde yaşanan trafik sıkıntısı, iş ya da eğitim nedeni ile bir süreliğine ülke dışında bulunuyor olmak gibi sebeplerle de koçluğa yeterince zaman ayrılamamakta, bu süreç bir süreliğine askıya alınmakta ya da ertelenmektedir. Bu da şunu devreye sokmaktadır, mademki zamanımız yetmiyor, yetişemiyoruz, ülkeden yada koçunuzda uzaklardasınız,... telefonla ya da skype ile online da koçluk seanslarının gerçekleştirilebileceği gerçeğini. Bilgisayara yüklenecek skype programı yüz yüze, canlı bağlantı kurarak koçluk alınma olanağı ile Türkiye nin farklı şehrinde ya da ülke dışında bulunan bireylerin yaşam kalitelerini arttırmak için harika bir yol. 8

9 2. 1. Koçluk mesleği resmi olarak tanındı/ Koçluk organizasyonları, koçluk platformu derneği ve uluslararası profesyonel koçluk derneği (ICF Türkiye) nin yaklaşık iki yıldır yaptığı çalışmalar, Koçluk meslek midir tartışmasına son noktayı koydu ve Türkiye de koçluk resmen meslek olarak tanındı. 29 Haziran 2013 tarihli sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Koç Ulusal Meslek Standardı ile koçluğun ne olduğu ve ne olmadığı konusundaki algı karışıklığı da son buluyor. Önemli bir adım olan bu standart, koçluğun kurallarının net olarak belirlendiği, eğitimli ve eğitimsiz kişiler arasındaki farkı da ortaya koyan, hem koçların hem de müşterilerinin haklarını korumaktadır. Panelde söz alan konuşmacılar standartlar üzerine şunları söylediler; Psikolog Dr. Nur Velidedeoğlu Kavuncu/ Uluslar arası Koçluk Derneği (ICF Türkiye) Başkanı, panelde şunları söylüyor; İki sene önce ICF Türkiye ve Koçluk Platformu Derneği tarafından başlatılan ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) İle bugüne kadar başarıyla yürütülen Ulusal Meslek Standardı çalışmamız nihayet ilk meyvesini verdi. Koçluk tanımının yapılarak mesleki sınırların ve yeterliliklerin belirlendiği bu çalışma ile koçluk sürecinin tüm adımları tanımlandı. Koçluk hizmetine ihtiyaç duyan kurum ve kişiler için değerli bir klavuz olacak meslek standartları birçok soruyu yanıtlayacak niteliktedir. Koçluk eğitimi almayan kişilerin koçluk adına yaptığı ve mesleğin yanlış tanınmasına neden olan çalışmaların önüne geçeceğini umduğumuz bu gelişmenin, koçluk mesleğinin ülkemizde doğru anlaşılmasına ve konumlandırılmasına büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum dedi (kurumsal haberler.com). Fatoş Somsa/ Koçluk Federasyonu Derneği Başkanının da söz aldığı panelde; 9

10 Belirlenen bu standartlar sayesinde, koçluk mesleğinin uygulanma biçimi, koçluk sınırları, yetkinlikleri konusunda koçlar ve bu hizmetten yararlanacak olanlar için oldukça net bir yol haritasının çizildiğini, koçluk mesleğini seçen kişilerin bu harita ile hangi yetkinliklere sahip olduklarını bileceklerini, koçluk desteği alan birey ve kurumların da sürecin işleyişine hakim olacaklarını söyledi (kurumsal haberler.com). Çağlar Çabuk/ Koçluk Platformu Derneği Onursal Başkanı ise şunları ekledi; Koçlukla ilgili yanlış algıların halen devam ettiğini ve olumsuz algıların değişmesinin zaman alacağını; kararlı tutum ve çalışmalarla bunların yıkılacağını söyledi (kurumsal haberler.com). Bundan tam 10 yıl önce Türkiye yi de etkisine alan koçluk öncelikle çok uluslu şirketlerin tercihi olmuş ve işe yarayan bir süreç olduğunun görülmesi ile değişime ayak uydurmak, performansı daha da arttırmak isteyen kurumlarında tercihi olmuştur. İlk yıllarda kurumsal alanda ilerlemesini sürdüren koçluk, bireysel alana da sıçramış ve son birkaç yıldır da sisteme koçluk başlığı altında takıma ve ilişkiye koçluğa kadar ilerlemiştir. Yakın zamanda da İsrail, Amerika ve İngiltere de uygulanan Health Coaching- Sağlık Koçluğu bu yıl itibari ile Türkiye ye de gelmektedir. Süreç şunu göstermektedir ki Koçluk her geçen yıl bir kartopu gibi büyüyürek ilerlemektedir (kurumsal haberler.com). Yükselen Değer Koçluk Mesleği Paneli/ Bahçeşehir Üniversitesi sürekli eğitim merkezi (BAUSEM) ve Koçluk Platformu Derneği nin (KPD) iş birliği ile hazırlanan Koçluk, Bir Mesleğin Doğuşu paneli 27 Mayıs Salı günü yoğun bir katılımla gerçekleşti. Panelde, dünyada ve Türkiye de bir meslek olarak kabul edilen koçluğun bugünü ve geleceği; diğer disiplinlerle (danışmanlık, terapi, vs.) bağlantıları gündemi oluşturdu. 10

11 Panelde söz alan Koçluk Platformu Derneği Başkanı Çağlar Çabuk şunları söyledi, Koçluk mesleğinin dünyada Pazar büyüklüğü 2,4 milyar dolar. Türkiye de koçluk eğitimi almış yapıyor. 35 Avrupa ülkesi arasında yapılan araştırmanın da gösterdiği gibi, Türkiye koçluk konusunda henüz başlangıç aşamasında dedi (bausem.bahcesehir.edu.tr) (Basın Bülteni/ ). Leyla Alaton/ Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi panelde şunları söyledi, Koçluğun herkese lazım olduğunu vurgulayan ve kendisin de koçluk aldığını söyleyen Alaton, şöyle devam etti, cevapları bilmek gerekmiyor, kişinin cevapları bulmasını sağlamak gerekiyor. Bu nedenle koçluk herkese lazım. Özellikle takım koçluğu giderek önemli hale geliyor. Takım koçluğu, herkesin isteği, herkesin ortak hedefe yönelmesiyle anlam kazanır dedi (Basın Bülteni/ ). Avukat Nesrin Özkaya ise, standartları belirlenmiş bir meslek olan koçluğun diğer mesleklerdeki gibi önem taşıdığını ve yeni bir meslek olduğu içinde danışana hizmetin içeriği, etik ilkeleri ve yasal dayanaklarının net bir şekilde anlatılması gerektiğini söyledi (Basın Bülteni/ ). Lloyd Denton, Hande Yaşargil Kendinizde, ekibinizde, işinizde bir değişim ve gelişim istiyorsanız, bunun için mutlaka zaman ve bireysel emek harcamanız gerekiyor. Koçluk, birebir çalışma yöntemiyle bu değişimin planlı, derin ve kalıcı olarak gerçekleşmesini sağlayan dünyadaki en etkili yöntemlerden diyerek başlıyor konuşmaya. Lloyd Denton, şirketler, çok büyük paraları yöneten yöneticilerle çalışıyorlar. Dolayısıyla koçlarla çalışmaları, oldukça fazla para tasarruf etmelerine sebep olabilir! 11

12 Biz, insanlara ne düşünmeleri gerektiğini değil, bizimle birlikte düşünmelerini söylüyoruz, diyor (www.kigem.com) (Kaynak: Tempo Dergisi). 3. İSTATİKSEL VERİLER VE BULGULAR UK s Chartered Institute of Personnel Management araştırmasının raporuna göre; 500 kurumsal denekle yapılan araştırma, şirketlerin %51 inin Koçluğu öğrenme gelişimi için anahtar bir araç ve stratejileri için vazgeçilmez bir enstrüman olarak tanımladıklarını göstermektedir. Aynı zamanda araştırmaya katılan şirketlerin %91 i koçluk hizmeti aldıklarını belirtmişlerdir. Bağımsız bir İngiliz piyasa araştırma kuruluşu olan QA Research tarafından gerçekleştirilen daha güncel bir araştırma ise, çalışmaya katılan şirketlerin %80 inin koçluk hizmeti aldığını ya da almakta olduğunu ortaya koymuştur ve üstü personel sayısı olan şirketler arasında ise son 5 senede koçluk hizmeti alma oranı %90 dır (Yaşam Koçu, Aray Arsu/ ). İstatistiksel veriler de göstermektedir ki, kurumsal alanda talep fazladır ve her geçen günde artmaktadır. Kurumlar yöneticilerin, liderlerin verimini ve becerilerini artırmak, çalışanların da uyum içinde verimli çalışabilmeleri, çatışmaların en aza indirilmesi için koçlardan destek almaktadırlar. Bu hizmet yönetici koçluğu ve takım koçluğu şeklinde sunulmaktadır. Hande Yaşargil e göre, Harvard Business Review e göre, Amerika da şu an 10 bin koç var, 5 yıl içinde bu rakamın 50 bine çıkması bekleniyor (www.patronlardunyasi.com). İstatiksel verilerde göstermektedir ki talep her geçen gün artmaktadır ve bu yüzden geleceğin mesleği denilebilir. Dünyadaki pazar payı Türkiye den çok ileri ve ülkemizde son birkaç yıldır popüler olmaya başladı. Koçluk için geleceğin mesleği olup olmayacağını zaman gösterecektir (www.kigem.com). 12

13 Tuğçe Altınsoy e göre, milyon TL ye ulaşan Türkiye de koçluk pazarında 500 ü aşkın profesyonel koç hizmet veriyor. Adını her geçen gün daha sık duyduğumuz koçlara ilgi giderek büyüyor. Geçen yıl kişinin koçluk hizmeti aldığı tahmin ediliyor. Üstelik koçluk alanlara da her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Koçluk, ülkemizde 2000 li yılların başlarından itibaren birkaç koç aracılığıyla uygulamaya başlandı. 10 yılda koçluk pazarının yıllık büyüklüğü milyon TL ye ulaştı. Özellikle geçen yıl pazarın milyon TL büyüdüğü tahmin ediliyor (www.patronlardunyasi.com) (Para Dergisi). Case Western Reserve üniversitesinde yapılan araştırma sonuçlarına göre, koçluğun yöneticiler ve şirket üzerine etkisi 7 yıl olarak raporlanmıştır. International Personel Management Association yaptığı araştırma sonuçlarına göre, koçlukla desteklenen eğitimin yarattığı verim artışı % 88 dir. Koçluğun nitelik ve nicelik etkisini ölçen ROI (yatırım geri dönüşümü) araştırma sonuçlarında koçluk alan kurumlarda, yöneticilerin iş performanslarında (satış, verim, karlılık) etkisi dolar ila dolar değer getirisi olan beceriler geliştirdiklerini belirtmişlerdir. Araştırmalar koçluğa yapılan yatırımın 5 ila 7 kat fazlasının geri döndüğünü (ROI) göstermektedir (www.ranakaplan.com/kolcuk). Çok uluslu şirketlerle başlayıp yaygınlaşan koçluk hizmetlerinin, çalışanların iş performanslarında, verimliliğinde artış sağladığı, mevcut yetenekleri kullanma ya da geliştirmede, hedeflere ulaşmada, yıkıcı çatışmaları verimli çatışmalara dönüştürmede, değişen ve gelişen dünyaya uyumda önemli olduğunu göstermektedir. 13

14 Harvard Business School verilerine göre, koçluk sektörü dünyada geçen dolarlık büyüklüğe ulaştı. Bu rakamın gelecek iki yılda ikiye katlaması bekleniyor. Koçluk alanların nasıl değiştiğine dair bir araştırmada; Kurumsal olarak elde edilen istatistik sonuçlarına göre; Astlarla ilişkilerde düzelme % 77 Üstlerle ilişkilerde düzelme %71 Takım çalışmalarında ilerleme %67 Kendi seviyesindekilerle ilişkilerde düzelme %63 İş tatminin de artış %61 Sorun çözme becerilerinde artış %52 Organizasyona bağlılıkta artış %44 Müşterilerle ilişkilerde iyileşme %37 (Manchester Inc., Fortune 1000 şirketlerinde çalışan 100 yönetici arasında yapılan araştırma) (Hürriyet/ ). 4. KOÇLUK HAKKINDA KİM- NE DÜŞÜNÜYOR? Naci Demiral/ ICF Türkiye Başkanı, Dünyada ve Türkiye de meslek olarak kabul edilen koçluk kavramına olan ilginin her geçen gün arttığını ve geleceğin meslekleri arasında sayıldığını; hayatı yaşamak ile liderlik etmek arasında ciddi bir fark olduğunu (hayatı sadece yaşadığımızda, sonuçların da doğal olarak başka faktörlere bağlı olmasına karşın, yaşamın kontrolü ele alındığında, ulaşılmak istenen hedeflere çok daha güçlü, bilinçli ve hızlı ulaşılacağı ve ulaşılmış olan sonuçtan da 14

15 çok daha fazla tatmin olunacağının açık olduğu) ve bu sene Nisan 2015 tarihinde dördüncüsü düzenlenecek olan iş, spor, sanat, kişisel gelişim, vs konularında katılımların olacağı Koçluk Konferansının temasının Lead Your Life olduğunu söylüyor (https://www.secretcv.com). Gürkan Sarıoğlu/ ICF Türkiye eski başkanı, Türkiye de koçluk hizmetleri daha çok kurumsal ve uluslar arası şirketlerde tanınıp kullanılıyor ve dünyada bilişim teknolojisinden sonra en hızlı gelişen 2. meslek olarak belirlenen koçluk Türkiye de de parlak bir geleceğe yol alıyor (www.patronlardunyasi.com). Aslı Aydemir/ Sola Unitas yönetici ortağı ve ilişki koçu, Sola Unitas ilişki ve NLP eğitmenliği yapan Aslı Aydemir, psikoloji eğitimi alırken klinik vakalarla çalışmanın hayali olmadığının farkına varmış ve insan odaklı, bilim temelli ve insanlara destek verebilecek bir mesleğe geçiş yapmak isterken, psikolojinin çok bilimsel olduğunu fark etmiş. Bu esnada, kişisel gelişim ile çok ilgili babası koçluk eğitimi almış ve babasının önerisi üzerine Aslı Aydemir de bu sürece dahil olmuş. Eğitimler, eğitimler birbirini takip etmiş. Bugün geldiği noktada, en beğendiği, doyduğu, kendisini olduğu gibi hissettiği okulda çalıştığını; insanın sevdiği işi yapmasının olmazsa olmaz olduğunu ve kendisinin olmazsa olmazı bulduğunu söylüyor ve şöyle devam ediyor; 10 yıl sonra herkesin koçu olacağını tahmin ediyorum. Halihazırda koçluk mesleği hala Bakir, ancak ne kadar etkili bir yöntem olduğunu anlayan kişiler tutkuyla ve heyecanla bu mesleği öğrenmeye ve uygulamaya başlamış durumdalar ve her geçen gün de koçların sayısı çoğalıyor. Şimdi yetişen koçlar, 10 yıl sonra bundan10 yıl daha fazla tecrübeli olacaklar. Yaptıkları iş ile ilgili yaşamış ve yaşatmış oldukları dönüşümler konusunda daha fazla tecrübe 15

16 sahibi olmuş olacaklar. Bu da, onları piyasada ve insanların yaşamlarındaki dokunuşları bugünkünden bile daha etkin hale getirecek. Çünkü kendilerine daha fazla inananlar, bu meslekte daha başarılı olacak ve bu inançları ile koçu olmayan kişilere bile olmasının nasıl bir şey olacağını bir kısa sohbetle tecrübe ettirebilir olacaklar. Bunun en sürdürülebilir biçimde bu şekilde yayılacağına inanıyorum. Ersin Günöy/ Adler in yönetici ortağı ve yönetici koçu, Yıllardır yaşanan ve özellikle son yıllarda daha da artan ekonomik krizler ve bununla orantılı olarak artan iş bulma sorunu, işten çıkarılmalar sebebiyle öğrenci koçluğu ve kariyer koçluğuna talebin arttığını; özellikle yurtdışı görevlendirmeler nedeniyle expat lerin Türkiye ve Türk kültürüne uyum sağlamaları açısından da koçluğa ihtiyacın artacağına inanıyorum diyor. Ve burada en önemli noktanın, Türkiye den yurtdışına, yurtdışından Türkiye ye çalışan değişimi yapan şirketlerin alacakları koçluk hizmetlerinde profesyonelliği (ICF akredite okullardan mezun) arayacaklarını; özellikle son yıllarda da verimlilik ve kar payı arayan kurumlarda yönetici koçluğuna; yeni kurulan ekiplerde ve ekip üyelerinin uyumunda takım koçluğuna talebin artacağını belirtiyor (www.patronlardunyasi.com/ 2012). Çağlar Çabuk/ Koçluk Platformu Derneği (KPD) Başkanı, Koçluğun potansiyelin ortaya çıkmasında çok önemli bir yöntem olduğunu, fakat daha çok orta ve ortanın üstü yöneticilerin ve ekip üyelerinin bu hizmetten yararlandığını, kobilerin daha çok koçluktan yararlanması gerektiğini; kurumların koçluğun ne olduğunu bilseler de sokaktaki insanın bunu bilmediğini ve bu yüzden bir bilgi kirliliği olduğunu söylüyor (www.patronlardunyasi.com/ 2012). 16

17 Cem Atat/ Sola Unitas Takım Koçu, Eğitmen, Sayın Atat ın bu yola çıkmamın en büyük sebeplerinden birisinin; çocukluğundan beri ne olursa olsun önemini yitirmeyen keşfetme değeri olduğunu, küçüklüğünden beri eline fırsat geçtiğinde farklı yolları denediğini ve 2009 dan beri tam da kendine göre bir meslek bulduğunu; çünkü, her koçluk görüşmesi ya da her eğitimin kendi içinde bir keşif yolculuğu olduğunu, her insanın farklı ve aynı kişi bile olsa bir diğer görüşmeye yeni konular yeni gündemler yeni yaklaşımlarla geldiğini, derin dinlemek, kişi üzerinde bıraktığı izleri fark etmenin kendisi için bambaşka anlamlar ifade ettiğini, her seferinde sürekli olarak bir keşif yolculuğunda olduğunu belirtip sözlerine şöyle devam ediyor; Herşey de olduğu gibi iletişim konusunda da giderek karmaşıklaşan bir süreçten geçiyoruz. Ben bu sürecin en az bu hızla değişmeye devam edeceğini düşünüyorum. Bunun bir getirisi olarak ta, karmaşıklaşan hayat şartları içerisinde kişilerin kendilerini ne kadar iyi dinledikleri çok önemli bir yere sahip oluyor. Malesef çoğu zaman kendimize dışarıdan kolayca bakamıyoruz. Bu da, elimizin altında duran fırsatları ve kendi potansiyelimizi fark etmememizi sağlıyor. İşte tam da bu yüzden, ben herkesin, koçluk alması gerektiğine inanıyorum. Çünkü her ne olursa olsun, kendi yaşamımızla ilgili bütün problemler ve çözümler biz de. İş ki, bunları rahatça görebilelim, fark edebililim, harekete geçebilelim ve sürekli harekette olabilmek için motive olabilelim. Dediğim gibi, ileride de bu durumun en az şu anki kadar zor olacağını öngürdüğümden dolayı, 10 sene sonrasında da herkesin koçluk almaya devam edeceğine inanıyorum. Serhan Kuseyrioğlu/ Coaaches Training Instituate (CTI) koçluk eğitimleri veren Elemental- Value nin yönetici ortağı, Koçluk alan yöneticilerin günlük işleri takip etmekten, yurtdışındaki meslektaşlarına göre 17

18 koçluk hizmetinden yararlanmaya zaman ayıramadıklarını ve zorlandıklarını söylüyor. Kıvanç Ersöz (E.E. Danışmanlık), Sizce koçluk geleceğin işimi sorusuna cevabı, popüler olacağı kesin, fakat geleceğin işi olacağından emin değilim. Yeterli eğitim almış ve tecrübe etmiş doğru kişiler tarafından yapılırsa Türkiye için başarılı bir girişim olabilir. Piyasada kriz sebebiyle birçok işsiz üst düzey yönetici var ve onlar koçluk ve danışmanlık yapacaklar oluyor (www.kigem.com). Murat Toktamışoğlu, Yaşam koçluğunun gelecekte Türkiye de çok önemli bir yerinin olacağını, yeni neslin yaşam stilinde önemli bir yeri olacağını ve özellikle koçluğun İngiltere de hızla yayıldığını, Bill Clinton, Andre Agossi gibi birçok ünlü kişinin, yaşam koçlarından destek aldığını söylüyor (www.kigem.com). Dr. Erhan Tozluyurt/ TEM Yönetim Yönetici ortağı, Aile şirketleri de koçluk hizmeti alıyor. Koçluk hizmetlerine son yılarda arttığını, aile şirketlerinde genç kuşağın iş hayatına adaptasyon ve hazırlamaları konusunda da koçluğun faydalı olduğunu söylüyor (www.patronlardunyası.com/ 2012). Bu meslek yakında patlayacak, Doktorluğu, mühendisliği sona erdirir mi bilmiyoruz ama gözde meslekler arasına gireceği kesin! Son yılların en havalı ve gizemli mesleği, koçluk. Bu yüzden yakın zamanda her yerde bir koça, Benim bir koçum var diyene rastlamamız mümkün olacak. O kadar hızlı yayılıyor ki, Yaşam koçları ile başlayan serüven, yönetici, aile, ilişki, öğrenci koçluğu diye devam 18

19 etti. Şimdilerde bu listede anne- bebek, hasta- doktor koçluğu bile var. Görünen o ki, koçluğun geleceğin mesleği olduğuna inananlar kariyer rotalarını çoktan bu yöne kırmışlar bile (www.navitas-tr.com) (Aktüel Aralık 2004). Dilek Akgün/ Üst Düzey Yönetici Koçu, Koçluk mesleğini şöyle tanımlıyor; Eğer bir tırtıl bir kelebeğe dönüşmek isterse, ben elinden tutarım. Bu işi coşkuyla yaptığını, özellikle şirketlerde koçlara daha çok ihtiyaç duyulduğunu, herkesin bir koçu olması gerektiğini, koçların da koçluk alması gerektiğini söylüyor. Amerikalı Chuck Rappel den Koçun koçu olur mu ya cevap şöyle oluyor; Koçluk, kişilere kararları, hedefleri hakkında açıklık ve netlik kazanmalarını sağlayan bir yaklaşım. Her bireyin buna ihtiyacı var. Buna koçlar da dahil. Nitelik kazanmak için koçun koçluk hizmetinden tatmin olması gerekir. Ve bu çok uzun bir yolculuk (www.navitastr.com) (Aktüel Aralık 2004). Arzu Akoymak (30 yaşında), Koçluk mesleğinin popüler olacağını ve özellikle kendini iş hayatına kaptırıp zamanın nasıl geçtiğini fark etmeyen kişilere faydalı olacağını söylüyor. Volkan Çubukçu/ Emekli Eğitim Danışmanı (50 yaşında), Türk insanının koça ihtiyacı var. Çünkü Türkiye çabuk değişen bir ülke ve kafalar büyüdü bedenler küçük kaldı. Kişilerin yaşadığı içsel karmaşayı dengelemek için koçlara ihtiyaç var diyor (www.navitas-tr.com) (Aktüel Aralık 2004). 19

20 Banu Koç Çakan/Sola Unitas Yönetici Koçu, Eğitmen, Halen çalışmakta olduğu kurumdan önce önemli bir pozisyonda yöneticilik yapmış olan sayın Çakan, babasının vefatı ile hayatında bir tamamlanmamışlık fark eder. Hayatında bir şeylerin eksik olduğunu görünce, neden bu dünyada olduğuna dair sorularına karşılık cevabı; herkese dokunabileceği, farkındalık yaratabileceği bir misyon edinmek olur. İstediğin hayatı yaşamayınca eksik olabiliyorsun. Herkes bir amaçla geliyor dünyaya, bu amacımıza hizmet ettiğimizde ve misyonumuzu tamamladığımızda da hayatımız bitiyor bu yolda, işte bu tatmin noktası. Para, pul geride kalıyor. Hayat amacına yönelik yaşıyorsun. Değiştirilmiş, minnetle dolu hayatlar görmek, bunu duymak istiyorum; bu da beni mutlu ediyor. Potansiyelimi kullanıyorum, güçlü yönlerime de bakıyorum. Kahvenin güzel köpüğü olarak bana geri dönüyor. 10 yıl sonrasının yakın bir gelecek olduğunu, bunun için de herkesin bir koçu olmayabileceğini, ama insanların kişisel gelişim noktasına daha çok yöneleceğini, farkındalığa, bilgeliğe doğru koşuyor olacaklarını ve bu insanların sayısının artacağını söylüyor. Demet Uyar/ Navitas Eğitim ve Yönetim Danışmanlık Ltd. şirketinin kurucusu, Koçluğun Türkiye deki gelişimini şöyle değerlendiriyor; koçluğun gitgide daha da yaygınlaşacağını, eskiden kurumların sadece eğitiler için bütçe ayırırken son yıllarda koçluk için bütçe ayırdıklarını, yurtdışında yapılan araştırmalarda koçluğa yapılan yatırımın 5 katı geri döndüğünü söylüyor ve şöyle devam ediyor; koçluk zaman içinde küçük firmalara yayılacak, çünkü insanlara yapılan yatırım çok önemli. Bir kişiyi işe almak, kuruma adapte olmasını sağlamak, iş üzerinde eğitimlerini ve dışarıdan profesyonel eğitimlerini tamamlamak 20

LOSS PREVENTION MANAGEMENT. Sayı 7 - Ekim 2014 MESLEĞE ADANMIŞ ÖMÜRLER EKONOMİK KALKINMAYI SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMANIN YOLU

LOSS PREVENTION MANAGEMENT. Sayı 7 - Ekim 2014 MESLEĞE ADANMIŞ ÖMÜRLER EKONOMİK KALKINMAYI SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMANIN YOLU LOSS PREVENTION MANAGEMENT Sayı 7 - Ekim 2014 MESLEĞE ADANMIŞ ÖMÜRLER EKONOMİK KALKINMAYI SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMANIN YOLU Daha İyİ bir çalışma hayatı oluşturmak MESLEĞE ADANMIŞ ÖMÜRLER Şair Robert Burns un

Detaylı

Yeni Mezunun İş Rehberi

Yeni Mezunun İş Rehberi Yeni Mezunun İş Rehberi Genel Yayın Yönetmeni Didem Tekin Yazı İşleri Asuman Korugan Eda Çapa Görsel Koordinatör Alper Ergenekon Reklam Rezervasyon Yeliz Yamak Baykal mezunrezervasyon@yenibiris.com Ofset

Detaylı

DAHA İYİ BİR ÇALIŞMA HAYATI OLUŞTURMAK

DAHA İYİ BİR ÇALIŞMA HAYATI OLUŞTURMAK LOSS PREVENTION MANAGEMENT Sayı 7 - Ekim 2014 MESLEĞE ADANMIŞ ÖMÜRLER EKONOMİK KALKINMAYI SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMANIN YOLU DAHA İYİ BİR ÇALIŞMA HAYATI OLUŞTURMAK E D İ T Ö R İmtiyaz Sahibi Muammer Ay Sorumlu

Detaylı

YAZILIM MESLEĞİ HAKKINDA MERAK ETTİĞİNİZ HER ŞEY. Bilge Adam Yazılım Mesleği El Kitabı

YAZILIM MESLEĞİ HAKKINDA MERAK ETTİĞİNİZ HER ŞEY. Bilge Adam Yazılım Mesleği El Kitabı YAZILIM MESLEĞİ HAKKINDA MERAK ETTİĞİNİZ HER ŞEY Bilge Adam Yazılım Mesleği El Kitabı 2012 1 2 BİLGE ADAM YAZILIM MESLEĞİ EL KİTABI / 2012 Bilginin paylaştıkça çoğalacağına inancımızla bu kılavuzun yaşamınızda

Detaylı

Faaliyet Raporu 2014

Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu 2014 İçindekiler 3 Yönetim Kurulu Başkanı nın mesajı 4 Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 6 Vakıf Kuruluşu Resmi Senet ve Mal Varlığı 8 Vakıf Faaliyetleri Burslar ve Bursiyerler Mentorluk

Detaylı

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu ISSN: 1309-0054 Sayfa 8 Farklı bir bakış açısına mı ihtiyacınız var? Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! Sayfa 10 The Kasım 2014 - Ocak 2015 Deloitte Times www.deloitte.com.tr Vergisel

Detaylı

Ülkemizin seçkin eğitim kurumları

Ülkemizin seçkin eğitim kurumları REKTÖRDEN özgürce ifade ettikleri bir ortam sunmak öncelikli görevimizdir. Kampüslerimiz öğrencilerimizin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayan, çağdaş, düzenli ve yüksek yaşam kalitesi sunan, kaliteli

Detaylı

Sayı 1. 08 Kasım 2014. Röportajlar ile. Etİk dolu

Sayı 1. 08 Kasım 2014. Röportajlar ile. Etİk dolu TÜRKİYE nin geniş kapsamlı İlk Etİk edergisi Sayı 1 Etİk dolu etikite İle geldik 08 Kasım 2014 Röportajlar ile ela Etİka ödül törenleri Türkİye NİN GENÇ ETİK LİDERLERE İHTİYACI VAR etik DEĞERLER MERKEZİ

Detaylı

CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2012 Sayı: 1. Tıpkı insanlar gibi. kurumlar da kendi kişiliklerini geliştirirler

CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2012 Sayı: 1. Tıpkı insanlar gibi. kurumlar da kendi kişiliklerini geliştirirler CSR Turkey Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2012 Sayı: 1 Tıpkı insanlar gibi kurumlar da kendi kişiliklerini geliştirirler C M Y CM MY CY CMY K Çocuk okuru olmayan bir toplumun büyük okuru

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

Detaylı

Etik yaşam ve iş dünyası. Bilimsel inceleme yarışması 2008

Etik yaşam ve iş dünyası. Bilimsel inceleme yarışması 2008 Etik yaşam ve iş dünyası Bilimsel inceleme yarışması 2008 İçindekiler Önsöz Deloitte Academy Bilimsel inceleme yarışması katılım koşulları Jüri üyeleri 2 4 6 7 Birincilik ödülü: Alp Eren Akyüz Yöneticilerin,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

EFFECTS OF ERP USAGE ON QUALITY OF WORK LIFE: A QUALITATIVE STUDY

EFFECTS OF ERP USAGE ON QUALITY OF WORK LIFE: A QUALITATIVE STUDY ERP UYGULAMALARININ ÇALIŞMA YAŞAMI KALİTESİNE ETKİSİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA Uğur TÜRK Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, ugurturk@sakarya.edu.tr Gültekin YILDIZ Prof.Dr.,Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

o Aysan Sinanlıoğlu ile Söyleşi : Kendi İçimizde Dayanışmayı Yayabilirsek, Ne Mutlu Bana!

o Aysan Sinanlıoğlu ile Söyleşi : Kendi İçimizde Dayanışmayı Yayabilirsek, Ne Mutlu Bana! K R Y D Bülten Mayıs 2015 Sayı : 1 Bülten dekiler : o Aysan Sinanlıoğlu ile Söyleşi : Kendi İçimizde Dayanışmayı Yayabilirsek, Ne Mutlu Bana! o Gündemimiz : - Kurumsal Risk Yönetimi (KRY) - Risk Yönetimi

Detaylı

Kurallar Yeniden Belirleniyor

Kurallar Yeniden Belirleniyor Kurallar Yeniden Belirleniyor Y Kuşağı büyüdükçe ve daha etkin olmaya başladıkça iş hayatının kuralları baştan yazılıyor. İşte bu gençlerin en gözde şirketleri! 4 4 Şu anda en yaşlısı, en genci ise yaşında

Detaylı

AKADEMİK FORUM 2014 MESLEKİ MÜKEMMELLİĞİN AKADEMİK GELECEĞİ ARAŞTIRMA, EĞİTİM, KARİYER

AKADEMİK FORUM 2014 MESLEKİ MÜKEMMELLİĞİN AKADEMİK GELECEĞİ ARAŞTIRMA, EĞİTİM, KARİYER AKADEMİK FORUM 2014 MESLEKİ MÜKEMMELLİĞİN AKADEMİK GELECEĞİ ARAŞTIRMA, EĞİTİM, KARİYER 1 AKADEMİK FORUM 2014 Mesleki Mükemmelliğin Akademik Geleceği Araştırma, Eğitim, Kariyer TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ

Detaylı

Türkiye penceresinden 2015 İK manzaraları

Türkiye penceresinden 2015 İK manzaraları Türkiye penceresinden 2015 İK manzaraları 2015 yılı için genel İK trendlerine ve araştırma sonuçlarına baktık. Peki, Türkiye cephesinde bizi neler bekliyor? Hangi konu başlıkları daha fazla öne çıkacak,

Detaylı

Orkestra Şefiniz: COBIT

Orkestra Şefiniz: COBIT Orkestra Şefiniz: COBIT Mehmet Cüneyt Üvey Mehmet Cüneyt Üvey Şirketler de orkestra gibidirler. Her departmanın ayrı bir ses tınısı vardır. Kendi başlarına iyi işler yapabilmeleri yeterli değildir. Bir

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE KURUMSAL DİYALOG YÖNETİMİNDE İLETİŞİM EĞİTİMİ NİN ROLÜ

KİŞİSEL GELİŞİM VE KURUMSAL DİYALOG YÖNETİMİNDE İLETİŞİM EĞİTİMİ NİN ROLÜ KİŞİSEL GELİŞİM VE KURUMSAL DİYALOG YÖNETİMİNDE İLETİŞİM EĞİTİMİ NİN ROLÜ GAYE ÖZDEMİR YAYLACI, Ph.D. ozdemir@iletisim.ege.edu.tr Ege University (Turkey) Abstract In our era, in which access to knowledge

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

İstanbul Sanayi Odası Genel Sekreter Yrd.

İstanbul Sanayi Odası Genel Sekreter Yrd. AÇILIŞ KONUŞMASI Haktan Akın İstanbul Sanayi Odası Genel Sekreter Yrd. Aile Şir k et ler in d e K ur u msa llaşma P a n eli 4 E k im 2005 Sa lı C eva h ir K on gr e M er k ezi Değerli konuklar, kıymetli

Detaylı

CardtekBuzz Bizden Haberler yayında!

CardtekBuzz Bizden Haberler yayında! Bizden haberler TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2012 SAYI:1 CardtekBuzz Bizden Haberler yayında! CardSmart Bosphorus başlıyor Cardtek Grup PCI Güvenlik Standartları Konseyi üyesi! Cardtek Tüm Şirketleri ile İTÜ Arı

Detaylı

I. ULUSLARARASI İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI KONGRESİ 28-29 KASIM 2013 / ANKARA

I. ULUSLARARASI İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI KONGRESİ 28-29 KASIM 2013 / ANKARA I. ULUSLARARASI İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI KONGRESİ 28-29 KASIM 2013 / ANKARA 1 2 SUNUŞ Köklü bir geçmişe sahip olan İŞKUR, 2003 yılından bu yana, yeniden yapılanma çalışmaları ile bilimsel, sosyal, ekonomik

Detaylı

Otomotivde Gelişim İçin Değişim Calderon ve Zafer Çağlayan ile tartışılacak

Otomotivde Gelişim İçin Değişim Calderon ve Zafer Çağlayan ile tartışılacak MAYIS 2013 SAYI: 48 OYDER - Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yayın Organıdır. Otomotivde Gelişim İçin Değişim Calderon ve Zafer Çağlayan ile tartışılacak EDİTÖRÜN YORUMU Geleceği şekillendirmek Otomotiv

Detaylı

Bu dergi Basın Yayın Kulübü Tarafından Hazırlanmıştır. MESALE, Ücretsizdir - Para ile Satılamaz 2013-2014

Bu dergi Basın Yayın Kulübü Tarafından Hazırlanmıştır. MESALE, Ücretsizdir - Para ile Satılamaz 2013-2014 2013-2014 MESALE, Ücretsizdir - Para ile Satılamaz Bu dergi Basın Yayın Kulübü Tarafından Hazırlanmıştır. 2 1 2 0-53 Eğlence Dansta... 4 55 MAYIS - 2014 HABER EDİTÖRÜ Gamze YARSI. PSİKOLOJİ Ayca Ezgi MERİÇTAN

Detaylı

sektörü için dijital ilaç çağı olacak 675.000

sektörü için dijital ilaç çağı olacak 675.000 Petrol fiyatı aşağı, Türkiye ekonomisi yukarı? ISSN: 1309-0054 Sayfa 3 Sayfa 9 Sayfa 11 The Şubat - Mart 2015 Deloitte Times www.deloitte.com.tr Healthcare and Life Sciences Predictions 2020 A bold future?

Detaylı

Cazip işler ve sektörler

Cazip işler ve sektörler Yeni Mezunun İş Rehberi Cazip işler ve sektörler Tepe yöneticilerden mektuplar Kariyerine nasıl başlayacaksın? Şirketler Başlangıç ücretleri 2013 Yeni Mezunun İş Rehberi Genel Yayın Yönetmeni Didem Tekin

Detaylı

DİYALOG ESKİŞEHİR YETKİLİ SATICILAR TOPLANTISI

DİYALOG ESKİŞEHİR YETKİLİ SATICILAR TOPLANTISI OYDER - Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yayın Organıdır. KASIM 2011 SAYI: 30 Yetkili satıcılar övgüye değer satış adetleri gerçekleştiriyorlar Ali Asgar SERİN Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi Müdürü

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Afet Acil Müdahale Dönemleri İçin İnsangücü Planlaması Yapmak Ahmet DOĞAN Ankara, 2007 TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İçindekiler. Bölüm I : Sunuş

İçindekiler. Bölüm I : Sunuş Faaliyet Raporu 2012 İçindekiler Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 9 Faaliyet Raporu Hazırlanma Esasları ve Yasal Dayanağı 10 Yönetim Kurulu ndan 11 Yapı Kredi Emeklilik Anonim Şirketi nin 21 Mart

Detaylı