10 YIL SONRA HERKESİN BİR PROFESYONEL KOÇU OLACAK MI?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "10 YIL SONRA HERKESİN BİR PROFESYONEL KOÇU OLACAK MI?"

Transkript

1 10 YIL SONRA HERKESİN BİR PROFESYONEL KOÇU OLACAK MI? In 10 years time, will everyone have a professinal coach? Süheyla Zarzık ÖZET Koçluk, çağımızın popüler meslekleri arasında ilk sıralarda yer alan ve bir o kadar da iyi huylu bir tümör gibi yayılan, dokunduğu kişileri etkisi altına alan, yaşattığı farkındalıklarla bazen dibe vurduran bazen de coşkuyu arttıran, anlatarak değil deneyimlenerek tadına bakılacak bir süreçtir. Çalışılan kişi birey olduğundan ve her bireye de özel araçlar (teknikler) kullanıldığından çok özel ve bir o kadar da güzel bir çalışma. Son bilgilere göre dünya nüfusunun olduğunu düşünecek olursak, konu gündemimiz de olabilir. Herkes kendi dünya modelinde yaşar ve insan mükemmedir cümlesinden de anlaşılacağı gibi, her bireyi hayranlıkla, önyargısız, etkin bir şekilde dinleyen Profesyonel Koçlara talep her geçen gün artmaktadır. Koçluk alan ve koçluk eğitimleri veren, bunu hizmet olarak bireylere sunan kişilerin görüşlerinin de yer aldığı, doğduğu günden geleceğine bakmaya ne dersiniz? Anahtar Kelimeler; Profesyonel koç, farkındalık, popüler meslek, süreç, 10 yıl sonra 1

2 ABSTRACK Coaching or our age in the first place is located between the popular professions and a not so good spread like a benign tumor, under the influence of people he touched, he lived with awareness sometimes shot down while sometimes increasing enthusiasm, not telling but to be personally experienced. Taste is a process to look. Is studied in each individual person individual and special tools (techniques) so that it is used special and so beautiful work. According to the latest information of the world population If we think it is, we may be subject agenda. Everyone lives in his own world models and human Madiran splendid variety can be understood from the sentence. As admiration of every individual, unbiased, effective listening to the Professional Coach demand is increasing every day. Coaching and mentoring training area, giving the people offering this service as individuals which also included the wiews of, the day he was born to look to the future what do you think? Keywords: Professional coaches, awareness, popular occupation, process, 10 years later 1. PROFESYONEL BİR KOÇUNUZ VAR MI? Koçluk, spor koçluğu ile başlayıp, yaşam koçluğu derken daha da spesifikleşip yönetici, kariyer, takım, öğrenci, ilişki, sağlık koçluğuna kadar ilerleyen, devamlı gelişen ve son yıllar da çok sıkça duyduğumuz bir kavram. Bireyler ve kurumlar yaşam süreçlerini daha anlamlı, dengeli ve kaliteli sürdürebilmek için değişim ve gelişimi tercih ediyorlar. Ve bu süreci daha sağlıklı geçirebilmek, farklı bakış 2

3 açıları bulabilmek, hayattan keyif alabilmek için de Profesyonel koçlardan destek alıyorlar. 20 yıllık bir zaman dilimin de koçluğun bulunduğu yere gelmesindeki en önemli sebep, koçluğun işe yarayan ve hızlı bir şekilde sonuca götüren bir sistem olmasıdır. Gelişmiş ülkelerde ve özellikle son 5 yılda da ülkemizde bilişim teknolojilerinden sonra en hızlı gelişen alan olduğu görülmektedir. Son yıllarda koç ve koçluk hakkında görsel, yazılı basında ya da kulaktan kulağa günlük hayatımızda çok sık karşılaşır olduk. Yaşam koçumla randevum var; hayatımda çok şey değişti, farkındalıklarım arttı ya da koç mu, o da neymiş; terapi mi yapıyorsunuz; ne tavsiye edersiniz, öneri yok mu, gibi cümlelerle çok karşılaşır olduk. Bunca kavram kargaşasını analiz etmeye, biraz derine inmeye ne dersiniz? 2. KOÇLUĞUN DOĞUŞU VE İLERLEME SÜRECİ Koçluk farklı ülkelerde yaklaşık olarak aynı zamanlarda doğmuş ve ilerleme göstermiştir. Koçluk 1880 li yıllarda ilk olarak spor alanında kullanılmaya başlanmış bir tanımlamadır senesinde W.T. Gallwey yazdığı, Tenisin İçindeki Oyun adlı kitabında spor koçluğundan bahsedilmekte, Werner Erhard ve sonrasında da Thomas Leonard ın öğretiliğini yaptıkları bireysel koçluğa geçişte ilk adım atılmıştır de Thomas Leonard finans dünyasında Yaşamınızı Şekillendiren Yaşam adını verdiği yaşam planlama kursları vermeye başlamıştır. Leonard koçluğun nasıl öğretilebileceğine dair standartlar oluşturmaya başlamış ve bunun tüm dünyada kullanılabilir bir metot olduğunu, bugün geldiğimiz noktada telefonla bile bu sürecin işleyeceğini göstererek, bugünkü koçluğun temellerini oluşturmuştur. Laura Whitworth ve John Withmore da koçluğun bazı temel kurallarını belirleyerek koçluk alanının oluşmasına büyük katkıda bulunmuşlardır (koçluğun tarihçesi/ selfie koçluk/ 24 Kasım 2014). 3

4 Modern anlamda koçluk, spor alanında 1970 yılları başlamış (Inner Game), 1980 li yıllarda İngiltere de kelime olarak otobüs, yolcu vagonu, genellikle iki kapılı otomobil, posta arabası, trenlerde ve uçaklarda yemekli ekonomik sınıf yolcu tarifesi (www.the freedictionary.com) anlamına gelen koç kelimesi 16. yy.da (Evered ve Selman, 1989:31) yüksek kalitede at arabalarının yapıldığı Macaristan ın bir köyünde kullanılan koçs kelimesinden ortaya çıkmıştır. 19.yy.da İngiliz Üniversitesi öğrencileri, akademik kariyerlerinde onları başarıya taşıyan özel öğretmenler için bu kelimeyi kullanmaya başlamıştır (Wilson, 2004:96) Türkçeye ise, TRT de 1980 lerde gösterilen Beyaz Gölge isimli televizyon dizisiyle girmiştir (Arat, 2007:127) Günümüzde koç kavramı çoğunlukla bir kimseyi olduğu yerden olmak istediği yere götürme anlamında kullanılmaktadır (Sebera, 2004:84). Koçluk terimi günümüzdeki anlamında ilk kez 1985 yılında Dr. Dick Borough tarafından kendi liderlik tarzını tanımlamak için kullanılmıştır yılında Forbes dergisinde çıkan Sigmund Freud, Henry Ford a karşı başlıklı makale koçluğun tanım olarak yerleşmesi ve dönüm noktası olarak kabul edilir (koçluğun tarihçesi/ selfie koçluk/ 24 Kasım 2014). Günümüzde iş dünyasındaki birçok örgüt küreselleşme, hızlı bir şekilde büyüyen rekabet ortamı, birçok alanda yaşanan değişim ve gelişim nedeniyle kendilerini revize etmek, çağa ayak uydurmak için sürekli geliştirmek ve değiştirmek zorunda kalmıştır. Örgütlerdeki yöneticiler ve çalışanlar da daha iyiye ulaşmak, performans ve potansiyellerini arttırmak için uzman bir koça ihtiyaç duymaktadır. Son yıllarda da ilişkilerinde mutluluğu ya da daha iyiyi, derslerinde de başarıyı ve doğru seçimleri hedefleyen bireyler profesyonel koçların kapılarını çalmaktadır. Değişimlerle başa çıkmak için iyi bir araç olan koçluk, bireysel ve örgütsel anlamda değişim ve gelişim gereksinimlerine de katkıda bulunmaktadır. 4

5 Koçluk başlangıçta belirli bir oluşum, gelişim dönemi göstermiş ve başlangıcıyla hızlı bir ilerleme trendi göstererek yaygınlaşmıştır. Bu hızlı yükseliş ve talep dahilinde de koçluk dünyada ve son beş yıldır da ülkemizde popülerliği gittikçe artan bir trend olmuştur. Tanım olarak koç, danışanın (müşterinin) potansiyelini, performansını artırmak için, güçlü (sıra dışı) sorular sorarak, gerekirse danışanı zorlayıp meydan okuyarak, yargılamadan ne istediğini ya da istemediğini bulmasını sağlayan, farkındalık yaşatan ve danışanın sorumluluk almasını sağlayan bir ortaklık sürecidir. Koçluğun amacı çeşitli görüşlere göre değişmektedir. Kazanan bir takıma sahip olmak (Field, 2007:4), yöneticilerin davranışlarını değiştirmek (Mazzini, 2007:20), iş görenlerin iş tatminini ve motivasyonunu yükseltmek (Sweeney, 2007: ), öğrencilerin ders başarılarını artırmak ve kendi seçtikleri, yetenek ve becerileri dahilinde mutlu olacakları bir mesleğe yönelmeleri, çiftlerin mutlu, sağlıklı, uzun soluklu bir birliktelik sürdürmeleri koçluğun amaçları arasında sayılabilmektedir. Koçluk duruma göre iki farkı şekilde uygulanmaktadır. Dolaylı (destekleyici) ve dolaysız koçluk. Koçluğun en basit hali olan destekleyici koçluk daha çok kişiye seçenekler sunan kolaylaştırıcılık ve yönlendiricilik sağlayan tarzdır. Dolaylı koçluğu, spor, beslenme, giyim (tarz), vs. konusunda destek arayan kişiler kullanmaktadır. Dolaysız koçluk ise bireylerin ve kurumların tercih ettiği, çözümü güçlü sorularla ve farkındalıkla kendilerinin bulduğu bir yöntemdir. Herhangi bir yönlendirilmenin olmadığı ve kişinin kendi kaynaklarının farkına varıp bu kaynaklarla ilerlemesi bireylerin ve koçların tercih sebebidir. Çoğunlukla dolaysız koçluk dolaylı koçluğa göre etkilidir ve koçlar bu yaklaşımı daha çok tercih etmektedirler. Bacon un yaptığı araştırmaya göre, koçların %60 ı dolaysız koçluğu tercih etmektedir (Bacon, 2003:74). 5

6 Lore Araştırma Enstitüsü nün 1400 koç ile yaptığı koçluk etkinliği anketi sonuçları ise, Bacon un sonuçlarına benzemektedir. Koçların %61 idolaysız koçluk tarzını, %39 u dolaylı koçluk tarzını seçmiştir (Wise ve Voss, 2002:9). Koçluk, hızla değişimin olduğu dünyada bir ihtiyaç olarak doğmuş ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda da ilerleme kaydetmektedir. Koçluk özellikle son yıllarda bu ihtiyaçlar dahilinde alt başlıklara ayrılarak (yönetici, performans, kariyer, yaşam, öğrenci, takım, ilişki ve yeni yeni ilerleme kaydeden sağlık koçu) bireylere ve kurumlara daha spesifik hizmetler sunmaktadır. Yönetici koçluğu, kişisel gelişmeyi desteklemek ve profesyonel amaçlarına ulaşmak amacı ile birey tarafından istenilen yönetsel değişikliklerini gerçekleştirmeyi hedefleyen bir çalışmadır (Mazini, 2007: 20). Bir yöneticinin davranışları sorumluluklarını zedelediği zaman ya da yönetici kişisel gelişimi üzerinden mesleki ilerlemeye gereksinim duyduğu zaman yönetici koçluğuna ihtiyaç duyulmaktadır (Luecke, 2007: 80). Özellikle üst düzey yöneticiler tepeye çıktıklarında yalnızlaşıyorlar ve kurum içinde de sıkıntılarını paylaşacak birilerini bulamıyorlar, bu noktada da koça ihtiyaç duyuyorlar. Performans koçluğu, bir yöneticinin profesyonel olarak gelişimi için farklı beceriler geliştirmesine ve kazanmasına yönelik bir koçluktur. Çalışanların performanslarını yükseltmekte ve hedeflerine ulaşmalarını sağlamaktadır. Çalışanlar bu sayede problemlerini ve gelişmeye açık yönlerini objektif bir biçimde tespit etme ve tanımlama imkanı bulmaktadır (Kaufman, 2006: ). Kariyer koçluğu, kariyer sahibi kişilerin kendi yetkinliklerini görmelerini ve gelecekteki hedeflerine ulaşmaları için ilerlemelerini sağlamaktadır. Bu koçluk türü, kişinin kariyer seçimi, kariyer değişimi gibi durumlarında yardımcı olur (Uçkun ve Kılınç, 2007:44). Kurumsal ve bireysel düzeyde yapılan kariyer koçluğu, şirket içindeki pozisyonların belirlenmesinde ve çalışanların kariyer planlarının yapılmasında önemlidir (Branham, 2000: ). 6

7 Yaşam koçluğu ise, bir başkasının performansını, öğrenmesi ve gelişimini yönlendirme sanatıdır. Bir insanın hayatındaki iş ve kariyer yaşamı, sosyal ilişkiler ve kişisel gelişim gibi tüm yönleri kapsamaktadır (Nixon-Witt, 2008: 9). Bir başka ifadeyle, kişinin gizlilik esasına dayanarak yaşamındaki enerjinin azalmasına yol açan kaynağın koç yardımıyla sona erdirilmesi yaşam koçluğudur (Spinack ve Gerald, 2002: 22-24). Eğitim koçluğu da, öğrencinin eğitimiyle devamlı ilgilenen ve onu başarıya götüren, uzman koçlarla uygulanan bir eğitim sitemi olarak tanımlanabilir. Koç, bireysel ya da takım çalışmasıyla okul, sınav stresi, sosyal aktivite, aile iletişimi, mesleki yönelme, zaman yönetimi, vs. konularda öğrenci ihtiyaçlarına destek sağlamaktadır (Gynnild vd., 2007: 2-3) (iibf.kilis.edu.tr). Takım koçluğu, çalışanların iletişim becerilerini arttırmakta, çatışmaları yapıcı hale getirmekte, problemlerini ve gelişmeye açık yönlerini keşfettirmekte, ekip bilincini geliştirmektedir. İlişki koçluğu, çiftlerin birbirlerine uyumunda daha iyi ve yapıcı olmalarını, çatışmaların bile yumuşak geçişlerle daha iyi hale gelmesini, birbirlerine olan saygının korunmasını sağlamaktadır. Yakın bir zamanda da İsrail, Amerika ve İngiltere de uygulanmaya başlayan Health Coaching (Sağlık Koçluğu), nasıl sağlıklı yaşayarak hayatıma liderlik edebilirim ya da bireyin geçirdiği rahatsızlıkla ve bundan sonra hayatlarının bir parçası olacak bu durumla nasıl hayattan daha çok keyif alabilirim noktasında destek sağlamaktadır. Koçluğun geldiği bu noktada hala ilerleme ve gelişme kaydettiği görülmektedir yılında kar amacı gütmeden gönüllülükle kurulan ICF (International Coach Federation) resmi adıyla (Uluslar arası Koçluk Derneği) artan ilgi ile birlikte koçluk profilini yükseltmek için temel yetkinlikleri ve koçluk alanındaki standartları belirleyerek koçluğun bugüne ulaşmasında ve gelişmesinde önemli bir adım olmuştur. Tüm ülkelerde şubesi ve e 7

8 yakın üyesi olan ICF (International Coach Federation) hem koçların aldıkları eğitimleri hem de koçları akredite edip mesleğin standartlarını belirlemek ve etik kurallar dahilinde koçların bu kurallara uymasını sağlamaktadır. Ayrıca eğitimlerin ve gelişmenin devamlılığını sağlamak için de ICF Credentialing sistemini getirmiştir. Bu işi profesyonel bir şekilde yapmak isteyenler, birkaç günlük eğitimle koç olunamayacağını, bazı bedeller ödemek gerektiğini ve bu süreçte ICF Global ve ICF Türkiye üyesi olunması gerektiğini kavramaktadırlar. Burada önemli olan nokta koçluk yapıyorum diyen her kişinin koç olmadığı gerçeğinin farkında olmaktır. Devamlı gelişme ve ilerleme gerektiren koçluk sürecinde, yenilikleri ve farklı bakış açılarını takip için ICF üyesi olmak bir ayrıcalıktır. Son yıllarda bu konuda bilinçlenen kurumlar hatta bireyler de koçlarda dünya çapında geçerliliği olan koçluk okullarının sertifikalı koçları olmalarına dikkat ediyorlar. Uzmanlar, hiç eğitim almadan kendini koç ilan edenlerin sayısını kestirmenin mümkün olmadığını belirtmektedirler. Koçluk henüz YÖK tarafından onaylı olarak okutulmuyor olmakla beraber üniversiteler koçluk eğitimlerini sertifika programları halinde sunabilmektedirler. Çağımızın kaçınılmaz bir gerekliliği olan teknolojiden de destek almaktadır koçluk. Bireylerin iş, hayat yoğunlukları ve özellikle büyük şehirde yaşanan trafik sıkıntısı, iş ya da eğitim nedeni ile bir süreliğine ülke dışında bulunuyor olmak gibi sebeplerle de koçluğa yeterince zaman ayrılamamakta, bu süreç bir süreliğine askıya alınmakta ya da ertelenmektedir. Bu da şunu devreye sokmaktadır, mademki zamanımız yetmiyor, yetişemiyoruz, ülkeden yada koçunuzda uzaklardasınız,... telefonla ya da skype ile online da koçluk seanslarının gerçekleştirilebileceği gerçeğini. Bilgisayara yüklenecek skype programı yüz yüze, canlı bağlantı kurarak koçluk alınma olanağı ile Türkiye nin farklı şehrinde ya da ülke dışında bulunan bireylerin yaşam kalitelerini arttırmak için harika bir yol. 8

9 2. 1. Koçluk mesleği resmi olarak tanındı/ Koçluk organizasyonları, koçluk platformu derneği ve uluslararası profesyonel koçluk derneği (ICF Türkiye) nin yaklaşık iki yıldır yaptığı çalışmalar, Koçluk meslek midir tartışmasına son noktayı koydu ve Türkiye de koçluk resmen meslek olarak tanındı. 29 Haziran 2013 tarihli sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Koç Ulusal Meslek Standardı ile koçluğun ne olduğu ve ne olmadığı konusundaki algı karışıklığı da son buluyor. Önemli bir adım olan bu standart, koçluğun kurallarının net olarak belirlendiği, eğitimli ve eğitimsiz kişiler arasındaki farkı da ortaya koyan, hem koçların hem de müşterilerinin haklarını korumaktadır. Panelde söz alan konuşmacılar standartlar üzerine şunları söylediler; Psikolog Dr. Nur Velidedeoğlu Kavuncu/ Uluslar arası Koçluk Derneği (ICF Türkiye) Başkanı, panelde şunları söylüyor; İki sene önce ICF Türkiye ve Koçluk Platformu Derneği tarafından başlatılan ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) İle bugüne kadar başarıyla yürütülen Ulusal Meslek Standardı çalışmamız nihayet ilk meyvesini verdi. Koçluk tanımının yapılarak mesleki sınırların ve yeterliliklerin belirlendiği bu çalışma ile koçluk sürecinin tüm adımları tanımlandı. Koçluk hizmetine ihtiyaç duyan kurum ve kişiler için değerli bir klavuz olacak meslek standartları birçok soruyu yanıtlayacak niteliktedir. Koçluk eğitimi almayan kişilerin koçluk adına yaptığı ve mesleğin yanlış tanınmasına neden olan çalışmaların önüne geçeceğini umduğumuz bu gelişmenin, koçluk mesleğinin ülkemizde doğru anlaşılmasına ve konumlandırılmasına büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum dedi (kurumsal haberler.com). Fatoş Somsa/ Koçluk Federasyonu Derneği Başkanının da söz aldığı panelde; 9

10 Belirlenen bu standartlar sayesinde, koçluk mesleğinin uygulanma biçimi, koçluk sınırları, yetkinlikleri konusunda koçlar ve bu hizmetten yararlanacak olanlar için oldukça net bir yol haritasının çizildiğini, koçluk mesleğini seçen kişilerin bu harita ile hangi yetkinliklere sahip olduklarını bileceklerini, koçluk desteği alan birey ve kurumların da sürecin işleyişine hakim olacaklarını söyledi (kurumsal haberler.com). Çağlar Çabuk/ Koçluk Platformu Derneği Onursal Başkanı ise şunları ekledi; Koçlukla ilgili yanlış algıların halen devam ettiğini ve olumsuz algıların değişmesinin zaman alacağını; kararlı tutum ve çalışmalarla bunların yıkılacağını söyledi (kurumsal haberler.com). Bundan tam 10 yıl önce Türkiye yi de etkisine alan koçluk öncelikle çok uluslu şirketlerin tercihi olmuş ve işe yarayan bir süreç olduğunun görülmesi ile değişime ayak uydurmak, performansı daha da arttırmak isteyen kurumlarında tercihi olmuştur. İlk yıllarda kurumsal alanda ilerlemesini sürdüren koçluk, bireysel alana da sıçramış ve son birkaç yıldır da sisteme koçluk başlığı altında takıma ve ilişkiye koçluğa kadar ilerlemiştir. Yakın zamanda da İsrail, Amerika ve İngiltere de uygulanan Health Coaching- Sağlık Koçluğu bu yıl itibari ile Türkiye ye de gelmektedir. Süreç şunu göstermektedir ki Koçluk her geçen yıl bir kartopu gibi büyüyürek ilerlemektedir (kurumsal haberler.com). Yükselen Değer Koçluk Mesleği Paneli/ Bahçeşehir Üniversitesi sürekli eğitim merkezi (BAUSEM) ve Koçluk Platformu Derneği nin (KPD) iş birliği ile hazırlanan Koçluk, Bir Mesleğin Doğuşu paneli 27 Mayıs Salı günü yoğun bir katılımla gerçekleşti. Panelde, dünyada ve Türkiye de bir meslek olarak kabul edilen koçluğun bugünü ve geleceği; diğer disiplinlerle (danışmanlık, terapi, vs.) bağlantıları gündemi oluşturdu. 10

11 Panelde söz alan Koçluk Platformu Derneği Başkanı Çağlar Çabuk şunları söyledi, Koçluk mesleğinin dünyada Pazar büyüklüğü 2,4 milyar dolar. Türkiye de koçluk eğitimi almış yapıyor. 35 Avrupa ülkesi arasında yapılan araştırmanın da gösterdiği gibi, Türkiye koçluk konusunda henüz başlangıç aşamasında dedi (bausem.bahcesehir.edu.tr) (Basın Bülteni/ ). Leyla Alaton/ Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi panelde şunları söyledi, Koçluğun herkese lazım olduğunu vurgulayan ve kendisin de koçluk aldığını söyleyen Alaton, şöyle devam etti, cevapları bilmek gerekmiyor, kişinin cevapları bulmasını sağlamak gerekiyor. Bu nedenle koçluk herkese lazım. Özellikle takım koçluğu giderek önemli hale geliyor. Takım koçluğu, herkesin isteği, herkesin ortak hedefe yönelmesiyle anlam kazanır dedi (Basın Bülteni/ ). Avukat Nesrin Özkaya ise, standartları belirlenmiş bir meslek olan koçluğun diğer mesleklerdeki gibi önem taşıdığını ve yeni bir meslek olduğu içinde danışana hizmetin içeriği, etik ilkeleri ve yasal dayanaklarının net bir şekilde anlatılması gerektiğini söyledi (Basın Bülteni/ ). Lloyd Denton, Hande Yaşargil Kendinizde, ekibinizde, işinizde bir değişim ve gelişim istiyorsanız, bunun için mutlaka zaman ve bireysel emek harcamanız gerekiyor. Koçluk, birebir çalışma yöntemiyle bu değişimin planlı, derin ve kalıcı olarak gerçekleşmesini sağlayan dünyadaki en etkili yöntemlerden diyerek başlıyor konuşmaya. Lloyd Denton, şirketler, çok büyük paraları yöneten yöneticilerle çalışıyorlar. Dolayısıyla koçlarla çalışmaları, oldukça fazla para tasarruf etmelerine sebep olabilir! 11

12 Biz, insanlara ne düşünmeleri gerektiğini değil, bizimle birlikte düşünmelerini söylüyoruz, diyor (www.kigem.com) (Kaynak: Tempo Dergisi). 3. İSTATİKSEL VERİLER VE BULGULAR UK s Chartered Institute of Personnel Management araştırmasının raporuna göre; 500 kurumsal denekle yapılan araştırma, şirketlerin %51 inin Koçluğu öğrenme gelişimi için anahtar bir araç ve stratejileri için vazgeçilmez bir enstrüman olarak tanımladıklarını göstermektedir. Aynı zamanda araştırmaya katılan şirketlerin %91 i koçluk hizmeti aldıklarını belirtmişlerdir. Bağımsız bir İngiliz piyasa araştırma kuruluşu olan QA Research tarafından gerçekleştirilen daha güncel bir araştırma ise, çalışmaya katılan şirketlerin %80 inin koçluk hizmeti aldığını ya da almakta olduğunu ortaya koymuştur ve üstü personel sayısı olan şirketler arasında ise son 5 senede koçluk hizmeti alma oranı %90 dır (Yaşam Koçu, Aray Arsu/ ). İstatistiksel veriler de göstermektedir ki, kurumsal alanda talep fazladır ve her geçen günde artmaktadır. Kurumlar yöneticilerin, liderlerin verimini ve becerilerini artırmak, çalışanların da uyum içinde verimli çalışabilmeleri, çatışmaların en aza indirilmesi için koçlardan destek almaktadırlar. Bu hizmet yönetici koçluğu ve takım koçluğu şeklinde sunulmaktadır. Hande Yaşargil e göre, Harvard Business Review e göre, Amerika da şu an 10 bin koç var, 5 yıl içinde bu rakamın 50 bine çıkması bekleniyor (www.patronlardunyasi.com). İstatiksel verilerde göstermektedir ki talep her geçen gün artmaktadır ve bu yüzden geleceğin mesleği denilebilir. Dünyadaki pazar payı Türkiye den çok ileri ve ülkemizde son birkaç yıldır popüler olmaya başladı. Koçluk için geleceğin mesleği olup olmayacağını zaman gösterecektir (www.kigem.com). 12

13 Tuğçe Altınsoy e göre, milyon TL ye ulaşan Türkiye de koçluk pazarında 500 ü aşkın profesyonel koç hizmet veriyor. Adını her geçen gün daha sık duyduğumuz koçlara ilgi giderek büyüyor. Geçen yıl kişinin koçluk hizmeti aldığı tahmin ediliyor. Üstelik koçluk alanlara da her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Koçluk, ülkemizde 2000 li yılların başlarından itibaren birkaç koç aracılığıyla uygulamaya başlandı. 10 yılda koçluk pazarının yıllık büyüklüğü milyon TL ye ulaştı. Özellikle geçen yıl pazarın milyon TL büyüdüğü tahmin ediliyor (www.patronlardunyasi.com) (Para Dergisi). Case Western Reserve üniversitesinde yapılan araştırma sonuçlarına göre, koçluğun yöneticiler ve şirket üzerine etkisi 7 yıl olarak raporlanmıştır. International Personel Management Association yaptığı araştırma sonuçlarına göre, koçlukla desteklenen eğitimin yarattığı verim artışı % 88 dir. Koçluğun nitelik ve nicelik etkisini ölçen ROI (yatırım geri dönüşümü) araştırma sonuçlarında koçluk alan kurumlarda, yöneticilerin iş performanslarında (satış, verim, karlılık) etkisi dolar ila dolar değer getirisi olan beceriler geliştirdiklerini belirtmişlerdir. Araştırmalar koçluğa yapılan yatırımın 5 ila 7 kat fazlasının geri döndüğünü (ROI) göstermektedir (www.ranakaplan.com/kolcuk). Çok uluslu şirketlerle başlayıp yaygınlaşan koçluk hizmetlerinin, çalışanların iş performanslarında, verimliliğinde artış sağladığı, mevcut yetenekleri kullanma ya da geliştirmede, hedeflere ulaşmada, yıkıcı çatışmaları verimli çatışmalara dönüştürmede, değişen ve gelişen dünyaya uyumda önemli olduğunu göstermektedir. 13

14 Harvard Business School verilerine göre, koçluk sektörü dünyada geçen dolarlık büyüklüğe ulaştı. Bu rakamın gelecek iki yılda ikiye katlaması bekleniyor. Koçluk alanların nasıl değiştiğine dair bir araştırmada; Kurumsal olarak elde edilen istatistik sonuçlarına göre; Astlarla ilişkilerde düzelme % 77 Üstlerle ilişkilerde düzelme %71 Takım çalışmalarında ilerleme %67 Kendi seviyesindekilerle ilişkilerde düzelme %63 İş tatminin de artış %61 Sorun çözme becerilerinde artış %52 Organizasyona bağlılıkta artış %44 Müşterilerle ilişkilerde iyileşme %37 (Manchester Inc., Fortune 1000 şirketlerinde çalışan 100 yönetici arasında yapılan araştırma) (Hürriyet/ ). 4. KOÇLUK HAKKINDA KİM- NE DÜŞÜNÜYOR? Naci Demiral/ ICF Türkiye Başkanı, Dünyada ve Türkiye de meslek olarak kabul edilen koçluk kavramına olan ilginin her geçen gün arttığını ve geleceğin meslekleri arasında sayıldığını; hayatı yaşamak ile liderlik etmek arasında ciddi bir fark olduğunu (hayatı sadece yaşadığımızda, sonuçların da doğal olarak başka faktörlere bağlı olmasına karşın, yaşamın kontrolü ele alındığında, ulaşılmak istenen hedeflere çok daha güçlü, bilinçli ve hızlı ulaşılacağı ve ulaşılmış olan sonuçtan da 14

15 çok daha fazla tatmin olunacağının açık olduğu) ve bu sene Nisan 2015 tarihinde dördüncüsü düzenlenecek olan iş, spor, sanat, kişisel gelişim, vs konularında katılımların olacağı Koçluk Konferansının temasının Lead Your Life olduğunu söylüyor (https://www.secretcv.com). Gürkan Sarıoğlu/ ICF Türkiye eski başkanı, Türkiye de koçluk hizmetleri daha çok kurumsal ve uluslar arası şirketlerde tanınıp kullanılıyor ve dünyada bilişim teknolojisinden sonra en hızlı gelişen 2. meslek olarak belirlenen koçluk Türkiye de de parlak bir geleceğe yol alıyor (www.patronlardunyasi.com). Aslı Aydemir/ Sola Unitas yönetici ortağı ve ilişki koçu, Sola Unitas ilişki ve NLP eğitmenliği yapan Aslı Aydemir, psikoloji eğitimi alırken klinik vakalarla çalışmanın hayali olmadığının farkına varmış ve insan odaklı, bilim temelli ve insanlara destek verebilecek bir mesleğe geçiş yapmak isterken, psikolojinin çok bilimsel olduğunu fark etmiş. Bu esnada, kişisel gelişim ile çok ilgili babası koçluk eğitimi almış ve babasının önerisi üzerine Aslı Aydemir de bu sürece dahil olmuş. Eğitimler, eğitimler birbirini takip etmiş. Bugün geldiği noktada, en beğendiği, doyduğu, kendisini olduğu gibi hissettiği okulda çalıştığını; insanın sevdiği işi yapmasının olmazsa olmaz olduğunu ve kendisinin olmazsa olmazı bulduğunu söylüyor ve şöyle devam ediyor; 10 yıl sonra herkesin koçu olacağını tahmin ediyorum. Halihazırda koçluk mesleği hala Bakir, ancak ne kadar etkili bir yöntem olduğunu anlayan kişiler tutkuyla ve heyecanla bu mesleği öğrenmeye ve uygulamaya başlamış durumdalar ve her geçen gün de koçların sayısı çoğalıyor. Şimdi yetişen koçlar, 10 yıl sonra bundan10 yıl daha fazla tecrübeli olacaklar. Yaptıkları iş ile ilgili yaşamış ve yaşatmış oldukları dönüşümler konusunda daha fazla tecrübe 15

16 sahibi olmuş olacaklar. Bu da, onları piyasada ve insanların yaşamlarındaki dokunuşları bugünkünden bile daha etkin hale getirecek. Çünkü kendilerine daha fazla inananlar, bu meslekte daha başarılı olacak ve bu inançları ile koçu olmayan kişilere bile olmasının nasıl bir şey olacağını bir kısa sohbetle tecrübe ettirebilir olacaklar. Bunun en sürdürülebilir biçimde bu şekilde yayılacağına inanıyorum. Ersin Günöy/ Adler in yönetici ortağı ve yönetici koçu, Yıllardır yaşanan ve özellikle son yıllarda daha da artan ekonomik krizler ve bununla orantılı olarak artan iş bulma sorunu, işten çıkarılmalar sebebiyle öğrenci koçluğu ve kariyer koçluğuna talebin arttığını; özellikle yurtdışı görevlendirmeler nedeniyle expat lerin Türkiye ve Türk kültürüne uyum sağlamaları açısından da koçluğa ihtiyacın artacağına inanıyorum diyor. Ve burada en önemli noktanın, Türkiye den yurtdışına, yurtdışından Türkiye ye çalışan değişimi yapan şirketlerin alacakları koçluk hizmetlerinde profesyonelliği (ICF akredite okullardan mezun) arayacaklarını; özellikle son yıllarda da verimlilik ve kar payı arayan kurumlarda yönetici koçluğuna; yeni kurulan ekiplerde ve ekip üyelerinin uyumunda takım koçluğuna talebin artacağını belirtiyor (www.patronlardunyasi.com/ 2012). Çağlar Çabuk/ Koçluk Platformu Derneği (KPD) Başkanı, Koçluğun potansiyelin ortaya çıkmasında çok önemli bir yöntem olduğunu, fakat daha çok orta ve ortanın üstü yöneticilerin ve ekip üyelerinin bu hizmetten yararlandığını, kobilerin daha çok koçluktan yararlanması gerektiğini; kurumların koçluğun ne olduğunu bilseler de sokaktaki insanın bunu bilmediğini ve bu yüzden bir bilgi kirliliği olduğunu söylüyor (www.patronlardunyasi.com/ 2012). 16

17 Cem Atat/ Sola Unitas Takım Koçu, Eğitmen, Sayın Atat ın bu yola çıkmamın en büyük sebeplerinden birisinin; çocukluğundan beri ne olursa olsun önemini yitirmeyen keşfetme değeri olduğunu, küçüklüğünden beri eline fırsat geçtiğinde farklı yolları denediğini ve 2009 dan beri tam da kendine göre bir meslek bulduğunu; çünkü, her koçluk görüşmesi ya da her eğitimin kendi içinde bir keşif yolculuğu olduğunu, her insanın farklı ve aynı kişi bile olsa bir diğer görüşmeye yeni konular yeni gündemler yeni yaklaşımlarla geldiğini, derin dinlemek, kişi üzerinde bıraktığı izleri fark etmenin kendisi için bambaşka anlamlar ifade ettiğini, her seferinde sürekli olarak bir keşif yolculuğunda olduğunu belirtip sözlerine şöyle devam ediyor; Herşey de olduğu gibi iletişim konusunda da giderek karmaşıklaşan bir süreçten geçiyoruz. Ben bu sürecin en az bu hızla değişmeye devam edeceğini düşünüyorum. Bunun bir getirisi olarak ta, karmaşıklaşan hayat şartları içerisinde kişilerin kendilerini ne kadar iyi dinledikleri çok önemli bir yere sahip oluyor. Malesef çoğu zaman kendimize dışarıdan kolayca bakamıyoruz. Bu da, elimizin altında duran fırsatları ve kendi potansiyelimizi fark etmememizi sağlıyor. İşte tam da bu yüzden, ben herkesin, koçluk alması gerektiğine inanıyorum. Çünkü her ne olursa olsun, kendi yaşamımızla ilgili bütün problemler ve çözümler biz de. İş ki, bunları rahatça görebilelim, fark edebililim, harekete geçebilelim ve sürekli harekette olabilmek için motive olabilelim. Dediğim gibi, ileride de bu durumun en az şu anki kadar zor olacağını öngürdüğümden dolayı, 10 sene sonrasında da herkesin koçluk almaya devam edeceğine inanıyorum. Serhan Kuseyrioğlu/ Coaaches Training Instituate (CTI) koçluk eğitimleri veren Elemental- Value nin yönetici ortağı, Koçluk alan yöneticilerin günlük işleri takip etmekten, yurtdışındaki meslektaşlarına göre 17

18 koçluk hizmetinden yararlanmaya zaman ayıramadıklarını ve zorlandıklarını söylüyor. Kıvanç Ersöz (E.E. Danışmanlık), Sizce koçluk geleceğin işimi sorusuna cevabı, popüler olacağı kesin, fakat geleceğin işi olacağından emin değilim. Yeterli eğitim almış ve tecrübe etmiş doğru kişiler tarafından yapılırsa Türkiye için başarılı bir girişim olabilir. Piyasada kriz sebebiyle birçok işsiz üst düzey yönetici var ve onlar koçluk ve danışmanlık yapacaklar oluyor (www.kigem.com). Murat Toktamışoğlu, Yaşam koçluğunun gelecekte Türkiye de çok önemli bir yerinin olacağını, yeni neslin yaşam stilinde önemli bir yeri olacağını ve özellikle koçluğun İngiltere de hızla yayıldığını, Bill Clinton, Andre Agossi gibi birçok ünlü kişinin, yaşam koçlarından destek aldığını söylüyor (www.kigem.com). Dr. Erhan Tozluyurt/ TEM Yönetim Yönetici ortağı, Aile şirketleri de koçluk hizmeti alıyor. Koçluk hizmetlerine son yılarda arttığını, aile şirketlerinde genç kuşağın iş hayatına adaptasyon ve hazırlamaları konusunda da koçluğun faydalı olduğunu söylüyor (www.patronlardunyası.com/ 2012). Bu meslek yakında patlayacak, Doktorluğu, mühendisliği sona erdirir mi bilmiyoruz ama gözde meslekler arasına gireceği kesin! Son yılların en havalı ve gizemli mesleği, koçluk. Bu yüzden yakın zamanda her yerde bir koça, Benim bir koçum var diyene rastlamamız mümkün olacak. O kadar hızlı yayılıyor ki, Yaşam koçları ile başlayan serüven, yönetici, aile, ilişki, öğrenci koçluğu diye devam 18

19 etti. Şimdilerde bu listede anne- bebek, hasta- doktor koçluğu bile var. Görünen o ki, koçluğun geleceğin mesleği olduğuna inananlar kariyer rotalarını çoktan bu yöne kırmışlar bile (www.navitas-tr.com) (Aktüel Aralık 2004). Dilek Akgün/ Üst Düzey Yönetici Koçu, Koçluk mesleğini şöyle tanımlıyor; Eğer bir tırtıl bir kelebeğe dönüşmek isterse, ben elinden tutarım. Bu işi coşkuyla yaptığını, özellikle şirketlerde koçlara daha çok ihtiyaç duyulduğunu, herkesin bir koçu olması gerektiğini, koçların da koçluk alması gerektiğini söylüyor. Amerikalı Chuck Rappel den Koçun koçu olur mu ya cevap şöyle oluyor; Koçluk, kişilere kararları, hedefleri hakkında açıklık ve netlik kazanmalarını sağlayan bir yaklaşım. Her bireyin buna ihtiyacı var. Buna koçlar da dahil. Nitelik kazanmak için koçun koçluk hizmetinden tatmin olması gerekir. Ve bu çok uzun bir yolculuk (www.navitastr.com) (Aktüel Aralık 2004). Arzu Akoymak (30 yaşında), Koçluk mesleğinin popüler olacağını ve özellikle kendini iş hayatına kaptırıp zamanın nasıl geçtiğini fark etmeyen kişilere faydalı olacağını söylüyor. Volkan Çubukçu/ Emekli Eğitim Danışmanı (50 yaşında), Türk insanının koça ihtiyacı var. Çünkü Türkiye çabuk değişen bir ülke ve kafalar büyüdü bedenler küçük kaldı. Kişilerin yaşadığı içsel karmaşayı dengelemek için koçlara ihtiyaç var diyor (www.navitas-tr.com) (Aktüel Aralık 2004). 19

20 Banu Koç Çakan/Sola Unitas Yönetici Koçu, Eğitmen, Halen çalışmakta olduğu kurumdan önce önemli bir pozisyonda yöneticilik yapmış olan sayın Çakan, babasının vefatı ile hayatında bir tamamlanmamışlık fark eder. Hayatında bir şeylerin eksik olduğunu görünce, neden bu dünyada olduğuna dair sorularına karşılık cevabı; herkese dokunabileceği, farkındalık yaratabileceği bir misyon edinmek olur. İstediğin hayatı yaşamayınca eksik olabiliyorsun. Herkes bir amaçla geliyor dünyaya, bu amacımıza hizmet ettiğimizde ve misyonumuzu tamamladığımızda da hayatımız bitiyor bu yolda, işte bu tatmin noktası. Para, pul geride kalıyor. Hayat amacına yönelik yaşıyorsun. Değiştirilmiş, minnetle dolu hayatlar görmek, bunu duymak istiyorum; bu da beni mutlu ediyor. Potansiyelimi kullanıyorum, güçlü yönlerime de bakıyorum. Kahvenin güzel köpüğü olarak bana geri dönüyor. 10 yıl sonrasının yakın bir gelecek olduğunu, bunun için de herkesin bir koçu olmayabileceğini, ama insanların kişisel gelişim noktasına daha çok yöneleceğini, farkındalığa, bilgeliğe doğru koşuyor olacaklarını ve bu insanların sayısının artacağını söylüyor. Demet Uyar/ Navitas Eğitim ve Yönetim Danışmanlık Ltd. şirketinin kurucusu, Koçluğun Türkiye deki gelişimini şöyle değerlendiriyor; koçluğun gitgide daha da yaygınlaşacağını, eskiden kurumların sadece eğitiler için bütçe ayırırken son yıllarda koçluk için bütçe ayırdıklarını, yurtdışında yapılan araştırmalarda koçluğa yapılan yatırımın 5 katı geri döndüğünü söylüyor ve şöyle devam ediyor; koçluk zaman içinde küçük firmalara yayılacak, çünkü insanlara yapılan yatırım çok önemli. Bir kişiyi işe almak, kuruma adapte olmasını sağlamak, iş üzerinde eğitimlerini ve dışarıdan profesyonel eğitimlerini tamamlamak 20

Yönetimde Koçluk ve Mentorluk

Yönetimde Koçluk ve Mentorluk Yönetimde Koçluk ve Mentorluk AYMED Toplantısı 28 Nisan 2010, Marmara Yelken Kulübü Erenköy/Kadıköy-İstanbul Navitas Eğitim, Danışmanlık ve Koçluk Hizmetleri www.navitas-tr.com Tel. 0212 319 77 05 Eğitim

Detaylı

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM ARS Training, profesyonel iş dünyasında gereksinim duyulan eğitim ve danışmanlık hizmetlerini bütünsel yaklaşımla, duygu ve davranışları temel alarak uygulayan bir eğitim

Detaylı

KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci

KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci Neden Koçluk? İnsanların günlük koşuşturma içinde hayatlarının bazı yönlerinde dengenin kaçtığını fark edemez. (iş, aile, dostlar ve kendimiz

Detaylı

DENGE MERKEZİ & ERICKSON COACHING INTERNATIONAL KİMDİR?

DENGE MERKEZİ & ERICKSON COACHING INTERNATIONAL KİMDİR? DENGE MERKEZİ & ERICKSON COACHING INTERNATIONAL KİMDİR? Denge Merkezi; İNSAN ın, yaşamının tüm alanlarında dengeyi kurması ve kendini gerçekleştirmesi için eğitim, danışmanlık ve koçluk hizmetleri vermektedir.

Detaylı

Bir şey değişir, herşey değişir. KOÇLUK HİZMETLERİMİZ.! Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com

Bir şey değişir, herşey değişir. KOÇLUK HİZMETLERİMİZ.! Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com KOÇLUK HİZMETLERİMİZ Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com Gelişim Koçluğu Gelişim Koçluğu, bireyin isteği doğrultusunda, mevcut durumundan arzu ettiği duruma gerçekçi hedeflerle ulaşmasını sağlayan

Detaylı

KOÇLUK NEDİR? Rahile Yeni, 14.03.2012

KOÇLUK NEDİR? Rahile Yeni, 14.03.2012 KOÇLUK NEDİR? Rahile Yeni, 14.03.2012 Beklentileriniz.. Birey olarak, ne gibi ihtiyaçlar için koçluk alınabilir Bir alışkanlığınızı değiştirmek istiyorsanız Kişisel gelişiminizde bir davranış / yetkinliğinizi

Detaylı

Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller

Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller Y jenerasyonunun internet bağımlılığı İK yöneticilerini endişelendiriyor. Duygusal ve sosyal becerilere sahip genç profesyonel bulmak zorlaştı. İnsan

Detaylı

AIMCO C o a c h i n g

AIMCO C o a c h i n g AIMCO C o a c h i n g Kurumsal Koçluk Programı 2014 Kış Dönemi İş Yaşamında Koç Yaklaşımı ile Verimli ve Etkili İş Yaşamı Sektörü ve fonksiyonu ne olursa olsun, kurumsal yaşam içerisinde en büyük fark

Detaylı

MÜHENDİSLİK KARİYERİ Mühendislik Kariyeri Mezun olduktan sonra çalışmak için seçtiğiniz şirket ne olursa olsun genelde işe basit projelerle başlayacaksınız. Mühendis olmak için üniversitede 4 yıl harcamanıza

Detaylı

Eğitim Takvimi. 2015 Sonbahar Dönemi. CTI ın çığır açan Co-Active Koçluk Programı. İngilizce ve Türkçe Dil Seçenekleri

Eğitim Takvimi. 2015 Sonbahar Dönemi. CTI ın çığır açan Co-Active Koçluk Programı. İngilizce ve Türkçe Dil Seçenekleri CTI ın çığır açan Co-Active Koçluk Programı 2015 Sonbahar Dönemi Eğitim Takvimi İngilizce ve Türkçe Dil Seçenekleri Elemental - Value, CTI Co-Active Koçluk programlarının Türkiye temsilcisidir. NEDEN CTI?

Detaylı

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 2016 Çatışma Yönetimi: Kişi, Ekip ve Organizasyon Değişimi Koçluk Yaklaşımı ile Yönetmek Eğiticinin Eğitimi: Eğitime ve Kişiye Özel Ekip Yönetimi: Bütünsel

Detaylı

AIMCO. İş Yaşamında Koç Yaklaşımı ile Etkili İlişki Yönetimi. Kurumsal Koçluk Programı

AIMCO. İş Yaşamında Koç Yaklaşımı ile Etkili İlişki Yönetimi. Kurumsal Koçluk Programı AIMCO Kurumsal Koçluk Programı İş Yaşamında Koç Yaklaşımı ile Etkili İlişki Yönetimi Sektörü ve fonksiyonu ne olursa olsun, kurumsal yaşam içerisinde en büyük fark yaratan yetkinlik artık iletişim haline

Detaylı

Life Academy Eğitim-Danışmanlık ve Bağımlılık Merkezi

Life Academy Eğitim-Danışmanlık ve Bağımlılık Merkezi Yaşam koçluğu, en basit anlatımla hayallerinizi planlara, planlarınızı da gerçeğe dönüştürmektir. "Kişisel Gelişim Danışmanlığı", bütünsel yaşam koçluğu ; kısaca bir çeşit yoldaşlıktır. Geleceği yaratırken,

Detaylı

KOÇLUK YAKLAŞIMININ YÖNETİCİ VE İŞ GÖREN ÜZERİNE ETKİLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA. A Research on Effects of Coaching Approach on Managers and Workers

KOÇLUK YAKLAŞIMININ YÖNETİCİ VE İŞ GÖREN ÜZERİNE ETKİLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA. A Research on Effects of Coaching Approach on Managers and Workers KOÇLUK YAKLAŞIMININ YÖNETİCİ VE İŞ GÖREN ÜZERİNE ETKİLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA A Research on Effects of Coaching Approach on Managers and Workers Yrd. Doç. Dr. Esin BARUTÇU Pamukkale Üniversitesi İ.İ.B.F.

Detaylı

Temel Yönetim Becerileri (Basic Management Skills)

Temel Yönetim Becerileri (Basic Management Skills) Temel Yönetim Becerileri (Basic Management Skills) Programın Amacı Yöneticiniz olarak benim görevim, işinizi daha iyi yapabilmeniz adına sizlere hizmet etmektir felsefesinin temel alındığı bu eğitimde

Detaylı

INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES

INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES INDIVIDUAL & ENTERPRISE SERVICES EĞİTİM VE GELİŞİM HİZMETİ INDENSE EĞİTİM VE DIŞ KAYNAK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. İNSAN KAYNAKLARI VE İŞ HUKUKU EĞİTİMLERİ 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu Uygulamaları 6098

Detaylı

MERHABA. Techlife size teknolojiyi kullanırken hayatınızda sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirme fırsatını yakalamakta katkıda bulunmak istiyor.

MERHABA. Techlife size teknolojiyi kullanırken hayatınızda sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirme fırsatını yakalamakta katkıda bulunmak istiyor. İÇİNDEKİLER MERHABA ŞİRKET TANIMI BİLGİSAYAR DONANIM YAZILIM İNTERNET HİZMETLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK TEKNİK SERVİS SINAV DEĞERLENDİRMELERİ ÇÖZÜM ORTAKLARI REFERANSLAR MERHABA Eğitim sektörüne

Detaylı

Son 10 yıl içinde ortaya çıkan en popüler 20 meslek! - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Son 10 yıl içinde ortaya çıkan en popüler 20 meslek! - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yapılan araştırmalar, kariyer seçiminin mutlu ve başarılı bir hayatın en önemli kriterlerinden biri olduğunu ortaya koyuyor. Kariyer seçimini yaparken, alışılagelmiş veya çevremizden duyduğumuz işleri

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Eleman Yetiştirmenin Maliyeti Eleman Kaybetmenin Maliyeti. www.kavurmaci.net

Eleman Yetiştirmenin Maliyeti Eleman Kaybetmenin Maliyeti. www.kavurmaci.net Eleman Yetiştirmenin Maliyeti Eleman Kaybetmenin Maliyeti www.kavurmaci.net ELEMAN KAYBETMENİN MALİYETİ Yetenekli bir çalışanın şirkete toplam maliyeti genellikle yıllık ücretin 3 katına kadar çıkabilir.

Detaylı

İK YÖNETiMi VE YÖNETiCi ANKETi 2016 SONUÇ RAPORU

İK YÖNETiMi VE YÖNETiCi ANKETi 2016 SONUÇ RAPORU İK YÖNETiMi VE YÖNETiCi ANKETi 2016 SONUÇ RAPORU Değerli Yöneticiler, Great Place to Work Enstitüsü olarak 25 yılı aşkın süredir sahip olduğumuz, güvene dayalı kurum kültürlerinin oluşturulması ve stratejik

Detaylı

Dünyanın en çok tercih edilen koçluk okulu CTI ın Co-Active Koçluk Programı 2016 Eğitim Takvimi İngilizce ve Türkçe Dil Seçenekleri

Dünyanın en çok tercih edilen koçluk okulu CTI ın Co-Active Koçluk Programı 2016 Eğitim Takvimi İngilizce ve Türkçe Dil Seçenekleri Dünyanın en çok tercih edilen koçluk okulu CTI ın Co-Active Koçluk Programı 2016 Eğitim Takvimi İngilizce ve Türkçe Dil Seçenekleri Elemental - Value, CTI Co-Active Koçluk programlarının Türkiye temsilcisidir.

Detaylı

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA MART EĞİTİMLERİ ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA EĞİTİM PROGRAMLARI Geçmişten geleceğe köprü... MART/ 2010 10 MARTT

Detaylı

KARİYER KOÇLUĞU. Güven ilişkisi

KARİYER KOÇLUĞU. Güven ilişkisi KARİYER KOÇLUĞU KARİYER KOÇLUĞU Proses uzmanı Kendi Hayatında uzman Koç Güven ilişkisi Koçluk Alan Kişi Koçluk; yorumsuz bir şekilde dinleyerek, merak ettiklerimizi sorarak, karşımızdaki kişinin özünde

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

Eğitimci iseniz, bilinç altına yönelerek daha hızlı ve etkin eğitebileceksiniz.

Eğitimci iseniz, bilinç altına yönelerek daha hızlı ve etkin eğitebileceksiniz. Eğitimci iseniz, bilinç altına yönelerek daha hızlı ve etkin eğitebileceksiniz. Danışman iseniz, uzmanlığınızı pekiştireceksiniz ve daha çok tercih edileceksiniz. NLP' yi meslek edinmek istiyorsanız, uluslararası

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

KARİYER ve YETENEK YÖNETİCİLİĞİ Sertifika Programı 13 Şubat - 27 Mart 2016

KARİYER ve YETENEK YÖNETİCİLİĞİ Sertifika Programı 13 Şubat - 27 Mart 2016 KARİYER ve YETENEK YÖNETİCİLİĞİ Sertifika Programı 13 Şubat - 27 Mart 2016 www.itusem.itu.edu.tr GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER Eğitim Süresi Eğitim Yeri : : 48 saat : : İTÜ İşletme Fakültesi, Maçka Kampüsü

Detaylı

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER KARİYER YÖNETİMİ Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER 7 KARİYER YÖNETİMİ Kariyer, bireyin mesleği ile ilgili pozisyonları, çalışma hayatı boyunca peş peşe kullanması ve organizasyonun üst kademelerine doğru ilerlemesidir.

Detaylı

Değişimi yakalamak ancak ondan daha hızlı olarak mümkün olabilir. www.5elementdanismanlik.com

Değişimi yakalamak ancak ondan daha hızlı olarak mümkün olabilir. www.5elementdanismanlik.com Değişimi yakalamak ancak ondan daha hızlı olarak mümkün olabilir. www.5elementdanismanlik.com Kimiz?...Farkımız ne? 5Element Eğitim ve Danışmanlık Vizyonumuz Türkiye'de kamu ve özel sektörde en çok bilinen

Detaylı

MENTORLUK. Dr. Riza KADILAR / Özlem Balkan M E N T İ B U L U Ş M A S I

MENTORLUK. Dr. Riza KADILAR / Özlem Balkan M E N T İ B U L U Ş M A S I MENTORLUK MENTORLUK için Yetenek ve tecrübeden faydalanılarak kurulan öğrenme ortaklığı Bilgili ve deneyimli bir kişinin, bilge liğini başka bir kişinin kendi bilgeliğini geliştirmesi için onun hizmetine

Detaylı

Sedona. Eğitim Kataloğu

Sedona. Eğitim Kataloğu Eğitim Kataloğu 1. Organizasyonel yapılanma Organizasyonel yapılanma kapsamında yer alan takım yapıları, yönetim anlayışı, yazılım süreçleri gibi kavramlar, yazılım projelerini başarıya taşıyan yapıtaşları

Detaylı

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU 2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU KAIZEN EĞİTİM KATALOĞU İÇİNDEKİLER TABLOSU KALİTE YÖNETİM EĞİTİMLERİ... 2 A. Kalite Yönetim Sistemi Programı... 2 A1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Bilgilendirme

Detaylı

Eğitim sektöründe eleman ihtiyacı arttı

Eğitim sektöründe eleman ihtiyacı arttı BASIN BÜLTENİ Eğitim sektöründe eleman ihtiyacı arttı Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin maratonu başladı, eğitim sektöründe istihdam yaz başından itibaren hareketlendi. Yenibiris.com Haziran-Temmuz-Ağustos

Detaylı

Avrupalı liderler baskıcı, Türk liderler ise dostane

Avrupalı liderler baskıcı, Türk liderler ise dostane Avrupalı liderler baskıcı, Türk liderler ise dostane Dünyada yaşanan ekonomik kriz liderlik stillerinde de değişikliğe yol açtı. Hay Group'un liderlik stilleri üzerine yaptığı araştırmaya göre, özellikle

Detaylı

Müşteri taleplerini genişletir ve projenin her aşamasında hem müşteriye hem de kullanıcıya fayda getirecek yenilikleri kurgular ve uygular.

Müşteri taleplerini genişletir ve projenin her aşamasında hem müşteriye hem de kullanıcıya fayda getirecek yenilikleri kurgular ve uygular. Euro-DMC Kimdir? Enerjisini başarılı olmanın verdiği hazdan ve eğlenerek çalışabilmesinden alan Euro/DMC ekibi, müşterilerine sağladığı esnek çözümler, keskin hedefler ve hedef kitleyi markayla bütünleştirebilme

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİN ÖNEMİ

SAĞLIK PERSONELİNDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİN ÖNEMİ SAĞLIK PERSONELİNDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİN ÖNEMİ SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Doç.Dr. Sema ZERGEROĞLU GİRİŞ Yaşadığımız bilgi çağında hızla artan ve yayılan bilgi, iş ve meslek hayatında rekabeti

Detaylı

İş ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği Eğitimi

İş ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği Eğitimi İş ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği Eğitimi Günümüz piyasasında İş Dünyası nın en önemli ihtiyaçlarından biri Sosyal Güvenlik alanında uzmanlaşmış, nitelikli Personel istihdam edilmesidir. Sosyal Güvenlik

Detaylı

Bankacılık Programı na katıl.

Bankacılık Programı na katıl. . Üniversite veya yüksek okuldan 2013 yılında mezun olduysan, Bankacılık sektörünü kendine uygun görüyorsan, Kurumsal hayatın gereklerini yerine getirmeye hazırsan, bankademi Bankacılık Programı na katıl.

Detaylı

aimco Koçluk Yaklaşımı ile Verimli ve Etkili İş Yaşamı Kurumsal Koçluk Programı

aimco Koçluk Yaklaşımı ile Verimli ve Etkili İş Yaşamı Kurumsal Koçluk Programı aimco Kurumsal Koçluk Programı Koçluk Yaklaşımı ile Verimli ve Etkili İş Yaşamı Sektörü ve fonksiyonu ne olursa olsun, kurumsal yaşam içerisinde en büyük fark yaratan yetkinlik artık iletişim haline gelmiştir.

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON Bireylerin günlük hayatlarının yaklaşık üçte birini geçirdikleri işyerleri, kişi için önemli bir ortamdır. İşyerlerinde

Detaylı

RADEP ÇALIŞAN DESTEK PROGRAMI (RASYONEL DESTEK PROGRAMI)

RADEP ÇALIŞAN DESTEK PROGRAMI (RASYONEL DESTEK PROGRAMI) ALBERT ELLİS ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE MERKEZİ RASYONEL PSİKOLOJİ RADEP ÇALIŞAN DESTEK PROGRAMI (RASYONEL DESTEK PROGRAMI) RATİONAL EMPLOYEE ASİSTANT PROGRAM RADEP-E Kimiz Biz? Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi

Detaylı

2015 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2015 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri 2015 Eğitim Takvimi BiYMED Eğitim ve Danışmanlık BiYMED Danışmanlık, uzman kadrosu ile danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri sağlar. BiYMED Danışmanlık, müşterilerine hizmet almak istedikleri alanlarda

Detaylı

Aslında, benim perakende sektöründeki kariyerim bir anlamda 12 yaşında sahibi olduğumuz süpemarkette yaz tatillerinde çalışmamla başladı.

Aslında, benim perakende sektöründeki kariyerim bir anlamda 12 yaşında sahibi olduğumuz süpemarkette yaz tatillerinde çalışmamla başladı. Değerli Basın Mensupları, Kıymetli Konuklar, İstanbul, 14 Temmuz 2008 Öncelikle Real Hipermarketleri Türkiye Genel Müdürü olarak gerçekleştirdiğimiz ilk basın toplantımıza katılımınız için çok teşekkür

Detaylı

BÜTÜNSEL LİDERLİK INTEGRAL LEADERSHIP Kişisel Bütünlük olmadan Şirket Bütünlüğü olmaz ve Zafer Kazanılamaz 3-4 IYUL 2015 BAKÜ MARRIOT ABSHARON HOTEL

BÜTÜNSEL LİDERLİK INTEGRAL LEADERSHIP Kişisel Bütünlük olmadan Şirket Bütünlüğü olmaz ve Zafer Kazanılamaz 3-4 IYUL 2015 BAKÜ MARRIOT ABSHARON HOTEL BÜTÜNSEL LİDERLİK INTEGRAL LEADERSHIP Kişisel Bütünlük olmadan Şirket Bütünlüğü olmaz ve Zafer Kazanılamaz 3-4 IYUL 2015 BAKÜ MARRIOT ABSHARON HOTEL 1 BÜTÜNSEL LİDERLİK INTEGRAL LEADERSHIP Hem patronların

Detaylı

BİLGİ İşletme 2013-2014

BİLGİ İşletme 2013-2014 BİLGİ İşletme 2013-2014 Sosyal Medya Uzmanı Yeni işletme dünyasından birkaç örnek Etik Ticaret Yöneticisi Yeşil Pazarlama Danışmanı Sürdürülebilir Proje Uzmanı Veri bilimcisi Uluslararası Raporlama Uzmanı

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

Yüz Okuma Yoluyla Gerçekleri Anlama

Yüz Okuma Yoluyla Gerçekleri Anlama BANU GÖKÇÜL 24-25 Kasım 2012 Cumartesi / Pazar Eğitim Programının Amacı Yüz Okuma Yoluyla Bu eğitim, bugüne değin oluşmuş bazı yanlış zihin haritalarının değiştirilmesi ve zenginleştirilmesini sağlayacak

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

Tanıtım Kitapçığı. Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor

Tanıtım Kitapçığı. Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor Tanıtım Kitapçığı Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor Değerli Girişimcilerimiz STARTKEY, 2013 yılında, gayrimenkul sektöründe 10 yılı aşkın zamandır deneyime sahip olan Yönetim

Detaylı

İŞ ANALİZİ ve YETKİNLİK MODELLEME

İŞ ANALİZİ ve YETKİNLİK MODELLEME İŞ ANALİZİ ve YETKİNLİK MODELLEME PozitifİK tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. YOURLOGO ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ 2 Projenin Amacı Projenin amacı, fonksiyonel bir yaklaşımla Kiptaş taki tüm pozisyonların

Detaylı

TTI TriMetrix. Kişisel Yetenekler Versiyonu 1..2011

TTI TriMetrix. Kişisel Yetenekler Versiyonu 1..2011 TTI TriMetrix Kişisel Yetenekler Versiyonu D 1..2011 Türkiye Ana Distribütörü Barbaros Bulvari, Ertugrul Sitesi, No 133, Kat 5, Daire 11, 34349 BESİKTAS - ISTANBUL - TURKIYE +90 (212) 258 7625 / +90 (212)

Detaylı

KİŞİSEL "GÜÇ KİTABINIZ" Güçlenin!

KİŞİSEL GÜÇ KİTABINIZ Güçlenin! KİŞİSEL "GÜÇ KİTABINIZ" Güçlenin! Hangi alanlarda başarılıyım? Ne yapacağım? Okul hayatınız bittiğinde, önünüze gerçekleştirebileceğiniz çok sayıda fırsat çıkar. Kendi iş yerlerini açan insanların ne tür

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

CREALUS Eğitim ve Danışmanlık Kurumsal Eğitim Kataloğu 2014

CREALUS Eğitim ve Danışmanlık Kurumsal Eğitim Kataloğu 2014 CREALUS Eğitim ve Danışmanlık Kurumsal Eğitim Kataloğu 2014 Hakkımızda CREALUS, kurulduğu günden bu güne kadar müşterilerine stratejik çözüm ortağı olarak yenilikçi, yaratıcı ve katma değerli eğitim ve

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ)

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ) İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ) TANIM İşletmede çalışacak insan kaynağının sayısını ve niteliğini belirleyerek, insan kaynağının başarısını, moralini, motivasyonunu ve uyum düzeyini artırıcı çalışmaları

Detaylı

Koçluk Yaklaşımı ile Verimli ve Etkili Yaşam

Koçluk Yaklaşımı ile Verimli ve Etkili Yaşam Kurumsal Koçluk Programı Koçluk Yaklaşımı ile Verimli ve Etkili Yaşam Sektörü ve fonksiyonu ne olursa olsun, kurumsal yaşam içerisinde en büyük fark yaratan yetkinlik artık iletişim haline geldi. Kurumsal

Detaylı

MEHMET AUF İLE HAYATıN RiTMi MÜZİKLİ BUSINESS SHOW

MEHMET AUF İLE HAYATıN RiTMi MÜZİKLİ BUSINESS SHOW MEHMET AUF İLE HAYATıN RiTMi MÜZİKLİ BUSINESS SHOW DÜNYADA BENZERİ OLMAYAN MÜZİKLİ BUSINESS SHOW: HAYATıN RiTMi Takım çalışması ve biz bilinci, iletişim, başarı ve müşteri odaklılık, değerler, kişisel

Detaylı

PROGRAM BİLGİLERİ. Amaç:

PROGRAM BİLGİLERİ. Amaç: PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Bu programın amacı; ekonominin temelinde dayandığı sermaye piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikleri öğrencilerimize kazandırmak adına finans, ekonomi, ekonometri, sosyal bilimler

Detaylı

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 27 Ekim 2009 1. Rakamlarla İş Bankası 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 3. Yeni İK İş Modeli 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz 5. Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi vturker@marmara.edu.tr 10. DERS İKY - Teknik (Fonksiyonel) Kapsamı 6. Fonksiyon: KARİYER YÖNETİMİ (DEVAMI) Kariyer Aşamaları (4 Adet)

Detaylı

UPKD/ICF TÜRKİYE 2014-2016 STRATEJİLERİ 23 HAZİRAN 2014

UPKD/ICF TÜRKİYE 2014-2016 STRATEJİLERİ 23 HAZİRAN 2014 UPKD/ICF TÜRKİYE 2014-2016 STRATEJİLERİ 23 HAZİRAN 2014 ANA STRATEJİLERİMİZ ICF Türkiye Dernek Genel Üye ve Aktif Üye Sayısını Arttırmak Türkiye de Koçluğun ve Koçların Gelişimine Katkı Sağlamak Türkiye

Detaylı

YARATICI DÜŞÜNME & İNOVASYON MİCRO MBA PROGRAMI

YARATICI DÜŞÜNME & İNOVASYON MİCRO MBA PROGRAMI YARATICI DÜŞÜNME & İNOVASYON MİCRO MBA PROGRAMI Approved Centre İstanbul Business School programları dünyanın önde gelen yetkilendirme kuruluşu PEARSON tarafından akredite edilmiştir. Aldığınız dersleri

Detaylı

KURUM İÇİ YER. HP de Kurum İçi Yer Değiştirme Felsefesi & Stratejimiz

KURUM İÇİ YER. HP de Kurum İçi Yer Değiştirme Felsefesi & Stratejimiz KURUM İÇİ YER DEĞİŞTİRME Şebnem Arıcan - İşe Alım Direktörü, MEMA Orta Doğu, Akdeniz, Afrika 1 Eylül 01 Copyright 01 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR?

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Haziran 2010 SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Proje Koordinatörleri: İndeks Araştırma Ekibi Simge Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Giriş:

Detaylı

SATINALMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

SATINALMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ SATIŞ EĞİTİMİ Bu eğitimin amacı satış ve satışa dair tüm aşamaların uluslararası kabul görmüş standartlar da, eğitimi alan şirket ve personele kazandırılması amaçlanmıştır.. SATINALMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

TANITIM DOSYASI. 1. Bölüm: Dahi Merkezi nin Tarihçesi. 3. Bölüm: Franchise Şartları. 4. Bölüm: Franchisee ye Verilen Hizmetler

TANITIM DOSYASI. 1. Bölüm: Dahi Merkezi nin Tarihçesi. 3. Bölüm: Franchise Şartları. 4. Bölüm: Franchisee ye Verilen Hizmetler TANITIM DOSYASI 1. Bölüm: Dahi Merkezi nin Tarihçesi 2. Bölüm: Dahi Merkezlerinde Verilen Hizmetler 3. Bölüm: Franchise Şartları 4. Bölüm: Franchisee ye Verilen Hizmetler 5. Bölüm: Rakamlarla Dahi Merkezi

Detaylı

Kadınlar Ne İster? Erkekler Ne Verir?

Kadınlar Ne İster? Erkekler Ne Verir? Kadınlar Ne İster? Erkekler Ne Verir? BU KİTABI OKUYUN VE İLİŞKİLERİNİZDE GÜÇLÜ, BAŞARILI VE SEVGİ DOLU OLUN İşte size NLP Lideri Mustafa KILINÇ tan sayfalarını peşpeşe çevireceğiniz bir kitap daha. İster

Detaylı

Neden Finansal Okuryazarlık?

Neden Finansal Okuryazarlık? TEB Aile Akademisi Neden Finansal Okuryazarlık? Bütçesini dengelemeye çalışan, Çocuklarına iyi bir eğitim sunmak, Ev almak isteyen, Emeklilik döneminde güvence arayan ortalama aileler için finansal okuryazarlık

Detaylı

Sales For Success. Satış, sadece satış ekiplerinin değil bütün şirketin ana misyonu olmalıdır.

Sales For Success. Satış, sadece satış ekiplerinin değil bütün şirketin ana misyonu olmalıdır. Sales For Success Satışı seven, firmasına tutkuyla bağlı, müşterilerinin her daim yanında olan, neşeli, canlı, yaratıcı ve yılmayan satış profesyonelleri yetiştirmek için; satış ve pazarlama duayeni Sinan

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

Koç kullan hayatını değiştir

Koç kullan hayatını değiştir Koç kullan hayatını değiştir Yaşam, kariyer, evlilik, aile, yönetici, öğrenci, nefes Günümüzün trend kavramlarından koçluğun neredeyse kullanılmadığı alan yok gibi. Akıl hocalığı olarak tanımlanan koçluk,

Detaylı

YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI

YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI İçindekiler Koçluk Mini MBA... Motivasyon Toplantı Yönetimi Zaman Yönetimi ve Stratejik Önceliklendirme... Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Koçluk K im le r k a t ı

Detaylı

BASIN BÜLTENİ. Reklamcılar farklı eğitimlerden geliyorlar...

BASIN BÜLTENİ. Reklamcılar farklı eğitimlerden geliyorlar... BASIN BÜLTENİ Hitay Yatırım Holding firmalarından Türkiye nin en büyük online araştırma şirketi DORinsight tarafından yapılan Reklam Çalışanları Memnuniyeti ve Beklentileri araştırması tamamlandı. Araştırmada

Detaylı

Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi Süleyman SÜRÜL Rehberlik Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Başkanı Trabzon 2013 Nelerden Bahsedeceğiz *Rehberlik Nedir? *Rehberlikte Hizmet Alanları *Mesleki

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ im im Hiç T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Göreviniz: Görev Yaptığınız Birim: Yaşınız: 8-30 3-40 4-50 5-60 6 ve üstü Cinsiyetiniz: Kadın Erkek Marmara Üniversitesi'ndeki Hizmet

Detaylı

Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi. GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat 2015 1

Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi. GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat 2015 1 Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat 2015 1 İnsan Kaynakları nın ajandasında neler var? Hiyerarşik yapıdan

Detaylı

Zirve Takvimi

Zirve Takvimi 2016-2017 Zirve Takvimi İK profesyonellerinin buluşma noktası... 2016-2017 Zirve Takvimi 13. Seçme Yerleştirme & Yetenek Yönetimi Zirvesi 5-6 Ekim 2016, İstanbul Marriott Hotel Asia Performans, Ücret ve

Detaylı

Proje Yetkinliği Yönetim ve Organizasyon Kültürü

Proje Yetkinliği Yönetim ve Organizasyon Kültürü Proje Yetkinliği Proje Yönetimi Temel Bilgileri Projelerde Risk Yönetimi Proje Yönetimi Ofisinin Kuruluşu ve İşleyişi Proje İyileştirme Çalışmaları ve Kriz Yönetimi Projelerde İletişim ve Başarılı Ekip

Detaylı

Stajyer Eğitim Programı (SEP)

Stajyer Eğitim Programı (SEP) Stajyer Eğitim Programı (SEP) Güzin Ceyhan içindekiler İstanbul Enstitüsü Hakkında Stajyer Eğitim Programı (SEP) Vizyon ve Misyon Beklentilerimiz Programın Akışı Programın Özellikleri Başvuru Seminerler

Detaylı

Reel Sektör Risk Yönetimi

Reel Sektör Risk Yönetimi Temel Analiz Ocak ayının ilk yarısını geride bırakırken piyasalardaki olumlu havanın sorgulanmaya başladığını söyleyebiliriz. Amerika kanadında Aralık ayında sürpriz bir iyileşme gözlenen tarım dışı istihdam

Detaylı

Yıl 2020: Yönetim ve Liderlik Murat Demiroğlu 7 Aralık 2010

Yıl 2020: Yönetim ve Liderlik Murat Demiroğlu 7 Aralık 2010 www.pwc.com/tr IX. Çözüm OrtaklığıPlatformu Yıl 2020: Yönetim ve Liderlik Murat Demiroğlu 7 Aralık 2010 Yıl 2020: Çalışma Hayatının Geleceği Managing tomorrow s people: The future of work in 2020 2020

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRENCİ KOÇLUĞU PROGRAMI

EĞİTİM VE ÖĞRENCİ KOÇLUĞU PROGRAMI EĞİTİM VE ÖĞRENCİ KOÇLUĞU PROGRAMI 17-21 Haziran 2015 EĞİTİMİN KAPSAMI VE HEDEFİ Eğitim ve öğrenci koçluğunda amaç: koç ve öğrenci arasında kurulan, öğrencinin gelişimini destekleme amaçlı bir güç birliğioluşturmaktır.

Detaylı

Proje Ürünlerinin En İyi Kullanımı.

Proje Ürünlerinin En İyi Kullanımı. www.bmw-eu.net Proje Ürünlerinin En İyi Kullanımı Bu proje Avrupa Komisyonu [Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenme Programı] desteği ile finanse edilmiştir. Bu rapor sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ Memnun im im Hiç T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ KİŞİSEL BİLGİLER Biriminiz (Fakülteniz/Yüksekokulunuz/Meslek Yüksekokulunuz/Enstitünüz): Bölümünüz: Anabilimdalınız/Programımız: Program

Detaylı

FATİH PROJESİ OKUL TEKNOLOJİ PLANI

FATİH PROJESİ OKUL TEKNOLOJİ PLANI OKUL TEKNOLOJİ PLANI 1-Liderlik ve Vizyon 2-Öğrenme ve Öğretme 3-Üretkenlik ve Üstlenilen Görevler 4-Destek Yönetim ve İşlemler 5-Değerlendirme 6-Sosyal Yasal ve Etik Konular Kısa Vade Orta Vade Uzun Vade

Detaylı

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC)

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Kontrol Fonksiyonu Gerçekleştirilmek istenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek, planlanan amaçlar (standartlar), ile

Detaylı

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz AJANDA HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz EĞİTİMLERİMİZ Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz BİZ KİMİZ? Eğitim Sektöründe 11 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip olarak yola

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ 2 BİREYSEL GÖRÜŞME Yüz yüze yapılan görüşmelerdir. Danışanın yeterlilikleri ve yetkinlikleri doğrultusunda İşe yönlendirme Aktif programlara yönlendirme Ya da diğer

Detaylı

Fark Yarattığın Sürece Varsın

Fark Yarattığın Sürece Varsın KAPSAM ZAMAN KAPSAM ZAMAN KALİTE KALİTE KAPSAM ZAMAN KALİTE ZAMAN KAPSAM KAPSAM ZAMAN KALİTE KALİTE Fark Yarattığın Sürece Varsın 12 Mart 2015 Oğuz SÜZER Proje Yönetim Müdürü Ajanda Süreçler Gerekli Ama

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS İŞLETME İ ANABİLİM DALI, BİLİM DALI DERS HAVUZU DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı