Küreselleşmenin Sosyalleşmesi ve Özel Sektörün Sorumlukları: Kurumsal Etik Davranış Açısından Bir Değerlendirme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Küreselleşmenin Sosyalleşmesi ve Özel Sektörün Sorumlukları: Kurumsal Etik Davranış Açısından Bir Değerlendirme"

Transkript

1 Küreselleşmenin Sosyalleşmesi ve Özel Sektörün Sorumlukları: Kurumsal Etik Davranış Açısından Bir Değerlendirme STEAM - Etik Arenası Sunumu Nebil İLSEVEN Ankara, 14 Temmuz 2010 GİRİŞ Önümüzdeki yıllarda İnsanlığın karşı karşıya bulunduğu Yeni Küresel Mimari de barış, refah ve istikrarın sağlanması, Küreselleşme olarak yaşanılan pratik gerçekliğin alabildiğince Sosyalleştirilmesi ile mümkün olacaktır. Küreselleşmeyi dünya üzerinde varolan tüm bireylerin bilinçli veya bilinçsiz olarak içinde oldukları sonsuz bir tekne yolculuğuna benzetebiliriz. Bu yolculuk sırasında gerek hava şartlarına, dış etkenlere, bağlı olarak gerekse de teknenin kendi iç koşullarından kaynaklanan her türlü olumlu ve olumsuz gelişmelerin yolcular üzerindeki etkileri farklı farklı olacaktır. Bu yolculukta tekne içindekiler ne kadar birbirlerine açık ve yakın bir düzen içinde olurlar, ne kadar az yolcu birbirlerine sırtlarını dönmeden bu yolculuğu sürdürebilirse, herkesin yolculuktaki olumlu gelişmelerin güzel sonuçlarından o kadar fazla yararlanması, karşılaşılacak olan sıkıntıların da herkes için o kadar daha kolay çekilir hale gelmesi mümkün olacaktır. Ancak bu yolculuğun yaşanılır hale getirilmesinin, yani Yeni Küresel Mimarinin başarısının, bir irade, tercih ve emek meselesi olduğu unutulmamalıdır. Bu irade ise teknedeki yolcuların birbirleri ile olan ilişkilerinin bilinçli olarak kararlaştırılmış ve uygulamaya alınmış bir strateji zemininde yürütülmelidir. Bu strateji nihai olarak Küreselleşmenin sosyalleştirilmesine yönelik olmalı ve yapıcı ilişkiler-constructive engagement olarak tanımlanabilecek bir uygulama zeminine dayandırılmalıdır. Özel sektör kuruluşları, toplumların karşı karşıya oldukları bu sınavda yaşanılan büyük sosyal, ekonomik ve siyasi dönüşüm süreçlerinin en önemli yapı taşları olup; en tepe yöneticilerden, CEO lardan başlayarak bu kuruluşlarda sorumluluk ve yetki taşıyan profesyonel çalışanlar bu süreçlerin mühendisleri ve kurucu kadroları olarak sorumluluk taşımaktadır. İş Etiği/Kurumsal Etik Davranış modelleri ise Yeni Küresel Mimarinin belirleyici iradesi, bu yönde oluşan yapılar ve davranış modellerinin harcıdır. ÖZEL SEKTÖRÜN YENİ KÜRESEL MİMARİDEKİ YÜKSELEN KONUMU Özel sektörün Küreselleşme sürecindeki bu kritik rolü ve sorumlulukları son yıllarda neden daha öne çıkmaya başlamıştır? Bu gelişmeyi çevresel ve içsel alanlar olarak iki ana alanda irdeleyebiliriz. Herşeyden önce, çevresel, dışsal alana bakıldığında, özel sektörün yeni küresel mimari içinde yükselen önemi ve sorumluluklarının dünyada eş-zamanlı olarak gelişen iki önemli trend ile çakıştığı görülmektedir. Bu trendler: 1) Ulus-devletlerin özellikle ekonomik ve siyasal olarak uluslar arası ilişkileri etkileme ve yönlendirme alanlarında giderek zayıflayan etkinliği yanında uluslar arası ve bölgesel işbirlikleri ve ittifak ilişkilerinin küresel ekonomik, sosyal ve siyasi politikalarda etkinlik kazanmaları;

2 2) Uluslararası ve ulusal sivil toplum kuruluşlarının tek tek ilgi alanlarında geliştirdikleri pozisyonlar ve politika tercihleri ile siyaset ve dolayısı ile ekonominin gidişatına giderek daha fazla yön verme kapasitesi edinmeleri. Her iki trendin temelinde de son yılarda iletişim teknolojileri alanında görülen büyük sıçrama yatmakta olup, Küreselleşmenin kendisi de dahil olmak üzere çevremizde yaşanılan büyük ekonomik, sosyal ve siyasi dönüşümler üzerine yapılacak tüm değerlendirmelerin bizi anlamlı ve sağlıklı sonuçlara götürmesi ancak teknoloji boyutunun doğru algılanması ile mümkündür. Öte yandan, içsel alana bakıldığında, unulmamalıdır ki, İşletmelerin/firmaların esasında çalışanları, müşterileri, tüm ekonomik ve sosyal paydaşlarının aralarında yazılı veya kabul görmüş bir sözleşmeler, mutabakatlar, antlar bütününden oluşan hukuki ve hukuki oldukları kadar da sosyal oyunculardır. Bu sosyal ve hükmi kişiler sahip oldukları örgütlenme modelleri ile önemli düzeyde ölçek ekonomilerini temsil etmektedirler. Aynı zamanda bu kuruluşlar, kontrol ettikleri maddi kaynaklar ve yönetsel mekanizmalara dayalı olarak önemli operasyonal imkanlar, mali kaynaklar ve teknik kapasitelere de sahiptirler. Bu kurumlar temsil ettikleri bu nitelikleri ile zaten Yeni Küresel Mimari içinde faaliyet göstermektedir. Özel sektörün bu konumu ile yapıcı ilişkiler stratejinini benimsemesi ve bu stratejik perspektif içinde hareket etmesi, Küreselleşmenin Sosyalleştirilmesi çabalarında karşılaşılan engellerin aşılmasına ciddi katkılar yapacaktır. Esasen bu katılım pek çok nedenden dolayı şirket düzeyinde de kaçınılmaz duruma gelmekte olup, kendi içlerindeki sosyalleşme süreçlerini başarı ile yürüten şirket ve işletmelerin daha kalıcı ve sürdürülebilir performans çizgileri yakaladıkları görülmektedir. KURUMSAL STRATEJİ ve KURUMSAL ETİK Küreselleşme sürecinin stratejisi ve harcının, yani yapıcı ilişkiler stratejisi ile Kurumsal Etiğin kesiştiği nokta özel sektörün bu süreçteki önemi ve sorumluluklarının da başladığı noktadır. Bu nokta etik ve stratejinin ne derecede bağlantılı ve iç içe geçmiş konular olduklarını işaret etmektedir. Peki burada bu kadar bahsi geçen Etik Davranış nedir? ne değildir? Bu soruların cevapları aynı zamanda Kurumsal Etik konusunun hangi çerçevede değerlendirilmekte olduğuna açıklık getirilmesi açısından yararlıdır. Etik Değerler ve Etik Davranış konuları; Aristo ve diğer eski Yunan filozoflarından başlayarak pekçok düşünür ve toplum önderinin ilgi alanlarını oluşturmuş, tarihin her döneminde bilinen tüm toplumsal örgütlenmeler ve davranış biçimlerinin oluşması ve gelişmesinde etkili olmuştur. Bu bağlamda eski Yunan dan buyana düşünce tarihinde görülen tüm tanımlamalarda, Etik Değerlerin bir kurallar listesine indirgenmesinin mümkün olmadığı ortaya konulmuş; ancak, Etik Değerler olarak bazı ihlal edilemez, mutlak, değerler olduğu da ayrıca kabul görmüştür. 2

3 Etik Değerleri bire bir ahlaki değerlerle, yasalarla tanımlanan hukuki ilke ve kurallarla, inanç sistemlerinden-dini inançlardan gelen kural ve değerlerle, bilimsel kural ve kurmalarla, kültürel değer sistemeleri ile veya hislerle açıklamak mümkün değildir. Öte yandand, Etik Davranışların zamana ve toplumsal gelişim süreçlerine göre farklı boyutlarda ama bütün bu değerler sistemlerinin tümünden beslendiğini de anlamamız gerekir. Bu yaklaşım içinde bir değerin Etik bir değer olarak kabul görmesi için; 1- Bu değerin yanlızca kendisi için tercih edilen ve benimsenen bir değeri temsil etmesi; 2- Bu değerin kendisinin dışında ve ötesinde tanımlanan başka değerleri desteklemek veya tümlemek adına tercih edilmiyor ve benimsenmiyor olması; 3- Diğer bütün faaliyetler, değerler veya kabullerin bu tercih edilen değerin gerçekleştirilmesi ve geçerliliği için kullanılıyor, değerlendiriliyor olmaları gereklidir. Etik Davranışlar belli sabit kurallardan oluşan evrensel formüller olmayıp, yaşamın her alanında, toplumların her kademesinde ve insan a ait olan her olguda zamanın gerekleri ve koşulları altında genel kabul görmüş ve yaşayan bir davranışlar bütünüdür. Böyle bakıldığında, Kurumsal İş Etiği soyut bir kurallar ve kısıtlamalar listesi değil, kurumsal davranış modellerinin veya yaşayan kurumsal hareket çerçevelerinin dayanak olarak yararlanacağı bir Uygulama Teorisi dir. Yani özel sektör dünyasında geçerliliği olduğu düşünülen Etik Değerler ve Etik Davranışlar bireylerin veya iş birimlerinin kendilerinden ziyade, birbirleri ile olan etkileşimleri, birbirleri ile olan davranış biçimleri ile ilgilidir. ETİK DEĞERLER ve PROFESYONELLER: Harvard Business School tarafından geçtiğimiz yıllarda yaptırılan bir çalışmasında, şirketlerde üst düzey yetki konumunda görev yapan kadroların etik davranış konusunda gösterdikleri farklı algılama ve yaklaşımları irdelenmiştir. Bu çalışmanın pekçok sonucu arasında özellikle 3 sonuç yöneticilerin etik davranış ile ilgili duruşları konusunda bize oldukça çarpıcı bilgiler vermektedir. Bu sonuçlara göre; 1) yöneticiler kurumsal faaliyetler ve verdikleri kararlar ile ilgili olarak ileride şimdi olduğundan çok daha etik davranacaklarını beklediklerini ve bildiklerini belirtmektedir. 2) yöneticiler, karar anında takıntıkları etik tutum veya verdikleri kararlarla ilgili etik değerlerin, karar almazdan hemen önce veya karar anına yaklaşırken düşündükleri etik tutum ve değerlerden bir veya daha alt seviyede değerler olduğunu kabul ve beyan etmektedir. 3) yöneticiler, geriye dönüp baktıklarında ve aldıkları kararları değerlendirdiklerinde bazı hareketlerinin neden olduğundan daha etik davranışlar veya o anda benimsedikleri değerlerin olduğundan daha etik değerler olduğu konusunda kesin ve kendilerini iknaya yönelik yorumlar getirdiklerini, bir anlamda tarihi yeniden yazdıklarını ifade etmektedir. 3

4 Bu gözlem ve sonuçlar göstermektedir ki, - belli ki kişiler kendi etik davranış ve etik değerleri söz konusu olduğunda içgüdüsel olarak ne kadar etik davrandıkları konusunda ikna etme eğilimine kolaylıkla yönelmektedirler; - Buradan da yola çıkarak, etik davranış konusunda duyarlı olması beklenen kişi ve kurumların bu konularda yanlızca resmi olarak geliştirilen etik kodları ve bu kodlarla ilgili eğitim faaliyetlerine odaklaşmayıp, bireyler düzeyinde etik değerler ve davranış biçimlerini etkileyen psikolojik nedenleri ve bu psikolojik süreçlerle ilgili özellikleri anlamaya odaklaşmaları gerekmektedir. Etik konusunun ne derecede yaşayan bir değerler ve davranış modelleri kümesi olduğunu tekrar etsek, yani konunun ne derecede görecelilik arz ettiğini vurgulasak da, etiğin strateji ile kesiştiği nokta olan pratik yaşamda bugün itibarı bazı evrensel kabul görmüş ilke ve değerlerin yavaş da olsa şekillenmeye, adlandırılmaya başladığını da burada söylemek durumundayız. Bu değerler uluslararası sivil toplum ve diğer siyasi oyuncular kadar, yukarıda belirtilmiş olan nedenlerden dolayı özel sektör kuruluşlarının de etik olarak her kademede gözetmek, sahip çıkmak ve geliştirmek durumunda oldukları ilkeleri oluşturmaktadır. Bu ilkeler Küresel İlkeler Sözleşme-Global Compact girişimi olarak küresel düzeyde eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan ın sözlüğünü üstlendiği bir girişim hareketi tarafından 9 ana maddede toplamıştır: - uluslararası düzeyde kabul görmüş insan haklarının desteklenmesi ve korunması - insan hakları ihlallerinin hoş görülemez olduğunun teminat altına alınması - örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkının etkin ve anlamlı olarak kabul edildiğinin temnat altına alınması - her türlü zoraki ve zorunlu çalışma biçiminin tasfiyesi - çocuk istihdamının kaldırılmasının etkin güvenceye alınması - çevrenin korunması ve çevresel etkiler konusunda önleyici önlemler alınması - daha fazla çevresel sorumluluklar üstlenilmesi - çevre-dostu teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmalarının özendirilmesi Ben üniversite eğitimimi yaptığım yıllarda, uluslararası bir bankanın Güney Afrika dan da sorumlu olarak görev yapan bir üst düzey yöneticisi okulumuzda bir konuşma yaptı. Dünyada iki-kutuplu sistemin, Güney Afrika da da Apartheid rejiminin sürdüğü o günlerde, kendisi de Amerikalı siyah bir yönetici olan bu konuğumuza, o günlerin bu günlerde de dinmemiş olduğunu bilmenizi istediğim heyecanı ile bir uluslararası firmanın Güney Afrika Cumhuriyetinde faaliyet gösteriyor olmasının nasıl bir etik anlayışla bağdaştığını, bağdaşıp bağdaşmadığını sormuştuk. O da bize hala hafızalarımızda olan bir cevap vermişti: The business of Business is to do business İşletmetlerin işi işletmecilik yapmaktadır bu kadar öz ve basit O günlerde küresel siyasetin yeri iki siyasi kutubun nükleer caydırıcılık stratejisi ile çok net ayrılmış; dolayısı ile özel sektörün de verilen cevaptaki kadar bir yer kadar bir alanda faaliyet göstermesi konuşulabilir bir gerçek olarak ortaya çıkmıştı. 4

5 SONUÇ: Bugün burada yapıcı ilişkiler stratejisi ve etik değerler kesişmesi bağlamında, tırnak içine alıyorum, özel sektörün üst yöneticilerinin etik ile ilgili cevap larının bu kadar kolay olduğu dönemleri artık çok gerilerde bıraktığımızı anlatmak istedim. Bugün özel sektörün Küreselleşme karşısında bu sürecin sosyalleştirilmesi yönünde yapıcı bir stratejisi benimsemesi ve bu stratejinin kendine göre hayata geçirilmesinin içinde olması kaçınılmazdır. Şirketlerin bu stratejik yaklaşımlarını duvar posterleri veya yıllık rapor sayfaları olarak değil yaşayan bir değerler bütünü olarak tanımlamalarının; ve bu tanımlarını uygulamaya taşıyacak olan etik tercihlerini ortaya koyabilmelerinin zamanı gelmiştir. Gerek yukarıda belirtilen genel ilkeler, gerek işletmelerin kendi özgün koşulları altında belirleyeceği etik değerlerin tespiti ve duyurulması önemlidir. Ancak bu adımı anlamlı ve etkili kılacak bir diğer adım, benimsenin bu ilkelerin takip ve uygulamasının yapılması, uygulanmama hallerindeki mueyyide ve sonuçlarının ise anlamlı olarak ortaya konulduğu bir uyum politikasının da oluşturulması gereklidir. Bu konularda sessiz diplomasi şirketler için bir seçenek değildir. Strateji ve Etiğin ana öznesi olan diğeri nin farkına varılması, saygı duyulması, gerektiğinde kollanması ve korunması sessizce yapılacak birşey değildir. Bu konudaki sorumluluk, benimsenen ilke ve uygulamaların en samimi ancak kararlı şekilde dile getirilmesini gerektirir ki, bunun aksi, yani etik duruş konusunda sessizlik, etiğin en temel kaynaklarından biri olan adalet ve adillik yaklaşımının ihlali olur. Etik davranışın yanlızca kurumların ekonomik veya finansal başarısı ile ölçülmesi düşünülemez. Günümüzde ekonomik aktörler; kendilerine eskiden başkaları tarafından ayrılmış olan veya kendi kendilerine değişik nedenlerle biçmiş oldukları alanların dışına çıkıp, yani kendilerinin dışına çıkıp, bir anlamda kendilerine dışarıdan bakarak, kendilerini aşarak, küresel süreçlerin sosyalleşmesi, insan yaşamının normalleşmesi yönünde hareket etmek durumundadırlar. Bu da en temel etik olan insanı bir davranışsal vektör olarak değil, insanı insan olduğu için kabul etmekle başlar diye düşünüyorum. Teşekkür ederim, 5

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

PricewaterhouseCoopers Türkiye desteği ile 2008 yılı kurumsal yönetim uyum raporlarından ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu verilerinden derlenmiştir.

PricewaterhouseCoopers Türkiye desteği ile 2008 yılı kurumsal yönetim uyum raporlarından ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu verilerinden derlenmiştir. 1 ÖNSÖZ TÜSİAD, özel sektörü temsil eden sanayici ve işadamları tarafından 1971 yılında, Anayasamızın ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmuş, kamu yararına çalışan bir dernek

Detaylı

KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE MESLEK KURULUŞLARI VE ETİK

KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE MESLEK KURULUŞLARI VE ETİK Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE MESLEK KURULUŞLARI VE ETİK Doç. Dr. Refika BAKOĞLU DELİORMAN Ayşe ÜSTÜNOLDU KANDEMİR Yolsuzluğun Önlenmesi İçin

Detaylı

EĞİTİM HAKKI I. 13. MADDENİN NORMATİF İÇERİĞİ. 13 No lu Genel Yorum: (Sözleşme, Madde 13) Yirmi birinci Oturum (1999)

EĞİTİM HAKKI I. 13. MADDENİN NORMATİF İÇERİĞİ. 13 No lu Genel Yorum: (Sözleşme, Madde 13) Yirmi birinci Oturum (1999) 13 No lu Genel Yorum: EĞİTİM HAKKI (Sözleşme, Madde 13) Yirmi birinci Oturum (1999) 1. Eğitim, hem kendi içinde bir insan hakkıdır, hem de diğer insan haklarının gerçekleşmesi için vazgeçilemez bir araçtır.

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI YÜKSEKÖĞRETİMDE STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİNİN VAKIF ÜNİVERSİTELERİ AÇISINDAN ÖNEMİ: ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Kuruluştan Bugüne Kalkınma Ajanslarında Sosyal Politikalar. Genel Değerlendirme ve Önerilerle

Kuruluştan Bugüne Kalkınma Ajanslarında Sosyal Politikalar. Genel Değerlendirme ve Önerilerle Kuruluştan Bugüne Kalkınma Ajanslarında Sosyal Politikalar Genel Değerlendirme ve Önerilerle Kuruluştan Bugüne Kalkınma Ajanslarında Sosyal Politikalar Genel Değerlendirme ve Önerilerle Temmuz 2012 Bu

Detaylı

Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve

Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Demokrasiyi öğrenme ve yaşama Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yayınları TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM HARİTASI 1 ÖNSÖZ İçinde bulunduğumuz değişim sürecinde, Türk iş dünyasından beklentiler bugüne kadar karşılaştıklarımızdan çok daha farklıdır.

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

BÖLÜM İKİ: PORTFÖYÜNÜZÜ OLUŞTURMA AŞAMALARI

BÖLÜM İKİ: PORTFÖYÜNÜZÜ OLUŞTURMA AŞAMALARI İçindekiler Portföye hoşgeldiniz!...3 BÖLÜM BİR:GİRİŞ 1. Portföy: resmi-olmayan eğitim ve öğrenim ile gençlik çalışmalarının tanınırlığının arttırılmasını amaçlayan bir araç...7 2. Portföy: Avrupa Konseyinin

Detaylı

Yaflamda ve Meslekte Etik

Yaflamda ve Meslekte Etik 2. MUHASEBE ET K KONGRES Yaflamda ve Meslekte Etik 20 ŞUBAT 2010 THE MARMARA TAKSİM/İSTANBUL TÜRMOB YAYINLARI - 380 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi Baskı Cem Veb-Ofset.San.Tic.Ltd.Şti. Alınteri

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006 YÖNETİCİLERDE DEĞER YARGILARI Gümran UÇAR, Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksekokulu, Manisa- Türkiye ÖZET Bir örgütü başarıya ulaştıran en önemli etmenlerden birisi örgütün başında iyi bir

Detaylı

I. ULUSLARARASI İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI KONGRESİ 28-29 KASIM 2013 / ANKARA

I. ULUSLARARASI İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI KONGRESİ 28-29 KASIM 2013 / ANKARA I. ULUSLARARASI İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI KONGRESİ 28-29 KASIM 2013 / ANKARA 1 2 SUNUŞ Köklü bir geçmişe sahip olan İŞKUR, 2003 yılından bu yana, yeniden yapılanma çalışmaları ile bilimsel, sosyal, ekonomik

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI İ Ç İ N D E K İ L E R 1. REKTÖRÜN MESAJI 5 1.1 YÖNETİCİ ÖZETİ 1.2 STRATEJİ GELİŞTİRME SÜRECİ 7 2. MİSYON VİZYON 11 2.1 MİSYON 12 2.2 VİZYON:

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

Gör Beni, Duy Beni. Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi

Gör Beni, Duy Beni. Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi Gör Beni, Duy Beni Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi Gör Beni, Duy Beni Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma

Detaylı

kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\

kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\ Kurumsal Yönetim Serisi kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\ Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Deloitte ortak yayını OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri nin yayınlanmış olduğu 1999 yılından bu yana, ülkemizde konuya

Detaylı

TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı

TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

Detaylı

GÜNÜMÜZ FİNANS ve BANKALIK SEKTÖRÜNÜN KRİZ DÖNEMLERİNDE LİDERLİK MODELİ VE UYGULAMALARI 1

GÜNÜMÜZ FİNANS ve BANKALIK SEKTÖRÜNÜN KRİZ DÖNEMLERİNDE LİDERLİK MODELİ VE UYGULAMALARI 1 GÜNÜMÜZ FİNANS ve BANKALIK SEKTÖRÜNÜN KRİZ DÖNEMLERİNDE LİDERLİK MODELİ VE UYGULAMALARI 1 Selami GÜNEY Öz Liderlik kavramı belirli amaç ve şartlar altında başkalarının faaliyetlerini etkileme ve yönlendirme

Detaylı

KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ

KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ Yrd.Doç.Dr.Ahmet Ferda ÇAKMAK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Đşletme Anabilim Dalı Sacide KĐLCĐ Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme

Detaylı

METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ

METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ Bu Rapor Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı nın desteklediği Metropol Kent Samsun da Kentlilik Bilinci Araştırma Projesi

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007-2008. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007-2008. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007-2008 Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Yayın Tarihi Mart 2009 İÇİNDEKİLER 1 RAPOR HAKKINDA 2 BELEDİYE BAŞKANI NIN MESAJI 3 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ YAYINLARI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ YAYINLARI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA AİLE ŞİRKETLERİ

Detaylı

YEREL KALKINMA ÜZERİNE RÖPORTAJ (MART 2006)

YEREL KALKINMA ÜZERİNE RÖPORTAJ (MART 2006) YEREL KALKINMA ÜZERİNE RÖPORTAJ (MART 2006) -Sayın Kaya, yerel kalkınma konusunda çalışmaları olan bir belediye başkanısınız. Bu konuda yayınlanmış bir kitabınız ve Pendik Belediyesi öncülüğünde başlatılan

Detaylı

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME Giriş ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME İşbu Sözleşme ye Taraf Olan Devletler, (a) Birleşmiş Milletler Şartı nda ilan edilmiş olan ve insanlık ailesinin tüm mensuplarının doğuştan sahip oldukları

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

BİZ DEĞİLSEK Koç Topluluğu Sürdürülebilirlik Raporu 2014

BİZ DEĞİLSEK Koç Topluluğu Sürdürülebilirlik Raporu 2014 BİZ DEĞİLSEK Koç Topluluğu Sürdürülebilirlik Raporu 2014 RAPOR İÇERİĞİ Koç Holding in yürüttüğü çalışmalar Topluluk şirketlerinden Arçelik, Aygaz, Ford Otosan, Koç Bilgi Grubu, Opet, Otokar, Otokoç Otomotiv,

Detaylı

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu Ekim 2011 İçindekiler Yönetici özeti Sürdürülebilirlik mevcut durum anket çalışması Araştırma sonuçları Sürdürülebilirlik

Detaylı

DOSYA. Değişen Dünyayı Anlamak İçin Önemli Bir Kavram: Yönetişim. Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü

DOSYA. Değişen Dünyayı Anlamak İçin Önemli Bir Kavram: Yönetişim. Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Değişen Dünyayı Anlamak İçin Önemli Bir Kavram: Yönetişim Doç. Dr. Murat Okçu Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü GİRİŞ 1999 Marmara depremi hayatımızda çok ciddi acılar bıraktı. Ama bir

Detaylı