TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ"

Transkript

1 DÖNEM: 24 CİLT: 31 YASAMA YILI: 3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 9 uncu Birleşim 16 Ekim 2012 Salı (TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.) İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 90 II.- GELEN KÂĞITLAR 92 III.- YOKLAMA 94 IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 94 A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 94: Bursa Milletvekili İlhan Demiröz ün, Dünya Gıda Günü ne ilişkin gündem dışı konuşması 94: Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan ın, orta vadeli programların yapım sürecine ilişkin gündem dışı konuşması 95: Ankara Milletvekili Levent Gök ün, Ankara nın başkent oluşunun 89 uncu yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması 96:97 85

2 TBMM B: V.- AÇIKLAMALAR 1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ın, Şanlıurfa nın Ceylanpınar ilçesinde İŞKUR için belirlenen işçi alım listesine dair basında çıkan haberlere ve iş başvurularının kabulü için AKP ye üye mi olmak gerektiğini, hububat destekleme primlerinin ne zaman ödeneceğini, AKP hükûmetleri dışında saman ithalatı yapılıp yapılmadığını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 2.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu nun, Lider Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Bulut un Krasnodar da tutuklanmasına ve Hükûmetin bu konuda ne gibi bir işlem yaptığını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 3.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir in, Bursa nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu beldesinde yapılan referandumda seçmenlerin yüzde 98 inin belediyenin kapatılmasına karşı olduklarına, belediyeyi kapatmadan önce halka da sorulması gerektiğine ilişkin açıklaması 4.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel in, halkın temiz, ucuz, sağlıklı su ve gıda kaynaklarına ulaşmasını sağlamanın Hükûmetin görevi olduğuna ve tutuklu Kürt siyasetçilerin başlattığı açlık grevine ilişkin açıklaması 5.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt ün, İstanbul un tarihî silüetini bozan Onaltı Dokuz diye bilinen gökdelenlere ilişkin açıklaması 6.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir in, Şanlıurfa nın Suruç ilçesinde İŞKUR için belirlenen işçi alım listesini protesto eden 2 bin kişinin Kaymakamlığa yürümesi olayına ve bu listenin nasıl belirlendiğini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 7.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu nun, fındık üreticilerinin zor durumda olduğuna ve önümüzdeki yıl doğrudan gelir desteği ödemelerine devam edilip edilmeyeceğini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 8.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt un, Eskişehir in Seyitgazi ilçesine bağlı Doğançayır beldesinde sadece 2 kişinin belediyenin kapatılmasını istediğine ve görüşmeleri devam eden belediyelerle ilgili yasada direnmenin yerel demokrasiyi hiçe saymak olduğuna ilişkin açıklaması 9.- İzmir Milletvekili Oktay Vural ın, tiyatro sanatçısı Erol Günaydın ın vefatına ve Ahıska Türklerinin vatandaşlık ve emeklilikle ilgili sorunlarına ilişkin açıklaması 10.- İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı nın, tiyatro sanatçısı Erol Günaydın ın vefatına ilişkin açıklaması 11.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar ın, Fatih Hilmioğlu nun oğlunun vefatı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulunduğuna, cenazelerde bulunma konusunda tutuklu ve hükümlülere kolaylık gösterilmesi gerektiğine, tiyatro sanatçısı Erol Günaydın ın vefatına ve hayvan pazarlarının durumuna ilişkin açıklaması Sayfa 97,142 97: :

3 TBMM B: İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam ın, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker in hakkında verilen gensoru önergesiyle ilgili açıklamasını yaparken dile getirmesini istediği bazı konulara ilişkin açıklaması VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) ÖNERGELER 1.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar ın, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine ilişkin önergesi (4/64) 2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop un, Anayasa Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine ilişkin önergesi (4/65) 3.- Çorum Milletvekili Cahit Bağcı nın, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine ilişkin önergesi (4/66) 4.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar ın, (2/408) esas numaralı Milletlerarası Andlaşmaların Yapılması, Yürürlüğü ve Yayınlanması ile Bazı Andlaşmaların Yapılması İçin Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/67) B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 1.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 23 milletvekilinin, üniversitelerdeki araştırma görevlilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/373) 2.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker ve 22 milletvekilinin, Suriye ile ticari ilişkilerimizde yaşanan sorunların bölgenin ekonomik ve sosyal hayatına etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/374) 3.- Manisa Milletvekili Özgür Özel ile 25 milletvekilinin, serbest eczacılık alanında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/375) C) GENSORU ÖNERGELERİ 1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 28 milletvekilinin, uygulanan gıda, tarım ve hayvancılık politikaları ile çiftçi ve üreticileri sıkıntıya sokarak görevinin gereklerini yerine getirmediği iddiasıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/14) D) TEZKERELER 1.- (10/236, 237, 238 ve 239) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, görev süresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü'nün 105'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bir ay uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1026) Sayfa , :102,116: : : : : : : :

4 TBMM B: Sayfa VII.- ÖNERİLER 109 A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 109: AK PARTİ Grubunun, gündemdeki sıralama ile Genel Kurulun çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine; 16 ve 17 Ekim 2012 Salı ve Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesine; (11/14) esas numaralı Gensoru Önergesi nin 16 Ekim 2012 Salı günkü gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına alınması ve gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin bugünkü birleşiminde yapılmasına; 313 sıra sayılı Kanun Tasarısı nın İç Tüzük ün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi 109:116 VIII.- GENSORU 119,142,151 A) ÖN GÖRÜŞMELER 119:138,142:149,151: Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 28 milletvekilinin, uygulanan gıda, tarım ve hayvancılık politikaları ile çiftçi ve üreticileri sıkıntıya sokarak görevinin gereklerini yerine getirmediği iddiasıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/14) 119:138,142:149,151:152 IX.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 139, Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın ın, Kars Milletvekili Yunus Kılıç ın CHP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin in, Kars Milletvekili Yunus Kılıç ın şahsına sataşması nedeniyle konuşması 139: Bursa Milletvekili İlhan Demiröz ün, Kars Milletvekili Yunus Kılıç ın CHP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması 140: Kars Milletvekili Yunus Kılıç ın, Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın, Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin ve Bursa Milletvekili İlhan Demiröz ün şahsına sataşmaları nedeniyle konuşması Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan ın, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker in CHP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması 149: Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ın, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker in MHP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker in şahsına sataşması nedeniyle konuşması 151 X.- KOMİSYONLAR BÜLTENİ /01/ /06/2012 tarihleri arasında komisyonlara gelen, komisyonlardan çıkan ve 30/06/2012 tarihinde komisyonlarda bulunan kanun hükmünde kararnameler, tasarılar, teklifler ve tezkereler

5 TBMM B: XI.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 1.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi nin, bazı TV kanallarının seçim kampanyaları sırasında siyasi partilere karşı taraflı yayın politikası izlediği iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ın cevabı (7/8419) 2.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça nın, soru önergelerine ve iade edilen önergelere ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam ın cevabı (7/9204) 3.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ın, sınai amaçlı ithal edilen yağların gıda sektöründe kullanılmasının önlenmesine ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan ın cevabı (7/9422) 4.- İstanbul Milletvekili Melda Onur un, atık kâğıt toplama sektörünü düzenleyen tebliğde yapılan değişikliklere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan ın cevabı (7/9424) 5.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ın, yılları arasında Komisyon Başkanlarının makam araçlarının yakıt masraflarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam ın cevabı (7/9756) 6.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu nun, Suriye sınır kapılarının kapanmasının yol açtığı sorunlara ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan ın cevabı (7/9997) 7.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ın, bazı ekonomik verilere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan ın cevabı (7/9998) 8.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce nin, bazı illerdeki gayrimenkullerin bazı bankalar tarafından ipotek olarak kabul edilmemesine ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan ın cevabı (7/10000) 9.- Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün ün, Suriye ye yapılan ihracatta yaşanan azalmadan kaynaklanan mağduriyete ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan ın cevabı (7/10001) 10.- İstanbul Milletvekili Umut Oran ın, 2003 ten bugüne icradaki dosyalara ve küçük işletmelerin icra sorununun çözümüne ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan ın cevabı (7/10002) 11.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu nun, artan terör olaylarına karşı alınan ekonomik ve sosyal tedbirlere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan ın cevabı (7/10003) 12.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu nun, ithal ürünlerin denetimine ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan ın cevabı (7/10597) Sayfa : : : : : : : : : : : :220 89

6 TBMM B: I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ Birinci, İkinci ve Üçüncü Oturum TBMM Genel Kurulu saat te açılarak dört oturum yaptı. İstanbul Milletvekili D. Ali Torlak ve 20 milletvekilinin, ülkemizde balıkçılık ve su ürünleri sektöründe yaşanan sorunların (10/370), Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü ve 26 milletvekilinin, Tekirdağ Çorlu'da kurulması planlanan katı atık bertaraf tesisinin çevreye olan etkilerinin (10/371), Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 21 milletvekilinin, ceza infaz kurumları ve tutukevleri personelinin sorunlarının (10/372), Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. Antalya Milletvekili Menderes Türel in, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine ilişkin önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, 13 Ekim Ankara nın başkent oluşunun yıl dönümüne ilişkin bir açıklamada bulundu. Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş ve 113 milletvekilinin, izlemekte olduğu dış politikanın tehlikeli ve gerçeklerden uzak olduğu, ulusal çıkarlarla bağdaşmadığı ve yasama organı ile halktan gizlendiği iddiasıyla Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesinin (11/13) gündeme alınıp alınmamasına ilişkin ön görüşmeler tamamlandı; yapılan oylama sonucunda önergenin gündeme alınması kabul edilmedi. İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu nun CHP Grubuna, Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu nun şahsına, Samsun Milletvekili Haluk Koç, Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu nun şahsına ve Cumhuriyet Halk Partisine, Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş, Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu nun şahsına, Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, Samsun Milletvekili Haluk Koç ve Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş in şahsına, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu nun Cumhuriyet Halk Partisine ve CHP Grup Başkanına, Bingöl Milletvekili İdris Baluken, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu nun Barış ve Demokrasi Partisine, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi nin şahsına, Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar. Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler kısmının: 1 inci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük ün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu nun (2/242, 2/80) (S. Sayısı: 156), 90

7 TBMM B: nci sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük ün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporlarının (1/484) (S. Sayısı: 287), 3 üncü sırasında yer alan ve görüşmeleri yarım kalan, İç Tüzük ün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi kabul edilen, Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporlarının (1/567) (S. Sayısı: 197), Görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından ertelendi. 4 üncü sırasında yer alan, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli ile 309 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu nun (2/873) (S. Sayısı: 328 ve 328 e 1 inci Ek) ikinci görüşmelerine başlandı. Sadık YAKUT Başkan Vekili Tanju ÖZCAN Bolu Kâtip Üye Dördüncü Oturum Mustafa HAMARAT Ordu Kâtip Üye 328 ve 328 e 1 inci ek sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi nin ikinci görüşmeleri tamamlanarak yapılan gizli oylamadan sonra kabul edildi. Alınan karar gereğince, 16 Ekim 2012 Salı günü saat te toplanmak üzere te birleşime son verildi. Cemil ÇİÇEK Başkan Tanju ÖZCAN Bolu Kâtip Üye Mustafa HAMARAT Ordu Kâtip Üye 91

8 TBMM B: II.- GELEN KÂĞITLAR No: Ekim 2012 Pazartesi Tasarı 1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Gençlik Faaliyetleri ve Spor Alanlarında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/696) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Teklifler 1.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Devlet Memurları Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/896) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 2.- Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın; 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/897) (Adalet; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 3.- Denizli Milletvekili Haluk Ayhan ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Denizli İlinde Kıralan Adıyla İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/898) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 4.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ve İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ile 28 Milletvekilinin; Ankara İline Bağlı Yenikent Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/899) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 5.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/900) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 6.- Şanlıurfa Milletvekili Abdulkerim Gök ün; Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/901) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 92

9 TBMM B: No: Ekim 2012 Salı Rapor 1.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/642) (S. Sayısı: 329) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) Gensoru Önergesi 1.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 28 Milletvekilinin; uygulanan gıda, tarım ve hayvancılık politikaları ile çiftçi ve üreticileri sıkıntıya sokarak görevinin gereklerini yerine getirmediği iddiasıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/14) (Başkanlığa geliş tarihi: ) (Dağıtım tarihi: ) Meclis Araştırması Önergeleri 1. Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 23 Milletvekilinin, araştırma görevlilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/373) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2011) 2. Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker ve 22 Milletvekilinin, Suriye ile ticarî ilişkilerimizde yaşanan sorunların bölge ekonomisine etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/374) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2011) 3. Manisa Milletvekili Özgür Özel ile 25 Milletvekilinin, eczacılık mesleğindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/375) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2011) 93

10 TBMM B: O: 1 16 Ekim 2012 Salı BİRİNCİ OTURUM Açılma Saati: BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU KÂTİP ÜYELER: Fatih ŞAHİN (Ankara), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır) BAŞKAN Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 9 uncu Birleşimini açıyorum. III.- YOKLAMA BAŞKAN - Elektronik cihazla yoklama yapacağız. Yoklama için üç dakika süre veriyorum. (Elektronik cihazla yoklama yapıldı) BAŞKAN Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. Gündem dışı ilk söz, Dünya Gıda Günü münasebetiyle söz isteyen Bursa Milletvekili İlhan Demiröz e aittir. Buyurunuz Sayın Demiröz. (CHP sıralarından alkışlar) IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI 1.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz ün, Dünya Gıda Günü ne ilişkin gündem dışı konuşması İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO nun kuruluş yıl dönümü nedeniyle her yıl 16 Ekimde Dünya Gıda Günü kutlanıyor. Dünya Gıda Günü 16 Ekim 2012 tarihinde yani bugün 32 nci yılına girmiştir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO nun bu yılki kutlamalarının ana teması, dünyayı beslemenin anahtarı tarımsal kooperatifler olarak benimsenmiş ve ilan edilmiştir. İnsanların aç kalmadığı, yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanabildiği bir dünya hepimizin özlemi. Ancak, bilimsel ve teknik gelişmelere ve bu alandaki olumlu çalışmalara rağmen dünyada en büyük sorunların başında hâlâ açlık gelmektedir. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 13 ü kronik açlıkla mücadele ediyor. Yeryüzünde yaklaşık 1 milyar insan aç. Her altı dakikada 1 bebek ölüyor. Ancak, açlık sorunu büyüyor ve 21 inci yüzyıla yine damgasını açlık vuruyor. Peki yanlış nerede? Kalıcı çözümün, yardımlarla ya da hibelerle olmadığı açıktır. Açlığın temel nedeni, yoksulluk, adaletsiz dağıtım ve en önemlisi var olan ekonomik ve politik sistemdir. Gıda, insan hayatı için vazgeçilmez bir meta olmasına rağmen gıdaya ulaşım bir insanlık hakkıdır. Üstelik bu konu, ticarette bir meta hâline gelmiş, gittikçe artan fiyatlarla satılan bir meta olmuştur lerin başında, Dünya Bankası, küçük çiftçilerin desteklenmemesi sonucu, yoksulluk ve açlığın önleneceği savını desteklemiş, bu yanlışlığından, 2009 kalkınma için tarım raporunda çözümün, küçük çiftçileri yüceltmek ve onlara sahip çıkmak olduğunu belirtmiştir. Ülkemizde, örgütlenme, teröristlikle bağdaştırılmasından dolayı ne kırsalda ne kentte örgütlenme tam anlamıyla 94

11 TBMM B: O: 1 sağlanamamaktadır. Avrupa Birliği bütün desteklerini kooperatifler üzerinden yaparak, kooperatifleri teşvik edici, kooperatiflerin yaşamasına çaba sarf etmesine rağmen ülkemizde maalesef bu durum ise tarımı destekleyen, girdi ve teknoloji sağlayan kurumlar özelleştirilmiş, tasfiye edilmiş, tarım birlikleri zayıflatışmış, işlevsiz hâle gelmiş ve tasfiye koşulları yaratılmıştır. Kısacası, çiftçi örgütsüz, desteksiz, çaresiz kılınmıştır. Tarladan sofraya tüm aşamalarda gıda güvenliği ve güvencesinin sağlanması, kooperatifleşmenin desteklenmesi, halkın ucuz ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi temennisiyle 16 Ekim Dünya Gıda Günü nü kutluyorum. Bir kutlamamız da 15 Ekimde Birleşmiş Milletler tarafından her yıl kutlanan Dünya Çiftçi Kadınlar Günü. Hem bir anne hem de ev işleriyle ailesini ayakta tutan Türk kadını, aynı zamanda emeği, üreticiliğiyle Türk tarımının da gizli kahramanı. Çalışan nüfus içerisinde kadınların oranı yüzde 45 iken tarım kesiminde bu oran yüzde 55. Buna karşılık, çiftçi kadınlarımız eğitim hakkından, sağlık hizmetlerinden ve diğer sosyal güvenlik sisteminden en az yararlanan kesim olmayı sürdürüyor. Çiftçi kadınlarımıza karşı sorumluluğumuzun fazla olduğunu ve tüm çiftçi kadınlarımızı saygı ve sevgiyle selamladığımı belirtmek istiyorum. Bir selam ve sevgilerimi de bugün bizleri izleyen ve çeşitli illerden gelen atanamayan öğretmenlerimizden Şubatçılar grubuna gönderiyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN Teşekkür ediyoruz Sayın Demiröz. Gündem dışı ikinci söz, orta vadeli programların yapım süreci hakkında söz isteyen Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan a aittir. Buyurunuz Sayın Ayhan. (MHP sıralarından alkışlar) 2.- Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan ın, orta vadeli programların yapım sürecine ilişkin gündem dışı konuşması EMİN HALUK AYHAN (Denizli) Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan sayın milletvekilleri; orta vadeli programların yapım sürecine ilişkin gündem dışı söz aldım. Bu vesileyle, yüce heyeti saygıyla selamlıyorum. Daha önceleri de defalarca ifade ettik, orta vadeli programın yapımıyla ilgili, sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, mayıs ayının sonunda gerek yurt içinde ekonomik aktörlere, kurumlara gerekse yurt dışındaki ekonomiyle ilgili kurumlara daha önceden Türk ekonomisinin geleceğiyle ilgili sinyal için orta vadeli programı hazırlıyor idik. Bir de ne yapıyorduk? Bununla ilgili içeride birtakım düzenlemeler yapılıyordu. Orta vadeli programın yayınlanmasından sonra bütçe çağrısı, yatırım genelgesi, orta vadeli mali plan, bunlar yayınlanıyor idi fakat beceriksiz AKP hükûmetleri yüzünden, mayıs ayında yayınlanması gereken orta vadeli programlar ne zaman yayınlanmaya başladı? Bütçe Meclise teslim edilmeden hemen hemen bir hafta önce yayınlanmaya başladı. Bu, gerçekten, baktığınız zaman, bir hafta içinde Bugün de Sayın Maliye Bakanının bütçeyle ilgili rakamları açıkladığını dikkate alırsak, ne zaman? Demek ki arada bir hafta süreyle bu bütçenin ve çalışmaların ne olduğu, yapıldığı anlaşılıyor. Bu gayet ciddiyetsiz bir neyi doğuruyor? Ortamı doğuruyor. Bu, sadece AKP hükûmetlerinin gayriciddi iş yaptığını göstermiyor, Türkiye Cumhuriyeti hükûmetlerine aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti nin kurumsal yapısının da, ekonomik birimlerinin de işi ciddi tutmadığı anlamı ortaya çıkmış oluyor. Türkiye yi yurt dışında da itibar kaybına uğratıyor. Gerçekten hadiseyi değerlendirdiğimizde, mevzuatı hukuken değiştiremeyecek olmanıza rağmen, kanun hükmünde kararnameyle mevzuat değişikliğiyle eylül ayının ilk haftasında orta vadeli programı yayınlamak için mevzuat düzenlemesi yaptınız ama buna rağmen Ekimin 9 unda ancak Orta Vadeli Program ı yayınlayabildiniz. Bu, gayriciddiliktir; bu, işi bilmemektir. Bu, Türkiye 95

12 TBMM B: O: 1 Cumhuriyeti ni ve Türkiye Cumhuriyeti nin kurumlarını, iş yapamadığını kamuoyuna deklare etmektir. Böyle bir şeye AKP Hükûmetinin hakkı yoktur. Bunu, şunun için söylüyorum: Gerçekten, artık AKP hükûmetleri ekonomik anlamda bu rakamlarını açıklayamamaktadırlar. Bunu niçin söylüyorum? Bakın, bu kadar kısa bir sürede bütçe ile ilgili her şeyi yapmış gözüküyorsunuz. Hâlbuki, burada yazın ortasından beri ilgili kurumlar bütçe ile ilgili hususları nereye getirmektedirler? Maliye Bakanlığına, yatırımlarla ilgili hususları da Kalkınma Bakanlığına getirmektedirler. Bugün büyüme hedefi tutmadı, yüzde 4 ün tutmayacağını biz söyledik. Yılın ilk yarısı millî gelir yüzde 3,1 büyüdü, Ağustos ayında sanayi üretimi 1,5 geriledi. Üçüncü çeyrek gelişmeleri yılın ilk yarısından daha olumsuz. Bırakın yüzde 4 ü 3,2 yi bile tutması mümkün değil. Hükûmet bahaneyi yurt dışındaki gelişmelere buluyor. Ekonomideki yavaşlama yurt dışı talepten ziyade iç talepteki çöküşten kaynaklanıyor. Bu düşük büyümeye rağmen işsizlik oranları düşüyor, açıklamaya muhtaç bir gelişme, yavaşlarken istihdam artışı gerçekleşiyorsa bu verimlilik açısından son derece olumsuzdur. Kamuoyuna yansıyan bilgilere baktığınız zaman Orta Vadeli Program ın değerlendirilmesinde ekonomi canlansın diye bir tavrın olmadığı, mali disiplin anlayışının sürdürüleceğinden bahsediyor Sayın Başbakan. Anlayıştan anladıkları bütçe açığı, mali disiplin. Babacan Ayağımızı yorgana göre uzatacağız. diyor; yorgandan ayak çıkmış, yorgan kısa geliyor. Kuru temizleyicide veya yıkamada iyice kısalmış vaziyette. TUSKON bağırıyor, Hükûmete diyor ki: Vergi iadelerini alamıyoruz. Balatanın kokusu gelmeye başladı, vites küçültmüyorlar, gaza da basmıyorlar. Haritaya bakmadan yol haritası çiziyorlar. Hâlen daha 10 numara yağın mevzuatıyla AKP Hükûmeti bir yıldır meşgul durumda (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) EMİN HALUK AYHAN (Devamla) - Devamı da var. Bu Orta Vadeli Program süresi itibarıyla da neyi bize gösteriyor? AKP hükûmetlerinin beceriksizliğini, kabiliyetsizliğini gösteriyor. Yüce heyeti saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. (MHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN Teşekkür ediyoruz Sayın Ayhan. Gündem dışı üçüncü söz, Ankara nın başkent oluşunun 89 uncu yılı münasebetiyle söz isteyen Ankara Milletvekili Levent Gök e aittir. Buyurunuz Sayın Gök. (CHP sıralarından alkışlar) 3.- Ankara Milletvekili Levent Gök ün, Ankara nın başkent oluşunun 89 uncu yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması LEVENT GÖK (Ankara) Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Geçtiğimiz cumartesi, 13 Ekim günü, Ankara mızın başkent oluşunun 89 ıncı yıl dönümünü kutladık. Türkiye, çöken Osmanlı İmparatorluğu nun üzerine 29 Ekim 1923 te kurulmuş bir cumhuriyettir. Cumhuriyetin kurucuları bu tarihe gelinceye kadar dört yıl süre ile hem Osmanlı İmparatorluğu nu işgal eden ülkelerle hem de Osmanlı İmparatorluğu nun köhnemiş yönetimiyle savaşmak zorunda kalmıştır. İşte bu savaş Ankara dan yönetilmiş ve cumhuriyet de Ankara dan ilan edilmiştir. Millî mücadelede Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına en güç zamanda, en büyük desteği veren Ankara için Mustafa Kemal Benim gönlümde Ankara nın ve Ankaralıların ayrı bir yeri vardır. demiş ve Ankara nın konumu, gelişmeye açık olması, millî mücadelenin karargâhı olması düşünülerek, İsmet Paşa ve arkadaşları tarafından verilen bir önergeyle Ankara başkent yapılmıştır. 96

13 TBMM B: O: 1 Ankara kentinin kimliğini, uygarlık tutkusu, hoşgörü ve cumhuriyetçilik gelenekleri oluşturur. Hacı Bayram Veli, 1420 yılında ünlü camisini yaptırırken, hemen yanı başındaki Roma imparatoru adına yaptırılan anıtı yıkmamış, tam tersine, ondan yararlanarak hoşgörü anlayışının en güzel örneğini vermiştir bundan tam altı yüzyıl önce. Ancak Ankara da, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin halk yararlansın, çocuklar yararlansın diye yaptığı parkları yıkmayı marifet sayarak, Ankara nın kimliğine yakışmadığını, her olayda olduğu gibi, bir kez daha göstermiştir. Ankara yı yöneten beceriksiz Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin en borçlu belediyesidir. Ankaralılar en pahalı suyu, en pahalı doğal gazı kullanmaya bu yönetimle mahkûm olmuşlardır. Metrolara kaynak aktarmak için yüzde 80 i özelleştirilen Başkentgaz, metroların yapımı Ulaştırma Bakanlığına devredildiği hâlde, bu kez tümü itibarıyla özelleştirme kapsamına alınmıştır. Geçtiğimiz aylarda kabul edilen bir yasayla, Başkent i satın alacak şirketin fiyat belirleme yetkisi on yıl sonrayken sekiz yıla indirilerek Ankaralıların iki yılı Ankaralılardan çalınmıştır. Değerli Başkanım, değerli milletvekilleri; Atatürk Orman Çiftliği her gün talan edilmekte, Atatürk ün mirası çiğnenmektedir. Ankara nın tüm dış ilçeleri göç nedeniyle ve birer birer yitirdikleri kamu hizmet birimleriyle Türkiye deki ilçeler arasında gelişmişlik düzeyi bakımından en son sıralarda yer almaktadır. Ankara nın dereleri yok edilmiştir, derelerimizi geri istiyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün gelinen noktada Ankara nın tarihî kimliği, cumhuriyetçi nitelikleri, sosyal, kültürel ve ekonomik yaşantısı İktidarın ve Büyükşehir Belediyesinin tehdidi altındadır. Atatürk ün adının ve çağdaş yaşamın izlerinin silinmesi için İktidar ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından her türlü tertip denenmektedir. Ancak unutmayınız ki, Ankara Kuvayımilliyecilerin karargâhı, emperyalizme karşı halkımızın verdiği savaşın simgesi ve cumhuriyetimizin ebedî başkentidir. Ankara bizi bir arada tutan tüm değerlerin başkentidir. Ankara yı ve Türkiye yi laik, çağdaş, Atatürk ilkelerinden uzaklaştıracak her adıma karşı gerekirse bu uğurda milyonlarca yurtseverin hayatını ortaya koymaya kararlı olduğunu belirtir, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlarım. (CHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN Teşekkür ediyoruz Sayın Gök. Gündeme geçmeden önce İç Tüzük 60 a göre sisteme girmiş milletvekillerimize birer dakika söz vereceğim. Buyurunuz Sayın Tanal. V.- AÇIKLAMALAR 1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ın, Şanlıurfa nın Ceylanpınar ilçesinde İŞKUR için belirlenen işçi alım listesine dair basında çıkan haberlere ve iş başvurularının kabulü için AKP ye üye mi olmak gerektiğini, hububat destekleme primlerinin ne zaman ödeneceğini, AKP hükûmetleri dışında saman ithalatı yapılıp yapılmadığını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması MAHMUT TANAL (İstanbul) Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Şanlıurfa ili Ceylanpınar ilçesinde İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından Toplum Yararına Çalışma Projesi kapsamında 750 işçinin işe alınacağı, listelerin İŞKUR da değil, AKP İlçe Teşkilatında belirlendiği şeklinde basında haberler yer almaktadır. Bu bir yolsuzluk ve hukuki kayırma değil midir? İki: İhtiyacı olan insanlarımızın, evine ekmek götürmek için, iş başvurularının kabulü için AKP ye üye olması gerekir mi? Bu doğruysa partizanca davranışlar ülkemizin birlik ve beraberliğine zarar getirmez mi? 97

14 TBMM B: O: 1 Üç: Çiftçilerimizin hububat destekleme primleri bugüne kadar ödenmemiştir. Ne zaman ödenecektir? Soru dört: AKP hükûmetleri dışında Türkiye de saman ithal edilmiş midir? Edilmiş ise hangi hükûmetler döneminde saman ithal edilmiştir? Teşekkür ederim. BAŞKAN Teşekkür ediyoruz Sayın Tanal. Sayın Canalioğlu 2.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu nun, Lider Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Bulut un Krasnodar da tutuklanmasına ve Hükûmetin bu konuda ne gibi bir işlem yaptığını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması MEHMET VOLKAN CANALİOĞLU (Trabzon) Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Trabzonlu iş adamlarımız ülkemizin ticaretine katkı sağlamak amacı ile uluslararası düzeyde ihracat yapmaktadırlar. Bunlardan birisi de Trabzon ve Samsun dan Rusya Federasyonu na ihracat yapan Lider Gıda dır. Bu şirket, ihracatının yanı sıra binlerce insana da iş imkânı sağlamaktadır ve aynı zamanda da vergi rekortmenidir. Son hafta içerisinde bu şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Bulut Krasnodar da tutuklanmış ve hapse atılmıştır. Durumu hakkında da net bilgi alınamamaktadır. Hükûmetimizin konu ile ilgili bilgisi var mıdır? Bilgi sahibi ise ilgili bakanlık konu ile ilgili ne gibi bir işlem yapmaktadır? Teşekkür ediyorum. BAŞKAN Teşekkür ediyoruz Sayın Canalioğlu. Sayın Erdemir 3.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir in, Bursa nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu beldesinde yapılan referandumda seçmenlerin yüzde 98 inin belediyenin kapatılmasına karşı olduklarına, belediyeyi kapatmadan önce halka da sorulması gerektiğine ilişkin açıklaması AYKAN ERDEMİR (Bursa) Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bursa nın İnegöl ilçesine bağlı, nüfusa ve seçmene sahip Kurşunlu beldesinde 14 Ekim 2012 Pazar günü bir referandum gerçekleşti. Katılım oranının yüzde 67 olarak gerçekleştiği bu referandumda seçmenlerin yüzde 98 i belde belediyelerinin kapatılmasına karşı olduklarını ifade ettiler. Gönül isterdi ki yarım asrı aşkın bir süredir hizmet veren bu başarılı belediyeyi kapatmaya niyetlenmeden önce halkımızın fikrini sormayı, milletin iradesine başvurmayı akıl edebilseydiniz. Gönül isterdi ki ülkemizde otoriter merkeziyetçiliği değil, yerel yönetimleri ve katılımcı demokrasiyi güçlendirmeyi hedefleseydiniz. Belediyeniz kapatılsın mı? sorusunu yönelttiğim bir Kurşunlu sakini bana şu tepkiyi verdi: Ulan, delisin sen! Bu tepkisini size iletmeyi bir görev biliyor, yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. BAŞKAN Teşekkür ederiz Sayın Erdemir. Sayın Tüzel 4.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel in, halkın temiz, ucuz, sağlıklı su ve gıda kaynaklarına ulaşmasını sağlamanın Hükûmetin görevi olduğuna ve tutuklu Kürt siyasetçilerin başlattığı açlık grevine ilişkin açıklaması ABDULLAH LEVENT TÜZEL (İstanbul) Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bugün, Dünya Gıda Günü. Halkın temiz, ucuz, sağlıklı su ve gıda kaynaklarına ulaşmasını sağlamak Hükûmetin görevidir ancak Hükûmet eliyle milyonlarca insanımız tarım, çevre, çalışma ve sosyal güvenlik politikalarıyla açlığa terk edilmektedir. Bir de, bulamazlıktan değil, insanlık, eşitlik, 98

15 TBMM B: O: 1 özgürlük, onurlu yaşam adına açlık grevine giden insanlar vardır. 12 Eylülden bu yana 63 Kürt siyasetçi tutuklunun başlattığı ve bugün binlercesinin katıldığı açlık grevi otuz beşinci günündedir. İki insani talepleri var; biri, on üç yıldır İmralı da tutulan Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması, Kürt sorununda çözüm için devreye sokulması; diğeri, ana dilde eğitim ve savunma hakkının tanınması. Ana dili zamanında yasaklanmasaydı bu acıların hiçbiri yaşanmayacaktı. Kürtleri inkâr etmiyoruz. deyip ana dili yok saymak tutarsızlık, birlikte yaşamı yok etmektir. Hükûmet Orta Doğu yu Türkiye ye taşımamalı, çözüm ve müzakere için çalışmalıdır. Görev, sorumluluk, vebal Hükûmettedir ve gecikilmemelidir. İnsanlar ölmesin, ölümlere sessiz kalmayalım lütfen. Teşekkür ederim. BAŞKAN Teşekkür ederiz Sayın Tüzel. Sayın Öğüt İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt ün, İstanbul un tarihî silüetini bozan Onaltı Dokuz diye bilinen gökdelenlere ilişkin açıklaması KADİR GÖKMEN ÖĞÜT (İstanbul) Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Geçen hafta, şu anda Hükûmetin gözdesi olan bir iş adamları derneğinin yaptığı fuarın ana sponsoru Onaltı Dokuz diye bilinen gökdelenlerin sahibi olan şirketti. Bu fuarın açılışını Sayın Başbakanımız yapıyor. Unutanlar için hatırlatmak istiyorum: Sultanahmet Camii nin minarelerinin arasından yükselen gökdelenler. Büyükşehir Belediyesi tarafından, yarım adanın siluetinin bozulmaması için on ilçede ve yüze yakın mahallede yükseklik sınırı getirildiği ancak bu sınırın nasıl bir istisna veya pazarlık sonucu uygulanmadığını bilmediğimiz gökdelenler. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ın da bu projenin silueti olumsuz etkileyeceğini, tarihî sur duvarlarına çok yakın olduğunu bir uyarı yazısıyla belirttiği ancak şirketin Genel Müdürünün Bakan Günay dan Durdurun. yazısı almadığını ifade ettiği gökdelenler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından da avan proje ve siluet onayı alan gökdelenlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla, şimdi, neden bu gökdelenlere kimsenin dokunamadığını bir kez daha anlıyor, takdiri sizlere ve halkımıza bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. BAŞKAN Teşekkür ederiz Sayın Öğüt. Sayın Demir Muğla Milletvekili Nurettin Demir in, Şanlıurfa nın Suruç ilçesinde İŞKUR için belirlenen işçi alım listesini protesto eden 2 bin kişinin Kaymakamlığa yürümesi olayına ve bu listenin nasıl belirlendiğini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması NURETTİN DEMİR (Muğla) Teşekkür ederim Başkanım. Geçen hafta Şanlıurfa Suruç ilçesinde yaklaşık 2 bin kişi Kaymakamlığa yürümüştür. Halk niçin yürümüştür? Neyi protesto etmişlerdir? Kaymakamlığın İŞKUR için belirlediği bin kadar işçi alım listesi yırtılmış mıdır? Suruç ta İŞKUR un belirlediği liste noter tarafından mı, yoksa Suruç AKP İlçe Başkanı tarafından mı belirlenmiştir? Suruç Kaymakamı devleti temsil eden, devletin adamı mıdır, yoksa AKP İlçe Başkanının yardımcısı mıdır? Suruç Kaymakamı niçin rapor almıştır? Hasta mıdır, yoksa Suruç halkının tepkisi ve protestosu nedeniyle mi almıştır? Teşekkür ederim. BAŞKAN Teşekkür ederiz Sayın Demir. 99

16 TBMM B: O: 1 Sayın Karaahmetoğlu. 7.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu nun, fındık üreticilerinin zor durumda olduğuna ve önümüzdeki yıl doğrudan gelir desteği ödemelerine devam edilip edilmeyeceğini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması SELAHATTİN KARAAHMETOĞLU (Giresun) Sayın Başkan, teşekkür ederim. Fındık fiyatları bu yıl geçen sezona göre yüzde 40 düşüşle açıldı. Fındık üreticileri zor durumda ve tepkili. Tam bu noktada, Hükûmet yetkililerince, önümüzdeki yıl doğrudan gelir desteğinin ödeneceği söylendi, açıklandı. Fındık üreticisi şimdi merak ediyor: Gerçekten, önümüzdeki yıl doğrudan gelir desteği ödenmeye devam edecek mi, yoksa bu açıklama bizim tepkilerimizi azaltmak için yapılmış bir açıklama mıdır? Teşekkür ederim. BAŞKAN Teşekkür ederiz Sayın Karaahmetoğlu. Sayın Kurt. 8.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt un, Eskişehir in Seyitgazi ilçesine bağlı Doğançayır beldesinde sadece 2 kişinin belediyenin kapatılmasını istediğine ve görüşmeleri devam eden belediyelerle ilgili yasada direnmenin yerel demokrasiyi hiçe saymak olduğuna ilişkin açıklaması KAZIM KURT (Eskişehir) Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Biraz sonra İçişleri Komisyonunda görüşülecek olan yerel yönetim teşkilatıyla ilgili yasaya rağmen 14/10/2012 Pazar günü Eskişehir in Seyitgazi ilçesine bağlı Doğançayır beldesinde seçmeni olan bir beldedir- 953 seçmen oy kullandı. 944 geçerli oydan -9 geçersiz oy- sadece 2 kişi belediyesinin kapatılmasını istedi. Buna rağmen bu yasada ısrar etmek, bu yasada direnmek yerel demokrasiyi hiçe saymak anlamına gelir, bunun bilinmesini diledim. Teşekkür ederim. BAŞKAN Teşekkür ederiz Sayın Kurt. Son olarak Sayın Vural 9.- İzmir Milletvekili Oktay Vural ın, tiyatro sanatçısı Erol Günaydın ın vefatına ve Ahıska Türklerinin vatandaşlık ve emeklilikle ilgili sorunlarına ilişkin açıklaması OKTAY VURAL (İzmir) Teşekkür ederim Sayın Başkan. Öncelikle, Milliyetçi Hareket Partisi olarak millî kültürümüzün ve Türk tiyatrosunun çok değerli sanatçılarından Erol Günaydın ı kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendilerine Allah tan rahmet diliyoruz, tüm tiyatro camiasıyla, sanatçılarla, ailesiyle başsağlığı dileklerimizi paylaşmak istiyoruz. Bu vesileyle, Ahıska Türklerinin iki önemli sorunu var, bu konuyu Meclis Genel Kurulunda dile getirerek Sayın Bakanların ilgisini çekmek istiyorum. 4 bine yakın Ahıska Türkü, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak için müracaatlarını tamamlamışlardır. Dolayısıyla, ivedilikle bu müracaatların İçişleri Bakanlığından sonlandırılması gerekiyor. Ayrıca, Ahıska Türkü vatandaşlarımızın daha önceki bulundukları yörelerde yaptığı işlerin sosyal güvenlikten sayılması ve borçlanma imkânı getirerek emeklilik sorunlarının çözümlenmesi konusunda da girişimde bulunulması hususunu bu vesileyle Genel Kurulun ve Hükûmetin bilgilerine sunmak istedim. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. BAŞKAN Teşekkür ediyoruz Sayın Vural. AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) Sayın Başkan, ben de söz istemiştim. BAŞKAN Sisteme girebilirseniz hemen lütfen

17 TBMM B: O: İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı nın, tiyatro sanatçısı Erol Günaydın ın vefatına ilişkin açıklaması AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Türk tiyatrosunun büyük duayeni Erol Günaydın ı kaybetmiş olmanın üzüntüsü içindeyiz. Ben eminim ki, ben dâhil hepimiz, Erol Günaydın ın oyunlarını seyretmiş, tiyatroyla ilgili çalışmalarından verdiği mesajları hepimiz duymuşuz, görmüşüz ve yaşamışızdır. Emeğini reddetmek mümkün değil. Ruhu şad olsun, hakkımızı helal ediyoruz tiyatro seyircileri olarak kendisine, ailesine de başsağlığı diliyoruz. Teşekkürler. BAŞKAN Teşekkür ediyoruz Sayın Bahçekapılı. Sayın Acar, size de bir dakika söz hakkı veriyorum. Buyurunuz Antalya Milletvekili Gürkut Acar ın, Fatih Hilmioğlu nun oğlunun vefatı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulunduğuna, cenazelerde bulunma konusunda tutuklu ve hükümlülere kolaylık gösterilmesi gerektiğine, tiyatro sanatçısı Erol Günaydın ın vefatına ve hayvan pazarlarının durumuna ilişkin açıklaması GÜRKUT ACAR (Antalya)- Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben de, eski rektör Fatih Hilmioğlu nun oğlunun bir trafik kazasında ölmesi nedeniyle buradan başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. İktidarın, bu görüşme ve cenazelerde bulunma konusunda tutuklu ve hükümlülere gerekli kolaylığı göstermesini diliyorum. Bazı zorluklar çıkardıklarını gazetelerden okuduk. Bu üzüntümü ifade etmek istiyorum. Ayrıca, sanatçımız Erol Günaydın ın ölümü de hepimizi gerçekten çok üzmüştür. Büyük bir sanatçımız öldü. Ulusumuzun başı sağ olsun diyorum. Son olarak da, partimin görevlendirmesi nedeniyle, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan da geçen hafta çalışmalar yaptım. Oradaki vatandaşlarımızın sorunlarını dinledim. Özellikle hayvan pazarlarında karşılaştığım manzara çok vahimdi. Vatandaşlar çok dertli. Bakınız, geçen senelerde krediyle 5-6 bin liraya aldığımız hayvanı şimdi 2-3 bine satamıyoruz. diyorlar, Yem fiyatları katlandı, samanın kilosu 1 lira, maliyetler arttı. Pazarda et lira, kasapta ise 25 lira. diyorlar, Zararımız büyük, Kurban Bayramı nda bile ithal hayvanlar kesiliyor. Bu yıl da aynı tablo (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN Teşekkür ederiz Sayın Acar. Gündeme geçiyoruz. Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları vardır. Komisyonlardan istifa tezkereleri vardır, okutuyorum: VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) ÖNERGELER 1.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar ın, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine ilişkin önergesi (4/64) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Üyesi bulunduğum Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonundaki görevimden istifa ediyorum. Gerekli işlemin yapılmasını emirlerinize saygılarımla arz ederim. 15/10/2012 Mehmet Kasım Gülpınar Şanlıurfa 101

18 TBMM B: O: İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop un, Anayasa Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine ilişkin önergesi (4/65) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına AK PARTİ Genel Başkan Yardımcılığı (Seçim İşleri Başkanlığı) görevimden dolayı yoğun çalışma programım nedeniyle Anayasa Komisyonu üyeliği görevimden ayrılmam hususunda gereğinin yapılmasını arz ederim. Mustafa Şentop AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı İstanbul 3.- Çorum Milletvekili Cahit Bağcı nın, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine ilişkin önergesi (4/66) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyeliğinden istifa ediyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim. 16/10/2012 Cahit Bağcı AB Uyum Komisyonu Başkan Vekili Çorum BAŞKAN Bilgilerinize sunulmuştur. Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, okutuyorum: B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 1.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 23 milletvekilinin, üniversitelerdeki araştırma görevlilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/373) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Ülkemizde üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarının (2008'deki toplam sayısı kişidir) yaklaşık % 45'i ( kişisi) Araştırma Görevlilerinden oluşmaktadır. Araştırma Görevlileri, Türkiye'deki yükseköğretimin en temel bileşenlerindendir. Araştırma Görevlileri olmadan üniversiteden ve üniversitelerin geleceğinden bahsetmek mümkün değildir. Yüksek öğretim sisteminin yüzde 45'ini oluşturan Araştırma Görevlileri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesine göre çalıştıkları için doktora eğitimlerini tamamladıkları anda kurumları ile ilişikleri kesilmektedir. Araştırma Görevlileri, büyük bir maddi sıkıntı içerisindedir. Görev tanımları belirsizliklerle doludur. Bütün öğretim elemanları gibi Araştırma Görevlilerinin de fikirlerini açıklama hakları bulunmamaktadır. Üniversitelerin ve YÖK'ün karar mekanizmalarında temsil ve söz hakları yoktur. Ayrıca Yüksek Öğretim Kurulu, 2010 yılında 2 bin araştırma görevlisini o zamanki Öğretim Elemanı Yetiştirme (ÖYP) Esas ve Usullerine göre daimi kadro ile ülke çapındaki 41 üniversitede işe almıştır. Ancak geçen 15 aylık süre içerisinde ÖYP Esas ve Usullerinin sürekli değiştirilmesi ve yeni yönetmeliği geriye dönük olarak uygulanması sonucu birçok Araştırma Görevlisinin işlerine son verilmiştir. Yıllar içerisinde araştırma görevlilerinin sorunlarının çözülmesi adına hiçbir çalışma yapılmazken, aksine; diğer meslek gruplarına oranla sürekli olarak gerilemiştir. 1990'lı yıllarda lise mezunu 8/3'deki bir polis memurundan fazla maaş alan araştırma görevlileri, yıllarına ait maaş verilerine göre lise mezunu 8/3'deki bir polis memurundan az maaş almaya başlamıştır. 102

19 TBMM B: O: 1 Araştırma görevlilerinin görev tanımında da belirsizlik bulunmaktadır. YÖK Kanununun 33'üncü maddesine göre "Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarınca yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır" ifadesi yer almaktadır. Tanım belirsizliği nedeniyle, asıl işi araştırma olan bu öğretim elemanlarının ders anlatma, sınav sorusu hazırlama, sınav kâğıdı okuma gibi işlerle âdeta "okutman, uzman veya öğretim görevlisi" olarak kullanılmaktadır. Araştırma görevlilerinin sorunlarının tespit edilmesi ve bu sorunların çözümlenmesi amacı ile Anayasamızın 98. maddesi, İçtüzüğümüzün 104. ve 105. maddeleri gereğince bir Araştırma Komisyonu kurularak konunun tüm boyutlarıyla araştırılmasını saygılarımızla arz ederiz. 1)Turgut Dibek (Kırklareli) 2) Bülent Tezcan (Aydın) 3) Ayşe Nedret Akova (Balıkesir) 4) İhsan Özkes (İstanbul) 5) Mehmet Ali Ediboğlu (Hatay) 6) Mahmut Tanal (İstanbul) 7) Ali Demirçalı (Adana) 8) Muharrem Işık (Erzincan) 9) Namık Havutça (Balıkesir) 10) İlhan Demiröz (Bursa) 11) Ali Sarıbaş (Çanakkale) 12) Mustafa Serdar Soydan (Çanakkale) 13) Sakine Öz (Manisa) 14) Aylin Nazlıaka (Ankara) 15) Doğan Şafak (Niğde) 16) Osman Aydın (Aydın) 17) Hasan Akgöl (Hatay) 18) Haluk Eyidoğan (İstanbul) 19) Rahmi Aşkın Türeli (İzmir) 20) Faik Tunay (İstanbul) 21) Ömer Süha Aldan (Muğla) 22) Erdal Aksünger (İzmir) 23) Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 24) Hurşit Güneş (Kocaeli) 2.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker ve 22 milletvekilinin, Suriye ile ticari ilişkilerimizde yaşanan sorunların bölgenin ekonomik ve sosyal hayatına etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/374) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına En uzun kara sınırına sahip komşumuz olan Suriye, ülkemizin dış ticaretinde de çok önemli bir paya sahiptir. Suriye ile 2,5 milyar dolara ulaşan ihracatımız, en az 3 milyar dolarlık bavul ticareti, Suriye üzerinden 11 ülkeye yapılan kara ticareti, Suriye'de yatırım ve müteahhitlik yapan Türk firmaları mevcuttur. Ancak "Arap Baharı" olarak nitelendirilen ve Suriye'yi de etkisi altına alan olaylar ve bu olaylara karşı izlenen politikalar neticesinde Suriye ile olan ekonomik ilişkilerimiz ciddi bir biçimde sarsılmıştır. 103

20 TBMM B: O: 1 Suriye ile ticari ilişkilerimizde meydana gelen ekonomik kaybın belirlenmesi, bu kaybın bölge halkına, esnafa, sanayiciye ve ihracatçıya etkilerinin saptanması, önümüzdeki dönemde maddi kaybın en aza indirilmesi için alınması gereken önlemlerin ve ticari ilişkilerimizin tekrar canlandırılması için izlenecek politikaların belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98'inci, TBMM İçtüzüğü'nün 104 ve 105. maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması hususunda gereğini saygılarımızla arz ederiz. 1) Mehmet Şeker (Gaziantep) 2) Ömer Süha Aldan (Muğla) 3) Bülent Tezcan (Aydın) 4) Ayşe Nedret Akova (Balıkesir) 5) Mahmut Tanal (İstanbul) 6) Mehmet Ali Ediboğlu (Hatay) 7) Ali Demirçalı (Adana) 8) Muharrem Işık (Erzincan) 9) Ali Sarıbaş (Çanakkale) 10) İlhan Demiröz (Bursa) 11) Aylin Nazlıaka (Ankara) 12) Doğan Şafak (Niğde) 13) Osman Aydın (Aydın) 14) Hasan Akgöl (Hatay) 15) Haluk Eyidoğan (İstanbul) 16) Rahmi Aşkın Türeli (İzmir) 17) Turgut Dibek (Kırklareli) 18) Namık Havutça (Balıkesir) 19) Mustafa Serdar Soydan (Çanakkale) 20) Sakine Öz (Manisa) 21) Erdal Aksünger (İzmir) 22) Ramazan Kerim Özkan (Burdur) 23) Hurşit Güneş (Kocaeli) Gerekçe: Terör örgütünün Suriye'deki faaliyetleri, Fırat ve Dicle sularının paylaşımı, Hatay meselesi gibi nedenlerle yıllarca gerilimli bir seyir izleyen Suriye-Türkiye ilişkileri 2002 yılından sonra atılan olumlu adımlarla yumuşamaya başlamış ve ivme kazanmıştır. İki ülke cumhurbaşkanlarının karşılıklı ziyaretleri, serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesi, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Anlaşması'nın imzalanması, vizelerin karşılıklı kaldırılması sayesinde Suriye ile ekonomik, kültürel ve sosyal alanda çok önemli mesafeler katedilmiştir. Özellikle ticari ve ekonomik alanda katedilen mesafeler neticesinde Türkiye'nin en uzun kara sınırını paylaştığı Suriye, dış ticaretimizde çok önemli bir paya sahip olmuştur. Suriye ile ihracatımız yaklaşık 2,5 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Suriye ile ikili ticaretin yanı sıra transit ticareti de bulunan Türkiye, Suriye üzerinden 11 ülkeye ticaret yapmaktadır. Gelişen ticari ilişkiler neticesinde, istatistiklere yansımayan fakat önemlilik arz eden bir diğer ekonomik faaliyet de sınır ve bavul ticaretidir. Suriye ile Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay illerimiz arasında sınır ticareti yapılmakta olup, binlerce kişi bavul ticareti ile aile ekonomisine katkı sağlamaktadır. 104

21 TBMM B: O: 1 Ancak "Arap Baharı" olarak nitelendirilen ve birçok Arap ülkesi ile birlikte Suriye'yi de etkileyen olaylar neticesinde temmuz ayından itibaren Suriye ile ticaretimiz yüzde 20 azalmış, transit ticaret tehlikeye girmiş, bavul ticareti durma noktasına gelmiştir. Çıkan olaylar öncesi Suriye'den Türkiye'ye günlük 60 bin kişi girerken, bu rakam 3 bin kişiye inmiştir. Suriye'de yaşanan olaylara karşı AKP hûkümetinin izlediği tutarsız, emperyalist güçlerin sözcülüğü şeklindeki politika bu durumu daha vahim bir noktaya sürüklemektedir. AKP'nin dozajını gittikçe sertleştirdiği söylemleri ülkemizin ulusal çıkarlarına zarar vermektedir. Suriye'de 30 firmanın aktif olarak yatırım yaptığını, 10 müteahhitlik firması olduğunu ve 50 bin dolar üzerinde ihracat gerçekleştiren 3 bin kadar firma bulunduğunu, binlerce vatandaşımızın bavul ticaretinden geçimini sağladığını, Suriye üzerinden diğer Arap ülkelerine daha ekonomik ve kolay bir şekilde yapılan karayolu ticaretini göz önünde bulundurduğumuzda ve Avrupa bölgesinde yaşanan ekonomik krizi de dikkate aldığımızda Suriye ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi göz ardı etme lüksümüzün olmadığı aşikârdır. Aksi takdirde bölge halkı, esnafı, sanayici ve ihracatçı çok büyük bir sıkıntı içine girecek ve bu durum milyonlarca vatandaşımızı etkileyecektir. Yukarıda bahsedilen nedenlerle; son dönemde izlenen politikalar neticesinde Suriye ile olan ekonomik ilişkilerde meydana gelen kaybın, bu kaybın bölgenin ekonomik ve sosyal hayatına olan etkisinin araştırılması, bundan sonraki süreçte bu kaybın en aza indirilmesi ve Suriye ile ticaretimizin geçmiş yılların da üstüne çıkması için alınacak önlemlerin ve izlenecek politikaların belirlenmesi zorunluluğu doğmuştur. 3.- Manisa Milletvekili Özgür Özel ile 25 milletvekilinin, serbest eczacılık alanında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/375) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı na Ülkemizde Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın hayata geçirilmesiyle birlikte, serbest eczacılık alanında ortaya çıkan sorunlar, gün geçtikçe kronikleşmiş ve âdeta çözümsüzlüğe terk edilmiştir. Bu sorunlar, kısaca aşağıdaki gibi özetlenebilir: 1) Eczane açmanın önünde herhangi bir nüfus ve/veya coğrafî sınırlandırma bulunmaması eczanelerin ülke genelinde dağılımında eşitsizlik yaratmaktadır. Örneğin; Hakkâri'de kişiye 1 eczane, Muğla'da kişiye bir eczane düşmektedir. Bu eşitsiz dağılım, hem halkın ilaca erişiminde aksamalara hem de eczaneler açısından yaşamsal sorunlara neden olmaktadır. 2) Eczacılık fakültelerinin sayısı son 15 yılda 7'den 19'a çıkmıştır. Önümüzdeki yıl içerisinde 23'e çıkması beklenmektedir. Sürekli olarak yeni eczacılık fakültesi açılması ve mevcutların kontenjanlarının arttırılması meslek adına ciddi bir sorundur. Nitekim Türkiye kişi başına düşen eczane sayısı bakımından tüm Avrupa ülkelerinden ileridedir. Serbest eczane fazlalığı ve eczacıların diğer istihdam alanlarının kısıtlı olması mesleğin sorunlarının kronikleşmesine neden olmaktadır. 3) Eczanelerden verilen ilaç eczacılık hizmeti sırasında; MEDULA sisteminde yaşanan sürekli kopma ve kesintiler eczanenin iş akışını dolayısıyla ilaç sunum hizmetini aksatmakta eczacıların mağduriyetinin yanında ve beraberinde hasta hakları ve hasta güvenliği açısından da sakıncalar ortaya çıkmaktadır. 4) Tüm dünyada ve ülkemizde uygulanan referans fiyat sistemi ve piyasada bulunan pek çok ilacın zamanla patent koruması dışına çıkarak eş değerlerinin üretilmesi ilaç fiyatlarında düşüşleri beraberinde getirmekte, bu durum eczane stoklarına yüksek fiyatla girmiş olan ilaçların düşük fiyattan geri ödenmesine, dolayısıyla eczanelerde stok zararının ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Yıllardır kronikleşmiş olan bu soruna Sağlık Bakanlığı tarafından ilaç fiyat kararnamesinde Kasım 2011'de yapılan değişiklikle çözüm getirilmeye çalışılmış ise de ilaç sanayi tarafından bu Bakanlar Kurulu kararına rağmen eczanelerdeki stok zararları karşılanmamaktadır. 105

22 TBMM B: O: 1 5) İlaç sanayinin kamuya yapmayı taahhüt ettiği kamu kurum iskontoları mevcut sistemde eczaneler aracılığıyla devlete aktarılmaktadır. Tarafları ilaç sanayi ve kamu temsilcileri olan ve eczacıların hiçbir şekilde taraf ya da sorumlu olmadıkları Global Bütçe anlaşması gereği kamunun alacağı indirim provizyon sistemi üzerinden eczacıdan alınmakta ancak ilaç sanayi bu iskontoyu eczanelere haksız bir biçimde eksik olarak ödemektedir. Bu durum Kamu Kurum İskontosu Taşıma Zararı olarak ifade edilmektedir. Son süreçte ise kamunun talep ettiği yeni iskontolarda mutabakatı olmadığını belirten ilaç sanayinin vermediği iskontoların yarattığı zarar taşınamaz bir yük olarak eczaneleri iflasa sürülmektedir. Ayrıca tıkanan sistem hastaların ilaca ulaşımını engeller ve sağlıklarını tehdit eder hâle gelmiştir. 6) İlaç katılım payı ve muayene ücretleri dünya uygulamalarında hastayı maliyete ortak etmek niyetiyle değil, tedavi ve ilaç harcamaları ile akılcı ilaç kullanımı noktasında farkındalık yaratma amacıyla kullanılan yöntemlerdir. Oysa AKP hükûmetleri ilaç katkı payı ve muayene ücreti uygulamalarını âdeta sisteme birer finans kaynağı olarak görmüş, cepten ödemeleri artırmakta bir araç olarak kullanmıştır. 2005'te 70 kuruşlarla başlayan muayene ücretleri nihayet 15 TL ye kadar çıkmıştır. AKP öncesi dönemde sadece ilaç katkı payı ödeyen hastalar, şimdi ilaçlarını alabilmek için 3 tanesi eczanede, biri hastanede, ikisi ise maaşlarından olmak üzere 6 farklı çeşit ödeme yapmakta ve bu tutar ilaçlarının toplam maliyetinin ortalama % 40'ını aşmaktadır. Bu ücretlerin hem hastadan tahsilatına hem de bu tahsilatı kendilerinin yapmasına karşı olan eczacılar bu uygulamadan maddi ve manevi olarak zarar görmektedirler. Eczacılarımızın ve dolayısıyla sağlık sisteminin yaşadığı bu ve benzeri sorunların Türkiye Büyük Millet Meclisinde kurulacak Meclis Araştırması Komisyonunda incelenmesi ve alınması gerekli tedbirlerin tespit edilmesi son derece önemlidir. Bu nedenle serbest eczacılık alanında yaşanan sorunların tespit edilmesi ve çözüm yollarının araştırılarak belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98, TBMM İçtüzüğü nün 104 ve 105 inci maddeleri gereği bir Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 1) Özgür Özel (Manisa) 2) Sena Kaleli (Bursa) 3) İlhan Demiröz (Bursa) 4) Mevlüt Dudu (Hatay) 5) Haluk Ahmet Gümüş (Balıkesir) 6) Arif Bulut (Antalya) 7) Ahmet Toptaş (Afyonkarahisar) 8) Namık Havutça (Balıkesir) 9) Salih Fırat (Adıyaman) 10) Bülent Tezcan (Aydın) 11) Haluk Eyidoğan (İstanbul) 12) İzzet Çetin (Ankara) 13) Sinan Aydın Aygün (Ankara) 14) Aytuğ Atıcı (Mersin) 15) Mehmet Emrehan Halıcı (Ankara) 16) Aykut Erdoğdu (İstanbul) 17) Sakine Öz (Manisa) 106

23 TBMM B: O: 1 18) Mustafa Serdar Soydan (Çanakkale) 19) Musa Çam (İzmir) 20) Kazım Kurt (Eskişehir) 21) Muharrem Işık (Erzincan) 22) Turgut Dibek (Kırklareli) 23) Bülent Kuşoğlu (Ankara) 24) Ferit Mevlüt Aslanoğlu (İstanbul) 25) Hasan Ören (Manisa) 26) Dilek Akagün Yılmaz (Uşak) BAŞKAN Bilgilerinize sunulmuştur. Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır. Bir gensoru önergesi vardır. Önerge bastırılıp sayın üyelere bugün dağıtılmıştır. Şimdi önergeyi okutuyorum: C) GENSORU ÖNERGELERİ 1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 28 milletvekilinin, uygulanan gıda, tarım ve hayvancılık politikaları ile çiftçi ve üreticileri sıkıntıya sokarak görevinin gereklerini yerine getirmediği iddiasıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/14) (x) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Yanlış uygulanan gıda, tarım ve hayvancılık politikaları ile çiftçilerimizi ve üreticilerimizi sıkıntıya sokarak görevinin gereklerini yerine getirmeyen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker hakkında Anayasa'nın 98 ve 99'uncu ve TBMM İçtüzüğü'nün 106'ncı maddeleri uyarınca gensoru açılması için gereğini arz ve talep ederiz. 1) Ensar Öğüt (Ardahan) 2) Sabahat Akkiray (İstanbul) 3) Veli Ağbaba (Malatya) 4) Bülent Kuşoğlu (Ankara) 5) Ali Demirçalı (Adana) 6) Hasan Akgöl (Hatay) 7) Malik Ecder Özdemir (Sivas) 8) Gürkut Acar (Antalya) 9) Hasan Ören (Manisa) 10) Ferit Mevlüt Aslanoğlu (İstanbul) 11) Gökhan Günaydın (Ankara) 12) Turgut Dibek (Kırklareli) 13) Orhan Düzgün (Tokat) 14) Namık Havutça (Balıkesir) (x) (11/14) esas numaralı Gensoru Önergesi nin tam metni tutanağa eklidir. 107

24 TBMM B: O: 1 15) Engin Altay (Sinop) 16) Doğan Şafak (Niğde) 17) Müslim Sarı (İstanbul) 18) Kazım Kurt (Eskişehir) 19) Vahap Seçer (Mersin) 20) Oğuz Oyan (İzmir) 21) Ali Serindağ (Gaziantep) 22) Mehmet Hilal Kaplan (Kocaeli) 23) Tolga Çandar (Muğla) 24) Bedii Süheyl Batum (Eskişehir) 25) Ayşe Nedret Akova (Balıkesir) 26) İdris Yıldız (Ordu) 27) İlhan Demiröz (Bursa) 28) Ümit Özgümüş (Adana) 29) İhsan Özkes (İstanbul) Özet Gerekçe: Hayvancılık tarımsal faaliyetler içinde katma değeri en yüksek olan sektörlerden birisidir ve birçok insanımızın geçim kaynağıdır. Yıllarca ertelenmiş başta yapısal sorunları olmak üzere birikmiş sorunları vardır. 10 yıllık AKP Hükûmeti tarafından izlenen politikalar sonucunda hayvancılık sektörü bitme aşamasına gelmiştir. Son 10 yılda tarım ve hayvancılık sektöründe belirgin bir duraklama, hatta gerileme olmuştur. Bu süreç içerisinde nüfus %25 artarken hayvan mevcudu aynı oranda azalmış ve ıslah çalışmaları yetersiz kalmıştır. İthal hayvan ve et; AKP'nin 10 yıllık iktidar döneminde uyguladığı yanlış tarım politikaları, artan girdi maliyetleri ve düşük ürün fiyatları ile sonuçlanmış; tarım sektörü ve üreticilerimiz büyük sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Mazot; bugün mazotun rafineri çıkış fiyatı 1,535 TL olup; 4 TL'ye satılmaktadır. AKP 2002 yılında iktidara geldiğinde 1 lt mazot 1 TL, bir kg buğday 30 kuruş ediyordu. Yani 3,5 kg buğday satıldığında 1 lt mazot alınıyordu. Günümüzde yani 2012 yılında 1 kg buğday 60 krş, 1 lt mazot 4 TL. Yani 8 kg buğdaya karşılık vatandaşımız 1 lt mazot alabilmektedir. Domuz eti ve çiftlikleri; bugün ülkemizde 80'in üzerinde domuz çiftliğinin faaliyet gösterdiği, bu çiftliklerde yılda 1 milyonun üzerinde domuz kesildiği, bu imalathanelerin bir çoğunun kaçak olduğu iddia edilmektedir. İthal hayvan ve ette yolsuzluklar; bir zamanlar tarım ve hayvan ürünleri ihraç eden ülkemiz bu hükûmet döneminde ne yazık ki milyar dolarlar ödeyerek ithal etmeye başlanmış, özellikle 2010 yılında başlayan hayvan ithalatı ve et ithalatında büyük yolsuzluklar ve adam kayırmaları olmuştur. Bütün bu olaylar, sanık durumunda bulunan EBK görevlilerinin bilgisi dahilinde olması ve bu kurumun Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı olması, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanının görevini gereği gibi yerine getiremediği gibi bu olaylarda ihmali olduğunu gösterir. İstihdama ve yurt içi hasılaya katkı veren bir sektör olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık sektörünü geriye götürerek yanlış uygulanan tarım politikaları ile çiftçilerimizi ve üreticilerimizi sıkıntıya sokan ve görevinin gereklerini yerine getirmeyen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker hakkında Anayasa'nın 98 ve 99'uncu ve TBMM İçtüzüğü'nün 106'ncı maddeleri uyarınca gensoru açılması için gereğini arz ve talep ederiz. 108

25 TBMM B: O: 1 BAŞKAN Bilgilerinize sunulmuştur. Gensorunun gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin bugün yapılmasını da kapsayan Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu önerisi biraz sonra işleme alınacaktır. Ülkemizde Demokrasiye Müdahale Eden Tüm Darbe ve Muhtıralar ile Demokrasiyi İşlevsiz Kılan Diğer Bütün Girişim ve Süreçlerin Tüm Boyutları ile Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan (10/236, 237, 238 ve 239) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev süresinin uzatılmasına dair bir tezkeresi vardır, okutuyorum: D) TEZKERELER 1.- (10/236, 237, 238 ve 239) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, görev süresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü'nün 105'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bir ay uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1026) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tarihinde çalışmalarına başlayan Meclis Araştırma Komisyonumuzun tarihli toplantısında alınan karar gereğince, görev süresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 105'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bir ay uzatılması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim. Nimet Baş İstanbul Komisyon Başkanı BAŞKAN İç Tüzük ün 105 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan Araştırmasını üç ay içinde bitiremeyen komisyona bir aylık kesin ek süre verilir. hükmü gereğince Komisyona 28/10/2012 tarihinden itibaren bir aylık ek süre verilmiştir. Şimdi de Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun İç Tüzük ün 19 uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve daha sonra oylarınıza sunacağım: VII.- ÖNERİLER A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 1.- AK PARTİ Grubunun, gündemdeki sıralama ile Genel Kurulun çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine; 16 ve 17 Ekim 2012 Salı ve Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesine; (11/14) esas numaralı Gensoru Önergesi nin 16 Ekim 2012 Salı günkü gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına alınması ve gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin bugünkü birleşiminde yapılmasına; 313 sıra sayılı Kanun Tasarısı nın İç Tüzük ün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin önerisi 16/10/2012 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Danışma Kurulu Salı günü (bugün) toplanamadığından, İçtüzüğün 19 uncu maddesi gereğince, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. Ayşe Nur Bahçekapılı İstanbul AK PARTİ Grup Başkan Vekili 109

26 TBMM B: O: 1 Öneri: Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" Kısmında yer alan 313, 239, 196, 195, 108, 237, 219, 94, 91, 152, 117, 189, 238, 124, 293, 306, 304, 305 ve 307 sıra sayılı kanun tasarılarının bu kısmın 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 nci sıralarına alınması ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesi, Genel Kurulun; 16 ve 17 Ekim 2012 Salı ve Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesi, 17 Ekim 2012 Çarşamba günkü birleşiminde gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işlerin görüşülmesi, 16/10/2012 tarihinde dağıtılan ve aynı gün okunan (11/14) esas numaralı gensoru önergesinin 16 Ekim 2012 Salı günkü (bugün) gündeminin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına alınması ve Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin bugünkü Birleşiminde yapılması, 16 Ekim 2012 Salı günkü (bugün) birleşiminde (11/14) Esas numaralı gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin tamamlanmasına kadar, 17 Ekim 2012 Çarşamba günkü birleşimde 197 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin tamamlanmasına kadar, 18 Ekim 2012 Perşembe günkü birleşimde 313 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin tamamlanmasına kadar, Yukarıda belirtilen birleşimlerde gece 24:00'de günlük programların tamamlanamaması halinde günlük programların tamamlanmasına kadar; Çalışmalarına devam etmesi, 313 Sıra sayılı kanun tasarısının İçtüzüğün 91. maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi ve bölümlerinin ekteki cetveldeki şekliyle olması, önerilmiştir. 313 Sıra Sayılı EXPO 2016 Antalya Kanunu Tasarısı (1/639) Bölümler Bölüm maddeleri Bölümdeki Madde sayısı 1. Bölüm 1 ila 12 nci maddeler Bölüm 13 ila 22 nci maddeler 11 (Geçici 1 inci madde dahil) Toplam madde sayısı 23 BAŞKAN Önerinin lehinde, İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Buyurunuz Sayın Bahçekapılı. AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, bugün yine çalışma haftamızın ilk gününü yaşıyoruz. Hepimize iyi çalışmalar diliyorum. 110

27 TBMM B: O: 1 Bizim, AK PARTİ Grubu olarak bu hafta içindeki programımızı Danışma Kuruluna öneri olarak sunduk ancak Danışma Kurulu toplanamadığından, bu önerimizi huzurunuzda sizlere anlatmak durumu, zarureti ortaya çıktı. Açılımını biraz önce -Divandan okundu- dinledik. Ben özet olarak söylemek istiyorum: Bu haftaki çalışma günlerimizde gensoru önergesini -ki bugün alınacak gündeme- görüşmek istiyoruz. Birazdan gündeme alınacak ve görüşülecek. Daha sonra, 313 sayılı EXPO 2016 Antalya Kanunu Tasarısı ile 239 sıra sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Tasarılarının gündemin 4 üncü ve 5 inci sıralarına alınmasını öneriyoruz. 17 adet uluslararası sözleşmemiz var, onların öne çekilmesini istiyoruz. 16 ve 17 Ekim yani bugün ve yarın, denetim konusu olan sözlü soruların ve diğer denetimlerin, denetim konularının kaldırılmasını ve görüşülmemesini önermekteyiz. Biraz önce söylediğim gibi, bugün gensoru önergesini görüşeceğiz Mecliste. Yarın, 17 Ekim 2012 Çarşamba günü, geçtiğimiz haftalarda görüştüğümüz ve yarıda kalan 197 sayılı Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısı nın görüşmelerinin tamamlanmasına kadar görüşme yapacağız. Perşembe günü de, biraz önce, yine söylediğim gibi -18 Ekim Perşembe günü- 313 sayılı EXPO 2016 Antalya Kanunu Tasarısı nı görüşeceğiz. EXPO 2016 Antalya Kanunu Tasarısı nı temel yasa olarak görüşmeyi öngörüyoruz. Kabul ettiğiniz takdirde çalışmalarımızı bu düzende sürdüreceğiz. Hepinize teşekkür eder, tekrar iyi çalışmalar dilerim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) BAŞKAN Teşekkür ediyoruz Sayın Bahçekapılı. Aleyhine, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar. Buyurunuz Sayın Akar. YAHYA AKMAN (Şanlıurfa) Aleyhinde konuşacak ne var Haydar? HAYDAR AKAR (Kocaeli) Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Adalet ve Kalkınma Partisinin Danışma Kurulu önerisi aleyhine söz almış bulunuyorum. Tabii, milletvekili arkadaşlarım bana Aleyhinde konuşacak ne var? İşte, bir gensoru önergesi var, bunu öne alıyoruz, işte, arkasından da birkaç tane daha madde var... Sevgili arkadaşlar, tabii ki aleyhine konuşacak bir şey yok ama ben gündeme başlamadan önce, Profesör Doktor Fatih Hilmioğlu, İnönü Üniversitesinin Rektörü, hepinizin bildiği gibi, uzun zamandır Silivri Cezaevinde yatmaktadır. Niçin yattığını bizler, sizler ve Türkiye kamuoyu da ve kendisi de çok iyi bilmemektedir ama başından çok acı bir olay geçti. Yirmi iki yaşındaki oğlunu trafik kazası sonucu kaybetti ve birkaç gün bu vefat dolayısıyla kendisine izin verildi. Allah tan rahmet diliyorum oğluna, kendisine ve ailesine başsağlığı diliyorum. Ancak burada benim belirtmek istediğim nokta, bugün cezaevlerinde yatan vatandaşlarımızın aile bireylerinden kayıplar olmakta kayıplar derken, vefatlar olmakta- ve bu vefatlar sonucu, aile bireylerinin, cezaevinde yatan aile bireylerinin cenaze merasimlerine katılmaları, aileleriyle birlikte olmaları bir şekilde standartlaştırılamadı veya bununla ilgili bir kanun, bununla ilgili bir düzenleme doğru düzgün yapılamadı. Bakın, Fatih Hilmioğlu oğlunun cenazesine geliyor; sanki eroin kaçakçısı, sanki terör örgütü suçlusu gibi akşamları evinden alınıyor; bir başka cezaevine götürülüyor, tekrar ertesi gün evine getiriliyor. Sevgili arkadaşlar, bu gerçekten insanın yüreğini yakan, içini acıtan bir durum. Bu düzenlemelerin çok hızlı yapılması gerekiyor. 111

28 TBMM B: O: 1 Yine, cezaevlerinde yatıp da niçin yattığını bilmeden ölen vatandaşlarımız var. Sevgili arkadaşlar, artık Türkiye deki tutukluluk sürelerinin hızla gözden geçirilmesi gerekiyor. Sadece sıradan vatandaşlar değil bunlar; Türkiye ye büyük emekleri olmuş bilim adamları, yine Türkiye ye büyük emekleri olmuş askerlerimiz ve Türkiye ye büyük emekleri olmuş çeşitli meslek gruplarından arkadaşlarımız bugün cezaevlerinde yatmaktadır. Şimdi diyebilirsiniz ki Bunlar yargılanacak ve kararlar verildikten sonra, eğer serbest bırakılması gerekiyorsa tabii ki serbest bırakılacaklar. Ama süreler çok uzun. Bakın, Cumhurbaşkanımız bu kürsüden yaptığı konuşmada milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında olması gerektiğini, halk için verilen kararlarda da oylarını ve görüşlerini, fikirlerini açıklamaları konusunda, bu Meclisin açılışında bir görüşme yaptı. Sayın Başbakan bu görüşmenin sonunda, çıktıktan sonra, basın mensuplarına Biz Cumhurbaşkanıyla ayrı fikirde değiliz. dedi. Geçen hafta Meclisten anayasa değişikliğiyle ilgili bir maddenin referanduma getirilmesi arasında bir sonuç çıktı. Bu sonuç Cumhurbaşkanına gittiğinde, Başbakan, Cumhurbaşkanına saygısızlık yapamayacağını, Cumhurbaşkanının vereceği karara saygı duyacağını açıkladı. Sevgili arkadaşlar, Başbakan işine geldiğinde saygısızlık yapmak istemiyor, işine geldiğinde de Cumhurbaşkanıyla aynı fikirde olmadığını söylüyor. Tabii, sadece bunlarla örneklemek yetmiyor, Türkiye gerçekten iyi yönetilmiyor, iyi yönetilmediğini de Meclis çalışmalarında çok rahatlıkla görebiliyoruz. Her gün, aşağı yukarı, Adalet ve Kalkınma Partisinin Danışma Kurulu önerisiyle karşılaşıyoruz. Her gün, her çalışma toplantısı başladığında bu öneri geliyor. 1 gün sonra veya 3 gün içerisinde veya 5 gün içerinde neler yapacağımızı konuşuyoruz. Meclisin bir plan ve programı yok, yani Meclise milletvekilleri hafta sonu gittiğinde ve tekrar Meclise döndüklerinde neyle karşılaşacağını, Adalet ve Kalkınma Partisinin çoğunluğa dayanarak Meclise neler getireceğini bilmemektedir. Randevular, planlar, programlar, 550 milletvekili bir önceki hafta yapılan çalışmalar sonucunda yapmış olduğu değerlendirme ve gelecekte yapacaklarıyla ilgili planlar yaparken her şey bir salı günü değişmeye başlıyor. Aynı, Türkiye yi de böyle yönetiyorsunuz Meclisi yönettiğiniz gibi. Bunlara çeşitli örnekler verebiliriz arkadaşlar. Bakın, bugün Türkiye yi getirdiğiniz noktada bütçe açığı 15 milyar Türk lirasını buldu. Bugünkü gazetelerde, bugünkü basın bültenlerinde, ekonomik bültenlerde Türkiye nin bütçe açığının 15 milyar TL olduğu söyleniyor ama siz övünerek televizyon programlarında, gazetelere Türkiye nin artık 5 milyar doları IMF ye borç verebilecek noktaya geldiğini söylüyorsunuz, bunu da övünerek söylüyorsunuz. Madem 5 milyar dolar, IMF ye vermeye gerek yok arkadaşlar. Niye IMF ye 5 milyar dolar vermek için çaba sarf ediyorsunuz? Eğer gerçekten 5 milyar dolarınız varsa Türkiye deki bütçe açığını kapatmak için kullanın ve vatandaşın sırtından da petrolden, elektrikten, doğal gazdan aldığınız zamları geri çekin, gayet basit. Bunun için Oxford u bitirmeye de gerek yok. Bakın, gerçekten 5 milyar dolarınız varsa bunu yapabilirsiniz ama yapamazsınız, çünkü 5 milyar dolarınız yok. IMF ye borçlarınızı ödediğinizi söylüyorsunuz. IMF borcu neden? Hükûmete geldiğinizde 23 milyar dolardı, bunun bir milyar doları kullanılmıştı, 22 milyar doları sizin döneminizde kullanıldı. Bu da yetmiyormuş gibi 40 milyar dolarlık kamu mallarını sattınız. Bütün bunlar varken her şeyi vatandaşın sırtına bindiriyorsunuz. Yaptığınız zamları da kaçırmak için, vatandaşın gözünden kaçırmak için suni bir Suriye problemi yarattınız. Hatta bu bütçe açığını da direkt Suriye yle ilişkilendirebiliriz. Bakın, vatandaş bu elektrik, doğal gaz gibi borçları Türkiye'nin geleceğini daha iyi şekillendirmesi için daha önceden çok kabullendi ama bu sefer bu, Türkiye'nin geleceği için değil, Suriye de savaş isteyen bir Başbakan ın Suriye sevdasından kaynaklanan bir bütçe açığı. İlk altı ayda verilen bütçe açığı 700 milyon TL iken son iki ayda yani temmuz ve 700 milyon TL Suriye için harcamalar veya bütçe varken millî savunma için, son iki ayda bu rakam 800 milyon TL olarak revize 112

29 TBMM B: O: 1 edilmiştir, daha da üzerine çıkmıştır. Türkiye, gerçekten denkleştiremediği bütçesine bir de Suriye yi eklemiştir. 100 binin üzerinde Suriye vatandaşının Türkiye de artık Türkiye deki insanların ödemiş olduğu doğal gazdan, elektrikten ve sudan alınan paralarla yaşamları idame ettirilmeye çalışılıyor. Yine, bir anayasa profesörümüzün, Anayasa Komisyonu Başkanımızın geçen hafta çöp sepetine attığı bir Avrupa ilerleme raporu var arkadaşlar. Bu Avrupa ilerleme raporunu kendinin bilim adamlığıyla, işte anayasa profesörlüğüyle pek yakıştıramadım. Bunun dışındaki vatandaşlar yapsaydı belki algılardım ama bir anayasa profesörü bunu çöpe atıyor! Niye çöpe attı? Çünkü hoşlarına gitmiyor. Nasıl hoşlarına gitmiyor? Türkiye deki gerçekleri yazmış, hatta bunun az olduğunu düşünüyorum, tam anlamıyla da yazmamış. Türkiye de bugün demokrasi var. adı altında Suriye ye demokrasi getirmeye çalışan ileri demokrasiciler, Suriye de bilim adamlarının, Suriye de öğrencilerin, Suriye deki demokrasiyle kıyaslarken Türkiye deki yapılanları da bizzat kıyaslamaları gerektiğine inanıyorum. Evet, Türkiye de ne var? Gazeteciler hapiste? Türkiye de kimler hapiste? Öğrenciler hapiste. Türkiye de Parasız eğitim istiyorum. diyen öğrenci, on sekiz ay hapis yattıktan sonra ancak serbest kalmıştır. Tek suçu parasız eğitim istemekti. AHMET AYDIN (Adıyaman) Harçları kaldırdık, onu söylemiyorsun! HAYDAR AKAR (Devamla) Peki, Türkiye de demokrasi var da parasız öğrenim isteyen öğrencileri niçin hapse atıyorsunuz? Peki, Türkiye de demokrasi var da dünyanın en çok hapiste olan gazeteci sayısının Türkiye de olduğunu niçin söylemiyorsunuz? Peki, Türkiye de demokrasi var da, her şey güllük gülistanlık da, bu kadar yaşam şartları iyi de, bu vatandaş niye bağırıyor, niçin sıkıntı içerisinde? AHMET AYDIN (Adıyaman) Vatandaş bağırmıyor, sen bağırıyorsun. HAYDAR AKAR (Devamla) Ben bağırmıyorum. Bakın, şimdi, size tarımdan örnek vereceğim -vatandaş bağırıyor, bakın nasıl bağırıyor- çok hızlı geçeceğim, hızlı okuyacağım. Bunu söyleyeceğinizi bildiğim için yanımda şeyi de getirdim. İzmit Sanayi Sitesi Başkanı, tane iş yeri var; 430 dönüm üzerine kurulu iş yeri var. Bakın buranın Başkanı ne diyor: Sitemiz 1985 yılında açıldı -yani yirmi yedi yıl önce- biz böyle kriz böyle sıkıntı görmedik, hepimiz perişanız. Sen de mi? diyor, soran vatandaş, Sen de mi? Sen eski bir firmasın. diyor Evet, benim vergi numaram 163, telefon numaramız ise 160 lı diyor, altmış bir yaşındayım. diyor. Peki, şu andaki durum nedir? diye soruyorlar, Gidişat kötü, iş yok, para yok, tahsilat sıfır, en kral firmalar bile ödeme yapamıyor. Vadeler altı yedi aya çıktı, hele oto kısmı çöktü. Ramazan ayından bu yana makineler yatıyor. diyor. Şimdiye kadar böyle kriz yaşanmamış mıydı? diye soruyorlar. Ben hatırlamıyorum. Açıldığı andan beri bu sitedeyim, böyle sıkıntı hatırlamıyorum, en kötü günleri yaşıyoruz. İnanmayan istediği kuruma araştırma yaptırsın, gerçeği görecektir. diyor. Üyelerin aidatları ödeme durumu nedir? diye soruyorlar. Ha, işte, esnaf, 40 lira ile 80 lira arasında değişen aylık aidatları ödeyemiyor. İnanamazsınız, ama durum böyle. diyor. Oran ne? diye soruyorlar, yarısı diyor işyerinden ü aidatını ödeyemiyor. diyor, Adam işçisinin parasını veremiyor. diye ilave ediyor. Peki, bankalarla ilişkisi nasıl? diye soruyorlar, Felaket diyor. Bunları ben sormuyorum arkadaşlar, yani bir muhalefet milletvekili olarak sormuyorum, vatandaşın bir konuşmasından alıntı yapıyorum. Birkaç rakam vereyim: 2008 yılına kadar sitemizde hiçbir iş yeri icrayla satılmadı, 2009 da 2; 2010 da 6; 2011 de 12, bu yıl ise ilk dokuz ayda 15 iş yeri bankalar tarafından icrayla satıldı. diyor. Ödemelerde derdiniz, tahsilat güçlüğünüz nedir? diye soruyor. Devlet benden alacağını alıyor, şöyle alıyor, böyle alıyor, ya ben? Ben alacağımı alamıyorum, çekler, senetler sapır sapır dönüyor, ben ne yapayım, orman kanununa mı başvurayım? diyor. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 113

30 TBMM B: O: 1 HAYDAR AKAR (Devamla) Anlayacağınız, esnafın sahibi yok. Türkiye yi getirdiğiniz durum bu. Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN Teşekkür ederiz Sayın Akar. Önerinin lehine Isparta Milletvekili Recep Özel (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Buyurun Sayın Özel. RECEP ÖZEL (Isparta) Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. AK PARTİ Grubumuzun grup önerisi lehinde söz almış bulunmaktayım. Biraz önce konuşan, grup önerimizin hangi konularda aleyhinde olduğunu beyan etmedi, grup önerimizin ne getirip götürdüğü hakkında hiçbir beyanda bulunmadı ama maşallah, her konudan az ondan, az bundan diyerek her konuya değinerek bir konuşma sergiledi. Hangi birine cevap verelim diye düşünüyoruz, hiçbirine cevap vermeye gerek bile duymuyoruz. ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) Sen muhalefetin muhalefetisin, hadi muhalefet et. RECEP ÖZEL (Devamla) Grup önerimizle, bu haftaki çalışma takvimini ve saatlerini belirliyoruz. Bugün, Sayın Tarım Bakanımız Mehdi Eker hakkında verilmiş olan gensorunun görüşmelerini yapalım istiyoruz. Finansal kiralama ile EXPO 2016 Antalya kanun tasarılarını gündemin 4 üncü ve 5 inci sıralarına almayı, Sayın Cumhurbaşkanımız 17 adet uluslararası sözleşmenin öne alınmasını talep etmişti, onun talebini yerine getiriyoruz. Bugün ve yarın denetim konularını görüşmemeyi, bugün gensoru görüşmeleri bitene kadar, 17 Ekim Çarşamba günü ise Toplu İş İlişkileri Kanunu nun bitimine kadar, Perşembe günü de EXPO kanununun bitimine kadar çalışmaları sürdüreceğiz inşallah. Ben, bugün oynanacak olan Macaristan-Türkiye maçında Millî Takım ımıza başarılar diliyorum. HAYDAR AKAR (Kocaeli) Sözlerini bitirmedi, 8 dakika vakti var. ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) Memleket meseleleri var. HAYDAR AKAR (Kocaeli) Memleket meselelerine değinmiyor. RECEP ÖZEL (Devamla) Grup önerimizin lehinde oy kullanmanızı talep ediyor, hepinize saygılar sunuyorum efendim.(ak PARTİ sıralarından alkışlar) BAŞKAN Teşekkür ediyoruz Sayın Özel. HAYDAR AKAR (Kocaeli) Sayın Başkan, Konuşmacı Grup önerisi hakkında hiçbir şey söylemedi. dedi. Grup önerisi hakkında ben bir şeyler söyledim, algılayamamış herhâlde. İsterseniz tekrarlayayım, izin verirseniz. BAŞKAN Sizin söylediğiniz Sayın Akar, kayıtlara da geçti, arkadaşlarımız da gayet net anladılar. HAYDAR AKAR (Kocaeli) Anlamamış ama. BAŞKAN Yani o, öyle bir şey HAYDAR AKAR (Kocaeli) Siz, anladığını söylüyorsunuz, kendisi, anlamadığını söylüyor. OKTAY VURAL (İzmir) Dışarıda anlatsınlar efendim. BAŞKAN O da o zaman kayıtları okur, bakar efendim. HAYDAR AKAR (Kocaeli) İsabet olur. Yazıp mı vereyim efendim? BAŞKAN Şimdi, aleyhinde Iğdır Milletvekili Pervin Buldan. HAYDAR AKAR (Kocaeli) Yazıp vereyim isterseniz Sayın Vekilim. AHMET AYDIN (Adıyaman) Siz, bankoya bırakın, biz oradan alırız tutanağı. 114

31 TBMM B: O: 1 BAŞKAN - Buyurun Sayın Buldan. PERVİN BULDAN (Iğdır) Teşekkür ederim Sayın Başkan. AKP nin grup önerisi üzerine söz aldım, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Biz, bugün Danışma Kurulu önerisi indirmedik, sadece AKP nin bir Danışma Kurulu önerisi var ve gündeme bakıyoruz; bugün gensoru önergesinin görüşmeleri yapılacak, yarın Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısı gelecek Genel Kurula, öbür gün EXPO 2016 Antalya Kanun Tasarısı getiriliyor ve böyle sıralanıp gidiyor. Bizim bugün Danışma Kurulu önerisi getirmeyişimizin nedeni, bizim açımızdan en azından, Türkiye nin gündeminde olan çok önemli meseleler var ama biz Genel Kurulun gündemini çok farklı meselelerle tartışmaya açıyoruz değerli arkadaşlar. Evet, bugün Türkiye de, bütün cezaevlerinde siyasi tutsaklar bedenlerini açlığa ve ölüme yatırdılar. 12 Eylül 2012 tarihinde Türkiye nin çeşitli cezaevlerinde 400 e yakın tutsak ve bugün otuz beş gündür bedenlerini açlığa yatırdılar ve sağlık sorunları da bugün itibarıyla çok ciddi bir durumda. Dün itibarıyla da Türkiye nin bütün cezaevlerindeki siyasi tutsaklar da bu açlık grevine destek amacıyla bedenlerini açlığa ve ölüme yatırdılar. Evet değerli arkadaşlar, bu sorun sadece bizim sorunumuz değil. Bu sorun AKP nin, CHP nin ve MHP nin de sorunudur. Çünkü bu arkadaşlarımız içerisinde bir tek ölüm gerçekleşirse bu ölümün altından hiçbirimiz kalkamayız. Ne AKP kalkabilir ne CHP kalkabilir ne MHP kalkabilir ve bu arkadaşlarımızın çok demokratik ve insani talepleri var değerli arkadaşlar. Bedenlerini açlığa ve ölüme yatırmalarının sebebi, Sayın Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması ve ana dilde savunma hakkının sağlanmasıdır. İşte bu talepler, çok insani ve demokratik taleplerdir. Dolayısıyla, kendisine insanım diyen herkesin bu konu üzerinde duyarlı olması, açıklama yapması ve bu arkadaşlarımızın açlık grevlerini sona erdirebilmeleri için girişimlerde bulunması gerektiğini ifade etmek istiyorum ve bu ahlaki, vicdani ve hukuki meselenin arkasında herkesin durması gerektiğini ifade etmek istiyorum değerli arkadaşlar. Bu sorun sadece bizim sorunumuz değil, Türkiye deki aydınların, yazarların, kendisine insanım diyen herkesin sorunudur. Bu yüzden herkesi bir kez daha bu çığlığa ses vermeye, kulak vermeye davet ediyoruz ve açlık grevlerinin ölümle sonuçlanmaması için herkesin duyarlılık sarf etmesi gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum ve Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (BDP sıralarında alkışlar) BAŞKAN Teşekkür ederiz Sayın Buldan. KAMER GENÇ (Tunceli) Karar yeter sayısı BAŞKAN Karar yeter sayısı arayacağım. Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler Kabul etmeyenler Karar yeter sayısı yoktur, on dakika ara veriyorum. Kapanma Saati:

32 TBMM B: O: 2 İKİNCİ OTURUM Açılma Saati: BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU KÂTİP ÜYELER: Muhammet Bilal MACİT (İstanbul), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır) BAŞKAN Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 9 uncu Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi öneriyi yeniden oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım. Kabul edenler Kabul etmeyenler Öneri kabul edilmiştir, karar yeter sayısı vardır. Şimdi, İç Tüzük ün 37 nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma önergesi vardır. Okutup işleme alacağım ve daha sonra oylarınıza sunacağım. VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) A) ÖNERGELER (Devam) 4.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar ın, (2/408) esas numaralı Milletlerarası Andlaşmaların Yapılması, Yürürlüğü ve Yayınlanması ile Bazı Andlaşmaların Yapılması İçin Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/67) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Başkanlığınıza sunduğum (2/408) esas numaralı Milletlerarası Andlaşmaların Yapılması, Yürürlüğü ve Yayınlanması ile Bazı Andlaşmaların Yapılması için Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifimin TBMM İçtüzüğü nün 37 nci maddesi kapsamında doğrudan Genel Kurul gündemine alınması konusunda gereğini arz ederim. Gürkut Acar Antalya BAŞKAN Teklif sahibi olarak Antalya Milletvekili Gürkut Acar (CHP sıralarından alkışlar) Buyurunuz Sayın Acar. GÜRKUT ACAR (Antalya) Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; (2/408) esas numaralı 244 sayılı Milletlerarası Andlaşmaların Yapılması, Yürürlüğü ve Yayınlanması ile Bazı Andlaşmaların Yapılması İçin Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi min İç Tüzük 37 ye göre gündeme alınmasıyla ilgili söz aldım. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, bu kanun teklifinin amacı, aslında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kendi iradesine, kendi yetkisine sahip çıkmasını sağlamaktır. Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içinde halkın iradesinin temsil edildiği temel kurum, Türkiye Büyük Millet Meclisidir ama ne yazık ki Meclisimiz bugün Hükûmetin güdümü altındadır, hatta sadece tek bir kişinin, Başbakan Erdoğan ın güdümü altındadır; o ne derse oluyor, istemezse olmuyor. Değerli arkadaşlar, Amerika, Türkiye yi füze kalkanı için ileri uç bölgesi gözetleme kulesi olarak kullanmak istedi, Malatya Kürecik i de bunun için seçti. Sonra ne oldu? 2 bürokratın imzası ile, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı ve Amerika Birleşik Devletleri nin Ankara Büyükelçisinin imzasıyla egemenliğimiz altındaki topraklarımız, Malatya Kürecik, yabancı askerlerin kullanımına açıldı. Anayasa nın 92 nci maddesi açık: Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine veya 116

33 TBMM B: O: 2 yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye de bulunmasına izin verme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu açık hükme rağmen, yetki Meclisin olmasına rağmen, 2 bürokratın imzasıyla Malatya Kürecik te Amerikalı askerler radarlarını kurdu, çalıştırdı. Değerli arkadaşlar, bu radar üssü ilk gündeme geldiğinde Hükûmet yetkilileri, Başbakan, Dışişleri Bakanı bunun NATO nun tesisi olduğunu söylediler ama anlaşmayı 15 Eylül 2011 de Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi imzaladı. Yani bu, aslında NATO nun değil, Amerika nın radarıydı ama Hükûmet ısrarla Bu NATO nun. dedi. Anadolu Ajansının 21 Mayıs 2012 de NATO zirvesinden geçtiği bir haberi paylaşmak istiyorum. Şöyle diyor: Beyaz Saray dan gönderilen Chicago Zirvesi-NATO Kabiliyetleri başlıklı bilgi notunda, NATO nun ilk komuta ve kontrol prosedürlerinin yürürlüğe girmesiyle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Savunma Bakanına Türkiye deki Amerika Birleşik Devletleri radarının operasyonel kontrolünün NATO ya devredilmesi talimatını verdi. Yani Obama, radarların komutasının NATO ya devredilmesinin talimatını vermiş. Radarlar kiminmiş? Amerika nınmış. Başbakan, 20 Eylül 2011 de Kürecik teki üs NATO üssüdür. Burası füze üssü değil, radar üssüdür. diyordu. 20 Eylülde ya Başbakan doğruyu söylemedi ya da Obama, sekiz ay sonra, kendisinin olmayan bir üssü NATO ya devretti. Bunun takdirini size bırakıyorum. Değerli arkadaşlar, bu tartışmaları sona erdirmek için NATO anlaşmalarının da Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi zorunluluktur. Teklifim de bu amaçla hazırlanmıştır. NATO anlaşmalarında yalnızca Bakanlar Kurulu değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi de söz sahibi olacaktır. Değerli milletvekilleri, cuma günü burada Dışişleri Bakanı, Mehmet Akif ten, Edebali den satırlar okuyarak edepten, ahlaktan, devlet ahlakından söz etti ama şunu hatırlatmak isterim: Edep ve ahlak ile ilgili şiirleri, sözleri okuyarak edep ve ahlak sahibi olunmaz. Söylediklerinizle yaptıklarınız tutarlı olursa bu sözlerin bir anlamı olur, yoksa küçük düşersiniz. Ben şimdi soruyorum, şu soruların cevaplarını bekliyorum: 20 Eylül 2011 tarihinde Kürecik Üssü, Amerika Birleşik Devletleri nin miydi, NATO nun muydu? Başbakan TÜPRAŞ ın satışıyla ilgili Ofer le görüşmedim. dedi mi, demedi mi? Sayın Başbakan, Oslo da terör örgütüyle görüşüldü. diyenler namerttir, şerefsizdir. dedi mi, demedi mi? Özgür Suriye Ordusu askerleri Türkiye de var mı, yok mu? Adam canlı yayında Az sonra çatışmaya gireceğim. diyor, gazetelere açıklama veriyor ama ahlak dersi veren Dışişleri Bakanı bunu reddediyor. Edepten, ahlaktan bahsederken önce aynaya bakacaksınız. Büyük üstatların sözleriyle edepli, ahlaklı olunmaz, yaptıklarınızdır önemli olan. Bu soruların yanıtlarıdır sizi edepli, ahlaklı yapacak, bu sorulara yanıt vermeyen kişinin ahlaktan, devlet ahlakından söz etmeye hakkı yoktur. Değerli arkadaşlar, Malatya Kürecik in 2 bürokratın imzasıyla yabancı askerlere açılması Anayasa ya aykırıdır. Bu nedenle, söz konusu 244 sayılı Kanun un değiştirilmesi zorunluluktur. Kanun teklifim de bu Anayasa ya aykırılığı gidermeye, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkilerini korumaya dönüktür. Desteğinizi bekliyor, hepinize saygılar sunuyorum. BAŞKAN Teşekkür ediyoruz Sayın Acar. Malatya Milletvekili Veli Ağbaba. Buyurunuz Sayın Ağbaba. VELİ AĞBABA (Malatya) Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 244 sayılı uluslararası anlaşmaların imzalanması, yürütülmesi ve yayınlanmasıyla ilgili kanun teklifimizin lehine söz almış bulunuyorum. Sizleri ve izleyenleri saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, ABD nin stratejik planı, AKP nin Kürecik filmi olarak karşımıza çıktı. Ankara dan bir uçak kalktı, Lizbon a indi, kapılar kapandı, imzalar atıldı. Lizbon a Kumanda nidalarıyla gidenler, ellerine Oyuncak bir buton dahi alamadan geri döndü. Sonra füze kalkanı 117

34 TBMM B: O: 2 kuruldu, ABD askeri geldi, Hükûmetin ne kalkanın kuruluşundan ne de askerin gelişinden haberi yoktu. Türkiye nin ruhuna tecavüz edilerek, onuru ayaklar altına alınarak, gururu kırılarak, Dışişleri Bakanı aşağılanarak, Başbakanı yok sayılarak Kürecik dağlarında emperyalizm bayrakları dalgalandırılmaya başlandı. Bütün bu süreci ben içime sindiremedim, Cumhuriyet Halk Partililer içine sindiremedi, sizleri de sizin vicdanlarınıza bırakıyorum. Kürecik füze kalkanı er meydanıdır, siyahla beyazın gönül aynasıdır. Yüreğinize bakın, biz duymasak da sesinizi, siz görürsünüz renginizi. Değerli milletvekilleri, bu ülkede yabancı askerlerin bulunması, üslerin kurulması hafife alınacak bir şey değildir. Ülkenizin kaderini, komşuluk ilişkilerini, geleceğini yakından ilgilendiren bir konudur. Ülke halkınsa, söz de, karar da halkın olmalıdır. Bu kanun teklifimizin amacı da budur. Askerî üs kurmak ve asker bulundurmak, ister ikili isterse de NATO yla yapılacak anlaşmalar olsun, Meclis gündemine mutlaka getirilmelidir. Milletin kaderi, milletin Meclisinden kaçırılmamalıdır. Demokrasi bunu gerektirir, şeffaflık bunu gerektirir; tam bağımsız devlet olmak, kendi egemenlik sahasını bilmek, halkın iradesine güvenmek bunu gerektirir. NATO yla veya herhangi bir devletle yapılacak anlaşmaların karara bağlanacağı yer, milletin iradesinin yansıdığı Meclis olmalıdır. Sayın milletvekilleri, Anayasa mızın 92 nci maddesi açık: Meclis onayı olmaksızın, başka bir ülkenin askeri ülkemiz sınırları içinde bulunamaz, başka bir ülke askerî üs kuramaz. AKP, Anayasa'nın bu maddesini ABD ye olan bağlılığına kurban etti; bir mutabakat metni imzaladı, gece yarısı duyurdu. Biz de başından beri bu gizli kapaklı işlere karşı çıktık, sürekli kamuoyunu bilgilendirmeye çalıştık. 5 Ekim 2011 tarihinde gündem dışı bir konuşma yapıp Kürecik kalkanıyla ilgili eleştirilerimizi dile getirdik. Dışişleri Bakanı anında cevap verdi; NATO dan bahsetti, karar heyetinde bulunduracağımız daimî üyeyi anlattı. Nisan 2012 de gazeteci Ezgi Başaran Pentagon a yazdığı dilekçeye ABD nin ordusundan cevap aldı; üssün şimdilik ziyarete uygun olmadığı söylendi. 21 Mayıs 2012 tarihinde Chicago dan Obama bir talimat verdi: Kürecik Üssü nü NATO ya devredin. Sayın milletvekilleri, Obama mı yanlış söyledi, bizim Dışişleri Bakanı mı yanlış bilgi verdi? ABD nin ordusu mu bizi yanılttı, yoksa Sayın Bakan mı yanılttı? Eğer Kürecik kalkanı NATO ya bağlı ise ABD Büyükelçisi ile Müsteşar neden imzaladı? Mutabakat metni neden gizleniyor? Sayın Bakan, Bakanlığınıza konuyla ilgili yazdığım dilekçeye neden cevap vermiyorsunuz? Üsse girmek için istediğim hiçbir yazıya olumlu yanıt alamadık maalesef. Sayın bakanlar, o üslere sizlerin girme yetkisi var mı, onu da bilemiyorum. Sayın Davutoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığını mı yapıyor, yoksa füze kalkanının sözcülüğünü mü yapıyor? Onu da takdirlerinize bırakıyorum. Değerli arkadaşlar, NATO, AKP döneminde sihirli bir sözcüğe dönüştü, her kapıyı açan parola oldu. Hükûmet nazarında NATO deyince akan sular duruyor, hikmetinden sual olunmuyor. Oysa NATO ne sihirli bir sözcüktür ne de masum bir çocuktur. NATO, soğuk savaş heyulalarında doğmuş bir olgudur; NATO, gölgesini satamadığı ağacı kesen kapitalizmin kılıcıdır; NATO, emperyalizmin küresel örgütüdür; gittiği her yere ölümü ve zulmü götürmüştür. NATO projesi de olsa değerli arkadaşlar, Türkiye halkına zarar verecekse, güvenliğimizi tehlikeye atacaksa bu anlaşma kabul edilmemelidir. Onun için, biz, her yeri geldiğinde NATO ya da Obama ya da Canın cehenneme! demesini biliriz. Eğer siz de diyebileceğinizi düşünüyorsanız, işte teklifimiz açık, desteklerinizi bekliyoruz. Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN Teşekkür ederiz Sayın Ağbaba. Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler Kabul etmeyenler Önerge kabul edilmemiştir. 118

35 TBMM B: O: 2 Şimdi, gündemin Özel Gündemde Yer Alacak İşler kısmına geçiyoruz. Bu kısımda yer alan, Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 28 milletvekilinin, uygulanan gıda, tarım ve hayvancılık politikalarıyla çiftçi ve üreticileri sıkıntıya sokarak görevinin gereklerini yerine getirmediği iddiasıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin (11/14) esas numaralı Gensoru Önergesi nin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelere başlıyoruz. VIII.- GENSORU A) ÖN GÖRÜŞMELER 1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 28 milletvekilinin, uygulanan gıda, tarım ve hayvancılık politikaları ile çiftçi ve üreticileri sıkıntıya sokarak görevinin gereklerini yerine getirmediği iddiasıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/14) BAŞKAN Hükûmet? Yerinde. Önerge bugün bastırılıp dağıtıldığı ve bugünkü birleşimde okunduğu için tekrar okutmuyorum. Sayın milletvekilleri, Anayasa nın 99 uncu maddesine göre, bu görüşmede önerge sahiplerinden bir üyeye, siyasi parti grupları adına birer milletvekiline ve Bakanlar Kurulu adına Başbakan veya bir bakana söz verilecektir. Konuşma süreleri önerge sahibi için on dakika, gruplar ve Hükûmet için yirmişer dakikadır. Şimdi, söz alan sayın üyelerin adlarını okuyorum: Önerge sahibi olarak Bursa Milletvekili İlhan Demiröz; gruplar adına, Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Ağrı Milletvekili Halil Aksoy, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Kars Milletvekili Yunus Kılıç; Hükûmet adına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker. Şimdi önerge sahibi olarak Bursa Milletvekili İlhan Demiröz ü kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz Sayın Demiröz. (CHP sıralarından alkışlar) Süreniz on dakikadır. İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; vermiş olduğumuz önerge için şunu ifade etmek istiyorum: En azından bugün Sayın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanını da Mecliste, bu salonda bulmanın mutluluğuyla sözlerime başlamak istiyor ve hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Tarım, Türkiye için, sosyal, ekonomik ve politik bakımdan son derece önemli bir sektördür. Ulusal gelire göre yüzde 9, istihdama yüzde 25 katkı koyan, kırsal alanın hemen hemen tek ekonomik kaynağı olan, doyuran, barındıran bir sektördür. Son on yılda nüfusumuz yaklaşık 8 milyon artarken tarım alanları maalesef dramatik bir şekilde azalmış, bitkisel ürünlerin çoğunda üretim ya gerilemiş ya hiç artmamış. Toplam işlenen tarım alanlarında 2,5 milyar hektar alanımız azalmış, uygulanan talihsiz tarım politikaları nedeniyle hayvan varlığımızda azalmalar ve 1996 yılından beri yasak olan kırmızı et ithalatına da başlanmış olmuş oldu. Tarım, maalesef, değerli milletvekilleri, en istikrarsız sektör hâline geldi. Bu dönemde tarımdaki yıllık ortalama büyüme yüzde 2,2; oysa aynı dönemde ekonomi genelinde yıllık büyüme yüzde 4,6 oranında gerçekleşti. Çiftçilerin büyük bir kısmı enflasyona yenildi. Bunları bu ürün fiyatlarıyla karşılaştırdığımız zaman çok çarpıcı sonuçlar alacağımızı hep beraber görürüz. 119

36 TBMM B: O: 2 Bir ay önce Rize deydim. Çay üreticisinin yüzde 85 ini oluşturan yaklaşık 5 dönümlük çaylıklarda üretim yapılmaktadır. Yine, oradaki arkadaşlarımızın yapmış olduğu hesaplar neticesi, eğer 175 kuruşluk bir fiyat verilseydi çiftçi ailesi hanesine 990 TL girmiş olacaktı. Türk-İş in açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, mayıs ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 925, yoksulluk sınırı ise 3 bin TL idi. Şunu ifade etmek istiyorum: AKP Hükûmetinin açıkladığı 110 kuruş taban fiyat ve 12 kuruş da prim olmak üzere 122 kuruşluk alım fiyatı çay üreticisini açlık sınırının altına itmiştir. Ayrıca bir başka şey daha olmuştur, Sayın Başbakan Rize de bulunurken ÇAYKUR daki veya çaydaki işletmelerin özel fabrikalara herhangi bir işlem yapamayacağını ifade etmesinden sonra Rize de çay bir anda kuruşa düşmüştür. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Nerelerde çoğaltabiliriz? Kendi bölgem Bursa da çoğaltabiliriz de mazot 1 lira, biber 50 kuruş; yıl 2012, mazot 4 lira, biber 30 kuruş. Yine aynı şekilde, Bursa da ahududuyla ilgili şunu söylemek istiyorum: Bir önceki yılda ahududu 4,5 TL ama bu yıl tam ahududunun hasadı zamanında siz ton Sırbistan dan ahududu ithal ederseniz, ahududu üreticisi maalesef dalından toplamaz. Değerli milletvekilleri, 1980 lerin başından bu yana Türkiye'nin yapısında ve dış ticaretinde büyük değişmeler olmuş, kendi kendine yeten bir ülke olan ülkemiz maalesef son on yılda net ithalatçı konumuna gelmiştir. Türkiye de meyve ve sebzede net ihracatçı, yağlı tohumlarda da net ithalatçıyız. Tekrar, altını çizerek söylüyorum, meyve ve sebzede ihracatçıyız ama yağlı tohumlarda net ithalatçıyız. Arkadaşlar, 2011 yılında tarım ürünleri ithalatı cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmış ve tarım ürünleri dış ticaret açığı 2,3 milyar dolara varmıştır. Son on yıldır buğday ve mısır ithalatına para ödüyoruz. Nasıl ödediğimizi hemen söyleyelim arkadaşlar. Bu dönemde 21 milyon ton buğday ithalatı yapıldı, karşılığında 6 milyar dolar para ödedik. Mısırda, 8 milyon ton ithalatın karşılığında 1,7 milyar dolar ödemişiz. Yani, buğdayımızı, mısırımızı da bu şekilde ithal ettik. Pamukta, sorarsanız, yıllık ithalat 1,5 milyar doları aştı. Yağlı tohum türevlerinde yıllık ithalat 2,5 milyar doları aştı. Arkadaşlar, şeker pancarında 22 milyon ton olan üretimimiz 16 milyon tona düştü. Peki, Tekelde ne oldu? Yasa desteklemesiyle, son on yıllık dönemde, 500 bin olan ekici sayısı 65 bine, 200 bin hektardan 80 bin hektara, üretimde de 145 bin tondan 52 bin tona inmiş oldu. Sulama yatırımlarına gelirsek, ülkemizin 8,5 milyon hektar sulanabilir tarım alanlarının maalesef şu anda yüzde 51 i noktasında bir sulama yapıldığını ifade etmek istiyorum ki bu sulamayı da açık sistemle yaptığımızı düşünürsek, kapalı sisteme geçişte, bize, yılların, 50 veya 60 lı yılların gerektiğini ifade etmek istiyorum. Gübre kullanımı zaten azaldı ve azalmaya devam etti. Buradan şuraya geliyorum arkadaşlar: Bu süreçleri dikkate aldığımız zaman, 30 Ekim 2011 tarihli mükerrer Resmî Gazete de yayınlanan 2012 Yılı Programı nın 260 ıncı sayfasında şöyle diyor: Ortaya çıkan işsizlik, yoksulluk ve göç gibi sorunların tarım sektöründeki yeniden yapılandırma sürecinden kaynaklandığı kabul edilmektedir. Bu ne demektir? Peşinen, 2012 Yılı Programı nda bu kabullenilmiş demektir. Tüm bu olumsuzlukların sonucu çiftçiler tarımdan kopmaktadır yılında tarımdan geçimini sağlayan çiftçi sayısı 7,8 milyon iken, 2011 sonunda 6,1 milyon kişi olmuştur. Yani 1,7 milyon çiftçi tarımdan kopmuştur yılında tarımın istihdamdaki payı yüzde 36 iken 2011 sonunda yüzde 25,5 e düşmüştür. Arkadaşlar, değerli milletvekilleri; Sayın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı hakikaten çok şanslı. Bugüne kadar yanlış tarım politikalarıyla tarımı bitiren Tarım Bakanına yeni bir şans doğmuştur. Bu şans, Yerel Yönetimler Yasası dır. Yerel Yönetimler Yasası yla il özel idareleri, il genel meclisleri ve muhtarlıklar kapanmaktadır. 29 ilde, bu durumun neticesinde tarımın istihdamdaki payı çok daha aşağı seviyelere düşmüş olacak ve bu şekilde de belki Avrupa Birliği sürecine, yeni çıkarılan yerel yönetim yasalarıyla bu konu onlara yardımcı olacaktır. 120

37 TBMM B: O: 2 Bursa ile ilgili iki konuda görüşlerimi ifade etmek istiyorum bir Bursa Milletvekili olarak. Kasım ayında bir zeytin konusu vardı. Bu zeytin konusunda -Bursa daki- Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonundaki arkadaşlarla beraber Tarım Bakanlığıyla birkaç defa görüşmemize rağmen, oradaki kuraklık ve gelir düşüklüğüyle ilgili bir adım atamadığımızı, İnegöl ve Yenişehir deki doluluk oranlarındaki çiftçi zayiatlarıyla ilgili Sayın Tarım Bakanından görüş alamadığımızı, bu konuda herhangi bir yardımı olmadığını ifade etmek istiyorum. Son olarak şunu söylemek istiyorum: Son tarihte çıkan çiftçilere -nedir- yatırım, yardım konusu, kredilerin ertelenmesi konusu da faizli olarak çıkmıştır ama o da bildiğim kadarıyla (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN - Lütfen sözünüzü tamamlayınız. Buyurunuz. İLHAN DEMİRÖZ (Devamla) Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Evet, bu son çıkan kanunda da ben Sayın Tarım Bakanının çok fazla bir katkısı olmadığını düşünüyorum çünkü bu konuda daha önce bizim bu derece çabalarımıza hiçbir sonuç vermemiştir. Burada da, kendilerine söz vermiştim, Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin e de buradaki katkısından dolayı teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, Sayın Bakan, bilirim ki, Tarım Kanunu yla ilgili, mazotla ilgili konularda görüşlerini ifade edecektir. Orada da yine cevap verme hakkımızın saklı kalması dolayısıyla hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. (CHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN Teşekkür ediyoruz Sayın Demiröz. Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Ağrı Milletvekili Halil Aksoy. Buyurunuz Sayın Aksoy. (BDP sıralarından alkışlar BDP GRUBU ADINA HALİL AKSOY (Ağrı) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına söz aldım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Türkiye de tarım ve hayvancılık sorunu, kuşkusuz, sadece bugünün, bu Hükûmetin sorunu değil, ancak bir gerçek var, hiçbir dönemde çiftçi ve üretici AKP dönemindeki kadar ezilmemiş ve sömürülmemiştir. Türkiye nin tarım politikalarını aslında tarım bakanları belirlemiyor, hatta hükûmetler de belirlemiyor den beri Türkiye ye dayatılan bir IMF politikası söz konusudur. Dolayısıyla, aslında Sayın Tarım Bakanı hakkında verilen bu gensorunun çok da anlam ifade etmediğini belirtmek istiyorum. Ancak ortada çok büyük bir gerçek var ki tarım ve hayvancılık alanında Türkiye nin çok temel sorunları bulunmaktadır. Bu sorunlardan başta on yıldır iktidarda bulunan AKP Hükûmeti olmak üzere 1980 den bu yana bütün hükûmetler de sorumludur. İnsanların yaşamak için ihtiyacı olan malların üretiminin tarım üzerinden sağlandığı göz önüne alındığında, ülkelerin tarım politikalarının insanı esas almayan, insanları düşünmeyen, önemsemeyen siyasi yapılara terk edilmesi çok doğru değildir. Dünyaya egemen olan siyasal sistemi ve bu sistemin işleyişini algılamadan ne AKP nin ne de bakanlarının durumunu analiz etmek de çok mümkün görünmüyor. Bugün Türkiye de başta tarım olmak üzere birçok alandaki politika oldukça bilinçli tercih edilmiş ve belirli hedeflere kilitlenmiştir. Onun için dünya egemen sistemi ışığında AKP yi ve politikalarını değerlendirmek hem daha aydınlatıcı hem de var olan tabloyu daha gözler önüne serici bir sonuç ortaya çıkaracaktır. Normal şartlarda, bilim ve teknolojinin almış olduğu boyut ve bununla 121

38 TBMM B: O: 2 beraber üretim araçlarının gelmiş olduğu nokta, dünyamızda 12 milyar insanın karnını doyurabilecek bir potansiyelin olduğunu göstermektedir. Gerçeklik böyle iken, istatistiklere göre, bugün dünyada 2,5 milyar insan yoksul ve 1 milyarın üzerinde insan da açlıkla karşı karşıyadır. Her gün 20 bin insan açlıktan ölüyor, her beş saniyede 1 çocuk açlık nedeniyle ölüyor, yoksulluğun doğrudan ve dolaylı etkileri sonucu günde 300 bin çocuk ölüyor. Aç kalanların yüzde 70 i kadın ve çocuklardır. Bir sermaye krizi olan ekonomik krizi nedeniyle 100 milyon insan açlığın pençesine düşmüştür. Dünyada milyonlarca ton tahıl ve gıda maddesi piyasa aktörlerinin elinde fiyat manipülasyonu için kullanılıyor, depolarda tutuluyor, çünkü kapitalizmin ve onun ihtiyaç duyduğu gücün pazar kuralları bunu dayatmaktadır, çünkü birilerinin zengin olması için başka birilerinin açlıktan ölmesi gerekiyor. İşte, piyasanın kuralları buna göre gelişmektedir. Peki, bu aç kalanların ülkesinde kuraklık var mı? Hayır, sadece hegemonya var ve bu hegemonyanın adı da neoliberalizm dir, uygulayıcıları da hükûmetleridir. Kendilerine gelişmiş adı veren ancak vicdanen yoksul olan ülkeler, bugün, kendi tarımsal politikalarını ülkesel çıkarları bağlamında ele alıyor ve buna göre politika oluşturmaya devam ediyorlar. Ancak, geri bırakılan ya da gelişmekte olan ülke adıyla avutulmaya çalışılan Türkiye gibi ülkelerde ise, hükûmetler eliyle, gelişmiş ülkelerin istediği rotada politikalar da üretilmektedir. Gizli bir el, âdeta, ülkeyi belli bir hedefe götürüyor; bu hedef, her alanda yıkım ve piyasanın kurallarına tam bir teslimiyettir. İşte, Türkiye de bu elin adı da, açıkça belirtmek gerekirse, AKP Hükûmetidir. Türkiye de, 1980 darbesiyle beraber 24 Ocak kararlarıyla başlayan neoliberal ekonomiyi inşa etme çabaları, bugün, AKP siyaseti döneminde zirve yapmıştır li yıllarda 30 un üzerinde tarımsal ürün desteklenirken, 2004 yılında bu ürün sayısı 5 e düşürülmüştür. Bakanlık şahsında Hükûmetin sürekli övünerek, bulduğu her meydanda dile getirdiği destekleme primleri, bugün, tarım sektörünün fişini çaktırmadan çekme girişiminden başka bir şey değildir. Tarımı ve çiftçiyi geliştirmeyen, âdeta öldürmeyip süründüren politika, çiftçiye aba altından sopa göstermektir. Kırsal kesimde yaşayan insanlarımızı, çiftçiyi, köylüyü metropollerde ucuz iş gücü hâline getirmek için oluşturulmuş bu politikalar, tarımsal üretimi bugün büyük şirketlerin tekeline bırakma eğilimi gütmektedir. Yine, bugün Ege de, Trakya da ve daha birçok yerde çiftçilerin bankalardan almış oldukları krediler karşılığında arazilerin yarısından fazlasının ipotekli olmasını açıklamak da mümkün değildir. Bugün çiftçinin kullandığı krediler çiftçiyi yüksek faizlerle borç altına ve bataklığına sürüklemişken, çiftçinin son on yılda kullandığı kredilerin ve faizlerin enflasyon oranı yüzde 30 lar civarındadır. Bu da çiftçiye daha fazla faiz yüklemek anlamına gelmektedir, bugün çiftçi maalesef yüksek kredi faizleri altında âdeta ezilmektedir. Değerli milletvekilleri, yanlış ve yetersiz tarımsal desteklemeler, borç batağında bulunan çiftçiyi daha da yormaktadır. Bankaların takipteki alacaklarında patlamalar yaşanırken AKP nin bunu gizleyecek gücü de artık kalmamıştır. Bugün takipteki kredilerin toplam kredilere oranı yüzde 3 dolayındadır yılında bu oran yüzde 2 dolayında idi. Bu tablo, bir ilerlemenin değil, aksine, bir çöküşün de ifadesidir. Türkiye birçok tarımsal üründe kendine yeterliliğini oluşturacak bir ülke iken bugün artık buğday başta olmak üzere arpa, mısır, pirinç, kuru fasulye ihracatçısı konumuna düşürülmüştür. İstatistiklere göre, Türkiye de on yıl önce 24 milyon hektar alanda tarım yapılıyorken bugün 21,5 milyon hektara düşmüştür yani 25 milyon dönümde çiftçi tarım yapmaktan vazgeçmiştir. Bunun nedenlerinin iyi araştırılması gerekmektedir. Tarım reformu kapsamında, amacından saptırılarak başlatılan arazilerin toplulaştırılması çalışmaları köylüyü ve çiftçiyi karşı karşıya getirmiş, amaçlananın tersine, olumsuz sonuçlar doğurmaya başlamıştır. İthal edilen her ürün üreticiyi daha da yıkmıştır, yıkmaya devam edecektir. 122

39 TBMM B: O: 2 Türkiye'nin tarımsal üretiminde kendi kendine yeterliliğinin yaklaşık ilk 10 ülke arasında olduğu günler vardı ancak bu tablo bugün artık gerilerde kalmıştır. Türkiye her yıl 6-7 milyar dolar tarımda dış ticaret açığı vermektedir. Ne yazık ki Türkiye yılda ortalama 8 milyar doların üzerinde tarım ürünü ham maddesi ithal eder noktasına gelmiştir. Türkiye yılda 1,5 milyon ton soya, 1 milyon ton düzeyinde mısır -ki bunların tamamı GDO ludur- 3 milyon ton dolayında pamuk ithal etmek durumunda kalmıştır. Daha da acısı ve trajik olanı, tarım ülkesi olan Türkiye tarihinde ilk kez saman ithal etmek zorunda kalmıştır. Evet, saman ithal etmek Özellikle tarım alanında beterin beteri diyebileceğimiz AKP Hükûmetinin uygulamalarının rakamsal karşılığı da oldukça açıklayıcıdır. Örneğin, 2002 yılında Türkiye de buğday 30 kuruştu, mazot 1 liraydı. 3,5 kilo buğday satan bir üretici 1 litre mazot alabiliyordu. Bugün ise mazot 4 lira, buğday 60 kuruştur. 1 litre mazot alabilmek için 7 kilogram buğday satmak gerekiyor. Verdiğim bu örnek birçok defa ifade edilmiş olsa da altını ne kadar çizsek azdır. AKP nin tüccar zihniyetinin başka bir sonucu da tarımsal ürünlere ulaşımda vatandaşın karşı karşıya kaldığı sorunlardır. Bugün çiftçi binbir güçlükle ürettiği malını tüketiciye birkaç elden geçtikten sonra ulaştırabilmektedir. Üreticinin tüccarlara çok küçük rakamlarla sattığı mal vatandaşın eline geçene kadar fahiş fiyatlara yükseliyor ve bu durumda mağdur olan, üreticiler ve biz tüketiciler oluyoruz. Bu işten tek kazançlı çıkan, AKP nin her fırsatta desteklediği tüccar kesimler olmaktadır. Bugün üretici fiyatlarıyla market fiyatları arasındaki fark yüzde 400 leri bulmuştur. Ürün grupları itibarıyla baktığımızda ise bu oranın yaş sebzede ve meyvede yüzde 498, kurutulmuş ürünlerde yüzde 286, baklagillerde yüzde 252, pirinçte yüzde 199 ve hayvansal ürünlerde yüzde 206 lara kadar çıktığı da görülmektedir. Peki, kimin buna hakkı vardır? Üreten, ter döken, üreticiden yok pahasına malını alan tüccar hiç zahmet etmeden, değer üretmeden tüketicinin yüzlerce kat fazlasını nasıl kazanıyor? Keza, eğer GDO lu ürünler alınıyorsa ve bu tohum olarak da kullanılıyorsa, bunun sürekliliği de düşünüldüğünde karşı karşıya olduğumuz tehlike daha da büyüktür. Değerli milletvekilleri, tarımda olduğu gibi hayvancılıkta da iç açıcı bir tablodan söz etmek mümkün değildir. Hayvancılığa oldukça elverişli bir ülke olmamıza rağmen Türkiye, canlı hayvan üretiminde de ihracatçı konumundan ithal eden ülke durumuna gelmiştir. Hayvancılığa sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi bakımından baktığımızda dahi hayvancılığın artık sinyal verir düzeyde olduğu apaçık ortaya çıkmıştır yılında büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı Güneydoğu için 8 milyon 386 bin iken AKP İktidarı döneminde, 2008 yılına geldiğimizde bu sayı 5 milyon 880 bine inmiştir. Bu, yaklaşık yüzde 30 oranında bir azalma demektir. Yine, bölgenin Türkiye nüfusuna göre kişi başına ürettiği süt miktarı 1991 yılında yıllık 12 kilogram iken 2008 de 8 kilograma kadar gerilemiştir. Bu da yaklaşık yüzde 30 luk bir azalmaya denk gelmektedir. Ülkemiz, bir tarım ve hayvancılık ülkesiyken şimdi dünyanın en pahalı etini yiyen bir ülke oldu. Yani, şimdi Sayın Bakan a sormak gerekir: Acaba etin kilosu kaç lira, Ankara da özellikle? Otuz yıllık hayvancılık politikasının geldiği nokta: 1980 de 16,5 milyon olan büyükbaş hayvan sayısı 10,5 milyona düşmüştür. 50 milyon olan koyun sayısı 25 milyona, 16 milyon olan keçi sayısı 5 milyona düşmüştür. Üstelik, Türkiye'nin nüfusu da artmıştır, 44 milyondan 72 milyona yükselmiştir. Hayvancılık politikası yanlış olan Hükûmetin, büyükbaş besiciliğine de önem verirken hayvancılığın yeniden üretiminin önünü kestiği ve ithalata doğru kayan bir sistem oluşturduğu da bir gerçektir. Et ithalatını serbest bırakmasına karşılık fiyatlar düşmedi. Tarım ülkesi olan Türkiye, halkımızın et ihtiyacını Amerika ve Avustralya kıtalarından getirdiği hayvanlarla sağlamaya çalışan bir ülke durumuna geldi. Dün kanguru getiriliyordu, bugün Anguslar getiriliyor. Sanırım bu durum hayvancılığın ne aşamada olduğunu gösteren bir veridir. 123

40 TBMM B: O: 2 Tüm pembe tablolara rağmen ortaya çıkan gerçek şu ki: Fakirin daha fakir, zenginin daha zengin olduğu bir sömürge düzeninde yaşıyoruz. Yoksul Türkiye halklarının yaşadığı bu tablo, 2,5 milyar dünya yoksulunun başına gelenden farklı değildir. Değerli milletvekilleri, hepimizin bildiği gibi haftaya Kurban Bayramı dır. Bu vesileyle halkımızın Kurban Bayramı nı bugünden kutlamak istiyorum. Kurban Bayramı nda ortalama 2 milyonun üzerinde küçükbaş, 500 binin üzerinde de büyükbaş hayvan kesiliyor. Hükûmet bu sene kurbanlık ithal etmeyeceğini söyledi. Zira, ithal kurban yok ama kaçak kurbanlık biliyorsunuz var. Ayrıca, devlet kurbanlık ithal etmiyor olabilir ama yandaş tüccarlar ithal etmeye de devam ediyor. Türkiye tarihinde ilk kez AKP Hükûmeti döneminde, 2010 da kurbanlık ithal edildi. Sadece kurbanlık ithalatı da yapılmadı, besilik, damızlık, kasaplık büyükbaş, koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanlar da ithal edildi. Nihayetinde karkas et de ithal edildi. Bu da yetmedi, ot ve saman ithal edildi. Kurbanlık hariç diğer kalemlerde ithalat hâlâ devam ediyor. İthalat devam ederken Başbakan geçenlerde grup toplantısında yaptığı bir konuşmada bu yıl kurbanlık ithal etmeyeceklerini belirtti. Kurbanlık ithal etmemesi önemlidir fakat diğer taraftan, Kurban Bayramı öncesinde özellikle Suriye den ülkeye çok sayıda kaçak koyun sokulduğu biliniyor. Bu, resmî kurumlarca da kabul edilen bir gerçek. Suriye den kaçak olarak sokulan kurbanlıklar bir yana, Başbakanın kurbanlık ithaliyle ilgili o sözlerini anımsatmakta yarar var. Şöyle diyor Sayın Başbakan: Bakın, bu yıl Kurban da artık dışarıdan kurban almıyoruz. Niye? Çünkü hamdolsun artık fazlamız var. Nasıl? İşte, hayvancılıkta attığımız adımlarla. İnşallah, biraz daha devam edelim, ihracatlara başlayacağız. Buralara böyle durup dururken gelmedik. Önümüzde güzel günler var, bütün ekonomik krizlere rağmen var. Başbakanın sözlerine baktığımızda, sanki geçen dönemde kendisi Başbakan değilmiş gibi bir duyguya kapılıyor insan. Başbakanın sözlerinden de anlaşılan da şu: Hayvancılıkta o kadar doğru bir yerde politikalar uygulanıyor ki kurbanlık ithalatından vazgeçildi. Peki, gerçekten de Türkiye hayvan ihraç edebilecek bir durumda mıdır? Başbakanın sözlerindeki pembe tablo doğru mudur? Aslında, Türkiye nin hayvan ihraç etme potansiyeli var ancak bugün uygulanan yanlış politikalar nedeniyle bunun gerçekleşmesi neredeyse olanaksız. Öyle anlaşılıyor ki Sayın Başbakan, hayvancılık politikası konusunda çok yanlış bilgilendirilmiş. Oysaki Türkiye tarihinde ilk kez bu hükûmetler döneminde kurbanlık ithal edilmiştir. İthalata neden olan yanlış politika varsa o da bu Hükûmete ait. Hayvancılığı da tarımı da bitiren bu Hükûmetin kendisi olmuştur. Yani başka bir hükûmet döneminde kurbanlık ithal edilirken Başbakan tarafından durdurulmuş değil. Türkiye, sahip olduğu potansiyeli değerlendirdiği takdirde ve doğru hayvancılık politikasıyla bu temenniyi yani keşke ihracat temennisini yerine getirebilse ama bugün uygulanan politikalarla değil. Bu politikalarla ihracat yapmak bir yana üretim yapmak bile olanaksız hâle geliyor. Bunu öğrenmek için Türkiye nin herhangi bir köyüne, kasabasına giderek gördüğümüz ilk hayvancılık işletmesinin sahibine, çalışanına sorabiliriz. Çiğ sütün ucuz, yemin çok pahalı olduğunu, üretimin bu şartlarda sürdürülemeyeceğini söyleyeceklerdir bize. Yem ve diğer girdilere para yetiremeyen üreticilerin süt ineklerini dahi kesmeye gönderdiklerini anlatacaklardır. Besicilerin yüksek maliyet fiyatlarıyla hayvanlarını zararına kestirdiklerini ve ucuz ithalat nedeniyle işletmelerini kapatmak zorunda kaldıklarını dile getireceklerdir. Devletten aldıkları sıfır faizli krediyle yatırım yapanların bin pişman olduklarını, krediyi ödeyemeyeceklerini mutlaka söyleyeceklerdir. Zaten hep duyuyoruz. Kars a gidin, Bingöl e gidin, Ardahan a, Iğdır a, Edirne ye, Balıkesir e, Konya ya, Van a, Muş a gidin ve sorun, sorunlarını dinleyin, çiftçiler, üreticiler artık kan ağlıyor. Size seçim bölgem Ağrı dan bir örnek vereyim: Tarım Bakanlığı, kooperatiflere koyunun çiftini liraya verdi. Şimdi Ağrı da koyunun çifti ne kadar biliyor musunuz? 500 lira yani yarı fiyatına bile yok. Peki, geçen sene Ağrı da samanın ton fiyatı ne kadardı, bugün ne kadardır? Geçen dönem 200 liraydı, şimdi 900 ile lira arasında değişiyor. 124

41 TBMM B: O: 2 Yüzlerce çiftçiye ağır şartlar altında 30 bin TL karşılığında 50 koyun verdiler. Şimdi, bu 50 koyunun toplamı bin lira ediyor. Bu hayvanlara kışın bahara kadar 15 bin lira da yem masrafı yapılacak. Ayrıca, ahır parası, makine denetimi, işletme parası derken çiftçinin üzerindeki bu borç neredeyse 50 bin TL ye yükseliyor. Üstelik, verilen bu koyunlar kısır olduklarından bir yıl boyunca çiftçi sadece masraf yapacak, bırakın kazanç elde etmeyi, sürekli zarar edecektir. Dolayısıyla, çiftçi çok ağır bir yükün altında boğulacaktır. Bu sadece kooperatifler için geçerli bir durum değil, bireysel kredi alan ya da daha değişik sayılarda hayvan alan çiftçilerin durumuyla da doğrudan doğruya ilgilidir ve aynıdır. Bugün, Ağrı daki bütün çiftçiler kan ağlıyor. Sadece Ağrı için değil, bütün bölgenin hâli içler acısıdır. Yurttaşı devlete karşı ağır şartlar altında borçlandırıyorsun, yetmiyor eziyorsun, sonra da seçim zamanı bu borçları pazarlık konusu ediyorsun. İşte, AKP Hükûmetinin tarım ve hayvancılık politikası budur. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. Buyurunuz. HALİL AKSOY (Devamla) Bu politika Türkiye halklarını refaha götürmeyecektir. Son olarak bir şey daha hatırlatmak istiyorum: Siyasi tutuklu ve hükümlüler açlık grevinin otuz beşinci günündedirler. Yaşamları, sağlıkları tehlikededir. Vicdan sahibi herkesin bu çığlığı duyması gerekir. Bu çığlığı, 12 Eylül döneminde bile duyurabilmiştik ama bugün bu çığlığı duymazsak insanlık karşısında, halkımız karşısında sorumlu duruma düşeceğiz. Bu nedenle herkesi bu konuda duyarlı olmaya çağırıyorum. Bu duygularla hepinizi saygıyla selamlıyorum, teşekkür ederim. (BDP sıralarından alkışlar) BAŞKAN Teşekkür ediyoruz Sayın Aksoy. Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin. Buyurunuz Sayın Çirkin. (MHP sıralarından alkışlar) MHP GRUBU ADINA ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN (Hatay) Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Mehdi Eker hakkında Cumhuriyet Halk Partisinin verdiği gensoru önergesi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi, tabii konumuz hayvancılık, oradan başlayacağız ama tabii bunun yanı sıra çiftçimizin de farklı alanlarda iştigal edenlerinin birçok sorunları var, zaman yettikçe onlara da temas edeceğiz. Ben, benden evvelki Sayın Konuşmacının temas ettiği bir konudan başlamak istiyorum. Şimdi, evet, aynen, Sayın Başbakanımız 2 Ekim 2012 tarihli grup toplantısında, konuşmanın o bölümü de aynen şöyle: Bakın, bu yıl Kurban da dışarıdan kurban almıyoruz. Niye? Çünkü hamdolsun fazlamız var. Bak buraya geldi, buraya geldi. Nasıl? İşte hayvancılıkta attığımız adımlarla. İnşallah biraz daha devam edelim, ihracına başlayacağız. Buralara böyle durup dururken gelmedik. Önümüzde güzel günler var, bütün ekonomik krizlere rağmen var. Şimdi, Sayın Başbakanın bu ifadesinden sonra biz de Kendimizi gerçekten acaba biz farklı bir ülkede mi yaşıyoruz yoksa bu hayvancının durumu çok iyi, hayvanlarını üretmiş, çoğaltmış ve aynı zamanda para kazanıyor, geçimini teminde zorlanmıyor yoksa hayvancılar mı bizi yanıltıyor, hayvancılıkla uğraşan değerli çiftçimiz mi bizi yanıltıyor? diye arada derede kaldık. Şimdi, öncelikle Sayın Başbakan Hayvanda ithal yok. diyor. Buradan bir şeyi hatırlatmak istiyorum, ben Hataylıyım, partimin Hatay Milletvekiliyim. Evet, ithal yok, olmayabilir ama kaçak var. Yani eğer hayvan ithali yoksa Türkiye'nin kaçak hayvan dolu olduğu, bir kaçak hayvan cenneti hâline geldiği Sayın Başbakan tarafından bilinmeli ya da bürokratları tarafından önüne konmalı, Sayın Başbakan yanıltılmamalı. 125

42 TBMM B: O: 2 Bir kere şu an İskenderun ve Antakya kurban pazarında ifade şu: Vatandaşımız Konya Karapınar a gidiyor, oradan hayvancımızın ürettiği büyükbaş hayvanı kilosu 11 milyon liradan alıyor, İskenderun pazarına getiriyor. Fakat pazardaki Suriye hayvanının, yani Suriye den kaçak gelen -çünkü Başbakanımız İthal yok. diyor, olmadığına göre bu hayvan kaçak geliyor- hayvanın kilosu 8 milyon. Şimdi Konya Karapınar daki çiftçi, üretici ve besici ne yapacak? Bu malı bir kere getiren bir daha Konya Karapınar a dönmeyecek. Ya o da Suriye den gelen kaçak hayvanlardan temin edebilirse edecek ya da bu işten çekilecek. Bu işten tüccar zarar edecek, bu işten Konya Karapınar daki hayvancı çiftçimiz de, hayvancılıkla uğraşan çiftçimiz de zarar edecek. Şimdi, eğer hayvan ithali yoksa bizim hayvan sayımızın artması lazım. Tarım Bakanlığına sormuşuz, sorduğumuz bir soruya aldığımız cevap: Hayvancılık tesisleri ne durumda? demişiz mealen. Yani 2002 yle Türkiye yi idare ettiğiniz bu on yıl içerisinde hayvancılık tesislerinin kaç tanesi kapanmış, kaç tane yeni tesis açılmış? Hayvancıların durumunu öğrenmek adına bu soruyu sormuşuz. Aldığımız cevap: Ülkemizde son sekiz yılda büyükbaş hayvan sayısı şu kadar, küçükbaş hayvan sayısı bu kadar, 50 başın üzerinde hayvan bulunduran çiftlik sayısı yüzde 456 artmıştır. diyor Tarım Bakanlığı. Yani hayvancılık âdeta çok kârlı bir meslek, vatandaşlarımız da bu alana hücum etmiş ve yüzde 456 artmış. Bu rakama göre Türkiye de hayvan sayısının da yüzde 456, en azından yüzde 200, veyahut yüzde 300 artması gerekmiyor mu? Buna bakıyoruz. Yine, Bakanlığa sorduğumuz bir sorudan aldığımız cevap: 2002 yılı, büyükbaş hayvanı ifade ediyorum, 9 milyon 803 bin -küsuratları söylemiyorum- 2003, 9 milyon 788, milyon 69; 2005, 10 milyon 526, geçiyorum, hemen hemen aynı rakamlar, 2010 rakamı en- son bize verilmiş- 11 milyon 369. O zaman bu 50 baş üstü çiftliklerin, yüzde 456 oranında artan çiftliklerin içinde ne var? Bunu merak ediyoruz. Bu, açıklanmaya muhtaç bir soru. Bu insanlar ne yapıyor? Acaba bu çiftliklere kredi yoluyla hayvan alıp, burada hayvan beslemeyip başka bir şey mi besliyorlar? Aynı oranda niçin artmıyor? Burada birbiriyle bağlantılı olan konularda verilen cevapların içerisinde bir istikrarsızlık görüyor yüce Meclis. Sayın Başbakanın, sayın Bakanlığın ifadesiyle bir başka ifadesi birbirine tezat düşüyor. Yani bu yüzde 456 yı, umarım, biraz sonra Sayın Bakanımız gelip açıklayacaktır. Bunun yanı sıra, 02/12/2011 den 02/06/2012 ye kadar küpesiz hayvanların tamamının küpelenmesi adına bir karar alınıyor. Bunun Orta Anadolu da -iyi niyetle- hayvanlarını küpelendirmeyen çiftçilerimize yönelik bir tedbir olduğu söyleniyor ama bu zaman zarfında Mardin den, Şanlıurfa dan, Kilis ten, Hatay dan, Gaziantep ten -nerede sınırımız varsa- İran dan, Güneydoğu dan gelen kaçak hayvanların tamamı da bu şekliyle küpelenmiş oluyor. Burada ne oluyor değerli arkadaşlar? Normal yollardan, hayvanını hukuki belgelerle alan, bu yolda da devletten kredi alıp devletin sistemine güvenip besicilik yapan, sütçülük yapan vatandaşlarımız malını yetiştiriyor, hayvanını besliyor, pazara indirdiği an bu kaçak hayvanlarla yüzleşiyor ve netice itibarıyla, yüksek maliyetlerle yetiştirdiği hayvanını çok ucuz fiyatlarla satıyor. İşte, Türkiye de hayvancılığın durumu bu. Yani bugün itibarıyla samanın fiyatı belli, arpanın fiyatı belli, süt fiyatı belli, süt fiyatının düşüklüğünden dolayı kesime giden hayvan sayısı belli; o zaman, demek ki burada bir sorun olduğunu ifade etmek durumundayız. Bu ara, kötü komşu insanı hacet sahibi yapar misali -bizim Hatay çiftçimiz biraz geriden gelir modern çiftçilik anlayışında- Hatay çiftçimiz, sayenizde, saman fiyatlarından dolayı, bu sene mısır samanıyla karşılaştı ve bununla buluştu. Yani bugüne kadar hayatında mısır sapını saman hâline getirip hayvanına yedirmemiş olan Hatay çiftçisi bu sene bunu da yaptı. Değerli arkadaşlar, hayvancımızın geldiği durum bu. Suriye den gelen hayvanlar hayvancımızı çok kötü duruma sokmuştur. Suriye yle takip edilen yanlış politika Hatay çiftçisini, Konya çiftçisini, Maraş çiftçisini, ülkemizin her yöredeki yaş meyve sebze ihracatçısını, hepsini birden vurmuştur. Meselenin bu açıdan takip edilmesi, bu açıdan değerlendirilmesi gerekir. 126

43 TBMM B: O: 2 Şimdi, bunun yanı sıra, Konya daki çiftçimiz havuç yetiştiriyor şu anda. Bu havucu en az 325 kuruşa mal ediyor ve bu havuç tüccarlar tarafından 275 kuruşa alınıyor. Bizim Hatay ın Kırıkhan ilçesi havuçta Türkiye de isim yapmış bir ilçedir. Kırıkhan ilçesindeki gerek üreticimiz ve gerek tüccarımız çok, çok, çok bir sene daha dayanabilir. Gelecek sene tüccar da yok olur, havuç çiftçisi de yok olur. Niğde deki patatesçimiz 350 kuruşa mal ettiği patatesi tüccara 200 kuruşa devretmek zorunda kalıyor. Peki, bu Niğde deki insan, patatesçimiz oğluna düğünü nasıl yapacak? Borcunu harcını nasıl ödeyecek? Artık, aylığa bağlanmış olan -maalesef büyük bir faciadır bu- elektrik parasını ayda nasıl ödeyecek? Bunları nasıl bir araya getirecek? Bunlar çok önemli meselelerdir. Kırıkhan havucu deyince aklıma başka bir şey geldi değerli arkadaşlar: Şimdi, Sayın Dışişleri Bakanımız Davutoğlu nun marifetiyle -yanlış olduğuna inandığımız bu Suriye politikasının son günlerinde- üstümüzden geçen ve Suriye ye giden, Halep e giden tüm uçakları durduruyoruz ve bunların bize ileride maliyetinin, bedelinin ne olacağını hesap etmeden indirip indirip arıyoruz. Kırıkhan ve havuç deyince aklıma Kırıkhan daki füze bataryası üzerinde dört saat dolaşan İsrail Heron u geldi. Bu İsrail Heron u geçen yıl Kırıkhan daki füze bataryalarının ve askerî tesislerinin üzerinde dört saat dolaştı. Genelkurmay, orada bir füze bataryası kurmuş, sadece İsrail den gelecek uçaklara karşı kurulmuş. Havadan geçen uçak, herhangi ihbar neticesinde yolcu uçağı olmasına rağmen durduruluyor, indiriliyor ve aranıyor, ondan sonra serbest bırakılıyor da Suriye uçakları aranıyor da, Ermenistan uçakları aranıyor da sınırlarımızda askerî tesislerimizin ne olduğu noktasında araştırma yaptığı muhtemel olan İsrail in Heron una dört saat niye kimse dokunamıyor, niye kimse ağzını açamıyor, niye kimse indiremiyor? Gücümüz mü yok, kudretimiz mi yok? Nerede one minute? Bunları Türk milletine açıklamak zorundayız değerli arkadaşlar. Şimdi, ilim Hatay la ilgili ayrı bir nokta, yani Anadolu daki çiftçimizin, Anadolu daki hayvancımızın, Anadolu daki ziraatçımızın sıkıntılarıyla beraber Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin Akçakale den yeni geldik Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Akçakalelileri de buradan saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bizi sevgiyle bağırlarına bastılar, onlardan Allah razı olsun. Türkiye nin Konya Karapınar daki havuç üreticisini, hayvan üreticisini, besicisini dahi vuran bu Suriye politikası, Hatay ı ve diğer bu sınır illerini maalesef misliyle vurmaktadır. Hatay aynı zamanda bir afet görmüştür, sel afeti görmüştür. Hatay esnafı bitmiştir. Çiftçi ve esnaf kol koladır, iç içedir. Bunların birisinden birisinin hiç olmazsa güçlü olması gerekmektedir ama bugün, ikisi de çökmüştür. Defalarca, Hatay ın afet bölgesi ilan edilmesi, Hatay daki çiftçilerimizin kredilerinin ertelenmesi, esnafımızın kredilerinin ertelenmesi gerektiğini ifade ettik ama her lafın arasında 16 ncı büyük ekonomiyle ifade edilen, dünyanın 16 ncı büyük ekonomisi olduğu ifade edilen koskoca Türkiye Cumhuriyeti devletinin Hükûmeti maalesef, buna da çare olamamaktadır. Suriye politikamızdan Reyhanlı nın soğancısı iflas etmiştir. Neden? Çünkü Rusya, mesele sadece Suriye değildir. Bir dış politika yapıyorsanız ülkenizin çiftçisini, ülkenizin esnafını, ülkenizin huzurunu, ülkenizin güvenliğini de düşünmek zorundasınız ve Reyhanlılı soğancının soğanı tarlasında kalmıştır, soğan tüccarı da iflas etmiştir, soğan çiftçisi de iflas etmiştir. İşte, büyük bedel budur. Bu bakımdan, Hatay daki bu sıkıntıyı tekraren ifade etmek durumundayız. Hükûmetimizden, Tarım Bakanımızdan özellikle ricamız, Hatay çiftçisinin bu sorununa bir an evvel çare olması ve Hatay ın afet bölgesi ilan edilmek suretiyle diğer meselelerinin de çözüme kavuşturulmasını arzu ediyoruz. Bunun yanı sıra, besicilerimize verilen krediler var. Bu krediler sıfır faizle verilmiş ama bu krediler verildikten sonra, biraz evvel arz ettiğim küpe meselesinde, ülkemize birçok kaçak hayvan küpesiz olarak girmiş, Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırlarında küpelenmiş, millîleşmiş ve piyasayı bozmuştur. Bu, hayvancılık kredisi alan çiftçimizin, üreticimizin aldığı şartlarla bugün aynı şartların var olduğunu ifade etmek mümkün değildir, ne maliyet açısından mümkündür ne hayvan değeri açısından mümkündür. İşte bu şartlarda sıfır faizle devletinden kredi alan ve iyi niyetle bu işi yapmaya çalışan hayvancımızın durumu çok kötüdür. Bu kredilere bir an evvel bir çare getirilmesi ve bunların ödenebilir hâle sokulması acilen alınması gereken tedbirler arasındadır. 127

44 TBMM B: O: 2 Bunun yanı sıra, getirilen büyükşehir kanunu. Büyükşehir kanunundaki ucubelikler, büyükşehir kanunundaki birtakım maddelerle çiftçimiz, özellikle hayvancılıkla uğraşan çiftçimiz çok daha büyük mağduriyetlere uğrayacak, yeni vergiler gelecek, köy statüsü kalkacak, mahalle olacak ve maliyeti farklı alanlarda yeniden artacak. Büyükşehir meselesinde de bu tartışmaları izleyen milletimizin bir de bu açıdan değerlendirilmesinde aynı zamanda fayda görüyoruz. Narenciye üreticimizin hâli perişan. Geçen sene liraya gelen narenciyeyi bu sene soran yok. Dörtyol ilçesinin durumu bu. Değerli arkadaşlar, narenciye üreticisi, beraberinde hayvancılar, süt üreticisi, besici, pamukçu... Bunların hepsi birbirine bağlıdır, yani bir bölgede birisi zarar ederse bu mutlaka diğerine de tesir eder, aynı zamanda esnafımız da bundan yüksek oranda etkilenir. Bugün narenciye tüccar tarafından sorulmamakta ve narenciye çiftçisi Dörtyol Erzinli vatandaşlarımız ve Türkiye nin diğer yöresindeki vatandaşlarımız sıkıntıyla, geleceğinin ne olacağını bilmeden kara kara düşünmektedir. Bu da Sayın Tarım Bakanımıza duyurulur. Şimdi, tabii biz çiftçinin meseleleriyle ilgili bunları, üreticinin meseleleriyle ilgili bu değerlendirmeleri yaptıktan, her yaptıktan sonra değerli Tarım Bakanımız çıkıyor ve çiftçiye verdiği desteklerden, pamuk çiftçisine, buğday çiftçisine ve bunun yanı sıra hayvancımıza verdiği desteklerden bahsediyor ama hepsi de bu desteklerle demek ki idare edemiyor ve iflas ediyor ve çok kötü durumlara düşüyor. Şimdi, kredilerden bahsediyor Sayın Tarım Bakanımız. Yani 57 nci Hükûmet döneminde işte, üç aşağı beş yukarı, rakam olarak tam hatırlamıyorum, çiftçimize 500 trilyon kadar kredi verildiğinden, işte, bu dönemde de katrilyon noktasında, katrilyona yükselen kredilerden yani Adalet ve Kalkınma Partisi Hükûmetinin çiftçiye sağladığı kolaylıklardan bahsediyor ya da bunu kolaylık sanıyor. Bunun diğer tarafı var yani 57 nci Hükûmet döneminde çiftçinin borcu 500 trilyon, şimdi 12,5 katrilyon. Yani, bir meslek sahibini, bir meslek dilimini 10 kat, 20 kat, 30 kat borçlandırarak kalkındırdığınızı ifade etmek, doğrusu, hakikaten maharet isteyen bir kabiliyettir. Buna başka bir şey diyemiyorum. Bunun yanı sıra da çiftçimize de iki çift lafımız var: Biz, her burada, yüce milletimizin çiftçi olan kesiminin sorunlarını ifade ettikçe iktidar partisinin sözcüleri ve iktidar partisinin Sayın Tarım Bakanı buraya çıkıyor, aynı zamanda deminkine benzer bir şekilde, evet, bizim bunları ifade ettiğimizi ama çiftçinin de -diğer sosyal dilimlerin olduğu gibi- Adalet ve Kalkınma Partisine yüzde 50 oy verdiğini, dolayısıyla bize inanmadığını söylüyor. Şimdi, burada birisi yanılıyor ya da yanlış konuşuyor. Milletimizden, çiftçimizden ricamız, bize boşuna nefes tükettirmeyin, hâlinizden memnunsanız yolunuza devam edin. Birisi yalan söylüyor ama kim? Onu da milletimizin ve yüce Meclisin takdirine bırakıyorum. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum efendim. (MHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN Teşekkür ediyoruz Sayın Çirkin. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt. (CHP sıralarından alkışlar) Buyurun Sayın Öğüt. CHP GRUBU ADINA ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bizi ekran başında izleyen değerli izleyiciler; çiftçi ve köylülerimizi sıkıntıya sokarak görevini yerine getiremeyen Gıda ve Tarım Bakanı hakkında vermiş olduğum gensoru üzerinde söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygılarımla selamlarım. Değerli arkadaşlar, bir zamanlar tarım ve hayvancılıkta dünya ülkelerine ihraç yapan Türkiye, bugün ne yazık ki tarım ve hayvancılık ürünlerini, her şeyi yurt dışından getiriyoruz. AKP döneminde, yaklaşık tarım ve hayvancılık ürünlerine milyarlarca dolar, 100 milyar dolara yakın bir para, ödeme yapıldı. 128

45 TBMM B: O: 2 Şimdi size bir belge göstereceğim, 16 Temmuz 1937, Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet Paşa nın ve bakanların imzaladığı bir belge. Bu belgede Doğu ve Cenup Vilayetleri Mıntıkası Canlı Hayvan İhracatçılar Birliği Türkiye Anonim Şirketinin kurulmasıyla ilgili Kars a bir ihracatçılar birliği kuruluyor. O dönem -hatırlayacaklardır benim yaşımda ve benden yukarı olanlar- Rusya ya, İran a biz hayvan ihraç ediyorduk ve Türkiye de fevkalade bir hayvan bolluğu vardı, tarım çok genişti, ancak son on yılda AKP döneminde öyle bir konuma geldi ki Türkiye, bir yandan kaçak hayvan geldi, bir yandan kaçak et geldi, bir yandan mezbahalarda eşek kesildi, hayvan kesildi, bir yandan da domuz kesildi, domuz tüketildi. Şimdi ben bunu belgelerle konuşacağım, hiç kimse domuzluk yapmasın. Şimdi, arkadaşlar, Yurt gazetesinin 14 Ağustos 2012 tarihli sayısına göre Mersin de Toprak Mahsulleri Ofisinde 700 bin ton tohum GDO lu buğday çıktı. Tarım Bakanlığı ve oradaki yetkililer bunu tespit ettiler ama buğday nereye gitti, kimsenin haberi yok. Yani bir o değil, mısırda da diğer ürünlerde de GDO çıktı. Kanser içeren süt tozu; değerli arkadaşlar, 2010 da ton süt tozunun ithalatına izin verilmiş, 2 bin ton da tereyağına izin verilmiş. Bu süt tozundan, Çin de 3 bin civarında çocuk melamin hastalığından hastalanmış ve 6 çocuk ölmüş, yani süt tozundaki melamin Melamin nedir? 1930 lu yıllarda bir Alman bilim adamının Kimyasal bir toz, yani zamklıyan, yapıştıran bir şey ama onun içerisinde kanserojen olan bir madde. Bu madde süt tozunda var, süt tozunu Türkiye Tarım Bakanlığı, ithalatını serbest ediyor ve insanlarını zehirliyor. Bu süt tozu çikolata dâhil, dondurma dâhil, bisküvi dâhil her şeyde kullanılıyor. Kardeşim, sen onu yapacağına kendi yerli köylümüze, çiftçimize teşvik ver, inek alsın, ineğinin sütünü sağsın, versin, insanlar daha sağlıklı beslensin. Niye bunu yapmıyoruz da dışarıdan milyon dolarlar ödeyerek süt tozu ithal ediyoruz? İthal hayvan ve yerli teşvik Değerli arkadaşlar, 2010 yılında ithalat başlamadan önce Tarım Bakanlığı dedi ki: İki yıl ödemesiz, beş yıl vadeli kredi veriyorum, gelin kardeşim, isteyen alsın. Şimdi, benim bir arkadaşım, Latif Şahsular, Ardahan da da aldı, montofon inek aldı. 6 bin liraya aldım, teşvik aldım, kredi aldım, ipotek gösterdim, 6 bin liraya hayvanı aldım ve ithalatı serbest bıraktı arkasından Tarım Bakanı, ki bize devamlı televizyonlarda diyor ki: İthalat yapmayacağız, hiç merak etmeyin. İthalat serbest olunca 6 milyonluk mal 3 milyona indi. Şu anda 3 milyona devlet alsın, ben veririm. diyor. Bakın, isim söylüyorum. Şimdi, değerli arkadaşlar, insanları iflas ettirmenin bir anlamı var mı? Ürdünlü Hijazi firması Şimdi, Sayın Bakan, şurada lütfen bir açıklama yapın. Bizim sizinle kinimiz, düşmanlığımız yok, iyi de bir insansınız insan olarak ama siz bu işi yapamıyorsunuz kardeşim. Ürdünlü Hijazi firması, yaklaşık -ithal edilen- yüzde 80 civarında ihaleleri bunlar aldı. Dün değil evvelsi gün, pazar günü kalktım Tekirdağ a gittim. Bu angus çiftliği arkadaşlar, angus çiftliği, görüyorsunuz angus çiftliğinin okunu gösteriyor. Angus çiftliğine gittim; çiftliğin küçükbaş hayvanları bu bin tane küçükbaş hayvan var. Efendim, 100 ile 150 bin baş civarında büyükbaş hayvan var. Bakın, bu çiftlik, çiftliğin resmi, ben kendim duruyorum orada, pazar günü çekindim. Bu, angusların yediği yemler, bir kısmı da çürümüş. Bu da bizim Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü yle beraber Şahbazlı köyünde oturup muhtarla ve insanlarla sohbet ettiğimiz resim. Değerli arkadaşlar, burada şunu demek istiyorum: Oraya gitmenizi istiyorum, rica ediyorum Sayın Bakanım, Çevre Komisyonumuz var, gönderin. Bizim CHP li arkadaşlarımız gidecek perşembe günü ama AKP liler de gitsin. İnanın, yemin ediyorum Sayın Bakanım, burnunuzu tutamazsınız, öyle bir pis koku var ki, öyle bir pis koku var ki. Hayret ettim. Ama o pis koku sadece o çiftlikte değil, Çorlu ya gidiyor, bütün köylerde var. Ne yapmışlar biliyor musunuz? Ta Belediye Başkanı, Kent Konseyi Başkanı ve bütün köylüler Bu çiftlik buradan kalksın. diye imza kampanyası başlatmışlar 129

46 TBMM B: O: 2 Başkanım ama kimse duymamış, kimse gelmiyor, gitmiyor. Şimdi, o kokudan dolayı bir sinek var, inanın sinekler insanları yiyor, bakın sinekler insanları yiyor, gidin orada görün. Ben pazar günü geldim. Faik Öztrak Bey anlattı, Candan Yüceer Hanımefendi anlattı, bizim milletvekillerimiz. Yazın Tekirdağ a yaklaşan bir hayvan gemisi boşaltılırken Tekirdağ ı bir koku almış, felaket bir koku. Vali demiş ki: Ben istemiyorum, bu gemiyi geri gönderin. Vali diyor bunu. Belediye Başkanı, halk böyle Yani o bölgede korkunç bir pis koku var, bu hayvanın cinsinden midir nedir arkadaşlar. Bu kokan hayvanı bize yediriyorsunuz Sayın Bakanım. Daha şimdi geleceğim, ölü hayvanları da bize yediriyorsunuz. Şimdi değerli arkadaşlar, mavi hastalık, mavi dil hastalığı. Mavi dil hastalığı Sakarya ya gelen hayvanlarda çıktı, 20 tane hayvanda. Ben gittim, Pendik laboratuvarından testlerini aldım, Evet, burada virüs çıktı, mavi dil hastalığı var. dediler. Bu mavi dil hastalığı nedir, ben bilmiyorum. dedim, dediler ki: Mavi dil hastalığı çok ölümcül bir hastalıktır, sinek yoluyla bulaşır. Sinek gelir hayvanı ısırır, gider insana konduğu zaman insana geçer ve ölür. Ve bunu bir türlü aydınlığa çıkartamadılar. Dediler ki: Efendim, Pendik laboratuvarı yanlış yapmış, İngiltere ye göndereceğiz, testler oradan gelecek. Yahu nasıl oluyor yani teknoloji o kadar zayıf mı bizde? Samimi söylüyorum, bu belgelerle var. Değerli arkadaşlar, ithal hayvanlardan sakatat Sayın Bakan, 13 Aralık 2010 tarihinde, Tarım Bakanlığı Koruma Genel Müdürlüğü vasıtasıyla seksen bir il valisine bir yazı gönderiyor, diyor ki: İthal gelen hayvanların -büyükbaş ve küçükbaş hayvanların- sakatatını sakın yemeyin ve yedirtmeyin, derhâl varsa da imha edin. Bunlar resmî yazı, bak tarihini söylüyorum: 13 Aralık Niye kardeşim? İthal hayvanların sakatatını -ciğeri, böbreği, bağırsağı, kelle, paça, bilmem nesi, ne varsa- yemeyin, yerseniz deli dana hastalığına yakalanırsınız ve bunu imha edin. diyor. Malatya da bir araştırma yapıyorlar, insanlar farkına varmadan marketlerde falan yapılıp satılıyor, gidiyor. Şimdi arkadaşlar, eğer bir hayvanın iç organları hastalıklıysa, deli dana içeriyorsa, e, eti ne olur? Eti de aynı olmaz mı arkadaşlar? Bakın, 1986 da İngiltere de deli dana hastalığı çıktı. On dört yıl sonra, 2000 tarihinde, on dört yaşında bir çocuk deli dana hastalığından öldü. Şimdi, sıkı durun ve kendinizi kontrol edin, deli dana hastalığı ne zaman belli olurmuş biliyor musunuz? Kuluçka dönemi iki yılla on yıl arasındaymış. Bize ithal mal ne zaman geldi? 2010 da, iki yıl olmuş değil mi? Bu sekiz yıl içerisinde eğer hastalanırsa buradaki insanlar, Sayın Bakanım, bunun vebali ve günahı sizin boynunuzadır. Yani bu kuluçka döneminde, eğer, hakikaten -yani Allah göstermesin- bu şey bulaşırsa -ki daha şimdi bulaşmadı, daha yeni- iki yılla on yıl arasında Bunu bilim adamları söylüyor, bütün İnternet lere girin görün. Değerli arkadaşlar, Türkiye de ilk defa ölü hayvan eti satan Bakan unvanını aldı. Nasıl, bakın: Trakya da Tarım Bakanlığına bağlı Et ve Balık Kurumunda, Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturmada 15 kişi içeriye alındı, şu anda mahkemesi devam ediyor -yani bugün Turgut Dibek arkadaşım, Kırklareli Milletvekili de söyledi, bana iddianameyi getirdi, Tekirdağ Milletvekilleri de söyledi, diğer milletvekilleri de- şu anda yargılanıyorlar. Neden dolayı biliyor musunuz arkadaşlar? Ölü hayvan eti satmaktan dolayı. Yani bakın değerli arkadaşlar, öyle bir konuma geldi ki Türkiye, inanın size söylüyorum bakın, okuyacağım buradan: Kuruma ait sağlıklı, kilolu hayvanlar, piyasadan toplatılan hastalıklı, zayıf hayvanlarla değiştirildi. Bu savcının iddiası, iddianame var burada. Sakatatlar bozuk olmamasına rağmen sahte veteriner raporu ile imha edilmiş gösterildi, ancak, söz konusu etler satıldı. Bozulmuş ve kokmuş etler Et ve Balık Kurumuna ait sağlıklı etlerle değiştirildi; bozuk etler Kuruma teslim edildi. Piyasadan temin edilen verem ve şap hastalığına tutulmuş hayvanların etlerinin bir kısmı piyasaya sürüldü, bir kısmı sucuk ve kokoreç yapılarak piyasaya sürüldü. Et ve Balık Kurumunun birçok ihalesini kazanan Ürdünlü Hijazi firmasının Türkiye deki yetkilisi F.Y ve Z.Y kardeşler Et ve Balık Kurumuna eksik hayvan teslim ettiler. Bütün bunların Tarım Bakanlığına bağlı Et ve Balık Kurumunun yetkileri tarafından da bilgisi var, yani hayvanları da eksik teslim ettiler. 130

47 TBMM B: O: 2 Ölü hayvan etleri: Değerli arkadaşlar, iddianamede birtakım çarpıcı olaylar anlatıldı. Buna göre -T.İ, sahibi olduğu Büyükkarıştıran Mezbahanesinde şoför olarak çalışan A.B ile- 113 hayvanın nakliyatı sırasında 3 hayvan kamyondan atlayarak öldü. Aynı anda, arabadan atlayarak kaçan 1 hayvan ise silah ile öldürüldü. Ölü hayvan kamyona konularak mezbahaya götürüldü. T.İ nin talimatı üzerine ölü hayvanlar kesilerek Et ve Balık Kurumuna verildi. Bu, savcılıkla tespit edilmiş, telefon dinlemelerinden dolayı, onu da söylüyorum arkadaşlar. Eksik et değerli arkadaşlar, Sakarya Et Kombinasında etler, 2011 için 232 kilogram olarak kayıtlara geçti. Aynı hayvanların Büyükkarıştıran Mezbahanesinde kesimiyle elde edilen miktar, 2011 için 173 kilogram, 2012 için 157 kilogram kayıtlara geçti. Bir başka deyişle, mezbahanede kesilen her hayvan başına ortalama 75 kilogram et çalındı arkadaşlar. Hayvanlar buharlaşmış; hayvan yok. Soruşturma devam ettiği sürede Et Balık Kurumu çiftliklerinde yapılan sayımlarda yüzlerce hayvanın eksik olduğu tespit edildi. Eksik 178 hayvan için öldü yanıtı verilirken, söz konusu ölümlerle ilgili hiçbir belge sunulmadı. Bu hayvanların bugünkü piyasa değeri 540 bin TL değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlar, burada muhalefet yapıyoruz. Birbirimizi suçlamanın bir anlamı yok; belgelerle konuşacağız, belgelerle konuşmamız lazım. Sayın Bakan, isterdim ki hakikaten ithal hayvan gelmeseydi, ithal kurbanlık gelmeseydi, ithal saman gelmeseydi, köylü, çiftçi batmasaydı ve bugün de Sayın Bakan Başbakan olsaydı hiç umurumuzda değildi. Şimdi değerli arkadaşlar, bakın, Türkiye Cumhuriyet tarihinde ilk defa saman geldi. Sap, saman, ot ithal eden Türkiye. Siz ne cevap vereceksiniz ya? Sap, saman, ot ithal edilen Türkiye. Bu sap, saman, ot ithal ediliyor ya, oradan geliyor ya Sayın Başkanım, o yemlerde hastalık olup olmadığını nereden biliyorsun? O yemlerden bizim hayvanlarımıza geçmeyeceğini nereden biliyorsunuz? Ya şimdi, bir de bu var. Peki, onu yapacağına kardeşim, sen git bizim kendi üreticimize teşvik ver, prim ver. Bunlar eksinler, biçsinler, hayvanlarını beslesinler. Bakın, benim Ardahan da Kuşuçmaz köyünden bir arkadaşımız Cemal Saltaş -ismimi söyle dediği için söylüyorum ve zaten önergeye de yazmıştım- 20 bin TL kredi almış ve 13 tane büyükbaş hayvan satın almış arkadaşlar. Bu hayvanların 7 sini satarak 4 ton saman alabilmiş ancak. Bakın, 7 sini satmış 4 ton saman almış. Geri kalan 6 sını da 5 bin TL ye satamıyor. Geri kalan 6 sını da satamıyor 5 bin TL ye. Yani 20 bin TL faizle bir para almış; 25 bin lira olmuş ve 10 bin lira öyle çıktığın zaman 15 bin lira daha devlete borcu var. Bakın, bugün Tarım Bakanın emriyle -arkadaşlar çok iyi dinleyin bunu- bu arkadaşın evine Ardahan İl Tarımdan adamlar gidiyor, diyor ki: Senin ismin İl Tarıma burada yazılmış, sen hayvandan dolayı kredi aldın mı? Sen demişsin ki: 1 inek 1 ton saman. Doğru mudur? Sen ne kadar kredi aldın? Diyor ki: Ben de kardeşim aynen anlattım, benimle beraber geldiler, meydana gittik Samanın kilosu kaç para? diye, sorduk. Diyarbakır dan, Urfa dan gelen samanı, mercimek saplı samanı lira diyor, adamlar kendileri söylediler tonu. Onlarla beraber meydana gittik, beni ihzarlı götürüyorlar. Ya kardeşim, Tarım Bakanı emir vermiş, biz seninle beraber hem hayvan pazarına gideceğiz hem saman pazarına gideceğiz, bakalım senin dediklerin doğru mu? Ben 1 inek 1 ton saman demiştim fakat bu arada saman artmış lira olmuş. Hayvan pazarına gittik, ben ineklere bin lira demiştim, sordular Amca, bu ineği kaça satarsın? dedi ki 700 liraya. Ya 700 liraya nasıl satarsın, şimdi hemen versek parayı verir misin? Evladım, ben bunu satmak için buraya getirdim ver 700 lira hemen vereyim. Hele bırak onu, Rize den gelip 400 liraya, 500 liraya inek aldıkları oldu arkadaşlar. Çünkü kış geliyor ağır koşullar hayvanını besleyemeyecek adam, yok pahasına satıyor. Değerli Bakanım, bunu, İl Tarımla, İl Sağlıktan adam götürüp, adamın evini denetleyip, adamı böyle bir İl Sağlığıyla, jandarmayla hayvan pazarını veya saman pazarını dolaştırmayı siz yakıştırabiliyor musunuz kendinize? Lütfen buna bir açıklama yapın. Bu ne kadar ayıp ya! Böyle bir 131

48 TBMM B: O: 2 iş olabilir mi arkadaşlar? Yani biz neyin peşindeyiz? Siz deyin ki kardeşim: Ben samanı ucuz getiriyorum, senin hayvanın para edecek, sen kazanacaksın. Ya millet kalmadı, köyden göçtü. Köyde oturan genç çocuklara, delikanlılara kızlar gitmiyor, evlenmiyor. Niye? Çünkü senin paran yok pulun yok, ben köyde sana niye geleceğim, şehre git geleyim. diyor. Yani köydeki çocuklar da evlenemiyor sizin yüzünüzden on yıldır perişan ettiniz çiftçimizi. Sayın Bakanım, lütfen gelin, burada açıklama yapın. Siz dediniz ki TRT Haber programında: İthalatı durdurduk. Ya, Allah aşkına kimi kandırıyorsunuz ya? Ayıptır ya! Çok ayıp ya! Bakın, söylüyorum tarihini arkadaşlar: 10 ile 15 Ekim yani bir hafta önce Türkiye ye 6 bine yakın Mersin Limanı ndan hayvan girdi arkadaşlar. Lütfen, buna cevap verin. Telefonla konuşma, bana cevap ver, gel buraya. İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) İşi var, işi var. OKTAY VURAL (İzmir) Ürdünlü firmanın mı? Ürdünlününki mi? ENSAR ÖĞÜT (Devamla) Hayır, Ürdünlü değil bu firmalar. Firmaların ismini söylemek istemiyorum ama M Et, N Et bilmem ne. Ben bugün belgeleri aldım, mesela biri hayvan ihraç etmiş -o civar- birisi 8 bin. Bu hayvanlardan da bir kısmı ölmüş. Adama dedim ki: Bu ölü hayvanları ne yapıyorsunuz? Dedi ki: Kaptan denize atıyor. Çevreciler, kaptan denize atıyor kardeşim ya! Böyle bir zulüm olabilir mi arkadaşlar ya! Ya, burada, şimdi, bu Şahpaz köyünde inanın bana aynen köylüler şunu söyledi: Ölen hayvanları gece gelip veriyorlar, götürüyorlar, kasaplarda satıyorlar. Ya değerli arkadaşlar, biz nerede yaşıyoruz, hangi ülkede yaşıyoruz, hukuk devleti miyiz, nedir bu, nasıl böyle bir zulüm olabilir arkadaşlar? Yani ben inanın, bu araştırmaları, ben gittim bir aydır araştırma yapıyorum. Yani bir gensoru veriyorsak bunun arkasında durmamız lazım, gerçekleri söylememiz lazım, sadece Bakanı karalamanın bir anlamı yok. Şimdi, hayvan pazarlarına hayvan geldi, hayvanlar Ya, şu anda belediyeler bizim köylülerimizi soyuyor, hayvan üreticilerini; 5 bin lira, 7 bin lira, 8 bin lira bir çadıra para alıyorlar değerli arkadaşlar ya. Yahu, bir belediye para almasa ölür mü? (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. Buyurunuz. ENSAR ÖĞÜT (Devamla) Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Ya, kırk defa söyledik arkadaş, şu belediyelere bir söyleyin, çoğu da AKP lidir, ya bu Anadolu dan garip gelmiş, hayvanını satacak, çadır veriyorsun, 5 bin lira para, nakit yatır. diyor. Adam diyor: Param yok, hayvanımı satınca getireyim., Yok olmaz, şimdi getir, yoksa vermiyorum. diyor. Bir de Sağlık raporu olan hayvanları köprüden öteki tarafa geçirmem. diyorsun. Yürütmeyi durdurma kararı almamıza rağmen sizin talimatınızla, Göleli arkadaşlarımızın 21 tane hayvanını, Büyükçekmece de, adamları ağlata ağlata kestiler ya! Diyor ki: Ben, tamam, yanlışlıkla getirdim. Sağlık raporum var. Verin hayvanlarımı geri götüreyim., Olmaz. Bulduk, keseceğiz. diyor. Tarım Bakanının emriyle adamın hayvanlarını kestiler. Adam ağladı, Ya, ben dağa mı çıkacağım? Ben borçluyum. Şimdi borcumdan dolayı memleketime gidemeyeceğim. dedi arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, değerli milletvekilleri; benim sürem bitiyor. Bu önergeme kabul oyu vermenizi istirham ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN Teşekkür ederiz Sayın Öğüt. Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Kars Milletvekili Yunus Kılıç. Buyurunuz Sayın Kılıç. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 132

49 TBMM B: O: 2 AK PARTİ GRUBU ADINA YUNUS KILIÇ (Kars) Teşekkürler. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Saygıdeğer milletvekilleri, bütün dünyada tarım politikalarının esası insanına yetecek kadar gıdayı sürdürülebilir bir şekilde, hijyenik ortamlarda ve kaliteli olarak insanına sunmak. Temel hedef bu. Peki, bu politikayı belirleyecek ve sürdürecek olan kim? Hükûmetler adına -feodal toplumların dışında, biz medeni bir dünyadan bahsedeceksek- tarım bakanı, gıda tarım hayvancılık bakanı -ülkelere göre isimleri değişik olabilir ama genel çerçeve bu- ve şu anda Sayın Mehmet Mehdi Eker Bey ve Tarım Bakanlığı bürokratları. Şimdi, buraya kadar olan kısımda hiçbir yanlış yok, her şey yerli yerinde. Bir de, sayın Meclis açısından baktığınız zaman, 20 milletvekilini bulan her grup, bu faaliyeti yürüten, bu politikaları belirleyen Sayın Bakanı ve Bakanlığı yeri geldiği zaman hesaba çekme, hatta gerektiği zaman alaşağı edebilme gibi bir demokratik hakka da sahip. Bu da çok normal. Şimdi diyelim ki Sayın Ensar Öğüt ve arkadaşları bu haklarını kullanmak istiyorlar. Fakat şöyle bakmak lazım: Bu haklarını haklı bir şekilde mi kullanmak istiyorlar, yoksa haksız bir şekilde mi kullanmak istiyorlar? Verdikleri gerekçeye baktığımız zaman saygıdeğer milletvekilleri, gerekçeyi ciddi bir şekilde okuduğunuz zaman -bir defa, fazlaya gerek yok; belli ki verenler bir defa bile okumamışlargerekçede zaten işin ciddiyetsizliği ortaya çıkıyor. Şöyle ki: Türkiye deki tarım politikalarına talip olan ana muhalefet partisinin bir milletvekili ve yanındaki 29 arkadaşı, Türkiye deki yıllık et tüketiminin 6 bin ton olduğunu iddia ediyorlar. Sayın milletvekilleri, bu, Türkiye'nin iki günlük et tüketimine eşit bir miktardır. Bakın, bu ana muhalefet partimizin, müzmin ana muhalefet partimizin, aşağı yukarı elli yıl ülkeyi yönetmiş olan ana muhalefet partimizin daha bunlardan haberi yok. GÖKHAN GÜNAYDIN (Ankara) Gel de ben sana anlatayım onların neler olduğunu. Düzgün konuş! YUNUS KILIÇ (Devamla) Ve ne yazık ki ana muhalefet partisi Türkiye de tüketilen etin yüzde 50 sinin domuz etinden kaynaklandığını iddia edebilecek kadar ülkedeki tarım ve hayvancılıktan uzak ve haberi yok. GÖKHAN GÜNAYDIN (Ankara) Bir yılda kaç kilo et yiyor bir Türk insanı, bir yılda kaç kilo et yiyor? Önce bunun hesabını ver de ondan sonra konuş. YUNUS KILIÇ (Devamla) Şimdi, sayın milletvekilleri, mazot fiyatlarına göre buğday fiyatlarını karşılaştırmışlar. Yahu, bu kadar küçük bir hesabı yaparken bile Yani Sayın Hamzaçebi -burada yok- defterdar. Yahu, Sayın Ensar Bey ve arkadaşları, Hamzaçebi ye bir götürseydiniz ya şu bölme işlemini size yapar verirdi elinize. Bu, bu kadar zor değil ya. Bazı şeyleri verirken, bir kere öncelikle kendiniz onun ciddiyetine inanmalısınız. Şimdi, bu gensorunun altında 30 tane milletvekilinin imzası var fakat şu anda o milletvekillerinin bile yarısı burada yok. Yani kendilerinin bile niye verdiklerinden ve ne sonuç beklediklerinden bir haberleri yok veyahut da bir beklenti içerisinde de değiller. GÖKHAN GÜNAYDIN (Ankara) Saydın mı? Saydın mı? Gel de bak, burada var mı, yok mu! YUNUS KILIÇ (Devamla) Şimdi, saygıdeğer milletvekilleri, mavi dille alakalı bir başlık var orada bakın. Mavi dil hastalığı, doğru, sineklerle bulaşır, koyunlara özgü bir hastalıktır, kuzularda ciddi bir şekilde ölüme sebep olur, hayatta da insanlara bulaşmaz. Şimdi, bazı şeyleri Grubunuzda da veteriner hekimler var, bilim insanları var. Bunları bir akıl süzgecinden geçirdikten sonra getirsenize. Bu Meclis ciddi bir kurum yani bunlar kayıtlara geçiyor, bunları elli yıl sonra insanlarımız okuyacak. Bu, bu kadar zor bir şey değil. Yahu, Allah aşkına bir daha hazırladığınız zaman ben size bu konuda yardımcı olayım, getirin bir ben okuyayım, siz verin, bizi sorgulayın. Bu, bu kadar zor değil. Yani bunu yaparken belli şeylere dikkat etmekte fayda var. 133

50 TBMM B: O: 2 Mavi dil hastalığı, bizim Avusturya dan getirilen hayvanlarımızda çıkmamıştır. Bakın, net olarak söylüyorum. Bu hayvanların birkaç tanesi ölünce tetkikler yapılmış, Pendik Veteriner Araştırma Enstitüsü bu hastalıktan şüphe etmiştir. Pozitif dememiştir bakın, şüphe etmiştir, farklıdır, sağlıkla alakalı olanlar bunu bilirler. Daha sonra, Etlik Veteriner Araştırma Enstitüsüne bir üst kurum olarak getirilmiştir. Burada negatif olarak değerlendirilmiştir, hastalık açısından. Yetinmemiştir Tarım Bakanlığı, akredite olmuş dünyada İngiltere deki Pirbright Laboratuvarına göndermiştir ve orası da negatif olarak teyit etmiştir. Arkadaşlar, el insaf! Bütün bu kadar veri eldeyken siz nasıl çıkar dersiniz ki: Avusturya dan gelen hayvanlarla mavi dil ülkemize geldi. Peki, sizin tarihten de mi haberiniz yok? Mavi dil bu ülkede zaten yaygın olan, 1944 ten beri bilinen, hayvanlarımızda -koyunlarımızda özellikle- yer yer zoonotik hastalıklar oluşmasına sebep olan, toplu ölümlere sebep olan bir hastalık ve bunun inkübasyon süresi yani hastalığın bulaştıktan sonra hayvanlarda hastalığın görülmesi ve ölümlerin başlaması için yedi günlük bir süre yeterli. Yani siz hayvanları sapasağlam bile getirseniz yurt dışından, içeriye girdikten sonra enfeksiyon bulaştığı zaman yedi gün içerisinde ölebilirler. Bu, tamamen viral bir hastalık. Şimdi, bunu bilmeden çıkıp Ülkemize hastalıkları ithalatla birlikte getirdiniz. demenin ne mantığı var. Şimdi, tabii bunları söylerken sayın milletvekilleri, ben aslında tarım ve hayvancılık yapan bir aileden yetişme birisi olarak, üstüne üstlük bir de mesleğimiz bu, veteriner hekimim; üstüne bir de akademisyenim, Tarım Komisyonundayım derken tamamen hayatımız bunun içerisinde. Ailemizin hâlâ büyük bir bölümü tarım ve hayvancılığın içerisinde yani hakikaten bu gensorunun gerekçesinde anlatılanlar doğru olsa burada Tarım Bakanımıza belki ilk önce benim bağırmam lazım çünkü en fazla etkilenen grup içerisindeyim. OKTAY VURAL (İzmir) Nerede! Nerede! YUNUS KILIÇ (Devamla) Peki, böyle midir? Evet, Tarım Bakanı ve ekibi tarım politikalarıyla alakalı neler yapmışlardır arkadaşlar? Bir kere, geldikleri zamanki durumu bir tespit etmemiz lazım. Bakın, onu tespit etmezsek üzerine ne koyduğunu ifade etmemiz de zor olur. Bu ülkede tarımın yapısal problemleri yıllardır vardı, azalarak devam ediyor. Neydi bunlar? İşletme büyüklüklerimiz çok küçük arkadaşlar. Almanya ve Amerika da bir işletmede ortalama hayvan sayısı 44 civarlarındayken Türkiye de bu sayı 5-6 civarlarında. Arazilerimiz çok küçük, bir işletmeye düşen arazi büyüklüğü 5-6 hektar, oysa Avrupa da bu ortalama hektar yani dönüm civarında. Ve çok parçalı, bir işletmenin arazisi 7-10 parçalı yani 2 dönüm bir yerde, 3 dönüm bir yerde. Arkadaşlar, bunun sebebi, müsebbibi şu andaki Tarım Bakanı veyahut da AK PARTİ hükûmetleri değil, bu ülkenin bir gerçeğiydi, yüzyıllar içerisinde, hele ki son yetmiş yılında sizin içerisinde bulunduğunuz yönetimlerle bu hâle gelmiş bir süreç içerisindeydi. Sulanabilir arazilerimizin -8,5 milyon hektardır sulanabilir arazilerimiz ekonomik olarak- bunun sadece, Türkiye, AK PARTİ Hükûmet oluncaya kadar 3 milyon hektarını sulayabilir durumdaydı. Bakın, şu anda ciddi bir yem ham maddesi eksiğimiz olmasına rağmen, tarımdaki en önemli girdi yem olmasına rağmen, bunu yeterince üretemezken, ülkemizde bulunan sulanabilir arazilerimizin bile bu ülke AK PARTİ Hükûmet oluncaya kadar sadece üçte 1 ini, arkadaşlar, sulayabilir durumdaydı. Dolayısıyla girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğu bir ortamda AK PARTİ Hükûmet oldu ve müdahale kurumlarını -saygıdeğer milletvekilleri, hepiniz biliyorsunuz- bir bir satarak elimizden çıkarmıştınız. Yani üreticinin fiyatının belirlenmesinde müdahale şansı -hükûmetlerin- artık kalmamıştı. Şükür, bunları bizimle beraber, tekrar, yavaş yavaş geriye almaya başladık. GÖKHAN GÜNAYDIN (Ankara) Hangisini, hangisini? Bir tane örnek versene. 134

51 TBMM B: O: 2 YUNUS KILIÇ (Devamla) - Şimdi, tabii, bu sıkıntıları gidermek üzere oluşturulan tarım politikalarımızda öncelikli olarak neler yapılmış, bir bunlara bakalım, eğer sonunda siz de benimle aynı kanaatte olursanız hep beraber takdir edelim, taltif edelim ve alkışlayalım ama değilseniz, ben de sizinle beraber oy kullanayım. Kabul mü? Evet Şimdi, dedik ki sayın milletvekilleri, tarımın en önemli sıkıntısı yem bitkisi üretimidir. Bakın, bir hocamızın sözünü burada daha önce de ifade etmiştim. Der ki hocamız: Tarımda ot meselesi halledilmeden et meselesi halledilmez. Çok doğrudur, kitap gibi bir sözdür. Şimdi, Türkiye'nin bunu yapabilecek potansiyeli var mıdır? Evet, vardır. Bunu fark eden, bunu bilen Tarım Bakanı ve ekibi, Türkiye de en öncelikli olarak arazi toplulaştırması işini ele almıştır. Bu, en önemli dönüşüm noktasıdır çünkü bir köyde 2 dönüm bir yerde, 3 dönüm bir yerde, 5 dönüm bir yerde bir arazi olduğu zaman İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) Köy Hizmetlerini kapatarak nasıl yapmışlar Yunus Bey toplulaştırmayı? YUNUS KILIÇ (Devamla) - hem bunun sürdürülebilir bir tarımsal üretime dönüşmesi çok zor hem de maliyet oldukça yüksek noktalara ulaşıyor. Dolayısıyla, vatandaş bundan vazgeçiyor, bu tarım uğraşını terk ediyor. Eğer araziyi toplu bir şekilde, 50 dönüm, 100 dönüm, her neyse, bir araya getirebilirsek hem maliyetler azalacak hem üretimdeki kayıplar azalacak hem de vatandaş tarıma dönecek, arazisini ekecek, biçecek. Bu, 1961 yılından 2002 yılına kadar toplam 450 bin hektar kadardı sayın milletvekilleri. AK PARTİ yle birlikte on yılda -sadece on yılda- 3 milyon hektar arazi toplulaştırması bitti. GÖKHAN GÜNAYDIN (Ankara) Bu, ihalesi yapılan mı, tamamlanan mı? Bilmediğin şeyleri konuşma. YUNUS KILIÇ (Devamla) Yem bitkisi Bakın, yem bitkisi ekim alanı 1,2 milyon hektardı, AK PARTİ yle beraber 2,2 milyon hektara ulaştı; yem bitkisi üretimi de 4,5 milyon tondan 9 milyon tona çıktı. Peki, şimdi diyeceksiniz ki: Madem bu kadar yem bitkisini artırdınız, hâlâ niye ot, saman ithal ediyorsunuz? Söyleyeyim: Arkadaşlar, AK PARTİ iktidar olduğu zaman toplam hayvan varlığımız içerisinde kültür ırkı varlığımızın oranı sadece yüzde 10 du ve AK PARTİ ye gelinceye kadar, 1980 lerden taa 2002 ye gelinceye kadar hayvan sayımız 12,5 milyondan 9 milyona kadar düşmüş idi. Dolayısıyla, o dönemde yem bitkilerimiz yeterli idi. Fakat AK PARTİ ile beraber bugün kültür ırkı hayvan varlığımız toplam hayvan varlığımız içerisinde yüzde 40 lara ulaşmıştır. GÖKHAN GÜNAYDIN (Ankara) Onlar daha mı çok yiyorlar? YUNUS KILIÇ (Devamla) Evet, onlar çok daha fazla yiyorlar. OKTAY VURAL (Mersin) Obezler mi? YUNUS KILIÇ (Devamla) Ve 2,5 katı kadar, nasıl ki AK PARTİ iktidara geldiği günden bugüne kadar tarımsal üretimden siz de fazla tükettiğiniz gibi. GÖKHAN GÜNAYDIN (Ankara) Şimdi söyleyeceğim. YUNUS KILIÇ (Devamla) AK PARTİ bu dönüşümü gerçekleştirdi ve aşağı yukarı karkas ağırlığını, ortalama bir hayvandan elde edilen et miktarını 170 kilodan 240 kiloya kadar çıkardı. Bazı tarımsal verileri hatırlattığımız zaman özellikle ana muhalefet partisi milletvekilleri buna son derece kızıyorlar ama arkadaşlar, insan unutmaya mahkûm bir varlık, bunları hatırlatmamızda fayda var. Bakın, tarımsal hasılamız 23 milyar dolardı hükûmet oluncaya kadar AK PARTİ, 63 milyar dolara çıktı, ya 3 katı. Yani insan bu rakamları kıyaslarken bari hiç olmazsa bazı şeyleri takdir eder, eksik olanları da tenkit eder veyahut da yol gösterir. Muhalefetin yapması gereken bu. 135

52 TBMM B: O: 2 Efendim, desteklerden bahsetti sayın konuşmacılar, destekler, bakın, AK PARTİ 63 milyarlık tarımsal hasılayı elde ederken saygıdeğer milletvekilleri, yılda bunun aşağı yukarı 10 milyar Türk lirasını tekrar dönüp kendi işçisine, köylüsüne destek olarak veriyor yani neredeyse altıda 1 ini, on üçte 1 ini dolara çevirdiğiniz zaman öbür tarafta yani yüzde 7 sini tekrar çiftçisine destek olarak veriyor. Dünyanın hiçbir yerinde bu oranda bir destek miktarı yok. Yani bazen iddia edersiniz ya Efendim, millî gelirin yüzde 1 ini Hayır, yüzde 1 i değil, daha fazlası Türk işçisine ve köylüsüne tarımsal destek olarak verilmekte. GÖKHAN GÜNAYDIN (Ankara) Mazot fiyatından haberin var mı? YUNUS KILIÇ (Devamla) Bakın, 1990 dan 2002 yılına kadar tarımsal kooperatiflere verilen destek miktarı -arkadaşlar dikkat edin- sadece 100 milyon dolar. OKTAY VURAL (İzmir) Çiftçiler arıyorlar telefonla, Böyle bir ızdırap görmedik! diyorlar. YUNUS KILIÇ (Devamla) - Bakın, sadece on yılda 100 milyon dolar ama AK PARTİ yle birlikte bu rakam 2 milyar dolara çıkıyor arkadaşlar yani 2 bin katına çıkıyor yani 20 katına çıkıyor. GÖKHAN GÜNAYDIN (Ankara) 2 bin mi, 20 mi? Hangisi? YUNUS KILIÇ (Devamla) Yani daha nasıl ifade edilir, bunları anlıyorsunuzdur diye umut ediyorum. 50 başlık üzerindeki işletme sayısı, evet, 4 binden 25 bine çıkıyor arkadaşlar. Sayın MHP sözcüsü dedi ki: Efendim, bunlar artıyor da bu hayvan sayımız ne oluyor? Efendim, tarımdan insanlar çıkıyor, rakamları bir başka arkadaş verdi, dinleseydiniz... Tarımdan insanlar çıkmaya devam ediyor. ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN (Hatay) Hayvanda mı çıkıyor tarımdan! YUNUS KILIÇ (Devamla) Bakın, Türkiye, bu demin saydığım rakamları 2002 de elde edemiyordu, o zaman Türkiye nin köylü nüfusu yüzde 40 tı saygıdeğer milletvekilleri, şimdi Türkiye de köylü nüfusu yüzde 25 ama her alanda yüzde 100, yüzde 200 lük artışlar var. ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN (Hatay) İnsanı anladık, hayvanlar da mı çıkıyor tarımdan! YUNUS KILIÇ (Devamla) Peki ne oluyor bu, nereye gidiyor? Saygıdeğer milletvekilleri, farkında değil misiniz refahınız artıyor. 10 bin dolar seviyelerine ulaştı millî geliriniz, daha çok tüketiyorsunuz, daha çok istiyorsunuz. GÖKHAN GÜNAYDIN (Ankara) Vatandaş dinliyor seni, vatandaş dinliyor seni! OKTAY VURAL (İzmir) Vatandaş arıyor, saygılarını ifade iletiyor konuşmacıya! GÖKHAN GÜNAYDIN (Ankara) Refahı arttığı için tarlalarını satıyor herkes. onun için iflas ediyor herkes! YUNUS KILIÇ (Devamla) Bence hamal bulmuşsunuz, bırakın çalışmayı, yiyin, keyfinize bakın ya, daha ne istiyorsunuz? Yani bunları takdir edin. ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN (Hatay) Peki tarımdan niye çıkıyor adam? GÖKHAN GÜNAYDIN (Ankara) Onun için iflas ediyor herkes! YUNUS KILIÇ (Devamla) Bakın, örtüaltı üretimi, 4 milyon tondan 6 milyon tona çıktı. Sebze meyve üretimi, 39 milyon tondan milyon tona çıktı. Sertifikalı tohum üretimi, 145 bin tondan 650 bin tona çıktı ve bu artmaya devam ediyor. ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN (Hatay) Tarımdan niye çıkıyor vatandaş? OKTAY VURAL (İzmir) Sanayici oldu onlar, onun için! ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN (Hatay) Fabrika mı açtılar yoksa! 136

53 TBMM B: O: 2 YUNUS KILIÇ (Devamla) Ayçiçeği üretimi -demin iddia ettiniz- 850 bin tondan 1 milyon 400 bin tona çıktı saygıdeğer milletvekilleri. Peki, bunların hepsini -aslında çok daha uzun listeler var ama- aslında hepsi de aşağı yukarı sizin de çok iyi bildiğiniz ama burada takdir etmekten imtina ettiğiniz şeyler olduğu için tek tek bunları anlatmak istemiyorum. Bakın, desteklerle alakalı, AK PARTİ yle beraber sadece 9 olan tarımsal destek kalemi 61 e çıktı arkadaşlar. MAHMUT TANAL (İstanbul) Vermediniz, yem desteğini vermediniz, destekleme primini vermediniz! YUNUS KILIÇ (Devamla) Hayvancılıkta 4 olan destek kalemi 27 e çıktı. Hayvancılıktaki destek, sadece, yılda 83 milyon liraydı, 1,8 milyar liraya çıktı. Yüzde 4 bin arttı ya, insaf! Yani, yüzde 4 bin artan bir desteğe siz nasıl Destek vermiyorsunuz. dersiniz? GÖKHAN GÜNAYDIN (Ankara) Şimdi söyleyeceğim. YUNUS KILIÇ (Devamla) Yani insan rakamlardan biraz ders alır, biraz utanır. Şimdi, domuzla alakalı Ensar Bey -biraz daha- burada -belki de- çok kırıcı bir cümle kullandı milletvekillerine hitap ederken, bence Meclis olduğunu unutmuş olsa gerek. Efendim, domuz, Türkiye de sadece üç tane çiftlik vardır, bir tane de ruhsatlı kesimhane vardır. Gündeki kesim kapasitesi 16 dır ve bunlar da Tarım Bakanlığının denetiminde turistik iş ve işletmelere tedarik edilmektedir, sağlamaktadır ürünlerini. Bunun dışında da -40 bin tane, yılda yapılan denetimler neticesinde- bizim bildiğimiz başka da yoktur. OKTAY VURAL (İzmir) Bilmediğiniz var mıdır? YUNUS KILIÇ (Devamla) Şimdi, et ithalatıyla alakalı Evet, et ithalatı yapıyoruz. Niye yapıyoruz saygıdeğer milletvekilleri? Çünkü insanımız daha çok et yemek istiyor, bence yemesi de lazım. Teknoloji toplumu geliştirebilmemizin yolu, daha fazla hayvancılık üretimi proteininin tüketilmesine bağlı. Medeni toplumlarda, gelişmiş toplumlarda günlük proteinin yüzde 70 i hayvansal ürünlerden karşılanırken bizde sadece, bakın, bize rağmen, AK PARTİ ye rağmen, hâlâ yüzde 30 u Bunu artırmamız lazım, et tüketmemiz lazım. GÖKHAN GÜNAYDIN (Ankara) 12, 75 in yüzde 30 u mu oluyor? YUNUS KILIÇ (Devamla) Peki, biz bu eti kendimiz üretemez miyiz? Üretiriz ama ne zaman üreteceğiz inşallah? Önce hayvan gıda güvenliğini sağlayacak yem bitkilerini üreteceğiz, arazi toplulaştıracağız, tarım arazilerimizin sulanabilecek olanını tamamını sulayacağız yani kendi yemimizi, ana girdiyi kendimiz oluşturacağız, ondan sonra kendimize yetecek eti de inşallah üreteceğiz. GÖKHAN GÜNAYDIN (Ankara) İnşallah! YUNUS KILIÇ (Devamla) Çünkü zaten mazot bizde yok, gübre ham maddesi yok, ilacı genellikle yurt dışından alıyoruz. Peki, bizim üretebileceğimiz ne var? GÖKHAN GÜNAYDIN (Devamla) Mazotu kaça alıyorsun, mazotu? Kaça alıyorsun, kaça satıyorsun mazotu? Bir hesabını ver. YUNUS KILIÇ (Devamla) - Efendim, yem bitkileri. Bunları inşallah üreteceğiz. Peki, sayın milletvekilleri, köylü ve çiftçi, yani kırsal kesimde bu ekonomik gelirden en az pay alan insanlar AK PARTİ yle neleri gördü? Bakın, AK PARTİ yle köylü, arkadaşlar, yolu gördü. CEMALETTİN ŞİMŞEK (Samsun) Köylerin boşaldığını gördü. YUNUS KILIÇ (Devamla) - AK PARTİ yle şebekeli suyu ilk defa gördü. OKTAY VURAL (İzmir) Trene binmemişti. Bundan önce yolu yoktu! 137

54 TBMM B: O: 2 YUNUS KILIÇ (Devamla) - Saçtan çatılı, betonarme evleri ilk defa gördü. Tuvaleti gördü köylü ilk defa ya, evin içerisinde köylü ilk defa tuvaleti gördü, seramikten mutfakları gördü. Büyük ve modern işletmeler gördü, ufku açıldı. Traktörü ziyadesiyle gördü, her evde bir tane traktör var, iki tane traktör var. OKTAY VURAL (İzmir) Sizden önce bu millet yol bilmezdi! YUNUS KILIÇ (Devamla) Köyde kanalizasyon ve köy içi parke taşı yapılarını gördü. Peki, şimdi bütün bunları alalım. Bakın, bu saydıklarımız, AK PARTİ yle köylünün gördüklerini alalım, geri çıkaralım, bir de AK PARTİ yi çıkaralım, geriye ne kalır? Siz, açlık ve yoksulluk kalır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) GÖKHAN GÜNAYDIN (Ankara) - Şimdi soracağım sana ne kalıyor. YUNUS KILIÇ (Devamla) Şimdi, bu gerginliğinizin sebebini aslında, sayın milletvekilleri, bu gerginliğinizin sebebini bir şekilde aslında anlamak mümkün. Her gün her gün bir tane gensoru vererek Meclisi (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) YUNUS KILIÇ (Devamla) - tıkamaya yönelik hareketler halk tarafından takdir edilen bir davranış değil. BAŞKAN Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. Buyurunuz. YUNUS KILIÇ (Devamla) Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bu gensorularla Meclisi tıkamak aslında halkımızın size, efendim çok da destek verdiği bir durum olmadığını bilmenizi isterim. Şimdi, gerginlik şundan bence. Sayın Başbakanımız çıktı dedi ki: Arkadaşlar, 2023 vizyonumuz tamam. Şimdi bir de Şimdi, arkadaşların telaşı şundan: Ya, bizden geçti, torunları da kurtaramayacağız! (AK PARTİ sıralarından gülüşmeler) OKTAY VURAL (İzmir) Sen mikrofonu ilk defa gördün herhâlde, sen mikrofonu ilk defa gördün. YUNUS KILIÇ (Devamla) Telaş ve gerginliğiniz ondan. Her gün, yoksa, gereksiz, anlamsız ve kendinizin de inanmadığı bir gensoruyla karşımıza gelip Meclisi işgal etmeye hakkınız olmadığını düşünüyorum. BÜLENT BELEN (Tekirdağ) - Kapatın Meclisi o zaman! YUNUS KILIÇ (Devamla) Evet, gensoru sahibi Sayın Ensar Öğüt ve arkadaşları Tarım ve hayvancılığı en iyi bilenlerden birisi olarak ben, halka hizmeti Hakk a hizmet olarak bilen AK PARTİ Grubu ve tarım ve hayvancılıktan sadece Meclise ineği, öküzü ve tezeği getirirken edinilmiş bilgiye sahip olmuş olan sizlerin bu gensorunuzu desteklemiyoruz. Tarım Bakanının arkasında olduğumuzu ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) BAŞKAN Teşekkür ediyoruz Sayın Kılıç. GÖKHAN GÜNAYDIN (Ankara) Sayın Başkan Gruba ciddiyetsizlik söylemi 69 uncu maddeye göre söz istiyorum. BAŞKAN - Buyurun Sayın Günaydın. (CHP sıralarından alkışlar) 138

55 TBMM B: O: 2 IX.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 1.- Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın ın, Kars Milletvekili Yunus Kılıç ın CHP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması GÖKHAN GÜNAYDIN (Ankara) Sayın Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım; biraz evvel bu kürsüyü terk eden Sayın Yunus Kılıç Tarım ve hayvancılığı en iyi bilenlerden biriyim. dedi. Birisinin kendi hakkında böyle bir nitelemede bulunması gerçekten takdire şayandır. Biz böyle şeyler söyleyemeyiz kendimize, biz öğrenmeye çalışıyoruz. Ama şunu söyleyeyim: Yunus Kılıç ın yirmi dakikada yaptığı konuşmayı düzeltmek için yüz yirmi dakikaya ihtiyaç var. Bu kadar açık söylüyorum. (CHP sıralarından alkışlar) Ben sırayla söylüyorum: Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez saman ithal ediliyor. Bunu kuraklıkla açıklayamazsınız çünkü Türkiye, tarihi boyunca sürekli kuraklıklarla karşı karşıya kalmıştır de 50 milyon koyun vardı, bugün 22 milyon koyun var de 16 milyon sığır vardı, bugün 12 milyon sığır var; 19 milyon keçi vardı, 6,5 milyon keçi var. Ben soruyorum: Hayvan sayısı azalmış, nüfus artmış. O hâlde, niye saman ithal ediyorsunuz? MEHMET ERDOĞAN (Gaziantep) 2001 de hayvan sayısı kaçtı? Onu söyle bakalım. GÖKHAN GÜNAYDIN (Devamla) - Duyun, duyun. Öğrenmek isteyen arkadaşlar için söylüyorum: Çünkü Türkiye son on yılda 25 milyon dönümü işlemekten vazgeçti. Bunun da 15 milyonu buğdaydır, arpadır. Sebebi ne? Çünkü 2002 yılında 1 kilo buğday 30 kuruştu, 1 litre mazot 1 liraydı. 3,5 kiloya 1 litre mazot alabilirdi adam. Şimdi buğday 60 kuruş, mazot 4 lira 30 kuruş. Şimdi 1 litre mazot almak için 7 kilo buğday satması gerekiyor. Senin buğday çiftçisine yaptığın budur. AKP, buğday çiftçisini iflas ettiren sensin. Çiftçiyi destekliyormuş. Ben sana rakam vereyim: 7 milyar lira toplamda çiftçiye destek veriyorsunuz. Çiftçi 3,5 milyar litre tarımda mazot kullanıyor ve her litre mazotta 2,5 lira vergi alıyorsunuz. Çarpıp bölersen, yalnızca mazottan aldığınız vergi 8 milyar lira. Çiftçinin sağ cebinden 8 milyar lira alıyorsunuz, sol cebine 7 milyar lira vermiş gibi yapıyorsunuz. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) GÖKHAN GÜNAYDIN (Devamla) - Çiftçiyi iflas ettirerek bir yere varamazsınız. Bir de çıkıp burada Tarımı, çiftçiyi bu kadar biliyorum. diye, bu kadar yalanı peş peşe söyleyebilmek, pes yani. (CHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN Teşekkür ederim Sayın Günaydın. ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN (Hatay) Sayın Başkan BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Çirkin. Ne için efendim? ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN (Hatay) - Sayın Başkanım, AKP li konuşmacı benim, Türkiye deki hayvan sayısı ile ilgili, besi hayvanı sayısı ile ilgili bir sözümü çarpıtarak cevap vermiştir. O konuya açıklık getirmek istiyorum. BAŞKAN Buyurun Sayın Çirkin.(MHP sıralarından alkışlar) 2.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin in, Kars Milletvekili Yunus Kılıç ın şahsına sataşması nedeniyle konuşması ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN (Hatay) Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Şimdi, Adalet ve Kalkınma Partisinin Değerli Sözcüsü gerçekten burada çok gayret etti, gayret etmek zorundaydı çünkü ülkeyi, ülkenin hayvancılığını on yıldır getirdikleri nokta ancak bu şekilde savunulabilirdi ama elbette ki yapacak bir şeyi yok. 139

56 TBMM B: O: 2 Sayın Konuşmacı benim hayvan sayısının neden artmadığı noktasındaki soruma, bu değerlendirmeme yönelik olarak Türkiye deki çiftçi sayısının azaldığını ifade etti. Evet, doğru yani biz de zaten bunu ifade etmek istiyoruz. Peki, bu çiftçi sayısı niye azalır, bunlar fabrika mı açıyor, bunlar memur mu oluyor, bunlar kuyumcu dükkânı mı açıyor? Bunlar iflas ediyor ve işletmelerini kapatıyor, çiftçiliği bırakıyor yani bu noktada Ayrıca, öyle bir savundu ki hayvancılık yapan, ailesinin yanına gittiğinde ne cevap verecek ve onun değerli ailesi Sayın Milletvekiline neler söyleyecek onu da merak ediyoruz. Yani Sayın Bakanımız Mehdi Eker Bey Sayın Milletvekilinden çok daha vicdanlı, ölümü gördük sıtmaya razı olduk. Teşekkür ediyorum efendim. BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Çirkin. Buyurunuz Demiröz. İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) Sayın Başkan, grup önerisini, Yunus Bey, ciddiyetsizlikle şey yaptı, cevap vermek istiyorum. Grup önerisine -öneri sahibi olarak- Yunus Bey ciddiyetsizle hazırlanmış bir öneri dedi, ona cevap vermek istiyorum müsaade edersiniz. Gensoruya, düzeltiyorum. BAŞKAN Siz önerge sahibi olarak Buyurunuz Sayın Demiröz. (CHP sıralarından alkışlar) 3.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz ün, Kars Milletvekili Yunus Kılıç ın CHP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Yunus Bey, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi. Sayın Bakanı koruyabilir, kollayabilir ama konuşmalarını kendilerine bir akademisyen olmaları nedeniyle de yakıştıramadığımı ifade etmek istiyorum. Söylediklerimizin neresi ciddiyetsizlik? 2,5 milyar hektar tarım alanı azalmadı mı? Tarım en istikrarsız sektör hâline gelmedi mi? Büyüme hızı yüzde 2,2 iken büyüme oranı ekonomik olarak 4,6 değil midir? Çiftçilerin büyük bir bölümü enflasyona yenilmedi mi Yunus Bey? Türkiye artık tarımda net ithalatçı olmadı mı? Ama siz bizi dinlememişsiniz. Ben şöyle dedim yazımda: Türkiye meyve ve sebzede net ihracatçı, yağlı tohumlarda ise net ithalatçıdır. Tarım ürünleri dış ticaret açığı 2,3 milyar dolardır. Son on yılda buğday ve mısıra 5,5 milyar dolar ithalattan dolayı para ödedik mi ödemedik mi? Bu mu ciddiyetsizlik? Pamuk ithalatında yıllık 1,5 milyar dolar para ödüyor muyuz Yunus Bey? Yağlı tohum türevlerinde yıllık ithalat 2,5 milyar doları aşmadı mı? Ayrıca, Tekel, Köy Hizmetleri, bu kurumlar kapatılmadı mı? Bugün de yeni gelen yasayla il özel idareleri kapatılıyor. 3 milyon hektarlık bir alanda toplulaştırmayı öne çıkarıyorsunuz. Geride yapılacak 13 milyon hektarlık bir alan var ama kamu kurumu kalmadı Yunus Bey. Bu mudur önergenin ciddiyetsizliği? Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN Teşekkür ederiz Sayın Demiröz. VAHAP SEÇER (Mersin) Sayın Başkanım, benim, gensorunun altında imzam var. Ciddiyetsizlikle suçlandım, söz istiyorum sataşmadan. BAŞKAN Teklif sahibi olarak cevap verdi efendim. Böyle bir şey yapamayız. Lütfen VAHAP SEÇER (Mersin) Efendim, benim de imzam var ama, bizleri de kastetti. BAŞKAN Önerge sahibi olarak konuşan Sayın Demiröz buna cevap verdi. YUNUS KILIÇ (Kars) Sayın Başkan BAŞKAN Buyurunuz Sayın Kılıç. 140

57 TBMM B: O: 2 YUNUS KILIÇ (Kars) Sayın Başkan, konuşmacılar benim yalan söylediğimi ifade ederek sataşmada bulundular. Ben onların yalan söylediklerini ifade etmedim. Ben de yalan söylemediğimi ifade etmek istiyorum. OKTAY VURAL (İzmir) İfade edildi zaten efendim. BAŞKAN Evet, ama yani OKTAY VURAL Efendim, söyledi. BAŞKAN Lütfen yeniden sataşmaya mahal vermeyiniz. Böyle sonsuza kadar gideriz, olmaz yani. Buyurunuz Sayın Kılıç. 4.- Kars Milletvekili Yunus Kılıç ın, Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın, Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin ve Bursa Milletvekili İlhan Demiröz ün şahsına sataşmaları nedeniyle konuşması YUNUS KILIÇ (Kars) Teşekkürler Sayın Başkan. Ben aslında kimseye Yalan söylüyorsunuz. demedim, asıl siz bana Yalan söylüyorsunuz. dediniz. Ben rakamları, sadece rakamları anlattım arkadaşlar. GÖKHAN GÜNAYDIN (Ankara) Hangi rakamı, hangi rakamı? YUNUS KILIÇ (Devamla) Rakamlar yalan söylüyorsa bu benim kabahatim değil, bunlar Devlet İstatistik Kurumunun rakamları. KAMER GENÇ (Tunceli) Hükûmetin rakamları, Hükûmetin! YUNUS KILIÇ (Devamla) Biz de bilim adamıyız, aldığımız bilgileri doğru vermek yükümlülüğündeyiz. GÖKHAN GÜNAYDIN (Ankara) Rakamı söyle de onu söyleyeyim. YUNUS KILIÇ (Devamla) Biz hiçbir zaman bu ülkede ithalat yapılmıyor falan iddiasında değiliz ama yani mantıklı ve makul olan, azıcık muhasebeden anlayan, arkadaşlar, altına bakar ya. Ne kadar ithal etmişiz, ne kadar ihraç etmişiz? GÖKHAN GÜNAYDIN (Ankara) Ver rakamı da bakalım işte, ver rakamı. YUNUS KILIÇ (Devamla) Türkiye de tarım ve hayvancılık ürünlerinde yıllık ihracatımız yaklaşık 16,5 milyar dolar ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) İthalat ne kadar? YUNUS KILIÇ (Devamla) tarımda ithalatımız 12,5 milyar dolardır, 4 milyar fazlamız vardır. GÖKHAN GÜNAYDIN (Ankara) Gıda dâhil mi, hariç mi? Onu da mı bilmiyorsun? YUNUS KILIÇ (Devamla) Peki, bu yüksek göstermelerinin sebebi nedir? Örneğin, efendim, kauçuk, kösele, deri, elyaf, bunlar tarım ürünü olarak giriyorlar, işlendikten sonra sanayi ürünü olarak çıkıyorlar. Arkadaşlar, bunların toplam değeri 5 milyar dolar civarındadır. GÖKHAN GÜNAYDIN (Ankara) O hikâye eskidi, eskidi o hikâye. YUNUS KILIÇ (Devamla) Bunu tarıma koyamazsınız yani girerken ayrı, çıkarken ayrı olur mu? Bunları düştükten sonra yıllık, tarımın, 4 milyar dolar fazlası vardır diyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) BAŞKAN Teşekkür ediyoruz Sayın Kılıç. GÖKHAN GÜNAYDIN (Ankara) Yanlış rakamlar. BAŞKAN Sayın Susam, sisteme girmişsiniz siz de. Ne için? MEHMET ALİ SUSAM (İzmir) Sayın Bakana, hakkında verilen gensoruyla ilgili olarak açıklama yaparken, birkaç önerimiz var, onları da söyleyip açıklama yapmasını rica edeceğim. BAŞKAN Peki, buyurunuz, bir dakika süre veriyorum. 141

58 TBMM B: O: 2 V.- AÇIKLAMALAR (Devam) 12.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam ın, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker in hakkında verilen gensoru önergesiyle ilgili açıklamasını yaparken dile getirmesini istediği bazı konulara ilişkin açıklaması MEHMET ALİ SUSAM (İzmir) Sayın Bakan, zeytinyağı fiyatları çok düşük. Zeytinyağının ülke içinde tüketimini artırmak için bir kamu spotu yapmayı düşünür müsünüz? Bu konuda beklentiler nedir, ne yapmayı düşünüyorsunuz? İki: Çıkan teşvikleri köylü çok bilgili olmadığı için büyük işletmeler alıyor. Bu konuda köylünün teşviklerden yararlanması için bir kooperatifleşme ve teşvik sisteminde destek yapabilir misiniz? Üç: Büyük hayvan işletmeleri, örneğin Ata, pazara hazırken, parası varken hayvan üretiminden, besicilikten vazgeçti. Bu konuda ne diyorsunuz? Dört: Köylüler aldıkları kredilerin faizlerini ancak ödeyebiliyorlar. AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) Sayın Başkan, gensoruyu görüşüyoruz, sözlü soru yapmıyoruz. MEHMET ALİ SUSAM (İzmir) Faizlerini anaparayla birlikte ödeyebilmeleri için yeniden bir yapılandırma yapabilir misiniz? (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN Teşekkür ediyoruz Sayın Susam. AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) Sözlü soru yapmaya başladınız efendim. BAŞKAN Sayın Bahçekapılı, ne dediğinizi anlamadım. AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) Sayın Başkan, şunu söyledim: Biz şu anda bir gensoru görüşmekteyiz, sözlü soru yapmamaktayız. Bunu hatırlatmak istedim sadece. BAŞKAN Biliyorum Sayın Bahçekapılı. AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) O zaman gereğini yapın. BAŞKAN Ama Sayın Milletvekilimiz bir kısa açıklamada bulunacağını söyledi. AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) Açıklama değil, soru soruyor. BAŞKAN Onu bilemeyiz efendim. Şimdi, Hükûmet adına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker. Buyurunuz Sayın Eker. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) VIII.- GENSORU (Devam) A) ÖN GÖRÜŞMELER (Devam) 1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 28 milletvekilinin, uygulanan gıda, tarım ve hayvancılık politikaları ile çiftçi ve üreticileri sıkıntıya sokarak görevinin gereklerini yerine getirmediği iddiasıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/14) (Devam) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ana muhalefet partisi milletvekilleri tarafından hakkımda verilen gensoruyla ilgili görüşme esnasında sorulan sorulara, dile getirilen hususlara ve iddialara cevap vermeye çalışacağım. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; maalesef bir CHP klasiğiyle daha karşı karşıyayız. Uzunca bir zamandır gerçekten Hani muhalefet olarak, tamam, bir meseleyi, ufuk açıcı bir şeyi söylersiniz, bir yanlış varsa sağlam delillerle bunu dile getirirsiniz. Gensoru da elbette ki anayasal bir haktır, İç 142

59 TBMM B: O: 2 Tüzük ün tanıdığı bir haktır, onu da saygıyla karşılıyoruz. Geçen sene, 2011 in başında Cumhuriyet Halk Partisi Grubu benimle ilgili bir gensoru daha vermişti. Bu, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun bana verdiği ikinci gensoru ama isterdim ki... KAMER GENÇ (Tunceli) Tarımı da bitiren adam hakkında gensoru vermeyelim mi? GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) Ona millet karar veriyor, millet. Millet, tarımı kimin eliyle yürüteceğine karar veriyor. Muhalefeti kimin eliyle sürdüreceğine de millet karar veriyor. İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) Başka cevabınız yok Sayın Bakan. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) Onun için, geçen senekilerden de... O da elimde, gensoru metni elimde geçen seneki. Şimdi okursam vaktinizi alacağım. Aralarında bir fark yok, aynı teraneler, aynı hikâyeler... OKTAY VURAL (İzmir) Okuyun da görelim Sayın Bakan. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla)... ve hiçbirisi gerçeğe dayanmıyor. Şimdi... OKTAY VURAL (İzmir) Sayın Bakan, okuyun da öğrenelim. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) Okuyacağım bak, bak okuyacağım. OKTAY VURAL (İzmir) Okuyun. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) Dinlemesini bilirseniz... OKTAY VURAL (İzmir) Okuyun, önergeleri okuyun. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) Okumasını öğrenmemişsiniz ama dinlemesi öğrenirseniz çok şey öğrenirsiniz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; iddiayı okuyorum... VELİ AĞBABA (Malatya) Çok zekisiniz Sayın Bakan, çok zekisiniz! GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) İddiayı okuyorum. İddia diyor ki: On yıllık Hükûmetinizde hayvancılık bitme noktasına geldi. Son on yılda nüfus yüzde 25 artarken, -dikkat buyurun- son on yılda nüfus yüzde 25 artarken- hayvan mevcudu aynı oranda azaldı, ıslah çalışmaları yetersiz kaldı. Şimdi, değerli arkadaşlar, yukarıda Allah var, Necatibey Caddesi nde TÜİK var. Oraya kadar gidemiyorsanız TÜİK in bir web sitesi var, oraya girersiniz, Türkiye'nin nüfusu son on yılda ne kadar arttı, Türkiye'nin hayvan sayısı ne kadar arttı onu burada öğrenirsiniz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Hayvan ithal ediyorsunuz Sayın Bakan. Hayvan varsa, yetiyorsa niye ithal ediyorsunuz? GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) Yani, bunu, şimdi kalkıp da böyle gayriciddi ibarelerle ciddiyetsiz demiyorum, gayriciddi diyorumbunları buralarda... GÜRKUT ACAR (Antalya) Ayıp ediyorsun! DİLEK AKAGÜN YILMAZ (Uşak) Çok mu ciddi Sayın Bakan? GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla)...gensorunun iddiası hâline getirmek hakikaten muhalefet açısından içine düşülen durumu... İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) Rakamları Tarım Bakanlığının İnternet sitesinden aldık Sayın Bakan. 143

60 TBMM B: O: 2 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla)...göstermesi bakımından sadece trajikomik değil hazin bir durumdur, hazin. Şimdi, değerli arkadaşlar, bakın, 2002 yılında Türkiye'nin nüfusu 66 milyon, 2011 yılında 74.7 milyon. Artış yüzde 13, hani yüzde 25 ti? Değil. Gelelim hayvan sayısına. Şimdi, burada biraz önce söylendi -hakikaten teessüf ediyorum- bakın, 1980 söyleniyor. Herkes bilir ki, bu işin uzmanı olanlar bilir ki Türkiye de ilk hayvan sayımı TÜİK tarafından 1984 te yapıldı. Niye 1984 rakamını değil de 1980 i söylüyorsunuz? Demek ki burada bir iyi niyet yok. Demek ki siz bilgiyi de saklıyorsunuz, göz ardı ediyorsunuz, görmezden geliyorsunuz ama milletin bu konuda bilgisi var, kimin doğru yaptığını da, kimin yanlış yaptığını da iyi biliyor ve günü geldiğinde de kararını buna göre veriyor. Değerli kardeşlerim, bakın, 1984 yılında Türkiye nin büyükbaş hayvan varlığı -ilk sayım- 12 milyon 900 bin baş, küçükbaş hayvan varlığı da 53 milyon. Bunları bilerek konuşacağız, öyle, ezbere Hani, muhalefet de bu kadar ucuz olmamalı! İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) Teessüf ederim! Niye? GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Onun da bir ciddiyetle yapılması lazım ki biz de istifade edelim. Biz de ona bakalım, gerektiği zamanlarda kendimizi gözden geçirelim ve biz de doğru politikalar konusunda biraz daha titiz olalım, gerçekte biraz daha gayret edelim. Şimdi, yüzde 24 azalmış 2002 ye kadar hayvan sayısı arasında 12,9 milyondan 9,8 milyona düşmüş. Benim Hükûmetim geldiğinde Türkiye de sığır varlığı 9,8 milyon. Küçükbaş hayvan sayısı yaklaşık yüzde 40 azalmış arasını söylüyorum şimdi: Ben nereden devraldım? 9,8. Büyükbaş sayısı yüzde 27,5 arttı arkadaşlar, yüzde 27,5. 9,8 milyon, oldu 12,5 milyon. Keçi sayısı yüzde 7,3 arttı; 6,7 milyondan 7,3 milyona çıktı. Toplam küçükbaş sayısı 31,9 milyondan 32,3 milyon başa çıktı. OKTAY VURAL (İzmir) 31,9 dan 32 ye mi çıkmış? Bravo! GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Şimdi, bu mu bitmek arkadaşlar? Hayvancılığın bitmesi bu mu? Hayvan sayısının yüzde 25 azalması bu mu? Bu TÜİK in web sayfasında var, açın orayı bakın, okuyun. Hadi, Necatibey Caddesi ne kadar gidemiyorsunuz, ona bakın. OKTAY VURAL (İzmir) - Ne 31 den 32 ye çıkmış? İLHAN DEMİROZ (Bursa) Onun için mi kurban ithal ediyoruz? GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) O başka bir şey, ona geleceğim sen merak etme. Şimdi, değerli arkadaşlar, bitti denilen hayvancılık sektörü, süt üretimi bizim iktidarımız döneminde yüzde 79,1 arttı, yüzde 79,1. Nereden nereye geldi? 8,4 milyon tondan, 15,1 milyon tona çıktı süt. Biten hayvancılık bu kadar süt verimini yüzde 79 artırır mı? Et üretimi, yüzde 84,7; 421 bin tondan 777 bin tona çıktı. Sığır başına, inek başına süt verimi yüzde 70 arttı litreden litreye çıktı hayvan başına. Sığırda ortalama et verimi yüzde 36,4 arttı, 184 kilogramdan 251 kilograma çıktı. Hayvansal hasıla yani Türkiye nin çiftçisinin hayvancılık faaliyetinden elde ettiği hasıla 5.9 milyar dolardan 18,5 milyar dolara çıktı. Şimdi, yüzde 214 buranın artışı. Değerli arkadaşlar, süt ve süt ürünleri tüketimi 2002 de 122 kilogram, 2011 de 201 kilogram, 80 kilogramlık bir artış var tüketimde kişi başına yıllık. 144

61 TBMM B: O: 2 Et, et ürünleri tüketimi 6,1 kilogramdan 2011 de 10,4 kilograma çıktı. Bu da bu konudaki gelinen nokta. Islah çalışmaları yetersiz, hayvancılık bitti. deniyor. Gensorunun bir maddesi bu. Değerli arkadaşlar, yine, konu uzmanları bilir ki ıslah çalışmasının en önemli unsuru, en önemli aracı suni tohumlamadır. Ben devraldığımda, benim Hükûmetim, Türkiye de 624 bin hayvana yılda suni tohumlama yapılıyordu, sadece bu. 5 milyon civarında yapılması gerekiyorken, tohumlanacakken, 624 bin, sayı bu. Ne yapmışız biz? Bunu 2011 yılında 3,2 milyona çıkarmışız değerli arkadaşlar ve yüzde 420 lik bir artış var. Büyükbaşta kültür ırkına dönüştürme yani verimi yüksek ırka dönüştürme miktarı 1,8 milyondan 4,8 milyona çıkmış, 3 milyon yeni kültür ırkı sığır sürüye, Türkiye deki hayvan popülasyonuna ilave edilmiş, bu kadar artış var. Şimdi, bir şey daha söyleyeyim. Bitti. denilen hayvancılıkta ortalama işletme büyüklüğünü söylüyorum: Türkiye de, bizim Hükûmetimiz iş başına geldiğinde, içinde 50 den fazla büyükbaş hayvan bulunan çiftlik sayısı bütün Türkiye de dü. Bütün Türkiye de tane 50 baş üstü işletme vardı yani orta ve büyük işletme diyoruz biz bunlara. Değerli kardeşlerim, 2012 yılında Türkiye de bu , Bu ne demek? 24 bin yeni işletme, büyük işletme. Demek ki insanlar Türkiye de daha çok hayvancılık yapıyor, işletmeleri büyütüyor ve bu büyük işletmelerle de daha verimli bir ürün elde ediliyor. Bir hususu daha söylüyorum. Yine, profesyonel hayvancılığın önemli unsurlarından, faaliyetlerinden birisi şu, ölçüsü: Eğer hayvanlar soy kütüğü ve ön soy kütüğüne kayıtlıysa yani kültür ırkı, yüksek verimli pedigrili diyoruz biz buna, kaydı var, soy kütüğü var. Bunların oranı ne kadardı biliyor musunuz? Türkiye de 943 bindi, şu anda 6,5 milyona çıkmış. Türkiye'nin 6,5 milyon sığır varlığı şu anda soy kütüğüne ve ön soy kütüğüne kayıtlı. Yani bir de profesyonelleşme var ve bu yönde ciddi bir gelişme var. Peki, nasıl oldu bu? Değerli kardeşlerim, Türkiye de, biz iktidarı devraldığımızda KAMER GENÇ (Tunceli) Meclise konuşuyorsun, kardeşler meclisine konuşmuyorsun. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) devlet 1 milyar 868 milyon lira bütün tarıma kredi veriyor, 1 milyar 868 milyon. Bunun içerisinde hayvancılığa ayrılan pay bunun sadece yüzde 4,4 ü ve bu da 83 milyon liraya tekabül ediyordu. Yani, bizden önceki hükûmetler Türkiye nin hayvancılığına sadece desteklerin yüzde 4,4 ünü layık görüyordu ve o kadar veriyordu. ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN (Hatay) Demek ki desteğe ihtiyacı yokmuş Sayın Bakan. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) Bu da 83 milyondu. Bakın benim Hükûmetim 2011 yılında toplam 7 milyar 100 milyon lira destek vermiş tarıma. Bunun geçen sene 1 milyar 727 milyonunu sadece biz hayvancılığa vermişiz. Geçen sene bu oran yüzde 24,3 tü; 2012 deki oranı yüzde 28. Toplam tarım desteklerinin yüzde 28 ini biz hayvancılığa veriyoruz. Şimdi, yüzde 4 nerede, yüzde 28 nerede? Yani, kim hayvancılığa önem vermiş, kim daha çok destek vermiş, kim bunu daha çok büyütmüş, daha çok geliştirmiş? Değerli arkadaşlar, bir hususu daha söyleyeyim. Yetmedi, biz hayvancılık için faizsiz kredi uygulaması başlattık, sadece hayvancılık sektörü için Eylül sonuna kadar Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatifleri tarafından Türkiye de 172 bin çiftçiye -dikkat buyurun- 172 bin çiftçiye 6,6 milyar -yani eski parayla 6,6 katrilyon- faizsiz hayvancılık kredisi verildi. Bunun besicilikle ilgili olanının süresi 2 yıl, damızlık hayvancılıkla ilgili olanının süresi ise 7 yıl. Bu da yine bizim Hükûmetimizin verdiği desteği göstermesi bakımından anlamlı. 145

62 TBMM B: O: 2 Şimdi değerli kardeşlerim, ikide birde diyorlar ki İşte siz hayvan ithal ettiniz, hayvan ithal ettiniz. Şimdi, sıkı durun. Demin bir arkadaşımız burada 1937 den falan bahsetti. Şimdi kardeşlerim, bu ülkeye ilk defa sığır ithalatı 1925 te yapıldı, İki, 1935 te bir daha yapıldı,1935 te. Bunları da bileceğiz. Yani sığır ithalatı sanki bizim zamanımızda yapılmış gibi bir gayri, çok gayriciddi MAHMUT TANAL (İstanbul) Saman yapıldı mı? Samana gel samana Sayın Bakan! GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) Ha, işinize gelmiyor değil mi? İşinize gelmiyor doğruları söyleyince. Öğrenmek de işinize gelmiyor. MAHMUT TANAL (İstanbul) Samana gel! GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) Oradayım, orada, sen merak etme. Şimdi, değerli kardeşlerim, yılları arasında 133 bin 385 ton kemiksiz et, 98 bin 940 ton karkas et, toplamda 232 bin ton et ithal edildi. Ayrıca, 1 milyon MAHMUT TANAL (İstanbul) O dönemin bakanları şimdi sizde milletvekili. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) İşinize gelmiyor değil mi? 1 milyon 432 bin baş kasaplık hayvan ithal edildi. Ayrıca, 267 bin baş da damızlık ithal edildi daha önceden. Yani bunlar öteden beri Türkiye de, taa 1925 te başlayan, zaman zaman, mesela hastalıklar çıktığında durdurulan ama onun dışında devam eden bir süreç yani bizim başlattığımız bir şey değil. Şimdi, değerli kardeşlerim, burayı istismar etmeyin. Bakın, bir gün bilmiyorum umudunuz var mı iktidar olmaya ama İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) Sayın Bakan, yakışmıyor. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) yani eğer bu tabii iddiaları ortaya atıyorsanız, yok demektir. Şimdi, bunu bileceksiniz ki bir gün bunlar, yani şu tarafa gelip oturursanız lazım olur. LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) Sayın Bakan, samanın 13 lira olduğu yerde, sütün 50 kuruş olduğu yerde hiç konuşmaya hakkınız yok, hiç ama. Ben olsam utanırım o kürsüye çıkmaya bu durumda. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) Size geleceğim, geleceğim. LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) Bize gelin ama bu lafları iyi yazın bir tarafa. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) Geleceğim size. Sizin de yaptıklarınız Türk tarımıyla ilgili, bak elimde, onları göstereceğim, oraya geleceğim, sabredin. LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) Süt 50 kuruş, yem GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) Şimdi, kardeşlerim, değerli arkadaşlar; biz Türkiye nin tarihinde ilk defa Trakya Bölgesi ni şap hastalığından ari hâle getirdik, bunu biz yaptık. Bunu bizden önce, ne cumhuriyet tarihinde ne daha önce hiçbir hükûmet yapmadı. Bu çok önemli. Neden? Nedeni şu: Çünkü bu hastalık ekonomik kayba sebebiyet veren bir hastalık. Bununla mücadele etmek gerekiyor ve biz Trakya dan başlamak suretiyle Türkiye'nin diğer bölgelerini şaptan ari hâle getirme çalışmaları yaptık ve Dünya Sağlık Teşkilatından bu belgeyi almamız üç senelik bir çalışmaydı. Üç sene sonunda biz bu belgeyi aldık. Şimdi ben size soruyorum, elinizi vicdanınıza koyun: Türkiye'nin millî menfaatlerinin gerektirdiği hastalıkla 146

63 TBMM B: O: 2 mücadele konusunda atılan bir adımın ve haklı bir projenin uygulaması sonucunda eğer biz tutar da Trakya ya kontrolsüz bir şekilde hayvan geçirirsek ve bu hayvanlar orada mikrop taşır, şap taşır, Türkiye'nin üç yıllık, dört yıllık emeğini zayi ederse bu sizin vicdanınıza sığar mı? Ben size bunu soruyorum. Eğer Evet, vicdanımıza sığar. derseniz benim diyeceğim bir şey yok. Ama aramızda bir fark var. Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisinin bir milletvekili şunu yapıyor: Biz bu tedbirleri alırken, yani kontrol tedbirlerini alırken bu sene içerisinde tutuyor gidiyor orada görevini yapmakta olan bir veteriner hekimi darbetmek suretiyle görevine engel olmaya çalışıyor ve şu anda mahkemede tabii dava açılmış yargılanıyor. ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) Yalan, yalan söylüyorsun. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Bunu da burada söylemem lazım. Bizim aramızdaki fark bu. HÜSEYİN FİLİZ (Çankırı) - Yakışır, yakışır! GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) Bizim aramızdaki fark bu. Ben, bir veteriner hekime görevinin başındayken saldıranları kınıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Veteriner hekim meslek icra ediyor. Ha doktor dövmüşsünüz ha veteriner hekim dövmüşsünüz, bir fark yok. Buna dikkat edeceğiz. Mahkemede hesabını hukuk karşısında vereceğiz, eğer bir yanlış yapmışsak onu vereceğiz, siz de bunu vereceksiniz. ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) Sen önce kendi hesabını ver. Diyarbakır da yolsuzluğa karışan hangi akraban var senin? Diyarbakır da yolsuzluğa karışan akrabalarını söyle! GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) - Değerli kardeşlerim, bu sene aldığımız tedbirler sayesinde hayvan sayısının vardığı düzey bakımından artık Trakya da da ithalata gerek kalmadı, artık Trakya da da gerek kalmadı, dolayısıyla bu sene Trakya ya da getirmiyoruz. Şimdi, daha önce getirdik de ne kadar getirdik? Bunu da bilelim, onu da bilginize sunmak istiyorum. Yani Türkiye de 600 bin büyükbaş hayvan kesilir, 2-2,5 milyon küçükbaş hayvan kesilir. Trakya ya getirilen kurbanlık hayvan sayısı 16 bin değerli arkadaşlar. O da piyasa regülasyonu açısından. MAHMUT TANAL (İstanbul ) Siz sadece Trakya nın Bakanı değilsiniz, tüm Türkiye nin Bakanısınız. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) Başka da bir şeyi yok, başka da bir gerekçesi yok, başka bir miktar da değil. Yani dönüp dolaşıp işte Hayvan ithal ettiniz. falan denilen şey bu. Bunlar doğru değil. Değerli kardeşlerim, bakın, veteriner hekimim üç gün rapor almış, elimde raporu yani darptan dolayı üç gün iş göremez raporu almış, bu da elimde. Hukuk karşısında ilgililer bunun hesabını verecek. Bir veteriner hekimi görevi başında darbetmek ne demektir, hukuk onun şeyini görecek. Bir hususu daha ifade etmek istiyorum: Bizim ithalat yaptığımız bütün hayvanların ihaleleri herkese açık olmuştur. Şimdi, bakın, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, bu önergenin sahibi burada, bu ihale salonunda, Et ve Balık Kurumunun hayvan ithalatını yaptığı salonda çekilen fotoğrafı! Çıkışta da demiş ki: 3 tane CHP milletvekilinin huzurunda ihale yapıldı. Açık, şeffaf Çıkışta da soruyor gazeteciler: Efendim, ihalenin usulünde, üslubunda herhangi bir problem yok, bir şey yok. diyor. Şimdi, burada Efendim, işte şöyle oldu, böyle oldu. deniyor. ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) Ama anlaşma yaptılar, anlaşma! GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) Bunların hepsi gerçek dışı iddialardır. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 147

64 TBMM B: O: 2 ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Kaç tane ihaleyi o firmaya verdiniz? Sayın Bakan, açıkla, kaç tane ihaleyi o Hijazi firmasına verdiniz? Lütfen, onu da bir açıkla. BAŞKAN Lütfen sözlerinizi tamamlayınız, buyurunuz. ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Bu ihalelerin ne kadarını Hijazi firması aldı? Lütfen bir açıklama yapın. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) Bunların hepsi burada açık ve hukuka uygun olarak yapıldı. Biz bunların ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) Hayır, Bakansınız, yüzde kaçı açık, onu söyleyin, ihalelerin yüzde kaçını Hijazi firması aldı? Ayıptır! GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) O zaman madem öyleydi, niye gidip itiraz etmediniz? Niye KİK e itiraz etmediniz? Mademki orada gözlerinizin önünde oldu, neden bunu yapmadınız? Yapsaydınız! Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye nin tarım sektörü büyüyor. Dünyanın şu anda yedinci büyük tarım ekonomisi, Avrupa nın birinci tarım ekonomisi oldu. GÖKHAN GÜNAYDIN (Ankara) Büyüklere masallar! GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) Ve AK PARTİ sayesinde oldu, AK PARTİ Hükûmeti sayesinde. Avrupa da bir numarayız, dünyada yedi numarayız. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 63 milyar dolara yakın GÖKHAN GÜNAYDIN (Ankara) - İflas eden çiftçi sayısında dünya rekoru sizde. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) Bunu ben söylemiyorum, OECD nin raporu söylüyor; bunu ben söylemiyorum, Birleşmiş Milletler Gıda, Tarım Teşkilatının Başarıya Giden Yollar kitabı söylüyor. Bakın, burada, yayımlanmış. Bunları alın okuyun. Türkiye yi kim tarımda büyüttü, kim hayvancılıkta büyüttü, kim de Türkiye de hayvancılığa ve hastalıklarla mücadele edenlere zarar vermeye kalkıyor, bunu milletimiz biliyor. GÖKHAN GÜNAYDIN (Ankara) Ah biraz da sen okusan Sayın Bakan! Biraz da sen okusan keşke! (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN Teşekkür ediyoruz Sayın Eker. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Devamla) Türkiye'nin tarım politikasıyla ilgili bir sorunu yok ama bu ülkenin bir muhalefet sorunu var. O sorunu millet biliyor ve gereğini yapar. Saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) GÖKHAN GÜNAYDIN (Ankara) Sen iktidar sorununa bak, başka bir şeye bakma! Sen iktidar sorununa bak! Sen hayvana bak, başka bir şeye bakma! BAŞKAN Teşekkür ediyoruz Sayın Eker. GÖKHAN GÜNAYDIN (Ankara) Tarımla uğraş, başka şeyle uğraşma! EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) Sayın Başkan OKTAY VURAL (İzmir) Sayın Başkan BAŞKAN Buyurunuz Sayın Vural. OKTAY VURAL (İzmir) Sayın Başkan, tabii milletvekilleri olarak biz, tarımın içinde bulunduğu durumu anlattık ama biraz önce telefonlarımıza çiftçilerimiz, köylülerimiz anlatıyor Keşke bize söz hakkı verseniz. Bunlar doğru değil. Öldük, bittik. diyor ve şunu da ekliyorlar: 148

65 TBMM B: O: 2 Özellikle bir konuşmacı köylülerin tuvaleti bilmediğini, yolu bilmediğini söylüyor. Bize hakaret etmiştir, biz tuvalet de biliriz, yol da biliriz. Önce milletin ne olduğunu öğrensin o sayın milletvekili! Yoksa gelsin, ben ona anlatayım ne olduğunu. Dolayısıyla, köylüleri hakir gören bu davranışınızdan dolayı, bu ifadelerinizden dolayı kınıyorum sizi. Bunu ifade etmemi söylediler. Ben de bu vesileyle köylülere yapılan sataşmayı bu şekilde düzeltiyorum, aynen iade ediyorum. BAŞKAN Teşekkür ederiz Sayın Vural. Kayda geçmiştir. Buyurunuz Sayın Tarhan. EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) Sayın Başkanım, Hatip, Sayın Bakan grubumuza sataşmıştır. O yüzden söz istiyorum. BAŞKAN Gruba EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) Grubumuza sataşma var Sayın Başkan. İsterseniz hatırlatayım: Ana muhalefetin ucuzluğundan söz etti Sayın Bakan. BAŞKAN Buyurunuz efendim. Yeni sataşmaya mahal vermeyiniz, lütfen. IX.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 5.- Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan ın, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker in CHP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması EMİNE ÜLKER TARHAN (Ankara) Anayasal bir denetim yolu olan ve demokrasinin gereği olan bir yöntemi Sayın Bakan şöyle izah etti: Bir CHP klasiği, gayriciddi dedi ve ana muhalefetin ucuzluğundan söz etti. Böyle küçümseyen, tarımdan ve hayvanlardan sorumlu Sayın Bakan, demokrasiyle, anayasal denetimle ilgili bilgi düzeyini de açıkça ortaya koydu. Bir de Her şeye halk karar verir. gibi böyle bir şeyler mırıldandı ama ne söylediğini ben anlayamadım. Anayasa değişikliği konusunda yaşadığınız travma sonucu referandumdan kaçtığınızı unutmayalım, bununla ilgili beyanlarınızı unutmayalım. Bize, referandumdan kaçanlar halk goygoyculuğu hiç yapmasınlar Sayın Bakan; bu bir, bu birincisi. (CHP sıralarından alkışlar) Sorulan hiçbir soruya ciddi bir yanıt vermeyip polemikten öteye geçmediniz. Hiçbirisi tatmin edici değildi yanıtlarınızın ve gayriciddiyet, ciddiyet, ucuzluk konusunda bizimle hiçbir tartışmaya girmemenizi öneriyorum. Çünkü kendi düşürülen uçağının peşine düşme ciddiyetini göstermeyen, çuval olayında, Marmara olayında HÜSEYİN FİLİZ (Çankırı) Ne alakası var ya! EMİNE ÜLKER TARHAN (Devamla) Sizin çok hassas olduğunuz bir olay, o yüzden söylüyorum. gerekli ciddiyeti göstermeyen ancak, ancak HÜSEYİN FİLİZ (Çankırı) Konuya gel, konuya! Ne alakası var! EMİNE ÜLKER TARHAN (Devamla) - Dinlerseniz anlayacaksınız. sağda solda gördüğü her uçan cismi indirme gösterisi ve ciddiyetsizliği ile göz boyamaya çalışan bir zihniyetin ahfadı bize ciddiyet öğretemez; bu da iki. Ciddiyet öğretmeye kalktığında hakikaten komik kaçıyor, komik! (CHP sıralarından alkışlar) MUZAFFER YURTTAŞ (Manisa) Gensoruyla ne alakası var ya! BAŞKAN Teşekkür ederiz Sayın Tarhan. OKTAY VURAL (İzmir) Sayın Başkan AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) Sayın Başkan 149

66 TBMM B: O: 2 LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) Sayın Başkan, Sayın Bakan ifade ederken Bekleyin, size geleceğim. dedi. Ben bekledim Sayın Bakan gelmedi ama geldiğinde benim ifade etmek istediğim şeyler vardı. Müsaade ederseniz söylemek istiyorum. BAŞKAN Gelmediği için ifade edemezsiniz efendim. Bir şey söylemedi, lütfen LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) Olur mu efendim? Direkt şahsımıza karşı OKTAY VURAL (İzmir) Sayın Başkan, Muhalefet sorunu var. demek suretiyle sataşmada bulunmuştur dolayısıyla söz istiyorum. BAŞKAN Ama sizinle ilgili hiçbir şey söylemedi. LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) Biz muhalefet partisi değil miyiz efendim? Bu bir sataşma değil midir? OKTAY VURAL (İzmir) Sorunun iktidar sorunu, bakan sorunu olduğunu ifade edeceğiz. Teşhisi yapacağız efendim, doktorların teşhisini ileteceğiz. LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) Evet, müsaade ederseniz konuşmak istiyorum Sayın Başkan. BAŞKAN Buyurun Sayın Türkkan. Yeni sataşmaya mahal vermeyiniz. 6.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ın, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker in MHP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) Sayın Başkan, değerli üyeler; bu gensoru önergesi bizim grubumuza ait bir gensoru önergesi değil ancak bir şeyi ifade etmek istiyorum. Bizler iyi yapılan işleri hiçbir komplekse kapılmadan destekleriz, kötü yapılan işleri de buradan gelir takır takır söyleriz. Sayın Bakanı biraz evvel bekledim, Geleceğim. dedi, Size geleceğim. dedi. Nasıl geleceğini bilmiyorum ama neler söyleyeceğini bilmediğim için ben ona bir şeyler söyleyeceğim ve bakın, sadece rakam vereceğim. 1 kilo süt 1 kilo yem yapıyorsa bu ülkede hayvancılıktan bahsedemezsiniz. 1 kilo süt 0,90 kuruştur, 1 kilo yem 0,84 kuruştur. Burada kalkıp Hayvancılık böyle ileri gitti, böyle geri gitti. derseniz bizi aldattığınızı zannedersiniz ama siz komik duruma düşersiniz Sayın Bakan. Diğer taraftan, bakın, bu yıl kurban pazarına çıktınız mı hiç? Köyleri dolaştınız mı? Kurban parası 10,5 lira olmuş, kilosu, canlı hayvan. Geçen sene ne kadardı bu? 11,5 lira. Ben kendim hayvancılık yapıyorum. Geçen sene samanı 4 liraya aldım, bu sene 13 liraya aldım; aradaki fark 3 misli. Burada köylerden gelen arkadaşlarım var. Fiyatlar konusunda herhangi bir egzajere yapıyorsam beni uyarsınlar lütfen. 4 lira; 13 lira Geçen sene kurban 11,5 lira; bu sene 10,5 lira. Niye biliyor musunuz? İnsanlar elinde kalacak hayvanı besleyemeyecekler. Bunu bildikleri için hayvanları ellerinden çıkarıyorlar. OKTAY VURAL (İzmir) Bakan karaborsacılık yapıyor demek ki! LÜTFÜ TÜRKKAN (Devamla) - Sayın Bakan, bu gerçekler ışığında, bir kere çıkın, Ben bu işi yapamadım arkadaşlar. deyin, af dileyin. Hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN Teşekkür ediyoruz Sayın Türkkan. ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) Sayın Başkan BAŞKAN Sayın Öğüt, buyurunuz. ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) Sayın Başkanım, ihale yapıldığı zaman ben oradaydım. Bana sataşma var, o bakımdan orayla ilgili bir açıklama yapacağım. BAŞKAN Buyurun. Lütfen sataşmaya mahal vermeyiniz. 150

67 TBMM B: O: Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker in şahsına sataşması nedeniyle konuşması ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) Şimdi, değerli arkadaşlar, ihaleye, ilk ben ve Ramazan Kerim Özkan, bir arkadaşımız daha gittik. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) Orhan Diren ENSAR ÖĞÜT (Devamla) Bakın, ihaleye -yani şu anda unuttum ama- yedi sekiz tane firma katıldı, Tamam dediler, fiyatlar açıklandı, hepsi dışarı çıktı, mola istediler. Mola aldıktan sonra beşi girmedi tahmin ediyorum, üçü girdi. Üçünden de ikisi çekildi birine kaldı, Hijazi firması. Sayın Bakan, sen onların sözcüsü müsün? Ben size söylüyorum, Hijazi firması bu ihalelerin yüzde kaçını aldı? GÖKHAN GÜNAYDIN (Ankara) Ayıp ayıp! ENSAR ÖĞÜT (Devamla) - Lütfen, söylesene milletin kürsüsünden, çok ayıp bu. OKTAY VURAL (İzmir) Söyleyin, milletvekilleri öğrensin Sayın Bakan. ENSAR ÖĞÜT (Devamla) Bakın, değerli arkadaşlar, burada çok ayıp ediliyor. OKTAY VURAL (İzmir) AKP li vekiller size güven duymuyor. ENSAR ÖĞÜT (Devamla) Sayın Bakana dedim ki: İthalatı durdurdun! Ben sana tarih verdim. Bir hafta önce 5 Ekimde, 10 Ekimde 10 bine yakın Mersin Limanı ndan hayvan geldi. Geldi mi gelmedi mi söylesene erkeksen? Gel bunu söyle! Ayıptır, bunu söyleme ya! (CHP sıralarından alkışlar) Nasıl İthalat durdu. diyorsun? İthalat durmadı, devam ediyor. İsterseniz firmaların ismini de vereyim. Nimet, Namet bugün hayvan getirdiler arkadaşlar, şu anda Mersin Limanı nda. Ölüleri seçiyorlar, ölüleri, hastalıklı hayvanları seçiyorlar, ondan sonra teslim edilirken Ben bugün konuştum, ayıptır! Şimdi, bakın, değerli arkadaşlar, Mehmet Şevket Eygi yi tanırsınız değil mi? Mehmet Şevket Eygi diyor ki: Halkımıza domuz eti yedirenlere lanet olsun! Türkiye de 6 milyon kilogram kırmızı et, 3 milyon kilogram da domuz eti tüketiliyor Sayın Bakan. Bakın, Yeni Şafak gazetesinde Mustafa İslamoğlu yazıyor, diyor ki: Seksene yakın domuz eti çiftliği var. Bunlar nerededir? Bu millete sen nasıl domuz eti yediriyorsun? Gel bunun hesabını ver, ondan sonra konuş. Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN Teşekkür ederiz Sayın Öğüt. VIII.- GENSORU (Devam) A) ÖN GÖRÜŞMELER (Devam) 1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 28 milletvekilinin, uygulanan gıda, tarım ve hayvancılık politikaları ile çiftçi ve üreticileri sıkıntıya sokarak görevinin gereklerini yerine getirmediği iddiasıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/14) (Devam) BAŞKAN Sayın milletvekilleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker hakkındaki gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmeler tamamlanmıştır. YUNUS KILIÇ (Kars) Sayın Başkan BAŞKAN Buyurunuz. Tamamlandı görüşmeler ama sataşma ben size yönelik duymadım. OKTAY VURAL (İzmir) Tamamlandı efendim artık. 151

68 TBMM B: O: 2 BAŞKAN Onun için sözüme devam ettim Sayın Kılıç. OKTAY VURAL (İzmir) Efendim, görüşmeler tamamlandığı için oylamayı tamamlayın, ondan sonra BAŞKAN Şimdi gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususunu oylarınıza sunacağım: Gensoru önergesinin gündeme alınmasını kabul edenler Kabul etmeyenler Gensoru önergesinin gündeme alınması kabul edilmemiştir. Böylece, alınan karar gereğince, kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 17 Ekim 2012 Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. Kapanma Saati: X.- KOMİSYONLAR BÜLTENİ /01/ /06/2012 tarihleri arasında komisyonlara gelen, komisyonlardan çıkan ve 30/06/2012 tarihinde komisyonlarda bulunan kanun hükmünde kararnameler, tasarılar, teklifler ve tezkereler (x) (x) Tutanağın sonuna eklidir. 152

69 TBMM B: XI.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 1.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi nin, bazı TV kanallarının seçim kampanyaları sırasında siyasi partilere karşı taraflı yayın politikası izlediği iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ın cevabı (7/8419) 153

70 TBMM B:

71 TBMM B:

72 TBMM B:

73 TBMM B:

74 TBMM B: Balıkesir Milletvekili Namık Havutça nın, soru önergelerine ve iade edilen önergelere ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam ın cevabı (7/9204) 158

75 TBMM B:

76 TBMM B:

77 TBMM B:

78 TBMM B:

79 TBMM B: EK-1 163

80 TBMM B: Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ın, sınai amaçlı ithal edilen yağların gıda sektöründe kullanılmasının önlenmesine ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan ın cevabı (7/9422) 164

81 TBMM B:

82 TBMM B:

83 TBMM B:

84 TBMM B: İstanbul Milletvekili Melda Onur un, atık kâğıt toplama sektörünü düzenleyen tebliğde yapılan değişikliklere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan ın cevabı (7/9424) 168

85 TBMM B:

86 TBMM B:

87 TBMM B: İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ın, yılları arasında Komisyon Başkanlarının makam araçlarının yakıt masraflarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam ın cevabı (7/9756) 171

88 TBMM B:

89 TBMM B:

90 TBMM B:

91 TBMM B:

92 TBMM B:

93 TBMM B:

94 TBMM B:

95 TBMM B:

96 TBMM B:

97 TBMM B:

98 TBMM B:

99 TBMM B:

100 TBMM B:

101 TBMM B:

102 TBMM B:

103 TBMM B: İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu nun, Suriye sınır kapılarının kapanmasının yol açtığı sorunlara ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan ın cevabı (7/9997) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 187

104 TBMM B:

105 TBMM B:

106 TBMM B:

107 TBMM B: Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ın, bazı ekonomik verilere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan ın cevabı (7/9998) 191

108 TBMM B:

109 TBMM B:

110 TBMM B:

111 TBMM B:

112 TBMM B:

113 TBMM B:

114 TBMM B: Yalova Milletvekili Muharrem İnce nin, bazı illerdeki gayrimenkullerin bazı bankalar tarafından ipotek olarak kabul edilmemesine ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan ın cevabı (7/10000) 198

115 TBMM B:

116 TBMM B:

117 TBMM B: Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün ün, Suriye ye yapılan ihracatta yaşanan azalmadan kaynaklanan mağduriyete ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan ın cevabı (7/10001) 201

118 TBMM B:

119 TBMM B:

120 TBMM B:

121 TBMM B:

122 TBMM B: İstanbul Milletvekili Umut Oran ın, 2003 ten bugüne icradaki dosyalara ve küçük işletmelerin icra sorununun çözümüne ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan ın cevabı (7/10002) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA 206

123 TBMM B:

124 TBMM B:

125 TBMM B:

126 TBMM B: İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu nun, artan terör olaylarına karşı alınan ekonomik ve sosyal tedbirlere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan ın cevabı (7/10003) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 210

127 TBMM B:

128 TBMM B:

129 TBMM B:

130 TBMM B: İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu nun, ithal ürünlerin denetimine ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan ın cevabı (7/10597) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 214

131 TBMM B:

132 TBMM B:

133 TBMM B:

134 TBMM B:

135 TBMM B:

136 TBMM B:

137 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ GÜNDEMÝ DÖNEM: 24 YASAMA YILI: 3 9 UNCU BÝR LEÞÝM 16 EKİM 2012 SALI SAAT: KISIMLAR BAÞ KAN LIÐIN GENEL KURULA SUNUÞ LARI ÖZEL GÜN DEM DE YER ALACAK ÝÞ LER SEÇÝM OY LAMASI YAPILACAK ÝÞ LER MEC LÝS SORUÞ TUR MASI RAPOR LARI GENEL GÖRÜÞ ME VE MEC LÝS ARAÞ TIR MASI YAPIL MASINA DAÝR ÖN GÖRÜÞ MELER SÖZ LÜ SORULAR KANUN TASARI VE TEKLÝFLERÝ ÝLE KOMÝSYONLARDAN GELEN DÝÐER ÝÞLER EGEMENLÝK KAYITSIZ ÞARTSIZ MÝLLETÝNDÝR

138 DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin başında bir saat süre ile Sözlü Soruların görüşülmesi, Sunuşlar ve işaret oyu ile yapılacak seçimlerin her gün yapılması, önerilmiştir. (Genel Kurulun 4/10/2011 tarihli 2 nci Birleşiminde kabul edilmiştir.) ve 280 Sıra Sayılı Kanun Tasarılarının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi, 287 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ila 7 nci maddelerden, ikinci bölümünün Geçici Madde 1 ve 2 dahil olmak üzere 8 ila 13 üncü maddelerden, 280 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ila 7 nci maddelerden, ikinci bölümünün 9 uncu maddeye bağlı birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları ile Geçici Madde 1 dahil olmak üzere 8 ila 11 inci maddelerden, oluşması önerilmiştir. (Genel Kurulun 19/6/2012 tarihli 121 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.) 3.- Genel Kurulun; 16, 23 ve 30 Ekim 2012 Salı günkü birleşimlerinde 15:00-20:00 saatleri arasında çalışması, 17, 18 ve 31 Ekim 2012 Çarşamba ve Perşembe günkü birleşimlerinde 14:00-20:00 saatleri arasında çalışması, önerilmiştir. (Genel Kurulun 2/10/2012 tarihli 2 nci Birleşiminde kabul edilmiştir.) GRUP ÖNERİLERİ Sıra Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifinin İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi; birinci bölümünün 1 ila 9 uncu maddelerden, ikinci bölümünün 10 ila 18 inci maddelerden oluşması, önerilmiştir. (Genel Kurulun 31/1/2012 tarihli 58 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.) Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi ve birinci bölümünün 1 ila 30 uncu maddelerden, ikinci bölümünün 31 ila 60 ıncı maddelerden, üçüncü bölümünün Geçici Madde 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 dahil olmak üzere 61 ila 83 üncü maddelerden oluşması, önerilmiştir. (Genel Kurulun 27/3/2012 tarihli 83 üncü Birleşiminde kabul edilmiştir.) * Dışişleri Komisyonu Çarşamba - Saat: KOMİSYON TOPLANTILARI * Meclis Araştırması Komisyonu (Sağlık Çalışanlarına Şiddet) Çarşamba - Saat: Perşembe - Saat: 11.00

139 TÜRKÝYE BÜ YÜK MÝLLET MECLÝSÝ GÜN DEMÝ 9 UNCU BÝRLEÞÝM 16 EKİM 2012 SALI SA AT : _ BAÞKAN LIÐIN GE NEL KU RU LA SU NUÞLA RI 1.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar ın; Milletlerarası Andlaşmaların Yapılması, Yürürlüğü ve Yayınlanması ile Bazı Andlaşmaların Yapılması İçin Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin (2/408) İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi 2 _ ÖZEL GÜN DEM DE YER ALA CAK ÝÞLER 3 _ SEÇÝM 4 _ OY LA MA SI YA PI LA CAK ÝÞLER 5 _ MECLÝS SO RUÞTUR MA SI RA POR LA RI

140 6 _ GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 1. - İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın ve 20 Milletvekilinin, İstanbul Kağıthane ve Ayamama dereleri üzerindeki imara aykırı yapıların dere yataklarını yok etmesi ve yoğun yağışlarda adı geçen derelerin taşması sonucu oluşan can ve mal kayıplarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1) 2. - İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ve 22 Milletvekilinin, spor sektöründeki siyasi baskı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2) 3. - İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel ve 23 Milletvekilinin, Türkiye de siyanür ve benzeri kimyasal maddeler kullanılarak yapılan madencilik faaliyetlerinin neden olduğu çevre kirliliğinin ve olası kirlilik tehditlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/3) 4. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 19 Milletvekilinin, Konya Ovası Projesi nin (KOP) revize edilmesi ve hayata geçirilmesine yönelik alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4) 5. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Yalova Milletvekili Muharrem İnce nin, Yalova daki mevcut ve kurulması planlanan sanayi tesislerinin çevreye etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/5) 6. - Antalya Milletvekili Menderes Mehmet Tevfik Türel ve 23 Milletvekilinin, turizm potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/6) 7. - Afyonkarahisar Milletvekili Sait Açba ve 22 Milletvekilinin, jeotermal kaynakların enerji ve turizm yönünden daha verimli kullanılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/7) 8. - Aydın Milletvekili Mehmet Erdem ve 21 Milletvekilinin, üzüm yetiştiriciliği ve bağcılık sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/8) 9. - Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül ve 26 Milletvekilinin, boşanma olaylarının ve sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/9) Antalya Milletvekili Sadık Badak ve 24 Milletvekilinin, seracılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) Malatya Milletvekili Mahmut Mücahit Fındıklı ve 21 Milletvekilinin, kayısı üretimi ve pazarlamasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) İzmir Milletvekili Erdal Kalkan ve 23 Milletvekilinin, balıkçılığın sorunları ve çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin, bal ve diğer arı ürünlerinin üretimi ve pazarlanmasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13) İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve 19 Milletvekilinin, Riva Deresi ve havzasındaki kirliliğin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 4 9 UNCU BİRLEŞİM

141 6 _ GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 21 Milletvekilinin, eğitim kurumlarındaki tarikat örgütlenmesi iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 22 Milletvekilinin, su kaynakları potansiyelinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin, İstanbul daki su havzalarının araştırılarak havzaların korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 23 Milletvekilinin, Uludağ ın doğal ve tarihî zenginliklerinin korunması, değerlendirilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) Tokat Milletvekili Orhan Düzgün ve 25 Milletvekilinin, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan ve 25 Milletvekilinin, Kaz Dağlarındaki çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) Mersin Milletvekili Vahap Seçer ve 28 Milletvekilinin, Mersin-Akkuyu da kurulması planlanan nükleer santralin başta insan ve hayvan sağlığı ile gıda üzerindeki etkileri olmak üzere tüm etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, tahıl ürünlerinin üretim ve tüketiminin planlanmasında karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin, su kaynakları potansiyelinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 25 Milletvekilinin, Tekel in özelleştirilmesinden kaynaklanan sosyal ve ekonomik sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 28 Milletvekilinin, muhtarların sosyal ve ekonomik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, belediyelere aktarılan ödeneklerin hizmette eşitliğin sağlanması açısından adil ve dengeli tahsis edilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 26 Milletvekilinin, baz istasyonlarının insan sağlığına ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, kayıt dışı istihdam sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 5 9 UNCU BİRLEŞİM

142 6 _ GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, alışveriş merkezlerinin geleneksel ticaret sistemine etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 25 Milletvekilinin, GAP kapsamında yapılması planlanan sulama projelerinin tamamlanmama nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, kamudaki taşeron şirket uygulamasının işçilerin hak ve özgürlüklerine etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, kayıt dışı içki üretimi ve satışının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin ilköğretim çağındaki çocuklarının eğitime devam sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, İstanbul daki içme ve kullanma suyuna karışan kimyasal atıklar nedeniyle oluşan çevre sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin, sulama birliklerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 24 Milletvekilinin, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, ormanların korunması konusunda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 28 Milletvekilinin, zihinsel özürlü çocukların eğitiminde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 22 Milletvekilinin, basın özgürlüğünün kısıtlanması ve Oda TV ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 24 Milletvekilinin, faili meçhul siyasi cinayetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/41) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 20 Milletvekilinin, şehit aileleri, gaziler ile harp ve vazife malullerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 24 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 26 Milletvekilinin, taksici esnafının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 6 9 UNCU BİRLEŞİM

143 6 _ GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, özel güvenlik sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 25 Milletvekilinin, yerel basın ve yayın kuruluşlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, taş ocaklarının yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, süt üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/50) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, ortaöğretim sistemindeki aksaklıkların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin, mermercilik sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin, orman yangınlarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 21 Milletvekilinin, küresel ısınmanın ülkemize etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, İstanbul da depremle ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, balıkçılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 21 Milletvekilinin, Alevilerin inanç ve kültürlerini yaşamakta karşılaştıkları sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) Manisa Milletvekili Sakine Öz ve 21 Milletvekilinin, ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlara giren öğrencilerin kişisel bilgilerinin gizliliğinin sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, İstanbul un trafik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 7 9 UNCU BİRLEŞİM

144 6 _ GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ve 21 Milletvekilinin, Tuz Gölü ile ilgili çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 24 Milletvekilinin, toplumsal olaylarda kullanılan gaz bombasının insan sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin, yerel basın ve yayın kuruluşlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, futbol kulüplerinin yönetimini düzenleyen mevzuattan kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, Doğu Anadolu Fay Hattı ile ilgili çalışmaların incelenmesi ve olası depremlere karşı alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/65) Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş ve 23 Milletvekilinin, su kaynaklarının potansiyelinin tespit edilerek korunması ve bilinçli kullanımı için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş ve 20 Milletvekilinin, arıcılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin futbol kulüplerinin ekonomik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/68) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, usta öğreticilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/69) Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 21 Milletvekilinin, Tekirdağ sahillerindeki kirlilik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 22 Milletvekilinin, Marmara Denizi nde kirlilikten kaynaklanan sorunların ve kirliliğin çevre ve insan sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 26 Milletvekilinin, başta okulların fiziki eksiklikleri ile öğretmenlerin sosyal ve ekonomik durumları olmak üzere milli eğitim sistemindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/72) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 25 Milletvekilinin, okullarda yaşanan şiddet olayları ve madde bağımlılığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) İzmir Milletvekili Rıza Türmen ve 25 Milletvekilinin telefon dinlemelerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 26 Milletvekilinin, şehit aileleri, gaziler ile harp ve vazife malullerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/75) 8 9 UNCU BİRLEŞİM

145 6 _ GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ın, basın özgürlüğünün sağlanması konusunda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ın, tüketici hakları alanında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/77) Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ın, güvenlik güçlerince toplumsal gösterilerde kullanılan plastik mermi, gaz bombası ve biber gazının yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/78) Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ın, yargı bağımsızlığı ile yargı sistemine ilişkin sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ın, enerji sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 22 Milletvekilinin, ataması yapılmayan öğretmenlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, ceza infaz kurumları ve tutukevleri personelinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 21 Milletvekilinin, Çıldır Gölü nde meydana gelen kirliliğin sebepleri ve çözümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/84) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 21 Milletvekilinin, hayvancılık ve kırmızı et sektörlerinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 22 Milletvekilinin, tütün üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86) Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu ve 20 Milletvekilinin, arıcılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/87) Van Milletvekili Özdal Üçer ve 20 Milletvekilinin, Van ve çevresindeki tarım ve hayvancılığa ilişkin sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) Van Milletvekili Özdal Üçer ve 19 Milletvekilinin, çocuk ve gençlerde madde bağımlılığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) Van Milletvekili Özdal Üçer ve 20 Milletvekilinin, 1930 yılında Van ın Erciş ilçesindeki Zilan bölgesinde yaşanan olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/90) Adana Milletvekili Ali Halaman ve 22 Milletvekilinin, narenciye üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 9 9 UNCU BİRLEŞİM

146 6 _ GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 20 Milletvekilinin, füze savunma sistemi kapsamında Malatya-Kürecik te konuşlandırılması planlanan radar sistemi konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/5) Ağrı Milletvekili Halil Aksoy ve 21 Milletvekilinin, hayvancılık ve kırmızı et sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) İstanbul Milletvekili Sedef Küçük ve 22 Milletvekilinin, özürlülerin istihdamındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/93) Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 23 Milletvekilinin, ataması yapılmayan öğretmen adaylarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) Muğla Milletvekili Nurettin Demir ve 22 Milletvekilinin, Muğla da yapılması planlanan HES projelerinin ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve 21 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 21 Milletvekilinin, tutuklu gazetecilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/97) İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve 24 Milletvekilinin, denizcilik sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/98) Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan ve 19 Milletvekilinin, Antalya nın Serik ve Aksu ilçelerinde yaşanan sel felaketinin nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) Muş Milletvekili Sırrı Sakık ve 21 Milletvekilinin, sel felaketlerinin araştırılması ve sel riski taşıyan alanların belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) Muş Milletvekili Sırrı Sakık ve 21 Milletvekilinin, başta eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal ın ölümü olmak üzere bazı şüpheli ölüm olaylarının ve faili meçhul cinayetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ın, JİTEM ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşanan faili meçhul cinayetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ın, taksicilerin ve diğer şoför esnafının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ın, siyasi partiler ve seçim sistemi ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ın, enerji politikalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ın, Genel Bilgi Toplama (GBT) işlemlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 10 9 UNCU BİRLEŞİM

147 6 _ GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ın, kömür üretimi ve ticaretindeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ın, Roman vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ın, balıkçılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ın, GAP Bölgesi ndeki işsizlik ve yoksulluğun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/111) BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ın, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin doğuracağı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) Muş Milletvekili Sırrı Sakık ve 21 Milletvekilinin, TSK da yaşanan şüpheli asker ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/114) Muş Milletvekili Sırrı Sakık ve 21 Milletvekilinin, faili meçhul cinayetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115) Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve 21 Milletvekilinin, Bingöl-Karlıova da bir köy korucusunun öldürülmesi sonucu meydana gelen şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/116) Edirne Milletvekili Kemal Değirmendereli ve 27 Milletvekilinin, hayvancılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/117) İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ve 22 Milletvekilinin, ülkemizde yaşanan çevre sorunlarının ve özellikle Küçükçekmece Gölü ndeki kirliliğin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve 20 Milletvekilinin, Sivas ta meydana gelen elektrik kesintilerinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin yol açacağı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/121) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, kamyoncu-nakliyeci esnafının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/122) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, muz üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, kadına yönelik şiddetin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 23 Milletvekilinin, Kütahya ETİ Gümüş Anonim Şirketi Gümüş Üretim Tesislerindeki siyanür kullanımının insan sağlığı ve çevreye olan etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/125) 11 9 UNCU BİRLEŞİM

148 6 _ GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, başta büyük şehirlerde olmak üzere şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, Mersin deki tarım ürünleri yetiştiricilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/127) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 22 Milletvekilinin, hayvancılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 24 Milletvekilinin, tarihi eserlerin korunmasında ve müze yönetiminde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/129) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 24 Milletvekilinin, İstanbul un sosyal ve ekonomik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/130) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 22 Milletvekilinin, taş ocaklarının çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, Eber Gölü ndeki çevre kirliliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/132) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, Tokat taki çiftçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/133) Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 23 Milletvekilinin, Simav da meydana gelen depremin yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/134) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki ekonomik ve sosyal sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/135) İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi ve 19 Milletvekilinin, Çatalca nın Çiftlikköy, Karacaköy ve Binkılıç Mahallelerinde ormancılık faaliyetleriyle iştigal eden halkın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) Konya Milletvekili Atilla Kart ve 23 Milletvekilinin, özelleştirme uygulamalarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/138) İstanbul Milletvekili Faik Tunay ve 25 Milletvekilinin, su kaynaklarının korunması konusunda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 20 Milletvekilinin, TÜFE nin hesaplanmasında dikkate alınan mal ve hizmet sepetini oluşturan bileşenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 19 Milletvekilinin, bağcılık sektörü ve üzüm üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 12 9 UNCU BİRLEŞİM

149 6 _ GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, şehit yakınları ve gazilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, elma üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, erozyon ve çölleşmenin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, belediyelerin altyapı, katı atık ve atık su yönetimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 22 Milletvekilinin, pamuk üretimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, trafik kazalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, emeklilerin ekonomik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/148) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 21 Milletvekilinin, uzman erbaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 21 Milletvekilinin, Batı Trakya Türk azınlığının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/150) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 21 Milletvekilinin, özel hastanelerin sorunlarının ve bu sorunlara yol açan etkenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/152) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, çocuk suçluluğu sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/153) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 22 Milletvekilinin, şeker pancarı tarımının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, deniz taşımacılığı sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, özel dershanelerin yarattığı fırsat eşitsizliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/162) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163) 13 9 UNCU BİRLEŞİM

150 6 _ GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, küçük esnaf ve sanatkarların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/164) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, taklit mal üretimi ve satışı sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/165) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, tekstil sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/166) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, Kaz Dağlarındaki madencilik faaliyetlerinin ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/167) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, Aksaray ilinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/168) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, tarım sektöründe lisanslı depoculuk faaliyetlerinin yaygınlaşmamasının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, hakim ve savcıların özlük haklarıyla ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/170) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 21 Milletvekilinin, basın çalışanlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve basın özgürlüğünün sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/171) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, Kastamonu ilinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, Antep fıstığı üretimi ve ticaretinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/173) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, hayvancılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/174) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, yangın söndürme uçak ve helikopterlerinin kiralanması için yapılan hizmet alım ihaleleriyle ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 21 Milletvekilinin, termik santrallerin çevreye verdikleri zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/182) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, kalsit üretiminde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/183) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 21 Milletvekilinin, çiftçilerin elektrik borçları ve aylık fatura uygulamasından kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/184) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 21 Milletvekilinin, kamuda çalışan taşeron işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/185) 14 9 UNCU BİRLEŞİM

151 6 _ GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 22 Milletvekilinin, aile yapısını olumsuz etkileyen şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/186) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, su kaynaklarının potansiyelinin tespit edilerek korunması ve bilinçli kullanımı için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/187) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 21 Milletvekilinin, orman yangınları konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/188) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 21 Milletvekilinin, et üretimindeki azalışın ve et fiyatlarındaki yükselişin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/189) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 22 Milletvekilinin, başta iş kazaları sonucu yaşanan işçi ölümleri olmak üzere tersane işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/190) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, tarım ve hayvancılık sektöründeki sorunlar ile bunların çiftçiler üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/191) Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 20 Milletvekilinin, özelleştirme uygulamalarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192) Van Milletvekili Özdal Üçer ve 21 Milletvekilinin, eğitim fakülteleri mezunlarının istihdamındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/193) Ağrı Milletvekili Halil Aksoy ve 21 Milletvekilinin, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin sağlık sorunları ile meydana gelen insan hakları ihlallerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/194) Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ve 21 Milletvekilinin, HES projelerinin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/195) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin, başta kayıt dışı plaka edinimi ve korsan taksicilik olmak üzere taksici esnafının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/196) Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 20 Milletvekilinin, Manisa ilinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/197) Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 23 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkarların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/198) Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 23 Milletvekilinin, başta Manisa daki tarımsal sulama sorunu olmak üzere su kaynaklarındaki azalışın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/199) Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ve 21 Milletvekilinin, şeker pancarı üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/200) Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve 19 Milletvekilinin, MHP li belediyelere yönelik baskı ve yıldırma politikası izlendiği iddiasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/201) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, yoksulluk sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/202) 15 9 UNCU BİRLEŞİM

152 6 _ GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, kanser hastalığının boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/203) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, hormonlu, katkı maddeli ve genetiği değiştirilmiş gıdaların insan sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/204) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, bor madenciliğindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/205) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, kimyasal gübre fiyatlarındaki artışın çiftçiler üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/206) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, engellilerin ve engelli yakınlarının karşı karşıya oldukları sosyolojik ve psikolojik sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/207) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, öğretmen atamaları ile ilgili haksızlık ve usulsüzlük yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/208) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, patates üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/209) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 21 Milletvekilinin, Boğaziçi ndeki kaçak ve çarpık yapılaşmanın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/210) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, gıda güvenliğinin sağlanması açısından tarım politikalarının ve tarım arazilerinin durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/211) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, Saros Körfezi nin doğal yapısını tehdit eden sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/212) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, başta yaşanan intihar olayları olmak üzere 4/C statüsünde çalışanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/213) Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin, işsizlik ve buna bağlı olarak gelişen iç göç sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/214) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 24 Milletvekilinin, Hrant Dink cinayetiyle ilgili bazı hususların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/215) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 22 Milletvekilinin, terör eylemlerinin önlenmesi konusunda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/216) Niğde Milletvekili Doğan Şafak ve 24 Milletvekilinin, Akkaya Baraj Gölü ndeki su kirliliğinin çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/217) Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 21 Milletvekilinin, Manisa-Turgutlu Çaldağı bölgesindeki madencilik faaliyetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/218) Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 20 Milletvekilinin, Gediz Nehri ndeki kirliliğin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/219) 16 9 UNCU BİRLEŞİM

153 6 _ GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 26 Milletvekilinin, beyaz et sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/220) İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 21 Milletvekilinin, doğal afet yönetim politikasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/221) İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve 21 Milletvekilinin, engellilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/222) BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ın, Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi yönetimine yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/223) Hakkari Milletvekili Adil Kurt ve 21 Milletvekilinin, asgari ücret uygulamasının doğurduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/224) Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve 21 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/225) İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu ve 38 Milletvekilinin, kadına yönelik şiddetin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/226) İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 21 Milletvekilinin, medyanın ayrımcı yaklaşımının ve medyadaki nefret söyleminin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/227) Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 21 Milletvekilinin, TOKİ nin uygulamalarına yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/228) BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ın, Iğdır daki hava kirliliği sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/229) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 37 Milletvekilinin, belde belediyelerinin kapatılmasının ortaya çıkardığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/230) Ankara Milletvekili İzzet Çetin ve 21 Milletvekilinin, işçi sağlığı ve güvenliği konusundaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/231) Tokat Milletvekili Orhan Düzgün ve 21 Milletvekilinin, 17 Ağustos 1999 Depremi nden sonra getirilen vergilerin kullanımının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/232) Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 38 Milletvekilinin, Balkan göçmenlerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/233) Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt ve 29 Milletvekilinin, Mahkeme Yönetimi Sisteminin Desteklenmesi Projesinin ortaya çıkardığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/234) Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin ve 20 Milletvekilinin, şehit yakınları ve gaziler ile harp ve vazife malullerinin sorunlarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/235) Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve 24 Milletvekilinin, yerfıstığı üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/240) 17 9 UNCU BİRLEŞİM

154 6 _ GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin ve 19 Milletvekilinin, Hatay ilinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/241) Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve 24 Milletvekilinin, yaylacılık konusunda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/242) Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 21 Milletvekilinin, noterlik hizmetlerinin ücretlendirilmesi ve noterlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/243) BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ın, çocuk evlilikleri sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/244) Muş Milletvekili Demir Çelik ve 21 Milletvekilinin, trafik kazalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/245) Adana Milletvekili Murat Bozlak ve 21 Milletvekilinin, işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/246) Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve 21 Milletvekilinin, Diyarbakır ili bütçesinin onaylanmaması sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/247) Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve 21 Milletvekilinin, 17 Ağustos 1999 depreminden sonra getirilen vergilerin kullanımının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/248) Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 20 Milletvekilinin, asgari ücretin belirlenme yöntemi ve asgari ücretle çalışanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/249) Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 19 Milletvekilinin, tutuklu ve hükümlülerin sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/250) Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 20 Milletvekilinin, 1 Mayıs 1977 de meydana gelen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/251) Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 20 Milletvekilinin, Amasra taşkömürü işletme müessesesinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/259) Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve 21 Milletvekilinin, yüksek yargılama harçlarının ortaya çıkardığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/260) Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 24 Milletvekilinin, orman köylüleri ve ormancılık kooperatiflerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/261) İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 21 Milletvekilinin, hayvancılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/262) Adana Milletvekili Ali Halaman ve 21 Milletvekilinin, kamyoncu-nakliyeci esnafının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/263) Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, su ürünleri sektörünün ve su ürünleri mühendislerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/264) 18 9 UNCU BİRLEŞİM

155 6 _ GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER Muş Milletvekili Demir Çelik ve 20 Milletvekilinin, demiryolu taşımacılığının etkin kullanımının sağlanması ve yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/265) Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve 21 Milletvekilinin, aile hekimliği uygulamasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/266) Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 24 Milletvekilinin, üniversitelerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/267) Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 25 Milletvekilinin, bağcılık ve üzüm yetiştiriciliğindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/268) Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 24 Milletvekilinin, bor madenciliğindeki sorunların araştırılarak bor kaynaklarının etkin değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/269) Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 23 Milletvekilinin, 12 Haziran 1980 tarihinde İnciraltı Öğrenci Yurdunda meydana gelen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/270) Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 24 Milletvekilinin, yerel basının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/271) Iğdır Milletvekili Sinan Oğan ve 19 Milletvekilinin, Ermenistan daki Metsamor Nükleer Santrali nin çevreye verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/272) Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 24 Milletvekilinin, KOBİ ler ile küçük esnaf ve sanatkarların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/273) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 19 Milletvekilinin, gübre fiyat artışı ve gübre kullanımında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/274) BDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ın Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi nden ihraç ve ülkeden sınır dışı edilen 24 öğrencinin durumlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/275) Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 22 Milletvekilinin, yurtdışına göç eden işçilerin ve ailelerinin yaşadıkları sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/276) Antalya Milletvekili Mehmet Günal ve 25 Milletvekilinin, Türkiye nin doğalgaz politikaları ile doğalgaz fiyatlamasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/277) Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri ve 20 Milletvekilinin, Ankara Keçisi ırkının yaşatılması, türünün devamı ve üretiminin arttırılması için izlenecek politikaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/278) Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 20 Milletvekilinin, Kars ilinde hayvancılık sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/279) Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu ve 24 Milletvekilinin, fındık üreticisi ve sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/280) 19 9 UNCU BİRLEŞİM

156 6 _ GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 25 Milletvekilinin, taş ocaklarının çevreye verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/281) İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ve 21 Milletvekilinin, 3. Boğaz Köprüsünün güzergahının tespiti ve ihale edilmesinde yaşanan sorunların ve bunların çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/282) Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 22 Milletvekilinin, Karadeniz Ereğlisi Tersaneler Bölgesinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/283) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, Kızılay a yapılan yardımlardaki azalmanın nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/284) Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 26 Milletvekilinin, iş kazaları ve meslek hastalıklarının oluş ve artmasının temel nedenleri ile bunların ülke ekonomisine etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/285) Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 27 Milletvekilinin, demokrasiye müdahaleye zemin hazırlayan olayların aydınlatılması ve devlet içindeki yasa dışı örgütlenme ve yapıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/286) Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 21 Milletvekilinin, küçük esnaf ve sanatkarların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/287) Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 20 Milletvekilinin, kaçak sigaranın yurda girişinin ve pazarlanmasının engellenmesi ile bunların ekonomiye verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/288) İstanbul Milletvekili Sedef Küçük ve 19 Milletvekilinin, Marmara Denizindeki kirliliğin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/289) MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural ın, Afet ve Acil Müdahale mevzuatında yapılan değişikliklerin Van depreminde yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/290) Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan ve 22 Milletvekilinin, Kocaeli ili Derince ilçesinde bulunan tehlikeli BHC atıklarının ortaya çıkardığı kirliliğin ve bunların sevkiyatına ilişkin sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/291) Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve 22 Milletvekilinin, Kocaeli ilinde sanayileşmenin neden olduğu çevre kirliliğiyle bunun insan sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/292) 20 9 UNCU BİRLEŞİM

157 6 _ GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 20 Milletvekilinin, HSYK ve Yargı erkinin bağımsız kararlar almasını engelleyen nedenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/293) Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu ve 22 Milletvekilinin, olası bir deprem durumunda meydana gelecek maddi ve manevi zararların en aza indirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/294) Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 21 Milletvekilinin, kadavradan organ nakillerinin arttırılması, beyin ölümü tespiti ve organizasyonu yapan organ nakli koordinatörlüklerinin etkili çalışması için izlenecek politikaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/295) İzmir Milletvekili Rıza Türmen ve 22 Milletvekilinin, N.Ç. dosyasında şüpheli ve sanık olarak yer alan kamu görevlisi veya idareye bağlı görev yapmakta olan personel hakkında uygulanan idari yaptırımlarla çocukların sömürüden korunması için alınacak önlemlerin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/296) İstanbul Milletvekili Celal Dinçer ve 22 Milletvekilinin, Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesindeki depolama alanından yayılan ve halk sağlığını tehdit eden kokunun giderilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/297) İstanbul Milletvekili Melda Onur ve 22 Milletvekilinin, cezaevlerinde bulunan hükümlü ya da tutuklu vatandaşların sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/298) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun ve 23 Milletvekilinin, su kaynakları potansiyelinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/299) Adana Milletvekili Ali Halaman ve 19 Milletvekilinin, küçük esnaf ve sanatkarların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/300) Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 21 Milletvekilinin, tarım girdi maliyetleri artışlarının nedenleri ve bunların yol açtığı ekonomik zararların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/301) İstanbul Milletvekili Faik Tunay ve 21 Milletvekilinin, üniversitelerin iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olan ya da hala okumakta olan öğrencilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/302) Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve 20 Milletvekilinin, Bingöl ili Yayladere ilçesinin altyapı, hizmet ve sağlık problemlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/303) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 22 Milletvekilinin, ülkemizin yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/304) Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu ve 23 Milletvekilinin, Karadeniz sahil yoluyla ilgili sorunların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/305) Hakkari Milletvekili Adil Kurt ve 20 Milletvekilinin, Van depreminin neden olduğu maddi ve manevi zararlarla deprem sonrasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/306) Muş Milletvekili Sırrı Sakık ve 21 Milletvekilinin trafik kazalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/307) 21 9 UNCU BİRLEŞİM

158 6 _ GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER Mersin Milletvekili Ali Öz ve 19 Milletvekilinin, narenciye üretimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/308) Mersin Milletvekili Ali Öz ve 19 Milletvekilinin, sağlık hizmetlerinin üretimi ve yönetimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/309) Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 22 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin barınma ve yurt sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/310) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 20 Milletvekilinin, şoför esnafının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/311) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 20 Milletvekilinin, kanuni takibe düşen krediler sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/312) Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 22 Milletvekilinin, sigara kaçakçılığının nedenlerinin ve yol açtığı kayıt dışı ticaretin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/313) İstanbul Milletvekili Umut Oran ve 31 Milletvekilinin, AB ile tam üyelik sürecinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/314) İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 21 Milletvekilinin, organize sanayi bölgelerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/315) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 19 Milletvekilinin, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi nin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/316) BDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ın, Dersim olaylarında kaybolduğu iddia edilen kız çocuklarının akıbetlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/317) BDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ın, bazı şahısların mezar yerlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/318) BDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ın, Dersim olaylarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/319) BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ın, kadına yönelik şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/320) BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ın, kadınlara yönelik cinayet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/321) Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve 20 Milletvekilinin, öğretmenlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/322) 22 9 UNCU BİRLEŞİM

159 6 _ GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri ve 19 Milletvekilinin, Ankara tavşanının türünün devamı ve üretiminin arttırılması için uygun yöntemlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/323) Batman Milletvekili Ayla Akat ve 21 Milletvekilinin, kadın istihdamındaki engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/324) İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 21 Milletvekilinin, işçilerle diğer çalışanların örgütlenme ve sendikalaşma haklarının önündeki engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/325) Ağrı Milletvekili Halil Aksoy ve 21 Milletvekilinin, anadilde eğitim görmeyen çocukların öğrenmede karşılaştıkları güçlüklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/326) Bursa Milletvekili İlhan Demiröz ve 23 Milletvekilinin, Nilüfer çayındaki kirliliğin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/327) Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 23 Milletvekilinin, gübre sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/328) Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün ve 28 Milletvekilinin, yapılması planlanan baraj ve hidroelektrik santrallerin Munzur vadisine etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/329) Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 21 Milletvekilinin, bazı ilaç firmalarının yaptıkları çalışmalarla ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/330) Niğde Milletvekili Doğan Şafak ve 20 Milletvekilinin, patates üreticilerinin yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/331) Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 20 Milletvekilinin, öğretmenlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/332) Erzincan Milletvekili Muharrem Işık ve 33 Milletvekilinin, nişasta bazlı şekerin insan sağlığına etkisinin ve şeker pancarı üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/333) İstanbul Milletvekili Celal Dinçer ve 20 Milletvekilinin, İstanbul ili Pendik ilçesinde yapılan imar planı değişikliklerinden kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/334) BDP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ın, öğretmenlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/335) Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu ve 23 Milletvekilinin, toplumsal cinsiyet sorunlarının ortadan kaldırılması için alınması gereken önlemlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/336) Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu ve 25 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/337) 23 9 UNCU BİRLEŞİM

160 6 _ GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ve 19 Milletvekilinin, diş hekimlerinin yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/338) Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş ve 24 Milletvekilinin, yerel gazetelerin ve gazetecilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/339) Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu ve 23 Milletvekilinin, Almanya da yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/340) Adana Milletvekili Ali Halaman ve 19 Milletvekilinin, Adana ilinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/341) Adana Milletvekili Ali Halaman ve 19 Milletvekilinin, dış politika uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/342) İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel ve 22 Milletvekilinin, Van depremi sonrasında yapılan yardımlardaki usulsüzlük iddialarının ve Van ın afet bölgesi ilan edilmesinin koşullarının oluşup oluşmadığının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/343) BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ın, kılık-kıyafeti nedeniyle mağdur edilmiş kişilerin yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/344) Ağrı Milletvekili Halil Aksoy ve 21 Milletvekilinin, basım ve yayım faaliyetlerinin önündeki engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/345) Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 22 Milletvekilinin, Tokat ilinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/346) Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan ve 20 Milletvekilinin, yaşlıların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/347) Eskişehir Milletvekili Bedii Süheyl Batum ve 30 Milletvekilinin, TRT yayınlarının tarafsızlığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/348) Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 20 Milletvekilinin, eğitim müfettişlerinin denetmen yapılmasının yarattığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/349) Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 20 Milletvekilinin, beyaz et sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/350) İzmir Milletvekili Aytun Çıray ve 34 Milletvekilinin, TRT deki yayınlarla ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/351) 24 9 UNCU BİRLEŞİM

161 6 _ GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan ve 19 Milletvekilinin, serbest bölgelerin karşılaştığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/352) İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 21 Milletvekilinin, bazı basın ve yayın kuruluşları ile çalışanlarına yönelik saldırı olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/353) Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 27 Milletvekilinin, İLKSAN üyesi öğretmenlerin sorunları ve İLKSAN'da yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/354) Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü ve 19 Milletvekilinin, Ergene nehrindeki kirliliğin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/355) Kars Milletvekili Mülkiye Birtane ve 21 Milletvekilinin, 2000 yılında gerçekleştirilen Hayata Dönüş Operasyonunun araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/356) Antalya Milletvekili Gürkut Acar ve 24 Milletvekilinin, elektrik enerjisi alanında yaşanan sıkıntılar ve Oymapınar Hidroelektrik santralinin durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/357) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 19 Milletvekilinin, engelli vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/358) Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz ve 22 Milletvekilinin, Afyonkarahisar ilindeki jeotermal kaynakların etkin kullanımı ve jeotermal kaynakların çok amaçlı kullanılması ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/359) Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 19 Milletvekilinin, su kaynaklarının tespiti ile etkin idare ve koruma yöntemlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/360) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ve 19 Milletvekilinin, iş kazalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/361) Ağrı Milletvekili Halil Aksoy ve 21 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden diğer bölgelere yapılan göçlerin nedenlerinin ve bunların sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/362) Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ve 21 Milletvekilinin, engelli vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/363) Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ve 20 Milletvekilinin, şeker pancarı ve şeker üretimi ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/364) Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve 21 Milletvekilinin, Kastamonu ilinden diğer illere yapılan göçlerin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/365) 25 9 UNCU BİRLEŞİM

162 6 _ GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER Manisa Milletvekili Özgür Özel ve 26 Milletvekilinin, zeytincilikte yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/366) Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 23 Milletvekilinin, engelli vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/367) Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 20 Milletvekilinin, seracılığın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/368) Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 22 Milletvekilinin, pamuk üretimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/369) İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve 20 Milletvekilinin, balıkçılık ve su ürünleri sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/370) Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü ve 26 Milletvekilinin, Tekirdağ Çorlu'da kurulması planlanan katı atık bertaraf tesisinin çevreye olan etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/371) Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 21 Milletvekilinin, ceza infaz kurumları personelinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/372) 26 9 UNCU BİRLEŞİM

163 7 _ SÖZLÜ SORULAR 1. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, SYDTF tarafından dağıtılan kömürlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/36) 2. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Kars - Cumhuriyet Meydanındaki anıtın yeniden düzenlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/37) 3. - Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, Almanya daki Deniz Feneri davası ile ilgili bazı iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) 4. - İzmir Milletvekili Hülya Güven in, kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla polis ve savcıların eğitimlerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/43) 5. - İzmir Milletvekili Hülya Güven in, akraba evliliklerinin azaltılması için yapılan eğitim programlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/44) 6. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan ın ilçe ve köylerindeki okul yollarının yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 7. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan - Millet Bahçesinin düzenlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/70) 8. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, köy yollarının yapımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/71) 9. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Kars a kamyon - tır garajı ve nakliyeciler sitesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/73) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Çıldır ın bazı köylerinin köy odası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/74) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Türkiye deki mülteci kamplarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/79) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Posof a bağlı bir köyün dere yatağına köprü yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Kars ta hurdacılar sitesi kurulmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde eğitimin yeterliliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/83) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, ekonomik kriz haberlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/84) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, işportacıların sorunlarının giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ağrı ya yeni bir hal binasının yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/89) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, AB ile olan ithalat ve ihracat oranının artmasına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/96) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Kıbrıs sorununa ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/99) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, üniversite sınavındaki iddialar sebebiyle soruşturma izni verilen üst düzey görevlilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Kars Halitpaşa mahallesi DSİ su kanallarının temizlenmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, Heybeliada Ruhban Okulunun açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/110) 27 9 UNCU BİRLEŞİM

164 7 _ SÖZLÜ SORULAR Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, son beş yılda ele geçirilen uyuşturucu miktarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/112) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, Deniz Feneri soruşturmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/115) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, Libya daki muhalif gruplara yapılan yardımlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/116) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan ve ilçe belediyelerinin et taşıma aracı ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/119) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Kars, Ağrı ve Iğdır illerindeki üniversitelerin bazı ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/120) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Kars, Iğdır, Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane illerindeki okulların bazı ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/121) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan a bağlı bir köyün su ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/122) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan daki okulların bazı ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/123) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan ve ilçe belediyelerinin itfaiye aracı ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/124) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, Deniz Feneri e.v. davası ile ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/126) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, noter ücretlerinin düzenlenmesine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/127) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, 12 Eylül de yapılan Anayasa değişikliklerinin uygulamaya konmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/131) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, 12 Eylül de yapılan Anayasa değişikliğiyle getirilen kişisel verilerin korunması ve sendikal hakların uygulamaya konulmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/132) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Göle nin su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, bazı illere tarım meslek lisesi açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/139) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Muş, Hakkâri ve Şırnak illerindeki bazı yol, köprü ve kanalizasyon sistemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/140) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, istihdamdaki atıl varlıkların ekonomiye kazandırılması için alınan önlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/141) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan ve ilçelerine kadın konukevi yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ağrı daki mezarlığın çöp arıtma tesisi olarak tahsisinin önlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/144) İzmir Milletvekili Hülya Güven in, HSYK tarafından kadınlara ve çocuklara yönelik cinsel suçlar konusunda düzenlenen raporlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/145) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan a adalet veya sağlık meslek lisesi açılıp açılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 28 9 UNCU BİRLEŞİM

165 7 _ SÖZLÜ SORULAR İzmir Milletvekili Hülya Güven in, Milli İstihbarat Teşkilatına personel alımında göz önünde bulundurulan erkek olma şartına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/149) Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun un, sera gazı emisyonlarının azaltılması çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/162) Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun un, egzoz emisyonlarının azaltılması çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/164) İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat ın, uluslararası kuruluşlardan ödül alan havaalanlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat ın, havaalanlarında hizmet verilen yolcu sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/193) İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat ın, havaalanlarına yapılan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/194) İstanbul Milletvekili Bülent Turan ın, terminalleri yenilenen havaalanlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/195) İstanbul Milletvekili Bülent Turan ın, DHMİ Genel Müdürlüğü hizmetleri ile personelinin özlük haklarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) İstanbul Milletvekili Bülent Turan ın, Çukurova Bölgesel Havaalanına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/197) İstanbul Milletvekili Bülent Turan ın, bölgesel havaalanlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/198) İstanbul Milletvekili Bülent Turan ın, İstanbul a üçüncü bir havaalanı yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/199) Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ın, otoyollarda bazı merkez ilçe isimlerinin tabelalardan kaldırılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/200) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, yükseköğretim öğrencilerinin yurtlara yerleştirilmesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/202) İstanbul Milletvekili İhsan Özkes in, Büyükmelen Projesinin kapsama alanı ve tamamlanma sürecine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/203) İstanbul Milletvekili İhsan Özkes in, Büyükmelen Projesi kapsamında yapılan kamulaştırmalara ve deprem için alınan önlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/204) İstanbul Milletvekili İhsan Özkes in, yıllarında ilk defa veya yeniden açılan kilise ve havralara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/206) İstanbul Milletvekili İhsan Özkes in, Ankara-İstanbul TEM yolunun Düzce TEM bağlantısının yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/207) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, ilköğretim okullarında seçmeli olarak okutulan medya okuryazarlığı dersine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, kamyonet sınıfı araçların yük kapasitelerinin yükseltilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Bakanlık bünyesinde çalışan personelin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/216) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, üniversitelerdeki araştırma görevlilerinin kadro sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/218) 29 9 UNCU BİRLEŞİM

166 7 _ SÖZLÜ SORULAR Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, cezaevi personelinin hükümlü ve tutuklulara kötü muamelede bulunduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, sözleşmeli öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, cezaevi ve adliye personelinin özlük ve sosyal haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, gümrük kapılarındaki kaçakçılık olayları ve bunların terör örgütü ile bağlantısına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/227) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, emeklilerin durumunun iyileştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, selden zarar görenlerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/234) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, HES lere ve etkilerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/236) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Ankara-Adana arasında hızlı tren hattı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/238) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Adana-Ankara karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Adana da artan orman yangınları ve alınan önlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/241) Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan ın, Gebze Meslek Yüksekokulu nun Hereke ye taşınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/242) Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt un, Sivrihisar-Eskişehir-Bozüyük karayolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/251) Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt un, Eskişehir-Bursa-Gemlik demiryolu hattının yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/252) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, depremlere karşı alınacak önlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/255) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, açığa alınan ve soruşturma açılan belediye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/256) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, Amasya ve Tokat illerinde yapılan depreme dayanıklılık testine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/259) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu nun, Başakşehir merkezli bir ilçe kurulmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/261) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu nun, taksi plakalarının taksi esnafı olmayanlara satılmamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu nun, İstanbul da korsan taksilere karşı alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/268) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu nun, korsan taksilere karşı alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) Balıkesir Milletvekili Namık Havutça nın, Balıkesir in köylerindeki katı atık sorununun çözümüne ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/274) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, uyuşturucu ile ilgili suçlardan dolayı cezaevlerinde bulunan mahkumlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/278) 30 9 UNCU BİRLEŞİM

167 7 _ SÖZLÜ SORULAR İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi nin, İstanbul da korsan taksiciliğin engellenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/280) İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi nin, İstanbul da Bahçeşehir merkezli bir ilçe kurulmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/282) İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi nin, taksi plaka ücretleri ve korsan taksiciliğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) Antalya Milletvekili Arif Bulut un, Antalya-Kaş-Kalkan beldesindeki Kalamar Koyunda yapılan villalarla ilgili bazı iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) Antalya Milletvekili Arif Bulut un, Antalya-Kaş-Kalkan beldesindeki Kalamar Koyunda yapılan villalarla ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/288) İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi nin, İstanbul da taksi plakası verilmesinde sınırlandırma yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/291) Antalya Milletvekili Arif Bulut un, Antalya-Serik-Gebiz Beldesinde kiraya verilen bir araziye ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu nun, İstanbul-Çatalca da bir köyün öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/299) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu nun, İstanbul-Bağcılar ın yeni bir hükümet konağı ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, enflasyon oranlarının hesaplanması yöntemine ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/305) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkerelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/306) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, milletvekili telefonlarının yasadışı dinlenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, kadrolu ve geçici görevli personel arasındaki ücret farklılığının giderilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/309) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Jandarma Genel Komutanlığında çalışan sivil memurların silah taşıma ruhsatı harcından muaf tutulmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, aynı işi yaptıkları halde farklı özlük haklarına sahip personel arasındaki farklılığın giderilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/311) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, muhtarların özlük haklarının iyileştirilmesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, bir açıklamasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, resim ve müzik öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/319) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Seyhan Nehri üzerinde kurulan hidroelektrik santrallerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, Tokat taki trafik sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) 31 9 UNCU BİRLEŞİM

168 7 _ SÖZLÜ SORULAR Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, Emniyet Genel Müdürlüğü çalışanları arasındaki maaş farklılaştırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, Tokat İl Özel İdaresi tarafından kullanılan kaynaklara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, Amasya ve Tokat taki orman gençleştirme çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, Tokat a KÖYDES projeleri kapsamında ayrılan ve kullanılan ödeneğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/325) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, özel bir hastanenin tanıtım ürününde TBMM amblemi kullanmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/330) Bingöl Milletvekili İdris Baluken in, Bingöl-Sancak ın lise ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/332) Ağrı Milletvekili Halil Aksoy un, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/333) Bingöl Milletvekili İdris Baluken in, Bingöl deki şehirlerarası yol yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, yabancı dil öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/335) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, sözleşmeli öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, şef olarak çalışan personele ve bu personelin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/337) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, TBMM araç giriş kartlarında personelin unvanının yazılması uygulamasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/338) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, formasyon eğitimi şartlarındaki değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/339) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, ekonomik suçlardan dolayı hapis cezası verildiği iddia edilen vergi mükelleflerinin mağduriyetine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/340) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Simav da iki yerleşim yeri arasında anlaşmazlık yaşandığı iddia edilen orman arazisine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, vizelerin kaldırılması anlaşmalarına ve Türk cumhuriyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, TOKİ nin yaptığı ihalelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, futbol kulüplerine yapılan yardımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/352) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, spor kulüplerine yapılan yardımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Adana-Kozan daki orman yangınlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/354) Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş ın, nakil aracında mahkumların yanarak hayatını kaybetmelerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/357) 32 9 UNCU BİRLEŞİM

169 7 _ SÖZLÜ SORULAR Balıkesir Milletvekili Namık Havutça nın, bir hâkimin avukata yaptığı iddia edilen saldırıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/361) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu nun, bir mahallenin yeni bir yerleşim alanına taşınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/365) Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu nun, Görele-Doğankent karayolu projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/366) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu nun, bazı mahallelerin imara açılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/368) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu nun, bazı mahallelerin imara açılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/369) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu nun, Eşkinoz Deresinin ıslah edilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/370) İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi nin, bir mahalleye mezarlık yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/371) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu nun, bir mahalleye mezarlık yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/372) İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi nin, bir mahallenin yeni bir yerleşim alanına taşınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/373) İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi nin, bazı mahallelerin imara açılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/375) İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi nin, bazı mahallelerin imara açılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/376) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu nun, bir mahallenin bağlı olduğu ilçenin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/377) İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi nin, Eşkinoz Deresinin ıslah edilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/378) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, bazı gider ve harcamalara ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/379) İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi nin, bir mahallenin Terkos Gölü Havzasında olmasından kaynaklanan imar sorunlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu nun, bir tren istasyonundaki yaya alt geçidinin sorunlarının giderilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/387) İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi nin, bir mahallenin bağlı olduğu ilçenin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu nun, bazı ülke vatandaşlarının ülkemize girişlerinde vize şartı aranmamasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/389) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, yarım kalan bir ihaleye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/391) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu nun, bir mahallenin Terkos Gölü Havzasında olmasından kaynaklanan imar sorunlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/393) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, TOKİ nin personel sayısına ve personel alımı esaslarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/394) 33 9 UNCU BİRLEŞİM

170 7 _ SÖZLÜ SORULAR İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi nin, bir tren istasyonundaki yaya alt geçidi sorununun giderilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/397) İstanbul Milletvekili İhsan Özkes in, 2002 yılından bu yana terör nedeniyle şehit olan asker, polis ve vatandaşlarımızın sayısı ile intihar edenlerin sayısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Adana ya atanan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı nın satın aldığı binaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Göle deki bir köyün çeşitli sorunlarının giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/422) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Batman da bina yapımında kötü zemin koşullarının dikkate alınmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, protesto gösterilerine katıldığı için tutuklanan öğrencilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/426) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, uluslararası organizasyonlara katılan ve madalya alan sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/427) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, ücretli öğretmenlerin sigorta primlerine ve bazı illerin öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan-Kars kara yolunun tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/430) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu nun, emlak vergisi rayiç değerlerinin yüksek olduğuna dair mahkeme kararının uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/434) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu nun, Libya ya yatırım yapmış olan müteahhitlerin sorunlarına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin sorunlarının giderilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/438) Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker in, üniversite öğrencilerinin yurt sorununa ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/443) İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi nin, Libya ya yatırım yapmış olan müteahhitlerin sorunlarına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi nin, bazı mahallelerin imara açılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/448) İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi nin, emlak vergisi rayiç değerlerinin yüksek olduğuna dair mahkeme kararının uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/449) İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam ın, bölgesel teşvik sisteminden kaynaklanan sorunların giderilmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/453) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Kahramanmaraş ın Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamına alınıp alınmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) 34 9 UNCU BİRLEŞİM

171 7 _ SÖZLÜ SORULAR Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, TCDD nin travers ihalesini alan bir şirkete ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/455) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, esnafların sorunlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker in, PTT nin ucuz para transferi (UPT) uygulamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Van da meydana gelen depremde hayatını kaybeden öğretmenlerin ailelerine maddi yardımda bulunulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/458) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, uyuşturucu yapımında kullanılan ürünlerin ekiminin önlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Türkiye nin AB ye tam üyelik müzakerelerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, cari açık sorununa ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/468) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Kuzey Afrika ve Arap ülkelerinde meydana gelen halk ayaklanmalarında ekonomik kayba uğrayan Türk şirketlerine ve vatandaşlarına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Kuzey Afrika ve Arap ülkelerinde meydana gelen halk ayaklanmaları neticesinde mağdur olan Türk vatandaşlarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) Balıkesir Milletvekili Namık Havutça nın, kredi kartı kullanıcılarının haklarının korunmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/477) İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ın, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerde mahkemelere yapılan başvurulara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/478) Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ın, Van daki depremde yardım için gelen ekiplerin konaklama alanlarının tespitine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/481) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, küçük esnafın sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/482) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, kredi ve kredi kartı borçlularının mağduriyetlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/484) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Adana daki plansız ve kaçak yapılaşma sorununa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/486) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Adana nın sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/487) İstanbul Milletvekili Umut Oran ın, terör örgütü tarafından kaçırılan öğretmenlerin maaşlarında kesinti yapılıp yapılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Bakanlığın Adana daki yatırım ve projelerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan da kış aylarında telefonlardaki arıza nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Kars tarihî Ani şehrinin etrafının ağaçlandırılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/497) 35 9 UNCU BİRLEŞİM

172 7 _ SÖZLÜ SORULAR Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Göle deki bir derenin ıslah edilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan da kamu yatırımları için ayrılan ödenek miktarının artırılmasına ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Erzurum un öğretmen açığının kapatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Erzurum daki kayak tesislerine rüzgar perdesi yapılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, özel güvenlik görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/503) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan daki bazı ilköğretim okullarının fiziki sorunlarının giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/510) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, orman yangınlarına ve orman yangınları ile mücadeleye ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/511) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan da yürütülen taşımalı eğitimle ilgili sorunlara ve Göle deki İmam Hatip Lisesinin eksikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/512) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan İl Koordinasyon Kurulu tarafından gerçekleştirilmesi gereken inşaat projelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) Ağrı Milletvekili Halil Aksoy un, öğretmen atamaları ve açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, öğretmen maaşlarında yapılacak iyileştirmelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/515) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Kuzey Irak yönetimiyle ilgili dış politikaya ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Malatya ya kurulmasına karar verilen radar sistemine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/517) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Suriye ile ilgili dış politikaya ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/518) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Adatepe Barajı nın tamamlanmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/520) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, meslek liselerinin modül kitapların dağıtılmadığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, rotasyon uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Kılavuzlu Sulama Kanalının tamamlanmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Çetintepe Barajı nın tamamlanmasına ve Baraj dan yararlanacak tarım alanlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Kahramanmaraş taki sulama projelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Kahramanmaraş ta sanayinin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/531) 36 9 UNCU BİRLEŞİM

173 7 _ SÖZLÜ SORULAR Ankara Milletvekili Zühal Topcu nun, kadın koruma evlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/532) Ankara Milletvekili Zühal Topcu nun, kadın-erkek eşitliği konusunun müfredata alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, atık su arıtma tesisi inşaatına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/545) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Kahramanmaraş a bölgesel havaalanı yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Karadeniz ile Akdeniz bölgeleri arasında yapılacak bölünmüş yol projesine Kahramanmaraş ın dâhil edilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/547) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Ankara-Mardin güzergâhında yüksek hızlı tren hattı inşa edilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/548) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Kahramanmaraş-Çağlayancerit yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Kahramanmaraş-Elbistan yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Göksun-Kayseri arasına yeni bir yol yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Türkoğlu Lojistik Merkezinin hizmete açılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Silivri Ceza İnfaz Kurumları kampüsüne hastane yapılmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/554) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan da olası bir depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/555) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, dünya genelindeki Türk Şehitliklerinin bakım ve onarımına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/556) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Kars ta bazı eğitim kurumlarının depreme dayanıklılık raporuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, korsan yazılımla mücadeleye ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/558) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Bitlis-Adilcevaz da esnafın borçlarının ertelenmesi ve esnafa faizsiz kredi verilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/560) İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ın, İstanbul-Ankara Hızlı Tren Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/562) İstanbul Milletvekili İhsan Özkes in, Suriye ile ilişkilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/563) İstanbul Milletvekili İhsan Özkes in, Suriye ile ilişkiler hakkında bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/564) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Göle deki mobese kameralarına ve bunların bakımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/566) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan daki bir köyün su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) 37 9 UNCU BİRLEŞİM

174 7 _ SÖZLÜ SORULAR Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan-Posof yolunun bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ın, Sincan-Kayaş hattında çalışan banliyö trenlerinin hizmet vermemesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Kahramanmaraş a köprülü kavşak yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Seyhan Ovası Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, ataması yapılmayan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/579) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, sanayi tesisleri ve fabrikalarda filtre kullanım zorunluluğuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/581) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, cezaevinde hayatını kaybeden MİT eski görevlisiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/582) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan a spor tesisleri yapılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan da karla mücadele çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/589) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan Belediyesi ile ilçe ve belde belediyelerinin genel bütçe gelirlerinden aldıkları paya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/590) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Posof taki okulların öğretmen eksikliğine ve fiziki durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, belediye başkanları hakkındaki adli soruşturmalara ve bunların sonuçlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/592) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Kahramanmaraş Anadolu Lisesi Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/596) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Halk Eğitim Merkezi Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/599) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Cumhurbaşkanının İngiltere ziyaretinin, İngiliz haber kanallarında yer almadığı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Çıldır Gölü ndeki kirliliğe ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, üniversitelerde haksız yere kazanıldığı iddia edilen akademik unvanlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/607) Ankara Milletvekili Zühal Topcu nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, atama bekleyen tarih öğretmeleri ve milli güvenlik dersinin tarih öğretmenlerince okutulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) Ankara Milletvekili Zühal Topcu nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) 38 9 UNCU BİRLEŞİM

175 7 _ SÖZLÜ SORULAR Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Kahramanmaraş-Andırın yolunun tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/623) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Kahramanmaraş-Nurdağı yolunun tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Kahramanmaraş-Süleymanlı yolunun tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/625) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Süleymanlı, Kantarma ve Tekke köprülerinin onarımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/626) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Narlı-Pazarcık yolunun tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Kahramanmaraş PTT merkezlerinin modernizasyonuna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/628) Ankara Milletvekili Zühal Topcu nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/629) Ankara Milletvekili Zühal Topcu nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/631) Ankara Milletvekili Zühal Topcu nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) Ankara Milletvekili Zühal Topcu nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) Ankara Milletvekili Zühal Topcu nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/634) Ankara Milletvekili Zühal Topcu nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/635) Ankara Milletvekili Zühal Topcu nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/636) Ankara Milletvekili Zühal Topcu nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Süleymanlı-Göksun yolunun tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/638) Ankara Milletvekili Zühal Topcu nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/639) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Göksun Öğrenci Yurduna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/640) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Kahramanmaraş ta inşaatı devam eden bir öğrenci yurdu projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/642) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, bedelli askerlikten elde edilecek gelire ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/643) 39 9 UNCU BİRLEŞİM

176 7 _ SÖZLÜ SORULAR Ankara Milletvekili Zühal Topcu nun, geçici olarak veya vekâleten görevlendirilen öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/652) Ankara Milletvekili Zühal Topcu nun, 662 sayılı KHK ile Sayıştayın denetim kapsamından çıkartılan anonim ortaklıklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/653) Ankara Milletvekili Zühal Topcu nun, Bakanlıkta ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda özürlü personel istihdamına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/655) Ankara Milletvekili Mustafa Erdem in, Ankara-Ayaş-Beypazarı-Nallıhan kara yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/656) Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ın, Suriye sınırındaki sınır kaçakçılığının önlenmesine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/657) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Çağlayancerit İlçe Emniyet Müdürlüğünün müstakil hizmet binası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/659) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Afşin in okul ve derslik sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/661) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Çağlayancerit teki bazı okulların yeni derslik ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/662) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Afşin de MOBESE kurulmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Afşin-Kayseri yolu çalışmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/670) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Afşin-Karakuz Barajının hizmete açılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Çağlayancerit in spor salonu ihtiyacına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/672) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan bir ihaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/676) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, İstanbul Üniversitesi Rektörüyle ilgili bir iddiaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/677) İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ın, ÖSYM nin yaptığı hatalı sınavların sorumlularına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) Muğla Milletvekili Nurettin Demir in, tutuklu ve hükümlülerin sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Adana ve ilçelerinde 2002 den itibaren kapanan iş yerlerine ve işsizliğe ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) Balıkesir Milletvekili Namık Havutça nın, Erdek Körfezi ve Edincik çevresinde kurulan enerji üretim tesislerinin su kaynaklarına etkisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/688) Manisa Milletvekili Hasan Ören in, Çeçenistan da faaliyet gösteren firmaların yaşadıkları sorunlara ve işçilerin mağduriyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/689) Antalya Milletvekili Gürkut Acar ın, adliye ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri personelinin özlük haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, atama bekleyen bilişim öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) 40 9 UNCU BİRLEŞİM

177 7 _ SÖZLÜ SORULAR Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Adana ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/696) İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ün, jokeylerin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan da karla mücadele kapsamında akaryakıt gideri desteğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, engellilerin sayısına ve ailelerine yapılan yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan dan göçü önlemeye yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/703) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan da karla mücadelede kullanılan iş makinası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/704) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan Üniversitesinin kampüsüne ve öğretim elemanı ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Erzurum da hava kirliliğine karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan daki okulların temizlik sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/707) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Iğdır da içme suyu şebekesi ve kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Erzurum, Kars ve Ağrı daki okulların temizlik sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/709) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Kars ın bazı köylerinin aydınlatma sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Kars ın bazı köylerinin kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/713) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Kars merkez, ilçe ve köy yollarının genişletilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/714) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Kars ın bazı köy okullarındaki öğretmen ve araçgereç eksikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Kars ta karla mücadele çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/717) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve bir çalışanı hakkındaki davanın safahatine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/719) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, bir öğretim üyesinin psikiyatri muayenesine zorlandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/720) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Tavşanlı-Domaniç karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Simav-Demirci karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Simav-Selendi karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/724) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, dağıtıcılık görevi yapan PTT çalışanlarının sorunlarına ve mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) 41 9 UNCU BİRLEŞİM

178 7 _ SÖZLÜ SORULAR Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Kütahya-Uşak bölünmüş yol projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/726) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Emet-Tavşanlı, Emet-Çavdarhisar, Emet-Hisarcı- Simav karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/727) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Simav-Abide bölünmüş yol projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/728) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Altıntaş-Aslanapa karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Simav-Sındırgı karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Altıntaş-Dumlupınar karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/731) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, tüzel kişilikleri sona erdirilen belde belediyelerin borç ve ödeneklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, geçici ve gönüllü köy korucularının sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/736) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, tam gün çalışma zorunluluğu nedeniyle istifa eden doktorlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/739) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, İktisadi ve İdari Bilimler ile Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarının kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/740) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Adana ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ın, İzmit Körfez Köprüsü Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/744) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, ekonomik krizin etkilerinin azaltılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/747) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, işsizlik sorununa ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/748) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, yoksulluk sınırı altında kalan vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, mesleki ve teknik okullardaki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Adana ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/751) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, sağlık sektöründeki sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/752) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, TOKİ den konut alanların sorunlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici nin, terör suçları nedeniyle tutuklu bulunan ve hüküm giyen kişilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün banka hesaplarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/755) 42 9 UNCU BİRLEŞİM

179 7 _ SÖZLÜ SORULAR Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bazı ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/758) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, Bakanlar Kurulu üyeleri ile birlikte yurt dışına giden milletvekilleri hakkında Genel Kurulda bilgi verilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/756) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, esnaf ve sanatkârların istihdam ettiği kişilerin sosyal güvenlik primlerinin Devlet tarafından karşılanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/759) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2011 yılında yapmış olduğu araştırmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, esnaf ve sanatkârlara sıfır faizle kredi kullandırılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/761) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, TMO nun açıkladığı buğday alım fiyatlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Batman, Bingöl ve Muş un köylerinin aydınlatma sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/763) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Sarıkamış, Arpaçay ve Kağızman ın kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, bazı il ve ilçelerde kanalizasyon eksikliği nedeniyle yaşanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan merkez, ilçe ve köylerinin kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Kars ın bazı ilçelerine bağlı köylerin sokak aydınlatmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/767) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Çıldır ve Aktaş göllerinin etrafının ağaçlandırılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, bazı illerin köy yollarının genişletilmesine ve köprülerin bakımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan daki sporcu sayısının artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/770) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Kars ın bazı ilçelerine bağlı köy okullarındaki öğretmen ve araç-gereç eksikliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, bazı il ve ilçelerdeki ilköğretim okullarının araçgereç ve öğretmen eksikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/774) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, sebze ve meyve ithalatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/775) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, koruma, bakım ve sosyal rehabilitasyon merkezlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, yaşlı hizmet merkezlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/778) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, sevgi ve çocuk evlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/779) 43 9 UNCU BİRLEŞİM

180 7 _ SÖZLÜ SORULAR Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, elektrik ve doğal gaz fiyat artışının maaş ve ücretlerdeki artışın üzerinde gerçekleşmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, 2011 yılındaki et, et ürünleri ve hayvan ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, Macaristan dan yapılan hayvan ve et ithaline ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün yapmış olduğu araştırmalara ve bu araştırmaların maliyetine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, Almus-Doğanşehir kara yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, TMO nun buğday stokuna ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/787) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, sözleşmeli tarıma ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/788) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, 4-B statüsüne geçirilemeyen vekil ebe ve hemşirelerin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/791) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, Tokat taki arazi toplulaştırmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/792) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, tarım ve tarıma dayalı sanayide kullanılan enerji maliyetlerinin yüksekliğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, radyoloji ünitelerinde çalışanların çalışma koşullarının iyileştirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, belediyeler ve il özel idarelerindeki sözleşmeli personele kadro verilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/797) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, Tokat ta ve diğer illerde tarıma dayalı sanayi için üretimin teşvik edilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/800) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Teknik Eğitim Fakülteleri mezunlarının mağduriyetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Adana ve ilçelerinde yürütülen projelere ve yatırımlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/804) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Türk vatandaşlarına vize uygulayan AB ülkelerine ve AB ile olan müzakere sürecine ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, belediye başkanlığı seçimi yapılan beldelerin 2014 seçimlerindeki durumlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/806) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, komşu ülkelerle olan ilişkilere ve sıfır sorun politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, mahalle ve köy muhtarları ile il genel meclis üyelerinin SGK primlerinin Devlet tarafından ödenmesine ve özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/808) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Simav da deprem sonrasında zarar gören içme suyu şebekesinin yenilenmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 44 9 UNCU BİRLEŞİM

181 7 _ SÖZLÜ SORULAR Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, tüzel kişilikleri köye dönüştürülen bazı beldelerin 2014 seçimlerindeki durumlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/810) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Simav daki zemin etüdü çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/812) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Şaphane de kurulmak istenen sülfürik asit tesisinin tarımsal ürünlere etkisine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/813) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, çiftçilere yapılacak gübre ve yem desteklerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/814) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, karşılıksız çek suçundan dolayı verilen cezalara ve yaşanan mağduriyete ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Kütahya ve ilçelerinde devam eden ve sonuçlanan icra davalarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/819) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Kütahya İl İdare Mahkemesinin açılıp açılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Kütahya Vergi Mahkemesinin açılıp açılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/821) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, boşanmaların engellenmesi ve aile bütünlüğünün korunmasına yönelik çalışmalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/822) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, öğretim elemanlarının özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/823) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, sözleşmeli olarak çalışırken kadroya geçirilen öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ün, Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevindeki bir hükümlünün görüşme isteğinin reddine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/825) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, kamu görevlileriyle ilgili Uzlaşma Kurulu kararının uygulanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/826) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, KİT lerde çalışan memurlara ek ödeme verilmemesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/827) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, 4-C statüsündeki personelin aile yardımından yararlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/829) İstanbul Milletvekili Celal Dinçer in, Van depremi sonrasında yürütülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/830) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, 60 günden fazla prim borcu olan esnaf ve sanatkârların sağlık hizmetlerinden faydalanamamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/831) Balıkesir Milletvekili Namık Havutça nın, Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli demiryolu projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, TAR-GEL kapsamında mühendis ve veteriner hekim istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/833) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Kütahya Merkez ilçesindeki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Altıntaş taki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/835) 45 9 UNCU BİRLEŞİM

182 7 _ SÖZLÜ SORULAR Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Aslanapa daki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/836) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Çavdarhisar daki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/837) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Dumlupınar daki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/838) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Domaniç teki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/839) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Emet teki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/840) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Hisarcık taki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/841) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Gediz deki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/842) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Şaphane deki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Pazarlar daki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/844) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Simav daki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/845) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Tavşanlı daki sağlık hizmeti ile ilgili bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/846) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Bakanlığın merkez birimlerinin tesis ve personel açığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/847) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Bakanlığın Altıntaş taki birimlerinin tesis ve personel açığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/848) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Bakanlığın Aslanapa daki birimlerinin tesis ve personel açığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/849) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Bakanlığın Çavdarhisar daki birimlerinin tesis ve personel açığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/850) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Bakanlığın Domaniç teki birimlerinin tesis ve personel açığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/851) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Bakanlığın Dumlupınar daki birimlerinin tesis ve personel açığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/852) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Bakanlığın Hisarcık taki birimlerinin tesis ve personel açığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/853) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Bakanlığın Emet teki birimlerinin tesis ve personel açığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/854) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Bakanlığın Gediz deki birimlerinin tesis ve personel açığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/855) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Bakanlığın Simav daki birimlerinin tesis ve personel açığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/856) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Bakanlığın Şaphane deki birimlerinin tesis ve personel açığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/857) 46 9 UNCU BİRLEŞİM

183 7 _ SÖZLÜ SORULAR Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Bakanlığın Pazarlar daki birimlerinin tesis ve personel açığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/858) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Bakanlığın Tavşanlı daki birimlerinin tesis ve personel açığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/859) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, çocuk yetiştirme yurtlarının sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/860) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, koruma altına alınan çocukların sayısına ve bunların illere göre dağılımına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/861) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, eğitime yapılan kamu harcamalarının artırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/867) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, emeklilerin sağlık harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/868) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Esnaf ve Sanatkârlar Odası üyelerinin ÖTV siz akaryakıt imkânından faydalanmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/869) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2007 yılında yaptığı bazı araştırmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/871) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, ilaçta kamu kurum iskontosunun kaldırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, cari açık için alınacak tedbirlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/873) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, hububat üretiminin artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/874) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, et ithalatına ve hayvancılığın teşvikine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/875) Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan ın, 652 sayılı KHK de düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığının görevlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, Tokat ta büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, Yeşilırmak kenarındaki taşkın koruma setlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/881) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Mehmet Akif Ersoy un son günlerini geçirdiği evin müze olarak düzenlenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Adana ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, engellilere hizmet veren merkezlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/884) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, boşanma sayısındaki artışa ve aile birliğinin korunması için alınan önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/885) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, aile değerleri, eğitim ihtiyaçları ve eğitimde müfredat konularında yapılan araştırmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/886) 47 9 UNCU BİRLEŞİM

184 7 _ SÖZLÜ SORULAR Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2006 yılında yaptığı bazı araştırmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) Iğdır Milletvekili Sinan Oğan ın, Iğdır da intihar oranlarındaki artışa ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/892) Iğdır Milletvekili Sinan Oğan ın, Iğdır Devlet Hastanesinin yeni binasının yapımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) Iğdır Milletvekili Sinan Oğan ın, Iğdır Devlet Hastanesinde ambulans ve acil tıp teknisyeni ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) Iğdır Milletvekili Sinan Oğan ın, engellilerin yaşadıkları sorunlara ve engellilere yönelik projelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/895) Iğdır Milletvekili Sinan Oğan ın, bölgeler arasındaki gelişmişlik farkına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/896) Iğdır Milletvekili Sinan Oğan ın, Kars-Ardahan arasındaki karayolunun tamamlanmasına ve asfalt çalışmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) Iğdır Milletvekili Sinan Oğan ın, Sarıkamış-Kars arasındaki yolun yapımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/898) Iğdır Milletvekili Sinan Oğan ın, Kars-Iğdır arasındaki karayolunun genişletilmesine ve asfalt çalışmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/899) Iğdır Milletvekili Sinan Oğan ın, Iğdır a yapılan havaalanına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) Iğdır Milletvekili Sinan Oğan ın, Iğdır da tarımın geliştirilmesine ve desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/901) Iğdır Milletvekili Sinan Oğan ın, Iğdır daki okullara tablet bilgisayar gönderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) Iğdır Milletvekili Sinan Oğan ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde afet anında uygulanacak ulaşım ve iletişim stratejisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/903) Iğdır Milletvekili Sinan Oğan ın, Iğdır da pancar ekiminin desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) Iğdır Milletvekili Sinan Oğan ın, DAP destek kredilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/905) Iğdır Milletvekili Sinan Oğan ın, Sakarya Valiliği için yapılan konuta ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/907) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarının mağduriyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/908) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, sözleşmeli personel ile memurlar arasındaki ek ödeme oranlarındaki farka ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/909) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Çavdarhisar daki Aizonai Antik Kenti kazı çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/910) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, 4/C statüsünde çalışanların sayısına ve sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, son on yılda TOKİ tarafından yapılan konut sayısı ve yaşanan sorunlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) 48 9 UNCU BİRLEŞİM

185 7 _ SÖZLÜ SORULAR Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, 2011 yılında sezaryen ile doğum yapanların sayısı ve illere göre dağılımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, yıllarında gebelik neticesinde yaşanan anne ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personele ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/915) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, Kartal-Cevizli de Tekel Sigara Fabrikasına ait arsanın bir vakfa kiralanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/916) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, bir vakıf üniversitesine tahsis edilen araziyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/917) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, Ankara daki doğal gaz fiyatlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/918) Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş ın, Bakanlıkların isim değişikliklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/919) Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş ın, kira ödenen kamu binalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/920) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu nun, amatör lig futbol müsabakalarında alınan sağlık önlemlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu nun, Çatalca da görülen hayvan ölümlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/923) Balıkesir Milletvekili Namık Havutça nın, Nevşehir de don nedeniyle zarar eden patates üreticilerinin mağduriyetine ve alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/924) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, rehber öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/926) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2008 yılında yapmış olduğu araştırmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/927) Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ın, sel felaketinden zarar gören arı yetiştiricilerine yapılan yardımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) Ağrı Milletvekili Halil Aksoy un, Erzurum H Tipi Cezaevindeki hükümlülerin durumlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici nin, Şanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaeviyle ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici nin, tutuklu ve hükümlülerin kelepçeli olarak muayene edilmesine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici nin, bir köyün içme suyu ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, limon ve turunç üretimi, ithalatı ve ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/935) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, yer fıstığı üretimi, ithalatı ve ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, arpa üretimi ve ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) 49 9 UNCU BİRLEŞİM

186 7 _ SÖZLÜ SORULAR Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, üzüm üretimi, ithalatı ve ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, tütün üretimi, ithalatı ve ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/939) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, karpuz üretimi, ithalatı ve ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/940) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, şeker pancarı üretimi, ithalatı ve ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/941) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, incir üretimi, ithalatı ve ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/942) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, şeftali üretimi, ithalatı ve ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/943) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, elma üretimi, ithalatı ve ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/944) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, bal üretimi, ithalatı ve ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, susam üretimi ve ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/946) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, tatlı su balıkçılığının desteklenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/947) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, bağ alanlarının genişletilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/948) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, soya üretimi, ithalatı ve ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/949) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon farkından yararlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/950) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, ayçiçeği üretimi ve ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/951) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, intiharların artışına ve önlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/952) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, patates üretimi, ithalatı ve ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/953) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, gübre üretimi, ithalatı ve ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/954) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, sağlık güvencesi olmayan kişilere yaptırılan gelir testinin süresine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/955) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, pamuk üretimi, ithalatı ve ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/956) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, FATİH Projesi kapsamındaki akıllı tahta uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/957) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, nohut üretimi, ithalatı ve ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/958) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, mercimek üretimi ve ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/960) 50 9 UNCU BİRLEŞİM

187 7 _ SÖZLÜ SORULAR Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, meyve veren mandalina ağacı sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/961) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, limon üretimi, ithalatı ve ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/962) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, kuru soğan üretimi, ithalatı ve ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/963) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, kuru fasulye üretimi ve ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/964) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, kayısı ve zerdali üretimi, ithalatı ve ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/965) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, kavun üretimi, ithalatı ve ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/966) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, portakal ve mandalina üretimi, ithalatı ve ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/967) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, meyve veren portakal ağacı sayısına ve üretimin artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/968) Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ın, sel felaketinden zarar gören narenciye üreticilerine yapılan yardımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici nin, bir köyün elektrik şebekesi yenilenmesine ve içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/970) Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ın, Yozgat Merkeze bağlı bir köyde kamulaştırma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/971) Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ın, Yerköy İnandık Sulama Barajı yapımı çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/972) Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ın, Yenice Barajının yapım çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ın, Oğulcuk Barajının yapım çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/974) Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ın, Musabeyli Barajının tamamlanmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ın, Sarıkaya daki Hasbek Barajı yapım çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Bakanlıkta görev yapan ve 2012 yılında atama yapılması planlanan orman mühendisi sayısına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/977) Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ın, Akdağmadeni nde yapılması planlanan Bahçecik barajına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/978) Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ın, kamu kurum ve kuruluşlarına KPSS puanı ile yapılan personel alımlarında organik tarım mantarcılık ve tarımsal sulama yönetimi bölümlerine kadro açılmamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/979) İstanbul Milletvekili Celal Dinçer in, il müdürü atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/980) Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici nin, bir köyün elektrik sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/981) 51 9 UNCU BİRLEŞİM

188 7 _ SÖZLÜ SORULAR Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici nin, bir köy yolunun yapımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/982) Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova nın, Bursa-Balıkesir-İzmir hızlı tren projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/983) Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici nin, bir köyün elektrik dağıtım hatlarının yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/984) Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici nin, bir köy yolunun yenilenmesine ve elektrik dağıtım hatlarının bakımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/985) İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ın, sokakta yaşayan çocukların sorunlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/987) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/989) İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam ın, mükerrer vergilendirmeye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/990) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, Ankara da ön ödemeli elektronik kartlı doğalgaz sayacı kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/991) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, Ankara daki ön ödemeli sayaçların elektronik kartlarının ana yazılım kodlarıyla ilgili bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/992) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, müze ziyaretlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/994) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Devlet tiyatrolarının seyirci sayısının artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/995) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Devlet opera ve balesi seyirci sayısının artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/996) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, 2010 ve 2011 yıllarındaki turist sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/997) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, kadınların sendikalara katılım oranına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/998) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, meyve veren badem ağacı sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/999) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, badem üretimine ve üretimin artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, meyve veren ceviz ağacı sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, domates üretimi, ihracatı ve üretimin artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1002) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığınca yapılan personel alım sınavıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1003) Adana Milletvekili Muharrem Varlı nın, Çukurova Bölgesindeki sulama kanallarının yenilenmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1004) Adana Milletvekili Muharrem Varlı nın, sulama suyu ücretlerinin tespitine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1005) 52 9 UNCU BİRLEŞİM

189 7 _ SÖZLÜ SORULAR Adana Milletvekili Muharrem Varlı nın, Çukurova Bölgesindeki drenaj kanallarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1006) Adana Milletvekili Muharrem Varlı nın, Yedigöze Barajı sulama sistemine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1007) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, yem üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1008) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, meyve veren Antep fıstığı ağacı sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1009) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, toplam kestane üretimi ve üretimin artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1010) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, pamuk üretimine ve üretimin artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1011) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, patates üretimine ve üretimin artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1012) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, salatalık üretimine ve üretimin artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1013) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, şeker pancarı üretimine ve üretimin artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1014) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, tütün üretimine ve üretimin artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1015) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, meyve veren fındık ağacı sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1016) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, fındık üretimine ve üretimin artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, meyve veren kayısı ve incir ağacı sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1018) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, meyve veren kestane ağacı sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1019) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, antep fıstığı ve ceviz üretimine, üretimin artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1020) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, meyve veren elma ve şeftali ağacı sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1021) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, süt inekçiliğine destek verilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1022) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, emeklilerin durumlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1024) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşayan kamu çalışanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1025) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, tekstil sektöründe yaşanan sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1026) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, halk kütüphanesi sayısındaki azalmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1027) 53 9 UNCU BİRLEŞİM

190 7 _ SÖZLÜ SORULAR Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Et ve Balık Kurumunun faaliyetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1028) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, emeklilerin milli gelir içindeki payına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1029) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, emeklilerin her türlü katkı ve katılım paylarından muaf tutulması talebine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1031) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Sosyal Güvenlik Kurumu icra memurlarının özlük haklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1032) Niğde Milletvekili Doğan Şafak ın, Göl-Su 1000 Günde 1000 Gölet Projesi kapsamındaki bazı projelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1033) Niğde Milletvekili Doğan Şafak ın, Göl-Su 1000 Günde 1000 Gölet Projesi kapsamındaki projelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1034) Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici nin, bir köyün elektrik iletim ve dağıtım hatlarının yenilenmesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1035) Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici nin, bir köyün içme suyu ve yol yapımı sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1036) Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici nin, bir köy yolunun asfaltlanması ve kanalizasyon şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1037) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, Niksar ın kültür ve turizm merkezi olması için yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1039) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, Tokat a yapılacak yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1040) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, sağlık serbest bölgeleri oluşturulmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1041) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, termal turizm alanlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1042) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, termal sağlık merkezleri ve kaplıcaların kontrollerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, Reşadiye ye yapılacak hastaneye ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1044) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, koruyucu hekimlikle ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1045) Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici nin, bir köyün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1046) Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici nin, bir köyün ulaşım, içme suyu ve elektrik sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici nin, bir köyün kanalizasyon ve yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1048) İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ün, Türkiye de insansız hava araçları ve özel timler için üs kurulacağı iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1049) Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka nın, Konya-Ankara seferi yapan hızlı trenin kış koşulları nedeniyle hızının düşürülmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1050) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı köy yollarının genişletilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1052) 54 9 UNCU BİRLEŞİM

191 7 _ SÖZLÜ SORULAR Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan da hayvancılığın desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1053) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan daki spor kulüplerine yapılacak maddi yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1054) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı il ve ilçelerin kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1055) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan daki resmi kurum ve kuruluşların Ardahan esnafından yaptığı alışverişin miktarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, bir Devlet üniversitesinin kampüsüne girilirken alınan ücrete ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1058) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı köylerin aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1059) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı köy okullarının araç ve gereç ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1060) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Kars ta taksicilere durak yeri yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1061) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, okullarda öğrencilere süt yardımı yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1062) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Kura Nehri ve Çıldır Gölü nün taşması neticesinde oluşan mağduriyete ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1063) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Göle nin bazı köylerinde yapılan kadastro çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1064) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının salon ihtiyacına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1066) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan da kan merkezi ve kan deposu ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1068) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan da lisanslı sporcu sayısının artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1071) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, eski Ardahan-Hanak yolunun açılıp açılmayacağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, Hamas örgütüne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1074) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca atanan yönetim kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1075) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, Tokat ve ilçelerindeki doğum oranına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1076) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, kamuda ve özel sektörde TC kimlik numarası veya nüfus cüzdanı ibrazına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1077) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, Artova Devlet Hastanesinin uzman hekim ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1078) İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam ın, kaçak sigara ve tütünün ülkeye girişinin ve satışının engellenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, suni bal denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1081) 55 9 UNCU BİRLEŞİM

192 7 _ SÖZLÜ SORULAR Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, yıllarında hayvan sağlığı için kullanılan antibiyotiklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1082) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, Tokat taki Tarım Kredi Kooperatiflerine borçlu çiftçi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, kayıt dışı gıda üretiminin denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1084) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, Türk Gıda Kodeksine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1085) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, nişasta bazlı tatlandırıcı üretimine ve kullanıldığı sektöre ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1086) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, eğitime tâbi tutulan çiftçi sayısına ve organik tarım konusundaki eğitime ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1087) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, yıllarında yaş sebze meyve üretimi ve ihracatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1088) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, tarımsal sulamada kullanılan elektrik fiyatlarında indirime gidilip gidilmeyeceğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1089) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, Tokat ta sulama birliklerine borcu olan çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1090) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, yurt dışı teşkilatlarına atanacak olan personelin yabancı dil şartının kaldırıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1091) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, sertifikalı tohum kullanan çiftçi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1092) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, engelli yöneticilerin atamalar ve zorunlu yer değiştirmeler nedeniyle yaşadıkları mağduriyete ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1094) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, ilköğretim öğrencilerinin fiziki saldırılara maruz kaldıkları iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1095) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Talim ve Terbiye Kurulu eski başkanının yapmış olduğu bir açıklamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1096) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, okul ve kurum müdürlerinin atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1097) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleşen ihracat ve ithalata ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1098) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, süt izni kullanımı konusunda kadın memurlara zorluk çıkarıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1099) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, et ithalatı ve hayvancılık politikalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1100) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, maaşların enflasyon karşısında azaldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1101) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, süte karşı başlatılan aleyhte kampanyaya ve süt tüketimini artırmaya ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1102) 56 9 UNCU BİRLEŞİM

193 7 _ SÖZLÜ SORULAR Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, et fiyatlarında üretici ile tüketici fiyatları arasındaki farka ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1103) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, ilköğretim okullarındaki güvenlik sorunu ve çeteleşme iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1105) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, TCDD de çalışan geçici personele kadro verilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1108) Ankara Milletvekili Zühal Topcu nun, 19 Mayıs kutlamalarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1111) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, hava kirliliğinin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1113) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, mobbing olaylarını engellemek için yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1114) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, mobbing olaylarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) Ankara Milletvekili Zühal Topcu nun, ortaöğretim kurumlarının şehir dışına çıkarılacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1117) Ankara Milletvekili Zühal Topcu nun, 19 Mayıs kutlamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1118) Ankara Milletvekili Zühal Topcu nun, kadınların işgücüne katılım oranına ve bu oranın artırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1119) Ankara Milletvekili Zühal Topcu nun, okul çevresinde yaşanan şiddet olaylarına ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1120) Ankara Milletvekili Zühal Topcu nun, yeniden yapılandırılan Meteoroloji Genel Müdürlüğünde kapatılan istasyonlara ve yeni kurulan müdürlüklere yapılacak atamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1121) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, TOKİ nin elde ettiği gelir miktarına ve devam eden projelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1122) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, Kyoto Protokolü çerçevesinde alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1123) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, Tokat ta kamuda kullanılan taşıt sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1124) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, TOKİ nin Tokat ta yaptığı daire sayısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1125) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, bir açıklamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1126) İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ın, İstanbul da üretilen, taşınan ve depolanan kimyasallara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1127) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, sosyal güvenlik reformuna ve sendikalı çalışanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1128) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, OSB lerin yaygınlaştırılmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/1129) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan Kura nehrine HES projesi yapılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1130) 57 9 UNCU BİRLEŞİM

194 7 _ SÖZLÜ SORULAR Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, ABD Büyükelçiliğinde brifing verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1131) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, Bakanlık Müsteşarlığına atanan kişiye ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1132) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, fizik tedavi rehabilitasyon hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1134) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, işçi sağlığı konusunda ülkemizdeki meslek hastalıkları hastanelerinin sayısına ve illere göre dağılımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1135) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, verem savaş dispanserlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1136) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, turizm potansiyelinde Anadolu nun payının artırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1137) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, mağara turizminin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1138) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, aşırı yağışlardan zarar gören çiftçilerin mağduriyetine ve sebze fiyatlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1139) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Adana da don olayları nedeniyle zarar gören üreticilerin mağduriyetlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan teknisyen yardımcılarının özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1141) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, İtalya ile yapılan ithalat ve ihracata ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1142) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Adana ili ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1143) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, 2011 yılında Fransa ile gerçekleşen ithalat ve ihracat oranına ve Fransa nın soykırım yasasından sonraki dış ticaretimize ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1144) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, kamuda tek maaş düzenlemesi paralelinde engelli Kıbrıs gazilerinin maaşlarının kesilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1145) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, asgari ücretlinin brüt maaşı üzerinden kesilen vergi ve sosyal güvenlik primlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1146) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, kamuda çalışan avukatların maaşlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1147) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, engelli vatandaşların ihtiyaçlarının Devlet tarafından karşılanması için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1149) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, mübaşirlerin genel idare hizmetleri sınıfına geçirilip geçirilmeyeceğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1150) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, ihracat ve ithalat oranlarındaki artışlara ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1151) 58 9 UNCU BİRLEŞİM

195 7 _ SÖZLÜ SORULAR Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu nun, Osmaniye deki bir köye yeni bir okul yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1153) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, şehit olan asker ve polis ailelerine ödenen tazminatlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1154) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan da sık yaşanan internet arızasına ve arızanın giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1155) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan çevre ve köy yollarının etrafının ağaçlandırılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1156) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, sanatçılara verilen teşvik paralarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1157) Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü nün, Çokal Barajının yapımı aşamasında zarar gören çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1158) Niğde Milletvekili Doğan Şafak ın, Niğde-Tepeköy Çiftlik İl Yolu Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1159) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, kaçak et ticaretine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1160) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Tarım Sigortası Kanununa ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1161) Mersin Milletvekili Ali Öz ün, evde bakım parasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1162) Mersin Milletvekili Ali Öz ün, kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1163) Mersin Milletvekili Ali Öz ün, kanser hastalığındaki artışın önlenmesine ve tedavi maliyetini azaltıcı tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1164) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, terör örgütü bünyesindeki MİT mensuplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1165) Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici nin, bir köyün elektrik şebekesinin yenilenmesine ve köy yolunun asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1166) Manisa Milletvekili Özgür Özel in, Nişancı Mehmet Paşa Camii nin bahçesinde bulunan mezarlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1167) İstanbul Milletvekili Celal Dinçer in, Bakanlıkta görevli orman mühendisi sayısına ve orman mühendislerinin atanmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1168) İstanbul Milletvekili Celal Dinçer in, engelli vatandaşların eğitimine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1169) Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü nün, Çorlu daki angus çiftliğinin çevreye verdiği zararlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1170) Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü nün, Tekirdağ daki bazı kültür merkezlerinin tamamlanamamasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, MİT-PKK ilişkisi ile ilgili bazı iddialara ve bir cumhuriyet savcısının görevden alınmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1172) Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici nin, bir köyün elektrik şebekesi ve kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1173) 59 9 UNCU BİRLEŞİM

196 7 _ SÖZLÜ SORULAR Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici nin, bir köy yolunun asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1174) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Iğdır a bağlı köy yollarının bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1175) Antalya Milletvekili Arif Bulut un, Kemer-Ulupınar köyünde bulunan deniz kaplumbağalarının üreme alanlarının korunmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1176) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Tufanbeyli Termik Santralinin çevreye vereceği zarara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1177) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, müze ve ören yerlerinden ücretsiz yararlanılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1179) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, sigara kaçakçılığının önlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1180) Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ın, Marmaris-Muğla duble yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1181) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Hak-İş in işsizlik konusunda yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1182) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, zeytin üreticilerinin desteklenmesi ve zeytinyağı fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1183) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, şeker fabrikalarının üreticiye devir suretiyle özelleştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1184) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, pamuk ithalatına ve yerli üreticinin desteklenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1185) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, meyve kaçakçılığının önlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1186) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, ülkemizdeki keçi sayısına ve bu sayının arttırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1187) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, işsizlik sigortası fonundan yararlanma koşullarının kolaylaştırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1188) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, konserve, hazır et ürünleri ve bakliyat kaçakçılığının önlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1189) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, fındık kaçakçılığının önlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1190) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, asgari ücretin yeniden belirlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1191) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, şeker kaçakçılığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1192) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, çocuk işçiliğinin önlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1193) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Kahramanmaraş taki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1195) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, köylere hizmet götürme birliklerinde çalışan geçici ve sözleşmeli personele kadro verilip verilmeyeceğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1196) 60 9 UNCU BİRLEŞİM

197 7 _ SÖZLÜ SORULAR Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, tarım sigortası kapsamının genişletilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1197) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Bakanlıkta görev yapan veteriner hekimlerin görevde yükselmeleriyle ilgili düzenlemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1198) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Tufanbeyli Termik Santralinde kullanılacak suya ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1199) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Adana ve ilçelerindeki HES lerin meydana getirdiği toprak kaymalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1200) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Tufanbeyli Termik Santralinin çevreye vereceği zarara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1201) Antalya Milletvekili Arif Bulut un, bazı liselerden mezun olanların üniversiteye başvurularında ek puan alamamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1202) Antalya Milletvekili Arif Bulut un, FATİH Projesi kapsamında bilgisayar derslerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1203) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Iğdır hayvan pazarının altyapı sorununa ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1204) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, işsizlik ödeneği müracaatlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1205) İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter in, cezaevinde işkence iddiasıyla hayatını kaybeden bir kişinin ailesine ödenen tazminata ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1206) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, vekaleten genel müdürlük, daire başkanlığı ve şube müdürlüğü yapanlar ile şef ve şube müdürü atamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1207) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, şehir imar planlarında cemevlerine yer ayrılıp ayrılmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1208) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Gümüşhane ve Bayburt taki ortaöğretim kurumlarına spor malzemesi verilip verilmeyeceğine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1209) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Gümüşhane ve Bayburt il spor müdürlükleri bütçelerine ek ödenek verilip verilmeyeceğine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1210) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Gümüşhane ve Bayburt taki spor kulüplerine malzeme ve maddi yardım yapılıp yapılmayacağına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1211) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Gümüşhane ve Bayburt illerinde eğitimde yeterliliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1212) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Gümüşhane ve Bayburt illerinde karla mücadeleye ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1213) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Gümüşhane ve Bayburt illerinin köy okullarının altyapısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1214) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Gümüşhane ve Bayburt un ilçe ve köy sokaklarındaki aydınlatmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1215) 61 9 UNCU BİRLEŞİM

198 7 _ SÖZLÜ SORULAR Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Malatya da bazı öğrencilere okuldan uzaklaştırma cezası verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1218) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Gümüşhane ve Bayburt ta lisanslı sporcu sayısının artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1219) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Gümüşhane ve Bayburt taki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1220) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Gümüşhane ve Bayburt taki belediyelerin itfaiye aracı ihtiyacına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1221) İzmir Milletvekili Hülya Güven in, yurtdışında sürgünde yaşayan şair, yazar ve sanatçılara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1223) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, MİT Müsteşarı ve bazı MİT mensuplarının ifadeye gitmemelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1224) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına hizmet binası yapılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1225) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, binaların yalıtımıyla ilgili konut sahiplerine destek verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1226) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Maliye Bakanlığına yeni bir sosyal tesis yapılacağı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1227) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Ekonomik ve Sosyal Konsey toplantılarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1228) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, asgari gelir desteği sisteminin uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1229) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, asgari ücret tespit komisyonuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1230) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, gençlerin, kadınların ve engellilerin istihdamının teşvik edilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1231) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, işsizlik sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1232) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, canlı hayvan kaçakçılığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1233) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, ülkemizde tüketilen kaçak çaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1234) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, yeni bir sendikal mevzuat hazırlanıp hazırlanmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1235) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, kayıt dışı istihdam ile mücadeleye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1236) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, çalışanların kıdem tazminatına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1237) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, çalışma hayatında taşeronlaşma ve bu şirketlerde çalışanların sendikal örgütlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1238) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, sevgi ve çocuk evlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1239) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, yetiştirme yurtlarından zorunlu ayrılan çocukların istihdamına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1240) 62 9 UNCU BİRLEŞİM

199 7 _ SÖZLÜ SORULAR Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, aile yanında bakım hizmetine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1241) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Tufanbeyli de kurulacak termik santrale ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1242) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Tufanbeyli de kurulacak termik santrale ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1243) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Türkiye de kullanılan ilaçların zararlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1244) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Adana ve ilçelerinde şiddetli yağışlardan etkilenen çiftçilerin mağduriyetine ve alınacak önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1245) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, Tokat taki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1246) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, son yasal düzenlemelerle Devlet ve üniversite hastanelerinden ayrılan doktor sayısına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1247) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, Tokat taki engelli sayısına ve yapılan yardım miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1248) Ankara Milletvekili Zühal Topcu nun, obezite hastalığına ve bununla mücadeleye ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1249) Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ın, Kırık ve Oyrak Barajı Projelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1250) Ankara Milletvekili Zühal Topcu nun, GDO lu ürünlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1251) Ankara Milletvekili Zühal Topcu nun, Ankara Cengiz Topel Mahallesinde yaşanan toprak kaymalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1252) Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ın, yılları arasındaki terör saldırılarına ve KCK yapılanmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/1253) Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ın, çiftçilere verilen kredilere ve bankacılık sistemindeki yabancı sermaye oranına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1254) Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ın, 2002 yılından bu yana TRT Genel Müdürlüğü ne açıktan atanan personel sayısına ve TRT tarafından özel şirketlere yaptırılan programlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1255) Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ın, Başbakanlık uçağının kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1256) Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ın, Kastamonu Havaalanı ve Kastamonu-Ilgaz Dağı tünel inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1257) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, soba gazından kaynaklanan zehirlenmelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1259) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan ın Merkez ilçesine bağlı bazı köylerdeki sağlık ocaklarının personel ihtiyacına ve tıbbi teçhizat eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1260) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Damal daki bazı köylerin sağlık ocaklarının fiziki şartlarına ve personel sorununa ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1261) 63 9 UNCU BİRLEŞİM

200 7 _ SÖZLÜ SORULAR Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Göle deki bazı sağlık ocaklarının personel ihtiyacına ve tıbbi teçhizat eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1262) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Göle deki bazı köy okullarının öğretmen açığına ve araç-gereç sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1263) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan ın Merkez ilçesine bağlı bazı köy yaylalarının elektrik sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1264) İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ün, Başbakan ın bir konuşmasındaki bir ibarenin AA tarafından çıkarılarak yayımlandığı iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1265) Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka nın, Beypazarı duble yolunun yapım ve onarımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1266) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Doğu Akdeniz Bölgesinde turizm işletmeciliğine ve sorunlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1268) Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan ın, Kandıra da yoğurt üretimine teşvik verilmesine ve hindi üretim çiftliği kurulmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1269) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, bilgi ve iletişim teknolojisi derslerinin kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1270) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Adana metrosunun devrine ve ulaşıma yönelik projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1271) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, meslek danışmanlık sertifikası sahiplerinin mağduriyetine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1273) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının istihdamlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1274) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, şehit ailelerinin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1275) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, Suriye ile ilişkilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1276) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, Anadolu Ajansının milletvekilleri tarafından verilen hükümet faaliyetleri ile ilgili soru önergelerinin yayınına son vermesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1277) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ın, belediyelerdeki özel kalem müdürlüğü kadrolarına yapılan atamalara ve imar planlarında ibadet alanı olarak ayrılan yerlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1278) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ın, Bozova daki bir köyün sağlık evi ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1279) Niğde Milletvekili Doğan Şafak ın, çiftçilere ödenen ürün desteğinin gecikmesine ve yaşanan mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1280) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu nun, İstanbul Atatürk Havalimanının yetersizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1281) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu nun, havalimanları ile kent merkezleri arasında yolcu taşımada yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1282) Antalya Milletvekili Gürkut Acar ın, KCK soruşturması kapsamında bazı MİT yöneticileri ve personelinin ifadeye çağrılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1283) 64 9 UNCU BİRLEŞİM

201 7 _ SÖZLÜ SORULAR Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Adana ve ilçelerindeki üreticilerin mağduriyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1284) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, illere göre aile hekimi sayısına ve aile hekimlerinin aldıkları ücretlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1287) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, hekimlere ve diğer sağlık personeline açılan davalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1288) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, ilaç üretimine ve sektördeki firmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1289) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, yeşil kart uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1290) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, ülkemizde faaliyet gösteren bankaların şube sayılarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1291) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, unvan değişikliği sınavının yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1292) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, ülkemizde faaliyet gösteren yerli ve dış kaynaklı banka sayısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1293) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, yaşam boyu eğitimle ilgili çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1294) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, eğitim için yurtdışında bulunan öğrenci sayısına ve bütçeden yurtdışı eğitim için ayrılan para miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1295) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, Erasmus öğrenci değişim programına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/1296) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, Tokat ilinde başarı belgesi verilen personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1297) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, işsizlik fonunda biriken para miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1298) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, işsizlik ödeneğinden faydalanan kişi sayısına ve yapılan ödeme miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1299) İstanbul Milletvekili Umut Oran ın, ceza ve tutukevlerindeki basın mensubu ve yazar sayısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1300) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Ekinözü-Elbistan yolunun genişletilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1305) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünde; su ürünleri mühendisi ve teknikeri ile balık teknolojisi mühendisi istihdam edilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1306) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Kahramanmaraş ın araç muayene istasyonu ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1307) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Göksun-Afşin-Elbistan karayolunun bölünmüş yol olarak düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1308) 65 9 UNCU BİRLEŞİM

202 7 _ SÖZLÜ SORULAR Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Kahramanmaraş-Çağlayancerit karayolunun duble yol olarak genişletilip genişletilmeyeceğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1309) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, İçmeler-Ilıca yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1310) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, köy yollarının asfaltlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1311) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Pazarcık-Gölbaşı yolunun hizmete açılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1312) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Pazarcık ın bazı köy yollarının asfalt sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1313) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Pazarcık Kısık Obası yolunun yapımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1314) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Kahramanmaraş il merkezinde Kayseri çevre yolunun genişletilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1315) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Pazarcık taki bir demiryoluna geçit yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1316) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, yaşlı hizmet merkezlerinin sayısının artırılmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1317) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, yakacak yardımlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1318) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, engelli kadrolarına atama yapılmamasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1319) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, yeni bir huzurevi binası ihtiyacına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1320) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, kadına karşı şiddetin önlenmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1321) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, bir köy yolunda bulunan meranın köy tüzel kişiliğine tahsis edilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1322) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Gavur Gölü mevkiindeki tarım işletmeleri ve arazilerinin su tahliyesinden kaynaklanan sorunlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1323) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Pazarcık İlçesinde bazı köylere sulama kanalı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1324) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, üniversite sınavlarında öğrencilere dağıtılan kalemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1325) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, köy okullarına öğretmen lojmanı yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1326) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, 2012 yılında yükseköğretim kurumlarına yerleştirilecek öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1327) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Yeşildere deki bir ilköğretim okuluna ek derslik yapılıp yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1328) 66 9 UNCU BİRLEŞİM

203 7 _ SÖZLÜ SORULAR Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, engelliler koleji açılıp açılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1329) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Kahramanmaraş ta ilköğretim ve ortaöğretimdeki derslik ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1330) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Pazarcık ın İlköğretim Okulu ve Anadolu Öğretmen Lisesi ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1331) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Kahramanmaraş Merkez ve Elbistan ilçelerinin hastane ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1332) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Kahramanmaraş ın hastane ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1333) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Türkoğlu ve köylerindeki hastane ve sağlık evi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1334) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, otomatik meteoroloji gözlem istasyonu kurulmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1335) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Kahramanmaraş-Merkez deki su sorununa ve bu konudaki çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1336) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, belde belediye başkanlarının özlük ve pasaport haklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1337) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, yol yapım ve bakım hizmetleri için Kahramanmaraş İl Özel İdaresine kaynak aktarılıp aktarılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1338) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Türkoğlu nda SGK Hizmet Binası yapılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1339) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, tarihi mekanların restorasyonu konusunda ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1340) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel için ayrılmış olan kadrolara yapılacak atamalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1341) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Bakanlıktaki taşeron şirket çalışanlarına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1342) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel için ayrılmış olan kadrolara yapılacak atamalara ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1343) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, bağlı kurumlardaki taşeron şirket çalışanlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/1344) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, bağlı kurumlardaki taşeron şirket çalışanlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/1345) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Gökdere Barajı tünelinde meydana gelen kazaya ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1346) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Mobil Telekomünikasyon sektöründe çifte vergilendirmeye ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1348) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Kahramanmaraş ta tekstil sektörünün teşvikine ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1349) 67 9 UNCU BİRLEŞİM

204 7 _ SÖZLÜ SORULAR Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Pazarcık ta kurulacak OSB ye ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/1350) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Kahramanmaraş ilçe tarım müdürlüklerinin bina ve personel ihtiyacına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1351) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Amik Ovası sulama kanalı inşaatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1352) Iğdır Milletvekili Sinan Oğan ın, Iğdır a kanser araştırma hastanesi kurulmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1353) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, anlaşmalı boşanma sonucu yetim aylığı bağlanan ailelerin tespitine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1355) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, 2011 yılında şiddet gören doktorlara ve şiddetin sebeplerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1356) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, eşit işe eşit ücret uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1357) Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu nun, TMO nun stoklarında bulunan fındığın Fiskobirlik e satışı konusunda yeni bir kararname hazırlanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1358) Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ın, Cizre deki tarihi ve kültürel mekanların restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1359) Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ın, Türkiye-Suriye sınırındaki tarihi bir köprünün restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1360) Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ın, Cizre deki iki köprünün restorasyonunda ihmal olduğu iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1361) Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka nın, Ankara daki tarım alanlarına ve kredi borcu olan çiftçi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1362) Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu nun, lise son sınıf öğrencilerinin aldığı sağlık raporlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1363) Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı nın, deprem sonrasında Van ın bazı ilçelerindeki hayvan yetiştiricilerine yem desteği yapılmamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1364) İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ün, başta İstanbul olmak üzere tüm illerdeki mikro kredi başvuruları ve kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1365) Van Milletvekili Nazmi Gür ün, Van depremi sonrasında işini kaybedenlere yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1366) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Kahramanmaraş ta iş makinesi ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1367) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Afşin-Elbistan A Termik Santraline filtre ve atık su tesislerinin kurulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1371) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinin yeterliliğine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1372) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Kahramanmaraş ta TCDD ye ait istasyonun yükleme ve boşaltma alanı zemininin tadilatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1374) 68 9 UNCU BİRLEŞİM

205 7 _ SÖZLÜ SORULAR Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Kahramanmaraş-Köprüağzı istasyonları arasındaki eskiyen rayların yenilenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1375) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Kahramanmaraş-İçel arası günübirlik tren seferi konulmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1376) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Andırın-Geben yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1377) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, nişasta bazlı şeker kullanımı ve ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1378) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Kahramanmaraş a kontrol laboratuvarı kurulmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1379) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatında bulunan boş kadrolara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1380) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılan şirket görevlilerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1381) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatında bulunan boş kadrolara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1382) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Kahramanmaraş ta okullardaki spor salonu ve tesislerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1385) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Kahramanmaraş a olimpik yüzme havuzu yapılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1386) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan İl Müdürlüğü Makine İkmal Şube Müdürlüğünün Bakım Onarım Atölyesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1387) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Türkiye de yapılan arkeolojik kazılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1388) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, tarımsal kredilerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1389) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, çiftçilerin borçlarına ve doğrudan desteklenmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1390) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, bazı köy okullarında lavaboların okul dışında olmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1391) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, bazı illerdeki spor kulüplerinin desteklenmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1392) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan daki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1394) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan İl Merkezi, ilçe ve köy yollarının bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1395) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan da su borularının ve su depolarının donmaması için yapılacak çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1396) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Şırnak ve Hakkâri de elektrik direk ve hatlarının hasar görmesi sebebiyle yaşanan mağduriyete ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1397) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan Merkezdeki bir köyün yol ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1398) 69 9 UNCU BİRLEŞİM

206 7 _ SÖZLÜ SORULAR Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Hanak taki bazı köylerin atık su ve kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1399) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan da kurban kesimhanesi ihtiyacına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1400) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Bakanlığın Ardahan daki personel sayısının artırılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1401) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, 2003 ten itibaren yapılan lojman satışlarına ve gelirlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1403) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan daki çiftçilerin mazot ve gübre paralarının ödenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1404) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Kars Yem Fabrikasının özelleştirilmesine, et kombinasının kapatılmasına ve yün işleme fabrikası ihtiyacına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1405) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan ın teknik eleman ve iş makinası ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1406) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ani Harabelerinin bakım ve onarım ihtiyacına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1407) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün yeni bina ve memur ihtiyacına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1408) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Kars İl Müdürlüğünün memur ihtiyacına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1409) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ahıska dan gelenlerin borçlanma yoluyla emekli olabilmeleri için yapılacak çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1410) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, İşsizlik Fonunun kullanımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1411) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Kars İl Müdürlüğünün memur ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1412) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Şırnak ve Hakkâri de sporcu sayısının artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1413) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Şırnak ve Hakkâri deki spor kulüplerinin desteklenmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1414) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan daki spor kulüplerinin desteklenmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1415) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Alevi inancının öğretilmesi için TRT de yeni programlar yapılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1416) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, çiftçilerin kredi borçlarından kaynaklanan mağduriyetine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1418) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ziraat Bankasının tarım ve hayvancılık sektörüne verdiği kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1419) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Şırnak ve Hakkâri de karla mücadele çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1420) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Kars Havaalanındaki bazı eksikliklere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1421) 70 9 UNCU BİRLEŞİM

207 7 _ SÖZLÜ SORULAR Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışında açılan temsilciliklerine ve çalışan personele ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1422) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Pozantı cezaevi yetkililerine soruşturma açılmasına ve çocukların psikolog gözetiminde tedavilerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1423) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Posof Türkgözü sınır kapısındaki personel yetersizliğine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1424) Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova nın, Balya-Güngörmez yolunun yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1425) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba nın, Kürecik radar üssünde çalışan personele ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1426) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba nın, tutuklu öğrencilerin sayısı ile ilgili verilen soru önergesi sayısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1427) İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel in, 24. Dönem sözlü ve yazılı soru önergeleri ile bunların cevaplanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1428) Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova nın, depremin Van kedileri üzerindeki etkisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1429) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, okulların spor malzemesi ihtiyacına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1430) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, hava kirliliğinin nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1431) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Bakanlık İl Müdürlüğündeki personel eksikliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1432) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Şırnak ve Hakkâri nin itfaiye aracı ihtiyacına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1433) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Şırnak ve Hakkâri de yapılması planlanan kentsel dönüşüm alanlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1434) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Kars taki hava kirliliğinin nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1435) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan daki hava kirliliğinin nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1436) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan da sağlık hizmetlerindeki sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1437) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ankara da özel sektöre yaptırılacak hastane komplekslerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1438) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Kars taki tıbbi personel sayısının eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1439) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Şırnak ve Hakkâri deki eğitim kurumlarının eksikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1441) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Kars Milli Eğitim İl Müdürlüğünün personel eksikliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1442) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen kurban kesimlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/1443) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/1444) 71 9 UNCU BİRLEŞİM

208 7 _ SÖZLÜ SORULAR Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Adana ve ilçelerindeki serbest bölgelerdeki yatırımlara ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1445) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Adana ve ilçelerindeki gıda ve temel ihtiyaç alanındaki distribütörlük uygulamasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1446) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, 2/B kapsamındaki arazilerden ecrimisil vergisi talebine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1447) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, döviz kredisi kullanımına ve geri ödemelerine ilişkin Başbakan Yardımcılığından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1448) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, TÜİK te çalışan 4-C li personele ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1449) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, kamuda çalışan 4-C li personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1450) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca çıkarılan dergilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1451) Bursa Milletvekili Sena Kaleli nin, 2011 yılında ülkemize giren bir miktar paranın kaynağına ilişkin Başbakan Yardımcılığından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1452) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, eski bir belediye bürokratı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1453) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, geçmişte özelleştirilen bazı limanların işletilmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1454) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Adana daki cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlü sayısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1455) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Adana daki adliye binasının yeterliliğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1456) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, buğday ve ekmek fiyatlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1457) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Adana daki Devlet hastanelerinde uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1458) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Adana daki sağlık ocaklarında personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1459) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, kamu kurum ve kuruluşlarında emekli edilen ve edilecek personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1460) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, 12 yıllık kademeli zorunlu eğitim sistemine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1461) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Pozantı M Tipi Çocuk Cezaevinde yaşanan taciz olayı ile ilgili iddialara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1462) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, şehitlik maaşlarının yükseltilmesi ile şehit ailelerinden alınan elektrik ve doğal gaz faturalarında indirim yapılması talebine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1463) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, eczanelerde satılan ilaçların dozajlarının değiştirildiği ya da etkili maddeleri ile oynandığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1464) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Türk Lirası ile ilgili düzenlemelere ve emisyon hacmindeki artışa ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1465) 72 9 UNCU BİRLEŞİM

209 7 _ SÖZLÜ SORULAR Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının ülkemizle ilgili değerlendirmelerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1466) İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ın, engellilere yönelik spor hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1467) İzmir Milletvekili Hülya Güven in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Pakistan a hibe edeceği otobüslere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1468) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, Hasan Uğurlu Barajı üzerine köprü yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1469) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, dernek, vakıf ve ticari şirketlerin genel kurul toplantılarında vekaleten oy kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1470) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, Tokat taki OSB lerde atık kontrolü yapılıp yapılmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1471) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, Turhal daki fabrikaların atık su kontrollerinin yapılıp yapılmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1472) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Tufanbeyli Devlet Hastanesindeki doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1476) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, tedavi katılım payının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1477) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda çıkarılan dergilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1478) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Göksun çayı üzerindeki bir köprünün onarımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1479) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Nurhak taki bir köyün alt geçit ve köprü ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1480) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Pazarcık taki bazı yolların asfaltlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1481) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Pazarcık taki bazı yolların asfaltlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1482) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Pazarcık taki bazı yolların asfaltlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1483) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Pazarcık taki bazı yolların asfaltlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1484) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Pazarcık taki bazı yolların asfaltlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1485) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Göksun daki bir yolun yapımının tamamlanması ve yol üzerindeki köprünün genişletilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1486) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, SGK ve İŞKUR daki boş engelli kadrolarına atama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1487) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Kahramanmaraş-Gaziantep arasındaki karayoluna kavşak yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1488) 73 9 UNCU BİRLEŞİM

210 7 _ SÖZLÜ SORULAR Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Kahramanmaraş-Ekinözü arasındaki yolun ulaşıma açılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1489) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Ekinözü ndeki yolların asfaltlanması ve köprülerin onarımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1490) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Andırın ın spor salonu ihtiyacına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1491) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Andırın daki bir köyün köprü ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1492) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Nurhak taki bir köyün su sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1493) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Nurhak taki bir dere yatağının ıslah edilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1494) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Nurhak ta meydana gelen sel baskınları için önlem alınması ve bir köyün içme suyu şebekesi sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1495) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Nurhak ın sulama göleti ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1496) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Pazarcık taki bir köyün eskiyen içme suyu şebekesinin değiştirilip değiştirilmeyeceğine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1497) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Andırın daki sağlık ocağı lojmanlarının bakım ve onarımı ile diyaliz ve toplum sağlığı merkezi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1498) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Ekinözü ndeki bazı köylerin içme ve sulama suyu şebekeleriyle ilgili yenileme çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1500) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Nurhak taki bir ilköğretim okulu binasının tadil edilerek anaokuluna dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1501) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Nurhak ta kız yurdu, lise binası yapılmasına ve okullara kalorifer tesisatı döşenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1503) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Nurhak taki bir ilköğretim okulunun ikili öğretimden normal öğretime geçip geçmeyeceğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1505) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Türkoğlu ndaki bir köyün ilköğretim okulu ihtiyacına ve bir ilköğretim okulunun yenilenip yenilenmeyeceğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1506) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Göksun daki bir ilköğretim okulunun yenilenmesine ve geçici binada faaliyet gösteren çok programlı lise için yeni bina yapılıp yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1509) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Göksun-Büyükkızılcık Beldesine lise yapılıp yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1510) 74 9 UNCU BİRLEŞİM

211 7 _ SÖZLÜ SORULAR Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Göksun daki bir sulama tesisinin tamamlanıp tamamlanmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1511) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Andırın daki 12 derslikli ilköğretim okulu ihtiyacına ve bir köydeki ilköğretim okulunun çatısının onarımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1512) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Andırın daki bir ilköğretim okulunun fiziki yetersizliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1513) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Ekinözü ne Anadolu Lisesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1516) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Göksun daki bir trafo yetersizliği ve elektrik direklerinin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1519) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Göksun daki sulama kanallarının iyileştirilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1520) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Göksun un sulama göleti ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1521) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Andırın daki bir köye lise yapılıp yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1522) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Ekinözü ndeki bazı köylerin içme suyu şebekelerinin yenilenip yenilenmeyeceğine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1523) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Andırın daki bir köyün temiz içme suyu ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1525) Adana Milletvekili Ali Halaman ın Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda çıkan dergilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1527) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, el dokuması halıcılığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1528) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, el dokuma halıcılığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1529) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Kozan daki Küçük Sanayi Sitesinin altyapı ve yol sorununa ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/1530) Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu nun, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri hakkındaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1531) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan da KÖYDES bütçesinin artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1532) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, bazı illerdeki içme suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1533) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Elazığ ın içme suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1534) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, bazı illerde spor tesisleri kurulmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1535) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Elazığ daki cami ve Kuran kursları tabelalarının yenilenmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/1536) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan ın bazı ilçelerine internet evi kurulması talebine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1537) 75 9 UNCU BİRLEŞİM

212 7 _ SÖZLÜ SORULAR Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Posof taki sağlık ocaklarının bakım ve onarımıyla sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1538) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Göle ve köylerindeki sağlık ocağı ve personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1539) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ankara da özel sektöre yaptırılacak hastane komplekslerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1540) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, meslek odaları ve sendikaların işçi sağlığı ve iş güvenliği politikasına katılımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1541) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Adana daki içme suyu denetimlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1542) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Adana daki hastanelerde görevlendirilen aile hekimi ve sosyal hizmet uzmanlarıyla bu hastanelerdeki doğumlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1543) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Adana nın Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri arasında yer alıp almadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1544) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Türk Telekom un sabit hatlardan aldığı sabit ücretlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1545) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, yılları arasında çeşitli olaylardan dolayı yaralanan ve ölen kişi sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1546) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, bir şube müdürüne ve toprak döküm alanlarının gelirlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1547) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, Orman Genel Müdürlüğüne ait bir araziye ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1548) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan daki belediyelerin 5779 sayılı Kanun kapsamındaki paylarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1549) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Posof un diş hekimi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1550) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Kars-Arpaçay da yeni iş makinesi ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1551) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Bakanlığa şube müdürü olarak atanan bir kişi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1552) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Gençlik Parkında sanatçıların dernek merkezi olarak kullandıkları bir binaya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1553) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Kars-Arpaçay a bağlı köylerdeki su borularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1554) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Posof taki bazı köylerin greyder ve kepçe ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1555) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Posof taki kamu binalarının bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1556) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ağrı daki spor kulüplerine maddi yardım yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1558) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ağrı daki köylerin arıtma tesisi ve kanalizasyon ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1559) 76 9 UNCU BİRLEŞİM

213 7 _ SÖZLÜ SORULAR Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ağrı daki bazı köylerdeki elektrik direklerinin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1560) İzmir Milletvekili Hülya Güven in, 2004 yılından sonra zaman aşımına uğrayan dava sayısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1561) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, Tokat taki KYK ya bağlı yurtlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1562) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, İŞKUR un işsizlere istihdam sağlamaya yönelik kurslarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1563) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, Tokat ta Kırım Kongo hastalığıyla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1564) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, 2011 yılı itibarıyla yapılan hayvan ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1565) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, toplu iş sözleşmesinden yararlanan işçilere ve sektörlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1566) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, Devlete bağlı huzurevlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1567) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, gençlerin madde kullanımı ve internet bağımlılığı ile ilgili çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1568) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Metsamor Nükleer Santralinin olumsuz etkilerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1569) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, Diyanet Vakfı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1570) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, Diyanet İşleri Başkanının bir açıklamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1571) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, silah ruhsatı alabilme şartlarında değişikliğe yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1572) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Türkmen adının derneklerde kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1573) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1574) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Göksun daki bir köyün okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1575) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Göksun daki bir köyün ilköğretim okulu ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1576) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, Afet Komuta Merkezlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/1578) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, Tokat ve ilçelerinde kadın sosyal yaşam merkezleri kurulup kurulmayacağına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1579) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, baz istasyonlarının insan sağlığına etkilerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1580) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Adana daki hastanelerde taşeron firma çalışanlarından sağlık hizmeti sunulmasında faydalanıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1581) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, uzaktan eğitim uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1582) 77 9 UNCU BİRLEŞİM

214 7 _ SÖZLÜ SORULAR Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Adana daki kanser hastalarına ve onkoloji uzmanı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1583) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, baz istasyonlarının bölge ve illere göre dağılımı ve alınan önlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1584) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Adana ve ilçelerinde aile hekimliği uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1585) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, SSPE hastalığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1586) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Ankara-Adana karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1587) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, baz istasyonlarının yerleşim alanlarına kurulmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1588) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, internet kullanım ücretlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1589) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, hemzemin geçitlerde meydana gelen kazalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1590) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, internet kullanıcılarının kota uygulamasından kaynaklanan sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1591) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Adana ve ilçelerindeki süt fiyatlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1592) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Adana daki çiftçilere destekleme çerçevesinde yapılacak ödemelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1593) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Seyhan Irmağı üzerindeki Göktaş Barajı inşaatına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1594) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Seyhan Irmağı üzerindeki Kavşak Bendi Barajı inşaatına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1595) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, bankaların kredi verirken masraf adı altında yaptıkları kesintilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1596) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, bilgisayar programcılığı mezunlarının istihdam sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1597) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Adana ve ilçelerindeki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1598) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Pozantı Çocuk ve Gençlik Cezaevindeki olaylar ve konuyla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1599) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda çıkarılan dergilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1600) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Adana daki yüzme havuzunun yüzme milli takımı sporcularının çalışmalarına elverişliliğine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1601) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Göksun da bir köye yeni bir okul yapılıp yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1602) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, THY ye ve diğer hava yolu şirketlerine ait uçak sayısı ve kapasitelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1603) 78 9 UNCU BİRLEŞİM

215 7 _ SÖZLÜ SORULAR Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Mersin e yapılması planlanan havalimanına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1604) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, İl Özel İdaresine ait araç ve makine sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1605) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Adana ve ilçelerinde yaşanan hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1606) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda çıkarılan dergilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1607) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, yılları arasında yapılan hastane sayısının illere göre dağılımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1608) Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ın, Ortaca Devlet Hastanesinin doktor ve sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1609) Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş ün, Doğu Anadolu Bölgesinin afet bölgesi ilan edilmesine ve çiftçilere tarım sigortası fonundan destek verilip verilmeyeceğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1611) İstanbul Milletvekili Celal Dinçer in, ÖSYM nin yaptığı sınavların ikamet yerlerine uzaklığı nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1612) Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu nun, Suriye ye yapılacak olası bir müdahalenin dinen kabul edilebilirliğine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/1613) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, 2012 yılında açıklanan teşvik kararlarında Tunceli nin yerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1614) İstanbul Milletvekili Celal Dinçer in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları çalışanlarının özlük haklarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1615) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, 2012 yılında Adana-Kozan yoluna ödenek ayrılıp ayrılmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1616) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Pozantı-Ankara Otoyolu Projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1617) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, okulların depreme dayanıklılığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1618) Antalya Milletvekili Gürkut Acar ın, Alanya daki Yenidamlar Köprüsünün yenilenmesine ve Antalya daki kırk yaş üzeri köprülere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1619) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, meslek yüksekokulu mezunlarının lisans öğrenimine devam etme haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1620) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, iller itibariyle hava kirliliği değerlerine ve alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1621) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, hemşirelerin özlük haklarına ve hemşire sayısına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1622) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, yılları arasında belediyelerde istisnai kadroda alınan personel sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1623) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, bir Ergenekon Davası sanığının evinde bulunan CD ye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1624) Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu nun, ülkemizde 2011 yılındaki toplam sağlık giderlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1625) 79 9 UNCU BİRLEŞİM

216 7 _ SÖZLÜ SORULAR Adana Milletvekili Ali Halaman ın, aile hekimliği muayenelerinden ve emeklilerden sağlıkta katkı payı alınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1627) İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam ın, TÜİK Başkanının bir açıklamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1629) İstanbul Milletvekili Celal Dinçer in, İstanbul da bir lisede dönem ödevi olarak verildiği iddia edilen bir kitaba ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1630) Antalya Milletvekili Gürkut Acar ın, yeni yapılan Elmalı Devlet Hastanesinin yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1631) İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter in, Çankaya da bir ilköğretim okulunun öğretmenler odasında görüntü ve ses kaydı alındığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1632) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Şırnak ve Elazığ illerine bağlı ilçe ve köylerin sokak aydınlatmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1633) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ın, kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş engelli kadrolarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1635) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, Meclis Bahçe Lokanta da içki servisi yapılmamasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1636) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Siirt ve Batman daki su depolarının yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1637) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Şırnak ın alt yapı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1638) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan a modern bir hal binası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1639) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan ın kalkınması için başta hayvancılık ve eğitim olmak üzere Devlet yatırımlarının artırılması ihtiyacına ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1640) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan Merkez e bağlı bazı köylerin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1641) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan da canlı hayvan ve et ithalatının durdurulmasına yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1642) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan da hayvancılığın desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1643) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan ın ilçelerine bağlı köylere yapılan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1644) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan Merkez e bağlı bazı köylerin ulaşım ve aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1645) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan-Çıldır a bağlı bazı köylerin köprü ve yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1646) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan ın bazı köylerindeki köprülerin güçlendirme ve korkuluk ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1647) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan Merkez e bağlı bazı köylerdeki camilerin bakım-onarım ve diğer ihtiyaçlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/1648) 80 9 UNCU BİRLEŞİM

217 7 _ SÖZLÜ SORULAR Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Erzurum ve çevresindeki elektrik direklerinin yenilenmesi ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1649) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Erzurum daki köy okullarının ısınma sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1650) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Erzurum un bazı ilçelerindeki yolların bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1651) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Erzurum un bazı ilçelerindeki kamu binalarının bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1652) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, nüfus ve gelişmişlik endeksine göre Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile ilçe ve belde belediyelerine dağıtılan paylara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1653) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Batman ve ilçelerindeki köy ve mahalle muhtarlarının sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1654) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Tunceli de elektrik direklerinin yenilenmesi ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1655) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, TRT nin tehlikeli atık statüsündeki elektron tüplerini sattığı şirkete ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1656) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Hakkari ve ilçe hastanelerinin diş hekimi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1657) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Batman daki spor kulüplerinin desteklenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1658) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, KOBİ lerin kullandıkları kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1659) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, özel okul kontenjanının artırılmasına ve işsiz öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1660) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Bilgisayar Mühendisleri Odası açılması ihtiyacına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1661) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Kars Kalesindeki Osmanlı evlerinin bakım ve onarımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1662) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, borçlanma yolu ile verilen ineklerde çıkan bazı hastalıklar nedeniyle besicilerin yaşadığı sorunlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1663) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, ülkemizde son on yılda gerçekleşen iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1664) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Elazığ ve Muş illerindeki internet kesintilerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1665) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, balıkçılığın geliştirilmesine ve Balıkçılık Bakanlığının kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1666) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Kars Sarıkamış taki bir köyde göldeki balık zehirlenmelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1667) Niğde Milletvekili Doğan Şafak ın, bazı illerimizdeki patates üreticilerinin pazar sorununa ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1668) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Devlet Personel Başkanlığında bulunan ihtiyaç fazlası personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1671) 81 9 UNCU BİRLEŞİM

218 7 _ SÖZLÜ SORULAR Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Türk Telekom un özelleştirmeden önceki ve sonraki personel sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1672) Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri nin, yılları arasında Ankara da açılan LPG istasyonlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1674) Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ın, Diyarbakır-Bismil deki gösteride bir vatandaşın hayatını kaybetmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1675) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, sahte içki yapımında kullanılan hammaddelerin denetlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1676) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, Konya da bir sulama kooperatifi başkanının görevden alınıp yerine kayyım atanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1677) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, Afyonkarahisar Valiliğinin alkol kullanımı ve satışı ile ilgili kararına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1678) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Yapı Denetimi Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle meslek odalarından bazı belgelerin alınması şartının kaldırılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1679) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, ceza infaz kurumlarındaki boş kadrolara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1680) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Hazine Müsteşarlığı merkez teşkilatındaki boş kadrolara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1681) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Elbistan a bağlı bir köy yolunun asfaltlanması ve köprü ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1682) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Devlet sporcularına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1684) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Adana daki yurtlara ve buralarda kalan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1685) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Adana daki belediyelerin İller Bankasına olan borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1686) İstanbul Milletvekili Celal Dinçer in, Zile Öğretmenevinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1687) İstanbul Milletvekili Celal Dinçer in, Özürlü Memur Seçme Sınavında yaşanan sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1688) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, hurda araçta vergi teşviklerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1689) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, İstanbul-Tuzla başta olmak üzere dericilik sektöründeki işyerlerinde sendika üyesi olan işçilerin işten çıkartıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1690) Iğdır Milletvekili Sinan Oğan ın, Iğdır daki bir köyün sulama sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1691) Iğdır Milletvekili Sinan Oğan ın, Iğdır daki bir köyün sulama sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1692) 82 9 UNCU BİRLEŞİM

219 7 _ SÖZLÜ SORULAR Iğdır Milletvekili Sinan Oğan ın, Karakoyunlu İlçesindeki bir beldede sulama kanallarının topraktan olmasından kaynaklanan mağduriyete ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1693) Iğdır Milletvekili Sinan Oğan ın, Iğdır Ovası sulama kanallarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1694) Iğdır Milletvekili Sinan Oğan ın, Tuzluca ya bağlı bazı köylerin sulama sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1695) Iğdır Milletvekili Sinan Oğan ın, Tuzluca ya bağlı bazı köylerin yol sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1696) Iğdır Milletvekili Sinan Oğan ın, Tuzluca ya bağlı bir köyün yol sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1697) Iğdır Milletvekili Sinan Oğan ın, Korhan ve Sürmeli Kalelerinin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1698) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Elbistan-Malatya yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1699) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Bakanlık teşkilatında ve adalet saraylarında çalıştırılan temizlik ve güvenlik elemanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1700) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, sıfır faizli büyükbaş hayvancılık kredisine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1701) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Bakanlık teşkilatında çalıştırılan şirket elemanlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1702) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, öğretmen atamalarında il emri uygulanmasının kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1703) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, tekstil ve hazır giyim sektöründe girdi ve finansman maliyetlerinin artmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1704) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının istihdam sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1705) İstanbul Milletvekili Celal Dinçer in, meslek liselerinde kullanılan makine ve cihazların yenilenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1706) Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu nun, fındık üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1707) Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu nun, fındık alan bazlı gelir desteği ve doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1708) İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt ün, öğretmenlere yönelik şiddete ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1709) İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt ün, doktor hatasından kaynaklanan ölüm ve sakatlanmalar ile kontrol komitelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1710) Antalya Milletvekili Gürkut Acar ın, Antalya nın bazı ilçelerindeki hakim açığına ve adliye hizmetlerindeki yetersizliğe ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1711) Antalya Milletvekili Gürkut Acar ın, emekli belediye başkanlarının özlük haklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1712) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Bakanlığa bağlı kurumlarda görev yapan siyasetçi yakınlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1713) 83 9 UNCU BİRLEŞİM

220 7 _ SÖZLÜ SORULAR Iğdır Milletvekili Sinan Oğan ın, Iğdır ın çeşitli bölgelerinde bulunan koçbaşı mezar taşlarının korunmasına ve restore edilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1714) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, Alevi vatandaşlara yönelik saldırılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1715) Antalya Milletvekili Gürkut Acar ın, kamu ilanlarının dergilerde düzenli olarak yayınlanmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1716) Antalya Milletvekili Gürkut Acar ın, Akdeniz Üniversitesinin Akseki de yeni bölümler açmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1717) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, bir kredi derecelendirme kuruluşu ile ilgili değerlendirmelerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1718) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, bir kredi derecelendirme kuruluşu ile ilgili değerlendirmelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1719) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Kamuda çalışan avukatların çalışma koşulları ile özlük ve sosyal haklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1720) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Kamuda çalışan avukatların çalışma koşulları ile özlük ve sosyal haklarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1721) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Kamuda çalışan avukatların çalışma koşulları ile özlük ve sosyal haklarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1722) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, bir kredi derecelendirme kuruluşu ile ilgili değerlendirmelerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1723) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, Yeşilyurt Alpu Barajına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1724) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, okul sütü nedeniyle yaşanan zehirlenmelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1725) Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ın, hızlı tren projelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1726) Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ın, Yerköy Devlet Hastanesinin kapasitesinin artırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1727) Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ın, 2009 Mahalli İdareler seçimlerinden itibaren haklarında şikayet bulunan belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1728) Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ın, 2009 Mahalli İdareler seçimlerinden itibaren haklarında savcılık izni verilmesi teklif edilen belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1729) Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ın, 2009 tarihinden itibaren görevi kötüye kullanma suçundan yargılanan belediye başkanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1730) Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ın, bazı firmaların sigarayı bıraktırma kampanyası kapsamında vatandaşları arayarak bilgi almalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1731) Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu nun, 2012 Teşvik Planında Trabzon un 5. Bölge statüsüne alınmasına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1732) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, kamu çalışanlarına grev hakkı tanınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1733) 84 9 UNCU BİRLEŞİM

221 7 _ SÖZLÜ SORULAR Adana Milletvekili Ali Halaman ın, yılları arasında burs alan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1734) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, terhis süreleri uzatılan askerlerin kamuya öncelikli işçi olarak alınması uygulamasının ortadan kaldırıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1735) Mersin Milletvekili Ali Öz ün, bazı askeri personelin maaşlarına yapılan son zamma ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1736) Mersin Milletvekili Ali Öz ün, bazı askeri personelin maaşlarına yapılan son zamma ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1737) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, eş durumu öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1738) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, öğretmen atamalarındaki il ve ilçe emri uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1739) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Karaisalı Devlet Hastanesinin uzman doktor açığına ve yaşanan mağduriyete ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1740) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, uyuşturucu madde ile mücadelede halka yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1741) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, bir belediyenin ekmek alım ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1742) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, hava ambulanslarının kullanımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1743) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Kars ta bir köyün imamevi, gasilhane ve şadırvan ihtiyacına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/1744) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, Tokat taki internet kafe ve çocuk oyun salonlarının sayısına ve denetimine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1745) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, Tokat taki öğrenci ve okul sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1746) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Ankara-Adana karayolundaki tonaj kontrollerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1747) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, İmamoğlu Devlet Hastanesindeki sağlık hizmetlerinin yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1748) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Türk Telekom un internet abonelerinden aldığı ücretlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1749) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1750) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Adana-Ankara yolunda sinyalizasyon ve trafik işaretleri konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1751) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, 2012 yılında Adana da yapılan yatırımlara ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1752) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, Tokat ta poliklinik binası ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1753) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, Tokat taki sağlık çalışanı sayısına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1754) 85 9 UNCU BİRLEŞİM

222 7 _ SÖZLÜ SORULAR Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, Tokat taki yeni doğan ve anne ölüm oranlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1755) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, yurtiçi ve yurtdışında icra takibi başlatılan camilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/1756) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, 150 metrekareden küçük evlerde KDV oranının artırılacağı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1757) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, öğretmenlere yönelik şiddet olaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1758) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Elbistan-Malatya yolunun tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1759) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Ziraat Bankasında çalışan güvenlik görevlilerinin özlük haklarından kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1760) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, 663 sayılı KHK ile araştırmacı olarak atanan şube müdürlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1761) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Dışişleri Bakanlığında görev yapan sözleşmeli personelin özlük haklarından kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1762) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Elbistan a bağlı bir beldeye sulama kanalı yapılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1763) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, 2011 yılı itibarıyla branşlara göre yapılan cerrahi operasyon verilerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1764) İstanbul Milletvekili Celal Dinçer in, Suriyeli sığınmacılara ödendiği iddia edilen para miktarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1765) Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ın, Datça Hükümet Konağı ve öğretmenevinin fiziki yetersizliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1766) İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ın, çevre yollarında ücretli geçiş uygulamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1767) İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ın, MPS hastalarının sorunlarına ve Bakanlığın bu konudaki çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1768) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Sütçü İmam Üniversitesinin akademik personel ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1769) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, özel yetkili savcılara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1770) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, HES lerde yaşanan iş kazalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1771) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Posof da bir köyde yaşanan balık ölümlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1772) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ağrı daki okullarda yoğunluğa ve öğretmenlerin lojman ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1773) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ağrı daki eğitim kurumlarının laboratuvar ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1774) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ağrı daki eğitim kurumlarının personel ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1775) 86 9 UNCU BİRLEŞİM

223 7 _ SÖZLÜ SORULAR Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, İlahiyat Fakültesi öğrencilerine pedagojik formasyon hakkı verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1776) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ağrı daki köy okullarının hijyen sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1777) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ağrı daki spor kulüplerine maddi yardım yapılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1778) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ağrı da lisanslı sporcu sayısının artırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1779) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ağrı il ve ilçe spor müdürlüklerinin bütçelerinin desteklenmesine ve sporculara yardım yapılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1780) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, kırım kongo kanamalı ateşi hastalığını önlemeye yönelik tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1781) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan ın bazı köylerinin sağlık hizmeti ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1782) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ağrı da fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1783) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ağrı da Özel İdare Müdürlüğü tarafından işletilen süt fabrikasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1784) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ağrı da Devlet Hastanesi olarak kullanılması planlanan bina ile ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1785) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan daki köylere verilen parasal destek miktarına ve yapılan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1786) Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu nun, eczane teknikerlerinin istihdamına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1788) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ağrı da kentsel dönüşümün gelişimi ve kentsel dönüşümden etkilenen vatandaşların durumuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1789) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ağrı da hava kirliliğine neden olan kömür cinsinin değiştirilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1790) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ağrı nın yol ve köprü sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1791) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Göle deki bazı köylerin elektrik ve su sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1793) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Posof un bazı köylerinin yol sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1794) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Iğdır daki su depolarının yenilenmesi için ödenek ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1795) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan ın bazı köylerinin elektrik sorununa ve camilerinin onarımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1796) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Posof Türkgözü Sınır Kapısının yollarındaki eksikliklere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1797) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan-Merkez deki bazı köylerin morg ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1798) 87 9 UNCU BİRLEŞİM

224 7 _ SÖZLÜ SORULAR Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan-Merkez deki bazı köylerin morg ve köy konağı ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1799) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ağrı da yapılan karla mücadele hizmetlerinde akaryakıt ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1800) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan-Merkez e bağlı bazı köy ve yayla yollarına ve elektrik sıkıntısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1801) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan Merkez e bağlı bazı köylerin kanalizasyon sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1802) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Posof daki bir köyün alt yapı projesinin tamamlanabilmesi için ödenek ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1803) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ağrı daki cami ve Kuran kurslarının tabelalarının değiştirilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/1804) İzmir Milletvekili Hülya Güven in, 12 yıllık kademeli zorunlu eğitim sistemi kapsamında açılacak liselere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1805) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ın, Sivas-İmranlı Devlet Hastanesinin doktor sayısındaki ve fiziki şartlarındaki yetersizliğe ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1806) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan da bazı köylerin elektrik sorununa ve imamevi ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1807) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Iğdır da meydana gelen internet kesintilerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1808) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Iğdır da hayvancılığın desteklenmesi için yapılan yardımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1809) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ağrı da hayvancılığın desteklenmesi için yapılan yardımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1810) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ağrı da meydana gelen internet kesintilerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1811) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, bireysel silahlanmaya karşı alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1812) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan a İller Bankasınca verilen paya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1813) Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan ın, İstanbul-Beykoz da İl Müdürlüğünün talimatıyla bazı liselerde sınav yapılıp yapılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1815) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, korsan nakliyat firmalarının önüne geçilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1816) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, 2002 den bugüne kadar Adana da yapılan duble yollara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1817) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Adana nın ilçelerinde görev yapan sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1818) Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ın, jeotermal kaynakların termal turizm amaçlı kullanımına ve ülkemize gelen turist sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1819) Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ın, Yozgat ta turizm sektöründe faaliyet gösteren tesislere ve turizmin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1820) 88 9 UNCU BİRLEŞİM

225 7 _ SÖZLÜ SORULAR Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz ın, jeotermal kaynakları sera amaçlı kullanan işletmelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1821) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, sebze ve meyvelerin ambalajlı olarak satılabilmesi için çiftçilere yardım yapılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1823) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan da taşımalı eğitim verilen okulların bulunduğu köylere çocuk oyun parkı yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1824) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan da depreme dayanıksız raporu verilen bir okul yurdunun yenilenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1825) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Posof ta toprak kayması sonucu oturulamaz duruma gelen evlerin yeniden yapılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/1826) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan da çiftçilere Devlet destekli zirai alet dağıtımına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1827) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan daki tarihi kiliselerin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1828) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ın, İstanbul un ilçelerindeki okullara yapılan öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1829) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ın, lösemi tedavisi gören çocuklara yönelik hastane okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1830) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ın, lösemi tedavisi gören çocuklara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1831) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, iş adamlarının yurt dışına, vizesiz seyahat edilebilmelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1832) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, işsizlik sorununa ve yıllarında kamu kurum ve kuruluşlarındaki istihdama ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1833) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, TÜİK tarafından açıklanan verilerin güvenilirliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1834) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, ülkemizdeki süt tüketimine ve fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1835) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, yerel yönetimlerin gıda işletmeciliği yapmalarının yol açtığı sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1836) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, ülkemizdeki özel güvenlik sektörüne ve çalışanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1837) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, ülkemizde maden araması yapan yabancı firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1838) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Elbistan daki bir beldeye sulama kanalı yapılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1839) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Elbistan daki bazı beldelere sulama kanalı yapılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1840) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Elbistan daki bir köyün su şebekesi sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1841) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Elbistan a bağlı Kalealtı-İğde sulama sahasında bulunan kanalların kapalı sisteme alınmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1842) 89 9 UNCU BİRLEŞİM

226 7 _ SÖZLÜ SORULAR Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, ikili eğitim öğretim yapan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1843) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, meslek lisesi öğrencilerinin okulu terk etme oranlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1844) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Elbistan daki Kısık yolunun tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1845) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Elbistan da bir beldedeki yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1846) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, hemşirelerin acil servis ve yoğun bakım bölümlerinde yaşadığı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1847) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, hipertansiyona bağlı hastalıklara ve alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1848) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, son 5 yıl içinde ülkemizde yaşanan kene ısırması vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1849) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, insan sağlığını tehdit eden ürünlerin denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1850) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, tüm havacılık hizmetlerinde grev yasağı getirilip getirilmeyeceğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1851) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Elbistan daki bir köyün su deposu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1852) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, ülkemizdeki termal turizme ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1853) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, yükseköğretim öğrencilerine verilen kredilerin geri ödemelerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1854) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında çıkarılan dergilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1855) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, İmamoğlu nda bir köydeki sağlık ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1856) İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ün, 2010 yılı KPSS sorularının çalınmasıyla ilgili soruşturmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1857) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ın, İstanbul un bazı ilçelerindeki öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1858) İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt ün, Bakanlığa bağlı hastanelerde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1859) İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ın, obezite hastalığına ve alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1860) İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ın, cinsiyet ayrımcılığına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1861) İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ın, 29 yaşından büyük öğrencilerin askerliklerini erteleyemeyeceği iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1862) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Iğdır daki dere yatakları ve köprülere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1863) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1864) 90 9 UNCU BİRLEŞİM

227 7 _ SÖZLÜ SORULAR Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, canlı hayvan ve et ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1865) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Erzurum ve Elazığ illerindeki turizm yatırımlarına ve bu illerin tanıtımlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1866) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, yeşil kart sahiplerinin sayı, yaş, cinsiyet ve tahsil bilgilerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1867) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan Üniversitesi öğrencilerinin harç ve yurt ücretlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1868) İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel in, tutuklu ve hükümlü çocuklara yönelik hizmetlere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1869) İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel in, tutuklu ve hükümlü çocuklara ve bunların istismarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1870) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, yılları arasında batan gemilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1871) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, Bakanlıkta görev yapan tütün teknolojisi mühendislerinin özlük haklarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1872) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, Kelkit Irmağındaki Erbaa HES Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1873) İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ün, Küçükçekmece Belediyesinin özel yurt inşaatlarının yapı ruhsat işlemleri ile ilgili bir kararına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1874) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ın, Şanlıurfa da tahsil edilen sulama birlikleri aidatlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1875) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, Diyanet İşleri Başkanının kürtaj ve sezaryen konusundaki tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1876) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, yerel yönetimlerde sözleşmeli olarak çalıştırılan personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1877) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan geçici işçilerin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1878) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, KİT lerde sözleşmeli olarak çalışan personelin mağduriyetine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1879) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, Kütahya nın yeni teşvik sisteminde 4. bölgede yer almasına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1880) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, yeni teşvik sistemine ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1881) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, dönemine ait ihracatın ithalatı karşılama oranlarına ve ihracat içindeki yerli katkı paylarının düştüğü iddialarına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1882) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, ithalat ve ihracat verilerine ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1883) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Erzurum ve Iğdır ovalarındaki sulama kanallarının bakım ve onarımına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1884) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Çıldır Aktaş Sınır Kapısı güzergâhında yol yapımı için gerçekleştirilen istimlakların bedellerinin ödenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1885) 91 9 UNCU BİRLEŞİM

228 7 _ SÖZLÜ SORULAR Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Muş-Bulanık taki sulama kanallarının bakım ve onarımına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1886) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ın, Zeytinburnu Küçük Sanayi Sitesindeki dükkânların yıkım kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1887) İstanbul Milletvekili Umut Oran ın, öğretmenlere ilave seminer çalışması için ek ders ücreti ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1888) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Arpaçay daki bir köyün yol ve kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1889) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Arpaçay daki bir köyün yol ve köprü sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1890) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Arpaçay daki bir köyün sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1891) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Arpaçay daki bir köyün sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1892) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Kars ta bir köye şehitlik yapılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1893) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Arpaçay daki bir köyün sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1894) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Arpaçay daki bir köy okulunun sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1895) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Arpaçay daki bir köyün yol, köprü ve aydınlatma sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1896) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Arpaçay daki bir köyün yaylasının yol, su ve elektrik sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1897) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Arpaçay daki bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1898) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Arpaçay daki bir köyün yol, köprü, aydınlatma ve kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1899) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, karakola ifadeye götürülen üç kişiyle ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1900) İstanbul Milletvekili Celal Dinçer in, organ kaçakçılığının önlenmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1901) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, Bilgi Güvenliği Kanun Tasarısıyla ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1902) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, KPSS-2010 sonuçlarına göre yapılacak lisans mezunu atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1903) Kütahya Milletvekili Alim Işık ın, bir finans kurumunun tasfiye sürecinde vatandaşların yaşadığı mağduriyete ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1904) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Muş taki tütün çiftçilerinin mağduriyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1905) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Muş taki köy camilerinin bakım ve onarımına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/1906) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Muş ta yılları arasında kredi kullanan çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1907) 92 9 UNCU BİRLEŞİM

229 7 _ SÖZLÜ SORULAR Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Muş taki mevcut içme suyu ve kanalizasyon şebekelerinin artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1908) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Muş taki okulların kitap ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1909) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, okullardaki bilişim teknolojisi sınıflarına ve bilgisayar laboratuvarlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1910) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan da bazı Devlet kurumlarının kapatılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1911) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Danıştay a yerindelik denetimi yetkisi verilmesi talebine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1912) Antalya Milletvekili Gürkut Acar ın, Antalya da muayenehane sahibi bazı doktorlara zorluk çıkarıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1913) Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ın, Muğla da 2-B kapsamındaki arazilerin rayiç bedellerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1914) Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ın, Muğla da 2-B kapsamındaki arazilerin rayiç bedellerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1915) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, sağlık araştırmalarının yaygınlaştırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1916) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, hane halkı sağlık araştırmalarına ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1917) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün Arpaçay da bir köyün yol, köprü, köy konağı ve sağlık personeli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1918) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Arpaçay da bir köyün yol, aydınlatma ve köy konağı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1919) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Arpaçay da bir köyün yol ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1920) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Arpaçay da bir köyün yol ve köprü sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1921) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Arpaçay da bir köyün yol ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1922) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Arpaçay da bir köyün köprü, köy konağı ve sağlık ocağı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1923) İstanbul Milletvekili Celal Dinçer in, ceza infaz koruma memurlarının özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1924) İstanbul Milletvekili Celal Dinçer in, yeni eğitim sisteminin çocuk işçiliğini artıracağı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1925) İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel in, üstün yetenekli çocukların yurt dışına eğitime gönderilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1926) İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel in, Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi kapsamında yapılacak personel alımına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1927) İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel in, kamuda sözleşmeli ve geçici kadrolarda çalışanlara ve grev yasaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1928) 93 9 UNCU BİRLEŞİM

230 7 _ SÖZLÜ SORULAR Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka nın, Ankara da büyük ve küçükbaş hayvan sayısına ve hayvancılığa verilen destek miktarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1929) Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka nın, yıllarında Ankara ya gelen turist sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1930) Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka nın, yeni eğitim sistemi ile Ankara daki okulların mevcut durumundaki değişikliğe ve yaşanan belirsizliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1931) Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka nın, Ankara da doğal gaz kullanımına ve fiyatına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1932) Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka nın, 2011 ve 2012 yıllarında tarımsal sulamadan doğan elektrik borçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1933) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ın, Kredi ve Yurtlar Kurumundan ilişiği kesilen bir öğrenciye ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1934) Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Şanlıurfa E Tipi Cezaevinde çıkan yangına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1935) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa E Tipi Cezaevindeki yaşam koşulları nedeniyle verilen dilekçeye ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1936) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2002 yılından bu yana aldığı ödüllere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1937) Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Saimbeyli Adliyesinin kapatılmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1938) Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Adana'daki okulların ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1939) Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, jandarma bölgesindeki okulların güvenliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1940) Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, zirai kredilere ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1941) Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, jandarma bölgesindeki okulların güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1942) Adana Milletvekili Ali Halaman'ın, Suriye'den gelen kaçak koyunlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1943) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, haksız yollarla ilaç yazan eczaneler hakkında yapılan işlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1944) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezince yayınlanan bir genelgeye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1945) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, kamuya ait binaların yapı denetimine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1946) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum'daki okulların ısınma sistemine ve öğretmenlerin kullandığı lojmanlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1947) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1948) 94 9 UNCU BİRLEŞİM

231 7 _ SÖZLÜ SORULAR Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1949) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum'da okulların spor malzemesi eksikliklerine ve faal sporcu sayısının arttırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1950) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Erzurum ve ilçelerindeki cami ve Kur'an kurslarının tabelalarının yenilenmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/1951) Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Bakanlığın kurumsal kimliğinin oluşturulmasına yönelik harcamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1952) Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Bakanlığın kurumsal kimliğinin oluşturulmasına yönelik harcamalara ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1953) Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Bakanlığın kurumsal kimliğinin oluşturulmasına yönelik harcamalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1954) İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, Fethiye'de bir lisenin depo temizliği sırasında çöpe atılan eşyalarla ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1955) Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Bakanlığın kurumsal kimliğinin oluşturulmasına yönelik harcamalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/1956) Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Bakanlığın kurumsal kimliğinin oluşturulmasına yönelik harcamalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1957) Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Bakanlığın kurumsal kimliğinin oluşturulmasına yönelik harcamalara ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1958) Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Bakanlığın kurumsal kimliğinin oluşturulmasına yönelik harcamalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1959) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, HSYK'nın son atama kararnamesine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1960) Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Bakanlığın kurumsal kimliğinin oluşturulmasına yönelik harcamalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/1961) Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Bakanlığın kurumsal kimliğinin oluşturulmasına yönelik harcamalara ilişkin Avrupa Birliği Bakanından sözlü soru önergesi (6/1962) Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker'in, Bakanlığın kurumsal kimliğinin oluşturulmasına yönelik harcamalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1963) Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Gebiz Ovasında Antalya-Serik karayolu nedeniyle yaşanan sel baskınlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1964) Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Kepez'de ortaöğretim kurumlarının kapasitesine ve fen lisesi ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1965) 95 9 UNCU BİRLEŞİM

232 7 _ SÖZLÜ SORULAR Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Korkuteli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin ek bina ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1966) İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, bedelli askerlik ücretini ödeyemeyenlere süre uzatımı verilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1967) İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın, ülkemizde tıp alanındaki eksikliklere ve sağlık çalışanlarının sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1968) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Hanak'ta kapatılan bir belediyenin çalışanlarının ikramiyelerini alamamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1969) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, emniyet güçleri tarafından kullanılan biber gazı miktarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1970) Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, sözleşmeli personele yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1971) Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Köylere Hizmet Götürme Birliklerinde çalışan personele ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1972) İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, BELDES projesi kapsamında Çankırı'ya ayrılan ödenek miktarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1973) Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Suriyeli mültecilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1974) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, sağlık personeline yönelik şiddete ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1975) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Milli Prodüktivite Merkezince desteklenen projelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/1976) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Adana nın hızlı tren projeleri kapsamına alınıp alınmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1977) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, ekonominin durumuna ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1978) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, mobil ebe uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1979) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, orman işçisi alımına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1980) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Halk Eğitim Merkezlerinin denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1981) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, üniversitelerin ödenek sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1982) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, özel hastanelerin fark ücretlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1983) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, kayıt dışılık ile mücadeleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1984) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, akaryakıt kaçakçılığına ve verilen cezalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1985) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, engellilerle ilgili mevzuat kapsamında yapılması gereken düzenlemelerin denetimine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1986) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, araçlarda bebek koltuğu uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1987) 96 9 UNCU BİRLEŞİM

233 7 _ SÖZLÜ SORULAR Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, denizlerdeki kirliliğe ve bunun önlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1988) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, bazı olaylardan dolayı istifa etmeyi düşünüp düşünmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1989) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, bir davaya ilişkin TÜBİTAK incelemesinin geciktirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1990) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, Suudi Arabistan Kralının Türkiye ye bağış yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1991) İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel in, Suriyeli sığınmacıların kamplarının işleyişine dair hazırlanan yönergenin kamuoyu ile paylaşılmadığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1992) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ın, İstanbul da köprülerin aynı tarihte bakıma alınarak trafiğe kapatılmasına ve metrobüs duraklarındaki yoğunluğa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1993) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ın, özel üniversitelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1994) İstanbul Milletvekili Celal Dinçer in, İstanbul-Fatih te polisin bir vatandaşa şiddet uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1995) Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka nın, Ankara da KOBİ lerin ilçelere ve sektörlere göre dağılımına ve KOSGEB ten mali ve teknik destek alan KOBİ sayısına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/1996) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, acil hasta tanımının daraltılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1997) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, kanuni takibe düşen ve borcunu ödeyemeyen kişilerle ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1998) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, karayolları kenarlarında yapılması düşünülen helikopter pistlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1999) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, ilköğretim okullarında göz taraması yapılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2000) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, karşılıksız çek sayısındaki artışa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2001) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, kayıt dışı istihdamının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2002) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, yabancı menşeli yazılımların tehdit oluşturmaması konusunda alınan önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2003) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, Trafik Elektronik Denetleme Sistemi uygulamasının yaygınlaştırılacağı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2004) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, kamu kurumlarında radyasyon yayan ithal granitlerin kullanıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2005) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, baz istasyonlarına ve Yargıtay ın baz istasyonlarıyla ilgili kararının uygulanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2006) İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam ın, 2-B arazilerinin alımında kullanılmak üzere köylülere sıfır faizli ve uzun vadeli kredi verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2007) 97 9 UNCU BİRLEŞİM

234 7 _ SÖZLÜ SORULAR İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam ın, ilçe adliyelerinin kapatılmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2008) Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu nun, genç nüfusun sigara kullanımını önlemeye yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2009) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Türkiye genelinde ilköğretim okullarında göz taraması yapılması ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2010) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Batman daki yolların bakım ve onarımı ile çevre düzenlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2011) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Batman da yağış nedeniyle tıkanan yağmur kanallarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2012) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Batman daki bir derenin ıslah edilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2013) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Batman da il sağlık genel sekreterliği uygulamasının başlamamasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2014) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan da bir köye ait çermik tesisin çevre düzenlemesinin yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2015) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Kars-Akyaka daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2016) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Kars-Akyaka daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2017) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Kars-Akyaka daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2018) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Kars-Akyaka daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2019) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Kars-Akyaka daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2020) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Kars-Akyaka daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2021) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Kars-Akyaka daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2022) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Kars-Akyaka daki bir köyün yol, su ve aydınlatma sorununa İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2023) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Kars-Arpaçay daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2024) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Kars-Arpaçay daki bir köyün yol, köprü ve aydınlatma sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2025) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Kars-Arpaçay daki bir köyün yol, kanalizasyon ve aydınlatma sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2026) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Kars-Arpaçay daki bir köyün içme suyu ve yol sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2027) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Kars-Arpaçay daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2028) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan Ağız Diş Sağlığı Merkezi Başhekiminin Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerince denetlendiği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2029) 98 9 UNCU BİRLEŞİM

235 7 _ SÖZLÜ SORULAR Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, emekli yaşını doldurduğu halde prim eksikliği nedeniyle emekli olamayanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2030) Van Milletvekili Nazmi Gür ün, sigara kullanımını önlemek için yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2031) Van Milletvekili Nazmi Gür ün, uyuşturucu madde kullanımını önlemek için yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2032) İstanbul Milletvekili Celal Dinçer in, İstanbul da bir kişinin elektrik direğindeki akıma kapılarak yaşamını yitirmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2033) İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli nin, İşsizlik Sigortası Fonundan yapılan ödemelere ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2034) İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli nin, gelir yöntemiyle milli gelir hesaplanmasına ilişkin Kalkınma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2035) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ın, kapatılan adliyelerin bazılarının yeniden açılması için talep olup olmadığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2036) Balıkesir Milletvekili Namık Havutça nın, binaların depreme karşı güçlendirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2037) Mersin Milletvekili Ali Öz ün, Mersin de hastanelere tahakkuk eden fatura incelemelerinin Ankara da yapılmasına ve yaşanan mağduriyete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2038) Mersin Milletvekili Ali Öz ün, Anamur da balıkçıların yaşadığı mağduriyete ve bunun giderilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2039) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Adana ya yapılan sağlık yatırımlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2040) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Ankara Toptancı Haline giriş yapan kamyoncu esnafından para alındığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2041) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığının MİT e devredilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2042) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, Pazar ve Artova ilçeleri arasındaki yolun iyileştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2043) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, Gökdere ile Canbolat köyleri arasındaki yolun iyileştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2044) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan a yapılacak yeni yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2045) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan da kırsal kesimde yaşanan göçün önlenmesine ve turizmin gelişmesine yönelik faaliyetlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2046) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan ilinde sanayinin gelişmesi için yapılacak çalışmalara ve esnafın desteklenmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/2047) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan a yapılacak yeni yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2048) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan dan göçün önlenmesine yönelik çalışmalara ve kentlerin altyapı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2049) 99 9 UNCU BİRLEŞİM

236 7 _ SÖZLÜ SORULAR Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan Üniversitesinin ve AR-GE çalışmalarının desteklenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2050) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, Adana Kürkçüler Cezaevinde hayatını kaybeden bir hükümlüye ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2051) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ın, Şanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevinde meydana gelen yangına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2052) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Gümüşhane-Kabaköy de bir beldede yapılan yol çalışmaları nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2053) İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt ün, Çankırı-Bayramören e yapılacak HES projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2054) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, İsrail Dışişleri Bakanının kendisiyle ilgili bir açıklamasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2055) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, Diyanet İşleri Başkanlığından diğer kamu kurumlarına naklen geçiş yapan İmam-Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakültesi mezunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2056) Antalya Milletvekili Gürkut Acar ın, kapatılan askerlik şubesi binalarının Milli Eğitim Bakanlığına devredilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2057) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, Sivas Kapalı Cezaevinde yaşamını yitiren bir mahkuma ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2058) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, ABD nin Adana Başkonsolosuyla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2059) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, Malatya da gerçekleşen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2060) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, Kuzey Irak temsilcileriyle yapılan görüşmeye ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2061) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ın, Dışişleri Bakanlığı konutuna ve Dışişleri Bakanlarına ayrı konut kiralanmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2062) İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ın, Tekirdağ Limanında meydana gelen bir kazaya ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2063) İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ın, Devlet Resim ve Heykel Müzesinde kaybolduğu iddia edilen eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2064) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, kurbanlık hayvan ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2065) İstanbul Milletvekili Celal Dinçer in elektrik dağıtım şirketlerinin sayaç değiştirme işlemlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2066) Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu nun, Diyanet İşleri Başkanlığının bazı uygulamalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/2067) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ın, Üsküdar Belediye Başkanı ve yardımcıları hakkındaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2068) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ın, Beykoz Belediye Başkanı ve yardımcıları hakkındaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2069) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ın, yaralı bir askerin evine otobüs ile gönderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2070) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ın, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2071) UNCU BİRLEŞİM

237 7 _ SÖZLÜ SORULAR İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ın, Toplum Yararına Çalışma Projesinin Şanlıurfa da uygulanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2072) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ın, yeni eğitim sisteminin bazı sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2073) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ın, yaralı bir askerin evine otobüsle gönderilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2074) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Van demiryolu ağının modernizasyonuna ilişkin Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2075) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan daki ilkokulların fiziki durumlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2076) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan da görev yapan kamu görevlilerinin rapor alarak hizmeti aksattıkları iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2077) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, bazı illerimizde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2078) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Van ilinin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2079) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Van Organize Sanayii Bölgesinin ve esnafın sorunlarına ilişkin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/2080) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Van daki tarihi ve kültürel eserlerin restorasyonuna ve kış turizminin teşvik edilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2081) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde yeni fakülteler açılması ve yeni yurt binaları yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2082) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Van ilinin altyapı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2083) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Van iline yeni yatırımlar yapılması ve köy yollarının onarımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2084) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Van ilinin tarım alanındaki sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2085) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Van ilinde hayvancılığın sorunlarına ve yerli üretimin desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2086) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, bazı illerimizde yeni bir teşvik paketi uygulanması ihtiyacına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/2087) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Kars ili Kağızman ilçesindeki sulama sorunlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2088) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, mevsimlik işçilerin barınma sorununa ve sağlık primlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2089) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, Milli Eğitim Bakanının bir gazetede yer alan yeni eğitim sistemi ile ilgili bir beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2090) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, Suriyeli mültecilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2091) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığının MİT e devredilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2092) UNCU BİRLEŞİM

238 7 _ SÖZLÜ SORULAR Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, Tokat il ve ilçelerindeki doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2093) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, Tokat iline diş hastanesi yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2094) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, Kırşehir de polislerin bir milletvekilinin akrabası ile tartıştığı ve bu polislerin görev yerlerinin değiştirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2095) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, 2012 yılında Tokat ilindeki normal ve sezaryen doğum sayısına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2096) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, 2011 yılında yapılan kürtaj sayısına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2097) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, 2012 yılında yaşanan Kırım Kongo Hastalığı ile ilgili verilere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2098) Tokat Milletvekili Reşat Doğru nun, Tokat ilindeki aile hekimi sayısına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2099) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerin yurtlara yerleştirilmesinde esas alınan kriterlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2100) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Doğu Anadolu Bölgesindeki illerde yapılan denetimlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2101) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan daki köylerin sağlık ocağı ve aile hekimi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2102) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Çıldır Gölünde üretilen ıstakozun ülke ekonomisine kazandırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2103) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Kars-Merkeze bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2104) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan daki çiftçilere hibe destekli süt sağım makinesi ve jeneratör verilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2105) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan ın ilçelerindeki okullarda öğretmen ihtiyacına ve araç gereç eksikliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2106) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Şırnak Üniversitesinin geliştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2107) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Şırnak ta arıcılık faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2108) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Şırnak ili Silopi ovasında ürün çeşitliliğinin artırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2109) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan-Merkeze bağlı bazı köylerin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2110) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Şırnak ın doktor ve diğer sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2111) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Şırnak Lojistik Köy Projesine ve ilin ulaştırma altyapısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2112) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, ücretsiz ders kitaplarının basımını yapan matbaa sahiplerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2113) UNCU BİRLEŞİM

239 7 _ SÖZLÜ SORULAR Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan daki okulların ödeneklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2114) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Iğdır da arıtma tesisi, su şebekesi ve kanalizasyon ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2115) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, eğitim-öğretim yılında fen ve edebiyat liselerinde boş kalan kontenjanlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2116) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, okullardaki tuvalet ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2117) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, ailelerinden ayrı olan öğretmenlerin özür grubu atamaları ile mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2118) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Şanlıurfa da engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2119) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2120) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Hakkari de arıtma tesisi, su şebekesi ve kanalizasyon ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2121) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Şırnak ta arıtma tesisi, su şebekesi ve kanalizasyon ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2122) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, şehit töreni ile defnedilip şehit sayılmayan ve ailelerinden naaşları geri alınan askerlerin sayısına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2123) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Şanlıurfa dan göçün önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/2124) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Şanlıurfa da işsizliğin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/2125) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Şanlıurfa daki kamu yatırımlarına ve yeni teşvik planlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/2126) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Kars ın, Merkez ve ilçelerine verilen parasal destek miktarı ile son on yıldaki yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2127) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Şanlıurfa da tarım politikalarının geliştirilmesi için yapılacak projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2128) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Şanlıurfa da OSB lerin çevreye ve tarımsal üretim alanlarına zarar vermesini engellemek için alınacak önlemlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/2129) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Erzurum un Horasan ilçesindeki bir köyün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2130) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Ardahan da kömür fiyatlarının yüksek olmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2131) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Kars eski süt fabrikası lojmanlarındaki eksikliklere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2132) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, TPAO Batman Bölge Müdürlüğündeki kiralık araçların toplam maliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2133) UNCU BİRLEŞİM

240 7 _ SÖZLÜ SORULAR Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Kars ın Selim ilçesine bağlı bir ilköğretim okulunun bazı eksikliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2134) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Doğu ve Güneydoğu illerinde çağrı merkezlerinin açılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2135) Adana Milletvekili Ali Demirçalı nın, Aile Sağlığı Merkezlerinin kira, bakım, onarım giderlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2136) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ın, İstanbul İl Özel İdaresinin temizlik personeli hizmet alımı ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2137) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ın, Türkiye de insan kaçakçılığının önlenmesi için alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2138) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ın, birliğine teslim olmak üzere yola çıkan bir askerin terör örgütü tarafından kaçırıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2139) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ın, birliğine teslim olmak üzere yola çıkan bir askerin terör örgütü tarafından kaçırıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2140) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ın, Türkiye de adliye binalarının adliye sarayı olarak adlandırılmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2141) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Bitlis te tarımın desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2142) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Bitlis e Organize Sanayi Bölgesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/2143) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Bitlis te yoksulluğun azaltılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/2144) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Bitlis te yurt sorununun çözümüne ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/2145) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Bitlis te ekonomik gelişme ve istihdamın artırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2146) Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün, Bitlis te sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2147) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığına atama yapılmamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2148) Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ın, bazı Ege Adalarının Yunanistan tarafından işgal edildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2149) Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu nun, Suriye deki olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2150) Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu nun, güvenlik ve savunma harcamalarında yaşanan artışın nedenlerine ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2151) Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu nun, Suriyeli muhaliflere verilen lojistik desteğe ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2152) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, ithalat beyannameleri ile ilgili vergilerin kontrolüne ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2153) UNCU BİRLEŞİM

241 7 _ SÖZLÜ SORULAR Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatında çalışan personele ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2154) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, gümrüklerde yapılan ihbarların takip ve değerlendirilmesine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2155) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, küçük esnaf ve sanatkârı korumaya yönelik perakende kanunuyla ilgili çalışmalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2156) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, sınır kapılarındaki eşya takibine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2157) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, özür grubu tayinlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2158) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, organ bağışında bulunanların özürlülere sağlanan haklardan faydalanabilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2159) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, Jandarma personelinin Adana ve çevre illere tayin isteyememesine ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2160) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, panelvan araçların fenni muayenesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/2161) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, sel taşkın saha sınırlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2162) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ın, Ağrı ve Şanlıurfa da toplum yararına çalışma programı çerçevesinde istihdama ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2163) Adana Milletvekili Ali Halaman ın, dilenci sayısındaki artışa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2164) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, Diyanet İşleri Başkanlığı binasının önünde yapılan camiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2165) Tunceli Milletvekili Kamer Genç in, Türkiye ye Ortadoğu ülkelerinden ve Libya dan çalışmaya gelen kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2166) UNCU BİRLEŞİM

242 8 _ KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 1. - (S. Sayısı: 156) Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/242, 2/80) (Dağıtma tarihi: ) (*) (**) 2. - (S. Sayısı: 287) Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Adalet Komisyonu Raporları (1/484) (Dağıtma tarihi: ) (*) (**) 3. - (S. Sayısı: 197) Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporları (1/567) (Dağıtma tarihi: ) (*) (**) 4. - (S. Sayısı: 10) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye-İran Hududunda Yeni Kara Hudut Kapılarının Açılmasına Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/450) (Dağıtma tarihi: ) (X) 5. - (S. Sayısı: 19) Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Gürcistan Enerji Bakanlığı Arasında Türkiye-Gürcistan Elektrik Enterkonneksiyonlarının Geliştirilmesi Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/365) (Dağıtma tarihi: ) (X) 6. - (S. Sayısı: 28) 187 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/454) (Dağıtma tarihi: ) (X) 7. - (S. Sayısı: 31) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/391) (Dağıtma tarihi: ) (X) 8. - (S. Sayısı: 34) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Yönelik Anlaşmaya İlişkin Değişikliklere Dair Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/358) (Dağıtma tarihi: ) (X) 9. - (S. Sayısı: 35) Türkiye Cumhuriyeti ve Slovakya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/368) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 36) Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/384) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 49) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında 27 Eylül 1994 Tarihinde Ankarada İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/405) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 50) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avustralya Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Anlaşmaya İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/424) (Dağıtma tarihi: ) (X) (X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. (*) Görüşmeleri yarım kalan Kanun Tasarı ve Tekliflerini gösterir. (**) İçtüzüğün 91 inci maddesine göre Temel Kanun olarak görüşülmesi kabul edilmiştir UNCU BİRLEŞİM

243 8 _ KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (S. Sayısı: 51) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/430) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 55) 2000 Tarihli Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Kirlenme Olaylarına Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/336) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 57) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/402) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 58) Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi Elektronik Taşıma Belgesi ile İlgili Ek Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/422) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 61) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Danimarka Krallığı Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/407) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 62) Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Yunanistan Cumhuriyeti Çevre, Enerji ve İklim Değişikliği Bakanlığı Arasında Enerji Alanında İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/474) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 68) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Büyükelçilik ile Misyon Şefi ve Diplomatlar İçin İkametgah İnşaası İçin Arsa Değişimi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/291) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 72) Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/335) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 73) Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Yedinci Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/337) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 75) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Yolcu ve Eşyanın Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/394) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 84) Güneydoğu Avrupa Afetlere Hazırlık ve Önleme Girişiminin Kurumsal Çerçevesi Hususunda Mutabakat Muhtırasının ve Ekinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/346) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 91) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Ağır Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 94) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortaklık ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/325) (Dağıtma tarihi: ) (X) UNCU BİRLEŞİM

244 8 _ KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (S. Sayısı: 99) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivya Çokuluslu Devleti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/475) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 104) Vişegraddaki Sokullu Mehmet Paşa Köprüsünün Yapısal Unsurlarının Durumunun Tespit Edilmesi, Restorasyon Projesinin Hazırlanması ve Projenin Uygulanması Konusundaki İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/333) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 109) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/382) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 115) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/281) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 116) Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokole Ait 2005 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/307) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 120) 2001, Gemilerdeki Zararlı Organik Tutunma Önleyici Sistemlerin Kontrolüne İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/329) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 121) 2009 Gemilerin Emniyetli ve Çevreye Duyarlı Geri Dönüşümü Hakkında Hong Kong Uluslararası Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/460) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 54) Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/292) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 89) Vatansızlığın Azaltılmasına Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/397) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 90) Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/410) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 3) Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Terörle Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/379) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 4) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/381) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 123) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında İşbirliği İçin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/283) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 130) 1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1978 Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/504) (Dağıtma tarihi: ) (X) UNCU BİRLEŞİM

245 8 _ KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (S. Sayısı: 131) Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/505) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 132) 1978 Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmeye İlişkin Değişikliklerin Kabulü Hakkında Karara Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/506) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 133) Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/507) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 135) 1979 Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesine İlişkin Değişikliklerin Kabulüne Dair Karara Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/509) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 140) 30 Eylül 1957 Tarihli Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının (ADR) Madde 1 (a), Madde 14 (1) ve Madde 14 (3) (b)'sini Tadil Eden Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/438) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 142) Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Yunanistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/319) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 143) Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Portekiz Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/322) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 145) Hükümlülerin Nakline Dair Sözleşmeye Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/502) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 157) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/347) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 159) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/386) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 160) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna ve Hersek Bakanlar Konseyi Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/421) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 168) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Arasında Hükümetlerarası Tahıl Grubu 31 inci Oturumu ve Hükümetlerarası Pirinç Grubu 42 nci Oturumu Ortak Toplantısına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/312) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 173) Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Komisyonu Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/498) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 174) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jersey Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması ve Anlaşmanın Yorumlanması veya Uygulanmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/459) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 175) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yıllarına İlişkin Kültürel Değişim Programının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/529) (Dağıtma tarihi: ) (X) UNCU BİRLEŞİM

246 8 _ KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (S. Sayısı: 176) Türkiye Cumhuriyeti ile Malta Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/542) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 185) Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Kosova Cumhuriyeti Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/527) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 188) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/458) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 191) Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşmasını Değiştiren Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/554) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı 196) Türkiye Cumhuriyeti ile Lübnan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/562) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 214) Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/573) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 219) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşvikine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/578) (S. Sayısı: 219) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 227) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/591) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 261) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İletişim Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/404) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 284) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik ve Konsüler Misyonlarda Çalışan Personelin Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/461) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 280) Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile İçişleri Komisyonu Raporları (1/584) (Dağıtma tarihi: ) (**) (S. Sayısı: 108) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/374) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 195) Türkiye Cumhuriyeti ile Morityus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/539) (Dağıtma tarihi: ) (X) UNCU BİRLEŞİM

247 8 _ KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (S. Sayısı: 11) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/453) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 20) Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolüne İlişkin Taraflar Konferansında Alınan Kararın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/398) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 44) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Arasında Ticaret İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/403) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 45) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Irak Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında Serbest Bölgeler Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/409) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 47) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Botsvana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/432) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 42) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Irak Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında Yeni Sınır Kapıları Oluşturulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/399) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 43) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Irak Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında Muhtemel Bir Serbest Ticaret Anlaşmasının Etkilerinin Değerlendirilmesine Dair Bir Ortak Komisyon Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/400) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 46) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Irak Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında Irak ve Türkiye'de Düzenlenen Fuarlara Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/420) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 52) Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı Arasında Çevre Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/431) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 53) Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Orman ve Ormancılık Araştırmaları Alanlarında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/436) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 56) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Çevre ve Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/385) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 60) Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hindistan Cumhuriyeti Petrol ve Doğal Gaz Bakanlığı Arasında Petrol ve Doğal Gaz Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/340) (Dağıtma tarihi: ) (X) UNCU BİRLEŞİM

248 8 _ KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (S. Sayısı: 63) Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/293) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 65) Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Cumhuriyeti ve İtalya Cumhuriyeti Arasında Türkiye-Yunanistan-İtalya Gaz Nakil Koridorunun Geliştirilmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/317) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 66) Enerji Şartı Antlaşmasının Ticaretle İlgili Hükümlerine Getirilen Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/366) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 69) Asyada İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı Yazmanlığının Statüsünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/309) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 70) Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Tarım ve Gıda Endüstrisi Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Ekonomik, Bilimsel ve Teknik Konularda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/314) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 71) Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile İngiltere Uluslararası Tarım ve Teknoloji Merkezi Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/315) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 78) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/437) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 79) Geçici İthalat Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/462) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 86) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İzinsiz İkamet Eden Şahısların Geri Kabulüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/455) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 92) Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının I Sayılı Protokolünün II Sayılı Ekinin Değiştirilmesi Hakkındaki 1/2010 Sayılı Ortak Komite Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/294) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 93) Iraka Komşu Devletler Hükümetleri ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Terörizm, Sınırlardan Yasadışı Sızmalar ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Konularında Güvenlik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/306) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 95) Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında Polis Eğitimi Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/376) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 96) Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Ulusal Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanlığı Arasında Personel Eğitimi Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/378) (Dağıtma tarihi: ) (X) UNCU BİRLEŞİM

249 8 _ KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (S. Sayısı: 105) T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Haberleşme ve Enformasyon Teknolojileri Bakanlığı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Televizyon ve Radyo Şurası Arasında Televizyon Yayıncılığı Alanında İşbirliğine Dair Protokol ile Teknik Hizmet Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/344) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 106) Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kamu Personel Yönetiminin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Alanlarında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/345) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 107) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/364) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 117) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/464) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 15) Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması, Müsaderesi ve Terörizmin Finansmanına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/332) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 124) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Hava Hizmetleri Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/284) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 125) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/360) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 126) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/396) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 141) Adalete Uluslararası Erişim Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/303) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 144) Türkiye Cumhuriyeti ile Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Arasında Suçluların Geri Verilmesi Andlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/370) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 146) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre, Doğa, Su ve Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/351) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 147) Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanı ile Avusturya Cumhuriyeti Federal, Tarım, Ormancılık, Çevre ve Su Yönetimi Bakanı Arasında Çevre ve Ormancılık Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, Çevre Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/375) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 148) Bazı Tehlikeli Kimyasalların ve Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde Ön Bildirimli Kabul Usulüne Dair Rotterdam Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/406) (Dağıtma tarihi: ) (X) UNCU BİRLEŞİM

250 8 _ KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (S. Sayısı: 149) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/433) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 151) Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesine İlave Edilen Anlaşmazlıkların Çözümü Hakkında EK-G'nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/468) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 152) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/500) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 154) Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti İskan ve İnşaat Bakanlığı Arasındaki Yapı Malzemeleri Alanında Mutabakat Zaptı ile Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/452) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 158) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/349) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 162) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşması 2010/2011'in Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/392) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 163) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Sağlık ve Tıbbi Eğitim Bakanlığı Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/428) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 165) Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Senegal Cumhuriyeti Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/334) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 166) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel, Ekonomik ve Ticari İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/352) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 167) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/356) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 169) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/393) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 170) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/413) (Dağıtma tarihi: ) (X) UNCU BİRLEŞİM

251 8 _ KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (S. Sayısı: 172) Kullanılmış Yakıt İdaresinin ve Radyoaktif Atık İdaresinin Güvenliği Üzerine Birleşik Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/367) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 182) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Singapur Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Bilim, Eğitim, Basın-Yayın ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/331) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 183) Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Cibuti Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı Arasında Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/343) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 184) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/476) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 186) Asyada İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Yazmanlığının, Personelinin ve Üyelerin Temsilcilerinin Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/555) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 187) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Belarus Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/371) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 189) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/492) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 190) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/548) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 192) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Elektrik ve Enerji Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/559) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 193) Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Tesis Edilen Ortak Komitenin 1/2010 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/418) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 203) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Hükümeti Arasında Planlama ve Kalkınma Alanlarında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/533) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 204) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Değiştirilmiş Şekliyle 1978 Tarihli Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Uluslararası Sözleşmesi Kural 1/10 Uyarınca Belgelerin Karşılıklı Tanınması Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/545) (Dağıtma tarihi: ) (X) UNCU BİRLEŞİM

252 8 _ KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (S. Sayısı: 202) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kayıtlı Posta, On-Line Havale ve Tahsilat Hizmetlerinin Geliştirilmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/318) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 205) Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşmasının 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı Değişikliklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/558) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 209) 1989 Uluslararası Kurtarma Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/530) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 210) 1972 Denizde Çatışmanın Önlenmesine İlişkin Uluslararası Kurallar Hakkında Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/541) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 211) 1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1988 Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/544) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 213) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Programının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/362) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 212) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/348) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 216) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Spor Alanında İkili İşbirliği İçin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/463) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 217) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Spor Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/532) (Dağıtma tarihi: 11/04/2012) (X) (S. Sayısı: 218) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/547) (Dağıtma tarihi: 11/04/2012) (X) (S. Sayısı: 225) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşgücünün Geliştirilmesi Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/290) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 230) 2004 Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/570) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 231) 1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmeyi Değiştiren 1997 Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/587) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 229) 2001 Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliği Zararının Hukuki Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/561) (Dağıtma tarihi: ) (X) UNCU BİRLEŞİM

253 8 _ KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (S. Sayısı: 234) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/531) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 236) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/359) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 237) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/372) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 238) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/577) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 239) Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/601) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 240) Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporları (1/488) (Dağıtma tarihi: ) (S. Sayısı: 242) Mera Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporları (1/604) (Dağıtma tarihi: ) (S. Sayısı: 243) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/401) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 244) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Kamu Yönetimi ve Kamu Personel Sisteminin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/525) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 246) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanlık Müsteşarlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti İdareyi Geliştirmeden Sorumlu Devlet Bakanlığı Arasında Kamu Yönetimi Alanında İşbirliği Hakkında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/580) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 247) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliği ile İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/586) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 251) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/571) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 252) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/574) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 253) Türkiye Cumhuriyeti ve Federatif Brezilya Cumhuriyeti Arasında Hükümlülerin Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/575) (Dağıtma tarihi: ) (X) UNCU BİRLEŞİM

254 8 _ KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (S. Sayısı: 254) Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Arasında Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/579) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 256) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hükümlü Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/593) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 263) Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Su Kaynakları Bakanlığı Arasında Su Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre Komisyonu, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/380) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 264) Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Arasında Meteoroloji ve Meteorolojik Araştırmalar Alanlarında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/383) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 265) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/388) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 266) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Doğal Kaynaklar ve Su Havzası Amenajmanı Üzerine Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre Komisyonu, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/441) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 267) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında Yardım ve İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/496) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 268) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Üyelerinin Aile Bireylerinin Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/600) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 269) Elektrik Dağıtım Şirketlerince Kayıp/Kaçak Kullanım Bedelinin Elektrik Faturalarına Haksız Olarak Yansıtıldığı ve Talep Edilmemesine Karşın Elektrik Sayaçlarının Değiştirilerek Bedelinin Tüketicilere Haksız Şekilde Yüklendiği İddiasını İçeren Dilekçelere İlişkin Verdiği 2/3/2012 Tarihli ve 6 Sayılı Kararına, İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, Hatay Milletvekili Hasan Akgöl, İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ankara Milletvekili Levent Gök ve Mersin Milletvekili Vahap Seçer in İtirazları ve Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Raporu (5/4) (Dağıtma tarihi: ) (S. Sayısı: 270) Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/585) (Dağıtma tarihi: ) (S. Sayısı: 272) Gümrük İşbirliği Konseyinin Gümrük İşbirliği Konseyini Kuran Sözleşmede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tavsiye Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/608) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 273) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Göç Konularına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/616) (Dağıtma tarihi: ) (X) UNCU BİRLEŞİM

255 8 _ KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (S. Sayısı: 281) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Arasında Diplomatik ve Konsüler Personelin Belirli Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/341) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 282) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/354) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 283) Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya Federal Cumhuriyeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Görevlilerinin Aile Üyelerinin Kazanç Getirici İşlerde Çalışmalarına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/457) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 285) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/576) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 286) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/609) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 288) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Bilim ve Eğitim Alanlarında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/416) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 290) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kalkınma İşbirliğine Yönelik Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/491) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 291) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/581) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 292) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/599) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 293) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/614) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 294) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/621) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 295) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/622) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 296) Dünya Turizm Örgütü Statüsünün 38 inci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kararın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/624) (Dağıtma tarihi: ) (X) UNCU BİRLEŞİM

256 8 _ KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (S. Sayısı: 297) Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı ile Çevre Komisyonu Raporu (1/627) (Dağıtma tarihi: ) (S. Sayısı: 313) EXPO 2016 Antalya Kanunu Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/639) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 304) Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Oman Sultanlığı Savunma Bakanlığı Arasında Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Süresinin Uzatılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/497) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 305) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/550) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 306) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/598) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 307) Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri Genel Karargahı Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/610) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 308) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Myanmar Birliği Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/617) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 309) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kabinesi Arasında Bitki Koruma ve Bitki Karantina Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/629) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 310) Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve İçişleri Komisyonu Raporları (1/619) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 314) Belediye İmar Planlarında Okul Alanı Olarak Ayrılan Gayrimenkuller Hakkında İlgili İdari Makamlar Tarafından Yasal Süresinde Kamulaştırma veya İmar Planında Revizyon İşlemi Yapılmadığı İçin Mülkiyet Haklarının Anayasaya Aykırı Olarak Sınırlandığı İddiasını İçeren Dilekçelere İlişkin Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Raporu (5/5) (Dağıtma tarihi: ) (S. Sayısı: 315) RACVIAC-Güvenlik İşbirliği Merkezi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Savunma Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/282) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 316) Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Mali Cumhuriyeti Savunma ve Mücahitler Bakanlığı Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşmasına Dair 1 Numaralı Değişiklik Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/285) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 317) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri İş Birliği Hususunda İkili Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/286) (Dağıtma tarihi: ) (X) UNCU BİRLEŞİM

257 8 _ KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (S. Sayısı: 318) Akdeniz ve Karadeniz İçin Sanal Bölgesel Deniz Trafik Merkezi Kurulmasına Dair Operasyonel Düzenlemenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/321) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 319) Uluslararası Hidrografi Örgütü Hakkında Sözleşmeye Değişiklikler Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Savunma Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/339) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 320) Ortak Savunma Araştırma ve Teknoloji Projeleri Konulu 1 Numaralı Avrupa Araştırma Grubu Düzenlemesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Savunma Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/387) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 321) Araştırma Organizasyonu, Programları ve Faaliyetleri İçin Avrupa Anlayışı Hakkında (EUROPA) Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/389) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 322) Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Süreci Çerçevesinde Koordinasyon Komitesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/390) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 323) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/499) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 324) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Askeri İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/560) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 325) Stratejik Deniz Taşımacılığı Taahhütlerine İlişkin Çok Uluslu Uygulama Düzenlemesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/602) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 326) Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Karadağ Dışişleri Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/636) (Dağıtma tarihi: ) (X) (S. Sayısı: 327) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/528) (Dağıtma tarihi: ) (X) UNCU BİRLEŞİM

258 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DONEMİ 24 YASAMA YILI GENSORU ESAS NO: 11/14 Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 28 MiUetvekilinin; Uygulanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Politikaları ile Çiftçi ve Üreticileri Sıkıntıya Sokarak Görevinin Gereklerini Yerine Getirmediği İddiasıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker Hakkında Bir Gensoru Açılmasına İlişkin Önergesi (11/14) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 15/10/2012)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ. 54 üncü Birleşim 29 Ocak 2014 Çarşamba

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ. 54 üncü Birleşim 29 Ocak 2014 Çarşamba TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ 54 üncü Birleşim 29 Ocak 2014 Çarşamba (TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi nde yer alan ve kâtip üyeler

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 24 CİLT: 81 YASAMA YILI: 4 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 112 nci Birleşim 3 Temmuz 2014 Perşembe (TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi nde yer

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 2 SIRA SAYISI: 295 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 156. 99'uncu Birleşim 4 Mayıs 2007 Cuma

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 156. 99'uncu Birleşim 4 Mayıs 2007 Cuma DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 5 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 156 99'uncu Birleşim 4 Mayıs 2007 Cuma IÇINDEKILER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 4 II. - GELEN KÂĞITLAR 5 III. - ÖNERİLER 26

Detaylı

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 483 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokolün Onaylanmasının

Detaylı

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 4 SIRA SAYISI: 587 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Alanında İşbirliği Anlaşmasının

Detaylı

SIRA SAYISI: 417 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 417 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 417 668 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında

Detaylı

SIRA SAYISI: 379 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği

SIRA SAYISI: 379 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 379 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği Protokolünün

Detaylı

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM:5 ClLT : 1 TOPLANTI:! MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 1» ı 21 nci Birleşim 21. 7. 1977 Perşembe İÇİNDEKİLER Sayfa I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 110 II. YOKLAMA 110 III. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı DONEM : 22 CİLT : 1 YASAMA YILI: 1 7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

Detaylı

SIRA SAYISI: 425 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 425 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 2 SIRA SAYISI: 425 674 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/760) ve İçtüzük ün 128

Detaylı

SIRA SAYISI: 338 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 338 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 338 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının

Detaylı

SIRA SAYISI: 618 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 618 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 4 SIRA SAYISI: 618 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Şehircilik Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun

Detaylı

SIRA SAYISI: 397 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 397 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 397 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Meteoroloji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat

Detaylı

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 www.metropoll.com.tr Yerel seçimlerden sonra ülke gündeminde

Detaylı

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34>

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34> 3.2.2. ECZANELER Osmanlı İmparatorluğu döneminde en eski eczane 1757 yılında Bahçekapı semtinde açılmış olan İki Kapılı Eczahane'dir. İstanbul'da sahibi Türk olan ilk eczahane ise "Eczahane-i Hamdi" adıyla

Detaylı

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı,

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı, AHMET BAHA ÖĞÜTKEN 24.DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI 1961'de İstanbul, Fatih te doğdu, Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511)

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 TBMM (S. Sayısı: 130) Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 24/01/2008

Detaylı

Türkiye'de "Decentralization" Süreci

Türkiye'de Decentralization Süreci Türkiye'de "Decentralization" Süreci 30 Nisan 2013 Bahçeşehir Üniversitesi İlker Girit Ahmet Ketancı Türkiye'de "Decentralization" Süreci Decentralization Prensipleri Türkiye deki Tarihi Süreç Türkiye

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 674)

TBMM (S. Sayısı: 674) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 674) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşma

Detaylı

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 679 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Üçüncü Taraf Maliyet Paylaşımı Anlaşmasının

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 24 CİLT: 49 YASAMA YILI: 3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 97 nci Birleşim 25 Nisan 2013 Perşembe (TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi nde yer

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 561)

TBMM (S. Sayısı: 561) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 561) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 396)

TBMM (S. Sayısı: 396) Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 TBMM (S. Sayısı: 396) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/712) Not:

Detaylı

SIRA SAYISI: 677 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 677 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 677 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Detaylı

SIRA SAYISI: 649 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 649 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 649 167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri

Detaylı

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011 ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011 Bu rapor Mayıs-2011 araştırmasının II. kısmıdır. Araştırmanın bu kısmında;

Detaylı

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 T U T A N A K Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 Gündemin 1. maddesinde yer alan yoklama yapıldı. 34 üyeden müteşekkil İl Genel Meclisinin

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 548)

TBMM (S. Sayısı: 548) Dönem: 23 Yasama Yılı: 4 TBMM (S. Sayısı: 548) Türkiye Cumhuriyeti ile Maldivler Cumhuriyeti Arasında Kapsamlı İşbirliğine Dair Anlayış Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi CHP den Gölge Kabine. Tarih : 11.06.2012 CHP Grubu adına yapılan açıklamada, AKP iktidarının 2002-2012 yılları arasındaki politika ve uygulamaları ile bundan sonraki dönemdeki

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Tutanağı 24. Dönem 3. Yasama Yılı 81. Birleşim 21/Mart /2013 Perşembe DÖNEM: 24 CİLT: 46 YASAMA YILI: 3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 81'inci Birleşim

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 24 CİLT: 54 YASAMA YILI: 3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 124 üncü Birleşim 25 Haziran 2013 Salı (TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi nde yer

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

SIRA SAYISI: 481 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

SIRA SAYISI: 481 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 481 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Mensuplarının Aile

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 07 2014 Sayı 27 Genel Değerlendirme Şubat 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şubat 2014 verilerinin değerlendirildiği- 27. sayısında sigortalı

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

Not: Tasarı Başkanlıkça, tali olarak Adalet, esas olarak da Bayındırlık, İmar, Komisyonuna havale edilmiştir.

Not: Tasarı Başkanlıkça, tali olarak Adalet, esas olarak da Bayındırlık, İmar, Komisyonuna havale edilmiştir. Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 TBMM (S. Sayısı: 252) Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve T\ırizm Komisyonu

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.05.2013 Karar No : 46 Karar Konusu : Belediyemize ait Yıldırım Mahallesi 376 ada 6 numaralı parselin İmar Planı Değişikliği. İmar Komisyonunun 19.04.2013 tarih ve 09 nolu raporu Belediye

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI Bu yasa hazırlığı ile ilgili tartışmaya açılmış bir taslak bulunmamaktadır. Ancak hükümetin bir çalışma yaptığı ve bu çalışmanın tamamlanma

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 24 CİLT: 49 YASAMA YILI: 3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 95 inci Birleşim 23 Nisan 2013 Salı (TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi nde yer alan

Detaylı

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Genel Merkezi tarafından Bingöl ilinden sorumlu Milletvekili

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : III YASAMA YILI: 1/1994 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 27 1 nci Birleşim 3 Mayıs 1994, Salı Sayfa İÇİNDEKİLER I. GELEN EVRAK 2616 II. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA

Detaylı

C i L T : 65 TOPLANTI : 10 CUMHURİYET SENATOSU. 88 nci Birleşim Çarşamba İÇİNDEKİLER

C i L T : 65 TOPLANTI : 10 CUMHURİYET SENATOSU. 88 nci Birleşim Çarşamba İÇİNDEKİLER C i L T : 65 TOPLANTI : 10 CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ 88 nci Birleşim 14.7.1971 Çarşamba İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 894 2. GELEN KÂĞITLAR 894 3. YOKLAMA 804,895 > 0>0

Detaylı

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789)

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Dönem : 22 T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Yasama Yılı: 3 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İspanya Krallığı Turizm ve Ticaret Devlet Sekreterliği Arasında Turizm Alanında işbirliği Mutabakat

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 24 CİLT: 41 YASAMA YILI: 3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 56 ncı Birleşim 23 Ocak 2013 Çarşamba (TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi nde yer

Detaylı

SIRA SAYISI: 650 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 650 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 650 176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 570)

TBMM (S. Sayısı: 570) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 570) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Asya Kalkınma Bankası Arasında Asya Kalkınma Bankasının Bölgesel Ofisinin Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun

Detaylı

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 yılında 726 firma ile 777 milyon dolar ihracat, 44 firma ile 344 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 121 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2016 yılı

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON 1 SİYASİ DURUM Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

Ankara, Sayı : 2012 Konu : Ruhsat Harçlarına İlişkin Kanun Tasarısı YMM VE SMMM ODASI BAŞKANLIKLARI NA

Ankara, Sayı : 2012 Konu : Ruhsat Harçlarına İlişkin Kanun Tasarısı YMM VE SMMM ODASI BAŞKANLIKLARI NA Ankara, Sayı : 2012 Konu : Ruhsat Harçlarına İlişkin Kanun Tasarısı YMM VE SMMM ODASI BAŞKANLIKLARI NA Maliye Bakanlığı nca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu nca 16.04.2012 tarihinde kabul edilen Amme Alacaklarının

Detaylı

T.C. OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi K A R A R

T.C. OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi K A R A R Karar No : 58 Konusu: Başkanının gizli oy açık tasnif neticesinde seçilmesi., Meclisin en yaşlı İl Genel Meclis üyesi Mehmet YILDIRIM ın Başkanlığında, üyelerin katılımı ile Toplantı salonunda 14.04.2014

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI P T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sayı: 2017/60 11 NİSAN 2017 BASIN AÇIKLAMASI Zorunlu trafik sigortası sisteminin sürdürülebilirliği bakımından sigorta primlerinin sigorta şirketleri için sunulan

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Kozluk Mahallesi İmar Plan Tadilatına Ait Komisyon

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015 ARGETUS ARAŞTIRMA, DANIŞMANLIK, EĞİTİM, PROJE VE ORGANİZASYON AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI 25 AĞUSTOS 2015 Mehmet Akif Mah.Recep Ayan Cad. Günaydın Sok. No:6 Kat:3 Çekmeköy

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12 08 2014 Sayı 28 Genel Değerlendirme Mart 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2014 verilerinin değerlendirildiği- 28. sayısında sigortalı

Detaylı

SIRA SAYISI: 698 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 698 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 698 Antarktika Andlaşması Çevre Koruma Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu

Detaylı

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ MECLİS BAŞKANI : Mükerrem TOLLU Belediye Başkanı MECLİS ÜYELERİ Serdar ARSLAN Duran KARA Veli ŞAHMAN Şevk ŞEVK

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

Prof. Dr. Özer SENCAR OCAK- 2013

Prof. Dr. Özer SENCAR OCAK- 2013 Prof. Dr. Özer SENCAR OCAK- 2013 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 www.metropoll.com.tr Bu rapor;

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

Mahmut ÇELİKCAN Fatma EVCİMİK Sayim FERSAK Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi Belediye Başkanı

Mahmut ÇELİKCAN Fatma EVCİMİK Sayim FERSAK Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi Belediye Başkanı TOPLANTI TARİHİ : 01.10.2014 TOPLANTI GÜN VE SAAT :ÇARŞAMBA 17.00'de KATILANLAR : 38 KATILMAYANLAR : - MAZERETLİ : - Belediye Meclisinin 01 EKİM ÇARŞAMBA günü saat 17.00 de olağan olarak yapılan toplantısında

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 4

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 4 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 4 NİSAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur Sözleşmesini

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER PERFORMANS ARAŞTIRMASI -BÜYÜKŞEHİRLER-

YEREL YÖNETİMLER PERFORMANS ARAŞTIRMASI -BÜYÜKŞEHİRLER- YEREL YÖNETİMLER PERFORMANS ARAŞTIRMASI -BÜYÜKŞEHİRLER- MART 2016 4 Bu araştırma Mart 2014 yerel seçimlerinden bu yana geçen 2 senelik süreçte, vatandaşların Büyükşehir 5 Belediye hizmetleri ile ilgili

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 26 GENEL KAMU HİZMETLERİ 53.19.275.439,60 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.212.20.612,74 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 532.56,17 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 31 12 2014 Sayı 33 Genel Değerlendirme Ağustos 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ağustos 2014 verilerinin değerlendirildiği 33. sayısında

Detaylı

30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU. www.orcarastirma.com.tr

30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU. www.orcarastirma.com.tr 30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU SUNUŞ ARAŞTIRMANIN AMACI Bu araştırmanın amacı; 2014 yerel seçimleri öncesinde Büyükşehirlerde seçmenlerin siyasi parti tercihlerini tespit etmek ve kamuoyu

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 200 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI Karar tarihi : 04/0/200 Karar sayısı : 200/09 Birleşim : 9 Oturum :.7 : Başkan Değerli arkadaşlar gündemimizin

Detaylı

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi On5yirmi5.com Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi Hangi şehrin yaşam standartları daha yüksek, hangi şehirde yaşam daha kolay? Yayın Tarihi : 11 Kasım 2012 Pazar (oluşturma : 2/6/2016) Aylık iş ve

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry EYLÜL 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (28.08.2015-18.09.2015)

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :300 KARAR 300 : Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Ağustos ayı meclis toplantısının birinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleşiminin 5 Ağustos 2016 Cuma

Detaylı

EK 1. 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi

EK 1. 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi EK 1 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi Cumhuriyet Halk Partisi() 397 85,4 Demokrat Parti (DP) 61 13,1 Bağımsızlar (DP Listesinde 4 0.9 Yer Alarak Seçilen)

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-156.01 Konu : ÖTV (I) sayılı liste bakımından görevlendirilmiş/yetkilendirilmiş vergi dairesi listesi 05.05.2016 / 15815308 DAĞITIM

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 26 GENEL KAMU HİZMETLERİ 46.581.31.864,62 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.6.921.129,4 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 45.3,18 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

17 nci Birleşim 17. 6.1999 Perşembe

17 nci Birleşim 17. 6.1999 Perşembe DONEM ; 21 YASAMA YILI: 1 : 17 nci Birleşim 17. 6.1999 Perşembe - İÇİNDEKİLER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - YOKLAMA IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) ÇEŞİTLİ İŞLER 1. -

Detaylı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı Çalışma hayatında barış egemen olmalı Ocak 19, 2012-3:31:16 olduğunu belirtti. olduğunu belirterek, ''Bu bakış açısı çerçevesinde diyalog merkezli çalışmalarımızı özellikle son 7 aydır yoğun bir şekilde

Detaylı

SIRA SAYISI: 328 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 328 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 328 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Ginesi Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının

Detaylı

2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISININ

2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISININ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISININ TÜR KİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL

Detaylı

2008 / 13695 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Karar

2008 / 13695 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Karar 2008 / 13695 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Karar 24.05.2008 / 26885 24 Mayıs 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26885 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı :

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. KURTULMUŞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı

B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. KURTULMUŞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 20 Haziran 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29392 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7726 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu

Detaylı