İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, BLG433-Bilgisayar Haberleşmesi ders notları, Dr. Sema Oktuğ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, BLG433-Bilgisayar Haberleşmesi ders notları, Dr. Sema Oktuğ"

Transkript

1 Bölüm 4: AĞ TOPOLOJİSİ ve YEREL ALAN AĞLARI Türkçe (İngilizce) karşılıklar Yerel alan ağları (Local Area Networks, LANs) Metropol alan ağları (Metropolitan Area Networks, MAN) Geniş alan ağları (Wide Area Networks, WAN) Çizge (graph) Örgü (mesh) Yıldız (star) Ağaç (tree) Halka (ring) Veriyolu (bus) Alıcı-verici (transceiver) Tekrarlayıcı (repeater) Çatışma (collision) Dolgu (pad) Gidiş-geliş süresi (round-trip time) Çerçeve hata sınaması (checksum) Hub (kablo göbeği) Ternary (üçlü) Jetonlu halka (token ring) Yapısız (ad-hoc) Bölüm Hedefi Bu bölümü bitirdiğinizde Ağ topolojilerini Ethernet standardını Manchester kodlamasını CSMA/CD tekniğini Ethernet çerçeve yapısını Hızlı Ethernet i Gigabit Ethernet i Jetonlu halka ağını öğrenmiş olacaksınız. Bilgisayar ağlarını boyutlarına (kapsadıkları alanın büyüklüğüne) göre Yerel Alan Ağları (YAA), Metropol Alan Ağları (MAA) ve Geniş Alan Ağları (GAA) olmak üzere üç grup altında toplamaktayız. YAAlar bir odayı, binayı ya da kampüsü kapsayabilecek boyutta olup, en fazla birkaç km uzunluğunda ağlardır. MAAlar bir şehri kapsayacak boyuttadırlar. Bir şehirdeki kablolu TV ağı MAA olarak gösterilebilir. GAAlar ise coğrafi olarak büyük alanları (bir ülke ya da kıta boyutunda) kapsarlar. Bu bölümde YAAlar üzerinde durulacaktır. Protokol seviyesine inmeden önce ağ topolojisi ve farklı topolojiler hakkında bilgi verilecektir. 4.1 Ağ Topolojileri 1

2 Haberleşme ağlarını topolojik yapılarına göre gruplandırırız. Bu bölümde sıkça kullanılan özel ağ topolojileri tanıtılacaktır. Düğümler (ki bu düğümler ağımızdaki bilgisayarları ve diğer haberleşme birimlerini gösterir) arasında bağlantılar oluşturarak, tüm düğümlerden diğerlerine bir kaç yol üzerinden erişimi sağlayan topolojilere örgü (mesh) topoloji diyoruz. Örgü topolojilerde her zaman olası tüm bağlantıların bulunması beklenmez. Eğer tüm bağlantılar gerçeklenmişse buna tam bağlı örgü topolojisi denir. Şekil 4.1 de sekiz düğümden oluşmuş tam bağlı bir örgü topolojisi gösterilmiştir. Bir örgü topolojinin tam bağlı olması için N(N-1)/2 bağlantısının bulunması gerekir. Burada N düğüm sayısını göstermektedir. Şekil 4.1. Tam bağlı örgü ağ Yıldız (star) ağlarda tüm düğümler merkezdeki bir düğüme bağlanırlar ve düğümler arasındaki haberleşme merkez düğüm üzerinden gerçeklenir. 2

3 Şekil 4.2 Yıldız ağ Halka (ring) ağlarda ise, ağ bir düğümden diğerine geçerek uzar. Düğümler arasındaki bağlantıların mutlaka bir halka oluşturması gerekir. Şekil 4.3 Halka ağ Ağaç (tree) ağlarda ise düğümler arasındaki bağlantılar veri yapısı dersinden de hatırlayacağınız ağaç şeklini oluşturacak biçimde gelişir. Bu yapının bir özelliği herhangi bir düğümden bir başka düğüme sadece tek bir yol kullanılarak gidilmesidir. Bu yapılarda iki düğüm arasında birbirinden bağımsız alternatif yollar kurulamaz. Şekil 4.4 Ağaç ağ Veriyolu (bus) ağlarda ise tüm bilgisayarlar tarafından paylaşılan bir veri yolu vardır. Tüm bilgisayarlar ortamı dinleyerek kendilerine gelen veriden haberdar olurlar. Şekil 4.5 Veriyolu ağı 3

4 4.2 Yerel Alan Ağlarında Kullanılan Standartlar Bu bölümde standart haline getirilmiş bazı yerel alan ağ protokolleri incelenecektir Ethernet (IEEE 802.3) Ethernet ve IEEE standartları aynı tekniği kullanırlar ancak paket yapılarında birkaç farklılık vardır. Orijinal Ethernet 10 Mb/sn kapasitesi için geliştirilmiştir ancak daha sonra 100 Mb/sn ve 1 Gb/sn kapasitelerine de destek vermiş ve güncelliğini yitirmemiştir. Bu nedenle, Ethernet üzerinde diğer standartlardan daha fazla durulacaktır. 10 Mb/sn Ethernet ortamında pek çok kablo segmanı ve tekrarlayıcı olabilir ancak herhangi alıcı-verici çifti arasındaki uzaklık 2.5 km yi geçmemelidir. Bir alıcı-vericiden diğerine ulaşmak için ez fazla dört tekrarlayıcı geçilmelidir. Bir segman en fazla 500 m uzunluğunda olabilir. Ethernet kablolama yöntemleri Şekil 4.6 da gösterilmiştir. Hub sözcüğü için Türkçede kablo göbeği ya da tekrarlayıcı kullanılmıştır. Bu ders boyunca her üç terim de kullanılabilir. Şekil 4.6. Ethernet kablolama yöntemleri. (a) vampir bağlantısı, (b) bağlayıcı üzerinden, (c) kablo göbeği (hub) üzerinden. [1] den alınmıştır Manchester Kodlaması (Manchester Encoding) Ethernet ortamında veri taşıyıcı üzerine aktarılırken Manchester kodlaması kullanılır. Şekil 4.7 de Manchester ve farksal (differential) Manchester kodlamasının özellikleri verilmiştir. 4

5 Şekil 4.7 a)ikili kodlama b)manchester kodlaması c) Farksal Manchester kodlaması. [1] den alınmıştır. Manchester kodlamasında + ve voltaj seviyeleri arasındaki geçişler bit değerini gösterir. Artıdan eksiye geçiş, 1 değerini, eksiden artıya geçiş 0 değerini gösterir. Bu yöntem veri gönderen ve alan birimlerin eşzamanlı (senkronize) hale gelmesini kolaylaştırır ancak gereken bantgenişliğini iki katına çıkarır. Farksal Manchester da ise bit gönderme aralığının başlangıcındaki voltaj değişimi (artı ve eksi arasında) 0 ı, değişim olmaması ise 1 i ifade eder. Bu yöntemde de bit gönderme aralığının tam ortasında mutlaka bir değişim olmalıdır. Ethernet basitliği nedeniyle Manchester kodlamasını kullanır. Daha ileride göreceğimiz jetonlu halka (IEEE203.5) ise farksal Manchester tekniğini kullanır CSMA/CD CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection), Ethernet te veri iletim yoluna erişmek için kullanılan tekniktir. Bu teknik veri iletim yoluna bağlı tüm birimlerin ağ ortamına erişmesini sağlar. Veri iletim yolu, bağlı olan tüm birimlerin veri aktarımına açık olduğu için aynı anda farklı birimler tarafından veri aktarılmaya çalışılması çatışmaya (collision) neden olur. Çatışma durumunda tüm veriler bozulur ve yeniden aktarılması gerekir. Bu nedenle veri gönderen bir düğümün aktarım sonrası hattı dinlemesi ve olası çatışmaların farkına varması gerekir. Şekil 4.8 de bir çatışma örneği verilmiştir. A bilgisayarı 0 anında ortamı dinler ve veri aktarılmadığını farkedince bir çerçeve/paket çıkarır. Paket veri iletim yolunda ilerler. Bu sırada B bilgisayarı da bir çerçeve/paket çıkarmak ister ve hattı dinler. A nın gönderdiği çerçeve/paket henüz ona ulaşmadığı için hattı boş olarak algılar ve kendi çerçevesini/paketini çıkarır. τ anında iki çerçeve/paket çarpışır ve çatışma olur. B bilgisayarı çatışmayı daha önce sezer. A bilgisayarı çatışmayı 2 τ kadar süre geçtikten sonra sezer. 5

6 Her iki bilgisayar da çatışmayı sezince, veri aktarımına bir süre ara verip (ikili üssel geri çekilme (binary exponential backoff) algoritmasını kullanılarak) tekrarlarlar. Bekleme süresi belli limitler içinde rastgeledir. Her iki bilgisayarın bekleme sürelerinin aynı olması düşük bir olasılıktır. Şekil 4.8 Ethernet ortamındaki bir çatışma örneği En kötü ihtimalle çatışma birbirinden en uzak (2500 m) iki bilgisayar arasında olur. Bu durumda 2 τ süresi (gidiş-geliş ve tekrarlayıcılardan geçiş süresi düşünüldüğünde) yaklaşık 50 μsndir. 10 Mb/sn kapasitesinde bir hatta bu sürede 500 bit aktarılır. Bu miktarı ikinin katı haline getirmek (512 bit) anlamlıdır. Bu da Ethernet ortamında bir çatışmanın fark edilmesi için en küçük çerçeve/paket boyunun 512 bit (64 sekizli) olması anlamına gelir. Ethernet hattının kapasitesi arttığında en küçük çerçeve boyu da artış gösterir. Örneğin 1Gb/sn için çerçeve boyu 6400 sekizlidir (50000 bit ikinin katı olacak şekilde 6400 sekizliye tamamlanır). Ya da maksimum uzaklık 250 metreye düşürülerek, çerçeve boyu 640 sekizli olarak belirlenir. Doğal olarak Ethernet hattına bağlı birimlerin sayısı ya da aktarılmak istenen verinin miktarı arttıkça çatışmalar ve bekleme süresi artar. Çatışmaların artması hattın verimsiz kullanımına neden olur İkili Üssel Geri Çekilme Algoritması (Binary Exponential Backoff Algorithm) 6

7 Çatışma yaşayan her bilgisayar, i çatışmadan sonra 0 ile 2 i 1 arasında bir sayıyı rastgele seçer. Bu sayıyı 2 τ ile çarpar ve kendisi için bekleme süresini bulur. 10 çatışmadan sonra bu aralık arasına sabitlenir. Görüldüğü gibi çatışma yaşayan iki bilgisayarın seçtikleri sayıya bağlı olarak tekrar çatışma yaşama olasılığı oldukça düşüktür Ethernet Çerçeve Yapısı Şekil 4.9 da her iki Ethernet standardı için de çerçeve yapısı verilmiştir. Görüldüğü gibi aralarındaki fark çok küçüktür. Çerçeve başı (kullanıcı verisinden, Data olarak gösterilmiştir, önce) ve çerçeve sonundaki (kullanıcı verisinden sonra) alt alanların çoğunu anlayabilirsiniz. Başlangıç (preamble) olarak kalıbı kullanılır. Dolgu (Pad) alanı küçük çerçeveleri en küçük çerçeve boyuna getirmek için kullanılır. Şekil 4.9 Ethernet çerçeve yapısı a) DIX Ethernet, b)ieee [1] den alınmıştır. Hata kontrolü için çevrimli fazlalık sınaması tekniği kullanılır ve elde edilen hata kontrol verisi çerçeve hata sınaması (checksum) alanında saklanır Ethernet Anahtarları : Hat kapasitesinin 10Mb/sn den 100Mb/sn ye çıkması ile Ethernet anahtarların kullanımına başlandı. Şekil 4.10 basit bir Ethernet anahtarını göstermektedir. 7

8 Şekil 4.10 Basit bir Ethernet anahtarı. [1] den alınmıştır. Anahtar üzerindeki hat kartlarına yapılan bağlantılar ile çerçevelerin doğrudan anahtarlara aktarılması sağlanır. Kartlardan gelen çerçeveler iki teknik uygulanarak yönlendirilirler : 1) Kart üzerinde yerel alan ağı yaratılarak tüm bağlantılardan gelen çerçeveler CSMA/CD tekniği kullanılarak bu ağ üzerinde aktarılır, 2) Gelen çerçeveler kart üzerindeki tampon bellek alanına yazılır ve daha sonra gitmek istedikleri çıkışa yönlendirilir. Çıkışlar üzerinde çift yönlü (full-duplex) haberleşme gerçeklenir. Bu özellik kullanıldığında CSMA/CD desteklenmez Hızlı Ethernet (IEEE 802.3u) : Hızlı Ethernet in arkasındaki temel fikir, klasik Ethernet için geliştirilmiş çerçeve yapısını ve kuralları çok fazla değiştirmeden ortamın hızını arttırmaktır. Bunun da bit süresinin 100 nsn den 10 nsn ye düşürerek yapılması planlandı. Hızlı Ethernet sistemlerinde genellikle hub ve Ethernet anahtarları kullandı. Hızlı Ethernet teki en büyük sorun varolan alt yapıda büyük değişiklik yapmadan 100Mb/sn hızına geçmeyi sağlamaktı. Hızlı Ethernet te kullanılan kablo türleri Şekil 4.11 de verilmiştir. Şekil 4.11 Hızlı Ethernet ortamında kullanılan kabloların özellikleri. [1] den alınmıştır. Klasik Ethernet i hızlı Ethernet hızlarına çıkarmak için değişiklikler yapmak gerekliydi. Kategori 3 UTP (100Base-T4) kablolar 25 MHz sinyal kapasitesine sahipti. Bu ortam klasik Ethernet in hızına (10 Kb/sn, Manchester kodlaması ile 20MHz gerekli) uygundu ancak gerekli bantgenişliği için dört 100Base-T4 kablosu gerekiyordu. Bunun yanı sıra kodlama da değiştirilmeliydi. Standart telefon kablolarında dört 100Base-T4 kablosu bulunması sorunların bir bölümünü çözdü. Dört kablonun veri iletiminde paralel olarak kullanılması istenen veri kapasitesine rahatça çıkılmasını sağladı. Bu kablolardan biri bilgisayardan hub a, bir diğeri hub dan bilgisayara, kalan ikisi ise verinin akış yönüne göre değiştirilecek şekilde ayarlanabilirdi. Gerekli veri iletim kapasitesini sağlamak için ise Manchester kodlaması kullanılmadı. Üçlü (ternary) sinyaller üretildi. Bu durumda tek bir saat periyodunda hattan 0, 1 ya da 2 gönderilebildi. Üçlü sinyal kullanarak, üç 100Base-T4 kablosu üzerinden her saat darbesinde 4 bit veri aktarılabilirdi. Bu da saniyede 100Mb lik veri aktarımı demekti. Artan bir 100Base-T4 kablosu ise ters yönde veri iletimi için kullanılabilecek şekilde ayarlandı. 8

9 Hızlı Ethernet ortamında optik kablolar da kullanılabilir. Ancak optik teçhizat pahalı olduğu için yeterince ilgi görmemiştir Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z) : Artan veri iletim isteğine 100Mb/sn kapasite de yeterli olmadı ve Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z) de standartlaştırıldı. Gigabit Ethernet te, klasik Ethernet teki aynı veri yolu üzerine bağlanmış bilgisayarlar görülmemektedir. Bir anahtar ve hub üzerinden bağlantılar gerçeklenir. Anahtar üzerinden yapılan bağlantılar çift yönlüdür (duplex). Çakışma olmayacağı için CSMA/CD tekniği kullanılmaz. Hub üzerinden yapılan bağlantılar ise yarı çift yönlüdür (half-duplex). Hublar gelen veriyi tampon belleklere yazmazlar. Onlar benzetimini yaptıkları veri yolu yapısı üzerine CSMA/CD tekniğini uygularlar. En küçük çerçeve boyu 64 Byte olarak kabul edilir. Bu durumda kabloların uzunluğunun da 100 kat azaltılması gereklidir (25 metre). Bu uzunluk pek çok ofis ortamı için yeterli olmadığından kablo uzunluğunu arttırmak için çerçeve boyunun büyütülmesine gerek duyulmuştur. Çerçeve boyunun büyütülmesi için iki teknik önerilmiştir: a) Dolgu bitlerinin eklenmesi, b) Çerçevelerin birleştirilmesi. Gigabit Ethernet ortamında hem optik lifler hem de bakır kablolar kullanılabilir. Kullanılan kablonun özelliklerine bağlı olarak kodlama yöntemi de değişir Jetonlu Halka (IEEE 802.5) Halka ağları hem yerel alan hem de metropol alan ağlarında sıkça kullanılmıştır. Halka yapısının kullanıcılarına adil davranması ve bu yapılardaki limitlerin kolayca hesaplanması bu ağ yapılarının tercih edilmesine neden olmuştur. Şekil 4.12 de bir halka ağı gösterilmiştir. Halka ağındaki birimler bir halka arayüzü üzerinden hatta bağlanırlar. Halka üzerinden akan bitler arayüzlere kopyalanır. Kopyalama nedeniyle hat üzerinde bir bitlik veri gecikmesi yaratılır. Jetonlu halkanın kapasitesi 16 Mb/sn dir. Şekil 4.12 Bir halka ağ 9

10 Jetonlu halkalarda jeton (token) adı verilen özel bir bit dizisi kullanılır. Bilgisayarların hiç biri ağı kullanmadığı zaman, jeton halka üzerinde döner durur. Veri göndermek isteyen bir bilgisayar öncelikle jetona sahip olmalıdır. Bu bilgisayar 3-sekizli boyundaki jeton üzerinden geçerken jetonun bir bitini değiştirir (buna jeton ele geçirme diyoruz) ve ardından çerçevesini hatta gönderir. Halka arayüzlerinin iki çalışma durumları vardır: a) dinleme, b) aktarma. Dinleme durumunda gelen veri okunur ve tekrar hatta kopyalanır. Aktarma durumunda ise, bilgisayar jetonu ele geçirmiş ve ardından çerçevesini halkaya aktarmaya başlamıştır. Halka üzerinde dolaşan bitler tekrar onları gönderen bilgisayara geri gelirler. Bu bitler aynı bilgisayar tarafından halkadan çekilmelidirler. Çerçeve aktarımını bitiren bilgisayar hatta jetonu göndermeli ve dinleme durumuna geçmelidir. Jetonlu halkalarda veri kapasitesi 16Mb/sn ye kadar çıkarılmıştır. Verinin kodlanmasında farksal Manchester tekniği kullanılır. Trafik az olduğunda jetonlu halka üzerinde jeton durmadan döner. Trafiğin yoğunlaşması ile, bilgisayarlar tarafından ele geçirilen jeton daha az görülmeye başlar. Halka boşken de veri aktarımını başlatmak için jetonun ele geçirilmesi gerekir. Bu da, bazen, gereksiz beklemelere neden olur. Hat yoğunlaşmaya başladığında ise bekleyen bilgisayar jetonun ona ulaşacağından emindir. Çünkü aktarımı tamamlayan her bilgisayar jetonu bırakmak zorundadır. Halkaya bırakılan jeton bir sonraki bilgisayara, oradan da daha sonrakine ve nihayet bekleyen bilgisayara ulaşır. Bu nedenle halka yapısının adil bir yaklaşımı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, jetonu ele geçiren bilgisayarın aktaracağı çerçevenin büyüklüğü konusunda bir üst limit yoktur. Bu da jetonu ele geçiren bilgisayarın isterse uzun bir süre jetonu bırakmayacağı anlamına gelir. Bunu önlemek için dilimli halka (slotted ring) yapısı önerilmiştir Telsiz Yerel Alan Ağları (IEEE ) Şekil 4.13 de gösterildiği gibi, telsiz ağlar farklı konfigürasyonlara sahip olabilirler. Bazılarında ortam bir baz istasyonu tarafından yönetilir. Bazıları ise yapısızdır standartları her iki konfigürasyonu da göz önüne alır. 10

11 Şekil 4.13 Baz istasyonu kullanan ve ad-hoc yapısındaki telsiz ağlar, [1] den alınmıştır ilk önerildiğinde (1997) İnfrared ve kısa alan radyo ortamlarını (FHSS, Frequency Hopping Spread Spectrum ve DSSS, Direct Sequence Spread Spectrum tekniklerini kullanarak, 2.4GHz ISM bandı üzerinde) kullanmayı amaçlamıştı. Bu tekniklerin hepsi 1 veya 2 Mb/sn kapasitesine sahipti da OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, a olarak tanıtıldı) ve HR-DSSS (High Rate-DSSS, b olarak tanıtıldı) teknikleri tanıtıldı. Bu teknikleri kullanarak 54Mb/sn ve 11 Mb/sn kapasitesine erişmek mümkün oldu de farklı bir frekans bandı üzerinde çalışan başka bir OFDM modülasyonu tanıtıldı. Bu protokollerin her birinde veri aktarımı için farklı kodlama ve modülasyon tekniği kullanıldı. Şekil Protokol yığınının bir bölümü, [1] den alınmıştır Ortam Erişim (MAC) Protokolü de ortam erişim protokolü Standart Ethernet ten farklı olmak zorundaydı çünkü veri iletimi için kullanılan ortam farklıydı ve bu ortama özel sorunlar vardı. Bu sorunlar: 1) saklı istasyon problemi (hidden station problem), 2) etkiye açık istasyon (exposed 11

12 station) problemidir. Birinci problem ortamdaki tüm yayınların duyulamamasından, ikincisi ise tam tersi nedenlerden kaynaklanır. Şekil 4.15 Telsiz ortamlarda karşılaşılan sorunlar, [1] den alınmıştır. Bu problemleri çözmek için iki operasyon modunu destekler: DCF (Distributed Coordination Function), PCF (Point Coordination Function). Biri dağıtılmış diğeri merkezi control tekniğidir. DCF kullanıldığında, CSMA/CA (CSMA/Collision Avoidance) mekanizması çalıştırılır. Veri göndermek isteyen istasyon ortamı dinler, ortam boş ise veri gönderilir, ortam meşgul ise beklenir. Ancak veri gönderilirken ortam dinlenemediği için oluşan çakışmalar o anda anlaşılmaz. Çakışma durumunda ikili geri-çekme algoritması çalıştırılır. CSMA/CA in diğer operasyon modunda veri gönderme öncesinde yapılması gerekenler vardır (Şekil 4.16 da gösterilmiştir). Bu modda gönderen (A) ve alıcı (B) arasında veri iletimi öncesinde bir haberleşme gerçeklenir. Bu haberleşmeyi duyan diğer istasyonlar da uygun şekilde davranırlar. Aşağıdaki örnekte C istasyonunun A nın veri iletim alanında, D nin ise B nin alanında olduğunu düşünebiliriz. Şekil 4.16 CSMA/CA de sanal kanalın dinlenmesi, [1] den alınmıştır. RTS-request to send CTS-grand to send NAV-Network Allocation Vector 12

13 CTS mesajını alan A tüm veriyi gönderir ve bir ACK zamanlayıcısını (timer) çalıştırır. B veriyi doğru olarak alınca bir ACK çerçevesi gönderir. ACK çerçevesi A daki zamanlayıcı dolmadan ulaşırsa işlem başarı ile tamamlanmış olur. Aksi halde herşey yeniden yapılır. Veri iletimi sırasında C ve D istasyonları bir sinyal yaymazlar sadece kanalın meşgul olduğunu kendilerine bildirirler. Telsiz ortamda hata olasılığı telli ortamdan çok daha fazladır.uzun veri bloklarının hata taşıma olasılıkları da fazladır. Bu nedenle telsiz ortamda verinin kısa çerçeveler içinde taşınması planlanmıştır. Uzun bir veri bloğu parçalara (fragments) bölünür ve bu şekilde gönderilir. Bu durumda hataya bağlı tekrar gönderimler gerekirse sadece hatalı parça tekrar gönderilecektir. Bu durumda NAV ın kullanılması sadece ilk çerçeveyi koruyacaktır. Şekil 4.17 de gösterildiği gibi. Şekil 4.17 Parçalanmış verinin aktarılması. [1] den alınmıştır. Bu sorunu çözmek için PCF ve DCF modu birlikte kullanılır. Bu kullanımda çerçeveler arasındaki zamanlamanın önemi büyüktür. Şekil 4.18 IEEE için çerçeve arası zamanlama. [1] den alınmıştır. 13

14 SIFS (Short InterFrame Spacing) o anda haberleşmekte olan birimler içindir. Onlar kullanmazsa aktif haberleşmenin bittiği ya da bir parçanın bozulduğu anlaşılır. Herhangi bir anda SIFS dilimini kullanabilecek en fazla bir istasyon vardır. PIFS (PCF InterFrame Spacing) baz istasyonunun kontrol verisi göndermesine ayrılmıştır. Bu veri göndermek isteyen istasyonları yoklayan bir mesaj da olabilir. Bu durumda gönderdiği çerçeve bozulmuş/kaybolmuş bir istasyona tekrar çerçeve gönderme hakkı tanınır. DIFS (DFC InterFrame Spacing), baz istasyonunun birşey göndermediği durumda kullanılır ve veri göndermek isteyen herhangi bir istasyon yaratabilir. Çakışma durumunda klasik yöntemler uygulanır. EIFS (Extended InterFrame Spacing), bozulmuş ya da bilinmeyen bir çerçeve almış bir istasyon tarafından kullanılır. Bu kadar beklemedeki amaç varolan bir haberleşmenin içine girip karışıklığa neden olmamaktır. Şekil 4.19 da IEEE in çerçeve yapısı verilmiştir. Çerçeve alanlarının detayı için [1] e bakınız. Şekil IEEE Çerçeve yapısı [1] den alınmıştır. Kaynakça [1] A. Tanenbaum, Computer Networks, Dördüncü Basım, Prentice Hall,

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KABLOSUZ AĞ SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ

BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ (Ders Notları) İbrahim TÜRKOĞLU ELAZIĞ- 2006 İÇİNDEKİLER 1. Bilgisayar Sistemlerinin Yapısı 2.

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALT AĞLAR 481BB0051 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BAZ İSTASYONU MONTAJI 522EE0264 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

Bir Daha Kesinti Yaşamayın.

Bir Daha Kesinti Yaşamayın. Bir Daha Kesinti Yaşamayın. Multichannel VPN Router Multichannel VPN Hub Her tür bağlantıya uygun Altı adetten fazla WAN bağlantısını tam olarak birleştirme Modüler tasarım sayesinde esneklik Farklı erişim

Detaylı

Ad Hoc Ağları İçin Kuyruk Ağ Analizi Ve Yapay Arı Kolonisi Algoritmalarının Birleştirilerek Routing Probleminin Simülasyonu

Ad Hoc Ağları İçin Kuyruk Ağ Analizi Ve Yapay Arı Kolonisi Algoritmalarının Birleştirilerek Routing Probleminin Simülasyonu Ad Hoc Ağları İçin Kuyruk Ağ Analizi Ve Yapay Arı Kolonisi Algoritmalarının Birleştirilerek Routing Probleminin Simülasyonu 1 Hakan Üçgün *2 Mustafa Danacı 1 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

STAJ RAPORU EKREM CAĞLAR 9702EE032 ELEKTRONİK

STAJ RAPORU EKREM CAĞLAR 9702EE032 ELEKTRONİK STAJ RAPORU EKREM CAĞLAR 9702EE032 ELEKTRONİK Pratik çalışmanın yapıldığı, KURUM: PROFİLO TELRA A.Ş BİRİM : ARGE (Araştırma Geliştirme) TARİH: 28.08.2000-29.09.2000 Kurum adresi ve telefon numarası, Cemal

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU PİYASA ANALİZİ ÇALIŞMALARI - VII VERİ AKIŞ ERİŞİMİNİ İÇEREN TOPTAN GENİŞBANT ERİŞİM PİYASASI Kamuoyu Görüşlerini İçeren Doküman BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU Ocak 2010, ANKARA Ref: 2010.T.12.2

Detaylı

Analog ekran çıkışı 15 adet iğnesi ve mavi rengiyle tanınabilir. DVI: Digital Video/Visual Interface - Sayısal Video/Görsel Arayüz

Analog ekran çıkışı 15 adet iğnesi ve mavi rengiyle tanınabilir. DVI: Digital Video/Visual Interface - Sayısal Video/Görsel Arayüz EKRAN KARTLARI PC mimarisi yaklaşık 20 yıldır ortalıkta ancak güçlü 3B veya 2B hızlandırıcı ekran kartların hayatımıza girmeye başlaması 1990'ların ortalarını buldu. Kolay değiştirilebilir olması için

Detaylı

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım GİRİŞ Kök-yer eğrisi bize grafik olarak sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi verir. Sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi almak

Detaylı

RMS (Etkin Değer) ve Ortalama Değer Alternatif bir akımın RMS değeri sabit bir direnç yükünden geçen ve aynı miktarda ısı enerjisi üreten DC akımın değerine eşittir. RMS Karesel Ortalama Değer (Root Mean

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK FAKÜLTESĠ

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK FAKÜLTESĠ ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK FAKÜLTESĠ KABLOSUZ HABERLEġME ĠLE DOĞRU AKIM MOTOR KONTROLÜ 6. PROJE TASARIM YARIġMASI Mehmet YILDIZ ELEKTRĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ HAZĠRAN 2010 ĠSTANBUL

Detaylı

CİHAZI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ!

CİHAZI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ! CİHAZI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ! YASAL UYARILAR Cihazı kullanırken o bölgede geçerli olan kanun ve yönetmeliklere uyunuz. Sit alanlarında, ören yerlerinde ve askeri bölgelerde cihazı

Detaylı

KABLOSUZ AD-HOC AĞLARDA BATARYA KONTROLLÜ YÖNLENDİRME

KABLOSUZ AD-HOC AĞLARDA BATARYA KONTROLLÜ YÖNLENDİRME KABLOSUZ AD-HOC AĞLARDA BATARYA KONTROLLÜ YÖNLENDİRME Tuğba BEŞİR, Zeynep GÜRKAŞ AYDIN, A.Halim ZAİM, M.Ali AYDIN İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Müh. Bölümü,İstanbul t.besir@istanbul.edu.tr, zeynepg@istanbul.edu.tr,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI (SİBER SUÇLAR) Planlama Uzmanlığı Tezi OĞUZ TURHAN. Nisan 2006 Ankara

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI (SİBER SUÇLAR) Planlama Uzmanlığı Tezi OĞUZ TURHAN. Nisan 2006 Ankara T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ BİLGİSAYAR AĞLARI İLE İLGİLİ SUÇLAR (SİBER SUÇLAR) Planlama Uzmanlığı Tezi OĞUZ TURHAN Nisan 2006 Ankara ÖZET Planlama Uzmanlığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

EĞİTİMDE AD-HOC AĞLAR VE BLUETOOTH TEKNOLOJİSİ

EĞİTİMDE AD-HOC AĞLAR VE BLUETOOTH TEKNOLOJİSİ EĞİTİMDE AD-HOC AĞLAR VE BLUETOOTH TEKNOLOJİSİ Radosveta Sokullu, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Bölümü, Ege Üniversitesi IZMIR, TÜRKİYE rsokullu@bronova.ege.edu.tr Engin Karatepe, Mühendislik

Detaylı

GRUP TEKNOLOJİLERİNDE KÜMELENDİRME YÖNTEMLERİNE SEZGİSEL YAKLAŞIMLAR

GRUP TEKNOLOJİLERİNDE KÜMELENDİRME YÖNTEMLERİNE SEZGİSEL YAKLAŞIMLAR T. C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi GRUP TEKNOLOJİLERİNDE KÜMELENDİRME YÖNTEMLERİNE SEZGİSEL YAKLAŞIMLAR ve BİR UYGULAMA Musa Can KAPLAN 2501040109

Detaylı

Gülçin KOÇ (Alçak Gerilim Ürünleri Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar Ürün Müdürü)

Gülçin KOÇ (Alçak Gerilim Ürünleri Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar Ürün Müdürü) ABB - Gülçin KOÇ (Alçak Gerilim Ürünleri Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar Ürün Müdürü) A.G.-O.G. ŞALT TANITICI REKLAM AKILLI YÜK YÖNETİMİ YÜKLERİ OPTİMİZE EDEREK ENERJİ KESİNTİLERİNİ AZALTAN YENİ DEVRE

Detaylı

Yüksek Servis Sürekliliği (High Availability) Yasin KAPLAN - kaplan@intrakets.com.tr

Yüksek Servis Sürekliliği (High Availability) Yasin KAPLAN - kaplan@intrakets.com.tr Yüksek Servis Sürekliliği (High Availability) Yasin KAPLAN - kaplan@intrakets.com.tr Servis sağlayıcılar açısından servis sürekliliğinin belirlenmesi, servislerinin tanımlanması açısından hayati önem taşımaktadır.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM ESASLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER İçindekiler Şekil Listesi. Özet BÖLÜM 1 1.Giriş... VII BÖLÜM 2 Dahaönce Yapılan Çalışmalar Ve Ateşleme Sisteminin Gelişimi...1 2.1.Daha Önce Ateşleme Sistemlerinde Yapılan

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ MONTAJI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

IPv6 EL KİTABI. V2.1 Nisan 2012

IPv6 EL KİTABI. V2.1 Nisan 2012 IPv6 EL KİTABI V2.1 Nisan 2012 [IPv6 El Kitabı, Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi kapsamında hazırlanmış olup, IPv6 ya geçiş aşamasında IPv6 protokolü, geçiş yöntemleri ve yapılandırması

Detaylı

İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ. Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği

İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ. Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ Von Neumann Mimarisi Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği mimariyi temel almaktadır. Merkezi İşlem Birimi Aritmetik ve Mantık Birimi Kontrol

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI EDİTÖR: YRD. DOÇ.DR. HASAN H. BALIK TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Ahmet TEKİN Ayhan AKBAL Bahadır SEVİNÇ Fatih ERTAM Harun H. TUZSUZOĞLU İhsan SERHATLIOĞLU Kemal BALIKÇI M. Fatih TALU Musa ÇIBUK

Detaylı

ölçme ve değerlendirme

ölçme ve değerlendirme kpss 2015 konu anlatımlı ayrıntılı çözümlü örnekler uyarılar pratik bilgiler çıkmış sorular ve açıklamaları ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları ölçme ve değerlendirme 2014 kpss de 68 soru

Detaylı

Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu. PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı

Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu. PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı POWERFLEX 7000 ORTA GERILIM AC SÜRÜCÜLERI 200 bg'den 34.000 bg'ye (150 kw'den 25.400 kw'ye)

Detaylı

Bö lü m 1: Bilgi Teknölöjilerinde Temel Kavramlar

Bö lü m 1: Bilgi Teknölöjilerinde Temel Kavramlar Bö lü m 1: Bilgi Teknölöjilerinde Temel Kavramlar Hazırlayan: Levent Emmüngil & Orçün Madran Güncelleme: Halil Ersoy (Eylül 2013) Bü könü bittiğinde; Bilgisayarın mimarisi hakkında bilgi edinebilecek Bilgisayarın

Detaylı

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını ENDÜKSİYON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ Ahmet Teke, Mehmet Tümay ahmetteke@cu.edu.tr, mtumay@cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

Detaylı