Acil servisler hastaneye başvuran hastaları kontrol etme konusunda zorlu ve

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Acil servisler hastaneye başvuran hastaları kontrol etme konusunda zorlu ve"

Transkript

1 DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2009; 40: Çocuk acil servislerinin kalabal na genel bak fl ve çözüm önerisi olarak triaj Özlem Tekflam 1 1 Öğretim Görevlisi Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Acil Ünitesi, Ankara ÖZET Tüm dünyada çocuk acil ünitelerinin kalabalıklığı, çocuklar için giderek artan önemli bir sorun haline gelmiştir. Bu nedenle çocuk acil üniteleri hasta güvenliğini artırmak ve çok çeşitli pediatrik sorunları ve bu sorunların önceliğini tam olarak belirleyebilmek için triaj protokolleri geliştirmelidir. Triaj, özellikle acil servislerin kullanımının ve dolayısıyla kalabalığın arttığı ortamlarda acil servislerdeki hasta akışını sağlamak için gerekli bir basamaktır. Çocuk acil servisine başvuran hastaların, görülmesi gereken aciliyet önceliğine göre sınıflandırılmasını hedefler. Öncelikli bakımın verilmesi gereken hastaların doğru belirlenmesi ise başarılı bir triaj sistemi için oldukça önemlidir. Anahtar Kelimeler: Triaj, çocuk acil, aşırı kalabalık. ABSTRACT Overcrowding in the pediatric emergency department and triage Pediatric emergency department (PED) overcrowding is rapidly becoming an increasingly significant problem for children. Therefore PEDs should develop triage protocols that adequately address pediatric issues and prioritize problems to increase patient safety. Triage is a crucial step in the management of patient flow through the PED, particularly with increased PED utilization and overcrowding. Triage in the PED aims to categorize patients according to the urgency level to determine the sequence in which they will be seen. The correct identification of patients who require priority care is the essence of a successful triage system. Key Words: Triage, pediatric emergency department, overcrowding. Acil servisler hastaneye başvuran hastaları kontrol etme konusunda zorlu ve önemli bir konumdadır. Dolu oldukları zaman hastaların yatırılamadığı hastanenin yataklı ünitelerinin aksine, acil servisler devamlı olarak açık ve potansiyel olarak limitsiz kapasitesi olduğu düşünülen birimlerdir [1-4]. Ayrıca, düzenli sağlık hizmetlerinin sağlandığı tek merkezin acil servisler olması, bu kapasiteyi daha da zorlayarak kalabalığa neden olmakta ve acil olmayan nedenlerle artan sayıda hasta acil servisleri meşgul etmektedir [2-4]. Bu nedenlerle acil servislerin ileri derecede kalabalık oluşu özellikle son yıllarda oldukça belirgin bir hale gelmiş ve bu kalabalık çocuk acil servislerine başvuran çocuklar için de giderek artan ciddi bir sorun ve tehdit oluşturmaya başlamıştır. Çünkü aşırı kalabalık, hasta güvenliğini belirgin olarak tehlikeye sokmaktadır [2-4]. Cilt 40 Say

2 Tekflam Bugün dünyanın pek çok ülkesinde acillerin kalabalıklığı çok iyi bilinen ve kanıtlanmış bir problemdir. Hasta sayısı birçok nedenle her geçen gün giderek artmaya devam etmekte ve yakın bir zamanda da bu eğilimin değişmeyeceği bilinmektedir [1-4]. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) nde son yıllarda akademik acil servislerin %90 ından fazlasının aşırı kalabalık olduğu bildirilmiştir. Şehir merkezlerindeki hastaneler ve özellikle üniversite hastaneleri ise kalabalığı ilk olarak fark eden merkezler olmaktadır [2-4]. Ülkemizde ise çocuk acil servislerine başvurularla ilgili kesin rakamlar olmamakla birlikte, özellikle çocuk acil servislerinde olmak üzere tüm acillerde benzer şekilde hasta sayısı her geçen gün artmaktadır. Bilimsel olarak aşırı kalabalığı tanımlamak zordur. Ancak acil kalabalığı, basitçe görülmeyi bekleyen hasta sayısının çok fazla olması veya hasta yataklarının koridorlara taşması durumu olarak tanımlanabilir. Bir başka şekilde ise kalabalık, acil servis ihtiyaçlarının, mevcut kaynakları aşması durumu olarak ifade edilir. Kalabalığın en önemli sonucu ise, bekleme süresinin uzaması ve buna paralel olarak acilde kalış süresinin uzamasıdır [1,5]. Bu nedenle aşırı kalabalığı tam olarak ortaya koymak için bekleme sürelerinin eş zamanlı olarak takip edilmesi ve acilde tedavi edilmeyi veya görülmeyi bekleyen gerçek hasta sayısının belirlenmesi gerekir [6]. Çocuk acil kalabalığının nedenleri ve etkilerini belirlemek zor ve karmaşıktır [1]. Genel olarak artan kalabalığın en önemli nedenleri arasında; acile başvuran hasta sayısında genel bir artış olması, nöbet saatleri içerisinde sağlık hizmeti verebilecek tek birimin çocuk acil servisleri olması, primer sağlık hizmetleri için acillerin ilk başvuru merkezi olarak tercih edilmesi, yeterli sayıda çocuk acil bakım hizmeti verebilecek birimlerin azlığı, hastane yatak kapasitesinin yetersiz oluşu ya da çeşitli nedenlerle azaltılması ve doktor, hemşire gibi acil bakım hizmeti verebilecek eğitimli ve deneyimli personelin yetersizliği yer almaktadır [4,7]. Acil kalabalığının çocuklar üzerine olumsuz etkilerine ait ise yeterli ve spesifik veri yoktur. Ancak kalabalık, verilen hizmetin kalitesini belirgin olarak etkilemektedir. Ayrıca, çocuklar yaşa özel ihtiyaçları ve kg başına hesaplanan ilaç dozları nedeniyle tıbbi hatalara oldukça açıktır. Pediatri bilim dallarında giderek hızlanan gelişmeler nedeniyle özel sağlık hizmeti gereksinimi olan çocukların sayısı da giderek artmaktadır. Bu nedenle çocuklara özel tecrübesi ve bilgisi olmayan sağlık personelinin kalabalık ortamlarda hata yapma ihtimali oldukça yüksektir. Risk özellikle çocuğun yaşı küçüldükçe ve daha ciddi klinik durumlarda artmaktadır [4,8,9]. Bu nedenle çocukların, onlara özel olarak düzenlenmiş acil servislerde, bu konuda eğitilmiş ve tecrübeli personel tarafından acil sağlık hizmeti alması bu hataları ve verilen hizmetin kalitesini oldukça etkileyecektir. Ancak bu şartlarda bile kalabalığın hastalar üzerine olumsuz birçok etkisi olabilir. Çocuk acil servisleri üzerine kalabalığın başlıca olumsuz etkileri; hasta güvenliğinin, hasta bakım kalitesinin azalmasına paralel olarak azalması, hasta ve/veya ailesi ve doktor memnuniyetinin olumsuz etkilenmesi, şiddet olaylarında artış olması, eğitim için ayrılan zamanın giderek azalması ve hasta/ambulans reddinde artışa neden olmasıdır [4,8,10]. Kalabalığın özellikle hasta güvenliğini tehlikeye atması, son yıllarda triaja olan ilginin de artmasına neden olmuştur. Tüm dünyada giderek artan oranlarda kullanılmaya başlanan triaj uygulamaları, acil kalabalığını önleme stratejileri arasında ilk sırada yer almaktadır. Hasta akışını hızlandırmak ve hasta güvenliğini artırmak için en önemli basamak triajdır. Yapılan çalışmalarda çocuk acil kalabalığına katkıda bulunan en önemli faktörün, aslında acil olmadığı halde acil bakım hizmeti almak isteyen hastalar olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle çocuk acile başvurular arasında gerçekten acil olan hastaların belirlenerek öncelikli olarak acil bakım hizmeti almasının sağlanması gerekir. Bu hizmeti sağlamak için çocuk acil birimlerinde, pediatrik sorunları yeterince çözebilmek ve problemlerin önceliğini belirleyebilmek için triaj protokolleri geliştirilmesi önerilmektedir [11,12]. TR AJ Triaj, Fransızca trier kelimesinden köken almaktadır ve seçmek, ayıklamak, sıraya koymak anlamına gelmektedir [13,14]. Triaj uygulamalarının olabilmesi için üç bileşenin olması gerekir [14]: 1. Triaj, sağlık hizmeti verebilecek imkanların, ihtiyaçları karşılamadığı şartlarda uygulanır. Bu nedenle acil tedavi almak için başvuran, ancak her hastanın derhal tedavi alamayacağı acil servis şartlarında ya da yüzlerce, binlerce insanın kısa süre içinde yaralandığı doğal afetler sonrasında triaja başvurulabilir. Aksine kaynakların yeterli olduğu durumlarda, gecikme olmaksızın ihtiyaç duyan her hastanın tedavi hizmeti alabildiği şartlarda triaja gereksinim duyulmaz. 2. Kısa bir muayene ile her hastanın tıbbi ihtiyaçlarını belirleyebilecek kapasitede ve deneyimde bir triaj görevlisi olması gerekir. Modern acil servislerde bu görev çoğu zaman çocuk acil deneyimi olan hemşireler tarafından yapılmaktadır. 3. Triaj sistemi: triajı uygulayan kişi, bir algoritma veya belirlenmiş kriterler göz önüne alınarak hazırlanmış bir plan ya da sistem doğrultusunda hastaları acili- 126 H ACETTEPE T IP D ERG S

3 Çocuk acil servislerinin kalabal na genel bak fl ve çözüm önerisi olarak triaj yetine göre sınıflandırır. Bu sayede her bir hastanın alacağı özel tedavi veya tedavi önceliği belirlenmiş olur. Böylece acil sağlık hizmetlerinin sunulması sırasında alınan kararların kişiye göre değişmesi ya da keyfi olması da engellenmiş olur [13,14]. Triaj sistemlerinin önem verdiği değerler şu şekilde sıralanabilir [15]: 1. İnsan hayatı: Triaj tehlikede olan insan hayatını korumak ve kollamak için çabalar. 2. İnsan sağlığı: Triaj sistemleri aynı zamanda fonksiyon kayıplarının engellenmesine veya sağlığına tekrar kavuşmak ve sağlığını korumak için tedavi ihtiyacı duyan daha az acil ya da acil olmayan hastalara da önem vermektedir. 3. Kaynakların etkili kullanılması: Triaj, bulunulan sağlık kuruluşundaki mevcut kaynaklarla en iyi sağlık hizmeti verilebilmesi için çalışır. 4. Doğruluk: Triaj kararları, kuralları belirlenmiş sistemlere göre alınır. Triajın doğruluğu ve güvenilirliği, kişisel ön yargılardan ve keyfi alınan kararlardan uzaklaşıldıkça artar. TAR HÇES İlk triaj uygulamaları savaşlar sırasında ihtiyaç üzerine ortaya çıkmış ve ilk defa triaj XVIII. yüzyılda, yaralı askerlere sağlık hizmetlerinin düzenli olarak dağıtılmasını sağlamak amacıyla kullanılmıştır [14]. İlk resmi savaş alanı triajı, Fransız Askeri Cerrah Baron Dominique-Jean Larrey tarafından hazırlanmış, daha sonra diğer bilim insanları bunun üzerine katkılarda bulunmuşlardır. Larrey, savaş sırasında yaralı askerlerin zaman kaybetmeden değerlendirilmesi ve kategorize edilmesi gerektiğini fark etmiştir. Bu sisteme göre hastaların tedavisi savaş bitene kadar bekletilmeyip, en acil tıbbi yardım gereken askerlerin tedavisi savaş alanında başlatılmıştır. Ayrıca, bu sistemde askerin rütbesine bakılmaksızın acil yardım ihtiyacı olan hastalar belirlenmiş, daha hafif yaralı askerler ise bekletilmiştir [14,16] yılında İngiliz Deniz Kuvvetleri Cerrahı John Wilson, askeri triaja daha sonra en büyük katkıda bulunan kişi olmuştur. Wilson, başarı oranını artırmak için cerrahların tüm çabalarını acil tedaviye ihtiyacı olan hastalara harcamaları gerektiğini, böylece tedavinin başarılı olma ihtimalinin artacağını, yarası daha hafif olanların ve tedavi edilse de edilmese de muhtemelen ölümle sonuçlanacak yaralıların ise daha sonraya bırakılması gerektiğini düşünmüştür [17]. Amerikan ordusu ise triaj sistemlerini daha yavaş geliştirmiştir. Amerikan ordusunda çalışan Şair Walt Whitman, savaştaki tedavi sırasını ilk gelen, ilk kurtulur şeklinde tarif etmiştir. Ancak bu sistem tedavi önceliğini sağlarken; aciliyeti, hastanın kurtarılabilirliğini veya mevcut kaynakların etkili olarak kullanılmasını göz önünde bulundurmamaktaydı. Daha sonra yaşanılan deneyimlerle, Amerika Askeri Tıp Birliği, askeri cephedeki tıbbi bakımı ve ambulans hizmetlerini triaj ile kombine ederek mortaliteyi belirgin olarak azaltmıştır. Bu düzenin önemli bir kısmı Jonathan Letterman tarafından sağlanmıştır ( ) [14]. Askeri cerrahlar, Birinci Dünya Savaşı sırasında ilk kez triaj kelimesini yaygın olarak kullanmış ve triaj protokollerini devamlı olarak düzelterek uygulamışlardır. Bu savaşlar sırasında kitle imha silahlarının kullanılması triaj gerektiren, beklenmedik sayıda tedavi edilebilir kitlelerin oluşmasına neden olmuştur [16]. Bu durumda kural, en fazla sayıda hastaya en iyi tedaviyi yaparak bir an önce savaşa dönebilmelerini sağlamak olmuştur [14]. İkinci Dünya Savaşı nda, yeni silahlar üretilmiş, tanklar gelişmiş ve hava desteği düzeltilmiş, penisilin ve taze donmuş plazma gibi yeni tedaviler üretilmiştir. Triaj protokolleri daha detaylı olarak geliştirilerek, savaş sırasında tüm imkanlar savaşa bir an önce dönebilecek askerler için kullanılmıştır [14]. Zamanla askeri triaj sistemleri, sivil uygulamalara adapte edilmiş ve bu uygulamalar özellikle doğal afetler sırasında ve acil sağlık hizmetlerinin dağıtılmasında kullanılmaya başlanmıştır [14]. Triajın sivil uygulamalara uyarlanması, değişen sağlık politikalarının neticesinde giderek artan sayıda hasta başvurularının üstesinden gelebilmek amacıyla oluşmuştur li yıllarda ABD de değişen sağlık uygulamaları neticesinde acile başvurular artmaya başlamış, aciller daha fazla sayıda hastayla karşılaşmıştır. Aciller giderek daha az acil problemleri olan hastaların kullandığı bir birim olmuştur. Bunun sonucunda acil servislerde çalışan doktorlar, acil bakım gereken hastaların derhal belirlenmesi ve sıralamaya alınması gerektiğini fark etmişlerdir. Bu durum triaj sistemlerinin acil uygulamaları içine alınmasına neden olmuştur [13,14]. TR AJ UYGULAMA ALANLARI Triaj başlıca acil servislerde, özellikle çocuk yoğun bakım ünitelerinde olmak üzere hastanelerde hasta yatışları sırasında, olay yerinde, savaşlarda ve afetler sırasında olmak üzere birçok alanda uygulanabilir [14]. 1. Hasta yatışlarında triaj Bir hastanın hastaneye yatışı söz konusu olduğunda, karar verirken hastanın hastanenin hangi servisine yatması gerektiğinin belirlenmesi gerekmektedir. Hastane kaynaklarının yeterli olduğu durumlarda, hasta ne- Cilt 40 Say

4 Tekflam dene yönelik olarak tedavi alabileceği bir servise yatırılabilir. Daha sık rastlanan durum ise, hastane kaynaklarının yetersiz olduğu şartlarda, kararlar kimin daha öncelikli olarak tedavi altına alınması gerektiği konusunda verilmektedir. Eğer bu kararlar hastanın genel durumu değerlendirildikten sonra belirlenmiş bazı kriterler ya da planlara göre alınırsa triaj adını alır. Bu şekildeki uygulamalar daha sık olarak yoğun bakım ünitelerine hasta yatışlarında kullanılmaktadır [18]. 2. Olay yeri triajı Bu tip triaj, zincirleme motorlu taşıt kazaları, yangınlar ya da uçak kazaları gibi çok sayıda yaralının olabileceği durumlara yanıt olarak tasarlanmıştır. Bu gibi olaylarda bir kısmı ciddi yaralanmış birçok hasta, ilgili merkezi strese sokar ancak lokal acil tıbbi sistemi alt üst etmez. Olay yerindeki ve acil servisteki personel, transport ve tedavi önceliğini belirlemek için en kritik yaralı hastaları belirlemelidir. 3. Savaş alanında triaj (askeri triaj) Daha önce de belirtildiği gibi, yaralı askerlerin tedavi önceliğini belirlemek için ilk resmi triaj sistemlerini oluşturan kişiler askeri doktorlar olmuştur. Askeri triajı uygulayan ve tedavi eden kişiler, daima ordu mensubudur ve hastalar her zaman olmasa da genellikle ordu mensubu olurlar [19]. 4. Afet triajı Lokal sağlık merkezinin imkanlarını aşan ve daha fazla kaynağa ihtiyaç duyulan doğal afetler sırasında uygulanır. Afet triaj kriterleri afetin boyutlarına, beklenen yaralı sayısına coğrafik koşullara ve destek hizmetlerin ulaşma zamanına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir [20]. 5. Acil servislerde triaj Acilde triajın amacı, tedavi almak üzere başvuran hastaları sıralamak ve önceliğini belirlemek için hastaları değerlendirmektir. Acil servis triaj sistemleri, esas olarak en acil veya potansiyel olarak en ciddi olguları belirlemek ve bu hastalara tedavi önceliğini vermek amacıyla geliştirilmiştir [21,22]. TR AJ UYGULAMA MODELLER En sık kullanılan üç tip triaj uygulama modeli vardır: Trafik direktörü, spot-check ve kapsamlı triaj [14]. Trafik direktörlüğü en basit uygulama şeklidir. Bu görevi yapabilecek bir kişi hastayı karşılar ve hasta hakkındaki ilk izlenimine göre hastayı tedavi alacağı alana 128 yerleştirir. Ancak günümüzde bu uygulama kullanılmamaktadır [13,23]. Spot-check triaj sistemi, az sayıda hastası olan aciller için uygun olan bir sistemdir. Bu sistemde maliyet oranı yüksek olduğu için devamlı olarak triajda kalan bir hemşire yoktur, ancak hastalar bekletilmez. Bu uygulamada resmi kayıt yapacak kişi hastayı karşılar ve triaj hemşiresine hasta geldiğinde haber verir. Sonra hemşire yaklaşık iki dakika süren kısa bir değerlendirme yaparak önceliğine karar verir. Bu konuda eğitimi olmayan kişilere hastanın değerlendirilmesi görevi verilmez [13,23]. Kapsamlı triaj ise, en gelişmiş sistemdir ve gelişmeye de devam etmektedir. Kapsamlı triajın amacı, pediatrik hastanın hızla değerlendirilmesi ve çocuğun hastalığının ciddiyetini belirlemektir. Başlangıçta yapılan bu tarama ve sınıflandırma, hastanın ne kadar çabuk tedavi altına alınması gerektiğini belirlemek için yapılır. Pediatrik hastaların hızlı kötüleşebilme özelliği nedeniyle, doğru yapılan bir triaj süreci oldukça önemlidir. Kapsamlı triajda hastanın genel görünümü, solunum çabası ve dolaşımı değerlendirilerek hastalar sınıflandırılır [7,13,23]. Kapsamlı triaj genellikle çocuk acilde çalışmış, tecrübeli ve triaj uygulama rolünü üstlenebileceğini göstermiş bir hemşire tarafından uygulanır. Bu uygulama hasta güvenliğini devam ettirebilmek amacıyla 24 saat, 7 gün uygulanır. Amacı hızla yeterli bilgiyi alarak triaj düzeyini belirlemektir. Genel olarak kapsamlı triajın iki-beş dakika içinde tamamlanması önerilmektedir. Ancak çoğu zaman bu hedefi sağlamak mümkün olamamaktadır. Çünkü çocuk hastaların triajı, diğer hastalardan daha zaman alıcıdır. Kapsamlı triaj için gereken detayları iki-beş dakika olarak belirlenen kısa bir zaman içinde tamamlamak, tecrübeli bir hemşire için bile zor olabilir. Triaj hemşiresinden, tam olarak hikayenin, vital bulguların alınması ve bölüme özel tarama sorularının sorularak tamamlaması beklenir. Alınan bilgiler doğru triaj kararının verilmesini sağlayacak yeterlilikte olmalıdır [7,13,23]. Bu uygulama modellerine ek olarak, özellikle hasta sayısının çok olduğu acil servislerde kapsamlı triajın iki-beş dakika içinde tamamlanması zor olabildiğinden, spot-check ve kapsamlı triajın kombinasyonu şeklinde düzenlenen iki basamaklı (2-tier) triaj sistemi kullanılabilir. Bu sistemde ise önce bir hemşire tarafından tüm gelen hastaların hızlı bir değerlendirmesi yapılır. Böylece çok acil hastalar hızla belirlenerek tedavi altına alınır. İkinci bir hemşire ise daha az acil ve acil olmayan hastaları daha detaylı olarak değerlendirir [7]. H ACETTEPE T IP D ERG S

5 Çocuk acil servislerinin kalabal na genel bak fl ve çözüm önerisi olarak triaj TR AJ S STEMLER Acil bakım ihtiyacı olan çocuklar, bu konuda eğitim almış ve zamanında değerlendirme yapabilecek tecrübeli acil personelinin varlığını gerektirir. Çocuk acilde sık görülen şikayetler arasında yer alan ateş, karın ağrısı ya da sürekli ağlama bir yetişkin için acil olmayan bir şikayet olarak sınıflandırılabilirken, çocuklarda acil bir şikayet olarak sınıflandırılabilir [23,24]. Triaj olmaksızın yapılan uygulamalarda, hastaların bir kısmı doktoru görmek için beklemesi gerektiğinin önemli olduğunu bilebilir veya beklemeden ayrılmaya da karar verebilir. Bu hastaların bir kısmının hayatı tehdit eden bir sağlık problemi yokken, bir kısmı ise tedavi yapılmadığı takdirde ciddi sonuçlar doğuracak kadar riskte olabilir. Triaj sistemleri sayesinde acile başvuran hastaların acile giriş önceliği belirlenerek hasta akışı düzenlenirken, doğru uygulandığı takdirde hasta güvenliği de sağlanmış olur. Bu nedenle çocuk acile başvuran hastalar için, triaj verilecek tedavi hizmetinin başlatılmasında kritik bir önem taşır [1,13]. Günümüzde hastaların hızlı ve doğru triajı, acil servislerdeki başarının anahtarı olmuştur. Bu nedenle triajda yapılan sınıflandırmanın oldukça kritik bir önemi vardır. Modern acil servislerde yapılan triaj uygulamalarında, tecrübeli bir triaj hemşiresi acil bakım gereken az sayıda hastayı hızlı ve doğru olarak tespit edebilme kapasitesine sahip olmalıdır. Bu grup hastalar belirlendikten sonra, triaj hemşiresi asıl zorluğu oluşturan ve geriye kalan büyük bir hasta grubunu oluşturan ve acil tedavi ihtiyacı duymayan hasta grubunu aciliyet sırasına dizer. Triajda değerlendirilen hastaların olması gerekenden daha az acil olarak sınıflandırılması (under triage), hastaların beklerken klinik bozulma göstermesi açısından risk taşımaktadır. Hastaların olması gerekenden daha acil sınıflandırılması (over triage) ise, acil tedavi gereken bir başka hasta için kullanılacak acil yatağının gereksiz işgal edilmesine neden olabilir. Bu nedenle başlangıçta yapılacak triaj sınıflaması mümkün olduğunca doğru yapılmalıdır. Triajda sınıflandırmanın olabildiğince doğru yapılması ve hastaneye başvuran hastaları hızla sıraya koymak için geçerli, güvenilir bir triaj doğruluk derecelendirme sistemi (triage acuity rating system) ne ihtiyaç vardır. Bu sistem, hangi hastanın güvenle bekleyeceğini, hangi hastanın derhal tedaviye ihtiyacı olduğunu belirlemek, hastane içinde ve dışındaki acil servislerle ortak bir iletişim sağlamak için kullanılır [7,13,23,24]. Tüm dünyada acil servislerde farklı skalaların kullanıldığı triaj sistemleri bulunmaktadır. Kapsamlı triaj sürecinde, hastalığın ciddiyetine göre hastaları sınıflandırmak için üç düzeyli, dört düzeyli ve beş düzeyli triaj doğruluk sistemleri kullanılabilir. Rutin triaj için, her ne kadar giderek artan oranda beş düzeyli triaj sistemleri daha güvenilir olarak kabul gördü ve kullanılmaktaysa da, ABD de halen üç düzeyli triaj sistemi kullanan merkezler bulunmaktadır. Kanada, İspanya, İngiltere ve Avustralya gibi diğer ülkelerde de beş düzeyli acil servis triaj sistemi uygulanmaktadır [13,23]. Avrupa ise çocuk acil tıp biliminin henüz gelişmekte olduğu bir bölgedir. Arasında Türkiye den 12 merkezin de olduğu İtalya, Belçika, Almanya, Fransa, Suudi Arabistan gibi birçoğu Avrupa ülkesi olan 14 ülkeden yapılan anket sonuçlarına göre 53 tersiyer merkezin %88.7 (47 merkez) sinde bir triaj rehberinin olduğu tespit edilmiştir. Çocuk acil tıp biliminin gelişmekte olan bir bilim dalı olduğu düşünülürse, triaj uygulamaları Avrupa da da hızla yoluna devam etmektedir. Bu çalışmada triajın verilen hizmetin kalitesini yansıtan önemli bir faktör olduğu, triajın özellikle kalabalık olan ve giderek artan yoğunlukta kullanılması gereken bir uygulama olduğu vurgulanmıştır [25]. Üç düzeyli triaj uygulaması oldukça basit ve öğrenmesi kolaydır. Beş düzeyli sistem ise daha karmaşık, ancak uygun sınıflandırma yapıldığı takdirde hastalara sunulacak hizmetlerin sınırlarını ve verilecek tedavinin kararını belirlemek için daha uygun bir sistemdir [13,23]. Üç düzeyli sistemde doğruluk seviyeleri; çok acil (emergent), acil (urgent) ve acil değil (nonurgent) olarak sınıflandırılmaktadır. Çok acil olarak sınıflandırılan grupta hayatı ya da ekstremiteyi tehdit eden bir problem yer almaktadır. Hızlı tedavi gerektiren ancak gerektiğinde birkaç saat bekleyebilecek klinik durumlar ise acil olarak adlandırılmaktadır. Acil olmayan grupta ise, muayene edilmesi gereken ancak zamanın kritik faktör olmadığı hastalar yer almaktadır. Fakat yapılan çalışmalarda üç düzeyli triaj sistemlerinin güvenilirliğinin oldukça düşük olduğu, sınıflandırma kriterlerinin ne olduğunun yeterince açık olmadığı, uygulayıcılar arasında (interrater reliability), hatta uygulayıcının aynı hasta için farklı zamanlarda verdiği kararlarda (intrarater reliability) dahi farklılık olabildiği saptanmıştır. Bu nedenle tüm dünyada beş düzeyli triaj sistemleri giderek daha fazla oranlarda kullanılmaya başlanmıştır (Tablo 1). Bu sistemlerin bazılarında aciliyet düzeyleri renklerle eşleştirilmiştir [7,13,23]. Günümüzde yetişkinler için nispeten yeterli sayıda triaj sistemleri bulunmakla birlikte, kullanımda olan az sayıda pediatrik triaj protokolü vardır. The Pediatric Canadian Triage and Acuity Scale (P-CTAS) çocuklar için özel olarak geliştirilmiş tek triaj skalasıdır. Bunun dışındaki triaj sistemleri erişkinler için geliştirilmiş, ancak çocuklar için de kullanılabilirliği gösterilmiştir [11,12]. Beş düzeyli triaj sisteminde genel olarak hasta- Cilt 40 Say

6 Tekflam Tablo 1. Dünyada yaygın olarak kullanılmakta olan beş düzeyli triaj sistemleri Hastaların görülmesi için Sistem Uygulandığı ülkeler Düzeyler beklemeleri gereken zaman Avustralya Triaj Skalası Avustralya 1- Resüsitasyon Düzey 1- Hemen Yeni Zelanda 2- Çok acil Düzey 2-10 dakika 3- Acil Düzey 3-30 dakika 4- Daha az acil Düzey 4-60 dakika 5- Acil değil Düzey dakika Manchester Triaj Skalası İngiltere 1- Derhal (kırmızı) Düzey 1- Hemen İskoçya 2- Çok acil (turuncu) Düzey 2-10 dakika 3- Acil (sarı) Düzey 3-60 dakika 4- Standart (yeşil) Düzey dakika 5- Acil değil (mavi) Düzey dakika Pediatrik Kanada Triaj ve Kanada 1- Resüsitasyon Düzey 1- Hemen Doğruluk Skalası (P-CTAS) 2- Çok acil Düzey 2-15 dakika 3- Acil Düzey 3-30 dakika 4- Daha az acil Düzey 4-60 dakika 5- Acil değil Düzey dakika ların sınıflandırılma şekilleri ve her düzeye ait birkaç klinik örnek Tablo 2 de verilmiştir. Günümüzde çocuk acillerde kullanılan ve çocuklara özel olarak geliştirilmiş ya da kullanılabilirliği belirlenmiş beş düzeyli triaj sistemleri şunlardır: 1. Emergency severity index (ESI) Amacı; hastanın durumunun aciliyeti temel alınarak hastaların önceliklenmesini hızlandırmak ve hastaları travma odası, fast track veya poliklinik hizmetleri gibi uygun sağlık hizmeti alabileceği ortama yerleştirmektir. ABD de geliştirilen ESI, en akut hastayı düzey 1 veya 2 olarak, hastanın ihtiyaçlarına göre kullanılması gereken hastane kaynaklarının sayısına göre de düzey 3-5 olarak belirlemektedir [13]. 2. Manchester triaj skalası İngiltere de yaygın olarak kullanılan, hastanın temel şikayeti göz önüne alınarak hazırlanmış 52 adet triaj algoritminden oluşan bir triaj skalasıdır [26,27]. 3. P-CTAS Hastanın acile başvuru nedenleri arasında en önde gelen şikayetleri ve genel görünüm, bilinç durumu, solunum hızı, kalp hızı ve periferik dolaşım gibi fizyolojik parametreleri göz önünde bulundurularak sınıflandırmanın yapıldığı beş düzeyli triaj sistemidir. Her düzey için doktorun hastayı görmesi gerektiği zaman aralığı belirlenmiştir. Bu skalanın uygulanması kolaydır, ancak halen mükemmel değildir [7,28] Avustralya triaj skalası İlk standart beş düzeyli triaj sistemidir. Fakat çocuklarda yaygın olarak kullanımının sağlanması için geliştirilmesi gerektiği düşünülmektedir [7,23]. PED ATR K TR AJ SÜREC ve TR AJDA PED ATR K DE ERLEND RME Triaj genel olarak acil sağlık hizmetlerinin kişilere dağıtılması sırasındaki süreci ifade ettiği için, hasta acil servise başvurduğu anda triaj süreci başlar. Bu süreçte, o hastane için ve başvuran hasta profiline uygun olarak geliştirilmiş bir triaj sisteminin varlığı ve kullanılan triaj skalası oldukça önemlidir. Triaj sistemi, hangi hastanın şikayetlerine göre nasıl sınıflandırılacağını belirlemektedir. Triaj hemşiresi tarafından durumu stabil olan hastaların triaj sırasında demografik bilgileri alınır ve daha sonra yazılı veya elektronik kayıtlar başlatılır. Durumu stabil olmayan hastalar ise kapsamlı triaj değerlendirmesi basamağını atlayıp ileri tedavi için doğrudan acildeki tedavi odasına alınır [23]. Özellikle hasta akışının çok olduğu acil servislerde, riskleri en aza indirmek, buna karşılık hasta bakım hizmetinde en iyi sonuçları elde etmek hedeftir. Bunu sağlamak için, acil sorumlusu triaj hemşiresi ile birlikte acilde yeterince güvenli bir ortamı sağlayabilmek için kolay uyum sağlanabilen bir triaj süreci geliştirmeli, bu sırada esnek ve yaratıcı olmalıdır. Hasta sayısının az olduğu veya rutin triaj şartlarında tek bir triaj hemşiresi yeterli olabilir. Fakat kalabalık acillerde sadece bir triaj hemşiresinin olması, değerlendirme ve tedavi sürecinin çok uzamasına ve hastaların uzun süre beklemesine neden olabilir. Triajda aşırı gecikmeler ve hasta girişinde- H ACETTEPE T IP D ERG S

7 Çocuk acil servislerinin kalabal na genel bak fl ve çözüm önerisi olarak triaj Tablo 2. Genel olarak beş düzeyli triaj sistemlerindeki düzeyler ve bu düzeylere ait örnekler Doğruluk Tedavi ve yeniden Triaj derecesi değerlendirme için düzeyi (acuity) Tanım hedef zaman Örnekler Renk Düzey 1 Resüsitasyon Derhal tedavi gerektiren Derhal ve her 1-5 Kardiyak arrest Kırmızı hayatı tehdit eden yaralanma dakikada bir Nöbet veya hastalığı olan hastalar Ciddi solunum sıkıntısı Şok Düzey 2 Çok acil Hayatı tehdit edebilecek ciddi < 30 dakika Göğüs ağrısı Turuncu sağlık problemi olma ihtimali Majör kırık olan hastalar Ciddi ağrı Diyabetik ketoasidoz Akut karın Yenidoğan ateşi Düzey 3 Acil Derhal tedaviyi gerektirmeyen dakika Basit kırık Sarı ciddi sağlık problemi olan Laserasyon hastalar Kontüzyon Burkulma Düzey 4 Daha az acil Acilde değerlendirilmesi gereken dakika Boğaz ağrısı Yeşil ancak durumu stabil olan hastalar Döküntü Konstipasyon İmpetigo Abrazyon Düzey 5 Acil değil Durumu stabil olan, değerlendirilmesi Ne zaman mümkün Kulak ağrısı Mavi hasta için yararlı olabilecek hastalar olursa Dikiş temizleme Kontrol Soğuk algınlığı semptomları ki tıkanıklıklar beklemeden hastaneden ayrılan hasta sayısının artmasına ve altta yatan ciddi hastalığı olup değerlendirmeyi bekleyen hastalar nedeniyle hastanede yasal sorunlara yol açabilir. Bu nedenle hasta sayısının fazla olduğu dönemlerde veya mevsimlerde ikinci bir triaj hemşiresi gerekebilir [29-31]. Pediatrik triaj değerlendirmesi, hastalığın ciddiyetini belirlemek için subjektif ve objektif verileri değerlendirerek hastanın iki-beş dakika içinde hızlı yapılan değerlendirmesidir [23]. Triajda hastaların hızla önceliğini belirlemek, derhal yakın ilgi bekleyen hastaların ayırımını yapmak, şikayeti, hikayesi, fizik muayene, vital bulgular ve başlangıç tedavisini içeren kapsamlı bir değerlendirme yapmak hedeftir [7]. Triaj değerlendirmesi, birincil ve ikincil değerlendirme kullanılarak sistematik bir şekilde tamamlanabilir. iki-beş dakika gibi kısa bir süre içinde hastanın yaralanmasını ya da hastalığının ciddiyetini hızlı ve doğru değerlendirmek için kusursuz bir yoldur. Birincil değerlendirme; hastalığın ciddiyetini belirlemek için 30 saniye veya daha kısa bir süre içinde hava yolu, solunum ve dolaşımın değerlendirilmesini içerir. İkincil değerlendirme ise; daha genel bir değerlendirme için tepeden tırnağa detaylı bir değerlendirmeyi içerir. Bu değerlendirme tamamlandıktan sonra ve hikaye alındıktan sonra, hastanın triaj düzeyi belirlenerek sınıflandırılır. Bekleyen hastaların güvenliğini sağlamak için hastalar bu sistem ile yeniden değerlendirilir ve hastanın durumundaki değişikliklere göre gerekirse yeni düzey belirlenebilir [23]. Sonuç olarak triaj; acil servislerde acil bakım hizmetinin başlatılmasında en kritik role sahip bir uygulamadır ve kısacası doğru zamanda, doğru kişinin, doğru yerde, doğru nedenle bulunması olarak özetlenebilir. Özellikle kalabalık acillerde güvenilir ve geçerli triaj uygulamalarının gerçekleşmesi için, deneyimli ve bu konuda eğitilmiş personel ile kriterleri belirlenmiş triaj sistemlerinin geliştirilmesi gerekir. Kaynaklar 1. Maldonado T, Avner JR. Triage of the pediatric patient in the emergency department: are we all in agreement? Pediatrics 2004; 114: American Academy of Pediatrics, Committee on Pediatric Emergency Medicine. Overcrowding crisis in our nation s emergency departments: is our safety net unraveling? Pediatrics 2004; 114: Cilt 40 Say

8 Tekflam 3. American College of Emergency Physicians, Task Force on Overcrowding. Measures to deal with emergency department overcrowding. Ann Emerg Med 1990; 19: Hostetler MA, Mace S, Brown K, et al. Emergency department overcrowding and children. Ped Emerg Care 2007; 23: Timm NL, Ho ML, Luria JW. Pediatric emergency department overcrowding and impact on patient flow outcomes. Acad Emerg Med 2008; 15: Hwang U, Concato J, Care in the emergency department: how crowded is crowded? Acad Emerg Med 2004; 11: Zimmermann PG. The case for a universal, valid, reliable, 5-tier triage acuity scale for US emergency department. J Emerg Med 2001; 27: Miller MR, Zhan C. Pediatric patient safety in hospitals: a national picture in Pediatrics 2004; 113: Fordyce J, Blank SJ, Pedow P, et al. Errors in a busy emergency department. Ann Emerg Med 2003; 42: O Neill KA, Shinn D, Star KT, et al. Patient misidentification in a pediatric emergency department: patient safety and legal perspectives. Pediatr Emerg Care 2004; 20: Gouin S, Gravel J, Amre DK, et al. Evaluation of the paediatric Canadian triage and acuity scale in a pediatric ED. Am J Emerg Med 2005; 23: Baumann MR, Strout TD. Evaluation of the emergency severity index (version 3) triage algorithm in pediatric patients. Acad Emerg Med 2005; 12: Gilboy N, Tanabe P, Travers DA. Emergency severity index, version 4: changes to ESI level 1 an pediatric fever criteria. J Emerg Nurse 2005; 31: Iserson KV, Moskop JC. Triage in medicine, part I: concept, history and types. Ann Emerg Med 2007; 49: Moskop JC, Iserson KV. Triage in medicine, part II: underlying values and principles. Ann Emerg Med 2007; 49: Blagg CR. Triage: Napoleon present day. J Nephrol 2004; 17: Watt J. Doctors in the wars. J Royal Soc Med 1984; 77: Teres D. Civilian triage in the intensive care unit: the ritual of the last bed. Crit Care Med 1993; 21: Moskop J. A moral analysis of military medicine. Mil Med 1998; 163: Kennedy K, Aghababian RV, Gans L, et al. Triage: techniques and applications in decision making. Ann Emerg Med 1996; 28: Derlet RW, Kinser D, Ray L, et al. Prospective identification and traige of nonemergency patients out of an emergency department: a five year study. Ann Emerg Med 1995; 25: Washington DL, Stevens CD, Shekelle PG, et al. Next-day car efor emergency department users with nonacute conditions. Ann Intern Med 2002; 137: O Neill KA, Molczan K. Pediatric triage: a 2-tier, 5-level system in the United States. Ped Emerg Care 2003; 19: Hohenhaus SM, Travers D, Mecham N. Pediatric triage: a review of emergency education literature. J Emerg Med 2008; Mintegi S, Shavit I, Benito J, et al. Pediatric emergency care in Europe: a descriptive survey of 53 tertiary medical centers. Ped Emerg Care 2008; 24: Cronin JG. The introduction of the Manchester triage scale to an emergency department in the Rebuplic of Ireland. Accident and Emerg Nurs 2003; 11: Roukema J, Steyerberg EW, Van Meurs A, Ruige M, Van Der Lei J, Moll HA. Validity of the Manchester Triage System in paediatric emergency care. Emerg Med J 2006; 23: Bergeron S, Gouin S, Bailey B, Amre DK, Patel H. Agreement among pediatric health care professionals with the pediatric Canadian Triage and Acuity Scale Guidelines. Peditr Emerg Care 2004; 20: Ingalls McKay J. Building the emergency of the future. Nurs Clin North Am 2002; 37: Fernandes CM, Price A, Christenson JM. Does reduced length of stay decrease the number of emergency department patients who leave without seeing a physician? J Emerg Med 1997; 15: Yen K, Gorelick MH. Strategies to improve flow in the pediatric emergency department. Pediatr Emerg Care 2007; 23: H ACETTEPE T IP D ERG S

Türkiye de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri. Mevcut Durum ve Öneriler

Türkiye de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri. Mevcut Durum ve Öneriler Türkiye de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri Mevcut Durum ve Öneriler 2006 Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği adına hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk

Detaylı

Emergency Severity Index Triaj Sistemi ve Bir Üniversite Hastanesi Acil Servisinde Uygulama Deneyimi

Emergency Severity Index Triaj Sistemi ve Bir Üniversite Hastanesi Acil Servisinde Uygulama Deneyimi KISA RAPOR Emergency Severity Index Triaj Sistemi ve Bir Üniversite Hastanesi Acil Servisinde Uygulama Deneyimi Emergency Severity Index triage system and implementation experience in a university hospital

Detaylı

Savaş Koşullarında Yoğun Bakım

Savaş Koşullarında Yoğun Bakım Savaş Koşullarında Yoğun Bakım Bilgin CÖMERT* * Gülhane Askeri Tıp Akademisi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Ünitesi, ANKARA Intensive Care in Warfare Environment Key Words: Warfare environment,

Detaylı

Büyük Afetlerde Sağlık Hizmetlerinin Planlanması Organizasyonu ve Triaj

Büyük Afetlerde Sağlık Hizmetlerinin Planlanması Organizasyonu ve Triaj doi:10.5222/otd.supp2.2012.124 Büyük Afetlerde Sağlık Hizmetlerinin Planlanması Organizasyonu ve Triaj Gökhan Adaş*, Namigar Turgut**, Adem Akçakaya*** *S.B., Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE İŞ YÜKÜNÜN HASTA GÜVENLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİ YÜKSEK

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Biçimlendirilmiş: Sol: 100.8, Sağ: 100.8, Üst: 70.55, Alt: 70.55, Üstbilginin kenara uzaklığı: 35.3, Altbilginin kenara uzaklığı: 35.3 T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2861 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1818 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özgür UĞURLUOĞLU (Ünite 1) Prof.Dr. Yusuf ÇELİK (Ünite 2, 3, 5) Prof.Dr.

Detaylı

KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI

KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI Mustafa TAŞLIYAN *, Sibel GÖK ** ÖZET Hastaneler sundukları sağlık hizmetlerinin ertelenemez özellikte olması sebebiyle,

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE KODLAMA VE SINIFLANDIRMA. Uzm. Dr. Ergün Öksüz Yrd. Doç. Dr. Simten Malhan

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE KODLAMA VE SINIFLANDIRMA. Uzm. Dr. Ergün Öksüz Yrd. Doç. Dr. Simten Malhan BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE KODLAMA VE SINIFLANDIRMA Uzm. Dr. Ergün Öksüz Yrd. Doç. Dr. Simten Malhan ANKARA - Abdullah, Dora ve Hira ya 2 3 TEŞEKKÜR Sağlık Bilişimi, sağlık sektörünün her düzeyinde

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BAKANLIĞI NA BAĞLI HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELİN HASTALARA MÜDAHALELERİNİN HASTANE ÖNCESİ ACİL TIBBİ BAKIM YETİŞKİN

Detaylı

YÖNETİCİ KOLAYLAŞTIRICI UYUM EĞİTİMİ

YÖNETİCİ KOLAYLAŞTIRICI UYUM EĞİTİMİ TÜRKİYE ÜREME SAGLIĞI PROGRAMI ACİL OBSTETRİK BAKIM YÖNETİCİ KOLAYLAŞTIRICI UYUM EĞİTİMİ KATILIMCI REHBERİ T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2007 Türkiye

Detaylı

GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Yıldız BĠNĠCĠ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd.

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE AKREDİTASYON

SAĞLIK HİZMETLERİNDE AKREDİTASYON T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAĞLIK HİZMETLERİNDE AKREDİTASYON TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ DANIŞMAN Yrd. Doç. H. İlker ÇARIKÇI HAZIRLAYAN Bahar ZEYBEK

Detaylı

Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2010 Resüsitasyon Kılavuzu (Geniş Özet)

Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2010 Resüsitasyon Kılavuzu (Geniş Özet) Resüsitasyon 81 (1219-1276) 1 Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2010 Resüsitasyon Kılavuzu (Geniş Özet) Resuscitation 81 (2010) 1219-1276 Jerry P. Nolan a, Jasmeet Soar b, David A. Zideman c, Dominique Biarent

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R İNGİLİZCE ÖZET İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER VE ŞEKİLLER LİSTESİ BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1

İ Ç İ N D E K İ L E R İNGİLİZCE ÖZET İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER VE ŞEKİLLER LİSTESİ BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1 TEZ ÖZETi Performans değerlendirmesi insan kaynakları yönetimi çemberi içerisindeki işlevlerden birisidir. Çalışanlara; yatırım yapılan değerli kaynaklar olarak bakarken, işgörenlerin başarı durumu ve

Detaylı

T Ü R K C E R R A H İ D E R N E Ğ İ Y A Y I N L A R I

T Ü R K C E R R A H İ D E R N E Ğ İ Y A Y I N L A R I DAMAR CERRAHİSİNDE ACİL DURUMLAR Editör: Prof. Dr. Fatih Ata Genç T Ü R K C E R R A H İ D E R N E Ğ İ Y A Y I N L A R I DAMAR CERRAHİSİNDE ACİL DURUMLAR Yayına Hazırlayan: Prof.Dr. Fatih Ata Genç Türk

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI Araştırma Ekibi/Yazarlar Doç. Dr. Mine DURUSU TANRIÖVER Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM F. Nihan DEMİRAY READY Prof.

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitelerinde Kalite İyileştirme

Yoğun Bakım Ünitelerinde Kalite İyileştirme Yoğun Bakım Ünitelerinde Kalite İyileştirme H. Erdal AKALIN* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eski Öğretim Üyesi ve Medikal Danışman Pfizer Pharmaceutical Group, TÜRKİYE Sağlık hizmetlerinde kalite

Detaylı

T.C BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ BİLİM DALI

T.C BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ BİLİM DALI T.C BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ BİLİM DALI SAĞLIK İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA ÇALIŞANLARA YÖNELİK

Detaylı

İstanbul. Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014

İstanbul. Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014 İstanbul Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014 İstanbul Sağlık Müdürlüğü Bu kitapçık İstanbul Eczacı Odası nın katkılarıyla basılmıştır. Renk Matbaası Basım ve Amb. San.

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

Dış Afet: Kurumun dışında gelişen bir afet olayıdır. Deprem, sel felaketi, yangın düşmesi gibi(2,4,6).

Dış Afet: Kurumun dışında gelişen bir afet olayıdır. Deprem, sel felaketi, yangın düşmesi gibi(2,4,6). AFETİN TANIMI Günlük çalışma düzenini bozan herhangi bir aktivite, mevcut imkanlar ile altından kalkılamayacak büyüklükte olaylardır. Bir olay sonucu, hastanedeki ekibin gücünü aşacak sayıda yararlı ve/veya

Detaylı

DESTEK PERSONEL UYUM EĞİTİMİ

DESTEK PERSONEL UYUM EĞİTİMİ TÜRKİYE ÜREME SAĞLIĞI PROGRAMI ACİL OBSTETRİK BAKIM DESTEK PERSONEL UYUM EĞİTİMİ KATILIMCI REHBERİ T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2007 - I - Türkiye Üreme

Detaylı

Adrenalin otoenjektörlerin dünü, bugünü ve yarını

Adrenalin otoenjektörlerin dünü, bugünü ve yarını Asthma Allergy Immunol 2011;9:115-122 DERLEME REVIEW Adrenalin otoenjektörlerin dünü, bugünü ve yarını The past, the present and the future of epinephrine autoinjectors Mustafa ARGA 1, Arzu BAKIRTAŞ 1

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİNİN ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNE ETKİSİ VE BİR UYGULAMA

SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİNİN ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNE ETKİSİ VE BİR UYGULAMA T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HASTANE VE SAĞLIK KURULUŞLARI YÖNETİMİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİNİN ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNE

Detaylı

Eren Çamur, Hasan Dilhan Bingöl, İstem Şanal, Ömer Batuhan Akıncı Danışman: Öğr. Gör. Dr. Sare Mıhçıokur

Eren Çamur, Hasan Dilhan Bingöl, İstem Şanal, Ömer Batuhan Akıncı Danışman: Öğr. Gör. Dr. Sare Mıhçıokur Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Yetişkin Acil Polikliniğine Yeşil Alan Uygulaması Öncesi ve Sonrasında Başvuran Bazı Hastaların Aciliyet Durumlarının Karşılaştırılması Eren Çamur, Hasan

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 ANKARA 2015 ISBN : 978-975-590-520-4 T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No : 960 Baskı : Anıl Reklam Matbaa Ltd. Şti. Özveren Sokak No:13/A

Detaylı

HEKİME YÖNELİK ŞİDDET

HEKİME YÖNELİK ŞİDDET HAZİRAN 2014 ANKARA ÖNLENEBİLİR BİR SORUN HEKİME YÖNELİK ŞİDDET TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YAYINLARI - 2014 ISBN 978-605-5867-83-6 Araş rmalardan Yararlanılan Değerlendirmeler ve Çözüm Önerileri ÖNLENEBİLİR

Detaylı

SAYI: 37 YIL: 8 OCAK-ŞUBAT-MART 2008 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI: 37 YIL: 8 OCAK-ŞUBAT-MART 2008 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 37 YIL: 8 OCAK-ŞUBAT-MART 2008 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ bu sayıda 4 20 ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞININ KORUNMASINDA HOLİSTİK TÜMELCİ YAKLAŞIM Prof.

Detaylı