Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi"

Transkript

1 Arştırmlr / Reserches DOI: /SEMB Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme olgulrının incelenmesi Amç: Bu çlışm çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı kut zehirlenme olgulrının incelenmesi mcıyl tnımlyıcı olrk gerçekleştirildi. Gereç ve Yöntem: Çlışmy bşlmdn önce kurum izni lındı. Çocuk cil ünitesine zehirlenme nedeniyle bşvurn 110 çocuk hst, nnelerine çlışmnın mcı hkkınd bilgi verilerek onm formu imzltıldıktn sonr çlışm kpsmın lındı. Litertür bilgilerine dynılrk hzırlnn nket formu ile toplnn verilerin değerlendirilmesinde tnımlyıcı ve prmetrik testler kullnıldı. Bulgulr: Olgulrın yş ortlmsı 7.7±5.7 (5 y-18 yş), %44.5 i 2-6 yş grubu, %56.4 ü kız, %61.8 i okul gitmeyen çocuklrdı. 110 zehirlenme olgusunun %57.3 ü (n=63) ilç zehirlenmeleri (26/63 sı prsetmol), bunlrın d %65.1 i kız çocuklrdı. Olgulrın %43.6 sı yoğun bkım, %34.5 i servise ytırıldı. Hstnede klış süresi ortlm 27.6±15.73 stti. Zehirlenme nedenleri; %22.7 si (n=25) intihr mçlı, %20 si bilinçsiz lım, %19.1 i çıkt bırkıln mdde, %13.6 sı ev kzsı olrk belirlendi. Hstlrın çoğun (%61.8) mide lvjı ypılıp, ktif kömür verildikten sonr servise lınmış, semptomlr yönelik destekleyici tedviler ypılmıştır. Sonuç: Zehirlenmelerin çoğunlukl küçük çocuklrd görülmesi ve bilinçsizlikten kynklnmsı, özellikle nnelerin bu konud eğitilmesinin ne kdr önemli olduğunu göstermektedir. Hem kz sonucu hem intihr mçlı ilç zehirlenmelerinde kız çocuklrının yoğunlukt olmsı dikkt çekicidir. Çocukluk çğı zehirlenmelerinin önlenmesinde, mortlite ve morbiditesinin zltılmsı mcıyl kpsmlı rştırmlr ypılmsının ve toplumun dikktinin çekilmesinin gerektiği inncındyız. Anhtr kelimeler: Çocukluk çğı, cil servis, zehirlenme ABSTRACT: The study of the intoxition cses of the ptients (0-18 yers) dmitting to peditric emergency unit Objective: This study hs been held descriptively with the im of nlyzing the cute intoxiction cses of the ones (0-18 yers) pplying to Peditric Emergency Unit. Mteril nd Method: Permission is obtined from the institution before strting the study. 110 children dmitting to peditric emergency unit with the problem of intoxiction hve been included in the study fter their fmily signed the consent form by being informed bout the im of the study. Descriptive nd prmetric tests re used for the evlution of the dt gthered by questionnire form prepred bsed on the literture dt. Result: The verge ge for the cses is 7.7±5.7 (5 months-18 yer); 44.5 % of these re in 2-6 ge group, 56.4% re femle, 61.% re the ones out of school. 57.3% (n=63) of the 110 intoxiction cses re drug toxicity (prcetmol 26/63 %) nd 65.1% of these re femle children. 43.6% of the cses re tken into intensive cre unit while 34.5% re hospitlized in service. The verge length of hospitliztion is 27.6±15.73 hours. 22.7% of the resons of intoxiction (n=5) re suicide, 20% re unconscious drug intke, 19.1% re the drugs left uncovered nd 13.6% re home ccidents. Gstric lvge is performed to the most of the ptients (61.8%) nd fter giving ctivted chrcol they re tken into service nd received supportive tretment imed t the symptoms. Conclusion: The fct tht the intoxiction is mostly seen in children nd mostly results from unconsciousness shows tht the eduction of the fmily bout this issue hs gret importnce. Also femle children remin t the forefront of the suicidl drug intoxiction. We believe tht in order to prevent the childhood intoxiction, there must be extensive reserch with the im of reducing the mortlity nd morbidity nd efforts should be mde to rise public wreness. Key words: Childhood, emergency unit, intoxiction Ş.E.E.A.H. Tıp Bülteni 2014;48(1): Skry Üniversitesi Sğlık Yüksekokulu, Cerrhi Hstlıklrı Hemşireliği Anbilim Dlı, Skry-Türkiye Yzışm Adresi / Address reprint requests to: Hnde Açıl, Skry Üniversitesi Sğlık Yüksekokulu, Cerrhi Hstlıklrı Hemşireliği Anbilim Dlı, Skry-Türkiye E-post / E-mil: Geliş trihi / Dte of receipt: 06 Temmuz 2013 / July 06, 2013 Kbul trihi / Dte of cceptnce: 17 Şubt 2014 / Februry 17, 2014 Şişli Etfl Hstnesi T p Bülteni, Cilt: 48, Sy : 1, 2014 / The Medicl Bulletin of Şişli Etfl Hospitl, Volume: 48, Number 1,

2 Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme olgulrının incelenmesi GİRİŞ Tüm dünyd, zehirlenme olgulrı, özellikle çocukluk yş grubund cil servise bşvurn hstlr rsınd önemli bir yer tutmkt olup zehir dnışm merkezlerine bildirilen hstlrın %50 den fzlsını beş yş ltındki çocuklr oluşturmktdır (1,2). Zehirlenmeler çocukluk çğı cil hstlıklrı rsınd morbidite ve mortlitenin önlenebilir nedenleri rsınd yer lmktdır. Türkiye gibi gelişmekte oln ülkelerde zehirlenmeler ve bun bğlı ölüm ornlrının yüksek olmsı, çocukluk çğı zehirlenmelerini, çözümlenmesi gereken önemli bir sorun durumun getirmektedir (3). Gelişmiş ülkelerde intihr mçlı ve kz ile oln zehirlenmelerin yıllık insidnsı % rsınd değişmekte olup ülkemizde cil servise bşvurn zehirlenme olgu syısı tüm olgulrın % sini oluşturduğu bilinmektedir (4). Ülkemizde çocukluk döneminde zehirlenmeler trfik kzsı, düşme ve ynıklrdn sonr 4. sıklıkt görülen kz çeşidi olmktdır (5). Yine kz sonucu sptnn zehirlenmelerin yklşık %80 i 5 yşın ltındki çocuklrd görülmekte ve %87 si evde orty çıkmktdır. Bir yşındn küçük çocuklrın zehirlenmelerinde genellikle ilçlrın ynlış kullnılmsı söz konusuyken, dh büyük çocuklrd merk ve ulşılbilir ev ürünlerinin lınmsı söz konusudur (6). Bu çlışmd Skry Kdın Doğum ve Çocuk Hstnesi Çocuk Acil Ünitesi ne bşvurn 0-18 yş rsı kut zehirlenme olgulrının incelenmesi mçlnmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM Arştırmnın evrenini; Skry Kdın Doğum ve Çocuk Hstnesi Acil Servisine bşvurn hstlr, örneklemini ise trihleri rsınd zehirlenme nedeniyle bşvurn 110 çocuk hst oluşturdu. Çlışmy kurum izni lındıktn ve nnelere çlışmnın mcı hkkınd bilgi verilerek onm formu imzltıldıktn sonr bşlndı. Veriler, sosyo-demogrfik özellikleri içeren soru formu ve zehirlenmeye ilişkin lınn mdde/ilç, krşılşm yolu, klinik öncesi ypıln müdhleler, ilç lımındn bşvuruy kdr geçen süre, semptomlr, hstnede ytış süresi, ypıln müdhleler gibi sorulrdn oluşn nket formu kullnılrk toplndı. Verilerin nlizi bilgisyr ortmınd tnımlyıcı ve prmetrik testler kullnılrk ypıldı. BULGULAR Çlışmy lınn olgulrın yş ortlmsı 7.7±5.7 (5 y-18 yş), %44.5 i 2-6 yş grubund, %56.4 ü kız ve %61.8 i okul gitmeyen çocuklrdı (Tblo 1). İlç zehirlenmeleri %57.3 (63/110) tüm zehirlenmeler içinde ilk sırd yer ldı ve ilç zehirlenmelerinde kız çocuklrının syısı (%65.1; 41/63) erkeklere göre dh fzlydı. Bunu besin zehirlenmesi (%10), çkmk gzı (%7.3) ve koroziv mdde/fre zehiri/krbonmonoksit zehirlenmeleri (%6.4) izledi (Tblo 2). İlç zehirlenmelerinde, prsetmol (%23.6) ilk sırd yer ldı, bunu ntidepresn (%8.2), ekspektorn/ks gevşetici/ nljezik (%6.4) ile zehirlenmeler izledi. Zehirlenmeye yol çn mddenin en çok sindirim yoluyl (%85.5) lındığı, 2-6 ile yş grubund nlmlı bir şekilde dh yüksek ornd olduğu sptndı (p=0.014). Bunu solunum yolu (%13.6), deri ve mukoz yolu (%0.9) izledi. Bir ilçl zehirlenenlerin ornı %86.4, birden fzl ilçl ise %13.6 idi. Ailelerin %57.3 ü lınn mddenin dozunu bilmediğini ifde etti. Olgulrın çoğu zehirli mdde/ilç lındıktn sonr ilk iki st içinde (%74.5) hstneye ulştırılmışlrdı. Hstlrımızın %71,8 i ilk bşvuru yeri hstnemiz iken, %27,3 ornınd ise ikinci merkez olrk getirilmişti (Tblo 3). Tblo 1: Demogrfik Özellikler (n=110) Demogrfik Özellikler n % Yş 0-12 y yş yş yş ve üzeri Cinsiyet Kız Erkek Eğitimi Okumuyor Ortöğretim İlköğretim TOPLAM kişi içindeki yüzdesi 28 Şişli Etfl Hstnesi T p Bülteni, Cilt: 48, Sy : 1, 2014 / The Medicl Bulletin of Şişli Etfl Hospitl, Volume: 48, Number 1, 2014

3 D. Aygin, H. Açıl Tblo 2: Cinsiyete ve zehirlenmeye neden oln etken mddeye göre Dğılımı (n=110) Cinsiyete ve Zehirlenmeye Neden Kız Erkek TOPLAM Oln Etken Mddeye Göre Dğılımı n % n % b n % c İlç Besin Çkmk gzı Kostik-koroziv mdde Fre zehiri Krbonmonoksit zehirlenmesi Bilinmeyen Alkol İlç+lkol Kibrit çöpü TOPLAM kişi içindeki yüzdesi, b 48 kişi içindeki yüzdesi, c 110 kişi içindeki yüzdesi Tblo 3: Olgulrın bşvurduklrı merkez syısı, etken mddeyi lm ve bşvuru nedenleri ile ile trfındn uygulnn yöntemler Bşvuru Nedenleri, Bşvurduklrı Merkez ve Aile Trfındn Uygulnn Yöntemler n % Bşvurduğu Merkez Syısı Etken Mddeyi Alm Nedenleri İntihr girişimi Bilinçsiz Açıkt bırkıln mdde Ev kzsı Besinle Bilinmiyor Kronik ilç kullnımı sırsınd Su snıp içmek Hstneye Bşvuru Nedenleri Asemptomtik Bulntı ve kusm Bilinç değişikliği Ağız içinde ynık İshl Krdiyk ritmi Denge kybı Deride kızrıklık Aile Trfındn Uygulnn Yöntemler Hiçbir şey Yoğurt vey yrn içirme Su içirme Süt içirme TOPLAM kişi içindeki yüzdesi Zehirlenme nedenlerine bkıldığınd; %22.7 sinin (n=25) intihr mçlı, %20 sinin (n=22) bilinçsiz lım, %19.1 inin (n=21) ise çıkt bırkıln mddeyi çocuğun içmesi şeklinde olduğu belirlendi (Tblo 3). İntihr mçlı olgulrının hemen hepsinin (24/25) yş grubund (p=0.000) ve çoğunluğunun (21/25) kız olduğu sptndı (p=0.011). Hstneye bşvuru nedenlerine göre olgulrın %65.5 i semptomtik olup, diğer bşvuru semptomlrının ise sırsıyl bulntı-kusm (%20) ve bilinç değişikliği (%9.1) olduğu görüldü (Tblo 3). Zehirlenme olgulrının %79.1 ine (n=87) ileleri trfındn hstneye getirmeden önce kusturm, tuzlu su içirme gibi yöntemlerden hiçbiri uygulnmmıştı. %19.1 ine ise (n=21) hstne öncesi yoğurt vey yrn içirilmişti (Tblo 3). Şişli Etfl Hstnesi T p Bülteni, Cilt: 48, Sy : 1, 2014 / The Medicl Bulletin of Şişli Etfl Hospitl, Volume: 48, Number 1,

4 Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme olgulrının incelenmesi Tblo 4: Zehirlenme olgulrının bu esnd ylnız olup olmm durumu ve etken mdde oln ilcın bulunm yerleri Zehirlenme Olgulrının Bu Esnd Ylnız Olup Olmm Durumu ve Etken Mdde Oln İlcın Bulunm Yerleri n % Zehirlenme Sırsınd Evde Kimsenin Olup Olmdığı Evde yetişkin bir ebeveyn vrdı Çocuklrım ynındydı Hyır kimse yoktu Bilmiyorum Etken Mdde Oln İlcın Bulunm Yerleri Çocuklrın erişebileceği yerde Yrdımlı rç kullnrk ulşbileceği yerde Asl erişebileceği yerde değil Evimde sl ilç bulundurmm zten ilcı komşusunun evinde-sokkt bulmuş TOPLAM kişi içindeki yüzdesi Olgulrın %89.1 inin cile bşvurduğund bilinci çıktı. Bşvurud olmyıp gözlem sırsınd en sık orty çıkn semptomlr ise; krın ğrısı (%38.2), bulntı-kusm (%37.3), denge kybı (%15.5) ve bş ğrısı/bş dönmesi (%14.5) olrk belirlendi. Bilinç bulnıklığı ve denge kybı oln çocuklrın çoğu, dh önceden zehirlenme öyküsü olnlrın (8/8) ve psikiytrik ilç kullnnlrın (7/7) tmmı yş grubundkilerdi (p<0.05). Zehirlenenlerin çoğun (%61.8) mide lvjı ypılıp, ktif kömür verildikten sonr servise lınmış olup, %18.2 sine semptomlr yönelik destekleyici tedvi, %13.6 sın oksijen tedvisi ypıldı. Olgulrın %43.6 sı yoğun bkım, %34.5 i servise ytırıldı, %20.9 u ise müşhedede tutuldu. Hstnede klış süresi ortlm 27.6±15.73 stti. Zehirlenme sırsınd evde kimsenin olup olmdığı sorulduğund; %80 inin evde yetişkin biri vrken, %10 unun büyük çocuklr vrken, %8.2 sinin ise evde kimse yokken ilç/mdde içtikleri ifde edildi (Tblo 4). Annelere zehirlenmeye neden oln ilç/ mddenin nerede bulundurulduğu sorulduğund ise; %42.7 si ilçlr çocuklrın erişebileceği yerde, %39.1 i yrdımcı rç kullnrk ulşbileceği yerde, %17.3 ü ise ilçlr çocuklrın sl erişebileceği yerde değil ifdesini kullnmışlrdı (Tblo 4). TARTIŞMA Kz sonucu oln zehirlenmeler hreketliliğin rttığı, rştırm ve öğrenme merkının geliştiği 1-5 yş dönemindeki çocuklrd dh fzl görülmektedir (7). Bunun en önemli nedeni dikktsiz/bilinçsiz ile büyüklerinin ilç ve diğer toksik mddeleri çocuklrın ulşbileceği yerlerde bırkmlrı y d kendilerine it olmyn kplrd sklmlrının ynınd, çocuklrını yeteri kdr izleyememelerinin olduğu belirtilmektedir (7,8). Çlışmmızd yer ln zehirlenme olgulrınd en sık görülen 2-6 yş grubunun ypıln birçok çlışm ile uyumlu olduğu görülmektedir (7-17). Dönmez ve Durmz (%58.7), Özdemir ve rk. (%58), Biçer ve rk. nın (%51.7) çlışmlrınd olduğu gibi çlışmmızd d zehirlenme vklrının çoğunluğunu kızlr oluşturmktdır (15,18,19). Bzı çlışmlrd d bulgulrımızın ksine erkek çocuklrın ornı yüksek bulunmuştur (1,7,8,10,16,17,20,21). Çocuklrd görülen tüm zehirlenmelerde en sık neden ilçlrdır. İlç intoksiksyonlrı erişkinlerde sıklıkl intihr mçlı iken, çocuklrd ise kz nedeniyle olmktdır (22). Ypıln pek çok çlışmd bulgulrımız benzer şekilde zehirlenme etkeni olrk ilçlr ilk sıryı lmktdır (1,7,8,11-20,23). İlç zehirlenmeleri rsınd en sık prsetmol grubu ilçlrın yer ldığı görüldü. Litertürdeki birçok çlışmd d ilç zehirlenmeleri rsınd en sık etkenin nljezik/ntipiretiklerin olduğun dikkt çekilmiştir (7,11,17,18,31). Uzun ve rk. nın (14) yptığı çlışmd ise en sık ntipsikotikler ve nljezik/ntipiretik ilçlrın lındığı belirtilmektedir. Merkezi sinir sistemi ilçlrının dh sık ilç zehirlenmelerine yol çtığını belirten (10,13,20), ilç zehirlenmeleri içerisinde trisiklik ntidepresnlrın, ntidepresnlrın ve mitriptilinin ilk sırd bulunduğunu 30 Şişli Etfl Hstnesi T p Bülteni, Cilt: 48, Sy : 1, 2014 / The Medicl Bulletin of Şişli Etfl Hospitl, Volume: 48, Number 1, 2014

5 D. Aygin, H. Açıl bildiren çlışmlrd mevcuttur (9,15,19,24). Toplumumuzd yygın olrk kullnıln, ecznelerden kolylıkl temin edilebilen ve bu nedenle de evlerde sıkç bulunn nljezik, ntipiretik ve ntidepresn ilçlr çocuklr d kolylıkl ulşılbilmektedir. Mortlitenin yüksek olmsı ve yoğun bkım gereksiniminin fzl olmsı nedeniyle bu ilçlrl oln zehirlenmeler özellikle önemlidir. Dolyısıyl, bu tür ilçlrın reçetesiz temininin önlenmesi, evlerde dh dikktli sklnmsı ve ilç kutulrının çocuklr trfındn kolylıkl çılmyck şekilde üretilmelerinin ilç zehirlenmelerini zltbileceği belirtilmektedir (19). Ypıln birçok çlışmd zehirlenmeye yol çn mddelerin bulgulrımızl benzer şekilde %81.7- %96.2 gibi değişen ornlrd ğız yoluyl lındığı vurgulnmktdır (3,5,7,10,11,16-18,20,21). Sonuçlrımızl benzer şekilde üç frklı çlışmd olgulrın %88-%97 sinin tek ilç/mdde ldıklrı (1,7,16), nck Özdemir ve rk. (18) ise olgulrın %59 gibi dh yüksek ornd birden fzl ilç ile zehirlendikleri belirtilmiştir. Ülkemizin btı ve güney bölgelerinde zehirlenme olgulrının hstneye hızlı bir şekilde getirildiği, doğu ve kuzey bölgelerinde ise bşvurunun geç ypıldığı gözlenmiştir. Bölgede yşynlrın sosyoekonomik ve eğitim düzeyi, rzi şrtlrının olumsuzluğu ve ulşımın kötü olmsıyl birlikte sğlık hizmetinin uzklığı ve yeterliliğinin bu süreyi etkilediği düşünülmektedir (1,20). Zehirlenme olgulrının tedvilerinin bşrısınd, hstlrın ilk stlerde cil servislere ulştırılmsı önemli rol oynmktdırlr (8). Zehirli mdde lındıktn sonr olgulrımızın dörtte üçü ilk iki st içinde ilk merkez olrk cil üniteye ulştırılmışlrdı. Benzer şekilde Soyucen ve rk. (10) vklrın çoğunluğunun ilk 2 st içinde, Khveci ve rk. (12) zehirlenme sonrsı vklrın yrısın ykınının ilk bir st içinde, Ağın ve rk. (16) ise üçte birinin 1 stten kıs bir sürede hstneye ulştırıldığını belirtmişlerdir (10,12,20). Ypıln diğer üç çlışmd d 4-6 st içerisinde hstneye ulştırıldığı sptnmıştır (8,11,16). Hstnemiz olgulrın %71.8 inin bşvurduğu ilk merkez, %27.3 ünün ise ikinci merkezdi (Tblo 3). Kelebek ve rk. nın (5) yüksek olgu syılı çlışmlrınd olgulrın %90.2 si cile direk bşvururken, %9.8 i diğer merkezlerden sevk edilmişti. Sümer ve rk. nın (25) çlışmsınd zehirlenmelerin %52.3 ü çocuk cil polikliniğine gelmeden önce bşk bir sğlık kuruluşun uğrmıştır. Engin ve rk. (26) çlışmlrınd vklrın büyük çoğunluğunun (%68 i) bşk bir sğlık kuruluşun uğrdıktn sonr, hstnelerine ikinci merkez olrk bşvurduğunu bildirmişlerdir. Benzer şekilde Eliçık ve rk. nın (27) çlışmsınd olgulrın %70.4 ü bşk bir sğlık merkezinden gönderilmiş olup, %29.6 sı doğrudn hstnelerine bşvurmuştu (27). Kz sonucu zehirlenmeler hemen her yşt bilinçli zehirlenmelerden dh sık görülürken, yş grubund ve dh çok kızlrd intihr mçlı zehirlenmeler göze çrpmktdır (8). Çlışmmız d litertürü desteklemektedir ve zehirlenme nedenlerine göre yrıdn fzlsı bilinçsiz lım, çıkt bırkıln mdde, kz ile lım beşte birinden fzlsı intihr mçlı gerçekleşmiştir. İntihr olgulrının hemen hepsi yş grubund ve kızdır. Bulgulrımızl benzerlik gösteren bir çok çlışm gözden geçirildiğinde %69 ile %95.2 gibi değişen ornlrd zehirlenmelerin kz sonucu olduğu göze çrpmktdır (8,11,16-18). Çocukluk çğı zehirlenmelerinin %87-92 si evde orty çıkmktdır (16,20). Bizim çlışmmızd d çocuklrın %80 i evde yetişkin biri vrken ilç içmişlerdir ve nnelerin ilçlrı uygun koşullrd sklmdıklrı görülmüştür. Çlışmmızd zehirlenme olgulrının üçte ikisi semptomtiktir. En sık görülen bşvuru semptomlrı bulntı-kusmdır. Bşvurud olmyıp gözlem sırsınd en sık orty çıkn semptomlr ise; krın ğrısı, bulntı-kusm, denge kybı ve bş ğrısı/bş dönmesi olrk belirlendi. Ağın ve rk. nın (10) çlışmlrınd olgulrın %41 inin semptomtik olduğu, bunu %18 ile bulntı kusmnın izlediği belirtilmektedir (10). Öner ve rk. d (1) zehirlenme olgulrının %22.9 und bulntı-kusm, %19.4 ünde ise huzursuzluk ve ritmi görüldüğünü ifde etmişlerdir (1). Diğer benzer çlışmlrd d olgulrın yrıdn fzlsının semptomtik olduğu, sistemlere it klinik bulgulr ve bilinç değişikliği de görüldüğü belirtilmiştir (8,12,17). Kendirci ve rk. (29) yptıklrı çlışmd semptomtik olnlr rsınd ise en sık ykınmnın 73 hstd (%28.6) bulntı olduğunu, ikinci sırd ise 52 hstd (%2.4) krın ğrısı olduğunu sptmışlrdı. Biny ve rk. tüm Şişli Etfl Hstnesi T p Bülteni, Cilt: 48, Sy : 1, 2014 / The Medicl Bulletin of Şişli Etfl Hospitl, Volume: 48, Number 1,

6 Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme olgulrının incelenmesi zehirlenmeler içinde en çok kusm (%30.2) kusm olduğunu sptrken (17); Sümer ve rk. (25) sırsıyl bulntı-kusm (%14.1) ve uykuy meyil (%13.3) olrk sptmışlrdır. Kondolot ve rk. (21) çlışmlrınd zehirlenme olgulrının %11.4 üne ilelerin evde yoğurt, yrn, su, süt gibi içecekler verdiği, %2.2 sini ise kusturrk getirdikleri belirtilmiş olup, Öner ve rk. nın (1) çlışmsınd ise vklrın %24.7 si doğrudn hstneye getirildiği, %37.9 unun ise ilesi trfındn kusturulduktn sonr hstneye getirildiği bildirilmiştir (1). Çlışmmızd ise bu bulgulrın ksine, ebeveynlerin çoğunluğu hstneye getirmeden önce kusturm yöntemlerinden hiçbirini uygulmmıştı ve lınn mddenin dozunu bilmiyorlrdı. Olgulrın %89.1 inin cile bşvurduğund bilinci çıktı. Benzer şekilde Sönmez ve rk. (28) çlışmlrınd hstlr geldiklerinde bilinçleri durumlrı; %88.2 sinde çık, %7.6 sinde konfüze, %4.1 inde kplı bulunmuştur. Kelebek ve rk. (5) ise bşvuru nınd olgulrın %11.8 nin konfüze, %4.8 nin stupor, %0.8 nin kom hlinde olduklrını sptmışlrdır. Zehirlenme olgulrınd uygulnck tedvi plnı; toksik mddenin emilmesinin engellenmesi vey zltılmsı, sistemik ntidotlrın verilmesi, toksik mddenin metbolizmsının değiştirilmesi, vücuttn tılımının hızlndırılmsı ve semptomtik tedvi şeklinde özetlenmektedir (21). Çlışmmızd hstlrın çoğun (%61.8) emilimin zltılmsı mcıyl mide lvjı ypılıp, ktif kömür verildikten sonr servise lınmış, semptomlr yönelik destekleyici tedviler ypılmıştır. Benzer şekilde ypıln çlışmlrın hepsinde zehirlenme olgulrın mide lvjı ve/vey ktif kömür uygulnmıştır (1,7,8,10,16,19-21). Çlışmmızd olgulrın yrıy ykını yoğun bkım, üçte biri servise ytırıldı ve hstne ytışlrı vrdı. Biçer ve rk. (7), Yılmz ve rk. (16), Kondolot ve rk. (21) yptıklrı çlışmlrınd bulgulrımızın tersine gözlemde tutuln olgu syısı fzl, yoğun bkım vey servise lınn olgu syısı dh z olduğu görülmüştür. Kelebek ve rk. nın (5) çlışmlrınd olgulrın %40 ın ytış ypılırken, %56.6 sı cil servisten tburcu edilmiş, %3.4 olgu ise teknik yetersizlik nedeniyle üniversite hstnesine sevk edilmiştir. Güzel ve rk. nın (30) çlışmsınd d vklrın %77.6 sı cil gözlemde, %14.1 i ytırılrk, %5.5 i yktn tetkik ve tedvi uygulnmış olup, sdece 1 olgud yoğun bkım ihtiyç duyulmuştur. Sonuç olrk ilç kpklrının çocuk kilitli olmsı; ilelerin ilçlrını, temizlik mddelerini çocuğun ulşmycğı bir yerde muhfz etmeleri konusundki uyrı yzısının kutu mbljı üzerinde dikkt çekici bir şekilde yer lmsı; ilelerin bu konulrd eğitilmesinin gerekliliği; eczcılrın d ilç verirken gerekli uyrılrd bulunmlrının zehirlenmeleri zltcğı inncındyız. Ülkemiz genelindeki zehirlenmelerin epidemiyolojik özelliklerinin kpsmlı çlışmlr ile belirlenmesinin ve toplumun dikktinin çekilmesinin çocukluk çğı zehirlenmelerinin önlenmesine, mortlite ve morbiditesinin zltılmsın önemli ktkı sğlycğı knısındyız. Teşekkür Bu çlışmd verilerin toplnmsınd emeği geçen Skry Üniversitesi Sğlık Yüksekokulu öğrencilerimizden Şeym Trbzon, Gülsüme Ky, Esr Byrk, Kübr Ellibeşoğlu n teşekkür ediyoruz. KAYNAKLAR 1. Öner N, İnn M, Vtnsever Ü, Turn Ç, Çeltik C, Küçükuğurluoğlu Y, ve rk. Trky Bölgesinde Çocuklrd Görülen Zehirlenmeler. Türk Peditri Arşivi 2004; 39: Krrsln B, Turl A, Aydın B. Ondokuz Myıs Üniversitesi Tıp Fkültesi cil servisine bşvurn koroziv mdde zehirlenmeleri. Vn Tıp Dergisi 2007; 14: Bükülmez A, Tht EG, Şen TA, Alpy F. Çocuk cil servisine bşvurn zehirlenme vklrının değerlendirilmesi. Koctepe Medicl Journl Ock 2013; 14: Özyr E, Değerli S, Güleç H, Şhin Ş, Dereli N. Yoğun bkım kbul edilen zehirlenme olgulrının retrospektif nlizi. Yoğun Bkım Derg 2011; 3: Kelebek F, Str S, Kozcı N, Acıklın A, Gulen M, Acehn S. Acil Servise Bşvurn Peditrik Zehirlenme Olgulrı. The Journl Of Acdemic Emergency Medicine Jem Article in Press doi: /jem Tekin D, Suskn E. Çocukluk çğınd zehirlenmelere genel yklşım. Klinik Peditri 2005; 4: Biçer S, Sezer S, Çetindğ F, Kesikminre M, Tombulc N, Aydoğn G, ve rk. Çocuk Acil Kliniği 2005 Yılı Akut Zehirlenme Olgulrının Değerlendirilmesi. Mrmr Medicl Journl 2007; 20: Özcn T, Tosun A, İnn G, Yendur G, Özbek E, Cn D, ve rk. Hstnemize bşvurn zehirlenme olgulrının değerlendirilmesi. ADÜ Tıp Fkültesi Dergisi 2002; 3: Şişli Etfl Hstnesi T p Bülteni, Cilt: 48, Sy : 1, 2014 / The Medicl Bulletin of Şişli Etfl Hospitl, Volume: 48, Number 1, 2014

7 D. Aygin, H. Açıl 9. Aydınoğlu H, Aygün AD, Güngör S, Turgut M, Doğn Y. Fırt Üniversitesi Tıp Fkültesi nde izlenen 176 çocuk zehirlenme olgusunun değerlendirilmesi. Türk Peditri Arsivi 2000; 35: Ağın H, Çlkvur Ş, Olukmn Ö, Url R, Bk M. Çocukluk çğınd zehirlenmeler: Son 2 yıldki olgulrın değerlendirilmesi. T Klin Peditri 2002; 11: Öntürk YA, Uçr B. Eskişehir bölgesinde çocukluk çğı zehirlenmelerinin retrospektif değerlendirilmesi. Çocuk Sğlığı ve Hstlıklrı Dergisi 2003; 46: Khveci M, Çeltik C, Krslihoğlu S, Acunş B. Bir üniversite hstnesi cil servisine bşvurn çocukluk çğı zehirlenmelerinin değerlendirilmesi Sted 2004; 13: Born P, Tokuç G, Öktem S. Çocukluk çğı zehirlenmeleri (özet metin). Çocuk Dergisi 2004; 4: Uzun H, Mindn G, Şenses DA, Şimşek E, Kocby K. Btı Krdeniz Bölgesi nde çocukluk çğı zehirlenmelerinin retrospektif değerlendirilmesi (özet metin). Çocuk Dergisi 2007; 7: Dönmez O, Durmz O. Çocukluk çğınd görülen zehirlenmeler ve nedenleri. 3. Uludğ Peditri Kış Kongresi Özet Kitbı, 2007, Burs, 2007: Yılmz HL, Derme T, Yıldızdş D, Alhn E. Çukurov bölgesi ndeki çocukluk çğı zehirlenme olgulrının değerlendirilmesi. Nobel Med 2009; 5: Biny Ç, Şhin Gt, Biçer S, Gemici H, Şhin S, Bhr S ve rk. Çocuk cil ünitesi 2006 yılı zehirlenme vklrının değerlendirilmesi. Akdemik Acil Tıp Dergisi 2010; 9: Özdemir D, Yiş U, Klkn Ş, Dumn M, Ünl N. Akut çocukluk çğı zehirlenmeleri. ATUDER 2003; 1: Biçer S, Ayz NA, Onn S, Hcıhsnoğlu O, Sezer S, Çetindğ F ve rk. Zehirlenme olgulrınd tkip ve tedvi yklşımımız. Bkırköy Tıp Dergisi 2006; 2: Soyucen E, Aktn Y, Srl A, Akgün N, Numnoğlu AÜ. Skry bölgesindeki çocukluk çğı zehirlenmelerinin geriye dönük değerlendirilmesi. Çocuk Sğlığı ve Hstlıklrı Dergisi 2006; 49: Kondolot M, Akyıldız B, Gürözen F, Kurtoğlu S, Ptıroğlu T. Çocuk cil servisine getirilen zehirlenme olgulrının değerlendirilmesi. Çocuk Sğlığı ve Hstlıklrı Dergisi 2009; 52: Arsln G, Turl K, Özyurt Y, Süslü H, Kuzucuoğlu T. İntoksiksyonlr güncel yklşım. Krtl Eğitim ve Arştırm Hstnesi Tıp Dergisi 2007; 18: Shin S, Crmn KB, Dinleyici EC. Acute Poisoning in children; dt of peditric emergency unit. Irn J Peditr 2011; 21: Akın Y, Ağzıkuru T, Cömert S, Atılkn P, Erdğ GÇ, Teltr B. Hospitliztions for peditric intoxiction: study from Istnbul. The Turkish Journl of Peditrics 2011; 53: Sümer V, Güler E, Krnfil R, Dlkırn T, Gürsoy H, Griprdıç M, Dvutoğlu M.Çocuk cil servisine bşvurn zehirlenme olgulrının geriye dönük olrk değerlendirilmesi. Türk Ped Arş 2011; 46: Engin U, Birgül M, Ayhn D, Ozn Ö, Kenn B, Yonc A, Keml B. PP-070. Ondokuz Myıs Üniversitesi Tıp Fkültesi çocuk cil polikliniğine bşvurn mitriptilin zehirlenmesi olgulrının değerlendirilmesi. PP-070.htm 27. Eliçık K, Knık A, Krnfil Ö, Rstgel H, Metecn A, Oymn G, et l. Bir üçüncü bsmk hstne çocuk cil servisine bşvurn zehirlenme vklrının değerlendirilmesi. Smyrn Tıp Dergisi 2012; Sönmez E, Krkuş A, Çvuş UY, Civelek C, İpek G, Zeren C. Bir üniversite hstnesi cil servisine bşvurn zehirlenme olgulrının değerlendirilmesi. Dicle Tıp Dergisi 2012; 39: Kendirci HNP, Çolkoğlu EY, Hızlı Ş, Koçk M, Sylm E, Polt E, Yılmz G. Hstnemiz çocuk cil servisine bşvurn zehirlenme olgulrının değerlendirilmesi. Türkiye Çocuk Hst Derg 2011; 5: Güzel IŞ, Kibr AE, Vidinlisn S. Çocuk cil servisine bşvurn zehirlenme vklrının demogrfik özelliklerinin incelenmesi. Genel Tıp Derg 2011; 21: Mintegi S, Fernndez A, Alustiz J, Cnduel V, Mongil I, Cubet I, et l. Emergency visits for childhood poisoning: A 2-yer prospective multicenter survey in Spin. Peditric Emergency Cre 2006; 22: Şişli Etfl Hstnesi T p Bülteni, Cilt: 48, Sy : 1, 2014 / The Medicl Bulletin of Şişli Etfl Hospitl, Volume: 48, Number 1,

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013 TÜRKİYE DE ROMATOLOJİ Romtizml Hstlıklr Hkkınd Dh Fzl Bilgi İçin Prof. Dr. Nurullh AKKOÇ Türkiye Romtoloji Derneği Bşknı www.romtizmveysm.org T ürkiye Romtoloji Arştırm ve Eğitim Derneği, kıs dıyl Türkiye

Detaylı

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi TURKMIA 10 Proceedings 26 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Web Tbnlı Yoğun Bkım Krr Destek Sistemi Deniz ÖZEL, Uğur BİLGE, Neşe ZAYİM, Melike CENGİZ Osmn SAKA b, Ftih ÖZBEK, Biyoisttistik ve

Detaylı

38. Ulusal Hematoloji Kongresi

38. Ulusal Hematoloji Kongresi Temmuz-Ağustos 2012 Syı 4 İki yd bir yyımlnır. ATİLLA YALÇIN HOCAMIZI KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ 38. Ulusl Hemtoloji Kongresi 31 Ekim-3 Ksım 2012 Trihleri Arsınd Mritim Pine Bech Hotel Kongre

Detaylı

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu ES KLAVUZU Atriyl fibrilsyon tedvi kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği nin (ES) Atriyl Fibrilsyon Tedvisi İçin Görev Grubu Avrup Klp Ritmi irliği nin (EHRA) özel ktkısı ile geliştirilmiştir. Avrup Krdiyotorsik

Detaylı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı Nkil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomtik Krciğer Bölütleme Yordmı M. Alper SELVER, Aykut KOCAOĞLU, Htice DOĞAN, Güleser K. DEMİR, Oğuz DİCLE b, Cüneyt GÜZELİŞ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Detaylı

TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK

TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK Bkn Zeybekci, "Türkiye'nin rtık cri çık diye bir sorunu klmmıştır. Böyle sğlıklı bir ekonomik iklimden tefecilere, spekültörlere ekmek çıkmz" dedi. Zeybekci, Ankr 1.Orgnize

Detaylı

Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu

Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu ESC KLAVUZU Miyokrdiyl Revskülrizsyon Kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC) ve Avrup Krdiyotorsik Cerrhisi Derneği (EACTS) Miyokrdiyl Revskülrizsyon Görev Gruu Avrup Perkütn Krdiyovsküler Girişim Derneği

Detaylı

Bilgisayar Ekranında Yüze Ait Duygu İfadelerini Tanımada Başarılı Olan İnsanların Özellikleri Nelerdir?

Bilgisayar Ekranında Yüze Ait Duygu İfadelerini Tanımada Başarılı Olan İnsanların Özellikleri Nelerdir? Bilgisyr Ekrnınd Yüze Ait Duygu İfdelerini Tnımd Bşrılı Oln İnsnlrın Özellikleri Nelerdir? Filiz İşleyen, K. Hkn Gülkesen, Neşe Zyim Buket Cinemre b, M. Keml Smur Biyoisttistik ve Tıp Bilişimi AD, Akdeniz

Detaylı

Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavi kılavuzu

Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavi kılavuzu Europen Hert Journl (2009) 30, 2493 2537 doi:10.1093/eurhertj/ehp297 ESC KILAVUZLARI Pulmoner hipertnsiyon tnı ve tedvi kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC) ve Avrup Solunum Derneği (ERS) Pulmoner Hipertnsiyon

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

Geniş Vestibüler Akuaduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu

Geniş Vestibüler Akuaduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu Uludğ Üniversitesi Tıp Fkültesi Dergisi 30 (2) 131-135, 2004 OLGU BİLDİRİMİ Geniş Vestiüler Akuduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu Nusret İNCİ, İrhim HIZALAN, Özlem Ky TURGUT, İlker TEZEL, Selçuk ONART, Levent

Detaylı

Yeni proje tartışma yarattı

Yeni proje tartışma yarattı Hlk Sğlığı Müdürü Kemik, Nükleer Sntrle destek verdi... Tepkiler demogoji n Akkuyu Nükleer Sntrli ne SATILIK İŞYERİ Mersin de Ormn Bölge Müdürlüğü ynınd, Cemlpş Cddesi ne cepheli, 3.kt, 210 m2, işyerine

Detaylı

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012 HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ 18-19 Ekim 2012 2. Oturum... 37 Hrtmut BEYER- Hmburg Universl Trnsport Consulting Genel Müdürü... 38 Prof. Dr. Frncesco FILIPPI- Rom Spienz Üniversitesi Öğretim Üyesi,

Detaylı

Çocuk acil servisine başvuran zehirlenme olgularının geriye dönük olarak değerlendirilmesi

Çocuk acil servisine başvuran zehirlenme olgularının geriye dönük olarak değerlendirilmesi 234 Özgün Araştırma Original Article DO I: 10.4274/tpa.46.80 Çocuk acil servisine başvuran zehirlenme olgularının geriye dönük olarak değerlendirilmesi Evaluation of the poisoning cases who applied to

Detaylı

Q 2013 ESC Kararlı Koroner Arter Hastalığı Yönetimi Kılavuzu

Q 2013 ESC Kararlı Koroner Arter Hastalığı Yönetimi Kılavuzu Q 2013 ES Krrlı Koroner Arter Hstlığı Yönetimi Kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ES) Krrlı Koroner Arter Hstlığı Yönetimi Görev Gruu Görev Gruu Üyeleri: Gilles Montlescot* (şkn) (Frns), Udo Sechtem* (şkn)

Detaylı

Bir üniversite hastanesi acil servisine başvuran zehirlenme olgularının değerlendirilmesi

Bir üniversite hastanesi acil servisine başvuran zehirlenme olgularının değerlendirilmesi Dicle Tıp Dergisi / E. Sönmez ve ark. Zehirlenme olguları 2012; 39 (1): 21-26 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.01.0088 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Bir üniversite hastanesi

Detaylı

Görüntüleme. Dr. Gündüz ÖĞÜT

Görüntüleme. Dr. Gündüz ÖĞÜT 5 Kolorektl KANSERlerde Görüntüleme Dr. Gündüz ÖĞÜT Rdyoloji; kolorektl knserlerin tnısınd, evrelendirmesinde ve tedvi sonrsı dönemde metstzlrın rştırılmsı ile tkiinde önemli ir yer lmktdır. Çift kontrst

Detaylı

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h e A þ t ý m Mlignnt Mesotheliom: Clinicl, Pthologicl nd Rdiologicl Findings l n i j i O O i g in Mlign Plevl Mezotelyom: Klinik, Ptolojik ve Rdyolojik Bulgul h c s Re l Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

Korozif Madde Alımı Nedeniyle Yatırılan 139 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi: Epidemiyolojik Çalışma

Korozif Madde Alımı Nedeniyle Yatırılan 139 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi: Epidemiyolojik Çalışma Özgün Araflt rma/original Article DOI:10.4274/Jcp.11.58077 Korozif Madde Alımı Nedeniyle Yatırılan 139 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi: Epidemiyolojik Çalışma Retrospective Analysis of 139 Cases

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Mdde 1- Bu tlimt, Stdyum ve Güvenlik Komitesinin, görev, yetki ve sorumluluğunu, çlışm ess ve usullerini, denetleme fliyetlerini

Detaylı

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 2005,20(1):1-5 J. of Fc. of Agric., OMU, 2005,20(1):1-5 İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ Hsn TEMİZ A.Kdir HURŞİT Ondokuz

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h e A þ t ý m Multiple Anlyses of the Fctos Affecting the Utiliztion of Antentl Ce: A Middle Antoli Smple l n i j i O O i g in Doğum Öncesi Bkım Almyı Etkileyen Fktölein Çoklu Anlizi: Bi İç Andolu Öneği

Detaylı

Mobil Uygulamalar ile Kişiye Özel Sağlık Uygulamalarına Bir Örnek; Diyet

Mobil Uygulamalar ile Kişiye Özel Sağlık Uygulamalarına Bir Örnek; Diyet TURKMIA 10 Proceedings 7 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Mobil Uygulmlr ile Kişiye Özel Sğlık Uygulmlrın Bir Örnek; Diyet Şengül Sngu TALAK, Müge ÖZYURT, Gözde ŞAHİN Ahmet ŞAHİN Beslenme ve

Detaylı

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty Bozok Medical Journal Cilt: 1 Sayı: 1 Nisan 2011 BOZOK TIP DERGİSİ Volume: 1 Number: 1 April 2011 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır Official Journal of Bozok University Medical Faculty www.

Detaylı

TANELİ ÜRÜNLERDE ÜRÜN ŞEV KARAKTERİSTİKLERİNE BAĞLI DEPOLAMA YÜKLERİ

TANELİ ÜRÜNLERDE ÜRÜN ŞEV KARAKTERİSTİKLERİNE BAĞLI DEPOLAMA YÜKLERİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 006,1(1):13-139 J. of Fc. of Agric., OMU, 006,1(1):13-139 TANELİ ÜRÜNLERDE ÜRÜN ŞEV KARAKTERİSTİKLERİNE BAĞLI DEPOLAMA YÜKLERİ Turgut ÖZTÜRK Hkn KİBAR Ondokuz Myıs Üniversitesi Zirt

Detaylı

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

Ürolojik Laparoskopik Cerrahide Kullanılan Ekipmanlar ve Operasyon Odasının Dizaynı Urologic Laparoscopy Equipment and Operating Room Set-Up

Ürolojik Laparoskopik Cerrahide Kullanılan Ekipmanlar ve Operasyon Odasının Dizaynı Urologic Laparoscopy Equipment and Operating Room Set-Up 126 ADIM ADIM LAPAROSKOPİK CERRAHİ I STEP BY STEP LAPAROSCOPIC SURGERY Ürolojik Lproskopik Cerrhide Kullnıln Ekipmnlr ve Opersyon Odsının Dizynı Urologic Lproscopy Equipment nd Operting Room Set-Up Ömer

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KISA ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT PLAKLARDA TİTREŞİM ANALİZİ Sit Özmen ERUSLU DOKTORA TEZİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI TEZ DANIŞMANI: Doç Dr. Metin AYDOĞDU

Detaylı