Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi"

Transkript

1 Arştırmlr / Reserches DOI: /SEMB Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme olgulrının incelenmesi Amç: Bu çlışm çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı kut zehirlenme olgulrının incelenmesi mcıyl tnımlyıcı olrk gerçekleştirildi. Gereç ve Yöntem: Çlışmy bşlmdn önce kurum izni lındı. Çocuk cil ünitesine zehirlenme nedeniyle bşvurn 110 çocuk hst, nnelerine çlışmnın mcı hkkınd bilgi verilerek onm formu imzltıldıktn sonr çlışm kpsmın lındı. Litertür bilgilerine dynılrk hzırlnn nket formu ile toplnn verilerin değerlendirilmesinde tnımlyıcı ve prmetrik testler kullnıldı. Bulgulr: Olgulrın yş ortlmsı 7.7±5.7 (5 y-18 yş), %44.5 i 2-6 yş grubu, %56.4 ü kız, %61.8 i okul gitmeyen çocuklrdı. 110 zehirlenme olgusunun %57.3 ü (n=63) ilç zehirlenmeleri (26/63 sı prsetmol), bunlrın d %65.1 i kız çocuklrdı. Olgulrın %43.6 sı yoğun bkım, %34.5 i servise ytırıldı. Hstnede klış süresi ortlm 27.6±15.73 stti. Zehirlenme nedenleri; %22.7 si (n=25) intihr mçlı, %20 si bilinçsiz lım, %19.1 i çıkt bırkıln mdde, %13.6 sı ev kzsı olrk belirlendi. Hstlrın çoğun (%61.8) mide lvjı ypılıp, ktif kömür verildikten sonr servise lınmış, semptomlr yönelik destekleyici tedviler ypılmıştır. Sonuç: Zehirlenmelerin çoğunlukl küçük çocuklrd görülmesi ve bilinçsizlikten kynklnmsı, özellikle nnelerin bu konud eğitilmesinin ne kdr önemli olduğunu göstermektedir. Hem kz sonucu hem intihr mçlı ilç zehirlenmelerinde kız çocuklrının yoğunlukt olmsı dikkt çekicidir. Çocukluk çğı zehirlenmelerinin önlenmesinde, mortlite ve morbiditesinin zltılmsı mcıyl kpsmlı rştırmlr ypılmsının ve toplumun dikktinin çekilmesinin gerektiği inncındyız. Anhtr kelimeler: Çocukluk çğı, cil servis, zehirlenme ABSTRACT: The study of the intoxition cses of the ptients (0-18 yers) dmitting to peditric emergency unit Objective: This study hs been held descriptively with the im of nlyzing the cute intoxiction cses of the ones (0-18 yers) pplying to Peditric Emergency Unit. Mteril nd Method: Permission is obtined from the institution before strting the study. 110 children dmitting to peditric emergency unit with the problem of intoxiction hve been included in the study fter their fmily signed the consent form by being informed bout the im of the study. Descriptive nd prmetric tests re used for the evlution of the dt gthered by questionnire form prepred bsed on the literture dt. Result: The verge ge for the cses is 7.7±5.7 (5 months-18 yer); 44.5 % of these re in 2-6 ge group, 56.4% re femle, 61.% re the ones out of school. 57.3% (n=63) of the 110 intoxiction cses re drug toxicity (prcetmol 26/63 %) nd 65.1% of these re femle children. 43.6% of the cses re tken into intensive cre unit while 34.5% re hospitlized in service. The verge length of hospitliztion is 27.6±15.73 hours. 22.7% of the resons of intoxiction (n=5) re suicide, 20% re unconscious drug intke, 19.1% re the drugs left uncovered nd 13.6% re home ccidents. Gstric lvge is performed to the most of the ptients (61.8%) nd fter giving ctivted chrcol they re tken into service nd received supportive tretment imed t the symptoms. Conclusion: The fct tht the intoxiction is mostly seen in children nd mostly results from unconsciousness shows tht the eduction of the fmily bout this issue hs gret importnce. Also femle children remin t the forefront of the suicidl drug intoxiction. We believe tht in order to prevent the childhood intoxiction, there must be extensive reserch with the im of reducing the mortlity nd morbidity nd efforts should be mde to rise public wreness. Key words: Childhood, emergency unit, intoxiction Ş.E.E.A.H. Tıp Bülteni 2014;48(1): Skry Üniversitesi Sğlık Yüksekokulu, Cerrhi Hstlıklrı Hemşireliği Anbilim Dlı, Skry-Türkiye Yzışm Adresi / Address reprint requests to: Hnde Açıl, Skry Üniversitesi Sğlık Yüksekokulu, Cerrhi Hstlıklrı Hemşireliği Anbilim Dlı, Skry-Türkiye E-post / E-mil: Geliş trihi / Dte of receipt: 06 Temmuz 2013 / July 06, 2013 Kbul trihi / Dte of cceptnce: 17 Şubt 2014 / Februry 17, 2014 Şişli Etfl Hstnesi T p Bülteni, Cilt: 48, Sy : 1, 2014 / The Medicl Bulletin of Şişli Etfl Hospitl, Volume: 48, Number 1,

2 Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme olgulrının incelenmesi GİRİŞ Tüm dünyd, zehirlenme olgulrı, özellikle çocukluk yş grubund cil servise bşvurn hstlr rsınd önemli bir yer tutmkt olup zehir dnışm merkezlerine bildirilen hstlrın %50 den fzlsını beş yş ltındki çocuklr oluşturmktdır (1,2). Zehirlenmeler çocukluk çğı cil hstlıklrı rsınd morbidite ve mortlitenin önlenebilir nedenleri rsınd yer lmktdır. Türkiye gibi gelişmekte oln ülkelerde zehirlenmeler ve bun bğlı ölüm ornlrının yüksek olmsı, çocukluk çğı zehirlenmelerini, çözümlenmesi gereken önemli bir sorun durumun getirmektedir (3). Gelişmiş ülkelerde intihr mçlı ve kz ile oln zehirlenmelerin yıllık insidnsı % rsınd değişmekte olup ülkemizde cil servise bşvurn zehirlenme olgu syısı tüm olgulrın % sini oluşturduğu bilinmektedir (4). Ülkemizde çocukluk döneminde zehirlenmeler trfik kzsı, düşme ve ynıklrdn sonr 4. sıklıkt görülen kz çeşidi olmktdır (5). Yine kz sonucu sptnn zehirlenmelerin yklşık %80 i 5 yşın ltındki çocuklrd görülmekte ve %87 si evde orty çıkmktdır. Bir yşındn küçük çocuklrın zehirlenmelerinde genellikle ilçlrın ynlış kullnılmsı söz konusuyken, dh büyük çocuklrd merk ve ulşılbilir ev ürünlerinin lınmsı söz konusudur (6). Bu çlışmd Skry Kdın Doğum ve Çocuk Hstnesi Çocuk Acil Ünitesi ne bşvurn 0-18 yş rsı kut zehirlenme olgulrının incelenmesi mçlnmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM Arştırmnın evrenini; Skry Kdın Doğum ve Çocuk Hstnesi Acil Servisine bşvurn hstlr, örneklemini ise trihleri rsınd zehirlenme nedeniyle bşvurn 110 çocuk hst oluşturdu. Çlışmy kurum izni lındıktn ve nnelere çlışmnın mcı hkkınd bilgi verilerek onm formu imzltıldıktn sonr bşlndı. Veriler, sosyo-demogrfik özellikleri içeren soru formu ve zehirlenmeye ilişkin lınn mdde/ilç, krşılşm yolu, klinik öncesi ypıln müdhleler, ilç lımındn bşvuruy kdr geçen süre, semptomlr, hstnede ytış süresi, ypıln müdhleler gibi sorulrdn oluşn nket formu kullnılrk toplndı. Verilerin nlizi bilgisyr ortmınd tnımlyıcı ve prmetrik testler kullnılrk ypıldı. BULGULAR Çlışmy lınn olgulrın yş ortlmsı 7.7±5.7 (5 y-18 yş), %44.5 i 2-6 yş grubund, %56.4 ü kız ve %61.8 i okul gitmeyen çocuklrdı (Tblo 1). İlç zehirlenmeleri %57.3 (63/110) tüm zehirlenmeler içinde ilk sırd yer ldı ve ilç zehirlenmelerinde kız çocuklrının syısı (%65.1; 41/63) erkeklere göre dh fzlydı. Bunu besin zehirlenmesi (%10), çkmk gzı (%7.3) ve koroziv mdde/fre zehiri/krbonmonoksit zehirlenmeleri (%6.4) izledi (Tblo 2). İlç zehirlenmelerinde, prsetmol (%23.6) ilk sırd yer ldı, bunu ntidepresn (%8.2), ekspektorn/ks gevşetici/ nljezik (%6.4) ile zehirlenmeler izledi. Zehirlenmeye yol çn mddenin en çok sindirim yoluyl (%85.5) lındığı, 2-6 ile yş grubund nlmlı bir şekilde dh yüksek ornd olduğu sptndı (p=0.014). Bunu solunum yolu (%13.6), deri ve mukoz yolu (%0.9) izledi. Bir ilçl zehirlenenlerin ornı %86.4, birden fzl ilçl ise %13.6 idi. Ailelerin %57.3 ü lınn mddenin dozunu bilmediğini ifde etti. Olgulrın çoğu zehirli mdde/ilç lındıktn sonr ilk iki st içinde (%74.5) hstneye ulştırılmışlrdı. Hstlrımızın %71,8 i ilk bşvuru yeri hstnemiz iken, %27,3 ornınd ise ikinci merkez olrk getirilmişti (Tblo 3). Tblo 1: Demogrfik Özellikler (n=110) Demogrfik Özellikler n % Yş 0-12 y yş yş yş ve üzeri Cinsiyet Kız Erkek Eğitimi Okumuyor Ortöğretim İlköğretim TOPLAM kişi içindeki yüzdesi 28 Şişli Etfl Hstnesi T p Bülteni, Cilt: 48, Sy : 1, 2014 / The Medicl Bulletin of Şişli Etfl Hospitl, Volume: 48, Number 1, 2014

3 D. Aygin, H. Açıl Tblo 2: Cinsiyete ve zehirlenmeye neden oln etken mddeye göre Dğılımı (n=110) Cinsiyete ve Zehirlenmeye Neden Kız Erkek TOPLAM Oln Etken Mddeye Göre Dğılımı n % n % b n % c İlç Besin Çkmk gzı Kostik-koroziv mdde Fre zehiri Krbonmonoksit zehirlenmesi Bilinmeyen Alkol İlç+lkol Kibrit çöpü TOPLAM kişi içindeki yüzdesi, b 48 kişi içindeki yüzdesi, c 110 kişi içindeki yüzdesi Tblo 3: Olgulrın bşvurduklrı merkez syısı, etken mddeyi lm ve bşvuru nedenleri ile ile trfındn uygulnn yöntemler Bşvuru Nedenleri, Bşvurduklrı Merkez ve Aile Trfındn Uygulnn Yöntemler n % Bşvurduğu Merkez Syısı Etken Mddeyi Alm Nedenleri İntihr girişimi Bilinçsiz Açıkt bırkıln mdde Ev kzsı Besinle Bilinmiyor Kronik ilç kullnımı sırsınd Su snıp içmek Hstneye Bşvuru Nedenleri Asemptomtik Bulntı ve kusm Bilinç değişikliği Ağız içinde ynık İshl Krdiyk ritmi Denge kybı Deride kızrıklık Aile Trfındn Uygulnn Yöntemler Hiçbir şey Yoğurt vey yrn içirme Su içirme Süt içirme TOPLAM kişi içindeki yüzdesi Zehirlenme nedenlerine bkıldığınd; %22.7 sinin (n=25) intihr mçlı, %20 sinin (n=22) bilinçsiz lım, %19.1 inin (n=21) ise çıkt bırkıln mddeyi çocuğun içmesi şeklinde olduğu belirlendi (Tblo 3). İntihr mçlı olgulrının hemen hepsinin (24/25) yş grubund (p=0.000) ve çoğunluğunun (21/25) kız olduğu sptndı (p=0.011). Hstneye bşvuru nedenlerine göre olgulrın %65.5 i semptomtik olup, diğer bşvuru semptomlrının ise sırsıyl bulntı-kusm (%20) ve bilinç değişikliği (%9.1) olduğu görüldü (Tblo 3). Zehirlenme olgulrının %79.1 ine (n=87) ileleri trfındn hstneye getirmeden önce kusturm, tuzlu su içirme gibi yöntemlerden hiçbiri uygulnmmıştı. %19.1 ine ise (n=21) hstne öncesi yoğurt vey yrn içirilmişti (Tblo 3). Şişli Etfl Hstnesi T p Bülteni, Cilt: 48, Sy : 1, 2014 / The Medicl Bulletin of Şişli Etfl Hospitl, Volume: 48, Number 1,

4 Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme olgulrının incelenmesi Tblo 4: Zehirlenme olgulrının bu esnd ylnız olup olmm durumu ve etken mdde oln ilcın bulunm yerleri Zehirlenme Olgulrının Bu Esnd Ylnız Olup Olmm Durumu ve Etken Mdde Oln İlcın Bulunm Yerleri n % Zehirlenme Sırsınd Evde Kimsenin Olup Olmdığı Evde yetişkin bir ebeveyn vrdı Çocuklrım ynındydı Hyır kimse yoktu Bilmiyorum Etken Mdde Oln İlcın Bulunm Yerleri Çocuklrın erişebileceği yerde Yrdımlı rç kullnrk ulşbileceği yerde Asl erişebileceği yerde değil Evimde sl ilç bulundurmm zten ilcı komşusunun evinde-sokkt bulmuş TOPLAM kişi içindeki yüzdesi Olgulrın %89.1 inin cile bşvurduğund bilinci çıktı. Bşvurud olmyıp gözlem sırsınd en sık orty çıkn semptomlr ise; krın ğrısı (%38.2), bulntı-kusm (%37.3), denge kybı (%15.5) ve bş ğrısı/bş dönmesi (%14.5) olrk belirlendi. Bilinç bulnıklığı ve denge kybı oln çocuklrın çoğu, dh önceden zehirlenme öyküsü olnlrın (8/8) ve psikiytrik ilç kullnnlrın (7/7) tmmı yş grubundkilerdi (p<0.05). Zehirlenenlerin çoğun (%61.8) mide lvjı ypılıp, ktif kömür verildikten sonr servise lınmış olup, %18.2 sine semptomlr yönelik destekleyici tedvi, %13.6 sın oksijen tedvisi ypıldı. Olgulrın %43.6 sı yoğun bkım, %34.5 i servise ytırıldı, %20.9 u ise müşhedede tutuldu. Hstnede klış süresi ortlm 27.6±15.73 stti. Zehirlenme sırsınd evde kimsenin olup olmdığı sorulduğund; %80 inin evde yetişkin biri vrken, %10 unun büyük çocuklr vrken, %8.2 sinin ise evde kimse yokken ilç/mdde içtikleri ifde edildi (Tblo 4). Annelere zehirlenmeye neden oln ilç/ mddenin nerede bulundurulduğu sorulduğund ise; %42.7 si ilçlr çocuklrın erişebileceği yerde, %39.1 i yrdımcı rç kullnrk ulşbileceği yerde, %17.3 ü ise ilçlr çocuklrın sl erişebileceği yerde değil ifdesini kullnmışlrdı (Tblo 4). TARTIŞMA Kz sonucu oln zehirlenmeler hreketliliğin rttığı, rştırm ve öğrenme merkının geliştiği 1-5 yş dönemindeki çocuklrd dh fzl görülmektedir (7). Bunun en önemli nedeni dikktsiz/bilinçsiz ile büyüklerinin ilç ve diğer toksik mddeleri çocuklrın ulşbileceği yerlerde bırkmlrı y d kendilerine it olmyn kplrd sklmlrının ynınd, çocuklrını yeteri kdr izleyememelerinin olduğu belirtilmektedir (7,8). Çlışmmızd yer ln zehirlenme olgulrınd en sık görülen 2-6 yş grubunun ypıln birçok çlışm ile uyumlu olduğu görülmektedir (7-17). Dönmez ve Durmz (%58.7), Özdemir ve rk. (%58), Biçer ve rk. nın (%51.7) çlışmlrınd olduğu gibi çlışmmızd d zehirlenme vklrının çoğunluğunu kızlr oluşturmktdır (15,18,19). Bzı çlışmlrd d bulgulrımızın ksine erkek çocuklrın ornı yüksek bulunmuştur (1,7,8,10,16,17,20,21). Çocuklrd görülen tüm zehirlenmelerde en sık neden ilçlrdır. İlç intoksiksyonlrı erişkinlerde sıklıkl intihr mçlı iken, çocuklrd ise kz nedeniyle olmktdır (22). Ypıln pek çok çlışmd bulgulrımız benzer şekilde zehirlenme etkeni olrk ilçlr ilk sıryı lmktdır (1,7,8,11-20,23). İlç zehirlenmeleri rsınd en sık prsetmol grubu ilçlrın yer ldığı görüldü. Litertürdeki birçok çlışmd d ilç zehirlenmeleri rsınd en sık etkenin nljezik/ntipiretiklerin olduğun dikkt çekilmiştir (7,11,17,18,31). Uzun ve rk. nın (14) yptığı çlışmd ise en sık ntipsikotikler ve nljezik/ntipiretik ilçlrın lındığı belirtilmektedir. Merkezi sinir sistemi ilçlrının dh sık ilç zehirlenmelerine yol çtığını belirten (10,13,20), ilç zehirlenmeleri içerisinde trisiklik ntidepresnlrın, ntidepresnlrın ve mitriptilinin ilk sırd bulunduğunu 30 Şişli Etfl Hstnesi T p Bülteni, Cilt: 48, Sy : 1, 2014 / The Medicl Bulletin of Şişli Etfl Hospitl, Volume: 48, Number 1, 2014

5 D. Aygin, H. Açıl bildiren çlışmlrd mevcuttur (9,15,19,24). Toplumumuzd yygın olrk kullnıln, ecznelerden kolylıkl temin edilebilen ve bu nedenle de evlerde sıkç bulunn nljezik, ntipiretik ve ntidepresn ilçlr çocuklr d kolylıkl ulşılbilmektedir. Mortlitenin yüksek olmsı ve yoğun bkım gereksiniminin fzl olmsı nedeniyle bu ilçlrl oln zehirlenmeler özellikle önemlidir. Dolyısıyl, bu tür ilçlrın reçetesiz temininin önlenmesi, evlerde dh dikktli sklnmsı ve ilç kutulrının çocuklr trfındn kolylıkl çılmyck şekilde üretilmelerinin ilç zehirlenmelerini zltbileceği belirtilmektedir (19). Ypıln birçok çlışmd zehirlenmeye yol çn mddelerin bulgulrımızl benzer şekilde %81.7- %96.2 gibi değişen ornlrd ğız yoluyl lındığı vurgulnmktdır (3,5,7,10,11,16-18,20,21). Sonuçlrımızl benzer şekilde üç frklı çlışmd olgulrın %88-%97 sinin tek ilç/mdde ldıklrı (1,7,16), nck Özdemir ve rk. (18) ise olgulrın %59 gibi dh yüksek ornd birden fzl ilç ile zehirlendikleri belirtilmiştir. Ülkemizin btı ve güney bölgelerinde zehirlenme olgulrının hstneye hızlı bir şekilde getirildiği, doğu ve kuzey bölgelerinde ise bşvurunun geç ypıldığı gözlenmiştir. Bölgede yşynlrın sosyoekonomik ve eğitim düzeyi, rzi şrtlrının olumsuzluğu ve ulşımın kötü olmsıyl birlikte sğlık hizmetinin uzklığı ve yeterliliğinin bu süreyi etkilediği düşünülmektedir (1,20). Zehirlenme olgulrının tedvilerinin bşrısınd, hstlrın ilk stlerde cil servislere ulştırılmsı önemli rol oynmktdırlr (8). Zehirli mdde lındıktn sonr olgulrımızın dörtte üçü ilk iki st içinde ilk merkez olrk cil üniteye ulştırılmışlrdı. Benzer şekilde Soyucen ve rk. (10) vklrın çoğunluğunun ilk 2 st içinde, Khveci ve rk. (12) zehirlenme sonrsı vklrın yrısın ykınının ilk bir st içinde, Ağın ve rk. (16) ise üçte birinin 1 stten kıs bir sürede hstneye ulştırıldığını belirtmişlerdir (10,12,20). Ypıln diğer üç çlışmd d 4-6 st içerisinde hstneye ulştırıldığı sptnmıştır (8,11,16). Hstnemiz olgulrın %71.8 inin bşvurduğu ilk merkez, %27.3 ünün ise ikinci merkezdi (Tblo 3). Kelebek ve rk. nın (5) yüksek olgu syılı çlışmlrınd olgulrın %90.2 si cile direk bşvururken, %9.8 i diğer merkezlerden sevk edilmişti. Sümer ve rk. nın (25) çlışmsınd zehirlenmelerin %52.3 ü çocuk cil polikliniğine gelmeden önce bşk bir sğlık kuruluşun uğrmıştır. Engin ve rk. (26) çlışmlrınd vklrın büyük çoğunluğunun (%68 i) bşk bir sğlık kuruluşun uğrdıktn sonr, hstnelerine ikinci merkez olrk bşvurduğunu bildirmişlerdir. Benzer şekilde Eliçık ve rk. nın (27) çlışmsınd olgulrın %70.4 ü bşk bir sğlık merkezinden gönderilmiş olup, %29.6 sı doğrudn hstnelerine bşvurmuştu (27). Kz sonucu zehirlenmeler hemen her yşt bilinçli zehirlenmelerden dh sık görülürken, yş grubund ve dh çok kızlrd intihr mçlı zehirlenmeler göze çrpmktdır (8). Çlışmmız d litertürü desteklemektedir ve zehirlenme nedenlerine göre yrıdn fzlsı bilinçsiz lım, çıkt bırkıln mdde, kz ile lım beşte birinden fzlsı intihr mçlı gerçekleşmiştir. İntihr olgulrının hemen hepsi yş grubund ve kızdır. Bulgulrımızl benzerlik gösteren bir çok çlışm gözden geçirildiğinde %69 ile %95.2 gibi değişen ornlrd zehirlenmelerin kz sonucu olduğu göze çrpmktdır (8,11,16-18). Çocukluk çğı zehirlenmelerinin %87-92 si evde orty çıkmktdır (16,20). Bizim çlışmmızd d çocuklrın %80 i evde yetişkin biri vrken ilç içmişlerdir ve nnelerin ilçlrı uygun koşullrd sklmdıklrı görülmüştür. Çlışmmızd zehirlenme olgulrının üçte ikisi semptomtiktir. En sık görülen bşvuru semptomlrı bulntı-kusmdır. Bşvurud olmyıp gözlem sırsınd en sık orty çıkn semptomlr ise; krın ğrısı, bulntı-kusm, denge kybı ve bş ğrısı/bş dönmesi olrk belirlendi. Ağın ve rk. nın (10) çlışmlrınd olgulrın %41 inin semptomtik olduğu, bunu %18 ile bulntı kusmnın izlediği belirtilmektedir (10). Öner ve rk. d (1) zehirlenme olgulrının %22.9 und bulntı-kusm, %19.4 ünde ise huzursuzluk ve ritmi görüldüğünü ifde etmişlerdir (1). Diğer benzer çlışmlrd d olgulrın yrıdn fzlsının semptomtik olduğu, sistemlere it klinik bulgulr ve bilinç değişikliği de görüldüğü belirtilmiştir (8,12,17). Kendirci ve rk. (29) yptıklrı çlışmd semptomtik olnlr rsınd ise en sık ykınmnın 73 hstd (%28.6) bulntı olduğunu, ikinci sırd ise 52 hstd (%2.4) krın ğrısı olduğunu sptmışlrdı. Biny ve rk. tüm Şişli Etfl Hstnesi T p Bülteni, Cilt: 48, Sy : 1, 2014 / The Medicl Bulletin of Şişli Etfl Hospitl, Volume: 48, Number 1,

6 Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme olgulrının incelenmesi zehirlenmeler içinde en çok kusm (%30.2) kusm olduğunu sptrken (17); Sümer ve rk. (25) sırsıyl bulntı-kusm (%14.1) ve uykuy meyil (%13.3) olrk sptmışlrdır. Kondolot ve rk. (21) çlışmlrınd zehirlenme olgulrının %11.4 üne ilelerin evde yoğurt, yrn, su, süt gibi içecekler verdiği, %2.2 sini ise kusturrk getirdikleri belirtilmiş olup, Öner ve rk. nın (1) çlışmsınd ise vklrın %24.7 si doğrudn hstneye getirildiği, %37.9 unun ise ilesi trfındn kusturulduktn sonr hstneye getirildiği bildirilmiştir (1). Çlışmmızd ise bu bulgulrın ksine, ebeveynlerin çoğunluğu hstneye getirmeden önce kusturm yöntemlerinden hiçbirini uygulmmıştı ve lınn mddenin dozunu bilmiyorlrdı. Olgulrın %89.1 inin cile bşvurduğund bilinci çıktı. Benzer şekilde Sönmez ve rk. (28) çlışmlrınd hstlr geldiklerinde bilinçleri durumlrı; %88.2 sinde çık, %7.6 sinde konfüze, %4.1 inde kplı bulunmuştur. Kelebek ve rk. (5) ise bşvuru nınd olgulrın %11.8 nin konfüze, %4.8 nin stupor, %0.8 nin kom hlinde olduklrını sptmışlrdır. Zehirlenme olgulrınd uygulnck tedvi plnı; toksik mddenin emilmesinin engellenmesi vey zltılmsı, sistemik ntidotlrın verilmesi, toksik mddenin metbolizmsının değiştirilmesi, vücuttn tılımının hızlndırılmsı ve semptomtik tedvi şeklinde özetlenmektedir (21). Çlışmmızd hstlrın çoğun (%61.8) emilimin zltılmsı mcıyl mide lvjı ypılıp, ktif kömür verildikten sonr servise lınmış, semptomlr yönelik destekleyici tedviler ypılmıştır. Benzer şekilde ypıln çlışmlrın hepsinde zehirlenme olgulrın mide lvjı ve/vey ktif kömür uygulnmıştır (1,7,8,10,16,19-21). Çlışmmızd olgulrın yrıy ykını yoğun bkım, üçte biri servise ytırıldı ve hstne ytışlrı vrdı. Biçer ve rk. (7), Yılmz ve rk. (16), Kondolot ve rk. (21) yptıklrı çlışmlrınd bulgulrımızın tersine gözlemde tutuln olgu syısı fzl, yoğun bkım vey servise lınn olgu syısı dh z olduğu görülmüştür. Kelebek ve rk. nın (5) çlışmlrınd olgulrın %40 ın ytış ypılırken, %56.6 sı cil servisten tburcu edilmiş, %3.4 olgu ise teknik yetersizlik nedeniyle üniversite hstnesine sevk edilmiştir. Güzel ve rk. nın (30) çlışmsınd d vklrın %77.6 sı cil gözlemde, %14.1 i ytırılrk, %5.5 i yktn tetkik ve tedvi uygulnmış olup, sdece 1 olgud yoğun bkım ihtiyç duyulmuştur. Sonuç olrk ilç kpklrının çocuk kilitli olmsı; ilelerin ilçlrını, temizlik mddelerini çocuğun ulşmycğı bir yerde muhfz etmeleri konusundki uyrı yzısının kutu mbljı üzerinde dikkt çekici bir şekilde yer lmsı; ilelerin bu konulrd eğitilmesinin gerekliliği; eczcılrın d ilç verirken gerekli uyrılrd bulunmlrının zehirlenmeleri zltcğı inncındyız. Ülkemiz genelindeki zehirlenmelerin epidemiyolojik özelliklerinin kpsmlı çlışmlr ile belirlenmesinin ve toplumun dikktinin çekilmesinin çocukluk çğı zehirlenmelerinin önlenmesine, mortlite ve morbiditesinin zltılmsın önemli ktkı sğlycğı knısındyız. Teşekkür Bu çlışmd verilerin toplnmsınd emeği geçen Skry Üniversitesi Sğlık Yüksekokulu öğrencilerimizden Şeym Trbzon, Gülsüme Ky, Esr Byrk, Kübr Ellibeşoğlu n teşekkür ediyoruz. KAYNAKLAR 1. Öner N, İnn M, Vtnsever Ü, Turn Ç, Çeltik C, Küçükuğurluoğlu Y, ve rk. Trky Bölgesinde Çocuklrd Görülen Zehirlenmeler. Türk Peditri Arşivi 2004; 39: Krrsln B, Turl A, Aydın B. Ondokuz Myıs Üniversitesi Tıp Fkültesi cil servisine bşvurn koroziv mdde zehirlenmeleri. Vn Tıp Dergisi 2007; 14: Bükülmez A, Tht EG, Şen TA, Alpy F. Çocuk cil servisine bşvurn zehirlenme vklrının değerlendirilmesi. Koctepe Medicl Journl Ock 2013; 14: Özyr E, Değerli S, Güleç H, Şhin Ş, Dereli N. Yoğun bkım kbul edilen zehirlenme olgulrının retrospektif nlizi. Yoğun Bkım Derg 2011; 3: Kelebek F, Str S, Kozcı N, Acıklın A, Gulen M, Acehn S. Acil Servise Bşvurn Peditrik Zehirlenme Olgulrı. The Journl Of Acdemic Emergency Medicine Jem Article in Press doi: /jem Tekin D, Suskn E. Çocukluk çğınd zehirlenmelere genel yklşım. Klinik Peditri 2005; 4: Biçer S, Sezer S, Çetindğ F, Kesikminre M, Tombulc N, Aydoğn G, ve rk. Çocuk Acil Kliniği 2005 Yılı Akut Zehirlenme Olgulrının Değerlendirilmesi. Mrmr Medicl Journl 2007; 20: Özcn T, Tosun A, İnn G, Yendur G, Özbek E, Cn D, ve rk. Hstnemize bşvurn zehirlenme olgulrının değerlendirilmesi. ADÜ Tıp Fkültesi Dergisi 2002; 3: Şişli Etfl Hstnesi T p Bülteni, Cilt: 48, Sy : 1, 2014 / The Medicl Bulletin of Şişli Etfl Hospitl, Volume: 48, Number 1, 2014

7 D. Aygin, H. Açıl 9. Aydınoğlu H, Aygün AD, Güngör S, Turgut M, Doğn Y. Fırt Üniversitesi Tıp Fkültesi nde izlenen 176 çocuk zehirlenme olgusunun değerlendirilmesi. Türk Peditri Arsivi 2000; 35: Ağın H, Çlkvur Ş, Olukmn Ö, Url R, Bk M. Çocukluk çğınd zehirlenmeler: Son 2 yıldki olgulrın değerlendirilmesi. T Klin Peditri 2002; 11: Öntürk YA, Uçr B. Eskişehir bölgesinde çocukluk çğı zehirlenmelerinin retrospektif değerlendirilmesi. Çocuk Sğlığı ve Hstlıklrı Dergisi 2003; 46: Khveci M, Çeltik C, Krslihoğlu S, Acunş B. Bir üniversite hstnesi cil servisine bşvurn çocukluk çğı zehirlenmelerinin değerlendirilmesi Sted 2004; 13: Born P, Tokuç G, Öktem S. Çocukluk çğı zehirlenmeleri (özet metin). Çocuk Dergisi 2004; 4: Uzun H, Mindn G, Şenses DA, Şimşek E, Kocby K. Btı Krdeniz Bölgesi nde çocukluk çğı zehirlenmelerinin retrospektif değerlendirilmesi (özet metin). Çocuk Dergisi 2007; 7: Dönmez O, Durmz O. Çocukluk çğınd görülen zehirlenmeler ve nedenleri. 3. Uludğ Peditri Kış Kongresi Özet Kitbı, 2007, Burs, 2007: Yılmz HL, Derme T, Yıldızdş D, Alhn E. Çukurov bölgesi ndeki çocukluk çğı zehirlenme olgulrının değerlendirilmesi. Nobel Med 2009; 5: Biny Ç, Şhin Gt, Biçer S, Gemici H, Şhin S, Bhr S ve rk. Çocuk cil ünitesi 2006 yılı zehirlenme vklrının değerlendirilmesi. Akdemik Acil Tıp Dergisi 2010; 9: Özdemir D, Yiş U, Klkn Ş, Dumn M, Ünl N. Akut çocukluk çğı zehirlenmeleri. ATUDER 2003; 1: Biçer S, Ayz NA, Onn S, Hcıhsnoğlu O, Sezer S, Çetindğ F ve rk. Zehirlenme olgulrınd tkip ve tedvi yklşımımız. Bkırköy Tıp Dergisi 2006; 2: Soyucen E, Aktn Y, Srl A, Akgün N, Numnoğlu AÜ. Skry bölgesindeki çocukluk çğı zehirlenmelerinin geriye dönük değerlendirilmesi. Çocuk Sğlığı ve Hstlıklrı Dergisi 2006; 49: Kondolot M, Akyıldız B, Gürözen F, Kurtoğlu S, Ptıroğlu T. Çocuk cil servisine getirilen zehirlenme olgulrının değerlendirilmesi. Çocuk Sğlığı ve Hstlıklrı Dergisi 2009; 52: Arsln G, Turl K, Özyurt Y, Süslü H, Kuzucuoğlu T. İntoksiksyonlr güncel yklşım. Krtl Eğitim ve Arştırm Hstnesi Tıp Dergisi 2007; 18: Shin S, Crmn KB, Dinleyici EC. Acute Poisoning in children; dt of peditric emergency unit. Irn J Peditr 2011; 21: Akın Y, Ağzıkuru T, Cömert S, Atılkn P, Erdğ GÇ, Teltr B. Hospitliztions for peditric intoxiction: study from Istnbul. The Turkish Journl of Peditrics 2011; 53: Sümer V, Güler E, Krnfil R, Dlkırn T, Gürsoy H, Griprdıç M, Dvutoğlu M.Çocuk cil servisine bşvurn zehirlenme olgulrının geriye dönük olrk değerlendirilmesi. Türk Ped Arş 2011; 46: Engin U, Birgül M, Ayhn D, Ozn Ö, Kenn B, Yonc A, Keml B. PP-070. Ondokuz Myıs Üniversitesi Tıp Fkültesi çocuk cil polikliniğine bşvurn mitriptilin zehirlenmesi olgulrının değerlendirilmesi. PP-070.htm 27. Eliçık K, Knık A, Krnfil Ö, Rstgel H, Metecn A, Oymn G, et l. Bir üçüncü bsmk hstne çocuk cil servisine bşvurn zehirlenme vklrının değerlendirilmesi. Smyrn Tıp Dergisi 2012; Sönmez E, Krkuş A, Çvuş UY, Civelek C, İpek G, Zeren C. Bir üniversite hstnesi cil servisine bşvurn zehirlenme olgulrının değerlendirilmesi. Dicle Tıp Dergisi 2012; 39: Kendirci HNP, Çolkoğlu EY, Hızlı Ş, Koçk M, Sylm E, Polt E, Yılmz G. Hstnemiz çocuk cil servisine bşvurn zehirlenme olgulrının değerlendirilmesi. Türkiye Çocuk Hst Derg 2011; 5: Güzel IŞ, Kibr AE, Vidinlisn S. Çocuk cil servisine bşvurn zehirlenme vklrının demogrfik özelliklerinin incelenmesi. Genel Tıp Derg 2011; 21: Mintegi S, Fernndez A, Alustiz J, Cnduel V, Mongil I, Cubet I, et l. Emergency visits for childhood poisoning: A 2-yer prospective multicenter survey in Spin. Peditric Emergency Cre 2006; 22: Şişli Etfl Hstnesi T p Bülteni, Cilt: 48, Sy : 1, 2014 / The Medicl Bulletin of Şişli Etfl Hospitl, Volume: 48, Number 1,

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Kriz Dergisi 1(3): 129-133 HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Dr. Ahmet Rıft ŞAHİN*, Dr. Aysen ÖZKAN** Özet: İntihr girişimi nedeniyle medikl vey cerrhi tedvi gerektiren 3 hstnın dosylrı incelendi.

Detaylı

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(2):1-10 ISSN 1300-3496 DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Nfiye ADAK Mustf PEKMEZCİ Hmide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ../. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİNİN Adı Soydı Sınıfı No Eğitimde fed edilecek fert yoktur. Mustf Keml ATATÜRK T.C... VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI Milli Eğitim Müdürlüğü. OKULU/LİSESİ

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa Türkiye VI. Ulusl Bhçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Zirt Fkültesi * Bhçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şnlıurf Seçilmiş Bzı Zerdli Genotiplerinin Polen Performnslrının Belirlenmesi Melike ÇETİNBAŞ 1,

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Syı : 13186036-010.07-/ b9 $~ fo/04/2013 Konu : eniz Kplumbğlrı Korum Çlışmlrı y- [TÜRKİYE CUMHURİYETİ! İCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ M. Akif ȘENOL 1 Ercüment ÖZDEMİRCİ 2 M. Cengiz TAPLAMACIOĞLU 3 1 Enerji ve Tbii Kynklr Bknlığı, Ankr, 2

Detaylı

"DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" trfındn 49, Türkiye Jeoloji Kurultyı

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı Yüksek syıd mklelerin sırrı Prof. Dr. Metin Blcı Türk ilim cmisının 2010 yılınd en çok yyın yptığı ilk 10 ilimsel derginin nlizini yptı. Bun göre toplm 21.529 mklenin %10 unun çok düşük düzeyde ve üstelik

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: POLİKLİNİKLERDEN YD DİĞER YTKLI SERVİSLERDEN HSTNIN GELİŞİ T.C. CELL BYR ÜNİVERSİTESİ HFS SULTN HSTNESİ YYIN TRİHİ:28.03.2008 REVİZE TRİHİ: 15.01.2016 DOKÜMN NO:PŞ-09 BSKI NO:01 REVİZE NO:01 SYF

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013 Veliler Anketi Stndrt denetlemesi Mtemtik 4. sınıf 2013 Sevgili Anne ve Bblr, Sevgili Veliler, Çocuğunuzun sınıfı bu öğretim yılınd 4.sınıf Mtemtik dersinde ilk stndrt denetlenmesi uygulmsın ktılcktır.

Detaylı

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Andolu Trım Bilimleri Dergisi Andolu Journl of Agriculturl Sciences http://dergiprk.ulkim.gov.tr/omunjs Arştırm/Reserch Andolu Trım Bilim. Derg./Andolu J Agr Sci, 3 (215) 6-67 ISSN: 138-875 (Print) 138-8769

Detaylı

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 2005,20(1):1-5 J. of Fc. of Agric., OMU, 2005,20(1):1-5 İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ Hsn TEMİZ A.Kdir HURŞİT Ondokuz

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (0) 010, 104-10 GETİRİ VOLATİLİTESİ-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI ÜZERİNDE AMPİRİK BİR UYGULAMA RETURN VOLATILITY-TRADING VOLUME RELATIONSHIP: AN EMPIRICAL

Detaylı

Demiryolu Titreşimlerinin Konfora Etkisinin Örnek Hatlarda İncelenmesi *

Demiryolu Titreşimlerinin Konfora Etkisinin Örnek Hatlarda İncelenmesi * KISA BİLDİRİ İMO Teknik Dergi, 009 4811-4815, Yzı 314, Kıs Bildiri Demiryolu Titreşimlerinin Konfor Etkisinin Örnek Htlrd İncelenmesi * Zübeyde ÖZTÜRK* Turgut ÖZTÜRK** Hluk EROL*** Veysel ARLI**** ÖZ

Detaylı

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h e r Ar þ t ý r m Juvenile Mystheni Grvis: A Report of Three Cses nd Literture Review l n i j ri O O i g in Jüvenil Miysteni Grvis: Üç Olgu Sunumu ve Litertürün Gözden Geçirilmesi h c r s Re l Jüvenil Miysteni

Detaylı

OM466 Orman Koruma (2015-2016 Bahar Yarıyılı) dersi kapsamında düzenlenen 15 Mart 2016 tarihli teknik arazi gezisi hakkında rapor

OM466 Orman Koruma (2015-2016 Bahar Yarıyılı) dersi kapsamında düzenlenen 15 Mart 2016 tarihli teknik arazi gezisi hakkında rapor OM466 Ormn Korum (2015-2016 Bhr Yrıyılı) dersi kpsmınd düzenlenen 15 Mrt 2016 trihli teknik rzi gezisi hkkınd rpor Teknik rzi gezisi, Düzce Ormn İşletme Müdürlüğü, Konurlp Ormn İşletme Şefliği sınırlrı

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l e r Ar þ t ý r m Comprison of Intubtion with Double Lumen nd Single Lumen Tube in Terms of Hemodynmic Response l n i j ri O O i g in Çift Lümenli ve Tek Lümenli Tüple Entübsyonun Hemodinmik Ynıt Açısındn

Detaylı

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ Gzi Üniv. Müh. Mim. Fk. Der. J. Fc. Eng. Arch. Gzi Univ. Cilt 4, No, 9-36, 009 Vol 4, No, 9-36, 009 TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

Detaylı

MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE

MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE Yrdımcı Doçent Doktor Yılmz YÜKSEL 1. GİRİŞ Tekstil Mklnlrmd hmmddeyi mmul mdde hline getirirken çoğu kere bir çok teknik iş belirli bir sıry göre rdrd ypılmktdır.

Detaylı

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi TURKMIA 10 Proceedings 26 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Web Tbnlı Yoğun Bkım Krr Destek Sistemi Deniz ÖZEL, Uğur BİLGE, Neşe ZAYİM, Melike CENGİZ Osmn SAKA b, Ftih ÖZBEK, Biyoisttistik ve

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 16 Mrt 2007 trihli 26464 syılı Resmi Gzete Telekomüniksyon Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr ve Tnımlr Amç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin mcı;

Detaylı

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases e r Ar þ t ý r m Eş zmnlı Bilterl Spontn Pnömotorks: 11 Olgunun Retrospektif Anlizi l n i j ri O O i g in Simultneus Bilterl Spontneus Pneumothorces: A Retrospective Anlysis of 11 Cses h c r s Re l Bilterl

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:27/01/2006 Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 27.01.2006 trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Şirketimiz Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 108 kişi oln personel mevcudu "kpsm içi mkin bkım elemnlrı"nı kdrosun

Detaylı

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2008,25(2):44-51 ISSN 1300-3496 DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Kmile ULUKAPI Mustf ERKAN

Detaylı

TIKIZ ŞEKİL BETİMLEYİCİLERİ

TIKIZ ŞEKİL BETİMLEYİCİLERİ TIIZ ŞEİL BETİMLEYİCİLERİ Nfiz ARICA ve Ftoş YARMAN-VURAL Bildiri onusu : İMGE İŞLEME Sorumlu Yzr : Ftoş T. YARMAN-VURAL Adres : Bilgisyr Mühendisliği Bölümü Ort Doğu Teknik Üniversitesi 653 Eskişehir

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI Yyımlyn: Türk - Almn Biyogz Projesi And Sokk No: 8/6 06580 Çnky, Ankr, Türkiye T: +90 312 466 70 56 T.C. Çevre ve Şehircilik

Detaylı

NIR Spektroskopinin Meyvelerin Hasarsız Kalite Değerlendirmesinde Kullanılması. Using NIR Spectroscopy for Nondestructive Assessment of Fruit Quality

NIR Spektroskopinin Meyvelerin Hasarsız Kalite Değerlendirmesinde Kullanılması. Using NIR Spectroscopy for Nondestructive Assessment of Fruit Quality 248 NIR Spektroskopinin Meyvelerin Hsrsız Klite Değerlendirmesinde Kullnılmsı İsmil KAVDIR; Mehmet Burk BÜYÜKCAN Çnkkle Onsekiz Mrt Üniversitesi, Zirt Fkültesi, Trım Mkinlrı Bölümü, Çnkkle e-post: kvdiris@omu.edu.tr

Detaylı

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında ORAN ORANTI syısının 0 dn frklı oln b syısın ornı :b vey olrk gösterilir. b İki vey dh fzl ornın eşitlenmesiyle oluşn ifdeye orntı denir. b =c d ifdesine ikili orntı denir. Bir orntı orntı sbitine eşitlenerek

Detaylı

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ Sinn ALTIN 1, Özgür ANIL 2, M. Emin KARA 3 1 İnşt Müh. Böl. Prof. Dr., Gzi Üniversitesi, Mltepe, Ankr, Türkiye, 06570

Detaylı

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Yüz İfdelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullnılbilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Filiz İŞLEYEN, K. Hkn GÜLKESEN, Neşe ZAYİM, M. Keml SAMUR Buket CİNEMRE b Biyoisttistik ve Tıp Bilişimi AD, Akdeniz

Detaylı

İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ

İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ Snem ALKİBAY *, slkiby@gzi.edu Aytül Dğlı EKMEKCİ, yekmekci@pu.edu.tr Bu çlışmd spor kulüplerinin İnternet üzerindeki

Detaylı

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Vn Tıp Dergisi: 13 (3):71-77,2006 Kekikğin Kollestrol Düzeyine Etkisi Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçnlrd Thymus fllx F. (kekik) Yprklrının Kn Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Hnefi Özbek*,

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pmukkle Univ Muh Bilim Derg, 22(2), -5, 26 Pmukkle Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pmukkle University Journl of Engineering Sciences Türkçe ses tnım sistemlerinde dil modeli boyutunun doğruluk

Detaylı

Derneğimiz ve Sağlık Bakanlığı İstanbul da ortak ÇİYAD Kursları Düzenlemeye başladı

Derneğimiz ve Sağlık Bakanlığı İstanbul da ortak ÇİYAD Kursları Düzenlemeye başladı Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bkım Derneği Yyını Güncel Bhr 2007 Derneğimiz ve Sğlık Bknlığı İstnbul d ortk ÇİYAD Kurslrı Düzenlemeye bşldı Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bkım Derneği ile İstnbul İl Sğlık Müdürlüğü

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HSTNIN GELİŞİ T.C. CELL BYR ÜNİVERSİTESİ HFS SULTN HSTNESİ YYIN TRİHİ:28.03.2008 REVİZE TRİHİ: 15.01.2016 DOKÜMN NO:PŞ-06-F BSKI NO:01 REVİZE NO:01 SYF NO:1/6 -YTKLI TEDVİ HİZMETLERİ PROSES KIŞ

Detaylı

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi Süleymn Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19, Syı 3, 92-97, 2015 Süleymn Demirel University Journl of Nturl nd Applied Sciences Volume 19, Issue 3, 92-97, 2015 DOI: 10.19113/sdufed.04496

Detaylı

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l e r Ar þ t ý r m Evlution of Autoimmunity in Ptients with Primry Cutneous Vsculitis l n i j ri O O i g in Primer Kutnöz Vskülitli Hstlrd Otoimmünitenin Değerlendirilmesi h c r s Re l Primer Kutnöz Vskülit

Detaylı

Velilere Yönelik Soru Formu

Velilere Yönelik Soru Formu Velilere Yönelik Soru Formu Eğitim Stndrtlrı Pilot Çlışmsı 4. Sınıf Mtemtik Okul Sınıf Öğrenci Sevgili veliler, Sevgili velyet shipleri, Çocuğunuzun sınıfı, mtemtik eğitim stndrtlrın ilişkin bir pilot

Detaylı

ÖMER YAPRAK. Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı. Yrd. Doç. Dr. Ali ECE 2009 Her hakkı saklıdır

ÖMER YAPRAK. Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı. Yrd. Doç. Dr. Ali ECE 2009 Her hakkı saklıdır Sivs İli Hfik İlçesinde Açıkt ve Örtültınd Domtes Yetiştiriciliğinde Erkencilik ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi ÖMER YAPRAK Yüksek Lisns Tezi Bhçe Bitkileri Anbilim Dlı Yrd. Doç. Dr. Ali ECE 2009

Detaylı

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler Derleme 84 İntrvezikl Bcillus Clmette-Guerin Uygulmsı ile Mesnede Oluşn Ultrstrüktürel Değişiklikler Gökhn Sönmez, Adullh Demirtş Erciyes Üniversitesi Tıp Fkültesi, Üroloji Anilim Dlı, Kyseri, Türkiye

Detaylı

Bulanık Mantık ve Lojistik Regresyon Yöntemleri ile Ulaşım Ağlarında Geçki Seçim Davranışının Modellenmesi *

Bulanık Mantık ve Lojistik Regresyon Yöntemleri ile Ulaşım Ağlarında Geçki Seçim Davranışının Modellenmesi * İMO Teknik Dergi, 2008 4363-4379, Yzı 288 Bulnık Mntık ve Lojistik Regresyon Yöntemleri ile Ulşım Ağlrınd Geçki Seçim Dvrnışının Modellenmesi * Y. Şzi MURAT* Nurcn ULUDAĞ** ÖZ Geçki seçim problemi, bir

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri Akdemik Personel ve Lisnsüstü Eğitimi Giriş Sınvı ALES / Sonbhr / Syısl II / 7 Ksım 0 Mtemtik Sorulrının Çözümleri. Bölüm şeklindeki kreköklü ifdenin pydsını krekökten kurtrmk için py ve pydyı, pydnın

Detaylı

Kariyer Gelişim Raporu

Kariyer Gelişim Raporu Kriyer Gelişim Rporu 22 Myıs 215 GİZLİ Kriyer Gelişim Rporu Giriş 22 Myıs 215 Giriş Bu rpor kişinin tipik yşm trzını tnımlmktdır. Rpord yer ln ifdeler kişinin 16PF Kişilik Envnterinde ldığı sonuçlr ve

Detaylı

1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon. F t SORU 2 : SORU 1 : Bahar, t=1,3,5. yılların sonunda. Bir yatırım fonu, 0 t 1. için. anlık faiz oranına göre

1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon. F t SORU 2 : SORU 1 : Bahar, t=1,3,5. yılların sonunda. Bir yatırım fonu, 0 t 1. için. anlık faiz oranına göre SORU 1 : Bhr, t=1,3,5. yıllrın sonund 1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon oluşturmuştur. Üç ylığ dönüştürülebilir nominl iskonto ornı 4/41 olrk verildiğine göre, bu fonun 7. yıl sonundki birikimli değeri,

Detaylı

E Vitamini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtica dioica L. nin Phalloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri

E Vitamini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtica dioica L. nin Phalloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri Özbek ve rk. Vn Tıp Dergisi: 12 (1):16-21, 2005 E Vitmini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtic dioic L. nin Phlloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri Hnefi Özbek*, İlys Tuncer**, Hluk Dülger***, Serdr

Detaylı

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr Selçuk Üniversitesi ISSN 130/6178 Journl of Technicl-Online Volume 10, Number:1-011 Cilt 10, Syı:1-011 ÇAPRAZ İLİŞKİ METODUYLA İRİS TANIMA Ferruh YILDIZ,*, Nurdn Akhn BAYKAN b Selçuk Üniversitesi, Hrit

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

BANKA KARLILIK PERFORMANSININ ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: TİCARİ BANKALAR İLE KATILIM BANKALARINDA BİR UYGULAMA

BANKA KARLILIK PERFORMANSININ ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: TİCARİ BANKALAR İLE KATILIM BANKALARINDA BİR UYGULAMA BANKA KARLILIK PERFORMANSININ ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: TİCARİ BANKALAR İLE KATILIM BANKALARINDA BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Ali Cüneyt ÇETİN Süleymn Demirel Üniversitesi, İİBF, etin@iibf.sdu.edu.tr

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İKLİM VE MİMARİ DURUM RENK TASARIMI 582YIM446

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İKLİM VE MİMARİ DURUM RENK TASARIMI 582YIM446 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İKLİM VE MİMARİ DURUM RENK TASARIMI 582YIM446 Ankr, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlrınd uygulnn Çerçeve Öğretim Progrmlrınd yer ln yeterlikleri

Detaylı

ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM

ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM Burk Uzkent Osmn Prlktun Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Eskişehir Osmngzi Üniversitesi, Eskişehir uzkent.burk@gmil.com oprlk@ogu.edu.tr

Detaylı

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi Poli(3,8-diminoenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimysl Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi ÖZET Bircn Hspult 1*, Ahmet Fert Üzdürmez 2, Fhriye Srı 1,Hndn Gülce 1,

Detaylı

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I Kurumsl web sitelerinin en büyük hedefi; kullnıcılrı müşteri, müşterileri kullnıcı

Detaylı

Cost Analysis of Patients with Upper Gastrointestinal Hemorrhage. Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması ile Başvuran Hastaların Maliyet Analizi.

Cost Analysis of Patients with Upper Gastrointestinal Hemorrhage. Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması ile Başvuran Hastaların Maliyet Analizi. e r l Ar þ t ý r m Cost Anlysis of Ptients with Upper Gstrointestinl Hemorrhge n i j ri O O i g in Üst Gstrointestinl Sistem Knmsı ile Bşvurn Hstlrın Mliyet Anlizi h c r s Re l Üst Gstrointestinl Knm Mliyeti

Detaylı

Harita Dik Koordinat Sistemi

Harita Dik Koordinat Sistemi Hrit Dik Koordint Sistemi Noktlrın ir düzlem içinde irirlerine göre konumlrını elirlemek için, iririni dik çı ltınd kesen iki doğru kullnılır. Bun dik koordint sistemi denir. + X (sis) Açı üyütme Yönü

Detaylı

ÖZET. Bülent AKBUDAK * Özgür Akgün KARABULUT **

ÖZET. Bülent AKBUDAK * Özgür Akgün KARABULUT ** Ulud. Üniv. Zir. Fk. Derg., (22) 16(2): 35-46 Üzüm Muhfzsınd Gri Küf den (Botrytis cinere Pers:Fr.) Kynklnn Klite Kybı ve Çürümelerin Ultrviolet-C (UV-C) Işık Uygulmlrı ile Önlenmesi Üzerine Bir Arştırm

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gzete Syı : 28408 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr

Detaylı

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında ORAN ORANTI syısının 0 dn frklı oln b syısın ornı :b vey olrk gösterilir. b İki vey dh fzl ornın eşitlenmesiyle oluşn ifdeye orntı denir. b =c d ifdesine ikili orntı denir. Bir orntı orntı sbitine eşitlenerek

Detaylı

Geniş Vestibüler Akuaduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu

Geniş Vestibüler Akuaduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu Uludğ Üniversitesi Tıp Fkültesi Dergisi 30 (2) 131-135, 2004 OLGU BİLDİRİMİ Geniş Vestiüler Akuduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu Nusret İNCİ, İrhim HIZALAN, Özlem Ky TURGUT, İlker TEZEL, Selçuk ONART, Levent

Detaylı

41 B Amerikan Asma Anacı ile Aşılı Bazı Üzüm Çeşitlerinin Aşı Uyuşma Katsayıları Üzerine Bir Araştırma

41 B Amerikan Asma Anacı ile Aşılı Bazı Üzüm Çeşitlerinin Aşı Uyuşma Katsayıları Üzerine Bir Araştırma İŞLİ 1 41 B Amerikn Asm Ancı ile Aşılı Bzı Üzüm Çeşitlerinin Aşı Uyuşm Ktsyılrı Üzerine Bir Arştırm Uyuşm Burçk İŞÇİ 2 Seçkin GARGIN 1 Burçk İŞÇİ 2 Ahmet ALTINDİŞLİ 3 Summry A Reserch on the Affinity Coefficients

Detaylı

Lise Öğrencileri Arasında Sigara ve Alkol Kullanma Sıklığı ve Etkileyen Faktörler

Lise Öğrencileri Arasında Sigara ve Alkol Kullanma Sıklığı ve Etkileyen Faktörler Andolu Klin / Antol Clin Orijinl Mkle/Originl Article Lise Öğrencileri Arsınd Sigr ve Alkol Kullnm Sıklığı ve Etkileyen Fktörler The Prevlence of Tobcco nd Alcohol Use in High School Students nd the Affecting

Detaylı

ÇOK KATMANLI HABERLEŞME SİSTEMLERİNDE LİNK YEDEKLEME VE KURTARMA YÖNTEMLERİ

ÇOK KATMANLI HABERLEŞME SİSTEMLERİNDE LİNK YEDEKLEME VE KURTARMA YÖNTEMLERİ ÇOK KTMNLI HRLŞM SİSTMLRİN LİNK YKLM V KURTRM YÖNTMLRİ r. Murt Koyunu tılım Üniversitesi, ilgisyr Mühendisliği ölümü, İnek,Gölbşı, nkr mkoyunu@tilim.edu.tr ÖZT ilişim teknolojilerindeki gelişmeler, hem

Detaylı

U.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü ELN3102 OTOMATİK KONTROL 2011 2012 Bahar Dönemi Ödevi

U.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü ELN3102 OTOMATİK KONTROL 2011 2012 Bahar Dönemi Ödevi U.Ü. Mühendislik Mirlık Fkültesi Elektronik Mühendisliği Bölüü ELN302 OTOMATİ ONTROL 20 202 Bhr Dönei Ödevi MATLAB Siulink Progrı ullnılrk DC Motor Açısl onu Denetiinin Gerçekleştirilesi Ödevi Ypn Öğrencinin

Detaylı

Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Katkısı

Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Katkısı DAHİLİ BİLİMLER / MEDICAL SCIENCES Arştırm Mklesi / Reserch Article Ankr Üniversitesi Tıp Fkültesi Mecmusı 2009, 62(4) Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Ktkısı Contribution of

Detaylı

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013 TÜRKİYE DE ROMATOLOJİ Romtizml Hstlıklr Hkkınd Dh Fzl Bilgi İçin Prof. Dr. Nurullh AKKOÇ Türkiye Romtoloji Derneği Bşknı www.romtizmveysm.org T ürkiye Romtoloji Arştırm ve Eğitim Derneği, kıs dıyl Türkiye

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ HİPERLİPİDEMİ TEDAVİSİ GÖREN HASTALARIN HASTALIK VE TEDAVİLERİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hzırlyn İhsn BÜYÜK Dnışmn Doç. Dr. M. Betül

Detaylı

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM YILLAR 00 003 004 00 006 007 008 009 00 0 ÖSS-YGS - - - - - - - ASAL SAYILAR ve kendisinden bşk pozitif böleni olmyn den büyük tmsyılr sl syı denir Negtif ve ondlıklı syılr sl olmz Asl syılrı veren bir

Detaylı

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu ES KLAVUZU Atriyl fibrilsyon tedvi kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği nin (ES) Atriyl Fibrilsyon Tedvisi İçin Görev Grubu Avrup Klp Ritmi irliği nin (EHRA) özel ktkısı ile geliştirilmiştir. Avrup Krdiyotorsik

Detaylı

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3 Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB.20141014064600 Romtoid Artritli ve Ankilozn Sondilitli Hstlrd Adlimumb ve İnfiliksimb Kullnımının İnflmtuvr Belirteçler, Sitokinler ve Mtriks Metlloroteinz-3 Düzeylerine

Detaylı

TEKRARLI YÜK ETKİSİNDE KİL ZEMİNLERİN LİNEER OLMAYAN ELASTİK DAVRANIŞI

TEKRARLI YÜK ETKİSİNDE KİL ZEMİNLERİN LİNEER OLMAYAN ELASTİK DAVRANIŞI Eskişehir Osmngzi Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi Dergisi Cilt:XXII, Syı:1, 009 Journl of Engineering nd Architecture Fculty of Eskişehir Osmngzi University, Vol: XXII, No:1, 009 Mklenin Geliş

Detaylı

YAPI ELEMANI OLARAK YERİNDE DÖKME BETONARME KAZIKLAR

YAPI ELEMANI OLARAK YERİNDE DÖKME BETONARME KAZIKLAR TMMOB İNŞAAT MÜHENDİLERİ ODAI İTANBUL ŞUBEİ YAPI TAARIM KURLARI YAPI ELEMANI OLARAK YERİNDE DÖKME BETONARME KAZIKLAR Prof. Dr. Zeki Cele İstnbul Teknik Üniversitesi, İnşt Fkültesi Betonrme Yılr ve Derem

Detaylı

Fonksiyonel özelliklere sahip probiyotik incir uyutması tatlısı üretimi

Fonksiyonel özelliklere sahip probiyotik incir uyutması tatlısı üretimi SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt, 1. Syı, s. 147-153, 2013 SAU J. Sci. Vol 17, No 1, p. 147-153, 2013 Fonksiyonel özelliklere ship proiyotik incir uyutmsı ttlısı üretimi Meryem Hut 1*, Ahmet Ayr 1 ÖZET 1 Skry

Detaylı

BİR NİKEL ALUMİNYUM BRONZU (CuAl10Ni5Fe4) İLE KALAY BRONZUNUN (CuSn11) SÜRTÜNME VE AŞINMA ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

BİR NİKEL ALUMİNYUM BRONZU (CuAl10Ni5Fe4) İLE KALAY BRONZUNUN (CuSn11) SÜRTÜNME VE AŞINMA ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 2 Uluslr rsı Demir Çelik Sempozyumu (IISS 15), 1-3 Nisn 2014, Krbük, Türkiye BİR NİKEL ALUMİNYUM BRONZU (CuAl10Ni5Fe4) İLE KALAY BRONZUNUN (CuSn11) SÜRTÜNME VE AŞINMA ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

TEST 17-1 KONU KÜRESEL AYNALAR. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ 6. K Çukur aynada cisim merkezin dışında ise görüntü

TEST 17-1 KONU KÜRESEL AYNALAR. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ 6. K Çukur aynada cisim merkezin dışında ise görüntü OU 17 ÜRS R - - - - Çözümler S 17-1 ÇÖÜR 5. α 1. - - - - ve ynlış çizilmiş olup doğru çizimleri yukrıd verilmiştir.. sü ise doğru çizilmiştir. Cevp: Odk nin sğınddır. den çizilen doğru normldir. Bundn

Detaylı

Borlanmış AISI 8640 Çeliğinin Abrasif Aşınma Davranışı

Borlanmış AISI 8640 Çeliğinin Abrasif Aşınma Davranışı 6 th Interntionl Advned Tehnologies Symposium (IATS 11), 16-18 My 2011, Elzığ, Turkey Borlnmış AISI 8640 Çeliğinin Arsif Aşınm Dvrnışı Ç. Demirel 1, M. Çetin 2 Krük Üniversitesi, Teknik Eğitim Fkültesi,

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA KAYIT FORMU .. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA KAYIT FORMU .. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE SÜRÜCÜ SERTİFİKASI TALEP EDENİN EK-1 ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSUNA KAYIT FORMU.. KURSU MÜDÜRLÜĞÜNE FOTOĞRAF (.) sınıfı sürücü sertifiksı lmk istiyorum. Gerekli işlemin ypılmsını rz ederim. Adı

Detaylı

DEĞİŞİK PAPAYA ÇEŞİTLERİNDE (CARICA PAPAYA L.) TOHUMLARA YAPILAN BAZI ÖN İŞLEMLERİN TOHUM ÇİMLENME ORANI VE SÜRESİ ÜZERİNE ETKİLERİ *

DEĞİŞİK PAPAYA ÇEŞİTLERİNDE (CARICA PAPAYA L.) TOHUMLARA YAPILAN BAZI ÖN İŞLEMLERİN TOHUM ÇİMLENME ORANI VE SÜRESİ ÜZERİNE ETKİLERİ * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 26, 19(1), 17-11 DEĞİŞİK PAPAYA ÇEŞİTLERİNDE (CARICA PAPAYA L.) TOHUMLARA YAPILAN BAZI ÖN İŞLEMLERİN TOHUM ÇİMLENME ORANI VE SÜRESİ ÜZERİNE ETKİLERİ * Esm

Detaylı

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar Y P A L E T Ahşp pletlerle rekbet edebilir fiyttdır İç içe geçebildiğinden dh z stok yeri tutr Konteynırlr uygun ebtlr CP3, CP5 Çevreyle Dost Düny çpınd kıs sürede teslimt Isıl işlem,fümigsyon gerektirmez,

Detaylı

Işığın Yansıması ve Düzlem Ayna Çözümleri

Işığın Yansıması ve Düzlem Ayna Çözümleri 2 şığın Ynsımsı ve Düzlem Ayn Çözümleri 1 Test 1 1. 38 38 52 52 Ynsıyn ışının yüzeyin normli ile yptığı çıy ynsım çısı denir. Bu durumd ynsım çısı şekilde gösterildiği gibi 38 dir. 4. şıklı cisminin ve

Detaylı

Progresif Supranükleer Palsi: İki Olgu Sunumu

Progresif Supranükleer Palsi: İki Olgu Sunumu 10 ISSN:2149-455X Olgu Sunumu / Cse Report Progresif Suprnükleer Plsi: İki Olgu Sunumu Progressive Suprnucler Plsy: Two Cse Reports Mustf Ceyln 1, Bekir Enes Demiryürek 2, Bilgehn Atılgn Acr 3, Ayl Neslihn

Detaylı

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YILLAR 00 003 00 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS 3 1 1 1 3 YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YÜZDE: Bir syının yüzde sı= dır ÖRNEK(1) % i 0 oln syıyı bullım syımız olsun 1 = 0 = 0 ÖRNEK() 800 ün % ini bullım

Detaylı