Ağrı Kontrolünde Farmakolojik ve Nonfarmakolojik Yöntemler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ağrı Kontrolünde Farmakolojik ve Nonfarmakolojik Yöntemler"

Transkript

1 Ağrı Kontrolünde Farmakolojik ve Nonfarmakolojik Yöntemler T.C. S.B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Dr. Ayşe Berna Anıl

2 AĞRI Vücudun belirli bir bölgesinden kaynaklanan Doku harabiyetine bağlı olan ya da olmayan Kişinin geçmişteki deneyimleri ile ilgili, Hoş olmayan EMOSYONEL BİR DUYUM International Association on For the Study of Pain (IASP)

3 Akut ağrı Kronik ağrı Tekrarlayan ağrı Prosedürle ilişkili ağrı Son dönem hastalıklarla ilişkili ağrı AAP, APS, Pediatrics 2001

4 Ağrı KTA DSS Kan basıncı sao2 CO2 Cilt rengi değ. Pupil dilatasyonu Avuç içi terleme Bulantı-kusma Hıçkırık Vagal tonus Uyku boz. Beslenme boz. Stevens B. Pediatr Blood Cancer 2007

5 Pediatristler, infant-çocuk ve adolesanların ağrılarının tedavisi konusunda lider görevi almalıdır American academy of pediatrics (AAP) American Pain Society (APS)

6 Yeri Şiddeti Niteliği Ağrı tedavisi Neden olan hastalığın özellikleri Hastanın yaşı Mevcut klinik imkânlar Duygusal destek, bilgilendirme Nelson Textbooks of Pediatrics 2007

7 ÇOCUKLARDA YETERSİZ AĞRI KONTROL Küçük çocukların konuşamaması İnfantlar ağrıyı hissedemez Çocuklar ağrıyı hatırlamaz Çocuklarda narkotikler bağımlılık yapabilir İlaçlara bağlı solunum baskılanması ve hipotansiyon riski Analjeziklerin ve dozlarının bilinmemesi Sedasyon, analjezi sağlar Diğer tıbbi durumlar daha öncelikli Zempsky WT. Pediatrics 2004

8 AĞRI TEDAVİSİ Non-farmakolojik yöntemler Farmakolojik yöntemler

9 NONFARMAKOLOJİK YÖNTEMLER İlaç dışı tedaviler Ucuz Az zaman alan Yan etki yok Cignacco E, Eurp J. Pain 2007

10 NONFARMAKOLOJİK YÖNTEMLER Anksiyete azaltılmalı Çevre düzenleme Çocuğa duygusal destek Aile bilgilendirme, çocuğun yanında kalabilir? Zempsky WT. Pediatrics 2004

11 Finlandiya da 162 hemşire, post-op ağrıda çocuklarda kullanılan non-farmakolojik yöntemler %97 hastalık konusunda kitap, video gösterisi vb teknik bilgi vermek %62 çocuğa sözel övgü, ödül verme %61 dikkati başka yöne çekme %51 solunum teknikleri %48 güzel şeyler hayal etme Masaj, ısı düzenleme, duygusal destek, çevre düzenleme %39 hemşire, hasta koğuşu uygun döşenmesi ağrıyı azaltır

12 Non-farmakolojik tekniklerin kullanımını etkileyen faktörler Hemşire sayısı yeterli Aile işbirliği Diyalog kurulabilecek yaşta hasta Hemşire kendine güvensiz Daha önce bu yöntemleri kullanmamış Ağır iş yükü Hastane organizasyonu yetersiz Ailenin çocuğu ajite ediyor Pölkki T, J adv Nursing 2001

13 KULLANILAN TEKNİKLER RELAKSASYON: Kontrollü solunum ve kas gevşetme DİSTRAKSİYON: Çocuğun dikkatini ağrıdan diğer aktivitelere kaydırma En sık kullanılan Müzik Video oyunları Televizyon Diyalog Oyun aktiviteleri. Nelson Textbooks of Pediatrics 2007

14 SÜTÜR SIRASINDA NON- FARMAKOLOJİK ANALJEZİ ETKİLİ Mİ? 6-18 yaş, 120 çocuk Yaşına uygun yaklaşım Kulaklıkla arzu ettiği müziği dinletmek Video oyunu Çizgi film Kitap okumak Balon yapma yöntemleri Aileler: Çocukların stresi azaldı Doktorlar: 10 yaş çocuklarda anksiyete puanı azaldı Sinha M, Pediatrics 2006

15 HİPNOZ Başlangıç 18. yüzyıl Çocukların hayal güçleri kuvvetli Migren türü baş ağrıları Kronik hastalık ağrıları Yan etki Yorgunluk Anksiyete Konfüzyon Baygınlık Baş dönmesi Bulantı Rogovik AL, Canadian Family Physician 2007

16 KARŞI UYARAN TEKNİĞİ: Ağrıyan bölgenin sürekli ovulması (KAPI TEORİSİ) ÇOCUĞUN SABİTLENMESİ: Doktorun başarılı girişim yapma şansı artar Uygun şekilde tutulamayan çocuğa asla girişim yapılmamalı!... Aileye açıklanmalı fakat aile olaya katılmamalı Textbook of Pediatric Emergency Medicine 2006

17 BİREYSEL PSİKOTERAPİ Anksiyete Depresyon Öğrenme bozuklukları Düzelmeyen travma ve sosyal problem çözme Eksiklik durumlarının ortadan kaldırılması AKUT VE KRONİK STRESİ AĞRI Nelson Textbooks of Pediatrics 2007

18 AİLE EĞİTİMİ ve / veya PSİKOTERAPİ Ağrı mekanizmalarını ve tedavisini anlamak Ağrıyı arttıran davranışları değiştirmek Stresle mücadele teknikleri KRONİK AĞRIDA ETKİLİ Nelson Textbooks of Pediatrics 2007

19 Fizik tedavi: Kronik kas-iskelet ağrısı olan İnaktivite nedeniyle kondisyonsuz çocuklar Transkutan elektriksel sinir uyarısı (TENS): Lokalize ağrı Yoga Nelson Textbooks of Pediatrics 2007

20 AKUPUNKTUR 1971: New York Times muhabiri James Reston Pekin de akapunktur ile apendektomi oldu. 1997: akupunktur spesifik tedavi Endorfin salınımı Ağrı merkezlerinde aktivite (KrMRG) Çocuklarda migren tedavisi Opioid çekilme semptomlarında ELEKTRİKSEL AKUPUNKTUR : 1950 den beri Çin de cerrahi girişimlerde (+) Golianu B, j.semiperi 2007

21 Pozisyon değiştirme: Prone pozisyonu Kanguru Bakımı: Endorfin salınımı Masaj Emzik verme: Seratonin salınımı Tatlı maddeler Anne Sütü Çevresel uyaranları azaltma Cignacco E, Eurp J. Pain 2007 Derebent E, C.Ü. Hemş. Dergisi 2006

22 Sukroz kullanım kılavuzu 6 aya kadar etkili Topuk kanı alma, damar girişimleri, LP için kullanılır %25 sukroz 2 ml emzikle verilir. 1 saatte 2 den fazla kullanılamaz Beslenme dışı emme şeklinde verilince daha etkili NPO izlemde kontrendike Zempsky WT. Pediatrics 2004

23

24 FARMAKOLOJİK YÖNTEMLER

25 Analjezik kullanımının hastalık semptomlarını baskıladığına, tanı ve değerlendirmeyi etkilediğine dair kanıt yok Zempsky WT. Pediatrics 2004

26 Kullanılan analjeziğin; Dozu Emilimi Dağılımı Metabolizması, atılımı Yan etkileri İlaç etkileşimleri Kontrendikasyonları BİLİNMELİ Nelson Textbooks of Pediatrics 2007

27 ASETİL SALİSİLİK ASİT Hafif-orta ağrılar Siklooksijenaz enziminin (COX) irreversibl inhibisyonu Doz: mg/kg x6 PO Max: 120 mg/kg/gün (çocukta) Ucuz Antinflamatuvar etkinlik (+) Trombosit agregasyonu baskılanır (~10 gün) Gastrit Astımda bronkospazm Reye send riski? Krenzischek DA, J. Perianesth Nursing 2008

28 ASETAMİNOFEN Hafif-orta ağrılarda Prostoglandin sentetaz inhibisyonu Aspirine göre daha pahalı Daha iyi tolere edilir, sıvı formu var Doz: mg/kg x6 PO Max: 90 mg/kg/g (çocuk) 60 mg/kg/g (bebek) mg/kg/g (YD) Rektal verilince gecikmiş ve değişken emilim (daha yüksek dozlarda, doz aralığı 6-8 saatte bir) Kanamaya yol açmaz Astımda bronkospazm Ø Antiinflamatuvar Ø Yüksek dozlarda karaciğer toksisitesi 300 mg asetaminofen + 30 mg kodein = 600 mg asetaminofen Krenzischek DA, J. Perianesth Nursing 2008

29 Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) Hafif-orta ağrılarda COX enziminin inhibisyonu Yan etkiler: GİS kanama Renal, hepatik disfonksiyon Bozulmuş hemostaz NSAİİ COX2 inhibitörleri: Trombosit fonksiyonu N Gastirit daha az Kronik ağrılarda etkili Fakat erişkinlerde inme ve kalp hastalığı sıklığı Krenzischek DA, J. Perianesth Nursing 2008

30 İbuprofen Doz: 8-10 mg/kgx4 PO Naprosin Doz: 5-7 mg/kgx2-3 PO Daha uzun etkili Krenzischek DA, J. Perianesth Nursing 2008

31 Oral analjezik kullanım triyaj kılavuzu Prosedür: 1. Ağrı değerlendirme 2. Ağrı skoru > 3 (0-10) 3. Yakın zaman analjezik kullanımı Kontrendikasyon 1. Analjezik allerjisi (alternatif düşün) 2. Açlık durumu (Prosedüral sedasyon veya anestezi uygulanacaksa değerlendirilmeli) İlaç 1. İbuprofen (aspirin allerjisi varsa, ameliyat olacaksa, kanama boz., hemoraji, renal has. varsa kullanma) 2. Asetominofen (Hepatik fonk. Boz. varsa kullanma) 3. Asetominofen kodeinle veya diğer opioidlerle kullanılabilir) Zempsky WT. Pediatrics 2004

32 Orta-ağırağrılarda Oral Rektal Oral transmukozal Transdermal İntranazal intravenöz (İV) Epidural İntratekal Subkutan OPİOİDLER Hasta kontrollü analjezi sistemleri intramuskuler (İM)

33 OPİOİDLER μ RESEPTÖR AGONİSTLERİ En sık kullanılan (morfin, hidromorfon, fentanil, oksikodon, metadon) μ RESEPTÖRÜ AKTİVASYONU Membran düzeyinde K + a karşı iyon geçirgenliği değişir. Hiperpolarizasyon Nöronal sistem uyarılabilirliğinde azalma μ RESEPTÖRÜ ETKİSİ: Analjezi Solunum depresyonu Öfori Pupil konstrüksiyonu

34 Yan etkiler: Solunum depresyonu OPİOİDLER Hipotansiyon (sıklıkla doz bağımlı) Bulantı-kusma ACTH, ADH, prolaktin, GH ve epinefrin baskılanır. İnfantlarda; büyük çocuklarda tavsiye edilen dozun ¼ ü ile başlanmalı Krenzischek DA, J. Perianesth Nursing 2008 Textbook of Pediatric Emergency Medicine 2006

35 Etkinlik 1 Şiddetli ağrıda En ucuz opioid MORFİN Hasta: Ağrıyı hissediyorum. Fakat beni rahatsız etmiyor. BİRİNCİL ETKİSİ SEDASYON VE ANALJEZİ

36 MORFİN Parenteral Oral Epidural İntratekal Cilt yoluyla Rektal Periokuler inhalasyon yoluyla Solunum depresyonu Konstipasyon, Üriner retansiyon Biliyer traktus tonusunda artma Periferdeki arteriol ve venlerde genişleme (histamin salınımı) Astımda dikkat (histamin salınımı) Postural hipotansiyon

37 MORFİN DOZ: 0.1 mg/kg/doz (2-4 h de bir İV) birkaç dk da KÜÇÜK ÇOCUK: 0.01 mg/kg/h infüzyon BÜYÜK ÇOCUK: 0.03 mg/kg/h infüzyon İV etki: 5. dk başlar Zirve: dk Etki süresi: 2-8 saat PO: 0.3 mg/kg/doz (3-4 saat arayla) Kontrollü salınım dozu: mg/kg/doz Maksimum: 10 mg/doz Benzodiazepinlerle kombinasyonda doz azaltılmalı Krenzischek DA, J. Perianesth Nursing 2008

38 MEPERİDİN Morfine üstünlüğü yok, etkinlik 0,1 Lokal anestezi özelliği olan tek opioid Düz kaslara etkisi az Kan-beyin bariyerini hızlı geçer Normeperidin Tremor, hiperaktif refleksler ve konvülziyon Doz: mg/kg İV (2-3 saat arayla) PO: 5 μg/kg x2 Max: 125 mg Postop ürperme ve titremede: mg/kg Krenzischek DA, J. Perianesth Nursing 2008

39 Türkiye de yok Etkinlik 1 Etki süresi: saat DOZ: 0.1 mg/kg İV. METADON Bazı kronik ağrı tiplerinde yararlı Birikerek gecikmiş sedasyon sağlar Sedasyon gelişirse; Sedasyon düzelene kadar doz atlanır Daha sonra doz aralıkları açılır Krenzischek DA, J. Perianesth Nursing 2008

40 Sentetik bir opioid Etkinlik 100 FENTANİL Yağda erir: Kan-beyin bariyerini hızla geçer DOZ: μg/kg/doz (1-2 saat arayla) İV 3-5 dk da etki, 3 dk da bir tekrar Max: 50 μg/doz İNFÜZYON: μg/kg/saat TEPE ETKİSİ: 5-15 dk, Etki süresi: dk Benzodiazepinlerle kombinasyonda doz azaltılmalı

41 FENTANİL Bulantı-kusma nadir (transmukozal uygulamada %31-45) Hipotansiyon nadir Solunum depresyonu Nazal kaşıntı Şiddetli torasik ve abdominal rijidite Tahta göğüs sendromu (uygun doz ve yavaş uygulama) Antidot: Naloksan Krauss B. Lancet 2006

42 SUFENTANİL Sentetik bir opioid Etkinlik 500 DOZ: 0.2 μg/kg İV yükleme 0.2 μg/kg/h infüzyon Etkisi 30 dk da başlar Dağılım hacmi küçük, klirensi hızlı ALFENTANİL Sentetik bir opioid Etkinlik 10 DOZ: 10 μg/kg İV yükleme 10 μg/kg/h infüzyon Etkisi hızlı başlar Dağılım hacmi küçük, eliminasyon süresi kısa Karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanımı güvenli Pediatric Critical Care 2006

43 REMİFENTANİL En yeni sentetik opioid FENTANİLDEN DAHA POTENT Plazma esterazları ile metabolize olur. Yarılanma ömrü:yaklaşık 8 dk. DOZ: 0.1 μg/kg/dk infüzyon Epidural ve spinal anestezide kullanılmaz (Glisin içerir) Histamin salınımına neden olmaz. Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde etkili ve güvenli Pahalı Pediatric Critical Care 2006

44 HİDROMORFON Türkiye de yok Semisentetik Etkinlik 7 Oral, rektal veya paranteral DOZ: 0.02 mg/kg İV (2-4 saat arayla) 0.06 mg/kg/h infüzyon İV 0.1 mg/kg (4x1) PO Morfinden daha az histamin salınımı, daha az sedatif daha az sistemik yan etki Renal disfonksiyonlu hastalarda iyi bir ajan Pediatric Critical Care 2006

45 KODEİN Sıklıkla oral DOZ: 4 mg/kg (3x1) PO Etki mekanizması: KODEİN MORFİN %10-20 hastada kodeinden morfine dönüş olmaz ÖKSÜRÜĞÜ BASKILAR Bağımlılık potansiyeli düşük Hızla İV uygulama: Kardiyovasküler kollaps! Krenzischek DA, J. Perianesth Nursing 2008

46 OKSİKODON, HİDROKODON Türkiye de yok Kodeinden daha etkili oral analjezikler DOZ: 0.5 mg/kg (3x1) PO Bulantı-kusma daha az Solunum depresyonu etkisi morfine eşit Oral verildiklerinde %60 etkinliktedirler Oksikodon uzun salınımlı Oksikodon sıklıkla aspirin veya asetaminofenle kombine edilir Pediatric Critical Care 2006

47 OPİOİDLER ve TOLERANS Sürekli ilaç kullanımında: ilacın etkisinin azalması Aynı etkiyi elde etmek için dozu arttırma ihtiyacı Solunum depresyonu, analjezi, anksiyolitik, bulantı etkisine tolerans gelişir Tolerans gelişenlerde çoklu ilaç seçenekleri: Periferik sinir bloğu + opioid, NSAİİ 3 gün ve daha kısa süreli uygulamalarda klinik tolerans nadirdir. Pediatric Critical Care 2006

48 OPİOİDLER ve BAĞIMLILIK YOKSUNLUK SEMPTOMLARI İrritabilite, ajitasyon Otonomik uyanıklık Nazal konjesyon Piloereksiyon İshal ve/veya sinirlilik Yenidoğanda esneme Önlemek için sürekli opioid gereksinimi 7 GÜN VE DAHA UZUN SÜRE veya YÜKSEK DOZ OPİOİD KULLANIMINI TAKİBEN İLAÇ HIZLA KESİLİRSE (+) Doz gün aşırı %10-20 azaltılmalıdır Pediatric Critical Care 2006

49 OPİOİD ANTAGONİSTİ Naloksan: İV/İM 0.1 mg/kg/doz, 2dk da bir tekrar İV 2 dk da etkisi başlar, dk etki İM dk etki Max: 2 mg/doz Krauss B. Lancet 2006

50 KETOROLAK Orta-ağırağrılar NSAİİ DOZ: Yükleme, 0.5 mg/kg İV (Maks 30 mg) İdame, mg/kg IV (4x1) (Maks 15x4 mg, 5 gün) POSTOPERATİF AĞRILAR (Çocuklarda morfin kadar etkili) Narkotik ajanlara göre daha az sedasyon Yan etki az: Geri dönüşümlü antitrombosit etki, gastrit Krenzischek DA, J. Perianesth Nursing 2008

51 TRAMADOL Opioid reseptörlere bağlanma Norepinefrin ve seratonin geri alım inhibisyonu Orta ve şiddetli ağrılar DOZ: 1-2 mg/kg İV (4x1) (Maks: 6 mg/kg/gün) 16 yaş KULLANILAMAZ Yan etki: SSS ve GİS Krenzischek DA, J. Perianesth Nursing 2008

52 Antidepresanlar Antikonvülzanlar Antipsikotikler Nelson Textbooks of Pediatrics 2007

53 LOKAL ANESTEZİKLER Na + kanallarının blokajı Topikal uygulama Kutanöz infiltrasyon Periferik sinir blokajı Epidural enjeksiyon uyarılabilirlik eşiği Nelson Textbooks of Pediatrics 2007

54 LOKAL ANESTEZİKLER Yan etkileri nadir Kalpte ritim bozukluğu Hipertansiyon Dokuya doğrudan toksik etki Santral sinir sistemi toksisitesi (Baş dönmesi, sersemlemek, parestezi, sinirlilik, oryantasyon bozukluğu, konvülsiyon, koma, solunum durması) Methemoglobinemi Alerjik reaksiyon Nelson Textbooks of Pediatrics 2007

55 Lomber ponksiyon, apse drenajı LİDOKAİN DOZ: [%1 lik (1 ml /10 mg)] 3-5 mg/kg/doz Uygulama alanı büyük veya çocuk küçük ise %0.5 lik solusyon Etkisi 1-2 dk da başlar Sütür işlemi gibi vazokonstrüksiyon arzu edilen durumlarda epinefrin ile birlikte 7 mg/kg/doz Yenidoğanlarda 4-5 mg/kg/doz PARMAK, PENİS, KULAK gibi arter sonlanmalarının olduğu yerlere LİDOKAİN EPİNEFRİNLE BERABER VERİLMEZ. Yüksek dozda veya damar içine uygulama Konvülziyon kardiyak arrest

56 LİDOKAİN Uzun ve ince iğne Hasarlı dokuya yapılan enjeksiyon Tamponlanmış lidokain (daha alkali) Enjeksiyon süresinin uzatılması Ağrı azalır Lidokain + NaHCO 3 (9/1): Enjeksiyon sırasındaki yanma azalır Lidokainin en az 30 sn de yapılması ağrıyı azaltmada tamponlanmadan daha önemli Lokal dokunun daha yavaş şişmesi sinir uçlarını daha az uyarır Textbook of Pediatric Emergency Medicine 2006

57 BUPİVAKAİN %02.5 lik solusyon Lidokaine benziyor fakat daha uzun etkili YARA TAMİRİ YAPILDIKTAN SONRA 6 SAAT ETKİLİ Maksimum mg/kg Serum düzeyi yükselirse ciddi aritmi Textbook of Pediatric Emergency Medicine 2006

58 PRİLOKAİN Lidokaine benzer Sistemik toksisitesi daha düşük %1 lik solusyonu lokal uygulamalarda kullanılır Textbook of Pediatric Emergency Medicine 2006

59 TOPİKAL ANESTEZİK AJANLAR Lidokain (%4), Epinefrin (1/1000) Tetrakain (%0.5) Ucuz, güvenli, efektif LET Çocuklarda komplike olmayan yüz ve skalp yaralanmalarında Jel yara bölgesine doğrudan sürülür. Ardından uygulanan bölge soluklaşır dk da anestezi Az bir grup hastada LET yeterli anestezi yapmayabilir. Vazokonstrüksiyonun kontrendike olduğu vücut bölgelerinde kullanılmaz. Textbook of Pediatric Emergency Medicine 2006

60 Tetrakain Adrenalin Kokain TAC LET den daha ucuz LET den daha az toksik Fakat kokain toksisitesi riski (+) Hızlı absorbe olduğu mukoza kenarlarına uygulanırsa konvülziyon ve ölüme neden olabilir Krenzischek DA, J. Perianesth Nursing 2008

61 Lidokain + prilokain EMLA krem Sağlam deride lokal anestezik etki 60 dk süreyle uygulanmalı Acilde pratik değil EMLA en iyi prosedürün yapılacağı bölgeyi çocuğun görmediği işlemlerde uygulanır (LP, kemik iliği aspirasyonu gibi) Sulfanamid grubu antibiyotik kullanıyorsa, konj veya idiyopatik methemoglobinemide kontrendike Textbook of Pediatric Emergency Medicine 2006

62 LMX-4 Yeni ve etkili bir topikal anestezik Lipozomal ortamda %4 lidokain Etkili anestezi için 30 dk gerekli Sağlam deriye sıkı bandaj Prilokain içermez Yenidoğanlarda methemoglobinemi riskini arttırmaz EMLA ya göre daha hızlı etkili Acil servis için uygun (damar yolu açma, LP, vb.) 2 yaş altı? Textbook of Pediatric Emergency Medicine 2006

63 SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

İçindekiler. XIV. Pediatrik i laç rehberi

İçindekiler. XIV. Pediatrik i laç rehberi İçindekiler XIV. Pediatrik i laç rehberi //Yusuf Kibar 14.2 Pediatrik i laç rehberi 14.2.1. Çocuklarda ağrı kesiciler 14.2.2. Çocuklarda lokal anestezikler 14.2.3. Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarında

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Anestezi/1 Anestezi/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Anestezi/3 Hakkımda:

Detaylı

EPİDURAL MORFİN UYGULAMASINI TAKİBEN EPİDURAL HASTA KONTROLLÜ BUPİVAKAİN, LEVOBUPİVAKAİN VE ROPİVAKAİNİN ETKİLERİ

EPİDURAL MORFİN UYGULAMASINI TAKİBEN EPİDURAL HASTA KONTROLLÜ BUPİVAKAİN, LEVOBUPİVAKAİN VE ROPİVAKAİNİN ETKİLERİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANADİLİM DALI EPİDURAL MORFİN UYGULAMASINI TAKİBEN EPİDURAL HASTA KONTROLLÜ BUPİVAKAİN, LEVOBUPİVAKAİN VE ROPİVAKAİNİN ETKİLERİ Dr.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Aşağıda verilen dozlar kılavuz niteliğindedir. Gereken dozun hesaplanmasında bloğun genişliği ve hastanın genel durumu önemlidir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Aşağıda verilen dozlar kılavuz niteliğindedir. Gereken dozun hesaplanmasında bloğun genişliği ve hastanın genel durumu önemlidir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MARCAİNE % 0.5 enjeksiyonluk solüsyon içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bupivakain hidroklorür 5 mg/ml Yardımcı maddeler: Sodyum

Detaylı

CHIROCAINE 25 mg/10 ml Levobupivakain

CHIROCAINE 25 mg/10 ml Levobupivakain CHIROCAINE 25 mg/10 ml Levobupivakain İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti içeren Ampul Steril, Apirojen FORMÜLÜ Beher polipropilen ampul 25 mg (2.5 mg/ml) levobupivakaine eşdeğer levobupivakain hidroklorür;

Detaylı

ÜNİTE 6 Santral Sinir Sistemi İlaçları

ÜNİTE 6 Santral Sinir Sistemi İlaçları ÜNİTE 6 Santral Sinir Sistemi İlaçları Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Santral sinir sistemini deprese eden ilaçların etkilerini, Santral sinir sistemini uyaran ilaçların

Detaylı

MİGREN BA AĞRISI TEDAVİSİ

MİGREN BA AĞRISI TEDAVİSİ 11 MİGREN BA AĞRISI TEDAVİSİ Migren tedavisi, ilaç ve ilaç dışı tedavi olmak üzere ikiye ayrılır. 1. İlaç dışı tedavi Hastanın hastalık hakkında bilgilendirilmesi Yaşam şeklinin düzenlenmesi: o Düzenli

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Solüsyonun ph sı sodyum hidroksit/hidroklorik asit ile ayarlanır (ph= 4.0-6.5).

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Solüsyonun ph sı sodyum hidroksit/hidroklorik asit ile ayarlanır (ph= 4.0-6.5). KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI BUSTESĐN %0.5 Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Bupivakain Hidroklorür 5 mg/ml Yardımcı madde(ler): Sodyum

Detaylı

KANSER AĞRISI, TEDAVİ PRENSİPLERİ BASAMAK TEDAVİSİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AĞRI. Dr. Ecevit Sarıhan, Dr. Ercüment Kadıo lu, Dr.

KANSER AĞRISI, TEDAVİ PRENSİPLERİ BASAMAK TEDAVİSİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AĞRI. Dr. Ecevit Sarıhan, Dr. Ercüment Kadıo lu, Dr. KANSER AĞRISI, TEDAVİ PRENSİPLERİ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AĞRI Dr. Ecevit Sarıhan, Dr. Ercüment Kadıo lu, Dr. Füsun Artıran de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimli i AD, Samsun ÖZET Kanser

Detaylı

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU)

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) Türk Nöroloji Derneği 2011 BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) MİGREN BAŞAĞRISI

Detaylı

Dr. Oktay Zeki ÖZDİNÇ

Dr. Oktay Zeki ÖZDİNÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ I. ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ ŞEF: Uz. Dr. SERHAN ÇOLAKOĞLU ELEKTİF HİSTEREKTOMİLERDE KOMBİNE SPİNAL - EPİDURAL ANESTEZİ

Detaylı

SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE İLAÇLARI 3

SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE İLAÇLARI 3 SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE İLAÇLARI 3 3. Parkinson Tedavisinde Kullanılan İlaçlar: Parkinson hastalığının tedavisinde, esas itibariyle ya dopamini artıran ilaçlar (örneğin Levodopa) veya SSS ye girebilen

Detaylı

Anestezi Özet Teorik Bilgiler El Kitapçığı Anest.Ahmet Emre AZAKLI

Anestezi Özet Teorik Bilgiler El Kitapçığı Anest.Ahmet Emre AZAKLI İçindekiler ANESTEZİYE GİRİŞ... 3 ANESTEZİ RİSKİNİN BELİRLENMESİ... 3 SIVI VE GIDA ALIMININ SINIRLANDIRILMASI... 4 PREMEDİKASYON... 4 GENEL ANESTEZİ... 8 ANESTEZİ İNDÜKSİYONU... 8 ANESTEZİ İDAMESİ... 10

Detaylı

EPİDURAL ANESTEZİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN VAGİNAL HİSTEREKTOMİLERDE BUPİVAKAİN VE ROPİVAKAİN İN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

EPİDURAL ANESTEZİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN VAGİNAL HİSTEREKTOMİLERDE BUPİVAKAİN VE ROPİVAKAİN İN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 1T.C. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ EPİDURAL ANESTEZİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN VAGİNAL HİSTEREKTOMİLERDE BUPİVAKAİN VE ROPİVAKAİN İN ETKİLERİNİN

Detaylı

YBÜ de Erişkin Hastalarda Ağrı, Ajitasyon ve DeliryumYönetimi

YBÜ de Erişkin Hastalarda Ağrı, Ajitasyon ve DeliryumYönetimi YBÜ de Erişkin Hastalarda Ağrı, Ajitasyon ve DeliryumYönetimi Juliana Barr, MD, et al. Crit Care Med 2013; 41: 263 306. Task Force members. http://journals.lww.com/ccmjournal. Destekleyen Organizasyonlar:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. CİTANEST % 2 enjeksiyonluk solüsyon içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. CİTANEST % 2 enjeksiyonluk solüsyon içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CİTANEST % 2 enjeksiyonluk solüsyon içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 20 ml lik her flakonda; Etkin madde: Prilokain hidroklorür 400 mg (20 mg/ml)

Detaylı

Opioid analjezik preparatları I

Opioid analjezik preparatları I Opioidler Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 21.10.2010 Opioid analjezik preparatları I 2 2/46 1 Opioid analjezik

Detaylı

LOMBER DİSK CERRAHİSİ PLANLANAN HASTALARDA EPİDURAL ANESTEZİ İLE GENEL ANESTEZİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

LOMBER DİSK CERRAHİSİ PLANLANAN HASTALARDA EPİDURAL ANESTEZİ İLE GENEL ANESTEZİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI LOMBER DİSK CERRAHİSİ PLANLANAN HASTALARDA EPİDURAL ANESTEZİ İLE GENEL ANESTEZİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI UZMANLIK

Detaylı

A dan Z ye İlaç Rehberi

A dan Z ye İlaç Rehberi A dan Z ye İlaç Rehberi Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri ne Yönelik Ahmet Emre AZAKLI www.aeazakli.com 2013 Başlarken Değerli meslektaşım ; Şüphesiz ki uygulamalarımızın büyük bölümü farmakolojik bilgi

Detaylı

1986 da Amerikan Anestezist

1986 da Amerikan Anestezist Güncel Gastroenteroloji Anestezist olmayan klinisyenler taraf ndan uygulanacak sedasyon/analjezi Dr. Erkan Yavuz AKÇABOY, Dr. Zeynep Nur AKÇABOY Ankara Numune Hastanesi, Anestezi Klini i, Ankara 1986 da

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Erişkinler Levobupivakain erişkinlerde aşağıdaki durumlar için endikedir:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Erişkinler Levobupivakain erişkinlerde aşağıdaki durumlar için endikedir: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CHIROCAINE 25 mg/10 ml infüzyon için konsantre çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 ml infüzyon için konsantre çözelti, 2.5

Detaylı

SİGARA BAĞIMLILIĞININ TEDAVİSİNDE FARMAKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. Ecz. Safiye ÖZDEMİR ÇEZİK Prof. Dr. Nurhan ENGİNAR

SİGARA BAĞIMLILIĞININ TEDAVİSİNDE FARMAKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. Ecz. Safiye ÖZDEMİR ÇEZİK Prof. Dr. Nurhan ENGİNAR SİGARA BAĞIMLILIĞININ TEDAVİSİNDE FARMAKOLOJİK YAKLAŞIMLAR Ecz. Safiye ÖZDEMİR ÇEZİK Prof. Dr. Nurhan ENGİNAR SİGARA DUMANINDAKİ ETKİN MADDELER Nikotin, nem, karbon monoksid ve katran fazı Katran fazında;

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI KARDİYAK OTONOM NÖROPATİLİ DİYABETİK SIÇANLARDA BUPİVAKAİN İLE İNDÜKLENEN ASİSTOLİ TEDAVİSİ İÇİN LİPİD İNFÜZYONUNUN

Detaylı

SEDASYON UYGULAMALARINDA HANGİ İLAÇLARI KULLANIYORUZ? Yasemin Oyum Acıbadem Bursa Hastanesi YBÜ Sorumlu Hemşiresi 2014

SEDASYON UYGULAMALARINDA HANGİ İLAÇLARI KULLANIYORUZ? Yasemin Oyum Acıbadem Bursa Hastanesi YBÜ Sorumlu Hemşiresi 2014 SEDASYON UYGULAMALARINDA HANGİ İLAÇLARI KULLANIYORUZ? Yasemin Oyum Acıbadem Bursa Hastanesi YBÜ Sorumlu Hemşiresi 2014 SUNU PLANI Benzodiazepinler Barbütüratlar Diğer Sedatifler SEDASYON UYGULAMALARINDA

Detaylı

ANESTEZİ VE REANİMASYON

ANESTEZİ VE REANİMASYON T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANESTEZİ VE REANİMASYON SEYREK GÖRÜLEN HASTALIKLARDA ANESTEZİ 723H00 Ankara, 202 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

MORPHINE HCL AMPUL 10 mg/1 ml

MORPHINE HCL AMPUL 10 mg/1 ml MORPHINE HCL AMPUL 10 mg/1 ml FORMÜL Her bir ml Ampulde; Morfin HCL 3.H2O 10 mg Sodyum Klorür 5 mg Enjeksiyonluk Su km. 1 ml FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Farmakodinamik özellikleri Morfin primer etkisini Santral

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her bir flakon 8 mg lornoksikam içerir. Çözücü ampul: Her bir çözücü

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

(Uzmanlık Tezi) TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ

(Uzmanlık Tezi) TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ ŞEF : Uz.Dr. Serhan ÇOLAKOĞLU ESMOLOLÜN, HEDEF KONTROLLÜ İNFÜZYON POMPASI YARDIMIYLA KULLANILAN

Detaylı