Ailelerin Ateşli Çocuğa Yaklaşımı ve Ateş Bilinç Durumu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ailelerin Ateşli Çocuğa Yaklaşımı ve Ateş Bilinç Durumu"

Transkript

1 EURASIAN JOURNAL OF FAMILY MEDICINE 2012 Ailelerin Ateşli Çocuğa Yaklaşımı ve Ateş Bilinç Durumu Families Approach to Feverish Children and Fever Awareness YAZARLAR Polat Nerkiz Aile Hekimliği Anabilim Yusuf Çetin Doğaner Kara Harp Okulu Birinci Basamak Muayene Merkezi, Ankara Ümit Aydoğan Aile Hekimliği Anabilim Tamer Onar Aile Sağlığı Merkezi Kent Polikliniği, Gölcük Asker Hastanesi, Karamürsel Faysal Gök Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Kenan Sağlam İç Hastalıkları Bilim Okan Özcan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Gülhane Askeri Tıp ÖZET Amaç: Çocuklardaki ateş yüksekliği, en sık karşılaşılan problemlerdendir ve acil servise başvuruların en az yarısında nedenler arasında yer alır. Aileler tarafından bir semptom olarak değil de bir hastalık olarak algılandığı için gereksiz endişelere yol açmaktadır. Bu çalışma, çocuklarını ateş yüksekliği nedeniyle acil servise getiren ailelerin ateşle mücadele yöntemlerini ve ateş ile ilgili bilgi düzeylerini saptamak için yapılmıştır. Yöntemler: Çalışma, Ocak - Eylül 2010 tarihleri arasında yüksek ateş şikayetiyle çocuklarını Gülhane Askeri Tıp Fakültesi (GATF) Çocuk Hastalıkları Acil Servisi ne getiren ve çalışmaya katılmayı kabul eden 747 aile ferdiyle gerçekleştirildi. Ebeveynlere 25 sorudan oluşan bir anket formu uygulandı. Veriler değerlendirilirken SPSS 15.0 for Windows (Chicago-USA) paket programı kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmamıza katılan annelerin %37.5 i ve babaların %63.3 ü üniversite mezunuydu. Ateşin nedenlerini sorguladığımız anket sorusunda ailelerin %79.3 ü enfeksiyon, %10.4 ü diş çıkarma, %9 u aşı cevabını verdi. Yüksek ateşin yol açabileceği zararları sorduğumuzda ise havale şıkkına %90.4, beyin hasarı şıkkına %37.1 ve ölüm şıkkına %7 aile evet cevabı verdi. Çocuklarına son verdikleri ateş düşürücü ise 442 çocukta parasetamol, 278 çocukta ibuprofen ve 27 çocukta antigribal bir ilaçtı. Sonuç: Çalışmamızda katılımcılar toplumun diğer kesimlerine oranla daha iyi eğitim seviyesinde olmalarına karşın, ailelerin ateş ile ilgili eksik ve hatalı bilgileri ve uygulamaları olduğunu tespit ettik. Çocuklarını muayeneye getirdiklerinde, ailelerine de zaman ayırarak sorularını cevaplamak ve yanlış bilgi ve uygulamalarını düzeltmek ateşle ilgili bilinç düzeylerini arttıracaktır. Anahtar Kelimeler: Ateş, Aileler, Bilinç ABSTRACT Aim: Fever is one of the most common problems in children and it is among reasons in at least half of admissions to the emergency services. It causes unnecessary anxiety because parents perceive fever as an illness, not as a symptom. The aims of this study was to determine fever control methods of parents and knowledge level about fever. Methods: The study was conducted among 747 parents who brought their children to Gulhane Military Medicine Faculty Pediatric emergency service due to fever and agreed to attend study, between January and September Results: In our study, 37.5% of mothers and 63.3% of fathers were graduate of college. When we asked causes of fever, 79.3% of parents answered it as infection, 10.4% of parents teethe and 9% of parents vaccination. Question about damages that fever could cause was answered as 90.4% yes for convulsion, 37.1% yes for brain damage and 7% yes for death. For 442 children, first choice drug for fever was acetaminophen, for 278 children it was ibuprofen, and for 27 children drugs for common cold was first choice. Conclusion: We determined that parents have incomplete and inaccurate information and applications related to the fever, ever so participants of our study are well educated rather than other sectors of society. It will increase awareness of parents about fever, if we spare enough time to families for answering questions and correcting inappropriate practices when they bring their children for physical examination. Key words: Fever, Parents, Awareness 11

2 Giriş Çocuklardaki ateş yüksekliği en sık karşılaşılan problemlerdendir. Aileleri fazlasıyla endişelendiren ve acil servise başvuruların en az yarısını oluşturan neden ya da nedenlerden olan bu durum, çoğunlukla hastane acil servislerinin gereksiz meşgul edilmesine ve uygunsuz tedavilerin verilmesine yol açmaktadır (1,4,5,11,15). Vücudun doğal savunma mekanizmalarından olmasına karşın, aileler tarafından ateşin yükselmesi bir semptom olarak değil bir hastalık olarak algılanmakta ve ateşi düşürmek için acele ve bazen de hatalı uygulamalar yapılabilmektedir (4,6,8,15). 30 yıl önce Barton Schmitt tarafından yapılan bir çalışmada ailelerin çocuklarındaki ateş yüksekliği ile ilgili birçok yanlış anlamaya sahip olduğu gösterilmiştir. Örneğin çalışmaya katılanların %94 ü ateşin zararlı yan etkilerinin olduğunu, %63 ü ise ateşin ciddi hasara yol açabileceğini belirtmişlerdir. En çok korktukları yan etkileri ise beyin hasarı ve havale olarak açıklamışlardır (3,4,5,15). Yakın zamanda yapılan pek çok çalışmada ise bu endişelerin ve ateş korkusunun pek fazla da değişiklik göstermediğini ortaya koymuştur (3,4,6,7,11,12,15). Biz de bu çalışmamız ile ateş yüksekliği şikayetiyle çocuklarını hastanemiz Çocuk Acil Servisine getiren ailelerin ateşle mücadelede neler yaptıklarını ve ateş ile ilgili bilinç durumlarını belirlemeye çalıştık. veriler kaydedilerek SPSS for Windows 15.0 programı yardımıyla analiz edildi. Bulgular Çalışmamızda toplam 747 ebeveyn ile görüşüldü. Acil serviste değerlendirilen çocukların yaş ortancası 6 (1-17) yıldı. Çocuk hastaların %54.4 ü (n=406) erkek, %45.6 sı (n=341) kızdı. Kardeş sayıları sorgulandığında; 258 çocuğun kardeşi yoktu, 317 çocuğun bir, 120 çocuğun iki, 36 çocuğun üç ve 16 çocuğun dört ve üzeri kardeşi vardı. Çocuklarını ateş nedeniyle acil servise getiren aileler değerlendirildiğinde; %63.6 (n=475) çocuğun anne-babası ile birlikte geldiğini, %17.8 (n=133) çocuğun sadece annesi ile, %17.3 (n=129) çocuğun ise sadece babası ile geldiğini, sadece %1.3 (n=10) çocuğun ise başka bir aile bireyinin yardımı ile acil servise getirildiği saptandı. Ebeveynlerin eğitim durumu irdelendiğinde; sağlık hizmeti verilen topluluğun özelliği nedeniyle ülke ortalamalarının üzerinde bulgulara ulaşıldı. Annelerin %10.7 si (n=80) ilkokul, %7.2 si (n=54) ortaokul, %44.6 sı (n=333) lise ve %37.5 si (n=280) anne üniversite ve yüksekokul mezunuydu. Babaların ise %1.7 si (n=13) ilkokul, %3.6 sı (n=27) ortaokul, %31.3 ü (n=234) lise ve %63.3 ü (n=473) üniversite mezunuydu. Annelerin %28.9 u (n=216) çalıştığını beyan etti. Yöntemler Çalışma Ocak Eylül 2010 tarihleri arasında, çocuklarını GATF Çocuk Hastalıkları Acil Servisi ne; ateş yüksekliği şikayeti ile getiren ebeveynler arasında yapıldı. Çocuklarının gerekli tetkik ve tedavileri yapıldıktan sonra çalışmaya katılmayı kabul eden ve onamları alınan 747 kişiye yüz yüze görüşme metodu kullanılarak 25 soruluk anket formu uygulandı. Anket formunda sosyodemografik özelliklere ilaveten; ateşin tanımı, ateşin belirlenmesi, derece tipleri, düşürmek için yaptıkları ve zararları ile ilgili sorular yer aldı. Çocuklarının rahatsızlığı nedeniyle fazlasıyla endişeli olduğu için anketi doldurmak istemeyen ve travma gibi ateş yüksekliği dışı nedenlerle acil servise başvuran ebeveynler çalışmamıza dahil edilmediler. Çalışmada elde edilen Şekil 1: Anne eğitim düzeyi Ateş yüksekliği şikayetiyle acil servisimize getirilen çocukların Sağlık Bakanlığı onaylı kulaktan ateş ölçer ile yapılan ölçümlerinde %74.3 (n=550) çocuğun ateşi 37.5 C ve üzerinde idi. Ailelere çocuğunuzun ateşinin yükseldiğini nasıl anlarsınız diye sorulduğunda %75,4 (n=563) ü derece ile 12

3 cevabını verirken %24.6 sı (n=184) elle değerlendirdiğini söyledi. Çocuklarının neresine dokunarak ateşini anlamaya çalıştıkları sorusuna ise %78.6 (n=587) alın, %9.6 (n=72) ense, %7.6 (n=57) yanak ve %4.1 (n=31) diğer (el, kol, bacak, göğüs vb.) cevabını verdi. Diğer şıkkına en çok verilen cevap göğüs bölgesi oldu. En çok tercih edilen derece tipi %65.1 (n=486) ile dijital ateş ölçerdi. %23.0 ü (n=172) civalı ateş ölçeri, %11.5 i (n=86) kulaktan ateş ölçeri, %0.4 (n=3) ebeveyn de farklı tipte ateş ölçeri kullanıyordu. Şekil 2: Baba eğitim düzeyi Çocukların ateş dışındaki şikayetleri sorgulandığında %42.0 sinde (n=314) halsizlik, %31.3 ünde (n=234) öksürük, %12.6 sında (n=94) bulantı-kusma, %5.1 inde (n=38) ishal tespit edilirken %9 unda (n=67) diğer şikayetler eşlik ediyordu. Doktor tanılarına baktığımızda ise; çocukların %40.8 ine (n=305) üst solunum yolu enfeksiyonu, %22.1 ine (n=165) tonsillit, %6.6 sına (n=49) farenjit, %5.8 ine (n=43) otit, %5.6 sına (n=42) enterit ve %4.8 ine (n=36) sistit tanısı konulurken, %3.6 sında (n=27) bronşiolit, %0.8 inde (n=6) pnömoni teşhis edilmiştir. Diğer tanılarda ise birer olgu olarak febril konvülsiyon, krup ve dermatit hastalarına rastlanılmıştır. Ateş zararlı mı sorusuna %98.9 (n=739) oranında evet yanıtı veren ebeveynlere; ateşin hangi nedenlerle yükselebildiğini sorduğumuzda; %79.3 (n=592) enfeksiyon, %10.4 (n=78) diş çıkarma, %9 (n=67) aşı olma ve %1.3 (n=10) diğer nedenlerden kaynaklandığını ifade etti. Hangi derecenin üstünü yüksek ateş olarak kabul ettikleri sorusuna %10.7 si (n=80) 37 C, %21.7 si (n=162) 37.5 C, %40.2 si (n=300) 38 C, %17.8 i (n=133) 38.5 C, %7.1 i (n=53) 39 C ve %2.5 u (n=19) da 39.5 C ve üzerini yüksek ateş olarak kabul ettiklerini belirttiler. Vücut sıcaklığına müdahale derecesi sorulduğunda; %4.6 sı (n=34) çocuklarının Şekil 3: Ailelerin yüksek ateşle mücadelede yaptıkları ilk girişimlerin oranları 13

4 vücut sıcaklığı 37 C yi geçtiğinde, %15.3 ü (n=114) 37.5 C, %43.9 u (n=328) 38 C, %19.5 i (n=146) 38.5 C, %15.1 i (n=113) 39 C ve %1.6 sı (n=12) 39.5 C ve üzeri değerleri sınır kabul ettiklerini bildirdiler. Yüksek ateşle mücadele için yaptıkları ilk müdahale sorusuna da %68.5 (n=512) oranında ılık duş, %12.4(n=93) parasetamol vermek, %6.8 (n=51) ibuprofen vermek, %4.8 (n=36) sirkeli su uygulamak, %3.6 (n=27) soğuk duş, %1.3 (n=10) alkollü bez uygulaması ve %2.4 (n=18) de diğer uygulamalar ile ateşle mücadele ettiklerini beyan ettiler. Ailelerin ateşli çocuklarına verdikleri antipiretik tercihi sorgulandığında %91.4 ü (n=683) ilk tercih olarak şurup formunu %3.7 si (n=28) tablet formunu, %4.8 i (n=36) fitil formunu verdiklerini belirttiler. Hekime başvurmada, ebeveynlerin %9.2 si (n=69) 37.5 C üzerini, %28.4 ü (n=212) 38 C, %32.1 i (n=240) 38.5 C, %24.8 i (n=185) 39 C ve %5.5 i (n=41) 39.5 C ve üzerindeki değerleri sınır kabul ettiklerini söylediler. Çocuklarının ateşli durumlarını evde takip eden ailelere ateş ölçüm sıklığı sorulduğunda; %28.8 inin (n=215) yarım saatten daha sık aralıklarla ölçtüğü, %52.2 sinin (n=390) yarım saatte bir, %17.3 ünün (n=129) saatte bir ve sadece %1.7 sinin (n=13) saatte birden seyrek ölçtüğü tespit edildi. Ateşin zararlarını irdelemek için sorduğumuz sorulardan ateş havale yapar mı sorusuna %90.4 (n=675) ebeveyn evet cevabını verdi. Beyin hasarı yapar mı sorusunda bu oran %37.1 (n=277) iken ölüme sebep olur mu sorusunda oran %7 (n=52) oldu. Diğer şıkkını işaretleyen %0.9 (n=7) ebeveyn de yüksek ateşin körlüğe yol açabileceğini belirtti. Ateş düşürücüleri ne sıklıkla kullandıklarını sorguladığımızda 6 saatte bir verdiğini söyleyenlerin oranı %41.0 (n=306) idi. %29.2 (n=218) ebeveyn 4 saatte bir, %11.0 (n=82) ebeveyn 8 saatte bir, %2.7 (n=20) ebeveyn de 12 saatte bir ateş düşürücü verilebileceğini söyledi. Çocuklarına ateş düşürücü olarak verdikleri en son ilaç sorusuna da %59.1 (n=442) ebeveyn parasetamol, %37.2 (n=278) ebeveyn ibuprofen ve %3.6 (n=27) ebeveyn antigribal olarak kullanılan ilaçlardan birisini verdiğini ifade etti. Ebeveynlerin %74.6 sı (n=557) reçetesiz ilaç temin etmezken, %24.2 si (n=181) eczacısına danışarak, %1.2 si (n=9) de çocuğu olan yakınlarına danışarak ilaç temin ettiklerini belirtti. Son olarak ateş konusundaki bilgilerini hangi kaynaklardan öğrendiklerini sorguladığımızda; %61.0 (n=456) doktor, %16.3 (n=122) internet, %11.6 (n=87) yardımcı sağlık personeli, %7.5 (n=56) televizyon ve %3.5 (n=26) gazetelerden faydalanarak bilgi edindiklerini belirtti. Tartışma Çalışmamız, aileler için önemli bir endişe kaynağı olan çocuklarda yüksek ateş hakkında bilinç düzeylerini sorguladığımız tanımlayıcı bir çalışmadır. Önceki çalışmalar ile benzer şekilde bizim çalışmamızda da ailelerde ateş korkusuna sık rastlandığı ve bu korku nedeniyle ailelerin çocuklarının sağlığına zarar verebilecek hatalı uygulamalarda bulunabildiği tespit edilmiştir (3,4,5,15). Çalışmamıza katılan ailelerin eğitim düzeyleri, hizmet verdiğimiz popülasyonun özelliği nedeniyle, diğer çalışmalardan daha yüksek bulundu. Annelerin %37.5 i, babaların ise %63.3 ü üniversite mezunuydu. Çocuklarını acil servise genellikle (%63.6) anne babalar birlikte getirdiler. Yine annelerin çalışma durumuna baktığımızda bizim çalışmamızdaki annelerin %28.9 u çalışırken bu oran Esenay ve arkadaşlarının çalışmasında %18.3 tü (15). Saz ver arkadaşlarının yaptıkları çalışmada ailelerin %20 si 37 ºC ve altındaki vücut ısılarını yüksek ateş olarak kabul ettikleri görüldü. Esenay ve arkadaşları 38 ºC ve altındaki aksiler ölçümleri ateş olarak kabul edenlerin oranını %61 bulurken bizim çalışmamızda 38 ºC altındaki değerleri yüksek kabul eden ailelerin oranı %32.4 olarak bulundu (4,15). Çalışmamızda ateş zararlı mı sorusuna evet cevabı verenlerin oranı %98.9 gibi oldukça yüksek bir orandaydı. Bu oran Saz ve arkadaşları tarafından %88, Crocetti ve arkadaşlarınca %91, Betz ve arkadaşlarınca %82 ve Esenay ve arkadaşları tarafından da %82.7 olarak tespit edilmiştir (3,4,5,15). Bizim çalışmamızda oranın bu kadar yüksek çıkmasının nedeni soruyu soruş şeklimizden kaynaklanmış olabilir. Ateş in zararları sorgulandığında; Esenay ve arkadaşları %82.6 nöbet, %12.1 ölüm bildirirken, Crocetti ve arkadaşları %14 14

5 ölüm, %21 beyin hasarı, Betz ve arkadaşları %24 beyin hasarı, %19 havale ve %5 ölüm oranları bildirmiştir. Bizim çalışmamızda ailelerin en büyük endişesi %90.4 ile havaleydi. Bunu %37.1 ile beyin hasarı ve %7 ile ölüm izledi (3,4,5,15). Toplumlar arasında görülen sosyokültürel farklılıklar ve ülkemizde febril konvülsiyonun sık görülüyor olması yabancı çalışmalar ile aramızdaki farkı açıklayabilir. Ebeveynleri bu kadar çok endişelendiren yüksek ateş sonuç olarak davranışları da etkilemektedir. Örneğim bizim çalışmamızda ailelerin %28.8 i çocuklarının ateşi olduğunda yarım saatten daha sık aralıklarla vücut sıcaklığı ölçümü yaptıklarını bildirmişlerdir. Crocetti ve arkadaşlarının çalışmasındaki ailelerin %52 si bir saatten daha sık ölçüm yaptıklarını beyan ederken, Esenay ve arkadaşlarının çalışmasına ailelerin %69.2 si yarım saatten daha sık ölçüm yapmaktaydılar (3,15). Yine bu aşırı korku ve endişenin bir sonucu olarak aileler gereğinden sık ateş düşürücü ilaç kullanmaktadırlar. Örneğin Crocetti ve arkadaşları ailelerin çocuklarına %14 oranında parasetamolü ve %44 oranında ibuprofeni yüksek sıklıkla verdiklerini buldu. Betz ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ise oran daha da ürkütücüydü; sırasıyla %27 ve %50. Biz çalışmamızda ilaçları ayrı ayrı sorgulamadık, ancak 4 saat ve hatta daha sık aralıklara ateş düşürücü verilebileceğini bildiren ailelerin oranını %33.9 bulduk (3,5,15). Sonuç olarak, çalışmamıza katılan ebeveynlerin ateş yüksekliği konusunda ciddi endişeleri olduğu ve bu endişe nedeniyle gereksiz ve zararlı olabilecek tutum ve davranışlar sergiledikleri görülmüştür. Bu nedenle herhangi bir sebeple çocuğunu muayeneye getiren ailelerin ateş ile ilgili bilgilendirilmesi yapılan hataların azaltılmasında faydalı olacaktır. Kaynaklar 1. Van der Jagt EW. Fever. In: Hoekelman RA, ed. Primary Pediatric Care. 3rd ed. St Louis, Mo: Mosby;1997: Kara B. Çocuklukta ateşle ilgili bilgilerin gözden geçirilmesi. Sted 2003;12 (1): Crocetti M, Moghbeli N, Serwint J. Fever phobia revisited: have parenteral misconceptions about fever changed in 20 years? Pediatrics 2001;107: Saz EU, Koturoğlu G, Duyu M, Ozananar Y, Kurugöl Z, Sever M. Türk ailelerinin ateş yönetimi ile ilgili bilinç düzeyi ve korkuları. Çocuk Enf Derg 2009;3: Betz MG, Grunfeld AF. Fever phobia in the emergency department: a survey of children s care- givers. Eur J Emerg Med 2006; 13: Taveras EM, Durousseau S, Flores G. Parents beliefs and practices regarding childhood fever: a study of a multi- ethnic and socioeconomically diverse sample of parents. Pediatr Emerg Care 2004; 20: O'Neill-Murphy K, Liebman M, Barnsteiner JH. Fever education: does it reduce parent fever anxiety? Pediatr Emerg Care 2000; 17: Huffman GB. Parental misconceptions about fever in children. Am Fam Physician 2002; 65: Blumenthal I. What parents think of fever. Fam Pract 1998; 15: Wa l s h A, E d w a r d s H. Management of childhood fever by parents: literature rewiev. J Adv Nurs 2006, 54: Kabakuş N, Açık Y, Aygün AD. Annelerin çocuklarının ateş li hastalıkları konusundaki düşünce ve davranışları. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2000; 43: Yiğit R, Esenay F, Şen E, ve ark. Annelerin yüksek ateş konusunda bilgi ve u y g u l a m a l a r ı. A t a t ü r k 15

6 Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2003;6: Keleş S, Yavuz H, Bodur S. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları ile pratisyen hekimlerin ateşli havale hak- kındaki görüş ve uygulamaları. Genel Tıp Derg 2006; 16(4): Vatansever Ü, Ekuklu G. Olgu Sunumu: Birinci basamakta ateşli çocuk izlemi. Sted 2003;12(1): Esenay FI, İşler A, Kurugöl Z, Conk Z, Koturoğlu G. Annelerin ateşli çocuğa yaklaşımı ve ateş korkusu. Türk Ped Arş 2007;42: İletişim için Polat NERKİZ Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Etlik / Ankara 16

0-6 Yaş Arası Çocuğu Olan Annelerin Ateş Ve Ateş Düşürücüler İle İlgili Bilgi Ve İnanışları

0-6 Yaş Arası Çocuğu Olan Annelerin Ateş Ve Ateş Düşürücüler İle İlgili Bilgi Ve İnanışları Araştırma Makalesi 0-6 Yaş Arası Çocuğu Olan Annelerin Ateş Ve Ateş Düşürücüler İle İlgili Bilgi Ve İnanışları Knowledge And Beliefs Of Mothers With 0-6 Year Old Children Regarding Fever And Antipyretics

Detaylı

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Pınar ŞANLIBABA 1, Eda GÜMÜŞ 2 Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015;7 (2):

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015;7 (2): Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015;7 (2): 100-104 Editöre Mektup Basol ve ark. Amerika da Acil Servis Hekimlerine Palyatif Bakım Üzerine Uygulanan Bir Anket Çalışması A survey Study

Detaylı

Gelişimsel Endişeler ve Kaçırılmış Fırsatlar. Tuba Çelen Yoldaş, Elif Nursel Özmert, Yıldırım Beyazıt, Bilge Tanrıkulu, Hasan Yetim, Banu Çakır

Gelişimsel Endişeler ve Kaçırılmış Fırsatlar. Tuba Çelen Yoldaş, Elif Nursel Özmert, Yıldırım Beyazıt, Bilge Tanrıkulu, Hasan Yetim, Banu Çakır Gelişimsel Endişeler ve Kaçırılmış Fırsatlar Tuba Çelen Yoldaş, Elif Nursel Özmert, Yıldırım Beyazıt, Bilge Tanrıkulu, Hasan Yetim, Banu Çakır Giriş Gelişimsel sorunlar bütün uluslarda önemli bir çocukluk

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

Tokat Karşıyaka Doğum ve Çocuk Hastanesi ARAŞTIRMA acil servisine yüksek (Research ateş şikayetiyle Report) getirilen 0-5 yaş grubu çocukların...

Tokat Karşıyaka Doğum ve Çocuk Hastanesi ARAŞTIRMA acil servisine yüksek (Research ateş şikayetiyle Report) getirilen 0-5 yaş grubu çocukların... Tokat Karşıyaka Doğum ve Çocuk Hastanesi ARAŞTIRMA acil servisine yüksek (Research ateş şikayetiyle Report) getirilen 0-5 yaş grubu çocukların... TOKAT KARŞIYAKA DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ ACİL SERVİSİNE

Detaylı

Prof. Dr. H. Zafer Güney Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. H. Zafer Güney Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Zafer Güney Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Araştırma Serisi 9-2011 1 AİK- DSÖ TANIMI Hastaların ilaçları klinik ihtiyaçlarına uygun şekilde,

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

Pestisitler ülkemiz tarımında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Pestisitler ülkemiz tarımında yaygın olarak kullanılmaktadır. Amaç Pestisitler ülkemiz tarımında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı iyi tarım uygulaması kapsamında eğitim alan kişilerin pestisit uygulamaları konusunda bilgi düzeylerini araştırmaktır.

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

GEBELERİN BİTKİSEL ÜRÜN TÜKETİM VE SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

GEBELERİN BİTKİSEL ÜRÜN TÜKETİM VE SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ GEBELERİN BİTKİSEL ÜRÜN TÜKETİM VE SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ Arş. Gör. Muteber Gizem KESER Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Sunum Akışı TÜİK Doğum Verileri Çalışmanın Tanım

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

Ateş yakınması ile çocuk acile başvuran hastalarda uygunsuz dozda ateş düşürücü kullanma sıklığının ve nedenlerinin belirlenmesi

Ateş yakınması ile çocuk acile başvuran hastalarda uygunsuz dozda ateş düşürücü kullanma sıklığının ve nedenlerinin belirlenmesi 114 Özgün Araştırma Original Article DO I: 10.4274/tpa.716 Ateş yakınması ile çocuk acile başvuran hastalarda uygunsuz dozda ateş düşürücü kullanma sıklığının ve nedenlerinin belirlenmesi Determining causes

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

NEDEN ANTİBİYOTİK VERİLMEMELİ?

NEDEN ANTİBİYOTİK VERİLMEMELİ? ANNE VE BABALAR İÇİN BİLGİ BROŞÜRÜ NEDEN ANTİBİYOTİK VERİLMEMELİ? ÇOCUKLAR İÇİN ÖKSÜRÜK TEDAVİSİ SEVGİLİ ANNE VE BABA, Bugün çocuğunuz öksürüğe yakalandığı için doktorunuza geldiniz. Endişeleniyorsunuz

Detaylı

ARAŞTIRMA. Yüksek Ateş Şikayeti İle Hastaneye Yatırılan 0-6 Yaş Grubu Çocukları Olan Annelerin Yüksek Ateşe İlişkin Bilgi ve Tutumları *

ARAŞTIRMA. Yüksek Ateş Şikayeti İle Hastaneye Yatırılan 0-6 Yaş Grubu Çocukları Olan Annelerin Yüksek Ateşe İlişkin Bilgi ve Tutumları * ARAŞTIRMA 2008: 22 (6): 315-322 http://www.fusabil.org Nesrin ŞEN CELASİN 1 Dilek ERGİN 1 Ümit ATMAN 2 1 Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Detaylı

0 6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN ATEŞ VE ATEŞLİ HAVALE İLE İLGİLİ BİLGİ VE UYGULAMALARININ İNCELENMESİ

0 6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN ATEŞ VE ATEŞLİ HAVALE İLE İLGİLİ BİLGİ VE UYGULAMALARININ İNCELENMESİ Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi 2015 Cumhuriyet Nursing Journal 2015 Cumhuriyet Hem Der 2015 Cumhuriyet Nurs J 2015 0 6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN ATEŞ VE ATEŞLİ HAVALE İLE İLGİLİ BİLGİ VE UYGULAMALARININ

Detaylı

KADINLARIN PAP-SMEAR TESTİ BİLGİ VE TUTUMLARININ

KADINLARIN PAP-SMEAR TESTİ BİLGİ VE TUTUMLARININ KADINLARIN PAP-SMEAR TESTİ İLE İLGİLİ BİLGİ VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ Hatice ACAR BEKTAŞ, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü, Arş. Gör. Gülennur SUAR, Zeynep Kamil Kadın

Detaylı

ÜMRANİYE KAZIM KARABEKİR MAHALLESİNDE ATEŞ KONUSUNDA BİLGİ TUTUM VE İNANIŞLAR

ÜMRANİYE KAZIM KARABEKİR MAHALLESİNDE ATEŞ KONUSUNDA BİLGİ TUTUM VE İNANIŞLAR TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2007: 6 (1) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE ÜMRANİYE KAZIM KARABEKİR MAHALLESİNDE ATEŞ KONUSUNDA BİLGİ TUTUM VE İNANIŞLAR Figen DEMİR, Sebahat Dilek TORUN, Enver CEBE, Yavuz AYDIN,

Detaylı

KDVWDQHGH SROLNOLQLN V QQHWoL g UHQFLQLQV QQHWLQLQ\DSÕOGÕ Õ\HU 6 QQHWLoLQúXDQ QHULOHQ\HU

KDVWDQHGH SROLNOLQLN V QQHWoL g UHQFLQLQV QQHWLQLQ\DSÕOGÕ Õ\HU 6 QQHWLoLQúXDQ QHULOHQ\HU Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 114-118 Orijinal Makale Gaziantep bölgesindeki anne ve babalarýn sünnet ile ilgili bilgi, tutum ve davranýþlarý Ercan Sivaslý 1, Ali Ýhsan Bozkurt 2, Haluk

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AİLE HEKİMLİĞİ KONUSUNDA BİLGİ DURUMLARININ SAPTANMASI *

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AİLE HEKİMLİĞİ KONUSUNDA BİLGİ DURUMLARININ SAPTANMASI * GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AİLE HEKİMLİĞİ KONUSUNDA BİLGİ DURUMLARININ SAPTANMASI * Aydın KIVANÇ 1 Turgut ŞAHİNÖZ 1 ÖZET Aile Hekimliği 1974 den günümüze kadar Avrupa da tüm sağlık sistemlerinde

Detaylı

Çocuklarda Ateş ile İlgili Ebeveynlerin Tutum ve Davranışları

Çocuklarda Ateş ile İlgili Ebeveynlerin Tutum ve Davranışları Özgün Araştırma / Research Article DOI: 10.4274/cayd.59144 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016;3:76-85 Çocuklarda Ateş ile İlgili Ebeveynlerin Tutum ve Davranışları Knowledge and Attitudes of Parents

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Bir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Meslek Hastalıkları Bilgi Düzeylerinin Araştırılması

Bir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Meslek Hastalıkları Bilgi Düzeylerinin Araştırılması Bir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Meslek Hastalıkları Bilgi Düzeylerinin Araştırılması Tülin Gönültaş 1, Necdet Aytaç 1, Didem Ata Yüzügüllü 1, Çağlar Cengizler 2 1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

HASTALARIN ANESTEZİ, ANESTEZİST VE GÖREVLERİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ: ANKET ÇALIŞMASI

HASTALARIN ANESTEZİ, ANESTEZİST VE GÖREVLERİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ: ANKET ÇALIŞMASI SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 9 (4): 135-139, 2003 HASTALARIN ANESTEZİ, ANESTEZİST VE GÖREVLERİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ: ANKET ÇALIŞMASI PATIENTS KNOWLEDGE

Detaylı

14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011 P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ

14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011 P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ SÜMBÜLE KÖKSOY, EMİNE ÖNCÜ, ŞENAY ŞERMET, MEHMET ALİ SUNGUR Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu sumbulekoksoy@gmail.com Bildiri Konusu:

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR Feray Gökdoğan 1, Duygu Kes 2, Döndü Tuna 3, Gülay Turgay 4 1 British University of Nicosia, Hemşirelik Bölümü 2 Karabük

Detaylı

Yatan Hasta Memnuniyeti. Patient Satisfaction in Clinic Deparments

Yatan Hasta Memnuniyeti. Patient Satisfaction in Clinic Deparments Gülşen AYTAR 1, Nuray YEŞİLDAL 2 1 A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Sosyal Hizmet Uzmanı 2 A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Düzce ÖZET Düzce Tıp Fakültesinde yatan 61 hastada memnuniyet

Detaylı

Aile Hekimliginde Sık Görülen Çocukluk Çagı Enfeksiyonları

Aile Hekimliginde Sık Görülen Çocukluk Çagı Enfeksiyonları Aile Hekimliginde Sık Görülen Çocukluk Çagı Enfeksiyonları Editörler Salim Özenç Şirzat Yeşilkaya Erkan Sarı Ediz Yeşilkaya Şubat 2013 Copyright 2012 ISBN : 978-605-4758-10-4 Eser Editörler : Aile Hekimliğinde

Detaylı

Doç.Dr. Nilay ÇÖPLÜ. Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Salgın Hastalıklar Araştırma Müdürlüğü

Doç.Dr. Nilay ÇÖPLÜ. Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Salgın Hastalıklar Araştırma Müdürlüğü Doç.Dr. Nilay ÇÖPLÜ Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Salgın Hastalıklar Araştırma Müdürlüğü Ülkemizdeki antibiyotik kullanımı ile ilgili gerçeklerin araştırılması Toplumda Antibiyotik Kullanımı

Detaylı

Sağlık Profesyonellerinin Ateş Yönetimi Bilgilerinin Değerlendirilmesi

Sağlık Profesyonellerinin Ateş Yönetimi Bilgilerinin Değerlendirilmesi Özgün Araştırma / Research Article DOI: 10.4274/cayd.38258 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017;4:53-59 Sağlık Profesyonellerinin Bilgilerinin Değerlendirilmesi Determination of Healthcare Professionals'

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi Uygulamasının Yatan Hasta Memnuniyetine Etkisi: Altı Yıllık Kamu Hastanesi Deneyimi

Toplam Kalite Yönetimi Uygulamasının Yatan Hasta Memnuniyetine Etkisi: Altı Yıllık Kamu Hastanesi Deneyimi İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 212;13(4):186-19 doi: 1.555/134.853.212.35119 KLİNİK ÇALIŞMA - ORIGINAL ARTICLE Toplam Kalite Yönetimi Uygulamasının Yatan Hasta Memnuniyetine Etkisi: Altı Yıllık Kamu

Detaylı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı ATATÜRK SAGLIK MESLEK LİsESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖGRENCİLERİNİN DİABETES MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Sibel KARA CA * ÖZET Bu araştırma İzmir

Detaylı

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3 24 P. I. AĞRAS ve Ark. GİRİŞ Ürtikeryal vaskülit histolojik olarak vaskülit bulgularını gösteren, klinikte persistan ürtikeryal döküntülerle karakterize olan bir klinikopatolojik durumdur (1). Klinikte

Detaylı

DÜŞÜK PREVALANS HEKİMLİĞİ. Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÇAYIR Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD

DÜŞÜK PREVALANS HEKİMLİĞİ. Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÇAYIR Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD DÜŞÜK PREVALANS HEKİMLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÇAYIR Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD Öğrenim amaç ve hedefleri Amaç Düşük prevalans hekimliği hakkında bilgi vermek Hedefler Bu dersin

Detaylı

Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı

Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı Doç. Dr. Betül ULUKOL AKBULUT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Ateş Hipotalamik set-point in yükselmesi Çevre ısısının çok artması Ektodermal

Detaylı

ÖZEL BİR HASTANEDE HEMŞİRELİK HİZMETLERİNE BAĞLI ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ KONUSUNDA BİLGİ VE UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

ÖZEL BİR HASTANEDE HEMŞİRELİK HİZMETLERİNE BAĞLI ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ KONUSUNDA BİLGİ VE UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI ÖZEL BİR HASTANEDE HEMŞİRELİK HİZMETLERİNE BAĞLI ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ KONUSUNDA BİLGİ VE UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)

Detaylı

Beş Günlük Eğitim Programı. Ocak 26-30, Bahçeşehir Üniversitesi Galata Kampüsü

Beş Günlük Eğitim Programı. Ocak 26-30, Bahçeşehir Üniversitesi Galata Kampüsü Trauma Resource Institute tarafından Türkiye de Suriyeli Mültecilere Destek Hizmeti Verenler için Toplumsal Dayanıklılık Eğitimi Beş Günlük Eğitim Programı Ocak 26-30, 2015 - Bahçeşehir Üniversitesi Galata

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

ANNELERİN FlTIGI OLAN 0-8 YAŞ GRUBU ÇOCUCA YAKLAŞıMı

ANNELERİN FlTIGI OLAN 0-8 YAŞ GRUBU ÇOCUCA YAKLAŞıMı Atatürk Üniv. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. Cilt: 2. Sayı: 2, 1999 ANNELERİN FlTIGI OLAN 0-8 YAŞ GRUBU ÇOCUCA YAKLAŞıMı ÖZET Sevinç YAMAN'... ** Nurgül BOLUKBAŞ Çalışma annelerin fitığı olan çocuklarına

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( )

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( ) HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK (2.0.20) Gülay Turgay, Emre Tutal 2, Siren Sezer Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Diyaliz Programı

Detaylı

Karın ağrısı ile hastaneye başvuran çocuklarda geleneksel uygulamalar

Karın ağrısı ile hastaneye başvuran çocuklarda geleneksel uygulamalar Araştırma makalesi Karın ağrısı ile hastaneye başvuran çocuklarda geleneksel uygulamalar Figen Işık Esenay¹ Ceren Çalık² Özlem Doru³ Gamze Gülez Gedik 3 1Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,

Detaylı

Psikiyatri Araştırma Hastanesi Poliklinik Uygulamalarında Tıp Fakültesi Öğrencisinin Bulunması Hakkında Hastaların Tutumları

Psikiyatri Araştırma Hastanesi Poliklinik Uygulamalarında Tıp Fakültesi Öğrencisinin Bulunması Hakkında Hastaların Tutumları Psikiyatri Araştırma Hastanesi Poliklinik Uygulamalarında Tıp Fakültesi Öğrencisinin Bulunması Hakkında Hastaların Tutumları Dr. Alparslan CANSIZ BRSHH,İstanbul Dr. Tevfik Kalelioğlu BRSHH Dr. Akif Taşdemir

Detaylı

"Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları.

Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. "Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. Survey Results Which Were Done in Comenius Project named'' Different? Building

Detaylı

ANNELERİN ÇOCUKLARINDA ATEŞ YÖNETİMİ İLE İLGİLİ BİLGİ, TUTUM VE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ANNELERİN ÇOCUKLARINDA ATEŞ YÖNETİMİ İLE İLGİLİ BİLGİ, TUTUM VE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Cilt Volume:1, Sayı Issue: 1, Aralık December 2016 ANNELERİN ÇOCUKLARINDA ATEŞ YÖNETİMİ İLE İLGİLİ BİLGİ, TUTUM VE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Mothers Knowledge, Attitudes and Practices in the Management

Detaylı

0-6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin Yüksek Ateşe İlişkin Bilgi ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi

0-6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin Yüksek Ateşe İlişkin Bilgi ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2013;12(6):699-708 0-6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin Yüksek Ateşe İlişkin Bilgi ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi [Determination of the Knowledge and

Detaylı

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Ameliyathaneler kendine özgü mimari dizaynları, çalışma koşulları ve ameliyathanede görev yapan personelleriyle çok özel merkezlerdir Ameliyathane

Detaylı

SAINT-JOSEPH LİSESİ EĞİTİM VAKFI ÖZEL KÜÇÜK PRENS OKULLARI ÖĞRENCİ KAYIT FORMU

SAINT-JOSEPH LİSESİ EĞİTİM VAKFI ÖZEL KÜÇÜK PRENS OKULLARI ÖĞRENCİ KAYIT FORMU SAINT-JOSEPH LİSESİ EĞİTİM VAKFI ÖZEL KÜÇÜK PRENS OKULLARI ÖĞRENCİ KAYIT FORMU ÖĞRENCİ ANNE BABA 1-ÖĞRENCİNİN / / 20 TC Kimlik Numarası (Gün, Ay, Yıl) Cinsiyeti Anne Baba Ayrı mı? Evet ise kiminle beraber

Detaylı

Şizofreni tanılı hastada antipsikotiklerletetiklenen nonkonvulsif statusepileptikus olgusu

Şizofreni tanılı hastada antipsikotiklerletetiklenen nonkonvulsif statusepileptikus olgusu Şizofreni tanılı hastada antipsikotiklerletetiklenen nonkonvulsif statusepileptikus olgusu Ass. Dr. Toygun Tok İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker****

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

ONKOLOJİ ECZACILIĞINA DOKTOR BAKIŞI

ONKOLOJİ ECZACILIĞINA DOKTOR BAKIŞI ONKOLOJİ ECZACILIĞINA DOKTOR BAKIŞI Dr. Evren Özdemir Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Ankara 05.04.2014 Akılcı İlaç Kullanımı İçin Sorumluluk Sahibi Taraflar Hekim Eczacı Hemşire Diğer sağlık personeli

Detaylı

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları Uğur ŞENTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale,

Detaylı

Bebek ve Çocuklarda Boy Ölçümü

Bebek ve Çocuklarda Boy Ölçümü Bebek ve Çocuklarda Boy Ölçümü AMAÇ Bebeğin/ çocuğun boyunun doğru ve uygun teknikle ölçülmesi ve sonucun çocuğun ayına/yaşına göre değerlendirilmesidir. TEMEL İLKELER Bebekte/ çocukta boy ölçümü yapılan

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı TURİZM PAZARLAMASINDA TÜKETİCİLERİN TURİSTİK SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN WEB SİTESİ TASARIM ÖZELLİKLERİNİN NÖROGÖRÜNTÜLEME

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Nöroloji Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Erkam KÖMÜRCÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Pratisyen Hekimlerin Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Konusunda Bilgi ve Tutumlarýnýn Deðerlendirilmesi

Pratisyen Hekimlerin Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Konusunda Bilgi ve Tutumlarýnýn Deðerlendirilmesi Pratisyen Hekimlerin Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Konusunda Bilgi ve Tutumlarýnýn Deðerlendirilmesi Dr. Ahmet Akýcý*, Dr. M. Ümit Uðurlu*, Dr. Narin Gönüllü*, Dr. Þule Oktay*, Sibel Kalaça** Akýlcý olmayan ilaç

Detaylı

Haliç Üniversitesi Öğrencilerinin Omurga Yaralanmalarına İlişkin Bilgi Durumu

Haliç Üniversitesi Öğrencilerinin Omurga Yaralanmalarına İlişkin Bilgi Durumu Haliç Üniversitesi Öğrencilerinin Omurga Yaralanmalarına İlişkin Bilgi Durumu The knowledge level of students at Halic University on spinal cord injuries Türkiye Acil Tıp Dergisi - Turk J Emerg Med 2010;10(1):15-19

Detaylı

Evlat Edinilen Çocuğa Multidisipliner Yaklaşım: Vaka Örnekleri Üzerinden Evlat Edinme. Psikolog Reyhan Bahçivan-Saydam

Evlat Edinilen Çocuğa Multidisipliner Yaklaşım: Vaka Örnekleri Üzerinden Evlat Edinme. Psikolog Reyhan Bahçivan-Saydam Evlat Edinilen Çocuğa Multidisipliner Yaklaşım: Vaka Örnekleri Üzerinden Evlat Edinme Psikolog Reyhan Bahçivan-Saydam Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu na göre 2008 yılı sonu itibariyle evlatt edindirilen

Detaylı

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor?

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Ebru Turgut 1, Yunus Emre Sönmez 2, Şeref Can Gürel 1, Sertaç Ak 1 1 Hacettepe

Detaylı

EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ. Hastane (Kamu, Üniversite ve Özel)

EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ. Hastane (Kamu, Üniversite ve Özel) EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ Anket Uygulama Yöntemi Kurumlar, yüzyüze, internet, telefon, posta yolu gibi yöntemler ile anket uygulayabilirler. Anket Uygulanmayacak Kişiler 16 yaşından küçükler

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ BİREYLERİN OTİZM ALGISI VE BİLGİ DÜZEYİ ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DEKİ BİREYLERİN OTİZM ALGISI VE BİLGİ DÜZEYİ ARAŞTIRMASI TÜRKİYE DEKİ BİREYLERİN OTİZM ALGISI VE BİLGİ DÜZEYİ ARAŞTIRMASI 2017 TÜRKİYE DEKİ BİREYLERİN OTİZM ALGISI VE BİLGİ DÜZEYİ ARAŞTIRMASI 2017 II. Araştırma 16 MART - 06 NİSAN 2017 1 TOHUM OTİZM VAKFI Tohum

Detaylı

Ailelerin Ateşli Çocuğa Yaklaşımı: Bilgi, Tutum ve Uygulamaları

Ailelerin Ateşli Çocuğa Yaklaşımı: Bilgi, Tutum ve Uygulamaları Özgün Araştırma Original Articles Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi Turkish Journal of Pediatric Disease Ailelerin Ateşli Çocuğa Yaklaşımı: Bilgi, Tutum ve Uygulamaları Parents Approach to Fever in Childhood:

Detaylı

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates EMLT Project Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates Yılmaz Kılıçaslan Anadolu University ykilicaslan@anadolu.edu.tr Nilgün Çağlarırmak Uslu Anadolu University ncaglarirmak@anadolu.edu.tr

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk hastalara detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır.

1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk hastalara detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır. 1 / 5 1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk a detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır. 2. Kapsam: Bu talimat çocuk ın değerlendirilmesine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları

Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları Prof. Dr. Gülsen DEMİR Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Selahattin YAMAN Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat

Detaylı

HASTALARIN HASTA GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ

HASTALARIN HASTA GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ HASTALARIN HASTA GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Yük.Hemş.Vildan TANIL Yük.Hemş.Fatma COŞAR BAYKAL Uzm.Hemş.Münevver SARSILMAZ Öğr. Gör. Müjgan SOLAK KABATAŞ Prof. Dr. Meryem YAVUZ 1 HASTA

Detaylı

TEŞEKKÜR. Araştırmacı bu çalışmanın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı aşağıda adı geçen kişi ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür eder.

TEŞEKKÜR. Araştırmacı bu çalışmanın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı aşağıda adı geçen kişi ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür eder. IV TEŞEKKÜR Araştırmacı bu çalışmanın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı aşağıda adı geçen kişi ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür eder. Sayın Prof.Dr. Sevilay Şenol Çelik tez danışmanım olarak araştırmanın

Detaylı

İşçi Sayısı : Erkek Kadın Genç Çocuk Özürlü. Kaza Tarihi :... Kaza Gününde İşbaşı Saati :... Kazanın olduğu saat :...

İşçi Sayısı : Erkek Kadın Genç Çocuk Özürlü. Kaza Tarihi :... Kaza Gününde İşbaşı Saati :... Kazanın olduğu saat :... EK-2 İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU Düzenlenme tarihi... 1 İ şy eri ni n Unvanı : SGK/Bölge Müdürlüğü Sicil No : Adresi : Tel No. ve E-mail : İşçi Sayısı : Erkek Kadın Genç Çocuk Özürlü Toplam

Detaylı

YÜKSEK HEMŞĐRE KADROSU HĐZMET ŞEMASI

YÜKSEK HEMŞĐRE KADROSU HĐZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVĐ KURUMLARI DAĐRESĐ YÜKSEK HEMŞĐRE KADROSU HĐZMET ŞEMASI Kadro Adı : Yüksek Hemşire Hizmet Sınıfı: Paramedikal Hizmetleri Sınıfı Derecesi : III (Đlk Atanma Yeri) Kadro Sayısı : 120 Maaş :

Detaylı

Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi

Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi Okmeydanı Tıp Dergisi 28(3):146-15, 12 doi:.5222/otd.12.146 Araştırma Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi Hacer Özkul Özel *, Demet Yurtsever **, Sevginaz Mutlu

Detaylı

EURASIAN JOURNAL OF FAMILY MEDICINE Avrasya Aile Hekimliği Dergisi

EURASIAN JOURNAL OF FAMILY MEDICINE Avrasya Aile Hekimliği Dergisi Euras J Fam Med EURASIAN JOURNAL OF FAMILY MEDICINE Avrasya Aile Hekimliği Dergisi VOLUME 1 YEAR 2012 AUGUST NUMBER 1 Euras J Fam Med EURASIAN JOURNAL OF FAMILY MEDICINE Avrasya Aile Hekimliği Dergisi

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI AMAÇ Bu çalışma, hastane de çalışan tüm personelin hasta güvenliği kültürünü ölçerek bilgi sahibi olmak ve çalışanların

Detaylı

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ İbrahim TEMİZ Acıbadem Atakent Üniversitesi Hastanesi Acil servis sorumlusu Hazırlanma Tarihi: 01/09/2015

Detaylı

EPİLEPSİ HASTALIĞI OLAN ÇOCUK VE EBEVEYNLERİNE YÖNELİK HAZIRLANAN MODÜLER EĞİTİM PROGRAMININ HASTALIK YÖNETİMİNE ETKİSİ

EPİLEPSİ HASTALIĞI OLAN ÇOCUK VE EBEVEYNLERİNE YÖNELİK HAZIRLANAN MODÜLER EĞİTİM PROGRAMININ HASTALIK YÖNETİMİNE ETKİSİ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı EPİLEPSİ HASTALIĞI OLAN ÇOCUK VE EBEVEYNLERİNE YÖNELİK HAZIRLANAN MODÜLER EĞİTİM PROGRAMININ

Detaylı

HASTA DEĞERLENDİRME FORMU

HASTA DEĞERLENDİRME FORMU HASTA DEĞERLENDİRME FORMU TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ECZANE KONTROL VE İZLEM PROGRAMLARI 1. BAKIM GÖRÜŞMESİ Hasta Adı Soyadı: Eczane Kaşesi: Tarih: HASTALIK VE İLAÇ BİLGİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Size

Detaylı

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Mine SERİN 1, Ali CANSU 1, Serpil ÇELEBİ 2, Nezir ÖZGÜN 1, Sibel KUL 3, F.Müjgan SÖNMEZ 1, Ayşe AKSOY 4, Ayşegül

Detaylı

Acil Serviste En Sık Neler Şikayet Ediliyor? Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD 11.01.2013 4. ATOK «Acilde Adli Tıp»

Acil Serviste En Sık Neler Şikayet Ediliyor? Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD 11.01.2013 4. ATOK «Acilde Adli Tıp» Acil Serviste En Sık Neler Şikayet Ediliyor? Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD 11.01.2013 4. ATOK «Acilde Adli Tıp» Bu sunum nasıl ilerleyecek.. «Ege ÜTFH Acil Servise Yapılmış Şikayet Başvurularının

Detaylı

Acil Tıp Uzmanlığı Akdeniz Acil Tıp AD. Dr. Yıldıray ÇETE Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Acil Tıp Uzmanlığı Akdeniz Acil Tıp AD. Dr. Yıldıray ÇETE Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Acil Tıp Uzmanlığı Akdeniz Acil Tıp AD Dr. Yıldıray ÇETE Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Sunum Planı Acil Tıp Uzmanlığı Türkiye Acil Tıp Derneği Akdeniz Acil Tıp Anabilim Dalı

Detaylı

UYGUN AĞRI KESİCİ-ROMATİZMA İLACI SEÇENEĞİ İLE İLAÇ YÜKLEME TESTİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

UYGUN AĞRI KESİCİ-ROMATİZMA İLACI SEÇENEĞİ İLE İLAÇ YÜKLEME TESTİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ UYGUN AĞRI KESİCİ-ROMATİZMA İLACI SEÇENEĞİ İLE İLAÇ YÜKLEME TESTİ İÇİN AYDINLANMIŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN... Kayıt (protokol) numarası :... Doğum tarihi (gün/ay/yıl) :... Adresi :...... Telefon numarası

Detaylı

Bir Hastada Astım Hastalığı İle Karıştırılan Yabancı Cisim Aspirasyonunda Röntgen Grafisinin Önemi: Ne Umduk,Ne Bulduk?'

Bir Hastada Astım Hastalığı İle Karıştırılan Yabancı Cisim Aspirasyonunda Röntgen Grafisinin Önemi: Ne Umduk,Ne Bulduk?' Bir Hastada Astım Hastalığı İle Karıştırılan Yabancı Cisim Aspirasyonunda Röntgen Grafisinin Önemi: Ne Umduk,Ne Bulduk?' Serdar Sedat IŞIK 1,2 1 T.C.Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi Değerli Hekim Arkadaşımız, Bu anket ülkemizdeki farklı eğitim kurumlarınca uygulanan örnekler temel alınarak UÜTF Tıp

Detaylı

Hekimlerin Splenektomi Planlanan Hastalarda Aşılama Hakkındaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi

Hekimlerin Splenektomi Planlanan Hastalarda Aşılama Hakkındaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi Hekimlerin Splenektomi Planlanan Hastalarda Aşılama Hakkındaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi Dr. Ayşe Büyükdemirci, Şerife Şule Çınar, Meliha Çağla Sönmezer, Metin Özsoy, Fatma Şebnem Erdinç,

Detaylı

Cukurova Medical Journal

Cukurova Medical Journal Cukurova Medical Journal Araştırma Makalesi / Research Article 2008 2012 Yılları Arasında Adli Toksikoloji Laboratuvarına Gelen Olguların Değerlendirilmesi Evaluation of Cases Consulted to Forensic Toxicology

Detaylı

14 Aralık 2012, Antalya

14 Aralık 2012, Antalya Hamilelerde Uyku Bozukluğunun Sorgulanması ve Öyküden Tespit Edilen Huzursuz Bacak Sendromunda Sıklık, Klinik Özellikler ve İlişkili Olabilecek Durumların Araştırılması A Neyal, G Benbir, R Aslan, F Bölükbaşı,

Detaylı

Ateşli çocuklarda; annelerin evde ateşe yaklaşımı, bilgileri ve sosyodemografik özellikler ile ilişkisi

Ateşli çocuklarda; annelerin evde ateşe yaklaşımı, bilgileri ve sosyodemografik özellikler ile ilişkisi İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 011; 1(1):13-19 doi:10.5/buchd.011.013 Klinik Araştırma Ateşli çocuklarda; annelerin evde ateşe yaklaşımı, bilgileri ve sosyodemografik özellikler ile ilişkisi In

Detaylı

Knowledge, Attitude and Behavior of Midwives and Nurses Working Primary Health Services on Family Planning ARAŞTIRMA MAKALESİ

Knowledge, Attitude and Behavior of Midwives and Nurses Working Primary Health Services on Family Planning ARAŞTIRMA MAKALESİ ARAŞTIRMA MAKALESİ Yasemin Türker 1 Funda Yıldırım Baş 2 Erdinç Yavuz 3 Bahriye Arslan 2 1 Isparta Halk Sağlığı Müdürlüğü, Isparta 2 Süleyman Demirel si Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Isparta

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Pestisit Uygulama Davranışları ve Sağlık Etkilerine İlişkin Bilgi Durumu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Pestisit Uygulama Davranışları ve Sağlık Etkilerine İlişkin Bilgi Durumu Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Pestisit Uygulama Davranışları ve Sağlık Etkilerine İlişkin Bilgi Durumu Z. Ş İ M Ş E K, C. D E M İ R, Z. KEKLİK, B. K A R A, M. A K B A B A Toplumların üretim biçimi, erken

Detaylı

DANIŞANLAR İÇİN DEĞERLENDİRME ANKETİ:

DANIŞANLAR İÇİN DEĞERLENDİRME ANKETİ: DANIŞANLAR İÇİN DEĞERLENDİRME ANKETİ: Bu anket durumunuz hakkında bilgi edinmede bize yardımcı olacaktır. Bu anket sorununuza uygun yaklaşımda yardımcı olacaktır. Cevaplarınız gizli tutulacaktır. Lütfen

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

AÇIKLAMA Araştırmacı: Yok. Konuşmacı: Yok. Danışman: Yok

AÇIKLAMA Araştırmacı: Yok. Konuşmacı: Yok. Danışman: Yok AÇIKLAMA 2015-2017 Araştırmacı: Yok Konuşmacı: Yok Danışman: Yok " Her konuşmacımız, konuşmasının en başında son 3 sene içinde ilaç endüstrisi ile gerçekleştirdiği konuşmacı, araştırmacı, danışman, kitap

Detaylı

Pazartesi İzmir Basın Gündem

Pazartesi İzmir Basın Gündem 14.03.2016 Pazartesi İzmir Basın Gündem Üniversite öğrencileri için sosyal market İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Türk Kızılay'ı Konak Şubesi işbirliğiyle İzmir'de bir ilk hayata geçiriliyor. İzmir

Detaylı

Ateşli Çocuğa Yaklaşım

Ateşli Çocuğa Yaklaşım Derleme / Compilation ISSN:2149-455X 2 Ateşli Çocuğa Yaklaşım Sinem YALNIZOĞLU ÇAKA, Nursan ÇINAR, Sevin ALTINKAYNAK Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU Şubat 10 2012 Yener YÜKSEL Mülkiye Başmüfettişi 0 İÇERİK Araştırmanın Amacı:... 3 Anket Ölçeklerinin Oluşturulması:... 3

Detaylı