Ailelerin Ateşli Çocuğa Yaklaşımı ve Ateş Bilinç Durumu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ailelerin Ateşli Çocuğa Yaklaşımı ve Ateş Bilinç Durumu"

Transkript

1 EURASIAN JOURNAL OF FAMILY MEDICINE 2012 Ailelerin Ateşli Çocuğa Yaklaşımı ve Ateş Bilinç Durumu Families Approach to Feverish Children and Fever Awareness YAZARLAR Polat Nerkiz Aile Hekimliği Anabilim Yusuf Çetin Doğaner Kara Harp Okulu Birinci Basamak Muayene Merkezi, Ankara Ümit Aydoğan Aile Hekimliği Anabilim Tamer Onar Aile Sağlığı Merkezi Kent Polikliniği, Gölcük Asker Hastanesi, Karamürsel Faysal Gök Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Kenan Sağlam İç Hastalıkları Bilim Okan Özcan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Gülhane Askeri Tıp ÖZET Amaç: Çocuklardaki ateş yüksekliği, en sık karşılaşılan problemlerdendir ve acil servise başvuruların en az yarısında nedenler arasında yer alır. Aileler tarafından bir semptom olarak değil de bir hastalık olarak algılandığı için gereksiz endişelere yol açmaktadır. Bu çalışma, çocuklarını ateş yüksekliği nedeniyle acil servise getiren ailelerin ateşle mücadele yöntemlerini ve ateş ile ilgili bilgi düzeylerini saptamak için yapılmıştır. Yöntemler: Çalışma, Ocak - Eylül 2010 tarihleri arasında yüksek ateş şikayetiyle çocuklarını Gülhane Askeri Tıp Fakültesi (GATF) Çocuk Hastalıkları Acil Servisi ne getiren ve çalışmaya katılmayı kabul eden 747 aile ferdiyle gerçekleştirildi. Ebeveynlere 25 sorudan oluşan bir anket formu uygulandı. Veriler değerlendirilirken SPSS 15.0 for Windows (Chicago-USA) paket programı kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmamıza katılan annelerin %37.5 i ve babaların %63.3 ü üniversite mezunuydu. Ateşin nedenlerini sorguladığımız anket sorusunda ailelerin %79.3 ü enfeksiyon, %10.4 ü diş çıkarma, %9 u aşı cevabını verdi. Yüksek ateşin yol açabileceği zararları sorduğumuzda ise havale şıkkına %90.4, beyin hasarı şıkkına %37.1 ve ölüm şıkkına %7 aile evet cevabı verdi. Çocuklarına son verdikleri ateş düşürücü ise 442 çocukta parasetamol, 278 çocukta ibuprofen ve 27 çocukta antigribal bir ilaçtı. Sonuç: Çalışmamızda katılımcılar toplumun diğer kesimlerine oranla daha iyi eğitim seviyesinde olmalarına karşın, ailelerin ateş ile ilgili eksik ve hatalı bilgileri ve uygulamaları olduğunu tespit ettik. Çocuklarını muayeneye getirdiklerinde, ailelerine de zaman ayırarak sorularını cevaplamak ve yanlış bilgi ve uygulamalarını düzeltmek ateşle ilgili bilinç düzeylerini arttıracaktır. Anahtar Kelimeler: Ateş, Aileler, Bilinç ABSTRACT Aim: Fever is one of the most common problems in children and it is among reasons in at least half of admissions to the emergency services. It causes unnecessary anxiety because parents perceive fever as an illness, not as a symptom. The aims of this study was to determine fever control methods of parents and knowledge level about fever. Methods: The study was conducted among 747 parents who brought their children to Gulhane Military Medicine Faculty Pediatric emergency service due to fever and agreed to attend study, between January and September Results: In our study, 37.5% of mothers and 63.3% of fathers were graduate of college. When we asked causes of fever, 79.3% of parents answered it as infection, 10.4% of parents teethe and 9% of parents vaccination. Question about damages that fever could cause was answered as 90.4% yes for convulsion, 37.1% yes for brain damage and 7% yes for death. For 442 children, first choice drug for fever was acetaminophen, for 278 children it was ibuprofen, and for 27 children drugs for common cold was first choice. Conclusion: We determined that parents have incomplete and inaccurate information and applications related to the fever, ever so participants of our study are well educated rather than other sectors of society. It will increase awareness of parents about fever, if we spare enough time to families for answering questions and correcting inappropriate practices when they bring their children for physical examination. Key words: Fever, Parents, Awareness 11

2 Giriş Çocuklardaki ateş yüksekliği en sık karşılaşılan problemlerdendir. Aileleri fazlasıyla endişelendiren ve acil servise başvuruların en az yarısını oluşturan neden ya da nedenlerden olan bu durum, çoğunlukla hastane acil servislerinin gereksiz meşgul edilmesine ve uygunsuz tedavilerin verilmesine yol açmaktadır (1,4,5,11,15). Vücudun doğal savunma mekanizmalarından olmasına karşın, aileler tarafından ateşin yükselmesi bir semptom olarak değil bir hastalık olarak algılanmakta ve ateşi düşürmek için acele ve bazen de hatalı uygulamalar yapılabilmektedir (4,6,8,15). 30 yıl önce Barton Schmitt tarafından yapılan bir çalışmada ailelerin çocuklarındaki ateş yüksekliği ile ilgili birçok yanlış anlamaya sahip olduğu gösterilmiştir. Örneğin çalışmaya katılanların %94 ü ateşin zararlı yan etkilerinin olduğunu, %63 ü ise ateşin ciddi hasara yol açabileceğini belirtmişlerdir. En çok korktukları yan etkileri ise beyin hasarı ve havale olarak açıklamışlardır (3,4,5,15). Yakın zamanda yapılan pek çok çalışmada ise bu endişelerin ve ateş korkusunun pek fazla da değişiklik göstermediğini ortaya koymuştur (3,4,6,7,11,12,15). Biz de bu çalışmamız ile ateş yüksekliği şikayetiyle çocuklarını hastanemiz Çocuk Acil Servisine getiren ailelerin ateşle mücadelede neler yaptıklarını ve ateş ile ilgili bilinç durumlarını belirlemeye çalıştık. veriler kaydedilerek SPSS for Windows 15.0 programı yardımıyla analiz edildi. Bulgular Çalışmamızda toplam 747 ebeveyn ile görüşüldü. Acil serviste değerlendirilen çocukların yaş ortancası 6 (1-17) yıldı. Çocuk hastaların %54.4 ü (n=406) erkek, %45.6 sı (n=341) kızdı. Kardeş sayıları sorgulandığında; 258 çocuğun kardeşi yoktu, 317 çocuğun bir, 120 çocuğun iki, 36 çocuğun üç ve 16 çocuğun dört ve üzeri kardeşi vardı. Çocuklarını ateş nedeniyle acil servise getiren aileler değerlendirildiğinde; %63.6 (n=475) çocuğun anne-babası ile birlikte geldiğini, %17.8 (n=133) çocuğun sadece annesi ile, %17.3 (n=129) çocuğun ise sadece babası ile geldiğini, sadece %1.3 (n=10) çocuğun ise başka bir aile bireyinin yardımı ile acil servise getirildiği saptandı. Ebeveynlerin eğitim durumu irdelendiğinde; sağlık hizmeti verilen topluluğun özelliği nedeniyle ülke ortalamalarının üzerinde bulgulara ulaşıldı. Annelerin %10.7 si (n=80) ilkokul, %7.2 si (n=54) ortaokul, %44.6 sı (n=333) lise ve %37.5 si (n=280) anne üniversite ve yüksekokul mezunuydu. Babaların ise %1.7 si (n=13) ilkokul, %3.6 sı (n=27) ortaokul, %31.3 ü (n=234) lise ve %63.3 ü (n=473) üniversite mezunuydu. Annelerin %28.9 u (n=216) çalıştığını beyan etti. Yöntemler Çalışma Ocak Eylül 2010 tarihleri arasında, çocuklarını GATF Çocuk Hastalıkları Acil Servisi ne; ateş yüksekliği şikayeti ile getiren ebeveynler arasında yapıldı. Çocuklarının gerekli tetkik ve tedavileri yapıldıktan sonra çalışmaya katılmayı kabul eden ve onamları alınan 747 kişiye yüz yüze görüşme metodu kullanılarak 25 soruluk anket formu uygulandı. Anket formunda sosyodemografik özelliklere ilaveten; ateşin tanımı, ateşin belirlenmesi, derece tipleri, düşürmek için yaptıkları ve zararları ile ilgili sorular yer aldı. Çocuklarının rahatsızlığı nedeniyle fazlasıyla endişeli olduğu için anketi doldurmak istemeyen ve travma gibi ateş yüksekliği dışı nedenlerle acil servise başvuran ebeveynler çalışmamıza dahil edilmediler. Çalışmada elde edilen Şekil 1: Anne eğitim düzeyi Ateş yüksekliği şikayetiyle acil servisimize getirilen çocukların Sağlık Bakanlığı onaylı kulaktan ateş ölçer ile yapılan ölçümlerinde %74.3 (n=550) çocuğun ateşi 37.5 C ve üzerinde idi. Ailelere çocuğunuzun ateşinin yükseldiğini nasıl anlarsınız diye sorulduğunda %75,4 (n=563) ü derece ile 12

3 cevabını verirken %24.6 sı (n=184) elle değerlendirdiğini söyledi. Çocuklarının neresine dokunarak ateşini anlamaya çalıştıkları sorusuna ise %78.6 (n=587) alın, %9.6 (n=72) ense, %7.6 (n=57) yanak ve %4.1 (n=31) diğer (el, kol, bacak, göğüs vb.) cevabını verdi. Diğer şıkkına en çok verilen cevap göğüs bölgesi oldu. En çok tercih edilen derece tipi %65.1 (n=486) ile dijital ateş ölçerdi. %23.0 ü (n=172) civalı ateş ölçeri, %11.5 i (n=86) kulaktan ateş ölçeri, %0.4 (n=3) ebeveyn de farklı tipte ateş ölçeri kullanıyordu. Şekil 2: Baba eğitim düzeyi Çocukların ateş dışındaki şikayetleri sorgulandığında %42.0 sinde (n=314) halsizlik, %31.3 ünde (n=234) öksürük, %12.6 sında (n=94) bulantı-kusma, %5.1 inde (n=38) ishal tespit edilirken %9 unda (n=67) diğer şikayetler eşlik ediyordu. Doktor tanılarına baktığımızda ise; çocukların %40.8 ine (n=305) üst solunum yolu enfeksiyonu, %22.1 ine (n=165) tonsillit, %6.6 sına (n=49) farenjit, %5.8 ine (n=43) otit, %5.6 sına (n=42) enterit ve %4.8 ine (n=36) sistit tanısı konulurken, %3.6 sında (n=27) bronşiolit, %0.8 inde (n=6) pnömoni teşhis edilmiştir. Diğer tanılarda ise birer olgu olarak febril konvülsiyon, krup ve dermatit hastalarına rastlanılmıştır. Ateş zararlı mı sorusuna %98.9 (n=739) oranında evet yanıtı veren ebeveynlere; ateşin hangi nedenlerle yükselebildiğini sorduğumuzda; %79.3 (n=592) enfeksiyon, %10.4 (n=78) diş çıkarma, %9 (n=67) aşı olma ve %1.3 (n=10) diğer nedenlerden kaynaklandığını ifade etti. Hangi derecenin üstünü yüksek ateş olarak kabul ettikleri sorusuna %10.7 si (n=80) 37 C, %21.7 si (n=162) 37.5 C, %40.2 si (n=300) 38 C, %17.8 i (n=133) 38.5 C, %7.1 i (n=53) 39 C ve %2.5 u (n=19) da 39.5 C ve üzerini yüksek ateş olarak kabul ettiklerini belirttiler. Vücut sıcaklığına müdahale derecesi sorulduğunda; %4.6 sı (n=34) çocuklarının Şekil 3: Ailelerin yüksek ateşle mücadelede yaptıkları ilk girişimlerin oranları 13

4 vücut sıcaklığı 37 C yi geçtiğinde, %15.3 ü (n=114) 37.5 C, %43.9 u (n=328) 38 C, %19.5 i (n=146) 38.5 C, %15.1 i (n=113) 39 C ve %1.6 sı (n=12) 39.5 C ve üzeri değerleri sınır kabul ettiklerini bildirdiler. Yüksek ateşle mücadele için yaptıkları ilk müdahale sorusuna da %68.5 (n=512) oranında ılık duş, %12.4(n=93) parasetamol vermek, %6.8 (n=51) ibuprofen vermek, %4.8 (n=36) sirkeli su uygulamak, %3.6 (n=27) soğuk duş, %1.3 (n=10) alkollü bez uygulaması ve %2.4 (n=18) de diğer uygulamalar ile ateşle mücadele ettiklerini beyan ettiler. Ailelerin ateşli çocuklarına verdikleri antipiretik tercihi sorgulandığında %91.4 ü (n=683) ilk tercih olarak şurup formunu %3.7 si (n=28) tablet formunu, %4.8 i (n=36) fitil formunu verdiklerini belirttiler. Hekime başvurmada, ebeveynlerin %9.2 si (n=69) 37.5 C üzerini, %28.4 ü (n=212) 38 C, %32.1 i (n=240) 38.5 C, %24.8 i (n=185) 39 C ve %5.5 i (n=41) 39.5 C ve üzerindeki değerleri sınır kabul ettiklerini söylediler. Çocuklarının ateşli durumlarını evde takip eden ailelere ateş ölçüm sıklığı sorulduğunda; %28.8 inin (n=215) yarım saatten daha sık aralıklarla ölçtüğü, %52.2 sinin (n=390) yarım saatte bir, %17.3 ünün (n=129) saatte bir ve sadece %1.7 sinin (n=13) saatte birden seyrek ölçtüğü tespit edildi. Ateşin zararlarını irdelemek için sorduğumuz sorulardan ateş havale yapar mı sorusuna %90.4 (n=675) ebeveyn evet cevabını verdi. Beyin hasarı yapar mı sorusunda bu oran %37.1 (n=277) iken ölüme sebep olur mu sorusunda oran %7 (n=52) oldu. Diğer şıkkını işaretleyen %0.9 (n=7) ebeveyn de yüksek ateşin körlüğe yol açabileceğini belirtti. Ateş düşürücüleri ne sıklıkla kullandıklarını sorguladığımızda 6 saatte bir verdiğini söyleyenlerin oranı %41.0 (n=306) idi. %29.2 (n=218) ebeveyn 4 saatte bir, %11.0 (n=82) ebeveyn 8 saatte bir, %2.7 (n=20) ebeveyn de 12 saatte bir ateş düşürücü verilebileceğini söyledi. Çocuklarına ateş düşürücü olarak verdikleri en son ilaç sorusuna da %59.1 (n=442) ebeveyn parasetamol, %37.2 (n=278) ebeveyn ibuprofen ve %3.6 (n=27) ebeveyn antigribal olarak kullanılan ilaçlardan birisini verdiğini ifade etti. Ebeveynlerin %74.6 sı (n=557) reçetesiz ilaç temin etmezken, %24.2 si (n=181) eczacısına danışarak, %1.2 si (n=9) de çocuğu olan yakınlarına danışarak ilaç temin ettiklerini belirtti. Son olarak ateş konusundaki bilgilerini hangi kaynaklardan öğrendiklerini sorguladığımızda; %61.0 (n=456) doktor, %16.3 (n=122) internet, %11.6 (n=87) yardımcı sağlık personeli, %7.5 (n=56) televizyon ve %3.5 (n=26) gazetelerden faydalanarak bilgi edindiklerini belirtti. Tartışma Çalışmamız, aileler için önemli bir endişe kaynağı olan çocuklarda yüksek ateş hakkında bilinç düzeylerini sorguladığımız tanımlayıcı bir çalışmadır. Önceki çalışmalar ile benzer şekilde bizim çalışmamızda da ailelerde ateş korkusuna sık rastlandığı ve bu korku nedeniyle ailelerin çocuklarının sağlığına zarar verebilecek hatalı uygulamalarda bulunabildiği tespit edilmiştir (3,4,5,15). Çalışmamıza katılan ailelerin eğitim düzeyleri, hizmet verdiğimiz popülasyonun özelliği nedeniyle, diğer çalışmalardan daha yüksek bulundu. Annelerin %37.5 i, babaların ise %63.3 ü üniversite mezunuydu. Çocuklarını acil servise genellikle (%63.6) anne babalar birlikte getirdiler. Yine annelerin çalışma durumuna baktığımızda bizim çalışmamızdaki annelerin %28.9 u çalışırken bu oran Esenay ve arkadaşlarının çalışmasında %18.3 tü (15). Saz ver arkadaşlarının yaptıkları çalışmada ailelerin %20 si 37 ºC ve altındaki vücut ısılarını yüksek ateş olarak kabul ettikleri görüldü. Esenay ve arkadaşları 38 ºC ve altındaki aksiler ölçümleri ateş olarak kabul edenlerin oranını %61 bulurken bizim çalışmamızda 38 ºC altındaki değerleri yüksek kabul eden ailelerin oranı %32.4 olarak bulundu (4,15). Çalışmamızda ateş zararlı mı sorusuna evet cevabı verenlerin oranı %98.9 gibi oldukça yüksek bir orandaydı. Bu oran Saz ve arkadaşları tarafından %88, Crocetti ve arkadaşlarınca %91, Betz ve arkadaşlarınca %82 ve Esenay ve arkadaşları tarafından da %82.7 olarak tespit edilmiştir (3,4,5,15). Bizim çalışmamızda oranın bu kadar yüksek çıkmasının nedeni soruyu soruş şeklimizden kaynaklanmış olabilir. Ateş in zararları sorgulandığında; Esenay ve arkadaşları %82.6 nöbet, %12.1 ölüm bildirirken, Crocetti ve arkadaşları %14 14

5 ölüm, %21 beyin hasarı, Betz ve arkadaşları %24 beyin hasarı, %19 havale ve %5 ölüm oranları bildirmiştir. Bizim çalışmamızda ailelerin en büyük endişesi %90.4 ile havaleydi. Bunu %37.1 ile beyin hasarı ve %7 ile ölüm izledi (3,4,5,15). Toplumlar arasında görülen sosyokültürel farklılıklar ve ülkemizde febril konvülsiyonun sık görülüyor olması yabancı çalışmalar ile aramızdaki farkı açıklayabilir. Ebeveynleri bu kadar çok endişelendiren yüksek ateş sonuç olarak davranışları da etkilemektedir. Örneğim bizim çalışmamızda ailelerin %28.8 i çocuklarının ateşi olduğunda yarım saatten daha sık aralıklarla vücut sıcaklığı ölçümü yaptıklarını bildirmişlerdir. Crocetti ve arkadaşlarının çalışmasındaki ailelerin %52 si bir saatten daha sık ölçüm yaptıklarını beyan ederken, Esenay ve arkadaşlarının çalışmasına ailelerin %69.2 si yarım saatten daha sık ölçüm yapmaktaydılar (3,15). Yine bu aşırı korku ve endişenin bir sonucu olarak aileler gereğinden sık ateş düşürücü ilaç kullanmaktadırlar. Örneğin Crocetti ve arkadaşları ailelerin çocuklarına %14 oranında parasetamolü ve %44 oranında ibuprofeni yüksek sıklıkla verdiklerini buldu. Betz ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ise oran daha da ürkütücüydü; sırasıyla %27 ve %50. Biz çalışmamızda ilaçları ayrı ayrı sorgulamadık, ancak 4 saat ve hatta daha sık aralıklara ateş düşürücü verilebileceğini bildiren ailelerin oranını %33.9 bulduk (3,5,15). Sonuç olarak, çalışmamıza katılan ebeveynlerin ateş yüksekliği konusunda ciddi endişeleri olduğu ve bu endişe nedeniyle gereksiz ve zararlı olabilecek tutum ve davranışlar sergiledikleri görülmüştür. Bu nedenle herhangi bir sebeple çocuğunu muayeneye getiren ailelerin ateş ile ilgili bilgilendirilmesi yapılan hataların azaltılmasında faydalı olacaktır. Kaynaklar 1. Van der Jagt EW. Fever. In: Hoekelman RA, ed. Primary Pediatric Care. 3rd ed. St Louis, Mo: Mosby;1997: Kara B. Çocuklukta ateşle ilgili bilgilerin gözden geçirilmesi. Sted 2003;12 (1): Crocetti M, Moghbeli N, Serwint J. Fever phobia revisited: have parenteral misconceptions about fever changed in 20 years? Pediatrics 2001;107: Saz EU, Koturoğlu G, Duyu M, Ozananar Y, Kurugöl Z, Sever M. Türk ailelerinin ateş yönetimi ile ilgili bilinç düzeyi ve korkuları. Çocuk Enf Derg 2009;3: Betz MG, Grunfeld AF. Fever phobia in the emergency department: a survey of children s care- givers. Eur J Emerg Med 2006; 13: Taveras EM, Durousseau S, Flores G. Parents beliefs and practices regarding childhood fever: a study of a multi- ethnic and socioeconomically diverse sample of parents. Pediatr Emerg Care 2004; 20: O'Neill-Murphy K, Liebman M, Barnsteiner JH. Fever education: does it reduce parent fever anxiety? Pediatr Emerg Care 2000; 17: Huffman GB. Parental misconceptions about fever in children. Am Fam Physician 2002; 65: Blumenthal I. What parents think of fever. Fam Pract 1998; 15: Wa l s h A, E d w a r d s H. Management of childhood fever by parents: literature rewiev. J Adv Nurs 2006, 54: Kabakuş N, Açık Y, Aygün AD. Annelerin çocuklarının ateş li hastalıkları konusundaki düşünce ve davranışları. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2000; 43: Yiğit R, Esenay F, Şen E, ve ark. Annelerin yüksek ateş konusunda bilgi ve u y g u l a m a l a r ı. A t a t ü r k 15

6 Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2003;6: Keleş S, Yavuz H, Bodur S. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları ile pratisyen hekimlerin ateşli havale hak- kındaki görüş ve uygulamaları. Genel Tıp Derg 2006; 16(4): Vatansever Ü, Ekuklu G. Olgu Sunumu: Birinci basamakta ateşli çocuk izlemi. Sted 2003;12(1): Esenay FI, İşler A, Kurugöl Z, Conk Z, Koturoğlu G. Annelerin ateşli çocuğa yaklaşımı ve ateş korkusu. Türk Ped Arş 2007;42: İletişim için Polat NERKİZ Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Etlik / Ankara 16

0-6 Yaş Arası Çocuğu Olan Annelerin Ateş Ve Ateş Düşürücüler İle İlgili Bilgi Ve İnanışları

0-6 Yaş Arası Çocuğu Olan Annelerin Ateş Ve Ateş Düşürücüler İle İlgili Bilgi Ve İnanışları Araştırma Makalesi 0-6 Yaş Arası Çocuğu Olan Annelerin Ateş Ve Ateş Düşürücüler İle İlgili Bilgi Ve İnanışları Knowledge And Beliefs Of Mothers With 0-6 Year Old Children Regarding Fever And Antipyretics

Detaylı

Kronik Solunum Sistemi Hastalığı Olan Hastaların Hastalıkları İle Baş Etme Yöntemleri ve Sağlık Eğitimi Gereksinimleri

Kronik Solunum Sistemi Hastalığı Olan Hastaların Hastalıkları İle Baş Etme Yöntemleri ve Sağlık Eğitimi Gereksinimleri S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt : 23 Sayı : 4 Temmuz Ağustos 2014 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348 Kronik Solunum Sistemi Hastalığı Olan Hastaların Hastalıkları İle Baş Etme Yöntemleri

Detaylı

Çocukluk Çağı Psikiyatrik Hastalıkları ve Bu Alanda Çalışan Uzmanlar Hakkında Halkın Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi

Çocukluk Çağı Psikiyatrik Hastalıkları ve Bu Alanda Çalışan Uzmanlar Hakkında Halkın Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi 154 Araştırma Makalesi / Research Article DOI: 10.4274/npa.y6357 Çalışan Uzmanlar Hakkında Halkın Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi Investigation of People s Knowledge and Attitudes Towards Childhood Psychiatric

Detaylı

Atopik dermatitli çocuklarda tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanımı

Atopik dermatitli çocuklarda tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanımı Asthma Allergy Immunol 2013;11:178-184 ARAfiTIRMA RESEARCH ARTICLE Atopik dermatitli çocuklarda tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanımı The use of complementary and alternative medicine in children with

Detaylı

From the editors. Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews.

From the editors. Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews. From the editors Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews. The first article is about the knowledge that mothers with children aged 0-6 years

Detaylı

Araştırma 2010 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 24, SAYI 3, (EYLÜL) 2010, S: 131-137. Gülser KILINÇ 1, Türkan GÜNAY 2

Araştırma 2010 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 24, SAYI 3, (EYLÜL) 2010, S: 131-137. Gülser KILINÇ 1, Türkan GÜNAY 2 131 Araştırma Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Ağız Diş Sağlığı Konusunda Bilgi Düzeyleri ORAL AND DENTAL HEALTH KNOWLEDGE OF MEDICAL STUDENTS IN DOKUZ EYLUL UNIVERSITY Gülser

Detaylı

Koçak A Aktaş E Ö Şenol E Kaya A Bilgin U E Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye. Özet

Koçak A Aktaş E Ö Şenol E Kaya A Bilgin U E Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye. Özet Araştırma Makalesi / Research Paper Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 49(3): 153-16, 21 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin organ nakli ve bağışı hakkındaki bilgi düzeyi Ege University

Detaylı

Kuduz Şüpheli Hayvan Saldırısı Şikayetiyle Hastaneye Başvuran Olguların Kuduz Hastalığı Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları

Kuduz Şüpheli Hayvan Saldırısı Şikayetiyle Hastaneye Başvuran Olguların Kuduz Hastalığı Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları ARAŞTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Enfeksiyon Hastalıkları / Infectious Diseases Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 5 Sayı: 2 Nisan 2014 Kuduz Şüpheli Hayvan Saldırısı Şikayetiyle Hastaneye

Detaylı

Ümraniye de Bir Sağlık Ocağına Başvuran Üreme Çağındaki Kadınların Acil Kontrasepsiyon Hakkındaki Bilgi Düzeyleri

Ümraniye de Bir Sağlık Ocağına Başvuran Üreme Çağındaki Kadınların Acil Kontrasepsiyon Hakkındaki Bilgi Düzeyleri Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(5):405-418 Ümraniye de Bir Sağlık Ocağına Başvuran Üreme Çağındaki Kadınların Acil Kontrasepsiyon Hakkındaki Bilgi Düzeyleri [An Assesment of Emergency

Detaylı

Aile Hekimliği Uygulamalarında Sosyal Hizmetlerin Önemi

Aile Hekimliği Uygulamalarında Sosyal Hizmetlerin Önemi Letter Özcan Aile Hekimliği Uygulamalarında Sosyal Hizmetlerin Önemi Sevgi Özcan Çukurova Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Adana. ÖZET Aile Hekimliği Uygulamalarında Sosyal Hizmetlerin Önemi

Detaylı

Çocuklarda Tuvalet Eğitimini Etkileyen Faktörler. Serdar Önen, İlknur Aksoy, M. Ayşin Taşar, Yıldız Dallar Bilge

Çocuklarda Tuvalet Eğitimini Etkileyen Faktörler. Serdar Önen, İlknur Aksoy, M. Ayşin Taşar, Yıldız Dallar Bilge Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/BTDMJB201208304 Çocuklarda Tuvalet Eğitimini Etkileyen Faktörler Serdar Önen, İlknur Aksoy, M. Ayşin Taşar, Yıldız Dallar Bilge Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. Gebe Kadınlarda Vücut Kompozisyonunun Belirlenmesi

Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. Gebe Kadınlarda Vücut Kompozisyonunun Belirlenmesi S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt : 23 Sayı : 6 Kasım Aralık 2014 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348 Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları

Detaylı

İLK MAMOGRAFİ YAŞINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

İLK MAMOGRAFİ YAŞINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER RESEARCH ARTICLE/ARAŞTIRMA YAZISI İLK MAMOGRAFİ YAŞINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER Esin Dinçel 1, Kemal Kısmet 2, Serap Erel 2, Didem Sunay 3, Mefaret Şahin 2, Volkan Taşova 2, Mehmet Ali Akkuş 2 1 Nevşehir Devlet

Detaylı

Korozif Madde Alımı Nedeniyle Yatırılan 139 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi: Epidemiyolojik Çalışma

Korozif Madde Alımı Nedeniyle Yatırılan 139 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi: Epidemiyolojik Çalışma Özgün Araflt rma/original Article DOI:10.4274/Jcp.11.58077 Korozif Madde Alımı Nedeniyle Yatırılan 139 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi: Epidemiyolojik Çalışma Retrospective Analysis of 139 Cases

Detaylı

YATAKLI SAĞLIK KURULUġUNDA GÖREV YAPAN SAĞLIK PERSONELĠNĠN TAMAMLAYICI VE ALTERNATĠF TEDAVĠ YÖNTEMLERĠNĠ BĠLME VE KULLANMA DURUMLARI

YATAKLI SAĞLIK KURULUġUNDA GÖREV YAPAN SAĞLIK PERSONELĠNĠN TAMAMLAYICI VE ALTERNATĠF TEDAVĠ YÖNTEMLERĠNĠ BĠLME VE KULLANMA DURUMLARI Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / Gümüşhane University Journal of Health Sciences: 0;() YATAKLI SAĞLIK KURULUġUNDA GÖREV YAPAN SAĞLIK PERSONELĠNĠN TAMAMLAYICI VE ALTERNATĠF TEDAVĠ YÖNTEMLERĠNĠ

Detaylı

15-49 Yaş Grubu Evli Kadınların Doğum Sonu Dönemde Bebek Bakımına Yönelik Geleneksel Uygulamaları

15-49 Yaş Grubu Evli Kadınların Doğum Sonu Dönemde Bebek Bakımına Yönelik Geleneksel Uygulamaları P TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2007: 6 (5) Araştırma/Research Article 15-49 Yaş Grubu Evli Kadınların Doğum Sonu Dönemde Bebek Bakımına Yönelik Geleneksel Uygulamaları 1 2 Gamze EğriP P, Zehra GölbaşıP

Detaylı

Web Ortamında İnteraktif- Antenatal Danışmanlık İle Gebeliğe İlişkin Bilgi Gereksinimlerinin İncelenmesi

Web Ortamında İnteraktif- Antenatal Danışmanlık İle Gebeliğe İlişkin Bilgi Gereksinimlerinin İncelenmesi 9 Web Ortamında İnteraktif- Antenatal Danışmanlık İle Gebeliğe İlişkin Bilgi Gereksinimlerinin İncelenmesi Kerziban Yenal * Hülya Okumuş ** Ümran Sevil *** Özet Giriş: Gelişen teknoloji ile birçok anne-baba

Detaylı

Malatya İli Fırat Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan 15-49 Yaş Kadınların Genital Hijyen Davranışları

Malatya İli Fırat Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan 15-49 Yaş Kadınların Genital Hijyen Davranışları TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, : () Araştırma/Research Article Malatya İli Fırat Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan -49 Yaş Kadınların Genital Hijyen Davranışları Yurdagül Yağmur İnönü Üniversitesi Sağlık

Detaylı

KADINLARIN GEBELİKTEN ÖNCE KULLANDIĞI VE DOĞUM SONRASI DÖNEMDE KULLANMAYI TERCİH ETTİĞİ KONTRASEPTİF YÖNTEMLER

KADINLARIN GEBELİKTEN ÖNCE KULLANDIĞI VE DOĞUM SONRASI DÖNEMDE KULLANMAYI TERCİH ETTİĞİ KONTRASEPTİF YÖNTEMLER ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL KADINLARIN GEBELİKTEN ÖNCE KULLANDIĞI VE DOĞUM SONRASI DÖNEMDE KULLANMAYI TERCİH ETTİĞİ KONTRASEPTİF YÖNTEMLER THE CONTRACEPTIVE

Detaylı

Bir aile planlaması polikliniğine başvuran kadınların rahim içi aracı terk etme nedenleri

Bir aile planlaması polikliniğine başvuran kadınların rahim içi aracı terk etme nedenleri Research Article doi:10.15511/tahd.14.03149 Türk Aile Hek Derg 2014; 18 (3): 149-155 TAHUD 2014 Bir aile planlaması polikliniğine başvuran kadınların rahim içi aracı terk etme nedenleri The reasons of

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞİ TERCİH ETME NEDENLERİ VE MESLEĞİN GELECEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞİ TERCİH ETME NEDENLERİ VE MESLEĞİN GELECEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞİ TERCİH ETME NEDENLERİ VE MESLEĞİN GELECEĞİ İLE İLGİLİ

Detaylı

HEMŞİRELERİN SPİNA BİFİDA HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Sibel AKDUMAN ERGÜN, Perihan İLERİ

HEMŞİRELERİN SPİNA BİFİDA HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Sibel AKDUMAN ERGÜN, Perihan İLERİ ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2009; 10(1) : 17-22 Klinik Araştırma HEMŞİRELERİN SPİNA BİFİDA HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 1 1 Sibel AKDUMAN ERGÜN, Perihan İLERİ ÖZET AMAÇ: Araştırma; hemşirelerin

Detaylı

KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı I): 137-143, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr

KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı I): 137-143, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı I): 137-13, 201 ISSN: 217-7833, www.kmu.edu.tr Anne Babaların Çocuk Đstismarıyla Đlgili Tutumlarının Đncelenmesi Hatice YALÇIN 1 Nurcan KOÇAK 2

Detaylı

Complementary and alternative medicine in children with asthma and/or allergic rhinitis

Complementary and alternative medicine in children with asthma and/or allergic rhinitis Astım ve/veya allerjik rinitli çocuklarda tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları Complementary and alternative medicine in children with asthma and/or allergic rhinitis ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE Asthma

Detaylı

Sağlıkta Dönüşümün Sağlık Personeli Üzerine Etkisi: Aile Sağlığı Elemanı Olmak

Sağlıkta Dönüşümün Sağlık Personeli Üzerine Etkisi: Aile Sağlığı Elemanı Olmak Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2013; 12(1):43-48 Sağlıkta Dönüşümün Sağlık Personeli Üzerine Etkisi: Aile Sağlığı Elemanı Olmak [The Effect of Transformatıon in Health on Health Personnel:

Detaylı

Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Stresle Baş Etme Durumları

Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Stresle Baş Etme Durumları Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(5):413-420 Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Stresle Baş Etme Durumları [Families' Status of Coping with Stress who have a Handicapped Child] ÖZET AMAÇ:

Detaylı

0 6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin Düşmelere İlişkin İlkyardım Uygulamalarının İncelenmesi

0 6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin Düşmelere İlişkin İlkyardım Uygulamalarının İncelenmesi 0 6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin Düşmelere İlişkin İlkyardım Uygulamalarının İncelenmesi Kadriye ÇALIŞKAN*, Özlem AVCI*, Vesile ACAR*, Yelda CANDAN DÖNMEZ** ÖZET Amaç: İzmir ili Ödemiş İlçesi 2 Nolu

Detaylı

OKULÖNCESİ EĞİTİMCİLERİNİN İLK YARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA*

OKULÖNCESİ EĞİTİMCİLERİNİN İLK YARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA* ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt, Sayıl, - OKULÖNCESİ EĞİTİMCİLERİNİN İLK YARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA* Çağlayan Dinçer" Yıldır Atakurt"* Işıl Şimşek"" ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Pınar ŞANLIBABA 1, Eda GÜMÜŞ 2 Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına

Detaylı

Cerrahi Girişim Sonrası Hastaların Evde Yaşadıkları Sorunlar. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Lefkoşa, KKTC, 2

Cerrahi Girişim Sonrası Hastaların Evde Yaşadıkları Sorunlar. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Lefkoşa, KKTC, 2 Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/BTDMJB201208106 Cerrahi Girişim Sonrası Hastaların Evde Yaşadıkları Sorunlar Ümran Dal 1, Hülya Bulut 2, Sevil Güler Demir 2 1 Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri

Detaylı