PLAN PEDIATRIK NÖBET NÖBET ÖYKÜ. Afebril nöbet Febril nöbet Status Epileptikus Yaklaşım Tedavide kullanılan ilaçlar VE STATUS EPILEPTIKUS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "27.09.2012 PLAN PEDIATRIK NÖBET NÖBET ÖYKÜ. Afebril nöbet Febril nöbet Status Epileptikus Yaklaşım Tedavide kullanılan ilaçlar VE STATUS EPILEPTIKUS"

Transkript

1 PLAN PEDIATRIK NÖBET VE STATUS EPILEPTIKUS Afebril nöbet Febril nöbet Status Epileptikus Yaklaşım Tedavide kullanılan ilaçlar Dr. Deniz Dedeoğlu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı NÖBET Bir grup nöronun senkron tetiklenmesi ile ortaya çıkan paroksismal istemsiz motor, davranış değişikliği. Parsiyel (Basit, Komplike-konvulzif/nonkonvulzif) Jeneralize (konvulzif/nonkonvulzif) AFEBRİL NÖBET Epilepsi, provakasyonsuz 2 ya da daha fazla nöbet. ÖYKÜ ÖYKÜ Nöbetin karakteri Tetikleyebilecek olay Bilinç düzeyi Süresi Postiktal fenomen Sırıtma, dudak hareketi, dili ısırma İdrar- gaita inkontinansı Aura ya da görsel-işitsel halüsinasyon Ateş, travma, önceki nöbetleri, ilaç kullanımı, başka tıbbi hastalıkları ve aile öyküsü 1

2 ALTıN SORU YAŞANıLAN DURUM NÖBET MI YOKSA BAŞKA PAROKSISMAL OLAY Mı? Senkop (gözde kararma, sersemlik, soluk, terleme) GÖR (öz. yemekten sonra ağlama,bilinç açık) Siyanotik nefes tutma nöbetleri (nefes almayı keser, bilinç kaybı, gevşeme (bazen jeneralize kasılma- inkontinans ve hatta postiktali+) Dalıp gitme (daydreaming) (baş ve vücut postürü korunur, ismen çağırmakla ya da dokunmakla uyandırılabilir) Psödonöbet (gözünü sıkıca kapatır, açmanıza izin vermez, ağrılı uyarana yanıt vermez, postiktali yok) Migren, uyku bozukluğu, davranış boz., tik, psikojenik(psödonöbet, panik atak) MUAYENE Nöbet devam ediyorsa (A-B-C) Nöbet durmuş ise Vital bulgular Bilinç durumu (açık/postiktal/konfuze) Muayene (başta hematom? travma izi?) Pupiller refleks, meningismus, fotofobi, cilt peteşi, cafe au lait, ash leaf (kül yaprağı) döküntü LABORATUAR BULGULARı Stik ile kan glukozu Toksikoloji (ilaç maruziyeti/madde kull.) TKS, Biyokimya, kurşun düzeyi, amonyak, idrar aminoasiti, organik asit, antikonvulzan ilacın kan düzeyi LP > SSS enfeksiyonundan şüpheleniliyorsa. GÖRÜNTÜLEME Jeneralize nöbetse, fokal bulgu yok, travma öyküsü yoksa > BT ve MR ın katkısı sınırlı. Postiktal fokal defisiti (todd) uzun süre devam ettiyse, her zamanki bilinç düzeyine bir kaç saat sonra geri dönmediyse çekilmesi daha anlamlı. Travma varsa BT akut hemorajiyi, MR beyin hasarını ve kronik hemorajiyi daha iyi gösterir. TODD PARALIZISI Geçici, unilateral (bilateral, dizartri, görme boz.) fokal defisittir. 36 saate uzayabilir. Ort: 15 sa. SVO ile ayrımı imkansız olabilir. Hastaya SVO gibi yaklaşılmalıdır. l l 2

3 EEG TEDAVI Çoğu nöbet durmuştur. A-B-C. En yararlısı iktal EEG (nadir) Nöbet? Nöbetin tipi, rekürrensi, epilepsi, tedavi %10-20 epilepsili çocukta negatif çıkabilir. %5 normal çocukta ise anormal çıkabilir. Rektal diazepam > iv forma göre daha yavaş emilir ancak solunumu baskılama riski düşük mg/kg 5 yaşa kadar maks. 5mg 5 yaşından sonra 10 mg. 2. Dozdan sonrası?? TABURCULUK Anormal nörolojik muayene > yatış? İlk afebril nöbet, muayenede fokal bulgu yok, lab. testleri normal ve stabil ise > poliklinik İlk jeneralize nöbette yatışa gerek olmadığı gibi EEG si çekilene kadar ilaç da başlanmayabilir. TABURCULUK Aileler çocuklarını eve götürmek istemeyeceklerdir. Tek nöbetin beyine zarar vermediği Tekrar nöbetin önceden saptanamayacağı ancak çoğunlukla ilk 2 yıl içinde olabileceği Altta yatan nörolojik problemi, anormal EEG bulgusu ya da uyku ilişkili nöbet varsa risk artar. TABURCULUK Nöbetin süresi, status epileptikus gelişmesi, hatta ilk nöbetten sonra tedaviye başlanması rekurrensi etkilemez. Tedaviyi bekletmek uzun dönem prognozu değiştirmez. Hatta nöbet karakterini tanımamızı sağlar. ÖNERILER Tek başına banyo yapmaması, havuz kenarında dolaşmaması. Gereksiz kısıtlamalardan kaçınmak (spor) Tedaviye başlama kararı nörolog ile beraber karar verilmeli. 3

4 FEBRİL NÖBET FEBRIL NÖBET 6 ay 5 yaş arasında ateşle beraber olan ancak SSS enfeksiyonu, intrakranial patoloji, metabolik, toksik nedeni olmayan nöbettir. Basit FK; jeneralize TK, 15 dak kısa süren, 24 saate içinde bir daha tekrarlamayan nöbet. Komplike FK; fokal, 15 dak uzun süren, 24 saatte tekrarlayan nöbet. <6 ay ya da >5 yaş. EPIDEMIYOLOJI Çocuk populasyonun %2-5 Sıklıkla 2 yaş altı % u 2. febril nöbetini geçirir. İlk nöbet 6-12 ay arasında ise rekürrens riski artar. Epilepsi riski; uzamış, fokal nöbet, gelişme geriliği olan, aile öyküsü olanlarda artar. 4

5 ÖYKÜ Ateşi yükselten her durumdan kaynaklanabilir (gastroenterit, ÜSYE,... aşılanma) Nöbetin tipi ve süresi Gelişme geriliği, ailede epilepsi Ateşe yol açan enfeksiyon odağı ğ bulunmalı l (SSS dışında) Nörolojik muayene intaktır. LABORATUAR BULGULARı Stik kan glukoz seviyesi İlk febril nöbet için lab. çalışmaya gerek yok. Komplike nöbette tam kan? (psödo-lökositoz) Elektrolit, TİT, kan ve idrar kültürü. BT?? MR?? EEG?? İlk febril nöbette yeri yok. LP?? TEDAVI 12 aydan küçüklerde öneriliyor ay arası düşün. 18 aydan büyük, nontoksik görünen hastada LP e gerek yok. Hava yolu > O₂ vermek. 5 dak uzun sürüyorsa antikonvulzan tedavi Asetaminofen 15 mg/kg po-pr İbuprofen 10 mg/kg po TEDAVI-PROFILAKSI FK benign doğası AKİ yan etki yelpazesi geniş Oral-rektal diazepam ateşli dönemde rekürrensi azalttığı kanıtlanmış. (ataksi, letarji, asabiyet) Antipiretik? Tek başına faydalı bulunmamış. TABURCULUK İlk nöbetten sonra taburculuk uygun. Bakteriyel enfeksiyon varsa uygun antibiotik başlanır. Aileye olayın benign doğası, ğ rekurrensin düşük olduğu, daha sonra epilepsi gelişme riskinin düşük olduğu anlatılmalı. 5

6 EPILEPSI RISKINI ARTTıRAN FAKTÖRLER Ailede epilepsi öyküsü Çok sayıda febril nöbet öyküsü İlk nöbet 12 ayın altında ise Gelişme geriliği, fokal nöbet, muayenede fokal defisit, i herhangi h bir nedenle çekilmiş i anormal EEG, BT, MR. STATUS EPİLEPTİKUS STATUS EPILEPTIKUS Nöbetin 30 dk ya da daha fazla sürmesi ya da 2 veya daha fazla nöbet arasında bilincin açılmaması (5 dk??). Jeneralize (konvulzif/nonk.) parsiyel (k/nk) Çoğunluğu ilk yıl olmak üzere genelde ilk 3 yılda Status 1/3 ü epilepsi başlangıcını gösterir. 1/3 bilinen epilepsili hastada görülür. 1/3 ü izole beyin hasarında görülür. STATUS EPILEPTIKUS Refraktör SE ise kan düzeyi sağlanmış 2 ya da daha fazla standart ilaçla kontrol altına alınamayan uzamış nöbet. Uzamış postiktalle gelen hastada; Öyküsünde uzamış postiktali olmayan hastalarda nonkonvulzif status epileptikus akla gelmeli. Acil EEG çekilemiyorsa antikonvulzan başlanması denenmelidir. ETIYOLOJI SSS ye ait ya da olmayan enfeksiyon İlaç değişimi Kafa travması Toksik madde maruziyeti (etanol) Tümör, vasküler lezyon, ilerleyen nörolojik bozukluk TEDAVI Hava yolu > O₂ vermek. Aspiratör hazır. Damar yolu aç. Entübasyon için hazır ol. (benzodiazepin) Stik şeker TKS, biyokimya (Ca, Mg), kanda AKİ düzeyi, toksikoloji. 6

7 TEDAVI AKİ AKİ ilk 5-10 dakikada başlanmalı, daha çok gecikmede nöbetin durması uzayabileceği gibi mortalite riski de söz konusu olabilir. 1. basamak: benzodiazepin 2. basamak: fosfenitoin, fenitoin, fenobarbital 3. basamak: valproik asit, levetirasetam, propofol LORAZEPAM 2-3 dk başlar >> sa sürer. Respiratuar depres., sedasyon 0.1 mg/kg iv maks. 4 mg doz başına DIAZEPAM 1-3 dk başlar >> dakika mg/kg yavaş iv puşe Resp. depresyon, hipotansiyon, bradikardi, sedasyon Rektal olarak iv formu verilebilir. İlk doz 0.5 mg/kg ve sonraki dozlarda 0.25 mg/kg (mak. 20 mg) >> 5-10 dak. başlar. MIDAZOLAM 0.1 mg/kg IV...(2-3 dk.) 0.2 mg/kg IM...(15 dk.) 0.5 mg/kg (buccal mukozaya iv formu) Benzodiazepinler kısa etkililer. Nöbet kontrol altına alınınca uzun etkili ajanlara geçilmeli. FOSFENITOIN Fenitoin in ön ilacı, suda eriyebilir. Fenitoine tercih edilir. (daha güvenli) 1.5 mg fosfenitoin = 1 mg fenitoin IM verilebilir ve dozu, iv dozu ile aynıdır. Kanda pik düzeyine 3 saatte ulaşır. Parestezi Kc, bb yetm. olanlarda overdoz açısından dikkat! 20 mg PE/kg yükleme dozu mg PE/kg/dk hızıyla infüzyonu yapılır. 7

8 FENITOIN Etkisi dk başlar. Yükleme dozu 20 mg/kg Yetişkin: 50 mg/dk Çocuk: 1 mg/kg/dk. Hipotansiyon, kalp iletim bozukluğu (uzun QT) ki olursa infüzyon stoplanabilir, yavaşlatılabilir. Glukozlu solusyonda presipite olur. İdame: Başlangıç dozun yarısı 2-3 saatte (iv/oral) >> 4-8 mg/kg FENOBARBITAL Etki dk başlar. 48 saatin üzerindedir. 20 mg/kg iv mg/dk. Resp. depr, sedasyon, hipotansiyon (adiktif) Tüm doz verilmeden nöbet durursa geri kalan doz 1-2 saat içinde i oral ya da iv verilebilir. 4-6 mg/kg/gün >> kan değerine göre ayarla. VALPROIK ASIT BZ+FB > devam BZ ya da FB Hala devam ediyorsa BZ ya da FB bir doz daha verilebilir >> apne için yüksek risk >> hasta iyi ventile edilmeli gerekirse entubasyon için de hazır olunmalıdır. BZ verildi ise FB yerine fosfenitoin tercih edilmeli (tintinalli) SE, parsial, jeneralize, v.a. kullanan hastalarda mg/kg yükleme. Her dk da tekrar mak. 40 mg/kg a kadar 5 mg/kg/st ten infüzyon. Yan etki düşük. (hipotansiyon) Sedasyon etkisi düşük. Metabolik hast. olanda dikkat > hepatik yetm. LEVETIRASETAM Jeneralize ya da partial refraktör SE. Böbrek ile elimine olur. Kc de metabolize olmaz. Daha fazla çalışma? PROPOFOL Hızlı ve kısa etkili Ciddi yan etki Hipotansiyon, apne, bradikardi 1-3 mg/kg yükleme sonrası 2-10 mg/kg/st inf. Monitörize et. Ambu ve entübasyon aletleri hazır bulundurulmalı. 8

9 GLUKOZ VE ELEKTROLIT Glukoz ve elektrolit boz. özellikle düşük değerleri nöbet nedenidir. AKİ lara yanıt vermez. Yerine koyma tedavisi yanıt verir. Glukoz 60 mg/dl (50 mg/dl tintinalli) i altında ise g/kg Dx > %25 Dx 2-4 ml/kg GLUKOZ VE ELEKTROLIT Hiponatremi Öz <120 riskli. Hızlıca 120 üzerine çıkartılmalı. 24 saatten uzun dönemde normal değere yükseltilmeli. Hiponatremi+ i aktif nöbet = 3% NaCl HIPONATREMI <120 + nöbet HIPONATREMI <120 + nöbetsiz 3% NaCl (513 meq/1000 ml): Na deficit in total meq = [(kg) x (130 serum Na seviyesi) i) x 0.6] 20 dk fazla ya da.. 3% NaCl: 4 to 6 ml/kg ya da 20 ml/kg SF 1 saatin üzerinde. 3% NaCl: 4 to 6 ml/kg 20 dk fazla HIPOKALSEMI- HIPOMAGNEZEMI Hipokalsemi %10 Ca glukonat 0.3 ml/kg iv 5-10 dk. Hipomagnezemi 50 mg/kg iv 20 dk. EPILEPSI İlaç dozlarına bak. İlaçları düzenli kullanıyor mu? Yeni eklenen dozu değiştirilen ilaç? Enfeksiyon odağı araştır > bul ve tedavi et. Menenjit düşünülmüyorsa LP gereksiz. 9

10 VENTIKÜLOPERITONEAL ŞANT Altta yatan epilepsi? Şant çalışmaması? SSS enfeksiyonu? Farklı nöbet öyküsü, sıklaşan nöbet, uzamış nöbet > nöbet araştırılmalı. l Şant enf. > şant çalışmaması. Öz. daha önce enfeksiyon bulgusu varsa, ataksi varsa. ÇOCUK ISTISMARı Tam bir yere konamayan şikayet + nöbet?? Öz. <2 yaş nonfebril nöbet..sallanmış bebek send. Çoğu zaman subdural hematom. Başka travma bulgusu olmayabilir. (%30-70 kafa dışı travma) Şüphe: KCFT, pankreas enz. yüksekse batın-pelvik bt. Kemik grafileri, retinal muayene. TABURCULUK Uzun etkili AKİ verilen hastalar yatırılmalı. Sadece diazepam verildi, hasta stabil ise taburcu olabilir. Hala status içinde i olan hastanın yoğun ğ bakım ihtiyacı vardır. Teşekkürler.. Pediatric Emergency Medicine, 3e Tintinalli's Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide, 7e 10

Alkol Aşırı Alımı OLGU 1 OLGU 3 OLGU 2 OLGU 4 TOKSİSİTE. Dr. Oğuz KÜÇÜKYILMAZ 06.10.2009. En sık sebep; etanol metanol izopropranolol etilen glikol

Alkol Aşırı Alımı OLGU 1 OLGU 3 OLGU 2 OLGU 4 TOKSİSİTE. Dr. Oğuz KÜÇÜKYILMAZ 06.10.2009. En sık sebep; etanol metanol izopropranolol etilen glikol OLGU 1 Alkol Aşırı Alımı Dr. Oğuz KÜÇÜKYILMAZ 06.10.2009 19 yaş,bayan öğrenci Bilinç değişikliği, uyandırılamamış FM:Konfüze, soğuk terli, nistagmus(+) TA:90/50 mmhg Nb:130/dk LAB: Glikoz 72 mg/dl, Lökositoz

Detaylı

TND EPİLEPSİ REHBERİ TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ EPİLEPSİ ÇALIŞMA GRUBU. Hazırlayanlar. Editör: Canan Aykut Bingöl

TND EPİLEPSİ REHBERİ TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ EPİLEPSİ ÇALIŞMA GRUBU. Hazırlayanlar. Editör: Canan Aykut Bingöl EPİLEPSİ REHBERİ TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ EPİLEPSİ ÇALIŞMA GRUBU Hazırlayanlar Editör: Canan Aykut Bingöl Berrin Aktekin Kadriye Ağan Fehim Arman Kezban Aslan Ebru Aykutlu Barış Baklan Betül Baykan Nerses

Detaylı

NÖROLOJİ CEP KİTABI NÖROLOJİ ÖZET BİLGİLER VE GÜNCEL NOTLAR GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ

NÖROLOJİ CEP KİTABI NÖROLOJİ ÖZET BİLGİLER VE GÜNCEL NOTLAR GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ NÖROLOJİ CEP KİTABI NÖROLOJİ ÖZET BİLGİLER VE GÜNCEL NOTLAR GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ NÖROLOJİ CEP KİTABI NÖROLOJİ ÖZET BİLGİLER VE GÜNCEL NOTLAR Editörler M. BRANDON WESTOVER, MD, PHD Resident, Partners

Detaylı

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU)

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) Türk Nöroloji Derneği 2011 BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) MİGREN BAŞAĞRISI

Detaylı

SUBARAKNOİD KANAMA SUBDURAL KANAMA İNTRAKRANYAL KANAMA KAYNAK: TINTINALLI

SUBARAKNOİD KANAMA SUBDURAL KANAMA İNTRAKRANYAL KANAMA KAYNAK: TINTINALLI SUBARAKNOİD KANAMA SUBDURAL KANAMA İNTRAKRANYAL KANAMA KAYNAK: TINTINALLI 1 SUBARACNOİD KANAMA SAK kanın subaraknoid boşluğa sızmasıdır. %75 i anevrizma rüptürü sonucu oluşur. SAK ı olan hastaların % 20

Detaylı

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ ACİL TIP REHBERİ REÇETE REHBERİ LAB. DEĞERLERİ MEZUNİYET SONRASI ve MECBURİ HİZMET HEKİM EL KİTABI Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu 3 Güncel Reçete Rehberi 3 Tüm Branşlarda Reçete Örnekleri 3 Acil Tanı

Detaylı

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit HEPATİK KOMA Giriş Hepatik koma, ciddi karaciğer disfonksiyonu (fulminan karaciğer yetmezliği ve kronik parankimal karaciğer hasarının alevlenmesi) sonucu ortaya çıkan, kompleks ve mortalitesi çok yüksek

Detaylı

İÇİNDEKİLER: Sayfa no:

İÇİNDEKİLER: Sayfa no: İÇİNDEKİLER: Sayfa no: I-Pediatride öykü alma ve fizik muayene 5 Doç. Dr.Figen Akalın Uzm. Dr. Tülay Güran II-Kardiyopulmoner resusitasyon 10 Doç. Dr. Figen Akalın III-Allerjik Aciller 15 1)Anafilaksi

Detaylı

Anestezi Özet Teorik Bilgiler El Kitapçığı Anest.Ahmet Emre AZAKLI

Anestezi Özet Teorik Bilgiler El Kitapçığı Anest.Ahmet Emre AZAKLI İçindekiler ANESTEZİYE GİRİŞ... 3 ANESTEZİ RİSKİNİN BELİRLENMESİ... 3 SIVI VE GIDA ALIMININ SINIRLANDIRILMASI... 4 PREMEDİKASYON... 4 GENEL ANESTEZİ... 8 ANESTEZİ İNDÜKSİYONU... 8 ANESTEZİ İDAMESİ... 10

Detaylı

OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY

OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D/ NEFROLOJİ B.D. OLGU 1 41 yaşında erkek bilinç bulanıklığı ile

Detaylı

TE NOMOGRAMLARI. Doç.. Dr. Cenk CAN. Farmakoloji AbD

TE NOMOGRAMLARI. Doç.. Dr. Cenk CAN. Farmakoloji AbD OLGULARLA İLAÇ DÜZEYİ İZLEMİ VE TOKSİSİTE TE NOMOGRAMLARI Doç.. Dr. Cenk CAN Ege Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Tıbbi T Farmakoloji AbD Zehirlenme: Bir ilacın veya toksik bir maddenin değişik yollarla

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BAKIMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BAKIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BAKIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MİGREN BA AĞRISI TEDAVİSİ

MİGREN BA AĞRISI TEDAVİSİ 11 MİGREN BA AĞRISI TEDAVİSİ Migren tedavisi, ilaç ve ilaç dışı tedavi olmak üzere ikiye ayrılır. 1. İlaç dışı tedavi Hastanın hastalık hakkında bilgilendirilmesi Yaşam şeklinin düzenlenmesi: o Düzenli

Detaylı

Epilepsi Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

Epilepsi Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Epilepsi Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Ebru Nur VANLI YAVUZ, Betül BAYKAN İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul Epilepsi tedavisinde ilk basamak, tanının doğru

Detaylı

EPİLEPSİ Tanım ve Sınıflama

EPİLEPSİ Tanım ve Sınıflama EPİLEPSİ Tanım ve Sınıflama Nöron olarak adlandırdığımız beyinde yer alan sinir hücrelerinin gruplar halinde deşarj (elektriksel üretim) yapmaları sonucu ortaya çıkan tekrarlayıcı istemdışı davranış yada

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Solüsyonun ph sı sodyum hidroksit/hidroklorik asit ile ayarlanır (ph= 4.0-6.5).

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Solüsyonun ph sı sodyum hidroksit/hidroklorik asit ile ayarlanır (ph= 4.0-6.5). KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI BUSTESĐN %0.5 Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Bupivakain Hidroklorür 5 mg/ml Yardımcı madde(ler): Sodyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Aşağıda verilen dozlar kılavuz niteliğindedir. Gereken dozun hesaplanmasında bloğun genişliği ve hastanın genel durumu önemlidir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Aşağıda verilen dozlar kılavuz niteliğindedir. Gereken dozun hesaplanmasında bloğun genişliği ve hastanın genel durumu önemlidir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MARCAİNE % 0.5 enjeksiyonluk solüsyon içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bupivakain hidroklorür 5 mg/ml Yardımcı maddeler: Sodyum

Detaylı

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER SIVI ELEKTROLİT DENGESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli ÜLGER 1 Sağlıklı bir vücutta, vücut sıvılarının hacimleri ve bileşimleri bir çok metabolik aktiviteye rağmen, dengede tutulur. Bu denge mekanizmasına sıvı-elektrolit

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Acil Obstetrik Bakım Yönetim Rehberi

T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Acil Obstetrik Bakım Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Acil Obstetrik Bakım Yönetim Rehberi Acil Obstetrik Bakım Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması

Detaylı

İçindekiler. XIV. Pediatrik i laç rehberi

İçindekiler. XIV. Pediatrik i laç rehberi İçindekiler XIV. Pediatrik i laç rehberi //Yusuf Kibar 14.2 Pediatrik i laç rehberi 14.2.1. Çocuklarda ağrı kesiciler 14.2.2. Çocuklarda lokal anestezikler 14.2.3. Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarında

Detaylı

EPİDEMİYOLOJİ ÇOCUKLARDA SENKOP VE ANİ ÖLÜM EPİDEMİYOLOJİ EPİDEMİYOLOJİ PATOFİZYOLOJİ PATOFİZYOLOJİ 01.02.2012 DR.ÖZLEM GÜLER

EPİDEMİYOLOJİ ÇOCUKLARDA SENKOP VE ANİ ÖLÜM EPİDEMİYOLOJİ EPİDEMİYOLOJİ PATOFİZYOLOJİ PATOFİZYOLOJİ 01.02.2012 DR.ÖZLEM GÜLER EPİDEMİYOLOJİ ÇOCUKLARDA SENKOP VE ANİ ÖLÜM DR.ÖZLEM GÜLER Senkop adolesanlarda yaygındır. Adolesanların %20-50 si en az bir senkop epizodu yaşar. Pediatrik ziyaretlerin %0.05 i ve yatışların %6 sını oluşturur.

Detaylı

Hemodiyaliz hastalarında nörolojik ve psikiyatrik bozukluklar

Hemodiyaliz hastalarında nörolojik ve psikiyatrik bozukluklar Hemodiyaliz hastalarında nörolojik ve psikiyatrik bozukluklar TND NEFROLOJİ KI OKULU 25-28 Mart 2010 Girne / KKTC Dr.M.Tuğrul Sezer SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ISPARTA HD hastalarında

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI VERTİGOYA BAĞLI BULANTININ TEDAVİSİNDE DİMENHİDRİNAT VE METOKLOPRAMİD İN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI UZMANLIK TEZİ DR. DOĞAN ERÇİN DANIŞMAN

Detaylı

HİPOKSİK İSKEMİK ENSEFALOPATİ TANI VE TEDAVİDEKİ YENİLİKLER

HİPOKSİK İSKEMİK ENSEFALOPATİ TANI VE TEDAVİDEKİ YENİLİKLER HİPOKSİK İSKEMİK ENSEFALOPATİ TANI VE TEDAVİDEKİ YENİLİKLER Doç. Dr. Nurullah OKUMUŞ Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağ. ve Hast. EAH HİPOKSİK İSKEMİK ENSEFALOPATİ Hipoksik İskemik Ensefalopati Hipoksik-iskemik

Detaylı

KÜTAHYA MULTİPL SKLEROZ HASTA OKULU

KÜTAHYA MULTİPL SKLEROZ HASTA OKULU KÜTAHYA MULTİPL SKLEROZ HASTA OKULU 20-40 y arası başlangıç gösteren otoimmun, inflamatuar, dejeneratif merkezi sinir sistemi hastalığı MS tanısı almanız başlangıçta sizde bir şok etkisi yaratacaktır.

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G4K_2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G4K_2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G4K_2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

YENİDOĞAN SARILIKLARINDA YAKLAŞIM, İZLEM VE TEDAVİ REHBERİ

YENİDOĞAN SARILIKLARINDA YAKLAŞIM, İZLEM VE TEDAVİ REHBERİ TÜRK NEONATOLOJİ DERNEĞİ YENİDOĞAN SARILIKLARINDA YAKLAŞIM, İZLEM VE TEDAVİ REHBERİ 2014 Prof. Dr. Asuman ÇOBAN Prof. Dr. Münevver TÜRKMEN Doç. Dr. Tuğba GÜRSOY Bu klinik protokol uygulayıcıya konusundaki

Detaylı

Çocukluk Çağında Görülen Senkoplar

Çocukluk Çağında Görülen Senkoplar Füsun ALEHAN ve Ark. ÇOCUKLUK ÇAĞINDA GÖRÜLEN SENKOPLAR Çocukluk Çağında Görülen Senkoplar Füsun ALEHAN*, Dursun ALEHAN** * Doç.Dr., Başkent Universitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD,

Detaylı

acil servise baş ağrısı yakınmasıyla getirilen çocuğa yaklaşım VI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 2 Nisan 2009, İstanbul

acil servise baş ağrısı yakınmasıyla getirilen çocuğa yaklaşım VI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 2 Nisan 2009, İstanbul acil servise baş ağrısı yakınmasıyla getirilen çocuğa yaklaşım VI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 2 Nisan 2009, İstanbul okul çocuklarında yaşamın herhangi bir döneminde baş ağrısı yakınması

Detaylı