Konjuge Aşılar Döneminde Ateşli Süt çocuğuna Yaklaşım. Dr. Necdet KUYUCU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Konjuge Aşılar Döneminde Ateşli Süt çocuğuna Yaklaşım. Dr. Necdet KUYUCU"

Transkript

1 Konjuge Aşılar Döneminde Ateşli Süt çocuğuna Yaklaşım Dr. Necdet KUYUCU

2 Sunu Planı Konakçı defans mekanizmasında ateşin rolü Süt çocuğunda lokalize bulgusu olmayan ateşin etyolojisi Konjuge aşılardan sonra etyoloji Ateşli süt çocuğunda tanısal yaklaşım önerileri

3

4 IL-1, IL-6, TNF-alfa, INF-β ve PG E2 gibi mediatörlerin salınımı ile ateşin yanı sıra : Kemik iliğinde nötrofil yapımı ve salınımı Metal bağlayıcı proteinlerin karaciğerde yapılımı Demir ve çinko sekestrasyonu Akut faz proteinlerinin üretimi Vücut direnci için gerekli aminoasitlerin sağlanması amacıyla iskelet kasında proteolizin hızlanması

5 Ateşin olası yaralı etkileri Mikropların replikasyonunda azalma İnflamatuvar cevapta artış Fagositoz Lökosit migrasyonu Lenfosit transformasyonu İFN üretiminde artış Bakteriyel subtratlar (Fe, glukoz, bipolar katyonlar) azalır. Arch Dis Child 2008; 93:

6 Ateşin olası yan etkileri Orta derecede yüksek ateşin immunolojik yanıtı artırma özelliği olmakla birlikte, yüksek ateşin immunolojik yanıtı kötüleştirebileceği yönünde veriler mevcuttur. Stafilokokların PMNL ce invitro fagositozunun 40 C (104 F) nin üzerinde azaldığı gösterilmiştir. 38,5 C (101,3 F) de mitojenlerle lenfosit transformasyonunun arttığı,40 C (104 F) de ise hücre ömrünün ve fonksiyonlarının azaldığı bildirilmiştir.

7 Ateşin olası yan etkileri Bazal metabolik hızda (Her 1 C için %10-12) O2 tüketiminde CO2 üretiminde Sıvı ve kalori gereksiniminde artışa neden olur.

8 «Ateşin kendisi doğanın bir enstrümanıdır»

9 Ateş Çocuklarda en sık hastaneye gelme nedeni Çocukların çoğu 3 yaştan önce ateş nedeniyle değerlendirilir Çocuk polikliniklerine başvuruların 1/3 Acil polikliniklerine başvuruların % 17 ateş nedeniyledir

10 Aksiller ( en sık ): oc (3-5dk) Ateş Ölçümü Oral : oc (7 dk ), Rektal (en doğru sonuç ) : o C (2-3 dk) YD > 38 o C, S.Ç: > 38.3 o C ve büyük çocuk > 38.5 o C ateş Kulak (elektronik ): > 37.8 oc ateş (kısa süre ) Ebeveynin ateşi var demesinin Pozitif kestirim Değeri (PKD)- % 33 Negatif kestirim değeri (NKD)-% 95 Acad Emerg Med 2009; 16: Am J Dis Child Nov;140: Ped Emerg Care 2009;25:12-14

11 Ateşli Süt Çocuğu Çoğu kendi kendini sınırlayan viral hastalığa sahiptir Az sayıda çocuk henüz belirginleşmemiş ciddi bakteriyel enfeksiyona (CBE) sahiptir ve bu başlangıçta klinik olarak diğerlerinden ayırt edilemez Her ateşli çocuk CBE sahipmiş gibi antibiyotiklerle tedavi edilmemelidir

12 Ciddi Bakteriyel Enfeksiyon Ayırım ateşli hastalığın erken döneminde güçtür Ailedeki «ateş fobisi» sıkıntı yaratır Hasta bazında CBE riskini değerlendirmek gerekir Mantıklı tanı ve tedavi girişimleri Eş zamanlı aile eğitimi

13 Ateş Klasifikasyonu Akut ateş Yedi günden daha az süredir var olan öykü ve fizik muayene ile kaynağı bulunamayan toksik görünmeyen 3 yaş çocuklardaki ateş lokalize bulgusu olmayan (LBO) veya odağı bilinmeyen (OBA) ateş olarak adlandırılır Nedeni bilinmeyen ateş

14 LBO Ateş Bu çocukların önemli bir kısmı; Ya kendi kendini sınırlayan viral enfeksiyona Ya araştırmayla tanımlanabilir bakteriyel enfeksiyona (İYE gibi) Yada gizli bakteriyemi ye sahiptir

15 odağı bilinmeyen akut ateşli çocukların küçük bir kısmında; bakteriyemi, idrar yolu enfeksiyonu, pnömoni, başlangıç döneminde menenjit gibi gizli bir bakteri enfeksiyonu olabilir. Pediatrics 1993;92:1

16 Gizli Bakteriyemi İyi görünen (toksik görünmeyen) Öykü ve fizik inceleme ile ateş nedeni ya da herhangi bir enfeksiyon odağı saptanamayan bir çocukta kanda bakteri bulunmasıdır. Toksik Görünüm SEPSİS

17 Bakteriyemili çocuklar, Ciddi bakteri enfeksiyonu (CBE); menenjit, sepsis, pnömoni, yumuşak doku, bağırsak, kemik, eklem ve idrar yolu enfeksiyonları gelişimi açısından risk altındadır.

18 LBO Ateşli Çocuk da Sorular CBE riski hangi hastalarda söz konusu? Riski belirlemede hangi laboratuvar testleri yapılmalı? Kimlere antibiyotik verilmeli? Bu hastalar için uygun önlemler ve takip nasıl planlanmalı?

19 Baraff LJ, Bass JW, Fleisher GR, et al. Practice guideline for the management of infants and children 0 to 36 months of age with fever without source. Pediatrics 1993;92(1):1-12. Rehber, gizli bakteriyemi için 3-36 ay LBO ateşli ( 39 C) çocukta iki öneri sunmakta 1. Kan kültürü al ve parenteral antibiyotik (seftriakson) başla 2. BK > 15000/mm 3 ise kan kültürü ve idrar kültürü al (erkek < 6 ay, kız < 24 ay) tedavi başla Ateş yüksekliği BK, ANS, CRP Sitokinler vs. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları uzmanları Her derde deva diye seftriakson kullanılması konusunda uyardı % % %4-17

20 Hangi virüsler yüksek ateşe sebep olur? (> C) A. Influenza B. Adenovirus C. Human Herpes Virus (HHV6) D. Enterovirus E. Parainfluenza F. Hepsi Ateşin süresi ve yüksekliği etyoloji hakkında bilgi vermez

21 Tedavi nin hedefi gizli bakteriyemi ise Gizli bakteriyemi tanısı konulmazsa ne olur? En sık bakteriyemiye sebep olan etkenleri bilmemiz gerekir

22 Epidemiyoloji Konjuge Aşı Öncesi LBO ateşli çocukta gizli bakteriyemi % 3-12 S.pnemoniae % 80 H.influenzae tip b % 20 N. meningitidis çok az >% 80 ni spontan iyileşir 1/2 invazif hastalık 1/3 invazif hastalık N Engl J Med 1973; 288:1309. J Pediatr 1975; 87:227 Ann Emerg Med 1993;22: Ann Emerg Med 2000;36:

23 Konjuge Aşı LBO ateşli çocuklarda etyoloji değişti İlk Hib kullanıma girdi Hib bağlı invazif hastalık > % 90 azaldı Aşılama sonrası Hib insidansında düşme (%)

24 Gambia da Hib Aşısının Etkisi

25 KPA öncesi S. pneumoniae 3-36 aylık 9465 çocuk prospektif Gizli pnömokokal bakteriyemisi olan çocukların %96 sı antibiyotiksiz spontan düzeldi Advances in Pediatrics 2006; 53:

26 KPA7 Öncesi Gizli bakteriyemi % Etken büyük oranda S.pneumoniae S pneumoniae, - 6 S aureus, - 1 S pyogenes - 1 M catarrhalis - 2 Arch Dis Child 2009;94:

27 Erken KPA sonrası < 3 ay bakteriyemi oranı % 2.2 < 30 gün % 3.3, > 30 gün % 1.9 Pediatr Infect Dis J 2010;29: < 36 ay kontaminasyonlarda dahil pozitif kültür % 4.2 Aşısızlarda 13/550 (2.3%) pnömokok, kalanı kontaminasyon (n=28) Aşılılarda 2/833 kültür pozitif (S pneumoniae -0) Ann Emerg Med 2007;49,(6)

28 KPA7 Sonrası Gizli bakteriyemi % Pediatr Emerg Care 2006;22: Arch Pediatr Adolesc Med 2004;158:

29 KPA Sonrası Epidemiyoloji Pnömokok aşısından sonra 4 yıl içinde < 2 yaş pozitif kan kültür oranı tüm patojenler için< % 1 Emerg Med Clin N Am.2007;25: Tüm yaşlarda pnömokokal hastalıklar azaldı < 2 yaş & 2007 Aşı serotiplerine bağlı IPH % 94 ve Tüm IPH sıklığı %79 azaldı Aşıda bulunmayan serotiplerde artış?? Paediatr Child Health 2011;16:233-6 Pediatr Infect Dis J 2006;25:

30 LBO Ateşli Çocukta Şimdi Gizli Bakteriyemi Etkenleri N. meningitidis, Group A streptococcus, Salmonella türleri Bakteriyemi olmadan E. coli Staphylococcus aureus Pediatr Infect Dis J 2006; 25:293.

31 Bir pozitif bulmak için ne kadar kan kültürü alınmalı? A. 23 B. 47 C. 221 D. 558 E.1006

32 Acad Emerg Med 2009; 16: Retrospektif Acil servisten taburcu edilen, ateşli 3-36 ay LBO çocuk 8,408 kan kültürü 159/185 pozitif kan kültürü kontaminasyon (%1.89) Gerçek patojen % 0.25 (n=21) (S pneumoniae % 0.17) 1 gerçek pozitif kontaminasyon NNTest -558

33 Bir pozitif bulmak için ne kadar kan kültürü alınmalı? A. 23 B. 47 C. 221 D. 558 E.1006

34 LBO Ateşli Çocuk Komplet immünize 3 doz S pneumoniae (KPA7 veya KPA13) İki doz da yeterli? En az iki doz Hib aşısı < 6 ay çocuk inkomplet immünize

35 Gelinen Nokta Konjuge aşı sonrası gizli bakteriyemi prevalansında azalma olması nedeniyle İyi görünen, LBO ateşli ( 39ºC) ve tam aşılı (>6 ay) 3-36 ay çocuklarda Tedavi konusunda daha az agresif davranılmalıdır

36 Konjuge Aşı sonrası LBO Ateşli Çocuklarda Diğer Nedenler İdrar yolu enfeksiyonu Pnömoni

37 İdrar Yolu Enfeksiyonu 3-36 çocuklarda Spesifik semptomlar(dizüri,sık idrara çıkma, urgency veya yan ağrısı) sıklıkla yoktur Olsa da ifade edemez Beslenmeyi ret etme, irritabilite veya kusma nonspesifik, ancak habercisi olabilir Ateş tek belirti olabilir İYE ve ateşi olan her çocuk piyelonefrit açısından değerlendirilmeli Çocukların % DMSA piyelonefrit saptanmış Pediatr Nephrol 2001;16: Pediatr Nephrol 2003;18:

38 İYE prevalansı % Risk LBOA Çocuk Kızlarda erkeklere göre iki kat < 2 yaş kültür önerilmekte Sünnetsizlerde sünnetli erkek çocuklara göre 8 kat fazla 3-24 ay LBO ateşli erkek çocuk İYE ihtimali Sünnetsizlerde % Sünnetli % 2-4 Sünnetsiz < 12 ay, sünnetli < 6 ay erkek çocuklarda İYE araştırılmalı. J Pediatr 1993;123:17-23., Pediatrics 1999;103(4): Arch Pediatr Adolesc Med 2000;154(4):

39 İYE için beş bağımsız değişken < 12 ay Beyaz ırk Ateş > 39 C İki veya daha fazla gün devam eden ateş FM de ateş için odak bulunmaması 2 değişken İYE için sensitivitesi % 95, Spesifitesi % 31 2 değişken İYE için PKD % 6.4, < 2 değişken NKD % 100 yakın Pediatr Emerg Care 2003;19(3): Arch Pediatr Adolesc Med 2000;154(4):

40 Çalışmanın ifadesi < 2 yaş kız çocuğu 2 değişken sahip çocuklarda idrar kültürü alınırsa İYE larının % 95 saptanır, % 30 gereksiz kültür alınmış olur

41 KPA Sonrası LBO ateşli çocukta idrar kültürü pozitif olma ihtimali Erkek < 12 ay % 3-4 Kız < 24 ay % 8-9 Pozitif kan kültürü < % 1 Hastalık riski % 1 den daha az olduğu zaman, onu aramadan doğan riskler daha önemli hale gelir Arch Dis Child 2009;94: Minerva Pediatrics 2009: 61(5): Emerg Med Clin N Am. 2007;25:

42 LBOA Çocukta Gizli Pnömoni Neden genellikle viral etkenlerdir FM bulguları (takipne, asimetrik solunum sesleri, raller veya ronkus) ayrıntılı olarak geçerliliği ortaya konmadı Pulse oksimetrenin pnömoniyi saptamada yardımcı olup olmadığı henüz açık değil AC grafisi altın standart, ancak bakteri viral ayırımı yaptırmaz Çok yüksek ateş, Klinik bulgu yok BK Radyolojik pnömoni % Pediatrics 2004;113: , Am J Emerg Med 2002;20: , Pediatr Infect Dis J 1996;15: Ann Emerg Med 1999; 33:166

43 BK > /mm 3 Viral Enfeksiyonlar için PKD nedir? A. 3.4 B. 21 C. 39 D. 56 E. 75 J Epidemiol Commun Health 1993;46:

44 Virüsler Adenovirüsler bütün yıl çeşitli semptomlarla enfeksiyon yapar ve gün sürer Rino ve coronavirüsler küçük çocuklarda ateşli hastalık nedenidir RSV gibi HMPV, influenza ve parainfluenza çocuklarda LBO ateş nedenidir

45 BK > /mm 3 olası nedeni aşağıdaki organizmalardan hangisidir? A.Salmonella spp B.Neisseria meningitidis C.Streptococcus pneumoniae D.Staphylococcus aureus E. Hepsi

46 BK nin Anlamı Givens, T. Pediatric Emergency Medicine Practice July 2007; 4(7) BK > viral enfeksiyon için PKD % 75 Bütün organizmalara bağlı bakteriyemi için PKD % Popülasyonun büyük kısmında hastalık (bakteriyemi) prevalansı görece düşük olması nedeniyle, BK bakteriyemiyi tahmin etmede gerçekte oldukça yetersiz bir tarama testidir

47 BK > /mm3 Viral Enfeksiyon İçin PKD nedir? A. 3.4 B. 21 C. 39 D. 56 E. 75

48 Absolu Nötrofil Sayısı(ANS) Her yerde elde edilebilir 164 gizli bakteriyemi/6579 hasta mm 3 BK nin mm 3 göre daha tanımlayıcı Sadece pnömokokal bakteriyemi için ANS, tek başına BK ve band sayısından daha belirleyici ANS bakteriyel enfeksiyonu tahmin ettirebilirken, band sayısı ve band nötrofil oranı? Ann Emerg Med 1998;31: Pediatrics 2000;106(5): Blood Cells 1985;11(2):

49 C-Reactive Protein Akut faz reaktanı- 4-6 saat içinde yükselmeye başlar > 12 saat ateşli hastalarda CBE tahmin etmekte yararlı bir test Bazı çalışmalarda BK/ANS dan daha iyi CRP cut-of 7 mg/dl hastaların % 37 saptayabiliyor Sonuç: CRP bağımsız veya BK veya ANS ile birlikte CBE tanısını artırmıyor Pediatr Int 2007;49:31 35 Arch Pediatr Adolesc Med 2002;156:

50 Prokalsitonin Bakteriyel enfeksiyonun 2. saatinde yükselir Yükselmesi CRP den daha hızlıdır CBE belirlemede diğer markerlardan daha yararlı olduğu çok açık değil UNUTULMAMALI!!! Hastalık prevalansının düşük olduğu durumlarda tüm laboratuvar testlerinin PKD azalır Arch Dis Child. 2011;96:440-6

51 328 çocuk, Ateş > 38º, LBO 1-36 ay, çocukların % 90 tam aşılı CBE - % 16 (54 hastada) % 90 (48 hastada) İYE Bir gizli bakteriyemi (totalin % 0.3) Bir menenjit Dört pnömoni

52 İK Negatifse CBE İhtimali

53 İdrar sonucu bilinmezken CBE ihtimali

54 Ateşli tam aşılı ve İK negatif Çocukların kaçında (% olarak) bakteriyemi CBE gelişimine neden olur? A B C D E

55 Kan testi yapmayalım LBO Ateşli Çocuk Ne yapalım? Ateş > 48 saat İYE aramak için < 2 yaş kız < 12 ay sünnetsiz < 6 ay sünnetli idrar kültürü Eğer kan testi yapmayı seçerseniz, başka şeyler için de hazır olmalısınız karar vermek kolay olmayacak Emerg Med Clin N Am. 2007;25: Pediatric Emergency Medicine Practice, July 2007; 4(7)

56 Kanıtların Söyledikleri Virüsler için hızlı antijen testleri diğer testleri yapmayı azaltır Kan kültürü yararlı değil, ancak Toksik görünüm veya > 41.1 C ( < 3 ay > 40 ) Risk faktörleri varsa Tam aşılı değilse

57 2007 guidelines UK National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) > 3 ay LBO ateşli iyi görünen çocuk Kan kültürü alma Ampirik antibiyotik başlama İYE için araştır

58 1. Teste gerek yok 2. Taburcu et saat takip et Hayır 3-36 ay Non-toksik FM kaynak yok A > 39 0 Erkek Kız < 6 ay Sünnetsiz < 12 ay Klas I Hayır Teste ve tedaviye gerek yok 1. Taburcu et saat takip et Evet Neg Evet 1. İdrar analizi 2. İdrar kültürü Poz < 24 ay A > 48 saat Beyaz ırk Klas I Teste ve tedaviye gerek yok Oral antibiyotik Klas I Hayır

59

AKUT ATEŞLE GELEN HASTADA LABORATUVARIN AKILCI KULLANIMI

AKUT ATEŞLE GELEN HASTADA LABORATUVARIN AKILCI KULLANIMI İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 31 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s. 31-42 AKUT ATEŞLE GELEN HASTADA LABORATUVARIN

Detaylı

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z ALT SOLUNUM YOLLARI İNFEKSİYONLARI Uzm. Dr. PAMİR GÜLEZ Tanım Larinks, Trakea, Bronşlar, Bronşioller, Terminal bronşioller, Respiratuvar bronşioller, Alveolar duktuslar ve Alveoller alt solunum yollarını

Detaylı

Akut Menenjit Sendromu

Akut Menenjit Sendromu .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Ak lc Antibiyotik Kullan m ve Eriflkinde Toplumdan Edinilmifl Enfeksiyonlar Sempozyum Dizisi No: 31 Kas m 2002; s. 141-151 Akut Menenjit Sendromu

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI T. C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ŞEF: DOÇ.DR.ABDÜLKADİR BOZAYKUT ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE

Detaylı

Kritik hastalıklardan korunma: Aşılar ve yan etkileri

Kritik hastalıklardan korunma: Aşılar ve yan etkileri Kritik hastalıklardan korunma: Aşılar ve yan etkileri Prof. Dr. Gülbin Gökçay İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sunum Planı

Detaylı

Clinical Infectious Diseases

Clinical Infectious Diseases iii. ESBLs: Consider CID 15 Şubat 2011 Cilt 52 Supp 4 s. e56-e93 tıpkıbasımıdır. Clinical Infectious Diseases Türkçe Tıpkıbasım Kanserli Nötropenik Hastalarda Antimikrobiyal Ajanların Kullanımına İlişkin

Detaylı

Sepsis Tanısı. N. Defne ÖNÜR ALTINTAŞ*, Arzu TOPELİ İSKİT*

Sepsis Tanısı. N. Defne ÖNÜR ALTINTAŞ*, Arzu TOPELİ İSKİT* Sepsis Tanısı N. Defne ÖNÜR ALTINTAŞ*, Arzu TOPELİ İSKİT* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Ünitesi, ANKARA Diagnosis of Sepsis Key Words: Sepsis, Systemic

Detaylı

ÜST SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONLARINDA NE ZAMAN ANTİBİYOTİK VERELİM?

ÜST SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONLARINDA NE ZAMAN ANTİBİYOTİK VERELİM? İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 43 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s.43-47 ÜST SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONLARINDA

Detaylı

AKUT TONSİLLOFARENJİT

AKUT TONSİLLOFARENJİT İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 107 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s.107-116 AKUT TONSİLLOFARENJİT Uzm. Dr. Bilgül

Detaylı

Çocuk Hekimleri için Akıl Defteri / Klinik İpuçları*

Çocuk Hekimleri için Akıl Defteri / Klinik İpuçları* Hazırlayan: Mustafa Hacımustafaoğlu, Bursa * Bu sayfaya, konusunda uzman akademisyenlerin Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları radyolojisi ile ilgili ve kısa klinik bilgileri de içeren konusunda klinik açıdan

Detaylı

ÇOCUKLARDA ROTAVİRÜSE BAĞLI İSHALLERDE ORAL ÇİNKO TEDAVİSİNİN HASTALIĞIN SEYRİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ

ÇOCUKLARDA ROTAVİRÜSE BAĞLI İSHALLERDE ORAL ÇİNKO TEDAVİSİNİN HASTALIĞIN SEYRİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ ÇOCUKLARDA ROTAVİRÜSE BAĞLI İSHALLERDE ORAL ÇİNKO TEDAVİSİNİN HASTALIĞIN SEYRİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ UZMANLIK

Detaylı

Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım Current Approach for Urinary Tract İnfections Derleme

Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım Current Approach for Urinary Tract İnfections Derleme Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım Current Approach for Urinary Tract İnfections Derleme Başvuru: 17.10.2013 Kabul: 10.12.2013 Yayın: 27.01.2014 Tümay İpekçi 1, Orçun Çelik 2, Özgü Aydoğdu

Detaylı

CMV dışı viral infeksiyonlar ve Kılavuzlar

CMV dışı viral infeksiyonlar ve Kılavuzlar CMV dışı viral infeksiyonlar ve Kılavuzlar Gülden Yılmaz Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yeditepe Üniversitesi Yeditepe Tıp Fakültesi gulden.yilmaz@yeditepe.edu.tr CMV dışı viral infeksiyonlar ve Kılavuzlar

Detaylı

30 Mayıs 1 Haziran 2014. Konuşma Özetleri ve Bildiriler

30 Mayıs 1 Haziran 2014. Konuşma Özetleri ve Bildiriler 30 Mayıs 1 Haziran 2014 Konuşma Özetleri ve Bildiriler BİLİMSEL SEKRETERYA Doç. Dr. Ener Çağrı Dinleyici Uzm. Dr. Ayşe Bozkurt Turhan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim

Detaylı

AKUT BAKTERİYEL MENENJİTLER

AKUT BAKTERİYEL MENENJİTLER İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 151 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s.151-164 AKUT BAKTERİYEL MENENJİTLER Prof. Dr.

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONU 27 HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Hemodiyaliz hastalarında tüm sistem ve organlarda bozukluklar, sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorun ve bozuklukların bir

Detaylı

KİSTİK FİBROZİS YENİDOĞAN TARAMA TESTİ İLE TANI ALAN HASTALARI İZLEME REHBERİ

KİSTİK FİBROZİS YENİDOĞAN TARAMA TESTİ İLE TANI ALAN HASTALARI İZLEME REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU KİSTİK FİBROZİS YENİDOĞAN TARAMA TESTİ İLE TANI ALAN HASTALARI İZLEME REHBERİ EDİTÖRLER Prof. Dr. Refika Ersu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk

Detaylı

KOAH TA İmmünizasyon. Derleme Review. Immunization in COPD. Dr. Ebru ÇAKIR EDİŞ

KOAH TA İmmünizasyon. Derleme Review. Immunization in COPD. Dr. Ebru ÇAKIR EDİŞ Derleme Review 115 KOAH TA İmmünizasyon Immunization in COPD Dr. Ebru ÇAKIR EDİŞ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne ÖZET Kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH)

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNEĞİ BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ ÇOCUKLARDA GELİŞEN PNÖMONİ TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. www.toraks.org.

TÜRK TORAKS DERNEĞİ BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ ÇOCUKLARDA GELİŞEN PNÖMONİ TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. www.toraks.org. ISSN 1302-7808 Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği nin yayın organıdır. Official journal of the Turkish Thoracic Society Cilt 10 Ek 4 Haziran 2009 Volume 10 Supplement 4 June

Detaylı

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ ACİL TIP REHBERİ REÇETE REHBERİ LAB. DEĞERLERİ MEZUNİYET SONRASI ve MECBURİ HİZMET HEKİM EL KİTABI Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu 3 Güncel Reçete Rehberi 3 Tüm Branşlarda Reçete Örnekleri 3 Acil Tanı

Detaylı

Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği/Avrupa Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları Derneği

Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği/Avrupa Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 46:S81 S184 2008 by European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition and North American Society for Pediatric Gastroenterology,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU KLİNİK OLARAK ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU TANISI KONULAN 0 1 YAŞ

Detaylı

Diyabetik Ayak Osteomiyeliti

Diyabetik Ayak Osteomiyeliti Diyabetik Ayak Osteomiyeliti KLİNİK- MİKROBİYOLOJİ Dr Özlem Kandemir Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD 17.05.2008 Ayak enfeksiyonları ve sekelleri DM

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Allojenik Hematopoetik Kök Hücre Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonların Yönetimi Management of Viral Infections in Allogenic Hematopoietic

Detaylı

Aliye Fügen ÇULLU ÇOKUĞRAŞ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Aliye Fügen ÇULLU ÇOKUĞRAŞ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Editörden Editorial YAYIN KURULU Editör Aliye Fügen ÇULLU ÇOKUĞRAŞ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye Sevgili meslektaşlarımız, Ömer Faruk BEŞER Sağlık Bakanlığı Okmeydanı

Detaylı

Üriner Sistem İnfeksiyonları

Üriner Sistem İnfeksiyonları Derleme Üriner Sistem İnfeksiyonları Urinary Tract Infections Ayten Kadanalı 1 1 Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum Yazışma Adresi: Doç. Dr. Ayten Kadanalı,

Detaylı

P-001. Medstar Antalya Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde 2013 Yılında Gözlenen Alet Kullanımı ile İlişkili Hastane İnfeksiyonları POSTERLER

P-001. Medstar Antalya Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde 2013 Yılında Gözlenen Alet Kullanımı ile İlişkili Hastane İnfeksiyonları POSTERLER posterler Medstar Antalya Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde 2013 Yılında Gözlenen Alet Kullanımı ile İlişkili Hastane İnfeksiyonları P-001 Safiye Aşcı 1, Rabin Saba 2, Şirin Elmi 3, Zeynep Tuncel 4, Murat

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Primum Non Nocere Öncelikle, Zarar Verme Hipokrat Hazırlayan Prof. Dr. Emine ALP KAYSERİ 2012 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Yazarlar

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNEĞİ AKUT BRONŞİYOLİT TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. www.toraks.org.tr ISSN 1302-7808. Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society

TÜRK TORAKS DERNEĞİ AKUT BRONŞİYOLİT TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. www.toraks.org.tr ISSN 1302-7808. Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society ISSN 1302-7808 Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği nin yayın organıdır. Official journal of the Turkish Thoracic Society Cilt 10 Ek 1 Haziran 2009 Volume 10 Supplement 1 June

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ 1 SON TRİMESTER GEBELERDE, REKTO-VAJİNAL FLORADA GRUP B STREPTOKOK

Detaylı