ÇOCUKLARDA EVDE PALYATİF BAKIMDA HEMŞİRENİN ROLÜ. Doç. Dr. Ayfer Elçigil Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOCUKLARDA EVDE PALYATİF BAKIMDA HEMŞİRENİN ROLÜ. Doç. Dr. Ayfer Elçigil Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu"

Transkript

1 ÇOCUKLARDA EVDE PALYATİF BAKIMDA HEMŞİRENİN ROLÜ Doç. Dr. Ayfer Elçigil Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 1

2 SUNUM ĠÇERĠĞĠ Pediatrik Palyatif bakım tanımı Amaç ve ilkeleri Semptom kontrolü HemĢirenin rolü 2

3 Gereksinim???? Son yıllarda tıp ve teknolojideki gelişmeler kanserli ve diğer kronik hastalıklı çocukların yaşam sürelerini uzatmıştır. Kronik hastalıklı çocuk insidansı ve yaşam süresindeki bu artış palyatif bakıma olan gereksinimi arttırmıştır. Ahmedzai, S.H., Costa, A., Blengini, C., Bosch, A., Sanz-Ortiz, J., et al. (2004). A New International Framework for Palliative Care. European Journal of Cancer, 40: Friedman DL, Hilden JM, Powaski K (2004). Issues and challenges in palliative care for children with cancer. Current oncology reports, 6: Harris MB (2004). Palliative Care in Children With Cancer: Which Child and When? J Natl Cancer Inst Monographs, 32:

4 Pediatrik palyatif bakım; Tarihsel geliģimi Amerika da 1978 yılında Virjinya eyaletinde Edmarc Hospice adında bir program başlatılmıştır. İngiltere de ise 1982 yılında açılmıştır. Carroll JM ( 2007).Issues Related to Providing Quality Pediatric Palliative Care in the Community Pediatr Clin N Am 54,

5 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 1986 Tedaviye yanıt vermeyen hastalığı olan hastaların tüm bakımıdır. Ağrı ve diğer semptomların yanı sıra, sosyal, psikolojik ve manevi problemlerin kontrolü önemlidir. Palyatif bakımın amacı, hasta ve ailesinin olabilecek en iyi yaşam kalitesini sağlamaktır şeklinde tanımlamıştır. (http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/). 5

6 Eski Palyatif Bakım Modeli Küratif Bakım Palyatif Bakım Yas Sürecindeki Bakım Tanı Ölüm (Michelson KN, Steinhorn DM Pediatric End-of-Life Issues and Palliative Care. Clinical Pediatric Emergency Medicine 8: ). 6

7 DSÖ (2002) Hastanın ve ailesinin yaşamını tehdit eden sorunlarla karşılaştığında, ağrının ve diğer fiziksel, psikososyal ve manevi, ruhani problemlerin erken dönemde belirlenmesi, dikkatlice değerlendirilmesi ve tedavi edilmesiyle acı çekmesi önlenerek hasta ve ailesinin yaşam kalitesini geliştiren bir yaklaşım olarak tanımlamaktadır. (Liben S et al., Paediatric palliative care: challenges and emerging ideas Lancet 2008; 371: ). 7

8 Yeni Palyatif Bakım Modeli Tedavi Arayan Yaşamı Uzatan Bakım Rahatlık, yaşam kalitesinin en üst düzeye çıkarılması Ölüm Öncesi Bakım Aile Destek Bakımı Yas Sürecindeki Bakım Palyatif Bakım Tanı Ölüm (Michelson KN, Steinhorn DM Pediatric End-of-Life Issues and Palliative Care. Clinical Pediatric Emergency Medicine 8: ). 8

9 Çocuklarda yaşamı tehdit eden durumlar-1 Tedavi olasılığının bulunduğu, ancak yetersiz kalabildiği durumlar. Prognozun belirsiz olduğu ve tedavinin yetersiz kalabildiği dönemlerde palyatif bakım gerekebilir (kanserler, geri dönüşsüz kalp, karaciğer ve böbrek yetmezliği). ( Hain R., Wallace A., Progress in palliative care for children in the UK, Paedıatrıcs And Chıld Health 18, 3, 2008, ). (Algıer L., Çocuklarda palyatif bakım, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2005; 58: ) 9

10 Çocuklarda yaşamı tehdit eden durumlar-2 Yaşamı uzatmayı ve çocuğun normal çocukluk aktivitelerine katılabilmesini amaçlayan yoğun tedavilerin uzun süre uygulanabildiği, ancak hala erken ölüm olasılığının bulunduğu durumlar (kistik fibrozis, kas distrofileri, HIV). ( Hain R., Wallace A., Progress in palliative care for children in the UK, Paedıatrıcs And Chıld Health 18, 3, 2008, ). (Algıer L., Çocuklarda palyatif bakım, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2005; 58: ) 10

11 Çocuklarda yaşamı tehdit eden durumlar-3 Küratif tedavi seçeneğinin olmadığı, tedavinin daha çok palyatif olarak sürdüğü ve uzun yıllar devam edebilen ilerleyici durumlar (mukopolisakkaridozis, trisomy 13 or 18, ciddi osteogenesis imperfecta ). 11

12 Çocuklarda yaşamı tehdit eden durumlar-4 Güçsüzlük ve sağlık komplikasyonlarına yatkınlığa neden olabilen, ancak genellikle ilerleyici olduğu düşünülmeyen, ciddi nörolojik yetersizlikleri içeren durumlar (örneğin; beyin ya da spinal kord yaralanmalarını izleyen yetersizlikler, ciddi serebral palsi) ( Hain R., Wallace A., Progress in palliative care for children in the UK, Paedıatrıcs And Chıld Health 18, 3, 2008, ). (Algıer L., Çocuklarda palyatif bakım, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2005; 58: ) 12

13 Pediatrik Palyatif Bakım (WHO) DSÖ nün çocuklar için yaptığı palyatif bakım tanımı yetişkinlerinkine benzer şekildedir. Palyatif bakımı çocuğun vücudunun, aklının, ruhunun bütün aktif bakımıdır. Ayrıca aileye destek vermeyi içerir şeklinde tanımlamaktadır (Sepúlveda et. al. 2002, Simkiss 2003). 13

14 Amerikan Pediatrik Akademisi(AAP) Bulunduğu yere bakılmaksızın ( hastanede, ev ortamında v.s.) hasta ve ailesinin değerlerine uygun olarak en iyi yaşam kalitesinin sağlanması şeklinde tanımlamıştır. (http://www.act.org.uk/pdfdocuments/youngpeople.pdf,,nelson et.al. 2000, Friedman, Hilden, Powaski 2004 ). 14

15 Özetle, Kanser ya da tedavi yöntemleri nedeniyle ortaya çıkan fiziksel, psiko-sosyal ve spritüel tüm problemleri ortadan kaldırmayı, hastalığın her aşamasında hasta ve yakınına olabilecek en iyi bakımı vermeyi amaçlayan bir yaklaşımdır. (Collins, JJ. ( 2002). Hematol Oncol Clin N Am ). 15

16 Amaçları Palyatif bakım hastalık tanısı konulduğunda başlar ve bireyin tedavi alıp almadığına bakılmaksızın devam eder. Palyatif bakım acıların hafifletilmesini ve semptom kontrolünü içerir. Dini değer ve inançlara, kültüre ve bireyselliğe duyarlı kalarak bireyin fonksiyonel kapasitesini en üst düzeye çıkarmayı amaçlar. 16

17 Amaçları Palyatif bakım ölümü normal bir süreç gibi kabul ederek yaşamı destekler. Ölümü ne çabuklaştırır ne de geciktirmeye çalışır. Ölüme kadar mümkün olduğunca hastanın yaşamını aktif kılmak için destek sistemlerini sağlar. Yaşam kalitesini arttırır, hastalığın gidişini olumlu yönde etkiler. Yaşamın son günlerinde de rahat bir ölümün gerçekleşmesini sağlar (Sepúlveda et. al. 2002, Simkiss 2003 ). 17

18 Palyatif bakım nerede verilmelidir? Palyatif bakım her ülkenin kendi koşulları içinde evde, hastanede, polikliniklerde ve bakım merkezlerinde verilebilir. (Friedman Hilden Powaski 2004). 18

19 Palyatif Bakım Ekibi Etkili palyatif bakım hasta ve aileye odaklı, toplumdaki kaynakların kullanımını sağlayan bir multidisipliner yaklaşımı içerir. Palyatif bakım doktoru, hemşiresi, eczacısı, diyetisyeni, psikoloğu, din görevlisiyle özel bir alandır. 19

20 HEMŞİRELİK BAKIMI 20

21 Holistik bakımın sağlanması Fiziksel Sosyal Duygusal Gelişimsel Manevi Eğitimsel gereksinimleri belirlenmeli ve karşılanmalıdır. (Pasman HRW.et al., Quality Indicators for Palliative Care: A Systematic Review. J Pain Symptom Manage 2009;38;145e156) 21

22 22

23 Her Hasta ve Ailenin Bireysel Olarak Değerlendirilmesi Hemşire her hasta ve ailesi kapsamlı bir şekilde değerlendirmelidir. Değerlendirmeler sırasında aile ve hastanın bireyselliği, gereksinimleri göz önünde bulundurulmalıdır. Aile ve hastanın tercihlerine saygı duyulmalıdır. (Nelson et.al.2000, ACTChildPallServGuide.pdf 2003). 23

24 Sorunların belirlenmesi-1 Hasta ve ailenin bilgi gereksinimi Semptom kontrolü Fiziksel Ağrı Dispne Yorgunluk İştahsızlık/ beslenme sorunları Kabızlık Psikososyal Anksiyete Depresyon Sosyal izolasyon 24

25 Hasta ve ailesinin bilgi gereksinimi karģılanmalı Hastalığı ve tedavisi, Komplikasyonları, Şu anki durumu, Yapılacak uygulamalar ve hizmetler Prognozu, hastalığın seyrini içermelidir. Hastaya verilecek bilgiler hastanın yaşına ve gelişimsel düzeyine uygun olmalıdır (Ishibashi 2001). 25

26 ÇOCUK AĞRI YAġAMAMALI!! Ağrısının değerlendirilmesi sürekli olmalı ve aileye öğretilmelidir. Çocuğun yaşına uygun bir ölçekle değerlendirilmelidir. (Lebel A., Cancer pain and palliative care in children, Techniques in Regional Anesthesia and Pain Management, 2005; 9, ). 26

27 Ağrı Ağrısının ortadan kaldırılması için uygun tedavi alması sağlanmalıdır. Tedavinin sürekliliği sağlanmalıdır. Farmakolojik ve farmakolojik olmayan yöntemlerin kullanılması sağlanmalıdır. Tedavinin etkinliği izlenmelidir. Yan etkileri izlenmelidir. 27

28 Dispne Solunum sıkıntısı izlenmelidir. Oksijen tedavisi ( satürasyonu, komplikasyonları..) Gevşeme egzersizleri Farmakolojik tedavi (Ullrich KC, Mayer OH. Assessment and Management of Fatigue and Dyspnea in Pediatric Palliative Care Pediatric Clinics of North America, Volume 54, Issue 5, October 2007, Pages ). 28

29 Yorgunluk Düzenli değerlendirilmesi Egzersiz Düzenli uyku Enerji koruyucu aktiviteler 29

30 Beslenme ve hidrasyon İştahsızlık Kilo kaybı Ağız kuruluğu Diekema DS, Botkin JR; Committee on Bioethics, American Academy of Pediatrics. Clinical report forgoing medically provided nutrition and hydration in children. Pediatrics. 2009;124(2):

31 Hasta ve Ailesi ile ĠletiĢim o ya da onlar yokmuş gibi davranmamak 31

32 ĠletiĢim Aileye palyatif bakımın amacı anlatılmalıdır. Yaşanan günlerin sayısından çok kalitesinin önemli olduğu vurgulanmalıdır. Çocuğun yaşadığı her günün anlamlı kılınmasını önemi vurgulanmalıdır. (Kang T. Et al. Pediatric Palliative, End-of-Life, and Bereavement Care Pediatr Clin N Am 52 (2005) ). (Collins J J. Palliative care and the child with cancer Hematol Oncol Clin N Am 16 (2002) ). 32

33 Aileler için destek( sosyal,psikolojik,dini) Sosyal izolasyon, Arkadaş ve komşuluk ilişkilerinin bozulması Tükenmişlik Depresyon 33

34 Aileye dinlenme desteğinin sağlanması ( respite care ) Aile üyelerinin belirli ve düzenli aralıklarla hastanden/evden uzaklaşmaları sağlanmalıdır. Bu nedenle bakım verenlere destek olunabilir. (http://www.act.org.uk/pdfdocuments/actchildpallservguide.pdf 2003 ). 34

35 Ölüm sırasındaki bakım 35

36 İyi ölüm/ saygın ölüm/onurlu ölüm/ İyi ölüm huzurlu ölüm??? hasta, ailesi ve bakım verenlerin ağrı acı ve stres yaşamalarını önlemek, hasta ve ailesinin isteklerini yerine getirebilmek, klinik, etik ve kültürel bakım standartlarıyla tutarlı bir bakım alarak ölüm süreci yaşamaktır (Kehl KA. Moving Toward Peace: An Analysis of the Concept of a Good Death. American Journal of Hospice and Palliative Medicine 2006; 23; ). (Welch SB. Can the Death of a Child Be Good? Journal of Pediatric Nursing. 2008; 23: ). 36

37 Güzel/saygın ölüm ( good death) ilkeleri Ölümün ne zaman olacağını bilmek Mahremiyeti ve saygınlığını sürdürmek Ağrının kontrolünü sağlamak Ölümün nerede olması konusunda karar vermek Gereksinim duyduğu her türlü bilgiyi alabilmek Gerekli manevi ve duygusal desteği alabilmek Evde bakım gereksiniminin sağlanması Son anında yanında kimin olacağına karar vermek Son andaki kararlarına saygı duyulması (DNR) Hoşçakal diyecek zamanının olması Gitme zamanı geldiğinde gidebilmek 37

38 Ölüm sırasındaki bakım Ebeveynlerin soruları yanıtlanmalı O ölecek mi, biz O nun öldüğünü nasıl bileceğiz, O öldüğünde ne olacak gibi sorular sorabilirler. Bu sorular ebeveynlerin hastanın ölümüne ilişkin yoğun kaygı yaşadıklarını göstermektedir. Ayrıca bu dönemde ebeveynler hastanın acı çekmesinden ve öldüğünde yanında olamamaktan da endişe duyabilirler. 38

39 HemĢire; Çocuğun son döneminde dış görünüşüne de dikkat etmelidir (sekresyonları, hijyeni) Çocuğun son günleri, saatleri ve dakikalarının her zaman aile üyeleri tarafından hatırlanacağını unutmamalıdır. Çocuğun son dakikalarının hem aile hem de çocuk için şevkatli ve saygın olması sağlanmalıdır. (Postovsky S, Arush MWB. Care Of A Chıld Dyıng Of Cancer: The Role of the Palliative Care Team in Pediatric Oncology, PediatricHematology and Oncology 2004; 21: ). 39

40 YAS SÜRECİ 40

41 Yas süreci Yas normal bir süreçtir. Yas sürecinde hemşire aileye desteğini sürdürmelidir. Kardeşlerin de desteğe gereksinimi olabilir. Destek grupları (http://www.act.org.uk/pdfdocuments/actchildpallservguide.pdf 2003 ). (Kang T. Et al. Pediatric Palliative, End-of-Life, and Bereavement Care Pediatr Clin N Am 52, 2005, ). 41

42 Evde palyatif bakım Semptom yükünde azalma, Hasta ve ailenin bakım ve tedaviye uyumunun artması, Hasta ve aile doyumunda artış, Hastanede, yoğun bakımda ve acil odasında kalış süresinde ve yeniden yatış hızında azalma gibi yararları olduğu belirtilmektedir (http://www.ohpco.org/ 2004). 42

43 Özetle, Palyatif bakım verilirken çocuk ve aile bakımın odak noktası olmalıdır. Ebeveynlere, kardeşlerine ve çocuğun kendisine sürekli bilgi verilmelidir. Çocuğun fiziksel ve bilişsel durumu ne olursa olsun mahremiyetine saygı duyulmalıdır. Yaşına ve anlama durumuna uygun ve duyarlı bir şekilde açık ve samimi bir iletişim sürdürülmelidir. 43

44 Sağlıklı bir yaşam, huzurlu bir ölüm. 44

Hastanın Taburculuk Eğitimi Evde Bakımı

Hastanın Taburculuk Eğitimi Evde Bakımı Kanser Hastasında Bakımın Devamlılığı/Sürekliliğinin Sağlanması Hastanın Taburculuk Eğitimi Evde Bakımı Prof.Dr.Hatice Bostanoğlu (Fesci) Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KANSER HASTALARINDA KEMOTERAPİNİN C-REAKTİF PROTEİN DÜZEYİNE VE YAŞAM KALİTESİNE OLAN ETKİLERİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gökhan

Detaylı

Onkolojik Sosyal Hizmet

Onkolojik Sosyal Hizmet Onkolojik Sosyal Hizmet Hasan Hüseyin Altınova 1, Veli Duyan 2 1 Öğr. Gör., 2 Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZET Onkolojik Sosyal Hizmet Kanser öncelikle

Detaylı

Radyoterapi Alan Hastaların Evde Bakım Gereksinimleri Ve Yaşam Kaliteleri*

Radyoterapi Alan Hastaların Evde Bakım Gereksinimleri Ve Yaşam Kaliteleri* Radyoterapi Alan Hastaların Evde Bakım Gereksinimleri Ve Yaşam Kaliteleri* Gül ERTEM **, Aslı KALKIM***, Süreyya BULUT****, Ümran SEVİL***** ÖZET Amaç: Tanımlayıcı tipte olan bu çalışma, radyoterapi alan

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ i T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YOĞUN BAKIMDA YATAN ÇOCUK HASTALARIN ANNELERİNİN MANEVİ BAKIM (SPİRİTÜEL BAKIM) GEREKSİNİMLERİ HEMŞİRELİK PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ ESMA SÜLÜ DANIŞMAN

Detaylı

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Yaşam Dönemlerine Göre Kadın Sağlığı ve Ruhsal İşlevler: Hemşirelik Yaklaşımlarının

Detaylı

ACIBADEM HASTANESİ KARDİYAK REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ DENEYİMİ SONUÇLARI

ACIBADEM HASTANESİ KARDİYAK REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ DENEYİMİ SONUÇLARI ACIBADEM HASTANESİ KARDİYAK REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ DENEYİMİ SONUÇLARI 17 21 Ekim 2008 tarihleri arasında Çeşmede gerçekleşen Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresinde sözel bildiri olarak

Detaylı

sorunu olan çocuklara göre daha fazla olduğu

sorunu olan çocuklara göre daha fazla olduğu KANSERLİ ÇOCUK OKULA GİDEBİLİR Mİ? AYFER ELÇİGİL* ÖZ Tıbbi tedavi ve teknolojideki gelişmelerle birlikte, kanser tanısı alıp yaşayan çocuk sayısı her yıl artmaktadır. Kanserli çocuklar hastalık ve tedaviye

Detaylı

RADYOTERAPİ SONUCU GELİŞEN YAN ETKİLER VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI Aslı SİS ÇELİK 1 SIDE EFFECTS CAUSED BY RADIOTHERAPY AND THE NURSING APPROACH

RADYOTERAPİ SONUCU GELİŞEN YAN ETKİLER VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI Aslı SİS ÇELİK 1 SIDE EFFECTS CAUSED BY RADIOTHERAPY AND THE NURSING APPROACH RADYOTERAPİ SONUCU GELİŞEN YAN ETKİLER VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI Aslı SİS ÇELİK 1 ÖZET Kanser tedavisinde kullanılan radyoterapinin ana ilkesi kanserli hücrelerin tahrip edilmesi için iyonize radyasyonun

Detaylı

Transarterial Kemoembolizasyon ve Radyofrekans Ablasyon Yapılan Hastada Hemşirelik Bakımı

Transarterial Kemoembolizasyon ve Radyofrekans Ablasyon Yapılan Hastada Hemşirelik Bakımı güncel gastroenteroloji 16/4 Transarterial Kemoembolizasyon ve Radyofrekans Ablasyon Yapılan Hastada Hemşirelik Bakımı Nur AKGÜL, Sultan KAV Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve

Detaylı

Mağfiret KARA, Türkinaz AŞTİ

Mağfiret KARA, Türkinaz AŞTİ KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALIĞININ EVDE BAKIMI A HOME CARE OF THE CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE Mağfiret KARA, Türkinaz AŞTİ Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Esasları

Detaylı

Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases

Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(3):513-552 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases Murat

Detaylı

Solunum Sistemi Hastalıklarında Evde Bakım Yönetimi

Solunum Sistemi Hastalıklarında Evde Bakım Yönetimi Solunum Sistemi Hastalıklarında Evde Bakım Yönetimi Tuğba AKSU*, Çiçek FADILOĞLU** ÖZET Solunum sistemi hastalıkları yalnızca hastayı değil aynı zamanda hastanın ailesi ve çevresini de etkilemektedir.

Detaylı

MASTEKTOMİLİ HASTALARDA EVDE BAKIM

MASTEKTOMİLİ HASTALARDA EVDE BAKIM DERLEME MASTEKTOMİLİ HASTALARDA EVDE BAKIM Ayla Yavuz Karamanoğlu, Fadime Gök Özer Pamukkale Üniversitesi, Denizli Sağlık Yüksekokulu, Denizli, Türkiye ÖZET Meme kanseri en sık görülen kanser sıralamasında

Detaylı

Kanserli hastalarda tedavi seçenekleri Hasta hakları

Kanserli hastalarda tedavi seçenekleri Hasta hakları Kanserli hastalarda tedavi seçenekleri Hasta hakları Prof. Dr. Tezer Kutluk Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Genel Başkanı Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Müdürü Hacettepe Onkoloji Hastanesi

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 ANKARA 2015 ISBN : 978-975-590-520-4 T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No : 960 Baskı : Anıl Reklam Matbaa Ltd. Şti. Özveren Sokak No:13/A

Detaylı

GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Yıldız BĠNĠCĠ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd.

Detaylı

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ümmü YILDIZ FINDIK AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN

Detaylı

Kemoterapide Semptomların Yönetimi

Kemoterapide Semptomların Yönetimi DERLEME Kemoterapide Semptomların Yönetimi Tuğba Yılmaz Esencan, Yeliz Doğan Merih Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adres: Uzm. Hem. Tuğba Yılmaz Esencan. Zeynep Kamil

Detaylı

ÖĞRETİM SÜRECİ VE HEMŞİRELİK Teaching Process and Nursing. Meral BAYAT 1

ÖĞRETİM SÜRECİ VE HEMŞİRELİK Teaching Process and Nursing. Meral BAYAT 1 DERLEME (Review Article) ÖĞRETİM SÜRECİ VE HEMŞİRELİK Teaching Process and Nursing Meral BAYAT 1 Özet : Hemşireliğin temel işlevi, sağlıklı ya da hasta bireye yardım etmektir. Bu yardım, sağlamın sağlığını

Detaylı

KOAH ta Yaşamın Son Günleri

KOAH ta Yaşamın Son Günleri Derleme Review 143 KOAH ta Yaşamın Son Günleri The Last Year of Life of COPD Dr. Aslıhan YALÇIN 1, Dr. Akın KAYA 2 1 Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Erzurum 2 Ankara

Detaylı

HASTA VE AİLESİNE ÖLÜMLE BAŞ ETMELERİNDE YARDIM ETME

HASTA VE AİLESİNE ÖLÜMLE BAŞ ETMELERİNDE YARDIM ETME C. Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 1998, 2 (2) HASTA VE AİLESİNE ÖLÜMLE BAŞ ETMELERİNDE YARDIM ETME Rana YİĞİT * ÖZET Ölüm ani ve beklenmedik olduğundan, bir hastanın ölümü asla kolay değildir. Bu nedenle

Detaylı

Kanser tanısı konulan hastayı uzun ve zor bir dönem beklemektedir.

Kanser tanısı konulan hastayı uzun ve zor bir dönem beklemektedir. ORIGINAL ARTICLES / ORİJİNAL MAKALELER KEMOTERAPİ ALAN MEME KANSERLİ HASTALARDA, KEMOTERAPİNİN YAN ETKİLERİNE İLİŞKİN VERİLEN EĞİTİM VE EVDE İZLEMİN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Duygu Akçay

Detaylı

MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Ebru DIĞRAK YÜKSEK LİSANS TEZİ HEMŞİRELİK

Detaylı

Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı

Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2010;11(3):125-132 DERLEME - REVIEW Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı In-Home Health Services as an Alternative Form of Presentation

Detaylı

YAŞLILARDA MALNÜTRİSYON KILAVUZU

YAŞLILARDA MALNÜTRİSYON KILAVUZU AKADEMİK GERİATRİ DERNEĞİ YAŞLILARDA MALNÜTRİSYON KILAVUZU 22 Ocak 2013 Ankara Editör: Prof. Dr. Servet ARIOĞUL İÇİNDEKİLER Malnütrisyon Kılavuzu Bilimsel Sekretarya 6 Malnütrisyon Kılavuzu Bilimsel Sekretarya

Detaylı

Cerrahi Hasta Eğitiminde Kullanılan Güncel Yöntemler: Hastalık Merkezli Değil, Hasta Merkezli Eğitim

Cerrahi Hasta Eğitiminde Kullanılan Güncel Yöntemler: Hastalık Merkezli Değil, Hasta Merkezli Eğitim MÜSBED 2015;5(2):129-133 DOI: 10.5455/musbed.20150125115949 Cerrahi Hasta Eğitiminde Kullanılan Güncel Yöntemler: Hastalık Merkezli Değil, Hasta Merkezli Eğitim Tülin Yıldız Derleme / Review Namık Kemal

Detaylı

Kanser Hastalarında Beden İmajı Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımları

Kanser Hastalarında Beden İmajı Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımları Kanser Hastalarında Beden İmajı Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımları Hazırlayan: Uzm. Hem. Ayşin Kayış Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Onkoloji Vaka Yönetici Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 23.02.2012 akayis@asg.com.tr

Detaylı

BĐR ÜNĐVERSĐTE HASTANESĐ YENĐDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNĐTESĐNDE PREMATÜRE BEBEĞĐ YATAN EBEVEYNLERĐN STRES DÜZEYĐ VE BAŞ ETME YÖNTEMLERĐ

BĐR ÜNĐVERSĐTE HASTANESĐ YENĐDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNĐTESĐNDE PREMATÜRE BEBEĞĐ YATAN EBEVEYNLERĐN STRES DÜZEYĐ VE BAŞ ETME YÖNTEMLERĐ BĐR ÜNĐVERSĐTE HASTANESĐ YENĐDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNĐTESĐNDE PREMATÜRE BEBEĞĐ YATAN EBEVEYNLERĐN STRES DÜZEYĐ VE BAŞ ETME YÖNTEMLERĐ Burcu ÇEKĐN Nisan 2014 DENĐZLĐ BĐR ÜNĐVERSĐTE HASTANESĐ YENĐDOĞAN YOĞUN

Detaylı

TSHD. Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi. Hakemli Dergi. 2013/12 Sayı:2 T.C.

TSHD. Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi. Hakemli Dergi. 2013/12 Sayı:2 T.C. Hakemli Dergi TSHD T.C. 2013/12 Sayı:2 Derginin Künyesi Yayın Sahibi T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Adına Prof.Dr. İrfan ŞENCAN YAYIN KURULU BAŞKANI Uzm. Dr. Arif KAPUAĞASI YAYIN

Detaylı