Çocuklarda Obstrüktif Alt Solunum Yolu Hastalıkları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çocuklarda Obstrüktif Alt Solunum Yolu Hastalıkları"

Transkript

1 79 Çocuklarda Obstrüktif Alt Solunum Yolu Hastalıkları Yasemin GÖKDEMİR, Fazilet KARAKOÇ AKUT ASTIM ATAĞI Astım atağı, astımlı bir hastada ilerleyen nefes darlığı, öksürük, hışıltı veya göğüste baskı hissi yakınmalarının ortaya çıkması ve PEF, FEV 1 gibi solunum fonksiyon testi (SFT) parametrelerinde düşme ile karakterizedir. Astım atakları; astımın ağırlığı ve kontrol altında olup olmadığının belirlenmesinde önemli bir parametredir. Ataklardan çoğunlukla viral enfeksiyonlar, allerjenler ya da antiinflamatuvar tedavinin yetersizliği sorumludur. Tanı Akut astım atağında fizik muayenede sıklıkla saptanan bulgular taşikardi, taşipne, siyanoz, davranış değişiklikleri, sessiz göğüs ve yardımcı solunum kaslarının kullanılmasıdır. Şiddetli vakalarda subkutan amfizem ve 20 mmhg nın üzerinde pulsus paradoksus saptanabilir, bütün bu bulgular aynı zamanda atağın hafif, orta ve ağır olarak sınıflandırılmasında kullanılır. Akut astım atağı ile başvuran bir hastada akciğer grafisinin rutin olarak çekilmesine gerek yoktur ancak pnömotoraks veya atelektazi gibi bir komplikasyon düşündürecek bir klinik bulgu varlığında yada açıklanamayan kötüleşme veya tedaviye yanıtta gecikme durumunda akciğer grafisi çekilmelidir. Zirve akım veya spirometrik ölçümler ağır solunum sıkıntısı olmayan büyük çocuklarda uygulanabilir. Nabız oksimetresi atağın iyileşmesinin gösterilmesinde iyi bir göstergedir. Başvuru esnasında oksijen satürasyonu %95 üzerinde olanlarda hızlı klinik iyileşme olur ve taburcu edilebilirler. Satürasyonu %91 ve altında ise hastalar diğer klinik bulgular da göz önüne alınarak hastane yatışı açısından değerlendirilmelidir. Satürasyon değeri %92-94 arasında olanlar agresif olarak tedavi edilerek hastane yatışı açısından yeniden değerlendirilmelidir. Her akut atak profilaksi ve koruyucu tedavinin başarısız olma durumudur ve takipte idame tedavisi yeniden gözden geçirilmelidir. Atak Tedavisi Astım atakları şiddetli olduğunda hayatı tehdit edicidir ve tedavisi acil serviste yürütülmelidir. Tedavi hızla başlatılırken, aynı zamanda atağa ilişkin kısa bir öykü alınmalı, fizik muayene yapılmalı ve atağın şiddeti belirlenmelidir (Tablo 79-1). Oksijen Oksijen satürasyonunu %95 in üzerinde tutacak şekilde nazal kanül, maske veya hood ile oksijen verilmeli ve oksijen tedavisi nabız oksimetresi ile izlenerek titre edilmelidir. Hızlı etkili β2 agonistler Hızlı etkili β 2 agonistler akut astım tedavisinde 1970 lerden itibaren uygulanan en etkili tedavidir. Uygulanma sıklığı atağın şiddetine göre değişmekle birlikte ağır ataklarda sürekli β 2 agonist uygulamasının aralıklı uygulamaya göre daha etkili olduğu ve hastane yatış oranını azalttığı saptanmıştır. Hafif ve orta ağırlıktaki atakta ise böyle bir fayda saptanmamıştır. Bununla birlikte Bradding ve arkadaşları akut astım atağı nedeni ile hastane yatışı gerektiren hastalarda, aralıklı olarak gerektiğinde uygulanan tedavinin, 4 saatte bir uygulanan tedaviye kıyasla anlamlı olarak daha kısa süre hastanede yatışa, daha az nebülizasyona ve daha az çarpıntıya neden olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, 1

2 2 KISIM 17 PEDİATRİK HASTALARIN YOĞUN BAKIM SORUNLARI TABLO 79-1 Astım akut atak şiddetinin sınıflandırması Astım atak şiddeti Hafif Orta Ağır Semptomlar Dispne Konuşma Genel durum Yürürken (bebekte kısa ağlama) Cümlelerle Huzursuz olabilir Konuşurken (bebekte beslenmeyi reddetme) Birkaç sözcükle Genellikle huzursuz Dinlenirken Kelimelerle İrrite veya konfüzyona eğilimli Bulgular Solunum hızı Yardımcı solunum kaslarının kullanımı Wheezing Nabız/dakika PEF (bronkodilatatör sonrası) PaO 2 SaO 2 (%) PaCO 2 Artmış Genellikle yok Genelikle ekspiryum sonunda <100 >%80 Normal >95 <45 mmhg Artmış Var Belirgin %60-80 >60 mmhg <45 mmhg >30 Genellikle var Belirgin >120 <60 <60 mmhg <91 <45 mmhg Bu zamana kadar aminofilin ile ilgili yapılan çalışmaların birçoğu bu tedavinin rutin tedavi yöntemlerine ek bir fayalevlenmelerde nebülize tedavide mantıklı bir yaklaşım, hastaneye yatan hastalarda başlangıçta sürekli tedavi verilmesi, ardından aralıklı olarak gerektiğinde uygulanan tedaviye geçilmesidir. Şiddetli astım alevlenmeleri olan hastalarda intravenöz β 2 agonistlerin rutin kullanımını destekleyen herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Adrenalin Akut astım alevlenmeleri sırasında rutin olarak kullanılmaz. Sistemik kortikosteroidler Sistemik glukokortikosteroidler alevlenmelerin ortadan kalkmasını hızlandırır ve en hafif olanları dışında bütün alevlenmelerde kullanılmalıdır. Özellikle başlangıçta verilen hızlı etkili inhale β 2 agonist tedavisi ile yeterli iyileşmenin olmadığı durumlarda, oral glukokortikosteroid kullanırken akut atağın ortaya çıktığı hastalarda ya da daha önceki alevlenmelerde glukokortikosteroid kullanımı gerekli olan hastalarda sistemik steroid kullanımı gereklidir. Oral glukokortikosteroidlerin akut atak ile acil başvurusunda ilk bir saat içinde uygulanmasının hastane yatış oranını azalttığı bildirilmiştir. Oral prednisolon veya eşdeğeri 1-2 mg/kg/gün dozunda kullanılır. Ağır atakta intravenöz (IV) hidrokortizonun 4 mg/kg 3-5 gün kullanılması önerilir. Oral kortikosteroid tedavisi IV tedavi kadar etkilidir, fakat yüksek doz β 2 agonist tedavi alan kritik hasta çocukta kusma da sık rastlanan bir bulgudur ve gastrointestinal emilim de azalmıştır. Bu hastalarda IV kortikosteroid tercih edilir. Ağır astım atağında sistemik kortikosteroidleri 4-6 mg/kg/gün gibi yüksek dozlarda kullanım öneren yayın- lar da bulunmakla birlikte yüksek dozlarda peptik ülser, hipertansiyon, davranış değişikliği ve miyopati gibi yan etkilerin görülebileceği unutulmamalıdır. İnhale kortikosteroidler Yüksek doz inhale kortikosteroidlerin akut astım atağının tedavisinde sistemik steroidler yerine ya da sistemik steroidlere ek olarak kullanıldığında faydalı olduğunu gösteren çalışmalar vardır. Bununla birlikte yüksek doz inhale kortikosteroid kullanımında maliyet önemli bir faktördür. Bu tedavinin rutin olarak kullanılabilmesi ve uluslararası tedavi rehberlerinde yer alabilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. İpratropyum bromür Nebülize β 2 agonistle ipratropyum bromür kombinasyonu, bu ilaçlar tek başına kullanıldığında gözlemlenenden daha iyi bronkodilatasyon sağlayabilir ve metilksantinler düşünülmeden önce bu kombinasyon uygulanmalıdır. β 2 agonist /antikolinerjik kombinasyonu tedavisi daha düşük hastaneye yatış oranları ve PEF ve FEV1 de daha fazla düzelme sağlamaktadır. Bununla birlikte, hastaneye yatırılan astımlı çocuklarda nebülize β 2 agoniste ve sistemik glukokortikosteroidlere nebülize ipratropiyum bromür eklenmesi fazladan yarar sağlamıyor gibi görünmektedir. Aminofilin

3 BÖLÜM 79 Çocuklarda Obstrüktif Alt Solunum Yolu Hastalıkları 3 Mekanik ventilasyon ihtiyacı akut atakta çok nadirdir. Entübasyonun kardiyorespiratuvar arrest dışında kesin endikasyonu yoktur. Bununla birlikte maksimum farmakolojik tedaviye rağmen solunum sıkıntısında gerileme olmaz ve solunum yetmezliği belirgin ise entübasyon ve mekanik ventilasyon kararı verilebilir. Mekanik ventilasyon ihtiyacı gerektiren hastalarda ortaya çıkan komplikasyonların yarısından fazlası entübasyon sırasında ya da hemen sonrasında ortaya çıkmaktadır. Bu neden ile bu hastalarda entübasyonun mümkün olduda sağladığını göstermemişlerdir. Bununla birlikte akut astım atağı tedavisinde rutin olarak kullanılan tedavi yöntemlerine yeterli yanıt alınamadığında tedaviye aminofilin eklenmesi düşünülebilir. Bu durumda aminofilin 6 mg/kg tek doz olarak 30 dakikadan uzun sürede verilen yükleme ardından da 1mg/kg/sa serum düzeyini terapötik sınırda tutacak şeklinde idame şeklinde uygulanır. Aminofilinin bronkodilatasyonun yanında, ventilasyonun uyarılması ve diyafragmatik yorgunluğun azaltılmasında da etkili olabileceği düşünülmektedir. Magnezyum sülfat Magnezyum, astımda düz kaslar üzerine bronkodilatasyon etkisi ve inflamasyon sırasında oluşan nötrofil hasarını azaltması nedeniyle faydalı olabilir. Akut astım alevlenmelerinde rutin kullanım için önerilmez, ancak uygulanan diğer tedavilere yanıt alınamadığında, bir saat boyunca tedavi sonrasında FEV1 değeri beklenenin %60 ının üzerine çıkmayan çocuklarda ve ağır hastalarda hastaneye yatış ihtiyacını azalttığını gösteren çalışmalar vardır. İntravenöz magnezyum sülfat 25 mg/kg dozunda (maksimum 2 gram) 20 dakikada infüzyon şeklinde uygulanır. Helyum Tedavisi Helyum/oksijen karışımının (Heliox) dansitesi soluduğumuz oda havasından daha düşüktür, viskozitesi ise daha yüksektir. Bu sayede solunum yollarındaki direncin düşmesini sağlar. Konvansiyonel mekanik ventilasyon ihtiyacı olan ağır astım ataklı hastalarda helyum-oksijen uygulanmasının tepe inspiratuvar basınç, kan gazı ph sında, parsiyel CO 2 basıncında iyileşmeye neden olduğunu gösteren çalışmalar vardır. Helyum-oksijen tedavisi ile ilgili olarak yapılan çalışmaların sistematik incelemesi bu tedavinin yeterince etkin olmadığını düşündürmektedir. Bununla birlikte standart tedaviye yanıt vermeyen hastalarda alternatif bir tedavi yöntemi olarak düşünülebilir. Sedatifler Solunumu baskılayıcı etkileri nedeni ile anksiyolitik ve hipnotik ilaçların akut astım atağı tedavisinde kullanılmaları önerilmemektedir. Ayrıca bu ilaçların kullanımı ile astıma bağlı ölümler arasında ilişki olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. Yoğun bakım ünitesinde atak tedavisi Uzun süredir astım tanısı ile takip edilen, son bir yıl içinde üç ya da daha fazla acil başvurusu olan, Ig E düzeyi yüksek ve başvuruda oksijen satürasyonu %91 in altında olan hastalar yoğun bakım ünitesi (YBÜ) ne yatış için yüksek risk taşırlar. Akut astım atağı ile acil serviste tedavi edilen hastalar standart tedaviye yanıt vermiyor ise hastanın YBÜ nde iz- TABLO 79-2 Akut astım atağında YBÜ endikasyonları Geçmiş astım atağında yoğun bakım ihtiyacı olan hastalar Arteriyel CO 2 basıncında >45 mmhg veya >10 mmhg artış PEF ve beklenen %FEV 1 değerinin <%33 olması O 2 tedavisine rağmen <PaO 2 60 mmhg Bilinç durumunda bozulma Metabolik asidoz Pnömotoraks veya pnömomediastinum lenmesi uygun olacaktır. Tablo 79-2 de YBÜ endikasyonları görülmektedir. Bazı hastalarda astım atağı solunum fonksiyonlarında hızlı kötüleşme ile seyredebilir. Bu hastalarda YBÜ nde dikkatli monitörizasyon ve yoğun tedavi solunum yetmezliğine gidiş ve mekanik ventilasyonu önleyebilir. Akut astım atağında takipne ile birlikte genellikle PaCO 2 düzeyinde düşüklük saptanır, PCO 2 düzeyinde artış hastada solunum yetersizliğine gidişin bir göstergesi olabilir. Akut atakta hipoksi sık rastlanan bir bulgudur fakat genellikle tedavi ile kısa sürede düzelir. Hava kaçağının olmadığı durumlarda oksijen tedavisine rağmen hipoksinin persiste etmesi atelektazi ve hiperinflasyona bağlı olarak ciddi ventilasyon perfüzyon bozukluğunu düşündürür. Persistan hipoksi ve yorgunluğa bağlı olarak ortaya çıkan bilinç durumunda bozukluk ağır ataklarda renal bikarbonat kaybı, doku hipoksisi ve β 2 agonist tedavisi ile ilişkili olduğu düşünülen metabolik asidoz YBÜ ne transfer endikasyonlarındandır. Ayrıca bazı hastalarda pnömotoraks veya pnömomediastinium gelişebilir bu durumda da hastanın YBÜ nde izlenmesi uygun olacaktır. Noninvazif pozitif basınçlı ventilasyon (NPPV) ağır astım atak tedavisinde entübasyon öncesi denenebilir. NPPV sürekli pozitif hava yolu basıncı (CPAP) veya bilevel pozitif hava yolu basıncı (BIPAP) olarak uygulanabilir. Erişkin hastalarda akut astım atağı tedavisinde NPPV etkinliğini araştıran çalışmalarda NPPV nin pulmoner fonksiyonlarda iyileşme, gaz değişiminde artış, hastane yatışını da azalttığını gösteren çalışmalar mevcuttur. Çocuklarda ise akut astım atağında NPPV kullanımıyla ilişkin az sayıda araştırma mevcuttur. Entübasyon

4 4 KISIM 17 PEDİATRİK HASTALARIN YOĞUN BAKIM SORUNLARI ğunca deneyimli uzmanlar tarafından yapılması önerilmektedir. Entübasyon sırasında histamin salınımına bağlı bronkospazmda kötüleşme olma ihtimali nedeniyle morfin ile sedasyondan kaçınılmalıdır. Ketaminin analjezik ve sedatif etkileri yanında bronkodilatasyon yapıcı etkisi de olduğu için uygun bir seçenek olabilir, midazolam veya lorazepam gibi bir benzodiazepin ile kombine olarak kullanılması önerilir. Entübasyon sırasında laringospazm olabilir bu neden ile entübasyon öncesi atropin ve hipofarinkse lokal anestetik uygulanması önerilmektedir. Eğer imkân varsa kaflı entübasyon tüpüyle oral entübasyon önerilir. Ventilatör stratejisi Son yıllarda mekanik ventilasyon gerektiren hastaların bakımı ile ilgili önemli gelişmeler olmuştur. Şiddetli hava yolu obstrüksiyonu olan hastalarda mekanik ventilasyon sırasında amaç hipoksiyi, hiperkapniyi ve solunumsal asidozu barotravma ve akciğer hiperinflasyonunu arttırmadan düzeltmektir. Genel olarak düşük solunum hızı (hastanın yaşına uygun solunum hızının yarısı) ve kısa inspirasyon süresi (I:E oranı 1:3-1:6) ile birlikte volüm kontrollü ventilasyon tercih edilir. Mekanik ventilasyondaki hastalarda ekspiryum için kısa süre verilir ise ilerleyici pulmoner hiperinflasyon oluşur ve bu durum intratorasik basınç artışı, barotravma, kardiyak depresyon gibi status astmatikus ile ilişkili birçok komplikasyondan sorumludur. Bu hastalarda 6-10 ml/kg tidal volüm kullanılması inspiratuar basıncı sınırlayarak barotravmayı önler. Düşük dakika ventilasyonu ile ph 7.2 üzerinde olacak şekilde hiperkapniye (PaCO 2 60 mmhg ya kadar) izin verilebilir. PEEP akciğer hiperinflasyonunu önlemek için düşük tutulmalıdır (0-3 cm H 2 O). Astımlı hastalarda farklı ventilatör stratejilerini birbirleri ile karşılaştıran çalışmalar olmamakla birlikte, yapılan çalışmaların sonuçları genel olarak bu yöntemlerin kullanıldığı hastalarda klinik bulguların daha iyi olduğu ve komplikasyon oranlarının daha düşük olduğunu göstermektedir. Sedasyon Mekanik ventilasyondaki hastaların sedasyona ihtiyacı vardır, ventilasyonun başlangıç aşamasında dinlenmeyi sağlamak ve hasta/ventilatör asenkronisini ortadan kaldırmak için kas gevşetici verilmesi önerilir. Anksiyete ve ajitasyon bronş spazmını arttırır. Ayrıca yeterli sedasyonun sağlanamadığı hastalarda endotrakeal tüpün yer değiştirmesi aspirasyon pnömonisi gibi komplikasyonlar da oluşabilir. Sedasyon için benzodiazepinler (midazolam, lorazepam) ile birlikte analjezik olarak ketamin bronkodilatör özellikleri nedeni ile ideal bir seçenek olabilir. Bu hastalarda nöromusküler blokan ajanların (vekuronyum, nondepolarizan aminosteroid, pankuronyum) yüksek doz steroid ile birlikte kullanılması sonucunda proksimal, distal kas güçsüzlüğü ve kas nekrozu ile karakterize ancak CPK yüksekliğinin ve myoglobinürinin her zaman eşlik etmediği akut bir miyopati tanımlanmıştır. Miyopati nedeni ile mekanik ventilatörden ayrılmayı tolere edemeyen vakalar rapor edilmiştir. AKUT BRONŞİYOLİT Akut bronşiyolit (AB) iki yaş altındaki çocuklarda çoğu kez viral etkenler ile oluşan hışıltı wheezing epizodudur. Daha çok 1 yaş altında olmakla birlikte, en sık 1-4 aylarda görülmektedir. Rinovirus, parainfluenza, adenovirus, influenza, metapnömovirus, mikoplazma pnömonia, klamidya trahomatis bronşiolite neden olabilir fakat RSV acil servis ve yoğun bakım ihtiyacı olan bronşiolitli hastalarda da ilk sırada yer alan etkendir. Hastaların %70 inde saptanan respiratuar sinsityal virus (RSV) kalabalık yaşam koşulları olan, sigara dumanına maruz kalan ve anne sütü almayan bebeklerde daha sık görülmekte, geç sonbahar ve kış aylarında epidemilere yol açmaktadır. Acil servis yatışı olan hastaların %70.6 sında ve yoğun bakım ihtiyacı olan hastaların ise %73.6 sında RSV etken olarak saptanmıştır. Acil servis ve yoğun bakım yatışı gerektiren hastaların sırası ile %18.5 inde ve %25.3 ünde Rhinovirus en sıklıkla rastlanan ikinci etkendir. Ayrıca AB tanısıyla interne edilen hastalarda RSV ve rinovirus koenfeksiyonu bulunabilir ki bu hastalarda yoğun bakım ihtiyacının 2.7 kat daha fazla olduğu saptanmıştır. Klinik bulgular ve seyir RSV infeksiyonu olan infantlarda tipik klinik bulgular öksürük, nazal konjesyon ve hafif ateştir. Bir-iki gün içerisinde öksürük, hışıltılı solunum, taşipne ve retraksiyonlar gelişir. Fizik muayene bulguları ekspiratuar wheezing, uzamış ekspiryum, taşipnedir. Hastalık çoğunlukla hafif veya orta şiddette geçirilir. Hastalık semptomları iki-üç günde giderek artar, yedi-on gün içinde ise giderek azalır. RSV enfeksiyonu geçiren hastaların %10 unda hastane yatışı gerekmektedir. AB hastalarının çoğunda iyi destek tedavisi ile yoğun bakım ihtiyacı önlenebilir. Bununla birlikte hastaların %1 inde tekrarlayan apne, persistan asidoz ve/veya yüksek oksijen ihtiyacı, artmış CO 2 düzeyi nedeni ile yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olabilir. Destekleyici tedavideki iyileşmeler nedeniyle prognoz çok iyidir ve genel olarak mortalite %1 in altındadır. Bununla birlikte altı haftadan küçük bebekler, konjenital kalp hastalığı özellikle pulmoner hipertansiyon eşlik ediyor ise, oksijen bağımlı kronik akciğer hastalığı, immün yetersizlikler, kistik fibrozis ve prematür doğum ağır bronşiyolit gelişmesi için risk faktörleridir. Bu hastalarda AB klinik seyri sırasında ventilatör desteği gerektiren solunum yetersizliği ve %4 oranında mortalite görülebilir. RSV infeksiyonu sırasında solunum yetersizliği yanı sıra apne özellikle preterm doğmuş ve kronik akciğer hastalığı olan çocuklarda önemli bir komplikasyondur. Hastaların bir kısmı çok ağır tekrarlayan apne nedeni ile solunum desteğine ihtiyaç duyarlar. Apneye sebep olan mekanizma tam olarak bilinmemektedir. Bu neden ile AB geçiren özellikle prematürite ve kronik akciğer hastalığı hikâyesi olan çocuklarda apne monitörü kullanımı önemlidir. Nabız oksimetresi ile ölçülen oksijen satürasyonu hastalığın ağırlığını saptamada en objektif belirteç olarak saptanmıştır.

5 BÖLÜM 79 Çocuklarda Obstrüktif Alt Solunum Yolu Hastalıkları 5 TABLO 79-3 Akut bronşiyolitli hastalarda hastaneye yatış endikasyonları Yüksek risk grubundaki hastalar, İki aylıktan küçük olma, Son 24 saat içinde acil poliklinik başvurusu olması, Yetersiz oral alım, Orta/ağır retraksiyon Hiperkapni bronşiyolitli hastalarda çok sık görülmese de solunum desteği başlanması düşünülen ağır vakalarda kan gazı değerlendirmesi yapılmalıdır. Hastane yatışı kararı ise ön planda yaş, risk faktörleri, klinik durum ve oksijen satürasyonuna göre verilir. Yüksek risk grubundaki hastalar semptomlar çok hafif olsa bile, 6 ayın altındaki süt çocuklarında ise ağır hastalık ve apne gelişme riski daha yüksek olduğu için yatış kararı daha hassas verilmelidir (Tablo 79-3). Tanı AB etiyolojisinin saptanmasında viral araştırma için örnek alınması dışında rutin olarak başka bir tetkike gerek yoktur. Akciğer grafisi sık olarak istendiği halde RSV bronşiyoliti olan vakalarda genel durum bozukluğu olmadıkça istenmesinin yararlı olduğunu gösterir bir kanıt yoktur. Yapılan bir çalışmaya göre akciğer grafisindeki değişiklikler ile klinik bulgular arasında korelasyon saptanmamış olup akciğer grafisinin sadece klinik durumu hızla kötüleşen veya altta yatan kardiyak veya pulmoner hastalığı olanlarda yoğun bakım tedavisi kararı verilmesinde gerekli olduğu bildirilmiştir. Ağır hastalarda uygunsuz antidiüretik hormon salınımı ve elektrolit dengesizliği gelişebilir, hafif ve orta derecede hastalık mevcudiyetinde rutin elektrolit bakılmasına gerek yoktur. İmmatur nötrofillerde artış nedeniyle nötrofili RSV infeksiyonu sırasında sık görülen bir bulgudur ama tam kan sayımı analizinin tanıda belirgin bir değeri yoktur. Ayırıcı Tanı Kistik fibrozis, tekrarlayan aspirasyonlar, konjenital akciğer anomalileri, perinatal gelişmiş klamidya infeksiyonu, immün yetersizlikler ve konjenital kalp hastalıkları, yabancı cisim aspirasyonu AB ile karışabilir. Tedavi Dikkatli monitörizasyon ve iyi planlanmış destekleyici bakım AB tedavisinin esasını oluşturur. Tedavide sıklıkla kullanılan ilaç ve yöntemler güncel literatür, ulusal ve uluslar arası tedavi rehberleri eşliğinde incelenmiştir. Oksijen Oksijen tedavisinin satürasyonun %93 ün altına inmesi durumunda başlanması önerilmektedir. Isıtılmış ve nemlendirilmiş oksijen FiO 2 %30-40 olacak şekilde oksijen hood veya nasal kanül ile verildiğinde birçok vakada hipoksiyi düzelterek, solunum sıkıntısı ve ajitasyonu geriletir. Sıvı Solunum sıkıntısı ve öksürük nedeniyle azalmış sıvı alımı AB li hastalarda dehidratasyona neden olabilir. Bazı merkezler hafif-orta ağırlıkta AB olan hastalarda nazogastrik tüp ile beslenmenin iyi tolere edildiğini ve hastaların sık ve az miktarda beslenme ile daha rahat olduklarını bildirmekle birlikte nazogastrik tüpün üst hava yolunda oluşturduğu obstrüksiyonun solunum işini, gastroözofajiyal reflüyü ve aspirasyon riskini arttırabileceğini akılda tutmak gerekir. Ağır bronşiyolitli vakalarda IV sıvı tedavisi önerilmektedir Uygunsuz antidiüretik hormon salınımı gelişen hastalarda hiponatremi gelişebilir bu durumda sıvı alımını kısıtlamak gereklidir. Antiviral ajanlar Ribavirin 1972 de sentez edilmiş geniş spektrumlu virustatik bir ilaçtır ve hood ile saat süresince ufak partikül aerosol olarak kullanılmaktadır. Pulmoner hipertansiyonun eşlik ettiği doğumsal kalp hastalığı ile birlikte olan bronşiyolitlerde, bronkopulmoner displazi ve kistik fibroz gibi kronik bir akciğer sorunu olanlarda, preterm bebeklerde ya da 6 haftalıktan küçük bebeklerde, altta yatan immün yetersizliği olan hastalarda ve ağır gidişli olgularda ribavirin uygulanmasının mekanik ventilatör ihtiyacını, hastane yatış süresini ve uzun dönemde gelişebilecek tekrarlayan wheezing epizodlarını azalttığını gösteren çalışmalar vardır. Bununla birlikte pahalı olması, uygulama zorlukları gibi dezavantajları vardır. Antiviral tedavinin etkinliği ve güvenilirliğini gösteren yeterli sayıda çalışma olmadığı için tedavide rutin olarak kullanılmamaktadır. Antibiyotikler RSV bronşiyolitinde sekonder bakteriyel infeksiyon nadir olarak bulunabilir. Mekanik ventilatör tedavisi alan hastalarda akciğer grafisinde yama tarzında pnömoni düşündüren infiltrasyonlar mevcut ise kültür sonucu çıkana kadar antibiyotik tedavisi başlanabilir. Bronkodilatatörler AB tedavisinde en tartışmalı tedavilerden biri de bronkodilatatör kullanımıdır. Selektif beta agonistler, epinefrin gibi non-selektif ajanlar ve teofilin yaygın olarak kullanılmasına rağmen bu tedavilerin AB tedavisinde yarar sağladığını gösteren yeterli bilimsel kanıt yoktur. Artmış mukus yapımı ve mukozal inflamasyon hava yolu obstrüksiyonuna neden olduğu için bu ajanların tedavide yeterince etkin olmadığı düşünülmektedir. Hızlı etkili inhale β2 agonist Ayaktan takip edilen hafif-orta AB vakalarının bir kısmında inhale beta agonist tedavisi ile respiratuar skorlarda kısa-

6 6 KISIM 17 PEDİATRİK HASTALARIN YOĞUN BAKIM SORUNLARI dönem iyileşme saptanmakla birlikte tedavinin oksijen satürasyonu üzerine bir etkisinin olmadığı, hastaneye yatışı engelleme ve hastaneden çıkışı kolaylaştırmada iyileştirici etkisinin olmadığı saptanmıştır. Sonuç olarak inhale beta agonist tedavisinin etkinliğini ve güvenilirliğini gösteren kesin kanıtlar olmadığı için AB tedavisinde rutin kullanımı önerilmemektedir. Bununla birlikte önceden tekrarlayan wheezing olan ya da ailede astım hikâyesi olan hastalarda eğer inhale beta agonistlerden klinik olarak hastanın fayda gördüğü düşünülüyor ise tedavide önerilebilir. Rasemik epinefrin (D ve L formu 1:1 karışımlı epinefrin) hem alfa adrenerjik etkisiyle bronşiyol duvarında vazokonstruksiyon yaparak hem de beta 2 agonist etkisiyle bronkodilatör etki sağlar. Ayaktan tedavi edilen hafif-orta AB vakalarında epinefrinin salbutamol ve plaseboya göre daha etkili olduğunu gösteren çalışmalar vardır. Ülkemizde rasemik epinefrin bulunmamaktadır, yerine adrenalin (L-epinefrin, 1/1000 lik adrenalin ampul, 1mg/1cc distile su ile 4 cc ye tamamlanarak) taşikardi, aritmi ve hipertansiyon yapıcı etkilerine dikkat edilerek gerekli durumlarda nebülizatörle verilebilir. Bununla birlikte AB tanısıyla yatan hastalarda inhale epinefrin kullanımının faydasını gösteren yeterli çalışma olmaması nedeni ile rutin kullanımı önerilmemektedir. Sistemik veya inhale kortikosteroidler AB tedavisinde yaygın olarak kullanılmasına rağmen bu tedavilerin etkinliğini gösteren yeterli düzeyde bilimsel kanıt mevcut değildir. Sistemik steroidlerin viral bronşiyolit nedeniyle hastane yatışı yapılan hastalarda klinik bulguların süresi ve hastane yatış süresini anlamlı olarak kısalttığını gösteren çalışmalar olduğu gibi bu tedavinin solunum hızı, oksijen saturasyonu, klinik skorda anlamlı bir iyileşmeye neden olmadığını gösteren çalışmalarda vardır. Benzer şekilde inhale steroidlerin AB tedavisinde etkinliğini değerlendiren çalışmaların sonuçları da sistemik steroidler ile yapılan çalışmaların sonuçlarına benzer şekilde farklılıklar göstermektedir. Sonuç olarak elimizdeki veriler ile inhale ya da sistemik steroidlerin AB rutin tedavisinde yeri yoktur. Soğuk buhar tedavisi ve fizyoterapi AB tedavisinde faydasını gösteren kanıt yoktur. Hastanede bronşiyolit tanısı ile yatan hastalarda (yoğun bakım ihtiyacı olmayan) yapılan çalışmada vibrasyon ve perküsyon ile yapılan göğüs fizyoterapisi hastane yatış süresi, oksijen ihtiyacı, klinik skorda iyileşme üzerine etkisi saptanmamıştır. Noninvazif ventilasyon, Heliox uygulamaları AB nedeniyle solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarda nazal sürekli basınç ventilasyonu (CPAP) uygulamasının mekanik ventilasyon ihtiyacını azalttığını gösteren çalışmalar vardır. AB hastalarda düşük dansiteli gaz karışımı heliox (%70 helium ve %30 oksijen) tedavisinin klinik skor üzerine olumlu etkileri olduğunu gösteren çalışmalar vardır. Rekombinan insan deoksiribonükleaz (rhdnase) RSV bronşiyolitindeki solunum yetmezliği yoğun mukus sekresyonunun solunum yollarından temizlenememesi nedeniyle gelişir. RSV bronşiyolitinde mukus nekrotik inflamatuar ve epitel hücreleri içerir. RhDNase kistik fibrozis hastalarında yoğun mukus sekresyonunu parçalamakta kullanılır. Masif unilateral atelektazi gelişmiş RSV bronşiyoliti tanılı hastalarda hastada günde 2 kez 2.5 mg nebulize rhdnaz tedavisinin kısa sürede klinik ve radyolojik iyileşmeye neden olduğunu gösteren vakalar bildirilmiştir. Sonuç olarak çok az sayıda çalışma olmasına rağmen ağır veya komplike AB li hastalarda atelektazi geliştiğinde rh- DNAase bir tedavi seçeneği olarak düşünülebilir. YABANCI CİSİM ASPİRASYONU Yabancı cisim aspirasyonu (YCA) çocuklarda alt solunum yolu obstrüksiyonuna yol açan önemli morbidite ve mortalite nedenlerinden birisidir. Türkiye de çocuklarda YCA ile ilgili çeşitli çalışmalar olmasına rağmen, ülkemizdeki YCA sıklığı, morbidite ve mortalite oranlarına ilişkin genel bilgiler mevcut değildir. Literatürdeki YCA serileri incelendiğinde ise mortalitenin %0 ila 1.5 arasında olduğu görülmektedir. YCA en sık 1 ila 3 yaş grubunda görülür. Fındık, çekirdek, fıstık, küçük şekerler, ceviz, elma, havuç, sosis, üzüm sıklıkla aspire edilen besin maddeleridir. Yabancı cisimler solunum yolunda burundan akciğer parankimine kadar her yere yerleşebilmekle birlikte çoğu cisim larenks, trakea, sağ ve sol ana bronş gibi proksimal hava yollarında bulunur. Aile ani başlayan öksürük ve nefes alamama gibi semptomlar açısından sorgulanmalıdır. Fizik muayenede solunum sırasında akciğerlerin ekspansiyonunda asimetri olması, oskültasyon ile solunum seslerinin azalmış olması ya da yokluğu, wheezing varlığı saptanabilir. YCA olan hastaların %12-40 ında fizik muayene normal olabilir. Radyolojide, opak maddenin grafide görülmesi dışında en sık rastlanılan radyolojik bulgular havalanma fazlalığı, atelektazi ve pnömonidir. YCA olan çocukların %7-30 unda akciğer grafisi normal olabilir. YCA ön tanısı alan her çocuğa tıbbi bir kontrendikasyon yoksa mümkün olan en kısa zamanda YC çıkarılması için genel anestezi altında rijid bronkoskopi uygulanmalıdır. YCA şüphesi olan çocuklarda oksijenizasyonda bozulma olabileceği için dikkatli bir monitörizasyon gereklidir. Şiddetli solunum sıkıntısı olan çocukların bronkoskopi öncesinde ya da sonrasında mekanik ventilasyon desteğine ihtiyacı olabilir. YCA ile ilişkili komplikasyonların birçoğu YCA nın erken dönemde tanı ve tedavi almaması ile ilişkilidir. Ebeveynlerin ihmali, YCA ilişkin hikaye ve semptom olmaması, akciğer grafisinin normal olması, hastaya yanlış tanı konulması gibi bir çok faktör geç tanıya katkıda bulunabilir. Hastaların başvuru semptomlarının genellikle nonspesifik

7 BÖLÜM 79 Çocuklarda Obstrüktif Alt Solunum Yolu Hastalıkları 7 olması nedeni ile özellikle net bir YCA hikâyesi olmayan çocuklar yanlış tanı alabilirler. Larengotrakeit, epiglottit, bronşit, tüberküloz, boğmaca, astım, krup ve retrofarengeal abse en sıklıkla rastlanılan yanlış tanılardır. Bronkoskopi sırasında YC nin tümüyle çıkarılamaması, parçalanması, daha distal hava yollarına kaçması, trakeadan kanama/laserasyon, bronkospazm, pnömotoraks ve pnömomediyastinum gibi komplikasyonlar gelişebilir. YC çıkarıldıktan sonra özellikle küçük çocukların gelişebilecek hava yolu ödemi ve obstrüksiyonu açısından dikkatle monitörize edilmesi gerekir. KAYNAKLAR 1. Abd-Allah SA, Rogers MS, Terry M, et al. Helium-oxygen therapy for pediatric acute severe asthma requiring mechanical ventilation. Pediatr Crit Care Med 2003; 4: American Academy of Pediatrics. Diagnosis and Management of Bronchiolitis. Pediatrics 2006; 118: Baharloo F, Veyckemans F, Francis C, et al. Tracheobronchial foreign bodies. Presentation and management in children and adults. Chest 1999; 115: Belessis Y, Dixon S, Thomsen A, et al. Risk Factors for an Intensive Care Unit Admission in Children With Asthma. Pediatr Pulmonol 2004; 37: Bentur L, Shoseyov D, Feigenbaum D, Gorichovsky Y, Bibi H. Dexamethasone inhalations in RSV bronchiolitis: a doubleblind, placebo-controlled study. Acta Paediatr 2005; 94: Berner ME, Hanquinet S, Rimensberger PC. High frequency oscillatory ventilation for respiratory failure due to RSV bronchiolitis. Intensive Care Med 2008; 34: Black CP. Systematic Review of the Biology and Medical Management of Respiratory Syncytial Virus Infection. Respiratory Care 2003; 48: Black RE, Johnson DG, Matlak ME. Bronchoscopic removal of aspirated foreign bodies in children and adults. Chest 1999; 115: Blitz M, Blitz S, Beasely R, et al. Inhaled magnesium sulfate in the treatment of acute asthma. Cochrane Database Syst Rev 2005; 4: CD Bloch H, Silvermann R, Manchherje N, et al. Intravenous magnesyum sulfate as an adjunct in the treatment of acute asthma. Chest 1995; 107: Bradding P, Rushby I, Scullion J, Morgan MD. As-required versus regular nebulized salbutamol for the treatment of acute severe asthma. Eur Respir J 1999; 13: Brkic F, Delibegovic-Dedic S, Hajdarovic D. Bronchoscopic removal of foreign bodies from children in Bosnia and Herzegovina: experience with 230 patients. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2001; 60: Bush A, Thomson AH. Acute bronchiolits. BMJ 2007; 17: Cade A, Brownlee KG, Conway SP, et al. Placebo controlled trial of nebulised corticosteroids in acute respiratory syncytial viral bronchiolitis. Arch Dis Child 2000; 82: Camargo CA Jr, Spooner CH, Rowe BH. Continuous versus intermittent beta-agonists for acute asthma. Cochrane Database Syst Rev 2003; 4: Art. No: CD Cambonie G, Milesi C, Favre SF, et al. Clinical Effects of Heliox Administration for Acute Bronchiolitis in young infants. Chest 2006; 129: Cambonie G, Milesi C, Jaber S, et al. Nasal continuous positive airway pressure decreases respiratory muscles overload in young infants with severe acute viral bronchiolitis. Intensive Care Med 2008; 34: Covar RA, Spahn JD. Treating the wheezing infant. Pediatr Clin North Am 2003; 50: Csonka P, Kaila M, Laippala P, et al. Oral prednisolone in the acute management of children age 6 to 35 months with viral respiratory infection-induced lower airway disease: a randomized, placebo-controlled trial. J Pediatr 2003; 143: Çiftçi AO, Bingöl-Koloğlu M, Şenocak ME, et al. Bronchoscopy for evaluation of foreign body aspiration in children. J Pediatr Surg 2003; 38: Damore, D, Mansbach, JM, Clark S, et al. Prospective Multicenter Bronchiolitis Study: Predicting Intensive Care Unit Admissions Academic Emergency Medicine 2009; 15: De Boeck K, Van der Aa N, Van Lierde S, Corbeel L, Eeckels R. Respiratory syncytial virus bronchiolitis: a double-blind dexamethasone efficacy study. J Pediatr 1997; 131: Emir H, Tekant G, Beşik C, et al. Bronchoscopic removal of tracheobroncheal foreign bodies: value of patient history and timing. Pediatr Surg Int 2001; 17: Everard ML. RSV-Associated Lover Respiratory Tract Disease. In Taussig LM, Landau LI, eds. Pediatric Respiratory Medicine, 2th edition, Philadelphia, Mosby Elsevier; 2008: Gadomski AM, Bhasale AL. Bronchodilators for bronchiolitis. Cochrane Database of Systematic Rev 2009; 2: CD Global initiative for asthma (GINA). Global strategy for asthma management and prevention. NHBLI/WHO workshop report. National Institude of Health. National Heart, Lung and Blood Institude. Revised Goggin N, Macarthur C, Parkin PC. Randomized trial of the addition of ipratropium bromide to albuterol and corticosteroid therapy in children hospitalized because of an acute asthma exacerbation. Arch Pediatr Adolesc Med 2001; 155: Goh AY, Chan PW. Acute myopathy after status asthmaticus: steroids, myorelaxants, or carbon dioxide? Respirology 1999; 4: Gorelick M, Scribano PV, Stevens MW. Predicting Need for Hospitalization in Acute Pediatric Asthma. Pediatric Emergency Care 2008; 24: Hartling L, Wiebe N, Russell KF, et al. Epinephrine for bronchiolitis. Cochrane Database of Systematic Rev 2009; 2: CD Hartling L, Wiebe N, Russell KF,et al. Glucocorticoids for acute viral bronchiolitis in infants and young children. Cochrane Database Syst Rev 2008; 1: CD Javouhey E, Barats A, Richard N,et al. Non-invasive ventilation as primary ventilatory support for infants with severe bronchiolitis. Intensive Care Med 2008; 34: Karakoç F, Karadağ B, Akbenlioğlu C, et al. Foreign body aspiration: what is the outcome? Pediatr Pulmonol 2002; 34: Kayani S, Shannon DC. Adverse behavioral effects of treatment for acute exacerbation of asthma in children: a comparison of two doses of oral steroids. Chest 2002; 122: Kiyan G, Gocmen B, Tugtepe H, et al. Foreign body aspiration in children: The value of diagnostic criteria. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2009; 73: Kiyan G, Uygun I, Karadag B, et al. Foreign body aspiration in children. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2004; 12: Kneyber MC, Blusse van Oud-Alblas H, van Vleit M, et al: Concurrent bacterial infection and prolonged mechanical ventilation in infants with respiratory syncytial virus lower respiratory tract disease. Intensive Care Med 2005; 31: Lee-Wong M, Dayrit FM, Kohli AR, Acquah S, Mayo PH. Comparison of high-dose inhaled flunisolide to systemic corticosteroids in severe adult asthma. Chest 2002; 122: Levin DL, Garg A, Hall LJ, et al. A prospective randomised controlled blinded study of tree bronchodilators in infants with respiratory syntial virus bronchiolitis on mechanical ventilation. Pediatr Crit Care Med 2008; 9: Lima JAB, Fischer GB. Foreign body aspiration in children. Pediatr Respir Review 2002; 3:

8 8 KISIM 17 PEDİATRİK HASTALARIN YOĞUN BAKIM SORUNLARI 41. Liu AH, Covar RA. Clinical features, outcomes, and prognosis. In: Pediatric Respiratory Medicine, 2th edition, Philadelphia, Mosby Elsevier; 2008: Manser R, Reid D, Abramson M. Corticosteroids for acute severe asthma in hospitalised patients. Cochrane Database Syst Rev 2000; Menon K, Sutcliffe T, Klassen TP. A randomised trial comparing the efficacy of epinefrine with salbutamol in the treatment of acute bronchiolitis. J Pediatr 1996; 126: Merkus PJFM, de Hoog M, van Gent R, de Jongste JC. DNase treatment for atelectasis in infants with severe respiratory syncytial virus bronchiolitis. Eur Respir J 2001; 18: Metrangelo S, Monetti C, Meneghini L, et al. Eight years experience with foreign-body aspiration in children: what is really important for a timely diagnosis? J Pediatr Surg 1999; 34: Mitra AAD, Bassler D, Watts K, et al. Intravenous aminophylline for acute severe asthma in children over two years receiving inhaled bronchodilators. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009: 2; CD Mu L, He P, Sun D. Inhalation of foreign bodies in Chinese children: a review of 400 cases. Laryngoscope 1991; 101: Mull CC, Scarfone RJ, Ferri LR, et al. A randomised trial of nebulized epineprine vs. albuterol in the ED treatment of bronchiolitis. Arch pediatr Adolesc Med 2004; 158: Nana A, Youngchaiyud P, Charoenratanakul S, Boe J,Lofdahl CG, Selroos O, et al. High-dose inhaled budesonide may substitute for oral therapy after an acute asthma attack. J Asthma 1998; 35: Perrotta C, Ortiz Z, Roque M: Chest physiotherapy for acute bronchiolitis in paediatric patients between 0 and 24 months old. Cochrane Database Syst Rev April 2005; 18: CD Plotnick LH, Ducharme FM. Should inhaled anticholinergics be added to beta2 agonists for treating acute childhood and adolescent asthma? A systematic review. BMJ 1998; 317: Ream RS, Loftis LL, Albers GM, Becker BA, Lynch RE, Mink RB. Efficacy of IV theophylline in children with severe status asthmaticus. Chest 2001; 119: Reilly J, Thompson J, Macarthur C, et al. Pediatric aerodigestive foreign body injuries are complications related to timeliness of diagnosis. Laryngoscope 1997; 107: Richard N, Pradel FK, Javouhey E, et al. The Impact of Dual Viral Infection in Infants Admitted to a Pediatric Intensive Care Unit Associated with Severe Bronchiolitis. Pediatr Infect Dis J 2008; 27: Road J, Mackie G, Jiang T-X, et al. Reversible paralysis with status asthmaticus, steroids, and pancuronium: clinical and electrophysiological correlates. Muscle Nerve 1997; 20: Rodrigo GJ, Rodrigo C, Pollack CV, Rowe B. Use of heliumoxygen mixtures in the treatment of acute asthma: a systematic review. Chest 2003; 123: Roullion I, Charrier JB, Devictor D, et al. Lower respiratory tract foreign bodies: A retrospective review of morbidity, mortality and first aid management. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2006; 70: Rowe BH, Bota GW, Fabris L, et al. Inhaled budesonide in addition to oral corticosteroids to prevent asthma relapse following discharge from the emergency department: a randomized controlled trial. JAMA 1999; 281: Rowe BH, Spooner C, Ducharme FM, et al. Early emergency department treatment of acute astma with systemic corticoteroids. Cochrane Database Syst Rev 2001; 1 Art No: CD Schramm CM, Carroll CL. Advances in treating acute asthma exacerbations in children. Curr Opin Pediatr 2009; 21: Seferian EG, Henry NK, Wylam ME. High-frequency oscillatory ventilation in an infant with cystic fibrosis and bronchiolitis. Respir Med 2006; 100: Shubha AM, Das K. Tracheobronchial foreign bodies in infants. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2009; Jul 31. [Epub ahead of print]. 63. Silvermann M, O Callaghan CLP, eds. Practical Paediatric Respiratory Medicine. See: Chapter 16, D Luyt, Airway management in emergency situations; and chapter 17, S Nichani, Ventilatory support in the critically ill child. Arnold, London, Somers CC, Ahmad N, Mejias A, et al. Effect of dexametazone on respiratory syncytial virus-induced lung inflammation in children: results of a randomised, plasebo controlled clinical trial. Pediatr allergy Immunol 2009; 15: Steen KH, Zimmermann T. Tracheobronchial aspiration of foreign bodies in children: a study of 94 cases. Laryngoscope 1990; 100: Şenkaya I, Sağdıç K, Gebitekin C, et al. Management of foreign body aspiration in infancy and childhood. A life-threatening problem. Turk J Pediatr 1997; 39: Tan HK, Brown K, McGill T, et al. Airway foreign bodies (FB): a 10-year review. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2000; 56: Thorburn K, Harigopal S, Reddy V, et al: High incidence of pulmonary bacterial co-infection in children with severe respiratory syncytial virus (RSV) bronchiolitis. Thorax 2006; 61: Tokar B, Ozkan R, İlhan H. Tracheobronchial foreign bodies in children: Importance of accurate history and plain chest radiography in delayed presentation. Clin Radiol 2004; 59: Torres FM, Nunez AR, Sanchez JMM. Heliox theraphy in infants with Acute bronchiolitis. Pediatrics 2002; 109: Torres FM, Nunez AR, Sanchez JMM. Nasal continuous positive airway pressure with heliox versus air oxygen in infants with Acute Bronchiolitis: A crossover study. Pediatrics 2008; 121: Travers A, Jones AP, Kelly K, Barker SJ, Camargo CA, Rowe BH. Intravenous beta2-agonists for acute asthma in the emergency department. Cochrane Database Syst Rev 2001; van Woensel JB, Wolfs TF, van Aalderen WM, Brand PL, Kimpen JL. Randomised double blind placebo controlled trial of prednisolone in children admitted to hospital with respiratory syncytial virus bronchiolitis. Thorax 1997; 52: Vane DW, Pritchard J, Colville CW, et al. Bronchoscopy for aspirated foreign bodies in children. Arch Surg 1998; 123: Ventre K, Randolph A. Ribavirin for respiratory syncytial virus infection of the lower respiratory tract in infants and young children. Cochrane Database of Systematic Rev, 2009; 2: CD Wagner MH. Foreign body aspiration. In M.Loughlin G, Eigen H. Eds: Respiratory Disease in Children. Diagnosis and Management. Baltimore, Williams and Wilkins; 1994: Wainwright C, Altamirano L, Cheney M, et al. A multicenter, randomised double-blind, controlled trial of nebulized epineprine in infants with acute bronchiolitis. N Eng J Med 2003; 349: Wright Melvin, Mullett CJ, Piedimonte G. Pharmacological management of acute bronchiolitis. Therapeutics and Clinical Risk Management 2008; 4: Yalçın E, Karadağ B, Uzuner N ve ark. Türk toraks derneği akut bronşiyolit tanı ve tedavi uzlaşı raporu. Türk Toraks Dergisi 2009; 10: Yalçın E, Karadağ B, Uzuner N ve ark. Türk toraks derneği astım tanı ve tedavi rehberi. Türk Toraks Dergisi 2009; 10: Yıldızeli B, Zonüzi F, Yüksel M, et al. Effects of intrabronchial foreign body retention. Pediatr Pulmonol 2002; 33: Zaytoun GM, Rouadi PW, Baki DH. Endoscopic management of foreign bodies in the tracheobronchial tree: predictive factors for complications. Otolaryngol Head Neck Surg 2000; 123:

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

BRONŞİOLİT TANI VE TEDAVİSİNDE YENİLİKLER İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI BİLİM DALI

BRONŞİOLİT TANI VE TEDAVİSİNDE YENİLİKLER İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI BİLİM DALI BRONŞİOLİT TANI VE TEDAVİSİNDE YENİLİKLER İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI BİLİM DALI HERHANGİ BİR ÇIKAR ÇATIŞMAM YOKTUR. TANIM Akut bronşiyolit (AB); iki yaşından

Detaylı

Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım

Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım 1 Çocuk Sağlığında Eşitsizlikler (DSÖ verileri 1999) Yılda 10 milyon çocuk 5. yaşlarını kutlayamadan ölmektedir 2020 e kadar aynı Geri kalmış-gelişmekte olan ülkelerde

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

MEKANİK VENTİLASYON - 2

MEKANİK VENTİLASYON - 2 MEKANİK VENTİLASYON - 2 DR. M. ŞÜKRÜ PAKSU ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ Endotrakeal entübasyon endikasyonları Tüp seçimi Başlangıç ayarları Mod seçimi Özele durumlarda mekanik

Detaylı

ASTIMDA ATAK TEDAVİSİ

ASTIMDA ATAK TEDAVİSİ ASTIMDA ATAK TEDAVİSİ Yrd.Doç.Dr. Teyfik TURGUT Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ Astımlı bir hastada hızlı ve progresif olarak nefes darlığı, öksürük, hırıltılı

Detaylı

Acil Kliniğinde Astım Tanı ve Tedavisi. Prof. Dr. Zeynep ÇAKIR Atatürk Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Antalya Mayıs 2017

Acil Kliniğinde Astım Tanı ve Tedavisi. Prof. Dr. Zeynep ÇAKIR Atatürk Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Antalya Mayıs 2017 Acil Kliniğinde Astım Tanı ve Tedavisi Prof. Dr. Zeynep ÇAKIR Atatürk Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Antalya Mayıs 2017 Astım Akut astımın muhatabı acilciler Epidemiyoloji 300 milyon astım hastası

Detaylı

Yabancý cisim aspirasyonu (YCA) soluk alma sýrasýnda aðýz

Yabancý cisim aspirasyonu (YCA) soluk alma sýrasýnda aðýz Klinik Pediatri, 2003;2(2):47-51. Çocukluk Çaðýnda Yabancý Cisim Aspirasyonlarý Uz. Dr. Ýlker BÜYÜKYAVUZ* Yabancý cisim aspirasyonu (YCA) soluk alma sýrasýnda aðýz ya da burun yoluyla alýnan bir cismin

Detaylı

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi 1967: 18.07.2013 2 Tarihçe 1967 Acute Respiratory Distress in Adults 1971 Adult Respiratory Distress

Detaylı

Akut bronşiyolit (AB), iki yaşından küçük çocuklarda sıklıkla viral ajanların neden

Akut bronşiyolit (AB), iki yaşından küçük çocuklarda sıklıkla viral ajanların neden DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2005; 36:38-42 Akut bronfliyolitte tedavi Ebru Yalç n 1, U ur Özçelik 2 1 Uzman Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk

Detaylı

ASTIM EPİDEMİYOLOJİ PATOFİZYOLOJİ 31.01.2012 HAVA YOLU OBSTRUKSİYONUN FİZYOLOJİK SONUÇLARI HAVA YOLU OBSTRUKSİYONUN FİZYOLOJİK SONUÇLARI

ASTIM EPİDEMİYOLOJİ PATOFİZYOLOJİ 31.01.2012 HAVA YOLU OBSTRUKSİYONUN FİZYOLOJİK SONUÇLARI HAVA YOLU OBSTRUKSİYONUN FİZYOLOJİK SONUÇLARI ASTIM Dr. Bengü MUTLU Bir çok uyarıya karşı artan havayolu cevabı ile karakterize kronik inflamatuar bir hastalıktır İnflamatuar süreçte mast hücreleri, eozinofiller, T lenfositler, makrofajlar, nötrofiller,

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr Türk Toraks Derneği Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı www.toraks.org.tr Editörler HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Münevver Erdinç Ege Üniversitesi

Detaylı

ASTIM ATAĞI TEDAVĠSĠ. Prof Dr Fazilet Karakoc Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

ASTIM ATAĞI TEDAVĠSĠ. Prof Dr Fazilet Karakoc Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı ASTIM ATAĞI TEDAVĠSĠ Prof Dr Fazilet Karakoc Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Astım Atakları Viral enfeksiyonlar Allerjen maruziyeti Egzersiz Hava kirliliği Akut astım

Detaylı

CPAP ve BİPAP modları, cihaz özellikleri ve ekipmanları. Doç.Dr.Sedat Öktem Medipol Üniversite'si Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. BD

CPAP ve BİPAP modları, cihaz özellikleri ve ekipmanları. Doç.Dr.Sedat Öktem Medipol Üniversite'si Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. BD CPAP ve BİPAP modları, cihaz özellikleri ve ekipmanları Doç.Dr.Sedat Öktem Medipol Üniversite'si Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. BD Ventilasyonun değisik modları Basıncın verilme yolu İnvaziv Noninvaziv Pozitif

Detaylı

YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1

YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1 YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1 BAŞVURU ÖZELLİKLERİ 28 yaşındaki gebe suyunun gelmesi nedeniyle acil servise başvurdu. İlk gebelik, gebelik takipleri yok Gebelik yaşı 39 hafta Amniyon

Detaylı

Yabancı Cisim Aspirasyonları. Dr. Arif KUT Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniği

Yabancı Cisim Aspirasyonları. Dr. Arif KUT Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniği Yabancı Cisim Aspirasyonları Dr. Arif KUT Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniği Epidemiyoloji Klinik Tanı Yöntemleri Tedavi Korunma Yabancı cisim aspirasyonu (YCA)

Detaylı

KOAH da Tedavi. Sunum Planı KOAH. Tanım. Tanı. Tedavi. Tanım Kronik kompanse KOAH da tedavi Akut alevlenmede tedavi

KOAH da Tedavi. Sunum Planı KOAH. Tanım. Tanı. Tedavi. Tanım Kronik kompanse KOAH da tedavi Akut alevlenmede tedavi 1 2 Sunum Planı KOAH da Tedavi Dr. Özgür Karadeniz 8 Şubat 2011 m Kronik kompanse KOAH da tedavi Akut alevlenmede tedavi 3 4 m KOAH; tam olarak geri dönüşümlü olmayan, ilerleyici hava akımı kısıtlanması

Detaylı

Patogenez Bronşektazi gelişiminde iki temel mekanizma rol oynar

Patogenez Bronşektazi gelişiminde iki temel mekanizma rol oynar Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Bronşektazi Giriş Subsegmental solunum yollarının anormal ve kalıcı dilatasyonu şeklinde tanımlanır Hastalık olmaktan çok çeşitli patolojik süreçlerin

Detaylı

Sunum planı. Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet

Sunum planı. Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet Sunum planı Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet En sık hekime başvuru nedeni Okul çağındaki çocuklarda %35-40 viral enfeksiyonlar sonrası 10 gün %10 çocukta 25 günü geçer. Neye öksürük

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYONUN YBÜ de TEDAVİSİ Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı YBÜ-pulmoner hipertansiyon PULMONER VENÖZ HİPERTANSİYON

Detaylı

Tıkandım, Nefes Alamıyorum. Tunçalp Demir

Tıkandım, Nefes Alamıyorum. Tunçalp Demir Tıkandım, Nefes Alamıyorum Tunçalp Demir Olgu 1 55 yaşında erkek hasta 2-3 yıldır nefes darlığı, öksürük, balgam çıkarma yakınmaları mevcut. Nefes darlığı düz yolda giderken bile oluyor. Geçen yıl 1 kez

Detaylı

Anafilaksi olgu senaryoları

Anafilaksi olgu senaryoları Anafilaksi olgu senaryoları Sekiz aylık bebek, kahvaltıda aile için hazırlanan sahanda yumurtadan ekmeğin ucuyla verilmesinden 20 dakika sonra tüm vücunda yaygın kızarma, dudaklarda şişme ve göğsünde hırıltı

Detaylı

Türk Yoğun Bakım Derneği Mekanik Ventilasyon Kursu Şubat 2010, İstanbul.

Türk Yoğun Bakım Derneği Mekanik Ventilasyon Kursu Şubat 2010, İstanbul. Türk Yoğun Bakım Derneği Mekanik Ventilasyon Kursu 26-27 Şubat 2010, İstanbul Weaning MV desteğinin kademeli olarak azaltılıp, hastanın ventilasyonu üstlenmesi sürecidir. Weaning MV süresinin % 40 ı Nozokomiyal

Detaylı

ÇOCUKLARDA UZUN DÖNEM MEKANİK VENTİLASYON. Doç Dr Demet Demirkol İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Yoğun Bakım BD

ÇOCUKLARDA UZUN DÖNEM MEKANİK VENTİLASYON. Doç Dr Demet Demirkol İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Yoğun Bakım BD ÇOCUKLARDA UZUN DÖNEM MEKANİK VENTİLASYON Doç Dr Demet Demirkol İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Yoğun Bakım BD Teknoloji Bağımlı Çocuk Teknoloji Değerlendirme Ofisi Tanımlaması

Detaylı

Gebelikte Astım Yönetimi. Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD

Gebelikte Astım Yönetimi. Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD Gebelikte Astım Yönetimi Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD ık Kadın Doğum uzmanları hangi koşullarda astımlı hasta ile karşılaşırlar? Astımlı

Detaylı

Astımda Atak Tedavisi MANAGEMENT OF ASTHMA ATTACK

Astımda Atak Tedavisi MANAGEMENT OF ASTHMA ATTACK Derleme 193 Astımda Atak Tedavisi MANAGEMENT OF ASTHMA ATTACK Özkan KARAMAN, Duygu ÖLMEZ, Arzu BABAYİĞİT Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Allerji Bilim

Detaylı

YOĞUN BAKIMDA NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON. Dr. Aynur Akın Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

YOĞUN BAKIMDA NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON. Dr. Aynur Akın Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı YOĞUN BAKIMDA NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON Dr. Aynur Akın Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Sunum Planım NIMV uygulama şekilleri Yıllar içerisinde NIMV kullanımı

Detaylı

Akut Astım Atağında Noninvaziv Mekanik Ventilasyon

Akut Astım Atağında Noninvaziv Mekanik Ventilasyon BÖLÜM 17 Akut Astım Atağında Noninvaziv Mekanik Ventilasyon 131 Akut Astım Atağında Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Filiz Koşar, Celal Satıcı SBÜ Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve

Detaylı

Klinik inciler: Resüssitasyon, Akut Solunum Yetmezliği, Mekanik Ventilasyon, Oksijen Tedavisi

Klinik inciler: Resüssitasyon, Akut Solunum Yetmezliği, Mekanik Ventilasyon, Oksijen Tedavisi Klinik inciler: Resüssitasyon, Akut Solunum Yetmezliği, Mekanik Ventilasyon, Oksijen Tedavisi Uz.Dr.Sedat Öktem Marmara Üniversitesi Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. B.D Neden küçük çocuklar akut solunum yetmezliği

Detaylı

ANAFLAKSİ. Uzm. Dr. Alpay TUNCAR KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ

ANAFLAKSİ. Uzm. Dr. Alpay TUNCAR KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ ANAFLAKSİ Uzm. Dr. Alpay TUNCAR KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ Hayatı tehdit eden birçok hastalığın ilk tanı ve tedavisi Acil Servis te yapılıyor Anafilaksi gibi, bu hastalıkları içeren kılavuzlar diğer kliniklerce

Detaylı

Kan Gazı. Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi. II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta

Kan Gazı. Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi. II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta Kan Gazı Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta Normal Değerler ph 7.35-7.45 (ort. 7.40) ph 7.35 ise Asidoz 7.45 ise Alkaloz ph

Detaylı

Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi

Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi Journal of Clinical and Analytical Medicine Acil Tıp El Kitabı Güçlü Aydın, Ümit Kaldırım Opioidler Analjezi bilinç değişikliği yaratmadan ağrının azaltılmasıdır. Akut

Detaylı

Astım Hastalığı ile Karıştırılan Trakeobronkial Yabancı Cisim An Interesting Tracheobronchial Foreign Body Diagnosed As Asthma Göğüs Cerahisi

Astım Hastalığı ile Karıştırılan Trakeobronkial Yabancı Cisim An Interesting Tracheobronchial Foreign Body Diagnosed As Asthma Göğüs Cerahisi Astım Hastalığı ile Karıştırılan Trakeobronkial Yabancı Cisim An Interesting Tracheobronchial Foreign Body Diagnosed As Asthma Göğüs Cerahisi Başvuru: 19.05.2013 Kabul: 12.07.2013 Yayın: 06.08.2013 Murat

Detaylı

Aydın KARAKUZU, Belde TARHAN Feyza YAYCI, Serpil DEREN, Cihangir CANVER. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Lefkoşa

Aydın KARAKUZU, Belde TARHAN Feyza YAYCI, Serpil DEREN, Cihangir CANVER. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Lefkoşa Aydın KARAKUZU, Belde TARHAN Feyza YAYCI, Serpil DEREN, Cihangir CANVER Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Lefkoşa Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyon (ECMO) -İleri respiratuar ve kardiak yetmezlikte

Detaylı

Oksijen tedavisi. Prof Dr Mert ŞENTÜRK. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı

Oksijen tedavisi. Prof Dr Mert ŞENTÜRK. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı Oksijen tedavisi Prof Dr Mert ŞENTÜRK İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı OKSİJEN TEDAVİSİ Kime uygulanmalı? Endikasyonlar? Kaç litre? Ne şekilde? Kime uygulanmalı? Gereksinimi

Detaylı

ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI. Prof. Dr. Abdullah Sayıner

ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI. Prof. Dr. Abdullah Sayıner ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Prof. Dr. Abdullah Sayıner Akut bronşit Beş günden daha uzun süren öksürük (+/- balgam) Etkenlerin tamama yakını viruslar Çok küçük bir bölümünden Mycoplasma, Chlamydia,

Detaylı

Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı

Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı Doç. Dr. Betül ULUKOL AKBULUT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Ateş Hipotalamik set-point in yükselmesi Çevre ısısının çok artması Ektodermal

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Erişkin Astımı Tanı ve Tedavi Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr. Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society

Türk Toraks Derneği. Erişkin Astımı Tanı ve Tedavi Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr. Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Erişkin Astımı Tanı ve Tedavi Cep Kitabı www.toraks.org.tr Türk Toraks Derneği Astım ve Allerji Çalışma Grubu Rehberin

Detaylı

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI)

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) Dr.Gülbin Bingöl Karakoç Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi K.İnci 1: Bebek K, 2 günlük kız hasta Meme emememe, morarma yakınması

Detaylı

SOLUNUM SIKINTISI OLAN TERM YENİDOĞANA YAKLAŞIM

SOLUNUM SIKINTISI OLAN TERM YENİDOĞANA YAKLAŞIM SOLUNUM SIKINTISI OLAN TERM YENİDOĞANA YAKLAŞIM Dr.Duran Karabel PULMONER NEDENLER SIK TTN MAS Pnömotoraks Pnömoni DAHA ENDER Hipoplazi Kanama Kitleler ÜSY obstrüksiyonu Konjenital pulmoner malformasyonlar

Detaylı

Dr. Akın Kaya. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi

Dr. Akın Kaya. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi Dr. Akın Kaya Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi Yoğun Bakım Ünitesinde Obez Hastalar Günümüzde, toplumlarda; Obezite prevelansı yüksek ve artmaya devam ediyor.

Detaylı

Post-kardiyak Arrest Sendromu ve. Post-resüsitatif Bakım

Post-kardiyak Arrest Sendromu ve. Post-resüsitatif Bakım Post-kardiyak Arrest Sendromu ve Post-resüsitatif Bakım Yrd.Doç.Dr. Yalçın GÖLCÜK Celal Bayar Üniversitesi Acil Tıp AD Manisa Tarihçe 1740 Fransız Bilimler Akademisi (The Paris Academy of Sciences) boğulma

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNEĞİ AKUT BRONŞİYOLİT TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. www.toraks.org.tr ISSN 1302-7808. Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society

TÜRK TORAKS DERNEĞİ AKUT BRONŞİYOLİT TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. www.toraks.org.tr ISSN 1302-7808. Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society ISSN 1302-7808 Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği nin yayın organıdır. Official journal of the Turkish Thoracic Society Cilt 10 Ek 1 Haziran 2009 Volume 10 Supplement 1 June

Detaylı

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI Akut tonsillofarenjit veya çocukluk çağında daha sık karşılaşılan klinik tablosu ile tonsillit, farinks ve tonsil dokusunun inflamasyonudur ve doktora başvuruların

Detaylı

Akut bronşiyolit tedavisinde yeni yaklaşımlar

Akut bronşiyolit tedavisinde yeni yaklaşımlar Akut bronşiyolit tedavisinde yeni yaklaşımlar Nilgün E. ATAY 1, İbrahim Etem PİŞKİN 2 1 Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Araştırma ve Eğitim Hastanesi, Ankara, 2 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Detaylı

NONİNVAZİF MEKANİK VENTİLASYON

NONİNVAZİF MEKANİK VENTİLASYON NONİNVAZİF MEKANİK VENTİLASYON Noninvazif Mekanik Ventilasyon 1. Büyük çocuk ise önce ne yapacağını anlat 2. Uygun nasal veya oranazal maske kullan 3. Uygun ve hastayı rahatsız etmiyecek şekilde yerleştir

Detaylı

Astımlı Olgularda Resüsitasyon

Astımlı Olgularda Resüsitasyon Patofizyoloji Astımlı Olgularda Resüsitasyon Ciddi bronkospazm Havayolu enflamasyonu Muköz tıkaçlar Hava yolu direncinde artma Asfiksi Ölüme yol açan komplikasyonlar Tansiyon pnömotoraks Pnömomediastinum

Detaylı

Aile Hekimliği Pratiğinde Çocukluk Çağı RSV Enfeksiyonları. Childhood RSV Infections in Family Medicine Practice

Aile Hekimliği Pratiğinde Çocukluk Çağı RSV Enfeksiyonları. Childhood RSV Infections in Family Medicine Practice Aile Hekimliği Pratiğinde Çocukluk Çağı RSV Enfeksiyonları Childhood RSV Infections in Family Medicine Practice Ebru Atıcı *, Serkan Atıcı **, Mehmet Akman *** * Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Kronik Öksürük. Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı

Kronik Öksürük. Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Kronik Öksürük Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Epidemiyoloji Polikliniklerde en sık 5. şikayet %88-100 neden saptanıyor Spesifik tedavi

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI ASTIMINDA TEDAVİ. Dr. Arif KUT

ÇOCUKLUK ÇAĞI ASTIMINDA TEDAVİ. Dr. Arif KUT ÇOCUKLUK ÇAĞI ASTIMINDA TEDAVİ Dr. Arif KUT ASTIM Kronik enflamatuvar bir hastalıktır Çok sayıda hücre ve mediatör rol alır Solunum yollarında aşırı duyarlılık vardır Tekrarlayıcı öksürük ve hırıltı ile

Detaylı

Kronik inflamasyonun neden olduğu bronş hiperreaktivitesidir.

Kronik inflamasyonun neden olduğu bronş hiperreaktivitesidir. Bronşial astım ve tedavisi Dr. Müsemma Karabel Sunu Planı Pediatrik astımın özellikleri Klinik Bulgular Tanı basamakları Öykü GINA önerisi anket:2008 FM LAB Pediatrik astımın tedavisi Atak tedavisi Pediatrik

Detaylı

Doç.Dr. Erdal TAŞKIN Fırat Üniversitesi Tıp Fak. Çocuk Sağ ve Hast. Neonatoloji BD. ELAZIĞ

Doç.Dr. Erdal TAŞKIN Fırat Üniversitesi Tıp Fak. Çocuk Sağ ve Hast. Neonatoloji BD. ELAZIĞ Doç.Dr. Erdal TAŞKIN Fırat Üniversitesi Tıp Fak. Çocuk Sağ ve Hast. Neonatoloji BD. ELAZIĞ 1. Ventilatörden ayırma işlemlerine başlamak için gerekli koşulları sayabilmek 2. Ventilatörden ayırma sürecinde

Detaylı

KOAH ALEVLENME VE ASTIM ATAK

KOAH ALEVLENME VE ASTIM ATAK Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi KOAH ALEVLENME VE ASTIM ATAK SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Uzm. Dr. Nurettin Özgür DOĞAN Gazi

Detaylı

Bir Hastada Astım Hastalığı İle Karıştırılan Yabancı Cisim Aspirasyonunda Röntgen Grafisinin Önemi: Ne Umduk,Ne Bulduk?'

Bir Hastada Astım Hastalığı İle Karıştırılan Yabancı Cisim Aspirasyonunda Röntgen Grafisinin Önemi: Ne Umduk,Ne Bulduk?' Bir Hastada Astım Hastalığı İle Karıştırılan Yabancı Cisim Aspirasyonunda Röntgen Grafisinin Önemi: Ne Umduk,Ne Bulduk?' Serdar Sedat IŞIK 1,2 1 T.C.Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

VENTİLATÖR SEÇİMİ Doç.Dr. Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı

VENTİLATÖR SEÇİMİ Doç.Dr. Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı VENTİLAT LATÖR R SEÇİMİ Doç.Dr.Dr.. Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Göğüs s Hastalıklar kları ve Yoğun Bakım m Ana Bilim Dalı ENTÜBASYON ENDİKASYONLARI Hava yollarının korunması Sekresyonların

Detaylı

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE):

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE): Pulmoner Emboli Profilaksisi Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD m Pulmoneremboli(PE): Bir pulmonerartere kan pıhtısının yerleşmesi Distaldeki akciğer parankimine kan sağlanaması Giriş Tipik

Detaylı

İntraoperatif Ventilasyon Stratejileri. Mert ŞENTÜRK

İntraoperatif Ventilasyon Stratejileri. Mert ŞENTÜRK İntraoperatif Ventilasyon Stratejileri Mert ŞENTÜRK Prof Dr Kutay AKPİR 1943-2013 Ajanda Ventilasyon stratejisi önemli mi? Farklı stratejilerin farklı sonuçları FiO 2 ve Tidal Volüm İntraoperatif PEEP

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

Ekstrakorporeal Yaşam Destek Tedavileri (ECLS)

Ekstrakorporeal Yaşam Destek Tedavileri (ECLS) Ekstrakorporeal Yaşam Desteği Ekstrakorporeal Yaşam Destek Tedavileri (ECLS) Dr. Nermin KELEBEK GİRGİN Uludağ ÜTF, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Yoğun Bakım BD Ø Renal replasman tedavisi Ø Karaciğer

Detaylı

Çocuklarda Üst Solunum Yolu Acilleri

Çocuklarda Üst Solunum Yolu Acilleri Çocuklarda Solunum Yolu Acillerine Yaklaşım (Kurs 2008) Çocuklarda Üst Solunum Yolu Acilleri Doç. Dr. Hasan YÜKSEL hyukselefe@hotmail.com Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji Bilim

Detaylı

INFLUENZA 2016. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi

INFLUENZA 2016. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi INFLUENZA 2016 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi İnfluenza pandemileri; 1918-1919 İspanyol gribi H1N1 1957-1958 Asya gribi H2N2 1968-1969 Hong Kong

Detaylı

Hışıltılı Bebeğin Tedavisi. Dr Suna Asilsoy

Hışıltılı Bebeğin Tedavisi. Dr Suna Asilsoy Hışıltılı Bebeğin Tedavisi Dr Suna Asilsoy Astıma bağlı vizingi olanlar Diğer nedenlere bağlı vizing geliştirenler Hışıltı fenotiplerinin ortaya çıkış zamanları Thorax 1997; 52: 946 952. Persistan vizing

Detaylı

ÇOCUKLARDA NONİNVAZİV VENTİLASYON. Prof Dr.Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

ÇOCUKLARDA NONİNVAZİV VENTİLASYON. Prof Dr.Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı ÇOCUKLARDA NONİNVAZİV VENTİLASYON Prof Dr.Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Ventilasyonun değisik modları Basıncın verilme yolu İnvaziv Noninvaziv Pozitif Negatif

Detaylı

Pnömonilerde Ak lc Antibiyotik Kullan m

Pnömonilerde Ak lc Antibiyotik Kullan m .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Çocuklarda Ak lc Antibiyotik Kullan m Sempozyum Dizisi No: 33 Aral k 2002; s. 35-39 Pnömonilerde Ak lc Antibiyotik Kullan m Prof. Dr. Necla

Detaylı

ASTIM TANI ve TEDAVİSİ

ASTIM TANI ve TEDAVİSİ ASTIM TANI ve TEDAVİSİ TANIM Nöbetler şeklinde öksürük, dispne, hışıltılı solunum, göğüste tıkanıklık yakınmaları Diffüz, değişken, genellikle reverzibl hava yolu obstrüksiyonu Bronş aşırı duyarlılığı

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR ÖĞRENİM HEDEFLERİ SFT parametrelerini tanımlayabilmeli, SFT ölçümünün doğru yapılıp yapılmadığını açıklayabilmeli, SFT sonuçlarını yorumlayarak olası tanıyı

Detaylı

Özel Medical Park Bahçelievler Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesi

Özel Medical Park Bahçelievler Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesi ARDS Tedavisinde Farklı Uygulamalar Doğruer K,, Şenbecerir N, Özer T, Yüzbaşıoğlu Y Özel Medical Park Bahçelievler Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesi I. Dünya savaşından beri, thoraks yaralanması olmaksızın,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Olgu Sunumu 11 Ekim 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Olgu Sunumu 11 Ekim 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Olgu Sunumu 11 Ekim 2016 Salı Ar. Gör. Dr. Sefa Kazancı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk

Detaylı

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve Ayarlar

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve Ayarlar Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve Ayarlar Dr.Kürșat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Bilim Dalı SEVGİDE GÜNEŞ GİBİ OL Solunum yetmezliğinde NIV

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PNÖMONİ. Mehmet Ceyhan 2016

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PNÖMONİ. Mehmet Ceyhan 2016 ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PNÖMONİ Mehmet Ceyhan 2016 PNÖMONİ Akciğer parankiminin inflamasyonudur Anatomik olarak; Lober pnömoni Bronkopnömoni İnterstisiyel pnömoni Patolojik olarak: Alveollerde konsolidasyon ve/veya

Detaylı

BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ

BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ NECLA TÜLEK, METİN ÖZSOY, SAMİ KıNıKLı Ankara Eğitim Ve Araştırma HASTANESİ İnfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji GİRİŞ Mevsimsel influenza

Detaylı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Allerjik Hastalıklar Bilim Dalı, Ankara.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Allerjik Hastalıklar Bilim Dalı, Ankara. Sevim BAVBEK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Allerjik Hastalıklar Bilim Dalı, Ankara. ÖZET Astım atağı, astımlı bir hastada gittikçe ilerleyen nefes darlığı, öksürük,

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 İmmün sistemin gelişimini, fonksiyonlarını veya her ikisini de etkileyen 130 farklı bozukluğu tanımlamaktadır. o Notarangelo L et al, J Allergy Clin Immunol 2010 Primer immün yetmezlik sıklığı o Genel

Detaylı

Hışıltılı Çocuk. Ne zaman astım diyelim?

Hışıltılı Çocuk. Ne zaman astım diyelim? Pediatrik Astım Hışıltılı Çocuk Ne zaman astım diyelim? Prof. Dr. Hasan YÜKSEL 2. Puader Kongresi 2013, Antalya Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji Bilim Dalı ve Solunum Birimi hyukselefe@hotmail.com

Detaylı

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 Trakea Rüptürü Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 1 Klinik Öykü Ş.Ş., 75 yaş, erkek, Asenden Aort Anevrizması

Detaylı

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI TEDAVİSİNDE GELİŞMELER

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI TEDAVİSİNDE GELİŞMELER KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI TEDAVİSİNDE GELİŞMELER Dr. Ali Kocabaş GİRİŞ Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH); tam olarak geri-dönüşümlü olmayan ve genellikle yavaş bir ilerleme gösteren

Detaylı

Solunum sistemi farmakolojisi. Prof. Dr. Öner Süzer

Solunum sistemi farmakolojisi. Prof. Dr. Öner Süzer Solunum sistemi farmakolojisi Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 2 1 3 Havayolu, damar ve salgı bezlerinin regülasyonu Hava yollarının aferent lifleri İrritan reseptörler ve C lifleri, eksojen kimyasallara,

Detaylı

As#m kontrol edilebilir kronik inflamatuvar bir durumdur. As#mın AS'de tedavisi. ! Inhaler beta agonist. ! Öykü ve FM. !

As#m kontrol edilebilir kronik inflamatuvar bir durumdur. As#mın AS'de tedavisi. ! Inhaler beta agonist. ! Öykü ve FM. ! ASTIM As#m kontrol edilebilir kronik inflamatuvar bir durumdur. As#mın AS'de tedavisi! Öykü ve FM! Inhaler beta agonist! Sistemik steroid! An=kolinerjik ajanlar - şiddetli alevlenmede PERSPEKTİF Astım,

Detaylı

ARDS Akut Sıkıntıılı Solunum Sendromu. Prof. Dr. Yalım Dikmen

ARDS Akut Sıkıntıılı Solunum Sendromu. Prof. Dr. Yalım Dikmen ARDS Akut Sıkıntıılı Solunum Sendromu Prof. Dr. Yalım Dikmen ARDS nin Önceki İsimleri Şok akciğeri Islak akciğer Da Nang akciğeri Pompa akciğeri Hyalen membran hastalığı Artmış permeabilite akciğer ödemi

Detaylı

Anafilaksi de ANAFİLAKSİ

Anafilaksi de ANAFİLAKSİ Kazalar hiçbir zaman planlı değildir Dr Afşın İPEKCİ Okmeydanı EAH Acil Tıp Kliniği İSTANBUL ANAFİLAKSİ Anafilaksi de İlk olarak 1902yılında Portierve Richettarafından tariflenmiştir. EPİDEMİYOLOJİ Gerçek

Detaylı

BRONŞ DUYARLILIK TESTLERİ. Prof. Dr. Tunçalp Demir

BRONŞ DUYARLILIK TESTLERİ. Prof. Dr. Tunçalp Demir BRONŞ DUYARLILIK TESTLERİ Prof. Dr. Tunçalp Demir BRONŞ DUYARLILIK TESTLERİ 1.)REVERSİBİLİTE 2.)BRONŞ PROVOKASYON TESTLERİ REVERSİBİLİTE Tanım Havayolu obstrüksiyonu bulunan olgularda, farmakolojik bir

Detaylı

OLGU I. 28 Y, erkek, özel bir şirkette yönetici Zaman zaman nefes darlığı, özellikle koşu sırasında öksürük Oskültasyon : Normal

OLGU I. 28 Y, erkek, özel bir şirkette yönetici Zaman zaman nefes darlığı, özellikle koşu sırasında öksürük Oskültasyon : Normal OLGU I 28 Y, erkek, özel bir şirkette yönetici Zaman zaman nefes darlığı, özellikle koşu sırasında öksürük Oskültasyon : Normal NASIL İLERLERSİNİZ? 1-Bronş provokasyon testi 2-Ek tetkik gerekli değildir

Detaylı

ERİŞKİN HASTADA İNFLUENZAYI NASIL TANIRIM?

ERİŞKİN HASTADA İNFLUENZAYI NASIL TANIRIM? ERİŞKİN HASTADA İNFLUENZAYI NASIL TANIRIM? Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Giriş İnfluenza sendromu genellikle ani başlangıçlı

Detaylı

SEPSİSTE YENİ TANIMLAMALAR NE DEĞİŞTİ? Doç. Dr. Murat Hakan Terekeci

SEPSİSTE YENİ TANIMLAMALAR NE DEĞİŞTİ? Doç. Dr. Murat Hakan Terekeci SEPSİSTE YENİ TANIMLAMALAR NE DEĞİŞTİ? Doç. Dr. Murat Hakan Terekeci Sepsis enfeksiyona bağlı oluşan günümüzde sık karşılaşılan ve ciddi mortalitesi olan bir durum. -Yaşlı nüfus sayısında artma -İmmünbaskılı

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

PERİKARDİT GİRİŞ PATOFİZYOLOJİ. Dr. Neslihan SAYRAÇ

PERİKARDİT GİRİŞ PATOFİZYOLOJİ. Dr. Neslihan SAYRAÇ GİRİŞ Perikard PERİKARDİT Dr. Neslihan SAYRAÇ AÜTF Acil Tıp Anabilim Dalı 05/01/2010 Visseral Parietal 50 ml seröz sıvı İnsidansı net olarak bilinmiyor Ancak acil servise AMI olmayan göğüs ağrısı ile başvuran

Detaylı

Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna

Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna Ameliyatın Riski Ameliyatın Riski Major akciğer ameliyatı yapılacak hastalarda risk birden fazla faktöre bağlıdır. Ameliyatın Riski

Detaylı

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ VE TANIM Kronik

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALARINDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALARINDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI SOLUNUM SİSTEMİ HASTALARINDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Sibel KÜÇÜK Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Solunum Sistemi Hastalıklarında Evde Bakımın Amacı Progresyonu önlemek,

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Doç Dr Tunçalp Demir

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Doç Dr Tunçalp Demir SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ Doç Dr Tunçalp Demir SFT-SINIFLANDIRMA A-)Spirometrik inceleme 1. Basit spirometri 2. Akım-volüm halkası a)maksimal volenter ventilasyon (MVV) b)reversibilite c)bronş provokasyonu

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ

PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ N Emiralioğlu, U Özçelik, G Tuğcu, E Yalçın, D Doğru, N Kiper Hacettepe Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Genel Bilgiler Primer

Detaylı

Burcu Bursal Duramaz*, Esra Şevketoğlu, Serdar Kıhtır, Mey Talip. Petmezci, Osman Yeşilbaş, Nevin Hatipoğlu. *Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi

Burcu Bursal Duramaz*, Esra Şevketoğlu, Serdar Kıhtır, Mey Talip. Petmezci, Osman Yeşilbaş, Nevin Hatipoğlu. *Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Burcu Bursal Duramaz*, Esra Şevketoğlu, Serdar Kıhtır, Mey Talip Petmezci, Osman Yeşilbaş, Nevin Hatipoğlu *Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Merkezi sinir sistemi

Detaylı

Magnesium sulphate treatment in acute asthma: What is the evidence we have up to date?

Magnesium sulphate treatment in acute asthma: What is the evidence we have up to date? doi: 10.5578/aai.8604 DERLEME REVIEW Akut astımda magnezyum sülfat tedavisi: Dünden bugüne elimizdeki kanıtlar nelerdir? Magnesium sulphate treatment in acute asthma: What is the evidence we have up to

Detaylı

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar. Dr.Kürşat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi Konya

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar. Dr.Kürşat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi Konya Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar Dr.Kürşat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi Konya Ventilatör Çeşitleri Transpulmoner P(P L ): P A -P pl

Detaylı

Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ

Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ Prof.Dr.Oktay Demirkıran İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Acil Yoğun Bakım Ünitesi Avrupa da yaklaşık 700,000/yıl

Detaylı

Akut Hiperkapnik Solunum Yetersizliði Bulunan KOAH Olgularýnda Ýnvazif Olmayan Ventilasyonun Etkinliði

Akut Hiperkapnik Solunum Yetersizliði Bulunan KOAH Olgularýnda Ýnvazif Olmayan Ventilasyonun Etkinliði ARAÞTIRMA Akut Hiperkapnik Solunum Yetersizliði Bulunan KOAH Olgularýnda Ýnvazif Olmayan Ventilasyonun Etkinliði Öner Dikensoy, Belgin Ýkidað, Ayten Filiz, Nazan Bayram Gaziantep Üniversitesi, Týp Fakültesi,

Detaylı

Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde Astım Atak Yatışlarında Yıllara Göre Farklılıklar

Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde Astım Atak Yatışlarında Yıllara Göre Farklılıklar Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde Astım Atak Yatışlarında Yıllara Göre Farklılıklar S. SARI*, Z. ARSLAN*, S.E. ÖZMEN*, O. ÖZDEMİR*, F.N. SELEK* * Dr. Sami Ulus

Detaylı