DİŞ HEKİMLİĞİ ve ALERJİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİŞ HEKİMLİĞİ ve ALERJİ"

Transkript

1 DİŞ HEKİMLİĞİ ve ALERJİ Doç.Dr.Nurhan ÖZTAŞ* Dt.Dilek TÜFEKCİOĞLU* ÖZET Organizmaya giren bir antijenin, immün cevap yerine, organizmaya zarar verici nitelikte oluşturduğu reaksiyonlara aşırı duyarlılık veya alerji denir. Bu derlemenin amacı, penisilin alerjisi, oral alerji sendromu, çocuklarda görülen idiyopatik anafilaksiler, sistemik ilaç kullanımına bağlı alerjik mukozal reaksiyonlar, alerjik kontakt stomatitisler, astım, lokal anestezikler ve latex alerjisi gibi diş hekimliği açısından önemli bazı alerjik reaksiyonları ve tedavi yaklaşımlarını sunmaktır. Anahtar Kelimeler: Alerjik reaksiyonlar, Anafilaksi ABSTRACT The harmful reactions caused by antigens are called allergy. The aim of this paper is to review the allergic reactions important for the dental practise, such as penicillin allergy, oral allergy syndrome, idiopathic anaphylaxis, allergic mucosal reactions due to systemic drugs, allergic contact lesions, asthma, local anesthetics and latex allergy, and to present the treatment approaches. Key Words: Allergic reactions, Anaphylaxis GİRİŞ Organizmaya giren bir antijenin, immün cevap yerine, bazı doku zedelenmeleri, enflamatuar reaksiyon ve hastalıkların ortaya çıkması şeklinde, abartılmış ve organizmaya zarar verici nitelikte oluşturduğu reaksiyonlara aşırı duyarlılık veya alerji denir. Alerji, antijenle ilk temastan sonra değil, genellikle ikinci veya daha sonraki karşılaşmalarda meydana gelir. 17 DİŞ HEKİMLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BAZI ALERJİK REAKSİYONLAR Penisilin Alerjisi Penisilin 1933 yılında Alexander Fleming tarafından bulunduktan sonra, 1943 yılında ilk kez insanlarda klinik kullanıma girmiş; en ucuz, en etkin ve ilk tercih edilen antibiyotik olma özelliğini devam ettirmektedir. 8,13,31 Penisilinler, tüm ilaçlar arasında alerjiye en çok neden olan grup olarak bilinmektedir. Penisiline bağlı gelişen hipersensitivite reaksiyonları; makülopapüler döküntüler, ürtiker, ateş, bronkospazm, vaskülit, anafilaksi ve ölüm gibi tablolar halinde karşımıza çıkabilmektedir. 13,31,46 Tip-I hipersensitivite reaksiyonları herhangi bir penisilin türü ve dozunda; oral, topikal veya parenteral uygulamalar sonrası görülebilmekle birlikte, anafilaksi gibi ciddi reaksiyonlar en çok parenteral kullanım sonucu ortaya çıkmaktadır 8,13,26,31. Oral kullanım, parenteral yola göre daha emindir 4,13,46. Penisilin kullanımını takiben görülen reaksiyonlar, oluşum zamanlarına göre üçe ayrılırlar: 1-Ani reaksiyonlar: Uygulamadan sonra 60 dakika içinde gelişir 8,31. Ne kadar erken gelişirse o kadar fatal seyreder.deride kaşıntı ile beliren ürtikerden hastanın kardiyovasküler kollaps ve/veya laringospazm sonucu ani ölümüne kadar değişik şiddette ve tabloda anafilaksi bulguları gelişebilir 8,18,26,31. 2-Hızlanmış reaksiyonlar: Penisilin uygulamasından sonraki 1-72 saat içinde ortaya çıkar. Bu zaman aralığında da ürtier, anjiyoödem, larinks ödemi ve bronkospazm gibi tablolar oluşabilmekte ve zaman zaman hayatı tehdit edici boyutlara ulaşabilmektedir. 3-Geç reaksiyonlar: 72 saat sonra oluşur. Bunlar IgE aracılı olmayıp değişik immün mekanizmalarıyla ortaya çıkar. 8,13,31 Penisilin tedavisi gören bütün hastalara daha önceden penisilin alerji öyküsü olup olmadığı sorulmalıdır. 8,16 Cilt testlerinde elde edilen pozitif bir yanıt, penisilin alerjisi hikayesi de varsa, kişinin ciddi * Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti A.D.-ANKARA

2 38 reaksiyon açısından belirgin risk taşıdığına işaret etmesi bakımından oldukça anlamlıdır. 31 Riskli durumda uygulanması gereken en iyi yol, penisilinle çapraz reaksiyon yapmayan etkili bir ilacın kullanılmasıdır. 13 Böyle bir durumda penisilin veya çapraz reaksiyon veren (ör. Sefalosporin) herhangi bir ß-laktam ilaçtan kaçınılmalıdır. 8,26,31 Eritromisin veya klindamisin tercih edilmelidir. 16,26 Eğer penisilin tek seçenek ise penisilin desensitizasyonu yapılır. 4,8,13,16 Penisilin desensitizasyonu; deri testi pozitif olan ve mutlaka penisilin alması gereken, sefalosporinler de dahil diğer antibiyotiklerden yarar görememiş hastalarda yapılır. Uygulama, anafilaksiye tanı konulabilecek ve tedavi yapılabilecek yerlerde yapılmalıdır. 4,8,13 Oral Alerji Sendromu IgE ye bağlı bir reaksiyondur. Organizmanın daha önceden sensitize olduğu yiyeceklerin alınmasından dakikalar sonra meydana gelir. Ağız boşluğu, dudaklar ve orofarinksi tutar. Hastaların çoğunda, sadece oral mukozada kaşınma, batma, karıncalanma ve dudaklarda anjioödem vardır. Fakat bazen rinit, konjuktivit, astma, ürtiker, anjioödem, bulantı, kusma, diare, karın ağrısı ve kontakt dermatit gibi sistemik semptomlar da bulunabilir. Sıklıkla taze meyve ve çiğ sebze ile sendrom başlar. Polenlere bağlı mevsimsel alerjik riniti olan hastalarda kereviz, elma, fındık, kavun ve muz yendikten sonra belirtiler ortaya çıkabilir. 3,6,7,10,49 Tavuk eti de nadiren alerjik reaksiyonlara neden olmaktadır. 49 Şüphelenilen gıda diyetten uzaklaştırılmalıdır. 4,10 Çocuklarda Görülen İdiyopatik Anafilaksiler İdiyopatik anafilaksi ilk kez 1978 de tanımlanmıştır. Anafilaksinin tüm belirtilerini gösterir. Ancak tanımlanmış bir antijen ya da herhangi bir etken yoktur. Antijene bağlı gelişen anafilaksinin aksine, idiyopatik anafilaksi oral glukokortikosteroidler ile tedavi edilebilmektedir. Steroid tedavisine cevap alınamadığında, idiyopatik anafilaksi tanısının yanlış olduğu düşünülmelidir. İdiyopatik anafilaksiye bağlı gelişen ölüm vakaları rapor edilmiştir. 12,20 Hogan ve arkadaşlarının 20 bildirdiğine göre literatürde 22 idiyopatik anafilaksi vakası rapor edilmiştir. Sistemik İlaç Kullanımına Bağlı Alerjik Mukozal Reaksiyonlar Sistemik ilaç kullanımına bağlı olarak oral mukozada farklı lezyonlara rastlanabilir: 1-Anafilaktik stomatitis: Alerjen dolaşıma girip, IgE-mast hücresi kompleksine bağlandıktan sonra meydana gelir. Tek başına ya da anafilaksinin diğer semptomları ile birlikte görülebilir. Etkilenen mukozada eritem ya da aft benzeri ülserasyon olabilir İlaç kullanımına bağlı döküntüler: Eritem ve ödemli lezyonlardır. Veziküloeroziv lezyonlara dönüşebilir 38,43. Genellikle labial mukozada görülür Likenoid, pemfigus ve lupus eritamatöz benzeri lezyonlar: Likenoid lezyonlar, pemfigus benzeri ve lupus eritamatöz benzeri lezyonlar, genelde posterior bukkal mukoza ve dilin lateral kenarında görülür. 38,39,41,50 4-Nonspesifik veziküloülseratif lezyonlar: Sistemik ilaç kullanımına bağlı olarak alerjik mukozal reaksiyonlar geliştiğinde alerji yaratan ilaç, benzer terapotik etkiyi gösteren başka bir ilaçla değiştirilmelidir. Lokalize akut reaksiyonlar için topikal kortikosteroidler kullanılabilir. Sistemik belirtiler de varsa, adrenalin, kortikosteroid ya da antihistaminiklerin sistemik uygulaması gerekebilir. Kronik oral lezyonlar, ilacın kesilmesi ile genellikle kaybolur. Ancak bazen tamamen iyileşme için topikal kortikosteroidler gerekebilir. İlacın kesilmesi kontraendike ise, palyatif tedavi önerilir. Ancak kortikosteroidler etken ilaca devam edildiği müddetçe etkili olamazlar. 38 Alerjik Kontakt Stomatitisler Kontakt stomatitis hücresel immün cevapla ilişkili gecikmiş bir alerjik reaksiyondur. 26 Pek çok yiyecek, cikletler, diş macunları, ağız gargaraları, topikal anestezikler, restoratif metaller, akrilik materyaller, ölçü maddeleri alerjik kontakt stomatitise neden olan 6, 11, 14, 23, 26, 38, 39 ajanlardır. Oral mukoza alerjenlere, deriye göre nazaran daha az duyarlıdır. Sebepleri şu şekilde sıralanabilir: 1-Kontakt süresi genellikle daha azdır. 2-Tükürük pek çok antijeni dilüe ederek ortamdan uzaklaştırır. 3-Mukozanın anatomik yapısı antijenlerin hızlı bir şekilde dağıtımı ve absorbsiyonuna uygundur. Mukozanın kanlanmasının fazla oluşu, alerjenlerin alerjik reaksiyon başlamadan ortamdan uzaklaştırılmasını 38 * Gazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti A.D.- ANKARA

3 sağlamaktadır. Oral mukozanın keratinizasyonun azlığı, keratin yapısındaki proteinlerin alerjenlerle birleşme olasılığını azaltmaktadır. 6,38,48. İntraoral kontakt alerjiler 3 ana katagoriye ayrılabilir: 1-Yiyeceklerle oluşan kontakt alerjiler: Şeker, sakız, taze sebze ve meyve, intraoral alerjik reaksiyonlara neden olmaktadır. 3,6,49 Kontakt alerji, oral alerji sendromundan farklılık gösterir. Oral alerji sendromu, IgE ye bağlı alerjik bir cevapken, gerçek kontakt alerji gecikmiş tip hipersensitivitedir. 6 Yiyecekler içindeki en yaygın kontakt alerjen tarçındır ki pek çok yiyecek, şeker ve sakızda bulunur. İntraoral tarçın alerjisi, tarçının yoğunluğuna ve alım sıklığına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Lezyonlar genelde lokalizedir ve tarçının uzun süre ve direkt temas ettiği yerlerde görülür. En sık labial ve bukkal mukoza ve dilin laterali etkilenir. Ağız tabanı ve gingiva da etkilenebilir. 2,7,24,30,38 Ürün alınması kesilmelidir 1,6,7,38. Böylelikle belirtiler 1 hafta içinde kaybolur Oral hijyen ürünleriyle oluşan kontakt alerji: Ağız gargaraları, diş ipi ve diş macunları kontakt alerjiye neden olmaktadır. 6,30 Diş macunu veya ağız gargaralarının neden olduğu alerjik reaksiyonlar, daha geniş bir kontakt alanı meydana geldiği için dişeti, dil ve bukkal mukozayı etkileyebilmektedir. 6,23,24 3-Dental restoratif materyallerle oluşan kontakt alerji: Altın, akril, ortodontik teller, ölçü maddeleri ve amalgam gibi pek çok restoratif materyallerin zaman zaman kontakt alerjiye neden olduğu rapor edilmiştir. 6,11,14,23,26,38,39,48 Amalgamın oluşturduğu alerjik reaksiyonlar gecikmiş tip (Tip-IV) hipersensitivite olarak tanımlanmaktadır. Oluşan lezyonlar, klinik ve histopatolojik olarak liken planusa benzer. Sıklıkla etkilenen bölgeler, posterior bukkal mıkoza ve dilin lateralidir. 5,6,32,38 Subgingival amalgama komşu dişeti de etkilenebilir. Lezyonun klinik görünümü, migrasyonun olmayışı ve amalgam restorasyona komşuluğu tanıda önemli kriterleri oluşturur. 5,15,38 Tedavide ilk olarak oral hijyene önem verilmeli, polisaj ve restorasyonun yeniden konturlanması gibi lokal önlemler alınmalıdır.buna yanıt alınmazsa, amalgam yerine başka bir materyal kullanılarak restorasyon yenilenmelidir. Devam eden ağrılı ve deskuamatif lezyonlar için topikal kortikosteroidler önerilir. Bu tedaviyle de başarı sağlanamazsa biyopsi alınmalıdır 5,6,15,26,32,38. Astım Astım, biyokimyasal, otonomik, immünolojik, enfeksiyöz, endokrin ve psikolojik faktörleri içeren kompleks bir hastalıktır 4. Solunum yollarının pek çok stimulusa karşı artmış yanıtı söz konusudur 22,28,29,47. Çocuklar ve genç erişkinlerde astım gelişmesinin birincil nedeni havadaki alerjenlere maruz kalmadır 33,47. Sakşının yanlış pozisyonu, flor kaşıkları, rulo pamuklar, kavite preparasyonu sırasında açığa çıkan aeroseller, duyarlı bireylerde astım ataklarını başlatabilmektedir. Bu nedenle dental tedaviye günlük bronkodilatatör ilacın alımından sonra başlanmalı, iyi bir anamnez alınmalı, hastanın dik pozisyonda oturtulmasına dikkat edilmelidir. Astım krizlerinin %40 ının psikolojik nedenlerle başladığı kabul edilerek dental tedavi öncesi sedatif verilmesi de önerilmektedir. Steroid kullanan hastalarda, majör dental tedaviler öncesi ek steroidlere ihtiyaç vardır. Sülfite alerjisi olan bireylerde vazokonstrüktörlü ve sülfit içeren lokal anestezik solüsyonlar kullanılmamalıdır 21,28,42,47. Acil müdahele **Tedaviye son verilmelidir. **Hasta dik konuma getirilmelidir. **Hastanın kullandığı ilaçlar varsa uygulanmalıdır (Metaproteranol,izoproternol,epinefrin) **Oksijen uygulaması yapılmalıdır. **Vital bulgular değerlendirilmelidir. **Belirtiler devam ederse hemen mg prenidazolan ve/veya 200 mg IV hidrokortizon verilir. **Tıbbi yardım istenir 25,27,40. Lokal Anestezikler Geçmişte lokal anesteziklerle reaksiyon tanımlayıp, kendilerine bu grup ilaçları ömür boyu kullanmamasının tembih edildiğini söyleyen birçok hasta vardır. Buna karşılık enjekte edilen lokal anesteziklerle gerçek alerjik reaksiyonların oluşması nadirdir. Bahsedilen olayların çoğu sıklıkla santral sinir sistemi ve kardiyovasküler sistem üzerinde yoğunlaşan toksik etkiler veya hiperventilasyon, vazovagal senkop, endojen sempatik 39

4 stimülasyon şeklinde psikomotor ve operatif travma gibi lokal anestezik maddeye bağlı olmayan cevaplardır. 13,26,37,46 Anafilaksi çok seyrek olmakla birlikte en tehlikeli olan reaksiyondur. Anafilaksiden başka ürtiker, anjiyoödem, bronkospazm gibi IgE ye bağlı da oluşabilen tablolar ortaya çıkabilir. Bazı lokal anestezik preparatlarda bulunan vazokonstrüktör, paraben ve sülfit gibi maddeler de reaksiyon oluşmasına neden olabilir. 13,46 Latex Alerjisi Lateks, kauçuk ağacının öz suyudur ve doğal kauçuk yapımında kullanılmaktadır. Günümüzde pek çok tüketim maddesi lateks içermektedir. 26 Lateks alerjisinin bulguları subklinik seyirden ağır sistemik reaksiyona kadar değişik bir tablo içermektedir. Mukozal temas, deri temasına göre daha şiddetli reaksiyonlara neden olabilir. 44 Lateks alerjisinde, çocuk ve yetişkin spina bifidalı olgular en yüksek risk grubunu oluşturur. Spina bifida, deri, vertebral arkus ve nöral tüplerdeki konjenital bir defekt olup genellikle lumbosakral bölgede arka ektodermal nöral tüpün kapanma defekti şeklindedir. Diğer yüksek risk grubundan olanlar, sağlık işi kolunda çalışanlar, kauçuk işçileri, sürekli tıbbi girişim ihtiyacı olan hastalar, atopik bireyler ve çok sayıda operasyon geçiren hastalardır. 19,34,35,36 Muz, avakado, kestane, kivi, üzüm, ananas, şeftali, kiraz, patates ve domates ile lateks arasında çapraz reaksiyon olduğu rapor edilmiştir. Bu gıdaların proteinleri ile lateks proteinlerinin yapısal olarak birbirine benzemesi gıda alerjenlerinde predispozan faktör olarak etki etmektedir. 19,35,36,44,45 Bu durum latex-meyve sendromu olarak da tanımlanmaktadır. 36 Latex içeren dental ürünler: **Amalgam taşıyıcıları, matrix bantları ve matrixler **Anestezik karpüller, enjektörler **Damlalıklar **Endodontik dolgu materyalleri, ölçü materyalleri, bol **Maskeler/yüz koruyucuları, eldivenler **Ortodontik rubber bantlar ve elastikler, ısırma plağı **Polisaj diskleri, rubber dam, suction başlığı. 36 SİSTEMİK ALERJİK REAKSİYONLARIN TEDAVİSİ Alerjik reaksiyonların çoğu ciltte döküntü veya ürtiker şeklinde kendini gösterir. Ancak zararsız gibi görünen bu lezyonlar hayati tehlike yaratan sistemik reaksiyonlara dönüşebilir. Alerjik reaksiyonların acil olarak tedavi edilmesi gerekir. Genellikle semptomların hızlı başlaması, olayın hızlı ilerleyeceği ve ciddi sistemik reaksiyona dönüşebileceği konusunda fikir verir. Ciddi bir anafilaktik reaksiyon genellikle ciltte döküntü ile başlar, gözler ve buruna yayılır, solunum sistemi ve son olarak da kardiyo vasküler sistemi etkiler. Alerjik raksiyonlar ve anafilaksinin tanısında **Döküntü,kaşıntı **Yüzde kızarıklık, parestezi, periferde soğukluk, **Karın ağrısı, bulantı, **Bilinç kaybı, **Solukluk, siyanoz, soğuk ve nemli cilt, **Hızlı-zayıf ya da palpe edilemeyen nabız, **Fasiyal ödem ve bazen ürtiker olabilir. Sistemik alerjik reaksiyon gelişen hastalarda yaklaşım **Acilyardım çağrılır. Hasta hospitalize edilerek saat izlenmelidir. **O 2 verilir. **Hasta sırt üstü yatırılmalı ve ayakları yükseltilmelidir. **Kan basıncı, kalp hızı ve solunum hızı izlenmelidir. **Erişkinde 0.3 mg adrenalin 1:100 cilt altına veya IM verilmelidir. Hastanın semptomları (bronkospazm ve hipotansiyon) hafifleyene kadar 5 dakikada bir tekrarlanabilir. **Difenhidramin 50 mg veya klorfeniramin mg IV yavaş verilir. **Hidrokortizon 200 mg IV verilir. 16,27,40 Acil durumlarda enjekte edilen epinefrin dozları Hasta Yaş dağılımı Doz(ml) Epinefrin(1:10000) Yetişkin >8 yaş Çocuk İnfant <1 yaş

5 Sonuç olarak, alerji konusunun diş hekimliği için önemli olduğu durumlar şu şekilde özetlenebilir: 1- Alerjik hastalarda dental işlemler sırasında gelişebilecek alerjik reaksiyonların önlenmesi, 2- Oral yumuşak dokularda alerjik bir reaksiyona bağlı olarak meydana gelen değişikliklerin saptanması, 3- Radyasyon ya da ilaç tedavisi nedeniyle immün sistemde ciddi değişiklikleri olan hastalarda uygun tedavi planının yapılması, 4- Akut alerjik reaksiyonların belirtilerini ayırdetmek ve bu problemlerin uygun şekilde tedavi edilmesidir. 26 KAYNAKLAR 1. Akçakaya N: Gıdaya reaksiyon. Alerjik hastalıklar ve bronşial astma (Aydilek R) 1: , Özlem Matbaacılık Ltd. Şti, İstanbul, Allen CM, Blozis GG: Oral mucosal reactiopns to cinnamoflavored chewing gum. J Am Dent Assoc, 116: , Antico A: Oral allergy syndrome induced by chestnut(costenea sativa). Ann Allergy Asthma Immunol, 76:37-40, Beyazova U: Allerjik Hastalıklar. Temel ve klinik bilimler (Saraçoğlu ÖF) 2: , Güneş Kitabevi Ltd Şti,İstanbul, Bolewska J: Oral mucosal lesions related to silver amalgam restorations. Oral Surg Oral Med Oral Pathol, 70:55-58, DeRossi SS, Greenberg MS: Intraoral contact allergy: a literature review and case reports. J Am Dent Assoc, 129: , Demirsoy S: Besin alerjileri, Prospect Tıp Dergisi,1:5-10, Demirsoy S: Penisilin Alerjileri,Prospect Tıp Dergisi, 1:11-14, Demirsoy S: Anafilaksi, Prospect Tıp Dergisi,1:34-38, Demirtürk L, Yazgan Y: Alerjik Gastroenteropatileri. Alerjik hastalıklar ve bronşial astma (Aydilek R) 1: , Özlem Grafik Matbaacılık Ltd Şti,İstanbul, Diogenes MJN, Morais SM, Carvalha FF: Perioral contact dermatitis by cardol, Int J Dermatol,34:72-73, Ditto A, Harris KE, Krasnick J: Idiopathic anaphylaxis: a series 335 cases. Ann Allergy Asthma Immunol, 77: , Erkan ML: İlaç alerjileri. Alerjik hastalıklar ve bronşial astma (Aydilek R)1:96-117,Özlem Grafik Matbaacılık Ltd Şti,İstanbul, Eversole LR: Allergic stomatitides. J Oral Med,34:93-102, Eversole LR, Ringer M: The role of dental restoartive materials in the pathogenesis of lichen planus. Oral Surg Oral Med Oral Pathol, 57: , Fonseca MA: Adverse reactions to Amoxicillin: a case report. Pediatr Dent,22: , Gemicioğlu B. İmmünolojiye giriş. Alerjik hastalıklar ve bronşial astma (Aydilek R) 1:1-22, Özlem Grafik Matbaacılık Ltd Şti, İstanbul, Güven O: Ağız Hastalıkları ve çene cerrahisinde immünoloji, İkinci baskı, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, Hamann CP, Turjanmaa K, Rietschel R, Siew C, Owensby D, Gruninger SE, Sullivan KM: Natural rubber latex hypersensitivity: Incidence and prevalence of Type I allergy in the dental professional. J Am Dent Assoc, 129:43-54, Hogan MB, Kelly MA, Wilson NW: Idiopathic anaphylaxis in children, Ann Allergy Asthma Immunol, 81: , Housholder GT, Chan JT: Tooth enamel dust as an asthma stimulus: a case report. Oral Surg Oral Med Oral Pathol,75: , Kalyoncu F: Astma dan korunma olabilir mi? Prospect Tıp Dergisi, 1:19-21, Kowitz G, Jacobson J, Meng Z, Lucartto F: The effects or tartar-control toothpaste on the oral soft tissue. Oral Surg Oral Pathol,70: , Lamey PJ, Lewis MA, Rees TD, Fowler C: Sensitivity reaction to the cinnamon aldehyde component of toothpaste. Br Dent J, 168: , Lawrence N, Watts J, Harrington R, Hope S. Pratikte Aciller El Kitabı, Tavaslı Matbaası, İstanbul, Little JW, Falace DA: Dental management of the medically compromised patient, Third ed, The CV Company, USA, Malamed SF: Emergency medicine:beyond the basics. J Am Dent Assoc,128: , Mathew T, Casamassimo PS, Wilson S, Preisch J, Allen E, Hayes JR: Effect of dental treatment on the lung function of children with asthma. J Am Dent Assoc,129: , Mc Derra EJC, Pollard MA, Curzon MEJ.: The dental status of asthmatic British school children. Pediatr Dent, 20: ,

6 30. Millet RL, Gould AR, Bernstein ML: Cinnamon induced stomatitis venenata: Clinical and characteristic histopathologic features. Oral Surg Oral Med Oral Pathol, 73: , Mungan D. Penisilin alerjisi. Alerjik hastalıklar ve bronşial astma (Aydilek R) 1:86-95,Özlem Grafik Matbaacılık Ltd Şti, İstanbul, Munkagaard EC: Toxicology versus allergy in restorative dentistry, Adv Dent Res,6:17-21, Mygind N, Dahl R, Pedersen S, Thestrhp-Pedersen K: Alerji el kitabı,first ed, Turgut Yayıncılık ve Ticaret AŞ, İstanbul, Nainar SM: Dental management of children with latex allergy. Int J Pediatr Dent,11: , Nelsen LP, Soporowski NJ, Shusterman S: Latex allergies in children with spina bifida:relevance for the pediatric dentist. Pediatr Dent,16:18-22, Nettis E, Colanardi MC, Ferrannini A, Tursi A: Reported latex allergy in dental patients. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 93: , Nettis E, Napoli G, Ferrannini A, Tursi A: The incremental challenge test in the diagnosis of adverse reactions to local anesthetics. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Ortal Radiol Endod, 91: , Neville BW, Damm DD, Allen CM, Bouquat JE: Oral&Maxillofacial pathology, First ed, , WB Saunders Company, USA, Ostman PO, Anneruth G, Skolund A: Amalgam-associated oral lichenoid reactions:clinical and histologic changes after removal of amalgam fillings. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 81: , Özyuvacı E, Altan A : Diş hekimliğinde karşılaşılması olası acil durumlar. Academic Dental,4:14-21, Paterson AJ: Pemphigus vulgaris precipitated by glibenclamide therapy. J Oral Pathol Med,22:92-95, Perusse P, Goulet JP, Turcotte JY: Contraindications to vasoconstrictors in dentistry Part2:hyperthyroidism, diabetes, sulfite sensitivity, cortica-dependent asthma and pheochhromocytoma. Oral Surg Oral Med Oral Pathol,74: , Potts AJC, Hamburger J, Scully C: The medication of patients with oral lichen planus and the association of nonsteroidal anti-inflammatory drugs with erosive lesions. Oral Surg Oral Med Oral Pathol,64: , Rankin KV, Seale NS, Jones DL, Rees TD: Reported latex sensitivity in pediatric dental patients from hospital and dental school-based populations. Pediatr Dent,16: , Russel-Fell RW: Allergic reactions to rubber. Br Dent J, 173:193, Shatz GS: Anaphylaxis. Allergy Theory and Practice (Korenblaz PE, Wedner HJ) ,WB Saunders Company, Philadelphia, Sollecito TP, Tino G : Asthma. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod,92: , Van Loon LAJ, Bos JD, Davidson CL: Clinical evaluation of fifty-six patients referred with symptoms tetatively related to allergic contact stomatiti. Oral Surg Oral Med Oral Pathol,74: , Vila L, Barborir E, Sanz ML: Chicken meat induces oral allergy syndrome: a case report. Ann Allergy Immunol,80: , Zhu JF, Hidalgo HA, Holmg reen WC, Redding SW: Dental management of children withasthma. Pediatr Dent,18: ,1996. Yazışma Adresi: Doç.Dr.Nurhan ÖZTAŞ Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti ABD 8. cad 82. sok Emek- ANKARA Tel: Fax: E-posta: 42

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Allerji Deri Testleri Uzm. Dr. Zekayi KUTLUBAY 1, Uzm. Dr. Özer PEHLİVAN 2, Doç. Dr. Burhan ENGİN 1, Prof. Dr. Server SERDAROĞLU 1

Allerji Deri Testleri Uzm. Dr. Zekayi KUTLUBAY 1, Uzm. Dr. Özer PEHLİVAN 2, Doç. Dr. Burhan ENGİN 1, Prof. Dr. Server SERDAROĞLU 1 Allerji Deri Testleri Uzm. Dr. Zekayi KUTLUBAY 1, Uzm. Dr. Özer PEHLİVAN 2, Doç. Dr. Burhan ENGİN 1, Prof. Dr. Server SERDAROĞLU 1 1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları

Detaylı

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Gökay ÜSTDAL Danışman Öğretim

Detaylı

ALLERJIK HASTALIKLAR & KLINIK LABORATUVAR. Uzm. Dr. Vildan Fidancı

ALLERJIK HASTALIKLAR & KLINIK LABORATUVAR. Uzm. Dr. Vildan Fidancı ALLERJIK HASTALIKLAR & KLINIK LABORATUVAR Uzm. Dr. Vildan Fidancı Allerjik hastalıklar, endüstrileşmiş ülkelerdeki populasyonda görülen kronik hastalıkların çoğu nedenlerinden biridir. Özellikle 20-30

Detaylı

Bebek ve Çocuklarda Sık Görülen Dermatozlar

Bebek ve Çocuklarda Sık Görülen Dermatozlar Bebek ve Çocuklarda Sık Görülen Dermatozlar Asuman CÖMERT ERKILINÇ, Özlem AKIN Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul Tıp pratiğinin hemen her dalında deri lezyonlarıyla

Detaylı

ORAL MUKOZANIN PİGMENTE LEZYONLARI. Bitirme Tezi

ORAL MUKOZANIN PİGMENTE LEZYONLARI. Bitirme Tezi T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı ORAL MUKOZANIN PİGMENTE LEZYONLARI Bitirme Tezi Stj. Diş Hekimi Özge Çiloğlu Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. İdil ÜNAL İZMİR-2014 ÖNSÖZ Oral

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ARI ZEHİRLEMELERİ ve ARI VENOMUNUN ANALİZ METOTLARI Hazırlayan Ezgi SÜR 1300110138 Danışman Prof. Dr. İbrahim NARİN Eczacılık Fakültesi Bitirme Ödevi MAYIS

Detaylı

Dental erozyonda tanı ve tedavi yöntemleri

Dental erozyonda tanı ve tedavi yöntemleri DERLEME Gülhane Tıp Derg 2012; 54: 86-91 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2012 Dental erozyonda tanı ve tedavi yöntemleri Eda Arat Maden (*) ÖZET Dental erozyon, bakteri, mekanik ve travmatik nedenlere bağlı

Detaylı

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Melek ALKAN ÇAKMAK Yeni yıl geldi, hoş geldi Takvim yaprakları arasında beklenti ve umutları en fazla yüklediğimiz 31 Aralık işte geldi

Detaylı

Dentin Aşırı Hassasiyeti. Dentine Hypersensitivity

Dentin Aşırı Hassasiyeti. Dentine Hypersensitivity DERLEME (Review) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 30, Sayı: 4, Sayfa: 83-91, 2006 Dentin Aşırı Hassasiyeti Dentine Hypersensitivity *Doç.Dr. Nuray ATTAR, **Dr. Yonca KORKMAZ *Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

İÇİNDEKİLER: Sayfa no:

İÇİNDEKİLER: Sayfa no: İÇİNDEKİLER: Sayfa no: I-Pediatride öykü alma ve fizik muayene 5 Doç. Dr.Figen Akalın Uzm. Dr. Tülay Güran II-Kardiyopulmoner resusitasyon 10 Doç. Dr. Figen Akalın III-Allerjik Aciller 15 1)Anafilaksi

Detaylı

Aşılarla İlgili Genel Kurallar

Aşılarla İlgili Genel Kurallar Aşılarla İlgili Genel Kurallar Sadık AKŞİT Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, İzmir Aşılama, insan sağlığının iyileştirilmesi açısından

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. KUDUZ KORUNMA ve KONTROL YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. KUDUZ KORUNMA ve KONTROL YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü KUDUZ KORUNMA ve KONTROL YÖNERGESİ ANKARA 2001 ÖNSÖZ Kuduz hastalığı, insanlığın her zaman için korkulu rüyası olmuş bir hastalıktır. Bu nedenle

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 3 SAYI 2 ISSN 1307-8593

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 3 SAYI 2 ISSN 1307-8593 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ 2 CİLT 3 SAYI 2 2011 ISSN 1307-8593 Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Sahibi Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi adına

Detaylı

Çocuklarda İnek Sütü Proteini Alerjisinin Tanısal Yaklaşımı ve Tedavisi: ESPGHAN GI Komitesi Uygulama Kılavuzu

Çocuklarda İnek Sütü Proteini Alerjisinin Tanısal Yaklaşımı ve Tedavisi: ESPGHAN GI Komitesi Uygulama Kılavuzu Çocuklarda İnek Sütü Proteini Alerjisinin Tanısal Yaklaşımı ve Tedavisi: ESPGHAN GI Komitesi Uygulama Kılavuzu *S. Koletzko, B. Niggemann, A. Arato, J.A.Dias, R. Heuschkel, S.Husby, # M.L. Mearin, ** A.

Detaylı

Onkolojik tedavi gören çocuklarda ağız ve diş sağlığı

Onkolojik tedavi gören çocuklarda ağız ve diş sağlığı Acta Odontologica Turcica 2013;30(1):39-43 Derleme Onkolojik tedavi gören çocuklarda ağız ve diş sağlığı Aslı Evren Delilbaşı Pedodonti Anabilim Dalı, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERMATOLOJİ ANABİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERMATOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERMATOLOJİ ANABİLİM DALI KRONİK EL EKZEMALARINDA PİMEKROLİMUS KREMİN ETKİNLİĞİNİN FLUTİKAZON PROPİYONAT KREM İLE KARŞILAŞTIRILMASI Uzmanlık Tezi Dr. Seda Battaloğlu

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Bir yumuşak jelatin kapsül 20 mg izotretinoin içerir. Yardımcı maddeler için, bkz. 6.1.

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Bir yumuşak jelatin kapsül 20 mg izotretinoin içerir. Yardımcı maddeler için, bkz. 6.1. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ ROACCUTANE ROCHE 20 mg yumuşak jelatin kapsül 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Bir yumuşak jelatin kapsül 20 mg izotretinoin içerir. Yardımcı maddeler için,

Detaylı

Kemoterapi Ajanlarının Kutan Etkileri

Kemoterapi Ajanlarının Kutan Etkileri Kemoterapi Ajanlarının Kutan Etkileri Uzm. Dr. Nilgün BAHÇETEPE, Uzm. Dr. Zekayi KUTLUBAY 2, Doç. Dr. Burhan ENGİN 2, Prof. Dr. Yalçın TÜZÜN 2 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları

Detaylı

ALERJİ ile YAŞAMAK Prof. Dr. Cengiz KIRMAZ Alerji ve İmmünoloji Uzmanı

ALERJİ ile YAŞAMAK Prof. Dr. Cengiz KIRMAZ Alerji ve İmmünoloji Uzmanı 1 ALERJİ ile YAŞAMAK Prof. Dr. Cengiz KIRMAZ Alerji ve İmmünoloji Uzmanı 2 Günümüzde her 5 kişiden birinin ya alerjisi vardır ya da hayatının herhangi bir döneminde ortaya çıkacaktır. Alerjik hastalıklar

Detaylı

CİVANIN DİŞ HEKİMLİĞİNDEKİ YERİ VE TOKSİK ETKİLERİ

CİVANIN DİŞ HEKİMLİĞİNDEKİ YERİ VE TOKSİK ETKİLERİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı CİVANIN DİŞ HEKİMLİĞİNDEKİ YERİ VE TOKSİK ETKİLERİ BİTİRME TEZİ Hazırlıyan Stj.Diş Hekimi. Ahmet OSKAY Danışman Öğretim Üyesi: Doç.

Detaylı

DİFTERİ HASTALIĞININ KONTROLÜ İÇİN SAHA REHBERİ

DİFTERİ HASTALIĞININ KONTROLÜ İÇİN SAHA REHBERİ DİFTERİ HASTALIĞININ KONTROLÜ İÇİN SAHA REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ocak 2003-ANKARA REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI, SALGIN HASTALIKLAR ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL

Detaylı

ÜNİTE ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM. İLK YARDIM ve ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Doç. Dr. Elanur YILMAZ KARABULUTLU

ÜNİTE ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM. İLK YARDIM ve ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Doç. Dr. Elanur YILMAZ KARABULUTLU HEDEFLER İÇİNDEKİLER ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM Giriş Zehirlenmeler Sık Görülen Zehirlenmeler Karbonmonoksit Zehirlenmesi Asit ve Alkalen Madde Zehirlenmesi İnsektisitlerle Zehirlenmeler Alkol Zehirlenmesi

Detaylı

DERMATOLOG OLMAYANLAR İÇİN DERMATOLOJİ

DERMATOLOG OLMAYANLAR İÇİN DERMATOLOJİ İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 76 DERMATOLOG OLMAYANLAR İÇİN DERMATOLOJİ Editörler Prof. Dr. Yalçın TÜZÜN - Doç. Dr. Burhan ENGİN 8 Yazar Katılımıyla

Detaylı

BESİN ALERJİLERİ. Hazırlayanlar

BESİN ALERJİLERİ. Hazırlayanlar Hazırlayanlar Uzm. Dyt. Müjgan Öztürk Prof. Dr. H. Tanju Besler Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008 / 3000 Adet

Detaylı

Sülfitler ve Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları

Sülfitler ve Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları MÜSBED 2014;4(3):173-181 DOI: 10.5455/musbed.20140813010008 Derleme / Review Sülfitler ve Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları F. Esra Güneş Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik

Detaylı

Su Ürünleri Alerjisi

Su Ürünleri Alerjisi MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3(2): 46-51 (2012) Derleme Makale / Review Paper Su Ürünleri Alerjisi Demet

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Göz damlası, solüsyon. Berrak, renksiz/hemen hemen renksiz, az viskoz oftalmik solüsyon.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Göz damlası, solüsyon. Berrak, renksiz/hemen hemen renksiz, az viskoz oftalmik solüsyon. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI COSOPT Oftalmik Solüsyon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her ml'si, 20 mg dorzolamide eşdeğer 22.26 mg dorzolamid hidroklorür, 5 mg timolola

Detaylı

Birinci Basamakta Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları: Akut Streptokoksik Tonsillofarenjit ve Romatizmal Ateş

Birinci Basamakta Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları: Akut Streptokoksik Tonsillofarenjit ve Romatizmal Ateş REVIEW / DERLEME 2013 Birinci Basamakta Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları: Akut Streptokoksik Tonsillofarenjit ve Romatizmal Ateş Upper Respiratory Tract Infections In Primary Care: Acute Streptococcal Tonsillopharyngitis

Detaylı

Diyabetli Birey Nasıl İzlenmelidir? How Person With Diabetes Should Be Monitored?

Diyabetli Birey Nasıl İzlenmelidir? How Person With Diabetes Should Be Monitored? How Person With Diabetes Should Be Monitored? Prof. Dr. Nermin OLGUN, Yrd. Doç. Dr. Hayat YALIN, Uzm. Hem. Hülya Gülyüz DEMİR Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul

Detaylı