DİŞ HEKİMLİĞİ ve ALERJİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİŞ HEKİMLİĞİ ve ALERJİ"

Transkript

1 DİŞ HEKİMLİĞİ ve ALERJİ Doç.Dr.Nurhan ÖZTAŞ* Dt.Dilek TÜFEKCİOĞLU* ÖZET Organizmaya giren bir antijenin, immün cevap yerine, organizmaya zarar verici nitelikte oluşturduğu reaksiyonlara aşırı duyarlılık veya alerji denir. Bu derlemenin amacı, penisilin alerjisi, oral alerji sendromu, çocuklarda görülen idiyopatik anafilaksiler, sistemik ilaç kullanımına bağlı alerjik mukozal reaksiyonlar, alerjik kontakt stomatitisler, astım, lokal anestezikler ve latex alerjisi gibi diş hekimliği açısından önemli bazı alerjik reaksiyonları ve tedavi yaklaşımlarını sunmaktır. Anahtar Kelimeler: Alerjik reaksiyonlar, Anafilaksi ABSTRACT The harmful reactions caused by antigens are called allergy. The aim of this paper is to review the allergic reactions important for the dental practise, such as penicillin allergy, oral allergy syndrome, idiopathic anaphylaxis, allergic mucosal reactions due to systemic drugs, allergic contact lesions, asthma, local anesthetics and latex allergy, and to present the treatment approaches. Key Words: Allergic reactions, Anaphylaxis GİRİŞ Organizmaya giren bir antijenin, immün cevap yerine, bazı doku zedelenmeleri, enflamatuar reaksiyon ve hastalıkların ortaya çıkması şeklinde, abartılmış ve organizmaya zarar verici nitelikte oluşturduğu reaksiyonlara aşırı duyarlılık veya alerji denir. Alerji, antijenle ilk temastan sonra değil, genellikle ikinci veya daha sonraki karşılaşmalarda meydana gelir. 17 DİŞ HEKİMLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BAZI ALERJİK REAKSİYONLAR Penisilin Alerjisi Penisilin 1933 yılında Alexander Fleming tarafından bulunduktan sonra, 1943 yılında ilk kez insanlarda klinik kullanıma girmiş; en ucuz, en etkin ve ilk tercih edilen antibiyotik olma özelliğini devam ettirmektedir. 8,13,31 Penisilinler, tüm ilaçlar arasında alerjiye en çok neden olan grup olarak bilinmektedir. Penisiline bağlı gelişen hipersensitivite reaksiyonları; makülopapüler döküntüler, ürtiker, ateş, bronkospazm, vaskülit, anafilaksi ve ölüm gibi tablolar halinde karşımıza çıkabilmektedir. 13,31,46 Tip-I hipersensitivite reaksiyonları herhangi bir penisilin türü ve dozunda; oral, topikal veya parenteral uygulamalar sonrası görülebilmekle birlikte, anafilaksi gibi ciddi reaksiyonlar en çok parenteral kullanım sonucu ortaya çıkmaktadır 8,13,26,31. Oral kullanım, parenteral yola göre daha emindir 4,13,46. Penisilin kullanımını takiben görülen reaksiyonlar, oluşum zamanlarına göre üçe ayrılırlar: 1-Ani reaksiyonlar: Uygulamadan sonra 60 dakika içinde gelişir 8,31. Ne kadar erken gelişirse o kadar fatal seyreder.deride kaşıntı ile beliren ürtikerden hastanın kardiyovasküler kollaps ve/veya laringospazm sonucu ani ölümüne kadar değişik şiddette ve tabloda anafilaksi bulguları gelişebilir 8,18,26,31. 2-Hızlanmış reaksiyonlar: Penisilin uygulamasından sonraki 1-72 saat içinde ortaya çıkar. Bu zaman aralığında da ürtier, anjiyoödem, larinks ödemi ve bronkospazm gibi tablolar oluşabilmekte ve zaman zaman hayatı tehdit edici boyutlara ulaşabilmektedir. 3-Geç reaksiyonlar: 72 saat sonra oluşur. Bunlar IgE aracılı olmayıp değişik immün mekanizmalarıyla ortaya çıkar. 8,13,31 Penisilin tedavisi gören bütün hastalara daha önceden penisilin alerji öyküsü olup olmadığı sorulmalıdır. 8,16 Cilt testlerinde elde edilen pozitif bir yanıt, penisilin alerjisi hikayesi de varsa, kişinin ciddi * Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti A.D.-ANKARA

2 38 reaksiyon açısından belirgin risk taşıdığına işaret etmesi bakımından oldukça anlamlıdır. 31 Riskli durumda uygulanması gereken en iyi yol, penisilinle çapraz reaksiyon yapmayan etkili bir ilacın kullanılmasıdır. 13 Böyle bir durumda penisilin veya çapraz reaksiyon veren (ör. Sefalosporin) herhangi bir ß-laktam ilaçtan kaçınılmalıdır. 8,26,31 Eritromisin veya klindamisin tercih edilmelidir. 16,26 Eğer penisilin tek seçenek ise penisilin desensitizasyonu yapılır. 4,8,13,16 Penisilin desensitizasyonu; deri testi pozitif olan ve mutlaka penisilin alması gereken, sefalosporinler de dahil diğer antibiyotiklerden yarar görememiş hastalarda yapılır. Uygulama, anafilaksiye tanı konulabilecek ve tedavi yapılabilecek yerlerde yapılmalıdır. 4,8,13 Oral Alerji Sendromu IgE ye bağlı bir reaksiyondur. Organizmanın daha önceden sensitize olduğu yiyeceklerin alınmasından dakikalar sonra meydana gelir. Ağız boşluğu, dudaklar ve orofarinksi tutar. Hastaların çoğunda, sadece oral mukozada kaşınma, batma, karıncalanma ve dudaklarda anjioödem vardır. Fakat bazen rinit, konjuktivit, astma, ürtiker, anjioödem, bulantı, kusma, diare, karın ağrısı ve kontakt dermatit gibi sistemik semptomlar da bulunabilir. Sıklıkla taze meyve ve çiğ sebze ile sendrom başlar. Polenlere bağlı mevsimsel alerjik riniti olan hastalarda kereviz, elma, fındık, kavun ve muz yendikten sonra belirtiler ortaya çıkabilir. 3,6,7,10,49 Tavuk eti de nadiren alerjik reaksiyonlara neden olmaktadır. 49 Şüphelenilen gıda diyetten uzaklaştırılmalıdır. 4,10 Çocuklarda Görülen İdiyopatik Anafilaksiler İdiyopatik anafilaksi ilk kez 1978 de tanımlanmıştır. Anafilaksinin tüm belirtilerini gösterir. Ancak tanımlanmış bir antijen ya da herhangi bir etken yoktur. Antijene bağlı gelişen anafilaksinin aksine, idiyopatik anafilaksi oral glukokortikosteroidler ile tedavi edilebilmektedir. Steroid tedavisine cevap alınamadığında, idiyopatik anafilaksi tanısının yanlış olduğu düşünülmelidir. İdiyopatik anafilaksiye bağlı gelişen ölüm vakaları rapor edilmiştir. 12,20 Hogan ve arkadaşlarının 20 bildirdiğine göre literatürde 22 idiyopatik anafilaksi vakası rapor edilmiştir. Sistemik İlaç Kullanımına Bağlı Alerjik Mukozal Reaksiyonlar Sistemik ilaç kullanımına bağlı olarak oral mukozada farklı lezyonlara rastlanabilir: 1-Anafilaktik stomatitis: Alerjen dolaşıma girip, IgE-mast hücresi kompleksine bağlandıktan sonra meydana gelir. Tek başına ya da anafilaksinin diğer semptomları ile birlikte görülebilir. Etkilenen mukozada eritem ya da aft benzeri ülserasyon olabilir İlaç kullanımına bağlı döküntüler: Eritem ve ödemli lezyonlardır. Veziküloeroziv lezyonlara dönüşebilir 38,43. Genellikle labial mukozada görülür Likenoid, pemfigus ve lupus eritamatöz benzeri lezyonlar: Likenoid lezyonlar, pemfigus benzeri ve lupus eritamatöz benzeri lezyonlar, genelde posterior bukkal mukoza ve dilin lateral kenarında görülür. 38,39,41,50 4-Nonspesifik veziküloülseratif lezyonlar: Sistemik ilaç kullanımına bağlı olarak alerjik mukozal reaksiyonlar geliştiğinde alerji yaratan ilaç, benzer terapotik etkiyi gösteren başka bir ilaçla değiştirilmelidir. Lokalize akut reaksiyonlar için topikal kortikosteroidler kullanılabilir. Sistemik belirtiler de varsa, adrenalin, kortikosteroid ya da antihistaminiklerin sistemik uygulaması gerekebilir. Kronik oral lezyonlar, ilacın kesilmesi ile genellikle kaybolur. Ancak bazen tamamen iyileşme için topikal kortikosteroidler gerekebilir. İlacın kesilmesi kontraendike ise, palyatif tedavi önerilir. Ancak kortikosteroidler etken ilaca devam edildiği müddetçe etkili olamazlar. 38 Alerjik Kontakt Stomatitisler Kontakt stomatitis hücresel immün cevapla ilişkili gecikmiş bir alerjik reaksiyondur. 26 Pek çok yiyecek, cikletler, diş macunları, ağız gargaraları, topikal anestezikler, restoratif metaller, akrilik materyaller, ölçü maddeleri alerjik kontakt stomatitise neden olan 6, 11, 14, 23, 26, 38, 39 ajanlardır. Oral mukoza alerjenlere, deriye göre nazaran daha az duyarlıdır. Sebepleri şu şekilde sıralanabilir: 1-Kontakt süresi genellikle daha azdır. 2-Tükürük pek çok antijeni dilüe ederek ortamdan uzaklaştırır. 3-Mukozanın anatomik yapısı antijenlerin hızlı bir şekilde dağıtımı ve absorbsiyonuna uygundur. Mukozanın kanlanmasının fazla oluşu, alerjenlerin alerjik reaksiyon başlamadan ortamdan uzaklaştırılmasını 38 * Gazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti A.D.- ANKARA

3 sağlamaktadır. Oral mukozanın keratinizasyonun azlığı, keratin yapısındaki proteinlerin alerjenlerle birleşme olasılığını azaltmaktadır. 6,38,48. İntraoral kontakt alerjiler 3 ana katagoriye ayrılabilir: 1-Yiyeceklerle oluşan kontakt alerjiler: Şeker, sakız, taze sebze ve meyve, intraoral alerjik reaksiyonlara neden olmaktadır. 3,6,49 Kontakt alerji, oral alerji sendromundan farklılık gösterir. Oral alerji sendromu, IgE ye bağlı alerjik bir cevapken, gerçek kontakt alerji gecikmiş tip hipersensitivitedir. 6 Yiyecekler içindeki en yaygın kontakt alerjen tarçındır ki pek çok yiyecek, şeker ve sakızda bulunur. İntraoral tarçın alerjisi, tarçının yoğunluğuna ve alım sıklığına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Lezyonlar genelde lokalizedir ve tarçının uzun süre ve direkt temas ettiği yerlerde görülür. En sık labial ve bukkal mukoza ve dilin laterali etkilenir. Ağız tabanı ve gingiva da etkilenebilir. 2,7,24,30,38 Ürün alınması kesilmelidir 1,6,7,38. Böylelikle belirtiler 1 hafta içinde kaybolur Oral hijyen ürünleriyle oluşan kontakt alerji: Ağız gargaraları, diş ipi ve diş macunları kontakt alerjiye neden olmaktadır. 6,30 Diş macunu veya ağız gargaralarının neden olduğu alerjik reaksiyonlar, daha geniş bir kontakt alanı meydana geldiği için dişeti, dil ve bukkal mukozayı etkileyebilmektedir. 6,23,24 3-Dental restoratif materyallerle oluşan kontakt alerji: Altın, akril, ortodontik teller, ölçü maddeleri ve amalgam gibi pek çok restoratif materyallerin zaman zaman kontakt alerjiye neden olduğu rapor edilmiştir. 6,11,14,23,26,38,39,48 Amalgamın oluşturduğu alerjik reaksiyonlar gecikmiş tip (Tip-IV) hipersensitivite olarak tanımlanmaktadır. Oluşan lezyonlar, klinik ve histopatolojik olarak liken planusa benzer. Sıklıkla etkilenen bölgeler, posterior bukkal mıkoza ve dilin lateralidir. 5,6,32,38 Subgingival amalgama komşu dişeti de etkilenebilir. Lezyonun klinik görünümü, migrasyonun olmayışı ve amalgam restorasyona komşuluğu tanıda önemli kriterleri oluşturur. 5,15,38 Tedavide ilk olarak oral hijyene önem verilmeli, polisaj ve restorasyonun yeniden konturlanması gibi lokal önlemler alınmalıdır.buna yanıt alınmazsa, amalgam yerine başka bir materyal kullanılarak restorasyon yenilenmelidir. Devam eden ağrılı ve deskuamatif lezyonlar için topikal kortikosteroidler önerilir. Bu tedaviyle de başarı sağlanamazsa biyopsi alınmalıdır 5,6,15,26,32,38. Astım Astım, biyokimyasal, otonomik, immünolojik, enfeksiyöz, endokrin ve psikolojik faktörleri içeren kompleks bir hastalıktır 4. Solunum yollarının pek çok stimulusa karşı artmış yanıtı söz konusudur 22,28,29,47. Çocuklar ve genç erişkinlerde astım gelişmesinin birincil nedeni havadaki alerjenlere maruz kalmadır 33,47. Sakşının yanlış pozisyonu, flor kaşıkları, rulo pamuklar, kavite preparasyonu sırasında açığa çıkan aeroseller, duyarlı bireylerde astım ataklarını başlatabilmektedir. Bu nedenle dental tedaviye günlük bronkodilatatör ilacın alımından sonra başlanmalı, iyi bir anamnez alınmalı, hastanın dik pozisyonda oturtulmasına dikkat edilmelidir. Astım krizlerinin %40 ının psikolojik nedenlerle başladığı kabul edilerek dental tedavi öncesi sedatif verilmesi de önerilmektedir. Steroid kullanan hastalarda, majör dental tedaviler öncesi ek steroidlere ihtiyaç vardır. Sülfite alerjisi olan bireylerde vazokonstrüktörlü ve sülfit içeren lokal anestezik solüsyonlar kullanılmamalıdır 21,28,42,47. Acil müdahele **Tedaviye son verilmelidir. **Hasta dik konuma getirilmelidir. **Hastanın kullandığı ilaçlar varsa uygulanmalıdır (Metaproteranol,izoproternol,epinefrin) **Oksijen uygulaması yapılmalıdır. **Vital bulgular değerlendirilmelidir. **Belirtiler devam ederse hemen mg prenidazolan ve/veya 200 mg IV hidrokortizon verilir. **Tıbbi yardım istenir 25,27,40. Lokal Anestezikler Geçmişte lokal anesteziklerle reaksiyon tanımlayıp, kendilerine bu grup ilaçları ömür boyu kullanmamasının tembih edildiğini söyleyen birçok hasta vardır. Buna karşılık enjekte edilen lokal anesteziklerle gerçek alerjik reaksiyonların oluşması nadirdir. Bahsedilen olayların çoğu sıklıkla santral sinir sistemi ve kardiyovasküler sistem üzerinde yoğunlaşan toksik etkiler veya hiperventilasyon, vazovagal senkop, endojen sempatik 39

4 stimülasyon şeklinde psikomotor ve operatif travma gibi lokal anestezik maddeye bağlı olmayan cevaplardır. 13,26,37,46 Anafilaksi çok seyrek olmakla birlikte en tehlikeli olan reaksiyondur. Anafilaksiden başka ürtiker, anjiyoödem, bronkospazm gibi IgE ye bağlı da oluşabilen tablolar ortaya çıkabilir. Bazı lokal anestezik preparatlarda bulunan vazokonstrüktör, paraben ve sülfit gibi maddeler de reaksiyon oluşmasına neden olabilir. 13,46 Latex Alerjisi Lateks, kauçuk ağacının öz suyudur ve doğal kauçuk yapımında kullanılmaktadır. Günümüzde pek çok tüketim maddesi lateks içermektedir. 26 Lateks alerjisinin bulguları subklinik seyirden ağır sistemik reaksiyona kadar değişik bir tablo içermektedir. Mukozal temas, deri temasına göre daha şiddetli reaksiyonlara neden olabilir. 44 Lateks alerjisinde, çocuk ve yetişkin spina bifidalı olgular en yüksek risk grubunu oluşturur. Spina bifida, deri, vertebral arkus ve nöral tüplerdeki konjenital bir defekt olup genellikle lumbosakral bölgede arka ektodermal nöral tüpün kapanma defekti şeklindedir. Diğer yüksek risk grubundan olanlar, sağlık işi kolunda çalışanlar, kauçuk işçileri, sürekli tıbbi girişim ihtiyacı olan hastalar, atopik bireyler ve çok sayıda operasyon geçiren hastalardır. 19,34,35,36 Muz, avakado, kestane, kivi, üzüm, ananas, şeftali, kiraz, patates ve domates ile lateks arasında çapraz reaksiyon olduğu rapor edilmiştir. Bu gıdaların proteinleri ile lateks proteinlerinin yapısal olarak birbirine benzemesi gıda alerjenlerinde predispozan faktör olarak etki etmektedir. 19,35,36,44,45 Bu durum latex-meyve sendromu olarak da tanımlanmaktadır. 36 Latex içeren dental ürünler: **Amalgam taşıyıcıları, matrix bantları ve matrixler **Anestezik karpüller, enjektörler **Damlalıklar **Endodontik dolgu materyalleri, ölçü materyalleri, bol **Maskeler/yüz koruyucuları, eldivenler **Ortodontik rubber bantlar ve elastikler, ısırma plağı **Polisaj diskleri, rubber dam, suction başlığı. 36 SİSTEMİK ALERJİK REAKSİYONLARIN TEDAVİSİ Alerjik reaksiyonların çoğu ciltte döküntü veya ürtiker şeklinde kendini gösterir. Ancak zararsız gibi görünen bu lezyonlar hayati tehlike yaratan sistemik reaksiyonlara dönüşebilir. Alerjik reaksiyonların acil olarak tedavi edilmesi gerekir. Genellikle semptomların hızlı başlaması, olayın hızlı ilerleyeceği ve ciddi sistemik reaksiyona dönüşebileceği konusunda fikir verir. Ciddi bir anafilaktik reaksiyon genellikle ciltte döküntü ile başlar, gözler ve buruna yayılır, solunum sistemi ve son olarak da kardiyo vasküler sistemi etkiler. Alerjik raksiyonlar ve anafilaksinin tanısında **Döküntü,kaşıntı **Yüzde kızarıklık, parestezi, periferde soğukluk, **Karın ağrısı, bulantı, **Bilinç kaybı, **Solukluk, siyanoz, soğuk ve nemli cilt, **Hızlı-zayıf ya da palpe edilemeyen nabız, **Fasiyal ödem ve bazen ürtiker olabilir. Sistemik alerjik reaksiyon gelişen hastalarda yaklaşım **Acilyardım çağrılır. Hasta hospitalize edilerek saat izlenmelidir. **O 2 verilir. **Hasta sırt üstü yatırılmalı ve ayakları yükseltilmelidir. **Kan basıncı, kalp hızı ve solunum hızı izlenmelidir. **Erişkinde 0.3 mg adrenalin 1:100 cilt altına veya IM verilmelidir. Hastanın semptomları (bronkospazm ve hipotansiyon) hafifleyene kadar 5 dakikada bir tekrarlanabilir. **Difenhidramin 50 mg veya klorfeniramin mg IV yavaş verilir. **Hidrokortizon 200 mg IV verilir. 16,27,40 Acil durumlarda enjekte edilen epinefrin dozları Hasta Yaş dağılımı Doz(ml) Epinefrin(1:10000) Yetişkin >8 yaş Çocuk İnfant <1 yaş

5 Sonuç olarak, alerji konusunun diş hekimliği için önemli olduğu durumlar şu şekilde özetlenebilir: 1- Alerjik hastalarda dental işlemler sırasında gelişebilecek alerjik reaksiyonların önlenmesi, 2- Oral yumuşak dokularda alerjik bir reaksiyona bağlı olarak meydana gelen değişikliklerin saptanması, 3- Radyasyon ya da ilaç tedavisi nedeniyle immün sistemde ciddi değişiklikleri olan hastalarda uygun tedavi planının yapılması, 4- Akut alerjik reaksiyonların belirtilerini ayırdetmek ve bu problemlerin uygun şekilde tedavi edilmesidir. 26 KAYNAKLAR 1. Akçakaya N: Gıdaya reaksiyon. Alerjik hastalıklar ve bronşial astma (Aydilek R) 1: , Özlem Matbaacılık Ltd. Şti, İstanbul, Allen CM, Blozis GG: Oral mucosal reactiopns to cinnamoflavored chewing gum. J Am Dent Assoc, 116: , Antico A: Oral allergy syndrome induced by chestnut(costenea sativa). Ann Allergy Asthma Immunol, 76:37-40, Beyazova U: Allerjik Hastalıklar. Temel ve klinik bilimler (Saraçoğlu ÖF) 2: , Güneş Kitabevi Ltd Şti,İstanbul, Bolewska J: Oral mucosal lesions related to silver amalgam restorations. Oral Surg Oral Med Oral Pathol, 70:55-58, DeRossi SS, Greenberg MS: Intraoral contact allergy: a literature review and case reports. J Am Dent Assoc, 129: , Demirsoy S: Besin alerjileri, Prospect Tıp Dergisi,1:5-10, Demirsoy S: Penisilin Alerjileri,Prospect Tıp Dergisi, 1:11-14, Demirsoy S: Anafilaksi, Prospect Tıp Dergisi,1:34-38, Demirtürk L, Yazgan Y: Alerjik Gastroenteropatileri. Alerjik hastalıklar ve bronşial astma (Aydilek R) 1: , Özlem Grafik Matbaacılık Ltd Şti,İstanbul, Diogenes MJN, Morais SM, Carvalha FF: Perioral contact dermatitis by cardol, Int J Dermatol,34:72-73, Ditto A, Harris KE, Krasnick J: Idiopathic anaphylaxis: a series 335 cases. Ann Allergy Asthma Immunol, 77: , Erkan ML: İlaç alerjileri. Alerjik hastalıklar ve bronşial astma (Aydilek R)1:96-117,Özlem Grafik Matbaacılık Ltd Şti,İstanbul, Eversole LR: Allergic stomatitides. J Oral Med,34:93-102, Eversole LR, Ringer M: The role of dental restoartive materials in the pathogenesis of lichen planus. Oral Surg Oral Med Oral Pathol, 57: , Fonseca MA: Adverse reactions to Amoxicillin: a case report. Pediatr Dent,22: , Gemicioğlu B. İmmünolojiye giriş. Alerjik hastalıklar ve bronşial astma (Aydilek R) 1:1-22, Özlem Grafik Matbaacılık Ltd Şti, İstanbul, Güven O: Ağız Hastalıkları ve çene cerrahisinde immünoloji, İkinci baskı, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, Hamann CP, Turjanmaa K, Rietschel R, Siew C, Owensby D, Gruninger SE, Sullivan KM: Natural rubber latex hypersensitivity: Incidence and prevalence of Type I allergy in the dental professional. J Am Dent Assoc, 129:43-54, Hogan MB, Kelly MA, Wilson NW: Idiopathic anaphylaxis in children, Ann Allergy Asthma Immunol, 81: , Housholder GT, Chan JT: Tooth enamel dust as an asthma stimulus: a case report. Oral Surg Oral Med Oral Pathol,75: , Kalyoncu F: Astma dan korunma olabilir mi? Prospect Tıp Dergisi, 1:19-21, Kowitz G, Jacobson J, Meng Z, Lucartto F: The effects or tartar-control toothpaste on the oral soft tissue. Oral Surg Oral Pathol,70: , Lamey PJ, Lewis MA, Rees TD, Fowler C: Sensitivity reaction to the cinnamon aldehyde component of toothpaste. Br Dent J, 168: , Lawrence N, Watts J, Harrington R, Hope S. Pratikte Aciller El Kitabı, Tavaslı Matbaası, İstanbul, Little JW, Falace DA: Dental management of the medically compromised patient, Third ed, The CV Company, USA, Malamed SF: Emergency medicine:beyond the basics. J Am Dent Assoc,128: , Mathew T, Casamassimo PS, Wilson S, Preisch J, Allen E, Hayes JR: Effect of dental treatment on the lung function of children with asthma. J Am Dent Assoc,129: , Mc Derra EJC, Pollard MA, Curzon MEJ.: The dental status of asthmatic British school children. Pediatr Dent, 20: ,

6 30. Millet RL, Gould AR, Bernstein ML: Cinnamon induced stomatitis venenata: Clinical and characteristic histopathologic features. Oral Surg Oral Med Oral Pathol, 73: , Mungan D. Penisilin alerjisi. Alerjik hastalıklar ve bronşial astma (Aydilek R) 1:86-95,Özlem Grafik Matbaacılık Ltd Şti, İstanbul, Munkagaard EC: Toxicology versus allergy in restorative dentistry, Adv Dent Res,6:17-21, Mygind N, Dahl R, Pedersen S, Thestrhp-Pedersen K: Alerji el kitabı,first ed, Turgut Yayıncılık ve Ticaret AŞ, İstanbul, Nainar SM: Dental management of children with latex allergy. Int J Pediatr Dent,11: , Nelsen LP, Soporowski NJ, Shusterman S: Latex allergies in children with spina bifida:relevance for the pediatric dentist. Pediatr Dent,16:18-22, Nettis E, Colanardi MC, Ferrannini A, Tursi A: Reported latex allergy in dental patients. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 93: , Nettis E, Napoli G, Ferrannini A, Tursi A: The incremental challenge test in the diagnosis of adverse reactions to local anesthetics. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Ortal Radiol Endod, 91: , Neville BW, Damm DD, Allen CM, Bouquat JE: Oral&Maxillofacial pathology, First ed, , WB Saunders Company, USA, Ostman PO, Anneruth G, Skolund A: Amalgam-associated oral lichenoid reactions:clinical and histologic changes after removal of amalgam fillings. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 81: , Özyuvacı E, Altan A : Diş hekimliğinde karşılaşılması olası acil durumlar. Academic Dental,4:14-21, Paterson AJ: Pemphigus vulgaris precipitated by glibenclamide therapy. J Oral Pathol Med,22:92-95, Perusse P, Goulet JP, Turcotte JY: Contraindications to vasoconstrictors in dentistry Part2:hyperthyroidism, diabetes, sulfite sensitivity, cortica-dependent asthma and pheochhromocytoma. Oral Surg Oral Med Oral Pathol,74: , Potts AJC, Hamburger J, Scully C: The medication of patients with oral lichen planus and the association of nonsteroidal anti-inflammatory drugs with erosive lesions. Oral Surg Oral Med Oral Pathol,64: , Rankin KV, Seale NS, Jones DL, Rees TD: Reported latex sensitivity in pediatric dental patients from hospital and dental school-based populations. Pediatr Dent,16: , Russel-Fell RW: Allergic reactions to rubber. Br Dent J, 173:193, Shatz GS: Anaphylaxis. Allergy Theory and Practice (Korenblaz PE, Wedner HJ) ,WB Saunders Company, Philadelphia, Sollecito TP, Tino G : Asthma. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod,92: , Van Loon LAJ, Bos JD, Davidson CL: Clinical evaluation of fifty-six patients referred with symptoms tetatively related to allergic contact stomatiti. Oral Surg Oral Med Oral Pathol,74: , Vila L, Barborir E, Sanz ML: Chicken meat induces oral allergy syndrome: a case report. Ann Allergy Immunol,80: , Zhu JF, Hidalgo HA, Holmg reen WC, Redding SW: Dental management of children withasthma. Pediatr Dent,18: ,1996. Yazışma Adresi: Doç.Dr.Nurhan ÖZTAŞ Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti ABD 8. cad 82. sok Emek- ANKARA Tel: Fax: E-posta: 42

DİŞHEKİMLİĞİNDE ALERJİ. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu

DİŞHEKİMLİĞİNDE ALERJİ. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu DİŞHEKİMLİĞİNDE ALERJİ Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu ALERJİ Alerji terimi Yunanca değişim-değişmiş anlamına gelen allos ile tepki-tepki gösterme anlamına gelen ergon sözcüklerinden köken almıştır. Alerji terimi

Detaylı

ANAFLAKSİ. Uzm. Dr. Alpay TUNCAR KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ

ANAFLAKSİ. Uzm. Dr. Alpay TUNCAR KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ ANAFLAKSİ Uzm. Dr. Alpay TUNCAR KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ Hayatı tehdit eden birçok hastalığın ilk tanı ve tedavisi Acil Servis te yapılıyor Anafilaksi gibi, bu hastalıkları içeren kılavuzlar diğer kliniklerce

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Alerji-İmmünoloji BD Olgu Sunumu 03 Ekim 2017 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Alerji-İmmünoloji BD Olgu Sunumu 03 Ekim 2017 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Alerji-İmmünoloji BD Olgu Sunumu 03 Ekim 2017 Salı Uzm. Dr. M. Tuba Çöğürlü Prof. Dr. Metin Aydoğan Kocaeli Üniversitesi Tıp

Detaylı

Anafilaksi de ANAFİLAKSİ

Anafilaksi de ANAFİLAKSİ Kazalar hiçbir zaman planlı değildir Dr Afşın İPEKCİ Okmeydanı EAH Acil Tıp Kliniği İSTANBUL ANAFİLAKSİ Anafilaksi de İlk olarak 1902yılında Portierve Richettarafından tariflenmiştir. EPİDEMİYOLOJİ Gerçek

Detaylı

Hipersensitivite, Alevlenme Reaksiyonları ve Anaflaksi. Hem. Okan Duran Medikana internatinational. Ankara Hastanesi 19 Nisan 2014

Hipersensitivite, Alevlenme Reaksiyonları ve Anaflaksi. Hem. Okan Duran Medikana internatinational. Ankara Hastanesi 19 Nisan 2014 Hipersensitivite, Alevlenme Reaksiyonları ve Anaflaksi Hem. Okan Duran Medikana internatinational. Ankara Hastanesi 19 Nisan 2014 Hipersensitivite Fizyopatolojisi İmmün sistem kemoterapötik ya da biyoterapötik

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

ALLERJİ AŞILARI. Prof. Dr. Ömer KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve astım Ünitesi

ALLERJİ AŞILARI. Prof. Dr. Ömer KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve astım Ünitesi ALLERJİ AŞILARI Prof. Dr. Ömer KALAYCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve astım Ünitesi Allerji aşıları Allerjen immunoterapi Allerjik bir hastaya giderek artan miktarlarda allerjen

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. ETACİD, erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. ETACİD, erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ETACİD % 0,05 Nazal Sprey 2. BİLEŞİM Etkin madde: Mometazon furoat 50 mikrogram/püskürtme 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ETACİD erişkinler, adolesanlar ve 6-11 yaş arasındaki çocuklarda

Detaylı

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI Akut tonsillofarenjit veya çocukluk çağında daha sık karşılaşılan klinik tablosu ile tonsillit, farinks ve tonsil dokusunun inflamasyonudur ve doktora başvuruların

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 1. ÜRÜN ADI ÜRÜN BİLGİSİ CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 2. BİLEŞİM Etkin madde: Her 5 ml de; Amoksisilin Klavulanik asit 250.00 mg 62.5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR

Detaylı

İnek sütü, Yumurta, Fıstık, Buğday, Soya, Balık, Midye, Ceviz, Fındık, Susam alerjik reaksiyona en sık sebep olan gıdalardır.

İnek sütü, Yumurta, Fıstık, Buğday, Soya, Balık, Midye, Ceviz, Fındık, Susam alerjik reaksiyona en sık sebep olan gıdalardır. GIDA ALERJİSİ Gıda alerjisi gıda veya gıda katkı maddelerine karşı ortaya çıkan beklenmedik, aşırı alerjik reaksiyonlardır. Gıda alerjilerinin büyük kısmı en çok tüketilen gıdalara karşı oluşur. En sık

Detaylı

Otakoidler ve ergot alkaloidleri

Otakoidler ve ergot alkaloidleri Otakoidler ve ergot alkaloidleri Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 1 Antihistaminikler 2 2 1 Serotonin agonistleri, antagonistleri, ergot alkaloidleri 3 3 Otakaidler Latince "autos" kendi, "akos"

Detaylı

Atopik Dermatit, Akne. Gül Erkin

Atopik Dermatit, Akne. Gül Erkin Atopik Dermatit, Akne Gül Erkin Sunumda adı geçen ruhsat/izin sahipleri veya ürünlerle herhangi bir finansal ilintim yoktur Atopik Dermatit Kaşıntılı, tekrarlayan, kronik bir hastalık Çocuk > erişkin IgE

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. TĐORELAX 4 mg/2 ml IM ampul Steril-apirojen Kas içine uygulanır. KULLANMA TALĐMATI Etkin madde: Bir ampulde, 4 mg tiyokolşikosid bulunur. Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, distile su. Bu ilacı kullanmaya

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALĐMATI LEVOPRONT öksürük şurubu Ağızdan alınır. Etkin madde: 1 ml de 6 mg Levodropropizin içerir. Yardımcı maddeler: Metil paraben, propil paraben, sakkaroz, kiraz aroması, monohidrat sitrik

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. MOMECON %0.1 losyon Deriye damlatılarak kullanılır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her bir gram losyon, 1 mg mometazon furoat içerir. Yardımcı maddeler: İzopropil alkol, propilen glikol, hidroksipropil

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI LEVOSOL 30 mg/5 ml Şurup Ağızdan alınır. Etkin madde: 1 ml de 6 mg levodropropizin içerir. Yardımcı maddeler: Sakkaroz, metil parahidroksi benzoat, propil parahidroksi benzoat, sodyum

Detaylı

Prof. Dr. Cengizhan Erdem Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Cengizhan Erdem Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Cengizhan Erdem Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı LĐKEN PLANUSTA TEDAVĐ KUTANÖZ LİKEN PLANUSTA TEDAVİ Az sayıda kutanöz asemptomatik LP papülühasta ısrar etmedikçe tedaviyi

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI MYODİN 4mg/2ml IM ampul Kas üzerine uygulanır. Etkin madde: Her bir ampulde 4 mg Tiyokolşikosid Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, hidroklorik asit, sitrik asit monohidrat, susuz sodyum

Detaylı

EL HİJYENİ EL HİJYENİ EL HİJYENİ DİŞ HEKİMLİĞİNDE EL HİJYENİ VE LATEX ALERJİSİ CİLT BAKTERİLERİNİN SINIFLANDIRMASI CİLT BAKTERİLERİNİN SINIFLANDIRMASI

EL HİJYENİ EL HİJYENİ EL HİJYENİ DİŞ HEKİMLİĞİNDE EL HİJYENİ VE LATEX ALERJİSİ CİLT BAKTERİLERİNİN SINIFLANDIRMASI CİLT BAKTERİLERİNİN SINIFLANDIRMASI EL HİJYENİ VE Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhemşiresi Bornova-İZMİR Dişhekimliği çalışanları ve hastalar; kan, tükürük ya da solunum salgılarındaki çeşitli patojen mikroorganizmalarla ve ağız dokuları

Detaylı

AKILCI ANTİBİYOTİK VE İLAÇ KULLANIMI ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİ PROSEDÜRÜ

AKILCI ANTİBİYOTİK VE İLAÇ KULLANIMI ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/6 1. AMAÇ: Antibiyotik profilaksisi, erken postoperatif dönemde cerrahi alanda meydana gelebilecek enfeksiyonu önlemek amacıyla yapılır. Böylece antibiyotiklerin gereksiz ve uygunsuz kullanımını

Detaylı

ALERJİ. Alerji neden olur:

ALERJİ. Alerji neden olur: ALERJİ Alerji normalde zararlı olmayan maddelere karşı vücudun verdiği abartılı cevaptır. Bu abartılı cevap bazen tüm vücutta bazen vücudun bir kısmında olabilir: Gözde olursa; alerjik konjoktivit, Üst

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin Madde: Mepiramin maleat, lidokain hidroklorür, dekspantenol.

KULLANMA TALİMATI. Etkin Madde: Mepiramin maleat, lidokain hidroklorür, dekspantenol. KULLANMA TALİMATI STİDERM jel Cilde uygulanır. Etkin Madde: Mepiramin maleat, lidokain hidroklorür, dekspantenol. Yardımcı Maddeler: Benzalkonyum klorür, mentol kristali, karbomer 980, disodyum EDTA, sodyum

Detaylı

Tularemi Tedavi Rehberi 2009. Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Tularemi Tedavi Rehberi 2009. Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Tularemi Tedavi Rehberi 2009 Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 1 Rehber nasıl hazırlandı? Güncel kaynaklar 5 rehber, İnternet

Detaylı

%5 Her iki ebeveyn atopik

%5 Her iki ebeveyn atopik ALLERJİ TESTLERİ Dr.ALEV ÖKTEM Düzen Laboratuvarlar Grubu Allerji Allerji vücudumuzun bağışıklık sisteminin çevremizde bulunan ve zararlı olmayan bazı maddelere karşı, ki bunlara allerjen denir, aşırı

Detaylı

Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, hidroklorik asit, enjeksiyonluk su

Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, hidroklorik asit, enjeksiyonluk su KULLANMA TALİMATI KEPLERON 4 mg / 2 ml IM Enjektabl Çözelti İçeren Ampul Kas içine uygulanır. Etkin madde: Her bir ampulde 4 mg Tiyokolşikosid Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, hidroklorik asit, enjeksiyonluk

Detaylı

Dr. Hülya ERCAN SARIÇOBAN

Dr. Hülya ERCAN SARIÇOBAN Dr. Hülya ERCAN SARIÇOBAN 8 aylık, kız, Üç gündür devam eden öksürük, hırıltılı solunum ve nefes darlığı 1 saat önce başlayan döküntüsü var Son bir aydır aralıklı olarak öksürük ve hırıltı şikayetleri

Detaylı

GEBELİKTE SİFİLİZ. Dr. Mustafa Özgür AKÇA Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

GEBELİKTE SİFİLİZ. Dr. Mustafa Özgür AKÇA Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği GEBELİKTE SİFİLİZ Dr. Mustafa Özgür AKÇA Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği SİFİLİZ TANIM T.pallidum un neden olduğu sistemik bir hastalıktır Sınıflandırma: Edinilmiş (Genellikle

Detaylı

Solunum sistemi farmakolojisi. Prof. Dr. Öner Süzer

Solunum sistemi farmakolojisi. Prof. Dr. Öner Süzer Solunum sistemi farmakolojisi Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 2 1 3 Havayolu, damar ve salgı bezlerinin regülasyonu Hava yollarının aferent lifleri İrritan reseptörler ve C lifleri, eksojen kimyasallara,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ADVANTAN S %0.1 Çözelti Cilt üzerine haricen uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. ADVANTAN S %0.1 Çözelti Cilt üzerine haricen uygulanır. ADVANTAN S %0.1 Çözelti Cilt üzerine haricen uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 1 ml ADVANTAN S Çözelti, 1.0 mg metilprednisolon aseponat (%0.1 (a/h) lik metilprednisolon aseponat çözeltisine eşdeğer

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu Kullanma Talimatında:

KULLANMA TALİMATI. Bu Kullanma Talimatında: KULLANMA TALİMATI TEMETEX %0.1 krem Cilt üzerine uygulanır. Etkin madde : 1 gramında 1 mg diflukortolon valerat içerir. Yardımcı maddeler: Polioksietilen stearat, sıvı parafin, beyaz vazelin, disodyum

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ Sağlık hizmeti veren, Doktor Ebe Hemşire Diş hekimi Hemşirelik öğrencileri, risk altındadır Bu personelin enfeksiyon açısından izlemi personel sağlığı ve hastane

Detaylı

YAYGIN, KAŞINTILI, PAPÜLLÜ DÖKÜNTÜ. Araş. Gör. Dr. Nahide Gökçe ÇAKIR KTÜ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

YAYGIN, KAŞINTILI, PAPÜLLÜ DÖKÜNTÜ. Araş. Gör. Dr. Nahide Gökçe ÇAKIR KTÜ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI YAYGIN, KAŞINTILI, PAPÜLLÜ DÖKÜNTÜ Araş. Gör. Dr. Nahide Gökçe ÇAKIR KTÜ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI 28.04.2015 34 yaşında erkek hasta 2 gün önce ortaya çıkan kaşıntılı, eritematöz, kaşıntılı, papüler

Detaylı

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD GT, 62 y, kadın Nüks tiroid papiller CA Kitle eksizyonu (özefagus ve trake den sıyırılarak) + Sağ fonksiyonel; sol radikal

Detaylı

Klinik Çalışanlarına Önerilen Sağlık Girişimleri

Klinik Çalışanlarına Önerilen Sağlık Girişimleri Klinik Çalışanlarına Önerilen Sağlık Girişimleri Sağlık kuruluşları hizmet, eğitim, araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü kompleks yapılardır. Bu nedenle, sağlık çalışanlarının iş yerinde karşılaştıkları

Detaylı

AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI ve ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİ REHBERİ

AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI ve ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİ REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Kahramanmaraş İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI ve ANTİBİYOTİK

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DPE 603 Fiziksel, psikolojik, sosyal gelişim ve davranış

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DPE 603 Fiziksel, psikolojik, sosyal gelişim ve davranış PEDODONTİ Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Serap Çetiner, scetiner@neu.edu.tr DersSorumluları: Prof. Dr. Serap Çetiner, scetiner@neu.edu.tr Prof.Dr. Şaziye Aras, saziye_aras@yahoo.com Prof.Dr. Leyla Durutürk,

Detaylı

WAO/EAACI Allerji Tanımlamaları

WAO/EAACI Allerji Tanımlamaları WAO/EAACI Allerji Tanımlamaları Allerji ile ilgili kavramların isimlendirilmesi çeşitlilik göstermektedir. Bu önemli konuya açıklık getirmek ve sağlıkla ilgilenenler arasında en iyi iletişimi sağlamak

Detaylı

KULLANMA TALİMATI FUCİDİN H

KULLANMA TALİMATI FUCİDİN H KULLANMA TALİMATI FUCİDİN H krem Cilt üzerine uygulanır. Etkin Madde: 1 g krem 20 mg fusidik asit ve 10 mg hidrokortizon asetat içerir. Yardımcı Maddeler: Butil hidroksianisol (E320), setil alkol, gliserol

Detaylı

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3 24 P. I. AĞRAS ve Ark. GİRİŞ Ürtikeryal vaskülit histolojik olarak vaskülit bulgularını gösteren, klinikte persistan ürtikeryal döküntülerle karakterize olan bir klinikopatolojik durumdur (1). Klinikte

Detaylı

05.01.2011. Epidemiyoloji ISI-İLİŞKİLİ ACİLLER. Patofizyoloji. Klinik. Prickly heat. Heat edema

05.01.2011. Epidemiyoloji ISI-İLİŞKİLİ ACİLLER. Patofizyoloji. Klinik. Prickly heat. Heat edema ISI-İLİŞKİLİ ACİLLER Haldun Akoğlu Epidemiyoloji Isı artışı ile ilişkili ölümler daha çok yaşlılarda görülmekte < 40 yaş; 1/1000 000 > 85 yaş; 5/1000 000 Patofizyoloji Isı üretimi ile ısı kaybı arasındaki

Detaylı

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün;

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün; Epilepsi bir kişinin tekrar tekrar epileptik nöbetler geçirmesi ile niteli bir klinik durum yada sendromdur. Epileptik nöbet beyinde zaman zaman ortaya çıkan anormal elektriksel boşalımların sonucu olarak

Detaylı

Romatizma ve Tedavisi Hakkında Yanlışlar ve Doğrular

Romatizma ve Tedavisi Hakkında Yanlışlar ve Doğrular Romatizma ve Tedavisi Hakkında Yanlışlar ve Doğrular BR.HLİ.067 Romatizma hastalıkları toplumda oldukça sık görülen hastalıklardır. Bunların sıklıkla günlük yaşamı etkilemesi, kişinin yaşam kalitesini

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI LEODEX % 1.25 jel Haricen uygulanır. Etkin madde: 1 g jel, 12.50 mg deksketoprofene eşdeğer 18.45 mg deksketoprofen trometamol Yardımcı maddeler: Karbomer 980 NF (Carbomer Homopolymer),

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VİROSİL %5 krem Haricen kullanılır.

KULLANMA TALİMATI. VİROSİL %5 krem Haricen kullanılır. KULLANMA TALİMATI VİROSİL %5 krem Haricen kullanılır. Etkin madde: Her 1 g krem %5 a/a 50 mg asiklovir içerir. Yardımcı madde(ler): Poloksamer, setostearil alkol, sodyum lauril sülfat, beyaz yumuşak parafin,

Detaylı

Tanı ve Tedavi Planlaması. Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı

Tanı ve Tedavi Planlaması. Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Tanı ve Tedavi Planlaması Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Hastalıkların uygun ve doğru tedavisi için ilk koşul doğru

Detaylı

Anaflaksinin oluş mekanizması ile tetikleyici ajanların neler olduğunu, Anaflaksinin ilk tedavisindeki kritik basamaklarını

Anaflaksinin oluş mekanizması ile tetikleyici ajanların neler olduğunu, Anaflaksinin ilk tedavisindeki kritik basamaklarını Doç. Dr. Onur POLAT Bu Ünitede; Alerji ve anaflaksi tanımlarını, Anaflaksinin oluş mekanizması ile tetikleyici ajanların neler olduğunu, Anaflaksinin klinik bulgularını, Anaflaksinin ilk tedavisindeki

Detaylı

Uygun antibiyotik seçeneği ile ilaç yükleme testi nedir? Antibiyotiklere ve bazen de diğer ilaçlara allerji tanımlayan olgularda allerjileri olan

Uygun antibiyotik seçeneği ile ilaç yükleme testi nedir? Antibiyotiklere ve bazen de diğer ilaçlara allerji tanımlayan olgularda allerjileri olan Uygun antibiyotik seçeneği ile ilaç yükleme testi nedir? Antibiyotiklere ve bazen de diğer ilaçlara allerji tanımlayan olgularda allerjileri olan ilaç dışında- kullanabilecekleri güvenilir bir antibiyotik

Detaylı

Alerjik deri hastalıklarının kapsamı 1 Alerjik deri hastalıklarında tanı testleri 1 Alerji hastasına yaklaşım 1 Klinikle uyum (relevans) kavramı 2

Alerjik deri hastalıklarının kapsamı 1 Alerjik deri hastalıklarında tanı testleri 1 Alerji hastasına yaklaşım 1 Klinikle uyum (relevans) kavramı 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ ALERJİK DERİ HASTALIKLARINA YAKLAŞIM Alerjik deri hastalıklarının kapsamı 1 Alerjik deri hastalıklarında tanı testleri 1 Alerji hastasına yaklaşım 1 Klinikle uyum (relevans) kavramı 2

Detaylı

Allerjik reaksiyonlar

Allerjik reaksiyonlar 1 Allerjik reaksiyonlar Antijenik uyarı sonucunda, ani başlangıçlı, hafif lokal erüpsiyonlardan hayatı tehdit edebilen multisistemik acillere dönüşme potansiyeli olan reaksiyonlardır. 2 Anaflaksi Sensitize

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. ZİNCOPLEX 15 mg / 5 ml şurup Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her 5 ml şurupta 15 mg çinkoya eşdeğer 66 mg çinko sülfat heptahidrat Yardımcı maddeler: Gliserin, sorbitol, esans olarak raspberry

Detaylı

ALLERJİK RİNİT ve EŞLİK EDEN HASTALIKLAR

ALLERJİK RİNİT ve EŞLİK EDEN HASTALIKLAR ALLERJİK RİNİT ve EŞLİK EDEN HASTALIKLAR Dr. İpek Türktaş Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Çocuklarda: %8.6-15.4 Erişkinde: %20 AKINTI KAŞINTI Allerjik Selam Allerjik Rinit Bulguları AKSIRMA ATAKLARI

Detaylı

Astım hastalarının hava yollarındaki aşırı hassasiyet, hava akım kısıtlanması ve aşırı mukus salgılanması

Astım hastalarının hava yollarındaki aşırı hassasiyet, hava akım kısıtlanması ve aşırı mukus salgılanması Bölüm 11 Astım ve Cerrahi İşlemler Astım ve Cerrahi İşlemler Dr. Gözde KÖYCÜ ve Dr. Ferda Öner ERKEKOL Astım hastalarının hava yollarındaki aşırı hassasiyet, hava akım kısıtlanması ve aşırı mukus salgılanması

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. TIENAM 500 mg I.V. enjektabl flakon Damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde(ler): Her bir flakon steril olarak 500 mg imipenem (imipenem monohidrat olarak) ve 500 mg silastatin (silastatin

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI BELOGENT merhem Cilt üzerine uygulanır. Etkin madde: Her 1 gram merhemde dipropiyonat formunda 0,5 mg a eşdeğer betametazon ve sülfat formunda 1,0 mg a eşdeğer gentamisin bulunmaktadır.

Detaylı

Maymun Çiçek Virüsü (Monkeypox) VEYSEL TAHİROĞLU

Maymun Çiçek Virüsü (Monkeypox) VEYSEL TAHİROĞLU Maymun Çiçek Virüsü (Monkeypox) VEYSEL TAHİROĞLU insanlarda ölümcül hastalığa neden olabilir; her ne kadar genellikle çok daha az ciddi olsa da insan çiçek virüsü hastalığına benzer. Maymun çiçek virüsü

Detaylı

İçindekiler I.KISIM Genel Bilgiler İlaç Erüpsiyonları ile İlgili Genel Bilgiler

İçindekiler I.KISIM Genel Bilgiler İlaç Erüpsiyonları ile İlgili Genel Bilgiler İçindekiler I.KISIM Genel Bilgiler 1. İlaç Erüpsiyonları ile İlgili Genel Bilgiler 3 İlaç Erüpsiyonlarının Karakteristik Özellikleri 4 Makülopapüler İlaç Erüpsiyonu 4 İlaca Bağlı Anjioödem/Ürtiker 7 Ekzematöz

Detaylı

Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen

Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen hemen tüm insanlar değişik nedenlerle baş ağrısından

Detaylı

ALLERJİK HASTALIKLAR STAJI

ALLERJİK HASTALIKLAR STAJI ALLERJİK HASTALIKLAR STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ DERSHANE : Dönem IV : 4 iş günü : Cebeci Hastanesi : İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı Kliniği,

Detaylı

Kronik Öksürük. Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı

Kronik Öksürük. Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Kronik Öksürük Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Epidemiyoloji Polikliniklerde en sık 5. şikayet %88-100 neden saptanıyor Spesifik tedavi

Detaylı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI ULTRAPROCT Supozituvar Rektal olarak uygulanır. Etkin madde: Her supozituvar 0.612 mg fluokortolon pivalat, 0.630 mg fluokortolon kaproat ve 1.0 mg sinkokain hidroklorür içerir. Yardımcı

Detaylı

Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte genetik yatkınlık olduğu bilinmektedir. Ayrıca:

Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte genetik yatkınlık olduğu bilinmektedir. Ayrıca: EGZAMA Atopik Dermatit; Egzema; Egzama derinin dış tabakasının kronik iltihabıdır. Hastalık bebekler ve çocuklarda sık görülür, yaşla azalır, nadiren erişkinlerde de görülür. Atopik dermatit de denir,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ORİZİNC 15mg/5ml şurup Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. ORİZİNC 15mg/5ml şurup Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI ORİZİNC 15mg/5ml şurup Ağızdan alınır. Etkin madde: Her 5 ml şurupta 15 mg çinkoya eşdeğer 66 mg çinko sülfat heptahidrat bulunur. Yardımcı maddeler: Ksantan gum, gliserol, sodyum sitrat,

Detaylı

DERİ PRICK TESTİ (SPT) HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAY FORMU

DERİ PRICK TESTİ (SPT) HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAY FORMU DERİ PRICK TESTİ (SPT) HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAY FORMU 1. Deri prick testi (SPT: Skin Prick Test ), yakınmaları bir solunum yolu ya da besin allerjisinin varlığını düşündüren olgularda uygulanan bir

Detaylı

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar YARALANMALAR YARA NEDİR? Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar etkilenebilir. Derinin koruma özelliği bozulacağından enfeksiyon

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 1. hafta Konservatif Diş Tedavisine giriş, Diş yüzeyi terminolojisi 2. hafta Kavite sınıflandırması ve kavite terminolojisi (Sınıf I ve II kaviteler)

Detaylı

Kontakt stomatitler: Etkenleri ve klinik bulguları

Kontakt stomatitler: Etkenleri ve klinik bulguları Kontakt stomatitler: Etkenleri ve klinik bulguları Özlem Görmez *, İjlal Erturan **, H. Hüseyin Yılmaz * * Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Oral Diagnoz ve Radyoloji AD, Isparta,

Detaylı

Periodontoloji nedir?

Periodontoloji nedir? Periodontoloji 1 2 Periodontoloji Periodontoloji nedir? Periodontoloji, dişleri ve implantları çevreleyen yumuşak ve sert dokuların iltihabi hastalıkları ve bunların tedavisi ile ilgilenen bir dişhekimliği

Detaylı

Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların

Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Bölüm 25 Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Yan Etkileri Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Yan Etkileri Dr. Fevzi DEMİREL Nefesle Alınan Kortizonlu İlaçların Yan Etkileri Astım tedavisinde kullanılan

Detaylı

Hipotermi Suda boğulma Anaflaksi

Hipotermi Suda boğulma Anaflaksi Hipotermi Suda boğulma Anaflaksi Doç. Dr. Lale YÜCEYAR Hipotermi Tanım: Kor sıcaklığı < 35 C (düşük okuyabilir termometre) (Özofageal, rektal,timpanik) Hafif 32-35 C Orta 30-32 C Ağır < 30 C Hipotermi

Detaylı

ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR. Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR. Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi BRADİKARDİ ve TAŞİKARDİ Hastanın klinik durumu en önemli parametredir.

Detaylı

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 1, Sayfa 205-211, 1985 BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS Yıldız BATIRBAYGİL* Alparslan GÖKALP** Cleidocranial Dysostosis veya «Marie and Sainton» Sendromu

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ADVANTAN 15g Yağlı Pomat Haricen uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. ADVANTAN 15g Yağlı Pomat Haricen uygulanır. KULLANMA TALİMATI ADVANTAN 15g Yağlı Pomat Haricen uygulanır. Etkin madde: 1 g ADVANTAN, 1 mg metilprednisolon aseponat (%0.1) içerir. Yardımcı maddeler: Beyaz yumuşak parafin, sıvı parafin, mikrokristalin

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RIDVAN EGE HASTANESİ KAN ve KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU UYGULAMA REHBERİ DOÇ.DR. MELTEM AYLI KAN MERKEZİ SORUMLUSU

UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RIDVAN EGE HASTANESİ KAN ve KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU UYGULAMA REHBERİ DOÇ.DR. MELTEM AYLI KAN MERKEZİ SORUMLUSU UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RIDVAN EGE HASTANESİ KAN ve KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU UYGULAMA REHBERİ DOÇ.DR. MELTEM AYLI KAN MERKEZİ SORUMLUSU Kan ve kan komponentlerinin transfüzyonu ölüme kadar giden

Detaylı

%20 En sık neden cilt kuruluğu Gebeliğe özgü cilt hastalıkları İntrahepatik kolestaz İlaç ve diğer allerjik reaksiyonlar Sistemik hastalıklara bağlı

%20 En sık neden cilt kuruluğu Gebeliğe özgü cilt hastalıkları İntrahepatik kolestaz İlaç ve diğer allerjik reaksiyonlar Sistemik hastalıklara bağlı %20 En sık neden cilt kuruluğu Gebeliğe özgü cilt hastalıkları İntrahepatik kolestaz İlaç ve diğer allerjik reaksiyonlar Sistemik hastalıklara bağlı kaşıntılar (kc, bb, troid) Pemfigoid gestasyones Gebeliğin

Detaylı

KAYNAK:Türk hematoloji derneği

KAYNAK:Türk hematoloji derneği KAYNAK:Türk hematoloji derneği HİT, heparinin tetiklediği bir immün yanıt sonucu, trombositlerin antikor aracılı aktivasyonu ve buna bağlı tüketimi ile oluşan, trombositopeni ve tromboz ile karakterize

Detaylı

BÖCEK ALLERJİLERİ. Doç. Dr. Emel Kurt Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD- Allerji Bilim Dalı

BÖCEK ALLERJİLERİ. Doç. Dr. Emel Kurt Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD- Allerji Bilim Dalı BÖCEK ALLERJİLERİ Doç. Dr. Emel Kurt Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD- Allerji Bilim Dalı Konuşma akışı Epidemiyolojik bilgi Arılar Reaksiyon özellikleri Tanı Tedavi Anaflaksi ile

Detaylı

Arı sokmalarında mast hc ve bazofillerden ani mediyator salınımı görülür. Anafilaksi sırasında serum triptaz düzeyinde (aktif mature B triptaz )

Arı sokmalarında mast hc ve bazofillerden ani mediyator salınımı görülür. Anafilaksi sırasında serum triptaz düzeyinde (aktif mature B triptaz ) Arı sokmalarında mast hc ve bazofillerden ani mediyator salınımı görülür. Anafilaksi sırasında serum triptaz düzeyinde (aktif mature B triptaz ) artış gösterilmesi tanıyı doğrular. VIT ve böcek sokmalarında

Detaylı

KALP KRİZİNDE İLK MÜDAHALE VE STENTLİ HASTANIN YAŞAMI. Uzm.Dr. Selahattin TÜREN Kardiyoloji Bölümü

KALP KRİZİNDE İLK MÜDAHALE VE STENTLİ HASTANIN YAŞAMI. Uzm.Dr. Selahattin TÜREN Kardiyoloji Bölümü KALP KRİZİNDE İLK MÜDAHALE VE STENTLİ HASTANIN YAŞAMI Uzm.Dr. Selahattin TÜREN Kardiyoloji Bölümü KALP KRıZINDE ILK MÜDAHALE Kalp krizi tıbbi bir acil durumdur. Erken tanı ve hızlı tedavi oldukça hayati

Detaylı

Etkin Madde Klorheksidin glukonat (%1)tır. Yardımcı madde olarak; Kuş üzümü aroması, Kiraz aroması ve Nane esansı içerir.

Etkin Madde Klorheksidin glukonat (%1)tır. Yardımcı madde olarak; Kuş üzümü aroması, Kiraz aroması ve Nane esansı içerir. KULLANIM KILAVUZU KLORHEX ORAL JEL Birim Formülü Etkin Madde Klorheksidin glukonat (%1)tır. Yardımcı madde olarak; Kuş üzümü aroması, Kiraz aroması ve Nane esansı içerir. Tıbbi Özellikleri Klorheksidin

Detaylı

Tekfin Sprey Dermal % Kısa Ürün Bilgileri Aralık 2008

Tekfin Sprey Dermal % Kısa Ürün Bilgileri Aralık 2008 1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TEKFİN DERMAL SPREY % 1, 30 ml 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Her 30 ml lik solüsyon; 300 mg Terbinafine hydrochloride içermektedir. Yardımcı maddeler için, Bkz. 6.1 3 FARMASÖTİK

Detaylı

FORMÜLÜ 1 gram Locasalene Merhem; 0.2 mg flumetazon pivalat, 30 mg salisilik asit ve diğer yardımcı maddeler yanında propilen glikol içermektedir.

FORMÜLÜ 1 gram Locasalene Merhem; 0.2 mg flumetazon pivalat, 30 mg salisilik asit ve diğer yardımcı maddeler yanında propilen glikol içermektedir. Locasalene Merhem FORMÜLÜ 1 gram Locasalene Merhem; 0.2 mg flumetazon pivalat, 30 mg salisilik asit ve diğer yardımcı maddeler yanında propilen glikol içermektedir. FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ Farmakodinamik

Detaylı

Adrenal Yetmezlik. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Adrenal Yetmezlik. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Adrenal Yetmezlik Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Adrenal bez Etiyoloji Adrenal yetmezlik Primer adrenal yetmezlik Sekonder adrenal yetmezlik Fizyo-patoloji

Detaylı

Su Çiçeği. Suçiçeği Nedir?

Su Çiçeği. Suçiçeği Nedir? Suçiçeği Nedir? Su çiçeği varisella zoster adı verilen bir virüs tarafından meydana getirilen ateşli bir enfeksiyon hastalığıdır. Varisella zoster virüsü havada 1-2 saat canlı kalan ve çok hızlı çoğalan

Detaylı

TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU. Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu

TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU. Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONLARI TİP I TİP II TİPII TİPIII TİPIV TİPIV TİPIV İmmün yanıt IgE IgG IgG IgG Th1 Th2 CTL Antijen Solübl antijen Hücre/

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. OXXA ŞURUP ( %4 Asetilsistein içeren Şurup hazırlamak için Granül ) Ağız yoluyla uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. OXXA ŞURUP ( %4 Asetilsistein içeren Şurup hazırlamak için Granül ) Ağız yoluyla uygulanır. KULLANMA TALİMATI OXXA ŞURUP ( %4 Asetilsistein içeren Şurup hazırlamak için Granül ) Ağız yoluyla uygulanır. Etkin madde: Her 5 ml şurup 200 mg (%4) asetilsistein içerir Yardımcı maddeler: Metil paraben

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI KİMLERE YAPILIR? HEPATİT B RİSKİ OLAN KİŞİLER

HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI KİMLERE YAPILIR? HEPATİT B RİSKİ OLAN KİŞİLER HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI Hepatit B aşısı bilinen en etkili aşılardan biridir. Hepati B aşısı inaktif ölü bir aşıdır, aşı içinde hastalık yapacak virus bulunmaz. Hepatit B aşısı 3 doz halinde yapılmalıdır.

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. STİLEX jel Cilde uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. STİLEX jel Cilde uygulanır. KULLANMA TALİMATI STİLEX jel Cilde uygulanır. Etkin Madde: Mepiramin maleat, lidokain hidroklorür, dekspantenol. Yardımcı Maddeler: Koruyucu olarak benzalkonyum klorür, koku verici olarak oleum adonia,

Detaylı

Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi

Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi Journal of Clinical and Analytical Medicine Acil Tıp El Kitabı Güçlü Aydın, Ümit Kaldırım Opioidler Analjezi bilinç değişikliği yaratmadan ağrının azaltılmasıdır. Akut

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI NİMEKSİL %1 jel Cilt üzerine uygulanır. Etkin madde: Her bir gram jel 0.01 gram nimesulid içerir. Yardımcı maddeler: Makrogol 400, propilen glikol, sepineo 600, etanol, saf su. Bu ilacı

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI FUSİNAT 500 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Bir film kaplı tablet 500 mg sodyum fusidat içerir. Yardımcı maddeler: Mikrokristal selüloz PH 200, krospovidon, laktoz anhidrat,

Detaylı

ENDOJEN POSTERİOR ÜVEİTLERDE MEDİKAL TEDAVİ YÖNTEMLERİ DR ŞENGÜL ÖZDEK

ENDOJEN POSTERİOR ÜVEİTLERDE MEDİKAL TEDAVİ YÖNTEMLERİ DR ŞENGÜL ÖZDEK ENDOJEN POSTERİOR ÜVEİTLERDE MEDİKAL TEDAVİ YÖNTEMLERİ DR ŞENGÜL ÖZDEK Uveitler - Prognoz %22 sinde en az bir gözde kanuni körlükle sonuçlanmakta Morbidite İMMÜN MEKANİZMA Ön Üveit: MHC class I/CD8+ sitotoksik

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. GRAZAX 75.000 SQ-T Oral Liyofilizat Dil altı yolu ile kullanılır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Timothy (Phleum pratense) çim polenlerinden standardize edilmiş alerjen ekstraktı. Her bir oral liyofilizat

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VİTA B 250/250/1 mg enterik kaplı tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. VİTA B 250/250/1 mg enterik kaplı tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI VİTA B 250/250/1 mg enterik kaplı tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir enterik kaplı tablet 250 mg B 1 vitamini, 250 mg B 6 vitamini ve 1 mg B 12 vitamini içerir. Yardımcı madde(ler):

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALĐMATI ANTHĐX 10 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir tablette 10 mg rupatadine eşdeğer 12,80 mg rupatadin fumarat bulunur. Yardımcı maddeler: Laktoz, mikrokristalin selüloz, kırmızı

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir film tablette 5 mg Levosetirizin dihidroklorür

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir film tablette 5 mg Levosetirizin dihidroklorür KULLANMA TALİMATI XYZAL 5 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir film tablette 5 mg Levosetirizin dihidroklorür Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selülöz, laktoz monohidrat, kolloidal anhidrus

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI TİYOKAS jel Haricen uygulanır. Etkin madde: Her 1 g jel 12,5 mg deksketoprofene eşdeğer 18,5 mg deksketoprofen trometamol ve 2,5 mg tiyokolşikosid içerir. Yardımcı maddeler: Karbomer

Detaylı