YAZAR DİZİNİ Cilt 28, 2013

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAZAR DİZİNİ Cilt 28, 2013"

Transkript

1 YAZAR DİZİNİ Cilt 28, 2013 A Abakay A, 141 Abakay Ö, 141 Ağdanlı D, 95 Akçay G, 25 Akkütük Öngel E, 216 Aksoy E, 198 Alay Ünay F, 7 Anılır E, 124 Arınkan SA, 228 Ataç G, 198 Ataoğlu S, 220 Atay AE, 136 Ateş R, 19 Atış G, 35,65,101 Aybar A, 25 Aydın E, 58,144 Aygün H, 41 B Başkent E, 144 Başok EK, 101 Baykan H, 41 Bektemur G, 216 Bilge A, 25 Bozdağ A, 213 Bozdağ H, 30,153 Bölükbaşı Y, 198 Bülbül M, 171 C Canan S, 95 Cantürk Aydın İ, 224 Cengiz H, 19,61 Coşkun M, 204 Ç Çakıl D, 41 Çakıroğlu B, 65 Çalışır H, 198 Çanakcı C, 101 Çaşkurlu T, 35,65,101 Çekmez Y, 153 Çelik E, 216 Çelik Y, Çeliker Akyüz F, 71 Çetinkaya E, 204 Çiftçi H, 179 Çögendez E, 235 D Dağdeviren H, 61 Dayan H, 83,107 Demir B, 204 Demir M, 124 Demirci AF, 144 Demirci F, 58 Dilbaz B, 233 Doğru A, 14 Duransoy Y, 95 Duymaz G, 104 E Ekin M, 19,61 Erbil HH, 25 Erdoğan B, 132 Eren TT, 124 Ergüven M, 171 Erolçay H, 7 G Gelişen O, 150 Girgin M, 213 Gökmen E, 136 Gözmen Karadağ M, 164 Gura M, 14 Gülaçtı U, 213 Güllü BE, 136 Gültürk B, 213 Gündüz G, 153 Güneş A, 71 Gürbüz C, 35 H Habeşoğlu M, 194 Hacıömeroğlu O, 216 Hasanoğlu HC, 186 Hayırlıoğlu A, 110 Helvacı Yılmaz N, 104 Horzum Ekinci G, 216 Horzum G, 198 I-İ Işık N, 224 İçağasıoğlu A, 209 İlhan E, 35 İnanır S, 41 İncealtın O, 224 K Kaban I, 19 Kabukçuoğlu Y, 204 Kaçmaz E, 48,220 Kahveci H, 220 Kanat BH, 213 Karaalp E, 58,79,144 Karaaslan A, 194 Karabıçak İ, 147 Karacan T, 83,107 Karacaoğlu MÜ, 83,107 Karakaş S, 19 Karakoç B, 58 Karaman A, 48,55,220 Kasapoğlu U, 179 Kavak H, 30,79 Kavas M, 216 Kaya C, 19,61 Kayataş S, 228 Kaygusuz E, 228 Kelekçi S, 71 Keskin H, 48 Kılıç M, 35 Kıykaç Altınbaş Ş, 150 Koca B, 147 Koçer H, 83,107 Korkmaz D, 194 Kozan R, 41 Kurtaran V, 150 Kuyucu T, 209 L Laloğlu F, 48

2 YAZAR DİZİNİ (devam) M Mesci C, 25 Meteroğlu F, 141 N Naki MM, 83,107 O Okay M, 224 Okur E, 110 Oskay Ü, 157 Oysu Ç, 194 Ö Öğütçüoğlu B, 79 Ömeroğulları Z, 48 Örgül G, 79 Özcan H, 157 Özen N, 147 Özmen İ, 198 Öztürk S, 83 P Pelit ES, 35,101 S Sağıroğlu AE, 14 Sağlam D, 107 Sağlam ZA, 120 Saltık S, 51 San T, 132 Sargın F, 14 Sarı Doğan F, 224 Sayhan H, 14 Selimoğlu Şen H, 141 Seyhan M, 1,86 Söker M, 71 Sökücü S, 204 Sözen HG, 51 Süer N, 30,153 Ş Şahin Yılmaz A, 194 Şen V, 71 Şengül Ö, 233 Şenol S, 35 Şenyürek G, 147 Şit D, 136 T Tahaoğlu K, 198 Tanrıkulu AÇ, 141 Tanrıverdi E, 186 Taşel B, 110,132 Tezcan Keleş G, 95 Tiğen E, 14 Timlioğlu S, 120 Tombalak NA, 171 Topağaç Kapucu D, 164 Topçu İ, 95 Tos T, 55 Tosun A, 194 Törün T, 198 Turan Turgut S, 209 Turgut B, 209 Türközü D, 164 Ü Ünal Bayraktar Ö, 209 Ünay K, 1 Ünay K, 86 Üzel H, 71 V Varışlı B, 224 Y Yalçınkaya M, 204 Yasa O, 171 Yaşar L, 19,61 Yavuz H, 228 Yavuz U, 204 Yener O, 124 Yıldırım A, 35,101 Yılmaz A, 124,216 Yiğitbaş R, 124 Yolbaş İ, 71 Yorulmaz E, 136 Yücel D, 120 Yücel N, 58,79,144 Yüksel A, 224 Yüksel Karatoprak E, 51 Yürüker SS, 147 Z Zengin K, 150 Zengin T,

3 KONU DİZİNİ Cilt 28, 2013 ACİL TIP Adult akut dissemine ensefalomyelit, acil, 224 AİLE HEKİMLİĞİ Oryantasyon eğitimi, eğitim etkinliği, kurum performans ve verimliliği, 120 Aşılar, aşı oranı, aşı düzen durum, 171 ANESTEZİ VE REANİMASYON Postoperatif ağrı, magnezyum sülfat, propofol ve remifentanil gereksinimi, jinekolojik onkoloji, 7 Moyamoya hastalığı, anestezi yönetimi, serebrovasküler hastalık, inhalasyon indüksiyonu, total intravenöz anestezi, pediatrik anestezi, 95 BESLENME Bitki, bitkisel tıp, ilaç etkileşimleri, CYP3A4, P-gp, 164 CER RA Hİ Laparoskopik, kolesistektomi, enflamatuar yanıt, 125 Lipom, kolon, tanı, tedavi, 147 Mide, yabancı cisim, 213 Aplazia kutis kongenita, ekstremite anomalisi, 220 Fİ ZİK TE DA Vİ VE REHABİLİTASYON Pancoast tümörü, ulnar tuzak nöropatisi, iğne EMG, 209 GÖĞÜS HASTALIKLARI Tüberküloz, kitle, görünüm, 141 Solunum yetmezliği, oksijen solunum tedavisi, 186 Meme kanseri, plevral efüzyon, malign efüzyon, pulmoner metastaz, 198 Bronkojenik kist, akciğer, mediasten, cerrahi, 216 HEMŞİRELİK Menopoz, alternatif tedavi, semptom, 157 İÇ HASTALIKLARI Akut pankreatit, antihipertansif ilaç, prognoz, 136 Elektrokardiyografi, koroner risk faktörleri, hiperlipidemi, QT dispersiyonu, 179 Jİ NE KO LO Jİ VE OBS TET RİK Leiyomyom, patoloji, tanı, 19 Histerektomiler, ameliyat sonrası komplikasyonlar, 30 Noonan sendromu, kalp defektleri, konjenital anomali, 48 Trizomi 10q, karakteristik dismorfik yüz, gelişme geriliği, 55 Adneksiyel torsiyon, gebelik, alt abdominal ağrı, 58 Ektopik gebelik, metotreksat, b-hcg, 61 Gebelik, anemi, hemoglobin, hematokrit, normal spontan doğum, sezaryen, 79 Ektopik gebelik, medikal, cerrahi, tedavi, 83 Gebeliğin indüklediği, hipertansiyon, yoğun bakım, 107 Adneksiyal torsiyon, birinci trimestr gebelik, alt abdominal ağrı, 144 Heterotopik gebelik, spontan gebelik, akut batın, 150 Üterin anomali, servikal prolasus, gebelik, 153 Endometriyozis, abdominal duvar, 228 Rahim içi araç, laparoskopi, 233 KULAK-BURUN-BOĞAZ Bilgisayarlı tomografi, konka bülloza, septum deviasyonu, sinüs patolojisi, 132 Sistemik hipertansiyon, distorsiyon product otoakustik emisyon, saf ses odyometri, 194 MİKROBİYOLOJİ Etyoloji, insidans, VAP, risk faktörleri, YBÜ, 14 NÖROLOJİ Menkes hastalığı, depigmente saç, hipotomi, nöbet, 51 Dil tremoru, Guillain Mollaret üçgeni, propranolol, 104 OFTALMOLOJİ İntraoperatif komplikasyonlar, katarakt, fakoemülsüfikasyon, 25 OR TO PE Dİ Ayak bileği, ayak bileği kırıkları, Weber B kırıklar, posterolateral plak, kilitli plak, 1 Kalça kırıkları, trokanterik kırıklar, proksimal femur çivisi, PFN, PFNA, 86 Ayak bileği, travma, Ottawa ayak bileği kuralları, radyografi, 204 PE Dİ AT Rİ İTP, çocuk, tedavi, 71 RADYOLOJİ Serebral venöz sinüs trombozu, bilgisayarlı tomografi, 110 ÜROLOJİ HYAL-1, mesane kanseri, nüks, progresyon, 35 Üreter taşı, üreteroskopi, shock wave litotripsi, pnömotik litotripsi, 65 Anüri, sistin taşı,

4 SUBJECT INDEX Cilt 28, 2013 ANESTHESIA Postoperative analgesia, magnesium sulfate, propofol and remifentanil consumption, gynecologic oncology, 7 Moyamoya disease, anesthetic management, serebrovascular disease, voltile induction, total intravenous anesthesia, pediatric anesthesia, 95 EMERGENCY MEDICINE Adult acute disseminated encephalomyelitis, emergency, 224 ENT Computed tomography, concha bullosa, septal deviation, sinus pathology, 132 Systemic hypertension, distortion product otoacoustic emissions, pure tone audiometry, 194 FAMILY MEDICINE Orientation training, training effectiveness, institutional performance and efficiency, 120 Vaccines, rates, and regularity of vaccinations, 171 GYNECOLOGY and OBSTETRICS Leiomyoma, pathology, diagnosis, 19 Hysterectomies, post op complications, 30 Noonan syndrome, heart defects, congenital anomaly, 48 Trisomy 10q, characteristic dysmorphic facies, developmental delay, 55 Adnexal torsion, pregnancy, salpingo-oophorectomy, 58 Ectopic pregnancy, methotrexate, b-hcg, 61 Pregnancy, anemia, haemoglobin, haematocrit, normal spontaneous delivery, cesarean section, 79 Ectopic pregnancy, medical, surgery, treatment, 83 Pregnancy-induced hypertension, intensive care, 107 Adnexal torsion, first trimester pregnancy, lower abdominal pain, 144 Heterotopic pregnancy, spontaneous pregnancy, acute abdomen, 150 Uterine anomaly, cervical prolapse, pregnancy, 153 Endometriosis, abdominal wall, 228 Intrauterine device, laparoscopy, 233 INTERNAL MEDICINE Acut pancreatitis, antihypertensive drugs, prognosis, 136 Electrocardiography, coronary risk factors, hyperlipidemia, QT dispersion, 179 MICROBIOLOGY Etiology, incidence, VAP, risk factors, ICU, 14 NEUROLOGY Menkes disease, depigmented hair, hypotonia, seizures, 51 Tongue tremor, Guillain Mollaret triangle, propranolol, 104 NURSING Menopause, alternative treatment, symptoms, 157 NUTRITION Herb, herbal medicine, drug interactions, CYP3A4, P-gp, 164 OPHTALMOLOGY Intraoperative complications, cataract, phacoemulsification, 25 ORTHOPEDIA Ankle, ankle fractures, Weber type B fractures, posterolateral plate, locking plate, 1 Hip fractures, trochanteric fractures, proximal femoral nail, PFN, PFNA, 86 Ankle, trauma, Ottawa ankle rules, radiography, 204 PEDIATRY ITP, childhood, treatment, 71 PHYSICAL MEDICINE and REHABILITATION Pancoast tumor, ulnar nerve entrapment, needle EMG, 209 PHYSIOLOGY Epilepsy, psychogenic seizure, differential diagnosis,

5 PNEUMOLOGY Tuberculosis, mass, appearance, 141 Respiratory insufficiency, oxygen inhalation therapy, 186 Breast cancer, pleural effusion, malignant effusion, pulmonary metastases, 198 Bronchogenic cyst, lung, mediastinum, surgery, 216 RADIOLOGY Cerebral venous sinus thrombosis, computed tomography, 110 SURGERY Laparoscopy, cholecystectomy, inflammatory response, 125 Lipoma, colon, diagnosis, treatment, 147 Stomach, foreing body, 213 Aplasia cutis congenita, limb anomaly, 220 UROLOGY Bladder tumor, HYAL-1, progression, recurrence, 35 Ureteral stones, ureteroscopy, extracorporeal shock-wave lithotripsy, 65 Anuria, cystine stone,

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty 2015-2016 Öğretim Yılı Academic Year Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 4. Sınıf Ders Programı Curriculum

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 1984-1990

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 1984-1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Halil Arslan 2. Doğum Tarihi : 1967 3. Unvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 1984-1990 Tıp Fak. Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

TURKISH MEDICAL INDEX

TURKISH MEDICAL INDEX TÜBİTAK ISSN 1300-7602 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH COUNCIL OF TURKEY TURKISH MEDICAL INDEX 1995 3 1-4 TÜBÎTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi 19 Mayıs Üniversitesi 1992. Doçentlik Radyodiagnostik Fırat Üniversitesi 2003

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi 19 Mayıs Üniversitesi 1992. Doçentlik Radyodiagnostik Fırat Üniversitesi 2003 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ERCAN KOCAKOÇ 2. Doğum Tarihi: 07.KASIM.1969 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi 19 Mayıs Üniversitesi 1992 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

1 YEMİNLİ MÜTERCİM TERCÜMAN EMRAH BÜKE 0533 749 71 55

1 YEMİNLİ MÜTERCİM TERCÜMAN EMRAH BÜKE 0533 749 71 55 1 YEMİNLİ MÜTERCİM TERCÜMAN EMRAH BÜKE 0533 749 71 55... ve arkadaşları... et al W apareyi Diş. W appliance 100 atım 100 beams 3D BT (3 boyutlu bilgisayarlı tomografi) abse ile ilişkili olarak acil cerrahi

Detaylı

42- Kokcu A. Premature ovarian failure from current perspective. Gynecol Endocrinol. 2010 Aug;26(8):555-62.

42- Kokcu A. Premature ovarian failure from current perspective. Gynecol Endocrinol. 2010 Aug;26(8):555-62. 1 Professor Arif Kokcu s Scientific Publications a) Prof.Dr. Arif Kökçü nün yurt dışı hakemli dergilerde İngilizce (English) yayınlanmış bilimsel makaleleri: 1- Beksaç MS, Beksaç M,Kişnişci HA, Kokcu A:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI DOĞUM YERİ, TARİHİ : MEDENİ DURUM YABANCI DİL : ASKERLİK GÖREVİ : İLETİŞİM ÖĞRENİM GÖREV YERLERİ

ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI DOĞUM YERİ, TARİHİ : MEDENİ DURUM YABANCI DİL : ASKERLİK GÖREVİ : İLETİŞİM ÖĞRENİM GÖREV YERLERİ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI : Hüseyin Levent KESKİN DOĞUM YERİ, TARİHİ : Ankara, 18.05.1973 MEDENİ DURUM : Evli, 2 çocuk sahibi YABANCI DİL : İngilizce (ÜDS: 83.75), Almanca ASKERLİK GÖREVİ : İzmir, 2004 İLETİŞİM

Detaylı

ESERLER VE YAYIN LİSTESİ

ESERLER VE YAYIN LİSTESİ ESERLER VE YAYIN LİSTESİ UZMANLIK TEZİM Dr. İsmail Mihmanlı. Serviks kanserinde parametrial invazyonun manyetik rezonans görüntüleme ile değerlendirilmesi (tez danışmanı Doç. Dr. A. Gündüz Öğüt). İstanbul

Detaylı

Doç. Dr. Salih Taşkın

Doç. Dr. Salih Taşkın Doç. Dr. Salih Taşkın Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Tıp Fakültesi Çukurova Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Kadın Hastalıkları ve Doğum Ankara Üniversitesi Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta

Detaylı

3. Sınıf Dönem Koordinatörü: Doç.Dr. Adnan NARCI

3. Sınıf Dönem Koordinatörü: Doç.Dr. Adnan NARCI . Sınıf Dönem Koordinatörü: Doç.Dr. Adnan NARCI KURULLAR Kredi AKTS. Kurul (DK 0): Neoplazi-Hematopoetik Sistem ( Eylül- Ekim 0 ). Kurul (DK 0): Enfeksiyon-Gastrointestinal Sistem ( Ekim- Aralık 0) 9.

Detaylı

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV KOORDİNATÖRLÜĞÜ BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV STAJ KURULU BAŞKANLARI

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV KOORDİNATÖRLÜĞÜ BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV STAJ KURULU BAŞKANLARI BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV KOORDİNATÖRLÜĞÜ Koordinatörler Kurulu Ünvanı Adı Soyadı Anabilim Dalı Dekan Prof. Dr. Ali İhsan TAŞÇI Üroloji Dekan Yardımcısı (Eğitim Sorumlusu) Prof.

Detaylı

SUBJECT SAYI NUMBER YIL YEAR CİLT VOLUME

SUBJECT SAYI NUMBER YIL YEAR CİLT VOLUME SUBJECT YIL YEAR CİLT VOLUME SAYI NUMBER TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Türk Tıp Dizini CİLT: 1 SAYI: 1-2-3-4 YIL: 1993 TÜRK TIP DİZİNİ Sahibi TÜBİTAK adına Başkan Prof.Dr. Tosun

Detaylı

TÜBİTAK. ISSN 1300-7602 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH COUNCIL OF TURKEY

TÜBİTAK. ISSN 1300-7602 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH COUNCIL OF TURKEY TÜBİTAK. ISSN 1300-7602 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH COUNCIL OF TURKEY TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Türk Tıp Dizini YİL 1 AO

Detaylı

2014-2015 Eğitim ve Faaliyet Programı

2014-2015 Eğitim ve Faaliyet Programı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İstanbul İli Beyoğlu Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2014-2015 Eğitim ve Faaliyet

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı-Soyadı: A. Denizmen AYGÜN. 2. Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul, 1954. 3. Unvanı: Profesör Doktor

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı-Soyadı: A. Denizmen AYGÜN. 2. Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul, 1954. 3. Unvanı: Profesör Doktor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı-Soyadı: A. Denizmen AYGÜN 2. Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul, 1954 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Eğitimi: Lisans İstanbul Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1973-1977 Yüksek Lis İstanbul

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1984 Tıpta Uzmanlık. Atatürk Eğitim ve Araştırma Reanimasyon

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1984 Tıpta Uzmanlık. Atatürk Eğitim ve Araştırma Reanimasyon ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: TAYFUN ADANIR Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1984 Tıpta Uzmanlık Anesteziyoloji ve Atatürk Eğitim

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Bengi Gürses, MD. Associate Professor of Radiology. Address: Koç Üniversitesi Hastanesi. Maltepe Mahallesi Davutpaşa Caddesi No: 4

CURRICULUM VITAE. Bengi Gürses, MD. Associate Professor of Radiology. Address: Koç Üniversitesi Hastanesi. Maltepe Mahallesi Davutpaşa Caddesi No: 4 CURRICULUM VITAE Bengi Gürses, MD Associate Professor of Radiology Address: Koç Üniversitesi Hastanesi Maltepe Mahallesi Davutpaşa Caddesi No: 4 Topkapı / İstanbul E-mail: bengur0@yahoo.com, bgurses@kuh.ku.edu.tr

Detaylı

. Istanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi

. Istanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi . Istanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi (JOPP dergisinin devamıdır) ISSN 2148-273X Ocak 2014 Cilt: 6 Sayı: 1 SAHİBİ Necati TAŞKIN (Hastane Yöneticisi) EDİTÖRLER Ali İsmet TEKİRDAĞ, Sultan KAVUNCUOĞLU,

Detaylı

17 EKİM 2012 ÇARŞAMBA

17 EKİM 2012 ÇARŞAMBA 30. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ 16. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ 17 EKİM 2012 ÇARŞAMBA 09:00 13:00 SEMPOZYUM PECTUS DEFORMITIES Chairman: Coşkun Özcan Robert Kelly Nuss Procedure for

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Cerrahpaşa Tıp İngilizce İstanbul Üniversitesi 1996 Y. Lisans Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Cerrahpaşa Tıp İngilizce İstanbul Üniversitesi 1996 Y. Lisans Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu (Büyükgökmen) Gerçek Doğum Tarihi: 27 Ekim 1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Cerrahpaşa Tıp İngilizce İstanbul Üniversitesi

Detaylı

SS001 [Tanı Yöntemleri] Primer Siliyer Diskinezi Hastalığının Tanısında Videomikroskopi Yönteminin Önemi

SS001 [Tanı Yöntemleri] Primer Siliyer Diskinezi Hastalığının Tanısında Videomikroskopi Yönteminin Önemi SS001 [Tanı Yöntemleri] Primer Siliyer Diskinezi Hastalığının Tanısında Videomikroskopi Yönteminin Önemi Nagehan Emiralioğlu, Uğur Özçelik, Ebru Yalçın, Deniz Doğru Ersöz, Nural Kiper Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

COURSE CONTENTS OF PHYSLOTHERAPY AND REHABILITATION DEPARTMENT FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

COURSE CONTENTS OF PHYSLOTHERAPY AND REHABILITATION DEPARTMENT FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DERS İÇERİKLİKLERİ COURSE CONTENTS OF PHYSLOTHERAPY AND REHABILITATION DEPARTMENT FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 6GNA101 General Anatomy-I 2-2-3 ECTS/AKTS: 5 Genel Anatomi- I This

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y.Lisans Tıp Fakültesi Erzurum Atatürk Üniversitesi 1983

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y.Lisans Tıp Fakültesi Erzurum Atatürk Üniversitesi 1983 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayşegül KARALEZLİ Doğum Tarihi: 28 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y.Lisans Tıp Fakültesi Erzurum Atatürk Üniversitesi

Detaylı

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty ISSN 2146-4006 Bozok Medical Journal Cilt: 3, Sayı: 1, Nisan 2013 BOZOK TIP DERGİSİ Volume: 3, Number: 1, April 2013 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır Official Journal of Bozok University

Detaylı

Cilt 21, Sayı 2, 2011 ISSN 1305 7073

Cilt 21, Sayı 2, 2011 ISSN 1305 7073 Cilt 21, Sayı 2, 2011 ISSN 1305 7073 Kurucu (Founder) Uz. Dr. Hilmi KUMCUOĞLU Sahibi (Owner) Prof. Dr. O. Gazi YİĞİTBAŞI Editör / Editor Doç. Dr. Cengiz ÖZBEK Uz. Dr. Yasemin Şefika AKDENİZ Doç. Dr. Sezin

Detaylı

ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ. 23-26 Nisan 2015/ANTALYA BİLİMSEL PROGRAM. Mardan Palace Hotel. www.endouroloji2015.org

ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ. 23-26 Nisan 2015/ANTALYA BİLİMSEL PROGRAM. Mardan Palace Hotel. www.endouroloji2015.org ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ 23-26 Nisan 2015/ANTALYA BİLİMSEL PROGRAM Mardan Palace Hotel www.endouroloji2015.org ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ 23-26 Nisan 2015/ANTALYA Uzun bir hazırlık dönemi sonrasında

Detaylı

2 Nisan 2015 Perşembe Salon 5 Salon 6 Salon 9 Salon 10 Salon 14 Salon 12 GÖĞÜS CERRAHİSİ SÖZEL SUNUM SS10 - SS18 TÜBERKÜLOZ SÖZEL SUNUM SS45 - SS49

2 Nisan 2015 Perşembe Salon 5 Salon 6 Salon 9 Salon 10 Salon 14 Salon 12 GÖĞÜS CERRAHİSİ SÖZEL SUNUM SS10 - SS18 TÜBERKÜLOZ SÖZEL SUNUM SS45 - SS49 2 Nisan 2015 Perşembe Salon 5 Salon 6 Salon 9 Salon 10 Salon 14 Salon 12 08:30-10:00 TANI YÖNTEMLERİ SÖZEL SUNUM SS1- SS9 GÖĞÜS CERRAHİSİ SÖZEL SUNUM SS10 - SS18 KOAH-1 SÖZEL SUNUM SS19 - SS25 ÇEVRESEL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ FORMU. Görev yeri: Bülent Ecevit Üniversitesi İç Hastalıkları A.D Gastroenetroloji

ÖZGEÇMİŞ FORMU. Görev yeri: Bülent Ecevit Üniversitesi İç Hastalıkları A.D Gastroenetroloji A. KİŞİSEL BİLGİLER A.1. Adı soyadı: Yücel ÜSTÜNDAĞ A.2. Doğum tarihi ve yeri: 20/07/1968 A.3. A.4. A.5. Yabancı dil bilgisi: İngilizce Görev yeri: Bülent Ecevit Üniversitesi İç Hastalıkları A.D Gastroenetroloji

Detaylı

Ünvan ve Görevler. İdari Görevler. Eğitim Lisans

Ünvan ve Görevler. İdari Görevler. Eğitim Lisans Prof. Dr. Ünvan ve Görevler Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı İdari Görevler Eğitim Lisans Ege üniversitesi tıp fakültesi-1987 Yüksek lisans Ege üniversitesi tıp fakültesi-1987 Doktora Sb. İstanbul Taksim

Detaylı

PROF. DR. SALİH PEKMEZCİ

PROF. DR. SALİH PEKMEZCİ PROF. DR. SALİH PEKMEZCİ YAYINLAR VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 1. ULUSLARARASI YAYINLAR 1- Çiçek Y, Ayan F, Çarkman S, Gazioğlu E, Pekmezci S, Taşçı H. Intestinal perforation due to phytobezoar obstruction.

Detaylı