TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA KARAR VERME SÜRECİ: GÜNEY KIBRIS RUM KESİMİ NİN AB ÜYELİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE NİN KIBRIS POLİTİKASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA KARAR VERME SÜRECİ: GÜNEY KIBRIS RUM KESİMİ NİN AB ÜYELİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE NİN KIBRIS POLİTİKASI"

Transkript

1 T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜVENLİK BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA KARAR VERME SÜRECİ: GÜNEY KIBRIS RUM KESİMİ NİN AB ÜYELİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE NİN KIBRIS POLİTİKASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Köksal ONUR Tez Danışmanı Doç. Dr. Canan ATEŞ EKŞİ ANKARA

2

3 TEZİN TARİHİ: 2010 TEZ TANITIM FORMU TEZİN TİPİ: Yüksek Lisans Tezi TEZİN BAŞLIĞI: Türk Dış Politikasında Karar Verme Süreci: Güney Kıbrıs Rum Kesimi nin Avrupa Birliği Üyeliği Sürecinde Türkiye nin Kıbrıs Politikası TEZİN YAPILDIĞI BİRİM: Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Güvenlik Bilimleri Ana Bilim Dalı SPONSOR KURULUŞ: - DAĞITIM LİSTESİ: Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Tez Hazırlama, Onay, Dağıtım ve Muhafaza Esasları Kılavuzunda Belirtilen Yerlere TEZİN ÖZETİ: Bu çalışmanın amacı, GKRK nin AB üyeliğine adaylığı döneminde ( ), Türk hükûmetlerinin verdiği dış politikaya yönelik kararlara etki eden değişkenleri ortaya koymaktır. Bu maksatla Brecher tarafından geliştirilen ve Arap-İsrail Savaşları ile ilgili çalışmada uygulanan karar verme modeli kullanılmıştır. Çalışma sonucunda; dış ortamda AB ve Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin, iç ortamda ise ekonomik koşulların ve politik yapının karalara etki ettiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte, işlemsel çevre ve psikolojik çevre arasında fark olduğu ve bu farkın dış politika kararlarında etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. ANAHTAR KELİMELER: Kıbrıs, Dış Politika, Karar Verme, İşlemsel Çevre, Psikolojik Çevre SAYFA SAYISI: 215 GİZLİLİK DERECESİ: Tasnif Dışı

4 T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜVENLİK BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA KARAR VERME SÜRECİ: GÜNEY KIBRIS RUM KESİMİ NİN AB ÜYELİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE NİN KIBRIS POLİTİKASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Köksal ONUR Tez Danışmanı Doç. Dr. Canan ATEŞ EKŞİ ANKARA

5 KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE P.Yzb. Köksal ONUR un, Türk Dış Politikasında Karar Verme Süreci: GKRK nin AB Üyeliği Sürecinde Türkiye nin Kıbrıs Politikası konulu tez çalışması, jürimiz tarafından GÜVENLİK BİLİMLERİ Ana Bilim Dalında YÜKSEK LİSANS tezi olarak kabul edilmiştir. Başkan Prof. Dr. Türel YILMAZ Üye Doç.Dr. Canan Ateş EKŞİ (Danışman) Üye Yrd. Doç. Dr. Öğ. Alb. Yavuz ÖZGÜLDÜR ONAY Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım.... /... / 2010 Cengiz TAVUKÇUOĞLU Yrd. Doç. Dr. Mly. Alb. Svn. Bil. Ens. Md.

6 TEŞEKKÜR Bu çalışmanın ortaya çıkmasında desteği esirgemeyen eşim Serap ONUR a; her aşamasında doğru ve etik bir çalışma olması için bilgi ve tecrübesiyle yol gösteren ve desteğini esirgemeyen tez danışmanım Doç. Dr. Canan ATEŞ EKŞİ ye, yarı yapılandırılmış mülakatlarda yakın ilgi gösteren KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Raif Rauf DENKTAŞ a, Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Daire Başkanı Barkan ÖZ e ve bu konuyu seçmemde beni cesaretlendiren Dr.E.J.Öğ.Alb Kadir GÜNDUĞAN a teşekkürlerimi sunarım.

7 T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜVENLİK BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI ANKARA 2010 TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA KARAR VERME SÜRECİ: GÜNEY KIBRIS RUM KESİMİ NİN AB ÜYELİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE NİN KIBRIS POLİTİKASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Yzb. Köksal ONUR ÖZET İnsanlar gibi, devletler de davranışlarına aldıkları kararlarla yön vermektedirler. Rasyonel davranışlar sergileyebilmek için alınması gereken kararlara, mevcut kaynakların doğru şekilde değerlendirilmesiyle ulaşılabilmektedir. Bu sebeple işlemsel çevrede bulunan mevcut bilgilerin psikolojik çevre tarafından doğru algılanması gerekmektedir. Bu bağlamda yaptığımız çalışmanın amacı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi nin AB üyeliği sürecinde ( ) Türkiye Cumhuriyeti hükûmetlerinin dış politikaya dönük karar verme sürecinde işlemsel çevre ile psikolojik çevre arasında fark olup olmadığını tespit etmek ve karara etki eden değişkenleri ortaya koymaktır. Bu maksatla Brecher tarafından geliştirilen ve Arap-İsrail Savaşları ile ilgili çalışmada uygulanan karar verme modeli kullanılmıştır. Modelde öngörülen değişkenlerle ilgili bulgulara ulaşmak amacıyla, birincil ve ikincil veriler kullanılmıştır. Birincil veriler, sürece dahil olan devlet adamı ve bürokratlarla, bununla birlikte süreci yakından izleyen akademisyenlerle yapılan yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi ile elde edilmiştir. İkincil veriler kapsamında ulusal gazeteler, raporlar ve istatistikler kullanılmıştır. ii

8 Çalışma sonucunda; dış ortamda AB ve Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin, iç ortamda ise ekonomik koşulların ve politik yapının kararlara etki ettiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte, işlemsel çevre ve psikolojik çevre arasında fark olduğu ve bu farkın dış politika kararlarında etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler : Kıbrıs, Dış Politika, Karar Verme, İşlemsel Çevre, Psikolojik Çevre Tez Yöneticisi : Doç. Dr. Canan ATEŞ EKŞİ Sayfa Sayısı : 215 iii

9 T.C. TURKISH MILITARY ACADEMY DEFENSE SCIENCES INSTITUTE DEPARTMENT OF SECURITY SCIENCES ANKARA 2010 DECISION MAKING PROCESS OF TURKISH FOREIGN POLICY: CYPRUS POLICY OF TURKEY ON THE EU MEMBERSHIP PROCESS OF GREEK POPULATED SOUTHERN CYPRUS MASTER THESIS Cpt. Köksal ONUR ABSTRACT As people do, the governments direct their actions according to decisions taken by them. The decisions necessary for rational actions are reached by using the current resources properly. For this reason, current information in operational environment has to be perceived properly by psychological environment. In this sense, the aim of this study was to reveal the variables that affected the decisions and to determine whether there were differences between operational environment and psychological environment or not in the decision making process directed to foreign policy of Turkish governments in the probationary period of GPSC ( ). For this purpose, decision making model that was developed and applied by Brecher in the study concern Arab-Israel Conflicts was used. To reach the findings about variables projected in the model primary and secondary data were used. Primary data gained by using structured and semi-structured interview methods applied on politicians and bureaucrats included in this process and also on academicians concerning the process. iv

10 Secondary data included national newspapers, reports and statistics. At the end of the study, it was revealed that the decisions were affected by the relationships between EU and Greece-Turkey in external environment and also by economic conditions and political structure in internal environment. However it was concluded that there were differences between operational environment and psychological environment and also foreign policy had effect on decision making process. Keywords : Cyprus, Foreign Policy, Decision Making, Operational Environment, Psychological Environment. Advisor : Assoc. Prof. Canan ATEŞ EKŞİ Number of Pages : 215 v

11 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... x ŞEKİLLER LİSTESİ... xii KISALTMALAR LİSTESİ... xii ÖN SÖZ... xii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ POLİTİKADA KARAR VERME 1. DIŞ POLİTİKA VE KARAR VERME KARAR VERME SÜRECİ... 7 a. Bilgi ve Algılama... 7 b. Durumun Değerlendirilmesi ve Tanımlanması... 9 c. Kararın Verilmesi ç. Kararın Uygulanması DIŞ POLİTİKADA KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER a. Kişisel Faktörler (1) İnanç (2) İmaj (3) Rol (4) Liderlik b. İçsel Faktörler (1) Bürokrasi (2) Kamuoyu (3) Ekonomik Yapı ve Askerî Güç c. Dış Faktörler KARAR VERME KURAMINDA RASYONELLLİK vi

12 5. KARAR VERME MODELLERİ a. Rasyonel Politika Modeli b. Kurumsal Süreç Modeli c. Bürokratik Politika Modeli ç. Yavaş Adımlarla İlerleme Modeli d. Küçük Gruplarla Karar Verme Modeli e. Rastgele Yürüme Modeli f. Standart Uygulamalar Modeli g. Şelale Modeli BRECHER İN KARAR VERME MODELİ a. Dış Değişkenler b. İç Değişkenler...48 İKİNCİ BÖLÜM KIBRIS IN JEOPOLİTİK ÖNEMİ VE KIBRIS SORUNUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ 1. KIBRIS IN JEOPOLİTİK ÖNEMİ a. Jeopolitik (1) Değişmeyen (Coğrafî) Unsurlar (2) Değişen (Beşerî) Unsurlar b. Jeopolitik Teorilere Göre Kıbrıs (1) Deniz Hâkimiyet Teorisine Göre Kıbrıs (2) Kara Hâkimiyet Teorisine Göre Kıbrıs (3) Kenar Kuşak Teorisine Göre Kıbrıs (4) Hava Hâkimiyet Teorisine Göre Kıbrıs c. Kıbrıs Jeopolitiğinin Genel Olarak Değerlendirilmesi ç. Türkiye nin Güvenliği Açısından Kıbrıs vii

13 2. KIBRIS SORUNUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ a. Osmanlı Hâkimiyeti Döneminde Kıbrıs b. İngiliz Hâkimiyeti Döneminde Kıbrıs c. İngiltere nin Kıbrıs ı İlhâkı ç. Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti d. Kıbrıs Barış Harekâtı e. KTFD ve KKTC nin İlânı ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YILLARI ARASINDA TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA KIBRIS SORUNU 1. ULUSAL ORTAM VE GELİŞMELER a. Anayasa ve Kanunlara Göre Türk Dış Politikasında Karar Verme Organları (1)Türkiye Büyük Millet Meclisi (2)Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu (3)Dışişleri Bakanlığı (4)Millî Güvenlik Kurulu b. Ulusal Ortamda Meydana Gelen Gelişmeler ULUSLARARASI ORTAM a. GKRK nin AB Başvurusu b. Gümrük Birliği Ve Kıbrıs c. Lüksemburg ve Helsinki Zirvesinden Annan Plânına Kadar Meydana Gelen Gelişmeler ç. Annan Plânı viii

14 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM GKRK NİN AB ÜYELİĞİ SÜRECİNDE TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA KARAR VERME SÜRECİNİN ANALİZİ VE SONUÇ 1. KÜRESEL SİSTEM BASKIN İKİ TARAFLI İLİŞKİLER ALT SİSTEM İKİLİ İLİŞKİLER PSİKOLOJİK ÇEVRE EKONOMİ POLİTİK YAPI VE MUHALİF ÇEVRELER KAMUOYU VE BASIN ASKERİ KAPASİTE SONUÇ KAYNAKÇA EKLER ix

15 TABLOLAR LİSTESİ Sayfa Tablo-1: AB nin Nüfus Açısından En Büyük Beş Ülkesi Tablo-2: Türkiye ve Yunanistan ın Nüfus, Yüzölçümü ve Askerî Güçlerinin Karşılaştırılması Tablo-3: Ekonomik Göstergeler Tablo-4: Türkiye nin Dış Ticareti ve AB nin Payı. 177 Tablo-5: Toplam Askerî Harcamalar x

16 ŞEKİLLER LİSTESİ Sayfa Şekil-1: İnanç Sistemi ve Karar Verme Arasındaki İlişki...18 Şekil-2: Politik İlişkilerde İnanç Sistemi ve Karar Verme Arasındaki İlişki Şekil-3: Brecher Karar Verme Modeli Şekil-4: Taktik, Strateji ve Politika Arasındaki İlişki xi

17 KISALTMALAR LİSTESİ AB ABD ABGS AGSP AKP ANAP AT BM BMGK BMGS CHP DESA DSP DYP EOKA GAÖ GB GKRK GNKUR GSMH IMF KATAK KEK KKTC KTFD : Avrupa Birliği : Amerika Birleşik Devletleri : Avrupa Birliği Genel Sekreterliği : Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası : Adalet ve Kalkınma Partisi : Anavatan Partisi : Avrupa Topluluğu : Birleşmiş Milletler : Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi : Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri : Cumhuriyet Halk Partisi : Department of Economic And Social Affairs : Demokratik Sol Parti : Doğru Yol Partisi : Kıbrıs Millî Mücadele Cephesi : Güven Artırıcı Önlemler : Gümrük Birliği : Güney Kıbrıs Rum Kesimi : Genelkurmay : Gayri Sâfî Millî Hasıla : International Monetary Fund (Milletlerarası Para Fonu) : Kıbrıs Adası Türk Azınlığı Kurumu : Kıbrıs Ulusal Partisi : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti : Kıbrıs Türk Federe Devleti xii

18 MHP MİT MSB MSP NATO PEON RP TBMM TDK TESEV TSK TÜİK TÜSİAD YSK UN : Milliyetçi Hareket Partisi : Millî İstihbarat Teşkilâtı : Millî Savunma Bakanlığı : Millî Selamet Partisi : North Atlantic Treaty Organization (Kuzey Atlantik İttifakı) : Rum Gençlik Teşkilâtı : Refah Partisi : Commercial of the Shelf : Türk Dil Kurumu : Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı : Türk Silâhlı Kuvvetleri : Türkiye İstatistik Kurumu : Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği : Yüksek Seçim Kurulu : United Nations (Birleşmiş Milletler) xiii

19 ÖN SÖZ İnsanların davranışlarına, aldıkları kararlar veya refleksleri yön verir. Devletlerin ortaya koydukları işlemler ise bilinçli bir süreç sonunda alınan kararların neticesidir. Dış politika bir karar verme süreci olarak değerlendirildiğinde, Türkiye de yapılan çalışmaların daha çok dış politikanın tarihsel boyutu ile ele alındığı, buna karşın karar verme sürecine yönelik çalışmaların yetersiz olduğu dikkat çekicidir. Dış politikanın karar verme sürecine yönelik yapılacak çalışmaların, süreçte etkili olan değişkenleri doğru tanımlamaya ve rasyonel karar vermeye yardımcı olacağı değerlendirilmektedir. Ayrıca günden güne artan dış politika gündemi ile ilgili alınması gereken kararlar, ülkenin geleceğine yön vereceğinden yapılacak çalışmaların önemi daha da artmaktadır. Bu sebeple ele aldığımız bu çalışmanın gerek yazına gerekse ilgili kurum ve kuruluşlara katkı sağlamasını dileriz. xiv

20 GİRİŞ Bireylerin kendi yaşamlarına yönelik verdikleri kararların etkisi kısıtlı olmasına rağmen, politikacılar tarafından ülkenin iç politika ve dış politikaya yönelik verdikleri kararlar, toplumun büyük bir kısmını etkilemektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde devletin yürütme erkini kullanmakla görevlendirilen kurum, kuruluş ve kişilerin, karar verirken daha çok değişkeni göz önüne almalarını gerektirir. Bu kararların verilmesi için karşılaşılan problemlerin doğru algılanması ve doğru tanımlanması oldukça önemlidir. Çünkü kararlar için esas belirleyici unsur algılamadır. İhtiyaçların sınırsız, kaynakların kıt olduğu günümüz dünyasında rasyonel kararların verilebilmesi için problemlerin doğru algılaması ve doğru tanımlamasının yanında mevcut kaynakların (zaman, sermaye, bilgi) etkin şekilde kullanılması da önem kazanmaktadır. Bununla birlikte karar verme sürecinde; kişisel özellikler, ülkenin iç ve dış çevresi gibi başka önemli faktörler de etkili olabilmektedir. Bu bağlamda son elli yıldır Türk dış politikasının ana gündem maddelerinden birini oluşturan Kıbrıs sorunu ile ilgili alınan kararları etkileyen faktörleri incelemeye yönelik olarak yaptığımız çalışmada yukarıda anılan faktörlere odaklanılmıştır. Çalışmada sunulan yaklaşımlar ve elde edilen bulgular, özgün yorumlara olanak verebilecek ve bu suretle hem yerli yazına katkı sağlanabilecek hem de dış politikada karar verme sürecinde yer alan kişi, kurum ve kuruluşlara etkili karar verme süreci için öneriler getirilebilecektir. Yerli yazında dış politikada karar verme süreçlerine yönelik sınırlı sayıda çalışma olmasının yanı sıra, yapılan incelemede bu çalışmada ele alınan değişkenlere yönelik bir araştırmaya rastlanmamış olması, çalışmamızın önemini artırmaktadır. Bu bağlamda, GKRK nin AB üyeliği sürecinde Türk dış politikasında alınan kararları etkileyen faktörleri Brecher tarafından geliştirilen model örnek alınarak tespit etmek maksadıyla yapılan çalışma, beş bölümden oluşmaktadır.

21 Birinci bölümde, dış politikada karar verme, karar verme süreçleri ve karar vermede rasyonellik kuramına yönelik bilgiler sunulmuştur. İkinci bölümde, Kıbrıs ın jeopolitik konumu, jeopolitik teorilere göre Kıbrıs ve Türkiye nin güvenliği açısından Kıbrıs ın önemi ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir. Üçüncü bölümde Kıbrıs sorununun temeli ve tarihsel gelişimi kronolojik sırayla ele alınmıştır. Dördüncü bölümde çalışma kapsamında ele alınan döneme ait ulusal ve uluslararası ortamda meydana gelen gelişmeler ve bunlara yönelik Türk dış politikasında alınan kararlar incelenmiştir. Son bölüm olan beşinci bölümde ise, elde edilen veriler örnek alınan model kapsamında değerlendirilerek ulaşılan sonuçlar tartışılmış ve öneriler getirilmiştir. 2

22 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ POLİTİKADA KARAR VERME 1. DIŞ POLİTİKA VE KARAR VERME Günlük yaşantımızın her anında birçok problemle karşılaşır ve üstesinden gelmek için kararlar veririz. Karşımıza çıkan problemler genellikle psikolojik, ekonomik ve sosyal özellikler taşıdıklarından dolayı çözüme ulaşmak için bütün bilgileri elde edemeyiz veya sahip olduğumuz kaynaklar çözüme ulaşmak için yeterli olmaz. Bu nedenle seçenekleri belirlerken değişkenleri tam olarak sıralayamadığımızdan dolayı mükemmel bir karar vermemiz oldukça güçtür (Bağırkan, 1983). İdeal olarak alınacak kararın en uygun seçim olması için, bütün bilgilerin toplanıp, mümkün olan hareket tarzlarının ortaya konup, en uygununun seçilmesi gerekir (Yozgat, 1994). Türk Dil Kurumu sözlüğüne ([web], 2009) göre karar; Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı, Cambridge Advanced Leaner s Dictionary e ([web], 2009) göre ise, Bir şey hakkında çeşitli olasılıklar üzerinde düşünerek yapılan seçim dir. Karar verme ise; birden fazla öğesi olan durum ve durumlarda seçim yapmaktır (Bağırkan, 1983). Demir ve Gümüşoğlu na (1988) göre ise, çeşitli durumlar arasında seçim ve tercih yapmakla ilgili bedensel ve zihinsel çabaların toplamıdır. Karar verme, eldeki alternatiflerden birinin seçilmesidir (Köni, 2001; Gönlübol, 1993). Karar verme, karşılaşılan bir problemi çözümlemek için elde mevcut olan seçeneklerden birine yönelme meselesidir (Kuzgun, 1992). Eski çağlarda kendini basit şekilleriyle gösteren karar verme; komşu ülke veya kabilenin saldırısına nasıl karşı konulacağı, hasatın ne zaman yapılacağı, kıtlık olursa kaynakların nasıl paylaşılacağı konularıyken, teknolojinin gelişmesi ve küreselleşme ile birlikte bu kararlar yerlerini; çevre kirliliğine karşı nasıl tedbir alınacağı, ekonomik krizlerle nasıl başa çıkılacağı, ülke güvenliğinin nasıl sağlanacağı, enerji gereksinimlerinin nasıl karşılanacağı konularına bırakmıştır (Mann, 1998).

23 Bilim ve teknoloji alanında baş döndüren gelişmeler sonucunda yerküre, küresel ve bölgesel işbirliğine ve bütünleşmeye doğru hızlı bir yönelim içerisine girmiştir. Bu noktada gün geçtikçe küçülen dünyada, uluslararası ortamda karşılıklı bağımlılık kavramı ortaya çıkmıştır. Ana fikir olarak karşılıklı bağımlılık dünyanın küçüldüğünü ve ülkelerin hızla birbirine bağımlı hâle geldiğini ortaya koymaktadır (Bakan, 1999). Bununla bağlantılı olarak ülkeler ekeonomik bağımlılığın etkilerini ekonomilerinde, terör örgütlerinin saldırılarını kendi kentlerinde yaşamışlardır. Bunun en önemli kanıtları, 11 Eylül saldırıları ve dünyayı kuşatan ekonomik krizdir. 06 Ekim 2009 tarihinde IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn krizden sonra 90 milyon insanın ağır yoksullukla karşı karşıya kalacağını ifade ederken, ayrıca söz konusu olan şeyin sadece işsizliğin artması, insanların satın alma gücünün azalması olmadığını belirterek, Düşük gelirli ülkelerde bu, bir ölüm kalım meselesi. Bu ülkelerde toplumsal huzursuzluklar, siyasî istikrarsızlıklar ve hatta savaş bile görülebilir (Milliyet [web], 2009) şeklinde bir açıklama yapmıştır. Karşılıklı Bağımlılık Teorisine göre yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı dünya giderek küçülmekte ve ülkeler artan bir hızla birbirine bağımlı hâle gelmektedir (Bakan, 1999). Karşılıklı Bağımlılık Teorisi genel hatlarıyla ekonomik ilişkilere vurgu yaptığından dolayı bu teorinin sosyal ve kültürel alanda bıraktığı boşluğu 1990 lı yıllarda Globalleşme fikri doldurmuştur. Karşılıklı bağımlılığın başlattığı ekonomik ilişkiler zamanla kültürel ve siyasal yakınlaşmaya dönüştüğünden globalleşme karşılıklı bağımlılığın bir uzantısı haline gelmiştir (Bakan, 1999). Globalleşmenin de etkileriyle ülkelerin birbirine yaklaşması sonucu dış politik ilişkilerde artışda kaçınılmaz olmuştur. Örneğin, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı 5 yılda yaklaşık 75 ülkeye, 178 defa gitmiştir (Tümgazeteler [web], ). Dış politika, bir devletin diğer devletlerle veya uluslararası örgütlerle olan ilişkileri, onlara karşı tutumları, uluslararası ortamdaki stratejik planları ve kendi hedeflerine ulaşmak için harcadıkları çabaların bütünü (Gözen, 2004; Gönlübol, 1993), ya da bir devletin diğer devletlere ve uluslararası alana karşı yürüttüğü politika (Kürkçüoğlu, 1980), olarak tanımlanabilir. 4

24 Tanımlarda belirtildiği üzere dış politikanın uygulama alanı olarak uluslararası ortamdan söz edildiyse de iç politikadan ayrı değerlendirilmesi mümkün değildir (Pearson ve Rochester, 1988; İnan, 2004). Dış politika kararları, sınırların dışında uygulansa da ülke içerisinde faaliyet gösteren muhalefet partileri, silâhlı kuvvetler, basın, kamuoyu ve sivil toplum kuruluşları tarafından etkilenecektir (Coplin, 1974). Ayrıca dış politikayı yürütmekle görevli olan erk, iç politikanın sonucu olarak seçimle göreve getirilmiştir ve iç politikanın dinamikleri düşünüldüğünde yürütme organının sadece kendi tabanına yönelik dış politika geliştirmesi mümkün değildir. Çünkü dış politikanın hareket noktası millî menfaatlerdir ve hükûmetin verdiği ekonomik ve siyasal kararların etkilerini sadece ilgili alt gruplar görmeyecektir. Dolaylı olarak bütün toplum bundan etkilenecektir (Gözen, 2004). Dış politikada verilecek doğru kararlar ülkeye ne kadar fayda sağlarsa, verilecek yanlış kararların maliyetide o kadar yüksek olacaktır (İnan, 2004). Demokrasiyle yönetilmeyen ülkelerde dış politikanın milletin görüşünü yansıttığını söylemek doğru olmaz. Devletin dış politikasının toplumun görüşünü yansıttığının göstergesi devletin yönetim şeklidir. Demokrasiyle idare edilmeyen ülkelerde yürütme ve yasama organı millet iradesini yansıtmamaktadır (Gözen,2004). Demokrasilerde ise, yürütme erki karar verirken toplumun bütün kesimlerinin düşüncelerini göz önünde bulundurmak zorundadır. Ancak, toplumun özellikle dış politikaya yönelik konularda aynı fikir etrafında birleşmesinin zor olduğu düşünüldüğünde, anayasal organlar, sivil toplum kuruluşları ve kamuoyu dış politika kararlarına etki etmek isteyeceklerdir. Dolayısıyla karar, anayasal olmayan organların görüşlerindende etkilenecektir (Viotti ve Kauppi,1999). Uluslararası ortamda, millî hedeflerine ulaşmak isteyen devletler, hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla kararlar verirler. Devlet organları tarafından verilen bu kararlar dış politikanın yönünü belirler. 5

25 Buradan hareketle karar vermenin dış politikanın esas unsuru olduğunu belirtmek yanlış olmaz (Gözen, 2004). Dış politikada karar verme yaklaşımının öncüsü olan Synder, Bruck ve Sapin (1962), karar vermeyi; Karar verme, devletin resmî organlarıyla devlet adına gerçekleştirildiğinden ve devletin amaçlarını yansıttığından dolayı devletle eşdeğerdir şeklinde tanımlamışlardır. Tek kişi tarafından verilen kararlarda, kişinin yaşadığı tecrübeler, çevresi ve zekâsı kararı etkileyen en önemli faktörlerdir. Ayrıca karar için elde edilen girdilerin sınırlılığı, maliyetli olması, karar vericilerin psikolojik yapısı, çeşitli bürokratik engeller ve zaman darlığı da bu faktörlere eklenebilir (Köni, 2001). Dış politikaya yön veren kişilerin sahip olduğu inançların da karar verirken etkili olduğu söylenebilir. Çünkü inançlar kişilerin doğru olarak kabul ettikleri varsayımlardır (Sönmezoğlu, 2000). İçsel çevrede kararı etkileyen faktörlerin başında anayasanın öngördüğü yürütmeyi denetleyen organlar, kamuoyu ve basın gelmektedir. Diğer faktörler ise, ülkenin ekonomik durumu ve sahip olduğu askerî güçtür (Arı, 2006). Dış politikayı yapmakla görevlendirilmiş kuruluşlar, yukarıda da belirtilen faktörleri de göz önünde bulundurarak bürokratik unsurlarla karar verme durumundadır. Örneğin Türkiye de dış politikayı yönlendirmeye hükûmet ve konuyla ilgili bakanlık yetkiliyken, Amerika Birleşik Devletleri nde başkan tek başına dış politikaya yön vermektedir. Grup olarak ortak bir karara varmanın zor olduğu ve dezavantajları düşünüldüğünde iç bürokrasinin karar verme sürecine etkisi daha kolay anlaşılacaktır. Diğer önemli etkense dış çevredir. Özellikle 2 nci Dünya Savaşı ndan sonra kurulan uluslararası örgütler (BM, NATO vb.), Soğuk Savaş sonrası küreselleşme nedeniyle enformasyondaki hızlanma, kıtasal ve bölgesel ekonomik topluluklar (AET) dış politikada verilecek kararlara etki etmektedir (Arı, 2006). Bu örgütlerin dışında ülkelerin jeopolitik konumu da verecekleri kararları önemli derecede etkilemektedir (Köni, 2001). 6

26 2. KARAR VERME SÜRECİ Bireyler tarafından alınan günlük kararların yapısı ile bir ülkenin dış politikaya yönelik aldığı kararlar birbirinden farklıdır (Dougherty ve Pfaltzgraff, 1990). Birey tarafından alınan kararlar tek kişiyi bağlarken, dış politikaya kararları yasalarla belirlenmiş kişi veya gruplarca toplumu ilgilendiren konularda alınmaktadır. Kendilerini ilgilendiren konularda bireyler imaj ve algılarıyla anlık karar alabilirler. Ancak, dış politika kararları çeşitli aktörlerin katılımıyla belirli bir süreç içerisinde ortaya çıkar. Karar verme süreci akademisyenler tarafından değişik başlıklarla sınıflandırılsa da, genellikle dört başlık altında incelenmiştir; Bilgi ve algılama, Durumun değerlendirilmesi ve yorumlanması, Kararın verilmesi, Kararın uygulanması (Lovell, 1970; Hopkins ve Mansbach, 1973; Coplin, 1974; Pearson ve Rochester, 1988; Goldstein, 2001; Sönmezoğlu, 2000; Arı, 2006). a. Bilgi ve Algılama Karar verme sürecinin başlayabilmesi için, karar alıcının ya da dış politika uygulayıcısının karar alınacak konunun veya problemin varlığının farkına varması gerekir. Uluslararası ortamın karmaşık yapısı içerisinde günde yüzlerce önemli olay meydana gelmekte ve bu olaylar çeşitli sonuçlar doğurmaktadır. Ortamda bulunan bilgileri elde etmek isteyen hükûmetler ve dışişleri bakanlıkları çeşitli kaynaklara başvururlar. Bu kaynaklar, basın yayın organları, diğer ülke büyükelçi ve konsolosları, ülkenin istihbarat teşkilâtı ve silâhlı kuvvetleri, dış temsilcilikte bulunan diplomat ve askerî yetkililerdir. Karar verme süreci, alınan bu bilgilerle başlayabileceği gibi, politikacıların bir hedefe ulaşmak için harekete geçmesiyle de başlayabilir (Lovell, 1970; Hopkins ve Mansbach, 1973). Kaynaklar tarafından elde edilen bilgiler, kurumsal yapının öngördüğü hiyerarşik yapı içerisinde karar vericilere iletilir. 7

27 İletişim esnasında dikkat edilmesi gereken en önemli husus mesajın tahribata uğratılmadan, diğer bir ifadeyle kirletilmeden iletilmesidir. Zamanın kısıtlı olması, iletişim kanalında yer alan bireylerin inanç ve imajları, mesajın kirlenmesine sebep olabilir. Politikacılara günde yüzlerce önemli mesaj iletilebilir. Alınan mesajlar iyi bir şekilde değerlendirilmeli, diğer kaynaklardan teyidi istenmelidir. Toplanacak fazla ve gereksiz bilgiler, neyin önemli neyin önemsiz olduğu konusunda karmaşa yaratabilir. Gereksiz bilgilerin ayıklanmasında en önemli görev bürokratlara düşmektedir. Tecrübeli bürokratlar mesajları doğru şekilde değerlendirip karar vericilere aktarabilirler. Jervis (1976) tarafından algılama ile ilgili yapılan çalışmada, karar alan kişilerin gelen bilgileri kendi imajlarına uydurma eğiliminde oldukları, geçmişte yaşanan olaylardan etkilendikleri, karşı tarafın kendisini doğru anladığı gibi yanlış algılamalara sahip olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, politikacıların, ilişki içerisinde bulunulan devlete ait genç yaşlarında, ülkelerini ilgilendiren konularda yaşanmış olayların veya bireysel düşüncelerinin ikili ilişkilere yansıdığını belirtmiştir. Bu sorunu minimize edebilmenin yolu ise, bireyin, kendi algılamasının inanç ve imajlarından etkilendiğinin farkında olmasıdır. Doğru bir sonuca ulaşmak isteyen politikacılar için algılama son derece önemlidir. Çünkü kararı gerçekler değil, algılamalar belirleyecektir (Hurmi, 2006). Hopkins ve Mansbach (1973) tarafından algılamanın önemi, sorunu etkili bir şekilde çözmek isteyen karar vericiler için en önemli girdi doğru bir algılamadır şeklinde belirtilmiştir. Yukarıda yapılan açıklamalar bağlamında, algılamada yapılacak hatanın maliyeti yüksek olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri nin Kuzey Vietnam da yenilmesinin sebebi askerî açıdan güçsüz olması değil, Vietnamlıların direnme gücünü ve ülke coğrafyasını doğru olarak algılayamamasının sonucudur (Mesquita, 2000). 8

28 b. Durumun Değerlendirilmesi ve Tanımlanması Bu safhada elde edilen bilgiler, önemli olanları ortaya koymak maksadıyla değerlendirmeye tabii tutularak, gereksiz görülenler ayıklanır. Ayıklama işlemi karar vericiler tarafından yapılabileceği gibi, bürokratlar tarafından da yapılabilir. Bürokratların üzerinde durması gereken konu, toplanan bütün bilgilerin değil, gerekli bilgilerin karar vericilere iletilmesidir. Etkin bir karara ulaşmak için problemin niteliğini göz önüne alınarak, bürokratlar tarafından sadece gerekli bilgiler iletilmeli, karar vericiler fazla bilgiyle boğulmamalıdır. Ayrıca iletilen gereksiz bilgiler zaman kaybına da neden olacaktır. Karar verme sürecinin başlangıç aşaması olan bilgi ve algılama bölümünde belirtildiği gibi, bu aşamada da sahip olunan inanç ve imajlar bireyin problemi olduğundan farklı algılanmasına neden olabilir (Lovell, 1970). Bu safhada en önemli olan öğe, işlemsel çevre (gerçek durum) ve psikolojik çevre (algılanan durum) arasındaki farktır. İşlemsel çevrede meydana gelen olayın, psikolojik olarak doğru algılanamaması, diğer bir ifadeyle gerçek ile algılama arasındaki farkın büyümesi kararın niteliğini doğrudan etkileyecektir (Hopkins ve Mansbach, 1973; Pearson ve Rochester, 1988; Arı, 2006). Akademisyenler tarafından algılama hataları üzerine verilen en önemli örnekler Pearl Harbor baskını ve Kuzey Kore nin Güney e saldırmasıdır. Amerikalı yetkililerin Japonya nın, deniz üslerine saldırabilecek yeterli güce sahip olmadıkları varsayımları, elde edilen bazı bilgilerin göz ardı edilmesine neden olmuştur. Amerika nın Tokyo büyükelçiliğinin uyarısına rağmen, saldırı sabahı radarlara takılan Japon uçaklarının bile Güneydoğu Asya ya saldırı hazırlığı içerisinde olduğu düşünülmüştür (Hosoya, 1974; Kahn,1991). Diğer önemli örnek ise; ABD nin Güney Kore Büyükelçisinin Kuzey in saldırısından kısa bir süre önce Washington dan Güney e askerî yardım talep ettiği halde, dışişlerinin konuyu dikkate almamasıdır. 9

29 Amerikalı yetkililerin bu talebi dikkate almamalarının sebebi; Sovyetler Birliği nin güdümünde olan Kuzey Kore nin, Sovyetler Birliği nin dikkatinin Avrupa ya yöneldiği bu dönemde böyle bir saldırıya kalkışmayacağı, ayrıca Amerika nın nükleer olarak Sovyetler Birliği nden daha güçlü olduğu görüşüdür (Hopkins ve Mansbach, 1973). c. Kararın Verilmesi Karar verme işlemi temelde alternatifler arasından birinin seçilmesi işlemidir. Ancak, eldeki bilgilerin yetersizliği, bireylerin sahip olduğu imaj ve inançlar ve eldeki zaman bütün alternatiflerin ortaya konmasını engeller. Ayrıca ülkenin sahip olduğu askerî ve ekonomik güç, coğrafî konumu gibi etkenler alternatiflerin sayısını azaltacaktır. Politikacıların rasyonel olmalarının mümkün olmadığı da göz önüne alındığında, faydayı maksimum yapacak seçeneğe yönelmek yerine, daha ihtiyatlı ve zararı en düşük olan tatmin edici bir seçeneğe yönelmek uygun olacaktır (Lovell,1970; Pearson ve Rochester, 1988; Sönmezoğlu, 2000). Alternatifleri belirleme (2 nci Aşama) ve seçim yapma, sanıldığı kadar zor bir süreç olarak ortaya çıkmamaktadır. Alternatiflerin ortaya konulması aşamasında, alternatiflerden bazıları, ülke kapasitesini (ekonomik ve askerî imkânlar) aşacağından baştan elenebilmekte ve dolayısıyla seçenekler azalmaktadır (Sönmezoğlu, 2000). Hopkins ve Mansbach (1973) tarafından karar verme aşamasında üç değişkenin kararı etkileyebileceği belirtilmiştir; farkında olmak, tehdidin derecesi ve zaman. Politikacıların uluslararası ortamda meydana gelen olayları iyi bir değerlendirmeye tabii tutup olacak olayların farkında olmaları, kararın etkinliğini yükseltecektir. Bu konuda önemli örneklerden bir tanesi, 1 inci Dünya Savaşı sürerken, Mustafa Kemal ile Liman Von Sanders arasında 1915 de İstanbul da geçen konuşmadır. Çanakkale Cephesine gitmeden önce Liman Von Sanders i İstanbul da ziyaret eden Mustafa Kemal, İtilaf Devletlerinin savaşı kaybedeceğini üstü kapalı bir şekilde belirtmiştir (Özakman, 2009). 10

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI SONRASINDA TÜRKİYE YE UYGULANAN SİLAH AMBARGOSU VE SONUÇLARI

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI SONRASINDA TÜRKİYE YE UYGULANAN SİLAH AMBARGOSU VE SONUÇLARI KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI SONRASINDA TÜRKİYE YE UYGULANAN SİLAH AMBARGOSU VE SONUÇLARI Ali Rıza İZGİ KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI SONRASIDA TÜRKİYE YE UYGULANAN SİLAH AMBARGOSU VE SONUÇLARI Temmuz Pamukkale -2007

Detaylı

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN LOJİSTİK FİRMALAR İÇİN ARAÇ SEÇİMİ

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN LOJİSTİK FİRMALAR İÇİN ARAÇ SEÇİMİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MALZEME TEDARİK VE LOJİSTİK YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN LOJİSTİK FİRMALAR İÇİN ARAÇ SEÇİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

Anahtar kelimeler: Türkiye ve güvenlik, Güvenlik Strateji Belgesi, hedef, risk, tehdit, güvenlik aktörleri, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

Anahtar kelimeler: Türkiye ve güvenlik, Güvenlik Strateji Belgesi, hedef, risk, tehdit, güvenlik aktörleri, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği TÜRKİYE NİN GÜVENLİK STRATEJİ BELGESİ NASIL HAZIRLANMALIDIR? Öz Ahmet KÜÇÜKŞAHİN * E. Önder UYAR, Erçin TAHMİNCİLER, Duygu DİNÇER Bu çalışmanın amacı, Türkiye nin Ulusal Güvenlik Strateji Belgesinin nasıl

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİNDE KURUMSAL DÖNÜŞÜM VE STRATEJİK LİDERLİK. Hazırlayan.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİNDE KURUMSAL DÖNÜŞÜM VE STRATEJİK LİDERLİK. Hazırlayan. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİNDE KURUMSAL DÖNÜŞÜM VE STRATEJİK LİDERLİK Hazırlayan Ramazan ELMA Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Kamu Yönetimi Bilim Dalı Yüksek

Detaylı

GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ SEMİNERİ-I ( TÜRKİYE PAKİSTAN ) (09 ARALIK 2009)

GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ SEMİNERİ-I ( TÜRKİYE PAKİSTAN ) (09 ARALIK 2009) T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YENİLEVENT/İSTANBUL GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ SEMİNERİ-I ( TÜRKİYE PAKİSTAN ) (09 ARALIK 2009) Harp Akademileri

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ NİN KURUMSAL İMAJININ ÖĞRENCİLER AÇISINDAN ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI

Detaylı

Türk Dış Politikasında Karar Vericileri Yönlendiren Yapısal Faktörler

Türk Dış Politikasında Karar Vericileri Yönlendiren Yapısal Faktörler 145-170 Türk Dış Politikasında Karar Vericileri Yönlendiren Yapısal Faktörler Çağrı Erhan Ersin Embel Öz Bu makalede, Türkiye nin belli başlı dış politika kararlarını temsil eden örnek olaylar dört yapısal

Detaylı

RUSYA-UKRAYNA DOĞALGAZ KRİZİ VE ENERJİ GÜVENLİĞİ

RUSYA-UKRAYNA DOĞALGAZ KRİZİ VE ENERJİ GÜVENLİĞİ T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE KÜRESELLEŞME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI RUSYA-UKRAYNA DOĞALGAZ KRİZİ VE ENERJİ GÜVENLİĞİ Yüksek Lisans Tezi YAZGAN ERBİL İstanbul,

Detaylı

TC. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİĞİ VE KIBRIS PROBLEMİ

TC. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİĞİ VE KIBRIS PROBLEMİ TC. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİĞİ VE KIBRIS PROBLEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN DOÇ. DR. ENVER BOZKURT HAZIRLAYAN

Detaylı

İDEOLOJİK BOYUTU İLE PKK TERÖR ÖRGÜTÜ

İDEOLOJİK BOYUTU İLE PKK TERÖR ÖRGÜTÜ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜVENLİK BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI İDEOLOJİK BOYUTU İLE PKK TERÖR ÖRGÜTÜ DOKTORA TEZİ Hazırlayan Aşkın İnci SÖKMEN Tez Danışmanı Prof.Dr. Türel Yılmaz ŞAHİN

Detaylı

KAMU SİYASALARININ OLUŞUMUNDA E KATILIM: SİBİYO ÖRNEĞİ

KAMU SİYASALARININ OLUŞUMUNDA E KATILIM: SİBİYO ÖRNEĞİ KAMU SİYASALARININ OLUŞUMUNDA E KATILIM: SİBİYO ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Detaylı

TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı

TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA ÇİN HALK CUMHURİYETİ İLE İŞBİRLİĞİ OLANAKLARININ ANALİZİ UYGAR MUSTAFA SERTEL

Detaylı

KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KARAR VERME SÜRECİNDE ETİĞİN ÖNEMİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KARAR VERME SÜRECİNDE ETİĞİN ÖNEMİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KARAR VERME SÜRECİNDE ETİĞİN ÖNEMİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Cenkan SAĞIR Danışman: Prof. Dr. Yaşar SUCU Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

İKİLİ VE BÖLGESEL GÜVENLİK UNSURLARI VE TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİNE YANSIMALARI

İKİLİ VE BÖLGESEL GÜVENLİK UNSURLARI VE TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİNE YANSIMALARI İKİLİ VE BÖLGESEL GÜVENLİK UNSURLARI VE TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİNE YANSIMALARI (Yüksek Lisans Tezi) İlknur CİHANGİR 2010 TC. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Detaylı

TEHDİT ALGILAMALARINDA TERÖRÜN KÜRESEL BOYUTU: ETA ÖRNEĞİ

TEHDİT ALGILAMALARINDA TERÖRÜN KÜRESEL BOYUTU: ETA ÖRNEĞİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TEHDİT ALGILAMALARINDA TERÖRÜN KÜRESEL BOYUTU: ETA ÖRNEĞİ NURHAYAT ERDİL DANIŞMAN PROF. DR. HASAN

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ 11 EYLÜL 2001 DEN GÜNÜMÜZE TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ VE ABD NİN TÜRK DIŞ POLİTİKASINA ETKİLERİ

Detaylı

TERÖRİZMİN FİNANSMANI: PKK, ETA VE IRA TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

TERÖRİZMİN FİNANSMANI: PKK, ETA VE IRA TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜVENLİK BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI TERÖRİZMİN FİNANSMANI: PKK, ETA VE IRA TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Yzb. Bekir GÜCENMEZ

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014 1980 SONRASI YOKSULLUKLA MÜCADELENİN BAŞLICA ARACI OLARAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU NUN KURULUŞ VE VARLIK NEDENLERİNE İLİŞKİN BAZI TESPİTLER 1 Yılmaz DEMİRHAN Yrd. Doç. Dr. Dicle Üniversitesi

Detaylı

GELİŞEN TEKNOLOJİLER ve DEĞİŞEN MUHAREBE ŞARTLARINDA GELECEĞİN ASKERİNE YÖNELİK TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜ ÇALIŞMASI

GELİŞEN TEKNOLOJİLER ve DEĞİŞEN MUHAREBE ŞARTLARINDA GELECEĞİN ASKERİNE YÖNELİK TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜ ÇALIŞMASI T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKNOLOJİ YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI GELİŞEN TEKNOLOJİLER ve DEĞİŞEN MUHAREBE ŞARTLARINDA GELECEĞİN ASKERİNE YÖNELİK TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜ ÇALIŞMASI YÜKSEK LİSANS

Detaylı

T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜVENLİK BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELEDE

T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜVENLİK BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELEDE T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜVENLİK BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELEDE İNSAN GÜVENLİĞİ YAKLAŞIMI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ DOKTORA TEZİ Hazırlayan J. Bnb. Yusuf AY Tez

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİMİN KÜLTÜREL TEMELLERİ ANABİLİM DALI YAŞAM BOYU ÖĞRENME BİLİM DALI (HALK EĞİTİMİ PROGRAMI)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİMİN KÜLTÜREL TEMELLERİ ANABİLİM DALI YAŞAM BOYU ÖĞRENME BİLİM DALI (HALK EĞİTİMİ PROGRAMI) ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİMİN KÜLTÜREL TEMELLERİ ANABİLİM DALI YAŞAM BOYU ÖĞRENME BİLİM DALI (HALK EĞİTİMİ PROGRAMI) YETİŞKİNLERİN EĞİTİME KATILMA GÜDÜSÜNÜ ETKİLEYEN PSİKOLOJİK

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 22.11.2012

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 22.11.2012 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 22.11.2012 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 10.04.2014 Cilt: 16, Sayı: 1, Yıl: 2014, Sayfa: 83-113 Online Yayın Tarihi: 29.04.2014 ISSN:

Detaylı

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya,

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya, ÖZ Bu çalışmada, AB nin Türkiye nin adaylık sürecini ilgilendiren ve yeni üyeler kabul ederek ekonomik hacim ve coğrafî sınırlarının büyümesini ifade eden genişleme boyutu ele alınmıştır. AB nin oluşumu

Detaylı

Yüksek Lisans Tezi KADIN GİRİŞİMCİLERİN RİSK ALMA EĞİLİMİ VE KENDİNE GÜVEN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: ZONGULDAK ÖRNEĞİ.

Yüksek Lisans Tezi KADIN GİRİŞİMCİLERİN RİSK ALMA EĞİLİMİ VE KENDİNE GÜVEN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: ZONGULDAK ÖRNEĞİ. T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi KADIN GİRİŞİMCİLERİN RİSK ALMA EĞİLİMİ VE KENDİNE GÜVEN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: ZONGULDAK

Detaylı

İSPANYA İLE ETA ARASINDA YÜRÜTÜLEN TERÖR MÜZAKERELERİNİN YAZILI BASINDA ELE ALINIŞ BİÇİMİNİN SÖYLEM ANALİZİ

İSPANYA İLE ETA ARASINDA YÜRÜTÜLEN TERÖR MÜZAKERELERİNİN YAZILI BASINDA ELE ALINIŞ BİÇİMİNİN SÖYLEM ANALİZİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜVENLİK BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI İSPANYA İLE ETA ARASINDA YÜRÜTÜLEN TERÖR MÜZAKERELERİNİN YAZILI BASINDA ELE ALINIŞ BİÇİMİNİN SÖYLEM ANALİZİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ERDAL EKE

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ERDAL EKE T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SİYASAL PROPAGANDA ARAÇLARININ SEÇMEN DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ISPARTA ÖRNEK OLAYI YÜKSEK LİSANS TEZİ ERDAL

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI TEZİN ADI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI TEZİN ADI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI TEZİN ADI Türkiye de Kalkınma ve İşbirliği Dış Yardımlarının Kurumsallaşması TEZİN TÜRÜ Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan

Detaylı