BANKACILIK YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BANKACILIK YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN"

Transkript

1 BANKACILIK YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN YIL B.2 BEKTAŞ, Erol "Ticari Bankalarda Fon Kaynak ve Kullanım Etkinliği:Ticari Kredilerin Fiyatlandırılmasına İlişkin Bir İnceleme" Doç.Dr. Nazım 1991 B.3 BOZKURT, Yıldız "Risk Managment in Assesment: A Tool For Effective Loan Management" Yrd. Doç.Dr.A.Osman GÜRBÜZ 1991 B.4 BOZYİĞİT,Hakan "A Major Function of A Bank's Treasury: New products in FX Management" Dr. Öztin AKGÜÇ 1991 B.5 ÇEVİK, Rasim "Bankacılıkta Teknolojik Yenilikler ve Türkiye'deki Uygulama" Prof.Dr.İlhan 1991 B.6, Hayati M "Alternative Products of Internatıonal FX Markets" Prof.Dr.İlhan 1991 B.7 ERKOÇ, M. Tanju: "Amerika Birleşik Devletleri'nde Kredi Birlikleri ve Finansal Denetimi" Yrd.Doç.Dr.A. Osman GÜRBÜZ 1991 B.8 GAYRETLİ, Ahmet "A Study of Marketing of Services and its Application in Bank Services" Yrd.Doç.Dr.A. Osman GÜRBÜZ 1991 B.9 KAYACAN, Murad "Options on Equity Instrument and Applicability in Turkey" Yrd.Doç.Dr.A. Osman GÜRBÜZ 1991 B.10 KILIÇ, Hasan "Türkiye'de Özelleştirme" : Prof.Dr.İlhan, Dr.Şükrü KURŞUNOĞLU 1991 B.11 KOÇ, İ. Özlem "Bankalarda Kısa Süreli Fonların Yönetimi" Doç.Dr. A. Osman GÜRBÜZ 1991 B.12 MURATOĞLU,S.Feride "Banking Graduate Programme Leasing in Turkey and European Community" Öztin AKGÜÇ 1991

2 B.13 ÖZPEK, Hasan Basri: "Türkiye'de Bankacılık Eğitimi" Prof.Dr. İlhan, Bülent ARDANIÇ 1991 B.14 SEVİNÇ, Asuman "Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özel Kesime Transferi Özelleştirme" Prof.Dr. İlhan, Bülent GÜNCELER 1991 B.15 SÜER, Selda "Strategic Plannig for Effective Bank (EKE) Marketing Application to Turkish Banking System" Dr.Öztin AKGÜÇ 1991 B.16 TAŞÇI, Celal "Forward Operations and Market Mechanism in Securities Market Focusing on Options" Yrd.Doç.Dr.Osman GÜRBÜZ 1991 B.17 TOKSÖZ, Özlem "Brief introduction to internatıonal Trade Products and Factoring" Prof.Dr.İlhan 1991 B.18 ÜNÜVAR, A.Raif "A Capital Assets Pricing Model Based System Design for Stock Performance Measurement in İstanbul Stock Exchange" Yrd.Doç.Dr.Osman GÜRBÜZ 1991 B.19 AKER, Sami "Bank's Image and Future" Doç.Dr.Nazım 1992 B.20 AKKAYA, Avni "Orta Vadeli Krediler Açısından Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi" Prof.Dr.Fahiman TEKİL 1992 B.21 ALPSÜ, İ.Müfit :"Mali Vadeli İşlem Piyasaları Üzerine Bir İnceleme" Prof.Dr. İlhan 1992 B.22 CİNİSLİ,Elif S "The International Monetary System and Exchange Rates" Dr. Şükrü KURŞUNOĞLU 1992 B.23 DAĞISTAN, Canan "Muhabir Bankacılık" Prof.Dr.İlhan, Dr.Şükrü KURŞUNOĞLU 1992 B.24 GÜVEN, Canan "Bankacılıkta Stratejik Planlama" Prof.Dr.İlhan 1992

3 B.25 OĞAN, Sinan "Azerbaycan Cumhuriyetinde Ekonomik ve finansal sektörün yapısal analizi" Doç.Dr.Vildan SERİN 1992 B.26 OKUMUŞ,H.Şaduman: "Büyüme Amaçlı Şirket Birleşmeleri" Yard.Doç.Dr.A. Osman GÜRBÜZ 1992 B.27 ÖZGÜR, Ergün "Gelecek İşlem Borsaları İşlemler ve Türkiye Örneği" Yard.Doç.Dr.A. Osman GÜRBÜZ 1992 B.28 ŞENSOY, Derya "Türkiye'de Turizm Sektörünün İşletme Dönemi Finansmanında Yeni Bir Model: Factoring" Doç.Dr.Vildan SERİN 1992 B.29 TUTAL, Mehmet "Bağımsız Denetim ve Bankacılık Sektöründeki Yeri" Doç.Dr. Nazım 1992 B.30 YÜCEL, Ufuk Bala "Bankacılıkta Fon Yönetiminde Yeni Bir Boyut: Aktif-Pasif Yönetimi" Doç.Dr. Nazım 1992 B.31 KÜTAHNECİOĞLU,A. Rıza "Bankacılıkta Kredi Pazarlama ve Kredilerde Verimlilik" Prof.Dr.İlhan 1992 B.32 AKBALIK, Murat :"Türkiye'de Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Finansal Sorunları" Prof.Dr. İlhan 1993 B.33 AKDİL, Betül "Ticari Bankalarda Verimlilik ve Etkinlik Analizi" Doç.Dr. Nazım 1993 B.34 BÜK, Arzu "Türkiye Emtia Piyasalarında Futures ve Opsiyon İşlemlerinin Uygulanabilirliği" Prof.Dr. İlhan 1993 B.35 Çoşar, Ülkü "Bankacılıkta Bilgisayar Teknolojisinin Etkinliği ve Türk Bankacılığındaki Uygulamalar" Prof.Dr.Niyazi BERK 1993 B.36 BÜRÜMCEKÇİ, F.Haluk :"Opsiyonlar: Strateji Fiyatlama Modelleri ve Türkiye Uygulamaları" Prof.Dr. Fahiman TEKİL 1993

4 B.37 CAFEROV, Etibar "Azerbaycan Bankacılık Sisteminin Yapısı ve Sorunları Bankacılık Sektöründe Son Gelişmeler" Doç.Dr. Nazım 1993 B.38 ERDEM, V.Didem "Dünyada ve Türkiye'de Altın Ticareti" Prof.Dr.İsmet BARUTÇUGİL 1993 B.39 GÜNDÜZ, Lokman "Türk Cumhuriyetlerinin Sosyo-Ekonomik Transformasyonu ve Piyasa Ekonomisine Geçiş Süreçleri" Prof.Dr.Nazım 1993 B.40 GÜRER, Aylin "Çalışma Sermayesi Yönetimi" Prof.Dr. Niyazi BERK 1993 B.41 KAVCIOĞLU, Şahap :"Alternatif Finansman Teknikleri: Factoring- Forfaiting- Leasing" Doç.Dr. Nazım 1993 B.42 KİNAY, Alp "Bankalarda Hazine Bölümü Yönetimi Optimizasyona Yönelik Uygulama Çözüm ve Öneriler" Doç.Dr. Nazım 1993 B.43 ÖREN, Resmigül "Çok Uluslu Şirketlerin Finansal Yönden Değerlendirilmesi" Prof.Dr. İlhan 1993 B.44 ÖZ, Oktar :"Finansal Planlama, Bütçeleme, Nakit Akışı Analizi ve Bir Uygulama" Prof.Dr. İlhan 1993 B.45 ŞEN, Zeki "Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma ve Arbitraj Fiyatlama Modeli IMKB Üzerine Bir Deneme" Doç.Dr. Salih Durer 1993 B.46 TUNCER,Özlem K "Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı (TUNCA) Menkul Kıymetler" Prof.Dr. İlhan 1993 B.47 ULUCEVİZ,Levent "Kredi Değerliliği ve Kredilendirme süreci" Doç.Dr.Nazım 1993 B.48 YASA, Dilek "Kıyı Bankacılığı" Doç.Dr.Nazım 1993

5 B.49 AKKERMAN, Can :"Türkiye'de ve Dünya'da Factoring Uygulamaları ve Değerlendirilmesi" Prof.Dr. İlhan 1994 B.50 AKSOY, Leman "Bankalarda Kredi Pazarlama ve Fiyatlama Teknikleri" Prof.Dr. İsmet Sabit BARUTÇUGİL 1994 B.51 AZER, Arzu "Hisse Senetlerine Dayalı Portföy (BAYKAL) Yönetimi" Prof.Dr.Nazım 1994 B.52 ÇAĞLAR, A.C.Banu "Otomatik vezne Makinaları (ATMS) ve Uygulamaları" Prof.Dr.Mete DOĞRUER 1994 B.53 ÇOLPAN, Kenan "Türkiye'nin Ödemeler Dengesinde İstatistik Kodlamanın Önemi ve Bankalardaki Uygulaması" Yrd.Doç.Dr.Abdülgaffa r AĞAOĞLU 1994 B.54 EVLİYAOĞLU, Sibel :"Dünya'da Karşılıklı Ticaret Sistemleri ve Türkiye için Önemi" :Prof.Dr. Nazım 1994 B.55 HATİPOĞLU, Zerrin "Bireysel Krediler ve Bankacılıkta Otomasyonu" Prof.Dr. İlhan 1994 B.56 KARAÜÇ, Gonca "Özelleştirme ve Özelleştirmede Yatırım Bankalarının Rolü ve Petlas Uygulaması Örneği" Prof.Dr.Nazım 1994 B.57 KESKİN, Nurzahit: "Avrupa Para Birliği" Prof.Dr. Fahiman TEKİL 1994 B.58 MEHTER, Sibel "Yeni Ürün/Yeni Hizmet Arayışında Kredi Kartları Türk Bankacılık Sisteminde Uygulama" Prof.Dr. Osman ALTUĞ 1994 B.59 MOLDİBİ, Fatma :"Türkiye'de Merkez Bankası ve Hazine İlişkileri" Yrd.Doç.Dr. Erişah ABDÜRRAHİMOĞLU 1994 B.60 ÖNAL, A.Çiğdem :"Ticari Banka Yönetimi ve Türk Ticari Bankalarının Temel Yönetim Sorunları" Prof.Dr.Nazım 1994

6 B.61 ÖZAVNİK,M.Coşkun "Döviz Kurunu Belirleyen Faktörler ve Kur Riski" :Dr.Saadet TANTAN 1994 B.62 ÖZKAN, Seval "Risk Azaltıcı Tekniklerin Fon Yönetiminde Kullanımı Türkiye Örneği" Dr. Saadet TANTAN 1994 B.63 SATOĞLU,Y.Cemil :"Şirketlerde Birleşme ve Devir İşlemleri" Yrd.Doç.Dr.Mustafa İME 1994 B.64 TANTAN, Handan "1980'li Yıllarda Finansal Piyasalarda Gelişmeler" Prof.Dr.Mete DOĞRUER 1994 B.65 TAŞTEKİL,Fatma "Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesi Projesinin Gelişimi ve Üye Ülkelerin Türkiye ile Ekonomik İlişkileri" Yrd.Doç.Dr. Erişah ABDÜRRAHİMOĞLU 1994 B.66 TULUMBACI, Hülya "Tüketici Kredileri" Doç.Dr. Selçuk ÖZTEK 1994 B.67 TUNAY, K.Batu "Türkiye'de para arzı ve enflasyon ilişkisi üzerine farklı model denemeleri Yrd.Doç.Dr. Erişah ABDÜRRAHİMOĞLU 1994 B.68 TÜRETKEN, Bedii "Kredi Kartları ve Türkiye'deki Uygulamaları: Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri" Prof.Dr.Selçuk ÖZTEK 1994 B.69 UĞURTAN,S.Dilek "Factoring ve Forwaiting'in Teorik Esasları ve Türkiye Uygulaması" Prof.Dr.Mete DOĞRUER 1994 B.70 YİĞİT, Adnan "İhracatın Gelişimi ve Döviz Kredileri Uygulamaları" Prof.Dr. İlhan 1994 B.71 ACARARSLAN, Mügehan "Para Piyasasında Banka Dışı Mali Kesimde Finansal Farklılaşma: Factoring Forfaiting, Leasing ve Özel Finans Kurumları" Prof.Dr.Nazım 1995 B.72 BOYLU,E.Nihal "Venture Capital Finansman Modelinin Kurumsal ve Hukuki Yapısı ile Öfke Karşılaştırmaları" :Yrd.Doç.Dr. Erişah 1995

7 B.73 CEBE, Banu "1985 Sonrası Türk Bankacılık Sisteminde (ÖNER) Kredi- Risk Analizi" Prof.Dr. Vildan SERİN 1995 B.74 ERKAYA, Ömür "Türk Cumhuriyetlerine Yönelik Kullandırılan Türk Eximbank Kredilerinin Analizi" Prof.Dr.Vildan SERİN 1995 B.75 FİDAN, Gülüşan "Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özelleştirilmesinde İstihdam Sorunu" :Yrd.Doç.Dr.Erişah 1995 B.76 GEÇER, Turgay "Özel Finans Kurumlarında Aktif-Pasif Yönetimi" Yrd.Doç.Dr.Hayri KOZANOĞLU 1995 B.77 KAPLAN, Adnan :"Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler" Yrd.Doç.Dr. Mustafa İME 1995 B.78 KENDİRLİ, İhsan "Uluslararasılaşma Süreci ve Firma- Banka İlişkisi Türkiye ile İlgili Bir Değerlendirme" Prof.Dr. Nazım 1995 B.79 MAMUR, Mustafa :"Türkiye'de Para Talebi Fonksiyonu ve Para Talebini Etkileyen Faktörler" Y.Doç.Dr.Erişah 1995 B.80 ÖZGÖKÇE, Y.Çağla "Leasing Şirketlerinde Sözleşme Teknikleri ve Analizleri" Prof.Dr. Orhan İŞÇAN 1995 B.81 ÖZKAN, Esra "Japon Merkez Bankası ve Para Arzı Kontrolündeki Rolü" Yrd.Doç.Dr.Erişah 1995 B.82 PALAKÇI, Necdet :"Dünya'da ve Türkiye'de Serbest Bölgeler Üzerine Bir Araştırma" Dr. Saadet TANTAN 1995 B.83 SAYAN, Bülent "Son Gelişmeler Işığı Altında Ülke Riski Analizi: Türkiye Analizi" Prof.Dr. Nazım 1995 B.84 ŞAKAR, Birgül "Bankacılıkta Pazarlama Açısından Kredi Müşterilerinin Banka Seçiminde Dikkat Ettikleri Kriterler Üzerine Saha Çalışması" Dr.Saadet TANTAN 1995

8 B.85 TUNCER, İ.Meltem "Finansal Serbestleşme ve Türkiye" Dr.Saadet TANTAN 1995 B.86 TURHAN,M.İbrahim "Kamu Kesimi Alacaklarının Makro- Ekonomik Sonuçları ve Türkiye'de Banka Kesimine Etkileri" Prof.Dr. Nazım 1995 B.87 YILMAZ, Alişan "Dünya'da ve Türkiye'de Yatırım Fonları" Prof.Dr. Osman ALTUĞ 1995 B.88 AĞCAKALE, Ali "4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun Tüketici Kredilerine Etkileri" Prof.Dr.İ.Mete DOĞRUER 1996 B.89 AKŞEHİRLİOĞLU,Osman "Bankalarda Yeniden Yapılanma ve Banka Birleşmeleri" Dr. Saadet TANTAN 1996 B.91 ÇAKMAK, İ.Haşim "1980 Sonrası Dönemde Türkiye'de Enflasyon ve Bankacılığa Etkileri" Doç.Dr. Salih DÜRER 1996 B.92 ÇIRAY, Leyla "Bankacılıkta Toplam Kalite Yönetimi ve Türk Bankalarındaki Uygulamalar" Prof.Dr. İsmet BARUTÇUGİL 1996 B.93 EVLİYAOĞLU,H.Kürşat "Sınai İşletmelerin Orta Vadeli Kredi Değerliğinin Belirlenmesi" Doç.Dr.Salih DÜRER 1996 B.94 ILGAR, Aldemir "Avrupa Gümrük Birliği Çerçevesinde Türk Bankacılığının Stratejileri" Doç.Dr. Salih DÜRER 1996 B.95 İNAN, Abdurrahman "Finansal Kiralama Ekonomik Fonksiyonları, Hukuki Niteliği ve Türkiye Uygulaması" Prof.Dr.İlhan 1996 B.96 ÖZGÜR, Hasan "Altın Varlığının Ekonomiye Kazandırılmasında Altın Borsaları ve Altın Bankacılığı" Dr.Saadet TANTAN 1996 B.97 ÖZKÖK, M.Ali "Factoring Uygulamaları ve İşletmeler Üzerine Etkileri" Yrd.Doç.Dr. Mustafa İME 1996

9 B.98 ÖZ, M. Banu "Özelleştirme ve Özelleştirmede Firma Değerlemesi" Yrd. Doç.Dr.Erişah 1996 B.99 SELVİ, Gülay "Avrupa Tek Para Birimine Giden Yolda Avrupa Parasal Entegrasyonun Analizi" Prof.Dr.İlhan 1996 B.100 TOPÇU, Haydar Murat "Türkiye'de Faizsiz Bankacılık" Prof.Dr.Nazım 1996 B.101 YÜKSEL, Aslı "Özellikle Banka İşletmeciliği Açısından İletişim ve Reklam Politikası ve Araçları" Y.Doç.Dr.Mustafa İME 1996 B.102 ES, Hasan "Bankalarda Birleşme ve Devir Üzerine Yasal Bir İnceleme" Y. Doç. Dr. Mustafa İME 1997 B.103 GÜNER, İsmail "Aracı Kurumlarda Muhasebe Düzeni, Muhasebenin Örgütsel Yapısı ve İşleyişi, Yasal Esaslar ve Uygulama" Doç. Dr. Nuran DOYURANGÖL 1997 B.104 GÜREL Funda "Birleşmelerin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi, Türkiye Uygulaması" Prof.. Dr. Vildan SERİN 1997 B.105 İÇTEN, Orkun "Kamusal Yükümlülüklerin İşletmeler Üzerindeki Etkileri" Y. Doç. Dr. Mustafa İME 1997 B.106 KAÇMAZ, Erdal "Dış Ticarette Bir Ödeme Aracı Olarak Akreditif ve Akreditiflerde Rezerv İşlemleri" Doç. Dr. Gürel KONURALP 1997 B.107 KARABEN, Yonca "Uluslararası Bankacılıkta Stratejik Yönetim ve Planlama ve Türkiye Örneği" Prof. Dr. Nazım 1997 B.108 MADENCİ, Timur "Kredi Kartları ve Debit Kart Uygulamaları ve Karlılık Açısından Değerlendirme" Y. Doç. Dr. Mustafa İME 1997 B.109 SARIOĞLU, Engin "Faktoring Uygulamaları ve Muhasebeleştirilmesi" Y. Doç. Dr. Saadet TANTAN 1997

10 B.110 SÜER, Ömür "Nakit Yönetimi ve Bankacılıkta Kurumsal Nakit Yönetimi Uygulaması" Y B AKKOYUN, Alkan "İnşaat Sektöründeki İşletmelerin Kredilendirilmesi (İnşaat Taahüt Firmaları Açısından" Y B.111 AKSEKİ, Pınar "Faiz Riskinden Korunmada Vadeli İşlem Piyasası Araçlarının Kullanımı ve Türkiye'de Uygulama Çalışmaları" Prof. Dr. Vildan SERİN 1998 B.112 ALVER, Berk Timur "Faiz Swap'ı Türk Bankacılık Sektöründeki Yeri ve Uygulanabiliirliği" Prof. Dr. Nazım 1998 B.113 BURSALIOĞLU, Serdar "Türk Sektör Bankacılığında T.C Ziraat Bankası, T.Halk Bankası ve T.Emlak Bankası'nın Yeri ve Önemi" Yard.Doç. Dr.Saadet TANTAN 1998 B.114 DEREBEYOĞLU, İ.Sencan "Avrupa Para Birliği ve Euro'nun Etkileri" Yard.Doç.Dr.Erişah 1998 B.115 DİNÇER, İsmet "Türkiye'de Sermaye Piyasası Araçlarından Hisse Senetlerinin Takas ve Saklanması" Yard.Doç.Dr. Mustafa İME 1998 B.116 KANİZİ, Ebru "Uluslararası Finansmanın K.K.T.C Bankacılığından Analizi" Prof.Dr.İlhan 1998 B.117 KARAKAŞ, Mehmet " Tarihleri Arasında Osmanlı Döneminde Türk Bankacılık Tarihi" Yard.Doç.Dr.Erişah 1998 B.118 MAMEDLİ, Djavid "Serbest Piyasa Ekonomisine Geçişte Azerbaycan'da Bankacılık Sistemi ve Para Politikaları" Yard.Doç.Dr.Suna OKSAY 1998 B.119 OKAY, Esin "Mali Tablolar Analizi ile Türkiye'de Enflasyonun Bankacılık Üzerine Etkileri" Prof. Dr. Nazım 1998 B.120 ÖNER, Nurlan Erol "Finansal Kiralamanın Alternatif Finansman Yöntemi Olan Kredi Kullanımı ile Karşılaştırılması" Yard.Doç.Dr.Erişah 1998

11 B.121 SOLMAZ Ramazan "Türkiye'de Bankalarla Özel Finans Kurumlarının Faaliyetleri: Yasal Çerçeve" Prof. Dr. Nazım 1998 B.122 ŞERİF, Hünkar "Hizmet Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi" Prof. Dr.İ.Mete DOĞRUER 1998 B.123 ULAŞ Bora "Pazarlama ve Bankacılık Uygulamaları, Türk Bankacılık Sektöründe Pazarlamanın Gelişimi ve Uygulama Çalışmaları" Prof. Dr. Müjdat ŞAKAR 1998 B.124 ÜSTÜN, Cemil "Şirketler Arası Birleşme ve Devralmaların İncelenmesi ve Türkiye'deki Durumu" Yard.Doç.Dr.Erişah 1998 B DEMİR, Bilgehan "Firma Değerlemesi" Prof.Dr. İlhan 1998 B TAŞ, Cumhur "Dünya'da ve Türkiye'de Tüketici Finansman Şirketleri ve Uygulama Örnekleri " Doç. Dr. Nuran DOYURANGÖL 1998 B.125 ARIÖZ,Cenk Euro ya Geçiş Sürecinde Türkiye deki Finansal Ürünlerin Analizi Prof.Dr. İlhan 1999 B.126 ÇELİK,Eser Yönetsel Performans Değerlendirmesi Ve Bir Örnek Uygulama Arzı Prof. Dr. Nazım 1999 B.127 EKŞİOĞLU,Tümay Bankacılıkta Kredi Politikası, Risk Unsurları Türkiye deki Bankaların Karşılaştıkları Kredi Problemleri Ve Uygulamaları Prof. Dr. İlhan 1999 B.128 ELBAN, Ali Eyyüp Eximbank Kredi Uygulamaları,Türk Tekstil Ve Konfeksiyon Sektörü Üzerine İnceleme Prof.Dr. Nazım 1999 B.129 ÇELİK, Eser Yönetsel Performans Değerlendirmesi ve Bir Örnek Uygulama Prof. Dr. Nazım 1999 B.130 GÜLAY, Güzhan Endeksler Ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Endeksleri Yard.Doç.Dr.Erişah 1999

12 B.131 İLK,Aykut Türk Bankacılık Sektöründe Otomasyon Sistemleri Yard B.132 PEKİN,Kaan Avrupa Parasal Birliği Ve Euro ya Geçiş,Ödeme Sistemleri Ve Türk Bankacılık Sistemine Etkileri Prof. Dr. İlhan 1999 B.133 SALMAN,Emel Borçlanma Senetlerinin Banka Mali Tabloları Üzerindeki Etkileri Prof. Dr.İlhan 1999 B.134 SİVASLIGİL, Hülya Finansal Kriz Ve 1994 Krizinin Türkiye de Finans Sektörü Üzerine Etkileri Yard. Doç Dr.Erişah 1999 B.135 SORUKLU, Leman Banka Sermayesi Ve Risk Prof. Dr. İlhan 1999 B.136 TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ, Başak Kredi Birlikleri : Alternatif Finansal Aracı Kurum Olarak Analizi Prof. Dr. İlhan 1999 B.137 YEŞİLYAPRAK,Mehmet Yeni Vergi Yasasına Göre Bankalarda Kurumlar Vergisi Ve Kar Dağıtımı Prof.Dr. İlhan 1999 B.138 AKDEMİR, Adem Ticari Bankalarda Şubelerin Performanslarının Ölçülmesi Doç. Dr. Erişah 2000 B.139 ASLAN, Özgür Uluslar arası Likidite Sorunu Çerçevesinde Şili, Meksika ve Asya Krizlerinin Değerlendirilmesi Doç. Dr. Suna OKSAY 2000 B.140 ÇATIKKAŞ, Özgür Çok Uluslu Şirketler Teorileri Çerçevesinde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının İncelenerek Türkiye Açısından Değerlendirilmesi Yard.Doç.Dr.Suna OKSAY 2000 B.141 DELİKANLI, Umut Avrupa Tek Para Sisteminin Türk ve Dünya Ekonomisine Etkileri Yard. Doç.Dr. Hayati 2000 B.142 GÜLAY,Veclal Bankalarda Mali Analiz Ve Enflasyon İlişkisi Doç.Dr.Erişah 2000

13 B.143 GÜNCELER, Bülent Bankacılıkta Müşteri Odaklı Hizmet : Normatif Bir Yaklaşım Prof. Dr.Nazım 2000 B.144 İNCE, İsmail Dünya da ve Türkiye de Yaşanılan Krizler :Finansal Serbestleşme Hareketleri Doç. DR.Suna OKSAY 2000 B.145 KAHRAMAN, Siyami Banka Aktif Pasif Yönetiminde Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri Prof. Dr. Niyazi BERK 2000 B.146 KORAL, Derya Globalleşme Sürecinde Uluslar arası Bankacılığın İşlevi ve Türkiye Uygulaması Prof. Dr. Nazım 2000 B.147 MİSGE, Halime Finansal Piyasalar ve Merkez Bankacılığı Prof.Dr. Nazım 2000 B.148 OLCAYTO, Ebru Ticari Bankalarda Krediler Açısından Alternatif Kaynaklar Prof.Dr. İlhan 2000 B.149 POLAT, Ali Avrupa Merkez Bankasının Oluşumu, Para Politikası, Uygulama Sorunları Ve Türkiye ye Etkileri Prof.Dr. İlhan 2000 B.150 SELÇUK, Bora Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları ve Performans Değerlemesi Doç. Dr. Hayri KOZANOĞLU 2000 B.151 SEVEN, Yasemin Türkiye İş Bankası nın Yapısı Gelişimi Ve Bankacılık Sektöründeki Yeri Yard. Doç.Dr.Erişah 2000 B.152 ŞAHİN, Dilfuruz Elektronik Bankacılığın Küreselleşmedeki Rolü Yrd.Doç. Hayati 2000 B.153 TAKAK,Derya Koral Globalleşme Sürecindeki Uluslararası Bankacılığın İşlevi ve Türkiye Uygulaması Prof.Dr. Nazım 2000 B.154 TEMURCİ, Selim Döviz Kurundaki Değişimin Dış Ticaret Dengesi Üzerindeki Etkisi : Türkiye Örneği Prof. Dr. İlhan Uludağ 2000

14 B.155 AKKALE, Şeyda Banu Faktoring te Erken Uyarı Sistemleri ve Bir Örnek Olay Çözümü Prof. Dr. Nazım B.156 ATAÇ, Başar Türkiye de T.C.M.B. Tarafından Uygulanan Faiz Politikaları ve Finans Sektörüne Etkileri B.157 BABACAN, Çağatay Kurumsal/Ticari Bankacılıkta İşlem Kalitesini Yükseltme Sürecinde Uyulması Gerekli Prensipler Prof. Dr. Canan ÇETİN B.158 ÇAĞIL, Gülcan Sermaye Maliyeti ve Optimal Sermaye Yapısı Yrd. Doç. Dr. Saadet TANTAN B.159 ÇAĞLAR, Mesut Cemal Batık Bankalar ve Türk Bankacılık Sektörü (Mali Bünye Bozuklukları Düzenleyici Çalışmalar) B.160 ÇALIK, Adnan Firmalarda Nakit Yönetimi ve Nakit Yönetiminin Banka Karlılığı Üzerindeki Etkileri Yrd. Doç. Dr. İ. Özlem KOÇ Para Kurulu, Dünya da Para Kurulu Uygulamaları ve B.161 ÇAVLI, Vedat Performans Değerlendirmesi, İsrail de 1980 lerde Uygulanan İstikrar Programları ve de B Programların Etkinliğinin İncelenmesi Prof. Dr. İlhan B.162 ÇETİNKAYA, Murat Uluslarası Para Fonu IMF ve Türkiye Dezenflasyon Programı B.163 ERDOĞDU, Aylin Türkiye de Kobilerin Finansmanında Risk Sermayesinin Rolü ve Önemi Yrd. Doç. Dr. Suna OKSAY B.164 GÖKLER, Ozan Göksel Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Enflasyon Süreci B.165 GÜLMÜŞ, Faruk Türk ve Dünya Bankacılık Sisteminde İhracat Kredileri ile İhracat Kredi Sigorta / Garanti Programlarının Yeri Ülke Uygulamaları Prof. Dr. İlhan B.166 GÜMRÜKÇÜ, Bahar Türkiye de Özel Finans Kurumları Açısından Leasing İşlemleri Yrd. Doç. Dr. Veysi SEVİĞ

15 B.167 İŞLER, Dina Avrupa Para Birliği, Avrupa Para Biriminin Hayata Geçişi ve İşleyişi; Türkiye Üzerine Etlileri Prof. Dr. Nazım B.168 KESKİN, Huzur Globalleşen Dünya Ekonomisinde Türkiye deki Yatırım Ortaklığı Uygulaması Prof. Dr. İlhan B.169 ÖNENÇ, Cemil Cem Kamu Sektörü Borçlanma Gereği ve Açıklarının Finansmanı için Uygulanan Borçlanma Yöntemleri B.170 ÖZGÜN, Zekai Bankacılıkta Risk Kavramı ve Denetim Yrd. Doç. Dr. Altan MAHSUN B.171 ŞENKESEN, Evrim Banka Kredi Kanalı ve Banka Kredi Kanalının Var Modeli ile Testi Yrd. Doç. Dr. Suna OKSAY B.172 ŞENTÜRK, Okhan Tüketici Finansman Şirketlerinin Yapısı ve Finansman Şirketleri İçindeki Yeri: Dünya ve Türkiye Uygulamaları Prof. Dr. İlhan B.173 TAN, Çiğdem Bankalarda Risk Derecelendirilmesi Prof. Dr. Niyazi BERK B.174 TAŞÇI, İlker Dünya da ve Türkiye de Call Center Uygulamaları, Gelişen Teknolojinin İstihdam Üzerindeki Etkileri B.175 TECİMER, Yalçın Finansal Verilerden Yararlanarak İşletmelerin Kredi Değerlemesi ve Vak a Çalışması B.176 TÜKEL, Ayça Derecelendirme Yöntemi ile Risk Analizi ve Otomotiv Sektörüne Uyarlanması Prof. Dr. Niyazi BERK B.177 UĞUR, Barış Serbest Piyasa Ekonomisine Geçiş Süresince Bulgaristan Örneği B.178 UYSAL, Murat Enflasyon Hedeflemesi Dünya da ve Türkiye deki Uygulamaları

16 B.179 YARIZ, Ahmet Kurumsal finansmanın Fon Kaynakları ve Dövizli Borçlanma Alternatifinin Analizi Yrd. Doç. Dr. Hayati B KARADAĞ, Mehmet Mete " Franchising ve Türkiye Uygulaması" B ÇAĞLAR, M. Cemal "Batık Bankalar ve Türk Bankacılık Sistemi (Mali Bünye Bozuklukları ve Düzenleyici Çalışmalar)" B.180 ALEV AYKIN, Songül Menkul Kıymet Derecelendirmesi (Rating) ve Örnek Uygulama Doç. Dr. Hayri KOZANOĞLU B.181 ALPAY, Orhan Bankacılık Sektöründe Yeni Dağıtım Kanalları ve Bu Kanalların Yönetimine Etkileri (Bir Örnek Uygulama Üzerine İnceleme) Yrd. Doç. Dr. Hayati B.182 BOYOĞLU, Özgür Eyüp Bankacılık Krizleri, Dünya da ve Türkiye de Yaşanan Bankacılık Krizleri, Bankacılık Krizlerine Karşı Alınan Önlemler ve Çözüm Önerileri Yrd. Doç. Dr. Hayati B.183 CÖMERT, Alper Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarında Finansal Yapı, Büyüme, Strateji ve Portföy Teorisi Prensiplerinin Gayrimenkul Portföyüne Uygulanması Yrd. Doç. Dr. Hayati B.184 ÇELİK, Işık Dünya da ve Türkiye Ekonomisinde Kobilerin Yeri ve Finansal Sorunlarına Çözüm Önerileri Yrd. Doç. Dr. Hayati B.185 DARICI, Adem Bankacılık Sektöründe Tahsili Gecikmiş alacaklar Sorunu Doç. Dr. Hasan SELÇUK B.186 DEMİRAY, Murat Banka Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Prof. Dr. İlhan B.187 DÖKDÖK, Özür Türkiye de ve Dünya da Mevduat Sigorta Sistemi Doç. Dr. Suna OKSAY B.188 EGE, Barış Türkiye de Kamu Bankaları ve Bankacılık Sektöründeki Yeri

17 B.189 EKTİREN, Murat Çalışanları Hisse Senedi Edindirme Planları ve Türkiye İncelemesi Doç. Dr. Suna OKSAY B.190 EMİREL, Fatih Türk Bankacılık Sisteminde Etkinlik Analizi (Veri Zarflama Analizi Uygulaması) Prof. Dr. Nazım B.191 EREN, Mehmet Mete Elektronik Ticarette Bankaların İnternet Stratejileri Yrd. Doç. Dr. Hayati B.192 ERGÜN, Hacı Haydar Bankacılıkta Yeni Risk Yönetimi Anlayışı ve Teknikleri Prof. Dr. İlhan B.193 GÜL, Recep Küreselleşme ve Teknolojik Gelişmelerin Bankacılık Sektörüne Etkileri Yrd. Doç. Dr. Suna OKSAY B.194 GÜNDÜZ, Feyza Türk Bankacılık Sisteminde İç Denetim Sistemi B.195 GÜNÜŞEN, İpek Türkiye de Konut Sorunu ve Finansman Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Hayati B.196 KARAKOÇ, Kenan Oğuz Rekabet Kurallarının Uluslarasılaşması ve Uluslar arası Örgütlerin Rekabet Politikaları Prof. Dr. Erol KATIRCIOĞLU B.197 KORHAN, Mustafa Finansal Krizler ve Bankacılık Sektörü Prof. Dr. İlhan B.198 MUĞALOĞLU, Yusuf İzzettin Avrupa Sermaye Piyasalarının Bütünleşme Yönünde Yeniden Yapılanması ve Türk Sermaye Piyasalarının Avrupa Sermaye Piyasalarına Entgrasyonu Prof. Dr. İlhan B.199 OVALI, Süleyman Rekabet Kavramı Açısından Mevduat Sigorta Fonu ve Türkiye Uygulaması Prof. Dr. Nazım B.200 SÜER, Gökçen Bankacılıkta Risk Yönetimi ve Türkiye Uygulamaları

18 B.201 TEKİNALP, Meltem Bireysel Yatımcılar Açısından Finansal Yatırım Alternatifleri ve Risk Getiri Dengesi Yrd. Doç. Dr. Hayati 2003 B.202 YAKIN, Abdurrahman Ferhan Yatırımların Değerlendirilmesinde Hisse Senetleri ve Hisse Senetlerinde Temel/Teknik Analiz Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Altan MAHSUN B.203 AKOĞLU, Sinan Kerim "Türk Bankacılık Sistemindeki Teknolojik Gelişmeler, Telefon, İnternet, Telefon, İnternet Bankacılığının Gelişimi veuygulamaları" Prof. Dr. İlhan 2003 B.204 TÜRKÖZ, Ahmet "Türkiye'de Uygulanan Para Politikalarının Etkinliği ve Bankacılık Sektörüne Etkileri" 2003 B.207 İSMAİL, Nebahat Bankacılık Sektörü Performansının Makroekonomik Performans Üzerindeki Etkisi 2003 B.208 AKIN, Faruk Dünyada Uygulanan Bankacılık Denetim Sistemleri ve Türk Bankacılık Denetim Sistemi ile Karşılaştırılması Prof.Dr.İlhan 2003 B.209 YAMAN, Göksel Döviz Kuru ve Faiz Oranlarındaki Değişmelerin Enflasyon Üzerindeki Etkileri ve Türkiye Uygulaması Doç.Dr.Hasan SELÇUK 2003 B.210 ZÜLFÜGAROV, Asim Bağımsızlık Sonrası Uzun Vadeli Kredilerin Azerbaycan Ekonomisi Üzerine Etkileri Doç.Dr.Hasan SELÇUK 2004 B.211 ERGÜN, H.Haydar Bankacılıkta Yeni Risk Yönetimi Anlayışı ve Teknikleri Prof.Dr.İlhan B.212 KARCI, Tolga Bireysel Emeklilik Sisteminde Hizmetin Pazarlanması Aşamasındaki Dağıtım Kanalları ve İşleyişi Doç.Dr.Erişah 2004 B.213 ÇOBAN, Neşe Bankalarda Dış Raporlamanın Etkinliği Üzerine Bir Değerlendirme Prof.Dr.Nuran Cömert DOYRANGÖL 2004 B.214 GÜRLER, Sarper Uluslararası Bankacılık ve Uluslararası Bankaların Türk Bankacılık Sistemine Etkileri Doç.Dr. Erişah 2004

19 B.215 ASANOV, Uran Kırgızistan Cumhuriyeti Temel Ekonomik Göstergeler ve Bankacılık Sektörü 2004 B.216 MEHMEDOV, Muhammed Azerbaycan' da Kredi Kurumları ve Kobi'lerin Finansmanı 2004 B.217 ÖZYİĞİT, Dilek İstikrar Politikalarında Uluslararası Para Fonu' nun ( IMF ) Rolü ve Türkiye Uygulaması Doç.Dr.Hasan SELÇUK 2003 B.218 BÜYÜKİZGİ, Hayrettin Rekabet Stratejileri ve Yoğunlaşma: Türkiye' de Çimento Sektör Analizi ve Çimento Sektöründe Rekabet Stratejileri Prof.Dr.Niyazi BERK 2004 B.219 ZEYNALOV, Anar Azerbaycan Merkez Bankası ve Finansal Piyasaların Gelişim Aşamaları 2004 B.220 SAYGEÇİTLİ, Dilan Yatırım ve Emeklilik Fonlarının Türkiye ve Dünyadaki Yeri ve Karşılaştırılması 2004 B.221 ÇERÇİ, Ahmet Serkan Türkiye' de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme Etkisi Doç.Dr.Erişah 2004 B.222 KAYA, Ömer Bireysel Emeklilik Sisteminden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi Prof.Dr.Ahmet CANOĞLU 2004 B.223 ŞAKLAROĞLU, Sezai Futbol Kulüplerinin Şirketleşmesi ve Halka Açılması Prof.Dr.İlhan 2004 B.224 TOKTABEKULU, Eltay Makro Ekonomik Göstergelerdeki Değişimlerin Firmalara Etkisi 2003 B.225 IŞIL, Gökhan Kamu Açıklarının Ekonomik Etkileri ve Türkiye Uygulaması Doç.Dr.Erişah 2003 B.226 ÖZGÜREL, Mustafa Sinan Meksika ve Türkiyede Ortaya Çıkan Döviz Krizlerinin Bankacılık Sektörü Üzerindeki Etkilerinin Mukayeseli Analizi Doç.Dr.Suna OKSAY 2005

20 B.227 KÜTÜKOĞLU, Kerem Ticari Bankalarda Aktif Pasif Yönetimi ve Ölçeklerine Göre Seçilen Bankalarda Camels Analizi Uygulaması Doç.Dr.Hasan SELÇUK 2004 B.228 ÇAKMAK, Ahmet Enflasyon Hedeflemesi, Ülke Uygulamalarına Örnekler ve Türkiye' de Uygulanabilirliği Doç.Dr.Erişah 2005 B.230 BÖLÜKTEPE, Tuba Kobi'lerde Finansal Destek Politikaları: Türkiye Uygulaması Doç.Dr. Erişah 2005 B.231 ŞAHİN, Nur Finansal Küreselleşmenin Teknolojik ve Organizasyonel Altyapısı ve Türkiye'deki Uygulamalar Yrd.Doç.Dr. Hayati 2005 B.232 ÖZBEK, Ekin Tüketici Finansmanı Çerçevesinde Taşıt Kredilerinin İşlevselliği Yrd.Doç.Dr. Hayati 2005 B.233 FİTOZ, Mine Mal ve Sorumluluk Sigortalarının Avrupa Birliği ile Karşılaştırmalı Analizi Prof.Dr.Niyazi BERK 2005 B.234 DEMİRKAYA,Burak Demirkaya Bankaların Vergisel Denetimi Doç.Dr.Erişah 2005 B.235 SERDAR, Alper Bankacılıkta Riskler ve Risk Yönetimindeki Değişim Sürecinin Kriz Sonrası Türk Bankacılık Sisteminin Yapısı Açısından Değerlendirilmesi Yard.Doç.Dr. Hayati 2005 B.236 AGHAYEV, Ilgar Toplam Kalite Yönetimi ve Bankacılık Sektörüne Yönelik Uygulamalar Doç.Dr. Hasan SELÇUK 2005 B.237 TERZİ, Sibel Bankaların Kredi Sözleşmesinden Doğan Alacaklarının Teminat Altına Aıınması Yrd.Doç.Dr. Hayati 2005 B.238 HUMANIZLI, Mustafa Para Benzeri Bir Varlık Olarak Kredi Kartları:Taksitli Kredi Kart Sistemine Geçiş ve Bir Uygulama Doç.Dr. Erişah 2005 B.239 DÖNMEZ, Can Banka Kredi Derecelendirmeleri: Bir Uygulama Prof.Dr. Erişah 2005

21 B.240 KALE, İsmet Volatilite Değerleme ve Tahmini için Garch Modellerinin Kullanımı Yrd.Doç.Dr.Bahadtin RÜZGAR B.241 YÖRÜK,Umut Volkan Türkiye' de Kamu Borçlanması ve IMF Programları Yrd.Doç.Dr. Hayati B.242 KEMALOĞLU, Yıldız B Tipi Yatırım Fonlarının Kurucu Banka Karlılıkları Üzerindeki Etkileri Prof.Dr.Orhan ŞENER B.243 MERCAN, Devrim İlhan Basel II Kriterleri Çerçevesinde Türk Bankacılık Sektöründeki Sermaye Yeterliliği Sorununun İncelenmesi Prof.Dr.Cemal İBİŞ B.244 AMİROV, Matin Bankacılık Sektöründe Müşteri İlişkileri Yönetimi, Türkiye Değerlemesi ve Bir Uygulama Prof.Dr. Erişah B.245 BALKAN, Bülent Bankacılıkta Temel Etik Yaklaşım Yrd.Doç.Dr. Hayati B.246 ERÜSTÜN, Cenk Türk Bankacılık Sisteminde Bankacılık Hizmet Gelirlerini Arttırma Alternatifleri: Yeni Ürünler Prof.Dr. Erişah B.247 ALPASLAN, Onur Bankacılıkta İnsan Kaynakları Planlamaı ve Personel Temin Süreci Prof.Dr. Erişah B.248 ÖZKAY, Ömer Çokuluslu Bankaların Krizi Sonrasında Türk Bankalarına Yönelik Olarak Artan İlgisi ve Bu Durumun Türk Bankacılık Sistemi Üzerinde Olası Etkileri Yrd.Doç.Dr.Murat AKBALIK

22 B.249 TAŞÇI, İlker Bankacılıkta Kredi Riski Yönetimi Bir Karşılaştırma Türkiye- Japonya Yrd.Doç.Dr.Altan MASUN B.250 IŞIK, Mustafa Yabancı Bankaların Türk Bankacılık Sektöründeki Payı ve Ekonomik Gelişmeye Katkısı Prof.Dr. Erişah B.251 AĞIRALİOĞLU, Saltuk Türkiye'de Para Talebinin Analizi Prof.Dr. Erişah B.252 AŞKIN, Mehmet Mustafa İkibinli Yıllardaki Türk Sermaye Piyasası ve Aracı Kuruluşların Performans Gelişimi Yrd.Doç.Dr.Murat AKBALIK B.253 ÜNEN, Serap Bankacılık Gözetim Sisteminde İç Denetimin Dış Denetimi Destekleme Koşulları B 254 TÜRKKAN, Duygu Türk Dış Ticaret Dengesinde Tekstil Sektörünün Rolü ve Finansman Olanakları B 255 YAHŞİ, Fahrettin Uygulanmakta Olan Makro Ekonomik Politikaların Bankacılık Krizleri Üzerindeki Etkileri Prof.Dr.Cemal İBİŞ B 256 KARADAŞ,Sadık Türk Bankacılık Sisteminin Verimlilik Açısından Değerlendirilmesi Prof.Dr.Erişah B 257 AYAN, Engin Türk Vergi Sistemi ve Vergi Sistemimizin Etkinlik Açısından Değerlendirilmesi B 258 BAŞARIR, Mustafa Bankalarda Teknoloji Riski ve Yönetimi B 259 BERBERCUMA, Hakan Mortgage Konut Finansman Sistemi ve Türkiye'deki Yapı Prof.Dr.Erişah B 260 YILDIRIM, Hilali Bankalarda Operasyonel Risk Yönetimi ve Bir Uygulama Prof.Dr.Erişah

23 B 261 VURAL,Neslihan Rezzan Türk Bankacılık Sisteminde Operasyonel Risk ve Bir Model Prof.Dr.Erişah B262 İSMAİLOV, ilgar Azerbaycan'da Doğrudan Yabncı Sermaye Yatırımları 2007 B 264 ÇİMEN,Demet Bankalarda Sermaye Yapısı,Değişiklikler ve Hizmet Etkinliğine Katkıları 2007 B 265 LAPÇİN, Hacer Banka Birleşme ve Devralmalarında Banka Değer Tespiti Prof.Dr.İlhan 2007 B 266 TURGANBAYEV, Berik Kazakistan'da Dış Yatırımların Yapısı ve Gelişimi 2007 B 267 KARACA,Duriye Defne Türev Ürünlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Türkiyedeki Bankalarda Uygulanmasına Yönelik Bir Araştırma Prof.Dr.Cemal İBİŞ 2007 B 268 KARAKURT, Rıza Gelişmekte Olan Ülkelerde Bankacılık Sektöründe Yabancı Sermaye ve Türkiye Yrd.Doç.Dr.Ufuk BAŞOĞLU 2007 B 269 TURGUT, Alper Hazine Müsteşarlığının Düzenlediği Hazine Bonosu İhalelerinde İhale Fiyatının İhale Öncesi Tahmin Edilebilirliği ve Bir Uygulama Yrd.Doç.Dr.Ufuk BAŞOĞLU 2007 B 270 YILDIRTAN, Artan Enerji Politikalarının Dünya Finans Hareketlerine Etkisi 2007 B 271 DÖNMEZ,Dağhan Bankacılıkta Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bir Çağrı Merkezi Uygulaması Prof.Dr.Erişah 2008 B 272 TOPALOĞLU,Osman Burak Uluslarüstü Bankacılık Gelişimi ve Türkiye Uygulaması Yrd.Doç.Dr.Ufuk BAŞOĞLU 2008 B 273 BALKAN,İsmail Bankalarda Denetim Komitelerinin Etkinliği Yrd.Doç.Dr.Murat AKBALIK 2008

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA... ii ÖNSÖZ... iii 2. BASIM İÇİN ÖNSÖZ... iv İÇİNDEKİLER... v ŞEKİLLER... xi TABLOLAR... xiii KISALTMALAR... xv GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: FİNANSAL SİSTEMİN EKONOMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ...

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM I. YARIYIL YILI DERS PROGRAMI ( GÜZ DÖNEMİ )

İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM I. YARIYIL YILI DERS PROGRAMI ( GÜZ DÖNEMİ ) 1. SINIF / 1. YARIYIL Prof. Dr. Gürbüz GÖKÇEN Doç. Dr. Ayşe PAMUKÇU Prof. Dr. Ömer ÖNALAN Yrd. Doç. Dr. Elif ÇEKİCİ SOSYOLOJİ Öğr. Gör. Dr. Esra Dinç ÖZCAN Öğr. Gör. Dr. Pınar DEĞİRMENCİ Doç. Dr. Ata ÖZDEMİRCİ

Detaylı

İçindekiler. Finansal Sistem. Finansal Piyasalar

İçindekiler. Finansal Sistem. Finansal Piyasalar İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Sistem I. Finansal Sistemin Tanımı... 1 II. Finansal Sistemin Amaçları... 4 III. Finansal Sistemin Amaçları... 4 IV. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme... 5 A. Makroekonomik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI Eğitim programımıza; SPK sınavlarına hazırlananlar; Bankaların Hazine Fon Yönetimi,Risk

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...xiii ÖN SÖZ... xv TABLOLAR LİSTESİ... xvii ŞEKİLLER VE GRAFİKLER LİSTESİ... xix BİRİNCİ BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ 1. Bankacılık Faaliyet Alanları... 1 1.1. Mevduat

Detaylı

İKTİSAT 1. SINIF İKTİSAT 2. SINIF

İKTİSAT 1. SINIF İKTİSAT 2. SINIF İKTİSAT 1. SINIF 23.01.2017 10:30 İNGİLİZCE I Okutman MELİKE AYPAR D110 D112 24.01.2017 10:30 İKTİSADA GİRİŞ I Prof.Dr. OSMAN DEMİR D214 D215 D216 D217 D112 D113 24.01.2017 10:30 İKTİSADA GİRİŞ I Prof.Dr.

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI TEZ KONUSU YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM I. YARIYIL YILI DERS PROGRAMI ( GÜZ DÖNEMİ ) İKİNCİ ÖĞRETİM

İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM I. YARIYIL YILI DERS PROGRAMI ( GÜZ DÖNEMİ ) İKİNCİ ÖĞRETİM 1. SINIF / 1. YARIYIL Prof. Dr. Ömer ÖNALAN (G1) B301 Yrd. Doç. Dr. Elif ÇEKİCİ Prof. Dr. Burak ARZOVA (G1) Doç. Dr. Ayşe PAMUKÇU SOSYOLOJİ Öğr.Gör.Dr. Esra Dinç (G2) SOSYOLOJİ Doç. Dr. Bige AŞKUN (G1)

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V FİNANSAL YÖNETİM... 1 Finansal Amaçlar... 1 Finans Yöneticisinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALARIN GELİŞİMİ VE FİNANSAL SİSTEM

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALARIN GELİŞİMİ VE FİNANSAL SİSTEM İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALARIN GELİŞİMİ VE FİNANSAL SİSTEM I. FİNANSAL PİYASALARIN TARİHSEL GELİŞİMİ... 1 1. Ortaçağda Finans... 2 2. Vadeli İşlem Piyasalarının Doğuşu... 4 3. Altın Standardı...

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI TEZ KONUSU YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS I- Ekonomik kalkınma/1 II- Tasarruf/4 1- İç tasarruf/5 1.1. Bireysel tasarruf/5 1.2. Kurumsal tasarruf7 1.3. Devletin bütçe fazlası/8 2- Dış

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 İşletme Finansmanı ix İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 I. Finans, Finansman ve Finansal Yönetim Nedir? 5 Finansal Hizmetler, 6; Finansal Yönetim, 6; Finansal Yönetimin Öğrenilmesi,

Detaylı

...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık...

...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık... ...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık... Deriva İle Tanışın Deriva Danışmanlık ve Eğitim reel ve mali sektör

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 1 2. FİNANSAL YÖNETİMİN FONKSİYONLARI... 2 2.1. Yatırım Kararları... 2 2.1. Finansman Kararları... 3 2.1. Dividant Kararları... 4

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR 1. FİNANSAL PİYASA KAVRAMI VE BOYUTLARI... 1 1.1. FİNANSAL PİYASA TÜRLERİ... 4 1.1.1. Para Piyasaları... 6 1.1.2. Sermaye Piyasası...

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Abdullah GÜZELDÜLGER Yönetim Kurulu Başkanı 03.02.2015 2 Aydın GÜNDOĞDU Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür 03.02.2015 3 İsmail GÜLER Yönetim Kurulu Başkan Vekili 03.02.2015 4 Mehmet Ali GÖKÇE Yönetim

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Bahar Yarıyılı Ders Programı PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

T.C. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Bahar Yarıyılı Ders Programı PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA YARIYIL: II GRUP: A Basic Concepts of Law Yrd. Doç. Dr. Ramazan D203 Basic Mathematics II Basic Concepts of Law Basic Mathematics II Yrd.Doç.Dr. Esma Nur Çinicioğlu Yrd. Doç. Dr. Ramazan D103 D203 D203

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI Dersin Kodu Kredisi Dersin Niteliği İŞL 601 Pazarlama Teorileri 3 Zorunlu İŞL 603 Finansman Teorisi 3 Zorunlu İŞL 605 Uluslararası

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Yönetim Kurulu Başkanı 04.04.2012 2 Mustafa Talat KATIRCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.02.2012 3 Ahmet BEYAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 01.04.2011 4 Ali ÇELİK

Detaylı

12-16/05/2011 TARİHLERİ ARASINDA 50 ADET SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARI GÖSTERİR LİSTE

12-16/05/2011 TARİHLERİ ARASINDA 50 ADET SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARI GÖSTERİR LİSTE YAZILIM, ELEKTRONİK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK İLE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ MEZUNLARI 1 ARAZ MEHMET ALİ ASİL 2 BÜTÜN ERTAN ASİL 3 DEMİRCİOĞLU HATİCE ZEHRA ASİL 4 DEMİREL AHMET ALPEREN ASİL 5 DİNCER (PERPİL)

Detaylı

TAŞINMAZ YATIRIMLARININ FİNANSMANI

TAŞINMAZ YATIRIMLARININ FİNANSMANI Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı TAŞINMAZ YATIRIMLARININ FİNANSMANI 1 Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı İçindekiler 1.1. DERSİN AMACI...

Detaylı

İŞLETME TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ DERSLERİ Dersin Dersin Adı Kredisi AKTS Z/S Sorumlu Öğretim Üyesi Kodu

İŞLETME TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ DERSLERİ Dersin Dersin Adı Kredisi AKTS Z/S Sorumlu Öğretim Üyesi Kodu İŞLETME ANABİLİM DALINA BAĞLI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA YÖNELİK 2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AÇILAN DERSLER, SORUMLU ÖĞRETİM ÜYELERİ, BU PROGRAMLARA BAĞLI İNTİBAK DERSLERİ VE SEÇİLMESİ

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TARİH BÖLÜMÜ LİSTESİ SIRA AD-SOYAD TC NO BAŞVURULAN ALAN GANO MEZUNİYET YILI LYS-PUAN ÜNİVERSİTE ASIL/YEDEK 1 YÜCEL

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TARİH BÖLÜMÜ LİSTESİ SIRA AD-SOYAD TC NO BAŞVURULAN ALAN GANO MEZUNİYET YILI LYS-PUAN ÜNİVERSİTE ASIL/YEDEK 1 YÜCEL 1 YÜCEL YILDIZ 5379 TARİH 3,68 2014 387,023 BOZOK ASIL 2 AYŞE GÜZEL 4643 TARİH 3,67 2014 402,210 BOZOK ASIL 3 FATMA ELİF TURAN 1335 TARİH 3,57 2014 386,714 BOZOK ASIL 4 DİLEK AKDEMİR 3009 TARİH 3,57 2014

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2002-2008 Mart. Mayıs 2008

Bankacılık sektörü. 2002-2008 Mart. Mayıs 2008 Bankacılık sektörü 2002-2008 Mart Mayıs 2008 Sunumun içeriği I- Finansal sektörün büyüklüğü ve kamu ile ilişkisi II- Bankacılık sistemine ilişkin bilgiler III- Büyüme IV- Bilanço yapısında değişme V-Risk

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL ÖMER TEMEL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN TUĞÇE DENİZLİ MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN VAHİDE TURAN MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Nazime Baki Saatçioğlu

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL ÖMER TEMEL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN TUĞÇE DENİZLİ MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN VAHİDE TURAN MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN HATİCE ÖNKOL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN MELEK KAPLANGÖRAY MÜSLÜME

Detaylı

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAATLER 10A 10B 10C 11A 11B C U M A R T E S İ P A Z A R 1 09:00-09:40 2 09:40-10:20 3 10:-11:10 4 11:10-11:50 5 12:00-12:40 6 12:40-13:20

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

İKTİSAT 1.SINIF İKTİSAT 2.SINIF

İKTİSAT 1.SINIF İKTİSAT 2.SINIF İKTİSAT 1.SINIF 08.06.2016 10:30 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Öğr.Gör. SERHAT KILIÇARSLAN A105 D106 08.06.2016 12:00 MATEMATİK II Öğr.Gör. NECATİ KIRCAER D315 09.06.2016 10:30 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Murad KAYACAN, (smmm) (Bağımsız Denetçi) murad.kayacan@hotmail.com. İşlemler Piyasası Müdürlüğü, Müdür Yardımcısı ŞUBAT 1990

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Murad KAYACAN, (smmm) (Bağımsız Denetçi) murad.kayacan@hotmail.com. İşlemler Piyasası Müdürlüğü, Müdür Yardımcısı ŞUBAT 1990 KİŞİSEL BİLGİLER İsim Doğum tarihi ve yeri Erişim Telefonu Sanal Posta Adresi ÖZGEÇMİŞ Dr. Murad KAYACAN, (smmm) (Bağımsız Denetçi) 11 Şubat 1967 - Gelibolu / ÇANAKKALE 90 533 2914488 murad.kayacan@hotmail.com

Detaylı

:00-1Yrd.Doç.Dr. Barış Gürsoy Türk Dış Politikasında Güncel Konular

:00-1Yrd.Doç.Dr. Barış Gürsoy Türk Dış Politikasında Güncel Konular 07.11.2016 09:00-1Doç. Dr. İSMET ATEŞ Ekonomi Bilimine Giriş I 07.11.2016 09:00-1Yrd. Doç. Dr. ALİ PETEK Ekonomi Bilimine Giriş I 07.11.2016 09:00-1Yrd. Doç. Dr. ASLI YENİPAZARLI Ekonomi Bilimine Giriş

Detaylı

2015 YAZ OKULUNDA AÇILMASI KESİNLEŞEN DERSLER

2015 YAZ OKULUNDA AÇILMASI KESİNLEŞEN DERSLER 2015 YAZ OKULUNDA AÇILMASI KESİNLEŞEN DERSLER AB ve Türkiye İlişkileri (Yrd.Doç.Dr. Ahmet Fatih AYDEMİR) Avrupa Birliği ve Türkiye (Yrd.Doç.Dr. Ahmet Fatih AYDEMİR) Avrupa Birliği ve Türkiye (Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER ( )

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER ( ) 08.102.001 Çevik Tedarik Zincirinin Etkin Yönetimi İçin Bir Değerlendirme Yaklaşımı BİTİŞ Prof. Dr. M. Şakir ERSOY 1 Nisan 2008 1 Nisan 2010 Proje sonuçlandı 08.102.002 Muhasebe Mesleğinde Mesleki Yargı

Detaylı

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz.

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz. bankacılık ve sigortacılık Müşteri odaklı yaklaşımlarımız, güçlü finansal yapımız, milyonlarca aktif müşteri sayımızla Türkiye nin lider bankacılık ve sigortacılık grubu olarak anahtar biziz! Yapı Kredi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Giriş... 1 Bölüm 1: İŞLETME KAVRAMI... 3 1.1 Ekonomik Sistem... 3 1.2 Üretim Ögeleri... 4 1.3 Gereksinme ve İstekler... 5 1.3.1 Talep... 6 1.3.2 Mal ve Hizmet... 7 1.3.3 Tüketim ve Tüketici...

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Finansın İlkeleri Zorunlu DERS HEDEFİ Finansın İlkeleri dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Finans nedir ve çalışma alanları nelerdir sorularına cevap

Detaylı

Muhasebe Teorisi 8 Doç.Dr.Jale SAĞLAR MG2 811 Türkiye ve Uluslararası Denetim Standartları (İng- 4 8 Doç.Dr.Jale SAĞLAR

Muhasebe Teorisi 8 Doç.Dr.Jale SAĞLAR MG2 811 Türkiye ve Uluslararası Denetim Standartları (İng- 4 8 Doç.Dr.Jale SAĞLAR A-1) İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ A-1-a) GENEL İŞLETME BİLİM DALI DOKTORA DERSLERİ MUHASEBE MG2 800 Yönetim Muhasebesi ve Yeni Teknikler (ABC,JİT,TQM vs) (İng-Trk) 4 8 Prof.Dr.Veyis

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: ULUSLARARASI FİNANSAL MİMARİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: ULUSLARARASI FİNANSAL MİMARİ vi İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: ULUSLARARASI FİNANSAL MİMARİ BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI FİNANS VE GENEL ÇERÇEVESİ 1.1. Uluslararası Finansın Konusu... 3 1.2. Ulusal-Uluslararası Finansal İşlem Ayrımı ve

Detaylı

ÇEKO 2. ÇEKO204 - Bireysel İş Hukuku. ÇEKO204 - Bireysel İş Hukuku 17:15 15:00 11:15 10:15 09:15 16:15 14:00 18:15 13:00 19:00

ÇEKO 2. ÇEKO204 - Bireysel İş Hukuku. ÇEKO204 - Bireysel İş Hukuku 17:15 15:00 11:15 10:15 09:15 16:15 14:00 18:15 13:00 19:00 ÇEKO 2 ÇEKO204 - Bireysel İş Hukuku B-112 Doç.Dr. Hatice EROL ÇEKO204 - Bireysel İş Hukuku B-Z04 Doç.Dr. Hatice EROL ÇEKO 3 ÇEKO303 - Sosyal Güvenlik Hukuku I ÇEKO306 - Sosyal Güvenlik Hukuku II B-110

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2010 30 Eylül 2010 Bankanın Ticaret Unvanı : Asya Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Küçüksu

Detaylı

Tarih Saat Ders Vereni Ders Ad Bolumler 02 Ocak 2017 Pazartesi 09:00- Doç. Dr. İSMET ATEŞ Ekonomi Bilimine Giriş I (İKTİSAT)

Tarih Saat Ders Vereni Ders Ad Bolumler 02 Ocak 2017 Pazartesi 09:00- Doç. Dr. İSMET ATEŞ Ekonomi Bilimine Giriş I (İKTİSAT) 02 Ocak 2017 Pazartesi 09:00- Doç. Dr. İSMET ATEŞ Ekonomi Bilimine Giriş I 02 Ocak 2017 Pazartesi 09:00- Öğr. Gör. Cana Dede Sosyal Hizmet Yönetimi 02 Ocak 2017 Pazartesi 09:00- Yrd. Doç. Dr. ALİ PETEK

Detaylı

Prof. Dr. Hüsnü ERKAN. İktisat Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ayşe Dilek SEYMEN. Doç. Dr. Mert URAL

Prof. Dr. Hüsnü ERKAN. İktisat Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ayşe Dilek SEYMEN. Doç. Dr. Mert URAL Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İKTİSAT BÖLÜMÜ 2011 2012 Eğitim Yılı İktisat Bölüm Başkanlığı İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüsnü ERKAN İktisat Bölüm Başkan Yardımcısı Doç.

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN FİNANSAL PİYASALAR VE FİNANSAL KURUMLAR N. CEREN TÜRKMEN cturkmen@sakarya.edu.tr 1 FİNANSAL SİSTEM Bir ekonomide fonları talep edenler, fonları arz edenler bunlar arasındaki fon akımlarını düzenleyen kurumlar

Detaylı

SINIF DERS TARİH SAAT ÖĞRETİM ELEMANI SALON1 SALON2

SINIF DERS TARİH SAAT ÖĞRETİM ELEMANI SALON1 SALON2 AŞÇILIK 1.SINIF N.Ö. Türk Dili II 25.5.2015 15:00 Okt. Halit TOPTAŞ 218 219 Mutfak Çeşitleri 26.5.2015 09:30 Öğr.Gör. Taner SARIOĞLU 118 İngilizce II 26.5.2015 14:00 Öğr.Gör. Hatice BAKAN 224 Atatürk İlkeleri

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAVLARA GİRİŞ BELGESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAVLARA GİRİŞ BELGESİ ÖĞRENCİ NO 090551075 BUKET ÜÇERLER İŞLETME (İ.Ö) 23.03.2013 13:30 0551804 STRATEJİK YÖNETİM 405 34 25.03.2013 13:30 0551802 FİNANS TAB. ANALİZİ 124 22 26.03.2013 08:30 0551801 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii. Birinci Bölüm. FİNANSAL SİSTEM VE BANKALAR N. Oğuzhan Altay

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii. Birinci Bölüm. FİNANSAL SİSTEM VE BANKALAR N. Oğuzhan Altay İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Birinci Bölüm FİNANSAL SİSTEM VE BANKALAR N. Oğuzhan Altay 1. Giriş... 1 2. Finansal Sistem ve Sınıflandırılması... 1 3. Bankacılığın Doğuşu ve Bankalar... 4 3.1. Bankacılığın

Detaylı

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası Türkiye Ekonomisi PARA - BANKA 1 1. Kavramlar: Türkiye ekonomisinde banknot çıkartma yetkisi 1930 yılında faaliyete geçen Merkez Bankası A.Ş.'ye verilmiştir. Türkiye'de MB, emisyonu belirlemenin dışında

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ A. MİKROEKONOMİK GÖSTERGELER... 2 1. Ekonomik Sistemler... 2 1.1. Kapitalist Sistem... 2 1.2. Sosyalist Sistem... 3 1.3. Karma Ekonomik Sistem...

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS SAATLERİ PROGRAMI

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS SAATLERİ PROGRAMI Bölüm / Sınıf : İŞLETME 1/A GENEL MUHASEBE Doç. Dr. Ömer TEKŞEN GENEL MUHASEBE Doç. Dr. Ömer TEKŞEN GENEL MUHASEBE Doç. Dr. Ömer TEKŞEN Okt. Nazmi ALAN Okt. Nazmi ALAN İŞLETMECİLİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

Detaylı

tarihi itibarıyla Fon'un Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri. 0, Benan Tanfer. Fon portföyüne Türkiye Cumhuriyeti Hazine

tarihi itibarıyla Fon'un Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri. 0, Benan Tanfer. Fon portföyüne Türkiye Cumhuriyeti Hazine GEA Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek Alternatif Emeklilik Yatırım Fonu nun Unvanı 23/05/2017 Tarihi İtibariyle Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu Şeklinde

Detaylı

(Değişik:RG-10/7/2015-29412) Ek-1 Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler

(Değişik:RG-10/7/2015-29412) Ek-1 Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler (Değişik:RG-10/7/2015-29412) Ek-1 Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler Unvan ve Görevler YATIRIM KURULUŞLARI Aracı Kurum (Aksi belirtilmedikçe, faaliyet izinleri çerçevesinde dar, kısmi ve geniş yetkili

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI Karar Tarihi Toplantı Sayısı Karar Numarası 21.04.2011 11 72 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNU ÖĞRENCİLERİN DÖNEM PROJESİ ÇALIŞMALARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNU ÖĞRENCİLERİN DÖNEM PROJESİ ÇALIŞMALARI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNU ÖĞRENCİLERİN DÖNEM PROJESİ ÇALIŞMALARI ADI SOYADI PROGRAM TEZ DANIŞMANI TEZ KONUSU AÇIKLAMA 1 Adnan ÇELİK İŞLETME Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARI Sağlık

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

Güz. Mühendislik Fakültesi. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği. 1. sınıf. FİZ Fizik Laboratuarı I 1 şubesi.

Güz. Mühendislik Fakültesi. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği. 1. sınıf. FİZ Fizik Laboratuarı I 1 şubesi. FİZ 151 - Fizik Laboratuarı I 1 şubesi PROF.DR. MUHAMMED HASAN ASLAN 1 121014029 AVNİ ÖZBEK 2. Tekrar. Devam almış 2 121014043 ALİCAN OKUMUŞ 2. Tekrar. Devam almış 3 131014018 ASLI ÖZGE HAMURABİ 1. Tekrar.

Detaylı

UYGULAMA SINAVI TARİH ADAY NO ADI SOYADI SIRA NO SINAV YERİ

UYGULAMA SINAVI TARİH ADAY NO ADI SOYADI SIRA NO SINAV YERİ T.C. ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ŞOFÖRLÜK UYGULAMA SINAVINA GİRMEYİ HAK EDEN ADAYLARI GÖSTERİR LİSTESİ SIRA NO ADAY NO ADI SOYADI UYGULAMA SINAVI TARİH

Detaylı

Genel Görünüm. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı da yüzde 7 den yüzde 6,50 ye düşürülmüştür.

Genel Görünüm. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı da yüzde 7 den yüzde 6,50 ye düşürülmüştür. ARALIK 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 16 Aralık 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 142,47 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 266,18 (Borçlu) 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 82,87 (Borçlu) 4 C2-0406 HACER MİRZA 126,15 (Borçlu) 5 C2-0410 MUTLU İLANLI 65,16

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

Finansal Bilgiler (milyon TL)

Finansal Bilgiler (milyon TL) Finansal Bilgiler (milyon TL) 2011 2012 2013 2014 1Ç15 2Ç15 Yılbaşından bu yana Çeyreksel Aktifler 17.190 21.390 27.785 13.680 11.967 10.633-22% -11% Krediler+Finansal Kiralama 13.452 16.307 21.257 9.407

Detaylı

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.? A- Lise,

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt. Y. UÇAK - F303 Türk Dili I - Okt. B. DÜNDAR - F İşletme I (B) - Yrd. Doç. Dr. M. ULUKÖY - F304 Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt.

Detaylı

Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı. Dersi Yürüten Personel

Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı. Dersi Yürüten Personel Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı Dersi Yürüten Personel 20.10.2014 11:00:00 Ekonometri 1 1 1 111611104 Muhasebeye Giriş 16 Hüseyin ERGİN 20.10.2014 11:00:00

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1-B

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1-B İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI -A -B -A -B GÜN SAAT SINIF: 0 KOD SINIF: 1 KOD SINIF: 6 KOD SINIF: 7 KOD SINIF: 0 KOD SINIF: 01 KOD SINIF: 05 KOD 1 Prof.Dr. Zeki DOĞAN 1 09.00-09.5

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YETERLİK SINAVI TARİHLERİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YETERLİK SINAVI TARİHLERİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YETERLİK SINAVI TARİHLERİ SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI SINAV TARİHİ SINAV SAATİ SINAV YERİ Güncelleme Tarihi 06.10.2016 YÖNETİ YÖNETİM SINAV

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 İsmail GÜLER Yönetim Kurulu Başkanı 03.02.2015 2 Abdullah GÜZELDÜLGER Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür 03.02.2015 3 Hüseyin ÇAKIR Yönetim Kurulu Başkan Vekili 03.03.2016 4 Bedri SAYIN Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU TARİH ANABİLİM DALI 9103500 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103300 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103129 Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Zorunlu 9103500 Yüksek Lisans

Detaylı

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ 1.Finansal Yönetim Olgusu... 1 1.1. Finans Bilimi... 1 1.2. Neden Finans Yöneticisine İhtiyaç Var?... 1 Karar Süreçleri) 1.3. Finans Yöneticisinin

Detaylı

S_gunu1 S_saati Bolum Ogretim_Elemani D_Kodu Ders_Adi YY :00:00 Maliye Arş. Gör. Melih COŞGUN SBK105 Siyaset Bilimine Giriş

S_gunu1 S_saati Bolum Ogretim_Elemani D_Kodu Ders_Adi YY :00:00 Maliye Arş. Gör. Melih COŞGUN SBK105 Siyaset Bilimine Giriş 22.5.2017 10:00:00 Maliye Arş. Gör. Melih COŞGUN SBK105 Siyaset Bilimine Giriş 6 22.5.2017 10:00:00 İktisat Doç. Dr. Necati ÇİFTÇİ IKT202 Mikro İktisadi Analiz 4 22.5.2017 10:00:00 İşletme Doç. Dr. Hakan

Detaylı

Siyasi Gelişme ULS-3 Amfi III Öğr.Gör. Feride Yılmaz Arş. Gör. Canan Özcan

Siyasi Gelişme ULS-3 Amfi III Öğr.Gör. Feride Yılmaz Arş. Gör. Canan Özcan GÜN+ SAAT DERSİN ADI BÖLÜM DERSLİK ÖĞR. ELEM. GÖZETMEN 9:30-10:15 03.04.2017 PAZARTESİ 15:00-15:45 14:05-14:50 13:10-13:55 11:20-12:05 10:25-11:10 Mathematics-II Öğr.Gör. Seda Karateke İstatistik II ISL-1

Detaylı

S_gunu1 S_saati Bolum Ogretim_Elemani D_Kodu Ders_Adi YY :00:00 Maliye Arş. Gör. Melih COŞGUN SBK105 Siyaset Bilimine Giriş

S_gunu1 S_saati Bolum Ogretim_Elemani D_Kodu Ders_Adi YY :00:00 Maliye Arş. Gör. Melih COŞGUN SBK105 Siyaset Bilimine Giriş 22.5.2017 10:00:00 Maliye Arş. Gör. Melih COŞGUN SBK105 Siyaset Bilimine Giriş 6 22.5.2017 10:00:00 İktisat Doç. Dr. Necati ÇİFTÇİ IKT202 Mikro İktisadi Analiz 4 22.5.2017 10:00:00 İşletme Doç. Dr. Hakan

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 432,71 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 436,21 (Borçlu) 4 C2-0408 MELİK KIRMAÇ 49,50 (Borçlu) 5 C2-0409 MUSTAFA BAL 2,20 (Borçlu) 6 C2-0410

Detaylı

Editörler Yrd.Doç.Dr. İsmail Yıldırım & Öznur Koncagül BANKACILIĞA GİRİŞ

Editörler Yrd.Doç.Dr. İsmail Yıldırım & Öznur Koncagül BANKACILIĞA GİRİŞ Editörler Yrd.Doç.Dr. İsmail Yıldırım & Öznur Koncagül BANKACILIĞA GİRİŞ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. İsmail Yıldırım Hale Akın Hilal İlgin Uyar Rabia Köseoğlu Sema Poyraz Can Semra Demir Gülbahar Serdar Erdoğan

Detaylı

İ.İ.B.F Yaz Okulu Ders PROGRAMI

İ.İ.B.F Yaz Okulu Ders PROGRAMI Dönem Bölümü Programı Şube Ders Kodu 2013-2014 İ.İ.B.F Yaz Okulu Ders PROGRAMI Böl/Sınıf DERSLER T U K DERSİ YÜRÜTECEK ÖĞRETİM ELEMANI G EKO EKO/1.S N.Ö. 1.Şb. 111611101 İstatistik I 3 0 3 Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2010 30 Eylül 2010 Bankanın Ticaret Unvanı : Asya Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi

Detaylı

RP362 İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Bilgi Raporu

RP362 İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Bilgi Raporu A Üye Kodu Sicil No A Başlangıç i Bitiş i Üye Ünvanı Sicil No Ad Soyad Ünvan İdari Sorumluluğu Bulunan Kişi 12393962 HAYRİ ÇULHACI YÖNETİM KURULU ÜYESİ SABANCI YÖNETİM KURULU ÜYESİ SABANCI 12448473 ALTAN

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

Bölüm 1. Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz?

Bölüm 1. Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz? Bölüm 1 Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz? DR. HÜLYA ÜNLÜ 1-2 Sunumlar bilgi amaçlıdır. Tek başına yeterli değildir. Sunumlarda kullanılan Birincil Kaynak Mishkin in Kitabıdır. Finansal

Detaylı

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI I.SINIF

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI I.SINIF Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt. Y. UÇAK - F303 Türk Dili I - Okt. B. DÜNDAR - İşletme I (B) - Yrd. Doç. Dr. M. ULUKÖY - F304 Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt.

Detaylı

3. Hafta. 4. Hafta. 5. Hafta. 1. Hafta. 12. Hafta. 10. Hafta. 8. Hafta. 11. Hafta. 9. Hafta. 6. Hafta. 7. Hafta. 2. Hafta. Öğrencinin Adı ve Soyadı

3. Hafta. 4. Hafta. 5. Hafta. 1. Hafta. 12. Hafta. 10. Hafta. 8. Hafta. 11. Hafta. 9. Hafta. 6. Hafta. 7. Hafta. 2. Hafta. Öğrencinin Adı ve Soyadı İlgili Ders : OKUL DENEYİMİ Sabah (X) Sorumlu Öğretim Elemanı : Yrd. Doç. Dr. Remzi YARDIMCI Uygulama Okulu : Mustafa Kemal İmam Hatip Ortaokulu 00 LEYLA KAYAALP........ 9. 0... 009 ZÜLFİYE BOZDAĞ 0 AZAT

Detaylı

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU FİNANS Koç-Amerikan Bank ile 1980 li yıllarda büyümeye başladığımız bankacılık sektöründe ülkemiz ekonomisi ve sektördeki değişimleri doğru okuduk ve 2005 yılında Yapı Kredi Bankası nı bünyemize katarak

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı