BANKACILIK YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BANKACILIK YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN"

Transkript

1 BANKACILIK YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN YIL B.2 BEKTAŞ, Erol "Ticari Bankalarda Fon Kaynak ve Kullanım Etkinliği:Ticari Kredilerin Fiyatlandırılmasına İlişkin Bir İnceleme" Doç.Dr. Nazım 1991 B.3 BOZKURT, Yıldız "Risk Managment in Assesment: A Tool For Effective Loan Management" Yrd. Doç.Dr.A.Osman GÜRBÜZ 1991 B.4 BOZYİĞİT,Hakan "A Major Function of A Bank's Treasury: New products in FX Management" Dr. Öztin AKGÜÇ 1991 B.5 ÇEVİK, Rasim "Bankacılıkta Teknolojik Yenilikler ve Türkiye'deki Uygulama" Prof.Dr.İlhan 1991 B.6, Hayati M "Alternative Products of Internatıonal FX Markets" Prof.Dr.İlhan 1991 B.7 ERKOÇ, M. Tanju: "Amerika Birleşik Devletleri'nde Kredi Birlikleri ve Finansal Denetimi" Yrd.Doç.Dr.A. Osman GÜRBÜZ 1991 B.8 GAYRETLİ, Ahmet "A Study of Marketing of Services and its Application in Bank Services" Yrd.Doç.Dr.A. Osman GÜRBÜZ 1991 B.9 KAYACAN, Murad "Options on Equity Instrument and Applicability in Turkey" Yrd.Doç.Dr.A. Osman GÜRBÜZ 1991 B.10 KILIÇ, Hasan "Türkiye'de Özelleştirme" : Prof.Dr.İlhan, Dr.Şükrü KURŞUNOĞLU 1991 B.11 KOÇ, İ. Özlem "Bankalarda Kısa Süreli Fonların Yönetimi" Doç.Dr. A. Osman GÜRBÜZ 1991 B.12 MURATOĞLU,S.Feride "Banking Graduate Programme Leasing in Turkey and European Community" Öztin AKGÜÇ 1991

2 B.13 ÖZPEK, Hasan Basri: "Türkiye'de Bankacılık Eğitimi" Prof.Dr. İlhan, Bülent ARDANIÇ 1991 B.14 SEVİNÇ, Asuman "Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özel Kesime Transferi Özelleştirme" Prof.Dr. İlhan, Bülent GÜNCELER 1991 B.15 SÜER, Selda "Strategic Plannig for Effective Bank (EKE) Marketing Application to Turkish Banking System" Dr.Öztin AKGÜÇ 1991 B.16 TAŞÇI, Celal "Forward Operations and Market Mechanism in Securities Market Focusing on Options" Yrd.Doç.Dr.Osman GÜRBÜZ 1991 B.17 TOKSÖZ, Özlem "Brief introduction to internatıonal Trade Products and Factoring" Prof.Dr.İlhan 1991 B.18 ÜNÜVAR, A.Raif "A Capital Assets Pricing Model Based System Design for Stock Performance Measurement in İstanbul Stock Exchange" Yrd.Doç.Dr.Osman GÜRBÜZ 1991 B.19 AKER, Sami "Bank's Image and Future" Doç.Dr.Nazım 1992 B.20 AKKAYA, Avni "Orta Vadeli Krediler Açısından Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi" Prof.Dr.Fahiman TEKİL 1992 B.21 ALPSÜ, İ.Müfit :"Mali Vadeli İşlem Piyasaları Üzerine Bir İnceleme" Prof.Dr. İlhan 1992 B.22 CİNİSLİ,Elif S "The International Monetary System and Exchange Rates" Dr. Şükrü KURŞUNOĞLU 1992 B.23 DAĞISTAN, Canan "Muhabir Bankacılık" Prof.Dr.İlhan, Dr.Şükrü KURŞUNOĞLU 1992 B.24 GÜVEN, Canan "Bankacılıkta Stratejik Planlama" Prof.Dr.İlhan 1992

3 B.25 OĞAN, Sinan "Azerbaycan Cumhuriyetinde Ekonomik ve finansal sektörün yapısal analizi" Doç.Dr.Vildan SERİN 1992 B.26 OKUMUŞ,H.Şaduman: "Büyüme Amaçlı Şirket Birleşmeleri" Yard.Doç.Dr.A. Osman GÜRBÜZ 1992 B.27 ÖZGÜR, Ergün "Gelecek İşlem Borsaları İşlemler ve Türkiye Örneği" Yard.Doç.Dr.A. Osman GÜRBÜZ 1992 B.28 ŞENSOY, Derya "Türkiye'de Turizm Sektörünün İşletme Dönemi Finansmanında Yeni Bir Model: Factoring" Doç.Dr.Vildan SERİN 1992 B.29 TUTAL, Mehmet "Bağımsız Denetim ve Bankacılık Sektöründeki Yeri" Doç.Dr. Nazım 1992 B.30 YÜCEL, Ufuk Bala "Bankacılıkta Fon Yönetiminde Yeni Bir Boyut: Aktif-Pasif Yönetimi" Doç.Dr. Nazım 1992 B.31 KÜTAHNECİOĞLU,A. Rıza "Bankacılıkta Kredi Pazarlama ve Kredilerde Verimlilik" Prof.Dr.İlhan 1992 B.32 AKBALIK, Murat :"Türkiye'de Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Finansal Sorunları" Prof.Dr. İlhan 1993 B.33 AKDİL, Betül "Ticari Bankalarda Verimlilik ve Etkinlik Analizi" Doç.Dr. Nazım 1993 B.34 BÜK, Arzu "Türkiye Emtia Piyasalarında Futures ve Opsiyon İşlemlerinin Uygulanabilirliği" Prof.Dr. İlhan 1993 B.35 Çoşar, Ülkü "Bankacılıkta Bilgisayar Teknolojisinin Etkinliği ve Türk Bankacılığındaki Uygulamalar" Prof.Dr.Niyazi BERK 1993 B.36 BÜRÜMCEKÇİ, F.Haluk :"Opsiyonlar: Strateji Fiyatlama Modelleri ve Türkiye Uygulamaları" Prof.Dr. Fahiman TEKİL 1993

4 B.37 CAFEROV, Etibar "Azerbaycan Bankacılık Sisteminin Yapısı ve Sorunları Bankacılık Sektöründe Son Gelişmeler" Doç.Dr. Nazım 1993 B.38 ERDEM, V.Didem "Dünyada ve Türkiye'de Altın Ticareti" Prof.Dr.İsmet BARUTÇUGİL 1993 B.39 GÜNDÜZ, Lokman "Türk Cumhuriyetlerinin Sosyo-Ekonomik Transformasyonu ve Piyasa Ekonomisine Geçiş Süreçleri" Prof.Dr.Nazım 1993 B.40 GÜRER, Aylin "Çalışma Sermayesi Yönetimi" Prof.Dr. Niyazi BERK 1993 B.41 KAVCIOĞLU, Şahap :"Alternatif Finansman Teknikleri: Factoring- Forfaiting- Leasing" Doç.Dr. Nazım 1993 B.42 KİNAY, Alp "Bankalarda Hazine Bölümü Yönetimi Optimizasyona Yönelik Uygulama Çözüm ve Öneriler" Doç.Dr. Nazım 1993 B.43 ÖREN, Resmigül "Çok Uluslu Şirketlerin Finansal Yönden Değerlendirilmesi" Prof.Dr. İlhan 1993 B.44 ÖZ, Oktar :"Finansal Planlama, Bütçeleme, Nakit Akışı Analizi ve Bir Uygulama" Prof.Dr. İlhan 1993 B.45 ŞEN, Zeki "Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma ve Arbitraj Fiyatlama Modeli IMKB Üzerine Bir Deneme" Doç.Dr. Salih Durer 1993 B.46 TUNCER,Özlem K "Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı (TUNCA) Menkul Kıymetler" Prof.Dr. İlhan 1993 B.47 ULUCEVİZ,Levent "Kredi Değerliliği ve Kredilendirme süreci" Doç.Dr.Nazım 1993 B.48 YASA, Dilek "Kıyı Bankacılığı" Doç.Dr.Nazım 1993

5 B.49 AKKERMAN, Can :"Türkiye'de ve Dünya'da Factoring Uygulamaları ve Değerlendirilmesi" Prof.Dr. İlhan 1994 B.50 AKSOY, Leman "Bankalarda Kredi Pazarlama ve Fiyatlama Teknikleri" Prof.Dr. İsmet Sabit BARUTÇUGİL 1994 B.51 AZER, Arzu "Hisse Senetlerine Dayalı Portföy (BAYKAL) Yönetimi" Prof.Dr.Nazım 1994 B.52 ÇAĞLAR, A.C.Banu "Otomatik vezne Makinaları (ATMS) ve Uygulamaları" Prof.Dr.Mete DOĞRUER 1994 B.53 ÇOLPAN, Kenan "Türkiye'nin Ödemeler Dengesinde İstatistik Kodlamanın Önemi ve Bankalardaki Uygulaması" Yrd.Doç.Dr.Abdülgaffa r AĞAOĞLU 1994 B.54 EVLİYAOĞLU, Sibel :"Dünya'da Karşılıklı Ticaret Sistemleri ve Türkiye için Önemi" :Prof.Dr. Nazım 1994 B.55 HATİPOĞLU, Zerrin "Bireysel Krediler ve Bankacılıkta Otomasyonu" Prof.Dr. İlhan 1994 B.56 KARAÜÇ, Gonca "Özelleştirme ve Özelleştirmede Yatırım Bankalarının Rolü ve Petlas Uygulaması Örneği" Prof.Dr.Nazım 1994 B.57 KESKİN, Nurzahit: "Avrupa Para Birliği" Prof.Dr. Fahiman TEKİL 1994 B.58 MEHTER, Sibel "Yeni Ürün/Yeni Hizmet Arayışında Kredi Kartları Türk Bankacılık Sisteminde Uygulama" Prof.Dr. Osman ALTUĞ 1994 B.59 MOLDİBİ, Fatma :"Türkiye'de Merkez Bankası ve Hazine İlişkileri" Yrd.Doç.Dr. Erişah ABDÜRRAHİMOĞLU 1994 B.60 ÖNAL, A.Çiğdem :"Ticari Banka Yönetimi ve Türk Ticari Bankalarının Temel Yönetim Sorunları" Prof.Dr.Nazım 1994

6 B.61 ÖZAVNİK,M.Coşkun "Döviz Kurunu Belirleyen Faktörler ve Kur Riski" :Dr.Saadet TANTAN 1994 B.62 ÖZKAN, Seval "Risk Azaltıcı Tekniklerin Fon Yönetiminde Kullanımı Türkiye Örneği" Dr. Saadet TANTAN 1994 B.63 SATOĞLU,Y.Cemil :"Şirketlerde Birleşme ve Devir İşlemleri" Yrd.Doç.Dr.Mustafa İME 1994 B.64 TANTAN, Handan "1980'li Yıllarda Finansal Piyasalarda Gelişmeler" Prof.Dr.Mete DOĞRUER 1994 B.65 TAŞTEKİL,Fatma "Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesi Projesinin Gelişimi ve Üye Ülkelerin Türkiye ile Ekonomik İlişkileri" Yrd.Doç.Dr. Erişah ABDÜRRAHİMOĞLU 1994 B.66 TULUMBACI, Hülya "Tüketici Kredileri" Doç.Dr. Selçuk ÖZTEK 1994 B.67 TUNAY, K.Batu "Türkiye'de para arzı ve enflasyon ilişkisi üzerine farklı model denemeleri Yrd.Doç.Dr. Erişah ABDÜRRAHİMOĞLU 1994 B.68 TÜRETKEN, Bedii "Kredi Kartları ve Türkiye'deki Uygulamaları: Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri" Prof.Dr.Selçuk ÖZTEK 1994 B.69 UĞURTAN,S.Dilek "Factoring ve Forwaiting'in Teorik Esasları ve Türkiye Uygulaması" Prof.Dr.Mete DOĞRUER 1994 B.70 YİĞİT, Adnan "İhracatın Gelişimi ve Döviz Kredileri Uygulamaları" Prof.Dr. İlhan 1994 B.71 ACARARSLAN, Mügehan "Para Piyasasında Banka Dışı Mali Kesimde Finansal Farklılaşma: Factoring Forfaiting, Leasing ve Özel Finans Kurumları" Prof.Dr.Nazım 1995 B.72 BOYLU,E.Nihal "Venture Capital Finansman Modelinin Kurumsal ve Hukuki Yapısı ile Öfke Karşılaştırmaları" :Yrd.Doç.Dr. Erişah 1995

7 B.73 CEBE, Banu "1985 Sonrası Türk Bankacılık Sisteminde (ÖNER) Kredi- Risk Analizi" Prof.Dr. Vildan SERİN 1995 B.74 ERKAYA, Ömür "Türk Cumhuriyetlerine Yönelik Kullandırılan Türk Eximbank Kredilerinin Analizi" Prof.Dr.Vildan SERİN 1995 B.75 FİDAN, Gülüşan "Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özelleştirilmesinde İstihdam Sorunu" :Yrd.Doç.Dr.Erişah 1995 B.76 GEÇER, Turgay "Özel Finans Kurumlarında Aktif-Pasif Yönetimi" Yrd.Doç.Dr.Hayri KOZANOĞLU 1995 B.77 KAPLAN, Adnan :"Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler" Yrd.Doç.Dr. Mustafa İME 1995 B.78 KENDİRLİ, İhsan "Uluslararasılaşma Süreci ve Firma- Banka İlişkisi Türkiye ile İlgili Bir Değerlendirme" Prof.Dr. Nazım 1995 B.79 MAMUR, Mustafa :"Türkiye'de Para Talebi Fonksiyonu ve Para Talebini Etkileyen Faktörler" Y.Doç.Dr.Erişah 1995 B.80 ÖZGÖKÇE, Y.Çağla "Leasing Şirketlerinde Sözleşme Teknikleri ve Analizleri" Prof.Dr. Orhan İŞÇAN 1995 B.81 ÖZKAN, Esra "Japon Merkez Bankası ve Para Arzı Kontrolündeki Rolü" Yrd.Doç.Dr.Erişah 1995 B.82 PALAKÇI, Necdet :"Dünya'da ve Türkiye'de Serbest Bölgeler Üzerine Bir Araştırma" Dr. Saadet TANTAN 1995 B.83 SAYAN, Bülent "Son Gelişmeler Işığı Altında Ülke Riski Analizi: Türkiye Analizi" Prof.Dr. Nazım 1995 B.84 ŞAKAR, Birgül "Bankacılıkta Pazarlama Açısından Kredi Müşterilerinin Banka Seçiminde Dikkat Ettikleri Kriterler Üzerine Saha Çalışması" Dr.Saadet TANTAN 1995

8 B.85 TUNCER, İ.Meltem "Finansal Serbestleşme ve Türkiye" Dr.Saadet TANTAN 1995 B.86 TURHAN,M.İbrahim "Kamu Kesimi Alacaklarının Makro- Ekonomik Sonuçları ve Türkiye'de Banka Kesimine Etkileri" Prof.Dr. Nazım 1995 B.87 YILMAZ, Alişan "Dünya'da ve Türkiye'de Yatırım Fonları" Prof.Dr. Osman ALTUĞ 1995 B.88 AĞCAKALE, Ali "4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun Tüketici Kredilerine Etkileri" Prof.Dr.İ.Mete DOĞRUER 1996 B.89 AKŞEHİRLİOĞLU,Osman "Bankalarda Yeniden Yapılanma ve Banka Birleşmeleri" Dr. Saadet TANTAN 1996 B.91 ÇAKMAK, İ.Haşim "1980 Sonrası Dönemde Türkiye'de Enflasyon ve Bankacılığa Etkileri" Doç.Dr. Salih DÜRER 1996 B.92 ÇIRAY, Leyla "Bankacılıkta Toplam Kalite Yönetimi ve Türk Bankalarındaki Uygulamalar" Prof.Dr. İsmet BARUTÇUGİL 1996 B.93 EVLİYAOĞLU,H.Kürşat "Sınai İşletmelerin Orta Vadeli Kredi Değerliğinin Belirlenmesi" Doç.Dr.Salih DÜRER 1996 B.94 ILGAR, Aldemir "Avrupa Gümrük Birliği Çerçevesinde Türk Bankacılığının Stratejileri" Doç.Dr. Salih DÜRER 1996 B.95 İNAN, Abdurrahman "Finansal Kiralama Ekonomik Fonksiyonları, Hukuki Niteliği ve Türkiye Uygulaması" Prof.Dr.İlhan 1996 B.96 ÖZGÜR, Hasan "Altın Varlığının Ekonomiye Kazandırılmasında Altın Borsaları ve Altın Bankacılığı" Dr.Saadet TANTAN 1996 B.97 ÖZKÖK, M.Ali "Factoring Uygulamaları ve İşletmeler Üzerine Etkileri" Yrd.Doç.Dr. Mustafa İME 1996

9 B.98 ÖZ, M. Banu "Özelleştirme ve Özelleştirmede Firma Değerlemesi" Yrd. Doç.Dr.Erişah 1996 B.99 SELVİ, Gülay "Avrupa Tek Para Birimine Giden Yolda Avrupa Parasal Entegrasyonun Analizi" Prof.Dr.İlhan 1996 B.100 TOPÇU, Haydar Murat "Türkiye'de Faizsiz Bankacılık" Prof.Dr.Nazım 1996 B.101 YÜKSEL, Aslı "Özellikle Banka İşletmeciliği Açısından İletişim ve Reklam Politikası ve Araçları" Y.Doç.Dr.Mustafa İME 1996 B.102 ES, Hasan "Bankalarda Birleşme ve Devir Üzerine Yasal Bir İnceleme" Y. Doç. Dr. Mustafa İME 1997 B.103 GÜNER, İsmail "Aracı Kurumlarda Muhasebe Düzeni, Muhasebenin Örgütsel Yapısı ve İşleyişi, Yasal Esaslar ve Uygulama" Doç. Dr. Nuran DOYURANGÖL 1997 B.104 GÜREL Funda "Birleşmelerin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi, Türkiye Uygulaması" Prof.. Dr. Vildan SERİN 1997 B.105 İÇTEN, Orkun "Kamusal Yükümlülüklerin İşletmeler Üzerindeki Etkileri" Y. Doç. Dr. Mustafa İME 1997 B.106 KAÇMAZ, Erdal "Dış Ticarette Bir Ödeme Aracı Olarak Akreditif ve Akreditiflerde Rezerv İşlemleri" Doç. Dr. Gürel KONURALP 1997 B.107 KARABEN, Yonca "Uluslararası Bankacılıkta Stratejik Yönetim ve Planlama ve Türkiye Örneği" Prof. Dr. Nazım 1997 B.108 MADENCİ, Timur "Kredi Kartları ve Debit Kart Uygulamaları ve Karlılık Açısından Değerlendirme" Y. Doç. Dr. Mustafa İME 1997 B.109 SARIOĞLU, Engin "Faktoring Uygulamaları ve Muhasebeleştirilmesi" Y. Doç. Dr. Saadet TANTAN 1997

10 B.110 SÜER, Ömür "Nakit Yönetimi ve Bankacılıkta Kurumsal Nakit Yönetimi Uygulaması" Y B AKKOYUN, Alkan "İnşaat Sektöründeki İşletmelerin Kredilendirilmesi (İnşaat Taahüt Firmaları Açısından" Y B.111 AKSEKİ, Pınar "Faiz Riskinden Korunmada Vadeli İşlem Piyasası Araçlarının Kullanımı ve Türkiye'de Uygulama Çalışmaları" Prof. Dr. Vildan SERİN 1998 B.112 ALVER, Berk Timur "Faiz Swap'ı Türk Bankacılık Sektöründeki Yeri ve Uygulanabiliirliği" Prof. Dr. Nazım 1998 B.113 BURSALIOĞLU, Serdar "Türk Sektör Bankacılığında T.C Ziraat Bankası, T.Halk Bankası ve T.Emlak Bankası'nın Yeri ve Önemi" Yard.Doç. Dr.Saadet TANTAN 1998 B.114 DEREBEYOĞLU, İ.Sencan "Avrupa Para Birliği ve Euro'nun Etkileri" Yard.Doç.Dr.Erişah 1998 B.115 DİNÇER, İsmet "Türkiye'de Sermaye Piyasası Araçlarından Hisse Senetlerinin Takas ve Saklanması" Yard.Doç.Dr. Mustafa İME 1998 B.116 KANİZİ, Ebru "Uluslararası Finansmanın K.K.T.C Bankacılığından Analizi" Prof.Dr.İlhan 1998 B.117 KARAKAŞ, Mehmet " Tarihleri Arasında Osmanlı Döneminde Türk Bankacılık Tarihi" Yard.Doç.Dr.Erişah 1998 B.118 MAMEDLİ, Djavid "Serbest Piyasa Ekonomisine Geçişte Azerbaycan'da Bankacılık Sistemi ve Para Politikaları" Yard.Doç.Dr.Suna OKSAY 1998 B.119 OKAY, Esin "Mali Tablolar Analizi ile Türkiye'de Enflasyonun Bankacılık Üzerine Etkileri" Prof. Dr. Nazım 1998 B.120 ÖNER, Nurlan Erol "Finansal Kiralamanın Alternatif Finansman Yöntemi Olan Kredi Kullanımı ile Karşılaştırılması" Yard.Doç.Dr.Erişah 1998

11 B.121 SOLMAZ Ramazan "Türkiye'de Bankalarla Özel Finans Kurumlarının Faaliyetleri: Yasal Çerçeve" Prof. Dr. Nazım 1998 B.122 ŞERİF, Hünkar "Hizmet Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi" Prof. Dr.İ.Mete DOĞRUER 1998 B.123 ULAŞ Bora "Pazarlama ve Bankacılık Uygulamaları, Türk Bankacılık Sektöründe Pazarlamanın Gelişimi ve Uygulama Çalışmaları" Prof. Dr. Müjdat ŞAKAR 1998 B.124 ÜSTÜN, Cemil "Şirketler Arası Birleşme ve Devralmaların İncelenmesi ve Türkiye'deki Durumu" Yard.Doç.Dr.Erişah 1998 B DEMİR, Bilgehan "Firma Değerlemesi" Prof.Dr. İlhan 1998 B TAŞ, Cumhur "Dünya'da ve Türkiye'de Tüketici Finansman Şirketleri ve Uygulama Örnekleri " Doç. Dr. Nuran DOYURANGÖL 1998 B.125 ARIÖZ,Cenk Euro ya Geçiş Sürecinde Türkiye deki Finansal Ürünlerin Analizi Prof.Dr. İlhan 1999 B.126 ÇELİK,Eser Yönetsel Performans Değerlendirmesi Ve Bir Örnek Uygulama Arzı Prof. Dr. Nazım 1999 B.127 EKŞİOĞLU,Tümay Bankacılıkta Kredi Politikası, Risk Unsurları Türkiye deki Bankaların Karşılaştıkları Kredi Problemleri Ve Uygulamaları Prof. Dr. İlhan 1999 B.128 ELBAN, Ali Eyyüp Eximbank Kredi Uygulamaları,Türk Tekstil Ve Konfeksiyon Sektörü Üzerine İnceleme Prof.Dr. Nazım 1999 B.129 ÇELİK, Eser Yönetsel Performans Değerlendirmesi ve Bir Örnek Uygulama Prof. Dr. Nazım 1999 B.130 GÜLAY, Güzhan Endeksler Ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Endeksleri Yard.Doç.Dr.Erişah 1999

12 B.131 İLK,Aykut Türk Bankacılık Sektöründe Otomasyon Sistemleri Yard B.132 PEKİN,Kaan Avrupa Parasal Birliği Ve Euro ya Geçiş,Ödeme Sistemleri Ve Türk Bankacılık Sistemine Etkileri Prof. Dr. İlhan 1999 B.133 SALMAN,Emel Borçlanma Senetlerinin Banka Mali Tabloları Üzerindeki Etkileri Prof. Dr.İlhan 1999 B.134 SİVASLIGİL, Hülya Finansal Kriz Ve 1994 Krizinin Türkiye de Finans Sektörü Üzerine Etkileri Yard. Doç Dr.Erişah 1999 B.135 SORUKLU, Leman Banka Sermayesi Ve Risk Prof. Dr. İlhan 1999 B.136 TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ, Başak Kredi Birlikleri : Alternatif Finansal Aracı Kurum Olarak Analizi Prof. Dr. İlhan 1999 B.137 YEŞİLYAPRAK,Mehmet Yeni Vergi Yasasına Göre Bankalarda Kurumlar Vergisi Ve Kar Dağıtımı Prof.Dr. İlhan 1999 B.138 AKDEMİR, Adem Ticari Bankalarda Şubelerin Performanslarının Ölçülmesi Doç. Dr. Erişah 2000 B.139 ASLAN, Özgür Uluslar arası Likidite Sorunu Çerçevesinde Şili, Meksika ve Asya Krizlerinin Değerlendirilmesi Doç. Dr. Suna OKSAY 2000 B.140 ÇATIKKAŞ, Özgür Çok Uluslu Şirketler Teorileri Çerçevesinde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının İncelenerek Türkiye Açısından Değerlendirilmesi Yard.Doç.Dr.Suna OKSAY 2000 B.141 DELİKANLI, Umut Avrupa Tek Para Sisteminin Türk ve Dünya Ekonomisine Etkileri Yard. Doç.Dr. Hayati 2000 B.142 GÜLAY,Veclal Bankalarda Mali Analiz Ve Enflasyon İlişkisi Doç.Dr.Erişah 2000

13 B.143 GÜNCELER, Bülent Bankacılıkta Müşteri Odaklı Hizmet : Normatif Bir Yaklaşım Prof. Dr.Nazım 2000 B.144 İNCE, İsmail Dünya da ve Türkiye de Yaşanılan Krizler :Finansal Serbestleşme Hareketleri Doç. DR.Suna OKSAY 2000 B.145 KAHRAMAN, Siyami Banka Aktif Pasif Yönetiminde Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri Prof. Dr. Niyazi BERK 2000 B.146 KORAL, Derya Globalleşme Sürecinde Uluslar arası Bankacılığın İşlevi ve Türkiye Uygulaması Prof. Dr. Nazım 2000 B.147 MİSGE, Halime Finansal Piyasalar ve Merkez Bankacılığı Prof.Dr. Nazım 2000 B.148 OLCAYTO, Ebru Ticari Bankalarda Krediler Açısından Alternatif Kaynaklar Prof.Dr. İlhan 2000 B.149 POLAT, Ali Avrupa Merkez Bankasının Oluşumu, Para Politikası, Uygulama Sorunları Ve Türkiye ye Etkileri Prof.Dr. İlhan 2000 B.150 SELÇUK, Bora Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları ve Performans Değerlemesi Doç. Dr. Hayri KOZANOĞLU 2000 B.151 SEVEN, Yasemin Türkiye İş Bankası nın Yapısı Gelişimi Ve Bankacılık Sektöründeki Yeri Yard. Doç.Dr.Erişah 2000 B.152 ŞAHİN, Dilfuruz Elektronik Bankacılığın Küreselleşmedeki Rolü Yrd.Doç. Hayati 2000 B.153 TAKAK,Derya Koral Globalleşme Sürecindeki Uluslararası Bankacılığın İşlevi ve Türkiye Uygulaması Prof.Dr. Nazım 2000 B.154 TEMURCİ, Selim Döviz Kurundaki Değişimin Dış Ticaret Dengesi Üzerindeki Etkisi : Türkiye Örneği Prof. Dr. İlhan Uludağ 2000

14 B.155 AKKALE, Şeyda Banu Faktoring te Erken Uyarı Sistemleri ve Bir Örnek Olay Çözümü Prof. Dr. Nazım B.156 ATAÇ, Başar Türkiye de T.C.M.B. Tarafından Uygulanan Faiz Politikaları ve Finans Sektörüne Etkileri B.157 BABACAN, Çağatay Kurumsal/Ticari Bankacılıkta İşlem Kalitesini Yükseltme Sürecinde Uyulması Gerekli Prensipler Prof. Dr. Canan ÇETİN B.158 ÇAĞIL, Gülcan Sermaye Maliyeti ve Optimal Sermaye Yapısı Yrd. Doç. Dr. Saadet TANTAN B.159 ÇAĞLAR, Mesut Cemal Batık Bankalar ve Türk Bankacılık Sektörü (Mali Bünye Bozuklukları Düzenleyici Çalışmalar) B.160 ÇALIK, Adnan Firmalarda Nakit Yönetimi ve Nakit Yönetiminin Banka Karlılığı Üzerindeki Etkileri Yrd. Doç. Dr. İ. Özlem KOÇ Para Kurulu, Dünya da Para Kurulu Uygulamaları ve B.161 ÇAVLI, Vedat Performans Değerlendirmesi, İsrail de 1980 lerde Uygulanan İstikrar Programları ve de B Programların Etkinliğinin İncelenmesi Prof. Dr. İlhan B.162 ÇETİNKAYA, Murat Uluslarası Para Fonu IMF ve Türkiye Dezenflasyon Programı B.163 ERDOĞDU, Aylin Türkiye de Kobilerin Finansmanında Risk Sermayesinin Rolü ve Önemi Yrd. Doç. Dr. Suna OKSAY B.164 GÖKLER, Ozan Göksel Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Enflasyon Süreci B.165 GÜLMÜŞ, Faruk Türk ve Dünya Bankacılık Sisteminde İhracat Kredileri ile İhracat Kredi Sigorta / Garanti Programlarının Yeri Ülke Uygulamaları Prof. Dr. İlhan B.166 GÜMRÜKÇÜ, Bahar Türkiye de Özel Finans Kurumları Açısından Leasing İşlemleri Yrd. Doç. Dr. Veysi SEVİĞ

15 B.167 İŞLER, Dina Avrupa Para Birliği, Avrupa Para Biriminin Hayata Geçişi ve İşleyişi; Türkiye Üzerine Etlileri Prof. Dr. Nazım B.168 KESKİN, Huzur Globalleşen Dünya Ekonomisinde Türkiye deki Yatırım Ortaklığı Uygulaması Prof. Dr. İlhan B.169 ÖNENÇ, Cemil Cem Kamu Sektörü Borçlanma Gereği ve Açıklarının Finansmanı için Uygulanan Borçlanma Yöntemleri B.170 ÖZGÜN, Zekai Bankacılıkta Risk Kavramı ve Denetim Yrd. Doç. Dr. Altan MAHSUN B.171 ŞENKESEN, Evrim Banka Kredi Kanalı ve Banka Kredi Kanalının Var Modeli ile Testi Yrd. Doç. Dr. Suna OKSAY B.172 ŞENTÜRK, Okhan Tüketici Finansman Şirketlerinin Yapısı ve Finansman Şirketleri İçindeki Yeri: Dünya ve Türkiye Uygulamaları Prof. Dr. İlhan B.173 TAN, Çiğdem Bankalarda Risk Derecelendirilmesi Prof. Dr. Niyazi BERK B.174 TAŞÇI, İlker Dünya da ve Türkiye de Call Center Uygulamaları, Gelişen Teknolojinin İstihdam Üzerindeki Etkileri B.175 TECİMER, Yalçın Finansal Verilerden Yararlanarak İşletmelerin Kredi Değerlemesi ve Vak a Çalışması B.176 TÜKEL, Ayça Derecelendirme Yöntemi ile Risk Analizi ve Otomotiv Sektörüne Uyarlanması Prof. Dr. Niyazi BERK B.177 UĞUR, Barış Serbest Piyasa Ekonomisine Geçiş Süresince Bulgaristan Örneği B.178 UYSAL, Murat Enflasyon Hedeflemesi Dünya da ve Türkiye deki Uygulamaları

16 B.179 YARIZ, Ahmet Kurumsal finansmanın Fon Kaynakları ve Dövizli Borçlanma Alternatifinin Analizi Yrd. Doç. Dr. Hayati B KARADAĞ, Mehmet Mete " Franchising ve Türkiye Uygulaması" B ÇAĞLAR, M. Cemal "Batık Bankalar ve Türk Bankacılık Sistemi (Mali Bünye Bozuklukları ve Düzenleyici Çalışmalar)" B.180 ALEV AYKIN, Songül Menkul Kıymet Derecelendirmesi (Rating) ve Örnek Uygulama Doç. Dr. Hayri KOZANOĞLU B.181 ALPAY, Orhan Bankacılık Sektöründe Yeni Dağıtım Kanalları ve Bu Kanalların Yönetimine Etkileri (Bir Örnek Uygulama Üzerine İnceleme) Yrd. Doç. Dr. Hayati B.182 BOYOĞLU, Özgür Eyüp Bankacılık Krizleri, Dünya da ve Türkiye de Yaşanan Bankacılık Krizleri, Bankacılık Krizlerine Karşı Alınan Önlemler ve Çözüm Önerileri Yrd. Doç. Dr. Hayati B.183 CÖMERT, Alper Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarında Finansal Yapı, Büyüme, Strateji ve Portföy Teorisi Prensiplerinin Gayrimenkul Portföyüne Uygulanması Yrd. Doç. Dr. Hayati B.184 ÇELİK, Işık Dünya da ve Türkiye Ekonomisinde Kobilerin Yeri ve Finansal Sorunlarına Çözüm Önerileri Yrd. Doç. Dr. Hayati B.185 DARICI, Adem Bankacılık Sektöründe Tahsili Gecikmiş alacaklar Sorunu Doç. Dr. Hasan SELÇUK B.186 DEMİRAY, Murat Banka Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Prof. Dr. İlhan B.187 DÖKDÖK, Özür Türkiye de ve Dünya da Mevduat Sigorta Sistemi Doç. Dr. Suna OKSAY B.188 EGE, Barış Türkiye de Kamu Bankaları ve Bankacılık Sektöründeki Yeri

17 B.189 EKTİREN, Murat Çalışanları Hisse Senedi Edindirme Planları ve Türkiye İncelemesi Doç. Dr. Suna OKSAY B.190 EMİREL, Fatih Türk Bankacılık Sisteminde Etkinlik Analizi (Veri Zarflama Analizi Uygulaması) Prof. Dr. Nazım B.191 EREN, Mehmet Mete Elektronik Ticarette Bankaların İnternet Stratejileri Yrd. Doç. Dr. Hayati B.192 ERGÜN, Hacı Haydar Bankacılıkta Yeni Risk Yönetimi Anlayışı ve Teknikleri Prof. Dr. İlhan B.193 GÜL, Recep Küreselleşme ve Teknolojik Gelişmelerin Bankacılık Sektörüne Etkileri Yrd. Doç. Dr. Suna OKSAY B.194 GÜNDÜZ, Feyza Türk Bankacılık Sisteminde İç Denetim Sistemi B.195 GÜNÜŞEN, İpek Türkiye de Konut Sorunu ve Finansman Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Hayati B.196 KARAKOÇ, Kenan Oğuz Rekabet Kurallarının Uluslarasılaşması ve Uluslar arası Örgütlerin Rekabet Politikaları Prof. Dr. Erol KATIRCIOĞLU B.197 KORHAN, Mustafa Finansal Krizler ve Bankacılık Sektörü Prof. Dr. İlhan B.198 MUĞALOĞLU, Yusuf İzzettin Avrupa Sermaye Piyasalarının Bütünleşme Yönünde Yeniden Yapılanması ve Türk Sermaye Piyasalarının Avrupa Sermaye Piyasalarına Entgrasyonu Prof. Dr. İlhan B.199 OVALI, Süleyman Rekabet Kavramı Açısından Mevduat Sigorta Fonu ve Türkiye Uygulaması Prof. Dr. Nazım B.200 SÜER, Gökçen Bankacılıkta Risk Yönetimi ve Türkiye Uygulamaları

18 B.201 TEKİNALP, Meltem Bireysel Yatımcılar Açısından Finansal Yatırım Alternatifleri ve Risk Getiri Dengesi Yrd. Doç. Dr. Hayati 2003 B.202 YAKIN, Abdurrahman Ferhan Yatırımların Değerlendirilmesinde Hisse Senetleri ve Hisse Senetlerinde Temel/Teknik Analiz Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Altan MAHSUN B.203 AKOĞLU, Sinan Kerim "Türk Bankacılık Sistemindeki Teknolojik Gelişmeler, Telefon, İnternet, Telefon, İnternet Bankacılığının Gelişimi veuygulamaları" Prof. Dr. İlhan 2003 B.204 TÜRKÖZ, Ahmet "Türkiye'de Uygulanan Para Politikalarının Etkinliği ve Bankacılık Sektörüne Etkileri" 2003 B.207 İSMAİL, Nebahat Bankacılık Sektörü Performansının Makroekonomik Performans Üzerindeki Etkisi 2003 B.208 AKIN, Faruk Dünyada Uygulanan Bankacılık Denetim Sistemleri ve Türk Bankacılık Denetim Sistemi ile Karşılaştırılması Prof.Dr.İlhan 2003 B.209 YAMAN, Göksel Döviz Kuru ve Faiz Oranlarındaki Değişmelerin Enflasyon Üzerindeki Etkileri ve Türkiye Uygulaması Doç.Dr.Hasan SELÇUK 2003 B.210 ZÜLFÜGAROV, Asim Bağımsızlık Sonrası Uzun Vadeli Kredilerin Azerbaycan Ekonomisi Üzerine Etkileri Doç.Dr.Hasan SELÇUK 2004 B.211 ERGÜN, H.Haydar Bankacılıkta Yeni Risk Yönetimi Anlayışı ve Teknikleri Prof.Dr.İlhan B.212 KARCI, Tolga Bireysel Emeklilik Sisteminde Hizmetin Pazarlanması Aşamasındaki Dağıtım Kanalları ve İşleyişi Doç.Dr.Erişah 2004 B.213 ÇOBAN, Neşe Bankalarda Dış Raporlamanın Etkinliği Üzerine Bir Değerlendirme Prof.Dr.Nuran Cömert DOYRANGÖL 2004 B.214 GÜRLER, Sarper Uluslararası Bankacılık ve Uluslararası Bankaların Türk Bankacılık Sistemine Etkileri Doç.Dr. Erişah 2004

19 B.215 ASANOV, Uran Kırgızistan Cumhuriyeti Temel Ekonomik Göstergeler ve Bankacılık Sektörü 2004 B.216 MEHMEDOV, Muhammed Azerbaycan' da Kredi Kurumları ve Kobi'lerin Finansmanı 2004 B.217 ÖZYİĞİT, Dilek İstikrar Politikalarında Uluslararası Para Fonu' nun ( IMF ) Rolü ve Türkiye Uygulaması Doç.Dr.Hasan SELÇUK 2003 B.218 BÜYÜKİZGİ, Hayrettin Rekabet Stratejileri ve Yoğunlaşma: Türkiye' de Çimento Sektör Analizi ve Çimento Sektöründe Rekabet Stratejileri Prof.Dr.Niyazi BERK 2004 B.219 ZEYNALOV, Anar Azerbaycan Merkez Bankası ve Finansal Piyasaların Gelişim Aşamaları 2004 B.220 SAYGEÇİTLİ, Dilan Yatırım ve Emeklilik Fonlarının Türkiye ve Dünyadaki Yeri ve Karşılaştırılması 2004 B.221 ÇERÇİ, Ahmet Serkan Türkiye' de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme Etkisi Doç.Dr.Erişah 2004 B.222 KAYA, Ömer Bireysel Emeklilik Sisteminden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi Prof.Dr.Ahmet CANOĞLU 2004 B.223 ŞAKLAROĞLU, Sezai Futbol Kulüplerinin Şirketleşmesi ve Halka Açılması Prof.Dr.İlhan 2004 B.224 TOKTABEKULU, Eltay Makro Ekonomik Göstergelerdeki Değişimlerin Firmalara Etkisi 2003 B.225 IŞIL, Gökhan Kamu Açıklarının Ekonomik Etkileri ve Türkiye Uygulaması Doç.Dr.Erişah 2003 B.226 ÖZGÜREL, Mustafa Sinan Meksika ve Türkiyede Ortaya Çıkan Döviz Krizlerinin Bankacılık Sektörü Üzerindeki Etkilerinin Mukayeseli Analizi Doç.Dr.Suna OKSAY 2005

20 B.227 KÜTÜKOĞLU, Kerem Ticari Bankalarda Aktif Pasif Yönetimi ve Ölçeklerine Göre Seçilen Bankalarda Camels Analizi Uygulaması Doç.Dr.Hasan SELÇUK 2004 B.228 ÇAKMAK, Ahmet Enflasyon Hedeflemesi, Ülke Uygulamalarına Örnekler ve Türkiye' de Uygulanabilirliği Doç.Dr.Erişah 2005 B.230 BÖLÜKTEPE, Tuba Kobi'lerde Finansal Destek Politikaları: Türkiye Uygulaması Doç.Dr. Erişah 2005 B.231 ŞAHİN, Nur Finansal Küreselleşmenin Teknolojik ve Organizasyonel Altyapısı ve Türkiye'deki Uygulamalar Yrd.Doç.Dr. Hayati 2005 B.232 ÖZBEK, Ekin Tüketici Finansmanı Çerçevesinde Taşıt Kredilerinin İşlevselliği Yrd.Doç.Dr. Hayati 2005 B.233 FİTOZ, Mine Mal ve Sorumluluk Sigortalarının Avrupa Birliği ile Karşılaştırmalı Analizi Prof.Dr.Niyazi BERK 2005 B.234 DEMİRKAYA,Burak Demirkaya Bankaların Vergisel Denetimi Doç.Dr.Erişah 2005 B.235 SERDAR, Alper Bankacılıkta Riskler ve Risk Yönetimindeki Değişim Sürecinin Kriz Sonrası Türk Bankacılık Sisteminin Yapısı Açısından Değerlendirilmesi Yard.Doç.Dr. Hayati 2005 B.236 AGHAYEV, Ilgar Toplam Kalite Yönetimi ve Bankacılık Sektörüne Yönelik Uygulamalar Doç.Dr. Hasan SELÇUK 2005 B.237 TERZİ, Sibel Bankaların Kredi Sözleşmesinden Doğan Alacaklarının Teminat Altına Aıınması Yrd.Doç.Dr. Hayati 2005 B.238 HUMANIZLI, Mustafa Para Benzeri Bir Varlık Olarak Kredi Kartları:Taksitli Kredi Kart Sistemine Geçiş ve Bir Uygulama Doç.Dr. Erişah 2005 B.239 DÖNMEZ, Can Banka Kredi Derecelendirmeleri: Bir Uygulama Prof.Dr. Erişah 2005

21 B.240 KALE, İsmet Volatilite Değerleme ve Tahmini için Garch Modellerinin Kullanımı Yrd.Doç.Dr.Bahadtin RÜZGAR B.241 YÖRÜK,Umut Volkan Türkiye' de Kamu Borçlanması ve IMF Programları Yrd.Doç.Dr. Hayati B.242 KEMALOĞLU, Yıldız B Tipi Yatırım Fonlarının Kurucu Banka Karlılıkları Üzerindeki Etkileri Prof.Dr.Orhan ŞENER B.243 MERCAN, Devrim İlhan Basel II Kriterleri Çerçevesinde Türk Bankacılık Sektöründeki Sermaye Yeterliliği Sorununun İncelenmesi Prof.Dr.Cemal İBİŞ B.244 AMİROV, Matin Bankacılık Sektöründe Müşteri İlişkileri Yönetimi, Türkiye Değerlemesi ve Bir Uygulama Prof.Dr. Erişah B.245 BALKAN, Bülent Bankacılıkta Temel Etik Yaklaşım Yrd.Doç.Dr. Hayati B.246 ERÜSTÜN, Cenk Türk Bankacılık Sisteminde Bankacılık Hizmet Gelirlerini Arttırma Alternatifleri: Yeni Ürünler Prof.Dr. Erişah B.247 ALPASLAN, Onur Bankacılıkta İnsan Kaynakları Planlamaı ve Personel Temin Süreci Prof.Dr. Erişah B.248 ÖZKAY, Ömer Çokuluslu Bankaların Krizi Sonrasında Türk Bankalarına Yönelik Olarak Artan İlgisi ve Bu Durumun Türk Bankacılık Sistemi Üzerinde Olası Etkileri Yrd.Doç.Dr.Murat AKBALIK

22 B.249 TAŞÇI, İlker Bankacılıkta Kredi Riski Yönetimi Bir Karşılaştırma Türkiye- Japonya Yrd.Doç.Dr.Altan MASUN B.250 IŞIK, Mustafa Yabancı Bankaların Türk Bankacılık Sektöründeki Payı ve Ekonomik Gelişmeye Katkısı Prof.Dr. Erişah B.251 AĞIRALİOĞLU, Saltuk Türkiye'de Para Talebinin Analizi Prof.Dr. Erişah B.252 AŞKIN, Mehmet Mustafa İkibinli Yıllardaki Türk Sermaye Piyasası ve Aracı Kuruluşların Performans Gelişimi Yrd.Doç.Dr.Murat AKBALIK B.253 ÜNEN, Serap Bankacılık Gözetim Sisteminde İç Denetimin Dış Denetimi Destekleme Koşulları B 254 TÜRKKAN, Duygu Türk Dış Ticaret Dengesinde Tekstil Sektörünün Rolü ve Finansman Olanakları B 255 YAHŞİ, Fahrettin Uygulanmakta Olan Makro Ekonomik Politikaların Bankacılık Krizleri Üzerindeki Etkileri Prof.Dr.Cemal İBİŞ B 256 KARADAŞ,Sadık Türk Bankacılık Sisteminin Verimlilik Açısından Değerlendirilmesi Prof.Dr.Erişah B 257 AYAN, Engin Türk Vergi Sistemi ve Vergi Sistemimizin Etkinlik Açısından Değerlendirilmesi B 258 BAŞARIR, Mustafa Bankalarda Teknoloji Riski ve Yönetimi B 259 BERBERCUMA, Hakan Mortgage Konut Finansman Sistemi ve Türkiye'deki Yapı Prof.Dr.Erişah B 260 YILDIRIM, Hilali Bankalarda Operasyonel Risk Yönetimi ve Bir Uygulama Prof.Dr.Erişah

23 B 261 VURAL,Neslihan Rezzan Türk Bankacılık Sisteminde Operasyonel Risk ve Bir Model Prof.Dr.Erişah B262 İSMAİLOV, ilgar Azerbaycan'da Doğrudan Yabncı Sermaye Yatırımları 2007 B 264 ÇİMEN,Demet Bankalarda Sermaye Yapısı,Değişiklikler ve Hizmet Etkinliğine Katkıları 2007 B 265 LAPÇİN, Hacer Banka Birleşme ve Devralmalarında Banka Değer Tespiti Prof.Dr.İlhan 2007 B 266 TURGANBAYEV, Berik Kazakistan'da Dış Yatırımların Yapısı ve Gelişimi 2007 B 267 KARACA,Duriye Defne Türev Ürünlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Türkiyedeki Bankalarda Uygulanmasına Yönelik Bir Araştırma Prof.Dr.Cemal İBİŞ 2007 B 268 KARAKURT, Rıza Gelişmekte Olan Ülkelerde Bankacılık Sektöründe Yabancı Sermaye ve Türkiye Yrd.Doç.Dr.Ufuk BAŞOĞLU 2007 B 269 TURGUT, Alper Hazine Müsteşarlığının Düzenlediği Hazine Bonosu İhalelerinde İhale Fiyatının İhale Öncesi Tahmin Edilebilirliği ve Bir Uygulama Yrd.Doç.Dr.Ufuk BAŞOĞLU 2007 B 270 YILDIRTAN, Artan Enerji Politikalarının Dünya Finans Hareketlerine Etkisi 2007 B 271 DÖNMEZ,Dağhan Bankacılıkta Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bir Çağrı Merkezi Uygulaması Prof.Dr.Erişah 2008 B 272 TOPALOĞLU,Osman Burak Uluslarüstü Bankacılık Gelişimi ve Türkiye Uygulaması Yrd.Doç.Dr.Ufuk BAŞOĞLU 2008 B 273 BALKAN,İsmail Bankalarda Denetim Komitelerinin Etkinliği Yrd.Doç.Dr.Murat AKBALIK 2008

İçindekiler (Detaylı)

İçindekiler (Detaylı) İçindekiler (Detaylı) Önsöz İçindekiler (Özet) İçindekiler (Detaylı) Tablolar Listesi Grafikler Listesi Şekiller Listesi Ayrım I Genel Çerçeve: Temel Kavramlar ve Kuramlar 1 Bölüm 1. Para 3 1.1. Tanımı

Detaylı

MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015

MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015 MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ 1990 Sonrası süreçte gümrük duvarlarının kalkması, 3. Dünya ülkelerinde ucuz iş

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU 2005-2006 KATALOĞU İ.Ü.Basımevi Müdürlüğü İSTANBUL-2005-08-05 Tel:632 35 04-631 35 05 1 Copright 2005 İ.Ü.Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Her

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, NAZİLLİ İKTİSADÎ ve İDARÎ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve FİNANSMAN BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ISL 101 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 1 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2006-2007 KATALOĞU İ.Ü. Basımevi Müdürlüğü İSTANBUL-22-08-2006 Tel: 0(212)632 35 04-0(212)631 35 05 3 Copright 2006 İ.Ü.Sosyal Bilimler Meslek

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK YÜKSEKLOKULU SİGORTACILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK YÜKSEKLOKULU SİGORTACILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK YÜKSEKLOKULU SİGORTACILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Yıl 1; Yarıyıl 1 No Ders Kodu 1. YARIYIL Ders Adı T U Kredi ECTS 1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 1 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2008-2009 KATALOĞU İ.Ü. Basımevi Müdürlüğü İSTANBUL-22-08-2008 Tel: 0(212)632 35 04-0(212)631 35 05 3 Copyright 2007 İ.Ü.Sosyal Bilimler Meslek

Detaylı

Bölgemizdeki Lokomotif Sektörlerinin Rekabet Gücünü Artırmak İçin Çalışıyoruz

Bölgemizdeki Lokomotif Sektörlerinin Rekabet Gücünü Artırmak İçin Çalışıyoruz No Dergi/Kitap Adı Makale Adı 1 Kalkınmada Anahtar Verimlilik 1 Kalkınmada Anahtar Verimlilik 1 Kalkınmada Anahtar Verimlilik Küresel Kent İstanbul İçin Çalışan Bir Çözüm Merkezi : İstanbul Kalkınma Ajansı

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha)

ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha) ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini gerektirmez;

Detaylı

Ak, Fırat İşverence çalışanı için ödenen özel sağlık sigorta primleri SSK primine tabi midir? 68(2004),211-213

Ak, Fırat İşverence çalışanı için ödenen özel sağlık sigorta primleri SSK primine tabi midir? 68(2004),211-213 KİŞİ ADLARI DİZİNİ Açan, Fettah ; Sönmez, Feriştah Borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi 68(2004),140-157 Ak, Ahmet Bilgi edinme hakkı kanunu ve vergi mahremiyeti 66(2004),141-149 Ak, Fırat İşverence

Detaylı

MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.

MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. Bu Kılavuz MK Kurumsal Gelişim Çözümleri tarafından kurumunuzu personelinize yönelik düzenleyebileceğimiz eğitimler hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Eğitim içerikleri taslak niteliğindedir.

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 1 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2007-2008 KATALOĞU İ.Ü. Basımevi Müdürlüğü İSTANBUL-22-08-2007 Tel: 0(212)632 35 04-0(212)631 35 05 3 Copyright 2007 İ.Ü.Sosyal Bilimler Meslek

Detaylı

MERCEK 1 (1996 Ocak)

MERCEK 1 (1996 Ocak) MERCEK 1 (1996 Ocak) 1. Prof. Dr. Doğan Kargül Gümrük Birliği ne Bakış 2. Dr. Üzeyir Garih Kurumlarda Yeniden Yapılanmada Yöntemler 3. Prof. Dr. Nusret Ekin Küreselleşme ve Endüstri İlişkilerinde Yeni

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 KATALOĞU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 KATALOĞU 1 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 KATALOĞU İ.Ü. Basımevi Müdürlüğü İSTANBUL-22-08-2008 Tel: 0(212)632 35 04-0(212)631 35 05 Copyright 2007 İ.Ü.Sosyal Bilimler Meslek

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MUHASEBE I (3-0) 3 Muhasebenin tanımı, fonksiyonları ve gelişimi, muhasebenin genel kavramları ve genel kabul

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ I T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TEZİN ADI BDDK STANDARTLARINA GÖRE BANKALARDA PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ: T.C. ZİRAAT BANKASI ÖRNEĞİ ÖĞRENCİNİN

Detaylı

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013 ABD BD PRG ADI SOYADI MEZUNIYET TARIHI TEZ KONUSU YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 "Genç Tüketicilerin Demografik Özelliklerinin Marka Tercih Etme Nedenlerinde ve Marka Sadakatlerinde Oluşturduğu

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS MEZUNLARI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS MEZUNLARI Mualla (Gülin) ŞAHİN Ahmet SOFUOĞLU Ramazan ARMAĞAN CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS MEZUNLARI Öğrenci Adı Tez Konusu Danışman Adı Bölümü Yılı Türk

Detaylı

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri: Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders, sistem yazılımları (Windows)

Detaylı

çözümler üretiyoruz...

çözümler üretiyoruz... RiskActive 05 Danışmanlık Hizmetlerimiz 06 Yazılım Çözümlerimiz 08 Eğitim Hizmetlerimiz 09 Akılcı çözümler üretiyoruz... Eğitimlerimiz Para ve Sermaye Piyasası Eğitimleri Risk Yönetimi Eğitimleri 10 13

Detaylı

2010 FAALİYET RAPORU

2010 FAALİYET RAPORU 2010 FAALİYET RAPORU Bölüm I: Sunuş 4 Vizyon, Misyon, Stratejik Hedefleri 5 Kısaca Bank Asya 6 Başlıca Göstergeler 8 Bank Asya nın Sektördeki Konumu 10 Bank Asya nın Büyüme Stratejisi 14 Kilometre Taşları

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK LİSANS EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK LİSANS EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÜNİVERSİTELERDE SİGORTACILIK LİSANS EĞİTİMİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 16-17 NİSAN 2011 / İSTANBUL ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ Moderatör : Turusan BAĞCI İstanbul

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

(Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.)

(Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.) II.YARIYIL I.YARIYIL (Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.) (2010/2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN UYGULANACAK) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005.

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005. BİRİNCİ YARIYIL İŞL 113 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar. Türk toplumunda hukukun kaynakları. Kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı. Kanunlar

Detaylı