BANKACILIK YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BANKACILIK YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN"

Transkript

1 BANKACILIK YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN YIL B.2 BEKTAŞ, Erol "Ticari Bankalarda Fon Kaynak ve Kullanım Etkinliği:Ticari Kredilerin Fiyatlandırılmasına İlişkin Bir İnceleme" Doç.Dr. Nazım 1991 B.3 BOZKURT, Yıldız "Risk Managment in Assesment: A Tool For Effective Loan Management" Yrd. Doç.Dr.A.Osman GÜRBÜZ 1991 B.4 BOZYİĞİT,Hakan "A Major Function of A Bank's Treasury: New products in FX Management" Dr. Öztin AKGÜÇ 1991 B.5 ÇEVİK, Rasim "Bankacılıkta Teknolojik Yenilikler ve Türkiye'deki Uygulama" Prof.Dr.İlhan 1991 B.6, Hayati M "Alternative Products of Internatıonal FX Markets" Prof.Dr.İlhan 1991 B.7 ERKOÇ, M. Tanju: "Amerika Birleşik Devletleri'nde Kredi Birlikleri ve Finansal Denetimi" Yrd.Doç.Dr.A. Osman GÜRBÜZ 1991 B.8 GAYRETLİ, Ahmet "A Study of Marketing of Services and its Application in Bank Services" Yrd.Doç.Dr.A. Osman GÜRBÜZ 1991 B.9 KAYACAN, Murad "Options on Equity Instrument and Applicability in Turkey" Yrd.Doç.Dr.A. Osman GÜRBÜZ 1991 B.10 KILIÇ, Hasan "Türkiye'de Özelleştirme" : Prof.Dr.İlhan, Dr.Şükrü KURŞUNOĞLU 1991 B.11 KOÇ, İ. Özlem "Bankalarda Kısa Süreli Fonların Yönetimi" Doç.Dr. A. Osman GÜRBÜZ 1991 B.12 MURATOĞLU,S.Feride "Banking Graduate Programme Leasing in Turkey and European Community" Öztin AKGÜÇ 1991

2 B.13 ÖZPEK, Hasan Basri: "Türkiye'de Bankacılık Eğitimi" Prof.Dr. İlhan, Bülent ARDANIÇ 1991 B.14 SEVİNÇ, Asuman "Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özel Kesime Transferi Özelleştirme" Prof.Dr. İlhan, Bülent GÜNCELER 1991 B.15 SÜER, Selda "Strategic Plannig for Effective Bank (EKE) Marketing Application to Turkish Banking System" Dr.Öztin AKGÜÇ 1991 B.16 TAŞÇI, Celal "Forward Operations and Market Mechanism in Securities Market Focusing on Options" Yrd.Doç.Dr.Osman GÜRBÜZ 1991 B.17 TOKSÖZ, Özlem "Brief introduction to internatıonal Trade Products and Factoring" Prof.Dr.İlhan 1991 B.18 ÜNÜVAR, A.Raif "A Capital Assets Pricing Model Based System Design for Stock Performance Measurement in İstanbul Stock Exchange" Yrd.Doç.Dr.Osman GÜRBÜZ 1991 B.19 AKER, Sami "Bank's Image and Future" Doç.Dr.Nazım 1992 B.20 AKKAYA, Avni "Orta Vadeli Krediler Açısından Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi" Prof.Dr.Fahiman TEKİL 1992 B.21 ALPSÜ, İ.Müfit :"Mali Vadeli İşlem Piyasaları Üzerine Bir İnceleme" Prof.Dr. İlhan 1992 B.22 CİNİSLİ,Elif S "The International Monetary System and Exchange Rates" Dr. Şükrü KURŞUNOĞLU 1992 B.23 DAĞISTAN, Canan "Muhabir Bankacılık" Prof.Dr.İlhan, Dr.Şükrü KURŞUNOĞLU 1992 B.24 GÜVEN, Canan "Bankacılıkta Stratejik Planlama" Prof.Dr.İlhan 1992

3 B.25 OĞAN, Sinan "Azerbaycan Cumhuriyetinde Ekonomik ve finansal sektörün yapısal analizi" Doç.Dr.Vildan SERİN 1992 B.26 OKUMUŞ,H.Şaduman: "Büyüme Amaçlı Şirket Birleşmeleri" Yard.Doç.Dr.A. Osman GÜRBÜZ 1992 B.27 ÖZGÜR, Ergün "Gelecek İşlem Borsaları İşlemler ve Türkiye Örneği" Yard.Doç.Dr.A. Osman GÜRBÜZ 1992 B.28 ŞENSOY, Derya "Türkiye'de Turizm Sektörünün İşletme Dönemi Finansmanında Yeni Bir Model: Factoring" Doç.Dr.Vildan SERİN 1992 B.29 TUTAL, Mehmet "Bağımsız Denetim ve Bankacılık Sektöründeki Yeri" Doç.Dr. Nazım 1992 B.30 YÜCEL, Ufuk Bala "Bankacılıkta Fon Yönetiminde Yeni Bir Boyut: Aktif-Pasif Yönetimi" Doç.Dr. Nazım 1992 B.31 KÜTAHNECİOĞLU,A. Rıza "Bankacılıkta Kredi Pazarlama ve Kredilerde Verimlilik" Prof.Dr.İlhan 1992 B.32 AKBALIK, Murat :"Türkiye'de Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Finansal Sorunları" Prof.Dr. İlhan 1993 B.33 AKDİL, Betül "Ticari Bankalarda Verimlilik ve Etkinlik Analizi" Doç.Dr. Nazım 1993 B.34 BÜK, Arzu "Türkiye Emtia Piyasalarında Futures ve Opsiyon İşlemlerinin Uygulanabilirliği" Prof.Dr. İlhan 1993 B.35 Çoşar, Ülkü "Bankacılıkta Bilgisayar Teknolojisinin Etkinliği ve Türk Bankacılığındaki Uygulamalar" Prof.Dr.Niyazi BERK 1993 B.36 BÜRÜMCEKÇİ, F.Haluk :"Opsiyonlar: Strateji Fiyatlama Modelleri ve Türkiye Uygulamaları" Prof.Dr. Fahiman TEKİL 1993

4 B.37 CAFEROV, Etibar "Azerbaycan Bankacılık Sisteminin Yapısı ve Sorunları Bankacılık Sektöründe Son Gelişmeler" Doç.Dr. Nazım 1993 B.38 ERDEM, V.Didem "Dünyada ve Türkiye'de Altın Ticareti" Prof.Dr.İsmet BARUTÇUGİL 1993 B.39 GÜNDÜZ, Lokman "Türk Cumhuriyetlerinin Sosyo-Ekonomik Transformasyonu ve Piyasa Ekonomisine Geçiş Süreçleri" Prof.Dr.Nazım 1993 B.40 GÜRER, Aylin "Çalışma Sermayesi Yönetimi" Prof.Dr. Niyazi BERK 1993 B.41 KAVCIOĞLU, Şahap :"Alternatif Finansman Teknikleri: Factoring- Forfaiting- Leasing" Doç.Dr. Nazım 1993 B.42 KİNAY, Alp "Bankalarda Hazine Bölümü Yönetimi Optimizasyona Yönelik Uygulama Çözüm ve Öneriler" Doç.Dr. Nazım 1993 B.43 ÖREN, Resmigül "Çok Uluslu Şirketlerin Finansal Yönden Değerlendirilmesi" Prof.Dr. İlhan 1993 B.44 ÖZ, Oktar :"Finansal Planlama, Bütçeleme, Nakit Akışı Analizi ve Bir Uygulama" Prof.Dr. İlhan 1993 B.45 ŞEN, Zeki "Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma ve Arbitraj Fiyatlama Modeli IMKB Üzerine Bir Deneme" Doç.Dr. Salih Durer 1993 B.46 TUNCER,Özlem K "Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı (TUNCA) Menkul Kıymetler" Prof.Dr. İlhan 1993 B.47 ULUCEVİZ,Levent "Kredi Değerliliği ve Kredilendirme süreci" Doç.Dr.Nazım 1993 B.48 YASA, Dilek "Kıyı Bankacılığı" Doç.Dr.Nazım 1993

5 B.49 AKKERMAN, Can :"Türkiye'de ve Dünya'da Factoring Uygulamaları ve Değerlendirilmesi" Prof.Dr. İlhan 1994 B.50 AKSOY, Leman "Bankalarda Kredi Pazarlama ve Fiyatlama Teknikleri" Prof.Dr. İsmet Sabit BARUTÇUGİL 1994 B.51 AZER, Arzu "Hisse Senetlerine Dayalı Portföy (BAYKAL) Yönetimi" Prof.Dr.Nazım 1994 B.52 ÇAĞLAR, A.C.Banu "Otomatik vezne Makinaları (ATMS) ve Uygulamaları" Prof.Dr.Mete DOĞRUER 1994 B.53 ÇOLPAN, Kenan "Türkiye'nin Ödemeler Dengesinde İstatistik Kodlamanın Önemi ve Bankalardaki Uygulaması" Yrd.Doç.Dr.Abdülgaffa r AĞAOĞLU 1994 B.54 EVLİYAOĞLU, Sibel :"Dünya'da Karşılıklı Ticaret Sistemleri ve Türkiye için Önemi" :Prof.Dr. Nazım 1994 B.55 HATİPOĞLU, Zerrin "Bireysel Krediler ve Bankacılıkta Otomasyonu" Prof.Dr. İlhan 1994 B.56 KARAÜÇ, Gonca "Özelleştirme ve Özelleştirmede Yatırım Bankalarının Rolü ve Petlas Uygulaması Örneği" Prof.Dr.Nazım 1994 B.57 KESKİN, Nurzahit: "Avrupa Para Birliği" Prof.Dr. Fahiman TEKİL 1994 B.58 MEHTER, Sibel "Yeni Ürün/Yeni Hizmet Arayışında Kredi Kartları Türk Bankacılık Sisteminde Uygulama" Prof.Dr. Osman ALTUĞ 1994 B.59 MOLDİBİ, Fatma :"Türkiye'de Merkez Bankası ve Hazine İlişkileri" Yrd.Doç.Dr. Erişah ABDÜRRAHİMOĞLU 1994 B.60 ÖNAL, A.Çiğdem :"Ticari Banka Yönetimi ve Türk Ticari Bankalarının Temel Yönetim Sorunları" Prof.Dr.Nazım 1994

6 B.61 ÖZAVNİK,M.Coşkun "Döviz Kurunu Belirleyen Faktörler ve Kur Riski" :Dr.Saadet TANTAN 1994 B.62 ÖZKAN, Seval "Risk Azaltıcı Tekniklerin Fon Yönetiminde Kullanımı Türkiye Örneği" Dr. Saadet TANTAN 1994 B.63 SATOĞLU,Y.Cemil :"Şirketlerde Birleşme ve Devir İşlemleri" Yrd.Doç.Dr.Mustafa İME 1994 B.64 TANTAN, Handan "1980'li Yıllarda Finansal Piyasalarda Gelişmeler" Prof.Dr.Mete DOĞRUER 1994 B.65 TAŞTEKİL,Fatma "Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesi Projesinin Gelişimi ve Üye Ülkelerin Türkiye ile Ekonomik İlişkileri" Yrd.Doç.Dr. Erişah ABDÜRRAHİMOĞLU 1994 B.66 TULUMBACI, Hülya "Tüketici Kredileri" Doç.Dr. Selçuk ÖZTEK 1994 B.67 TUNAY, K.Batu "Türkiye'de para arzı ve enflasyon ilişkisi üzerine farklı model denemeleri Yrd.Doç.Dr. Erişah ABDÜRRAHİMOĞLU 1994 B.68 TÜRETKEN, Bedii "Kredi Kartları ve Türkiye'deki Uygulamaları: Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri" Prof.Dr.Selçuk ÖZTEK 1994 B.69 UĞURTAN,S.Dilek "Factoring ve Forwaiting'in Teorik Esasları ve Türkiye Uygulaması" Prof.Dr.Mete DOĞRUER 1994 B.70 YİĞİT, Adnan "İhracatın Gelişimi ve Döviz Kredileri Uygulamaları" Prof.Dr. İlhan 1994 B.71 ACARARSLAN, Mügehan "Para Piyasasında Banka Dışı Mali Kesimde Finansal Farklılaşma: Factoring Forfaiting, Leasing ve Özel Finans Kurumları" Prof.Dr.Nazım 1995 B.72 BOYLU,E.Nihal "Venture Capital Finansman Modelinin Kurumsal ve Hukuki Yapısı ile Öfke Karşılaştırmaları" :Yrd.Doç.Dr. Erişah 1995

7 B.73 CEBE, Banu "1985 Sonrası Türk Bankacılık Sisteminde (ÖNER) Kredi- Risk Analizi" Prof.Dr. Vildan SERİN 1995 B.74 ERKAYA, Ömür "Türk Cumhuriyetlerine Yönelik Kullandırılan Türk Eximbank Kredilerinin Analizi" Prof.Dr.Vildan SERİN 1995 B.75 FİDAN, Gülüşan "Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özelleştirilmesinde İstihdam Sorunu" :Yrd.Doç.Dr.Erişah 1995 B.76 GEÇER, Turgay "Özel Finans Kurumlarında Aktif-Pasif Yönetimi" Yrd.Doç.Dr.Hayri KOZANOĞLU 1995 B.77 KAPLAN, Adnan :"Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler" Yrd.Doç.Dr. Mustafa İME 1995 B.78 KENDİRLİ, İhsan "Uluslararasılaşma Süreci ve Firma- Banka İlişkisi Türkiye ile İlgili Bir Değerlendirme" Prof.Dr. Nazım 1995 B.79 MAMUR, Mustafa :"Türkiye'de Para Talebi Fonksiyonu ve Para Talebini Etkileyen Faktörler" Y.Doç.Dr.Erişah 1995 B.80 ÖZGÖKÇE, Y.Çağla "Leasing Şirketlerinde Sözleşme Teknikleri ve Analizleri" Prof.Dr. Orhan İŞÇAN 1995 B.81 ÖZKAN, Esra "Japon Merkez Bankası ve Para Arzı Kontrolündeki Rolü" Yrd.Doç.Dr.Erişah 1995 B.82 PALAKÇI, Necdet :"Dünya'da ve Türkiye'de Serbest Bölgeler Üzerine Bir Araştırma" Dr. Saadet TANTAN 1995 B.83 SAYAN, Bülent "Son Gelişmeler Işığı Altında Ülke Riski Analizi: Türkiye Analizi" Prof.Dr. Nazım 1995 B.84 ŞAKAR, Birgül "Bankacılıkta Pazarlama Açısından Kredi Müşterilerinin Banka Seçiminde Dikkat Ettikleri Kriterler Üzerine Saha Çalışması" Dr.Saadet TANTAN 1995

8 B.85 TUNCER, İ.Meltem "Finansal Serbestleşme ve Türkiye" Dr.Saadet TANTAN 1995 B.86 TURHAN,M.İbrahim "Kamu Kesimi Alacaklarının Makro- Ekonomik Sonuçları ve Türkiye'de Banka Kesimine Etkileri" Prof.Dr. Nazım 1995 B.87 YILMAZ, Alişan "Dünya'da ve Türkiye'de Yatırım Fonları" Prof.Dr. Osman ALTUĞ 1995 B.88 AĞCAKALE, Ali "4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun Tüketici Kredilerine Etkileri" Prof.Dr.İ.Mete DOĞRUER 1996 B.89 AKŞEHİRLİOĞLU,Osman "Bankalarda Yeniden Yapılanma ve Banka Birleşmeleri" Dr. Saadet TANTAN 1996 B.91 ÇAKMAK, İ.Haşim "1980 Sonrası Dönemde Türkiye'de Enflasyon ve Bankacılığa Etkileri" Doç.Dr. Salih DÜRER 1996 B.92 ÇIRAY, Leyla "Bankacılıkta Toplam Kalite Yönetimi ve Türk Bankalarındaki Uygulamalar" Prof.Dr. İsmet BARUTÇUGİL 1996 B.93 EVLİYAOĞLU,H.Kürşat "Sınai İşletmelerin Orta Vadeli Kredi Değerliğinin Belirlenmesi" Doç.Dr.Salih DÜRER 1996 B.94 ILGAR, Aldemir "Avrupa Gümrük Birliği Çerçevesinde Türk Bankacılığının Stratejileri" Doç.Dr. Salih DÜRER 1996 B.95 İNAN, Abdurrahman "Finansal Kiralama Ekonomik Fonksiyonları, Hukuki Niteliği ve Türkiye Uygulaması" Prof.Dr.İlhan 1996 B.96 ÖZGÜR, Hasan "Altın Varlığının Ekonomiye Kazandırılmasında Altın Borsaları ve Altın Bankacılığı" Dr.Saadet TANTAN 1996 B.97 ÖZKÖK, M.Ali "Factoring Uygulamaları ve İşletmeler Üzerine Etkileri" Yrd.Doç.Dr. Mustafa İME 1996

9 B.98 ÖZ, M. Banu "Özelleştirme ve Özelleştirmede Firma Değerlemesi" Yrd. Doç.Dr.Erişah 1996 B.99 SELVİ, Gülay "Avrupa Tek Para Birimine Giden Yolda Avrupa Parasal Entegrasyonun Analizi" Prof.Dr.İlhan 1996 B.100 TOPÇU, Haydar Murat "Türkiye'de Faizsiz Bankacılık" Prof.Dr.Nazım 1996 B.101 YÜKSEL, Aslı "Özellikle Banka İşletmeciliği Açısından İletişim ve Reklam Politikası ve Araçları" Y.Doç.Dr.Mustafa İME 1996 B.102 ES, Hasan "Bankalarda Birleşme ve Devir Üzerine Yasal Bir İnceleme" Y. Doç. Dr. Mustafa İME 1997 B.103 GÜNER, İsmail "Aracı Kurumlarda Muhasebe Düzeni, Muhasebenin Örgütsel Yapısı ve İşleyişi, Yasal Esaslar ve Uygulama" Doç. Dr. Nuran DOYURANGÖL 1997 B.104 GÜREL Funda "Birleşmelerin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi, Türkiye Uygulaması" Prof.. Dr. Vildan SERİN 1997 B.105 İÇTEN, Orkun "Kamusal Yükümlülüklerin İşletmeler Üzerindeki Etkileri" Y. Doç. Dr. Mustafa İME 1997 B.106 KAÇMAZ, Erdal "Dış Ticarette Bir Ödeme Aracı Olarak Akreditif ve Akreditiflerde Rezerv İşlemleri" Doç. Dr. Gürel KONURALP 1997 B.107 KARABEN, Yonca "Uluslararası Bankacılıkta Stratejik Yönetim ve Planlama ve Türkiye Örneği" Prof. Dr. Nazım 1997 B.108 MADENCİ, Timur "Kredi Kartları ve Debit Kart Uygulamaları ve Karlılık Açısından Değerlendirme" Y. Doç. Dr. Mustafa İME 1997 B.109 SARIOĞLU, Engin "Faktoring Uygulamaları ve Muhasebeleştirilmesi" Y. Doç. Dr. Saadet TANTAN 1997

10 B.110 SÜER, Ömür "Nakit Yönetimi ve Bankacılıkta Kurumsal Nakit Yönetimi Uygulaması" Y B AKKOYUN, Alkan "İnşaat Sektöründeki İşletmelerin Kredilendirilmesi (İnşaat Taahüt Firmaları Açısından" Y B.111 AKSEKİ, Pınar "Faiz Riskinden Korunmada Vadeli İşlem Piyasası Araçlarının Kullanımı ve Türkiye'de Uygulama Çalışmaları" Prof. Dr. Vildan SERİN 1998 B.112 ALVER, Berk Timur "Faiz Swap'ı Türk Bankacılık Sektöründeki Yeri ve Uygulanabiliirliği" Prof. Dr. Nazım 1998 B.113 BURSALIOĞLU, Serdar "Türk Sektör Bankacılığında T.C Ziraat Bankası, T.Halk Bankası ve T.Emlak Bankası'nın Yeri ve Önemi" Yard.Doç. Dr.Saadet TANTAN 1998 B.114 DEREBEYOĞLU, İ.Sencan "Avrupa Para Birliği ve Euro'nun Etkileri" Yard.Doç.Dr.Erişah 1998 B.115 DİNÇER, İsmet "Türkiye'de Sermaye Piyasası Araçlarından Hisse Senetlerinin Takas ve Saklanması" Yard.Doç.Dr. Mustafa İME 1998 B.116 KANİZİ, Ebru "Uluslararası Finansmanın K.K.T.C Bankacılığından Analizi" Prof.Dr.İlhan 1998 B.117 KARAKAŞ, Mehmet " Tarihleri Arasında Osmanlı Döneminde Türk Bankacılık Tarihi" Yard.Doç.Dr.Erişah 1998 B.118 MAMEDLİ, Djavid "Serbest Piyasa Ekonomisine Geçişte Azerbaycan'da Bankacılık Sistemi ve Para Politikaları" Yard.Doç.Dr.Suna OKSAY 1998 B.119 OKAY, Esin "Mali Tablolar Analizi ile Türkiye'de Enflasyonun Bankacılık Üzerine Etkileri" Prof. Dr. Nazım 1998 B.120 ÖNER, Nurlan Erol "Finansal Kiralamanın Alternatif Finansman Yöntemi Olan Kredi Kullanımı ile Karşılaştırılması" Yard.Doç.Dr.Erişah 1998

11 B.121 SOLMAZ Ramazan "Türkiye'de Bankalarla Özel Finans Kurumlarının Faaliyetleri: Yasal Çerçeve" Prof. Dr. Nazım 1998 B.122 ŞERİF, Hünkar "Hizmet Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi" Prof. Dr.İ.Mete DOĞRUER 1998 B.123 ULAŞ Bora "Pazarlama ve Bankacılık Uygulamaları, Türk Bankacılık Sektöründe Pazarlamanın Gelişimi ve Uygulama Çalışmaları" Prof. Dr. Müjdat ŞAKAR 1998 B.124 ÜSTÜN, Cemil "Şirketler Arası Birleşme ve Devralmaların İncelenmesi ve Türkiye'deki Durumu" Yard.Doç.Dr.Erişah 1998 B DEMİR, Bilgehan "Firma Değerlemesi" Prof.Dr. İlhan 1998 B TAŞ, Cumhur "Dünya'da ve Türkiye'de Tüketici Finansman Şirketleri ve Uygulama Örnekleri " Doç. Dr. Nuran DOYURANGÖL 1998 B.125 ARIÖZ,Cenk Euro ya Geçiş Sürecinde Türkiye deki Finansal Ürünlerin Analizi Prof.Dr. İlhan 1999 B.126 ÇELİK,Eser Yönetsel Performans Değerlendirmesi Ve Bir Örnek Uygulama Arzı Prof. Dr. Nazım 1999 B.127 EKŞİOĞLU,Tümay Bankacılıkta Kredi Politikası, Risk Unsurları Türkiye deki Bankaların Karşılaştıkları Kredi Problemleri Ve Uygulamaları Prof. Dr. İlhan 1999 B.128 ELBAN, Ali Eyyüp Eximbank Kredi Uygulamaları,Türk Tekstil Ve Konfeksiyon Sektörü Üzerine İnceleme Prof.Dr. Nazım 1999 B.129 ÇELİK, Eser Yönetsel Performans Değerlendirmesi ve Bir Örnek Uygulama Prof. Dr. Nazım 1999 B.130 GÜLAY, Güzhan Endeksler Ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Endeksleri Yard.Doç.Dr.Erişah 1999

12 B.131 İLK,Aykut Türk Bankacılık Sektöründe Otomasyon Sistemleri Yard B.132 PEKİN,Kaan Avrupa Parasal Birliği Ve Euro ya Geçiş,Ödeme Sistemleri Ve Türk Bankacılık Sistemine Etkileri Prof. Dr. İlhan 1999 B.133 SALMAN,Emel Borçlanma Senetlerinin Banka Mali Tabloları Üzerindeki Etkileri Prof. Dr.İlhan 1999 B.134 SİVASLIGİL, Hülya Finansal Kriz Ve 1994 Krizinin Türkiye de Finans Sektörü Üzerine Etkileri Yard. Doç Dr.Erişah 1999 B.135 SORUKLU, Leman Banka Sermayesi Ve Risk Prof. Dr. İlhan 1999 B.136 TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ, Başak Kredi Birlikleri : Alternatif Finansal Aracı Kurum Olarak Analizi Prof. Dr. İlhan 1999 B.137 YEŞİLYAPRAK,Mehmet Yeni Vergi Yasasına Göre Bankalarda Kurumlar Vergisi Ve Kar Dağıtımı Prof.Dr. İlhan 1999 B.138 AKDEMİR, Adem Ticari Bankalarda Şubelerin Performanslarının Ölçülmesi Doç. Dr. Erişah 2000 B.139 ASLAN, Özgür Uluslar arası Likidite Sorunu Çerçevesinde Şili, Meksika ve Asya Krizlerinin Değerlendirilmesi Doç. Dr. Suna OKSAY 2000 B.140 ÇATIKKAŞ, Özgür Çok Uluslu Şirketler Teorileri Çerçevesinde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının İncelenerek Türkiye Açısından Değerlendirilmesi Yard.Doç.Dr.Suna OKSAY 2000 B.141 DELİKANLI, Umut Avrupa Tek Para Sisteminin Türk ve Dünya Ekonomisine Etkileri Yard. Doç.Dr. Hayati 2000 B.142 GÜLAY,Veclal Bankalarda Mali Analiz Ve Enflasyon İlişkisi Doç.Dr.Erişah 2000

13 B.143 GÜNCELER, Bülent Bankacılıkta Müşteri Odaklı Hizmet : Normatif Bir Yaklaşım Prof. Dr.Nazım 2000 B.144 İNCE, İsmail Dünya da ve Türkiye de Yaşanılan Krizler :Finansal Serbestleşme Hareketleri Doç. DR.Suna OKSAY 2000 B.145 KAHRAMAN, Siyami Banka Aktif Pasif Yönetiminde Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri Prof. Dr. Niyazi BERK 2000 B.146 KORAL, Derya Globalleşme Sürecinde Uluslar arası Bankacılığın İşlevi ve Türkiye Uygulaması Prof. Dr. Nazım 2000 B.147 MİSGE, Halime Finansal Piyasalar ve Merkez Bankacılığı Prof.Dr. Nazım 2000 B.148 OLCAYTO, Ebru Ticari Bankalarda Krediler Açısından Alternatif Kaynaklar Prof.Dr. İlhan 2000 B.149 POLAT, Ali Avrupa Merkez Bankasının Oluşumu, Para Politikası, Uygulama Sorunları Ve Türkiye ye Etkileri Prof.Dr. İlhan 2000 B.150 SELÇUK, Bora Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları ve Performans Değerlemesi Doç. Dr. Hayri KOZANOĞLU 2000 B.151 SEVEN, Yasemin Türkiye İş Bankası nın Yapısı Gelişimi Ve Bankacılık Sektöründeki Yeri Yard. Doç.Dr.Erişah 2000 B.152 ŞAHİN, Dilfuruz Elektronik Bankacılığın Küreselleşmedeki Rolü Yrd.Doç. Hayati 2000 B.153 TAKAK,Derya Koral Globalleşme Sürecindeki Uluslararası Bankacılığın İşlevi ve Türkiye Uygulaması Prof.Dr. Nazım 2000 B.154 TEMURCİ, Selim Döviz Kurundaki Değişimin Dış Ticaret Dengesi Üzerindeki Etkisi : Türkiye Örneği Prof. Dr. İlhan Uludağ 2000

14 B.155 AKKALE, Şeyda Banu Faktoring te Erken Uyarı Sistemleri ve Bir Örnek Olay Çözümü Prof. Dr. Nazım B.156 ATAÇ, Başar Türkiye de T.C.M.B. Tarafından Uygulanan Faiz Politikaları ve Finans Sektörüne Etkileri B.157 BABACAN, Çağatay Kurumsal/Ticari Bankacılıkta İşlem Kalitesini Yükseltme Sürecinde Uyulması Gerekli Prensipler Prof. Dr. Canan ÇETİN B.158 ÇAĞIL, Gülcan Sermaye Maliyeti ve Optimal Sermaye Yapısı Yrd. Doç. Dr. Saadet TANTAN B.159 ÇAĞLAR, Mesut Cemal Batık Bankalar ve Türk Bankacılık Sektörü (Mali Bünye Bozuklukları Düzenleyici Çalışmalar) B.160 ÇALIK, Adnan Firmalarda Nakit Yönetimi ve Nakit Yönetiminin Banka Karlılığı Üzerindeki Etkileri Yrd. Doç. Dr. İ. Özlem KOÇ Para Kurulu, Dünya da Para Kurulu Uygulamaları ve B.161 ÇAVLI, Vedat Performans Değerlendirmesi, İsrail de 1980 lerde Uygulanan İstikrar Programları ve de B Programların Etkinliğinin İncelenmesi Prof. Dr. İlhan B.162 ÇETİNKAYA, Murat Uluslarası Para Fonu IMF ve Türkiye Dezenflasyon Programı B.163 ERDOĞDU, Aylin Türkiye de Kobilerin Finansmanında Risk Sermayesinin Rolü ve Önemi Yrd. Doç. Dr. Suna OKSAY B.164 GÖKLER, Ozan Göksel Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Enflasyon Süreci B.165 GÜLMÜŞ, Faruk Türk ve Dünya Bankacılık Sisteminde İhracat Kredileri ile İhracat Kredi Sigorta / Garanti Programlarının Yeri Ülke Uygulamaları Prof. Dr. İlhan B.166 GÜMRÜKÇÜ, Bahar Türkiye de Özel Finans Kurumları Açısından Leasing İşlemleri Yrd. Doç. Dr. Veysi SEVİĞ

15 B.167 İŞLER, Dina Avrupa Para Birliği, Avrupa Para Biriminin Hayata Geçişi ve İşleyişi; Türkiye Üzerine Etlileri Prof. Dr. Nazım B.168 KESKİN, Huzur Globalleşen Dünya Ekonomisinde Türkiye deki Yatırım Ortaklığı Uygulaması Prof. Dr. İlhan B.169 ÖNENÇ, Cemil Cem Kamu Sektörü Borçlanma Gereği ve Açıklarının Finansmanı için Uygulanan Borçlanma Yöntemleri B.170 ÖZGÜN, Zekai Bankacılıkta Risk Kavramı ve Denetim Yrd. Doç. Dr. Altan MAHSUN B.171 ŞENKESEN, Evrim Banka Kredi Kanalı ve Banka Kredi Kanalının Var Modeli ile Testi Yrd. Doç. Dr. Suna OKSAY B.172 ŞENTÜRK, Okhan Tüketici Finansman Şirketlerinin Yapısı ve Finansman Şirketleri İçindeki Yeri: Dünya ve Türkiye Uygulamaları Prof. Dr. İlhan B.173 TAN, Çiğdem Bankalarda Risk Derecelendirilmesi Prof. Dr. Niyazi BERK B.174 TAŞÇI, İlker Dünya da ve Türkiye de Call Center Uygulamaları, Gelişen Teknolojinin İstihdam Üzerindeki Etkileri B.175 TECİMER, Yalçın Finansal Verilerden Yararlanarak İşletmelerin Kredi Değerlemesi ve Vak a Çalışması B.176 TÜKEL, Ayça Derecelendirme Yöntemi ile Risk Analizi ve Otomotiv Sektörüne Uyarlanması Prof. Dr. Niyazi BERK B.177 UĞUR, Barış Serbest Piyasa Ekonomisine Geçiş Süresince Bulgaristan Örneği B.178 UYSAL, Murat Enflasyon Hedeflemesi Dünya da ve Türkiye deki Uygulamaları

16 B.179 YARIZ, Ahmet Kurumsal finansmanın Fon Kaynakları ve Dövizli Borçlanma Alternatifinin Analizi Yrd. Doç. Dr. Hayati B KARADAĞ, Mehmet Mete " Franchising ve Türkiye Uygulaması" B ÇAĞLAR, M. Cemal "Batık Bankalar ve Türk Bankacılık Sistemi (Mali Bünye Bozuklukları ve Düzenleyici Çalışmalar)" B.180 ALEV AYKIN, Songül Menkul Kıymet Derecelendirmesi (Rating) ve Örnek Uygulama Doç. Dr. Hayri KOZANOĞLU B.181 ALPAY, Orhan Bankacılık Sektöründe Yeni Dağıtım Kanalları ve Bu Kanalların Yönetimine Etkileri (Bir Örnek Uygulama Üzerine İnceleme) Yrd. Doç. Dr. Hayati B.182 BOYOĞLU, Özgür Eyüp Bankacılık Krizleri, Dünya da ve Türkiye de Yaşanan Bankacılık Krizleri, Bankacılık Krizlerine Karşı Alınan Önlemler ve Çözüm Önerileri Yrd. Doç. Dr. Hayati B.183 CÖMERT, Alper Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarında Finansal Yapı, Büyüme, Strateji ve Portföy Teorisi Prensiplerinin Gayrimenkul Portföyüne Uygulanması Yrd. Doç. Dr. Hayati B.184 ÇELİK, Işık Dünya da ve Türkiye Ekonomisinde Kobilerin Yeri ve Finansal Sorunlarına Çözüm Önerileri Yrd. Doç. Dr. Hayati B.185 DARICI, Adem Bankacılık Sektöründe Tahsili Gecikmiş alacaklar Sorunu Doç. Dr. Hasan SELÇUK B.186 DEMİRAY, Murat Banka Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Prof. Dr. İlhan B.187 DÖKDÖK, Özür Türkiye de ve Dünya da Mevduat Sigorta Sistemi Doç. Dr. Suna OKSAY B.188 EGE, Barış Türkiye de Kamu Bankaları ve Bankacılık Sektöründeki Yeri

17 B.189 EKTİREN, Murat Çalışanları Hisse Senedi Edindirme Planları ve Türkiye İncelemesi Doç. Dr. Suna OKSAY B.190 EMİREL, Fatih Türk Bankacılık Sisteminde Etkinlik Analizi (Veri Zarflama Analizi Uygulaması) Prof. Dr. Nazım B.191 EREN, Mehmet Mete Elektronik Ticarette Bankaların İnternet Stratejileri Yrd. Doç. Dr. Hayati B.192 ERGÜN, Hacı Haydar Bankacılıkta Yeni Risk Yönetimi Anlayışı ve Teknikleri Prof. Dr. İlhan B.193 GÜL, Recep Küreselleşme ve Teknolojik Gelişmelerin Bankacılık Sektörüne Etkileri Yrd. Doç. Dr. Suna OKSAY B.194 GÜNDÜZ, Feyza Türk Bankacılık Sisteminde İç Denetim Sistemi B.195 GÜNÜŞEN, İpek Türkiye de Konut Sorunu ve Finansman Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Hayati B.196 KARAKOÇ, Kenan Oğuz Rekabet Kurallarının Uluslarasılaşması ve Uluslar arası Örgütlerin Rekabet Politikaları Prof. Dr. Erol KATIRCIOĞLU B.197 KORHAN, Mustafa Finansal Krizler ve Bankacılık Sektörü Prof. Dr. İlhan B.198 MUĞALOĞLU, Yusuf İzzettin Avrupa Sermaye Piyasalarının Bütünleşme Yönünde Yeniden Yapılanması ve Türk Sermaye Piyasalarının Avrupa Sermaye Piyasalarına Entgrasyonu Prof. Dr. İlhan B.199 OVALI, Süleyman Rekabet Kavramı Açısından Mevduat Sigorta Fonu ve Türkiye Uygulaması Prof. Dr. Nazım B.200 SÜER, Gökçen Bankacılıkta Risk Yönetimi ve Türkiye Uygulamaları

18 B.201 TEKİNALP, Meltem Bireysel Yatımcılar Açısından Finansal Yatırım Alternatifleri ve Risk Getiri Dengesi Yrd. Doç. Dr. Hayati 2003 B.202 YAKIN, Abdurrahman Ferhan Yatırımların Değerlendirilmesinde Hisse Senetleri ve Hisse Senetlerinde Temel/Teknik Analiz Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Altan MAHSUN B.203 AKOĞLU, Sinan Kerim "Türk Bankacılık Sistemindeki Teknolojik Gelişmeler, Telefon, İnternet, Telefon, İnternet Bankacılığının Gelişimi veuygulamaları" Prof. Dr. İlhan 2003 B.204 TÜRKÖZ, Ahmet "Türkiye'de Uygulanan Para Politikalarının Etkinliği ve Bankacılık Sektörüne Etkileri" 2003 B.207 İSMAİL, Nebahat Bankacılık Sektörü Performansının Makroekonomik Performans Üzerindeki Etkisi 2003 B.208 AKIN, Faruk Dünyada Uygulanan Bankacılık Denetim Sistemleri ve Türk Bankacılık Denetim Sistemi ile Karşılaştırılması Prof.Dr.İlhan 2003 B.209 YAMAN, Göksel Döviz Kuru ve Faiz Oranlarındaki Değişmelerin Enflasyon Üzerindeki Etkileri ve Türkiye Uygulaması Doç.Dr.Hasan SELÇUK 2003 B.210 ZÜLFÜGAROV, Asim Bağımsızlık Sonrası Uzun Vadeli Kredilerin Azerbaycan Ekonomisi Üzerine Etkileri Doç.Dr.Hasan SELÇUK 2004 B.211 ERGÜN, H.Haydar Bankacılıkta Yeni Risk Yönetimi Anlayışı ve Teknikleri Prof.Dr.İlhan B.212 KARCI, Tolga Bireysel Emeklilik Sisteminde Hizmetin Pazarlanması Aşamasındaki Dağıtım Kanalları ve İşleyişi Doç.Dr.Erişah 2004 B.213 ÇOBAN, Neşe Bankalarda Dış Raporlamanın Etkinliği Üzerine Bir Değerlendirme Prof.Dr.Nuran Cömert DOYRANGÖL 2004 B.214 GÜRLER, Sarper Uluslararası Bankacılık ve Uluslararası Bankaların Türk Bankacılık Sistemine Etkileri Doç.Dr. Erişah 2004

19 B.215 ASANOV, Uran Kırgızistan Cumhuriyeti Temel Ekonomik Göstergeler ve Bankacılık Sektörü 2004 B.216 MEHMEDOV, Muhammed Azerbaycan' da Kredi Kurumları ve Kobi'lerin Finansmanı 2004 B.217 ÖZYİĞİT, Dilek İstikrar Politikalarında Uluslararası Para Fonu' nun ( IMF ) Rolü ve Türkiye Uygulaması Doç.Dr.Hasan SELÇUK 2003 B.218 BÜYÜKİZGİ, Hayrettin Rekabet Stratejileri ve Yoğunlaşma: Türkiye' de Çimento Sektör Analizi ve Çimento Sektöründe Rekabet Stratejileri Prof.Dr.Niyazi BERK 2004 B.219 ZEYNALOV, Anar Azerbaycan Merkez Bankası ve Finansal Piyasaların Gelişim Aşamaları 2004 B.220 SAYGEÇİTLİ, Dilan Yatırım ve Emeklilik Fonlarının Türkiye ve Dünyadaki Yeri ve Karşılaştırılması 2004 B.221 ÇERÇİ, Ahmet Serkan Türkiye' de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme Etkisi Doç.Dr.Erişah 2004 B.222 KAYA, Ömer Bireysel Emeklilik Sisteminden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi Prof.Dr.Ahmet CANOĞLU 2004 B.223 ŞAKLAROĞLU, Sezai Futbol Kulüplerinin Şirketleşmesi ve Halka Açılması Prof.Dr.İlhan 2004 B.224 TOKTABEKULU, Eltay Makro Ekonomik Göstergelerdeki Değişimlerin Firmalara Etkisi 2003 B.225 IŞIL, Gökhan Kamu Açıklarının Ekonomik Etkileri ve Türkiye Uygulaması Doç.Dr.Erişah 2003 B.226 ÖZGÜREL, Mustafa Sinan Meksika ve Türkiyede Ortaya Çıkan Döviz Krizlerinin Bankacılık Sektörü Üzerindeki Etkilerinin Mukayeseli Analizi Doç.Dr.Suna OKSAY 2005

20 B.227 KÜTÜKOĞLU, Kerem Ticari Bankalarda Aktif Pasif Yönetimi ve Ölçeklerine Göre Seçilen Bankalarda Camels Analizi Uygulaması Doç.Dr.Hasan SELÇUK 2004 B.228 ÇAKMAK, Ahmet Enflasyon Hedeflemesi, Ülke Uygulamalarına Örnekler ve Türkiye' de Uygulanabilirliği Doç.Dr.Erişah 2005 B.230 BÖLÜKTEPE, Tuba Kobi'lerde Finansal Destek Politikaları: Türkiye Uygulaması Doç.Dr. Erişah 2005 B.231 ŞAHİN, Nur Finansal Küreselleşmenin Teknolojik ve Organizasyonel Altyapısı ve Türkiye'deki Uygulamalar Yrd.Doç.Dr. Hayati 2005 B.232 ÖZBEK, Ekin Tüketici Finansmanı Çerçevesinde Taşıt Kredilerinin İşlevselliği Yrd.Doç.Dr. Hayati 2005 B.233 FİTOZ, Mine Mal ve Sorumluluk Sigortalarının Avrupa Birliği ile Karşılaştırmalı Analizi Prof.Dr.Niyazi BERK 2005 B.234 DEMİRKAYA,Burak Demirkaya Bankaların Vergisel Denetimi Doç.Dr.Erişah 2005 B.235 SERDAR, Alper Bankacılıkta Riskler ve Risk Yönetimindeki Değişim Sürecinin Kriz Sonrası Türk Bankacılık Sisteminin Yapısı Açısından Değerlendirilmesi Yard.Doç.Dr. Hayati 2005 B.236 AGHAYEV, Ilgar Toplam Kalite Yönetimi ve Bankacılık Sektörüne Yönelik Uygulamalar Doç.Dr. Hasan SELÇUK 2005 B.237 TERZİ, Sibel Bankaların Kredi Sözleşmesinden Doğan Alacaklarının Teminat Altına Aıınması Yrd.Doç.Dr. Hayati 2005 B.238 HUMANIZLI, Mustafa Para Benzeri Bir Varlık Olarak Kredi Kartları:Taksitli Kredi Kart Sistemine Geçiş ve Bir Uygulama Doç.Dr. Erişah 2005 B.239 DÖNMEZ, Can Banka Kredi Derecelendirmeleri: Bir Uygulama Prof.Dr. Erişah 2005

21 B.240 KALE, İsmet Volatilite Değerleme ve Tahmini için Garch Modellerinin Kullanımı Yrd.Doç.Dr.Bahadtin RÜZGAR B.241 YÖRÜK,Umut Volkan Türkiye' de Kamu Borçlanması ve IMF Programları Yrd.Doç.Dr. Hayati B.242 KEMALOĞLU, Yıldız B Tipi Yatırım Fonlarının Kurucu Banka Karlılıkları Üzerindeki Etkileri Prof.Dr.Orhan ŞENER B.243 MERCAN, Devrim İlhan Basel II Kriterleri Çerçevesinde Türk Bankacılık Sektöründeki Sermaye Yeterliliği Sorununun İncelenmesi Prof.Dr.Cemal İBİŞ B.244 AMİROV, Matin Bankacılık Sektöründe Müşteri İlişkileri Yönetimi, Türkiye Değerlemesi ve Bir Uygulama Prof.Dr. Erişah B.245 BALKAN, Bülent Bankacılıkta Temel Etik Yaklaşım Yrd.Doç.Dr. Hayati B.246 ERÜSTÜN, Cenk Türk Bankacılık Sisteminde Bankacılık Hizmet Gelirlerini Arttırma Alternatifleri: Yeni Ürünler Prof.Dr. Erişah B.247 ALPASLAN, Onur Bankacılıkta İnsan Kaynakları Planlamaı ve Personel Temin Süreci Prof.Dr. Erişah B.248 ÖZKAY, Ömer Çokuluslu Bankaların Krizi Sonrasında Türk Bankalarına Yönelik Olarak Artan İlgisi ve Bu Durumun Türk Bankacılık Sistemi Üzerinde Olası Etkileri Yrd.Doç.Dr.Murat AKBALIK

22 B.249 TAŞÇI, İlker Bankacılıkta Kredi Riski Yönetimi Bir Karşılaştırma Türkiye- Japonya Yrd.Doç.Dr.Altan MASUN B.250 IŞIK, Mustafa Yabancı Bankaların Türk Bankacılık Sektöründeki Payı ve Ekonomik Gelişmeye Katkısı Prof.Dr. Erişah B.251 AĞIRALİOĞLU, Saltuk Türkiye'de Para Talebinin Analizi Prof.Dr. Erişah B.252 AŞKIN, Mehmet Mustafa İkibinli Yıllardaki Türk Sermaye Piyasası ve Aracı Kuruluşların Performans Gelişimi Yrd.Doç.Dr.Murat AKBALIK B.253 ÜNEN, Serap Bankacılık Gözetim Sisteminde İç Denetimin Dış Denetimi Destekleme Koşulları B 254 TÜRKKAN, Duygu Türk Dış Ticaret Dengesinde Tekstil Sektörünün Rolü ve Finansman Olanakları B 255 YAHŞİ, Fahrettin Uygulanmakta Olan Makro Ekonomik Politikaların Bankacılık Krizleri Üzerindeki Etkileri Prof.Dr.Cemal İBİŞ B 256 KARADAŞ,Sadık Türk Bankacılık Sisteminin Verimlilik Açısından Değerlendirilmesi Prof.Dr.Erişah B 257 AYAN, Engin Türk Vergi Sistemi ve Vergi Sistemimizin Etkinlik Açısından Değerlendirilmesi B 258 BAŞARIR, Mustafa Bankalarda Teknoloji Riski ve Yönetimi B 259 BERBERCUMA, Hakan Mortgage Konut Finansman Sistemi ve Türkiye'deki Yapı Prof.Dr.Erişah B 260 YILDIRIM, Hilali Bankalarda Operasyonel Risk Yönetimi ve Bir Uygulama Prof.Dr.Erişah

23 B 261 VURAL,Neslihan Rezzan Türk Bankacılık Sisteminde Operasyonel Risk ve Bir Model Prof.Dr.Erişah B262 İSMAİLOV, ilgar Azerbaycan'da Doğrudan Yabncı Sermaye Yatırımları 2007 B 264 ÇİMEN,Demet Bankalarda Sermaye Yapısı,Değişiklikler ve Hizmet Etkinliğine Katkıları 2007 B 265 LAPÇİN, Hacer Banka Birleşme ve Devralmalarında Banka Değer Tespiti Prof.Dr.İlhan 2007 B 266 TURGANBAYEV, Berik Kazakistan'da Dış Yatırımların Yapısı ve Gelişimi 2007 B 267 KARACA,Duriye Defne Türev Ürünlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Türkiyedeki Bankalarda Uygulanmasına Yönelik Bir Araştırma Prof.Dr.Cemal İBİŞ 2007 B 268 KARAKURT, Rıza Gelişmekte Olan Ülkelerde Bankacılık Sektöründe Yabancı Sermaye ve Türkiye Yrd.Doç.Dr.Ufuk BAŞOĞLU 2007 B 269 TURGUT, Alper Hazine Müsteşarlığının Düzenlediği Hazine Bonosu İhalelerinde İhale Fiyatının İhale Öncesi Tahmin Edilebilirliği ve Bir Uygulama Yrd.Doç.Dr.Ufuk BAŞOĞLU 2007 B 270 YILDIRTAN, Artan Enerji Politikalarının Dünya Finans Hareketlerine Etkisi 2007 B 271 DÖNMEZ,Dağhan Bankacılıkta Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bir Çağrı Merkezi Uygulaması Prof.Dr.Erişah 2008 B 272 TOPALOĞLU,Osman Burak Uluslarüstü Bankacılık Gelişimi ve Türkiye Uygulaması Yrd.Doç.Dr.Ufuk BAŞOĞLU 2008 B 273 BALKAN,İsmail Bankalarda Denetim Komitelerinin Etkinliği Yrd.Doç.Dr.Murat AKBALIK 2008

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI Eğitim programımıza; SPK sınavlarına hazırlananlar; Bankaların Hazine Fon Yönetimi,Risk

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V FİNANSAL YÖNETİM... 1 Finansal Amaçlar... 1 Finans Yöneticisinin

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI TEZ KONUSU YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI TEZ KONUSU YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık...

...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık... ...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık... Deriva İle Tanışın Deriva Danışmanlık ve Eğitim reel ve mali sektör

Detaylı

12-16/05/2011 TARİHLERİ ARASINDA 50 ADET SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARI GÖSTERİR LİSTE

12-16/05/2011 TARİHLERİ ARASINDA 50 ADET SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARI GÖSTERİR LİSTE YAZILIM, ELEKTRONİK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK İLE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ MEZUNLARI 1 ARAZ MEHMET ALİ ASİL 2 BÜTÜN ERTAN ASİL 3 DEMİRCİOĞLU HATİCE ZEHRA ASİL 4 DEMİREL AHMET ALPEREN ASİL 5 DİNCER (PERPİL)

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALARIN GELİŞİMİ VE FİNANSAL SİSTEM

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALARIN GELİŞİMİ VE FİNANSAL SİSTEM İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALARIN GELİŞİMİ VE FİNANSAL SİSTEM I. FİNANSAL PİYASALARIN TARİHSEL GELİŞİMİ... 1 1. Ortaçağda Finans... 2 2. Vadeli İşlem Piyasalarının Doğuşu... 4 3. Altın Standardı...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR 1. FİNANSAL PİYASA KAVRAMI VE BOYUTLARI... 1 1.1. FİNANSAL PİYASA TÜRLERİ... 4 1.1.1. Para Piyasaları... 6 1.1.2. Sermaye Piyasası...

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Abdullah GÜZELDÜLGER Yönetim Kurulu Başkanı 03.02.2015 2 Aydın GÜNDOĞDU Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür 03.02.2015 3 İsmail GÜLER Yönetim Kurulu Başkan Vekili 03.02.2015 4 Mehmet Ali GÖKÇE Yönetim

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

TAŞINMAZ YATIRIMLARININ FİNANSMANI

TAŞINMAZ YATIRIMLARININ FİNANSMANI Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı TAŞINMAZ YATIRIMLARININ FİNANSMANI 1 Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı İçindekiler 1.1. DERSİN AMACI...

Detaylı

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAATLER 10A 10B 10C 11A 11B C U M A R T E S İ P A Z A R 1 09:00-09:40 2 09:40-10:20 3 10:-11:10 4 11:10-11:50 5 12:00-12:40 6 12:40-13:20

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Yönetim Kurulu Başkanı 04.04.2012 2 Mustafa Talat KATIRCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.02.2012 3 Ahmet BEYAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 01.04.2011 4 Ali ÇELİK

Detaylı

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI Dersin Kodu Kredisi Dersin Niteliği İŞL 601 Pazarlama Teorileri 3 Zorunlu İŞL 603 Finansman Teorisi 3 Zorunlu İŞL 605 Uluslararası

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS I- Ekonomik kalkınma/1 II- Tasarruf/4 1- İç tasarruf/5 1.1. Bireysel tasarruf/5 1.2. Kurumsal tasarruf7 1.3. Devletin bütçe fazlası/8 2- Dış

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2002-2008 Mart. Mayıs 2008

Bankacılık sektörü. 2002-2008 Mart. Mayıs 2008 Bankacılık sektörü 2002-2008 Mart Mayıs 2008 Sunumun içeriği I- Finansal sektörün büyüklüğü ve kamu ile ilişkisi II- Bankacılık sistemine ilişkin bilgiler III- Büyüme IV- Bilanço yapısında değişme V-Risk

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI Karar Tarihi Toplantı Sayısı Karar Numarası 21.04.2011 11 72 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Murad KAYACAN, (smmm) (Bağımsız Denetçi) murad.kayacan@hotmail.com. İşlemler Piyasası Müdürlüğü, Müdür Yardımcısı ŞUBAT 1990

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Murad KAYACAN, (smmm) (Bağımsız Denetçi) murad.kayacan@hotmail.com. İşlemler Piyasası Müdürlüğü, Müdür Yardımcısı ŞUBAT 1990 KİŞİSEL BİLGİLER İsim Doğum tarihi ve yeri Erişim Telefonu Sanal Posta Adresi ÖZGEÇMİŞ Dr. Murad KAYACAN, (smmm) (Bağımsız Denetçi) 11 Şubat 1967 - Gelibolu / ÇANAKKALE 90 533 2914488 murad.kayacan@hotmail.com

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAVLARA GİRİŞ BELGESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAVLARA GİRİŞ BELGESİ ÖĞRENCİ NO 090551075 BUKET ÜÇERLER İŞLETME (İ.Ö) 23.03.2013 13:30 0551804 STRATEJİK YÖNETİM 405 34 25.03.2013 13:30 0551802 FİNANS TAB. ANALİZİ 124 22 26.03.2013 08:30 0551801 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS SAATLERİ PROGRAMI

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS SAATLERİ PROGRAMI Bölüm / Sınıf : İŞLETME 1/A GENEL MUHASEBE Doç. Dr. Ömer TEKŞEN GENEL MUHASEBE Doç. Dr. Ömer TEKŞEN GENEL MUHASEBE Doç. Dr. Ömer TEKŞEN Okt. Nazmi ALAN Okt. Nazmi ALAN İŞLETMECİLİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii. Birinci Bölüm. FİNANSAL SİSTEM VE BANKALAR N. Oğuzhan Altay

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii. Birinci Bölüm. FİNANSAL SİSTEM VE BANKALAR N. Oğuzhan Altay İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Birinci Bölüm FİNANSAL SİSTEM VE BANKALAR N. Oğuzhan Altay 1. Giriş... 1 2. Finansal Sistem ve Sınıflandırılması... 1 3. Bankacılığın Doğuşu ve Bankalar... 4 3.1. Bankacılığın

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2010 30 Eylül 2010 Bankanın Ticaret Unvanı : Asya Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Küçüksu

Detaylı

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz.

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz. bankacılık ve sigortacılık Müşteri odaklı yaklaşımlarımız, güçlü finansal yapımız, milyonlarca aktif müşteri sayımızla Türkiye nin lider bankacılık ve sigortacılık grubu olarak anahtar biziz! Yapı Kredi

Detaylı

Prof. Dr. Hüsnü ERKAN. İktisat Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ayşe Dilek SEYMEN. Doç. Dr. Mert URAL

Prof. Dr. Hüsnü ERKAN. İktisat Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ayşe Dilek SEYMEN. Doç. Dr. Mert URAL Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İKTİSAT BÖLÜMÜ 2011 2012 Eğitim Yılı İktisat Bölüm Başkanlığı İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüsnü ERKAN İktisat Bölüm Başkan Yardımcısı Doç.

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası Türkiye Ekonomisi PARA - BANKA 1 1. Kavramlar: Türkiye ekonomisinde banknot çıkartma yetkisi 1930 yılında faaliyete geçen Merkez Bankası A.Ş.'ye verilmiştir. Türkiye'de MB, emisyonu belirlemenin dışında

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1-B

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1-B İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI -A -B -A -B GÜN SAAT SINIF: 0 KOD SINIF: 1 KOD SINIF: 6 KOD SINIF: 7 KOD SINIF: 0 KOD SINIF: 01 KOD SINIF: 05 KOD 1 Prof.Dr. Zeki DOĞAN 1 09.00-09.5

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Finansın İlkeleri Zorunlu DERS HEDEFİ Finansın İlkeleri dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Finans nedir ve çalışma alanları nelerdir sorularına cevap

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt. Y. UÇAK - F303 Türk Dili I - Okt. B. DÜNDAR - F İşletme I (B) - Yrd. Doç. Dr. M. ULUKÖY - F304 Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt.

Detaylı

(Değişik:RG-10/7/2015-29412) Ek-1 Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler

(Değişik:RG-10/7/2015-29412) Ek-1 Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler (Değişik:RG-10/7/2015-29412) Ek-1 Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler Unvan ve Görevler YATIRIM KURULUŞLARI Aracı Kurum (Aksi belirtilmedikçe, faaliyet izinleri çerçevesinde dar, kısmi ve geniş yetkili

Detaylı

Genel Görünüm. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı da yüzde 7 den yüzde 6,50 ye düşürülmüştür.

Genel Görünüm. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı da yüzde 7 den yüzde 6,50 ye düşürülmüştür. ARALIK 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 16 Aralık 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI I.SINIF

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI I.SINIF Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt. Y. UÇAK - F303 Türk Dili I - Okt. B. DÜNDAR - İşletme I (B) - Yrd. Doç. Dr. M. ULUKÖY - F304 Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt.

Detaylı

BANKACILIK DOKTARA TEZLERİ İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN. Parasal Büyüklüklerin Denetimi ve T.C. Merkez Bankası Tarihi

BANKACILIK DOKTARA TEZLERİ İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN. Parasal Büyüklüklerin Denetimi ve T.C. Merkez Bankası Tarihi BANKACILIK DA TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN YIL D.1 ABDÜRRAHİMOĞLU, Erişah Parasal Büyüklüklerin Denetimi ve T.C. Merkez Bankası Tarihi Prof.Dr. İlhan ULUDAĞ 1991 D.2 ERSOY, Ayten Elektronik Bankacılıkta

Detaylı

1 Prof.Dr. Zeki DOĞAN 48 Yrd.Doç.Dr. Işıl HORZUM 2 Prof.Dr. Erdinç TUTAR 49 Öğr. Gör. Yeşim TÜRKMEN 3 Prof.Dr. Selen DOĞAN 50 Öğr. Gör.

1 Prof.Dr. Zeki DOĞAN 48 Yrd.Doç.Dr. Işıl HORZUM 2 Prof.Dr. Erdinç TUTAR 49 Öğr. Gör. Yeşim TÜRKMEN 3 Prof.Dr. Selen DOĞAN 50 Öğr. Gör. KOD ÖĞRETİM ELEMANLARI KOD MİSAFİR ÖĞRETİM ELEMANLARI 1 Prof.Dr. Zeki DOĞAN 48 Yrd.Doç.Dr. Işıl HORZUM 2 Prof.Dr. Erdinç TUTAR 49 Öğr. Gör. Yeşim TÜRKMEN 3 Prof.Dr. Selen DOĞAN 50 Öğr. Gör. Neslihan ÇETİNOĞLU

Detaylı

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU FİNANS Koç-Amerikan Bank ile 1980 li yıllarda büyümeye başladığımız bankacılık sektöründe ülkemiz ekonomisi ve sektördeki değişimleri doğru okuduk ve 2005 yılında Yapı Kredi Bankası nı bünyemize katarak

Detaylı

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.? A- Lise,

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

Basel II ve III nedir Basel II ve Türk Eximbank Semineri 2013

Basel II ve III nedir Basel II ve Türk Eximbank Semineri 2013 Basel II ve III nedir Basel II ve Türk Eximbank Semineri 2013 Basel II ve Türk Eximbank Semineri 2013 İçerik 1. Basel uzlaşısı Basel ve tarihçesi Basel II kapsamı Basel III ün getirdiği yenilikler 2. Basel

Detaylı

RP362 İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Bilgi Raporu

RP362 İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Bilgi Raporu A Üye Kodu Sicil No A Başlangıç i Bitiş i Üye Ünvanı Sicil No Ad Soyad Ünvan İdari Sorumluluğu Bulunan Kişi 12393962 HAYRİ ÇULHACI YÖNETİM KURULU ÜYESİ SABANCI YÖNETİM KURULU ÜYESİ SABANCI 12448473 ALTAN

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNU ÖĞRENCİLERİN DÖNEM PROJESİ ÇALIŞMALARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNU ÖĞRENCİLERİN DÖNEM PROJESİ ÇALIŞMALARI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNU ÖĞRENCİLERİN DÖNEM PROJESİ ÇALIŞMALARI ADI SOYADI PROGRAM TEZ DANIŞMANI TEZ KONUSU AÇIKLAMA 1 Adnan ÇELİK İŞLETME Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARI Sağlık

Detaylı

Finansal Bilgiler (milyon TL)

Finansal Bilgiler (milyon TL) Finansal Bilgiler (milyon TL) 2011 2012 2013 2014 1Ç15 2Ç15 Yılbaşından bu yana Çeyreksel Aktifler 17.190 21.390 27.785 13.680 11.967 10.633-22% -11% Krediler+Finansal Kiralama 13.452 16.307 21.257 9.407

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2010 30 Eylül 2010 Bankanın Ticaret Unvanı : Asya Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi

Detaylı

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7.

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7. GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4. Seçilmiş Bazı Ülkelerde Büyüme Oranları 2 Grafik I.5. Seçilmiş

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

01 Haziran 2015 Pazartesi

01 Haziran 2015 Pazartesi 01 Haziran 2015 Pazartesi İŞLETME İKTİSAT SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ORTAK DERSLER Türkiye İktisat Tarihi Gr.1 Y.Doç.Dr.Canay Şahin Türkiye İktisat Tarihi Gr.2 Prof.Dr.Nevin Coşar Pazarlama

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK ALTERNATIF EMEKLILIK YATIRIM FONU, GELIR AMAÇLI ESNEK EMEKLILIK YATIRIM FONU, GRUPLARA YÖNELIK ESNEK EMEKLILIK YATIRIM FONU, GRUPLARA YÖNELIK

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

TANITIM DOSYASI. bagatur.com. bagaturlaw

TANITIM DOSYASI. bagatur.com. bagaturlaw TANITIM DOSYASI bagatur.com bagaturlaw Deneyimli İşinizi anlayan, gereksinimlerinize uygun çözüm üreten Deneyimiyle risklerinizi yönetmenizi, önlemenizi sağlayan Kurumsal ve Güvenilir Dürüst, güvenilir,

Detaylı

BÖLÜM SINIF DERSİN ADI ÖĞRETİM ÜYESİ TARİH SAAT SINIF

BÖLÜM SINIF DERSİN ADI ÖĞRETİM ÜYESİ TARİH SAAT SINIF BÖLÜM SINIF DERSİN ADI ÖĞRETİM ÜYESİ TARİH SAAT SINIF BANKACILIK VE FİNANS 1 Araştırma ve Sunum Teknikleri Öğr.Gör. Selma Şekercioğlu 21.11.2015 Cumartesi 10:00 Amfi I BANKACILIK VE FİNANS 1 Ekonomiye

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJELERİ (Ö.Ö)

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJELERİ (Ö.Ö) İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJELERİ (Ö.Ö) : Betonarme-Çelik Karma Yapı Tasarımı Proje kapsamı : Yapını çelik tasarımı ve betonarme tasarımının yapılması, yapını yaklaşık maliyetinin oluşturulması. :

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658 Kocaeli Üniversitesi ISSN 1302 6658 Yusuf Bayraktutan, Yüksel Bayraktar Yakınlaşma Kriterleri Bağlamında AB Genişlemesi ve Türkiye Tahir Büyükakın, Cemil Erarslan Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin

Detaylı

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 15. DÖNEM KOMİSYON ÜYELERİ KOMİSYONLAR KOMİSYON ÜYELERİ ODASI. Nevin KİLECİOĞLU. Kadir Tümay İMRE Doç.Dr.

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 15. DÖNEM KOMİSYON ÜYELERİ KOMİSYONLAR KOMİSYON ÜYELERİ ODASI. Nevin KİLECİOĞLU. Kadir Tümay İMRE Doç.Dr. KOMİSYONLAR ODASI Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerinin Sunumu ve Finansmanı Basın Yayın Dişhekimliğinde İnsangücü Planlaması Dişhekimliğinde Mevzuat ve AB Müktesebatı Uyumlaştırma Çalışmaları İrfan KARABABA

Detaylı

Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı

Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı TC ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI Tüketici -30.1.2015 Tarih ve 15/2 Numaralı Gündeme Karar Listesidir- SN Dosya No TCKN Adı/Soyadı Konu Firma Karar 1 T14/991 1663xxxxxxx GÖKHAN ÖZ KOÇ FİAT FİNANSMAN 2 T14/1260

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Panelinde Yaptığı Konuşma 21.03.2008 Oditoryum,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM EKONOMİNİN GENEL İŞLEYİŞİ ve FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE İŞLEYİŞİ

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM EKONOMİNİN GENEL İŞLEYİŞİ ve FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE İŞLEYİŞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM EKONOMİNİN GENEL İŞLEYİŞİ ve FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE İŞLEYİŞİ REEL KESİM DENGESİ 2 TOPLAM TALEP 3 Harcamalardaki Değişmeler ve Denge 3 Para Arzı Değişmeleri

Detaylı

1 ASİL Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Hülya Güneş 133 Mezun 80,16

1 ASİL Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Hülya Güneş 133 Mezun 80,16 1 ASİL Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Hülya Güneş 133 Mezun 80,16 2 ASİL Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Gülşah Doğan 133 Mezun 72,93 3 YEDEK Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 25/08/2015. SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : KONU : Okul Deneyimi

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 25/08/2015. SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : KONU : Okul Deneyimi Uygulama Okulunun : Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Okul Müdürü : Şentürk SAMGAR Müdür Yrd. :Cantürk BARMANBERK Grup No :1 120401001 SEÇİL KAZAKLI 120401002 HANIM KARAKOÇ 120401003 ESMA NUR ERENKARA 120401004

Detaylı

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6 İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Araştırma Yöntemleri ISL727 Araştırma süreci (problem belirleme, araştırma konusu ve hipotezni oluşturma,

Detaylı

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 16 MART-15 NİSAN 2015 TARİHLERİ ARASINDA ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİNE KATILACAK PERSONEL LİSTESİ

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 16 MART-15 NİSAN 2015 TARİHLERİ ARASINDA ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİNE KATILACAK PERSONEL LİSTESİ 16 MART-15 NİSAN 2015 TARİHLERİ ARASINDA ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİNE KATILACAK PERSONEL LİSTESİ UNVANI İLK GÖREVE BAŞLAMA ÖĞRENİM DURUMU GÖREV YERİ EĞİTİM YERİ 1 H138084 AHMET BAŞAR HEMŞİRE 09.01.2015

Detaylı

SINAV TARİHİ VE SAATİ:

SINAV TARİHİ VE SAATİ: Gazetecilik (İÖ) SINAV TARİHİ VE SAATİ 16.11.2013-1000 L02 Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı İmza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 245111014 245111091 245109003 245110054 245111100 245111077

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları İktisat Bölümü 03 Kasım 2014 Pazartesi 10 Genel Matematik Yrd. Doç. Dr. Şamil AKÇAĞIL 04 Kasım 2014 Salı 11 Genel Muhasebe 05 Kasım 2014 Çarşamba 10 Hukukun Temel Kavramları 06 Kasım 2014 Perşembe 9 İşletmeye

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

SERMAYE PİYASASI VE BORSA YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN YIL

SERMAYE PİYASASI VE BORSA YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN YIL SERMAYE PİYASASI VE BORSA YÜKSEK LİSANS TEZLERİ KOD İSİM TEZ KONUSU DANIŞMAN YIL.2 BAYKAM, Bora "Yatırım Bankacılığı Sistematiği" Doç.Dr.Osman 1995.3 KUŞÇUOĞLU, Özlem "Yatırımcının Risk Psikolojisi" Doç.Dr.Samim

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 23 Kasım 2011 Almanya Sermaye Piyasası Kurumları Bankacılık Sermaye Piyasaları Sigortacılık BankacılıkDüzenlemeve Denetleme Kurulu (BDDK) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

Geniş hizmet ağı ve yenilikçi ürünlerimizle yatırımlarında ve tasarruflarında her an müşterilerimizle birlikteyiz.

Geniş hizmet ağı ve yenilikçi ürünlerimizle yatırımlarında ve tasarruflarında her an müşterilerimizle birlikteyiz. Geniş hizmet ağı ve yenilikçi ürünlerimizle yatırımlarında ve tasarruflarında her an müşterilerimizle birlikteyiz. Ayşegül Özel Yapı Kredi Bankası Özel Bankacılık Portföy Yönetmeni Erdoğan Yücel Yapı Kredi

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2012. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2012. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2012 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2012 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI VE HUKUKU MORTGAGE (TUTSAT) NİSAN 2007 (M.T. Yıldırım Beyazıt Önal) İÇİNDEKİLER

İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI VE HUKUKU MORTGAGE (TUTSAT) NİSAN 2007 (M.T. Yıldırım Beyazıt Önal) İÇİNDEKİLER İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI VE HUKUKU MORTGAGE (TUTSAT) NİSAN 2007 (M.T. Yıldırım Beyazıt Önal) İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER 1. MORTGAGE KAVRAMI VE TARİHİ GELİŞİMİ 1.1. MORTGAGE KAVRAMININ ORTAYA ÇIKIŞI

Detaylı

AĞUSTOS 2013 DÖNEMİ KARAMAN İLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI

AĞUSTOS 2013 DÖNEMİ KARAMAN İLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI 19.08.2013 524280 AHMET YÜZBAŞIOĞLU HALK BANKASI DOSYA MASRAFI ALEYHİNE 19.08.2013 512730 AHMET YILDIRIM VAKIFLAR BANKASI DOSYA MASRAFI ALEYHİNE 19.08.2013 527133 ABDULLAH ÖZLER ZİRAAT BANKASI DOSYA MASRAFI

Detaylı

AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. TANITIM BROŞÜRÜ

AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. TANITIM BROŞÜRÜ AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. TANITIM BROŞÜRÜ 2016 Şirketimizin Faaliyet Alanları Bağımsız Dış Denetim Yeminli Mali Müşavirlik İşletme Danışmanlığı 1 Bağımsız Dış

Detaylı

SPK Düzenlemeleri E. DUYURULAR. A) Kurulumuzun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı.

SPK Düzenlemeleri E. DUYURULAR. A) Kurulumuzun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı. SPK Düzenlemeleri E. DUYURULAR A) Kurulumuzun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı. Kurulumuzun Seri:VIII, No:34 Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu Şirket Genel Bilgi Formu İletişim Bilgileri İşletme Adı Merkez Adresi İnternet Adresi Yapı Kredi Yatırım Menkul

Detaylı

18 Eylül 2015 Cuma. İşletme ABD Doktora ve Yüksek Lisans Programları Haftalık Ders Programları. Sayfa 1 / 23

18 Eylül 2015 Cuma. İşletme ABD Doktora ve Yüksek Lisans Programları Haftalık Ders Programları. Sayfa 1 / 23 Sayfa 1 / 23 (TEZLİ) FİNANSMAN PROGRAMI Pazartesi 13:30 LAB-2 Finansal Analiz Doç. Dr. Mine TÜKENMEZ Salı 10:00 D-414 Finans Yönetimi Doç. Dr. Sevinç GÜLER ÖZÇALIK Salı 13:30 LAB-2 Finansal Risk Yönetim

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU 30 Ocak 2002 tarihinde Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Koç Yatırım) nin iştiraki olarak kurulan Koç Portföy Yönetimi A.Ş. (Şirket), 29.12.2006

Detaylı

A DAN Z YE FİNANS EĞİTİM SETİ - CD ---- FİYATI : 94 TL + KDV ----

A DAN Z YE FİNANS EĞİTİM SETİ - CD ---- FİYATI : 94 TL + KDV ---- A DAN Z YE FİNANS EĞİTİM SETİ - CD ---- FİYATI : 94 TL + KDV ---- Neden Finans Eğitimi? Günümüzün iş dünyasında, tüm yönetici ve çalışanlardan finansal verileri göz önünde bulundurarak hızlı ve doğru karar

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BANKA VE BANKACILIK...

İÇİNDEKİLER 1. BANKA VE BANKACILIK... İÇİNDEKİLER 1. BANKA VE BANKACILIK... 1 1.1 Bankanın Tanımı... 2 1.2 Bankacılığın Tarihi Gelişimi... 2 1.3 Türkiye de Bankacılığın Tarihi Gelişimi... 3 1.3.1 Cumhuriyet ten Önce Ülkemizde Bankacılık...

Detaylı

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar İşlenecek Konular Finansal piyasalar ve kurumların önemi Tasarrufların şirketlere akışı Finansal piyasaların ve aracıların fonksiyonları Değer maksimizasyonu

Detaylı

C-201 D-210 D-204 D-206 D-208 Z-4 18.11.2014 İKTB 101 İktisada Giriş-I İkt-1 Prof. Dr. Rasim Yılmaz 09:00-11:00 Deniz Ece Dalgıç

C-201 D-210 D-204 D-206 D-208 Z-4 18.11.2014 İKTB 101 İktisada Giriş-I İkt-1 Prof. Dr. Rasim Yılmaz 09:00-11:00 Deniz Ece Dalgıç Tarih Dersin Dersin İsmi Bölüm Öğretim Üyesi Saat Gözetmen Derslik Kodu 17.11.2014 İŞLB 701 Finans Piyasaları Analizi İşletme- Yrd. Doç. Dr. Ali Gürel 11:00-13:00 4 17.11.2014 ÇEKO 305 İnsan Kaynakları

Detaylı

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Öğretim Görevlisi Serkan

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ Halka Arz Tarihi 31 Aralık

Detaylı

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji Varlık Yönetimi İçindekiler I. Şirket Profili IV. Yatırım Fonları II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? V Şirket Bonosu III. Varlık Gruplarımız VI. Varlık Yönetimi Strateji VII. Özel Varlık Danışmanlığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER FACTORING

İÇİNDEKİLER FACTORING Finansal Teknikler ve Türev Araçlar v İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm FACTORING 1.1. GENEL OLARAK FACTORING...1 1.2. FACTORING İŞLEMİNİN FONKSİYONLARI...3 1.2.1. Finansman Fonksiyonu...3 1.2.2. Hizmet Fonksiyonu...4

Detaylı

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4 Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler

Detaylı

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM

Detaylı

İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ

İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ Aday Ad Aday Soyad Faaliyet Adı Faaliyet İli Faaliyet Yeri Başlama Tarihi Bitiş Tarihi ABDULNASIR ÇELİK 2016000004Rehberlik Kursu İSTANBUL ABDURRAHMAN AKYOL 2016000004Rehberlik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 65 İYİ 2002 Bahar PROGRAM ADI ÜLKE ÜNİVERSİTE ALAN DİĞER ALAN BAŞ.

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 65 İYİ 2002 Bahar PROGRAM ADI ÜLKE ÜNİVERSİTE ALAN DİĞER ALAN BAŞ. ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: ERDİNÇ KARADENİZ 1/4/78 12:00 AM SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce ÜDS 65 İYİ 2002 Bahar PROGRAM ADI

Detaylı