Krediler Yarıyıl Teori Uygulama Lab. Eğitim ve Öğretim Yöntemleri. Kredi Kredisi Güz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Krediler Yarıyıl Teori Uygulama Lab. Eğitim ve Öğretim Yöntemleri. Kredi Kredisi Güz 42 - - 42-42 114 240 3 8"

Transkript

1 Dersin Kodu ve Adı: 00 - Kimya Mühendisliği Matematiği Güz Zorunlu Kimya mühendisliği problemlerini çözmek için gerekli matematik bilgilerini ve yöntemlerini vermek ve kimya mühendisliği problemlerine bu yöntemlerin ne şekilde uygulanacağını göstermek. PY.l, PY., PY., PY., PY. Kimya mühendisliği problemlerinin farklı yöntemlerle matematiksel çözümlerini öğrenir. Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sunum, Problem Çözme, Seminer, Ödev, Proje (X) işaretleyiniz Yüzde(%) Ara Sınavlar X 0 Ödevler X X Vektör ve tensörler Vektör ve tensörler Vektör ve tensörler Vektör ve tensörler Determinant ve matrisler Determinant ve matrisler Determinant ve matrisler Ara Sınav Adi diferansiyel denklem çözümleri Adi diferansiyel denklem çözümleri Adi diferansiyel denklem çözümleri Adi diferansiyel denklem çözümleri Kısmi diferansiyel denklem çözümleri Kısmi diferansiyel denklem çözümleri. Loney, N.W., Applied Mathematical Methods for Chemical Engineers, CRC Pres, NewYork, 00.. Lopez, R.J., Advanced Engineering Mathematics, Addison-Wesley, NewYork, 00.. Wylie, C.R. and Barrett, L.C., Advanced Engineering Mathematics, th Edition, McGraw Hill, NewYork,.. Bird, R.B., Steward, E.W., Lightfoot E.N., Transport Phenomena, Wiley, NewYork, 00.. Süreli yayınlar.

2 Dersin Kodu ve Adı: 00 ileri Kimyasal Tepkime Mühendisliği-I Bölüm/Programın Adı: Kimya Mühendisliği ABD Güz Proje/Alan Çalışması/Ödev Kısa Sınav Ara Sınav Final Toplam Ulusal Kredi AKTS Kredisi Dersin Verildiği Düzey Dersin Geliştirdiği Program Öğrenme Kazanından Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Değerlendirme Ölçütleri Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans ( X ) Doktora ( ) Zorunlu Kataliz, Katalitik Tepkimeler,Katalitik Reaktörler,Heterojen Tepkimelerde Dış Difüzyon Etkisi, Gözenekli Katalizörlerde Difüzyon ve Tepkime hakkında temel bilgileri edinmek. PYÇ-. Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi. PYÇ-. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi. PYÇ-. Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri Kataliz, Katalitik Tepkimeler,Katalitik Reaktörler,Heterojen Tepkimelerde Dış Difüzyon Etkisi, Gözenekli Katalizörlerde Difüzyon ve Tepkime hakkında temel bilgileri edinmek hakkında temel bilgilerin öğrenilmesi. Anlatma, Soru-cevap, Tartışma. Ara Sınavlar Ödevler Laboratuvar (X) işaretleyiniz X Yüzde (%) 0 Dönem Sonu Sınavı X 0 Kataliz. Kataliz., Katalitik Tepkimeler.,, Katalitik Reaktörler.,,, Heterojen Tepkimelerde Dış Difüzyon Etkisi,, Gözenekli Katalizörlerde Difüzyon ve Tepkime.. Fogler, H.S., Temel Kimyasal Tepkime Mühendisliği, Gazi Kitabevi, Ankara 0 ( Çeviri, Basan, S.) Ders Kitabı veya Kaynaklan. Fogler, H.S., Elements of Chemical Reaction Engineering, Prentice Hall International Series in the Physical and Chemical Engineering Sciences, USA, 00.. Levenspiel, O., Chemical Reaction Engineering, John Wiley and Sons, USA,

3 Dersin Kodu ve Adı: 00 Polimer Kimyasında Aletli Analiz Yöntemleri-I Proje /Alan Kısa Ara Güz Zorunlu Giriş, Polimer Kimyasında Optik Yöntemler, Polimer Kimyasında Spektroskopik Yöntemler, UV-Vls Spektroskopsi, UV-VIS Spektroskopsi ile Nitel ve Nicel Analiz Uygulamaları, İR Spektroskoplsl, Raman Spektroskoplsl, İR Spektrumları, İR Spektroskoplsl ile Nitel Analiz hakkında temel bilgileri edinmek. PYÇ-. Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi. PYÇ-. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi. PYÇ-. Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri Giriş, Polimer Kimyasında Optik Yöntemler, Polimer Kimyasında Spektroskopik Yöntemler, UV-Vls Spektroskopsi, UV-VIS Spektroskopsi ile Nitel ve Nicel Analiz Uygulamaları, İR Spektroskopisi, Raman Spektroskopisi, İR Spektrumları, İR Spektroskopisi ile Nitel Analiz hakkındaki temel bilgilerin öğrenilmesi. Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Anlatma, Soru-cevap, Tartışma. Ara Sınavlar X 0 Ödevler X Giriş Polimer Kimyasında Optik Yöntemler Polimer Kimyasında Optik Yöntemler Polimer Kimyasında Spektroskopik Yöntemler Polimer Kimyasında Spektroskopik Yöntemler UV-VIS Spektroskoplsl UV-VIS Spektroskoplsl UV-VIS Spektroskopsi İle Nitel ve Nicel Analiz Uygulamaları UV-VIS Spektroskopsi İle Nitel ve Nicel Analiz Uygulamaları İR Spektroskoplsl İR Spektroskoplsl Raman Spektroskoplsl İR Spektrumları. İR Spektroskoplsl ile Nitel Analiz.. Dudley H. WILLIAMS ned.fleming, Spectroscopic Methods in Organic Chemistry, Foruth Edition, Me Graw Hill, London,. F.RODRIGUEZ, " Principles of Polymer Systems" Second Ed. Me Graw-HIII, International Student Edition, Tokyo,. F.W.BILLMEYER, JR "Textbook of Polymer Science" Second Ed. John Wiley & Sons Inc.New York,0. Jan F.RABEK, Experimental Methods in Polymer Chemistry, John Wiley & Sons, Chichester, 0

4 Dersin Kodu ve Adı: 00-lsısal Analiz Teknikleri-I Güz Zorunlu Isısal Analiz Aletleri, Termogravimetri (TG) ve uygulamaları TG ile Tepkime Kinetiği, Diferansiyel Yöntemler, İntegral Yöntemler, İzotermal Termogravimetri (ÎTG), İTG ile Tepkime Kinetiği, Diferansiyel Termal Analiz ( DTA), Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC), DTA ile DSC nin Kıyaslanması, DTA ve DSC Eğrilerinin Nicel Yönü, DTA ve DSC Eğrilerinin Yorumu, Isı Kapasitesinin Ölçülmesi, Isısal İletkenliğin Ölçülmesi, Faz Diyagramlanmn Belirlenmesi, DTA ve DSC nin Genel Uygulamaları. DSC ile Saflık Tayini. Faz dengesi, DSC Erime Eğrileri, Isısal Analiz Tekniklerinin Birleştirilmesi hakkında temel bilgileri edinmek. PYÇ-. Mühendislik alamnda bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi. PYÇ-. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi. PYÇ-. Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri Isısal Analiz Aletleri, Termogravimetri (TG) ve uygulamaları TG ile Tepkime Kinetiği, Diferansiyel Yöntemler, İntegral Yöntemler, İzotermal Termogravimetri (İTG), İTG ile Tepkime Kinetiği, Diferansiyel Termal Analiz ( DTA), Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC), DTA ile DSC nin Kıyaslanması, DTA ve DSC Eğrilerinin Nicel Yönü, DTA ve DSC Eğrilerinin Yorumu, Isı Kapasitesinin Ölçülmesi, Isısal İletkenliğin Ölçülmesi, Faz Diyagramlanmn Belirlenmesi, DTA ve DSC nin Genel Uygulamalan. DSC ile Saflık Tayini. Faz dengesi, DSC Erime Eğrileri, Isısal Analiz Tekniklerinin Birleştirilmesi hakkındaki temel bilgilerin öğrenilmesi. Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sunum, Problem Çözme, Seminer, Ödev, Proje (X) işaretleyiniz Yüzde(%) Ara Sınavlar X 0 Ödevler Giriş Isısal analiz aletleri ısısal olaylar Termograyimetri (TG): TG Eğrilerinin yorumları, TG uygulamalrı TG ile tepkime kinetiği, diferansiyel yöntemler, integral yöntemler, İzotermal Termograyimetri- (İTG),- İTG ile tepkime kinetiği Diferansiyel termal analiz (DTA) Diferansiyel taramalı kalometri(dsc), DTA ile DSC nin kıyaslanması, DTA ve DSC eğrilerinin nicel yönü DTA ve DSC eğrilerinin yorumu Isı Kapasitesinin Ölçülmesi, Isısal İletkenliğin Ölçülmesi, Faz Diyagramlanmn Belirlenmesi, DTA,, ve DSC nin Genel Uygulamalan. DSC ile Saflık Tayini. Faz dengesi, DSC Erime Eğrileri, Isısal Analiz Tekniklerinin Birleştirilmesi. Micheal-E.BROWN, Introduction to Thermal Analysis, Chapman and Hall London. T.HATAKEYAMA and F.X.Quinn Thermal Analysis Fundamentals and Applications to Polymer John Wiley and Sons, Chicherter. Wesley WM.WENDLANT, Thermal Methods of Analysis, Scend Ed.John Wiley and Sonds, New York,. Jan F.RABEK, Experimental Methods in Polymer Chemstry, John Wiley & Sons Chichester, 0. F.W.BILMEYER, JR 'Textbook of Polymer Science" Second Ed. John Wiley & Sons Inc.New York,0

5 Dersin Kodu ve Adı: 00 İleri Polimer Kimyası-I Güz 0 Ulusal Kredi AKTS Kredisi Zorunlu On Şartlar Polimerlerin Fiziksel Yapısı, Polimerlerin Fiziksel Halleri ve Hal Değişmeleri, Polimerlerin Mekanik ve Deformasyon Özellikleri, Polimerlerin Isısal Özellikleri hakkında temel bilgileri edinmek, PYÇ-. Mühendislik alanında bilimsel araştırına yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi. PYÇ-. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi. PYÇ-. Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri Öğrenme Kazananları Polimerlerin Fiziksel Yapısı, Polimerlerin Fiziksel Halleri ve Hal Değişmeleri, Polimerlerin Mekanik ve Deformasyon Özellikleri, Polimerlerin Isısal Özellikleri hakkındaki temel bilgilerin öğrenilmesi. Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Anlatma, Som-cevap, Tartışma. Ara Sınavlar Ödevler (X) işaretleyiniz Yüzde(%) 0 Polimerlerin fiziksel yapsıs Polimerlerin fiziksel yapısı Polimerlerin fiziksel halleri ve hal değişmeleri Polimerlerin fiziksel halleri ve hal değişmeleri Polimerlerin fiziksel halleri ve hal değişmeleri Polimerlerin fiziksel halleri ve hal değişmeleri Polimerlerin mekanik ve deformasyon özellikleri Polimerlerin mekanik ve deformasyon özellikleri Polimerlerin mekanik ve deformasyon özellikleri Polimerlerin mekanik ve deformasyon özellikleri Polimerlerin ısısal özellikleri Polimerlerin ısısal özellikleri Polimerlerin ısısal özellikleri Polimerlerin ısısal özellikleri Dönem Sonu Sınavı.S.BASAN,-polimer kimyası,-cumhuriyet Üniversitesi yayınları,-,-sivas,000. A. ATAGER,-Physical-Chemstry-of-Polymers.Mir-Publishers,-Moscow,-Second-Press,. F.W.BILLMEYER, JR Textbook of Polymer Science Second Ed. John Wiley & York, 0 0 Sons Inc.New. L.E.NIELSEN, Mechanical Properties of Polymers Reinhold Publishing Company,. R.B. SEYMOUR, Introduction to Polymer Chemistry Me Graw-Hill, International Student Edition,T okyo,. A.V.TOBOLSKY and H.MARK Interscience,New York, Polymers Science and Materials John Wiley-

6 Dersin Kodu ve Adı: 0 Polimer Fizikokimyası-I Güz Zorunlu Monomer ve Polimerlerin Kimyasal Yapısı*, Polimerlerin Sentezi*, Polimerlerin Kimyasal Dönüşümleri, Polimerlerde Zincir Esnekliği, Polimerlerin Süpermoleküler Yapısı, Faz Halleri ve Faz Dönüşümleri hakkında bilgi edinmek. PYÇ-. Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi. PYÇ-. Sımrh ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi. PYÇ-. Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri Monomer ve Polimerlerin Kimyasal Yapısı*, Polimerlerin Sentezi*, Polimerlerin Kimyasal Dönüşümleri, Polimerlerde Zincir Esnekliği, Polimerlerin Süpermoleküler Yapısı, Faz Halleri ve Faz Dönüşümleri hakkındaki temel bilgilerin öğrenilmesi Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sunum, Problem Çözme, Seminer, Ödev, Proje Ara Sınavlar X 0 Ödevler Monomer ve polimerlerin kimyasal yapısı Monomer ve polimerlerin kimyasal yapısı Polimerlerin sentezi Polimerlerin sentezi Polimerlerin kimyasal dönüşümleri Polimerlerin kimyasal dönüşümleri Polimerlerde zincir esnekliği Polimerlerde zincir esnekliği Polimerlerde zincir esnekliği Polimerlerin süpermoleküler yapısı Polimerlerin süpermoleküler yapısı Polimerlerin süpermoleküler yapısı Faz halleri ve faz dönüşümleri Faz halleri ve faz dönüşümleri. ATAGER,-physical chemstry-of-,-mir-publishers,-moscow,-second-press,. Charles TANFORD,-Phsical-Chemstry-of-Macromoleculer John-Wiley,-New-York,-. F.RODRIGUEZ, Principles of Polymer Systems Second Ed. Me Graw-Hill, International Student Edition, Tokyo,. F.W.BILLMEYER, JR "Textbook of Polymer Science Second Ed. John Wiley & Sons Inc.New York, 0. R.B. SEYMOUR, Introduction to Polymer Chemistry Me Graw-Hill, International Student Edition,T okyo,

7 Dersin Kodu ve Adı: 0 Yakıt Pili ve Hidrojen Teknolojisi Proje/Alan Kısa Ara Güz Zorunlu Giriş, Tarih, Termodinamik ve Elektrokimyasal Kinetikler, Yakıt Pili Bileşenleri ve Onların Pilin Çalışmasına Etkileri, Domdan Metanol Yakıt Pilinden Beklentiler, Sabit Güç Oluşumu, Taşımr Uygulamalar,Otomotive Uygulamalar, Taşımada Yanşan Teknolojiler, Yakıt Pilindeki Yakıt Çevrimleri, Görünür Gelecek hakkında bilgi edinmek. PYÇ-. Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi. PYÇ-. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi. PYÇ-. Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri Giriş, Tarih, Termodinamik ve Elektrokimyasal Kinetikler, Yakıt Pili Bileşenleri ve Onların Pilin Çalışmasına Etkileri, Dorudan Metanol Yakıt Pilinden Beklentiler, Sabit Güç Oluşumu, Taşımr Uygulamalar,Otomotive Uygulamalar, Taşımada Yanşan Teknolojiler, Yakıt Pilindeki Yakıt Çevrimleri, Görünür Gelecek hakkındaki temel bilgilerin öğrenilmesi. Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sunum, Problem Çözme, Seminer, Ödev, Proje (X) işaretleyiniz Yüzde(%) Ara Sınavlar X 0 Ödevler Giriş Tarihçe Termodinamik ve Elektrokimyasal Kinetikler Termodinamik ve Elektrokimyasal Kinetikler Yakıt Pili Bileşenleri ve Onların Pilin Çalışmasına Etkileri Yakıt Pili Bileşenleri ve Onların Pilin Çalışmasına Etkileri Doğrudan metanol yakıt pilinden beklentiler Doğrudan metanol yakıt pilinden beklentiler Sabit güç oluşumu Taşınır uygulamalar Otomotive uygulamar, taşımada yarışan teknolojiler Otomotive uygulamar, taşımada yarışan teknolojiler Yakıt pilindeki yakıt çevrimleri Görünür gelecek, gelecek beş yıl. Gregor HOOGERS Fuel Celi Technology, CRC Press, Washington D.C. 00,. Fuel Cell Handbook, by EG & G Technical Service Inc.00. Walt Payle, Alan Spivak, Reynaldo Cortez, and Jim Healy, Making Electricity With Hydrogen,

8 Dersin Kodu ve Adı: 0 - Proses Simülasyonu Güz - 0 Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans () Yüksek Lisans (X) Doktora () Kimya mühendisliği prensiplerinin uygulamaları. Ucu açık kimya mühendisliği problemlerinin çözebilme. Proses tasarımı ve ekipman boyutunun belirlenmesi. Kimya mühendisliği hesaplamalarında kestirme yol yöntemleri. Uygun ekonomik analiz yöntemleri. Çevresel ve güvenlik faktörleri. Sözlü ve yazılı sunuş becerisi. PY., PY., PY., PY. Tasarımı kritik eder. Problem çözmede teknik ve teknik olmayan unsurları kullanır. Etkili iletişim kurar. Chemcad, Excell, Matcad, Matlab gibi paket programları kullanır. Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sunum, Problem Çözme, Benzetim, Seminer, Ödev, Proje Ara Sınavlar Ödevler.X.X.X X Proses analizi temel prensipleri Proses analizi temel prensipleri Proses analizi temel prensipleri Proses analizi temel prensipleri Kimya mühendisliğinde modelleme ve simülasyon teknikleri, bilgisayar uygulamaları Kimya mühendisliğinde modelleme ve simülasyon teknikleri, bilgisayar uygulamaları Kimya mühendisliğinde modelleme ve simülasyon teknikleri, bilgisayar uygulamaları Ara Sınav Taşınım olaylarının sınıflandırılması Taşınım olaylarının sınıflandırılması Taşınım olaylarının sınıflandırılması Popülasyon denkliği modelleri Popülasyon denkliği modelleri Popülasyon denkliği modelleri. Peters, M.S., Timmerhaus, K.D., West, R.E., Plant Design and Economics for Chemical Engineers, McGraw Hill, th ed., 00.. Turton, R., Bailie, R.C., Whiting, W.B., Shaeiwitz, J.A., Analysis, Synthesis, and Design of Chemical Processes, Prentice-Hall, nd ed., 00.. Süreli yayınlar.

9 Dersin Kodu ve Adı: 0 - Bilgisayar Destekli Tasarım Bölüm / Program Adı: Kimya Mühendisliği ABD Proje/Alan Kısa Ara Çalışması / Sınav Sınav Ödev Bahar Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans () Yeni teknolojiler kullanarak tasarım yapmak Dersin Geliştirdiği Program PY.l, PY., PY., Kimya Mühendisliğinde bilgisayar kullanarak tasarım yapabilme becerisi kazanmak Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sunum, Problem Çözme, Seminer, Ödev (X) işaretleyiniz Yüzde (%) Ara Sınavlar X 0 Ödevler X Ders Kitabı veya Kaynakları Prosess tasarımındaki son gelişmeler CHEM CAD programının tanıtımı ve uygulaması Genek tasarım hakkında bilgilerin verilmesi Fiyat, vergi ve sigorta analizleri Kar, alternatif keşiflerin değerlendirilmesi Optimum tasarım ve tasarım stratejisi Madde ve fabrika seçimi Tasarım raporu Madde transferi, kullanılacak cihazların iyileştirme yöntemleri Isı trasfer cihazları Kütle transfer cihazları Tasarımda İstatiksel Analiz Tasarımda İstatiksel Analiz Tasarımda İstatiksel Analiz Tasarım ve maliyet. Process Design Principles Warren D.Seider, J.D.Seader, Daniel R.LXewin. Plant Design and Economics for Chemical Engineerings, Max S.Peters, Klaus D.Timmerhaus

10 Dersin Kodu ve Adı: 0 İleri Mühendislik Termodinamiği Güz İleri Termodinamik Süreçleri Tanıtma Ve Termodinamik Analizleri Öğrenebilme Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Anlatma, Soru-cevap, Tartışma. Ara Sınavlar X 0 Ödevler X Termodinamiğin Kapsamı Temel Kavramlar Ve Tanımlar (Tekrar), Saf Maddelerin Termodinamik Özellikleri Saf Maddelerin Termodinamik Özellikleri Termodinamiğin Birinci Yasası Termodinamik Çizelge Ve Diyagramlar Termodinamiğin Birinci Yasasının Açık Ve Kapalı Sistemlere Uygulanması, Termodinamiğin Birinci Yasasının Açık Ve Kapalı Sistemlere Uygulanması, Termodinamiğin İkinci Yasası Termodinamiğin İkinci Yasası Entropi Entropi Entropi Denklikleri Ve Termodinamik Analiz. Entropi Denklikleri Ve Termodinamik Analiz.. Çengel, Y.,Boles, M.A., Mühendislik Yaklaşımı ile Termodinamik, Literatür yayıncılık, İstanbul,00.. rd Sandler, S.I., Chemical and Engineering Thermodynamics, ed., Wiley,.. Eliot, J.R., Lira, C.T., Introductory Chemical Engineering Thermodynamics, Prentice Hall PTR, 00.. rd Tester, J.W., Model, M., Thermodynamics and Its Applications, ed., Prentici Hall,.. Prausnitz, J.M., Lichtenthaler, R.N., de Azeredo, E.G., Molecular Thermodynamics of Fluid Phase Equilibria, Prentice Hall,.. Süreli yayınlar.

11 Dersin Kodu ve Adı: 0 - İletken Polimerler Proje / Alan Çalışması / Ödev Kısa Sınav Ara Sınav Ulusal Kredi Güz Dersin Verildiği Düzey Zorunlu / Dersin Geliştirdiği Program Öğrenme Kazanımları Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Değerlendirme Ölçütleri * Lisans () Ön Lisans () İletken Polimerlerin Temel prensiplerini değerlendirebilecektir. İletken Polimerler terimini ifade edebilir. İletken Polimerlerin özelliklerini tanır Katkılama ve İletkenlik Özelliğini değerlendirebilecektir. İletkenlik terimini ifade eder. Katkılama ve İletkenlik Özelliğini açıklar İletken Polimerlerin Sentezini tartışabilecektir. Kimyasal sentezi açıklar. Elektrokimyasal sentezi ifade eder. Karakterizasyon Yöntemlerini değerlendirebilecektir. Termal analiz yöntemlerini açıklar. İletken Polimerlerin Uygulamala Alanlarını değerlendirebilecektir. Sensör uygulamalarını açıklayabilecek. Fotovoltaik uygulamalarını ifade eder. PY., PY., PY., PY. AKTS Kredisi l.iletken malzemelerin neler olduğu öğrenmek,.iletkenlik mekanizmaları ve teorisini kavramak,.iletken polimer çeşitleri, sentezleri ve analizleri hakkında bilgi sahibi olmak,.endüstride iletken polimerlerin kullanım alanlarını öğrenmek.iletken polimerler ve bilimsel araştırmalardaki yeri hakkında fikir sahibi olmak. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sunum, Seminer, Ödev, (X) işaretleyiniz Yüzde(%) Ara Sınavlar X 0 Ödevler X 0 Ders Kitabı veya Kaynakları İletken Polimerlerin Temeli İletken Polimerlerin Temeli İletkenlik Özelliği İletken polimerlerin sentezi İletken Polimerler İçin Yarı-iletken Modeli Elektrokromik Özellikler Elektrokromik Özellikler İletken Polimerlerin Çözünürlüğü ve İşlenebilirliği Karakterizasyon Yöntemleri Karakterizasyon Yöntemleri Karakterizasyon Yöntemleri İletken Polimerlerin Uygulamala Alanları İletken polimerlerin sensör uygulamaları İletken polimerlerin güneş pili uygulamaları. İletken polimer makaleleri. TerjeA Skothenn, Ronald L Elsenbauinei ve John R. Raynolds, Handbook of Conducting Polymers, Marcel Deccer, Inc.,.. Hans R. Kricheldorf, Oskar Nuyken, Graham Swift, Handbook of Polymer Synthesis nd Ed., Chapter: Conducting Polymers, Marcel Dekker, 00.

12 Dersin Kodu ve Adı: 0 Akışkanlaştırma ve Akışkan Yataklar Proje / Alan Çalışması / Ödev Kısa Sınav Ara Sınav Final Toplam Ulusal Kredi Güz Dersin Verildiği Düzey Zorunlu / Dersin Geliştirdiği Program Öğrenme Kazanımları Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Değerlendirme Ölçütleri Ön Lisans () Lisans () Akıskanlastırmanın temel DrensİDİerinin ööretilmesi. Katı Dartiküllerin akışkan vataklar içerisindeki hareketinin incelenmesi Endüstride kullanılan farklı akışkan vatak tidierindeki uvaulamaların aösterilmesi. Akışkan yatak tasarımlarının yapılması Akışkan yatak ile ilgili temel prensipleri öğrenir. Akışkan yatak tiplerini ve çalışma prensiplerini bilir. Endüstriyel uygulamalar hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sunum, Problem Çözme, Benzetim, Seminer, Ödev, Proje AKTS Kredisi Ara Sınavlar X 0 X Ödevler X X Konu Giriş ve temel kavramlar Akışkan Yatakların Genel Davranışı Kabarcık fazı Emülsiyon fazı Akışkan Yatakta Gaz ve Katı davranışı Slug oluşumu Akışkan Yatakta Isı Transferi Akışkan Yatakta Kütle Transferi Akışkan yatakta Kimyasal Reaksiyonlar Yüksek Hızlı Akışkan Yataklar Sirkülasyonlu Akışkan Yataklar Taşkın Yataklar Üç Fazlı Akışkan Yataklar Endüstriyel Uygulamalar. Kunii, D. and Levenspiel, 0., Fluidization Engineering, nd ed., Butterworth-Heinemann, Ders Kitabı veya Kaynakları. Geldart, D., Gas Fluidization Technology, VVİley,.. Grace, J.R., Avidan, A.A. and Knovvlton, T.M., Circulating Fluidized Beds, st ed., Blackie Academic & Professional,.. Mathur, K.B. and Epstein, N., Spouted Beds, Academic Pres,.. Süreli yayınlar.

13 Dersin Kodu ve Adı: 0 Elektrokimya ve Uygulamaları I Güz Endüstriyel Kimya Alanında Çalışacak Kişilerin Gereksinimlerini Karşılama Ve Pratiğe Yönelik Elektrokimyasal Yöntemler Geliştirme Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sunum, Problem Çözme, Benzetim, Seminer, Ödev, Proje Ara Sınavlar X 0 Ödevler X Elektrokimya Temelleri Elektrokimya Temelleri Elektrolizin Endüstriyel Uygulamaları Yakıt Pilleri Yakıt Pilleri Korozyon Korozyon Metal Ve Alaşımların Elektrolitik Çöktürülmesi Metal Ve Alaşımların Elektrolitik Çöktürülmesi Metal Tozları Elektrolitik Şekillendirme Saflaştırma Elektrolitik Redüksiyon Ve Oksidasyonlar. Elektrolitik Redüksiyon Ve Oksidasyonlar. Cynthia G. Zoski, Handbook of Electrochemistry, Elsevier, USA, 00.. C.M.A. Brtett, Electrochemistry Principles,Methods, and applications, Oxford University Press,. C.L. Mantell "Industrial Electrochemistry", Mc Graw-Hill Book Company, 0. G. Milazzo "Electrochemistry" Elsevier Publishing Company,. A. R. Berkem, "Elektrokimya", İ.Ü. Yayınları,. S. Saraç "Elektrokimyanın Endüstriye uygulanması" İ. T. Ü. Yayınları, 0. S. Baykut, G. Atun, "Endüstriyel Elektrokimya", İ. Ü. Yayınları, yayın no.

14 Dersin Kodu ve Adı: 0 - Su ve Atık Su Teknolojisi Teori Uygulama La b. Güz T ü r k ç e S e ç m e li Y o k Öğrenme Yöntem ve Teknikleri iç m e s u la rı v e e n d ü s t r iy e l su h a z ır la m a y ö n t e m le r in i ö ğ r e n e b ilm e. E v se l v e e n d ü s t r iy e l su v e a tık s u a r ıtım ı k o n u s u n u k u r a m s a l v e u y g u la m a ö r n e k le r i ile a n la y a b ilm e. PY., PY., PY., P Y. ll, PY. iç m e v e e n d ü s t r iy e l su h a z ır la m a k o n u s u n d a b ilg i v e b e c e r is i g e liş ir. Sö zlü ve yazılı ile tişim b ece risi ge lişir. E v se l v e e n d ü s t r iy e l su a rıtım ı s is te m le r i u y g u la m a la r ın d a ile ri d ü z e y d e k a v r a m la r ı ö ğ r e n ir. A n la t ım, S o r u -C e v a p, T a r t ış m a, S u n u m, P r o b le m Ç ö z m e, S e m in e r, Ö d e v, P ro je Ara Sınavlar X 0 Ödevler X X Dönem Sonu Sınavı X 0 0 İç m e v e e n d ü s t r iy e l s u la rın h a z ır la n m a s ı İç m e v e e n d ü s t r iy e l s u la rın h a z ır la n m a s ı E v se l v e e n d ü s t r iy e l a tık s u la rın s ın ıfla n d ır ılm a s ı F iz ik s e l, k im y a s a l v e b iy o lo jik a r ıtm a y ö n t e m le r i F iz ik s e l, k im y a s a l v e b iy o lo jik a r ıtm a y ö n t e m le r i F iz ik s e l, k im y a s a l v e b iy o lo jik a r ıtm a y ö n t e m le r i F iz ik s e l, k im y a s a l v e b iy o lo jik a r ıtm a y ö n t e m le r i A ra S ın a v F iz ik s e l, k im y a s a l v e b iy o lo jik a r ıtm a y ö n t e m le r i F iz ik s e l, k im y a s a l v e b iy o lo jik a r ıtm a y ö n t e m le r i Y a s a l s ın ır la m a la r v e y ö n e t m e lik le r Y a s a l s ın ır la m a la r v e y ö n e t m e lik le r S u n u m la r S u n u m la r. M e t c a lf E d d y, In c., W a s t e w a t e r E n g in e e r in g T r e a t m e n t, D is p o s a i a n d R e u s e, rd e d., M c G r a w -H ill, In c.,.. E c k e n fe ld e r, W.W., In d u s tria l W a t e r P o llu tio n C o n tro l, rd e d., M c G r a w -H ill In c., T c h o b a n o g lo u s G. & B u rto n F.L., W a s t e w a t e r E n g in e e r in g, T r e a t m e n t, D is p o s a i a n d R e u s e, rd e d., M c. G r a w H ill,.. M c G h e e T.J.," W a t e r S u p p ly a n d S e w e r a g e ", M c G r a w -H ill In c. th E d.,.. S ü r e li y a y ın la r.

15 Dersin Kodu ve Adı: 0 - Proses Analizi Güz Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans () Kimyasal bir prosesi oluşturabilme. Öğrencinin kimyasal bir prosesi modelleyebilme (ekipman büyüklüğü, materyal ve enerji denklikleri, ekonomi). Kimyasal proses simülasyon paket programlarıyla deneyim kazanma. Yazılı ve sözlü teknik iletişim becerisi. Takım çalışmasında ileri deneyim kazanma. Daha önceden öğrenilen derslerdeki bilgileri önü açık problemler için entegre edip uygulayabilme. PY.l, PY., PY., PY., PY. Kimyasal teknik bilgileri elde eder. Teknik konular üzerine yazılı olarak kritik yapar. Etkili sözlü rapor hazırlama ve sunum. Etkili kimyasal prosesler için bağlantılı olan birim işlemler arasında mantıksal ilişki kurar. Ticari bir kimyasal paket programı çıktılarını kullanma ve anlayarak yorum yapar. Kimyasal prosesin avantajlarını değerlendirir. Kimyasal proses endüstrilerinde boyutları, materyalleri ve ekipman fiyatlarını belirler. Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sunum, Problem Çözme, Benzetim, Seminer, Ödev, Proje Ara Sınavlar X X Ödevler X X Kimya mühendisliği eğitiminde bilgisayar kullanımı ve bilgisayar uygulamalarının prensipleri Kimya mühendisliği eğitiminde bilgisayar kullanımı ve bilgisayar uygulamalarının prensipleri Kimya mühendisliği eğitiminde bilgisayar kullanımı ve bilgisayar uygulamalarının prensipleri Proses analizi. Yazılım programlarında kimya mühendisliği uygulamaları. Proses analizi. Yazılım programlarında kimya mühendisliği uygulamaları. Proses analizi. Yazılım programlarında kimya mühendisliği uygulamaları. Proses analizi. Yazılım programlarında kimya mühendisliği uygulamaları. Ara Sınav Nümerik derleme ve mühendislik programlaması. Nümerik derleme ve mühendislik programlaması. Nümerik derleme ve mühendislik programlaması. Veri tabanı programlaması, "spread sheet" analizi ve kimya mühendisliği tasarım problemlerine uygulamalar. Veri tabanı programlaması, "spread sheet" analizi ve kimya mühendisliği tasarım problemlerine uygulamalar. Veri tabanı programlaması, "spread sheet" analizi ve kimya mühendisliği tasarım problemlerine uygulamalar.. Douglas, James M., Conceptual Design of Chemical Processes, New York, McGraw-Hill,.. Peters, Max S. and Timmerhaus, Klaus D., Plant Design and Economics for Chemical Engineers, th ed., New York, McGraw-Hill,.. Süreli yayınlar.

Bölüm / Program Adı: Kimya Mühendisliği ABD Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Teori Uygulama Lab.

Bölüm / Program Adı: Kimya Mühendisliği ABD Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Teori Uygulama Lab. Dersin Kodu ve Adı: 000 - Kimya Mühendisliği Matematiği Bölüm / Program Adı: Kimya Mühendisliği ABD Proje / Alan Kısa Ara Final Toplam Ulusal AKTS Çalışması / Ödev si Güz - - - 0 Dersin Verildiği Düzey

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Güz - Bahar. Kredi Kredisi I - II 42 - - 60 26 31 81 240 3 8

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Güz - Bahar. Kredi Kredisi I - II 42 - - 60 26 31 81 240 3 8 Dersin Kodu ve Adı: 000 Mühendislikte Sayısal Yöntemler Güz - I - II - - 0 0 Zorunlu Bu dersin amacı, yüksek lisans öğrencilerine, mühendislik problemlerinde karşılaşılan problemlerin çözümünde kullanılan

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Dersin Hedefleri Dersin Amacı EK-4 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu ve Adı: MKM-601 İleri Akışkanlar Dinamiği Anabilim Dalı : Makine Mühendisliği Türü:

Detaylı

BİRİNCİ YIL. I.YY Dersleri

BİRİNCİ YIL. I.YY Dersleri BİRİNCİ YIL I.YY Dersleri ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2-0) 2 Temel Kavramlar (Cumhuriyet, Meşrutiyet, Mutlakiyet, Modernizm, Sosyalizm, Liberalizm, İnkılap ve Reform). Türk İnkılabının

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) MAK 101 TEKNİK ÇİZİM (1-2) 2 AKTS: 5 Teknik resim çiziminde kullanılan

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTUSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTUSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI MKM 576 DÖKÜM İÇİN PARÇA TASARIMI, Dönemi: Bahar Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Prof.Dr.M.Baki KARAMIŞ Görüşme Saatleri E posta: karamisb@erciyes.edu.tr http://me.erciyes.edu.tr/bkaramis/index.html

Detaylı

DERSLERİN İÇERİKLERİ

DERSLERİN İÇERİKLERİ DERSLERİN İÇERİKLERİ TB 101 Mühendislik Fiziği I (3-0) 3 Bir boyutta hareket, düzlemde hareket, parçacık dinamiği, ısı ve enerji, enerjinin korunumu, çarpışma, akışkanlar mekaniği, dönme kinematiği ve

Detaylı

Hitit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Ders İçerikleri 2010-2011

Hitit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Ders İçerikleri 2010-2011 Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Ders İçerikleri 2010-2011 I. DÖNEM Kodu ve Adı: MAT101 Matematik I Bölüm/ın Adı: Endüstri Mühenisliği AKTS si 1 56 0 0 0 0 30 39 125

Detaylı

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18 Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programı Kataloğu İstanbul 2015 İçindekiler SUNUM... 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tanımı... 1 EEM Bölümünün Vizyon

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DERS LİSTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DERS LİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DERS LİSTESİ Kodu Dersin Adı T U K AKTS AEM 50 Ağaç Malzeme Yapıştırıcıları ve Uygulama Teknikleri 3 0 3 7,5 AEM 502 Üç Boyutlu (3D)

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİKLERİ VE YARARLANILACAK KAYNAKLAR I.SINIF I.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİKLERİ VE YARARLANILACAK KAYNAKLAR I.SINIF I. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİKLERİ VE YARARLANILACAK KAYNAKLAR I.SINIF I.YARIYIL UNV14101 Türk Dili I 2 0 0 2 2 Dil nedir? Dilin sosyal bir

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF. TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF. TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1 DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1 Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar, Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat MATEMATİK I Ön Koşul Dersleri YOK 0301201 0302201 Kredi AKTS 1 4+0 4 5 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Zorunlu Tez kapsamýndaki tüm çalýºmalar, Analizler, Deneyler, Literatür tarama

Zorunlu Tez kapsamýndaki tüm çalýºmalar, Analizler, Deneyler, Literatür tarama AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ FEN BÝLÝMLERÝ ENSTÝTÜSÜ KÝMYA MÜHENDÝSLÝÐÝ ANABÝLÝM DALI TEZLÝ YÜKSEK LÝSANS PROGRAMI DERS KODU DERSÝN ADI Z/S TEO UYG KREDÝ ECTS KÝMM570 TEZ ÇALIªMASI Z 0 1 0 20 KÝMM580 UZMANLIK

Detaylı

MAK1011 DERS TANITIM FORMU. Ön Şart Durumu Kredi Kuramsal Uygulama Laboratuvar Seminer Proje Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0. Yrd.Doç.Dr.

MAK1011 DERS TANITIM FORMU. Ön Şart Durumu Kredi Kuramsal Uygulama Laboratuvar Seminer Proje Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0. Yrd.Doç.Dr. MAK1011 DERS TANITIM FORMU MAK 1011 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Güz/1 2 Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0 Yrd.Doç.Dr. Ümit Nazlı TEMEL Bu derste; günümüzde kullanılan birçok programlama dilinin temelini oluşturan C programlama

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER. DERS KREDİSİ: 0 Zorunlu

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER. DERS KREDİSİ: 0 Zorunlu ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Ders Adı I. GENEL BİLGİLER TEM 600 Seminer DERS KREDİSİ: 0 Zorunlu Dönemi Güz Bölümü Tekstil Mühendisliği ECTS KREDİSİ: 4 Ders Sorumlusu

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING COURSE CONTENTS

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING COURSE CONTENTS Sayfa No 1/59 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM - ı (Teknik Resim I) 1 1210101/1215101 2 / 2 6 Dersin Teknik resim genel kuralları. Bilgisayar ortamında çizim programının tanıtılması.

Detaylı

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1. SINIF

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1. SINIF DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1. SINIF I.Yarıyıl MAT-101 MATEMATİK I Kümeler, Denklemler, Fonksiyonlar, Türev 1-Matematik Analiz ve Analitik Geometri, Edwards& Penney, Çeviri Editörü

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: E-ticaret ve İnternet Yolu ile Pazarlama Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (2 0 2) Endüstri Mühendisliğinin Fonksiyonları, Metod Mühendisliği, İş Ölçüm Teknikleri,

Detaylı

EK-1 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

EK-1 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR EK-1 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR 1.Yarıyıl Dersleri Matematik I (3-1) 3,5 Uzayda Doğru ve Düzlem. Kümeler, Sayı kümeleri. Fonksiyonlar, Bileşke Fonksiyon, Ters Fonksiyon, Limit, Fonksiyonlarda

Detaylı

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 2010-2011 ÖĞRENİM DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ (Türkçe Program)

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 2010-2011 ÖĞRENİM DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ (Türkçe Program) T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 2010-2011 ÖĞRENİM DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ (Türkçe Program) 1. YIL - 1. Yarıyıl MAT 111 Matematik I Gerçel sayılar. Fonksiyonlar, fonksiyonların grafiği. Limit

Detaylı

I.YARIYIL DERSLERİ MAT183

I.YARIYIL DERSLERİ MAT183 I.YARIYIL DERSLERİ MAT183 Matematik I (4+0) 4 Reel ve kompleks sayılar, Reel dizi ve seriler, Tek değişkenli fonksiyonlar, Fonksiyonlar ve grafik çizimi, Trigonometri ve hiperboller, Limit ve süreklilik,

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOGU

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOGU DERS KATALOGU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Ders Adı Bölümü Ders Sorumlusu Mesleki İngilizce I Bahar Gıda Mühendisliği Yrd.Doç.Dr. Mustafa FİNCAN DERS SAATİ: 2 ECTS: 3 Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS DERS PROGRAMI

ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS DERS PROGRAMI ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS DERS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERS KODU DERSİN ADI T U L K AKTS ÖN ŞART DERS KODU DERSİN ADI T U L K AKTS ÖN ŞART MAK1101

Detaylı

EK-2 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BİRİNCİ ÖĞRETİM LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

EK-2 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BİRİNCİ ÖĞRETİM LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR EK-2 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BİRİNCİ ÖĞRETİM LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BMM101 Biyomedikal Mühendisliğine Giriş (3-0-3) Üniversite, fakülte ve bölümün tanıtımı,

Detaylı

EK-2. I. Yarıyıl (Güz Dönemi)

EK-2. I. Yarıyıl (Güz Dönemi) 05050103 Kimya (3+0) 3 EK-2 DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. Yarıyıl (Güz Dönemi) Madde

Detaylı

FİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS LİSTESİ SEÇMELİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS. FİZ 501 Analitik Mekanik 3 0 3 6

FİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS LİSTESİ SEÇMELİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS. FİZ 501 Analitik Mekanik 3 0 3 6 GÜZ YARIYILI FİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS LİSTESİ SEÇMELİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI T U K AKTS FİZ 500 Seminer ** 0 0 0 18 FİZ 501 Analitik Mekanik 0 FİZ 50 X-Işınları 0 FİZ 505 İleri Sayısal

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 2011-2012 AKTS KATALOĞU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 2011-2012 AKTS KATALOĞU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 2011-2012 AKTS KATALOĞU AKTS Kordinatörü Doç. Dr. Emine Elçin EMRE Tel: +90 342 3601200 (Dahili: 1827) Fax: +90 342 3601032 E-mail: oruc@gantep.edu.tr

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu

FEN FAKÜLTESİ. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu FEN FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu İstanbul, 2015 İçindekiler SUNUM... 3 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Tanımı...3 MBG Bölümünün Vizyonu ve Misyonu......3

Detaylı