Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz."

Transkript

1 Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.

2 İmtiyaz Sahibi Genel Yayın Yönetmeni Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yürütme Kurulu Dr. Kemal KÖYMEN Dr. Şaban ŞİMŞEK Dr. Alpay ÖRKİ Dr. Nesrin SARIMAN, Dr. Orhun SİNANOĞLU Yayın Kurulu Dr. Öner ÇELİ K, Dr. Nilgün ÇINAR, Dr. Uğur DEVECİ, Dr. Erdin İLTER Dr. Nesrin SARIMAN, Dr. Orhun SİNANOĞLU İstatistik Danışman Dr. Turhan ŞALVA Tıp Fakültesi Dergisi Danışma Kurulu Dr. Fehime B. AKSUNGAR Dr. Osman AKDEMİR Dr. Sedat ALTIN Dr. Nüvit ALTINKAYA Dr. Harun ARBATLI Dr. Bülent ARMAN Dr. Oya Uygur BAYRAMİÇLİ Dr. H. Serpil BOZKURT Dr. Levent ÇELİK Dr. Nilgün ÇINAR Dr. Rahmi ÇUBUK Dr. Bahadır DAĞDEVİREN Dr. Kadir DEMİR Dr. Uğur DEVECİ Dr. Gökmen ERCAN Dr. Sinan EKİCİ Dr. Aynur EREN Dr. Rıfkı EVRENKAYA Dr. Peykan GÖKALP Dr. Hakan GÜNDEŞ Dr. Semih HALEZEROĞLU Dr. Berna HALİLOĞLU Dr. Canan HÜRDAĞ Dr. Ahmet ILGAZLI Dr. Cem KALAYCI Dr. Alper KARAOĞLAN Dr. Kubilay KARŞIDAĞ Dr. Sibel KARŞIDAĞ Dr. Şevket KAVUKÇU Dr. Abud KEBUDİ Dr. Öncel KOCA Dr. Şeref KÖMÜRCÜ Dr. Bahire KÜÇÜKKAYA Dr. Ender LEVENT Dr. Manuk MANUKYAN Dr. Ahmet MİDİ Dr. Nil Molinas MANDEL Dr. Selim NALBANT Dr. İlker ÖKTEM Dr. Alpay ÖRKİ Dr. Ümit ÖZEKİCİ Dr. Melih ÖZEL Dr. Eşref ÖZER Dr. Güler ÖZTÜRK Dr. Esra SAĞLAM Dr. Nesrin SARIMAN Dr. Attila SAYGI Dr. Kamil SERDENGEÇTİ Dr. Gülbüz SEZGİN Dr. Orhun SİNANOĞLU Dr. Şevki ŞAHİN Dr. Sadık ŞENCAN Dr. Şaban ŞİMŞEK Dr. Selçuk ŞİMŞEK Dr. Nuri TASALI Dr. Günay TOSUN Dr. Orhan TÜRKEN Dr. M. Yaşar TÜLBEK Dr. Çetin VURAL Dr. Dilek YILMAZ T.C. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, yılda 3 kez yayınlanan ve yayınlandığı tarihten (2009) itibaren hakemli dergidir. ISSN Baskı ve Cilt: Ege Basım Ege Plaza Esatpaşa Mah., Ziyapaşa Cad., No:4 Ataşehir / İSTANBUL Tel: (0216) Yazışma Adresi: T.C. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Feyzullah Cad. No: Maltepe / İSTANBUL Tel: (0216) Faks: (0216)

3 İçindekiler Contents Cilt:5 Sayı:1 / Ocak 2013 KLİNİK ÇALIŞMALAR Laparoskopik veya açık apendektomi: hastanın hayat kalitesi üzerindeki etkilerinin ve tedavi maliyetinin karşılaştırılması Laparoscopic versus open appendectomy: A comparison between quality of life and cost effectiveness Günay ve Arkadaşları Postoperative outcomes of transurethral resection of the prostate in patients with comorbidities Komorbiditesi olan hastalarda transüretral prostat rezeksiyonunun postoperatif sonuçları Sinanoğlu ve Arkadaşları 4 9 OLGU SUNUMLARI Meme Başının Paget Hastalığı: Dört olgu ve Literatür Derlemesi Paget disease of the nipple: Case reports and literature review Bircan ve Arkadaşları Memenin granüler hücreli tümörü: Olgu sunumu Granular cell tumor of the breast: Case report Aktan ve Arkadaşları Testiküler epidermoid kist: Olgu sunumu Testicular epidermoid cyst: A case report Çakıroğlu ve Arkadaşları Genişlemiş parietal foramen: Olgu sunumu Enlarged parietal foramen: Case report Baydın ve Arkadaşları Akciğer kanserini taklit eden organize pnömoni: Onyedi olgu tecrübemiz Organising pneumonia mimicking lung cancer: Experience of 17 patients Kanburve Arkadaşları DERLEME Transrektal ultrason eşliğinde prostat biyopsisi öncesi hasta hazırlığı Preparation of patients before transrectal ultrasound guided prostate biopsy Çakıroğlu ve Arkadaşları Öldürücü hücre immünoglobulin benzeri reseptör (KIR) molekülleri; Evrimi, polimorfizmi ve hastalıklarla ilişkisi Natural killer cell immunoglobulin like receptor molecules (KIR); Evolution, polimorphism and association with diseases Aktaç ve Arkadaşları Multipl sklerozun psikiyatrik yönleri Psychiatric aspects of multiple sclerosis Şahin ve Arkadaşları

4 K L İ N İ K Ç A L I Ş M A L A R Laparoskopik veya açık apendektomi: hastanın hayat kalitesi üzerindeki etkilerinin ve tedavi maliyetinin karşılaştırılması Laparoscopic versus open appendectomy: A comparison between quality of life and cost effectiveness 4 Günay ve Arkadaşları Dr. Yusuf Günay / Başkent Üniversitesi istanbul Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi Altunizade, Istanbul Dr. Ertan Emek / Başkent Üniversitesi istanbul Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi Altunizade, Istanbul Dr. Hüseyin Yüce Bircan / Başkent Üniversitesi istanbul Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi Altunizade, Istanbul Dr. Alp Demirağ / Başkent Üniversitesi istanbul Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi Altunizade, Istanbul İletişim adresi; Yusuf Günay Florence Nightingale Hastanesi, Organ Nakli Merkezi Abidei Hürriyet cad No: 164 Şişli/ İstanbul, ÖZET ABSTRACT Amaç: Açık appendektomi (AA) ile laparoskopik Aim: Although the comparison of laparoscopic apendektomi (LA) sonuçlarının karşılaştırıldığı birçok çalışma appendectomy (LA) to open appendectomy (OA) has been olmasına rağmen hala birinin diğerine olan üstünlüğü reviewed in many studies, no suggestion exists for the best kanıtlanamamıştır. Bu çalışmanın amacı laparokopik ve açık treatment. ameliyatların hastanın hayat kalitesi ve sağkalımı üzerindeki Patients and methods: Between September 2009 and etkilerinin karşılaştırılmasıdır. September 2011, 124 patients who underwent Gereç ve Yontemler: Eylül 2009 ile Eylül 2011 tarihler appendectomy due to acute appendicitis inculeded to study. arasında hastanemizde akut apandisit (AA) nedeni ile Results: Of 124 patients, 85 (68,5%) underwent OA, ameliyat olan 124 hasta tespit edildi ve bu hastaların dosyaları while 39 (31,5%) underwent LA surgery. The lenght of incelendi. operation was longer and statistically important in LA Bulgular: Çalışmaya dâhil ettiğimiz 124 hastadan, 85'i patients (34±13 (20-55) minute versus 57±31 (30-75) (% 68,5) açık appendektomi olurken 39'u (% 31,5) minute; p=0,0001). The lenght of hospital stay was longer laparoskopik appendektomi ameliyatı oldu. Ameliyat süresi and statistically important in OA that that of LA patients LA grubunda daha uzun ve istatistiksel olarak anlamlı görüldü (3,7±5,2 (1 15) days versus 1,6±1 (1 4) days ; p=0,0139). (34±13 (20-55) dk` a karsi 57±31 (30-75) dk; p=0,0001). Although the postoperative complications rate was Buna karşın AA hastalarında hastanede kalma süresi belirgin numerically higher in the OA patients, it was not statistically ve istatistiksel olarak daha uzun olduğu tespit edildi (3,7±5,2 significant (Table -2). The cost of surgery was higher and (1 15) gün'e karşı 1,6±1 (1 4) gün; p=0,0139). Ameliyat statistically higher in LA patients due to expensive sonrası görülen komplikasyonlar yara yeri infeksiyonu, karın içi laparoscopic instruments (908±718 ( ) TL versus apse ve ileus oranları AA grubundaki hastalarda daha yüksek 1373±849 (0-3509) TL; p= 0,0021 figure-3). olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı değildi. Conclusion: This study showed that LA is a safe and very Laparoskopide kullanılan malzemelerin daha pahalı effective treatment modality. Therefore, if there is not an olmasından dolayı belirlenen yüksek paket fiyatı nedeni ile absoulute contraindication, it should be recommended. toplam maliyet LA hastalarında daha yüksek görüldü ve Key words: laparoscopic, open appendectomy istatistiksel olarak anlamlı idi (908±718 ( ) TL`e karsi 1373±849 (0-3509) TL; p= 0,0021. Sonuç: LA güvenli ve etlikili bir tedavi yöntemidir ve kesin bir kontrendikasyon bulunmadığı sürece tercih edilmelidir. Anahtar sözcükler: laparoskopik, açık apendektomi

5 GİRİŞ veya bilgisayarlı tomografi ile desteklendi. Bütün hastalara Akut apandisit, en çok acil cerrahi girişim gerektiren karın ameliyat öncesi 2. kuşak sefalosporin ve perfore olanlarda içi bir hastalıktır (1). Akut apandisitin tedavisi için açık bununla birlikte metronidazol tedavisi uygulandı. apendektomi (AA) tekniği hala altın standart bir ameliyattır Ameliyattaki duruma göre ameliyat sonrası antibiyotik (1). Son yıllarda laparoskopik apendektominin (LA) tedavisine devam edildi. Açık apendektomi ameliyatlarında popularitesi artmakla birlikte değeri hala tartışmalıdır (1,2). Mc Burney veya Rockey-Davis insizyonlar kullanıldı. Şimdiye kadar yapılan ve açık ile laparoskopik apendektomi Laparoskopik ameliyatlarda göbek altında yapılan açık bir sonuçlarının karşılaştırıldığı çalışmalarda bir tekniğin diğerine insizyondan 12 mm lik trokar girildi. Daha sonra biri sağ üst belirgin üstünlük gösteren bir fark tespit edilmemiştir (3). diğeri suprapubik bölgede olmak üzere iki adet 5 mm'lik Buna rağmen birçok çalışmada gösterildi ki, LA sonrası trokarlar girildi. Mesoappendiks harmonik veya ligaşür hastanede kalma süresiyle nekahat döneminin daha kısa kullanılarak ayrıldı. Appendiks endo-loop sütürlerle olması, düşük oranda ameliyat sonrası ağrının olması gibi bağlanarak appendektomi tamamlandı. Appendiks avantajları bulunmaktadır (4). Diğer taraftan, bazı spesimeni endobag içine atılarak 12 mm lik trokar yerinde çalışmalarda LA'nın tedavi maliyetini ve ameliyat süresini batın dışına alındı. Tablo 1 (Hasta özellikleri ve ameliyat öncesi değerler) Degiskenler AA (85) LA (39) p degeri Yaş (yıl) 38±17 (12 80) 33±16 (17 88) 0,1241 Cinsiyet (K) 32 (%37,6) 14 (%35,6) 0,9899 Semptomlarin süresi (gün) 2,2±1,9 (1 10) 1,7±0,9 (1 5) 0,1208 Preoperative Lökosit 13,3±4,1 12,2±5,3 0,2354 CRP 72±65 38±52 0,0048 Yatis ile tedavi arasındaki süre (g) 1,1±0,8 (0-3) 0,9±1,1 (0-2) 0,2550 BT veya USG yapılan Bilgisayarlı Tomografi (BT) 38 (%44,7) 20 (%51,3) Ultrasonografi (USG) 41 (% 48,7) 18 (%46,2) 0,9893 Kesin AA tanısı 69 (%81) 34 (% 87) 0,5707 (BT ve/veya USG) p < 0,05; anlamlı arttırdığına dair sonuçlar da yayınlanmıştır (5). Bu çalışmanın ana amacı, akut apandisitte laparoskopik ve açık ameliyatların hastanın hayat kalitesi ve tedavi maliyetini karşılaştırılmasıdır. Tedavi maliyeti özellikle son dönemlerde ülkemizde yapılan sağlık reformu sonrası daha da önemli hale geldi. GEREÇ VE YÖNTEMLER Bu retrospektif çalışma Başkent Üniversitesi etik kurulu tarafında onaylandı. Birimimize ait kayıtların incelenmesi sonucunda, Eylül 2009 ile Eylül 2011 tarihler arasında son iki yılda akute apandisit nedeni ile ameliyat olan 124 hasta tespit edildi. Başka bir sebepten delay ameliyat olupta ayni ameliyatta apendektomi yapılan hastalar çalışmaya alınmadı. Bu hastalar açık appendektomi (AA) ve laparoskopik apendektomi (LA) olmak üzere iki gruba ayrıldı. LA olarak baslanan ancak açik ameliyata çevrilenler AA grubunda değerlendirildi. Bu hastaların kayıtlarından yaş, cinsiyet, şikayetlerin süresi, tedavi yöntemleri, ameliyat süresi, ameliyat sonrası komplikasyonlar, ölüm oranı ile tedavi maliyeti incelendi. Akut apandisitin tanısı laboratuar ve klinik bulgulara dayanılarak kondu. Bu bulgular içerisinde karın sağ alt kadranda ağrı ve / veya Mc Burney belirtisinin pozitif olması, sistemik infeksiyon bulgusu olarak ateş, CRP ve lökositoz varlığı dikkate alındı. Klinik tanı, alt batın ultrasonu Tedavi maliyeti, ameliyat ve hastanenin diğer giderleri şeklinde hesaplandı. Hastanin herhangi bir komplikasyon nedeni ile hastanede de yatış sırasında olan maliyet tedavi maliyetine eklendi. İstatistiksel Analiz Verilerin analizi MedCalc (Mariakerke, Belçika) programı kullanılarak yapıldı. Tanımlayıcı istatistikler ortalama± standart sapma şeklinde tanımlandı. Bütün parametrik ve parametrik olamayan değerler için Student t ve Chi-squared (Ki-kare) testleri kullanıldı. Hastaların sağkalım oranı Kaplan-Meier analizi ile değerlendirildi. P değeri <0.05 olması istatistiksel olarak anlamlı değerlendirildi. SONUÇLAR Çalışmaya dahil ettiğimiz 124 hastadan, 85'i (% 68,5) açık apendektomi olurken 39'u (% 31,5) laparoskopik apendektomi ameliyatı oldu. Her iki gruptada hastalar genç ve erkek cinsiyet daha baskın idi ancak gruplar arasında bir farklılık tespit edilmedi (tablo 1). Hastaların şikayetlerin başlama süresi ile hastaneye başvurmaları arasındaki zamanda bir farklılık görülmedi (2,2±1,9 (1 10) karşı 1,7±0,9 (1 5) ; p= 0,1208). Ameliyat öncesi değerlerden CRP anlamlı bir şekilde LA hastalarında daha yüksek olduğu görüldü (p= 0,0048). Her iki grupta, tanı amacı ile yapılan Cilt: 5 Sayı: 1 / Ocak

6 karın ultrasonu ve bilgisayarlı tomografi oranları bir birine olmayanlara gore istatistiksel olarak daha uzun olarak tespit yakındı (tablo 1). Ameliyat öncesi AA hastaların 69 unda (% edildi (2,8±1,6 (1-5)` e karsi 1,4±0,7 (1-4); p=0,0009). 81) ve LA hastaların 34 ünde (% 87) görüntüleme yöntem- Ancak AA grubundaki hastalardan perfore apandisiti olanlar lerin akut apandisit olduklarına dair raporları mevcuttu. Diğer ile LA grubundaki hastalardan perfore apandisiti olanlara hastalarda şüpheli veya yorum yapılmamıştı. gore hastanede kalma suresi istatistiksel olarak daha yuksekti AA yapılan hastalarda perfore apandisit oranlarının daha (8,6±10,4 (1-30)` e karsi 2,8±1,6 (1-5); p=0,00234). Tablo 2 Ameliyat ve ameliyat sonrası veriler Değişkenler AA(85) LA(39) p değeri Akut apandisit (Komplikasyonsuz) 63 (% 74) 30 (% 76,9) 0,9877 Perfore akut apandisit 15 (%17,6) 5 (%12,8) 0,6623 A.Apandisit olmayan 7 (% 8,2) 4 (%10,3) 0,9803 Ameliyat süresi (dk) 34±13 (20-55) 57±31 (30-75) 0,0001 Komplikasyonlar (Ameliyat sonrası) İntarabdominal apse 3 (% 3,5) 1(%2,6) 0,8112 Yara yeri infeksiyonu 9 (%10,6) 2 (%5,1) 0,4581 İleus 11 (%12,9) 4(%10,2) 0,9831 Hastanede kalış süresi (g) 3,7±5,2 (1 15) 1,6±1 (1 4) 0,0139 Takip Süresi (ay) 13±11,4 (1 23) 9,3±10,8 (1 20) 0,0762 Tekrar yatırılma sayısı 5 (%5,9) 2 (% 5,1) 0,8459 p < 0,05; anlamlı fazla olmasına rağmen, istatistiksel bir farklılık tespit edilmedi (15 (%17,6)'e karşı 5 (%12,8); p=0,6623). Yedi hasta (% 8,2) AA grubunda, 4 (%10,3) hasta LA da ameliyata alınmalarına rağmen, akut apandisit olmadıkları fark edildi. Bu hastalarin beşinde over kisti ile ilgili patoloji ve ucunde pelvik inflamatuar hastalik tespit edilirken diger hastalardan bir patoloji tespit edilmedi. Ameliyat süresi LA grubunda daha uzun ve istatistiksel olarak anlamlı görüldü (34±13 (20-55)` e karsi 57±31 (30-75); p=0,0001). Laparoskopik olarak başlanan AA hastalarında hastanede kalma süresi belirgin ve istatistiksel olarak daha uzun olduğu tespit edildi (3,7±5,2 (1 15)'e karşı 1,6±1 (1 4); p=0,0139). Ameliyat sonrası hastaların takip süresi AA grubundaki hastalarda daha uzun olmasına rağmen anlamlı bir fark yoktu (13±11,4 (1 23)'e karşı 9,3±10,8 (1 20); p=0,0762). Ameliyattan sonra taburcu olduktan sonra tedaviye bağlı sebeplerden dolayı tekrar hastaneye başvurma oranında her iki grup arasında belirgin bir fark görülmedi (5 (%5,9)' e karşı 2 (% 5,1)); Tablo 3 Tedavi maliyet analizi Değişkenler AA (85) LA (39) p değeri Belirlene paket fiyat (TL) Paket fiyatı asan hastane maliyeti (TL) 468±718 (0-3828) 608±855 (0-2761) 0,3448 Paket fiyatı asan hasta sayısı 57 (%67) 31 (%79,5) 0,2261 Toplam maliyet (TL) 908±718 ( ) 1373±849 (0-3509) 0,0021 p < 0,05; anlamlı 6 Günay ve Arkadaşları ancak açık ameliyata çevrilen ameliyat sayısı yedi (%15,2) olarak tespit edildi. Açığa dönüş sebebi perfore, flegmone apandisit ile ameliyatın uzaması etkili olmuştur. Ameliyat sonrası görülen komplikasyonlar yara yeri infeksiyonu, karın içi apse ve ileus oranları AA grubundaki hastalarda daha yüksek olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı değildi (tablo 2). AA grubunda perore apandisiti olan hastalarin hastanede kalma suresi perfore olmayanlara göre daha uzun ve istatistiksel olarak anlamli idi (1,8±1,3 (1-6)`e karsi 8,6±10,4 (1-30); p=0,0001). LA grubundaki hastalarda perfore apandisit olan hastalarin hastanede kalma sureleri perfore p=0,8459). Her iki grup hastalarında ameliyatta ve ameliyat sonrası ölüm görülmedi. AA ameliyatı için kurum tarafında belirlenen paket fiyatı daha yüksek ve istatiskisel olarak anlamlı idi (440 TL ye karsi 748 TL ve p= sekil-1). Bu belirlenen fiyati asan hasta sayisi LA grubunda daha fazla olmasina rağmen istatistiksel bir fark tespit edilmedi ( 57 (%67) ye karşı 31 (%79,5): p= 0,2261). Bunun paralelinde belirlenen fiyatı aşan maliyet LA hastalarında daha yüksek oldu ancak istatistiksel bir fark görülmedi (468±718 (0-3828)`e karşı 608±855 (0-2761); p= 0,3448, şekil-2). Ancak hem paket fiyatının yuksek

7 olması, hemde bu fiyatı asan hasta sayısının LA grubunda olanlar 1443±786 ( ) TL iken perfore olmayanların fazla olmasi nedeni ile toplam maliyet LA hastalarinda daha tutarı ise 1359±781 ( ) TL idi (p=0,8237). yuksek görüldü ve bu da istatistiksel olaral anlamlı idi (908±718 ( )`e karsı 1373±849 (0-3509); p= TARTIŞMA On dokuzuncu yuzyılın sonlarında ilk apendektomi yapıldıgında beri akut apandisit tedavisi icin açık teknikle Şekil-1 Kurum tarafında belirlenen paket fiyat yapilan apendektomi tartışmasız bir sekilde altın standart tek tedavi şekli idi (8). Ancak 1990 larda gittikçe artan ve zamanla yaygın bir şekilde yapılmaya başlanan laparoskopik apendektominin özellikle daha kozmetik olması ve ameliyat sonrası ağrının az olması ve hastanede kalma süresinin kısa olması nedeni ile bir alternatif tedavi modeli olabileceğini savunulmaya başlandı (9,10). Her ne kadar herhangi bir tekniğin diğerine kesin üstünlüğü gösteren sonuçlar olmazsa da, bazı avantajlar ve dezavantajlar literatürde hala tartışılmaktadır. Bunların başında özellikle LA nin beraberinde getirdiği tartışma konularında biride ekonomik ve hastanın hayat kalitesidir. Çalışmalarda gosterdiki, LA sonrası hastanın işine dönme süresinin daha kısa olması ve daha az skar bırakması bir avantaj olarak değerlendirilmektedir. Bu değerler ışığında ülkemizdeki insanların beklentilerine ve önceliklerine Şekil-2 Kurum limitini aşan tedavi maliyetinin göre laparoskopik ve açık apendektomi sonuçlarını hastalara göre dağılımı karşılaştırarak en uygun tedavi modelini belirlemeye çalıştık. Çalışmamızda LA tercih eden hastaların daha genç olmasının sebebi muhtemelen kozmetik sebepler ve daha erken işe dönme nedeni ile hastanede kalma süresini kısa olması ihtimalıdır. Bu çalışmada literatürdeki çalışmalarda beliritildiği AA ile karşılaştırıldığında LA sonrası hastaların hastanede kalma süresi daha kısa olduğu görüldü (p=0,0139). Hastanede daha kısa kalması hem profesyonel hastaların işine daha erken dönmesi hemde hastane enfeksiyonu riskini düşürerek maliyet üzerinde olumlu etkisi bulunmaktadir. Ameliyat süresinin LA hastalarında daha uzun olması önceki calışmalarla uyumlu olacak şekilde bizim çalışmamızda görüldü (p=0,0001) (11,12). Bu süre cerrahların Şekil -3 Toplam tedavi maliyetinin hastalara laparoskopik cerrahi deneyimlerine bağlı olduğu için, daha göre dağılımı deneyimli cerrahlar tarafında yapıldığında daha da kısalabilir. Bununla birlikte laparoscopik olarak başlanıp açık ameliyata dönme oranı da cerrahi deneyime bağlı olduğunu düşünmekteyiz. Her iki gruptada perfore apandisiti olan hastalar hem daha uzun süre hastanede kaldılar hemde maliyeti daha yüksekti. Her ne kadar bazı hastlarda perfore apandisit olması nedeni ile açık ameliyata dönülmek zorunda kaldiysada, laparoskopik ile tamamalanan perfore apandisitli hastalarda hastanede kalış süresi AA e oranla daha kısa görüldü. Ameliyat sonrası görülen komplikasyonlar oranı her ne kadar AA hastalarında daha yüksek tespit edildiyse de anlamlı bir fark görülmedi. Ancak Hastaların ameliyatta sonra tekrar hastaneye basvurmalarının bir sebebide bu komplikasyonların 0,0021 sekil-3). AA grubundaki perfore apandisit varlığı olabilir. Ozellikle yara yeri enfeksiyonun AA 1028±1231 ( ) TL tutarken perfore olmayan ameliyatlarde daha yüksek olması hem hastanın hastaneye apandisit ameliyatın tutarı 893±644 ( ) TL idi tekrar gelmesine hemde işe tekrar başlamasını uzatmaktadır. (p=0,5420). LA grubundaki hastalardan perfore apandisiti Bu da beraberinde hem hastanın hayat kalitesini Cilt: 5 Sayı: 1 / Ocak

8 Günay ve Arkadaşları düşürrmektedir hemde maliyeti arttırmaktadir. at thirty pediatric hospitals. J Pediatr Surg 2003; 38: AA ile LA maliyet açısından karşılaştırıldığından ülkeden ülkeye göre değişebilmektedir (11-13). Türkiyede son 4. Sporn, E., Petroski, G.F., Mancini, G.J., Astudillo, J.A., dönemlerde yapılan özelleştirme ile özel hastaneler ile devlet Miedema, B.W., Thaler, K.: Laparoscopic appendectomy is hastaneler arasinda fiyat farkı olmasına rağmen, AA ve LA it worth the cost? Trend analysis in the US from 2000 to ameliyatlar paket fiyat ile sosyal guvenlik kurumu tarafından 2005.J. Am. Coll. Surg. 2009; 208, desteklenmektedir. Bizde bu fiyatları temel alarak kabaca bir 5. Guller, U., Hervey, S., Purves, H., Muhlbaier, L.H., Peterson, maliyet karşılaştırmasını yapmaya çalıştık. LA için belirlenen E.P., Eubanks, S., Pietrobon, R.: Lapraoscopic versus open paket fiyat AA ya göre daha yüksek olmasına rağmen hastaya appendectomy outcomes comparison based on a large yansıyan maliyet açısında LA da daha yüksek olmasına administrative database. Ann. Surg. 2004; 239, rağmen bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Ancak 6. Garbutt, J.M., Soper, N.J., Shannon, W.D., Botero, A., toplamda kuruma maliyet bakımında LA nın maliyeti Littenberg, B.: Meta-analyses of randomized controlled istatiskisel olarak anlamlı derecede onemli idi. LA nin kuruma trials comparing laparoscopic and open appendectomy. daha pahaliya mal olmasının sebebi kullanılan malzeme- Surg. Laparosc. Endosc. 1999; 9: lerden kaynaklanmaktadir. Perfore apandisiti olan hastaların 7. Namir Katkhouda, MD, Rodney J. Mason, MD, Shirin hastanede kalma suresinde artışa neden olduğu için maliyet Towfigh, MD, Anna Gevorgyan, MD, and Rahila Essani, daha yüksek çıkmasına rağmen istatistiksel bir fark olmadığı MD. Laparoscopic Versus Open Appendectomy a görüldü. prospective randomized double blind study. Ann. Surg. Daha once literatürde de belirtildiği gibi, çalışmamız 2005; 242 (3) gösterdiki LA güvenli ve son derece pozitif sonuçlarla 8. John MA, Kimberly SK. The appendix. In: Townsend CM yapılabilmektedir (14). Bununla birlikte her ne kadar kullanılan Jr, Beauchamp RD, Evers BM, Mattox KL, editors. laparoskopik malzemelerden dolayı maliyeti yüksek olsada, Textbook of surgery: the biological basis of modern hastanede kalma suresinin daha kısa olması ve işine daha surgical practice. 18th ed. Philadelphia: W.B. Saunders; erken dönmesi nedeni ile hasta açısında belirigin bir fark p oluşturmamktadir. Ayrica daha kozmetik olması nedeni ile LA 9. Park JY, Choe YM, Yun MY, Choi SK, Hur YS, Lee KY, et al. AA düşünülen tüm hastalarda hasta ile detayli bir şekilde Laparoscopic versus open appendectomy for perforated tartışılarak önerilmelidir. appendicitis in children. J Korean Surg Soc 2008;75:116- Bu çalışmanın bazı eksiklileri bulunmaktadır. Geriye dönük 119. bir çalişma olması ve bunun beraberinde getirdiği eksiklikler 10. Park JM, Kim J, Kim CY, Choi DJ, Kim SH, Kim CS, et al. bulunmaktadır. Bunun dışında hasta sayısının az olması ve Laparoscopic appendectomy: a safe procedure that can laparoskopik deneyimleri farklı olan cerrahlar olması da be performed by surgical residents. J Korean Surg Soc çalışmanın sonucun üzerinde etkileri bulunmaktadır. Özellikle 2008; 75: ülkemizde son dönemlerde yapılan sağlık reformları ve 11.Wei B, Qi CL, Chen TF, Zheng ZH, Huang JL, Hu BG, et al. hastanelerdeki özelleştirmeleri nedeni ile hastanın ve sağlık Laparoscopic versus open appendectomy for acute sigortalarının daha fazla dikkat ettiği ameliyatların ekonomik appendicitis: a metaanalysis. Surg Endosc 2011;25:1199- boyutlarının ortaya konulması icin birçok merkezin katıldığı daha geniş katılımlı bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu düşün- 12. Liu Z, Zhang P, Ma Y, Chen H, Zhou Y, Zhang M, et al. mekteyiz. Laparoscopy or not: A meta-analysis of the surgical effects of laparoscopic versus open appendicectomy. Surg KAYNAKLAR: Laparosc Endosc Percutan Tech 2010;20: Park JH, Hyun KH, Park CH, Choi SY, Choi WH, Kim DJ, et 13.Lee HJ, Park YH, Kim JI, Choi PW, Park JH, Heo TG, Lee al. Laparoscopic vs transumbilical single-port laparoscopic MS, Kim CN, Chang SH. Comparison of clinical outcomes appendectomy: results of prospective randomized trial. J and hospital cost between open appendectomy and Korean Surg Soc 2010;78: laparoscopic appendectomy. J Korean Surg Soc. 2011; 2. Muehlstedt SG, Pham TQ, Schmeling DJ. The 81(5): management of pediatric appendicitis: A survey of North 14.Reiertsen O, Trondsen E, Bakka A, Andersen O, Larsen S, American pediatric surgeons. J Pediatr Surg 2004; 39: Rosseland A (1994) Prospective nonrandomized study of conventional versusu laparoscopic appendectomy. World 3. Newman K, Ponsky T, Kittle K, et al. Appendicitis 2000: J Surg : variability in practice, outcomes, and resource utilization 8

9 Postoperative outcomes of transurethral resection of the prostate in patients with comorbidities Komorbiditesi olan hastalarda transüretral prostat rezeksiyonunun postoperatif sonuçları Orhun Sinanoğlu, MD Maltepe University School of Medicine, Department of Urology, Istanbul, Turkey Sinan Ekici, Maltepe University School of Medicine, Department of Urology, Istanbul, Turkey Corresponding adress: Orhun Sinanoglu Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Feyzullah cad. No 39 Maltepe, İstanbul / TURKEY. (corresponding author) ÖZET ABSTRACT Amaç: Çalışmanın amacı, BPH nedeniyle transüretral Aim: The aim of this study is to evaluate the prostat rezeksiyonu yapılmış hipertansiyon (HT), koroner arter pre/perioperative data and 12 month postoperative clinical hastalığı (KAH), diabetes mellitusu (DM) ve kronik obstrüktif data including IPSS, Qmax, erectile function status and akciğer hastalığı (KOAH) gibi komorbiditeleri olan hastalarda, urethral stricture rate in patients with comorbidities such as postoperatif 12. ayda IPSS, Qmax, erektil durum ve üretra hypertension (HT), coronary artery disease (CAD), diabetes darlığı gibi klinik verileri değerlendirmektir. mellitus (DM) and chronic obstructive pulmonary disease Gereç ve yöntem: Eylül 2009'dan Aralık 2011'e kadar (COPD) undergoing transurethral resection of the prostate TURP yapılan 85 hasta değerlendirildi. Preoperatif (TURP) for symptomatic benign prostatic hyperplasia (BPH). parametrelere yaş, Uluslararası Prostat Semptom Skoru (IPSS), Materials and methods: The data of 85 patients Uluslararası Erektil Fonksiyon Indeksi (IIEF), prostat hacmi, undergoing TURP from September 2009 to December 2011 postvoiding rezidü, maksimum akım(qmax) dahildi. were retrospectively evaluated. The preoperative parameters Ameliyat sırasındaki veriler ve postop 12. Aydaki IPSS, IIEF, included age, prostate volume, International Prostate Symp- Qmax, üretra darlığı oranları değerlendirildi. tom Score (IPSS), International Index of Erectile Function (IIEF) Bulgular: Seksen beş hastaya TURP yapıldı. Hastaların questionnaire, prostate volume, postvoiding residue, hepsinde bir veya daha fazla komorbidite vardı. Ortalama maximum flow (Qmax) and comorbidities. Perioperative data operasyon süresi 59.8±17.8 dakikaydı. Preoperatif and 12 month postoperative IPSS, Qmax, urethral stricture /postoperatif 12. Ayda IIEF ve IPSS skorları sırasıyla; incidence were evaluated and mean potency status of 18.6±7.8/15.0 ± 6.5 (p<0.05) ve, 18.6±7.8/10.0 ±7.3 patients were evaluated with postoperative IIEF scores. (p<0.05) idi. Qmax:8.5±2.7 /20.0 ±4.9 (p<0.05) olarak Results: Eighty-five patients underwent TURP. All patients bulundu. Üretra darlığı oranları 3/85 (% 3) olarak bulundu. had one or more comorbidities. The mean operative time Sonuçlar: BPH lı hastada TURP, IPSS, Qmax ve erektil was 59.8±17.8. The preoperative/ postoperative 12 month fonksiyon da anlamlı oranda iyileşme sağlamaktadır. Üretra IIEF score and IPSS were 18.6±7.8/15.0 ± 6.5 (p<0.05) and darlığı oranları kabul edilebilir düzeydedir. 18.6±7.8/10.0 ±7.3(p<0.05). Qmax were 8.5±2.7/20.0 ±4.9 (p<0.05). Urethral stricture rate was 3/85 (3%) at Anahtar sözcükler: benin prostat hiperplazisi, postoperative 12 month after TURP transüretral prostat rezeksiyonu, erektil fonksiyon, üretra Conclusion: TURP provided significant improvement in darlığı IPSS and Qmax and erectile function. The urethral stricture rates are acceptable. Key words: benign prostatic hyperplasia, transurethral resection of the prostate (TURP), erectile function, urethral stricture 9

10 INTRODUCTION not been thoroughly analysed in patients with comorbidities The range of treatment modalities for benign prostatic such as hypertension (HT), coronary artery disease (CAD), hyperplasia (BPH) has been extended dramatically within the diabetes mellitus (DM) and chronic obstructive pulmonary last decade, many of these novel techniques were considered disease (COPD). The aim of this study is to compare the minimally invasive therapies because of their favourable preoperative data and 12 month postoperative clinical data safety profile compared to conventional surgical therapy. including erectile function status in patients with Transurethral resection of the prostate (TURP) still represents comorbidities undergoing TURP for symptomatic BPH. the gold standard in the operative management of benign prostatic hyperplasia (1) TURP is associated with maximal Table 1. Distribution of comorbidities in TURP patients COMORBIDITY HT HT+CAD COPD DM HT+COPD HT+CAD+DM HT+CAD+COPD HT+DM HT+DM+COPD DM+COPD TOTAL TURP = Transurethral resection of prostate, HT: hypertension, CAD: Coronary artery disease, COPD; chronic obstructive pulmonary disease, DM; Diabetes mellitus improvement in both symptoms and urinary flow rates. However, this ablative procedure has complications such as retrograde ejaculation, hemorrhage, or electrolyte disturbances (TUR syndrome) (2). The risk of TUR syndrome is characterized with hypervolemic state with dilutional # Table 2. Preoperative characteristics of patients Operation modality TURP(n=85) Age 64.0±8.4 Prostate Volume (ml) 42.5±13.2 IPSS 18.6±7.8 MATERIALS AND METHODS: STUDY DESIGN The data of 85 patients undergoing TURP from September 2009 to December 2011 were retrospectively evaluated. After formal study approval by our Institutional Review Board, the data of preoperative International Prostate Symptom Score (IPSS), maximal flow rate (Qmax), residual urine volume, International Index of Erectile Function (IIEF) and comorbidities such as HT, CAD, DM and COPD were reviewed (Table I). Sodium levels before the procedure and at 2nd hour, hemoglobin levels before and at 24 th hour were recorded postoperatively. Treatment efficacy was evaluated at postoperative 12 month, and urinary flow rates, IPSS, IIEF scores and urethral stricture rates were recorded. Mean postoperative 12 month potency status of patients were evaluated with IIEF questionnaire and compared with preoperative IIEF scores. Inclusion criteria were age > 50 years, good performance status, acute urinary retention if catheter removal failed after therapy with alpha-blockers or chronic urinary retention unresponsive to medical treatment, IPSS 8, and Qmax 15 ml/s. Exclusion criteria were prostate volume <30 cm3, documented or suspected prostate cancer, neurogenic bladder, bladder stone or diverticula, urethral stricture, and maximal bladder capacity >500 ml. Qmax, ml/s 8.5±2.7 PVR volume, ml 120,8±59 IIEF 16.5±6.3 TURP = Transurethral resection of prostate; IPSS = International Prostate Symptom Score, Qmax= Maximum flow, PVR= Post voiding residue IIEF = International Index of Erectile Function Number of patients with Comorbidities 62/85 (73%) 10 Sinanoğlu ve Arkadaşları hyponatremia leading to cerebral edema and seizures(3). Although several studies compared the efficacy and safety of TURP, there are fewer systematic reviews focused on their impact on male erectile function(6). Significant risk of erectile dysfunction (ED) after TURP for BPH was noted in some trials with some reporting complete loss of erection(7). The urethral stricture complication also is worth studying. Urethral stricture rates varies from 2.2% to 9.8% in the literature and, there is no relationship to operative time periods. In spite of the similar outcomes of TURP in large series with respect to potency status, IPSS, Qmax and urethral stricture rates, the impact of TURP on these parameters has EQUIPMENT The monopolar loop with an active and return electrode on the same axis, separated by a ceramic insulator was used. A chip in the loop automatically adjusts the power setting of the generator for the best cutting and coagulating parameters. All the procedures were performed using a Storz 26F continuous flow resectoscope. All operations were performed using a similar technique under spinal or general anesthesia. A 22F three-way urinary catheter was left in place after the operation, and saline irrigation was continued until the effluent fluid was completely clear.

11 STATISTICAL ANALYSIS The results were analyzed using descriptive statistics with paired t tests and the chi-square test to compare continuous variables and categorical data, respectively. Differences were considered significant at P < Table 3. Perioperative data of patients TURP (n=85) Resection time 59,8±17.8 Variation in Hb level at 24-hr follow-up (g/dl) -1.9±1.1 Variation in serum Na+ at 2-hr follow-up (mg/dl) Hb= hemoglobin. TURP = Transurethral resection of prostate; PKEP = plasmakinetic enucleation of the prostate; IPSS = International Prostate Symptom Score, Qmax= Maximum flow, IIEF = International Index of Erectile Function RESULTS Eighty-five patients underwent TURP. All patients had one or more of the comorbidities including HT, DM, CAD and COPD (p=0.01) (Table 1). Mean age was 64±8.4. Mean preoperative IPSS was 18.6±7.8. Mean prostate volume was 42.5±13.2 ml Mean operative time was 59.8±17.8 (Table 2). Decrease in Hb level at 24-hr follow-up (g/dl) -1.9±1.1 Variations in serum sodium at 2-hr follow-up (mg/dl) were (Table 3). The preoperative/ postoperative 12 month IIEF score and IPSS were 18.6±7.8/15.0 ± 6.5 (p<0.05) and 18.6±7.8/10.0 ±7.3(p<0.05). Qmax were 8.5±2.7/20.0 ±4.9(p<0.05). Urethral stricture rate was 3/62 (4%) at postoperative 12 month after TURP (Table 4). Table 4. Postoperative 12 month data of all patients TURP IPSS Qmax, ml/s IIEF Urethral stricture (n=85) 10,0± ±4.9 15±6.5 3/85 (4%) previous studies reporting the success rates and safety profile of TURP procedure, the patients having severe comorbidities such as HT, CAD, DM and COPD underwent TURP procedure in our institution. We compared the preoperative and postoperative IPSS and Qmax beside the IIEF scores. The difference between all these three preoperative and postoperative parameters were statistically significant. The impact of TURP on erectile function alone was reported so far in many series, the rate of impotence for TURP alone varies from 3.4 to 32% in the literature (11). However, there are also reports of improved erections after TURP in paralel to our results (12) To date, 12 randomized control trials (RCTs) involving a total of 1889 patients were identified, including 2 trials that compared TURP with watchful waiting, 6 that compared TURP with transurethral electrovaporization (TUEVP), 4 that compared TURP with HLT (Holmium Laser Treatment) where TURP was found to be associated with a lower incidence of ED compared to TUEVP (P=0.04) but not to HLT (13). The two major late complications of TURP are urethral strictures ( %) and bladder neck contractures ( %)(9). The stricture rate was 3% in our series in paralel to the previous reports. Despite improvements in surgical techniques, lubricants, instruments, and electrical technology, the incidence of urethral strictures did not change significantly. The reason for this might not be only due to use of a larger resectoscope (27 F). There are multifactoral causes of urethral strictures, depending on technique (i.e. operating room time), technology, and the regimen of antibiotic treatment (9). Our study had some limitations, besides being in retrospective nature, the sample size was limited. In conclusion, TURP provided significant improvement in IPSS and Qmax and erectile function. Although the urethral stricture rates are acceptable, this latter issue deserves comprehensive investigation. Further technical improvement may also include the use of flexible instruments to improve the visibility and maneuverability of the resection loop to decrease the rate of this late complication. TURP = Transurethral resection of prostate; PKEP = plasmakinetic enucleation of the prostate; IPSS = International Prostate Symptom Score, Qmax= Maximum flow, IIEF = International Index of Erectile Function REFERENCES 1. Madersbacher S, Alivizatos G, Nordling J, Rijoja Sanz C, COMMENT Emberton M, de la Rosette JJMCH. EAU 2004 Guidelines The goals of the treatment modalities for BPH are to on assessment, therapy and follow-up of men with lower reduce symptoms, provide safety and minimize adverse urinary tract symptoms suggestive of benign prostatic effects(8). Since its introduction into the BPH treatment obstruction (BPH guidelines). Eur Urol 2004;46: modalities, the perioperative and postoperative complications of TURP have been hemorrage, hyponatremia 2. Madersbacher S, and Marberger M: Is transurethral and urinary retention, postoperative bleeding with clot resection of the prostate still justified? BJU Int : retention, urinary tract infection, and urethral stricture erectile dysfunction respectively(9). Technical improvement of 3. Collins JW, MacDermott S, Bradbrook RA, Keeley FX, conventional TURP generators and advances in anesthesia Timoney AG A comparison of the effect of 1.5% glycine assured already a significant decrease in bleeding rates(10). In and 5% glucose irrigants on plasma serum physiology order to reduce complications of TURP, various technologies and the incidence of transurethral resection syndrome have been introduced with varying success. Considering the during prostate resection. BJU Int 2005; 96(3): Cilt: 5 Sayı: 1 / Ocak

12 6. Frieben RW, Lin H-C, Hinh PP, Berardinelli F, Canfield SE, 11.Hoffmann R. Transurethrale Resektion (TURP) und Wang R. The impact of minimally invasive surgeries for transurethrale Inzision (TUIP) der Prostata. In: Hoffmann the treatment of symptomatic benign prostatic R, editor. Endoskopische Urologie. Heidelberg: Springer; hyperplasia on male sexual function: a systematic review p Asian J Androl.2010; (12) 336: Wasson JH, Reda DJ, Bruskewitz RC, Ellison J, Kelly N, 7. Said F. Mishriki, Samuel J.S. Grimsley, Thomas Lam, Henderson WG for the Veterans affairs cooperative study Ghulam Nabi, Nicholas P. Cohen TURP and sex: patient grosup on transurethral resection of the prostate. N Engl J and partner prospective 12 years follow-up study BJU Int. Med 1995;322: doi: /j X x. [Epub ahead 13.Zong HT, Peng XX, Yang CC, Zhang Y. The Impact of of print] Transurethral Procedures for Benign Prostate Hyperplasia 8. Lowe FC: Goals for benign prostatic hyperplasia therapy. on Male Sexual Function: A Meta-Analysis.J Androl. doi: Urology 59 (2 suppl 1): / jandrol Rassweiler J, Teber D, Kuntz R, Hofmann R. Complications of transurethral resection of the prostate (TURP)- incidence, management, and prevention. Eur Urol Nov; 50(5): ; discussion Haupt G, Pannek J, Benkert S, Heinrich C, Schulze H, Senge T. Transurethral resection of the prostate with microprocessor controlled electrosurgical unit. J Urol 1997;158: Sinanoğlu ve Arkadaşları 12

13 O L G U S U N U M L A R I Meme başının Paget hastalığı: Dört olgu ve literatür derlemesi Paget disease of the nipple: Case reports and literature review Dr. Hüseyin Yüce Bircan / V.K.V. Amerikan Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü, İstanbul Dr. M.Şükrü Aktan / V.K.V. Amerikan Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü, İstanbul Dr. Yusuf Günay / Başkent Üniversitesi Genel Cerrahi Bölümü, İstanbul İletişim adresi; Yusuf Günay Florence Nightingale Hastanesi, Organ Nakli Merkezi Abidei Hürriyet cad No: 164 Şişli/ İstanbul. ÖZET Meme başının Paget hastalığı nadir rastlanan bir meme tümörüdür. Söz konusu bu hastalık ilk kez 1874 yılında Sir James Paget tarafından tanımlanmıştır. Bu hastalığın tedavisinde ilk aşama günümüzde de cerrahi olarak kabul görmektedir. Genelde tercih mastektomi şeklindedir. Mastektomi ile birlikte aksiller diseksiyonun uygulanması ya da sadece basit mastektomi yapılması halen tartışma konusudur. Son yıllarda radyoterapinin gündeme gelmesi bu hastalıkta daha çok meme koruyucu cerrahi prosedürlerin de uygulanabilirliği düşüncesini ortaya çıkarmıştır. Sonuçta Paget hastalığının meme koruyucu cerrahi yöntemler ile tedavisi literatür bilgileri içinde her geçen gün taraftar bulmaktadır. Bu çalışmada; cerrahi tedavisi klasik yöntemle yapılan 4 olgumuz nedeni ile Meme Başının Paget Hastalığı ile ilgili literatür bilgilerini gözden geçirmek ve tartışmak amaçlanmıştır. ABSTRACT Paget disease of the nipple is a rare tumour of the breast. It was first described by sir James Paget in Surgery, as the first line of therapy is mostly accepted even today. Mastectomy is the current surgical option. Addition of axillary dissection is still debatable. Recently adjuvant radiotherapy have led to application of breast preserving surgical option. In conclusion breast preserving surgical therapy find proponents in literature as time goes by. In this study, four cases of surgically treated Paget disease of the nipple were presented and current literature was reviewed. Key words: Paget's disease, nipple-areolar complex Anahtar sözcükler: Paget hastalığı, meme başı-areola kompleksi Cilt: 5 Sayı: 1 / Ocak

14 GIRIŞ geçerli olabileceği konusunda görüş birliğine 2006 yılı verilerine göre A.B.D.'de bir yılda yeni varılamamaktadır. meme kanseri olgusunun ülke popülasyonuna eklendiği ve Klinik olarak, areola ya da meme başında egzamatoid söz konusu bu hastalıktan her yıl kişinin yaşamını değişiklikler, ülserasyon, eritem ve kaşıntı görülmektedir (9). yitirdiği rapor edilmektedir. Meme başının Paget hastalığı tanısı semptomlar başladıktan Meme başının Paget hastalığı ilk kez 1874 yılında Sir en az 6 ay sonra konulabilmektedir. Tanıda gecikmenin en James Paget tarafından tanımlanmıştır (1). Meme kanserleri önemli nedeni bu hastalığın kronik bir egzema şeklinde seyri arasında % 0,5 4 oranında seyrek görülen malignitelerdendir nedeni ile uzun süre lokal tedaviler denenmesidir (Resim 1). (2,3). Etiyolojisi kesin olarak bilinememekle birlikte diğer Bu hastalığın tanısı, lezyonu içine alan yöreden yapılan meme kanserleri etkenleri ve risk faktörlerinden insizyonel biyopsi, kazıma veya epidermisten sürüntü şüphelenilmektedir. Hastalığın histiyogenezinde örneklemesi sonrasında histopatolojik olarak epidermotrofi ve insitu transformasyon olmak üzere iki teori konulabilmektedir (Resim 2). ileri sürülmektedir. İlk teoride intraduktal Paget hücrelerinin Kesitler incelendiğinde, stratifiye skuamöz epitelde yüksek meme parenkiminden meme epidermisine doğru migratuvar nükleer sitoplazmik hızda seyreden pleomorfizme aktivite oluşturduğu, ikinci teori ise meme başındaki rastlanmaktadır (10). Meme başının tümoral infiltrasyonunun keratositlerin malign özellik kazanarak duktal yapılar aracılığı yanısıra nipple ve areola kompleksini izleyen duktuslarda ile meme parenkimine doğru ilerlediği öne sürülmektedir komedo ya da solid tipte duktal karsinoma in situ ya da (4,5). Sıklıkla duktal karsinoma in situ ve/veya meme invaziv karsinoma yapılanması görülebilmektedir (Resim 3). parenkimi içinde invaziv tümörler ile beraberlik Bu durum, Paget hastalığında fokal risk faktörü olarak göstermektedir (5,6,7,8). Tümör, meme areolası ve meme anlam kazanmaktadır. İmmunohistokimyasal metotlar ile başında rastlandığından bu teorilerden hangisinin daha çok yapılan incelemelerde Toker hücrelerinin görülmesi ve CK 7 Resim 1: Sağ meme başı ve areolayı tutan Paget Hastalığı Resim 3: Paget hastalığında invaziv karsinom hücre kümeleri 14 Bircan ve Arkadaşları Resim 2: Paget Hastalığı, epidermis içinde görülen iri kanser hücreleri (Large cells) pozitifliği, hastalığın malign melanomadan ve epidermisin berrak hücrelerinden ayrılmasında ve tanının konulmasında yardımcı olmaktadır. Yüksek nükleer gradeli invaziv kanserlerde östrojen ve projesteron reseptörlerinin negatifliği sıklıkla görülebilmektedir (11). C-erbB 2 pozitifliği tümörün daha agresif seyirli olabileceğini akla getirmektedir (12,13). Radyolojik incelemelerinde bu hastalığın tanısına özgü standart bulguların olmadığı ileri sürülmektedir. Paget hastalığından şüphelenilen tüm olgularda, memede eşlik edebilen karsinomun tesbiti için mutlaka tanısal mamografik inceleme yapılmalıdır (14,15). Birçok çalışmada meme başının Paget hastalığı tedavisinde meme başı eksizyonu, meme koruyucu cerrahi, mastektomi, ve/veya aksiler diseksiyon ve ayrıca tek başına radyoterapi gibi farklı yöntemler kullanıldığı gösterilmiştir (2,5). Bu çalışmada histopatolojik inceleme sonucu meme başı

15 Resim 5: Meme Başı ve areola eksizyonundan sonra Resim 4: Paget hastalığında uygulanmış klasik tedavi rekonstrüksiyon yöntemi MRM sitolojik incelemesi ile malign hücreler saptanabilir, ancak Paget hastalığı tanısı konulmuş ve cerrahi tedavi yapılmış dört negatif sitoloji sonucu ile Paget hastalığı tanısı ekarte olgu sunulması amaçlandı. edilemez. Paget hastalığının tanısı daha çok klinik ve histopatolojik inceleme korelasyonu ile konulabilmektedir. OLGULAR Görüntüleme tekniklerinin süratle geliştiği modern 1990 ile 2007 yılları arasında meme başının Paget çağımızda söz konusu hastalık için radyoloji indirekt bulguları hastalığı nedeni ile cerrahi tedavisi uygulanan 4 olgu çalışma ile cerraha yol gösterebilme şansına sahiptir. Biyopsi ile tanı kapsamına alınmıştır. En genci 33, en yaşlısı 69 yaşında olan alan olgularda radyolojik görüntüleme yöntemlerinin amacı olgularımızın yaş ortalaması 52,5 dir. Olgular literatür hastalığın meme başı dışında başka bir alanda malignite bilgilerine parelel olarak meme başında kronik egzamatöz varlığını ortaya koyabilmektir (14). Ultrasonografik lezyon ve areolanın bir kısmını içine alan sert nodülarite ile incelemede subareolar bölgede kitle, ciltte kalınlaşma, başvurmuşlardır. Ultrasonografi ve mamografi bulguları memenin herhangi bir yerinde kitle veya yapısal distorsiyon spesifik olarak nitelendirilmemiştir. Olgulardan üçünde izlenebilir. Mamografide bulgular, ciltte kalınlaşma, meme preoperatif nipple ve areolayı içine alan kama şeklinde başında retraksiyon, subareolar bölgede kitle ve/veya biyopsiler yapılmış birinde de ameliyathanede frozen ile tanıya kalsifikasyon ile memenin herhangi bir yerinde kitle, ulaşılmıştır. Patoloji sonuçlarının meme başının Paget hastalığı kalsifikasyon ya da yapısal distorsiyon şeklinde olabilmektedir. olarak gelmesi üzerine hepsine klasik tedavi seçeneği olan 1991 yılında ameliyat edilen olgumuz dışında kalan olguların modifiye radikal mastektomi uygulanmıştır. Histopatolojik tümünde mamografi ve ultrasonografi tetkikleri yapılmıştır ve inceleme sonrasında memenin diğer alanlarında tümör spesifik radyolojik bulgular saptanmıştır. Klinik bulgular Paget saptanmamış, aksilladan diseke edilen 9 ila 28 lenf bezinde hastalığı ile uyumlu olmasına rağmen yaygın duktal metastaz saptanmamıştır. Bu olguların hiçbirine kemoterapi karsinoma in situ varlığında dahi, kimi olgularda mamografik uygulanmamıştır yılında ameliyat edilen ilk olgumuz ile incelemede patoloji saptanmayabilir (14,15). Yapılan bir birlikte 1993, 2004 ve 2007' de ameliyat edilen olgularımızın çalışmada memenin Paget hastalığı tanısı almış 106 olgunun hiçbirinde lokal rekürrens gelişmemiş ve bu hastalığa bağlı 85'inde (%77) radyolojik bulgular tanımlanmış fakat 21'inde mortalite kaybedilmemiştir. (%19) saptanmamıştır (15).Meme MRI, mamografik inceleme ile saptanamayan lezyonların tespitinde ve okült TARTIŞMA meme karsinomlarının tanısında faydalı olabilir. Ancak bazı Memenin Paget hastalığı, meme kanserinin özel bir olgularda MRI incelemede meme başı ve cilt tutulumu şeklidir. Literatürde yaş arasında görüldüğü dışında lezyon saptanamayabilir (16). bildirilmektedir (15). Olgularımızda yaş ortalaması 52 olarak Paget hastalığının ilk tedavisi cerrahidir. Uzun yıllar tek hesaplanmıştır. Meme başında egzematöz lezyon en sık tedavi seçeneği olarak mastektomi kabul edilmiştir (Resim 4). görülen klinik bulgudur ve hastalarımızın ikisinde mevcuttu. Lezyona eşlik eden invaziv ve/veya noninvaziv karsinoma Meme başı-areola kompleksinde izlenebilecek nonspesifik varlığında meme başı-areola kompleksi tümü ile eksize bulgular varlığında Paget hastalığını ekarte edebilmek için edilebilir. Aynı seansta sentinel lenf nodu biyopsisi yapılıp ayrıntılı fizik muayene ve insizyonel biyopsi mutlaka sonucuna göre de aksiller diseksiyon yapılabilir (2,5,17). yapılmalıdır (9). Cerrahi tedavinin öncesinde en önemli aşama Günümüzde radyoterapinin etkin bir adjuvan tedavi haline düzgün ve yeterli biyopsidir. Biyopsi, lezyonu ve meme başını gelmesi söz konusu hastalıkta cerrahi tedavinin meme içine alacak şekilde yapılmalıdır. Meme başı sekresyonunun koruyucu şekli ile uygulanabilirliğinde yardımcı olmaktadır Cilt: 5 Sayı: 1 / Ocak

16 Bircan ve Arkadaşları (10,15,18). Aynı seansta veya adjuvan tedaviler bitiminden with minimal extent of underlying breast carcinoma. sonra rekonstrüktif cerrahi yöntemler ile meme Cancer 1984;54: PMID: onarılabilmektedir (Resim 5). 7. Kothari AS, Beechey-Newman N, Hamed H, et al. Paget Hastalarımızın tümünde klasik cerrahi yaklaşım yöntemi disease of the nipple: a multifocal manifestation of seçilmiş ve modifiye radikal mastektomi operasyonu higher-risk disease. Cancer 2002;95(1):1-7.PMID: yapılmıştır. Mastektomi tekniğinin seçilmesinin nedeni bilindiği üzere meme başı-areola kompleksinin direkt aksiller 8. Kollmorgen DR, Varanasi Js, Edge SB, et al.. Paget's lenfatikler ile ilişkisinin olduğu düşüncesidir. Birçok çalışmada, disease of the breast: a 33-year experience. J Am Coll Surg hastalarda mastektomi spesimenlerinin %20 40' ında sıklıkla 1998; 187: PMID: mammografide tespit edilemeyen multifokal veya 9. Osther PJ, Balslev E, Blichert-Toft M. Paget's disease of the multisentrik komponent mevcuttur (2,3,7). Çalışmamızda ise nipple. Acta Chir Scand 1990;156: PMID olguların hepsinde histopatolojik incelemede tümörler tek : odak şeklinde meme başına lokalize olarak saptanmışlardır. 10. Bijker N, Rutgers EJ, Duchateau L, et al. Breast- Lokalizasyon göz önüne alınırsa, meme başı-areola conservating therapy for Paget's disease of the nipple. kompleksi aksilla ile direk ilişkisi bulunan lenfo-anatomik özel Cancer 2001;91: PMID: bir yapı oluşturmaktadır. Hastalık saptandığı anda olguların 11.Chen C, Sun L and Anderson B. Paget Disease of the yarısında aksiller lenf bezi tutulumu olması bu yapının Breast: Changing Patterns of Incidence, Clinical önemini vurgulamaktadır. Sentinel lenf nodu biyopsisi aksiller Presentation, and Treatment in the U.S. Cancer 2006; lenf bezi diseksiyonunu rutin uygulamadan çıkarmıştır 107 (7): PMID: (15,19). Hiçbir olgumuzda aksiler lenf nodu metastazına 12.McCann AH, Dervan PA, O'Regan M, et al. Prognostic rastlanmamıştır. significance of c-erbb-2 and oestrogen receptor status in Sonuç olarak morbiditesi açısından radikal cerrahi human breast cancer. Cancer Res 1991;51(12):3296- girişimin meme koruyucu cerrahiye oranla daha yüksek PMID : olacağı yadsınamaz. Olgularımızda meme koruyucu cerrahi 13.Lovekin C, Ellis IO, Locker A, et al. c-erbb-2 oncoprotein düşünülmemiş, doğrudan radikal cerrahi uygulanmıştır ve expression in primary and advanced breast cancer. Br J sentinel lenf nodu biyopsisi yapılmamıştır. Literatürde Paget Cancer 1991;63(3): PMID: hastalığında meme koruyucu cerrahinin yeri her gün taraftar 14.Zakaria S, Pantvaidya G, Gosh K, et al. Paget's disease of bulmaktadır. Çalışmadan amaç, klasik cerrahi yöntemlerin the breast: accuracy of preoperative assessment. Breast zamanla ve kanıt derecesi olumlu sonuçlara uygun metotlar Cancer Res Treat. 2007;102(2): PMID: ile tedavi planlarının değişebileceği ve uygulanabileceği 15.Caliskan M, Gatti G, Sosnovskikh I, et al. Paget's disease of düşüncesidir. the breast: the experience of the European Institute of Oncology and review of the literature. Breast Cancer Res KAYNAKLAR Treat. 2008;112(3): PMID: Velpeau A. On Disease of the Mammary Areola Preceding 16.Friedman EP, Hall-Craggs MA, Mumtaz H, et al.. Breast Cancer of the Mammary Region (translation by H. MR and the appearance of the normal and abnormal Mitchell). London: Sydenham Society, PMID: nipple. Clin Radiol 1997;52: PMID : Paone JF, Baker RR. Pathogenesis and treatment of Paget's 2. Chaudary MA, Millis RR, Lane EB, et al. Paget's disease of disease of the breast. Cancer 1981; 48: PMID : the nipple: a ten-year review including clinical, pathological, and immunohistochemical findings. Breast 18.Joseph KA, Ditkoff BA, Estabrook A, et al. Therapeutic Cancer Res Treat 1986; 8: PMID: options for Paget's disease: a single institution Long-Term 3. Dixon AR, Galea MH, Ellis IO, et al. Paget's disease of the Follow-up study. Br J 2007; 13 (1): PMID: nipple. Br J Surg 1991; 78: PMID Muir R. Pathogenesis of Paget's disease of the nipple and 19.Sukumvanich P, Bentrem DJ, Cody HS, et al. The role of associated lesions. BR J Surg 1935; 22: PMID: sentinel lymph node biopsy in Paget's disease of the 5. Yim JH, Wick MR, Philpott GW,et al. Underlying pathology Breast. Ann Surg Oncol 2007;14(3): PMID : in mammary Paget's disease. Ann Surg Onc 1997;4: PMID: Lagios MD, Westdahl PR, Rose MR, et al. Paget's disease of the nipple. Alternative management in cases without or 16

17 Memenin granüler hücreli tümörü: Olgu sunumu Granular cell tumor of the breast: Case report Dr. M.Şükrü Aktan/V.K.V.Amerikan Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü, İstanbul Dr. Huseyin Yuce Bircan/V.K.V.Amerikan Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü, İstanbul Dr. Yusuf Gunay/ Baskent Universitesi Genel cerrahi Bolumu, İstanbul İletişim adresi: Yusuf Günay Florence Nightingale Hastanesi, Organ Nakli Merkezi Abidei Hürriyet cad No: 164 Şişli/ İstanbul. ÖZET ABSTRACT Memenin granüler hücreli tümörüne tüm granüler hücreli Granular cell tumors of the breast constitute 6% of all tümörler arasında %6 oranında rastlanmaktadır. Genelde granular cell tumors. It has been asserted that these tumors, benign seyirli olan bu tümörlerin önceleri myoepitelial orijinli which are usually benign, most likely originate as olabileceği ileri sürülmüştür. 28 yaşında bir hastada sol myoepithelial cells. This paper introduces the case of a 28 memedeki palpabl kitlenin total eksizyonu sonrası saptanan year old female patient where a granular cell tumor was bir granüler hücreli tümör takdim edilmiş ve olgu ile ilgili found as a result of the total excision of a palpable mass on literatür gözden geçirilmiştir. Son üç aydır sol memesinde ele the left breast. Literature related to the case was reviewed. gelen kitle nedeni ile yapılan ultrasonografide klasik meme The ultrasound screening due to a lump that could be felt on kitlesi dışında yorumlanan ve hastanemiz radyoloji bölümün- the left breast for the last three months revealed an irregular de intra mamarian lenf nodu olarak rapor edilen olgunun growth reported as intramammary lymph node by our palpabl kitlesi total olarak eksize edilmiş, frozen ile ameliyat hospital's radiology department. Total excision was applied to esnasında kararı verilememiş ve patolojinin rutin takibinde the palpable mass; frozen section was inconclusive during granular cell tm olarak sonuçlandırılmıştır. Çapı 1 cm olan surgery, however routine pathology concluded the mass to bu tümörde S-100 proteninin pozitifliği gözlenmiştir. be granular cell tumour. As S-100 protein found in 1 cm diameter tumour was observed to be positive. Anahtar sözcükler: meme, granüler hücreli, tümör Key words: breast, granular cell, tumor Cilt: 5 Sayı: 1 / Ocak

18 GİRİŞ Memenin granüler hücreli tümörleri ilk kez 1926 da Abrikossoff tarafından tanımlanmıştır. Bu tümörlerin tanımlandığı yıllarda myoepitelial orijinli olabileceği üzerinde durulmuş, 1972 de Sobel ve arkadaşları tarafından Schwann hücrelerinden kaynaklandığı ileri sürülmüştür. Bu tümörler S- 100 protein ile pozitif, keratin ile negatif boyanma göstermektedirler. Kitlenin total eksizyonu tam şifa sağlamaktadır. Yetersiz eksizyon rekürrens nedeni olmaktadır. OLGU: Yirmisekiz yaşında bayan hasta sol meme alt dış kadranda yaklaşık üç ay önce farkettiği sert kitle ile hastanemiz cerrahi bölümüne başvurdu. Yapılan fizik muayenesinde yakınma yöresinde 1x1.5 cm boyutlarında meme dokusu ile birlikte hissini veren kitle saptandı. Meme ultrasonografi tetkiki hastanemiz radyoloji bölümünde yapıldı değerlendirmelerinde sol meme alt dış kadran saat 4 hizasında göğüs 18 Aktan ve Arkadaşları Resim 1: Sol meme saat 4 de periferde 12x7.7 mm boyutlarında düzgün konturlu santrali hafif hiperekojen, periferi hipoekojen kezyon izlenmekte Resim 2: Renkli doppler sonografik inelemede, lezyon santralinde vaskülarizasyon izlenmekte olup düşük hızlı arterialize akım örnekleri saptandı Resim 3: Makroskopi: Konturları düzensiz, krem-beyaz renkli kitle lezyon (Rezeksiyon sınırları siyah mürekkeple işaretlenmiştir). Mikroskopi: Geniş sitoplazmaları granüler görünümde olan, nükleusları yuvarlak-oval şekilli ve açık kromatin paterni gösteren hücreler kümeler halinde izlenmektedir. duvarında 12 x 7.7 mm çapında düzgün konturlu santrali hafif hiperekojen, periferi hipoekojen lezyonun intramamarian lenf nodu olabileceği şeklinde rapor edilerek (V.K.V.Amerikan Hastanesi Radyoloji Bölümü / 73741) biyopsi önerildi. Olguya ait Ultrasonografi tetkikleri, Resim 1 ve 2'de görülmektedir. Hastaya tarihinde genel anestezi altında cerrahi eksizyon uygulandı. Ameliyat sırasında yapılan frozensection ile kitlenin benign ya da malign olabileceğine dair karar verilemedi ve normal takibe alınması önerilmesi üzerine ameliyat sonlandırıldı. Hasta postoperatif birinci gün şifa ile taburcu edildi. Histopatolojik değerlendirme sonucu (İstanbul Patoloji; tarih ve S no ile) granular cell tumor olarak bildirildi. Cerrrahi sınırlarda tümöre rastlanmayan kitlede S-100 protein pozitif diffüz nükleer olarak bildirildi. Eksizyon materyali ve mikroskopisi Resim 3 de görülmektedir.

19 TARTIŞMA: olmalarına karşın maligniteye transformasyonu akılda Memenin granüler hücreli tümörleri nadirdir. Tüm tutulmalıdır. Cerrahi sınırları negatif bir lokal eksizyon granüler hücreli tümörler arasında memede görülme oranı % sonrasında da radyoterapi gibi adjuvan bir tedavi gereği ve 6 olarak bildirilmektedir. Nöral orijinli olup, genelde endikasyonu bulunmadığı düşünülmektedir. Tanı, tetkik, premenapozal siyah kadınlarda daha sık rastlanmaktadır. Fizik tedavi ve izlem yönünden halen kişisel sonuçlar ile muayene, ultrasonografi ve mamografi bulguları ile memenin yorumlanmaktadır. malign tümörlerini akla getirmektedir (3,8). Histopatolojik bulgular irdelendiğinde de ovoid hücreler içinde geniş KAYNAKLAR : granüler sitoplazmalar trabeküler yapılar oluşturmaktadır. Bu 1. Adeniran A, Al- Ahmedie H, Mahoney MC, Robensonnedenle tanıda da immüno-histokimyasal metotlar yardımcı Smith TM. Granular cell tumor of the breast :a series of 17 olmaktadır (7). Literatürde granüler hücreli tümörler ile ilgili cases and review of the literature. Breast J. 2004; 10(6): en geniş seri 17 olgu ile 2004 yılında Cincinati Üniversitesinden Adeniran ve arkadaşlarına aittir. Olguların 2. Akatsu T, Kobayashi E, Uematsu S, Tamagawa E, tümü immüno- histokimyasal metotlar ile tanı almışlardır (1). Shinozaki H, Kase K, et al. Granular cell tumor of the Granüler hücreli tümörler s-100 proteni ile boyanma breast preoperatively diagnosed by fine-needle aspiration gösterdiklerinden tanıda yardımcı olabilecek en iyi teknik cytology: report of case. Surg Today. 2004; 34(9): 760- olarak savunulmaktadır (5) Bu tümörlerin görüntüleme metotları yardımı ile yapılan 3. Donegan and Spratt. Cancer of The Breast. 7th edition biyopsileri sonrasında tanı konulmasının zor olduğu W.B.Saunders Company: 2002; bildirilmektedir yılında Tokyo üniversitesinden Akatsu ve 4. El Aouni N, Laurent I, Terrier P, Mansouri D, Succi V, arkadaşlarının 53 yaşında klinik ve radyolojik olarak malign Delaloge S, et al. Granular cell tumor of the breast.diagn kararına varılan bir hastada İİAB ile tanı koydukları bir olgu Cytopathol. 2007; 35(11): rapor edilmiştir (2). Benzeri bir tanı da, Gustave Rossy kanser 5. Gogas J, Markopulos C, Kouskos E, Gogas H, Mantas D, merkezinden İİAB ile saptanan 43 yaşındaki bir olguya aittir Antonopoulou Z, Kontzoglou K. Granuler cell tumor of (4). Gogas ve arkadaşları tarafından rapor edilen 52 yaşındaki the breast: arare lesion resembling breast cancer. Eur J bir olguda aksiller kuyruk yöresinden total eksize edilen Gynaecol Oncol. 2002; 23 (49): tümörün çapının 4cm'e yakın olduğu bildirilmektedir. (5). 6. Gomard Mennesson E, Isaac S, Freymond N, Guibert B, Abrikossoff tümörleri olarak literatüre geçen bu tümörlerin Pacheco Y, Devouassoux G. Pulmonary metastasis from yeterli cerrahi eksizyon sonrası uzun süre izlemlerinde Abrikossoff's tumour. Transformation capability of a tekrarlamadıkları savunulmaktadır. Yetersiz eksizyonlar benign granular cell tumor. Rev. Mal Respir. 2007; 24(7): sonucu ya da tümörün primer malign başladığı olgularda nüks şansını her zaman olabileceği görüşü hakimdir (6). Ilıc ve 7. Ilic I, Randelovic P, Ilic R, Dordevic L, Radojkovic D. arkadaşları 2008 de yaşları 16 ile 65 arasıda değişen üç olgu Granular cell tumor: a rare variant of mammary tumor. bildirmişlerdir ile 2007 yılları arasındaki on yıllık izlem Vojnosaint Pregl. 2008; 65 (6): süresince nüks saptamamışlardır (7). Wang J ve arkadaşları 8. Popovska S. Granular cell tumour of the breast-review of yaşları 27 ile 73 arasında değişen 4'ü erkek olmak üzere 10 the literature and research for a period of 5 years. malign granüler hücreli tümörü retrospektif bir çalışma ile Khirurgia (Sofia). 2006; (1): taramışlar ve izleyerek bilgi alabildikleri 7 olgunun 5'inde lokal 9. Wang J, Zhu XZ, Zhang RY. Malignant granular cell yineleme, 4 olguda metastaz ve ikisinde de tümöre bağlı tumour: a clinicopathologic analysis of 10 cases with ölüm rapor etmişlerdir (9). Granüler hücreli tümörler seyrek review of literature. Zhonghua Bing Li Xue Za Zhi. 2004; görülmelerine rağmen üzerinde durulması gereken ve asla 33 (6): ihmal edilmemesi gereken oluşumlardır. Benign özellikte Cilt: 5 Sayı: 1 / Ocak

20 Testiküler epidermoid kist: Olgu sunumu Testicular epidermoid cyst: A case report Dr. Basri Çakıroğlu / Hisar Intercontinental Hospital Üroloji Kliniği Ümraniye, İstanbul Dr. Lora Ateş / Hisar Intercontinental Hospital Patoloji Bölümü Ümraniye, İstanbul, Dr. Süleyman Hilmi Aksoy/ Hisar Intercontinental Hospital Radyoloji Bölümü Ümraniye, İstanbul Dr. Orhun Sinanoğlu/Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Maltepe, İstanbul İletişim adresi: Op. Dr. Basri ÇAKIROĞLU Hisar Intercontinental Hospital Saray Mah.Siteyolu Cad.No:7 Ümraniye-IST Tel: ÖZET Testiküler epidermoid kist son derece nadir görülen benign bir tümördür. Tüm testiküler neoplazilerin yaklaşık %1'ini oluşturur. Histogenezi tartışmalı olmakla birlikte, epidermoid kist, benign, monodermal teratom olarak kabul edilmektedir. Teratomdan ayırımı teratomların malign olmaları nedeni ile gereklidir. Tedavi seçenekleri koruyucu cerrahi ya da orşiektomidir. Yirmi iki yaşında testiküler epidermoid kist olgusunu klinik, radyolojik ve histopatolojik bulguları ile birlikte tanı ve tedavi seçeneklerini tartışarak sunduk. Anahtar Sözcükler: epidermoid kist, testis, neoplazm ABSTRACT Testicular epidermoid cysts are benign tumor is extremely rare. About %1 of all testicular neoplasms form the controversial histogenesis, but epidermoid cyst,benign and malignant teratomas monodermal teratoma are Epidermoid cysts usually occur in young men and are detected incidentally by self examination or during routine physical examination. They must be distinguished from teratomas because of their malignant potential. Testis- conserving surgery or orchiectomy is the preferred treatment. Herein the clinical and pathological findings, and the management of testicular epidermoid cyst in a 22-year old patient are discussed. Key words: epidermoid cyst, testis, neoplasm Çakıroğlu ve Arkadaşları 20

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. İmtiyaz Sahibi Genel Yayın Yönetmeni Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yürütme Kurulu Dr. Kemal KÖYMEN Dr. Can SOLAKOĞLU Dr. Alpay ÖRKİ Dr. Nesrin SARIMAN, Dr. Orhun

Detaylı

YENİ ÜROLOJİ DERGİSİ. The New Journal of Urology (New J Urol)

YENİ ÜROLOJİ DERGİSİ. The New Journal of Urology (New J Urol) YENİ ÜROLOJİ DERGİSİ The New Journal of Urology (New J Urol) Cilt / Volume 10 Sayı / Number 2 Haziran / June 2015 YENİ ÜROLOJİ DERGİSİ The New Journal of Urology / New J Urol ISSN 1305-2489 Editör / Editor

Detaylı

Maltepe Tıp Dergisi/ Maltepe Medical Journal

Maltepe Tıp Dergisi/ Maltepe Medical Journal Cilt 5 Sayı 1 / Temmuz 2011 1 Önsöz Bir bilimsel çalışma ancak yayınlandığı zaman bir değer oluşturur. Böylece paylaşılır, eleştiri ortamına açılır, kaynak gösterilebilir. 2009 yılında yayınlamaya başlayan

Detaylı

Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ. The New Journal of Urology (New J Urol)

Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ. The New Journal of Urology (New J Urol) Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ The New Journal of Urology (New J Urol) Cilt / Volume 7 Sayı / Number 2 Haziran / June 2012 Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ The New Journal of Urology / New J Urol ISSN 1305-2489

Detaylı

Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ. The New Journal of Urology (New J Urol)

Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ. The New Journal of Urology (New J Urol) Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ The New Journal of Urology (New J Urol) Cilt / Volume 8 Sayı / Number 1 Şubat / February 2013 Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ The New Journal of Urology / New J Urol ISSN 1305-2489

Detaylı

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARIN BEYİN-OMURİLİK SIVILARINDA İMMUNGLOBULIN G İNDEKSİ CSF IMMUNOGLOBULIN G INDEX OF MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARIN BEYİN-OMURİLİK SIVILARINDA İMMUNGLOBULIN G İNDEKSİ CSF IMMUNOGLOBULIN G INDEX OF MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS MULTİPL SKLEROZLU HASTALARIN BEYİN-OMURİLİK SIVILARINDA İMMUNGLOBULIN G İNDEKSİ CSF IMMUNOGLOBULIN G INDEX OF MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS H.MAVIOĞLU 1, N.UZUNCAN 2, R.R.BİLGİN 1, M.GEDIZLİOĞLU 1, İpek

Detaylı

Laparoskopik radikal nefrektomi deneyimlerimiz

Laparoskopik radikal nefrektomi deneyimlerimiz Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (4): 732-737 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.04.0508 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Laparoskopik radikal nefrektomi deneyimlerimiz Our laparoscopic

Detaylı

SS001 [Tanı Yöntemleri] Primer Siliyer Diskinezi Hastalığının Tanısında Videomikroskopi Yönteminin Önemi

SS001 [Tanı Yöntemleri] Primer Siliyer Diskinezi Hastalığının Tanısında Videomikroskopi Yönteminin Önemi SS001 [Tanı Yöntemleri] Primer Siliyer Diskinezi Hastalığının Tanısında Videomikroskopi Yönteminin Önemi Nagehan Emiralioğlu, Uğur Özçelik, Ebru Yalçın, Deniz Doğru Ersöz, Nural Kiper Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

Cilt 21, Sayı 2, 2011 ISSN 1305 7073

Cilt 21, Sayı 2, 2011 ISSN 1305 7073 Cilt 21, Sayı 2, 2011 ISSN 1305 7073 Kurucu (Founder) Uz. Dr. Hilmi KUMCUOĞLU Sahibi (Owner) Prof. Dr. O. Gazi YİĞİTBAŞI Editör / Editor Doç. Dr. Cengiz ÖZBEK Uz. Dr. Yasemin Şefika AKDENİZ Doç. Dr. Sezin

Detaylı

Başvuru: 15.11.2013 Underwent Transurethral Resection of the Prostate. Kabul: 03.01.2014 Orjinal Arastirma

Başvuru: 15.11.2013 Underwent Transurethral Resection of the Prostate. Kabul: 03.01.2014 Orjinal Arastirma BPH Tanısı ile Transüretral Prostat Rezeksiyonu Yapılan Hastalarda Medikal Tedavi Gereksinimine Etkisi Olan Faktörler Factors Effecting the Necessity for Medical Treatment in Patients Who Başvuru: 15.11.2013

Detaylı

BAŞ EDİTÖR/ EDITOR IN CHIEF Dr. Metin DOĞAN. EDİTÖR/ EDITOR Dr. Telat KELEŞ

BAŞ EDİTÖR/ EDITOR IN CHIEF Dr. Metin DOĞAN. EDİTÖR/ EDITOR Dr. Telat KELEŞ BAŞ EDİTÖR/ EDITOR IN CHIEF Dr. Metin DOĞAN EDİTÖR/ EDITOR Dr. Telat KELEŞ YAYIN KURULU / PUBLICATION COMMITTEE Dr. Ahmet KUTLUHAN, Dr. Özcan EREL, Dr. İmdat DİLEK, Dr.A.Filiz AVŞAR, Dr.Bekir ÇAKIR, Dr.

Detaylı

KOCAELİ TIP DERGİSİ MEDICAL JOURNAL OF KOCAELI CİLT 1 SAYI 2 YIL 2012. Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Adına Derginin Sahibi Zekeriya İlçe

KOCAELİ TIP DERGİSİ MEDICAL JOURNAL OF KOCAELI CİLT 1 SAYI 2 YIL 2012. Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Adına Derginin Sahibi Zekeriya İlçe III III KOCAELİ TIP DERGİSİ MEDICAL JOURNAL OF KOCAELI CİLT 1 SAYI 2 YIL 2012 Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Adına Derginin Sahibi Zekeriya İlçe Editör A.Lütfullah Orhan Rabia Terzi Editör

Detaylı

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons Editörler Kemal ALEMDAROĞLU Editör Ergun ERDOĞAN Yardımcı Editör M. Levhi AKIN

Detaylı

TIPDERGİSİ ORTADOĞU ORTADOGU MEDICAL JOURNAL. 3 Ayda Bir Yayınlanan Bilimsel Tıp Dergisi Aralık 2010, Cilt:2 Sayı:4 ISSN NO : 1309-3630

TIPDERGİSİ ORTADOĞU ORTADOGU MEDICAL JOURNAL. 3 Ayda Bir Yayınlanan Bilimsel Tıp Dergisi Aralık 2010, Cilt:2 Sayı:4 ISSN NO : 1309-3630 ORTADOĞU TIPDERGİSİ ORTADOGU MEDICAL JOURNAL 3 Ayda Bir Yayınlanan Bilimsel Tıp Dergisi Aralık 2010, Cilt:2 Sayı:4 ISSN NO : 1309-3630 İçindekiler: 6 Orijinal Makale - 2 Derleme - 2 Vaka Sunumu İndeks:

Detaylı

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons Editörler B. Bülent MENTEŞ Editör Volüm 18 Sayı 3 Eylül 2008 Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons Cem TERZİ Yardımcı

Detaylı

SİSTEM SARKOMLARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ

SİSTEM SARKOMLARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ ÜROONKOLOJİ/Urooncology ÜROGENİTAL SİSTEM SARKOMLARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ RETROSPECTIVE ANALYSIS OF SARCOMAS OF THE UROGENITAL SYSTEM Engin KANDIRALI*, Öner ŞANLI**, Fikret ERDEMİR***, Faruk ÖZCAN**,

Detaylı

BAŞ EDİTÖR/ EDITOR IN CHIEF Dr. Metin DOĞAN. EDİTÖR/ EDITOR Dr. H.Canan HASANOĞLU

BAŞ EDİTÖR/ EDITOR IN CHIEF Dr. Metin DOĞAN. EDİTÖR/ EDITOR Dr. H.Canan HASANOĞLU BAŞ EDİTÖR/ EDITOR IN CHIEF Dr. Metin DOĞAN EDİTÖR/ EDITOR Dr. H.Canan HASANOĞLU YAYIN KURULU / PUBLICATION COMMITTEE Dr. Raci AYDIN, Dr. Ahmet KUTLUHAN, Dr. Özcan EREL, Dr. İmdat DİLEK, Dr.M. Derya BALBAY,

Detaylı

TIPDERGİSİ ORTADOĞU. Tetrasikline Bağlı Gelişen Özofagus Ülserinde Displazi. Kanserde Psikososyal Destek. Parkinson Hastalığında Non-Motor Semptomlar

TIPDERGİSİ ORTADOĞU. Tetrasikline Bağlı Gelişen Özofagus Ülserinde Displazi. Kanserde Psikososyal Destek. Parkinson Hastalığında Non-Motor Semptomlar ORTADOĞU TIPDERGİSİ 3 Ayda Bir Yayınlanan Bilimsel Tıp Dergisi Aralık 2009, Yıl:1 Sayı:1 5 TL ISSN NO : 1309-3630 Tetrasikline Bağlı Gelişen Özofagus Ülserinde Displazi Kanserde Psikososyal Destek Parkinson

Detaylı

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. İmtiyaz Sahibi Genel Yayın Yönetmeni Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yürütme Kurulu Dr. Kemal KÖYMEN Dr. Şaban ŞİMŞEK Dr. Alpay ÖRKİ Dr. Nesrin SARIMAN, Dr. Orhun

Detaylı

Parotis Bezi Tümörü Nedeniyle Ameliyat Edilen Olguların Cerrahi ve Histopatolojik Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Parotis Bezi Tümörü Nedeniyle Ameliyat Edilen Olguların Cerrahi ve Histopatolojik Sonuçlarının Değerlendirilmesi Trakya Univ Tip Fak Derg 2009;26(1):43-48 Klinik Çalışma - Araştırma / Original Article Parotis Bezi Tümörü Nedeniyle Ameliyat Edilen Olguların Cerrahi ve Histopatolojik Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Detaylı

TIPDERGİSİ ORTADOĞU. Sıcak Su Epilepsisi Kadınlarda Fıtık Daha mı Riskli? Cilt Metestazlı Kolon Kanseri ORTADOGU MEDICAL JOURNAL

TIPDERGİSİ ORTADOĞU. Sıcak Su Epilepsisi Kadınlarda Fıtık Daha mı Riskli? Cilt Metestazlı Kolon Kanseri ORTADOGU MEDICAL JOURNAL ORTADOĞU TIPDERGİSİ ORTADOGU MEDICAL JOURNAL 3 Ayda Bir Yayınlanan Bilimsel Tıp Dergisi Eylül 2010, Yıl:2 Sayı:3 ISSN NO : 1309-3630 Sıcak Su Epilepsisi Kadınlarda Fıtık Daha mı Riskli? Cilt Metestazlı

Detaylı

Cilt/Vol 4 Sayı/Number 15 Eylül/September 2013

Cilt/Vol 4 Sayı/Number 15 Eylül/September 2013 Cilt/Vol 4 Sayı/Number 15 Eylül/September 2013 ISSN: 1308 7185 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ MEDICAL JOURNAL OF THE MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

BIRADS 3 ve 4 Meme Lezyonlarına Yaklaşım: Hangi Olgulara Biyopsi Yapılmalı?

BIRADS 3 ve 4 Meme Lezyonlarına Yaklaşım: Hangi Olgulara Biyopsi Yapılmalı? İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 (1) 19-24 (2009) BIRADS 3 ve 4 Meme Lezyonlarına Yaklaşım: Hangi Olgulara Biyopsi Yapılmalı? Deniz Gazioğlu*, Oktay Büyükaşık*, A. Oğuz Hasdemir**, Hülagü Kargıcı*

Detaylı

11 th CONGRESS OF THE TURKISH SOCIETY OF MEDICAL AND SURGICAL INTENSIVE CARE MEDICINE POSTER PRESENTATIONS

11 th CONGRESS OF THE TURKISH SOCIETY OF MEDICAL AND SURGICAL INTENSIVE CARE MEDICINE POSTER PRESENTATIONS . ULUSAL DAHİLİ VE CERRAHİ BİLİMLER YOĞUN BAKIM KONGRESİ POSTER BİLDİRİLERİ th CONGRESS OF THE TURKISH SOCIETY OF MEDICAL AND SURGICAL INTENSIVE CARE MEDICINE POSTER PRESENTATIONS 3. AVRASYA YOĞUN BAKIM

Detaylı

Obez hastalarda perkütan nefrolitotominin güvenilirliği ve etkinliği

Obez hastalarda perkütan nefrolitotominin güvenilirliği ve etkinliği Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2011;37(2):105-111 105 Endoüroloji Endourology Obez hastalarda perkütan nefrolitotominin güvenilirliği ve etkinliği Safety and efficacy of percutaneous

Detaylı

Ankilozan Spondilitli Hastalarda Dougados Fonksiyonel İndeks ve Bath Ankilozan Spondilit Fonksiyonel İndeks Uygulamalarının Karşılaştırılması

Ankilozan Spondilitli Hastalarda Dougados Fonksiyonel İndeks ve Bath Ankilozan Spondilit Fonksiyonel İndeks Uygulamalarının Karşılaştırılması Ankilozan Spondilitli Hastalarda Dougados Fonksiyonel İndeks ve Bath Ankilozan Spondilit Fonksiyonel İndeks Uygulamalarının Karşılaştırılması Pelin YAZGAN¹, Ebru ÖZTÜRK², Necat ALATA޳, Adil ÖZTÜRK 4 Harran

Detaylı

ISSN 1307 4504. Kafkas J Med Sci. Cilt / Volume 3. Sayı / Issue 3. http://meddergi.kafkas.edu.tr e_mail: meddergi@kafkas.edu.tr

ISSN 1307 4504. Kafkas J Med Sci. Cilt / Volume 3. Sayı / Issue 3. http://meddergi.kafkas.edu.tr e_mail: meddergi@kafkas.edu.tr ISSN 1307 4504 Kafkas J Med Sci http://meddergi.kafkas.edu.tr e_mail: meddergi@kafkas.edu.tr Cilt / Volume 3 Sayı / Issue 3 Aralık / December 2013 Cilt / Volume 3 Sayı / Issue 3 Aralık / December 2013

Detaylı

MİDE KANSERLERİNDE GASTREKTOMİ DENEYİMLERİMİZ

MİDE KANSERLERİNDE GASTREKTOMİ DENEYİMLERİMİZ Bidder Tıp Bilimleri Dergisi 1 Cilt: Sayı: 1-6 MİDE KANSERLERİNDE GASTREKTOMİ DENEYİMLERİMİZ OUR EXPERIENCE OF GASTRECTOMY FOR GASTRIC CANCER Mefaret ŞAHİN, Yusuf TANRIKULU, Serap EREL, Kenan BAYRAKTAR,

Detaylı

TIPDERGİSİ ORTADOĞU ORTADOGU MEDICAL JOURNAL. 3 Ayda Bir Yayınlanır Bilimsel Tıp Dergisi Mart 2011, Cilt:3 Sayı:1 ISSN NO : 1309-3630

TIPDERGİSİ ORTADOĞU ORTADOGU MEDICAL JOURNAL. 3 Ayda Bir Yayınlanır Bilimsel Tıp Dergisi Mart 2011, Cilt:3 Sayı:1 ISSN NO : 1309-3630 ORTADOĞU TIPDERGİSİ ORTADOGU MEDICAL JOURNAL 3 Ayda Bir Yayınlanır Bilimsel Tıp Dergisi Mart 2011, Cilt:3 Sayı:1 ISSN NO : 1309-3630 İçindekiler: 6 Orijinal Makale - 2 Derleme - 3 Vaka Sunumu Index: 6

Detaylı