OPSİYONLU DÖVİZ MEVDUATI VE OPSİYON İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OPSİYONLU DÖVİZ MEVDUATI VE OPSİYON İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 Sözleşme No: OPSİYONLU DÖVİZ MEVDUATI VE OPSİYON İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme bir tarafta Sabancı Center 4.Levent İstanbul adresinde mukim AKBANK T.A.Ş. ile (Kısaca Banka olarak adlandırılacaktır) diğer tarafta adresinde mukim... (Kısaca Müşteri olarak adlandırılacaktır) (Müşteri ve Banka birlikte anıldığında ise Taraflar olarak anılacaktır.) arasında Bankanın hizmet ve ürünlerine ilişkin koşullar ve ürünlerin kullanımı ile ilgili olarak Banka ve Müşteri nin karşılıklı hak ve yükümlülükleri ile mali, hukuki ve cezai sorumlulukların belirtilmesi için aşağıdaki sözleşme düzenlenmiştir. İşbu sözleşme yürürlükte olduğu sürece, bu sözleşme tarafların üzerinde anlaşacakları her bir ürün için temel teşkil edecektir. I. TANIMLAR Opsiyon: İşbu Sözleşme nin taraflarından birinin diğerine belirli bir varlığın (döviz, menkul kıymet, emtia vb.) gelecekteki belirli bir tarihte veya belirli bir dönem içinde kararlaştırılmış bir fiyattan alıp almamak veya satıp satmamak konusunda seçimlik bir hakkı belirli bir bedel (opsiyon primi) karşılığında tanımasıdır. Alım (Call) Opsiyonu: Alım opsiyonu, sözleşmeyi alan tarafa, taraflar arasında tüm özellikleri ve kalitesi ile belirlenen bir varlığın yine taraflar arasında kararlaştırılan bir fiyattan belirli bir süre içinde ya da belirli bir tarihte alma hakkını veren, ancak bir yükümlülük yüklemeyen opsiyon çeşididir. Satım (Put) Opsiyonu: Satım opsiyonu, sözleşmeyi alan tarafa, taraflar arasında tüm özellikleri ve kalitesi ile belirlenen bir varlığın yine taraflar arasında kararlaştırılan bir fiyattan belirli bir süre ya da belirli bir tarihte içinde satma hakkını veren, ancak herhangi bir yükümlülük yüklemeyen opsiyon çeşididir. Opsiyonlu Döviz Mevduatı (DCD): Opsiyonlu Döviz Mevduatı, Opsiyon Alıcısı na bir para birimini diğer bir para birimi karşılığında, belirli bir vadede, önceden belirlenen bir fiyat ve tutar üzerinden alma veya satma hakkı veren, döviz opsiyonu ve mevduatın birleştirilmesi ile oluşan bir işlemdir. Opsiyon Primi: Taraflardan birinin diğerine, belirli bir varlığı gelecekteki belli bir tarihte veya belirli bir dönem içinde, taraflar arasında kararlaştırılan tutar üzerinden, alıp almamak ya da satıp satmamak konusunda seçimlik hak tanımasının karşılığında hak kazandığı ve seçimlik hak sahibi tarafından prim ödeme tarihinde geri dönülemez olarak ödenen bedeldir. Prim Ödeme Tarihi: İşlem sonuç formunda belirtilen, prim tutarının ödeneceği tarihtir. Dayanak Varlık: Opsiyon işlemine konu olan döviz, emtia, endeks, değerli metal, faiz ürünleri ve menkul kıymetlerdir. Opsiyon Alıcısı: Önceden belirlenmiş dayanak varlığı, belirli bir vadede, önceden belirlenen uygulama fiyatı üzerinden satın alma ya da satma hakkına sahip olan kişidir. Opsiyonlu Döviz Mevduatı işlemlerinde Opsiyon Alıcısı Banka olarak belirlenmiştir. Opsiyon Satıcısı: Önceden belirlenmiş dayanak varlığı, belirli bir vadede, önceden 1

2 belirlenen uygulama fiyatı üzerinden alma ya da satma yükümlülüğü olan kişidir. Opsiyonlu Döviz Mevduatı işlemlerinde Opsiyon Satıcısı Müşteri olarak belirlenmiştir. Uygulama Fiyatı (Strike Price): Opsiyon sözleşmesinde önceden belirlenen ve opsiyonun kullanılması durumunda sözkonusu dayanak varlık için ödenecek olan fiyattır. İşlem Tutarı: Opsiyonlu Döviz Mevduatı işlemlerinde Opsiyon Primi nin hesaplanmasında kullanılacak ve Banka tarafından bloke konulacak olan döviz tevdiat ve/veya TL mevduat miktarını belirleyen tutar ve Opsiyon işlemlerinde Opsiyon Primi nin hesaplanmasında kullanılacak ve vade sonunda alıcının hakkını kullanması halinde gerçekleşecek işleme konu olan finansal ürün tutarıdır. Opsiyon Uzlaşma Tutarı: Opsiyon alıcısı tarafından opsiyon hakkının kullanılması durumunda, takas tarihinde İşlem Tutarının Opsiyon alıcısına alacak kaydedilmesi karşılığında Opsiyon satıcısına borç kaydedilecek tutardır. Para Birimi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından konvertibl olduğu belirlenen yabancı paralar (döviz) ve Türk Lirasıdır. Vade Tarihi: İşlem Sonuç Formlarında belirtilecek olan, Opsiyon veya Opsiyonlu Döviz Mevduatı işleminin uzlaşma detaylarının belirleneceği veya sonuçlanacağı iş günüdür. Takas Tarihi (Uzlaşma Tarihi): İşbu sözleşmeye istinaden yapılan ve İşlem Sonuç Formunda koşulları belirlenen işlemin gerçekleşmesi durumunda işlemin gerçekleşmesinden kaynaklanan ödemelerin yapıldığı iş günüdür. Kullanım Tarihi: Amerikan tipi opsiyonlarda opsiyonun vade tarihinden önce kullanılmaya karar verilmesi halinde, opsiyon alıcısının opsiyon satıcısına opsiyonu kullanacağı bildiriminde bulunduğu tarihtir. Avrupa tipi opsiyonlarda vade tarihi ile aynı anlamdadır. Uzlaşma Saati: İşlem Sonuç Formlarında belirtilecek olan, işlemin sonuçlanacağı veya uzlaşma detaylarının belirleneceği saattir. Vanilya (Düz) Opsiyonlar: Özel ya da olağandışı özelliği olmayan, tek vade ve tek uygulama fiyatı içeren standart opsiyon türleridir. Egzotik Opsiyonlar: Talep edenin ihtiyacına göre şekillendirilen, Standart Vanilya Amerikan ya da Avrupa opsiyonlarından farklı özellikler içeren opsiyon türleridir. Örneğin; Taraflar, dayanak varlığın opsiyonun kullanılmak istendiği tarihteki fiyatı yerine belirli bir zaman dilimindeki ortalama fiyatına göre getirisinin hesaplanmasına (Asya tipi); opsiyonun ancak belirli bir tarih veya tarihlerde kullanılabileceğine (Bermuda tipi); dayanak varlığın fiyatının önceden belirlenmiş belirli bir seviyeye ulaşıp ulaşmamasına bağlı olarak opsiyon hakkının kullanılacağı veya kullanılmayacağına (Bariyer tipi, Knock in ve Knock out opsiyonlar); dayanak varlığın önceden belirlenmiş kullanım fiyatına ulaşması veya geçmesi durumunda fiyatının sabitleneceğine (Dijital (Binary) Opsiyonlar); dayanak varlık olarak, dayanak varlığa konu olabilecek ürünlerden belirli miktarda bulunan sepeti baz almasına (Basket opsiyonlar); kullanım fiyatının; dayanak varlığın opsiyonun ilk gününden kullanım gününe kadar olan zaman içindeki fiyatlarına bakılmasına (Lookback opsiyon); getiri belirlenirken sepetteki ürünlerden en iyi performans gösteren ürünün getirisinin baz alınmasına (Rainbow opsiyon) ve getiri olarak referans alınan finansal ürünlerin getirileri arasındaki farkın baz alınmasına karar verebilirler. Bunlardan birine ilişkin ya da bu maddede yer almayan başka bir egzotik opsiyon çeşidine ilişkin bir işlem yapılması halinde ayrıntıları opsiyon işlem sonuç 2

3 formunda belirtilecek; belirtilmediği veya egzotik opsiyonla ilgili bir işlem olmadığı durumlarda işleme konu olan opsiyonun vanilya (düz) opsiyon olduğu kabul edilecektir. Avrupa Tipi Opsiyon: Sözleşmede tanımlanan satın alma veya satma opsiyonunun sadece vade sonunda, uzlaşma saatinde kullanılmasına imkân veren opsiyon tipidir. Amerikan Tipi Opsiyon: Sözleşmede tanımlanan satın alma veya satma opsiyonunun vade sonunda ya da vade sonundan önceki herhangi bir tarihte kullanılmasına imkân veren opsiyon tipidir. Hakkın kullanılmasına vadeye kadar olan herhangi bir zamanda karar verilirse, fiziki uzlaşmadan doğacak olan takas veya nakdi uzlaşmadan doğabilecek olan nakdi uzlaşma tutarı ödemesi takas tarihinde yapılacaktır. Referans Uzlaşma Fiyatı: Nakdi veya fiziki uzlaşmada referans alınacak olan dayanak varlık fiyatıdır. Fiziki Uzlaşma: Opsiyon alıcısının hakkını kullanmak istemesi halinde; dayanak varlığın fiziki olarak teslimi ile yapılan uzlaşma şeklidir. Nakdi Uzlaşma: Dayanak varlığın opsiyon uzlaşma tutarı karşılığında alınması/satılması yerine, uygulama fiyatı ile dayanak varlığın uzlaşma günündeki referans uzlaşma fiyatı arasındaki fark baz alınarak parasal netleşme yapılan uzlaşma şeklidir. Nakdi Uzlaşma Tutarı: Opsiyon alıcısının hakkını kullanmak istemesi halinde; opsiyon satıcısının, uygulama fiyatı ile hesaplayıcı taraf tarafından belirlenecek olan varlığın vade tarihindeki uzlaşma saatinde oluşan fiyatı (referans uzlaşma fiyatı) arasındaki fark sonucunda oluşan tutardır. Nakdi Uzlaşma Tutarı Döviz Cinsi: Opsiyon işlem sonuç formunda belirtilecek olan nakdi uzlaşmanın yapılacağı döviz cinsidir. Otomatik Uzlaşma: Alıcının satıcıya bildirimde bulunmaksızın nakdi uzlaşma gerçekleştirmesidir. Borsa: Opsiyon işlem sonuç formunda belirtilecek olan endeksin hesaplandığı borsa veya kotasyon sistemidir. Eğer endeksi oluşturan hisseler geçici olarak başka bir borsa veya kotasyon sistemine taşınırsa, borsa olarak kabul edilecek sistem hisselerin taşındığı yer olacaktır. Endeks: Opsiyon işlem sonuç formunda ayrıntıları belirtilecek olan endekstir. Borsa İşgünü: Dayanak varlığın işlem gördüğü Borsa nın önceden belirlenmiş, alım satıma açık olduğu işgünüdür. Hesaplayıcı Taraf: Opsiyon ve Opsiyonlu Döviz Mevduatı işlemlerinde hesaplayıcı taraf Akbank T.A.Ş dir. Herhangi bir şekilde Hesaplayıcı Taraf ın harekete geçmesi istendiğinde bunu iyi niyet ve ticari teamüller çerçevesinde yerine getirir. Sözleşme Tarihi: İşbu sözleşmenin imzalandığı, yürürlüğe girdiği tarihtir. İşlem Tarihi: İşlem sonuç formunda belirlenen hükümlere göre Opsiyonlu Döviz Mevduatı İşleminin veya Opsiyon işleminin başladığı tarihtir. İş Günü: Türkiye de ticari bankaların ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nın açık ve faaliyette olduğu ve dayanak varlığın işlem gördüğü organize piyasaların açık faaliyette olduğu herhangi bir gündür. 3

4 Bağlı Kişi ve Kuruluşlar: Müşteriyle arasında teminat veya kefalet ilişkisi tesis olmuş bulunan gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar; Müşterinin tüm iştirakleri, yan kuruluşları, alt kuruluşları, katıldığı ortak girişim ve konsorsiyumlardaki diğer pay sahibi gerçek ve tüzel kişiler ve kuruluşlar; taraflardan herhangi birisinin yönetici ortakları, yönetim kurulu üyeleri ve bunların şahsi ortaklıkları ile, Müşterinin gerçek veya tüzel kişi ortaklıkları. Bildirim Yapılması: Bir Bildirim bir İş Gününde yerel Türkiye saat ile veya öncesinde yapılırsa, bu İş Gününde geçerli olacaktır. Bildirimin nasıl yapıldığına bakılmaksızın, bir Bildirim yerel Türkiye saati ile dan sonra yapılırsa bir sonraki İş Gününde geçerli addedilecektir. Karşı tarafı temerrüde düşürmek veya sözleşmeyi fesih etmek amacıyla yapılacak bildirimlerin iade-i taahhütlü mektupla veya telgrafla veya noter vasıtasıyla yapılması gerekmektedir. Başlangıç Teminatı: Müşteri, sahip olacağı açık pozisyonlar için yatırılması zorunlu asgari başlangıç teminatına ilişkin olarak en az başlangıç teminatını (Başlangıç Teminatı) Akbank a vermek zorundadır. Akbank işlem başında belirlenen başlangıç teminatından fazlasını Başlangıç Teminatı olarak Müşteri ye önceden bildirmek sureti ile isteyebilir. Teminat Tamamlama Çağrısı (Margin Call): Müşteri, sahip olduğu açık pozisyonlara ilişkin olarak bulundurması zorunlu olan teminat oranı Akbank tarafından değiştirilebilir. Fiyatlar güncellenerek, teminatlar yeniden değerlenir ve hesaplar güncelleştirilir. Hesapların güncelleştirilmesi neticesinde Opsiyon Sözleşmelerinde değer kaybı veya diğer nedenlerle mevcut teminatın başlangıç teminatının altına düşmesi durumunda, Akbank Müşteri ye teminat tamamlama çağrısı yaparak teminat tutarını başlangıç teminatı seviyesine çıkarmasını talep eder. Müşteri bu durumda teminatlarını Başlangıç Teminatı seviyesine çıkarmakla yükümlüdür. Akbank gerekli teminatı yatırmayan Müşteri nin pozisyonlarını bu Sözleşme ve/veya yürülükteki mevzuat uyarınca işleme tabi tutar. Akbank tarafından mektupla yapılabileceği gibi faks, telefon, telgraf, elektronik posta vb. hızlı iletişim araçlarıyla da yapılabilecektir. Akbank ın bu çağrıyı göndermesi durumunda Müşteri nin başkaca bir ihbar ve bildirime gerek kalmaksızın çağrıyı aldığı kabul edilir. Olağanüstü Durum Teminatı: Olağanüstü durumlarda(piyasalarda oynaklığın ve belirsizliğin artttığı dönemlerde) Müşteri den ilave bir teminat (Olağanüstü Durum Teminatı) talep edilebilir. Müşteri anılan talep uyarınca talep edilen teminatı Akbank a derhal vermekle yükümlüdür, aksi takdirde temerrüde düşmüş sayılacaktır. II. OPSİYONLU DÖVİZ MEVDUATI İŞLEMLERİ HÜKÜMLERİ Banka işlemlerle ilgili yapılması gereken bütün hesaplamaları tek taraflı olarak yapmakla yükümlüdür. 1. Teminat 1.1 Müşteri, gerçekleştirmek istediği Opsiyonlu Döviz Mevduatı işlem tutarı kadar nakdi, işlem günü Banka nezdindeki hesabında hazır bulunduracak ya da Banka nın bildireceği hesaba yatıracaktır. 1.2 Müşteri nin yatırdığı tutar, takas tarihi ile aynı vadeli olmak üzere Döviz Tevdiat ve/veya TL mevduat olarak bağlanacak ve yine İşlem Takas Tarihinden bir sonraki iş günü a kadar geçerli olmak üzere, Banka tarafından bu hesaba bloke konulacaktır. Bu tutar, işlemin karşılığı olarak Banka lehine rehnedilecektir. (Ekli Rehin Sözleşmesi) 4

5 1.3 Teminat oranları banka tarafından belirlenir ve Banka gerekli görürse teminat oranlarını değiştirebilir ve değişiklik yapmasının ardından müşteriye sözlü veya yazılı bildirimde bulunabilir. 2. Banka ile Müşteri nin Koşullarda Anlaşması 2.1 Müşteri Opsiyonlu Döviz Mevduatı İşlemi yapmak istediği Para Birimi, İşlem Tutarını, Vade ve Takas Tarihini ve Uygulama Fiyatını Banka ya bildirir. Banka, Müşteri nin verdiği koşulları esas alarak, Opsiyon Primi ni müşteriye bildirir. 2.2 Tarafların işlem koşullarında anlaşması durumunda, gerekli evraklar taraflarca imzalanır. 3. İşlem Sonuç Formu İşbu sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek her bir Opsiyonlu Döviz Mevduatı İşlemi için Banka, Müşteriye talebine uygun olarak derhal taahhütlü posta ile/noterden veya imza karşılığı elden veya İşbu sözleşmenin V. maddesi ile düzenlenen Faks Talimatı başlıklı maddede belirtilen faks numarasından faks çekerek Müşteri ye İşlem Sonuç Formu gönderecektir/teslim edecektir. (İşlem Sonuç Formu) 4. Vade Gününde Yapılacak İşlemler 4.1 Opsiyon hakkı Banka ya aittir. Banka nın bu hakkı kullanmaması halinde herhangi bir gerekçe gösterme zorunluluğu yoktur. İşlem karşılığı olarak blokede bulunan rehinli tutar üzerinde herhangi bir sebeple veya herhangi bir şekilde Banka ile veya başka 3. kişilerle bir ihtilaf/tedbir vs. ortaya çıkması halinde Banka Opsiyon Primi ni verip vermemekte tamamen serbesttir. 4.2 Banka opsiyon hakkını kullanmazsa; Müşteri ye herhangi bir ek bildirime gerek duymaksızın, Takas Tarihinden bir sonraki iş günü saat a kadar Müşteri nin hesabı üzerindeki blokeyi çözecek ve anapara, takas tarihine kadar olan faiz getirisini ve Opsiyon Primini ödeyecektir. 4.3 Banka opsiyon hakkını kullanırsa; Müşteri ye herhangi bir ek bildirime gerek duymaksızın, Takas Tarihinden bir sonraki iş günü saat a kadar müşteri hesabındaki blokeyi çözecek, takas tarihine kadar olan faiz getirisini ve Opsiyon Primini ödeyecek; Müşteri nin Vadesiz hesabına Opsiyon Uzlaşma Tutarı geçecektir. İşlemden dolayı doğabilecek olan Kambiyo Muamele Vergisi müşteriden ayrıca tahsil edilecektir. 4.4 Opsiyon Primi işlem sonuç formunda belirtilen ödeme tarihinde müşteriye ödenecektir. 5. Müşteri nin İşlemden Vazgeçmesi Müşteri nin herhangi bir sebeple Vade Tarihinden önce Opsiyonlu Döviz Mevduatı İşleminden vazgeçmesi durumunda o günkü piyasa koşullarına göre tek taraflı olarak Banka tarafından değerlendirilecek yeni bir Opsiyon Primi hesaplanır ve Müşteri nin ilgili hesabından tahsil edilerek, Opsiyonlu Döviz Mevduatı İşlemiyle ilgili mevduat faiz verilmeden kapatılarak, Opsiyonlu Döviz Mevduatı İşlemi sona erer. Müşteri vade faizini ve/veya Opsiyon Primi nin Banka tarafından belirlenerek hesaplanacağını ve hesaplanan bu turaın ödeneceğini bilmektedir. 6. Yetkili Merciler Tarafından Getirilen Sınırlamalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya diğer yetkili resmi merciler tarafından kambiyo kontrolleri, anapara sınırlamaları veya benzeri sınırlamaların getirilmesi ya da mevcut mevzuatın değiştirilmesi şartlarının bir yada daha fazlasının gerçekleşmesi durumunda işbu sözleşme geçersiz olacaktır. Bu takdirde Banka, müşteriye Opsiyon Primi 5

6 ödemeyecek, eğer işlemin yapıldığı anda geçerli olan mevzuatta herhangi bir yasal engel yoksa ve işlem karşılığı olan para vade sonuna kadar mevduat olarak Banka da aynen tutulursa, sadece vadeli mevduat anaparası ile vade faizini ödeyecektir. 7. Bankanın Teminat, Rehin ve Hapis Hakkı Banka gerektiğinde Müşteriden her türlü ek teminat talep edebileceği gibi muaccel olmuş veya olacak tüm alacaklarının teminatını oluşturmak amacı ile Müşteriye ait hali hazırda mevcut veya ileride mevcut olacak her türlü alacak, mevduat hesapları, bloke hesaplar, havaleler, nakit, kıymetli evrak ve konşimento üzerinde virman, rehin ve hapis hakkını haizdir. Müşteri bu çerçevede, Banka lehine kurulacak rehin hakkının tesisi amacı ile Bankanın ilk yazılı talebi üzerine Banka ile mevduat rehni anlaşması, menkul kıymet rehni anlaşması ve/veya Banka nın gerekli göreceği diğer herhangi bir anlaşmayı akdeder. Banka söz konusu rehin ve hapis yanı sıra takas ve mahsup haklarını da kullanabilecektir. Bu çerçevede Banka, müşterinin ödemekle yükümlü olduğu tutarlar için (vergi/resim/harç, masraf, cezai şart, temerrüt faizi de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın), müşterinin Banka nezdindeki kredi hesaplarını re sen ve mahsup yolu ile borçlandırabilir. Bu alacak için Banka nın o tarihte kredilere uyguladığı en yüksek faiz oranı tatbik edilecektir. Müşterinin Banka nezdindeki her türlü hak ve alacağı Banka nın alacakları için Banka lehine rehinli olup, Banka her türlü alacağını nezdinde bulunabilecek her türlü hak ve alacaktan, menkul kıymetten tahsil edebilir. Bankanın bu hakkını kullanması halinde Banka müşteriye bilgi verecektir. 8. Müşterinin Beyanı Müşteri bu sözleşme konusu bütün işlemleri yapmaya hukuken yetkili olduğunu beyan eder. 9. Temerrüt 9.1 Temerrüt Halleri Aşağıdaki durumların bir veya birden fazlasının Müşteri, Teminat Veren veya Bağlı Kişi ve Kuruluşları için gerçekleşmesi durumunda söz konusu Müşteri temerrüde düşmüş addedilecektir Ödemenin Yapılmaması, Müşterinin işbu sözleşme tahtında yapması gereken herhangi bir ödemeyi muaccel olduğunda yerine getirmemesi ve Banka tarafından bu duruma ilişkin bildirimin müşteriye yapılmasından sonraki İş Gününde veya daha öncesinde yerine getirilmemiş olması; Sözleşmenin İhlali, Müşterinin işbu sözleşme uyarınca uyması veya yerine getirmesi gereken herhangi bir anlaşma veya yükümlülüğe uymaması veya yerine getirilmemiş olması; Emirlerin iletiminde, gerçekleşmesinde, tesliminde, teminatların alınmasında, iadesinde ve diğer tüm işlemlerde, Akbank ın bilgi işlem ve iletişim sistemlerinde arızaların oluşması sebebiyle ortaya çıkabilecek gecikme ve zararlardan Akbank ın sorumlu olmadığını Müşteri kabul eder Teminat Temerrüdü. 6

7 (1) Müşterinin veya herhangi bir Teminat Verenin işbu Sözleşmeye Mevduat Rehin Sözleşmesi uyarınca uyması veya yerine getirmesi gereken herhangi bir anlaşma veya yükümlülüğe uymaması veya yerine getirmemesi ve bu durumun, Banka nın müşteriye bildiriminden iki iş Günü geçtikten sonra dahil devam etmesi; (2) Müşterinin Mevduat Rehin Sözleşmesi ile bağlantılı olan her bir İşlemden kaynaklanan tüm yükümlülüklerini yerine getirmesinden önce söz konusu Mevduat Rehin sözleşmesinin, Bankanın yazılı izni olmaksızın, süresinin dolması veya feshedilmesi ya da Mevduat Rehin Sözleşmesinin işbu sözleşmenin amacına uygun olarak tam olarak geçerliliğinin ve etkinliğinin sona ermesi veya zayıflaması (her iki durumun da işbu sözleşmenin hükümlerine uygun olarak gerçekleşmemesi koşuluyla); veya (3) Müşterinin veya herhangi bir Teminat Verenin Mevduat Rehin Sözleşmesinin geçerliliğini kısmen veya tamamen inkar etmesi, kabul etmemesi, tanımaması veya reddetmesi ya da geçersizliğini iddia etmesi; Doğru Olmayan Beyanlar. Müşterinin herhangi bir beyanının doğru olmadığının veya yanıltıcı olduğunun anlaşılması Opsiyonlu Döviz Mevduatı İşlemi Altında Temerrüt. Müşterinin, Bağlı Kişi ve Kuruluşların veya Teminat Verenin (1) işbu sözleşmeye dayanarak yapılan herhangi bir işlemde temerrüde düşmesi ve iki iş günü içerisinde söz konusu işlemin tasfiyesi, erken feshi veya söz konusu işlemden kaynaklanan yükümlülüklerin erken tahsil edilmesi durumlarının oluşması; (2) işbu sözleşmeye dayanarak yapılan herhangi bir işlemin son ödeme, teslimat, takas veya döviz alış/satış tarihinde muaccel olan herhangi bir ödemeyi veya teslimatı bu tarihten itibaren en geç iki iş günü içinde yerine getirmemesi veya söz konusu işlemin erken feshinde ortaya çıkacak yükümlülüğünü erken fesih tarihinden itibaren ödememesi; veya (3) işbu sözleşmeye dayanarak yapılan herhangi bir işlemin geçerliliğini kısmen veya tamamen inkar etmesi, kabul etmemesi, tanımaması veya reddetmesi (veya böyle bir faaliyetin söz konusu tarafı temsil etmek veya onun adına hareket etmek üzere atanan veya yetkilendirilen kişi veya kuruluşlarca gerçekleştirilmesi); Çapraz Temerrüt. Müşteri, herhangi bir Teminat Vereni veya Bağlı Kişi veya Kuruluşlarından herhangi biri için aşağıdakilerin oluşması veya mevcut olması; (1) bir ya da daha fazla sözleşmeden veya evraktan kaynaklanan (Bir Milyon) Amerikan Doları veya başka bir para cinsinden eşdeğerinin üzerinde toplam bir meblağa ilişkin temerrüdünün, bir temerrüd halinin veya benzer bir durumun veya olayın oluşması ya da bir ya da daha fazla sözleşmeden veya evraktan kaynaklanan herhangi bir yükümlülüğün muaccel ve ödenebilir olmasından önce, söz konusu anlaşmalar veya evraklar uyarınca muaccel ve ödenebilir hale gelmesi veya beyan edildiği tarihte muaccel ve ödenebilir hale gelmesinin mümkün olmasına sebebiyet vermiş olması, veya (2) söz konusu anlaşmalar veya evraklardan kaynaklanan, (Bir Milyon) Amerikan Doları veya başka bir para cinsinden eşdeğerinin üzerinde toplam bir meblağda bir veya daha fazla ödenmesini ilgili ödeme tarihlerinden itibaren en geç iki iş günü içinde yapmaması; İflas. Müşterinin, herhangi bir teminat verenin veya bağlı kişi veya kuruluşlarından herhangi birinin; (1) (konsolidasyon, şirket birleşmesi veya başka bir kuruluşa dahil olma uyarınca gerçekleşmesi hallerinin haricindeki sebeplerle) fesholması; (2) acze düşmesi veya borçlarını ödeyememesi veya genel olarak borçlarını muaccel hale geldikçe ödeyememesi ya da ödeyemediğini yazılı olarak kabul etmesi; 7

8 (3)alacaklılarıyla veya onların yararına genel bir devir, düzenleme veya uzlaşma gerçekleştirmesi; (4) kendisi tarafından veya kendisi aleyhine herhangi bir fesih, iflas veya herhangi bir fesih veya iflas kanunu veya alacaklıların haklarını etkileyen diğer benzer kanunlardan kaynaklanan diğer herhangi bir telafi hükmü elde etmek için bir adli takibat başlatılmışsa veya tasfiyesi ya da feshedilmesi için müracaatta bulunulmuşsa ve böyle bir adli takibatın veya müracaatın kendisi aleyhine başlatılmış olması durumunda, söz konusu adli takibat veya müracaatın; (A) infisaha veya iflasa hükmedilmesi veya telafi için talimat verilmesi ya da tasfiyesi veya feshi için bir talimat çıkarılmasıyla sonuçlanması veya (B) adli takibatın başlamasından veya müracaatta bulunulmasından sonra 20 gün içerisinde reddedilmemesi, azledilmemesi veya tahdit edilmemesi; (5) (konsolidasyon, şirket birleşmesi veya başka bir kuruluşa dahil olma uyarınca gerçekleşmesi hallerinin haricindeki sebeplerle) tasfiyesi, resmi idaresi veya feshi için bir karar verilmişse; (6) kendisi, malvarlığının tamamı veya esaslı bir bölümü için idare memuru, geçici tasfiye memuru, vasi, kayyım, yeddiemin veya diğer benzer bir memur atanmasını talep ederse veya bunların atanmasına tabi olursa; (7) herhangi bir alacaklı tarafından malvarlığının tümünün veya esaslı bir bölümünün zilyetliğinin ele geçirilmesi veya malvarlığının tümü veya esaslı bölümü üzerine veya aleyhine hapis, icra, haiz, ihtiyati haciz veya diğer hukuki işlemlerin getirilmesi, yükletilmesi veya bunun için dava açılması; (8) kendisiyle ilgili olarak, herhangi bir yargı yetkisinin uygulanacak kanunları altında (1) ila (7) (bu fıkra da dahil olmak üzere) fıkralarında belirtilen olaylara benzer etkisi olan herhangi bir olaya neden veya konu olması; veya (9) yukarıdaki işlemlerin herhangi birine destek olacak faaliyette bulunması veya bunlara izin veya onay verdiğini ya da rıza gösterdiğini belirtmesi; veya Yükümlülükler Üstlenilmeden Birleşme. Müşterinin veya herhangi bir Teminat Verenin bir başka kuruluşla konsolide olması, birleşmesi veya başka bir kuruluşa dahil olması ya da malvarlığının tamamını veya esaslı bir bölümün devretmesi ve böyle bir konsolidasyon, birleşme, başka bir kuruluşa dahil olma veya devir sırasında: (1) meydana gelen, varlığını koruyan veya devralan kuruluşun, Müşterinin veya söz konusu Teminat Verenin işbu Sözleşmeden veya kendisinin ya da selefinin, kanunen veya Banka yı makul bir şekilde tatmin edecek bir anlaşma uyarınca taraf olduğu Mevduat Rehin Sözleşmesinden kaynaklanan tüm yükümlülüklerini üstlenmemesi; veya (2) Mevduat Rehin Sözleşmesinin imtiyazlarının işbu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinin meydana gelen, varlığını koruyan veya devralan kuruluş tarafından yerine getirilmesini (Banka nın izni olmaksızın) kabul edememesi. 9.2 Fesih Halleri Müşteri, herhangi bir Teminat Vereni veya Bağlı Kişi veya Kuruluşlarından herhangi biri ile ilgili olarak herhangi bir zamanda aşağıdaki hallerden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda söz konusu halin, aşağıdaki fıkrasında belirtilmiş olması durumunda Hukuka Aykırılık, aşağıda fıkrası uyarınca belirtilmiş olması durumunda Birleşme Halinde Kredi Durumu oluşturması: 8

9 9.2.1 Hukuka Aykırılık. İşbu Sözleşmenin, akdedildiği tarihten sonra uygulanacak herhangi bir kanunun kabul edilmesi veya herhangi bir şekilde değiştirilmesi nedeniyle ya da uygulanacak herhangi bir kanunun, söz konusu tarihten sonra yargı yetkisine sahip herhangi bir mahkeme, hakim veya yetkili merci tarafından yapılan yorumunun yayınlanması veya yorumunda herhangi bir değişiklik olması nedeniyle, herhangi bir taraf için aşağıdakilerin yerine getirilmesinin hukuka aykırı hale gelmesi: (1) söz konusu işlemle ilgili olarak bir ödemeyi veya teslimatı yapmaya ya da bir ödemeyi veya teslimatı kabul etmeye yönelik mutlak veya muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmesi veya işbu Anlaşmanın söz konusu işlemle bağlantılı diğer herhangi esaslı bir hükmüne riayet etmesi; veya (2) Müşterinin (veya herhangi bir Teminat Verenin) Mevduat Rehin Sözleşmesinden kaynaklanan herhangi muhtemel veya diğer yükümlülüklerinin söz konusu taraf veya Teminat Vereni tarafından yerine getirilmesi Birleşme Halinde Kredi Durumu. Müşteri, herhangi bir Teminat Vereni veya Bağlı Kişi veya Kuruluşlarından herhangi biri başka bir kuruluşla konsolide olur, birleşir veya başka bir kuruluşa dahil olursa veya malvarlığının tamamını veya esaslı bir bölümünü devrederse veya böyle bir faaliyet işbu Sözleşme Maddesinde belirtilen bir durumu oluşturmamakla birlikte, meydana gelen, varlığını koruyan veya devralan kuruluşun kredibiletisini böyle bir faaliyetin hemen öncesinde Müşterininkinden, duruma göre söz konusu Teminat Vereninkinden veya söz konusu Bağlı Kişi veya Kuruluşunkinden esaslı bir şekilde zayıf olması. 9.3 Temerrüt Hali ve Hukuka Aykırılık Bir Temerrüt Halini oluşturacak veya buna neden olacak herhangi bir olayın veya durumun aynı zamanda Hukuka Aykırılık teşkil etmesi halinde, bu bir Temerrüt hali olarak değerlendirilecektir. 9.4 Erken Fesih Durumunda Zarar Hesaplaması Erken Fesih Durumunda Zarar, işbu sözleşmeyi temel alarak yapılan bir ya da birden fazla feshedilen işlem için, Banka nın makul bir şekilde iyi niyetli olarak ve piyasa fiyatları ile belirleyeceği, ilerideki nakit hareketlerinden doğacak, ilgili işlemin feshi ve tasfiyesi nedeniyle oluşan zararı ve maliyeti, veya bunların herhangi birinden kaynaklanan tüm kazançlar da dahil olmak üzere, toplam zararları ve maliyetleri anlamına haizdir. Banka, Fesih Durumunda Zararı, ilgili Erken Fesih Tarihinde veya bunun makul bir şekilde uygulanmasının mümkün olmadığı durumlarda, uygulanmasının makul bir şekilde mümkün olduğu en erken tarihte belirleyecektir. 9.5 Temerrüt Faizi Müşteri, Temerrüde düştüğünde, ilgili işlem ile bağlantılı olarak, yukarıda belirtilen temerrüt halleri durumunda, vadesi geçmiş meblağ için (vade tarihi de dahil olmak üzere), ödenmesi gereken tarihten itibaren, fiili ödeme tarihine kadar (fiili ödeme tarihi hariç olmak üzere), işbu sözleşmenin 9.6 maddesinde belirtilen temerrüd oranı üzerinden diğer tarafa faiz ödeyecektir. Söz konusu faiz, günlük olarak ve fiili olarak geçen gün sayısı bazında hesaplanır. 9.6 Temerrüt Faizi Hesaplaması 9

10 Müşteri, Bankaya ödemekle yükümlü bulunduğu miktarlar için temerrüde düşmesi durumunda Banka ca ilan edilmiş/öngörülmüş bulunan TRY para birimi için, İMKB Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarında en yüksek olanının üç katı üzerinden ve diğer para birimleri için ise Reuters ın LIBOR sayfasında bulunan ilgili para birimi bazında gecelik değişken faizin üç katı üzerinden temerrüt faizi ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Banka dilerse temerrüt faiz oranlarını Münhasır yetkisinde olmak üzere, dilediği her zaman tek taraflı olarak ihbarda bulunmaksızın arttırmaya ve/veya azaltmaya muhtardır. Temerrüt faizi hesaplamasında temerrütte kalınan süre içinde her gün için o gün geçerli olan faiz oranı kullanılır. III. OPSİYON İŞLEMLERİ HÜKÜMLERİ 1. Teminat Alınmasına Dair İş Akışı Opsiyon satıcısının Müşteri olması durumunda, Müşteri gerçekleştirmek istediği işlem için Bankaca belirlenmiş olan teminatı, işlem günü Banka nezdindeki hesabında hazır bulunduracak ya da Banka nın bildireceği hesaba yatıracaktır. Müşteri nin yatırdığı teminata takas tarihi ile aynı vadeye olmak üzere Banka tarafından bloke konulacaktır. Bu tutar, işlemin karşılığı olarak Banka lehine rehnedilecektir. (Ekli Rehin Sözleşmesi) Teminat oranları banka tarafından belirlenir ve Banka gerekli görürse teminat oranlarını değiştirebilir ve değişiklik yapmasının ardından müşteriye sözlü veya yazılı bildirimde bulunabilir. 2. Banka ile Müşteri nin Koşullarda Anlaşması ve Opsiyon İşlem Sonuç Formu 2.1 Müşteri Opsiyon İşlemi yapmak istediği, Opsiyon Çeşidi, Türü, Tipi, Para Birimi, Uzlaşma Şeklini, İşlem Tutarı, Vade ve Takas Tarihini ve Uygulama Fiyatını, Opsiyon Alıcısı/ Satıcısı olduğunu Banka ya bildirir. Banka, Müşteri nin verdiği koşulları esas alarak, Opsiyon Primi ni Müşteriye bildirir. 2.2 Tarafların işlem koşullarında anlaşması durumunda, gerekli evraklar taraflarca imzalanır. 2.3 İşbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek her bir opsiyon işlemi için Banka ve Müşteri işlem detaylarını belirten ve ekte bir örneği bulunan opsiyon işlem sonuç formunu imzalamak suretiyle mutabakatlarını tesis edeceklerdir. Anılan mutabakat, Müşteri imzasını içeren işlem sonuç formunun Banka tarafından imzalanması ve işlem sonuç formunun Banka tarafından imzalandığının Müşteri ye teyit edilmesi anında tesis edilmiş olur. İşlem Sonuç Formu Banka tarafından imzalanarak, imzalandığı hususu Müşteri ye teyit edilmedikçe, herhangi bir opsiyona ilişkin mutabakat tesis edilmiş olmaz ve tarafların bu Sözleşme kapsamında herhangi bir opsiyon işlemine dair yükümlülükleri söz konusu olmaz. Müşteri tarafından imzalı işlem sonuç formunun Banka tarafından imzalandığı konusundaki yukarıda anılan teyit Banka tarafından yazılı ya da sözlü olarak Müşteri ye bildirilebilir. 2.4 İşlem sonuç formunda, işbu Sözleşme uyarınca gerçekleştirilecek işlemin alım (call) veya satım (put) opsiyonu olduğu, opsiyon alıcısı ve satıcısı, opsiyon tipi, işlemin tarihi, uygulama (strike) fiyatı, vade tarihi, takas tarihi, opsiyon prim tutarı, opsiyon prim ödeme tarihi, uzlaşma şekli, uzlaşma saati, satın alınacak veya satılacak dayanak varlık, işlem tutarı ve opsiyon uzlaşma tutarı (Banka ca veya Müşteri tarafından ödenecek tutara dair 10

11 bilgiler) yer alacaktır. Taraflar, işlemin egzotik opsiyon olduğunu işlem sonuç formunda belirtmedikleri takdirde işlemin düz (vanilya tipi) bir opsiyon olduğu kabul edilecektir. 2.5 İşlem sonuç formunun, işbu Sözleşmeye uygun olarak taraflarca imzalanması ve Banka tarafından imzalandığının Müşteri ye teyit edilmesi halinde, işlem sonuç formunda belirlenen tutarda dayanak varlığı vade tarihinde, işlem sonuç formunda belirtilen bir döviz ya da Türk Lirası tutar üzerinden Banka dan satın alma (Call Opsiyonu) veya Banka ya satma (Put Opsiyonu) konusunda Müşteri ile Banka arasında mutabakat tesis edilmiş olur. 2.6 İşbu sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek her bir Opsiyon İşlemi için Banka, Müşteriye talebine uygun olarak derhal taahhütlü posta ile/noterden veya imza karşılığı elden veya İşbu sözleşmenin V. maddesi ile düzenlenen Faks Talimatı başlıklı maddede belirtilen faks numarasından faks çekerek Müşteri ye işlem sonuç formu gönderecektir/teslim edecektir. (İşlem Sonuç Formu) 3. Vade Gününde Yapılacak İşlemler 3.1 Opsiyon alıcısının hakkı kullanmaması halinde herhangi bir gerekçe gösterme zorunluluğu yoktur. İşlem karşılığı olarak blokede bulunan rehinli tutar üzerinde herhangi bir sebeple veya herhangi bir şekilde Banka ile veya başka 3. kişilerle bir ihtilaf/tedbir vs. ortaya çıkması halinde Banka Opsiyon Primi ni verip vermemekte tamamen serbesttir. 3.2 Opsiyon alıcısı opsiyonu kullanacağını bildirdiği durumda; Banka Takas Tarihinden bir sonraki iş günü saat a kadar Müşteri hesabındaki blokeyi çözecek, teminatı, takas tarihine kadar olan nemalandırılmış şekliyle Müşteri ye ödeyecek ve işlem sonuç formunda belirtileceği üzere fiziki veya nakdi uzlaşma yapacaktır. İşlemden dolayı oluşabilecek olan vergiler müşteriye yansıtılacaktır. 3.3 Opsiyon alıcısının Banka olması durumunda Banka Hakkını kullanmaz ise; Müşteri ye herhangi bir ek bildirime gerek duymaksızın, Takas Tarihinden bir sonraki iş günü saat a kadar Müşteri nin hesabı üzerindeki blokeyi çözecektir. 3.4 Opsiyon alıcısının Banka olması durumunda Banka Hakkını kullanır ise; Müşteri ye herhangi bir ek bildirimde bulunmasına gerek olmadan, Takas Tarihinden bir sonraki iş günü saat a kadar müşteri hesabındaki blokeyi çözecek, Müşteri den İşlem Tutarının tahsilatını gerçekleştirecektir. Müşterinin Vadesiz hesabında İşlem Tutarını bulundurması gerekmektedir. İşlemden dolayı doğabilecek olan Kambiyo Muamele Vergisi (KMV), stopaj, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) ve sair diğer vergisel yükümlülükler müşteriden ayrıca tahsil edilecektir. 3.5 Opsiyon alıcısının müşteri olması durumunda; Müşteri, alım/satım opsiyon hakkını kullanıp kullanmayacağını vade tarihinde uzlaşma saatine kadar yazılı olarak Banka ya bildirmek zorundadır. Bu tarih ve zamana kadar herhangi bir bildiriminin yapılmaması halinde Müşteri nin ilgili opsiyon hakkını kullanmadığı kabul edilecektir. Bu durumda Banka tarafından aksine yazılı bir muvafakat Müşteri ye bildirilmedikçe ilgili alım/satım opsiyon işlemi kendiliğinden hükümsüz olacaktır. 3.6 Müşteri nin satma opsiyonunu (Put) kullandığını vade tarihi uzlaşma saatine kadar Banka ya yazılı olarak bildirmesi halinde, Banka işbu Sözleşme ve işlem sonuç formu uyarınca Müşteri den satın almayı yükümlendiği işlem tutarını, vade tarihinde işlem sonuç formunda aksi belirtilmediği sürece, en geç işlem sonuç formunda belirtilen uzlaşma saatinde Müşteri nin opsiyon uzlaşma tutarını Banka nezdindeki hesaplarında hazır 11

12 bulundurmak suretiyle, takas tarihinden bir sonraki iş günü saat a kadar Müşteri ye ödeyecektir. Ancak Banka nın bu konudaki yükümlülüğü, Müşteri nin opsiyon uzlaşma tutarını Banka ya teslim etmesi koşuluna bağlıdır. Eğer satma opsiyonu konusu döviz ise, Müşteri, anılan satma opsiyonu konusu dövizi takas tarihinde, işlem sonuç formunda aksi belirtilmediği sürece en geç işlem sonuç formunda belirtilen uzlaşma saatinde opsiyon uzlaşma tutarını Banka hesaplarında hazır bulundurmak suretiyle Banka ya teslim etmiş olacaktır. Anılan teslimat Müşteri tarafından yapılmadıkça Banka nın işlem tutarını Müşteri nin Banka nezdindeki hesaplarına geçme ve ödeme yapma yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır. Nakdi uzlaşma yapılması halinde Opsiyon Alıcısı Banka'nın hesaplayacağı nakdi uzlaşma tutarını takas tarihinden bir sonraki iş günü saat a kadar Opsiyon Satıcısı'nın hesabına başta anlaşılan döviz cinsinden borç kaydedecektir. 3.7 Müşteri nin satın alma opsiyonunu (Call) kullandığını vade tarihi uzlaşma saatine kadar Banka ya yazılı olarak bildirmesi halinde, Banka işbu Sözleşme ve işlem sonuç formu uyarınca Müşteri ye satmayı yükümlendiği işlem tutarını, vade tarihinde işlem sonuç formunda aksi belirtilmediği sürece, en geç işlem sonuç formunda belirtilen uzlaşma saatinde Müşteri nin opsiyon uzlaşma tutarını Banka nezdindeki hesaplarında hazır bulundurmak suretiyle, takas tarihinden bir sonraki iş günü saat a kadar Müşteri ye ödeyecektir. Ancak Banka nın bu konudaki yükümlülüğü, Müşteri nin opsiyon uzlaşma tutarını Banka ya teslim etmesi koşuluna bağlıdır. Eğer satın alma opsiyonu konusu döviz ise, Müşteri, anılan satın alma opsiyonu konusu dövizi takas tarihinde, işlem sonuç formunda aksi belirtilmediği sürece en geç işlem sonuç formunda belirtilen uzlaşma saatinde opsiyon uzlaşma tutarını Banka hesaplarında hazır bulundurmak suretiyle Banka ya teslim etmiş olacaktır. Anılan teslimat Müşteri tarafından yapılmadıkça Banka nın işlem tutarını Müşteri nin Banka nezdindeki hesaplarına geçme ve ödeme yapma yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır. Nakdi uzlaşma yapılması halinde Opsiyon Alıcısı Banka'nın hesaplayacağı nakdi uzlaşma tutarını takas tarihinden bir sonraki iş günü saat a kadar Opsiyon Satıcısı'nın hesabına başta anlaşılan döviz cinsinden borç kaydedecektir. 3.8 Opsiyon işleminin döviz alım/satımına ilişkin olması halinde, opsiyon konusu döviz tutarı karşılığı, taraflarca bu konuda mutabık kalınmak ve işlem sonuç formunda belirtilmek suretiyle başka bir döviz cinsinden ödenebilir. Opsiyon alıcısının opsiyonu kullanmaması halinde, Banka Takas Tarihinden bir sonraki iş günü saat a kadar Müşteri nin hesabı üzerindeki blokeyi çözecek, teminatı, takas tarihine kadar olan nemalandırılmış şekliyle Müşteri ye ödeyecek ve anlaşma sona erecektir. 3.9 Her iki durumda da opsiyon primi opsiyon işlem sonuç formunda belirtilen prim ödeme tarihinde Opsiyon Satıcısına ödenmiş olacaktır. 4. Bankanın Seçimlik İfası Bankanın, opsiyon prim tutarını ödemesine ve opsiyonu kullandığını Müşteriye bildirmesine rağmen, müşterinin yukarıdaki hükümlerde belirtildiği şekilde teslim yükümlülüklerini, işlem sonuç formunda belirtilen Takas Tarihinden bir sonraki iş günü saat a kadar yerine getirmemesi halinde, satın alma (Call) opsiyonu veya satma (Put) opsiyonu veya döviz karşılığı döviz satma/satın alma opsiyonu işlemleri için Banka tarafından hesaplanacak net tutarı Müşteri hesabına uzlaşma saatinin ardından 1 saat içinde aktarmak suretiyle opsiyon işlemini tamamlanmasını sağlayabilme seçimlik ifa hakkı olup bu hakkı kullanmayabilecektir. Müşteri, işbu Sözleşme tahtında kararlaştırılan her bir alım/satım opsiyon işlemi uyarınca takas tarihinde yerine getirmesi gereken teslim/ödeme yükümlülüklerini, opsiyon hakkını kullanması ve opsiyon prim tutarını ödemesine rağmen, tamamen ya da kısmen yerine 12

13 getirmemesi ve Banka nın da yukarıda ifade edilen seçimlik ifa hakkını kullanamaması halinde; anılan yükümlülüklerin süresi içinde tamamen yerine getirmemesi nedeniyle (i) Banka nın maruz kalacağı her türlü zarar ve ziyan tutarını Banka nın ilk talebinde derhal, defaten ve nakden Banka ya ödemeyi, (ii) temerrüde düşülen tutar için kanuni temerrüt faizini derhal ve nakden ödemeyi, ve (iii) anılan ödeme yükümlülüklerinin yerine getirildiği güne kadar geçecek her takvim günü için ödenmesinde temerrüde düşülen tutarın (temerrüde düşülen para tutarı cinsinden olmak üzere) % 5 i tutarında cezai şart ödeyeceğini ve anılan bu cezai şart tutarının hiç bir şekilde opsiyon primi tutarının iki katından az olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Cezai şart tutarı hiçbir şekilde tenkis edilmeyecektir. 5. Müşteri nin İşlemden Vazgeçmesi Müşteri nin herhangi bir sebeple vade tarihinden önce opsiyon işleminden vazgeçtiğini bildirmesi durumunda Banka tarafından o günkü piyasa koşullarına göre yeni bir opsiyon priminin hesaplanarak hesabından bu tutarın re sen tahsil edilerek, ve faizsiz olarak teminat kapatılarak opsiyon işleminin sona erdirileceğini bilir. Müşteri opsiyon işlemini sona erdirirken işbu madde kapsamında emrin kapatılacağını bilmektedir. 6. Teminat Banka nın Teminat, Rehin ve Hapis Hakkı Banka muaccel olmuş veya olacak tüm alacaklarının teminatını oluşturmak amacı ile Müşteri ye ait hali hazırda mevcut veya ileride mevcut olacak her türlü alacak, mevduat hesapları, bloke hesaplar, havaleler, nakit, kıymetli evrak üzerinde alacaklarının tahsilini teminen rehin ve hapis hakkını haiz olduğu gibi, alacakların tahsili amacıyla hesaplar arasında virman işlemlerini re sen yapabilir ve Müşteriden her türlü ek teminat talep edebilir, her türlü alacağını nezdinde bulunabilecek her türlü rehinli hak ve alacaktan, menkul kıymetten peşinen tahsil edebilir. Banka söz konusu rehin ve hapis haklarının yanı sıra takas ve mahsup haklarını da kullanabilecektir. Bu çerçevede Banka, Müşteri nin ödemekle yükümlü olduğu tutarlar için (vergi/resim/harç, masraf, cezai şart, temerrüt faizi de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın), Müşteri nin Banka nezdindeki kredi hesaplarını müşterinin Bankaya olan borçlarını ödeyebilmesini sağlamak amacıyla re sen ve mahsup yolu ile borçlandırabilir. Bu alacak için Banka nın o tarihte kredilere uyguladığı en yüksek faiz oranı tatbik edilecektir. Banka opsiyon pozisyonu almak için gerekli olan opsiyona konu olan tutarın bankanın takdirinde olmak üzere talep ettiği oranlarda başlangıç teminatı ve olağanüstü durumların ortaya çıkması durumunda işlemlerin düzenli olarak sürdürülebilmesi amacıyla, olağanüstü durumun niteliğine göre başlangıç teminatına ek olarak teminat talep etmeye yetkilidir. Banka teminat tamamlama çağrısı yapacak olur ve bu oranı arttırırsa Müşteri ertesi işgünü saat 15:00 e kadar bu çağrıyı yerine getirmelidir. Aksi halde bu sözleşmenin temerrüt maddeleri uygulanacaktır. Teminat tamamlama çağrısı Müşteriye mektupla yapılabileceği gibi faks, telefon, telgraf, elektronik posta vb. hızlı iletişim araçlarıyla da yapılabilecektir. Teminat miktarı ve cinsini Banka işlemin yapılacağı günkü koşullara göre işlem anında ve opsiyon işlem sonuç formunda belirleyecek; Müşteri nin yatırdığı teminat Banka lehine rehnedilecektir. (Müşteri işbu sözleşme nedeniyle doğmuş ve doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere vade tarihinden önce veya sonra Banka tarafından talep edilecek teminatları Banka ya temin etmekle yükümlü olup aksi takdirde işbu sözleşmeden kaynaklanan 13

14 haklarını Banka nın onayı olmaksızın kullanamayacaktır.) Müşteri, yukarıda belirtilen şartlar dahilinde Banka tarafından talep edilmesi halinde, Opsiyon sözleşmeleri için ilgili sözleşmeye ilişkin Başlangıç Teminatını Akbank a yatırmakla ve Teminat Tamamlama Çağrısını yerine getirmekle yükümlüdür. ( Müşteri nin pozisyon teminatı Akbank tarafından belirlenerek Müşteri ye belirtilecektir. Söz konusu limitin değişmesi halinde Akbank tarafından Müşteri ye ayrıca bildirimde bulunulacaktır.)akbank Müşteri den asgari olarak Akbank tarafından belirlenen teminat miktarı olmak üzere ek teminat talep etme hakkını her zaman saklı tutar. İşlem teminat tutar ve oranları ile teminata kabul edilebilecek kıymetler, bunların değerleme katsayısı ve teminat yatırma süreleri gibi hususlar, şekilde teminata kabul edilebilecek kıymetler, değerleme katsayıları ve teminat yatırma süreleri Akbank tarafından belirlenir. Teminat değerleme oran, tutar ve kompozisyonlarında değişim yapılması halinde Müşteri bilgilendirilir. Müşteri ilgili teminatı, gayrinakdi olanları nakde çevirme ve bunlarla açık pozisyonlardan oluşan zararları karşılama dahil olmak üzere teminatlar üzerindeki tüm tasarruf hakları Akbank da olacak şekilde Akbank a tevdi edecektir. Müşteri, teminatların Akbank tarafından kullanılmasını sağlayacak şekilde Akbank a teslim eder. Müşteri tarafından Akbank a tevdi edilen teminatların, başkaca herhangi bir işleme gerek olmaksızın bu madde hükmüne uygun olarak tevdi edildiği kabul edilir ve Akbank, teminat olarak tevdi edilen söz konusu varlıklar üzerinde tasarruf edebilir. 7 Temerrüt 7.1 Temerrüt Halleri Aşağıdaki durumların bir veya birden fazlasının Müşteri, Teminat Veren veya Bağlı Kişi ve Kuruluşları için gerçekleşmesi durumunda söz konusu Müşteri temerrüde düşmüş addedilecektir Ödemenin Yapılmaması, Müşterinin işbu sözleşme tahtında yapması gereken herhangi bir ödemeyi muaccel olduğunda yerine getirmemesi ve Banka tarafından bu duruma ilişkin bildirimin müşteriye yapılmasından sonraki İş Gününde veya daha öncesinde yerine getirilmemiş olması; Sözleşmenin İhlali, Müşterinin işbu sözleşme uyarınca uyması veya yerine getirmesi gereken herhangi bir anlaşma veya yükümlülüğe uymaması veya yerine getirilmemiş olması; Emirlerin iletiminde, gerçekleşmesinde, tesliminde, teminatların alınmasında, iadesinde ve diğer tüm işlemlerde, Akbank ın bilgi işlem ve iletişim sistemlerinde arızaların oluşması sebebiyle ortaya çıkabilecek gecikme ve zararlardan Akbank ın sorumlu olmadığını Müşteri kabul eder Teminat Temerrüdü. a. Müşterinin veya herhangi bir Teminat Verenin işbu Sözleşmeye Mevduat Rehin Sözleşmesi uyarınca uyması veya yerine getirmesi gereken herhangi bir anlaşma veya yükümlülüğe uymaması veya yerine getirmemesi ve bu durumun, Banka nın müşteriye bildiriminden iki iş Günü geçtikten sonra dahil devam etmesi; b. Müşterinin Mevduat Rehin Sözleşmesi ile bağlantılı olan her bir İşlemden kaynaklanan tüm yükümlülüklerini yerine getirmesinden önce söz konusu Mevduat Rehin sözleşmesinin, Bankanın yazılı izni olmaksızın, süresinin dolması 14

15 veya feshedilmesi ya da Mevduat Rehin Sözleşmesinin işbu sözleşmenin amacına uygun olarak tam olarak geçerliliğinin ve etkinliğinin sona ermesi veya zayıflaması (her iki durumun da işbu sözleşmenin hükümlerine uygun olarak gerçekleşmemesi koşuluyla); veya c. Müşterinin veya herhangi bir Teminat Verenin Mevduat Rehin Sözleşmesinin geçerliliğini kısmen veya tamamen inkar etmesi, kabul etmemesi, tanımaması veya reddetmesi ya da geçersizliğini iddia etmesi; Doğru Olmayan Beyanlar. Müşterinin herhangi bir beyanının doğru olmadığının veya yanıltıcı olduğunun anlaşılması Opsiyon İşlemi Altında Temerrüt. Müşteri, (a) vadesi gelen anapara, faiz veya bu sözleşme tahtında ödenmesi gerekli herhangi bir tutarı vadesinde ödemeyecek olursa, (b) Sözleşme deki diğer taahhütlerinden herhangi birisini uygun bir şekilde yerine getirmez ve Banka ca yapılacak yazılı bildirimlerden itibaren 2 işgünü içinde bu durumu gidermeyecek olursa, (c) Sözleşme deki yahut bu münasebetle Banka ya yaptığı beyan, kabul yahut açıklamalarında önemli bir yanlışlık bulunduğu tespit edilirse, (d) diğer bir kredi yahut ödünç aldığı para sebebiyle borcunu erken ödemek zorunda kalır veya bu borçlarını, ödeme için ek süre verilmesi hali hariç ödemede temerrüde düşerse, yahut bu borçları için verdiği teminatlara başvurulursa, (e) ticari faaliyetlerini durdurur yahut durdurma riski altına girer, aktiflerinin önemli bir kısmı üzerinde tasarrufta bulunur yahut bulunma riski ortaya çıkar yahut bunlar zapt ve müsadere edilirse, (f) Sözleşme deki taahhütlerine uyması için gerekli izin, onay veya yetkiler herhangi bir zamanda geri alınır, iptal edilir veya önemli bir tarzda değiştirilirse, (g) mali yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğini ilan eder, borçlarını ödemede acze düşer, alacaklılarına ödeme planı yapmayı teklif eder yahut yaparsa, iflas veya tasfiye takibine maruz kalır yahut herhangi bir aktifi üzerinde haciz veya benzeri bir işlem yapılıp bunlar 10 gün içinde kaldırılmayacak olursa, (h) tasfiyeye girer, herhangi bir yetkili mahkemede tasfiyesine yönelik dava açılır yahut bir rapor sunulursa, (i) Banka nın makul görüşü dahilinde bu Sözleşme den doğan taahhütlerini yerine getirmesine mani olacağı yahut tehlikeye sokacağı düşünülen herhangi bir olay vuku bulur veya şartlarda değişiklik olursa, Banka, Müşteri ye yazılı bir bildirimde bulunulmasına gerek kalmaksızın Sözleşme yi fesih ve Sözleşme deki temerrüt faizine dair hüküm mahfuz kalmak kaydıyla ortaya çıkan temerrüt hali sebebiyle Banka nın uğradığı zararları, masrafları, primleri ve cezaların tazminini talebe yetkilidir. Akbank Müşteri nin teminat tamamlama çağrısına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya yönelik yeni talimat kabul etmez ve başka bir ihbara ve bildirime gerek olmaksızın Müşteri nin pozisyonlarının bir kısmı veya tamamını ters işlem ile tasfiye edebilir.teminat tamamlama yükümlüğü içerisinde piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler neticesinde Akbank teminat eksikliğinde meydana gelen artışı gözönünde bulundururak gerekli gördüğü durumda re sen pozisyonların bir kısmını veya tamamını ters işlem ile tasfiye edebilecektir. Müşteri, Akbank tarafından pozisyonun ters işlem ile kapatılması veya ters işlem yapılamaması neticesinde hesabında oluşan tüm borçları Akbank a ödemekle yükümlüdür. İlgili pozisyonların kapatılmaması halinde Müşteri nin yeni işlem yapmasına izin verilmeyecek olup Müşteri nin sadece pozisyon kapatmaya yönelik talimatları kabul edilecektir. Müşteri temerrüdü halinde Akbank a karşı olan borçlarının sözleşmedeki temerrüt faizine tabi olacağını kabul, beyan ve taahüt eder. Müşteri nin yükümlülüklerinin tasfiyesi amacıyla, Müşteri varlıkları Akbank tarafından nakde çevrilebilir. 15

16 7.1.7 Çapraz Temerrüt. Müşteri, herhangi bir Teminat Vereni veya Bağlı Kişi veya Kuruluşlarından herhangi biri için aşağıdakilerin oluşması veya mevcut olması; (1) bir ya da daha fazla sözleşmeden veya evraktan kaynaklanan (Bir Milyon) Amerikan Doları veya başka bir para cinsinden eşdeğerinin üzerinde toplam bir meblağa ilişkin temerrüdünün, bir temerrüd halinin veya benzer bir durumun veya olayın oluşması ya da bir ya da daha fazla sözleşmeden veya evraktan kaynaklanan herhangi bir yükümlülüğün muaccel ve ödenebilir olmasından önce, söz konusu anlaşmalar veya evraklar uyarınca muaccel ve ödenebilir hale gelmesi veya beyan edildiği tarihte muaccel ve ödenebilir hale gelmesinin mümkün olmasına sebebiyet vermiş olması, veya (2) söz konusu anlaşmalar veya evraklardan kaynaklanan, (Bir Milyon) Amerikan Doları veya başka bir para cinsinden eşdeğerinin üzerinde toplam bir meblağda bir veya daha fazla ödenmesini ilgili ödeme tarihlerinden itibaren en geç iki iş günü içinde yapmaması; İflas. Müşterinin, herhangi bir teminat verenin veya bağlı kişi veya kuruluşlarından herhangi birinin; (1) (konsolidasyon, şirket birleşmesi veya başka bir kuruluşa dahil olma uyarınca gerçekleşmesi hallerinin haricindeki sebeplerle) fesholması; (2) acze düşmesi veya borçlarını ödeyememesi veya genel olarak borçlarını muaccel hale geldikçe ödeyememesi ya da ödeyemediğini yazılı olarak kabul etmesi; (3)alacaklılarıyla veya onların yararına genel bir devir, düzenleme veya uzlaşma gerçekleştirmesi; (4) kendisi tarafından veya kendisi aleyhine herhangi bir fesih, iflas veya herhangi bir fesih veya iflas kanunu veya alacaklıların haklarını etkileyen diğer benzer kanunlardan kaynaklanan diğer herhangi bir telafi hükmü elde etmek için bir adli takibat başlatılmışsa veya tasfiyesi ya da feshedilmesi için müracaatta bulunulmuşsa ve böyle ir adli takibatın veya müracaatın kendisi aleyhine başlatılmış olması durumunda, söz konusu adli takibat veya müracaatın; (A) infisaha veya iflasa hükmedilmesi veya telafi için talimat verilmesi ya da tasfiyesi veya feshi için bir talimat çıkarılmasıyla sonuçlanması veya (B) adli takibatın başlamasından veya müracaatta bulunulmasından sonra 20 gün içerisinde reddedilmemesi, azledilmemesi veya tahdit edilmemesi; (5) (konsolidasyon, şirket birleşmesi veya başka bir kuruluşa dahil olma uyarınca gerçekleşmesi hallerinin haricindeki sebeplerle) tasfiyesi, resmi idaresi veya feshi için bir karar verilmişse; (6) kendisi, malvarlığının tamamı veya esaslı bir bölümü için idare memuru, geçici tasfiye memuru, vasi, kayyım, yeddiemin veya diğer benzer bir memur atanmasını talep ederse veya bunların atanmasına tabi olursa; (7) herhangi bir alacaklı tarafından malvarlığının tümünün veya esaslı bir bölümünün zilyetliğinin ele geçirilmesi veya malvarlığının tümü veya esaslı bölümü üzerine veya aleyhine hapis, icra, haiz, ihtiyati haciz veya diğer hukuki işlemlerin getirilmesi, yükletilmesi veya bunun için dava açılması; (8) kendisiyle ilgili olarak, herhangi bir yargı yetkisinin uygulanacak kanunları altında (1) ila (7) (bu fıkra da dahil olmak üzere) fıkralarında belirtilen olaylara benzer etkisi olan herhangi bir olaya neden veya konu olması; veya 16

17 (9) yukarıdaki işlemlerin herhangi birine destek olacak faaliyette bulunması veya bunlara izin veya onay verdiğini ya da rıza gösterdiğini belirtmesi; veya Yükümlülükler Üstlenilmeden Birleşme. Müşterinin veya herhangi bir Teminat Verenin bir başka kuruluşla konsolide olması, birleşmesi veya başka bir kuruluşa dahil olması ya da malvarlığının tamamını veya esaslı bir bölümün devretmesi ve böyle bir konsolidasyon, birleşme, başka bir kuruluşa dahil olma veya devir sırasında: (1) meydana gelen, varlığını koruyan veya devralan kuruluşun, Müşterinin veya söz konusu Teminat Verenin işbu Sözleşmeden veya kendisinin ya da selefinin, kanunen veya Banka yı makul bir şekilde tatmin edecek bir anlaşma uyarınca taraf olduğu Mevduat Rehin Sözleşmesinden kaynaklanan tüm yükümlülüklerini üstlenmemesi; veya (2) Mevduat Rehin Sözleşmesinin imtiyazlarının işbu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinin meydana gelen, varlığını koruyan veya devralan kuruluş tarafından yerine getirilmesini (Banka nın izni olmaksızın) kabul edememesi. 7.2 Fesih Halleri Müşteri, herhangi bir Teminat Vereni veya Bağlı Kişi veya Kuruluşlarından herhangi biri ile ilgili olarak herhangi bir zamanda aşağıdaki hallerden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda söz konusu halin, aşağıdaki fıkrasında belirtilmiş olması durumunda Hukuka Aykırılık, aşağıda fıkrası uyarınca belirtilmiş olması durumunda Birleşme Halinde Kredi Durumu oluşturması: Hukuka Aykırılık. İşbu Sözleşmenin, akdedildiği tarihten sonra uygulanacak herhangi bir kanunun kabul edilmesi veya herhangi bir şekilde değiştirilmesi nedeniyle ya da uygulanacak herhangi bir kanunun, söz konusu tarihten sonra yargı yetkisine sahip herhangi bir mahkeme, hakim veya yetkili merci tarafından yapılan yorumunun yayınlanması veya yorumunda herhangi bir değişiklik olması nedeniyle, herhangi bir taraf için aşağıdakilerin yerine getirilmesinin hukuka aykırı hale gelmesi: (1) söz konusu işlemle ilgili olarak bir ödemeyi veya teslimatı yapmaya ya da bir ödemeyi veya teslimatı kabul etmeye yönelik mutlak veya muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmesi veya işbu Anlaşmanın söz konusu işlemle bağlantılı diğer herhangi esaslı bir hükmüne riayet etmesi; veya (2) Müşterinin (veya herhangi bir Teminat Verenin) Mevduat Rehin Sözleşmesinden kaynaklanan herhangi muhtemel veya diğer yükümlülüklerinin söz konusu taraf veya Teminat Vereni tarafından yerine getirilmesi Birleşme Halinde Kredi Durumu. Müşteri, herhangi bir Teminat Vereni veya Bağlı Kişi veya Kuruluşlarından herhangi biri başka bir kuruluşla konsolide olur, birleşir veya başka bir kuruluşa dahil olursa veya malvarlığının tamamını veya esaslı bir bölümünü devrederse veya böyle bir faaliyet işbu Sözleşme Maddesinde belirtilen bir durumu oluşturmamakla birlikte, meydana gelen, varlığını koruyan veya devralan kuruluşun kredibiletisini böyle bir faaliyetin hemen öncesinde Müşterininkinden, duruma göre söz konusu Teminat Vereninkinden veya söz konusu Bağlı Kişi veya Kuruluşunkinden esaslı bir şekilde zayıf olması. 7.3 Temerrüt Hali ve Hukuka Aykırılık 17

18 Bir Temerrüt Halini oluşturacak veya buna neden olacak herhangi bir olayın veya durumun aynı zamanda Hukuka Aykırılık teşkil etmesi halinde, bu bir Temerrüt hali olarak değerlendirilecektir. 7.4 Erken Fesih Durumunda Zarar Hesaplaması Erken Fesih Durumunda Zarar, işbu sözleşmeyi temel alarak yapılan bir ya da birden fazla feshedilen işlem için, Banka nın makul bir şekilde iyi niyetli olarak ve piyasa fiyatları ile belirleyeceği, ilerideki nakit hareketlerinden doğacak, ilgili işlemin feshi ve tasfiyesi nedeniyle oluşan zararı ve maliyeti, veya bunların herhangi birinden kaynaklanan tüm kazançlar da dahil olmak üzere, toplam zararları ve maliyetleri anlamına haizdir. Banka, Fesih Durumunda Zararı, ilgili Erken Fesih Tarihinde veya bunun makul bir şekilde uygulanmasının mümkün olmadığı durumlarda, uygulanmasının makul bir şekilde mümkün olduğu en erken tarihte belirleyecektir. 7.5 Temerrüt Faizi Müşteri, Temerrüde düştüğünde, ilgili işlem ile bağlantılı olarak, yukarıda belirtilen temerrüt halleri durumunda, vadesi geçmiş meblağ için (vade tarihi de dahil olmak üzere), ödenmesi gereken tarihten itibaren, fiili ödeme tarihine kadar (fiili ödeme tarihi hariç olmak üzere), işbu sözleşmenin 7.6 maddesinde belirtilen temerrüd oranı üzerinden diğer tarafa faiz ödeyecektir. Söz konusu faiz, günlük olarak ve fiili olarak geçen gün sayısı bazında hesaplanır. 7.6 Temerrüt Faizi Hesaplaması Müşteri, Bankaya ödemekle yükümlü bulunduğu miktarlar için temerrüde düşmesi durumunda Banka ca ilan edilmiş/öngörülmüş bulunan TRY para birimi için, İMKB Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB Bankalararası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarında en yüksek olanının üç katı üzerinden ve diğer para birimleri için ise Reuters ın LIBOR sayfasında bulunan ilgili para birimi bazında gecelik değişken faizin üç katı üzerinden temerrüt faizi ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Banka dilerse temerrüt faiz oranlarını Münhasır yetkisinde olmak üzere, dilediği her zaman tek taraflı olarak ihbarda bulunmaksızın arttırmayave/veya azaltmaya muhtardır. Temerrüt faizi hesaplamasında temerrütte kalınan süre içinde her gün için o gün geçerli olan faiz oranı kullanılır. IV. VEKİL ATANMASI i. İşbu Sözleşme kapsamında yapılacak işlemlerde Müşteri, vekil olmaya ehil kişi ya da kişileri vekil tayin edebilir. Bunun için Müşteri, vekilinin ismini, imza örneğini ve kapsamını içeren noterden tasdikli bir vekaletname örneğini, vekil tayin ettiğine dair ıslak imzalı bir talimat örneğini veya sözleşme örneğini Banka ya vermek zorundadır. Vekaletnamenin/talimatın iptal edildiği veya vekaletname/talimat ile vekile verilen bir kısım yetkilerin kaldırıldığı konusunda Banka ya noter marifetıyle bir bildirimde bulunmadıkça, anılan aziller ya da yetki kısıtlamaları Banka yı bağlamaz. Müşteri, vekili azlettiği ihbarını ayrıca noter marifetıyle Banka ya yapmadığı sürece vekil ile ilgili yapılan hiç bir ilan ya da ihbar Banka ya karşı ileri sürülemez. ii. Banka Müşteri nin ve onun vekillerinin kimliğini, kendisine verilen imza örneklerini, sözü geçenlerin Banka nezdinde doldurdukları belgelerin üzerine attıkları imzalarla karşılaştırmak suretiyle denetler ve inceler. Banka imza karşılaştırmasını makul bir 18

19 dikkatle yapar ve ilk bakışta anlaşılmayacak olan imza benzerliklerinin sonuçlarından sorumlu tutulamaz. Vekil tayininde özel olarak bir yetki daraltımı yer almış olmadıkça bu belgeler, Müşteri yi Akbank ile olan tüm ilişkilerde ve hesapta tasarruf konusunda genel olarak temsil etme yetkisini tanımış sayılır. Birden fazla kimsenin imza yetkisi olup da, yetkinin münferit ya da müşterek olduğu belirtilmemişse, Akbank her bir imza yetkilisinin münferit yetkiye sahip olduğunu kabul edebilir. Yetkilendirmedeki hukuki sakatlıklar ya da sahtelikleri Akbank ın bilmesi beklenemez ve bu nedenle bu sakatlık ve sahteliklerin tüm sonuçları Müşteri ye aittir. iii. Müşteri nin ya da vekillerinin ehliyetsizliğinden/yetkisizliğinden doğabilecek tüm sorumluluk Müşteri ye aittir. Ehliyetsizlikle/yetkisizlikle ilgili hususlar Banka ya noter marıfetiyle ulaştırılmış olmadıkça Banka vekilin ehliyetsizliğinin/yetkisizliğinin neden olduğu sonuçlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ehliyetsizliğin/yetkisizliğin ilan edilmiş veya yayın organlarında yayınlanmış olması, Banka ayrıca noter marıfetiyle ihbarda bulunulmadıkça Banka için bağlayıcı değildir. iv. Müşterinin vekil aracılığı ile işlem yapmak istediği durumlarda Banka dilerse Vekile işlem yapabilmesi için Müşteriye işbu sözleşme çerçevesindeki yatırım işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla tanınabilecek tüm ekranları tanır. Müşteri ile Vekil arasında ortaya çıkabilecek her ne ad ve nam altında olursa olsun tüm ihtilaflarda Banka 3. kişi durumunda olup bu ilişkiye taraf olamaz. Bu nedenle Müşteri Banka herhangi bir itiraz, iddia ve def i ve sair bilcümle haklarından feragat eder. v. Müşteri işbu Sözleşme ve eklerini imzalayarak, 5549 sayılı SuçGelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Banka tarafından Müşteri ve varsa vekilinin kimlik bilgilerinin tespiti için Banka tarafından talep edilen kimlik, bilgi ve belgelerini Banka ya teslim eder. Müşteri, kendisi ve varsa vekiline ilişkin kimlik tespiti ve/veya teyidi için Banka tarafından talep edilen ve/veya ileride talep edilebilecek her türlü kimlik bilgi ve belgesini Banka nın talebine uygun olarak Banka ya derhal teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Banka işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak gerekli kimlik tespitini yapmadıkça herhangi bir hesap açmakla yükümlü değildir. Banka nın işbu Sözleşme uyarınca yapacağı kimlik tespit ya da teyidi için için ileride isteyebileceği ilave bilgi ve belgelerin Müşteri tarafından zamanında temin edilerek Banka ya verilmemesi halinde Banka işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal fesh edebilir. Müşteri Banka ya tevdi ettiği tüm kimlik bilgilerinin doğru olduğunu ve gerçeği yansıttığını kabul, beyan ve taahhüt eder. V. FAKS TALİMATI Müşteri, Akbank a faksla talimat iletmek istediğini, işlem sonuç formlarının kendisine faksla iletilmesini talep ettiğini ve Akbank da müşterinin bu isteğini kabul ettiğini beyan ederler. İşbu madde, Müşteri nin faksla talimat iletmek kolaylığından yararlanmasında uygulanacak esasları belirtmek üzere düzenlenmektedir. Bu madde ile Müşteri ye Akbank ın buna dayanarak işlem yapması için, Akbank a faksla talimat iletme kolaylığı sağlanmaktadır. Müşteri, Akbank a faksla talimat iletmenin bütün sonuçlarını peşinen kabul ederek üstlenmiştir. Müşteri, Akbank ın sağladığı bu kolaylıktan yararlanırken, aşağıdaki hususları yerine getirecektir. Talimatlarını aşağıda belirtilen faks numarasından iletecektir. Faks numarasının değişmesi halinde müşteri bu durumu yazılı olarak Akbank a derhal bildirilecektir. Farklı numaralardan gönderilen talimatlara Akbank itibar edip, etmemekte serbesttir. 19

20 Müşteri, yalnız yetkililer tarafından Akbank a faksla talimat iletilmesi için gerekli tedbirleri alacaktır. Faksla iletilen talimatın bütün sayfaları Müşterinin yetkilileri tarafından imzalanacaktır. Faks talimatının orijinal nüshası, teyit olduğuda belirtilerek derhal Akbank a gönderilecektir. Müşteri, işbu sözleşme ile sağlanan kolaylıktan yararlanırken yürürlükteki mevzuatın hükümlerine aynen uyacaktır. Akbank, Müşterinin faks talimatını aldığında, üzerindeki imzaları makul bir dikkat çerçevesinde karşılaştıracak ve uygunluğunun belirlenmesi halinde de yazılı teyidi beklemeksizin yerine getirecektir. Banka aşağıdaki hususlardan sorumlu değildir. İlk bakışta ayırtedilmeyecek imza benzerliklerinin sonuçlarından, Hile ve sahtecilik eylemlerinin sonuçlarından, Akbank ve müşterinin bağlı olduğu genel veya özel iletişim vasıtalarının işlememesinden veya arızalanmasından, Faks sistemiyle gelen bilgi veya talimatın yetersiz olmasından ya da yanlış veya değişik veya eksik iletilmiş olmasından ve müşterinin teyit olduğunu belirtmeden göndereceği teyit yazılarına istinaden yapılabilecek mükerrer işlemlerden, Muhabirlerinin ve üçüncü kişilerin herhangi bir kusurundan, ötürü sorumlu değildir. Faks No : VI. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ İşbu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak akdedilmiştir. Banka, yukarıda belirtilen temerrüt halinin oluşması halinde işbu Sözleşmeyi derhal feshedebilir. Taraflardan herhangi biri en az bir ay önceden yazılı olarak Bildirim Yapmak ve bir ay sonunda hüküm doğurmak kaydı ile ve neden göstermeksizin işbu sözleşmeyi feshedebilir. Fesih geçerlilik tarihinden önce yapılmış olan işlemler sözleşme hükümleri doğrultusunda sonuçlandırılır. Herhangi bir sebepten dolayı fesih durumundan Banka, Fesih Durumundan Zararı ve ayrıca Temerrüt Halinin oluşması durumunda Temerrüt Faizini Müşteriden tahsil eder. VII. VERGİ, FON VE DİĞER MASRAFLAR Bu sözleşme çerçevesinde yapılacak olan işlemlerden kaynaklanan her türlü vergi, resim ve harç Müşteriye aittir. Bu vergi resim ve harçların işlem tarihinden müşteriden talep edilmemiş olması Banka nın bunları talep hakkından feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz. Müşteri, ilk talep tarihinden bunları Banka ya ödemek zorundadır. 20

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK -İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (ki bundan sonra bu taahhütnamede kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafından organize edilen TAKASBANK PARA PİYASASI (ki bundan böyle

Detaylı

STOPAJ DURUMU. VİOP'TA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ Tam Mükellef Dar Mükellef

STOPAJ DURUMU. VİOP'TA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ Tam Mükellef Dar Mükellef VİOP RİSK BİLDİRİM FORMU Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, bu işlemler kapsamında

Detaylı

Uyarı: Önemli Açıklama:

Uyarı: Önemli Açıklama: TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Vadeli İşlem

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU. (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU. (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu .. A.Ş. Kurumunuzun Ödünç Pay Piyasasındaki (ÖPP) işlemleri dolayısıyla, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesinin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez

Detaylı

EK/9.D VARANTLARA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

EK/9.D VARANTLARA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU VARANTLARA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, bu

Detaylı

TÜREV ÜRÜNLER KATALOĞU

TÜREV ÜRÜNLER KATALOĞU TÜREV ÜRÜNLER KATALOĞU VADELİ DÖVİZ ALIM-SATIM İŞLEMİ (FORWARD) Belirli bir döviz tutarının, ileri bir tarihte, önceden anlaşılan fiyattan alım veya satımının yapılması işlemidir. tarihinde, piyasadaki

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 9 Maliye Bakanlığından : Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirler ile diğer bazı sermaye piyasası faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Tarih : 25.01.2012 Sayı : 2012/141 Sirküler No : 2012/05 5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmış

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

Önemli Açıklama: Tanımlar: Borsa: Borsa İstanbul Anonim şirketini,

Önemli Açıklama: Tanımlar: Borsa: Borsa İstanbul Anonim şirketini, VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİNE VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli işlem

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil)

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Takas Kredisi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1]

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1] KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ İlker Şadi İŞLEYEN * I. GİRİŞ Bankalar ve aracı kurumların, menkul kıymetler ve diğer

Detaylı

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Form versiyon no : 03/2015-2 ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Bankamızca tarafınıza sağlanacak artı para kredisi, imzalamış bulunduğunuz Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi nde (BBHS) yer verilen hükümler

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) NEDİR? Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olarak ve bakanlar kurulu kararı ile kurulmuş,

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 10/B maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

ÖRNEKTİR TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1]

ÖRNEKTİR TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No :... [1] Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde yapacağınız

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No :

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : 1. KREDİ VERENİN BİLGİLERİ Unvan ve Adres : Burgan Bank A.Ş. ( Banka ) Esentepe Mah. Eski Büyükdere Cad. Tekfen Tower

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-059 Tarih : 22.10.2010 Konu : 6009 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanununda Banka Sigorta Muameleleri Vergisine İlişkin Yapılan Değişikle Alakalı Yayımlanan 87 Seri Numaralı Gider Vergileri

Detaylı

OPSİYON SÖZLEŞMESİ. 1.Tekstil Bankası A.Ş...Şubesi (Aşağıda kısaca Banka diye anılacaktır.) 2... (Aşağıda kısaca Müşteri diye anılacaktır.

OPSİYON SÖZLEŞMESİ. 1.Tekstil Bankası A.Ş...Şubesi (Aşağıda kısaca Banka diye anılacaktır.) 2... (Aşağıda kısaca Müşteri diye anılacaktır. OPSİYON SÖZLEŞMESİ Taraflar: 1.Tekstil Bankası A.Ş...Şubesi (Aşağıda kısaca Banka diye anılacaktır.) 2... (Aşağıda kısaca Müşteri diye anılacaktır.) Bu Sözleşme, Banka ile Müşteri arasında tezgahüstü (organize

Detaylı

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir.

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul Ticaret Sicil No:198060/250489 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr BANKA:

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİ VERECEK KURULUŞ : ICBC TURKEY BANK A.Ş. KREDİ TALEBİNDE BULUNAN : Müşterinin Adı Soyadı, Adresi ve Telefonu KREDİ TÜRÜ TEMİNAT GÖSTERİLEN) : KONUT KREDİSİ

Detaylı

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sayı: YMM.03.2010-80 Konu: 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hk. İZMİR. 1.11.2010 Muhasebe

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

İstanbul, 23 Ağustos 2012 2012/994

İstanbul, 23 Ağustos 2012 2012/994 TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ Büyükdere Cad. No: 173 1. Levent Plaza A-Blok Kat: 4 34394 1. Levent - İstanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr

Detaylı

NAKİT KREDİ TAAHHÜTNAMESİ

NAKİT KREDİ TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK - İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. nin (ki bundan sonra bu Taahhütname de kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafımıza Nakit Kredi vermesi, TAKASBANK tarafından çıkarılan

Detaylı

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR: Bu Anında Para Hesabı Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : DenizBank A.Ş. Merkez Adresi : Şube Adresi (TEBLİGAT ADRESİDİR) : [2] Ticaret

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1]

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1] BİREYSEL KREDİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No :... [1] Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĠKĠDĠTE YETERLĠLĠĞĠNĠN ÖLÇÜLMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

Aylık Akdî Kâr Oranı (Net Basit) Tahsis Ücreti Tutarı (BSMV Dahil İpotek Tesis Ücreti (BSMV Dahil) Ekspertiz Ücreti KKDF Oranı BSMV Oranı

Aylık Akdî Kâr Oranı (Net Basit) Tahsis Ücreti Tutarı (BSMV Dahil İpotek Tesis Ücreti (BSMV Dahil) Ekspertiz Ücreti KKDF Oranı BSMV Oranı TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU 1. Kredinin Türü: İşbu sözleşme konusu kredi, belirli süreli tüketici kredisidir. 2. Kredinin Süresi: Sözleşme, ödeme planında

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka

Detaylı

TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU

TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU 1. Kredinin Türü: İşbu sözleşme konusu kredi, belirli süreli tüketici kredisidir. 2. Kredinin Süresi: Sözleşme, ödeme planında

Detaylı

Uyarı: Tanımlar: Borsa. : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ni ve/veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nı. Aracı Kuruluş

Uyarı: Tanımlar: Borsa. : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ni ve/veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nı. Aracı Kuruluş TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Vadeli

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KUR RİSKİ YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI Tarık BÖREKÇİ Temmuz 2011 SUNUM PLANI I. KUR RİSKİNİN TANIMI II. VADELİ DÖVİZ ALIM-SATIM İŞLEMLERİ (FORWARD İŞLEMLER) III. DÖVİZE

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/40 Tarih: 24.10.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) NEDİR? Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olarak ve Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş,

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 103TL 51.5TL CardFinans

Detaylı

1. Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine, Yatırım hizmet ve faaliyetleri Genel Risk Bildirimi

1. Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine, Yatırım hizmet ve faaliyetleri Genel Risk Bildirimi 1. Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine, Yatırım hizmet ve faaliyetleri Genel Risk Bildirimi Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ R.G. 192 05.11.2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yönetim Kurulu, 32/2009

Detaylı

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ Sayfa 1/8 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 4 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 MADDE 1- Amaç... 4 MADDE 2- Kapsam... 4 MADDE 3- Dayanak... 4 MADDE

Detaylı

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: KREDĐ TÜREVLERĐNĐN STANDART METODA GÖRE SERMAYE YETERLĐLĐĞĐ STANDART ORANI HESAPLAMASINDA DĐKKATE ALINMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (3 Kasım 2006 tarih ve 26335 sayılı

Detaylı

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5 BİST'TE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Detaylı

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ Sayfa 1/8 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 4 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 MADDE 1- Amaç... 4 MADDE 2- Kapsam... 4 MADDE 3- Dayanak... 4 MADDE

Detaylı

20.01.2012 Sirküler, 2012/03

20.01.2012 Sirküler, 2012/03 Sayın Meslektaşımız; 20.01.2012 Sirküler, 2012/03 Konu: 5 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ inde; Kurumların türev ürünlerden elde ettikleri gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar

Detaylı

Krediniz ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kredinizin hayırlı olmasını dileriz. Kredinizi iyi günlerde kullanmanızı dileriz.

Krediniz ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kredinizin hayırlı olmasını dileriz. Kredinizi iyi günlerde kullanmanızı dileriz. : Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Kredi Numarası :.. :.. :.. (Kredi sabit faizli ise) EK1 - SABİT FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI (Kredi düşen faizli ise) EK1 - DÜŞEN FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI

Detaylı

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Gerçek Kişi Yatırım Amaçlı İşyeri Kredisi i İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

YABANCI SERMAYE ĐŞ AKIŞI

YABANCI SERMAYE ĐŞ AKIŞI YABANCI SERMAYE ĐŞ AKIŞI 1) Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu 17.06.2003 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu" ile birlikte yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşu Türk

Detaylı

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĐKĐDĐTE YETERLĐLĐĞĐNĐN ÖLÇÜLMESĐNE VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18 31/01/2012 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18 KONU: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 32) 8 Kasım 1998

Detaylı

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 189356 Mersis No: 0876004342000105 TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No:7A - 7B Ümraniye/ İSTANBUL www.teb.com.tr

Detaylı

YEDEK HESAP SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU

YEDEK HESAP SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU YEDEK HESAP SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU 1. Finansmanın Türü: İşbu sözleşme konusu finansman, belirsiz süreli tüketici kredisi dir. 2. Formdaki Bilgilerin Geçerli Olduğu Süre

Detaylı