KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI"

Transkript

1 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI 1

2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı.. 2- Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi... D. Diğer Hususlar... II- AMAÇ VE HEDEFLER... A. Amaç ve Hedefler... B. Temel Politikalar ve Öncelikler... C. Diğer Hususlar.... III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER... A. Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar.... B. Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri.. 2- Performans Hedef ve Gösterge Tablosu 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5- Diğer Hususlar... 2

3 IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ... A. Üstünlükler B. Zayıflıklar... C. Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER... 3

4 Büyük uygarlık yürüyüşünde insanoğlunun vardığı merhale çarpıcı boyutlara ulaşmıştır. Uygarlığımızın en başından beri bu büyük yürüyüşte en önde yer alan ve kadim meslekler arasında en önde gelen disiplin olan Mimarlık, eriştiğimiz yeni uzamda olağanüstü bir ehemmiyete ve kapsama alanına sahip olmuştur. Günümüz dünyasında ölçüsüzce artan nüfus, yoğun kentleşme, sanayi sonrası toplumların kaotik problemleri, ekolojik meseleler ve sosyo-ekonomik sorunsallar bir yumak halinde bütünleşmiş ve mimarların, tasarımcıların önüne gelmiştir. Günümüzde mimar artık sadece bir mekan tasarımcısı olmaktan çıkmış, sofistike yaşamsal sorunlara ahenk, armoni ve solüsyon arayan bir kuramcı haline evrilmek zorunda kalmıştır. Dijital çağ, bilgi toplumu, devasa kentler, çevre ile bütünleşik problemler, yeni yapı teknolojileri, yeni üretim teknikleri, yeni estetik algılar ve yeni bir yaşam anlayışı temel konularımız arasına dâhil olmuştur. Büyük uygarlık yürüyüşünde ülkemiz görkemli adımlar atmakta ve toplumca mobilize olmuş bir şekilde çabalamaktadır. Eğer bu büyük yürüyüş kompartmanlarla tavsif edilecek olursa bunda Kocaeli ilinin yeri lokomotif mevkiidir. Bu büyük hamleyi gerçekleştirecek insan kaynağı, bilimsel altyapı ve teknolojiyi üretmek kolaylıkla tahmin edilebileceği gibi özenli, sabırlı ve hummalı bir akademik çalışmanın sonucunda başarılabilir. İşte KOÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bu sorumluluklarının bilincinde olarak yaratıcı, özgün, yenilikçi ve iddialı bir eğitim programı ve anlayışı ile yola çıkmıştır. Bu gayelere yönelik olmak üzere; Kocaeli Üniversitesi nin Anıtpark Kampüsü nde yer alan Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 2006 yılında kuruldu. Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümleri eğitim ve öğretime açılmış; Şehir ve Bölge Planlama ve Endüstriyel Tasarım Bölümleri ise kuruluş ve hazırlık aşamasındadır. Lisans düzeyindeki mimarlık bölümünde; mimari tasarım, yapı, yapı fiziği, kentsel koruma ve planlama, mimarlık tarihi ve kuramı ve restorasyon, kentsel mekan organizasyonu gibi alanlarda yetkin bir eğitim programı sürdürülmektedir. Fakültemiz, ayrıca lisans üstü mimarlık programı; iç mimarlıkta lisans eğitimi ve iç mimarlık lisansüstü ana sanat dalı programıyla ulusal ve uluslararası anlamda profesyonel ortamlarda yer alabilecek meslek insanı yetiştirme görevini üstlenmiştir. Fakültemiz, çağdaş eğitimin gereği olarak, mekân tasarlama ve düzenleme alanında, bilim, teknoloji, kültür ve sanat ağırlıklı bir eğitim anlayışını sürdürmektedir. Mesleki tasarım ve uygulamaya yönelik olanaklar, bilimsel ve sanatsal etkinlikler, alan gezileri, atölye çalışmaları ve kalite süreci çalışmaları diğer başat ilgi alanlarımızdır. Fakültemiz uluslar arası alanda da etkin roller üstlenmek üzere ataktadır. Bolonya süreci devam etmektedir. Erasmus programı ile Avrupa üniversiteleriyle öğrenci ve öğretim üyesi değişimi yapılmakta; bu konuda nicelik her geçen yıl arttırılmaktadır. Farabi değişim programı ile de ülkemizin diğer yükseköğretim kurumlarıyla işbirliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu site üzerinde erişeceğiniz bilgiler ile Mimarlık ve İç Mimarlık bölümlerini, öğretim üyelerimizi, öğrencilerimizi, kampüsümüzü tanıyacaksınız. Faaliyetlerimizi, çalışma anlayışımızı ve özgün niteliklerimizi gözlemleyeceksiniz. Ve ilk bakışta göreceksiniz ki; Fakültemiz evrensel nitelikte bir eğitim/öğretim ve araştırma üslubuna ulaşmayı hedefleyen bir eğitim anlayışı içindedir. Çünkü; Bizler inanıyoruz ki; insanlığın büyük yürüyüşünde Türkiye nin en önünde Kocaeli yürüyorsa, Kocaeli nin en önünde de bizler yürümekle mükellefiz. 4

5 I- GENEL BİLGİLER Amaç: Yerelle birlikte, yerel ve ulusal değerleri göz ardı etmeksizin, yoğun rekabet koşulları içerisindeki dünyada evrensel nitelikte bir eğitim/öğretim ve araştırma kurumu olarak varlık göstermektir. Misyon: Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümlerinin misyonu; Ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan, ulusal kimliğini küresel değerlerle bağdaştırabilen, kendisini sürekli geliştirebilen, teknolojiye hakim, çevreye, topluma ve etik değerlere saygılı, yaratıcı, girişimci ve lider özelliklere sahip, meslek bilinci ve sorumluluğu olan, farklı disiplinler ile iletişim kurabilen çağdaş mezunlar yetiştirmek; Mimarlığa ilişkin araştırmalar ile ulusal kalkınmayı atılıma dönüştürecek çalışmaları yapmak, bu amaca yönelik önder, yaratıcı kadroları oluşturmak ve desteklemek; mekan tasarımına, bilime ve teknolojiye uluslararası düzeyde katkıda bulunacak araştırmalar yapmak; bu araştırmaları yapacak kadroları yaratmak ve desteklemek, gerekli altyapıyı oluşturmak ve sürdürmek olup; Fakültemiz tüm bu çalışmaların yapılmasında toplumumuzun ve insanlığın sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimi için bilgiye ulaşmayı, üretmeyi, bilgiyi uygulamayı, yaymayı bilen ve bu bilgilerle donatılmış; kaynakları en iyi şekilde, toplum yararına ve ülke çıkarlarına kullanan, yereli göz ardı etmeden evrenselliğe ulaşabilen bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Vizyon: Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümlerinin vizyonu; Atatürk İlkelerine bağlı; çağdaş bir mimarlık bölümü olarak, ulusal ve uluslararası düzeyde mekan tasarlama ve düzenleme, bilim, teknoloji ve sanat ağırlıklı önder çalışmaların odağı olmak, Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve dünyada tercih edilen; bu konuda ulusal ve uluslararası alanlardaki tercihlerde önlerde yer alan, Öğrenci ve öğretim üyesi memnuniyeti yüksek, Mezun öğrencileri öncelikle tercih edilen, Takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip; İlimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite/ sanayi/ toplum işbirliğini sağlamada öncü; ilgili yöresel sorunların çözümünde öncelikle başvurulan, Geleneksel mimarimizin özünü koruyarak çağdaş, kalıcı ve özgün eserler ortaya koyan; Evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen bölümler olmaktır. 5

6 C. İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Yerleşke Adı Kocaeli Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m 2 ) Üniversite Maliye Haz. Diğer Toplam (m 2 ) Açıklama Anıtpark Toplam Yerleşke alanı Toplam Kocaeli Üniversitesi Kapalı Alanlarının Dağılımı Kapalı Alan Miktarı (m 2 ) Yerleşke Adı Üniversite Maliye Haz. Diğerleri Toplam (m 2 ) Anıtpark Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Toplam 0-50 Kişilik Kapasitesi Toplantı-Konferans Salonları Toplantı Salonu Konferans Salonu Eğitim Salonu Toplam Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik Toplam 1 1 6

7 1.1- Eğitim Alanları ve Derslikler Eğitim Alanları Derslikler Eğitim Alanı Anfi Sınıf Bilgisayar Lab. Diğer Lab. Toplam Dersliklerin payı (%) 0-50 Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik 251-Üzeri Kişilik Toplam Sosyal Alanlar Yemekhaneler, Kantinler ve Kafeteryalar Bölümler Sayısı/Adet Kapalı Alanı/ m 2 Kapasitesi/Kişi Öğrenci Yemekhanesi Personel Yemekhanesi Kantin 1 60m2 30 Kafeterya Toplam 1 60m Öğrenci Kulüpleri Kulüp Adı Kapalı Alanı/ m 2 MTK 10m2 Toplam 10m2 7

8 1.3- Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanı Sayısı/Adet Alanı/ m 2 Kullanan Sayısı( Kişi) Çalışma Odası Toplam İdari Personel Hizmet Alanı Sayısı/Adet Alanı/ m 2 Kullanan Sayısı( Kişi) Servis Çalışma Odası Toplam Ambar Alanları Ambar Sayısı:1Adet Ambar Alanı: 48 m Arşiv Alanları Arşiv Sayısı: 1 Adet Arşiv Alanı:48 m 2 Atölyeler Atölye Sayısı: 1 Adet Atölye Alanı: 48 m 2 8

9 Hesap Kodu I. Düzey Kodu II. Düzey Kodu 1.8.DAYANIKLI TAŞINIRLAR Ölçü birimi Miktarı 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Makineler ve Aletler Grubu Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri İnşaat Makineleri ve Aletleri Atölye Makineleri ve Aletleri İş Makineleri ve Aletleri Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri Posta Makineleri Paketleme Makineleri Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri Ayırma, Sınıflandırma Makineleri Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler Cihazlar ve Aletler Grubu Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri Adet Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri Adet Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri Adet Müzik Aletleri ve Aksesuarları Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler 254 Taşıtlar Grubu Karayolu Taşıtları Grubu Otomobiller Makam Araçları Hizmet Araçları Yolcu Taşıma Araçları Otobüsler Minibüsler Midibüsler Minivanlar veya Vanlar Diğer Yolcu Taşıma Araçları Yük Taşıma Araçları Tırlar Kamyonlar Kamyonetler Kargo Kamyonları 9

10 Pick-uplar Diğer Yük Taşıma Araçları 255 Demirbaşlar Grubu Döşeme ve Mefruşat Grubu Döşeme Demirbaşları Temsil ve Tören Demirbaşları Koruyucu Giysi ve Malzemeler Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Büro Makineleri Grubu Bilgisayarlar ve Sunucular Adet Bilgisayar Çevre Birimleri Adet Teksir ve Çoğaltma Makineleri Haberleşme Cihazları Adet Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları Adet Aydınlatma Cihazları Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu Mobilyalar Grubu Büro Mobilyaları Adet Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu Yemek Hazırlama Ekipmanları Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar Grubu Geleneksel Türk Süslemeleri Güzel Sanat Eserleri Mühür ve Mühür Baskıları Kütüphane Demirbaşları Grubu Kütüphane Mobilyaları Basılı Yayınlar Görsel ve İşitsel Kaynaklar Bilgi Saklama Üniteleri Eğitim Demirbaşları Grubu Eğitim Mobilyaları ve Donanımları Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar Derslik Süslemeleri Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar 10

11 Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar Kontrol ve Güvenlik Sistemleri Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Değerli Eşyalar Büro Malzemeleri Diğer Demirbaşlar Grubu Seyyar Kulube, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler Seyyar Tanklar ve Tüpler 11

12 2- Örgüt Yapısı 12

13 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar ve Bilgisayarlar Cinsi Yazılım ve Bilgisayarlar İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Toplam Yazılım Masa Üstü Bilgisayarlar Taşınabilir Bilgisayarlar Diğer Bilgisayar ve Sunucular Kütüphane Kaynakları Basılı ve Görsel Koleksiyon Periyodik Yayın Kitap Sayısı Dergi Aboneliği Ciltli Dergi Sayısı Tez Nota CD DVD Simülasyon Programları Tıp Fen Sosyal Diğerleri 25 Toplam 25 13

14 Veritabanı Sayısı E-dergi E-kitap E-tez Elektronik Yayın Sayısı Abonelik Satın Alınan 3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Toplam (Adet) Projeksiyon 1 1 Slayt Makinesi Tepegöz Episkop Barkod Okuyucu Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi 2 2 Faks Fotoğraf Makinesi 1 1 Kameralar 1 1 Televizyonlar Tarayıcılar 2 2 Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler Yazıcılar 2 2 TOPLAM

15 4- İnsan Kaynakları 4.1- Akademik Personel Unvan Akademik Personel Dolu Kadro Durumları Boş Toplam Doluluk Oranı % Kadroların İstihdam Şekline Göre Tam Zamanlı Yarı Zamanlı Profesör 1 1 Doçent 2 2 Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi 5 5 Okutman Araştırma Görevlisi 8 8 Eğitim ve Öğretim Planlamacısı Sahne Uygulatıcısı Sanat Uygulatıcısı Sanatçı Öğretim Elemanı Uzman Çevirici Toplam

16 4.2- Yabancı Uyruklu Akademik Personel Profesör Doçent Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Unvan Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm Kişi Sayısı Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman Toplam 4.3- Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Üniversitemizden Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Unvan Bağlı Olduğu Bölüm Görevlendirildiği Üniversite Eğitim Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman 16

17 4.4- Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Başka Üniversitelerden Üniversitemiz Görevlendirilen Akademik Personel Profesör Doçent Yrd. Doçent Unvan Çalıştığı Bölüm Geldiği Üniversite Öğretim Görevlisi Mimarlık Bölümü Bahçeşehir Üniversitesi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman 4.5- Sözleşmeli Akademik Personel Sözleşmeli Akademik Personel Unvan Kişi Sayısı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi 14 Uzman Okutman Sanatçı Öğrt. Elemanı Sahne Uygulatıcısı Toplam 14 17

18 4.6- Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 23 yaş ve altı yaş yaş yaş yaş 51 yaş ve üzeri Kişi Sayısı Yüzde (%) İdari Personel İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu Boş Toplam Doluluk Oranı % Genel İdari Hizmetler Sınıfı 6 6 Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı Toplam İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yüksek.L. ve Doktora Kişi Sayısı Yüzde (%)

19 4.9- İdari Personelin Hizmet Süreleri İdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı 1-3 yıl 4-6 yıl 7-10 yıl yıl yıl 21 yıl üzeri Kişi Sayısı Yüzde (%) İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Kişi Sayısı 23 yaş ve altı yaş yaş yaş yaş 51 yaş üzeri Yüzde (%) Sunulan Hizmetler 5.1- Eğitim Hizmetleri Öğrenci Sayıları Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam E. K. Top. E. K. Top. K. E. Genel Toplam Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları Toplam

20 Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam E. K. Top. E. K. Top. Sayı Fakülteler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları Toplam Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı Birimin Adı ÖSS Kontenjanı ÖSS Sonucu Yerleşen Boş Kalan Doluluk Oranı % Fakülteler %99,9 Yüksekokullar Toplam %99,9 *Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı*100) 20

21 5.3- İdari Hizmetler 5.4- Diğer Hizmetler Hizmet, Bilim-Sanat, Teşvik ve Grup Başarı Ödülleri Ödül Türü Bilim Ödülü 3 Bilimde Hizmet Ödülü Bilimde Teşvik Ödülü Sanat Ödülü 2 Sanatta Hizmet Ödülü Sanatta Teşvik Ödülü Araştırma Başarı Ödülü(Grup) Toplam Yurtdışı Kongre Katılım Desteği Yıllar Desteklenen Kişi Sayısı Destek Verilen Tutar (YTL) Genel Toplam (TL) , , , ,00 Toplam 5159,20 21

22 Yatay Geçişle Eğitim- Öğretim Yılında Üniversitemize Gelen Öğrencilerin Sayıları ve Bölümleri Birimler Kurum Dışı Gelen Fakülteler 17 Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları Toplam Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri Birim Kız Erkek Toplam Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları Toplam

23 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi (Mali Yönetim ve Harcama Öncesi Kontrol Sistemi) Fakültemizin kurum kimliği aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır Kurumun Adı : Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bağlı Olduğu Kuruluş : Kocaeli Üniversitesi/Yükseköğretim Kurumu Faaliyet Gösterdiği Sektör : Eğitim- Öğretim Hizmetleri Kuruluş Tarihi : Bütçesi : Özel Bütçe Kuruluş Kararı : Milli Eğitim Bakanlığı nın 26/01/2006 tarihli ve 1232 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı kanunun ek 30 uncu maddesine göre, İletişim Adresi : Anıtpark Yerleşkesi Anıtpark Yanı Bulvar- İzmit Telefon No : Faks No : Web Site Adresi : Fakültemiz yükseköğretim Kurumları Mevzuatına göre hizmet vermektedir. Satınalma mali süreceler ve harcama öncesi kontrol sistemi 5018 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapmaktadır. D. Diğer Hususlar 23

24 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ( Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi.. c) Faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler: Bu bölümde, mali bilgiler ile performans bilgilerine detaylı olarak yer verilir. ) A. Mali Bilgiler ( Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18/c maddesi gereğince Mali bilgiler başlığı altında, Kullanılan kaynaklara, Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, Varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgilere, Temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer verilir. Ayrıca, iç ve dış mali denetim sonuçları hakkındaki özet bilgiler de bu başlık altında yer alır. 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 1.1. Bütçe Giderleri 2014 Bütçesi Başlangıç Ödeneği 2014 Bütçesi Gerçekleşme Durumu Gerçekleşme Oranı (%) Bütçe giderleri Toplamı , ,87 01 Personel Giderleri , ,00 99, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , ,00 99,82 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 97,45 05 Cari Transferler 06 - Sermaye Giderleri Toplam , ,87 24

25 - Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri; Bütçe gerçekleşmeleri %99 a yakın bir oranda 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar (Birim bilanço, faaliyet sonuçları tablosu, bütçe uygulama sonuçları tablosu, nakit akım tablosu ve gerekli görülen diğer tablolara bu başlık altında yer verir ve tabloların önemli kalemlerine ilişkin değişimler ile bunlara ilişkin analiz, açıklama ve yorumlara yer verilir.) 3- Mali Denetim Sonuçları (Birim iç ve dış mali denetim raporlarında yapılan tespit ve değerlendirmeler ile bunlara karşı alınan veya alınacak önlemler ve yapılacak işlemlere bu başlık altında yer verilir.) 4- Diğer Hususlar (Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak birimin mali durumu hakkında gerekli görülen diğer konulara yer verilir.) B. Performans Bilgileri Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18/c maddesi gereğince Performans bilgileri başlığı altında, idarenin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine, performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilir. 25

26 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri Bu başlık altında, faaliyet raporunun ilişkin olduğu yıl içerisinde yürütülen faaliyet ve projeler ile bunların sonuçlarına ilişkin detaylı açıklamalara yer verilecektir Faaliyet Bilgileri Ulusal ve Uluslar Arası Bilimsel Toplantı Sayısı Faaliyet Türü Sayısı Sempozyum ve Kongre 27 Konfrerans 5 Panel 3 Eğitim Semineri 2 Diğer Seminerler 5 Açık Oturum 1 Söyleşi Tiyatro Konser Sergi 14 Turnuva Teknik Gezi 2 Toplam Öğrenciye ve Personele Sunulan Barınma, Yemek ve Sağlık Hizmetleri Barınma Hizmeti Yemek Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Barınma Hizmetinden Yararlanan Kişi Sayısı Ortalama Barınma Hizmeti Süresi/Gün Oda Başına Kişi Sayısı Yemek Hizmetinden Yararlanan Sayısı Mediko Sağlık Hizmetinden Yararlananların Sayısı Medikodan 2. ve 3. Basamak Sevk Edilenlerin Sayısı Öğrenci Personel Toplam 26

27 Sporcu Bilgileri Katılınılan Spor Dalı Sayısı Müsabakalara Katılan Kişi Sayısı Kazanılan Madalya Sayısı Milli Sporcu Sayısı Öğrenci Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar Sayısı Uluslar Arası Makale 7 Ulusal Makale 1 Uluslar Arası Bildiri 19 Ulusal Bildiri 3 Kitap 1 Toplam Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı / Dergi Sayısı Sayısı Editörlük/Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı 3 Editörlük/Hakemlik Yapılan Kitap Sayısı 4 Dergi Hakemliği Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Hakemliği Yapılan Dergi Sayısı 6 Toplam Yılına Ait Atıf İndekslerde Yer Alan KOÜ Adresli Yayınlar WOS'da İndekslenen Tüm Dokümanlar İndeksleme Yılına Göre 27

28 1.3- Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar Erasmus 2014 S a y ı 1 2 Birim Birim/ Bölüm Üniversite Ülke Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Madrid İspanya 2 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Brescia İtalya 2 Kontenjan Giden Öğrenci Gelen Öğrenci Giden Yüksek Yüksek Öğretim Lisans Lisans Lisans Lisans Üyesi Gelen Öğretim Üyesi Giden Personel gelen personel Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Politecnical Krakowska Polonya 1 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bologna İtalya 1 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi TOPLAM 6 28

29 1.4- Proje Bilgileri Bilimsel Araştırma Proje Sayısı 2014 Projeler Önceki Yıldan Devreden Proje Yıl İçinde Eklenen Proje Toplam Yıl İçinde Tamamlan an Proje Toplam Ödenek YTL DPT TUBİTAK A.B. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ DİĞER 1 1 DÖSE PAYINDAN Toplam Bilimsel Araştırma Proje Bütçesi Yıllar DPT TÜBİTAK A.B. DİĞER DÖSE PAYI TOPLAM

30 Performans Hedef ve Gösterge Tablosu Bu kısım da 2014 Yılı Birim Performans Hedefleri ile gerçekleşmelerine yer verilecektir. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.Eğitim ve Öğretimin Kalite ve Altyapısının Geliştirilerek Sürdürülmesi 1.Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerimizin Eğitiminin Geliştirilerek Sürdürülmesi Sorumlu Harcama Birimleri Enstitüler /Özel Kalem ( Rektörlük ) Performans Hedefi 1.Doktora ile yüksek lisans program çeşitliliğinin artırılması hedeflenmiştir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEŞEN 1 Yüksek lisans program sayısı Adet 3 2 Açılacak yüksek lisans program sayısı Adet 1 3 Doktora program sayısı Adet 1 4 Açılacak doktora program sayısı Adet 5 Disiplinler arası program sayısı Adet 6 Yüksek lisans programlarında kayıtlı öğrenci sayısı Adet 14 7 Doktora programlarına kayıtlı öğrenci sayısı Adet 3 1 FAALİYETLER Doktora ve Yüksek Lisans Öğretim Faaliyeti KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 30

31 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Stratejik Amaç 1.Eğitim ve Öğretimin Kalite ve Altyapısının Geliştirilerek Sürdürülmesi Stratejik Hedef 1.Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerimizin Eğitiminin Geliştirilerek Sürdürülmesi Sorumlu Harcama Birimleri Performans Hedefi Bologna Eşgüdüm Komisyonu ( BEK ) / Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2.Bologna süreci kapsamında öğrenci hareketliliği kolaylaştırılacak, üniversitemiz akademik programlarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığı sağlanacak ve bu programların akademik ve sektörel değişikliklerle olan uyumu artırılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 1 Yapılan öğrenim anlaşması sayısı Adet 2014 GERÇEKLEŞEN 2 Öğrenim anlaşması kapsamındaki gelen öğrenci sayısı Adet 3 Bilgi paketi kapsamındaki program sayısı Adet 4 Diploma ekinin devamlılık oranı Yüzde 5 AKTS ( Avrupa Kredi Transfer Sistemi ) etiketinin uygulanma oranı Yüzde FAALİYETLER KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 31

32 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Stratejik Amaç 1.Eğitim ve Öğretimin Kalite ve Altyapısının Geliştirilerek Sürdürülmesi Stratejik Hedef 2.Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri ile Personelin Yurtiçi ve Yurtdışı Eğitim Hareketliliğinin Geliştirilmesi Sorumlu Harcama Birimleri Uluslararası İlişkiler Birimi / Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Performans Hedefi 1.Erasmus değişim programı kapsamındaki ikili işbirliği protokolleri ile bu protokoller kapsamındaki öğrenci sayıları artırılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEŞEN 1 Uluslararası değişim kapsamındaki öğrenci sayısı Adet 2 Yurtdışından üniversitemize gelen yabancı öğrenci sayısı Adet 3 Değişim kapsamındaki ülke sayısı Adet 4 Protokol imzalanan üniversite sayısı Adet 5 Mevcut protokol sayısı Adet FAALİYETLER KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM Erasmus Değişim Faaliyeti 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 32

33 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.Eğitim ve Öğretimin Kalite ve Altyapısının Geliştirilerek Sürdürülmesi 2.Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri ile Personelin Yurtiçi ve Yurtdışı Eğitim Hareketliliğinin Geliştirilmesi Sorumlu Harcama Birimleri Farabi Değişim Programı Birimi Performans Hedefi 2.Farabi değişim programı kapsamındaki öğrenci sayıları artırılacak ve yeni protokollere imza atılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEŞEN 1 Ulusal değişim kapsamında gelen öğrenci sayısı Adet 2 Değişim kapsamındaki üniversite sayısı Adet 3 Anlaşma yenilenen üniversite sayısı Adet 4 Ulusal değişim kapsamında giden öğrenci sayısı Adet FAALİYETLER KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM Farabi Değişim Faaliyeti 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 33

34 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.Eğitim ve Öğretimin Kalite ve Altyapısının Geliştirilerek Sürdürülmesi 2.Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri ile Personelin Yurtiçi ve Yurtdışı Eğitim Hareketliliğinin Geliştirilmesi Sorumlu Harcama Birimleri Performans Hedefi Uluslararası İlişkiler Birimi / Özel Kalem ( Rektörlük ) / Personel Daire Başkanlığı 3.Eğitim hareketliliği kapsamında üniversitemize yurtdışından gelen öğretim üyesi sayısı artırılacak ve öğretim üyelerimizin bir kısmının da yurtdışına gitmesi sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEŞEN 1 Mevcut akademik personel sayısı Adet 2 Uluslararası değişim kapsamındaki öğretim üyesi sayısı Adet 3 Yurtdışından üniversitemize gelen yabancı öğretim üyesi sayısı Adet 4 Üniversitemizden yurtdışına giden öğretim üyesi sayısı Adet 5 Değişim kapsamındaki ülke sayısı Adet 6 Protokol imzalanan üniversite sayısı Adet FAALİYETLER KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM Öğretim Üyesi Hareketliliği Faaliyeti 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 34

35 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Stratejik Amaç 1.Eğitim ve Öğretimin Kalite ve Altyapısının Geliştirilerek Sürdürülmesi Stratejik Hedef 2.Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri ile Personelin Yurtiçi ve Yurtdışı Eğitim Hareketliliğinin Geliştirilmesi Sorumlu Harcama Birimleri Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Performans Hedefi 4.Üniversite akademik programlarının uluslararası seviyedeki kalitesinin artırılması kapsamında bu seviyede ortak diploma veren en az iki program açılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEŞEN 1 Açılması planlanan program sayısı Adet 2 Açılan program sayısı Adet 1 FAALİYETLER Ortak Diploma Kapsamındaki Öğretim Programı Faaliyeti KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 35

36 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Stratejik Amaç 1.Eğitim ve Öğretimin Kalite ve Altyapısının Geliştirilerek Sürdürülmesi Stratejik Hedef 3.Uzaktan Eğitim Sisteminin Yaygınlaştırılması Sorumlu Harcama Birimleri Uzaktan Eğitim Merkezi / Özel Kalem ( Rektörlük ) Performans Hedefi 1.Uzaktan eğitim program sayıları ile bu programlardan faydalanan öğrenci sayıları artırılacak ve üniversite ortak derslerinin bir kısmı uzaktan eğitim programı kapsamında verilecektir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEŞEN 1 Uzaktan eğitim program sayısı Adet 2 Programdan faydalanan öğrenci sayısı Adet 3 Programı tamamlayan öğrenci sayısı Adet 4 Uzaktan eğitim kapsamındaki ortak ders sayısı Adet 5 Elektronik seçmeli ders sayısı ( e-ders) Adet 6 E- derslerden faydalanan öğrenci sayısı Adet FAALİYETLER KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM Uzaktan Eğitim Faaliyeti 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 36

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...3 I- GENEL BİLGİLER...4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...5 C. İdareye İlişkin Bilgiler...6

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ 2012 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI (Alanya İşletme Fakültesi) BİRİM FAALİYET RAPORU Antalya 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1. Yüksek Öğretim

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Birim/İdareye

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 203 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Burdur 203 "Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız." Mustafa

Detaylı

2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU İçindekiler I- GENEL BİLGİLER 3 A. Misyon ve Vizyon 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C. İdareye İlişkin Bilgiler Hata! Yer işareti

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2014

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Çiğli Ana Yerleşkesi 35620 İZMİR Tel: 0 232

Detaylı

İÇİNDEKİLER III.A- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ... 122

İÇİNDEKİLER III.A- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ... 122 İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... 1 I-A YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 1 I.B. TEŞKİLAT YAPISI... 3 I.C. FİZİKSEL YAPI... 9 I.C.1 Yerleşkeler... 9 I.C.2.Yazılımlar... 21 I.C.3 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar...

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Burdur 2009 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ii ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- MİSYON

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2009 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... U 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki,

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖLCÜK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 YILI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖLCÜK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖLCÜK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 YILI BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Gölcük Meslek Yüksekokulu; çağdaş Türkiye nin örnek bir eğitim, öğretim ve araştırma kurumu olma yolunda

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT- 2014 İÇİNDEKİLER Sayfa No ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki,

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 3 3.Sorumluluk... 3 B. Birime İlişkin Bilgiler...

Detaylı

KIRKAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

KIRKAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KIRKAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Meslek Yüksekokulumuz 25.01.1994 yılında endüstrinin ihtiyacı olan ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla kurulmuş, 1995-1996

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI Alanya İşletme Fakültesi BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici: (Prof. Dr. İbrahim GÜNGÖR- Dekan - 5181621) Düzenleyen: (İhsan ERDEM- Fakülte Sekreteri - 5182365) Antalya

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2012 I.GENEL BİLGİLER..1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C. İdareye İlişkin Bilgiler... 4 1- Fiziksel

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2013 Mali Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak 2013 Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1-GENEL BİLGİLER... 1 1-A 1 I.B. 3 I.C.

İÇİNDEKİLER 1-GENEL BİLGİLER... 1 1-A 1 I.B. 3 I.C. İÇİNDEKİLER 1-GENEL BİLGİLER... 1 1-A Yetki Görev ve Sorumluluklar... 1 I.B. Teşkilat Yapısı... 3 I.C. Fiziksel Yapı... 9 I.C.1 Yerleşkeler... 9 I.C.2.Yazılımlar... 21 I.C.3 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar...

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU OCAK 2015 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. A- Misyon ve

Detaylı

Üst Yönetici Sunuşu. Prof. Gökay YILDIZ Rektör. 2011 Yılı Performans Programı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Üst Yönetici Sunuşu. Prof. Gökay YILDIZ Rektör. 2011 Yılı Performans Programı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Üst Yönetici Sunuşu Üniversiteler bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip olarak yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak üzere kurulan yükseköğretim kurumlarıdır.

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2010

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2010 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2010 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2011 i NİSAN 2011 Ancak geleceği düşünebilen milletler, yaşamak ve ilerlemek imkânlarına kavuşurlar. Mustafa Kemal

Detaylı