MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011 i

2 İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ ÜNİVERSİTEMİZ ÖZDEĞERLENDİRME GİRDİLER (KAYNAKLAR) Öğrenci Niteliğinde Beklenen Düzey Akademik Personel Niteliğinde Beklenen Düzey İdari Personel Niteliğinde Beklenen Düzey Bilgi Teknolojileri ve Kaynaklarının (bilgisayar, internet, kitap, vb.) Yeterliliği İş Teknolojilerinin Yeterliliği Fiziksel Olanakların Yeterliliği Temin Edilen Hizmetlerin Yeterliliği Mali Kaynakların Yeterliliği GİRDİLER (PAYDAŞLARLA İLİŞKİLER) Öğrenciler ile İlişkilerin Yeterliliği Yükseköğretim Alanında Ulusal İlişkilerin Yeterliliği Yükseköğretim Alanında Uluslararası İlişkilerin Yeterliliği Sanayi ile İlişkilerin Yeterliliği Toplum ile İlişkilerin Yeterliliği Sosyal ve Kültürel Amaçlı Etkinlikler Konser, Dinleti, Şenlik ve Tanıtım Amaçlı Etkinlikler Bilimsel Amaçlı Sempozyum, Konferans, Çalıştay Etkinlikleri İstihdam, Fuar, Mesleki Eğitim Amaçlı Etkinlikler Sürekli Eğitim Merkezi Eğitim Faaliyetleri ve Hizmet İçi Eğitimler Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerin Yeterliliği Mezunlar ile İlişkilerin Yeterliliği Çalışanlar ile İlişkilerin Yeterliliği KURUMSAL ÖZELLİKLER Öğretim Elemanı Sayısı ve Yeterliliği İdari Personel Sayısı ve Yeterliliği Çalışanların Yaş Ortalamaları ve Yeterliliği Çalışanların Kadın-Erkek Dağılımının Değerlendirilmesi ve Yeterliliği Akademik Personelin Ortalama Unvan Düzeyi İdari Personelin Eğitim Düzeyi Akademik Birimlerin Program Sayıları ve Yeterliliği EĞİTİM ÖĞRETİM SÜREÇLERİ ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME (BİLGİ ÜRETME) SÜREÇLERİ UYGULAMA ve HİZMET SÜREÇLERİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011 ii

3 3.7. İDARİ SÜREÇLER ve DESTEK SÜREÇLERİ Personel Hizmetlerinin Yeterliliği İdari (İhale, temizlik, ulaşım vb.) Hizmetlerin Yeterliliği Bütçe Süreç ve Hizmetlerinin Yeterliliği Öğrencilere Sunulan Akademik Hizmetlerin Yeterliliği Kütüphane ve Dokümantasyon Hizmetlerinin Yeterliliği Yapı ve Çevre Hizmetlerinin Yeterliliği Teknik Destek Hizmetlerinin Yeterliliği Bilgi İşlem ve Haberleşme Desteğinin Yeterliliği Hukuk Destek Hizmetlerinin Yeterliliği Basın ve Halkla İlişkiler Hizmetlerinin Yeterliliği Sağlık Hizmetlerinin Yeterliliği Kültür ve Sosyal Hizmetlerin Yeterliliği Spor Hizmetlerinin Yeterliliği Burs Olanak ve Hizmetlerinin Yeterliliği Yurt Olanak ve Hizmetlerinin Yeterliliği Öğrenci Bilim, Kültür ve Sanat Topluluklarının Yeterliliği Uluslararası Ofis Hizmetlerinin Yeterliliği Öğrenci Kariyer Hizmetlerinin Yeterliliği Staj Destek Hizmetlerinin Yeterliliği Öğrenci Konseylerine Sağlanan Hizmetlerin Yeterliliği Üniversite Adaylarına Yönelik Tanıtım Çalışmalarının Yeterliliği YÖNETSEL (YAPISAL) ÖZELLİKLER YÖNETSEL (DAVRANIŞSAL) ÖZELLİKLER ÇIKTILAR/SONUÇLAR Kurumsal Niteliklerle İlgili Gelişmelerin Yeterliliği Öğrenci Yeterliliği Araştırma ve Geliştirme Sonuçlarının Yeterliliği Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri Yeterliliği Yönetsel Faaliyetler Yeterliliği İdari Faaliyetler Yeterliliği YÜKSEKÖĞRETİM MİSYONUNU BAŞARMA PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011 iii

4 TABLOLARIN LİSTESİ Tablo Yılı Mezun Bilgileri... 5 Tablo 2. Yıllara Göre Yayın (SCI, SSCI ve AHCI) Sayıları... 6 Tablo 3. Gerçekleşen Toplam Bütçe ve Harcamalar Tablo 4. Araştırma Harcamaları (TL) Tablo 5. Araştırma Harcamaları ile Araştırma Harcamalarının Toplam Bütçeye Oranı (TL) Tablo 6. Öğrenci Topluluklarına Üye Öğrenci Sayıları ve Değişim Oranı Tablo 7. Akademik Personel Unvan Düzeyi Tablo 8. Yıllar İtibariyle İdari Personel Sayısı Tablo 9. İdari Personel Kadro Durumları Tablo Fakülte Lisans Programları Tablo Yüksekokul Lisans Programları Tablo Meslek Yüksekokul Ön Lisans Programları Tablo Yüksek Lisans Programları Tablo 14. MKÜ Ağırlıklı Öğrenci ve Öğretim Elemanı Dağılımları (2009, 2010 ve 2011) ŞEKİLLERİN LİSTESİ Şekil 1. Yayın (SCI, SSCI ve AHCI) Sayısı... 6 Şekil 2. İdari Personel Sayısı... 7 Şekil Yılı İdari Personel Eğitim Durumu... 7 Şekil 4. Öğrenci Topluluklarına Üye Öğrenci Sayıları Şekil ve 2011 Yıllarına Ait Akademik Personel Dağılımları Şekil 6. İdari Personel Sayısı (Kadrolu ve Sözleşmeli) Oranı Şekil 7. Akademik Personel Yaş Dağılımı Şekil 8. İdari Personel Yaş Dağılımı EKLER EK 1: MKÜ 2011 Performans Göstergeleri Tablosu. 46 EK 2: MKÜ 2011 Özdeğerlendirme Memnuniyet Anketi Sonuçları.. 55 ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011 iv

5 AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME KURULU Prof. Dr. Hüsnü Salih GÜDER Prof. Dr. Hüseyin GÖZÜBENLİ Prof. Dr. Ertuğrul BALTACIOĞLU Prof. Dr. İlhan ÜREMİŞ Prof. Dr. Ergül YAŞAR Doç. Dr. Hüseyin KORKMAZ Doç.Dr. Eyyüp COŞKUN Doç.Dr. Veysel EREN Yrd.Doç.Dr. Sedat MOTOR Yrd.Doç.Dr. Cem ZEREN Yrd.Doç.Dr. Ahmet BALCI Yrd.Doç.Dr. Yaşar SALCI Öğr. Gör. Osman SARAÇOĞLU Öğr. Gör. Demet Dönmez ORHAN Kasım TUNCER Rektör / Kurul Başkanı Rektör Yrd./ Üye Mühendislik Fakültesi Dekanı/ Üye Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü/ Üye Payas Meslek Yüksekokulu Müdürü/Üye Genel Sekreter Vekili/ Üye Cemil Meriç Düşünce ve Kültürel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü/ Üye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Elemanı/ Üye Hatay Sağlık Yüksekokulu Müdürü/ Üye Tıp Fakültesi Öğretim Elemanı/ Üye Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanı/ Üye Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Elemanı/ Üye Sivil Havacılık Yüksekokulu Öğretim Elemanı/ Üye Yayladağı Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı/ Üye Öğrenci Konseyi Başkanı/ Üye ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011 v

6 1. ÖNSÖZ Özdeğerlendirme, kurumların faaliyetlerinin ve iş sonuçlarının bir yönetim modelini esas alarak kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak gözden geçirilmesi olarak tanımlanmakta olup, 2005 yılında yayınlanan Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği ile birlikte yükseköğretim kurumlarının eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin geliştirilmesi, bağımsız "dış değerlendirme" süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması konusundaki çalışmaları içeren bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversitemiz Özdeğerlendirme çalışmaları Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu tarafından yürütülmektedir. Özdeğerlendirme çalışmalarını Rektör Prof. Dr. Hüsnü Salih GÜDER başkanlığında tüm akademik ve idari birimlerle işbirliği içinde yürüten Kurul, Yükseköğretim Kurulunun ilgili yönetmeliği ve Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK) tarafından hazırlanan rehbere uygun olarak 2011 yılı Özdeğerlendirme raporunu hazırlamıştır. Özdeğerlendirme sürecinde öncelikle tüm akademik ve idari birimlerimizden YÖDEK rehberinde mevcut bulunan Performans Göstergeleri tablosundaki verilerle ilgili istatistiki bilgiler derlenmiş; akademik ve idari personel ile öğrencilerimize Memnuniyet Anketleri uygulanmıştır. Derlenen istatistiki bilgiler ile uygulanan anketlerin sonuçları temel alınarak Özdeğerlendirme Raporu hazırlanmıştır. Özdeğerlendirme Raporu, ilgili ve yetkili kurullarda incelenerek; kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, süreçlere ait geliştirilmeye açık alanlarda hizmetten yararlanan kesimlerin beklentilerine uygun olarak yasa ve yönetmelikler çerçevesinde tedbirlerin alınması, stratejilerin belirlenmesi için bir başlangıç noktası oluşturması, üniversitemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda yayımlanmış olan Stratejik Planıyla uyumlu, ölçülebilir somut göstergeler ortaya çıkarılmasına olanak sağlayacağı öngörülmektedir. Prof. Dr. Hüsnü Salih GÜDER Rektör ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

7 2. ÜNİVERSİTEMİZ Uygarlık beşiğinin kucağı olan Hatay da doğup bilime ve hoşgörüye açılan kapıların ardında yansıttığı birikimleri, tarihsel sorumlulukları, dinamik gençliği, hedefleri ve ruhuyla aynı zamanda bir kültür evi olan Mustafa Kemal Üniversitesi, Yüce Önder Atatürk ün aramızdan ayrıldığı gün ile kuruluşunu ebedileştirdiği 10 Kasım 1992 den itibaren bilim ışığı altında, çağdaş, demokratik, adını gururla taşıyarak koruduğu ve payidar kıldığı Atatürk ilke ve inkılâplarını özümseyen ve geleneksel değerlerle evrensel değerleri birleştiren bir anlayışla, başta bölgesi olmak üzere Türkiye nin de kalkınmasına katkıda bulunan genç ve dinamik bir üniversitedir. Keşfetmeye dayalı katılımcı eğitim modelini benimsemiş olmanın yanı sıra, bulunduğu bölgenin ve ülkenin sosyoekonomik yönden gelişimine öncülük eden, üstlendiği görevler ve sağladığı kazanımlarla, Türkiye Cumhuriyeti nin temel kurumlarından biri olma görevini en iyi şekilde yerine getiren Üniversitemiz; bilim ve eğitim dünyasına açıldığında 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu olmak üzere 3 birimden ibaret iken, sürekli gelişen iç dinamikleriyle aradan geçen 19 yıllık süreçte yeni birimlerin eklenmesiyle, sadece nicel anlamda değil nitelik olarak da büyümüş; çağdaş üniversite kimliği içinde, çatısı altındaki 12 Fakülte, 3 Enstitü, 6 Yüksekokul, 1 Konservatuvar, 18 Meslek Yüksekokulu, 18 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile 58 birimli bir yükseköğretim kurumuna dönüşmüştür. Hoşgörünün başkenti olan Antakya şehrine 10 km. uzaklıkta bulunan Tayfur Sökmen Yerleşkemizde; yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim veren Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri; Eğitim, Fen Edebiyat, Güzel Sanatlar, İktisadi ve İdari Bilimler, Tıp, Veteriner, Ziraat, Diş Hekimliği ve İletişim Fakülteleri ile yine aynı yerleşkemizde yer alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu birimleriyle akademik hizmetlerini yerine getirmektedir. Üniversitemiz; bilişim alanındaki yeni gelişmelere önemli katkılarda bulunabilmek amacıyla Bilişim Teknolojisi Yüksekokulu nu da birimlerimize katarak içinde bulunduğumuz bilgi çağının gereği olan adaptasyonu sağlama yolunda ciddi adımlar atmaktadır. Kaliteli hizmet anlayışını görev edinen üniversitemiz, kuruluş süreci içerisindeki Teknoloji ve Barbaros Hayrettin Denizcilik Fakülteleriyle bölge ve ülkemiz ekonomisinde büyük payı bulunan imalat sektöründen ve deniz kaynaklarından daha fazla yararlanmak adına önemli bir rol üstlenmiştir. ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

8 Antakya merkezde Mimarlık Fakültesi ve Hatay Sağlık Yüksekokulu; denizinin maviliğiyle büyüleyen ve sanayide öncü konumdaki İskenderun'da ise Mühendislik ve Su Ürünleri Fakülteleri, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile Sivil Havacılık Yüksekokulu; ayrıca il merkezimiz ve ilçelerimizin çoğunda yer alan Meslek Yüksekokulları yla da belirli bir mesleğe yönelik ara insan gücünü yetiştirmekte ve paydaşlarıyla kurduğu işbirliği projeleriyle geleceğimizin mimarı olan öğrencilerimize istihdam olanakları yaratmaktadır. Ülke olarak ihtiyaç duyduğumuz Ar-Ge ve yenilikçilik potansiyeline sahip olabilmemiz için, bir yandan eğitim-öğretimi desteklerken diğer yandan da özgün bilim araştırmaları yapan Araştırma ve Uygulama Merkezlerimiz; toplum ve bilim yararına faydalı sonuçlar üretmeye çalışarak dün olduğu gibi bugün de akademik yaşantımızın en önemli parçalarından birini ve üniversitemizin dinamizmini yaşatmakta ve yansıtmaktadır. Üniversitemiz; Farabi, Socrates, Leonardo da Vinci ve Erasmus programlarının aktif bir katılımcısı olarak Avrupa nın ve Türkiye nin seçkin üniversiteleriyle yapılan işbirliği çerçevesinde, öğretim elemanları ve öğrenci değişimleriyle yükseköğretimin kalitesini artırmayı ve üniversiteler arasında ülkeler arası işbirliğini teşvik etmeyi hedeflemektedir. Erasmus programı kapsamında 2011 yılı içerisinde 62 öğrencimiz öğrenim, 20 öğrencimiz de staj amacıyla yurt dışına gönderilmiş ve yine bu hedefler doğrultusunda yurtdışından da birçok öğrenci üniversitemize kabul edilmiştir. Farabi programı kapsamında ise giden öğrenci sayısı 67 olup, gelen öğrenci sayısı da 36 dır. YÖK ün yayınladığı son istatistiklere göre; üniversitemiz, uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayımlanan toplam yayın sayısı bakımından Türkiye deki devlet üniversiteleri içerisinde 26. sırada yer almaktadır. Hedefimiz ilk 10'da yer almaktır. Eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma çalışmalarının yanında Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanemiz, çağın en modern tıbbi cihazları ve teknolojisi ile donatılarak 550 yatak kapasitesine ulaşmış, hâlen 325 yatakla hizmet vermektedir. 18 profesör, 36 doçent, 76 yardımcı doçent, 150 araştırma görevlisi, 89 hemşireden oluşan deneyimli kadrosuyla 7 gün 24 saat çalışan modern bir hastane olarak, bölgemizin çok önemli bir ihtiyacı olan sağlık hizmetleri alanındaki boşluğu doldurmuş ve bölgemiz insanını dışa bağımlılıktan kurtarmıştır. Üniversitemiz, yürüttüğü her türlü Avrupa Birliği, NATO, TÜBİTAK, DPT, BAP ve benzeri destekli projelerle, başta bölgemizin olmak üzere ülkemizin tarım, sanayi, ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

9 sağlık ve eğitim sektörüyle diğer birçok sosyal ve kültürel alanda ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışmaktadır. Hızlı bir şekilde büyüyen Üniversitemiz, düzenlediği konferans, panel, sempozyum kongre gibi sadece bilimsel etkinliklerle değil; kültür ve sanat alanındaki faaliyetlerle birlikte sportif başarılarla da adından sıkça söz ettirerek Nevruz Bayramı ve bahar şenliklerinin coşkuyla kutlandığı, sosyal hayatın tüm renkliliğiyle yaşandığı sıcak bir yuvaya dönüşmüştür. Üniversitemiz, eğitim-öğretim yılı itibariyle 1023 akademik, 676 idari personel olmak üzere toplam personel ve öğrencisinden müteşekkil kararlı, çalışkan ve hoşgörülü kadrosuyla, güvenli bir ortamda, güç birliği, duyarlılık ve uyum içinde eğitim-öğretim hayatını sürdürmektedir. Sahip olduğu modern fiziki tesisler ve güçlü laboratuvarlar ile öğrencilerimize sunduğu sağlık, kültür ve spor alanlarındaki imkânları daha da artırmak için çalışmaktadır. Öğrencilerimizin barınma imkânlarının hızlı bir şekilde giderilmesi amacıyla Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu nca 1000 kişi kapasiteli çağdaş bir mimari ve donatıyla oluşan yeni yurtlarımız, eğitim-öğretim yılında hizmete girmiştir. Mustafa Kemal Üniversitesi, Hoşgörü ve Bilimin Adresi sloganıyla çıktığı yolda her geçen gün marka değerini arttırmaya devam etmektedir. ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

10 3. ÖZDEĞERLENDİRME 3.1. GİRDİLER (KAYNAKLAR) Öğrenci Niteliğinde Beklenen Düzey Üniversitemizde lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin YGS ve LYS puanları göz önüne alındığında, ortalama yerleştirme puanlarının bazı fakültelerde beklenen düzeye yakınken, diğerlerinde beklenen düzeyde olmadığı; yapılan kurum içi anket değerlendirmesine göre de programlara devam eden öğrenci niteliğinin beklenen düzeyin altında olduğu ve daha nitelikli öğrencileri kazanmak için çalışma yapılması gerektiği görülmüştür. Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin ALES puanlarının ve lisans mezuniyet notlarının ortalaması yüz puan üzerinden yüksek lisansta 67.36, doktorada ise dir. Enstitü Ana Bilim Dalları tarafından belirlenen başvuru koşullarını sağlayabilen adaylardan programlara kabul edilme oranı; yüksek lisansta % 44.88, doktorada ise % olup, başarılı öğrenciler lisansüstü programlara yerleştirilmektedir. Tablo Yılı Mezun Bilgileri Öğrenim Düzeyi Mezun Sayısı (Kişi) Not Ortalaması Ortalama Mezuniyet Süresi (Yıl) Ön Lisans ,5 Lisans ,5 Yüksek Lisans ,5 Doktora Toplam yılında mezun olan öğrencilerimizin genel not ortalamaları, ön lisans düzeyinde 2.77, lisans düzeyinde 2.85, yüksek lisans düzeyinde ve doktora düzeyinde olarak gerçekleşmiş olup, özellikle ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrenci seviyesinin iyileşmesi halinde mezuniyet not ortalamalarının artması beklenmektedir. Öğrencilerimizin ortalama mezuniyet süreleri, ön lisansta 2.5, lisansta 4.5, yüksek lisansta 2.5 ve doktorada 5 yıl olup, uygun görülen eğitim süresine yakındır. Bu durum eğitim süreçlerimizin verimli olduğu şeklinde değerlendirilebilir Akademik Personel Niteliğinde Beklenen Düzey Üniversitemizde görev yapan 1023 akademik personelin 66 sı profesör, 99 u doçent, 341 i yardımcı doçent, 223 ü öğretim görevlisi, uzman ve okutman, 294 ü ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

11 ise araştırma görevlisi olup, ortalama 28 öğrenciye bir akademik personel düşmektedir. Fakültelerimiz akademik personel sayısı ve niteliği bazı bölümlerde beklenen düzeyin altında olmakla birlikte, genel olarak beklenen düzeyin üzerindedir. Ancak, ön lisans programlarının yürütüldüğü meslek yüksekokullarında akademik personel sayısı beklenen düzeyin altında olup, geliştirilmesi gerekmektedir. Üniversitemiz akademik personeli tarafından öğretim faaliyetlerine ek olarak, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen projeler yürütülmekte, bu çalışmalar sonucunda üretilen yayınlar, ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmaktadır yılında SCI, SSCI ve AHCI indekslerine giren dergilerde toplam 334 makale yayınlanmıştır. Tablo 2. Yıllara Göre Yayın (SCI, SSCI ve AHCI) Sayıları Yayın (SCI, SSCI ve AHCI) Sayısı Şekil 1. Yayın (SCI, SSCI ve AHCI) Sayısı Bunların yanında, üniversitemiz akademik personeli tarafından çeşitli alanlarda bilirkişilik ve danışmanlık hizmetleri de yürütülmektedir İdari Personel Niteliğinde Beklenen Düzey Üniversitemiz birimlerinde genel idari hizmetler, teknik hizmetler, yardımcı hizmetler ve sağlık hizmetleri grubunda çalışan 676 idari personelimiz bulunmaktadır. ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

12 Şekil 2. İdari Personel Sayısı Şekil Yılı İdari Personel Eğitim Durumu Üniversitemizde görev yapan idari personelden 32 si ilköğretim; 150 si lise, 199 u ön lisans, 272 si lisans ve 22 si yüksek lisans ve 1 i de doktora mezunudur. Görev yapmakta olan personelle birlikte, yeni atanan personellerin yapacakları işe yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmek; diğer kurumlardan gelen personellerin de üniversitemizdeki çalışma düzenine yönelik uyum sorunlarını gidermek amacıyla hizmet içi eğitim programları düzenlenmektedir. Bu çerçevede, personelimize 2011 yılı içerisinde, 2 hizmet içi eğitim verilmiş olup, bunlardan biri; Yönetici Eğitim Kursu konulu Hizmet İçi Eğitime 37 Fak./YO Sekreteri ile 14 Şube Müdürü katılmış olup, eğitim 43 saat uygulanmıştır, ikinci olarak Koruma Güvenlik Görevlileri Eğitimi konulu olup eğitime 58 kişi katılmış olup, eğitim 51 saat uygulanmıştır. Buna ilaveten Aday Memur Eğitimi 33 kişinin katılımıyla temel, hazırlayıcı ve staj şeklinde tamamlanmıştır yılı içerisinde, İhale Genel Mevzuatı ve Doğrudan Temin Yöntemiyle Satın Alma Eğitimi konularında 4 hizmet içi eğitim Hazırlayıcı Eğitim ve Uygulama Eğitimi planlanmaktadır. ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

13 Bilgi Teknolojileri ve Kaynaklarının (Bilgisayar, internet, iletişim, kitap, yayın vb.) Yeterliliği Üniversitemizin bilgi teknolojileri ve kaynakları, tüm birimlerimizin ihtiyacını karşılamaktadır. Üniversitemiz birimleri, TÜBİTAK-ULAKBİM üniversiteler arası akademik ağına ve internete bağlıdır. Kütüphanemizde, basılı ve elektronik olarak yayın takip edilmektedir. Basılı ve elektronik olarak toplam kitap sayımız dır. Haftalık ortalama 45 saat hizmet veren kütüphanemizde; veri tabanlarının kapsadığı yabancı dergi sayısı , otomasyon sistemindeki kitap sayısı , abone olunan veri tabanı sayısı 17, elektronik kitap koleksiyonu (Ebrary, Hiperkit) , abone olunan dergi sayısı 66, bağış dergi sayısı 577 dir yılı itibariyle öğrenci başına 2,88 kitap düşmektedir. Kütüphanemiz, üniversite eğitimi ve akademik araştırmalar için gerekli olan materyalleri sağlamakta; kullanıcılara en yararlı, en hızlı şekilde ve son teknoloji ile hizmet vermektedir. Yayınlara erişim, kaynak taraması, kitap rezervasyonu, süre uzatma gibi işlemler internet üzerinden yapılabilmektedir. Kütüphanemizde öğrencilerin ve akademik personelin kullanımına açık internet erişimli 100 bilgisayar bulunmaktadır. Üniversitede personelimizin kullanımına açık kişi başına bir bilgisayar bulunmaktadır. Üniversitemizin tüm personeli ve öğrencileri, internet erişimine sahiptir yılında Devlet Malzeme Ofisi nden 720 dizüstü ve 630 masa üstü bilgisayar alımı yapılmıştır. Ayrıca, birimlerimizde kablosuz ağ ile internet erişimi sağlanmaktadır. Üniversitemizdeki maksimum internet bağlantı kapasitesi 250 Mbps (toplam çıkış), 80 Mbps (merkez çıkış) dır İş Teknolojilerinin Yeterliliği Üniversitemiz eğitim ve araştırma laboratuvarları, teknolojik altyapı bakımından beklenen düzeye yakın olmakla birlikte, özellikle laborant ve teknik personel yönünden geliştirilmesi gerekmektedir. Teknik destek ve hizmet birimlerimizin de personel ve teknik alt yapı bakımından istenen düzeye ulaşması için çalışma yapılması gerekmektedir Fiziksel Alanların Yeterliliği Eğitim binalarımızın toplam alanı m 2 dir. Derslik ve laboratuvar alanımız ise m 2 olup, öğrenci başına 3,57 m 2 eğitim alanı düşmektedir. Kantin ve kafeterya alanımız m 2 olup öğrenci başına 0,86 m 2 kantin ve kafeterya alanı düşmektedir. Üniversite merkez kütüphanemiz, 2700 m 2 ile öğrencilerimize hizmet ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

14 vermektedir. Kütüphanemizde 67 kişilik toplantı salonu, 166 kişilik çalışma salonu, 100 bilgisayara sahip internet salonu kullanıcıların hizmetindedir yılında Üniversitemize ait m 2 kapalı alana sahip 40 odalı öğrenci yurdundan yararlanan öğrenci sayısı 120 kız, 40 erkek olmak üzere toplamda 160 kişidir. Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu yla birlikte yurt hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayımız dur. Ayrıca, üniversitemizi ziyaret eden akademik ve idari personele tahsis edilen 58 kişi kapasiteli 120 m 2 kapalı alana sahip 5 katlı bir misafirhane bulunmaktadır. Üniversitemiz personelinin kullanımına tahsis edilmiş toplam m 2 kapalı alana sahip 64 adet lojman bulunmaktadır. Merkez kampüste 1 adet merkez öğrenci yemekhanesi (1.000 m 2 ) ve 1 adet personel yemekhanesi (550 m 2 ) hizmet vermektedir. Üniversitemize ait 28 çocuk kapasiteli 180 m 2 lik bir kreş mevcut olup, idari ve akademik personel çocukları bu imkândan yararlanabilmektedir. Atatürk Konferans Salonu muz 1 adet 400 ve 2 adet 186 kişi kapasiteli üç salona sahip olup toplamda 772 kişilik koltuk kapasitesine sahiptir yılında hizmete giren kapalı spor salonumuz ise 167 si engelli olmak üzere toplamda kişiye m 2 lik bir alanla hizmet vermektedir. Üniversitemiz merkez kampüste ve ilçelerde bulunan diğer birimlerde ihtiyaç duyulan bakım-onarım faaliyetleri yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Birimlerdeki öğrenci sayılarındaki artışa bağlı olarak, yeni kurulan fakülteler için ihtiyaç duyulan fiziki alanların proje çalışmaları yapılmış, 2011 yılı içerisinde uygulamaya alınmış olan eğitim alanı için toplam m 2, sosyal alan için ise m 2 kapasiteli inşaat işleri sürmektedir. Bazı projelerin ise 2012 yılı içerisinde uygulamaya alınması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır Temin Edilen Hizmetlerin Yeterliliği Üniversitemizde günlük yaşama yönelik her türlü hizmet, kampüs alanı içinde kendi olanaklarımız veya özel sektör aracılığıyla verilmektedir. Temizlik ve bakım onarım hizmetleri ihale yöntemi ile hizmet alımı şeklinde yapılmaktadır. Öğrenciler ile personelin yeterli ve dengeli beslenmelerini sağlayabilmek ve beslenme hizmetlerini kaliteli bir şekilde sunabilmek için, besinlerin merkez yemekhanesine girişinden, yemeğe dönüştürülüp servis yapılmasına kadar geçen her safhada denetleme yapılmaktadır. Üniversitemiz personeline ve I. öğretim öğrencilerine öğle yemeği, II. öğretim öğrencilerine de akşam yemeği hizmeti gıda mühendislerinin kontrol ve denetiminde, günlük enerji ve besin maddeleri ihtiyacı doğrultusunda, kalori hesaplamaları yapılarak verilmektedir. ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

15 TL MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2011 yılında Üniversitemizin merkez kampüsü ile ilçelerde bulunan birimlerimizin çevre ve binalarının genel temizliği için 102 kişilik hizmet alımı gerçekleştirilmiştir yılında Üniversitemizin Rektörlük ve Tayfur Ata Sökmen Kampüsü ile kampüs alanı dışındaki Fakülte ve Meslek Yüksekokullarının güvenlik hizmeti 167 kişi ile hizmet alımı şeklinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma Uygulama Hastanesi döner sermaye işletmesi tarafından Hastane hizmetlerine yönelik olarak ayrı bir güvenlik hizmeti alımı yapılmaktadır. Diğer birimlerin güvenlik hizmetleri mevcut güvenlik elemanlarımızca sağlanmaktadır yılında Üniversitemiz idari ve akademik personelinin Tayfur Ata Sökmen Kampüsü ne ulaşımı için kiralama hizmet alımı yöntemi ile servis hizmeti sağlanmıştır Mali Kaynakların Yeterliliği Tablo 3 de üniversite bütçesinin yıllar içindeki değişimi görülmektedir. Bütçe değerleri, gerçekleşen harcamalar esas alınarak hesaplanmıştır. Tablolar incelendiğinde, toplam bütçe harcamaları içinde eğitim ve araştırma için ayrılan payın düşük olduğu, bu payın artırılması gerektiği görülmektedir. Tablo 3. Gerçekleşen Toplam Bütçe ve Harcamalar Kalemler Personel Giderleri 2. Sosyal Güvenlik Giderleri , , , , , , Mal ve Hizmet Giderleri , , , Cari Transfer Giderleri 2.236, , , Sermaye Giderleri , , , Eğitim Giderleri , , , Sağlık Giderleri , , , Tekn. Araştırma Giderleri , , Spor Giderleri 2.713, , Proje Sermaye Transfer , ,149 Toplam Bütçe (Harcama) , , ,841 ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

16 Tablo 4. Araştırma Harcamaları (TL) Harcamalar TÜBİTAK Proje Harcaması , ,01 BAP ve DPT Proje Harcaması , ,54 FARABİ , ,12 ERASMUS , ,40 SANTEZ ve DOĞAKA ,70 AB Proje Harcaması , ,00 Toplam Harcama , ,49 Tablo 5. Araştırma Harcamaları ile Toplam Bütçeye Oranı (TL) Gelirler ve Harcamalar Toplam Bütçe , ,00 Döner Sermaye , ,65 TÜBİTAK Projeleri , ,01 BAP ve DPT Projeleri , ,54 FARABİ , ,12 ERASMUS , ,40 SANTEZ ve DOĞAKA ,70 AB Proje Harcaması , ,00 Toplam Harcama , ,14 Araştırma Harcaması , ,49 Oran (Araş. / Top. Harcama) % 3.1 % 3.8 ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

17 3.2. GİRDİLER (PAYDAŞLARLA İLİŞKİLER) Öğrenciler ile İlişkilerin Yeterliliği Üniversitemizde faaliyet gösteren 48 öğrenci topluluğu bulunmaktadır. Bu topluluklar tarafından çeşitli etkinlikler düzenlenmekte ve bu etkinlikler üniversite yönetimi tarafından desteklenmektedir. Yıl içerisinde topluma katkı amaçlı düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel etkinliklere öğrencilerin katılımı teşvik edilmektedir. Öğrenci topluluklarına üye öğrenci sayıları önceki yıllara göre artış göstermektedir. Tablo 6. Öğrenci Topluluklarına Üye Öğrenci Sayıları ve Yıllara Göre Değişim Oranı Değişim Oranı Kız % Erkek % TOPLAM % Kız Erkek Şekil 4. Öğrenci Topluluklarına Üye Öğrenci Sayıları Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız tarafından her yıl öğrencilerimize yemek yardımı yapılmaktadır yılında Fakülte/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerimizden öğrenciye yemek bursu sağlanmıştır. Ayrıca, 2011 de meydana gelen Van depremi nedeni ile ikametgâhı Van da bulunan öğrencilerimize de yemek yardım bursu verilmiştir. Öğrencilerimiz için bilimsel, sosyal ve kültürel alanlarda çeşitli etkinlikler ve aktiviteler düzenlenerek, üniversiteye adaptasyonları ve diğer öğrencilerle kaynaşmaları sağlanmaktadır. Her sene üniversitemiz tarafından Nevruz Bayramı kutlamaları, dönem açılış programları, önemli günleri anma törenleri, kültür-sanat ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

18 haftası, bahar şenlikleri, çeşitli konserler, seminerler, söyleşiler ve öğrenci toplulukları tarafından çeşitli faaliyetler düzenlenmektedir Yükseköğretim Alanında Ulusal İlişkilerin Yeterliliği 2547 Sayılı kanunun 35. maddesi ve Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında farklı üniversitelerde görevlendirilen 61 araştırma görevlimiz bulunmaktadır. Ortak lisansüstü programlar yürütmek amacıyla farklı üniversitelerle protokoller yapılmış ve bu programların açılması için çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca, 2011 yılında yapılan ÜNİP toplantısında, Üniversitemizin Üniversitelerarası İşbirliği Programı kapsamına alınmasına karar verilmiştir. Bu programlar sayesinde üniversitemiz ile farklı üniversiteler arasındaki mevcut ilişkilerin daha da artması sağlanmış olacaktır Yükseköğretim Alanında Uluslararası İlişkilerin Yeterliliği Üniversitemiz, Erasmus programı çerçevesinde; Almanya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsviçre, İtalya, Litvanya, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan gibi ülkelerde bulunan 79 yabancı üniversite ile iş birliği yapmış ve bu program çerçevesinde öğrenci ve öğretim elemanı haraketliliği yıldan yıla artış göstermektedir. Bununla birlikte, çeşitli konularda Tottori University (Japonya), Central Michigan University (ABD), Taipei Medical University (Taiwan), National Pingtung University of Science and Technology (Taiwan), National Taipei University of Technology (Taiwan), Aalen Applied Sciences University (Almanya), Texas Pan American University (ABD) ve Tishreen University (Suriye) gibi üniversitelerle uluslararası işbirliklerimiz mevcuttur. Ayrıca, yurtdışındaki üniversitelerle AB destekli ortak araştırma projeleri yürütülmektedir Sanayi ile İlişkilerin Yeterliliği Üniversitemizde, Üniversite-Sanayi işbirliği için her alanda nitelikli araştırıcı kitlesinin verimli çalışabileceği ortamı sağlayacak; dışarıdan temin edilen her türden Ar-Ge, teknoloji transferi ve yenilikçilik hizmetlerini etkin, ekonomik ve hızlı bir biçimde temin edebilecek; yurtiçi/yurtdışı araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği sağlayacak Mustafa Kemal Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (MÜSİGEM) nin kurulum çalışmaları ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

19 tamamlanarak Resmi Gazetede yayınlanmak üzere gönderilmiştir yılı içerisinde başta Hatay Valiliği olmak üzere İlçe Kaymakamlıkları, İlçe Belediyeleri, İl Müdürlükleri, MKÜ Kurma ve Yaşatma Vakfı, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, İskenderun Deniz Ticaret Odası, Antakya Organize Sanayi Bölgesi, DOĞAKA, TKDK, Antakya Ticaret Borsası, HASİAD, HAGİAD, İSGİAD ve Hatay ın önde gelen sanayicilerinin de katıldığı Sektörel İşbirliği Toplantısı üniversitemiz tarafından düzenlenmiştir. Teknokent kurulum çalışmaları iki bölge olarak (Tayfur Sökmen Kampusu ve İskenderun Kampusu) başlatılmıştır. Üniversite-Sanayi ilişkilerinde önemli bir rol üstlenen Teknokent kurulumu ile çalışmaların ivme kazanması beklenmektedir Toplum İle İlişkilerin Yeterliliği Sosyal ve Kültürel Amaçlı Etkinlikler 2011 yılı içerisinde 5000 Kadına Kemik Okulu projesi kapsamında Osteoporoz konusunda konferans verilmiş ve kemik taraması yapılmıştır. Eğitim Fakültesi ve Hassa MYO tarafından Ağaç Dikimi ve Fidan Dikimi etkinliği gerçekleştirilmiştir. İskenderun Turizm Otelcilik YO tarafından Hatay ın Yöresel Yemekleri Yarışması düzenlenmiştir. Mühendislik Fakültesi tarafından 2. Geleneksel Maket Köprü Yarışması, Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım, Tedavi ve Kurtarma Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEKİYM) tarafından Caretta caretta ların Denize Bırakılması etkinliği gerçekleşmiştir. Ziraat Fakültesi tarafından 3. Hasat Bayramı, Veteriner Fakültesi tarafından Dünya Veteriner Hekimler Günü ve Süt Koşusu düzenlenmiştir. Mühendislik Fakültesi Etli Pide Şenlikleri, Güneş Arabası sergisi düzenlemiştir. Güzel Sanatlar Fakültesi ise; Bağımlılık Yapan Maddeler Sergisi, Mezuniyet Sergisi, Karma Fotoğraf Sergisi, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı ; İskenderun Meslek Yüksekokulu tarafından El Sanatları Sergisi düzenlenmiştir. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından Judo Kulübü, Minik Kızlar ve Yıldız Erkekler Takımı Hatay Şampiyonası sportif faaliyeti ile Hoş Geldin Yemek Partisi ve Bocce Şampiyonası düzenlenmiştir. Rektörlüğümüz tarafından gerçekleştirilen etkinlikler ise Hatay Dağ Ceylanlarını Gözlem Etkinliği, Bağışlanan Araçların Hizmete Alım Töreni, Her Eve Bir Atölye projesinin kermes programı, İktisat Fakültesi Ek Derslik Binası Temel Atma Töreni, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Cemil Meriç Düşünce ve Kültürel Çalışmalar ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

20 Uygulama ve Araştırma Merkezi Açılışı, 3. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi Açılışı, Spor Müsabakaları Ödül Töreni, Yuva ve Anaokulu Öğrencileri Mezuniyet Töreni, Büyük Âşıklar Belgeseli Galası, Kültür ve Turizm Bakanımız Ertuğrul Günay a Fahri Bilim Doktoru Unvanı Verilmesi Töreni dir. Ayrıca Prof. Dr. Üstün Dökmen, Üniversitemizde bir konferans vermiştir Konser, Dinleti, Şenlik ve Tanıtım Amaçlı Etkinlikler 2011 yılı içerisinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Bahar Şenlikleri Yürüyüşü, 3. Geleneksel Kültür Şenliği ; Tıp Fakültesi tarafından Hemşireler Haftası kapsamında Hemşireler Haftası Balosu düzenlenmiştir. Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı tarafından düzenlenen Bahar Dinletileri ve Yıl Sonu Konserleri ile birlikte çeşitli gruplar ve sanatçılar tarafından şenlikler kapsamında konserler düzenlenmiştir. Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından üniversitemiz personeli için Bilim İnsanı Portalı ve Bilimsel Araştırma Projesi Otomasyonu toplantısı düzenlenmiştir Bilimsel Amaçlı Sempozyum, Konferans ve Çalıştay Etkinlikleri Üniversitemizde; Tıp Fakültesi tarafından 4. Pediatri Günleri Çocuklarda Alerjik Problemler, Meme Kanseri ve Tiroid Hastalıklarına Güncel Yaklaşımlar, Nükleer Tıp Tanı ve Tedavisinde Yenilikler ve 2. Bölgesel Genel Cerrahi Dahiliye Sempozyumu konulu sempozyum; XVII. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Ulusal Kongresi konulu kongre ile Tıp Radyoloji paneli yapılmıştır. Ziraat Fakültesi tarafından Tarım Öğretiminde 165. Yılı Kutlamaları konferansı düzenlenmiştir. Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Araştırma Uygulama Merkezi tarafından Belgelerin Işığında Ermeni Sorunu ve Hocalı daki Türk Soykırımı, Çanakkale Savaşları, Mehmet Âkif Ersoy un İstiklal Marşını Yazma Süreci, Mehmet Akif Ersoy u An(la)ma ve Kazım Karabekir in Türk Eğitim Tarihindeki Yeri konferansları ile Ermeni Meselesi ve Türk Dış Politikasına Etkileri paneli düzenlenmiştir. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından, Özürlülük ve Özürlü Hakları, Çocuklarda Gelişim ve Egzersiz ve Otizm ve Spor konulu konferanslar ile Mesnevi de İnsan ve Aşk konulu panel düzenlenmiştir. Eğitim Fakültesi tarafından Türkçe Öğretiminde Çağdaş Gelişmeler yapılmıştır. paneli ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. KAYNAKLAR... 4 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 4 Akademik personel niteliğinde beklenen düzey... 5 Bilgi

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2012 ÇANAKKALE

2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2012 ÇANAKKALE 2012 ÇANAKKALE Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 Çalışmadan, üretmeden, rahat yaşamayı alışkanlık haline Getirmiş toplumlar, önce haysiyetlerini; sonra Hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini

Detaylı

Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. değer üreten üniversite

Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. değer üreten üniversite Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ değer üreten üniversite DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 1. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile gerek öğrencilerin

Detaylı

1. İZLENEN YÖNTEM VE PLANLAMA SÜRECİ... 4 2. DURUM ANALİZİ... 9

1. İZLENEN YÖNTEM VE PLANLAMA SÜRECİ... 4 2. DURUM ANALİZİ... 9 İÇİNDEKİLER 1. İZLENEN YÖNTEM VE PLANLAMA SÜRECİ... 4 2. DURUM ANALİZİ... 9 2.1. Tarihi Gelişim... 9 2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi... 10 2.3. Kuruluşun Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerinin

Detaylı

Değerinize Değer Katar. tanıtım. kataloğu

Değerinize Değer Katar. tanıtım. kataloğu Değerinize Değer Katar 2014 tanıtım kataloğu üniversitesi Sizler, yani yeni Türkiye nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler... i Ekler Listesi... iv Kısaltmalar Listesi... vi Anadolu Üniversitesi EUA Özdeğerlendirme Ekibi... viii 1. Giriş... 1 2. Ulusal ve Kurumsal

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü

Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü İZMİR 2014 REKTÖRÜN SUNUŞU Otuz iki yıllık akademik deneyimiyle, genç ve dinamik bir yüksek öğretim kurumu yapısına

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2008-2012 1 İ Ç İ N D E K İ L E R No I. II. III. A. B. C. D. E. F. G. H. IV. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Açıklamalar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ GİRİŞ

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 203 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Burdur 203 "Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız." Mustafa

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2010

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2010 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2010 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2011 i NİSAN 2011 Ancak geleceği düşünebilen milletler, yaşamak ve ilerlemek imkânlarına kavuşurlar. Mustafa Kemal

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Tel: 0 282 250 15 00 Belgegeçer: 0 282 250 99 08 e-posta: strateji@nku.edu.tr Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ocak 2015 Tekirdağ 1

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını,

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2014

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Çiğli Ana Yerleşkesi 35620 İZMİR Tel: 0 232

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çanakkale 2015 Çalışmadan, üretmeden, rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar,

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2014 Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler Temmuz 2009 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç 1...3 Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek Sayfa Stratejik Amaç 2...

Detaylı

KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.kilis.edu.tr

KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.kilis.edu.tr KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Cumhuriyetimize vereceğimiz en büyük armağan, gençlerimizin

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Hazırlayanlar Şelale KARAŞAH Zekayi SAĞLAM Arş.Gör.Dr. Hülya CENGİZ Emrah Şükrü YANARDAĞ YTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Baskı: YTÜ

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI Mart 2015 MERSİN ÜNİVERSİTESİ Bilimin ve Çağdaşlığın Işığında Bir Dünya Üniversitesi 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI Mart 2015 İÇİNDEKİLER

Detaylı