MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011 i

2 İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ ÜNİVERSİTEMİZ ÖZDEĞERLENDİRME GİRDİLER (KAYNAKLAR) Öğrenci Niteliğinde Beklenen Düzey Akademik Personel Niteliğinde Beklenen Düzey İdari Personel Niteliğinde Beklenen Düzey Bilgi Teknolojileri ve Kaynaklarının (bilgisayar, internet, kitap, vb.) Yeterliliği İş Teknolojilerinin Yeterliliği Fiziksel Olanakların Yeterliliği Temin Edilen Hizmetlerin Yeterliliği Mali Kaynakların Yeterliliği GİRDİLER (PAYDAŞLARLA İLİŞKİLER) Öğrenciler ile İlişkilerin Yeterliliği Yükseköğretim Alanında Ulusal İlişkilerin Yeterliliği Yükseköğretim Alanında Uluslararası İlişkilerin Yeterliliği Sanayi ile İlişkilerin Yeterliliği Toplum ile İlişkilerin Yeterliliği Sosyal ve Kültürel Amaçlı Etkinlikler Konser, Dinleti, Şenlik ve Tanıtım Amaçlı Etkinlikler Bilimsel Amaçlı Sempozyum, Konferans, Çalıştay Etkinlikleri İstihdam, Fuar, Mesleki Eğitim Amaçlı Etkinlikler Sürekli Eğitim Merkezi Eğitim Faaliyetleri ve Hizmet İçi Eğitimler Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerin Yeterliliği Mezunlar ile İlişkilerin Yeterliliği Çalışanlar ile İlişkilerin Yeterliliği KURUMSAL ÖZELLİKLER Öğretim Elemanı Sayısı ve Yeterliliği İdari Personel Sayısı ve Yeterliliği Çalışanların Yaş Ortalamaları ve Yeterliliği Çalışanların Kadın-Erkek Dağılımının Değerlendirilmesi ve Yeterliliği Akademik Personelin Ortalama Unvan Düzeyi İdari Personelin Eğitim Düzeyi Akademik Birimlerin Program Sayıları ve Yeterliliği EĞİTİM ÖĞRETİM SÜREÇLERİ ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME (BİLGİ ÜRETME) SÜREÇLERİ UYGULAMA ve HİZMET SÜREÇLERİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011 ii

3 3.7. İDARİ SÜREÇLER ve DESTEK SÜREÇLERİ Personel Hizmetlerinin Yeterliliği İdari (İhale, temizlik, ulaşım vb.) Hizmetlerin Yeterliliği Bütçe Süreç ve Hizmetlerinin Yeterliliği Öğrencilere Sunulan Akademik Hizmetlerin Yeterliliği Kütüphane ve Dokümantasyon Hizmetlerinin Yeterliliği Yapı ve Çevre Hizmetlerinin Yeterliliği Teknik Destek Hizmetlerinin Yeterliliği Bilgi İşlem ve Haberleşme Desteğinin Yeterliliği Hukuk Destek Hizmetlerinin Yeterliliği Basın ve Halkla İlişkiler Hizmetlerinin Yeterliliği Sağlık Hizmetlerinin Yeterliliği Kültür ve Sosyal Hizmetlerin Yeterliliği Spor Hizmetlerinin Yeterliliği Burs Olanak ve Hizmetlerinin Yeterliliği Yurt Olanak ve Hizmetlerinin Yeterliliği Öğrenci Bilim, Kültür ve Sanat Topluluklarının Yeterliliği Uluslararası Ofis Hizmetlerinin Yeterliliği Öğrenci Kariyer Hizmetlerinin Yeterliliği Staj Destek Hizmetlerinin Yeterliliği Öğrenci Konseylerine Sağlanan Hizmetlerin Yeterliliği Üniversite Adaylarına Yönelik Tanıtım Çalışmalarının Yeterliliği YÖNETSEL (YAPISAL) ÖZELLİKLER YÖNETSEL (DAVRANIŞSAL) ÖZELLİKLER ÇIKTILAR/SONUÇLAR Kurumsal Niteliklerle İlgili Gelişmelerin Yeterliliği Öğrenci Yeterliliği Araştırma ve Geliştirme Sonuçlarının Yeterliliği Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri Yeterliliği Yönetsel Faaliyetler Yeterliliği İdari Faaliyetler Yeterliliği YÜKSEKÖĞRETİM MİSYONUNU BAŞARMA PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011 iii

4 TABLOLARIN LİSTESİ Tablo Yılı Mezun Bilgileri... 5 Tablo 2. Yıllara Göre Yayın (SCI, SSCI ve AHCI) Sayıları... 6 Tablo 3. Gerçekleşen Toplam Bütçe ve Harcamalar Tablo 4. Araştırma Harcamaları (TL) Tablo 5. Araştırma Harcamaları ile Araştırma Harcamalarının Toplam Bütçeye Oranı (TL) Tablo 6. Öğrenci Topluluklarına Üye Öğrenci Sayıları ve Değişim Oranı Tablo 7. Akademik Personel Unvan Düzeyi Tablo 8. Yıllar İtibariyle İdari Personel Sayısı Tablo 9. İdari Personel Kadro Durumları Tablo Fakülte Lisans Programları Tablo Yüksekokul Lisans Programları Tablo Meslek Yüksekokul Ön Lisans Programları Tablo Yüksek Lisans Programları Tablo 14. MKÜ Ağırlıklı Öğrenci ve Öğretim Elemanı Dağılımları (2009, 2010 ve 2011) ŞEKİLLERİN LİSTESİ Şekil 1. Yayın (SCI, SSCI ve AHCI) Sayısı... 6 Şekil 2. İdari Personel Sayısı... 7 Şekil Yılı İdari Personel Eğitim Durumu... 7 Şekil 4. Öğrenci Topluluklarına Üye Öğrenci Sayıları Şekil ve 2011 Yıllarına Ait Akademik Personel Dağılımları Şekil 6. İdari Personel Sayısı (Kadrolu ve Sözleşmeli) Oranı Şekil 7. Akademik Personel Yaş Dağılımı Şekil 8. İdari Personel Yaş Dağılımı EKLER EK 1: MKÜ 2011 Performans Göstergeleri Tablosu. 46 EK 2: MKÜ 2011 Özdeğerlendirme Memnuniyet Anketi Sonuçları.. 55 ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011 iv

5 AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME KURULU Prof. Dr. Hüsnü Salih GÜDER Prof. Dr. Hüseyin GÖZÜBENLİ Prof. Dr. Ertuğrul BALTACIOĞLU Prof. Dr. İlhan ÜREMİŞ Prof. Dr. Ergül YAŞAR Doç. Dr. Hüseyin KORKMAZ Doç.Dr. Eyyüp COŞKUN Doç.Dr. Veysel EREN Yrd.Doç.Dr. Sedat MOTOR Yrd.Doç.Dr. Cem ZEREN Yrd.Doç.Dr. Ahmet BALCI Yrd.Doç.Dr. Yaşar SALCI Öğr. Gör. Osman SARAÇOĞLU Öğr. Gör. Demet Dönmez ORHAN Kasım TUNCER Rektör / Kurul Başkanı Rektör Yrd./ Üye Mühendislik Fakültesi Dekanı/ Üye Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü/ Üye Payas Meslek Yüksekokulu Müdürü/Üye Genel Sekreter Vekili/ Üye Cemil Meriç Düşünce ve Kültürel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü/ Üye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Elemanı/ Üye Hatay Sağlık Yüksekokulu Müdürü/ Üye Tıp Fakültesi Öğretim Elemanı/ Üye Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanı/ Üye Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Elemanı/ Üye Sivil Havacılık Yüksekokulu Öğretim Elemanı/ Üye Yayladağı Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı/ Üye Öğrenci Konseyi Başkanı/ Üye ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011 v

6 1. ÖNSÖZ Özdeğerlendirme, kurumların faaliyetlerinin ve iş sonuçlarının bir yönetim modelini esas alarak kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak gözden geçirilmesi olarak tanımlanmakta olup, 2005 yılında yayınlanan Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği ile birlikte yükseköğretim kurumlarının eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin geliştirilmesi, bağımsız "dış değerlendirme" süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması konusundaki çalışmaları içeren bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversitemiz Özdeğerlendirme çalışmaları Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu tarafından yürütülmektedir. Özdeğerlendirme çalışmalarını Rektör Prof. Dr. Hüsnü Salih GÜDER başkanlığında tüm akademik ve idari birimlerle işbirliği içinde yürüten Kurul, Yükseköğretim Kurulunun ilgili yönetmeliği ve Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK) tarafından hazırlanan rehbere uygun olarak 2011 yılı Özdeğerlendirme raporunu hazırlamıştır. Özdeğerlendirme sürecinde öncelikle tüm akademik ve idari birimlerimizden YÖDEK rehberinde mevcut bulunan Performans Göstergeleri tablosundaki verilerle ilgili istatistiki bilgiler derlenmiş; akademik ve idari personel ile öğrencilerimize Memnuniyet Anketleri uygulanmıştır. Derlenen istatistiki bilgiler ile uygulanan anketlerin sonuçları temel alınarak Özdeğerlendirme Raporu hazırlanmıştır. Özdeğerlendirme Raporu, ilgili ve yetkili kurullarda incelenerek; kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, süreçlere ait geliştirilmeye açık alanlarda hizmetten yararlanan kesimlerin beklentilerine uygun olarak yasa ve yönetmelikler çerçevesinde tedbirlerin alınması, stratejilerin belirlenmesi için bir başlangıç noktası oluşturması, üniversitemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda yayımlanmış olan Stratejik Planıyla uyumlu, ölçülebilir somut göstergeler ortaya çıkarılmasına olanak sağlayacağı öngörülmektedir. Prof. Dr. Hüsnü Salih GÜDER Rektör ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

7 2. ÜNİVERSİTEMİZ Uygarlık beşiğinin kucağı olan Hatay da doğup bilime ve hoşgörüye açılan kapıların ardında yansıttığı birikimleri, tarihsel sorumlulukları, dinamik gençliği, hedefleri ve ruhuyla aynı zamanda bir kültür evi olan Mustafa Kemal Üniversitesi, Yüce Önder Atatürk ün aramızdan ayrıldığı gün ile kuruluşunu ebedileştirdiği 10 Kasım 1992 den itibaren bilim ışığı altında, çağdaş, demokratik, adını gururla taşıyarak koruduğu ve payidar kıldığı Atatürk ilke ve inkılâplarını özümseyen ve geleneksel değerlerle evrensel değerleri birleştiren bir anlayışla, başta bölgesi olmak üzere Türkiye nin de kalkınmasına katkıda bulunan genç ve dinamik bir üniversitedir. Keşfetmeye dayalı katılımcı eğitim modelini benimsemiş olmanın yanı sıra, bulunduğu bölgenin ve ülkenin sosyoekonomik yönden gelişimine öncülük eden, üstlendiği görevler ve sağladığı kazanımlarla, Türkiye Cumhuriyeti nin temel kurumlarından biri olma görevini en iyi şekilde yerine getiren Üniversitemiz; bilim ve eğitim dünyasına açıldığında 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu olmak üzere 3 birimden ibaret iken, sürekli gelişen iç dinamikleriyle aradan geçen 19 yıllık süreçte yeni birimlerin eklenmesiyle, sadece nicel anlamda değil nitelik olarak da büyümüş; çağdaş üniversite kimliği içinde, çatısı altındaki 12 Fakülte, 3 Enstitü, 6 Yüksekokul, 1 Konservatuvar, 18 Meslek Yüksekokulu, 18 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile 58 birimli bir yükseköğretim kurumuna dönüşmüştür. Hoşgörünün başkenti olan Antakya şehrine 10 km. uzaklıkta bulunan Tayfur Sökmen Yerleşkemizde; yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim veren Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri; Eğitim, Fen Edebiyat, Güzel Sanatlar, İktisadi ve İdari Bilimler, Tıp, Veteriner, Ziraat, Diş Hekimliği ve İletişim Fakülteleri ile yine aynı yerleşkemizde yer alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu birimleriyle akademik hizmetlerini yerine getirmektedir. Üniversitemiz; bilişim alanındaki yeni gelişmelere önemli katkılarda bulunabilmek amacıyla Bilişim Teknolojisi Yüksekokulu nu da birimlerimize katarak içinde bulunduğumuz bilgi çağının gereği olan adaptasyonu sağlama yolunda ciddi adımlar atmaktadır. Kaliteli hizmet anlayışını görev edinen üniversitemiz, kuruluş süreci içerisindeki Teknoloji ve Barbaros Hayrettin Denizcilik Fakülteleriyle bölge ve ülkemiz ekonomisinde büyük payı bulunan imalat sektöründen ve deniz kaynaklarından daha fazla yararlanmak adına önemli bir rol üstlenmiştir. ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

8 Antakya merkezde Mimarlık Fakültesi ve Hatay Sağlık Yüksekokulu; denizinin maviliğiyle büyüleyen ve sanayide öncü konumdaki İskenderun'da ise Mühendislik ve Su Ürünleri Fakülteleri, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile Sivil Havacılık Yüksekokulu; ayrıca il merkezimiz ve ilçelerimizin çoğunda yer alan Meslek Yüksekokulları yla da belirli bir mesleğe yönelik ara insan gücünü yetiştirmekte ve paydaşlarıyla kurduğu işbirliği projeleriyle geleceğimizin mimarı olan öğrencilerimize istihdam olanakları yaratmaktadır. Ülke olarak ihtiyaç duyduğumuz Ar-Ge ve yenilikçilik potansiyeline sahip olabilmemiz için, bir yandan eğitim-öğretimi desteklerken diğer yandan da özgün bilim araştırmaları yapan Araştırma ve Uygulama Merkezlerimiz; toplum ve bilim yararına faydalı sonuçlar üretmeye çalışarak dün olduğu gibi bugün de akademik yaşantımızın en önemli parçalarından birini ve üniversitemizin dinamizmini yaşatmakta ve yansıtmaktadır. Üniversitemiz; Farabi, Socrates, Leonardo da Vinci ve Erasmus programlarının aktif bir katılımcısı olarak Avrupa nın ve Türkiye nin seçkin üniversiteleriyle yapılan işbirliği çerçevesinde, öğretim elemanları ve öğrenci değişimleriyle yükseköğretimin kalitesini artırmayı ve üniversiteler arasında ülkeler arası işbirliğini teşvik etmeyi hedeflemektedir. Erasmus programı kapsamında 2011 yılı içerisinde 62 öğrencimiz öğrenim, 20 öğrencimiz de staj amacıyla yurt dışına gönderilmiş ve yine bu hedefler doğrultusunda yurtdışından da birçok öğrenci üniversitemize kabul edilmiştir. Farabi programı kapsamında ise giden öğrenci sayısı 67 olup, gelen öğrenci sayısı da 36 dır. YÖK ün yayınladığı son istatistiklere göre; üniversitemiz, uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayımlanan toplam yayın sayısı bakımından Türkiye deki devlet üniversiteleri içerisinde 26. sırada yer almaktadır. Hedefimiz ilk 10'da yer almaktır. Eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma çalışmalarının yanında Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanemiz, çağın en modern tıbbi cihazları ve teknolojisi ile donatılarak 550 yatak kapasitesine ulaşmış, hâlen 325 yatakla hizmet vermektedir. 18 profesör, 36 doçent, 76 yardımcı doçent, 150 araştırma görevlisi, 89 hemşireden oluşan deneyimli kadrosuyla 7 gün 24 saat çalışan modern bir hastane olarak, bölgemizin çok önemli bir ihtiyacı olan sağlık hizmetleri alanındaki boşluğu doldurmuş ve bölgemiz insanını dışa bağımlılıktan kurtarmıştır. Üniversitemiz, yürüttüğü her türlü Avrupa Birliği, NATO, TÜBİTAK, DPT, BAP ve benzeri destekli projelerle, başta bölgemizin olmak üzere ülkemizin tarım, sanayi, ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

9 sağlık ve eğitim sektörüyle diğer birçok sosyal ve kültürel alanda ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışmaktadır. Hızlı bir şekilde büyüyen Üniversitemiz, düzenlediği konferans, panel, sempozyum kongre gibi sadece bilimsel etkinliklerle değil; kültür ve sanat alanındaki faaliyetlerle birlikte sportif başarılarla da adından sıkça söz ettirerek Nevruz Bayramı ve bahar şenliklerinin coşkuyla kutlandığı, sosyal hayatın tüm renkliliğiyle yaşandığı sıcak bir yuvaya dönüşmüştür. Üniversitemiz, eğitim-öğretim yılı itibariyle 1023 akademik, 676 idari personel olmak üzere toplam personel ve öğrencisinden müteşekkil kararlı, çalışkan ve hoşgörülü kadrosuyla, güvenli bir ortamda, güç birliği, duyarlılık ve uyum içinde eğitim-öğretim hayatını sürdürmektedir. Sahip olduğu modern fiziki tesisler ve güçlü laboratuvarlar ile öğrencilerimize sunduğu sağlık, kültür ve spor alanlarındaki imkânları daha da artırmak için çalışmaktadır. Öğrencilerimizin barınma imkânlarının hızlı bir şekilde giderilmesi amacıyla Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu nca 1000 kişi kapasiteli çağdaş bir mimari ve donatıyla oluşan yeni yurtlarımız, eğitim-öğretim yılında hizmete girmiştir. Mustafa Kemal Üniversitesi, Hoşgörü ve Bilimin Adresi sloganıyla çıktığı yolda her geçen gün marka değerini arttırmaya devam etmektedir. ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

10 3. ÖZDEĞERLENDİRME 3.1. GİRDİLER (KAYNAKLAR) Öğrenci Niteliğinde Beklenen Düzey Üniversitemizde lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin YGS ve LYS puanları göz önüne alındığında, ortalama yerleştirme puanlarının bazı fakültelerde beklenen düzeye yakınken, diğerlerinde beklenen düzeyde olmadığı; yapılan kurum içi anket değerlendirmesine göre de programlara devam eden öğrenci niteliğinin beklenen düzeyin altında olduğu ve daha nitelikli öğrencileri kazanmak için çalışma yapılması gerektiği görülmüştür. Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin ALES puanlarının ve lisans mezuniyet notlarının ortalaması yüz puan üzerinden yüksek lisansta 67.36, doktorada ise dir. Enstitü Ana Bilim Dalları tarafından belirlenen başvuru koşullarını sağlayabilen adaylardan programlara kabul edilme oranı; yüksek lisansta % 44.88, doktorada ise % olup, başarılı öğrenciler lisansüstü programlara yerleştirilmektedir. Tablo Yılı Mezun Bilgileri Öğrenim Düzeyi Mezun Sayısı (Kişi) Not Ortalaması Ortalama Mezuniyet Süresi (Yıl) Ön Lisans ,5 Lisans ,5 Yüksek Lisans ,5 Doktora Toplam yılında mezun olan öğrencilerimizin genel not ortalamaları, ön lisans düzeyinde 2.77, lisans düzeyinde 2.85, yüksek lisans düzeyinde ve doktora düzeyinde olarak gerçekleşmiş olup, özellikle ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrenci seviyesinin iyileşmesi halinde mezuniyet not ortalamalarının artması beklenmektedir. Öğrencilerimizin ortalama mezuniyet süreleri, ön lisansta 2.5, lisansta 4.5, yüksek lisansta 2.5 ve doktorada 5 yıl olup, uygun görülen eğitim süresine yakındır. Bu durum eğitim süreçlerimizin verimli olduğu şeklinde değerlendirilebilir Akademik Personel Niteliğinde Beklenen Düzey Üniversitemizde görev yapan 1023 akademik personelin 66 sı profesör, 99 u doçent, 341 i yardımcı doçent, 223 ü öğretim görevlisi, uzman ve okutman, 294 ü ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

11 ise araştırma görevlisi olup, ortalama 28 öğrenciye bir akademik personel düşmektedir. Fakültelerimiz akademik personel sayısı ve niteliği bazı bölümlerde beklenen düzeyin altında olmakla birlikte, genel olarak beklenen düzeyin üzerindedir. Ancak, ön lisans programlarının yürütüldüğü meslek yüksekokullarında akademik personel sayısı beklenen düzeyin altında olup, geliştirilmesi gerekmektedir. Üniversitemiz akademik personeli tarafından öğretim faaliyetlerine ek olarak, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen projeler yürütülmekte, bu çalışmalar sonucunda üretilen yayınlar, ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmaktadır yılında SCI, SSCI ve AHCI indekslerine giren dergilerde toplam 334 makale yayınlanmıştır. Tablo 2. Yıllara Göre Yayın (SCI, SSCI ve AHCI) Sayıları Yayın (SCI, SSCI ve AHCI) Sayısı Şekil 1. Yayın (SCI, SSCI ve AHCI) Sayısı Bunların yanında, üniversitemiz akademik personeli tarafından çeşitli alanlarda bilirkişilik ve danışmanlık hizmetleri de yürütülmektedir İdari Personel Niteliğinde Beklenen Düzey Üniversitemiz birimlerinde genel idari hizmetler, teknik hizmetler, yardımcı hizmetler ve sağlık hizmetleri grubunda çalışan 676 idari personelimiz bulunmaktadır. ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

12 Şekil 2. İdari Personel Sayısı Şekil Yılı İdari Personel Eğitim Durumu Üniversitemizde görev yapan idari personelden 32 si ilköğretim; 150 si lise, 199 u ön lisans, 272 si lisans ve 22 si yüksek lisans ve 1 i de doktora mezunudur. Görev yapmakta olan personelle birlikte, yeni atanan personellerin yapacakları işe yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmek; diğer kurumlardan gelen personellerin de üniversitemizdeki çalışma düzenine yönelik uyum sorunlarını gidermek amacıyla hizmet içi eğitim programları düzenlenmektedir. Bu çerçevede, personelimize 2011 yılı içerisinde, 2 hizmet içi eğitim verilmiş olup, bunlardan biri; Yönetici Eğitim Kursu konulu Hizmet İçi Eğitime 37 Fak./YO Sekreteri ile 14 Şube Müdürü katılmış olup, eğitim 43 saat uygulanmıştır, ikinci olarak Koruma Güvenlik Görevlileri Eğitimi konulu olup eğitime 58 kişi katılmış olup, eğitim 51 saat uygulanmıştır. Buna ilaveten Aday Memur Eğitimi 33 kişinin katılımıyla temel, hazırlayıcı ve staj şeklinde tamamlanmıştır yılı içerisinde, İhale Genel Mevzuatı ve Doğrudan Temin Yöntemiyle Satın Alma Eğitimi konularında 4 hizmet içi eğitim Hazırlayıcı Eğitim ve Uygulama Eğitimi planlanmaktadır. ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

13 Bilgi Teknolojileri ve Kaynaklarının (Bilgisayar, internet, iletişim, kitap, yayın vb.) Yeterliliği Üniversitemizin bilgi teknolojileri ve kaynakları, tüm birimlerimizin ihtiyacını karşılamaktadır. Üniversitemiz birimleri, TÜBİTAK-ULAKBİM üniversiteler arası akademik ağına ve internete bağlıdır. Kütüphanemizde, basılı ve elektronik olarak yayın takip edilmektedir. Basılı ve elektronik olarak toplam kitap sayımız dır. Haftalık ortalama 45 saat hizmet veren kütüphanemizde; veri tabanlarının kapsadığı yabancı dergi sayısı , otomasyon sistemindeki kitap sayısı , abone olunan veri tabanı sayısı 17, elektronik kitap koleksiyonu (Ebrary, Hiperkit) , abone olunan dergi sayısı 66, bağış dergi sayısı 577 dir yılı itibariyle öğrenci başına 2,88 kitap düşmektedir. Kütüphanemiz, üniversite eğitimi ve akademik araştırmalar için gerekli olan materyalleri sağlamakta; kullanıcılara en yararlı, en hızlı şekilde ve son teknoloji ile hizmet vermektedir. Yayınlara erişim, kaynak taraması, kitap rezervasyonu, süre uzatma gibi işlemler internet üzerinden yapılabilmektedir. Kütüphanemizde öğrencilerin ve akademik personelin kullanımına açık internet erişimli 100 bilgisayar bulunmaktadır. Üniversitede personelimizin kullanımına açık kişi başına bir bilgisayar bulunmaktadır. Üniversitemizin tüm personeli ve öğrencileri, internet erişimine sahiptir yılında Devlet Malzeme Ofisi nden 720 dizüstü ve 630 masa üstü bilgisayar alımı yapılmıştır. Ayrıca, birimlerimizde kablosuz ağ ile internet erişimi sağlanmaktadır. Üniversitemizdeki maksimum internet bağlantı kapasitesi 250 Mbps (toplam çıkış), 80 Mbps (merkez çıkış) dır İş Teknolojilerinin Yeterliliği Üniversitemiz eğitim ve araştırma laboratuvarları, teknolojik altyapı bakımından beklenen düzeye yakın olmakla birlikte, özellikle laborant ve teknik personel yönünden geliştirilmesi gerekmektedir. Teknik destek ve hizmet birimlerimizin de personel ve teknik alt yapı bakımından istenen düzeye ulaşması için çalışma yapılması gerekmektedir Fiziksel Alanların Yeterliliği Eğitim binalarımızın toplam alanı m 2 dir. Derslik ve laboratuvar alanımız ise m 2 olup, öğrenci başına 3,57 m 2 eğitim alanı düşmektedir. Kantin ve kafeterya alanımız m 2 olup öğrenci başına 0,86 m 2 kantin ve kafeterya alanı düşmektedir. Üniversite merkez kütüphanemiz, 2700 m 2 ile öğrencilerimize hizmet ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

14 vermektedir. Kütüphanemizde 67 kişilik toplantı salonu, 166 kişilik çalışma salonu, 100 bilgisayara sahip internet salonu kullanıcıların hizmetindedir yılında Üniversitemize ait m 2 kapalı alana sahip 40 odalı öğrenci yurdundan yararlanan öğrenci sayısı 120 kız, 40 erkek olmak üzere toplamda 160 kişidir. Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu yla birlikte yurt hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayımız dur. Ayrıca, üniversitemizi ziyaret eden akademik ve idari personele tahsis edilen 58 kişi kapasiteli 120 m 2 kapalı alana sahip 5 katlı bir misafirhane bulunmaktadır. Üniversitemiz personelinin kullanımına tahsis edilmiş toplam m 2 kapalı alana sahip 64 adet lojman bulunmaktadır. Merkez kampüste 1 adet merkez öğrenci yemekhanesi (1.000 m 2 ) ve 1 adet personel yemekhanesi (550 m 2 ) hizmet vermektedir. Üniversitemize ait 28 çocuk kapasiteli 180 m 2 lik bir kreş mevcut olup, idari ve akademik personel çocukları bu imkândan yararlanabilmektedir. Atatürk Konferans Salonu muz 1 adet 400 ve 2 adet 186 kişi kapasiteli üç salona sahip olup toplamda 772 kişilik koltuk kapasitesine sahiptir yılında hizmete giren kapalı spor salonumuz ise 167 si engelli olmak üzere toplamda kişiye m 2 lik bir alanla hizmet vermektedir. Üniversitemiz merkez kampüste ve ilçelerde bulunan diğer birimlerde ihtiyaç duyulan bakım-onarım faaliyetleri yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Birimlerdeki öğrenci sayılarındaki artışa bağlı olarak, yeni kurulan fakülteler için ihtiyaç duyulan fiziki alanların proje çalışmaları yapılmış, 2011 yılı içerisinde uygulamaya alınmış olan eğitim alanı için toplam m 2, sosyal alan için ise m 2 kapasiteli inşaat işleri sürmektedir. Bazı projelerin ise 2012 yılı içerisinde uygulamaya alınması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır Temin Edilen Hizmetlerin Yeterliliği Üniversitemizde günlük yaşama yönelik her türlü hizmet, kampüs alanı içinde kendi olanaklarımız veya özel sektör aracılığıyla verilmektedir. Temizlik ve bakım onarım hizmetleri ihale yöntemi ile hizmet alımı şeklinde yapılmaktadır. Öğrenciler ile personelin yeterli ve dengeli beslenmelerini sağlayabilmek ve beslenme hizmetlerini kaliteli bir şekilde sunabilmek için, besinlerin merkez yemekhanesine girişinden, yemeğe dönüştürülüp servis yapılmasına kadar geçen her safhada denetleme yapılmaktadır. Üniversitemiz personeline ve I. öğretim öğrencilerine öğle yemeği, II. öğretim öğrencilerine de akşam yemeği hizmeti gıda mühendislerinin kontrol ve denetiminde, günlük enerji ve besin maddeleri ihtiyacı doğrultusunda, kalori hesaplamaları yapılarak verilmektedir. ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

15 TL MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2011 yılında Üniversitemizin merkez kampüsü ile ilçelerde bulunan birimlerimizin çevre ve binalarının genel temizliği için 102 kişilik hizmet alımı gerçekleştirilmiştir yılında Üniversitemizin Rektörlük ve Tayfur Ata Sökmen Kampüsü ile kampüs alanı dışındaki Fakülte ve Meslek Yüksekokullarının güvenlik hizmeti 167 kişi ile hizmet alımı şeklinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma Uygulama Hastanesi döner sermaye işletmesi tarafından Hastane hizmetlerine yönelik olarak ayrı bir güvenlik hizmeti alımı yapılmaktadır. Diğer birimlerin güvenlik hizmetleri mevcut güvenlik elemanlarımızca sağlanmaktadır yılında Üniversitemiz idari ve akademik personelinin Tayfur Ata Sökmen Kampüsü ne ulaşımı için kiralama hizmet alımı yöntemi ile servis hizmeti sağlanmıştır Mali Kaynakların Yeterliliği Tablo 3 de üniversite bütçesinin yıllar içindeki değişimi görülmektedir. Bütçe değerleri, gerçekleşen harcamalar esas alınarak hesaplanmıştır. Tablolar incelendiğinde, toplam bütçe harcamaları içinde eğitim ve araştırma için ayrılan payın düşük olduğu, bu payın artırılması gerektiği görülmektedir. Tablo 3. Gerçekleşen Toplam Bütçe ve Harcamalar Kalemler Personel Giderleri 2. Sosyal Güvenlik Giderleri , , , , , , Mal ve Hizmet Giderleri , , , Cari Transfer Giderleri 2.236, , , Sermaye Giderleri , , , Eğitim Giderleri , , , Sağlık Giderleri , , , Tekn. Araştırma Giderleri , , Spor Giderleri 2.713, , Proje Sermaye Transfer , ,149 Toplam Bütçe (Harcama) , , ,841 ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

16 Tablo 4. Araştırma Harcamaları (TL) Harcamalar TÜBİTAK Proje Harcaması , ,01 BAP ve DPT Proje Harcaması , ,54 FARABİ , ,12 ERASMUS , ,40 SANTEZ ve DOĞAKA ,70 AB Proje Harcaması , ,00 Toplam Harcama , ,49 Tablo 5. Araştırma Harcamaları ile Toplam Bütçeye Oranı (TL) Gelirler ve Harcamalar Toplam Bütçe , ,00 Döner Sermaye , ,65 TÜBİTAK Projeleri , ,01 BAP ve DPT Projeleri , ,54 FARABİ , ,12 ERASMUS , ,40 SANTEZ ve DOĞAKA ,70 AB Proje Harcaması , ,00 Toplam Harcama , ,14 Araştırma Harcaması , ,49 Oran (Araş. / Top. Harcama) % 3.1 % 3.8 ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

17 3.2. GİRDİLER (PAYDAŞLARLA İLİŞKİLER) Öğrenciler ile İlişkilerin Yeterliliği Üniversitemizde faaliyet gösteren 48 öğrenci topluluğu bulunmaktadır. Bu topluluklar tarafından çeşitli etkinlikler düzenlenmekte ve bu etkinlikler üniversite yönetimi tarafından desteklenmektedir. Yıl içerisinde topluma katkı amaçlı düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel etkinliklere öğrencilerin katılımı teşvik edilmektedir. Öğrenci topluluklarına üye öğrenci sayıları önceki yıllara göre artış göstermektedir. Tablo 6. Öğrenci Topluluklarına Üye Öğrenci Sayıları ve Yıllara Göre Değişim Oranı Değişim Oranı Kız % Erkek % TOPLAM % Kız Erkek Şekil 4. Öğrenci Topluluklarına Üye Öğrenci Sayıları Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız tarafından her yıl öğrencilerimize yemek yardımı yapılmaktadır yılında Fakülte/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerimizden öğrenciye yemek bursu sağlanmıştır. Ayrıca, 2011 de meydana gelen Van depremi nedeni ile ikametgâhı Van da bulunan öğrencilerimize de yemek yardım bursu verilmiştir. Öğrencilerimiz için bilimsel, sosyal ve kültürel alanlarda çeşitli etkinlikler ve aktiviteler düzenlenerek, üniversiteye adaptasyonları ve diğer öğrencilerle kaynaşmaları sağlanmaktadır. Her sene üniversitemiz tarafından Nevruz Bayramı kutlamaları, dönem açılış programları, önemli günleri anma törenleri, kültür-sanat ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

18 haftası, bahar şenlikleri, çeşitli konserler, seminerler, söyleşiler ve öğrenci toplulukları tarafından çeşitli faaliyetler düzenlenmektedir Yükseköğretim Alanında Ulusal İlişkilerin Yeterliliği 2547 Sayılı kanunun 35. maddesi ve Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında farklı üniversitelerde görevlendirilen 61 araştırma görevlimiz bulunmaktadır. Ortak lisansüstü programlar yürütmek amacıyla farklı üniversitelerle protokoller yapılmış ve bu programların açılması için çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca, 2011 yılında yapılan ÜNİP toplantısında, Üniversitemizin Üniversitelerarası İşbirliği Programı kapsamına alınmasına karar verilmiştir. Bu programlar sayesinde üniversitemiz ile farklı üniversiteler arasındaki mevcut ilişkilerin daha da artması sağlanmış olacaktır Yükseköğretim Alanında Uluslararası İlişkilerin Yeterliliği Üniversitemiz, Erasmus programı çerçevesinde; Almanya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsviçre, İtalya, Litvanya, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan gibi ülkelerde bulunan 79 yabancı üniversite ile iş birliği yapmış ve bu program çerçevesinde öğrenci ve öğretim elemanı haraketliliği yıldan yıla artış göstermektedir. Bununla birlikte, çeşitli konularda Tottori University (Japonya), Central Michigan University (ABD), Taipei Medical University (Taiwan), National Pingtung University of Science and Technology (Taiwan), National Taipei University of Technology (Taiwan), Aalen Applied Sciences University (Almanya), Texas Pan American University (ABD) ve Tishreen University (Suriye) gibi üniversitelerle uluslararası işbirliklerimiz mevcuttur. Ayrıca, yurtdışındaki üniversitelerle AB destekli ortak araştırma projeleri yürütülmektedir Sanayi ile İlişkilerin Yeterliliği Üniversitemizde, Üniversite-Sanayi işbirliği için her alanda nitelikli araştırıcı kitlesinin verimli çalışabileceği ortamı sağlayacak; dışarıdan temin edilen her türden Ar-Ge, teknoloji transferi ve yenilikçilik hizmetlerini etkin, ekonomik ve hızlı bir biçimde temin edebilecek; yurtiçi/yurtdışı araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği sağlayacak Mustafa Kemal Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (MÜSİGEM) nin kurulum çalışmaları ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

19 tamamlanarak Resmi Gazetede yayınlanmak üzere gönderilmiştir yılı içerisinde başta Hatay Valiliği olmak üzere İlçe Kaymakamlıkları, İlçe Belediyeleri, İl Müdürlükleri, MKÜ Kurma ve Yaşatma Vakfı, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, İskenderun Deniz Ticaret Odası, Antakya Organize Sanayi Bölgesi, DOĞAKA, TKDK, Antakya Ticaret Borsası, HASİAD, HAGİAD, İSGİAD ve Hatay ın önde gelen sanayicilerinin de katıldığı Sektörel İşbirliği Toplantısı üniversitemiz tarafından düzenlenmiştir. Teknokent kurulum çalışmaları iki bölge olarak (Tayfur Sökmen Kampusu ve İskenderun Kampusu) başlatılmıştır. Üniversite-Sanayi ilişkilerinde önemli bir rol üstlenen Teknokent kurulumu ile çalışmaların ivme kazanması beklenmektedir Toplum İle İlişkilerin Yeterliliği Sosyal ve Kültürel Amaçlı Etkinlikler 2011 yılı içerisinde 5000 Kadına Kemik Okulu projesi kapsamında Osteoporoz konusunda konferans verilmiş ve kemik taraması yapılmıştır. Eğitim Fakültesi ve Hassa MYO tarafından Ağaç Dikimi ve Fidan Dikimi etkinliği gerçekleştirilmiştir. İskenderun Turizm Otelcilik YO tarafından Hatay ın Yöresel Yemekleri Yarışması düzenlenmiştir. Mühendislik Fakültesi tarafından 2. Geleneksel Maket Köprü Yarışması, Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım, Tedavi ve Kurtarma Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEKİYM) tarafından Caretta caretta ların Denize Bırakılması etkinliği gerçekleşmiştir. Ziraat Fakültesi tarafından 3. Hasat Bayramı, Veteriner Fakültesi tarafından Dünya Veteriner Hekimler Günü ve Süt Koşusu düzenlenmiştir. Mühendislik Fakültesi Etli Pide Şenlikleri, Güneş Arabası sergisi düzenlemiştir. Güzel Sanatlar Fakültesi ise; Bağımlılık Yapan Maddeler Sergisi, Mezuniyet Sergisi, Karma Fotoğraf Sergisi, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı ; İskenderun Meslek Yüksekokulu tarafından El Sanatları Sergisi düzenlenmiştir. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından Judo Kulübü, Minik Kızlar ve Yıldız Erkekler Takımı Hatay Şampiyonası sportif faaliyeti ile Hoş Geldin Yemek Partisi ve Bocce Şampiyonası düzenlenmiştir. Rektörlüğümüz tarafından gerçekleştirilen etkinlikler ise Hatay Dağ Ceylanlarını Gözlem Etkinliği, Bağışlanan Araçların Hizmete Alım Töreni, Her Eve Bir Atölye projesinin kermes programı, İktisat Fakültesi Ek Derslik Binası Temel Atma Töreni, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Cemil Meriç Düşünce ve Kültürel Çalışmalar ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

20 Uygulama ve Araştırma Merkezi Açılışı, 3. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi Açılışı, Spor Müsabakaları Ödül Töreni, Yuva ve Anaokulu Öğrencileri Mezuniyet Töreni, Büyük Âşıklar Belgeseli Galası, Kültür ve Turizm Bakanımız Ertuğrul Günay a Fahri Bilim Doktoru Unvanı Verilmesi Töreni dir. Ayrıca Prof. Dr. Üstün Dökmen, Üniversitemizde bir konferans vermiştir Konser, Dinleti, Şenlik ve Tanıtım Amaçlı Etkinlikler 2011 yılı içerisinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Bahar Şenlikleri Yürüyüşü, 3. Geleneksel Kültür Şenliği ; Tıp Fakültesi tarafından Hemşireler Haftası kapsamında Hemşireler Haftası Balosu düzenlenmiştir. Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı tarafından düzenlenen Bahar Dinletileri ve Yıl Sonu Konserleri ile birlikte çeşitli gruplar ve sanatçılar tarafından şenlikler kapsamında konserler düzenlenmiştir. Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından üniversitemiz personeli için Bilim İnsanı Portalı ve Bilimsel Araştırma Projesi Otomasyonu toplantısı düzenlenmiştir Bilimsel Amaçlı Sempozyum, Konferans ve Çalıştay Etkinlikleri Üniversitemizde; Tıp Fakültesi tarafından 4. Pediatri Günleri Çocuklarda Alerjik Problemler, Meme Kanseri ve Tiroid Hastalıklarına Güncel Yaklaşımlar, Nükleer Tıp Tanı ve Tedavisinde Yenilikler ve 2. Bölgesel Genel Cerrahi Dahiliye Sempozyumu konulu sempozyum; XVII. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Ulusal Kongresi konulu kongre ile Tıp Radyoloji paneli yapılmıştır. Ziraat Fakültesi tarafından Tarım Öğretiminde 165. Yılı Kutlamaları konferansı düzenlenmiştir. Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Araştırma Uygulama Merkezi tarafından Belgelerin Işığında Ermeni Sorunu ve Hocalı daki Türk Soykırımı, Çanakkale Savaşları, Mehmet Âkif Ersoy un İstiklal Marşını Yazma Süreci, Mehmet Akif Ersoy u An(la)ma ve Kazım Karabekir in Türk Eğitim Tarihindeki Yeri konferansları ile Ermeni Meselesi ve Türk Dış Politikasına Etkileri paneli düzenlenmiştir. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından, Özürlülük ve Özürlü Hakları, Çocuklarda Gelişim ve Egzersiz ve Otizm ve Spor konulu konferanslar ile Mesnevi de İnsan ve Aşk konulu panel düzenlenmiştir. Eğitim Fakültesi tarafından Türkçe Öğretiminde Çağdaş Gelişmeler yapılmıştır. paneli ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011 i İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ... 1 2. ÜNİVERSİTEMİZ... 2 3. ÖZDEĞERLENDİRME....5 3.1. GİRDİLER (KAYNAKLAR)... 5 3.1.1. Öğrenci Niteliğinde Beklenen Düzey... 5 3.1.2. Akademik Personel

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2011 BİLİMSEL SOSYAL KÜLTÜREL ETKİNLİKLER ALMANAĞI T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER Muhabir: Selay DEVRİM Fotoğraf: Talip KÖLEOĞLU

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 i MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HATAY 2013 İÇİNDEKİLER 1.ÖN SÖZ... 10 2. ÜNİVERSİTEMİZ... 11 3. ÖZ DEĞERLENDİRME... 13 3.1. GİRDİLER (KAYNAKLAR)...

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 Ön lisans programlarına sınavlı veya sınavsız geçişle yerleşen tüm

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri STRATEJİK AMAÇLAR Eğitim-Öğretim Stratejik Amaçları STRATEJİK HEDEFLER Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri Tablolar 1.1 Akademik kadro ihtiyacı olan birimlerdeki kadro eksikliğinin 2019 yılına kadar kademeli

Detaylı

ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU [MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ]

ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU [MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ] 2014 ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU [MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ] 1 MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI ÖZ DEĞERLENDĠRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HATAY 2015 2 İçindekiler I.ÖN SÖZ... 8 II. AKADEMİK

Detaylı

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 1 Önlisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Orta öğretim başarı puanlarının ortalaması 152.43

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik

Detaylı

2016-2017 www.bilecik.edu.tr Genel Bilgiler Üniversitemiz, 104.057 m 2 kapalı alan, 24.212 m 2 açık alanda spor tesisleri olmak üzere toplam 741.248 m 2 kampüs alanına sahiptir. 485 Akademik Personelimizle

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 AKADEMİK BİRİMLERİMİZ 13 FAKÜLTE 3 ENSTİTÜ 5 YÜKSEKOKUL 1 KONSERVATUAR FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ( Kuruluş: 1992 ) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ( Kuruluş: 1992 ) ZONGULDAK

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi, 2011-2012

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BANDIRMA-2016 A. KURUM HAKKINDA BİLGİLER İletişim Bilgileri İsim Görevi Adres Telefon E-posta adresi Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR Rektör Yeni

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Performans Göstergeleri 2008

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Performans Göstergeleri 2008 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Performans Göstergeleri 2008 G7: Öğretim elemanı (Prof, Doç, Yrd.Doç, Öğr.Gör., Okutman, Arş.Gör., Uzman) başına düşen döner

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 21280 Kampus/DİYARBAKIR Tlf.: 0 (412) 248 80 20 Faks: 0 (412) 248 80 21 e-mail: veteriner@dicle.edu.tr Fotoğraflar: Yrd.

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

KARİYER SENİN, KARAR SENİN

KARİYER SENİN, KARAR SENİN KARİYER SENİN, KARAR SENİN Değerli Gençler, Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü sizleri bekliyor; Türkiye nin ihracat ve istihdam açısından önde gelen sektörlerinden

Detaylı

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2017 ÖSYS Aday Öğrencilerin Tanıtım Günleri 11-21 Temmuz 2017 tarihleri arasında (hafta içi) her gün saat 11.00 'de Fakültemiz 102 No lu Derslikte Gerçekleştirilecektir. İrtibat

Detaylı

Samandağ da İpekböcekçiliğinin Canlandırılması Projesi Sertifika T öreni

Samandağ da İpekböcekçiliğinin Canlandırılması Projesi Sertifika T öreni Samandağ da İpekböcekçiliğinin Canlandırılması Projesi Sertifika T öreni Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın desteklediği Samandağ Kaymakamlığı, Antakya Belediyesi, üniversitemiz Ziraat Fakültesi nin ve Samandağ

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi 81620 Konuralp / DÜZCE 15/06/2016 2 İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU A. Kurum Hakkında Bilgiler

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci %

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci % Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.1. Performans Göstergesi Mevcut Durum Hedef 2013 2014 2015 2016 1.1.1. Üniversiteye ilişkin haberlerin Üniversite web sitesinde yayınlanma H.1.1.2. Bartın Üniversitesi

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARININ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2.1. Birimler düzeyinde akademik ve idari kadronun oluşturulması

İNSAN KAYNAKLARININ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2.1. Birimler düzeyinde akademik ve idari kadronun oluşturulması STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK AMAÇ 1: KALİTELİ BİR EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMININ OLUŞTURULMASI HEDEF 1.1. Fiziki altyapının ve eğitim altyapısının iyileştirilmesi HEDEF 1.2. Kurumsal

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2016 MEZUN MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE HEDEF PLANI

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE HEDEF PLANI Strateji Geliştirme Sayfa 1 / 13 Sıra No Hedef Hedefin Gerçekleşmesi için Planlanan Faaliyetler Sorumlu Kişi/Birim Ocak-Haziran Dönemi Değerlendirme Sonuçları ve Kararlar Temmuz-Aralık Dönemi Hedef Değerlendirme

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu İÇİNDEKİLER İçindekiler 1 Tablolar Dizini 2 Şekiller Dizini 4 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme

Detaylı

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ http://muhendislik.sdu.edu.tr/endustri Ekim, 2012 Isparta SDÜ MF Endüstri Mühendisliği Bölümü 2012 2 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 1992 yılında kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. KSÜ bünyesinde Avşar, Bahçelievler ve Karacasu olmak üzere üç kampus bulunmaktadır. KSÜ ana

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU BİRİM STRATEJİK PLAN VE ANA BAŞLIKLARI. Birim Tanıtımı. Birim Misyonu, Vizyonu, Temel Değerleri 3. 0004 dönemi için belirlenen

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER BİRİM TANITIMI Fiziksel Altyapı Bölüm Araç ve Gereçleri Mevcut Durumumuz GZFT Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz

Detaylı

EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI

EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI B 30 2 GYE 0 00 00 00 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ B 30 2 GYE 0 01 00 00 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) B 30 2 GYE 0 05 00 00 KURULLAR B 30 2 GYE

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ GENEL TANITIM FORMU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ GENEL TANITIM FORMU KONU BAŞLIĞI Universitenin Akademik Yapısı ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ GENEL TANITIM FORMU İÇERİK KAPSAMI Üniversitenin fakülte, bölüm vs. sayılarını da içeren kısa tanıtım İÇERİK Fakülte Sayısı: 0 Yüksekokul

Detaylı

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Ocak 2017] İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU [ 2 0 1 0 ]

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU [ 2 0 1 0 ] DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Y A Ş A M B O Y U E Ğ İ T İ M A R A Ş T I R M A V E U Y G U L A M A M E R K E Z İ FAALİYET RAPORU [ 2 0 1 0 ] Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R AMAÇ... 3 FAALİYETLER... 3 EĞİTİM PROGRAMLARI... 4

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ 16.746 19.128 21.610 23.871 26.503 26.343 2010 2011 2012 2013 2014 Ocak 2015 Kaynak: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (31.01.2015 itibarıyla) LİSANS ÖĞRENCİ SAYISININ ÖNLİSANS ÖĞRENCİ

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALTINÖZ Müdür Vekili Ankara, 18 Eylül 2012 1976 dan günümüze Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu; Büro Yönetimi ve Yönetici

Detaylı

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ Doğuş markası, eğitime adanmış yarım asra yaklaşan bir anlam ifade etmektedir. Doğuş Üniversitesi eğitimde ilklerin sahibi, yeniliklerin öncüsü olarak, geçmişinden

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Stratejik Plan ile Uyumlu Anahtar Performans Göstergeleri

Dokuz Eylül Üniversitesi Stratejik Plan ile Uyumlu Anahtar Performans Göstergeleri Akredite Merkezi Laboratuvar sayısı (İlave edilmesi hedeflenen) Laboratuvar Sayısı Akreditasyon Çalışması Yapılan Laboratuvar Adı Akreditasyon Çalışması Yapılan Yetkili Kurum ve Belge Adı Akreditasyon

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ Fakültemizin Yeri; Fakültemiz 1955-1956 ders yılında Ege Üniversitesi HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU olarak kurulmuştur Türkiye de Kurulan İlk Hemşirelik Yüksekokuludur. 'Hemşirelik Fakültesi' Fakültemiz Türkiye

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

UȘAK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN BİRİNCİ 6 AYLIK İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

UȘAK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN BİRİNCİ 6 AYLIK İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2019 2018 2017 2016 2015 UȘAK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN BİRİNCİ 6 AYLIK İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MİSYON VİZYON HEDEFLER STRATEJİ BAŞARI SUNUŞ, 5018 sayılı kanunun 9 uncu maddesi gereğince

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ 16.746 19.128 21.610 23.871 26.503 24.389 2010 2011 2012 2013 2014 Temmuz Kaynak: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (31.07. itibarıyla) LİSANS ÖĞRENCİ SAYISININ ÖNLİSANS ÖĞRENCİ

Detaylı

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ AMAÇ 1. Hedef 1.1. İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINI ÜNİVERSİTE ÇAPINDA YAYGINLAŞTIRMAK 2017 yılı sonuna kadar İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrenci sayısını

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU FAALİYETLER Üniversite Bütçesi Ocak-Haziran 2014 2014 Mali Yılı Üniversite bütçesi 140.286.000 TL olarak belirlenmiştir.

Detaylı

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir.

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir. HOŞGELDİNİZ Fakültemiz; Bilimsel tutum ve becerileri kazanmış, mesleki donanım sahibi, içinde bulunduğu eğitimsel süreçlerle ilgili, toplumsal meselelere duyarlı, hür düşünen, demokratik ilkelere bağlı,

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3. Stratejik Alanlar,Amaçlar, ler,stratejiler ve Performans Göstergeleri STRATEJİK ALAN 1. Eğitim- Öğretim Alanı

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Rektör Prof.Dr. Galip Akhan, 29-Haziran-14 Temmuz 2015 tarihleri arasında Hafta içi Her gün Saat: 09.30-17.00 saatleri arasında aday öğrenci ve ebeveynlerine açık

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

2008 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU

2008 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2008 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Mayıs 2009 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU ÇALIŞMA SÜRECİ... 3 3. BELİRLENEN PERFORMANS GÖSTERGELERİ...

Detaylı

Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü - 2014/1 TANITIM SUNUMU

Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü - 2014/1 TANITIM SUNUMU Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü - 2014/1 TANITIM SUNUMU Sevgili Gençler, Bursa Teknik Üniversitesi, beşinci yılına girerken sahip olduğu güçlü şehir potansiyeli ve siz değerli gençlerimizin de

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Toplantı Sayısı: 04 Sayfa: 1 Karar Tarihi: 14/12/2006 Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hk. 2006.004.009- Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2017 0 ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 4 1. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ... 6 2.

Detaylı

Fotoğraf: Rektörümüz Sayın Prof. Dr. İlyas Çapoğlu nun Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Ziyareti

Fotoğraf: Rektörümüz Sayın Prof. Dr. İlyas Çapoğlu nun Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Ziyareti Ülkemizin turizm sektörüne kalifiye elemanlar yetiştirme amacıyla 2008 yılında kurulan Erzincan Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, aynı yıl Turizm ve Otel İşletmeciliği programı, sonrasında

Detaylı

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni. 09 Ekim 2015

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni. 09 Ekim 2015 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni 09 Ekim 2015 SOSYAL MEDYADA MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ /muglauniversitesi /muglasitkikocmanuniv /muğla-sıtkı-koçman-üniversitesi /muedutr #MSKÜaçılış Muğla

Detaylı

Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır.

Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır. SATINALMA HİZMETLERİ 2012 mali yılında Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimler ve gerektiğinde Fakülte, Yüksekokul, Enstitülerin hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli olan mal ve hizmet alımları

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri Amaç 1 - Eğitim - öğretim kalite ve kapasitesinin artırılması Hedef 1.1: Akreditasyon ve kalite güvence çalışmalarının

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. Beş yılda öğretim elemanı başına 3 ulusal, 2 uluslararası bilimsel araştırma veya yayın ile toplam 1500 ulusal ve 390 uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmek.

Detaylı

2006 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

2006 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU 2006 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Mart 2007 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... 2 1. GĐRĐŞ... 3 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU VE ÇALIŞMA SÜRECĐ... 3 3. BELĐRLENEN

Detaylı

PERFORMANS GÖSTERGELERİ SORUMLU BİRİMLER

PERFORMANS GÖSTERGELERİ SORUMLU BİRİMLER PERFORMANS GÖSTERGELERİ SORUMLU LER Stratejik Amaç 1 EĞİTİM ÖĞRETİMDE KALİTEYİ YÜKSELTMEK HEDEFLER FAALİYETLER PERFORMANS GÖSTERGESİ SORUMLU Faaliyet 1:Öğretim Elemanlarının Kendi Kişisel İnternet Sayfalarını

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 Boğaziçi Üniversitesi Haziran, 2008 Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL Copyright 2008 Boğaziçi University Library Cataloging in-publication Data Boğaziçi

Detaylı

3. Stratejik Uygulama

3. Stratejik Uygulama 3. Stratejik Uygulama 3.1. i ve Göstergeleri STRATEJİK AMAÇ 1 Fiziksel altyapısı gelişmiş, geniş, ulaşılabilir, sosyal ihtiyaçları karşılayan, eğitim, araştırma ve ihtiyaç duyulan toplumsal hizmetler için

Detaylı

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR.

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. A-2003-2004 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI: 1- FİZİKİ DURUM: 2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde Rektörlüğümüzce yapılan

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ 16.746 19.128 21.610 23.871 26.503 26.069 2010 2011 2012 2013 2014 Mart 2015 Kaynak: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (31.03.2015 itibarıyla) LİSANS ÖĞRENCİ SAYISININ ÖNLİSANS ÖĞRENCİ

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU OKULUMUZ HAKKINDA Okulumuz 1995 yılında Tokat İli nin bir doğa harikası olan Almus İlçesi nde kendisine tahsis edilen 32 dönüm kampüs alanı içerisinde

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği Bölümü Neden Makine Mühendisliği Teknolojiyi kullanan, teknoloji üreten ve teknolojiye yön veren, toplum yararına bilimsel bilgi sağlayan günümüz ve yarınların problemlerine çözüm arayan

Detaylı

KOCAELİÜNİVERSİTESİ DERBENT TURİZM İŞLETMECİLİĞİVE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

KOCAELİÜNİVERSİTESİ DERBENT TURİZM İŞLETMECİLİĞİVE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU KOCAELİÜNİVERSİTESİ DERBENT TURİZM İŞLETMECİLİĞİVE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU Yüksekokulumuz, Yaklaşık 800 milyon insanın seyahat ettiği dünyamızda, en çok gidilen 10 bölgeden birisi olan ülkemize nitelikli

Detaylı

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ A. Kuruluş 1998 yılında kurulan Fakültemiz, lisans ve lisansüstü eğitim programlarıyla güçlenerek gelişmektedir. Fakültemiz lisans programlarına 1999-2000 öğretim

Detaylı