Mesleki bakış ve yaklaşıma vergi sistemi üzerinden analiz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mesleki bakış ve yaklaşıma vergi sistemi üzerinden analiz"

Transkript

1 MALİ ÇÖZÜM Mesleki bakış ve yaklaşıma vergi sistemi üzerinden analiz Yahya ARIKAN * Vergi için muhasebe değil, bilgi için muhasebe yolunda meslek camiamız ve meslektaşımıza bakış ve analiz de yeni roller düşüyor. Denetim ve danışmanlık eşiğinde bilgiyi yorumlayıp, doğru yönlendirenler, mükellefler ve kendileri için kazan kazan dönemini ilk başlatanlar olacak. Vergi, tüm ekonomilerde olduğu gibi Türkiye için de vazgeçilmez yaşamsal bir uygulama. Hep dile getirdiğimiz Vergi için muhasebe değil, bilgi için muhasebe dönemi derken kastettiğimiz şey aslında asla vergiden vazgeçmek değildir. Burada; angaryanın ortadan kaldırılıp muhasebe meslek camiasının hakkettiği saygıyla birlikte, denetim ve danışmanlığın eklemlendirilip kurumsal yapıların oluşturulduğu bir konjonktürden bahsedilmektedir. Bu konjonktürün de omurgası kuşkusuz vergi tahsilatı olacaktır. Dengeli, adil, şeffaf, siyasi etkiden arındırılmış bir işleyiş Türkiye nin önünü açacağı gibi mesleğimizin de geleceğine katkı sağlayacak, milyonlarca mükellefi temsilen yapılan bir işin mali idare ile sağlıklı senkronizasyonu sayesinde de herkes için kazan kazan tablosu ortaya çıkabilecektir. Aslında yeni dönemde mesleğimiz için win win bir tek vergide değil bilgi ve analiz yeteneğiyle bir çok alanda da karşımıza çıkacaktır. Örneğin yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) bunlardan biridir. Kuşkusuz daha başka alanlar da vardır. Ancak bu yazıda temel örneklendirmeyi vergi, mükellef ve analiz bağlamında yaparak bütün üzerinden bir şeyleri aktarmak daha anlaşılabilir bir tablo ortaya çıkarabilir. * İSMMMO Başkanı 9

2 MALİ ÇÖZÜM VERGİ/YORUM/MESLEKİ DURUŞ Türkiye nin vergi profili, tahsilat zorlukları, çarpıklıklar bir masaya yatırıldığında sorunların iyi analiz edilmesi gerektiği görülmektedir. Siyasetin etkisi, özel vergi uygulamaları, bürokratik sorunlar gibi birkaç örneğe geçmeden önce, büyük çoğunluğuna mesleki olarak elimizin değdiği vergi gelirlerinin dağılımını ve Türkiye tablosunu ortaya koymakta yarar var. Bunun için yakında zamanda açıklanan resmi bir veriyi; Gelir İdaresi Başkanlığı nın (GİB) Faaliyet Raporu ndaki rakamları analiz etmek fikir verici olacaktır. Faaliyet Raporu nda açıklanan her bir rakam aslında üzerinde ayrıntılı analizler yapılması gereken bilgileri bünyesinde barındırıyor. Veri-yorum mantığına göre genel tabloyu satır başlarıyla şöyle aktarabiliriz yılında faal mükellef sayısı Geçmiş yıllara oranla mükellef sayılarında çok fazla bir değişiklik olmadığı görülüyor. - Mükellef sayısındaki en büyük artış yüzde 16 ile kira geliri elde eden mükelleflerde olmuş. Kira ödemelerinin bankalar ve finans kurumları aracılığıyla ödenmesinin zorunlu hale getirilmesi bu artışta etkin rol oynamış. - Faal mükelleflerin yüzde sini gerçek kişiler ve şahıs ortaklıkları oluşturuyor. Bu da kurumsallaşmayı bir türlü başaramadığımızı gösteriyor. - Faal mükelleflerin % 40,92 si 3 büyük ilimizde bulunuyor. İstanbul tek başına ülkemizdeki faal mükelleflerin dörtte birini barındırıyor. - Vergi gelirleri açısından İstanbul un yükü daha da fazla. Vergi gelirlerinin yüzde 43,76 sı İstanbul dan toplanıyor. İkinci sırada Ankara var, oranı yüzde 12,66. Petrol ürünleri üzerinden alınan özel tüketim vergisinin büyük bir kısmının ödeyen bir rafineriye sahip Kocaeli ilimiz 3. sırada yer alır. - İzmir dahil 4 ilimizin ödediği vergi, toplam vergi gelirlerinin % 78,53 ünü oluşturuyor. Bu durum, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması açısından bölgesel teşviklere daha fazla ağırlık verilmesi gerektiği gerçeğini bir kez daha gözler önüne seriyor. 10

3 MALİ ÇÖZÜM - Ülkemizde kesinti yoluyla alınan vergilerin yaklaşık üçte ikisini üc- retliler ödüyor. Ücret gelirleri üzerinden alınan vergilerin kesinti yoluyla alınan vergilere oranı yüzde 66,13. Bu oran sadece asgari ücretliler açısından yüzde 12,03. Yani asgari ücretliler kesinti yoluyla alınan vergilerin yüzde 12,03 ünü ödemişler. - Mevduat faizi üzerinden alınan verginin toplam kesinti yoluyla alınan vergiye oranı yüzde 8,69. Kira gelirlerinde bu oran, yüzde 7,37. Repo kazançlarında yüzde 0,61. Görüleceği üzere, paradan para kazananlar ile varlıktan para kazananlar, emekten para kazananlara oranla çok daha az vergi ödemişler. - Kazanç üzerinden alınan gelir ve kurumlar vergisinin toplam vergi gelirlerine oranı yüzde 30,7 oranında kalmaktadır. Bunun dışında kalan kısım ise dolaylı vergi dediğimiz harcama ve işlem üzerinden alınan vergilerden oluşur. Dolaysız vergilerin bu kadar yüksek oranlara ulaşması gelir dağılımındaki adaletsizliği körüklemektedir. - Vergi gelirleri toplamının yaklaşık dörtte biri özel tüketim vergisinden oluşuyor. Bu verginin yüzde 54,65 ini petrol ve doğalgaz ürünlerinden alınan özel tüketin vergisi, yüzde 31,63 ünü de alkollü içkiler ve tütün mamullerine ilişkin özel tüketim vergisi oluşturmaktadır. Petrol ve doğalgaz ürünleri üzerinden alınan özel tüketim vergisinin toplam vergi gelirleri içindeki payı yüzde 13,46. Bu vergi, kurumlar vergisinden daha yüksek bir paya sahip. ANALİZ VE YORUM ZORUNLULUĞU Yukarıdaki verilerden ve bazı maddelerinin yorumundan anlaşılacağı üzere uygulanan vergi politikaları, gelir dağılımını doğrudan etkilediği gibi diğer pek çok ekonomik göstergeyi yakından etkilemektedir. İşte vergi profilindeki bu çarpıklıkları tüm meslek camiamızın iyi analiz etmesi gerekmektedir. Bunun bir yolu da gerek verileri gerekse de kimi uygulamaları yorumlamaktan geçer. Bu yorum önemlidir çünkü geleceğinde denetim ve danışmanlık yatan bir mesleğin temsilcilerinin bakış açısını yansıtmaktadır. Pekiştirmek için örnekle açıklamakta yarar var. Örneğin gelir vergisi beyan dönemi bittikten sonra gelir vergisi re- 11

4 MALİ ÇÖZÜM kortmenleri, kurumlar vergisi beyan dönemi bittikten sonra da kurumlar vergisi rekortmenleri açıklandığını bir çoğumuz bilir. Oysa bir meslektaşımızın esas bilmesi gereken şey vergi sistemimizin, kazanç tespit edildikten sonra üzerinden hemen vergiyi hesaplamadığı dır. Eğer bazı iktisadi, sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere ilişkin harcama yaparsanız ve devletin yükünü bu anlamda azaltırsanız Gelir Vergisi Kanunu Madde 89, Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 10 a göre bunları kazancınızdan düşebilirsiniz. Oysa örneğimizdeki söz konusu rekortmenler listelerinde ise tahakkuk eden vergi tutarları esas alınmaktadır. 100 milyon TL geliri olan bir mükellef bu tutar üzerinden yaklaşık 35 milyon TL gelir vergisi ödeyecektir. Bu rakam kendisini rekortmenler listesinin ilk sırasına taşır. Ancak, aynı mükellefin ülkenin çeşitli yerlerinde 10 adet okul yaptırarak 100 milyon TL harcaması halinde vergiye tabi kazancı çıkmayacak ve dolayısıyla rekortmenler listesine girmesi mümkün olamayacaktır. Anlaşılabileceği gibi rekortmenler listesinin tek başına bir anlamı bulunmamaktadır. Bu listelerin bir anlam ifade edebilmesi için hesaplanan vergiyi esas almak yerine indirimler öncesindeki kazancı esas almak gerekmektedir. Bu basit örnekten meslektaşlarımız için çıkarılacak ders ise bundan daha önemlidir. VERGİ HUKUKU ÖRNEĞİ VE SONUÇ Konuyu bir de vergi hukukuna ait bir örnekle açıklamakta yarar olabilir. Vergi hukukunun temel ilkelerinden biri kıyas yasağıdır. Çok basit bir tanımlama ile kıyas yasağı, bir vergi kanununda yer alan hükmün başka bir vergi uygulamasında dikkate alınamamasıdır. Aslında bu ilke verginin yasallığı ilkesinin bir uzantısıdır. Herkes tarafından çok net bilinen kıyas yasağı ilkesine rağmen vergi idaresinin bazı durumlarda kıyas uygulaması yaptığı görülmektedir. Bir tebliği ile; petrol rafinerilerince imal veya ithal edilen ÖTV ye tabi malların yine ÖTV ye tabi bu malların imalatında yakıt olarak kullanılması sırasında ÖTV uygulanmayacağı belirtilmiştir. 12

5 ÇÖZÜM MALİ Mükellef temsilcisi meslektaşımız eğer bu ve benzeri mevzuata hakimse vergi gündeme geldiğinde bu şirkete yol gösterip katacağı çok şey vardır. Modern vergi sistemi, vergi idaresi ve mesleki hayallerimiz birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Sonuca gelirsek Bilgiyle donatılmış bir meslektaşımız, analiz yeteneğiyle meslekte bir çok zorluğu aşarken bir tek literatüre bağlı kalarak kendini ve mesleği geliştiremez. Mesleki sorunlar ancak toplam bir yaklaşım ve sezgiyle aşılıp ileri taşınabilir. Bu da bizi geleceğe taşır. 13

6

7 HAKEMLİ YAZILAR REFEREED PAPERS

8

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI VERGİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI VERGİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI VERGİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-96-3 YAYIN NO: KB: 2896 - ÖİK: 736 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNDE İKİ SORUN

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNDE İKİ SORUN DÖNEM SONU İŞLEMLERİNDE İKİ SORUN 1. GİRİŞ Eskiden sadece yıl sonlarında gündeme gelen Dönem Sonu İşlemleri şimdi her üç ayda bir Geçici Vergi beyan dönemlerinde de gündeme gelmektedir. Ancak, teamül olarak

Detaylı

Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını. Şubat 2010 / Sayı 2. Uzman Görüş. www.devletgeliruzmanlari.org

Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını. Şubat 2010 / Sayı 2. Uzman Görüş. www.devletgeliruzmanlari.org Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını Şubat 2010 / Sayı 2 Uzman Görüş www.devletgeliruzmanlari.org Künye İmtiyaz Sahibi Yayın Kurulu Umut Serhat İdman Osman Kırbaş Altan Yılmaz Sibel Atlı Ramazan Biçer Göksal

Detaylı

Bireysel emeklilik ve sigorta şirketlerinden yapılan ödemelerde stopaj matrahı

Bireysel emeklilik ve sigorta şirketlerinden yapılan ödemelerde stopaj matrahı Bireysel emeklilik ve sigorta şirketlerinden yapılan ödemelerde stopaj matrahı M. Fatih Köprü I. Giriş 7 Nisan 2001 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım

Detaylı

Vergide Gündem Tax Agenda

Vergide Gündem Tax Agenda Vergide Gündem Tax Agenda Aralık / December 2013 Sigorta ve BES özel sayısı Vakıfların ve emekli sandıklarının emeklilik taahhütleri ile birikimlerinin BES e devri Levent Atakan Münhasırlık haklarının

Detaylı

Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi

Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi İ. ÖZTÜRK, A. OZANSOY Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi İlhami ÖZTÜRK * Ahmet OZANSOY ** Özet Sosyal güvenlik primleri hariç toplam vergi gelirlerinin GSYİH ye oranı dikkate alındığında

Detaylı

Yeni Gelir Vergisi Tasarısı Üzerine Genel Değerlendirmeler. Doç. Dr. Ersan ÖZ Öz Mali Danışmanlık Genel Koordinatör

Yeni Gelir Vergisi Tasarısı Üzerine Genel Değerlendirmeler. Doç. Dr. Ersan ÖZ Öz Mali Danışmanlık Genel Koordinatör Yeni Gelir Vergisi Tasarısı Üzerine Genel Değerlendirmeler Doç. Dr. Ersan ÖZ Öz Mali Danışmanlık Genel Koordinatör Tasarı Üzerine Genel Düşünceler-1 Gelir üzerinden alınan veriler olan gelir ve kurumlar

Detaylı

2014-2015 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU

2014-2015 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU BİRLEŞİK KAMU-İŞ KONFEDERASYONU 2014-2015 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU T.İ.S. ve Araştırma Sekreterliği Temmuz 2013, ANKARA 1 GİRİŞ 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği sonrasında 2012 yılında değiştirilen

Detaylı

Türkiye de Hisse Senedi Gelirlerinde Vergi İstisna Uygulaması: Amaç ve Sonuçlar Açısından Bir Değerlendirme

Türkiye de Hisse Senedi Gelirlerinde Vergi İstisna Uygulaması: Amaç ve Sonuçlar Açısından Bir Değerlendirme Türkiye de Hisse Senedi Gelirlerinde Vergi İstisna Uygulaması: Amaç ve Sonuçlar Açısından Bir Ufuk SELEN * Ercan ÖZEN ** Özet Bu çalışmanın amacı, Türkiye de hisse senedi gelirlerine sağlanan vergi istisnalarının

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE VERGİSEL AVANTAJLAR VE UYGULAMALARI

TÜRKİYE DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE VERGİSEL AVANTAJLAR VE UYGULAMALARI Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2011, C.16, S.1 s.25-45. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2011,

Detaylı

VADE VE KUR FARKLARININ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU

VADE VE KUR FARKLARININ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU VADE VE KUR FARKLARININ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU İBRAHİM ÖZDEMİR E. Hesap Uzmanı, YMM YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA ÇELEN Marmara Ünv. İ.İ.B.F. Maliye Bölümü (VERGİ DÜNYASI/AĞUSTOS-2003) 1980 sonrası

Detaylı

ÖNSÖZ, Merhabalar, Bu sayımızda da öncelikli olarak genel ekonomide meydana gelen, ancak kamuoyunda çok fazla yer almayan konular hakkında bilgi vermeye çalıştık. Bu kapsamda, Rusya dan Türkiye ye yönelen

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır.

Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ 2014 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi almak için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 telefon

Detaylı

Vergi gündemi. VERGİDE POLİTİKA OLUŞTURMAK ÖNEMLİ KPMG nin Küresel Vergi Başkanı Greg Wiebe, vergi politikalarını konuştuk.

Vergi gündemi. VERGİDE POLİTİKA OLUŞTURMAK ÖNEMLİ KPMG nin Küresel Vergi Başkanı Greg Wiebe, vergi politikalarını konuştuk. Vergi gündemi VERGİDE POLİTİKA OLUŞTURMAK ÖNEMLİ KPMG nin Küresel Vergi Başkanı Greg Wiebe, vergi politikalarını konuştuk. GÜMRÜKTE YAPILAN 9 KRİTİK HATA Denetimlerde gümrük işlemlerinde sıklıkla karşılaşılan

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2013 YILI BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı 30 Ekim 2012 1 OKUNAN METİN GEÇERLİDİR 2 2 Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun Saygıdeğer

Detaylı

GAYRİMENKUL ALIM SATIMLARINDA VERGİ KAYIP KAÇAĞI VE BUNUN ÖNLENMESİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ KONYA ÖRNEĞİ

GAYRİMENKUL ALIM SATIMLARINDA VERGİ KAYIP KAÇAĞI VE BUNUN ÖNLENMESİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ KONYA ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAYRİMENKUL ALIM SATIMLARINDA VERGİ KAYIP KAÇAĞI VE BUNUN ÖNLENMESİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ KONYA ÖRNEĞİ Hazırlayan Ali Rıza DOĞRUL

Detaylı

TÜRK VERGİ KANUNLARI VE DİĞER İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA KARBON TİCARETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

TÜRK VERGİ KANUNLARI VE DİĞER İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA KARBON TİCARETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ TÜRK VERGİ KANUNLARI VE DİĞER İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA KARBON TİCARETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ Bu rapor Türkiye de İklim Değişikliği ile Mücadele için Kapasitelerin Artırılması projesi kapsamında

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Kasım 2005,

Detaylı

Temmuz - Eylül 2013 KPMG Gündem. Murat Alsan - Cihan Doğrayan. Finansal Hizmetler Gündemi. Hakan Güzeloğlu. Tuğrul Uzun.

Temmuz - Eylül 2013 KPMG Gündem. Murat Alsan - Cihan Doğrayan. Finansal Hizmetler Gündemi. Hakan Güzeloğlu. Tuğrul Uzun. Murat Alsan - Cihan Doğrayan Hakan Güzeloğlu Tuğrul Uzun Sinem Cantürk Finansal Hizmetler Gündemi 49 KPMG Gündem Temmuz - Eylül 2013 Bankalarda Krediler için Ayrılan Karşılıklar: UFRS ve BDDK Düzenlemelerinin

Detaylı

MALİYE VE VERGİ POLİTİKALARI ÇALIŞMA RAPORU

MALİYE VE VERGİ POLİTİKALARI ÇALIŞMA RAPORU MALİYE VE VERGİ POLİTİKALARI ÇALIŞMA RAPORU 89. Genel İdare Kurulu Toplantısı 10-11 Nisan 2015, Manisa MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel:

Detaylı

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU I. GİRİŞ : Türkiye de faaliyette bulunan kurumların yurt dışında faaliyette bulunmaları ve kazanç elde etmeleri değişik şekillerde gerçekleşebilir. Buna göre söz

Detaylı

2.YIL. Yeni TTK düzeninin denetim ve kurumsallaşmaya, kayıt dışına etkileri. Çok uluslu vergi anlaşmalarında son durum

2.YIL. Yeni TTK düzeninin denetim ve kurumsallaşmaya, kayıt dışına etkileri. Çok uluslu vergi anlaşmalarında son durum K P M G 08 G ü n d e m Sayı 8 / Ekim - Aralık 2011 Ocak-Mart 2010 G ü n d e m d e k i l e r : Nisan-Haziran 2010 Yeni TTK düzeninin denetim ve kurumsallaşmaya, kayıt dışına etkileri Çok uluslu vergi anlaşmalarında

Detaylı

A. MURAT YILDIZ YMM & VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ

A. MURAT YILDIZ YMM & VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ 1 VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir ANKARA 02.08.2012 2 VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ SUNUM PLANI 1.

Detaylı

Önsöz. Bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen EY uzmanlarına destekleri için teşekkürlerimizi sunarız. Saygılarımızla, EY Türkiye

Önsöz. Bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen EY uzmanlarına destekleri için teşekkürlerimizi sunarız. Saygılarımızla, EY Türkiye Vergi Rehberi 2014 Önsöz Anayasa mızın 73. maddesinde, vergileme ile ilgili temel hükümlere yer verilmiştir. Anılan maddede, herkesin, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle

Detaylı

KAMU MALİYESİ VE VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER HAFTALIK RAPOR

KAMU MALİYESİ VE VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER HAFTALIK RAPOR Sayfa 1 / 6 KAMU MALİYESİ VE VERGİ MEVZUATINDA GELİŞMELER HAFTALIK RAPOR 09 Haziran 2014 I. Kamu Maliyesi ve Vergi Mevzuatında Gelişmeler II. Basın Özetleri III. Haftalık Vergi Takvimi I. KAMU MALİYESİNDE

Detaylı

HAZİNE BAŞKANLIĞI Ekonomik Araştırmalar Birimi REEL SEKTÖR 7.5

HAZİNE BAŞKANLIĞI Ekonomik Araştırmalar Birimi REEL SEKTÖR 7.5 EKONOMİK GÖRÜNÜM ARALIK 2006 Ağustos Ayı Sanayi Üretim Endeksi REEL SEKTÖR 14 12 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8 Sanayi Üretim Endeksi Aylık Değişim Oranı (%) 11.2 10.7 9.8 9.3 10 8.7 8.3 7.4 6.8 7 7.5 5 3.4 5.9

Detaylı

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2008 2010)

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2008 2010) KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2008 2010) ANKARA - Nisan 2009 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 87 Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi

Detaylı

UZMAN GÖRÜŞ BİLGİ EDİNME HAKKI VE VERGİ MAHREMİYETİ İLKESİ ELEKTRONİK TİCARETTE KDV UYGULAMALARI

UZMAN GÖRÜŞ BİLGİ EDİNME HAKKI VE VERGİ MAHREMİYETİ İLKESİ ELEKTRONİK TİCARETTE KDV UYGULAMALARI UZMAN GÖRÜŞ Devlet Gelir Uzmanları Derneği Aylık Yayını BİLGİ EDİNME HAKKI VE VERGİ MAHREMİYETİ İLKESİ GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARINA İSTİNADEN ÖDENEN

Detaylı

Kayıt Dışı Ekonomi ve Kayıt Dışı Ekonomiyi Önlemeye Yönelik Çabalar

Kayıt Dışı Ekonomi ve Kayıt Dışı Ekonomiyi Önlemeye Yönelik Çabalar Kayıt Dışı Ekonomi ve Kayıt Dışı Ekonomiyi Önlemeye Yönelik Çabalar Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir BİLEN Erzincan Üniversitesi, MYO Özet Kayıt dışı ekonomi, devletin bilgisi dışında gerçekleşen ekonomik faaliyetlerdir.

Detaylı