İş Yönetim Sistemine Giriş. Rekabetçi İşletmeler için Rehber

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İş Yönetim Sistemine Giriş. Rekabetçi İşletmeler için Rehber"

Transkript

1 İş Yönetim Sistemine Giriş Rekabetçi İşletmeler için Rehber Hazırlayan Ebru GÜLSOY 2008 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

2 GİRİŞ İş Yönetim Sistemine Giriş: Rekabetçi İşletmeler için Rehber, İş Yönetim Sistemi* isimli yayının kısaltılmış versiyonudur. Bu kitap, özellikle İş Yönetim Sistemi (İYS) paradigması hakkında kısa sürede özet bilgi sahibi olmak isteyen yönetici ve danışman/eğitmenler için tasarlanmıştır. İYS, Uluslararası Ticaret Merkezi nin (International Trade Centre, ITC, UNCTAD/WTO) (Enterprise Management Development Section EMDS) tarafından geliştirilen kapasite oluşturma programlarının tüm araç ve malzemelerinin kavramsal temelini oluşturmaktadır. İYS temel alınarak hazırlanmış tüm doküman ve araçlar, dünyada KOBİ lere yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi için Uluslararası Ticaret Merkezi nin ortakları tarafından kullanılmaktadır. ITC ile ortak kuruluş ve kişilerden oluşan dünya çapında bir network, birbirleri ile işbirliği içinde, bu hizmetleri sunmaktadır. Bu rehber yayını, KOBİ lerin rekabet güçlerini geliştirmeleri, profesyonel danışman ve eğiticilerin ise kendi hizmetlerinin kalitesini artırmaları açısından faydalı bulacaklarını umut ediyoruz. O.A. Ataç İşletme Yönetimi Geliştirme Bölümü Başkanı Ticari Destek Hizmetleri Bölümü Uluslararası Ticaret Merkezi nin International Trade Centre, ITC (UNCTAD/WTO) * İş Yönetim Sistemi, Business Management Grid: The Theory and Practice of Competitive Containment, Osman A. Ataç, The Association of Training Institutions for Foreign Trade in Asia and the Pacific (ATIFTAP), Manila Philippines 1995, ISBN No X isimli yayınında ortaya atılan işletme yönetimi modeline dayanmaktadır. İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi,

3 ÖNSÖZ Bu kitap, İGEME nin Uluslararası Ticaret Merkezi (International Trade Centre, ITC, UNCTAD/WTO) ile işbirliği içinde 2000 yılında başlattığı Küresel Rekabet Gücü Programı/İşletme Yönetim Sistemi (Global Competitiveness Curriculum/Business Management System, BMS) isimli proje çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu proje ile, hem İGEME bünyesindeki uzmanların KOBİ lere yönelik eğitici ve danışmanlık kapasitesini artırmak, hem de programa dahil edilen diğer özel sektör ve kamu kuruluşları katılımcıları ile ülke içinde bir eğitici/danışman ağı oluşturmak hedeflenmiştir. Yaklaşık iki yıl süren eğitim sürecinde, gönüllü firmalara danışmanlık yapılmış ve ülkemizin üç önemli ihracat sektörü olan makine, hazır giyim ve gıda sektörlerine yönelik seminerler gerçekleştirilmiştir. Eğitim sürecinin sona ermesinden bu yana, İş Yönetim Sistemi Seminerleri başlığı altında gerek sektör düzeyinde, gerekse genel yönetim ihtiyaçlarına yönelik olarak eğitim programları düzenlenmektedir. Günümüzün rekabetçi uluslararası iş ortamı, yöneticileri yeni yöntem ve tekniklerin arayışına itmektedir. İş Yönetim Sistemine Giriş Rekabetçi İşletmeler için Rehber isimli bu yayın işletme yöneticilerini bu ortamda başarılı kılabilecek yeni bir yönetim modelini ana hatları ile aktarma amacını taşımaktadır. Bu yayın, seminerlerimize katılan, danışmanlık hizmeti alan firma yöneticileri ve katılımcıları için hazırlanmıştır. İşletmelerin yerel veya küresel rekabet gücü tamamen yöneticilerin bilgi ve becerilerine bağlıdır. İş Yönetim Sistemi dış pazarlarda rekabet etmek isteyen yöneticilere, küresel rekabetin üç alanında, yani işletme stratejisinin tasarımında, işletme becerilerinin oluşturulmasında ve işletme işlemlerinin yürütülmesi için doğru işlerin seçiminde, önceliklerin verilmesinde ve işlerin birbirleri ile olan bağlantılarının dikkate alınmasında yardımcı olmak üzere oluşturulan bir yönetim modelidir. Bu kitap işletme ve işletmenin yönetimi ile ilgilidir. Bu kitap, İşletme Yönetimini tanımlar ve işletmeniz için en iyi yönetici olmanıza yardımcı olur. İş Yönetim Sistemi, bir düzineden fazla ülkede yüzlerce katılımcıyla defalarca uygulanmıştır. Eğiticiler, danışmanlar, akademik kimliği olan kişiler ve hepsinden daha önemlisi yöneticilerden alınan geri bildirimler, İş Yönetimi Sistemi ni varolan en anlaşılır ve en pratik İşletme Yönetimi Sistemi haline getirilmesini sağlamıştır. Kitabın siz KOBİ yöneticilerine yararlı ve yol gösterici olmasını diliyoruz. İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi,

4 İÇİNDEKİLER İŞ YÖNETİM SİSTEMİNE GİRİŞ Rekabetçi işletmeler için Rehber 1. İşinizin Amacı Nedir? 2. Hedefe Ulaşmak İçin Kullanacağınız Araç: İşiniz 3. İşletme Hedefleri 4. İşletmenin Hedefleri ve Rekabet Gücü 5. Yönetim: Rekabetçi Bir İşletme Kurma 6. İşletme ve Yönetimi Birbirinden Ayırmak 7. İşletme Görevleri: İşin Parçaları 8. Neden Bir Stratejiniz Olmalı? 9. İşinizi Tanımlayın 10. İş Tanımı Seçme 11. Strateji Tasarımı 12. Bölümleme: İhtiyaçlar, Faydalar ve Alışkanlıklar 13. Konumlandırma: Bir Teklifin Oluşturulması 14. İş Tanımı, Strateji ve Yönetim 15. Strateji ve Becerileri Birleştirmek 16. İşlemler Döngüsü 17. İşlemler Döngüsü Görevleri 18. İşlemler Döngüsünün Yönetimi: Tahsilatın Yapılması 19. Stratejiden İşlemlere İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi,

5 İŞ YÖNETİM SİSTEMİNE GİRİŞ REKABETÇİ İŞLETMELER İÇİN REHBER 1. İŞİNİZİN AMACI NEDİR? Vizyon, Misyon ve İşletme Hedefleri Çoğu yönetici için işinin amacı para kazanmaktır. Bazıları, ülkesine, şehrine, yöresine vb. katkı sağlamak için iş hayatında olduğunu söyler, ancak para kazanamazsanız uzun süre iş hayatında kalamazsınız ve yüklendiğiniz sosyal sorumluluk da yavaş yavaş kaybolur. Şimdi bir işin nihai hedefinin para kazanmak olduğunu düşünelim. Hemen aklımıza iki soru gelir. Birinci soru: Bu iş ile ne kadar para kazanmalıyız? Yanıt açıktır: Mümkün olan en fazla miktarda. İkinci soru: Bu kadar çok parayı nasıl kazanacağız? Yanıt yine açıktır: İş yaparak. Peki, bir işletme mümkün olan en fazla parayı nasıl kazanabilir? Yüksek fiyatlandırma yapılabilir mi? Tabii ki hayır. Tüm yöneticiler istedikleri kadar yüksek fiyatlandırma yapmanın mümkün olmadığını bilir. Her şeyden önce, insanların ödemek isteyecekleri paranın bir sınırı vardır. İstediğiniz fiyatlandırmayı yapmış olsanız bile, insanların bir ürün veya hizmet için ödeyebilecekleri bedeli aşamazsınız. Ayrıca çok yüksek fiyatlandırırsanız, ya mevcut rakipleriniz sizi pazarın dışına atar ya da daha fazla rekabeti teşvik edersiniz. Bu nedenle kazanılan para miktarını artırmanın tek yolu işinizi rakiplerinizden daha iyi yapmanızdır. Ama bu, rakipleriniz olduğunda para kazanamayacağınız anlamına gelmez. Birçok işletme rakiplerine rağmen iyi para kazanmaktadır. Bununla beraber müşterileriniz tarafından tercih edilen tedarikçi olmak, işletmenizin pazarlık gücünü artıracaktır. Eğer işletme, rakiplerin olmadığı bir pazar bulursa, rakiplerini safdışı etmiş gibi, yüksek pazarlık gücüne sahip olur. Kısaca, pazarda tercih edilen tedarikçi olmanın iki yolu vardır: Rakipleri pazarın dışına atmak, yani saf dışı bırakmak ya da rakiplerin olmadığı bir pazar bulmak. Pazarda tek tedarikçi olan işletme mutlak pazarlık gücüne sahip olur. Bir işletme tercih edilen tedarikçi konumundan ne kadar uzaksa pazarlık gücü o kadar azdır. Eğer mümkün olduğu kadar fazla para kazanmak istiyorsak, pazarda tek tedarikçi olarak mutlak pazarlık gücüne sahip olmak gerekmektedir. Küçük girişimciler bunun kendileri için mümkün olmadığını düşünebilirler. Halbuki bu görüş pazarınızın tek tedarikçisi olmanız gerektiğini ifade etmektedir. Seçtiğiniz bu pazar, tüm dünyayı kapsamamalı ama pazarlık gücünüzü maksimum kılacak kadar büyük olmalıdır. Ancak bu şekilde o işi yapmak anlamlı olacaktır. Sonuç olarak İş Yönetim Sistemi nde (İYS), iş için yalnız bir misyon, bir vizyon ve bir hedef vardır ve hepsinin amacı aynıdır: Pazarda tercih edilen bir tedarikçi olmak. 2. HEDEFE ULAŞMAK İÇİN KULLANACAĞINIZ ARAÇ: İŞİNİZ Yönetici olarak göreviniz işletmenize olabildiğince fazla para kazandırmaktır. Para kazanmak için kullanacağınız araç işinizdir. Bir işletmenin birçok işi bulunabilir. İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi,

6 Şimdi hep beraber çok para kazanmanın yollarını yakından inceleyelim. İşletme müşterilerine mal ve hizmet sunmakta ve karşılığında gelir elde etmektedir. Yani, iş iki unsurdan oluşmaktadır. Bu unsurlardan biri değişime konu olan mal ve hizmetler; diğeri bu mal ve hizmetleri alacak olanlar. Bir diğer deyişle, işletmenin bir teklifi ve bu teklifi kabul edecek bir pazarı olmalıdır. O halde, İYS de işletmenin iki işlevi vardır. Biri değişime konu olacak ürün ve hizmetlerin üretimi, diğeri de değişim yapılacak pazarların bulunmasıdır. İYS bu işlevlerin birincisini üretim, ikincisini ise pazarlama olarak tanımlar. İşin finans, personel, satın alma gibi daha birçok işlevi içerdiğini söyleyen başka birçok yönetim modelini muhtemelen biliyorsunuzdur. İYS`de yalnızca iki işletme işlevi bulunmaktadır: Üretim ve Pazarlama. İlki üretmek, diğeri üretilenlerin pazarlamasını gerçekleştirmektir. Şimdi bu iki işlevi yakından inceleyelim. 3. İŞLETME HEDEFLERİ İYS ye göre iki tane temel işletme işlevi bulunmaktadır: pazarlama ve üretim. Pazarlama satış yapılacak insanların bulunması ve gelir elde edilmesidir. Üretim ise bu insanlara satılacak ürünlerin yapımı, üretimidir. Eğer işletmenin yalnızca iki işlevi varsa, işletme hedeflerinin de bu iki işlevle ilişkili olması gerekmektedir. Pazarlama Şimdi hep beraber satış konusu üzerinde düşünelim. Üç tür alıcı tipi vardır: halen müşteriniz olanlar, rakiplerinizin müşterileri ve henüz hiç kimseden alışveriş yapmayanlar. Pazarlamanın işlevi mevcut müşterileri kaybetmeden rakiplerin müşterilerini kazanmaktır. Bir başka deyişle, pazarlamanın sorumluluğu pazar bulmak ve bu pazarı korumaktır. Bu ifade ile İYS, pazarlama işlevi için üç hedef belirler: 1. İşletmenin, mevcut müşterilerine daha sık ve daha fazla satabileceği ve/veya mevcut müşterilerinin daha seyrek veya daha az almalarına engel olabileceği bir konumu sürdürmesini sağlamak; 2. İşletmenin, rakiplerin müşterilerini marka değiştirmeye ikna edebileceği ve/veya kendi müşterilerinin rakiplere geçmesine engel olabileceği bir konumu sürdürmesini sağlamak; 3. İşletmenin, kullanıcı olmayanları kendi ürünlerinin kullanıcısı haline dönüştürebileceği ve/veya kendi kullanıcılarının kullanıcı olmayanlar haline gelmesine engel olabileceği bir konumu sürdürmesini sağlamak. İşletmenin küçük veya büyük ölçekli olması, ya da ayakkabı üretmesi veya muhasebe hizmetleri sunması bu genel hedefleri değiştirmez. Bu hedefler geçmişte de geçerliydiler, gelecekte de geçerliliklerini koruyacaklardır. İşletme bu üç hedefe zarar ederek de ulaşması mümkündür. Yani işletmenin müşterilerini arttırmak için üretilen mal veya hizmetleri bedava veremeyiz. O halde, yukarıdaki üç İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi,

7 hedefe ulaşmaya çalışırken, işletmenin orta ve uzun vadede karlılığını güvence altına almamız gereklidir. O halde, pazarlamanın dördüncü amacı şudur: 4. İşletmenin orta ve uzun vadeli karlılığını güvence altına alacak bir konumu sürdürmesini sağlamak. Üretim Üretim işlevi pazarlanabilir ürün ve hizmetlerin üretilmesidir. Bu, istenilen miktarda ürünün zamanında, kabul edilebilir maliyet ve kalitede teslimi demektir. Üretim işlevinin genel hedefleri aşağıda sıralanmıştır: 1. İşletmenin, istenilen miktarlarda (miktar, ürünün şekil, ağırlık, büyüklük ve renk veya içindekiler ve içindekilerin özellikleri, kompozisyonu, ve hatta ambalajı gibi ürünün bütün fiziksel özelliklerini içerir) ürün veya hizmeti üretebileceği ve teslim edebileceği bir konumu sürdürmesini sağlamak; 2. İşletmenin, istenilen kalite seviyesinde ürün veya hizmet üretebileceği ve teslim edebileceği bir konumu sürdürmesini sağlamak; 3. İşletmenin, ürün veya hizmeti istenilen zamanda üretebileceği ve teslim edebileceği bir konumu sürdürmesini sağlamak; 4. İşletmenin, ürün veya hizmeti kabul edilebilir maliyette üretebileceği ve teslim edebileceği bir konumu sürdürmesini sağlamak. Tüm işletmeler bu hedeflere ulaşmaya çalışırlar. İşletmeler, mekan, ölçek ya da faaliyet alanları ne olursa olsun bu sekiz amacın peşinden koştururlar. Bu sekiz ortak amacın peşinden koşan tüm işletmelerin ortak misyonu pazarın tercih edilen tedarikçisi (belki de tek tedarikçisi) olmaktır. O halde rekabetçi bir işletmeyi nasıl tanımlarız? 4. İŞLETMENİN HEDEFLERİ VE REKABET GÜCÜ Rekabet gücünün tanımını işletmenin hedefleri içerisinde bulabiliriz. Buna göre, işletme hedeflerini/amaçlarını gerçekleştirmede rakiplerine göre başarılı olan işletmeler, rekabetçi işletmelerdir. Pazarlama amaçları incelendiğinde açıkça görülür ki kazanan bir işletmeye karşılık kaybeden bir ya da birden çok işletmenin olması kaçınılmazdır. Yalnızca, pazarın tek tedarikçisi olmayı başarabilen firmalar mutlak rekabet gücüne ulaşabilirler. İşletme aşağıdaki dört alanda müşterileri veya tedarikçileri ile pazarlık yapabilir: 1. Teslimatı yapılacak ürünün miktarı (istenilen fiziksel özellikleri vb. ile birlikte), 2. Kalitesi, 3. Fiyatı, 4. Teslimat zamanı. Eğer işletme miktar, zaman, kalite ve fiyat şartlarını kabul ettirebiliyorsa bunun iki anlamı vardır: ya işletme pazarın tek tedarikçisi konumundadır, ya da rakiplerine göre çok daha iyi seçenekler sunması nedeniyle alıcılar tarafından sorgulanmaksızın kabul görmektedir. Her iki durumda da sonuç aynıdır: Müşterilerin başka seçeneği yoktur. İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi,

8 Müşterilerin tedarikçiye: Biz ürünü kendi belirlediğimiz miktar ve kalitede, istediğimiz zamanda ve istediğimiz fiyattan alırız. dediklerini farz edelim. Böyle bir talebe evet demek zorunda kalan bir işletmeyi rekabetçi olarak tanımlayabilir miyiz? Tam tersini düşünürsek: Müşterilerine Biz ürünümüzü, belirlediğimiz miktar ve kalitede, kendi belirlediğimiz zamanda ve fiyattan satarız. diyebilen ve müşterilerinin bu koşulları kabullendiği bir işletme rekabetçi değil midir? İşletmenin müşterilerine karşı pazarlık gücü rekabet gücü nün tek mantıklı tanımlamasıdır. Rekabet gücünün bu tanımı dikkatle incelendiğinde İYS nin bir başka yönü ortaya çıkar. Pazarlık gücünü belirleyen hususlar ile işletmenin üretim işlevinin genel amaçları aynıdır. İşletme pazarın tek tedarikçisi ise, miktar, kalite, zaman ve maliyet gibi genel hedeflerine kolaylıkla ulaşır. Bundan dolayı İYS böyle işletmeleri rekabetçi tekel olarak tanımlar. Eğer işletme rekabet gücüne sahip değilse; örneğin pazarlık gücü yoksa müşterileri ile pazarlık yapmaya çalışırken şu dört şey olabilir: 1.Müşteriler işletmeyi bırakıp, rakiplerden satın almaya başlayabilir, 2.Müşteriler daha az miktarda ve daha az sıklıkla alım yapmaya başlayabilir, 3.Pazara yeni girenler rakiplerden alışveriş yapabilirler, 4.Karlar azalabilir. Bu sonuçlar genel pazarlama hedefleri ile aynıdır. Bu İYS nin bir başka yapısal özelliğidir. İYS ye göre koşullarını müşterilerine kabul ettirerek üretim amaçlarını gerçekleştiren ve pazarlama amaçlarına ulaşan işletme rekabetçidir. Bir işletmenin şartlarını müşterilerine kabul ettirebilecek güçte olması, şartlarını müşterilerine mutlaka kabul ettireceği ya da ettirmesi gerektiği anlamına da gelmez. Yine de işletmenin misyonu, pazarlama hedeflerinden birine veya hepsine ulaşarak, koşullarını müşterilerine kabul ettirecek düzeye gelmesidir. 5. YÖNETİM: REKABETÇİ BİR İŞLETME KURMA İşletmenin nihai hedefi tercih edilen bir tedarikçi olmaktır. Tek tedarikçi konumundaki işletme, mutlak rekabet gücüne sahiptir. Böyle bir işletme, tüm pazarlama hedeflerine ulaşır; miktar, kalite, maliyet ve zamana ilişkin şartlarını müşterilerine kabul ettirebilir. Sadece, pazarın doğal büyüklüğü ve geleceğe ilişkin rekabet beklentileri işletmeyi sınırlar. Bu nedenle, İYS ye göre yönetici, işletmesini pazarın tek tedarikçisi olma durumuna getirmeye çalışmalıdır. Daha önce de belirttiğimiz gibi, işletme kaynak sağlamadan ve bu kaynakları etkili ve verimli bir şekilde kullanmadan bunu yapamaz. İşletmeler ulusal ve uluslararası ortamlarda faaliyette bulunur. İşletmeler faaliyetlerine başlamak ve sürdürmek için gerekli kaynaklarını bu ortamdan elde ederler. İYS dört tip kaynak tanımlar. (mali varlıklar kolaylıkla fiziksel varlıklara dönüştürülebildiğinden, fiziksel varlıklarla mali varlıklar birleştirilebilir): 1.Bilgi ve know how (teknik ustalık); İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi,

9 2.İnsan kaynakları; 3.Mali ve fiziksel varlıklar; 4.İletişim ağı ve ilişkiler İşletme işe başlama aşamasında; pazar, ekonomik ve yasal çevre ile ilgili bilgiye, işletme için bir yere, makine ve teknoloji almak için paraya, çalışanları işe almaya, alıcılarla iletişim kurmaya ihtiyaç duyar. İşletme kaynak bulmak için kaynak tüketir. Makine, ekipman ve araçlar mali kaynak gerektirir; iletişim ağı ve ilişkilerin kurulması zaman ve çaba gerektirir. Bilgi edinme, bilginin araştırılması, toplanması ve yayılması için işletme içinde sistemlerin kurulmasını gerektirir. Bütün bunlar için para gerekir. Bilgi ve Know how: Bilgi ve know how basitten karmaşığa kadar geniş bir yelpaze içinde yer alır. Potansiyel bir alıcının adresi şeklinde olabilir, yasal düzenlemeler veya imalat teknolojileri, vs ile ilgili bilgi de olabilir. İşletme, kurulduktan sonra kendisi de bilgi üretir. İnsan Kaynakları: İnsan kaynakları hem nicelik, hem de nitelik açısından herhangi bir kurumsal faaliyet için zorunludur. İnsan kaynakları sadece üretim girdisi değildir, işletmeye bilgi ve know how da getirir. Finansal ve Fiziksel Varlıklar: Mali ve fiziksel varlıklar mal ve hizmetleri üretmek için gereken girdilerdir. Girdileri satın almak ve giderleri ödemek için nakit kaynakları, üretmek için ihtiyaç duyulan makine, aletleri vb. içerirler. İşletmenin kendisi de, özellikle faaliyete geçtikten sonra, mali kaynak üretir. İletişim Ağı ve İlişkiler: İletişim ağı ve ilişkiler, diğer kaynakları güvenceye almak, sosyal yükümlülükleri yerine getirmek ve karmaşık ulusal ve uluslararası bir ortamda diğer kurumlarla bir arada var olabilmek için ihtiyaç duyulan girdilerdir. Kaynaklar her ne kadar birer birer sunulup tartışılıyorsa da, akıldan çıkarılmamalıdır ki; birbirlerine bağımlıdırlar ve bu yüzden çakışabilirler. Örneğin, yeni işe alınmış bir insan kaynağı işletmeye genellikle bilgi ve know how getirirken bir başkası işletmeye yararlı iletişim ağı ve ilişkiler getirdiği için işe alınabilir. Bu çakışmaları akılda tutmak İYS paradigmasının doğru kullanılması açısından zorunludur. Yönetimin başarısı sadece öncelikli görevlerin doğru teşhis edilmesine, ihtiyaç duyulan kaynakların miktar ve kalitelerinin doğru hesaplanmasına, kaynakların zamanında ve tam olarak elde edilip öncelikli görevlere dağıtımına ve bu kaynakların kullanımının izlenmesine bağlı değildir. Yönetimin başarısı bu sürecin verimliliğine de bağlıdır. Yöneticinin rolü işletmenin hedeflerine ulaşması için gerekli kaynakları güvence altına almak ve bu kaynakları, işletmenin hedefine ulaşmasını sağlayacak şekilde işletme görevlerinin içeriğine veya süreçlerine uygulamaktır. İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi,

10 İşletmenin gerekli kaynakların miktar ve kalitesini saptaması, temin etmesi ve kullanması bir dizi rasyonel karar gerektirir. Yönetici veya yönetici grubu, aşağıdaki kararları, genelde belirtilen sıralamada, vermelidir: 1.İşletmenin hedeflerine ulaşmak için neyin nasıl yapılması gerektiğine karar vermek (Çünkü kaynak ihtiyacı, neyin, nasıl yapılacağına göre belirlenecektir); 2.Yapılacak işe göre kaynak gereksinimini kalite ve miktar olarak belirlemek (insan kaynakları, mali ve fiziksel varlıklar, iletişim ağı ve ilişkiler); 3.Gerekli miktarda kaynağı, zamanında, kabul edilebilir maliyette ve kalitede sağlamak; 4.Kaynakları ihtiyaç duyulan işlere dağıtmak, 5.İşlerin etkin ve verimli yapılıp yapılmadığını kontrol etmek ve bir dahaki sefere daha iyi yapılmasını sağlamak için yöntemler geliştirmek. İlk iki yönetim faaliyeti planlama; 3. ve 4. faaliyetler yürütme ve 5. faaliyet kontrol olarak tanımlanır. Yöneticinin yaptığı birçok faaliyet ve bunları yapmanın sayısız yolu vardır. Hangi faaliyetlerin hangi yöntemlerle yapılacağı tamamen yöneticinin kişiliğine, yönetim tarzına ve işletmedeki gücüne bağlıdır. Planlama, yürütme ve kontrol faaliyetleri ürün ve hizmetlerin üretimi ve pazarlaması ile aynı zamanda yapılır. Bu faaliyetleri yürütenlere yönetici, faaliyetlere ise yönetim denir. İYS de yöneticinin işi aşağıdaki gibi bir matrisle ifade edilebilir. İYS teorik olarak da matris şeklinde açıklanabilir. Bu matriste, yönetim faaliyetleri (planlama, yürütme ve kontrol), işletme işlevlerine, yani pazarlama ve üretime, yeterli miktarda, kalitede ve zamanında kaynak sağlayarak, işletmenin hedeflerine ulaşması için yürütülür. Planlama Yürütme Kontrol İnsan Kaynakları Mali Kaynaklar Bilgi ve Know how Fiziki varlıklar ve altyapı İletişim ağı ve İlişkiler İnsan Kaynakları Mali Kaynaklar Bilgi ve Know how Fiziki varlıklar ve İletişim ağı ve İlişkiler İnsan Kaynakları Mali Kaynaklar Bilgi ve Know how Fiziki varlıklar ve İletişim ağı ve İlişkiler Pazarlama Üretim Sonuç olarak, işletme eğer genel amaçlarına ulaşmada başarısız ise, İYS ye göre bu şu nedenlerden kaynaklanmaktadır: yönetim yanlış işleri yapıyor olabilir (etkililik) veya doğru işleri yanlış yapıyor olabilir (verimlilik) veya her ikisi de söz konusudur. 6. İŞLETME VE YÖNETİMİ BİRBİRİNDEN AYIRMAK İşletme yönetimine bu yaklaşım, İYS nin en belirleyici özelliklerindendir. İşletmenin üst düzey yöneticilerinin kendi işlerini, işletme işlevlerinden sorumlu olanların da kendi işlerini yürütmelerini sağlar. İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi,

11 Yönetimin özü itibarıyla işle bir bağlantısı yoktur. Yönetim, gerekli dört kaynağın kullanımının planlanması, tedariki, dağıtımı ve kontrolü becerisi ve bilgisi ile ilgilenmektedir. Kişi bu becerilere sahip olup, işletme olmayan bir kurum için de çalışıyor olabilir. Biz bu tür kişileri iyi idareci olarak tanımlarız. Bu niteliklere sahip olan ve bu yeteneklerini bir işletmede kullananları ise iyi yönetici olarak adlandırırız. Aslında bir işi yönetmek, bir arabayı bir hedefe doğru sürmekten farklı değildir. Bir arabanın parçaları ve her bir parçanın bir işlevi vardır. Farklı parçalar, farklı şeyler yapsalar da, hepsi beraber tek bir amaca, yani arabanın bir hedefe doğru hareket etmesi amacına hizmet ederler. Parçalar sürücünün kontrolü altında ne yapmaları gerekiyorsa yaparlar. Sürücü hareketi başlatır ve arabayı sürer, bunu yaparken, arabası, sürüş koşulları, trafik kuralları vb. ile ilgili bilgi ve becerilerini kullanır. Bir arabanın parçalarını net bir şekilde, belirleriz, tarif edebiliriz, listeleyebiliriz. Benzer şekilde, İYS, işin parçalarını, yani üretim ve pazarlama ile ilgili tüm yapılması gerekenleri ki biz bunlara işletme görevleri diyoruz listeler. Araba parçaları gibi işletme görevleri de birbirlerinden bağımsızdırlar ve farklı çıktılar üretirler. Böylece yöneticiler işin her bir bölümünü ayrı ayrı inceleyebilirler. Sürücü, yani yönetici, yapılması gereken işlerin yapılabilmesi için ilgili beş kaynağın, planlaması, temini, tahsisi ve kontrolüne ilişkin kararlar almak zorundadır. İYS de yönetici tarafından yapılan bu işler yönetim faaliyetleri olarak adlandırılır. İYS de işletme görevlerinin tersine yönetim faaliyetleri birbirinden bağımsız değildir. Bir arabayı kullanırken nereye gittiğinizi, yani hedefinizi çok iyi bilirsiniz. Bir yere varmak için araba kullanmak kolaydır. Zira her şeyi bilirsiniz ve tüm değişkenler (yoldaki veya hava koşullarındaki beklenmedik değişiklikler, arabanın durumu vs.) kontrol altındadır. Bir işletme yönetilirken ise, her şey bu kadar açık ve net değildir. Bir işletmeyi yönetmek için nereye gideceğinizi bilmeniz ve bu nedenle işletmenizin hedefinin ne olduğuna karar vermeniz gerekir. 7. İŞLETME GÖREVLERİ: İŞİN PARÇALARI İYS de yönetilecek iki işlev vardır: Pazarlama ve Üretim. Pazarlama pazarlar bulma ve bu pazarları koruma, üretim ise pazarlanabilir mal ve hizmet üretme görevleridir. Şimdi işin parçalarını, yani işletme görevlerini inceleyelim. İYS de görevlerin yönetilmesi gerekir. Görevler, sürücünün arabayı istenilen noktaya götürmek için yönetmek zorunda olduğu arabanın direksiyonu, gaz pedalı, frenleri, vb. parçalarıdır. Pazarlama ile işe başlayalım. Pazarlama müşterilerinizle iletişim kurmak için yaptıklarınızın tümüdür. Bu nedenle, pazarlama görevlerinin çoğu iletişim ile ilgilidir. Diğerleri satış işlemlerinin ve dağıtım kanallarının yönetimiyle ilgilidir. Pazarlama işlevi kapsamında yedi işletme görevi vardır. a. Satış Dokümanlarının/Literatürünün Hazırlanması: Alıcılar ve aracılar için fiyat listelerinin, katalogların, teknik dokümanların, broşürlerin, kullanım kılavuzlarının hazırlanmasını içerir. İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi,

12 b. Tanıtım Programlarının Tasarlanması: Tanıtım için kişisel satış becerilerinin, yazılı metinlerin, tanıtım malzemeleri ve ekipmanlarının geliştirilmesini içerir. Bu görev, hedeflenen pazar ve pazar bölümleri içerisindeki belirli gruplarla iletişim kurmak için kullanılacak iletişim ortamlarının göreceli değerlerinin belirlenmesini ve seçimini de kapsar. c. Reklamların Programlanması: Reklamların programlanması, temaları, metni, tasarımı ve araçlarının belirlenmesini içerir. Bu görev, hedeflenen pazar ve pazar bölümleri içerisindeki belirli gruplarla iletişim kurmak için kullanılacak iletişim ortamlarının göreceli değerlerinin belirlenmesini ve seçimini de kapsar. d. Dağıtım Kanallarının Kurulması: Malların, hizmetlerin, bilginin, paranın akışı için en etkin ve etkili aracı ağı seçiminin yapılması ve geliştirilmesini içerir. Eğer dağıtım kanalı seçimi stratejinin bir parçası ise, bu işletme görevi stratejinin uygulanması ile ilgilidir. Dağıtım kanalı seçimi stratejinin bir parçası değilse, pazarlara girişi sağlayan bu becerinin oluşturulması için dağıtım kanalarının kurulması işinin yapılması gerekir. e. Müşteri Taleplerini Yanıtlama ve Özendirme: Taleplere cevap verebilmek ve muhtemel alıcılarla temasın başlatılması ve sürdürülmesi için yöntemlerin/sistemin oluşturulmasını içerir. Bu görev işlemler seviyesindedir. f. Şartnamelerin Hazırlanması ve Müzakeresi: Satılacak ürünlerin özelliklerinin/ spesifikasyonlarının açık olarak belirlenmesi, satışların firma politikaları ve yöntemleri çerçevesinde müzakeresinin yapılmasını içerir. Bu görev, ilgili tüm tarafların satış koşullarını açık olarak anlamasını ve işletmenin tercih ettiği koşullarda satışı güvence altına alabilmesini sağlar. Bu görev işlemler seviyesindedir. g. Fiyatlandırma ve Teklif Verme: Ürün ve hizmetlerin geçici ve/veya kesin satış fiyatlarının belirlenmesi ve tekliflerin hazırlanmasını içerir. Bu görev işlemler düzeyinde yer alır. Bu görevlerin ayrı ayrı, grup olarak ve eş zamanlı yönetilmesi gerekir. Yani, yönetici bu görevlerin her biri ve bir grubu için gereken kaynak ihtiyaçlarının planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesi için eş zamanlı ve tek tek düşünmek zorundadır. Üretim işlevi işletme görevleri şöyle özetlenebilir: h. Envanter İhtiyaçlarının Belirlenmesi: İşletmenin, üretim metotları, ürün tasarımı, hammadde spesifikasyonları, satış politikaları ve fabrika yerleşimi gibi mevcut koşullarını dikkate alarak üretim için gerekli olan malzemelerin optimum miktarının belirlenmesi ve korunması için bir sistem kurulmasını içerir. i. Malzemelerin Elleçlenmesi: Hammaddeler, parçalar, aletler, gereçler, yarı mamuller, son ürünler ve üretimde kullanılan diğer gerekli malzemeleri taşımak için en etkin yöntemlerin geliştirilmesini içerir. İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi,

13 j. Tedarik: Üretim için gerekli ekipman ve hammaddelerin doğru miktarda, istenilen kalitede ve zamanında en az maliyet ile tedarik edilebilmesini teminen satın alma, kayıt tutma ve tedarikçi araştırma yöntemlerinin geliştirilmesidir. k. Stok Tutma: Minimum envanter maliyetiyle yeterli seviyede işletme malzemesi bulundurulmasını sağlamak için kayıt ve sipariş prosedürlerinin geliştirilmesidir. Depolamayı da içerir. l. Tesis Tasarımı Yapma ve Yerleştirme: Yeni bir tesis geliştirilmesi, mevcut tesislerde değişiklik yapılması ya da daha önceden çizilmiş olan planlar ve ayrıntılara uygun olarak bir tesisin tamamının veya asıl bölümlerinden herhangi birinin kurulması için üretim sürecinin mühendislik çalışmalarını, ürünler için talebi, gereken ekipmanı ve uygun tesis alanlarını kullanmayı içerir. m. Endüstri Mühendisliği Yapma: Bitmiş ürünün en verimli şekilde üretilebilmesini sağlamak amacıyla, bir parça veya malzeme bakımından gereken operasyonların cinsini ve tam sırasını belirlemektir. Teslimat tarihleri, ekipman, malzeme akışı, işçi istihdam etme ve çalışan becerileri gibi faktörleri dikkate almayı içerir. n. Tesis Yerinin Seçimi ve Değerlendirmesini Yapma: İşletmenin hedeflerine ulaşmak veya işletme işlevlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için fabrika, ofis veya depo olarak kullanılacak en iyi yerin belirlenmesidir. o. Üretim Alet ve Gereçlerinin Temini: Belirli bir ürünün imalatı için gerekli alet, bağlama tertibatı ve avadanlıkların saptanması ve tasarımıdır. Endüstri mühendisliğinden, mevcut süreç için tutma aygıtlarına ve kesme veya şekillendirme aletlerinin aksesuarlarına önem vermesi bakımından ayrılır. p. Üretimin veya Üretim Hattının Dengelenmesi: Bir parça veya malzemenin, sürekli olarak ve belirli bir hızda, eş zamanlı olarak, dengeli zaman aralıklarıyla, yapılan tüm gerekli operasyonlardan tamamlanmaya doğru geçmesi için imalat süreçlerinin sürekli bir akış şeklinde düzenlenmesidir. q. Tamir Bakım Sistemlerinin Geliştirilmesi: İşletmenin fiziksel varlıklarının bakımı için bir sistem geliştirmektir. Üretimin durmasına veya aşırı yıpranmaya sebep olabilecek durumları ortaya çıkartmak veya düzeltmek için tesis varlıklarına ve ekipmanına koruyucu bakım ve periyodik muayene yapılmasını içerir. r. Yöntemlerin İyileştirilmesi: Gerekli olanlarla, elenebilecek olanları ayırt edebilmek ve gerekli olanların en iyi uygulanma şeklini belirlemek için belirli imalat işlemlerinin ayrıntılı analizinin yapılmasıdır. s. Maliyet Azaltıcı Programların Uygulanması: Yöntemler geliştirilmesi, atıkların azaltılması ve mevcut kaynakların daha verimli kullanılmasıyla maliyetlerin düşürülmesi için programlar başlatmaktır. Ürün ve süreçlerin, malzeme, görünüş, performans ve imalat gereksinimleri bakımından değerlendirilmesini içerir. İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi,

14 t. Kalite Standartlarının Geliştirilmesi: Rakiplerin durumu, müşteriler tarafından kabul edilme, endüstri standartları ve imalat ekonomisi gibi gereksinimlere dayanarak, kabul edilir bir kalite seviyesi geliştirmek için ürünün, parçalarının ve performansının analiz edilmesidir. u. Kalite Kontrol Yöntemlerinin Geliştirilmesi: Kabul edilmiş istatistiksel ve diğer tekniklerin kullanımıyla kaliteyi saptanmış sınırlar arasında tutmak için prosedürler oluşturmaktır. Ürün kalitesinin ölçülmesinde kullanılmak üzere ölçüm alet, ekipman ve tesisleri gibi fiziksel araçların seçimini de içerir. v. Ürün Servis/Hizmet Birimlerinin Tasarlanması: Toplam kaliteyi iyileştirmek için ürün hizmet departmanlarının işlev, organizasyon ve operasyonlarının geliştirilmesidir. Bu görev, mal iadesi, garanti hizmetleri, tamirat, ürün toplatma, güncelleştirme, kaliteyi yükseltme, destek vs.yi de kapsar. Ayrıca, tanı amaçlı test tasarımı ve uygulaması ile ilgili eğitim programlarının geliştirilmesi ve yapılmasını içerir. w. Üretim Maliyetlerinin Tahmin Edilmesi: Üretim maliyetlerini, tahmini üretim programları ve standart maliyetler açısından tahmin etmektir. Bu görev işlem döngüsü içinde yer alır. x. İş Emirlerini Hazırlama: Depolardan işleme ünitelerine, ya da bir işleme ünitesinden diğerine malzeme ve ekipman taşıma emriyle üretim faaliyetlerinin harekete geçirilmesini içerir. Bu görev işlem düzeyinde yer alır. y. Üretimi Programlama: Belirli bir sipariş için bir parça veya ürünün gerekli imalat süreçlerinden veya operasyonlarından belirli bir sıra ile geçişini (hareketini) belirleyerek bu ürün veya parçanın imalatı için yapılması gereken her bir operasyonun ne zaman ve nerede yerine getirileceğini tespit etmektir. Bu görev işlem döngüsü içinde yer alır. z. Nakliye İşlerinin Yapılması: Dağıtım hedeflerine ulaşmak için taşıma operasyonlarının programlanmasıdır. Bu görev işlem döngüsü içinde yer alır. Üretim görevleri teker teker ve grup olarak yönetilmelidir. Yani, yönetici her bir görev için kaynak gereksinimini planlama, uygulama ve kontrol etme konusunu tek tek ve grup olarak düşünmelidir. Bu bilgiler eklenerek İYS matrisi aşağıdaki gibi genişletilebilir. Yöneticinin işi bu görevleri yönetmektir. Pazarlama Planlama Uygulama Kontrol Satış Dokümanlarının/Literatürünün Hazırlanması Tanıtım Programlarının Tasarlanması Reklamların Programlanması Dağıtım Kanallarının Kurulması Müşteri Taleplerini Yanıtlama ve Özendirme Şartnamelerin Hazırlanması ve Müzakeresi Fiyatlandırma ve Teklif Verme Üretim Envanter İhtiyaçlarının Belirlenmesi Malzemelerin Elleçlenmesi Tedarik Stok Tutma İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi,

15 Tesis Tasarımı Yapma ve Yerleştirme Endüstri Mühendisliği Yapma Tesis Yerinin Seçimi ve Değerlendirmesini Yapma Üretim Alet ve Gereçlerinin Temini Üretimin veya Üretim Hattının Dengelenmesi Tamir Bakım Sistemlerinin Geliştirilmesi Yöntemlerin İyileştirilmesi Maliyet Azaltıcı Programların Uygulanması Kalite Standartlarının Geliştirilmesi Kalite Kontrol Yöntemlerinin Geliştirilmesi Ürün Servis/Hizmet Birimlerinin Tasarlanması Üretim Maliyetlerinin Tahmin Edilmesi İş Emirlerini Hazırlama Üretimi Programlama Nakliye İşlerinin Yapılması Evet, şimdi yöneticinin işi önceki bölümlerden daha açık, daha kolay görünmektedir. Üst yönetici eşzamanlı olarak: Her bir görev için gerekli kaynakların kalite seviyesine, miktarına ve ne zaman temin edileceğine karar vermek; Kaynakları doğru miktarda ve kalitede temin ederek, görevler için kaynak tahsisini zamanında yapmak, Üretim ve pazarlama amaçlarının kaynak israfı olmaksızın başarıldığını görmek için, yukarda listelenen tüm görevleri kontrol etmek zorundadır. 8. NEDEN BİR STRATEJİNİZ OLMALI? Bir işletmenin yönetimi eğer öncelikler belirlenemezse zor bir iştir. Hiç bir yönetici tüm işletme görevlerini aynı verimlilikte yönetemez. Yönetimin odaklanabilmesi için bazı işletme görevlerine öncelik verilmesi gerekir. İYS işletmenin işinin ve stratejisinin tanımlanması yoluyla yöneticinin işletme görevlerinin önceliklerini belirlemesini sağlar. Yönetiminizi sistematik hale getirmek, işinizin tanımı ile başlar. 9. İŞİNİZİ TANIMLAYIN Strateji tasarımı işi tanımlamakla başlar. Bir işi tanımlamak için bütün bilmeniz gereken ürün ve pazardır. Satmak istediğiniz şeyleri yapmak için üretime, bu ürünleri sizden satın alacak pazarları bulmak için de pazarlamaya ihtiyacınız vardır. Bu yüzden İYS de bir işletmenin işi sadece iki işletme işlevi ile tanımlanır: Üretim ve Pazarlama. Sizden işinizi tanımlamanızı istediğimizde, kime, ne satmak istediğinizi düşünmelisiniz. Üretimle başlayalım. Şu anda işinizi tanımlayın desek, muhtemelen ürettiğiniz şeyi düşünüyor olacaksınız: ayakkabı, güneş gözlüğü vb. Peki sizin işiniz gerçekte bu mudur? Ürettiğiniz şey gerçekten de sattığınız şey midir? İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi,

16 Diyelim ki güneş gözlüğü yapıyorsunuz. Güneş gözlüğü yapmak, üretiminizi tanımlamanın yolu değildir. İşinizin güneşten korumak veya belki de moda üretimi olarak tanımlanması gerekirdi. Güneş gözlüğü işindeyim diyorsanız, güneş gözlüğünün iki parça renkli cam ve bu camları tutan, burnun üstüne oturan, kulakların arkasına takılan, metal ya da plastik çerçeveden oluşan bir şey olduğunu anlamalısınız. Kimse iki parça renkli cam ve bu camları tutan, burnun üstüne oturan, kulakların arkasına takılan, metal ya da plastik çerçeve istediği için bir güneş gözlüğü satın almaz. Mutlaka bundan daha fazlasını yapıyor olmalısınız. Bir işi tanımlamak için pazarlamasının da tanımlanması gerekir. Diyelim ki işinizi İtalya için güneş gözlüğü üretmek diye tanımladınız. Güneş gözlüğü yapmanın üretim işlevi için neden iyi bir tanım olmadığını daha önce tartıştık. Pazarlama tanımının da geliştirilmesi gerekiyor. İlk olarak, İtalya bir ülke ve ülkeler satın almaz, insanlar alır. Tanımı İtalyanlar için güneş gözlüğü yapma işindeyim diye değiştirdiğimizi düşünelim. Bu biraz daha iyi gibi görünüyor ama milyonlarca İtalyan var ve siz kesinlikle onların hepsine güneş gözlüğü yapma işinde değilsiniz. Şimdi bir de bu insanların neden satın aldığına bakarak düşünelim. İtalyan alıcılar daha iyi ve çekici görünmekle ilgileniyorlarsa, işinizi güneş gözlüğü ile bir tarz veya moda yaratmak olarak tanımlamalıydınız. Bu yüzden alıcılar İtalyanlar değil, moda bilincine sahip İtalyanlar dır. İtalyan alıcılar ayrıca gözlerini güneşten korumayla da ilgilenen kişilerse işinizin; bir moda veya tarz yaratmak isteyen İtalyanlar için U.V. korumalı güneş gözlüğü üretmek olduğunu söyleyebilirdiniz. Ürettiğiniz mal sattığınız mal olmayabilir. Gerçekte ne ürettiğinize karar vermek için, müşterilerinizin niçin sizden satın aldıklarını düşünmelisiniz. Kimin sizden satın aldığını düşünürken, işletmenizin parayı nereden kazandığını da düşünmelisiniz. 10. İŞ TANIMI SEÇME İşinizi tanımlarken İYS yaklaşımını kullanmanız işletmenizi iki esas işlev, yani pazarlama ve üretim açısından düşünmenizi sağlar. Bu, işletmenizde bu işlevleri yansıtan bölümler veya bu işlevlerle ilgili görevleri yapan farklı kişiler olması gerektiği anlamına gelmemektedir. Bu şekilde departmanlarınız veya farklı yöneticileriniz olmasa da, biri pazarlama diğeri üretim için olmak üzere daima iki şapka taşımanız gerektiğini unutmamalısınız. Bir işletmenin birden fazla işi olabilir. Bir işletmede birden çok işin olması çok yaygın olmakla beraber çoğu kez yöneticiler bunu fark etmez. Eğer işinizi tanımlama sürecinde tüm ürün/pazar bileşimlerinizi tek bir strateji ifadesine dahil edemiyorsanız muhtemelen birden çok işiniz var demektir. Teknik olarak birden çok işiniz olduğu için her bir iş için ayrı bir strateji geliştirmelisiniz. Her bir farklı ürün/pazar bileşimi ayrı ayrı tanımlanmalı ve uygun bir strateji geliştirilmelidir. İş tanımınız çok önemlidir. Çünkü en azından bir süre belirli bir iş tanımına sadık kalacağınız düşünülür. Bununla birlikte, ürünün son kullanıcılarının farklı güdülerini ve davranışlarını akılda tutmalısınız. Beklenti ve tutumlarındaki değişiklikler, yeni ürün alternatifleri sunulması, son kullanıcıların harcama gücündeki değişiklikler ve teknolojik ilerlemeler sizi pazar tanımınızı kökten değiştirmeye zorlayabilir. İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi,

17 Stratejinizin temelini kimin için ne ürettiğiniz şeklinde formüle edilen iş tanımınız oluşturacaktır. Aslında stratejiniz kusursuz hale getirilmiş iş tanımınızdır. Stratejinizi yazarken, özel bir pazar bölümüne ve özel bir teklife ulaşıncaya kadar, teklifiniz ile kimi hedeflediğiniz ve onlara ne sunduğunuz açısından fikirlerinize giderek incelik kazandıracaksınız. Bu tekrarlayan süreçte pazarı küçük ve daha küçük bölümlere ayırabilir ve teklifinizi daraltabilirsiniz. Başlıca pazar tanımlama değişkenleri şunlardır: Coğrafi değişkenler; Demografik değişkenler (tüketicilere yönelik) ve sektör tanımlamaları (işletmelere yönelik); Yaşam tarzı değişkenleri; Kişilik farklılıklarını tarif eden değişkenler; Kültürler ve alt kültürler arasındaki farklılıkların altını çizen değişkenler; Sosyal sınıfları kategorize eden değişkenler. Kime ne sattığınızı ya da satmak istediğinizi belirlemek için bu değişkenlerin ( veya durumunuza uyan başka değişkenlerin) bir bileşimini kullanabilirsiniz. İş tanımını yaparken şu iki soruya cevap aramalısınız: Müşteriler niçin sizin ürününüzü alıyorlar? İşletmeniz hangi müşteriler sayesinde mali varlığını sürdürmektedir? İşinizi tanımlama şekliniz, işletmenizin rakiplerinizden daha çok para kazanmasının mümkün olup olmadığını belirler. Öyleyse iyi bir iş tanımı, işletmenin rakiplerinden daha çok para kazanmasını sağlayacak iş tanımıdır. İyi bir iş tanımı işletmenin rakiplerinden daha fazla para kazanabilmesi için işletmenin pazarlık gücünün maksimum olacağı bir pazar tanımlar. Bunu düşünerek, iş tanımımızla ilgili şu sorulara yanıt vermeliyiz:. İş tanımın beni milyonlardan farklı kılacak mı?. Müşterilerim kim?. Müşterilerimi gerçekten iyi tanıyor muyum?. Müşterilerim rakiplerimden değil de neden benden alıyorlar?. İşletmem hangi müşterilerim sayesinde mali varlığını sürdürmektedir?. Müşterilerime teklifim ne olmalı? Rakibim çok mu?. İşletmemin pazarlık gücü var mı? Ne kadar?. Müşterilerimle güçlü bir konumda pazarlık edebilir miyim?. Rakiplerim işletmemi tehdit ediyor mu?. Çevremde çok sayıda rakip olmaması için işimi tekrar tanımlayabilir miyim?. Eğer işimi tekrar tanımlarsam, işletmem ne yapmalı?. İşletmem ürettiklerini kime teklif etmeli? Bu soruların yanıtlarını düşünün. Verdiğiniz cevaplar sizi tatmin etmiyorsa, rekabet konusunda çalışmanız gerekiyor demektir. Kendinizi, işinizi kapmak için bekleyen rakiplerinizden farklılaştırmak isteyebilirsiniz. Pazarlık gücünüzü maksimuma çıkarmak için rakibin olmadığı veya rekabetin zayıf olduğu ya da kolaylıkla yok edilebileceği bir pazar bulmalısınız. Rakiplerinizin ne yaptığını ve müşterilerinizin önceliklerini düşünün. İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi,

18 . Müşterilerinizin önceliklerinin ne olduğunu gerçekten biliyor musunuz?. Rakiplerinizin kim olduğunu ve ne sattıklarını biliyor musunuz?. Biliyorsanız onları nasıl yenebilirsiniz? Eğer bu soruları cevaplayamazsanız, iyi bir iş tanımına sahip olamazsınız. Başka bir deyişle, iyi bir iş tanımı, müşterilerin öncelikleri ile rakiplerin teklifleri hakkında doğru bilgi ile kimin için ne ürettiğinizi belirlemektir. 11. STRATEJİ TASARIMI İYS de strateji bir pazarda rekabete boyun eğdirerek veya rekabeti engelleyerek işletmenin pazarlık gücünü maksimuma çıkarma amacı için üretimin kalite, miktar, maliyet ve zaman boyutlarının pazarlama işlevinin hedeflerine ulaşmasını sağlayacak şekilde bilinçli bir şekilde düzenlenmesi olarak tanımlanır. Bu tanıma göre stratejinin iki bileşeni vardır. İlki, bir teklif oluşturmak için üretimin kalite, miktar, maliyet ve zaman boyutlarının yönetimidir. İkincisi, işletmenin rekabete boyun eğdirmeyi veya rekabeti engellemeyi düşündüğü pazarın tanımıdır. Üretim işlevinin hedeflerine ait dört değişken vardır: Miktar, kalite, maliyet ve zaman. Strateji, bir ürün veya hizmetin kalite, miktar, zaman ve maliyet unsurlarının belirli bir pazara/veya pazar bölümüne uyarlanması olarak tanımlamıştı. Bölüm pazarın bir parçasıdır. Yani işletme önce bir pazarı belirlemeli sonra da onu yeniden "bölümlere" ayırmalıdır. Bir işletme için doğal olarak üç pazar tanımlanmıştır: Mevcut müşteriler (işletmeden alanlar), rakiplerin müşterileri ve (henüz) kimseden almayanlar. İşletme bunlardan herhangi birini veya hepsini hedef pazarı olarak seçebilir. Böylelikle işletme pazarlama hedeflerinde öncelikler belirlemiş olur. Örneğin birincil hedef pazarı kendi alıcıları olan bir işletme için, daha sık ve daha çok satmak öncelikli hedef haline gelir. Şimdi, işletmenin bir soruya cevap vermesi gerekiyor: İşletmenin öncelikli hedefine ulaşabilmesi için hedef pazar bölümünü nasıl bir kalite, miktar, zaman ve maliyet karışımı ile ikna edebilir? Bu soruya cevap vermek için işletmenin pazarı daha da küçük parçalara, yani bölümlere ayırması gerekir. Bunun için kullanılabilecek çeşitli kriterler vardır. Birincisi, çözülen problem veya karşılanan ihtiyaçtır. İhtiyaçları karşılamayan bir teklif, kabul edilmez. Bunun için işletme, potansiyel alıcılarının gözünde, teklifi ile daha iyi tatmin edebileceği ihtiyaçları belirlemelidir. Sonra beklenen fayda gelir. Alıcılar bir ürünü satın aldıklarında veya kullandıklarında belirli şeylerin olmasını beklerler. Doğal olarak, beklenen faydayı sağlayan tekliflerin alıcı tarafından kabul edilme ihtimali fazladır. Sonra satın alma alışkanlıkları ve nedenleri/durumları vardır. Alıcıların nereden, nasıl, hangi miktarda, ne zaman vb. satın aldıklarına ilişkin alışkanlıkları vardır. Alıcılar ayrıca farklı durumlarda satın alırlar. Kendileri için alabilirler, hediye olarak alabilirler, eğlence için alıyor olabilirler. Hedef müşterilerin satın alma alışkanlıklarına ve durumlarına hitap eden teklifler, alıcı tarafından kabul görür. Bir pazar bölümü, benzer ihtiyaç, satın almadan beklenen fayda ve satın alma alışkanlık ve nedenlerine sahip olan bir müşteri grubudur. İşletmenin stratejisini tamamlaması için; hedef bölümün ihtiyaçları, beklendiği fayda, satın alma alışkanlıkları ve satın alma durumları ile üretimin kalite, miktar, zaman ve maliyet değişkenlerini eşleştirmesi gerekir. Rakiplerin teklifini geride bırakacak iyi bir birleşim İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi,

19 bulabilen işletmenin iyi bir stratejisi olduğu söylenebilir. Özel bir pazar veya bölüm hedeflenerek oluşturulan konumlara "teklif" denir. Şimdi stratejinin bu iki bileşenine, bölümleme ve konumlandırmaya daha yakından bakalım. 12. BÖLÜMLEME: İHTİYAÇLAR, FAYDALAR VE ALIŞKANLIKLAR Rakiplerinizden sakınmak veya onları yenmek için, pazarları küçük gruplara ayırmalısınız. Buna bölümleme denir. Tanım gereği, pazar bölümü büyük grubun bir parçasıdır. Büyük grup pazardır. Bölümleme pazarın tanımlanmasıyla başlar. Pazar, ürünleri talep eden ve karşılığını ödemeye hazır olan insan ve kurumlardan oluşur. Örneğin otomobil pazarı, otomobil satın almaya gücü yeten herkesi içermektedir. Pazar, otomobil pazarı gibi, o ürün sınıfına yönelik talep demektir. Pazar bölümü ise daha özeldir. Pazar bölümü özel bir otomobil talebi hakkında bilgi verir. Örneğin spor otomobiller pazarı, pahalı bir spor otomobil alabilecek güçte olmalarına rağmen, aile otomobili satın almayı tercih edenleri içermez. Mazaratti spor otomobil pazar bölümü çok daha özeldir. Genelde pazarlar, pazar tanımlama değişkenleri ile ifade edilir. Pazar tanımı değişkenleri; kişi başına gelir, demografi, coğrafi dağılım, sanayi (B2B için), hayat tarzı, kişilik, kültür veya alt kültürler ve sosyal sınıfları içine alan birçok değişkenden oluşur. Bu değişkenlerden herhangi biri daha önceden bildiğimiz pazarları tanımlamakta kullanılabilir. Daha önceki bölümlerde, herhangi bir zamanda ihracatçı olsun olmasın tüm işletmeler için üç olası pazar var olduğunu görmüştük: Müşteriler, rakiplerin müşterileri ve kullanıcı olmayanlar. Bunlar arasında en büyük grup alıcı/kullanıcı olmayanlar grubudur. Sonra, rakiplerin müşterileri gelmektedir. Hedef pazarları tanımlamak için önceden tanımlanmış pazarlar ve pazar tanımı değişkenleri aşağıdaki gibi kullanılabilir: Mevcut müşteriler Coğrafi değişkenler Kültür/altkültür farklılıklarına dayanan değişkenler Hedef Pazar1 Hedef Pazar 1a Mümkün olan tüm alıcılar Demografik değişkenler (B2C) Sanayi tanımları (B2B) Yaşam tarzı değişkenleri Rakiplerin müşterileri Henüz müşteri olmayanlar Sosyal sınıflara dayanan değişkenler Kişisel farklılıklara dayanan değişkenler İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi,

20 Bir yenilik/buluş söz konusu olduğunda, pazar ve pazar bölümü tek ve aynıdır. Bu durumda, pazarı tanımlama strateji tasarlamak için yeterli olmaktadır. Bunun dışındaki durumlarda pazar tanımlama, strateji tasarlamak için yetersiz kalmaktadır. Pazar tanımlama değişkenleri, teklifinize ilişkin satışlarının tahmininde tek başına yeterli olmayacaktır. Örneğin kişi başına gelir, bir pazar bölümünü tanımlamaya yeterli değildir. Çoğu kadın bilezik satın alabilir. Eğer bilezik satıyorsanız kadınların tamamı hedef pazarınız olamaz. Zira bazı kadınlar bilezik takmayı istemeyebilir. Bazıları altın bilezik takmayı tercih edebilir. Bazı kadınlar büyük mağazalardan altın bilezik satın alırken, bazıları ise otellerdeki mağazalardan almaktadır. Bir kısmı ise indirim mağazalarından almaktadır. Bu yüzden tanımlanmış pazarları bölümlere ayırmak gerekir. Pazar bölümü, ihtiyaçları ve istekleri bakımından birbirine benzer (ama pazarın geri kalanından farklı) olan müşteriler topluluğudur. İhtiyaçlar müşterinin sorunudur. Tanım gereği karşılanmamış her ihtiyaç bir sorundur. İhtiyaçların yanı sıra, potansiyel müşterilerin istekleri vardır. İstekler üründen beklenen faydalar ve satın alma davranış ve alışkanlıklarıdır. Bölümleme, teklifin nasıl tasarlanacağını belirlediği için, stratejinin kritik bir parçasıdır. Pazar bölümleme, henüz hiç karşılanmamış veya rakipler tarafından tatmin edici derecede karşılanmayan bir ihtiyacı tespit etmekle başlar. Henüz hiç karşılanmamış ve sizin karşılayabileceğiniz bir ihtiyaç bulursanız, bir buluş/yenilik yapmışsınız demektir. Bu sayede bir ürün sınıfında ilk olmanın faydalarından yararlanabilirsiniz. Eğer bu mümkün değilse, yani bir buluş söz konusu değilse bile, belirli bir ürün sınıfında kendi markanızla belirli bir ihtiyacı rakiplerinizden daha iyi karşılayabilirseniz pazarlık gücünüzü artırabilirsiniz. İhtiyaçlar İhtiyaçlar, müşteriniz nihai tüketici ise, yani B2C durumunda, insanların evrensel ihtiyaçları, müşteriniz bir işletme ise, yani B2B durumunda, işletme ihtiyaçlarıdır. İnsan ihtiyaçları sosyal psikologlar tarafından birçok şekilde sınıflandırılmıştır. Birçoğumuz Maslow un ihtiyaçlar hiyerarşisini biliriz. Bu ihtiyaçlar listesi temel fikri verir ama bölümleme için çoğu kez yeterli değildir. Bölümleme ihtiyaçlara dayanır. Stratejistler ihtiyaçlar ile ihtiyaçları karşılama şekillerini karıştırmamalıdırlar. İnsan ihtiyaçları değişmez, bundan sonra da değişmeyecektir. Örneğin arkadaşça ilişkiler, beraber yaşama duygusu her zaman mevcut olmuştur. Bu ihtiyaçları karşılama şekilleri ise zamandan zamana, kültürden kültüre değişmektedir. Müşterileriniz işletmeler ise (B2B) ihtiyaçları farklıdır. Müşterileriniz olan işletmelerin ihtiyaçları sizin işletmenizin ihtiyaçları ile aynıdır. B2B durumunda işletme ihtiyaçlar, 3. Bölümde İşletme Hedefleri başlığı altında listelenmiştir. İhtiyaçların yanı sıra, istekler vardır. İstekler, üründen beklenen fayda ve satın alma alışkanlıklarıdır. Beklenen Faydalar Müşteriler ürünleri, onları satın alarak veya kullanarak fayda elde etmeyi bekledikleri için satın alırlar. Örneğin vitaminleri sağlıklı olmak, kozmetik ürünleri çekici görünmek için satın İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi,

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

Gürc r an n B ange g r

Gürc r an n B ange g r Gürcan Banger Hareket Noktası Kendi işini kurmaya karar vermede başlıca etkenler şunlardır: 1. İşini kaybetmek, 2. İşsizlik döneminin uzun sürmesine tepki, 3. Bir iş fırsatının belirlenmesi, 4. Daha çok

Detaylı

www.canancetin.com 1

www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 2 canancetineylul@gmail.com esincanmutlu@gmail.com www.canancetin.com 3 www.canancetin.com 4 Yeni kurulan ARMADA Pazarlama Şirketi, dünyada ve Türkiye de hızla gelişen

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ Stratejik Yönetim Micro MBA Cenan Torunoğlu 10 Kasım 2012 Değişim ve Yapısal Gelişme 2 Değişim ve Yapısal Gelişme Değişimi farketmek Değişimin özüne inmek Değişim kararını

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM

KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM SÜHEYLA ŞENOĞLU Müşteri İlişkileri Yöneticisi 1 21. yüzyılı yaşamaya başladığımız, şaşırtıcı ve hızlı değişimlerin yaşandığı dünyada geleneksel pazarlama anlayışını değiştirmek

Detaylı

cevap verebilmek için hazır olarak elinde bulundurduğu madde ve malzemelerin en genel

cevap verebilmek için hazır olarak elinde bulundurduğu madde ve malzemelerin en genel ÖZET Stok yönetimi İşletmelerin faaliyet alanına göre ya üretimi gerçekleştirmek için ya da müşterilerin isteğine cevap verebilmek için hazır olarak elinde bulundurduğu madde ve malzemelerin en genel adına

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

Enterprise Resource Planning - ERP - Kurumsal kaynak planlaması ya da iş letme kaynak planlaması,

Enterprise Resource Planning - ERP - Kurumsal kaynak planlaması ya da iş letme kaynak planlaması, Enterprise Resource Planning - ERP - Kurumsal kaynak planlaması ya da iş letme kaynak planlaması, işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir?

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir? FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL PLANLAMA Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA Finansal analiz işletmenin geçmişe dönük verilerine dayanmaktaydı ancak finansal planlama ise geleceğe yönelik hareket biçimini belirlemeyi

Detaylı

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN Stratejik Pazarlama Planlaması Tolga DURSUN 1 İŞLETME YÖNETİM SÜRECİ PLANLAMA UYGULAMA DENETLEME o Amaçları Belirleme o Strateji ve taktikleri belirleme Örgütleme Kadrolama Yürütme Performans sonuçlarını

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Bileşenleri Tedarik zincirlerinde üç temel bileșenden söz edilebilir: Aktörler: Tedarik zinciri

Detaylı

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur?

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? BAŞVURU ÖNCESİ Ön Koşul: Müracaat eden markanın Türkiye de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en

Detaylı

Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC)

Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC) Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC) Sistem analistlerinin ve kullanıcı faaliyetlerinin spesifik döngüsünün kullanılmasıyla En iyi geliştirilmiş sistemin oluşmasını

Detaylı

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Haşmet GÖKIRMAK Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Bu Bölümde Stratejik Planlamanın Aşamaları Şirket seviyesinde Bölüm, ürün ve pazar seviyesinde Şirket Misyonunun belirlenmesi Şirket amaç ve hedeflerinin belirlenmesi

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş

Endüstri Mühendisliğine Giriş Endüstri Mühendisliğine Giriş 5 ve 19 Aralık 2012, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye. Yard. Doç. Dr. Kamil Erkan Kabak Endüstri Mühendisliği Bölümü,, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye erkankabak@beykent.edu.tr

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013 SWOT Analizi Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats İşletmenin güçlü ve zayıf yanları ile fırsat ve tehditlerin tespit edilmesi, stratejinin bu unsurlar arasında

Detaylı

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Üretim Yatırımı Girişim kapsamında hedeflenen ürün veya hizmetlerin üretilmesi için gerekli işletme faaliyetleri planlanmalıdır. Girişimcinin uzmanlığına da bağlı

Detaylı

KALİTE KAVRAMI ve UNSURLARI

KALİTE KAVRAMI ve UNSURLARI KALİTE KAVRAMI ve UNSURLARI Kalite, bir ürün veya hizmet ile ilgili özelliklerin, belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama derecesidir. Kalite Sözlüğü Kalite, genel olarak günlük konuşmalarda

Detaylı

Planlama Nedir? Planlama Ne Değildir? Başarılı Bir Plan. www.eminkaya.net 1. Pazarlama Planlaması

Planlama Nedir? Planlama Ne Değildir? Başarılı Bir Plan. www.eminkaya.net 1. Pazarlama Planlaması 2 Pazarlama Planlaması Planlama Nedir? Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Planlama ise, bir yöneticinin ileriye bakmasına ve kendine açık olan seçenekleri bulmasına yardım

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

YAPIM YÖNETİMİ - EKONOMİSİ 03. İşler veya eylemler olası olan zaman ve mekanının tamamını kullanacaktır.

YAPIM YÖNETİMİ - EKONOMİSİ 03. İşler veya eylemler olası olan zaman ve mekanının tamamını kullanacaktır. İNŞAAT PROJELERİNİN YÖNETİMİNDE FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI İnşaat projelerinin yönetimi ve kurallar Parkinson Kuralı İşler veya eylemler olası olan zaman ve mekanının tamamını kullanacaktır. Peter İlkesi Bireyler

Detaylı

PAZAR NERESİDİR? Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi. Pazar Araştırması

PAZAR NERESİDİR? Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi. Pazar Araştırması Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Pazar Araştırması PAZAR NERESİDİR? Pazar mal ve hizmetlerin satışa sunuldukları ve alıcılar ile satıcıların bir araya geldikleri her yerdir. Mağaza, hal, manav, restoran,

Detaylı

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi İşletmelerin Genel Hedefleri Finansal Hedefler: Kârlılık ve yeni kârlı yatırımlar Pazarlama hedefleri Var olma hedefi: Ticari hayatı sürdürmek Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet İşletmelerin Özel Hedefleri

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME

FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME BILGI SISTEMLERI ÜNİTE 7 GİRİŞ İşletmelerin işlerini yürütebilmeleri için tedarikçileri, müşterileri, çalışanları, faturaları, ödemeleri, mal ve hizmetleri ile ilgili birçok

Detaylı

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin!

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin! YAKLAŞIMIMIZ Kuter, yıllardır dünyanın her tarafında şirketlere, özellikle yeni iş kurulumu, iş geliştirme, kurumsallaşma ve aile anayasaları alanlarında güç veren ve her aşamalarında onlara gerekli tüm

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazar Bölümlendirmesi Bir kurumun ürün ve hizmetlerine talep gösteren bireylerin oranı ile kurumun ürün

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

MALİYETE GÖRE FİYATLANDIRMA

MALİYETE GÖRE FİYATLANDIRMA MALİYETE GÖRE FİYATLANDIRMA Ürün fiyatlama kararlarında ilk adım fiyat belirleme olduğuna göre öncelikle fiyatın belirlenmesi gerekmektedir. Maliyete göre fiyatlandırma yapılırken ürünün maliyeti dikkate

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 2 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU 2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU KAIZEN EĞİTİM KATALOĞU İÇİNDEKİLER TABLOSU KALİTE YÖNETİM EĞİTİMLERİ... 2 A. Kalite Yönetim Sistemi Programı... 2 A1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Bilgilendirme

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ Direktif Proje Yönetim Ofisi / Haziran.2016 TURQUALITY Destekleri Nedir? Firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Bölümlendirmesi Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazar Bölümlendirmesi Bir kurumun ürün ve hizmetlerine talep gösteren bireylerin oranı ile kurumun ürün ve hizmetleriyle

Detaylı

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri]

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] İş Planı ÖNEMLİ NOT Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] Firma Bilgileri Firma İsmi İlgili Kişi / Pozisyonu İş Adresi Telefon / Faks Numaraları E-Posta / Web

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

Gürcan Banger SANGEM 1

Gürcan Banger SANGEM 1 Gürcan Banger SANGEM 1 Pazarlama Pazarlama; tüketicinin ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesidir. Pazarlama; müşterinin ne istediğini keşfetmek, şirketin ürünlerini bu isteği

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarik Zinciri Ağı Tasarımı- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Ağ tasarımı, tedarik zinciri açısından üç karar düzeyini de ilgilendiren ve bu düzeylerde etkisi olan bir konudur. Zincirin

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ. Risk Yönetim Planının 7 Bileşeni

RİSK YÖNETİMİ. Risk Yönetim Planının 7 Bileşeni RİSK YÖNETİMİ Risk Yönetim Planının 7 Bileşeni İÇİNDEKİLER Giriş Bileşenler: Rol ve Sorumluluklar Bütçeleme Zamanlama Risk Değerlendirme Kriteri Eşik Değerler İletişim Takip ve Denetim Sonuç GİRİŞ : Risk

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK Küçük İşletmelerde Pazarlama İşlevi Pazarlama sadece bir satış eylemi değildir. Üretimden önce yapılan Pazar

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

Üretim Nedir? Üretim Planı

Üretim Nedir? Üretim Planı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Üretim Planı Üretim Nedir? Mal ve hizmetleri bir dizi işlemden geçirerek biçim, zaman ve yer boyutuyla faydalı hale getirmek veya faydalılıklarını artırmaya yönelik her

Detaylı

İNOVASYON YETKİNLİĞİ İHTİYAÇ ANALİZİ

İNOVASYON YETKİNLİĞİ İHTİYAÇ ANALİZİ İNOVASYON YETKİNLİĞİ ANALİZİ A. GENEL BİLGİLER S.1. Firma Adı:... S.2. Firma Türü: Anonim Şirket Limited Şirket Komandit Şirket Kollektif Şirket Şahıs İşletmesi Diğer S3. Ana Faaliyet Alanı: S.4. Yan Faaliyet

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU Tutundurma karmasının tekrar hatırlayacak olursak Satış promosyonu, tutundurma karmasının bir bileşenidir. Tutundurma elemanları: 1. Reklam, 2. Halkla ilişkiler (PR),

Detaylı

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ Dağıtım Kanalı: Fikir, ürün ve hizmetler gibi, değeri olan şeylerin üretim noktalarından kullanım noktalarına kadar götürülmesiyle uğraşan, birbiriyle bağımlı bir dizi

Detaylı

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama Tutundurma Karması Reklam Kişisel satış Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama İşletmelere tarihsel olarak, tutundurma metotları içinde önce kişisel satıştan; sonra reklâmlardan; daha sonra,

Detaylı

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014 Haşmet GÖKIRMAK Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014 Pazarlama nedir? Piyasa ve Müşteri İhtiyaçlarının Anlaşılması Müşteri Odaklı Pazarlama Stratejisi Bütünleşmiş Pazarlama Plan ve Programının Hazırlanması Müşteri

Detaylı

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 10 İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazar Bölümlendirmesi Bir kurumun ürün ve hizmetlerine talep gösteren bireylerin oranı ile kurumun ürün

Detaylı

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz.

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz. OFİS Mikro Perakende Çözümleri 1 MİKRO OFİS SERİSİ Küçük ve orta ölçekteki perakende firmaları için hazırlanan programları, perakende satış noktalarının belkemiği olan satış noktası terminalleri (POSlarla),

Detaylı

Değeri Yönetemeyenler. Toysrus Lehman Brothers WordCom Refco Delta Airlines Teba Vanet KTHY Aria ve Aycell

Değeri Yönetemeyenler. Toysrus Lehman Brothers WordCom Refco Delta Airlines Teba Vanet KTHY Aria ve Aycell Değer OLUŞTURMA Değeri Yönetemeyenler Toysrus Lehman Brothers WordCom Refco Delta Airlines Teba Vanet KTHY Aria ve Aycell Ne oluyor? İmalat Global olmak zorunda, dünya/kıta/bölge/ülke boyunca dağıtık imalat->

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ... 1 1.1. PAZARLAMANIN KONUSU VE KAPSAMI... 3 1.2. PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMA ANLAYIŞI... 7 1.2.1. Üretim Anlayışı

Detaylı

İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-3

İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-3 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-3 2013 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI İŞ PLANI EK - E Referans No: TRA2-13-İGMD03/TRA2-13-İGMD03G I MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. İŞLETMENİN TARİHÇESİ

Detaylı

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ Farklılaştırılmamış Pazarlama ya da TÜM PAZAR stratejisi ; Yoğunlaştırılmış Pazarlama ya da TEK BÖLÜM stratejisi ; Farklılaştırılmış Pazarlama ya da ÇOK BÖLÜM stratejisi.

Detaylı

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 13 1.1. Üretim, Üretim Yönetimi Kavramları ve Önemi 14 1.2. Üretim Yönetiminin Tarihisel Gelişimi 18 1.3. Üretim Yönetiminin Amaçları ve Fonksiyonları

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 13 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

Anket 2: Şirketteki yabancı dil ihtiyaçları hakkında bilgi verebilecek kişilere yöneliktir

Anket 2: Şirketteki yabancı dil ihtiyaçları hakkında bilgi verebilecek kişilere yöneliktir Anket 2: Şirketteki yabancı dil ihtiyaçları hakkında bilgi verebilecek kişilere yöneliktir Sayın ilgili, Bu anket çalışmasının çıktıları Avrupa daki inşaat sektörü çalışanlarının dil becerilerini ve çalışma

Detaylı

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI PAZARLAMA DAĞITIM KANALI Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN Dağıtım kavramı üretilen mal ve hizmetler genellikle üretildikleri yerde zamanda uygun fiyatta ve yeterli miktarda talep edilmemektedir. Mal ve hizmetlerin

Detaylı

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. ENM 307 Mühendislik Ekonomisi. Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. ENM 307 Mühendislik Ekonomisi. Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ENM 307 Mühendislik Ekonomisi Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR Oda No:850 Telefon: 231 74 00/2850 E-mail: zulal@mmf.gazi.edu.tr Gazi Üniversitesi Endüstri

Detaylı

İşletmelerde Stratejik Yönetim

İşletmelerde Stratejik Yönetim İşletmelerde Stratejik Yönetim İşletmenin genelde günlük ve olağan işlerinin yönetimi ile değil, İşletmenin uzun dönemde yaşamını sürdürebilmesini mümkün kılacak ve ona rekabet üstünlüğü ve ortalama kar

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

Vizyon ve Misyon Testi Cengiz Pak, cengiz@cengizpak.com.tr

Vizyon ve Misyon Testi Cengiz Pak, cengiz@cengizpak.com.tr Vizyon ve Misyon Testi Cengiz Pak, cengiz@cengizpak.com.tr cengizpak.com.tr Avcının Silahı Kullanılabilir Bilgi Misyon ve Vizyonunuz şirketinizin Stratejik Planlama piramidinin en üstünde yer alır. Misyon

Detaylı

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER KARİYER YÖNETİMİ Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER 7 KARİYER YÖNETİMİ Kariyer, bireyin mesleği ile ilgili pozisyonları, çalışma hayatı boyunca peş peşe kullanması ve organizasyonun üst kademelerine doğru ilerlemesidir.

Detaylı

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015 Pazarlamanın Konusu ve Kapsamı Pazarlamanın Gelişimi, Pazarlama Anlayışı ve Toplumsal Pazarlama Anlayışı Pazarlama İle İlgili Son Gelişmeler Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri.

Detaylı

Alparslan Serhat DEMİR, Endüstri Mühendisliğine Giriş Ders Notları, Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü TESİS PLANLAMA

Alparslan Serhat DEMİR, Endüstri Mühendisliğine Giriş Ders Notları, Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü TESİS PLANLAMA 9.1.Giriş TESİS PLANLAMA Tesis planlama bir kurum veya kuruluşun fiziksel ini geliştirmek için gerçekleştirilen sistematik bir yaklaşımdır. Bir organizasyonun en önemli varlıklarından biri olan kapladığı

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI Stratejik İletişim Planlaması -1 İletişim temelinde, plan ve strateji vardır. Strateji bilgi üretimine dayanır. Strateji, içinde bulunduğumuz noktadan

Detaylı

15.03.2013 İŞ PLANI. Varmak istediği noktayı bilmeyenler oraya nasıl varılacağını tarif edemezler

15.03.2013 İŞ PLANI. Varmak istediği noktayı bilmeyenler oraya nasıl varılacağını tarif edemezler İŞ PLANI Varmak istediği noktayı bilmeyenler oraya nasıl varılacağını tarif edemezler 1 İş Planı Nedir? İşletmenin l i başarılı olması, en azından ekonomik anlamda varlığını ğ sürdürebilmesi için neler

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

KOBĐ lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri

KOBĐ lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri KOBĐ LERDE ĐŞ PLANI HAIRLANMASI ve KOBĐ DESTEK KREDĐLERĐ 30 Nisan Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Okan Universitesi KOBĐ LER NEDEN ÖNEMLĐDĐR? KOBĐ lerin ekonomiye

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi TEKNOLOJĠ PLANLAMASI Başkent Üniversitesi ÖĞRENĠM KAZANIMLARI Bu dersi bitirdiğinizde; Teknoloji planlamasının ne olduğuna ilişkin bilgi edinecek, Teknoloji planlamasının amacını öğrenecek, Teknoloji planı

Detaylı

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar İŞLETMELERİN AMAÇLARI Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge Kar ın İşlevleri

Detaylı

Tedarik Zinciri Aşamaları. Tedarik Zincirleri Dinamiktir. Tedarik Zinciri Aşamaları. Tedarik Zincirinin Amacı Aşamaları. Tedarik Zinciri Aşamaları

Tedarik Zinciri Aşamaları. Tedarik Zincirleri Dinamiktir. Tedarik Zinciri Aşamaları. Tedarik Zincirinin Amacı Aşamaları. Tedarik Zinciri Aşamaları TEDARİK ZİNCİRİ FAALİYETLERİ ve MALİYET UNSURLARI Tedarik zinciri, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile üretilen mal ve hizmet ile doğrudan yada dolaylı olarak ilgili tüm taraflardan oluşan bir yapıdır

Detaylı

Enhancing Vocational Language Skills and Working Culture Awareness of European Construction Professionals (EVLAC) http://evlac.mku.edu.

Enhancing Vocational Language Skills and Working Culture Awareness of European Construction Professionals (EVLAC) http://evlac.mku.edu. Anket 1: Dil eğitimi ihtiyacı olan kişilere yöneliktir. Sayın ilgili, Bu anket çalışmasının çıktıları Avrupa daki inşaat sektörü çalışanlarının dil becerilerini ve çalışma kültürü bilgilerini arttırmak

Detaylı

kpss işletme ÖSYM sınav formatına %100 uygun m a m m lü

kpss işletme ÖSYM sınav formatına %100 uygun m a m m lü kpss 2013 işletme ÖSYM sınav formatına %100 uygun m ta a m ı çö z ü 10 m lü Komisyon KPSS İŞLETME TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN- 978-605-364-374-6 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN MUHASEBEDE WEB TABANLI PROGRAM KULLANMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAM (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN MUHASEBEDE WEB TABANLI PROGRAM KULLANMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAM (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN MUHASEBEDE WEB TABANLI PROGRAM KULLANMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAM (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA 1

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu

Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu 20.12.2013 Kurumsal Bilgi Sistemleri Satış ve Pazarlama Bilgi Sistemleri Muhasebe ve Finans Bilgi Sistemleri İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Üretim

Detaylı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014 DEĞER MÜHENDİSLİĞİ Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi Maltepe Üniversitesi - 2014 GİRİŞ Günümüzün rekabetçi koşullarında varlığını sürdürmek isteyen işletmeler, düşük maliyetli, yüksek kaliteli ve müşteri isteklerine

Detaylı

STOK YÖNETİMİ Adem ÖZTÜRK Performans Yönetimi ve Kalite Geliștirme Daire Bașkanlığı 13-14 / 08 / 2009 - Ankara Stok nedir? SUNUM PLANI Stok Yönetiminin amacı Stok Yönetiminin faydaları Stok Yönetim Sisteminin

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı YÖNETİM SİSTEMLERİ Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı Genel Bilgilendirme Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 18001) Sosyal Sorumluluk Standardı

Detaylı

SATIŞ YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI

SATIŞ YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI TANIM İşletmelerin pazarlama ve satış birimlerinde, satışların planlanması ve siparişlerin alınması gibi işleri yürüten kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Satışların yapılmasını planlar.

Detaylı

Stratejik Pazarlama 7. Hafta. Doç. Dr. Hayrettin Zengin

Stratejik Pazarlama 7. Hafta. Doç. Dr. Hayrettin Zengin Stratejik Pazarlama 7. Hafta Doç. Dr. Hayrettin Zengin Pazar Fırsatları Ölçümü ve Pazar Çekiciliği Analizi Pazar fırsatı Mevcut ve gelecekteki olası değişimler sonucunda tüketicilerde ortaya çıkabilecek

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi Uygulama Kılavuzu

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi Uygulama Kılavuzu 1. GİRİŞ İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi Uygulama Kılavuzu Bu doküman İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği nin (SKD) Binalarda Enerji Verimliliği

Detaylı