Tıp Fakültelerinin Misyonları ve Mesai Dışı Çalışma Prof.Dr.Şükrü Hatun Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı. 31 Ocak- 1 Şubat 2014, Ankara

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tıp Fakültelerinin Misyonları ve Mesai Dışı Çalışma Prof.Dr.Şükrü Hatun Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı. 31 Ocak- 1 Şubat 2014, Ankara"

Transkript

1 Tıp Fakültelerinin Misyonları ve Mesai Dışı Çalışma Prof.Dr.Şükrü Hatun Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı 31 Ocak- 1 Şubat 2014, Ankara

2 Kurumlarımızıkoruma misyonu için teşekkürler

3 Tıp Fakülteleri: Akademik Kamu Kurumu Hasta bakımı Yatan hasta/ Ayaktan hasta /Günübirlik hasta, Acil ve ElekTf, Rehabilitasyon Eği-m Mezuniyet öncesi/uzmanlık eğitmi/sürekli Zp eğitmi İş sahası Hastane içinde Sağlık çalışanları Diğer çalışanlar Hastane dışında Tedarikçiler Transport Diğer Sağlık sistemine destek Sevk edilen hastalar Profesyonel önderlik Topluma yönelik etkinlikler için merkez Birinci basamak sağlık hizmetlerinin yönetmi Bir sağlık işletmesi değil;rekabet yerine işlevleri arasındaki sinerji ile canlılığı koruyan bir akademik kurum Araş1rma Temel bilimler Klinik araşzrmalar Sağlık hizmet araşzrmaları EğiTm araşzrmaları Sosyal DevleTn meşruiyet PoliTk sembol Sosyal destek merkezi Mesleki güç odağı Ulusal değer/onur

4 Tam Gün Yasası ve sonrasındaki dönemin Zp fakülteleri üzerine etkileri Mali disiplinin sağlanması ve SGK sistemi ile bütünleşme- Olumlu ÖğreTm üyesi muayene farkının kaldırılması- Olumsuz Farklı statüde çalışan öğretm üyelerinin oluşması- Olumsuz İşlem puanlarına dayalı ek ödeme sistemine geçilmesi- Büyük ölçüde olumsuz Tıp Fakültelerinin eğitm ve araşzrma misyonlarının geri planda kalması- Olumsuz

5 Özel muayenenin Kaldırılması: Kaybet/ Kaybet ÖğreTm üyelerine muayene olma ihtyacı duyan hastalar cepten daha çok para ödeyerek ve daha çok zorluk çekerek sağlık hizmetne ulaşabildi Üniversite hastaneleri gelirlerinin % ini kaybef Hastaların tercih efği öğretm üyeleri başta olmak üzere bir çok öğretm üyesi gelir kaybına uğradı ve bunların önemli kısmı muayenehane açz veya ücretsiz izin aldı SGK nın özel sağlık kurumlarına ödediği miktarlar arg Önemli sayıdaki hasta grubu üniversite hastanelerinin vaka serilerinden çıkz

6 ÖğreTm üyelerinin doğrudan emeği ile elde edilen gelir ortadan kalkmasına rağmen, öğretm üyelerine daha fazla ek ödeme verildi. Özel muayeneye dayalı performans yerine mesai içi puanlarla dağızlan ek ödeme dönemi.. Özel muayene öncesi ve sonrası Ek Ödeme DağıZmı ,00) ,00) ,00) ,00) ,00) ,00) ,00) ,00) ,00) 0,00) ,00) ,00) ,00) ,00) ,00) ,00) ,00) 2009) 2010) 2011) 2012) 2013) ÖZEL) TL)

7 Şuçlama yerine konuşarak sorunlarımız çözme zamanı Şimdi düzeltme dönemine giriyoruz? (İki adım geriden sonra bir adım ileri dönemi?)

8 Tıp Fakültelerinde öğre-m üyeliği ve mesai dışı çalışma Hem hekim hem öğretmen: İki meslek sahibi talihli bir insan Yeni bir öğretm üyesi kuşağına ihtyaç var. Tam gün çalışmayı ilke edinen, Bütün bilgi ve birikimlerini kendi kurumları için kullanan öğretm üyeleri TL civarında ve emekliliğe yansıyan bir aylık gelirle yetnen Gözü daha çok para kazanmak için dışarda olmayan Tam Gün Yasa sının layıkıyla uygulanabilmesi için tam gün çalışmayı seçen ve üniversitelerde kalmaya karar veren öğre-m üyelerinin desteklenmesi gereklidir ÖğreTm üyesine muayene olma ihtyacı gerçek ve telafisi başka türlü mümkün olmayan bir ihtyaç Bu ihtyaç karşılanamazsa hastalar ya özel sağlık kurumlarına ya da muayenehane açan hocalara yöneliyor ve üniversite vaka serilerinden çıkıyor Makul miktardaki ücret hasta ile öğretm üyesi arasında bir sahiplenme yarazyordu(karşılıklı değer bilme, hasta taramnda tercih edilme vs). Mesai dışı çalışma bu nedenlerle öğretm üyesi misyonları, akademik kamu kurumu değerleri ile uyumlu ve hastaların yararına bir uygulama

9 Yeni düzenlemeler Büyük ölçüde eski özel muyane uygulamasının geri gelmesi anlamına geliyor. Sağlık hizmet bedeli: Paket fiyaz? ÖğreTm üyelerine verilecek pay hesaplanırken o hasta için SGK dan alınan ücret içindeki hekim emeği de hesaplamaya dahil edilecek mi? ( Sayın sağlık bakanı nın demeçlerine göre evet ) ÖğreTm üyesine verilecek oran: % Mesai dışı çalışmaya katkıda bulunan asistanların emeğinin değer bulması Eski dönemdeki yozlaşmaların önlenmesi

10 ÖğreTm üyelerine verilecek pay hesaplanırken o hasta için SGK dan alınan ücret içindeki hekim emeği de hesaplamaya dahil edilecek mi? Yani devlet, üniversite hocamıza 55 liralık bir muayene ücret verirken, vatandaştan da bir 55 lira muayene ücret alma hakkı olacak. 4 Ocak 2014 Bir başka seçenek mesai sonrası yapılan işlemlerden SGK ya fatura edilen tutar üzerinden normal döner sermaye payının alınması yani bunların mesai sonrası puan üzerinden ( % 50 arnrılabilir) öğretm üyesine yansızlması.

11 Temel yaklaşımlar ÖğreTm üyelerine yasal sınırlar içinde maksimum katkı verilmesi (SGK dan alınan ücret içindeki hekim emeğinin hesaplamaya dahil edilmesi+%60 geri dönüş).bu şekilde önceki dönemdeki kayıplar hızla telafi edilebilir. Mesai dışı öğretm üyesi çalışmasına asistan kazlımı gönüllü olmalı ve kesin olarak emeklerini karşılayacak bir ek ücret verilmelidir (Ayrı bordro ile veya mevcut puan sisteminde % ek para almalarını sağlayacak düzenleme ile)

12 Temel yaklaşımlar Bu çalışmanın saat 16 dan sonra olmasına ve ek hasta kapasitesi yaratması konusunda TTz davranılmalıdır (Kurum için katma değer yara1lması) Bu sistemin rutne olumsuz etkisini önlemek için (öğretm üyelerine muayene olanların gündüz ameliyathane/girişimsel işlem randevularını doldurması, ayrıcalık vs) gereken önlemler alınmalıdır. Yorganı kendi üzerine çekme reflekslerine karşı önleme alınmalı, mesai dışı ameliyathane randevu deqeri tutulması gibi konular yakından izlenmelidir.

13 Bundan sonra.. Mesai dışı çalışmanın düzene girmesinden ve yeni Tam Gün Uygulamasının netleşmesinden sonra şu andaki performans sistemi kaldırılmalıdır. ÖğreTm üyelerinin sağlık hizmetne dayalı performansı esas olarak mesai dışı çalışma ile ilişkilendirilebilir.

14 Puan toplamaya dayalı ek ödeme Mesai içinde büyük ölçüde asistanların yapzkları işlemlerin öğretm üyelerine puan olarak girilmesine dayalı bir hesaplamaya dayanmaktadır Hizmet miktarı ve niteliğinde bir arzş sağlamamaktadır ÖğreTm üyelerinin hizmetle ilgili çalışmalarında kesin olarak bir motvasyon sağlamamaktadır Sistemin en önemli hatası öğretm üyelerinin emeğini ölçmek yerine şu veya bu şekilde girilen puanları baz almasıdır Aynı kıdemdeki ve aynı emeği harcayan öğretm üyeleri arasında yalnızca çalışzkları anabilim dalının puan toplama kapasitesi ve öğretm üyesi sayısı gibi emekle ilgili olmayan faktörlerden kaynaklana büyük farklar olmaktadır

15 Ek ödeme sistemi: Öneri Mevcut uygulanan girişimşel işlem puanlarına dayalı ek ödeme sistemi terk edilerek, tam gün çalışan öğretm üyeleri için Üniversitelerin insiyatfine bırakılarak gerçekçi performans kriterleri belirlenmelidir (anabilim dalı ve bireysel olarak minimum ders, pratk, yıllık plk operasyon, işlem,yatan hasta sayısı, yatak doluluk oranları vb). Döner sermaye gelirleri bu belirlenen performans kriterlerine göre öğretm üyeleri ve diğer sağlık çalışanları arasında hakkaniyet ile dağızlmalıdır Bunlar yapılamıyorsa öğre-m üyeleri için ek ödemenin % lık dilimi mesai içi puana dayalı olarak değişkenlik göstermelidir.

16 Ek ödeme dağızmında emek ve Zp fakültesi kimliği/misyonları dikkate alınmalı Prof. Doç. Yrd.Doç. Araş1rma Görevlisi Diğer Çalışanlar Toplam Sayı Oran %7 % 4 % 4 % 22 % 63 Ek ödemeden alınan pay %25 % 14 % 9 % 22 % 31 öğretm üyeleri % 48 Ek ödeme alan tüm personelin birimlere göre aldıkları pay TEMEL TIP İDARİ Personel KLİNİK BİRİM 5 % 12 % 83 %

17 Bilimsel ve İnsancıl Bir Tıp İçin

18 İnsancıl Tıp? Hastalarla hekimler arasında iyi duygular/sevgi/ insana- dokulara- ruha saygı temelinde ilişki kurulması Hekimlerin kendi önemlerini geri çekerek, hastaya yer açzkları, bunu yaparken mutluluk hissefkleri bir ilişki Hastaların güvenle kendi bütünlüklerini teslim efkleri beklentsi yüksek bir ilişki Arada bir çok araç/gereç olsa da insanların yüzleri/gözleri ile kurulan bir ilişki

19 İyi İnsan/hekim? Sosyo-ekonomik, Sosyal yaşamda yasal ve toplumsal kurallara uyan Günümüzün kaotik, sosyo-kültürel Dürüst, Namuslu, Üretken, Çalışkan rekabetçi, tüketim odaklı ve Bilgi psikolojik ve görgüye etkenler önem veren yarı sanal dünyası Toplumu yaşamdaki eylem ve düşünceleri ile aydınlatan EmpaT, dayanışma ve paylaşmayı bilen Bilgiye, değerlere ve ilişkilerine sadakat duyan İyi insan/hekim olmayı güçleştiriyor. Alçak gönüllü ve nazik olan

20 Yeni Yıla Girerken Önemli Sorunlar Öğrenci kontenjanlarında ve öğrenci hareketlerinde kontrolsüz arzş Üniversite hastanelerinin sağlık sistemi içinde yeterli değeri bulmaması ve SUT fiyatlarının yetersizliği Üniversite hastanelerinde hizmete ağırlık verilmesinden kaynaklanan misyon çazşması Performans sisteminin yozlaşzrıcı etkisinden kaynaklanan sorunlar Asistan sayılarında azalma

21 Sonuç: Kaybolan ve korumamız gereken Prof. Dr. Annewe Grüters- Kieslich Bilim adamı- doktor yok olmakta olan bir tür. Bunu korumamız lazım. Yöneciler olarak bizim en önemli misyonumuz bu olmalı

1. Bu yasa ile öğretim üyelerinin kurum dışında serbest çalışması sona eriyor mu?

1. Bu yasa ile öğretim üyelerinin kurum dışında serbest çalışması sona eriyor mu? Soru ve cevaplarla Yeni Torba Yasa ve Tıp Fakülteleri* (Bu metnin bazı konulardaki belirsizliklerin YÖK ve Sağlık Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle giderileceği bilgisi çerçevesinde değerlendirilmesi

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI ÇALIŞTAY RAPORU(22-23 ARALIK 2012)

TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI ÇALIŞTAY RAPORU(22-23 ARALIK 2012) TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI ÇALIŞTAY RAPORU(22-23 ARALIK 2012) Tıp Fakültesi Dekanları 22-23 Aralık 2012 tarihinde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi nde bir çalıştay düzenlemiştir. Çalıştaya Tıp Fakültesi

Detaylı

Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları

Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları ISBN 978-975-590-282-1 OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri Türkiye OECD VE IBRD/DÜNYA BANKASI 2008 Bölüm 2 Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları 35 Bu bölümde, Türkiye de sağlık sisteminde yapılan

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE SAĞLIKLA İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI

SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE SAĞLIKLA İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE SAĞLIKLA İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI MADDE 1.- 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü, dördüncü ve yedinci

Detaylı

TIP DEKANLAR KONSEYİ VE DiCLE ÜNİVERSiTESİ TIP EĞİTİMİNDE SORUNLAR VE GÜNCEL YAKLAŞIM SEMPOZYUMU TUTANAK ÖZETİ

TIP DEKANLAR KONSEYİ VE DiCLE ÜNİVERSiTESİ TIP EĞİTİMİNDE SORUNLAR VE GÜNCEL YAKLAŞIM SEMPOZYUMU TUTANAK ÖZETİ TIP DEKANLAR KONSEYİ VE DiCLE ÜNİVERSiTESİ TIP EĞİTİMİNDE SORUNLAR VE GÜNCEL YAKLAŞIM SEMPOZYUMU TUTANAK ÖZETİ Tarih: 05 06 Aralık 2013 Yer: Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi, Diyarbakır Prof. Dr. Mehmet

Detaylı

2. Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantı Raporu

2. Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantı Raporu 2. Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantı Raporu Üniversite hastanelerinin yaşadığı sıkıntıların boyutundaki artış göz önünde bulundurulduğunda, kamu adına görevi yapmakta olan bu kurumların önünü açmak

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KAPSAMINDA DİKKATE ALINMASI GEREKEN TEMEL İLKELER VE YAKLAŞIMLAR

YÜKSEKÖĞRETİMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KAPSAMINDA DİKKATE ALINMASI GEREKEN TEMEL İLKELER VE YAKLAŞIMLAR YÜKSEKÖĞRETİMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KAPSAMINDA DİKKATE ALINMASI GEREKEN TEMEL İLKELER VE YAKLAŞIMLAR Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL (Marmara Üniversitesi Eski Rektörü & YÖK Eski Üyesi) Prof. Dr. Mehmet

Detaylı

Enfeksiyon Kontrol Programları Performansa Dahil mi?

Enfeksiyon Kontrol Programları Performansa Dahil mi? Enfeksiyon Kontrol Programları Performansa Dahil mi? Dr. Güven ÇELEBİ Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD guvencelebi@yahoo.com Performans sözcüğü,

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Prof. Dr. Haydar SUR Yrd. Doç. Dr. Murat ÇEKİN Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA

Detaylı

05 Eylül 2011 1225/22011 CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI'NA ANKARA

05 Eylül 2011 1225/22011 CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI'NA ANKARA 05 Eylül 2011 1225/22011 CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI'NA ANKARA Hükümet, 26 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımladığı 650 Sayılı "Adalet Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Detaylı

SAĞLIKTA YAŞANANILAN SORUNLARIN SORUMLUSU KİM?

SAĞLIKTA YAŞANANILAN SORUNLARIN SORUMLUSU KİM? SAĞLIKTA YAŞANANILAN SORUNLARIN SORUMLUSU KİM? Prof. Dr. Necdet Şükrü Altun Sağlıkta yaşananların sorumlusu kim? Doktorlar mı, sistem mi? Yargıda yaşanan sorunlardan, hakim ve savcılar ne kadar sorumluysa,

Detaylı

Sağlık Çalışanlarına Performansa Dayalı Ek Ödeme Uygulaması: Eleştiriler ve Çözüm Önerileri

Sağlık Çalışanlarına Performansa Dayalı Ek Ödeme Uygulaması: Eleştiriler ve Çözüm Önerileri Sağlık Çalışanlarına Performansa Dayalı Ek Ödeme Uygulaması: Eleştiriler ve Çözüm Önerileri Raportör: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Başhekimi, Trabzon İletişim: E-Posta:

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ İpek ÖZKAL SAYAN * Yusuf ŞAHAN ** 1980 li yıllarla birlikte ortaya çıkan Yeni Kamu Yönetimi anlayışının bir parçası olarak tanımlanması

Detaylı

HEKİM BAĞIMSIZLIĞI. Sağlık Politikaları Komisyonu. Dr. Müge YETENER, Dr. M. Kamil GÖL, Dr. Haluk BAŞÇIL, Dr. Gönül TANIR, Dr.

HEKİM BAĞIMSIZLIĞI. Sağlık Politikaları Komisyonu. Dr. Müge YETENER, Dr. M. Kamil GÖL, Dr. Haluk BAŞÇIL, Dr. Gönül TANIR, Dr. Sağlık Politikaları Komisyonu Dr. Müge YETENER, Dr. M. Kamil GÖL, Dr. Haluk BAŞÇIL, Dr. Gönül TANIR, Dr. Handan KURTBAŞ Ekim 2011 Ankara Tabip Odası Yayınları Sağlık Politikaları Komisyonu Dr. Müge YETENER,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YENİ YÜRÜRLÜĞE GİREN TAM GÜN YASASININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER. Şubat-2014 İZMİR

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YENİ YÜRÜRLÜĞE GİREN TAM GÜN YASASININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER. Şubat-2014 İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YENİ YÜRÜRLÜĞE GİREN TAM GÜN YASASININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER Şubat-2014 İZMİR 1 6514 SAYILI YASA (TAMGÜN) İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANLARININ

Detaylı

Tel +90 (312) 444 99 11 331 51 59 Faks +90 (312) 3316779. Zübeyde Hanım Mah. Aslanbey Cad. No:17 İskitler Altındağ / ANKARA. www.lokmanhekim.com.

Tel +90 (312) 444 99 11 331 51 59 Faks +90 (312) 3316779. Zübeyde Hanım Mah. Aslanbey Cad. No:17 İskitler Altındağ / ANKARA. www.lokmanhekim.com. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ ve İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ 30 Haziran 2013 Tarihi İtibariyle 3 Aylık Ara Dönem Faaliyet Raporu SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ II, 14.1 NOLU

Detaylı

Türk Tabipleri Birliği

Türk Tabipleri Birliği Türk Tabipleri B i r l i ğ i S a ğ l ı k Türk Tabipleri Birliği Personelinin Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışmasına ve T a m S ü r e Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Çalışmasına ve Kanun Tasarısı

Detaylı

Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Personelin Performansa Dayalı Döner Sermaye Ek Ödeme Uygulamasına İlişkin Değerlendirmeleri *

Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Personelin Performansa Dayalı Döner Sermaye Ek Ödeme Uygulamasına İlişkin Değerlendirmeleri * Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Personelin Performansa Dayalı Döner Sermaye Ek Ödeme Uygulamasına İlişkin Değerlendirmeleri * ÖZET Kıymet FETTAH ** Bayram ŞAHİN *** Bu çalışmanın amacı, birinci

Detaylı

Döner Sermaye Ek Ödeme Dr. Mehmet Özkahya Ege Üniversitesi

Döner Sermaye Ek Ödeme Dr. Mehmet Özkahya Ege Üniversitesi Döner Sermaye Ek Ödeme Dr. Mehmet Özkahya Ege Üniversitesi DS Ek Ödeme Ocak 2010 da ilgi yasa (ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN.

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GERĠ ÖDEME ÇALIġMA KURULU

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GERĠ ÖDEME ÇALIġMA KURULU ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GERĠ ÖDEME ÇALIġMA KURULU Prof.Dr. Mustafa ÖZMEN Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Geri Ödeme ÇalıĢma Kurulu BaĢkanı Anadolu Üniversitesi-EskiĢehir 27 Kasım 2010 ÜNĠVERSĠTE

Detaylı

Türkiye de İkinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hekim Performansı ve Bir Uygulama

Türkiye de İkinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hekim Performansı ve Bir Uygulama YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:213 Cilt:2 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Türkiye de İkinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hekim Performansı ve Bir Uygulama Doç. Dr. Erhan DEMİRELİ Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

Vicdanınız sızlıyor mu?

Vicdanınız sızlıyor mu? Bakanlık tan şiddete ödül, hekime ceza! Görevi başında şiddete uğrayan aile hekimi, Alo 113 Beyaz Kod ve Alo 184 SABİM hattını arayarak Sağlık Bakanlığı na hukuki yardım talebinde bulundu ancak talebi

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

SAĞLIK-SEN KAMUDA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU. (22 Kasım 2014)

SAĞLIK-SEN KAMUDA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU. (22 Kasım 2014) SAĞLIK-SEN KAMUDA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU (22 Kasım 2014) SAĞLIK-SEN KAMUDA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU (22 Kasım 2014) Grafik Tasarım Uygulama Sağlık-Sen

Detaylı

aykırı yeni yasa önerisi

aykırı yeni yasa önerisi Ölüm değil çözüm istiyoruz! Türkiye genelindeki cezaevlerinde 12 Eylül de başlayan açlık grevleri iki ayı geride bıraktı. Açlık grevine katılan tutuklu ve hükümlülerin sayısı giderek artarken, ilk grupta

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik

Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI SİYASİ PARTİ PROGRAMLARINDA SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK İzmir Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu nca düzenlenmiştir

Detaylı

HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU

HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI SAĞLIK-SEN 11 MAYIS 2015 TEMMUZ 2015 ANKARA SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 29 Sağlık-Sen Adına İmtiyaz Sahibi Metin MEMİŞ Genel Başkan Genel Yayın Yönetmeni İdris

Detaylı

Değerli kamu görevlileri, Memurlarımızın uzun ve zorlu geçen bir bekleyiş sürecinin ardından, nihayet toplu sözleşme görüşmeleri başlamıştır.

Değerli kamu görevlileri, Memurlarımızın uzun ve zorlu geçen bir bekleyiş sürecinin ardından, nihayet toplu sözleşme görüşmeleri başlamıştır. Değerli kamu görevlileri, Memurlarımızın uzun ve zorlu geçen bir bekleyiş sürecinin ardından, nihayet toplu sözleşme görüşmeleri başlamıştır. Milyonlarca kamu görevlisi, emekliler, dul ve yetimler, gazilerimiz

Detaylı