İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Hz. Muhammed (sav)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Hz. Muhammed (sav)"

Transkript

1 10. SINIFLAR GENEL DEĞERLENDĠRME TESTĠ 1. Haccın farzı olan vakfenin yapıldığı mübârek yerin adı nedir? a) Mina b) Arafat c) Mekke d) Medine e) Kabe 2. Allah ın rızası için yapılan her türlü iyi, güzel iģ ve davranıģa (amele) ne a)salih amel b)fayda c)amel d)güzel iş e)ibadet 3. Allah Teâlâ yı görür gibi ibâdet etmeye ne a)ibadet b) İstek c) İhsan d) Değer e) Basiret 4. Hacer-i Esved in bulunduğu köģeden baģlayarak Kâbe sola alınarak etrafında yedi defâ dönmeye ne a) Sa y b) Dönme c) Dolaşma d) Şavt e) Tavaf 5. Namaza Kâbe ye doğru yönelerek durmaya ne a) Vakit b) Niyet c) Kıyam d) İstikbal-i kıble e) Kıraat 6. Namazda elleri dizlere koyup eğilmeye ne a) Rüku b) Sücut c) Secde d) Kıraat e) Son oturuş 7. Namazda rükûdan sonra alnı ve burnu yere koymaya a) Rüku b) Niyet c) Secde d) Kıraat e) Son oturuş 8. Peygamberlerin peygamberliklerini ispatlama için gösterdikleri olağan üstü olaylara ne a) Olay b) Dua c) Tevekkül d) Mucize e) Sihir 9. AĢağıdakilerden hangisinden kurban olmaz? a) Deve b) Deve kuşu c) Sığır d) Keçi e) Manda 10. AkĢam namazı vakti ile birlikte, oruç açmaya ne a) Niyet b) İftar c) Vakit d) Tan e) İmsak 11. Mîkât denilen yerde hacca veya umreye niyet ederek, peģtemal gibi dikiģsiz iki parça örtüyü giymek ve telbiye getirmek sûretiyle, daha önce mubah (serbest) olan bâzı Ģeyleri kendine haram kılmak yâni bunları yapmaktan sakınmaya ne a) Mubah b) Mekruh c) Tavaf d) İhram e)t elbiye 12. Namazda bir müddet ayakta durmaya ne a) Vakit b) Niyet c) Kıraat d) Kıble e) Kıyam 13. Kıyam esnasında namaz kılanın kendi iģitecek kadar Kur andan en az bir uzun ayet veya üç kısa ayet okumasına ne a) Vakit b) Niyet c) Kıraat d) Kıble e) Kıyam 14. Namazın farzlarından olup bedende, elbisede ve namaz kılınacak yerde necaset bulunmamaya ne a) Setr-i avret b) İstikbal-i kıble c) Necasetten taharet d) Hadesten taharet e) Niyet 15. Mükellef olan yâni akıllı ve ergenlik, evlenme yaģına eriģmiģ bir kimsenin namazda haram olan yerlerini örtmesine ne a) Setr-i avret b) İstikbal-i kıble c) Necasetten taharet d) Hadesten taharet e) Niyet 16. AĢağıdakilerden hangisi namazın dıģındaki farzlarından biri değildir? a) Vakit b) Kıble c) Örtünmek d) Kıyam e) Niyet 17. Zekat aģağıdakilerden hangisine verilmez? İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Hz. Muhammed (sav) a) Anne-baba b) Fakirler c) İlim öğrenenler d) Yolda kalmışlar e) Düşkünler 18. AĢağıdakilerden hangisi haccın farzlarındandır? a) Mubah b) Mekruh c) Sa y d) Tavaf e)telbiye 19. AĢağıdakilerden hangisi kurban çeģitlerinden biri değildir? a) Adak kurbanı b) Kurban Bayramı ve Hacda kesilen kurban c) Nafile (şükür) Kurbanı d) Akika kurbanı e) Bağış kurbanı 20. Kurbanla ilgili aģağıdaki bilgilerden hangisi yanlıģtır? A)Kurban eti üçe bölünür ve 3/1 fakirlere dağıtılır. B)Kurban derisi hayır kurumlarına verilmelidir. C) Kurbanın derisi ve kafasını kesen kişiye kesim ücreti olarak verebiliriz. D)Kurban koyun, keçi, sığır, manda ve deve cinsi hayvanlardan olur. 21. Allah cc. emretmiģ olduğu ibadetlerde bazı özel durumlarda insanlara çeģitli kolaylıklar sağlamıģtır. AĢağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? A) Yolculukta olanlar namazlarını kılmayabilirler B) Yolculukta olanlar cuma namazından sorumlu olmazlar C) Su yoksa teyemmüm yapılır D) Hastalıkta oruç ertelenebilir 22. AĢağıda kurban kesimi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıģtır? A) Koyun: en fazla 1kişi kesebilir B) Keçi: en fazla 1 kişi kesebilir C) Deve: en fazla 7 kişi kesebilir D) İnek: en fazla 6 kişi kesebilir 23. AĢağıdakilerden hangisi hac ibadetinin sosyal faydalarından biri değildir.? A)İnsanların eşitliğine katkı sağlar B) Kardeşliği ve Şefkatli olmayı öğretir C)Zorluklara sabretmeyi öğretir D)Yabancı dil öğretir 24. Kur an-ı Kerim de Salih Amel olarak belirtilen davranıģ aģağıdakilerden hangisi değildir? A) Para kazanmak için Ticaret yapma B) Anne babaya saygılı olma C) Malını başkalarıyla paylaşma D)Toplum yararına hizmet etme 25. Sübhane Rabbiyel azim namazın neresinde söylenir? A) Sücut B)Kıyam C) Rüku D)Kade-i ahire 26. AĢağıdakilerden hangisi Peygamberlere ait olmayan bir özelliktir? A)Günah işlemezler B)Güvenilir insanlardır C)Nurani varlıklardır D)Allahın emrini insanlara anlatırlar 27. Takdir ne ise o olur, ben üzerime düģeni yaptım. Diyen bir kimse, Ġslam a göre aģağıdakilerden hangisine uygun davranmıģtır? A)Tefekkür B)Tövbe

2 C)Tasavvuf D)Tevekkül 28. AĢağıda ve farz olarak rek at sayıları verilmiģ olan namazlardan hangisinin sıralaması yanlıģtır? A) Öğle Namazı: 4+4+2=10 B) İkindi Namazı: 4+4=8 C) Akşam Namazı: 3+3=6 D) Yatsı Namazı : 4+4+2= Bir müslümanın Dinen zengin sayılıp zekat vermesi için gerekli oranda mala sahip olması gerekir. Dinen zengin sayılma miktarı olarak bilinen miktar aģağıdakilerden hangisidir? A)Nisab Miktarı B)Sadaka Miktarı C)Fitre Miktarı D)İhsan Miktarı I- Azrail a)sorgu melekleri II- Münker Nekir b)tabiat olaylarını idare eder III-Mikail c)ölüm meleğidir 30. AĢağıdakilerden hangisinde doğru eģleģtirme verilmiģtir? a)i- c II- b III- a b) I-c II- a III- b c) I-a II-c III- b d)i-b II-a III-b e)i-a II-c III- a 31. AĢağıdakilerden hangisi kader inancının insana sağladığı faydalar arasında gösterilemez? a) Kadere inanan insan yalnızlık, umutsuzluk, çaresizlik gibi korku ve duyguların mahkûmu olmaz. b) Kadere inanan insan felâket anında soğukkanlı, sabırlı, dirençli ve iyimser olur. c) Kadere inanan insan kendisini olayların akışına bırakır, hiçbir şey yapmadan başına gelecekleri bekler. d) Kadere inanan insan haksızlığa göz yummaz, cimri, kibirli ve bencil olmaz, dünya hayatının geçici olduğunu bilir. e) Kadere inanan insan tüm evrenin Allah tarafından yaratıldığını bilir. Varlıklara karşı güçlü bir sorumluluk duygusu içinde olur. 32. Dua ile ilgili olarak aģağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Dua dili Arapçadır. Başka dille yapılan duanın kabul edilmeme ihtimali büyüktür. B) Dua ederken seci yapmak, kafiyeye benzer uyumlu kelimeler kullanmak gereklidir. C) Duanın kabul olması için Allah'ın bir veli kulunu, evliyadan birini vesile yapmalıdır. D) Sadece sözle dua olmaz. Sebeplere yapışmak, yani fiille dua yapmak da şarttır. E) Dualarımızı kabul olması için özellikle kandil gecelerinde yapmalıyız 33. Bir öğrencinin gerektiği kadar dersine çalıģtıktan ve sınav için hazırlığını tamamladıktan sonra gerisini Cenab-ı Allah a havale etmesi, Allah ın baģarıyı yaratması için beklemesi aģağıdakilerden hangisine bir misal olarak verilebilir? A) İrade B) Kader C) Tevekkül D) Tevfiz E)Tefekkür I. Hz. Musa Tevrat II. Hz. Davud Zebur III. Hz. İsa İncil 34. Yukarıdaki eģleģtirmelerden hangisi / hangileri doğrudur? A) Yalnız III B) Yalnız I C) Yalnız II D) I ve III E) I-II-III 35. Peygamberlerin akıllı ve zekî olmaları nı belirten sıfatları aģağıdakilerden hangisidir? A) Emânet B) İsmet C) Fetânet D) Sıdk E)Tebliğ 36. Peygamberlerden kendilerine kitap verilenlere aģağıdaki isimlerden hangisi kullanılır?. a)nebi b)enbiya c) Habibullah d) Resul e)veli 37. ġemada soru iģaretli yerlere namazların kılınıģ sırasına göre aģağıdakilerden hangisi gelmelidir? Sabah Öğle Ġkindi Akşam Yatsı Vitir Ġlk? 4? Farz 2 4 4? 4 - Son -? - 2? - Vacip Toplam A B C D E AĢağıdakilerden hangisi namazın dıģındaki Ģartlarından değildir? A) Kıbleye dönmek B) Son oturuş C) Niyet etmek D) Abdest almak E)Vaktin girmesi 39. Kunut duaları aģağıdaki namazların hangisinde okunur? A) Vitir namazında B) Yatsı namazında C) Sabah namazında D) Teravih namazında E) Sabah namazında I. Fâtiha II. Sübhâneke III. Tahiyyât IV. Zamm-ı Sûre 40. Öğle namazı farzının üçüncü rekâtında yukarıdakilerden hangileri vardır? a) I, II, III, IV b) I ve IV c) I, II, IV d) I ve II e) Yalnız I 41. Bir kimsenin yaptığı ibadete bakarak o kimsenin hangi dine mensup olduğunu anlayabiliriz ifadesini aģağıdakilerden hangisini desteklemek için kullanmak daha doğru olur? a) İbadetini yapan kişi ahlaklı olmalıdır b) İbadet inancın göstergesidir c) Ahlak ibadetin meyvesidir d) İbadet bireyseldir e) İbadet inancın destekçisidir 42. Asli ihtiyaçları dıģında eline fazladan 85 gr altın değerinde para geçen bir kimse zekâtını ne zaman vermelidir? a) Ele geçen paranın üzerinden bir yıl geçtikten sonra b) İlk Ramazan ayında vermelidir c) 6 Ay içinde vermelidir d) Hemen vermelidir e) 1 Ay içinde vermelidir 43. Zekat vermek isteyen birisi ilk önce aģağıdakilerden hangisine zekat vermesi daha uygundur? a) Babasına b) Fakir komşusuna c) Öğrenciye d) Fakir kardeşine e) Dedesine 44. ĠyileĢmesi imkânsız hastalıklardan ötürü oruç tutmayanlar ne yapmalıdır? A-Zekat verirler B-Fidye verirler

3 Sabah Öğle İkindi Akşam Yatsı Vitir C-Fitre verirler D-Sadaka verirler E)oruç tutarlar 45. AĢağıdakilerden hangisi tövbe kelimesinin bir açıklaması olamaz? a) Tövbe günahlardan arınmaktır. b) Tövbe günah ve hatalardan kurtuluştur. c) Tövbe bir pişmanlıktır. d) Tövbe sadece büyük günahlar için yapılır. e) Tövbe hatalarımızı onarmaktır 46. Din öğretmeni sözlüye kaldırdığı AyĢe ye kimler zekât verir? Diye sorar.ayģe nin yanıtı ne olmalıdır? a)temiz olan b)nisap miktarı mala sahip olan c)yolcu olan d)kuran bilen e)evli olan 47. Cemaat (topluluk) olmadan kılınamayan ve hutbe okunma Ģartı olan namazlar, aģağıdaki eģleģtirmelerin hangisinde doğru olarak verilmiģtir? A) Bayram - Cuma B) Teravih - Cuma C) Cenaze - Bayram D) Teravih - Cenaze E)Teravih-Bayram İrem: Zekat kişinin huzurlu olmasını sağlar Yeliz: Şefkat duygusunu geliştirir Berkay: Cömertlik duygularını geliştirir. 48. Zekat hakkında hangisi veya hangileri doğru söylüyor? a)irem b)yeliz c)irem- Yeliz d)berkay e)irem- Yeliz -Berkay 49. Kainatta mükemmel bir nizam ve intizam görünüyor. Bitkilerin yeşermesi, canlıların yaşaması, vücudumuza aldığımız gıdaların dağılımı hiçbir karışıklığa meydan verilmeden olmaktadır. Elma her zaman elma ağacında ve aynı şekilde çıkmaktadır. Evrendeki yıldızların varlığı ve dönüşü çok ince hesaplarla olmaktadır. Bu durum, özellikle hangi inanç esasının kanıtıdır? a)meleklere iman b) Kitaplara iman c) Allah'a iman d) Peygamberlere iman e) Ahirete iman 50. AĢağıdakilerden hangisi namazın içindeki farzlardan değildir? A)Kıyam B)Son oturuş C)Niyet D)Rüku E)Kıraat 51. Ramazan gecelerinde yatsı namazından sonra kılınan ve -i müekkede olan namaz hangisidir? a) Teravih Namazı b) Vitir c)sabah Namazı d)kuşluk Namazı e)teheccüd Namazı 52. AĢağıdakilerden hangisi, Allah tarafından Mikail meleğine verilen görevlerden biri değildir? A) Yağmur ve karın yağması B) Yiyeceklerin oluşması C) Kıyamet gününü başlatmak D) Doğa olaylarının düzenlenmesi E) İklimlerdeki değişikliklerin düzenlenmesi 53. Ailedeki her bir fert için ayrı ayrı Ramazan ayı içerisinde bayram sabahı namazdan öncesine kadar verilmesi gereken yardım aģağıdakilerden hangisidir? A) Fıtır sadakası B) Fidye C) Zekat D) Oruç sadakası E)Sadaka 54, ġemada soru iģaretli yerlere namazların kılınıģ sırasına göre aģağıdakilerden hangisi gelmelidir? İlk ? - Farz? 4 4? 4 - Son -? Vacip ? Toplam A) B) C) D) E) Bismillahirrahmanirrahim cümlesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Allah tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed onun elçisidir B) Allah kendisini öveni işitir. C) Kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah a sığınırım. D) Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla E) Şeytanın şerrinden Allaha sığınır onun adıyla başlarım 56. AĢağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıģtır? A) Namazın şartlarından birini terk etmek namazı bozar B) Namaz her türlü kötülükten alıkoyar C) Niyet etmek namazın şartlarından biridir D) Bütün namazların cemaatle kılınması zorunludur E) Namaz insanı temiz olmaya alıştırır 57. Hayri Bey, yaşlı, şeker hastası bir kişidir. Aslı Hanım ise geçirdiği kaza nedeniyle bir süre altı saatte bir ilaç almak zorundadır. Makbule Hanım sürekli kalp rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullanmaktadır. Galip Bey ise İzmir den Erzurum a yolculuk edecektir. Bu durumda orucunu tutamayan bu dört kiģiden hangileri oruçlarını kaza etmeli, hangileri fidye ödemelidir? A) Hayri Bey fitre ödemeli diğerleri kaza etmelidir. B) Aslı Hanım ile Galip Bey fidye ödemeli, diğerleri kaza etmelidir. C) Galip Bey kaza etmeli, diğerleri fidye ödemelidir. D) Hayri Bey ile Makbule Hanım fidye ödemeli, diğerleri kaza etmelidir E) Hayri Bey ile Makbule Hanım kaza etmeli, diğerleri fidye ödemelidir 58. AĢağıdakilerden hangisi ahirete inanan insanın özelliklerinden biri değildir? A) Allah'ın yasakladığı kötülüklerden uzak durur. B) Yok olup gitme endişesi taşımaz. C) Allaha karşı kulluğunu kabullenmez D) Sorumluluk duygusuna sahiptir E) Ölmekten korkmaz

4 59. AĢağıdaki sözlerden hangisi dua için söylendiğinde yanlıģ olur? A) Dua kulun Allah ile iletişim yollarından biridir. B) Dua bir ibadettir. C) Dua kişinin gönüllüce içini Allah a açmasıdır. D) İnsanın içini Allah bildiği için dinimizce dua etmek gereksiz kabul edilir. E) Dua etmek kişiye gönül huzuru verir 60. Zebur aģağıdaki peygamberlerden hangisine gönderilmiģtir? A) Hz Davud B) Hz.Musa C) Hz.İsa D) Hz.Süleyman E)Hz.Yusuf 61. Kendisine kitap verilen peygamberlere.. ; kitap verilmeyenlere ise denir. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? A) resul halife B) nebi resul C) resul nebi D) nebi halife E) Veli-Nebi 62. AĢağıdakilerden hangisi Kur an-da ismi geçen Peygamber değildir? a-)hz. Lut b-)hz. Yunus c-)hz. Yahya d-)hz. Ebu Bekir e-)hz. Hud 63. Osman Amca o gün erkenden kalktı. Her gün yaptığı gibi kelime-i şahadet getirdi. Ramazan dolayısıyla sahurunu yaptı. Daha sonra orucuna niyetlendi. Abdest aldı ve ezanın okunmasına az kala camiye gitti, orada sabah namazını kıldı. Evine döndü ve Kur an okudu. Sonra bankaya giderek bir yıl önce vefat etmiş olan kuzeninin mağdur ailesine bu yılki zekatına karşılık gelen miktarda para gönderdi. Osman Amca nın o gün yaptıklarını göz önüne aldığımızda Ġslam ın Ģartlarından kaçını yerine getirmiģ olur? A) 4 B) 2 C) 3 D) 1 E)5 64. Kadıköy Camiin de vaaz vermekte olan Osman Demirci Hoca ya : - Hocam, At nalını evimizin kapısına asarsak uğur getirir mi? diye sormuşlar. - Zannetmiyorum, demiş hoca. O nallardan her atta dört tane var ama, bütün gün kamçı yemekten kurtulamıyorlar. Yukarıda verilen olayda verilmek istenen ana mesaj aşağıdaki şıkların hangisinde belirtilmiģtir? A- Atlar nal olmadan yürüyemezler. B- Evimizde mutlaka at nalı bulundurmalıyız. C- Nalcılık hocaların değil nalbantların işidir. D- Her ata dört tane nal takılır. E- At nalı vb. şeylerin bize herhangi bir yararı yoktur. 65. Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmaz? a-) Kulağın içine yağ damlatmak, b-) Kan aldırmak c-) Buruna ilaç çekmek. d-) Ağız dolusu kusmak e-) Akşam vakti girmediği halde, akşam oldu zannederek iftar etmek. 66. AĢağıdakilerden hangisi iman ile ibadet arası iliģkisi için söylenemez? A) İmansız ibadet olmaz. B) İman, ibadete yönlendirir. C) İbadet imanı korur, güçlendirir. D) İbadetsiz iman tehlikededir. E) İbadetsiz iman olmaz. 67. AĢağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed in peygamberlik özelliklerinden biri değildir? A) Kur an ı açıklamak B) İnsanları uyarmak C) Allah tan aldığı vahyi insanlara iletmek D) İnsanları inanmaya zorlamak E) Bütün insanlığa rahmet olarak gönderilmek 68. Peygamberimizle ilgili aģağıda verilen cümlelerden hangisi yanlıģtır? A) Hz. Muhammed son peygamberdir. B) Hz. Muhammed insanlara rahmet olarak gönderilmiştir. C) Hz. Muhammed Kur an-ı Kerim i açıklamakla görevlidir. D) Peygamberimiz, vahyi tebliğ etmesinin karşılığında şahsi bir çıkar beklememiştir. E) Peygamberimiz zor kullanarak bir çok kişinin Müslüman olmasını sağlamıştır. 69. AĢağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin insanları uyarırken uyguladığı metotlar arasında yer almaz? A) Zorlama B) Müjdeleme C) Tatlı dilli olma D) Kolaylaştırma E) Öğüt verme 70. AĢağıdakilerden hangisi Allah la iletiģim kurma yollarından biri değildir? A) Dua B) Hadis okuma C) Tövbe D) İbadet E) Kur an okuma 71. AĢağıdakilerden hangisi Allah ın yaratma sıfatıdır? A) Tekvin B) İlim C) Basar D) Kıyam bi nefsihi E) Beka 72.AĢağıdakilerden hangisi Allah ın tek olması anlamına gelen sıfatıdır? A) Beka B) Kıdem C) Vahdaniyet D) Vücut E) Kıyam bi nefsihi 1.) AĢağıdakilerden hangisi peygamberlerin özelliklerinden değildir? A)Sıdk B)Emanet C)Keramet D)İsmet E)Tebliğ 2.) AĢağıda meleklerle ilgili bir konuģma verilmiģtir.hangisi veya hangileri doğrudur? Ġlyas:Cebrail peygamberlere vahiy getirir Ġclal:mikail.ölüm meleğidir Nisa:münker nekir sorgu meleğidir Hacer:Azrail,tabiat olayları ile ilgilenir a)ilyas,nisa,ahmet b)nisa,hacer, c) İlyas,iclal d)iclal,nisa,hacer e) İlyas,nisa

5 3.) ġemada soru iģareti bulunan yerlere namazların kılınıģ sırası, sırasıyla aģağıdakilerden hangisidir? A B C D E ) Bismillahirrahmanirrahim cümlesinin anlamı aģağıdakilerden hangisidir? A)Allah tan başka ilah yoktur.hz. Muhammed onun elçisidir B)Allah kendisini öveni işitir. C)Kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah a sığınırım. D)Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla E) Şeytanın şerrinden Allaha sığınır onun adıyla başlarım 5.) Ailedeki her bir fert için ayrı ayrı Ramazan ayı içerisinde bayram sabahı namazdan öncesine kadar verilmesi gereken yardım aģağıdakilerden hangisidir? A) Fıtır sadakası B) Fidye C) Zekat D) Oruç sadakası E)Sadaka 6.) Hacer ül-esved in bulunduğu yerden ya da onun hizasından baģlayıp Kâbe nin etrafında yedi kez dönmeye ne A)Vakfe B)Sa y C)İhram D)Şavt E)Tavaf 7.) AĢağıdakilerden hangisi ahirete inanan insanın özelliklerinden biri değildir? A)Allah'ın yasakladığı kötülüklerden uzak durur. B)Yok olup gitme endişesi taşımaz. C)Allaha karşı kulluğunu kabullenmez D) Sorumluluk duygusuna sahiptir E)Ölmekten korkmaz 8.) Zebur aģağıdaki peygamberlerden hangisine gönderilmiģtir? A) Hz İsa B) Hz.Musa C) Hz.Davut D) Hz.Süleyman E)Hz.Yusuf 9.) Allah c.c. emretmiģ olduğu ibadetlerde bazı özel durumlarda insanlara çeģitli kolaylıklar sağlamıģtır. AĢağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? Sabah Öğle Ġkind Akşa Yat Vitir i m sı Ġlk Farz?? 4? 4 - Son - 2-2? - Vacip ? Toplam A)Yolculuta dört rekatlı farz namazlar iki rekat kılınır B)Yolculukta olanlar cuma namazından sorumlu olmazlar C)Su yoksa teyemmüm yapılır D)Hastalıkta oruç ertelenebilir E) Yolculukta olanlar namazlarını kazaya bırakırlar 10.) AĢağıdakilerden hangisi orucun faydaları arasında gösterilmez? A) İradeyi güçlendirir B)Nimetlerin kıymetini anlamamızı sağlar C)Yardımlaşma duygusunu geliştirir. D) Tasarruf sağlar E) Sağlığa faydalıdır 11.) Sübhane Rabbiyel Âl namazın neresinde söylenir? A)Rüku B)Kıyam C)Secde D)Kade-i ahire E)Kıraat 12.) AĢağıdakilerden hangisi bir peygamber değildir? A)Hz. Salih B)Hz. Elyesa C)Hz. Zülkifl D)Hz. İlyas E)Hz. Musab 13.) AĢağıdaki eģleģtirmelerden hangisi doğrudur? A- Cebrail Vahiy Meleği B-Münker Nekir-Yazıcı melekler C- Mikail Sur Meleği D-İsrafil Ölüm Meleği E- Azrail Tabiat Meleği 14.) Kul, kendi tarafından olmak üzere, Rabbi ile aģağıdaki yöntemlerden hangisi ile iletiģim kurmaz? A) Tövbe B) Dua C) İbâdet D) Vahiy E)Kur anokumak 15.) Hangisi Kuran-ı Kerim için söylenemez? A)Bütün zamanlara ve mekanlara hitap eder B)Evrenseldir C) Millî bir kitaptır D) İnsanlığa bir rehberdir E) Son ilahi kitaptır 16.) Kıyamet günü insanların toplanacakları yerin adı nedir? A) Sırat B) Mahşer C) A raf D) Mizan E) Kabir 17.) I-Hz.Adem II-Hz.Ali III-Hz.İdris IV-Hz.Aişe Hangileri peygamberdir? A-I,II B-II,IV C- I-IV D-III-IV E-I-III 18.) Peygamberlerden kendilerine kitap verilenlere aģağıdaki isimlerden hangisi kullanılır?. a)nebi b)enbiya c) Habibullah d) Rasul e)veli 19.) ĠyileĢmesi imkansız hastalıklardan ötürü oruç tutmayanlar ne yapmalıdır? A-Zekat verirler B-Fidye verirler C-Fitre verirler D-Sadaka verirler E)oruç tutarlar 20.) Zekat aģağıdakilerden hangisine verilmez? A) Fakirlere B) Borçlulara C) Düşkünlere D) Yolda kalmışlara E) Anne-Baba 21.) Peygamberler günahsızdırlar, en zeki insanlardır,çok doğru insanlarıdır AĢağıdakilerden hangisi yukarıdaki sıfatlara göre dizilmiģtir. A) Fetanet, İsmet, Tebliğ B) İsmet, Fetanet, Sıdk

6 C) Tebliğ, Fetanet, İsmet D) Tebliğ,İsmet,Fetanet E) Sıdk, Emanet, Tebliğ 22.) Cemaat (topluluk) olmadan kılınamayan ve hutbe okunma Ģartı olan namazlar, aģağıdaki eģleģtirmelerin hangisinde doğru olarak verilmiģtir? A) Bayram - Cuma B) Teravih - Cuma C) Cenaze - Bayram D) Teravih - Cenaze E)Teravih-Bayram 23.) AĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıģtır. A- Cebrail: Peygamberlere vahiy getiren melek B- Azrail: İnsanların ruhlarını kabzeden melek C- İsrafil: Sura üfürmekle görevli melek D- Mikail: İnsanları kaza ve beladan koruyan melek E- Münker venekir: Kabirdeki sorgu ile görevli melek 24.) AĢağıdaki namazlardan hangisinde ilk iki rekattan sonraki rekatlarda ek sure okunmaz? A) Üç ve dört rekatlı farz namazlarda B) Vitir namazında C) Dört rekatlı namazlarda D) Teravih namazında E) Bayram namazında 25.) Namazda son oturuşta hangi duaları okuruz? A) Sübhaneke-Tahıyyat-Salli Barik B)Sübhaneke-Tahıyyat-Rabbena C)Tahıyyat-Salli-Barik-Rabbena D)Tahıyyat-Sübhaneke-Rabbena E) Fatiha-tahiyyat-salli-barik-Rabbena 26.) Akıllı olmak--- Hür olmak Ergenlik çağına girmiģ olmak Sağlıklı olmak--- Yol güvenliği bulunmak Ġbadet için gerekli maddi gücü bulunmak Verilen Ģartların tamamı aģağıdaki ibadetlerden hangisini yerine getirmek için gereklidir? A- Namaz B- Oruç C- Hac D- Zekat E-Kurban 27.) Hac ibadeti yılın hangi günlerinde yapılır? A) Arife günü ile kurban bayramının 4 günü boyunca B) Kurban bayramının ilk 3 günü boyunca C) Ramazan bayramı ile kurban bayramı arasında D)Arife günü ile kurban bayramının ilk 3 günü boyunca E) Arife günü ile Kurban bayramının ilk günü 28.) Din öğretmeni sözlüye kaldırdığı AyĢe ye kimler zekat verir? diye sorar. AyĢe nin yanıtı ne olmalıdır ki puan alabilsin? a) Temiz olan b) Nisap miktarı mala sahip olan c) Yolcu olan d) Kuran bilen e) Evli olan 29.) Kurban ile ilgili hangisi yanlıģtır? a)yaklaşmak anlamına gelir. b)vacip bir görevdir. c)küçükbaşı 3,büyükbaşı 7 kişi kesebilir. d)kurban,hz. İbrahim anısına kesilir. e)amaç Allah a yaklaşmaktır. 30.) AĢağıdakilerden hangisi farz olan ibadetlerden biridir? a-anne ve babaya saygı göstermek b-vitir namazı c-teravih namazı d-bayram namazı e- Sünnet namazları Hayatta başarılı olmak için üç şey la CEVAP ANAHTARI 1 B 21 A 41 B 61 C 2 A 22 D 42 A 62 D 3 C 23 D 43 D 63 A 4 E 24 A 44 B 64 E 5 D 25 C 45 D 65 B 6 A 26 C 46 B 66 E 7 C 27 D 47 A 67 D 8 D 28 C 48 E 68 E 9 B 29 A 49 C 69 A 10 B 30 B 50 C 70 B 11 D 31 C 51 A 71 A 12 E 32 D 52 C 72 C 13 C 33 C 53 A 14 C 34 E 54 B 15 A 35 C 55 D 16 D 36 D 56 D 17 A 37 E 57 D 18 D 38 B 58 C 19 E 39 A 59 D 20 B 40 E 60 A

İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır.

İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır. İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır. (Hadis-i Şerif) Fransa / Paris DİTİB www.fransaditib.com Santral Tel: 01 43 62 16 16 58 Rue Lenine 93170 Bagnolet TEMEL DİNİ BİLGİLER İBADET SORULARI İBADET

Detaylı

Kutlu Doğum Haftasında yine mi gül dağıtacaksınız? www.dindersim.com 0 505 399 60 57 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTE TESTLERİ

Kutlu Doğum Haftasında yine mi gül dağıtacaksınız? www.dindersim.com 0 505 399 60 57 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTE TESTLERİ Kutlu Doğum Haftasında yine mi gül dağıtacaksınız? www.dindersim.com 0 505 399 60 57 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTE TESTLERİ www.dindersim.com Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Doküman Arşivi Sevgili

Detaylı

UFKA YOLCULUK KÜLTÜR YARIŞMALARI BÜYÜK İSLAM İLMİHALİ SINAV SORULARI A KİTAPÇIĞI

UFKA YOLCULUK KÜLTÜR YARIŞMALARI BÜYÜK İSLAM İLMİHALİ SINAV SORULARI A KİTAPÇIĞI UFKA YOLCULUK KÜLTÜR YARIŞMALARI BÜYÜK İSLAM İLMİHALİ SINAV SORULARI A KİTAPÇIĞI 1. Merhum Ömer Nasuhi Bilmen ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) Türkiye Cumhuriyeti nin beşinci

Detaylı

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 10. SINIF YAZARLAR. Dr. Ahmet EKŞİ Ahmet YAPICI Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 10. SINIF YAZARLAR. Dr. Ahmet EKŞİ Ahmet YAPICI Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 10. SINIF YAZARLAR Dr. Ahmet EKŞİ Ahmet YAPICI Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ

İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ ISBN 975-95472-0-1 11. Baskı Baskı Yılı: 10.2009 Basım Yeri: Ankara Baskıya hazırlık: Reyhan Ltd. Şti. Baskı: Semih Matbaacılık İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ Fehmi Kuyumcu Rabbim! Duacı

Detaylı

ÜNİTE İSLAM İBADET ESASLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET. Prof.Dr. Davut YAYLALI

ÜNİTE İSLAM İBADET ESASLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET. Prof.Dr. Davut YAYLALI HEDEFLER İÇİNDEKİLER İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET İbadetin Tanımı İbadetlerin Teşri Süreci İbadetin Sebep ve Gayesi İbadet Çeşitleri İbadetin Başlıca Özellikleri İbadet Mükellefiyeti İbadetle İlgili

Detaylı

İNANCIM DERSİ SINAV SORULARI

İNANCIM DERSİ SINAV SORULARI 1.DÜZEY İNANCIM DERSİ SINAV SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi din kelimesinin anlamlarından biri değildir? A) Mükafat Ceza B) Yol C) Hesap D) Yaratıcı 2. Aşağıda din hakkında söylenenlerden hangisi yanlıştır?

Detaylı

ŞEYH ŞÂMİL'İN YARALANMASI - Namaz Kılıyormusun?

ŞEYH ŞÂMİL'İN YARALANMASI - Namaz Kılıyormusun? NAMAZ HOCASI ب س م ا ه لل الهر ح ن الهرح يم RESİMLİ NAMAZ HOCASI 02/05/2014 YAZICI, Seyfettin; Müslüman Gençlere Din Bilgisi, Diyanet Halk Kitapları - 127 ARIKAN, Hasan; Muhtasar İlmihal, Fazilet Neşriyat,

Detaylı

YAZ KUR AN KURSLARINDA ÖĞRENCĠLERĠMĠZE ÖĞRETEBĠLECEĞĠMĠZ PRATĠK DĠNĠ BĠLGĠLER

YAZ KUR AN KURSLARINDA ÖĞRENCĠLERĠMĠZE ÖĞRETEBĠLECEĞĠMĠZ PRATĠK DĠNĠ BĠLGĠLER 1 YAZ KUR AN KURSLARINDA ÖĞRENCĠLERĠMĠZE ÖĞRETEBĠLECEĞĠMĠZ PRATĠK DĠNĠ BĠLGĠLER Soru 1)Müslüman mısın? Cevap)Elhamdülillah Müslüman ım. Soru 2)Müslüman ım demenin manası nedir? Cevap)Allah'ı bir bilmek,

Detaylı

Mehmet. Resul. D) Kur an da besmele yoktur.

Mehmet. Resul. D) Kur an da besmele yoktur. 4. SINIF 1. ÜNİTE DİN VE AHLAK HAKKINDA NELER BİLİYORUM ( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir. ) D) Kur an da besmele yoktur. 1.

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Olan Allâh ın Adıyla

Rahmân ve Rahîm Olan Allâh ın Adıyla Rahmân ve Rahîm Olan Allâh ın Adıyla 1. Baskı 1425 H.- 2004 ŞAFİİ VE HANEFİ MEZHEBİNE GÖRE İSLÂMİ KÜLTÜR GENÇLER İÇİN SERİ 3 2 İÇİNDEKİLER TRANSKRİPSİYON 5 ÖNSÖZ 6 AKÂİD BÖLÜMÜ 8 İBÂDET BÖLÜMÜ (Şafii mezhebine

Detaylı

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR. Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR. Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST

Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 00 HUTBE ARŞİVİ Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 0 Ocak - Dinimizde Sağlığın Önemi - Yusuf Demiryürek-Döşemealtı Müftüsü 08 Ocak - Kaynaklarımız ve Kamu Malları

Detaylı

DİNLERDE AHLÂK ALTINCI SINIFLAR İÇİN OKUMA KİTABI

DİNLERDE AHLÂK ALTINCI SINIFLAR İÇİN OKUMA KİTABI Doç. Mr. Petko Zlateski DİNLERDE AHLÂK ALTINCI SINIFLAR İÇİN OKUMA KİTABI Üsküp - 2014 Eleştirmenler: Başkan: Doç. Dr. Svetlana Kamciyaş Başkan Yardımcısı: Mr. Gordana Nikçevska Üye: Duşanka Goluboviç

Detaylı

BASINDA BI Z 7/24 HABERCI

BASINDA BI Z 7/24 HABERCI BASINDA BI Z 7/24 HABERCI http://www.7-24haberci.com/antalya/hamdim-yandimpistim-h28513.html Hamdım, Yandım, Piştim Antalya Ġl Müftülüğü Personelinden Örnek ÇalıĢma 22 Ekim 2014 ÇarĢamba 19:11 Bu haber

Detaylı

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ Prof. Dr. Abdullah b. Muhammed et-tayyar Çeviren M. Beşir ERYARSOY GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL: (0212) 526 06 05 FAX: (0212) 522

Detaylı

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM, 1) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ I II

Detaylı

AHMED ĐLE AYŞE CAMĐYE GĐDĐYORLAR : R. A. CHAUDHRY ISLAM INTERNATIONAL PUBLICATIONS LTD.

AHMED ĐLE AYŞE CAMĐYE GĐDĐYORLAR : R. A. CHAUDHRY ISLAM INTERNATIONAL PUBLICATIONS LTD. AHMED ĐLE AYŞE CAMĐYE GĐDĐYORLAR YAZAN TERCÜME EDEN : R. A. CHAUDHRY : DR. M. C. ŞEMS 1998 ISLAM INTERNATIONAL PUBLICATIONS LTD. Ö N S Ö Z Çocuk Kitapları Komitesince, Đslamiyet hakkında bilgi edinmek

Detaylı

İHTİYAÇ ODAKLI KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (YÜZÜNDEN OKUYANLAR İÇİN)

İHTİYAÇ ODAKLI KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (YÜZÜNDEN OKUYANLAR İÇİN) T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü İHTİYAÇ ODAKLI KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (YÜZÜNDEN OKUYANLAR İÇİN) Ankara 2012 Bu öğretim programının Kur an kurslarında

Detaylı

Ben cinleri ve insanları ancak beni bilsinler ve kulluk etsinler diye yarattım. ( Zariyat Sûresi - 56. Ayet )

Ben cinleri ve insanları ancak beni bilsinler ve kulluk etsinler diye yarattım. ( Zariyat Sûresi - 56. Ayet ) Ben cinleri ve insanları ancak beni bilsinler ve kulluk etsinler diye yarattım. ( Zariyat Sûresi - 56. Ayet ) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve

Detaylı

Fâtiha sûresi, aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır.

Fâtiha sûresi, aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır. 1- FÂTİHA SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. Yedi âyettir. Kur an-ı Kerim in ilk sûresi olduğu için başlangıç anlamına Fâtiha adını almıştır. Sûrenin ayrıca, Ümmü l-kitab (Kitab ın özü) es-seb ul- Mesânî

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü. KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (Pilot Uygulama)

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü. KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (Pilot Uygulama) T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (Pilot Uygulama) Ankara 2011 Kur an kurslarında bu öğretim programının uygulanması, Din

Detaylı

İçindekiler ORUÇ... 3 ORUÇ, MAHİYETİ VE ÇEŞİTLERİ... 3 1) Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?... 3 2) Oruca niyet ne zaman ve nasıl

İçindekiler ORUÇ... 3 ORUÇ, MAHİYETİ VE ÇEŞİTLERİ... 3 1) Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?... 3 2) Oruca niyet ne zaman ve nasıl İçindekiler ORUÇ... 3 ORUÇ, MAHİYETİ VE ÇEŞİTLERİ... 3 1) Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?... 3 2) Oruca niyet ne zaman ve nasıl yapılır?... 3 3) İmsak ne demektir? Ne zaman başlar? Sabah

Detaylı

THOMAS'A MEKTUPLAR. Dr. İsmail ULUKUŞ

THOMAS'A MEKTUPLAR. Dr. İsmail ULUKUŞ THOMAS'A MEKTUPLAR Dr. İsmail ULUKUŞ Antalya, 2013 Bu eserin telif hakları, yazarı Dr. İsmail Ulukuş a ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun koruması altında bulunmaktadır. Eser, yazarının

Detaylı

KURBAN REHBERİ. http://www.rehberdergisi.com

KURBAN REHBERİ. http://www.rehberdergisi.com KURBAN REHBERİ İÇİNDEKİLER Kurbanın Tarifi Kurban İbadetinin Meşru Kılınışı ve Delilleri 1. Kur ân dan Delili 2. Sünnet ten Delili 3. İcmâdan Delili Kurbanın Tarihçesi Kurban Kesmenin Fazileti Kurban Niçin

Detaylı

İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI EK ÖĞRETİM PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI

İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI EK ÖĞRETİM PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI EK ÖĞRETİM PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI Belgin AYDIN Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı EK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

Detaylı

s ı k ç a s o r u l a n l a r

s ı k ç a s o r u l a n l a r s ı k ç a s o r u l a n l a r HAC s ı k ç a s o r u l a n l a r DİB YAYINLARI ÖN SÖZ H ac, şartlarını taşıyan müslümanların ömürde bir kere yerine getirmekle yükümlü olduğu farz bir ibadettir. Bu ibadet

Detaylı

fetva.diyanet.gov.tr dinisleriyk dinisleriyk

fetva.diyanet.gov.tr dinisleriyk dinisleriyk KURBAN HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR... 4 KURBANIN MAHİYETİ ve HÜKMÜ... 4 1. Kurbanın hükmü nedir?... 4 2. Kurbanın dinî dayanağı nedir?... 5 3. Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?... 6 4. Kurban

Detaylı

1. Din Güzel Ahlaklı Olmama Nasıl Katkı Sağlar?

1. Din Güzel Ahlaklı Olmama Nasıl Katkı Sağlar? 7. SINIF 5. ÜNİTE DİN GÜZEL AHLAKTIR ( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir. ) 1. Din Güzel Ahlaklı Olmama Nasıl Katkı Sağlar? Yavrucuğum!

Detaylı

ERSİN BİLMEÇ 2 3 M a y ı s 2 0 0 8 0 3 H a z i r a n 2 0 0 8

ERSİN BİLMEÇ 2 3 M a y ı s 2 0 0 8 0 3 H a z i r a n 2 0 0 8 UMRE ZİYARETLERİ ERSİN BİLMEÇ 2 3 M a y ı s 2 0 0 8 0 3 H a z i r a n 2 0 0 8 UMRE ZİYARETİM MEKKE İBADETLERİ MEDİNE ZİYARETLERİ Yoğun ve stresli günler içinde Diyanet tarafından tertip edilen UMRE ziyareti

Detaylı