İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Hz. Muhammed (sav)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Hz. Muhammed (sav)"

Transkript

1 10. SINIFLAR GENEL DEĞERLENDĠRME TESTĠ 1. Haccın farzı olan vakfenin yapıldığı mübârek yerin adı nedir? a) Mina b) Arafat c) Mekke d) Medine e) Kabe 2. Allah ın rızası için yapılan her türlü iyi, güzel iģ ve davranıģa (amele) ne a)salih amel b)fayda c)amel d)güzel iş e)ibadet 3. Allah Teâlâ yı görür gibi ibâdet etmeye ne a)ibadet b) İstek c) İhsan d) Değer e) Basiret 4. Hacer-i Esved in bulunduğu köģeden baģlayarak Kâbe sola alınarak etrafında yedi defâ dönmeye ne a) Sa y b) Dönme c) Dolaşma d) Şavt e) Tavaf 5. Namaza Kâbe ye doğru yönelerek durmaya ne a) Vakit b) Niyet c) Kıyam d) İstikbal-i kıble e) Kıraat 6. Namazda elleri dizlere koyup eğilmeye ne a) Rüku b) Sücut c) Secde d) Kıraat e) Son oturuş 7. Namazda rükûdan sonra alnı ve burnu yere koymaya a) Rüku b) Niyet c) Secde d) Kıraat e) Son oturuş 8. Peygamberlerin peygamberliklerini ispatlama için gösterdikleri olağan üstü olaylara ne a) Olay b) Dua c) Tevekkül d) Mucize e) Sihir 9. AĢağıdakilerden hangisinden kurban olmaz? a) Deve b) Deve kuşu c) Sığır d) Keçi e) Manda 10. AkĢam namazı vakti ile birlikte, oruç açmaya ne a) Niyet b) İftar c) Vakit d) Tan e) İmsak 11. Mîkât denilen yerde hacca veya umreye niyet ederek, peģtemal gibi dikiģsiz iki parça örtüyü giymek ve telbiye getirmek sûretiyle, daha önce mubah (serbest) olan bâzı Ģeyleri kendine haram kılmak yâni bunları yapmaktan sakınmaya ne a) Mubah b) Mekruh c) Tavaf d) İhram e)t elbiye 12. Namazda bir müddet ayakta durmaya ne a) Vakit b) Niyet c) Kıraat d) Kıble e) Kıyam 13. Kıyam esnasında namaz kılanın kendi iģitecek kadar Kur andan en az bir uzun ayet veya üç kısa ayet okumasına ne a) Vakit b) Niyet c) Kıraat d) Kıble e) Kıyam 14. Namazın farzlarından olup bedende, elbisede ve namaz kılınacak yerde necaset bulunmamaya ne a) Setr-i avret b) İstikbal-i kıble c) Necasetten taharet d) Hadesten taharet e) Niyet 15. Mükellef olan yâni akıllı ve ergenlik, evlenme yaģına eriģmiģ bir kimsenin namazda haram olan yerlerini örtmesine ne a) Setr-i avret b) İstikbal-i kıble c) Necasetten taharet d) Hadesten taharet e) Niyet 16. AĢağıdakilerden hangisi namazın dıģındaki farzlarından biri değildir? a) Vakit b) Kıble c) Örtünmek d) Kıyam e) Niyet 17. Zekat aģağıdakilerden hangisine verilmez? İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Hz. Muhammed (sav) a) Anne-baba b) Fakirler c) İlim öğrenenler d) Yolda kalmışlar e) Düşkünler 18. AĢağıdakilerden hangisi haccın farzlarındandır? a) Mubah b) Mekruh c) Sa y d) Tavaf e)telbiye 19. AĢağıdakilerden hangisi kurban çeģitlerinden biri değildir? a) Adak kurbanı b) Kurban Bayramı ve Hacda kesilen kurban c) Nafile (şükür) Kurbanı d) Akika kurbanı e) Bağış kurbanı 20. Kurbanla ilgili aģağıdaki bilgilerden hangisi yanlıģtır? A)Kurban eti üçe bölünür ve 3/1 fakirlere dağıtılır. B)Kurban derisi hayır kurumlarına verilmelidir. C) Kurbanın derisi ve kafasını kesen kişiye kesim ücreti olarak verebiliriz. D)Kurban koyun, keçi, sığır, manda ve deve cinsi hayvanlardan olur. 21. Allah cc. emretmiģ olduğu ibadetlerde bazı özel durumlarda insanlara çeģitli kolaylıklar sağlamıģtır. AĢağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? A) Yolculukta olanlar namazlarını kılmayabilirler B) Yolculukta olanlar cuma namazından sorumlu olmazlar C) Su yoksa teyemmüm yapılır D) Hastalıkta oruç ertelenebilir 22. AĢağıda kurban kesimi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıģtır? A) Koyun: en fazla 1kişi kesebilir B) Keçi: en fazla 1 kişi kesebilir C) Deve: en fazla 7 kişi kesebilir D) İnek: en fazla 6 kişi kesebilir 23. AĢağıdakilerden hangisi hac ibadetinin sosyal faydalarından biri değildir.? A)İnsanların eşitliğine katkı sağlar B) Kardeşliği ve Şefkatli olmayı öğretir C)Zorluklara sabretmeyi öğretir D)Yabancı dil öğretir 24. Kur an-ı Kerim de Salih Amel olarak belirtilen davranıģ aģağıdakilerden hangisi değildir? A) Para kazanmak için Ticaret yapma B) Anne babaya saygılı olma C) Malını başkalarıyla paylaşma D)Toplum yararına hizmet etme 25. Sübhane Rabbiyel azim namazın neresinde söylenir? A) Sücut B)Kıyam C) Rüku D)Kade-i ahire 26. AĢağıdakilerden hangisi Peygamberlere ait olmayan bir özelliktir? A)Günah işlemezler B)Güvenilir insanlardır C)Nurani varlıklardır D)Allahın emrini insanlara anlatırlar 27. Takdir ne ise o olur, ben üzerime düģeni yaptım. Diyen bir kimse, Ġslam a göre aģağıdakilerden hangisine uygun davranmıģtır? A)Tefekkür B)Tövbe

2 C)Tasavvuf D)Tevekkül 28. AĢağıda ve farz olarak rek at sayıları verilmiģ olan namazlardan hangisinin sıralaması yanlıģtır? A) Öğle Namazı: 4+4+2=10 B) İkindi Namazı: 4+4=8 C) Akşam Namazı: 3+3=6 D) Yatsı Namazı : 4+4+2= Bir müslümanın Dinen zengin sayılıp zekat vermesi için gerekli oranda mala sahip olması gerekir. Dinen zengin sayılma miktarı olarak bilinen miktar aģağıdakilerden hangisidir? A)Nisab Miktarı B)Sadaka Miktarı C)Fitre Miktarı D)İhsan Miktarı I- Azrail a)sorgu melekleri II- Münker Nekir b)tabiat olaylarını idare eder III-Mikail c)ölüm meleğidir 30. AĢağıdakilerden hangisinde doğru eģleģtirme verilmiģtir? a)i- c II- b III- a b) I-c II- a III- b c) I-a II-c III- b d)i-b II-a III-b e)i-a II-c III- a 31. AĢağıdakilerden hangisi kader inancının insana sağladığı faydalar arasında gösterilemez? a) Kadere inanan insan yalnızlık, umutsuzluk, çaresizlik gibi korku ve duyguların mahkûmu olmaz. b) Kadere inanan insan felâket anında soğukkanlı, sabırlı, dirençli ve iyimser olur. c) Kadere inanan insan kendisini olayların akışına bırakır, hiçbir şey yapmadan başına gelecekleri bekler. d) Kadere inanan insan haksızlığa göz yummaz, cimri, kibirli ve bencil olmaz, dünya hayatının geçici olduğunu bilir. e) Kadere inanan insan tüm evrenin Allah tarafından yaratıldığını bilir. Varlıklara karşı güçlü bir sorumluluk duygusu içinde olur. 32. Dua ile ilgili olarak aģağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Dua dili Arapçadır. Başka dille yapılan duanın kabul edilmeme ihtimali büyüktür. B) Dua ederken seci yapmak, kafiyeye benzer uyumlu kelimeler kullanmak gereklidir. C) Duanın kabul olması için Allah'ın bir veli kulunu, evliyadan birini vesile yapmalıdır. D) Sadece sözle dua olmaz. Sebeplere yapışmak, yani fiille dua yapmak da şarttır. E) Dualarımızı kabul olması için özellikle kandil gecelerinde yapmalıyız 33. Bir öğrencinin gerektiği kadar dersine çalıģtıktan ve sınav için hazırlığını tamamladıktan sonra gerisini Cenab-ı Allah a havale etmesi, Allah ın baģarıyı yaratması için beklemesi aģağıdakilerden hangisine bir misal olarak verilebilir? A) İrade B) Kader C) Tevekkül D) Tevfiz E)Tefekkür I. Hz. Musa Tevrat II. Hz. Davud Zebur III. Hz. İsa İncil 34. Yukarıdaki eģleģtirmelerden hangisi / hangileri doğrudur? A) Yalnız III B) Yalnız I C) Yalnız II D) I ve III E) I-II-III 35. Peygamberlerin akıllı ve zekî olmaları nı belirten sıfatları aģağıdakilerden hangisidir? A) Emânet B) İsmet C) Fetânet D) Sıdk E)Tebliğ 36. Peygamberlerden kendilerine kitap verilenlere aģağıdaki isimlerden hangisi kullanılır?. a)nebi b)enbiya c) Habibullah d) Resul e)veli 37. ġemada soru iģaretli yerlere namazların kılınıģ sırasına göre aģağıdakilerden hangisi gelmelidir? Sabah Öğle Ġkindi Akşam Yatsı Vitir Ġlk? 4? Farz 2 4 4? 4 - Son -? - 2? - Vacip Toplam A B C D E AĢağıdakilerden hangisi namazın dıģındaki Ģartlarından değildir? A) Kıbleye dönmek B) Son oturuş C) Niyet etmek D) Abdest almak E)Vaktin girmesi 39. Kunut duaları aģağıdaki namazların hangisinde okunur? A) Vitir namazında B) Yatsı namazında C) Sabah namazında D) Teravih namazında E) Sabah namazında I. Fâtiha II. Sübhâneke III. Tahiyyât IV. Zamm-ı Sûre 40. Öğle namazı farzının üçüncü rekâtında yukarıdakilerden hangileri vardır? a) I, II, III, IV b) I ve IV c) I, II, IV d) I ve II e) Yalnız I 41. Bir kimsenin yaptığı ibadete bakarak o kimsenin hangi dine mensup olduğunu anlayabiliriz ifadesini aģağıdakilerden hangisini desteklemek için kullanmak daha doğru olur? a) İbadetini yapan kişi ahlaklı olmalıdır b) İbadet inancın göstergesidir c) Ahlak ibadetin meyvesidir d) İbadet bireyseldir e) İbadet inancın destekçisidir 42. Asli ihtiyaçları dıģında eline fazladan 85 gr altın değerinde para geçen bir kimse zekâtını ne zaman vermelidir? a) Ele geçen paranın üzerinden bir yıl geçtikten sonra b) İlk Ramazan ayında vermelidir c) 6 Ay içinde vermelidir d) Hemen vermelidir e) 1 Ay içinde vermelidir 43. Zekat vermek isteyen birisi ilk önce aģağıdakilerden hangisine zekat vermesi daha uygundur? a) Babasına b) Fakir komşusuna c) Öğrenciye d) Fakir kardeşine e) Dedesine 44. ĠyileĢmesi imkânsız hastalıklardan ötürü oruç tutmayanlar ne yapmalıdır? A-Zekat verirler B-Fidye verirler

3 Sabah Öğle İkindi Akşam Yatsı Vitir C-Fitre verirler D-Sadaka verirler E)oruç tutarlar 45. AĢağıdakilerden hangisi tövbe kelimesinin bir açıklaması olamaz? a) Tövbe günahlardan arınmaktır. b) Tövbe günah ve hatalardan kurtuluştur. c) Tövbe bir pişmanlıktır. d) Tövbe sadece büyük günahlar için yapılır. e) Tövbe hatalarımızı onarmaktır 46. Din öğretmeni sözlüye kaldırdığı AyĢe ye kimler zekât verir? Diye sorar.ayģe nin yanıtı ne olmalıdır? a)temiz olan b)nisap miktarı mala sahip olan c)yolcu olan d)kuran bilen e)evli olan 47. Cemaat (topluluk) olmadan kılınamayan ve hutbe okunma Ģartı olan namazlar, aģağıdaki eģleģtirmelerin hangisinde doğru olarak verilmiģtir? A) Bayram - Cuma B) Teravih - Cuma C) Cenaze - Bayram D) Teravih - Cenaze E)Teravih-Bayram İrem: Zekat kişinin huzurlu olmasını sağlar Yeliz: Şefkat duygusunu geliştirir Berkay: Cömertlik duygularını geliştirir. 48. Zekat hakkında hangisi veya hangileri doğru söylüyor? a)irem b)yeliz c)irem- Yeliz d)berkay e)irem- Yeliz -Berkay 49. Kainatta mükemmel bir nizam ve intizam görünüyor. Bitkilerin yeşermesi, canlıların yaşaması, vücudumuza aldığımız gıdaların dağılımı hiçbir karışıklığa meydan verilmeden olmaktadır. Elma her zaman elma ağacında ve aynı şekilde çıkmaktadır. Evrendeki yıldızların varlığı ve dönüşü çok ince hesaplarla olmaktadır. Bu durum, özellikle hangi inanç esasının kanıtıdır? a)meleklere iman b) Kitaplara iman c) Allah'a iman d) Peygamberlere iman e) Ahirete iman 50. AĢağıdakilerden hangisi namazın içindeki farzlardan değildir? A)Kıyam B)Son oturuş C)Niyet D)Rüku E)Kıraat 51. Ramazan gecelerinde yatsı namazından sonra kılınan ve -i müekkede olan namaz hangisidir? a) Teravih Namazı b) Vitir c)sabah Namazı d)kuşluk Namazı e)teheccüd Namazı 52. AĢağıdakilerden hangisi, Allah tarafından Mikail meleğine verilen görevlerden biri değildir? A) Yağmur ve karın yağması B) Yiyeceklerin oluşması C) Kıyamet gününü başlatmak D) Doğa olaylarının düzenlenmesi E) İklimlerdeki değişikliklerin düzenlenmesi 53. Ailedeki her bir fert için ayrı ayrı Ramazan ayı içerisinde bayram sabahı namazdan öncesine kadar verilmesi gereken yardım aģağıdakilerden hangisidir? A) Fıtır sadakası B) Fidye C) Zekat D) Oruç sadakası E)Sadaka 54, ġemada soru iģaretli yerlere namazların kılınıģ sırasına göre aģağıdakilerden hangisi gelmelidir? İlk ? - Farz? 4 4? 4 - Son -? Vacip ? Toplam A) B) C) D) E) Bismillahirrahmanirrahim cümlesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Allah tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed onun elçisidir B) Allah kendisini öveni işitir. C) Kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah a sığınırım. D) Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla E) Şeytanın şerrinden Allaha sığınır onun adıyla başlarım 56. AĢağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıģtır? A) Namazın şartlarından birini terk etmek namazı bozar B) Namaz her türlü kötülükten alıkoyar C) Niyet etmek namazın şartlarından biridir D) Bütün namazların cemaatle kılınması zorunludur E) Namaz insanı temiz olmaya alıştırır 57. Hayri Bey, yaşlı, şeker hastası bir kişidir. Aslı Hanım ise geçirdiği kaza nedeniyle bir süre altı saatte bir ilaç almak zorundadır. Makbule Hanım sürekli kalp rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullanmaktadır. Galip Bey ise İzmir den Erzurum a yolculuk edecektir. Bu durumda orucunu tutamayan bu dört kiģiden hangileri oruçlarını kaza etmeli, hangileri fidye ödemelidir? A) Hayri Bey fitre ödemeli diğerleri kaza etmelidir. B) Aslı Hanım ile Galip Bey fidye ödemeli, diğerleri kaza etmelidir. C) Galip Bey kaza etmeli, diğerleri fidye ödemelidir. D) Hayri Bey ile Makbule Hanım fidye ödemeli, diğerleri kaza etmelidir E) Hayri Bey ile Makbule Hanım kaza etmeli, diğerleri fidye ödemelidir 58. AĢağıdakilerden hangisi ahirete inanan insanın özelliklerinden biri değildir? A) Allah'ın yasakladığı kötülüklerden uzak durur. B) Yok olup gitme endişesi taşımaz. C) Allaha karşı kulluğunu kabullenmez D) Sorumluluk duygusuna sahiptir E) Ölmekten korkmaz

4 59. AĢağıdaki sözlerden hangisi dua için söylendiğinde yanlıģ olur? A) Dua kulun Allah ile iletişim yollarından biridir. B) Dua bir ibadettir. C) Dua kişinin gönüllüce içini Allah a açmasıdır. D) İnsanın içini Allah bildiği için dinimizce dua etmek gereksiz kabul edilir. E) Dua etmek kişiye gönül huzuru verir 60. Zebur aģağıdaki peygamberlerden hangisine gönderilmiģtir? A) Hz Davud B) Hz.Musa C) Hz.İsa D) Hz.Süleyman E)Hz.Yusuf 61. Kendisine kitap verilen peygamberlere.. ; kitap verilmeyenlere ise denir. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? A) resul halife B) nebi resul C) resul nebi D) nebi halife E) Veli-Nebi 62. AĢağıdakilerden hangisi Kur an-da ismi geçen Peygamber değildir? a-)hz. Lut b-)hz. Yunus c-)hz. Yahya d-)hz. Ebu Bekir e-)hz. Hud 63. Osman Amca o gün erkenden kalktı. Her gün yaptığı gibi kelime-i şahadet getirdi. Ramazan dolayısıyla sahurunu yaptı. Daha sonra orucuna niyetlendi. Abdest aldı ve ezanın okunmasına az kala camiye gitti, orada sabah namazını kıldı. Evine döndü ve Kur an okudu. Sonra bankaya giderek bir yıl önce vefat etmiş olan kuzeninin mağdur ailesine bu yılki zekatına karşılık gelen miktarda para gönderdi. Osman Amca nın o gün yaptıklarını göz önüne aldığımızda Ġslam ın Ģartlarından kaçını yerine getirmiģ olur? A) 4 B) 2 C) 3 D) 1 E)5 64. Kadıköy Camiin de vaaz vermekte olan Osman Demirci Hoca ya : - Hocam, At nalını evimizin kapısına asarsak uğur getirir mi? diye sormuşlar. - Zannetmiyorum, demiş hoca. O nallardan her atta dört tane var ama, bütün gün kamçı yemekten kurtulamıyorlar. Yukarıda verilen olayda verilmek istenen ana mesaj aşağıdaki şıkların hangisinde belirtilmiģtir? A- Atlar nal olmadan yürüyemezler. B- Evimizde mutlaka at nalı bulundurmalıyız. C- Nalcılık hocaların değil nalbantların işidir. D- Her ata dört tane nal takılır. E- At nalı vb. şeylerin bize herhangi bir yararı yoktur. 65. Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmaz? a-) Kulağın içine yağ damlatmak, b-) Kan aldırmak c-) Buruna ilaç çekmek. d-) Ağız dolusu kusmak e-) Akşam vakti girmediği halde, akşam oldu zannederek iftar etmek. 66. AĢağıdakilerden hangisi iman ile ibadet arası iliģkisi için söylenemez? A) İmansız ibadet olmaz. B) İman, ibadete yönlendirir. C) İbadet imanı korur, güçlendirir. D) İbadetsiz iman tehlikededir. E) İbadetsiz iman olmaz. 67. AĢağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed in peygamberlik özelliklerinden biri değildir? A) Kur an ı açıklamak B) İnsanları uyarmak C) Allah tan aldığı vahyi insanlara iletmek D) İnsanları inanmaya zorlamak E) Bütün insanlığa rahmet olarak gönderilmek 68. Peygamberimizle ilgili aģağıda verilen cümlelerden hangisi yanlıģtır? A) Hz. Muhammed son peygamberdir. B) Hz. Muhammed insanlara rahmet olarak gönderilmiştir. C) Hz. Muhammed Kur an-ı Kerim i açıklamakla görevlidir. D) Peygamberimiz, vahyi tebliğ etmesinin karşılığında şahsi bir çıkar beklememiştir. E) Peygamberimiz zor kullanarak bir çok kişinin Müslüman olmasını sağlamıştır. 69. AĢağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin insanları uyarırken uyguladığı metotlar arasında yer almaz? A) Zorlama B) Müjdeleme C) Tatlı dilli olma D) Kolaylaştırma E) Öğüt verme 70. AĢağıdakilerden hangisi Allah la iletiģim kurma yollarından biri değildir? A) Dua B) Hadis okuma C) Tövbe D) İbadet E) Kur an okuma 71. AĢağıdakilerden hangisi Allah ın yaratma sıfatıdır? A) Tekvin B) İlim C) Basar D) Kıyam bi nefsihi E) Beka 72.AĢağıdakilerden hangisi Allah ın tek olması anlamına gelen sıfatıdır? A) Beka B) Kıdem C) Vahdaniyet D) Vücut E) Kıyam bi nefsihi 1.) AĢağıdakilerden hangisi peygamberlerin özelliklerinden değildir? A)Sıdk B)Emanet C)Keramet D)İsmet E)Tebliğ 2.) AĢağıda meleklerle ilgili bir konuģma verilmiģtir.hangisi veya hangileri doğrudur? Ġlyas:Cebrail peygamberlere vahiy getirir Ġclal:mikail.ölüm meleğidir Nisa:münker nekir sorgu meleğidir Hacer:Azrail,tabiat olayları ile ilgilenir a)ilyas,nisa,ahmet b)nisa,hacer, c) İlyas,iclal d)iclal,nisa,hacer e) İlyas,nisa

5 3.) ġemada soru iģareti bulunan yerlere namazların kılınıģ sırası, sırasıyla aģağıdakilerden hangisidir? A B C D E ) Bismillahirrahmanirrahim cümlesinin anlamı aģağıdakilerden hangisidir? A)Allah tan başka ilah yoktur.hz. Muhammed onun elçisidir B)Allah kendisini öveni işitir. C)Kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah a sığınırım. D)Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla E) Şeytanın şerrinden Allaha sığınır onun adıyla başlarım 5.) Ailedeki her bir fert için ayrı ayrı Ramazan ayı içerisinde bayram sabahı namazdan öncesine kadar verilmesi gereken yardım aģağıdakilerden hangisidir? A) Fıtır sadakası B) Fidye C) Zekat D) Oruç sadakası E)Sadaka 6.) Hacer ül-esved in bulunduğu yerden ya da onun hizasından baģlayıp Kâbe nin etrafında yedi kez dönmeye ne A)Vakfe B)Sa y C)İhram D)Şavt E)Tavaf 7.) AĢağıdakilerden hangisi ahirete inanan insanın özelliklerinden biri değildir? A)Allah'ın yasakladığı kötülüklerden uzak durur. B)Yok olup gitme endişesi taşımaz. C)Allaha karşı kulluğunu kabullenmez D) Sorumluluk duygusuna sahiptir E)Ölmekten korkmaz 8.) Zebur aģağıdaki peygamberlerden hangisine gönderilmiģtir? A) Hz İsa B) Hz.Musa C) Hz.Davut D) Hz.Süleyman E)Hz.Yusuf 9.) Allah c.c. emretmiģ olduğu ibadetlerde bazı özel durumlarda insanlara çeģitli kolaylıklar sağlamıģtır. AĢağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? Sabah Öğle Ġkind Akşa Yat Vitir i m sı Ġlk Farz?? 4? 4 - Son - 2-2? - Vacip ? Toplam A)Yolculuta dört rekatlı farz namazlar iki rekat kılınır B)Yolculukta olanlar cuma namazından sorumlu olmazlar C)Su yoksa teyemmüm yapılır D)Hastalıkta oruç ertelenebilir E) Yolculukta olanlar namazlarını kazaya bırakırlar 10.) AĢağıdakilerden hangisi orucun faydaları arasında gösterilmez? A) İradeyi güçlendirir B)Nimetlerin kıymetini anlamamızı sağlar C)Yardımlaşma duygusunu geliştirir. D) Tasarruf sağlar E) Sağlığa faydalıdır 11.) Sübhane Rabbiyel Âl namazın neresinde söylenir? A)Rüku B)Kıyam C)Secde D)Kade-i ahire E)Kıraat 12.) AĢağıdakilerden hangisi bir peygamber değildir? A)Hz. Salih B)Hz. Elyesa C)Hz. Zülkifl D)Hz. İlyas E)Hz. Musab 13.) AĢağıdaki eģleģtirmelerden hangisi doğrudur? A- Cebrail Vahiy Meleği B-Münker Nekir-Yazıcı melekler C- Mikail Sur Meleği D-İsrafil Ölüm Meleği E- Azrail Tabiat Meleği 14.) Kul, kendi tarafından olmak üzere, Rabbi ile aģağıdaki yöntemlerden hangisi ile iletiģim kurmaz? A) Tövbe B) Dua C) İbâdet D) Vahiy E)Kur anokumak 15.) Hangisi Kuran-ı Kerim için söylenemez? A)Bütün zamanlara ve mekanlara hitap eder B)Evrenseldir C) Millî bir kitaptır D) İnsanlığa bir rehberdir E) Son ilahi kitaptır 16.) Kıyamet günü insanların toplanacakları yerin adı nedir? A) Sırat B) Mahşer C) A raf D) Mizan E) Kabir 17.) I-Hz.Adem II-Hz.Ali III-Hz.İdris IV-Hz.Aişe Hangileri peygamberdir? A-I,II B-II,IV C- I-IV D-III-IV E-I-III 18.) Peygamberlerden kendilerine kitap verilenlere aģağıdaki isimlerden hangisi kullanılır?. a)nebi b)enbiya c) Habibullah d) Rasul e)veli 19.) ĠyileĢmesi imkansız hastalıklardan ötürü oruç tutmayanlar ne yapmalıdır? A-Zekat verirler B-Fidye verirler C-Fitre verirler D-Sadaka verirler E)oruç tutarlar 20.) Zekat aģağıdakilerden hangisine verilmez? A) Fakirlere B) Borçlulara C) Düşkünlere D) Yolda kalmışlara E) Anne-Baba 21.) Peygamberler günahsızdırlar, en zeki insanlardır,çok doğru insanlarıdır AĢağıdakilerden hangisi yukarıdaki sıfatlara göre dizilmiģtir. A) Fetanet, İsmet, Tebliğ B) İsmet, Fetanet, Sıdk

6 C) Tebliğ, Fetanet, İsmet D) Tebliğ,İsmet,Fetanet E) Sıdk, Emanet, Tebliğ 22.) Cemaat (topluluk) olmadan kılınamayan ve hutbe okunma Ģartı olan namazlar, aģağıdaki eģleģtirmelerin hangisinde doğru olarak verilmiģtir? A) Bayram - Cuma B) Teravih - Cuma C) Cenaze - Bayram D) Teravih - Cenaze E)Teravih-Bayram 23.) AĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıģtır. A- Cebrail: Peygamberlere vahiy getiren melek B- Azrail: İnsanların ruhlarını kabzeden melek C- İsrafil: Sura üfürmekle görevli melek D- Mikail: İnsanları kaza ve beladan koruyan melek E- Münker venekir: Kabirdeki sorgu ile görevli melek 24.) AĢağıdaki namazlardan hangisinde ilk iki rekattan sonraki rekatlarda ek sure okunmaz? A) Üç ve dört rekatlı farz namazlarda B) Vitir namazında C) Dört rekatlı namazlarda D) Teravih namazında E) Bayram namazında 25.) Namazda son oturuşta hangi duaları okuruz? A) Sübhaneke-Tahıyyat-Salli Barik B)Sübhaneke-Tahıyyat-Rabbena C)Tahıyyat-Salli-Barik-Rabbena D)Tahıyyat-Sübhaneke-Rabbena E) Fatiha-tahiyyat-salli-barik-Rabbena 26.) Akıllı olmak--- Hür olmak Ergenlik çağına girmiģ olmak Sağlıklı olmak--- Yol güvenliği bulunmak Ġbadet için gerekli maddi gücü bulunmak Verilen Ģartların tamamı aģağıdaki ibadetlerden hangisini yerine getirmek için gereklidir? A- Namaz B- Oruç C- Hac D- Zekat E-Kurban 27.) Hac ibadeti yılın hangi günlerinde yapılır? A) Arife günü ile kurban bayramının 4 günü boyunca B) Kurban bayramının ilk 3 günü boyunca C) Ramazan bayramı ile kurban bayramı arasında D)Arife günü ile kurban bayramının ilk 3 günü boyunca E) Arife günü ile Kurban bayramının ilk günü 28.) Din öğretmeni sözlüye kaldırdığı AyĢe ye kimler zekat verir? diye sorar. AyĢe nin yanıtı ne olmalıdır ki puan alabilsin? a) Temiz olan b) Nisap miktarı mala sahip olan c) Yolcu olan d) Kuran bilen e) Evli olan 29.) Kurban ile ilgili hangisi yanlıģtır? a)yaklaşmak anlamına gelir. b)vacip bir görevdir. c)küçükbaşı 3,büyükbaşı 7 kişi kesebilir. d)kurban,hz. İbrahim anısına kesilir. e)amaç Allah a yaklaşmaktır. 30.) AĢağıdakilerden hangisi farz olan ibadetlerden biridir? a-anne ve babaya saygı göstermek b-vitir namazı c-teravih namazı d-bayram namazı e- Sünnet namazları Hayatta başarılı olmak için üç şey la CEVAP ANAHTARI 1 B 21 A 41 B 61 C 2 A 22 D 42 A 62 D 3 C 23 D 43 D 63 A 4 E 24 A 44 B 64 E 5 D 25 C 45 D 65 B 6 A 26 C 46 B 66 E 7 C 27 D 47 A 67 D 8 D 28 C 48 E 68 E 9 B 29 A 49 C 69 A 10 B 30 B 50 C 70 B 11 D 31 C 51 A 71 A 12 E 32 D 52 C 72 C 13 C 33 C 53 A 14 C 34 E 54 B 15 A 35 C 55 D 16 D 36 D 56 D 17 A 37 E 57 D 18 D 38 B 58 C 19 E 39 A 59 D 20 B 40 E 60 A

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır.

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır. NAMAZ 1 Namazın önemi ve faydaları nelerdir? 1. İslam ın şartlarından biridir. 2. Kulu, Allah a yaklaştırır. 3. Cemaatle kılınması, birlik ve beraberliği pekiştirir. 4. Sorumluluk bilincini geliştirir.

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

İçindekiler. Günlük namazlar. Cemaatle namaz. Cuma namazı. Bayram namazı. Cenaze namazı. Teravih namazı. Namazın insana kazandırdıkları

İçindekiler. Günlük namazlar. Cemaatle namaz. Cuma namazı. Bayram namazı. Cenaze namazı. Teravih namazı. Namazın insana kazandırdıkları Ön Söz Bu dergide namaz ibadetinden bahsedilmektedir. Namaz ibadetinin bize kazandırdıklarını, nasıl namaz kılacağımızı, namazın içindeki ve dışındaki şartları vb. gibi konuları özetlemektedir. Dergi kolay

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İMAM HATİP ORTAOKULU TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; 5, 6,7 ve 8.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI HAFTA 1 6 DİN, İMAN VE İNSAN 2 6 ALLAH-İNSAN VE ÂLEM İLİŞKİSİ 3 6 ALLAH A İMAN 4 6 MELEKLERE İMAN 5 6 KİTAPLARA İMAN 6 6 PEYGAMBERLERE İMAN 7 6 AHİRETE İMAN 8 6 KADER VE KAZAYA İMAN 1. Dinin İnsan Hayatındaki

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır.

İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır. Lise 2. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Video Ders Anlatımları Oruç Hac ve Zekat Video Ders Anlatımı 2.2. Oruç İslam'ın başlıca ibadetlerinden birisi de ramazan ayında oruç tutmaktır. Oruç, niyet ederek

Detaylı

İBADET 1 İBADET NEDİR?

İBADET 1 İBADET NEDİR? İBADET 1 İBADET NEDİR? Allah ın rızasını kazanmak ve ona yakın olmak için Allah tarafından emredilen Peygamberimiz tarafından uygulamalı olarak gösterilen namaz, oruç, hac gibi davranışlara denir. Ayrıca

Detaylı

PEYGAMBERLERE İMAN... 96 Peygamberler Seçkin insanlardır... 100 Peygamberlerin Sayısı... 101 Peygamberler Arasında Derece Farkı Var Mıdır?...

PEYGAMBERLERE İMAN... 96 Peygamberler Seçkin insanlardır... 100 Peygamberlerin Sayısı... 101 Peygamberler Arasında Derece Farkı Var Mıdır?... PEYGAMBERLERE İMAN... 96 Peygamberler Seçkin insanlardır... 100 Peygamberlerin Sayısı... 101 Peygamberler Arasında Derece Farkı Var Mıdır?... 102 Dinsel Ve Tarihsel Bir Tespit...103 Vahiy Nedir?... 105

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1 TEMEL KAVRAMLARI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1 TEMEL KAVRAMLARI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1 TEMEL KAVRAMLARI 1. İNANÇ A. ALLAH İNANCI Tevhit: Bütün kâinatın yaratıcısı olan Allah ın bir tek ilah olduğuna, onun ne zatında, ne fiillerinde, hiçbir ortağı olmadığına

Detaylı

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI S.NO TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN TARİH ADI SOYADI UNVANI YERİ VAKTİ KONUSU Tepebaşı Camii 1 05.06.2016 29 Şaban Nalbant Camii Rahman Camii Ramazan'a

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? Müslüman olmak. Akıllı olmak. Ergenlik çağına gelmiş olmak. Hür olmak. Nisap miktarı mal yada paraya sahip olmak. Yolcu olmamak. DEVE En az 5 yaşını doldurmuş olmalı.

Detaylı

6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI Peygamber ve peygamberlere iman Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenleri Peygamberlerin nitelikleri Peygamberlere gelen mesajların ortak amacı KAZANIMLAR

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata yön veren, temel hak

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata yön veren, temel hak ve

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8.Sınıf 2.Ünite Test :1 8.Sınıf Test 3

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8.Sınıf 2.Ünite Test :1 8.Sınıf Test 3 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8.Sınıf 2.Ünite Test :1 8.Sınıf Test 3 I-Arafatta vakfe II-İhram III-Kurban kesme 1- Hac esnasında yapılanları düşünerek, yukarıdakilerin yapılış sırası aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

", diye niyet edilir. Hemen eller yukarıya kaldırılıp

, diye niyet edilir. Hemen eller yukarıya kaldırılıp 1) Sabah Namazı Sabah namazının iki rekat sünnetini kılmak için: "Niyet ettim bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya ", diye niyet edilir. Hemen eller yukarıya kaldırılıp "A llahu Ekber" diye tekbir

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

ZEKAT, HAC VE KURBAN İBADETİ

ZEKAT, HAC VE KURBAN İBADETİ ZEKAT, HAC VE KURBAN İBADETİ 1. İnsanın paylaşma ve Yardımlaşma ihtiyacı - İnsanın yeme, içme, barınma ve korunma gibi temel ihtiyaçları vardır. - İnsan temel ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz. Başka

Detaylı

2. Peygamberimiz bir arada yaşamak zorunda olan insanları neye benzetmiştir? a) Ormana b) Bir vücudun organlarına c) Yıldızlara d) Orduya

2. Peygamberimiz bir arada yaşamak zorunda olan insanları neye benzetmiştir? a) Ormana b) Bir vücudun organlarına c) Yıldızlara d) Orduya A: ZEKÂT VE SADAKA 1. İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı. 1. Aşağıdakilerden hangisi sadaka verme sebebimiz olmalıdır? a) İnsanlar arasında mertebemizin yükselmesi b) Kazaya ve belaya karşı korunmak

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

HAC ÖNCESİ DİNİ HAZIRLIKLAR

HAC ÖNCESİ DİNİ HAZIRLIKLAR HAC ÖNCESİ DİNİ HAZIRLIKLAR HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi Niçin Teravih Namazı denilmiştir? Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namaz. "Teravih" kelimesi Arapça, "Terviha"nın çoğuludur ve "oturmak, istirahat etmek'" anlamına gelmektedir. Teravih namazı

Detaylı

KABA DEĞERLENDİRME FORMLARININ DOLDURULMASI

KABA DEĞERLENDİRME FORMLARININ DOLDURULMASI KABA DEĞERLENDİRME FORMLARININ DOLDURULMASI BEP için hazırlanmış olan kaba değerlendirme formları öğrencinin performansını almak için hazırlanmış ve öğrencinin öncellikli gereksinimleri göz önünde bulundurulmuştur.

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii VAAZIN 2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii PEYGAMBERİMİZİN

Detaylı

BİLGE EĞİTİM DERNEĞİ FIKIH SINAVI 03 TEMMUZ 2011

BİLGE EĞİTİM DERNEĞİ FIKIH SINAVI 03 TEMMUZ 2011 1. Müşrik kime denir? A. Đslam dininin bir kısmını veya tamamını inkâr eden kimse. B. Müslüman olduktan sonra dinden çıkan kimse. C. Allah a ortak koşan kimse. D. Đslam dininin tamamına kalbiyle inanan,

Detaylı

BİLGE EĞİTİM DERNEĞİ FIKIH SINAVI 03 TEMMUZ 2011

BİLGE EĞİTİM DERNEĞİ FIKIH SINAVI 03 TEMMUZ 2011 1. Peygamber Efendimizi görmüş olan ve iman üzerine ölmüş olan Müslümanlar kimlerdir? 4. Hac veya Umre yapmak için niyet edip ihrama giren kimseye bazı şeyler haram olur. A) Havariler B) Sahabeler C) Tabiinler

Detaylı

İTİKAT ( İNANÇ ) 1 KELİME- İ TEVHİD

İTİKAT ( İNANÇ ) 1 KELİME- İ TEVHİD KELİME- İ TEVHİD Allah tan başka ilah yoktur, Muhammed, Allah ın elçisidir. İTİKAT ( İNANÇ ) 1 TEVHİD: Allah ın bir ve tek olduğuna inanmak demektir. İnsanlar inanarak Kelime-i Tevhid i söylerlerse Mümin

Detaylı

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 1 İsmail İPEK İl Müftüsü Sultan Bayezit Camii 5.6.2016 Pazar Yatsı Rahmet Ayı Ramazan 2 Mehmet BUŞKUN Vaiz Sultan Bayezit Camii 6.6.2016 Pazartesi Öğle Rahmet Ayı Ramazan 3 Adem AYRANCI Müftü Yardımcısı

Detaylı

HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ

HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ HAC SEMİNERİ 2 HOŞGELDİNİZ ARAFAT Hz. Adem İle Hz. Havva Validemizin yeryüzünde ilk buluştuklar tukları,, kavuştuklar tukları yerdir. Peygamber Efendimizin Veda Hutbesini söyledis ylediği yerdir. Orada

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 28 KASIM 2013 Saat: 12.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 28 KASIM 2013 Saat: 12.00 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 28 KASIM 2013 Saat: 12.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK İLGİSİ 1. Kimsesiz ve yaşlı bir kadın olan Fatma Hanım, kendisine yardımcı olanlara eytullah a yüz sür evladım! diye

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

Diyanet Đlmihali 1. Cilt (200 den 300 e) KADAR OLAN SAYFALARIN SORU CEVAP ŞEKLĐNDE ÖZETĐ

Diyanet Đlmihali 1. Cilt (200 den 300 e) KADAR OLAN SAYFALARIN SORU CEVAP ŞEKLĐNDE ÖZETĐ 2011 yeterlilik sınavına hazırlık soruları 2 " Diyanet Đlmihali 1. Cilt" Diyanet Đlmihali 1. Cilt (200 den 300 e) KADAR OLAN SAYFALARIN SORU CEVAP ŞEKLĐNDE ÖZETĐ S1- Abdesti bozan durumlardan üç tanesini

Detaylı

2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI

2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 2.4.2015 PerşembeÖğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Huzurevi Mescidi

Detaylı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi [Ünite Çalışma Kitapçığı] 8 1. ÜNİTE : ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ 2. ÜNİTE: KAZA VE KADER Alperen ÇELİK Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni 2013 KAVRAMLAR KAZANIMLAR 2.

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

8. SINIF 3. OTURUM A. Bu metni aşağıdaki ayetlerden hangisi destekler?

8. SINIF 3. OTURUM A. Bu metni aşağıdaki ayetlerden hangisi destekler? 1. Üzerinde yaşadığımız dünyanın da içinde bulunduğu güneş sistemi, kendilerine takdir edilmiş bir yörüngede hareket eder. Dünyamız, ne diğer gezegenlere çarpar, ne de onlardan uzaklaşır. Yeryüzünde de

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI AY S.N ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAPACAĞI YER TARİHİ GÜNÜ VAKTİ Ana Konu Alt Konu Vaaz Konusu 1 H.Basri DÜZDAŞ Müezzin-Kayyım

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

Yarışma Sınavı. 5 İslam dininin ikinci emri aşağıdakilerden hangisidir?

Yarışma Sınavı. 5 İslam dininin ikinci emri aşağıdakilerden hangisidir? 1 Hangi ibadet sabretmeyi en çok öğretir? ) oruç B ) hac C ) zekat D ) namaz E ) sadakat 5 İslam dininin ikinci emri aşağıdakilerden hangisidir? ) oku B ) insanlara emret C ) yaz D ) giyisilerini temiz

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ H A C 1. Aşağıdakilerden hangisi hac görevini yaparken yapılması zorunlu olan görevlerden biri değildir? a) İhrama girmek b) Tavaf etmek c) Şeytan taşlamak d) Telbiye getirmek

Detaylı

5.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ 5.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ 5.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ 5.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ 5.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ 5.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ 5.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ 5.SINIF TÜRKÇE ÖDEVİ ??? ????? ???? ???? Besinler

Detaylı

Yazar Rehnüma Cumartesi, 20 Kasım 2010 11:00 - Son Güncelleme Cumartesi, 20 Kasım 2010 11:09

Yazar Rehnüma Cumartesi, 20 Kasım 2010 11:00 - Son Güncelleme Cumartesi, 20 Kasım 2010 11:09 VEDA (Sader) TAVAFI Mekke den ayrılmayı isteyince, yedi şavt olarak, remil ve sa y olmaksızın tavafı sader (ved a tavafı) yapar. Bu, Mekke de mukim olmayanlara vaciptir. Sonra zemzemden içer, sonra Kabe

Detaylı

İNANCIM DERSİ SINAV SORULARI

İNANCIM DERSİ SINAV SORULARI 1.DÜZEY İNANCIM DERSİ SINAV SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi din kelimesinin anlamlarından biri değildir? A) Mükafat Ceza B) Yol C) Hesap D) Yaratıcı 2. Aşağıda din hakkında söylenenlerden hangisi yanlıştır?

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI Sıra No ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN ADI SOYADI ÜNVANI YERİ TARİHİ GÜNÜ VAKTİ KONUSU Dr. İbrahim ÖZLER İlçe Müftüsü

Detaylı

Peygamber ve Peygamberlere İman

Peygamber ve Peygamberlere İman Peygamber ve Peygamberlere İman İslam da inanç esaslarından biri de peygamberlere inanmaktır. Allah ın sözlerini bizlere ulaştıran peygamberlere inanmak, Allah a imanın gereğidir. Peygamber, Allah tarafından

Detaylı

6. SINIF 2. ÜNİTE NAMAZ İBADETİ ( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir.

6. SINIF 2. ÜNİTE NAMAZ İBADETİ ( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir. 6. SINIF 2. ÜNİTE NAMAZ İBADETİ ( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir. ) S T E R A V İ H C B D D F E E Z A N S R T Z Aşağıdakilerden

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AKADEMİK TÜRKÇE DERSİ İÇİN KELİME LİSTESİ. Hazırlayan: Doç.Dr. Mustafa ALTUN

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AKADEMİK TÜRKÇE DERSİ İÇİN KELİME LİSTESİ. Hazırlayan: Doç.Dr. Mustafa ALTUN İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AKADEMİK TÜRKÇE DERSİ İÇİN KELİME LİSTESİ http://www.dilbilimi.net/akademik_turkce.html Hazırlayan: Doç.Dr. Mustafa ALTUN Son Güncelleme: 14 Şubat 2015 1 Açıklama:

Detaylı

7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Varlıklar Âlemi Varlıklar âlemini sınıflandırarak özelliklerini örneklerle açıklar Meleklere İman Meleklerin Özellikleri ve Görevleri

Detaylı

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir. UMRE DİNİ SUNUM UMRENİN FAZİLETİ CİHADA DENKTİR Hz. Aişe (r.a) Efendimiz e (s.a.v) sorar: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki

Detaylı

Müslüman: İslâm Dininin kurallarına uyan, İslâm'ın kurallarını hayata geçiren kimsedir.

Müslüman: İslâm Dininin kurallarına uyan, İslâm'ın kurallarını hayata geçiren kimsedir. İslam dini hakkında bazı temel bilgiler Müslümanlar, dünya nüfusunun dörtte birini oluşturmaktadırlar. İslâmîyet bugün artık beş kıtaya yayılmış vaziyettedir. İslâm Dininin Dünya Medeniyetine çok büyük

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT İLÇE YER VAİZ ADI/SOYADI VAAZ KONUSU 08.07.2013 Pazartesi Teravih Namazı Konak Hisar Camii Prof. Dr. Ramazan MUSLU Cematle

Detaylı

Mehmet MARANGOZ C.vaiz Yunusemre C. T.Ö. Fatih YILMAZ C.vaiz 50. Yıl C. T.Ö. İsmail GÜVEN Vaiz Koca C. Ö.Ö. 2

Mehmet MARANGOZ C.vaiz Yunusemre C. T.Ö. Fatih YILMAZ C.vaiz 50. Yıl C. T.Ö. İsmail GÜVEN Vaiz Koca C. Ö.Ö. 2 NAZİLLİ MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI RAMAZAN AYI MERKEZVE DIŞ MAHALLE VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI V A A Z E D E N İ N ADI SOYADI ÜNVANI YERİ VAKTİ TARİHİ GÜNÜ KONUSU Mehmet SAVAN Vaiz Beşeylül C. T.Ö. 1 İsmail GÜVEN

Detaylı

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN 1 ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ MUSTAFA KOÇ GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN BASKI YERÝ ÇAÐLAYAN A.Þ. TS EN ISO 9001:2008 SER NO: 300-01 SARNIÇ YOLU ÜZERÝ NO:7 GAZÝEMÝR / ÝZMÝR TEL: 0

Detaylı

TOKAT İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL İRŞAT PROGRAMI VAAZ SİSTEMİ

TOKAT İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL İRŞAT PROGRAMI VAAZ SİSTEMİ S.N. ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAP CAMİ TOKAT İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL İRŞAT PROGRAMI VAAZ SİSTEMİ 1 Ahmet ERDEM İl Müftüsü ALİPAŞA C. MERKEZİ 2 Doç.Dr. Hüseyin ÇELİK Öğr. Gör. BEHZAT C.

Detaylı

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI Kasım 2007 İÇİNDEKİLER Metodoloji I. Araştırmanın Metodoloji ve Örneklemin Yapısı II. Örneklemin Mezhep Bağlılığı ile İlgili Yapısı III. Dindarlık Algısı IV. Din

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

1. İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı 2. İslam ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem

1. İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı 2. İslam ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 8. SINIF 2. ÜNİTE ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ ( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir. ) 1. İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı

Detaylı

BİLGİ YARIŞMASI SORULAR - CEVAPLAR. Kur an-ı Kerim Hadis-i Şerif Siyer-i Nebi Fıkıh Âdab-ı Muâşeret Genel Kültür

BİLGİ YARIŞMASI SORULAR - CEVAPLAR. Kur an-ı Kerim Hadis-i Şerif Siyer-i Nebi Fıkıh Âdab-ı Muâşeret Genel Kültür BİLGİ YARIŞMASI SORULAR - CEVAPLAR Kur an-ı Kerim Hadis-i Şerif Siyer-i Nebi Fıkıh Âdab-ı Muâşeret Genel Kültür BİLGİ YARIŞMASI SORULAR - CEVAPLAR Kur an-ı Kerim Hadis-i Şerif Siyer-i Nebi Fıkıh Âdab-ı

Detaylı

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17 Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında On bir ayın sultanı ve Şehr-i Mübârek (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta

Detaylı

2. ÜNİTE: ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ

2. ÜNİTE: ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ 2. ÜNİTE: ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ 1- İnsanın paylaşma ve Yardımlaşma ihtiyacı: İnsanın yeme, içme, barınma ve korunma gibi temel ihtiyaçları vardır. İnsan temel ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz.

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi;

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; 1) Güçlük içinde ve çok zor durumda olan insanın, 2) Savaş altındaki insanın

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI 01.01.2014 Çarşamba 10:30 Bornova Debre Camii Fatma Özmen ERGEN Ölüm ve Ömür Muhasebesi 01.01.2014

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

5. Sınıf DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ

5. Sınıf DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ 5. Sınıf DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ ALLAH İNANCI I TEST 1 1. ". eşi ve benzeri yoktur." Bu ifadedeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Meleklerin B) Allah ın C) İnsanın D) Camilerin 6. "Eğer

Detaylı

K. M ARAŞ İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 RAMAZAN AYI CUMA VE BAYRAM İRŞAT PROGRAMI

K. M ARAŞ İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 RAMAZAN AYI CUMA VE BAYRAM İRŞAT PROGRAMI K. M ARAŞ İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 RAMAZAN AYI CUMA VE BAYRAM İRŞAT PROGRAMI TA R İH 1 9.0 6.2 0 1 5 2 6.0 6.2 0 1 5 0 3.0 7.2 0 1 5 1 0.0 7.2 0 1 5 ( B A Y R A M ) 1 7.0 7.2 0 1 5 C A M İ İSM İ K O N U ---------

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 28 KASIM 2013 Saat: 12.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 28 KASIM 2013 Saat: 12.00 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK SINVI 28 KSIM 2013 Saat: 12.00 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. şağıdaki hadislerden hangisi İslam dininin paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi en iyi açıklar? 3. ) Sadaka

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE SADAKA-I FITR İbni Abbas (r.a) şöyle buyurmuştur:

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE SADAKA-I FITR İbni Abbas (r.a) şöyle buyurmuştur: ATEŞTEN KORUNMANIN YOLU: SADAKA Arınmak için, malını (sırf Allah rızası için) veren en takvâlı (Allah ın emirlerine en uygun yaşayan) kimse ise, o (ateşin azabı)ndan uzaklaştırılacaktır. Leyl/17-18 Sevdiğiniz

Detaylı

DÎNÎ BAYRAMLARIMIZ Cuma, 04 Temmuz 2014 16:00

DÎNÎ BAYRAMLARIMIZ Cuma, 04 Temmuz 2014 16:00 Yüce Allah, İranlıların kutladığı iki bayrama karşılık biz Müslümanlara iki dînî bayram hediye etmiş ve bizi onlara karşı üstün kılmıştır. Hem üstün kılmış hem de onlara benzeme ve onların bayramlarına

Detaylı

T.C. 8. SINIF II. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 10 MAYIS 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF II. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 10 MAYIS 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF II. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 10 MYIS 2014 Saat: 11.20 D DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık. (Kamer suresi, 49. ayet) Bu ayette ölçü kelimesi hangi anlamda

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

2005 yılı HAC SINAVI SORU VE CEVAPLARI

2005 yılı HAC SINAVI SORU VE CEVAPLARI 2005 yılı HAC SINAVI SORU VE CEVAPLARI I. KUR ÂN BİLGİLERİ (A) KİTAPÇIĞI 1. Aksâmü l-kur ân ifadesi aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır? a) Kur ân ın kıssaları b) Kur ân ın kısımları c) Kur ân daki

Detaylı

NAMAZIN FARZLARI. Namazın farzlarından herhangi birinin eksikliği durumunda namaz sahih olmaz. NAMAZIN ŞARTLARI [DIŞINDAKİ FARZLAR]

NAMAZIN FARZLARI. Namazın farzlarından herhangi birinin eksikliği durumunda namaz sahih olmaz. NAMAZIN ŞARTLARI [DIŞINDAKİ FARZLAR] NAMAZIN FARZLARI Namazın on iki farzı vardır. Namazın dışındaki farzlar, namazdan önce ve namaza hazırlık mahiyetinde olduğu için namazın şartları olarak adlandırılır. Namazın içindeki farzlar ise, namazın

Detaylı

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453 ÖZEL EGE LİSESİ (ORTAOKULU) DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ KAZA VE KADER (Allah, herkesin ne yapacağını bilip yazdığına göre, insanların hayır işlemesinin bir anlamı var mı? İslam da İnsanın İradeli Fiilleri

Detaylı

Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Misal Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği İÇİNDEKİLER بسم هللا الرحمن الرحيم İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 ÖNSÖZ... 7 İLİM ÖĞRENMEK... 9 İLMİN

Detaylı

RAMAZAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

RAMAZAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ RAMA ZAN GÜNÜ TARİH / GÜN İFTAR PROGRAMI VE YERİ SOHBET PROGRAMI KONULARI SOHBET PROGRAM KONUKLARI İFTAR SAATİ PROGRAM 1 18 Perşembe AKKUŞ Cumhuriyet Meydanı Ramazan ve Oruç Mustafa KOLUKISAOĞLU Ordu Müftüsü

Detaylı

NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 24.07.2012 23.07.2012 TESİ 22.07.2012 21.07.2012 RTESİ 20.07.2012 19.07.2012 RAMAZAN TARİH GÜN VAKİT VAİZİN ADI VE SOYADI VA ZIN KONUSU NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

Detaylı

1. DÜZEY. 1- Aşağıdakilerden hangisi ibadetle ilgili doğru bir bilgi değildir?

1. DÜZEY. 1- Aşağıdakilerden hangisi ibadetle ilgili doğru bir bilgi değildir? 1. DÜZEY 1- Aşağıdakilerden hangisi ibadetle ilgili doğru bir bilgi değildir? A) İnsan ibadete devam ettikçe kötülüklerden uzaklaşır. B) İbadet Allah ın iradesine boyun eğmektir. C) İbadet Allah ın sınırsız

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 1. İnsanın sorumlu bir varlık olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A) Düşünmesi B) Konuşması ) Yürümesi D) Beslenmesi 4. Hz. Muhammed

Detaylı