BATI AFRİKA NIN DEVİ NİJERYA FEDERAL CUMHURİYETİ NİN JEOPOLİTİK ANALİZİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BATI AFRİKA NIN DEVİ NİJERYA FEDERAL CUMHURİYETİ NİN JEOPOLİTİK ANALİZİ"

Transkript

1 BATI AFRİKA NIN DEVİ NİJERYA FEDERAL CUMHURİYETİ NİN JEOPOLİTİK ANALİZİ Arş. Gör. Hatice Gülabi * ÖZET Jeopolitik kavramı coğrafya bilimi ile siyaset biliminin kesiştiği bir noktada yer alır. Çağdaş jeopolitik bilimi iktidarın kozlarının siyaset dışındaki başka alanlarda (ekonomik, kültür vb) etkili [olduğu] bilincinden yola çıkarak, devletleri çok boyutlu olarak inceler. İşte bu çalışmada da Federal Nijerya Cumhuriyeti coğrafi, tarihsel, kültürel, sosyal ve ekonomik açıdan ele alınacaktır. Bu şekilde, Afrika nın en kalabalık nüfusuna sahip, dünyanın sekizinci en çok petrol üreten ülkesi olan Nijerya nın daha yakından tanınabilmesi hedeflenmiştir. Hem nüfus hem de ekonomi bakımından son derece yüksek bir potansiyele sahip olan bu ülkenin daha iyi tanınması, Afrika daki diğer ülkelerin yüz yüze oldukları zorlukların anlaşılmasında da yardımcı olacaktır. Nijerya yı daha iyi tanımak için öncelikle Birleşik Krallık sömürgesi olmadan önceki tarihi, ağırlıkla Yoruba, Igbo ve Hausa-Fulani kabilelerinden oluşan nüfus yapısı, ulus-devlet olma çabası ve bu doğrultuda darbeler tarihi incelenecektir. Ardından Nijerya nın jeopolitik kaygıları, özellikle Boko Haram örgütü ile yaşadığı terör ve güvenlik sorunu ele alınarak, ülkenin jeopolitik potansiyeli değerlendirilecektir. Anahtar Kelimeler: Batı Afrika, Federal Nijerya Cumhuriyeti, darbe, terör ve güvenlik, Boko Haram. ABSTRACT Geopolitics is a term situated in-between geographical science and political science. Modern geopolitics is based on the understanding that the sovereign s powers are * Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi; Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Genel Kamu Hukuku Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi. Sayfa 1 / 37

2 effective in areas other than politics (economic, cultural, etc.) and examines states in a multidimensional manner. This paper examines the Federal Republic of Nigeria in terms of geography, history, culture and economics. The aim is to better understand Nigeria; Africa s most populated country and the world s eighth largest petroleum exporter. A better understanding of this country, with its great potential in terms of population and economics, will enable a better understanding of the problems faces by other African nations. In other to get to know Nigeria better, the paper will first delve into Nigeria s history before its colonization by the United Kingdom, its population composition comprising mainly of the Yoruba, Igbo and Hausa-Fulani tribes, its struggles to become a nation-state and its history of military coups. Afterwards, we will delve into Nigeria s geopolitical concerns, examine the terrorism and security problems it faces - especially with Boko Haram and finally, assess the nation s geopolitical potential. Key words: Geopolitics, West Africa, Federal Republic of Nigeria, United Kingdom, colony, Yoruba, Igbo, Hausa-Fulani, military coup, terrorism and security, Boko Haram. Sayfa 2 / 37

3 Sayfa 2 / 37

4 BATI AFRİKA NIN DEVİ NİJERYA FEDERAL CUMHURİYETİ NİN JEOPOLİTİK ANALİZİ İçindekiler A. Giriş... 4 B. Nijerya nın Coğrafyası... 5 C. Nijerya nın Sömürgecilik Öncesi Tarihi... 6 D. Nijerya nın Nüfus Yapısı... 9 E. Nijerya nın İdariYapısı F. Nijerya nın Darbeler Tarihi G. Nijerya Ekonomisi H. Nijerya nın Jeopolitik Kaygıları ve Potansiyeli Nijerya nın Komşuları ile Olan İlişkileri Nijerya nın üye olduğu uluslararası kuruluşlar Nijerya ve Latin Amerika Nijerya da Terör Din Bazlı Uyuşmazlıktan Etnik Bazlı Uyuşmazlığı Doğru? İ. Sonuç J. Kaynakça Sayfa 3 / 37

5 A. Giriş Devletin unsurları sıralanırken - çok bilindik bir formül ile - yer-ülke, nüfusmillet ve siyasal yapılanma unsurları sayılmaktadır. İşte devletin unsurlarından olan ve üzerinde bulunduğu yerin siyasallaştırılması bağlamında jeopolitik bilimi önem kazanmaktadır. Jeopolitik kavramı coğrafya bilimi ile siyaset biliminin kesiştiği bir noktada yer alır. Klasik anlamda jeopolitik bilim dalı, ülkelerin dünya haritası üzerindeki konumları ve bulundukları coğrafyanın doğal koşullarının, devletlerin iç ve dış siyasetlerine etkisini incelemiştir. Çağdaş jeopolitik bilimi ise bu klasik tanımın sınırları ile yetinmez, iktidarın kozlarının siyaset dışındaki başka alanlarda (ekonomik, kültür vb) etkili [olduğu] bilincinden yola çıkarak, devletleri çok boyutlu olarak inceler. 2 İşte bu çalışmada da Nijerya, resmi ismi ile Federal Nijerya Cumhuriyeti, coğrafi, tarihsel, kültürel, sosyal ve ekonomik açıdan ele alınacaktır. Bu şekilde, Afrika nın en kalabalık nüfusuna sahip, dünyanın sekizinci en çok petrol üreten ülkesi olan Nijerya nın daha yakından tanınabilmesi hedeflenmiştir. Hem nüfus hem de ekonomi bakımından son derece yüksek bir potansiyele sahip olan bu ülkenin daha iyi tanınması, Afrika daki diğer ülkelerin yüz yüze oldukları zorlukların anlaşılmasında da yardımcı olacaktır. Aşağıda öncelikle Nijerya nın coğrafi özellikleri incelenecektir. Daha sonra Nijerya olarak adlandırdığımız coğrafya üzerinde tarihsel süreçte kurulmuş siyasal yapılanmalara, devletlere kısaca değinilecektir. Bunu takiben, Nijerya nın tarihsel siyasi yapılanmalarının etkisi ile şekillenen nüfus yapısına değinilecektir. Bu hususlara değinildikten sonra modern Nijerya nın idari yapısı ele alınacaktır. Nijerya nın siyasi yapısı hakkında bilgi veren bir yazının olmazsa olmaz unsuru olarak, Nijerya nın yoğun darbeler tarihi de ele alınacaktır. Nijerya nın muhtelif askeri yönetimlerinden olumsuz yönde etkilenen Nijerya ekonomisine genel bir 2 Alexandre Defay, Jeopolitik, (Ankara: Dost Yayınları, 2005), sf Sayfa 4 / 37

6 bakıştan sonra, Nijerya nın çeşitli jeopolitik kaygıları ve potansiyelleri ele alınacak, genel bir değerlendirme ile çalışma noktalanacaktır. B. Nijerya nın Coğrafyası Nijerya, Batı Afrika da bulunmaktadır. 923,768 kilometre kare alana sahip olan Nijerya, yüzölçümü bazında dünya devletleri arasında 32. sırada yer almaktadır. Sahip olduğu bu alanın kilometre karesi ise sudan oluşmaktadır. Nijerya batıda Benin ile 773 km, kuzeyde Nijer ile km, doğuda ise Kamerun ile km sınır paylaşmaktadır. Bunun yanı sıra Nijerya, kuzeydoğusunda bulunan Çad Gölü vesilesiyle Çad ile 87 kilometrelik bir sınıra sahiptir. Nijerya nın güney sınırının tamamı Atlantik Okyanusuna olan kıyısından oluşmaktadır. 3 Nijerya nın kıyı uzunluğu 853 kilometredir. Nijerya nın topografyasına bakılarak ülke beş bölgeye ayrılabilir: Gine Körfezi boyunca uzanan kıyısal alçak bölgeler, kıyının kuzeyine doğru tepelik ve alçak platolardan oluşan bir bölge; metreyi geçen rakımlardan oluşan ve kuzey sınıra kadar uzanan geniş bir plato ve nihayet, metre yükseklik ile ülkenin en yüksek noktası olan ChappalWaddi yi de içeren güneydoğudaki dağlık bölge. 4 Nijerya nın önemli bir coğrafi unsuru da Nijer Nehridir. Nijer Nehri ülkeye kuzeydoğudan girer, güneye doğru akar ve yağmur ormanlarının arasından Gine Körfezine akar. Nijer Nehri Afrika nın 3. büyük nehridir. 5 Nijerya nın ve hatta Batı Afrika nın iç kesimlerini okyanusu bağlayan bir nehir olması sebebiyle özellikle 19. yüzyılda Avrupalılar bu nehre son derece önem vermiş; bu nehrin rotasının ve okyanus ile hangi noktada birleştiğinin keşfedilmesi için Birleşik Krallık pek çok keşfi finanse etmiştir. 6 3 CIA, The World Factbook, Nijerya Ülke Profili, internet erişimi: CIA resmi internet sitesi <www.cia.gov> (erişim tarihi 28 Mayıs 2013) [ CIA Factbook ]. 4 Nijerya Ülke Profili: Coğrafya, internet erişimi: Montego Bay internet sitesi <www.montegobay.com> (erişim tarihi 28 Mayıs 2013). 5 Birleşik Krallık Foreign & Commonwealth Office, Nijerya Ülke Profili, internet erişimi: <www.fco.gov.uk>(erişim tarihi 26 Ekim 2012). 6 Michael Crowder, The Story of Nigeria, 2.b. (Londra: Faber&Faber, 1966), sf.134 vd. Sayfa 5 / 37

7 C. Nijerya nın Sömürgecilik Öncesi Tarihi Çalışmamızın başlığı Nijerya nın jeopolitiği olunca, haliyle Nijerya dediğimiz bölgenin sadece coğrafyasına değil, bu coğrafyanın politik tarihine de bakmak gereklidir. Mevcut Nijerya politik sınırları 1900 lü yılların başında Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık arasında imzalanan anlaşmalar ile belirlenmiştir. Ancak Avrupalı devletlerin keyfi olarak kendi çıkarları doğrultusunda belirlenen bu sınırlar öncesinde de Nijerya coğrafyasında yoğun bir medeniyet tarihi mevcuttur. Modern Nijerya nın sınırları üzerinde tarih içinde egemenlik kurmuş devletler arasında bin yıldan fazla bir tarihe sahip Kanem-Bornu Krallığı; Birleşik Krallık tarafından yenilgiye uğratılmadan önce yüz yıl hüküm sürmüş Fulani İmparatorluğu; Gine (Guinea) Körfezindeki en büyük devletlerden Oyo İmparatorluğu ve Nijer Nehrinin deltasında köle ticareti sayesinde gelişen şehir devletleri en bilindik örneklerdir. Bu sayılanlar dışında kendi kültürlerine sahip, ancak merkezi bir devlete sahip olmayan sayısız kabileler de mevcuttur, örneğin Igbolar. 7 Bütün bu devletler ve kabileler arasında tarih boyunca pek çok kez ticari ve kültürel bağlantılar kurulmuş olsa da, 8 Birleşik Krallık tarafından sömürgeleştirilmeden önce bu coğrafyanın tamamına hükmetmiş bir devlet bulunmamaktaydı. 9 Birleşik Krallık hâkimiyeti öncesi, modern Nijerya nın sınırlarının tamamı üzerinde tek bir siyasi yapının olmamasının nedenlerinden biri olarak Nijerya nın coğrafi koşulları gösterilebilir. Nijerya nın kuzeyi ile güneyi arasında coğrafi olarak büyük farklılıklar mevcuttur. Nijerya nın Gine Körfezine olan kıyısı 853 kilometredir. Bu kıyı boyunca mangrov orman ve bataklıkları bulunmaktadır. Bu kıyı bölgesinin ötesinde, ülkenin güney kesiminde tropikal ormanlar bulunmaktadır. Ülkenin kuzeyi ise savana ve yarı 7 Crowder, sf Crowder, sf Karl Maier, This House Has Fallen: Nigeria in Crises, (Londra: Penguin Books, 2000), sf.8. Sayfa 6 / 37

8 çöl özelliği taşımaktadır. Ülkenin kuzey ve güney bölgesi Nijer ve Benue nehirleri ile ayrılmakta, yine bu iki bölgenin arasında metrelik rakıma ulaşan Jos Platosu yer almaktadır. 10 Görüldüğü üzere, ülkenin güney ve kuzey kesimi arasında doğal bir coğrafi ayrım bulunmaktadır. Dolayısıyla, neolitik çağlarda dahi bu iki kesimde yaşayan insanlar arasında iletişim olmasına rağmen, bu coğrafi ayrım insanları ve insanların oluşturduğu politik organizasyonları da birbirinden ayırmıştır. 11 Dahası, iki bölgenin coğrafyası arasındaki farklılık, bölgelerde kurulan politik organizasyonlara da yansımış ve tarih boyunca bu iki bölgede kurulan devletler son derece farklı özelliklere sahip olmuşlardır. M.S yıllarına bakıldığında, güneyin tropikal ormanlarında kurulan politik örgütlenmelerin küçük çapta olduğu görülür. 14. ve 15. yüzyıllara gelindiğinde ise bu bölgede daha geniş çapta bir politik örgütlenme görüyoruz: Oyo İmparatorluğu. 12 Oyo İmparatorluğu, çevresindeki küçük krallıklar ve kabileler üzerinde egemenlik kurmak suretiyle büyümüştür. Her bir küçük krallığın başında kendi kralları kalmış, ancak bu krallar Oyo Kralı, yani Alafin e tabi olmuşlardır. Ancak Oyo İmparatorluğunun bu tarihlerdeki sınırlarının dahi, coğrafyanın zorunlu kıldığı doğal sınırlar olduğu görülmektedir yüzyıl öncesi Oyo İmparatorluğunun tarihi son derece muğlâktır, 14 zira yazılı bir dil olmaması sebebiyle tarih bilgisi sözlü tarihçiler vesilesiyle nesilden nesle aktarılmaktaydı. 15 Ancak ilk kuruduğu zamanlardan beri Oyo İmparatorluğunun karmaşık bir siyasi yapılanmaya sahip olduğu bilinmektedir. 16 Daha da önemlisi, Oyo İmparatorluğu ve yine güneyde kurulan önemli bir devlet olan Benin Krallığının, Avrupa ve İslam ın etkisi olmaksızın oluşan ve büyüyen, tamamen Afrika ya özgü bir devlet sistemine sahip olmasıdır. 17 Buna karşılık ülkenin kuzey kesiminde tamamen farklı bir toplumsal ve politik yapı bulunmaktaydı. Kuzeyde hâkim olan açık savana coğrafyası, güneydeki yoğun 10 CIA Factbook. 11 Crowder, sf Crowder, sf Crowder, sf Crowder, sf Crowder, sf Crowder, sf Crowder, sf.65. Sayfa 7 / 37

9 ormanlarla kıyaslandığında devlet kurmaya çok daha elverişliydi. Yoğun nüfus ve orman bitkilerinin yokluğu, kuzey toplumlarının yerleşik tarım ve sulama yapmalarını teşvik etmiştir. Bunun yanı sıra, kuzey insanları tarlalarını korumak için gruplar olarak bir araya gelmişlerdir. Yiyecek üretiminde elde ettikleri artık değer sayesinde tarım dışındaki sektörlerde de uzmanlaşma gerçekleştirebilmişlerdir. Bu sayede toplum üyelerinin bir kısmı askerlik ve polislik gibi devlet işlerinde uzmanlaşmıştır. Sonuç olarak kuzeydeki koşullar devlet kurmak için genel olarak güneydekilerden daha olumluydu. Bu sayede kuzeyliler daha gelişmiş bir ekonomi sayesinde merkezileşmiş devletler kurmuşlardır. 18 Tarihte kuzeyde kurulan en önemli devletlerden bir Kanem-Bornu İmparatorluğudur. Bu İmparatorluk bir döneminde, Nijerya nın Kuzey kesiminden Fizan a kadar uzanan bir hâkimiyet alanına sahip olmuştur. 19 Kuzey Afrika ile yoğun kervan ticaretinde bulunan Kanem-Bornu İmparatorluğunun liderleri, Araplarla olan iletişim sonucunda İslam ile tanışmışlardır. Yönetici sınıf tarafından kabul edilen İslam dini, kuzeyde okuryazarlığın ve İslami devlet modelinin yerleşmesi sonucunu doğurmuştur. 20 İslam ın etkisi sadece Kanem-Bornu halkı (Kanuri halkı) arasında değil, Hausa halkı ve göçmen Fulani halkı arasında da etkili olmuştur. Nitekim kuzeyde İslam ın öğretilerine uyulmadığı gerekçesiyle, yılları arasında Fulani halkı tarafından bir Cihat başlatılmış, bu vesileyle Kuzeyde Fulani İmparatorluğu kurulmuştur. Fulani İmparatorluğu, Nijerya nın kuzeyinin Birleşik Krallık tarafından işgaline kadar hüküm sürmüştür. 21 Günümüzde de, Nijerya nın kuzeyinde İslam hâkimdir ve her ne kadar anayasa eyaletlerin bir resmi dini olmasını yasaklamaktaysa da 22, anayasada sayılan yüksek yargı mercileri arasında Eyalet Şeriye Temyiz Mahkemesi de bulunmaktadır Crowder, sf Crowder, sf Crowder, sf Crowder, sf.90 vd Federal Nijerya Cumhuriyeti Anayasası, Bölüm 1, Kısım 1, m Federal Nijerya Cumhuriyeti Anayasası, Bölüm 1, Kısım 1, m.6. Sayfa 8 / 37

10 D. Nijerya nın Nüfus Yapısı Nijerya nın nüfus istatistiğinin sağlıklı bir şekilde yapılması zordur. Zira her ne kadar 1979 yılında doğum ve ölümlerin kaydedilmesini zorunlu kılan bir yasa çıkarılmışsa da, bu yasa henüz uygulamaya konulmamıştır. 24 Ancak Nijerya, bağımsızlığından beri Afrika nın en kalabalık ülkesi olarak bilinmektedir. Nijerya nın nüfusu, Nijerya Ulusal Nüfus Komisyonunu verilerine göre, 31 Ekim 2011 itibariyle 167 milyona ulaşmıştır. Nüfusunun 167 milyona ulaşması ile Nijerya, nüfus bazında dünya devletleri sırlamasında 6. sıraya yükselmiştir. Nijerya nın 2016 da yapılması planlanan bir sonraki nüfus sayımında nüfusunun 188 milyona ulaşması beklenirken, 2020 yılında beklenen nüfus 221milyondur. 25 Nijerya, bu muazzam nüfusu içerisinde çok sayıda farklı etnik grup barındırmaktadır. Afrika nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya da 250 den fazla etnik grup vardır. Nijerya daki nüfus bakımından en kalabalık ve en fazla siyasi etkiye sahip etnik gruplar %29 ile Hausa-Fulani, %21 ile Yoruba, %18 ile Igbo (Ibo), %10 ile Ijaw, %4 ile Kanuri, %3.5 ile Ibibio ve %2.5. ile Tiv halklarıdır. 26 Bu etnik gruplar da kendi aralarında ayrılmakta, farklı diller konuşmaktadır. En yoğun olarak konuşulan diller Hausa, Yoruba, Igbo, Fulfulde ve Kanuri olarak sayılmaktadır. Bu sayılan diller milyonlarca kişi tarafından konuşulmaktayken, Nijerya da varlığı tespit edilen diğer yaklaşık 500 dil ise azınlıklar tarafından konuşulmaktadır National Bureau of Statistics, Population and Vital Statistics, internet erişimi: <www.nigerianstat.gov.ng> (erişim tarihi 28 Mayıs 2013). 25 National Population Commission of Nigeria, Nigeria over 167 Million Population: Implications and Challenges, internet erişimi <www.population.gov.ng> (erişim tarihi 7 Haziran 2013). 26 CIA Factbook. 27 Uwe Seibert, Nigerian Languages, internet erişimi: Iowa Üniversitesi Nijerya Dilleri internet sitesi: <www.uiowa.edu/intlinet/unijos/nigonnet/nlp/welcome.htm> (erişim tarihi 28 Mayıs 2013). Sayfa 9 / 37

11 Nijerya nüfusunun dine göre ayrımına bakıldığında, esasen kabileler arası coğrafi ayrıma benzer bir ayrım görülür. Şöyle ki, tarihsel olarak, kervan ticareti vesilesiyle Kuzey Afrika ile sürekli iletişim içerisinde olan kuzey kabilelerinde İslam inancı yaygındır. Buna karşılık, dış devletlerle olan ilişkileri, Avrupalı ülkeler ile köle ticareti ile başlayan kıyı kesimi halkı, 19. yüzyılda başlayan misyonerlik faaliyetleri sebebiyle Hristiyanlık ile tanışmışlardır. Hristiyan misyonerlerin, Nijer nehrini keşfe gelen kâşifler ile beraber hareket etmesi sonucunda, Hristiyanlık Nijerya nın orta kesimlerine kadar İslam ın etkisinin hissedildiği noktaya kadar - yayılmıştır. 28 Sonuç olarak nüfusun %50 sinin Müslüman, % 40 nın Hristiyan ve %10 unun yerel inançlara inandığı görülür. 29 Nijerya nın tarihine bakıldığında; Nijerya da yaşayan farklı toplumların birbirlerini köleleştirilmesinin yanı sıra; Avrupalılar Batı Afrika kıyılarına gelmeden önce de, ülkenin kuzey kesiminde yaşayanların Kuzey Afrika ile köle ticareti yaptığı 28 Crowder, sf.134 vd. 29 CIA Factbook. Sayfa 10 / 37

12 bilinmektedir. Ancak Avrupalıların Nijerya kıyılarında köle ticareti yapmaya başlaması ile Nijerya halkının farklı bir kıtaya taşınması, gittikleri yerde ise bu kişilerin kültürlerini yaşamalarının engellenmesi söz konusu olmuştur. Kölelerin kültürlerini yaşamasına izin verilen yerlerde ise, farklı etnik gruplar arasındaki ayrımın körüklendiği, böl ve yönet usulü gereğince etnik gruplar arasındaki kutuplaşmanın teşvik edildiği görülür. Kölelerin kültürlerinin yok edilmesi çabası ve aynı etnik grup mensuplarının birbirlerine sahip çıkma gereğinin doğması sonucunda; kültürel, yerel kimliklerini yüzlerinde taşıma metodu olarak Nijerya kabilelerinde yüze kabile işaretlerinin kazınması metodu gelişmiştir. Yakın tarihe kadar devam eden bu uygulama, ulusal bütünlük sürecini olumsuz etkileyen bir husustur, zira insanların daha ilk bakışta farklı etnik gruplara ayrılması sonucunu doğurmaktadır. Nijerya gibi yüzlerce etnik grubu bünyesinde bulunduran bir devlet için, ulusal bütünleşme kapsamında etnik kökene dayalı ayrımın giderilmesi son derece önem taşımaktadır. Örneğin Aristoteles in belirttiği üzere, ortak bir anayasa altında yaşayacak bir halktan bahsedebilmek için insanların etnik, kültürel veya ırk ayrımına bakmaksızın aralarında evlenebilmeleri gerekmektedir. 30 Aksi halde, bir anayasa altında birleşecek bir halktan değil, en az iki halktan bahsetmek gerekir. 31 Bu bakımdan 1999 tarihli Nijerya Anayasası da ulusal bütünleşme kapsamında etnik gruplar arası evlenmeye önem vermiştir. Anayasanın 15. maddesinde sayılan eyalet hükümeti görevleri arasında, ulusal bütünleşmeyi pekiştirmek amacıyla farklı dini, etnik veya dilsel gruplar arasında evliliği teşvik etme görevi de yer almaktadır Donald S. Lutz, Principles of Constitutional Design, (Cambridge University Press, 2006), sf Ibid Nijerya Federal Anayasası, 2. Bölüm, m.15/3c. Sayfa 11 / 37

13 E. Nijerya nın İdari Yapısı Her ne kadar Birleşik Krallık ile ilişkileri çok daha eski tarihlere dayanmaktaysa da, bugünkü sınırları ile Nijerya ancak 1914 yılında Birleşik Krallık Protektorası olmuştur yılında, Güney Kamerun bölgesi Kamerun Cumhuriyetinin bir parçası haline gelmeden önce Nijerya, Kuzey, Güney ve Doğu Bölgelerine ek olarak Southern Cameroons bölgesinden oluşmaktaydı. Nijerya Birleşik Krallıktan politik bağımsızlığını 1 Ekim 1960 tarihinde kazanmıştır. Ancak bağımsızlık zamanında Nijerya halen bir monarşi idi ve devlet başkanı Kraliçe II. Elizabeth idi tarihinde Genel Vali (Governor-General) olan Nnamdi Azikiwe aslında kraliçenin temsilcisinden ibaretti. 33 Bağımsızlık zamanında Nijerya üç idari bölgeye ayrılmış bulunmaktaydı: Kuzey, Güney ve Doğu Bölgeleri. Her bir bölgenin kendi bölgesel valisi bulunmaktaydı. Bağımsızlık zamanında Nijerya da klasik İngiliz parlamenter sistemi (Westminster parlamenter sistemi) uygulanmaktaydı. 34 Bağımsızlığın kazanılmasından sonra Nijerya da, Nijerya nın en büyük milliyetçi lideri olarak bilinen ve dönemin Genel Valisi olan Nnamdi Azikiwe önderliğinde Birleşik Krallık ile olan politik bağlılığın sona erdirilerek, cumhuriyet kurma girişimleri başlamıştır. Bunun sonucunda bağımsızlığının üçüncü yıldönümünde, yani 1 Ekim 1963 tarihinde Nijerya Birleşik Krallıktan politik bağımsızlığını ilan ederek bir cumhuriyet olmuştur. Buna karşılık Nijerya, Birleşik Krallıktan aldığı parlamenter sistemini korumuştur. Cumhuriyetin ilanı ile Nnamdi Azikiwe ilk devlet başkanı olmuş, ancak parlamenter sistemin yapısına uygun olarak yetkileri kısıtlı kalmıştır. 35 Cumhuriyetin kurulmasından önce Nijerya idari yapılanmasında da bir değişiklik yapmış, idari bölge sayısını Temmuz 1963 yılında Orta Batı Bölgesi kurarak dörde çıkarmıştır. 33 Frederick A.O. Schwarz, Nigeria: The Tribes, the Nation, or the Race - The Politics of Independence(Massachusetts: M.I.T. Press, 1965), sf E.R. Aiyede, Parliament, Civil Society and Military Reform in Nigeria, içinde J. Rüland, M. Manea & H. Born (ed.), The Politics of Military Reform: Experiences from Indonesia and Nigeria (Heidelberg: Springer, 2012) , sf Schwarz, sf Sayfa 12 / 37

14 Nijerya da 1967 yılında ilk defa eyalet sistemine geçilmiş, toplamda 12 eyalet kurulmuştur da eyalet sayısı 19 a çıkarılmıştır yılında bu rakam 21 e çıkarılmış; 1991 yıllında ise Nijerya 30 eyalete ayrılmıştır. En son 1996 yılında tekrar artırılan eyalet sayısı ile Nijerya günümüzdeki yapısına ulaşmıştır. Nijerya da toplam 36 eyalet, bu 36 eyalette ise toplamda 774 yerel hükümet bulunmaktadır. 36 Anayasada sayılan bu 36 eyaletin yanı sıra Nijerya da ayrıca bir Federal Başkent Bölgesi mevcuttur. Federal Başkent Bölgesi 1976 yılında kurulmuştur ve Abuja dır yılında Federal Başkent Bölgesi kurulmadan önce, Lagos Island (Lagos Adası) hem 11 Nisan 1968 tarihinde kurulan Lagos eyaletinin hem de federal devletin başkenti idi. 12 Aralık 1991 yılında ülkenin başkentinin Abuja ya taşınmasına kadar da Lagos Island fiili olarak federal başkente olmaya devam etmiştir. 37 Nijerya 1999 tarihli anayasasına göre yönetilmektedir. Bu anayasa hem yatay hem de dikey bir erkler ayrılığı benimsemiştir. Yani yasama, yürütme ve yargı organları arasındaki erkler ayrılığı yanı sıra, federal ve federe devletler arasında da bir yetki ve fonksiyon ayrımı mevcuttur. Federal Nijerya Cumhuriyeti yasama organı Senato ve Temsilciler Meclisinden oluşan Ulusal Meclistir (National Assembly). Federal devletin yasama organının yanı sıra, her bir eyaletin de Eyalet Meclisi (House of Assembly) adı altında bir yasama organı mevcuttur Anayasası Federal Nijerya Cumhuriyetinin yüksek yargı mercilerini şu şekilde saymaktadır; Nijerya Yüksek Mahkemesi, Temyiz Mahkemesi, Federal Yüksek Mahkeme, Federal Başkent Bölgesi Yüksek Mahkemesi, Eyalet Yüksek Mahkemeleri, Federal Başkent Bölgesi Şeriye Temyiz Mahkemesi, Eyalet Şeriye 36 Rufai Ahmed Alkali, Issues in International Relations and Nigeria's Foreing Policy, 2.b.(Kaduna: Northpoint, 2003), sf National Bureau of Statistics, Lagos State Information, internet erişimi: <www.nigerianstat.gov.ng> (erişim tarihi 28 Mayıs 2013) Federal Nijerya Cumhuriyeti Anayasası, Bölüm 1, Kısım 2, m.4. Sayfa 13 / 37

15 Temyiz Mahkemeleri, Federal Başkent Bölgesi Geleneksel (Hukuk) Temyiz Mahkemesi, Eyalet Geleneksel (Hukuk) Temyiz Mahkemeleri. 39 Federal Nijerya Hükümeti başkanlık sistemi ile yönetilmektedir. Federe devletler, yani eyaletlerin başında ise valiler mevcuttur. Her ne kadar Nijerya devletinin başkanı, kendi ülkesi içinde en yetkili devlet başkanı olarak anılmakta ise de, anayasa özellikle savaş ilanı ve Nijerya ordusunun ülke dışında görevlendirilmesi hususlarında başkanın yetkisini yasama organı ile sınırlandırmıştır Federal Nijerya Cumhuriyeti Anayasası, Bölüm 1, Kısım 2, m.6/ Federal Nijerya Cumhuriyeti Anayasası, Bölüm 1, Kısım 2, m.5. Sayfa 14 / 37

16 F. Nijerya nın Darbeler Tarihi Nijerya bayrağı üç adet dikey çizgiden oluşmaktadır; bu çizgiler sırasıyla yeşil, beyaz ve yeşildir. Yeşil renkler ülkenin ormanlarını ve son derece bol doğal zenginliklerini temsil ederken, beyaz renk barış ve birliği temsil etmektedir. Ancak ne yazık ki Nijerya tarihinde barış ve birlik son derece az rastlanan unsurlar olmuştur. Nijerya da ilk darbe 15 Ocak 1966 tarihinde, Igbo asıllı ancak kuzeyde yer alan Kaduna eyaleti doğumlu Binbaşı Chukwuma Kaduna Nzeogwu tarafından yapılmıştır. Nzeogwu tarafından gerçekleştirilen darbe Kuzey Bölgesi valisi ve Sokoto Sarduana sı Sir Ahmedu Bello, Başbakan Sir Abubakar Tafawa Balewa gibi ülkedeki pek çok siyasi liderin ölümüne yol açmıştır. 41 Binbaşı Nzeogwu tarafından yapılan darbe ülkenin kuzey kesiminde başarılı olsa da, darbeyi gerçekleştirenler ülkenin tamamında kontrol sağlayamamışlardır. Bu kargaşa ortamından ötürü Bakanlar Kurulu ülkenin yönetimini Nijerya Ordusu Kumandanı Tümgeneral Aguiyi-Ironsi ye devretmiştir. Bu şekilde Ironsi Nijerya nın ilk askeri devlet başkanı olmuştur (military head of state). 42 Tümgeneral Ironsi ülkenin güneydoğu kesiminden gelen Igbo asıllı bir askerdi. Ironsi ülkenin her bir idari bölgesine bir askeri vali atamıştır. Doğu Bölgesinin askeri valisi olarak Yarbay C. Odumegwu-Ojukwu atanmıştır. 43 Ironsi rejimi çok kısa sürmüştür. Bunun nedenlerinden biri arasında da, Yüksek Askeri Konseyin 34 sayılı Kararı ile ülkedeki bölgeli yapıyı kaldırarak yerine üniter devlet yapısını ilan etmesi sayılmaktadır. 28 Temmuz 1966 gününü 29 Temmuza bağlayan gecede Ironsi rejimine karşı kuzeyli subaylar tarafından bir karşı darbe gerçekleştirilmiştir. Bu darbede Tümgeneral Ironsi başta olmak üzere pek çok yüksek rütbeli asker öldürülmüştür. Bu 41 Nigerian Army Education Corps & Schools, History of the Nigerian Army, 2. b. (Abuja: Nigerian Army, 1994) [ History of the Nigerian Army ], sf History of the Nigerian Army, sf History of the Nigerian Army, sf.143. Sayfa 15 / 37

17 darbe sonucunda yönetime Yarbay Yakubu Gowon geçmiş ve askeri devlet başkanı olmuştur. 44 Yarbay Gowon yönetimi, doğu bölgesi dışında ülkenin kalanında genel kabul görmüştür. Ironsi rejiminde Doğu Bölgesinin askeri valisi olarak atanan Yarbay Odumegwu-Ojukwu, Yarbay Gowon un devlet başkanlığını tanımamıştır. 45 Mayıs 1967 de yapılan Doğu Düşünce Liderleri Konferansında Igbo liderleri Yarbay Odumegwu-Ojukwu ya, Doğu Bölgesinin Nijerya dan ayrılışını ilan etme yetkisi vermiştir. Doğu Bölgesinin ülkeden ayrılma girişimlerini engellemek isteyen Gowon ise, 27 Mayıs 1967 tarihinde Nijerya da eyalet sistemine geçildiğini duyurmuş ve mevcut dört idari bölgeyi 12 eyalete ayırmıştır. 46 Eyalet sistemine geçilmesi Doğu Bölgesinin bağımsızlık planlarını etkilememiş, 30 Mayıs 1967 tarihinde Yarbay Odumegwu-Ojukwu, Doğu Bölgesinin sınırlarından oluşan Biafra Devletinin kuruluşunu ilan etmiştir. 47 Bunun üzerine 6 Temmuz 1967 de federal hükümetin attığı mermi ile Biafra Savaşı olarak da bilinen Nijerya iç savaşı başlamıştır. 48 Bu iç savaş aslen etnik ayrımcılığa dayalı gibi görünse de, savaşın önemli bir nedeni de Nijer Deltasında bulunan petrol rezervleriydi. Igbo halkı coğrafyalarında bulunan zengin petrol rezervinin ülkelerinin tanınmasını ve ayakta kalmasını sağlayacağına güvenmekteyken, Nijerya nın kalanı bu petrol rezervinden ayrılmak istememekteydi. 49 Biafra Savaşı, 13 Ocak 1970 tarihinde Biafra yetkilileri tarafından imzalanan teslim olma anlaşması ile sona ermiştir. Bu anlaşmayı federal hükümet adına Albay Olusegun Obasanjo imzalamıştır. Gowon rejimi Temmuz 1975 tarihine kadar devam etmiştir. Ancak Nijerya nın darbeler tarihi bununla sınırlı değildir ve 1999 yılları arasında Nijerya da toplam 6 adet başarılı askeri darbe gerçekleştirilmiştir. Buna ek olarak aynı tarih aralığında Nijerya da 4 farklı darbe teşebbüsü gerçekleştirilmiştir History of the Nigerian Army, sf History of the Nigerian Army, sf History of the Nigerian Army, sf History of the Nigerian Army, sf History of the Nigerian Army, sf Maier, sf Alkali, sf.157. Sayfa 16 / 37

18 Ülkede barışı ve birliği sağlaması sebebiyle Gowon rejimi takdir edilse de, Gowon tarafından yönetimin sivillere devredilmesinin geciktirilmesi ve artan yolsuzluk ülkede huzursuzluğu tetiklemiştir. 51 Bunun sonucunda Nijerya nın ilk kansız darbesi 52 Temmuz 1975 te kuzeyli General Murtala Muhammed tarafından, yardımcısı ve Yoruba asıllı Olusegun Obasanjo ile beraber gerçekleştirilmiştir. 53 General Murtala Muhammed in 1976 da gerçekleştirilen bir darbe teşebbüsünde öldürülmesi sonucunda yönetime başkan yardımcısı olan General Olusegun Obasanjo geçmiştir. General Obasanjo, yönetimi 1 Ekim 1979 tarihinde demokratik seçim ile belirlenen sivil devlet başkanı Shehu Shagari ye devretmiştir. Kısa süren ve ikinci cumhuriyet olarak anılan Shagari yönetimi, 1966 darbesinden 1999 yılında sivil rejime geçilene kadar, 33 yılda yaşanan tek anayasal demokrasi olmuştur. 54 Bu sivil yönetim sırasında Nijerya da Amerikan usulü başkanlık sistemine geçilmiştir Aralık 1983 tarihinde Nijerya da bir askeri darbe daha gerçekleşmiş, yönetime General Muhammadu Buhari geçmiştir. Buhari askeri yönetimi 20 ay sürmüş ve 27 Ağustos 1985 tarihinde, General Ibrahim B. Babangida tarafından sona erdirilmiştir. General Babangida, Başkan (President) sıfatını alan tek askeri devlet başkanı olmuştur. 56 Kendinden önce gelen askeri devlet başkanları gibi sivil rejime geçişi vaat eden Babangida, bu vaadi doğrultusunda 1993 yılında bir başkanlık seçimi düzenlemiştir. Bu başkanlık seçiminde Babangida hükümeti tarafından kurulan iki siyasi parti aday çıkarmıştır. Biraz sağa kayan National Republican Convention partisinin adayı Bashir Tofa isimli, Hausa asıllı ve Müslüman bir siyasetçi idi. Biraz sola kayan Social Democratic Party başkan adayı ise güneyli ve Yoruba asıllı Moshood Kashimawo Olawale Abiola idi. Seçim sonrası yapılan sayımlarda Abiola nın %58.71, Tofa nın ise %41.29 oy aldığı bilinmektedir. 57 Ancak seçim sonuçları resmen ilan edilemeden, Babangida seçimi iptal etmiştir. 51 Maier, sf Bu betimleme için bkz History of the Nigerian Army, sf Maier, sf M. Manea& J. Rüland, Taking Stock of Military Reform in Nigeria, içinde J. Rüland, M. Manea & H. Bron (ed.), The Politics of Military Reform: Experiences from Indonesia and Nigeria (Heidelberg: Springer, 2012) 57-76, sf Aiyede, sf History of the Nigerian Army, sf African Elections Database, Elections in Nigeria, internet erişimi: <http://africanelections.tripod.com/ng.html#1993_presidential_election> (erişim tarihi 28 Ekim 2013). Sayfa 17 / 37

19 Babangida nın güneyli ve Yoruba asıllı olan Abiola nın galip çıkması sebebiyle seçim sonucunu beğenmediği ve bu sebeple yönetimi Abiola ya devretmek istemediği, Babangida ya en çok yöneltilen eleştiriler olmuştur. Bu eleştiriler doğrultusunda Babangida, Yoruba asıllı Ernest Shonekan başkanlığında bir Geçici Ulusal Hükümet kurmuş ve Ağustos 1993 te yönetimi bu geçici hükümete bırakmıştır. 58 Seçimle getirilen sivil hükümet yerine Babangida tarafından atanan bu sivil benzeri hükümet ise uzun süre yönetimde kalamamıştır. Geçici Ulusal Hükümet kuruluşundan birkaç ay sonra, Kasım 1993 te General Sani Abacha tarafından yapılan darbe ile devrilmiştir. 59 Haziran 1994 te, 1993 seçim sonuçlarına dayanarak kendini devlet başkanı ilan eden Moshood Abiola başta olmak üzere, Obasanjo ve yardımcısı Shehu Musa Yar adua gibi ülkedeki diğer önemli liderler de Abacha rejimi tarafından tutuklanarak hapse atılmıştır. 8 Haziran 1998 tarihinde Abacha nın ölümünden sonra yönetime, o tarihe kadar pek bilinmeyen General Abdulsalami Abubakar geçmiştir. 60 General Abubakar 29 Mayıs 1999 tarihinde yönetimi Olusegun Obasanjo başkanlığındaki sivil rejime devretmiştir. Ancak yukarıda da bahsedildiği üzere Obasanjo, yılları arasında askeri hükümet başkanlığı yapmış emekli bir generaldir yılından beri çalkantılı ve darbelerle dolu bir siyasi tarihi olan Nijerya, 1999 yılında yeni bir anayasa ile sivil rejime geçmiştir yılından beri Nijerya anayasal demokrasi ve sivil yönetim ile yönetilmektedir. Nisan 2007 tarihinde yapılan genel seçimlerde Nijerya tarihinde ilk defa sivil hükümet yönetimi yine sivil bir yönetime devretmiş oldu. 61 Başkan Yar adua nın ölümünden sonra 5 Mayıs 2010 tarihinde başkanlık koltuğuna oturan Goodluck Jonathan; Nijerya da en son 14 Nisan 2011 tarihinde yapılan seçimlerde %58.9 oyla başkan seçilmiştir ve halen görevdedir Maier, sf Manea & Rüland, sf Maier, sf CIA Factbook. 62 CIA Factbook. Sayfa 18 / 37

20 G. Nijerya Ekonomisi Nijerya nın doğal kaynakları arasında doğal gaz, petrol, demir cevheri, kömür, kireç taşı ve benzeri kaynak ve madenlerin yanı sıra tarım arazisi sayılmaktadır. 63 Bağımsızlık zamanında Nijerya ekonomisi esasen tarıma dayalıydı. Tarım ürünleri yerel tüketim ihtiyacının yanı sıra, ana ihracat maddesi olarak üretilmekteydi. 64 Ancak Nijerya da petrolün keşfedilmesi ve çıkarılmaya başlanması ile durum değişti ve petrol ana ihracat maddesi haline geldi. Nijerya 1973 te OPEC üyesi oluştur. Nijerya nın OPEC üyeliği dünyadaki petrol fiyatı artışına denk gelmiş ve dolayısıyla Nijerya nın ihracat geliri de artmıştır. Nijerya nın ekonomisinde yaşanan bu gelişim ve değişim, ülkenin siyasal ve sosyal yapısında da deşiğime yol açmıştır. 65 Petrol gelirinin kime ait olduğu ve petrol gelirinin eyaletler arasında nasıl paylaştırılacağı konusu Nijerya iç siyasetinin en yoğun tartışılan unsurlarındandır. Zaten yukarıda bahsedildiği üzere Nijerya iç savaşı nedenleri arasında yine petrol geliri bulunmaktadır. Nijerya daki askeri rejimler her ne kadar söylemde emperyalizm karşıtı olsalar da, ekonomik veriler bu söylemi desteklememektedir. Nijerya nın askeri rejimler dönemindeki ekonomik verilerine bakıldığında; ticari ilişkilerinin batı merkezli olduğu görülür li yıllara bakıldığında, Nijerya nın Suudi Arabistan dan sonra ABD ye en çok petrol ihraç eden ülke olduğu görülür yılı ekonomik verilerine göre Nijerya nın ihracatlarının %52 si ile ithalatlarının %34 ünün Birleşik Krallık ve ABD ile olduğu görülür yılı verilerine göre ise Nijerya ihracatlarının %54 ü 63 CIA Factbook. 64 Alkali, sf Alkali, sf.158. Sayfa 19 / 37

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

KAMERUN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç.

KAMERUN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç. KAMERUN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kamerun Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Orta Afrika nın batısında yer alan ülkenin güneybatısında Atlantik Okyanusu,

Detaylı

ÜNİTE:1. Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2. Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3

ÜNİTE:1. Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2. Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3 ÜNİTE:1 Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2 Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3 Millî Güvenlik Konseyi Rejimi, 1982 Anayasası nın Yapılışı ve Başlıca Özellikleri

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

Nijerya'daki Gelişmeler

Nijerya'daki Gelişmeler 15.04.2014 Yazar: Yrd.Doç.Dr. Ali Bilgin VARLIK Nijerya'daki Gelişmeler Nijerya'da, 2014 Nisan ve Mayıs aylarında Boko Haram (Batı Eğitimi Haramdır) 1 adlı örgütün, terör eylemlerinin artması ve 200 kız

Detaylı

Değerli S. Arabistan Cidde Uluslararası Türk Okulu

Değerli S. Arabistan Cidde Uluslararası Türk Okulu Uzun yıllar boyunca baskıcı rejimler ve zorba yönetimlere sahne olan çift başlı kartalların ülkesi Arnavutluk, şimdi yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Özellikle dini ve kültürel açıdan büyük bir yıkımın

Detaylı

NİJERYA ÜLKE RAPORU 2015

NİJERYA ÜLKE RAPORU 2015 NİJERYA ÜLKE RAPORU 2015 KARACABEY TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİCİ ÖZETİ Nijerya ile olan dış ticaretimiz 2008 yılından itibaren üç yıl 800 milyon doların üzerinde gerçekleşmiş olmakla beraber daha sonra

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KUZEY KORE ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti : Sosyalist Cumhuriyet : Kuzey Kore,

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MYANMAR ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Myanmar Birliği Cumhuriyeti : Cumhuriyet : Güneydoğu Asya ülkesi olan

Detaylı

TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK

TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 17 BİRİNCİ BÖLÜM: TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK I. İSLAMİYET ÖNCESİNDE KURULAN DEVLETLER VE ANAYASAL YAPI 20 A. HUN DEVLETİ (MÖ. IV. yy.-ms 4. yy) 20 B. GÖKTÜRK DEVLETİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

Sudan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ankara

Sudan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ankara Sudan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ankara Sudan daki Yatırım Ortamı ve İş Olanakları 1- Temel Bilgiler: Hazırlayan: Abdelgader ABDALLA* Sunan: Dr. Mutrif SIDDIG** Çeviren: Ufuk TEPEBAŞ Konum: Afrika bölgesinin

Detaylı

2.3. SOĞUK SAVAŞ SONRASI AFRİKA POLİTİKASI

2.3. SOĞUK SAVAŞ SONRASI AFRİKA POLİTİKASI İçindekiler Ön söz -------------------------------------------------------------------------------- iii 1. BÖLÜM: Afrika da Toplum: Batı Afrika İnsanlarının Kültürel Özellikleri: Dünü-Bugünü ---------------------------

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Senegal Cumhuriyeti Resmi Dil : Fransızca Başkenti : Dakar Yüzölçümü : 196.161 km 2 Nüfus : 12,9 milyon (2010) Önemli Şehirler : Thies, Mbour, Kaolack GSYİH (2012 ) : 12.804

Detaylı

Başkent, Nüfus ve Cografiyasi

Başkent, Nüfus ve Cografiyasi Fas Morocco Başkent, Nüfus ve Cografiyasi Fas (Arabça: Elالمغرب Mağrip), resmî olarak Fas Krallığı Kuzey Afrikada yaklaşık olarak 35 milyon nüfusa ve 710,850 km 2 yüzölçüme sahip bir ülkedir. Başkenti

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI EKOMOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI EKOMOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKOMOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ K A N A D A ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2008 Ülke No: 404 Şaban Oruç -45 I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kanada Yönetim Şekli : Parlamenter

Detaylı

OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK

OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... V GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DİNSEL ÇOĞULCULUK ve BENZER KAVRAMLAR I. Vatandaşlık...7 A. Sosyal Bilimlerde Vatandaşlık Kavram(lar)ı...8

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç.

SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç. SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Sudan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Sudan bir Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkesi olup kuzeyinde Mısır, doğusunda

Detaylı

NİJERYA ÜLKE PROFİLİ

NİJERYA ÜLKE PROFİLİ T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü NİJERYA ÜLKE PROFİLİ I. TEMEL BİLGİLER RESMİ ADI Nijerya Federal Cumhuriyeti BAŞKENTİ Abuja NÜFUSU 133,881,703 (2003) KONUŞULAN DİL

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii v 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ 1.EKONOMİK ENTEGRASYONLAR... 1 1.1.Küreselleşme ve Bölgeselleşme... 2 1.1.1. Küreselleşme... 2

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Eski adıyla İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) günümüzde nüfusunun çoğunluğu veya bir kısmı Müslüman olan ülkelerin üye olduğu ve üye ülkeler arasında politik, ekonomik, kültürel,

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Dil : İngilizce Başkenti : Akra Yüzölçümü : 238.537 km 2 Nüfus : 25,3 milyon (2012) Önemli Şehirler : Akra, Kumasi, Sekondi-Takoradi, Tamale GSYİH (2012 ) : 36,952 Milyon $ Kişi Başına

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KIBRIS RUM KESİMİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Akdeniz deki beş büyük adadan

Detaylı

Kategori Alt kategori Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki

Kategori Alt kategori Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki Kategori Alt kategori Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki Bölge Bölge bölgeler kavramı - Kıtaların meydana gelmeleri, bölgelere ayrılmaları, oluşmaları ve gelişmeleri (1+1) - Bölgeler kavramı,

Detaylı

MALİ ÜLKE RAPORU 2013 A.Ç.

MALİ ÜLKE RAPORU 2013 A.Ç. MALİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 A.Ç. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Mali Cumhuriyeti : Yarı başkanlık : Denize kıyısı olmayan bir batı Afrika ülkesi olan Mali, kuzeyinde Cezayir,

Detaylı

Dış Ticaret Müsteşarlığı nca ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla çeşitli stratejiler uygulamaya konmuş bulunmaktadır.

Dış Ticaret Müsteşarlığı nca ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla çeşitli stratejiler uygulamaya konmuş bulunmaktadır. 1 CEM TOPBAŞ SUNUM- Giriş Dış Ticaret Müsteşarlığı nca ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla çeşitli stratejiler uygulamaya konmuş bulunmaktadır. 2000 yılında Komşu ve Çevre Ülkeler

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 - E.B. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İrlanda Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik TARIM VE EKONOMİ Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik düzeyine bağlıdır. Bazı ülkelerde tarım tekniği

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Sıla Özsümer ARALIK 2016 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı :Hollanda Krallığı Başkenti :Amsterdam Nüfusu :17 Milyon Yüzölçümü :41,526 km2

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm OECD 6 Mayıs ta yaptığı değerlendirmede 2014 yılı için yaptığı

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI BELÇİKA ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI BELÇİKA ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI BELÇİKA ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ DİLARA SÜLÜN Ağustos 2015 1 TEMEL BİLGİLER Resmi Adı: Belçika Krallığı Yüzölçümü: 30.528 km² Yönetim Biçimi: Anayasal Monarşi Altında

Detaylı

ÜLKE RAPORU. Mayıs 2013. Eylül 2013 Ç.Ö. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

ÜLKE RAPORU. Mayıs 2013. Eylül 2013 Ç.Ö. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MONAKO ÜLKE RAPORU Mayıs 2013 Eylül 2013 Ç.Ö. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Monako Prensliği Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi Coğrafi Konumu : Fransa nın güneydoğusunda,

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI BENİN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI BENİN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI BENİN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2015 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Benin

Detaylı

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Temmuz 2013 A.Ç. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Güney Afrika Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Afrika kıtasının en güneyinde yer

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL Title of Presentation Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL İçindekiler 1- Yeni Büyük Oyun 2- Coğrafyanın Mahkumları 3- Hazar ın Statüsü Sorunu 4- Boru Hatları Rekabeti 5- Hazar

Detaylı

Körfez'in petrol zengini ülkesi: Kuveyt

Körfez'in petrol zengini ülkesi: Kuveyt Körfez'in petrol zengini ülkesi: Kuveyt Kuveyt, dünyada bilinen ham petrol rezervlerinin yaklaşık yüzde 10 una sahip ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliğinin (OPEC) 5. büyük petrol üreticisi konumunda.

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Fas Krallığı

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.09.2014 TANIŞMA DERSİ TANIŞMA DERSİ 17.09.2014 22.09.2014

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet ANAYASAL ÖZELLİKLER Ulus devlet, belirli bir toprak parçası üzerinde belirli bir nüfus ve egemenliğe sahip bir örgütlenmedir. Ulus-devlet üç unsura sahiptir: 1) Ülke (toprak), 2) Nüfus, 3) Egemenlik (Siyasal-Yönetsel

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ SRİ LANKA ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti : Sosyalist Cumhuriyet :

Detaylı

BURUNDİ. Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Zaire) ile komşudur. Tanganika Gölü ile kıyısı vardır. Ülkede Ekvator

BURUNDİ. Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Zaire) ile komşudur. Tanganika Gölü ile kıyısı vardır. Ülkede Ekvator BURUNDİ Burundi, Orta Afrika'da, Büyük Göller bölgesinde yer alan küçük bir ülkedir. Tanzanya, Ruanda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Zaire) ile komşudur. Tanganika Gölü ile kıyısı vardır. Ülkede Ekvator

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU TEMMUZ 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı : Gürcistan Cumhuriyeti Nüfus : 4,931,226 Dil :Resmi dil Gürcücedir. Rusca,Ermenice,Azerice

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN GELİŞMELER VE 2011 YILI EKONOMİK BEKLENTİLERİ. Dr.Süleyman Yaşar. 17 Nisan 2011

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN GELİŞMELER VE 2011 YILI EKONOMİK BEKLENTİLERİ. Dr.Süleyman Yaşar. 17 Nisan 2011 TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN GELİŞMELER VE 2011 YILI EKONOMİK BEKLENTİLERİ Dr.Süleyman Yaşar 17 Nisan 2011 AMERİKAN MALİ KRİZİNİN Düşük faiz politikası (2002-5) NEDENLERİ Risklerin önemsenmemesi Hesap

Detaylı

Türkiye nin Anayasa Yapımı Süreci

Türkiye nin Anayasa Yapımı Süreci Türkiye nin Anayasa Yapımı Süreci Türkiye nin İyi Toplum İmgesi Var mı? Ersin Kalaycıoğlu Sabancı Üniversitesi İyi Toplum İmgeleri ve Anayasa 1. 1982 Anayasası: Güçlü Yürütmenin Vesayeti altında Yarı Parlamenter

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi HALI SEKTÖRÜ 2014 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ EKİİM 2014 1 2014 YILI EYLÜL AYINDA HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemizin halı ihracatı

Detaylı

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT HUKUK Soru Bankası ÇTHT G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU 1.. Federal devletin tüzel kişiliği yoktur.. Federe devletlerin ayrılma hakkı yoktur.. Federe devletlerin uluslararası

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 GELECEK İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 SARIKONAKLAR İŞ TÜRKĠYE MERKEZİ C. BLOK ĠÇĠN D.16 BÜYÜME AKATLAR İSTANBUL-TÜRKİYE ÖNGÖRÜLERĠ 02123528795-02123528796 2025 www.turksae.com Nüfus,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVUSTURYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Avusturya Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

1. ABD Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordusu

1. ABD Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordusu 2016 yılında 126 ülkenin ordusu değerlendirilmiş ve dünyanın en güçlü orduları sıralaması yapılmıştır. Ülkenin sahip olduğu silahlı gücün yanında nüfusu, savaşabilecek ve askerlik çağına gelen insan sayısı,

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI GAMBİYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI GAMBİYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI GAMBİYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2015 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararasılaştırma ve Dış Ticaret Şefliği Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ PORTEKİZ ÜLKE RAPORU E.B. Şubat 2009 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Portekiz Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter demokrasi Coğrafi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ALMANYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Almanya Federal Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

İSVEÇ EKONOMİK GÖSTERGELERİ VE TÜRKİYE-İSVEÇ DIŞ TİCARETİ

İSVEÇ EKONOMİK GÖSTERGELERİ VE TÜRKİYE-İSVEÇ DIŞ TİCARETİ İSVEÇ EKONOMİK GÖSTERGELERİ VE TÜRKİYE-İSVEÇ DIŞ TİCARETİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART 2013 HANDE TÜRKER I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı: İsveç Krallığı Yönetim Şekli: Anayasal monarşi Coğrafi Konumu:

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Nijerya Federal Cumhuriyeti Resmi Dil : İngilizce Başkenti : Abuja Yüzölçümü : 923.773 km 2 Nüfus : 155,2 milyon (2011) Önemli Şehirler : Lagos, Kano, Ibadan, Port Harcourt,

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI GAMBİYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI GAMBİYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI GAMBİYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Gambiya

Detaylı

Kaynak : CIA World Factbook

Kaynak : CIA World Factbook Türk Plastik ve Mamulleri, Ambalaj Sektörü ve Plastik İşleme Makine Üreticileri İçin SIRBİSTAN Pazarının Değerlendirmesi GENEL BİLGİLER : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV EIU tahminine göre Sırbistan

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI BENİN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI BENİN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI BENİN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2015 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Benin

Detaylı

2 Ekim 2013, Rönesans Otel

2 Ekim 2013, Rönesans Otel 1 MÜSİAD Brüksel Temsilciliği Açı çılışı ışı 2 Ekim 2013, Rönesans Otel T.C. AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış,.... T. C. ve Belçika Krallığının Saygıdeğer Temsilcileri, 1 2 STK ların Çok Kıymetli

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı / Temmuz - Ağustos 2013 - Sayı: 27 15 Temmuz 2013: Tuzhurmatu olaylarının araştırılması

Detaylı

AFRİKA BÜLTENİ (29 Eylül-17 Ekim)

AFRİKA BÜLTENİ (29 Eylül-17 Ekim) 2014 AFRİKA BÜLTENİ (29 Eylül-17 Ekim) Afrika Araştırmaları Merkezi Kırklareli Üniversitesi 18.10.2014 AFRİKA BÜLTENİ (29 EYLÜL 17 EKİM 2014) Fransa dan Afrika ya Yeni Askeri Üs Fransız ordusunun, Afrika

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D Coğrafya Proje Ödevi Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri Kaan Aydın 11/D---1553 Hindistan ın Genel Özellikleri DEVLETİN ADI: Hindistan Cumhuriyeti BAŞKENTİ: Yeni Delhi YÜZÖLÇÜMÜ: 3.287.590

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSPANYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İspanya Krallığı Yönetim Şekli : Parlamenter Monarşi Coğrafi Konumu

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı:

Detaylı

AFRİKA ANALİZİ Türkiye nin un ihracatı 100 den fazla ülkeye yapılırken, bu ülkelerin 44 tanesi Afrika kıtasında bulunmaktadır.

AFRİKA ANALİZİ Türkiye nin un ihracatı 100 den fazla ülkeye yapılırken, bu ülkelerin 44 tanesi Afrika kıtasında bulunmaktadır. 1 AFRİKA ANALİZİ Türkiye nin un ihracatı 100 den fazla ülkeye yapılırken, bu ülkelerin 44 tanesi Afrika kıtasında bulunmaktadır. 2006 2010 dönemi Trademap istatistikleri dikkate alınarak yaptığımız pazar

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA ÜLKE RAPORU E.B. Şubat 2009 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Danimarka Krallığı Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi Coğrafi

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm CPB nin açıkladığı verilere göre Temmuz ayında bir önceki

Detaylı

Sayfa 1 Kasım 2016 ULUSLARARASI SIRALAMALARINDA BELARUS UN YERİ

Sayfa 1 Kasım 2016 ULUSLARARASI SIRALAMALARINDA BELARUS UN YERİ Sayfa 1 Kasım 2016 ULUSLARARASI SIRALAMALARINDA BELARUS UN YERİ Dünya Bankası tarafından yayınlanan İş Yapma Kolaylığı (Doing Business) 2017 yılı raporuna göre Belarus, iş yapma kolaylığı açısından 190

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ...

ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ... İçindekiler ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ... 5 I.1. Arnavutluk Adının Anlamı... 5 I.2. Arnavutluk Adının Kökeni... 7 I.3.

Detaylı

SAINT LUCİA ÜLKE RAPORU

SAINT LUCİA ÜLKE RAPORU SAINT LUCİA ÜLKE RAPORU Uluslararası ilişkiler Müdürlüğü Ağustos 2017 Hazırlayan: Sıla Özsümer 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı :Saint Lucia Başkenti :Castries Yönetim Şekli :Parlamenter Monarşi Kuruluş Tarihi

Detaylı

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon.

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon. GAMBİYA ÜLKE RAPORU 1. Nüfus: 1.797.860 (Dünyada 149.) 2. Nüfus artış oranı: % 2,4 (Dünyada 32.) 3. Yaş yapısı: 0-14yaş: % 40 15 64 yaş: % 57 65 yaş ve üstü: % 3 4. Şehirleşme: % 58 5. En büyük şehir:

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ (ZAİRE) ÜLKE ETÜDÜ Güncelleme Tarihi :1 ARALIK 2008 Etüd No:322 Ş.O.- 72 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kongo Demokratik

Detaylı

TEMMUZ Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü. Sayı: 2016/2

TEMMUZ Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü. Sayı: 2016/2 TEMMUZ 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü Sayı: 2016/2 Genel Bilgiler Resmi adı: Federal Nijerya Cumhuriyeti Yönetim Şekli Federal Başkanlık Cumhuriyeti Devlet Başkanı Muhammadu Buharİ Yüzölçümü 923.768

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HSYK Teklifi Teklif; 2797 sayılı Yargıtay Kanunu, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, 4954 sayılı Türkiye Adalet

Detaylı

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ Mehmet Uçum 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri a. Tartışmanın Arka Planı Ülkemizde, hükümet biçimi olarak başkanlık sistemi tartışması yeni

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART LÜBNAN ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART 2016 TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: LÜBNAN Yüzölçümü: 10,400 km² Yönetim Biçimi: Parlamenter Cumhuriyet Cumhurbaşkanı: General Mişel Avn (Ekim 2016) Başbakan:

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ FRANSA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Fransa Cumhuriyeti

Detaylı

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI NİSAN 2014 İçindekiler 2013 YILI İHRACAT RAKAMLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2013 YILI TR 71 BÖLGESİ İHRACAT PERFORMANSI... 4 AKSARAY...

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU Haziran 2008 T.K. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İzlanda Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - FRANSA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Fransa İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen ekonomisi

Detaylı

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim Eğitimi 22 Şubat 2014 Eğitmen:Dr. Güler Manisalı Darman Eğitimin Amacı Bütün dünyada, şirketlerin temeline bakıldığı

Detaylı