Allah'a İman. Sohbetler Serisi 24.Kitap. Timurtaş Uçar Hoca

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Allah'a İman. Sohbetler Serisi 24.Kitap. Timurtaş Uçar Hoca"

Transkript

1 Allah'a İman Sohbetler Serisi 24.Kitap Timurtaş Uçar Hoca

2 Önsöz Allahu Teâlâ'ya hamd-ü senâlar olsun. Resulüne de nihayetsiz salât-ü selâmlar olsun. Timurtaş Uçar Hocaefendi'nin ümmet-i Muhammed'in şuurlanması için vermiş olduğu yüzlerce vaaz var. Bu vaazların yazılı olarak da istifadeye sunulmasını gerekli gördük ve böyle bir çalışmaya başladık. Bu çalışmamızdan maddi hiçbir çıkar talep etmiyoruz. Allah rızası için hazırladık. Sohbetlerin yazıya çevrilmesinde, metnin tashih edilmesinde, e-kitap haline getirilmesinde, Arapça metinlerin yazılışında bir çok kişinin hakkı var. İnşaallah bu emekleri ahrette onlara hasene olarak verilecektir niyetlerine göre Allahu Teâlâ tarafından. Hocamızın sohbet üslubunu yazıya çevirirken mevzuun aslına sâdık kalarak tashihler yaptık. Kolayca anlayabilmeniz için uğraştık. İstifade ediyorsanız; tanıdıklarınıza da ulaştırın. Hizmete ortak olun. Allah bil cümle Müslümanlardan razı olsun.

3 Allah'a İman ا س ت غ ف ر هللا الع ظ يم الك ر يم ال ذ ي ل ا ل ه ا ل ه و الح ي الق ي وم و ا ت وب ا ل ي ه. والص ال ت و الس ال م ع ل ى ر س ول ن ا ا عو ذ ب اهلل م ح م د و ع ل ى آل ه و ا ص ح اب ه ا ج م ع ي ن. م ن الش ي ط ان الر ج يم.ب س م هللا الر ح م ان الر ح يم. الح م د هلل ر ب الع ال م ين. ر ب اش ر ح ل ي ص د ر ي و ي س ر ل ي أ م ر ي و اح ل ل ع ق د ة م ن ل س ان ي ي ف ق ه وا ق و ل ي. آمين ب ه رم ة ح ب يب ك األم ين Aziz Mü minler, Muhterem Müslümanlar! Temel iman esaslarını, îtikadî; inanılması zaruri olan, iman edilmesi, tasdik edilmesi şart olan hususlarda ve hükümlerde, en ufak bir tereddüt göstermemek lâzım. Devamlı ve her yerde, her zaman, her vesileyle, her vasıtayla inanılması şart ve zarûri ve mecburi ve mükellef olduğumuz hususları bıkmadan, usanmadan, yorulmadan; insanlara, nesillere, çocuklara, ailelere, yurtlarımıza, yuvalarımıza, yavrularımıza anlatmak zorundayız. İşte mesela, inanılması; tasdik edilmesi zarurî, mecburi olan hükümlerden, esaslardan îtikadî hükümlerden birisi, işte budur; Sözlerin en doğrusu, sözlerin en sağlamı, söz dediğimiz kelime; cümle, manâ, konuşurken, anlaşırken, anlatırken; bahsedilen sözlerin en sağlamı, en yanılmazı, en sarsılmazı; hatasız olan, yanılması olmayan, şaşırması olmayan; nazil olduğu günden bu güne kadar aksi zuhur etmeyen, yanlışı olmayan, eksiği olmayan, noksanı olmayan ve kıyamete kadar da eksilmeyecek, yanlışı çıkmayacak, hatası olmayacak olan tek söz; bizim itikadımıza göre nedir? Kitabullah; Allah ın kitabı. Niye bunun üzerinde böyle duruyoruz? Veya niçin bunun üzerinde böyle durulması icâb ediyor? Bugünkü sohbetimizde bu konuları inşeallah geniş bir şekilde mütalâa edeceğiz. Müzakere edeceğiz; hatırlayacağız. Yolların Türlü türlü yollar var. Yolların Yine en doğrusu, en şaşmazı; insanı doğrudan doğruya hakka, hakikate, Allah a ve cennete götürecek

4 olan; en doğru, en yanılmaz, en şaşmaz, en hatasız; en kazasız, en belâsız yol nedir? Hazreti Muhammed Mustafa sallâllahû teâlâ âleyhi ve sellem in yoludur diyor. Bakın, yani bunlar; temel îmanî meseleler. Bunlara böyle inanmadan, Müslüman olunmuyor. Bunlara böyle iman etmeden, bunları böyle tasdik etmeden; kalbimizle, kalıbımızla, ruhumuzla, vicdanımızla bunları onaylamadan, doğrulamadan, tasdik etmeden; Vallahi Müslüman olunmuyor. Ee, niye bunun üzerinde böyle durmak icab eder? Niye nesillerimize, çocuklarımıza, okuyanlarımıza, yazanlarımıza; tümüyle, bütün bir memleket sathına, tamamıyla bütün dünya insanlarına, bu gerçeği anlatmakla mükellef miyiz, değil miyiz? İşte yine burada mesele düğümleniyor. Bunların üzerinde çok durmak lâzım. Çünkü hakîkaten, anlatılması gereken, konuşulması icâb eden çok meseleler var ama temel meseleler dururken; zâruri meseleler, mecburi meseleler dururken başka meselelerle uğraşmak; hem uğraşanı mes ûl eder hem de o kişiyi dinleyen cemâati mesul eder; mes ûl eder. Meselâ İslâm da; Allah ın dini olan, ( الد ين ع ند ههللا اإل س ال م (إ ن olan din-i İslâm da iki türlü hüküm var; Birisi îtikadî hüküm; îtikat; yâni inanmak demek; inanmaya taâlluk eden hükümler; inanmakla, îtikad etmekle, ancak halledilmesi lâzım olan meseleler. İkincisi de amelî hükümler; yâni yapmakla, bizzât elimizle, ayağımızla, gözümüzle, kulağımızla bilfiil hareketlerimizle yapmak zorunda olduğumuz hükümler var. Demek ki birisi; kalbimizle tasdik etmek zorunda olduğumuz hükümler öbürü de; organlarımızla yapmakla hükümlü olduğumuz hükümler. Bunlar çok mühim meseleler. İnanmakla; kalbimizle tasdik etmek suretiyle, inanmak zorunda olduğumuz meseleleri anlamadan, amelî hükümlere geçmek mümkün değil. Çünkü amelî hükümler neyin üzerine bina edilir? Îtikadî hükümlerin üzerine bina edilir. Îmanî esaslara istînâd eder ameli hükümler Evvelâ îmânî, îtikadî konular, hükümler anlatılacak ondan sonra da amel dediğimiz, amel-i salih dediğimiz hükümler gelip, onun üzerine bina edilecek. Meselâ her zaman gündemde; günün mes eleleri arasında hâlâ yer almaya devam eden; başörtüsü konusunda, meselâ bu iki hükmü, bu iki şekildeki hükmü misal olarak arz etmek gerekirse; evvelâ başörtüsünün Allah ın hükmü olduğuna, emri olduğuna ve Kur an-ı Kerim de ayet ile sabit olduğuna îtikad etmek lazım; inanmak lazım. Bu, ne oluyor şimdi? Îtikadî hüküm

5 oluyor. Îtikad; inanmaya ait bir hüküm oluyor. Evvelâ inan(ıl)ması lâzım. Evvelâ itikad etmesi(edilmesi) lâzım. Rabbül Alemin, Müslüman olan bir kadına, Müslüman olan bir kıza; büluğa erdikten sonra; yani çocukluk sınırından çıkıp; kadınlık sınırına, ergenlik sınırına girdikten sonra, başına bir baş örtüsü koymasıyla alâkalı Allah ın ayeti, Allah ın hükmü, Allah ın emri olduğuna, inanması lâzım. Buna inanırsa, işte îtikadî ve îmani olarak; meselenin birisini yerine getirmiş olur. Hiçbir bahaneyle, asırla, çağla, devirle, ilkeyle, ülkeyle, sınırlanması mümkün değil, bu hükmün. Hiçbir bahaneyle, Allah ın bu konudaki hükmünün, ayetinin mevcudiyyetini inkâr etmek mümkün değil. Hâni Mü min olabilmek için bunu tasdik etmek zarureti var; zaruri. Bu olmadan Mü min olmaz; Müslüman olması mümkün değil. İnandıktan sonra başına, baş örtüsünü koyması da ne oluyor? Ameli hüküm oluyor. Ameli ha! Şimdi yapabilirsin. Önce inanacaksın sonra yapacaksın. İnanmadan; îtikad etmeden, tasdik etmeden, başına baş örtüsü koyması zaten mümkün değil. İslâm dininde her bir amelî hükmün altında, îmanî hüküm vardır. Îmâna dayanan bir hükmün neticesidir. İnanmak mecburiyetindedir ki ondan sonra o ameli, o hükmü yerine getirebilsin. Namaz da böyle; evvelâ namazın, Allah ın hükmü olduğuna inanması icâb eder. Buna îmân, îtikad diyoruz. Tasdik. Kalbi bunu tasdik edecek. Tasdik ettikten sonra o namaz hükmünü yerine getirmeye başlaması da ameli hükmü temsil ediyor. Amel. Önce iman, sonra amel. Çünkü Kur an da yerleri, ayetleri, hükümleri belli olduktan sonra zaten bir Mü min tartışmıyor. Niye? Sözlerin en doğrusu yani Kur an daki, Kur an daki ayetlerin ve hükümlerin doğruluğuna, eksiksiz olduğuna, noksansız olduğuna, yerine getirildiği takdirde insanların hayrına olacağına, zaten temelden inanmış oluyoruz. Temelde bu iman yoksa zaten bu hükmün yerine getirilmesi mümkün değil. Zorla, cebirle, ikrahla, zaten inanmayan bir adama, inanmayan bir insana yüklemez. Bundan dolayıdır ki İslâm itikadında, İslâm dininde, biliyorsunuz inanmayan adama namaz kılmak farz değil. İnanmayan adama oruç tutmak farz değil. İnanmayan kadına başörtüsü kullanmak farz değil. Yani Allah, henüz iman etmemiş, kadına namaz emanetini

6 vermiyor. Dikkat etmek lâzım, bu husûsa. Henüz iman etmemiş, bir kişiye oruç emanetini, oruç tutmak amelini teklif etmiyor. Oruç tut demiyor. Evvelâ orucun, Allah ın bir emri olduğuna inanmayı teklif; önce inan, sonra yap diyor. Bugün dünya Müslümanlarının ve dünya Müslümanlarının arasında ve içinde de Türkiye Müslümanlarının en büyük problemi, en büyük çıkmazı, en büyük açmazı, en büyük meselesi, işte bu noktada bulunuyor. Allah ın hükümlerinin doğruluğuna, kıyamete kadar devam edeceğine, bu hükümleri yerine getirmemizin icâb ettiğine, baştan inanıyor muyuz inanmıyor muyuz? Siyaset adamlarına sorulması gereken; cumhurbaşkanına, genelkurmay başkanına, başbakana, anayasa mahkemesi başkanına, üniversite rektörlerine, fakültelerin dekanlarına, milletvekillerine, devlet bakanlarına, belediye başkanlarına sorulması gereken bir numaralı mesele budur. Siz Allah ın koyduğu hükümlerin doğruluğuna ve tatbik edilmesinin zaruretine inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz? En büyük problem budur. Geçen geçmiş. Tarihte birçok şeyler olmuş. Yapmışlar yıkmışlar, silmişler, atmışlar, etmişler; her neyse Ama dünya hızla değişiyor; olaylar hızla büyüyor, çoğalıyor. Mevcut kanunlar, Allah şahittir ki, can emniyetimizi sağlayamıyor. Mevcut polisler Emniyet müdürünün biri gidiyor, biri geliyor; yine can emniyetimiz sağlanamıyor. Mevcut kanunlar mülkiyetlerimizi koruyamıyor. Mevcut ekonomik sistem insanları mutlu yapamıyor; müreffeh yapamıyor. Fakirleri fakirlikten kurtaramıyor. Zenginleri azgınlıktan önleyemiyor. Fakirler bezgin; zenginler azgın. Hadi önleyin bakayım! Mevcut kanunlar su-i istimâlleri, rüşvetleri, hırsızlığı önleyemiyor. Mevcut kanunlar karşılıksız çek vermenin önüne geçemiyor; senetleri tahsil edemiyor. Mevcut şahıslar demiyorum, bakın; mevcut kanunlar diyorum! Sistem diyorum; şahıs demiyorum. Bugünkü başbakanı alın yerine başkasını getirin, Vallahi yine aynı olacak. Türkiye nin meselesi şahıs meselesi değil; sistem meselesi. Bu sistemin değişmesi lâzım. Bu kanunların değişmesi lâzım. Şurada, şu noktada anlaştığımız zaman, Vallahi, Türkiye nin geleceği aydınlıktır. Bütün siyaset adamlarına, bakanlara, başkanlara, şunlara, bunlara bu konuyu sormamız lâzım Beyefendi; sayın rektör, sen Kur an da Allah ın koyduğu kanunların ve

7 hükümlerin, mesela bir başörtüsü hükmünün doğruluğuna, lüzumuna, Müslüman kadınların bunu uygulamak zorunda olduğuna, inanıyor musun inanmıyor musun? İnanmıyorum derse Vallahi kâfirdir. Aa, o zaman yapacağımızı biz biliriz. İnanıyorum derse; Ee, bırak, müsâade et bu kızlar başını örtsün demek lâzım gelir. Lüzûmuna inanmıyorlar. Bir devirde her nasılsa; demokrasi, memokrasi hesabına ve hürmetine mecliste, başörtüsünü kızlar başına koyarak üniversiteye gidebilir, diye bir kanun çıktı; hatırınızdaysa. O günkü cumhurbaşkanlığı makamında bulunan, Generâl Kenan Evren derhal bu kanunu anayasa mahkemesine müracaat ederek iptal ettirdi. Ee, bu adam resmen kâfir oldu. Resmen Allah ın düşmanı oldu. Niye? Kur an daki bir hükmü iptal ettiriyor bu adam. Evvela bu noktada Türkiye deki Müslümanların anlaşması lâzım. Şimdi, üniversite kapısına kadar okumuş, tahsilini yapmış, diplomasını almış, üniversiteye baş örtüsüyle girmek istiyor. Bu niye böyle? Bu kızlar keyfinden mi zevkinden mi, afedersiniz, seksinden mi başörtüsünü başına koyup Hayır. Bilâkis aksine. Yani zevkin, seksin, fuhşun meydanlarda kaynaştığı bu dönemde, bu, başına baş örtüsü koymak isteyen kızların derdi zevk olamaz. Keyfinden olamaz. Bir tek şeyden olur; îmânından olur. Îtîkadından olur. Başka ne olacak ya? Haa, bu kızları başörtüsüyle üniversiteye sokmayan kim? Efendim, İstanbul Üniversitesi rektörü. Niye sokmuyorsun sen? Bu îtîkadından. Kur an da bu hüküm, bu ayet, bu Allah ın hükmü var mı yok mu? Var. Niye sokmuyorsun? Öyleyse bu rektör resmen kâfirdir. Bakın; yâni burada anlaşılan; îtîkadî mesele bunlar. Müslümanlar! Allah razı olsun; camilere geliyorsunuz; dinliyorsunuz vaazları. Ama şu temel meselelerde, eğer ittifak edemiyorsanız, şu kelimede anlaşamıyorsanız, kim kâfir kim mü min; bunu hala tartışıyorsanız, ben sizin de îmânınızdan, Vallahi, şüphe ederim. Ve bu cemaatten razı değilim. Bunlar basit meseleler; îtîkadî meseleler; evvelâ inanılması gereken meseleler. Siz Allah ın kitabındaki hükümlerin doğruluğuna, lüzumuna, kıyamete kadar geçerli olacağına, inanıyor musun(uz), inanmıyor musunuz, Sayın başbakan? diye niye sormuyorsunuz? Niye sormuyorsunuz ya? Haa, sormaya sormaya bu hale geldiniz. Sormaya sormaya, bu konular açıklanmaya açıklanmaya bu hale geldik.

8 Adam çıktı, göstermelik olarak Kur an-ı Kerimi öptü. Oo, bu adam Müslüman dediniz. Yalandan Beytullah a gitti; Oo, bu adam Müslüman dediniz. Falan hoca efendiyi yanına aldı; Bu adam Müslüman dediniz. Bir gün de sorup da Kur an daki hükümlerin geçerli olduğuna inanıyor musunuz, Sayın Generâl demediniz. Hep aldattınız; hep aldatıldınız. Hep... Tamamen yanıltıldınız. İman meselesi Ee, ne olacak peki? Îtîkadî meselelerde anlaşamadıktan sonra ameli hükümlerde zaten anlaşamayız. Bakın, aynen 12 Eylül 1980 öncesine döndük mü dönmedik mi? Her gün cinayet; korkunç... Ee, koruyamıyorsunuz. Mevcut kanunları, insan haklarını koruyamıyor. Mevcut kanunlarınız, yani mevcut sistem, rejim, şu andaki ilkeler; rejim, sistem, Türkiye de yaşayan insanların can emniyetini sağlayamıyor. Gelin bunu kabul edin ya! Deyin yâni. Size demiyorum bunu. Siz böyle inanmasaydınız buraya gelmezdiniz zaten. Ben öyle düşünüyorum. Sorun sorumlulara. Önleyemiyorsunuz. Başka alternâtifiniz, çareniz, çözümünüz yok mu? Üç kıtada, üç kıta dediğimiz, hepiniz biliyorsunuz; Asya, Avrupa, Afrika; üç kıtada 600 sene bütün dünya insanlarının canını malını ırzını koruyan bir Osmanlı devleti yaşamış mı yaşamamış mı? Neyle? Vallahi, Kur an-ı Kerîm le yaşamış. Bunu bütün dünya biliyor. Üç kıtada hem de. Yalnız Türkiye coğrafyasında değil. Osmanlı Devleti nin yönetimindeyken Balkanlarda, hiçbir şahsın burnu kanamamıştır. Osmanlı Devleti nin yönetimindeyken, Lübnan a, Filistin e hiçbir Yahudi topuğunu basamamıştır. Öyle değil mi Müslümanlar? Bak; İsrâîl in; dinsiz, Allah sız kâfir; İsrail in, tankları akşam Lübnan da köylere girmeye başladı. Yüreğiniz sızlamıyor mu? Çıldırmıyor musunuz? Yaa. Aciz kaldıysanız Ekonomiyi bir türlü belli bir noktaya getiremiyorsunuz; mümkün değil. Îtîkadımıza göre olması da mümkün değil. Allahû teâla, işte, Sure-i Bakara da ve muhtelif ayetlerde ne diyor? Rabbimiz ne diyor? ( ق ههللا ال ر ب ا و ي ر ب ي الص د ق ات (ي م ح Bakın iki kelimelik ayettir. Arapça mahvedecek demek. Faiz ile, faiz, faizci, faiz ile kalkınmak (ي م ح ق ( isteyen, ülkelerin paralarını, Rabbimiz diyor ki; îmha edeceğim; bellerini doğrultmayacağım. Ayet bu. ( ق (ي م ح mahvetmek, imha etmek. Faiz yoluyla kalkınmak isteyen ekonomileri, faiz yoluyla kalkınmak isteyen hükûmetleri, Rabbimiz diyor ki; Vallahi, zâtıma yemin olsun ki batıracağım.

9 Şimdi Allah mı doğru söylüyor, bunlar mı doğru söylüyor? İşte buna inanmak lâzım. Türkiye deki siyâsîler buna inanmıyor. Türkiye deki devlet yöneticileri buna inanmıyor; benim derdim bu. Allah mı doğru söylüyor, başbakan mı? Siz ne diyorsunuz Müslümanlar? Külahlı kardeşlerim, takkeli kardeşlerim. Bakın meselemiz nerede düğümleniyor bizim. Allah diyor ki Faize dayalı, faiz bulunan ekonomileri, faiz yoluyla kalkınmak (ي م ح ق ههللا ال ر ب ا) isteyen hükûmetlkeri, batıracağım diyor. Bunlar diyor ki Yok, biz milleti kal(kın)dıracağız. Ee, kal(kın)dıramıyorsun(uz). Allah la bir savaş var. Allah la yarış yapıyorlar. Müslümanlar! Gelin şunları bir anlayalım. Mümkün değil, giremezsiniz(yarışa). İşte adam geliyor ticaret odalarının ortasına, göbeğine, bombayı koyup gidiyor. Bu bombayı nerede koydu, nasıl koydu, kimdi, nereden geldi, nereden girdi? Araştır bakalım; ölen öldü. O kanı geriye getirebilir misin ف ي ( diyor? sen? Nasıl yapacaksın? Allahû teâla öyle söylüyor. Kur an ne Benim koyduğum kısas hükmünde sizin için (ال ق ص اص ح ي اة ي ا أ ول ي األ ل ب اب hayat vardır diye ayet var Kur an da. ( ال ق ص اص (ف ي Kısas hükmünde yâni öldüren bir kişiyi öldürmek( hükmünde). Bir kişi bir kişiyi öldürdü mü(öldürdüğü zaman) öldürene katil derler; öldürülene maktûl derler. Öldürülmüş; maktûl. Öldürene; katil. İslâm hukukunda cezası nedir? Katilin de öldürülmesidir. Bu hükmü resmen kaldırmışlar. Bu hüküm yok. Kur ân ın bu hükmünü isabetsiz kabul etmişler. Ceza kanûnunu hazırlarken demişler ki Allah yanlış söylüyor; Allah eksik söylüyor; katili öldürmemek lazım, katili hapsetmek lâzım. Hapisleri doldurmuşlar. Ee, hapishanede de rahat durmuyor(lar). Eskişehir deki o modern cezaevindeki katilleri serbest bıraktılar; o günden bu güne kan gövdeyi götürüyor. Görüyor musunuz? Yav, Allah mı doğru söylüyor, adalet bakanı mı, yav? Gelin burada anlaşalım efendiler, sakallılar. ( ال ق ص اص ح ي اة ي ا أ ول ي األ ل ب اب ;(ف ي Âyet. Ey akıl sahipleri, Allah ın koyduğu ceza kanunlarında sizin için hayat vardır diyor. Ne demek bu? Allah ın koyduğu hükümleri uygulamazsanız; hayatınızı koruyamazsınız demektir. Koruyabiliyorlar mı? İşte hadise bu. Hadise budur. İnandığınız gibi yaşamak zorundasınız. İnanmak mecburiyet Müslüman inanmak mecburiyetinde olan bir İnandın; inandığın gibi yaşayacaksın. Yâni bir Müslüman aynı anda hem Kur an daki hükümlerin, ayetlerin doğru

10 olduğuna inansın hem de bu ayetlerin haricinde başka bir hayat yaşasın... Buna imkân yoktur. Buna imkân yoktur. O halde, bizim meselemiz Türkiye de veya dünyadaki, bütün Müslümanların meselesi, şahıs meselesi değildir; sistem meselesidir, rejim meselesidir, bir takım beşerî kanunlar meselesidir. İşte bakın, yâni Cezayir de 130 sene Fransız sömürgecileri, Fransız, emperyalist deniyor; emperyalist gâvurca bir kelime; Türkçesi sömürgeci. Oranın insanları Niye kadınlar çırılçıplak dolaşmış? Ve dinin hükümlerini hayata geçirememişler. Yani laik sistem getirmişler, Fransız Aynen Fransa nın menfaatine uygun bir sistem. Laik ne demek? Yani, din Din ile dünya ayrılacak. Yani Allah ın dünya ile ilgili, dünyaya ilişkin hükümleri kaldırılacak. Allah ne diyor meselâ? Allah ne diyor, celle celalüh? Ey insanlar denizleri yarattım, Tamam. Denizlerde şifa var, Deniz suyunda şifa var, Denizde yıkanabilirsiniz., Kadınlar da denizde yıkanabilir., Erkekler de denizde yıkanabilir. Cenab-ı Hak; tamam, serbest, helâl, mûbah. Ama bir şart koymuş; Kadınlarla erkekler beraber yıkanmayacak demiş. Diyen kim; Allah. Peki, siz Allah ın hükümlerine, emirlerine, ayetlerine doğru(dur), isabetli(dir) diyor musunuz, demiyor musunuz? Bakın aynı noktaya geldi mesele. Görüyor musun(uz)? Aynı noktaya geldi. Kadınlarla erkekler beraber denizde yıkanmayacak. Kadınlar ayrı yıkanacak, erkekler ayrı yıkanacak demiş Hazreti Allah. Yok, canım, Allah bu zamanı bilmemiş, Allah eksik düşünmüş. Biz kadını ve erkeği beraber denize sokacağız dediler, Cezayir deki generâller. Demek işin içinde îtîkadî mesele var. Siyasî falan değil bu iş. Allah ın koyduğu sınırları, hudutları, hükümleri isabetli kabul ediyor musun, etmiyor musun? Mesele budur. Türkiye deki Müslümanların da bütün meselesi budur. Her bir yetkiliye, sorumluya, bakana, dekana, sektöre, rektöre sormamız lâzım. Siz Kur an ın içinde yazılı bulunan hükümlere, ayetlere ve bunların doğru olduğuna, bunların geçerli olduğuna inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz? Evvelâ buradan başlamak lâzım meseleye. Bakınız meselâ elimde bir kitap var; fotokopisi var. Vaktiyle bu konular konuşulmuş; mecliste. Kısa bir şey arz edeyim size yılında; 1926 Bakın ne kadar eski yılında adalet bakanı bulunan Mahmut Esat Bozkurt adındaki şahıs aynen şöyle konuşuyor;

11 meclis konuşması; zabıtlardan almışız yılında adalet bakanı bulunan Mahmut Esat Bozkurt unutmayın. Aynen şöyle söylüyor; İlahi kanunlar, (yani dini kanunlar) durmadan ilerleyen hayatın huzurunda, ölü kanunlardan, ölmüş kelimelerden başka bir şey değildirler. İlerleyen diyor, yürüyen, akıp giden hayatın karşısında Allah ın koyduğu hükümler ölmüştür diyor. Vallahi böyle(zuhur etmiş) yılında adalet bakanı Mahmut Esat Bozkurt. Ölü kelimelerden başka bir anlam ifade edemezler. Bunun için, dinlerin yalnız vicdan işi olarak kalması ve bugünkü uygarlığın esaslarından ve eski uygarlıkla yeni uygarlığın en önemli ayırıcı niteliklerinden birisi; dinin hükümlerini devletten ayırmaktır. Artık esaslarını dinlerden alan kanunlar, uygulanmakta oldukları toplulukları nazil oldukları ilkel devirlere bağlarlar ve ilerlemeye engel olan belli başlı etkenler arasında bulunurlar. O halde Türkiye nin ilerlemesi için dinin hükümlerinin kaldırılması lâzım. İşte 1926 yılında adalet bakanı Mahmut Esat Bozkurt Böyle söyleyerek kanunları değiştirmiş(ler). Ve daha sonra da bakın 1928 yılına gel(in)miş; iki sene sonra, 1928 yılına kadar anayasamızın ikinci maddesinde Dikkatinizi rica ediyorum. -arada da safları sıklaştırın; biraz sonra bağıracak yukarıdaki Safları sıklaştırın diyerek. Buna gerek kalmadan boşluklar varsa yanınızda, sağda, solda, dolduralım yılına kadar anayasamızın ikinci maddesinde, Türkiye devletinin dini; din-i İslâm dır diye bir cümle vardı. Yine arşivden okuyorum. Resmi yazı yılına kadar anayasamızın ikinci maddesinde Türkiye devletinin dini; din-i İslâm dır Bak o zaman yazıyormuş. 26.maddesinde de Büyük Millet Meclisi, Allah ın hükümlerini yerine getirir yazıyormuş. Görüyor musunuz? 1928 de bu oluyor. O zamanki anayasanın 26. Maddesin de de dikkat edin Büyük Millet Meclisi, Allah ın hükümlerini yerine getirir -maddeye bak- şeklinde bir madde vardı diyor. Malatya milletvekili İsmet Paşa ve 120 arkadaşı anayasanın bu ilgili maddelerinin tamamının, kaldırılmasını, değiştirilmesi için kanun tasarısı hazırlayıp, Millet Meclisi ne sunmuşlardı. Bu tasarıyı, oylamaya katılan 264 üyenin oy birliğiyle, kabul etmekle, anayasamızdan bu maddeler kaldırılmış ayrıca 16. ve 38. maddelerdeki cumhurbaşkanının ve milletvekillerinin yeminleri Vallahi kelimesinin yerine Namusum üzerine söz veriyorum biçimini almıştı, ta 28(1928) de. Vallahi kelimesini kaldırmışlar, yerine Namusum üzerine söz veriyorum şeklini

12 getirmişler. İşte 9 Nisan İşte kitaptan okuyorum 9 Nisan 1928 tarihli ve 1222 sayılı olan bu kanunla laiklik Türkiye de 28(1928) yılında resmen kabul edilmiş oldu. Resmi kitaptan okuyorum. Oldu. Yani artık anayasamıza göre, Türkiye devletinin bir dini yoktur. Artık anayasamıza göre Türkiye devletinin bir dini yoktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kur ân la, şer î hükümlerle bağlı değildir. Çağın ihtiyaçları gerektirdikçe Meclis Kur ân daki ayetlere aykırı kanunlar koymakta özgürdür. Görüyor musunuz, efendiler? Çağın ihtiyaçları gerektirdikçe diyor. Meclis yani Millet Meclisi Kur an daki ayetlere aykırı kanunlar koymakta özgürdür. Gördünüz mü? Söz gelişi, Kur ân da Bakara sûresinin 276. ayetinde Allah faizi resmen haram kılmıştır hâlbuki 2279 sayılı kanun ile Millet Meclisi kanun yaparak, faizden para kazanma işini resmen düzenlemiştir. Ve devam ediyor, okumakla bitiremem bunu. Ee, bugün de 26(1926) da 28(1928) de durum neyse bugün hiç değişmemiş aynı madde devam ediyor, aynı anlayış devam ediyor. Geçen hafta, hepiniz biliyorsunuz, bir kancık bakan, devlet bakanlığı makamına nasıl getirildiyse getirilmiş bulunan; kancık bakan, resmen Türkiye hudutları dâhilinde Zinâ yapmak suç sayılmasın diye, Vallahi, kanun teklifi hazırladı. Zinâ suç sayılmasın. ; bugüne kadar ne duydunuz, (ne) işittiniz. Şu bizim Müslümanlar ne olacak ya? (Tasarı)Ertelensin ama bunu teklif etmek bile felâket değil midir? Düşünebiliyor musunuz efendiler? Ee, niye? Çünkü artık Dinin hükümleri eskimiş onlara göre atılmış Allah ın hükümleri diyor eskimiş artık. Bugünkü insanın idaresine yetmezmiş Kur ân-ı Kerim. Muhammed Mustafa çöl Arap ıymış. Bugünkü medeni insanı yaşatamazmış. Vallahi böyle inanıyorlar. Geçen gün bir üniversite doçentiyle Beyazıt ta bir münasebetle, hasbelkader, bir de görüşmüş olduk; görüşmek zorunda kaldık; bir yere girmiştik... Adam diyor ki Ya sizin diyor ben Kafanıza şaşıyorum, ben diyor şaşıyorum. Hâlâ 1400 sene evvelki Muhammed bu asırdaki insanlara yön verebilir mi ya? Eskimiş bu adam diyor. Doçent bu. O halde bizim meselemiz budur. Bizim problemimiz budur. Ya Allah ın Kur ân ıdır yahut bu adamların felâketidir. O hâlde tek bir kavşaktasınız Müslümanlar. Bunu başbakana da söyleyin, cumhurbaşkanına, herkese, herkese söyleyin.

13 Biz; Türkiye Cumhuriyeti bir kavşaktadır. Ya Allah ın kitabına dönüp kurtulacak yahut mahvolacak. Başka çâresi, başka çözüm(yolu) yoktur. İşte önleyemiyorlar. Bakın Aynen 1980 yılının haline, tablosuna, Türkiye dönmedi mi? Bombalar, ölümler, suikastler Aynı ya... Yani 12 sene tamamen boşa gitmiş Hiç kimse hayatından emin değil. Hiç kimse ırzından, namusundan emin değil. Devamlı olarak televizyonda yeni kanallar çıkıyor, yeni kanallar çıkıyor; anadan doğma fuhuş filmleri, gecenin yarısına kadar, Müslümanların çocuklarına zehir gibi aksediyor. Hacılar, hocalar, efendiler Müslümanlar! N olacak halimiz? Hiç imse ırzından ve namusundan emin olamaz. Hiç kimse bu kanunlar, bu maddelerle can emniyetinden bahsedemez. Bakın durmadan valiler değişiyor. O vali, oraya; o vali oraya. O emniyet müdürü buraya Yine önleyemiyorlar. Demek bu iş adam meselesi değil; kanun meselesi. Bu iş sistem meselesi. Bu iş nizâm-ı ilâhî meselesi. Ya Allah ın nizâmına döneceksiniz yahut böyle fırıl fırıl, hayatın izzetini değil, cezasını çekeceksiniz. Yazık değil mi ya? Dünyanın en güzel bölgesindeyiz, en güzel ülkesindeyiz ya. En güzel bölgesindeyiz, yedi iklimin(?) sahibiyiz. Arazimiz, toprağımız verimli; etimiz, ekmeğimiz, sebzemiz, meyvemiz bize yeter de artar bile. Ama bu faiz belası O gün bir komisyoncu, kabzımal konuşuyor; sebze halinde. Siz de dinlemişsinizdir. Efendim diyor üreticide diyor 300 lira olan diyor maydanoz ; üreticide, köylüde, 300 lira olan maydanoz; gele gele diyor 6 tane tel halinde bir demet 3000 lira oluyor diyor. Faiz biniyor, nakliye biniyor, komisyoncu biniyor; yiyici, içici biniyor, biniyor, biniyor; vatandaşın sofrasına 3000 liraya bir demet maydanoz geliyor. Geçen akşam(olan bir hadise), Çarşamba Pazarı ndan bir komşumuz var; oldukça da meraklı bir kardeşimiz. Bir demet denmez yani saydım yani altı tane çubuk; altı tane tel sar(ıl)mış, bir demet yap(ıl)mış maydanoz; 3000 liraya aldım diyor. Akşam geldim, merak ettim diyor, mutfaktaki mutfak terazileri var hani grama kadar tartıyor; mutfak terazileri. O terazilerde tarttım diyor bu maydanozu. Ödediğim parayla diyor bir hesap yaptım; kilo, kilo etse bu fiyattan, bir kilo olsa liraya geldi, maydanozun kilosu diyor. Bunun sebebi sistemdir. Şahıs değildir. Sistem çarpıktır; rejim bozuktur. Allah ın nîmetlerini, Allah ın lütuflarını, bakın ne

14 kadar zor bir duruma getirmişler. Ot ya Otu bile yeme(k) hürriyetine mâlik değilsiniz. Hayvan yetişmiyor, insan yetişmiyor, sebze Ne yetişiyor? Terörist ve anarşist yetişiyor. Bu hâlleriyle kalkmışlar; kendi hâllerine bakmıyorlar, kendi yollarına bakmıyorlar; kendi parçalarına, paçavralarına bakmıyorlar; Rusya daki Müslüman devletlere sistem götürecekler, utanmadan. Zâlim ve kâfir Amerika, Türkiye nin sırtına binecek, Türkiye nin sırtından Azerbaycan ın petrolünü yiyecek; Allahsız Amerika; Türkiye yi kullanacak. Çünkü Amerika ya düşman Rusya; Rusya daki Müslümanlar Amerika ya düşman. Amerika düşman sıfatıyla karşısına dikilse kabul etmeyecek. Amerika, Rusya daki Müslümanların dostu sıfatıyla, Türkiye yi karşısına dikiyor; Türkiye yi kullanıyor; Türkiye nin sırtına biniyor Amerika. Hadise budur. Çünkü Azerbaycan da doğalgaz yatakları korkunç( miktarda), petrol korkunç( miktarda); Kazakistan da Uranyum var, nükleer silah var, pamuk var. Ha! Kafkas dağlarında muazzam, dehşetli( miktarda); madenler, kaynaklar var. Amerika bunu tespit etmiş, Nasıl oraya nüfuz edebilirim?, Ha Oradaki Müslüman Azerilerin, Kazakların, Tâciklerin, Türkmenlerin, Tatarların itibar, itimat ettiği kim var dünya da; Türkiye ha. Ben de Türkiye ye îtîmat edeyim; Türkiye yi çağırayım, 21 parede top patlatayım, gözünü boyayım, talimat vereyim emir vereyim. Türkiye nin sırtından, Rusya daki cumhuriyetlere hâkim olayım. Vallahi düşüncesi budur. Amerika nın dostu yoktur. Amerika nın dostu menfaâtidir. Yeryüzünde İran şâhı kadar Amerika nın dostu( olan) bir adam var mıydı? Devrildi herif, yıkıldı. Yine yıkıldı. Amerika hastanesine kabul etmedi, ölüsünü kabul etmedi Şâh ın. Mısır a sığınmak zorunda kaldı. Bunu hâlâ bizim siyâsîler anlamayacak mı acaba? Ne zaman anlayacak(lar)? Amerika nın kitabı yoktur. Amerika nın merhameti yoktur. Amerika nın bütün dostluğu her şeyi menfaâtidir. Dolar dır; Dolar. Dolar ı da yuları gibi taktı çekiyor bizi. Yular hâline gelmiştir. 70 seneden beri, Türkiye nin hâli meydanda. Düşünün yani, şimdi bir Müslüman Türk; Türkiye de yaşayan bir Müslüman tüccar, Türkiye de yaşayan Müslüman bir esnaf, Müslüman bir memur, neyse( ne); bir Amerikan Doları satın almak istediği zaman ne ödeyecek biliyor musunuz? 5760 lira ödeyecek(sin). Demek ki bizim paramızı bu sistemle, bu köle nizam(ı) ile;

15 bizim paramızı Amerikan dolarının karşısında 5760 defa küçültmüşler. Aşağı düşürmüşler. Hadi kalkının bakayım! Amerika nın verdiği, yardım adı altında, Vallahi, sömürgedir. Faizle veriyor verdiği krediyi. Hepiniz biliyorsunuz. Hiç kimse babasının hayrına, kredi verir mi lan Türkiye ye? Faizle veriyor. Ee, başbakan ağzından duydunuz kaç kere Amerika ya ödeyeceğimiz diyor sadece faizi hem anaparayı ödeyecek, hem faizi ödeyecek ödeyecek olduğumuz faizin miktarı; 30 trilyon dedi. 30 trilyon; faiz! Anapara değil. Onu ödeyinceye kadar dolar yükselecek, faizi de yükselecek; öde bakalım, öde! Anasından doğan çocuklar, Vallahi, borçlu doğuyor. Nasıl kurtulacaksın zavallı Türkiye? Nasıl çıkacaksın bataklıktan? Bu sistemle kurtulabilir misin? Bu faiz Allah diyor ki ( ي م ح ق ههللا ال ر ب ا ); Faize dayalı ekonomileri batıracağım diyor, sen kalkacağım diyorsun. Allah la savaşıyorsun ve arkasından da laiklikmiş, demokrasiymiş, insan haklarıymış Ne insan hakları ya? Daha siz bir avuç başı örtülü, kız öğrencilerin başörtüsüne tahammül edemiyorsunuz; zavallı adamlar, zavallı laikler! Zavallı demokratlar! Zavallı insan hakları savunucuları! Bir avuç kız öğrencinin baş örtüsüne tahammül edemiyorsun(uz); zavallı! Zavallı ortaçağ hayvanı! Bir avuç kız talebenin baş örtüsüne Bakın şimdi şurada, bir vesika kes(miş)tim, gazeteden. Ne diyor? Bir dönemde çıkarılan, baş örtüsü serbestliği konusundaki bir kanunun, dönemin cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından, Anayasa Mahkemesi ne götürülmesi ve iptalinden sonra yine rektörlerin inisiyatifiyle, bazı üniversitelerimizde devam eden baş örtüsü yasağı; Avrupa makamlarınca incelemeye alındı. Bakın; ta Avrupa ya gitmiş dava. Yazıklar olsun ya! Başörtüsü taktığı gerekçesiyle, mezun olmaya hak kazandığı halde ve üniversiteyi birincilikle kazandığı halde, üniversite diploması; üniversite yönetimi tarafından verilmeyen, Hacettepe üniversitesi öğrencisi Ş. K., Türkiye deki yetkili makamlardan olumlu bir netice alamayınca, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu na müracaat etti. Komisyon, başörtülü öğrencimizin müracaatını incelemeye değer bularak, gerekli çalışmaları başlattı. Şu hale bak! Birincilikle bitiriyor, bu Müslüman Ş.(namında(ki); isminde(ki)) kızımız Hacettepe ( Üniversitesi ni)yi, Çıplak resim getirmez ve başından da örtüyü atmazsan, diplomanı vermeyiz. demişler. İki senedir diplomasını vermiyorlar. Laiklikmiş; yerin dibine batsın böyle bir laiklik. Allah bu anlayışla, bu tarzda, bunu uygulamaya çalışanları İslâm ile

16 terbiye etsin, inşeallah.(âmin) Bu başımızdakiler, bu kanunlar, bu rejimler, bu sistemler(in) eğer İslâm a tebdîl olması mümkünse rabbimiz İslâm a tebdil etsin.(âmin) İslâm a tebdîli mümkün değilse altını üstüne getirsin inşealah.(âmin) Avrupa İnsan Hakları Komisyonu yaptığı ilk incelemede (üniversitemizdeki,) üniversitelerimizdeki başörtüsüne karşı yapılan uygulamaları, insan haklarına aykırı buldu. Türk üniversitelerindeki uygulamaların, Türkiye nin de altına imza koyduğu İnsan Hakları Evrensel Beyânnâmesi Paris şartı ve Helsinki nihaî sözleşmesinin(senedinin), inanç, din ve vicdan hürriyetiyle ilgili hükümlerine ters düştüğünü, gönderdiği yazıyla hükûmete bildiren Avrupa İnsan Hakları Komisyonu, Türkiye nin de bahis konusu sözleşmelere uyma(k) mecburiyeti(nde) olduğunu hatırlattı. Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Ş. K. isimli öğrencimizin müracaatını bekletmeden incelemeye alan Avrupa İnsan Hakları Komisyonu, Türkiye Cumhuriyeti hükûmeti nezdinde derhal girişimde bulundu. Ve üniversitelerdeki başörtüsü uygulaması konusunda acil savunma istedi. Komisyon Türk hükûmetinin vereceği cevap için 27 Mart a kadar süre tanıdı. Avrupa İnsan Hakları Komisyonu, başörtülü öğrencimiz Ş. K. ın haklarını savunabilmesi için sağladığı manevi yardım ve desteğin yanı sıra maddi ve adli yardımda da bulunabileceğini, istediği kadar avukat tutacağını(tutabileceğini) haber verdi. Bakın, şu hale bakın. 3 kıtada, 600 sene insanların haklarını koruyan bir ülkenin haline bakın. Avrupa ya kadar gitmiş dava. Eğer komisyon önünde bir avukat tarafından temsil edilmek istiyorsanız ancak yeterli mali imkânınız yoksa Komisyon dan size avukat tutmak(tutulması) hususunda (yardım) isteyebilirsiniz diye Avrupa Komisyonu yazı yazdı. Bu kızımıza yazı yazmış(lar). Buradan okuyorum. İnsan hakları komisyonu sekreteri Krieger imzasıyla hükumete gönderilen yazıda, mezun olmaya hak kazandığı ve birincilikle bitirdiği halde diploma alabilmek için, bir başka öğrencinin müracaatının, Türk yetkili makamlar tarafından reddedildiğine dikkat çekilerek şu görüşler işlendi. Bayan Bulut tarafından aynı meseleye ilişkin olarak yapılan karar düzeltme talebi teklifine göre Bayan K. ın sözleşmenin 26.maddesine göre iç hukuk yollarını tüketmediği ileri sürülebilir mi? Taraflar özellikle karar düzeltme yolunun benzeri durumlarda etkili olup olmadığı konusunda görüş belirtmedi. Başvuran, başörtüsü tak(ıl)madan çekilmiş açık (saçık) vesikalık vermediği için diplomasının verilmemesi bu kız çocuğuna zulümdür.

17 Avrupa bunu söylüyor. Ve Sözleşme(nin) 9.maddesi, 1.paragrafı anlamında inanç ve din hürriyetine yasayla öngörülmüş bir müdahale sayılmıştır. Cevap olumluysa böyle bir müdahale, bu maddenin 2.paragrafının gereklerine uygun düşüp düşmediğinin tarafımıza bildirilmesini ve Ş. K. ın diplomasını tesettürlü resimle(fotoğrafla) verilmesi hususunda acilen tarafımıza yazı yazılması arz olunur. Şu hale bakın. Düşünün yâni bir zamanlar üç kıtada insanların haklarını, hürriyetleri, haysiyetlerini koruyan büyük Türk milletinin düştüğü şu acıklı, utanç verici hale bakın. İki sene uğraşmış, diplomasını alamamış. Baş açık resim(fotoğraf) getireceksin, başından baş örtü(nü) atacaksın. Oraya koşmuş çare yok; buraya koşmuş çare yok. Cumhurbaşkanına gitmiş çare yok. Çözüm yok. En son İnsan Hakları Komisyonu na müracaat etmiş, zavallı kızcağız. Görüyor musunuz? Ne korkunç bir hadise canım. Vallahi ben utanıyorum. Yani şu kanunların ve şu laiklik ilkesinin altında yaşamaktan, vallahi, utanıyorum, utanç duyuyorum. Bu ne biçim şey ya? Sen nasıl inanan bir kızın başörtüsüne Nasıl müdahale edersin sen ya? Nasıl karşı çıkarsın. Hani insanlar özgürdü(ler); inandığı gibi yaşayacaktı(lar) nerede? Hani demokrasi vardı, nerede? Anadan doğma sahneye çıkmaya müsaade ediyorsun da başına baş örtüsü koymaya(koymalarına) neden müsaade etmiyorsun, zalim oğlu zalim? Anadan doğma, gece kulüplerinde, sokaklarda soyunmaya hürriyeti var. Ama örtünmeye hürriyet yoksa insan haklarından bahsetmeye utanmıyor musunuz? Demokrasiden, şeffaflıktan, demokratikleşmekten bahsetmekten utanmıyor musunuz? Şu vesika bir utanç vesikası değil midir, İnsan Hakları Komisyonunda? İnşeAllah aziz mü minler 2000 yılına girmeden İslâm ı hâkim kılacağız.(inşeallah) Buna karar verin. Allah a inandığınız gibi inanın. Çevrenize anlatın. Çoluk çocuğunuz toplayın. Yolun kavşağına geldik. Bundan sonrası ya uçurum ya da Allah ın ahkamından başka yolundan başka yol olmadığına göre Mutlak manada îman edin! Evvela büyüklere, rektörlere, demin dedim; bakanlara, başkanlara her türlü yetkili adama; Kur an daki hükümlerin geçerli olup olmadığına, Allah ın hükümlerinin isabetli olup olmadığına, inanıyor

18 musunuz, inanmıyor musunuz? Allah aşkına sorun. Telgraf çekin ve yazıyla sorun. Bakalım. Belli olsun kimin ne olduğu. İnanıp inanmamak meselesi bu. Türkiye bir kavşaktadır. Kendi hâlini, kendi hayatını, kendi nizâmını tazelemek zorundadır. İnsan hakları eziliyor, hürriyetler mahvoluyor. Bakınız geçim şartları korkunç neticeye ulaştı. Hayat mahvediyor. Yaşam çekilmez hale geldi. İnşeAllahû teâla bu istikamette, bu mahiyette çalışmalar devam edecek ve öyle zannediyorum ki yer yüzündeki bütün Müslümanların da kaderi aynı. Pakistan daki Müslümanların da hali aynı; Mısır daki Müslümanların da hali. Suriye deki Müslümanlar Filistin de, Lübnan da, Cezayir de, Sudan da, Tunus ta, Libya da görüyorsunuz. Libya ya bir bakan gitti geçen gün, yine kadın bakanlardan birisi gitti, biliyorsunuz. Dediler ki gazeteciler; Libya Müslüman memleket; orada herkes Kadınlar kapalı mapalı. Sen böyle açık saçık gidiyorsun nasıl olacak? deyince Ben laik Türkiye Cumhuriyeti nin bakanıyım. Aynen böyle çıplak gidip çıplak geleceğim dedi. Açık söylüyorlar yani resmen söylüyorlar. Sakındıkları yok, çekindikleri yok. Hiçbir şeyden sakındıkları yok! Müslümanları enayi zannediyorlar, aptal zannediyorlar, Kur ân dan habersiz zannediyorlar. Allah ın hükümleri var mıymış yok muymuş hiç mühim değil(miş)! Efendiler, Allah aşkına ya tam inanalım; ya tam mü min olalım yahut böyle gitmeyecek. Bundan 300(900) sene evvel Ömer Hayyâm namında bir şair var.[ömer Hayyâm, yılları arasında yaşamıştır.] İranlı bir şair; Ömer Hayyâm. İçki içmek ile adeta öyle özdeşleşmiş ki kendisini bir balığın akvaryumda olması gibi, kendisini şarabın içinde hissetmiş güyâ bu adam. Öyle içkici bir adam; Ömer Hayyâm. Ama sonuna doğru, hayatının sonuna doğru yazdığı şiirlerin birisinde aynen şöyle söylüyor. Bugünkü halimize benzediği için söylüyorum. Yeryüzü Müslümanlarının hali de bu; aynı vaziyette. Ömer Hayyâm diyor ki Rubai; onun böyle dört satırlık şiirleri var; Rubaîyyat diye geçiyor kitaplarda. Rubaî demek dörtlük; dört satırlık şiir demek. Bir tanesinde şöyle söylüyor; Bir elde kadeh, bir elde Kur an Kadeh dediği mâlum içki bardağı Bir elde kadeh, bir elde Kur an / Bir helâldir işimiz, bir haram / Şu yarım yamalak dünyada / Ne tam kâfiriz ne tam Müslüman demiş adam. Böyle olmak mı? Böyle Allah a

19 gidemeyiz. Böyle Peygamber e gidemeyiz. Böyle şehitlere varamayız. Böyle şehitlerin huzuruna çıkamayız. Allah sonumuzu İslâm eylesin.(âmin) Allah Türkiye Cumhuriyetini, İslâm ın hâkimiyetiyle mühürlesin. (Âmin) Allah yeryüzü Müslümanlarına kurtuluş nasip etsin inşeallah. (Âmin) Allah Amerika yı kahru perişan eylesin. (Âmin) Allah İsrail in altını üstüne getirsin. (Âmin) Allah yeryüzündeki Müslümanların birleşmesini nasip etsin. (Âmin) Allah cümlemizi kulluğuna kabul etsin. (Âmin) Âmin ve l hamdülillahi rabbil âlemin el-fatiha!

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

SAF ZEHİR. Nureddin Yıldız Hocaefendi nin 06.01.2013 tarihli (194.) Hayat Rehberi dersidir.

SAF ZEHİR. Nureddin Yıldız Hocaefendi nin 06.01.2013 tarihli (194.) Hayat Rehberi dersidir. SAF ZEHİR Nureddin Yıldız Hocaefendi nin 06.01.2013 tarihli (194.) Hayat Rehberi dersidir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdüli llahi Rabbi l âlemin ve sallallahu ve selleme âla seyyidina Muhammedin ve

Detaylı

GENÇLİĞİN İMANINI SORULARLA ÇALDILAR

GENÇLİĞİN İMANINI SORULARLA ÇALDILAR Emine Senlikoglu MEKTUP YAYINLARI Yüzlerce soruya yüzlerce cevap verdik. Ve dedik ki, "Nedenler niçinler nedendir bilinmez. Bir seyi inkar için "yok" diyebilmek yetmez" EMİNE ŞENLÎKOĞLU: 1953 yılında dünyaya

Detaylı

EDEP TUŞU. Nureddin Yıldız Hocaefendi nin 16.12.2012 tarihli (191.) Hayat Rehberi dersidir.

EDEP TUŞU. Nureddin Yıldız Hocaefendi nin 16.12.2012 tarihli (191.) Hayat Rehberi dersidir. EDEP TUŞU Nureddin Yıldız Hocaefendi nin 16.12.2012 tarihli (191.) Hayat Rehberi dersidir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdüli llahi Rabb il âlemin ve sallallahu ve selleme âla seyyidina Muhammedin ve

Detaylı

T.C. ĐSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESĐ ( CMK 250 MADDESĐ ĐLE YETKĐLĐ ) DURUŞMA TUTANAĞI

T.C. ĐSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESĐ ( CMK 250 MADDESĐ ĐLE YETKĐLĐ ) DURUŞMA TUTANAĞI T.C. ĐSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESĐ ( CMK 250 MADDESĐ ĐLE YETKĐLĐ ) DURUŞMA TUTANAĞI ESAS NO :2009/191 CELSE NO :30 CELSE TARĐHĐ :12.01.2010 BAŞKAN :KÖKSAL ŞENGÜN 20909 ÜYE :HASAN HÜSEYĐN ÖZESE 28298

Detaylı

05-06-05 haber türk basın kulübü deşifresi. Tayyar Altıkulaç :

05-06-05 haber türk basın kulübü deşifresi. Tayyar Altıkulaç : 05-06-05 haber türk basın kulübü deşifresi Tayyar Altıkulaç : Veto edilen Kur an kursu yasası hakkında sormak istiyorum, eski diyanet işleri başkanı olmanız nedeniyle meb komisyonunun başkanı olmanız çok

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

Ali Şakir Efendi ile söyleşi

Ali Şakir Efendi ile söyleşi Cıtatıon Bedir, Ahmet. Ali Şakir Ergin Efendi ile söyleşi, Journal of Faculy of Theology of Bozok University. 2,2 (2012/2), ss. 1-19. Ali Şakir Efendi ile söyleşi Ahmet Bedir Prof. Dr. Bozok Üniversitesi

Detaylı

İSLAM DİNİ AÇISINDAN DİN - DEVLET İLİŞKİSİ

İSLAM DİNİ AÇISINDAN DİN - DEVLET İLİŞKİSİ İSLAM DİNİ AÇISINDAN DİN - DEVLET İLİŞKİSİ (DİN VE LAİKLİK) Dr. Fahri DEMİR Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Üyesi KÜRS0 VRVINCILIK Her türlü yayın hakkı saklıdır. Yayın hakları

Detaylı

DEMOKRASİ, SİYASET, KAMU YÖNETİMİ VE LAİKLİK

DEMOKRASİ, SİYASET, KAMU YÖNETİMİ VE LAİKLİK DEVRAN DEMOKRASİ, SİYASET, KAMU YÖNETİMİ VE LAİKLİK Tüm tarih boyunca siyasetin ve hukukun temel ilke ve değerlerini belirlemiş olanların filozoflar olduğunu dikkate aldığımızda, özellikle demokratik rejimlerde

Detaylı

T B M M Tutanak Müdürlüğü

T B M M Tutanak Müdürlüğü Komisyon : Dar.Ar.Kom Giriş :11.00 Tarih : 26/6/2012 Grup : Yunus Sayfa : 1 27 Mayıs Alt Komisyonu 26 Haziran 2012 Açılma Saati: 14.07 İKİNCİ OTURUM BAŞKAN : Enver YILMAZ (İstanbul) -----0----- BAŞKAN

Detaylı

Deniz BAYKAL CHP Genel Başkanı

Deniz BAYKAL CHP Genel Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi bu dünyada ilk kez bir modernleşme projesini, değişim projesini, yenilenme projesini orta çağın kültüründen, orta çağın değerler sisteminden, orta çağın hukukundan, orta çağın ekonomisinden,

Detaylı

Bilgiyurdu. Gençlik Dergisi İKİ YIL: 3 SAYI: 16 KASIM - ARALIK 2009 AYDA BİR YAYIMLANIR - ÜCRETSİZDİR

Bilgiyurdu. Gençlik Dergisi İKİ YIL: 3 SAYI: 16 KASIM - ARALIK 2009 AYDA BİR YAYIMLANIR - ÜCRETSİZDİR Bilgiyurdu Gençlik Dergisi İKİ YIL: 3 SAYI: 16 KASIM - ARALIK 2009 AYDA BİR YAYIMLANIR - ÜCRETSİZDİR BİLGİYURDU GENÇLİK DERGİSİ YIL: 3 SAYI: 16 KASIM - ARALIK 2009 İKİ AYDA BİR ÇIKAR ÜCRETSİZDİR. SAHİBİ:

Detaylı

T B M M Tutanak Müdürlüğü

T B M M Tutanak Müdürlüğü Komisyon : Dar.Ar.Kom Giriş :11.00 Tarih : 26/6/2012 Grup : Yunus Sayfa : 1 BİRİNCİ OTURUM 26 Haziran 2012 Açılma Saati: 11.30 BAŞKAN : Enver YILMAZ -----0----- BAŞKAN Bizler Komisyon üyeleri olarak, Darbeleri

Detaylı

editörden SDÜ 15 yaşında... 11 Temmuz 1992 de Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan Süleyman Demirel

editörden SDÜ 15 yaşında... 11 Temmuz 1992 de Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan Süleyman Demirel editörden SDÜ 15 yaşında... 11 Temmuz 1992 de Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi, 15. kuruluş yıldönümünü kutluyor. 15 yıllık geçmişine rağmen asıl kökleri 1976 yılına kadar

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30 EKİM 2008 AYLIK TOPLANTISI(II) : Cüneyt OLGAÇ (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Arif AYTULUN (YMM)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30 EKİM 2008 AYLIK TOPLANTISI(II) : Cüneyt OLGAÇ (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Arif AYTULUN (YMM) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30 EKİM 2008 AYLIK TOPLANTISI(II) OTURUM BAŞKANI : Hüseyin Perviz PUR KONUŞMACILAR : Cüneyt OLGAÇ (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Resul KURT (Sosyal Güvenlik

Detaylı

Büyük Hak Âşığı Yunus Emre

Büyük Hak Âşığı Yunus Emre Gönül Sohbetleri 7 Büyük Hak Âşığı Yunus Emre Senelerce, senelerce evveldi İçi içine sığmayan küçük bir çocuktum. Beş yaşındayım. Bir gün eve bir misafir geldi. Babamın okul arkadaşıymış. Gittim, elini

Detaylı

İslam Hukukunda Genç-Ebeveyn İlişkisi: Haklar ve Sorumluluklar. Prof. Dr. Hayrettin Karaman

İslam Hukukunda Genç-Ebeveyn İlişkisi: Haklar ve Sorumluluklar. Prof. Dr. Hayrettin Karaman İslam Hukukunda Genç-Ebeveyn İlişkisi: Haklar ve Sorumluluklar Prof. Dr. Hayrettin Karaman İslam Hukukunda Genç-Ebeveyn İlişkisi Hayrettin Karaman 3 İslam Hukukunda Genç-Ebeveyn İlişkisi: Haklar ve Sorumluluklar

Detaylı

2 İçindekiler Sayın Genel Başkan ın Katıldığı Programlar... 5 AR-GE; Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu Faaliyet Raporu... 35 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Faaliyet Raporu... 41 Dış İlişkiler ve Yurtdışı

Detaylı

illî sembollere tahammül edemeyenler Milliyetçi olamazlar!

illî sembollere tahammül edemeyenler Milliyetçi olamazlar! MİLLİYETÇİ SİYASİ HAFTALIK GAZETE SAYI 429 Y I L : 9 EY TÜRK KENDİNE DÖN... 23 OCAK 1978 PAZARTESİ FİYATI 5 TL. a Ecevit Hükümet Olmak için «Devlet enkazdır», «Hazine iflâs etmiştir.» diyerek Devleti tahrip

Detaylı

A dan Z ye RECEPLAROUSE

A dan Z ye RECEPLAROUSE A dan Z ye RECEPLAROUSE Cumhuriyet Halk Partisi İletişim, Tanıtım ve Medya İle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı A dan Z ye RECEPLAROUSSE Cumhuriyet Halk Partisi İletişim, Tanıtım ve Medya

Detaylı

TÜRK BÜRO-SEN ailesine yetki sürecinde 3.818 YENİ ÜYE katılmıştır.

TÜRK BÜRO-SEN ailesine yetki sürecinde 3.818 YENİ ÜYE katılmıştır. GÜCÜMÜZE GÜÇ KATTINIZ TÜRK BÜRO-SEN ailesine yetki sürecinde 3.818 YENİ ÜYE katılmıştır. HOŞ GELDİNİZ Emeği geçen tüm teşkilatımıza TEŞEKKÜR EDİYORUZ. editör Merhaba Kıymetli dost, bir yaz başında daha

Detaylı

T.C. ĐSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESĐ ( CMK 250 MADDESĐ ĐLE YETKĐLĐ ) DURUŞMA TUTANAĞI

T.C. ĐSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESĐ ( CMK 250 MADDESĐ ĐLE YETKĐLĐ ) DURUŞMA TUTANAĞI T.C. ĐSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESĐ ( CMK 250 MADDESĐ ĐLE YETKĐLĐ ) DURUŞMA TUTANAĞI ESAS NO :2009/191 CELSE NO :40 CELSE TARĐHĐ :15.02.2010 BAŞKAN :HASAN HÜSEYĐN ÖZESE 28298 ÜYE :HÜSNÜ ÇALMUK 32346 ÜYE

Detaylı

Genç Birikim den... Sizleri dergimizle baş başa bırakıyoruz. Allah a emanet olunuz. Yıl: 14 Sayı: 145

Genç Birikim den... Sizleri dergimizle baş başa bırakıyoruz. Allah a emanet olunuz. Yıl: 14 Sayı: 145 Genç Birikim den... Değerli Genç Birikim Okuyucuları, Aradan geçen bir ayın ardından yeniden beraberiz. Rabbimize şükürler olsun, biz yine buradayız ve elimizden geldiğince, gücümüzün yettiği sürece sizlere

Detaylı

TÖRE den Emeği Geçenlere - Canan MIZRAK. Dündar Taşer Arif Nihat ASYA / 05. Gül Sunma Vakti A. Yağmur TUNALI / 12. Yusuf İmamoğlu Emine IŞINSU / 13

TÖRE den Emeği Geçenlere - Canan MIZRAK. Dündar Taşer Arif Nihat ASYA / 05. Gül Sunma Vakti A. Yağmur TUNALI / 12. Yusuf İmamoğlu Emine IŞINSU / 13 İ Ç İ N D E K İ L E R FİKİR SANAT VE EDEBİYATTA TÖRE Aylık Fikir Sanat Edebiyat Dergisi Yıl: 1 Sayı: 5 Haziran 2012 ISSN:2146-7773 İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ömer Faruk BEYCEOĞLU Yayın

Detaylı

HAP SHANELER GERÇE KURULTAYI. YAfiANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER. Tutuklu Aileleri Bülteni. Asl Erdo an (Yazar) Ahmet Mercan (Mazlum-Der)

HAP SHANELER GERÇE KURULTAYI. YAfiANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER. Tutuklu Aileleri Bülteni. Asl Erdo an (Yazar) Ahmet Mercan (Mazlum-Der) TAYAD l Aileler Prof. Dr. Hüseyin Hatemi Av. Necati Özdemir Asl Erdo an (Yazar) Bilgesu Erenus (Sanatç ) Naime Kara (TAYAD) Orhan yiler (Yazar) Prof. Dr. Semih Gemalmaz Tekin Tangün (TAYAD) Ahmet Mercan

Detaylı

Sizleri, selamların en güzeli olan

Sizleri, selamların en güzeli olan Genç Birikim den... Değerli Genç Birikim okuyucuları Sizleri, selamların en güzeli olan Allah ın selamı ile selamlıyoruz. Rabbimize sonsuz kere hamdolsun; Bir aylık süreden sonra tekrar sizlerle birlikteyiz.

Detaylı

Ondan sonra işte bu geldiğimiz süreçte dünyadaki durum ortada. Yani aslında bu ayrıntıları insanlar da takip ediyor. Burada tabii, bir kriz var.

Ondan sonra işte bu geldiğimiz süreçte dünyadaki durum ortada. Yani aslında bu ayrıntıları insanlar da takip ediyor. Burada tabii, bir kriz var. MG: İyi akşamlar değerli izleyiciler, kıymetli dostlar. Bugün 26 Nisan 2013 Cuma. Onbeş günde bir yayınladığımız Ufuk Hattı programımıza Prof. Dr. Gültekin Çetiner Hocam ile birlikte başlıyoruz. Hepinize

Detaylı

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ. YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ. YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER EDİTÖR Ömer ÖZDİLEK DİL UZMANI Ahmet POLAT GÖRSEL TASARIM Emre ANDER ÖLÇME-DEĞERLENDİRME UZMANI Mehmet Akif KARAKUŞ PROGRAM GELİŞTİRME

Detaylı

PROF.DR.CİHAT TUNÇ İLE SÖYLEŞİ

PROF.DR.CİHAT TUNÇ İLE SÖYLEŞİ bilimname IV, 2004/1, 143-160 PROF.DR.CİHAT TUNÇ İLE SÖYLEŞİ Yrd.Doç.Dr., Erciyes Ü. İlahiyat F. mgurkan@erciyes.edu.tr Sayın hocam, siz Türkiye de daha çok bir akademisyen, kelam bilgini olarak tanınmaktasınız.

Detaylı