Allah'a İman. Sohbetler Serisi 24.Kitap. Timurtaş Uçar Hoca

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Allah'a İman. Sohbetler Serisi 24.Kitap. Timurtaş Uçar Hoca"

Transkript

1 Allah'a İman Sohbetler Serisi 24.Kitap Timurtaş Uçar Hoca

2 Önsöz Allahu Teâlâ'ya hamd-ü senâlar olsun. Resulüne de nihayetsiz salât-ü selâmlar olsun. Timurtaş Uçar Hocaefendi'nin ümmet-i Muhammed'in şuurlanması için vermiş olduğu yüzlerce vaaz var. Bu vaazların yazılı olarak da istifadeye sunulmasını gerekli gördük ve böyle bir çalışmaya başladık. Bu çalışmamızdan maddi hiçbir çıkar talep etmiyoruz. Allah rızası için hazırladık. Sohbetlerin yazıya çevrilmesinde, metnin tashih edilmesinde, e-kitap haline getirilmesinde, Arapça metinlerin yazılışında bir çok kişinin hakkı var. İnşaallah bu emekleri ahrette onlara hasene olarak verilecektir niyetlerine göre Allahu Teâlâ tarafından. Hocamızın sohbet üslubunu yazıya çevirirken mevzuun aslına sâdık kalarak tashihler yaptık. Kolayca anlayabilmeniz için uğraştık. İstifade ediyorsanız; tanıdıklarınıza da ulaştırın. Hizmete ortak olun. Allah bil cümle Müslümanlardan razı olsun.

3 Allah'a İman ا س ت غ ف ر هللا الع ظ يم الك ر يم ال ذ ي ل ا ل ه ا ل ه و الح ي الق ي وم و ا ت وب ا ل ي ه. والص ال ت و الس ال م ع ل ى ر س ول ن ا ا عو ذ ب اهلل م ح م د و ع ل ى آل ه و ا ص ح اب ه ا ج م ع ي ن. م ن الش ي ط ان الر ج يم.ب س م هللا الر ح م ان الر ح يم. الح م د هلل ر ب الع ال م ين. ر ب اش ر ح ل ي ص د ر ي و ي س ر ل ي أ م ر ي و اح ل ل ع ق د ة م ن ل س ان ي ي ف ق ه وا ق و ل ي. آمين ب ه رم ة ح ب يب ك األم ين Aziz Mü minler, Muhterem Müslümanlar! Temel iman esaslarını, îtikadî; inanılması zaruri olan, iman edilmesi, tasdik edilmesi şart olan hususlarda ve hükümlerde, en ufak bir tereddüt göstermemek lâzım. Devamlı ve her yerde, her zaman, her vesileyle, her vasıtayla inanılması şart ve zarûri ve mecburi ve mükellef olduğumuz hususları bıkmadan, usanmadan, yorulmadan; insanlara, nesillere, çocuklara, ailelere, yurtlarımıza, yuvalarımıza, yavrularımıza anlatmak zorundayız. İşte mesela, inanılması; tasdik edilmesi zarurî, mecburi olan hükümlerden, esaslardan îtikadî hükümlerden birisi, işte budur; Sözlerin en doğrusu, sözlerin en sağlamı, söz dediğimiz kelime; cümle, manâ, konuşurken, anlaşırken, anlatırken; bahsedilen sözlerin en sağlamı, en yanılmazı, en sarsılmazı; hatasız olan, yanılması olmayan, şaşırması olmayan; nazil olduğu günden bu güne kadar aksi zuhur etmeyen, yanlışı olmayan, eksiği olmayan, noksanı olmayan ve kıyamete kadar da eksilmeyecek, yanlışı çıkmayacak, hatası olmayacak olan tek söz; bizim itikadımıza göre nedir? Kitabullah; Allah ın kitabı. Niye bunun üzerinde böyle duruyoruz? Veya niçin bunun üzerinde böyle durulması icâb ediyor? Bugünkü sohbetimizde bu konuları inşeallah geniş bir şekilde mütalâa edeceğiz. Müzakere edeceğiz; hatırlayacağız. Yolların Türlü türlü yollar var. Yolların Yine en doğrusu, en şaşmazı; insanı doğrudan doğruya hakka, hakikate, Allah a ve cennete götürecek

4 olan; en doğru, en yanılmaz, en şaşmaz, en hatasız; en kazasız, en belâsız yol nedir? Hazreti Muhammed Mustafa sallâllahû teâlâ âleyhi ve sellem in yoludur diyor. Bakın, yani bunlar; temel îmanî meseleler. Bunlara böyle inanmadan, Müslüman olunmuyor. Bunlara böyle iman etmeden, bunları böyle tasdik etmeden; kalbimizle, kalıbımızla, ruhumuzla, vicdanımızla bunları onaylamadan, doğrulamadan, tasdik etmeden; Vallahi Müslüman olunmuyor. Ee, niye bunun üzerinde böyle durmak icab eder? Niye nesillerimize, çocuklarımıza, okuyanlarımıza, yazanlarımıza; tümüyle, bütün bir memleket sathına, tamamıyla bütün dünya insanlarına, bu gerçeği anlatmakla mükellef miyiz, değil miyiz? İşte yine burada mesele düğümleniyor. Bunların üzerinde çok durmak lâzım. Çünkü hakîkaten, anlatılması gereken, konuşulması icâb eden çok meseleler var ama temel meseleler dururken; zâruri meseleler, mecburi meseleler dururken başka meselelerle uğraşmak; hem uğraşanı mes ûl eder hem de o kişiyi dinleyen cemâati mesul eder; mes ûl eder. Meselâ İslâm da; Allah ın dini olan, ( الد ين ع ند ههللا اإل س ال م (إ ن olan din-i İslâm da iki türlü hüküm var; Birisi îtikadî hüküm; îtikat; yâni inanmak demek; inanmaya taâlluk eden hükümler; inanmakla, îtikad etmekle, ancak halledilmesi lâzım olan meseleler. İkincisi de amelî hükümler; yâni yapmakla, bizzât elimizle, ayağımızla, gözümüzle, kulağımızla bilfiil hareketlerimizle yapmak zorunda olduğumuz hükümler var. Demek ki birisi; kalbimizle tasdik etmek zorunda olduğumuz hükümler öbürü de; organlarımızla yapmakla hükümlü olduğumuz hükümler. Bunlar çok mühim meseleler. İnanmakla; kalbimizle tasdik etmek suretiyle, inanmak zorunda olduğumuz meseleleri anlamadan, amelî hükümlere geçmek mümkün değil. Çünkü amelî hükümler neyin üzerine bina edilir? Îtikadî hükümlerin üzerine bina edilir. Îmanî esaslara istînâd eder ameli hükümler Evvelâ îmânî, îtikadî konular, hükümler anlatılacak ondan sonra da amel dediğimiz, amel-i salih dediğimiz hükümler gelip, onun üzerine bina edilecek. Meselâ her zaman gündemde; günün mes eleleri arasında hâlâ yer almaya devam eden; başörtüsü konusunda, meselâ bu iki hükmü, bu iki şekildeki hükmü misal olarak arz etmek gerekirse; evvelâ başörtüsünün Allah ın hükmü olduğuna, emri olduğuna ve Kur an-ı Kerim de ayet ile sabit olduğuna îtikad etmek lazım; inanmak lazım. Bu, ne oluyor şimdi? Îtikadî hüküm

5 oluyor. Îtikad; inanmaya ait bir hüküm oluyor. Evvelâ inan(ıl)ması lâzım. Evvelâ itikad etmesi(edilmesi) lâzım. Rabbül Alemin, Müslüman olan bir kadına, Müslüman olan bir kıza; büluğa erdikten sonra; yani çocukluk sınırından çıkıp; kadınlık sınırına, ergenlik sınırına girdikten sonra, başına bir baş örtüsü koymasıyla alâkalı Allah ın ayeti, Allah ın hükmü, Allah ın emri olduğuna, inanması lâzım. Buna inanırsa, işte îtikadî ve îmani olarak; meselenin birisini yerine getirmiş olur. Hiçbir bahaneyle, asırla, çağla, devirle, ilkeyle, ülkeyle, sınırlanması mümkün değil, bu hükmün. Hiçbir bahaneyle, Allah ın bu konudaki hükmünün, ayetinin mevcudiyyetini inkâr etmek mümkün değil. Hâni Mü min olabilmek için bunu tasdik etmek zarureti var; zaruri. Bu olmadan Mü min olmaz; Müslüman olması mümkün değil. İnandıktan sonra başına, baş örtüsünü koyması da ne oluyor? Ameli hüküm oluyor. Ameli ha! Şimdi yapabilirsin. Önce inanacaksın sonra yapacaksın. İnanmadan; îtikad etmeden, tasdik etmeden, başına baş örtüsü koyması zaten mümkün değil. İslâm dininde her bir amelî hükmün altında, îmanî hüküm vardır. Îmâna dayanan bir hükmün neticesidir. İnanmak mecburiyetindedir ki ondan sonra o ameli, o hükmü yerine getirebilsin. Namaz da böyle; evvelâ namazın, Allah ın hükmü olduğuna inanması icâb eder. Buna îmân, îtikad diyoruz. Tasdik. Kalbi bunu tasdik edecek. Tasdik ettikten sonra o namaz hükmünü yerine getirmeye başlaması da ameli hükmü temsil ediyor. Amel. Önce iman, sonra amel. Çünkü Kur an da yerleri, ayetleri, hükümleri belli olduktan sonra zaten bir Mü min tartışmıyor. Niye? Sözlerin en doğrusu yani Kur an daki, Kur an daki ayetlerin ve hükümlerin doğruluğuna, eksiksiz olduğuna, noksansız olduğuna, yerine getirildiği takdirde insanların hayrına olacağına, zaten temelden inanmış oluyoruz. Temelde bu iman yoksa zaten bu hükmün yerine getirilmesi mümkün değil. Zorla, cebirle, ikrahla, zaten inanmayan bir adama, inanmayan bir insana yüklemez. Bundan dolayıdır ki İslâm itikadında, İslâm dininde, biliyorsunuz inanmayan adama namaz kılmak farz değil. İnanmayan adama oruç tutmak farz değil. İnanmayan kadına başörtüsü kullanmak farz değil. Yani Allah, henüz iman etmemiş, kadına namaz emanetini

6 vermiyor. Dikkat etmek lâzım, bu husûsa. Henüz iman etmemiş, bir kişiye oruç emanetini, oruç tutmak amelini teklif etmiyor. Oruç tut demiyor. Evvelâ orucun, Allah ın bir emri olduğuna inanmayı teklif; önce inan, sonra yap diyor. Bugün dünya Müslümanlarının ve dünya Müslümanlarının arasında ve içinde de Türkiye Müslümanlarının en büyük problemi, en büyük çıkmazı, en büyük açmazı, en büyük meselesi, işte bu noktada bulunuyor. Allah ın hükümlerinin doğruluğuna, kıyamete kadar devam edeceğine, bu hükümleri yerine getirmemizin icâb ettiğine, baştan inanıyor muyuz inanmıyor muyuz? Siyaset adamlarına sorulması gereken; cumhurbaşkanına, genelkurmay başkanına, başbakana, anayasa mahkemesi başkanına, üniversite rektörlerine, fakültelerin dekanlarına, milletvekillerine, devlet bakanlarına, belediye başkanlarına sorulması gereken bir numaralı mesele budur. Siz Allah ın koyduğu hükümlerin doğruluğuna ve tatbik edilmesinin zaruretine inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz? En büyük problem budur. Geçen geçmiş. Tarihte birçok şeyler olmuş. Yapmışlar yıkmışlar, silmişler, atmışlar, etmişler; her neyse Ama dünya hızla değişiyor; olaylar hızla büyüyor, çoğalıyor. Mevcut kanunlar, Allah şahittir ki, can emniyetimizi sağlayamıyor. Mevcut polisler Emniyet müdürünün biri gidiyor, biri geliyor; yine can emniyetimiz sağlanamıyor. Mevcut kanunlar mülkiyetlerimizi koruyamıyor. Mevcut ekonomik sistem insanları mutlu yapamıyor; müreffeh yapamıyor. Fakirleri fakirlikten kurtaramıyor. Zenginleri azgınlıktan önleyemiyor. Fakirler bezgin; zenginler azgın. Hadi önleyin bakayım! Mevcut kanunlar su-i istimâlleri, rüşvetleri, hırsızlığı önleyemiyor. Mevcut kanunlar karşılıksız çek vermenin önüne geçemiyor; senetleri tahsil edemiyor. Mevcut şahıslar demiyorum, bakın; mevcut kanunlar diyorum! Sistem diyorum; şahıs demiyorum. Bugünkü başbakanı alın yerine başkasını getirin, Vallahi yine aynı olacak. Türkiye nin meselesi şahıs meselesi değil; sistem meselesi. Bu sistemin değişmesi lâzım. Bu kanunların değişmesi lâzım. Şurada, şu noktada anlaştığımız zaman, Vallahi, Türkiye nin geleceği aydınlıktır. Bütün siyaset adamlarına, bakanlara, başkanlara, şunlara, bunlara bu konuyu sormamız lâzım Beyefendi; sayın rektör, sen Kur an da Allah ın koyduğu kanunların ve

7 hükümlerin, mesela bir başörtüsü hükmünün doğruluğuna, lüzumuna, Müslüman kadınların bunu uygulamak zorunda olduğuna, inanıyor musun inanmıyor musun? İnanmıyorum derse Vallahi kâfirdir. Aa, o zaman yapacağımızı biz biliriz. İnanıyorum derse; Ee, bırak, müsâade et bu kızlar başını örtsün demek lâzım gelir. Lüzûmuna inanmıyorlar. Bir devirde her nasılsa; demokrasi, memokrasi hesabına ve hürmetine mecliste, başörtüsünü kızlar başına koyarak üniversiteye gidebilir, diye bir kanun çıktı; hatırınızdaysa. O günkü cumhurbaşkanlığı makamında bulunan, Generâl Kenan Evren derhal bu kanunu anayasa mahkemesine müracaat ederek iptal ettirdi. Ee, bu adam resmen kâfir oldu. Resmen Allah ın düşmanı oldu. Niye? Kur an daki bir hükmü iptal ettiriyor bu adam. Evvela bu noktada Türkiye deki Müslümanların anlaşması lâzım. Şimdi, üniversite kapısına kadar okumuş, tahsilini yapmış, diplomasını almış, üniversiteye baş örtüsüyle girmek istiyor. Bu niye böyle? Bu kızlar keyfinden mi zevkinden mi, afedersiniz, seksinden mi başörtüsünü başına koyup Hayır. Bilâkis aksine. Yani zevkin, seksin, fuhşun meydanlarda kaynaştığı bu dönemde, bu, başına baş örtüsü koymak isteyen kızların derdi zevk olamaz. Keyfinden olamaz. Bir tek şeyden olur; îmânından olur. Îtîkadından olur. Başka ne olacak ya? Haa, bu kızları başörtüsüyle üniversiteye sokmayan kim? Efendim, İstanbul Üniversitesi rektörü. Niye sokmuyorsun sen? Bu îtîkadından. Kur an da bu hüküm, bu ayet, bu Allah ın hükmü var mı yok mu? Var. Niye sokmuyorsun? Öyleyse bu rektör resmen kâfirdir. Bakın; yâni burada anlaşılan; îtîkadî mesele bunlar. Müslümanlar! Allah razı olsun; camilere geliyorsunuz; dinliyorsunuz vaazları. Ama şu temel meselelerde, eğer ittifak edemiyorsanız, şu kelimede anlaşamıyorsanız, kim kâfir kim mü min; bunu hala tartışıyorsanız, ben sizin de îmânınızdan, Vallahi, şüphe ederim. Ve bu cemaatten razı değilim. Bunlar basit meseleler; îtîkadî meseleler; evvelâ inanılması gereken meseleler. Siz Allah ın kitabındaki hükümlerin doğruluğuna, lüzumuna, kıyamete kadar geçerli olacağına, inanıyor musun(uz), inanmıyor musunuz, Sayın başbakan? diye niye sormuyorsunuz? Niye sormuyorsunuz ya? Haa, sormaya sormaya bu hale geldiniz. Sormaya sormaya, bu konular açıklanmaya açıklanmaya bu hale geldik.

8 Adam çıktı, göstermelik olarak Kur an-ı Kerimi öptü. Oo, bu adam Müslüman dediniz. Yalandan Beytullah a gitti; Oo, bu adam Müslüman dediniz. Falan hoca efendiyi yanına aldı; Bu adam Müslüman dediniz. Bir gün de sorup da Kur an daki hükümlerin geçerli olduğuna inanıyor musunuz, Sayın Generâl demediniz. Hep aldattınız; hep aldatıldınız. Hep... Tamamen yanıltıldınız. İman meselesi Ee, ne olacak peki? Îtîkadî meselelerde anlaşamadıktan sonra ameli hükümlerde zaten anlaşamayız. Bakın, aynen 12 Eylül 1980 öncesine döndük mü dönmedik mi? Her gün cinayet; korkunç... Ee, koruyamıyorsunuz. Mevcut kanunları, insan haklarını koruyamıyor. Mevcut kanunlarınız, yani mevcut sistem, rejim, şu andaki ilkeler; rejim, sistem, Türkiye de yaşayan insanların can emniyetini sağlayamıyor. Gelin bunu kabul edin ya! Deyin yâni. Size demiyorum bunu. Siz böyle inanmasaydınız buraya gelmezdiniz zaten. Ben öyle düşünüyorum. Sorun sorumlulara. Önleyemiyorsunuz. Başka alternâtifiniz, çareniz, çözümünüz yok mu? Üç kıtada, üç kıta dediğimiz, hepiniz biliyorsunuz; Asya, Avrupa, Afrika; üç kıtada 600 sene bütün dünya insanlarının canını malını ırzını koruyan bir Osmanlı devleti yaşamış mı yaşamamış mı? Neyle? Vallahi, Kur an-ı Kerîm le yaşamış. Bunu bütün dünya biliyor. Üç kıtada hem de. Yalnız Türkiye coğrafyasında değil. Osmanlı Devleti nin yönetimindeyken Balkanlarda, hiçbir şahsın burnu kanamamıştır. Osmanlı Devleti nin yönetimindeyken, Lübnan a, Filistin e hiçbir Yahudi topuğunu basamamıştır. Öyle değil mi Müslümanlar? Bak; İsrâîl in; dinsiz, Allah sız kâfir; İsrail in, tankları akşam Lübnan da köylere girmeye başladı. Yüreğiniz sızlamıyor mu? Çıldırmıyor musunuz? Yaa. Aciz kaldıysanız Ekonomiyi bir türlü belli bir noktaya getiremiyorsunuz; mümkün değil. Îtîkadımıza göre olması da mümkün değil. Allahû teâla, işte, Sure-i Bakara da ve muhtelif ayetlerde ne diyor? Rabbimiz ne diyor? ( ق ههللا ال ر ب ا و ي ر ب ي الص د ق ات (ي م ح Bakın iki kelimelik ayettir. Arapça mahvedecek demek. Faiz ile, faiz, faizci, faiz ile kalkınmak (ي م ح ق ( isteyen, ülkelerin paralarını, Rabbimiz diyor ki; îmha edeceğim; bellerini doğrultmayacağım. Ayet bu. ( ق (ي م ح mahvetmek, imha etmek. Faiz yoluyla kalkınmak isteyen ekonomileri, faiz yoluyla kalkınmak isteyen hükûmetleri, Rabbimiz diyor ki; Vallahi, zâtıma yemin olsun ki batıracağım.

9 Şimdi Allah mı doğru söylüyor, bunlar mı doğru söylüyor? İşte buna inanmak lâzım. Türkiye deki siyâsîler buna inanmıyor. Türkiye deki devlet yöneticileri buna inanmıyor; benim derdim bu. Allah mı doğru söylüyor, başbakan mı? Siz ne diyorsunuz Müslümanlar? Külahlı kardeşlerim, takkeli kardeşlerim. Bakın meselemiz nerede düğümleniyor bizim. Allah diyor ki Faize dayalı, faiz bulunan ekonomileri, faiz yoluyla kalkınmak (ي م ح ق ههللا ال ر ب ا) isteyen hükûmetlkeri, batıracağım diyor. Bunlar diyor ki Yok, biz milleti kal(kın)dıracağız. Ee, kal(kın)dıramıyorsun(uz). Allah la bir savaş var. Allah la yarış yapıyorlar. Müslümanlar! Gelin şunları bir anlayalım. Mümkün değil, giremezsiniz(yarışa). İşte adam geliyor ticaret odalarının ortasına, göbeğine, bombayı koyup gidiyor. Bu bombayı nerede koydu, nasıl koydu, kimdi, nereden geldi, nereden girdi? Araştır bakalım; ölen öldü. O kanı geriye getirebilir misin ف ي ( diyor? sen? Nasıl yapacaksın? Allahû teâla öyle söylüyor. Kur an ne Benim koyduğum kısas hükmünde sizin için (ال ق ص اص ح ي اة ي ا أ ول ي األ ل ب اب hayat vardır diye ayet var Kur an da. ( ال ق ص اص (ف ي Kısas hükmünde yâni öldüren bir kişiyi öldürmek( hükmünde). Bir kişi bir kişiyi öldürdü mü(öldürdüğü zaman) öldürene katil derler; öldürülene maktûl derler. Öldürülmüş; maktûl. Öldürene; katil. İslâm hukukunda cezası nedir? Katilin de öldürülmesidir. Bu hükmü resmen kaldırmışlar. Bu hüküm yok. Kur ân ın bu hükmünü isabetsiz kabul etmişler. Ceza kanûnunu hazırlarken demişler ki Allah yanlış söylüyor; Allah eksik söylüyor; katili öldürmemek lazım, katili hapsetmek lâzım. Hapisleri doldurmuşlar. Ee, hapishanede de rahat durmuyor(lar). Eskişehir deki o modern cezaevindeki katilleri serbest bıraktılar; o günden bu güne kan gövdeyi götürüyor. Görüyor musunuz? Yav, Allah mı doğru söylüyor, adalet bakanı mı, yav? Gelin burada anlaşalım efendiler, sakallılar. ( ال ق ص اص ح ي اة ي ا أ ول ي األ ل ب اب ;(ف ي Âyet. Ey akıl sahipleri, Allah ın koyduğu ceza kanunlarında sizin için hayat vardır diyor. Ne demek bu? Allah ın koyduğu hükümleri uygulamazsanız; hayatınızı koruyamazsınız demektir. Koruyabiliyorlar mı? İşte hadise bu. Hadise budur. İnandığınız gibi yaşamak zorundasınız. İnanmak mecburiyet Müslüman inanmak mecburiyetinde olan bir İnandın; inandığın gibi yaşayacaksın. Yâni bir Müslüman aynı anda hem Kur an daki hükümlerin, ayetlerin doğru

10 olduğuna inansın hem de bu ayetlerin haricinde başka bir hayat yaşasın... Buna imkân yoktur. Buna imkân yoktur. O halde, bizim meselemiz Türkiye de veya dünyadaki, bütün Müslümanların meselesi, şahıs meselesi değildir; sistem meselesidir, rejim meselesidir, bir takım beşerî kanunlar meselesidir. İşte bakın, yâni Cezayir de 130 sene Fransız sömürgecileri, Fransız, emperyalist deniyor; emperyalist gâvurca bir kelime; Türkçesi sömürgeci. Oranın insanları Niye kadınlar çırılçıplak dolaşmış? Ve dinin hükümlerini hayata geçirememişler. Yani laik sistem getirmişler, Fransız Aynen Fransa nın menfaatine uygun bir sistem. Laik ne demek? Yani, din Din ile dünya ayrılacak. Yani Allah ın dünya ile ilgili, dünyaya ilişkin hükümleri kaldırılacak. Allah ne diyor meselâ? Allah ne diyor, celle celalüh? Ey insanlar denizleri yarattım, Tamam. Denizlerde şifa var, Deniz suyunda şifa var, Denizde yıkanabilirsiniz., Kadınlar da denizde yıkanabilir., Erkekler de denizde yıkanabilir. Cenab-ı Hak; tamam, serbest, helâl, mûbah. Ama bir şart koymuş; Kadınlarla erkekler beraber yıkanmayacak demiş. Diyen kim; Allah. Peki, siz Allah ın hükümlerine, emirlerine, ayetlerine doğru(dur), isabetli(dir) diyor musunuz, demiyor musunuz? Bakın aynı noktaya geldi mesele. Görüyor musun(uz)? Aynı noktaya geldi. Kadınlarla erkekler beraber denizde yıkanmayacak. Kadınlar ayrı yıkanacak, erkekler ayrı yıkanacak demiş Hazreti Allah. Yok, canım, Allah bu zamanı bilmemiş, Allah eksik düşünmüş. Biz kadını ve erkeği beraber denize sokacağız dediler, Cezayir deki generâller. Demek işin içinde îtîkadî mesele var. Siyasî falan değil bu iş. Allah ın koyduğu sınırları, hudutları, hükümleri isabetli kabul ediyor musun, etmiyor musun? Mesele budur. Türkiye deki Müslümanların da bütün meselesi budur. Her bir yetkiliye, sorumluya, bakana, dekana, sektöre, rektöre sormamız lâzım. Siz Kur an ın içinde yazılı bulunan hükümlere, ayetlere ve bunların doğru olduğuna, bunların geçerli olduğuna inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz? Evvelâ buradan başlamak lâzım meseleye. Bakınız meselâ elimde bir kitap var; fotokopisi var. Vaktiyle bu konular konuşulmuş; mecliste. Kısa bir şey arz edeyim size yılında; 1926 Bakın ne kadar eski yılında adalet bakanı bulunan Mahmut Esat Bozkurt adındaki şahıs aynen şöyle konuşuyor;

11 meclis konuşması; zabıtlardan almışız yılında adalet bakanı bulunan Mahmut Esat Bozkurt unutmayın. Aynen şöyle söylüyor; İlahi kanunlar, (yani dini kanunlar) durmadan ilerleyen hayatın huzurunda, ölü kanunlardan, ölmüş kelimelerden başka bir şey değildirler. İlerleyen diyor, yürüyen, akıp giden hayatın karşısında Allah ın koyduğu hükümler ölmüştür diyor. Vallahi böyle(zuhur etmiş) yılında adalet bakanı Mahmut Esat Bozkurt. Ölü kelimelerden başka bir anlam ifade edemezler. Bunun için, dinlerin yalnız vicdan işi olarak kalması ve bugünkü uygarlığın esaslarından ve eski uygarlıkla yeni uygarlığın en önemli ayırıcı niteliklerinden birisi; dinin hükümlerini devletten ayırmaktır. Artık esaslarını dinlerden alan kanunlar, uygulanmakta oldukları toplulukları nazil oldukları ilkel devirlere bağlarlar ve ilerlemeye engel olan belli başlı etkenler arasında bulunurlar. O halde Türkiye nin ilerlemesi için dinin hükümlerinin kaldırılması lâzım. İşte 1926 yılında adalet bakanı Mahmut Esat Bozkurt Böyle söyleyerek kanunları değiştirmiş(ler). Ve daha sonra da bakın 1928 yılına gel(in)miş; iki sene sonra, 1928 yılına kadar anayasamızın ikinci maddesinde Dikkatinizi rica ediyorum. -arada da safları sıklaştırın; biraz sonra bağıracak yukarıdaki Safları sıklaştırın diyerek. Buna gerek kalmadan boşluklar varsa yanınızda, sağda, solda, dolduralım yılına kadar anayasamızın ikinci maddesinde, Türkiye devletinin dini; din-i İslâm dır diye bir cümle vardı. Yine arşivden okuyorum. Resmi yazı yılına kadar anayasamızın ikinci maddesinde Türkiye devletinin dini; din-i İslâm dır Bak o zaman yazıyormuş. 26.maddesinde de Büyük Millet Meclisi, Allah ın hükümlerini yerine getirir yazıyormuş. Görüyor musunuz? 1928 de bu oluyor. O zamanki anayasanın 26. Maddesin de de dikkat edin Büyük Millet Meclisi, Allah ın hükümlerini yerine getirir -maddeye bak- şeklinde bir madde vardı diyor. Malatya milletvekili İsmet Paşa ve 120 arkadaşı anayasanın bu ilgili maddelerinin tamamının, kaldırılmasını, değiştirilmesi için kanun tasarısı hazırlayıp, Millet Meclisi ne sunmuşlardı. Bu tasarıyı, oylamaya katılan 264 üyenin oy birliğiyle, kabul etmekle, anayasamızdan bu maddeler kaldırılmış ayrıca 16. ve 38. maddelerdeki cumhurbaşkanının ve milletvekillerinin yeminleri Vallahi kelimesinin yerine Namusum üzerine söz veriyorum biçimini almıştı, ta 28(1928) de. Vallahi kelimesini kaldırmışlar, yerine Namusum üzerine söz veriyorum şeklini

12 getirmişler. İşte 9 Nisan İşte kitaptan okuyorum 9 Nisan 1928 tarihli ve 1222 sayılı olan bu kanunla laiklik Türkiye de 28(1928) yılında resmen kabul edilmiş oldu. Resmi kitaptan okuyorum. Oldu. Yani artık anayasamıza göre, Türkiye devletinin bir dini yoktur. Artık anayasamıza göre Türkiye devletinin bir dini yoktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kur ân la, şer î hükümlerle bağlı değildir. Çağın ihtiyaçları gerektirdikçe Meclis Kur ân daki ayetlere aykırı kanunlar koymakta özgürdür. Görüyor musunuz, efendiler? Çağın ihtiyaçları gerektirdikçe diyor. Meclis yani Millet Meclisi Kur an daki ayetlere aykırı kanunlar koymakta özgürdür. Gördünüz mü? Söz gelişi, Kur ân da Bakara sûresinin 276. ayetinde Allah faizi resmen haram kılmıştır hâlbuki 2279 sayılı kanun ile Millet Meclisi kanun yaparak, faizden para kazanma işini resmen düzenlemiştir. Ve devam ediyor, okumakla bitiremem bunu. Ee, bugün de 26(1926) da 28(1928) de durum neyse bugün hiç değişmemiş aynı madde devam ediyor, aynı anlayış devam ediyor. Geçen hafta, hepiniz biliyorsunuz, bir kancık bakan, devlet bakanlığı makamına nasıl getirildiyse getirilmiş bulunan; kancık bakan, resmen Türkiye hudutları dâhilinde Zinâ yapmak suç sayılmasın diye, Vallahi, kanun teklifi hazırladı. Zinâ suç sayılmasın. ; bugüne kadar ne duydunuz, (ne) işittiniz. Şu bizim Müslümanlar ne olacak ya? (Tasarı)Ertelensin ama bunu teklif etmek bile felâket değil midir? Düşünebiliyor musunuz efendiler? Ee, niye? Çünkü artık Dinin hükümleri eskimiş onlara göre atılmış Allah ın hükümleri diyor eskimiş artık. Bugünkü insanın idaresine yetmezmiş Kur ân-ı Kerim. Muhammed Mustafa çöl Arap ıymış. Bugünkü medeni insanı yaşatamazmış. Vallahi böyle inanıyorlar. Geçen gün bir üniversite doçentiyle Beyazıt ta bir münasebetle, hasbelkader, bir de görüşmüş olduk; görüşmek zorunda kaldık; bir yere girmiştik... Adam diyor ki Ya sizin diyor ben Kafanıza şaşıyorum, ben diyor şaşıyorum. Hâlâ 1400 sene evvelki Muhammed bu asırdaki insanlara yön verebilir mi ya? Eskimiş bu adam diyor. Doçent bu. O halde bizim meselemiz budur. Bizim problemimiz budur. Ya Allah ın Kur ân ıdır yahut bu adamların felâketidir. O hâlde tek bir kavşaktasınız Müslümanlar. Bunu başbakana da söyleyin, cumhurbaşkanına, herkese, herkese söyleyin.

13 Biz; Türkiye Cumhuriyeti bir kavşaktadır. Ya Allah ın kitabına dönüp kurtulacak yahut mahvolacak. Başka çâresi, başka çözüm(yolu) yoktur. İşte önleyemiyorlar. Bakın Aynen 1980 yılının haline, tablosuna, Türkiye dönmedi mi? Bombalar, ölümler, suikastler Aynı ya... Yani 12 sene tamamen boşa gitmiş Hiç kimse hayatından emin değil. Hiç kimse ırzından, namusundan emin değil. Devamlı olarak televizyonda yeni kanallar çıkıyor, yeni kanallar çıkıyor; anadan doğma fuhuş filmleri, gecenin yarısına kadar, Müslümanların çocuklarına zehir gibi aksediyor. Hacılar, hocalar, efendiler Müslümanlar! N olacak halimiz? Hiç imse ırzından ve namusundan emin olamaz. Hiç kimse bu kanunlar, bu maddelerle can emniyetinden bahsedemez. Bakın durmadan valiler değişiyor. O vali, oraya; o vali oraya. O emniyet müdürü buraya Yine önleyemiyorlar. Demek bu iş adam meselesi değil; kanun meselesi. Bu iş sistem meselesi. Bu iş nizâm-ı ilâhî meselesi. Ya Allah ın nizâmına döneceksiniz yahut böyle fırıl fırıl, hayatın izzetini değil, cezasını çekeceksiniz. Yazık değil mi ya? Dünyanın en güzel bölgesindeyiz, en güzel ülkesindeyiz ya. En güzel bölgesindeyiz, yedi iklimin(?) sahibiyiz. Arazimiz, toprağımız verimli; etimiz, ekmeğimiz, sebzemiz, meyvemiz bize yeter de artar bile. Ama bu faiz belası O gün bir komisyoncu, kabzımal konuşuyor; sebze halinde. Siz de dinlemişsinizdir. Efendim diyor üreticide diyor 300 lira olan diyor maydanoz ; üreticide, köylüde, 300 lira olan maydanoz; gele gele diyor 6 tane tel halinde bir demet 3000 lira oluyor diyor. Faiz biniyor, nakliye biniyor, komisyoncu biniyor; yiyici, içici biniyor, biniyor, biniyor; vatandaşın sofrasına 3000 liraya bir demet maydanoz geliyor. Geçen akşam(olan bir hadise), Çarşamba Pazarı ndan bir komşumuz var; oldukça da meraklı bir kardeşimiz. Bir demet denmez yani saydım yani altı tane çubuk; altı tane tel sar(ıl)mış, bir demet yap(ıl)mış maydanoz; 3000 liraya aldım diyor. Akşam geldim, merak ettim diyor, mutfaktaki mutfak terazileri var hani grama kadar tartıyor; mutfak terazileri. O terazilerde tarttım diyor bu maydanozu. Ödediğim parayla diyor bir hesap yaptım; kilo, kilo etse bu fiyattan, bir kilo olsa liraya geldi, maydanozun kilosu diyor. Bunun sebebi sistemdir. Şahıs değildir. Sistem çarpıktır; rejim bozuktur. Allah ın nîmetlerini, Allah ın lütuflarını, bakın ne

14 kadar zor bir duruma getirmişler. Ot ya Otu bile yeme(k) hürriyetine mâlik değilsiniz. Hayvan yetişmiyor, insan yetişmiyor, sebze Ne yetişiyor? Terörist ve anarşist yetişiyor. Bu hâlleriyle kalkmışlar; kendi hâllerine bakmıyorlar, kendi yollarına bakmıyorlar; kendi parçalarına, paçavralarına bakmıyorlar; Rusya daki Müslüman devletlere sistem götürecekler, utanmadan. Zâlim ve kâfir Amerika, Türkiye nin sırtına binecek, Türkiye nin sırtından Azerbaycan ın petrolünü yiyecek; Allahsız Amerika; Türkiye yi kullanacak. Çünkü Amerika ya düşman Rusya; Rusya daki Müslümanlar Amerika ya düşman. Amerika düşman sıfatıyla karşısına dikilse kabul etmeyecek. Amerika, Rusya daki Müslümanların dostu sıfatıyla, Türkiye yi karşısına dikiyor; Türkiye yi kullanıyor; Türkiye nin sırtına biniyor Amerika. Hadise budur. Çünkü Azerbaycan da doğalgaz yatakları korkunç( miktarda), petrol korkunç( miktarda); Kazakistan da Uranyum var, nükleer silah var, pamuk var. Ha! Kafkas dağlarında muazzam, dehşetli( miktarda); madenler, kaynaklar var. Amerika bunu tespit etmiş, Nasıl oraya nüfuz edebilirim?, Ha Oradaki Müslüman Azerilerin, Kazakların, Tâciklerin, Türkmenlerin, Tatarların itibar, itimat ettiği kim var dünya da; Türkiye ha. Ben de Türkiye ye îtîmat edeyim; Türkiye yi çağırayım, 21 parede top patlatayım, gözünü boyayım, talimat vereyim emir vereyim. Türkiye nin sırtından, Rusya daki cumhuriyetlere hâkim olayım. Vallahi düşüncesi budur. Amerika nın dostu yoktur. Amerika nın dostu menfaâtidir. Yeryüzünde İran şâhı kadar Amerika nın dostu( olan) bir adam var mıydı? Devrildi herif, yıkıldı. Yine yıkıldı. Amerika hastanesine kabul etmedi, ölüsünü kabul etmedi Şâh ın. Mısır a sığınmak zorunda kaldı. Bunu hâlâ bizim siyâsîler anlamayacak mı acaba? Ne zaman anlayacak(lar)? Amerika nın kitabı yoktur. Amerika nın merhameti yoktur. Amerika nın bütün dostluğu her şeyi menfaâtidir. Dolar dır; Dolar. Dolar ı da yuları gibi taktı çekiyor bizi. Yular hâline gelmiştir. 70 seneden beri, Türkiye nin hâli meydanda. Düşünün yani, şimdi bir Müslüman Türk; Türkiye de yaşayan bir Müslüman tüccar, Türkiye de yaşayan Müslüman bir esnaf, Müslüman bir memur, neyse( ne); bir Amerikan Doları satın almak istediği zaman ne ödeyecek biliyor musunuz? 5760 lira ödeyecek(sin). Demek ki bizim paramızı bu sistemle, bu köle nizam(ı) ile;

15 bizim paramızı Amerikan dolarının karşısında 5760 defa küçültmüşler. Aşağı düşürmüşler. Hadi kalkının bakayım! Amerika nın verdiği, yardım adı altında, Vallahi, sömürgedir. Faizle veriyor verdiği krediyi. Hepiniz biliyorsunuz. Hiç kimse babasının hayrına, kredi verir mi lan Türkiye ye? Faizle veriyor. Ee, başbakan ağzından duydunuz kaç kere Amerika ya ödeyeceğimiz diyor sadece faizi hem anaparayı ödeyecek, hem faizi ödeyecek ödeyecek olduğumuz faizin miktarı; 30 trilyon dedi. 30 trilyon; faiz! Anapara değil. Onu ödeyinceye kadar dolar yükselecek, faizi de yükselecek; öde bakalım, öde! Anasından doğan çocuklar, Vallahi, borçlu doğuyor. Nasıl kurtulacaksın zavallı Türkiye? Nasıl çıkacaksın bataklıktan? Bu sistemle kurtulabilir misin? Bu faiz Allah diyor ki ( ي م ح ق ههللا ال ر ب ا ); Faize dayalı ekonomileri batıracağım diyor, sen kalkacağım diyorsun. Allah la savaşıyorsun ve arkasından da laiklikmiş, demokrasiymiş, insan haklarıymış Ne insan hakları ya? Daha siz bir avuç başı örtülü, kız öğrencilerin başörtüsüne tahammül edemiyorsunuz; zavallı adamlar, zavallı laikler! Zavallı demokratlar! Zavallı insan hakları savunucuları! Bir avuç kız öğrencinin baş örtüsüne tahammül edemiyorsun(uz); zavallı! Zavallı ortaçağ hayvanı! Bir avuç kız talebenin baş örtüsüne Bakın şimdi şurada, bir vesika kes(miş)tim, gazeteden. Ne diyor? Bir dönemde çıkarılan, baş örtüsü serbestliği konusundaki bir kanunun, dönemin cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından, Anayasa Mahkemesi ne götürülmesi ve iptalinden sonra yine rektörlerin inisiyatifiyle, bazı üniversitelerimizde devam eden baş örtüsü yasağı; Avrupa makamlarınca incelemeye alındı. Bakın; ta Avrupa ya gitmiş dava. Yazıklar olsun ya! Başörtüsü taktığı gerekçesiyle, mezun olmaya hak kazandığı halde ve üniversiteyi birincilikle kazandığı halde, üniversite diploması; üniversite yönetimi tarafından verilmeyen, Hacettepe üniversitesi öğrencisi Ş. K., Türkiye deki yetkili makamlardan olumlu bir netice alamayınca, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu na müracaat etti. Komisyon, başörtülü öğrencimizin müracaatını incelemeye değer bularak, gerekli çalışmaları başlattı. Şu hale bak! Birincilikle bitiriyor, bu Müslüman Ş.(namında(ki); isminde(ki)) kızımız Hacettepe ( Üniversitesi ni)yi, Çıplak resim getirmez ve başından da örtüyü atmazsan, diplomanı vermeyiz. demişler. İki senedir diplomasını vermiyorlar. Laiklikmiş; yerin dibine batsın böyle bir laiklik. Allah bu anlayışla, bu tarzda, bunu uygulamaya çalışanları İslâm ile

16 terbiye etsin, inşeallah.(âmin) Bu başımızdakiler, bu kanunlar, bu rejimler, bu sistemler(in) eğer İslâm a tebdîl olması mümkünse rabbimiz İslâm a tebdil etsin.(âmin) İslâm a tebdîli mümkün değilse altını üstüne getirsin inşealah.(âmin) Avrupa İnsan Hakları Komisyonu yaptığı ilk incelemede (üniversitemizdeki,) üniversitelerimizdeki başörtüsüne karşı yapılan uygulamaları, insan haklarına aykırı buldu. Türk üniversitelerindeki uygulamaların, Türkiye nin de altına imza koyduğu İnsan Hakları Evrensel Beyânnâmesi Paris şartı ve Helsinki nihaî sözleşmesinin(senedinin), inanç, din ve vicdan hürriyetiyle ilgili hükümlerine ters düştüğünü, gönderdiği yazıyla hükûmete bildiren Avrupa İnsan Hakları Komisyonu, Türkiye nin de bahis konusu sözleşmelere uyma(k) mecburiyeti(nde) olduğunu hatırlattı. Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Ş. K. isimli öğrencimizin müracaatını bekletmeden incelemeye alan Avrupa İnsan Hakları Komisyonu, Türkiye Cumhuriyeti hükûmeti nezdinde derhal girişimde bulundu. Ve üniversitelerdeki başörtüsü uygulaması konusunda acil savunma istedi. Komisyon Türk hükûmetinin vereceği cevap için 27 Mart a kadar süre tanıdı. Avrupa İnsan Hakları Komisyonu, başörtülü öğrencimiz Ş. K. ın haklarını savunabilmesi için sağladığı manevi yardım ve desteğin yanı sıra maddi ve adli yardımda da bulunabileceğini, istediği kadar avukat tutacağını(tutabileceğini) haber verdi. Bakın, şu hale bakın. 3 kıtada, 600 sene insanların haklarını koruyan bir ülkenin haline bakın. Avrupa ya kadar gitmiş dava. Eğer komisyon önünde bir avukat tarafından temsil edilmek istiyorsanız ancak yeterli mali imkânınız yoksa Komisyon dan size avukat tutmak(tutulması) hususunda (yardım) isteyebilirsiniz diye Avrupa Komisyonu yazı yazdı. Bu kızımıza yazı yazmış(lar). Buradan okuyorum. İnsan hakları komisyonu sekreteri Krieger imzasıyla hükumete gönderilen yazıda, mezun olmaya hak kazandığı ve birincilikle bitirdiği halde diploma alabilmek için, bir başka öğrencinin müracaatının, Türk yetkili makamlar tarafından reddedildiğine dikkat çekilerek şu görüşler işlendi. Bayan Bulut tarafından aynı meseleye ilişkin olarak yapılan karar düzeltme talebi teklifine göre Bayan K. ın sözleşmenin 26.maddesine göre iç hukuk yollarını tüketmediği ileri sürülebilir mi? Taraflar özellikle karar düzeltme yolunun benzeri durumlarda etkili olup olmadığı konusunda görüş belirtmedi. Başvuran, başörtüsü tak(ıl)madan çekilmiş açık (saçık) vesikalık vermediği için diplomasının verilmemesi bu kız çocuğuna zulümdür.

17 Avrupa bunu söylüyor. Ve Sözleşme(nin) 9.maddesi, 1.paragrafı anlamında inanç ve din hürriyetine yasayla öngörülmüş bir müdahale sayılmıştır. Cevap olumluysa böyle bir müdahale, bu maddenin 2.paragrafının gereklerine uygun düşüp düşmediğinin tarafımıza bildirilmesini ve Ş. K. ın diplomasını tesettürlü resimle(fotoğrafla) verilmesi hususunda acilen tarafımıza yazı yazılması arz olunur. Şu hale bakın. Düşünün yâni bir zamanlar üç kıtada insanların haklarını, hürriyetleri, haysiyetlerini koruyan büyük Türk milletinin düştüğü şu acıklı, utanç verici hale bakın. İki sene uğraşmış, diplomasını alamamış. Baş açık resim(fotoğraf) getireceksin, başından baş örtü(nü) atacaksın. Oraya koşmuş çare yok; buraya koşmuş çare yok. Cumhurbaşkanına gitmiş çare yok. Çözüm yok. En son İnsan Hakları Komisyonu na müracaat etmiş, zavallı kızcağız. Görüyor musunuz? Ne korkunç bir hadise canım. Vallahi ben utanıyorum. Yani şu kanunların ve şu laiklik ilkesinin altında yaşamaktan, vallahi, utanıyorum, utanç duyuyorum. Bu ne biçim şey ya? Sen nasıl inanan bir kızın başörtüsüne Nasıl müdahale edersin sen ya? Nasıl karşı çıkarsın. Hani insanlar özgürdü(ler); inandığı gibi yaşayacaktı(lar) nerede? Hani demokrasi vardı, nerede? Anadan doğma sahneye çıkmaya müsaade ediyorsun da başına baş örtüsü koymaya(koymalarına) neden müsaade etmiyorsun, zalim oğlu zalim? Anadan doğma, gece kulüplerinde, sokaklarda soyunmaya hürriyeti var. Ama örtünmeye hürriyet yoksa insan haklarından bahsetmeye utanmıyor musunuz? Demokrasiden, şeffaflıktan, demokratikleşmekten bahsetmekten utanmıyor musunuz? Şu vesika bir utanç vesikası değil midir, İnsan Hakları Komisyonunda? İnşeAllah aziz mü minler 2000 yılına girmeden İslâm ı hâkim kılacağız.(inşeallah) Buna karar verin. Allah a inandığınız gibi inanın. Çevrenize anlatın. Çoluk çocuğunuz toplayın. Yolun kavşağına geldik. Bundan sonrası ya uçurum ya da Allah ın ahkamından başka yolundan başka yol olmadığına göre Mutlak manada îman edin! Evvela büyüklere, rektörlere, demin dedim; bakanlara, başkanlara her türlü yetkili adama; Kur an daki hükümlerin geçerli olup olmadığına, Allah ın hükümlerinin isabetli olup olmadığına, inanıyor

18 musunuz, inanmıyor musunuz? Allah aşkına sorun. Telgraf çekin ve yazıyla sorun. Bakalım. Belli olsun kimin ne olduğu. İnanıp inanmamak meselesi bu. Türkiye bir kavşaktadır. Kendi hâlini, kendi hayatını, kendi nizâmını tazelemek zorundadır. İnsan hakları eziliyor, hürriyetler mahvoluyor. Bakınız geçim şartları korkunç neticeye ulaştı. Hayat mahvediyor. Yaşam çekilmez hale geldi. İnşeAllahû teâla bu istikamette, bu mahiyette çalışmalar devam edecek ve öyle zannediyorum ki yer yüzündeki bütün Müslümanların da kaderi aynı. Pakistan daki Müslümanların da hali aynı; Mısır daki Müslümanların da hali. Suriye deki Müslümanlar Filistin de, Lübnan da, Cezayir de, Sudan da, Tunus ta, Libya da görüyorsunuz. Libya ya bir bakan gitti geçen gün, yine kadın bakanlardan birisi gitti, biliyorsunuz. Dediler ki gazeteciler; Libya Müslüman memleket; orada herkes Kadınlar kapalı mapalı. Sen böyle açık saçık gidiyorsun nasıl olacak? deyince Ben laik Türkiye Cumhuriyeti nin bakanıyım. Aynen böyle çıplak gidip çıplak geleceğim dedi. Açık söylüyorlar yani resmen söylüyorlar. Sakındıkları yok, çekindikleri yok. Hiçbir şeyden sakındıkları yok! Müslümanları enayi zannediyorlar, aptal zannediyorlar, Kur ân dan habersiz zannediyorlar. Allah ın hükümleri var mıymış yok muymuş hiç mühim değil(miş)! Efendiler, Allah aşkına ya tam inanalım; ya tam mü min olalım yahut böyle gitmeyecek. Bundan 300(900) sene evvel Ömer Hayyâm namında bir şair var.[ömer Hayyâm, yılları arasında yaşamıştır.] İranlı bir şair; Ömer Hayyâm. İçki içmek ile adeta öyle özdeşleşmiş ki kendisini bir balığın akvaryumda olması gibi, kendisini şarabın içinde hissetmiş güyâ bu adam. Öyle içkici bir adam; Ömer Hayyâm. Ama sonuna doğru, hayatının sonuna doğru yazdığı şiirlerin birisinde aynen şöyle söylüyor. Bugünkü halimize benzediği için söylüyorum. Yeryüzü Müslümanlarının hali de bu; aynı vaziyette. Ömer Hayyâm diyor ki Rubai; onun böyle dört satırlık şiirleri var; Rubaîyyat diye geçiyor kitaplarda. Rubaî demek dörtlük; dört satırlık şiir demek. Bir tanesinde şöyle söylüyor; Bir elde kadeh, bir elde Kur an Kadeh dediği mâlum içki bardağı Bir elde kadeh, bir elde Kur an / Bir helâldir işimiz, bir haram / Şu yarım yamalak dünyada / Ne tam kâfiriz ne tam Müslüman demiş adam. Böyle olmak mı? Böyle Allah a

19 gidemeyiz. Böyle Peygamber e gidemeyiz. Böyle şehitlere varamayız. Böyle şehitlerin huzuruna çıkamayız. Allah sonumuzu İslâm eylesin.(âmin) Allah Türkiye Cumhuriyetini, İslâm ın hâkimiyetiyle mühürlesin. (Âmin) Allah yeryüzü Müslümanlarına kurtuluş nasip etsin inşeallah. (Âmin) Allah Amerika yı kahru perişan eylesin. (Âmin) Allah İsrail in altını üstüne getirsin. (Âmin) Allah yeryüzündeki Müslümanların birleşmesini nasip etsin. (Âmin) Allah cümlemizi kulluğuna kabul etsin. (Âmin) Âmin ve l hamdülillahi rabbil âlemin el-fatiha!

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

Biz yeni anayasa diyoruz

Biz yeni anayasa diyoruz Biz yeni anayasa diyoruz Ocak 05, 2015-9:32:00 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, "Biz 'anayasa değişikliği' demiyoruz, 'yeni anayasa' diyoruz. Türkiye'nin anayasayla ilgili sorunu ancak

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN 12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-İROL AŞARAN : Efendim : İyiyim sağol sen nasılsın : Çalışıyorum işte yaramaz birşey yok : Kim yazmış bunu : Kim yazmış bunu Milliyet te : Yani sen sen birşey yollamış mıydın

Detaylı

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ HATA İLE ÖLDÜRME

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ HATA İLE ÖLDÜRME 190 HATA İLE ÖLDÜRME Hata ile öldürme iki kısma ayrılır: 1- Öldürülen kimsenin isabet alması istenmemesine rağmen ona isabet etmesi ve onu öldürmesidir. Bir ava atış yapılırken bir insana isabet etmesi

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu -KAPANIŞ KONUŞMASI- M. Recai KUTAN 7 Kasım 2014 I. DÜNYA SAVAŞININ 100. YILDÖNÜMÜ ULUSLARARASI

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

PEYGAMBERLERE VE İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ 7. 10. Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler

Detaylı

Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak. Muhammed b. Salih el-useymîn. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin

Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak. Muhammed b. Salih el-useymîn. Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin Hilalin bir ülkede görülmesiyle oruca başlamak ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2011-1432 الصيام برؤ ة واحدة» اللغة الرت ية «بن صالح

Detaylı

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3]

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3] Şimdi de hızlıca Müteşabihat hakkında bir iki şey söylemek istiyorum. Deniliyor ki Kur ân da hem Muhkemat hem Müteşabihatlar vardır. Bu durumda Kur ân a nasıl güvenebiliriz? Gerçek şudur ki bu konu doğru

Detaylı

I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMLİ BİR DERS

I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMLİ BİR DERS I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMİ BİR DERS Genç adam evlendiğinden beri evinde kalan babası yüzünden eşiyle sürekli tartışıyordu. Eşi babasını istemiyordu. Tartışmalar bazen inanılmaz boyutlara

Detaylı

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn

Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları. Muhammed b. Salih el-useymîn Dînî yükümlülük bakımından orucun kısımları [ ثريك Turkish ] Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 أكسام احلكم اتللكييف للصيام «باللغة الرتكية»

Detaylı

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri 4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri Habib-i Neccar Hz. Çeşit li Et kinliklerle Anıldı Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Üniversitemiz tarafından 26-28 Mayıs tarihleri arasında

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ. Sorular Cevaplar

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ. Sorular Cevaplar ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ Sorular Cevaplar Soru 1. Halkın oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı görevini yaparken taraflı mı olmalı? Tarafsız mı olmalı? Cevap 1. Tarafsız olmalı. Cumhurbaşkanı cumhur u yani milletin

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kılıçdaroğlu Bolu da: (Berkin Elvan ın ölümü) Berkin, bizim oğlumuzdur. O, bir demokrasi şehididir, onu her zaman anacağız Tarih : 13.03.2014 Arkadaş, sen kendine güveniyorsan, senin istediğin

Detaylı

Muhterem Hayrettin Karaman Hocam,evvela selam eder,saygılar sunarım. 1974 yılı İmam-Hatib talebeliğimden beri sizleri duyduk ve istifade ettik.

Muhterem Hayrettin Karaman Hocam,evvela selam eder,saygılar sunarım. 1974 yılı İmam-Hatib talebeliğimden beri sizleri duyduk ve istifade ettik. HAYRETTİN KARAMAN HOCAMA CEVAB Muhterem Hayrettin Karaman Hocam,evvela selam eder,saygılar sunarım. 1974 yılı İmam-Hatib talebeliğimden beri sizleri duyduk ve istifade ettik. Ancak sizlerin bazı noktalarda

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış;

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış; Yemek Temel, Almanya'dan gelen arkadaşı Dursun'u lokantaya götürür. Garsona: - Baa bi kuru fasulye, pilav, üstüne de et! der. Dursun: - Baa da aynısından... Ama üstüne etme!.. Ölçüm Bir asker herkesin

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70005Γ) DİNLEME İSTEKLER (9) Metinleri dinleyelim

Detaylı

40 yılı aşkın bir süre, önce öğrenci, sonra değişik unvanlarla öğretim elemanı ve

40 yılı aşkın bir süre, önce öğrenci, sonra değişik unvanlarla öğretim elemanı ve 04.10.2010 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanı, Muhterem Konuklar, 40 yılı aşkın bir süre, önce öğrenci, sonra değişik unvanlarla öğretim elemanı ve yönetici olarak içinde yer aldığım Ankara

Detaylı

Eşeğe Dönüşen Kabadayı Makedonya Masalı (Herşeyin bir bedeli var)

Eşeğe Dönüşen Kabadayı Makedonya Masalı (Herşeyin bir bedeli var) Eşeğe Dönüşen Kabadayı Makedonya Masalı (Herşeyin bir bedeli var) Yazan: Yücel Feyzioğlu Resimleyen: Mert Tugen Ne varmış, ne çokmuş, gece karanlık, güneş yokmuş. Her kasabada kabadayı insanlar varmış.

Detaylı

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Tevafuk birbirine denk gelmek, birbiriyle uygun vaziyet almak demektir. Tevafuklu Kur anda tam 2806 Allah lafzı pek az müstesnalar

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

20 Derste Eski Türkçe

20 Derste Eski Türkçe !! 20 Derste Eski Türkçe Ders Notları!!!!!! Cüneyt Ölçer! !!! ÖNSÖZ Türk Nümismatik Derneği olarak Osmanlı ve İslam paraları koleksiyoncularına faydalı olmak arzu ve isteği île bu özel sayımızı çıkartmış

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Kasım 09, 2013-11:57:28 anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez" dedi. anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez, bunun teminatı AK Parti ve AK Parti hükümetleridir"

Detaylı

10SORUDA AİLE SİGORTASI

10SORUDA AİLE SİGORTASI 10 SORUDA AİLE SİGORTASI T.C. ANAYASASI MADDE 60: Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. 1. AİLE SİGORTASI Nedir? Aile Sigortası,

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ KONUKLARIMIZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ KONUKLARIMIZ K.R. RAVINDRAN U.R. Başkanı 2015 16 Canan ERSÖZ U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2015 16 Firuz Harbiyeli 3. Grup Guvernör Yardımcısı Hüseyin MURSAL (Başkan) Süleyman ÇOLAKOĞLU (Asbaşkan) Okşan HALEFOĞLU (Kulüp

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

Öğrencilerin çektiği fotokopiye yasal formül şart!

Öğrencilerin çektiği fotokopiye yasal formül şart! On5yirmi5.com Öğrencilerin çektiği fotokopiye yasal formül şart! Üniversitelerin açılmasıyla birlikte geçen hafta İstanbul Polisi, Beyazıt ve Beşiktaş'ta bir dizi korsan fotokopi baskını gerçekleştirildi.

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

Personel alımları devam edecek

Personel alımları devam edecek Personel alımları devam edecek Şubat 25, 2012-11:55:50 Bozdağ, AA Editör Masası'nda Anadolu Ajansı'nın yurt dışı, yurt içi temsilcileriyle birim editörlerinin sorularını yanıtladı. Bekir Bozdağ, ''Diyanet'te

Detaylı

SORU : CEVAP: SORU: CEVAP:

SORU : CEVAP: SORU: CEVAP: SORU : Yediemin deposu açmak için karar aldım. Lakin bu işin içinde olan birilerinden bu hususta fikir almak isterim. Bana bu konuda vereceğiniz değerli bilgiler için şimdiden teşekkür ederim. Öncelikle

Detaylı

Patronun hizmetini yapıyor Çalışan kadından bahsediyorum. Ben kocama muhtaç değilim diye evvela ailesini dağıtıyor.

Patronun hizmetini yapıyor Çalışan kadından bahsediyorum. Ben kocama muhtaç değilim diye evvela ailesini dağıtıyor. Babalarını Yola Getiren Kızlar! Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 28 Aralık 2014 Yakın geçmişte Cübbeli Ahmet Hoca hakkında bir yazı yazdım. Özellikle dindar geçinen

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

Yani küfredenler ister Ehli Kitaptan olmuş olsunlar ister müşriklerden; kendilerine beyyine gelene kadar küfürlerinden ayrılamazlardı.

Yani küfredenler ister Ehli Kitaptan olmuş olsunlar ister müşriklerden; kendilerine beyyine gelene kadar küfürlerinden ayrılamazlardı. Allahü Teala (c.c.) şöyle buyuruyor; [1] Yani küfredenler ister Ehli Kitaptan olmuş olsunlar ister müşriklerden; kendilerine beyyine gelene kadar küfürlerinden ayrılamazlardı. Bu ayette beyan edilen ve

Detaylı

Niğde Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu Başkanı Okan Aktaş Toplulukta Görev almak bir İletişimci olarak bana çok faydalı oluyor

Niğde Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu Başkanı Okan Aktaş Toplulukta Görev almak bir İletişimci olarak bana çok faydalı oluyor Niğde Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu Başkanı Okan Aktaş Toplulukta Görev almak bir İletişimci olarak bana çok faydalı oluyor SORU- Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Hangi okullarda

Detaylı

Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

Başbakan Yıldırım, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

Başbakan Yıldırım, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu Başbakan Yıldırım, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu Ocak 20, 2017-4:19:00 Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Emek Merkez Camisi'nde kıldığı cuma namazı sonrasında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını

Detaylı

Risale-i Nuru Samsat-ta Lise öğrencisi iken Teyzem oğlu vasıtasıyla tanıdım.

Risale-i Nuru Samsat-ta Lise öğrencisi iken Teyzem oğlu vasıtasıyla tanıdım. ABUZER KARA 1.Kendinizi tanıtırımsınız. Ben Abuzer Kara 1961 Samsat doğumluyum.ilk ve orta öğrenimimi Samsat ta bitirdim.19 82 yılında evlendim.1983-1984 Yılları arasında askerlik görevimi ifa ettim.1987

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

Dünyada servetin %99 u, nüfusun %1 ine aitmiş... Saddam ın arkasında %90 destek vardı; idam edildi... -Obama.

Dünyada servetin %99 u, nüfusun %1 ine aitmiş... Saddam ın arkasında %90 destek vardı; idam edildi... -Obama. Dünyada servetin %99 u, nüfusun %1 ine aitmiş... Saddam ın arkasında %90 destek vardı; idam edildi... -Obama. Son bir ayda basına yansıyan bu iki cümlenin iyi okunması halinde dünyanın hali pür melali/

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ ب س م الله الر ح من الر ح يم الل ه ل نت ل ه م و ل و ك نت ف ظ ا غ ل يظ ال ق ل ب ف ب م ا ر ح م ة م ن لا نف ض وا م ن ح و ل ك İmran, 159) (Al-i HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ Muhterem Müslümanlar!

Detaylı

Onlar konuşur, AK Parti yapar

Onlar konuşur, AK Parti yapar Onlar konuşur, AK Parti yapar Nisan 21, 2015-8:15:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin vadettiği şeyleri kesinlikle yapacağının altını çizdi. Davutoğlu, Ankara Atatürk Spor

Detaylı

Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor

Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 56.si www.m1914.org

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

MANİSA'DAN KUDÜS İZLENİMLERİ

MANİSA'DAN KUDÜS İZLENİMLERİ MANİSA'DAN KUDÜS İZLENİMLERİ İlahiyat Fakültesi, Manisa İl Müftülüğü ve İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi işbirliği ile düzenlenen; Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, Rektörümüz Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, Rektör

Detaylı

YASIYOR. MUYUZ. SASIYOR.. MUYUZ? Bismillahirrahmanirrahim MUHİDDİN YENİGÜN. (e-posta: muhiddin@yenigun.name.tr) yayınevi sertifika no: 14452

YASIYOR. MUYUZ. SASIYOR.. MUYUZ? Bismillahirrahmanirrahim MUHİDDİN YENİGÜN. (e-posta: muhiddin@yenigun.name.tr) yayınevi sertifika no: 14452 YASIYOR. MUYUZ yayınevi sertifika no: 14452 Yayın no: 11 YAŞIYOR MUYUZ ŞAŞIYOR MUYUZ? Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İSBN: 978 975 261 200 6 1. Baskı: Eylül,

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

Prof.Dr. Jeffrey H. Lang ın İlk Namazı

Prof.Dr. Jeffrey H. Lang ın İlk Namazı Prof.Dr. Jeffrey H. Lang ın İlk Namazı ABD nin Kansas Üniversitesinden matematikçi Prof.Dr. Jeffrey H. Lang, İslam a giriş hikâyesini yazmış olduğu Melekler Soruncaya Kadar [Even Angels Ask: A Journey

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM NASIL BAŞLAR?

KİŞİSEL GELİŞİM NASIL BAŞLAR? KİŞİSEL GELİŞİM NASIL BAŞLAR? Kişisel gelişim, insanın gelişimi merak etmesi, yeni insanlar tanıması, gazetede güzel yazı yazan veya kitap yazmış insanları merak ederek onları tanımak, sadece yazılarından

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI)

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livata Haddi 71 LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livatanın cezası zina cezasından farklıdır. Her ikisinin vakıası birbirinden ayrıdır, birbirinden daha farklı durumları vardır. Livata,

Detaylı

Fransa da ki saldırıya Bodrumdan tepki

Fransa da ki saldırıya Bodrumdan tepki Fransa da ki saldırıya Bodrumdan tepki Gazeteciler Günü Trafo da Kutlandı Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Bodrum da görev yapan gazetecilerle Trafo Bodrum

Detaylı

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Cumhuriyetin kuruluşu Anadolu insanının iman, namus, bağımsızlık, özgürlük, vatan ve millete sevgi ile bağlılığının inancı ve iradesi ile kendisine önderlik yapan Mustafa

Detaylı

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Eylül 26, 2014-2:33:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yine böyle bir şölenle inşallah, bir gün biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bana tevdi ettiği bu görevi bir başka kardeşimize

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

CİHAN PARTİSİ HAYIR MI, EVET Mİ? REFERANDUM 2017 KATALOĞU. Devlet meseleleri uzun soluklu işlerdir; uzun yola tek şoförle gidilmez..

CİHAN PARTİSİ HAYIR MI, EVET Mİ? REFERANDUM 2017 KATALOĞU. Devlet meseleleri uzun soluklu işlerdir; uzun yola tek şoförle gidilmez.. Devlet meseleleri uzun soluklu işlerdir; uzun yola tek şoförle gidilmez.. Kürşad Emre ÖĞRETMEK Cihan Partisi Genel Başkanı DEĞERLİ VATANSEVERLER! Referandumda oy vermeden önce bu kataloğu mutlaka okuyunuz..

Detaylı

TORKIYE'DE MiSYONERLİK

TORKIYE'DE MiSYONERLİK TÜRKIYE DiYANET VAKFI YAYINLARI/200 ( ~--- -------- --- ------------------------- - TORKIYE'DE MiSYONERLİK FAALİYETLERİ ANKARA 1996 DİYANET İŞLERi BAŞKANLIÖI TELEVİZYONDA MiSYONERLİK FAALİYETLERİ YAPAN

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (MERKEZ ÖRGÜTÜ) DEVLETİN TEMEL ORGANLARI KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI MERKEZ (BAŞKENT) ÖRGÜTÜ Cumhurbaşkanı Bakanlar kurulu Başbakan

Detaylı

Başbakan Yıldırım, İstanbul Başakşehir de halka hitap etti

Başbakan Yıldırım, İstanbul Başakşehir de halka hitap etti Başbakan Yıldırım, İstanbul Başakşehir de halka hitap etti Nisan 15, 2017-5:25:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Başakşehir'de düzenlenen mitingde halka hitap etti. Yıldırım,

Detaylı

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır:

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1. Güzel ahlâk 2. Kötü ahlâk 2 Güzel ahlâk neye denir? Allah ın ve Resulü nün emir ve tavsiye ettiği, diğer

Detaylı

DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ

DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ حكمة ريم م ا ير ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 2009-1430 1 حكمة ريم م ا ير» باللغة ال ية «مد صالح

Detaylı

Her milletin dili kimliğidir eğer dilinizi yozlaştırırsanız kimliğiniz erozyona uğrar.

Her milletin dili kimliğidir eğer dilinizi yozlaştırırsanız kimliğiniz erozyona uğrar. Her milletin dili kimliğidir eğer dilinizi yozlaştırırsanız kimliğiniz erozyona uğrar. Bu bakışla yola çıkarsak biz dilimizi ne kadar koruyoruz bir bakalım Yıl: 1965 "Karşıma âniden çıkınca ziyâdesiyle

Detaylı

EFENDİ BABASI BÜTÜN MÜRİDLERİNDEN HABERDAR İMİŞ!

EFENDİ BABASI BÜTÜN MÜRİDLERİNDEN HABERDAR İMİŞ! KİM BU ZINDIK! Hamd Allah ındır. O na hamd eder ondan yardım ve mağfiret dileriz nefislerimizin şerrinden amellerimizin kötülüklerinden ona sığınırız. Allah ın yol göstericilik ettiğini hiç kimse saptıramaz.

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

Fikret BABAYEV * * Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı

Fikret BABAYEV * * Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı Fikret BABAYEV * Sayın Başkan, değerli katılımcılar! Öncelikle belirtmek isterim ki, bugün bu faaliyete iştirak etmek ve sizlerle bir arada bulunmak benim için büyük bir mutluluktur. Bu toplantıya ve şahsıma

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Maruf Vakfı Genel Merkezinin Açılışına Katıldı. Maruf Vakfı Genel Merkez açılışı, Vakfımızın Zeytinburnu ndaki merkezinde

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kılıçdaroğlu Antalya Muratpaşa daki törende Başbakan Erdoğan a, Bir başkasının içişlerinden bize ne? Suriye de demokrasi yokmuş Dönüp kendine baksana, kendi ülkende demokrasi var mı? diye

Detaylı

Başbakan Sayın Binali YILDIRIM KANAAT ÖNDERLERİ VE STK İLE BULUŞMASI KAYSERİ

Başbakan Sayın Binali YILDIRIM KANAAT ÖNDERLERİ VE STK İLE BULUŞMASI KAYSERİ Başbakan Sayın Binali YILDIRIM KANAAT ÖNDERLERİ VE STK İLE BULUŞMASI KAYSERİ 02.04.17 Sayın Başbakanım, Sayın Bakanlarım, Sayın Valim, Milletvekillerim, Büyükşehir Belediyesi Başkanım, İş ve Siyaset Dünyasının,

Detaylı

Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu

Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu Başkent Üniversitesi, 21 ve 22 Haziran günlerinde düzenlenen 2016-2017 eğitim yılı mezuniyet törenleriyle, on binlerce mezununa yenilerini kattı. D iplomalarını

Detaylı

özlü bir medya kazası işledi. Yıldırı m

özlü bir medya kazası işledi. Yıldırı m - Bakan Yıldırım dan yıldırım gibi özlü sözler - Manisa 4. Asliye Ceza dan insan hakları ve Anayasa dersi - Telefon Ablukası ile Gazze Ablukası arasındaki on benzerlik RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

MÜSİAD İFTARI ANKARA

MÜSİAD İFTARI ANKARA MÜSİAD İFTARI ANKARA 06.06.2017 Sayın Bakanlarım, Milletvekillerim, Kurum ve Kuruluşlarımızın Başkan ve Temsilcileri, İş, Siyaset ve STK'larının Değerli Başkan ve Temsilcileri, Değerli Yönetim Kurulu Üyelerim

Detaylı

Yüz Nakli Doktorları Birbirine Düşürdü

Yüz Nakli Doktorları Birbirine Düşürdü On5yirmi5.com Yüz Nakli Doktorları Birbirine Düşürdü İki kol ve iki bacak nakli yaptığı Sevket Çavdır hayatını kaybedince suçlanan Doç. Dr. Nasır, o günü anlattı. Yayın Tarihi : 29 Mart 2012 Perşembe (oluşturma

Detaylı

AÇIK AÇIK SÖYLEYELİM!

AÇIK AÇIK SÖYLEYELİM! AÇIK AÇIK SÖYLEYELİM! ^^Tek kişinin egemenliğine dayalı ^^Yasama Yürütme ve Yargının tek elde toplanacağı ^^Meclis in devre dışı bırakılacağı ^^Hukuk Devletinin ortadan kalkacağı ^^Fren, denge ve denetim

Detaylı

Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor

Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor Türkiye deki üniversite imkanlarının zorluğu ve kontenjan sıkıntısı öğrencileri değişik arayışlara itiyor. Her yıl 50 binin üzerinde

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı

Avukat Bekir Berk abinin mahkemedeki müdafaalarından hakimlerin ağzı açık kalmış

Avukat Bekir Berk abinin mahkemedeki müdafaalarından hakimlerin ağzı açık kalmış MEHMET KUBAT Avukat Bekir Berk abinin mahkemedeki müdafaalarından hakimlerin ağzı açık kalmış *Kendinizi tanıtır mısınız? 1954-de Adıyaman-ın Kamışlı köyünde dünyaya geldim. *Risale-i Nuru nasıl,nerede

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir?

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir? Besmele Kitapcığı Besmelenin Anlamı Besmele, bütün varlıkların hal diliyle ve iradeli varlık olan insanın lisanıyla ve haliyle meşru olan her işine Allah ın ismiyle başlamasıdır. En önemli dua ve zikirlerdendir.

Detaylı

Başbakan Yıldırım, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

Başbakan Yıldırım, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu Başbakan Yıldırım, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu Kasım 18, 2016-4:21:00 Başbakan Binali Yıldırım, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'na ilişkin,

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı