HAKKANİYET SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI HAZIRLAYAN: BAKİ GÜNGÖR ÂDEM İ HAKKANİYETÇİ TOPLUM 1 KIZILPİR KIRKLAR CEMEVİ DEDESİ BAKİ GÜNGÖR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAKKANİYET SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI HAZIRLAYAN: BAKİ GÜNGÖR ÂDEM İ HAKKANİYETÇİ TOPLUM 1 KIZILPİR KIRKLAR CEMEVİ DEDESİ BAKİ GÜNGÖR"

Transkript

1 HAKKANİYET HAZIRLAYAN: SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI ÂDEM İ HAKKANİYETÇİ TOPLUM 1

2 Âdemi hakkaniyetçi toplum, Âdem ata ve Havva ananın yaşamı ile başlar. Bu aşama Âdem ve çocuklarının birlikte çalışıp, birlikte üretip, birlikte tükettikleri toplumdur. Âdemi hakkaniyetçi toplum, sınıfların olmadığı bir toplumdur. Yeryüzünün bütün nimetleri hepsinin ihtiyacı için ve kardeşçe paylaşım içindir. Âdemi hakkaniyetçi toplum, özel mülkiyetin olmadığı toplumdur. Âdemi hakkaniyetçi toplum, sınırların olmadığı toplumdur. Âdemi hakkaniyetçi toplum, paylaşımın olduğu toplumdur. Âdemi hakkaniyetçi toplum, aile kavramının olduğu toplumdur. Âdemi hakkaniyetçi toplum, ilahi yasanın işlediği ve Âdem atanın ilk peygamber olduğu toplumdur. Âdemi hakkaniyetçi toplum, kadın erkek eşitliğinin olduğu toplumdur. Âdemi hakkaniyetçi toplum, Âdem ve çocuklarına Hakk ın bahşettiği yeryüzünün bütün nimetlerine sahiptirler. Allah, yeryüzünü insana hak ve adaletle yönetmesi, edeple yaşaması, insan hak ve hukukuna riayet etmesi, bütün canlıların hak ve hukukuna riayet etmesi ve ekolojik dengeyle uyum içinde yaşaması için bahşetmiştir. Yeryüzünün bütün nimetlerini paylaşmasını ve bencil olmamasını istemişti. Âdemi hakkaniyetçi toplum, toplayıcılık, avcılık ve tarımcılık ile yaşamlarını idame ettikleri toplumdur. Zamanla çoğalan Âdemin çocukları yeryüzüne yayılmaya başladılar. Kimisi göçebe, kimsi yerleşik hayata geçtiler. Doğanın zor koşullarına karşı birlikte bir arada topladıklarını, avladıklarını paylaşarak yaşıyorlardı. Âdem atanın çocukları ve torunları, gittikleri bölgenin koşullarına uymaya ve bölgenin koşulları çerçevesinde dillerinde faklılaşmalar ve yeni dillerin meydana gelmesi sağlanmıştı. İnsanın, insanca değer yargılarıyla donanıp, insanın, insanca değer yargılarıyla yaşadığı sistemin adıdır. İnsanların toplumsal üretim araçlarıyla üretip, toplumsal paylaşmayı yaşadığı düzenin adıdır. HAKKANİYET 2

3 Hakkaniyetin anlamı hak ve adalete uygun, hak tan yana haksızlıklara karşı mücadele etmek demektir. Yeryüzündeki bütün insanların hak ve hukukla yönetilmesi, herkesin eşit, özgür bir insan olarak yaşamını sağlayan sistemin adıdır. Bütün insanlar, varlıklar tek varlığın tecellisidir. Aynı özden gelenler yaşamı kardeşçe, barış içinde paylaşmalılar. Hakkaniyet bütün insanlığın yeryüzünde barış içinde yaşadığı sistemdir. Dini, dili, ırkı, rengi ne olursa olsun yeryüzü bütün insanlığın vatanıdır. Bu yeryüzü bütün insanlığın birbirine hizmet ederek, paylaşmak üzere hak tarafından insana verilen vatandır. KUR-AN IN SAD SURESİ 26. AYET Ey Davut! Biz seni kendimize yeryüzünde halife karar verdik. Yeryüzünde halk arasında hakkaniyetle hükmeyle. Hava yü hevesine peyrev olma. Hava yü hevesine tabi olursan seni, Allah yolundan gümrah eder. Hakkaniyet sınırların olmadığı, sınıfsız hak ve adaletle bütün insanlığın kardeşçe yaşadığı sistemin adıdır. Bütün varlık nasıl senin varlığın için varsa, senin varlığında bütün varlık için olmalı. İnsanın insanca yaşadığı, İnsanın insanca değer yargılarıyla donandığı yaşam biçimidir. Allah yeryüzünü insana bahşetti. Hiçbir ücret karşılığı olmadan, insanı halife olarak yarattı. Yeryüzüne hak, adalet içinde bütün güzellikleri paylaşmak üzere insana verdi. Allah suyu, havayı, toprağı, güneşi, yeraltı ve yerüstü bütün değerleri paylaşmak için ücretsiz bahşetti insana. Ey insanoğlu, gel varlığı paylaş. Benlik, kibir, elbisesini at üstünden. Sen onun özünden bir parçasın. Seni sureti üzerine yarattı. Varlık olan melekler senin emrin altındadır. Ey insanoğlu, sana yakışan sevgiyle, muhabbetle, şefkatle, hoşgörüyle yaşamak. Tanrının bir görüntüsü olan varlığı hak ve hukukla paylaşmaktır. Senin yüreğin Hakk ın nazargahıdır. Orayı temiz tut. Yüreğini kin, kibir, buğuz, kötü duygu kirlerinden arıt ve pakla. Ey insanoğlu, sen Yüce Yaradan ın nurusun sen sendeki nuru fark et. Çünkü hak sendedir. Ey Hakk ın nuruyla yaratılan bütün varlık Hakk ın birer görüntüsü, zuhurudur. Hangi varlığa eziyet edersen Hakk a eziyet etmişsindir. Ey insanoğlu, ihtiyacından fazlasına el uzatma o zaman başkasının ihtiyacını gasp etmiş olursun. Yüce yaradan varlığıyla bütün varlığın ihtiyacını karşılamaktadır. 3

4 Ey insanoğlu, zalim olma, sömürme, senin olmayana el uzatma, başkasının emeğiyle geçinme. Helal lokma, temiz rızk ile geçin. Herkes emeği ile geçinirse sömürü olmaz. Biz Hakk ın rızasını, sevgisini, yakınlığını kazanmak için onun istediği hal davranışı içinde olmalıyız. Biz güzel insan, kâmil insan olmak yolunda nefsiyle mücadele edenlerden olmalıyız. Nefs terbiyesinden geçmeyen toplumlar her zaman yanlış, hata, kusur içinde olurlar. Hamlar has olmadan Çiğler pişmeden Kal ehli hal ehli olmadan Kalıplar talip olmadan Eğriler düzelmeden Cahiller ilim suyuyla sulanmadan Yeryüzüne rabbin egemenliği gelmeyecektir. Bütün inançlar, inanç sahiplerince kutsaldırlar. Kimsenin inancını yargılama, kimseye hor bakma. Her inanç sahibi inancını yaşasın. Hiçbir inanç diğer inancı tahakküm altına almasın. Yeryüzü bütün insanlığındır. Bütün insanlar yaradılışta kardeştir. İnsanlık ilkesi bütün insanların kurtuluşudur. Bakara suresi 286. ayet Allah hiçbir benliğe yaradılış kapasitesinin üstünde bir yük yüklemez. Teklifte bulunmaz. Her benliğin yaptığı iyilik kendi lehine, İşlediği kötülük kendi aleyhinedir. Kişinin hem kendisi hem başkaları için kazandığı onun lehine Yalnız kendi nefsi için kazandığı onun aleyhinedir. KİŞİNİN KENDİ EMEĞİYLE KAZANDIĞI LEHİNE BAŞKALARININ SIRTINDAN KAZANDIĞI ALEYHİNEDİR. Ey rabbimiz, eğer unutarak veya yanılarak hata yaptıysak bizi hesaba çekme. 4

5 Necm suresi 39. ayet: Gerçek şu ki, insan için çalışıp didindiğinden başkası yoktur. Hakkaniyette her kes kendi yeteneği çerçevesinde kaldırabileceği bir iş yapmakla mükelleftir. Kendisi ve toplum için üretmek ve üretileni paylaşmak lehine olacaktır. Ama sadece bencilce kendini düşünmek ise kaybına sebep olacaktır. Kutsal değer emek, insanın elinin emeği, alnının teri, gözünün nuruyla ürettiğiyle geçinmeli başkalarının emeği ile geçinmemelidir. Başkalarını sömürerek insanların sırtından geçinmek ilahi yasaya göre aleyhine olacaktır. Dört kapı kırk makam öğretisinin şeriat kapısının dördüncü makamı helal kazançtır. Başkalarının emeği olan kazanç helal değildir. Herkes kendi emeğiyle geçinmeli. Herkes kendi emeğiyle geçinirse sömürü olmaz. Sömürünün olmadığı yerde ise zülüm olmaz. En büyük mucize insanın akıl nurunu ve bedenini kullanarak emeğiyle yarattığı değerlerdir. İnsanlar hep birlikte akıl ve bilimin yolunda ürettiği değerleri paylaşmalı hakkaniyetçi bir yaşam kurmalıdır. Sömürünün, baskının, zulümun olmadığı, parası olmadığı için hastane kapılarında kimsenin kalmadığı, çöplerde ekmek toplamadığı, dışlanmadığı, hor bakılmadığı bir dünya kurmak için bütün insanlık el ele, gönül gönüle vererek sevginin, paylaşımın, hoşgörünün, barışın olduğu insanın insanca değerle yaşadığı bir dünya kurmak için gayret sarf etmelidir. Bunun için mücadele etmeyenler sömürünün, zulmün veballerini üzerinde taşırlar. Dünya üzerindeki bütün güzellikler bütün insanlara aittir. Bu güzelliklerden sadece bir bölüm insanın faydalanması insanlık değerlerine ters düşer. Dünya hepimizin ise, özel mülk yerine dünyayı bütün insanların kamu mülkiyeti haline getirmeliyiz. Alevi inancının insanı kâmil aşamalarından olan, dört kapı kırk makam öğretisinde üretim ve sosyal paylaşım düzeni şöyledir. Şeriat kapısı düzen anlamına gelir. Düzen kurallarla sağlanır. Düzenden maksat insanların huzur, mutluluk, barış içinde yaşamalarını sağlamaktır. Bu kapıdaki insanlar, ham insan olduklarından bencil ve her şeyin kendisinin olmasını ister. Bu istekte dünyayı yaşanmaz hale getirir. İsteklerini elde etmek için her yola başvurabilir. Bu kapıda insanların düzenli bir şekilde yaşamaları için terbiye edilirler. İnsanların kurallarla disipline edildiği aşamadır. 5

6 Şeriat aşamasındaki insanlarda bu senindir bu benimdir anlayışı vardır. Tarikat kapısında hem senindir, hem benim Marifet kapısında hepimizin Hakikat kapısında ihtiyacı olanındır. Tarikat kapısında her kes yol kardeşi olduğundan, bu kapıda senlik benlik biter. Paylaşmayı öğrenmiş insanlar birbirlerine hizmet etme yarışına girerler. Varlıklarını birbirleriyle paylaşırlar. Çünkü dünya paylaşıldıkça güzelleşir. Sömürü diye bir şey kalmaz. Şeyh Bedrettin inde dediği gibi YAR YANAĞINDAN GAYRI PAYLAŞMALI HER ŞEYİ. Marifet kapısı: Artık kişi kendini bilen dünya nimetlerinin bütün insanların olduğunu ve bunların paylaşılmasını isteyen insan haline gelir. Hep birlikte üreteceğiz. Hep birlikte paylaşacağız dediği aşamadır. Hakikat kapısı: Hakkaniyetin yüreklere, benliklere ve dile kazındığı kapıdır. Sınıfsız, makamsız ve mevkiinin olmadığı yaşam yeridir. Dünyadaki bütün insanların hep birlikte üretime katıldığı ürettiği, ürettiğini de paylaştığı sistemdir. Paylaşmayı bilen insanların yürekleri sevgi ve şefkat doludur. Paylaşmayı bilmeyen malları biriktirip daha çok kar elde etmek için fırsat bekleyenler ise katı ve insafsızdırlar. Adiyat suresi 8 ayet: O mal ve servet arzusu yüzünden alabildiğince katıdır. Hakkaniyette din, dil, ırk, cins, renk inanç ayırımı yapmadan, herkes kendi inancında ve düşüncesinde özgür, üretimde beraber, tüketimde hakça paylaşım içerisinde yaşar. Düşünün bir iş yerinde farklı milletlerde insanlar beraber çalışıyorlar. Birlikte üretiyorlar. Birlikte paylaşıyorlar. Herkes inançlarını inanç yerlerinde yerine getiriyor. Herkes birbirinin inancına saygılı, hoşgörülüdür. İslam ı, Hıristiyan ı, Musevi si, Ateisti, Mecusisi ve diğer inançlara mensup bütün insanlar hep birlikte bir fabrikada çalışacak herkes birbirine hizmet edecek. Yaşamın güzelliği kadın ve erkeğin birlikteliğiyle mümkün olacaktır. Onun için kadın yaşamın her alanında ne zaman yerini alırsa, işte o sadet yaşam ancak o zaman kurulur. Çünkü varlığın varlığı zıtların bütünleştiği zaman gerçekleşir. Hakkaniyet sisteminin merkezinde insan olacaktır. O zaman bütün güzellikler insanların güzel yaşaması için olacaktır. İnsanların güzel yaşaması da her şeyin hak ve adalet içinde olmasıyla mümkündür. İnsanın güzel yaşaması demek 6

7 dünya üzerindeki ekolojik dengeyi tehlikeye atmak olmamalıdır. Güzel yaşam ekolojik dengenin korunmasıyla mümkündür. Hakkaniyet her şerde hak ve hukuk demektir. Bunun için insanların hak ve hukukuna riayet etmek Bütün canlıların hak ve hukukuna riayet etmek Ekolojik dengeyi bozmamak gerekir. Dünyanın güzellikleridir dünyayı güzel kılan. İnsanoğlu aşırı isteklerini karşılamak için acımasızca dengeyi bozmaktadır. Bozulan denge kendi dengesini kurmak için insana zarar vermektedir. Bütünü korumak ona zarar vermemek ancak asrısaadetle yani hakkaniyetle mümkündür. İnsanlığın huzuru ve mutluluğu bulabilmesi için, insanın kötü duygu ve düşüncelerden arınıp, güzel duygu, düşünce ve davranışlarla donanması gerekir. Zaten insan olabilmenin tek koşulu, insanca değerle donanmakla mümkündür. İnsan bu âleme halifedir. Halifeden maksat, hak ve adaletle yönetmektir. Bu yönetim sadece insan için değil bütün canlılar için geçerlidir. Maide suresi 8 ayet: Ey iman edenler. Adalet ve dürüstlüğün tanıkları, Allah için kollayıp gözetleyenler olun. Bir topluluğun kinciliği sizi adaletsiz davranmaya asla itmesin. Adaletli olun Yüce yaradan bütün varlığını bizimle paylaşmasına karşın, bizler bencil ve benlikten kurtulamadığımız için yaşamı paylaşamadığımızdan yaşamı kendimize zulüm yapıyoruz. Oysa varlıklar sahip olmak için değil, onları paylaşmak ve ihtiyacımızı karşılamak için vardırlar. Paylaşabilmek için üretmek, üretmekte elbirliğiyle kolektif olmalıdır. Hepimiz kâinatın o yüce varlığın birer parçası isek, varlıkta aynı değilmiyiz. İşte bunun bilincine varabilirsek. Herkes birbirinin varlığıyla aynı ise o zaman birbirimize hizmet kendimize hizmet olacaktır. Kendini ayrı gören gayrıdır. Gayrı olanda yalnızdır. Yalnız olan da mutsuzdur. Dünya üzerindeki madenleri, bitkileri ve diğer varlıkları belli tekniklerle, bilimsel metotlarla insanın hizmetine sunulmasını fen ilmi yapar. İnsanın güzel değerlerle donanıp, bunları haline, davranışına yansıtmasına da ahlak diyoruz. Bu iki unsuru birleştirirsek o zaman o güzel yaşamı kurabiliriz. Hakkaniyet hak olur yaşamımızda. 7

8 Dünyayı güzelleştirmek biz insanların elindedir. Güzel düşünen güzel bakar. Güzel bakan güzel görür. Güzel gören güzel his eder. Güzel his edense yaşamı halde sergiler sözde değil. Davranışta güzel insan olur. Güzel insan ne kadar çoğalırsa dünyamızda, o güzel sisteme, hakkaniyete o kadar yakın zamanda varır insanlık. Güzel sistem güzel insanlarla var olacaktır. Güzel insansa güzel değerlerle donanmakla ancak olur. Güzel değerlerle, davranışta kendini bulunca insan, işte o zaman insan olur. Güzelliklerle donanan insanlar, güzel insanlar yetiştirmeli, insanları güzelliklere sevk etmelidirler. Ali İmran suresi 114. Ayet: Allaha ve ahiret gününe inanırlar. İyilik ve güzelliği belirlenmiş olanı emrederler. Kötülük ve çirkinlikten vazgeçirmeye çalışırlar. Hayır, işlerde yarışırcasına koşarlar işte bunlar hakka ve barışa yönelik hizmet üreten iyi kimselerdir. Güzel insan olmak kemalete varabilmek için yürek sevgiyle dolacak. Kâinata sevgiyle bakanlar ancak her şeyi sevebilirler. İnsan sevdiği şeyi kırmaz, incitmez, sömürmez, zulüm yapmaz. Sevgiyle baktığın her şey sana sevgiyle bakar. Tanrı insanı sevgisiyle en güzel surette yarattı, sevgiyle süsledi, bezedi. Her şeyi sevgiyle insana verdi. İnsandan da her şeye sevgiyle bakmasını ve sevmesini istedi. İnsan hoş görüyle bakacak, hoş görecek. Hoşgörüyle bakmayan hoşgörü bekleyemez. Merhametli olacak. Şefkatle donanacak. Muhabbetkar olacak. Kin, kibir, buğuz, haset, kıskançlık, çekememezlik, bencillik gibi kötü duygu, düşüncelerden arınacak. Din, dil, ırk, cins, inanç ayırımı yapmayarak bütün insanlara yüreğini açacak. Büyüklük taslamayacak, kibirli olmayacak. İnsanoğlu içinde lağım taşır. Öldükten sonra leş gibi kokacak. O zaman bu bedenle niye gurur ve büyüklük taslayalım ki. Alçak gönüllü olmak kadar güzel bir mevki olamaz. Kimseye kötü söz söylemeyecek. Yalan demeyecek. Edepli olacak. Eline, Diline, Beline sahip çıkacak. Güzel insan yaratmadan güzel sistem yaratılamaz. HZ. ÂLİ NİN HAKKANİYETÇİ YAPISI 8

9 Keremler Sultanı Ali yyel Murteza nın insanlığa örnek olan hakkaniyetçi yapısına bir bakalım. Evliyaların sultanı, güzel davranışların sembolü, ilmin güneşi, evliyaların başı, Hz Ali halife olunca, hazineye atadığı Ammar a kimsenin kimseden üstün olmadığını, üretime katılan her kese üç dinar vermesini söyledi. Bana bile üç dinar vereceksin. Ya Ammar dedi Bu isteği alan Ammar hazineye birkaç kişiyle birlikte giderek beytülmalde dinarları sayarak teslim alır. Üretime katılan ve geçmişteki yararlılıklarından dolayı hazineden para alanlara üçer dinar verir. Hiç kimsenin kimseden üstün tutulmaması bazılarına zor gelir. Bunu kendilerine yediremezler. Sehl Bin Huneyf Hz Ali ye Ya Emir-ül Mümin bu adam dün benim kölemdi. Onu ben azat ettim. Bana ne verdiysen ona da onu verdin dedi. İlmin güneşi, eşitlik kapısının sembolü Hz Ali, evet sana ne kadar verdiysem ona da o kadarını verdim. Hiç kimse bir başka kimseden üstün değildir. Yüce yaratanın insanlar arasında ayırımı yok ise bizlerin arasında da olmamalıdır. Zübeyir, Talha, Abdullah Bin Ömer Said As ve niceleri bundan hiç hoşnut olmadılar. Velit Bin Utbe de bunlardan memnun olmayanlardandı. Hz. Ali ye gelerek halife Osman ın verdiği kadar vermezsen seni bırakır, Şam a gider Muaviye ye katılırım dedi. Diğer yandan Talha, Zübeyir, Abdullah hazineye gelerek memurlara Bu belirlenen miktarı siz mi veriyorsunuz. Yoksa Emir-ül Mümin mi? Memurlar biz onun emri olmadan hiçbir şey yapmayız. Daha sonra Hz. Ali yi arayarak o güzeller şahını buldular. O kâinatın sırrı bir işçiyle birlikte çalışmaktaydı. Hava çok sıcak olduğundan, gölgelik bir yerde konuşmak istediler. O güzel şah onlarla birlikte gölgeye geldi. Çalışan işçiye de istirat etmesini söyledi. Gelenler Kevser Sultanına, bizim Resulallah la yakınlığımız var. Savaşlarda bulunduk. Ne Ömer böyle verirdi nede Osman. Sen bizi herkesle bir tutuyorsun dediler. O güzel Şah: - Benden öncemi İslam oldunuz? Diye sordu 9

10 Gelenler hayır, dediler. Sizler benden Peygambere daha mı yakınsınız. Onun senden daha yakını yok dediler. Müşriklerle yapılan savunma savaşlarında benim kadar mı savaştınız. Senin gibi savaşan yoktur dediler. O şahı velayet Ali yyel Murteza And olsun ki Allaha benimle işçim arasında bile fark gözetmem ben dedi. O güneş timsali Keremler Sultanı, güneş gibi hiçbir zaman insanlar arasında ayırım yapmaksızın. Hakkaniyetçi bir yaklaşımla hareket etmiştir. Sömürüsüz, ayırımsız. Hak ve adaletli bir yaşam için. HACI BEKTAŞİ VELİ NİN EMEK İLE SÖYLEMİ Anadolu nun ser çeşmesi Pir Hünkâr Hacı Bektaşi Veli elinde bel küreğiyle bostanı bellemekteydi. Köyün çocukları hak ile hak olmuş Pirin yanına gelerek, İçlerinden biri; Pirim sizde bu keşv-i keramet varken neden bostanı belleyerek kendinizi yoruyorsunuz. Hacı Bektaşi Veli çocuklara: - Gözlerinizi kapatın sonra açın dedi. Çocuklar gözlerini açtığında bostanın her yeri bellenmişti. Pir Hacı Bektaşi Veli; - Şimdi yine gözlerinizi kapatın sonra tekrar açın dedi. Çocuklar gözlerini açtığında ilk oldukları yerdeydiler. Bostan eskisi gibiydi. Hacı Bektaşi Veli; - Çocuklar, dünyanın en kutsal değeri emektir. Boğazınızdan elinizin emeği, alnınızın teri lokma geçsin. Emeğiyle geçinenler bedenine haram koymazlar. SULTAN SÜLEYMAN VE TAAM Sultan Süleyman kuşların, hayvanların dilini bilen onlarla konuşan Allah ın peygamberlerindendi. Sultan Süleyman a Cebrail cennet taamlarından, yemeklerinden getirdi. Bir gün Sultan Süleyman Cebrail e; 10

11 - Ya Cebrail, dünyanın en güzel taamı yemeği hangisidir dedi. Cebrail; - Ya Süleyman dünyanın en güzel taam-ı insanın elinin emeği, alnının teri ile kazandığıdır dedi. Sultan Süleyman; - Ya Cebrail bana bir daha yemek getirme dedi. O günden sonra sultan Süleyman kendi emeğiyle kazandığını yemeğe başladı. Ey insanoğlu bedenine haram sokma RIZK İÇİN DUA İSTEYEN ADAM Bir adam, heyecan ve ıstırapla, İmam Caferi Sadık (a.s) ın huzuruna gelerek: Ne olursunuz efendim, Allah'a bana daha fazla rızık vermesi için dua da bulunun, çünkü çok yoksulum, dedi. İmam: Hayır, asla dua edemem, diye buyurdu. Niçin edemezsiniz efendim? Zira Allah bu iş için bir yol tayin etmiştir; rızık peşinden koşun ve onu elde edin diye de emir buyurmuştur. Hâlbuki sen evinde oturup, dua etmek suretiyle, rızkın senin peşinden gelmesini istiyorsun YAŞASIN İNSANLIĞIN KARDEŞLİĞİ YAŞASIN HAKÇA ÖZGÜR YAŞAM YAŞASIN İNSANLIĞIN NURLU YOLU 11

HAZIRLAYAN: BAKİ GÜNGÖR

HAZIRLAYAN: BAKİ GÜNGÖR ALEVİLİK HAZIRLAYAN: SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI 1 ALEVİLİK Hak Muhammed Ali, Ehlibeyt, Oniki imam kutsallığını sevgisini, sevdasını yüreğinde taşıyan, Keremler Sultanı Ali yyel Murteza nın Hz. Muhammed

Detaylı

İNSANI VE İSLÂM'I DOĞRU ANLAMAK

İNSANI VE İSLÂM'I DOĞRU ANLAMAK İNSANI VE İSLÂM'I DOĞRU ANLAMAK Dr. İsmail ULUKUŞ Antalya, 2013 Bu eserin telif hakları, yazarı Dr. İsmail Ulukuş a ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun koruması altında bulunmaktadır.

Detaylı

DERNEĞĐMĐZĐN FAALĐYETLERĐ

DERNEĞĐMĐZĐN FAALĐYETLERĐ DERNEĞĐMĐZĐN FAALĐYETLERĐ Derneğimiz, 28/05/2008 tarihinde dayanışma ve kardeşlik yemeği düzenledi. Toyota Plaza da yapılan dayanışma ve kardeşlik yemeğine çok sayıda üye ve dost katılımı gerçekleşti.

Detaylı

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR. Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR. Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR

ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5906 YARDIMCI VE KAYNAK KİTAPLAR

Detaylı

Bu kitabın tüm yayın hakları Eyüp ÖZEREN e aittir. Yazarın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Alıntılarda yapıtın adı belirtilmelidir.

Bu kitabın tüm yayın hakları Eyüp ÖZEREN e aittir. Yazarın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Alıntılarda yapıtın adı belirtilmelidir. Bu kitabın tüm yayın hakları Eyüp ÖZEREN e aittir. Yazarın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Alıntılarda yapıtın adı belirtilmelidir. Editör Aslı ÇALIŞKAN Uz. Dr. Metin ÖZSOY Yayına Hazırlayan

Detaylı

ALEVİLİK NEDİR? Doç. Dr. İbrahim ARSLANOĞLU G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

ALEVİLİK NEDİR? Doç. Dr. İbrahim ARSLANOĞLU G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ALEVİLİK NEDİR? Doç. Dr. İbrahim ARSLANOĞLU G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Aleviliğin ne olduğu, gerek Aleviler ve gerekse bu grubun dışında bulunan kişiler ve bilim adamları tarafından tartışılmaktadır.

Detaylı

ALEVİLİK NEDİR? Doç. Dr. İbrahim ARSLANOĞLU G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

ALEVİLİK NEDİR? Doç. Dr. İbrahim ARSLANOĞLU G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ALEVİLİK NEDİR? Doç. Dr. İbrahim ARSLANOĞLU G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Aleviliğin ne olduğu, gerek Aleviler ve gerekse bu grubun dışında bulunan kişiler ve bilim adamları tarafından tartışılmaktadır.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Alevilik Aşkı. Remzi Kaptan

Alevilik Aşkı. Remzi Kaptan 1 Alevilik Aşkı 2 , kişilik bilincine ulaştıktan sonra tercihini Alevilik yoluna hizmetten yana yaptı. Bu tercihin gereği olarak Alevilik yoluna hizmetini sürdürmeye devam ediyor. İletişim için: remzi.kaptan@yahoo.com

Detaylı

1. Din Güzel Ahlaklı Olmama Nasıl Katkı Sağlar?

1. Din Güzel Ahlaklı Olmama Nasıl Katkı Sağlar? 7. SINIF 5. ÜNİTE DİN GÜZEL AHLAKTIR ( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir. ) 1. Din Güzel Ahlaklı Olmama Nasıl Katkı Sağlar? Yavrucuğum!

Detaylı

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM, 1) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ I II

Detaylı

MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ

MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ Doç. Dr. İbrahim Arslanoğlu G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Anadolu da tasavvufun en önde gelen temsilcilerinden birisi Mevlana dır. Anadolu insanı ona büyük

Detaylı

TARİHTE KADIN VE İSLAM IN KADINA SAĞLADIĞI HAKLAR

TARİHTE KADIN VE İSLAM IN KADINA SAĞLADIĞI HAKLAR 1 www.mehmetbozkurt.com.tr TARİHTE KADIN VE İSLAM IN KADINA SAĞLADIĞI HAKLAR İslam ın kadına verdiği hakların mükemmelliği, İslam dan önceki din, düzen ve uygarlıkların kadına verdiği hakları ve toplumdaki

Detaylı

- Atasözleri Konulu Örnek Kompozisyonlar -

- Atasözleri Konulu Örnek Kompozisyonlar - SÖZÜN ÖZÜ ATASÖZÜ - Atasözleri Konulu Örnek Kompozisyonlar - RIFKI KAYMAZ Atasözlerimizin penceresinden 40 Söz Kırk Yazı 1 Sunuş İnsan yaratılmışların en şereflisi. Canlı, cansız her varlık ona hizmet

Detaylı

TEVFİZNAME AYETİ ŞERİF VE HADİSİ ŞERİFLERİN MEALİ SEÇME HADİSLER TARİKATLER VE HALVETİLİK FAKİRLERİN DOSTU BİR FRANSIZ DOKTORUN KEŞFİ İMAM ALİ NİN

TEVFİZNAME AYETİ ŞERİF VE HADİSİ ŞERİFLERİN MEALİ SEÇME HADİSLER TARİKATLER VE HALVETİLİK FAKİRLERİN DOSTU BİR FRANSIZ DOKTORUN KEŞFİ İMAM ALİ NİN ÖNSÖZ GİRİŞ HABER VER ADEM İLE HAVVA VE ADEM BİSMİLLAHİ ŞERİF İN ESRARI ASLINI BİR CAN EDEN RUH NEDİR HABİBİ KİBRİYA MUHAMMED KELİMESİNDEKİ FERDİ HİKMET EVRAD-I ŞERİFE VE AÇIKLAMASI ALLAH İNSANI NİÇİN

Detaylı

K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I. 4. Cilt. Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN

K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I. 4. Cilt. Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I 4. Cilt Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN 10. YUNUS SURESİ Mekke döneminde nâzil olmuştur. 109 âyettir. Sûrenin 40, 94 ve 95. âyetlerinin

Detaylı

Alevi Gencin Yol Haritası Remzi KAPTAN

Alevi Gencin Yol Haritası Remzi KAPTAN 1 Alevi Gencin Yol Haritası 2 Remzi Kaptan, 1976 yılında dünyaya geldi. Remzi Kaptan, kişilik bilincine ulaştıktan sonra tercihini Alevilik yoluna hizmetten yana yaptı. Bu tercihin gereği olarak Alevilik

Detaylı

Ben, dünyada bir ağacın altında gölgelendikten sonra yola koyulup orayı terk eden bir yolcu gibiyim. (Tirmizî, Zühd, 44)

Ben, dünyada bir ağacın altında gölgelendikten sonra yola koyulup orayı terk eden bir yolcu gibiyim. (Tirmizî, Zühd, 44) 1 Eylül KANAAT PEYGAMBERİ: HZ. MUHAMMED (S.A.S) Allah Resulü nün (s.a.s.) hayatına egemen olan ilkelerden biri de kanaatkâr olmaktı. O, asla ölçüsüz bir hırsla başkalarının elindekilere göz dikmez, payına

Detaylı

Remzi Kaptan. Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar

Remzi Kaptan. Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar 2 Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar 3 , 1976 yılında K. Maraş'ta dünyaya geldi., kişilik bilincine ulaştıktan sonra

Detaylı

Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar

Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar Allah ım! Senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin izin ve yardımınla yaşar ve ölürüz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah'ım! Öfkenden

Detaylı

(TDV Kadın Kollan Konferans ve Panelleri: 1996-97)

(TDV Kadın Kollan Konferans ve Panelleri: 1996-97) TÜRKIYE DIYANET VAKFI YAYlNLARI /287 (TDV Kadın Kollan Konferans ve Panelleri: 1996-97) I ANKARA 1998 Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ TASAVVUF* Ayşe SUCU (TDV Kadın Kolları Başkanı) - Sayın Hocam, değerli misafirler,

Detaylı

1 Akarsu, Felsefe Terimleri Sözlüğü, s.64. 2 Timuçin, Felsefe Sözlüğü, s.107. 3 Cevizci, Felsefe Terimleri Sözlüğü, s.126.

1 Akarsu, Felsefe Terimleri Sözlüğü, s.64. 2 Timuçin, Felsefe Sözlüğü, s.107. 3 Cevizci, Felsefe Terimleri Sözlüğü, s.126. YARATILIŞ (VAROLUŞ) AMACI VE İNSAN OLMA- KULLUK (İBADET) GEREKÇESİ İçindekiler YARATILIŞ (VAROLUŞ) AMACI VE KULLUĞUN (İBADET) GEREKÇESİ... 1 YARATILIŞ (VAROLUŞ) AMACI... 1 Düşünme Üzerine... 1 Sorgulama

Detaylı

YÖNÜMÜ ARIYORUM ÖNSÖZ Bugün gerek toplumumuzun ve gerekse tüm insanlığın siyasî, ekonomik, sosyal, psikolojik, dinî, ahlâkî birçok problemleri bulunmaktadır. Problemlerin temeline ve özüne inildiğinde

Detaylı

Tutumlu olmak için 10 neden

Tutumlu olmak için 10 neden TUTUMLU OLMA İnsanların parasını, malını, eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi koruma ve kullanmasına tutumlu olmak denir. Tutumluluk hiçbir zaman cimrilik demek değildir. Tutumlu insan

Detaylı

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 10. SINIF YAZARLAR. Dr. Ahmet EKŞİ Ahmet YAPICI Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 10. SINIF YAZARLAR. Dr. Ahmet EKŞİ Ahmet YAPICI Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 10. SINIF YAZARLAR Dr. Ahmet EKŞİ Ahmet YAPICI Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

HELAL HARAM BİLİNCİYLE TÜKETİCİ OLMAK

HELAL HARAM BİLİNCİYLE TÜKETİCİ OLMAK HELAL HARAM BİLİNCİYLE TÜKETİCİ OLMAK Bir imtihan dünyasında bulunan, ağır bir emanet/sorumluluk yüklenen insan başıboş ve sorumsuz olarak bırakılmamıştır. Dünyada yapıp ettiklerinden, kazandıkları ve

Detaylı

Alevi Duaları GÜLBANKLAR. Remzi Kaptan. remzi.kaptan@yahoo.com

Alevi Duaları GÜLBANKLAR. Remzi Kaptan. remzi.kaptan@yahoo.com Alevi Duaları GÜLBANKLAR remzi.kaptan@yahoo.com 2 , 1976 yılında K. Maraş'ta dünyaya geldi. Bir çok Maraşlı Alevi gibi çocukluğu Maraş olaylarının ağır etkisi altında geçti., kişilik bilincine ulaştıktan

Detaylı